ewoonzorg IN VLAANDEREN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ewoonzorg IN VLAANDEREN"

Transcriptie

1 ewoonzorg IN VLAANDEREN Tom Vermeire Afdelingshoofd Woonzorg en Eerste Lijn

2 WOONZORG VAN DE TOEKOMST 1. Gefinancierd binnen VSB volgens persoonsvolgende financiering 2. Doorgedreven digitalisering 3. Eerstelijnspartner voor geïntegreerde zorg 4. Woonzorgcentra binnen samenwerkingsverbanden

3 KRACHTLIJN 1: PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

4 OUDERENZORG NA DE 6 E STAATSHERVORMING > Volledige bevoegdheid inzake Woonzorgcentra Rust- en Verzorgingstehuizen (RVT) Centra voor dagverzorging Centra voor kortverblijf > Vanaf 1/1/2019 overdracht RIZIV > Inclusief prijzenbeleid (vanaf 1/1/2015)

5 NAAR EEN PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING > Inkanteling in de Vlaams Sociale Bescherming (VSB) > Ziekenfonds Zorgkas > Katz BelRAI Vlaams regeerakkoord: We werken verder aan een eenduidig inschalingssysteem en stemmen de verschillende inschalingssystemen op elkaar af. Internationaal wetenschappelijk onderbouwd Zorgzwaarte-inschaling, zorgplanning en budgetallocatie Verschillende modules: BelRAI Acute Care, Home Care, Long Term Care Facilities, Community Mental Health, Screener, > Administratieve lastenverlaging door digitalisering Agentschap Zorg en Gezondheid 5

6 UITROL VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING 2016: zorgverzekering basisondersteuningsbudget tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 2019: levenslange mobiliteitshulpmiddelen dagverzorgingscentra die niet in gezinszorg zijn ingebed centra voor kortverblijf woonzorgcentra Later: gezins- en aanvullende thuiszorg, met inbegrip van dagverzorgingscentra die zijn ingebed initiatieven voor beschut wonen geestelijke gezondheidszorg psychiatrische verzorgingstehuizen revalidatie

7 KRACHTLIJN 2: DOORGEDREVEN DIGITALISERING Agentschap Zorg en Gezondheid 7

8 E-HEALTH LANDSCHAP IN BELGIË Collaboratief Zorgplatform & Antwerpse Regionale Hub (hub Antwerpen/Gent) Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven (hub Leuven) Brussels Gezondheidsnetwerk (hub Brussel) Réseau Santé Wallon (hub Wallonië) KWS Actoren in de zorg eerste lijn hub Leuven VZN hub wallonië RSW INTERMED... VITALINK meta hub hub Gent Cozo/ARH hub brussel BGN BRUSAFE Vlaamse Gemeenschap Waalse Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest communicatie met Metahub gegevensdeling via hub protocol gegevensdeling via Vitalink protocol project in ontwikkeling Agentschap Zorg en Gezondheid 8

9 DIGITALE SAMENWERKING EN VITALINK > Digitale samenwerking 70,1 % van de Vlaamse bevolking heeft een GMD in een huisartsenpraktijk > Vitalink Hét platform voor digitale gegevensdeling in de eerste lijn in Vlaanderen Aantal burgers met gegevens in Vitalink van 2,9 tot bijna 6 miljoen (= verdubbeling in 2016) Aantal burgers met een medicatieschema stijging van tot in 2016 Aantal SUMEHRS stegen van tot bijna in Agentschap Zorg en Gezondheid 9

10 SUMEHRS IN VITALINK > % artsen die via Vitalink een SUMEHR hebben opgeladen volgens zorgregio kleine stad, Vlaanderen, december Agentschap Zorg en Gezondheid 10

11 BURGERS EN ZELFSTANDIGE ZORGVERLENERS DIE MAANDELIJKS VITALINK GEBRUIKEN feb/16 mrt/16 apr/16 mei/16 jun/16 jul/16 aug/16 sep/16 okt/16 nov/16 dec/16 jan/17 Zelfstandige zorgverlener Burger Agentschap Zorg en Gezondheid 11

12 GEGEVENSDELEN VIA VITALINK > Medicatieschema (huisarts, thuisverpleegkundige, apotheker, ) > Sumehr (summary electronic health record) > Vaccinnatiegegevens (i.s.m. Kind en Gezin) > Bevolkingsonderzoeken (i.s.m. CvKO: baarmoederhalskanker, borstkanker, dikkedarmkanker) > Kinddossier > Journaal/Agenda (toekomst) Agentschap Zorg en Gezondheid 12

13 PLAN egezondheid > Visie op egezondheidslandschap in 2019 > Gericht op alle stakeholders Zorgverstrekkers Zorgorganisaties Patiënten (ehealth literacy) Overheden > 20 actiepunten Agentschap Zorg en Gezondheid 13

14 ACTIEPLAN VOOR INFORMATISERING Actiepunt 7 uit het plan egezondheid: Actieplan voor verdere gegevensdeling met de WZC na de evaluatie van de pilootprojecten ewzc: dit actieplan zal bepalen wat de scope en prioriteiten zijn voor de komende periode tot eind 2018 Hoe prioriteiten bepalen? 1. Door de sector gedragen (ruime bevraging: kwalitatief & kwantitatief) 2. Ervaring opgebouwd tijdens de ewzc-pilootprojecten 3. Afstemming met veranderend financieringsmodel ouderenzorg (Persoonsvolgende financiering (PVF), Vlaamse Sociale Bescherming (VSB))

15 VLAAMSE ACTIEPUNTEN VOOR DE INFORMATISERING VAN DE WZC 1. BelRAI 2. Medicatieprocessen Doelstelling: iedere bewoner in het woonzorgcentrum/patiënt in een ziekenhuis heeft een actueel, raadpleegbaar medicatieschema 3. Transmurale communicatie Doelstelling: online beschikbaarheid garanderen van zorg-, medicatie- en medische informatie voor ad-hoc noden 4. Informatieveiligheid 5. Administratieve vereenvoudiging Agentschap Zorg en Gezondheid 15

16 FINALE DOELSTELLING > Een duidelijk perspectief met concrete ambities namelijk: Volledige digitale samenwerking en gegevensdeling tussen alle relevante zorgaanbieders > Afgestemd met ambities Eerste Lijn: tegen 2020 een gedeeld digitaal zorg- en ondersteuningsplan > Dienstverlening naar de burger: toegang tot de gegevens voor de burger beter te ontsluiten > Uitwerking in informatiseringsprojecten (ewzc/transel/éénlijn.be) Agentschap Zorg en Gezondheid 16

17 KRACHTLIJN 3: EERSTELIJNSPARTNER VOOR GEÏNTEGREERDE ZORG

18 KORTE HISTORIEK > Conferentie eerstelijnsgezondheidszorg 11 december 2010 Initiatief Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Strategische visie op toekomstig beleid uittekenen > Lessons learned: Meer en betere professionele samenwerking tussen de verschillende zorgverstrekkers voor kwaliteitsvolle zorg De kwaliteit van leven en werken van zorgverleners beter garanderen door samenwerking te ondersteunen en te faciliteren Voldoende en kwaliteitsvolle ondersteuning, informatie en vorming voor ICT-projecten in het toekomstig zorglandschap te doen slagen > Directe resultaten? Vitalink Éénlijn.be

19 EERSTELIJNSCONFERENTIE 2016 > Woonzorgactoren: structureel deel van de eerste lijn. > Focus ligt op complexe zorg: Goede digitale registratie en samenwerking: digitaal zor gen ondersteuningsplan tegen Journaal - Agenda - zorgdoelen Het multidisciplinair zorgteam en de zorgcoördinatie Case management > afstemming met de ziekenhuizen: voldoende beschikbaar en bereikbaar kwalitatief aanbod aan basisspecialistische zorg in elke regionale zorgzone. > Eerstelijnszone regionale zorgzone Vlaams Instituut EL Agentschap Zorg en Gezondheid 19

20 Van ewzc naar transel (1) > TRANSmurale communicatie in de Eerste Lijn > Optimale uitwisseling van de relevante zorg- en medische gegevens tussen verschillende zorgactoren is elementair voor zorgcontinuïteit en geïntegreerde zorg > In lijn met doelstellingen plan Agentschap Zorg en Gezondheid 20

21 Van ewzc naar transel (2) > Concreet: Realisaties ewzc-projecten uitrollen Samenwerking tussen eerstelijns actoren bevorderen Gezamenlijke opleidingen organiseren Maximaal gebruik maken van bestaande egezondheidsdiensten en functionaliteiten (Vitalink medicatieschema, ects-fiche, ) Looptijd: mid 2017 eind 2018 > Maar waken over specifieke noden voor de woonzorgcentra Opletten voor verschillende snelheden ICT-maturiteit Informatieveiligheid Agentschap Zorg en Gezondheid 21

22 Agentschap Zorg en Gezondheid 22

23 KRACHTLIJN 4: WOONZORGCENTRA BINNEN SAMENWERKINGSVERBANDEN

24 SAMENWERKINGSVERBANDEN WOONZORGCENTRA > ewzc-consortium > Partnership éénlijn.be > Overleg met softwareleveranciers EBD (Bv. actieplan, VIP WZC, ewzc-projecten, ) > Nood aan structureel verankerde overlegplatformen over de sectoren heen

25 VASGAZ: MISSIE > Vlaams Agentschap voor de Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg > Oprichting: decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg > Missie: Het Agentschap heeft als missie het bevorderen en regelen van de samenwerking op het vlak van gegevensdeling, zowel tussen de actoren in de zorg met het oog op de verbetering van de kwaliteit van zorg, als tussen actoren in de zorg en de administratie om zorggebruikers op een administratief vereenvoudigde wijze rechten te laten genieten die voortvloeien uit de regelgeving inzake de Vlaamse sociale bescherming en de zorgverzekering. De missie wordt volbracht met de nodige waarborgen op het vlak van informatieveiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de zorggebruikers, de zorgverleners en de hulpverleners en met respect voor het beroepsgeheim.

26 VASGAZ: TAKENPAKKET > Visie en strategie voor een effectieve, efficiënte en goed beveiligde gegevensdeling tussen de actoren in de zorg > Nuttige ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden en specificaties en basisarchitectuur > Beheren van het netwerk > Vertegenwoordigen van het beleidsdomein > Sluiten van overeenkomsten > Regelen van de gegevensdeling waarbij VASGAZ o.a. beslist welke authentieke gegevensbronnen moeten worden gebruikt > Opstellen van de legislatuurrapportage van de gerealiseerde vorderingen aan Vlaams Parlement

27 VASGAZ: VERTEGENWOORDIGING > Voorzieningen > Zorggebruikers > Zorgverleners en hulpverleners die binnen voorzieningen werken > Zorgverleners en hulpverleners die buiten voorzieningen werken > Sociale partners > Ziekenfondsen en zorgkassen Agentschap Zorg en Gezondheid 27

28 WOONZORG VAN DE TOEKOMST 1. Gefinancierd binnen VSB volgens persoonsvolgende financiering 2. Doorgedreven digitalisering 3. Eerstelijnspartner voor geïntegreerde zorg 4. Woonzorgcentra binnen samenwerkingsverbanden

29 BEDANKT

ewoonzorg IN VLAANDEREN Beleidsdoelstellingen voor de informatisering van de Vlaamse woonzorgsector

ewoonzorg IN VLAANDEREN Beleidsdoelstellingen voor de informatisering van de Vlaamse woonzorgsector ewoonzorg IN VLAANDEREN Beleidsdoelstellingen voor de informatisering van de Vlaamse woonzorgsector Tom Vermeire Afdelingshoofd Woonzorg en Eerste Lijn BELEIDSCONTEXT 6 e staatshervoming + VSB BelRAI ehealth

Nadere informatie

Gegevensdeling met externen, ehealth en Vitalink symposium Kind & Gezin

Gegevensdeling met externen, ehealth en Vitalink symposium Kind & Gezin Gegevensdeling met externen, ehealth en Vitalink symposium Kind & Gezin Wouter De Jonghe Business expert digitale gegevensdeling in de gezondheidszorg Inhoud Vitalink Gegevensdeling Gebruik Toekomst Vitalink

Nadere informatie

Vitalink. 8 mei 2017

Vitalink. 8 mei 2017 Vitalink 8 mei 2017 Inhoud Vitalink Gegevensdeling Cijfers Klaar voor GDPR Toekomst Vitalink wat en waarom Wat is Vitalink? Veilig & beveiligd platform of eerstelijnskluis Zorg- en welzijnsgegevens Zorg-

Nadere informatie

Decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg. link website FC

Decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg. link website FC Decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg link website FC Decreet organisatie netwerk gegevensdeling in de zorg Twee doelstellingen van het

Nadere informatie

ANALYSE VAN DE NODEN EN PRIORITEITEN OP VLAK VAN INFORMATISERING VOOR DE VLAAMSE WOONZORGCENTRA

ANALYSE VAN DE NODEN EN PRIORITEITEN OP VLAK VAN INFORMATISERING VOOR DE VLAAMSE WOONZORGCENTRA ANALYSE VAN DE NODEN EN PRIORITEITEN OP VLAK VAN INFORMATISERING VOOR DE VLAAMSE WOONZORGCENTRA Tom Vermeire afdelingshoofd Woonzorg en Eerste lijn Agentschap Zorg en Gezondheid ACTIEPLAN VOOR INFORMATISERING

Nadere informatie

GEDEELD DIGITAAL ZORG- EN ONDERSTEUNINGSPLAN BINNEN DE EERSTE LIJN En hoe we daar tezamen via een digitale revolutie naartoe gaan.

GEDEELD DIGITAAL ZORG- EN ONDERSTEUNINGSPLAN BINNEN DE EERSTE LIJN En hoe we daar tezamen via een digitale revolutie naartoe gaan. GEDEELD DIGITAAL ZORG- EN ONDERSTEUNINGSPLAN BINNEN DE EERSTE LIJN En hoe we daar tezamen via een digitale revolutie naartoe gaan. /// FINALE DOELSTELLING En de weg daar naartoe /// DIGITALE SAMENWERKING

Nadere informatie

VITALINK GEGEVENSDELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN

VITALINK GEGEVENSDELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN VITALINK GEGEVENSDELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN Wouter De Jonghe (wouter.dejonghe@zorg-en-gezondheid.be) ACHTERGROND > agentschap Zorg en Gezondheid (Vlaamse overheid) zorgen voor voldoende en kwaliteitsvol

Nadere informatie

De e-huisarts : Inleiding. Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw

De e-huisarts : Inleiding. Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw De e-huisarts : Inleiding Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw 2 3 Het ehealth-platform Federale openbare instelling met de missie - om een goed georganiseerde, onderlinge elektronische

Nadere informatie

ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013-2018. WST 4 AP 3 Medicatieschema

ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013-2018. WST 4 AP 3 Medicatieschema ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013-2018 WST 4 AP 3 Medicatieschema Stand van zaken Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) is operationeel en uitgerold, maar slechts 40% van de voor het publiek geopende

Nadere informatie

Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-health

Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-health Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-health Inleiding De maatschappij confronteert ons met nieuwe uitdagingen. Een van de antwoorden is de uitbouw van ICT

Nadere informatie

Netwerkdag chronische zorg en zorgregio s Domus Medica 21 maart 2015. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Netwerkdag chronische zorg en zorgregio s Domus Medica 21 maart 2015. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Netwerkdag chronische zorg en zorgregio s Domus Medica 21 maart 2015 Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Beleidstraject eerste lijn in Vlaanderen tot 2014 6 e staatshervorming

Nadere informatie

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 ZORG IN EVOLUTIE 2 ZORG IN EVOLUTIE Professioneel gestuurde zorg Hospitalocentrisme Gezondheidszorg welzijn gescheiden Nadruk acute geneeskunde Aanbodgestuurde

Nadere informatie

Pillen in the cloud. De informatie in deze opleiding is actueel in maart 2017

Pillen in the cloud. De informatie in deze opleiding is actueel in maart 2017 De informatie in deze opleiding is actueel in maart 2017 Waar staan we? Waar moeten we naar toe Wie doet mee? Wie moet mee? Welke zijn de (nog) te nemen stappen? Zijn het milestones of struikelstenen?

Nadere informatie

egezondheid: hoe te gebruiken in de dagelijkse praktijk?

egezondheid: hoe te gebruiken in de dagelijkse praktijk? egezondheid: hoe te gebruiken in de dagelijkse praktijk? guy.hans@uza.be @GuyHans_1 2 Enkele (r)evoluties in de gezondheidszorg Meer chronische zorg (vs louter acute zorg) Zorg op afstand (monitoring,

Nadere informatie

Reorganisatie van de eerste lijn. Wat verandert er voor u?

Reorganisatie van de eerste lijn. Wat verandert er voor u? Reorganisatie van de eerste lijn Wat verandert er voor u? Verloop van de avond 20u: onthaal 20u30: verwelkoming en samenvatting van de Eerstelijnsconferentie 21u: lezing prof. Annemans 22u: netwerkdrink

Nadere informatie

Pijnloos Beginnen? ehealth in vogelvlucht (voor absolute beginners)

Pijnloos Beginnen? ehealth in vogelvlucht (voor absolute beginners) Pijnloos Beginnen? ehealth in vogelvlucht (voor absolute beginners) Dirk BROECKX Project Manager 14 oktober Antwerpen = een consortium = een netwerk + software leveranciers + egezondheid Diensten Wat is

Nadere informatie

INFORMATIEMOMENT TOEKOMSTIGE FINANCIERING OUDERENZORG 23 en 25 januari 2018

INFORMATIEMOMENT TOEKOMSTIGE FINANCIERING OUDERENZORG 23 en 25 januari 2018 INFORMATIEMOMENT TOEKOMSTIGE FINANCIERING OUDERENZORG 23 en 25 januari 2018 PROJECT EWZCFIN Tom Vermeire, afdelingshoofd Woonzorg en Eerste lijn, Agentschap Zorg & Gezondheid EWZCFIN / INLEIDING Huidige

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende het overlegcomité Vitalink van het publiekrechtelijk

Nadere informatie

Eerstelijnsgezondheidsconferentie

Eerstelijnsgezondheidsconferentie Beleidstraject (Vlaamse overheid) 2010: Conferentie eerstelijnszorg (11 december 2010) 2013 : Symposium eerstelijnsgezondheidszorg 2016 : 6 voorbereidende werkgroepen 2017 : Conferentie eerstelijnszorg

Nadere informatie

OP WEG NAAR.. EEN VLAAMS GEÏNTEGREERD BELEID VOOR PERSONEN MET EEN ZORG EN ONDERSTEUNINGSVRAAG

OP WEG NAAR.. EEN VLAAMS GEÏNTEGREERD BELEID VOOR PERSONEN MET EEN ZORG EN ONDERSTEUNINGSVRAAG OP WEG NAAR.. EEN VLAAMS GEÏNTEGREERD BELEID VOOR PERSONEN MET EEN ZORG EN ONDERSTEUNINGSVRAAG VLAAMSE REGELGEVING IN ONTWIKKELING Decreet lokaal sociaal beleid Decreet betreffende de woonzorg Decreet

Nadere informatie

Thuisverpleegkundigen en ehealth

Thuisverpleegkundigen en ehealth Thuisverpleegkundigen en ehealth Jo DE COCK Administrateur-Generaal RIZIV Studiedag thuisverpleegkundigen - 19 maart 2013 TRENDS GEZONDHEIDSZORG meer chronische zorg i.p.v. louter acute zorg zorg op afstand

Nadere informatie

: Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen?

: Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen? 2014-2019: Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen? Grote uitdagingen 1. Budgettaire krapte Toenemende zorgnoden 2. Staatshervorming: nieuwe bevoegdheden voor Vlaanderen 3. Zorgvernieuwing noodzakelijk

Nadere informatie

Vlaamse sociale bescherming. Wie zorg nodig heeft, sterker maken

Vlaamse sociale bescherming. Wie zorg nodig heeft, sterker maken Vlaamse sociale bescherming Wie zorg nodig heeft, sterker maken INHOUD 1. Vlaamse sociale bescherming: inhoud en situering 2. Solidair verzekeringsmodel 3. Persoonsvolgende financiering 4. Uniforme inschaling

Nadere informatie

MEDICATIESCHEMA, EEN VERSNELLING HOGER Wim Van Slambrouck, Senior Projectleider ICT, Agentschap Zorg en Gezondheid

MEDICATIESCHEMA, EEN VERSNELLING HOGER Wim Van Slambrouck, Senior Projectleider ICT, Agentschap Zorg en Gezondheid MEDICATIESCHEMA, EEN VERSNELLING HOGER Wim Van Slambrouck, Senior Projectleider ICT, Agentschap Zorg en Gezondheid MEDICATIESCHEL OP VITALINK BEKNOPTE INTRODUCTIE > Waarom? Voor het veilig delen van zorg

Nadere informatie

OP ÉÉN LIJN IN DE GEZONDHEIDSZORG VAN MORGEN JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 23/02/2019

OP ÉÉN LIJN IN DE GEZONDHEIDSZORG VAN MORGEN JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 23/02/2019 OP ÉÉN LIJN IN DE GEZONDHEIDSZORG VAN MORGEN JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 23/02/2019 VERDELING BEVOEGDHEDEN Vlaamse sociale bescherming (CARE) Persoonsvolgende financiering

Nadere informatie

Project E-WZC-PADO5 e-woonzorglink. Communicatiedag 21 juni 2016 BelRAI instrument

Project E-WZC-PADO5 e-woonzorglink. Communicatiedag 21 juni 2016 BelRAI instrument Project E-WZC-PADO5 e-woonzorglink Communicatiedag 21 juni 2016 BelRAI instrument Reden transmuraal project Zorgtrajecten zijn complex Talrijke zorgorganisaties en professionals (moeten) communiceren Nood

Nadere informatie

Vitalink gebruiksstatistieken

Vitalink gebruiksstatistieken RAPPORT Vitalink gebruiksstatistieken September 2017 Niki Van Den Eeckhaut - Thomas Van Langendonck 10-10-2017 VAZG 1 SAMENVATTING De opvallendste conclusie uit de statistieken van deze maand is het toenemend

Nadere informatie

Slotwoord. Jo Vandeurzen Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Slotwoord. Jo Vandeurzen Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Slotwoord Jo Vandeurzen Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Op een aantoonbare wijze en door innovatie het aanbod van kwaliteitsvolle zorg verbeteren en verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie

Nadere informatie

KRINGBESTURENDAG 13/05/2017 BOKRIJK

KRINGBESTURENDAG 13/05/2017 BOKRIJK KRINGBESTURENDAG 13/05/2017 BOKRIJK Kine-reflecties op de eerstelijnsconferentie 16/02/17 Wat komt er op de kinesitherapeut in het werkveld af? Hoe kan de kinesitherapeutenkring hierop inspelen? Welke

Nadere informatie

Organisatie van de Zorg

Organisatie van de Zorg Organisatie van de Zorg Voorstelling Sabine Victor zorgcoach- casemanager 051 24 91 62 0492 58 01 95 sabine.victor@zbroeselare.be www.zbroeselare.be dienst Thuiszorg Zorgbedrijf directie dienstencentra

Nadere informatie

Huisarts, Go for IT. Dr. H.Van Pottelbergh Dr. Leo Geudens

Huisarts, Go for IT. Dr. H.Van Pottelbergh Dr. Leo Geudens Huisarts, Go for IT Dr. H.Van Pottelbergh Dr. Leo Geudens Gezondheidszorg in 2020 Kwaliteit Betaalbaarheid Toegankelijkheid Continuïteit Accent op chronische zorg Integrale (horizontale) zorg Mobiliteit

Nadere informatie

eerstelijnszones Waas & Dender Afstemmingsoverleg VAPH 11 juni 2018

eerstelijnszones Waas & Dender Afstemmingsoverleg VAPH 11 juni 2018 eerstelijnszones Waas & Dender Afstemmingsoverleg VAPH 11 juni 2018 Waar het begon? Zesde staatshervorming overdracht van bevoegdheden Eerstelijnsconferentie 16 februari 2017 hervorming van de eerstelijnsgezondheidszorg

Nadere informatie

HERVORMING VAN DE EERSTE LIJN

HERVORMING VAN DE EERSTE LIJN HERVORMING VAN DE EERSTE LIJN WAAROM VERANDEREN? UITDAGINGEN > Demografische en epidemiologische ontwikkelingen: vergrijzing en multimorbiditeit > Wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen: digitaal

Nadere informatie

Raamakkoord SEL - Woonzorgcentra

Raamakkoord SEL - Woonzorgcentra Raamakkoord SEL - Woonzorgcentra Tussen (naam woonzorgcentrum).., vertegenwoordigd door (vertegenwoordiger woonzorgcentrum)... en het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (naam SEL).. met

Nadere informatie

VRAGEN PILOOTPROJECTEN GEINTEGREERDE ZORG

VRAGEN PILOOTPROJECTEN GEINTEGREERDE ZORG VRAGEN PILOOTPROJECTEN GEINTEGREERDE ZORG EHEALTH ONTVANGEN VRAGEN > EPD: COSO zal voor de projecten moeten worden uitgebreid van 6 maanden naar 4 jaar. Wat met informed consent? Kan er meer duidelijkheid

Nadere informatie

Oprichting eerstelijnszone

Oprichting eerstelijnszone Oprichting eerstelijnszone INFOMOMENT WAREGEM 09/10/2017 9/10/2017 1 Op de agenda deze avond Conferentie Eerstelijnsgezondheidszorg WAAROM? WAT WIL DE OVERHEID AANPAKKEN? Hervorming structuren EERSTELIJNSZONES:

Nadere informatie

HERVORMING VAN DE EERSTE LIJN IN VLAANDEREN

HERVORMING VAN DE EERSTE LIJN IN VLAANDEREN HERVORMING VAN DE EERSTE LIJN IN VLAANDEREN Axxon 13 mei 2017 Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor welzijn, volksgezondheid en gezin OVERZICHT 1. De omgeving verandert: demografisch, epidemiologisch, organisatorisch,

Nadere informatie

ehealth in België: waar staan we

ehealth in België: waar staan we ehealth in België: waar staan we 2 december 2016 Dr. Tom Fiers - Universitair Ziekenhuis Gent www.cozo.be ehealth een veelkoppig fabeldier Samenwerken en delen van informatie in kader continuïteit zorg

Nadere informatie

Oprichting eerstelijnszone

Oprichting eerstelijnszone Oprichting eerstelijnszone INFOMOMENT MENEN INFOSESSIE MENEN 1 Op de agenda deze avond Conferentie Eerstelijnsgezondheidszorg WAAROM? WAT WIL DE OVERHEID AANPAKKEN? Hervorming structuren EERSTELIJNSZONES:

Nadere informatie

AP6 Delen om samen te werken

AP6 Delen om samen te werken AP6 Delen om samen te werken AP6 Partager afin de Collaborer Basisinformatie + hoe ze te bewaren/toegankelijk te maken 1. Een EPD voor alle zorgberoepen Om gegevens te kunnen delen dient elk zorgberoep

Nadere informatie

Het gebruik van uniforme terminologie tussen ziekenhuizen en huisartsen Tom Lambrechts Kennisdomein ICT Domus Medica

Het gebruik van uniforme terminologie tussen ziekenhuizen en huisartsen Tom Lambrechts Kennisdomein ICT Domus Medica Het gebruik van uniforme terminologie tussen ziekenhuizen en huisartsen Tom Lambrechts Kennisdomein ICT Domus Medica Belang uniforme technologie Steeds meer multidisciplinaire samenwerking Elektronische

Nadere informatie

Vitalink. Concept en stand van zaken 19/11/2011

Vitalink. Concept en stand van zaken 19/11/2011 Vitalink Concept en stand van zaken 19/11/2011 Agenda Concept Vitalink Vitalink in de praktijk Medicatieschema als eerste module Medicatieschema: pilootproject Vragen en suggesties CONCEPT VITALINK Concept

Nadere informatie

een kort stukje Spoor 1... Bevorderen van de samenwerking en de gegevensdeling tussen eerstelijnsactoren Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid

een kort stukje Spoor 1... Bevorderen van de samenwerking en de gegevensdeling tussen eerstelijnsactoren Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid ICT- ondersteuning voor zorgverstrekkers in de eerstelijnsgezondheidszorg een kort stukje Spoor 1... Doelstellingen ü ü ü ü Bevorderen van de samenwerking en de gegevensdeling tussen eerstelijnsactoren

Nadere informatie

Jo Vandeurzen. Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Jo Vandeurzen. Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Zorg om talent en slimmer zorgen Zorg om talent Een vd belangrijkste pijlers van Flanders Care Aandacht voor mensen die werken in zorg en welzijn

Nadere informatie

De toekomst van de Centra voor Ambulante Revalidatie in Vlaanderen. Dr. Viviane Van Elshocht, Raadgever revalidatie Kabinet minister Jo Vandeurzen

De toekomst van de Centra voor Ambulante Revalidatie in Vlaanderen. Dr. Viviane Van Elshocht, Raadgever revalidatie Kabinet minister Jo Vandeurzen De toekomst van de Centra voor Ambulante Revalidatie in Vlaanderen Dr. Viviane Van Elshocht, Raadgever revalidatie Kabinet minister Jo Vandeurzen WAT? nieuwe bevoegdheden Financiering van de residentiële

Nadere informatie

VITALINK NEXT GENERATION

VITALINK NEXT GENERATION VITALINK NEXT GENERATION Dominique Dejonckheere Programma manager ICT Agentschap Zorg en Gezondheid WAT IS VITALINK? > Platform voor het veilig delen van gegevens die niet 24u/24 7d/7 beschikbaar zijn

Nadere informatie

Hervormingen in de eerste lijn. Zorgcircuit GGZ Ouderen 23 februari 2018

Hervormingen in de eerste lijn. Zorgcircuit GGZ Ouderen 23 februari 2018 Hervormingen in de eerste lijn Zorgcircuit GGZ Ouderen 23 februari 2018 Waar het begon? Zesde staatshervorming overdracht van bevoegdheden Eerstelijnsconferentie 16 februari 2017 hervorming van de eerstelijnsgezondheidszorg

Nadere informatie

E-health en de ondersteuning vanuit Vlaanderen

E-health en de ondersteuning vanuit Vlaanderen E-health en de ondersteuning vanuit Vlaanderen Dr. Caroline Verlinde Adjunct-kabinetchef zorg Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin, Jo Vandeurzen Inhoud Wat is Vitalink? Welke gegevens?

Nadere informatie

TOELICHTING ZORGKASSENCOMMISSIE Communicatiedag 3 december 2018

TOELICHTING ZORGKASSENCOMMISSIE Communicatiedag 3 december 2018 TOELICHTING ZORGKASSENCOMMISSIE Communicatiedag 3 december 2018 1. VSB decreet 2. samenstelling 3. Taken 4. Tegemoetkoming voor reiskosten VSB: VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING 9 PIJLERS zorgticket 1 voor zwaar

Nadere informatie

ReumaCafé. e-health e-gezondheid. Welkom!

ReumaCafé. e-health e-gezondheid. Welkom! ReumaCafé e-gezondheid Welkom! e-gezondheid Verkenningstocht ism éénlijn.be Overzicht van de avond Waarom: Hoe: Wat: Meer info: Vragen Discussie wat zijn de voordelen/risico s van het delen van gegevens?

Nadere informatie

NAAR EEN VLAAMS REVALIDATIEBELEID Dr. Dirk Dewolf - administrateur-generaal Zorg en Gezondheid

NAAR EEN VLAAMS REVALIDATIEBELEID Dr. Dirk Dewolf - administrateur-generaal Zorg en Gezondheid NAAR EEN VLAAMS REVALIDATIEBELEID Dr. Dirk Dewolf - administrateur-generaal Zorg en Gezondheid VLAAMS AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID 14.03.16 Agentschap Zorg en Gezondheid 2 CONTACTPERSONEN Teamverantwoordelijke

Nadere informatie

De Vlaamse sociale bescherming

De Vlaamse sociale bescherming De Vlaamse sociale bescherming Ouderbeleidsparticipatie trefdag 7 mei 2019 Sandra Derieuw Adjunct Kabinetchef Vlaamse sociale bescherming INHOUD Situering Onderdelen VSB en budget Vlaamse sociale bescherming

Nadere informatie

Het etcs project Gestructureerde samenwerking van WoonZorgCentra met Huisartsen en Ziekenhuizen

Het etcs project Gestructureerde samenwerking van WoonZorgCentra met Huisartsen en Ziekenhuizen Het informatiseringstraject van de Vlaamse Woonzorgcentra (ewzc-programma) Het etcs project Gestructureerde samenwerking van WoonZorgCentra met Huisartsen en Ziekenhuizen Woonzorgnet Dijleland WZC Sint-Bernardus

Nadere informatie

Een verkenningstocht door egezondheid

Een verkenningstocht door egezondheid Een verkenningstocht door egezondheid met focus op Medicatieschema, Recip-e & Patienten Viewers Dirk BROECKX Project Manager Leuven -- 23 februari 2019 Chronische Zorg //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Oprichting eerstelijnszone

Oprichting eerstelijnszone Oprichting eerstelijnszone INFOMOMENT KORTRIJK 12/10/2017 12/10/2017 1 Op de agenda deze avond Conferentie Eerstelijnsgezondheidszorg WAAROM? WAT WIL DE OVERHEID AANPAKKEN? Hervorming structuren EERSTELIJNSZONES:

Nadere informatie

De Vlaamse sociale bescherming

De Vlaamse sociale bescherming De Vlaamse sociale bescherming Studiedag Vlaamse Ouderenraad 08-12-2017 Sandra Derieuw AKC Vlaamse sociale bescherming INHOUD Onderdelen VSB Situering Wijzigende context Wijzigende verwachtingen Wijzigende

Nadere informatie

Antwerpen 14/09/2017

Antwerpen 14/09/2017 Antwerpen 14/09/2017 ELZ wat is dat nu? Standpunt van Domus Medica (Huisartsenvereniging) Dr. Wim Verhoeven Geografische afbakening Ziekenhuisnetwerken Standpunt van de patiënt Tijd voor interactie: rondetafelgesprek

Nadere informatie

VLAAMS ZIEKENHUISLANDSCHAP IN BEWEGING JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 30/04/2019

VLAAMS ZIEKENHUISLANDSCHAP IN BEWEGING JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 30/04/2019 VLAAMS ZIEKENHUISLANDSCHAP IN BEWEGING JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 30/04/2019 NIEUW VLAAMS ZIEKENHUISLANDSCHAP (VISIETEKST VLAAMSE REGERING 8 JULI 2016) Vertrekt

Nadere informatie

Het Terminologiebeleid in België Het actieplan e-gezondheid 2013-2018

Het Terminologiebeleid in België Het actieplan e-gezondheid 2013-2018 Het Terminologiebeleid in België Het actieplan e-gezondheid 2013-2018 Arabella D Havé 1 1 2 2 Actieplan e-gezondheid: Informatisering van de gezondheidszorg 2013-2018 Organisatie van een Rondetafelconferentie

Nadere informatie

Toren van Babel & KLINISCHE INFORMATIESYSTEMEN. Netwerkdag Chronische Zorg 21 maart 2015

Toren van Babel & KLINISCHE INFORMATIESYSTEMEN. Netwerkdag Chronische Zorg 21 maart 2015 Toren van Babel & KLINISCHE INFORMATIESYSTEMEN Netwerkdag Chronische Zorg 21 maart 2015 Apr. Lieven Zwaenepoel Brabants Apothekers Forum Vlaams Apothekers Netwerk ICT Ondersteuning voor de 1 ste lijn Wat

Nadere informatie

ehealth en continuïteit in farmacologische zorg in de ouderenzorg

ehealth en continuïteit in farmacologische zorg in de ouderenzorg ehealth en continuïteit in farmacologische zorg in de ouderenzorg Apothekers: Inge Huysentruyt en Thibaut Blanckaert éénlijn.be : Johan Uvin Huisarts : Lut Depoorter Wat is ehealth? Wat is farmacologische

Nadere informatie

4.1 ELC 16/ Overleg Vlaamse Overheid 19/04

4.1 ELC 16/ Overleg Vlaamse Overheid 19/04 4. ELC 4.2 Overleg Vlaamse Overheid 19/04 16 februari: Eerstelijnsconferentie Brussel Hervorming eerstelijnszorg Vlaanderen Voorbereidingstraject 6 werkgroepen 1. Taakstelling en structuurintegratie 2.

Nadere informatie

Maandag 4 december 2017 Lokale werking Sint-Niklaas. ELZ in het Waasland

Maandag 4 december 2017 Lokale werking Sint-Niklaas. ELZ in het Waasland Maandag 4 december 2017 Lokale werking Sint-Niklaas ELZ in het Waasland Hervormingen? Vlaams instituut voor de eerste lijn Vlaams Verzamelen van expertise om brede eerste lijn te ondersteunen OPDRACHT:

Nadere informatie

Provinciale toetsingsavond Gent. Voorbereidingstraject conferentie reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen #EL17

Provinciale toetsingsavond Gent. Voorbereidingstraject conferentie reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen #EL17 Provinciale toetsingsavond Gent Voorbereidingstraject conferentie reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen #EL17 Agenda Toelichting beleid Toelichting syntheserapport en volgende stappen Toelichting

Nadere informatie

Donderdag 30 november 2017 LW Temse-Kruibeke. ELZ in het Waasland

Donderdag 30 november 2017 LW Temse-Kruibeke. ELZ in het Waasland Donderdag 30 november 2017 LW Temse-Kruibeke ELZ in het Waasland Hervormingen? Vlaams instituut voor de eerste lijn Vlaams Verzamelen van expertise om brede eerste lijn te ondersteunen OPDRACHT: Sociale

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING Vlaamse Sociale Bescherming en de sector personen met een handicap 16 mei 2018

DE VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING Vlaamse Sociale Bescherming en de sector personen met een handicap 16 mei 2018 DE VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING Vlaamse Sociale Bescherming en de sector personen met een handicap 16 mei 2018 DE VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING Decreet van 24 juni 2016 AANTAL LEDEN PER REGIO 2017 AANTAL

Nadere informatie

Patiëntengegevens delen via Vitalink. Thomas Van Langendonck

Patiëntengegevens delen via Vitalink. Thomas Van Langendonck Patiëntengegevens delen via Vitalink Thomas Van Langendonck Inhoud Wat is Vitalink? Waar staan we nu? Concreet Meebouwen aan Vitalink Wat is Vitalink? Kerngedachte Veilig delen van gegevens die niet 24u/24

Nadere informatie

De Vlaamse sociale bescherming

De Vlaamse sociale bescherming De Vlaamse sociale bescherming Informatiemomenten 23 januari en 25 januari 2018 Sandra Derieuw AKC Vlaamse sociale bescherming INHOUD Situering Vlaamse sociale bescherming Inhoud en fasering Visie Vlaamse

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Pagina 1 van 5

DE VLAAMSE REGERING, Pagina 1 van 5 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 betreffende de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg en tot integratie van de geïntegreerde

Nadere informatie

Lokale besturen en eerstelijnszones: een belangrijk engagement. VVSG Infosessie voor lokale besturen november 2018

Lokale besturen en eerstelijnszones: een belangrijk engagement. VVSG Infosessie voor lokale besturen november 2018 Lokale besturen en eerstelijnszones: een belangrijk engagement VVSG Infosessie voor lokale besturen november 2018 Wat ging vooraf De zorg rond de burger Ondersteuning van actoren in zorg en welzijn o De

Nadere informatie

Pilootprojecten geïntegreerde zorg. Luik e-gezondheid. Brussel, 6 december 2016

Pilootprojecten geïntegreerde zorg. Luik e-gezondheid. Brussel, 6 december 2016 1 Pilootprojecten geïntegreerde zorg Luik e-gezondheid Brussel, 6 december 2016 2 Plan Context Gemeenschappelijk plan chronisch zieken en Gids voor pilootprojecten Actieplan e-gezondheid Geïntegreerd patiëntendossier

Nadere informatie

Doel. Eén gemeente Zoveel mogelijk burgers Kennen na 6 maanden het belang van een medicatieschema Hebben (bij polymedicatie) een medicatieschema

Doel. Eén gemeente Zoveel mogelijk burgers Kennen na 6 maanden het belang van een medicatieschema Hebben (bij polymedicatie) een medicatieschema Doel Eén gemeente Zoveel mogelijk burgers Kennen na 6 maanden het belang van een medicatieschema Hebben (bij polymedicatie) een medicatieschema.. En ook Vitalink opvolgen Wie heeft een medicatieschema

Nadere informatie

SAMENWERKINGSPLATFORM EERSTELIJNSGEZONDHEIDSZORG Woensdag 25 februari 2015

SAMENWERKINGSPLATFORM EERSTELIJNSGEZONDHEIDSZORG Woensdag 25 februari 2015 SAMENWERKINGSPLATFORM EERSTELIJNSGEZONDHEIDSZORG Woensdag 25 februari 2015 ORGANISATIE VAN DE EERSTE LIJN Voorbereiding van verandering > Zesde Staatshervorming: overheveling van structuren naar Vlaamse

Nadere informatie

Het Terminologiebeleid in België Het actieplan e-gezondheid

Het Terminologiebeleid in België Het actieplan e-gezondheid Het Terminologiebeleid in België Het actieplan e-gezondheid 2013-2018 Arabella D Havé 1 1 2 2 Actieplan e-gezondheid: Informatisering van de gezondheidszorg 2013-2018 Organisatie van een Rondetafelconferentie

Nadere informatie

KICK-OFF Eerstelijnszone Brussel. 26 april 2018

KICK-OFF Eerstelijnszone Brussel. 26 april 2018 KICK-OFF Eerstelijnszone Brussel 26 april 2018 Agenda Marie-Rose Conceptueel kader Vlaamse projecten eerstelijnszorg Vorming eerstelijnszones Prioritaire taken eerstelijnszone Stand van zaken eerstelijnszones

Nadere informatie

La continuité du traitement médicamenteux Points d attention et accompagnement au niveau politique. Journée d étude Bruxelles, 13 novembre 2015

La continuité du traitement médicamenteux Points d attention et accompagnement au niveau politique. Journée d étude Bruxelles, 13 novembre 2015 La continuité du traitement médicamenteux Points d attention et accompagnement au niveau politique Journée d étude Bruxelles, 13 novembre 2015 Actieplan egezondheid 2015-2018 1. GMD = EMD => Sumehr 2.

Nadere informatie

ewzc - Naar een gestructureerde samenwerking met de WZC s via het ehealth Platform ZOROO UZGent 23/09/2016

ewzc - Naar een gestructureerde samenwerking met de WZC s via het ehealth Platform ZOROO UZGent 23/09/2016 ewzc - Naar een gestructureerde samenwerking met de WZC s via het ehealth Platform ZOROO UZGent 23/09/2016 Multidisciplinaire samenwerking ehealthbox binnen het e-health eco-systeem Ziekenhuizen naar Artsen

Nadere informatie

WELKOM. WIFI netwerk= VO EVENTS WIFI PASWOORD = vl$#nderen

WELKOM. WIFI netwerk= VO EVENTS WIFI PASWOORD = vl$#nderen WELKOM WIFI netwerk= VO EVENTS WIFI PASWOORD = vl$#nderen AGENDA De afdeling Gespecialiseerde Zorg Sectoren staatshervorming Even terugin de tijd Wat is ergebeurd? Praktisch De volgende Jaren 15.05.19

Nadere informatie

29/04/2019 MINDER VERSNIPPERING MEER ZORG CHRONISCHE ZORG EN DE VERHOUDING TUSSEN DE ACTOREN

29/04/2019 MINDER VERSNIPPERING MEER ZORG CHRONISCHE ZORG EN DE VERHOUDING TUSSEN DE ACTOREN 29/04/2019 MINDER VERSNIPPERING MEER ZORG CHRONISCHE ZORG EN DE VERHOUDING TUSSEN DE ACTOREN Tania Stalmans OVERGEHEVELDE SECTOREN SINDS 01/07/14 PVT Initiatieven beschut wonen GGZ-conventies Categorale

Nadere informatie

Vitalink gebruiksstatistieken

Vitalink gebruiksstatistieken RAPPORT Vitalink gebruiksstatistieken November 2017 Niki Van Den Eeckhaut - Thomas Van Langendonck 12-12-2017 VAZG 1 SAMENVATTING De afgelopen maanden zagen we een sterke stijging van het aantal huisartsen

Nadere informatie

MDO in perspectief. Herentals, 22 november 2018

MDO in perspectief. Herentals, 22 november 2018 MDO in perspectief Herentals, 22 november 2018 Ann Baeyens, Raadgever Woonzorg, kabinet Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Plaats van het MDO in een vernieuwde zorgcontext

Nadere informatie

PILOOTPROJECT BELRAISCREENER VVSG Mechelen,

PILOOTPROJECT BELRAISCREENER VVSG Mechelen, PILOOTPROJECT BELRAISCREENER VVSG Mechelen, 12-05-2017 INHOUD > 1. Situering pilootproject > 2. Voorwaardenscheppende fase tussentijds rapport > 3. Operationele fase eerste ervaringen en feedback > 4.

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINAIRE BEGELEIDINGSEQUIPE VOOR PALLIATIEVE ZORG (MBE)

MULTIDISCIPLINAIRE BEGELEIDINGSEQUIPE VOOR PALLIATIEVE ZORG (MBE) INFODAG OVERNAMEDECREET MULTIDISCIPLINAIRE BEGELEIDINGSEQUIPE VOOR PALLIATIEVE ZORG (MBE) VOORSTELLING TEAM EERSTE LIJN TAKEN TEAM EL > Ondersteuning Huisartsen (Impulsfonds) > HAK > SEL > LMN > PN en

Nadere informatie

De toekomst van zorg is digitaal

De toekomst van zorg is digitaal De toekomst van zorg is digitaal Hoe BelRAI-ICT slimme zorg faciliteert Studiedag BelRAI in het Vlaamse Zorglandschap Zorgnet-Icuro 26/1/2016 Bert Paepen - Pyxima bert.paepen@pyxima.com Agenda ICT evoluties

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Eén patiënt = 1 medicatieschema Een uitdaging voor het federale België? Apr. Lieven Zwaenepoel

Eén patiënt = 1 medicatieschema Een uitdaging voor het federale België? Apr. Lieven Zwaenepoel Eén patiënt = 1 medicatieschema Een uitdaging voor het federale België? Apr. Lieven Zwaenepoel Als je gezond bent Als je gezond bent lig je niet wakker van je gezondheid! (wel van je lief, je werk of je

Nadere informatie

VIDIS. Virtual Integrated Drug Information System

VIDIS. Virtual Integrated Drug Information System VIDIS Virtual Integrated Drug Information System VIDIS project - Objectief Gegevens- en informatiedeling tussen de ambulante zorgactoren tussen de ambulante sector en het ziekenhuismilieu met en door de

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

Aanvraag van een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij mantel- en thuiszorg Aanvraag van een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij mantel- en thuiszorg VSB-01-180207 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

wat verwacht de overheid van zorgverstrekkers inzake e-gezondheid

wat verwacht de overheid van zorgverstrekkers inzake e-gezondheid wat verwacht de overheid van zorgverstrekkers inzake e-gezondheid gent 06/06/2015 bvas academy twee en een half jaar geleden actieplan e gezondheid 2013-2018 de opportuniteit van elektronisch informatiebeheer

Nadere informatie

INFO- EN OVERLEGMOMENT CLUSTERS GEZONDHEIDSZORG EN PZON

INFO- EN OVERLEGMOMENT CLUSTERS GEZONDHEIDSZORG EN PZON INFO- EN OVERLEGMOMENT CLUSTERS GEZONDHEIDSZORG EN PZON 12 maart 2019 AGENDA > Kennismaking > Toelichting hervorming eerste lijn > Toelichting richtlijnen en samenstelling voorlopige zorgraad > Verdere

Nadere informatie

De Persoonsvolgende financiering in Vlaanderen Robert Geeraert Woonzorgconsulent Gastprofessor Erasmushogeschool Brussel

De Persoonsvolgende financiering in Vlaanderen Robert Geeraert Woonzorgconsulent Gastprofessor Erasmushogeschool Brussel De Persoonsvolgende financiering in Vlaanderen Robert Geeraert Woonzorgconsulent Gastprofessor Erasmushogeschool Brussel België: federale staat Federaal niveau: gezondheidszorg (artsen, ziekenhuizen, verpleegkundigen,

Nadere informatie

1 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

1 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 1 - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 3-5-2018 De tijd vliegt 1 juli 2014: zesde staatshervorming Uitbreiding Vlaamse bevoegdheden in het welzijns- en zorgbeleid 2 - De tijd vliegt Beleidsvisie

Nadere informatie

11/10/2016. NAH EN HET VLAAMS REVALIDATIEBELEID Dr. Dirk Dewolf administrateur generaal Zorg en Gezondheid ZESDE STAATSHERVORMING

11/10/2016. NAH EN HET VLAAMS REVALIDATIEBELEID Dr. Dirk Dewolf administrateur generaal Zorg en Gezondheid ZESDE STAATSHERVORMING NAH EN HET VLAAMS REVALIDATIEBELEID Dr. Dirk Dewolf administrateur generaal Zorg en Gezondheid ZESDE STAATSHERVORMING 11.10.16 Agentschap Zorg en Gezondheid 2 NIEUWE BEVOEGDHEDEN VOOR DE GEMEENSCHAPPEN

Nadere informatie

Pillen in de Cloud. Stand van zaken & evaluatie van de e-wzc-projecten. Actieplan informatisering 2017

Pillen in de Cloud. Stand van zaken & evaluatie van de e-wzc-projecten. Actieplan informatisering 2017 Pillen in de Cloud Stand van zaken & evaluatie van de e-wzc-projecten. Actieplan informatisering 27 Peter.raeymaekers@zorgneticuro.be 478/4.52.2 Inhoud De Cloud Zorgcontinuüm door gegevensdeling Vitalink

Nadere informatie

to BelRAI or not? enkele overpeinzingen Klaartje Theunis 26 januari 2016

to BelRAI or not? enkele overpeinzingen Klaartje Theunis 26 januari 2016 to BelRAI or not? enkele overpeinzingen Klaartje Theunis 26 januari 2016 to BelRAI or not? belangrijke vragen evidence based macro-beleid kwaliteitsverbetering zorg geïntegreerde zorg & transversale communicatie

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN OONROEREND ERFGOED DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS DE VICEMINISTER-PRESIDENT

Nadere informatie

BelRAI 2016 en verder. Prof. Dr. Anja Declercq Studiedag Geriatrie, UZ Leuven 24 mei 2016

BelRAI 2016 en verder. Prof. Dr. Anja Declercq Studiedag Geriatrie, UZ Leuven 24 mei 2016 BelRAI 2016 en verder Prof. Dr. Anja Declercq Studiedag Geriatrie, UZ Leuven 24 mei 2016 Inhoud 1. BelRAI 2. Waar komen we vandaan? 3. Waar gaan we naar toe? 4. BelRAI Screener 5. BelRAI en ICF BelRAI

Nadere informatie

ONLINE BUURTEN GEKADERD IN DE REORGANISATIE VAN DE EERSTELIJNSZORG. Brugge, 18 mei 2017

ONLINE BUURTEN GEKADERD IN DE REORGANISATIE VAN DE EERSTELIJNSZORG. Brugge, 18 mei 2017 ONLINE BUURTEN GEKADERD IN DE REORGANISATIE VAN DE EERSTELIJNSZORG Brugge, 18 mei 2017 Online buurten. Binnen de visie op zorg en ondersteuning Online buurten. Binnen een visie op zorgzame buurt waar

Nadere informatie

CD&V SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG

CD&V SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG CDV 3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG CDV 3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI MENS CENTRAAL TOTALE ZORG SAMENWERKEN

Nadere informatie