Onze Algemene Vergaderingen en Nieuwsbrief zijn belangrijke forums voor de contacten en communicatie met alle leden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onze Algemene Vergaderingen en Nieuwsbrief zijn belangrijke forums voor de contacten en communicatie met alle leden."

Transcriptie

1 JANUARI 2010 Ten Geleide Einde van dit nieuwe jaar zal reeds een tiende van de eenentwintigste eeuw voorbij zijn. We hebben elkaar onze beste wensen voor een goed en gelukkig jaar overgemaakt, toch wel met enige bezorgdheid en onzekerheid. Vele mensen ondervinden immers de financieel-economische crisis aan den lijve en zien het zwart in. Maar hoop doet leven. En de toekomst is steeds anders geweest dan het verleden. Onze generatie beleeft een grondige verandering van de wereld waarin wij leven en het ziet er naar uit dat het veranderingsproces nog zal versnellen en verdiepen. Voer dus voor de futurologie die wat uitgedoofd is in vergelijking met een paar decades geleden: op zoek naar een onvoorstelbare nieuwe wereld in de expanderende ruimte van het universum. In dit tumult komt het onze Stichting toe haar werking voort te zetten om de culturele verbondenheid met Zuid Afrika gestalte te geven en te verdiepen. Intussen is zij reeds dertig jaren bezig, eerst als Stichting Vlaams Cultureel Centrum Johannesburg met het initiatief rond het Missakcentrum van Camiel De Vleeschauwer, later als de Vlaams-Zuidafrikaanse Cultuurstichting met de twee Takken Overvaal en Weskaap van die Vlaams-Suid-Afrikaanse Kultuurstigting. Er werd heel wat gepresteerd dank zij een goede samenwerking in dit driedubbel netwerk en met de Nederlands Zuid- Afrikaanse Vereniging Onze Algemene Vergaderingen en Nieuwsbrief zijn belangrijke forums voor de contacten en communicatie met alle leden. In dit nummer wordt het verslag van de Algemene Ledenvergadering op 7 november 2009 opgenomen waar de twee laureaten van de Opstelwedstrijd Filip Moons en Heleen Steuperaert toelichting gaven bij hun ervaringen in Zuid-Afrika in juli ll. Jos Wilmots doet hetzelfde voor het Inkomend Jongerenproject dat eveneens in juli zijn beslag kreeg in samenwerking met de NZAV. Beide projecten zullen het voorwerp 1

2 uitmaken van een grondige evaluatie waaruit suggesties voor verbeteringen en vernieuwingen moeten voortvloeien. Het is al een tijd geleden dat de Stichting nog Zuid-Afrikaanse cultuuroptredens organiseerde. Pogingen daartoe moesten worden opgegeven bij gebrek aan belangstelling. Onmogelijk zijn deze initiatieven nochtans niet, getuige de hoogstaande optredens in november ll. van twee ZA kunstenaressen Laurinda Hofmeyer, musicus, en Christine Barkhuizen le Roux, dichteres, georganiseerd door Joris Van Hulle, trouwens lid van de Stichting. Deze optredens kenden een groot succes. Voor onze Stichting is het een aansporing om de traditie van vroeger opnieuw op te nemen. Wellicht kan Afrinetwerk ons daarbij helpen eens dat dit belangrijk project volop dreef zal gekomen zijn. Begin maart zullen twee Vlamingen Jeroen Roppe en Steven Van de Perre in Stellenbosch optreden op het grote Woordfees en andere plaatsen en het thema "Clubcultuur Voetbal in Vlaanderen" behandelen. Dit klinkt wel enigszins bevreemdend maar volgende zomer (winter in Zuid-Afrika) zal het Wereldkampioenschap Voetbal in Zuid Afrika doorgaan en het Woordfeesthema heet dan ook "Baljaar! Sport en sports". Vorig jaar werd in Pretoria een nieuw Woordfees boven de doopvont gehouden dat Woordpoort heet. Linette Van der Merwe, bestuurslid van de Tak Overvaal van die Stigting, werd als directeur aangesteld. Onze Stichting werd uitgenodigd om in september a.s. in te staan voor optredens door Vlamingen. Tot slot kan U het boeiende interview lezen dat Bart de Graaff, hoofdredacteur van het maandblad Zuid-Afrika, in het jongste nummer publiceerde over "Stef Bos: zingen in de hemel".op zijn manier combineert de zanger-woordkunstenaar in zijn leven en liederen een wonderlijke cocktail van Nederland, Vlaanderen, Zuid -Afrika en hun culturen en talen. Ward Thielemans Algemeen Voorzitter 2

3 Algemene Ledenvergadering van zaterdag 7 /11/ 2009 Aalst Aanwezig : Werkende leden: Herman en Martha Candries, Gerard De Langhe, Roger Demanet, Jan De Smedt, Kamiel D Hooghe, Jan en Liliane Goris, Frederik en Goele Pieters- Fonteyn, Ronald en Gerda Snauwaert-De Decker, Herman Suykerbuyk, Ward en Lieve Thielemans-De Backer, Jef Valkeniers, Georges en Jeanine Van Hege-De Brouwer, Fons Verboven, Arthur Verthé, Jos Wilmots. Toegetreden leden : Herman Gevaert, Caesar Hulstaert, Wilfried Janssens, Marcel Lengeler, Uitgenodigde opstelwedstrijdwinnaars : Heleen Steuperaert en Filip Moons Verontschuldigd : Jo Breynaert, Geert Buys, Jan Buytaert, Rik Casteels,Marcel De Doncker, Geert De Putter, Maria Dijkshoorn, Marcel Janssens, Frank Judo, Frans Junius, Ward Kennes, Piet Pottie, Rita Ryssaert, Marcel Storme, Stefaan Top, Johan Van Daele, Jan Van Meirhaeghe, Andre en Isabel Van Rooy, Frans-Jos Verdoodt, Remi Vermeiren, Erik Verresen, Vera Versieck. Afwezig: De Clercq, Jan Degadt, Valery Janssens, Johan Laeremans, Frederik Landerie,Jan Raes, Jacques Rathé, Hendrik Van Houtte, Dirk Van Maasakkers, Chris Van Sumere, Johan Weyts. In zijn welkomstwoord deelt Ward Thielemans het overlijden mee van Jan Ducheyne, ex-bestuurder en penningmeester van onze Stichting. 1. Verslaggeving door de twee laureaten van de opstelwedstrijd Filip Moons en Heleen Steuperaert over hun reis naar ZA in juli ll. Goedele Fonteyn geeft een verslag van de laatste sessie van deze wedstrijd en laat dit koppelen aan een power-point-voorstelling door de beide laureaten over hun reis die goed is verlopen. Zij zijn enthousiast teruggekeerd en de echo's van de Stigtingvrienden uit Stellenbosch en Pretoria waren eveneens gunstig. Wat de toekomst van het project betreft wordt een grondige evaluatievoorbereid. Goele Fonteyn die haar rol als coördinator voortreffelijk heeft vervuld heeft haar ontslag als 3

4 coördinator en bestuurder ingediend. In haar ontslagbrief zegt zij "Ik kan zelden of nooit aanwezig zijn op de vergaderingen. De combinatie werk en de opvoeding van twee kleinekinderen valt erg zwaar uit, te zwaar om nog veel vrijwilligerswerk op tenemen". Wij moeten Goele dankbaar zijn voor wat zij heeft gedaan en haarbeslissing respecteren. Goele is bereid om mee te werken aan de evaluatie en de opvolging. Bij de evaluatie van het project dienen ook de vrienden van de twee Stigtingtakken in ZA betrokken te worden. Ward Thielemans geeft als afsluiter een overzicht over de historiek van deze opstelwedstrijd en stelt dat via de contacten tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika er nieuwe suggesties kunnen geformuleerd en ontwikkeld worden. 2. Jongerenprojekt. Ook het Inkomend en Uitgaand Jongerenprojekt dient geëvalueerd te worden, met medewerking van de Stigting in ZA. In Vlaanderen wordt het project vooral door Jos Wilmots gedragen met medewerking van Frank Judo. De rol van Jos is cruciaal: organisatie, medewerking van de universiteit Hasselt voor de Zomerschool, financiering en relatie met NZAV. Deze situatie is toch precair en bekommert ook Jos. Jos geeft een overzicht van de startweek indeling en beklemtoonde dat dit alles slechts realiseerbaar is door de inzet van verschillende instanties en mensen. Hij hekelt wel de mindere interesse die hij bemerkte bij sommige deelnemers. Verder was er het rustweekend bij diverse Vlaamse gastfamilies. De daarop volgende week in Nederland wordt toegelicht door Caesar Hulstaert die zich voor deze slotweek inzette 3. Toelichting door Ward Thielemans bij het Afrinetwerk-initiatief. Na de oprichting van Afrinetwerk voor de relaties ZA-Lage Landen op 3O april jl.en de vestiging van een "skakelkantoor"in die Lae Lande vir die bevordering van het Afrikaans, waarover in de Nieuwsbrief van Juli werd bericht samen met de toespraken van voormalig President FW De Klerk en Flip Buys, Hoofd Vakbond Solidariteit,werd op 19 mei een Rondetafelconferentie over Afrikaans in het Provinciehuis Antwerpen gehouden met Zuid Afrikaanse, Vlaamse en Nederlandse deelnemers (zie de deelnemerslijst in dezelfde Nieuwsbrief). Het verslag van deze conferentie werd in de Nieuwsbrief van oktober gepubliceerd. Een belangrijk besluit van de conferentie was dat een verzoekschrift zou worden gericht aan het comité van de Nederlandse en Vlaamse ministers van Onderwijs, ondertekend door de Zuid Afrikaanse, Vlaamse en Nederlandse organisaties die aan de conferentie deelnamen. In dat verzoekschrift werd aan de ministers gevraagd in oktober 2009 te beslissen het Afrikaans deel te maken van het beleid van de Taalunie. Alle organisaties ondertekenden dit verzoekschrift behalve het Davidsfonds dat bij monde van zijn voorzitter weigerde "omdat het tegen zijn beleid zou zijn". De bijeenkomst van ministers kon niet doorgaan en werd uitgesteld. Intussen wordt door het skakelkantoor in Nederland overlegd om ook daar Afrinetwerk te lanceren. Het Bureau heeft beslist om binnen afzienbare tijd 4

5 een contact te organiseren met Ingrid Scholtz van het kantoor om onze samenwerking vorm te geven. 4. Woordfees Stellenbosch maart Het komende Woordfees zal voetbal als Leitmotiv hebben ter gelegenheid van het wereldkampioenschap voetbal dat volgend jaar in Zuid Afrika zal doorgaan. Frank Judo had contact met de heren Van de Perre en Jeroen Roppe die bereid zijn als experten over het Belgisch voetbal, om op het Woordfees op te treden. Met de directie van het Woordfees wordt contact genomen ter zake. De aanvraag voor toelage van het Ministerie moet tijdig worden ingediend. 5. Nieuw Woordfees in Overvaal (Pretoria) Het vroeger aangekondigde Woordfees in Pretoria startte als Woordpoort in september jl. Onlangs kreeg de Stichting de indrukwekkende programmabrochure met de verschillende activiteiten. Over het verloop en de opkomst hebben we nog geen inlichtingen. Linette Van der Merwe, bestuurder bij TAK Overvaal van de Stigting werd onlangs ook benoemd tot Hoofuitvoerend beambte van de F.A.K., de Federatie van Afrikaanse Cultuurverenigingen. Zij is ook directeur van Woordpoort. 6. Ontslag van bestuurders. Karel Platteau en Goele Fonteyn hebben hun ontslag als bestuurder aangeboden. Karel is nu in Duitsland actief en Goele is overbezet met haar leraarschap en de opvoeding van hun twee jonge kinderen. Aan Goele werd een ruiker bloemen overhandigd voor haar jarenlange inzet. 7. Varia. Hier volgde een oproep voor enkele Zuidafrikaanse cultuuroptredens en een tentoonstelling in Vlaanderen. Deze activiteiten zijn, bij het verschijnen van de nieuwsbrief, succesvol verlopen. 8. Tijdens het zeer gesmaakte middagmaal na de algemene vergadering gaf Jan De Smedt nog een levendige toelichting over het reilen en zeilen van zijn scholenproject. Volgend jaar gaan leerlingen van het Heilige Maagdcollege van Dendermonde opnieuw naar Zuid-Afrika. Jan tracht weeral het probleem van de financiering op te lossen. Hopelijk kan dit scholenuitwisselingsproject in de toekomst worden voortgezet na de op pensioenstelling van Jan. 5

6 Verslag inkomend Jongerenproject 2009 in samenwerking met de Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging 1 22 juli (waarvan 1 13 juli in Vlaanderen) 1. Programma Van 1 tot 5 juli waren de 16 deelnemers en hun begeleider, samen met een paar vertegenwoordigers van de NZAV te gast in het kloosterkasteel Mariagaarde in het Zuid-Limburgse Hoepertingen (tussen Sint-Truiden en Borgloon). Dit is al sinds vele jaren de traditionele kennismakingstijd, want de Zuid-Afrikaanse jongeren komen van verschillende universiteiten, kennen elkaar niet en zijn aan het begin dus nog geen echte groep. Toch begint in en vanuit Hoepertingen het programma, met lezingen en kleine excursies in de omgeving. Volgende thema s kwamen daarbij aan bod : - Waar ben ik en wie zijn de mensen hier : Nederland / Vlaanderen /België: geschiedkundig / politiek / maatschappelijk (Jos Wilmots); - Oude en hedendaagse bouwstijlen in de Nederlanden (Dolf Wieërs); - bezoek aan de historische stad Sint-Truiden (8e eeuw): abdijsite begijnhof Grote Markt; - fietstocht naar de Sint-Genoveva kerk van Zepperen met haar 16e-eeuwse gotische muurschilderingen; - fietstocht naar en bezoek aan de ambachtelijke brouwerij van Kerkom bij Sint- Truiden; Van 5 tot 11 juli verbleef de groep in het studentenhuis Salvator te Hasselt.In die tijd vond het tweede grote deel van het programma plaats: de Zomerschool aan de Universiteit Hasselt, met als thema : Nederland en Vlaanderen in Europa en in de wereld, vanuit een politiek, economisch en cultureel perspectief Daarin pasten de volgende lezingen en seminars: - Het Nederlands als taal van Hollanders en Vlamingen vergeleken met het Afrikaans. De deelnemers hebben daarvoor het leerboek van Jos Wilmots met geluidsfragmenten op een CD; 6

7 - Staatsinrichting van België (Frank Judo); - De Media in België en Nederland (ere-administrateur van de Vlaamse Radio en Televisie Cas Goossens); - De economische situatie anno 2009, uitdagingen in een Europese context (em. prof. dr. Wim Van Looy van de UHasselt); - Seminar handelsrelaties Nederland / Vlaanderen met Zuid-Afrika (Erik Bruylandt van het weekblad TRENDS); - Gods bier over Gods akker het Belgische bierlandschap : klikplaatjes - van Jos Wilmots; - Samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse universiteiten (ere-beheerder van de UHasselt Willy Goetstouwers); - Industriële ontwikkeling van Nederland en Vlaanderen (Ir. Willy Leenders, voormalig personeelschef van de Philipsvestiging in Hasselt); - De staatsinrichting van en het politieke leven in het Koninkrijk der Nederlanden (Peter de Graaf van de NZAV); - Het schilderij De Nederlandse Spreekwoorden van Pieter Breugel de Oude uit 1589 ( klikplaatjes van Jos Wilmots). In dezelfde periode vond aan de Universiteit Hasselt onder leiding van prof. dr. Luc Renders een Seminarium Afrikaanse taalkunde plaats. Twee docenten uit Zuid-Afrika gaven een week lang les aan een internationale groep belangstellenden. De deelnemers aan beide programma s woonden in hetzelfde studentenhuis, zodat er op het vlak van sociale contacten en taal een interessante wisselwerking kon ontstaan, waarvan beide groepen profijt hadden. In de loop van die week (6 10 juli) maakte de groep vanuit Hasselt twee excursies : - op woensdag 8 naar Brussel, waar de deelnemers ontvangen werden door oud-jper Frederik Landerie en Leo Camerlynck, een vooraanstaand vertegenwoordiger van de Orde van den Prince; - op donderdag 9 in de namiddag naar Maastricht, met een rondleiding door Rudi Dickhaut van het Algemeen Nederlands Verbond. Het lange weekend van juli brachten de leden van de groep na een gezamenlijk bezoek aan Leuven, waar ze door Frank Judo en zijn desbetreffende medewerkers werden opgewacht, bij verschillende gastgezinnen in Vlaanderen door. Sommigen konden op ie manier kennis maken met Gent, Brugge en Antwerpen, andere hadden het gezellig thuis of konden zelfs mee naar zee. 7

8 Hier eindigt eigenlijk het Vlaamse luik van het JP. Op 13 juli vertrok de groep naar Nederland en bezocht achtereenvolgens Veere, Middelburg, Den Haag, Rotterdam, Hoek van Holland, Amsterdam en Utrecht. 2. Financiën Hierover kan penningmeester Erik Verresen alle details verschaffen. In grote lijnen kan hier gesteld worden dat het verblijf van de groep in het kloosterkasteel Mariagaarde te Hoepertingen en in het Salvatorhuis te Hasselt zeer voordelige posten waren. Ook over de zomerschool een week lang gratis ter beschikking stonden en de maaltijden onder het begrip studentenvoorwaarden vielen. In de kosten voor het verblijf in Hoepertingen en in Hasselt deelde de NZAV voor de helft. Bovendien sponsorde het genootschap Orde van den Prince op zondag 5 juli in Hasselt een feestelijke ontmoetingsmaaltijd voor de hele groep. Naar verluidt was de Brusseldag van 8 juli aan de dure kant, evenals enkele activiteiten tijdens het weekend. 3. Opmerkingen - De organisatie van het JP beantwoordt zeker aan onze doelstellingen. De samenwerking met het zgn. reiscomité van de NZAV (zijnde jongeren-oud-jpers) verliep beter dan twee jaar geleden, hoewel er nog kleine gaten in de communicatie te noemen zouden zijn. - Dank zij een beproefd privénetwerk waren verblijf in Hoepertingen en Zomerschool mogelijk zonder grote kosten: gratis lokalen en sprekers. - Vragen zijn er bij de rekrutering van de deelnemers in Zuid-Afrika Komen die niet overwegend uit dezelfde kringen? Zijn ze allemaal van tevoren bereid een programma als dat van de zomerschool serieus te volgen? Beseffen ze welke mate van energie er in de voorbereiding van een en ander is geïnvesteerd? En vinden sommigen dat niet allemaal een beetje te vanzelfsprekend? - Dat nogal wat Zuid-Afrikanen er weinig aan doen om contacten te onderhouden, wisten we al. Mij is ook deze keer opgevallen dat er na afloop van de zestien jongelui, die allemaal beloofd hadden bij thuiskomst een mailtje te zullen sturen, welgeteld drie dat ook gedaan hebben. Een van die drie had bovendien iets nodig. En het langste bericht kwam van een bijzonder aardig bruinman! Jos Wilmots *** 8

9 Volgend artikel werd overgenomen uit het maandblad Zuid-Afrika met dank aan de hoofdredacteur Bart De Graaff. Zingen in de hemel Het was of ik een snoepwinkel binnenkwam zegt Stef Bos over zijn eerste bezoek aan Zuid-Afrika, nu alweer bijna twintig jaar geleden. Hij viel halsoverkop voor de ruimte die het land en het Afrikaans hem boden: Een ruimte waarin ik me eindeloos kan bewegen. Bart de Graaff in gesprek met een woordkunstenaar die in Zuid-Afrika vond wat Nederland is kwijtgeraakt. Een gesprek over zijn Afrikaanse wedergeboorte. Over Romeinen en Grieken. En over het vieren van verschillen. Interview Stef Bos De wil om eindeloos te bewegen is heel herkenbaar, zegt Varenka Pasche, de Zuid- Afrikaanse kunstenares met wie Bos eerder dit jaar trouwde. Want hij is altijd bezig en heeft steevast pen en papier op zak om indrukken of ideeën vast te leggen. Wat energie en nieuwsgierigheid betreft lijkt hij dan ook op een klein jongetje. Of, en Paschke lacht erbij, alsof er in zijn hoofd een hamster in een kooi eindeloos in een wieletjie rondrent. Ik ken m n plek Stef Bos werd geboren in Veenendaal en volgde in de jaren tachtig een theateropleiding aan het Hoger Instituut voor Dramatische Kunst in Antwerpen. Ik kreeg er een Vlaams bad, zegt hij, om daaraan meteen toe te voegen dat hij destijds teveel zijn best deed om Vlaamser dan de Vlamingen zelf te worden. En dat was tot mislukken gedoemd: Ik ben en blijf een Nederlander. Dat zit in m n denken en in mijn kijken. 9

10 Later, toen Bos begon met optredens in Zuid-Afrika, maakte hij die fout niet nog een keer: Nu ken ik m n plek. Ik heb niets geforceerd, niet geprobeerd om Afrikaanser dan Afrikaans te worden. Dat beviel hem uitstekend en dat doet het blijkbaar nog steeds. Misschien is het vanuit de drang steeds iets van een outsider in Zuid-Afrika te blijven, maar veel liedteksten van Bos laten een curieuze mengeling van Nederlands en Afrikaans zien. Zoals het aan de in 2002 overleden Ralph Rabie opgedragen Pelgrimsrus: Jouw woorde soek naar sinne/ Jou denken soek een stem/ Jy lei ons terug naar binnen toe/ Daar waar geen mens ons ken. Schoonheid en wildheid Het was Rabie (alias Johannes Kerkorrel) die Bos in nauw contact bracht met de Afrikaanse cultuur. Bos ontmoette het boegbeeld van de alternatiewe Afrikaanse musiekbeweging in 1992 in een Antwerpse kroeg. De ontmoeting was geregeld door Bos agent Janneke Strijdonk, die ook voor Rabie boekingen in België deed. Bos: In Nederland werd de muziek van Ralph tot zijn spijt niet opgepikt, waarschijnlijk door de grote invloed van de antiapartheidsbeweging. België stond er echter wél voor open; daar werd zijn lied Hillbrow dan ook een groot succes. Het klikte tussen de twee, en een jaar later reisde Stef Bos aan de hand van Rabie - de beste gids die ik me maar kon dromen - door Zuid-Afrika. Het was een openbaring om een wereld van extremen maar ook een wereld in pocketformaat binnen te stappen: Terwijl wij in Nederland in slaap aan het sukkelen waren, ontdekte ik dat het in Zuid-Afrika bruiste en borrelde. Dat het land een heel eigen vibe had. Een schoonheid die ligt in avontuurlijkheid een soort wildheid in denken die wij in Nederland zijn kwijtgeraakt. Het gevoel dat alles mogelijk was. Dat gevoel, in combinatie met het feit dat destijds niemand in Zuid-Afrika hem kende en dus geen verwachtingen koesterde ( niemand wist wat ik deed ), boden Stef Bos de tijd om bekend met- en verliefd op de Afrikaanse cultuur te worden. Hij onderging wat hij nu omschrijft als een persoonlijke renaissance, mijn wedergeboorte in een verwante taal. Het was die wedergeboorte die ertoe leidde dat Bos in de daarop volgende vijftien jaar uitgroeide tot een artiest die in de Zuid-Afrikaanse pers wel de meest invloedrijke Nederlandse zanger in Afrika wordt genoemd. 10

11 Romeinen en Grieken Na het opnemen van een reeks albums met Afrikaans-Nederlandse muziek, mag Stef Bos gerust een cultureel ambassadeur van Afrikaans in Nederland en Vlaanderen heten. Het idee dat Afrikaans tot voor kort een taal van onderdrukking was en daarom ook nu nog besmet zou zijn, doet hij af met een eerder verontwaardigd dan vrolijk klinkende lach: Dan zou je geen enkele taal meer mogen leren! Zijn fascinatie met Afrikaans komt onder meer voort uit het feit dat het een echte verhalentaal is. Bos: Je ziet de schoonheid van een cultuur het best waar die cultuur zichzelf is. Als ik bijvoorbeeld bij Varenka s familie ben, worden daar verhalen verteld. Om een stukje verleden te bewaren. Om kennis van de voorouders levend te houden. Dat is echt Afrikaans. Maar wij wij hebben onze eigen verhalen ingeruild voor verhalen van anderen. Zoals op tv. Het medium is bedoeld om te verrijken, niet om te versmallen. Maar dat gebeurt wél! Wat televisie betreft is Amerika voor ons wat de Romeinen waren voor de Grieken. Gefascineerd is Bos ook door het gevoel dat Afrikaans zich nog dagelijks vernieuwt, iets dat hij in Nederland niet of in elk geval veel minder heeft: Ik heb hier altijd het idee dat wat je vandaag op straat hoort morgen zomaar in het woordenboek kan staan. Infantilisering? Stef Bos schrijft in eerste instantie voor zichzelf, om indrukken die beklijven kwijt te raken. En nadat ik het vorm gegeven heb, wil ik het delen. Dat dat delen nog wel eens moeilijk kan zijn, blijkt onder meer uit de tekst van Het Avondland, waarin de volgende zinnen voorkomen: Ik ging voorbij de Swartbergpas/ De hel was mooier dan ik dacht. De toespeling op de afslag naar de kloof (nu natuurgebied) die bekend staat als Die Hel, zal de overgrote meerderheid van Nederlanders en Vlamingen niets zeggen. Ja, dat klopt, zegt Bos hierover, als ik daar optreed moet ik dit soort dingen eerst uitleggen. Maar dat hoort bij zijn ambitie om -al is het maar op bescheiden schaal- een bruggenbouwer tussen Nederlands en Afrikaans te zijn. Als kind van gescheiden ouders zegt hij, wil je het liefst dat die twee elkaar lief vinden. Dat geldt wat hem betreft ook voor de verhouding tussen Nederlands en Afrikaans, die overigens een verhouding tussen gelijken moet zijn. En daar is Bos, met het oog op de WK Voetbal van volgend jaar, niet gerust op. Het zou goed kunnen dat in de Nederlandse media dan weer een soort infantilisering van Afrikaans plaats gaat vinden. 11

12 Verschillen vieren Stef Bos heeft inmiddels met vrijwel alle grote namen binnen de Zuid-Afrikaanse muziekwereld samengewerkt. Dat heeft hem onder andere het inzicht opgeleverd dat het nog altijd veelvuldig gepropageerde beeld van Zuid-Afrika als de rainbow nation inmiddels voor veel mensen aan glans heeft verloren. Zo zei de zwarte gitarist Ray Phiri een jaar of wat geleden bij een optreden in Kaapstad persoonlijk weinig waarde te hechten aan het begrip. Zuid-Afrikanen zouden er beter aan doen, aldus Phiri, to celebrate [their] differences! Verschillen vieren. Dat lijkt Stef Bos op het lijf geschreven. Hij deed het al in Awuwa, waarin Nederlands, Afrikaans en Xhosa gezongen werd. En hij deed het in Het Avondland, een tweetalig duet met André du Toit (alias Koos Kombuis) die door Bos wellicht de meest authentieke Zuid-Afrikaanse zanger en tekstschrijver van dit moment wordt genoemd. Het Avondland kwam overigens op een bijzondere manier tot stand; Kombuis had een tekst geschreven onder de titel Reispsalm, die Bos zodanig raakte dat hij een Nederlands antwoord daarop schreef. Het resultaat leest en luistert als een poëtisch tweegesprek tussen twee verwanten die er allebei zeker van zijn ze zich nergens anders écht thuis te kunnen voelen dan op hun geboortegrond: Onder watter ster of noorderlug/ Bly ons strompel blind en sonder sug/ Slegs die suiderkruis wag lankal daar/ Ons toekoms is in Afrika [..] Al heb ik hier het leven lief/ Al is mijn oude wereld ziek/ Zelfingenomen en arrogant/ Toch ligt mijn hart in het avondland/ Al weet ik dat het vuur hier brandt/ Mijn hart ligt in het avondland. Zingen in de hemel Bos is gereformeerd grootgebracht maar noemt zichzelf nu agnost: Ik heb niet zoveel met het instituut kerk en met dogmatisme. En ik hoef ook helemaal niet te weten wat er na de dood gebeurt. Toch helpt zijn achtergrond hem om zich in het geloof van anderen te kunnen inleven. In een land als Zuid-Afrika, waar de secularisering tot nog toe beduidend minder ver is voortgeschreden dan in Nederland, kan dat belangrijk zijn. Dat blijkt misschien nog het mooist uit My vrou is huis toe, een lied over een een zgn. kleurlingman die Bos eens in beeldend Afrikaans vertelde dat zijn vrouw overleden was. Bos: Ik neem dat verder en dan komt er een lied uit over mensen die echt die sout van die aarde zijn. Een lied dat ik nog met tranen van ontroering zing: My vrou is huistoe/ Sy sing nou in die hemel/ Sy het gesê/ Sy wag daar in die wolke op my/ My vrou is huistoe/ Sy s los van die lewe/ En al wat ik hier nog hê/ Es tyd. 12

13 Stef Bos neemt uitgebreid de tijd neemt om over zijn liefde voor Zuid-Afrika en Afrikaans te praten. Het precieze hoe en waarom van die liefde blijft echter ook na twee uur enthousiast vertellen ietwat onduidelijk. Het doet me denken dat juist die onduidelijkheid wellicht de kern van zijn relatie tot Afrikaans vormt: het gevoel dat zingen in zijn tweede moedertaal voor Stef Bos zijn eigen versie van zingen in de hemel is. * * * 13

Ten geleide. MEI 2012

Ten geleide. MEI 2012 MEI 2012 Ten geleide. Einde maart werd in de Rozerie de algemene ledenvergadering gehouden waarvan het verslag de essentiële punten weergeeft. De vastlegging van de vergaderings-datum is niet gemakkelijk

Nadere informatie

*** Ten Geleide. Verslag van de Algemene Statutaire Vergadering van zaterdag 10 april 2010 Aalst APRIL 2010. Een nieuwe lente, een nieuw geluid!

*** Ten Geleide. Verslag van de Algemene Statutaire Vergadering van zaterdag 10 april 2010 Aalst APRIL 2010. Een nieuwe lente, een nieuw geluid! APRIL 2010 Ten Geleide Een nieuwe lente, een nieuw geluid! Is dit ook het geval bij de Vlaams-Zuidafrikaanse Cultuurstichting? Op de Algemene Statutaire Vergadering van zaterdag 10 april ll. heeft de Voorzitter

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Januari 2008. Ten geleide

Januari 2008. Ten geleide Januari 2008 Ten geleide Met het eerste nummer van de Nieuwsbrief 2OO8 bied ik alle lezers graag mijn beste wensen aan voor het nieuwe jaar dat U veel voldoening en meeval moge geven en niet te veel problemen.

Nadere informatie

Dat onze Stichting niet stilzit kan U opmaken uit het verslag van de Algemene Vergadering die plaats vond op 5 april in de Roserie te Aalst.

Dat onze Stichting niet stilzit kan U opmaken uit het verslag van de Algemene Vergadering die plaats vond op 5 april in de Roserie te Aalst. April 2008 Ten geleide Dat onze Stichting niet stilzit kan U opmaken uit het verslag van de Algemene Vergadering die plaats vond op 5 april in de Roserie te Aalst. Voor het komende uitgaand jongerenproject

Nadere informatie

Les 8: Ik voel me hier gelukkig.

Les 8: Ik voel me hier gelukkig. CD 2, Track 15 Alstublieft meneer. Zal ik de kabeljauwfilets in een tasje voor u doen? Kijkt u eens. Tot ziens. Dag meneer. Mijn naam is Sandra Metten. Ik schrijf een artikel voor het studentenblad Zo!

Nadere informatie

Lezing van het Paasevangelie naar Johannes 20 : 1-18

Lezing van het Paasevangelie naar Johannes 20 : 1-18 1 e Paasdag 2016 Stap voor stap op weg naar Pasen Lezing van het Paasevangelie naar Johannes 20 : 1-18 Afgelopen vrijdag, Goede Vrijdag, hebben we stilgestaan bij de weg die Jezus is gegaan, zijn kruisweg,

Nadere informatie

Verslag project meeting Kapelle-op-den-Bos oktober 2007

Verslag project meeting Kapelle-op-den-Bos oktober 2007 Verslag project meeting Kapelle-op-den-Bos oktober 2007 Van vrijdag 12 tot maandag 15 oktober organiseerde het STK een projectmeeting in het kader van het internationaliseringsproject Civitas. Veertien

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Belgische Ashoka Fellow Ashoka : Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Ingrid : Ik ben opgegroeid in Antwerpen, een belangrijke stad in Vlaanderen, België. Ik heb een oudere

Nadere informatie

Die overkant was een streek waar veel niet-joodse mensen woonden. Vreemd gebied.

Die overkant was een streek waar veel niet-joodse mensen woonden. Vreemd gebied. e Opstandingskerk - 15 maart 2015 4 zondag van de veertig dagen - Laetare Lezing: Johannes 6, 1-15 Gemeente van Christus, Het is kort voor het paasfeest. Jezus gaat naar de overkant van het Meer van Galilea.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Bij de voorbereiding van deze dienst kwam ik de volgende teksten tegen, die ik u graag wil voorlezen. Het zijn teksten uit het begin van onze jaartelling,

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 1)

Luisteren: muziek (B1 nr. 1) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Wat was voor jou de belangrijkste reden om aan dit project mee te werken?

Wat was voor jou de belangrijkste reden om aan dit project mee te werken? Carpe Diem! Afgelopen december vertrokken vijf Nederlandse dames naar het prachtige Zuid-Afrika om hier mee te werken aan een summerschool in een township in Hermanus. Dit is een project van People4Change,

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

Hans van der Beek. over schrijven en alles

Hans van der Beek. over schrijven en alles Hans van der Beek over schrijven en alles Hijschrijftcolumns,boekenennogveelmeer, behoorttotde KunstenMedia redactievanhet Parool,isvadervantweejongensenisbezigte halveren.juist,afvallen.hansvanderbeekschrijft.

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen,

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, over fondsenwerving (Bron The Spirituality Of Fundraising

Nadere informatie

Aftellen. Toekomst. naar de. 10 opwindende voorstellen om door te gaan

Aftellen. Toekomst. naar de. 10 opwindende voorstellen om door te gaan Aftellen naar de Toekomst 10 opwindende voorstellen om door te gaan Tekst: Eelco Koolhaas en Kees Le Blansch Vormgeving: Machiel Pleijsier en Dennis Wijmer Video: Jasper Masthoff Muziek: Bart Kiers Leve

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander.

Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander. Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander. HHKalender DEF_2 ct.indd 1 Romantiek in een liefdesbrief 01-06-15 21:37 ROMANTIEK in een liefdesbrief Schrijf een liefdesbrief aan je geliefde. Verwerk

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB december 2013

Nieuwsbrief SHIB december 2013 Nieuwsbrief SHIB december 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB Terug- en vooruitblik Als maakster van deze nieuwsbrief sta ik verbaasd, het

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Wij zijn twee vrienden... jij en ik

Wij zijn twee vrienden... jij en ik Wij zijn twee vrienden... jij en ik Twee dikke vrienden... jij en ik voor Nona voor altijd negen... voor altijd in mijn hart Kika Konijn Kika Konijn was een goede vriendin van alle dieren in het bos. Ze

Nadere informatie

Toelichting op de lezing uit 1 Tessalonicenzen 4 : 13-18

Toelichting op de lezing uit 1 Tessalonicenzen 4 : 13-18 Toelichting op de lezing uit 1 Tessalonicenzen 4 : 13-18 De apostel Paulus onderhield tijdens zijn zendingsreizen per brief contact met de gemeenten die hij gesticht had. In die brieven ging hij in op

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk De Werkgroep Vorming en Toerusting ontwikkelde een programma voor de parochies om te benutten bij de promotie dvd en het artikel Alles is genade uit het Identiteitsnummer

Nadere informatie

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser Kom erbij Kom erbij, want ik wil je iets vertellen, het is heel bijzonder, dus luister allemaal. Ik ken honderdduizend prachtige verhalen, maar dit is echt het mooiste van allemaal. Het gaat over twee

Nadere informatie

Liturgie 7 mei 2017 Morgendienst. Ik zal er zijn

Liturgie 7 mei 2017 Morgendienst. Ik zal er zijn Liturgie 7 mei 2017 Morgendienst Ik zal er zijn Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. Uw naam is Ik ben en Ik zal

Nadere informatie

Luk. 1, preek NGKE

Luk. 1, preek NGKE Luk. 1, 39-56 preek NGKE 11-12- 16 Onze Lieve Vrouwe? Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer zij met u, gezegend zijt gij onder alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot, Jezus. Heilige

Nadere informatie

mediamededeling donderdag 9 juli 2015 mediacontact: Alain Mazijn alain@plusproducties.be +32 495 10 4000 fotowerk KULTFUNK

mediamededeling donderdag 9 juli 2015 mediacontact: Alain Mazijn alain@plusproducties.be +32 495 10 4000 fotowerk KULTFUNK mediamededeling donderdag 9 juli 2015 mediacontact: Alain Mazijn alain@plusproducties.be +32 495 10 4000 fotowerk KULTFUNK de KleinKunstRockband staat als een huis. Het mooiste Nederlandstalig muzikaal

Nadere informatie

De eerste liefde van God

De eerste liefde van God De eerste liefde van God Trouwpreek over 1 Johannes 3:16 (ds. Jos Douma) gehouden in de trouwdienst van Jeroen en Marjoke Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Jimmy s thuiskomst. Er was echter één huis waar geen lichtjes brandden. Het leek haast alsof niemand daar kerstmis vierde.

Jimmy s thuiskomst. Er was echter één huis waar geen lichtjes brandden. Het leek haast alsof niemand daar kerstmis vierde. Jimmy s thuiskomst H et was kerstavond en het was bitter koud in het jaar 1953. De mensen deden nog snel hun laatste kerstinkopen en in de betere buurten waren de huizen gezellig verlicht. Er was echter

Nadere informatie

Marcus 14,1-11 Maak Jezus blij met jouw liefde

Marcus 14,1-11 Maak Jezus blij met jouw liefde Marcus 14,1-11 Maak Jezus blij met jouw liefde Aangepaste dienst met medewerking van de Bliid Boadskip Sjongers uit Berlikum Liturgie Voorzang Gez 132 Dank u voor deze nieuwe morgen Stil gebed Votum Zegengroet

Nadere informatie

Jeremia 1: Vertel het door!

Jeremia 1: Vertel het door! Jeremia 1:4-19 - Vertel het door! Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint

Nadere informatie

Ontmoeting. gezondnu.nl

Ontmoeting. gezondnu.nl Ger van der Gaast (64) weet sinds 2010 dat hij de ziekte van Alzheimer heeft. Inmiddels woont hij in een verpleeghuis in Utrecht. Als voormalig docent verpleegkunde volgt Ger zijn eigen zorg kritisch.

Nadere informatie

Verschillen in geloven. Over geloofsopvoeding als je verschillend gelooft. Mogelijkheden voor twee soorten bijeenkomsten

Verschillen in geloven. Over geloofsopvoeding als je verschillend gelooft. Mogelijkheden voor twee soorten bijeenkomsten Verschillen in geloven Over geloofsopvoeding als je verschillend gelooft Verschillen in geloven is een themaboekje uit de serie Zijsprong. Deze serie hoort bij het bewaarmagazine Spring, opvoeden en geloven

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Luisteren: muziek (A2 nr. 3)

Luisteren: muziek (A2 nr. 3) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U

Nadere informatie

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Marinus den Harder Jennifer Jonker en Lianne Loekie Jochemsen worden gedoopt. Welkom en mededelingen-

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2. 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef

De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2. 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef Thema 2 De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn. Niemand

Nadere informatie

Sterdienst 8 februari 2015 Oosterkerk: Thema: Mag ik mij even voorstellen, n.a.v. Lukas 19, 1 10 Jezus en Zacheus. Ds.

Sterdienst 8 februari 2015 Oosterkerk: Thema: Mag ik mij even voorstellen, n.a.v. Lukas 19, 1 10 Jezus en Zacheus. Ds. Sterdienst 8 februari 2015 Oosterkerk: Thema: Mag ik mij even voorstellen, n.a.v. Lukas 19, 1 10 Jezus en Zacheus. Ds. Evert Jan Hefting Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Zacheüs, oppertollenaar

Nadere informatie

Over de streep. Uit de knoop. 3. Als je me echt kent, zou je weten dat.. 3. Cadeautje.. 3. Stap over de streep als 3.

Over de streep. Uit de knoop. 3. Als je me echt kent, zou je weten dat.. 3. Cadeautje.. 3. Stap over de streep als 3. Over de streep Inhoud Over de streep. 1. Zaalindeling... 2. Hoe ziet de dag eruit?.. 2. Hoe ziet de workshop eruit?.. 2. De groep(en). 2. Wat te doen als.. 3. Hoe. 3. Uit de knoop. 3. Als je me echt kent,

Nadere informatie

DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?.

DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?. DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?. Amersfoort, 21 augustus 2007 John van den Hout Geachte aanwezigen, Toen ik me voorbereidde om voor u dit verhaal te houden, was mijn eerste gedachte: Wat

Nadere informatie

Hartelijk Welkom bij

Hartelijk Welkom bij Hartelijk Welkom bij Tienduizend redenen Opwekking 733 De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik wil vanmorgen een paar zaken met u delen. Een paar gedachten, wat muziek en straks, bij de koffie, iets lekkers. En de aanleiding is natuurlijk mijn

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 9. 1. Ik haat de dood 11 Overdenking bij 1 Korintiërs 15: 1-7 42

Inhoud. Woord vooraf 9. 1. Ik haat de dood 11 Overdenking bij 1 Korintiërs 15: 1-7 42 Inhoud Woord vooraf 9 1. Ik haat de dood 11 Overdenking bij 1 Korintiërs 15: 1-7 42 2. Papa, ik ben bang dat jij ook dood gaat 44 Overdenking over 1 Korintiërs 15: 35-49 78 3. Ik ben mijzelf niet meer

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Oosterkerk, Zondag 6 september 2015, Afscheidsdienst Overweging over Lucas 24:13-36 ds.wim Hortensius

Oosterkerk, Zondag 6 september 2015, Afscheidsdienst Overweging over Lucas 24:13-36 ds.wim Hortensius Oosterkerk, Zondag 6 september 2015, Afscheidsdienst Overweging over Lucas 24:13-36 ds.wim Hortensius Het is al meer dan vijfentwintig jaar dat ik een kansel beklim. Wat heet: al meer dan veertig jaar.

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

Luisteren: muziek (A2 nr. 1)

Luisteren: muziek (A2 nr. 1) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

In samenwerking met de Federatie oudleerlingenbonden Vlaamse jezuïetencolleges & de Vlaamse koepel van jezuïetencolleges

In samenwerking met de Federatie oudleerlingenbonden Vlaamse jezuïetencolleges & de Vlaamse koepel van jezuïetencolleges In samenwerking met de Federatie oudleerlingenbonden Vlaamse jezuïetencolleges & de Vlaamse koepel van jezuïetencolleges CONGRES π Zaterdag 20 november 2010 π Universiteit Antwerpen Stadscampus π Aula

Nadere informatie

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt.

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij kunt geen mensen haten en doet geen ander zeer misschien ben jij het wapen waarmee ik liefde leer.

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

WEEK VAN DE AFRIKAANSE ROMAN 19 t/m 28 september 2014

WEEK VAN DE AFRIKAANSE ROMAN 19 t/m 28 september 2014 PERSBERICHT WEEK VAN DE AFRIKAANSE ROMAN 19 t/m 28 september 2014 Van 19 t/m 28 september 2014 staan Nederland en Vlaanderen in het teken van de Afrikaanse roman. De Week van de Afrikaanse roman is een

Nadere informatie

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht 1 Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht Betty: Ik ben Betty Cerda de Palou. Ik woon in Maastricht al 32 jaar. Ik ben 63 jaar. Ik ben arts, maar

Nadere informatie

Inspirerend Presenteren

Inspirerend Presenteren Inspirerend Presenteren Door Kai Vermaas & Charis Heising Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla Inleiding Wil je leren hoe jij een presentatie kunt geven waar je zeker bent van je verhaal? En

Nadere informatie

Samen met Jezus op weg

Samen met Jezus op weg Samen met Jezus op weg KERK & WERELD Korte Schipstraat 16 2800 Mechelen Tekst: Myrjam De Keyser 1. De laatste keer samen Jezus en zijn leerlingen willen graag het paasfeest vieren. Daarvoor zijn ze naar

Nadere informatie

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017 School Gezinsdienst Prinses Julianakerk Scheveningen Zondag 5 februari 2017 Thema: Heb je naaste lief! Voorganger: Arjo van der Steen Organist: Frans van Riessen Het verloop van de dienst Welkom Zingen:

Nadere informatie

Dit is mijn lijf. Dit is mijn lijf Ik zou niet om een ander willen vragen ik heb er al die jaren mee gedaan 'k Zie me staan, 'k zie me staan

Dit is mijn lijf. Dit is mijn lijf Ik zou niet om een ander willen vragen ik heb er al die jaren mee gedaan 'k Zie me staan, 'k zie me staan Wanneer ik voor de spiegel zit Dan denk ik: wat is dit? Is dit nou mijn lijf? Wie is die vrouw in 't spiegelglas? Dit is niet wat het was Is dit nou mijn lijf? De jaren zijn voorbij gegaan Ik zie mezelf

Nadere informatie

3.5. Vertellenderwijze, niet moraliseren! 3.5.1. Verkenning van het verhaal " #

3.5. Vertellenderwijze, niet moraliseren! 3.5.1. Verkenning van het verhaal  # 3.5. Vertellenderwijze, niet moraliseren 1 3.5.1. Verkenning van het verhaal "# $$ %& " # 1 H. BERGHMANS & G. EVRARD, Bijbelverhalen in beeld, het leven van Jezus, Altoria Averbode, 1999. ' 3.5.2. Uitdieping

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van God,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van God, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van God, We zijn vandaag bij elkaar om onze doden te herdenken. Vier namen zullen worden genoemd, vier mensen uit onze gemeente, die in het afgelopen

Nadere informatie

De week van Springmuis.

De week van Springmuis. De week van Springmuis. Vandaag is het verhaal verteld over Springmuis. Het verhaal is afkomstig van een legende van de Noord Amerikaanse vlakte-indianen. Het verhaal gaat over onzekerheid, het verlangen

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

Een muziekles over Haydns Schöpfung (voorbeeldles basisschool)

Een muziekles over Haydns Schöpfung (voorbeeldles basisschool) Een muziekles over Haydns Schöpfung (voorbeeldles basisschool) Paul Knöps Dit materiaal is onderdeel van het compendium christelijk leraarschap dat samengesteld is door het lectoraat Christelijk leraarschap

Nadere informatie

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1 2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1! " #$% & #& '$' '& + ()" *% $, $ -% 1 H. Jagersma en M. Vervenne, Inleiding in het Oude Testament, Kampen, 1992. J. Bowker, Het verhaal

Nadere informatie

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12 Pagina 1 Didactisch materiaal Affiche, sterreflectoren, veiligheidsjasjes, van het sterzingen Projectfiche sterzingen 2015 Verkleedmateriaal voor Driekoningen CD met sterzangerslied Teksten van de liederen

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Voor christenen is de Bijbel met name een geloofsboek. Dat betekent

Voor christenen is de Bijbel met name een geloofsboek. Dat betekent De Bijbel Een geloofsboek EWe kunnen vele wegen gaan met de Bijbel. De één ervaart het vooral als een mooi kunstobject. Vele kunstenaars hebben er inspiratie in gevonden om een kunstwerk te maken. We kennen

Nadere informatie

Jezus maakt mensen gelukkig

Jezus maakt mensen gelukkig Eerste Communieproject 33 Jezus maakt mensen gelukkig Jezus doet wonderen In les 5 hebben we geleerd dat God onze Vader is. Wij zijn allemaal zijn kinderen. Alle mensen zijn broertjes en zusjes van elkaar!

Nadere informatie

Handleiding bij de studielessen voor groep 1-3 van de basisschool NAAM

Handleiding bij de studielessen voor groep 1-3 van de basisschool NAAM Handleiding bij de studielessen voor groep 1-3 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 is de Levend Evangelie Gemeente gemeentebreed bezig met het onderwerp GEBED. Op verzoek

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie