Prince Henry Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prince Henry Amsterdam"

Transcriptie

1 Prince Henry Amsterdam Rapportage brandveiligheid Oosterstraat 43 T: E: KvK TV Delft F: NL48RABO BTW NL B.01

2 COLOFON Opdrachtgever : dhr. J. Klinkhamer Project : Quick scan brandveiligheid Prince Henry Projectnummer : Datum : november 2013 Status : Definitief Auteur(s) : ir. H.C.M. van Egmond Bijdrage : Brandveiligheid Prince Henry Amsterdam 2 november 2013 / Versie: definitief

3 INHOUDSOPGAVE 1. AANLEIDING EN VRAAGSTELLING 4 2. HET JURIDISCH KADER Algemeen Bed & breakfast of logies? 5 3. BEOORDELING PRINCE HENRY Beschrijving gebouw Beoordeling compartimentering Beoordeling vluchtwegen 8 4. CONCLUSIES EN ADVIES Aanbevelingen gebruiksfunctie en te nemen maatregelen Alternatief 1: Bed & Breakfast als nevenfunctie van de woning Alternatief 2: Logiesgebouw Alternatief 3: Logiesgebouw met bovenwoning Aanbevelingen Brandveiligheid Prince Henry Amsterdam 3 november 2013 / Versie: definitief

4 1. AANLEIDING EN VRAAGSTELLING Prince Henry Private Suites & Gardens is een bed & breakfast gelegen aan de Prins Hendriklaan 8 te Amsterdam. De B&B bestaat uit een viertal suites op de begane grond en eerste etage en een loft op de bovenste etage. Op de tweede etage en op de helft van de bovenste (derde) etage is het woonhuis gelegen van de eigenaren van Prince Henry Suites & Gardens Historie van het pand Sinds de aanschaf van het pand (1974) zijn de begane grond en de eerste etage in gebruik als kantoorruimte en de overige etages als woonruimte. In 2011 toen de toenmalige huurders van de begane grond vertrokken hebben de eigenaren een B&B van gemaakt en dit gemeld bij het Stadsdeel. Dit mede omdat er onvoldoende markt was voor verhuur van kantoorruimte. Sinds het vertrek van de kantoorhuurders van de eerste etage is (omdat ook hier verhuur niet succesvol bleek) besloten deze etage voorlopig bij de B&B te trekken en het huis te koop aan te bieden (wat tot op heden niet is gelukt). Als gevolg van het teruglopen van de inkomsten van de eigenaren (Van Niftrik Traiteurs) besloten de eigenaren ook een vijfde kamer (de loft) toe te voegen aan de B&B. Vraagstelling De eigenaren willen met de gemeente in overleg over mogelijke aanpassing van de bestemming van het pand zodat een legaal logiesfunctie kan worden gevestigd in het pand. Vooruitlopend daarop is Geregeld gevraagd om op basis van een inspectie te adviseren over de brandveiligheid van het pand. Leeswijzer In hoofdstuk 2 is het wettelijk kader gegeven op grond waarvan het gebouw is beoordeeld. Vervolgens bevat hoofdstuk 3 een beschrijving van de bevindingen. In hoofdstuk 4 tenslotte wordt een drietal alternatieven besproken voor aanpassing aan de brandveiligheidsvoorschriften Brandveiligheid Prince Henry Amsterdam 4 november 2013 / Versie: definitief

5 2. HET JURIDISCH KADER 2.1 Algemeen Sinds 1992 gelden in Nederland landelijke regels waaraan bouwwerken moeten voldoen: het Bouwbesluit. In het (huidige) Bouwbesluit 2012 zijn voorschriften opgenomen voor nieuw te bouwen bouwwerken en voor bestaande bouwwerken. Het basisuitgangspunt is dat nieuwbouw moet voldoen aan de hoge eisen voor nieuw te bouwen bouwwerken en dat vanaf de nieuwbouw gezien bouwwerken langzaam in kwaliteit achteruit mogen gaan tot op het afkeurniveau bestaande bouw. Het niveau bestaande bouw in het Bouwbesluit 2012, waaraan alle bouwwerken moeten voldoen, is tevens opgenomen om een ondergrens te bepalen voor oude gebouwen. Ook gebouwen gebouwd voor 1992 moeten aan het minimum in het Bouwbesluit 2012 voldoen. De voorschriften in het Bouwbesluit 2012 zijn ingedeeld naar gebruiksfunctie. Een gebruiksfunctie is een deel van gebouw waarin het gebruik vergelijkbaar is. Een gebouw kan meerdere gebruiksfuncties hebben, waarbij dus per gebouwdeel andere eisen kunnen gelden. Worden delen van een gebouw gebruikt door meerdere gebruiksfuncties dan gelden de zwaarste eisen. Voorbeelden van gebruiksfuncties zijn de woonfunctie (woningen), logiesfunctie (hotels en pensions) en de industriefunctie (bedrijfspanden). Een bestaand gebouw wordt in eerste instantie beoordeeld aan de voorschriften voor bestaande bouw: wordt aan het absolute minimum voldaan. Daarnaast wordt gekeken naar het zogenoemde rechtens verkregen niveau, het niveau dat is vergund. Het rechtens verkregen niveau moet bij verbouwingen worden aangehouden: een gebouw mag wel ouder en daarmee slechter worden maar mag niet door een verbouwing slechter worden gemaakt. Gevolg is dat bij relatief nieuwe gebouwen veelal de oorspronkelijke vergunning bepalend is. In gevallen zoals deze (laat 19 e eeuws) zijn de voorschriften bestaande bouw bepalend. In dit rapport wordt verder dan ook van dat niveau uitgegaan. 2.2 Bed & breakfast of logies? Een bed & breakfast komt in de bouwregelgeving niet voor maar wordt doorgaans gezien als een woonfunctie met als nevenfunctie het verhuren van kamer: gebruiksfunctie (in dit geval de logies) die ten dienste staat van een andere gebruiksfunctie (in dit geval de woonfunctie). De eisen waaraan een bed & breakfast daardoor moet voldoen zijn de eisen waaraan een bestaande woning moet voldoen. Het Bouwbesluit 2012 kent voor bestaande woningen nauwelijks eisen inzake brandveiligheid: de maximale loopafstand binnen de woning mag niet groter dan 45 meter zijn en de woning is een brandcompartiment met een WBDBO van ten minste 20 minuten 1. 1 De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag is 20 minuten of meer. Een brand in de ene woning mag niet binnen 20 minuten overslaan naar een naastgelegen woning Brandveiligheid Prince Henry Amsterdam 5 november 2013 / Versie: definitief

6 De logiesfunctie is een verzamelnaam voor allerlei varianten van tijdelijk recreatief onderdak: hotels, motels, vakantiehuisjes, etc. Een hotel of pension wordt een logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw genoemd waarbij de kamers logiesverblijven worden genoemd. Aan de logiesfunctie worden afhankelijk van het vloeroppervlak van het gebouw zware brandveiligheidseisen gesteld. Zo moeten alle logiesverblijven een eigen brandcompartiment zijn en gelden er voor logiesgebouwen strengere eisen aan vluchtwegen en alarmering bij brand. De wet kent geen harde grens tussen bed & breakfast en logies. In de toelichting op het Bouwbesluit 2012 staat: Ook een kleine «bed en breakfastgelegenheid», met bijvoorbeeld twee gastenkamers voor één of twee personen wordt niet als een logiesfunctie beschouwd maar als een woonfunctie. Deze tekst maakt duidelijk dat een bed & breakfast niet standaard gezien moet worden als logiesfunctie maar geeft geen uitspraak over de grens: 2 kamers is geen logiesfunctie maar door het gebruik van bijvoorbeeld kan je niet stellen dat 5 kamers wel een logiesfunctie is. Veelal zal een en ander afhangen van de locale interpretatie. Hoe de gemeente Amsterdam er over denkt blijkt uit de grens waarvoor een vergunning brandveilig gebruik nodig is: waar de landelijke grens het bieden van bedrijfsmatig nachtverblijf aan 10 personen is, heeft Amsterdam die grens via haar bouwverordening op 4 personen gesteld 2. Een andere indicatie inzake de grens voor het al dan niet bedrijfsmatig nachtverblijf bieden aan personen is te vinden via antwoordvoorbedrijven.nl: deze site (van de rijksoverheid) stelt dat bij meer dan 2 kamers en / of 4 personen sprake is van een bedrijfsmatige activiteit BEOORDELING PRINCE HENRY 3.1 Beschrijving gebouw Het pand Prins Hendriklaan 8 bestaat 4 etages (zie hieronder) en een kelder. Het gebouw is opgebouwd uit massief baksteen metselwerk. Alle tussenwanden zijn eveneens steenachtig en massief. De privévertrekken van de eigenaren bevinden zicht op de tweede en derde etage (blauw). Op de eerste en tweede etage zijn telkens twee suites gelegen en op de derde etage is een vijfde kamer voor de verhuur gelegen (de loft). 2 De wetgeving staat op dit punt toe dat gemeenten afwijken van de landelijke norm Brandveiligheid Prince Henry Amsterdam 6 november 2013 / Versie: definitief

7 Keuken Suite2 Suite 4 Loft Woonruimte eigenaren Suite1 Suite 3 Woonruimte eigenaren Begane grond Eerste etage Tweede etage Derde etage Vanaf de derde etage loopt een centraal trappenhuis over alle etages naar de begane grond. Op de derde etage bevindt zich een dakluik waarheen door de eigenaren een trap is gemaakt. Op de eerste etage is een glazen wand aanwezig in het trappenhuis. Alle kamers komen direct uit op het trappenhuis, waarbij de suites 2 en 4 nog een soort voorportaal hebben. De (paneel) deuren zijn niet zelfsluitend uitgevoerd. In alle kamers zijn rookmelders aangebracht. Deze rookmelders zijn voorzien van accu s en draadloos gekoppeld aan een centrale melder die in de privévertrekken van de eigenaren is geplaatst 4. In de gangen hangen losse rookmelders die bij rookdetectie ook de gasten in de suites alarmeren. Op diverse plaatsen in het gebouw zijn handbrandblussers aanwezig. Wat ontbreekt is de wettelijk verplichte aanduiding van de rookmelders middels een voorgeschreven pictogram (zie hiernaast). Toegang tot de tuin aan de achterzijde is alleen mogelijk via suite Beoordeling compartimentering De compartimentering van het gehele gebouw richting de buurpanden is op orde. Er zijn in de woning geen gaten of dergelijke in de buitenmuren aangetroffen. De kamers onderling kennen geen specifieke voorzieningen. Uit de inspectie blijkt echter dat alle wanden zijn doorgetrokken tegen de plafonds en er geen zichtbare doorvoeren en dergelijke zijn. De schouw in suite 3 staat in verbinding met de overige ruimten of de kelder. De deuren verschillen per kamer deels zijn de originele paneeldeuren nog aanwezige en deels zijn deze vervangen door massieve deuren waarop ornamenten zijn aangebracht. De kozijnen hebben geen specifieke voorzieningen voor brandwerendheid. Indien er sprake is van een vereiste brandscheiding over de deuren van de kamers dan voldoen de deuren en kozijnen niet aan de minimale eis van 20 minuten WBDBO Brandveiligheid Prince Henry Amsterdam 7 november 2013 / Versie: definitief

8 3.3 Beoordeling vluchtwegen De vluchtweg loopt via de trappenhuizen en heeft een maximale lengte van ca. 40 meter, gemeten vanaf de loft naar de voordeur. De vluchtweglengte voldoet daarmee aan de voorschriften voor bestaande bouw. De breedte van de vluchtweg voldoet overal aan de vereiste minimale doorgang van 0,5 meter. Op grond van artikel 7.12 van het Bouwbesluit 2012 moeten deuren op de vluchtroute zonder sleutel geopend kunnen worden. In dit geval geldt dat dus voor alle deuren van de suites (van binnenuit) en voor de voordeur. De deur mag dus wel op nachtslot maar dan met bijvoorbeeld een knopcilinder of panieksluiting. Aan dit voorschrift wordt voldaan. 4. CONCLUSIES EN ADVIES 4.1 Aanbevelingen gebruiksfunctie en te nemen maatregelen Kijkend naar het gebouw zouden er in termen van het Bouwbesluit mogelijkheden zijn om naar het gehele gebouw te kijken: een woning, een logiesgebouw (vergelijkbaar met een hotel of pension) of een combinatie van beiden. Welke optie uitvoerbaar is, is afhankelijk van de specifieke situatie en de mate waarin het bevoegd gezag (de gemeente) akkoord gaat met een eventuele gelijkwaardige veiligheid. Dit laatste wil zeggen: het voldoet dan wel niet aan de letter van de wet maar het is feitelijk net zo veilig Alternatief 1: Bed & Breakfast als nevenfunctie van de woning Indien de woning gezien wordt als een bed & breakfast dan wordt voldaan aan de eisen bestaande bouw aan een woning (woonfunctie) en de nevenfunctie (logies). Teneinde de veiligheid van logees te verbeteren worden de volgende maatregelen geadviseerd: - Maak alle deuren die op het trappenhuis uitkomen zelfsluitende door deurdrangers aan te brengen. In geval van brand in één van de kamers blijft de vluchtweg (de trap) daardoor vrij van rook; - Breng vluchtplattegronden aan in de kamers. Door op een plattegrond per kamer aan te geven waar de gasten zich bevinden (in welke kamer) en wat de te volgen vluchtweg is in geval van brand wordt de vluchtveiligheid aanzien verhoogd Alternatief 2: Logiesgebouw Indien Prince Henry gezien wordt als logiesgebouw dan zullen er een aantal maatregelen ter verbetering van de brandveiligheid moeten worden getroffen. De maatregelen hebben betrekking op compartimentering en vluchtveiligheid Brandveiligheid Prince Henry Amsterdam 8 november 2013 / Versie: definitief

9 Compartimentering Op basis van artikel 2.98 ligt een bestaand logiesverblijf in een zogenoemd beschermd subbrandcompartiment. Dit wil zeggen dat een brand in een suite niet binnen 30 minuten mag doorbreken naar een andere ruimte binnen het gebouw. Gevolg hiervan is dat de deuren tussen de gang en de suites 30 minuten brandwerend moeten zijn. Op grond van artikel 6.26 moeten de deuren van de logiesverblijven (suites en loft) en de voordeur zelfsluitend zijn. Tevens geldt dat een woning in een eigen brandcompartiment moet liggen en niet in het zelfde compartiment mag liggen als de logiesverblijven. In dit geval moet dus de blauwe lijnen in de figuur op pagina 6 brandwerend worden uitgevoerd. Ook hier geldt een eis van 30 minuten in dit geval. De huidige deuren zijn zachthout en deels voorzien van profilering die in de deuren in gefreesd. Om die reden zullen de deuren naar alle waarschijnlijk de 30 minuten brandwerendheid niet halen. Vluchtroutes Het trappenhuis is de vluchtroute voor zowel de woning als voor de logiesverblijven. Op basis van het Bouwbesluit 2012 moet de vluchtroute daarom formeel voldoen aan de eisen van zogenoemde extra beschermde vluchtroute. Dit stelt redelijk strikte eisen aan de aanwezigheid van materialen en andere zaken aanwezig in de vluchtroute. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de koeling op de begane grond en aan de garderobe bij de entree: beiden horen eigenlijk niet thuis in een extra beschermde vluchtroute. Op grond van artikel 6.24 moet in de vluchtroute vluchtrouteaanduiding aanwezig zijn ( nooduitgangbordjes ) die voldoende zichtbaar zijn vanaf iedere uitgang van een logiesverblijf. Dit kan het beste worden gedaan door de toepassing van verlichtingsarmaturen met de juiste richtingaanduiding aan de bovenzijde van de trap op iedere etage en boven de doorgang richting vestibule. Overigens is noodverlichting niet verplicht en mag ook gewerkt worden met bordjes die worden aangelicht. Een nadeel hiervan is dat deze bij stroomuitval niet zichtbaar zijn. Alarmering bij brand Indien een logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw groter is dan 250 m 2 dan is een brandmeldinstallatie (BMI) en ontruimingsalarm verplicht. Een kleiner logiesgebouw moet rookmelders hebben die op het lichtnet zijn aangesloten in alle kamers en in de vluchtroute. De rookmelders moeten verder voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in NEN In de praktijk wil dit zeggen dat in de suites in iedere verblijfsruimte (niet de badkamers) rookmelders moeten hangen en dat in de gang er telkens minimaal twee moeten hangen. Verder moeten de rookmelders zijn doorgekoppeld: indien één van de rookmelders rook detecteert dan moeten alle rookmelders alarm geven Brandveiligheid Prince Henry Amsterdam 9 november 2013 / Versie: definitief

10 In het geval van Prince Henry is sprake van een logiesgebouw dat een vloeroppervlakte heeft van ca. 275 m 2 : ca. 120 m 2 per etage (1 e + 2 e ) en 35 m 2 voor de loft en de vluchtweg naar de loft. Dit wil zeggen dat formeel gezien een BMI verplicht is. Aangezien sprake is van een grensgeval zouden rookmelders als gelijkwaardig alternatief een optie zijn Alternatief 3: Logiesgebouw met bovenwoning Als laatste alternatief kan het gebouw in twee delen worden gesplitst. Langs de trap op de tweede etage moet in dat geval een 30 minuten brandwerende wand worden geplaatst. De twee etages onder de brandwerende wand moeten dan voldoen aan de eisen die bij logiesgebouw hiervoor zijn beschreven, waarbij met rookmelders kan worden volstaan. De bovenste twee etages zijn dan te zien als een woonhuis. De loft is dan de bed & breakfastkamer van het woonhuis. Voor het woonhuis gelden verder geen specifieke eisen. Qua veiligheid is het ten zeerste aan te raden om bij deze optie tenminste te zorgen voor alarmering in het woonhuisgedeelde bij brand in het logiesgedeelte (en andersom). 4.2 Aanbevelingen De meest veilige optie voor zowel de bewoners als de gasten van Prince Henry is om uit te gaan van een logiesgebouw. Dit kan echter leiden tot een forse kostenpost, met name als er een brandmeldinstallatie wordt gevraagd. Om die reden wordt geadviseerd om uit te gaan van een logiesgebouw met een gelijkwaardige oplossing voor de branddetectie. Dit leidt tot de volgende maatregelen: - Het vervangen van alle deuren die uitkomen op de gang door deuren die minimaal 30 minuten brandwerend zijn o De vuistregel is dat hiervoor massieve deuren nodig zijn met een dikte van 4 cm minimaal o o De deuren moet rondom voorzien zijn van bij brand opschuimende strips De aanslagbreedte van de deuren in het kozijn moet worden opgedikt tot minimaal 25mm - De deuren moeten zelfsluitend worden gemaakt - Er dienen rookmelders aangebracht te worden die voldoen aan NEN Dit als gelijkwaardige oplossing voor een brandmeldinstallatie. o De huidige rookmelders zullen niet voldoen aangezien er geen onderlinge koppeling aanwezig is tussen de rookmelder. Na verbetering van de brandwerendheid van de deuren zal het vereiste geluidniveau bij rookmelders op de gang waarschijnlijk in de kamers waarschijnlijk niet meer gehaald worden o Een optie kan zijn om accurookmelders te plaatsen, wat aanzienlijk scheelt in de kosten. Dit ter goedkeuring van de gemeente - Er dient vluchtwegaanduiding aangebracht te worden. Deze moet voldoen aan NEN 6088 en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van Brandveiligheid Prince Henry Amsterdam 10 november 2013 / Versie: definitief

11 NEN-EN Geadviseerd wordt om noodverlichtingarmaturen te plaatsen met de juiste stickers - De handbrandblussers dienen duidelijk zichtbaar ophangen te worden en voorzien van een aanduiding (bordje). Ten behoeve van de vergunning brandveilig gebruik zal het aantal en de locatie ingetekend moeten worden op de plattegrond die onderdeel uitmaakt van de aanvraag. Het aantal is niet verplicht voorgeschreven maar ter goedkeuring aan de gemeente. De handbrandblussers moeten tweejaarlijks worden onderhouden en gecontroleerd - Er dienen vluchtplannen in de kamers gehangen te worden - De vluchtwegen moeten worden beoordeeld op brandbare materialen en zo nodig vrijgemaakt te worden. Geadviseerd wordt om brandvertragende schuifdeuren toe te passen in de garderobekast. Aangezien de grens voor een vergunning brandveilig gebruik in Amsterdam op 4 personen nachtverblijf ligt zal een omgevingsvergunning brandveilig gebruik aangevraagd moeten worden. Een dergelijke aanvraag bestaat uit plattegronden van alle verdiepingen met daarop de brandwerende voorzieningen aangegeven. Voor de aanvraag zal de gemeente (de brandweer) langskomen voor een inspectie. De gelijkwaardige oplossing (de rookmelders) zullen door de gemeente moeten worden geaccordeerd (wat het geval is met het verlenen van de vergunning brandveilig gebruik). Voor een vergunning brandveilig gebruik geldt een proceduretijd van maximaal 26 weken en dienen leges betaald te worden (in Amsterdam 340,40). Een verdere kostenraming is niet gemaakt aangezien het uitrustingsniveau van met name de deuren kan leiden tot forse prijsverschillen. Een zeer grove indicatie van de grootste kostenposten: - Brandwerende zelfsluitende deuren per stuk - Brandmeldinstallatie ca Alternatief: rookmelders NEN 2555 ca Noodverlichtingsarmaturen: 5 stuks ca. 800 exclusief aanpassing elektra Waarom niet het geheel zien als woning? Een korte motivatie waarom ik niet adviseer uit te gaan van woning met nevenfunctie : Juridisch In het pand Prince Henry is sprake van 1,5 etage aan woonruimte en 2,5 etage aan logies. De keuze voor een nevenfunctie van een woning ligt daarom niet voor de hand. In veel bestemmingsplannen ligt de grens op 25% wat hier ruim wordt overschreden. Veiligheid Doordat er in het gebouw sprake is van een enkele vluchtweg (de route via het dak kan en mag niet als vluchtweg worden gezien) is de optie woonhuis in geval van brand in het trappenhuis onvoldoende veilig. Met name de rookontwikkeling zal tot gevolg heb Brandveiligheid Prince Henry Amsterdam 11 november 2013 / Versie: definitief

12 ben dat de vluchtweg niet meer bruikbaar is, met alle gevolgen van dien. Zoals ter plaatse besproken zou minimaal gezorgd moeten worden voor zelfsluitende deuren en een goede instructie van de gasten. In aanvulling daarop is rookdetectie in het trappenhuis een absolute noodzaak om Prince Henry voldoende veilig te krijgen. Resumé De maatregelen die vanuit het oogpunt van veiligheid noodzakelijk zijn komen nagenoeg overeen met de noodzakelijk maatregelen om te voldoen aan de eisen voor een logiesfunctie. Geadviseerd wordt daarom om de maatregelen uit te voeren en vervolgens een traject van legalisatie in te gaan. Hierbij wordt de kanttekening gemaakt dat een advies is vanuit het oogpunt van brandveiligheid: eventuele risico s van een weigering vanuit de ruimtelijke ordening zijn niet in te schatten en ook niet meergenomen in het advies Brandveiligheid Prince Henry Amsterdam 12 november 2013 / Versie: definitief

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD RAPPORT BRANDVEILIGHEID NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Project 7016.016 8 juli 2016 Versie 1.0

Nadere informatie

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM Hoofdweg 70 3067 GH ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Hoefbladstraat 24-26 te Nieuw-Vennep Beoordeling

Nadere informatie

Ambulance Zorg Limburd Noord is voornemens een nieuwe ambulancepost in Weert in te realiseren.

Ambulance Zorg Limburd Noord is voornemens een nieuwe ambulancepost in Weert in te realiseren. Memo Opdrachtgever Projectnummer : Ambulance Zorg Limburg Noord : 17-163 RG Betreft : brandveiligheidsadvies Ambulancepost Weert Behandeld door : Roel Geys 1. Inleiding Ambulance Zorg Limburd Noord is

Nadere informatie

F~IMMEMEM. Bestaande Woning-Café. Dorpstraat BC te Vorden. Opdrachtgever: Han Eskes. Opsteller: Frans de Jong

F~IMMEMEM. Bestaande Woning-Café. Dorpstraat BC te Vorden. Opdrachtgever: Han Eskes. Opsteller: Frans de Jong BRAND www.brandpreventletwente.nl F~IMMEMEM Bestaande Woning-Café Dorpstraat 42 7251 BC te Vorden. Opdrachtgever: Han Eskes Opsteller: Frans de Jong Datum: 07-02-2017 Ot BRAND www.hrandpreveritkhvente.rtl

Nadere informatie

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Quickscan brandveiligheid Omgevingsvergunning Project: Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Kenmerk: 2014139.qsb.mj.a1 Datum: 16-03-2015 Bijlage 7 bij besluit 2014/1642-V1 Bezoekadres Postadres

Nadere informatie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project 20130202: Verbouw tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Branddetectie in gemeenschappelijke vluchtroute Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woongebouw, overige gebruiksfunctie, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, vluchtroute, brandmeldinstallatie

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam Rapport Brandveiligheid transformatie Kapershoekseweg 24 te Hoogvliet - Rotterdam Projectnummer : 161003 Documentnummer : R-02 Versie : Rev. 1 Opgesteld door : A. van Wijngaarden Flameteq Brandpreventie

Nadere informatie

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen Rapportnummer G 18007-5-RA-001 d.d. 28 februari 2017 AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader

Nadere informatie

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen).

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen). BEM1403270 gemeente Steenbergen Stoofweg 3 4681 RK Nieuw-Vossemeer Telefoon 0167 56 05 09 Telefax 0167 56 09 10 e-mail info@kraakbv.nl Projectnummer : 14056 Onderdeel : Eisen brandveiligheid, daglicht,

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Zuid. Afdeling Handhaving en Veiligheid Procesuitvoering

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Zuid. Afdeling Handhaving en Veiligheid Procesuitvoering Bezoekadres President Kennedylaan 923 1079 MZ Amsterdam Postbus 74019 1070 BA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 252 4365 www.zuid.amsterdam.nl stadsdeel@zuid.amsterdam.nl Afdeling Handhaving en Veiligheid

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0)

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) Dit stappenplan biedt ontwerpers een richtlijn om te komen tot een brandveilig

Nadere informatie

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum: rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:31 03 2015 Buro Toetz Postbus 230, 4460 AE Goes burotoetz@zeelandnet.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Projectgegevens

Nadere informatie

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld)

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld) Het onderzochte gebouw moet volgens Bouwbesluit Artikel 6.20 worden voorzien van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie met niet-automatische bewaking zonder doormelding naar de brandweer. Dit houdt

Nadere informatie

Advies brandveiligheid omgevingsvergunning

Advies brandveiligheid omgevingsvergunning 17-051625 81E7E57509724BEC836C4237E607EC0EAdvies brandveiligheid omgevingsvergunningfirstwatch document Advies brandveiligheid omgevingsvergunning 1. Gegevens aanvraag 2. Gegevens advies Zaaknummer VNOG

Nadere informatie

Toetsing brandpreventie

Toetsing brandpreventie Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 24-2-2017 Marktstraat 47 Mierlo F +31(0)492-430115 Postbus 48, 5730 AA Mierlo info@wouters-bouwadvies.nl T +31(0)492-430114 www.wouters-bouwadvies.nl Toetsing brandpreventie

Nadere informatie

Beschrijving ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 516 2600 AM Delft. www.adviescommissiebrand.

Beschrijving ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 516 2600 AM Delft. www.adviescommissiebrand. ADVIES Registratienummer: Betreft: BMI in woongebouw met incidenteel logiesgebruik Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, brandveilig gebruik, woongebouw, logiesfunctie, gelijkwaardigheid, handhaving, bestaande

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP

SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP 08-06-2016 Toets brandveiligheid Toets brandveiligheid van het gebouw ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning Definitief. Schiphol Hotel badhoevedorp T O E T S B R A

Nadere informatie

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa Adviesbureau VanderWeele Installatietechniek en Bouwfysica Brandveiligheid Marinegebouw 6 te Amsterdam Datum: eferentie: apport: 19 maart 2015, rev. 15 september 2015 2015106 309 J.P. van der Weele / S.

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen De wijzigingen Even voorstellen. Wie is Dijkoraad Viavesta? Gecertificeerd inspectie- en advies bureau op het gebied van brandveiligheid Even voorstellen. Ingrid Heffels RSE Dijkoraad Viavesta Werkzaam

Nadere informatie

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 vereist kwaliteitsniveau... 2 3 inhoudelijke toets... 4 3.1 indeling in brandcompartimenten en WBDBO... 4 3.2 vluchtroutes en indeling in subbrandcompartimenten... 5 3.3 brandwerendheid

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

Rapenburg 34 Quickscan Definitief Ontwerp Brandveiligheid

Rapenburg 34 Quickscan Definitief Ontwerp Brandveiligheid project adres projectnr. betreft document datum Verbouwen kantoor tot appartement Rapenburg 34, 2311 EX Leiden 7053/184L17 Brandveiligheid 184L17_R01.170524 24 mei 2017 Rapenburg 34 Quickscan Definitief

Nadere informatie

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE UITGANGSPUNTEN Regelgeving Tekeningen Gebouw LEGENDA UITGANGSPUNTEN..P LEGENDA VOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEID Opmerking 1 Opmerking 2 Het bouwplan is getoetst aan: - Bouwbesluit 2012; - 2.2 Sterkte bij

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid en gebouwontwerp Programma Waartoe leidt het Bouwbesluit 2012? Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Doormelding Certificering Vluchten Conclusie: Brandveiligheid is een keuze (wetgeving

Nadere informatie

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Gebruikte documenten bij het opstellen van dit rapport... 4 1.4 Uitgangspunten bij het opstellen van dit rapport... 4

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers

Beleidsnotitie. Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers Beleidsnotitie Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers Gemeente Houten vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders, 24-8-2010 1 Beleidsnotitie huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Adviesaanvraag upgrade tweede vluchtmogelijkheid of enkele vluchtroute op galerij Trefwoorden: Verbouw, handhaving, zorgplicht, vluchtroute, beschermde route, enkele

Nadere informatie

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012 Door: Ing. M. Konings Highlights Bouwbesluit 2012 Even voorstellen InterConcept Organisatie en Beheer B.V. Advies & Uitvoering Vergunningverlening; Handhaving en Inspectie; Fysieke Veiligheid; Ruimtelijke

Nadere informatie

Het rechtens verkregen niveau in Bouwbesluit ing. P.J. van der Graaf Nieman Raadgevende Ingenieurs

Het rechtens verkregen niveau in Bouwbesluit ing. P.J. van der Graaf Nieman Raadgevende Ingenieurs Het rechtens verkregen niveau in Bouwbesluit 2012 ing. P.J. van der Graaf Nieman Raadgevende Ingenieurs Inhoud lezing Het rechtens verkregen niveau Casus: transformatie kantoor woningen Casus: transformatie

Nadere informatie

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften ADVIES Registratienummer: Betreft: rooksluis in tot hotel herbestemd kantoorgebouw Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, logiesfunctie, rechtens verkregen niveau, herbestemming, rookvrij : Status: Definitief

Nadere informatie

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK datum: 13 augustus 2015 ons kenmerk: 5777S02 inzake: Abdij Koningsoord te Berkel Enschot Geachte heer

Nadere informatie

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid Beleid bestaande bouw - beleidspakket Kwaliteit brandveiligheid 1 Voorwoord In dit rapport zijn de door het gemeentebestuur vastgestelde pakketten met de brandveiligheidseisen voor bestaande gebouwen weergegeven.

Nadere informatie

Transformatie en het Bouwbesluit 2012

Transformatie en het Bouwbesluit 2012 Transformatie en het Bouwbesluit 2012 van het Expertteam (kantoor)transformatie in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Verbouw en functiewijziging Het Bouwbesluit

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

Schiphol The Base. Verbinding 3e en 4e verdieping The Base B

Schiphol The Base. Verbinding 3e en 4e verdieping The Base B Schiphol The Base Verbinding 3e en 4e verdieping The Base B Toetsing ontwerp met betrekking tot brandveiligheid ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen Rapportnummer GM

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN VOORWOORD Dit document is opgesteld als klein onderzoek ten behoeve van een technische verdieping voor het eigen ontwerp. Mijn ontwerp bestaat uit een hoogbouw toren voor

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012 MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks Datum/versie: 30 juni 2016, versie 02a Betreft: Clubsportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling brandveiligheid Projectnr:

Nadere informatie

Workshop Brandveiligheid: toepassing BB2012 in de praktijk

Workshop Brandveiligheid: toepassing BB2012 in de praktijk BWT Congres 2013 Een transformerend BWT Workshop Brandveiligheid: toepassing BB2012 in de praktijk ir. Bart Kolman Falck De Heerlickheijd van Ermelo 24 oktober 2013 Even voorstellen Brandveiligheid in

Nadere informatie

Beschrijving. Vervallen trap in monumentaal gebouwtje. Advies Definitief

Beschrijving. Vervallen trap in monumentaal gebouwtje. Advies Definitief Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, brandveilig gebruik, monument, kantoorfunctie, gelijkwaardigheid, bestaande bouw, herbestemming, vluchtroute, rookmelders, brandmeldinstallatie (BMI) Datum: 16 december 2016

Nadere informatie

Op grond van het vijfde lid moet op deuren die op een verdieping van een gebouw toegang geven tot een zogenoemd overdruktrappenhuis duidelijk

Op grond van het vijfde lid moet op deuren die op een verdieping van een gebouw toegang geven tot een zogenoemd overdruktrappenhuis duidelijk Op grond van het vijfde lid moet op deuren die op een verdieping van een gebouw toegang geven tot een zogenoemd overdruktrappenhuis duidelijk zichtbaar zijn aangegeven dat die deur toegang tot een dergelijk

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Toevoeging losse kantoorunits in groot brandcompartiment Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, industriefunctie, BvB 2007, gelijkwaardigheid, compartimentering : Status: Definitief

Nadere informatie

Sector Risicobeheersing

Sector Risicobeheersing Gemeente Tilburg Dienst Publiekszaken, Afdeling Omgevingsvergunning Ter attentie van de heer J. Jansen Postbus 90118 5000 LA Tilburg Fabriekstraat 34, Tilburg Postbus 3208 5003 DE Tilburg Telefoon (088)

Nadere informatie

Zaanstreek-Waterland Zaanstad

Zaanstreek-Waterland Zaanstad Zaanstreek-Waterland Zaanstad Sector Voorbereidende Brandweerzorg, Afdeling Proactie en Bouwvergunningen Postadres: Postbus 150, 1500 ED Zaandam Bezoekadres: Prins Bernhardplein 112, 1508 XB Zaandam Tel:

Nadere informatie

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L.

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2161296 Datum: 16-12-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Tom Jonker Architectuur & Stedebouw

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks / D. Machielsen Datum/versie: 16 augustus 2016, versie 02D Betreft: Club Sportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling

Nadere informatie

In dit schrijven is de beoordeling en het gelijkwaardigheidsvoorstel weergegeven.

In dit schrijven is de beoordeling en het gelijkwaardigheidsvoorstel weergegeven. NOTITIE BRANDVEILIGHEIDSONDERZOEK RBG Nummer 116227n01 Datum 8 november 2016 Opdrachtgever Sité Woondiensten Contactpersoon De heer E. Langen Project Woongebouw Zandewierde a/d J.D. Pannenkampweg 17 te

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM Brandveiligheid Datum 2 juni 2017 Projectnummer 16015 Project Clubgebouw AFC Status Definitief Fase OMGEVINGSVERGUNNING Opdrachtgever ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus 1269 1000 BG AMSTERDAM

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Vluchtroute woning door ijssalon Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, monument, woning, winkel, handhaving, bestaande bouw, vluchtroute, BMI : Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE TOETSING

BRANDPREVENTIE TOETSING BRANDPREVENTIE TOETSING 26-4-2016 Project: HERBOUW HISTORISCHE SCHUUR HOLSTRAAT 3 TE HAAREN Architect Naam : Architektenburo Snijders en van Stekelenburg Adres : Stationsstraat 87 Postcode / plaats : 5281

Nadere informatie

medewerkerswoning rood gearceerd, de groepswoningen groen (groepswoning 3) en geel (groepswoning 5). Figuur 1 principe bestaande indeling Een deel van

medewerkerswoning rood gearceerd, de groepswoningen groen (groepswoning 3) en geel (groepswoning 5). Figuur 1 principe bestaande indeling Een deel van NOTITIE NOVALISHOEVE TEXEL Aan : Raphaëlstichting T.a.v. : de heer E. Prins Referentie : Nu130017adA0.jhu Behandeld door : Vestiging Utrecht / mr. ing. J.C. Huijzer Datum : 28 juni 2015 Gewijzigd : 28

Nadere informatie

Het Bouwbesluit 2012. Verbouw en functiewijziging. Verbouw. Wat is verbouw?

Het Bouwbesluit 2012. Verbouw en functiewijziging. Verbouw. Wat is verbouw? Het Bouwbesluit 2012 Verbouw en functiewijziging Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Het

Nadere informatie

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015:

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: De wijzigingen die per ingaan per 1 juli betreffen met name wijzigingen voor particuliere woningbouw: Wijzigingen

Nadere informatie

Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw

Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke wbdbo-eisen gelden tussen woningen in een woongebouw. Oplossingsrichtingen Stappenplan

Nadere informatie

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Brandveiligheidsrapportage - Pastorie Omgevingsvergunning Project: Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Kenmerk: Datum: 29-10-2014 Brandweer Midden en West Brabant Programma

Nadere informatie

Beach hotel te Zoutelande. Rapportage berekening permanente vuurbelasting

Beach hotel te Zoutelande. Rapportage berekening permanente vuurbelasting Beach hotel te Zoutelande Rapportage berekening permanente vuurbelasting Beach hotel te Zoutelande Rapportage berekening permanente vuurbelasting Opgesteld door: Datum: 6-3-2015 S&W Consultancy Rapportnr:

Nadere informatie

NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS

NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

Nadere informatie

Het Bouwbesluit 2012. Verbouw en functiewijziging. Verbouw. Wat is verbouw?

Het Bouwbesluit 2012. Verbouw en functiewijziging. Verbouw. Wat is verbouw? Het Bouwbesluit 2012 Verbouw en functiewijziging Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Dit

Nadere informatie

datum: 23 oktober 2014 referentie: bna code: 13702BFI blad: 1/6

datum: 23 oktober 2014 referentie: bna code: 13702BFI blad: 1/6 datum: 23 oktober 2014 referentie: bna code: 13702BFI blad: 1/6 Notitie Project: Onderwerp: Projectnummer: Opsteller: woonzorgcentrum Oldenhove te Overveen onderzoek alternatieve maatregelen brandveiligheid

Nadere informatie

Rapportage Brandveiligheid

Rapportage Brandveiligheid Projectmanager E.J. de Graaf Rapportage Brandveiligheid Middelstegracht 145 t/m 151 8 appartementen hofjeswoningen Brandveiligheid Rookproductie Brand- en Rookcompartimentering Edwin@bouwconsultancydegraaf.nl

Nadere informatie

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk Ontwerp met 3 verdiepingen Rapportnummer FM 17692-3-RA d.d. 27 februari 2014 Brandveiligheidsaspecten

Nadere informatie

ECO/NNECT. Voorstel waarborging brandveiligheid. Roel Derkx SATIJNplus Architecten de Wijk van Morgen b.v.

ECO/NNECT. Voorstel waarborging brandveiligheid. Roel Derkx SATIJNplus Architecten de Wijk van Morgen b.v. ECO/NNECT Voorstel waarborging brandveiligheid Roel Derkx SATIJNplus Architecten de Wijk van Morgen b.v. Het gebouw Eco/nnect binnen de Wijk van Morgen is door Cauberg Huygen (Linda Gelissen) getoetst

Nadere informatie

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck ADVIES Brandveiligheid Opdrachtgever: Ravestein Bouwmanagement B.V. Utrechtsestraatweg 36 3445 AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold Architect: Kolpa Architecten B.V. Strevelsweg 700/406 3083 AS Rotterdam

Nadere informatie

Beschrijving ADVIES. Plattegrond atriumontsluiting woningen, variant A. Plattegrond atriumontsluiting woningen, variant B

Beschrijving ADVIES. Plattegrond atriumontsluiting woningen, variant A. Plattegrond atriumontsluiting woningen, variant B ADVIES Registratienummer: Betreft: Twee vluchtroutes in een atrium Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woongebouw, nieuwbouw, vluchtroute, atrium : Status: Definitief Beschrijving De appartementen in een nieuw

Nadere informatie

Gemeente Den Haag RIS127034_25-APR-2005

Gemeente Den Haag RIS127034_25-APR-2005 Gemeente Den Haag RIS127034_25-APR-2005 Ons kenmerk DSO/2005.117 I RIS 127034 BRANDVEILIGHEIDSEISEN KAMERVERHUURBEDRIJVEN OP NIVEAU HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gezien: - de notitie Brandveiligheidseisen

Nadere informatie

Nieuwbouw kantoor Bon Holding

Nieuwbouw kantoor Bon Holding W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 Nieuwbouw kantoor Bon Holding BRANDPREVENTIE

Nadere informatie

NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN

NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik.

Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik. Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik. Paragraaf 1.4 Bijzondere bepalingen Artikel 1.16 Zorgplicht Een bij of krachtens de wet aanwezige

Nadere informatie

Beschrijving. WBDBO winkelruit na verwijderen sprinkler. Advies Definitief

Beschrijving. WBDBO winkelruit na verwijderen sprinkler. Advies Definitief Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, NEN 6068, winkelfunctie, gelijkwaardigheid, handhaving, rechtens verkregen niveau, bestaande bouw, WBDBO, verbouw, sprinkler Datum: 14 april 2017 Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

Rgd. 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit

Rgd. 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit Rgd Bouwbesluit, begripsbepalingen 8.1 Begripsbepalingen Bouwbesluit Artikel 1 lid 1: Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit

Nadere informatie

Garage naast een woning: brandveiligheid

Garage naast een woning: brandveiligheid Garage naast een woning: brandveiligheid Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor de beperking van uitbreiding van brand bij een woning met een garage. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkelpand te Duiven Opdrachtgever: Bouwontwikkeling Jongen bv Europalaan 26 6199 AB Maastricht-Airport T 043-387 39 00 E info@bouwbedrijvenjongen.nl Betreft: Brandveiligheidsadvies

Nadere informatie

Bijlage 1 Tekeningen brandcompartimentering

Bijlage 1 Tekeningen brandcompartimentering NOTITIE OPVANG- EN DOORSTROOMCAPACITEIT Aan : dhr. Rinse van den Ouweelen T.a.v. : Verwey Vastgoed Management Referentie : N150008AB Behandeld door : Vestiging Utrecht / Norddin Boutkabout Datum : 11 november

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers in de fruitteelt

Beleidsnotitie. Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers in de fruitteelt Beleidsnotitie Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers in de fruitteelt Gemeente Houten vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders, 10-9-2013 1 Beleidsnotitie huisvesting (buitenlandse)

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsvergunning

Ontwerp Omgevingsvergunning *17-0094468* *17-0094468* Ontwerp Omgevingsvergunning Kenmerk : WABO-2017-0732 Aanvraagnummer (OLO) : Aanvrager : G.M.C. Kleuskens Onderwerp : huisvesting arbeidsmigranten Locatie : Crommentuijnstraat

Nadere informatie

Beschrijving. Transformatie kantoor naar portiekwoningen. Advies Definitief. Kern 1 Kern 5. Kern 2 Kern 3 Kern 4

Beschrijving. Transformatie kantoor naar portiekwoningen. Advies Definitief. Kern 1 Kern 5. Kern 2 Kern 3 Kern 4 Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woongebouw, kantoorfunctie, rechtens verkregen niveau, bestaande bouw, portiekontsluiting, herbestemming, verbouw, vluchtroute Datum: 8 april 2017 Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012, NEN 6068, Industriefunctie, nieuwbouw, WBDBO, draagconstructie, spiegelsymmetrie Datum: 31 augustus 2017 Status:

Bouwbesluit 2012, NEN 6068, Industriefunctie, nieuwbouw, WBDBO, draagconstructie, spiegelsymmetrie Datum: 31 augustus 2017 Status: Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, NEN 6068, Industriefunctie, nieuwbouw, WBDBO, draagconstructie, spiegelsymmetrie Datum: 31 augustus 2017 Status: Definitief Beschrijving Voor de nieuwbouw van een bedrijfspand

Nadere informatie

Bouwbesluit veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink,

Bouwbesluit veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink, Bouwbesluit 2003 veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink, LBP DGMR ing. E. van den Brink Bouwfysica Brandveiligheid Geveltechniek Industrie en milieu Verkeer en milieu

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies. Stadhuis Maastricht

Brandveiligheidsadvies. Stadhuis Maastricht Brandveiligheidsadvies Stadhuis Maastricht Opdrachtgever: Gemeente Maastricht Dhr. K. Hermkens Postbus 1992 6201 BZ Maastricht Betreft: Projectnummer: Brandveiligheidsadvies Stadhuis 16-073 LG Document

Nadere informatie

Beschrijving ADVIES. Ontsluiting woningen via extra beschermde vluchtroute. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften

Beschrijving ADVIES. Ontsluiting woningen via extra beschermde vluchtroute. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften ADVIES Registratienummer: Betreft: Voorportaal voor brandweerlift Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, Woongebouw, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, wbdbo, brandweerlift, brandbestrijding : Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

Brandveilige gebouwen

Brandveilige gebouwen Brandveilige gebouwen Het wettelijk kader (of is gezond verstand voldoende?) Hajé van Egmond Ministerie VROM 6 oktober 2010 Programma Introductie wet- en regelgeving Het huidige stelsel van de bouwregelgeving

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

Veilig vluchten uit gebouwen: wegwijs worden in de regel-geving

Veilig vluchten uit gebouwen: wegwijs worden in de regel-geving Veilig vluchten uit gebouwen: wegwijs worden in de regel-geving Probleem Wat zijn in de wet- en regelgeving de algemene uitgangspunten voor het ontwerp van een in de praktijk goed bruikbaar vluchtplan?

Nadere informatie

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c datum: 9 september 2016 projectleider: W. van Elst opgesteld

Nadere informatie

Beschrijving. Logies- of woongebouw? Advies Definitief

Beschrijving. Logies- of woongebouw? Advies Definitief Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, brandveilig gebruik, woongebouw, logiesfunctie, handhaving, rechtens verkregen niveau, bestaande bouw, rookmelders, brandmeldinstallatie, Datum: 23 juni 2017 Status: Definitief

Nadere informatie

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Opdrachtgever: Van Kessel Architectuur en Projectmanagement B.V. t.a.v. de heer R. Noordijk Tielerweg 19 4191 NE GELDERMALSEN Tel.

Nadere informatie

Adviesvraag Aanvrager verzoekt de adviescommissie antwoord te geven op de volgende vragen:

Adviesvraag Aanvrager verzoekt de adviescommissie antwoord te geven op de volgende vragen: ADVIES Registratienummer: Betreft: Vluchten langs andere woning /portiekontsluiting Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woonfunctie, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, portiekontsluiting, enkele vluchtroute : Status:

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden VENTILATIEVOORZIENINGEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 10 Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van

Nadere informatie

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Biomassacentrale Ooms Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2160714 Datum: 10-06-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Kodi B.V. is door S&W Consultancy een brandtoetsing gemaakt

Nadere informatie

Beschrijving ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften. Postbus AM Delft.

Beschrijving ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften. Postbus AM Delft. ADVIES Registratienummer: Betreft: Doodlopende galerij bestaand appartementengebouw Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woongebouw, gelijkwaardigheid, handhaving, bestaande bouw, vluchtroute : Status: Definitief

Nadere informatie

Het Bouwbesluit 2012. Vluchten bij brand

Het Bouwbesluit 2012. Vluchten bij brand Het Bouwbesluit 2012 Vluchten bij brand 1 1. Algemeen Inleiding Deze brochure is een toelichting op de toepassing van de voorschriften over veilig vluchten in het Bouwbesluit 2012. Het doel van deze brochure

Nadere informatie

De brandwerendheid van ramen, wanden en deuren

De brandwerendheid van ramen, wanden en deuren De brandwerendheid van ramen, wanden en deuren Bert Nieuwenhuizen (BBN), Jacques Mertens (Peutz), Gisela van Blokland (NEN) Inleiding Dit artikel geeft een korte beschrijving van de wijze waarop de normcommissie

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Quick Scan Brandveiligheid

Quick Scan Brandveiligheid Quick Scan Brandveiligheid Presentatie resultaten Opgesteld door : ing. J.L. Bunschoten Geaccordeerd door : drs. P.A.J.M. van Asselt Dia 1 van 23 Inhoud Uitgangspunten Quick Scan Brandveiligheid Uitleg

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 mei D. Brobbel

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 mei D. Brobbel Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERDAM Postbus 94204 1090 GE AMSTERDAM T +31 (0)20-6967181 F +31 (0)20-6634962 E Amsterdam@chri.nl www.chri.nl Notitie 20140549-02 Project: "Masterplan-Faculteit" te Rotterdam

Nadere informatie

groot brandcompartiment, handhaving, spiegelsymmetrie, WBDBO

groot brandcompartiment, handhaving, spiegelsymmetrie, WBDBO ADVIES Registratienummer: 1103 Betreft: Trefwoorden: WBDBO bedrijfspand Vastgesteld d.d.: 31 januari 2011 Status: groot brandcompartiment, handhaving, spiegelsymmetrie, WBDBO Definitief Postbus 30941 2500

Nadere informatie

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Indelen met verstand van zaken kan kosten besparen Ing. Adriaan de Jong 25 april 2012 Kennismaking Adriaan de Jong Nieman Raadgevende Ingenieurs Eindhoven Vestigingsdirecteur

Nadere informatie