Hoe een CFD en/of Forex rekening openen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe een CFD en/of Forex rekening openen?"

Transcriptie

1 Gelieve de documenten volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen aan: Eenvoudig actief beleggen WH SELFINVEST Maaltecenter Blok G Derbystraat 349 B 9051 Gent Hoe een CFD en/of Forex rekening openen? Formulieren 1 tot 3 zijn noodzakelijk voor het openen van een individuele of een gemeenschappelijke rekening. Formulieren voor een clubrekening of een vennootschapsrekening zijn op aanvraag verkrijgbaar. Indien u een gemeenschappelijke rekening wenst te openen, dienen beide rekeninghouders alle documenten te ondertekenen. ❶ Aanvraag tot rekening-opening Alle informatie wordt als vertrouwelijk behandeld. Enkel indien alle vragen beantwoord werden, mogen we overgaan tot het openen van de rekening. ❷ Algemene voorwaarden Gelieve de algemene voorwaarden aandachtig te lezen en te ondertekenen. ❸ Risico verklaring Door het ondertekenen van deze risico verklaring bevestigt u dat u alle risico s betreffende actief beleggen begrijpt en aanvaardt. Een fotocopie (recto-verso) van uw identiteitskaart Indien uw woonplaats niet vermeld staat op uw identiteitskaart dient u eveneens een uittreksel uit het bevolkingsregister te verstrekken. De volgende stap? Uw aanvraag tot rekening-opening wordt de dag van ontvangst verwerkt. U ontvangt per post uw nieuw rekeningnummer alsook de instructies die u nodig heeft om uw rekening te spijzen. Na ontvangst van deze instructies heeft u 4 weken de tijd om uw rekening te spijzen. Onmiddellijk wanneer uw rekening gespijsd is ontvangt u paswoorden om uw trading platform te openen. De real-time koersen worden onmiddellijk geactiveerd en u bent klaar om te handelen. Vragen? +32 (0) of

2 BE / APPL / CFD+FX / NL / Pagina 1 / 5 WH SELFINVEST CFD/FOREX AANVRAAG TOT REKENING-OPENING BE-NL Internal use only Account n : Demo: Approved by: Date: REKENINGHOUDER GEMEENSCHAPPELIJKE REKENINGHOUDER (Indien van toepassing) ❶ Naam Voornaam Geboortedatum Nationaliteit Burgerlijke stand Ongehuwd Gehuwd Gescheiden / Wed. Ongehuwd Gehuwd Gescheiden / Wed. Situation professionnelle Werkende Werkloos Pensioen/Student Werkende Werkloos Pensioen/Student Beroep Adres Telefoonnummer overdag Telefonnummer avond Fax nummer adres Munteenheid rekening EUR GBP USD CHF Gelieve het gewenste platform te kiezen Bovenop de gratis platforms (WHS ProStation + WHS ProStation Web), wens ik ook WHS FutureStation ( 29 per month) te gebruiken Ja Nee Gewenste grootte van de Forex contracten Standard (Ordergrootte op EUR/USD = ) Mini (Ordergrootte op EUR/USD = ) Micro (Ordergrootte op EUR/USD = 1.000) Jaarlijks bruto inkomen < > Waarde van uw woning Huurder, geen eigenaar < > Bezit (excl. woning) < > Bron van uw vermogen (bv. inkomen, erfenis, aandelen ) _ Ik gebruik deze rekening voor daytrading Ja Nee Geschat aantal orders per maand < > 200 Gemiddelde ordergrootte < 3 Contracten 3 10 Contracten Contracten > 20 Contracten Risico Handelen met een hefboom creëert aanzienlijk risico. Ik ben me hiervan bewust en begrijp dat ik meer kan verliezen dan mijn inleg Ja Nee Aantal jaren ervaring als belegger Futures CFDs Forex Aandelen Opties Certificaten Indien u minder dan één jaar ervaring hebt in het instrument dat u wenst te traden, gelieve volgende vragen te beantwoorden Heeft u op een andere manier ervaring met de beurs? Ja Nee, details: Heeft u literatuur i.v.m. trading gelezen? Ja Nee, details: Heeft u opleidingen / seminars over trading bijgewoond? Ja Nee, details: Heeft u voldoende geoefend op het trading platform(demo)? Ja Nee, details: Heeft u een kennis (vriend) die u bijstaat bij het traden? Ja Nee, details: Beschouwt u zichzelf voldoende voorbereid Ja Nee, details: Ik bevestig hierbij dat ik zowel de algemene voorwaarden als de risico verklaring heb gelezen en begrijp en bevestig dat ik zonder voorbehoud of uitzondering hieraan ben gebonden Waar zag u onze publiciteit? Gemeenschappelijke rekeninghouder en datum en datum

3 BE / GTC / CFD+FX / NL / Pagina 2 / 5 1 ALGEMEEN 1.1 Toepassingsdomein Deze overeenkomst, die overeenkomstig Artikel 1.10 voor wijziging vatbaar is, bevat belangrijke informatie betreffende uw rekening bij WH SelfInvest NV ( WH ), Maaltecenter Blok G, Derbystraat 349, B 9051 Gent Sint-Denijs-Westrem. Deze overeenkomst bevat alle noodzakelijke voorwaarden waartoe u ( de klant, hij ) zich akkoord verklaart bij het ondertekenen van deze documenten. WH heeft een broker licentie (lic.nr ) en een commissionaire licentie (lic.nr ). Voor rekeningen die enkel forex verhandelen heeft WH Dexia Bank NV, Pachecolaan 44, B 1000 Brussel en Bank One JP Morgan Chase & Co, 1 Bank One Plaza, Chicago, IL aangewezen om het depot van de individuele klantenrekeningen waar te nemen. Voor rekeningen die CFDs en eventueel forex en CFDs verhandelen heeft WH Dexia Bank NV, Pachecolaan 44, B 1000 Brussel en Barclays Bank, 1 Churchill Place, Londen E14 5HP aangewezen om het depot van de individuele klantenrekeningen waar te nemen. WH is lid van l Association pour la garantie des dépôts Luxembourg (AGDL). WH en Dexia Bank zijn lid van het Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten (FIF). Na aanvaarding van uw aanvraag tot rekening-opening zal WH optreden als uw tussenpersoon die, énkel na een instructie van uwentewege, financiële instrumenten voor uw rekening aan- of verkoopt. WH geeft geen investeringsadvies, juridisch advies of fiscaal advies betreffende de geschiktheid of het rendement van specifieke financiële produkten. Indien u advies nodig heeft betreffende uw investeringen dient u een gekwalificeerd persoon te raadplegen. Alle informatie door WH verstrekt, wordt verstrekt met de beste bedoelingen en op een zo-goedmogelijk basis. Deze informatie is enkel voor eigen gebruik van de klant. De klant zal altijd de nauwkeurigheid van de informatie nagaan aan de hand van betrouwbare bronnen. WH, haar werknemers en haar aanverwante bedrijven kunnen nooit verantwoordelijk gesteld worden voor enige beslissing door de klant genomen op basis van informatie die door WH verschaft werd. WH is niet verplicht de klant te waarschuwen indien zijn effectenrekening buitensporige marktverliezen lijdt. 1.2 Taken van de klant De klant verklaart dat alvorens een order te plaatsen op het WH trading platform hij: (a) zich in detail heeft geïnformeerd betreffende alle wetten, regels, procedures en gebruiken die van toepassing zijn in de financiële markten, (b) meer dan een minimum aan vaardigheden betreffende actieve beleggerstechnieken bezit, (c) alle FAQ, handleidingen en gidsen die WH ter beschikking stelt grondig gelezen heeft en steeds alle nieuwe versies grondig zal lezen, (d) zich voorafgaandelijk grondig verdiept heeft in alle functionaliteiten van het WH trading platform, (e) een uitstekende kennis heeft van op zijn minst alle klassieke order types markt, limiet en stop en deze correct kan gebruiken, (f) de contract details grootte, vereiste margin, pips, waarde pip,... van forex en CFDs kent en begrijpt, (g) een rekeninguittreksel kan lezen en begrijpt, (h) beschikt over hardware, software en connectiviteit die voldoet aan de minimum vereisten gespecifiëerd door WH. (i) een goede kennis heeft van hoe het margin systeem werkt De klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat in sommige gevallen een FAQ, handleiding of gids niet noodzakelijk beschikbaar is in zijn moedertaal. Indien dit een probleem is voor de klant dan verklaart de klant dat hij eerst de WH support desk zal contacteren met al zijn vragen alvorens een order te plaatsen op het WH trading platform. WH is niet verplicht een opleiding of begeleiding te verstrekken betreffende het gebruik van het WH trading platform en de andere electronische diensten. Indien WH beslist training of begeleiding te verstrekken dan is dit op vrijwillige basis en op risico van de klant. In geen geval kan WH aansprakelijk gesteld worden voor (in)directe verliezen voortspruitend uit (a) foutief gebruik door de klant van het WH trading platform en haar andere electronische diensten of (b) een gebrek aan ALGEMENE VOORWAARDEN - OVEREENKOMST kennis -zoals hoger beschreven in dit artikel- vanwege de klant. De klant verklaart dat hij er zich van bewust is dat in geval het WH trading platform niet beschikbaar is, hij orders kan plaatsen via de WH support desk op eigen risico. 1.3 Etiquette De WH support desk medewerkers zullen elke vraag van de klant met de nodige snelheid en aandacht behandelen. De WH support desk medewerkers zijn bekwaam, beleefd en steeds professioneel in hun interacties met de klant. WH verwacht dat de klant op elk moment een gelijkaardig niveau van beleefdheid en professionalisme in zijn interacties toont. Alle vormen van communicatie (telefoon, fax, , etc) die niet voldoen aan dit niveau zullen NIET behandeld worden door de WH medewerkers. Hieronder vallen ondermeer communicaties die racistisch, seksistisch, beledigend, obsceen, onbeleefd, ongeschikt sarcastisch van aard zijn alsook alle inhoud die duidelijk niet van goede wil getuigt. 1.4 Toezicht De klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat hij onmiddellijk contact moet opnemen met de WH support desk in geval hij denkt eigenaardigheden -ongeacht of deze in het nadeel of het voordeel van de klant zijn- te constateren op het WH trading platform of in de rapportering. Onder eigenaardigheden vallen ondermeer (niet exhaustief): foutieve orders, ontbrekende orders, dubbele orders of onjuiste posities. De klant verbindt zich er toe om maximaal 24 uur na het plaatsen van een order de rapportering aan eigen controle te onderwerpen. De klant verbindt zich ertoe alle onregelmatigheden zo snel mogelijk aan WH te melden en dit ten laatste 48 uur na ontvangst van de informatie. Ontvangst is het moment vanaf wanneer de rapportering electronisch beschikbaar is via het handelsplatform. Indien de klant geen melding doet binnen de 48 uur verklaart hij zich automatisch akkoord met alle rapportering. Indien de klant binnen de 48 uur melding doet van enige onregelmatigheid en deze onregelmatigheid is integraal veroorzaakt door WH dan zal WH de rekening crediteren. De klant verklaart dat hij geen orders plaatst of ingrijpt op enigerlei manier vooraleer de WH support desk gecontacteerd te hebben en met een WH medewerker een actieplan afgesproken werd. Indien de klant ingrijpt voor of zonder de WH support desk te contacteren en een actieplan af te spreken dan is hij alleen en volledig verantwoordelijk voor mogelijke (in)directe schade en/of verliezen. In alle gevallen waar WH aansprakelijk wordt gesteld, is de aansprakelijkheid beperkt tot de rechtstreekse schade die het gevolg is van een directe fout van WH. WH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor o.m. (niet exhaustief) onrechtstreekse schade, verlies van inkomsten of reputatieve schade. WH is er niet toe gebonden het verlies te vergoeden van een kans om winst te maken of een verlies te voorkomen. De klant geeft aan WH volmacht om zonder voorafgaande toestemming en communicatie fouten in de rekening van de klant te corrigeren of tegen te boeken o.m. (maar niet exhaustief) dubbele boekingen. 1.5 Verantwoordelijkheid betreffende bepaalde effecten Sommige effecten geven de houder bepaalde rechten die mogelijk kunnen vervallen indien de houder niet de nodige stappen onderneemt, vaak binnen een bepaalde tijdsduur. Ondermeer, maar niet exhaustief: opties, futures en andere afgeleide produkten op een onderliggende waarde die onderworpen is aan een ruil- of aankoopbod. De klant verklaart hierbij verantwoordelijk te zijn zich op de hoogte te houden van alle rechten en termijnen verbonden aan de effecten die in de portefeuille worden aangehouden. WH is niet verplicht de klant te informeren betreffende de nabijheid van vervaldagen of terugbetalingsdagen. WH is eveneens niet verplicht enig initiatief ten behoeve van de klant te ondernemen, tenzij daartoe een specifieke instructie ontvangen wordt of tenzij dit vereist is bij wet of regelgeving uitgevaardigd door een wetgevende instantie. Indien de klant effecten bezit die in aanmerking komen voor vervroegde aflossing d.m.v. lottrekking, verklaart de klant zich bereid te participeren in een trekking door het lot volgens de regels en gewoonten van de beurs of markt waarop deze effecten verhandeld worden. 1.6 Nalatenschap van de klant ❷ De klant verklaart hierbij dat deze overeenkomst en alle artikels erin vervat eveneens bindend zullen zijn voor zijn erfgenamen, beheerders of volmachtdragers. 1.7 Overdraagbaarheid De klant gaat hierbij akkoord dat deze overeenkomst overdraagbaar is ten voordele van WH, hun opvolgers of aangewezen personen. WH mag de rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst overdragen aan om het even welk van haar filialen of dochterondernemingen of aan om het even welke andere wettelijke entiteit na notificatie aan de klant. 1.8 Gemeenschappelijke rekeningen In geval er meerdere rekeninghouders aan een rekening verbonden zijn, is elke rekeninghouder hoofdelijk en individueel aansprakelijk voor alle verplichtingen voortspruitend uit deze overeenkomst. Iedere gemeenschappelijke rekeninghouder, ook diegene die alleen handelt en geen voorafgaand overleg met zijn mede gemeenschappelijke rekeninghouder(s) pleegt, heeft het recht met WH alle handelingen te stellen. WH zal alle instructies van een gemeenschappelijke rekeninghouder uitvoeren en is niet verantwoordelijk om te oordelen over het doel of het nut van om het even welke handeling gesteld door een gemeenschappelijke rekeninghouder. De enige uitzondering op deze bepaling zijn uitgaande transfers. WH zal slechts overgaan tot het uitvoeren van een uitgaande transfer indien elke rekeninghouder de instructie ondertekend heeft. WH behoudt zich het recht voor, indien WH dit noodzakelijk acht, om ook in andere gevallen alle gemeenschappelijke rekeninghouders om schriftelijke instructies te vragen. Alle communicatie die wordt verstuurd naar één gemeenschappelijke rekeninghouder zal worden beschouwd als verstuurd aan alle andere gemeenschappelijke rekeninghouders. In geval van beslag door een officiële instantie of een andere schuldeisende derde zal WH ervan uitgaan dat alle tegoeden in gelijke hoofdelijke delen toebehoren aan elk van de rekeninghouders. WH moet en zal zich niet informeren omtrent eventuele onderlinge akkoorden tussen de gemeenschappelijke rekeninghouders. 1.9 Integraliteit van de overeenkomst Deze overeenkomst bevat het geheel der algemene voorwaarden betreffende de diensten die het onderwerp uitmaken van deze overeenkomst. Indien een artikel uit deze overeenkomst onbestaand, ontoepasbaar of ongeldig wordt door wet, regel, administratief order, of gerechtelijke beslissing dan zal dit feit de geldigheid van deze overeenkomst en de resterende artikels niet aantasten Wijziging van voorwaarden De algemene voorwaarden en de tarieven kunnen door WH gewijzigd worden. Eventuele wijzigingen zullen aan de klant bekendgemaakt worden via de website of een ander kanaal. De meest recente versie van de algemene voorwaarden en de tarieven zijn steeds ter beschikking van de klant op de website of op aanvraag. Tenzij anders vermeld, zullen alle wijzigingen van kracht zijn na bekendmaking. Indien de klant binnen de 10 werkdagen geen schriftelijk verzet aantekent, betekent dit dat de klant akkoord gaat met de wijzigingen. Indien de klant gebruikt maakt van de WH diensten voor verzet aan te tekenen, betekent dit ontegensprekelijk dat de klant akkoord is met de wijzigingen en er zich aan verbindt. Alle tarieven voor verleende diensten worden rechtstreeks gedebiteerd van de klantenrekening. Indien de klant een speciaal verzoek heeft of WH loopt buitengewone kosten op om een rekening te bedienen, dan kunnen deze kosten aan de klant worden doorgerekend. De klant verbindt zich er toe steeds kennis te nemen van de tarieven vooraleer een dienst te gebruiken. Het tarief van toepassing op elke dienst is dan ook datgene dat van kracht is op de dag dat de dienst verstrekt werd. Creditsaldi genieten niet van een intrest. Debetsaldi kunnen mogelijkerwijze een intrest aangerekend worden. Intresten zijn marktintresten die evolueren met de marktomstandigheden. De preciese intrestvoet is op aanvraag verkrijgbaar Voorafgaande goedkeuring Deze overeenkomst is van kracht na de goedkeuring door WH van de klant zijn aanvraag tot rekening-opening. WH behoudt zich het recht voor de aanvraag tot rekening-opening te weigeren. Gemeenschappelijke rekeninghouder (indien van toepassing)

4 BE / GTC / CFD+FX / NL / Pagina 3 / Opzeggen van de overeenkomst Beide partijen, WH en de klant, behouden zich het recht voor de overeenkomst op te zeggen en de rekening te sluiten, schriftelijk, om het even wanneer en om het even welke reden. Opzegging doet geen afbreuk aan de afwikkeling van de lopende verrichtingen. Na opzegging en sluiting blijft de klant aansprakelijk voor eventuele debetsaldi en andere tekorten of onregelmatigheden. De klant verbindt zich ertoe WH te vergoeden voor de kosten verbonden aan het innen van deze debetsaldi, tekorten en onregelmatigheden, inclusief, tot een redelijk bedrag, alle gerechtelijke kosten en kosten voor juridisch advies. Bij gebrek aan duidelijke richtlijnen vanwege de klant met betrekking tot de beschikbaarstelling van een eventueel creditsaldo binnen een redelijke termijn na opzegging zal WH zelf en zonder voorafgaandelijk akkoord de manier bepalen waarop het creditsaldo, op risico van de klant, aan de klant overgemaakt zal worden Geldend recht Deze overeenkomst en algemene bepalingen alsook alle rechten en verplichtingen die eruit voortspruiten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Gent (vrederechter in het rechtsgebied van WH) zijn bevoegd. WH behoudt zich echter het recht voor om ook stappen te ondernemen tegen de klant in om het even welke rechtbank van om het even welk land om zich te beschermen. De klant die geen woonplaats in België heeft, kiest door ondertekening van deze overeenkomst, onweerlegbaar als woonplaats de maatschappelijke zetel van WH (Gerechtelijk WB art. 39). Op dit adres kunnen alle betekeningen en kennisgevingen rechtsgeldig gedaan worden. De klant wordt d.m.v. een aagetekend schrijven geïnformeerd van enige betekening of kennisgeving Fiscaal De fiscale verblijfplaats van de rekeninghouder bepaalt het belastingstelsel dat van toepassing is op de rekening. Indien minstens één van de rekeninghouders van een gemeenschappelijke rekening een Belgische ingezetene is, dan is de rekening onderworpen aan het Belgisch fiscaal regime. 2 REKENING, DIENSTEN 2.1 Nauwkeurigheid van de informatie De rekeningaanvrager verklaart hierbij dat alle informatie vermeld in de aanvraag tot rekening-opening oprecht en correct is en dat niemand anders buiten de rekeningaanvrager een belang heeft in de rekening. De rekeningaanvrager verklaart eveneens dat al de tegoeden die op zijn rekening overgemaakt zullen worden afkomstig zijn, of zullen zijn, van een legale activiteit en dat de rekening niet gebruikt wordt voor het witwassen van geld. De klant verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen WH schriftelijk op de hoogte te brengen van alle veranderingen in de informatie die verstrekt werd op de aanvraag tot rekeningopening. WH kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verliezen ten gevolge van de klant zijn nalatigheid in het schriftelijk communiceren van informatie veranderingen. De klant zal op eigen initiatief WH voorzien van een nieuwe kopie van zijn identiteitskaart of paspoort wanneer de versie die voorgelegd werd bij de aanvraag tot rekening-opening vervallen is. 2.2 Specimen van de handtekening De handtekening van de klant zoals door hem geplaatst op de eerste pagina van de aanvraag tot rekening-opening zal door WH gebruikt worden als specimen. WH mag zich uitsluitend baseren op dit specimen. Dit geldt evenzeer voor rechtspersonen. WH kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor frauduleus gebruik van de handtekening van de klant onafhankelijk van het feit of de handtekening echt of een vervalsing is. Indien WH dit frauduleus gebruik van de handtekening van de klant niet ontdekt en instructies uitvoert gebaseerd op de handtekening van de klant, dan is WH, tenzij in geval van grove nalatigheid, vrij van elke verplichting om activa terug te betalen of eventuele verliezen goed te maken. 2.3 De rekening spijzen Ter bestrijding van witwaspraktijken zal WH enkel inkomende gelden aanvaarden via Dexia Bank NV en enkel indien de ALGEMENE VOORWAARDEN - OVEREENKOMST begeleidende transferinstructies duidelijk de naam en/of het rekeningnummer van de begunstigde bevatten. Alle transfers waarin deze informatie ontbreekt of onnauwkeurig is, zullen systematisch teruggestuurd worden. Transfers waarvan de begunstigde niet bekend is bij WH, zullen eveneens systematisch teruggestuurd worden. De klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat (a) WH niet verantwoordelijk is voor enige vertraging bij interbancaire overschrijvingen, dat (b) de klant zelf zijn versturende bank moet contacteren indien hij niet binnen een redelijke tijd een bevestiging van ontvangst van WH gekregen heeft,en dat (c) de klant zelf moet controleren of zijn bank wel degelijk zijn naam en WH rekeningnummer opneemt in de transfer instructies. De verantwoordelijkeid van een broker beperkt zich tot de keuze van een depotbank met goede reputatie. De broker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een geheel of gedeeltelijk verlies van de in depot gegeven gelden of effecten alsook alle vormen van inkomsten die daaruit voortspruiten. 2.4 Diensten WH biedt de klant die diensten aan die gedetailleerd worden op WH website. Deze diensten kunnen door WH ten gepaste tijde veranderd worden met of zonder voorafgaande kennisgeving. Kennisgeving kan op om het even welke wijze gebeuren, inclusief het updaten van de WH website. 2.5 Communicatie Alle correspondentie wordt de klant toegestuurd op het (electronisch) adres door hem gespecifieerd op de aanvraag tot rekening-opening. Alle correspondentie die verstuurd wordt onder om het even welke vorm, brief, telegram, koerier, electronisch, telefax of andere, wordt verondersteld aan de klant afgeleverd te zijn onafhankelijk van het feit of de klant deze correspondentie al dan niet effectief gekregen heeft. Telefonische gesprekken met de WH support desk kunnen op band opgenomen worden. De klant stemt hiermee in en erkent eveneens het feit dat ze als bewijsmateriaal gebruikt kunnen worden. De opnames zijn het bezit van WH en worden, na redelijk verloop van tijd, systematisch gewist. 2.6 Rapportering Behoudens anders overeengekomen verstuurt WH geen papieren uittreksels en orderbevestigingen per post. Alle rapportering, inclusief rekeninghistoriek, rekeningstatus, orderbevestigingen en inloghistoriek, is rechtstreeks beschikbaar via het handelsplatform. 2.7 Abonnementen Abonnementen, indien van toepassing, worden rechtstreeks van de betrokken rekening gedebiteerd. Abonnementen werken op maandbasis en zijn aan het begin van de maand verschuldigd. Een pro rata aanrekening voor een deel van de maand is niet mogelijk. Abonnementen worden automatisch geactiveerd wanneer de gebruiker zijn rekening spijst. De gebruiker die zijn platform pas wil activeren op een andere dag van de maand bv. vanaf eerste dag van de maand dient dit schriftelijk ( , fax, brief) aan WHS te melden. Indien geen verzoek tot opzegging ontvangen werd, zal het abonnement elke maand automatisch voor een bijkomende maand verlengd worden De klant heeft steeds het recht om een abonnement tijdelijk of definitief stop te zetten. Het stopzetten van een abonnement is enkel mogelijk d.m.v. een geschreven instructie (brief, fax of e- mail) die WH dient te bereiken niet later dan de 25 ste dag van de maand. 3 ORDERS, MARGIN 3.1 Orders Vooraleer een order wordt uitgevoerd dient het minimum saldo op de klant zijn rekening te staan. Ter bescherming mag WH de klant zijn mogelijkheden beperken om fondsen uit de rekening te halen. Ter bescherming tegen kredietrisico's mag WH, zonder voorafgaande waarschuwing, weigeren orders of instructies geheel of gedeeltelijk uit te voeren. De klant aanvaardt dat die orders, die naar de mening van WH van deze aard zijn dat ze, door hun buitengewone omvang, aard, kredietrisico of limiet overschrijding, verstorend werken op de kapitaalmarkten, geweigerd of geannuleerd kunnen worden. ❷ WH mag ten alle tijde indien zij dit nodig acht, unilateraal beslissen, eventueel zonder voorafgaande waarschuwing, om de klant bijkomende beperkingen op te leggen aangaande risico, limieten, ordergrootte, margin vereisten, omvang van de open posities, aantal rekeningen, enz. De klant begrijpt dat orders, en vooral orders aan marktprijs, niet altijd geannuleerd kunnen worden daar deze orders onderworpen zijn aan onmiddellijke uitvoering en ze als dusdanig reeds uitgevoerd kunnen zijn alvorens het verzoek tot annulering ontvangen of verwerkt is. Indien slechts een gedeeltelijke orderannulering mogelijk was, is de klant gebonden aan het uitgevoerde gedeelte van het order. Alle transacties zijn onderworpen aan de regels en gebruiken van (a) de beurzen of markten waarop ze uitgevoerd worden en van (b) de clearing organisaties en andere zelfregulerende organismen die een rol spelen in de transactie. Alle transacties zijn eveneens onderworpen aan alle toepasselijke nationale en federale wetten en regelgevingen. De klant neemt alle risico s op zich voortspruitend uit misverstanden wanneer geen duidelijke leesbare/begrijpbare, geschreven orderinstructies verschaft werden. 3.2 Margin Om een margin positie te openen moet de klant de vereiste initiële margin op zijn rekening hebben. De initiële margin verschilt van financieel instrument tot financieel instrument en kan gevonden worden in de produkttabellen op de WH website. WH behoudt zich het recht voor om unilateraal en zonder voorafgaande communicatie de margin vereisten aan te passen. De klant is onmiddellijk gebonden aan alle wijzigingen in margin vereisten. Om open posities aan te houden dient de klant steeds de vereiste margin op zijn rekening te hebben. WH behoudt zich het recht voor om unilateraal en zonder voorafgaande communicatie posities te liquideren aan marktprijs indien (a) de rekening niet meer voldoet aan de margin vereisten gespecifieerd bij wet of door de depotbank (lees verplicht de margin regelgeving op de WH website),(b) de rekening op enigerlei manier risico loopt een negatief saldo te bereiken, en (c) door onverwachte technologische storingen het risicobeheer op open posities niet meer kan gebeuren. De beslissing door WH om één of meerdere posities te liquideren aan marktprijs kan nooit leiden tot enige aansprakelijkheid voor WH m.b.t. verliezen, gedorven winsten of om het even welke andere nadelige gevolgen. Sommige beleggers geloven dat hun broker hen moet contacteren alvorens een margin call geldig is en de posities in de rekening geliquideerd kunnen worden. Dit is niet het geval. De meeste brokers zullen proberen hun klanten te informeren, maar brokers zijn niet verplicht dit te doen. Zelfs wanneer uw broker u gecontacteerd heeft met een specifieke datum waarop de margin call gedekt moet worden, kan de broker, in functie van de marktomstandigheden, nog steeds unilateraal en zonder voorafgaande communicatie de nodige stappen ondernemen om eventueel posities te liquideren. De klant heeft niet het recht te kiezen welke aandelen uit de margin rekening geliquideerd zullen worden. Omdat de portefeuille als onderpand van een lening dient, heeft de broker of de depotbank het recht om te beslissen welke posities eventueel verkocht worden. Het voorbehouden recht om unilateraal en zonder voorafgaande communicatie posities te liquideren aan marktprijs kan niet geïnterpreteerd worden als een verplichting vanwege WH om dit te doen. Financiële instrumenten die werken op basis van een hefboom kunnen mogelijkerwijs leiden tot een negatief saldo. De klant is steeds verantwoordelijk voor zijn negatieve saldi. Negatieve saldi moeten zonder uitzondering binnen de vijf werkdagen gedekt worden. 3.3 Pandrecht en liquidatie Alle contanten, financiële instrumenten en andere bezittingen op om het even welke WH rekening van de klant, inclusief rekeningen waarin de klant een belang heeft, zijn onderworpen aan een algemeen pandrecht voor het aflossen van al de klant zijn schulden en andere verplichtingen. Deze instrumenten en andere bezittingen worden door WH als pand gehouden tot de betaling van alle schulden en verplichtingen is geschied. De opheffing van een pand is onderworpen aan de desbetreffende wetgeving. WH behoudt zich het recht voor unilateraal te Gemeenschappelijke rekeninghouder (indien van toepassing)

5 BE / GTC / CFD+FX / NL / Pagina 4 / 5 beslissen welke instrumenten en/of andere bezittingen ver/gekocht worden om dit pandrecht uit te oefenen. Omstandigheden die mogelijkerwijs de liquidatie van een rekening tot gevolg kunnen hebben zijn ondermeer (maar niet exhaustief): niet-betaling door een klant van de verschuldigde commissies, de niet-levering door een klant van verkochte instrumenten, klanten die zich failliet verklaarden of tegen dewelke een faillietverklaring is geëist, klanten bij wie een curator is aangesteld, het overlijden van een klant. De klant is aansprakelijk voor alle kosten, commissies en eventuele verliezen voortspruitend uit alle stappen die ondernomen dienen te worden door WH om de rekening te liquideren en eventueel uitstaande orders te annuleren. 4 ELECTRONISCHE DIENSTEN 4.1 Het verschaffen van electronische diensten In de context van deze overeenkomst worden electronische diensten gedefinieerd als eender welk electronisch of interactief produkt of dienst aangeboden door WH, dat prospecten en klanten van WH toelaat: (1) te communiceren met WH of met goedgekeurde dienstenleveranciers, (2) marktinformatie of -prijzen te bekomen van WH of van goedgekeurde dienstenleveranciers, (3) orders te versturen via WH en (4) informatie betreffende de WH diensten en de WH rekening te raadplegen. WH behoudt zich het recht voor deze electronische diensten regelmatig van nieuwigheden te voorzien, bepaalde functionaliteiten te vervangen of af te schaffen en, indien van toepassing, de ene dienst door de andere te vervangen. De klant verklaart dat WH niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor enige vertraging die de klant mocht ondervinden bij het versturen of ontvangen van informatie verzonden via de electronische kanalen die hij zichzelf ter beschikking heeft gesteld. Ondanks de aanzienlijke middelen en inspanningen die WH en andere marktpartijen investeren in de kwaliteit en het continu toegankelijk maken van de electronische diensten is het mogelijk dat een electronische dienst tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, niet beschikbaar is. Het geheel aan marktpartijen en hun aanverwante technologieën over dewelke WH geen directe controle heeft is in beurstransacties groot. Een voorafgaande waarschuwing naar de klant vanwege WH omtrend de komende onbeschikbaarheid van een dienst wordt ten volle nagestreefd maar kan niet gegarandeerd worden. De klant begrijpt dit en gaat ermee akkoord dat alle gebruik van electronische diensten volledig op eigen risico is. De klant verklaart eveneens dat hij als actieve belegger het hoofd koel kan houden mocht een electronische dienst plots onbeschikbaar worden. Klanten met open posities kunnen onmiddellijk de WH support desk via diverse kanalen contacteren. Klanten zonder posities wachten af tot de electronische dienst terug beschikbaar is. 4.2 Paswoorden en veiligheid De klant verklaart hierbij de enige toegelaten gebruiker te zijn van de WH electronische diensten verbonden aan zijn rekening. De klant is volledig aansprakelijk voor de veiligheid, het gebruik en de mededeling aan derden van de gebruikersidentificatie en paswoorden. De klant verklaart eveneens alleen en volledig aansprakelijk te zijn voor alle activiteiten, inclusief transacties, voortspruitend uit het gebruik van de gebruikersidentificatie en paswoorden door hemzelf of een (niet) geautoriseerde derde. Een uitzondering hierop is begrepen in artikel 4.7. Grote inspanningen worden geleverd om de veiligheid op topniveau te houden. Application security voor de sever farm die het WH trading platform ondersteund, is gebaseerd op Triple DES (Data Encryption Standard) Encryption voor alle backoffice en interface toepassingen. Dit veiligheidsniveau is ALGEMENE VOORWAARDEN - OVEREENKOMST momenteel het hoogste veiligheidsniveau dat beschikbaar is voor vennootschappen. De server farm, tenslotte, maakt geen gebruik van IIS, FTP of HTTP om te vermijden dat interet virussen de servers bereiken. 4.3 Informatie en koersen Alle marktinformatie en koersen die aan de klant verschaft worden, worden aan WH geleverd door specialisten of door de beurzen zelf. WH acht deze partijen zeer betrouwbaar. Desalniettemin kan WH de nauwkeurigheid van deze marktinformatie en koersen niet garanderen. WH is daarom niet aansprakelijk voor enig verlies voortspruitend uit het geheel of gedeeltelijk gebruik van deze marktinformatie en koersen. Voor niet-beursgenoteerde financiële instrumenten is het mogelijk dat de marktomstandigheden van dien aard zijn dat WH het verschil tussen de bied- en de laatprijs moet verhogen. De klant verklaart begrepen te hebben dat alle marktinformatie, koersen en andere inhoud, direct of indirect verkregen via WH, exclusief voor zijn gebruik is en dat deze informatie niet verder verdeeld of gepubliceerd mag worden in om het even welke vorm. 4.4 Buitengewone omstandigheden WH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, direct of indirect van aard, te wijten aan omstandigheden die buiten WH s controle liggen o.a. (niet exhaustief) overheidsrestricties, gerechtelijke beslissingen, wijzigingen in beurs of markt regelgeving, oorlog, rellen, stakingen, brand, overstromingen, natuurrampen, stroomonderbrekingen, een opschorting der verhandelingen, een stilstand van de beurs of markt, extreme volatiliteit, extreme volumes, diefstal (incl. interne diefstal), verbreking der communicatielijnen en hardware pannes, alsook problemen en onderbrekingen bij tegenpartijen en de depotbank. 4.5 Ontvangst van een order WH is niet verondersteld een instructie, communicatie of order te hebben ontvangen van de klant vooraleer het order met een eigen ordernummer op het WH trading platform verschenen is en vooraleer WH effectief kennis heeft van de instructie of communicatie. De klant verklaart zich akkoord dat WH zich het recht voorbehoudt, unilateraal, orders, geplaatst d.m.v. WH electronische diensten, te verwerpen of te annuleren en dit om eender welke reden, zonder voorafgaande waarschuwing. Orders die reeds een ordernummer hebben gekregen vallen eveneens onder dit artikel. 4.6 Opschorting of annulering De klant verklaart zich akkoord dat WH zich het recht voorbehoudt, unilateraal, de klant zijn/haar toegang tot de WH electronische diensten tijdelijk of definitief op te schorten of te annuleren. Deze opschorting of annulering kan, afhankelijk van de omstandigheden, geïmplementeerd worden zonder voorafgaande waarschuwing. WH zal de klant zo vlug mogelijk schriftelijk ( , fax of brief) op de hoogte brengen van een eventuele opschorting of annulering. Eens deze waarschuwing ontvangen, zal de klant niet meer trachten de electronische diensten te gebruiken vooraleer hij daarvoor schriftelijk toestemming van WH ontvangen heeft. De klant die de WH electronische diensten gebruikt of tracht te gebruiken voor andere doeleinden dan diegenen waarvoor ze ontwerpen werden, hieronder vallen (niet exhaustief) hacking en andere vormen van computerfraude, stelt zich bloot aan gerechtelijke vervolging. 4.7 Vaststelling van ongeoorloofd gebruik De klant verbindt zich ertoe, als één der voorwaarden tot het gebruik van de WH electronische diensten, WH onmiddellijk te waarschuwen indien: (1) een order geplaatst via de WH ❷ electronische diensten niet verscheen op het WH trading platform, (2) een order werd geplaatst via de WH electronische diensten en geen of een foutieve bevestiging voorkomt op het uittreksel van de volgende dag, (3) een order verschijnt dat u denkt niet geplaatst te hebben, of om het even welk ander foutief bericht en (4) de klant ondervindt dat er ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van zijn gebruikersidentificatie en paswoorden verbonden aan zijn rekening. In geval de klant WH niet binnen de 2 uren contacteert wanneer hij één der bovenvermelde gebeurtenissen constateert, verklaart de klant dat WH niet verantwoordelijk of aansprakelijk is t.o.v. de klant - of eender welk ander persoon wiens eis via de klant ontstaatvoor het behandelen, foutief behandelen of verlies van een beursorder. 4.8 Auteursrecht en merkrecht Alle informatie -in de ruimste zin- van het woord zoals teksten, grafieken, downloadbare files, formulieren, software, etc zijn onderworpen aan auteursrechten en zijn het bezit van WH of van derden. De klant verwerft geen rechten op deze informatie. Informatie mag enkel en alleen overgenomen en/of verspreid worden mits voorafgaandelijke, schriftelijke goedkeuring door WH of de rechthebbende derde. Informatie ter beschikking gesteld in een downloadbaar formaat mag vrij gedownload worden. Deze informatie wordt niet het eigendom van de persoon die de download deed. Deze informatie is exclusief voor eigen gebruik en mag niet verder verdeeld worden. De namen, merken en logo s die zichtbaar zijn op de WH electronische diensten zijn het bezit van WH of van derden. Niemand heeft het recht deze namen, merken of logo s te gebruiken in om het even welke vorm voor om het even welke toepassing zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van WH of de rechthebbende derde. 4.9 Informatie door de klant verschaft Alle ongevraagde informatie die u aan WH doet geworden via om het even welk kanaal zal beschouwd worden als nietconfidentieel en vrij van rechten. Deze informatie wordt automatisch eigendom van WH en mag aangewend worden voor om het even welke doeleinden, inclusief commerciële doeleinden, zonder dat er enige compensatie verschuldigd is Automatisering Het automatisch genereren en versturen van beursorders d.m.v. een programma trading platform vereist een complexe technologische infrastructuur (PC stabiliteit, telecom,...) waar alle componenten feilloos moeten functioneren. Het merendeel van deze componenten ligt buiten de controlesfeer van WHS. WHS verwerpt dan ook alle aansprakelijkheid voor eventuele problemen voortvloeiend uit het niet feilloos functioneren van componenten die buiten de WHS controlesfeer liggen. Het is ten sterkste aangeraden dat gebruikers continu de orders observeren die ze d.m.v. het trading platform genereren en versturen Conditionele orders Zoals elk programma trading platform laten de platformen conditionele orders toe. D.w.z. dat het mogelijk is gelijktijdig meerdere orders met verschillende criteria in te geven op dezelfde future. Bijvoorbeeld een bracket order. Na uitvoering van één van de orders worden de andere orders geannuleerd. De gebruiker die echter de limieten en/of stops van zijn conditionele orders dicht bij elkaar legt, stelt zich bloot aan de mogelijkheid dat meer dan één van zijn conditionele orders uitgevoerd wordt. Dit zijn geldige orders die voor rekening van de klant blijven. De klant begrijpt dit en gaat ermee akkoord. Gemeenschappelijke rekeninghouder (indien van toepassing)

6 BE / RISK / CFD+FX / NL / Pagina 5 / 5 Dit is geen exhaustieve opsomming van alle risico s verbonden aan het actief handelen van financiele instrumenten zonder of met hefboom. Day trading is risicovol. U moet van de veronderstelling uitgaan dat u alle ingezette middelen kan verliezen. Day traden met pensioenreserves, geleend geld of geld dat u nodig heeft om uw levensstandaard aan te houden, is ten sterkste afgeraden. Wees op uw hoede voor publiciteiten die grote winsten d.m.v. trading voorspiegelen. Trading kan immers ook leiden tot aanzienlijke verliezen. Trading vereist een goede kennis van kapitaalmarkten en trading technieken. U moet ervaring opbouwen en zeer voorzichtig te werk gaan. Trading gebruik makende van margin en/of short selling kan leiden tot een verlies groter dan uw originele inleg. Een daling in waarde van posities die op margin gekocht werden kan vereisen dat u bijkomende middelen op uw rekening moet storten om een gedwongen liquidatie van de open positie(s) te vermijden. Short selling kan uw risico verhogen aangezien de koers van het instrument dat u moet terugkopen om uw short positie af te sluiten, theoretisch tot oneindig kan stijgen. Gegeven deze risico s is het van belang dat u enkel handelt in CFDs (CFDs is de handel in contracten voor het verschil) of forex (forex is de handel in valuta contracten) indien u grondig begrijpt wat de karakteristieken zijn van elk contract en wat het precieze risico is aan hetwelke u zich bloot stelt. Het handelen in CFDs of forex is niet geschikt voor elke belegger. U moet voorzichtig overwegen, aan de hand van uw eigen kennis, ervaring, objectieven en kapitaal of de handel in CFDS of forex voor u geschikt is. 1. Hefboomeffect De CFD en forex handel wordt gekenmerkt door de hoge risicograad. De initiële marge (dekking) is relatief klein in vergelijking met de nominale waarde van het contract. Het hefboomeffect is dus groot. Een kleine beweging in de markt zal proportioneel een veel grotere impact hebben op de rekening. Dit kan uw voordeel maar ook in uw nadeel werken. Het verlies van de gehele initiële marge plus eventueel bijkomende gelden is niet onmogelijk. Indien de markt in uw nadeel evolueert of de margin vereisten voor instrumenten in uw portefeuille verhogen kan u aangesproken worden om op korte termijn bijkomende gelden in uw rekening te deponeren. Indien u deze gelden niet binnen de opgegeven termijn in uw rekening deponeert, dan wordt uw positie geliquideerd en bent u aansprakelijk voor eventuele debetsaldi. 2. Strategieën die het risico verminderen Bepaalde order types (b.v. stop en stop limiet) die als objectief hebben eventuele verliezen tot een bepaalde bedrag te beperkten kunnen soms ontoereikend zijn wanneer de marktomstandigheden de uitvoering van zulke orders niet toelaten zonder slippage. Strategieën die gebruik maken van zogenaamde spreads of straddles kunnen even risicovol zijn als het innemen van de gewone lang of short positie. 3. Karakteristieken & voorwaarden v/e contract U dient zich in detail te informeren betreffende de karakteristieken en voorwaarden van de contracten op dewelke u wil handelen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de karakteristieken van een open contract door een marktpartij aangepast worden om veranderingen in de markt te reflecteren. 4. Forex markt De handel in valuta is een wereldwijde handel die niet via een beurs verloopt. Partijen mogen prijzen quoteren die de handelaars nemen of laten. Er is geen juiste prijs en er is geen centraal organisme dat alle transacties centraliseert en rapporteert. 5. Beperking/opschorting van notering of koersen Marktomstandigheden (b.v. gebrek aan liquiditeit) en/of veranderingen in reglementering kunnen er toe bijdragen dat RISICO VERKLARING het risico op verlies toeneemt door het onmogelijk maken van transacties. 6. Cash en financiële instrumenten in depot U dient zich grondig in te lichten omtrent de bescherming die depots genieten die u gebruikt voor nationale of internationale transacties vooral i.g.v. insolvabiliteit of failliet van de depotbank. Lokale wetten en regelgevingen kunnen het recupereren van depots bemoeilijken. In bepaalde rechtsgebieden, zoals de V.S., worden forex depots, die specifiek aangeven dat ze uw bezit zijn, samengevoegd voor een pro-rata uitkering moesten er tekorten zijn. 7. Commissies en andere tarieven Voor u orders plaatst dient u zich grondig in te lichten omtrent de tarieven die u verschuldigd zal zijn. Deze kosten beïnvloeden uw winst of verlies. 8. Transacties in andere rechtsgebieden Transacties op markten in andere rechtsgebieden kunnen de belegger mogelijkerwijs blootstellen aan bijkomende risico s. Deze markten kunnen onderworpen zijn aan wetten of regelgevingen die de bescherming voor de belegger beperken. Voor u orders plaatst dient u zich grondig in te lichten omtrent de wetten en regelgevingen van toepassing op dit soort transacties. Het kan onmogelijk blijken voor uw lokale autoriteit om haar regels toepasbaar te maken in het rechtsgebied waar u transacties doet. 9. Wisselkoersrisico De winst of het verlies op transacties op contracten die noteren in vreemde valuta (of ze nu noteren op uw lokale markt of niet) kunnen variëren naargelang deze munt in uw munt of een andere munt omgewisseld worden. 10. Electronische trading & order routing systemen Electronische trading en order routing systemen zijn verschillend van de traditionele corbeille en manuele order routing systemen. Ze zijn onderworpen aan een eigen set van regels en reglementen. Deze verschillen van markt tot markt. Voor u orders plaatst d.m.v. electronische trading en order routing systemen dient u zich grondig in te lichten omtrent de regels en reglementen die erop van toepassing zijn en dit in functie van de markt en de contracten die u voorziet te verhandelen. Verschillen treden o.a. op in de order matching procedures, de prijzen en procedures omtrent de openings- en sluitingskoers en foute orders. U dient zich ook grondig in te lichten omtrent de voorwaarden onder dewelke u toegang tot zulke systemen kan gegeven en geweigerd worden alsook alle ordertypes die zulke systemen aanvaarden. Al deze gegevens beïnvloeden het risico dat de gebruiker loopt wanneer hij via electronische kanalen handelt. Elk systeem heeft bovendien een eigen risicoprofiel dat afhankelijk is van factoren zoals toegankelijkheid, respons snelheden, veiligheid, etc. 11. Risico s verbonden aan panne Traden d.m.v. een electronisch trading en order routing systemen is ook onderworpen aan risico s m.b.t. technische panne. In geval van technische panne is het mogelijk dat de gebruiker tijdelijk geen toegang heeft tot het systeem zodat nieuwe orders niet kunnen ingegeven worden en/of open orders niet gewijzigd of geannuleerd kunnen worden. Technische panne kan ook tot gevolg hebben dat orders geschrapt worden of in prioriteit geherklasseerd worden. 12. Off-Exchange transacties Het is het firma s toegelaten off-exchange transacties te faciliteren. De firma via dewelke u handelt kan als tegenpartij optreden. Het kan moeilijk of onmogelijk zijn een openstaande positie te liquideren, de juiste waarde van een financieel instrument te bepalen of het juiste risico in the schatten. Om deze redenen kunnen off-exchange transacties meer risicovol zijn. Het is eveneens mogelijk dat off-exchange transacties onder een verschillende of beperkte regelgeving vallen. Voor u orders plaatst dient u zich grondig in te lichten omtrent deze specifieke regels en het aanverwante risico. 13. Liquiditeit ❸ Liquiditeit verwijst naar de mogelijkheid om financiele instrumenten te (ver)kopen. Hoe groter het aantal orders in een markt, hoe hoger de liquiditeit. Liquiditeit is belangrijk. Liquiditeit zorgt ervoor dat grote orders snel uitgevoerd kunnen worden aan een goede prijs. Buiten de beursuren (pre- en aftermarket) of gedurende bepaalde momenten van de dag kan de liquiditeit snel afnemen met als gevolg dat een order niet meer of slechts gedeeltelijk kan uitgevoerd worden. Vaak aan een minder goede prijs. 14. Volatiliteit. Volatiliteit verwijst naar de fluctueringen in prijs die financiele instrumenten ondergaan. Hoe groter de volatiliteit van een instrument, hoe groter de prijsschommelingen. Op bepaalde momenten kan de volatiliteit sterk toenemen met als gevolg dat een order niet meer of slechts gedeeltelijk kan uitgevoerd worden. Vaak aan een minder goede prijs. De volatiliteit verschilt van instrument tot instrument. Ga na of de volatiliteit van de instrumenten die u wil verhandelen voor u aanvaardbaar is. Als actieve belegger zoekt u liquiditeit en volatiliteit. Desondanks willen we u wijzen op de risico s verbonden aan het opdrogen van de liquiditeit of aan drastische veranderingen in de volatiliteit voortspruitend uit onverwachte marktomstandigheden, plotselinge prijsbewegingen, toevloed van orders, etc, meer bepaald : a) Hoge volumes in bepaalde instrumenten kan leiden tot zowel vertraging in executie als executie aan een prijs beduidend verschillend van de marktprijs op het moment van de orderingave. b) Gedurende periodes van hoge volatiliteit kan de notering op een instrument gestopt worden of kan de orderuitvoering beperkt worden, zowel via electronische systemen als manuele systemen. c) Orders aan marktprijs moeten onmiddellijk uitgevoerd worden en kunnen daarom verschillen in prijs en/of kwantiteit van diegene die verwacht of getoond werd in de markt op het moment van orderingave. d) Orders met limiet moeten aan een opgelegde prijs uitgevoerd worden; hierdoor kan een order trager of helemaal niet uitgevoerd worden. e) U moet er zich van bewust zijn dat in geval van extreme volatiliteit ook de meest ge-avanceerde vormen van order routing vertraging of onderbreking kunnen ondergaan. Op deze momenten kan een telefonisch toegang tot uw broker ook niet altijd mogelijk zijn. f) WH is er van overtuigd dat haar systemen en die van haar depotbanken en andere partners geschikt zijn om u zelfs in momenten van extreme volatiliteit te bedienen. Er is echter geen garantie dat de systemen bij zulke gelegenheden niet zullen overbelast worden en daarom minder doeltreffend zijn dan normaal. g) Het ingeven van dubbele annulering of vervangende orders door u om betere executie te bereiken gedurende momenten van hoge volatiliteit, kan leiden tot meerdere uitvoeringen. Als ingever van de orders bent u verantwoordelijk voor AL uw uitgevoerde orders. 15. Non-lineariteit De openingskoers van morgen is niet noodzakelijk gelijk aan de sluitingskoers van vandaag. Ook de koers gedurende de dag kan verspringen i.p.v. lineair evolueren. De forex markt is hier een typisch voorbeeld van. Koerssprongen kunnen groot en in uw nadeel zijn. Ga na of de financiele instrumenten die u wil verhandelen onderhevig zijn aan koerssprongen. 16. Spreads De spread is het verschil tussen de biedkoers (koers waaraan u een positie kan verkopen) en de laatkoers (koers waaraan u een positie kan kopen). Hoe groter de spread, hoe minder interessant (meer risico) voor de belegger daar het instrument meer moet bewegen voor de belegger break-even is. IK, ONDERGETEKENDE, BEVESTIG DEZE RISICO INFORMATIE GRONDIG GELEZEN TE HEBBEN EN VERKLAAR DAT WH MIJ VOLDOENDE HEEFT INGELICHT BETREFFENDE DE RISICO S EIGEN AAN HET BELEGGEN IN FINANCIELE INSTRUMENTEN. TEVENS VERKLAAR IK DAT IK MET DEZE RISICO S KAN OMGAAN EN DAT ZE VOLLEDIG DOOR MIJ GEDRAGEN WORDEN. Rekeninginhouder Gemeenschappelijke rekeninghouder

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact AVW Algemene voorwaarden 2Mpact v5.0 (2013) --- 1/7 AVW Algemene voorwaarden 2Mpact Copyright 2Mpact nv, Kortrijksesteenweg 1007, 9000 Gent, BELGIE, tel. 09 233 48 66, fax 09 233 51 19, e-mail: info@2mpact.be

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons verstrekte Diensten. Met het bestellen van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten.

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Versie 1.2, April 2010 Vision4it B.V. Kazemat 37 3905 NR Veenendaal KvK 32122256 Gooi-Eemland Pagina 1 van 16

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Dit Platform is een initiatief van: PORT+ N.V. (Hierna Port+ of wij genoemd) Brouwersvliet 33-7de verdieping B-2000 Antwerpen België BTW: BE404 796 440 Indien je vragen of opmerkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. bestaande uit: I. Algemene Bankvoorwaarden II. Voorwaarden Cliëntrelatie I) ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Deze algemene bankvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie