Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?"

Transcriptie

1 Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79

2 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79

3 Voorwoord Na het goede verloop van onze stage zijn wij begonnen aan onze scriptie. Beiden hadden we interesse in Change Management. Het bedrijf waar Nabeel stage liep past het Key User / Focal point model toe om hun changes te beheren. Dit model leek ons zeer interessant om te onderzoeken. Dit onderzoek is bedoeld voor managers die geïnteresseerd zijn in wat het Key User / Focal point model kan betekenen voor hun bedrijf. Dit is voornamelijk gericht op projectmanagement (prince2), operationeel beheer (ITIL) en er wordt rekening gehouden met de menselijke eigenschappen tegenover veranderingen. Ook willen via deze weg Dhr. A.J. Keemink leerkracht Hogeschool Rotterdam en het bedrijf PURAC, met name Dhr. A.v.Duijvedeijk bedanken voor hun medewerking en begeleiding tijdens het opstellen van dit rapport. Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 3 van 79

4 Samenvatting Dit rapport is geschreven om mensen te informeren over het Key User / Focal point model. Het Key User / Focal point model is een wijzen van organisatieinrichting. Allereerst zal er een voorbeeld worden geven hoe het model kan worden toegepast. Een organisatie die het Key User / Focal point model toepast heeft voor elk functioneel gebied Key Users en Focal points. Voor elk functioneel gebied zijn Key Users een aanspreekpunten voor alle medewerkers. De Key Users stappen met eventuele problemen die een verandering eisen naar een Focal point of een change-manager. Zodra er een change wordt doorgevoerd werkt het model ook de andere kant op. De Focal points informeren de Key Users over de aankomende verandering en op zijn beurt informeert de Key User de werknemers. Vaak komt een verandering na een aantal klachten van werknemers over een steeds terugkerend probleem. Prince staat voor PRojects IN Controlled Environments. Prince2 is veruit de populairste projectmanagement methode in het huidige bedrijfsleven. Prince2 is bedoeld om op een efficiënte manier een project op te zetten, te begeleiden en af te ronden. Hiervoor is er een gestandaardiseerd stappenplan aanwezig dat op elk project van toepassing kan zijn. Bij Prince2worden er meerdere producten opgeleverd, variërend van een goedgekeurde opdrachtomschrijving tot opgeleid personeel. Het Key User / Focal point model kan Prince2 ondersteunen bij het opzetten van de projectorganisatie. De combinatie van Key Users ( mensen op de werkvloer ) en Focal Points ( mensen met autoriteit om wijzingen toe te staan ) kan Prince2-project efficiënter laten verlopen. ITIL staat voor IT Infrastructure Library. ITIL bestaat uit een verzameling beschrijvingen, van 'best practices', die gaan over het beheer van informatiesystemen. ITIL bestaat uit een zevental basiselementen. Het Key User / Focal point model komt voort uit het beheerselement service support van ITIL. Specifieker gezien uit het proces wijzigingsbeheer. Key User / Focal point model is zeer nuttig bij het stroomlijnen en het inkorten van de procedures zoals die bestaan binnen het wijzigingsbeheer. Tijd voor een verandering? Pagina 4 van 79

5 Wie veranderingen wil doorvoeren, wil natuurlijk bereiken dat iedereen uiteindelijk gaat doen wat hij voor ogen heeft. Een change-manager heeft in een het veranderingsproces te maken met vele instanties, partijen, groepen en individuen. Er zijn een aantal soorten analyses die gebruikt worden om het menselijk gedrag te weergeven. De netwerk- en transactionele analyses zijn daar de twee belangrijkste van. Ook is het zeer belangrijk dat na het uitvoeren van de analyses men weet, welke instrumenten er toegepast moeten worden om een verandering te laten slagen. Het Key User / Focal point model komt voort uit het natuurlijke groepsgedrag van de mens. Leiderschap en rol van het individu spelen een belangrijke rol in het Key User / Focal point model en als men deze factoren wil beïnvloeden zijn sturingsinstrumenten van wezenlijk belang. Tijd voor een verandering? Pagina 5 van 79

6 Inleiding 3 Toepassing Key User / Focal point model in de praktijk 3 Key user / Focal Point Model 3 Wat is het Key user / Focal point model 3 Achtergrond Key Users 3 Wat zijn Focal Points: 3 Wat moeten Key Users kunnen: 3 Wat doen Key Users: 3 Key User Goals 3 Waar komt het vandaan 3 Prince 2 3 Wat is Prince2 3 Projectmanagement 3 Wat is een project 3 Prince2: 3 Korte uitleg van de acht componenten. 3 Korte uitleg van de zes processen 3 Key User / Focal Point model en Prince2 3 Mogelijke toepassing Key User / Focal Point Model in Prince2 3 ITIL 3 Algemeen uitleg ITIL 3 Service Support 3 Configuratiebeheer 3 Incidentbeheer 3 Probleembeheer 3 Wijzigingsbeheer 3 Uitgavenbeheer 3 Key User / Focal Point Model en ITIL 3 Voordelen Key User / Focal Point model bij het wijzigingbeheer 3 De menselijk factor 3 Het menselijk gedrag 3 Netwerkanalyse 3 Groepsgedrag 3 Groepsconflicten 3 Leiderschap 3 Het individu in de organisatie 3 Transactionale analyse 3 Weerstand en de toepassing van de typologie van Kahler 3 Sturingsinstrumenten 3 informeren, voorlichten en overtuigen 3 Adviseren 3 Overleggen en onderhandelen 3 Opleiding, vorming en training 3 Taakstellingen 3 Leiding geven en macht 3 Key User / Focal point model en het menselijk gedrag 3 Overeenkomsten Key User / Focal Point model en het menselijk gedrag 3 Conclusie 3 Geraadpleegde literatuur 3 Tijd voor een verandering? Pagina 6 van 79

7 Inleiding De directe aanleiding tot dit onderzoek is de ontstane interesse in Change Management voor beide schrijvers. Na wat onderzoek kwamen we uit op het Key User / Focal point model. Dit Change Management model wordt toegepast binnen het bedrijf PURAC Biochem. De hoofdvraag die we ons stellen bij het schrijven van dit rapport is: Wat voegt het Key User / Focal point model toe bij zowel projectmanagement als operationeel beheer? We hebben gekozen welke onderwerpen nodig zijn om de probleemstelling zo juist mogelijk te kunnen beantwoorden. Vervolgens hebben we alle informatie verzameld over deze onderwerpen. We hebben voornamelijk de informatie gehaald uit boeken en documentatie van het bedrijf PURAC Biochem. Om zo goed mogelijk alle facetten van het Key User / Focal point model te belichten, bespreken we drie onderwerpen: 1. Projectmanagement; 2. Operationeel beheer; 3. Menselijk weerstand. Voor het onderwerp projectmanagement zijn er zoveel verschillende methodes aanwezig, dat wij genoodzaakt waren om er één uit te kiezen. We hebben hier gekozen voor Prince2, omdat dit veruit de meest gebruikte en meest geaccepteerde methode is binnen het huidige bedrijfsleven. Voor operationeel beheer hebben we gekozen voor de methode ITIL. ITIL is een zeer uitgebreide en meest toegepaste methode binnen de IT. We hebben ervoor gekozen om voornamelijk wijzigingsbeheer uit het proces service support te behandelen. Om de menselijk weerstand uit te leggen hebben we ervoor gekozen om te beschrijven waaruit die weerstand voorkomt. We hebben hierbij een onderscheid gemaakt tussen het groepsgedrag en gedrag van het individu. Tijd voor een verandering? Pagina 7 van 79

8 Allereerst beginnen we met het weergeven van een voorbeeld van gebruik van het Key User / Focal point model. In dit voorbeeld laten we de relatie zien tussen alle onderwerpen die vervolgens één voor één behandeld worden. Daarna komt er in hoofdstuk één het Key User / Focal point model aan bod. Vervolgens worden er in hoofdstuk twee en drie achtereenvolgens Prince2 en ITIL behandeld. In hoofdstuk vier wordt het menselijk gedrag beschreven. In het laatste hoofdstuk wordt de relatie tussen deze onderwerpen besproken. Tijd voor een verandering? Pagina 8 van 79

9 Toepassing Key User / Focal point model in de praktijk Een softwareupgrade: Er is bij de helpdesk geconstateerd dat het efficiënter zou zijn als verschillende personen bij verschillende functionele gebieden de mogelijkheid krijgen om voortaan de incidenten zelf vast te leggen. Het probleembeheer is ingeschakeld om dit voorstel te onderzoeken. Het probleembeheer is tot de conclusie gekomen dat het voorstel toegevoegde waarde kan hebben voor incidentbeheer. Er wordt een wijzigingsverzoek ingediend bij de Change Manager. De Change Manager heeft na overleg met de belangrijkste Key Users en Focal points besloten om deze change toe te staan. Door het bedrijf wordt er een project mandaat(project Mandate) opgesteld. Voor dit project wordt een extern projectbureau ingeschakeld, die een consultant toewijst. Van het bedrijf mag deze consultant zich projectmanager noemen en krijgt de opdracht om het project te leiden. Hierbij mag hij beroep doen op alle beschikbare resources van het bedrijf. In het bedrijf is het Key User / Focal Point model in gebruik. Voor het samenstellen van zijn projectorganisatie kan de externe consultant dus beroep doen op de aanwezige Key Users. Na uitvoerige gesprekken blijkt dat dit project geslaagd kan genoemd worden als er een update wordt uitgevoerd aan de huidige software. De externe consultant overlegt dit met het bedrijf en er wordt besloten om dit uit te voeren. Er wordt een planning gemaakt met betrekking tot het analyseren, testen en in gebruik nemen van de nieuwe versie. Deze wordt op de change-kalender gezet. Ook wordt er met configuratiebeheer besproken of deze planning technisch haalbaar is. Zodra dit afgehandeld is wordt er overgegaan met het creëren van een testomgeving. Hier worden de Key Users gebruikt om de nieuwe software uitgebreid te testen om zoveel mogelijk bugs eruit te halen. Tijd voor een verandering? Pagina 9 van 79

10 Ondertussen is het de taak aan de Key Users om de eigen achterban te informeren en voor te lichten over de aankomende veranderingen. De projectmanager kijkt aan het eind van de testperiode of er serieuze bedreigingen aanwezig zijn richting de planning. Mocht dit het geval zijn wordt dit zo snel mogelijk met de leverancier van het product besproken. Ook wordt er gekeken naar een eventuele bijstellingen van de releasedatum. Mocht dit niet het geval zijn, wordt er doorgegaan met de oorspronkelijke planning. Het product wordt in productie genomen op de afgesproken releasedatum. Daarmee wordt het project afgesloten. Het product wordt nu in exploitatie genomen en het is nu aan de verschillende beheers afdelingen binnen de IT en de Key Users om het programma optimaal te beheren. Tijd voor een verandering? Pagina 10 van 79

11 Change management theorie: Key user / Focal Point Model Tijd voor een verandering? Pagina 11 van 79

12 Wat is het Key user / Focal point model Het Key user / Focal point model is een Change Management model dat gebruik maakt van Key Users en Focal points. Deze Key Users zijn de spinnen in het web van bedrijfsprocessen. Deze vorm van users bestaat al voor langere tijd binnen organisatie structuren van bedrijven. Door de toename van software is de Key User rol binnen organisaties steeds dynamischer geworden. Het werk van de Key User is ook een stuk belangrijker geworden. Ze verschaffen namelijk de organisatie van juiste informatie. Hulp van Software tools kan hier een hoop bij helpen. Waar komt het vandaan Hoe klein een groep ook is, de behoefte aan verschillende rollen binnen de groep is altijd aanwezig. Een goede samenwerking vereist een goede rolverdeling. De rol van de coach is hierbij onmisbaar. Dat besef is bij de meeste ondernemingen al een tijdje doorgedrongen. Een uitgebreidere analyse van het groepsgedrag van de mens vindt u terug in hoofdstuk het menselijk gedrag.(paragraaf Groepsgedrag). Het Key User / Focal point model is gebaseerd op het wijzigingsbeheer zoals die binnen ITIL wordt gebruikt. Voor meer informatie over het wijzigingsbeheer wijzen we u door naar het hoofdstuk ITIL (paragraaf wijzigingsbeheer). Achtergrond Key Users Organisaties hebben verschillende namen voor de Key Users: key player, power user enz. In al deze gevallen zijn de key users mensen in het operationele bedrijfsproces. De reden dat deze users er zijn is dat er in een groep altijd coaches (leiders) nodig zijn. De traditionele rol van Key Users was altijd het beschermen van de belangen van een bedrijf door het uitvoeren van de (strategische) plannen. Deze rol is veranderd, tegenwoordig dragen de Key Users bij aan de ontwikkeling van de core business van hun afdeling en de netwerken waar ze inzitten. Tijd voor een verandering? Pagina 12 van 79

13 Key Users en Focal Points bevinden zich overal in de bedrijfsprocessen. Het doel ervan is het bedrijf competitiever te maken. Door een netwerkstructuur aan te leggen kunnen de Key User en Focal Points nog beter hun werk uitvoeren. Wat zijn Focal Points: Dit zijn de managers die verantwoordelijk zijn voor een bepaald business onderdeel (bijvoorbeeld: verkoop). De managers zijn voornamelijk bezig met de lange termijn planning voor de afdeling. Focal points hebben de autoriteit om beslissingen te nemen of voorstellen van Key Users goed te keuren Wat moeten Key Users kunnen: 1. De Key Users moeten kennis hebben van het werkgebied waar ze werken. Ze moeten ook algemene kennis hebben over de samenhang tussen de bedrijfsprocessen. 2. Key Users moeten kennis hebben van de relevante IT tools, binnen hun bedrijfsproces, zoals office software, ERP systemen en proces model tools 3. Sterke sociale vaardigheden zoals goed communiceren en coachen.. 4. Verder vereiste competenties zijn bedenker kunnen zijn en beschikken over helikopterview. Tijd voor een verandering? Pagina 13 van 79

14 Wat doen Key Users: De belangrijke dagelijkse activiteiten van een Key User bestaan uit: Goed inzicht verkrijgen op het functioneel gebied afdeling De gebruikte software goed kennen. Eindgebruikers helpen met computers Goede communicatie met ander Key Users Contact houden met Focal Point over de informatie management onderwerpen Doelen van een Key User 1. Verzamelen van waardevolle informatie 2. Continue Afdeling ontwikkeling verzorgen 1. Verzamelen van waardevolle informatie Het is namelijk de bedoeling dat de juist informatie op de juiste tijd in de juiste handen terechtkomt. 2. Continu Afdeling ontwikkeling verzorgen Key Users dragen bij tot het verbeteren van de huidig lopende bedrijfsprocessen. Ze proberen problemen te ondervangen door oplossingen te verzinnen voordat de problemen werkelijk opspelen. Tijd voor een verandering? Pagina 14 van 79

15 Prince 2 Tijd voor een verandering? Pagina 15 van 79

16 Wat is Prince2 Prince2 is een gestructureerde projectmanagement methode. Prince staat voor PRojects IN Controlled Environments. Deze projectmanagement methode houdt nadrukkelijk rekening met veranderende factoren uit de projectomgeving, die van invloed kunnen zijn op het succes van een project. Prince2 is een methode die algemeen toepasbaar is op alle typen projecten. Hij is gebaseerd op verschillende projectmanagementmethoden en praktijkvoorbeelden. Prince2 is praktisch van opzet door het aanbieden van checklists en richtlijnen die bij ieder project kunnen worden toegepast. Projectmanagement Wat is een project Er zijn voor deze vraag een aantal definities hier is er één van: Een project is een tijdelijke organisatievorm die nodig is om een uniek en vooraf gedefinieerd product te maken of resultaat te behalen op een vooraf afgesproken tijdstip, gebruikmakend van vooraf vastgestelde middelen. Een project heeft een tijdelijk en uniek karakter. Met een project is het doel een resultaat te halen en dat resultaat moet bijdragen aan de doelstellingen van een organisatie. Zodra dit is bereikt zal het project ontbonden worden. Een project levert resultaten op en daarnaast ook zichtbare en minder zichtbare producten. Een voorbeeld van een minder tastbaar product is een gerealiseerde cultuurverandering. Kenmerken van een project: Het gewenste projectresultaat is niet altijd nieuw, maar bevat wel nieuwe elementen; Een project is eindig en levensduur is van tevoren gedefinieerd; Er wordt eenmalig een maximale prestatie geleverd; Er worden gedefinieerde producten opgeleverd; Er is een verzameling activiteiten om een product op te leveren; Tijd voor een verandering? Pagina 16 van 79

17 Een gedefinieerde beperkte hoeveelheid, menskracht en andere hulpmiddelen, is nodig om een resultaat te bereiken; Er is een organisatiestructuur gedefinieerd met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden om het project te beheersen. Voorbeelden van projecten: Verhuizen; Bouwen van een huis; Organiseren van een expeditie naar de Alpen; Uitvoeren van een migratie naar een ander computer platform; Ontwerpen en implementeren van een informatiesysteem; Selecteren en implementeren van hard- en software; Realiseren van een cultuurverandering in een organisatie; Opstellen van documentatie en handleidingen. Waaraan leent een project zijn bestaansrecht: Het bestaansrecht van een project komt voort uit een business case. Daarin staat beschreven waarom een project nodig is en wat de kosten en baten zijn. Deze business case kan in verloop van een project worden aangepast. De business case rechtvaardigt het opstarten, uitvoeren, vervolgen en ( eventueel vroegtijdig) afsluiten van een project. Waarom projectmanagement: Projectmanagement is nodig vanwege het grote scala aan redenen waarom een project kan mislukken, namelijk: Onduidelijkheid over wie opdrachtgever is; Geen goed projectplan wat betreft opzet en inhoud; Geen goede definiëring van het beoogde projectresultaat, onvoldoende aandacht voor het vastleggen van wat het projectresultaat wel en wat het niet zal zijn; Slechte planning van resources en activiteiten, bijvoorbeeld geen rekening houden met tegenslagen; Oorspronkelijke eisen en uitgangspunten wijzingen tijdens project; Tijd voor een verandering? Pagina 17 van 79

18 Gebrek aan beheersing van de voortgang, zodat ontsporingen pas worden opgemerkt als het reeds te laat is voor herstel; Onvoldoende meet- en beslispunten. De bruikbaarheid van projectresultaten wordt vaak verminderd door veranderende eisen en wensen van de opdrachtgevers. Dit betekent, dat hoe beter een project kan worden aangepast aan een veranderende omgeving, des te beter de projectresultaten zijn. Vandaar is het belangrijk om een projectmanagementmethode te gebruiken, die bij voorbaat rekening houdt met veranderende omstandigheden tijdens de uitvoering van een project. Prince2: Prince2 bestaat uit zes processen en acht componenten. Deze componenten zijn bouwstenen voor de processen. De acht componenten: Business Case; Organisation; Plans; Controls; Management of Risk; Quality in a project environment; Configuration Management; Change Controle. De zes processen zijn: Projectaanloop; Projectplanning; Projectinitiatie; Projectuitvoer en beheersing; Managen van faseovergangen; Projectafsluiting. Tijd voor een verandering? Pagina 18 van 79

19 Korte uitleg van de acht componenten. Business Case: Dit is een component waarin de redenen van een project worden weergegeven. Ook komt er in de Business Case een stuk over de verwachtte kosten en baten. Het is volgens Prince2 van belang dat deze businesscase in de loop van het project moet worden gecontroleerd en eventueel aangepast aan de projectsituatie van dat moment. Als de Business Case niet meer overeenkomt met de doelstellingen dan wordt het project stopgezet. Organisation: In dit document wordt duidelijk vastgelegd welke persoon welke taak uitvoert. Dit wordt gedaan om te verkomen, dat er in een later stadium onduidelijkheden over kunnen ontstaan. Plans: Plannen zijn nodig om te zorgen dat de juiste producten op de juist tijd geproduceerd worden. Prince2 maakt gebruik van twee verschillende planniveaus namelijk een globaal Project Plan en gedetailleerde Stage plannen. De laatste zijn plannen per projectfase. Zodra een fase wordt afgesloten wordt er een plan voor de volgende fase gemaakt. Er kunnen ook eventuele aanpassingen worden gemaakt aan het globale Project Plan. Controls: Onder controls vallen de Prince2-beheersmechanismen. Deze zijn nodig om te komen tot reportages over de voortgang van het project. Door het bijhouden van de voortgang kan er tijdig worden gewaarschuwd c.q. ingegrepen als het langer gaat duren of duurder wordt. Management of Risk: Uit ervaringen blijkt dat men in projecten vaak geen rekening houdt met tegenvallers of meevallers. Hierdoor kan er veel tijd verloren gaan als er iets misgaat of er ontstaan onvoorziene kansen. Aan elke activiteit kleeft een risico en Prince2 geeft handvatten om beter te anticiperen op bedreigingen of kansen. Tijd voor een verandering? Pagina 19 van 79

20 Quality in a project environment: Dit is een component dat er voor zorgt dat de gebruiker de verwachte kwaliteitseisen kan aangeven. Dit heeft als gevolg dat de bouwers en ontwikkelaars precies weten wat de gebruiker wil. Een product is pas af als het aan de kwaliteitseisen voldoet. Configuration management: Alle producten inclusief documentatie moeten goed worden beheerd. Bij het configuratiemanagement gaat het om het identificeren, registeren en volgen van producten tijdens een project. Zo kan er onder andere worden voorkomen dat er verlies van producten optreedt. (voor meer uitleg zie bijlage 1) Change Controle: Het vele wijzigen van de specificaties van de op te leveren producten kan het projectsucces in gevaar brengen. Door het praktisch inrichten van het wijzigingsbeheer, is er het voordeel van beoordelen en het stellen van prioriteiten van voorgestelde wijzigingen. Tijd voor een verandering? Pagina 20 van 79

21 Korte uitleg van de zes processen De projectaanloop Voordat een project begint zijn er een aantal zaken die geregeld moeten worden. Één van de belangrijkste daarvan, is dat er antwoord wordt gegeven op de vraag of het project zinvol is en of het bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen. Het proces Starting Up a Project bevat een aantal activiteiten die voorafgaan aan het toestemming krijgen van opdrachtgever om het project te beginnen. Het eindproduct van Starting Up a Project is de Project Brief. Hierin zal staan wat het doel, de inhoud en de organisatie van het project zal zijn. De Project Brief is eigenlijk gewoon een projectvoorstel, naast dit voorstel moet er ook een plan voor de Ínitiation Stage, een Risk log en een Project Approach worden opgeleverd. Voordat deze producten kunnen worden opgeleverd zullen er een aantal stappen moeten worden ondernomen. Er moet een Project Mandate zijn. Dit is een idee, verzoek of initiatief. Deze kan heel uitgebreid beschreven zijn of heel kort. Wat er wel in moet staan is de reden van het project heeft en het te verwachtte resultaat. Ook bevat het Project Mandate de toestemming voor gebruik van resources en tijd om aan Starting Up a Project te beginnen. Deze toestemming moet gegeven zijn door het juiste management niveau. Vervolgens krijg je de activiteiten van Starting Up a Project : Appointing a Project Board and a Project manager Designing a Project Management Team Appointing a Project Management Team Preparing a Project Brief Defining a Project Approach Planning an Initiation Stage Verdere uitleg over deze activiteiten vindt u in bijlage 2. Tijd voor een verandering? Pagina 21 van 79

22 Projectplanning Bij elk project is het van belang om een goede planning te hebben. Met behulp van een goede planning weet iedereen, die in het project meewerkt, wat, wanneer en hoe hun taken moeten worden uitgevoerd. Prince2 maakt gebruik van een product-based planning als basis voor een doelgerichte planning. In Prince2 zijn er twee verschillende fases, namelijk de managementfase en de technische fase. Bij de managementfase gaat het voornamelijk over de totale tijd die een projectmanager heeft gekregen van het Project Board. Hierin worden de verschillende fases geïdentificeerd. Na elke fase wordt er bij de End Stage Assessment gekeken of het project nog haalbaar is. In de praktijk wordt er meestal een planning gemaakt op technische fases. Dit zijn de verschillende producten die worden opgeleverd. Hierbij valt te denken aan specificaties, ontwerp, bouw en implementatie. Managementfases worden ingericht op basis van de beslismomenten die de Project Board nodig acht. Het aantal fases binnen een project kunnen verschillen, maar het zijn er minimaal twee: de initiatiefase en de rest van het project als tweede fase. Zoals eerder vermeld zullen de managementfases vaak overeenkomen met de technische fases. Maar het kan ook voorkomen dat een managementfase bestaat uit meerdere technische fases. Er zijn binnen Prince2 ook verschillende soorten plannen, die bij een project een rol kunnen spelen. Er zijn drie plannen en een eventueel exception plan. Project Plan Voor het hele project worden projectfases aangegeven met de belangrijkste producten. Een projectplan is noodzakelijk in ieder Prince2-project. Als een project deel uitmaakt van een programma, zal het projectplan een afgeleide zijn van het programmaplan Stage Plan Voor het begin van elke fase wordt deze fase verder uitgewerkt met de precieze aanpak om tot producten uit het projectplan te komen. Ieder Prince2-project kent Stage Plans. Team Plan Voor een gedetailleerde korte termijnplanning (één of twee weken) van verschillende teams. Tijd voor een verandering? Pagina 22 van 79

23 Exception Plan Als tijdens het project duidelijk wordt dat een van de andere planningen niet gehaald gaat worden, zal de projectmanager, na overleg met de Project Board, een Exception Plan opstellen Projectinitiatie Bij de projectinitiatie wordt een Project Initiation Document (PID) gemaakt. Deze heeft als doel om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat er in het project wordt nagestreefd. Ook komt er in wie welke verantwoordelijkheden draagt en waarom ze die dragen. Om een PID samen te stellen worden er de volgende activiteiten doorlopen: Planning Quality Planning a Project Refining the Business Case & Risks Setting up Project Controls Setting up Project Files Assembling a Project Initiation Document Zie voor uitleg van deze activiteiten bijlage 3. Tijd voor een verandering? Pagina 23 van 79

24 Projectuitvoer en beheersing: Zodra het PID en het stageplan zijn goedgekeurd belandt het project in de projectuitvoering / project beheersfase. Hiervoor zijn twee prince2 processen gedefinieerd: 1. Controlling a stage a. Authorising Work Package b. Assesing Progress c. Capturing Project Issues d. Examining Project Issues e. Reviewing Stage Steps f. Reporting Highlights g. Taking Corrective Action h. Escalating Project Issues i. Receiving Complete Work Package 2. Managing Product Delivery a. Accepting Work Package b. Executing & Delivering a Work Package Voor verder uitleg van deze processen zie bijlage 4. Managen faseovergangen Na de processen Controlling a Stage & Managing Product Delivery moet er gekeken worden naar de volgende fase. Dit doet men via he proces Managing Stage Boundaries. Dit proces bestaat uit: Planning a Stage Updating Project Plan Updating a Project Business Case Updating the Risk Log Reporting Stage End Zodra het End Stage Rapport en Stage Plan worden gegeven aan Project Board zal deze beslissen of er een Go of een No Go is. Tijd voor een verandering? Pagina 24 van 79

25 Projectafsluiting Het proces van Closing a Project bestaat uit drie subprocessen. Decommissioning a Project Is er opgeleverd wat werd verwacht en zijn de producten overgedragen? Identifying Follow-on Actions Wat is er nog niet honderd procent? Wat voor acties moeten er als vervolgtraject worden ondernomen? Evaluating a Project Wat valt er te leren van het afgelopen project? Tot slot zal het Project Board het project afsluiten. Dit gebeurt zodra het Project Board ervan is overtuigd, dat de producten zijn geaccepteerd. Tijd voor een verandering? Pagina 25 van 79

26 Key User / Focal Point model en Prince2 In deze paragraaf zal ingegaan worden op de voordelen die het Key User / Focal Point model voor een projectmanagement methode. Er is hier gekozen om het Key User / Focal Point model toe te passen in de projectmethode Prince2. Mogelijke toepassing Key User / Focal Point Model in Prince2 Zodra een project begint wordt er een projectorganisatie worden opgezet. Dat is juist één van de belangrijkste onderdelen om een project tot een goed einde te kunnen brengen. Bij Prince2 wordt er uitgegaan van het feit dat er zonder goede en duidelijke kennis over eindproduct, daarbij hoort ook de benodigde autoriteit, er geen goede projectomgeving is. Het is binnen een organisatie vaak lastig om de goede persoonlijkheden er tussenuit te zoeken. Er moeten namelijk mensen inzitten die goed binnen de organisatie liggen, zodat ze de beste feedback en medewerking van de andere werknemers kunnen krijgen. Dit is belangrijk om tot een eindproduct te verkrijgen dat een breed draagvlak heeft binnen de organisatie. Ook is het belangrijk in een projectorganisatie dat er de benodigde autoriteit aanwezig is. Het is voor de voortgang van het project belangrijk dat er op de juiste momenten beslissingen kunnen worden genomen. Zonder die beslissingen kan een project ongewenste vertraging oplopen. Als een organisatie het Key User / Focal Point model heeft geïmplementeerd, kan deze op en makkelijkere manier de goede mensen in de projectorganisatie plaatsen. De Focal Point is namelijk de persoon binnen een afdeling die autoriteit heeft over die afdeling. Dit is dus de perfecte persoon om in een Project Board plaats te nemen. In dit ProjectBoard komen alle Focal Points van de betrokken afdelingen en eventueel de Change Manager. Ook voor de terugkoppeling naar de organisatie heeft het Key User / Focal point.model een rol die er goed geschikt voor is. Er is namelijk de Key User. Deze persoon is precies op de hoogte van de bedrijfsprocessen op zijn functioneel gebied. Om deze reden weet de Key User precies wat de andere eindegebruikers wensen van een nieuw product. Deze rol van de Key User werkt zelfs twee kanten op. Hij voorziet de projectorganisatie van belangrijke informatie ten behoeve van het op te leveren product. Tijd voor een verandering? Pagina 26 van 79

27 Daarnaast kan hij de toekomstige eindgebruikers voorbereiden op het nieuwe product. De Key User kan ook een goede teamleider zijn, die een groep leidt om een bepaald Work Package binnen de afgesproken tijd- en kwaliteitseisen op te leveren. Tijd voor een verandering? Pagina 27 van 79

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding. Identity & Access Management

Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding. Identity & Access Management Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding Identity & Access Management Scriptie ter afronding van de IT-audit opleiding aan de VU Auteur: ing. R.J.H (Robert-Jan) Broer Vlietstraat 2

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9

Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9 Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9 Inhoudsopgave: Toelichting op de antwoorden... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

Onderzoek ITIL versus ASL

Onderzoek ITIL versus ASL Onderzoek ITIL versus ASL Datum: 6 april 2011 Status: definitief Opgesteld door: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave. 1. samenvatting.... 2 2. Inleiding.... 3 3. Wat is ASL?...

Nadere informatie

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland Project Auditing Handvatten voor de internal auditor Instituut van Internal Auditors Nederland Voorwoord In de wandelgangen spreekt men weleens over de resultaten van (IT-)projecten: twee keer duurder

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 Voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 35 beoordeling

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Samenvatting ITIL Service Management

Samenvatting ITIL Service Management Samenvatting ITIL Service Management Anton Rusbach V1.3 23 mei 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 ITIL Procesinrichting 5 Servicedesk 9 Configuratie Management 11 Incident management 14 Problem management

Nadere informatie

De methode Prince2 en projectfalen

De methode Prince2 en projectfalen Afstudeerverslag Versie: 1.1 Student Naam: René Rateischak Studentnummer: 850257228 Afstudeercommissie Voorzitter: Prof. dr. B. Prakken, namens Open Universiteit Nederland 2e lezer: Dr. E. Roubtsova, Open

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie