ALGEMENE PRINCIPE VAN DE BRANDBEVACUATIE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE PRINCIPE VAN DE BRANDBEVACUATIE."

Transcriptie

1 ALGEMENE PRINCIPE VAN DE BRANDBEVACUATIE. A. Eerste stap Het behoud van een goed en blijvende werking van de brandmeldingssystemen. Hoe sneller de brand gemeld wordt hoe groter de kans op een goede afloop. Het is van levensbelang om zo snel mogelijk verwittigd te worden van een mogelijke brandrisico. Daarom blijft een gevoelige en een blijvende werking van de brandinstallatie noodzakelijk voor een maximale veiligheid. Indien de brandinstallatie door een of andere oorzaak buiten werking is gesteld, is het dan ook noodzakelijk om de verantwoordelijke onmiddellijk hiervan op de hoogte te brengen. De installatie mag uitsluitend door een erkende installateur bediend worden of door een persoon die hiervoor bevoegd is en op de hoogte is van de werking ervan. De automatische brandmelding gebeurt na automatische detectie door het activatie van de rookdetectoren. De manuele brandmelding is mogelijk door het inslaan van het glas van de brandmelders die opgesteld zijn op het gelijkvloers en de verdiepingen. Men kan aldus ten alle tijden het alarm in actie brengen door het glas van de brandmelders in te slaan. B. Tweede basisprincipe - Het permanent in stand houden van een snelle evacuatie via de normale de vluchtwegen. ( trappen en gangen) In de eerste minuten zal evacuatie steeds mogelijk zijn zonder veel hinder van rook en hoge temperatuur. Na verloop van tijd zal bij hoge rookontwikkeling de evacuatie moeilijker verlopen. Het wordt aangeraden om bij het eerste alarm naar het gelijkvloers af te dalen en buiten de huurwoning op de openbare weg te blijven. Het is afgeraden om sommige spullen terug op te halen en zo kostbare tijd te verliezen. De openbare weg wordt als een veilige plaats gezien, die men snel kan bereiken in de eerste minuten. Hiervoor dienen alle evacuatiewegen ( gangen ) vrij gehouden te worden van alle hindernissen. In het bijzonder wordt hier gevraagd GEEN FIETSEN te plaatsen in de gangen. Ook mogen geen persoonlijke zaken in de gangen achtergelaten worden. Men dient zich te vergewissen dat de evacuatie ook s nachts zich kan voordoen en in moeilijke omstandigheden waarbij rook zeer hinderlijk kan zijn. Daarom dienen de evacuatiewegen zonder enige hindernissen te blijven. VUILNISZAKKEN, EN PAPIER worden niet in de gangen achtergelaten, tenzij in uiterst kleine hoeveelheden. Deze laatste zijn een mogelijke bron voor brandgevaar en dienen ten alle prijs in de gangen vermeden te worden... C. Derde basisprincipe - Het in stand te houden van een tweede mogelijke evacuatieweg. ( ingeval de evacuatie via normale weg niet mogelijk is ). Het kan zich voordoen dat de doorgang naar de uitgang via het trappenhuis verhinderd is door dichte rook, of door vuur. Elke kamer wordt dan aanzien als een alleenstaande vlucht-brandcompartiment met een brandweerstand van 1/2uur. In andere woorden functioneert elke kamer met een gesloten RF-deur als een beveiligde ruimte voor een tijdsduur van ½ uur waarbij de buitenramen worden gebruikt als tweede vluchtweg. Bijlage op de BRANDOEFENING - SPAGETTI AVOND 23 oktober page 01 / 07

2 Hiervoor zijn alle deuren van de kamer met een brandweerstand van ½ uur voorzien. Ook onder het vloertapijt is een brandvrije plaat ( dit was niet opgelegd in het brandverslag, maar is ingevoerd voor een extra veiligheid om de brandvoortplanting naar de benedenverdiepingen te vertragen. Ingeval de normale evacuatiewegen (=trap) niet meer toegankelijk zijn, zullen de bewoners van de kamers aan de straatzijde de deuren gesloten houden. De bewoners wachten dan vanuit hun kamer op de komst van de brandweer, die de vluchtladders zullen plaatsen om via de ramen te evacueren. Maakt hiervoor duidelijk Uw aanwezigheid kenbaar door aan het raam te staan. De brandweer is normaliter in minder dan 15 minuten ter plaatse en neemt de evacuatie van alle bewoners aan de straatzijde voor haar rekening. Aan de tuinzijde is een uitklapbare vluchtladder voorzien, tegen de achterzijde van het gebouw. De bewoners in de achterliggende kamers worden tijdens de avond van de brandoefeningen in kennis gesteld van de werking van het uitklapbaarsysteem. Er wordt gevraagd aan de bewoners van de kamers met ligging aan de tuinzijde niet te wachten maar onmiddellijk de uitklapbare ladder te gebruiken mocht de evacuatie langs de binnentrap niet meer mogelijk zijn. De brandweer kan namelijk aan deze tuinzijde geen hoge brandladders plaatsen en de evacuatie van deze bewoners moeten aldus gebeuren via de uitklapbare brandladder. Deze bewoners worden ook uitdrukkelijk gevraagd om de kamerdeuren goed te sluiten vooraleer zij de ladder afdalen zodat de uitslaande brand vanuit het trappenhuis zolang mogelijk tegen gehouden wordt. Hierbij is het zeer belangrijk om de zone op het gelijkvloers die nodig is om de brandladder te laten uitklappen vrij te houden. Deze zone wordt duidelijk aangeduid door tegelwerk. Fietsen zullen nooit tegen de uitklapbare brandladder geplaatst worden. D. Vierde basisprincipe. Het compartimenteren van lokalen met een hoge brandrisico. Sommige lokalen hebben ook een grotere brandrisico. Keuken, technische kokers en stookplaatsen hebben namelijk een grotere brandrisico s. Deze lokalen worden hierdoor met branddeuren voorzien en zelfsluiters. De keuken en de stookplaats zijn in de kamerwoning met branddeuren voorzien. Voor de keuken die rechtstreeks uitgeeft op een evacuatieweg is het belangrijk dat de keukendeur en zeker bij nacht volledig gesloten blijft. De zelfsluiter wordt hiervoor op de deur geplaatst en bij normaal gebruik van de keuken moet de keuken dicht. E. Vijfde basisprinicpe. Het gebruik van brandbestrijdingsmiddelen. Het pand is voorzien van brandbestrijdingsmiddelen. Bij kleine brandhaarden kunnen deze bestrijdingsmiddelen aangewend worden om het vuur te doven of de brandvoortplanting te vertragen. Het is echter niet de bedoeling om hiermee een grote brand te blussen. De bestrijdingsmiddelen laten toe : - bij een begin van een brand : het vuur te doven. - bij een grotere brand : het vuur tijdelijk te doven of te vertragen zodat evacuatie nog mogelijk is. Volgende bestrijdingsmiddelen zijn voorzien : - Blusdeken : in elke lokaal waar een kookgelegenheid voorzien is. Mocht hier geen blusdeken zijn dan zal de huurder dit melden aan de eigenaar. (keuken en kamers met kookgelegenheid) - Poederblusapparaten. Op elke verdieping zoals aangeduid op de evacuatieplannen is een poederblusapparaat voorzien. Bijlage op de BRANDOEFENING - SPAGETTI AVOND 23 oktober page 02 / 07

3 PLAN VAN ACTIE BIJ BRAND 1. Verlaten van de kamers. - Voor het vertrek van de kamers schakelt iedere bewoner alle mogelijke elektrische - en gastoestellen uit - U verlaat de kamer en sluit de deur die een branddeur is. Blijft een deur open van een andere kamer, vergewist jezelf dat deze kamer leeg is, en sluit eveneens deze deur. - De deuren van elke kamer worden steeds gesloten gehouden bij brand. Door het sluiten van iedere kamerdeur blijft de evacuatieweg vrij en worden de vluchtwegen beschermd. De evacuatiewegen vormen op zich ook een brandcompartiment en als de haard van de brand niet in de evacuatieruimte ligt, dan zal de evacuatie met gesloten deuren normaliter zonder probleem verlopen. 2. De brandmelders activeren. Alle medebewoners dienen gewaarschuwd te worden en dit zo snel mogelijk De brand dient onmiddellijk gemeld te worden binnen het gebouw door het gebruik van de brandmelders. 3. De hulpdiensten (101) en de eigenaar ( ) zo snel mogelijk verwittigen. Het is beter twee maal de brandweer op te bellen dan tijd te verliezen en eerst een onderzoek te beginnen om te weten of de brandweer al gewaarschuwd is. Roep zo snel mogelijk de brandweer, ofwel telefonisch (gsm) of door hulp van de buren in te roepen, mocht uw gsm nog op uw kamer liggen. 4. De stroomvoorziening op het elektrisch net zo snel mogelijk uitschakelen. De gastoevoer in de gasleidingen wordt automatisch afgesloten bij het afsluiten van het elektrisch net. Het is dus belangrijk om hiermee rekening te houden en dus ingeval van brand de hoofdschakelaar uit te schakelen. Indien de hoofdschakelaar terug aangeschakeld wordt dan zal ook de gasklep terug in open stand komen en zal de toevoer van het gas hersteld worden wat bij brand in alle omstandigheden MOET VERMEDEN WORDEN. DE HOOFDSCHAKELAAR ZAL ENKEL MOGEN TERUG INGESCHAKELD WORDEN NADAT ALLE ZEKERHEID BESTAAT DAT ALLE BRANDGEVAAR VERDWENEN IS. De gaskraan is opgesteld in de stookplaats naast de doucheruimte. De stookplaats staat aangeduid op het evacuatieplan, maar is onbereikbaar zonder sleutel.. 5. Het registreren op een lijst van de personen die het huis hebben verlaten. Ondertussen verzamelen alle bewoners zich op de openbare weg. Duidt hierbij een verantwoordelijke die permanent aanwezig blijft en zich belast met de opmaak van een lijst van de bewoners die het huis verlaten hebben. Het is verboden de verzamelplaats te verlaten zonder vooraf de zekerheid te hebben van opgenomen te zijn op de lijst van de geëvacueerden. Dan pas kan men de verzamelplaats verlaten voor langere ogenblikken - bv. voor het verwittigen van de ouders of om hulp te bieden. De verantwoordelijk onderzoekt dan verder welke bewoners niet voorkomen op de lijst en bespreekt dit met de medebewoners in afwachting van de komst van de brandweer. Dit VOORBEREIDEND WERK IS BIJZONDER BELANGRIJK EN MOET GEBEUREN VOOR DE KOMST VAN DE BRANDWEER. Het is ook belangrijk heel snel de eigenaar te verwittigen omdat hij belangrijke informatie kan geven aan de nooddiensten. Deze lijst is essentieel en dient accuraat opgemaakt te worden ten behoeve van de brandweer. Bijlage op de BRANDOEFENING - SPAGETTI AVOND 23 oktober page 03 / 07

4 6. Het informeren van de branweer over de werking van de automatische gaskraan en de lijst van de studenten die de kamerwoning verlaten hebben.. De brandweer dient ingelicht te worden over de wijze van het in en uitschakelen van de aanwezige gasklep. Zie hoger. De wijze van de werking van de gaskraan, de elektrische schakelkast en de sturing van de plaats van de sturingeenheid van de rookkoepels wordt bij de komst van de brandweer onmiddellijk aan de commandant overgemaakt, alsook de aanwezigheidslijst. De brandweer is bevoegd om de verluchtingskoepel boven de trappen te bedienen. De brandweer gebruikt het dakkoepelsysteem om de rook te af te zuigen in het trappenhuis. Eens de zichtbaarheid in de trappenhuis weer hersteld is, worden de koepels onmiddellijk weer gedicht om het aanwakkeren van het vuur te vermijden. De verantwoordelijke zal de brandweercommandant bijstaan in het verdere verstrekken van informatie over het pand zelf, mocht de eigenaar nog niet ter plaatse zijn. De verdere medewerking van de bewoners met de brandweer dient beperkt te blijven tot het verstrekken van informatie. Alle personen die op de lijst niet voortkomen dienen aangegeven te worden aan de brandweer. Het is belangrijk om aan de brandweer de kamers aan te duiden waar de vermiste personen zouden kunnen zijn. De brandweer zal proberen deze kamers te benaderen via de brandladders aan de buitenkant of indien mogelijk nog via de trappenhuizen. De namen op de parlofoon aan de voordeur kunnen hierbij als geheugensteun dienen. 7. Neem geen onnodige risico's. Risico s dienen ten allen tijden vermeden worden. De enige werkelijke verdienstelijke bijdrage die medestudenten tegenover elkaar kunnen leveren is de noodzakelijke informatie verstrekken aan de brandweer en het medisch hulpteam. Alle andere initiatieven gebeuren enkel onder toelating van de brandweer. Bijlage op de BRANDOEFENING - SPAGETTI AVOND 23 oktober page 04 / 07

5 ALGEMENE VOORZORGEN Het rookverbod zonder uitzondering opvolgen. De verzekeringsmaatschappij, die instaat voor de brandverzekering van het gebouw is op de hoogte van het huurcontract en het algemeen rookverbod. Het niet navolgen van dit rookverbod wordt onmiddellijk door de huurder overgemaakt aan de verzekeringsmaatschappij. Ook misbruiken met de brandinstallaties of met de rookdetectoren worden rechtstreeks overgemaakt aan de verzekeringsmaatschappij en de politie. Het is strikt verboden om de brandcentrale te laten bedienen door de bewoners of onbevoegden. Indien de brandalarminstallatie of een deel van de installatie buiten werking wordt gesteld door een bewoner of een niet bevoegd persoon dan hebben alle personen die hiervan in kennis zijn gesteld een onvoorwaardelijke meldingsplicht tegenover de verhuurder en dienen zij de verhuurder hiervan op de hoogte te brengen. Het afzetten van de installatie of er een onderdeel ervan mag geenszins gebeuren zonder instemming van de verhuurder. De installatie wordt in het algemeen in geen enkel omstandigheden afgezet tenzij bij uitzonderlijke werkzaamheden die door de verhuurder opgevolgd worden. Kotfuiven, zullen nooit plaats vinden op een ogenblik dat de brandinstallatie niet werkt. Er zal nooit toestemming gegeven worden om de brandinstallatie af te zetten voor een kotfuif zodat het roken mogelijk wordt. Het aantal aanwezigen op een kotfuif is onderhevig aan het brandreglement en de verantwoordelijke(n) van de kotfuif zal het aantal aanwezigen op voorhand aan de verhuurder overmaken. Het aantal aanwezigen op een kamer is maximaal 5 personen en in totaal mogen niet meer dan 15 genodigden aanwezig zijn tenzij anders schriftelijk overeengekomen is. Fietsen en hinderlijke voorwerpen mogen niet in de gang geplaatst worden. Ook mogen de afvalzakken nooit in de gangen opgesteld staan. Zie ook hier hoger. Gebruik geen voorwerpen of vloeistoffen die een brandgevaar inhouden. KAARSEN kunnen brandgevaar inhouden en zijn dus te vermijden. Ook reageren de detectoren op de dampen van de wiek van sommige kaarsen. Bijlage op de BRANDOEFENING - SPAGETTI AVOND 23 oktober page 05 / 07

6 Gebruik enkel de elektrische apparaten op de wijze waarop ze voorzien zijn en volgens de voorschriften van de fabrikanten. Toestellen, die in overeenstemming met de huurovereenkomst geweerd worden ( zoals frietvetketels ), zullen nooit gebruikt worden. Kooktoestellen en maatlijdverwarmers ( microgolf oven ) zijn ver genoeg verwijderd of geïsoleerd van alle ontvlambare materialen. Gebruik enkel deze toestellen waarvoor ze voorzien zijn. Computers kunnen verhitten en rook ontwikkelen. Computers in de nabijheid van de radiatoren is af te raden. Laat de ventilatieopeningen van je PC of Laptop steeds vrij. Laat je computer ( vooral LAPTOPS ) nooit het hele weekend in stand-bey mode. Het wordt afgeraden om computers standbye te achter te laten. Tijdens het gebruik ervan mogen de kooktoestellen niet zonder toezicht achtergelaten worden. De keuken heeft een andere type van rookdetectie ( van het type velocymetrisch ) zodat deze niet reageert op rook maar wel op een snelle temperatuurveranderingen. In het trappenhuis alsook in de kamers hebben we een ionische detector die reageren op rook. De deur van de keuken moet hierdoor gesloten worden wanneer men kookt omwille van de dampen. De keukendeur blijft aldus steeds gesloten en is hierdoor voorzien van een deurpomp. Mocht de werking van de pomp defect zijn, dan dient de verhuurder onmiddellijk hiervan verwittigd te worden. Gebruik van het blusdeken. Wordt uiteengezet tijdens de brandoefeningen waarbij het belangrijk is de handen in het blusdeken in te wikkelen. De keuken is een lokaal met een hoge brandrisico. Hiervoor is ook de vloer met keramische tegels voorzien. Het opstapelen van papier of overvloedig vuilniszakken verhoogt het brandrisico. Het is absoluut raadzaam om de afvalzakken in de keuken zoveel mogelijk te beperken. Telkens een vuilniszak vol is, dient deze uit de keuken verwijderd te worden. De afgesloten afvalzakken kunnen in de afvalcontainers terecht op de binnenkoer. De keukendeur wordt steeds in gesloten stand gehouden. Mocht een van de brandbestrijdingsmiddelen niet meer aanwezig zijn op zijn voorziene plaats, dan dient deze onmiddellijk terug op zijn oorspronkelijke plaats gezet te worden. Iedere verdwijning of beschadiging van één van de brandbestrijdingsmiddelen ( brandblusser, branddetector, blusdeken, brandmelder ) of brandinstallatie moet onmiddellijk gemeld worden aan de verhuurder. Bijlage op de BRANDOEFENING - SPAGETTI AVOND 23 oktober page 06 / 07

7 . Brandoefeningen Algemene uitleg van de brandevacuatie. Uitleg in samenhang met de huidige teksten. De belangrijkheid van de RF deuren. De evacuatie van de kamers gelegen aan de straatzijde. De evacuatie van de kamers gelegen met ramen aan de achterzijde.( door brandladders ) De uiteenzetting van de automatische inwerkingstelling van de gasklep bij een algemene stroomonderbreking Het belang van de registratie van de aanwezige bewoners in voorbereiding op de komst van de brandweer. Brandoefening met brandblusapparaat. Uitleg over de werking van het brandblusapparaat. Brandmelders. Uitleg de zin van de brandmelders en de wijze waarop deze dienen ingezet te worden. Branddetectoren. Uitleg tussen velocymetrische en ionische detectoren. Brandoefening met blusdeken. Belang van de handen en polsen met het blusdeken te beschermen. Brandoefening met de brandladder. Uitleg over het openklappen van de brandladder. Verkenning van de brandladder door de bewoners die wonen in de omgeving van de brandladder. Nazicht op de toegangelijkheid ter hoogte van de ramen en uitleg over het uitklapsysteem. Thierry Coppin. laatste aanpassing : Gent juni Bijlage op de BRANDOEFENING - SPAGETTI AVOND 23 oktober page 07 / 07

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Agenda Algemeen Vuurdriehoek Brand blussen? Handelingen bij brand Evacuatie van gebouwen Brand in België

Nadere informatie

Tijdens elke activiteit een hoofdverantwoordelijke aanduiden en minstens 1 keer per jaar een evacuatie-oefening houden zijn de belangrijkste taken!

Tijdens elke activiteit een hoofdverantwoordelijke aanduiden en minstens 1 keer per jaar een evacuatie-oefening houden zijn de belangrijkste taken! Pagina 1 van 10 We raden met klem aan om dit document eenmaal per jaar te doorlopen met de hele leidingsploeg en de lokalenverantwoordelijken. Goede en duidelijke afspraken vooraf kunnen mensenlevens redden.

Nadere informatie

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND - WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND Brand of verbranding is een oxydatieverschijnsel waarbij een brandbaar product

Nadere informatie

EVACUATIEPLAN. 1. Aantal evacuatieoefeningen: 2. richtlijnen evacuatie leerlingen. 3. alarmsignaal INSTRUCTIES PERSONEEL. schooljaar 2006-2007

EVACUATIEPLAN. 1. Aantal evacuatieoefeningen: 2. richtlijnen evacuatie leerlingen. 3. alarmsignaal INSTRUCTIES PERSONEEL. schooljaar 2006-2007 EVACUATIEPLAN INSTRUCTIES PERSONEEL schooljaar 2006-2007 1. Aantal evacuatieoefeningen: - aangekondigd: eerste trimester: - niet aangekondigd: derde trimester: 2. richtlijnen evacuatie leerlingen Zie standaarddocument

Nadere informatie

EVACUATIE BIJ BRANDALARM. Evacuatieplan bij Brandalarm

EVACUATIE BIJ BRANDALARM. Evacuatieplan bij Brandalarm EVACUATIE BIJ BRANDALARM Evacuatieplan bij Brandalarm TELEFOONNUMMERS BRANDWEER : 112 of 100 of 059 / 70 10 10 1 Verwittigen brandweer De leerkracht die de brand ontdekt: 1) vertrouwt zijn leerlingen toe

Nadere informatie

Bekijk en bestudeer grondig de onderstaand downloadbare plannen: Het kan je leven redden!!

Bekijk en bestudeer grondig de onderstaand downloadbare plannen: Het kan je leven redden!! Raadgevingen en opmerkingen Bekijk en bestudeer grondig de onderstaand downloadbare plannen: Het kan je leven redden!! Brandweernummer = 100 centrale = tevens gratis nummer op je telefoon. Doe vooral zelf

Nadere informatie

Evacuatierichtlijnen

Evacuatierichtlijnen Schooljaar 2017 2018 Evacuatierichtlijnen Evacuatierichtlijnen 2017 2018 v20170825 Toelichting Onze school doet inspanningen om het risico op een noodtoestand te minimaliseren. Risico s kunnen echter nooit

Nadere informatie

CHECKLIST Brandpreventie

CHECKLIST Brandpreventie CHECKLIST Brandpreventie Uitvoerder: Zone: Datum: - - CONTROLE PUNT 1. Housekeeping 1.1. Rondom de gebouwen a. Geen stapeling brandbare materialen tegen de gebouwen b. Vrije toegang voor hulpdiensten 1.2.

Nadere informatie

Onderrichtingen voor EVACUATIE van de schoolgebouwen

Onderrichtingen voor EVACUATIE van de schoolgebouwen Evacuatiebrochure Scholengroep 5 Campus Keerbergen Sectie Internaat Onderrichtingen voor EVACUATIE van de schoolgebouwen Diane SMETS Intern Preventieadviseur 09/2012 Inhoud 1. Inleiding p.2 2. Maatregelen

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders redden levens!

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders redden levens! Wie waakt als je slaapt? Rookmelders redden levens! 1 Rookmelders laten je niet stikken! 2 Brand! Je moet er niet aan denken dat je op een nacht wakker schrikt omdat er brand is. De paniek die dan uitbreekt.

Nadere informatie

Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken

Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken Randvoorwaarden Wetgeving brandveiligheid van toepassing op het gebouw? Een wetgeving helpt ons een bepaald brandveiligheidsniveau

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG. Ronny Houben

BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG. Ronny Houben BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG Ronny Houben De brandcurve T C 1000 Beginbrand Ontwikkeling Volontwikkelde brand Dooffase 800 Mogelijke Flashover 600 400 200 Tijd Kleine blusmiddelen T Tot hier!!

Nadere informatie

Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven

Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven Voorstelling Vrijwillig Brandweerkorps Zoersel Brandweertaken Preventie - Lt-dienstchef Yves Sepot - Olt Bart Van Winckel - Bwm Els Haest Wetgeving

Nadere informatie

2. KWALITEITS- EN VEILIGHEIDSNORMEN VOOR KAMERS

2. KWALITEITS- EN VEILIGHEIDSNORMEN VOOR KAMERS Gids voor kotbazen: Wijzigingen en aanvullingen In de brochure Gids voor kotbazen vindt u heel wat informatie en tips over studentenhuisvesting met een handig overzicht van alle regel- en wetgeving indien

Nadere informatie

Evacuatie- en brandrichtlijnen

Evacuatie- en brandrichtlijnen Schooljaar 2012-2013 Evacuatie- en brandrichtlijnen Veiligheid en gezondheid op school is:. zorg dragen voor de medemens en onszelf. een elementair onderdeel van de opvoeding. bijdragen tot algemene vorming.

Nadere informatie

Brandveiligheidsnormen en veiligheid in het algemeen

Brandveiligheidsnormen en veiligheid in het algemeen BIJLAGE 1 Brandveiligheidsnormen en veiligheid in het algemeen 0. Indeling van de inrichtingen. De inrichtingen worden ingedeeld in 3 categorieën: - Categorie 1: de lage gebouwen: dit wil zeggen gebouwen

Nadere informatie

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BV MC Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches Laatste versie: 18 augustus 2005 De Vlaamse

Nadere informatie

www.speelnietmetvuur.be brandgevaar

www.speelnietmetvuur.be brandgevaar www.speelnietmetvuur.be Reageren Omgaan met op brandgevaar Jaarlijks zijn er in België een 10.000 branden. U kan zich hiertegen wapenen door een aantal eenvoudige maatregelen. Als u toch te maken krijgt

Nadere informatie

Bijlagen. Bijlage 1: adressen. Voorzitter Inrichtende Macht De heer André Van Genechten Hovesteenseweg 56, 2450 Meerhout

Bijlagen. Bijlage 1: adressen. Voorzitter Inrichtende Macht De heer André Van Genechten Hovesteenseweg 56, 2450 Meerhout 55 Bijlagen Bijlage 1: adressen Voorzitter Inrichtende Macht De heer André Van Genechten Hovesteenseweg 56, 2450 Meerhout Directie De heer Mario Hannes algemeen directeur, directeur schoolbeleid en personeelsbeleid

Nadere informatie

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 Noodplan - Samenvatting Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 1 Algemene informatie 1.1 Bezetting Aantal Er overnachten maximaal

Nadere informatie

NAJAAR PREVENTIETIPS BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van het najaar... BEWAAREXEMPLAAR

NAJAAR PREVENTIETIPS BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van het najaar... BEWAAREXEMPLAAR NAJAAR PREVENTIETIPS Ontspannen genieten van het najaar... BEWAAREXEMPLAAR Ontspannen genieten van het najaar... Goede preventie is belangrijk en schade voorkomen begint bij het nemen van de juiste maatregelen.

Nadere informatie

Brandpreventie in de praktijk

Brandpreventie in de praktijk Brandpreventie in de praktijk WAT TE DOEN BIJ BRAND? 2 Hoe ontstaat brand? Om een vuurtje te krijgen heb je drie zaken nodig: Zuurstof, brandstof en temperatuur Als je een van die drie zijden wegneemt,

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

BRAND. Algemene informatie over brand

BRAND. Algemene informatie over brand Preventie en Interim Algemene informatie over brand Opdat er brand zou ontstaan zijn 3 elementen nodig: Brandbare stof: vaste stof, vloeistof, gas Ontstekingsbron (vonken, vlam) veroorzaakt door bvb. kortsluiting,

Nadere informatie

6 pijlers van het basis keurmerk

6 pijlers van het basis keurmerk 6 pijlers van het basis keurmerk Gemeente en inrichting - Bestemmingsplan / omgevingsvergunning - Gebruiksmelding - Overige wettelijke regelgeving - Minimaal gebruikersoppervlakte 12m2 - Max aantal personen

Nadere informatie

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability Brandpreventie- dossier Caroline Deleu Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability KB 28/03/14 Verplichtingen Werkgever Minimale preventiemaatregelen Brandbestrijdingsdienst Maatregelen

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE VRIJWILLIGE BRANDWEER SCHOTEN 1/7

INFORMATIEFICHE VRIJWILLIGE BRANDWEER SCHOTEN 1/7 INFORMATIEFICHE VRIJWILLIGE BRANDWEER SCHOTEN 1/7 In te vullen door betreffende diensten Brandweerdossiernummer: Bouwdossiernummer: Exploitatienummer: Gebouw Benaming Bestemming I. Persoonsgegevens Eigenaar

Nadere informatie

1. Fenomeen brand. 2. Voorstelling dienst brandpreventie. 3. Reglementering. 4. Aanvragen, afhandeling, retributie

1. Fenomeen brand. 2. Voorstelling dienst brandpreventie. 3. Reglementering. 4. Aanvragen, afhandeling, retributie Kapitein Wouter Meuwis 6 mei 2014 1. Fenomeen brand 2. Voorstelling dienst brandpreventie 3. Reglementering 4. Aanvragen, afhandeling, retributie 2 Vuurdriehoek: 3 cruciale elementen 1. Zuurstof 2. Energiebron

Nadere informatie

Veiligheid, gezondheid en welzijn op school. Onthaaldocument voor onderwijzend en ondersteunend personeel, stagiairs en interimarissen.

Veiligheid, gezondheid en welzijn op school. Onthaaldocument voor onderwijzend en ondersteunend personeel, stagiairs en interimarissen. Sint-Jan Berchmansinstituut Kleine Hemmenweg 4-4A 3520 Zonhoven Tel: 011/55 99 90 info@sjbzonhoven.be Veiligheid, gezondheid en welzijn op school Onthaaldocument voor onderwijzend en ondersteunend personeel,

Nadere informatie

ONMIDDELLIJK AANPAKKEN

ONMIDDELLIJK AANPAKKEN CHECKLIST BRANDVEILIGHEID LEVEL I: ONMIDDELLIJK AANPAKKEN 1 BRAND VOORKOMEN In het lokaal bevinden zich geen asbakken. In het lokaal hangen duidelijk en voldoende stickers verboden te roken. Elke aanwezige

Nadere informatie

NUTTIGE INFO. VSK BRANDCENTRALE.

NUTTIGE INFO. VSK BRANDCENTRALE. 1 Wat te doen bij brandalarm. NUTTIGE INFO. Het Ramada Plaza Hotel heeft 1 brandcentrale. De brandcentrale bevindt zich in het serverlokaal en met een bedieningspaneel in de backoffice. VSK BRANDCENTRALE.

Nadere informatie

Evacuatierichtlijnen. Schooljaar

Evacuatierichtlijnen. Schooljaar Schooljaar 2016-2017 V20160916 Evacuatierichtlijnen Veiligheid en gezondheid op school is:. zorg dragen voor de medemens en onszelf. een elementair onderdeel van de opvoeding. bijdragen tot algemene vorming.

Nadere informatie

VRAGENLIJST IVM BRANDVEILIGHEID & COMFORT IN DE BRUSSELSE STUDENTENKAMERS.

VRAGENLIJST IVM BRANDVEILIGHEID & COMFORT IN DE BRUSSELSE STUDENTENKAMERS. Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Helihavenlaan, 11-15 1000 Brussel - 022088430 Q1 VRAGENLIJST IVM BRANDVEILIGHEID & COMFORT IN DE BRUSSELSE STUDENTENKAMERS. INLEIDING.

Nadere informatie

BIC WERKBOEKJE. Naam: Voornaam: Brandweer Informatie Centrum

BIC WERKBOEKJE. Naam: Voornaam: Brandweer Informatie Centrum BIC Brandweer Informatie Centrum WERKBOEKJE Naam: Voornaam: Klas: School: 2609562_BW_BIC_Werkboekje_V4.indd 1 20/06/13 15:22 INHOUD Op interventie 4 Een goede noodoproep 6 Verbrande voorwerpen en brandweermateriaal

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

Politiereglement op de kamerwoningen

Politiereglement op de kamerwoningen Politiereglement op de kamerwoningen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 september 2004 Bekrachtigd door de Vlaamse regering op 8 december 2004 Bekendgemaakt op 27 december 2004 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

TITEL 7 - JEUGDKAMPEN EN VACANTIEHUIZEN

TITEL 7 - JEUGDKAMPEN EN VACANTIEHUIZEN 1 TITEL 7 - JEUGDKAMPEN EN VACANTIEHUIZEN HOOFDSTUK 1 JEUGDKAMPFN Artikel 164., Begripsbepalingen 164.1. JEUGDKAMP: verblijf van een jeugdgroep van meer dan vijf personen op het gebied van de gemeente,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST. Academiejaar 2016-2017. Kamer 001 Brievenbus nr. 16/001.

HUUROVEREENKOMST. Academiejaar 2016-2017. Kamer 001 Brievenbus nr. 16/001. HUUROVEREENKOMST. Academiejaar 2016-2017. Kamer 001 Brievenbus nr. 16/001. Studentenwoning Dou(z)ces Chambres Twaalfkameren 16 /18 9000 Gent Student -....................................... HUUROVEREENKOMST

Nadere informatie

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be Gebruikershandleiding INIM Smartline brandmeldcentrale. 1. Front brandmeldcentrale 1 2. Bediening: A Sleutel Niveau 1 Niveau 2 Toetsen B C 4 scroll toetsen Stop sirene D Reset E F Evacuatie Onderzoek deze

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN Jeugd- en Ontmoetingscentrum STOKRODE vzw Sint-Amandusstraat 18, 3511 Hasselt ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ALGEMEEN 1. De verhuring van een ruimte of van materiaal van het Jeugd- en Ontmoetingscentrum Stokrode

Nadere informatie

Brand in jeugdlokalen voorkomen, ontvluchten en blussen VEILIG IN GENT

Brand in jeugdlokalen voorkomen, ontvluchten en blussen VEILIG IN GENT Brand in jeugdlokalen voorkomen, ontvluchten en blussen VEILIG IN GENT VOORKOMEN IS BETER DAN BLUSSEN Door rekening te houden met de volgende tips kan je het risico op dramatische gebeurtenissen beperken:

Nadere informatie

De Bouwmaatschappij van Temse moet de woning 'in goede staat' aan de huurder geven

De Bouwmaatschappij van Temse moet de woning 'in goede staat' aan de huurder geven Een overzicht van deze rechten en plichten en vooral op het vlak van de onderhouds- en herstellingswerken is opgenomen in onze publicatie "Hoe? Zo!" die in april 2014 aan de huurders is bezorgd. De Bouwmaatschappij

Nadere informatie

Wat iedere medewerker moet weten over brand

Wat iedere medewerker moet weten over brand Wat iedere medewerker moet weten over brand Inhoud Inleiding 3 Brandmelding 4 Wat te doen bij brand? 10 regels 5 Branddetectie en overige voorzieningen 7 Gebruiksaanwijzing kleine blusmiddelen 9 Brandpreventie

Nadere informatie

RICHTLIJNEN STAD ANTWERPEN

RICHTLIJNEN STAD ANTWERPEN TO-1001 SCHOLEN RICHTLIJNEN STAD ANTWERPEN VOOR BOUWEN, BIJBOUWEN, AANBOUWEN EN VERGROTEN VAN SCHOOLGEBOUWEN ONAFGEZIEN DE WETTELIJKE BEPALINGEN TERZAKE VAN HET A.R.A.B. EN EVENTUEEL DEZE VAN HET MINISTERIEEL

Nadere informatie

VLAANDEREN WALLONIE BRUSSEL. Keuring BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig

VLAANDEREN WALLONIE BRUSSEL. Keuring BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig WETGEVING De wetgeving over het gebruik van rookmelders is gewestelijke materie en verschilt bijgevolg in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Dit schema geeft een overzicht van de 3 gewesten: VLAANDEREN WALLONIE

Nadere informatie

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches Deze checklist helpt bepalen aan welke vereisten de mini-crèche op het vlak van brandveiligheid aan het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Wat iedere medewerker moet weten over brand

Wat iedere medewerker moet weten over brand Wat iedere medewerker moet weten over brand Inhoud Inleiding 3 Brandmelding 4 Wat te doen bij brand? 10 regels 5 Branddetectie en overige voorzieningen 7 Gebruiksaanwijzing kleine blusmiddelen 9 Brandpreventie

Nadere informatie

www.bradyeurope.com Brandpreventie & -Bestrijding VEILIGHEIDSSIGNALERING Het uitbouwen van een efficiënt preventieplan wordt steeds belangrijker.

www.bradyeurope.com Brandpreventie & -Bestrijding VEILIGHEIDSSIGNALERING Het uitbouwen van een efficiënt preventieplan wordt steeds belangrijker. Het uitbouwen van een efficiënt preventieplan wordt steeds belangrijker. De meeste branden worden veroorzaakt door menselijke tekortkomingen zoals onvoorzichtigheid, onwetendheid en onoplettendheid. Brandpreventie

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

Inlichtingen betreffende evacuatie (doc. 1)

Inlichtingen betreffende evacuatie (doc. 1) Inlichtingen betreffende evacuatie (doc. 1) Deel 1 Wettelijke verplichtingen A. Verantwoordelijkheid : De werkgever neemt de nodige maatregelen door de omstandigheden aangewezen om : Brand te voorkomen

Nadere informatie

TOP! JIJ DOORSTOND DE VUURPROEF! JE HEBT JE LIDMAATSCHAP VERDIEND VAN DE CLUB VAN 1-1-2

TOP! JIJ DOORSTOND DE VUURPROEF! JE HEBT JE LIDMAATSCHAP VERDIEND VAN DE CLUB VAN 1-1-2 TOP! JIJ DOORSTOND DE VUURPROEF! JE HEBT JE LIDMAATSCHAP VERDIEND VAN DE CLUB VAN 1-1-2 GEFELICITEERD! JIJ BENT NU GETRAIND IN HET HERKENNEN EN BESTRIJDEN VAN BRANDGEVAAR. DAT IS EEN GEWELDIGE WINST VOOR

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

BRANDWEER INTERVENTIEPLAN - INFODOCUMENT VOOR BEDRIJVEN

BRANDWEER INTERVENTIEPLAN - INFODOCUMENT VOOR BEDRIJVEN BRANDWEER INTERVENTIEPLAN - INFODOCUMENT VOOR BEDRIJVEN Maart 2013 Chris Deryckere Rudy Declercq Zonaal tekenbureel 1 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Verzamelen van bouwplannen....

Nadere informatie

Evacuatieoefeningen houden, een praktische aanpak. September / oktober 2016 Eddy CODDENS

Evacuatieoefeningen houden, een praktische aanpak. September / oktober 2016 Eddy CODDENS Evacuatieoefeningen houden, een praktische aanpak September / oktober 2016 Eddy CODDENS Inhoud Inleiding Doelstelling van een evacuatieoefening Praktische aanpak Evalueren en bijsturen 2 Inleiding KB Brandpreventie

Nadere informatie

Overdracht sleutels (datum, plaats, uur, verantw.):...

Overdracht sleutels (datum, plaats, uur, verantw.):... VZW Sint Aloysius Aalst OVEREENKOMST VERHUUR Eigenaar (verhuurder) Scouts en Gidsen Vlaanderen Sint-Aloyius Aalst Schendelbeekhofstraat 36 9300 Aalst Contactpersoon verhuur Naam + Voornaam Bursens Simon

Nadere informatie

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN Om in de Regio Rotterdam Rijnmond tot een uniforme lay-out van het ontruimingsplan te komen verdient het aanbeveling om de volgorde van de onderdelen zoals hier onder vermeld aan te houden. * voorblad

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN Artikel 1 In de Kunstacademie Ter Beuken, gelegen te 9160 Lokeren Groendreef 8, worden volgende ruimten ter beschikking gesteld voor gebruik:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT jeugdverblijfplaats VZW Den Chiro Bijef te Klein-Vorst Adres van het LOKAAL: Jeugdverblijfplaats Chiro Klein-Vorst Lindestraat 15A 2430 LAAKDAL Voor vragen, informatie, toegang

Nadere informatie

Brandpreventie. voor senioren. Introductie brand(on)veiligheid en-preventie

Brandpreventie. voor senioren. Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Brandpreventie voor senioren Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Programma Verwelkoming Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Enkele cijfers Wat als er toch brand uitbreekt? Samenvatting

Nadere informatie

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder 1. Dit document is opgesteld door de Welzijnsstichting Kerverland te Waarder, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Brandveiligheid in scholen

Brandveiligheid in scholen Brandveiligheid in scholen Krista Dekoning 1 Inhoud 1. Wat is brand? 2. Belangrijkste wetgeving rond brand 3. Preventiemaatregelen 4. Opstellen van evacuatieplannen 5. Opstellen evacuatiescenario en richtlijnen

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

Henk Strōrmann heeft ons op 12 juni bewust gemaakt hoe belangrijk het is om te weten hoe te handelen bij een brand

Henk Strōrmann heeft ons op 12 juni bewust gemaakt hoe belangrijk het is om te weten hoe te handelen bij een brand Brandveiligheid - de meest belangrijke punten samengevat Henk Strōrmann heeft ons op 12 juni bewust gemaakt hoe belangrijk het is om te weten hoe te handelen bij een brand 1. Ken de brandmelding-installaties

Nadere informatie

BRANDWEER INTERVENTIEPLAN - INFODOCUMENT VOOR BEDRIJVEN

BRANDWEER INTERVENTIEPLAN - INFODOCUMENT VOOR BEDRIJVEN BRANDWEER INTERVENTIEPLAN - INFODOCUMENT VOOR BEDRIJVEN Chris Deryckere Rudy Declercq Zonaal tekenbureel 1 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Verzamelen van bouwplannen.... 3 2 BESCHRIJVING

Nadere informatie

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE Onderwerp: Locatie van uitvoering: Datum van uitvoering: VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE WERVEN & WERKPLAATS SEPTEMBER 1. WAT ZIJN VEILIGEHEID EN GEZONDHEIDSSIGNALERINGEN: Definitie: SIGNALERING

Nadere informatie

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE S9 Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE KANTOOR zoetermeer HSEQ Welkom bij GDF SUEZ E&P Nederland Neem voor uw en onze veiligheid de tijd om deze bezoekersinformatie door te lezen. Registratie Als bezoeker

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking

Nadere informatie

Wat als de rook...geen disco rook is. Bewust veilig werken

Wat als de rook...geen disco rook is. Bewust veilig werken Wat als de rook....geen disco rook is. Bewust veilig werken 17-11-2015 1 Joost Ebus Brandveiligheidszorg bevelvoerder - brandonderzoeker 2 3 Programma Brandonderzoek door de brandweer Digitale table-top

Nadere informatie

Maak een vluchtplan. www.brandwondenstichting.nl

Maak een vluchtplan. www.brandwondenstichting.nl Maak een vluchtplan www.brandwondenstichting.nl Maak een vluchtplan zolang het nog kan! Checklist: Vluchten bij brand! Elk jaar opnieuw sterven er tientallen mensen door brand. Maar een brand hoeft zeker

Nadere informatie

Veilig werken in het AZ Sint-Lucas Brugge

Veilig werken in het AZ Sint-Lucas Brugge Veilig werken in het AZ Sint-Lucas Brugge Welkom in ons ziekenhuis De preventiedienst heet je van harte welkom in ons ziekenhuis. We wensen je een boeiende, leerrijke maar uiteraard ook veilige tijd toe.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN BS DE BONGERD

ONTRUIMINGSPLAN BS DE BONGERD ONTRUIMINGSPLAN BS DE BONGERD Algemene gegevens: Basisschool: De Bongerd Gemeente: Nederweert Adres : de Bengele 2 Postcode : 6031 TZ Plaats : Nederweert Telefoon : 0495 632747 Directeur: Erna Bouten 06-16033181

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

E1.1 Algemene richtlijnen evacuatie DOC.NR.: Controle REVISIE: 0 DATUM: PAGINA: 1

E1.1 Algemene richtlijnen evacuatie DOC.NR.: Controle REVISIE: 0 DATUM: PAGINA: 1 PAGINA: 1 Evacuatie Algemeen Het arab interesseert zich vooral voor de bescherming van de personen. Alle overtredingen in verband met de evacuatievoorzieningen zijn dan ook zware overtredingen. De deuren

Nadere informatie

Limburg. Br ndpreventie

Limburg. Br ndpreventie Limburg Br ndpreventie Inleiding Elk jaar zijn er in België 10.000 branden Gelukkig hebben vele branden slechts materiële schade tot gevolg, maar soms maken het vuur en de rook ook slachtoffers. Kwb Limburg

Nadere informatie

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken!

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken! Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken! 1 Brand! Je moet er niet aan denken dat je op een nacht wakker schrikt omdat er brand is. De paniek die dan uitbreekt. Hoe breng je jezelf, je

Nadere informatie

Huisregels. Algemene gedragsregels

Huisregels. Algemene gedragsregels Huisregels Artikel 1 Reikwijdte 1. Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen All-Inn gelden huisregels. De huisregels zijn van toepassing op studenten, medewerkers en andere personen, die zich

Nadere informatie

Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie

Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie Enkele cijfers Woonkamer 27% Keukens 24% Garage/atelier 13% Zolders 9% Stookplaatsen 7% Slaapkamers 6% Oorzaken van brand in de woning Brandstichting

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.9.2.1 STAGIAIRS REVISIE: 3 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 6 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.1.2.1 STAGIAIRS REVISIE: 3 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 5 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

Aandachtspunten voor organisatoren van evenementen, manifestaties en fuiven.

Aandachtspunten voor organisatoren van evenementen, manifestaties en fuiven. ZONE MIDOW Commissaris F. Lapierre Evenementenbeheer Politiezone MIDOW Wielsbekestraat 23 8780 Oostrozebeke 056/67.19.42 bestuurlijk@midow.be Aandachtspunten voor organisatoren van evenementen, manifestaties

Nadere informatie

Tips voor een brandveilig verblijf

Tips voor een brandveilig verblijf Tips voor een brandveilig verblijf Ga je deze zomer op weekend of op kamp met je vereniging? Gezellig barbecueën, liedjes zingen rond het kampvuur, kamperen,... Dat is allemaal heel gezellig maar het is

Nadere informatie

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN Art. 1. - Dit reglement regelt de verhuur van de volgende lokalen van Theater Krakeel Toneelzaal Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge Foyer Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zorginstellingen voor langdurende zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Uw woning richt u natuurlijk in naar eigen inzicht en smaak. Mogelijk wilt u ook echt iets in de woning wijzigen. Stek werkt daar graag

Nadere informatie

Crisisopvang intern reglement

Crisisopvang intern reglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-26-01-2016 Inleiding De bewoning van de crisisstudio kan veroorzaakt zijn door verscheidene redenen. De redenen van de dakloosheid zijn meestal onder drie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale MD 100

Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale MD 100 Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale MD 100 Beknopte beschrijving Puurs BRANDALARM Een brandalarmmelding treedt op in de volgende gevallen : een ionische, een optische of een infra-rood beam brandmelder

Nadere informatie

Brandveilig op kamers. Tips voor een brandveilige kamer

Brandveilig op kamers. Tips voor een brandveilige kamer Brandveilig op kamers Tips voor een brandveilige kamer Een brand overkomt mij niet. Wat je kunt doen Plaats een rookmelder op elke verdieping in de gangen en bij voorkeur ook in je eigen kamer. Bepaal

Nadere informatie

VEILIGHEID IN EN ROND HET COMPLEX

VEILIGHEID IN EN ROND HET COMPLEX VEILIGHEID IN EN ROND HET COMPLEX Branden en explosies plaats in appartementsgebouwen 3 x prijs in Schiedam/Vlaardingen de afgelopen 3 maanden Wat kunt u er aan doen? VEILIGHEIDSPLAN BRAND VAN HAARENLAAN

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.6.2.1 STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.6.2.1 STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.6.2.1 STAGIAIRS REVISIE: 3 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 6 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Situering Het koninklijk besluit (KB) van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vervangt en verruimt artikel 52 van

Nadere informatie

Ontruimingsplan Molen Kyck over den Dyck. Instructie voor vrijwilligers

Ontruimingsplan Molen Kyck over den Dyck. Instructie voor vrijwilligers M o l e n K y c k o v e r d e n D y c k Datum: 16-04-2006 Pagina 1 van 19 w w w. m o l e n - d o r d r e c h t. n l Ontruimingsplan tijdens brand of andere calamiteiten Ontruimingsplan Molen Kyck over

Nadere informatie

Brandveiligheid en uw beperking. Rookmelders laten je niet stikken!

Brandveiligheid en uw beperking. Rookmelders laten je niet stikken! Brandveiligheid en uw beperking Rookmelders laten je niet stikken! 1 Rookmelders laten je niet stikken! Gebruik een brandveilige asbak 2 Brandveiligheid en uw beperking We staan er niet altijd bij stil,

Nadere informatie

Aanbevelingen (Brand)veiligheid

Aanbevelingen (Brand)veiligheid Aanbevelingen (Brand)veiligheid Lees deze Aanbevelingen (Brand)veiligheid aandachtig door, voordat je de unit in beheer neemt en installeer de combimelder, rookmelder en brandblusdeken op de juiste wijze

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEWONERS VALCKEBURG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEWONERS VALCKEBURG Huishoudelijk Reglement Versie datum 24/01/2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEWONERS VALCKEBURG 1. Voorwoord Er wordt gevraagd om deze richtlijnen zo goed mogelijk in acht te nemen om het samenleven zo aangenaam

Nadere informatie

ROOKMELDERS INSTALLEREN

ROOKMELDERS INSTALLEREN ROOKMELDERS INSTALLEREN WAAROM, WAAR EN HOE? Elektrotechnisch materiaal, technische oplossingen en diensten. www.cebeo.be Jaarlijks zijn er in België ongeveer 10.000 woningbranden. Indien er slachtoffers

Nadere informatie

RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO

RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO In de voorbereiding van een beurs neemt Kortrijk Xpo een aantal preventieve maatregelen om de risico s tijdens de opbouw de beurs zelf en

Nadere informatie

Tijdig brandveilig. Tips voor een brandveilige zaak met maximaal 49 toegelaten personen

Tijdig brandveilig. Tips voor een brandveilige zaak met maximaal 49 toegelaten personen Tijdig brandveilig Tips voor een brandveilige zaak met maximaal 49 toegelaten personen ALGEMEEN In deze brochure staat telkens het artikel (art.) van het brandveiligheidsreglement vermeld. Wilt u een exemplaar

Nadere informatie

Aanbevelingen (Brand)veiligheid

Aanbevelingen (Brand)veiligheid Aanbevelingen (Brand)veiligheid Lees deze Aanbevelingen (Brand)veiligheid aandachtig door, alvorens je de unit in beheer neemt en installeer de combimelder, rookmelder en brandblusdeken op juiste wijze

Nadere informatie