Identificatie rapportering 2014 BE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Identificatie rapportering 2014 BE"

Transcriptie

1 Identificatie rapportering 214 Naam entiteit: Categorie: Adres: Universiteit Hasselt BE Martelarenlaan 42, 35 Hasselt Contactpersoon : Michel Hendrikx Telefoonnummer: Soort rapportering: Jaarrapportering (eigenhandig door de leidinggevende voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen) dr Marie-Paule Jacobs Beheerder

2 Rapportering Universiteit Hasselt VOL.24 UITVOERING VAN DE BEGROTING IN ESR Jaarrapportering Afwijking Afwijking Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting Uitvoeringsrekening begroting jaar Absoluut Procentueel NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN % 6 Ontvangsten te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met 9 6. Ontvangsten te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met 9 8 Interne verrichtingen % 8.1 Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen Diverse interne verrichtingen Opnemingen uit reservefondsen 8.2 Verrekeningen met andere dienstjaren % 8.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren % 8.22 Over te dragen tekort van het boekjaar 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) % 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten % 16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector % Aan bedrijven % Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen % Aan het buitenland 16.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector Verkoop van duurzame militaire goederen die niet behoren tot de bruto-investeringen in vaste activa (oorlogswapens en gelijkaardige) 17. Verkoop van duurzame militaire goederen die niet behoren tot de bruto-investeringen in vaste activa (oorlogswapens en gelijkaardige) 18 Ontvangsten afkomstig van wegen- en waterbouwkundige 18.1 Ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector 18.2 Ontvangsten binnen de overheidssector 2 RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM % 26 Rente van overheidsvorderingen % 26.1 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector % 26.2 Rente-ontvangsten binnen de overheidssector 27 Exploitatiewinsten van overheidsbedrijven 27.1 Niet-financiële overheidsbedrijven met rechtspersoonlijkheid 27.2 Niet-financiële overheidsbedrijven zonder rechtspersoonlijkheid 27.3 Overheidskredietinstellingen met rechtspersoonlijkheid 27.4 Overheidskredietinstellingen zonder rechtspersoonlijkheid 27.5 Overheidsverzekeringsmaatschappijen 28 Overige opbrengsten van vermogen 28.1 Concessies 28.2 Dividenden 28.3 Huurgelden van gronden 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN % 36 Indirecte belastingen en heffingen 36.1 Invoerrechten 36.2 Accijnzen en andere verbruiksbelastingen 36.3 Belasting op de toegevoegde waarde 36.4 Registratierechten 36.5 Winsten van fiscale overheidsmonopolies of van openbare bedrijven met een monopolistisch karakter 36.6 Verkeersbelasting 36.7 Milieuheffingen 36.8 Heffingen en belastingen op onroerende goederen, met uitzondering van de onroerende voorheffing 36.9 Diverse belastingen 37 Directe belastingen en bijdragen gestort aan de socialezekeringsinstellingen 37.1 Directe belastingen ten laste van bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen 37.2 Directe belastingen ten laste van gezinnen en vzw's t.b.v. de gezinnen 37.3 Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werkgevers - overheid 37.4 Socialezekerheidsbijdragen ten laste van andere werkgevers 37.5 Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werknemers 37.6 Bijdragen voor het Fonds voor Overlevingspensioenen 37.7 Andere verplichte bijdragen 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen vzw's t b v de gezinnen en van gezinnen % 38.1 Van bedrijven % 38.2 Van kredietinstellingen 38.3 Van verzekeringsmaatschappijen 38.4 Van vzw's t.b.v. de gezinnen Van gezinnen 39 Inkomensoverdrachten van het buitenland % 39.1 Van EU-instellingen % 39.2 Van lidstaten van de EU (overheden) Van lidstaten van de EU (niet-overheden) 39.4 Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 39.5 Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) 39.6 Van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR % 46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep % 46.1 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) % 46.2 Van niet-organieke begrotingsfondsen 46.3 Van een DAB 46.4 Van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Van vzw's van de overheid 46.7 Van andere eenheden van de overheid 47 Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen

3 Rapportering Ouderdom, overlijden, nabestaanden 47.2 Ziekte 47.3 Invaliditeit en handicap 47.4 Werkloosheid 47.5 Gezinslasten 47.6 Arbeidsongevallen en beroepsziekten 47.7 Beroepsopleiding voor volwassenen 47.8 Overige inkomensoverdrachten van de 48 Inkomensoverdrachten van lokale overheden % 48.1 Van provincies Algemene bijdragen Specifieke bijdragen 48.2 Van gemeenten Algemene bijdragen Specifieke bijdragen 48.3 Van provincies en gemeenten - niet verdeeld % 48.3 Van provincies en gemeenten - niet verdeeld % 48.4 Van vzw's van de lokale overheden 48.4 Van vzw's van de lokale overheden 48.5 Van overige lokale overheden Algemene bijdragen Specifieke bijdragen 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) % 49.1 Inkomensoverdrachten van de gemeenschapscommissies 49.1 Inkomensoverdrachten van de gemeenschapscommissies 49.2 Inkomensoverdrachten van de gemeenschappen 49.2 Inkomensoverdrachten van de gemeenschappen 49.3 Inkomensoverdrachten van de gewesten % 49.3 Inkomensoverdrachten van de gewesten % 49.4 Inkomensoverdrachten van de federale overheid % Dotaties Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid % 5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 56 Vermogensheffingen 56.1 Van bedrijven 56.2 Van kredietinstellingen 56.3 Van verzekeringsmaatschappijen 56.4 Van vzw's t.b.v. de gezinnen 56.5 Van gezinnen 57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen) 57.2 Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven 57.3 Overige kapitaaloverdrachten van kredietinstellingen 57.4 Overige kapitaaloverdrachten van verzekeringsmaatschappijen 58 Kapitaaloverdrachten van vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen (exclusief vermogensheffingen) 58.1 Van vzw's t.b.v. de gezinnen 58.2 Van de gezinnen 59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland Van EU-instellingen: investeringsbijdragen Van EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten Van lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen Van lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten 59.3 Van lidstaten van de EU (niet-overheden) Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: investeringsbijdragen Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten 59.6 Van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep Investeringsbijdragen van de institutionele overheid Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid Investeringsbijdragen van niet-organieke begrotingsfondsen Overige kapitaaloverdrachten van niet-organieke Investeringsbijdragen van een DAB Overige kapitaaloverdrachten van een DAB Investeringsbijdragen van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV Overige kapitaaloverdrachten van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV Investeringsbijdragen van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Overige kapitaaloverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Investeringsbijdragen van vzw's van de overheid Overige kapitaaloverdrachten van vzw's van de overheid Investeringsbijdragen van andere eenheden van de overheid Overige kapitaaloverdrachten van andere eenheden van de overheid 67 Kapitaaloverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen 67. Kapitaaloverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen 68 Kapitaaloverdrachten van lokale overheden Investeringsbijdragen van provincies Overige kapitaaloverdrachten van provincies Investeringsbijdragen van gemeenten Overige kapitaaloverdrachten van gemeenten Investeringsbijdragen van provincies en gemeenten - niet verdeeld Overige kapitaaloverdrachten van provincies en gemeenten - niet verdeeld Investeringsbijdragen van vzw's van de lokale overheden Overige kapitaaloverdrachten van vzw's van de lokale overheden Investeringsbijdragen van overige lokale overheden Overige kapitaaloverdrachten van overige lokale overheden

4 Rapportering Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 69.1 Kapitaaloverdrachten van de gemeenschapscommissies 69.2 Kapitaaloverdrachten van de gemeenschappen 69.3 Kapitaaloverdrachten van de gewesten Kapitaaloverdrachten van de federale overheid: dotaties Kapitaaloverdrachten van de federale overheid: toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen alsook de gewestelijke vermogensbelastingen Overige kapitaaloverdrachten van de federale overheid 7 DESINVESTERINGEN 76 Verkoop van onroerende goederen in het binnenland 76.1 Verkoop van gronden Binnen de overheidssector Aan andere sectoren dan de overheidssector 76.2 Verkoop van bestaande water- en wegenbouwkundige werken Binnen de overheidssector Aan andere sectoren dan de overheidssector 76.3 Verkoop van bestaande gebouwen Binnen de overheidssector Aan andere sectoren dan de overheidssector 77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen 77.1 Verkoop van vervoermaterieel 77.2 Verkoop van overig materieel 77.3 Verkoop van patenten, octrooien en andere immateriële goederen 77.4 Verkoop van waardevolle voorwerpen 77.5 Verkoop van teeltgoederen (planten en dieren) 8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten 86.1 Kredietaflossingen door bedrijven 86.2 Kredietaflossingen door kredietinstellingen 86.3 Kredietaflossingen door verzekeringsmaatschappijen 86.4 Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven 86.5 Vereffeningen van deelnemingen in kredietinstellingen 86.6 Vereffeningen van deelnemingen in verzekeringsmaatschappijen 86.7 Andere financiële producten 87 Kredietaflossingen door vzw's t.b.v. de gezinnen en door 87.1 Kredietaflossingen door vzw's t.b.v. de gezinnen 87.2 Kredietaflossingen door gezinnen 88 Kredietaflossingen door en vereffening van deelnemingen in het buitenland 88.1 Kredietaflossingen door het buitenland Door EU-instellingen Door lidstaten van de EU (overheden) Door lidstaten van de EU (niet-overheden) Door internationale instellingen andere dan de EU-instellingen Door landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) Door landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 88.2 Vereffeningen van deelnemingen in het buitenland In EU-instellingen In lidstaten van de EU (niet-overheden) In internationale instellingen andere dan de EU-instellingen In landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 89 Kredietaflossingen binnen de overheidssector 89.1 Binnen eenzelfde institutionele groep (MVG + IVAzrp) Van de institutionele overheid en IVAzrp Van niet-organieke begrotingsfondsen Van een DAB Van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Van vzw's van de overheid Van andere eenheden van de overheid 89.2 Kredietaflossingen door socialezekerheidsinstellingen 89.2 Kredietaflossingen door socialezekerheidsinstellingen 89.3 Kredietaflossingen door lokale overheden Door provincies Door gemeenten Door provincies en gemeenten - niet verdeeld Door vzw's van de lokale overheden Door overige lokale overheden 89.4 Kredietaflossingen door het gesubsidieerd autonoom onderwijs 89.4 Kredietaflossingen door het gesubsidieerd autonoom onderwijs 89.5 Kredietaflossingen door andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, 89.5 Kredietaflossingen door andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, 9 OVERHEIDSSCHULD 96 Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één 96.1 Opbrengst van leningen in euro 96.2 Opbrengst van leningen in vreemde valuta 96.3 Opbrengst van leningen binnen de overheidssector 96.7 Opbrengst van leningen inzake financiële leasings 97 Aanmuntingen 97. Aanmuntingen TOTAAL ONTVANGSTEN % NIET- VERDEELDE UITGAVEN Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 1. Niet verdeeld 3 Interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondsen Diverse interne verrichtingen

5 Rapportering Spijzigen van reservefondsen Verrekeningen met andere dienstjaren 3.21 Overgedragen tekort vorige boekjaren 3.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 4 Annuïteiten met betrekking tot financiële leasings 4. Annuïteiten met betrekking tot financiële leasings LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) % 11 Lonen en sociale lasten % 11.1 Eigenlijke lonen % Bezoldiging volgens weddeschalen % Overige bezoldigingselementen % 11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen % 11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen % 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Doorbetaling van loon Pensioenen van overheidspersoneel 11.4 Lonen in natura % 11.4 Lonen in natura % 12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten % 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector % Algemene werkingskosten % Huurgelden van gebouwen Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen 12.5 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector % 12.5 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector % 13 Aankoop van duurzame militaire goederen die niet behoren tot de bruto-investeringen in vaste activa (oorlogswapens en gelijkaardige) 13. Aankoop van duurzame militaire goederen die niet behoren tot de bruto-investeringen in vaste activa (oorlogswapens en gelijkaardige) 14 Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegenen waterbouwkundige werken 14.1 Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector 14.2 Kosten vergoed binnen de overheidssector 2 RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN % 21 Rente op overheidsschuld % 21.1 Rente op overheidsschuld in euro % 21.2 Rente op overheidsschuld in vreemde valuta 21.3 Rente op schuld binnen de overheidssector 21.4 Rente op commerciële schuld 21.5 Rente op financiële leasings 24 Huurgelden van gronden 24.1 Betalingen aan andere sectoren dan de overheidssector 24.2 Betalingen binnen de overheidssector 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 31 Exploitatiesubsidies 31.1 Rentesubsidies Rentesubsidies aan overheidsbedrijven Rentesubsidies aan andere bedrijven 31.2 Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven Prijssubsidies aan overheidsbedrijven Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven 31.3 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 32 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen 32. Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen 33 Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen 33. Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen 34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen 34.1 Weduwen- en wezenpensioenen van het overheidspersoneel 34.1 Weduwen- en wezenpensioenen van het overheidspersoneel 34.2 Oorlogspensioenen 34.2 Oorlogspensioenen 34.3 Overige sociale uitkeringen Geldelijke uitkeringen Uitkeringen in natura 34.4 Overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers Geldelijke uitkeringen Uitkeringen in natura 34.5 Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten 34.5 Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten 35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 35.1 Aan EU-instellingen 35.2 Aan lidstaten van de EU (overheden) 35.3 Aan lidstaten van de EU (niet-overheden) 35.4 Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 35.5 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) 35.6 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR 41 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep 41.1 Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 41.2 Aan niet-organieke begrotingsfondsen 41.3 Aan een DAB 41.4 Aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV

6 Rapportering Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 41.6 Aan vzw's van de overheid 41.7 Aan andere eenheden van de overheid 42 Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen 42.1 Ouderdom, overlijden, nabestaanden 42.2 Ziekte 42.3 Invaliditeit en handicap 42.4 Werkloosheid 42.5 Gezinslasten 42.6 Arbeidsongevallen en beroepsziekten 42.7 Beroepsopleiding voor volwassenen 42.8 Globale rijkstoelage aan de sociale zekerheid 42.9 Overige inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen 43 Inkomensoverdrachten aan lokale overheden 43.1 Aan provincies Algemene bijdragen Specifieke bijdragen Bijdragen voor rentelasten Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs 43.2 Aan gemeenten Algemene bijdragen Specifieke bijdragen Bijdragen voor rentelasten Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs 43.3 Aan provincies en gemeenten - niet verdeeld Algemene bijdragen Specifieke bijdragen Bijdragen voor rentelasten Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs 43.4 Aan vzw's van de lokale overheden 43.4 Aan vzw's van de lokale overheden 43.5 Aan overige lokale overheden Algemene bijdragen Specifieke bijdragen 44 Inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs 44.1 Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel 44.2 Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel 44.3 Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs 44.4 Bijdragen voor rentelasten van het onderwijs 45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 45.1 Inkomensoverdrachten aan de gemeenschapscommissies 45.1 Inkomensoverdrachten aan de gemeenschapscommissies 45.2 Inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen Dotaties Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen Overige inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen 45.3 Inkomensoverdrachten aan de gewesten Dotaties Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen Overige inkomensoverdrachten aan de gewesten 45.4 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid 45.4 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid 5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen 51.1 Investeringsbijdragen Investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven Investeringsbijdragen aan privébedrijven 51.2 Overige kapitaaloverdrachten aan bedrijven Overige kapitaaloverdrachten aan overheidsbedrijven Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven 51.3 Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen 51.3 Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen 51.4 Overige kapitaaloverdrachten aan verzekeringsmaatschappijen 51.4 Overige kapitaaloverdrachten aan verzekeringsmaatschappijen 52 Kapitaaloverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen 52.1 Investeringsbijdragen aan vzw's t.b.v. de gezinnen 52.2 Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen 53 Kapitaaloverdrachten aan gezinnen 53.1 Investeringsbijdragen aan gezinnen 53.2 Overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen 54 Kapitaaloverdrachten aan het buitenland Aan EU-instellingen: investeringsbijdragen Aan EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten Aan lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen Aan lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten Aan lidstaten van de EU (niet-overheden): investeringsbijdragen Aan lidstaten van de EU (niet-overheden): overige kapitaaloverdrachten Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: investeringsbijdragen Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden): investeringsbijdragen Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden): overige kapitaaloverdrachten

7 Rapportering KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR 61 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep Investeringsbijdragen aan de institutionele overheid (MVG Overige kapitaaloverdrachten aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) Investeringsbijdragen aan niet-organieke begrotingsfondsen Overige kapitaaloverdrachten aan niet-organieke Investeringsbijdragen aan een DAB Overige kapitaaloverdrachten aan een DAB Investeringsbijdragen aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV Overige kapitaaloverdrachten aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV Investeringsbijdragen aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Overige kapitaaloverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Investeringsbijdragen aan vzw's van de overheid Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's van de overheid Investeringsbijdragen aan andere eenheden van de overheid Overige kapitaaloverdrachten aan andere eenheden van de overheid 62 Kapitaaloverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen 62.1 Investeringsbijdragen 62.2 Overige kapitaaloverdrachten 63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden Investeringsbijdragen aan provincies Overige kapitaaloverdrachten aan provincies Investeringsbijdragen aan gemeenten Overige kapitaaloverdrachten aan gemeenten Investeringsbijdragen aan provincies en gemeenten - niet verdeeld Overige kapitaaloverdrachten aan provincies en gemeenten - niet verdeeld Investeringsbijdragen aan vzw's van de lokale overheden Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's van de lokale overheden Investeringsbijdragen aan overige lokale overheden Overige kapitaaloverdrachten aan overige lokale overheden 64 Kapitaaloverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom 64.1 Investeringsbijdragen 64.2 Overige kapitaaloverdrachten 65 Kapitaaloverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 65.1 Kapitaaloverdrachten aan de gemeenschapscommissies Kapitaaloverdrachten aan de gemeenschappen: dotaties Kapitaaloverdrachten aan de gemeenschappen: toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen Overige kapitaaloverdrachten aan de gemeenschappen Kapitaaloverdrachten aan de gewesten: dotaties Kapitaaloverdrachten aan de gewesten: toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen alsook de gewestelijke Overige kapitaaloverdrachten aan de gewesten 65.4 Kapitaaloverdrachten aan de federale overheid 7 INVESTERINGEN % 71 Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland Aankoop van gronden Binnen de overheidssector In andere sectoren dan de overheidssector 71.2 Aankoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken Binnen de overheidssector In andere sectoren dan de overheidssector 71.3 Aankoop van bestaande gebouwen Binnen de overheidssector In andere sectoren dan de overheidssector 72 Nieuwbouw van gebouwen % 72. Nieuwbouw van gebouwen % 73 Wegen- en waterbouwkundige werken 73.1 Wegenbouwkundige werken 73.2 Waterbouwkundige werken 73.3 Pijplijnen 73.4 Overige werken 74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen % 74.1 Aankoop van vervoermaterieel Aankoop van vervoermaterieel Verwerving van overig materieel % Verwerving van overig materieel % 74.3 Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen 74.3 Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen 74.4 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële % 74.4 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële % 74.5 Verwerving van waardevolle voorwerpen 74.5 Verwerving van waardevolle voorwerpen 74.6 Verwerving van teeltgoederen (planten en dieren) 74.6 Verwerving van teeltgoederen (planten en dieren) 8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten Kredietverleningen aan overheidsbedrijven Kredietverleningen aan privébedrijven Kredietverleningen aan openbare kredietinstellingen Kredietverleningen aan privékredietinstellingen Kredietverleningen aan openbare verzekeringsmaatschappijen Kredietverleningen aan privéverzekeringsmaatschappijen Deelnemingen in overheidsbedrijven Deelnemingen in privébedrijven Deelnemingen in openbare kredietinstellingen Deelnemingen in privékredietinstellingen Deelnemingen in openbare verzekeringsmaatschappijen Deelnemingen in privéverzekeringsmaatschappijen 81.7 Andere financiële producten

8 Rapportering Kredietverleningen aan vzw's t.b.v. de gezinnen 82. Kredietverleningen aan vzw's t.b.v. de gezinnen 83 Kredietverleningen aan gezinnen 83. Kredietverleningen aan gezinnen 84 Kredietverleningen aan en deelnemingen in het buitenland 84.1 Kredietverleningen aan het buitenland Aan EU-instellingen Aan lidstaten van de EU (overheden) Aan lidstaten van de EU (niet-overheden) Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 84.2 Deelnemingen in het buitenland In EU-instellingen In lidstaten van de EU (niet-overheden) In internationale instellingen andere dan de EU-instellingen In landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 85 Kredietverleningen binnen de overheidssector 85.1 Binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) Aan niet-organieke begrotingsfondsen Aan een DAB Aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Aan vzw's van de overheid Aan andere eenheden van de overheid 85.2 Kredietverleningen aan socialezekerheidsinstellingen 85.2 Kredietverleningen aan socialezekerheidsinstellingen 85.3 Kredietverleningen aan lokale overheden Aan provincies Aan gemeenten Aan provincies en gemeenten - niet verdeeld Aan vzw's van de lokale overheden Aan overige lokale overheden 85.4 Kredietverleningen aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs 85.4 Kredietverleningen aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs 85.5 Kredietverleningen aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, 85.5 Kredietverleningen aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, 9 OVERHEIDSSCHULD % 91 Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar % 91.1 Aflossingen van de schuld in euro % 91.2 Aflossingen van de schuld in vreemde valuta 91.3 Aflossingen van de schuld binnen de overheidssector 91.7 Aflossingen bij financiële leasings 92 Ontmuntingen 92. Ontmuntingen TOTAAL UITGAVEN %

Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen. Telefoonnummer: 03/ (eigenhandig door de leidinggevende voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen)

Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen. Telefoonnummer: 03/ (eigenhandig door de leidinggevende voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen) Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : UNIVERSITEIT ANTWERPEN UNIVERSITEIT Middelheimlaan 1, 22 Antwerpen Ann Notelé Telefoonnummer: 3/265.3.62 Soort rapportering: Jaarrapportering (eigenhandig

Nadere informatie

Kind en Gezin. Kind en Gezin Jaarrapportering 2007 A B C D E

Kind en Gezin. Kind en Gezin Jaarrapportering 2007 A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Kind en Gezin

Nadere informatie

Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO

Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 1.973.626 3.241.431 Immateriële vaste activa (+) 35.200 7.591 Materiële vaste

Nadere informatie

EV INBO Jaarrapportering 2007. A B C D E Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBO)

EV INBO Jaarrapportering 2007. A B C D E Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBO) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 A B C D E

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 VDAB BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360 Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 Materiële vaste activa 158.630.744 151.947.149 Terreinen

Nadere informatie

ECONOMISCHE CLASSIFICATIE

ECONOMISCHE CLASSIFICATIE Algemene Gegevensbank ECONOMISCHE CLASSIFICATIE Maart 2009 Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Macrobudgettaire dienst INHOUDSTAFEL INLEIDING 5 DEEL I Lijst van de economsiche s voor de

Nadere informatie

ECONOMISCHE CLASSIFICATIE

ECONOMISCHE CLASSIFICATIE Algemene Gegevensbank ECONOMISCHE CLASSIFICATIE JUNI 20 15 Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Macrobudgettaire Dienst 1 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DEEL I Lijst van de economische s van de

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 BIJLAGEN

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 BIJLAGEN Stuk 15 (1997-1998) Nr. 1 Bijlagen Addendum VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 23 oktober 1997 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009

houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 stuk ingediend op 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 26 oktober (-2010) Ontwerp van decreet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Bijlagen

Nadere informatie

% ( ) * +*, &-.' -.2'3 4%.5*. 4%675* 20% 8* 4 985*.495*-.2'2' & :* * " % 8 8. :'$!<<#='!? & # %@ & /4= 5' "$% & 8 * * * ' '%. & & A ' '-.. * & * '-.

% ( ) * +*, &-.' -.2'3 4%.5*. 4%675* 20% 8* 4 985*.495*-.2'2' & :* *  % 8 8. :'$!<<#='!? & # %@ & /4= 5' $% & 8 * * * ' '%. & & A ' '-.. * & * '-. ! " % & % ( ) * +*, -. /!0&**+*10*,-.2!3 0%&.* 4%.5*. 4%675* -.23 20% 8* 4 985*.495*-.22 *&*+*0,% & :* * &-.#*1 % : & ; &-. " % 8 8. :$!

Nadere informatie

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 stuk ingediend op 15 (2012-2013) Nr. 1 19 oktober 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 Deel 3 van een stuk

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Stuk 81A (1988-1989) - Nr. 1 - Bijlage VI VLAAMSERAAD ZITTING 1988-1989 ONTWERP VAN DECREET houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Begroting Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2013 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 stuk ingediend op 19-A (-) Nr. 1 Bijlagen 30 april (-) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Bijlagen verzendcode:

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Rekeningen van de overheid 2004

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Rekeningen van de overheid 2004 Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2004 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 stuk ingediend op 15 (2013-2014) Nr. 1 Bijlagen 22 oktober 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 Bijlagen Stukken

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Databronnen Boekhoudprogramma s van de gemeenten. Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens Belangrijkste correcties om over te gaan naar

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Databronnen Uitgaven : geboekte ontvangsten - aanrekeningen (bron : boekhoudsysteem + ecomptes) Ontvangsten : geboekte netto vastgestelde rechten (bron

Nadere informatie

Vorderingentekort Rijk fors toegenomen in 2003

Vorderingentekort Rijk fors toegenomen in 2003 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Macro-economische statistieken en publicaties 2 november 2004 Vorderingentekort Rijk fors toegenomen in 2003 Drs. F. Arkesteijn In 2003 daalden de inkomsten van

Nadere informatie

Boekhoudplan. KLASSEN en ONDERKLASSEN

Boekhoudplan. KLASSEN en ONDERKLASSEN Boekhoudplan KLASSEN en ONDERKLASSEN Balansrekeningen KLASSE 1 KLASSE 2 KLASSE 3 KLASSE 4 FONDSEN EN PROVISIES VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID VASTGELEGDE MIDDELEN FINANCIELE REKENINGEN REKENINGEN VAN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK-GEWEST Bestuur Financiën en Begroting. Algemene rekening van de diensten van de Regering voor 2010

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK-GEWEST Bestuur Financiën en Begroting. Algemene rekening van de diensten van de Regering voor 2010 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK-GEWEST Bestuur Financiën en Begroting Algemene rekening van de diensten van de Regering voor 2010 Tweede versie, opgemaakt op 20 oktober 2012 INHOUDSTAFEL 1.

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie RICHTSNOEREN

Publicatieblad van de Europese Unie RICHTSNOEREN 6.9.2014 L 267/9 RICHTSNOEREN RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 3 juni 2014 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/23 inzake statistieken betreffende overheidsfinanciën (ECB/2014/21) (2014/647/EU)

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek Tekort Rijk minder groot

Centraal Bureau voor de Statistiek Tekort Rijk minder groot Centraal Bureau voor de Statistiek Tekort Rijk minder groot Arjan Neef Den Haag, 9 november, 2012 Tekort Rijk minder groot Arjan Neef Het vorderingentekort van het Rijk bedroeg in 2011 16,9 miljard euro.

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 17 (2011-2012) Nr. 2-N 28 maart 2012 (2011-2012) Toelichtingen bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies In 2014 is een werkgroep Maas bestaande uit vertegenwoordigers van diverse geledingen gestart met de herziening van het Iv3 informatievoorschrift. Daarbij stond

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Databronnen Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Uitgaven: Geboekte uitgaven - aanrekeningen (bronnen = boekhoudsystemen Phoenix, Stesud,

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

APB Havencentrum Lillo

APB Havencentrum Lillo APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Databronnen Door de lokale besturen geboekte ontvangsten en uitgaven die via de digitale rapportering verwerkt worden in de BBC-database van het Agentschap

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

DAB Minafonds. Jaarverslag 2012

DAB Minafonds. Jaarverslag 2012 DAB Minafonds Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING 2012... 1 1.1 INITIEEL GOEDGEKEURDE BEGROTING 2012... 1 1.2 AANGEPASTE BEGROTING 2012... 1 1.3 HERSCHIKTE BEGROTING 2012... 1 2 VORDERINGEN 2012...

Nadere informatie

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 2007 : Van 01/01/2007 tot ACTIVA VASTE ACTIVA 7.452,17 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 7.452,17 B. INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING 7.452,17

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Publicatiedatum CBS-website 9 mei 2005 Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Enkele belangrijke uitkomsten revisiejaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

De heer V. Oorbeeld en Mevrouw V. Oorbeeld - Example Voorbeeldstraat 1 1234 AB VIANEN

De heer V. Oorbeeld en Mevrouw V. Oorbeeld - Example Voorbeeldstraat 1 1234 AB VIANEN Uw Financiële Toekomst Inzichtelijk De heer V. Oorbeeld en Mevrouw V. Oorbeeld - Example Voorbeeldstraat 1 1234 AB VIANEN INLEIDING Om goede beslissingen te kunnen nemen inzake uw financiën is inzicht

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE 60261 VLAAMSE OVERHEID Welzijn, Volksgezondheid en Gezin [C 2006/36767] 15 MAART 2006. Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Hogere belastingontvangsten en aardgasbaten zorgen voor overschot Rijk in 2005

Hogere belastingontvangsten en aardgasbaten zorgen voor overschot Rijk in 2005 Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 6 oktober 2006 Hogere belastingontvangsten en aardgasbaten zorgen voor overschot Rijk in 2005 Drs. F. Arkesteijn Centraal Bureau voor de Statistiek,

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Dinsdag 14 oktober 2014 1 Rekeningen Vlaamse Gemeenschap Algemene

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

EMU-saldo gemeenten. Regiodagen Gemeentefinancien 2012. Dick van Tongeren 12 juli 2012

EMU-saldo gemeenten. Regiodagen Gemeentefinancien 2012. Dick van Tongeren 12 juli 2012 EMU-saldo gemeenten Regiodagen Gemeentefinancien 2012 Dick van Tongeren 12 juli 2012 Inhoud van de presentatie EMU- saldo: Nationale rekeningen en ESR95 Belangrijke concepten van registratie in NR Relatie

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 54 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers Chambre des représentants de Belgique 2 februari 2017 2 février 2017 WETSONTWERP PROJET DE LOI tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen

Nadere informatie

70. Niet verdeelde ontvangsten en lopende ontvangsten voortkomend van Belgische sociale instellingen.

70. Niet verdeelde ontvangsten en lopende ontvangsten voortkomend van Belgische sociale instellingen. klasse 7 43 budgettaire ontvangsten ONDERKLASSEN 70. Niet verdeelde ontvangsten en lopende ontvangsten voortkomend van Belgische sociale instellingen. 71. Lopende ontvangsten van goederen en diensten.

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

VpB 2012 Invulinstructie 19 juli 2013. VpB Invulinstructie 2012, uitsluitend voor stamrecht bv s

VpB 2012 Invulinstructie 19 juli 2013. VpB Invulinstructie 2012, uitsluitend voor stamrecht bv s VpB Invulinstructie 2012, uitsluitend voor stamrecht bv s Versie 18 juli 2013 info@stamrechtingenieur.nl Deze invulinstructie is uitsluitend voor pure stamrecht bv s, dwz zonder andere activiteiten! 1

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde

Nadere informatie

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 19-B (2001-2002) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 25 april 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 11 december 2007 30 juni 2008 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 11 december 2008 30 juni 2008 3 2 Balans per 30 juni 2008

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 1

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 1 OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 1 Oefening 1: Situering van de balanselementen. Vrachtwagen A,, III. Materiële vaste activa Kapitaal P,, I. Kapitaal Lening op 5 jaar P,, VIII. op meer dan 1 jaar Gebouwen A,,

Nadere informatie

Tekort Rijk ruim 18 miljard

Tekort Rijk ruim 18 miljard Webartikel 2013 Tekort Rijk ruim 18 miljard Arjan Neef 18-11-2013 gepubliceerd op cbs.nl Het vorderingentekort van het Rijk bedroeg in 2012 18,4 miljard euro, tegenover 17 miljard euro in 2011. De rijksuitgaven

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011

bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 stuk ingediend op 17 (-) Nr. 2-J 4 mei (-) Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Toelichting per programma

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Het ESR 2010 en de overheidsrekeningen

Het ESR 2010 en de overheidsrekeningen 7 de Seminarie voor leerkrachten van het secundair onderwijs 08/10/14 Kris Van Cauter (NBB) Inleiding en achtergrondinformatie 2 / 43 Inleiding De rekeningen van de overheid zijn een gevoelig thema en

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

TOELICHTINGEN TOELICHTING PER PROGRAMMA

TOELICHTINGEN TOELICHTING PER PROGRAMMA Stuk 17 (2006-2007) Nr. 1-B Zitting 2006-2007 7 mei 2007 TOELICHTINGEN bij de aanpassing van de middelenbegroting en de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het

Nadere informatie

Overheidsontvangsten en -uitgaven: analyse en aanbevelingen

Overheidsontvangsten en -uitgaven: analyse en aanbevelingen Overheidsontvangsten en -uitgaven: analyse en aanbevelingen Seminarie voor leerkrachten, 26 oktober 2016 Ruben Schoonackers Bruno Eugène INTERN Departement Studiën Groep Overheidsfinanciën Structuur van

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening R i c h t l i j n J a a r v e r s l a g O n d e r w i j s V o l l e d i g u i t g e w e r k t m o d e l v o o r d e j a a r r e k e n i n g Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening tekst is slechts

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een tussenkomst door het Koninklijk Gesticht van Mesen

Aanvraagformulier voor een tussenkomst door het Koninklijk Gesticht van Mesen Aanvraagformulier voor een tussenkomst door het Koninklijk Gesticht van Mesen BELANGRIJKE OPMERKING! Het Koninklijk Gesticht van Mesen doet, door het aanbieden van deze aanvraag geen enkele belofte van

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed V te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni 2011

Nadere informatie

5.5 a. Een bezit: Natascha heeft nog geld van de klant tegoed. b. Er is nog niets verkocht, dus ook niet op rekening.

5.5 a. Een bezit: Natascha heeft nog geld van de klant tegoed. b. Er is nog niets verkocht, dus ook niet op rekening. Hoofdstuk 5 Werken in een eigen bedrijf 5.1 a. De bezittingen zijn altijd door iemand gefinancierd: door de eigenaar (eigen vermogen) en/of door iemand die een lening verschaft (vreemd vermogen). b. Het

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen Publicatiedatum CBS-website: 1 oktober 27 Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring der tekens. =

Nadere informatie

VR DOC.1149/7

VR DOC.1149/7 VR 2016 2110 DOC.1149/7 AFDELING V VLAAMSE RECHTSPERSONEN INHOUD I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie Intern Verzelfstandigde Agentschappen met rechtspersoonlijkheid (IVA

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 ingediend op 19-A (-2015) Nr. 1 24 april 2015 (-2015) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 Deel 3 van een stuk

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2013 STICHTING CHARIS TE WADDINXVEEN

ACCOUNTANTSRAPPORT 2013 STICHTING CHARIS TE WADDINXVEEN ACCOUNTANTSRAPPORT 2013 STICHTING CHARIS TE WADDINXVEEN INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Staat van baten en lasten over 2013 7 3 Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2012 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

Versie 14-01-2015 DEEL X Titel IV De inhouding voor het fonds van overlevingspensioenen

Versie 14-01-2015 DEEL X Titel IV De inhouding voor het fonds van overlevingspensioenen Versie 14-01-5 DEEL X Titel IV De inhouding voor het fonds van overlevingspensioenen 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. De pensioenbijdragen 2.1 De werkgeversbijdrage 2.2 De werknemersbijdrage

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2014

Interne Balans VZW Boekjaar 2014 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.449,72 Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 2.449,72 24 2.449,72 241 2.449,72 24100000 24190000 Meub. en

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN Deze staat bevat de gegevens, bestemd voor de Controledienst voor de Verzekeringen, betreffende het vrij vermogen van de herverzekeringsonderneming (1) I. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Klantprofiel consumptief krediet (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel consumptief krediet (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel consumptief krediet (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Financiële verplichtingen aanvullend

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

Inkomsten Rijk stijgen, uitgaven dalen in 2013

Inkomsten Rijk stijgen, uitgaven dalen in 2013 Webartikel 2014 Inkomsten Rijk stijgen, uitgaven dalen in 2013 Arjan Neef 24-09-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS Inkomsten Rijk stijgen, uitgaven dalen in 2013 1 De Rijksuitgaven daalden in 2013 tot 161,6

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie