Onderzoeksrapport Portfolio spreiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksrapport Portfolio spreiding"

Transcriptie

1 Onderzoeksrapport Portfolio spreiding Een kwantitatief onderzoek naar de voordelen van diversificatie d.m.v. het handelen met futures via één trendmatige strategie, met inachtneming van een strikt risicomanagement. Rob de Vries

2 Portfolio spreiding Een kwantitatief onderzoek naar de voordelen van diversificatie d.m.v. het handelen met futures via één trendmatige strategie, met inachtneming van een strikt risicomanagement. Schrijver: R.T. de Vries Oprichter Future4profits, aanbieder van beleggingssignalen Utrecht, Versie Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. No part of this publication may be reproduced in any form by print, photo-print or other means without the written permission of the author.

3 Voorwoord Dit onderzoek hebben wij uitgevoerd naar aanleiding van signalen uit de markt dat er interesse bestaat om een grotere diversiteit te verkrijgen bij het handelen met futures. We maken in het onderzoek gebruik van één en dezelfde trendmatige strategie, waarin de koerspresentatie uniek is en speciaal ontwikkeld is door Future4profits. Onze hoop en verwachting is dat het handelen van meerdere beurzen tegelijkertijd een evenwichtiger opbouw van het rendement laat zien, waarbij ook de gemiddelde drawdown aanzienlijk verlaagd wordt. Met het nieuw ontwikkeld product richten wij ons met name op vermogende particulieren, die een gedeelte van hun vermogen willen weghalen bij hun traditionele vermogensbeheerder om zodoende een mogelijkheid te hebben op een aanzienlijk groter rendement. Ook richten wij ons op samenwerkingen met kleinere fondsen, waarbij Future4profits een gedeelte van het vermogen gaat aansturen via de trendmatige strategie. In het rapport vindt u informatie over de resultaten van onze strategie op de afzonderlijke beurzen en daarna vindt de combinatie plaats. Daar gaan we in op de uitkomsten en voordelen van het handelen op meerdere beurzen tegelijk. II

4 Samenvatting De trendmatige strategie met zijn unieke future4profits bar, de speciale koerspresentatie, leidt tot hoge rendementen met een zeer gedegen risicomanagement. Zaken als netto rendement, profit factor, maar ook de drawdown zijn erg goed bij de individuele beurzen. Op het moment dat op alle 5 gekozen beurzen tegelijkertijd worden gehandeld, blijkt de synergie een zeer positief resultaat te hebben op alle onderdelen. We hebben gekeken naar de combinatie van: o Nasdaq 100 E-mini o Crude Light Oil o Gold o S&P500 E-mini o 30-year US Treasury Over een periode van 6 jaar, 72 maanden, hebben we bovenstaande getest door te handelen met steeds maar 1 future per beurs. Er vond nog geen herinvestering van de winst plaats. Elk contract heeft een margin van $10.000, ofwel de combinatie van alle geteste producten, met de gekozen naam Global Mix Fund, had een startbedrag van $ De volgende belangrijke uitkomsten staan hier vermeld: ü De balans na 6 jaar was $ ü Het gemiddelde jaar rendement is 183% ü De hefboom is 10,14 ü Van de 72 maanden laten er 13 maanden een drawdown zien. ü De hoogste single maandelijkse drawdown is 5,74% ü De gemiddelde maandelijkse drawdown over deze periode is 1,47% ü De Mar-ratio is 36 Indien we voor elke $ gerealiseerde winst een extra contract gaan handelen per beurs, zal de winst exponentieel toenemen, terwijl de risico parameters zoals bijvoorbeeld een drawdown gelijk blijven. Een mogelijk nadeel is dat er een limiet is aan het aantal te verhandelen contracten. We verwachten dat goud de limiterende factor zal zijn met 100 contracten. Indien we voor elke beurs deze 100 contracten als maximum aanhouden zullen we het belegd vermogen initieel gaan limiteren tot $ Wellicht in een later stadium kan besloten worden om bij een S&P500 of een Olie het aantal contracten te verdubbelen naar 200 of meer. Deze beurzen zijn namelijk nog veel meer liquide dan goud. III

5 Inhoudsopgave Voorwoord.II Samenvatting....III Inleiding.5 Trendmatige Strategie Future4profits 6 NQ..7 CL...8 GC..9 ES..10 ZB..11 Global Mix Fund...12 Introductie 12 Rendement...13 Winstverhouding..14 Drawdown...15 Mar-ratio..16 Conclusie 17 Bijlage 1 ( werking van Futures ).18 Bijlage 2 ( rendementsopbouw per maand ).19-20

6 Inleiding De reden dat we gestart zijn met het onderzoek naar het brengen van meer diversiteit is zowel de vraag uit de markt naar producten die een spreiding opleveren voor het belegd kapitaal en risico, als ook onze ambitie om meer producten te kunnen aanbieden. Tevens waren we zeer benieuwd of het samen brengen van meerdere beurzen een positief effect zou hebben op belangrijke parameters als mar-ratio en drawdown. We wilden een langere periode testen, waarbij gekozen is voor de afgelopen 6 jaar. Ondanks veel grote stijgingen in deze periode, zijn er ook dalingen geweest van de markt tot 10% in soms korte tijd. We hebben gebruikt gemaakt van het Ninja Trader handelsplatform, waarbij de backtest functie de zaken heeft geanalyseerd. De koersdata die in het onderzoek gebruikt is komt van IQfeed en Tickdatamarket. Zoals eerder vermeld is de strategie ontworpen om ook in de backtest, afgezien van marktdynamiek, 100% betrouwbaar te zijn. Dit is ook vaker getest. Future4profits heeft alle ontwikkeling gedaan in 2011 en Pas in 2013 en 2014 is er een start gemaakt met het testen van de strategie. In deze jaren zijn alle kinderziekten eruit gehaald en is het strategie uitgekristalliseerd. Aanpassingen aan de instellingen van de diverse indicatoren zijn in de loop der tijd gedaan om het e.e.a. te optimaliseren. Future4profits heeft het gehele proces 100% geautomatiseerd. De ontwikkeling van het aankoop signaal, de verzending van dit signaal, maar ook de ontvangst en de verwerking tot een order bij de klant is volledig geautomatiseerd. Persoonlijke interpretaties, menselijk falen en een gebrek aan discipline zijn hiermee uitgesloten. De computer beslist, op basis van vooraf ingestelde combinatie van technische indicatoren wanneer de aan- en verkoop moet plaatsvinden. Een opsomming van de uitkomsten per beurs is vermeld en alle benodigde gegevens zijn via Excel in diverse sheets samengebracht en gecombineerd. Dit heeft geresulteerd tot een inzicht in de performance van de gecombineerde beurzen, genoemd het Global Mix Fund. We geven eerst een overzicht van alle testen op de individuele beurzen waarna de combinatie aan bod komt; het handelen van alle gekozen beurzen gezamenlijk. 5

7 1. Trendmatige Strategie Future4profits Future4profits hanteert één trendmatige strategie voor alle beurzen. Deze strategie is ontwikkeld in 2011/2012 en uitgebreid getest in Een Amerikaans software bedrijf, heeft de strategie geprogrammeerd naar onze wensen. Periodes van real-time handel zijn terug getest om zodoende de bevestiging te krijgen dat deze back-test nagenoeg 100% overeenkomt met de werkelijkheid. Een voorbehoud is te maken voor de z.g. markt dynamiek. De ervaring leert dat deze nauwelijks aanwezig is en tevens een hulp kan zijn en niet per definitie een negatief effect heeft op de prijs ontwikkeling. De bevestiging van de betrouwbaarheid van onze back-test is noodzakelijk om toekomstige nieuwe resultaten uit de diverse testen op hun waarde te kunnen schatten. De strategie bestaat uit twee componenten; I. De Future4profits bar. Dit is een Renko-bar die op een aantal onderdelen is gemodificeerd. De standaard Renko werkt op prijs basis en niet op tijd basis. Het unieke van onze bar is dat de modificatie heeft gezorgd voor een hele rustige weergave van de koers. De ongewenste ruis wordt uit de grafiek gehaald. Een voorbeeld staat in figuur 1. II. De indicatoren. Wij hanteren het principe van less is more. Het is in onze ogen niet wenselijk om teveel indicatoren de instap en uitstap te laten bepalen. Wij gebruiken een viertal indicatoren die samen met de Future4profits bar, een stoploss en break-even functie de in- en uitstapsignalen bepalen. Figuur 1. De koerspresentatie op de ES van 12 Februari tot 18 Februari. 6

8 1.1. NQ NQ is de code voor Nasdaq 100 E-mini futures. Hieronder een overzicht van de belangrijkste gegevens over deze markt; Markt: CME GLOBEX Contract size: $20 x NQ index Minimum fluctuation: 0.25 index points = $5.00 Openingstijden: 00:00 22:15 22:30 23:15 Maandag vrijdag Gemiddeld dag volume: Margin: $4500 Overnight intial De NQ is getest met onze trendmatige strategie over de periode tot De belangrijkste gegevens staan hieronder vermeld. Figuur 2. De NQ over een periode van 6 jaar. 7

9 1.2. CL CL is de code voor Crude Olie futures. Hieronder een overzicht van de belangrijkste gegevens over deze markt; Markt: NYMEX Contract size: 1000 barrels Minimum fluctuation: 0.01 points = $10.00 Openingstijden: 00:00 23:15 Maandag vrijdag Gemiddeld dag volume: Margin: $7620 Overnight initial De CL is getest met onze trendmatige strategie over de periode tot De belangrijkste gegevens staan hieronder vermeld. Figuur 3. De CL over een periode van 6 jaar. 8

10 1.3. GC GC is de code voor goud futures. Hieronder een overzicht van de belangrijkste gegevens over deze markt; Markt: NYMEX Contract size: 100 troy ounces Minimum fluctuation: $0.10 per troy ounce Openingstijden: 00:00 23:15 Maandag vrijdag Gemiddeld dag volume: Margin: $5891 Overnight initial De GC is getest met onze trendmatige strategie over de periode tot De belangrijkste gegevens staan hieronder vermeld. Figuur 4. De CL over een periode van 6 jaar. 9

11 1.4. ES ES is de code voor E-mini futures op de Amerikaanse S&P500 IN. Hieronder een overzicht van de belangrijkste gegevens over deze markt; Markt: CME GLOBEX Contract size: $50 x S&P500 Index Minimum fluctuation: 0.25 index points = $12.50 Openingstijden: 00:00 22:15 22:30 23:15 Maandag vrijdag Gemiddeld dag volume: Margin: $5750 Overnight initial De ES is getest met onze trendmatige strategie over de periode tot Ook is de strategie op de ES met grote regelmaat real-time gehandeld. De belangrijkste gegevens staan hieronder vermeld. Figuur 5. De ES over een periode van 6 jaar. 10

12 1.5. ZB ZB is de code voor de 30-year U.S. Treasury Bond. Hieronder een overzicht van de belangrijkste gegevens over deze markt; Markt: CBOT Contract size: Points ( $1000 ) and 1/32 of one point Minimum fluctuation: 1/32 of a point = $31.25 Openingstijden: 00:00 23:00 Maandag vrijdag Gemiddeld dag volume: Margin: $2962 Overnight initial De ZB is getest met onze trendmatige strategie over de periode tot De belangrijkste gegevens staan hieronder vermeld. Figuur 6. De ZB over een periode van 6 jaar. 11

13 2. Global Mix Fund 2.1. Introductie Binnen het Global Mix Fund worden alle 5 voorgaande beurzen samengebracht en gehandeld, te weten de NQ, CL, GC, ES en de ZB Aangezien elk van deze afzonderlijk ongeveer een margin vereisen van $ (Future4profits hanteert een opslag om eventuele schommelingen te kunnen opvangen), hanteren we een startbalans van $ voor deze combinatie. Mogelijkerwijs gaat dit bedrag in de toekomst omlaag aangezien het tegelijkertijd handelen van meerdere beurzen een positief invloed heeft op de amplitude van de schommelingen. Het grote rendement wat er nu behaald lijkt te worden zou enerzijds verklaard kunnen worden door de unieke koers presentatie van de strategie in samenhang met de juiste combinatie en instelling van indicatoren. Anderzijds heeft het handelen met futures een hefboom werking. Dit is een factor t.o.v. de winst bij aandelen. Voorbeeld; de koers van de ES is Indien alle aandelen gemiddeld één procent stijgen, dan zal de index ook één procent stijgen. De ES loopt dan op van 2000 naar 2020, een stijging van 20 punten. Deze 20 punten vertegenwoordigen een waarde van 20*$50= $1000. Indien met futures wordt gehandeld met een startbalans van $ betekent dat een 10% stijging. Ofwel, een factor 10 t.o.v. aandelen. Figuur 7. De hefboom in begin 2015 op de verschillende instrumenten en op het Global Mix fund. Indien men de vergelijking wil maken met een traditionele vermogensbeheerder, die veel in aandelen belegd, dan zal een rendement van 7% bij hen, hetzelfde zijn als een rendement van 70% bij een partij die handelt in futures. De handel in futures kent een gelimiteerde vraag en aanbod. Initieel zal het GMF daarom een limiet kennen van $ Mocht er dan nog steeds geen slippage van betekenis plaatsvinden dan kan het belegd vermogen doorgroeien. Ook kunnen we bij bepaalde beurzen zoals de S&P500 het aantal contracten verhogen, omdat deze markt erg liquide is. We sluiten dus initieel de inschrijving voor het GMF op 100 klanten van elk $ , of elke andere combinatie die leidt tot het maximaal belegd vermogen van $ We zullen in dat geval maximaal 100 contracten per keer verhandelen per beurs. 12

14 2.2. Rendement GMF Bij de presentatie van het rendement gaan we ervan uit dat de start balans van de beleggersrekening $ is. Hierdoor kunnen we voor elke beurs één contract handelen. In het onderstaande overzicht zijn geen kosten meegenomen. Met maar 700 trades per jaar zijn, ten opzichte van het totale rendement, de kosten nihil. Het jaarlijkse rendement wordt berekend als volgt: $ $ = $91500 / $ = 183% per jaar. Neemt u de hefboom in overweging dan zou deze strategie op aandelen een jaarrendement hebben gehad van zo n 18%. Figuur 8. Het rendementsopbouw van het Global Mix Fund over de periode In het bovenstaande overzicht zijn de winsten steeds teruggeboekt. Echter, veel beleggers zullen kiezen om eventuele winsten te laten staan en deze te herinvesteren wanneer het rendement 100% is. Het is dan mogelijk een extra contract te handelen. Eén contract kan er extra worden gehandeld bij elke $ aan gerealiseerde winst. Twee contracten bij $ etc. 13

15 2.3. Winstverhouding Zoals het nu staat, lijkt goud 40% van het rendement voor zijn rekening te nemen. Dit zal in de loop der tijd minder worden vanwege het feit dat goud mogelijk de limiterende factor is voor wat betreft het aantal te verhandelen contracten. In het GMF willen we initieel maximaal 100 contracten handelen per beurs, omdat we verwachten dat een grotere vraag bij goud kan leiden tot een verkeerde verhouding in vraag en aanbod. De ES kan wel gemakkelijk contracten aan. De verwachting is dat in de loop der tijd de winstverhoudingen naar elkaar toe zullen groeien. Figuur 9. De initiële rendementsverhoudingen binnen het GMF. 14

16 2.4. De drawdown De drawdown is een hele belangrijke maatstaf voor de risico s die een strategie of fonds met zich mee brengt. Deze wordt als volgt berekend; Stel: Uw startbalans is $ en na een tijd is de balans opgelopen naar $ Indien de balans kleiner wordt door verliesgevende trades en deze zakt naar $72.000, om daarna weer op te lopen tot boven de $80.000, dan spreken we over een drawdown van $8000, ofwel $8000/$ = 10%. Hieronder kunt u zien wat de gemiddelde maandelijkse drawdown is van alle 5 beurzen onafhankelijk, de gezamenlijke gemiddelde drawdown en de maximale éénmalige drawdown. Figuur 12: De drawdown uitgesplitst. De drawdown in bovenstaande tabel laat de maximale drawdown zien zoals die voorgekomen is binnen die strategie. Uiteraard kan dit een éénmalige uitschieter zijn, dus vandaar dat het belangrijk is te kijken naar de gemiddelde drawdown per maand. Deze gemiddelde maandelijkse drawdown is heel erg laag, zeker vergeleken met veel grote hedgefunds en vermogensbeheerders. De maximale single drawdown van de GMF is maar 5,7%. Gemiddeld geeft de GMF zelfs een hele lage drawdown van 1,47% op maandbasis. Figuur 12. De 13 maanden met een drawdown in een periode van 6 jaar tijd. 15

17 2.5. De MAR-ratio Naast de drawdown is de MAR-ratio een ander zeer gewaardeerde manier om het risico in te schatten. De definitie luidt; de berekening van rendement, gecorrigeerd voor risico. In deze berekening wordt de jaarlijkse groei in procenten gedeeld door de maximale drawdown in dat jaar. In ons geval is dat 183/5=36. Indien een fonds een jaar rendement zou halen van 30% met een drawdown heeft van 15% is de mar-ratio 2 (30/15). Een waarde van 1 wordt in het algemeen gezien als goed, een waarde van 2 als zeer goed. Note; Uiteraard is het mogelijk dat een belegger precies op het moment instapt, daar waar achteraf de grootste drawdown zal blijken te hebben plaatsgevonden, gerekend over een langere periode. De kans om op precies dát verkeerde moment in te stappen is uiteraard klein maar aanwezig. Maar ook in dat geval was de maximale drawdown hooguit een éénmalige 20%., waarna de winsten gemaakt konden worden. Zie bijlage 2, GM5 p.m. periode

18 3. Conclusie Algemeen bekend is dat het product futures voornamelijk door professionele partijen wordt gebruikt, veelal voor hedging ( het beschermen van een grote portefeuille ) en wordt geroemd vanwege de transparantie. Daarnaast is een groot voordeel het ontbreken van verlies van tijdswaarde zoals bij opties het geval is, de grote verhandelbaarheid en lage spread ( in tegenstelling tot bijvoorbeeld turbo s en sprinters ) en ook de snelheid van aan- en verkoop. Futures wordt door sommigen gezien als een risicovol product. Naast het realiseren van een grote winst door de hefboom functie, kan de hefboom uiteraard ook tegen je werken, maar dit kan ondervangen worden door een strikt risicomanagement. Het onderzoek heeft aangetoond dat, zeker wanneer een combinatie van meerdere beurzen tegelijkertijd worden verhandeld, de risico s tot een minimum gereduceerd kunnen worden. Een gemiddelde maandelijkse drawdown van maar 1,47% laat zien dat de strategie zodanig is ontworpen dat verlies trades worden beperkt en daar waar ze plaats vinden snel worden afgekapt. De transparantie van futures, de unieke zelf ontwikkelde koerspresentatie, de hefboom van de future en het zeer strikte risicomanagement maken het gecombineerd handelen van de besproken beurzen tot een veelbelovend beleggingsproduct. 16 Forex, futures, stock, and options trading is not appropriate for everyone. There is a substantial risk of loss associated with trading these markets. Losses can and will occur. No system or methodology has ever been developed that can guarantee profits or ensure freedom from losses. No representation or implication is being made that using this methodology or system or the information received will generate profits or ensure freedom from losses. 17

19 Bijlage 1 De werking van futures Hoe verdienen wij geld op een beurs die zowel omhoog gaat als ook naar beneden? Wij handelen in futures, net zoals vele professionele grote partijen. Dit zijn termijn contracten die o.a. pensioenfondsen gebruiken om hun enorm grote aandelenposities tijdelijk te beschermen. Het is een van aandelen afgeleid product zoals opties en turbo s, maar dan zonder alle nadelen die deze produkten kennen. Futures kunnen zorgen dekking tegen een waardedaling van een portefeuille. Met futures is een veel groter rendement te behalen dan met bijvoorbeeld aandelen, waar de traditionele vermogensbeheerders vaak mee werken. Dit komt door de hefboom die futures hebben ( een factor 5 tot soms wel 15 ). Het grote verschil in rendement tussen ons systeem en de aandelenmarkt ontstaat doordat een verlies bij traditioneel beleggen keihard aankomt. Daalt de aandelenmarkt met bijvoorbeeld 50%, dan moet er al 100% rendement volgen om weer break-even te draaien (ofwel op exact hetzelfde punt komen te staan). Voordat dit gebeurt zijn er vaak jaren verstreken, terwijl een systeem in deze periode rustig doorloopt. Ons systeem met handelen in futures kan immers zowel long posities innemen (meegaan met een stijging van de index) als ook short posities innemen (meegaan met een daling van de index). Voorbeeld: Met het vereiste geld op onze rekening mogen wij van de bank één future contract kopen op de S&P500. Stel ons systeem ziet kansen in een opgaande markt en gaat long op een koers van Zodra dit contract is aangekocht zal de bank ons geen mogelijkheid geven nog een contract te kopen omdat daar niet genoeg geld voor op de rekening staat ( de z.g. margin - verplichting ). Indien we 2x zoveel geld hebben staan mogen we dus ook 2 contracten kopen. Stel, op 1930 ziet ons systeem dat we deze transactie het beste kunnen sluiten door een samenwerking van verschillende technische indicatoren die hiertoe besluiten. De verkoop vindt plaats binnen een fractie van een seconde. Nu is dus de koop en de verkoop gedaan en staan we neutraal. Wel hebben we 20 punten winst gemaakt ( van 1910 tot 1930 ). Aangezien elk punt een waarde vertegenwoordigt van $50 heeft u nu 20*$50 =$1000 extra op uw rekening staan. Dit is een rendement van 10% terwijl de beurs ( het mandje van aandelen) maar 20 punten, ofwel 1% is gestegen. Indien u had gehandeld met aandelen was uw portefeuille gestegen met maar 1% t.o.v. de 10% stijging die wij hebben kunnen bereiken. We profiteren dus van een hefboom van een factor 10. Om te zorgen dat een hefboom niet tegen je werkt is een zeer strict risicomanagement vereist. Dit bewaken wij heel duidelijk. Een daling werkt precies zo. We beginnen met het verkopen van een contract. Overigens bezitten we dat contract niet, maar doordat we $ ( weer die margin ) op onze rekening hebben staan is dit toegestaan. We willen dus duur verkopen en later op een lagere stand van de beurs, het contract voor een lagere prijs terugkopen zodat we na deze transactie weer neutraal staan en winst hebben gemaakt. Verkopen op 1900 en terugkopen op 1862 levert een winst op van 38 punten. De berekening is als volgt; 38*$50 = $1900. De beurs is maar 2% gedaald ( van 1900 naar 1862 ), terwijl wij een winst hebben van $1900. Aangezien uw rekening begon met $ en nu $ bedraagt heeft u een rendement gerealiseerd van 19%. 18

20 Bijlage 2 De resultaten en opbouw per maand ( deel 1 ) Hieronder een overzicht van de rendementen per beurs per maand. Gezamenlijk levert dit de Global Mix (GM 5) op. De balans is de start balans ($50.000) + de maandelijkse winst. 19

21 ( deel 2 ) Figuur 13; De rendementsopbouw uitgedrukt in bruto winst per maand. GM5 is de Global Mix van alle 5 markten. 20

Succesvol handelen in Futures. Tycho Schaaf

Succesvol handelen in Futures. Tycho Schaaf Succesvol handelen in Futures Tycho Schaaf Introductie Tycho Schaaf Vanaf 2007 werkzaam bij Lynx Werkzaamheden bevatten onder andere het geven van seminars en webinars Handelservaring in aandelen, opties,

Nadere informatie

Lynx AutoTrader Automatisch handelen via algoritmes. Tycho Schaaf 13 april

Lynx AutoTrader Automatisch handelen via algoritmes. Tycho Schaaf 13 april Lynx AutoTrader Automatisch handelen via algoritmes Tycho Schaaf 13 april Introductie Tycho Schaaf Vanaf 2007 werkzaam bij Lynx als beleggingstrainer Werkzaamheden bevatten onder andere het geven van seminars

Nadere informatie

LYNX Masterclass: 4 essentiële aspecten die u moet weten over Amerikaanse futures

LYNX Masterclass: 4 essentiële aspecten die u moet weten over Amerikaanse futures LYNX Masterclass: 4 essentiële aspecten die u moet weten over Amerikaanse futures Tycho Schaaf 8 maart Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij LYNX vanaf 2007

Nadere informatie

LYNX Masterclass: Futures handelen

LYNX Masterclass: Futures handelen LYNX Masterclass: Futures handelen Tycho Schaaf 21 januari Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij LYNX vanaf 2007 Handelservaring in aandelen, opties & futures

Nadere informatie

«De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices»

«De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices» Tradingstrategieën voor CFD's «De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices» Spreker: Philippe Dassonville WH Selfinvest 1) Ons bedrijf en haar diensten 2) CFD op indices 3) Morning Buy

Nadere informatie

Scalping op. Futuresaparen. «Scalping strategieën op beursindexen» WHS NanoTrader: gratis op proef

Scalping op. Futuresaparen. «Scalping strategieën op beursindexen» WHS NanoTrader: gratis op proef Scalping op Futuresaparen «Scalping strategieën op beursindexen» 1) Wat is scalping? 2) Futures op indexen 3) Trading Range Index Scalper 4) Wat kost een futures trade? WH SELFINVEST Maaltecenter Blok

Nadere informatie

LYNX Masterclass: Futures handelen bij LYNX

LYNX Masterclass: Futures handelen bij LYNX LYNX Masterclass: Futures handelen bij LYNX Tycho Schaaf 17 augustus 2017 Spreker Tycho Schaaf Beleggingsspecialist bij LYNX Algemeen Uw vragen kunt u direct in de chat stellen Waar mogelijk/relevant probeer

Nadere informatie

LYNX Rendement Fonds Rendement behalen, ongeacht de richting van de markt

LYNX Rendement Fonds Rendement behalen, ongeacht de richting van de markt LYNX Rendement Fonds Rendement behalen, ongeacht de richting van de markt Tycho Schaaf, Christophe Augrandjean & Erik Baanstra 22 juni 2017 Sprekers Tycho Schaaf Erik Baanstra Christophe Augrandjean Programma

Nadere informatie

«Trenduitbraken traden met CFD s met de MACD 1% strategie» Philippe Dassonville WH Selfinvest

«Trenduitbraken traden met CFD s met de MACD 1% strategie» Philippe Dassonville WH Selfinvest Tradingstrategieën voor CFD's «Trenduitbraken traden met CFD s met de MACD 1% strategie» Spreker: Philippe Dassonville WH Selfinvest 1) Ons bedrijf en haar diensten 2) CFD op indices 3) Trenduitbraken

Nadere informatie

LYNX Masterclass: 4 essentiële aspecten die u moet weten over Europese futures

LYNX Masterclass: 4 essentiële aspecten die u moet weten over Europese futures LYNX Masterclass: 4 essentiële aspecten die u moet weten over Europese futures Tycho Schaaf 1 maart Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij LYNX vanaf 2007 Handelservaring

Nadere informatie

Trade van de Week. Traden, BAM, cashen!

Trade van de Week. Traden, BAM, cashen! Trade van de Week Traden, BAM, cashen! De titel doet het wellicht al vermoeden. Ik sprak vandaag een klant die een mooie winst behaalde door het handelen in BAM. Een trade die met recht Trade van de Week

Nadere informatie

Er is een eerste keer voor alles

Er is een eerste keer voor alles Er is een eerste keer voor alles OM TE ERVAREN DAT SYSTEEMTRADEN (meestal) WERKT Wie is Hans Schotema? Beleggingservaring vanaf 1985 Systeemontwikkeling sinds 2002 Contratrend BV opgericht eind 2006 Basis

Nadere informatie

Een Tesla voor beursliefhebbers

Een Tesla voor beursliefhebbers VFB 13de TA-DAG Een Tesla voor beursliefhebbers 7:42 paul.gins@transstock.eu Paul Gins Directeur CompuGraphics Uitgever van TransStock & beursgrafiek.be 13 Jaar Historiek Het belang van de Stop-Loss Bestaat

Nadere informatie

09-07-10 Ledennieuwsbrief (een succesvol beleggingsysteem geëvalueerd)

09-07-10 Ledennieuwsbrief (een succesvol beleggingsysteem geëvalueerd) JAARGANG 3 NUMMER 7 Nieuwsbrief In deze speciale editie: 1. Een succesvol beleggingsysteem geëvalueerd 01 augustus 2010 Kwantitatieve analyse is de grondslag van het weekendbeleggers systeem 09-07-10 Ledennieuwsbrief

Nadere informatie

Trade van de Week. Futures handelen. voor gevorderden

Trade van de Week. Futures handelen. voor gevorderden Trade van de Week Futures handelen voor gevorderden Het handelen van futures is een vak apart. Het maakt veel traders rijk, maar ook net zoveel traders arm. Wat is een future nu eigenlijk precies? Een

Nadere informatie

WaveRider Trading System

WaveRider Trading System April 2010 GANNTRADER WaveRider Trading System by Tjerk Spriensma WaveRider Trading System WaveRider Trading System (WTS) is een systeem dat u als abonnee op het WaveRider rapport (voorlopig) gratis krijgt

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5 Call spread 5 Gedekt geschreven call 7 3. Bear

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5

Nadere informatie

Geld verdienen in 2018 met aandelen en opties

Geld verdienen in 2018 met aandelen en opties Geld verdienen in 2018 met aandelen en opties Rob Stuiver & Tycho Schaaf Amsterdam, 14 november 2017 Uw sprekers van vanavond Rob Stuiver Tycho Schaaf Fund Manager VOC Fonds Beleggingsexpert LYNX Blogger

Nadere informatie

Sit and Trade. Seize Opportunities Learn Do Practice Become Experience. Trade Week

Sit and Trade. Seize Opportunities Learn Do Practice Become Experience. Trade Week Sit and Trade Seize Opportunities Learn Do Practice Become Experience Trade Week TRADE WEEK: BEURSPLEIN 5 (AMSTERDAM) Het Beleggingsinstituut nodigt u uit om tijdens een intensieve Trade Week een gedisciplineerde

Nadere informatie

Nooit meer verliezen is een op/e

Nooit meer verliezen is een op/e Nooit meer verliezen is een op/e 12 december 2014 André Brouwers beleggingsinstituut.nl André Brouwers Educa6e en Informa6e Start 2011 15.000 beleggers getrained Training, coaching en beleggersinforma6e

Nadere informatie

«De MACD en RSI, toegepast in de praktijk»

«De MACD en RSI, toegepast in de praktijk» Traden met MACD en RSI «De MACD en RSI, toegepast in de praktijk» 1) Voorbeeld op de aardolie 2) De MACD 3) De RSI 4) Backtest 5) Conclusies WH SELFINVEST Maaltecenter Blok G Derbystraat 349 9051 Gent

Nadere informatie

Handleiding Systemshop

Handleiding Systemshop Handleiding Systemshop Handleiding SystemShop 1. Abonneren op een systeem 2. Activeren van een systeem 3. Stoppen met een systeem 4. Aanpassen van een factor 5. Systeem gedeactiveerd 6. Verschillende systemen

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse

Nadere informatie

Strategie 2013. André Brouwers

Strategie 2013. André Brouwers André Brouwers Strategie 2013 André Brouwers Training en coaching Online abonnement VIP coaching Trading Week Strategie Weekend Disclaimer Disclaimer De disclaimer van onze website is van toepassing. Beleggen

Nadere informatie

Sprinters Club 22/03/2011

Sprinters Club 22/03/2011 Sprinters Club 22/03/11 PORTEFEUILLE SPRINTERS Aankoop Sprinters Verkoop Sprinters Datum Markt LNG of SHT koers aantal totaal datum koers totaal AEX LNG 2 AEX SHT 9 9/3/11 OLIE LNG 69..02 71 2486.42 34.68

Nadere informatie

4/4/2009 SAXO BANK. Serieus Beleggen, Wereldwijd. Online, Realtime.

4/4/2009 SAXO BANK. Serieus Beleggen, Wereldwijd. Online, Realtime. SAXO BANK Serieus Beleggen, Wereldwijd. Online, Realtime. Beleggers Symposium HCC Beleggen in Commodities, Equities en FX/opties Agenda FX- Een vergeten asset class FX Opties CFD s Commodities Saxo Bank

Nadere informatie

Beursfoon Autotrading!

Beursfoon Autotrading! Beursfoon Autotrading! Beste belegger, Beursfoon bestaat al 20 jaar en lanceerde Autotrading als Het grote voordeel van het handelen via autotrading is, eerste Nederland. Beursfoon heeft de mogelijkheid

Nadere informatie

Sit and Trade. Seize Opportunities Learn Do Practice Become Experience. Trade Week

Sit and Trade. Seize Opportunities Learn Do Practice Become Experience. Trade Week Sit and Trade Seize Opportunities Learn Do Practice Become Experience Trade Week TRADE WEEK: BEURSPLEIN 5 (AMSTERDAM) Het Beleggingsinstituut nodigt u uit om tijdens een intensieve Trade Week een gedisciplineerde

Nadere informatie

VFB 10 de T.A. - DAG. Meten is Weten. Door P. Gins. Mark Schils. Directeur CompuGraphics

VFB 10 de T.A. - DAG. Meten is Weten. Door P. Gins. Mark Schils. Directeur CompuGraphics VFB 10 de T.A. - DAG Meten is Weten Door P. Gins Mark Schils Directeur CompuGraphics Uitgever van beursgrafiek.be CompuGraphics & TransStock VFB 10 de T.A. - DAG 7 Tips om het rendement van uw portefeuille

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

Gebruikershandleiding JOE Mining. Software versie 4.21

Gebruikershandleiding JOE Mining. Software versie 4.21 Software versie 4.21 JOE 4.21 1 juli 2017 Hey-Day Trading B.V. all rights reserved Inhoud 1. INLEIDING...3 1.1. LEES DIT EERST...3 1.2. DOELGROEP...3 1.3. UITGANGSPUNTEN...4 1.3.1. Kennis en ervaring...4

Nadere informatie

Hedging strategies: Turbo

Hedging strategies: Turbo Hedging strategies: Turbo Hedging van aandelenposities met een Turbo short p. 2 Index 1. Inleiding 3 Principes 3 2. Voordeel van een Turbo tegenover een optie 4 Risico 4 Hefboom 4 3. Scenario s voor een

Nadere informatie

Uw rekening en rekeningoverzicht begrijpen

Uw rekening en rekeningoverzicht begrijpen Uw rekening en rekeningoverzicht begrijpen Deze gids helpt u uw rekeningoverzicht vermeld op Penson s intranet website te begrijpen. De eerste sectie geeft een uitleg van de meest belangrijke pagina s

Nadere informatie

B-toets Vragenlijst Bejegening Versie voor jongeren

B-toets Vragenlijst Bejegening Versie voor jongeren B-toets Vragenlijst Bejegening Versie voor jongeren J.W. Veerman N. van Erve M. Poiesz Praktikon BV Postbus 6906 6503 GK Nijmegen tel. 024-3615480 www.praktikon.nl praktikon@acsw.ru.nl 2010 Praktikon

Nadere informatie

BeursToppers Journaal

BeursToppers Journaal Nummer 6, Februari 2012 Outperformance BeursToppers t.o.v AEX +24% Beste BeursToppers relatie, Voor u ligt het zesde exemplaar van het BeursToppers Journaal. Hiermee publiceren wij de resultaten van onze

Nadere informatie

Brochure zoekmachinemarketing

Brochure zoekmachinemarketing Brochure zoekmachinemarketing Bizzmarketing Bedrijfsnaam: Bizzmarketing Adres: De Tsjalk 18 Postcode: 8651CZ IJlst Telefoon: 06-14399097 Telefoon: 06-38393632 Telefax: 084 7154712 KvK nummer: 01113393

Nadere informatie

En zal altijd worden gewerkt met een set-up, waarbij duidelijk is wat de trigger is, wat de stoploss is en wat het doel is.

En zal altijd worden gewerkt met een set-up, waarbij duidelijk is wat de trigger is, wat de stoploss is en wat het doel is. WAVERIDER MTS WaveRider MTS, waarbij MTS staat voor Mechanical Trading System, is een systeem dat u als lid op het WaveRider rapport krijgt aangeboden. Eenvoudig handelen met een bovengemiddeld rendement

Nadere informatie

Research Note Prestatie-analyse met behulp van box plots

Research Note Prestatie-analyse met behulp van box plots Research Note Prestatie-analyse met behulp van box plots Inleiding Voortdurend worden er wereldwijd enorme hoeveelheden beursdata gegenereerd en verzameld. Dit is mede te danken aan de opkomst van internet

Nadere informatie

Voorwoord. Je eerste 500 euro verdienen met traden. Wil je ook leren traden & veel geld verdienen?

Voorwoord. Je eerste 500 euro verdienen met traden. Wil je ook leren traden & veel geld verdienen? J E E E R S T E 5 0 0 E U R O V E R D I E N E N M E T T R A D E N A L E X M O S T E R T Voorwoord Wil je ook leren traden & veel geld verdienen? Hoi, leuk dat je mijn ebook hebt gedownload. Laat ik me

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische

Nadere informatie

Tradingtechnieken met candlesticks. Stochastic Indicator

Tradingtechnieken met candlesticks. Stochastic Indicator Tradingtechnieken met candlesticks & Stochastic Indicator Niveau: geschikt voor de meer ervaren belegger. Er wordt een zekere basiskennis verwacht van technische analyse en marktinstrumenten. Voordat u

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Sit and Trade. Seize Opportunities Learn Do Practice Become Experience. Trade Week

Sit and Trade. Seize Opportunities Learn Do Practice Become Experience. Trade Week Sit and Trade Seize Opportunities Learn Do Practice Become Experience Trade Week TRADE WEEK: BEURSPLEIN 5 (AMSTERDAM) Het Beleggingsinstituut nodigt u uit om tijdens een intensieve Trade Week een gedisciplineerde

Nadere informatie

Trade van de week. Winnen met. Indexopties

Trade van de week. Winnen met. Indexopties Trade van de week Winnen met Indexopties Hoe profiteer je van een stijgende of dalende beurs? Veel traders proberen dit door zelf een aantal aandelen uit de index te kiezen en daar long of short op te

Nadere informatie

Handelsalgoritmen voor (dag) opties

Handelsalgoritmen voor (dag) opties Handelsalgoritmen voor (dag) opties Verrassende conclusies over keuze van opties bij systematisch handelen Onverwacht krachtige patronen voor handelsstrategieën met opties Aat Schornagel aat.schornagel@ziggo.nl

Nadere informatie

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

MECHANICAL TRADING S YSTEM II

MECHANICAL TRADING S YSTEM II MTS II MECHANICAL TRADING S YSTEM II Ganntrader biedt via de service MTS II een mechanische tradingsysteem, waarmee gehandeld wordt op de S&P500. Het doel is: 1) Een mooi rendement behalen met een mechanisch/automatisch

Nadere informatie

Het beleggingssysteem van Second Stage

Het beleggingssysteem van Second Stage Het beleggingssysteem van Second Stage Hoewel we regelmatig maar dan op zeer beperkte schaal (niet meer dan vijf procent van het kapitaal) - zeer kortlopende transacties doen, op geanticipeerde koersbewegingen

Nadere informatie

Hedging strategies. Stop orders BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Hedging strategies. Stop orders BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Hedging strategies Stop orders p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Stop loss order 4 3. Stop limit order 5 Inleiding Met een stop order geeft u aan vanaf welke koers u bereid bent te kopen of verkopen. Die koers

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse en leveraged ETF s 6 5.

Nadere informatie

De Zes Strategieën Van Andre Jansen Voor Gegarandeerde Winst!

De Zes Strategieën Van Andre Jansen Voor Gegarandeerde Winst! De Zes Strategieën Van Andre Jansen Voor Gegarandeerde Winst! Ik hoef niet eens te weten hoevéél de koers stijgt of daalt. Als je me zou tegen komen op straat en me zou vragen hoe het met de dollar gaat-

Nadere informatie

De kracht van call opties

De kracht van call opties De kracht van call opties Rob Stuiver & Tycho Schaaf Amsterdam, 8 augustus 2017 Uw sprekers van vanavond Rob Stuiver Tycho Schaaf Fund Manager VOC Fonds Beleggingsexpert LYNX Blogger VOCbeleggen.nl 3 Algemeen

Nadere informatie

Van Stuiver tot Miljardair

Van Stuiver tot Miljardair Van Stuiver tot Miljardair Ondernemend Beleggen pt 2 Rob Stuiver & Tycho Schaaf 26 november 2015 Sprekers Rob Stuiver RBA Tycho Schaaf Ondernemend belegger Beleggingsspecialist bij LYNX Masterclass Archief

Nadere informatie

Ter vergelijk vorige maand: 39 (68%) neutraal, 13 (23%) short, 5 (9%)groen

Ter vergelijk vorige maand: 39 (68%) neutraal, 13 (23%) short, 5 (9%)groen JAARGANG 3 NUMMER 10 Nieuwsbrief In dit nummer: 01 november 2010 1. Gaat de markt nu eindelijk bewegen? 2. RBS past zelfstandig Turbohefbomen aan; 3. WB tekent overeenkomst met vermogensbeheerder; 4. WB

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

1 TOSTRAMS Week van de Belegger Turbo s

1 TOSTRAMS Week van de Belegger Turbo s 1 TOSTRAMS Week van de Belegger Turbo s Week van de Belegger (deel V) Turbo s en 10-stappenplan Koopsignaal Wall Street met het 10-Stappenplan Op Wall Street zie ik thans, zeker in de huidige dip, een

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 12-9-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 12-9-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 12-9-2011. Ik durf het hardop te zeggen: Griekenland gaat failliet en verlaat de Eurozone. Tijd 08:10 uur. Met de S&P 500 futures rond 1145 en dus weer een 12,50

Nadere informatie

Beursdagboek 24 Mei 2013.

Beursdagboek 24 Mei 2013. Beursdagboek 24 Mei 2013. Loopt Abenomics nu al op zijn laatste benen! Tijd 10:30 uur. Het was afgelopen nacht in Japan een angstige sessie voor de handelaren. Na eerst een winst van drie procent vlogen

Nadere informatie

Performance Update. Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten

Performance Update. Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten Performance Update Augustus 2015: -2.68% Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten Augustus 2015 gaat de boeken in als een van de meest volatiele maanden in aandelenmarkten van

Nadere informatie

PRODUCTSPECIFICATIE PHALAENOPSIS IN POT

PRODUCTSPECIFICATIE PHALAENOPSIS IN POT PRODUCTSPECIFICATIE PHALAENOPSIS IN POT mei 2015 Aanvullend op de Algemene Specificaties Kamerplanten gelden voor Phalaenopsis in pot de eisen genoemd in deze productspecificatie. De Productspecificatie

Nadere informatie

Strategieën met Opties

Strategieën met Opties Strategieën met Opties Euronext, de nieuwe pan-europese beurs, komt voort uit de fusie tussen de beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs. Handelen op Euronext is snel en goedkoop. Bovendien heeft u binnenkort

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Andix Wizard Technische Analyse

Gebruikers handleiding Andix Wizard Technische Analyse Andix Wizard Gebruikers handleiding Andix Wizard Technische Analyse http://www.andixwizard.nl Varsseveld, 12 januari 2014 Gebruikershandleiding Andix Wizard technische analyse Andix Wizard helpt de gebruiker

Nadere informatie

HANDLEIDING RISICO BELEGGINGSPORTEFEUILLE

HANDLEIDING RISICO BELEGGINGSPORTEFEUILLE HANDLEIDING RISICO BELEGGINGSPORTEFEUILLE INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 PORTEFEUILLE OVERZICHT... 4 2.1 MARGIN OVERZICHT... 5 2.1.1 WAARDE PORTEFEUILLE... 5 2.1.2 KASSALDO... 5 2.1.3 NETTO LIQUIDITEITSWAARDE...

Nadere informatie

Beleggen. voor beginners

Beleggen. voor beginners Beleggen voor beginners Beleggen voor beginners Inhoudsopgave Een uitgave van beginmetbeleggen.com Beleggen brengt altijd risico s met zich mee. Hoewel de informatie in dit document met de grootst mogelijke

Nadere informatie

OMGAAN MET MARGIN CALLS. Maintenance Call

OMGAAN MET MARGIN CALLS. Maintenance Call Money Due Call Regular Equity Fed Call Concentrated Day Trading Call De waarde van uw rekening voldoet niet aan de vereiste marge (Margin Equity < Margin Requirement). 1. Om op de margin- en short rekening

Nadere informatie

Maandbeleggen. Ook met een klein bedrag. Geen aankoopkosten. Betere spreiding. Flexibel. Van punt tot punt sneller naar je doel

Maandbeleggen. Ook met een klein bedrag. Geen aankoopkosten. Betere spreiding. Flexibel. Van punt tot punt sneller naar je doel Maandbeleggen Van punt tot punt sneller naar je doel Ook met een klein bedrag Geen aankoopkosten Betere spreiding Flexibel Elke maand dichter bij je doel Je legt geld opzij voor later. Om een onvergetelijke

Nadere informatie

De favoriete optiestrategie van André Brouwers

De favoriete optiestrategie van André Brouwers 2 De favoriete optiestrategie van André Brouwers Disclaimer Het Beleggingsinstituut staat niet onder toezicht van de AFM. Het Beleggingsinstituut staat niet onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Het

Nadere informatie

Participantenvergaderingen AHPF

Participantenvergaderingen AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 12 september 2013 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Ontwikkelingen All Markets Fund; Ontwikkelingen Alpha Global

Nadere informatie

Trading Signals op WHS FutureStation

Trading Signals op WHS FutureStation Trading Signals op WHS FutureStation Versie: Aug. 2013 WH SELFINVEST S.A. Luxembourg, Paris, Frankfurt Ghent, Amsterdam Copyrigh 2007-2013: all rights attached to this guide are the sole property of WH

Nadere informatie

Nieuwsbrief. U kunt het seminar terugzien op DFT.nl/seminars AEX. WB geeft u adviessignalen voor de middellange termijn.

Nieuwsbrief. U kunt het seminar terugzien op DFT.nl/seminars AEX. WB geeft u adviessignalen voor de middellange termijn. JAARGANG 3 NUMMER 12 Nieuwsbrief In deze special Online seminar 23 november jl. Visie en Tips 2011 met o.a. Michael Groenewoud van Weekendbeleggers scoort met 852 aantal deelnemers record aantal bezoekers

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 11-8-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 11-8-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 11-8-2011. INMAXXA gisterenavond op Nieuwsuur. Klik op onderstaande link. http://nieuwsuur.nl/video/263497-particulier-beleggen-wat-is-wijsheid.html Tijd 08:13 uur.

Nadere informatie

Geld verdienen op de beurs. Frank Toxopeus. ZelfHandelen.nl

Geld verdienen op de beurs. Frank Toxopeus. ZelfHandelen.nl Geld verdienen op de beurs Frank Toxopeus In dit ebook: Traden of Beleggen? Waar kan je beleggen of traden? Belangrijk: voor je start Psychologie Money Management Trading Systeem 3 4 5 6 8 9 Introductie

Nadere informatie

CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren.

CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren. Wat zijn CFD s? CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren. Anders omschreven is het een overeenkomst

Nadere informatie

voor uw Covered Call Optiestrategie Extra inkomen op aandelen. Elke maand.

voor uw Covered Call Optiestrategie Extra inkomen op aandelen. Elke maand. 7 De Tips voor uw Covered Call Optiestrategie Extra inkomen op aandelen. Elke maand. Colofon Copyright 2013 FINODEX B.V. De 7 Tips voor uw Covered Call Optiestrategie Extra inkomen op aandelen. Elke maand.

Nadere informatie

Turbo-abonnement Analyse 20 mei 2006

Turbo-abonnement Analyse 20 mei 2006 Analyse 20 mei 2006 20 mei 2006 De markten zijn belangrijke bewegingen gestart. De volatiliteit neemt toe en de onrust ook. In olie zijn er bewegingen gaande die we nader bekeken hebben. We concluderen

Nadere informatie

Trade van de week. Welcome to. Africa

Trade van de week. Welcome to. Africa Trade van de week Welcome to Africa We versturen nu al een tijdje wekelijks de Trade van de Week. Een Trade van de Week hoeft in absolute termen niet de grootste winst op te leveren. Een kleine investering

Nadere informatie

Beleggen met Boosters

Beleggen met Boosters Beleggen met Boosters Rogier San Giorgi Amsterdam, 26 januari 2015 BNP Paribas Markets: een warm bad Team dat Turbo heeft gelanceerd naar BNP Paribas Nico Bakker en andere partners Actief in Nederland

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische voorstelling 5 4. Gekochte

Nadere informatie

Volg een pro: LIVE handelen + achteraf updates ontvangen

Volg een pro: LIVE handelen + achteraf updates ontvangen Volg een pro: LIVE handelen + achteraf updates ontvangen Tycho Schaaf & Bas Snelders 28 juni 2016 Sprekers Tycho Schaaf Bas Snelders Beleggingsspecialist bij LYNX Market Maker Programma Introductie Bespreken

Nadere informatie

Volg een pro: LIVE handelen + achteraf updates ontvangen

Volg een pro: LIVE handelen + achteraf updates ontvangen Volg een pro: LIVE handelen + achteraf updates ontvangen Tycho Schaaf & Bas Snelders 11 april 2017 Sprekers Tycho Schaaf Bas Snelders Beleggingsspecialist bij LYNX Market Maker Programma De arme man s

Nadere informatie

LYNX Masterclass Opties handelen: de basis deel 1

LYNX Masterclass Opties handelen: de basis deel 1 LYNX Masterclass Opties handelen: de basis deel 1 Mede mogelijk gemaakt door TOM Tycho Schaaf 22 oktober 2015 Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij LYNX vanaf

Nadere informatie

ASML Call Spread. 15 januari Analyse:

ASML Call Spread. 15 januari Analyse: ASML Call Spread 15 januari 2016 Analyse: Volgende week komt ASML met kwartaalcijfers. De koers van het aandeel is de afgelopen maanden behoorlijk teruggezakt. Rond de zone 70-72 ligt een belangrijk steunniveau.

Nadere informatie

Bij Olie zaten we niet goed. Olie bleef stijgen en ging niet omlaag tot 2 maart. Sinds afgelopen woensdag ging het wel zoals voorspeld hard omhoog.

Bij Olie zaten we niet goed. Olie bleef stijgen en ging niet omlaag tot 2 maart. Sinds afgelopen woensdag ging het wel zoals voorspeld hard omhoog. Swingbeleggen.com Nieuwsbrief 3, periode maandag 7-3-2016 tot en met vrijdag 11-3-2016 Welkom! Beste beleggers, welkom bij nieuwsbrief 3 van swingbeleggen.com Doel van deze nieuwsbrief is om u een beeld

Nadere informatie

Uw vermogen verdient een veilig rendement

Uw vermogen verdient een veilig rendement Uw vermogen verdient een veilig rendement Welkom André Brouwers Oprichter & Fondsmanager Mijn naam is André Brouwers, graag vertel ik u meer over onze innovatieve beleggingsstrategie. U heeft uw vermogen

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Finance Avenue 20/10/2012. Hoe kunt u uw portefeuille indekken en hoe belegt u in een volatiele markt?

Finance Avenue 20/10/2012. Hoe kunt u uw portefeuille indekken en hoe belegt u in een volatiele markt? Finance Avenue 20/10/2012 / Hoe kunt u uw portefeuille indekken en hoe belegt u in een volatiele markt? Actualiteit De wereld waarin we leven verandert continu Economische en politieke gebeurtenissen Financiële

Nadere informatie

1. Gezamenlijk seminar woensdag 17 maart 2010 met en op hoofdkantoor Royal Bank of Scotland te Amsterdam (zuid-as)

1. Gezamenlijk seminar woensdag 17 maart 2010 met en op hoofdkantoor Royal Bank of Scotland te Amsterdam (zuid-as) JAARGANG 3 NUMMER 3 Nieuwsbrief In dit nummer: 01 maart 2010 1. Gezamenlijk seminar woensdag 17 maart met en op hoofdkantoor Royal Bank of Scotland (RBS) te Amsterdam (zuid-as); 2. WB verslaat sinds start

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

Factor Certificaten op Indices

Factor Certificaten op Indices Factor Certificaten op Indices Deze producten bieden geen kapitaalgarantie Het basisprospectus betreffende de Factor Certificaten is goedgekeurd door het BaFin, de Duitse regulerende instantie. De producten

Nadere informatie

Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan

Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan Limited Speeders Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan het stop loss-niveau, en deze niveaus

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 2. Resultaat Turboportefeuille 2009: + 70% WB geeft u adviessignalen voor de middellange termijn. In dit nummer: 02 januari 2010

Nieuwsbrief. 2. Resultaat Turboportefeuille 2009: + 70% WB geeft u adviessignalen voor de middellange termijn. In dit nummer: 02 januari 2010 JAARGANG 3 NUMMER 1 Nieuwsbrief In dit nummer: 02 januari 2010 1. WB verslaat sinds start oktober 2007 AEX met +273,77%; 2. Resultaat Turboportefeuille 2009: +70%; 3. Stierenmarkt van kracht verklaard

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Twee valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Verbeter uw rendement. Peter Siks Beleggerstrainer & auteur

Verbeter uw rendement. Peter Siks Beleggerstrainer & auteur Verbeter uw rendement Peter Siks Beleggerstrainer & auteur 1 Click icon to add picture Click icon to add picture Click icon to add picture Waarom mag ik hier staan? Ex-vloerhandelaar Manager handelshuis

Nadere informatie

Risk Management. "Don't focus on making money; focus on protecting what you have." - Paul Tudor Jones

Risk Management. Don't focus on making money; focus on protecting what you have. - Paul Tudor Jones Risk Management "Don't focus on making money; focus on protecting what you have." - Paul Tudor Jones Inleiding Het doel van dit document is het introduceren van wat, denken wij, de belangrijkste factor

Nadere informatie

ZELFROOSTEREN IN DE ZORG VERGROTEN VAN DE WERKNEMERSBETROKKENHEID BIJ DE ROOSTERPLANNING RAYMOND FOKKENS MBA

ZELFROOSTEREN IN DE ZORG VERGROTEN VAN DE WERKNEMERSBETROKKENHEID BIJ DE ROOSTERPLANNING RAYMOND FOKKENS MBA ZELFROOSTEREN IN DE ZORG VERGROTEN VAN DE WERKNEMERSBETROKKENHEID BIJ DE ROOSTERPLANNING RAYMOND FOKKENS MBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie