Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Profiel. Ontwikkeling. Werkgevers & rollen. Naam: Suzanne van Hulten Woonplaats: Amsterdam Geboortejaar: 1973

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Profiel. Ontwikkeling. Werkgevers & rollen. Naam: Suzanne van Hulten Woonplaats: Amsterdam Geboortejaar: 1973"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: Suzanne van Hulten Woonplaats: Amsterdam Geboortejaar: 1973 Profiel Profiel adviseur: positief en energiek, mens- en resultaatgericht, analytisch en integraal sterk. Werken voor de non-profitsector is een bewuste keuze; ik voel me verbonden met de maatschappelijke opgave in deze sector. De afgelopen jaren heb ik in opdracht van Raden van Bestuur, directie en management als adviseur helderheid en scherpte weten te brengen in toekomstplannen, besluitvorming en veranderingen. Ook ben ik ad interim ingezet als project/programmamanager om deze plannen samen te realiseren of als organisatie meer proactief te kunnen opereren. Bij mijn adviezen heb ik oog voor belangen en verhoudingen. Door mijn mensgerichte aanpak weet ik draagvlak te creëren. Ook ben ik verbindend tussen mensen in hun afdelingen, netwerken en organisaties. Ik hou van gedoereductie en heb een "can do"-mentaliteit. Ontwikkeling Master Management Consultancy, Erasmus Universiteit (2005) Bachelor Management van Vrijetijdsactiviteiten, NHTV (1997) VWO, Mencia de Mendoza Lyceum (1992) Trainingen & certificaten op het gebied van: MKBA, Project- en Programmamanagement (SIOO), Prince II Foundation, Projectmatig Werken, Adviesvaardigheden, Communicatieve Vaardigheden, Presentatietechnieken, Administratieve Organisatie, Implementeren, Stakeholderanalyse, Werken met Werkvormen, Groepsdynamica en Coaching. Werkgevers & rollen 2009 heden Van Hulten Advies Zelfstandig adviseur Adviseur, programmamanager, projectleider & procesbegeleider. Met expertise in maatschappelijk rendement Mensit Ondernemer (oprichter) en consultant Mensit Intrapreneurs Mede eindverantwoordelijk voor Mensit Intrapreneurs. Als consultant verantwoordelijk voor de implementatie van veranderingen in verschillende rollen Pentascope Salesmanager Midden- Nederland, MT-lid Branchemanager Overheid Verantwoordelijk voor realisatie van de omzetdoelstelling van 10 miljoen over Verder verantwoordelijk voor het aansturen van 8 accountmanagers en het leiden van commercie voor Midden Nederland. Verantwoordelijk voor gezamenlijke markt- en dienstenontwikkeling voor de regio Amsterdam met het brancheteam Overheid. Eindverantwoordelijk voor

2 Consultant aanbestedingen en grote offertes. Key-accounts Politie Amsterdam-Amstelland en GVB. Als consultant verantwoordelijk voor de implementatie van veranderingen in verschillende rollen Kop & Schouders 1998 Paardekooper & Hofman Marketingcommunicatiemedewerker Intern medewerker organisatieadviseurs Als marketingcommunicatiemedewerker verantwoordelijk voor het uitvoeren van campagnes (o.a. voor Rijkswaterstaat), marktanalyse (o.a. voor Braun / Gillette / Duracell) en presentatie-concepten (Smart, Interbrew). Verantwoordelijk voor het opzetten van een nieuwe interne organisatie voor de groeiende poot van organisatieadviseurs. Projecten (periode 2000 tot heden) Rol: Adviseur Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) voor diverse gemeenten (2014-heden) De werkwijze in het sociaal domein is ingrijpend aan het veranderen. Onder het motto één huishouden, één plan, één regisseur ontwikkelen veel gemeenten aanpakken die de hulpverlening beter en goedkoper moeten maken. Met een MKBA kan een gemeente zien wat de besparingspotentie is van de nieuwe aanpak (vóór aanvang / in de beginfase) of wat de economische en maatschappelijke resultaten tot dusver zijn (als de sociale wijkteams op stoom zijn). Tot dusver heb ik geschreven aan en geadviseerd over MKBA s voor de gemeenten Borger-Odoorn, Dordrecht en Apeldoorn. Rol: Secretaris Aedes (2014) Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de secretarisrol voor Belangenbehartiging en de directie van Aedes. In deze rol gefungeerd als adviseur voor de directie van Aedes. Vooral bijgedragen aan meer proactieve en gestructureerde besluitvorming door Belangenbehartiging. Rol: Programmamanager Marktscans en Monitors (M&M) Nederlandse Zorg Autoriteit (2013/2014) Om zorgmarkten te kunnen maken en bewaken, heeft de NZa structureel zicht nodig op de ontwikkelingen in die zorgmarkten. De NZa brengt hiertoe marktscans en monitors uit over verschillende zorgmarkten. In de rol van programmamanager heb ik leiding gegeven aan 12 projectleiders in opdracht van de Raad van Bestuur. Verder was ik verantwoordelijk voor de jaarlijkse vormgeving van het programma en de totstandkoming van de marktscans en monitors en het onderhouden van de in- en externe relaties (o.a. voor VWS, CBS, CVZ, Vektis). Rol: Coach en schrijver Plan van Aanpak Evean Zorg (2012/2013) Het samenwerkingsverband Alkmaar West Vitaal, bestaande uit een huisartsencollectief, zorgverzekeraar, thuiszorg, gemeente, welzijnsorganisatie en vrijwilligersorganisatie is er op gericht om welbevinden van 65 plussers in de wijk te vergroten. Daarbij wordt een doelmatige inzet van middelen beoogd: door samenwerking meer kwaliteit tegen gelijkblijvende of minder kosten. Mij is gevraagd om het Plan van Aanpak hiervoor te schrijven, zodanig dat de partijen op één lijn komen qua doelstelling en aanpak. Hierbij coachte ik de projectleider van Evean Zorg om tot een door alle samenwerkende partijen gedragen Plan van Aanpak te komen. Besluitvorming was hier complex in verband met diverse uiteenlopende belangen. Rol: Analyticus en schrijver Marktscans en Monitors Nederlandse Zorg Autoriteit (2012/2013) Verantwoordelijk voor het analyseren van onderzoeksinput uit kwalitatieve en kwantitatieve enquêtes voor de Marktscans Farmacie en Mondzorg. Gevraagd om eerder genoemde marktscans en de Marktscan GGZ beter toegankelijk leesbaar te maken. Daarnaast ingezet om onderzoeksvraag en opdracht voor de monitors Selectieve Zorginkoop en Transparantie voor consumenten aan te scherpen. Rol: Adviseur RvB ondernemingsplan Osira Amstelring (2011/2012) Verantwoordelijk voor de totstandkoming van het strategisch ondernemingsplan van zorgorganisatie Osira Amstelring. Adviseur van de Raad van Bestuur voor het ontwikkelen van missie, visie en strategie voor de toekomst van de organisatie. Inhoudelijke onderwerpen: langer zelfstandig thuis wonen (extramuralisatie), activeren mantelzorg, trends in ziektebeelden zoals obesitas en diabetes, boeien en binden van zorgmedewerkers, omgaan met veranderende financiering. Centrale vraag is wat deze trends betekenen voor Curriculum Vitae Suzanne van Hulten - Blz. 2 - Maart 2015

3 de nieuwe organisatie en strategische koers. Het resultaat van de keuzes heb ik opgetekend in het koersdocument voor de jaren en gedeeld met diverse belanghebbende partijen. Rol: Directiesecretaris a.i. Bedrijfsvoering en Informatie (B&I) en Strategie en Juridische Zaken (S&J) Nederlandse Zorg Autoriteit (2011/2012) In de rol van directiesecretaris als adviseur verantwoordelijk voor een goede besluitvorming over diverse onderwerpen, onder meer een doelmatige besteding van middelen. Onder meer verantwoordelijk voor het beheer van budgetten en inzet van mensen. Mij is gevraagd om deze positie ad interim waar te nemen, eerst voor de directie B&I en later voor de directie S&J. Bij de directie S&J gaf ik leiding aan een secretariaat van 7 personen. Rol: Adviseur verdienmodellen / business cases innovaties Buitenplaats (PGGM, UviT en Espria) (2011/2012) Buitenplaats is een samenwerkingsverband tussen Pensioenfonds PGGM, Zorgverzekeraar UviT en Zorgorganisatie en Woningcorporatie Espria. De samenwerking heeft als doel innovaties realiseren over de grenzen van de eigen organisatie. Om deze innovaties te versnellen is mij gevraagd om verdienmodellen te ontwikkelen en met een workshop deze eigen te maken voor de deelnemers. De verdienmodellen zijn gebaseerd op de diverse methoden om maatschappelijk rendement in kaart te brengen. Modellen die ik hiervoor heb ingezet zijn: Effectarena, Maatschappelijke Business case en Social Return on Investment (SROI). Rol: Adviseur RvB en Directie Reorganisatie Woonzorg Nederland (2010/2011) Doel reorganisatie: een klantgerichte organisatie realiseren. Kern van de koerswijziging is decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden en integrale verantwoordelijkheid per regio. In deze opdracht was ik verantwoordelijk voor het vertalen van deze strategie naar business case, sturingsprincipes en inrichtingsplannen. Verantwoordelijk voor het schrijven van een aantal besluitvormingsdocumenten voor Raad van Bestuur en Directie, te weten: Evaluatie Terug naar de Klant Noord-Holland. Op basis van dit document en presentatie aan de Raad van Bestuur is een GO gegeven op het uitwerken van de reorganisatieplannen voor de gehele organisatie. Inrichtingsplannen Klantbedrijf Services. Hierbij vooral adviserend en analyserend opgetreden; gezorgd voor vertalen strategie customer intimacy naar inrichting en sturingsprincipes, inspelen op veranderende wetgeving rondom scheiden van wonen en zorg, zorgen voor verantwoorde wijze van formatieberekeningen voor de nieuwe organisatie. Inrichtingsplannen Vastgoedbedrijf. Hierbij vooral coachend en begeleidend opgetreden richting projectleider om te zorgen voor kwalitatief goede inrichtingsplannen. Maatschappelijke business case Woonzorg Nederland: doorvertaling van de reorganisatie in economische en maatschappelijke effecten (inclusief stakeholder- en risicoanalyse). Onderdeel is een flexibel Excelrekenmodel met de variabelen, de knoppen waaraan het MT kan draaien. Dit document vormde het belangrijkste besluitvormingsdocument voor RvB en Directie over de aanstaande reorganisatie. Rol: Workshopleider voor Stadsdeel Noord Amsterdam (2011) Bezuinigen, maar dan niet met de kaasschaafmethode maar met bewuste keuzen en oog voor de effecten. Dat was de wens van het dagelijks bestuur en het managementteam van Stadsdeel Noord. Daartoe hebben zij zich een dag laten inspireren en voorbereidende gesprekken gevoerd. Methoden: scenarioplanning en maatschappelijk rendement met het instrument de Effectarena. Rol: Adviseur / Projectleider Business Case voor clustermanagers van Woonzorg Nederland (2010) Verantwoordelijk voor het maken van een nieuw format voor een business case, in opdracht van de directie. Hiermee kunnen clustermanagers (nieuwe functie) hun vijfjarenplannen doordenken, begroten en verantwoorden voor hun individuele complexen. Met het format wordt aangesloten op bestaande informatie en besluitvormingsprocessen en de Planning & Controlcyclus. Tevens worden nieuwe strategische keuzen vertaald in concrete onderdelen in het format. Zo is de focus veel meer gericht op de marktanalyse. De klant en de omgeving van het complex zijn leidend in de plannen. De financiële en maatschappelijke effecten van gemaakte keuzen worden inzichtelijk in het businessplan. Curriculum Vitae Suzanne van Hulten - Blz. 3 - Maart 2015

4 Rol: Facilitator Natuurlijk Veranderen voor Provincie Noord-Holland (2010) Begeleider (in duo) van het team Digitale Dossiers van de Provincie Noord-Holland voor hun team-tweedaagse / werkconferentie. Het team is op gestructureerde wijze gefaciliteerd om op zoek te gaan naar hun kracht en identiteit om zo beter in te spelen op de veranderende omgeving. Het programma mondt uit in concrete zaken om op te pakken voor het team. Het team heeft hierdoor meer houvast en leidraad gekregen doordat ze een gedeelde visie hebben en zich beter bewust zijn van hun kwaliteiten en uitdagingen. Concrete acties voor vervolg zijn gemaakt. Rol: Programmamanager Terug naar de Klant voor Espria (Woonzorg Nederland & Evean Zorg, 2009/2010) Medeverantwoordelijk voor het programmamanagement in de voorbereidende fase van Terug naar de Klant, in opdracht van de directie. Taken: zorgen voor samenhang, kwaliteit en de juiste prioriteiten in de diverse projecten die de eerste fase uitrol van Terug naar de Klant mogelijk maken. Rol: Procesbegeleider en adviseur directie en RvB Espria (2009) Verantwoordelijk voor het schrijven en tot stand laten komen van de maatschappelijke business case Terug naar de Klant 2015 van Espria. In 2 maanden tijd is de maatschappelijke business case tot stand gekomen en goedgekeurd door de Stuurgroep Terug naar de Klant (met daarin ketenpartners Woonzorg Nederland, Evean en Icare), de Directieraad Woonzorg Nederland en de Raad van Bestuur Espria. Rol: Projectleider Managementinformatie voor Woonzorg Nederland (2009) Mede verantwoordelijk voor de inhaalslag om ongeveer 250 onderhoudsprojecten tijdig en binnen budget aanbesteed te krijgen, in opdracht van MT. Er was onvoldoende managementinformatie om de afzonderlijke projecten in samenhang te kunnen besturen. Specifiek verantwoordelijk voor het verzorgen van de managementinformatie om het MT sturing te geven. Tussen 2005 en 2008 lijnverantwoordelijk als Branchemanager Overheid en Salesmanager Midden-Nederland, leidinggevend en MT-lid (zie overzicht Werkgevers & rollen). Rol: Projectleider Vertalen coalitieakkoord naar Collegewerkplan voor Gemeente Almere (2005) Verantwoordelijk voor de begeleiding van het totaalprogramma en het overleg met de opdrachtgevers. Medeverantwoordelijk voor het samenstellen van het begeleidingsprogramma. Begeleiden van college van B&W, directie en 100 ambtenaren bij het vertalen van het coalitieakkoord in concrete doelstellingen en naar de eerste uitwerkingen van de hoe -vraag voor de komende vier jaar. Daarbij de P&C-cyclus integreren en samenwerking tussen de departementen bevorderen. Resultaat: Teamvorming bij het college ondanks de politieke verschillen. Verhoogde betrokkenheid van het college bij gemeentelijke organisatie hetgeen het realiseren van doelstellingen door de organisatie effectiever maakt. Potentiële besparingen in de komende vier jaar door samenwerking en herdefiniëring van gelden bij de verschillende departementen. Rol: Secretaris Taskforces Economic Development Board Rotterdam / Beleidsadviseur Kenniseconomie OntwikkelingsBedrijf Rotterdam (2004 & 2005) Verantwoordelijk voor lobby, procesbegeleiding en advisering rondom de Taskforces van de Economic Development Board Rotterdam (EDBR). Tevens verantwoordelijk voor het opzetten & coördineren van activiteiten vanuit het stedelijk programma Kenniseconomie. Specifiek verantwoordelijk voor opstart en resultaat bij de volgende Taskforces: Taskforce New Industries Taskforce Shipping, Trade, Transport & Logistics Taskforce Medisch Taskforce Jeugd & Jongerenstad In de taskforces wordt economische ontwikkeling gestimuleerd door het uitbrengen van advies, het mede financieren van nieuwe initiatieven of het creëren van goede randvoorwaarden. In mijn rol als secretaris zorgde ik ervoor dat tijdens de bijeenkomsten met de taskforceleden (directeuren uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid) en speciaal gevraagde experts de juiste beslissingen op de goede manier konden worden genomen. Voorbereidende lobby behoorde tot mijn kernwerkzaamheden. Ik bereidde verder diverse businesscases voor (o.a. Happy Shrimp Farm, Bio-ethanol plant), was projectleider van een aantal initiatieven (o.a. Curriculum Vitae Suzanne van Hulten - Blz. 4 - Maart 2015

5 Innovatieveiling, verbeteren mobiliteit in de Haven, Leader firms en innovatie in de Haven) en zorgde voor cofinanciering vanuit de EDBR. Verder was ik verantwoordelijk voor het inrichten van de samenwerking met bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en gemeentelijke diensten (oa. Dienst Stedelijk Onderwijs, Havenbedrijf, Erasmus Medisch Centrum / Universiteit) en andere externe partijen zoals Provincie Zuid-Holland, Kennisalliantie, EZ, Innovatieplatform, andere steden, etc. Daarnaast droeg ik zorg voor de coördinatie en afstemming tussen de EDBR en andere organisatieonderdelen van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (m.n. Strategie, OM en Economie). Vanuit de rol van beleidsadviseur was ik mede verantwoordelijk voor het verkrijgen van en het verantwoorden over subsidies voor het programma Kenniseconomie uit het Europees Fonds ANSWER. Rol: Projectleider Crisisorganisatie uitvoeringsinstantie Ministerie LNV LASER (2002) Verantwoordelijk voor het vastleggen van de processen ter bestrijding van een dierziektecrisis bij LASER, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. Hierbij verantwoordelijk voor het vastleggen van de IST-situatie, het formuleren van de SOLL situatie en het opstellen van een plan van aanpak om van IST naar SOLL te komen. Mede verantwoordelijk voor het begeleiden van en uitvoeren van de deelprojecten uit het plan van aanpak. Mede verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang van de het totale project. Verantwoordelijk voor het uitvoeren van een risicoanalyse op de crisisprocessen. Resultaat: Een beter functionerende crisisorganisatie door herontwerp van de crisisorganisatiestructuur en beschrijving, risicoanalyse, verbetering, implementatie en beheer van het crisisproces. En vooral ook een beter functionerende organisatie door samenwerken in vredestijd en het leggen van goede relaties tussen de verschillende verantwoordelijke partijen. Verder projecten uitgevoerd bij: fusie woningcorporaties HhvL en SWS Wonen (nu Woonbedrijf) reïntegratiebedrijf KLIQ Fontys Hogescholen DSM Research KPN Tact Curriculum Vitae Suzanne van Hulten - Blz. 5 - Maart 2015

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Samen de lat hoger leggen Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Colofon De MKB subsidieregeling Sociale Innovatieadviesregeling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten

Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Colofon Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Uitgave MOgroep Maliebaan 71 H 3581 CG Utrecht telefoon: 030 721 07 21 e-mail: info@mogroep.nl

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

Groenhorst Maartensdijk zoekt een

Groenhorst Maartensdijk zoekt een Groenhorst Maartensdijk werkt aan aantrekkelijk, betekenisvol vmbo-onderwijs voor jonge mensen die in de sector natuur, voedsel en leefomgeving willen werken. Dit doet zij door praktijkgericht en kleinschalig

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Werkgroep Versterking Brandweeronderwijs d.d. 18 juni 2012 Harry Bovens en Heide Gramser Inhoud Oplegnotitie 1. Managementsamenvatting 3 2. Wat het voor

Nadere informatie

Onderwijs. referenties. brochure. Your business technologists. Powering progress

Onderwijs. referenties. brochure. Your business technologists. Powering progress Onderwijs referenties brochure Your business technologists. Powering progress Proposities Voorwoord De onderwijssector verandert in hoog tempo door de toenemende (kwaliteits-) eisen van zowel de studenten

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners 1 : Voorwoord 6 1.1 Aanleiding 7 1.2 Waarom een landelijk

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Course Strategic Health Management

Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management Become a Master of Health Management InHealth Orteliuslaan 1-27 3528 InHealth BA Utrecht Orteliuslaan 1-27 3528 T 0343 BA Utrecht 59 49 63 E info@inhealth.nl T 0343 59

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Hoorn 27 mei 2014 Versie 1.0 Projectteam BSP Z&W NHN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1. De sector Zorg en Welzijn in beeld... 4 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects CURRICULUM VITAE: Naam: Dijkstra, Warner Adres: Appelgaard 41 2995 XP Heerjansdam Geboortedatum: 23 maart 1971 Telefoonnummer: 078-677 1380 06-23241098 E-mail: warner.dijkstra@wdconsultancy.nl Profielschets:

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie