Prospectus. Verhandelen en aanbieden van Contract For Differences. Risico waarschuwing:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prospectus. Verhandelen en aanbieden van Contract For Differences. Risico waarschuwing:"

Transcriptie

1 Prospectus Verhandelen en aanbieden van Contract For Differences Risico waarschuwing: CFD s zijn speculatieve producten. CFD s kunnen namelijk verhandeld worden met een hefboomeffect dat een aanzienlijk hoger risico inhoudt op uw initiële investering dan beleggingsstrategieën die geen gebruik maken van hefboomeffect zoals de gewone handel in aandelen. Uiteindelijk kunnen de verliezen hoger oplopen dan uw initiële inleg. De verschillende risicofactoren verbonden met CFD s worden later in dit prospectus nader toegelicht. Alvorens u een transactie wenst uit te voeren in CFD s, is het aangewezen dit prospectus te consulteren. Eventueel kan het zijn dat het handelen in CFD s voor u geen geschikte belegging is. Het kan aangewezen zijn om u zich te laten bijstaan door een financieel expert. Beleggen in CFD s vereist een constante opvolging van de belegging en het is bijgevolg niet aangewezen CFD s te handelen indien men niet over voldoende tijd beschikt. Het meer dan één dag bewaren van een CFD is risicovol en kan voor grote verliezen zorgen. De CFD s hebben geen vaste looptijd en de belegger moet beslissen wanneer hij uit het product wil stappen. Datum van het prospectus Het prospectus werd uitgegeven op <<datum>> 1

2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting van het prospectus Risico factoren Tegenpartijrisico Volatiliteitsrisico Gap risico Valutarisico Groter verlies dan initiële investering OTC risico Liquiditeitsrisico Intrestvoet risico Risico van gedwongen liquidatie Risico van verhoging waarborgverplichting Risico verbonden met stock lending intrest Risico verbonden met corporate actions Risico verbonden met belangenconflicten Informaticatechnische risico s Risico s m.b.t. het corrigeren van fouten Externe risico s Algemene informatie Verantwoordelijkheid Goedkeuring Beschikbaarheid Bedrijfsinformatie Meest belangrijke kenmerken van CFD s Soorten CFD s Geen recht op onderliggend effect Geen advies Looptijd CFD Prijs van de CFD

3 5. Werking van CFD s Hoe een CFD contract aangaan en afsluiten Commissie, spread, intrest en dividenduitkering CFD s op individuele aandelen Belangrijke informatie m.b.t. de aangehaalde voorbeelden Toepassing van de waarborgverplichting (margin) en onderpand Voorbeeld van een long CFD positie met positief resultaat Voorbeeld van een long CFD positie met negatief resultaat Voorbeeld van een short CFD positie met een positief resultaat Voorbeeld van een short CFD positie met een negatief resultaat Ordertypes van toepassing op CFD s Orderaanpassing en orderacceptatie Kosten en andere belangrijke beschouwingen Commissies Intrest op cash saldi Stock lending intrest Contractintrest en dividend aanpassing Saldi Inducements Spread Kosten van valutawissel Informatie Overige algemene voorwaarden Verplichting om rekening te openen Handelen in CFD s Minimum contractgrootte Uitvoeringsbevestigingen Stortingen/Terugboekingen Beveiliging van de rekening Klachtenprocedure

4 9. Fiscaliteit Inleiding Meerwaardebelastingen Roerende voorheffing Andere taksen en verplichtingen waaronder beurstaksen

5 1. Samenvatting van het prospectus De samenvatting van het prospectus bevat informatie over Interactive Brokers UK en hun aangeboden CFD s. Wij benadrukken dat het vereenvoudigd prospectus een samenvatting is van het volledig prospectus en, indien u alle details wenst te kennen, u het volledig prospectus dient door te nemen, meer in het bijzonder de sectie risicofactoren. Verantwoordelijkheid De verantwoordelijke voor het prospectus is Interactive Brokers UK met zetel te One Carey Lane, Fifth Floor, London EC2 V8AE. De verantwoordelijke voor het prospectus verklaart dat, voor zover hen bekend, de gegevens in het prospectus in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het prospectus zou wijzigen. Uitgevende instelling De CFD s die via Lynx BV als tussenpersoon kunnen worden verhandeld, worden uitgegeven door Interactive Brokers UK. Interactive Brokers UK is een onderneming gevestigd in het Verenigd Koninkrijk met zetel te One Carey Lane, Fifth Floor, London EC2 V8AE. Interactive Brokers UK is erkend door en staat onder het toezicht van the Financial Services Authority (FCA) onder het registratienummer Interactive Brokers UK is een dochteronderneming van het Amerikaanse Interactive Brokers LLC met als hoofdzetel One Pickwick Plaza, Greenwich CT Interactive Brokers LLC is lid van NYSE, FINRA en SIPC en staat onder het toezicht van de US Securities and Exchange Commission alsook van the Commodity Futures Trading Commission. Bij alle CFD transacties die door de cliënt worden uitgevoerd zal Interactive Brokers UK als tegenpartij optreden. Lynx BV heeft een Fully Disclosed Intoducing Broker Agreement ondertekend met Interactive Brokers UK en treedt zodoende als tussenpersoon op tussen enerzijds de cliënt en anderzijds Interactive Brokers UK. Lynx BV is met andere woorden niet de uitgevende instelling van de CFD s. Deze overeenkomst houdt onder meer het volgende in: Lynx BV verzorgt het openen van een rekening bij Interactive Brokers UK in naam van en voor rekening en risico van de cliënt, waardoor de cliënt via het handelsplatform van Interactive Brokers UK CFD orders kan uitvoeren en afwikkelen. Lynx BV België heeft als zetel Graaf van Vlaanderenplein 23, 9000 Gent, ondernemingsnummer Lynx BV België is een bijkantoor van het Nederlandse Lynx BV met als hoofdzetel Herengracht 527, 1017BV Amsterdam. 5

6 De aangeboden CFD s Interactive Brokers UK zal aan onder andere Belgische cliënten CFD s aanbieden. Een CFD is een overeenkomst tussen twee partijen om het verschil in waarde tussen het tijdstip van aangaan van het contract en het tijdstip van afsluiten van het contract van een bepaald financieel instrument (het onderliggende effect) aan elkaar over te maken. De CFD is dus een weerspiegeling van het handelen in het onderliggend effect. Door een positie te openen in een CFD ondervindt de cliënt invloed van een stijging/daling van het onderliggende effect, eventueel met een hefboom, zonder dat de cliënt het onderliggend effect ook effectief in bezit heeft. Door een CFD positie te openen kan de cliënt het onderliggend effect virtueel aankopen zonder de volledige prijs ervan te moeten betalen. In de plaats hiervan zal de cliënt op het moment van aangaan van de transactie een waarborg op de rekening moeten hebben staan die 12.50% bedraagt van de waarde van het onderliggend effect (de zogenaamde initial margin). Wanneer de cliënt de CFD positie wenst aan te houden in de portefeuille dan zal de cliënt te allen tijde een waarborg op de rekening moet hebben staan die 10% bedraagt van de huidige waarde van het onderliggende effect (de zogenaamde maintenance margin). Deze waarborgverplichtingen zijn vast, tenzij anders wordt bepaald in de beschrijving van het contract. Afwijkende waarborgverplichtingen kunnen zich voordoen wanneer de tegenwaarde van de CFD-positie van de cliënt groter is dan 0.5% van de marktkapitalisatie van het onderliggend aandeel of wanneer de marktkapitalisatie van het onderliggend aandeel lager is dan 500 miljoen USD of equivalent in andere munt. Een CFD contract aangaan wordt beschouwd als het openen van een positie. Het beëindigen van een CFD contract wordt beschouwd als het sluiten van een positie. Bij het sluiten van een positie zal de cliënt het verschil tussen de marktprijs van het onderliggend effect bij het openen van de positie en de marktprijs van het onderliggend effect bij het sluiten van de positie ontvangen of dienen te betalen. Een CFD contract kan gebruikt worden om zowel long als short te gaan. De cliënt opent een long positie door het onderliggend effect virtueel aan te kopen. De cliënt kan de long positie afsluiten door het onderliggend effect virtueel te verkopen. Een short positie wordt geopend door het onderliggend effect virtueel te verkopen en wordt afgesloten door het onderliggende effect virtueel aan te kopen. Voorbeeld: Aangaan en afsluiten van een long CFD positie Veronderstel dat de cliënt sterk gelooft in het bedrijf ABC. Het individueel aandeel ABC noteert momenteel aan biedprijs EUR en laatprijs EUR. De cliënt beslist om in te spelen op een stijging van het onderliggend effect door 1000 CFD s ABC aan te kopen aan EUR. De cliënt heeft op dat moment een cash saldo van 5000 EUR. Het handelssysteem zal eerst nagaan of de cliënt voldoende waarborg op rekening heeft om de long CFD transactie te kunnen aangaan. Er dient minstens 12.5% van de waarde van de transactie aan waarborg aanwezig te zijn. 6

7 Het systeem voert dus volgende berekening uit: 12.5% * 1000 * = 1265 EUR. Aangezien de beschikbare cash en dus de waarborg initieel 5000 EUR bedraagt en dit groter is dan de initiële waarborgverplichting, zal het systeem de long CFD transactie aanvaarden en uitvoeren. De cliënt ontvangt na het aangaan van de long CFD transactie de volgende afrekening: Aankoopbedrag: 0.00 EUR Commissie: -0.09% * EUR * 1000 contracten = EUR Totaal: EUR De cliënt dient dus aanvankelijk enkel de kosten van de long CFD transactie te betalen. Het aandeel ABC noteert na verloop van tijd op De cliënt beslist hierop om winst te nemen en de long CFD positie af te sluiten door een verkoop te plaatsen aan een prijs van EUR. De cliënt ontvangt na het afsluiten van de positie volgende afrekening: Verkoopbedrag: 0.00 EUR Commissie: -0.09% * 1000 contracten * EUR = EUR CFD afrekening: 1000 contracten *(11.05 EUR EUR) = 930 EUR Totaal: EUR Voorbeeld: Aangaan en afsluiten van een short CFD positie Veronderstel dat de cliënt niet gelooft in het bedrijf XYZ. Het individueel aandeel XYZ noteert momenteel aan biedprijs EUR en laatprijs EUR. De cliënt beslist om in te spelen op een daling van het onderliggend effect door 1000 CFD s XYZ te verkopen aan EUR. De cliënt heeft op dat moment een cash saldo van 5000 EUR. Het handelssysteem zal eerst nagaan of de cliënt voldoende waarborg op rekening heeft om de short CFD transactie te kunnen aangaan. Er dient minstens 12.5% van de waarde van de transactie aan waarborg aanwezig te zijn. Het systeem voert dus volgende berekening uit: 12.5% * 1000 * = EUR. Aangezien de beschikbare cash en dus de waarborg initieel 5000 EUR bedraagt en dit groter is dan de initiële waarborgverplichting, zal het systeem de short CFD transactie aanvaarden en uitvoeren. De cliënt ontvangt na het aangaan van de short CFD transactie de volgende afrekening: Verkoopbedrag: 0.00 EUR Commissie: -0.09% * EUR * 1000 contracten = EUR Totaal: EUR De cliënt dient dus aanvankelijk enkel de kosten van de short CFD transactie te betalen. 7

8 Het aandeel XYZ noteert na verloop van tijd op De cliënt beslist hierop om verlies te nemen en de short CFD positie af te sluiten door een aankoop te plaatsen aan een prijs van EUR. De cliënt ontvangt na het afsluiten van de positie volgende afrekening: Aankoopbedrag: 0.00 EUR Commissie: -0.09% * 1000 contracten * EUR = EUR CFD afrekening: 1000 contracten *(10.10 EUR EUR) = -950 EUR Totaal: EUR Kosten Commissies Wanneer een CFD positie wordt geopend of gesloten, dan zal Lynx BV een commissie aanrekenen aan de cliënt. Per CFD bedraagt deze commissie 0.09% van de waarde van het onderliggend effect met een globaal minimum van 6 EUR en een absoluut maximum van 39 EUR. Vb. Cliënt opent een long positie van 1000 CFD s à 11 EUR per contract Cliënt betaalt over de transactiewaarde van EUR (1000 CFD à 11 EUR) een commissie van 0.09% = 9.9 EUR Intrest op cash saldi Op positieve cash saldi wordt aan de huidige rentestand geen intrest uitgekeerd. Dit kan beschouwd worden als een opportuniteitskost. Stock lending intrest Wanneer de cliënt beslist om in te stappen in een short CFD positie dan dient het onderliggend individueel aandeel door Interactive Brokers UK geleend te worden bij een stock lender. Voor deze lening dient Interactive Brokers Uk een intrest te betalen die wordt doorgerekend aan de cliënt. Vb. Cliënt bezit een short CFD positie met een huidige marktwaarde van EUR. De stock lending intrest bedraagt momenteel 7%. Op het einde van de dag dient de cliënt een intrest te betalen volgens de formule: Tegenwaarde transactie * stock lending intrest / 360 = * 7% /360 = 1.94 EUR Contractintrest en dividend aanpassingen Wanneer de cliënt een long positie aanhoudt in een CFD contract, dan dient de cliënt hierop een intrestvergoeding te betalen voor iedere dag dat de positie zich in portefeuille bevindt. 8

9 De rentevoeten die van toepassing zijn hanteren de onderstaande formules zonder dat deze rentevoet een negatieve waarde kan aannemen: Wanneer de cliënt een short positie aanhoudt in een CFD contract, dan dient de cliënt eventuele dividenden die het onderliggend individueel aandeel zou hebben uitgekeerd gedurende de periode dat de CFD short positie zich in portefeuille bevindt, te betalen. Er is dus sprake van twee tegenovergestelde bewegingen: De houder van een long positie dient intrest te betalen maar kan dividend ontvangen De houder van een short positie kan intrest ontvangen maar dient dividend te betalen Spread Een CFD contract heeft een biedkoers en een laatkoers. Tussen bied en laatkoers zijn niet aan elkaar gelijk. Het verschil tussen de bied en de laatkoers wordt spread genoemd. Dit heeft als gevolg dat wanneer de cliënt een long CFD positie aangaat en onmiddellijk weer afsluit, hij naast de commissielonen ook de spread als verlies zal moeten incalculeren. Valutawissel kost Indien de cliënt een CFD positie wenst te openen in een contract dat genoteerd staat in een andere munt dan de basismunt en de cliënt wenst de CFD positie te laten afrekenen in de basismunt, dan zal de cliënt een bijkomende wisseltransactie dienen in te voeren. De kosten voor dergelijke wisseloperatie bedragen 5 USD of equivalent in andere munt 1 Looptijd CFD s die door Interactive Brokers UK worden aangeboden hebben een looptijd van onbepaalde duur en hebben geen vervaldatum. De cliënt dient zich er van bewust te zijn dat het aangaan van een CFD contract, als consequentie van de onbepaalde duur, een permanente opvolging noodzakelijk maakt. Bovendien zal de cliënt zelf het moment van afsluiten van het CFD contract dienen te bepalen. Wanneer de cliënt door tijdsgebrek geen permanente opvolging kan garanderen, kan een belegging in CFD s ongeschikt zijn voor de cliënt 1 Tarief geldig voor orders tot EUR, indien hoger bedraagt de kostprijs ½ pip 9

10 Voorwaarden Alvorens cliënten CFD transacties kunnen uitvoeren, dient het Lynx openingsformulier te worden ingevuld en ondertekend. Wanneer het openingsformulier door Lynx werd goedgekeurd dan kan de cliënt CFD transacties openen en sluiten, op voorwaarde dat de rekening van de cliënt voldoende waarborg heeft. Conversie regeling CFD s zijn afgeleide producten die niet op een gereglementeerde of andere markt staan genoteerd. CFD s kunnen dan ook niet worden geconverteerd naar het onderliggend effect. De cliënt heeft geen stemrecht of voorkeursrechten op het onderliggend effect door een positie in een CFD Prijs van de CFD CFD s kunnen worden geopend of worden afgesloten aan de op dan geldende cash prijs van het onderliggend effect zoals deze worden weergegeven door Interactive Brokers UK. De prijs van een CFD contract weerspiegelt de beursgenoteerde prijs van het onderliggend aandeel. Een CFD positie kan enkel worden aangegaan of afgesloten tijdens de reguliere handelsuren van het onderliggend effect. Een long positie in een CFD kan worden aangegaan aan de best mogelijke laatprijs van het onderliggend effect op voorwaarde dat de gevraagde hoeveelheid CFD contracten niet hoger is dan het beschikbaar volume aan de beste laatprijs van het onderliggend effect. Voor de bepaling van de beste laatprijs houdt Interactive Brokers UK rekening met alle markten die voor Interactive Brokers UK toegankelijk zijn en waarop het onderliggend effect noteert (smart routing). Vide infra wanneer de gevraagde hoeveelheid CFD contracten hoger is dan het beschikbare volume aan de beste laatprijs van het onderliggend effect. Een short positie in een CFD kan worden aangegaan aan de best mogelijke biedprijs van het onderliggend effect op voorwaarde dat de gevraagde hoeveelheid CFD contracten niet hoger is dan het beschikbaar volume aan de beste biedprijs van het onderliggend effect. Voor de bepaling van de beste biedprijs houdt Interactive Brokers UK rekening met alle markten die voor Interactive Brokers UK toegankelijk zijn en waarop het onderliggend effect noteert (smart routing). Vide infra wanneer de gevraagde hoeveelheid CFD contracten hoger is dan het beschikbare volume aan de beste biedprijs van het onderliggend effect. Een long positie in een CFD kan worden afgesloten aan de best mogelijke biedprijs van het onderliggend effect op voorwaarde dat de af te sluiten hoeveelheid CFD contracten niet hoger is dan het beschikbaar volume aan de beste biedprijs van het onderliggend effect. Voor de bepaling van de beste biedprijs houdt Interactive Brokers UK rekening met alle 10

11 markten die voor Interactive Brokers UK toegankelijk zijn en waarop het onderliggend effect noteert (smart routing). Vide infra wanneer de af te sluiten hoeveelheid CFD contracten hoger is dan het beschikbare volume aan de beste biedprijs van het onderliggend effect. Een short positie in een CFD kan worden afgesloten aan de best mogelijke laatprijs van het onderliggend effect op voorwaarde dat de af te sluiten hoeveelheid CFD contracten niet hoger is dan het beschikbaar volume aan de beste laatprijs van het onderliggend effect. Voor de bepaling van de beste laatprijs houdt Interactive Brokers UK rekening met alle markten die voor Interactive Brokers UK toegankelijk zijn en waarop het onderliggend effect noteert (smart routing). Vide infra wanneer de af te sluiten hoeveelheid CFD contracten hoger is dan het beschikbare volume aan de beste laatprijs van het onderliggend effect. Wanneer de gevraagde hoeveelheid CFD contracten hoger is dan het beschikbaar volume aan de beste laatprijs (bij long CFD positie) of aan de beste biedprijs (bij short CFD positie) van het onderliggend effect, dan zal de prijs aangepast worden op een manier die het orderboek van het onderliggend effect weerspiegelt. Wanneer de af te sluiten hoeveelheid CFD contracten hoger is dan het beschikbaar volume aan de beste biedprijs (bij long CFD positie) of aan de beste laatprijs (bij short CFD positie) van het onderliggend effect, dan zal de prijs aangepast worden op een manier die het orderboek van het onderliggend effect weerspiegelt. Het orderboek verzamelt alle aankoop- en verkooporders voor een onderliggend effect op een bepaald moment van de beursdag. Het is onderverdeeld in een biedzijde en een laatzijde. De biedzijde geeft informatie over de gegadigde kopers, de laatzijde over de beschikbare verkopers. De biedzijde toont in het aantal aandelen dat kopers bereid zijn te kopen tegen een welbepaalde prijs en dit aflopend gesorteerd op prijs. De laatzijde toont het aantal aandelen dat verkopers bereid zijn te verkopen tegen een welbepaalde prijs en dit oplopend gesorteerd op prijs. Een long positie in een CFD wordt tijdens de reguliere handelstijden van het onderliggend effect in de portefeuille van de cliënt geëvalueerd aan de op dat moment geldende via smart routing bekomen beste biedprijs van het onderliggend effect. Een short positie in een CFD wordt tijdens de reguliere handelstijden van het onderliggend effect in de portefeuille van de cliënt geëvalueerd aan de op dat moment geldende via smart routing bekomen beste laatprijs van het onderliggend effect. Een short/long positie in een CFD wordt buiten de reguliere handelstijden van het onderliggend effect in de portefeuille van de cliënt geëvalueerd aan de op dat moment geldende sluitkoers van het onderliggend effect. Wanneer een CFD positie wordt aangegaan of afgesloten aan marktprijs en wanneer op het moment van verzenden van het order en het ontvangen van het order een wijziging geeft plaatsgevonden in de dan geldende beste bied of laatprijs in het onderliggende effect, zal de 11

12 uiteindelijke uitvoeringsprijs afwijken van de prijs die de cliënt voor ogen had bij het moment van orderingave. Transfereerbaarheid CFD s uitgegeven door Interactive Brokers UK kunnen niet worden getransfereerd. Indien de cliënt zijn/haar rekening wenst af te sluiten dan dient de cliënt de aanwezige CFD posities af te sluiten. Dit zal gebeuren door een cash settlement Rendement Het rendement van een CFD is afhankelijk van het onderliggend effect, het moment van openen en sluiten van de positie, de commissies, de aangerekende intresten en de spread Notering CFD s worden niet genoteerd op een gereglementeerde of andere markt Fiscaliteit Alle winsten die de cliënt, woonachtig in België, heeft verworven via CFD s worden geregeld door de Belgische wetgeving op de inkomstenbelasting. a) Meerwaardebelasting Voor Belgische natuurlijke personen met privé vermogen Winsten die de cliënt behaald met CFD s volgens een normaal beheer van zijn/haar privé vermogen, zijn volgens Belgisch fiscaal recht niet belastbaar. Wanneer echter het handelen in CFD s wordt beschouwd als een abnormale of speculatieve transactie die het normaal beheer van het privé vermogen overstijgen, dan zullen de meerwaardes na aftrek van alle kosten belast worden tegen een vaste aanslagvoet van 33%. Voor Belgische natuurlijke personen in het kader van hun professionele activiteiten Alle meerwaardes die werden behaald door te handelen in CFD s zijn belastbaar aan een progressieve aanslagvoet met een maximum van 50%. Eventuele verliezen en kosten die werden behaald of betaald door te handelen in CFD s zijn in principe aftrekbaar. Voor Belgische rechtspersonen Alle meerwaardes of inkomens die werden behaald, zijn volgens Belgisch fiscaal recht belastbaar aan een vaste aanslagvoet van 33.99%. Eventuele verliezen en kosten die werden behaald of betaald door te handelen in CFD s zijn in principe aftrekbaar. 12

13 b) Roerende voorheffing De meerwaardes die behaald werden zijn in principe niet onderworpen aan roerende voorheffing. De ontvangen rentevergoeding en dividenden naar aanleiding van het aanhouden van een positie in een CFD is onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 25%. c) Andere taksen en verplichtingen waaronder beurstaksen CFD s zijn producten die niet op een gereglementeerde beurs noteren. Bijgevolg zijn op het aangaan, het afsluiten of het aanhouden van een CFD positie in principe geen beurstaksen, stamp duty taksen, of ander taksen van toepassing. Risico s CFD s zijn risicovolle beleggingsproducten. Het mogelijke hefboomeffect kan ervoor zorgen dat een kleine initiële inleg tot aanzienlijke verliezen of winsten kan leiden. Dit betekent ook dat een relatief kleine koersbeweging kan leiden tot een aanzienlijk grotere beweging in de waarde van de CFD die zowel in het voordeel als in het nadeel van de cliënt kan werken. Wanneer de markt in nadelige zin voor de cliënt evolueert, kan het zijn dat op korte termijn extra waarborg moet verstrekt worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan het zijn dat positie(s) gedwongen worden afgesloten met een eventueel verlies. De cliënt is verantwoordelijk voor eventuele tekorten die hierdoor kunnen ontstaan. De mogelijke risico s verbonden met het handelen in CFD s kunnen niet-exhaustief als volgt worden opgesomd: - Tegenpartijrisico: Aangezien Interactive Brokers UK de tegenpartij is bij CFD transacties, is de cliënt blootgesteld aan het financiële risico dat gepaard gaat door te handelen met Interactive Brokers UK als tegenpartij. Dit houdt in dat, in het geval van faillissement of insolvabiliteit van Interactive Brokers UK, dat Interactive Brokers UK niet meer in staat is om zijn verplichtingen ten opzichte van de cliënt na te komen. De cliënt komt dan in aanmerking voor een compensatie uitgekeerd door het FSCS (Financial Services Compensation Scheme) - Volatiliteitrisico: Afgeleide markten zoals CFD s kunnen hoogst volatiel zijn. De prijzen van CFD s en hun onderliggende effecten (aandelen of indices) kunnen snel en fors wijzigen. Wanneer de volatiliteit in het onderliggend effect toeneemt dan kan dit snel tot groot verlies leiden voor de houder van een CFD-positie, zeker wanneer deze opteert om te werken met een hefboom. Wanneer het verlies te sterk is toegenomen door een grote volatiliteit kan het zijn de CFD positie vervroegd wordt geliquideerd door Interactive Brokers UK. - Valutarisico: Wanneer de cliënt een CFD verhandelt in vreemde valuta dan zullen verliezen/winsten van de cliënt verder worden beïnvloed door de prestatie in de wisselkoers van de munt waarin de CFD noteert ten opzichte van de basismunt of de munt van storting. 13

14 - Groter verlies dan initiële investering: Handelen in CFD s is risicovol omdat de cliënt meer kan verliezen dan zijn/haar initiële inleg door het hefboomeffect dat mogelijk is bij een CFD transactie. - OTC Risico: De regels en de bescherming die wordt geboden door gereglementeerde beurzen en clearing huizen zijn niet van toepassing wanneer de cliënt een CFD transactie uitvoert. CFD s worden immers op een niet-gereglementeerde markt verhandeld. - Liquiditeitsrisico: Interactive Brokers UK is niet verplicht om koersdetails te leveren van elke CFD op ieder tijdstip van de dag en Interactive Brokers UK garandeert niet dat alle CFD s op continue basis beschikbaar en/of verhandelbaar zijn. Wanneer het onderliggend aandeel van de CFD niet frequent wordt verhandeld (illiquide aandeel), dan zal dit ook resulteren in een CFD die illiquide is. CFD s zijn contracten die niet vrij verhandelbaar zijn op de beurs. Bijgevolg is het afsluiten van een positie onderworpen aan de toestemming van de emittent (Interactive Brokers UK) die als tegenpartij optreedt. - Risico van gedwongen liquidatie: Wanneer het totale onderpand in portefeuille zakt onder de waarborgverplichting, dan heeft Interactive Brokers het recht om zonder voorafgaand bericht bepaalde posities te liquideren, ongeacht of deze posities winstgevend of verlieslatend zijn. - Risico van verhoging waarborgverplichting: Om zichzelf en de cliënten van Interactive Brokers UK te beschermen, kan Interactive Brokers UK op ieder tijdstip de waarborgverplichting verhogen voor enkele of alle cliënten voor alle openstaande of nieuwe CFD posities. - Risico verbonden met stock lending intrest: Wanneer de cliënt een CFD wenst te shorten, dan dient de cliënt hiervoor een stock lending intrest te betalen. Deze intrest kan sterk verschillen van onderliggend effect tot onderliggend effect. Een omstandige omschrijving van alle risico s kan worden teruggevonden in hoofdstuk 2 van dit prospectus. 14

15 2. Risico factoren CFD s zijn beleggingsproducten met een hoge risicograad. Deze producten zijn mogelijks ongeschikt voor een groot deel van het publiek. Deze sectie bevat een niet-exhaustieve opsomming van de (mogelijke) risico s die gepaard gaan met het handelen in CFD s. Bovendien is het niet mogelijk om deze risico s te vertalen naar de persoonlijke omstandigheden van iedere individuele cliënt. Het is belangrijk dat de cliënt de risico s volledig begrijpt alvorens een transactie uit te voeren in CFD s. Indien de cliënt via Interactive Brokers UK een CFD transactie wenst af te sluiten is het belangrijk dat de cliënt zich bewust is van de risico s, dat de cliënt zijn/haar posities nauwgezet opvolgt en dat financiële toestand van de cliënt het toelaat om dergelijke risico s te dragen Tegenpartijrisico Aangezien Interactive Brokers UK de tegenpartij is bij CFD transacties, is de cliënt blootgesteld aan het financiële risico dat gepaard gaat door te handelen met Interactive Brokers UK als tegenpartij. Dit houdt in dat, in het geval van faillissement of insolvabiliteit van Interactive Brokers UK, dat Interactive Brokers UK niet meer in staat is om zijn verplichtingen ten opzichte van de cliënt na te komen. Aangezien Interactive Brokers UK deel uitmaakt van het UK Financial Services Compensation Scheme (FSCS), komt de cliënt in aanmerking voor een compensatie uitgekeerd door het FSCS in het geval dat Interactive Brokers haar verplichtingen niet meer kan voldoen. Voor de eventuele cash saldi garandeert het FSCS een tussenkomst tot een maximum van GBP of equivalent in andere munten per persoon per financiële instelling bij faillissement of insolvabiliteit van een financiële instelling die de zetel heeft op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk op voorwaarde dat deze financiële instelling een licentie heeft van het FCA en geregistreerd staat bij het FSCS. Interactive Brokers UK voldoet aan beide voorwaarden. Voor de eventuele posities garandeert het FSCS een tussenkomst tot een maximum van GBP of equivalent in andere munten per persoon per financiële instelling die de zetel heeft op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk op voorwaarde dat deze financiële instelling een licentie heeft van het FCA en geregistreerd staat bij het FSCS. Interactive Brokers UK voldoet aan beide voorwaarden. Vergund door FCA en geregistreerd bij het FSCS zijn de enige voorwaarden die determineren of een cliënt in aanmerking komt voor compensatie. Niet-ingezetenen van het Verenigd Koninkrijk komen dus eveneens in aanmerking voor deze compensatie. 15

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s De turbo is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante

Nadere informatie

LYNX Handleiding. Versie April 2015

LYNX Handleiding. Versie April 2015 LYNX Handleiding Versie April 2015 Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. De handleiding is op basis van de huidige kennis samengesteld maar door de constante ontwikkeling

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Beleggerswoordenboek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A À la baisse De verkoop van effecten in de veronderstelling dat de prijzen of koersen ervan zullen dalen zodat men eventueel later

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen.

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen. Bijlage 1, Kenmerken en risico's Hieronder worden de kenmerken van verschillende financiële instrumenten en enkele relevante begrippen besproken alsmede de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Aan alle

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Inleiding De samenstelling van uw effectenportefeuille

Nadere informatie

Versie 01/10/2013. Basishandleiding

Versie 01/10/2013. Basishandleiding Versie 01/10/2013 De inhoud van deze handleiding is aan verandering onderhevig. Telkens er een wijziging is, wordt u hiervan verwittigd via een bericht op onze website. De meest recente versie van de handleiding

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

RISICO'S VERBONDEN AAN VALUTAHANDEL EN IB MULTI- CURRENCY ACCOUNTS

RISICO'S VERBONDEN AAN VALUTAHANDEL EN IB MULTI- CURRENCY ACCOUNTS RISICO'S VERBONDEN AAN VALUTAHANDEL EN IB MULTI- CURRENCY ACCOUNTS De regels van de "U.S. National Futures Association (NFA") vereisen dat Interactive Brokers ("IB") u wijzen op de volgende risico's: WAARSCHUWING

Nadere informatie

Aandelen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Aandelen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basiskenmerken aandelen 3 2. Sterke punten van aandelen 5 3. Zwakke punten van

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

Risico s van financiële instrumenten

Risico s van financiële instrumenten Risico s van financiële instrumenten Informatie voor Particuliere Cliënten Appendix 2 1. Inleiding Het functie van dit document is om beleggers enig inzicht te geven in de typen risico s die verbonden

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Handleiding voor insiders

Handleiding voor insiders Handleiding voor insiders 2 Inhoudsopgave 1 Direct aan de slag 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Cliëntenonderzoek 4 1.3 Openen van een rekening 4 1.4 Overboeken effectenportefeuille 4 1.5 Classificatie 5 1.6 Uitvoering

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie