OOK INSPIRATIE UIT DE REGIO TECHNIEKPACT.NL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OOK INSPIRATIE UIT DE REGIO TECHNIEKPACT.NL"

Transcriptie

1 OOK INSPIRATIE UIT DE REGIO TECHNIEKPACT.NL

2 PAGINA 2 OOK TECHNIEKPACT

3 PAGINA 3 OOK TECHNIEKPACT INHOUD VOORWOORD 5 KIEZEN VOOR TECHNIEK 6 NOORD: TECHNIEKLOKAAL IN WINKLER PRINS 8 NOORDVLEUGEL: ICT IN DE WOLKEN 12 OOST: TECHYOURFUTURE 16 ZUIDOOST: STEM II OP KINDANTE PO 20 ZUIDWEST: TECHNOCENTRUM ZEELAND 24 ZUIDWEST: TECHNIEK OP ZUID 28 LEREN IN DE TECHNIEK 32 NOORD: CENTRUM VOOR INNOVATIEF VAKMANSCHAP WATER 34 NOORD: BEDRIJFSVAKSCHOOL TECHNIEK DRENTHE 38 NOORDVLEUGEL: MASTERPLAN TECHNIEK AMSTERDAM 42 NOORDVLEUGEL: DOORBURGEREN 46 OOST: CENTRUM VOOR INNOVATIEF VAKMANSCHAP TECHWISE TWENTE 50 OOST: WERKEN EN LEREN MET ENERGIE 54 ZUIDOOST: TECHNIEKKETEN NOORD- EN MIDDEN LIMBURG 58 ZUIDOOST: CENTRE OF EXPERTISE FOOD 62 ZUIDWEST: MEIDEN IN TECHNIEK 66 WERKEN IN DE TECHNIEK 70 NOORD: F-TOP 72 NOORDVLEUGEL: TECHNISCH TALENT WERKT IN NOORD-HOLLAND 76 OOST: TECHNICAMPUS STEDENDRIEHOEK 80 ZUIDOOST: BRAINPORT TALENT CENTRE 84 ZUIDWEST: REGIONAAL SECTORPLAN MARITIEME TECHNIEK 88 COLOFON 92

4 PAGINA 4 OOK TECHNIEKPACT

5 PAGINA 5 OOK TECHNIEKPACT VOORWOORD Een technieklokaal voor basisschoolleerlingen, een leerwerktraject op hbo-niveau voor niet-technici, en een bedrijfsvakschool nieuwe stijl om maritieme technici op te leiden en te behouden voor de sector. Het zijn stuk voor stuk voorbeelden van projecten die laten zien hoe regionaal invulling wordt gegeven aan de acties uit het Techniekpact. Het Techniekpact leeft! En dat willen we u met Ook Techniekpact! laten zien. Bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid in de regio s hebben elkaar gevonden in samenwerkingsverbanden. Zij hebben hun activiteiten gebundeld en versterkt om te zorgen voor voldoende slimme en vakbekwame technici, nu en in de toekomst. Door projecten uit te voeren die ertoe leiden dat meer leerlingen kiezen voor een techniekopleiding, meer leerlingen en studenten met een technisch diploma ook aan de slag gaan in een technische baan en mensen die werken in de techniek behouden blijven voor de sector. En dat is nodig. Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en beter te laten aansluiten op de regionale arbeidsmarkt, om te zorgen dat toekomstige vakmensen beschikken over de juiste vaardigheden voor de toekomst. Om de innovatiekracht van het bedrijfsleven in de regio s goed te benutten en te zorgen voor een sterkere economie. Ook dat is het Techniekpact! De resultaten van alle inspanningen landelijk, regionaal en lokaal kunt u vinden in de voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020 d.d. 15 juni Het voorliggende boekje dient ter illustratie hiervan. Maak kennis met concrete projecten binnen de lijnen Kiezen voor, Leren in en Werken in de techniek, leer van hun aanpak én laat u inspireren om ook een bijdrage te leveren. Tot slot wil ik, namens de trekkers van de vijf landsdelen en de andere leden van de Landelijke Regiegroep Techniekpact, alle geïnterviewde bedanken voor hun openheid en enthousiasme. Een compliment aan jullie en alle andere betrokkenen die veel energie steken in de uitvoering van Techniekpact in de regio s. Jullie kunnen trots zijn op geboekte resultaten. De kracht van het Techniekpact is doen. Daar levert u een unieke bijdrage aan. Doekle Terpstra Aanjager Nationaal Techniekpact 2020

6 KIEZEN VOOR TECHNIEK PAGINA 6 OOK TECHNIEKPACT

7 PAGINA 7 OOK TECHNIEKPACT INTRODUCTIE KIEZEN VOOR TECHNIEK Kiezen voor techniek begint met een duidelijk beeld van technologie of techniek en van wat je er mee kunt doen. Veel jongeren - en hun ouders - hebben dit beeld onvoldoende. Daarom zetten basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs, bedrijven en regionale overheden zich in voor uitdagend techniekonderwijs voor alle jongeren van 4 tot 18 jaar. Vaardigheden als creativiteit, ondernemingszin, probleemoplossend vermogen, samenwerking, initiatief, leiderschap en ICT-vaardigheden staan hierbij centraal. Deskundige docenten met kennis van het bedrijfsleven zijn cruciaal om jongeren inspirerend techniekonderwijs te bieden. Immers, goed voorbeeld doet goed volgen. Het opleiden en bijscholen van huidige docenten en werven van docenten uit het bedrijfsleven zijn daarom mede belangrijke speerpunten in het Techniekpact.

8 KIEZEN VOOR TECHNIEK PAGINA 8 OOK TECHNIEKPACT

9 PAGINA 9 OOK TECHNIEKPACT NOORD TECHNIEKLOKAAL IN WINKLER PRINS Landsdeel: Noord Techniekpact Spoor: Kiezen Projectleider: Roel Hummel Doel: Met het Technieklokaal wil Winkler Prins basisschoolleerlingen enthousiasmeren voor techniek en technische vervolgopleiding. Projectpartners: VO Winkler Prins, gemeenten Veendam en Menterwolde, ondernemers. De openbare school voor voortgezet onderwijs Winkler Prins in Veendam heeft op de onderbouwlocatie een technieklokaal ingericht waar basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 vier keer per jaar aan de slag gaan met een techniekopdracht. Zij worden daarbij begeleid door vrijwilligers. Naast een financiële bijdrage van drie gemeenten en de scholen wordt het project gesponsord door het bedrijfsleven. Op de meeste basisscholen is geen technieklokaal en om kinderen goede technische opdrachten te laten uitvoeren is een lokaal nodig waar ze kunnen solderen, zagen en boren. De Winkler Prins in Veendam wil graag meewerken aan de oplossing van dit knelpunt en stelt daarom op de onderbouwlocatie een technieklokaal beschikbaar. Sinds januari 2014 krijgen in dit lokaal ruim 1000 leerlingen van 23 basisscholen uit drie gemeenten Veendam, Menterwolde en Oude Pekela - techniekles. Zij worden daarbij begeleid door zo n veertig vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn bijna allemaal gepensioneerd en afkomstig uit de technieksector. MEER OP INTERNET

10 PAGINA 10 OOK TECHNIEKPACT KIEZEN VOOR TECHNIEK GEZAMENLIJK Het project wordt betaald door de gemeente, de scholen en het bedrijfsleven gezamenlijk. Voor het Technieklokaal is een coördinator aangesteld die contact onderhoudt met de vrijwilligers, roosters maakt, de basisscholen de digitale, voorbereidende lesstof toestuurt en het materiaal en het gereedschap op orde houdt. Daarnaast zijn er de kosten voor materiaal, gereedschap, machines, de training van de vrijwilligers en de eigen leerkrachten. Het bedrijvennetwerk Veendammer Ondernemers Compagnie (VOC) steunt het project financieel uit een verhoging van de contributie en in natura. De gemeenten Veendam en Menterwolde dragen samen ongeveer een kwart van het benodigde budget bij, vertelt Roel Hummel, directeur Onderbouw en projectleider. De scholen voor basisonderwijs en wij betalen ongeveer de helft en het bedrijfsleven sponsort ons voor de rest. Voor de komende drie jaar krijgen we met de huidige toezeggingen de begroting waarschijnlijk wel sluitend. Winkler Prins is zelf lid geworden van VOC en neemt deel aan activiteiten om zo bedrijven voor dit project en het techniekonderwijs te interesseren. Dit project is een samenwerking tussen het basis- en het voortgezet onderwijs, tussen openbaar, protestants-christelijk en katholiek onderwijs en tussen scholen van verschillende signatuur, zoals Dalton- en Jenaplanscholen. Dat, de verbinding met het bedrijfsleven en de samenwerking met vrijwilligers roepen veel enthousiasme op. Aanvankelijk richtte het Techniekpact zich vooral op het vmbo en de doorstroom naar het mbo. Dat het zich nu verbreedt, juich ik toe. Ook binnen de pabo s is er meer belangstelling voor wetenschap en techniek-onderwijs. Zo komen er meer leraren Techniek op de basisscholen. Het imago van techniek en technologie verandert in positieve zin en dat komt mede door het Techniekpact. - Roel Hummel

11 PAGINA 11 OOK TECHNIEKPACT ENTHOUSIAST Voor Winkler Prins zijn er drie belangrijke redenen om mee te doen aan het project. Hummel: We willen leerlingen enthousiast maken voor een opleiding in techniek of science. Dat kan de basisberoepsgerichte leerweg installatietechniek zijn, maar ook de Technische Universiteit of de Hogere Laboratoriumschool. Ten tweede willen we de doorgaande leerlijn primair- voortgezet onderwijs voor techniek verbeteren. We hebben zo n traject ook aan de uitstroomkant met het mbo. Ten derde werkt het project drempelverlagend. Dankzij dit project zijn de kinderen in totaal acht keer op de school geweest voordat ze naar de brugklas gaan. TOENEMENDE BEHOEFTE AAN TECHNICI In de provincie Groningen is er een tekort aan goed opgeleide technici, en gezien de ontwikkelingen in de regio zal de behoefte aan technici toenemen. Op het gebied van energie en duurzaamheid gebeurt er veel. In Eemshaven bouwt Google een datacenter dat energie gaat gebruiken van een windmolenpark en ook in de bouw zijn er kansen, vertelt Hummel. Vanwege de aardbevingen is er behoefte aan vaklieden die kunnen restaureren en huizen aardbevingbestendig kunnen maken. Daar komen ongetwijfeld weer nieuwe technieken en materialen aan te pas. Die beweging zien de bedrijven ook. Uitzendbureaus zijn actiever geworden met bemiddelen. ONDERWIJSPRIJS Vorig jaar won Winkler Prins de Onderwijsprijs Groningen in de voorronde van de Nationale Onderwijsprijs. Sindsdien vertonen ook andere scholen belangstelling voor het project. Hummel ziet met vertrouwen de toekomst van het concept tegemoet. In 2020 is wetenschap- en techniekonderwijs opgenomen in de kerndoelen van het basisonderwijs. Daar hebben scholen dan ook lokalen en materialen voor nodig. Hier is een ruim, modern, goed geoutilleerd lokaal, dat kunnen we zo gebruiken. Straks staat techniek bij iedereen duurzaam op het netvlies. TIPS Voor dit soort projecten zijn meerdere kartrekkers nodig, mensen die zich enthousiast inspannen om het tot een succes te maken. Zorg ervoor dat het project niet afhankelijk is van één of twee kartrekkers, maar maak de projectgroep breder. Investeer in vrijwilligers. Organiseer gezellige bijeenkomsten als een maandborrel en bedrijfsexcursies voor deze groep en laat ze meedoen aan activiteiten die voor de teamleden van de school worden georganiseerd.

12 KIEZEN VOOR TECHNIEK PAGINA 12 OOK TECHNIEKPACT

13 PAGINA 13 OOK TECHNIEKPACT NOORDVLEUGEL ICT IN DE WOLKEN Landsdeel: Noordvleugel, Metropoolregio Amsterdam Techniekpact Spoor: Kiezen Voorzitter Stuurgroep: Pieter Hogenbirk, Project manager ICT in education, Almeerse Scholengroep Doel: Vmbo-, havo- en vwo-leerlingen die meer dan gemiddeld geïnteresseerd zijn in ict extra uitdaging bieden. Projectpartners: Scholen voor voortgezet onderwijs Stad College en Helen Parkhurst, gemeenten Amsterdam en Almere, bedrijven. De Almeerse scholen Stad College en Helen Parkhurst organiseren voor talentvolle ict-leerlingen het project ICT in de Wolken. Hierin werken leerlingen van het vmbo, havo en vwo aan projecten in opdracht van bedrijven en instellingen. Iedere school voor voortgezet onderwijs kent whizzkids, leerlingen die gefascineerd zijn door de wereld van ict. Niet altijd komt het reguliere onderwijsaanbod voldoende tegemoet aan de behoefte die deze leerlingen hebben aan uitdaging op hun eigen niveau. En dat is jammer, want deze talentvolle leerlingen kunnen prima doorstromen in de informatica-opleidingen van het mbo of hbo. Om deze leerlingen wel een uitdagende leeromgeving te bieden, is het project ICT in de Wolken met een knipoog naar the Cloud - opgericht. MEER OP INTERNET

14 PAGINA 14 OOK TECHNIEKPACT KIEZEN VOOR TECHNIEK LEVENSECHTE OPDRACHTEN Het project is in 2012 gestart in Amsterdam en in 2013 uitgebreid naar Almere. De scholen Stad College (vmbo) en Helen Parkhurst (havo/vwo) voeren het project uit. Stad College kent een ICT-route, Helen Parkhurst biedt het vak Informatica aan. De twee lesuren per week die zijn bestemd voor de ICT-route respectievelijk Informatica worden voor aan het project deelnemende leerlingen ingevuld met ICT in de Wolken. Per jaar worden er drie of vier projecten uitgevoerd. Tijdens de projecturen werken leerlingen aan levensechte opdrachten, afkomstig van bedrijven en instellingen buiten de school. Dat laatste is belangrijk. Hogenbirk: Een echte opdracht van een bedrijf is veel motiverender dan schoolse opdrachten. Het maakt het leren relevanter. Een deel van de opdrachten voeren ze ook buiten de school uit. Drie of vier keer per projectperiode gaan de leerlingen naar het bedrijf dat de opdracht heeft gegeven. Het wordt daarmee serieus, ze zien dan hoe de dynamiek in zo n bedrijf is. Daarnaast heeft het als voordeel dat ze apparatuur kunnen gebruiken die op onze scholen niet voorhanden is, zoals een 3D-printer. Het is van groot belang dat er meer technisch en bèta-georiënteerde mensen bijkomen, niet alleen in Nederland maar in heel Europa. Dat is goed voor het ondernemersklimaat en stimuleert innovatie. Dat die mensen er komen is niet vanzelfsprekend. Het is daarom belangrijk dat we doorgaande leerwegen organiseren, leerlingen - ook meisjes! - inspireren en motiveren voor een bepaalde richting, bedrijven betrekken bij onderwijs. Het onderwijs moet niet los staan van omgeving en heeft een rol bij de voorbereiding op werk. Techniekpact 2020 draagt bij aan het versterken van het verband tussen onderwijs en omgeving. - Pieter Hogenbirk

15 PAGINA 15 OOK TECHNIEKPACT GEMEENTEN EN BEDRIJVEN De gemeenten Amsterdam en Almere subsidiëren het project. Metropool Regio Amsterdam heeft de ambitie om één van de topregio s te worden in de digitale wereld. Het beleid van de gemeenten is er dan ook op gericht ict-talent de kans te geven zich te ontwikkelen en te ontplooien. Techniekpact 2020 heeft ook invloed op deze beleidslijn, zegt Hogenbirk. Subsidie is nodig om een project als dit van de grond te krijgen. Ook medewerking van het bedrijfsleven is een belangrijke succesfactor. Grote bedrijven zoals IBM zien de noodzaak en hebben mogelijkheden om leerlingen te begeleiden. Kleinere bedrijven zijn lastiger over de streep te trekken. Door te vertellen over de successen en ze te wijzen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, krijgen we sommige bedrijven wel zover. Het is ook voor hen belangrijk, het is moeilijk om aan goede technici te komen. Over vier jaar zijn deze leerlingen beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Dan helpt het als ze je bedrijf al kennen. Wij werken nu samen met onder meer webdesign-bedrijf IJssoft en de gemeente Almere. Die leveren opdrachten of helpen bij de uitvoering. SAMENWERKING Het project is nu afhankelijk van subsidie, maar het is de bedoeling dat het op eigen benen kan staan. Ik ben tevreden als het is ingebed in het reguliere onderwijs, als het een stroom is die leerlingen kunnen kiezen als onderdeel van hun vo-opleiding. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of we met meer Almeerse scholen kunnen samenwerken. Als er meer leerlingen zouden deelnemen, kunnen de kosten per leerling omlaag. Daarnaast wil Hogenbirk de samenwerking met het ROC en de hbo versterken. We willen graag een doorgaande leerlijn tot stand brengen. Daarnaast willen we ook studenten laten participeren, zodat het niveau van de opdrachten hoger wordt. Daar gaan we nog mee aan de slag. TIPS Leg in een vroeg stadium contacten met mbo- en hbo opleidingen en leg vast wat de aard van de samenwerking is. Laat studenten uit het mbo en hbo participeren in de projecten, daarmee komen de projecten op een hoger niveau Zeker in het begin moet een school extra financiering vinden voor het project. Geld moet worden vrijgemaakt of gevonden bij andere partijen. Het kan niet budgetneutraal.

16 KIEZEN VOOR TECHNIEK PAGINA 16 OOK TECHNIEKPACT

17 PAGINA 17 OOK TECHNIEKPACT Landsdeel: Oost Techniekpact Spoor: Kiezen Projectleider: Jos Brunninkhuis, directeur TechYourFuture Doel: TechYourFuture ondersteunt het onderwijs met het ontwikkelen van nieuwe praktijkgerichte leeromgevingen, zodat onderwijsprofessionals een actueel en juist beeld scheppen van bèta en techniek. Projectpartners: Hogescholen Saxion en Windesheim en Universiteit Twente OOST TECHYOURFUTURE In het Nationaal Techniekpact 2020 hebben alle basisscholen in Nederland zich verbonden aan het doel om Wetenschap en Techniek (W&T) in 2020 structureel aan te bieden. Voor veel leerkrachten is die aandacht voor W&T nog een uitdaging. Gelukkig zijn er voor docenten voldoende mogelijkheden om ondersteuning te krijgen met lesmateriaal en handvatten voor een andere didactische aanpak. TechYourFuture, Centre of expertise TechniekOnderwijs, is een initiatief van de hogescholen Saxion en Windesheim en de Universiteit Twente om onderwijs, overheid, onderzoek en ondernemingen samen te brengen. Het Centre ondersteunt het onderwijs bij de ontwikkeling van nieuwe betekenisvolle en praktijkgerichte leeromgevingen, waarbij leerkrachten een actueel beeld scheppen van bèta en techniek. MEER OP INTERNET

18 PAGINA 18 OOK TECHNIEKPACT KIEZEN VOOR TECHNIEK MASTERCLASS Dit voorjaar organiseert TechYourFuture samen met hogescholen Saxion en Windesheim bijvoorbeeld de masterclass Taal en Wetenschap en Techniek in het basisonderwijs. Tijdens deze masterclass krijgen leerkrachten inzicht in de mogelijkheden die het vak Wetenschap en Techniek biedt om taalvaardigheid van kinderen te stimuleren. De W&T-les biedt mooie kansen om de woordenschat van kinderen uit te breiden. We zijn bezig om een blauwdruk te ontwikkelen voor de pabo om W&T in de opleiding vorm te geven, zegt Brunninkhuis, directeur van TechYourFuture. Het moet geen vak erbij worden, we willen W&T integreren in andere vakken. Het gaat om de houding van de leerkracht ten opzichte van W&T. LESSENSERIES TechYourFuture wil vooral aansluiten bij bestaande organisaties en instanties die zich ook met onderwijs en W&T bezighouden. Zo is er samen met Kennisnet gewerkt aan een project over Energie in het kader van de reeks onlinelessen. De serie WatNou? biedt digitale lesideeën bij actuele thema s. Met de afdeling educatie van NEMO wordt er aan twee pilots gewerkt: Engineer voor het PO en Tube Your Future voor het VO. Ook deden scholen in Twente dit jaar mee aan de First Lego League, een Challenge waarbij kinderen met zelfgebouwde karretjes, die worden aangestuurd met een afstandsbediening, een race houden. Brunninkhuis: Een basisschool uit Almelo won de vierde prijs in de Benelux finale. Techniekpact 2020 heeft voor bewustwording gezorgd. Dat er stevige afspraken zijn gemaakt tussen het ministerie van OCW en de PO-Raad over de invoering van Wetenschap & Techniek in het basisonderwijs is voor ons een grote steun. We hoeven basisscholen niet uit te leggen dat Wetenschap & Techniek geen vrijblijvende aangelegenheid is. - Jos Brunninkhuis

19 PAGINA 19 OOK TECHNIEKPACT TRADITIONEEL BEELD Twente is een High Tech regio. Er zijn veel HTSM bedrijven, gericht op ontwikkeling van Smart Materials, waarbij mechatronica en elektronica belangrijke sectoren zijn. Voor het bedrijfsleven is het daarom van belang dat leerlingen op jonge leeftijd al kennismaken met de wereld van de techniek. Jongeren hebben vaak een traditioneel beeld van de techniek, zegt Brunninkhuis. Een beeld van vieze handen, veel lawaai, en er werken geen vrouwen of mensen met een bi-culturele achtergrond. Dat beeld moeten we proberen bij te stellen. Techniek is modern, gaat over samenwerken en ict. Het werkveld wordt bovendien internationaler, dus ook talen zijn belangrijk. ONTWIKKELTEAMS Voor leerkrachten heeft W&T niet altijd prioriteit. Brunninkhuis: Scholen worden afgerekend op taal en rekenen. Mede door de eisen van Cito-toetsen ervaren leerkrachten veel werkdruk. Maar er is ook sprake van handelingsverlegenheid. De huidige generatie leerkrachten heeft op de pabo geen les gehad in W&T. TechYourFuture helpt deze leerkrachten om in ontwikkelteams lessencycli op te zetten. Het gaat erom dat leerkrachten zich bewust worden van de kansen die W&T biedt. LOOPBAANORIËNTATIE Ook in het primair onderwijs is loopbaanoriëntatie al belangrijk. Brunninkhuis: We willen graag dat er over techniek gesproken wordt aan de keukentafel, op school, overal. Kinderen zijn makkelijk enthousiast te maken en zijn uit zichzelf ontdekkend en onderzoekend. Ouders moeten ook wennen aan moderne beelden van techniek. TechYourFuture organiseert daarom samen met scholen ouderavonden over W&T. Daarbij worden expliciet vrouwelijke technici uitgenodigd om te vertellen over, bijvoorbeeld, nanotechnologie of biotechnologie. DOORLOPENDE LEERLIJN De overgang van de ene schoolsoort naar de andere vormt ook een knelpunt. We stimuleren scholen bij de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen, zegt Brunninkhuis. Leerlingen krijgen soms in het voortgezet onderwijs dezelfde stof als in het basisonderwijs en dat is niet stimulerend. Voor Brunninkhuis is het project TechYourFuture geslaagd als leerkrachten W&T-lessen duurzaam integreren in het curriculum. W&T krijgt dan een plek in lerarenopleidingen en onderwijs. Door intensieve samenwerking tussen onderwijs en ondernemingen kunnen we de behoefte aan meer en beter geschoolde technici op termijn oplossen. CENTRES OF EXPERTISE Centres of expertise zijn publiek-private samenwerkingsvormen waarin onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk werken aan en investeren in toekomstgerichte hbo-opleidingen. Daarnaast voeren de Centres of expertise toegepast onderzoek uit. TechYourFuture onderzoekt hoe het keuzemoment van jongeren zodanig is te beïnvloeden dat zij een weloverwogen, structurele keuze maken voor een bèta- of technische (vervolg)opleiding. TIPS We moeten doorgaan op de ingeslagen weg. Scholen moeten straks zelf W&T invulling geven, maar voorlopig is stimulering en facilitering nog nodig. Het is belangrijk verschillende initiatieven in de regio s goed te inventariseren en bij elkaar te laten aansluiten. De site techniekonderwijs.nl brengt initiatieven per regio goed in beeld.

20 KIEZEN VOOR TECHNIEK PAGINA 20 OOK TECHNIEKPACT

21 PAGINA 21 OOK TECHNIEKPACT ZUIDOOST STEM II OP KINDANTE PO Landsdeel: Zuidoost Techniekpact Spoor: Kiezen Projectleider: Fons Vossen Doel: Het vasthouden en stimuleren van een nieuwsgierige leerhouding bij leerlingen en leerkrachten, een lesaanbod creëren waarbij het onderzoekend en ontwerpend leren centraal staat en professionalisering van leerkrachten in het vormgeven van een onderwijsprogramma waarin Wetenschap en Techniek vanzelfsprekend een onderdeel vormen. Projectpartners: Schoolbesturen Mosa Lira, Innovo, Kom Leren, Triade, Adelante en Kindante, Nieuwste Pabo in Sittard, LED Limburg Economic Development en Provincie Limburg. In het project STEM-II werken 37 scholen van zes verschillende schoolbesturen samen aan het ontwikkelen van wetenschaps- en technologieonderwijs. Het doel daarvan is de nieuwsgierigheid van kinderen te behouden en te stimuleren. Daarnaast wil het project bereiken dat leerkrachten hun onderwijs zo vorm gaan geven, dat leerlingen een onderzoekende en ontwerpende houding ontwikkelen. In 2013 namen vijftien scholen van Kindante een schoolbestuur van 45 scholen in de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Maasgouw, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein deel aan STEM I, een pilot voor wetenschaps- en technologie-onderwijs. STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Math. Het experiment beviel en zo is besloten om het programma verder uit te rollen en daarbij ook andere schoolbesturen te betrekken. Aan STEM II nemen de besturen Mosa Lira, Innovo, Kom Leren, Triade, Adelante en Kindante deel. MEER OP INTERNET

22 PAGINA 22 OOK TECHNIEKPACT SCHOLINGSVRAAG Het belangrijkste doel is dat we kinderen leren deel te nemen aan een samenleving vol onzekerheden, zegt Yvon Prince, bestuursvoorzitter van Kindante. We weten niet hoe de wereld er in de toekomst uitziet en welke kennis en vaardigheden mensen dan nodig hebben. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en onbevangen. Die onbevangenheid moeten ze behouden. Het project krijgt vorm in vier fases. In de eerste fase, die dit schooljaar plaatsvindt, wordt het invullen van wetenschaps- en technologieles voorgedaan door externe lesaanbieders. Leerkrachten krijgen hulp om zelf ook deze lessen te geven. In de KIEZEN VOOR TECHNIEK tweede fase gaan leraren zich professionaliseren. Prince: Het eigenaarschap moet bij leerkrachten liggen. We verwachten dat leraren een scholingsvraag ontwikkelen. Het is de bedoeling dat wetenschaps- en technologie-onderwijs wordt geïntegreerd in het onderwijsaanbod. Met De Nieuwste Pabo ontwikkelen we een professionaliseringsprogramma dat recht doet aan de scholingsvraag van de leerkrachten. DRONES Een voorbeeld van een les wetenschap en technologie geeft André Nijboer, coördinator Wetenschap, Technologie & Samenleving van Stichting Kindante in groep 3. Na een uitleg van wat bovenaanzicht, zij-aanzicht, enzovoorts betekent, en oefeningen met die begrippen, laat hij met Google Earth kinderen naar hun eigen straat kijken. Dat hadden ze nog nooit gezien, dat was geweldig, zegt Nijboer. Daarna laat hij een drone opstijgen. Die Yvon Prince: Sacha Ruland Fotografie Dankzij Techniekpact 2020 staat Wetenschap en Techniek in de belangstelling. Wetenschap, Technologie en Samenleving, zoals het bij ons heet, moet op alle scholen een vanzelfsprekende plek krijgen. Het basisonderwijs leidt niet op voor de arbeidsmarkt. Maar we willen wel kinderen afleveren die hun talenten optimaal kunnen inzetten en zo bijdragen aan de samenleving. - Yvon Prince drone maakt filmpjes en foto s van boven. Op het smartboard hebben we die bekeken. Het lesdoel: leren dat er verschillende standpunten zijn van waaruit je iets kunt waarnemen, is ruimschoots gehaald en tegelijk is hun woordenschat uitgebreid.

23 PAGINA 23 OOK TECHNIEKPACT ONDERWIJSVERNIEUWING Uiteindelijk leidt het project STEM II tot onderwijsvernieuwing. Prince: We willen dat de leerkracht minder afhankelijk wordt van methodes en concepten en anders leert kijken naar kinderen. Het eigenaarschap van het onderwijsleerproces komt bij het kind te liggen. Kinderen gaan zelf ontdekken, op zoek naar informatie, samenwerken met anderen. De leerkracht ondersteunt de kinderen daarbij en geeft er ook richting aan. Naast de bijdrage aan onderwijsvernieuwing ziet Prince ook voordelen voor de regio. We willen kinderen binden aan de regio. Deze kinderen hebben straks een completer beeld van de beroepsmogelijkheden. Ook hoogwaardige technologie hoort daarbij. Bovendien leveren we toekomstige werknemers af die kritisch en oplossingsgericht zijn en in staat om zichzelf nieuwe vaardigheden aan te leren. TECHFINDER Een van de manieren waarop leraren in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs zich kunnen laten inspireren, is via het vorig jaar gelanceerde Techfinder. Techfinder is een website waarop bedrijven en andere aanbieders van excursies, lesbrieven, films en evenementen per provincie gerangschikt staan. De leraar die een lesprogramma voorbereidt, heeft na drie muisklikken een overzicht van de beschikbare mogelijkheden. Peter Cox, projectleider van Techfinder: Er staan nu 680 producten op. Vroeger moest de leraar zich oriënteren met folders of door verschillende websites te bezoeken. Nu hoeft hij alleen maar in te vullen voor welke groep hij iets zoekt en wat het thema moet zijn, en er verschijnt een aanbod. SCHOLENNETWERK In het scholennetwerk WTE van regio Zuid (Limburg en Noord-Brabant) vertegenwoordigt Kindante Zuid Limburg. Het scholennetwerk is belangrijk, omdat we hier ervaringen en kennis kunnen delen, zegt Prince. Het geeft een impuls in de regio s, mede door de financiële middelen van het ministerie van OCW. We laten graag met ons meedenken en denken ook graag mee met anderen. Iedere regio ontwikkelt weer een ander concept en dat is goed, er zijn straks meerdere concepten nodig. TIPS Als bestuur moet je de randvoorwaarden scheppen. Zorg voor zo min mogelijk bestuurlijk gedoe. De mensen moeten het zelf ontdekken, zelf oppakken. Stimuleer ze daarin. Kinderen zijn daarvoor goede ambassadeurs, die zijn vaak enorm enthousiast over W&T-onderwijs.

24 KIEZEN VOOR TECHNIEK PAGINA 24 OOK TECHNIEKPACT

25 PAGINA 25 OOK TECHNIEKPACT Landsdeel: Zuidwest Techniekpact Spoor: Kiezen Projectleider: Dick Schipper, directeur Technocentrum Zeeland Doel: Technocentrum Zeeland wil knelpunten tussen onderwijs en de technieksector in Zeeland helpen oplossen. Projectpartners: Technocentrum Zeeland wordt in stand gehouden door onderwijsinstellingen, overheden en ondernemers gezamenlijk. ZUIDWEST TECHNOCENTRUM ZEELAND Technocentrum Zeeland is een onafhankelijke intermediaire organisatie die zich richt op het versterken van de banden tussen onderwijs en de technische sector. Dat doet het Technocentrum door activiteiten te initiëren, te coördineren en te ondersteunen die de knelpunten tussen technisch (beroeps)onderwijs en arbeidsmarkt in Zeeland helpen oplossen. MEER OP INTERNET Technocentrum Zeeland is een van technocentra die in 2000 door het ministerie van OCW zijn opgericht om de regionale samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs te verstevigen. Na 2010 hebben de participerende bestuurders in het Technocentrum de bekostiging ervan overgenomen. Zeeland kent veel technische industrie, zoals de havens, chemieconcerns en energiebedrijven en een omvangrijke foodsector. In vergelijking met de rest van Nederland is er in Zeeland een redelijk grote instroom in de techniekopleidingen en kiezen havo- en vwo-scholieren relatief vaak een Natuur en Techniek-profiel. Maar door de bevolkingskrimp dreigt er toch krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Het is daarom belangrijk de interesse voor techniek onder leerlingen te stimuleren.

26 PAGINA 26 OOK TECHNIEKPACT KIEZEN VOOR TECHNIEK BEDRIJF + SCHOOL Een zeer succesvol project dat Technocentrum Zeeland uitvoert, is Bedrijf + School. Bedrijf + School is een database van bijna 400 Zeeuwse en Vlaamse bedrijven in de technische sector. Hiermee maken we het voor leraren makkelijker om samen met bedrijven activiteiten te organiseren, vertelt directeur van Technocentrum Zeeland Dick Schipper. De bedrijven zijn vindbaar via de website Leraren die een bedrijfsbezoek willen organiseren, stageplekken zoeken of iemand willen uitnodigen om een gastles te komen geven, kunnen via deze website rechtstreeks de contactpersoon benaderen met wie ze zaken kunnen doen. Ook kunnen ze via de website de Techniekbus reserveren. Zeeland is een uitgestrekte provincie met veel water. Er is altijd een vervoersprobleem. Met de Techniekbus kunnen groepen leerlingen bedrijfsbezoeken afleggen tegen een kleine vergoeding of kosteloos. De bus is populair. Jaarlijks worden er 300 bedrijfsbezoeken mee afgelegd. TECHNIEKAMBASSADEURS Een ander succesvol traject is de cursus techniekambassadeur. In deze cursus worden opleidingsmanagers of coördinatoren van bedrijven in vijf bijeenkomsten bijgeschoold in de methodiek en didactiek van andere doelgroepen dan de geijkte mbo-stagiairs. Soms zijn bedrijven te gericht op stagiairs die meteen kunnen instromen, zegt Schipper. Het kweken van interesse bij leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs is minstens zo belangrijk. Er zijn meer mogelijkheden dan leerlingen vaak denken. Techniekambassadeurs geven gastlessen op scholen en laten leerlingen op een enthousiasmerende manier kennismaken met de technieksector. Het goede van Techniekpact 2020 is dat alle relevante stakeholders het gezamenlijk hebben ondertekend. Daarmee wordt de urgentie van het vinden en behouden van voldoende technisch en technologisch geschoold personeel onderkend. Door Techniekpact 2020 worden de mogelijkheden van de technische sector bekender en dat is belangrijk voor de economie en Nederland. Maar het moet niet blijven hangen op het niveau van bestuurders. Uiteindelijk gaat het erom wat de leerlingen ervan merken, dat leerlingen zien dat er veel meer mogelijk is dan ze dachten. - Dick Schipper

TOA. Lessen uit een ontdekkingsreis

TOA. Lessen uit een ontdekkingsreis TOA Lessen uit een ontdekkingsreis Inhoud Voorwoord 4 Jan Kamminga, voorzitter Taskforce TOA 01 Toa heeft geesten rijp gemaakt voor Topsectorenbeleid 8 Pieter Waasdorp 02 Laatste schakel in ketenaanpak

Nadere informatie

40% 40% FACTS & FIGURES

40% 40% FACTS & FIGURES 40% FACTS & FIGURES 2014 1 14 Colofon Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (0) 3 97 info@platformbetatechniek.nl www.platformbetatechniek.nl Procesbegeleiding:

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

GESLAAGD IN HET VAK ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT VERBINDEN IN HAAGLANDEN

GESLAAGD IN HET VAK ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT VERBINDEN IN HAAGLANDEN GESLAAGD IN HET VAK ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT VERBINDEN IN HAAGLANDEN ACTIEAGENDA 2012-2015 Voorwoord Het thema onderwijs-arbeidsmarkt leeft volop in Haaglanden. Werkgevers en scholen maken samen plannen

Nadere informatie

Naar 4 op de 10. meer technologietalent voor Nederland. 1 Masterplan Bèta en Technologie

Naar 4 op de 10. meer technologietalent voor Nederland. 1 Masterplan Bèta en Technologie Naar 4 op de 10 meer technologietalent voor Nederland 1 Masterplan Bèta en Technologie Colofon Deze brochure is een uitgave van de Topsectoren van de Nederlandse Economie in samenwerking met het Platform

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

JUF, WANNEER GAAN WE WEER TECHNIEKEN?

JUF, WANNEER GAAN WE WEER TECHNIEKEN? JUF, WANNEER GAAN WE WEER TECHNIEKEN? Ervaringen van het programma Verbreding Techniek Basisonderwijs KPC Groep Elise Schouten Hanneke te Brakke-Schakenraad INLEIDING 3 1 VERBREDING TECHNIEK BASISONDERWIJS

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

CULTUUR AAN DE BASIS. Drie jaar Cultuur en School Pabo s

CULTUUR AAN DE BASIS. Drie jaar Cultuur en School Pabo s CULTUUR AAN DE BASIS Drie jaar Cultuur en School Pabo s Colofon Cultuur aan de basis is een uitgave van het projectteam van de pilot Cultuur en School Pabo s Redactie Tineke de Danschutter, Jonaske de

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden

Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden resultaten 2014 Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden voor Scheldemond 2 inhoudstabel Inleiding 4 1 I Informatie 7 Grensinfopunt Scheldemond 8 Grensoverschrijdende samenwerking tussen overheden 10

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies. Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam.

SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies. Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam. SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam.nl 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Terugblik op twee jaar SterkTeam 7 Actielijn:

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Inhoud 1 Aanleiding, context en aanpak rekengesprekken

Nadere informatie

tussen onderzoek en samenleving

tussen onderzoek en samenleving d e j o n g e a k a d e m i e tussen onderzoek en samenleving aanbevelingen voor optimale wetenschapscommunicatie advies tussen onderzoek en samenleving voetregel 1 2012 De Jonge Akademie Sommige rechten

Nadere informatie