Subsidieaanvraag originele en innoverende projecten 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidieaanvraag originele en innoverende projecten 2011"

Transcriptie

1 Subsidieaanvraag originele en innoverende projecten 2011 Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid, lokaal 2C56 Boudewijnlaan 30, bus 70, 1000 Brussel Tel : Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier vraagt u een subsidie aan voor een origineel en innoverend project. Het centraal thema voor deze subsidie is wonen/leven in de stad aantrekkelijker maken. Door middel van een aantal focussen wordt hierop ingespeeld. De projecten hebben minstens gemeenschappelijk : duurzaamheid (in brede zin), beperken woon- en leefkost (schaalvoordeel door nabijheid/densiteit van de stad), in een warme/sfeervolle samenleving. Bijkomende informatie betreffende het kader, projectaanvraag (voorwaarden) en beoordeling vindt u achteraan. Hoe en wanneer stuurt u dit formulier in? Stuur dit formulier digitaal naar voor 30 september Gegevens van de organisatie 1 Vul hieronder de gegevens van de organisatie in. naam juridisch statuut Vroemvroem vzw vzw correspondentieadres Driemasterstraat 59 naam contactpersoon Nele Descheemaeker telefoonnummer faxnummer adres website rekeningnummer BTW-nummer / Gegevens van het project 2 Vul hieronder de gegevens van het project in. titel Tv Ekkergem, de zender van en voor de kleine man begindatum van het project dag 0 1 maand 0 1 jaar einddatum van het project dag 3 1 maand 1 2 jaar aangevraagd subsidiebedrag euro 3 Hoe draagt het project bij tot wonen/leven in stad aantrekkelijker maken? Kruis hieronder aan op welke van de vooropgestelde focus(sen) uw project zich toespitst? stedelijke mobiliteit : inspelen op duurzaamheid, nabijheid, mobiliteitskost in de totale leef- en woonkost beperken; de stad houdt intrinsiek nabijheid in, wat mobiliteitsvoordelen oplevert; benadering vanuit slimme mobiliteit volgens STOP-principe kindvriendelijkheid : woonvormen, woonomgeving, publiek domein, participatie met kinderen, etc.; gezinnen met kinderen in de stad houden en aantrekken sfeer in de stad : een aangename sfeer (actief) creëren in de stad, wat het leven in de stad aantrekkelijk moet maken; socio-culturele initiatieven kunnen hier bv. deel van uitmaken; ze moeten innovatief, en ook duurzaamheid in zich hebben (niet te vluchtig/eenmalig; geen straatbarbecues ) voedselkringloop : Innovatieve projecten in kader van voedselstrategie steden, voedselkringloop, en duurzame korte-keten-benadering (rechtstreekser tussen producent en stedelijke consument); uitspelen van het intrinsieke nabijheids- en concentratiebeginsel van de stad in de korte-keten-benadering van voedsel; duurzaamheid en leefkostenbesparend

2 4 Over welk origineel of innoverend project gaat het? Inspirerend project dat waardevol is voor andere steden en aldus een voorbeeldfunctie en een multiplicatoreffect vervult. Initiatief dat de samenwerking tussen de Vlaamse steden bevordert, en dit als steun voor een innovatief, effectief en efficiënt lokaal stedelijk beleid Project dat werkt aan kennisuitwisseling en kennisopbouw op vlak van stedenbeleid of stedelijkheid, ook met kleinere steden 5 Toon de behoefte van uw project aan en omschrijf de inhoud en de doelstellingen van het project? Geef een zo volledig mogelijke beschrijving van het project. Beschrijf de doelstellingen van het project, rekening houdend met de subsidiecriteria. Toon aan met welke meetindicatoren u de effecten van het project zult meten. Algemene voorstelling van vzw Vroemvroem Het doel van de vzw wordt in artikel 5 van de statuten als volgend omschreven: 'de vzw heeft tot doel de bevordering en ondersteuning van alle mogelijke culturele en artistieke presentaties in al haar vormen en de ruimste zin. Onder deze doelstelling dient ook begrepen te worden: het nemen van initiatieven en geven van ondersteuning aan initiatieven (die kaderen binnen het doel hierboven in het eerste lid beschreven) van andere derden en/of rechtspersonen en, zowel nationaal als internationaal. Om deze doelen te bereiken kan de vereniging alle mogelijke initiatieven nemen of handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze doelen te maken hebben deze bevorderen. In ondergeschikte orde kan de vereniging ook overgaan tot occasionele handelsdaden voor zover deze overeenstemmen met de doelen en ter ondersteuning van de initiatieven. In de beginjaren spitste de vzw zich vooral toe op evenementen, installaties en tentoonstellingen op maat, de laatste jaren werken we meer en meer met (internet)film. Dit uit zich zowel in het nemen van eigen initiatief als het uitvoeren van projecten in opdracht. Onder de evenementen, tentoonstellingen en installaties vallen ondermeer projecten uitgevoerd in opdracht van Nemo Amsterdam, Nieuwpoorttheater, Antigone Kortrijk, CC Kortrijk, GC Izegem, Cirq vzw, Stad Gent, Stad Leuven, groepstentoonstelling met de Fundacion Patagonista in Buenos Aires en diverse anderen. Voor de filmprojecten zijn we de laatste jaren bijzonder actief geweest onder de noemer Oezbekistaans Filmfonds. We maakten de afgelopen jaar meer dan 300 filmpjes met gezamenlijk al meer dan 1 miljoen views. Naast eigen filmprojecten, maakten we al vele filmpjes in opdracht voor o.a. de kringloopwinkels (zowel West als Oost- Vlaanderen), verschillende diensten van stad Gent ( buurtwerk, Gent Overmorgen, Feestneus zoekt Podium, Feestneus zoekt Artiest, Dansen in het park, Ciné privé, ), de VPRO (metropolis), een filmreeks rond de Fundacion Patagonista, Cirq vzw, Kleur Bekennen, Huis van Alijn, Nucleo en vele andere culturele organisaties. (zie ) Dankzij al deze ervaringen hebben we de laatste jaren flink wat expertise opgebouwd in het maken en verdelen van internetfilmpjes. We weten wat werkt en wat niet om filmpjes viraal te verspreiden (via blogs, facebook e.a.) Anders dan klassieke TV, hebben de internetfilmpjes vaak iets amateuristisch waardoor het ook authentieker overkomt. We werken zelden met acteurs of volledig uitgeschreven scenario s maar benaderen de mensen op een spontane en directe manier, iedereen heeft zijn eigen inbreng. Door onze kleinschalige en laagdrempelige aanpak, geraken we binnen in zowat alle verschillende milieus. Improviseren en het maximale uit mensen en situaties halen is inherent aan onze werkwijze. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het voeren van mediacampagnes en het maken van virale internetfilmpjes de laatste jaren uitgegroeid is tot dé huisspecialiteit. Het is precies dit wat nu ook in een aangepast kader toepassen in het project TV Ekkergem. Het is een nieuw soort wijktv van en voor de mensen uit de buurt. Project TV Ekkergem Basisuitgangspunt Lokaal laagdrempelige wijktelevisie van en voor de buurt, met bijzondere aandacht voor het versterken van de wijkidentiteit en het verbeteren van het samenleven tussen de diverse bevolkingsgroepen (kinderen, jongeren, ouderen, allochtonen, ) en dit in twee Gentse wijken, nl. Ekkergem en Brugse Poort. Dit willen we bereiken door een mix te maken tussen het sociale, de nieuwe digitale media en zijn mogelijkheden en artistieke vrijheden zodat alles op een hoger niveau getild kan worden. Kortom, weg met het eenrichtingsverkeer van de klassieke televisie. We willen TV op een totaal andere wijze benaderen: volledig digitaal en voor iedereen toegankelijk en dit door zo laagdrempelig mogelijk te werken waarbij iedereen kan participeren. Wat aan de basis ligt Ekkergem loopt van aan de Verloren Kost tot aan de Nieuwe Wandeling, en van de Watersportbaan tot de Holstraat. Het centrum van de wijk situeert zich echter aan Ekkergemkerk. Het is vooral dat stuk tussen Coupure en ring dat door de bewoners echt als Ekkergem ervaren wordt. De wijk Ekkergem is een oude stadswijk die net binnen de stadsomwalling van het historische Gent lag en in de loop van de geschiedenis lang haar plattelandskarakter behield. De bewoners werden

3 er dan ook de koolkappers genoemd (vandaar de Koolkappersstraat). In de negentiende eeuw raakte de wijk dichtgebouwd en kreeg ze naast de vele armoedige arbeidersbeluiken ook te maken met enkele stedelijke functies die de wijk overstegen. Het Bijlokehospitaal kent een heel oude ontstaansgeschiedenis en verhuisde in de jaren 70 naar de kant van de Watersportbaan. Maar ook de gevangenis die er het oude rasphuis verving, de verschillende universiteitsfaculteiten en het politiecommissariaat dat in de gebouwen van het militair hospitaal kwam, brachten functies in de buurt die een extra druk vormden op het gemeenschapsleven. Of op zijn minst geen bindende rol speelden in het wijkleven. Oudere buurtbewoners getuigen van een rijk middenstandsleven midden vorige eeuw. Met de komst van de vele grootwarenhuizen (Delhaize, GB, Lidl, en vlakbij in de Brugse Poort Colruyt, Aldi, Bioplanet) vanaf de jaren 60 verdwenen de zelfstandigen echter geleidelijk uit de wijk. De Ekkergemstraat die ooit een bloeiende winkelstraat was, is even geleidelijk gevuld geraakt door vooral studentenkoten. De vroegere plekken van handel en ontmoeting zijn ingenomen door tijdelijke bewoners. Meestal in huizen waarvan de eigenaars niet in Gent wonen en dus ook geen voeling hebben met de buurt. Jaarlijks strijken in oktober meer dan duizend jongeren in de wijk neer. Het verenigingsleven verdween samen met de zelfstandigen. Een actieve kern van oudere parochianen organiseert zeer geregeld activiteiten in 't Martinushuis en vormt zowat het enige restant van dit verenigingsleven. Zij verlieten hun oude parochiezaal een 15-tal jaar geleden aan het Casinoplein aan de overkant van de Coupure om in een vernieuwd gebouw naast de kerk te trekken. Deze groep autochtonen werkt geregeld samen met de nieuwkomers, ex-studenten die in Gent bleven plakken en er hun gezin stichtten. Enkele van deze dertigers/veertigers startten een vijftal jaar geleden een buurtcomité dat voor een nieuw buurtparkje ijverde en jaarlijks enkele buurtactiviteiten organiseert; een nieuwjaarsreceptie, een barbecue, een studentenonthaal. Vooral dit laatste bleek van belang om de relatie met de studenten te verbeteren en een leefbaar sociaal evenwicht te bewaren. Omdat de wijk strikt genomen niet binnen de 19de eeuwse gordel valt, is er geen Stedelijk Buurtcentrum en hangen alle initiatieven dus van de bewoners zelf af. De buurt Watersportbaan bestaat bijna uitsluitend uit hoogbouw die vanaf de jaren zestig opgetrokken werd. Anonimiteit en vereenzaming zijn er de belangrijkste problemen. De vooral oudere bevolking kan er terecht in het lokaal Dienstencentrum De Vlaschaard van het OCMW. Rond de Watersportbaan huizen zijn er ook nog enkele roeiclubs die ooit groeiden uit het Ekkergems verenigingsleven, maar daar nu nog weinig banden mee hebben. Dit alles zorgt voor een aantal specifieke problemen en spanningen. Het afbrokkelen van sociale netwerken, het verdwijnen van horeca en middenstand, de hoge concentratie van studenten met bv klachten over geluidshinder zorgen ervoor dat Ekkergem niet meer is wat het geweest is. Er is een groot gebrek aan verbondenheid, aan identiteit, aan binding ondanks de rijke geschiedenis en het groot potentieel. De Brugse Poort daarentegen is ontstaan door de industriële expansie van de 19de eeuw. In een periode van ongeveer 30 jaar werd deze wijk volledig volgebouwd. De Brugse Poort is gegroeid zonder stedenbouwkundige voorwaarden, vandaar het chaotische stratenpatroon en de drukke bebouwing. Na de ineenstorting van de textielindustrie was deze wijk één van de armoedigste wijken van Gent. De vele goedkope krotwoningen waren de enige betaalbare woningen voor de nieuwe gastarbeiders, vandaar ook de grote instroom van diverse nationaliteiten. Vanaf de jaren 90 is eer een andere dynamiek ontstaan in deze buurt, de stad lanceerde er in 2002 het project zuurstof voor de Brugse Poort. De Brugse Poort is nog steeds één van de dichtstbevolkte wijken in Gent en kenmerkend zijn nog steeds de vele nationaliteiten die er samen wonen. De laatste tijd komt de Brugse Poort nogal vaak negatief in beeld. Ook al zijn er onmiskenbaar problemen zoals armoede, drugsgebruik en spanningen tussen bevolkingsgroepen, tegelijk is het een zeer dynamische wijk met veel potentieel en heeft het toch een aantrekkingskracht op jonge gezinnen die er komen wonen. Met het project TV Ekkergem willen we specifiek inspelen op de situatie in deze 2 wijken Hoe het begon In januari 2011 werd het startschot van TV Ekkergem gegeven. Het project werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van het fonds Delhaize (via KBS waar het project zelfs als laureaat van één van de vijf meest innoverende voorbeeldenprojecten werd uitgeroepen, zie ), de stad Gent (Creëer je wijk) en de Provincie Oost-Vlaanderen. Ondertussen is TV Ekkergem een bekend begrip geworden en kunnen we bogen op een vast en zeer divers publiek. We kunnen eigenlijk stellen dat we iets hebben wat iedereen aanspreekt, van jong tot oud. We gaan aan het werk met lokale gebeurtenissen (werken in een straat, Prince concert, blokperiode van studenten, activiteiten senioren, ) maar geven dat wel een twist. Deze twist zorgt ervoor dat de filmpjes aanslaan. Het tot stand komen van de filmpjes is steeds een werk van iedereen. Het zijn de buurtbewoners die ideeën aanreiken, die achter de camera staan, die beelden schieten tijdens vakantie waar we dan mee aan de slag gaan, die acteur/actrice zijn, Om wat cijfers mee te geven: de site heeft sinds zijn bestaan reeds unieke views gehaald, de filmpjes zelf haalden tot nu unieke views. Al diverse keren haalden we de nationale media, zo berichten de Standaard bv op zijn homepage over het ludieke filmpje dat we maakten met Prince die zogezegd kwam eten in het Ekkergemse studentenrestaurant. Zie

4 Toekomst Graag willen we verder bouwen aan het verhaal van TV Ekkergem en dit op een aantal vlakken, met name 1. Uitbreiding naar de aangrenzende wijk de Brugse Poort 2. Uitbouwen van een mobiele studio (gepimpte caravan met het nodige basismateriaal) zodat we effectief naar de mensen toe kunnen trekken. Ervaring leert ons dat mensen naar onze studio brengen in de Ekkergemstraat toch wel een drempel betekent voor sommigen, en zeker als we vanaf volgend jaar de naburig wijk Brugse Poort meer willen betrekken. 3. Ook de technische (interactieve) kant van de zaak verder ontwikkelen. Op onze huidige site hebben we de mogelijkheid video s toe te voegen en in categorieën onder te brengen. We zouden hierin echter nog veel verder willen gaan en alles nog veel interactiever willen maken. Zo denken we er bv aan om de site toegankelijk te maken op mobiele telefoons, mensen de mogelijkheid te geven zelf video s op te laden via een aangepast rechtensysteem (cfr StackExchange, waarbij je meer rechten krijgt naargelang de hoeveelheid en kwaliteit van je bijdrages). De mogelijkheid onderzoeken om video s te taggen en ze automatisch in rubrieken onder te brengen en op sociale media te laten verschijnen. Nog betere en actievere koppeling met facebook, twitter, etc. (dossier hiervoor ingediend via IBBT) Doelstellingen volledige project Sociaal Enerzijds willen we uitdieping en consolidatie in Ekkergem, anderzijds willen we introductie en uitbreiding naar de wijk de Brugse Poort. Concreet willen we tegen eind 2012 volgende zaken gerealiseerd zien: 1. De groei van de site. In (maar ook buiten ) Ekkergem hebben we nu reeds een vast publiek. De bedoeling is om dit verder uit te breiden, met dit jaar de focus op de Brugse Poort. Het ziet er naar uit dat we de vooropgestelde kijkcijfers voor TV Ekkergem ruim zullen halen, en met de Brugse Poort erbij hebben we een ruimer werkgebied zodat we dit jaar iets ambitieuzer kunnen zijn en de streefcijfers dus hoger kunnen stellen. Streefcijfers site: per jaar Streefcijfers filmpjes: views per jaar 2. De sociale cohesie in Ekkergem en de Brugse Poort is verbeterd. TV Ekkergem wil zorgen voor meer samenhang en begrip tussen de studenten en vaste bewoners door ze zowel fysiek als virtueel samen te brengen. Een laagdrempelig medium als wijktv kan op een leuke wijze dit objectief helpen verwezenlijken. De 2 groepen kunnen elkaars leefwereld beter leren kennen en begrijpen. We zijn er van overtuigd dat dit sociaalartistieke project een uitstekende manier is voor het vergroten van het sociaal kapitaal en het samenleven aangenamer maakt. 3. Er worden interacties georganiseerd tussen de diverse bewonersgroepen Een constante interactie tussen de diverse bewonersgroepen is inherent aan dit project. We kunnen het dan ook terugvinden in de verschillende geledingen van het project zelf: Naast een actieve en herkenbare studio in de wijk een opvallende mobiele studio. Hierdoor kunnen we aan de inwoners de faciliteiten aanbieden om zelf dingen uit te proberen en maken. Hierdoor wordt het een open huis, waar iedereen zijn mening telt en iedereen kan participeren We streven naar diversiteit in de samenstelling van de redactieraad. Ook in het maken van de filmpjes streven we de interactie tussen de diverse groepen na. Daarnaast organiseren we ook specifieke acties om mensen samen te brengen. Op die manier krijgen mensen ook de gelegenheid om een praatje te slaan met elkaar. Organisatie van toonmomenten (minimaal 4) Aanwezigheid met de mobiele studio op diverse wijkactiviteiten Aanwezigheid met de mobiele studio in de nabijheid van de diverse hangplaatsen van de diverse bevolkingsgroepen We menen dit in Ekkergem met succes te hebben waargemaakt bij diverse gelegenheden. Ditzelfde kunnen we ook doen in de Brugse Poort, met toonmomenten in bij oa De Vieze Gasten, Trafiek, Kringloopwinkel en de gevangenis. Want, zeg nu zelf, wie wil zichzelf, zijn vriend of familielid niet eens zien op groot scherm? 4. De uitbouw van een mobiele studio. De ervaring leert dat het toch niet zo evident is mensen naar de vaste studio te krijgen, het gaat makkelijker om mensen op het moment zelf bij het filmen te betrekken. Vandaar dat we zouden willen gaan focussen op de uitbouw van een mobiele studio.

5 5. Ons steentje bijdragen aan het dichten van de digitale kloof We zijn er ons van bewust dat voor diverse bevolkingsgroepen waar we willen mee werken onze manier van werken niet altijd deel uitmaakt van hun manier van leven, zoals bv de senioren in Ekkergem. We willen hier graag op inspelen en de nodige acties ondernemen om de bestaande drempels weg te werken, in de mate van het mogelijke willen we dit doen met medewerking van de groepen zelf. Ze hebben de senioren bv ondertussen hun eigen weerbericht op TV Ekkergem. In samenwerking met de reeds aanwezige organisaties maken we daarom werk van volgende zaken: Instructies geven hoe de filmpjes op internet bekeken kunnen worden via publiekscomputer (seniorenhuis, bibliotheek, Trafiek, ) De mensen zelf betrekken in maken filmpjes zoals bv seniorenweerbericht, de kinderen uit de buurt Een selectie van filmpjes tonen tijdens de live-shows Het filmen van activiteiten die doorgaan en daar verslag van maken Workshops zelf filmpjes maken, monteren, animatie, 6. Het versterken van de identiteit van Ekkergem en de Brugse Poort door middel van een positief imago. Door de creatieve krachten in de buurt samen te brengen kunnen we opnieuw een positievere en dynamischere uitstraling geven aan de wijken Ekkergem en Brugse Poort. We hebben hierbij oog voor verleden, heden en toekomst. Door daarenboven de filmpjes ook een ruimere bekendheid te geven via onze samenwerking met Gentblogt (tweewekelijke een videopost) creëren we voor beide wijken meer bekendheid voor de wijken, en plaatsen we de wijken op een positieve manier in de kijker. Mensen uit de desbetreffende buurten zullen op die manier weer trotser zijn in die wijken te wonen. Artistiek Op artistiek vlak willen we ook de klassieke TV in vraag stellen. We zijn ervan overtuigd dat de klassieke TVzenders de moderne communicatiemaatschappij niet meer kunnen volgen, te steriel zijn en nog teveel vanuit een klassiek zender-ontvanger patroon functioneren. Dit willen we met TV Ekkergem doorbreken. Schertsend noemen we het de zender van en voor de kleine man, maar het is ook effectief de bedoeling om het tot een zender van de mensen zelf te maken (cfr. Andy Warhols 5 minutes of fame, maar dan aangepast aan de moderne technologie die zoveel meer mogelijk maakt) In zekere zin willen we ook een beetje de Robin Hood van de media zijn. De grote zenders beschikken over relatief veel middelen, maar ze blijven zovaak nog zo voorzichtig en traditioneel (the public gets what the public wants). We willen de klassieke TV ook een beetje uitdagen met onze manier van werken, en de gemaakte keuzes in vraag stellen (steeds meer lokaal nieuws, steeds dezelfde universele formats). TV Ekkergem heeft ook bewust een internationaal luik (zusterband met NY waar we beroepshalve regelmatig zijn, mensen uit de buurt die we aansporen zelf filmpjes te maken als ze op reis gaan), we willen daarmee ingaan tegen de trend om alsmaar meer regionaal nieuws te brengen. Verder willen we vooral de mensen uit de buurt zelf ook een kans geven. We steken bewust soms een beetje de draak met de allesoverheersende BV-cultuur. Zo werd bv in een ludiek filmpje Peter Goossens een kookprogramma op TV Ekkergem geweigerd, en zullen de mensen uit Ekkergem zelf een alternatief kookprogramma maken. We zijn ervan overtuigd dat er veel meer talent is dan dezelfde poule van mensen die zovaak terugkeren op de traditionele zenders Nieuwe digitale media Participatie en nieuwe digitale media verbinden en daar steeds verder in gaan, steeds interactiever worden. Hiervoor werd zoals eerder gesteld- een dossier ingediend bij IBBT. 6 Toon aan dat uw project op een creatieve en originele wijze wonen/leven in stad aantrekkelijker maakt en dat uw project past bij de in vraag 3 aangeduide focus(sen)? We werken op een heel spontane en directe manier, waarbij improvisatie hoog in het vaandel wordt gedragen. We maken om te beginnen maximaal gebruik van onze eigen expertise en proberen ondertussen steeds meer mensen te betrekken en op te leiden. Onze basisfilosofie is en blijft om zoveel mogelijk te werken met de mensen zelf, iedereen uit de buurt krijgt een kans om mee te werken. Of dit nu voor de camera is of erachter, als bedenker van een programma, een cameraman, een fotograaf of andere. Voor de grap en om de aandacht van de klassiek media te trekken, hebben we in de lanceerfase met teasers van vele BV s gewerkt totdat de site af was. Dan zijn daarmee gestopt als de site klaar was, en de bedoeling is precies om van de mensen zelf de sterren te maken.

6 Het is inherent aan het project dat het mensen bij elkaar brengt, en dat start al bij het maken van de filmpjes. Mensen leren elkaar op een ongedwongen manier kennen. Onze ervaring in het enthousiasmeren van mensen vormt wellicht onze voornaamste succesfactor hier. De tweede keer dat mensen met elkaar in contact komen verloopt via digitale weg. Door de filmpjes te gaan bekijken leren mensen elkaar herkennen en erkennen, kunnen ze meer begrip voor elkaar opbrengen. Neem nu bv het filmpje dat we maakten rond de studentproblematiek voor het wijkdebat. Heel bewust hebben we de rollen omgedraaid en waren het in ons verslag de hangsenioren die voor overlast zorgden en de studenten die niet meer konden studeren. Dit had een groot ontwapenend effect. In plaats van te klagen zoals vaak gebeurd op zo n wijkdebatten, werd er flink wat afgelachen en leerden de twee bevolkingsgroepen elkaar op een andere manier kennen. Er was heel veel positieve respons, zowel tijdens het maken als erna. Het filmpje haalde op internet al meer dan 1500 views, zie Zo gaan mensen op een positievere manier met elkaar gaan communiceren, wat door ons ondersteund en gestimuleerd wordt. De voornaamste kanalen die hiertoe worden ingezet zijn de eerder vermelde website, sociale netwerksites (facebook, netlog, twitter, ) en ook de traditionele media. Dit alles vergemakkelijkt het effectieve in real life contact waardoor sociale netwerken opnieuw vorm kunnen krijgen. We investeren ook hier in: via de toonmomenten, de heuse live-shows brengen we mensen samen. We kunnen ons hierbij makkelijk richten op alle mogelijke leeftijden en nationaliteiten aangezien het format waarin alles gegoten wordt, nl. tv-programma s en de parodieën erop, zich daarvoor uitstekend toe lenen. 7 Toon aan in welke mate uw project origineel en/of innoverend is? We menen dat we met ons project iets anders en nieuw brengen wat bij ons weten nog door niemand anders op deze manier gedaan wordt. Van bij de start werden we door de Koning Boudewijn Stichting al gekozen tot één van de vijf meest innoverende projecten van het Delhaizefonds (oproep voor bevorderen sociale cohesie) van Dit merken we vooral ook aan de respons die we krijgen. Er zijn nu al meer aanvragen om met TV Ekkergem langs te komen dan we momenteel kunnen verwerken. Buurtbewoners komen naar ons toe met programmavoorstellen. Er is ook steeds meer interesse van de media. Het bijzondere is ook dat we loutere realiteit zoals ze is verlaten. We geven de realiteit vaak een twist, of brengen de gewone programma s maar dan in parodievorm wat het helemaal anders maakt en de klassieke TV-programma s doorprikken. In plaats van klassieke weerbericht, hebben we bv het internationaal seniorenweerbericht waarbij iedereen zelf weerman/weervrouw is. De bedoeling is om op termijn voor 356 verschillende weermannen/vrouwen te hebben, en we zo voor elke weertype ons weerbericht de ether kunnen insturen. Ze zijn we nu bv ook bezig met ons eigen kookprogramma, wat in helemaal niets meer zal lijken op de klassieke BV kookprogramma s. En we zijn ook onze eerste soap aan het maken, volledig gemaakt met buurtbewoners. Ook onze surrealistische benadering van het nieuws is menen we origineel en anders te noemen. Ze zetten we bv in scene dat Prince tijdens zijn doortocht in Gent incognito kwam eten in het Ekkergems studentenrestaurant. Diverse sites namen dit bericht over en er was heel veel verwarring of het nu al dan niet echt was. De wijk Ekkergem is zelden meer over de tongen gegaan dan tijdens die week, het kwam zelfs met vertaling op internationale sites terecht. Zo waren we bv ook met drie filmpjes aanwezig op het groot scherm op Sint Jacobs tijdens de ludieke actie rond wereldrecord regeringsvormen (ca aanwezigen). We maakten gebruik van onze link met New York, via bluekey maakte we een aantal filmpjes waarbij een Ekkergemse reporter ( Griet de Keyser ) zogezegd live uit New York toelichting gaf bij de wereldrecord regeringsvormen. Ook dit haalde weer de pers, zie bv 8 Toon aan dat er een duidelijk verband is tussen het project en de stad (of steden)? Gent trekt duidelijk de kaart van de digitale creativiteit. Er is de glasvezelkabel in de stad, de gratis wifi op de Korenmarkt, zijn eigen domein extensie, Dit alles ondersteunt/geïnitieerd door GentM, IBBT, Digipolis en straks ook de Waalse Krook. Het is dan ook op deze lijn en in samenwerking met deze partners dat we dit digitale verhaal mee willen helpen schrijven, dat we op het terrein met de mensen zelf werk willen maken van digitale interactieve participatie. We hebben al een zeer goede verstandhouding met de Stad voor wie we nu een ludieke virale campage gaan

7 filmen in New York. In het kielzog daarvan, zullen we er ook weer diverse filmpjes maken voor Gentse bedrijven en organisaties (Nucleo, DOK en Cirq, Huis van Alijn e.a.) We hebben ook goede contacten met de mensen van GentM die ons ook uitgenodigd hebben voor de Imarkt (beurs rond digitale creativiteit). Bij IBBT hebben we een dossier lopen rond het vergroten van de interactiviteit op de site. Er is onze tweewekelijkse videopost op het veelgelezen gentblogt, en de vele contacten met Gentse organisaties. 9 Toon het exemplarische, de voorbeeldfunctie van uw project aan? Regionale TV bestaat natuurlijk al langer, maar heel vaak zijn het regionale copies van de nationale zenders en eigenlijk brengen ze weinig nieuws onder de zon. Bij ons weten is er nog niemand die TV op onze wijze benadert. We zijn ervan overtuigd dat dit beter aansluit bij de tijdsgeest en dit meer de TV en media van de toekomst zullen zijn. Zie bv een medium als facebook, de interactiviteit ligt ons inziens aan de basis van de enorme populariteit ervan. De mensen zijn niet langer louter consumenten, ze kunnen zelf een boodschap de wereld insturen. We menen dat het ook geen toeval is dat de klassieke kijkcijfers van TV Programma s in het algemeen afnemen. De mensen zijn niet langer geneigd passieve consumenten te zijn en willen ook actiever participeren. Hoe klein we ook zijn tegenover de grote zenders, menen we dat we hierin een voortrekkersrol kunnen spelen. 10 Toon aan op welke wijze de duurzaamheid van het project wordt gegarandeerd? We werken in de wijken met redactieraden. Op die manier proberen we het creatieve potentieel dat aanwezig is in de wijken te dynamiseren en op termijn zo zelfstandig mogelijk te maken. De ontwikkeling op digitaal vlak willen we delen met iedereen. Het kan een leerproces zijn op welke manier en hoe ver men kan gaan in het digitaal interactief voeren van het participatieproces. We geloven ten zeerste in dit project en willen het op diverse vlakken verder uitbouwen. TV Ekkergem is als sociaalartistiek project gestart in de wijk Ekkergen via creeër je wijk. Dit jaar dienen we opnieuw een dossier in met een uitbreiding van het werkterrein naar Brugse Poort. Ook op technisch en inhoudelijk vlak willen we onze werking verder uitdiepen en verbeteren 11 Omschrijf de doelgroep van het project. Beschrijf de leeftijd van de doelgroep, het aantal personen dat u wilt bereiken met het project enzovoort. Het project richt zich in eerste instantie tot de bewoners van Ekkergem (met specifieke aandacht voor het samenleven van studenten en vast bewoners) en de Brugse Poort (met specifieke aandacht voor het multiculturele). Daarbij willen we echt iedereen bereiken. Het format leent zich daar ook perfect toe. Via het maken van diverse tv-programma s kunnen we eigenlijk iedereen aanspreken, zowel passief als actief. Het bezoek aan de site en de aantal views van de filmpjes tonen aan dat er ook buiten deze wijken interesse is Aangezien iedereen, zowel jong als oud, zowel allochtoon als autochtoon, ideeën kan doorgeven, voorstellen kan doen, zaken kan uitwerken, bereiken we ook effectief iedereen. Kinderen helpen bij het maken van de kinderprogramma s, (via animatie), samenlevingsproblemen kunnen op een ludieke manier bespreekbaar gemaakt worden. Met kinderen uit de buurt hebben we nu bv in de studio een animatiefilmpje gemaakt (waarom ekkergemkerk scheef is). Dit aspect is ook iets wat we in de toekomst willen uitbreiden. In plaats van passief naar ketnet te kijken, willen we de kinderen zoveel mogelijk stimuleren en faciliteren om op TV Ekkergem hun eigen ketnet te maken. 12 Geef een gedetailleerd chronologisch stappenplan. (periode 15 december 2011 tot 15 november 2012) Stap handeling Timing

8 1 actiegebied verruimen naar de Brugse Poort. We zouden dan ook graag afspraken beginnen maken met nieuwe partners, met name de Vieze Gasten, Trafiek, Kringloopwinkel en gevangenis de Nieuwe Wandeling. Bovendien willen we graag de website aanpassen en uitbreiden naar Brugse Poort én de mobiele studio praktisch realiseren. Kortom, alles praktisch in gereedheid brengen om er dan in het voorjaar helemaal in te vliegen. maand 0 1 jaar starten met de opnames in de Brugse Poort, met klemtoon op het Pierkespark. Dit kan voor een deel aansluiten op de reeds bestaande rubrieken, maar er zullen ook nieuwe rubrieken komen. Gezien de couleur locale van de Brugse Poort willen we hier vooral aandacht geven aan het samenleven van de verschillende bevolkingsgroepen en het multiculturele. maand 0 4 jaar uitwerken publieksvoorstelling, een heuse live tv-show, liefst in samenwerking met diverse partners en gekoppeld aan andere activiteiten. maand 0 9 jaar Doorlopend: verdere aanwezigheid in Ekkergem met oa. Opnieuw vertoning op nieuwjaarsreceptie en zomervoorstelling, opnames met studenten en senioren, toonmomenten, In Ekkergem zelf hebben we nu al flink wat naambekendheid, als we op dit elan kunnen verder doen, kunnen we onze positie helemaal consolideren. Tegelijkertijd willen we Ekkergem voor een stuk ook zelfstandiger maken, het effectieve werk moet nog teveel van ons komen, we willen onze vrijwilligers hier ook effectief sterker in maken. maand jaar Doorlopend: uitwerken digitale interactieve verhaal maand jaar Met welke organisaties, instellingen of onderzoekscentra en voor welke aangelegenheden zult u voor dit project samenwerken? We werken samen in de wijken met de reeds ingebedde organisaties. Voor Ekkergem zijn dit het buurtcomité, het Martinushuis, de aanwezige seniorenclub, de dienst buurtgerichte werking van de stad Gent. Voor de Brugse Poort zijn dit Bij de vieze Gasten, Trafiek, de gevangenis en de Kringloopwinkel. Deze organisaties kennen de mensen, vervullen reeds een functie in de respectieve wijken waar onze werking naadloos kan op aansluiten. We kunnen gebruik maken van hun infrastructuur, kunnen samen met hen workshops organiseren, kunnen een extra touch geven aan hun activiteiten waardoor we voor allen een win-win kunnen creëren. Daarnaast werken we samen met GentM en IBBT. Deze samenwerking beoogt vooral het uitwerken van het digitale interactieve participatieverhaal. Een verhaal dat nog volledig geschreven moet worden en waar we grenzen willen verleggen en aftasten. Meer algemeen werken we ook samen met Het Huis van Alijn. We kunnen van hen oud filmmateriaal van de respectieve wijken gebruiken. De samenwerking met Gentblogt resulteert een tweewekelijkse post van ons waarbij we de wijken op een positieve manier in de aandacht brengen. Dit resulteert in een positiever imago van de wijken wat dan weer een positieve invloed heeft op de inwoners van de wijken. Ook met vzw Cirq gaan we nauwer samenwerken, zo willen we ook op DOK opnames doen voor onze eerste soap.

9 Begrotingsgegevens 14 Als u structureel gesubsidieerd wordt, vult u hieronder de gegevens van de structurele subsidie in. Instantie(s) / Bedrag(en) / Euro reglementaire basis / 15 Vul aan de hand van de onderstaande tabel de uitgaven (gedetailleerd) in die direct aan het project gerelateerd zijn. Geef per uitgavenpost een verantwoording voor de berekende middelen. De begroting bevat een raming van alle inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op de realisatie van het project. De inkomsten en uitgaven moeten in evenwicht zijn. Het project wordt voor maximaal 90 % gesubsidieerd. Alleen de uitgavenposten die in de onderstaande tabel vermeld staan, komen voor subsidie in aanmerking. Huisvestingskosten omvatten de zaalhuur; promotiekosten zijn uitgaven om het project bekend te maken; productiekosten vloeien voort uit de huur of aanmaak van materiaal dat noodzakelijk is voor het project; personeelskosten bestaan uit de honoraria en vergoedingen aan medewerkers van het project, met uitzondering van lonen en vergoedingen aan structurele medewerker). nummer aard van de uitgaven bedrag verantwoording 1 huisvesting 1200 euro Studio aan 100/ maand 2 administratie 500 euro Gsm + bureelkosten 3 promotie 3000 euro Opmaak en druk flyers/posters voor opstart Brugse Poort en voor de diverse toonmomenten (min. 4) 4 productie 7500 euro Uitbouw mobiele studio met oa transporteerbaar greenscreen, apparatuur, update pc, extra opslagruimte + Uitbreiding content management systeem site 5 personeel euro Betalen van freelance monteurs, filmers, acteurs, 6 andere 3000 euro Huur technisch materiaal toonmomenten totaal euro 16 Vul aan de hand van de onderstaande tabel de inkomsten (gedetailleerd) in die direct aan het project gerelateerd zijn. Bij nummer 3 vult u de gevraagde of ontvangen subsidies van andere overheden in. Vermeld voor elke overheid afzonderlijk de naam van de overheid, de desbetreffende dienst, de desbetreffende subsidiepot en het subsidiebedrag. nummer aard van de inkomsten bedrag 1 eigen inkomsten 2000 euro 2 sponsoring en publiciteit 1000 euro 3 gevraagde subsidie bij de Vlaamse overheid team stedenbeleid euro 3 gevraagde subsidie bij Fonds Delhaize (via KBS) 5000 euro 3 gevraagde subsidie bij Stad Gent (Creëer je wijk) 5000 euro 3 gevraagde subsidie bij Provincie Oost-Vlaanderen 2000 euro totaal euro

10 Bij te voegen bewijsstukken en achtergrondinformatie 17 Bewijsstukken Voeg bij dit formulier de bewijsstukken en achtergrondinformatie die in de onderstaande aankruislijst staan, voor zover ze voor het project relevant zijn. Kruis alle bewijsstukken aan die u bij dit formulier voegt. een kopie van de Nederlandstalige statuten van de vzw; een bewijs van neerlegging van de statuten bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel; achtergrondinformatie over de vereniging en over het project: een korte beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van het project, eventueel gestaafd met persartikelen Ondertekening 18 Vul de onderstaande verklaring in. Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. plaats datum dag 2 9 maand 0 9 jaar handtekening X Koen Vromman artistieke leiding voornaam en achternaam Koen Vromman

11 Subsidieaanvraag originele en innoverende projecten 2011 Kader De subsidies zijn noodzakelijk om originele en innoverende projecten in de stad aan te moedigen. Het ondersteunen van vernieuwende en levenskrachtige projecten die uit de gemeenschap -in casu het buurt - of verenigingsleven - zelf komen, wordt ervaren als één van de belangrijkste hefbomen voor de Vlaamse overheid om de stedelijke vernieuwing en de hiermee gepaard gaande verbeteringen van de omgevingsfactoren in de steden gestalte te geven. Met de subsidies worden projecten met een experimenteel of vernieuwend karakter eenmalig ondersteund. De projecten moeten de gewone structurele werking overstijgen. Het gaat om projecten die niet uitgaan van een openbaar bestuur (bottom-up). De oproep wordt de komende jaren rond het centrale thema/doelstelling wonen en leven in de stad aantrekkelijker maken georganiseerd. Door middel van een aantal focussen wordt hierop ingespeeld. Voor 2011 zijn de 4 focussen (altijd mét link naar wonen/leven in stad aantrekkelijker maken ) : - stedelijke mobiliteit : inspelen op duurzaamheid, nabijheid, mobiliteitskost in de totale leef- en woonkost beperken; de stad houdt intrinsiek nabijheid in, wat mobiliteitsvoordelen oplevert; benadering vanuit slimme mobiliteit volgens STOPprincipe ; - kindvriendelijkheid : woonvormen, woonomgeving, publiek domein, participatie met kinderen, etc.; gezinnen met kinderen in de stad houden en aantrekken; - sfeer in de stad : een aangename sfeer (actief) creëren in de stad, wat het leven in de stad aantrekkelijk moet maken; socio-culturele initiatieven kunnen hier bv. deel van uitmaken; ze moeten innovatief, en ook duurzaamheid in zich hebben (niet te vluchtig/eenmalig; geen straatbarbecues ); - voedselkringloop : Innovatieve projecten in kader van voedselstrategie steden, voedselkringloop, en duurzame korteketen-benadering (rechtstreekser tussen producent en stedelijke consument); uitspelen van het intrinsieke nabijheids- en concentratiebeginsel van de stad in de korte-keten-benadering van voedsel; duurzaamheid en leefkostenbesparend. De projecten hebben minstens gemeenschappelijk : duurzaamheid (in brede zin), beperken woon- en leefkost (schaalvoordeel door nabijheid/densiteit van de stad), in een warme/sfeervolle samenleving. De projecten spelen in op de demografische en maatschappelijke evoluties waar de steden mee te kampen hebben : toename bevolking en aantal gezinnen, verjonging, verkleuring, vs. vergrijzing, en stadsvlucht jonge gezinnen. Door middel van de oproepformule voor verenigingen, wordt gebruik gemaakt van onze steden als vijvers van creativiteit. Tal van (vaak kleine) organisaties hebben innovatieve voorstellen, die bij wijze van pilootfase, experimenteel karakter, of gewoon start, een subsidiehefboom nodig hebben om te kunnen starten. Projectaanvragen De projectaanvragen moeten voor 30 september 2011 worden ingediend. De projectsubsidie is éénmalig voor een beperkte periode die ten vroegste begint op 15 november 2011 en die afloopt op 15 november De projecten vinden plaats in één van de volgende steden: Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout of in het Brussels Gewest (enkel projecten die betrekking hebben op gemeenschapsmaterie komen in aanmerking). De projecten hebben een publieksgericht en openbaar karakter en dragen bij tot stedelijkheid. Initiatieven die alleen op eigen leden of eigen gebruikers van de instelling zijn gericht, komen dus niet in aanmerking voor een subsidie. De gevraagde subsidie bedraagt minstens euro en maximum euro en maximum 90 % van het geheel van de uitgavenposten die door de minister in aanmerking worden genomen. Het project moet dus voor een deel via eigen inkomsten of een inbreng van anderen tot stand komen. Loutere investeringsuitgaven komen niet in aanmerking. Alle middelen moeten effectief in de betrokken subsidieperiode besteed worden. Het project wordt aangekondigd in het Nederlands en alle communicatie wordt in het Nederlands gevoerd. Het Nederlands wordt ook gebruikt tijdens het verloop van het project. Bij de communicatie betreffende het project wordt duidelijk melding gemaakt van de steun van de Vlaamse overheid. De logo s van de Vlaamse overheid en Thuis in de stad moeten duidelijk zichtbaar vermeld worden. De logo s zijn beschikbaar bij het team Stedenbeleid. Indien bij de uitvoering van het geselecteerde project publieksevenementen gepland zijn, wordt de indiener geacht om in de aanvraag te vermelden hoe de steun vanwege de Vlaamse overheid aan het geselecteerde project op een dynamische wijze kenbaar kan gemaakt worden. Alle verenigingen of instellingen met rechtspersoonlijkheid, met uitzondering van handelsvennootschappen en openbare instanties, kunnen een projectaanvraag indienen. Die vereniging moet haar maatschappelijke zetel in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied hebben. De statuten van de organisatie moeten in het Nederlands in het Belgisch Staatsblad zijn verschenen.

12 Inschrijvingstermijn 20 juli 2011 tot 30 september Beoordeling Ontvankelijkheidsanalyse: ondertekend aanvraagformulier; een kopie van de statuten; een bewijs van neerlegging van de statuten bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Beoordelingsanalyse: Eerste fase: Komen niet in aanmerking voor subsidie: de reguliere werking van een organisatie; projecten die al via de originele en innovatieve projecten gesubsidieerd werden; louter culturele of sportieve manifestaties, evenementen of festivals; projecten ingediend door de steden zelf. Tweede fase: het project moet op een creatieve en originele wijze passen in de hierboven aangegeven thema en focussen; de mate dat het project origineel en innoverend is; verband met de stad impact op stedelijkheid; doelstellingen van het project, behoefte aan het project wordt aangetoond; het exemplarische, de voorbeeldfunctie van het project; de kwaliteitsvolle uitvoering van het project. Om dit criterium te beoordelen, wordt de volgende checklist gehanteerd: Degelijke uitwerking van het project: Het project is goed uitgewerkt zodat op basis van voldoende informatie een goed inhoudelijk advies gegeven kan worden. Een grondige beschrijving van de beginsituatie van het project wordt gevraagd. Tijdelijkheid: Het project is van bepaalde duur en heeft een begin- en einddatum. Uitvoerbaarheid: Het project is realiseerbaar binnen de beschikbare tijd (maximaal tot november 2012). Duurzaamheid: Op welke manier de duurzaamheid van het project wordt gegarandeerd. Sterkte van de organisatie: Het project kan gerealiseerd worden en de nodige kennis of ervaring is voor handen. Projectevaluatie: Op welke manier het project wordt geëvalueerd. Beoordelingswijze: De ingediende projecten worden onderzocht en beoordeeld door het team Stedenbeleid onder eindverantwoordelijkheid van de administrateur-generaal. Het team Stedenbeleid vraagt hierbij ook het advies van betrokken beleidsdomeinen (zie focussen ). De betrokkenheid van de andere beleidsdomeinen is gewenst om deze te informeren over de ingediende projecten, deskundig advies te vragen over de ingediende projecten en desgevallend tot afstemming te komen. Het team Stedenbeleid bezorgt een subsidievoorstel aan de minister. De minister beslist over de toekenning van subsidie en kan mits motivatie afwijken van het voorstel van het agentschap.

Subsidieaanvraag originele en innoverende projecten 2011

Subsidieaanvraag originele en innoverende projecten 2011 Subsidieaanvraag originele en innoverende projecten 2011 Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid, lokaal 2C56 Boudewijnlaan 30, bus 70, 1000 Brussel Tel : 02-553 40 25 E-mail: info@thuisindestad.be

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-140924 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-151217 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

"## '#( * $ #" $$$ #" $$ $ %) $ $$ '$ '$" # ' "# & #"#%

## '#( * $ # $$$ # $$ $ %) $ $$ '$ '$ # ' # & ##% !"# #" $$ $%$ $ "" "## '#( $'"$ % ) $' "# $ ' %$$ '"# ## % * $ #" $$$ # " #' % +#" "," "$$ $ %) $ $$ '$ ""$% '$" # ' #"'% #$"" $ % '" ' #"#' -$ "" " $##" $$$$ "# $# "# #"#% 2 !!!"#$ %#!.. $ " $$" $ " $

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Subsidieaanvraag voor een participatieproject in cultuur, jeugdwerk of sport in 2010

Subsidieaanvraag voor een participatieproject in cultuur, jeugdwerk of sport in 2010 Subsidieaanvraag voor een participatieproject in cultuur, jeugdwerk of sport in 2010 Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Volksontwikkeling en Lokaal Cultuurbeleid Arenbergstraat

Nadere informatie

SUBSIDIEGIDS Vlaamse Projecten voor Brussel

SUBSIDIEGIDS Vlaamse Projecten voor Brussel SUBSIDIEGIDS Vlaamse Projecten voor Brussel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Vlaamse overheid Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Team Coördinatie Brussel

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

Subsidieaanvraag originele en innoverende projecten 2011

Subsidieaanvraag originele en innoverende projecten 2011 Subsidieaanvraag originele en innoverende projecten 2011 Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid, lokaal 2C56 Boudewijnlaan 30, bus 70, 1000 Brussel Tel : 02-553 40 25 E-mail: info@thuisindestad.be

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning

Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning Pagina 1 van 6 Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning Provincie Oost-Vlaanderen directie Sport en Recreatiedomeinen dienst Sport Gouvernementstraat 1-9000 Gent tel.

Nadere informatie

Subsidieaanvraag originele en innoverende projecten 2013

Subsidieaanvraag originele en innoverende projecten 2013 Subsidieaanvraag originele en innoverende projecten 2013 Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid, lokaal 2C56 Boudewijnlaan 30, bus 70, 1000 Brussel Tel : 02-553 40 25 E-mail: info@thuisindestad.be

Nadere informatie

p r o v i n c i e L i m b u r g

p r o v i n c i e L i m b u r g p r o v i n c i e L i m b u r g In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer D i r e c t i e Mens Beleidscel Cultuur AANVRAAG PROJECTSUBSIDIE Projectsubsidies voor erfgoed in Limburg Waarvoor

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands-

Nadere informatie

Help! Ik organiseer...

Help! Ik organiseer... Organisatiegids - Subsidiewijzer versie 2015 Help! Ik organiseer... Gemeente Elsene Diensten en schepen Nederlandstalige Aangelegenheden en Wijkleven Schepen Maite Morren Vooraf Onder de noemer RE:SACE

Nadere informatie

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg Een Hart voor Limburg streekfonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting HERCKENRODESINGEL 10 B-3500 HASSELT TEL +32-11-87 85 99 FAX +32-11-87 85 57 WWW.EENHARTVOORLIMBURG.BE EENHARTVOORLIMBURG@CONCENTRA.BE

Nadere informatie

Een uitwisselingsproject tussen organisaties waarbij artistieke ontmoetingen resulteren in een fresco over de sociale diversiteit.

Een uitwisselingsproject tussen organisaties waarbij artistieke ontmoetingen resulteren in een fresco over de sociale diversiteit. Pag. 1 van 5 Gemeente Sint-Gillis Dienst Nederlandstalige aangelegenheden Emile Feronstraat 173 1060 Sint-Gillis Dienstgegevens (in te vullen door de dienst Nederlandstalige aangelegenheden) DOSSIERNUMMER:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016 Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin Datum ontvangst (wordt door de administratie ingevuld): Naam van de organisatie : Gevraagd bedrag:. Hoe de aanvraag

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR PROJECTSUBSIDIE TOEGANKELIJKHEID EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR PROJECTSUBSIDIE TOEGANKELIJKHEID EVENEMENTEN Te sturen naar: Directie Gewestelijke Gelijke Kansen City Center Offices (bureau 4.047) Kruidtuinlaan 20 1035 BRUSSEL En : cdaux@gob.brussels Meer informatie : Caroline Daux Tel 02 800 37 25 Mail cdaux@gob.brussels

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken

Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken Datum ontvangst: Dossiernummer:................................. (wordt door onze dienst ingevuld) Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken Dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure OE_PR-02-150416 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////T

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE

ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE Criteria voor de toekenning van een ondersteuningstraject rond communicatie met bijhorende toelage voor cultureel-erfgoedverenigingen in het Waasland ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE Sinds 2000 sluit

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN

REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN Hoofdstuk I Voorwerp van het subsidiereglement artikel 1. Doel en doelgroep

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:.

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:. Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. Titel project:. 2. Gegevens aanvrager Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier Verenigingen en projecten Gemeente Sint-Gillis. Projectoproep Aanvraagformulier

Subsidieaanvraagformulier Verenigingen en projecten Gemeente Sint-Gillis. Projectoproep Aanvraagformulier Gemeente Sint-Gillis Subsidieaanvraag voor een vereniging of een project Projectoproep 2010 Aanvraagformulier Naam van de aanvrager of vereniging: Titel van het project: Aantal bijlagen: Dossiernummer

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep september 2017

Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep september 2017 Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep september 2017 Opsturen Persoonlijk afgeven Meer info t.a.v. Dienst Ontmoeten en Verbinden Botermarkt 1 9000 Gent Keizer Karelstraat 1. 9000 Gent Belangrijke informatie

Nadere informatie

PROJECTOPROEP NEDERLANDSTALIGE AANGELEGENHEDEN

PROJECTOPROEP NEDERLANDSTALIGE AANGELEGENHEDEN PROJECTOPROEP NEDERLANDSTALIGE AANGELEGENHEDEN 2018 O. OPROEP 2018 Het lokaal cultuurbeleid is een weerspiegeling van wat er in de stad en haar wijken leeft. Met de projectoproep van Nederlandstalige aangelegenheden

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

Aanvraag voor ondersteuning via het Stadsmarketingfonds

Aanvraag voor ondersteuning via het Stadsmarketingfonds Aanvraag voor ondersteuning via het Stadsmarketingfonds Dienst Stedenbeleid en Positionering Stadsmarketing Bezoekadres Postadres Openingsuren Bereikbaarheid Keizer Karelstraat 1 9000 Gent tel.: 0476 46

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 Datum ontvangst

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van laagdrempelige G-sportevenementen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van internationale G-sportevenementen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraagformulier activiteitensubsidie voor senioren District Merksem

Aanvraagformulier activiteitensubsidie voor senioren District Merksem Aanvraagformulier activiteitensubsidie voor senioren District Merksem Gegevens Aanvrager. In geval van vereniging of organisatie. De maatschappelijke zetel zoals vermeld in het Staatsblad. Naam van de

Nadere informatie

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkos- en ten in het kader van het kunstendecreet Algemene Doel De tegemoetkoming in de reis-, verblijf- en transportkosten is één van de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. TITEL PROJECT. 2. GEGEVENS AANVRAGER Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015

Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015 Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015 Gebiedsgerichte werking Bezoekadres Postadres Openingsuren Bereikbaarheid Keizer Karelstraat 1. 9000 Gent tel.: 09 266 82 49 fax: 09 266 82 59 Botermarkt

Nadere informatie

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het pagina 1 De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het Festival van de Diversiteit 22/02/2014 te Brussel Projectoproep

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies 1. Gegevens aanvrager(s) Naam van aanvrager (vereniging of individu) :... Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is)

Nadere informatie

Ondersteuning van projecten ter bestrijding van energiearmoede in België

Ondersteuning van projecten ter bestrijding van energiearmoede in België Ondersteuning van projecten ter bestrijding van energiearmoede in België Via huisvesting, energieverbruik en besparing de energiearmoede in België aanpakken Enkele vragen over uw initiatief Geef een titel

Nadere informatie

Stedenfonds.

Stedenfonds. 1 Stedenfonds Welke lokale besturen komen in aanmerking De 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Het stedenfonds richt zich ook tot de VGC, maar de VGC valt niet onder het toepassingsgebied

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidie REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN

Aanvraag projectsubsidie REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN Aanvraag projectsubsidie REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN Waartoe dient dit formulier? Met dit formulier kunnen

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Duurzame Wijken

Aanvraag subsidie Duurzame Wijken Aanvraag subsidie Duurzame Wijken Dienst Milieu en Klimaat Bezoekadres Postadres Openingsuren Bereikbaarheid Braemkasteelstraat 41 9050 Gentbrugge tel.: 09 268 23 00 fax: 09 268 23 68 Botermarkt 1 9000

Nadere informatie

Projectenfonds duurzame stad

Projectenfonds duurzame stad Projectenfonds duurzame stad Gegevens aanvrager Gegevens van de aanvrager optredend als vertegenwoordiger (feitelijke vereniging) of gemandateerd bestuurder (rechtspersoon) en ondertekenaar van het ingediende

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2009 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat de

Nadere informatie

Subsidieaanvraag projectsubsidie Amateurkunst

Subsidieaanvraag projectsubsidie Amateurkunst Subsidieaanvraag projectsubsidie Amateurkunst Deel A: Algemene informatie Deel B: Begroting Deel C: Ondertekening Deel D: Checklist projectomschrijving Bijlage voorbeeld begroting Deel A: Algemene informatie

Nadere informatie

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure OE_PR-02-150629 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////T

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een humanitair project

Inhoudelijk en financieel verslag van een humanitair project Inhoudelijk en financieel verslag van een humanitair project Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Hilde Van Dyck Tel.

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectoproep. Innovation in movement

Aanvraagformulier projectoproep. Innovation in movement Innovation in movement pagina 1/14 LEUVEN, EEN VITALE STAD AANVRAAGFORMULIER Tofsport Leuven Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven tofsport@leuven.be In te vullen door Tofsport: Ontvangstdatum

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN Artikel 1 Doelstelling De stad Tongeren wil erfgoedinitiatieven in Tongeren stimuleren en financieel ondersteunen, binnen de perken van het vastgestelde

Nadere informatie

In te vullen door de Stad Gent - Dienst Cultuurparticipatie. In te vullen door de aanvrager - LEES EERST HET REGLEMENT!

In te vullen door de Stad Gent - Dienst Cultuurparticipatie. In te vullen door de aanvrager - LEES EERST HET REGLEMENT! AANVRAAGFORMULIER 'ARTIEST ZOEKT FEESTNEUS' 2013-2014 voor straat- en buurtfeesten van 1 augustus 2013 tot 30 juni 2014 en van 1 augustus 2014 tot 31 december 2014 In te vullen door de Stad Gent - Dienst

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Emily

Nadere informatie

Aanvraag werkingssubsidie Samen leven dienst sociale netwerken

Aanvraag werkingssubsidie Samen leven dienst sociale netwerken Aanvraag werkingssubsidie Samen leven dienst sociale netwerken Indien mogelijk vragen we u om het formulier digitaal in te vullen. Dit aanvraagformulier hoort bij de subsidiereglementen voor: bovenlokale

Nadere informatie

Gegevens over het begrotingsjaar en de werkingsperiode. Identificatiegegevens

Gegevens over het begrotingsjaar en de werkingsperiode. Identificatiegegevens Aanvraag van een bijzondere subsidie in het kader van de thematische oproep tot de erkende diensten Ondersteuningsplan (DOP) voor het indienen van een projectvoorstel in samenspraak met de erkende diensten

Nadere informatie

Aanvraag voor subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of - activiteiten

Aanvraag voor subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of - activiteiten Aanvraag voor subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of - activiteiten Integratiedienst Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Woodrow Wilsonplein 1 9000 Gent tel.: 09 267

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel. directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale

Nadere informatie

Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering

Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering Situering Opdracht: minister, bevoegd voor het Stedenbeleid De stadsmonitor is een

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor PROJECTSUBSIDIE + VOUCHER voor de sectoren SPORT/ CULTUUR/ JEUGD

Aanvraagformulier voor PROJECTSUBSIDIE + VOUCHER voor de sectoren SPORT/ CULTUUR/ JEUGD Aanvraagformulier voor PROJECTSUBSIDIE + VOUCHER voor de sectoren SPORT/ CULTUUR/ JEUGD Aanvraagformulier voor VOUCHER voor de sectoren MILIEU/ GEZIN/ SENIOREN datum aanvraag: PRAKTISCH - Het formulier

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een mondiaal jongerenproject

Inhoudelijk en financieel verslag van een mondiaal jongerenproject Inhoudelijk en financieel verslag van een mondiaal jongerenproject Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9, 1000 BRUSSEL Tel. 02 553 41 42 Fax 02 553

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling I. SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas Artikel 1. Doel In 1217 werd Sint-Niklaas, voorheen ondergeschikt

Nadere informatie

KIOSK TRANSITIEREGLEMENT. Gebruikershandleiding

KIOSK TRANSITIEREGLEMENT. Gebruikershandleiding / Gebruikershandleiding KIOSK TRANSITIEREGLEMENT Gebruikershandleiding 16.08.2017 cjm.vlaanderen.be INHOUD EENMALIG: Registratie & Vertegenwoordiging... 3 Registreer jezelf eenmalig als KIOSK-gebruiker

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Projectsubsidie Feestjaar 1250 jaar Wilrijk

Projectsubsidie Feestjaar 1250 jaar Wilrijk Projectsubsidie Feestjaar 1250 jaar Wilrijk Inleiding In 2015 bestaat Wilrijk 1250 jaar. Het district wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Via allerlei grote en kleinere evenementen zal dit feestjaar

Nadere informatie

Aanvraag subsidie gemeenschapsvormend cultuurproject

Aanvraag subsidie gemeenschapsvormend cultuurproject Datum:. Aanvraag subsidie gemeenschapsvormend cultuurproject Lever dit dossier in bij uw cultuurantenne, Bist 1, 2610 Wilrijk kristof.vancraybex@stad.antwerpen.be Titel project:. Gegevens organisatie Vul

Nadere informatie

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Koolmijnlaan 31/3-4, 3580 BERINGEN tel: 011 45 66 15 fax: 011 43 22 72 E-mail: info@pwaberingen.be website: www.pwaberingen.be Laatste versie:

Nadere informatie

Kinderen in armoede aan het woord

Kinderen in armoede aan het woord Kinderen in armoede aan het woord INHOUD VAN HET KANDIDAATSDOSSIER ON LINE IN TE DIENEN De velden met een * moet u verplicht invullen. Enkele vragen over uw organisatie Contactgegevens Uw organisatie:

Nadere informatie

Bijlage 1. Oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen als vermeld in artikel 1

Bijlage 1. Oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen als vermeld in artikel 1 Bijlage 1. Oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen als vermeld in artikel 1 De Vlaamse Regering lanceert een oproep tot indiening van projectaanvragen voor experimentele

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Duurzame Wijken

Aanvraag subsidie Duurzame Wijken Aanvraag subsidie Duurzame Wijken Dienst Milieu en Klimaat Bezoekadres Postadres Openingsuren Woodrow Wilsonplein 1 9000 Gent tel.: 09 268 23 00 fax: 09 268 23 68 Botermarkt 1 9000 Gent maandag, dinsdag,

Nadere informatie

Projectoproep Eco-bewoners" uit Sint-Gillis

Projectoproep Eco-bewoners uit Sint-Gillis Projectoproep Eco-bewoners" uit Sint-Gillis REGLEMENT ARTIKEL 1- ORGANISERENDE OVERHEID De gemeente Sint-Gillis, Van Meenenplein 39, 1060 Sint-Gillis vertegenwoordigd door het College van Burgemeester

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

Aanvraag van een onderhoudspremie voor monumenten

Aanvraag van een onderhoudspremie voor monumenten Aanvraag van een onderhoudspremie voor monumenten Onroerend Erfgoed Antwerpen Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111-113 bus 53 2018 ANTWERPEN Tel. +32 (0)3 224 62 10 Fax +32 (0)3 224 62 23 antwerpen@onroerenderfgoed.be

Nadere informatie

Thuis in de Stad -prijs 2011. Inschrijvingsformulier. Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding

Thuis in de Stad -prijs 2011. Inschrijvingsformulier. Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding Thuis in de Stad -prijs 2011 20060623-1 Inschrijvingsformulier Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier dingt u mee naar

Nadere informatie

Aanvraagformulier projecttoelage jeugdinitiatieven

Aanvraagformulier projecttoelage jeugdinitiatieven Aanvraagformulier projecttoelage jeugdinitiatieven Heb je vragen of hulp nodig bij het invullen van dit formulier: mail of bel gerust naar jeugddienst.berchem@stad.antwerpen.be of 03 239 14 86 Gegevens

Nadere informatie

Aanvraag voor ondersteuning van een sportief evenement

Aanvraag voor ondersteuning van een sportief evenement Aanvraag voor ondersteuning van een sportief evenement Sportdienst Unit Ondersteuning Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Zuiderlaan 13 9000 Gent tel.: 09 266 80 00 Stadhuis Botermarkt

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie gemeente Delfzijl

Aanvraagformulier voor subsidie gemeente Delfzijl Aanvraagformulier voor subsidie gemeente Delfzijl Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente Delfzijl. Wat verwachten we van u? Ga eerst na of u in aanmerking komt voor

Nadere informatie

PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN

PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN 1. SITUERING Brussel: stadslabo Brussel is een knooppunt van talen en culturen: boeiend, levendig en inspirerend. In Brussel komt alles en iedereen

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE VOOR EEN PROJECT ONTWIKKELINGSEDUCATIE

AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE VOOR EEN PROJECT ONTWIKKELINGSEDUCATIE PROJECTOPROEP AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE VOOR EEN PROJECT ONTWIKKELINGSEDUCATIE Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking Directie Civiele Maatschappij Dienst Ontwikkelingseducatie Karmelietenstraat

Nadere informatie

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het.

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het. Algemene informatie over de tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkosten en in het kader van het Kunstendecreet Algemene Wat is het doel van de tegemoetkoming? De tegemoetkoming in de reis-, verblijf-

Nadere informatie

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel E-mail: subsidiedossierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor

Nadere informatie

Open oproep kandidaatstelling cultuurgemeente en sportgemeente van Vlaanderen

Open oproep kandidaatstelling cultuurgemeente en sportgemeente van Vlaanderen Open oproep kandidaatstelling cultuurgemeente en sportgemeente van Vlaanderen Inleiding en situering: De decreten op het lokale sport-, jeugd- en cultuurbeleid vormen een belangrijke basis voor een gedreven,

Nadere informatie

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT:

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT: 83 LANDBOUW Provincieraadsbesluit van 25 september 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor duurzame en verbrede landbouw Gelet op het provinciedecreet;

Nadere informatie

Bijlage. Oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen als vermeld in artikel 1

Bijlage. Oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen als vermeld in artikel 1 Bijlage. Oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen als vermeld in artikel 1 De Vlaamse Regering lanceert een oproep tot indiening van projectaanvragen voor experimentele woonprojecten

Nadere informatie

Culturele activiteit voor ouderen

Culturele activiteit voor ouderen Aanvraagformulier Culturele activiteit voor ouderen Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel culturele activiteit voor ouderen Formulier retour sturen naar: Bezoekadres:

Nadere informatie

Fonds voor Voeding en Welzijn van de federatie Voedingsindustrie

Fonds voor Voeding en Welzijn van de federatie Voedingsindustrie Fonds voor Voeding en Welzijn van de federatie Voedingsindustrie KANDIDAATSDOSSIER 2009-S3031- Fonds voor Voeding en Welzijn van de Federatie Voedingsindustrie Met het Fonds voor Voeding en Welzijn wil

Nadere informatie

Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos

Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos Agentschap voor Natuur en Bos Albert II-laan 20, 1000 BRUSSEL Tel. 02 553 81 02 Fax 02 553 81 05 E-mail: anb@vlaanderen.be ANB-01-20071015

Nadere informatie

Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie (jury, website, jaarverslag). Wees dus zo concreet mogelijk. DRAFT

Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie (jury, website, jaarverslag). Wees dus zo concreet mogelijk. DRAFT Overkop - Huizen voor jongeren in het kader van het Rode Neuzen Fonds Enkele vragen over uw initiatief Geef een titel aan uw initiatief. * Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie (jury, website,

Nadere informatie

Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie

Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie Indien mogelijk vragen we u om het formulier digitaal in te vullen. Dit aanvraagformulier hoort bij het subsidiereglement voor gezondheidspromotie. Dit

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking Subsidiereglement voor ondersteuning van een duurzame G-sportclubwerking Artikel 1: Situering Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen. Ook mensen

Nadere informatie

Structurele steun voor verenigingen die in België strijden tegen uitsluiting

Structurele steun voor verenigingen die in België strijden tegen uitsluiting Fonds Vinci Structurele steun voor verenigingen die in België strijden tegen uitsluiting Enkele vragen over uw initiatief Geef een titel aan uw initiatief. * Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie

Nadere informatie

Ekkergemaakt XL. Verslag

Ekkergemaakt XL. Verslag Ekkergemaakt XL 05 oktober 2015 Verslag Een dertigtal buurtbewoners van de Ekkergembuurt ontvingen op maandagavond 5 oktober Schepen Annelies Storms voor een gesprek over cultuur in de wijk. Na een leerrijk

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van een opstartende G-sportclubwerking /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

INFOSESSIE. Infosessie: van culturele projecten met een. regionale uitstraling AANVRAGEN PROJECTSUBSIDIES

INFOSESSIE. Infosessie: van culturele projecten met een. regionale uitstraling AANVRAGEN PROJECTSUBSIDIES Infosessie: INFOSESSIE Transitiereglement AANVRAGEN PROJECTSUBSIDIES voor de subsidiëring van culturele projecten met een TRANSITIEREGLEMENT CULTURELE PROJECTEN MET REGIONALE UITSTRALING regionale uitstraling

Nadere informatie