DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 1ste SEMESTER 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 1ste SEMESTER 2015"

Transcriptie

1

2 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR KINDERBIJSLAG DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 1ste SEMESTER 2015 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR

3 Verantwoordelijk uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor alle inlichtingen, zich wenden tot het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED), Departement Ondersteuning - Research en Financiën Trierstraat Brussel Website Bijkomende exemplaren kunnen op verzoek bekomen worden Deze inlichtingen mogen gereproduceerd worden mits vermelding van de bron Dit document is louter informatief en mag niet beschouwd worden als een rechtsgeldig document

4 1. INLEIDING 2. BEGRIPSBEPALINGEN INHOUDSOPGAVE Pagina BELGIË 3.1. SAMENVATTENDE TABEL Verdeling van de rechthebbenden, de bijslagtrekkende gezinnen en de rechtgevende kinderen per stelsel 3.2. ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG Rechthebbenden op kinderbijslag: verdeling volgens het aantal kinderen in het gezin Bijslagtrekkende gezinnen: verdeling per rechtscategorie en volgens het aantal kinderen in het gezin Rechtgevende kinderen: Verdeling per rechtscategorie en per leeftijdsgroep Verdeling per rechtscategorie en per rang Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW) OUD SYSTEEM (VERDELING VOLGENS ZELFREDZAAMHEID) NIEUW SYSTEEM (VERDELING VOLGENS DE ERNST VAN DE GEVOLGEN VAN DE AANDOENING) TOTAAL VAN DE TWEE SYSTEMEN Kraamgeld en adoptiepremies Geplaatste kinderen 3.3. STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG Rechthebbenden op kinderbijslag: verdeling volgens het aantal kinderen in het gezin Bijslagtrekkende gezinnen: verdeling per rechtscategorie en volgens het aantal kinderen in het gezin Rechtgevende kinderen: Verdeling per rechtscategorie en per leeftijdsgroep Verdeling per rechtscategorie en per rang Kraamgeld en adoptiepremies 4. VLAAMSE GEMEENSCHAP 4.1. SAMENVATTENDE TABEL Verdeling van de rechthebbenden, de bijslagtrekkende gezinnen en de rechtgevende kinderen per stelsel

5 INHOUDSOPGAVE (vervolg) 4.2. ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG Rechthebbenden op kinderbijslag: verdeling volgens het aantal kinderen in het gezin Bijslagtrekkende gezinnen: verdeling per rechtscategorie en volgens het aantal kinderen in het gezin Rechtgevende kinderen: Verdeling per rechtscategorie en per leeftijdsgroep Verdeling per rechtscategorie en per rang Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW) OUD SYSTEEM (VERDELING VOLGENS ZELFREDZAAMHEID) NIEUW SYSTEEM (VERDELING VOLGENS DE ERNST VAN DE GEVOLGEN VAN DE AANDOENING) TOTAAL VAN DE TWEE SYSTEMEN Kraamgeld en adoptiepremies Geplaatste kinderen 4.3. STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG Rechthebbenden op kinderbijslag: verdeling volgens het aantal kinderen in het gezin Bijslagtrekkende gezinnen: verdeling per rechtscategorie en volgens het aantal kinderen in het gezin Rechtgevende kinderen: Verdeling per rechtscategorie en per leeftijdsgroep Verdeling per rechtscategorie en per rang Kraamgeld en adoptiepremies 5. WAALS GEWEST 5.1. SAMENVATTENDE TABEL Rechthebbenden op kinderbijslag: verdeling volgens het aantal kinderen in het gezin 5.2. ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG Rechthebbenden op kinderbijslag: verdeling volgens het aantal kinderen in het gezin Bijslagtrekkende gezinnen: verdeling per rechtscategorie en volgens het aantal kinderen in het gezin Pagina

6 5.3. STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG Rechthebbenden op kinderbijslag: verdeling volgens het aantal kinderen in het gezin Bijslagtrekkende gezinnen: verdeling per rechtscategorie en volgens het aantal kinderen in het gezin Rechtgevende kinderen: Verdeling per rechtscategorie en per leeftijdsgroep Verdeling per rechtscategorie en per rang Kraamgeld en adoptiepremies 6. DUITSTALIGE GEMEENSCHAP 6.1. SAMENVATTENDE TABEL Rechthebbenden op kinderbijslag: verdeling volgens het aantal kinderen in het gezin 6.2. ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG Rechthebbenden op kinderbijslag: verdeling volgens het aantal kinderen in het gezin Bijslagtrekkende gezinnen: verdeling per rechtscategorie en volgens het aantal kinderen in het gezin Rechtgevende kinderen: Kraamgeld en adoptiepremies INHOUDSOPGAVE (vervolg) Rechtgevende kinderen: Verdeling per rechtscategorie en per leeftijdsgroep Verdeling per rechtscategorie en per rang Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW) OUD SYSTEEM (VERDELING VOLGENS ZELFREDZAAMHEID) NIEUW SYSTEEM (VERDELING VOLGENS DE ERNST VAN DE GEVOLGEN VAN DE AANDOENING) TOTAAL VAN DE TWEE SYSTEMEN Kraamgeld en adoptiepremies Geplaatste kinderen Verdeling per rechtscategorie en per leeftijdsgroep Verdeling per rechtscategorie en per rang Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW) OUD SYSTEEM (VERDELING VOLGENS ZELFREDZAAMHEID) NIEUW SYSTEEM (VERDELING VOLGENS DE ERNST VAN DE GEVOLGEN VAN DE AANDOENING) TOTAAL VAN DE TWEE SYSTEMEN Pagina

7 Geplaatste kinderen 6.3. STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG Rechthebbenden op kinderbijslag: verdeling volgens het aantal kinderen in het gezin Bijslagtrekkende gezinnen: verdeling per rechtscategorie en volgens het aantal kinderen in het gezin Rechtgevende kinderen: Verdeling per rechtscategorie en per leeftijdsgroep Verdeling per rechtscategorie en per rang Kraamgeld en adoptiepremies 7.1. SAMENVATTENDE TABEL Rechthebbenden op kinderbijslag: verdeling volgens het aantal kinderen in het gezin 7.2. ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG Rechthebbenden op kinderbijslag: verdeling volgens het aantal kinderen in het gezin Bijslagtrekkende gezinnen: verdeling per rechtscategorie en volgens het aantal kinderen in het gezin Rechtgevende kinderen: Verdeling per rechtscategorie en per leeftijdsgroep Verdeling per rechtscategorie en per rang Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW) OUD SYSTEEM (VERDELING VOLGENS ZELFREDZAAMHEID) NIEUW SYSTEEM (VERDELING VOLGENS DE ERNST VAN DE GEVOLGEN VAN DE AANDOENING) TOTAAL VAN DE TWEE SYSTEMEN Kraamgeld en adoptiepremies Geplaatste kinderen INHOUDSOPGAVE (vervolg) 7. GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD (GGC) 7.3. STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG Rechthebbenden op kinderbijslag: verdeling volgens het aantal kinderen in het gezin Bijslagtrekkende gezinnen: verdeling per rechtscategorie en volgens het aantal kinderen in het gezin Rechtgevende kinderen: Verdeling per rechtscategorie en per leeftijdsgroep Pagina

8 Verdeling per rechtscategorie en per rang Kraamgeld en adoptiepremies INHOUDSOPGAVE (vervolg) Pagina BAREMA 8.1. ALGEMENE KINDRBIJSLAGWET Basiskinderbijslagen Toeslagen Kraamgeld Adoptiepremie Jaarlijkse bijslag Grensbedragen voor de inkomsten of sociale uitkeringen GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG Kinderen die niet voor een volledige maand kinderbijslag genieten in een andere regeling Kinderen die al voor een volledige maand in een andere regeling kinderbijslag genieten Kraamgeld Grensbedrag van de bestaansmiddelen per kwartaal 75

9 1. INLEIDING

10 1. INLEIDING 2 DE BEVOEGDHEIDSOVERDRACHT EN DE ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET In het kader van de zesde staatshervorming werd, op 1 juli 2014, de bevoegdheid voor kinderbijslag overgedragen van het federale niveau naar de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze worden "deelentiteiten" genoemd. Maar het is niet de enige belangrijke verandering bij de kinderbijslag in Tot 30 juni 2014 kende ons land vier kinderbijslagregelingen: die van de werknemers, die van de overheidssector, die van de zelfstandigen en die van de gewaarborgde gezinsbijslag (GGB). Op basis van de socioprofessionele situatie van de gezinsleden behoorde een gezin tot een van die regelingen. Via de Algemene Kinderbijslagwet (AKBW) 1, die in werking trad op 30 juni 2014, werd één wetgevend kader voor de gezinsbijslag van de werknemers, de zelfstandigen en de openbare sector ingevoerd. Wat betreft de overheidssector vertrouwden in 2014 alle instellingen het beheer van de kinderbijslag van hun personeel toe aan FAMIFED. De lokale en plaatselijke overheidsdiensten vormen een uitzondering, zij blijven afhangen van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) 2. 1 Publicatie in het Belgisch Staatsblad van 5 mei Op 1 januari 2015 fusioneerden de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) tot DIBISS, met hoofdzetel in de Jozef II-straat 47 te 1000 Brussel. De Beheerscomités van FAMIFED en van DIBISS gingen al akkoord over een fusie van de twee instellingen, die effectief zal worden, in verschillende fases, gedurende de tweede semester van

11 1. INLEIDING 3 NIEUWE STRUCTUUR VAN DE HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN De structuur van deze publicatie werd grondig herzien om zich aan de nieuwe realiteit van de sector van de kinderbijslag aan te passen. De gegevens zijn nu verdeeld in vijf hoofdstukken: de gegevens voor het hele land; de specifieke gegevens voor elk van de vier deelentiteiten. Binnen elke hoofdstuk worden de gegevens voorgesteld op 3 niveaus: een overzichtstabel van alle regelingen; het algemeen stelsel van de kinderbijslag met de gegevens van de regelingen van de Algemene Kinderbijslagwet (werknemers, zelfstandigen, de publieke sector); de gegevens van het stelsel van de gewaarborgde kinderbijslag. Deze halfjaarlijkse versie bevat de belangrijkste statistische gegevens. Meer gedetailleerde gegevens zijn beschikbaar op het statistiekportaal van FAMIFED, dat online geraadpleegd kan worden op het volgende adres:

12 1. INLEIDING 4 REGIONALE AANKNOPINGSFACTOREN Het regionale selectiecriterium is de woonplaats van het kind. Voor de kinderen met een woonplaats buiten België is het regionale selectiecriterium de vestigingseenheid van de huidige of laatste werkgever in België van de rechthebbende. Als de vestigingseenheid 3 niet gekend is, moet met het adres van de exploitatiezetel van de huidige of laatste werkgever van de rechthebbende rekening worden gehouden. Als het adres van de werkgever niet kan worden bepaald, moet met het huidige of het laatste domicilie van de rechthebbende in België rekening worden gehouden. In laatste instantie wordt met het adres van het betaalbureau van het bevoegde fonds rekening gehouden. 3 Onder 'vestigingseenheid' (VE) verstaat men een plaats die men, geografisch gezien, kan identificeren door een adres waar ten minste één activiteit van de onderneming wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend (art. I.2, 16 van Boek I van het Wetboek van economisch recht). De VE is dus elke geografisch afgescheiden exploitatiezetel, afdeling of onderafdeling (atelier, fabriek, magazijn, bureau, ) gesitueerd op een geografisch welbepaalde locatie en identificeerbaar met een adres. Op deze locatie, of vanuit deze locatie, worden één of meerdere hoofd-, neven- of hulpactiviteiten uitgevoerd voor rekening van de onderneming / instelling / vereniging. Elke onderneming / instelling / vereniging heeft in principe minstens één VE. Elke VE krijgt een eigen identificatienummer dat volledig los staat van de juridische entiteit waar ze op dat moment deel van uitmaakt en die geïdentificeerd wordt door het KBO-nummer

13 2. BEGRIPSBEPALINGEN

14 Hieronder vindt men de definities van de verschillende begrippen die in de tabellen gebruikt worden. 2. BEGRIPSBEPALINGEN 6 Algemeen stelsel van de kinderbijslag Het omvat de werknemers, de zelfstandigen en de openbare sector. De gewaarborgde kinderbijslag Dit is de residuaire regeling van gezinsbijslag voor gezinnen die geen recht hebben op kinderbijslag in een andere regeling en van wie de inkomsten een bepaalde grens niet overschrijden. Rechthebbenden op kinderbijslag De rechthebbende is de persoon die het recht op kinderbijslag opent. Eenzelfde rechthebbende kan die hoedanigheid hebben voor kinderen uit verschillende bijslagtrekkende gezinnen (zie definitie hierna, blz. 11) Er bestaan verschillende categorieën van rechthebbenden: - Met relatie tot arbeid: a) de actieve werknemer; b) de gelijkgestelde werknemer: bepaalde situaties worden "gelijkgesteld" met arbeidsprestaties: staking, legerdienst, jaarlijkse vakantie, niet-gepresteerde dagen waarvoor een loon betaald wordt,... ; c) de werknemer getroffen door ziekte of ongeval; d) de gepensioneerde werknemer; e) de werkloze werknemer; f) de werknemer in loopbaanonderbreking; g) de wees van een werknemer;

15 2. BEGRIPSBEPALINGEN 7 h) de weduwe van een actieve of gelijkgestelde werknemer; i) de gedetineerde; j) de verlaten echtgeno(o)t(e). - Zonder relatie tot arbeid: a) de persoon met een handicap (voor zijn kinderen); b) de student, de leerling, de werkzoekende (voor zijn kinderen); c) de persoon met een handicap (voor zichzelf). Bijslagtrekkende gezinnen De bijslagtrekkende gezinnen zijn die gezinnen waaraan de kinderbijslag effectief wordt uitbetaald. De kinderbijslag wordt betaald aan de persoon die het kind opvoedt. Dat is normaal gezien de moeder of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die haar rol vervult. De kinderbijslag kan uitgekeerd worden aan het kind zelf als het gehuwd is, ontvoogd is, de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft en gedomicilieerd is op een ander adres dan zijn ouders, of als het zelf bijslagtrekkende is. Kinderbijslagschalen Alle rechtgevende kinderen ontvangen een basisbedrag (artikel 40, AKBW), dat varieert naargelang de rang. Aan dat basisbedrag kan een sociale toeslag toegevoegd worden indien de rechthebbende werkloos, gepensioneerd of invalide is en de voorwaarden vervult om beschouwd te worden als rechthebbende met personen ten laste. De eenoudergezinnen, waarbij de beroeps- of vervangingsinkomens een bepaalde grens niet overstijgen, ontvangen eveneens een toeslag voor eenoudergezinnen. Dit geldt zowel voor diegenen die enkel een basisbijslag ontvangen, als voor diegenen die een sociale toeslag krijgen. Daarnaast bestaat er een specifiek bedrag voor bepaalde weeskinderen: de verhoogde wezenbijslag

16 2. BEGRIPSBEPALINGEN 8 Onder "Gewone schaal" verstaat men het basisbedrag zonder enige sociale toeslag of toeslag voor eenoudergezinnen. De kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening die een bijkomende bijslag ontvangen voor hun handicap (zie pagina 14) zijn wel inbegrepen in deze gewone schaal (als ze geen sociale toeslag of geen toeslag voor eenoudergezinnen krijgen). Als er aan het basisbedrag een sociale toeslag of en een toeslag voor eenoudergezinnen wordt toegevoegd of als het de specifieke bijslag voor wezen betreft, spreekt men van "Verhoogde schaal". Gewone schaal De gewone schaal wordt toegekend aan: kinderen van actieve werknemers en van tijdelijke werklozen; wezen waarvan de overlevende ouder hertrouwd is of een feitelijk gezin vormt; kinderen van volledige werklozen, tijdens de eerste zes maanden werkloosheid; kinderen van arbeidsongeschikten, tijdens de eerste zes maanden arbeidsongeschiktheid; kinderen van gepensioneerden, volledig werklozen vanaf de zevende maand werkloosheid, van invaliden en arbeidsongeschikten vanaf de zevende maand arbeidsongeschiktheid en van eenoudergezinnen, van wie de rechthebbende niet de voorwaarden vervult om beschouwd te worden als rechthebbende met personen ten laste of het maandelijkse bruto-inkomen van het gezin waar het kind verblijft ligt hoger dan de grensbedragen

17 2. BEGRIPSBEPALINGEN 9 Verhoogde schalen Er bestaan drie categorieën van verhoogde schalen: 1) de verhoogde schaal van artikel 50bis, AKBW: voor wezen waarvan de overlevende ouder niet hertrouwd is of geen feitelijk gezin vormt; 2) de verhoogde schaal van artikel 50ter, AKBW: voor kinderen van invaliden of arbeidsongeschikte werknemers vanaf de zevende maand van de arbeidsongeschiktheid, van wie de rechthebbende de voorwaarden vervult om beschouwd te worden als rechthebbende met personen ten laste en het maandelijkse bruto-inkomen van het gezin waar het kind verblijft ligt lager dan de grensbedragen; 3) de verhoogde schaal van artikel 42bis, AKBW: voor kinderen van gepensioneerden of volledig werklozen vanaf de zevende maand werkloosheid, van wie de rechthebbende de voorwaarden vervult om beschouwd te worden als rechthebbende met personen ten laste en het maandelijkse bruto-inkomen van het gezin waar het kind verblijft ligt lager dan de grensbedragen; 4) de verhoogde schaal van artikel 41, AKWB: voor kinderen van eenoudergezinnen, van wie de rechthebbende de voorwaarden vervult om beschouwd te worden als rechthebbende met personen ten laste en het maandelijkse bruto-inkomen van het gezin waar het kind verblijft ligt lager dan de grensbedragen. Sinds 1 januari 2007, wordt in geval van werkhervatting en op voorwaarde dat de inkomsten het toegelaten plafond niet overschrijden, het recht op de verhoogde schaal voor de duur van maximaal 8 kwartalen gehandhaafd. De rechtgevenden op een sociale toeslag die ook deel uitmaken van een eenoudergezin zijn geïntegreerd in de aantallen van de sociale toeslag die ze krijgen (art. 42bis, AKWB of art.50ter, AKWB). In de aantallen van art.41, AKWB vindt men uitsluitend de eenoudergezinnen waarvan de rechthebbende niet langdurig werkloos of gepensioneerd is (art.42bis, AKWB), noch invalide is (art.50ter, AKWB)

18 2. BEGRIPSBEPALINGEN 10 Rechtgevende kinderen Het kind waarvoor kinderbijslag uitgekeerd wordt, wordt het rechtgevend kind genoemd. Iedere werknemer heeft recht op kinderbijslag voor: 1) de eigen kinderen, de kinderen van zijn echtgenote en de gemeenschappelijke kinderen; 2) de kinderen die door hem of zijn echtgenote geadopteerd zijn of gewettigd door adoptie of van wie hij of zijn echtgenote de pleegvoogd is; 3) de kleinkinderen of achterkleinkinderen, neven en nichten die minstens drie maanden deel uitmaken van zijn gezin; 4) de broers of zussen die deel uitmaken van het gezin, op voorwaarde dat zij geen kinderbijslag genieten volgens een Belgische of buitenlandse bepaling; 5) de broers of zussen die geen deel uitmaken van het gezin en nog geen kinderbijslag genieten volgens een Belgische of buitenlandse bepaling; 6) de kinderen van de persoon met wie hij een feitelijk gezin vormt en de kinderen van de ex-echtgenoot die deel uitmaken van het gezin; de kinderen van de persoon met wie hij wettelijk samenwoont of samenwoonde, en geen feitelijk gezin meer vormt, op voorwaarde dat die kinderen tot zijn gezin behoren; 7) de kinderen die in zijn gezin geplaatst zijn ten laste of door bemiddeling van een openbare overheid; 8) de kinderen die deel uitmaken van het gezin en over wie hijzelf, zijn echtgenote of de persoon met wie hij een feitelijk gezin vormt het ouderlijke gezag heeft door een vonnis van de jeugdrechtbank. De Minister van Sociale Zaken kan in (categorieën van) behartigenswaardige gevallen stellen dat een werknemer recht heeft op kinderbijslag voor kinderen die deel uitmaken van zijn gezin. Sinds 16 juli 2007 kan, in bepaalde gevallen, de afwijking toegekend worden op eenvoudige vraag of automatisch door het kinderbijslagfonds. Er is in principe geen kinderbijslag verschuldigd voor kinderen opgevoed buiten het Rijk. Maar in toepassing van Europese verordeningen, bilaterale overeenkomsten of afwijkingen kan toch kinderbijslag worden uitbetaald onder welbepaalde voorwaarden

19 2. BEGRIPSBEPALINGEN 11 Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening (art. 47, AKBW) In het oude systeem dat nog steeds van kracht is, gaat het om kinderen met een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minimum 66% die tot de leeftijd van 21 jaar op één van de bijkomende bijslagen voorzien in artikel 47, AKBW aanspraak maken. De erkenning van de aandoening wordt toegekend door de medische dienst van de FOD Sociale Zekerheid. De bijkomende bijslag is afhankelijk van de zelfredzaamheidsgraad van het kind die bepaald wordt door een schaal van 0 tot 9 punten. De bijkomende bijslag is progressief vanaf 0 punten, 4 punten en 7 punten. Vanaf 1 mei 2003 is er een nieuwe regeling van kracht voor de kinderen die geboren zijn na 1 januari Vanaf 1 januari 2007 is deze regeling uitgebreid tot de kinderen die vanaf 1 januari 1993 geboren zijn. Vanaf 1 mei 2009 is deze regeling ook van toepassing op kinderen geboren voor 1 januari 1993 bij een nieuwe aanvraag, een herziening van de handicap en bij een nieuwe evaluatie. De bijkomende bijslag wordt toegekend in functie van de gevolgen van de aandoening gemeten volgens drie pijlers: de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid (pijler 1), de activiteit en de participatie van het kind (pijler 2) en de gevolgen voor de familiale omgeving (pijler 3). In deze nieuwe regeling gebeurt de evaluatie op een schaal van 0 tot 36 punten. Het kind moet voor de 1e pijler minstens 4 punten hebben ofwel minstens 6 punten voor de drie pijlers samen. De bijkomende bijslag is progressief vanaf 4, 6, 9, 12, 15, 18 en meer dan 20 punten. Bij de 6 tot 8 en de 9 tot 11 punten is de bijkomende bijslag aanzienlijk lager indien het minimum van 4 punten niet behaald wordt in pijler 1. De bijkomende bijslag ten gunste van het rechtgevend kind met een aandoening is niet langer verschuldigd als het rechtgevend kind een activiteit uitoefent waardoor het verzekeringsplichtig wordt t.a.v. een van de sociale zekerheidsregelingen, behalve als het tewerkgesteld is in een beschutte werkplaats of een leerovereenkomst gesloten heeft

20 2. BEGRIPSBEPALINGEN 12 Gehandicapte kinderen ouder dan 25 jaar De personen met een handicap die geboren zijn vóór 1 juli 1966 en erkend zijn als volledig arbeidsongeschikt of tewerkgesteld zijn in een beschutte werkplaats ontvangen de gewone schaal. Geplaatste kinderen (art. 70 en 70ter, AKBW) De kinderbijslag voor een kind dat door bemiddeling of ten laste van een openbare overheid geplaatst is in een instelling, wordt als volgt betaald: 2/3 aan de instelling of aan de plaatsingsoverheid, in toepassing van de regelgeving met betrekking tot de jeugdbescherming; 1/3 aan de persoon die de bijslagtrekkende was vóór de plaatsing. Als de plaatsing een maatregel inzake jeugdbescherming is, beslist de jeugdrechter of de overheid over het overige derde. Ze kunnen aan dat derde een andere bestemming geven, bijvoorbeeld een storting op een spaarrekening of een uitbetaling aan een bijzondere voogd. Wanneer een kind bij een particulier geplaatst is, wordt de kinderbijslag in haar geheel betaald aan het opvanggezin. Er wordt ook een forfaitaire bijslag betaald aan de persoon die het kind opvoedde vóór de plaatsing, zolang die nauw contact onderhoudt met het kind

21 3. BELGIË

22 3.1. SAMENVATTENDE TABEL VERDELING VAN DE RECHTHEBBENDEN, BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN EN RECHTGEVENDE KINDEREN PER STELSEL STELSEL RECHTHEBBENDEN BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN RECHTGEVENDE KINDEREN ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG TOTAAL BELGIË

23 3.2. ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG RECHTHEBBENDEN OP KINDERBIJSLAG VERDELING VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN en + TOTAAL AANTAL RECHTHEBBENDEN BELGIË

24 3.2. ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VERDELING PER RECHTSCATEGORIE EN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ALGEMEEN TOTAAL en TOTAAL BELGIË

25 3.2. ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG RECHTGEVENDE KINDEREN VERDELING PER RECHTSCATEGORIE EN PER LEEFTIJDSGROEP LEEFTIJD VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) 0-5 jaar jaar jaar jaar jaar TOTAAL VERDELING PER RECHTSCATEGORIE EN PER RANG RANG VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone schaal ARTIKEL 40, AKBW Gewone schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ARTIKEL 50bis, AKBW wezen hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) ALGEMEEN TOTAAL 1ste de de en TOTAAL TOTAAL TOTAAL ALGEMEEN TOTAAL (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW) BELGIË

26 3.2. ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG RECHTGEVENDE KINDEREN JONGER DAN 21 JAAR MET EEN AANDOENING EN RECHTGEVEND OP EEN TOESLAG (art. 47, AKBW) OUD SYSTEEM (VERDELING VOLGENS ZELFREDZAAMHEID) ZELFREDZAAMHEIDSGRAAD 0-3 punten 4-6 punten 7-9 punten TOTAAL AANTAL TOESLAGEN NIEUW SYSTEEM (VERDELING VOLGENS DE ERNST VAN DE GEVOLGEN VAN DE AANDOENING) ERNST VAN DE GEVOLGEN VAN DE AANDOENING minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler punten over de 3 pijlers punten over de 3 pijlers punten over de 3 pijlers + 20 punten over de 3 pijlers TOTAAL AANTAL TOESLAGEN TOTAAL VAN DE TWEE SYSTEMEN TOTAAL BELGIË

27 3.2. ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG KRAAMGELD EN ADOPTIEPREMIE AANTAL GEBOORTES DIE AANLEIDING HEBBEN GEGEVEN TOT DE TOEKENNING VAN EEN KRAAMGELD EN AANTAL KINDEREN WAARVOOR EEN ADOPTIEPREMIE WERD BETAALD EERSTE SEMESTER 2015 RANG GEBOORTES ADOPTIES Eerste rang Volgende rangen TOTAAL GEPLAATSTE KINDEREN In een instelling (art. 70, AKBW) AARD VAN DE PLAATSING Bij een particulier (art. 70ter, AKBW) (*) AANTAL GEPLAATSTE KINDEREN (*) Het gaat om het aantal bij een particulier geplaatste kinderen voor wie een forfaitaire uitkering betaald wordt aan de persoon die vóór de plaatsing de kinderbijslag ontving. BELGIË

28 3.3. STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG RECHTHEBBENDEN OP KINDERBIJSLAG VERDELING VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN AANTAL RECHTHEBBENDEN en + 5 TOTAAL BELGIË

29 3.3. STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VERDELING PER RECHTSCATEGORIE EN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 10, 3, GGB(*) Speciale schaal voor geplaatste kinderen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ALGEMEEN TOTAAL en TOTAAL (*) Wet gewaarborgde gezinsbijslag BELGIË

30 3.3. STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG RECHTGEVENDE KINDEREN VERDELING PER RECHTSCATEGORIE EN PER LEEFTIJDSGROEP LEEFTIJD VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 10, 3, PFG(*) Speciale schaal voor geplaatste kinderen ARTIKEL 42bis, AKBW langurig werklozen en gepensionneerden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ALGEMEEN TOTAAL 0-5 jaar jaar jaar jaar jaar TOTAAL VERDELING PER RECHTSCATEGORIE EN PER RANG RANG VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 10, 3, PFG(*) Speciale schaal voor geplaatste kinderen ARTIKEL 42bis, AKBW langurig werklozen en gepensionneerden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ALGEMEEN TOTAAL 1ste de de en TOTAAL (*) Wet gewaarborgde gezinsbijslag BELGIË

31 3.3. STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG KRAAMGELD EN ADOPTIEPREMIE AANTAL GEBOORTES DIE AANLEIDING HEBBEN GEGEVEN TOT DE TOEKENNING VAN EEN KRAAMGELD EN AANTAL KINDEREN WAARVOOR EEN ADOPTIEPREMIE WERD BETAALD RANG GEBOORTES ADOPTIES Eerste rang Volgende rangen TOTAAL BELGIË

32 4. VLAAMSE GEMEENSCHAP

33 4.1. SAMENVATTENDE TABEL VERDELING VAN DE RECHTHEBBENDEN, BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN EN RECHTGEVENDE KINDEREN PER STELSEL STELSEL RECHTHEBBENDEN BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN RECHTGEVENDE KINDEREN ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG TOTAAL VLAAMSE GEMEENSCHAP

34 4.2. ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG RECHTHEBBENDEN OP KINDERBIJSLAG VERDELING VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN AANTAL RECHTHEBBENDEN en TOTAAL VLAAMSE GEMEENSCHAP

35 4.2. ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VERDELING PER RECHTSCATEGORIE EN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ALGEMEEN TOTAAL en TOTAAL VLAAMSE GEMEENSCHAP

36 4.2. ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG RECHTGEVENDE KINDEREN VERDELING PER RECHTSCATEGORIE EN PER LEEFTIJDSGROEP LEEFTIJD VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) 0-5 jaar jaar jaar jaar jaar TOTAAL VERDELING PER RECHTSCATEGORIE EN PER RANG RANG VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ARTIKEL 50bis, AKBW wezen hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) 1ste de de en TOTAAL TOTAAL TOTAAL ALGEMEEN TOTAAL ALGEMEEN TOTAAL (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW) VLAAMSE GEMEENSCHAP

37 4.2. ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG RECHTGEVENDE KINDEREN JONGER DAN 21 JAAR MET EEN AANDOENING EN RECHTGEVEND OP EEN TOESLAG (art. 47, AKBW) OUD SYSTEEM (VERDELING VOLGENS ZELFREDZAAMHEID) ZELFREDZAAMHEIDSGRAAD 0-3 punten 4-6 punten 7-9 punten TOTAAL AANTAL TOESLAGEN NIEUW SYSTEEM (VERDELING VOLGENS DE ERNST VAN DE GEVOLGEN VAN DE AANDOENING) ERNST VAN DE GEVOLGEN VAN DE AANDOENING minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler punten over de 3 pijlers punten over de 3 pijlers punten over de 3 pijlers + 20 punten over de 3 pijlers TOTAAL AANTAL TOESLAGEN TOTAAL VAN DE TWEE SYSTEMEN TOTAAL VLAAMSE GEMEENSCHAP

38 4.2. ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG KRAAMGELD EN ADOPTIEPREMIE AANTAL GEBOORTES DIE AANLEIDING HEBBEN GEGEVEN TOT DE TOEKENNING VAN EEN KRAAMGELD EN AANTAL KINDEREN WAARVOOR EEN ADOPTIEPREMIE WERD BETAALD EERSTE SEMESTER 2015 RANG GEBOORTES ADOPTIES Eerste rang Volgende rangen TOTAAL GEPLAATSTE KINDEREN In een instelling (art. 70, AKBW) AARD VAN DE PLAATSING Bij een particulier (art. 70ter, AKBW) (*) AANTAL GEPLAATSTE KINDEREN (*) Het gaat om het aantal bij een particulier geplaatste kinderen voor wie een forfaitaire uitkering betaald wordt aan de persoon die vóór de plaatsing de kinderbijslag ontving. VLAAMSE GEMEENSCHAP

39 4.3. STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG RECHTHEBBENDEN OP KINDERBIJSLAG VERDELING VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN AANTAL RECHTHEBBENDEN en + 3 TOTAAL VLAAMSE GEMEENSCHAP

40 4.3. STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VERDELING PER RECHTSCATEGORIE EN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 10, 3, GGB(*) Speciale schaal voor geplaatste kinderen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ALGEMEEN TOTAAL en TOTAAL (*) Wet gewaarborgde gezinsbijslag VLAAMSE GEMEENSCHAP

41 4.3. STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG RECHTGEVENDE KINDEREN VERDELING PER RECHTSCATEGORIE EN PER LEEFTIJDSGROEP LEEFTIJD VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 10, 3, PFG(*) Speciale schaal voor geplaatste kinderen ARTIKEL 42bis, AKBW langurig werklozen en gepensionneerden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ALGEMEEN TOTAAL 0-5 jaar jaar jaar jaar jaar TOTAAL VERDELING PER RECHTSCATEGORIE EN PER RANG RANG VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 10, 3, PFG(*) Speciale schaal voor geplaatste kinderen ARTIKEL 42bis, AKBW langurig werklozen en gepensionneerden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ALGEMEEN TOTAAL 1ste de de en TOTAAL (*) Wet gewaarborgde gezinsbijslag VLAAMSE GEMEENSCHAP

42 4.3. STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG KRAAMGELD EN ADOPTIEPREMIE AANTAL GEBOORTES DIE AANLEIDING HEBBEN GEGEVEN TOT DE TOEKENNING VAN EEN KRAAMGELD EN AANTAL KINDEREN WAARVOOR EEN ADOPTIEPREMIE WERD BETAALD RANG GEBOORTES ADOPTIES Eerste rang Volgende rangen TOTAAL VLAAMSE GEMEENSCHAP

43 5. WAALS GEWEST

44 5.1. SAMENVATTENDE TABEL VERDELING VAN DE RECHTHEBBENDEN, BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN EN RECHTGEVENDE KINDEREN PER STELSEL STELSEL RECHTHEBBENDEN BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN RECHTGEVENDE KINDEREN ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG TOTAAL WAALS GEWEST

45 5.2. ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG RECHTHEBBENDEN OP KINDERBIJSLAG VERDELING VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN AANTAL RECHTHEBBENDEN en + 39 TOTAAL WAALS GEWEST

46 5.2. ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VERDELING PER RECHTSCATEGORIE EN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ALGEMEEN TOTAAL en TOTAAL WAALS GEWEST

47 5.2. ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG RECHTGEVENDE KINDEREN VERDELING PER RECHTSCATEGORIE EN PER LEEFTIJDSGROEP LEEFTIJD VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) 0-5 jaar jaar jaar jaar jaar TOTAAL VERDELING PER RECHTSCATEGORIE EN PER RANG RANG VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ARTIKEL 50bis, AKBW wezen hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) 1ste de de en TOTAAL TOTAAL TOTAAL ALGEMEEN TOTAAL ALGEMEEN TOTAAL (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW) WAALS GEWEST

48 5.2. ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG RECHTGEVENDE KINDEREN JONGER DAN 21 JAAR MET EEN AANDOENING EN RECHTGEVEND OP EEN TOESLAG (art. 47, AKBW) OUD SYSTEEM (VERDELING VOLGENS ZELFREDZAAMHEID) ZELFREDZAAMHEIDSGRAAD 0-3 punten 4-6 punten 7-9 punten TOTAAL AANTAL TOESLAGEN NIEUW SYSTEEM (VERDELING VOLGENS DE ERNST VAN DE GEVOLGEN VAN DE AANDOENING) ERNST VAN DE GEVOLGEN VAN DE AANDOENING minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler punten over de 3 pijlers punten over de 3 pijlers punten over de 3 pijlers + 20 punten over de 3 pijlers TOTAAL AANTAL TOESLAGEN TOTAAL VAN DE TWEE SYSTEMEN TOTAAL WAALS GEWEST

49 5.2. ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG KRAAMGELD EN ADOPTIEPREMIE AANTAL GEBOORTES DIE AANLEIDING HEBBEN GEGEVEN TOT DE TOEKENNING VAN EEN KRAAMGELD EN AANTAL KINDEREN WAARVOOR EEN ADOPTIEPREMIE WERD BETAALD EERSTE SEMESTER 2015 RANG GEBOORTES ADOPTIES Eerste rang Volgende rangen TOTAAL GEPLAATSTE KINDEREN In een instelling (art. 70, AKBW) AARD VAN DE PLAATSING Bij een particulier (art. 70ter, AKBW) (*) AANTAL GEPLAATSTE KINDEREN (*) Het gaat om het aantal bij een particulier geplaatste kinderen voor wie een forfaitaire uitkering betaald wordt aan de persoon die vóór de plaatsing de kinderbijslag ontving. WAALS GEWEST

50 5.3. STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG RECHTHEBBENDEN OP KINDERBIJSLAG VERDELING VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN AANTAL RECHTHEBBENDEN en + 2 TOTAAL WAALS GEWEST

51 5.3. STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VERDELING PER RECHTSCATEGORIE EN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 10, 3, GGB(*) Speciale schaal voor geplaatste kinderen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ALGEMEEN TOTAAL en TOTAAL (*) Wet gewaarborgde gezinsbijslag WAALS GEWEST

52 5.3. STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG RECHTGEVENDE KINDEREN VERDELING PER RECHTSCATEGORIE EN PER LEEFTIJDSGROEP LEEFTIJD VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 10, 3, PFG(*) Speciale schaal voor geplaatste kinderen ARTIKEL 42bis, AKBW langurig werklozen en gepensionneerden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ALGEMEEN TOTAAL 0-5 jaar jaar jaar jaar jaar TOTAAL VERDELING PER RECHTSCATEGORIE EN PER RANG RANG VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 10, 3, PFG(*) Speciale schaal voor geplaatste kinderen ARTIKEL 42bis, AKBW langurig werklozen en gepensionneerden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ALGEMEEN TOTAAL 1ste de de en TOTAAL (*) Wet gewaarborgde gezinsbijslag WAALS GEWEST

53 5.3. STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG KRAAMGELD EN ADOPTIEPREMIE AANTAL GEBOORTES DIE AANLEIDING HEBBEN GEGEVEN TOT DE TOEKENNING VAN EEN KRAAMGELD EN AANTAL KINDEREN WAARVOOR EEN ADOPTIEPREMIE WERD BETAALD RANG GEBOORTES ADOPTIES Eerste rang Volgende rangen TOTAAL WAALS GEWEST

54 6. DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

55 6.1. SAMENVATTENDE TABEL VERDELING VAN DE RECHTHEBBENDEN, BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN EN RECHTGEVENDE KINDEREN PER STELSEL STELSEL RECHTHEBBENDEN BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN RECHTGEVENDE KINDEREN ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG TOTAAL DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

56 6.2. ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG RECHTHEBBENDEN OP KINDERBIJSLAG VERDELING VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN AANTAL RECHTHEBBENDEN en + 5 TOTAAL DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

57 6.2. ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VERDELING PER RECHTSCATEGORIE EN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ALGEMEEN TOTAAL en TOTAAL DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

58 6.2. ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG RECHTGEVENDE KINDEREN VERDELING PER RECHTSCATEGORIE EN PER LEEFTIJDSGROEP LEEFTIJD VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) 0-5 jaar jaar jaar jaar jaar TOTAAL VERDELING PER RECHTSCATEGORIE EN PER RANG RANG VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ARTIKEL 50bis, AKBW wezen hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) 1ste de de en TOTAAL TOTAAL TOTAAL ALGEMEEN TOTAAL ALGEMEEN TOTAAL (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW) DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

59 6.2. ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG RECHTGEVENDE KINDEREN JONGER DAN 21 JAAR MET EEN AANDOENING EN RECHTGEVEND OP EEN TOESLAG (art. 47, AKBW) OUD SYSTEEM (VERDELING VOLGENS ZELFREDZAAMHEID) ZELFREDZAAMHEIDSGRAAD 0-3 punten 4-6 punten 7-9 punten TOTAAL AANTAL TOESLAGEN NIEUW SYSTEEM (VERDELING VOLGENS DE ERNST VAN DE GEVOLGEN VAN DE AANDOENING) ERNST VAN DE GEVOLGEN VAN DE AANDOENING minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler punten over de 3 pijlers punten over de 3 pijlers punten over de 3 pijlers + 20 punten over de 3 pijlers TOTAAL AANTAL TOESLAGEN TOTAAL VAN DE TWEE SYSTEMEN TOTAAL 397 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

60 6.2. ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG KRAAMGELD EN ADOPTIEPREMIE AANTAL GEBOORTES DIE AANLEIDING HEBBEN GEGEVEN TOT DE TOEKENNING VAN EEN KRAAMGELD EN AANTAL KINDEREN WAARVOOR EEN ADOPTIEPREMIE WERD BETAALD EERSTE SEMESTER 2015 RANG GEBOORTES ADOPTIES Eerste rang Volgende rangen TOTAAL GEPLAATSTE KINDEREN In een instelling (art. 70, AKBW) AARD VAN DE PLAATSING Bij een particulier (art. 70ter, AKBW) (*) AANTAL GEPLAATSTE KINDEREN (*) Het gaat om het aantal bij een particulier geplaatste kinderen voor wie een forfaitaire uitkering betaald wordt aan de persoon die vóór de plaatsing de kinderbijslag ontving. DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 142 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2015 Aanpassing: Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten of sociale

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2016 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2014

DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2014 Federaal Agentschap voor Kinderbijslag DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2014 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 149 Verantwoordelijk uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor alle

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2014 Aanpassingen: 1. Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2011

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2011 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 143 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40) eerste kind 86,77

Nadere informatie

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers 2009/1 139 Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2009 HALFJAARLIJKSE MEDEDELING NR 139 Verantwoordelijk

Nadere informatie

Een overzicht per entiteit van de kinderbijslag voor kinderen met een aandoening.

Een overzicht per entiteit van de kinderbijslag voor kinderen met een aandoening. Een overzicht per entiteit van de kinderbijslag voor kinderen met een aandoening. Focus: 2016 3 Sinds 50 jaar wordt een bijkomende bijslag voorzien voor kinderen met een aandoening. In de loop van de jaren

Nadere informatie

Bedragen kinderbijslag

Bedragen kinderbijslag Bedragen kinderbijslag 1/06/2016 KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.247,58 938,66 1.247,58

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.223,11 920,25

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1 ste geboorte 1.223,11 2 de geboorte en elk der volgende 920,25 Elk kind uit een meerlingenzwangerschap

Nadere informatie

Bijlage bij bericht 6 H-HR/ e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522. Uitreiking: typelijst 25/003

Bijlage bij bericht 6 H-HR/ e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522. Uitreiking: typelijst 25/003 Bijlage bij bericht 6 H-HR/2007 70e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522 Uitreiking: typelijst 25/003 Reserve: 20 ex BEDRAGEN VAN DE GEZINSPRESTATIES TOEPASSELIJK VANAF 01.05.2006 TOT 30.09.2006 Spilindex Coëfficiënt

Nadere informatie

Brevet van rechthebbende

Brevet van rechthebbende Identificatie van de volgende instelling Kenmerk van de werkgever Brevet van rechthebbende Identificatie van het oorspronkelijke fonds Naam van de beheerder verantwoordelijk voor het dossier e-mail : tel.

Nadere informatie

Algemene inhoud. DEEL 1 Inkomens 1. DEEL 2 Fiscaal 43

Algemene inhoud. DEEL 1 Inkomens 1. DEEL 2 Fiscaal 43 Algemene inhoud DEEL 1 Inkomens 1 1. Overzicht actuele wetgeving 1 2. Inkomen, sociale zekerheid of sociale bijstand 3 3. Tegemoetkomingen aan personen met een handicap 4 3.1. Toelichting over de regelgeving

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Ontstaan van een recht in de werknemersregeling als gevolg van een wijziging in de socio-professionele

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 Anneleen Bettens Adjunct-adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid T +32 2 515 09 27 F +32 2 515 09 13 ab@vbo-feb.be CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 19 februari 2014

Nadere informatie

Betreft: Toepassing van artikel 44bis KBW ingeval van plaatsing van het kind met een beschermd recht

Betreft: Toepassing van artikel 44bis KBW ingeval van plaatsing van het kind met een beschermd recht Trierstraat 70 B-1000 Brussel dienst Controle Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 21.12.2012 uw ref. contact Peter Savat Guy Tillieux sociaal inspecteurs telefoon 02-237 21 07 02-237 23 60

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting Anneleen Bettens Adjunct-adviseur AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 11 januari 2013 Samenvatting Sedert 1 december 2012 is het bedrag van bepaalde socialezekerheidsuitkeringen

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 APRIL 1976. houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen. (BS 6 mei 1976)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 APRIL 1976. houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen. (BS 6 mei 1976) KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 APRIL 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen (BS 6 mei 1976) (Errata BS 4 september 1976) Gewijzigd door: - het koninklijk besluit van 6

Nadere informatie

Departement Controle. Betreft: Eenoudergezinnen - Verhoging van de maandelijkse toeslag - Verhoging van de inkomensgrens

Departement Controle. Betreft: Eenoudergezinnen - Verhoging van de maandelijkse toeslag - Verhoging van de inkomensgrens Trierstraat 70 B-1000 Brussel Departement Controle CO 1375 Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 06.10.2008 II/C/CO1375/BH uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21

Nadere informatie

Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag. Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag. Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Sociale Praktijkstudies nr. 10002 Stof bijgehouden tot

Nadere informatie

Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden

Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden Principe 1 2 De algemene afwijking primeert op de individuele afwijking. De MO 599 vermeldt een groep personen gedefinieerd als de niet-voorrangsgerechtigde rechthebbende vader, moeder, stiefvader, stiefmoeder

Nadere informatie

FOCUS De sociale toeslagen in het stelsel voor kinderbijslag voor werknemers. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

FOCUS De sociale toeslagen in het stelsel voor kinderbijslag voor werknemers. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers FOCUS 2011-1 De sociale toeslagen in het stelsel voor kinderbijslag voor werknemers Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 26 48 Fax: 02-237 24 35 E-mail:

Nadere informatie

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen Programmawet (1) van 27 april 2007 - Maatregelen voor de eenoudergezinnen - Voorbeelden Eenoudergezinnen die enkel de gewone schaal ontvangen: specifieke toeslag van 20 EUR 1. Een koppel gaat gescheiden

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële Omzendbrief nr.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële Omzendbrief nr. 1 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Ministeriële Omzendbrief nr. 599 Omzendbrief aan de Mevrouwen Ministers, aan de Heren Ministers,

Nadere informatie

DE KINDERBIJSLAG IN DE OVERHEIDSSECTOR. Tellingen 2007. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70-1000 BRUSSEL

DE KINDERBIJSLAG IN DE OVERHEIDSSECTOR. Tellingen 2007. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70-1000 BRUSSEL DE KINDERBIJSLAG IN DE OVERHEIDSSECTOR Tellingen 2007 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70-1000 BRUSSEL Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Nadere informatie

DEMOGRAFISCH VERSLAG - 2003 -

DEMOGRAFISCH VERSLAG - 2003 - RKW KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG DEMOGRAFISCH VERSLAG - 2003 - STATISTISCHE REEKSEN 1993-2003 Uitgave 2004 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

FOCUS 2009-3. Typegezinnen in de kinderbijslag: kenmerken, evoluties en bedragen. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

FOCUS 2009-3. Typegezinnen in de kinderbijslag: kenmerken, evoluties en bedragen. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers FOCUS 2009-3 Typegezinnen in de kinderbijslag: kenmerken, evoluties en bedragen Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 26 48 Fax: 02-237 24 35 E-mail: research@rkw-onafts.fgov.be

Nadere informatie

Nieuwsbrief van Acerta Kinderbijslagfonds 46ste jaargang nr. 1 maart 2002. In dit nummer

Nieuwsbrief van Acerta Kinderbijslagfonds 46ste jaargang nr. 1 maart 2002. In dit nummer Allocatief Nieuwsbrief van Acerta Kinderbijslagfonds 46ste jaargang nr. 1 maart 2002 In dit nummer Nieuwe barema s Kinderbijslag betalen aan de vader? Het kan! Papier hier... Vragenlijsten al teruggestuurd?

Nadere informatie

II/C/996/111 - bijlage 2 Aanknopingsfactoren voor het aanrekenen van de betaalde gezinsbijslag aan de deelstaten 1. Doelstellingen Aan elk kind een regiocode 1 toekennen om zodoende: de betaalde gezinsbijslag

Nadere informatie

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 Uitgegeven door het Algemeen Christelijk Vakverbond, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel - Afgiftekantoor Brussel X sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 taux et montants en droit du travail

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Model S Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - langdurig werkloze (ten minste 6 maanden), - zieke (ten minste 6 maanden),

Nadere informatie

Departement Controle

Departement Controle Trierstraat 70 B-1000 Brussel Departement Controle CO 1377 Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 08.12.2008 uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Herziening

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976)

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976) WET VAN 29 MAART 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen (B.S. 6 mei 1976) Gewijzigd door: - de wet van 17 maart 1993 (B.S. 22 april 1993) ; - de wet van 6 april 1995 (B.S. 26 juli 1995) ;

Nadere informatie

IV. Trimestrialisering van de sociale toeslagen

IV. Trimestrialisering van de sociale toeslagen IV. Trimestrialisering van de sociale toeslagen Vragen Oplossing 1. Situatie Referentie RKW: II/A/21/F00221/T/ced voor alle voorbeelden 1. een moeder woont met haar twee kinderen bij haar vader (grootvader

Nadere informatie

FAMIFED. Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG

FAMIFED. Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG FAMIFED Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG 2013 Geografische spreiding van de kinderbijslag 2013 Verantwoordelijke uitgever: Federaal agentschap voor

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon:

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag Beste Met

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 18.12.2009 uw ref. contact Hugo Bogaert adviseur telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Artikel

Nadere informatie

Betreft: Toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Betreft: Toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax Betreft: Toeslag op de kinderbijslag Mevrouw, mijnheer, Werklozen, gepensioneerden, invaliden, gehandicapten, zieken en eenoudergezinnen kunnen recht

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag

Recht op een toeslag op de kinderbijslag Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België MOD. 19_Fisc dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze

Nadere informatie

Juridisch bulletin. www.rkw.be

Juridisch bulletin. www.rkw.be Juridisch bulletin www.rkw.be Dienstvoorschriften 2008 Inhoud 1 Ministeriële omzendbrieven 3 1.1 Ministeriële omzendbrief nr. 601 van 30 januari 2008 (Artikel 76bis, 1, KBW. Bedragen van de gezinsbijslag

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr. FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Ministeriële omzendbrief nr. 596 Omzendbrief aan de mevrouwen Ministers, aan de heren Ministers,

Nadere informatie

FOCUS 2013-1. De kinderbijslag voor kinderen met een aandoening: tien jaar na de hervorming. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

FOCUS 2013-1. De kinderbijslag voor kinderen met een aandoening: tien jaar na de hervorming. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers FOCUS 2013-1 De kinderbijslag voor kinderen met een aandoening: tien jaar na de hervorming Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 26 51 E-mail: research@rkw-onafts.fgov.be

Nadere informatie

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de kinderbijslag.

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de kinderbijslag. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 643 van CHRIS JANSSENS datum: 12 mei 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Controles Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 09.11.2010 uw ref. contact Herman Stuyver attaché telefoon 02-237 23 98 02-237 21 11 Betreft: Ouderlijk

Nadere informatie

HET STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS

HET STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS HET STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS Exemplaren zijn verkrijgbaar bij: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) Trierstraat 70, 1000 BRUSSEL 02-237 20 20 www.rkw.be Reproductie

Nadere informatie

TC/01/97. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 17 september 2001;

TC/01/97. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 17 september 2001; TC/01/97 BERAADSLAGING NR. 01/77 VAN 2 OKTOBER 2001 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VOOR DE RAADPLEGING VAN HET NATIONAAL REPERTORIUM VAN DE KINDERBIJSLAGEN DOOR DE RVP, HET FAO, DE ADMINISTRATIE DER PENSIOENEN

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België P19Fisc-A De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking persoonsgegevens

Nadere informatie

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE Mevrouw, mijnheer, Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: langdurig werkloze

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005)

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005) Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders (inkomsten van het jaar 2005) 1 Personenbelasting In de personenbelasting kan het verrichten van studentenarbeid

Nadere informatie

P19Fisc-A. Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België. Mevrouw, mijnheer,

P19Fisc-A. Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België. Mevrouw, mijnheer, P19Fisc-A dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/109 BERAADSLAGING NR 98/60 VAN 13 OKTOBER 1998, GEWIJZIGD OP 7 SEPTEMBER 2010, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 15.05.2008 II/C/999/146 onze ref. uw ref. contact Inge Vandenbosch attaché telefoon 02-237 25 29

Nadere informatie

Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag

Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag Correspondentieadres: FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel Onthaal: B- van 9 tot 16.30 uur Telefoon: dagelijks van 8 tot 16.30 uur (dinsdag van 8 tot 12 uur) Afzender FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Geografische spreiding van de kinderbijslag 2010 1 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 27 juni 2006; A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG EN SITUERING ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 27 juni 2006; A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG EN SITUERING ERVAN SCSZ/06/106 1 BERAADSLAGING NR. 06/053 VAN 18 JULI 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT HET KADASTER VAN DE GEZINSBIJSLAGEN AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET OOG OP HET

Nadere informatie

De statistiek per kinderbijslagfonds

De statistiek per kinderbijslagfonds De statistiek per kinderbijslagfonds Jaar 2013 Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) Voor alle inlichtingen kunt u terecht bij: FAMIFED Departement Ondersteuning

Nadere informatie

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Voor zover nodig dient u dit formulier C1-CAO77bis in samen met uw aanvraagformulier C61-CAO77bis wanneer u gelijktijdig: - een volledig of halftijds

Nadere informatie

AANVRAAG OM BREVET. ldentificatie van de oorspronkelijke instelling. (:.. RECHTHEBBENI>EVANDEcOORsPRONKELIJKEINSTELLING-...j

AANVRAAG OM BREVET. ldentificatie van de oorspronkelijke instelling. (:.. RECHTHEBBENI>EVANDEcOORsPRONKELIJKEINSTELLING-...j . 1 BREVET V AN RECHTHEBBENDE: INSTRUMENTEN VOOR GEGEVENSOVERDRACHT AANVRAAG OM BREVET Identificatie van de volgende instelling ldentificatie van de oorspronkelijke instelling (:.. RECHTHEBBENI>EVANDEcOORsPRONKELIJKEINSTELLING-....j

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 13 januari 2003;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 13 januari 2003; TC/03/14 BERAADSLAGING NR. 03/10bis VAN 4 FEBRUARI 2003, AANGEPAST OP 19 JULI 2005, M.B.T. EEN AANVRAAG TOT MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) -

Nadere informatie

1 Refertes. Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 6.10 : Kraamgeld en adoptiepremie Inhoudstafel

1 Refertes. Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 6.10 : Kraamgeld en adoptiepremie Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 6.10 : Kraamgeld en adoptiepremie Inhoudstafel 1 Referenties 2 Kraamgeld 2.1 Begunstigde kinderen 2.2 Bedragen 2.3 Aanvraag voorafbetaling

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld voor werknemers

Aanvraag om kraamgeld voor werknemers Aanvraag om kraamgeld voor werknemers contact telefoon dossiernummer Met dit formulier vraagt u kraamgeld aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de Kinderbijslagwet

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Correspondentieadres: FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel Onthaal: B- van 9 tot 16.30 uur Telefoon: dagelijks van 8 tot 16.30 uur (dinsdag van 8 tot 12 uur) Afzender FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel

Nadere informatie

FOCUS 2009-2. De maandelijkse kinderbijslag per kind in het kinderbijslagstelsel voor werknemers. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

FOCUS 2009-2. De maandelijkse kinderbijslag per kind in het kinderbijslagstelsel voor werknemers. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers FOCUS 2009-2 De maandelijkse kinderbijslag per kind in het kinderbijslagstelsel voor werknemers Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 26 46 Fax: 02-237

Nadere informatie

Nieuwsbrief van Acerta Kinderbijslagfonds 52ste jaargang nr.2 juni 2008

Nieuwsbrief van Acerta Kinderbijslagfonds 52ste jaargang nr.2 juni 2008 Nieuwsbrief van Acerta Kinderbijslagfonds 52ste jaargang nr.2 juni 2008 Trimestriële uitgave Afgifteperiode maart 2008 Afgiftekantoor Antwerpen X P409328 In dit nummer Nieuwe barema s en grensbedragen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/182 BERAADSLAGING NR 08/065 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

HET STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS

HET STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS HET STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS Exemplaren zijn verkrijgbaar bij: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) Trierstraat 70, 1000 BRUSSEL 02-237 20 20 www.rkw.be Deze gegevens

Nadere informatie

Toeslag op de kinderbijslag

Toeslag op de kinderbijslag Toeslag op de kinderbijslag De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

Aanvraag om wezenbijslag 1

Aanvraag om wezenbijslag 1 Aanvraag om wezenbijslag 1 contact telefoon fax e-mail referentie Voor de Kinderbijslagwet is een wees een kind van wie één van de volgende verwanten overleden is: de vader, de meemoeder, de moeder of

Nadere informatie

Statistiek per kinderbijslagfonds

Statistiek per kinderbijslagfonds Statistiek per kinderbijslagfonds Telling 2009 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknmers Informatie verkrijgbaar bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)

Nadere informatie

AANVRAAG OM KRAAMGELD

AANVRAAG OM KRAAMGELD ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE Dossiernummer: AANVRAAG OM KRAAMGELD voor werknemers Met dit formulier vraagt u kraamgeld aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

KINDERBIJSLAG VOOR ZELFSTANDIGEN STATISTISCHE REEKSEN UITGAVE 2007

KINDERBIJSLAG VOOR ZELFSTANDIGEN STATISTISCHE REEKSEN UITGAVE 2007 STATISTISCHE REEKSEN UITGAVE 2007 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 BRUSSEL Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor alle inlichtingen

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie generaal sociaal beleid Domein regelgeving. KINDERBIJSLAG Omz. nr.588

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie generaal sociaal beleid Domein regelgeving. KINDERBIJSLAG Omz. nr.588 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie generaal sociaal beleid Domein regelgeving KINDERBIJSLAG Omz. nr.588 Omzendbrief aan de Mevrouwen Ministers, aan de Heren Ministers, aan de Mevrouwen

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld door de aanstaande moeder in te vullen datum dossiernr. contact telefoon fax e-mail dossierbeheerder Met dit formulier kunt u als moeder vooruitbetaling

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

Rolnummer 4923. Arrest nr. 53/2011 van 6 april 2011 A R R E S T

Rolnummer 4923. Arrest nr. 53/2011 van 6 april 2011 A R R E S T Rolnummer 4923 Arrest nr. 53/2011 van 6 april 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 60, 3, 3, b), van de bij koninklijk besluit van 19 december 1939 samengeordende wetten betreffende

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 juli 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 juli 2007; SCSZ/07/133 1 BERAADSLAGING NR. 07/045 VAN 4 SEPTEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN ENERZIJDS DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN ANDERZIJDS DE KINDERBIJSLAGFONDSEN

Nadere informatie

AANVRAAG OM EEN ADOPT IEPREMIE

AANVRAAG OM EEN ADOPT IEPREMIE ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AANVRAAG OM EEN ADOPT IEPREMIE Met dit formulier kunt u een adoptiepremie aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. Voor inlichtingen:

Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. Voor inlichtingen: Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor inlichtingen: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Departement Ondersteuning - Research en Financiën Trierstraat 70 1000

Nadere informatie

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Afzender DIBISS P.B 17 Sint-Agatha-Berchem-Schweitzer BE-182 Sint-Agatha-Berchem dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantoor verzendingsdatum

Nadere informatie

(B.Vl.Reg. 20.I.1993) (B.Vl.Reg. 19.I.1994) (B.S. 27.IV.1990, err. B.S. 11.IX.1990)1

(B.Vl.Reg. 20.I.1993) (B.Vl.Reg. 19.I.1994) (B.S. 27.IV.1990, err. B.S. 11.IX.1990)1 BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 7 MAART 1990 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning, van het bedrag en van de betalingsmodaliteiten van de uitkeringen en het aanvullend loon van de gehandicapten

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie