De Innovatiekrant. Gesprek met Veerle Lories, de nieuwe administrateurgeneraal. Borstvoedingslingerie krijgt ruggensteun

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Innovatiekrant. Gesprek met Veerle Lories, de nieuwe administrateurgeneraal. Borstvoedingslingerie krijgt ruggensteun"

Transcriptie

1 agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie De Innovatiekrant Gesprek met Veerle Lories, de nieuwe administrateurgeneraal van het IWT Borstvoedingslingerie krijgt ruggensteun Revolutionaire reiskoffer met werelduniek ontwerp Vuurwerk tussen kmo en hogeschool Nr 21 - maart 2010

2 Inhoud Gesprek met 3 Internationaal innoveren, met maximale impact 3 Nieuwsoverzicht 4 IWT vernieuwt, ook online 4 Van IVA tot EVA 4 Een pittig kopje thee 4 In 2010 steunde het IWT tot nu toe 4 Innovatief Aanbesteden, ook voor uw onderneming! 5 Specialisatiebeurzen worden strategische onderzoeksbeurzen 5 Nieuwe oproepen 5 Basisintrestvoet voor achtergestelde leningen 5 IWT voor kmo s 6 Vlaamse borstvoedingslingerie wereldwijd over de toonbank 6 IWT voor grote bedrijven 8 IWT bouwt mee aan revolutionaire reiskoffer 8 IWT en de onderzoeksorganisaties 10 Samenwerking tussen hogeschool en kmo geeft vonken 10 Agenda 12 REDACTIE IWT BISCHOFFSHEIMLAAN 25 B-1000 BRUSSEL t. +32 (0) F. +32 (0) E. WEB TEKSTEN, VORMGEVING EN OPMAAK De Innovatiekrant - nr 21 - maart DRUK

3 Gesprek met Internationaal innoveren, met maximale impact Sinds 1 december is Veerle Lories de administrateur-generaal van het IWT. Daarvoor was ze waarnemend secretaris-generaal van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI). We gingen met haar aan tafel zitten voor een introductie. Paul Zeeuwts, uw voorganger, overleed erg onverwacht in maart van vorig jaar. Zindert zijn plotse dood nog na? Jazeker. De dood van Paul Zeeuwts was een schok voor het hele IWT. 20 jaar lang heeft Paul zijn stempel gedrukt op deze organisatie. Uiteraard leeft zijn nagedachtenis hier nog volop. Ik zie het als een bijzondere uitdaging om zijn erfenis voort te zetten. Kansen en uitdagingen De vernieuwende accenten in het jongste regeerakkoord vormen ongetwijfeld een bijkomende uitdaging? Inderdaad. Het nieuwe regeerakkoord stelt dat innovatie meer maatschappelijke impact moet hebben. Voor het IWT komt het erop aan om dat credo concreet te vertalen naar onze werking. We zetten in dat verband verschillende initiatieven op. Innovatief Aanbesteden loopt bijvoorbeeld al volop. Het is een uniek project waarbinnen de overheid en de bedrijfswereld samen innovatieve oplossingen kunnen ontwikkelen, met een maatschappelijke focus. Het regeerakkoord kende het IWT wel een stuk minder werkingsmiddelen toe. Ik ben ervan overtuigd dat de ondernemingen die besparing weinig of niet zullen voelen. We zullen ons inspannen om de financiële impact ervan te beperken door efficiënter en meer gestroomlijnd te werken. Bovendien hoeft het IWT weinig of niet te besparen op de lijn voor steun aan bedrijfsprojecten. Zo kunnen we onze rol als ondersteunende innovatiepartner blijven spelen. om 3% van zijn bruto binnenlands product in innovatie te investeren, volgens de Lissabondoelstellingen. Op dat vlak is er nog een weg af te leggen. Positief is ook dat we beschikken over een aantal ondernemingen die intensief bezig zijn met onderzoek en ontwikkeling. Onze kmo s moeten we op dat vlak nog meer activeren was wat dat betreft alvast een succes, aangezien kmo s massaal de weg vonden naar het IWT. Het aantal kmo-aanvragen steeg aanzienlijk, en we kenden hen 50% meer steun toe. De economische crisis speelt daarin mee. Maar er is meer. We hebben de procedures voor de aanvraag van een kmo-project vereenvoudigd. Bovendien doen de innovatiecentra waarmee we aanwezig zijn in elke provincie het erg goed. Tot slot hebben we ook breder gecommuniceerd over onze werking voor kmo s. Die tactiek werpt vruchten af. Hebt u, tot slot, een boodschap voor Vlaamse onderneming - en die inzetten op innovatie? Het is belangrijk dat ze over de grenzen heen kijken. Internationale samenwerking biedt perspectieven. En: heb oog voor de impact van innovatie. Bedrijven die oplossingen bieden op het vlak van de vergrijzing, duurzame energie, bieden iets méér. De academische wereld moet dan weer streven naar maximale economische valorisatie van zijn kennis. Het IWT wil zich inspannen om al deze spelers daarin maximaal te ondersteunen. Zicht op innovatie in Vlaanderen Hoe ver staat Vlaanderen volgens u op het vlak van innovatie? Over het algemeen doen we het goed. We beschikken over een sterke kennisbasis, dankzij onze universiteiten en onderzoeksinstellingen. Het komt erop aan om deze kennis te vertalen naar concrete resultaten. Vlaanderen streeft ernaar 3 De Innovatiekrant - nr 21 - maart 2010

4 Nieuwsoverzicht IWT vernieuwt, ook online Eind vorig jaar stelde het IWT zijn vernieuwde website voor. Hiermee kunnen we onze klanten en partners een betere online dienstverlening aanbieden. Gebruiksvriendelijkheid stond centraal bij het ontwerp. Bezoekers kunnen aangeven wie ze zelf zijn en voor welke type dienstverlening of subsidie ze interesse hebben, en worden zo automatisch naar de juiste informatie geleid. Daarbij bepaalt de lezer hoe gedetailleerd hij de opgevraagde informatie wil. En de publicaties van het IWT zijn gemakkelijk terug te vinden. Bovendien kreeg de site een mooie en moderne look mee. U vindt het IWT online op Een pittig kopje thee GingerLove is een vernieuwende gemberthee met een pittige smaak. Hij wordt geserveerd met een mooie schuimkraag en bevat geen additieven, allergenen, cafeïne of theïne. Bedenker Alain Indria, van het biologisch eethuis Lombardia, kon rekenen op IWT-steun om zijn innovatie te produceren en te vermarkten onder professionele klanten in de horecasector. In het kader van een innovatiestudie werd een businessplan uitgewerkt, op basis van een grondige markstudie in verschillende Europese landen. Daarbij ging veel aandacht naar de keuze van het ideale distributiemodel. Ook werd een eerste professioneel recept voor de thee uitgewerkt, samen met een prototype voor de serveermachine. De machine werkt met zogenaamde Bag-in-Box-verpakkingen die de houdbaarheid van de drank garanderen. Ze zorgt ervoor dat de thee op de juiste temperatuur geserveerd wordt en een schuimkraag heeft, net als het artisanale product. GingerLove is een officiële partner van het Belgisch Paviljoen op de Wereld Expo 2010 in Shanghai. Speciaal voor dit event ontwikkelde Lombardia Food Creator een instant versie, omdat China geen vloeibare dranken toelaat. Meteen is er een product beschikbaar dat de consument ook thuis zal kunnen drinken. In 2010 steunde het IWT tot nu toe 79 O&O-projecten van bedrijven, voor een totaalbedrag van 17,8 miljoen euro 34 projecten van onderzoeksinstellingen en innovatie-actoren, voor een totaalbedrag van 8,1 miljoen euro IWT is een EVA In april van vorig jaar werd het IWT omgevormd tot een publ. EVA: een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap. Voortaan staat IWT voor agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie. We beschikken ook over een nieuwe raad van bestuur. U vindt de samenstelling ervan op Onze werking en service voor onze partners blijven onveranderd. O&O bedrijfsprojecten Aantal Subsidie (keur) O&O-algemeen KMO-Programma TOTAAL Onderzoeksinstellingen Innovatie-actoren Aantal Subsidie (keur) Post-doc (OZM) VIS TOTAAL agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie De Innovatiekrant - nr 21 - maart

5 Innovatief Aanbesteden, ook voor uw onderneming! Met Innovatief Aanbesteden lanceerde de Vlaamse overheid een nieuw innovatieinstrument dat het innovatiegedrag in Vlaanderen moet stimuleren. Het concept brengt overheid en bedrijven dichter bij elkaar en creëert een uniek kader om samen te werken rond innovatie. Bedoeling is om een wisselwerking op gang te brengen: overheid, bedrijven en kennisinstellingen verkennen samen oplossingen voor specifieke maatschappelijke uitdagingen: vergrijzing, slim rekeningrijden, passiefhuizen, Innovatieve ondernemingen genieten financiële steun om hun vernieuwende ideeën om te zetten in praktische oplossingen. IWT zorgt voor omkadering Het Kenniscentrum Innovatief Aanbesteden van het IWT centraliseert de expertise in Vlaanderen m.b.t. innovatief aanbesteden. Het kenniscentrum werkte een specifiek en uniek traject uit voor het project Innovatief aanbesteden: Vanuit de behoeften van de verschillende beleidsdomeinen worden een aantal concrete projecten gedefinieerd. Voor ieder project wordt een innovatieplatform opgericht, waarbinnen overheid, bedrijven en kennisinstellingen samen op zoek gaan naar mogelijke oplossingen. Uit de verschillende voorstellen wordt een selectie gemaakt van oplossingen die verder onderzoek verdienen. Die krijgen de nodige financiële steun voor verdere uitwerking tot een implementeerbare oplossing op maat van de overheid. Na de onderzoeksfase start de overheid een klassieke aanbestedingsprocedure op voor de volledige uitvoering en implementatie van het project. Nieuwe oproepen De oproep voor het indienen van de aanvragen tweede termijn strategische onderzoeksbeurzen staat open! De registratie gebeurt online. De aanvraagformulieren dienen online ingevuld en afgedrukt en vervolgens in één exemplaar op 9 april 2010, voor 16u, binnengebracht bij het IWT. De online tool zelf sluit af op 9 april 2010 om 15u. Oproep voor projectvoorstellen IBBT-ICON Call 2010 De sluitingsdatum voor het indienen van de projectvoorstellen: 26 april 2010 om 12u Achtste call voor Telecommunicatie Celtic (EUREKA) Uiterste indiendatum voor de Project Outline (PO): 14 mei 2010 Interesse? Momenteel loopt het eerste project Innovatief Aanbesteden, rond het oprichten van een E-boekplatform. Bent u actief in de ICT-sector, dan kan u zich registreren om actief deel te nemen aan het innovatieplatform op In de komende maanden zullen een tiental projecten in andere sectoren worden gelanceerd. De innovatieplatforms staan open voor alle geïnteresseerde partijen. U wilt zelf graag deelnemen? Alle informatie vindt u op Specialisatiebeurzen worden strategische onderzoeksbeurzen Het stelsel van specialisatiebeurzen van het IWT werd eind 2009 grondig vernieuwd. De diplomabeperkingen alleen studenten met een diploma in de zogenoemde bètawetenschappen konden een beurs aanvragen werden geschrapt. Alle houders van een volwaardig Masterdiploma kunnen nu een beursaanvraag bij het IWT indienen. Tegelijkertijd werd beslist om de beurzen toe te spitsen op strategisch basisonderzoek dat op langere termijn kan leiden tot nieuwe toepassingen in de industrie en in de maatschappij. Voor meer informatie kunt u terecht op onze site: Basisintrestvoet voor achtergestelde leningen Sinds 1 januari 2010 bedraagt de basisintrestvoet voor achtergestelde leningen 1,24%, gebaseerd op de actuele Europese referentie-intrestvoet. Elke kmo die bij het IWT een O&O-bedrijfsproject, kmo-innovatieproject of kmo-haalbaarheidsstudie indient, komt in aanmerking voor een achtergestelde lening, en dit bovenop de toegekende subsidie. Voor meer informatie over achtergestelde leningen surft u naar 5 De Innovatiekrant - nr 21 - maart 2010

6 IWT voor kmo s Vlaamse borstvoedingslingerie wereldwijd over de toonbank Met haar bedrijf Three Kids bvba produceert en verkoopt Caroline Gernay borstvoedingslingerie die tegelijk modieus en vernieuwend is, onder de naam Agathe et ses Princes. Een succesverhaal waaraan het IWT en het Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen meeschreven. Onhandig, weinig discreet, niet praktisch en allesbehalve mooi of fleurig: dat vond Caroline Gernay van de bestaande borstvoedingsbeha s. Met technisch vernieuwende borstvoedingslingerie die tegelijk modieus is, wilde ze een alternatief bieden. Ze bedacht een nieuw sluitingssysteem voor voedingsbeha s, met nikkelvrije magneetjes op de beugel en aan de binnenkant van de cup. Zo kun je de beha gemakkelijk en discreet met één hand openmaken en sluiten. Caroline Gernay: Een beperkt marktonderzoek had me geleerd dat er een niche bestond voor mooie en degelijke borstvoedingslingerie. Maar om innovatieve prototypes te ontwikkelen en te beschermen, en om een levensvatbaar bedrijf op te starten, kon ik zeker steun en begeleiding gebruiken. Een goed model Via Vinnof, het Vlaams Innovatiefonds, kwam Caroline Gernay bij het Innovatiecentrum Oost- Vlaanderen terecht. Daar begeleidde men haar bij het indienen van een aanvraagdossier voor een kmo-innovatiestudie van het IWT. Met succes: de jury was laaiend enthousiast. De innovatiestudie mikte op twee doelen. Enerzijds wilde Caroline Gernay sterke prototypes ontwikkelen: Het kostte heel wat tijd voordat ik een marktklaar model ontwikkeld had. Zonder het IWT had het ongetwijfeld nog veel langer geduurd. Ook de begeleiding door het Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen vond ik erg waardevol. Samen met een ontwerpster ontwikkelde ze een modelbeha, koos ze fleurige dessins en maakte ze ook bijpassende slips, shorts en strings. Zonder het IWT had ik misschien niet eens een octrooi aangevraagd en was mijn innovatie zeker gekopieerd. En een strak businessplan Een tweede uitdaging was de opmaak van een gestructureerd en haalbaar businessplan. Caroline Gernay: We voerden een uitgebreid marktonderzoek uit, bestudeerden leveranciers, marketingmix en organisatie van het bedrijf, maakten een financieel plan op en gingen na hoe we ons tegenover de concurrentie konden positioneren. Met steun van het IWT liet ze ook de octrooieerbaarheid van haar sluitingssysteem onderzoeken en een Europees octrooi aanvragen. Ik ben echt geschrokken van de complexiteit van zo n aanvraag. Maar zonder octrooi loop je natuurlijk enorme risico s. Zonder het IWT had ik misschien geen octrooi aangevraagd en was mijn innovatie zeker gekopieerd. Intussen is de Europese octrooiaanvraag zo goed als goedgekeurd. Ook buiten Europa Momenteel onderzoekt Caroline Gernay of ze ook buiten Europa een octrooi moet aanvragen. Daarvoor maakt ze gebruik van de IE-subsidie van het IWT. Geen overbodige luxe, want de setjes van Agathe et ses Princes gaan ondertussen ook vlot over de toonbank in Australië en Zuid-Afrika. De Innovatiekrant - nr 21 - maart

7 Steun voor Agathe et ses Princes Innovatiecentra De regionale innovatiecentra bieden alle informatie over de spelers en diensten van het VIN: het Vlaams innovatienetwerk. Ze stimuleren ondernemingen die willen innoveren en verlagen de drempels in het innovatietraject. Ze verschaffen advies en bieden begeleiding op maat. En ze versterken het netwerk van het bedrijf met spelers van het VIN en met andere bedrijven. Het dichtstbijzijnde regionale innovatiecentrum vindt u via Kmo-haalbaarheidsstudie De kmo-haalbaarheidsstudies zijn er enkel en alleen voor Vlaamse kmo-aanvragers. Een kmo-haalbaarheidsstudie is een studie van beperkte omvang die nagaat of en op welke wijze een innovatie het best kan worden gerealiseerd. Met het resultaat kan de kmo een verantwoorde beslissing nemen over de beoogde innovatie en het bijhorende innovatietraject. 'Innovatie' staat in deze context voor 'een vernieuwing voor de kmo met een duidelijke impact op de bedrijfsactiviteiten'. Alle kennisverwervende activiteiten die substantieel bijdragen tot de definitie van het innovatietraject komen in aanmerking voor steun. De kmo kan zelfstandig zorgen voor de kennisontwikkeling al dan niet met aanwerving van benodigde competenties of in samenwerking met onderzoeksinstellingen, andere bedrijven of onderaannemers. Een kmo-haalbaarheidsstudie duurt maximaal 12 maanden. De begroting ervan bedraagt minstens euro. Financiële steun De steun voor een kmo-haalbaarheidstudie is een subsidie berekend op basis van de aanvaardbare kosten. Het steunpercentage bedraagt 50% en de steun bedraagt maximaal euro. Onder bepaalde voorwaarden verhogen we dit plafond tot euro of tot euro. Indien de kmo-haalbaarheidsstudie de voorbereidende studie omvat voor een project van internationale samenwerking, geldt als vuistregel dat de steun begrensd wordt op euro. Aanvullend op de subsidie kan de kmo ook een achtergestelde lening aanvragen bij het IWT, die maximaal gelijk is aan de toegekende subsidie. Per kalenderjaar kan elke kmo gesteund worden voor 3 kmo-haalbaarheidsstudies (inclusief O&O-haalbaarheidsstudies). IE-subsidie Een kmo met een O&O-bedrijfsproject, kmo-haalbaarheidsstudie of kmo-innovatieproject kan bij het IWT terecht voor subsidie voor het nemen van intellectuele eigendomsrechten, gericht op de bescherming van de proje ctresultaten. De IE-subsidie volgt hetzelfde subsidiepercentage als het daarmee verbonden bedrijfsproject. Het maximale begrotingsbedrag voor deze bijkomende subsidie is Alle informatie over de ondersteuning door het IWT, vindt u op onze website: 7 De Innovatiekrant - nr 21 - maart 2010

8 IWT-steun voor revolutionaire reiskoffer O&O-bedrijfsproject Met O&O-bedrijfsprojecten ondersteunt het IWT de ontwikkeling van innovatieve oplossingen door bedrijven, van kmo tot Vlaamse vestiging van een multinational. De projecten moeten leiden tot nieuwe kennis, die praktisch kan toegepast worden en zo bijdraagt tot economische en eventueel ruimere maatschappelijke toegevoegde waarde in Vlaanderen. Kenmerken O&O-bedrijfsprojecten staan open voor alle bedrijven met (toekomstige) activiteiten in het Vlaamse gewest, die op termijn in Vlaanderen voldoende toegevoegde waarde zullen creëren door toepassing van de resultaten van het project. De beoogde innovatie kan zowel technologisch als niettechnologisch van aard zijn. Alle O&O-activiteiten die de kennisverwerving voor de innovatie ondersteunen, komen in aanmerking voor steun. Alle kennis- en toepassingsdomeinen komen aan bod, met uitzondering van militaire toepassingen. De regeling is permanent open voor het indienen van aanvragen. Doelstelling is de doorlooptijd tot een beslissing over de steun zo kort mogelijk te houden. De behandeling van de projecten verloopt interactief: u gaat in gesprek met adviseurs van het IWT en krijgt eventueel de kans om uw aanvraag bij te schaven. Een O&O-bedrijfsproject duurt maximaal 3 jaar; ten laatste na 2 jaar wordt een tussentijdse evaluatie uitgevoerd. Financiële steun De aanvaarde begroting van uw project vormt de basis voor de berekening van de subsidie. In essentie omvat uw begroting de personeelkosten van de bedrijfspartners, de overige kosten van de bedrijfspartners en de uitbestedingen bij onderzoeksinstellingen en onderaannemers. Het steunpercentage bedraagt minstens 25% voor ontwikkelingsprojecten, gericht op de toepassing van kennis voor nieuwe of vernieuwde producten, processen of diensten. Het steunpercentage bedraagt minstens 40% voor onderzoeksprojecten, gericht op het genereren van nieuwe kennis, die op termijn ook kan bijdragen tot innovatie. Om verschillende redenen kan extra steun toegekend worden. Meer informatie vindt u op onder subsidies. De Innovatiekrant - nr 21 - maart

9 IWT voor grote bedrijven IWT bouwt mee aan revolutionaire reiskoffer Dankzij IWT-steun kon Samsonite dé technologische innovatie van de voorbije tien jaar in de kofferindustrie voorstellen. Het Oudenaardse bedrijf verlegde grenzen met de ontwikkeling van nieuwe reiskoffers die lichter én sterker zijn dan welke koffer ook. Een onderneming als Samsonite is voortdurend op zoek naar productinnovaties. Zo begon het bedrijf te experimenteren met Curv, een nieuw materiaal dat ontwikkeld werd aan de universiteit van Leeds. Rik Hillaert, Director Product Development Hardside bij Samsonite Europe: Curv is een zelfversterkt composiet: we rekken propyleenlinten (PP) extreem uit en weven ze vervolgens aan elkaar. Als we vervolgens een aantal van die lagen onder hoge druk en temperatuur samensmelten, ontstaat er een ultrastevige PP-PP composietplaat. Drempelverlagend Samsonite wilde de mogelijkheden van Curv graag ten volle benutten. Maar om een doorbraak te forceren, was grondiger onderzoek nodig dan het bedrijf zelf aankon. Rik Hillaert vond het IWT bereid om het project te financieren, als deel van een O&Obedrijfsproject. Het IWT maakt het ons een stuk gemakkelijker om de stap naar innovatie te zetten, een dwingende noodzaak voor een bedrijf als het onze. Helaas ontbreekt het ons vaak aan voldoende middelen. Het IWT helpt alvast om de drempel te verlagen. In samenwerking met KU Leuven Samsonite nam contact op met prof. Ignaas Verpoest van het Leuven-Materials Research Centre aan de KU Leuven. Uit de eerste gezamenlijke tests en analyses bleek onmiddellijk dat Curv perfect geschikt was om reiskoffers uit te maken, zegt prof. Verpoest. 'Het is uiterst licht, oersterk en bijzonder impactbestendig. Maar voordat we een kwalitatieve Curv-koffer konden creëren, moest er nog heel wat op punt worden gesteld. De eigenschappen van het materiaal konden nog geoptimaliseerd. Wat het productieproces betrof, moesten we eigenlijk helemaal van nul beginnen. Op de PP-PP composietplaat kwam een polyester toplaag. Die beschermt de koffer tegen krassen en geeft hem een stijlvolle, gepolijste look. Innovatie is een dwingende noodzaak voor een bedrijf als het onze. Helaas ontbreekt het ons vaak aan voldoende middelen. Het IWT helpt alvast om de drempel te verlagen. Succesverhaal Eind 2005 kwam met de X-Lite een eerste Curv-kofferlijn op de markt. Na een aantal verbeteringen aan materiaal en proces kwam er midden 2008 een tweede, wat lager geprijsde lijn bij: de Cosmolite. De Cosmolite is met zijn 2,2 kg de helft lichter dan een vergelijkbare koffer uit het klassieke ABS-materiaal, maar hij is zeer stevig en barst niet. Mooi meegenomen is dat deze innovatie ook een ecologische dimensie heeft. Met lichtere reiskoffers kan bij het transport bespaard worden op brandstof. Het resultaat mag er zijn. Rik Hillaert: Amper een jaar na de lancering kunnen we de vraag amper volgen. We mogen gerust stellen dat de Cosmolite de toekomst van Samsonite in ons land een geweldige boost heeft gegeven. In de pijplijn Samsonite wil niet blijven stilstaan bij dit succes. Er is al al een derde kofferlijn op basis van Curv-technologie gepland. Ook voor vervolgprojecten hoopt Samsonite op IWT-steun. De wetenschappelijk-technische basis is er, nu kunnen we voortbouwen, besluit Rik Hillaert. 9 De Innovatiekrant - nr 21 - maart 2010

10 IWT en de onderzoeksorganisaties Samenwerking tussen hogeschool en kmo geeft vonken Met het OCoMIS onderzoeksproject wilde de XIOS Hogeschool Limburg een impuls geven aan de opwaardering en valorisatie van technologisch onderzoek aan de Vlaamse hogescholen. Tegelijkertijd was het een kans om kmo s te laten inpikken op de technologische ontwikkelingen die het project zou opleveren. Beide ambities werden waargemaakt dankzij de steun van het IWT. OCoMIS, een onderzoeksproject van de XIOS Hogeschool Limburg en de Universiteit Hasselt/Expertisecentrum Digital Media, onderzocht de mogelijkheden van OSGi, een techniek die onder meer kan worden gebruikt om draaiende besturingssoftware van op afstand te vervangen. Onderzoek verdiept dankzij kmo-partner OCoMIS werd door het IWT geselecteerd als TETRA-project. Een van de voorwaarden daarbij is dat de onderzochte techniek praktisch toepasbaar moet zijn. Bij het indienen van het dossier moesten we dus een aantal partnerbedrijven voorleggen die zich engageren om ons onderzoek te ondersteunen en de resultaten achteraf te commercialiseren, zegt Steven Palmaers, onderzoeker bij de XIOS Hogeschool. FKS (Formal and Knowledge systems) stapte in als privépartner. FKS is gespecialiseerd in netwerk- en serverinfrastructuur, gebaseerd op Open Source-producten. De vraag van XIOS kwam als geroepen, zegt Serge de Schaetzen, software engineer bij FKS. OSGi is een beloftevolle technologie die ons kon helpen bij een van onze projecten, in opdracht van de NMBS. We ontwikkelden een beheersysteem voor alle elektronische circuits binnen de gebouwen van het station Brussel-Zuid. De NBMS vroeg specifiek om dynamisch aanpasbare software, zodat de installatie van een nieuwe lift of branddetector mogelijk was zonder heropstart van de toepassing. Zo zou ze ook voortdurend beschikbaar blijven. Onderzoeksprojecten als OCoMIS zijn voor onze kmo zeer welkom. We hoeven ons zelf niet om het researchgedeelte te bekommeren en kunnen ons concentreren op de toegepaste kant van de zaak. Kmo-partner versterkt dankzij onderzoek Voor het pure researchwerk dat deze opdracht met zich meebracht, had FKS echter de middelen niet. Serge de Schaetzen: Onderzoeksprojecten als OCoMIS zijn dan ook zeer welkom. We hoeven ons zelf niet om het researchgedeelte te bekommeren en kunnen ons concentreren op de toegepaste kant van de zaak. Na het succesvolle NMBSproject heeft FKS de OSGi-technologie volledig geadopteerd. Het bedrijf maakt louter nog toepassingen die op dat framework zijn gebaseerd. Valorisatie Het OCoMIS-project kreeg een staartje. De implementatie van OSGi bleek een succes, en dus diende de XIOS Hogeschool een aanvraag in voor een TETRA-valorisatieproject. Op die manier kregen we extra budget om gedurende één jaar verder te werken op het project, aldus Steven Palmaers. Dat extra jaar hebben we gebruikt om de resultaten van ons onderzoek verder te verspreiden. Zo hebben we samen met FKS een user forum opgestart voor Belgische bedrijven die met de technologie willen werken. Het is de bedoeling om jaarlijks twee à drie keer samen te komen en ideeën uit te wisselen, zodat ons project blijft leven. We hebben intussen ook twee grote evenementen rond OSGi georganiseerd, waarop FKS een presentatie gaf van de toepassingen die zij op basis van de technologie hebben gebouwd. De Innovatiekrant - nr 21 - maart

11 IWT-steun voor OCoMIS TETRA fonds (TEchnologieTRAnsfer door instellingen van hoger onderwijs) Het TETRA-fonds steunt toepassingsgerichte projecten die een innovatief concept bestuderen, waarvan de resultaten door bedrijven in Vlaanderen kunnen worden gebruikt. Het onderzoeksonderwerp bevat minimaal een technologische component en de resultaten zijn gericht op economische valorisatie. De TETRA-projecten hebben een dubbele doelstelling: Enerzijds willen we de innovatiecapaciteit van bedrijven en organisaties vergroten door technologie en kennis te vertalen in concrete toepassingen via aangepaste informatie en demonstraties op maat. Anderzijds streven we ernaar de kennisbasis bij hogeronderwijsinstellingen te verbeteren. TETRA-projecten zetten niet alleen het onderwijs zelf kracht bij, maar versterken ook de maatschappelijke rol van instellingen van hoger onderwijs door wisselwerking te stimuleren met technologische, economische en maatschappelijke actoren. Het financieringskanaal is er voor alle Vlaamse instellingen van hoger onderwijs, met als prioritaire doelgroep de hogescholen. Voor kennisdiffusie wordt de prioritaire doelgroep gevormd uit niet-hoogtechnologische Vlaamse kmo s en socialprofitorganisaties. Ook andere bedrijven en organisaties - grote ondernemingen, hoogtechnologische kmo s, buitenlandse bedrijven en organisaties - kunnen deelnemen, indien het project voldoet aan de doelstellingen van het programma. Van de bedrijven wordt een cofinanciering van 7,5% gevraagd. Het project heeft een looptijd van minimaal 1, maximaal 3 jaar. Financiële steun De projectbegroting bedraagt minimaal , maximaal euro. Voor projecten met een looptijd van 3 jaar is de financiering van het derde jaar afhankelijk van een tussentijdse evaluatie door IWT, gevolgd door een bijkomende vastlegging voor het derde jaar. Voor verkenningsprojecten van 1 jaar, gericht op het uitwerken van een volwaardig TETRA-project, wordt dit TETRA-project ingediend bij de eerstvolgende oproep. Het wordt geëvalueerd als één van de projecten uit de oproep. De steun voor projecten in het TETRA-fonds bedraagt 92,5% van de aanvaardbare begroting. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het IWT (www.iwt.be), onder subsidies. 11 De Innovatiekrant - nr 21 - maart 2010

12 Agenda BDO-ondernemersdag 2010: rond drie themazalen wordt een informatief middagprogramma opgebouwd, op 20 mei 2010 te Gent Zebrastraat en 10 juni 2010 te Mechelen Technopolis. Meer info: Samenwerking als sleutel voor groei life sciences Op donderdag 20 mei organiseert FlandersBio voor de zesde keer zijn jaarlijkse life sciences conventie, in het ICC Gent. De editie van 2009 was met 720 deelnemers bijzonder succesvol. Dit jaar luidt het thema Collaboration, Driving Innovation forward. Met deze titel benadrukt FlandersBio dat samenwerking essentieel is om duurzame groei te realiseren voor de Vlaamse life sciences sector. De conventie zoomt in op bestaande samenwerkingsprojecten tussen biotech en pharma. Bedoeling is om winwinsituaties te onderscheiden en lessen te trekken uit succesvolle deals. De presentaties focussen onder meer op gezondheids- en medische innovaties. Maar ook de nieuwe paden die worden bewandeld in de industriële en plantbiotechsector komen aan bod. FlandersBio organiseert daarnaast een jobbeurs, waar HR-managers en werkzoekenden in de life sciences sector elkaar treffen. Collaboration, Driving Innovation forward In dienst bij IWT sinds november 2008 Ann Swerts, medewerkster Anouk Krens, medewerkster Gary Biebaut, adviseur Hercules Geert Carchon, adviseur Hendrik De Bondt, adviseur life sciences Kristof Fortier, applicatie- en databankbeheerder Luc Hausterman, adviseur Marianne Claessens, adviseur voeding Michèle Oleo, coördinator strategische onderzoeksbeurzen Veerle Desmet, adviseur softwaretechnologie Veerle Lories, administrateur-generaal Wim Van Brempt, adviseur Innovatiekrant liever digitaal? Voortaan kunt u de Innovatiekrant ook digitaal ontvangen, in uw mailbox. Of verkiest u toch een papieren versie? Via onze website kunt u uw keuze en gegevens doorgeven: We zorgen ervoor dat u de Innovatiekrant van uw voorkeur krijgt toegestuurd. De life sciences conventie is een uniek event. Specialisten op het vlak van biotech, medische technologie en pharma; afgevaardigden van academische onderzoekscentra; investeerders en partners gaan er met elkaar in gesprek. Meer dan 70 organisaties tekenden al present. Het IWT treedt op als silver sponsor en zal aanwezig zijn met een stand. Nieuwsgierig? U vindt meer informatie op IWT krijgt een nieuwe uitvalsbasis Vanaf 29 april 2010 vindt u ons in het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, bus 16, 1030 Brussel. Uiteraard streven we ernaar dat u niets merkt van de verhuisperikelen. We houden u verder op de hoogte.

Voor KMO s is durf kapitaal!

Voor KMO s is durf kapitaal! De Innovatiekrant > EDITORIAAL >> 13 MAART 2006 Voor KMO s is durf kapitaal! Sinds Fientje Moerman Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel is, werd een hele

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 11 SPECIALE EDITIE > EDITORIAAL. Een verruimde policy mix voor het Innovatiebeleid MEI 2005

De Innovatiekrant >> 11 SPECIALE EDITIE > EDITORIAAL. Een verruimde policy mix voor het Innovatiebeleid MEI 2005 SPECIALE EDITIE De Innovatiekrant > EDITORIAAL 11 MEI 2005 Een verruimde policy mix voor het Innovatiebeleid In 2004 trad de nieuwe Vlaamse regering aan en werd Fientje MOERMAN verantwoordelijk minister

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 10 > EDITORIAAL. 10 jaar doctoraatsbeurzen en wat nog komen moet FEBRUARI 2005

De Innovatiekrant >> 10 > EDITORIAAL. 10 jaar doctoraatsbeurzen en wat nog komen moet FEBRUARI 2005 De Innovatiekrant > EDITORIAAL >> 10 FEBRUARI 2005 10 jaar doctoraatsbeurzen en wat nog komen moet Eén van de steunprogramma s van het IWT zijn de specialisatiebeurzen voor doctoraatsonderzoek. Deze beurzen

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 12 > EDITORIAAL. Competentie Poolen OKTOBER 2005

De Innovatiekrant >> 12 > EDITORIAAL. Competentie Poolen OKTOBER 2005 De Innovatiekrant > EDITORIAAL >> 12 OKTOBER 2005 Competentie Poolen Op 22 juli 2005 keurde de Vlaamse Regering, op mijn voorstel, het beleidskader goed voor steun aan Competentiepolen en Strategische

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Bedrijven creëren bedrijven. 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen

Bedrijven creëren bedrijven. 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen Bedrijven creëren bedrijven 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen Inhoud Voorwoord Succesvol nieuwe bedrijven creëren 6 Interview Vlaams minister-president Kris Peeters INNOTEK speelt verrijkende rol bij

Nadere informatie

Publicatie Denktank OPEN INNOVATIE. Als designprincipe voor innnovatiestrategie in Zuid-Holland

Publicatie Denktank OPEN INNOVATIE. Als designprincipe voor innnovatiestrategie in Zuid-Holland Publicatie Denktank OPEN INNOVATIE Als designprincipe voor innnovatiestrategie in Zuid-Holland Sinds 2003 is de Kennisalliantie Z-H het platform waarin deelnemers aan de regionale kenniseconomie elkaar

Nadere informatie

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Noord NL 17 Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Volop innovatie bij API Emmen Agro Valley, van kwantiteit naar kwaliteit Programmaraad: onderwijs beter aansluiten op de praktijk Samenwerking Noord-Nederland

Nadere informatie

De kracht van vertrouwen

De kracht van vertrouwen Allianz Nederland Groep Jaarmagazine 2008 www.allianz.nl De kracht van vertrouwen Het Chinese teken voor crisis bestaat uit twee karakters: kans en bedreiging. Je kunt bij een bedreiging blijven stilstaan,

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

Jongeren winnen voor wetenschap en technologie blijft de uitdaging

Jongeren winnen voor wetenschap en technologie blijft de uitdaging nr. 3 augustus - september 2012 Jongeren winnen voor wetenschap en technologie blijft de uitdaging Frans Dieryck 18 IN DE KIJKER 02 Smurfit Kappa Turnhout 17 oktober VIK-Kempen Gerechtsgebouw en MAS Antwerpen

Nadere informatie

YOUMOTICA. Business Plan. The YOU in domotica. Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers. Strikt vertrouwelijke informatie

YOUMOTICA. Business Plan. The YOU in domotica. Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers. Strikt vertrouwelijke informatie Business Plan YOUMOTICA The YOU in domotica Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers Contact: Jimmy Cleuren Dorpstraat 100, Wellen, België tel: +32 11 22 33 44 mail: info@youmotica.be

Nadere informatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY jaarverslag 2014 1 4 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY 2 0 1 4, het jaar van de chemie... tussen landen, tussen mensen INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD...4 2. KERNCIJFERS...8

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland nationaal congres active ageing 2015 magazine voor active ageing professionals Nieuwe website Active Ageing Nederland Met robots langer zelfstandig WelkomLife, nieuwe website voor 50-plussers Zorgsector

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

InterConnect. GaN, van meerdere markten thuis. RoHS: de controles. 7de kaderprogramma: ook voor KMO s? Link naar de toekomst

InterConnect. GaN, van meerdere markten thuis. RoHS: de controles. 7de kaderprogramma: ook voor KMO s? Link naar de toekomst InterConnect Link naar de toekomst RoHS: de controles GaN, van meerdere markten thuis 7de kaderprogramma: ook voor KMO s? n 24 viermaandelijks juli 2007 Voorwoord Voor ik s morgens met het echte werk begin,

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding Voorwoord Het Programmabureau Nederland Open in Verbinding (NOiV) presenteert met genoegen de resultaten van de strategieontwikkeling open source software van de ministeries. Het Programmabureau NOiV stimuleerde

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie

2020 Strategisch Plan

2020 Strategisch Plan 2020 Strategisch Plan TU/e 2020 Strategisch Plan TU/e 2020. Strategisch Plan 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 4 Strategie in een notendop 6 Missie en profiel 8 1 Externe ontwikkelingen en positie TU/e 14

Nadere informatie