Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?"

Transcriptie

1 Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79

2 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79

3 Voorwoord Na het goede verloop van onze stage zijn wij begonnen aan onze scriptie. Beiden hadden we interesse in Change Management. Het bedrijf waar Nabeel stage liep past het Key User / Focal point model toe om hun changes te beheren. Dit model leek ons zeer interessant om te onderzoeken. Dit onderzoek is bedoeld voor managers die geïnteresseerd zijn in wat het Key User / Focal point model kan betekenen voor hun bedrijf. Dit is voornamelijk gericht op projectmanagement (prince2), operationeel beheer (ITIL) en er wordt rekening gehouden met de menselijke eigenschappen tegenover veranderingen. Ook willen via deze weg Dhr. A.J. Keemink leerkracht Hogeschool Rotterdam en het bedrijf PURAC, met name Dhr. A.v.Duijvedeijk bedanken voor hun medewerking en begeleiding tijdens het opstellen van dit rapport. Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 3 van 79

4 Samenvatting Dit rapport is geschreven om mensen te informeren over het Key User / Focal point model. Het Key User / Focal point model is een wijzen van organisatieinrichting. Allereerst zal er een voorbeeld worden geven hoe het model kan worden toegepast. Een organisatie die het Key User / Focal point model toepast heeft voor elk functioneel gebied Key Users en Focal points. Voor elk functioneel gebied zijn Key Users een aanspreekpunten voor alle medewerkers. De Key Users stappen met eventuele problemen die een verandering eisen naar een Focal point of een change-manager. Zodra er een change wordt doorgevoerd werkt het model ook de andere kant op. De Focal points informeren de Key Users over de aankomende verandering en op zijn beurt informeert de Key User de werknemers. Vaak komt een verandering na een aantal klachten van werknemers over een steeds terugkerend probleem. Prince staat voor PRojects IN Controlled Environments. Prince2 is veruit de populairste projectmanagement methode in het huidige bedrijfsleven. Prince2 is bedoeld om op een efficiënte manier een project op te zetten, te begeleiden en af te ronden. Hiervoor is er een gestandaardiseerd stappenplan aanwezig dat op elk project van toepassing kan zijn. Bij Prince2worden er meerdere producten opgeleverd, variërend van een goedgekeurde opdrachtomschrijving tot opgeleid personeel. Het Key User / Focal point model kan Prince2 ondersteunen bij het opzetten van de projectorganisatie. De combinatie van Key Users ( mensen op de werkvloer ) en Focal Points ( mensen met autoriteit om wijzingen toe te staan ) kan Prince2-project efficiënter laten verlopen. ITIL staat voor IT Infrastructure Library. ITIL bestaat uit een verzameling beschrijvingen, van 'best practices', die gaan over het beheer van informatiesystemen. ITIL bestaat uit een zevental basiselementen. Het Key User / Focal point model komt voort uit het beheerselement service support van ITIL. Specifieker gezien uit het proces wijzigingsbeheer. Key User / Focal point model is zeer nuttig bij het stroomlijnen en het inkorten van de procedures zoals die bestaan binnen het wijzigingsbeheer. Tijd voor een verandering? Pagina 4 van 79

5 Wie veranderingen wil doorvoeren, wil natuurlijk bereiken dat iedereen uiteindelijk gaat doen wat hij voor ogen heeft. Een change-manager heeft in een het veranderingsproces te maken met vele instanties, partijen, groepen en individuen. Er zijn een aantal soorten analyses die gebruikt worden om het menselijk gedrag te weergeven. De netwerk- en transactionele analyses zijn daar de twee belangrijkste van. Ook is het zeer belangrijk dat na het uitvoeren van de analyses men weet, welke instrumenten er toegepast moeten worden om een verandering te laten slagen. Het Key User / Focal point model komt voort uit het natuurlijke groepsgedrag van de mens. Leiderschap en rol van het individu spelen een belangrijke rol in het Key User / Focal point model en als men deze factoren wil beïnvloeden zijn sturingsinstrumenten van wezenlijk belang. Tijd voor een verandering? Pagina 5 van 79

6 Inleiding 3 Toepassing Key User / Focal point model in de praktijk 3 Key user / Focal Point Model 3 Wat is het Key user / Focal point model 3 Achtergrond Key Users 3 Wat zijn Focal Points: 3 Wat moeten Key Users kunnen: 3 Wat doen Key Users: 3 Key User Goals 3 Waar komt het vandaan 3 Prince 2 3 Wat is Prince2 3 Projectmanagement 3 Wat is een project 3 Prince2: 3 Korte uitleg van de acht componenten. 3 Korte uitleg van de zes processen 3 Key User / Focal Point model en Prince2 3 Mogelijke toepassing Key User / Focal Point Model in Prince2 3 ITIL 3 Algemeen uitleg ITIL 3 Service Support 3 Configuratiebeheer 3 Incidentbeheer 3 Probleembeheer 3 Wijzigingsbeheer 3 Uitgavenbeheer 3 Key User / Focal Point Model en ITIL 3 Voordelen Key User / Focal Point model bij het wijzigingbeheer 3 De menselijk factor 3 Het menselijk gedrag 3 Netwerkanalyse 3 Groepsgedrag 3 Groepsconflicten 3 Leiderschap 3 Het individu in de organisatie 3 Transactionale analyse 3 Weerstand en de toepassing van de typologie van Kahler 3 Sturingsinstrumenten 3 informeren, voorlichten en overtuigen 3 Adviseren 3 Overleggen en onderhandelen 3 Opleiding, vorming en training 3 Taakstellingen 3 Leiding geven en macht 3 Key User / Focal point model en het menselijk gedrag 3 Overeenkomsten Key User / Focal Point model en het menselijk gedrag 3 Conclusie 3 Geraadpleegde literatuur 3 Tijd voor een verandering? Pagina 6 van 79

7 Inleiding De directe aanleiding tot dit onderzoek is de ontstane interesse in Change Management voor beide schrijvers. Na wat onderzoek kwamen we uit op het Key User / Focal point model. Dit Change Management model wordt toegepast binnen het bedrijf PURAC Biochem. De hoofdvraag die we ons stellen bij het schrijven van dit rapport is: Wat voegt het Key User / Focal point model toe bij zowel projectmanagement als operationeel beheer? We hebben gekozen welke onderwerpen nodig zijn om de probleemstelling zo juist mogelijk te kunnen beantwoorden. Vervolgens hebben we alle informatie verzameld over deze onderwerpen. We hebben voornamelijk de informatie gehaald uit boeken en documentatie van het bedrijf PURAC Biochem. Om zo goed mogelijk alle facetten van het Key User / Focal point model te belichten, bespreken we drie onderwerpen: 1. Projectmanagement; 2. Operationeel beheer; 3. Menselijk weerstand. Voor het onderwerp projectmanagement zijn er zoveel verschillende methodes aanwezig, dat wij genoodzaakt waren om er één uit te kiezen. We hebben hier gekozen voor Prince2, omdat dit veruit de meest gebruikte en meest geaccepteerde methode is binnen het huidige bedrijfsleven. Voor operationeel beheer hebben we gekozen voor de methode ITIL. ITIL is een zeer uitgebreide en meest toegepaste methode binnen de IT. We hebben ervoor gekozen om voornamelijk wijzigingsbeheer uit het proces service support te behandelen. Om de menselijk weerstand uit te leggen hebben we ervoor gekozen om te beschrijven waaruit die weerstand voorkomt. We hebben hierbij een onderscheid gemaakt tussen het groepsgedrag en gedrag van het individu. Tijd voor een verandering? Pagina 7 van 79

8 Allereerst beginnen we met het weergeven van een voorbeeld van gebruik van het Key User / Focal point model. In dit voorbeeld laten we de relatie zien tussen alle onderwerpen die vervolgens één voor één behandeld worden. Daarna komt er in hoofdstuk één het Key User / Focal point model aan bod. Vervolgens worden er in hoofdstuk twee en drie achtereenvolgens Prince2 en ITIL behandeld. In hoofdstuk vier wordt het menselijk gedrag beschreven. In het laatste hoofdstuk wordt de relatie tussen deze onderwerpen besproken. Tijd voor een verandering? Pagina 8 van 79

9 Toepassing Key User / Focal point model in de praktijk Een softwareupgrade: Er is bij de helpdesk geconstateerd dat het efficiënter zou zijn als verschillende personen bij verschillende functionele gebieden de mogelijkheid krijgen om voortaan de incidenten zelf vast te leggen. Het probleembeheer is ingeschakeld om dit voorstel te onderzoeken. Het probleembeheer is tot de conclusie gekomen dat het voorstel toegevoegde waarde kan hebben voor incidentbeheer. Er wordt een wijzigingsverzoek ingediend bij de Change Manager. De Change Manager heeft na overleg met de belangrijkste Key Users en Focal points besloten om deze change toe te staan. Door het bedrijf wordt er een project mandaat(project Mandate) opgesteld. Voor dit project wordt een extern projectbureau ingeschakeld, die een consultant toewijst. Van het bedrijf mag deze consultant zich projectmanager noemen en krijgt de opdracht om het project te leiden. Hierbij mag hij beroep doen op alle beschikbare resources van het bedrijf. In het bedrijf is het Key User / Focal Point model in gebruik. Voor het samenstellen van zijn projectorganisatie kan de externe consultant dus beroep doen op de aanwezige Key Users. Na uitvoerige gesprekken blijkt dat dit project geslaagd kan genoemd worden als er een update wordt uitgevoerd aan de huidige software. De externe consultant overlegt dit met het bedrijf en er wordt besloten om dit uit te voeren. Er wordt een planning gemaakt met betrekking tot het analyseren, testen en in gebruik nemen van de nieuwe versie. Deze wordt op de change-kalender gezet. Ook wordt er met configuratiebeheer besproken of deze planning technisch haalbaar is. Zodra dit afgehandeld is wordt er overgegaan met het creëren van een testomgeving. Hier worden de Key Users gebruikt om de nieuwe software uitgebreid te testen om zoveel mogelijk bugs eruit te halen. Tijd voor een verandering? Pagina 9 van 79

10 Ondertussen is het de taak aan de Key Users om de eigen achterban te informeren en voor te lichten over de aankomende veranderingen. De projectmanager kijkt aan het eind van de testperiode of er serieuze bedreigingen aanwezig zijn richting de planning. Mocht dit het geval zijn wordt dit zo snel mogelijk met de leverancier van het product besproken. Ook wordt er gekeken naar een eventuele bijstellingen van de releasedatum. Mocht dit niet het geval zijn, wordt er doorgegaan met de oorspronkelijke planning. Het product wordt in productie genomen op de afgesproken releasedatum. Daarmee wordt het project afgesloten. Het product wordt nu in exploitatie genomen en het is nu aan de verschillende beheers afdelingen binnen de IT en de Key Users om het programma optimaal te beheren. Tijd voor een verandering? Pagina 10 van 79

11 Change management theorie: Key user / Focal Point Model Tijd voor een verandering? Pagina 11 van 79

12 Wat is het Key user / Focal point model Het Key user / Focal point model is een Change Management model dat gebruik maakt van Key Users en Focal points. Deze Key Users zijn de spinnen in het web van bedrijfsprocessen. Deze vorm van users bestaat al voor langere tijd binnen organisatie structuren van bedrijven. Door de toename van software is de Key User rol binnen organisaties steeds dynamischer geworden. Het werk van de Key User is ook een stuk belangrijker geworden. Ze verschaffen namelijk de organisatie van juiste informatie. Hulp van Software tools kan hier een hoop bij helpen. Waar komt het vandaan Hoe klein een groep ook is, de behoefte aan verschillende rollen binnen de groep is altijd aanwezig. Een goede samenwerking vereist een goede rolverdeling. De rol van de coach is hierbij onmisbaar. Dat besef is bij de meeste ondernemingen al een tijdje doorgedrongen. Een uitgebreidere analyse van het groepsgedrag van de mens vindt u terug in hoofdstuk het menselijk gedrag.(paragraaf Groepsgedrag). Het Key User / Focal point model is gebaseerd op het wijzigingsbeheer zoals die binnen ITIL wordt gebruikt. Voor meer informatie over het wijzigingsbeheer wijzen we u door naar het hoofdstuk ITIL (paragraaf wijzigingsbeheer). Achtergrond Key Users Organisaties hebben verschillende namen voor de Key Users: key player, power user enz. In al deze gevallen zijn de key users mensen in het operationele bedrijfsproces. De reden dat deze users er zijn is dat er in een groep altijd coaches (leiders) nodig zijn. De traditionele rol van Key Users was altijd het beschermen van de belangen van een bedrijf door het uitvoeren van de (strategische) plannen. Deze rol is veranderd, tegenwoordig dragen de Key Users bij aan de ontwikkeling van de core business van hun afdeling en de netwerken waar ze inzitten. Tijd voor een verandering? Pagina 12 van 79

13 Key Users en Focal Points bevinden zich overal in de bedrijfsprocessen. Het doel ervan is het bedrijf competitiever te maken. Door een netwerkstructuur aan te leggen kunnen de Key User en Focal Points nog beter hun werk uitvoeren. Wat zijn Focal Points: Dit zijn de managers die verantwoordelijk zijn voor een bepaald business onderdeel (bijvoorbeeld: verkoop). De managers zijn voornamelijk bezig met de lange termijn planning voor de afdeling. Focal points hebben de autoriteit om beslissingen te nemen of voorstellen van Key Users goed te keuren Wat moeten Key Users kunnen: 1. De Key Users moeten kennis hebben van het werkgebied waar ze werken. Ze moeten ook algemene kennis hebben over de samenhang tussen de bedrijfsprocessen. 2. Key Users moeten kennis hebben van de relevante IT tools, binnen hun bedrijfsproces, zoals office software, ERP systemen en proces model tools 3. Sterke sociale vaardigheden zoals goed communiceren en coachen.. 4. Verder vereiste competenties zijn bedenker kunnen zijn en beschikken over helikopterview. Tijd voor een verandering? Pagina 13 van 79

14 Wat doen Key Users: De belangrijke dagelijkse activiteiten van een Key User bestaan uit: Goed inzicht verkrijgen op het functioneel gebied afdeling De gebruikte software goed kennen. Eindgebruikers helpen met computers Goede communicatie met ander Key Users Contact houden met Focal Point over de informatie management onderwerpen Doelen van een Key User 1. Verzamelen van waardevolle informatie 2. Continue Afdeling ontwikkeling verzorgen 1. Verzamelen van waardevolle informatie Het is namelijk de bedoeling dat de juist informatie op de juiste tijd in de juiste handen terechtkomt. 2. Continu Afdeling ontwikkeling verzorgen Key Users dragen bij tot het verbeteren van de huidig lopende bedrijfsprocessen. Ze proberen problemen te ondervangen door oplossingen te verzinnen voordat de problemen werkelijk opspelen. Tijd voor een verandering? Pagina 14 van 79

15 Prince 2 Tijd voor een verandering? Pagina 15 van 79

16 Wat is Prince2 Prince2 is een gestructureerde projectmanagement methode. Prince staat voor PRojects IN Controlled Environments. Deze projectmanagement methode houdt nadrukkelijk rekening met veranderende factoren uit de projectomgeving, die van invloed kunnen zijn op het succes van een project. Prince2 is een methode die algemeen toepasbaar is op alle typen projecten. Hij is gebaseerd op verschillende projectmanagementmethoden en praktijkvoorbeelden. Prince2 is praktisch van opzet door het aanbieden van checklists en richtlijnen die bij ieder project kunnen worden toegepast. Projectmanagement Wat is een project Er zijn voor deze vraag een aantal definities hier is er één van: Een project is een tijdelijke organisatievorm die nodig is om een uniek en vooraf gedefinieerd product te maken of resultaat te behalen op een vooraf afgesproken tijdstip, gebruikmakend van vooraf vastgestelde middelen. Een project heeft een tijdelijk en uniek karakter. Met een project is het doel een resultaat te halen en dat resultaat moet bijdragen aan de doelstellingen van een organisatie. Zodra dit is bereikt zal het project ontbonden worden. Een project levert resultaten op en daarnaast ook zichtbare en minder zichtbare producten. Een voorbeeld van een minder tastbaar product is een gerealiseerde cultuurverandering. Kenmerken van een project: Het gewenste projectresultaat is niet altijd nieuw, maar bevat wel nieuwe elementen; Een project is eindig en levensduur is van tevoren gedefinieerd; Er wordt eenmalig een maximale prestatie geleverd; Er worden gedefinieerde producten opgeleverd; Er is een verzameling activiteiten om een product op te leveren; Tijd voor een verandering? Pagina 16 van 79

17 Een gedefinieerde beperkte hoeveelheid, menskracht en andere hulpmiddelen, is nodig om een resultaat te bereiken; Er is een organisatiestructuur gedefinieerd met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden om het project te beheersen. Voorbeelden van projecten: Verhuizen; Bouwen van een huis; Organiseren van een expeditie naar de Alpen; Uitvoeren van een migratie naar een ander computer platform; Ontwerpen en implementeren van een informatiesysteem; Selecteren en implementeren van hard- en software; Realiseren van een cultuurverandering in een organisatie; Opstellen van documentatie en handleidingen. Waaraan leent een project zijn bestaansrecht: Het bestaansrecht van een project komt voort uit een business case. Daarin staat beschreven waarom een project nodig is en wat de kosten en baten zijn. Deze business case kan in verloop van een project worden aangepast. De business case rechtvaardigt het opstarten, uitvoeren, vervolgen en ( eventueel vroegtijdig) afsluiten van een project. Waarom projectmanagement: Projectmanagement is nodig vanwege het grote scala aan redenen waarom een project kan mislukken, namelijk: Onduidelijkheid over wie opdrachtgever is; Geen goed projectplan wat betreft opzet en inhoud; Geen goede definiëring van het beoogde projectresultaat, onvoldoende aandacht voor het vastleggen van wat het projectresultaat wel en wat het niet zal zijn; Slechte planning van resources en activiteiten, bijvoorbeeld geen rekening houden met tegenslagen; Oorspronkelijke eisen en uitgangspunten wijzingen tijdens project; Tijd voor een verandering? Pagina 17 van 79

18 Gebrek aan beheersing van de voortgang, zodat ontsporingen pas worden opgemerkt als het reeds te laat is voor herstel; Onvoldoende meet- en beslispunten. De bruikbaarheid van projectresultaten wordt vaak verminderd door veranderende eisen en wensen van de opdrachtgevers. Dit betekent, dat hoe beter een project kan worden aangepast aan een veranderende omgeving, des te beter de projectresultaten zijn. Vandaar is het belangrijk om een projectmanagementmethode te gebruiken, die bij voorbaat rekening houdt met veranderende omstandigheden tijdens de uitvoering van een project. Prince2: Prince2 bestaat uit zes processen en acht componenten. Deze componenten zijn bouwstenen voor de processen. De acht componenten: Business Case; Organisation; Plans; Controls; Management of Risk; Quality in a project environment; Configuration Management; Change Controle. De zes processen zijn: Projectaanloop; Projectplanning; Projectinitiatie; Projectuitvoer en beheersing; Managen van faseovergangen; Projectafsluiting. Tijd voor een verandering? Pagina 18 van 79

19 Korte uitleg van de acht componenten. Business Case: Dit is een component waarin de redenen van een project worden weergegeven. Ook komt er in de Business Case een stuk over de verwachtte kosten en baten. Het is volgens Prince2 van belang dat deze businesscase in de loop van het project moet worden gecontroleerd en eventueel aangepast aan de projectsituatie van dat moment. Als de Business Case niet meer overeenkomt met de doelstellingen dan wordt het project stopgezet. Organisation: In dit document wordt duidelijk vastgelegd welke persoon welke taak uitvoert. Dit wordt gedaan om te verkomen, dat er in een later stadium onduidelijkheden over kunnen ontstaan. Plans: Plannen zijn nodig om te zorgen dat de juiste producten op de juist tijd geproduceerd worden. Prince2 maakt gebruik van twee verschillende planniveaus namelijk een globaal Project Plan en gedetailleerde Stage plannen. De laatste zijn plannen per projectfase. Zodra een fase wordt afgesloten wordt er een plan voor de volgende fase gemaakt. Er kunnen ook eventuele aanpassingen worden gemaakt aan het globale Project Plan. Controls: Onder controls vallen de Prince2-beheersmechanismen. Deze zijn nodig om te komen tot reportages over de voortgang van het project. Door het bijhouden van de voortgang kan er tijdig worden gewaarschuwd c.q. ingegrepen als het langer gaat duren of duurder wordt. Management of Risk: Uit ervaringen blijkt dat men in projecten vaak geen rekening houdt met tegenvallers of meevallers. Hierdoor kan er veel tijd verloren gaan als er iets misgaat of er ontstaan onvoorziene kansen. Aan elke activiteit kleeft een risico en Prince2 geeft handvatten om beter te anticiperen op bedreigingen of kansen. Tijd voor een verandering? Pagina 19 van 79

20 Quality in a project environment: Dit is een component dat er voor zorgt dat de gebruiker de verwachte kwaliteitseisen kan aangeven. Dit heeft als gevolg dat de bouwers en ontwikkelaars precies weten wat de gebruiker wil. Een product is pas af als het aan de kwaliteitseisen voldoet. Configuration management: Alle producten inclusief documentatie moeten goed worden beheerd. Bij het configuratiemanagement gaat het om het identificeren, registeren en volgen van producten tijdens een project. Zo kan er onder andere worden voorkomen dat er verlies van producten optreedt. (voor meer uitleg zie bijlage 1) Change Controle: Het vele wijzigen van de specificaties van de op te leveren producten kan het projectsucces in gevaar brengen. Door het praktisch inrichten van het wijzigingsbeheer, is er het voordeel van beoordelen en het stellen van prioriteiten van voorgestelde wijzigingen. Tijd voor een verandering? Pagina 20 van 79

21 Korte uitleg van de zes processen De projectaanloop Voordat een project begint zijn er een aantal zaken die geregeld moeten worden. Één van de belangrijkste daarvan, is dat er antwoord wordt gegeven op de vraag of het project zinvol is en of het bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen. Het proces Starting Up a Project bevat een aantal activiteiten die voorafgaan aan het toestemming krijgen van opdrachtgever om het project te beginnen. Het eindproduct van Starting Up a Project is de Project Brief. Hierin zal staan wat het doel, de inhoud en de organisatie van het project zal zijn. De Project Brief is eigenlijk gewoon een projectvoorstel, naast dit voorstel moet er ook een plan voor de Ínitiation Stage, een Risk log en een Project Approach worden opgeleverd. Voordat deze producten kunnen worden opgeleverd zullen er een aantal stappen moeten worden ondernomen. Er moet een Project Mandate zijn. Dit is een idee, verzoek of initiatief. Deze kan heel uitgebreid beschreven zijn of heel kort. Wat er wel in moet staan is de reden van het project heeft en het te verwachtte resultaat. Ook bevat het Project Mandate de toestemming voor gebruik van resources en tijd om aan Starting Up a Project te beginnen. Deze toestemming moet gegeven zijn door het juiste management niveau. Vervolgens krijg je de activiteiten van Starting Up a Project : Appointing a Project Board and a Project manager Designing a Project Management Team Appointing a Project Management Team Preparing a Project Brief Defining a Project Approach Planning an Initiation Stage Verdere uitleg over deze activiteiten vindt u in bijlage 2. Tijd voor een verandering? Pagina 21 van 79

22 Projectplanning Bij elk project is het van belang om een goede planning te hebben. Met behulp van een goede planning weet iedereen, die in het project meewerkt, wat, wanneer en hoe hun taken moeten worden uitgevoerd. Prince2 maakt gebruik van een product-based planning als basis voor een doelgerichte planning. In Prince2 zijn er twee verschillende fases, namelijk de managementfase en de technische fase. Bij de managementfase gaat het voornamelijk over de totale tijd die een projectmanager heeft gekregen van het Project Board. Hierin worden de verschillende fases geïdentificeerd. Na elke fase wordt er bij de End Stage Assessment gekeken of het project nog haalbaar is. In de praktijk wordt er meestal een planning gemaakt op technische fases. Dit zijn de verschillende producten die worden opgeleverd. Hierbij valt te denken aan specificaties, ontwerp, bouw en implementatie. Managementfases worden ingericht op basis van de beslismomenten die de Project Board nodig acht. Het aantal fases binnen een project kunnen verschillen, maar het zijn er minimaal twee: de initiatiefase en de rest van het project als tweede fase. Zoals eerder vermeld zullen de managementfases vaak overeenkomen met de technische fases. Maar het kan ook voorkomen dat een managementfase bestaat uit meerdere technische fases. Er zijn binnen Prince2 ook verschillende soorten plannen, die bij een project een rol kunnen spelen. Er zijn drie plannen en een eventueel exception plan. Project Plan Voor het hele project worden projectfases aangegeven met de belangrijkste producten. Een projectplan is noodzakelijk in ieder Prince2-project. Als een project deel uitmaakt van een programma, zal het projectplan een afgeleide zijn van het programmaplan Stage Plan Voor het begin van elke fase wordt deze fase verder uitgewerkt met de precieze aanpak om tot producten uit het projectplan te komen. Ieder Prince2-project kent Stage Plans. Team Plan Voor een gedetailleerde korte termijnplanning (één of twee weken) van verschillende teams. Tijd voor een verandering? Pagina 22 van 79

23 Exception Plan Als tijdens het project duidelijk wordt dat een van de andere planningen niet gehaald gaat worden, zal de projectmanager, na overleg met de Project Board, een Exception Plan opstellen Projectinitiatie Bij de projectinitiatie wordt een Project Initiation Document (PID) gemaakt. Deze heeft als doel om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat er in het project wordt nagestreefd. Ook komt er in wie welke verantwoordelijkheden draagt en waarom ze die dragen. Om een PID samen te stellen worden er de volgende activiteiten doorlopen: Planning Quality Planning a Project Refining the Business Case & Risks Setting up Project Controls Setting up Project Files Assembling a Project Initiation Document Zie voor uitleg van deze activiteiten bijlage 3. Tijd voor een verandering? Pagina 23 van 79

24 Projectuitvoer en beheersing: Zodra het PID en het stageplan zijn goedgekeurd belandt het project in de projectuitvoering / project beheersfase. Hiervoor zijn twee prince2 processen gedefinieerd: 1. Controlling a stage a. Authorising Work Package b. Assesing Progress c. Capturing Project Issues d. Examining Project Issues e. Reviewing Stage Steps f. Reporting Highlights g. Taking Corrective Action h. Escalating Project Issues i. Receiving Complete Work Package 2. Managing Product Delivery a. Accepting Work Package b. Executing & Delivering a Work Package Voor verder uitleg van deze processen zie bijlage 4. Managen faseovergangen Na de processen Controlling a Stage & Managing Product Delivery moet er gekeken worden naar de volgende fase. Dit doet men via he proces Managing Stage Boundaries. Dit proces bestaat uit: Planning a Stage Updating Project Plan Updating a Project Business Case Updating the Risk Log Reporting Stage End Zodra het End Stage Rapport en Stage Plan worden gegeven aan Project Board zal deze beslissen of er een Go of een No Go is. Tijd voor een verandering? Pagina 24 van 79

25 Projectafsluiting Het proces van Closing a Project bestaat uit drie subprocessen. Decommissioning a Project Is er opgeleverd wat werd verwacht en zijn de producten overgedragen? Identifying Follow-on Actions Wat is er nog niet honderd procent? Wat voor acties moeten er als vervolgtraject worden ondernomen? Evaluating a Project Wat valt er te leren van het afgelopen project? Tot slot zal het Project Board het project afsluiten. Dit gebeurt zodra het Project Board ervan is overtuigd, dat de producten zijn geaccepteerd. Tijd voor een verandering? Pagina 25 van 79

26 Key User / Focal Point model en Prince2 In deze paragraaf zal ingegaan worden op de voordelen die het Key User / Focal Point model voor een projectmanagement methode. Er is hier gekozen om het Key User / Focal Point model toe te passen in de projectmethode Prince2. Mogelijke toepassing Key User / Focal Point Model in Prince2 Zodra een project begint wordt er een projectorganisatie worden opgezet. Dat is juist één van de belangrijkste onderdelen om een project tot een goed einde te kunnen brengen. Bij Prince2 wordt er uitgegaan van het feit dat er zonder goede en duidelijke kennis over eindproduct, daarbij hoort ook de benodigde autoriteit, er geen goede projectomgeving is. Het is binnen een organisatie vaak lastig om de goede persoonlijkheden er tussenuit te zoeken. Er moeten namelijk mensen inzitten die goed binnen de organisatie liggen, zodat ze de beste feedback en medewerking van de andere werknemers kunnen krijgen. Dit is belangrijk om tot een eindproduct te verkrijgen dat een breed draagvlak heeft binnen de organisatie. Ook is het belangrijk in een projectorganisatie dat er de benodigde autoriteit aanwezig is. Het is voor de voortgang van het project belangrijk dat er op de juiste momenten beslissingen kunnen worden genomen. Zonder die beslissingen kan een project ongewenste vertraging oplopen. Als een organisatie het Key User / Focal Point model heeft geïmplementeerd, kan deze op en makkelijkere manier de goede mensen in de projectorganisatie plaatsen. De Focal Point is namelijk de persoon binnen een afdeling die autoriteit heeft over die afdeling. Dit is dus de perfecte persoon om in een Project Board plaats te nemen. In dit ProjectBoard komen alle Focal Points van de betrokken afdelingen en eventueel de Change Manager. Ook voor de terugkoppeling naar de organisatie heeft het Key User / Focal point.model een rol die er goed geschikt voor is. Er is namelijk de Key User. Deze persoon is precies op de hoogte van de bedrijfsprocessen op zijn functioneel gebied. Om deze reden weet de Key User precies wat de andere eindegebruikers wensen van een nieuw product. Deze rol van de Key User werkt zelfs twee kanten op. Hij voorziet de projectorganisatie van belangrijke informatie ten behoeve van het op te leveren product. Tijd voor een verandering? Pagina 26 van 79

27 Daarnaast kan hij de toekomstige eindgebruikers voorbereiden op het nieuwe product. De Key User kan ook een goede teamleider zijn, die een groep leidt om een bepaald Work Package binnen de afgesproken tijd- en kwaliteitseisen op te leveren. Tijd voor een verandering? Pagina 27 van 79

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement Prince2 audit Kwaliteitsmaatregel met rendement Niek Pluijmert Dga INQA (samen met Hans) Project- en kwaliteitmanagement Sedert 1979 in ICT Bestuurslid Spider Bestuurslid KvK Midden Nederland TU Delft

Nadere informatie

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 1 2 Inleiding Wat is PRINCE2? Organisation Discussie Wat is een project? Improvisatie Uniek Flexibel Vernieuwend Enerverend Chaotisch

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

De kleine Prince 2. Gids voor projectmanagement. Mark van Onna Ans Koning. Zesde herziene druk. Review: Arthur Coppens

De kleine Prince 2. Gids voor projectmanagement. Mark van Onna Ans Koning. Zesde herziene druk. Review: Arthur Coppens De kleine Prince 2 Gids voor projectmanagement Zesde herziene druk Mark van Onna Ans Koning Review: Arthur Coppens Inhoud 1 Inleiding 12 1.1 Introductie 12 1.2 Voor wie is De kleine Prince 2? 13 1.3 Het

Nadere informatie

Proefexamen ITIL Foundation

Proefexamen ITIL Foundation Proefexamen ITIL Foundation 1. Van welk proces is risicoanalyse een essentieel onderdeel? a. IT Service Continuity Management b. Service Level Management c. Capacity Management d. Financial Management

Nadere informatie

Secretaris op maat! PRINCE2

Secretaris op maat! PRINCE2 PRINCE2 PRINCE2 (PRojects IN a Controlled Environment) levert een managementomgeving en structuur met richtlijnen en hulpmiddelen voor het opstarten, initiëren, uitvoeren, beheersen en afsluiten van projecten.

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Projectmanagement 2.0

Projectmanagement 2.0 Projectmanagement 2.0 Inleiding In ieder bedrijf waar in projecten wordt gewerkt liggen scopechanges op de loer. Zo ook bij het CrossOverteam Projectmanagement 2.0. De eerste dag van het project is gelijk

Nadere informatie

Handleiding voor de checklist Overdracht project/change naar beheer. Handleiding : Frédéric van der Vaeren

Handleiding voor de checklist Overdracht project/change naar beheer. Handleiding : Frédéric van der Vaeren Auteur(s) Datum Versie Frédéric van der Vaeren 11/03/2013 2.0 Eigenaar Doelpubliek Bert van Hemelen Gebruikers checklist overdracht project/change naar beheer Handleiding : Handleiding voor de checklist

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Versie 1.3 Datum 26 mei 2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening 1. Wat is ten aanzien van de projectomgeving het uitgangspunt van PRINCE2? A. Een Fixed-price contract B. Een klant/leveranciers omgeving C. Een

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer.

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer. Naam indiener WIJZIGINGSVOORSTEL Nummer: xxx Datum: dd-mm-jj Status: stap 1, 2, 3, 4 of 5 Bedrijfsonderdeel/afdeling/ functie Naam projectmanager Naam wijzigingsbehandelaar (indien van toepassing) Het

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

De brug tussen PRINCE2 en TMap

De brug tussen PRINCE2 en TMap De brug tussen PRINCE2 en TMap Rob Baarda Testnet, Nieuwegein 9 juni 2004 Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Agenda PRINCE2 kort TMap in PRINCE2 Tips Globale typering PRINCE2 Onder besturing van Board Op basis

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016 Service Guarantee, version 1.2 Versie 1.2 Service Garantie November 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Service Garantie 1.2 Begrippen en definities 1.3 Service 1.3.1 Service Support Service Desk Incidenten

Nadere informatie

Starterskit ASL. Plaats Nieuwegein Datum 4 mei 2010 Auteur Werkgroep ASL Best Practices Status Definitief 1.0

Starterskit ASL. Plaats Nieuwegein Datum 4 mei 2010 Auteur Werkgroep ASL Best Practices Status Definitief 1.0 Starterskit ASL Plaats Nieuwegein Datum Auteur Werkgroep ASL Best Practices Status Definitief 1.0 1 Doelstelling... 3 2 Onderdelen Starterskit ASL... 3 3 Processtappen Starterskit ASL... 3 4 Achtergronden...

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Wijzigingsbeheer Gedetailleerde procesbeschrijving Informatisering & Beheer iwa/gd

gemeente Eindhoven Wijzigingsbeheer Gedetailleerde procesbeschrijving Informatisering & Beheer iwa/gd A gemeente Eindhoven Wijzigingsbeheer Gedetailleerde procesbeschrijving Informatisering & Beheer November 2013 iwa/gd13006902 NovemberNovember 2013 Wijzigingsbeheer gedetailleerde procesbeschrijving Informatisering

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Het ITIL Foundation Examen

Het ITIL Foundation Examen Het ITIL Foundation Examen Proefexamen A, versie 5.2 Meerkeuzevragen Instructies 1. Alle 40 vragen moeten worden ingevuld. 2. Alle antwoorden moeten op het bijgeleverde antwoordformulier worden ingevuld.

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Literatuur B Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar

Nadere informatie

Service Level Management DAP Template

Service Level Management DAP Template Service Level Management DAP Template Versie 1.0 27 juli 2011 Definitief Auteur : Bart de Best Akkoord : Bart de Best Datum : 27 mei 2011 Versie : 1.0 Referentie : DAP template Pagina : I Colofon Titel

Nadere informatie

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Implementatie PRINCE2 is maatwerk Veel organisaties worstelen met de invoering van PRINCE2 en komen vaak niet verder dan PINO (PRINCE2 In Name

Nadere informatie

Bijlage 10 Begrippenlijst Kwaliteitssysteem voor het. beheer van KLIVIA

Bijlage 10 Begrippenlijst Kwaliteitssysteem voor het. beheer van KLIVIA Bijlage 10 Begrippenlijst Kwaliteitssysteem voor het beheer van KLIVIA INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 1.1 Doel, omvang en indeling van de begrippenlijst... 1 2 Begrippenlijst... 2 8 april 2015 1 Inleiding

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident?

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident? VRAAG 1 Bij welk van onderstaande alternatieven vind je een beschrijving van een afdeling in plaats van een proces? A Change Management B Incident Management D Service Desk VRAAG 2 Welke van onderstaande

Nadere informatie

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen.

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. ERP, CRM, workflowmanagement en documentmanagement systemen, ze hebben één ding gemeen: Veel van de

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

L = Lokaal, R = Regionaal; N = NL, Landelijk. (Het betreft hier de Nederlandse politie) T1 = tussentijds resultaat, Tn = gewenst eindresultaat

L = Lokaal, R = Regionaal; N = NL, Landelijk. (Het betreft hier de Nederlandse politie) T1 = tussentijds resultaat, Tn = gewenst eindresultaat Bron [een deel van; zie ook blz 6]: http://www.aslbislfoundation.org/dmdocuments/bisl_bp051_wie_doet_wat_matrix.doc (BiSL-Procescluster/Proces Informatiecoördinatie) Wie-Doet-Wat-Matrix / WDW-matrix 1.

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement INTRAMED Mei 2016 Versie 2.4 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Verantwoordelijkheden... 3 Normen voor onderhoud, reparatie en doorontwikkeling... 4 Normen voor klantenondersteuning...

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Voorbeeld SLA <applicatie>

Voorbeeld SLA <applicatie> Naam Best Practice Voorbeeld SLA IDnr 067_BP_N Datum aangepast 01/01/2011 Omschrijving van de inhoud Een voorbeelddocument van (SLA) Soort document Voorbeeld ASL Processen Servicelevel management

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Total Cost of Ownership Samengesteld door Leon Wetzel

Total Cost of Ownership Samengesteld door Leon Wetzel Total Cost of Ownership Samengesteld door Leon Wetzel Wat is TCO? Instrument om kosten en kostenstructuren inzichtelijk te maken. Inschatting van alle relevante kosten tijdens het gebruiken van een ICT-dienst,

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice

Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice 1. Wat komt NIET voor in de PRINCE2 definities van een project? A. moet producten opleveren B. hanteert gespecificeerde technieken C. is een management

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en de ICTinfrastructuur en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstelling

Nadere informatie

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer Kennismaking 1 Beheer Van project naar beheer Grootschalige Vernieuwing Applicatiebeheer

Nadere informatie

Het Proces Wijzigingsbeheer. Doelstelling. Resultaat van het proces

Het Proces Wijzigingsbeheer. Doelstelling. Resultaat van het proces Het Proces Wijzigingsbeheer Doelstelling Doelstelling van het proces Wijzigingsbeheer is het doorvoeren van en op de beheerde ICT Infrastructuur, volgens gestandaardiseerde methoden en procedures, met

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren TM PRINCE2 Symposium: Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren Bert Hedeman b.hedeman@insights-int.nl PRINCE2TM is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Bert Hedeman Partner Insights

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen.

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen. Applicatiebeheer het beheren van applicaties. [functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. Beheer (beheren) Control Onder de activiteit applicatiebeheer valt de ontwikkeling,

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Test Management naast Prince2 project management

Risk & Requirements Based Test Management naast Prince2 project management PRINCE2 Symposium: Risk & Requirements Based Test Management naast Prince2 project management Rik Marselis Senior Test Adviseur Testen: een vak apart Testen wordt meer en meer herkend als een aparte discipline

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Een framework voor applicatiebeheer

Een framework voor applicatiebeheer Een framework voor applicatie Mark Smalley ASL-Foundation www.aslfoundation.org SPIder, Utrecht, 10 juni 2003 Agenda Positionering applicatie Wat is ASL Waarom ASL Hoe ziet ASL eruit Samenwerking domeinen

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-1-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Release &

Nadere informatie

Kenmerken. Wat is een project, wat zijn de kenmerken van een project? Een project is

Kenmerken. Wat is een project, wat zijn de kenmerken van een project? Een project is Kenmerken Wat is een, wat zijn de kenmerken van een? Bepaalde periode begin- en eindtijd Bepaald budget Vooraf overeengekomen resultaat Tijdelijke organisatievorm www.gertjanschop.com/management Een is

Nadere informatie

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Heeft u zich ook al eens afgevraagd waarom uw concurrent zo veel goedkoper kan zijn? Waarschijnlijk

Nadere informatie

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1 PRINCE 2: s IN Controlled Environments 1 Dit artikel geeft een uitgebreide samenvatting van PRINCE 2, een best-practice projectmanagement methodiek die inmiddels dé standaard aanpak voor het managen van

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

E.1. Opstarten van een Project (OP)

E.1. Opstarten van een Project (OP) [ppendix E: Health heck - Prince2, editie 2009] E.1. Opstarten van een Project (OP) 1 Zijn de management team rollen toegewezen voor de: D E F G H Executive? Projectmanager? Senior User(s)? Senior Supplier(s)?

Nadere informatie

Interactieve Discussieavond. Testen en PRINCE2. www.testnet.org. 14-09-2004 TestNet interactieve discussieavond Testen en Prince2 1

Interactieve Discussieavond. Testen en PRINCE2. www.testnet.org. 14-09-2004 TestNet interactieve discussieavond Testen en Prince2 1 Interactieve Discussieavond Testen en PRINCE2 14-09-2004 TestNet interactieve discussieavond Testen en Prince2 1 Agenda Korte introductie PRINCE2 (Rik Marselis, LogicaCMG) Intro Hot Issues PRINCE2 (Rob

Nadere informatie

ISM: BPM voor IT Service Management

ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management Het jonge IT-vakgebied wordt bestookt met allerlei frameworks om grip te krijgen op de input en output: ITIL, ASL, BiSL, COBIT en

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009 Cross reference ISM - COBIT ME: Monitor & Evaluate Cross reference ISM - COBIT Management summary Organisaties gebruiken doorgaans twee soorten instrumenten

Nadere informatie

ISO 20000 @ CTG Europe

ISO 20000 @ CTG Europe ISO 20000 @ CTG Europe 31/10/2007 mieke.roelens@ctg.com +32 496266725 1 Agenda 31 oktober 2007 Voorstelling Project Business Case: Doel & Scope Projectorganisatie Resultaten assessments en conclusies De

Nadere informatie

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Het duivelsvierkant Agenda Introductie 19.00u 19.10u Klassiek Projectmanagement: Prince 2 Testmanagement:

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie ICT Beheerder. Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus

Project Fasering Documentatie ICT Beheerder. Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus Project Fasering Documentatie ICT Beheerder Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen De volgordelijke plaats van de

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

ICT Management. Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement. Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces

ICT Management. Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement. Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces ICT Management Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement SOLUTIONS THAT MATTER 1 Kortere terugverdientijd door

Nadere informatie