Projectenboekje 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectenboekje 2013"

Transcriptie

1 Projectenboekje 2013 Waarin opgenomen een overzicht van de in 2012 toegekende projecten Wattstraat 21, 2723 RA Zoetermeer telefoon

2 Algemeen Al onze medewerkers zijn vrijwilliger. Na aftrek van alle kosten en belastingen blijft dan het niet uitbetaalde salaris van de medewerkers over. Om deze reden verdienen ze het recht om een aanvraag te doen voor het geven van een gift. Een aanvraag zonder ondersteuning van een medewerker wordt niet in behandeling genomen. Bij de beoordeling van aanvragen worden de volgende punten in acht genomen: a) De doeleinden dienen van diaconaal en/of van maatschappelijk belang te zijn dan wel hulp aan mensen in de ruimste zin des woords in te houden. De direct geloofsgerelateerde projecten komen niet voor een financiële ondersteuning in aanmerking. b) De politieke, religieuze of andere achtergronden van een aanvraag spelen geen rol; doeleinden mogen echter niet politiek omstreden zijn. c) Giften zijn in beginsel eenmalig, dat wil zeggen: niet structureel, om (gedeeltelijke) afhankelijkheid van de Stichting te voorkomen. Indien een instelling echter een overkoepelend orgaan is dat meerdere, van elkaar onafhankelijke projecten beheert en/of ondersteunt, kunnen maximaal 3 projecten van deze instelling ondersteund worden. Zowel een algemene actie als een specifiek doel kunnen ondersteund worden. d) De doeleinden behoeven geen noodzaak te zijn maar luxe aanvragen worden afgewezen. e) In voorkomende gevallen dient een te ondersteunen instelling ook op andere manieren actief te zijn en niet slechts de Stichting om steun te verzoeken. f) De toewijzing van een bedrag dient in verhouding te staan tot eerdere toewijzingen in te vergelijken gevallen. Zo mogelijk moet rekening worden gehouden met een evenwichtige regionale verdeling van de giften. Hiertoe wordt overzicht van de toewijzingen bijgehouden. Giften worden alleen verstrekt aan instellingen met een Nederlandse bankrekening en dat geen privébankrekening mag zijn. g) Er worden geen giften aan particulieren verstrekt. De instellingen die een gift ontvangen worden getoetst op hun betrouwbaarheid. Is hiervoor geen of onvoldoende openbare informatie beschikbaar kan om een financieel jaarverslag worden gevraagd. Blad 2

3 Projecten 2012 Stichting Teeifuka, Harderwijk. Voor educatie van de Marrons (bosnegers) in het binnenland van Suriname vanuit Nieuw Aurora om te voorkomen dat deze jonge mannen na de basisschool hun dorpen verlaten en naar Paramaribo gaan ,- Stichting IMBA, Oss. Kleinschalig project in Zimbabwe. Men heeft een stuk land gekregen en wil nu 5 familiehuizen en 3 huizen voor het personeel bouwen om in totaal 40 getraumatiseerde kinderen op te vangen die hier pedagogische en psychologische hulp krijgen ,- Stichting Orion, Maasland. Voor hulp aan het Orthopedic Training Centre in Nsawam in Ghana 1.000,- Stichting Personal Service Dogs, Tweede Exloërmond. Doel: elk jaar 15 tot 20 hulphonden opleiden en evenzoveel mensen blij maken met een hulphond ,- Stichting Ambulance Wens, Rotterdam Albrandswaard. Vervult een laatste wens van mensen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en niet lang meer te leven hebben ,- Christenen voor Israël, Nijkerk. Een financiële bijdrage voor het verstrekken van maaltijden aan de armste mensen in Israël ,- Egelopvang, Zoetermeer. Vangt zieke, zwakke of te jonge egels op. Geeft ze voeding, medische verzorging en een plek voor de winterslaap en weer genezen worden ze uitgezet. 350,- Stichting Dr. Ramona Fonds, De Lier. Voor hulp in een polikliniek aan kinderen in een aantal krottenwijken in Santo Domingo, Dominicaanse Republiek ,- Leprastichting, Amsterdam. Zet zich in India in voor kinderen die nog wel gezond zijn maar omdat hun ouders lepra hebben, verstoten zijn door familie en vrienden en nu leven als bedelaar 1.500,- Stichting Witte Velden, Hilversum. Een bijdrage voor de bouw van een opslagruimte en voor de bouw van klaslokalen voor een vormingscentrum in Nikki, Benin. Meisjes uit kansarme gezinnen leren hier een vak ,- Muziektheatergezelschap Cantiamo, Zoetermeer. Een financiële bijdrage voor dit gezelschap om zo financieel het hoofd boven water te houden. 500,- Stichting En Classe, Amsterdam. Bijdrage voor renoveren en op orde brengen van diverse lagere scholen in Kinshasa, Democratische Republiek Congo ,- Stichting Youth on the Move, Amsterdan. Traint jongeren om voorlichting te geven over epilepsie om zo de vooroordelen over deze ziekte in Kenia te bestrijden ,- Stichting Al Amal, Den Haag. Bijdrage voor versturen van 4 containers met hulpmiddelen ten behoeve van gehandicapten in arme streken van Marokko 1.500,- FOP Stichting Nederland, Amsterdam. Fibrodysplasia Ossficans Progressiva is een ziekte waarbij bindweefsel wordt omgezet in bot. De stichting stimuleert wetenschappelijk onderzoek en geeft voorlichting over deze zeldzame genetische aandoening 1.000,- Neve Shalom, Hoofddorp. In het dorp Neve Shalom in Israël streven de inwoners een gelijkwaardige behandeling van Joden en Palestijnen na ,- Blad 3

4 Stichting Future4all, Ransdaal. Een bijdrage voor deze stichting die het Yarida Nursery Project steunt waardoor in Toubakolong, Gambia de kleuterschool kan worden afgebouwd en de bouw van sanitaire voorzieningen, de opleiding van leerkrachten, een keuken en schooltuinen kunnen worden voltooid ,- Stichting Beautiful Kidz Namibia, Joure. Een bijdrage voor de uitbreiding van de naaldwerkruimte in het verzorgingscentrum in Katutura, Windhoek, Namibië ,- Eye Care Foundation, Amsterdam. Een bijdrage voor aanschaf van apparatuur om diagnostische en operatieve behandelingen te kunnen verrichten voor een oogzorgproject in Mechi, Nepal 1.500,- Vereniging Het Hart en de Handen van Christus in Centraal-Afrika (HHCCA), Leiden. Voor de bouw van een nieuwe school op het terrein van een weeshuis in Nsele, een dorp aan de rand van Kinshasa in Congo ,- VSO school t Kraaienest, Nootdorp. Een bijdrage voor aanschaf van aangepaste fietsen voor de zeer moeilijk lerende leerlingen van deze school van 4 tot 13 jaar. 500,- Stichting Familieverblijf 't Langeland Ziekenhuis, Zoetermeer. Het familieverblijf is een huis voor ouders van zieke kinderen en staat op loopafstand van het Lange Land Ziekenhuis ,- Stichting Zorg BuitenGewoon, Zoetermeer. Een bijdrage voor het werk van de zorgboerderij die veel mogelijkheden biedt om kinderen met autisme of een gebrek aan sociale vaardigheden te helpen bij hun ontwikkeling ,- OBS De Meerpaal, Zoetermeer. Een bijdrage voor het schoolkamp 2012 voor groep 8 500,- Stichting Semmy, Weesp. De stichting steunt wetenschappelijk onderzoek naar hersenstamkanker bij kinderen. Kinderen met deze ziekte hebben nu geen enkele hoop op genezing ,- Christelijk Vocaal Ensemble Cantica, Zoetermeer. Cantica geeft diverse Cantatediensten, ook in Zoetermeer. Een bijdrage voor deze diensten. 500,- Stichting Project Crer e Ser, Boskoop. Een bijdrage voor het project Crer e Ser in Crato, Brazilië, waar in Casa Lar kinderen worden opgevangen ,- Stichting Sterrendaalders, Driebergen. Verzorgt scholing en schoolmaterialen ten behoeve van scholen voor het kleuteronderwijs in Ghana ,- Stichting Weeshuis Happy Home Oeganda, Roosendaal. Het weeshuis in Rwebigobe en ook de mensen n de directe omgeving hebben dringend behoefte aan en goed schoonwatersysteem ,- Stichting Haarwensen, Mijdrecht. Een bijdrage voor aanschaf van pruiken van goede kwaliteit voor kinderen tot en met 18 jaar, die door medische behandelingen deze nodig hebben ,- Stichting Amref Flying Doctors Nederland, Leiden. Een bijdrage voor medische zorg aan onder andere vrouwen in Oeganda ,- Save the Children, Den Haag. Save the Children doen in meer dan 120 landen hun best om het leven van kinderen te redden door voor hun rechten op te komen ,- Vietnam-Nederland bruggen bouwen. Deventer. Een bijdrage voor de bouw van, klassen voor kinderen en de huisvesting van straatkinderen 10 km buiten Ho Chi Minh City ,- Medical Checks for Children, Amsterdam. In februari gaat weer een team naar Aloshika-Rajihar in Bangladesh om veel kinderen te checken op groei en gezondheid ,- Kroonstad Vrouwenkoor, Den Haag. Een bijdrage voor aanschaf van nieuwe kleding voor de koorleden. 350,- Blad 4

5 World Servants, Wolvega ten behoeve van een groep uit Haastrecht (project Ghana 112) die klaslokalen willen gaan bouwen in Langbina, Ghana ,- Ipse de Bruggen, Zoetermeer. Een bijdrage zodat 12 mensen met een verstandelijke beperking die bij Ipse de Bruggen in de Pernisstraat in Zoetermeer wonen het muziekfestival Funpop kunnen bezoeken. 750,- Stichting Vrienden van Kelediang, Groningen. De stichting stimuleert dat er zoveel mogelijk kinderen en jongeren naar school kunnen in de Casamace in Zuid-Senegal ,- Stichting Wijk en Agent Samen (WAS), Zoetermeer. Werkt in Rokkeveen samen met de politie Haaglanden bij het voorkomen en oplossen van problemen van openbare orde en veiligheid. 500,- Stichting Be More, Nijmegen. Giften worden gebruikt voor het ondersteunen van kleinschalige projecten in ondermeer Ethiopie, Oeganda en Z.Afrika ,- Stichting Tolong Flores, Koudekerk aan den Rijn. Zij bieden ondersteuning aan de kinderen, ouders en dorpelingen in het dorp Gorontalo, Indonesie. 750,- Stichting Education Centre Dar ul Hikmat, Amsterdam. Een bijdrage voor deze stichting die werkt voor Christenen die uit de sociaal laagste lagen van de bevolking komen ,- Instelling voor Parochiële Welzijnszorg Nicolaas, Zoetermeer. Steunt mensen in nood door verwijzing en directe hulp zoals kleding, een wasmachine of een bed ,- Stichting Diabetes Onderzoek Nederland (DON), Amsterdam. DON heeft als doel het ondersteunen van fundamenteel onderzoek naar vooral de oorzaak van diabetes 1.000,- Basisschool de Oostwijzer, Zoetermeer. De Oostwijzer bestaat 10 jaar en willen een feestweek organiseren. 500,- Hervormde Vrouwen Bond, Nijkerk. Een bijdrage om een vakantie voor mensen met een lichamelijke handicap mogelijk te maken 500,- Zoetermeers Koor Invasion, Zoetermeer. Dit jaar bestaat het koor 15 jaar. Een financiële bijdrage voor het jubileumconcert. 500,- Stichting Kimon, Putten. Bouwt twee extra opvanghuizen als uitbreiding van het kinderopvangtehuis Goeie Hoop in Zuid Afrika. Een financiële bijdrage hiervoor ,- Christelijke Oratoriumvereniging Cantate Deo, Zoetermeer. Een bijdrage voor de uitvoering van de Johannes Passion op 23 en 24 maart ,- Stichting Kinderhulp Roemenië (SKR), Moerkapelle. SKR helpt meer dan 840 gezinnen in diverse dorpen in Roemenië ,- Stichting Little John, Putten. Zorgt voor opvang en begeleiding van straatkinderen en arme gezinnen in Oekraïne die dakloos zijn ,- Stichting Onvoki, Pijnacker. De stichting Onderwijs voor Kinderen verschaft basisonderwijs aan kinderen in het West Afrikaanse land Togo ,- Stichting Elnura, Arnhem. Helpt ouderen in Kyrgyztan (Centraal Azië) die op een bestaansminimum leven en zwerfkinderen die op straat leven of in een armlastig kindertehuis verblijven 1.500,- Blad 5

6 Oranjestichting, Zoetermeer. wil dit jaar flight-cases aanschaffen voor het vervoeren van snoeren en kabels van de geluidsinstallaties. 500,- Stichting Greenpeace Nederland, Amsterdam. Werkt aan een gifvrije wereld en probeert nu in China de grote textielfabrikanten te laten stoppen met het lozen van chemische stoffen. 350,- Natuurmonumenten, s Graveland. Zorgt in het nationaal Park Weerribben Wieden dat in de winter als het vriest het water open blijft voor de otter die bijna is uitgestorven. 350,- Stichting Halin, Den Haag. Ondersteunt al meer dan 50 jaar voormalige landgenoten in Indonesië, die buiten hun schuld in hulpbehoevende omstandigheden zijn geraakt ,- Stichting Liliane Fonds, Den Bosch. Helpt kinderen en jongeren met een handicap met medische en sociale revalidatie. De hulp is rechtstreeks, kleinschalig en persoonsgericht ,- Milieudefensie, Amsterdam. Zet zich in door lokaal, landelijk en wereldwijd aandacht te geven en oplossingen aan te dragen om milieuproblemen te voorkomen en op te lossen. 350,- Stichting Algemene Vakantiehuizen voor Zwakzinnigen, later omgedoopt tot ASVZ, Rotterdam. Fietst dit jaar met vijf cliënten, vijf begeleiders en twee vrijwilligers naar Santiago. 500,- Samenloop voor Hoop, Alphen aan den Rijn. Een gift als sponsoring van de ploeg Paola de Boer (15 personen). Zij doen op 2 juni mee aan dit evenement van KWF Kankerbestrijding ,- Chr. Showorkesten Excelsior, Delft. Mede als gevolg van de recessie staat de vereniging voor extra hoge huurlasten omdat zij nu moet gaan betalen voor de repetitieruimte in de veilinghal. 350,- Stichting Platform Gehandicapten Westland, Poeldijk. Behartigt de belangen van mensen met een lichamelijke beperking. Een bijdrage in de exploitatiekosten van de Strandrups ,- Leprazending, Apeldoorn. Helpt leprapatiënten in de provincie Guéra, Tsjaad. Veldwerkers verlenen eerste zorg aan leprapatiënten en gehandicapten of medische zorg in het ziekenhuis ,- Stichting Indonesië 200, Wieringerwaard. Een bijdrage voor de aanschaf van onder meer lesmaterialen voor scholen in Indonesie ,- Stichting Gered Gereedschap, Den Haag. Een bijdrage aan deze stichting die gereedschap opknapt voor derde wereldlanden ,- Stichting Sarfath, IJsselmuiden. Doel: het bieden van praktische hulp aan de armste Arabische gezinnen in het Midden-Oosten en om goed onderwijs beschikbaar te stellen ,- Woonzorgcentrum Mariënhaven, Warmond. Bijdrage in de aanschaf van parasols op het dakterras van Zonneweelde. 750,- Stichting IJsselmuiden helpt Oekraïne (IJHOE). IJsselmuiden. Hulp aan verstandelijk gehandicapte kinderen in het dorp Mezovari in de Oekraïne ,- Stichting Kinderen Kankervrij (Kika), Utrecht. Dankzij een mooi aantal onderzoeken is de genezingskans gestegen naar 75% ,- Stichting Help mij leven, Bleiswijk. Voor de straatkinderen in Rio de Janeiro; zij worden opgevangen in de huizen van Reemer om ze van hun verslaving af te helpen ,- Stichting Oekraïne heeft hulp nodig, Gouda. Een financiële bijdrage in de renovatiekosten van een tbc kliniek in Simferopol in de Oekraïne ,- Blad 6

7 Tuinvereniging Noord-West, Zoetermeer. Een transportwagen om het materiaal zoals zakken grond of mest naar de achterste tuinen te vervoeren 350,- Stichting Rolstoelen Tunesië, Hazerswoude-Dorp. Ook dit jaar zal het geld gebruikt worden voor vervoerskosten per zeecontainer ,- DOING, Zoetermeer. Een bijdrage voor de rolstoelhockeyers die een poging willen wagen om Europees kampioen te worden (zijn de afgelopen zes jaar Nederlands kampioen geweest!). 750,- Stichting Strohalm Foundation (SSF), Oegstgeest. Bijdrage voor aanschaf van ca 100 lessenaartjes voor de kinderen van de Sri Sai Vidyalaya school in Puttaparthi in India ,- Stichting Hospice Groep Zoetermeer, Zoetermeer. Bijdrage ten behoeve van de exploitatie van een huis waar terminaal zieke mensen tijdelijk kunnen wonen en de zorg krijgen die nodig is 1.000,- Stichting Musica Inaudita, Berkel en Rodenrijs. Stelt zich ten doel klassieke muziek die niet vaak ten gehore wordt gebracht onder de aandacht te brengen bij een breder publiek. 350,- New Safina, Wageningen. Het bieden van onderdak, voeding, scholing en ondersteunende aandacht voor aidswezen in Shirati, Tanzania ,- Popkoor Just for Fun, Zoetermeer. De gift zal gebruikt worden voor opname en productie jubileum CD vanwege het 20-jarig bestaan van het koor. 500,- Gereformeerd Jeugdwerk Zoetermeer, ten behoeve van Jeugdkamp I. Een financiële bijdrage voor uitstapjes, zwemmen en dingen die anders niet mogelijk zouden zijn. 500,- Stichting Achttien-plus, Zoetermeer. Aankoop TV toestel voor de vrijetijdsbeoefening van verstandelijk gehandicapten. Doel is ze te leren hun vrije tijd zelfstandig in te vullen. 750,- Stichting Draagt elkanders Lasten, Apeldoorn. Bewoners van Sri Lanka helpen een eigen huis en eigen land te geven nadat ze alles zijn kwijtgeraakt in de burgeroorlog ,- Stichting Hulp Letland, Berkel en Rodenrijs. Aankoop muziekinstrumenten voor de school in Straupe, Letland ,- Het Atrium Praktijkonderwijs, Zoetermeer. Ze willen voordat ze van school gaan een weekje op kamp ten afscheid. 750,- C.S.B.O. De Boei, Rotterdam. Schoolkamp voor kinderen van 6 t/m 13 jaar, veel ouders kunnen dit niet betalen. 350,- Foodwatch Nederland, Amsterdam. Foodwatch spreekt fabrikanten aan op misleidende reclame en schadelijke praktijken in de voedselbranche. 750,- Historische Vereniging Voorburg (HVV), Voorburg. Een gift voor de totstandkoming van een geschiedenisboekje over Voorburg-Noord. 350,- Koningin Wilhelmina School (KWS), Zoetermeer. De school gaat in juli 2012 verhuizen naar een nieuw gebouw. Een gift voor de inrichting van de leeshoek en de aanschaf van een piano 500,- Zoetermeerse Base- & Softbal Vereniging (ZBSV) Birds, Zoetermeer. Een gift voor materiaal en kleding voor de kinderen. 500,- Blad 7

8 Doopsgezinde Gemeente Wageningen. Het orgel in de Doopsgezinde kerk in Wageningen dateert van 1950, heeft een fraai en muzikaal klankbeeld, maar is aan restauratie toe ,- Stichting Support for Homa Hills, Franeker. Een bijdrage voor het geitenproject, zodat zoveel mogelijk vrouwen in Homa Hills, West-Kenia, een speciale melkgeit kunnen krijgen. 1750,- Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting, Baarn. Een wetenschappelijke zoektocht naar een medicijn tegen de ernstige erfelijke taaislijmziekte ,- Fonds Gehandicaptensport, Bunnik. Sport (atletiek, dansen, paardrijden, zaalvoetbal enz.) mogelijk maken voor mensen met een lichamelijke handicap ,- Nierstichting Nederland, Bussum. Wetenschappelijk onderzoek naar onder andere de draagbare kunstnier en het verbeteren van dialyse mogelijkheden ,- Stichting Concerten Oude Kerk Zoetermeer. Jongenskoor komt naar Zoetermeer en heeft op 17 februari een concert gegeven in de Oude Kerk. Bijdrage in de kosten. 500,- Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland, Bergschenhoek. Een bijdrage voor de aanschaf van ondermeer een vaatwasser en po-spoeler ,- Manna Foundation Oradea Roemenië, Zoetermeer. Een financiële bijdrage voor een kinderkamp in Oradea Roemenië ,- Nationaal Epilepsiefonds, Houten. Vakantiereizen voor mensen met epilepsie ,- Interkerkelijke werkgroep Feest van de Geest 2010, Zoetermeer. Een gift voor de grote kunst- en kerkmanifestatie in de week van 17 tot 28 mei 2012 in Zoetermeer. 500,- Stichting Weeshuis Sri Lanka, Den Haag. Een gift ter dekking van de kosten van scholing en opleiding voor de kinderen van het weeshuis in Habaraduwa aan de zuidkust van Sri Lanka ,- Stichting J.W. Support, Zoetermeer. Doel is het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen en vrouwen in ontwikkelingslanden. Bijdrage voor onze kinderen in Savar, Dhaka ,- Stichting Langtang Children Home, Kaatsheuvel. Een bijdrage voor het kindertehuis in Swoy Ambhu te Kathmandu, Nepal ,- Stichting Wakker Dier, Amsterdam. 450 miljoen dieren leven onder afschuwelijke omstandigheden. Wakker Dier probeert hier iets aan te doen. 350,- Stichting Vrienden van De Hoop, Dordrecht. De Hoop voorziet in 200 opvangplekken in Nederland voor verslaafden, dak- en kanslozen ,- Stichting MAF Nederland, Harderwijk. Een financiële bijdrage voor medische ambulancevluchten, transport van hulpgoederen in de moeilijk toegankelijke gebieden van Afrika ,- Blad 8

9 Stichting Leger des Heils, Almere. Opvang, hulp ondersteunings- en reclasseringswerkzaamheden ten behoeve van. dak- en kansloze mensen die in de problemen zijn geraakt ,- Stichting Present, Zwolle. Wil een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Bijdrage voor een start in Zoetermeer ,- Stichting Jansland, Voorschoten. Zet zich in voor jongeren in Voorschoten met een beperking door hen de mogelijkheid te bieden om werkervaring te laten opdoen. 750,- Waanzin Theaterproducties, Musicalgroep Waanzin, Zoetermeer. Is een amateurvereniging waar talentvolle mensen de kans krijgen kennis te maken met verschillende theatervormen. 500,- Stichting MAF Nederland, Harderwijk verzorgt met meer dan 130 vliegtuigen in de 30 armste landen, het vervoer voor meer dan hulporganisaties ,- Beatrixschool, Pijnacker. Voor hoogbegaafde en zorgleerlingen wil men graag extra materialen aanschaffen. Een financiële bijdrage voor spelmateriaal en boeken. 350,- Katholieke Basisschool De Oosthoek, Bleiswijk. Door nieuw speelmateriaal willen zij de kinderen stimuleren meer te bewegen. Een financiële bijdrage voor een betonnen pingpongtafel. 350,- Stichting de Luchtballon, Ossendrecht. Ontstaan uit het werk van het Astmafonds en organiseert kampen voor kinderen met Astma. Een financiële bijdrage voor het Blitzkamp. 750,- Stichting Stop Aids Now, Amsterdam. Voorlichting aan Afrikaanse jongeren redt levens ,- Chr. Basisschool De Rank, Tijnje (Fr.). De school bestaat 100 jaar. Een financiële bijdrage voor de reünie. 350,- Stichting Proplan, Gouda. Een financiële bijdrage aan het Emmaüs verpleeghuis nabij Doboj, Bosnië, voor de bouw van een extra vleugel bij het ziekenhuis ,- Vlinderstichting, Wageningen. Richt zich op de bescherming van vlinders en libellen. Dit is noodzakelijk want de vlinderstand gaat sterk achteruit door verdroging, vermesting, etc. 350,- IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Zoetermeer. Draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en samenleving. 350,- Stichting Shadrach Maloka, Huizen. Zet zich in voor een medisch Home Based Care programma in Chimvu, Malawi ,- Stichting Edukans, Amersfoort Leerlingen van de Thomas More Pabo in Rotterdam gaan naar Oeganda om daar te werken voor een onderwijsproject van Edukans ,- Stichting Hulp aan Roemenië, Benthuizen Een financiële bijdrage in de kosten van een hulptransport naar Savinesti in Roemenië, waar nog zeer veel armoede heerst. 750,- Stichting Vrienden van Turiani, Groningen. Een financiële bijdrage voor de nieuwbouw van de vrouwen- en kraamafdeling van het Turiani Ziekenhuis in Tanzania ,- Stichting Actiefonds Mijnen Ruimen (AMR), Nijmegen. Doneert jaarlijks gelden voor de inzet in derde wereldlanden bij het opsporen en onschadelijk maken van mijnen en ander tuig ,- Blad 9

10 Bas van de Goor Foundation, Arnhem. Willen een betere kwaliteit van leven voor mensen met diabetes door sport. Een financiële bijdrage voor sportkampen voor kinderen met diabetes. 750,- Stichting Cycling out of Poverty, Ubbergen. Steunt kleine ondernemers, studenten en hulpverleners in de gezondheidssector in Afrika met microkredieten voor de aanschaf van fietsen. 1750,- Stichting Familiehuis Daniël den Hoed, Rotterdam. Een financiële bijdrage ten behoeve van het bieden van een logeerplek aan patiënten en hun naasten tijdens de behandeling ,- Stichting Kinderhulp Togo, Zoetermeer. Voert in de regio Kpalimé, Togo, jeugdgezondheidszorg naar Nederlands model uit, maar aangepast aan de Tongolese realiteit ,- Stichting Tamsarya, Amsterdam. Een financiële bijdrage voor de bouw van een bloedbank in samenwerking met het Nepalese Rode kruis. De stichting financiert de eerste verdieping ,- Stichting Light for the World, Veenendaal - voorheen: Dark & Light Blind Care. Bijdrage voor het ondersteunen, uitbreiden en verduurzamen van oogzorg in de regio Jonglei in Zuid-Soedan ,- Stichting Opkikker, Almere-Haven. Bijdrage voor het ondersteunen van gezinnen met kinderen met een chronische aandoening onder behandeling zijn in het AMC ziekenhuis in Amsterdam ,- Stichting de Regenboogboom, Soest. Helpt kinderen die te maken hebben met ziekte, trauma of handicaps. Een bijdrage zodat de vrijwilligers kinderen kunnen blijven bezoeken ,- Stichting World Servants Nederland, Wolvega. Organiseren voor jongeren werkprojecten in ontwikkelingslanden ,- Stichting Perron 61 Oosterheem, Zoetermeer. Evenals in 2011 verzorgt Perron 61 in de wijk Oosterheem de tentdagen tijdens de zomervakantie. 750,- Vereniging Bartimeüs Sonneheerdt, Doorn. Aanschaf van 30 beweegkisten met vijf spelmaterialen voor de meervoudig beperkte bewoners van Bartimeüs ,- Stichting Droomland, Zoetermeer. Een financiële bijdrage voor de huisvesting van in totaal 11 personen met een verstandelijke beperking. 750,- Stichting Steinmetz de Compaan, Den Haag. Aanschaf van spiegels in de snoezelruimte in de locatie AC Donker Curtiusstraat, Den Haag, zodat het belevingseffect wordt versterkt. 500,- Stichting Ipse de Bruggen, Zoetermeer. De bewoners van Cadmiumgeel willen graag naar een muziekfestival in Limburg van 1 juni tot 3 juni maar hebben erg weinig budget. 750,- Stichting Bond tegen het Vloeken, Veenendaal. Komt op voor respectvol taalgebruik door middel van het aanbrengen van posters op de stations en het geven van gastlessen. 350,- Stichting Hulphond, Herpen. Een hulphond geeft mensen met epilepsie of een lichamelijke beperking een menswaardig bestaan ,- Blad 10

11 Zwemvereniging Racing Club, Den Haag. Wil een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de zwemsport wat steeds moeilijker wordt nu de overheid bezuinigt. 350,- Stichting 3-B Bus, Berkel en Rodenrijs. Is een 100% vrijwilligersorganisatie en verzorgt vervoer naar en van activiteiten ten behoeve van senioren in de gemeente Lansingerland. 500,- Stichting Koninklijke PIT Pro Rege, Apeldoorn. Zet zich in voor steun aan militairen, waar ook ter wereld, veteranen en hun thuisfront. Bijdrage voor een ontmoetingscentrum in Kunduz ,- Stichting hulp aan Tibetanen (SHAT), Utrecht. Kinderen die gevlucht zijn uit Tibet worden opgevangen in het kinderdorp Gopalpur in Noord-India. Zij hebben financiële steun nodig ,- Stichting Ukengee, Rotterdam. Willen op zonne-energie werkende en speciaal voor het klimaat aangepaste computers maken en met lokale partners in Tanzania aan scholen leveren ,- Stichting MS Research, Voorschoten. Willen nieuw op te zetten MS-centra financieel ondersteunen en bestaande uitbouwen ,- Stichting Burma Centrum Nederland, Amsterdam. In Burma worden de mensenrechten nog steeds geschonden, onderwijs en de sociale structuur zijn in slechte staat. Hulp is nodig ,- Stichting Mama Cash, Amsterdam. Actie tegen mishandeling van jonge vrouwen, zoals kinderarbeid, uithuwelijking en seksueel misbruik in de Nicaraguaanse sloppenwijken ,- Stichting Interkerkelijk Algarve Pastoraat, Velp. Ten behoeve van overwinteraars en vakantiegangers wordt door deze stichting hulp en steun geboden op verschillende plaatsen in de Algarve. 500,- Liduina Basisschool, Den Haag. Een financiële bijdrage voor de aanschaf van uitdagend lesmateriaal voor jonge kinderen die meer verdieping en uitdaging aankunnen. 350,- Stichting Brooke Hospital, Amsterdam. Voorlichting, educatie en gratis veterinaire hulp aan de straatarme eigenaren van paarden en ezels die nodig zijn voor het zware werk. 350,- Stichting God Bless You Homes, Ugchele. Een bijdrage voor de bouw van een school voor de Elim Star Academy in Kitale, Kenia. In dit gebied heerst een algemene voedselschaarste ,- Interkerkelijk koor Rejoice, Zoetermeer. Ze hebben op 3 november een groot concert waarvoor een gift is aangevraagd. 500,- Stichting Koningskinderen, Boskoop. Het opvanghuis voor arme kinderen in Popesti/Bihor in Roemenië is afgebrand. Een financiële bijdrage zodat ze weer aan de slag kunnen ,- Tuinvereniging Levenslust, Zoetermeer. De parkeerplaats met aangrenzende tuinen moet worden heringericht. Een financiële bijdrage. 350,- Blad 11

12 Het Zomerkamp Nicolaas Parochie, Zoetermeer. Een financiële bijdrage voor het klimbos bij het kamp. 500,- Stichting gambiaenpolen, Helmond. Aankoop en verzending van goederen naar Irak en Gambia en andere bestemmingen ,- Roemeniëwerkgroep, Zoetermeer. Werkgroep zamelt kleding in en maakt voedselpakketten voor de partnergemeente Odorheiu in Roemenië. Het transport kost veel geld. 750,- Stichting Florence Zorg, Den Haag. Voor het activiteitenprogramma van dementerende jongere cliënten in het verpleeghuis Mariahoeve een bijdrage voor de aanschaf van fietsen. 750,- Stichting Iemand geeft om mij, Moerkapelle. Een bijdrage voor het opvanghuis voor kwetsbare meisjes op de Polwate-estate te Kandy, Sri Lanka ,- TV Buytenwegh, Zoetermeer. In 2012 organiseert de tennisvereniging een tweede rolstoeltennistoernooi. Een bijdrage voor het geraamde tekort. 750,- Speeltuinvereniging De Speelschans, Leiden. De speeltuin is een ontmoetingsplek voor ouders met jonge kinderen. Een bijdrage voor reparatie en aanschaf van speeltoestellen 350,- Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Buytenwaert, Zoetermeer. Een financiële bijdrage voor hun jubileum ,- Zoetermeers Dameskoor, Zoetermeer. Het koor bestaat dit jaar 30 jaar. Een financiële bijdrage voor het jubileumconcert. 500,- Chr. Mannenkoor Scheveningen, Scheveningen. Het koor bestaat dit jaar 60 jaar. Een financiële bijdrage voor het jubileumconcert georganiseerd in de Bethelkerk in Scheveningen. 350,- Vrienden van Parc Spelderhof, Beekbergen. Op landgoed Spelderhof op de Veluwe bevindt zich Hotel Spelderhof. Een financiële bijdrage voor gasten die extra zorg behoeven. 750,- Blad 12

13 Passage Chr. Vrouwenvereniging, Zoetermeer (voorheen Ned. Chr. Vrouwen Bond). Een bijdrage in de kosten van een toneelvoorstelling vanwege het 35-jarig bestaan van de vereniging 500,- Malawi Stichting Schools & Hospitals, Strijen. Een bijdrage voor de aanschaf van een keukentje in de verloskamer van het ziekenhuis in Kaundy, Malawi ,- Stichting de Greb, Wageningen. Beoogt recht te doen aan de prestaties van de Nederlandse militairen die vochten op de Grebbeberg bij Rhenen in de meidagen van ,- Geref. Jeugdwerk Kamp Twee, Zoetermeer. Bijdrage aan een kampweek gehouden voor 13- tot 16- jarigen. 500,- EO-Metterdaad, project Brazilië, Hilversum. Een bijdrage voor medische bijstand aan arme bewoners van Amazone-eilanden en dorpjes door middel van een hospitaalschip in Brazilië ,- Stichting Molen de Hoop, Zoetermeer. Een bijdrage voor het onderhoud. 500,- Domino Inloophuis, Gouda. Dit inloophuis wil mensen bij elkaar brengen voor wie het niet vanzelfsprekend is te zijn opgenomen in een sociaal netwerk. 500,- Stichting Isai Maiyam, Utrecht. Isai Maiyam (India) biedt 40 kinderen permanent onderdak. Zij wonen verspreid over twee huizen en delen slaap- en leefruimtes ,- Stichting Rigdzin, Aartswoud. Een bijdrage in de kosten van onderwijs aan o.a. Tibetaanse nomadenkinderen. Zij leren vaardigheden die uitzicht bieden op een beter bestaan ,- Folkloristisch Theaterkoor Sevenhuysen, Zevenhuizen-Moerkapelle. Voor het organiseren van optredens in bejaardenhuizen, verzorgingstehuizen. 350,- Stichting Roparun te Schiedam ten behoeve van Team Zeparo, Moerkapelle. De stichting Zeparo zet zich in voor mensen met kanker en doet in 2012 mee aan de Roparun. 500,- Creagroep Violet van het Kerkelijk Centrum De Regenboog, Zoetermeer. De producten worden verkocht en de opbrengst is voor het goede doel. Bijdrage in de materiaalkosten. 350,- Stichting Water voor Leven, Gouda. Een financiële bijdrage voor een recycling project op de technische school op het eiland Forgo, Kaapverdië ,- Stichting Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking (DOS), Doetinchem. Voor leermiddelen en de aanleg van een toiletvoorziening in het schooltje Nimboja in Masatepe in Nicaragua ,- Stichting Bura Nyakwere Nederland (SBNN), Ossenisse. In de provincie Nyanza, Kenia, bij het Victoriameer ligt het werkterrein van de stichting. Voor vervanging klaslokalen ,- Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), Zoetermeer. Binnen de ANBO is een bowlinggroep al 15 jaar actief. Een financiële bijdrage in de toernooikosten. 500,- Stichting El Arco Iris, Nieuwerkerk a/d IJssel. Biedt arme kinderen onderdak, verzorging en onderwijs. De financiële bijdrage is bedoeld voor het kinderhuis in Iquitos, Peru ,- Nederlands Albert Schweitzer Fonds, Utrecht. Bijdrage in de vorm van startsubsidies aan kleinschalige en lokale gezondheidszorgprojecten in de Sub-Sahara, Afrika ,- Stichting Mercy International Zoetermeer, Zoetermeer. Een gift voor de verdere bouw van een opvanghuis voor aids/hiv-geïnfecteerde kinderen in Khon Kaen, Thailand ,- Stichting Sinar Pelangi, Doorn. De stichting biedt hulp aan fysiek gehandicapte kinderen. Een financiële bijdrage voor de bouw van een ziekenhuis in Indonesië ,- Stichting AMREF Nederland, Leiden. Graag een gift voor de operatie van vrouwen in Oeganda die aan VVF lijden. VVF ontstaat door complicaties bij de bevalling ,- Blad 13

14 Stichting Force, Leidschendam. Een financiële bijdrage voor de brailleproductie van taal- en rekenboekjes voor de groepen 5 en 6 in Dushanbe, Tajikistan (Midden Azië) ,- Stichting Libre Expresion, Leidschendam. Een financiële bijdrage voor het studiehuis voor kansarme jongeren in Tegucigalpa, Honduras ,- Diaconie Pelgrimskerk, Zoetermeer. Op 12 september wordt er een dagtocht georganiseerd voor de ouderen van de Pelgrimskerk. Een financiële bijdrage voor het geraamde tekort. 500,- Stichting Kinderwerk Het Evangeliewoord, Voorburg. Een financiële bijdrage aan een kampweek voor kinderen die vooral uit achterstandswijken komen. 350,- Stichting Josko-Club de Borcht, Amsterdam. Een financiële bijdrage voor een reis naar Santiago de Compostella door middelbare scholieren uit Amsterdam e.o. 350,- Stichting Los Cachorros, Utrecht. De stichting zet zich in voor het bestrijden van armoede en het helpen van kansarme kinderen in de Peruaanse stad Ayacucho ,- Vereniging Scouting Cranenborg, Bleiswijk. Een financiële bijdrage voor het zomerkamp Welpen: twee welpengroepen jongens/meisjes in de leeftijd 7 t/m 11 jaar. 350,- Stichting Missahoe Wonder, Zoetermeer. Een financiële bijdrage voor het Weeshuis Missahoe in Kpando, Ghana voor de scholing en levensonderhoud van de kinderen daar ,- Unicef, Voorburg. Unicef zet zich in voor het redden van meer dan kinderen die ernstig ondervoed zijn, als gevolg van de aanhoudende droogte in de Sahel, Tsjaad ,- Stichting Liliane Fonds, Den Bosch. Steunen kinderen met een handicap o.a. in Bolivia. In een centrum worden deze kinderen zo begeleid dat zij op een gewone school terecht kunnen ,- Stichting Hover Aid Nederland, Zevenhuizen. Willen in de plaats Berorha, Madagaskar, de gezondheidssituatie verbeteren door het geven van medische zorg ,- Stichting Painted Dog Conservation, Gouda. Bijdrage in de kosten voor het slaan van waterputten in Mabale en Sianyanga in Zimbabwe. 500,- Stichting Vrienden van Bariadi, Bovenkarspel. Willen het welzijn en de kwaliteit van het leven in Shinyanga Region Bariada district in Tanzania verbeteren. Een financiële bijdrage ,- Stichting Children s Relief (Sociaal Centrum Cas Lumina), Krimpen a.d. Lek. Sinds 1996 geeft de stichting hulp aan Casa Lumina in Oradea, Roemenië ,- Hervormd Kamp Zoetermeer, Den Haag. Een financiële bijdrage in de kosten voor een zomerkamp met 62 kinderen en 15 vrijwilligers in Bergeijk. 500,- Blad 14

15 De Vrijbuiters, Leidschendam. Vereniging De Vrijbuiters is er voor jong volwassenen met een beperking. Bestaan 30 jaar. Een financiële bijdrage voor de aanschaf van een nieuwe audio 500,- Doinggood Foundation, Nieuw Vennep. Een bijdrage voor de Port Reitz school in de kustprovincie van Kenia. Deze school is speciaal voor kinderen met een beperking ,- Protestantse Gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel, Nieuwerkerk a/d IJssel. 14 jongeren in de leeftijd van 16 tot 20 jaar gaan met 2 reisleiders 14 dagen helpen in Moldavië. Bijdrage in de kosten 750,- Stichting tot behoud zwembad Aarweide, Nieuwveen. Bijdrage aanschaf van een A.E.D. 350,- Stichting De Poort, Pijnacker. Stichting de Poort staat voor extra kosten vanwege de verhuizing van de knutselclubs van de locatie Puntgebouw Noord naar De Kelder in de Ontmoetingskerk. 350,- Stichting Instudo Ontwikkelingsprojecten, Amsterdam. Een groep studentes gaat als vrijwilliger een maand naar Diriamba in Nicaragua. Zij werken daar voor de ACOEN ,- Stichting De Noordzee (SDN), Utrecht. De SDN zet zich in voor de bescherming van het milieu en dat van de Noordzee in het bijzonder. Een financiële bijdrage voor dit goede werk. 350,- Mercy Ships Holland, Rotterdam. De stichting vaart met het hospitaalschip Africa Mercy langs de kust van Afrika en voorziet mensen van de noodzakelijke medische zorg ,- Stichting Zoetermeer-Benthuizen- Roemenië (ZOBERO), Willen ook in 2012 weer een transport verzorgen met hulpgoederen naar Roemenië. 750,- Stichting Health and Education Anfoega, Den Haag. In het oosten van Ghana, tegen de grens van Togo ligt het ziekenhuis van Anfoega. Een financiële bijdrage voor het onderhoud ,- Unicef, Voorburg. Een financiële bijdrage om kansarme kinderen in Bangladesh de gelegenheid te geven om naar school te gaan ,- Stichting Lepra zending, Apeldoorn. Een financiële bijdrage voor een tehuis voor mensen met lepra die niemand hebben die voor hen zorgt ,- Kerk in Actie, Utrecht. Kerk in Actie steunt zowel in Nederland als wereldwijd het werk van honderden christelijke kerken en organisaties. Want ieder mens heeft recht op respect en een menswaardig bestaan. Een financiële bijdrage voor deze diaconale doelen ,- Stichting Suba Nederland, Nijmegen. Een financiële bijdrage voor de aanschaf van een tweedehands vervoermiddel voor een weeshuis in Kenia ,- Stichting Palliatieve Zorg Veluwe Willem Holtrop Hospice, Ermelo. Een financiële bijdrage ten gunste van de exploitatie van het hospice ,- Amref Flying Doctors, Leiden. Een financiële bijdrage ter ondersteuning van de vluchten om artsen naar de meest afgelegen gebieden te vliegen om medische zorg te geven ,- Stichting Humanitaire Hulp Gambia (SHHG), Bussum. Een financiële bijdrage in de kosten voor de begeleiding van pleeggezinnen in de regio rondom Brikama in Gambia ,- Stichting Actie Calcutta, Geldrop. Bouwt sanitaire voorzieningen voor het meisjeshostel in Baghmara in Orissa, India. De armoede is hier ongekend hoog. Een financiële bijdrage helpt ,- Blad 15

16 Speeltuinvereniging De Kievit, Berkel en Rodenrijs. Een bijdrage voor vernieuwingen in de speeltuin, waaronder een waterspeelplaats. 350,- Stichting Inloophuis Haaglanden, Den Haag. Heeft een regionale functie als ontmoetingsplek voor mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten ,- Stichting Kinderfonds Mamas, Laren (NH). Steunt negentien projecten om kansarme kinderen dagelijkse zorg en veiligheid te bieden in moeilijk te bereiken gebieden zoals Limpopo ,- Unicef, Voorburg. Een financiële bijdrage voor de acties van Unicef t.b.v. verstrekking voedsel, medische hulp, schoon water en scholing voor kinderen in de derde wereld 1.000,- Stichting Red een Kind, Zwolle. Een financiële bijdrage om onderwijs voor kinderen mogelijk te maken in landen als Burundi, Oeganda, Rwanda ,- Chr. Muziekvereniging Harpe Davids, Zoetermeer. Het huren van repetitieruimte wordt steeds duurder. Een financiële bijdrage hieraan. 500,- Vrienden van het Holy Land Institute for the Deaf, Zoetermeer. Biedt dove en doof-blinde kinderen in het Midden-Oosten onderdak, onderwijs, en revalidatie, zoals in Salt, Jordanië ,- Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop, Alphen aan den Rijn. De vrijwilligers bieden zorg aan mensen in hun laatste levensfase, thuis of in een van de hospicewoningen ,- Stichting Slachtoffers Schietincident De Ridderhof, Alphen aan den Rijn. Een financiële bijdrage aan deze stichting die de slachtoffers en nabestaanden steunt. 750,- Stichting Roemenië Hunedoara, Alphen aan den Rijn. Een financiële bijdrage voor de instandhouding van het kerkgebouw en het gemeenschapshuis in Hunedoara, Roemenië ,- Ipse de Bruggen t.b.v. Bisnis CAT, Zoetermeer. Arbeidscentrum Bisnis biedt mensen met een beperking een dagbesteding. Een financiële bijdrage voor dit werk. 750,- Prot. Gemeente Zoetermeer Oude Kerk Gemeente, Zoetermeer. Een financiële bijdrage voor het plaatsen van een glazen portaal in de ingang van de Oude Kerk. 3000,- Popkoor O Jee, Rotterdam. Een financiële bijdrage voor de aanschaf van accessoires en voor het maken van een videofilm van de medley Oud repertoire. 350,- Stichting ZOA (Zuid Oost Azië), Apeldoorn. Een financiële bijdrage voor hulp aan vluchtelingen in het westen van Afrika die na een lange periode van droogte nog steeds in kampen zitten ,- GKZ Zoetermeer, Zoetermeer. In vervolg op buurtactiviteiten wordt dit jaar een Dag van het Dorp georganiseerd. Motto: Aandacht, Ontmoetingen en Communicatie. 500,- Stichting Paardrijden voor Gehandicapten voor Leiden e.o., Leiden. Een financiële bijdrage voor deze stichting. 500,- ICS, Amerfoort - Stichting Investering in Children and their Societies, Een financiële bijdrage voor de bouw van een bibliotheek en klaslokalen in Kakameya, Kenia ,- Missieprokuur Kapucijnen, Tilburg. Pater Ton is al vele jaren werkzaam bij de missie in Chili. Door een brand bij de missiepost is er heel veel verloren gegaan ,- Blad 16

17 Stichting Solide, Zoetermeer. Een financiële bijdrage voor de werving, selectie en opleiding van vrijwilligers van de stichting. 750,- SNSCV Paloeloe (Surinaams-Nederlands Sociaal Culturele Vereniging), Zoetermeer. Een financiële bijdrage voor de broodnodige reparaties van het gebouw van de vereniging. 500,- Zeehondencrèche Lenie t Hart, Pieterburen. Er zijn op dit moment 155 zeehonden in de crèche. Om deze te redden en op te vangen is sponsoring noodzakelijk. 350,- Stichting ALS Nederland, Den Haag. Het verbeteren van onderzoek naar ALS. Meer onderzoek is nodig. Een financiële bijdrage hiervoor ,- Protestantse Gemeenten te Graft- de Rijp, Oost-Graftdijk. Het orgel van de kerk in West-Graftdijk is aan restauratie toe. Een financiële bijdrage voor het Rijksmonument ,- Stichting De Zwervende Zwaluwen, Rijnsburg. Een financiële bijdrage voor de aanschaf van een busje voor een gehandicaptentehuis in N.O. China ,- Stichting Clownszaken, Reeuwijk. Marleen van Os heeft in 2012 deze stichting opgericht, te vergelijken met Cliniclowns. Een financiële bijdrage voor dit mooie werk. 750,- Stichting Knowledge for Children, Wierden. De stichting voorziet 110 scholen in Kameroen van boeken en aanverwante zaken voor het onderwijs aan kinderen ,- Stichting Jua Childrens Home, Zoetermeer. Een donatie voor dit Rescue Center om een noodaggregaat aan te schaffen ,- Stichting Kind in Nepal, Reeuwijk. Een financiële bijdrage voor het project in het dorp Sundarijal. Het betreft onderwijs voor kinderen en moeders ,- Stichting Wij Helpen Daar, Leiden. De stichting is opgericht door studenten die onder meer helpen in verzorgingstehuizen in Trogir en Stamnica, Kroatië ,- Stichting Ghana Haarlem, Haarlem. Een financiële bijdrage voor de bouw van een gezondheidspost, ontmoetingscentrum en recreatieruimte in de plaats Buoyem ,- Stichting Help Straatkinderen, Kampen. Een financiële bijdrage voor het werk van de stichting die samenwerkt met de Roemeense stichting Chris onder de Roma in het dorp Floresti ,- Zorggroep Ars Curae, Amstelveen (Ars Curae betekent: kunst van het genezen). De bijdrage wordt gebruikt voor de herbouw van de Rainbow Ranch bij Fiqueras in Spanje ,- Stichting Orkest Collectief (STOC), Zoetermeer. Het Orkest Collectief wil het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs helpen bij muziekeducatie via speciale projecten op maat. 500,- Stichting Buganala, Ugchelen. Een financiële bijdrage voor het werk van de stichting die zorgt voor de opvang van straatkinderen in Yama Nursery School in Ebo Town, Gambia ,- Stichting Vierstroom Palet Welzijn, Gouda. Organisatieonderdeel Palet Welzijn biedt welzijnsdiensten en mantelzorgondersteuning. 500,- Stichting Medical Check for Children, Amsterdam. De stichting bezoekt jaarlijks Mude aan de voet van de Himalaya (Nepal) en geeft dan medische hulp en voorlichting ,- Stichting In de Vrijheid, Wemeldinge. Een financiële bijdrage aan deze stichting die zorgt voor de opvang van alcohol- en drugsverslaafden ,- Blad 17

18 Stichting Anak Bangsa Foundation, Zwolle. Zet zich in voor het bestrijden van de armoede van kansarme kinderen in het dorp Praya op het eiland Lombok (Indonesië) ,- Stichting Vrienden van het Schoutenhuis, Alphen aan den Rijn. Biedt mensen met een verstandelijke handicap een normale baan in de lunchroom van het Schoutenhuis. 500,- Prinses Beatrix Spierfonds, Den Haag. Een financiële bijdrage voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van spierziekten ,- Museum de Kantfabriek, Horst. Een financiële bijdrage voor dit museum dat sinds 2009 bestaat, geheel op vrijwilligers draait en de geschiedenis van de Kantindustrie in Noord Limburg toont 350,- Prinses Maxima Manege te Den Dolder. De Prinses Maxima Manege is een hippisch therapeutisch centrum voor mensen met en zonder beperking ,- Stichting Tandheelkundeproject Kenia, Voorschoten. In het gebied ten zuiden van Mombasa in Kenia is de nood op tandheelkundig gebied heel groot ,- Simavi, Haarlem. Simavi wil in Tabor, Tanzania, de drinkwatervoorziening en het sanitair verbeteren, waardoor daar een beter leven met minder kans op ziekten ontstaat ,- Koersbalvereniging Segwaert, Zoetermeer. Een financiële bijdrage voor deze vereniging van 55 plussers, zodat de contributie laag gehouden kan worden en bereikbaar blijft voor iedereen 500,- Natuurmonumenten, s-graveland. Probeert kleine stukjes grond aan te kopen, waardoor natuurgebieden met elkaar worden verbonden. 350,- Hart voor Haïti, Zeewolde. Graag een gift voor het kinderdorp Bon Repos, Haïti. De kinderen die hier wonen krijgen voedsel, kleding en scholing ,- Chr. Gemengd koor The Credo Singers, Rotterdam. Een financiële bijdrage in de kosten van het 50-jarig jubileum waarvoor een dankdienst en een jubileumconcert zal worden uitgevoerd. 350,- Wijkpastoraat Het Oude Noorden, Rotterdam. Het betreft hulp aan mensen in een achterstandswijk van Rotterdam ,- Stichting Steunfonds Bijzondere Vakanties, Lunteren. Een financiële bijdrage voor dit steunfonds voor mensen die moeilijk of niet zelfstandig op vakantie kunnen. 500,- Wereldkinderen, Den Haag, ten behoeve van projecthulp-masakhane. Masakhane betekent 'Samen bouwen aan een betere toekomst'. Door ondersteuning van de hulporganisatie South Africa Cares for Life krijgen kinderen in Zuid Afrika weer een thuis en kans op een betere toekomst ,- Interkerkelijk koor Anaviem, Zoetermeer. Anaviem, het kerkkoor van de Regenboogkerk in Rokkeveen bestaat 20 jaar. Een financiële bijdrage voor concert. 500,- Stichting Polliewollie, Zoetermeer. Geeft jonge kinderen met autisme de gelegenheid zich maximaal te ontwikkelen. Er is behoefte aan specifiek leer- en spelmateriaal voor deze doelgroep 750,- Stichting Rondom Mantelzorg, Zoetermeer. De stichting organiseert jaarlijks een waarderingsdag voor mantelzorgers. 500,- Max Foundation, Amsterdam. Max Foundation bestrijdt kindersterfte door het realiseren van kleinschalige drinkwater- en sanitairprojecten in de meest arme gebieden van Bangladesh ,- Stichting Oranjehotel, Amstelveen. Het Oranjehotel en Dodencel 601, zijn binnen de muren van de penitentiaire inrichting Haaglanden een monument uit de Tweede Wereldoorlog ,- Blad 18

19 Stichting Rambura, Holten. Zet zich in voor de verbetering van de gehele bevolking van de parochie Rambura in Rwanda ,- Stichting Goodbears of the World-NL, Zeewolde. Een financiële bijdrage voor de aanschaf van troostberen die de Zoetermeerse ambulancemedewerkers uit kunnen delen 350,- Interconfessionele Stichting Huisvesting Jongeren (ISHJ), Zoetermeer. Een financiële bijdrage voor de inrichting van Olmehout een (t)huis voor kwetsbare jongeren. 500,- Protestantse Wijkgemeente De Regenboog, Zoetermeer. In vervolg op een aanvraag 2011 voor de kerkzaal nu een financiële bijdrage voor de aanschaf van LED verlichting in de bijzalen ,- Edwin van der Sar Foundation, Noordwijk. Onder het motto ever ever give up zet Edwin van der Sar zich in voor mensen met een hersenbeschadiging ,- Dokters van de Wereld, Amsterdam. Is onderdeel van Médécin du Monde en strijdt voor het recht op medische zorg dat ieder mens heeft ,- Stichting Orgelfonds Oude Kerk Soest, Soest. Een financiële bijdrage voor het realiseren van een ander orgel in de Oude Kerk en het bouwkundig aanpassen van deze kerk ,- Stichting Orange Babies, Amsterdam. Voornaamste doel: het helpen van (zwangere) vrouwen met hiv en hun baby s in Senegal ,- Stichting Internationale Orde van Hospitaalbroeders, Amsterdam. Hospitaalbroeders is een ontwikkelingshulporganisatie en onderdeel van de internationale organisatie Hospitaller Orde St John of God. In 50 landen zetten zij zich in voor zieken en gehandicapten ,- Nierstichting, Bussum. Een financiële bijdrage om de kwaliteit van leven van een nierpatiënt te verbeteren door ondermeer onderzoek naar het ontstaan van deze ziekten te steunen ,- Stichting Oald Heldern De Noaberschop, Hellendoorn. Een financiële bijdrage voor de aanschaf van ondermeer een beamer om de collectie beter te kunnen laten zien. 350,- Stichting Biblionef Nederland, Den Haag. Een financiële bijdrage voor de aanschaf van woordenboeken die zullen worden verspreid onder de jeugd in Aruba en Curaçao. 500,- Stichting Banta Woro, Terheijden. Bantan Woro wil een centrum voor professionele beroepsopleidingen ontwikkelen in Abéné, Zuid Senegal. De stichting werkt samen met NGO Sama Diabang ,- Randstad Brass Adventure, Den Haag. Van de contributiegelden kunnen zij de dirigent betalen. Een financiële bijdrage voor de andere activiteiten. 350,- Stichting Raja, Utrecht. Zet zich in voor de educatie van straatkinderen in Calcutta, India. De kinderen krijgen een opleiding voor bijvoorbeeld kleermaker of boer ,- Blad 19

20 Stichting Logeerplezier, Zoetermeer. Biedt vakantiehuisvesting en logeeropvang voor gehandicapte kinderen. Een financiële bijdrage zodat de badkamer kan worden aangepast. 750,- Kinderkoor de Rokkertjes, Zoetermeer. Het kinderkoor is verbonden aan de RK kerk de Wijngaard in Zoetermeer. Een financiële bijdrage voor de kerstmusical. 500,- De Dansende Rollers, Alphen aan den Rijn. Een financiële bijdrage voor de dansende mindervalide medemensen om daarmee het lesgeld zo laag mogelijk te houden. 750,- Stichting Friends Indeed, Amsterdam. De stichting zet zich in voor de allerarmsten in twaalf vissersdorpen en stammendorpen Ananyhagiri aan de oostkust in India ,- Stichting Oud in Afrika, Dordrecht. Het betreft een kleine stichting die Afrikaanse organisaties steunt, die zich richten op ouderen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen en ook nog de zorg hebben voor hun kleinkinderen omdat de generatie ertussen weggevallen is door Aids ,- Stichting Puttensteyn, Putten. Het betreft een woongemeenschap voor mensen met een verstandelijke of geestelijke beperking. Een financiële bijdrage voor hun werk. 750,- Time Out Zoetermeer, Zoetermeer. Time Out tracht definitieve schooluitval te voorkomen door jongeren tussen de 12 en 18 jaar tijdelijk opvang te bieden bij problemen thuis of op school. Time Out is een onderdeel van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zoetermeer. 500,- Stichting Elijah Gambia, Zoetermeer. Een financiële bijdrage in de transportkosten van spullen naar Gambia. Het betreft hulpverlening in de strijd tegen de armoede in West Afrika. 750,- Stichting Lezen en Schrijven, Den Haag. In Nederland zijn naar schatting 1,5 miljoen mensen laaggeletterd en dit komt in alle lagen van de bevolking voor 500,- Stichting Momentum, Groningen. De stichting is vooral betrokken bij de repatriëring van Afghanen naar hun geboorteland ,- Missie Procuur Mill Hill, Oosterbeek. Een financiële bijdrage voor de bouw van het Antique Medical Center en de inrichting ervan in San José, Filippijnen ,- Stichting Vrienden van de Wenum Hoeve, Apeldoorn. Dit is een zorgboerderij voor mensen met een psychiatrische problematiek. Een financiële bijdrage voor het realiseren van een stilteplek. 750,- Blad 20

21 Stichting Ondersteuning Sovata, Barendrecht. Een financiële bijdrage voor het realiseren van een rouwcentrum in Sarateni, Roemenië ,- Stichting Pater Ted Bandsma, Stompwijk. De stichting heeft eerder in Villaverde op de Filippijnen een school gebouwd waar momenteel 220 kinderen een opleiding krijgen. In een nabij gelegen huis kunnen kinderen die ver weg wonen overnachten. Men wil nu ook graag bijdragen aan de schoolopleiding zelf van de kinderen 1.500,- Stichting Zending over Grenzen, Almere. Zorgt samen met vele vrijwilligers dat er voedsel-pakketten komen bij mensen die het hard nodig hebben in landen als Albanië, Bosnië, Bulgarije, Oekraïne, Moldavië en Roemenië 1.500,- Stichting Kifaia, Amsterdam. De Gazastrook valt sinds 1995 onder het bestuur van de Palestijnse Autoriteit. De stichting zet zich in voor gehandicapte kinderen in Gaza ,- Stichting Namasté Breda, Breda. Realiseert school- en waterprojecten, onder meer in het dorp Sherpa- Mude in Nepal. Een financiële bijdrage voor de aanschaf van EHBO-spullen ,- Stichting Vogelasiel Delft, Delft. Een financiële bijdrage in de kosten voor de opvang en de verzorging van uit het wild afkomstige dieren. 350,- Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania (Shoma), Hengelo. Wil kinderen in Rubya in Noord-West Tanzania de mogelijkheid bieden om onderwijs te volgen ,- Stichting Dierenweide Oostergast, Zuidhorn. Een financiële bijdrage voor de aanschaf van twee Alpaca s. 500,- OBS De Tjalk, Zoetermeer. Een financiële bijdrage voor de aanschaf van digitale camera s in het kader van een nieuwe methode voor wereldverkenning. 500,- Stichting Vrienden van t LangeLand Ziekenhuis, Zoetermeer. Verzorgt samen met de stichting Goed verzorgd, Beter Gevoel uit Zeist, workshops voor mensen met kanker ,- Vereniging Vrienden van verpleeghuis Bloemendaal, Gouda. Een financiële bijdrage voor de aanschaf van materiaal voor therapeutische activiteiten. 750,- Blad 21

22 Stichting Vrienden van Vierstroom, locatie Monteverdi, Gouda. Een financiële bijdrage voor het bouwen van een verhalenkeuken in het verpleeghuis Monteverdi in Zoetermeer ,- Stichting Interplast Holland, Leiden. Het betreft een ideële organisatie die jaarlijks een aantal teams van ervaren Nederlandse plastisch en reconstructief chirurgen, anesthesiologen en operatie- en anesthesieassistenten uitzendt voor het uitvoeren van reconstructieve chirurgie voor kinderen en volwassenen in ontwikkelingslanden. 2500,- Stichting Habitat For Humanity Nederland, Haarlem. De stichting stelt zich ten doel het structureel verbeteren van de leef- en woonsituaties in ontwikkelingsgebieden ,- Stichting Rafiki Kenia, Rotterdam. Een financiële bijdrage voor het Rafiki Kenia Health Center in Makongeni ,- Stichting Nationaal Ouderenfonds, Bunnik. Een financiële bijdrage aan dit fonds voor diverse doeleinden ,- Stichting Op Gelijke Voet, Reeuwijk. Helpt kinderen in Congo Brazaville die een fysieke beperking hebben als gevolg van polio. 2500,- Stichting Ingeborg Douwes Centrum (IDC), Amsterdam. Het betreft een gespecialiseerde GGZinstelling die psychologische (na)zorg biedt aan mensen met kanker en hun naasten ,- Stichting kaarsjes voor Juultje, s Hertogenbosch. Doel van de stichting is wetenschappelijk onderzoek naar de zeldzame ziekte Langerhans Cel Histiocytose (LCH) ,- Stichting Suppletiefonds Sonnevanck, Harderwijk. Biedt wereldwijd hulp aan mensen met tuberculose in afgelegen en arme gebieden ,- Stichting Hester, Voorburg. Ondersteunt de organisatie Casa Amiga die tot doel heeft het voorkomen van geweld tegen vrouwen in Ciudad Juarez en de rest van Midden-Amerika ,- Gereformeerde Wijkgemeente Pelgrimskerk, Zoetermeer. Een financiële bijdrage voor de aanschaf van een projectorinstallatie voor de kerk en de consistorie (beamer, scherm en laptop) 2500,- Stichting Rozenhof Lottum, Lottum. Beheert een rozentuin waar vrijwilligers werken en mensen gratis de tuin en het bijbehorend informatiecentrum kunnen bezoeken. 350,- Stichting Christelijke Hulp Kenia, Arnemuiden. De stichting heeft 5 projecten in Kenia. Een financiële bijdrage voor het realiseren van een loonbedrijf ,- Blad 22

23 Stichting Mensenkinderen, Harderwijk. Een financiële bijdrage voor het verstrekken van voedselpakketten in ondermeer Istorii, Moldavië ,- Stichting Dorcas Hulp Nederland, Andijk. Een financiële bijdrage voor het realiseren van waterputten met handpomp en latrines in de provincie Sofala, Mozambique ,- Stichting Dorcas Hulp Nederland, Andijk. Dorcas stimuleert in Roemenië Roma-kinderen om naar school te gaan ,- Coll. Van Kerkrentmeesters Herv. Gem. Streefkerk, Streefkerk. Een financiële bijdrage voor de restauratie van het kerkorgel ,- Stichting Woord en Daad, Gorinchem. Woord en Daad ondersteunt in Haïti de organisatie AMG-Haïti bij het realiseren van meerdere onderwijsprogramma s in de regio s Port-au-Prince, Cul-de-Sac, Gonaïves en Bassin ,- Stichting S.O.S., Zoetermeer. De stichting zet zich in voor iedereen die door overheid, gemeente of instanties van hulp verstoken blijft omdat ze niet aan de criteria voor hulpverlening voldoen. Een financiële bijdrage voor de aanschaf van een beamer voor training van de vrijwilligers ,- Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord, Zoetermeer. PWZN wil de Ichtuskerk gaan aanpassen voor toekomstig gebruik. Een financiële bijdrage in de kosten voor het inhuren van een deskundige voor de planontwikkeling ,- Hervormde Morgenstergemeente Zoetermeer, Zoetermeer. De 47 jaar oude Morgensterkerk is aan een renovatie toe. Een financiële bijdrage hieraan ,- Stichting Evangelische Zorg (EZ), Houten. Een financiële bijdrage voor het project begeleid wonen in Gorinchem. EZ geeft met dit project huisvesting aan mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen. 750,- Stichting Hulp aan Polen, Zoetermeer. Een financiële bijdrage in de kosten voor transport van hulpgoederen, voor de benzine en tolgelden. 750,- Stichting Baie Dankie Holland, Leerdam. Graag een bijdrage aan deze stichting die de allerarmste kinderen die niet thuis kunnen wonen, opvangt in kleine huisjes waar zes kinderen kunnen verblijven en waar ze meer aandacht krijgen dan in de grote kindertehuizen. Een financiële bijdrage voor het kopen van nog een huisje voor de opvang van nog eens zes kinderen 1.500,- Vereniging Hendrick de Keyser, Amsterdam. Het betreft een ideële instelling zonder winstoogmerk die zich inzet voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun interieur. Graag een bijdrage in de kosten voor het verwerven en restaureren 500,- Stichting Steun aan de Dr. Reijntjes dovenschool Sri Lanka, Enschede. Een financiële bijdrage aan deze stichting die de dovenschool in Moratuwa, Sri Lanka, steunt ,- Zoetermeers Mannenkoor, Zoetermeer. Voor de organisatie van het Zoetermeers Korenfestival. De opbrengst van dit benefietfestival is voor de aanschaf van een rolstoelbus. 500,- Blad 23

24 Stichting Kentalis, Rotterdam t.b.v. de Medeklinker. Kentalis zet zich in voor de behandeling van ernstig communicatief beperkte kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. Een financiële bijdrage voor de aanschaf van fietsen en een instellingspas voor Diergaarde Blijdorp. 750,- Gereformeerde Zendingsbond (G.Z.B), Driebergen. Een financiële bijdrage voor aanschaf van medicijnen voor het Ekwendiziekenhuis in Malawi ,- Stichting Pater Schlooz, Maastricht. De stichting zet zich in voor de allerarmsten in Tamil Nadu in het zuiden van India door het uitvoeren diverse projecten ,- Erasmus M.C. Vriendenfonds, Rotterdam. Een financiële bijdrage in de kosten voor het uitvoeren van grensverleggend wetenschappelijk medisch onderzoek ,- Stichting Child Surgery Vietnam, Bussum. Een mobiel team van specialistische chirurgen werken samen met lokale artsen kinderen met lichamelijke gebreken te behandelen ,- Stichting Leergeld Zoetermeer. Deze geeft aan ca 800 kinderen in Zoetermeer een bijdrage op basis van een armoede indicatie. De bijdrage is bedoeld om het kind mee te kunnen laten doen aan de schoolse activiteiten los van de thuissituatie ,- Artsen Zonder Grenzen. Deze overbekende organisatie geeft medische noodhulp aan gewonden en vluchtelingen in o.a. Oost-Congo rond Goma ,- Stichting Voedselbank Regio Haaglanden is een van de regionale voedselbanken waar de uitdeelpunten in Zoetermeer ook onder vallen ,- Nederland Rode Kruis wil samen met haar Turkse partner Rode Halve Maan de Syrische vluchtelingen helpen overwinteren. Er zitten momenteel vluchtelingen in het grensgebied van Syrië en Turkije ,- War Child zet zich in voor een beter leven van honderduizenden oorlogskinderen. De financiële bijdrage is vooral bedoeld voor de kinderen in het Turkse-Syrische grensgebied ,- Het totaal aan projecten in 2012 winkelverkopen ,- Dat is 50,2 % van de netto In 2012 zijn er in totaal 389 projectaanvragen toegekend die als volgt zijn verdeeld. Projectaanvragen Projectbedragen Derde Wereld 43% Derde Wereld 56% Kerken 3% Kerken 5% Oost Europa 5% Nederland 49% Oost Europa 5% Nederland 34% Blad 24

Jaarverslag 2007 www.kerkinactie.nl

Jaarverslag 2007 www.kerkinactie.nl Jaarverslag 1 Jaarverslag www.kerkinactie.nl Inhoudsopgave 2 Colofon 2 Voorwoord 3 1. Kerk in Actie in 4 2. Missionair werk 8 3. Diaconaat 10 4. Zending 13 5. Werelddiaconaat 16 6. Noodhulp 21 7. Kinderen

Nadere informatie

GOEDE DOELEN RAPPORT 2014

GOEDE DOELEN RAPPORT 2014 GOEDE DOELEN RAPPORT 2014 VFI BRANCHEORGANISATIE VAN GOEDE DOELEN De 120 organisaties die aangesloten zijn bij VFI, zijn op allerlei terreinen actief. Van gezondheid tot internationale samenwerking. Van

Nadere informatie

40 JAAR. een terugblik op het werk van de Haëlla Stichting in de jaren 2005-2007

40 JAAR. een terugblik op het werk van de Haëlla Stichting in de jaren 2005-2007 40 JAAR een terugblik op het werk van de Haëlla Stichting in de jaren 2005-2007 Geloof en samenleving Vrede en mensenrechten Milieu Ontwikkelingssamenwerking Achterstandssituaties Vertrouwen in mensen

Nadere informatie

Een gezin voor ieder kind

Een gezin voor ieder kind Een gezin voor ieder kind Het Better Care Network bestaat uit en wordt ondersteund door de volgende organisaties: Een gezin voor ieder kind december 2011 2 Inhoud Samenvatting...5 I Inleiding...7 II Kinderen

Nadere informatie

Stichting MAX Maakt Mogelijk. Jaarverslag 2013

Stichting MAX Maakt Mogelijk. Jaarverslag 2013 Stichting MAX Maakt Mogelijk Jaarverslag 2013 Doelstelling en werkwijze DOELSTELLING De Stichting MAX Maakt Mogelijk (MMM) is opgericht op 13 maart 2006 en heeft als doelstelling: het bevorderen en ondersteunen

Nadere informatie

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 1 l Kom over en help Jaarverslag 2013 Beleid en strategie Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 Op de voorkant Hade wordt door haar ouders de straat op gestuurd. In de kinderopvang

Nadere informatie

WERELDWIJDE MEDISCHE NOODHULP

WERELDWIJDE MEDISCHE NOODHULP WERELDWIJDE MEDISCHE NOODHULP Coverbeeld Julie Rémy - Eliane Mansur, chirurg, verzorgt een patiënt met een open botbreuk in de geïmproviseerde operatiezaal in het ziekenhuis van Martissant in Port-au-

Nadere informatie

KidsRights Nieuws Nieuwsbrief voor donateurs

KidsRights Nieuws Nieuwsbrief voor donateurs JUNI 2011 KidsRights Nieuws Nieuwsbrief voor donateurs Met o.a. Vijf maanden vechten tegen kinderarbeid Studiefonds Kindervredesprijs Interview Marc Dullaert Voorwoord Op 12 juni wordt jaarlijks overal

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Motivatie en geefgedrag: kleinschalige particuliere initiatieven in de goede doelen branche

Motivatie en geefgedrag: kleinschalige particuliere initiatieven in de goede doelen branche Motivatie en geefgedrag: kleinschalige particuliere initiatieven in de goede doelen branche In opdracht van de Donateursvereniging Mede mogelijk gemaakt door NCDO Uitgevoerd door Delphi Fondsen- en ledenwerving

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

Goed nieuws uit Uruzgan

Goed nieuws uit Uruzgan Goed nieuws uit Uruzgan Dutch Consortium Uruzgan Januari 2010 Uruzgan. De naam van deze provincie in Afghanistan klinkt ons tegenwoordig net zo bekend in de oren als pakweg Zeeland of Groningen. Dat komt

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie

Humanitaire hulp en civiele. bescherming. Hulp voor slachtoffers van rampen en conflicten, en. bescherming. van mensen in risicogebieden

Humanitaire hulp en civiele. bescherming. Hulp voor slachtoffers van rampen en conflicten, en. bescherming. van mensen in risicogebieden DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Hulp voor slachtoffers van rampen en conflicten, en bescherming van mensen in risicogebieden Humanitaire hulp en civiele bescherming Europese humanitaire hulp maakt het verschil

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Europees Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg. Uitgangspunten en richtlijnen voor welzijn en waardigheid van ouderen met een zorg- of hulpbehoefte

Europees Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg. Uitgangspunten en richtlijnen voor welzijn en waardigheid van ouderen met een zorg- of hulpbehoefte Europees Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg Uitgangspunten en richtlijnen voor welzijn en waardigheid van ouderen met een zorg- of hulpbehoefte We moeten elke dag om 6 uur naar bed en in het weekend

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Journaal. Een uitgave van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Uitgave december 2010. FSV.indd 1 13-12-2010 09:26:43

Journaal. Een uitgave van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Uitgave december 2010. FSV.indd 1 13-12-2010 09:26:43 Journaal Een uitgave van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Uitgave december 2010 FSV.indd 1 13-12-2010 09:26:43 Donatiebeleid Het donatiebeleid omvat specifieke doelen met de nadruk op financiële

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Capelle aan den IJssel Utrecht, januari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID

Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID Twaalf goede voorbeelden Voorwoord In het hele land spannen gemeenten zich in om de participatie

Nadere informatie

SAMEN UIT, SAMEN THUIS

SAMEN UIT, SAMEN THUIS SAMEN UIT, SAMEN THUIS Cliëntenmonitor Langdurige Zorg Onderzoek naar de gevolgen van de pakketmaatregelen AWBZ voor oudere migranten die gebruik maken van dagactiviteiten BUREAU BROM Drs. Hans Schellekens

Nadere informatie

2 foto s. Zorg en platteland. Inventarisatie van ontwikkelingen. R.P. Kranendonk en P.F. Driest, Vilans. Meer informatie: www.alterra.wur.

2 foto s. Zorg en platteland. Inventarisatie van ontwikkelingen. R.P. Kranendonk en P.F. Driest, Vilans. Meer informatie: www.alterra.wur. 2 foto s Alterra is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is To explore the potential of nature to improve the quality of life. Binnen

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE PROJECT WERELDTOOLS OP MAAT STICHTING WERELDWIJD

EINDRAPPORTAGE PROJECT WERELDTOOLS OP MAAT STICHTING WERELDWIJD EINDRAPPORTAGE PROJECT WERELDTOOLS OP MAAT STICHTING WERELDWIJD Periode 01-05-2012 / 30-06-2013 Stichting WereldWijd Klompenstraat 1a 6251 NE Eckelrade wwijd@xs4all.nl www.stichtingwereldwijd.nl 1 Inleiding:

Nadere informatie

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 0 Over de Onafhankelijke Partij Alkmaar De Onafhankelijke Partij

Nadere informatie