EXPO 58. Uw veiligheid staat op nr. 1. Nieuwbouw station Charleroi in de steigers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXPO 58. Uw veiligheid staat op nr. 1. Nieuwbouw station Charleroi in de steigers"

Transcriptie

1 PERIODIEK TIJDSCHRIFT VAN CEI-DE MEYER / PERIODIQUE D INFORMATION DE CEI-DEMEYER juni - juin 2008 TIPS VOOR VEILIG EN MOOI WERKEN TUYAUX POUR BIEN TRAVAILLER EN TOUTE SECURITE EXPO 58 Réalisations - Realisaties 2007, een overzicht / un aperçu Nieuwbouw station Charleroi in de steigers Uw veiligheid staat op nr. 1

2 INHOUD / SOMMAIRE Voorwoord / Avant-propos 2 CEI-De Meyer zet Merchtem op stelten! 4 CEI-De Meyer met les échassiers de Merchtem en émoi! 5 Industrie in de Gentse haven, Arcelor-Mittal op kop! 6 L industrie dans le port de Gand, Arcelor-Mittal en tête! 9 Opleiding en kwaliteit Formation et qualité 10 Hoe je eenvoudig beveiligen Comment se protéger facilement 12 Immo bam 12 Realisaties Réalisations 2007: Infra & Industrie 14 Realisaties Réalisations 2007: Gebouwen - Bâtiments 16 EXPO Evenementen Evénements 20 Welkom aan boord/ Bienvenue à bord Felicitaties / Félicitations 22 Redactie - Rédaction: Danny Standaert Met dank aan - Avec nos remerciements à Dirk De Vilder, Carla Driege, Roseline Mélardy, Cécile Otlet, Wim Straetmans, Piet Timmerman, Karin Vandeput, personeeldienst/service personnel Verantw. uitgever - Editeur responsable: Marc Peeters Foto s - Photos: s.a. CEI-De Meyer n.v. / Dries Van den Brande / ArcelorMittal Druk - Impression: Drukkerij Verspecht - Londerzeel Periodieke uitgave van CEI-De Meyer nv / juni 2008 Périodique d information de CEI-De Meyer sa / juin 2008 Voorwoord Zoals afgesproken verschijnt het tweede exemplaar van ons semestrieel bedrijfskrantje Etalage op het moment waarop wij met zijn allen van een welverdiende vakantie gaan genieten. Vakantie is vooreerst een moment om met familie en/of vrienden te ontspannen en uit te rusten. Het is ook een moment om even stil te staan bij wat wij samen tijdens de afgelopen periode hebben gepresteerd. Onze aandeelhouder Koninklijke BAM Groep heeft afgelopen boekjaar uitstekende resultaten neergezet. De nettowinst bedroeg 345 mio bij een omzet van circa 9 mia en het jaar werd afgesloten met een orderportefeuille van 13,8 mia. Voor CEI-De Meyer was 2007 een jaar van hoge werkdruk, verandering en groei. Het jaar werd afgesloten met een totale omzet van 167,3 mio, een winst vóór belastingen van 0,15 mio en een orderportefeuille van 381,2 mio. Alhoewel dit resultaat aanzienlijk beter was dan in het fusiejaar 2006, verwacht onze aandeelhouder terecht een aanzienlijke winstverbetering voor 2008, alsook een verdere verbetering van de frequentiegraad (Fg) van onze arbeidsongevallen. Dit is de opdracht die wij met zijn allen moeten waar maken. Zoals u allen weet, is onze doelstelling inzake veiligheid een Fg lager dan 25, waarbij enkel de uren van onze projectgebonden medewerkers in rekening worden gebracht. Einde mei haalden wij onze target niet, maar juni werd met één arbeidsongeval afgesloten met een Fg van 23. De ervaring van de vorige jaren leert ons echter dat wij na de vakantie steeds geconfronteerd worden met een stijging van onze arbeidsongevallen. Daarom vraag ik dan ook van u van bij de eerste werkdag een extra inspanning te doen en er steeds voor te zorgen dat onze werken zodanig worden uitgevoerd dat elke vorm van persoonlijk letsel of schade aan de gezondheid wordt voorkomen. Enkel met deze instelling zullen wij het vooropgestelde doel bereiken. Om onze financiële doelstellingen te realiseren moeten wij niet alleen een voldoende orderportefeuille hebben, maar ook onze werken tijdig en kwaliteitsvol uitvoeren. Wat onze orderportefeuille betreft is deze sedert januari aanzienlijk toegenomen. Zo mochten wij o.a. de bestelling ontvangen voor de Josaphat-spoortunnel (in THV), het kantorencomplex Stephenson Plaza (voor U-place), het Churchilldok en de Verrebroekkaaimuur te Antwerpen, het seinhuis te Gent, de parking voor het complex De Mouterij te Aalst, de 5 stopplaatsen en 2 stations op de lijn 36 Brussel-Leuven, de aansluiting van de E19 met het station van Mechelen, de gebouwen horende bij de elektriciteitscentrale voor Siemens te Zelzate en tenslotte de projecten Hanzepark en Sohie. Wat planning en kwaliteit betreft - waar wij zeker in de gebouwen-afdeling dikwijls afhankelijk zijn van onze onderaannemers - is er nog ruimte voor verbetering. Als markante gebeurtenissen noteren wij voor de eerste jaarhelft : Het lanceren van de brug van Vroenhoven; Het glijden van de ruim 80 m hoge toren voor Siemens te Zelzate; Aanvang van de werken aan het Hanzepark te Brugge en dit in eigen ontwikkeling (THV Immo BAM-ING RED); Het indienen van de Best and Final Offer voor het PPS-project Liefkenshoekspoortunnel; De openstelling van onze nieuwe website. Tot slot wil ik nog even stil staan bij het belangrijkste kapitaal van onze onderneming: onze medewerkers.

3 Sedert 1 januari is ons personeelsbestand gestegen met 23 nieuwe medewerkers (arbeiders en bedienden), die ik hierbij van harte welkom heet. Ik dank allen arbeiders en bedienden voor wat er deze eerste zes maanden reeds werd gepresteerd en wens allen een zonnige en rustgevende vakantie. Avant-propos Comme convenu, voici le deuxième exemplaire de notre journal d entreprise Etalage qui paraît au moment où nous prenons tous des vacances bien méritées. Les vacances sont avant tout un moment de détente et de repos en famille et/ou entre amis. C est également le moment de revenir un instant sur ce que nous avons réalisé ensemble pendant la période écoulée. Notre actionnaire, Koninklijke BAM Groep, a réalisé d excellents résultats en Le bénéfice net s élevait à 345 mio pour un chiffre d affaires d environ 9 mia et l année s est clôturée par un carnet de commandes de 13,8 mia. Pour CEI-De Meyer, 2007 a été l année du changement et de la croissance, mais également l année d une charge de travail importante. L année s est clôturée sur un chiffre d affaires total de 167,3 mio, un bénéfice avant impôts de 0,15 mio et un carnet de commandes de 381,2 mio. Bien que ce résultat soit nettement meilleur que celui de l année de la fusion, notre actionnaire attend, à juste titre, une amélioration considérable du bénéfice pour 2008, ainsi qu une amélioration du taux de fréquence (Fg) des accidents du travail. Voilà la mission qui nous incombe à tous. Comme vous le savez, notre objectif dans le domaine de la sécurité est un taux de fréquence inférieur à 25, en ne prenant en considération que les heures de nos collaborateurs affectés aux projets. A fin mai nous n avons pas atteint cet objectif. Toutefois, le mois de juin pendant lequel nous n avons eu à déplorer qu un seul accident sera clôturé avec un taux de fréquence de 23. Etant donné le fait que dans le passé, nous avons toujours été confrontés à une augmentation des accidents du travail après les congés annuels, je demande à chacun d entre vous de faire un effort important dès le premier jour de travail et de veiller à ce que nos travaux soient exécutés de façon à ne pas causer de dommage corporel et à ne pas nuire à la santé d autrui. C est seulement dans cet état d esprit que nous atteindrons notre objectif. Afin de réaliser nos objectifs financiers, nous devons non seulement disposer d un carnet de commandes suffisant, mais également réaliser des projets de qualité, achevés dans les délais. En ce qui concerne notre carnet de commandes, il a connu une évolution considérable depuis janvier. Ainsi, nous avons entre autres obtenu les commandes suivantes : le tunnel ferroviaire Josaphat (en SM), le complexe de bureaux Stephenson Plaza (pour U-Place), le Churchilldok et le mur de quai du Verrebroek à Anvers, le postes d aiguillage à Gand, le parking pour le complexe De Mouterij, les 5 arrêts et 2 gares de la ligne 36 Bruxelles-Louvain, la jonction entre la E19 et la gare de Malines, les bâtiments pour la centrale électrique pour Siemens à Zelzate et finalement les projets Hanzepark et Sohie. P. Depreter Vertegenwoordiger Depher bvba Bestuurder directeur-generaal En ce qui concerne le planning et la qualité de nos travaux de bâtiment, où nous sommes bien souvent tributaires de nos sous-traitants, il y a certes matière à amélioration. Les événements marquants de ce premier semestre de l année sont: Le lancement du pont à Vroenhoven; Le glissage d une tour de plus de 80 m pour Siemens à Zelzate; Le début des travaux du projet Hanzepark à Bruges dont nous réalisons également la promotion (SM Immo BAM ING RED); L introduction du Best and Final Offer pour le projet PPP Liefkenshoektunnel; L ouverture de notre nouveau site web. Pour conclure, un mot concernant le capital principal de notre société: nos collaborateurs. Depuis le 1er janvier 2008, nous avons accueilli 23 nouveaux collaborateurs (ouvriers et employés) à qui je souhaite la bienvenue. Je tiens à vous remercier tous ouvriers et employés pour votre dévouement pendant ce premier semestre et vous souhaite des vacances ensoleillées et reposantes. P. Depreter Représentant Depher sprl Administrateur directeur général 3

4 Merchtem Rusthuis - Maison de repos CEI-De Meyer zet Merchtem op stelten! 4 Het gaat er aardig aan toe in de Merchtemse gemeentekern. CEI De Meyer is er neergestreken om twee oude dames deels te renoveren, deels af te breken en van een nieuwbouw te voorzien. Het betreft het Sint-Donatusinstituut en het Rusthuis Burgemeester J. Van Ginderachter. De werken aan het rusthuis zijn het meest ingrijpend, in verschillende fasen worden bestaande vleugels afgebroken en komen er nieuwe in de plaats. De nieuwe vleugels zijn dermate geconcepieerd aan de huidige behoeften van een modern rust- en verzorgingstehuis. Elke gang kan men beschouwen als een dorpstraat waar kamerburen elkaar kunnen ontmoeten in de gemeenschappelijke ruimten. Van de in totaal 92 in aanbouw zijnde kamers werden er inmiddels al aardig wat in gebruik genomen tot grote tevredenheid van de bewoners. Elke kamer is voorzien van een mooie woon- en slaapplaats en een ruime badkamer die uiteraard voldoet aan de huidige behoeften. Vanuit de kamer hebben de residenten toegang naar een mooi balkonnetje die uitzicht biedt op de prachtige tuin en het nabijgelegen park waarnaast reeds 48 serviceflats werden opgetrokken. Het complex wordt ook voorzien van een eigentijdse cafetaria, een nieuwe keuken (reeds in gebruik) en een statig entree waarbij een imposante luifel zal rusten op een kunstwerk die, hoe kan het ook anders zal bestaan uit Merchtemse stelten. Voor projectleider Rudy Van Laecken en werfleider Bart Carion is de dagelijkse coördinatietaak, in nauw St. Donatusinstituut overleg met het team van architect Eric Biesemans, het studiebureau Artex bvba en het studiebureau technieken RCR Studiebureau cvba een zware opdracht om alle werken in goede banen te leiden tot voldoening van de bouwheer, het Merchtemse OCMW. Eens alle werken achter de rug zijn zal het nieuw rust-en verzorgingstehuis stralen in een oase van rust... maar vóór het zover is zal het april 2009 moeten zijn. Onze Merchtemse trip vervolgen we van oud naar jong... waar we stoten op de wirwar van gebouwen waaruit het Sint-Donatusinstituut bestaat. Geprankt tussen privé-eigendommen vinden we een onderwijsinstelling met secundaire leergangen voor jongens en meisjes in de leeftijdsgroep jaar. Van de oude refter is niets meer te merken, op deze plaats is inmiddels een nieuwbouw verschenen bestaande uit 4 klaslokalen die functioneel doch sober werden ingericht. De oude nog resterende gebouwen zullen deels behouden, deels afgebroken worden en nieuwe bestemmingen krijgen, ondermeer met een leraarskamer, een secretariaat en klaslokalen. De realisatie van deze ingrijpende werken is niet van de poes, de mogelijkheden om bouwmaterialen aan te voeren is minimaal en de stockageruimte van de materialen is zeer beperkt èn hierbij dient ook rekening gehouden worden met de onmogelijkheid om het passend materieel in te zetten, met name is de inplanting van een torenkraan onmogelijk. Gelukkig kan CEI-De Meyer altijd iets mèèr bieden en hebben we met projectleider Rudy Van Laecken en werfleider Tim Herweyers dè mannen op de juiste plaats om deze technisch moeilijke werken succesrijk te verwezenlijken! Nu genieten de leerlingen van een deugddoende vakantie, straks volgt het schooljaar en bij de start van het schooljaar 2009, we schrijven september 2009 moet het Sint-Donatusinstituut in een volledig nieuw kleedje gestoken zijn.

5 CEI-De Meyer met les échassiers de Merchtem en émoi! Les choses bougent dans le centre de la commune de Merchtem. CEI-De Meyer s y est installée pour rénover partiellement deux «vieilles dames», les démolir en partie et ériger une nouvelle construction. Il s agit du Sint-Donatusinstituut et de la maison de repos «Burgemeester J. Van Ginderachter». Les travaux touchant la maison de repos sont les plus conséquents. En plusieurs phases, des ailes existantes sont démolies et remplacées par de nouvelles ailes. Ces nouvelles ailes sont conçues de manière à répondre aux besoins actuels d une maison de repos et de soins moderne. Chaque couloir peut être vu comme une rue de village où les «voisins de chambre» peuvent se rencontrer dans les espaces communs. Sur un total de 92 chambres en construction, un grand nombre a entre-temps déjà été mis en service, à la grande satisfaction des occupants. Chaque chambre est dotée d un beau coin séjour et chambre à coucher et d une salle de bains spacieuse qui répond bien sûr aux besoins actuels. Depuis la chambre, les résidents ont accès à un joli petit balcon qui offre une belle vue sur le magnifique jardin et le parc voisin à côté duquel 48 «serviceflats» ont déjà été construits. Le complexe dispose aussi d une cafétéria contemporaine, d une nouvelle cuisine (déjà en service) et d une vaste entrée où une imposante marquise repose sur un ouvrage d art réalisé comment pourrait-il en être autrement? - en pierres de Merchtem. La coordination et la bonne réalisation d un projet représentent une lourde tâche pour le chef de projet Rudy Van Laeken et le chef de chantier Bart Carion. La coordination se fait en étroite concertation avec l architecte Eric Biesemans, le bureau d études Artex bvba et le bureau d études Technieken RCR cvba sous le regard critique, mais approbateur du client, le CPAS de Merchtem. Une fois tous les travaux achevés, la nouvelle maison de repos et de soins trônera dans une oasis de tranquillité mais pour cela, nous devrons attendre avril Nous poursuivons notre voyage dans Merchtem et passons de l ancien au nouveau tout en nous heurtant à l enchevêtrement de bâtiments dont se compose le Sint-Donatusinstituut. Coincé entre des propriétés privées, nous trouvons un établissement scolaire pour l enseignement secondaire mixte destiné aux élèves de 12 à 18 ans. L ancien réfectoire a disparu et a entre-temps été remplacé par une nouvelle construction composée de 4 classes qui ont été aménagées sobrement, mais de manière fonctionnelle. Les anciens bâtiments encore restants seront en partie conservés et en partie démolis et recevront de nouvelles affectations, avec notamment une salle des professeurs, un secrétariat et des classes. La réalisation de ces importants travaux n est pas une mince affaire, les possibilités d acheminer les matériaux de construction et l espace de stockage des matériaux sont très restreints. Il doit également être tenu compte de l impossibilité d utiliser le matériel adéquat il a notamment été impossible d installer une grue fixe. Heureusement, CEI-De Meyer a toujours quelque chose en plus à offrir et nous disposons, avec le chef de projet Rudy Van Laeken, le conducteur de chantier Bart Carion et le technicien de chantier Tim Herweyers, des «right men at the right place» pour réaliser avec succès ces travaux techniquement difficiles! Maintenant, les élèves profitent de vacances bien méritées. Mais l année scolaire est proche et au début de l année scolaire 2009, soit en septembre, le Sint-Donatusinstituut devra avoir revêtu son tout nouvel habit. 5

6 Industrie in de Verzinkingslijn Sidgal 2 en 3 Ligne de galvanisation Sidgal 2 et 3 Het Gentse havengebied onderging de afgelopen decennia omvangrijke wijzigingen. Naast de bouw van nieuwe dokken (waaronder het Kluizendok) werden nieuwe industriesites aangelegd waarop nieuwe bedrijven zich kwamen vestigen en waarbij bestaande fabrieken en industriële planten werden uitgebreid. Koploper hierbij is beslist de staalreus Arcelor-Mittal, beter gekend onder de naam Sidmar. CEI-De Meyer nv in haar huidige vorm en CEI en De Meyer in haar vroegere vorm is bij de expansie van Arcelor-Mittal niet afwezig gebleven, integendeel... Wat ooit een bosrijke omgeving was van ruim 850ha is heden ten dage het dorp Sidmar geworden want een groot dorp mag deze site wel genoemd worden als men weet dat de Sidmarsite alleen al over ruim 80km wegen beschikt, een eigen brandweerdienst, een eigen milieudienst en een medische dienst, inclusief dokters, verpleegkundigen en ziekenwagens. Geen overbodige luxe in een fabriek waar bedienden en arbeiders de dagelijkse bevolking uitmaken, meer... dagelijks komen er nog eens ruim 1000 arbeiders van neven- en onderaannemers bij om er werken uit te voeren. Alles begon in het jaar 1963 toen de Waalse staalreus Sidmar zich als eerste staalfabriek in Vlaanderen kwam vestigen, met name tussen Gent en Zelzate, langs de huidige J.F. Kennedybaan. Prompt werd een Tijdelijke Handelsvereniging - bestaande uit LL&N De Meyer, Blaton en Bâtiments et Ponts opgericht voor de realisatie van de koudwalserij, de staal- fabriek en later, in 1972 de cokesfabriek. Eerst werd aangevangen met de ontginning van de bossen en de afbraak van 5 boerderijen die zich situeerden aan de rand van de site. Eén boerderijtje is er tot op vandaag blijven staan en huisvest er de enige boswachter (87 jaar!) die Arcelor-Mittal tot op vandaag in dienst heeft. Sidmar mocht dan wel een terrein ter beschikking hebben voor haar fabriek, een kantoorgebouw daarentegen was er nog niet... geen probleem dacht men toen en men liet het schip de Prins Boudewijn aanmeren aan de oever van het kanaal Gent-Terneuzen tegenover de fabrieksite. De toenmalige directie en haar bedienden hielden er jarenlang kantoor! Ook de arbeiders die de Tijdelijke Handelsvereniging had aangeworven kregen onderdak. De ruim 400 arbeiders van Italiaanse, Turkse en Franse origine verbleven op de werf in de daartoe opgerichte woon- en slaapvertrekken die de welluidende naam PANDOROSA kreeg toegewezen. Alle 6 Verzinkingslijn Sidgal 2 en 3 (aanvang montage van de staalconstructies) Ligne de galvanisation Sidgal 2 et 3 (début du montage des constructions métalliques)

7 Gentse haven, Arcelor-Mittal op kop! noodzakelijke levensvoorzieningen werd hen door de Tijdelijke Vereniging ter beschikking gesteld inclusief de dagelijkse maaltijden die door traiteur De maagd van Gent (de voorloper van het huidige Restaurant Den Hof te Zelzate) werd verzorgd. CEI De Meyer en met name het vroeger LL& N De Meyer is er sinds de oprichting van Sidmar onafgebroken aanwezig gebleven. Diverse nieuwe projecten volgden elkaar in de loop der jaren op, een kleine opsomming van grote projecten: - de beitserij 3 (De Meyer in combinatie met Democo) - Galtec, de eerste galvanisatielijn (De Meyer) - Sidgal 2 en 3, galvanisatielijnen (De Meyer in combinatie met CEI en Franki) - Kontinugieterij 1 (in combinatie met Franki) - Kontinugieterij 2 (in combinatie met CEI en Franki) - Refacties hoogovens A en B (CEI) Dé persoon die er van bij het eerste uur bij was is projectleider Jean Van Assel. Bijna onafgebroken heeft hij zijn carrière doorgebracht in en rond de Sidmarsite. Vanuit zijn permanent kantoor - bijgenaamd de boerderij - volgde hij dag na dag de werkzaamheden bij Sidmar op. Maar niet enkel bij Sidmar... in de wijde omgeving waren er nog bedrijven actief en werd beroep gedaan op aannemer De Meyer. Zo werden er in 1965 werken uitgevoerd bij Air Products, in 1966 werd het waterspaarbekken in Kluizen gerealiseerd, in 1972 de eerste 7 silo s bij Eurosilo en werden industriële werken uitgevoerd bij Ghent Coal, Kuhlmann (het huidig Nilefos), VFT Zelzate (het eerder Rutgers) en het chemisch bedrijf Sadaci. Vermeldenswaard is ook de betrokkenheid van De Meyer bij de bouw van de tunnel onder het kanaal Gent-Terneuzen te Zelzate die een aanvang nam in Tot op vandaag voert CEI-De Meyer dagelijks werken uit op de terreinen van Arcelor-Mittal. Deze opdrachten zijn soms Het werfteam electriciteitcentrale Siemens, van links naar rechts herkennen we: Mathias Craeymeersch, Andy Cornelissen, Hendrik Nijland, Koen Eysscher, Rudy De Cock (MBG), Emiel Rasschaert (MBG), Frank De Smedt en Aphrodite Van Steelant (MBG). klein te noemen, soms ook vrij omvangrijk. Met gemiddeld 25 arbeiders per dag werkzaam op de Sidmarsite kan CEI-De Meyer zich de naam huisaannemer van Sidmar toebedelen. Recent werd aangevangen met de bouw van de electriciteitcentrale, eveneens gelegen op terrein toebehorend aan Arcelor-Mittal. Deze electriciteitcentrale zal de nodige stroom leveren bij... jawel Arcelor-Mittal. Deze laatste zal dan weer de nodige brandstof leveren aan de electriciteitcentrale, met name het hoogoven- en convectorgas wordt door ondergrondse leidingen naar de centrale getransporteerd. De funderingsvoeten voor deze leidingen worden eveneens uitgevoerd door... jawel CEI-De Meyer! Voor de bouw van de electriciteitscentrale werd een combinatie opgericht met MBG. In ons volgend nummer van Etalage komen we hier uitgebreider op terug. De afgelopen 45 jaar is CEI-De Meyer onlosmakelijk verbonden gebleven aan het Gentse Havengebied, inzonderheid aan Arcelor-Mittal waar wij ruim de helft van haar fabrieksconstructies voor rekening mochten nemen. CEI-De Meyer kijkt hoopvol uit naar de komende jaren want Arcelor-Mittal denkt aan de bouw van een derde hoogoven... Cokesfabriek: kolenbunker nr. 12, gebouwd in prefab Usine de coke, bunker à charbon n 12, construit en préfabriqué 7

8 Jean JAN Van Assel In 1963 kwam Jan Van Assel als technisch bediende in dienst bij het toenmalig LL&N De Meyer (nu CEI-De Meyer). Hij werd ingelijfd bij de THV LL&N De Meyer Blaton Bâtiments & Ponts, gevestigd op de Sidmarsite. Jan werkte 45 jaar onafgebroken bij CEI-De Meyer waarvan 39 jaar op Sidmarprojecten. Door de jaren heen werkte Jan zich op tot projectleider. Met langzame pas zal Jan ons dit jaar uitwuiven want zijn pensioen wenkt. Het managementgebeuren draagt Jan over op zijn zoon Geert die voortaan de hoogovenfakkel brandend zal houden! Bedankt Jan, geniet nu maar een beetje en vergeet Sporting Lokeren niet want ook daar kunnen ze jou niet missen! 8 En 1963, Jan Van Assel a été engagé en qualité d employé technique au sein de l ancienne LL&N De Meyer (aujourd hui CEI-De Meyer). Il a été intégré dans la THV LL&N De Meyer Blaton Bâtiments & Ponts, établie sur le site de Sidmar. Jan a travaillé pendant 45 ans sans interruption chez CEI-De Meyer, dont 39 ans sur des projets Sidmar. Au fil des ans, Jan a évolué pour devenir chef de projet. Cette année, Jan va doucement réduire la pression, car sa pension approche. Jan passera le flambeau à son fils Geert, qui aura charge désormais de garder allumée la flamme du haut-fourneau! Merci Jan, profite donc de la vie et n oublie pas le Sporting Lokeren, car tu leur manquerais à eux aussi!

9 L industrie dans le port de Gand, Arcelor-Mittal en tête! Cette dernière décennie, la zone portuaire de Gand a subi de sérieux changements. Outre la construction de nouveaux docks (dont le Kluizendok), de nouveaux sites industriels ont été aménagés où de nouvelles entreprises sont venues s installer et des usines et fabriques industrielles se sont étendues. Le chef de file est assurément ici le géant de l acier ArcelorMittal, mieux connu sous le nom de Sidmar. CEI-De Meyer s.a. sous sa forme actuelle et CEI et De Meyer sous leur ancienne forme ne sont pas passées à côté de l expansion d ArcelorMittal, au contraire... Ce qui était jadis une région boisée de plus de 850 ha est aujourd hui devenu «le village Sidmar», car ce site peut être qualifié de «grand village» quand on sait que le site de Sidmar à lui seul dispose déjà de plus de 80 km de routes, de ses propres services de pompiers, d environnement et médical, y compris des médecins, infirmiers et ambulances. Ce n est pas un luxe dans une usine qui accueille chaque jour employés et ouvriers, auxquels s ajoutent quotidiennement plus de ouvriers d autres sociétés et sous-traitants pour y effectuer des travaux. Tout a commencé en 1963 lorsque le géant wallon de l acier Sidmar est venu installer une première usine métallurgique en Flandre, à savoir entre Gand et Zelzate, le long de l actuelle J.F. Kennedylaan. Une Société Momentanée composée de LL&N De Meyer, Blaton et Bâtiments et Ponts a rapidement été créée pour la réalisation du laminoir à froid, de l aciérie et plus tard, en 1972, de l usine de coke. Tout a commencé par le défrichement des forêts et la démolition de cinq fermes qui se situaient en bordure du site. Une seule petite ferme a subsisté jusqu à nos jours et abrite le seul garde forestier (87 ans!) qu Arcelor- Mittal a jusqu à présent conservé à son service. Sidmar a alors pu disposer d un terrain pour son usine, mais pas encore d immeuble de bureaux, par contre pas de problème, a-t-on pensé. Et on a amarré le navire «Prince Baudouin» sur la rive du canal Gand-Terneuzen en face du site industriel. La direction de l époque et ses employés y ont eu leurs bureaux durant des années! Le bateau a aussi abrité les ouvriers que la Société Momentanée avait embauchés. Les quelque 400 ouvriers d origine italienne, turque et française séjournaient alors sur le chantier dans les logements aménagés à cet effet, l ensemble ayant reçu le nom bien choisi de «Pandorosa». Tout le nécessaire était mis à leur disposition par la Société Momentanée, en ce compris les repas quotidiens qui étaient fournis par le traiteur «De maagd van Gent» (prédécesseur de l actuel restaurant Den Hof à Zelzate). CEI-De Meyer - et notamment l ancienne LL& N De Meyer - y est restée présente sans interruption depuis la fondation de Sidmar. Divers nouveaux projets se sont succédé au cours des années. Voici une petite énumération de grands projets: - La teinturerie 3 (De Meyer en association avec Democo) - Galtec, la première ligne de galvanisation (De Meyer) - Sidgal 2 et 3, lignes de galvanisation (De Meyer en association avec CEI et Franki) - La fonderie en continu 1 (en association avec Franki) - La fonderie en continu 2 (en association avec CEI et Franki) - Réfections des hauts-fourneaux A et B (CEI) LA personne présente dès la première heure est le chef de projet Jean Van Assel. Il a passé sa carrière quasi sans interruption sur et autour du site de Sidmar. Depuis son bureau permanent surnommé «la ferme» -, il a suivi jour après jour les activités de Sidmar. Mais pas seulement de Sidmar dans les environs, des entreprises étaient encore actives et faisaient appel à l entrepreneur De Meyer. Ainsi, des travaux ont été exécutés chez Air Products en 1965, le bassin de retenue de Kluizen a été réalisé en 1966, les 7 premiers silos ont été construits chez Eurosilo en 1972 et des travaux industriels ont été effectués chez Ghent Coal, Kuhlmann (l actuelle Nilefos), VFT Zelzate (anciennement Rutgers) et l entreprise chimique Sadaci. Il convient aussi de signaler l implication de De Meyer dans la construction du tunnel sous le canal Gand-Terneuzen à Zelzate, qui a débuté en Jusqu à présent, CEI-De Meyer exécute chaque jour des travaux sur les terrains d ArcelorMittal. Ces missions sont parfois «de faible envergure», mais parfois aussi relativement conséquentes. Avec une moyenne de 25 ouvriers actifs par jour sur le site de Sidmar, CEI-De Meyer peut s octroyer le nom «d entrepreneur maison de Sidmar». La construction de la centrale électrique a récemment commencé. Elle est aussi située sur le terrain appartenant à ArcelorMittal. Cette centrale électrique fournira le courant nécessaire à, mais oui, ArcelorMittal. Cette dernière fournira quant à elle le combustible nécessaire à la centrale électrique et notamment le gaz du haut-fourneau et du convecteur transporté vers la centrale par des canalisations aériennes. Les pieds de fondation pour ces canalisations sont également réalisés par, mais bien sûr, CEI-De Meyer! Pour la construction de la centrale électrique, une association a été créée avec MBG. Dans notre prochain numéro d Étalage, nous y reviendrons plus en détail. Ces 45 dernières années, CEI-De Meyer est restée indissociablement liée à la zone portuaire de Gand, et en particulier à ArcelorMittal, dont nous avons assuré plus de la moitié de la construction de ses usines. CEI-De Meyer a confiance en l avenir, car ArcelorMittal pense à la construction d un troisième haut-fourneau 9 < Verzinkingslijn Sidgal 2 en 3 / Ligne de galvanisation Sidgal 2 et 3

10 Opleiding en kwaliteit Formation et qualité Rupelmonde Om de kwaliteit van onze gerealiseerde projecten op een hoog peil te houden moeten de medewerkers goed en voldoende worden begeleid alsook de nodige bijscholingen (zowel intern als extern) krijgen. Een voorbeeld hiervan zijn de kolommen op de werf Rupelmonde die gebetonneerd zijn door een ploeg externe arbeiders onder de deskundige begeleiding van onze ploegbaas die hen de knepen van het betonneren heeft bijgebracht. Afin de maintenir à un haut niveau la qualité de nos projets réalisés, nos collaborateurs doivent être efficacement et suffisamment encadrés et suivre les recyclages nécessaires (tant internes qu externes). Un exemple: les colonnes sur le chantier Rupelmonde sont bétonnées par une équipe d ouvriers externes sous la direction de notre chef d équipe, qui leur a apprend les ficelles du bétonnage. 10

11 ... hoe je eenvoudig beveiligen..? Plaatsen van welfsels en hoe je eenvoudig beveiligen tegen valgevaar... Op bijna al onze werven word je met hetzelfde probleem geconfronteerd:... er moeten welfsels geplaatst worden, maar er is nergens een mogelijkheid om je veiligheidsharnas aan vast te maken, wat te doen..? Sinds kort worden op een aantal werven (Sint-Lukas en Hanzepark) welfselklemmen gebruikt. Deze fungeren als ankerpunt en kunnen zeer eenvoudig worden vastgeklemd, zonder dat er enig boorwerk komt bij kijken. Ze zijn ook reeds uitgerust met een antivaltoestel. Je hoeft dus enkel nog de welfselklem vast te klemmen en je harnas vast te maken en je kan in alle veiligheid welfsels plaatsen!... comment se protéger facilement..? La pose de voûtes et comment se protéger facilement contre le risque de chute Sur presque tous nos chantiers, nous rencontrons le même problème :... des voûtes doivent être posées, mais aucune possibilité de fixer quelque part le harnais de sécurité. Que faire? Depuis peu, nous utilisons des pinces à voûte sur plusieurs chantiers (Sint-Lukas et Hanzepark). Elles servent de point d ancrage et peuvent se fixer très facilement, sans aucun travail de forage supplémentaire. Elles sont aussi déjà équipées d un dispositif antichute. Il vous suffit donc de fixer la pince à voûte et d y accrocher votre harnais. Vous pouvez ensuite poser des voûtes en toute sécurité! 11

12 Projecten - Projets 3 1. ALGEMEEN 12 Immo BAM werd door de Koninklijke BAM Groep als vastgoedontwikkelaar voor de Belgische markt aangeduid. Door haar centrale ligging te Brussel kan Immo BAM immers een goede link leggen met haar belangrijkste Belgische aannemerszusters binnen de BAM groep, m.n. CEI Demeyer NV (Brussel en Eke), Société de Travaux Galère SA (Chaudfontaine en Charleroi) en Interbuild NV (Wilrijk). Een vastgoedproject ontwikkelen betekent in de dagdagelijkse praktijk voor Immo BAM het volgende: Een project opsporen en definiëren De financiële haalbaarheid van het gedefinieerde project in zijn globaliteit onderzoeken De markt onderzoeken naar de interesse in het project Zoeken naar eventuele partners voor de ontwikkeling van grote of specifieke projecten Een bouwteam van architecten en studiebureaus samenstellen die het project ontwerpen met aandacht voor alle aspecten van een modern bouwproces: architecturale kwaliteit, maximale integratie van architectuur, stabiliteit en speciale technieken, conformiteit aan geldende voorschriften, opstellen van goede uitvoeringsdossiers enz... Optimalisatie van het financiële en fiscale luik van het project Het indienen en bekomen van de nodige bouwvergunningen voor het project Het project voorfinancieren tegen competitieve voorwaarden Het project daadwerkelijk bouwen met kwalitatieve en draagkrachtige aannemers Het project commercialiseren via verkoop of verhuur van de gerealiseerde gebouwen, in samenwerking met aangesproken makelaars en notarissen Alleen al door de vergunningsproblematiek en het groot aantal betrokken partijen, wordt er zeker voor de grotere projecten vaak een lang voortraject afgelegd alvorens effectief in bouwfase te gaan. Immo BAM moet dus meer dan haar zusters aannemers een langetermijnvisie opbouwen wil ze in de komende jaren omzet en dus bestaansrecht genereren. Naast de projecten in portefeuille en die nu in uitvoering zijn of spoedig gaan, is Immo BAM dus steeds op zoek naar nieuwe opportuniteiten en worden vele projecten van verschillend allooi onderzocht. Voor de realisatie van haar projecten kan Immo BAM rekenen op een relatief klein maar zeer dynamisch team waarin expertise in verschillende domeinen, werkkracht en ervaring een goed evenwicht vinden. In alfabetische volgorde: Carla Driege (secretariaat), Michaël Van Beersel (jr. project manager), Paul Depreter (afgevaardigd bestuurder), Steve Dalemans (boekhouding), Wim Straetmans (development manager). Bovendien kan Immo BAM ook rekenen op de centrale diensten van CEI Demeyer NV, met wie ze de kantoren in Brussel deelt. 2. EEN GREEP UIT DE LOPENDE PROJECTEN 1. Sohie Wat: appartementen (22) en ééngezinswoningen (12) Waar: Evere, Partner: GOMB (Gewestelijke Ontwikkelings- Maatschappij Brussels Hoofdstedelijk Gewest) Bouwteam: Aannemer: CEI Demeyer NV Commercialisatie: GOMB en Immo BAM Planning: a) voortraject: b) bouw appartementen: april 2008 maart Jorez Wat: appartementen (34) Waar: Anderlecht, Jorezstraat Partner: GOMB (Gewestelijke Ontwikkelings- Maatschappij Brussels Hoofdstedelijk Gewest) Bouwteam: Aannemer: CEI Demeyer NV Commercialisatie: GOMB en Immo BAM Planning: a) voortraject: b) bouw appartementen: juni 2007 maart Bara De Lijn Wat: gemengd project kantoren (8000m2) en appartementen (147) Waar: Anderlecht; Barastraat, Veeartsenstraat, Eloistraat, Herzieningslaan Partner: GOMB (Gewestelijke Ontwikkelings- Maatschappij Brussels Hoofdstedelijk Gewest) Bouwteam: DDS & Partners (architect), Establis (stabiliteit), R. Boydens (speciale technieken), Avantgarden (groenaanleg), JNC International (wegenis) Aannemer: CEI Demeyer NV Commercialisatie: nog te bepalen Planning: a) voortraject: oktober 2006 juni 2008 b) bouw kantoren: juni 2007 juni 2010 c) bouw appartementen: januari 2009 juni Hanzepark Wat: appartementen (165) en ééngezinswoningen (48) in een oase van groen en water Waar: Brugge, Noorweegse Kaai aan de Damse Vaart Partner: ING RED Bouwteam: Buro II (architect en speciale technieken), Establis (stabiliteit), Jos Dumoulin (wegenis en groenaanleg) Aannemer: CEI Demeyer NV Commercialisatie: Dewaele vastgoed en advies, Immo Lescrauwaet Planning: a) voortraject: 2004 maart 2009 b) bouw appartementen: januari 2008 juni 2011 c) bouw woningen: nog te bepalen

13 généralités Immo BAM s.a. a été désignée promoteur immobilier sur le marché belge par le Royal BAM Group. Grâce à sa situation centrale à Bruxelles, Immo BAM peut en effet collaborer de façon efficace avec ses principales sociétés-sœurs belges au sein du groupe BAM, et notamment CEI- De Meyer s.a. (Bruxelles et Eke), Galère s.a. (Chaudfontaine et Charleroi) et Interbuild s.a. (Wilrijk). Pour Immo BAM, promouvoir un projet immobilier signifie dans la pratique quotidienne: Identifier et définir un projet Étudier la faisabilité financière du projet défini dans sa globalité Explorer le marché sur le plan de l intérêt manifesté pour le projet Chercher d éventuels partenaires pour le développement de projets de grande envergure ou bien spécifiques Composer une équipe de construction constituée d architectes et de bureaux d études qui conçoivent le projet en fonction de tous les aspects d un processus de construction moderne : qualité architecturale, intégration maximale de l architecture, stabilité et techniques spéciales, conformité aux prescriptions en vigueur, élaboration de bons dossiers d exécution, etc. Optimiser le volet financier et fiscal du projet Introduire et obtenir les permis de bâtir requis pour le projet Préfinancer le projet à des conditions compétitives Construire le projet avec des entrepreneurs de qualité et ayant suffisamment de moyens Commercialiser le projet via la vente ou la location des bâtiments réalisés, en collaboration avec les agents et les notaires. Rien qu en raison du problème des permis et du grand nombre de parties impliquées, il est souvent nécessaire de peaufiner la préparation des plus grands projets avant d entamer effectivement la phase de construction. Immo BAM doit donc plus que ses sociétés-sœurs développer une vision à long terme si elle veut générer un chiffre d affaires et donc maintenir son existence dans les années à venir. Outre les projets en portefeuille et qui sont ou seront bientôt en exécution, Immo BAM est donc toujours à la recherche de nouvelles opportunités et de nombreux projets plus ou moins importants sont à l étude. Pour la réalisation de ses projets, Immo BAM peut compter sur une équipe relativement petite, mais très dynamique, où le savoir-faire dans différents domaines, la force de travail et l expérience trouvent un bon équilibre. Steve Dalemans (comptabilité), Paul Depreter (administrateur délégué), Carla Driege (secrétariat), Wim Straetmans (development manager), Michaël Van Beersel (jr. project manager), En outre, Immo BAM peut compter sur les services généraux de CEI-De Meyer s.a, avec qui elle partage les bureaux à Bruxelles. 2. UN aperçu des projets En cours 1. Sohie Quoi: appartements (22) et maisons unifamiliales (12) Où: Evere, Partenaire: SDRB (Société de Développement pour la Région Bruxelles-Capitale) Équipe de construction: Entrepreneur: CEI-De Meyer s.a. Commercialisation : SDRB et Immo BAM Planning: a) préparation du projet b) construction appartements: avril mars Jorez Quoi: appartements (34) Où: Anderlecht, rue Jorez Partenaire: SDRB (Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale) Équipe de construction: Entrepreneur: CEI-De Meyer s.a. Commercialisation: SDRB et Immo BAM Planning: a) préparation du projet b) construction appartements: juin mars Bara De Lijn Quoi: projet mixte bureaux (8.000m²) et appartements (147) Où: Anderlecht, rue Bara, rue des Vétérinaires, rue Eloi, boulevard de la Révision Partenaire: SDRB (Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale) Équipe de construction: DDS & Partners (architecte), Establis (stabilité), R. Boydens (techniques spéciales), Avantgarden (aménagement des espaces verts), JNC International (voirie) Entrepreneur: CEI-De Meyer s.a. Commercialisation: encore à définir Planning: a) préparation du projet: octobre 2006 juin 2008 b) construction des bureaux: juin 2007 juin 2010 c) construction des appartements: janvier 2009 juin Hanzepark Quoi: appartements (165) et maisons unifamiliales (48) dans une oasis de verdure et d eau Où: Bruges, Noorweegse Kaai aan de Damse Vaart Partenaire: ING RED Équipe de construction: Buro II (architecte et techniques spéciales), Establis (stabilité), Jos Dumoulin (voirie et aménagement des espaces verts) Entrepreneur: CEI-De Meyer s.a. Commercialisation: Dewaele vastgoed en advies, Immo Lescrauwaet Planning: a) préparation du projet: 2004 mars 2009 b) construction des appartements: janvier 2008 juin 2011 c) construction des maisons: encore à définir 13

14 BASF Antwerpen Uitvoeren van betonwerken. Réalisation de travaux de béton Realisaties 2007, Infra en industrie Doortocht De Leie Kortrijk Aanpassing van het tracé van de Leie en bouwen van nieuwe bruggen (in THV). Traversée de la Lys Courtrai Adaptation du tracé de la Lys et construction de nouveaux ponts (S.M.) Danone Rotselaar Uitbreiding van een waterzuiveringsinstallatie. Danone Rotselaar Extension de la station d épuration des eaux Station Evergem Aanleg perron en constructie van een toegangshelling voor anders-validen Gare d Evergem Construction d un quai et d une rampe d accès pour les handicapés 14

15 Snepkaai fase 2 Gent Vernieuwen vertakking Snepbrug fase 2, renovatie Snepkaai en Leiebrug. Snepkaai phase 2 Gand Rénovation du Sneppebrug - phase 2 Réalisations 2007, Infra et industrie Danone Rotselaar Uitbreiding van een waterzuiveringsinstallatie. Bouwheer: Danone nv Bocht van Leuven Leuven (Holsbeek) Bouwen van een verbindingsbocht op de spoorlijnen 35 & 36 Boucle de Louvain Louvain (Holsbeek) Construction d une boucle de liaison ferroviaire - Lignes 35 et 36 Metrostation Vandenheuvel St. Jans Molenbeek Bouwen van het metrostation Vandenheuvel en aangrenzende tunnels Station de métro Vandenheuvel Molenbeek St-Jean Construction de la station de métro Vandenheuvel et des tunnels y afférents Groene Banaan Gent Zeehaven Aanleg van werksporen «Groene Banaan» Port maritime Gand Construction d une voie ferroviaire 15

16 Ter Vlierbeke Leuven (Kessel-Lo) Bouwen van een woon- en zorgcentrum. Ter Vlierbeke Louvain (Kessel-Lo) Construction d un centre de logements et de soins Realisaties 2007, gebouwen VRT Brussel Aanpassingen VRT-gebouwen VRT Bruxelles Rénovation des bâtiments de la VRT Les Acacias Anderlecht Bouwen van een appartementsgebouw Les Acacias Anderlecht Construction d un complexe d appartements Les Sables Braine L Alleud Bouwen van een appartementsgebouw Les Sables Braine L Alleud Construction d un complexe d appartements 16

17 Réalisations 2007, bâtiments Koninklijke Militaire School - Brussel Bouwen van een nieuw academisch complex en renovatie van bestaande gebouwen Ecole Royale Militaire - Bruxelles Construction d un nouveau complexe académique et rénovation des bâtiments existants La Mondiale Hotel The Dominican Bouwen van een hotel, commerciële ruimten en luxe-appartementen. La Mondiale Hôtel The Dominican Construction d un hôtel, espaces commerciaux et appartements de luxe. Le jardin de Nôtre Dame Braine L Alleud Bouwen van een appartementsgebouw incl. commerciële ruimten Le Jardin de Notre-Dame Braine L Alleud Construction d un complexe d appartements y compris espaces commerciaux Sterrenveld Wezembeek-Oppem Ecologische en duurzame renovatie van het gebouw Sterrenveld Sterrenveld Wezembeek-Oppem Rénovation écologique et durable du bâtiment Sterrenveld 17

18 EXPO 58 De Wereldtentoonstelling van Brussel, die in de omgang Expo 58 werd genoemd, werd 50 jaar geleden bezocht door 42 miljoen bezoekers. Het park werd in een recordtempo opgebouwd, door bijna arbeiders die in slechts drie jaar tijd een gebied van 2 km² volbouwden in het Heizelpark, in het noord-westen van Brussel. Vandaag rest er op de Heizelvlakte alleen nog het Atomium, het Amerikaans Theater, en? En het Onze-Lieve-Vrouw-Lyceum te Genk dat na afloop van de Wereldtentoonstelling een nachtelijke reis onder politiebegeleiding overleefde vanuit Brussel. Dit gebouw, dat aanvankelijk het Canadese paviljoen was, werd gebouwd door het toenmalige CEI. Inderdaad, wij bouwden voor Expo 58 niet alleen het Canadese paviljoen, een voor die tijd uiterst moderne constructie: een grote doorzichtige modulaire stalen doorkijkdoos met aan kabels opgehangen trappen die goed zichtbaar waren aan de buitenkant, maar ook het paviljoen van Monaco met een prachtige exotische tuin. Verder maakten wij deel uit van de THV die instond voor de bouw van alle hoogspanningscabines en aanverwante elektrische voorzieningen die het gehele tentoonstellingspark van energie moesten voorzien. Ook bij de bouw van het paviljoen van de Burgerlijke Bouwkunde waren wij betrokken. Het was één van de meest geslaagde realisaties, zowel door de elegantie van het ontwerp als door de stoutmoedigheid van de technische oplossingen gevonden voor de diverse stabiliteitsproblemen. En ten slotte droegen wij ook ons steentje bij bij de bouw van het paviljoen van het Vervoer en de Energie van Belgisch Congo, één van de zeven paleizen, gesitueerd rond een tropische tuin. Interesse om dit stukje Belgische geschiedenis verder te ontdekken? Breng dan een bezoekje aan de tentoonstelling die momenteel loopt in het Atomium en dit nog tot 19 oktober 2008 en misschien vind je nog wel een spoor van onze illustere collega s (neem er een foto van, stuur deze naar Karin Vandeput en win een fantastische Expo 58- prijs). Onze-Lieve-Vrouw-Lyceum te Genk 18

19 L Exposition Universelle de Bruxelles, couramment appelée Expo 58, a reçu il y a cinquante ans, 42 millions de visiteurs. Le parc a été construit, en un temps record, par ouvriers qui, en trois ans seulement, ont érigé des constructions sur un domaine de 2 km² dans le parc du Heysel, au nord-ouest de Bruxelles. Il ne reste à ce jour au Heysel que l Atomium et le Théâtre américain. Pour l Expo 58, nous avons construit non seulement le pavillon de Monaco avec un magnifique jardin exotique, mais aussi le pavillon canadien, qui était pour l époque résolument moderne: une sorte de kaléidoscope modulable en acier et d une grande transparence, avec des escaliers extérieurs suspendus à des câbles. Après l Exposition Universelle, ce pavillon canadien a «survécu» et a été transporté de nuit, sous la surveillance de la police, au lycée Notre-Dame à Genk. En outre, nous faisions partie de la société momentanée qui a exécuté les cabines haute tension et les installations électriques qui devaient alimenter en énergie tout le parc des expositions. Nous avons également participé à la construction du pavillon du Génie Civil. C était une des réalisations les plus réussies, tant sur le plan de l élégance du projet que de l audace des solutions techniques répondant aux divers problèmes de stabilité. Enfin, nous avons aussi contribué à la construction du pavillon de Transport et de l Energie du Congo belge, un des sept palais situés autour d un jardin tropical. Envie de découvrir plus avant ce chapitre de l Histoire belge? Visitez alors l exposition qui a lieu actuellement à l Atomium et ce, jusqu au 19 octobre Vous y trouverez peut-être la trace de nos illustres collègues (prenez une photo, envoyez-la à Karin Vandeput et gagnez un fantastique prix Expo 58). Onze-Lieve-Vrouw-Lyceum te Genk Aan kabels opgehangen trappen Escaliers suspendus à des câbles 19

20 20 Eerste steen project Hanzepark La première pierre du projet Hanzepark Op donderdag 26 juni 2008 had een persconferentie plaats in combinatie met een eerste steenlegging op de site van het Hanzepark in Brugge. Het was de Brugse schepen, Mercedes Van Volcem die het truweel in de hand nam en de eerste steen metste en dit onder het goedkeurend oog van P.Depreter (Immo Bam) en F. Adriaensen (ING Real Estate). Immo Bam en ING Real Estate vormen samen de THV Noorweegse Kaai die de bouwheer is van het project. De werken worden uitgevoerd door CEI De Meyer. Le jeudi 26 juin 2008 s est tenue une conférence de presse à l occasion de la pose de la première pierre sur le site du Hanzepark à Bruges. Mercedes Van Volcem, Echevin de Bruges, a pris elle-même la truelle et a maçonné la première pierre, sous l œil approbateur de P. Depreter (Immo BAM) et de F. Adriaensen (ING Real Estate). Immo BAM et ING Real Estate forment ensemble la THV Noorweegse Kaai qui est maître de l ouvrage du projet. Les travaux sont exécutés par CEI-De Meyer. Brigitte Grouwels, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest legde op 18 maart 2008 de eerste steen van Terranova. Haar collega-minister Guy Vanhengel stak haar een handje toe! Terranova is een ambitieus samenwerkingsproject - voor een deel gefinancierd door de Vlaamse overheid - tussen de Hogeschool Universiteit Brussel (HUB) en de Brusselse kliniek Sint-Jan. Het is een innovatief medisch-sociaal gezondheids- en welzijnscentrum in hartje Brussel waar specifieke doelgroepen toegang krijgen tot een laagdrempelige en kwalitatieve, ambulante zorg. In het gebouw krijgen verschillende welzijns- en gezondheidsvoorzieningen onderdak: een geriatrisch dagcentrum, een huisartsenwachtpost, een educatiecentrum over diabetes en obesitas, een centrum voor preventieve geneeskunde en een centrum ontwikkelingsonderzoek voor kinderen. Ook de Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad, een kinderdagverblijf en een hoorcentrum zullen er onderdak vinden. Terranova situeert zich in de Blekerijstraat in Brussel. CEI- De Meyer is er hoofdaannemer. De werf wordt opgevolgd door Guy Sucaet (projectleider) en Luc Mahieu (werfleider). Als alles naar wens verloopt zou in het voorjaar 2009 Terranova haar deuren openen. Brigitte Grouwels, Secrétaire d État de la Région de Bruxelles-Capitale, a posé le 18 mars 2008 la première pierre de Terranova. Son collègue, le Ministre Guy Vanhengel lui a donné un petit coup de main! Terranova est un ambitieux projet de collaboration en partie financé par les autorités flamandes entre la Hogeschool Universiteit Brussel (HUB) et la clinique bruxelloise Saint- Jean. Il s agit d un centre médico-social de santé et de bien-être innovateur au cœur de Bruxelles. Des groupes-cibles spécifiques y ont accès à des soins ambulatoires abordables et de qualité. Le bâtiment abrite différentes unités de bien-être et de santé : un centre gériatrique de jour, un poste de garde pour médecins traitants, un centre éducatif sur le diabète et l obésité, un centre de médecine préventive et un centre de recherche et de développement pour les enfants. Le Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad, une garderie pour enfants et un centre auditif s y installeront également. Terranova se situe rue de la Blanchisserie à Bruxelles. CEI-De Meyer y est l entrepreneur principal. Le chantier est suivi par Guy Sucaet (chef de projet) et Luc Mahieu (chef de chantier). Si tout se déroule comme prévu, Terranova devrait ouvrir ses portes au printemps Op vrijdag 25 april 2008 kwamen onder impuls van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging 45 leerlingen en hun leerkrachten een bezoek brengen aan de werf Museumsite te Leuven. Vlaams minister Patricia Ceysens vergezelde de leerlingen van de Gemeentelijke Basisschool Leefdaal & Gemeenteschool Bertem ( t Zonneveld). De bezoekers kregen er uitleg over het reilen en zeilen op een bouwwerf: - horen en zien hoe er vandaag gebouwd wordt - wie er allemaal op zo n werf werkt en wat iedereen doet - welke machines en materialen er nodig zijn om te bouwen: hoe er vandaag duurzaam gebouwd wordt en hoe we spaarzaam omgaan met energie Het was een leuk en voor de leerlingen een op maat gemaakt bezoek! Le vendredi 25 avril 2008, sous l impulsion de la Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging, 45 élèves et leurs professeurs ont visité le chantier du Museumsite à Louvain. Le ministre flamand Patricia Ceysens accompagnait les élèves de l Ecole préparatoire Communale de Leefdaal et de l Ecole Communale de Bertem ( t Zonneveld). Les visiteurs ont reçu une explication détaillée sur le fonctionnement d un chantier de construction: - entendre et voir comment on construit de nos jours - qui travaille sur un chantier et que fait chacun - quels sont les matériaux et machines nécessaires pour construire : comment construire aujourd hui de façon durable tout en économisant l énergie Une visite sur mesure pour tous les élèves qui l ont beaucoup appréciée.

Wie zijn wij? Qui sommes-nous?

Wie zijn wij? Qui sommes-nous? Projectbrochure Brochure promoteurs 2015 Wie zijn wij? Grando Keukens is in België een vertrouwd merk. Met een landelijk netwerk van prachtige toonzalen bedienen wij de keukenmarkt. Gericht op: - Verkoop

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 03.02.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6073 Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

CATALOGUS / CATALOGUE

CATALOGUS / CATALOGUE CATALOGUS / CATALOGUE LA SOCIÉTÉ EUROPOCHETTE HET BEDRIJF [ NL ] Wat 10 jaar geleden aarzelend begon, groeide voor Europochette uit tot een succesverhaal. Met het uitvinden van het bestekzakje gaf Europochette

Nadere informatie

Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten

Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten Breevast Belgium ontwikkelt, realiseert en beheert kantoren, commercieel en residentieel vastgoed in België en Luxemburg.

Nadere informatie

The professional s choice!

The professional s choice! GEEF UW PROJECT KLEUR COLORIEZ VOTRE PROJET The professional s choice! Geef persoonlijkheid aan uw voegwerk Een gevel bestaat voor 15 à 20% uit voegen. Die spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J.

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. 07-02-2012 Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. Louis De moeilijkheden van de permanente opleiding in een grote

Nadere informatie

FAIRE DU SPORT. Final.indd 56 3/11/2011 10:36:20

FAIRE DU SPORT. Final.indd 56 3/11/2011 10:36:20 56 FAIRE DU SPORT Final.indd 56 3/11/2011 10:36:20 SPORTBEOEFENING 57 Final.indd 57 3/11/2011 10:36:21 Le centre sportif / Het sportcentrum Le centre sportif met à disposition de ses membres des salles

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

SOFRECOM. Fiche. Station de pompage de Milsaucy - Herstal. Pompstation van Milsaucy - Herstal

SOFRECOM. Fiche. Station de pompage de Milsaucy - Herstal. Pompstation van Milsaucy - Herstal Station de pompage de Milsaucy - Herstal Construction d une station de pompage à Herstal en rive gauche de la Meuse, assortie d égouts-collecteurs à grande profondeur. Les trois pompes y immergées ont

Nadere informatie

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU Il faisait beau le samedi 26 septembre pour le premier Jardin Ouvert de la saison! Cette activité organisée par les jardiniers de Molenbabbel, qui sont à l origine de

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN Brussel, 20 oktober 2015 NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN BETREFT: voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

LUTGARDIS DEVELOPMENT FASERING / PHASAGE LUTGARDIS 22/10/2014 22/10/2014

LUTGARDIS DEVELOPMENT FASERING / PHASAGE LUTGARDIS 22/10/2014 22/10/2014 LUTGARDIS DEVELOPMENT 22/10/2014 1 BESTAANDE TOESTAND VOOR DE WERKEN / SITUATION EXISTANTE AVANT TRAVAUX F A CH B C E D1 D2 D KDV JH Kinderdagverblijf (KDV)/Crèche 44m² Secundaire school (SS)/ Ecole secondaire

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD DOC 54 2668/005 DOC 54 2668/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 november 2017 9 novembre 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale?

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale? Let s Move Loterie Nationale Service des Ressources Humaines Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail Nationale Loterij Dienst Human Ressources Interne Dienst voor Preventie en Bescherming

Nadere informatie

des Ingénieurs-Conseils C.Ir. FABI - KVIV Raadgevend Ingenieurs à partir du 1 janvier 2014 vanaf 1 januari 2014

des Ingénieurs-Conseils C.Ir. FABI - KVIV Raadgevend Ingenieurs à partir du 1 janvier 2014 vanaf 1 januari 2014 MISSION A Constructions industrielles (Missions d ensembles) OPDRACHT A Industriële constructies (Geheelopdrachten) A Classe - Klasse 1 2 3 4 5 a = 9,0192 11,4255 13,5747 15,4350 17,4016 b = -0,0854-0,0814-0,0875-0,0896-0,0913

Nadere informatie

SEPT FONTAINES POUR LA SENNE ZEVEN FONTEINEN VOOR DE ZENNE HET BEURSPLEIN

SEPT FONTAINES POUR LA SENNE ZEVEN FONTEINEN VOOR DE ZENNE HET BEURSPLEIN PLACE DE LA BOURSE Une Nouvelle place Une endroit de fêtes et de manifestations Une scène de joie et de colère Des colonnes baroques d eau La «mexican wave» HET BEURSPLEIN Een nieuw plein Een plek van

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur.

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa brievenbussen blinken niet alleen uit door hun stijlvol design. Ze zijn ook functioneel,

Nadere informatie

Herbevestigd BGV /

Herbevestigd BGV / Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging Secrétaire d Etat à l Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative Antwoord op de parlementaire

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

réalités? de Molenbeek-Saint-Jean centre public d action sociale Mythes ou

réalités? de Molenbeek-Saint-Jean centre public d action sociale Mythes ou Mythes ou réalités? centre public d action sociale de Molenbeek-Saint-Jean Éditeur responsable : Roland Vandenhove, Président du CPAS de M-S-J Mai 2017 - Ne pas jeter sur la voie publique Rue A. Vandenpeereboom

Nadere informatie

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles?

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelles sont les missions de votre service? Où travaillez-vous? Comment votre service

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Employment Monitor Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Methodologie Werkgevers N=500 Telefonische interviews Interviews met HR professionals Representatieve steekproef (Graydon) op basis

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de

Koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de Arrêté royal du 14 mai 1991 fixant les revances à percevoir visées à l'article 20 la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises gardiennage, sur les entreprises sécurité et sur les services internes gardiennage

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING Quatre-vingts ans d expérience en aménagement de magasin L agencement de votre magasin vous rappelle les années 70? Vous ouvrez prochainement une nouvelle boutique?

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016 Planning events 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016 Vous cherchez de nouveaux talents pour compléter votre équipe? Informez-vous sur les mesures d embauche pour réduire vos charges salariales. Rencontrez des

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

RESIDENTIE GAUTHIER. Residentie Residence Gauthier Ter Duinenlaan 13 I B-8670 Koksijde. Folder Gauthier DRUK 2014.indd 1

RESIDENTIE GAUTHIER. Residentie Residence Gauthier Ter Duinenlaan 13 I B-8670 Koksijde. Folder Gauthier DRUK 2014.indd 1 RESIDENTIE GAUTHIER Residentie Residence Gauthier Ter Duinenlaan 13 I B-8670 Koksijde Folder Gauthier DRUK 2014.indd 1 7/08/14 09:35 Folder Gauthier DRUK 2014.indd 2 7/08/14 09:35 BESTE KLANT Mag ik u

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2010 MONITEUR BELGE 50359 VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2633 [C 2010/35519] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

UNITE 26 : On a joué, on a nagé, on a chanté!

UNITE 26 : On a joué, on a nagé, on a chanté! UNITE 26 : On a joué, on a nagé, on a chanté! Oefening 1: Cherchez les phrases dans le texte. Ecrivez les phrases sans fautes. Zoek volgende zinnen in de tekst. Schrijf ze correct over. - In de namiddag,

Nadere informatie

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE 83/00 A 23/70 GG/MDV/BL Trad. wdg Bruxelles, le 13 octobre 1983. NOTE AUX MEMBRES DU BUREAU. Concerne : Financement de la Sécurité Sociale. La F.G.T.B. a répété

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50.

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50. CONTEXTE 1.3 Une erreur dans la facture 1. Lisez les nombres productief kaartjes - klassikaal Zie Fiches à découper. Aantal setjes = 1. Elke leerling krijgt een kaartje. Ze lopen rond in de klas en houden

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Bouwen:

Opleiding Duurzaam Bouwen: Opleiding Duurzaam Bouwen: Duurzamer werfbeheer Leefmilieu Brussel Feedback Belle-vue Brouwerijen Florence Hoffmann L ESCAUT ARCHITECTURE Formation Bâtiment Durable : Gestion de chantier plus durable Bruxelles

Nadere informatie

Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee. Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen.

Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee. Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen. Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen. In mijn strategische visie schets ik de toekomst van ons leger.

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

SNCB. - Installations en panne. NMBS. - Defecte installaties.

SNCB. - Installations en panne. NMBS. - Defecte installaties. Vraag nr. 2139 van de heer volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen van 10 februari 2017 aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen NMBS.

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s 2 0 1 0-2 0 1 1 HOUTCASSETTES VAN OLYMPIA : EEN BEREDENEERDE KEUZE! UW KEUZE VOOR FUNCTIONALITEIT De houtcassettes

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

Veilig werken? Da s kinderspel! Travailler en toute sécurité? Un jeu d enfant!

Veilig werken? Da s kinderspel! Travailler en toute sécurité? Un jeu d enfant! Onze kinderen zijn onze grootste schatten. We proberen ze zo goed mogelijk af te schermen van alle potentiële gevaren. Maar met onze eigen veiligheid springen we vaak minder zorgzaam om. Met als uitgangspunt

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

elke hap telt! 11 mei 2012 doe mee! participe! Chaque bouchée compte! 11 mai 2012 World Fair Trade Day

elke hap telt! 11 mei 2012 doe mee! participe! Chaque bouchée compte! 11 mai 2012 World Fair Trade Day elke hap telt! 11 mei 2012 doe mee! participe! Chaque bouchée compte! 11 mai 2012 World Fair Trade Day doe mee!! Zet op vrijdag 11 mei, op de vooravond van de World Fair Trade Day, eerlijke handel flink

Nadere informatie

Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel

Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel Parcours cyclistes au delà des trois frontières ayant pour thème «Des romains à la pomme». 1. Partners / Partenaires

Nadere informatie

Avec la traditionnelle réception du Nouvel An, nous entamons. ensemble une nouvelle année de travail. Les réceptions sont

Avec la traditionnelle réception du Nouvel An, nous entamons. ensemble une nouvelle année de travail. Les réceptions sont Speech Steven Vandeput Nieuwjaarsreceptie 19 januari. Dames en heren, Mesdames et messieurs, Avec la traditionnelle réception du Nouvel An, nous entamons ensemble une nouvelle année de travail. Les réceptions

Nadere informatie

pendant le mieux serait de il vaut mieux

pendant le mieux serait de il vaut mieux en fin de sinon le passe-temps favori le lundi après-midi un dîner de famille grave pendant le mieux serait de il vaut mieux il est facile de il m arrive de j ai appris à parler français de toute façon

Nadere informatie

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT»

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Paragraphe Page Langue Questions Réponses 1 Généralités Français Votre intention est-elle de travailler avec un seul consultant (personne)

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 66892 MONITEUR BELGE 20.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre de l Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 16 de l arrêté royal du 23 septembre

Nadere informatie

RailTime : l info vous accompagne!

RailTime : l info vous accompagne! RailTime : l info vous accompagne! Internet, affiches horaires, annonces sonores, tableaux d affichage, télétexte, GSM Votre info en direct du rail À quand le prochain train? Sur quelle voie? Est-il à

Nadere informatie

Parts de marché / Maarktaandelen

Parts de marché / Maarktaandelen Les marchés du gaz et de l électricité en région de Bruxelles-Capitale en chiffres De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers Parts de marché / Maarktaandelen

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Taalregels. Praten, hebben, zijn, gaan, De werkwoorden

Taalregels. Praten, hebben, zijn, gaan, De werkwoorden Taalregels In dit grammaticaoverzicht kun je kiezen uit: S Volgorde in de Franse zin S Man, huis, deur, en zwaar, geel, zelfst. naamwoord en bijv. naamwoord S Le, la, les, de lidwoorden S Praten, hebben,

Nadere informatie

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk?

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Korte inhoud En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Les résultats de resultaten Odette Wlodarski An Rommel 1. Méthodologie 2. Les répondants 3. L expérience des jeunes stage 4.

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Michel FlamÉe

WOORD VOORAF. Michel FlamÉe WOORD VOORAF Michel FlamÉe Voorzitter van CEPANI CEPANI, het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie, en de nationale organisatie van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), hebben op 17 januari

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie.

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Artikel 1. Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1726/002 DOC 54 1726/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 april 2016 12 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

P ARKING. Salle de démonstration Cisco Boulevard du Régent, 43-44 - 1000 Bruxelles. Cisco demonstratieruimte Regentlaan, 43-44 - 1000 Brussel

P ARKING. Salle de démonstration Cisco Boulevard du Régent, 43-44 - 1000 Bruxelles. Cisco demonstratieruimte Regentlaan, 43-44 - 1000 Brussel Salle de démonstration Cisco Boulevard du Régent, 43-44 - 1000 Bruxelles Veuillez garder votre ticket de parking, nous y apposerons un cachet afin que vous puissiez sortir du parking sans frais Gelieve

Nadere informatie

75564 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

75564 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 75564 MONITEUR BELGE 25.07.2017 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE [2017/203666] Pouvoir judiciaire Tribunal du travail d Anvers arrondissement Limbourg

Nadere informatie

Zou het mogelijk zijn om ophelderingen te krijgen betreffende het aktueel aandeelhouderschap.

Zou het mogelijk zijn om ophelderingen te krijgen betreffende het aktueel aandeelhouderschap. Echange avec Monsieur Devries du 29 mars 2017 : Geachte heer Devries Zou het mogelijk zijn om ophelderingen te krijgen betreffende het aktueel aandeelhouderschap. Sedert het terugkoop van de verkooprechten

Nadere informatie