Postbus ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid NZ Bleiswijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Postbus ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid NZ Bleiswijk"

Transcriptie

1 Postbus ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid NZ Bleiswijk Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag volgens NEN 6068:2008 / C1:2011 van een staaldakconstructie rustend op een cellen betonnen wand Rapportnummer Sponsor 2015-Efectis-R000940[Rev.1] Bormstraat 24 B-2830 TISSELT BELGIE Auteur(s) P.W.M. Kortekaas Ing. R.D. Scheepe Projectnummer Rapportdatum Aantal pagina's 48 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Efectis Nederland. Het ter inzage geven van het Efectis-rapport aan direct belanghebbenden is toegestaan. Indien dit rapport in opdracht werd uitgevoerd, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan Efectis Nederland, dan wel de betreffende ter zake tussen de partijen gesloten overeenkomst Efectis Nederland BV Pagina 1 / 48

2 2015-Efectis-R000940[Rev.1] INHOUDSOPGAVE 1. Onderwerp 4 2. Onderzoek 4 3. Opdrachtgever 4 4. Plaats en data betreffende het onderzoek 4 5. Onderzochte constructie Algemeen Proef Proef Modellering Materialen Staaldak Cannelure vulling Beplating aan onderzijde van het staaldak bij wand Steenwol scheiding in brandbare isolatie boven cellen betonnen wand Bevestigingsmiddelen Cellenbetonnen wand Methode van assemblage en montage Proef 1 (grote oven) Proef Vervaardiging van de constructie 8 7. Wijze van onderzoek Controle proefstuk Conditionering Brandproef Condities Belasting Metingen 9 8. Waarnemingen tijdens de verhitting Proef 1 (grote oven) Proef 2 (kleine oven) 9 9. Meetresultaten Volumieke massa en vochtgehalte Brandproef Meetonzekerheid Samenvatting Conclusie Direct toepassingsgebied Figurenlijst 12 Dit rapport bestaat uit achtenveertig pagina's en mag uitsluitend in zijn geheel worden gebruikt. Pagina 2 / 48

3 2015-Efectis-R000940[Rev.1] Bijlage A: Ovencondities 19 Bijlage B: Meetresultaten 28 Bijlage C: Modellering van de straling door een brand boven het dak 38 Bijlage D: Foto's 42 Dit rapport bestaat uit achtenveertig pagina's en mag uitsluitend in zijn geheel worden gebruikt. Pagina 3 / 48

4 2015-Efectis-R000940[Rev.1] 1. ONDERWERP Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een staaldakconstructie rustend op een cellen betonnen wand. 2. ONDERZOEK Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag volgens NEN 6068:2008 / C1: OPDRACHTGEVER PROMAT RESEARCH & TECHNOLOGY CENTRE NV Bormstraat 24 B-2830 TISSELT BELGIE 4. PLAATS EN DATA BETREFFENDE HET ONDERZOEK Het onderzoek vond plaats in het laboratorium van Efectis Nederland BV te Bleiswijk. Er werden twee brandproeven uitgevoerd Proef 1 : 10 juli 2015 Proef 2 : 22 juli 2015 Tevens werd een aanvullende modellering in Juli 2015 uitgevoerd. 5. ONDERZOCHTE CONSTRUCTIE 5.1 ALGEMEEN Doel van de testen en de modellering is om aan te tonen dat er een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van tenminste 60 minuten aanwezig is tussen twee ruimten voorzien van een staaldakconstructie en gescheiden door een cellen betonnen wand. De staaldakconstructie is in de praktijk voorzien van een brandbare dakisolatie en heeft een verwachte brandwerendheid die aanzienlijk lager als 60 minuten zal liggen. Het is niet mogelijk om de WBDBO van deze constructie in een proef te bepalen omdat zeer ruim voor de 60 minuten de bovenzijde van het dak in brand staat en de proef dan niet tot 60 minuten kan worden doorgezet. Om deze reden is gekozen voor een andere opzet waarbij uitsluitend is gekeken naar de componenten van de constructie die de brandwerende scheiding tussen de beide ruimten verzorgen. Op deze basis zijn de volgende proeven en benodigde modellering gedefinieerd: Proef 1 Een proef op de horizontale oven op een staaldak met een verhitte overspanning van 5 meter, rustend op een cellen betonnen wand aan de andere zijde van de wand steekt het dak twee meter over. Het staaldak was voorzien van een beplating van PROMATECT -100, dikte 12 mm. Aan beide zijden van de wand over de volle breedte en over een lengte van 495 mm. Hier worden de volgende scheidende componenten beproefd: " cellen betonnen wand, dikte 100 mm; Dit rapport bestaat uit achtenveertig pagina's en mag uitsluitend in zijn geheel worden gebruikt. Pagina 4 / 48

5 2015-Efectis-R000940[Rev.1] " PROMATECT -100 beplating, dikte 12 mm, aan de onderzijde van het dak aan beide zijden van de wand; " cannelure vulling in het staaldak. Hieronder is de proefopzet schematisch weergegeven Proef 2 Een proef op de oven, op een klein compleet deel van de constructie inclusief staaldak, cannelurevulling boven en onder het dak en PROMATECT -100 platen onder het dak aan beide zijden van de wand. Boven de cellen betonnen wand is een scheiding van steenwol met een dikte van 100 mm, een volumieke massa van 150 kg/m 3 en een breedte van 600 mm aangebracht. Deze steenwol vormt in de praktijk de onderbreking van de brandbare dakisolatie. In deze proef wordt de volgende scheidende component beproefd: " steenwol dikte 100 mm, breedte 600 mm als onderbreking van de brandbare dakisolatie. Dit rapport bestaat uit achtenveertig pagina's en mag uitsluitend in zijn geheel worden gebruikt. Pagina 5 / 48

6 2015-Efectis-R000940[Rev.1] Hieronder is de proefopzet schematisch weergegeven Modellering De laatste mogelijkheid voor branddoorslag en brandoverslag die over blijft is wanneer de dakbedekking aan de bovenzijde van het dak vlam vat en de vlammen de zijde van het dak boven de niet verhitte zijde van de cellenbetonnen wand bereiken. Om dit te voorkomen is boven de cellenbetonnen wand een 1,2 meter brede strook betontegels gelegd over de gehele lengte van het dak. Doel van de modellering was om aan te tonen dat deze 1,2 meter betontegels voldoende zijn om branddoorslag en brandoverslag over het dak te voorkomen. Bij deze modellering werd de volgende scheidende component beproefd: - betontegels over 1,2 meter breedte boven de cellenbetonnen wand Bij de modellering is het volgende aangenomen: - Er staat geen wind boven het dak (dit aspect wordt nooit meegenomen tijdens brandwerendheidstesten); - Het gehele dakvlak staat totaal in brand; - De vlamhoogte is niet hoger is dan 1 meter. Op basis van bovenstaande proeven en modellering kan een conclusie worden getrokken over de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen de beschouwde ruimten. Dit rapport bestaat uit achtenveertig pagina's en mag uitsluitend in zijn geheel worden gebruikt. Pagina 6 / 48

7 2015-Efectis-R000940[Rev.1] 5.2 MATERIALEN Hieronder staan de gebruikte materialen in proef 1 en proef 2 beschreven Staaldak " type : trapeziumdakplaat type SAB-profiel R106/750, materiaaldikte : 0,75 mm. " bevestiging : dakplaten onderling gepopnageld met popnagels Ø4,8 x 11 mm, h.o.h mm en met teksen met afdichtingsring, afmetingen Ø 6,3 x 25 mm aan de stalen liggers Cannelure vulling " type : steenwol RL 433 DUO. " dikte : 80 mm. " volumieke massa : 45 kg/m Beplating aan onderzijde van het staaldak bij wand " type : PROMATECT " dikte : 12 mm. " breedte : 495 mm aan beide zijden van de wand tegen de onderzijde van het staaldak. Plaatnaden vallen samen met een dal van de dakplaat Steenwol scheiding in brandbare isolatie boven cellen betonnen wand " type : steenwol type Taurox. " dikte : 100 mm. " volumieke massa : 150 kg/m 3. " breedte : 600 mm boven de wand Bevestigingsmiddelen " type : Wurth zebra pias boorschroeven, verzinkkop met AW20, Ø4,2 x 32 mm, h.o.h. 200 mm voor de bevestiging van de PROMATECT platen Cellenbetonnen wand " dikte : 100 mm. Dit rapport bestaat uit achtenveertig pagina's en mag uitsluitend in zijn geheel worden gebruikt. Pagina 7 / 48

8 2015-Efectis-R000940[Rev.1] 5.3 METHODE VAN ASSEMBLAGE EN MONTAGE Proef 1 (grote oven) " maken van de cellen betonnen wand " positioneren HEA 200 liggers " bevestigen dakplaten " plaatsen cannelurevulling tussen wand en stalen dakplaten en aan de bovenzijde van de dakplaten " monteren PROMATECT -100 platen aan beide zijden van de wand tegen de onderzijde van het dak " afdekken van de bovenzijde van het dak met steenwol Proef 2 " maken van de cellen betonnen wand " bevestigen dakplaten met cannelurevullingen boven- en onder het dak " monteren PROMATECT -100 platen aan beide zijden van de wand " aanbrengen steenwolscheiding boven het dak " afdekken van bovenzijde van het dak met cellenbeton 6. VERVAARDIGING VAN DE CONSTRUCTIE * Promat BV Vervaardiging proefstukken. * Efectis Nederland BV te Rijswijk: Ondersteuningsconstructie. 7. WIJZE VAN ONDERZOEK 7.1 CONTROLE PROEFSTUK Gedurende de inbouw werden de gebruikte materialen en onderdelen gecontroleerd aan de hand van de verstrekte gegevens. Efectis Nederland BV was op geen enkele wijze betrokken bij de keuze van de proefstukken. 7.2 CONDITIONERING Vanaf de inbouw tot en met de beproeving bevond de onderzochte constructie zich in de beproevingshal van Efectis Nederland BV met als omgevingscondities: een temperatuur van (20 ± 5) C en een relatieve vochtigheid van (50 ± 10) %. 7.3 BRANDPROEF Condities Het onderzoek werd uitgevoerd in overeenstemming met het gestelde in EN : Het proefstuk werd eenzijdig aan de onderzijde verhit volgens de standaard brandkromme. De nagestreefde overdruk in de oven, op 100 mm vanaf de onderzijde van het proefstuk, was 20 Pa. Dit rapport bestaat uit achtenveertig pagina's en mag uitsluitend in zijn geheel worden gebruikt. Pagina 8 / 48

9 2015-Efectis-R000940[Rev.1] Belasting Bij beide proeven werd geen extra belasting op de daken boven het verhitte deel aangebracht. Bij de grote proef werd op het 2 meter lange niet-verhitte deel van de dakconstructie een extra belasting aangebracht om ook hier een overspanning van 5 meter te simuleren Metingen Gedurende de verhitting werden gemeten en geregistreerd: * de temperatuur in de oven met zestien plaatthermometers. * Overdruk in de oven * temperaturen in en op het proefstuk * Doorbuigingen De posities van de thermokoppels zijn gegeven in de figuren B1 en B2. 8. WAARNEMINGEN TIJDENS DE VERHITTING 8.1 PROEF 1 (GROTE OVEN) Tijd [min] Waarneming 0 Aanvang verhitting 12 Bovenste rij stenen wand lijkt te worden omgedrukt. De voeg staat open aan de vuurzijde 34 temperatuurstijging 180 C bij tk16. geen criterium omdat de brandscheiding hier niet ligt 60 stukken plaat beginnen weg te vallen aan de vuurzijde 90 einde verhitting i.o.m. opdrachtgever 8.2 PROEF 2 (KLEINE OVEN) Tijd [min] Waarneming 0 Aanvang verhitting 91 einde verhitting 9. MEETRESULTATEN 9.1 VOLUMIEKE MASSA EN VOCHTGEHALTE PROMATECT -100 platen " volumieke massa : 885 kg/m 3 " vochtgehalte : 0,4 % Cannelurevulling " volumieke massa : 50 kg/m 3 " vochtgehalte : 0,6 % Steenwolscheiding " volumieke massa : 150 kg/m 3 " vochtgehalte : 0,4 % Dit rapport bestaat uit achtenveertig pagina's en mag uitsluitend in zijn geheel worden gebruikt. Pagina 9 / 48

10 2015-Efectis-R000940[Rev.1] 9.2 BRANDPROEF De meetresultaten zijn gegeven in de bijlage A. Gedurende de verhitting voldeden de temperatuur in en buiten de oven aan het gestelde in EN : MEETONZEKERHEID Door de aard van brandwerendheidproeven, waarbij verschillende niet-lineaire effecten in zowel de testopstelling als ook het proefstuk een rol spelen die elkaar onderling beïnvloeden, is het op dit moment nog niet mogelijk om een onderbouwde kwantificering van de meetonzekerheden te geven. 10. SAMENVATTING De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een staaldak rustend op een cellen betonnen wand werd bepaald overeenkomstig NEN 6068:2008. Ieder van de scheidende componenten werd beoordeeld. Proef/beoordeling Scheidende component Criterium Resultaat Minuten proef 1 grote oven proef 2 kleine oven modellering cellenbetonnen wand PROMATECT -100 platen cannelurevulling steenwolscheiding tussen brandbare isolatie 1.2 meter betonstenen boven de cellenbetonnenwand op de dakisolatie * vlamdichtheid thermische isolatie vlamdichtheid thermische isolatie warmtestraling 90 minuten geen falen 90 minuten geen falen 91 minuten geen falen 91 minuten geen falen 120 minuten geen falen * Voor de modellering is aangenomen dat er geen wind boven het dak staat, dat het gehele dakvlak totaal in brand staat en dat de vlamhoogte niet hoger is dan 1 meter. 11. CONCLUSIE Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag, volgens NEN 6068, van de beproefde constructie ten minste 90 minuten zal bedragen. Dit rapport bestaat uit achtenveertig pagina's en mag uitsluitend in zijn geheel worden gebruikt. Pagina 10 / 48

11 2015-Efectis-R000940[Rev.1] 12. DIRECT TOEPASSINGSGEBIED De testresultaten zijn direct toepasbaar op gelijke constructies indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: de wand heeft een dikte van tenminste 100 mm en een volumieke massa van tenminste 600 kg/m 3 ; het staaldak bestaat uit trapezium dakplaten met een materiaaldikte en hoogte van het trapezium tenminste gelijk aan de testen; de cannelure vulling bestaat uit steenwol van tenminste 45 kg/m 3 en is tenminste aangebracht op de gelijke plaatsen als in de testen; de breedte van de PROMATECT -100 platen aan beide zijden van de wand is tenminste 495 mm; de steenwolscheiding in de dakisolatie boven de wand is tenminste 100 mm dik, heeft een volumieke massa van tenminste 150 kg/m 3 en is minstens 600 mm breed; op het dak zijn boven de brandscheiding betontegels over een breedte van tenminste 1,2 meter geplaatst. P.W.M. Kortekaas Projectleider brandwerendheid Ing. R.D. Scheepe Team leider brandwerendheid Dit rapport bestaat uit achtenveertig pagina's en mag uitsluitend in zijn geheel worden gebruikt. Pagina 11 / 48

12 2015-Efectis-R000940[Rev.1] 13. FIGURENLIJST Figuur Langsdoorsnede Figuur Dwarsdoorsnede Figuur Bovenaanzicht vloer Figuur Langsdoorsnede proef 2 Figuur Dwarsdoorsnede proef 2 Figuur 13.6 Bovenaanzicht proef 2 Dit rapport bestaat uit achtenveertig pagina's en mag uitsluitend in zijn geheel worden gebruikt. Pagina 12 / 48

13 Figuur 13.1 Langsdoorsnede proefstuk 1 (grote oven) Dit rapport bestaat uit achtenveertig pagina's en mag uitsluitend in zijn geheel worden gebruikt. Pagina 13 / 48

14 Figuur 13.2 Dwarsdoorsnede Dit rapport bestaat uit achtenveertig pagina's en mag uitsluitend in zijn geheel worden gebruikt. Pagina 14 / 48

15 Figuur 13.3 : Bovenaanzicht staaldak Dit rapport bestaat uit achtenveertig pagina's en mag uitsluitend in zijn geheel worden gebruikt. Pagina 15 / 48

16 Figuur 13.4 : Langsdoorsnede proef 2 Dit rapport bestaat uit achtenveertig pagina's en mag uitsluitend in zijn geheel worden gebruikt. Pagina 16 / 48

17 Figuur 13.5 : Dwarsdoorsnede proef 2 Dit rapport bestaat uit achtenveertig pagina's en mag uitsluitend in zijn geheel worden gebruikt. Pagina 17 / 48

18 Figuur 13.6 : bovenaanzicht proef 2 Dit rapport bestaat uit achtenveertig pagina's en mag uitsluitend in zijn geheel worden gebruikt. Pagina 18 / 48

19

20 Brand De brandstof is EPS en bitumen. De kalorische waarde, $ h, van EPS is 40MJ/kg. Bitumen is een zware koolwaterstof en heeft daarom ook een kalorische waarde in de orde van 40MJ/kg. Koolwaterstof plasbranden produceren normaal heat release rates in de range van 0.5MW/m 2 to 1.5MW/m 2. Uit figuur 1 blijkt dat het brandend oppervlak van het dak 17.6m 2 is. Op basis daarvan heeft de heat release rate Q ", een maximum waarde van 26,4MW. Stralings modellering View factors zijn berekend. Het brandend oppervlak is gemodelleerd als een cilinder die straalt naar een object. Zie figuur 2. De cilinder is verticaal (geen externe wind) of hellend (figuur 2b er is een externe wind). View factoren kunnen worden berekend voor een element op een afstand x vanaf de centerlijn van de cilinder. Figure 2a. Verticale cylinder: geen externe wind wind Figure 2b. hellende cylinder: met externe De radius van het grondoppervlak van de cilinder, R, is gelijk aan de radius van een cirkel met hetzelfde grondoppervlak als het brandend oppervlak te weten 17.6m 2. In dit geval betekend dit dat de cilinder een radius heeft van 2.37m. De warmtestraling op een horizontaal element is gedefinieerd als 4 q" )) # T f F, hierin is de vlam emmisiviteit, is de Stefan-Boltzmann constante, Tf is de stralende vlamtemperatuur, is de view factor voor een horizontaal element en is atmospherische geleiding. De view factor is afhankelijk van de vlamhoogte. EPS en bitumen branden naar verwachting als plasbranden. De theoretische vlamhoogte (voor plasbranden), L, is afhankelijk van de 5 branddiameter en de intensiteit van de brand, en wordt geschat volgens L # 0.235Q" 2 / " 1. 02D. Voor een 26,4 MW brand is de vlamhoogte ca. 9 meter. Op basis van literatuur over branden op platte daken mag echter worden aangenomen dat niet het gehele dakoppervlak in een keer in de brand zal staan. Uit praktijkvoorbeelden is geschat dat de vlamhoogte bij een normaal brandverloop aan de rand van de brand (bij de scheiding boven de brandmuur) beperkt blijft tot ca. 1 meter. Deze 1 meter is dan ook de basis voor de verdere modellering. Bovendien wordt bij brandwerendheidsproeven geen rekening gehouden met windsnelheden boven de 0,5 m/sec. In dat geval zal de cilinder niet gaan hellen. Voor de verdere modellering is dan ook uitgegaan van het ontbreken van externe wind. EPS en bitumen branden met zwarte rokende vlammen (zwarte straler) en de branddiameter is meerdere meters. Daarom is de emissiviteit op 1.0 gezet. Atmospherische absorptie heeft naar verwachting geen invloed op roetende vlammen, daarom is de transmissivity ook op 1.0 gezet. h Fh Dit rapport bestaat uit achtenveertig pagina's en mag uitsluitend in zijn geheel worden gebruikt. Pagina 39 / 48

21

22 Figuur 4 laat zien dat de warmtestraling op een ontvangend element toeneemt met de vlamhoogte. Voor vlamhoogten boven de 9 meter neemt de warmtestraling niet meer toe. Conclusie Er is een studie gedaan om de minimale benodigde breedte van de betontegels boven een brandwerende scheiding te bepalen om te voorkomen dat de brand van een brandend deel van het dak overslaat naar een niet brandend deel van het dak. Op basis van de modellering kan worden gesteld dat een breedte van 1,2 meter voldoende is. Dit rapport bestaat uit achtenveertig pagina's en mag uitsluitend in zijn geheel worden gebruikt. Pagina 41 / 48

23 BIJLAGE D: FOTO'S Foto 1 : Staaldak op de wand Foto 2 : Bevestigingsschroeven staaldak Dit rapport bestaat uit achtenveertig pagina's en mag uitsluitend in zijn geheel worden gebruikt. Pagina 42 / 48

24 Foto 3 : Staaldak met canalurevulling Foto 4 : Staaldak met beplating Dit rapport bestaat uit achtenveertig pagina's en mag uitsluitend in zijn geheel worden gebruikt. Pagina 43 / 48

25 Foto 5 : Bevestigingsschroeven PROMATECT-100 beplating Foto 6 : Bovenafdichting staaldak Dit rapport bestaat uit achtenveertig pagina's en mag uitsluitend in zijn geheel worden gebruikt. Pagina 44 / 48

26 Foto 7 : Niet verhitte zijde van de constructie voor de proef Foto 8 : Verhitte zijde van de constructie voor de proef Dit rapport bestaat uit achtenveertig pagina's en mag uitsluitend in zijn geheel worden gebruikt. Pagina 45 / 48

27 Foto 9 : Niet verhitte zijde van de constructie na 45 min proefduur Foto 10 : Niet verhitte zijde van de constructie na 60 min proefduur Dit rapport bestaat uit achtenveertig pagina's en mag uitsluitend in zijn geheel worden gebruikt. Pagina 46 / 48

28 Foto 11 : Niet verhitte zijde van de constructie na 90 min proefduur Foto 12 : Verhitte zijd van de constructie na de proef Dit rapport bestaat uit achtenveertig pagina's en mag uitsluitend in zijn geheel worden gebruikt. Pagina 47 / 48

29 Foto 13 : Constructie op kleine oven voor de proef Foto 14 : Constructie op kleine oven gedurende de proef Dit rapport bestaat uit achtenveertig pagina's en mag uitsluitend in zijn geheel worden gebruikt. Pagina 48 / 48

Metacon B.V James Wattstraat 14 2809 PA GOUDA

Metacon B.V James Wattstraat 14 2809 PA GOUDA TNO-rapport 2004-CVB-R0281 Bepaling van de brandwerendheid volgens NEN- EN 1634-1:2001 in samenhang met NEN 6069: 2001 van een brandwerend scherm voorzien van een doek; type BD 30 Centrum voor Brandveiligheid

Nadere informatie

Brandwerende bescherming van betonnen kanaalplaten met Rockfon Facett platen

Brandwerende bescherming van betonnen kanaalplaten met Rockfon Facett platen Efectis Nederland BV Efectis Nederland-rapport 2010-Efectis-R0778 Brandwerende bescherming van betonnen kanaalplaten met Rockfon Facett platen Efectis Nederland BV Centrum voor Brandveiligheid Lange Kleiweg

Nadere informatie

CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN :2007+A1:2009 VAN EEN MULTIGIPS GIPSBLOKWAND 70 MM

CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN :2007+A1:2009 VAN EEN MULTIGIPS GIPSBLOKWAND 70 MM Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN 13501-2:2007+A1:2009 VAN EEN MULTIGIPS GIPSBLOKWAND 70 MM Documentnummer

Nadere informatie

Classificatie van de brandwerendheid volgens EN :2207+A1:2009 van Attema Brandwerende Doorvoer aangebracht in een flexibele wand

Classificatie van de brandwerendheid volgens EN :2207+A1:2009 van Attema Brandwerende Doorvoer aangebracht in een flexibele wand Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Classificatie van de brandwerendheid volgens EN 13501-2:2207+A1:2009 van Attema Brandwerende Doorvoer

Nadere informatie

Verzamelrapport - brandwerendheid in de zin van NEN-EN :2005 van doorvoeringen met de FP Wall Outlet

Verzamelrapport - brandwerendheid in de zin van NEN-EN :2005 van doorvoeringen met de FP Wall Outlet P.O. Box 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk The Netherlands +31 88 3473 723 nederland@efectis.com Verzamelrapport - brandwerendheid in de zin van NEN-EN 1366-3:2005 van doorvoeringen

Nadere informatie

Postbus CB Rijswijk Lange Kleiweg GH Rijswijk

Postbus CB Rijswijk Lange Kleiweg GH Rijswijk Postbus 1090-2280 CB Rijswijk Lange Kleiweg 5-2288 GH Rijswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Verzamelrapport - brandwerendheid in de zin van NEN 6069:2011 van doorvoeringen met RPI-J Schuimband Rapportnummer

Nadere informatie

Postbus 554-2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16-2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com

Postbus 554-2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16-2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Postbus 554-2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16-2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Beoordeling van mogelijke uitbreidingen op het toepassingsgebied van de in rapport 2013-Efectis-R0409a

Nadere informatie

Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com

Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com tremco illbruck Productie BV T.a.v. dhr. F. Hendrikse Vlietskade 1032 4241 WC ARKEL Onze referentie

Nadere informatie

Brandschot ; canalures staaldak profiel type 106.

Brandschot ; canalures staaldak profiel type 106. 12-07-2005 Pagina 1 Ko Eisinger Opdrachtgever / producent: Contact persoon: Naam. Firma Alèrt BV. Naam. Dhr R de Nijs. Adres. Schiedamsedijk 29. Tel. 010-4733311. Postcode. 3100 AD Schiedam. Fax. 010-4270258.

Nadere informatie

Postbus ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid NZ Bleiswijk

Postbus ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid NZ Bleiswijk Postbus 554-2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Brandwerendheid van twee enkelvleugelige houten deur-/ kozijnconstructies in een standaard steenachtige

Nadere informatie

Postbus 58 4200 AB GORINCHEM. Lange Kleiweg 5 Postbus 1090 2280 BC RIJSWIJK. Notified Body Nr.: 1234. Niet-dragende wand met Attema hollewanddozen

Postbus 58 4200 AB GORINCHEM. Lange Kleiweg 5 Postbus 1090 2280 BC RIJSWIJK. Notified Body Nr.: 1234. Niet-dragende wand met Attema hollewanddozen CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN 13501-2:2007+A1:2009 VAN EEN NIET-DRAGENDE WANDCONSTRUCTIE VOORZIEN VAN HOLLEWANDDOZEN MET VERSCHILLENDE TYPEN BEDRADING Opdrachtgever: Attema B.V. Postbus

Nadere informatie

ISOCAB Treurnietstraat 10 B-8531 HARELBEKE (Bavikhove) België

ISOCAB Treurnietstraat 10 B-8531 HARELBEKE (Bavikhove) België Efectis Nederland BV Efectis Nederland-rapport 2007-Efectis-R0746 [Rev. 1] Brandwerendheid in de zin van NEN 6069:2005 van onbelaste scheidingswanden, vloer-/plafonden dakconstructies, opgebouwd uit sandwichpanelen,

Nadere informatie

Verzamelrapport - brandwerendheid in de zin van NEN 6069:2011 van doorvoeringen met de FP Pipe Collar en FP Pipe Collar Bracket

Verzamelrapport - brandwerendheid in de zin van NEN 6069:2011 van doorvoeringen met de FP Pipe Collar en FP Pipe Collar Bracket P.O. Box 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk The Netherlands +31 88 3473 723 nederland@efectis.com Verzamelrapport - brandwerendheid in de zin van NEN 6069:2011 van doorvoeringen

Nadere informatie

Postbus ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid NZ Bleiswijk

Postbus ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid NZ Bleiswijk Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Beoordeling van de brandwerendheid in de zin van Bijlage A van NEN 6069:2011 van stalen deur-/kozijnconstructies,

Nadere informatie

Beoordeling van mogelijke uitbreidingen op het toepassingsgebied van AGC Pyropane beglazing voor EW30 brandwerendheid in de zin van NEN 6069:2011

Beoordeling van mogelijke uitbreidingen op het toepassingsgebied van AGC Pyropane beglazing voor EW30 brandwerendheid in de zin van NEN 6069:2011 Efectis Nederland BV Efectis Nederland-rapport 2011-Efectis-R0084 [Rev. 3] Beoordeling van mogelijke uitbreidingen op het toepassingsgebied van AGC Pyropane beglazing voor EW30 brandwerendheid in de zin

Nadere informatie

Efectis Nederland BV. Systemair T.a.v. de heer E. Kuiper Kilweg 10-16 3336 LL ZWIJNDRECHT. Geachte heer Kuiper,

Efectis Nederland BV. Systemair T.a.v. de heer E. Kuiper Kilweg 10-16 3336 LL ZWIJNDRECHT. Geachte heer Kuiper, Efectis Nederland BV Retouradres: Postbus 1090, 2280 CB RIJSWIJK Systemair T.a.v. de heer E. Kuiper Kilweg 10-16 3336 LL ZWIJNDRECHT Efectis Nederland BV Centrum voor Brandveiligheid Lange Kleiweg 5 Postbus

Nadere informatie

Postbus 554-2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16-2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com

Postbus 554-2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16-2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Postbus 554-2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16-2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com T.a.v. dhr. E. Delbaere Textielstraat 18A B-8790 WAREGEM België Onze referentie Bleiswijk, Projectnummer

Nadere informatie

Permoxx Nederland B.V. Kadijkselaan CG BERGAMBACHT. Postbus CB RIJSWIJK. Notified Body Nr.: Project nummer:

Permoxx Nederland B.V. Kadijkselaan CG BERGAMBACHT. Postbus CB RIJSWIJK. Notified Body Nr.: Project nummer: CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN 13501-2:2007 + A1:2009 VAN EEN ONBELASTE WANDCONSTRUCTIE VAN 4 X 5 M (B X H), OPGEBOUWD UIT GENIET PERMOXX BOARD Klant: Permoxx Nederland B.V. Kadijkselaan

Nadere informatie

Pagina's : 6 Tabellen : 1 Figuren : 11 Bijlagen : -

Pagina's : 6 Tabellen : 1 Figuren : 11 Bijlagen : - 05-CVB-R0321 ORIENTEREND ONDERZOEK NAAR HET GEDRAG BIJ BRAND VAN EEN HOUTEN VLOER-PLAFONDCONSTRUC- TIE MET EEN PLAFOND VAN LEEM OP RIET 22 december 2005 WTJB/GTTB Opdrachtgever: Leembouw Nederland Van

Nadere informatie

Postbus ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid NZ Bleiswijk

Postbus ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid NZ Bleiswijk Postbus 554-2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16-2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Classificatie van de brandwerendheid volgens EN 13501-2:2007+A1:2009 van een beglaasde scheidingswand,

Nadere informatie

Projectnaam brandwerendheid van wand- en dakconstructies Projectnummer 2010493

Projectnaam brandwerendheid van wand- en dakconstructies Projectnummer 2010493 Efectis Nederland BV Efectis Nederland-rapport 2011-Efectis-R0285[Rev. 1] Brandwerendheid in de zin van NEN 6069:2011 en classificatie volgens EN 13501-2 van onbelaste wandconstructies en belaste dakconstructies

Nadere informatie

Indicatieve bepaling brandwerendheid tegel PL2/40 gemonteerd op een spouw met steenwol tegen een staalplaat.

Indicatieve bepaling brandwerendheid tegel PL2/40 gemonteerd op een spouw met steenwol tegen een staalplaat. Indicatieve bepaling brandwerendheid tegel PL2/40 gemonteerd op een spouw met steenwol tegen een staalplaat. Bepaling van het temperatuurverloop in de constructie bij verhitting volgens de koolwaterstofkromme.

Nadere informatie

Brandwerendheid van stalen ventilatiekanalen zonder brandkleppen voorzien van een steenwol bekleding type Conlit Ductrock

Brandwerendheid van stalen ventilatiekanalen zonder brandkleppen voorzien van een steenwol bekleding type Conlit Ductrock Efectis Nederland BV nederland The European experts in fire safety Samenvatting van onderzoek Producteigenschappen Lange Kleiweg 5 Postbus 1090 2280 CB Rijswijk www.efectis.nl T 015 276 3480 F 015 276

Nadere informatie

Efectis Nederland BV. DL Chemicals Roterijstraat B-8793 Waregem België. Efectis Nederland-rapport Efectis-R0111

Efectis Nederland BV. DL Chemicals Roterijstraat B-8793 Waregem België. Efectis Nederland-rapport Efectis-R0111 Efectis Nederland BV Efectis Nederland-rapport 2008-Efectis-R0111 Brandwerendheid in de zin van Bijlage A van NEN 6069:2005 van lineaire voegafdichtingen in wanden of vloeren voorzien van Detafire Silicone,

Nadere informatie

De beoordeling zal worden gegeven op basis van de mogelijkheden die Bijlage A van NEN 6069:2005 biedt.

De beoordeling zal worden gegeven op basis van de mogelijkheden die Bijlage A van NEN 6069:2005 biedt. Efectis Nederland BV Retouradres: Postbus 1090, 2280 CB RIJSWIJK Kreunen Kunststoffen BV T.a.v. dhr. H. Uitslag Postbus 98 7240 AB LOCHEM Efectis Nederland BV Centrum voor Brandveiligheid Lange Kleiweg

Nadere informatie

Theuma N.V. Zandstraat 10 B-3460 Bekkevoort BELGIЁ. Efectis Nederland-rapport. 2008-Efectis-R0218. Efectis Nederland BV

Theuma N.V. Zandstraat 10 B-3460 Bekkevoort BELGIЁ. Efectis Nederland-rapport. 2008-Efectis-R0218. Efectis Nederland BV Efectis Nederland BV Efectis Nederland-rapport 2008-Efectis-R0218 Bepaling van de brandwerendheid volgens NEN- EN 1634-1:2001 van twee deurkozijnconstructies, bestaande uit 2 deurbladen afgehangen in Mono(plus)

Nadere informatie

Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com

Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Vleugelboot 22 3991 CL HOUTEN Boerhaavelaan 40 2713 H ZOETERMEER Postbus 190 2700 AD ZOETERMEER

Nadere informatie

Kreunen Kunststoffen BV T.a.v. dhr. B. Eeftink Postbus 98 7240 AB LOCHEM. Geachte heer Eeftink,

Kreunen Kunststoffen BV T.a.v. dhr. B. Eeftink Postbus 98 7240 AB LOCHEM. Geachte heer Eeftink, Efectis Nederland BV Retouradres: Postbus 554, 2665 ZN BLEISWIJK Kreunen Kunststoffen BV T.a.v. dhr. B. Eeftink Postbus 98 7240 AB LOCHEM Efectis Nederland BV Centrum voor Brandveiligheid Brandpuntlaan

Nadere informatie

Naam: THEBA UNISYSTEMEN B.V. Adres: Populierenlaan 80 tel. 0251 31 57 48 Postcode: 1911 BM fax. 0251 31 58 94 Plaats: Uitgeest

Naam: THEBA UNISYSTEMEN B.V. Adres: Populierenlaan 80 tel. 0251 31 57 48 Postcode: 1911 BM fax. 0251 31 58 94 Plaats: Uitgeest Opdrachtgever / Producent: Naam: THEBA UNISYSTEMEN B.V. Adres: Populierenlaan 80 tel. 0251 31 57 48 Postcode: 1911 BM fax. 0251 31 58 94 Plaats: Uitgeest Onderwerp: Een reguliere binnenwand constructie

Nadere informatie

Indicatieve bepaling brandwerendheid tegel PL2/40+A gemonteerd op een spouw met steenwol tegen een staalplaat met verstijvingen.

Indicatieve bepaling brandwerendheid tegel PL2/40+A gemonteerd op een spouw met steenwol tegen een staalplaat met verstijvingen. Indicatieve bepaling brandwerendheid tegel PL2/40+A gemonteerd op een spouw met steenwol tegen een staalplaat met verstijvingen. Bepaling van het temperatuurverloop in de constructie bij verhitting volgens

Nadere informatie

Rockfon B.V. Postbus 1160 6040 KD ROERMOND

Rockfon B.V. Postbus 1160 6040 KD ROERMOND Efectis Nederland BV Efectis Nederland-rapport 2006-Efectis-R0604 Bepaling van de brandwerendheid volgens EN 1365-2:1999 van een vloerconstructie met cellenbetonnen vloerplaten en stalen liggers voorzien

Nadere informatie

Rapport. Opdrachtgever: Xella Nederland bv Rapportnummer: Y 1281-1-RA Datum: 22 juli 2010 JM/NvD/HT/Y 1281-1-RA

Rapport. Opdrachtgever: Xella Nederland bv Rapportnummer: Y 1281-1-RA Datum: 22 juli 2010 JM/NvD/HT/Y 1281-1-RA Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Bepaling van de brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie conform EN 1364-1 van een niet-dragende wand, bestaande uit Hebel cellenbeton wandplaten,

Nadere informatie

CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN 13501-2: 2007

CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN 13501-2: 2007 CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN 13501-2: 2007 Klant: Reynaers Aluminium NV/SA Oude Liersebaan 266 B 2570 Duffel België Afgegeven door: Efectis Nederland BV Centrum voor Brandveiligheid

Nadere informatie

De brandwerendheid van ramen, wanden en deuren

De brandwerendheid van ramen, wanden en deuren De brandwerendheid van ramen, wanden en deuren Bert Nieuwenhuizen (BBN), Jacques Mertens (Peutz), Gisela van Blokland (NEN) Inleiding Dit artikel geeft een korte beschrijving van de wijze waarop de normcommissie

Nadere informatie

Laboratorium voor brandveiligheid

Laboratorium voor brandveiligheid Laboratorium voor brandveiligheid Bepaling van de brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie conform EN 1364-1:2015 van een Obimex systeemwand Beproevingsrapport Rapportnummer Y 1643-1-RA-001

Nadere informatie

Rookwerendheid van Attema Brandwerende Doorvoer

Rookwerendheid van Attema Brandwerende Doorvoer Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Postbus 58 4200 AB GORINCHEM Onze referentie Bleiswijk, Projectnummer ENL-14-001109 Rookwerendheid

Nadere informatie

1 (8 Figuren van toelaatbare varianten) Group Eribel Industrieterrein De Kluis Industrieweg Hoogstraten - België

1 (8 Figuren van toelaatbare varianten) Group Eribel Industrieterrein De Kluis Industrieweg Hoogstraten - België Efectis Nederland BV Efectis Nederland-rapport 2009-Efectis-R0842 Beoordeling van de brandwerendheid in de zin van Bijlage A van NEN 6069:2005 van deur- /kozijnconstructies voorzien van een houten deurblad,

Nadere informatie

Brandweer Haarlemmermeer T.a.v. dhr. G. van Ommeren Postbus 41 2130 AA HOOFDDORP 2130AA41. Geachte heer Van Ommeren,

Brandweer Haarlemmermeer T.a.v. dhr. G. van Ommeren Postbus 41 2130 AA HOOFDDORP 2130AA41. Geachte heer Van Ommeren, Retouradres: Postbus 49, 2600 AA Delft Brandweer Haarlemmermeer T.a.v. dhr. G. van Ommeren Postbus 41 2130 AA HOOFDDORP 2130AA41 Centrum voor Brandveiligheid Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA

Nadere informatie

Uitbreiding van het toepassingsgebied van het Rockfon Sonar systeemplafond in vloerplafond constructies

Uitbreiding van het toepassingsgebied van het Rockfon Sonar systeemplafond in vloerplafond constructies Efectis Nederland BV Efectis Nederland-rapport 2007-Efectis-R0870 Uitbreiding van het toepassingsgebied van het Rockfon Sonar systeemplafond in vloerplafond constructies Efectis Nederland BV Centrum voor

Nadere informatie

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht :

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : Infobrief 6: Gebruik van testrapporten Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : In de voorgaande artikelen is ingezoomd op de normen over het bepalen van de brand- en rookwerendheid

Nadere informatie

Brandwerende barrières: achtergronden van de eisen en bepalingsmethode. Leeswijzer bij testrapporten.

Brandwerende barrières: achtergronden van de eisen en bepalingsmethode. Leeswijzer bij testrapporten. Brandwerende barrières: achtergronden van de eisen en bepalingsmethode. Leeswijzer bij testrapporten. Rapportnummer C 1395-1-RA-002 d.d. 14 mei 2014 Brandwerende barrières: achtergronden van de eisen en

Nadere informatie

Postbus ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid NZ Bleiswijk

Postbus ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid NZ Bleiswijk Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16-2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Classificatie van de brandwerendheid volgens EN 13501-2:2007+A1:2009 van Hensel afdichtingen, aangebracht

Nadere informatie

Classificatie rapport nr:

Classificatie rapport nr: Classificatierapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID CONFORM NEN-EN 13501-2:2007+A1:2009 VAN EEN NIET-DRAGEND BUITENWANDSYSTEEM ROCKWOOL 209 DUO 130 MM IN BINNENDOOS

Nadere informatie

Postbus ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid NZ Bleiswijk

Postbus ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid NZ Bleiswijk Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com T.a.v. dhr. B. Bruning Postbus 116 9610 AA SAPPEMEER Onze referentie Bleiswijk, Uw referentie -

Nadere informatie

Beoordeling van de brandwerendheid in de zin van NEN 6069:2005 van doorvoeringen door een HILTI CP 670 Double Board systeem

Beoordeling van de brandwerendheid in de zin van NEN 6069:2005 van doorvoeringen door een HILTI CP 670 Double Board systeem Efectis Nederland BV Efectis Nederland-rapport 2006-Efectis-R0749 Beoordeling van de brandwerendheid in de zin van NEN 6069:2005 van doorvoeringen door een HILTI CP 670 Double Board systeem Efectis Nederland

Nadere informatie

P.O. Box 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk The Netherlands +31 88 3473 723 nederland@efectis.com

P.O. Box 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk The Netherlands +31 88 3473 723 nederland@efectis.com P.O. Box 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk The Netherlands +31 88 3473 723 nederland@efectis.com Verzamelrapport - brandwerendheid in de zin van NEN 6069:2011 en NEN-EN 1366-3

Nadere informatie

De beoordeelde kozijn-varianten zijn weergegeven op de tekeningen in de bijlage bij deze brief.

De beoordeelde kozijn-varianten zijn weergegeven op de tekeningen in de bijlage bij deze brief. Efectis Nederland BV Retouradres: Postbus 1090, 2280 CB RIJSWIJK Reineardt Deuren B.V. T.a.v. dhr. H. Schabbink Nijverheidsstraat 1 7482 GZ HAAKSBERGEN 7482GZ1 Efectis Nederland BV Centrum voor Brandveiligheid

Nadere informatie

P.O. Box 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk The Netherlands +31 88 3473 723 nederland@efectis.com

P.O. Box 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk The Netherlands +31 88 3473 723 nederland@efectis.com P.O. Box 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk The Netherlands +31 88 3473 723 nederland@efectis.com Verzamelrapport - brandwerendheid in de zin van NEN 6069:2011 en NEN-EN 1366-3

Nadere informatie

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht :

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : Infobrief 4: Normen over brandwerend doorvoeren van ventilatiekanalen In infobrief 3 werd een start gemaakt met het behandelen van de normen op het gebied van het brand- cq. rookwerend doorvoeren van leidingen,

Nadere informatie

Brandwerendheid volgens NEN-EN 1634 in samenhang met NEN 6069 van een stompe 54 mm Krepel deur met of zonder glasopening in een plaatstalen kozijn.

Brandwerendheid volgens NEN-EN 1634 in samenhang met NEN 6069 van een stompe 54 mm Krepel deur met of zonder glasopening in een plaatstalen kozijn. Krepel Deuren J.R. Krepellaan 5-7 Postbus 2 7380 AA Klarenbeek T:+31 (0) 301 13 41 F:+31 (0) 301 21 info@krepel.nl www.krepel.nl Samenvatting van onderzoek Brandwerendheid volgens NEN-EN 1634 in samenhang

Nadere informatie

Summary of Report Producteigenschappen en Tekeningen. Hulsenweg 21 NL-6031 SP Nederweert. Postbus 15 NL-6000 AA Weert.

Summary of Report Producteigenschappen en Tekeningen. Hulsenweg 21 NL-6031 SP Nederweert. Postbus 15 NL-6000 AA Weert. Summary of Report Producteigenschappen en Tekeningen Hulsenweg 21 NL-6031 SP Nederweert Postbus 15 NL-6000 AA Weert (EXAP 2010-Efectis-R0614) www.vetrotech.com T +31(0)495-57.44.35 F +31(0)495-57.44.36

Nadere informatie

Lab: Indicatieve brandproef Soundblox betonnen wand. Datum 15 december 2015 Referentie 20150431-04

Lab: Indicatieve brandproef Soundblox betonnen wand. Datum 15 december 2015 Referentie 20150431-04 Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE ZWOLLE Postbus 1590 8001 BN ZWOLLE T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E zwolle.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Lab: Indicatieve

Nadere informatie

Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies

Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies Stieltjesweg 1 Postbus 155 2600 AD Delft TNO-rapport MON-RPT-033-DTS-2008-00750 Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies www.tno.nl T +31 15 269 20 00 F +31 15 269 21 11 Datum 5 maart 2008

Nadere informatie

Eisen met betrekking tot de brandwerendheid van vloerconstructies met zeer hoge akoestische eisen

Eisen met betrekking tot de brandwerendheid van vloerconstructies met zeer hoge akoestische eisen Eisen met betrekking tot de brandwerendheid van vloerconstructies met zeer hoge akoestische eisen Inhoud Wat is brandweerstand? Hoe wordt de brandweerstand van houten vloeren bepaald? Welke brandweerstand

Nadere informatie

Deskundigen verklaring betreffende de eigenschappen van het gemodificeerde niet dragende Spanell wandsysteem.

Deskundigen verklaring betreffende de eigenschappen van het gemodificeerde niet dragende Spanell wandsysteem. Deskundigen verklaring Betreffende de eigenschappen van het gemodificeerde Spanell wandsysteem Nr: 02095 Deze verklaring is uitsluitend geldig voor certificatiedoeleinden Onderwerp: Opdrachtgever Contactpersoon

Nadere informatie

Postbus 1090-2280 CB Rijswijk Lange Kleiweg 5-2288 GH Rijswijk Nederland +31 88 3473 723 nederland@efectis.com. Frekehof 74 2263 KA LEIDSCHENDAM

Postbus 1090-2280 CB Rijswijk Lange Kleiweg 5-2288 GH Rijswijk Nederland +31 88 3473 723 nederland@efectis.com. Frekehof 74 2263 KA LEIDSCHENDAM Postbus 1090-2280 CB Rijswijk Lange Kleiweg 5-2288 GH Rijswijk Nederland +31 88 3473 723 nederland@efectis.com CLASSIFICATION REACTIE BIJ BRAND VOLGENS EN 13501-1:2007+A1:2009 Classificatierapport nr.

Nadere informatie

Brandwerendheid volgens NEN-EN 1634 van een stompe 54 mm Krepel dubbele deuren met glasopening in een plaatstalen kozijn.

Brandwerendheid volgens NEN-EN 1634 van een stompe 54 mm Krepel dubbele deuren met glasopening in een plaatstalen kozijn. Krepel Deuren J.R. Krepellaan 5-7 Postbus 2 7380 AA Klarenbeek T:+31 (0) 301 13 41 F:+31 (0) 301 21 52 info@krepel.nl www.krepel.nl Samenvatting van onderzoek Brandwerendheid volgens NEN-EN 1634 van een

Nadere informatie

Postbus 554-2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16-2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com

Postbus 554-2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16-2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Postbus 554-2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16-2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Verzamelrapport Gealan S8000 systeem Rapportnummer Sponsor Bosscheweg 57 5056 KA BERKEL-ENSCHOT

Nadere informatie

Uitvoering brandveiligheid dakconstructies van stalen damwandprofiel

Uitvoering brandveiligheid dakconstructies van stalen damwandprofiel Uitvoering brandveiligheid dakconstructies van stalen damwandprofiel Projectnummer: 411N5028 Datum: 30 juni 2006 Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding Postbus 7010 6801 HA Arnhem Telefoon:

Nadere informatie

INSTITUUT TNO VOOR BOUWMATERIALEN EN BOUWCONSTRUCTIES TOEGEPAST-NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

INSTITUUT TNO VOOR BOUWMATERIALEN EN BOUWCONSTRUCTIES TOEGEPAST-NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK * T 'W RAPPORT BETREFFENDE HET GEDRAG BIJ EENZIJDIGE VERHITTING VAN 3 LICHTGEWICHT BETONPLATEN VOORZIEN AAN DE ONDERZIJDE VAN EEN LAAG STEENWOL EN EEN LAAG PYROK MET STREKMETAAL. KA' ' ' F Sk l. lwe Rapportnuinmer

Nadere informatie

DURASTEEL de brandwerende plaat voor extreme omstandigheden

DURASTEEL de brandwerende plaat voor extreme omstandigheden de brandwerende plaat voor extreme omstandigheden Inhoudsopgave Productomschrijving 3 DURASTEEL technische gegevens 4 Promat SYSTEMWALL met PROMATECT -100 en DURASTEEL, 60-240 minuten brandwerend (niet

Nadere informatie

Noise Fire Solutions. Dit lettertype hebben wij niet. Nu Bauhaus Heavy gebruikt. Nofisol, Het Grote vergelijk 2. Niet alle schotten zijn hetzelfde...

Noise Fire Solutions. Dit lettertype hebben wij niet. Nu Bauhaus Heavy gebruikt. Nofisol, Het Grote vergelijk 2. Niet alle schotten zijn hetzelfde... Noise Fire Solutions Dit lettertype hebben wij niet. Nu Bauhaus Heavy gebruikt. Nofisol, Het Grote vergelijk 2 Niet alle schotten zijn hetzelfde... De Reden In Het Grote vergelijk (uitgave september 2014)

Nadere informatie

Brandwerende ventilatieroosters

Brandwerende ventilatieroosters Brandwerende ventilatieroosters Vierkante of rechthoekige brandwerende ventilatieroosters voor verticale of horizontale montage Ronde brandwerende ventilatieroosters voor verticale of horizontale montage

Nadere informatie

Toepassingsgebied brandwerendheid van Nofisol brandschotten annex geluidschotten. Onderzoek op basis van "expert judgement"

Toepassingsgebied brandwerendheid van Nofisol brandschotten annex geluidschotten. Onderzoek op basis van expert judgement Toepassingsgebied brandwerendheid van Nofisol brandschotten annex geluidschotten Onderzoek op basis van "expert judgement" Rapportnummer YA 1525-1-RA-001 d.d. 9 mei 2014 Toepassingsgebied brandwerendheid

Nadere informatie

Geluiddempende roosters Maatwerk roosters

Geluiddempende roosters Maatwerk roosters Brandwerende producten Brandwerende kleppen, ventielen en roosters Geluiddempende roosters Maatwerk roosters Specialist in ventilatie Brandwerende kleppen Omschrijving Vlinderbrandkleppen zijn ontworpen

Nadere informatie

Basisprincipe inzake regelgeving brandveiligheid gevelconstructies.

Basisprincipe inzake regelgeving brandveiligheid gevelconstructies. Basisprincipe inzake regelgeving brandveiligheid gevelconstructies. Voor gevels en wanden van kantoorgebouwen kunnen brandwerendheidseisen gelden om branddoorslag en/of brandoverslag te voorkomen. De weerstand

Nadere informatie

Rookgasafvoerkanalen

Rookgasafvoerkanalen Rookgasafvoerkanalen Rookgasafvoer van gesloten CV-ketels Rookgasafvoerkanalen dienen te voldoen aan het gestelde in NEN 6. De NEN 6 gaat alleen in op eisen voor het normale gebruik. Als aan deze norm

Nadere informatie

Wanneer moet dakisolatie onbrandbaar zijn?

Wanneer moet dakisolatie onbrandbaar zijn? Wanneer moet dakisolatie onbrandbaar zijn? Prof. ir Nico Hendriks BDA Groep B.V. Gorinchem 3 december 2010 Wanneer moet dakisolatie onbrandbaar zijn? 1 3 december 2010 Wanneer moet dakisolatie onbrandbaar

Nadere informatie

Metacon EW-180 (+C) brandwerend stalen rolluik type MIR Fireshield

Metacon EW-180 (+C) brandwerend stalen rolluik type MIR Fireshield Geïnstalleerd in bouwwerk ATT 10.31.368.09 uitgegeven: 15 november 2010 geldig tot: 15 november 2015 Attesthouder Metacon b.v. James Wattstraat 14 2809 PA Gouda T: 0182-510 777 F: 0182-510 632 info@metacon.nl

Nadere informatie

Brandwerende ventilatieroosters

Brandwerende ventilatieroosters Brandwerende ventilatieroosters Introductie De doorvoerroosters, LVC-40, LVH-44, LVH-50 en LVH-54 zijn brandroosters voor plaatsen waar tijdens brand de sparing ten minste 90 minuten afgedicht moet worden.

Nadere informatie

Garage naast een woning: brandveiligheid

Garage naast een woning: brandveiligheid Garage naast een woning: brandveiligheid Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor de beperking van uitbreiding van brand bij een woning met een garage. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Maatwerk roosters Brandwerende roosters Geluiddempende roosters

Maatwerk roosters Brandwerende roosters Geluiddempende roosters Maatwerk roosters Brandwerende roosters Geluiddempende roosters Specialist in ventilatie Maatwerk roosters U kunt bij ons terecht voor een uitgebreid standaard assortiment ventilatie roosters, gemaakt

Nadere informatie

op basis van een analyse van beproevingsresultaten

op basis van een analyse van beproevingsresultaten INSTITUT DE SECURITE INCENDIE A.S.B.L. ISIB INSTITUUT VOOR BRANDVEILIGHEID V.Z.W. TECHNISCH ADVIES 2016-A-012 op basis van een analyse van beproevingsresultaten AANVRAGER XELLA BE nv/sa Kruibeeksesteenweg

Nadere informatie

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging Tabel 4 Brandwerendheidseisen met betrekking tot bezwijken (zie Bouwbesluit tabellen V) bouwconstructie brandwerendheidseis (min.) bouwconstructie waarvan bet bezwijken l~idt tot bet onbruikbaar worden

Nadere informatie

DURASTEEL de brandwerende plaat voor extreme omstandigheden

DURASTEEL de brandwerende plaat voor extreme omstandigheden de brandwerende plaat voor extreme omstandigheden DURSTEEL Inhoudsopgave Productomschrijving 3 DURSTEEL technische gegevens 4 Promat SYSTEMWLL met PROMTECT -100 en DURSTEEL, 60-240 minuten brandwerend

Nadere informatie

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht :

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : Infobrief 5: Normen over rookwerend doorvoeren van leidingen, kabels en ventilatiekanalen In de voorgaande 2 artikelen zijn de normen behandeld over het brandwerend doorvoeren van leidingen, kabels en

Nadere informatie

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen)

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen) Pieters Bouwtechniek Haarlem B.V. Dr. Schaep manstraat 284 2032 GS Haarlem Postbus 4906 2003 EX Haarlem Tel.: 023-5431999 Fax: 023-5316448 Email: pbt.haarlem@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

ALGEMENE CONFORMITEITEN BRANDWERKENDHEID HOUTEN DEUREN

ALGEMENE CONFORMITEITEN BRANDWERKENDHEID HOUTEN DEUREN ALGEMENE CONFORMITEITEN BRANDWERKENDHEID HOUTEN DEUREN (afgeleid uit BRL 2211 en Extended Application 15269-series) 5.1 Afmetingen Verkleining : De breedte en hoogte afmetingen van het deurblad mogen ongelimiteerd

Nadere informatie

ROCKFON. Albert RICOUR Account Manager. Brandveilige plafondoplossingen

ROCKFON. Albert RICOUR Account Manager. Brandveilige plafondoplossingen Meeting/Event name Month date, 2011, Type of event, Country Arial regular size 8 ROCKFON Brandveilige plafondoplossingen Albert RICOUR Account Manager 1 In het nieuwe KB 12/07/12 spreken we enkel nog over

Nadere informatie

NIEUW. PROMATECT -200 Dé oplossing voor het brandwerend bekleden van stalen kolommen en liggers

NIEUW. PROMATECT -200 Dé oplossing voor het brandwerend bekleden van stalen kolommen en liggers NIEUW PROMATECT -200 Dé oplossing voor het brandwerend bekleden van stalen kolommen en liggers Inleiding Met PROMATECT -200 voegt Promat BV een nieuwe brandwerende plaat toe aan het huidige assortiment!

Nadere informatie

ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL

ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL Om snel een inschatting te maken van het risico op brandoverslag bij industriële hallen kunt u de ROCKWOOL brandoverslag Rekentool gebruiken. Hiermee kan de benodigde brandwerendheid

Nadere informatie

Tecnofire en Soft-Puff

Tecnofire en Soft-Puff #2 Tecnofire en Soft-Puff brandwerend Bij verhitting expanderend materiaal voor het vlamdicht maken van brandwerende constructies. Al 26.981538 Alprokon aluminium www.alprokon.com t (0180) 64 39 50 Alprokon

Nadere informatie

Overzicht. Brandwerende deuren. Rookwerende deuren. Productnorm CE-markering Samenvatting. Beproeving Klasseringen Bouwvoorschriften (basisnormen)

Overzicht. Brandwerende deuren. Rookwerende deuren. Productnorm CE-markering Samenvatting. Beproeving Klasseringen Bouwvoorschriften (basisnormen) Overzicht Brandwerende deuren Beproeving Klasseringen Bouwvoorschriften (basisnormen) Rookwerende deuren Beproeving Klasseringen Bouwvoorschriften (basisnormen) Productnorm CE-markering Samenvatting Beproeving

Nadere informatie

Producten. 1 Promat International kantoren en fabriek in Tisselt België. 2 Productie PROMATECT -100 in Tisselt, België.

Producten. 1 Promat International kantoren en fabriek in Tisselt België. 2 Productie PROMATECT -100 in Tisselt, België. Inleiding, daar draait het bij Promat om. Van de ontwikkeling en levering van een uitgebreid pakket brandveilige kwaliteitsproducten tot advisering op uw project. Ook houden we ons bij Promat bezig met

Nadere informatie

Datum: 18 maart 2011 Ons kenmerk: 20103154.RH3851 Project: Beoordeling staalconstructie systeem FlexFrameBouw Betreft: Onderzoek brandwerendheid

Datum: 18 maart 2011 Ons kenmerk: 20103154.RH3851 Project: Beoordeling staalconstructie systeem FlexFrameBouw Betreft: Onderzoek brandwerendheid Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 FlexFrameBouw bv T.a.v. de heer J. Douwes Kalanderstraat

Nadere informatie

Systeemnummer : PD 1-1-2

Systeemnummer : PD 1-1-2 Systeemnummer : PD 1-1-2 Omschrijving : Membraan-éénlaagse gietasfaltconstructie losliggend, voor personenauto's tot 2000 kg. Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige afdichting en

Nadere informatie

F S S I n t e r n a t i o n a l. Brochure Brandwerende ventilatieroosters. FSS International Schonenvaardersstraat 8c 7418 CC DEVENTER

F S S I n t e r n a t i o n a l. Brochure Brandwerende ventilatieroosters. FSS International Schonenvaardersstraat 8c 7418 CC DEVENTER F S S I n t e r n a t i o n a l Fire protection FSS International Schonenvaardersstraat 8c 7418 CC DEVENTER Tel: +31 (0)570-630678 Fax: +31 (0)570-632409 E-mail: info@fssinternational.nl Website: www.fssinternational.nl

Nadere informatie

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving In de spouw Alkreflex 2L-2 Algemeen Alkreflex 2L-2 zodanig monteren dat aan weerszijden van de Alkreflex 2L-2 een spouw aanwezig is van minimaal 20 mm. Alkreflex 2L-2 monteren op houten regels. In gevelconstructies

Nadere informatie

CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID GT PRODUCTBLADEN

CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID GT PRODUCTBLADEN 1.2.1 2.13 PODUCTBLADEN CONSTUCTIEVE VEILIGHEID GT blad 1 uit 6 In dit hoofdstuk worden toepassingsvoorbeelden gegeven van ockpanel panelen bevestigd op houten latwerk ockpanel ringnagels en ockpanel schroeven

Nadere informatie

Steelprotect Board. Brandwerend bekleden van staalconstructies

Steelprotect Board. Brandwerend bekleden van staalconstructies Steelprotect Board Brandwerend bekleden van staalconstructies 2 Inhoud Brandwerend bekleden van staalconstructies Conlit Steelprotect Board, de brandveilige oplossing 4 Lijst met componenten 4 Kiezen voor

Nadere informatie

Technische gegevensfiche. Brandwerende strips CFS-W SG (voorgesneden) en CFS-W EL (op rol) Europese Technische Goedkeuring ETA 10/ 0405

Technische gegevensfiche. Brandwerende strips CFS-W SG (voorgesneden) en CFS-W EL (op rol) Europese Technische Goedkeuring ETA 10/ 0405 Technische gegevensfiche Brandwerende strips CFS-W SG (voorgesneden) en CFS-W EL (op rol) Europese Technische Goedkeuring ETA 10/ 0405 Editie 06/2012 Brandwerende opzwellende strips CFS-W SG (voorgesneden

Nadere informatie

Oranjebuitensingel 6 Postbus 30945 2500 GX Den Haag. Bepalingsmethode warmtestralingsbelasting opslag van hout

Oranjebuitensingel 6 Postbus 30945 2500 GX Den Haag. Bepalingsmethode warmtestralingsbelasting opslag van hout Oranjebuitensingel 6 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Bepalingsmethode warmtestralingsbelasting opslag van hout Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Bepalingsmethode warmtestralingsbelasting opslag

Nadere informatie

BUVA HANG- EN SLUITWERK

BUVA HANG- EN SLUITWERK Bewezen brandwerend BUVA HANG- EN SLUITWERK voor brandwerende deuren Toepassing in enkele en dubbele deuren: - 30 minuten brandwerend: NEN-EN 1634-1 - 60 minuten brandwerend: NEN-EN 1634-1 - inbraakwerend:

Nadere informatie

Infobrief 3: Normen over brandwerend doorvoeren van leidingen en kabels

Infobrief 3: Normen over brandwerend doorvoeren van leidingen en kabels Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : Infobrief 3: Normen over brandwerend doorvoeren van leidingen en kabels In het eerste artikel is reeds aangegeven welke normen er op het gebied

Nadere informatie

1 Inleiding Algemeen Doel Uitgangspunten Computermodel 5 2 NEN

1 Inleiding Algemeen Doel Uitgangspunten Computermodel 5 2 NEN Rapport nr. 3091-01-01A 11 maart 2014 Zorgwoningen Jacob Catssingel, Breda Inhoud Pagina 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Doel 4 1.3 Uitgangspunten 5 1.4 Computermodel 5 2 NEN 6068 6 2.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Brandveiligheid verlaagde plafonds:

Brandveiligheid verlaagde plafonds: Techniek Brandveiligheid verlaagde plafonds: systeemplafonds, gipsplafonds en gestukadoorde plafonds Brandveiligheid verlaagde plafonds: systeemplafonds, gipsplafonds en gestukadoorde plafonds Auteur:

Nadere informatie

NEN 6050 Brandveilig werken op het dak

NEN 6050 Brandveilig werken op het dak NEN 6050 Brandveilig werken op het dak www.duweldakmarkt.nl Voorwoord Sinds september 2006 bestaat er een NVN 6050. In deze norm is vastgelegd hoe er brandveilig kan worden gewerkt op het dak. De norm

Nadere informatie

Classificatie van de brandwerendheid conform EN :2007+A1:2009 van een dragende beglaasde horizontale houten dakconstructie

Classificatie van de brandwerendheid conform EN :2007+A1:2009 van een dragende beglaasde horizontale houten dakconstructie Classificatierapport Classificatie van de brandwerendheid conform EN 13501-2:2007+A1:2009 van een dragende beglaasde horizontale houten dakconstructie Rapportnummer YD 1489-1-RA-001 d.d. 19 augustus 2014

Nadere informatie