Curriculum Vitae Ron Oei

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae Ron Oei"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Ron Oei PROFIEL Het loopt beter en veel soepeler in een organisatie als ik daarin heb mogen participeren door leiding te geven. Ik ben dan ook trots op het testimonial dat een opdrachtgever recent schreef. Rode draad in mijn carrière is het verbeteren van processen in organisaties. Ik ben gestart vanuit de techniek, maar ik heb al snel het accent verlegd naar de verbinding met de mens, of dat nu de klant, de patiënt, de medewerker of de leiding is. Wat karakteriseert mijn persoon in mijn werk? 1. Sterke persoonlijke binding met de organisatie waarvoor ik werk, zoals technische bedrijven, de zorgsector en IT organisaties. 2. Ik ben er van overtuigd dat de mens de organisatie maakt; het menselijke kapitaal is voor mij het echte kapitaal van het bedrijf. 3. Voor mij vanzelfsprekend is de specifieke kennis die ik inbreng, zoals op het gebied van logistieke processen, ICT en creëren van waarde in allianties. Door mijn achtergrond als bedrijfskundige met ervaring in zeer uiteenlopende sectoren, ben ik in staat om in korte tijd nieuwe perspectieven te bieden. 4. Cruciaal is uiteraard de beheersing, kennis en inzicht van de mens in veranderingsprocessen. Vanuit mijn interesse in de mens (wat maakt dat mensen de hakken in het zand zetten en op welke wijze inspireer je anderen en jezelf juist), heb ik de Master opleiding Advanced Change Methodologies aan het SIOO (interuniversitair centrum voor organiseren, veranderen, vernieuwen en leidinggeven) gevolgd en in 2006 met succes afgerond. Ik ben een enthousiaste interim manager, vanzelfsprekend ook beschikbaar voor adviesopdrachten. Project/programma management is bij mij in goede handen, waarbij kwaliteit en zorgvuldigheid voorop staan. Ik verbind de energie en inspiratie van medewerkers met zakelijke bedrijfsdoelstellingen. Vanuit een mensgerichte aanpak behaal ik met mijn teams onder mijn aansturing structurele en duurzame resultaten. Ron heeft in zijn hoedanigheid als interim manager stabiliteit gebracht op de afdeling software ontwikkeling. Hij heeft snel zijn weg gevonden in een complexe en politieke organisatie. Hij is erg goed in het creëren van verbinding met zijn medewerkers, collega's en anderen in de omgeving. Verder was hij een actief deelnemer in het Management Team. Hij heeft een positieve insteek, geeft feedback welke ertoe doet, reflecteert goed en heeft een goed overzicht. Het was erg plezierig om Ron aan boord te hebben, met een frisse en nieuwe visie! ERVARING IN DE VOLGENDE BEDRIJFSTAKKEN: (Duurzame) energie Gezondheidszorg Chemische industrie Logistiek ICT Page 1 van 8

2 OPLEIDING Periode Instituut Plaats Masters: Advanced Change Methodology SIOO Utrecht Sturen van veranderingen in organisaties SIOO Utrecht 1992 Proces automatisering (Post HBO) HTS Breda Industrial Engineering Technical University Eindhoven Didactische vaardigheden Technical University Eindhoven VWO Colegio Arubano Aruba VERVULDE FUNCTIES Functie Functie Duur Periode Self employed Interim manager and consultancy 5 jr present Nuon Netwerk Services Program manager 1 jr Nuon Duurzame Energie Projectmanager (product development) 2 jr Atos Origin Senior Business Consultant 2 jr Akzo Nobel Inf. Services Akzo Nobel Fibers Akzo (Organon) OPDRACHTEN Business Consultant/Project management (Fixed Price/Fixed Date projects) Manager Physical Distribution (125 med. Budget: 5 miljoen Euro) Various ICT functions: information analyst, Account mgr. and information manager. 5 jr jr jr Periode Duur Opdracht Organisatie Juni 2009 Nov Okt 2006 Mei 2005 Jan Jan Okt 2007 Dec mnd. Manager IT Projects (45 med. Budget: 7 miljoen Euro) 13 mnd. Interim mgr. afd. Software Development (16 med. Budget: 2 miljoen Euro) 12 mnd. Interim mgr. Mental healthcare (16 med. Budget: 1 miljoen Euro) 1,5 jr. Clustermanager Klinical Chemical Laboratorium ad interim (140 empl. Budget: 11 miljoen Euro) Schuitema Amersfoort ANWB s Gravenhage GGZ WNB Bergen op Zoom Alysis Zorggroep Arnhem months Project manager Nuon Infra Nuon, Arnhem Referenties zijn op verzoek beschikbaar. LIDMAATSCHAPPEN Member of the Dutch Association of Management Consultants (Orde van Organisatie Adviseurs) Member of PMI (Project Management Institute) Member of the Dutch Association of Industrial Engineering (vereniging van Bedrijfskundig ingenieurs) Page 2 van 8

3 GECERTIFICEERD PRINCE II 2009: Foundation Certified Management Consultant (CMC) ERVARING MET Invoering van RUP (Rational Unified Process) Projectmatig Creëren RELEVANTE NEVENWERKZAAMHEDEN Bestuursvoorzitter Nationale Raad van de gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain Bestuurslid GroenLinks, afdeling Rheden Lid van de Denktank Projecten Nederland (www.denktankproject.nl) Coach ROC leerlingen ter preventie van uitval (vrijwilligerswerk) SPECIFIEKE TRAINING / OPLEIDINGSERVARING (Deels in het kader van interim opdrachten) Workshop beleidsvisie Ouderen psychiatrie Meerdere workshops op het gebied van projectmanagement, waaronder projectmatig creëren Verbinding medewerkers met organisatie Workshops Appreciative Inquiry Training Nuon Opleidingen Centrum Meerdere opleidingen op het gebied van fixed price/fixed date projectmanagement PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Adres: Telefoon: Mobiel: Geb. datum: ir. G.T.R. (Ron) Oei MCM CMC Zuider Parallelweg 13 a 6882 AC Velp, Nederland +31 (0) (0) (Den Haag) Page 3 van 8

4 Addendum: Assignments Ron Oei Manager IT Projects Schuitema Juni 2009 Jan Amersfoort Span of control: 45 empl. CIO Leiding geven aan de afdeling Voorbereiden Outsourcing Lid van het MT Prince II projectmethodiek ingevoerd. Kwaliteit projectmanagement op een hoger plan gebracht Rust in de afdeling teruggebracht en voorbereidingen getroffen voor een outsourcing traject. Afdelingsmanager software ontwikkeling ANWB nov dec ad interim s Gravenhage Span of control: 16 med. CIO Als MT-lid bijdrage leveren aan de doelstellingen van de ICT afdeling. Voortzetten integratie van de afdeling software ontwikkeling. Invoeren nieuwe software ontwikkelingsmethodiek (iteratief en agile ontwikkeling) Leiding geven aan de afdeling Zelf reflecterend vermogen van het MT vergroot. Rust gebracht en gehouden in het software ontwikkelingsteam. ICT afdeling in het algemeen en software ontwikkelingsafdeling in het bijzonder binnen de ANWB gepositioneerd als afdeling waarvan je op aan kunt. Voorbereidingen uitgevoerd voor de integratie van overige ICT onderdelen van de ANWB (overdracht naar ICT: OR voorstel opgesteld, gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt met de zendende managers) Afdelingsmanager open vervolgafdeling GGZ WNB Mei 2007 heden ad interim Budget: 1 miljoen Span of control: 12 med. Sectormanager Volwassenen Kort Continuïteit handhaven van zorgverlening aan cliënten Budgetbeheer conform integraal management principes Leiding geven aan de afdeling (duaal management, samen met hoofdbehandelaar) Medewerkers en team voorbereiden op de herschikking richting zorgprogramma s Het verwerven van een goede samenwerking met de psychiater/ hoofdbehandelaar. Het team de rust gegeven en het vertrouwen geschonken, waarmee zij de kwaliteit van de zorg in stand hebben gehouden en vervolgens verder hebben uitgebouwd. Aangestelde formatie in lijn gebracht met benodigde formatie Via heldere en eenduidige communicatie (binnen het team, maar ook tussen het team en de overige afdelingen binnen de organisatie) de afdeling een betere positie binnen de organisatie gegeven. Page 4 van 8

5 Afdelingsmanager deeltijdbehandeling en Protocollaire behandeling ad interim GGZ WNB Okt Aug 2007 Budget: 3,5 miljoen Span of control: 30 medewerkers Sectormanager Volwassenen Kort Continuïteit handhaven van zorgverlening aan cliënten Budgetbeheer conform integraal management principes Leiding gegeven aan 3 locaties (per afdeling:duaal management, samen met hoofdbehandelaar) Verbeteren samenwerking binnen de teams Op basis van uitgevoerde analyse na een interne vertrouwensbreuk verbeteringen gerealiseerd binnen de afdeling deeltijd (Onder andere op het gebied van samenwerken in teams). Het vertrouwen onderling en in de organisatie hersteld. Werkprocessen in kaart gebracht en verbeterd Begeleiden traject invoering zorgprogramma s GGZ WNB Juni 2007 Budget: n.v.t. Span of control: n.v.t. Manager Zorg ondersteunende Sector Voorbereiden en voorzitten studiedag voor het management van het cluster volwassenen kort. Verder vergroten van het draagvlak voor invoering van de zorgprogramma s Begeleiden management bij de herschikking van werkzaamheden naar de zorgprogramma s. Vaart en energie in het invoeringstraject gebracht. Clustermanager Klinisch Chemisch Alysis zorggroep Mei 2005 dec laboratorium ad interim Lid RvB Budget: 11 miljoen Span of control: Direct: 9 medewerkers Totaal: 140 fte Programma manager voor een veranderingstraject binnen KCL. Veranderingsmanagement (Cultuur omslag, projectmatig werken) Verantwoordelijk voor de organisatorische leiding van het klinisch chemisch laboratorium (KCL). Dienstverlening aan GGZ instellingen, verpleeghuizen, eerste lijn (ZOED) en derden uitgebreid. Hiervoor onder andere activiteiten ontplooid om de diensten van het ziekenhuis (Laboratorium diensten) gemeenschappelijk vorm te geven. Target gerealiseerd: 8 % besparing op budget en fte s in 1,5 jaar. Trainer (deeltijd) Nuon College Directeur Nuon College Budget: n.v.t. Span of control: n.v.t. Verzorgen van de trainingsmodule changemanagement Lijnmanagement leren om te gaan met veranderingen Verantwoordelijkheid en invloed van management op veranderingsprocessen Hands on mentaliteit in operations Behandelen en herkennen van resources en kernkwaliteiten ontwikkeling en implementatie module changemanagement als onderdeel van het Nuon Professional Program. Page 5 van 8

6 WERKERVARING IN VASTE DIENST Programmamanager Nuon Netwerk Services Rapporterend aan: Manager projecten Budget: K Span of control: Direct: 4-6 (proj. mgrs.) Indirect: 30 (proj. med.) Coördinatie van tijdskritische projecten, ter voorbereiding van de liberalisering van de energiemarkt medio 2004 Verantwoordelijk voor het introduceren van een projectmatige werkwijze (Op Prince II gebaseerd, met een nadruk op verwachtingen management en met aandacht voor de menselijke kant bij veranderingsprocessen: onderling respect, eigen verantwoordelijkheid en belang van de klant). Het resultaat is dat veel doelmatiger de gewenste eindresultaten zijn behaald. Project Manager Productontwikkeling Nuon Duurzame Energie Rapporterend aan: directeur Duurzame Energie Budget: K (projectbudget) Span of control: 4-10 fte Het initiëren en realiseren van duurzame energieprojecten Het creëren en vergroten van draagvlak voor maatschappelijk verantwoord ondernemingsbeleid Het vertegenwoordigen van Nuon in nationale en internationale instituten Het invoeren van een Nuon breed systeem waarmee Nuon haar klanten (vrijwillig) kon informeren over de herkomst van de door Nuon geleverde stroom vanaf (Naast de technisch inhoudelijke aspecten, was hier met name het veranderingsmanagement van belang voor het succes van dit project). Internationaal een bijdrage geleverd aan het Greenhouse Gas protocol van het World Resource institute. Duurzame energie geïntroduceerd in het internationale platform BLICC( Business Leaders Initiative on Climate Change). Hierin participeerden naast Nuon ook Ikea, Bodyshop en Interface. Opstellen van beleid op het gebied van duurzame mobiliteit. Als projectmanager de liberalisering van de groene stroom in 2001 voor Nuon geleid. In dat kader met alle Nederlandse energiebedrijven contacten gelegd en onderhouden. Page 6 van 8

7 Senior Business Consultant Business Consultant Rapporterend aan: Manager Business Consultancy Atos Origin Akzo Nobel Budget: K (projectbudget) Span of control: 4-20 fte Opdrachten: 1. Turn around management van complexe vastgelopen IT projecten in een multi-site technische dienst omgeving Als projectleider van de leverancier een vastgelopen SAP implementatie weer vlot getrokken door de organisatie het vertrouwen in het opgeleverde TD-systeem te helpen herwinnen. Via de invoering van een strakke change control procedure, is de beheersbaarheid en daarmee de tevredenheid over de prestaties van het TD-systeem fors verbeterd. Rapporterend aan directielid van de opdrachtgevende Business Units 2. Project Manager van verschillende SAP pakket implementaties bij diverse Akzo Nobel business units (Sikkens, Catalysts, Salt, Fibers) Vanaf de pakketselectie bij de genoemde business units als projectmanager verantwoordelijk voor de implementatie van SAP, inclusief de organisatorische randvoorwaarden. Alle pakketimplementaties (waaronder een fixed price project en een fixed price/fixed date project) zijn succesvol voltooid. Rapporterend aan directielid van de opdrachtgevende Business Units 3. Interim Informatie Manager van het Akzo Nobel Pensioenfonds ( ) De directie geadviseerd bij de omslag van een intern gerichte automatiseringsafdeling, naar een afdeling, gericht op de verwachtingen welke de omgeving aan het pensioenfonds stelde. Leiding gegeven aan de betrokken automatiseringsafdeling. Rapporterend aan algemeen directeur Akzo Nobel Pensioenfonds Manager Fysieke distributie Akzo Nobel Fibers Rapporterend aan: Locatie directeur Budget: 5 miljoen Span of control: Direct: 6 Totaal: 135 Leiding geven aan de afdeling fysieke distributie Verantwoordelijk voor de operaties, alsmede voor het verwerven van externe klanten. Verantwoordelijk voor de geleverde dienstverlening aan de interne en externe klanten. Turn-around van een intern georiënteerde afdeling naar een marktconform opererende afdeling. Het terughalen en behouden van een grote externe klant (30% van de omzet) voor fysieke distributie werkzaamheden. Uitvoering gegeven aan afslankingsoperaties (afspiegelingsprincipe, in combinatie met een boventalligheidspool). Voeren van slecht nieuws gesprekken met medewerkers en het organiseren van de eerste opvang. Page 7 van 8

8 Informatie Manager Organon/Diosynth Rapporterend aan: Controller Budget: 2 miljoen Span of control: Direct: 4 Totaal: 7 Leiding geven aan de afdeling Information Management (7 medewerkers, HBO/universitair niveau) Verantwoordelijk voor het ICT beleid binnen de Business Unit Pharmaceutical ingredients van Organon (Omzet BU: 150 miljoen. Aantal medewerkers: 1.000) Het verwerven van een positie binnen de organisatie van de nieuw geïntroduceerde stafafdeling Informatie Management. Het introduceren van informatiebeleid en het verwerven van draagvlak daarvoor bij de directie en het managementteam van de BU. Dit draagvlak is verworven via een tweesporenaanpak. Als eerste zijn de afdelingen geholpen bij het verhelpen van operationele problemen en het beantwoorden van vragen op het gebied van ICT systemen. Daarnaast is het belang van een heldere visie op de toepassing van ICT als ondersteuning van de kerntaken onder de aandacht gebracht. Het introduceren van ( best of breed ) standaardpakketten in plaats van maatwerk (met de daarbijbehorende gewijzigde invoeringsaanpak). Manager Business & Logistic Applications Organon/Diosynth Rapporterend aan: Informatie manager Budget: Span of control: 3 fte K (projectbudget) Verantwoordelijk voor het ICT beleid (administratieve en logistieke applicaties) van de Business Unit Pharmaceutical ingredients van Organon (Omzet BU: 150 miljoen. Aantal medewerkers: 1.000) Het uitvoeren van een intern onderzoek naar verbeteringsmogelijkheden in de logistieke sfeer (doorlooptijdverkorting en verlaging voorraden). De adviezen in dit onderzoek zijn opgevolgd en hebben onder meer geleid tot de beslissing om een logistiek systeem in te voeren en de beslissing om een logistieke manager aan te stellen. Informatie analist/it systeemontwerper Akzo Pharma Rapporterend aan: Manager system development Budget: K (projectbudget) Span of control: 0-7 fte (projectmatig) Taken en verantwoordelijkheden Analyseren van de informatiebehoefte en ontwerpen van informatiesystemen. Als projectleider verantwoordelijk voor de leiding van IT projecten (maatwerk applicaties) Introductie van een gegevensgerichte benadering (waar voorheen een functionele benadering werd gebruikt). Meerdere informatiesystemen op verkoopverslagleggings gebied en consolidatie gerealiseerd. Page 8 van 8

CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS RESUMÉ LOOPBAAN

CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS RESUMÉ LOOPBAAN CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : drs. Rob Kool MBA Adres : Grote Belt 148 Woonplaats : 2133 GD Hoofddorp Telefoon : 023-5631378 Mobiel : 06-51690311 E-mailadres : r.kool@prokalo.nl

Nadere informatie

Drs. Michel Verweij MBA Ed Hoornikweg 7 1628 VA, Hoorn NH, Nederland e-mail: Michel@MichelVerweij.nl telefoon: 06 49 362 301

Drs. Michel Verweij MBA Ed Hoornikweg 7 1628 VA, Hoorn NH, Nederland e-mail: Michel@MichelVerweij.nl telefoon: 06 49 362 301 PERSOONLIJKE GEGEVENS Drs. Michel Verweij MBA Ed Hoornikweg 7 1628 VA, Hoorn NH, Nederland e-mail: Michel@MichelVerweij.nl telefoon: 06 49 362 301 Functies: Projectmanager, Veranderingsmanager, CMMI Implementatiemanager,

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Onderwijs. referenties. brochure. Your business technologists. Powering progress

Onderwijs. referenties. brochure. Your business technologists. Powering progress Onderwijs referenties brochure Your business technologists. Powering progress Proposities Voorwoord De onderwijssector verandert in hoog tempo door de toenemende (kwaliteits-) eisen van zowel de studenten

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is:

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is: Noviteiten December 2011 menu Het is moeilijk te ontkomen aan al het crisisnieuws de laatste tijd. We merken gelukkig bij onze klanten - en bij onszelf - dat dit juist leidt tot een scherpe en kritische

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Persoonlijke details:

CURRICULUM VITAE Persoonlijke details: CURRICULUM VITAE Persoonlijke details: Naam : Berg, A.J. van den (Ton) Titel : Drs. Nationaliteit : Nederlandse Geboorte datum : 24 Juni 1960 Adres : Veerstraat 6, 1075 ST te Amsterdam Email : ton@seta.nl

Nadere informatie

Henk Wubs. Assen 28-07-1967. Motivatie

Henk Wubs. Assen 28-07-1967. Motivatie Henk Wubs Assen 28-07-1967 Telefoon 06-29528531 Motivatie Henk Wubs (1967) is een veelzijdige partner, met een passie voor mensen. Al meer dan 15 jaar brengt hij die passie over in de IT. Daarmee motiveert

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle Persoonlijke gegevens Naam : Radstake Voornaam : Peter Adriaan Geslacht : Man Woonplaats : Zwolle Telefoonnummer : 06-46280714 E-mail : info@radstake-it-consultant.nl Geb. dat. : 24 april 1974 Nationaliteit

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr.

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Naam Klaas Hoek jr. Geboorte datum 21 maart 1962 Functie Senior Projectmanager Woonplaats Zaandam Mobiel 06-44492748 Email klaas@klaashoekjr.nl profiel Ik ben Senior

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects CURRICULUM VITAE: Naam: Dijkstra, Warner Adres: Appelgaard 41 2995 XP Heerjansdam Geboortedatum: 23 maart 1971 Telefoonnummer: 078-677 1380 06-23241098 E-mail: warner.dijkstra@wdconsultancy.nl Profielschets:

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Naam : Jop Kluis Functie : Programmamanager / Senior Projectmanager Woonplaats : Aalsmeer Geboortedatum : 19 april 1960 Ervaring sinds : 1983

Naam : Jop Kluis Functie : Programmamanager / Senior Projectmanager Woonplaats : Aalsmeer Geboortedatum : 19 april 1960 Ervaring sinds : 1983 CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : Jop Kluis Functie : Programmamanager / Senior manager Woonplaats : Aalsmeer Geboortedatum : 19 april 1960 Ervaring sinds : 1983 Samenvattende Mindmap 1 (6) PROFIELSCHETS

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn

Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn Mobiel: 06 235 73 273 E-mail: info@dancoenen.nl Website: www.dancoenen.nl http://nl.linkedin.com/in/coenen Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner FEBRUARI 2012 - NUMMER 3 speciale uitgave VAN NCOI Opleidingsgroep ERK&OPLEIDING Organisatieveranderingen NCOI als kritische partner Management- en leiderschapsontwikkeling Case van Timeos Erkende maatwerkopleidingen

Nadere informatie

Senior Oracle Business Intelligence Specialist

Senior Oracle Business Intelligence Specialist Senior Oracle Business Intelligence Specialist Curriculum Vitae ing. Mark van de Klashorst MIM Naam: Woonplaats: Telefoonnummer: E-mail: Geboortedatum: Inzetbaar als/voor: Mark van de Klashorst Nijmegen

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance inhoudsopgave 3 4 8 10 Voorwoord Executive post Master Tax Assurance Toelichting programma Aanmelding en inlichtingen 2 Executive post

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013

Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013 Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013 Personalia Naam drs. Ronald (Peter) van Roon RA Geboortedatum 07-11-1966 Woonplaats Veenendaal Burgerlijke staat gehuwd, drie kinderen Telefoon 06-51572753 E-mail

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSONALIA:

CURRICULUM VITAE PERSONALIA: CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Naam : Rogier van Wijk Adres : Oekelsbos 55, 4891 SM Rijsbergen Telefoon : 076 8111110 GSM : 0623-360 380 E-mail : rogier.van.wijk@insegno.nl Geboren : 17 december 1961 te

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Samen de lat hoger leggen Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Colofon De MKB subsidieregeling Sociale Innovatieadviesregeling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie