fiscaal intermediairs Samen met uw belastingregio voorbereid op 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "fiscaal intermediairs Samen met uw belastingregio voorbereid op 2009"

Transcriptie

1 Uitnodiging Uitnodiging P2 Informatiebijeenkomsten Belastingdienst voor fiscaal intermediairs Intermediairdagen Samen met uw belastingregio voorbereid op 2009 Belastingdienst in ontwikkeling februari / Informatiebijeenkomsten maart 2008 voor fiscaal intermediairs november / december intermediairdagen Leuker kunnen belastingdienst we het niet maken. Wel makkelijker intermediairdagen belastingdienst 12345

2 Geachte heer/mevrouw, De Intermediairdagen Belastingdienst krijgen een vervolg. Samen met onze strategische partner UWV organiseren wij voor u dit najaar een nieuwe serie informatiebijeenkomsten. Uit de evaluatie van de vorige serie blijkt uw behoefte aan een jaarlijks contact- en informatiemoment. Daarom organiseren we de Intermediairdagen Belastingdienst voortaan elk najaar. Het programma is samengesteld in samenwerking met bezoekers van eerdere bijeenkomsten en de koepelorganisaties voor fiscaal intermediairs. De Intermediairdagen staan deze keer in het teken van het belastingjaar 2009 en een aantal andere, belangrijke ontwikkelingen waarmee u en uw cliënten te maken krijgen. Op de uitgebreide informatiemarkt is het ook mogelijk om vertegenwoordigers van uw belastingregio te ontmoeten. In de plenaire opening kijken we met u terug op het openingsthema van de vorige serie Intermediairdagen: de kwaliteit van de werknemersgegevens. Nu sprake is van een werkende Loonaangifteketen kunnen steeds meer partijen gebruik maken van de verzamelde werknemersgegevens en wordt lastenverlichting merkbaar. Tevens kijken we gezamenlijk naar verdere verbeteringen. Samen met gastsprekers van SRA en Nexia informeren wij u vervolgens over Horizontaal Toezicht. Deze wijze van toezicht bevordert de kwaliteit in de fiscale keten en het werken in de actualiteit. Het raakt de kern van zowel uw als ons werk. In verschillende deelsessies (loonheffingen, inkomstenbelasting, toeslagen en internationaal) komen elementen van het Belastingplan 2009 en een aantal nieuwe ontwikkelingen aan bod. In het avondprogramma behandelen we de huidige situatie van de zelfstandige zonder personeel (ZZP-er), inclusief de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). We sluiten de dag af met een aantal handreikingen voor uw aangifte- en adviespraktijk. Datums en locaties De Intermediairdagen Belastingdienst vinden dit najaar op negen verschillende locaties plaats, verspreid over het land. In het volgende overzicht vindt u de datums en de locaties. Ook ziet u welke regio s op welke locaties door hun medewerkers worden vertegenwoordigd. Dag Datum Plaats Locatie Regio Belastingdienst Maandag 24 november 2008 Groningen Martiniplaza Noord Dinsdag 25 november 2008 Almelo Theaterhotel Oost Dinsdag 2 december 2008 Rotterdam Ahoy Rijnmond en Haaglanden Woensdag 3 december 2008 Goes Van der Valk Zuidwest Maandag 8 december 2008 Ede Reehorst Rivierenland en Randmeren Donderdag 11 december 2008 Maastricht MECC Limburg Vrijdag 12 december 2008 Eindhoven Evoluon Oost-Brabant Maandag 15 december 2008 Nieuwegein NBC Utrecht-Gooi en Holland-Midden Dinsdag 16 december 2008 Amsterdam RAI Amsterdam en Holland-Noord Wij kijken uit naar uw aanmelding. Namens het Managementteam Belastingdienst en de Raad van Bestuur UWV, Jenny Thunnissen Directeur-Generaal Belastingdienst Joop Linthorst Voorzitter Raad van Bestuur UWV 2 intermediairdagen belastingdienst 3 intermediairdagen belastingdienst

3 Programma Toelichting op de presentaties uur Ontvangst en informatiemarkt uur Plenaire opening Presentatie: Stand van zaken in de Loonaangifteketen Presentatie: Werken aan Horizontaal Toezicht uur Pauze en informatiemarkt uur Presentaties: eerste ronde Sessie A: Loonheffingen Sessie B: Inkomstenbelasting Sessie C: Toeslagen Sessie D: Internationaal: Omzetbelasting uur Korte pauze met koffie en thee uur Presentaties: tweede ronde Sessie A: Loonheffingen Sessie B: Inkomstenbelasting Sessie C: Toeslagen Sessie D: Internationaal: Werknemers over de grens uur Kleine warme maaltijd en informatiemarkt uur Avondprogramma Presentatie: ZZP/VAR Dagafronding: Handreikingen voor uw adviespraktijk uur Borrel en kleine informatiemarkt De sprekers voor de verschillende programmaonderdelen werken bij de Belastingdienst en het UWV. Voor het plenaire openingsthema Werken aan Horizontaal Toezicht zijn gastsprekers van SRA en Nexia uitgenodigd. Graag wijzen we u op het volgende. De presentaties van de sessies A tot en met C zijn in de eerste en in de tweede ronde hetzelfde. De presentaties van Sessie D: Internationaal, verschillen van elkaar. Als u meer dan twee presentaties wilt bijwonen, dan adviseren wij u de Intermediairdagen nog op een andere datum te bezoeken. Stand van zaken in de Loonaangifteketen Tijdens de eerdere A&A-bijeenkomsten (2007 en eerder) hebben we u uitgebreid geïnformeerd over de invoering van de gecombineerde Loonaangifte. In praktijk bleek een aantal maatregelen noodzakelijk om de Loonaangifteketen werkend te krijgen. Over de analyse van de geconstateerde problemen en de reeds genomen maatregelen hebben we met u gesproken tijdens de vorige editie van de Intermediairdagen (februari/maart 2008). Ook hebben we met u vooruit gekeken naar een stabiele en een robuuste keten. We kunnen nu spreken over een werkende Loonaangifteketen en de vulling van de Polisadministratie. Daarbij worden de beoogde voordelen van lastenverlichting zichtbaar. Het UWV informeert u over de huidige stand van zaken. Daarna wordt vooruit gekeken naar de volgende verbeteringen voor u en uw cliënten. Werken aan Horizontaal Toezicht Horizontaal Toezicht komt voort uit het rapport De toekomst van de nationale rechtsstaat van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2002). Centraal in dit rapport staat een nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden tussen burgers en de overheid, waarbij het draait om vertrouwen, begrip en transparantie. De Belastingdienst omarmt deze ontwikkeling. Horizontaal Toezicht bevordert de kwaliteit in de fiscale keten en het werken in de actualiteit. Dit leidt tot meer fiscale zekerheid voor u en uw cliënt. De doelstelling is om in 2010 het toezicht op circa 25% van de aangiften deels of geheel via Horizontaal Toezicht af te handelen. Het raakt de kern van zowel uw als ons werk. Het project Horizontaal Toezicht Ondernemingen heeft als doelstelling om convenanten af te sluiten met brancheorganisaties en intermediairs. Met een aantal brancheorganisaties zijn inmiddels convenanten afgesloten. Met enkele grotere intermediairorganisaties lopen pilots. De Belastingdienst werkt aan een visie voor Horizontaal Toezicht met de kleinere intermediairs. We vinden het belangrijk om de ervaringen die we tot nu toe hebben opgedaan met u te delen. Loonheffingen In de sessie Loonheffingen zetten wij voor u uiteen welke wijzigingen in wet- en regelgeving het komende jaar van kracht worden. Daarbij kunt u denken aan een deel van de maatregelen die in het Belastingplan en de Overige Fiscale Maatregelen 2009 te vinden zijn. 4 intermediairdagen belastingdienst 5 intermediairdagen belastingdienst

4 In het tweede gedeelte van deze presentatie geven we een uitleg over de bestaande premiekortingen en -vrijstellingen in de WFSV (Wet financiële en sociale verzekeringen). We gaan in op de kortingsregelingen en vrijstellingen in de werknemersverzekering. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de wijziging van de premievrijstelling voor de oudere werknemer in een premiekorting voor de oudere werknemer (ouderenkorting) in Ook de premiekorting voor oudere werknemers en de premievrijstelling marginale arbeid komen aan bod. Inkomstenbelasting Thema s van de sessie Inkomstenbelasting zijn: ontwikkelingen in 2009 en de bijleenregeling. We bespreken met u de belangrijkste ontwikkelingen van inkomstenbelasting uit het Belastingplan Ook informeren we u over de samenvoeging van de processen voor de voorlopige aanslag en de voorlopige teruggaaf. Door de integratie van deze processen kan een ondernemer een wijziging van de voorlopige aanslag en de schatting van de winst digitaal met hetzelfde middel (het VA-programma) aanleveren. U kunt dit programma ook gebruiken om een voorlopige aanslag te ontvangen (voorheen VT), aan te vragen of te wijzigen. In het tweede gedeelte van dit presentatieblok gaan we in op de bijleenregeling. Uit de evaluatie van de vorige serie bleek dat u meer wilt weten over de gevolgen voor de (hypotheek)renteaftrek als (fiscale) partners uit elkaar gaan. Ook bespreken we de situatie waarbij ex-partners afzonderlijk een nieuwe woning aankopen. Toeslagen Belastingdienst/Toeslagen blijft in beweging. Daarover willen we graag met u in gesprek komen. Tijdens de presentatie kijken we naar de situatie op dit moment en blikken we vooruit op Toeslagen Daarbij wordt toegelicht wat de invoering van het nieuwe toeslagensysteem betekent voor u en uw cliënt. Ook behandelen we een aantal veelgestelde vragen en veelvoorkomende praktijkvoorbeelden. Tenslotte besteden we aandacht aan de dienstverlening voor u als fiscaal intermediair. Internationaal: Omzetbelasting In deze globale kennismaking met het internationale werkveld behandelen we de situatie van een Nederlandse ondernemer die voor het eerst een klus aanneemt in het buitenland. We verkennen met u de meest relevante fiscale aspecten van de levering van goederen en diensten aan het buitenland. Met de kennis uit deze presentatie kunt u uw cliënt op weg helpen en belangrijke fiscale risico s voorkomen. Verder informeren we u alvast over de BTW-veranderingen die op 1 januari 2010 van kracht gaan worden. Het zogenaamde BTW-pakket bevat onder meer de onderdelen Plaats van dienst en Teruggaafprocedure buitenlandse BTW. Door deze nieuwe regels worden meer diensten belast in de lidstaat waar ze plaatsvinden of waar de afnemer is gevestigd. Dus niet langer in de lidstaat van de dienstverlener. De teruggaaf ziet op de teruggave van BTW die is betaald in andere lidstaten. In een korte vooruitblik schetsen we de mogelijke consequenties voor u als fiscaal intermediair. Internationaal: Werknemers over de grens Het werken met buitenlandse arbeidskrachten in Nederland is in de afgelopen jaren toegenomen en zal nog meer toenemen, mede als gevolg van de toetreding van de nieuwe lidstaten van de EU. Kent u de regels als een ondernemer een buitenlandse arbeidskracht in dienst neemt of inleent? Moet de werkgever loonbelasting en premie volksverzekeringen inhouden en premies werknemersverzekeringen betalen in Nederland? Hoe zit dat met de Zorgverzekeringswet en eventuele aansprakelijkheid? In dit presentatieblok wordt ingegaan op deze en andere aspecten van het werken met buitenlandse arbeidskrachten. Wat moet de werkgever doen bij aanvang van de werkzaamheden, tijdens de werkzame periode en wat bij vertrek? Ook komen bijzondere regelingen aan de orde zoals onder meer de 30%-regeling, pensioenen en de ketenaansprakelijkheid. Zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) / Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) Het aantal startende ondernemers blijft groeien. De Kamer van Koophandel verwacht voor 2008 op zijn minst hetzelfde aantal inschrijvingen als in het recordjaar Vooral het aantal zelfstandigen zonder personeel (de ZZP-er) neemt toe. Zij vormen ruim de helft van het aantal starters. Op verzoek van de koepelorganisaties staat in het avondprogramma de ZZP-er, inclusief de Verklaring Arbeidsrelatie, centraal. We kijken met u naar de definitie van de ZZP-er en de branches waarin hij werkt. Vervolgens lichten we toe hoe de ZZP-er de massale processen binnen de Belastingdienst doorloopt. Daarbij behandelen we de verschillende soorten Verklaringen Arbeidsrelatie en nemen we onduidelijkheden weg over de doorlooptijden bij het afgeven van deze verklaringen. Ten slotte bespreken we de ontwikkelingen in de dienstverlening en het toezicht. 6 intermediairdagen belastingdienst 7 intermediairdagen belastingdienst

5 Informatiemarkt De informatiemarkt is een goed gewaardeerd onderdeel van de Intermediairdagen Belastingdienst. Op uw verzoek organiseren we een uitgebreide informatiemarkt met een variatie aan informatiestands. In elke stand kunt u voor een of meerdere thema s terecht. Informatiestand UWV - thema plenaire opening Als intermediair verricht u voor uw opdrachtgevers allerlei taken, die gerelateerd zijn aan Poortwachter, Loonaangifte en Polisadministratie. Aan deze begrippen in de sociale verzekeringen liggen complexe processen en wetgeving ten grondslag. Weet u precies wat dat betekent voor uw bedrijfsvoering? Beschikt u over het meest actuele beeld? Hebt u behoefte aan achtergrondinformatie? Op de informatiemarkt zijn deskundigen van UWV aanwezig. Zij beschikken over relevante praktijkervaring en beantwoorden graag uw vragen. Laat deze kans niet onbenut! Horizontaal Toezicht - thema plenaire opening Naar aanleiding van publicaties, de uitnodiging voor deze dag en de centrale presentatie over Horizontaal Toezicht, heeft u vast veel vragen. Want stel: uw cliënt klopt bij u aan en vraagt of Horizontaal Toezicht ook voor hem iets betekent. Als zijn adviseur moet u weten wat Horizontaal Toezicht is en welke voorwaarden er gelden. Ook is het van belang kennis te hebben in welke branches reeds convenanten zijn gesloten of in wording zijn. Alle spelers die bij het aangifteproces betrokken zijn, gaan de nieuwe horizontale ontwikkeling van de Belastingdienst ervaren. De wijze waarop dat binnen de wereld van de fiscale intermediairs gaat plaatsvinden, is veelal maatwerk. Antwoorden vindt u in deze informatiestand. Zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) / Verklaring arbeidsrelatie (VAR) - thema avondprogramma Medewerkers van de Belastingdienst informeren u in deze stand over de dienstverlening voor de ZZP-er. Te denken valt aan een overzicht van loketten, fiscale ondersteuning, digitalisering van de VAR, etc. Tevens vindt u hier de laatste informatie op het gebied van dienstverlening en toezicht. Loonheffingen - sessie A U kunt hier terecht met al uw vragen over loonheffingen. Onze medewerkers praten u bij over de aanmelding als werkgever, over de fiscale techniek van het doen van aangifte, maar ook over nieuwe ontwikkelingen voor Uiteraard kunt u ook doorpraten over de presentatie loonheffingen van sessie A. Inkomstenbelasting / Vennootschapsbelasting - sessie B In deze stand treft u medewerkers die gespecialiseerd zijn in de volgende thema s: - IB-winst; hier kunt u dieper ingaan op de presentatie of andere IB-gerelateerde vragen stellen; - IB-niet winst; behalve de onderwerpen uit de presentatie is hier ook informatie te vinden over de giftenaftrek en de ANBI s; - Vennootschapsbelasting; - Uitstelregeling; zowel individueel als voor de Belastingconsulenten of Intermediairs; - Project Vooringevulde Aangifte (VIA); wat is de stand van zaken, wat kan er in 2009 worden verwacht. Toeslagen - sessie C In de informatiestand kunt u onze medewerkers vragen stellen over de presentatie en doorpraten over de ontwikkelingen bij Toeslagen. Ook vindt u hier diverse formulieren, folders, etc. over Toeslagen. Internationaal - sessie D Het internationale werkveld kent vele fiscale aspecten. Omdat tijdens de presentatie niet op alle aspecten diep kan worden ingegaan, zijn op de informatiemarkt specialisten aanwezig die uw specifieke vragen graag beantwoorden of u willen voorzien van meer informatie(materiaal). Op de informatiemarkt kunt u de volgende vertegenwoordigers ontmoeten: medewerkers van Kantoor Buitenland, het team grensoverschrijdend werken en ondernemen (GWO), de Centrale Eenheid voor Intracommunautaire Transacties (CLO), de Douane en de Sociale Verzekeringsbank. Omzetbelasting We informeren u over de wijzigingen in het Belastingplan 2009 en beantwoorden uw vragen over de omzetbelasting. U kunt in deze stand ook terecht voor algemene vragen over de omzetbelasting als het erg druk is bij de informatiestands Internationaal of Auto. Auto De auto is een veelbesproken onderwerp, of het nu een auto van de zaak is die al dan niet privé wordt gebruikt of de invoer van een (bedrijfs)auto uit het buitenland. Tijdens de vorige Intermediairdagen hebt u veel vragen gesteld over de fiscaliteit van de auto. In de informatiestand Auto kunt u terecht voor vragen als: uw cliënt heeft net een onderneming gestart en wil een bedrijfsauto aanschaffen. Waarmee moet hij/zij 8 intermediairdagen belastingdienst 9 intermediairdagen belastingdienst

6 Aanmelden en kosten rekening houden? Wat is ter beschikking stelling van een auto? Welke cataloguswaarde moet iemand bijtellen? Uw cliënt wil een auto importeren. Hoe zit het met de BPM? In de informatiestand staan medewerkers van het coördinatiepunt Privé Gebruik Auto, een autodeskundige uit uw eigen belastingdienstregio en een BPM-deskundige (Douane). BelastingTelefoon In het najaar van 2007 is - bij wijze van proef - een speciale telefonische helpdesk ingericht voor fiscaal intermediairs: de Helpdesk Intermediairs. Deze helpdesk wordt bemenst door medewerkers die de fiscale problematiek goed kennen. Omdat de proef direct al zo n succes was, heeft de staatssecretaris van Financiën besloten om deze helpdesk voor alle intermediairs toegankelijk te maken. In deze informatiestand ontmoet u medewerkers van de helpdesk die u verder kunnen informeren over de werkwijze en hoe u toegang krijgt tot de helpdesk. Stichting Normering Arbeid Sinds januari 2007 beheert de Stichting Normering Arbeid (SNA) een openbaar register van gecertificeerde ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen en (onder)aannemers van werk. Zo n keurmerk is een vorm van zelfregulering waardoor uw cliënten bij het inlenen van personeel en/of het uitbesteden van werk minder risico lopen op aansprakelijkstellingen en boetes. Certificering is mogelijk voor zowel in Nederland als in het buitenland gevestigde ondernemingen. Laat u op de SNA-stand informeren over hoe uw opdrachtgevers deze risico s kunnen beperken door gebruik te maken van gecertificeerde ondernemingen. Aanmelden U kunt zich aanmelden via onze internetsite. Ga naar en kies het tabblad Belastingconsulent. U vindt daar de toegang tot de aanmeldmodule. Bij uw aanmelding vragen wij u enkele extra vragen te beantwoorden, zodat we een zo goed mogelijk beeld van de bezoekers krijgen. Na de aanmelding ontvangt u per uw entreebewijs en een routebeschrijving. Dit entreebewijs moet u overhandigen bij de registratiebalie. Via deze aanmeldmodule geeft u zich ook op voor een bezoek aan een tweede Intermediairdag. Ook kunt u met de aanmeldmodule een wijziging (andere locatie of andere presentatie) in uw aanmelding door geven. Let op: u ontvangt per een nieuw entreebewijs. Dit nieuwe bewijs moet u overhandigen bij de registratiebalie. Graag wijzen we u erop dat de zaalcapaciteit van de verschillende presentaties beperkt is. Wilt u zeker zijn van een plek bij de gewenste presentatie? Meld u dan op tijd aan. Hebt u nog vragen? Bel dan , op werkdagen van 9.00 tot uur. Kosten De toegang tot de Intermediairdagen Belastingdienst is gratis. Kosten van vervoer en parkeren zijn voor eigen rekening. Regiocorner: Ontmoetingsplek met uw belastingregio Nieuw is de regiocorner. In tegenstelling tot de andere stands op de informatiemarkt gaat het bij de regiocorner niet om fiscaal inhoudelijke zaken, maar staat uw relatie met de regio van de Belastingdienst centraal. In de regiocorner maakt u kennis met leden van het managementteam uit de regio en een aantal andere medewerkers die een coördinerende rol spelen in de betreffende regio, bijvoorbeeld op het terrein van dienstverlening en communicatie. Waar loopt u in de dagelijkse praktijk tegenaan, welke zaken kunnen volgens u worden verbeterd, hoe kunnen wij elkaar helpen? De regiocorner biedt de mogelijkheid tot een nadere kennismaking, maar ook, met oog voor elkaars belangen, tot het uitwisselen van ideeën en suggesties. 10 intermediairdagen belastingdienst 11 intermediairdagen belastingdienst

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005 2004 Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005 Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers verplicht om belasting elektronisch aan te geven. Wat verandert er voor u? En hoe bereidt u zich daarop

Nadere informatie

Elektronisch aangeven voor ondernemers

Elektronisch aangeven voor ondernemers Elektronisch aangeven voor ondernemers Vanaf 1 januari 2005 bent u als ondernemer verplicht om elektronisch aangifte te doen. Wat betekent dit voor u? En hoe bereidt u zich daarop voor? 12345 Inhoud 1

Nadere informatie

Horizontaal toezicht met fiscaal dienstverleners in het MKB

Horizontaal toezicht met fiscaal dienstverleners in het MKB Horizontaal toezicht met fiscaal dienstverleners in het MKB Inhoud Organisatie Belastingdienst Wat is horizontaal toezicht? Aanleiding en doel horizontaal toezicht Diverse vormen van horizontaal toezicht

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte?

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Flexibel personeel evenement & veiligheid Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Soorten Flexibel personeel Eigen medewerkers met een tijdelijk contract Vaste uren Variabele uren Oproepcontract MET en ZONDER

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Nieuwsbrief Loonaangifte 2006

Nieuwsbrief Loonaangifte 2006 1 uniform loonbegrip 1 aangiftesystematiek 1 loket voor loonheffing en premies sv Nieuwsbrief Loonaangifte 2006 Mei 2005 / Nummer 4 In dit nummer onder andere: Blijf op de hoogte met E-alert/Informatie

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Donderdag 15 maart 2012. Van der Valk Hotel Almere, 16.00-21.00 uur. Kamer van Koophandel. Wie vraagt komt verder.

Donderdag 15 maart 2012. Van der Valk Hotel Almere, 16.00-21.00 uur. Kamer van Koophandel. Wie vraagt komt verder. Startersevent Ondernemen iets voor u? Donderdag 15 maart 2012 Van der Valk Hotel Almere, 16.00-21.00 uur Kamer van Koophandel. Wie vraagt komt verder. Kijk op www.kvk.nl/starterseventgef Programmaboekje

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers

Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.2.5 Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers brochure bronnen Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht; www.antwoordvoorbedrijven.nl

Nadere informatie

*065900401* Melding Loonheffingen. Belastingdienst. Aanmelding Werkgever. Waarom dit formulier?

*065900401* Melding Loonheffingen. Belastingdienst. Aanmelding Werkgever. Waarom dit formulier? Belastingdienst Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd voor personen, ondernemingen of organisaties die werkgever worden. U wordt werkgever als u voor

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Steens & Partners Accountants en Adviseurs en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Steens & Partners Accountants en Adviseurs en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Steens & Partners Accountants en Adviseurs en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Steens & Partners Accountants en Adviseurs

Nadere informatie

"Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt."

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt. "Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt." (Pieter Klaas Jagersma) Belastingen voor veel starters iets waar ze liever niet over nadenken omdat het niet leuker te maken is en zo ingewikkeld

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening 2 7 Betaalt u premies voor een of andere en? Dan kan het zijn dat u de premies mag aftrekken van uw inkomen. In deze brochure leest u meer over de aftrekmogelijkheden en waarmee u rekening moet houden

Nadere informatie

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen Horizontaal toezicht Samenwerken vanuit vertrouwen 12345 "Bij gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Startersevent Ondernemen iets voor u?

Startersevent Ondernemen iets voor u? Startersevent Ondernemen iets voor u? Donderdag 12 september 2013 Ondernemersplaza Amersfoort 13.00-18.00 uur Kamer van Koophandel. Wie vraagt komt verder. Kijk op www.kvk.nl/starterseventgef Welkom U

Nadere informatie

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie?

Nadere informatie

Advieswijzer Personeel inlenen

Advieswijzer Personeel inlenen Advieswijzer Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de

Nadere informatie

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel

Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel De verleggingsregeling Bent u ondernemer in de bouw, de scheepsbouw, de metaalconstructie of de confectie-industrie? Dan hebt u waarschijnlijk regelmatig

Nadere informatie

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverlenersconvenant Partijen, PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. gevestigd

Nadere informatie

Dienstverlening: vraag en antwoord

Dienstverlening: vraag en antwoord Dienstverlening: vraag en antwoord Informatie en ondersteuning door de Belastingdienst Vanaf het begin van 2004 communiceert de Belastingdienst met de markt over elektronisch aangeven. In eerste instantie

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012

Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012 Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012 Inhoud In het kort...1 Uitleg situatie...1 Brieven van de fiscus...2 Invoeren teruggaaf werknemer in het Loon-pakket...3 Gevolgen salarisstrook...4 Grondslagen...4

Nadere informatie

Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen

Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen Inleiding Sinds 1 juli 2012 is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (hierna Waadi) gewijzigd. Deze wetswijziging

Nadere informatie

Deel 2. Vereenvoudigingsoperatie huidige organisatie Belastingdienst

Deel 2. Vereenvoudigingsoperatie huidige organisatie Belastingdienst Deel 2 Vereenvoudigingsoperatie huidige organisatie Belastingdienst - voortgangsrapportage - Voortgangsrapportage vereenvoudigingsoperatie huidige organisatie Belastingdienst pagina 1 Het tweede deel van

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverleners convenant Partijen, Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. gevestigd te Dordrecht,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen; Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Belastingdienst. Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie

Belastingdienst. Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie Inhoud Algemene informatie 3 Wanneer vraagt u een Verklaring arbeidsrelatie aan? 3 Meer informatie 3 Toelichting bij de vragen

Nadere informatie

Uitnodiging. Cursussen. Wet Vennootschapsbelasting 2007 Bedrijfsopvolging in de Successiewet Eindejaarstips en Pensioenwet

Uitnodiging. Cursussen. Wet Vennootschapsbelasting 2007 Bedrijfsopvolging in de Successiewet Eindejaarstips en Pensioenwet Uitnodiging Cursussen Wet Vennootschapsbelasting 2007 Bedrijfsopvolging in de Successiewet Eindejaarstips en Pensioenwet Wet Vennootschapsbelasting 2007 donderdag 2 november 2006 De voorstellen voor de

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland en de Belastingdienst Fiscaal dienstverleners convenant Partijen, Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING De Vaak Vergeten Vragen Top 10. Een handig boekje dat nu eens niet ingaat op de meest gestelde vragen, maar juist op de vragen die mensen vaak vergeten te stellen over

Nadere informatie

In- of uitlenen van arbeidskrachten

In- of uitlenen van arbeidskrachten In- of uitlenen van arbeidskrachten Stelt u arbeidskrachten ter beschikking oftewel; leent u personeel uit tegen betaling? Dan moet u dat sinds 1 juli 2012 vermelden in het Handelsregister. Dit is het

Nadere informatie

Kamer van Koophandel Belastingdienst Noord

Kamer van Koophandel Belastingdienst Noord Kamer van Koophandel Belastingdienst Noord Wat gaan we vanavond doen - Kamer van Koophandel - Handige tips - Belastingdienst - Omzetbelasting - Inkomstenbelasting De Kamer van Koophandel laat u altijd

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België

Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in Nederland? 2 Wat moet u regelen? 2 Wat betekent het voor u als de Nederlandse sociale zekerheid

Nadere informatie

Aanmelding oproepkracht leraar basisonderwijs

Aanmelding oproepkracht leraar basisonderwijs Aanmelding oproepkracht leraar basisonderwijs Voorletters: Roepnaam*: Achternaam: Meisjesnaam**: Geboorte datum: Burgerservicenummer: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: E-mail adres: Datum:

Nadere informatie

Belasting besparen met Deelstra Jansen

Belasting besparen met Deelstra Jansen Belasting besparen met Deelstra Jansen Onderneming Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. En je moet weten

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis 16-11-2017 Flynth, prettig kennismaken De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers met het realiseren van ambities en doelen.

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Henk Coehoorn Agenda Van VAR naar DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Waarom geen VAR meer? Huidige VAR: werking en problemen?! Beoordeling arbeidsrelatie

Nadere informatie

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Leusden 14 juli 2011 Convenant tussen de Belastingdienst en KAN Partijen, Kwaliteitscentrum Accountancy Nederland B.V. (hierna KAN) gevestigd te te Zwolle in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de Belastingdienst en SRA. Belastingdienst DV 362 1Z*2ED

Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de Belastingdienst en SRA. Belastingdienst DV 362 1Z*2ED Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de en SRA DV 362 1Z*2ED Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de en SRA ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland

Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland Koepelconvenant Horizontaal Toezicht ten behoeve van MKB ondernemers voor bij Nexia Nederland aangesloten kantoren Pagina 2 van 5 Partijen,

Nadere informatie

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o.

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o. Status concept 25-8-2015 Medezeggenschapsraad Directeur akkoord 26-8-2015 Bestuur/RvT i.o. College van Bestuur KW1C Raad van Toezicht De raad van toezicht van de Stichting Antonius Abt hanteert onderstaande

Nadere informatie

Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL

Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL 12345 2008 Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL Inhoud Inhoud 2 Algemene informatie 3 Wanneer vraagt u een Verklaring arbeidsrelatie aan? 3 Meer informatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2016

Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Vooraf ingevulde aangifte indienen vóór 1 mei 2016 Wettelijke rente 2016 Beëindiging VAR nu definitief Werkkostenregeling:

Nadere informatie

Handreiking Bijtelling privégebruik auto voor de autobranche

Handreiking Bijtelling privégebruik auto voor de autobranche Belastingdienst Handreiking Bijtelling privégebruik auto voor de autobranche Inleiding Als u uw werknemer een auto van de zaak ter beschikking stelt, geldt een bijzondere regeling: de regeling voor privégebruik

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. RSW accountants, belastingadviseurs & consultants. de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. RSW accountants, belastingadviseurs & consultants. de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen RSW accountants, belastingadviseurs & consultants en de Belastingdienst 1 Horizontaal toezichtconvenant ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 11 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 11 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 11 e editie Inhoud 1. Van VAR naar modelovereenkomst 2. Auto van de zaak : ouder dan 15 jaar? 3. Weer schenkingsvrijstelling van

Nadere informatie

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 7 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

4 april 2017 Werkgeverssymposium Grensoverschrijdend werken en grensoverschrijdende werknemers

4 april 2017 Werkgeverssymposium Grensoverschrijdend werken en grensoverschrijdende werknemers 4 april 2017 Werkgeverssymposium Grensoverschrijdend werken en grensoverschrijdende werknemers U bent een (zelfstandig) ondernemer of werknemer, die zich niet laat belemmeren door landsgrenzen. In meerdere

Nadere informatie

de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Algemene Fiscale Politiek De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 8 april 2008 AFP 2008-266 Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst Horizontaal toezichtconvenant ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst DBA als vervanging voor de VAR 2 maart 2016

Informatiebijeenkomst DBA als vervanging voor de VAR 2 maart 2016 Informatiebijeenkomst DBA als vervanging voor de VAR 2 maart 2016 Hoe zit het precies? http://www.rtlz.nl/business/ondernemers/na-de-var-dit-debizarre-nieuwe-wereld-van-de-zzper Programma Opening Inleiding

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht

Convenant Horizontaal Toezicht Convenant Horizontaal Toezicht 15 september 2010 1 Horizontaal toezichtconvenant ---------------------------------------------------------------------------------------------- Partijen, Hoendervangers

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

Wet DBA en grensoverschrijdende arbeid

Wet DBA en grensoverschrijdende arbeid Wet DBA en grensoverschrijdende arbeid Sprekers Peter Hoogstraten - Van VAR naar Wet DBA Landelijk vaktechnisch coördinator loonheffingen Anela Kovacevic - Internationale afspraken/ Voorlichter Team GWO

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. de Belastingdienst en JAN Accountants en Belastingadviseurs B.V.

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. de Belastingdienst en JAN Accountants en Belastingadviseurs B.V. Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Belastingdienst en Horizontaal toezichtconvenant ---------------------------------------------------------------------------------------------- Partijen,, gevestigd

Nadere informatie

Administratieve valkuilen startende ondernemers

Administratieve valkuilen startende ondernemers Administratieve valkuilen startende ondernemers Barneveld, 29 november 2011 Cooster coaching accountants Jan van Leeuwen AA Agenda Starten Administratie Belastingen Accountant, boekhouder of.. Starten

Nadere informatie

Convenant Franchise Supermarkten uitgelegd

Convenant Franchise Supermarkten uitgelegd Belastingdienst Convenant Franchise Supermarkten uitgelegd Deze informatie is bedoeld voor franchisenemers die willen deelnemen aan het convenant Franchise Supermarkten. Die deelname is van betekenis voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) SOCIALE VERZEKERINGEN IN NEDERLAND VOOR WERKGEVERS IN BELGIË. BBZ Bureau voor Belgische Zaken

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) SOCIALE VERZEKERINGEN IN NEDERLAND VOOR WERKGEVERS IN BELGIË. BBZ Bureau voor Belgische Zaken BBZ Inhoudsopgave VOOR WIE 4 VERPLICHTINGEN UITVOEREN 5 WELKE WETGEVING 5 Woon-werksituaties waarin de wetgeving van Nederland van toepassing is Formulier E 101 N AFDRAGEN VAN SOCIALEZEKERHEIDSPREMIES

Nadere informatie

Enquête 43ste Reuvensdagen Groningen, 15 en 16 november 2013

Enquête 43ste Reuvensdagen Groningen, 15 en 16 november 2013 Enquête 43ste Reuvensdagen Groningen, 15 en 16 november 213 1. U heeft de 43ste Reuvensdagen bezocht. Hoe is uw algemene oordeel over het congres? N.v.t. 119 88 11 1 2. Er volgen nu enkele vragen over

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Personeel inlenen in 2016

Foederer. Advieswijzer Personeel inlenen in 2016 Advieswijzer Personeel inlenen in 2016 Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de zaken niet goed geregeld

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Belastingdienst en M & K HILVERSUM B.V.

Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Belastingdienst en M & K HILVERSUM B.V. Convenant Horizontaal Toezicht tussen de en M & K HILVERSUM B.V. Horizontaal Toezichtconvenant ---------------------------------------------------------------------------------------- Partijen: M & K Hilversum

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer, bent u meestal verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

Dienstverlening zakelijk. De werkwijze van Zicht voor bedrijven, ZZP ers, stichtingen en verenigingen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Dienstverlening zakelijk. De werkwijze van Zicht voor bedrijven, ZZP ers, stichtingen en verenigingen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Dienstverlening zakelijk De werkwijze van Zicht voor bedrijven, ZZP ers, stichtingen en verenigingen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Gelukkig ondernemen Gelukkig ondernemen is ondernemen

Nadere informatie

Startersevent Ondernemen iets voor u?

Startersevent Ondernemen iets voor u? Startersevent Ondernemen iets voor u? Donderdag 12 september 2013 Ondernemersplaza Amersfoort 13.00-18.00 uur Kamer van Koophandel. Wie vraagt komt verder. Kijk op www.kvk.nl/starterseventgef Welkom U

Nadere informatie

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken?

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Inlenersaansprakelijkheid, wat is dat eigenlijk? En kun je die aansprakelijkheid vermijden, of elders beleggen? Het inlenen van tijdelijk personeel

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten +31 (0) 487 51 02 89 www.zekerfiscaal.nl Wet DBA Echte dienstbetrekking

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie

Afspraken worden in overleg gepland op werkdagen tussen 10.00 uur en 21.00 uur

Afspraken worden in overleg gepland op werkdagen tussen 10.00 uur en 21.00 uur Dienstenwijzer Mijn kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag wil ik u laten zien hoe mijn werkwijze is. Bij mij staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw wensen zijn mijn

Nadere informatie

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Op 3 juli 2014 heeft staatssecretaris Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij met

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Noord Negentig accountants en belastingadviseurs. de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Noord Negentig accountants en belastingadviseurs. de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Noord Negentig accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ZZP-pakket boekhouden online.

ZZP-pakket boekhouden online. ZZP-pakket boekhouden online. Wij bieden de volgende pakketten voor de ZZP-er en/of freelancer - ZZP-er online (Basis) - ZZP-er compleet pakket (Meekijkabonnement +) - ZZP-er totaal pakket (Online +) De

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders

Aansprakelijkheid van bestuurders Als uw onderneming de belastingen en premies niet kan betalen Bent u bestuurder van een onderneming? Kan uw onderneming de belastingen en premies niet betalen? Dan moet u dat tijdig melden bij de Belastingdienst

Nadere informatie

Belastingplan Mr. Erica Kientz FB Erik van Limbeek FFP

Belastingplan Mr. Erica Kientz FB Erik van Limbeek FFP Belastingplan 2012 Mr. Erica Kientz FB Erik van Limbeek FFP Programma Belastingplan 2012 Auto van de zaak Vitaliteitspakket Inkomstenbelasting ondernemers Pensioen Giften Belastingplan 2012 - Minder belastingen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SOCIAAL RAADSLIEDEN- WERK

NIEUWSBRIEF SOCIAAL RAADSLIEDEN- WERK NIEUWSBRIEF SOCIAAL RAADSLIEDEN- WERK 1 Actueel 7 Waar - wanneer Colofon In deze speciale uitgave van onze nieuwsbrief treft u een aantal wijzigingen aan die 1 januari zijn ingegaan. In 2014 veranderen

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

ZZP er Tax Free. Lees het artikel en vul onderstaand formulier in!!!

ZZP er Tax Free. Lees het artikel en vul onderstaand formulier in!!! ZZP er Tax Free Lees het artikel en vul onderstaand formulier in!!! Wij ondersteunen startende-, doorstartende- en ervaren ondernemers, maar ook ZZP ers, consultants, IT-professionals en interimfunctionarissen

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2015

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2015 MKB-NIEUWSBRIEF 08/2015 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders (dga

Nadere informatie

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s 17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s FNV KIEM is met 35.000 leden de grootste belangenbehartiger in creatieve sector. Wij bieden: onafhankelijk advies training, scholing collectieve

Nadere informatie

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD MKB NIEUWSBRIEF THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING MKB NIEUWSBRIEF November 2015 Pensioenopbouw in eigen beheer ingeperkt en voor de toekomst mogelijk afgeschaft Maar liefst 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen:

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen: Je ontvangt deze email omdat wij elkaar persoonlijk kennen. Stel je deze informatief niet op prijs, meld je dan af via de daarvoor bestemde link. Is dit e-mailadres niet correct? Mail ons dan even, alvast

Nadere informatie