Uitvoeren van een competitie zitting met het NBB Rekenprogramma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeren van een competitie zitting met het NBB Rekenprogramma"

Transcriptie

1 Uitvoeren van een competitie zitting met het NBB Rekenprogramma Voor BC Valkenisse en BC t Wolhaakje (versie 15 december 2013) Het uitvoeren van een zitting met het NBB Rekenprogramma is voor Valkenisse en t Wolhaakje vrijwel identiek. Deze handleiding is bruikbaar voor beide verenigingen. Igv. verschillen tussen beide verenigingen, is dit aangegeven in de tekst. Het uitvoeren van een zitting met het NBB Rekenprogramma gebeurt in 4 stappen (naast éénmalig enkele zaken in te stellen): 0. Instellingen voor het rekenprogramma (éénmalig). 1. Het maken van de indeling. Dit gebeurt bij beide verenigingen op een verschillende wijze. Derhalve is dit onderdeel voor beide verenigingen beschreven in verschillende hoofdstukken. 2. Het voorbereiden van de zitting. Het voorbereiden van de zitting gebeurt thuis op de eigen computer. 3. Het uitvoeren van de zitting. Het uitvoeren van de zitting gebeurt op de vereniging. 4. Het afronden van de zitting. Het afronden van de zitting gebeurt thuis op de eigen computer. Stap 0: Instellingen NBB Rekenprogramma (éénmalig) Aan te roepen via Systeem Instellingen. De instellingen worden in enkele tabbladen vastgelegd: Weergave wordt ingesteld als nevenstaand. Desgewenst kunt u er voor kiezen ij het opstarten het keuzescherm te tonen. In dat geval krijgt u de keuzemogelijkheid van gewoon opstarten of starten met een nieuwe (competitie-) zitting op te zetten. Opzetten zitting/competitie wordt ingesteld als nevenstaand. met dien verstande dat: Bij t Wolhaakje is het Schemasysteem Wolhaakje schema s. Bij t Wolhaakje worden geen combitafels toegepast; dit punt derhalve uitvinken.

2 Zitting wordt ingesteld als nevenstaand. De instellingen voor Bridgemates zijn voor de thuiscomputer niet relevant. Bij Valkenisse wordt de Bridgemate 2 gebuikt, bij t Wolhaakje de Bridgemate Pro. De instellingen voor moeten ingevuld worden conform de opgave van uw internet provider voor SMTP. Voor Valkenisse wordt het tabblad Meesterpunten ingesteld als nevenstaand. Voor t Wolhaakje wordt Verstuur de MP automatisch uitgevinkt.

3 Stap 1: Het maken van de indeling (BC Valkenisse) Dit wordt uitgevoerd door de Competitieleider. U krijgt een indelingslijst toegezonden per Stap 1: Het maken van de indeling (BC t Wolhaakje) 1. Ga uit van het overzicht LEDEN.XLS (enkele lijsten zitten in de tas en het bestand staat op de desktop van de club-pc). 2. Neem vanuit Gmail) de absenties over op de absentielijst en verwijder daarna gelijk de binnengekomen mails uit Gmail (van Gmail worden de inloggegevens separaat verstrekt). 3. Streep absenties door en tel het aantal spelers (moet veelvoud van 4 zijn). Feitelijk tel je natuurlijk het aantal absenties; op de lijst is het aantal spelende leden vermeld. 4. Roep eventueel reserves op, combineer éénlingen tot paren, bepaal per lijn het aantal paren (eventueel een paar in hogere lijn plaatsen). De lijsten met telefoonnummers zitten in de tas. Het resultaat is een indelingslijst:

4 Stap 2: Het voorbereiden van de zitting Na stap 1 ligt er een indelingslijst zoals hieronder is weergegeven. Als er (nog) een zitting actief is, deze dan eerst afsluiten (Zitting Zitting afsluiten). a. Nieuwe competitie zitting aanmaken Bestand Nieuwe competitiezitting selecteer de juiste competitie en stel (voor zover nodig) de juiste datum in. Klik vervolgens op Verder Je ziet het nevenstaande scherm. Op dit scherm wordt normaal gesproken niets ingesteld of veranderd. Klik op Verder Je komt nu in het indelingsscherm.

5 b. Indelen Het onderstaande indelingsscherm is het belangrijkste onderdeel bij het indelen. In het indelingsscherm zie je: o Voor iedere lijn een tabblad o Zowel links (indeling zitting) o Als rechts (deelnemers competitie) o Het aantal paren (hier 14) o Indelingsmethode (ingesteld op handmatig) o Mogelijkheden (als Gastpaar, Invallers) o Acties (als Toevoegen, Verwijderen) Via het indelingsscherm wordt de indeling opgesteld voor iedere lijn (meerdere tabbladen) adhv. de indelingslijst. Per lijn wordt het volgende gedaan: 1. Alle absente (volledige) paren worden in het rechtervlak uitgevinkt. In dit voorbeeld zijn dat 2 paren, Don-Koster en Van Maaren-Trampé. 2. Van paren die met een invaller spelen, wordt de invaller aan betreffend paar toegevoegd. In dit voorbeeld speelt Breedveld met de invaller Mink. Selecteer in het rechtervlak (blauw maken) het paar Breedveld-Verburg en klik op Invallers. Het onderstaande scherm komt naar voren: Vink linksboven aan dat het paar met een invaller speelt. Vink bij de absente speler (in dit geval Verburg) aan Invaller uit ledenlijst selecteren. Selecteer het betreffende ledenbestand onder de schuifbalk Ledenbestand. Selecteer de betreffende speler. Klik op OK.

6 3. Gastparen (een volledig paar dat niet deelneemt aan de competitie) worden toegevoegd. In dit voorbeeld is als gastpaar het echtpaar Thoenes ingedeeld. Klik (in het indelingsscherm) op Gastpaar, het onderstaande scherm komt naar voren: Selecteer voor beide spelers het betreffende ledenbestand (gewoonlijk Invallers ) en selecteer betreffende gastspelers. Klik op OK. 4. Combi s van twee paren binnen één lijn worden ingesteld. In dit voorbeeld is dit Engelen-De Kort. Het enige wat hiervoor voorlopig gedaan moet worden is het tweede paar van de combi (dus De Kort-Minderhoud) uitvinken in het rechter vlak. 5. Een (voorlopige) indeling maken. Daartoe wordt de juiste indelingsmethode geselecteerd bij Indeling. Dit is altijd Optimaliseren met WIP2000 (met uitzondering van de eerste zitting van een competitie; in dat geval wordt gekozen voor Willekeurig door computer ). Stel het aantal paren in (14 in dit voorbeeld). Klik tenslotte op Allen toevoegen. Het indelingsprogramma WIP2000 gaat nu zoeken naar de meest optimale indeling (waarbij alle paren alle andere paren zo mogelijk even vaak ontmoeten). Klik op Accepteren. Igv. een driemanschap wordt gevraagd de twee spelende spelers aan te vinken. De indeling wordt nu gemaakt, althans voorlopig. 6. Afronden combi s binnen één lijn. Van het combipaar (Engelen-De Kort), wordt aan de linkerzijde de ene speler (Engelen) en aan de rechterzijde de andere speler (De Kort) geselecteerd. Aan de rechterzijde wordt het vinkje van absentie van De Kort-Minderhoud weer aangevinkt. Klik nu op de knop Combi en het volgende scherm verschijnt. Het combipaar wordt ingesteld met de schuifbalk en er wordt op OK geklikt. 7. Combi s met een paar uit een andere lijn worden ingesteld. In dit geval voorbeeld is dat Kloet-Duits. Omdat het om een andere lijn gaat, wordt Paren spelen in een andere lijn aangevinkt. In het rechtervlak wordt het tabblad van Paren lijn B aangevinkt. Het instellen van de combi gaat nu verder op gelijke wijze als een combi binnen één lijn.

7 8. Paren die uit een lagere lijn in deze lijn worden ingedeeld worden ingesteld. In dit voorbeeld is dat Binnendijk-Zuijdervliet. Omdat het om een andere lijn gaat, wordt Paren spelen in een andere lijn aangevinkt (als dat nog niet is gebeurd) en in het rechtervlak wordt het tabblad van Paren lijn B aangevinkt. Verander Indeling in handmatig. Selecteer in het linkse vak de eerste open plaats (in dit voorbeeld 13). Selecteer in het rechtse valk het betreffende paar (Binnendijk-Zuijdervliet). Klik op Toevoegen. Na het indelen ziet het scherm er als volgt uit. Herhaal nu het voorgaande voor alle lijnen (tabblad links). Merk op dat paar 14 niet is ingevuld. Dit betekend dat er een wachttafel (of stilzittafel) zal worden gecreëerd. Nadat alle lijnen zo zijn gevuld, wordt op Verder geklikt. Het nevenstaande scherm komt naar voren. Normaal gesproken (bij even lijnen) gebeurt dit uiteraard niet. Te bevestigen met Ja. Het volgende is uitsluitend van toepassing bij Valkenisse. Het volgende scherm verschijnt nu igv. een combitafel. Links wordt NZ geselecteerd voor de hogere lijn Rechts wordt OW gelecteerd voor de lagere lijn. Klik op Instellen en vervolgens op Verder De combitafel (extra lijn) is nu ingesteld. NB. Normaal gesproken is bij oneven lijnen het laatste paar in een lijn blanco. Behalve bij de eerste zitting van een competitie (paren worden dan niet ingedeeld met WIP2000). In dat geval verdient het de voorkeur om de paren zodanig te verplaatsen dat het laatste paar alsnog blanco wordt.

8 Het onderstaande scherm komt nu naar voren. Hierin kan gechecked worden welke schema s worden gespeeld (is eigenlijk altijd goed). Klik op Verder Het volgende scherm verschijnt. Nog een summary van de indeling. Klik op Voltooien De zitting is nu ingedeeld en kan worden gespeeld. Het volgende is uitsluitend van toepassing bij Valkenisse. In het rekenprogramma kan niet worden ingesteld dat bij de 2 e (en volgende) keer met invaller/combi wordt gespeeld. In voorkomende gevallen moet er na afloop een scorecorrectie worden gemaakt (zie voor het maken van de correctie verderop bij Het uitvoeren van de zitting ) Er is een rapport beschikbaar dat vermeldt, welke paren vaker dan 1x als combi of met invaller hebben gespeeld. Aan te roepen via Competitie -> Externe rapporten -> Signaleringslijst invaller en combi. Aan de hand van dit rapport (zie onderstaande voorbeeld) is vrij eenvoudig na te gaan bij welke paren een correctie moet plaatvinden. Merk op dat een correctie moet worden aangebracht bij de paren die betreffende zitting spelen met invaller of als combi.

9 c. Backup maken Om de gegevens van de aangemaakte zitting over te brengen van de thuiscomputer naar de clubcomputer wordt een backup gemaakt op een USB-stick. Alvorens de backup te maken wordt de zitting afgesloten via Zitting Zitting afsluiten Backup maken via Systeem Bestandsbeheer Backup maken In het onderstaande scherm vinkt u Automatisch datum aan backupnaam toevoegen uit (als het vinkje niet uitgezet wordt, wordt aan de bestandsnaam een datum gekoppeld). Alvorens de backup te maken klikt u op Wijzig. De verkenner wordt dan geopend en u selecteert uw USB-stick. De naam van de backup vult u in conform het volgende formaat: Valkenisse: BU-yyyy-mm-dd t Wolhaakje: Backup-yyyy-mm-dd Tenslotte klikt u op Backup maken.

10 Stap 3: Het uitvoeren van de zitting a. Backup op het bureaublad plaatsen. Nadat de clubcomputer is aangezet, is het raadzaam de backup vanaf de USB-stick op het bureaublad te plaatsen en de USB-stick vervolgens weer van de computer te verwijderen. b. Backup terugzetten. Na het starten van het rekenprogramma wordt de backup teruggezet via Systeem Bestandsbeheer Backup terugzetten. Het nevenstaande scherm verschijnt. Via Wijzigen wordt de naam van het backup-bestand (op het bureaublad) ingesteld. Aansluitend Backup terugzetten. c. Indeling printen. De thuis aangemaakte zitting wordt geopend door in het speeloverzicht de Competitie, Competitieronde en Zitting te selecteren. Door rechts op de zitting te klikken, kan deze worden geopend. De indeling wordt getoond via Zitting Externe rapporten NBBE BCVW Indeling De indeling wordt geprint en met de juiste gidsbriefjes en de uitslag/stand van de voorgaande week op de daartoe bestemde plaats neergelegd. d. Bridgemate systeem opstarten. Na het aansluiten van het basisstation kan het Bridgemate systeem worden opgestart via Zitting Scores invoeren Bridgemate II/Pro score-invoer (of direct Shift+F8). Het onderstaande scherm verschijnt. Door te klikken op Bridgemate II opstarten (respectievelijk Bridgemate Pro opstarten bij t Wolhaakje), start het programma BPC. Het nevenstaande scherm komt op het 2 e tabblad (zie hieronder). Normaal gesproken hoeft er tot einde zitting niets meer worden gedaan op het nevenstaande scherm.

11 In het programma BPC wordt nu geklikt op het tabblad Scores per ronde (zie nevenstaand scherm van BPC). Het is van belang dit niet te vergeten; (a) de binnenkomende scores zijn dan niet zichtbaar en (b) dit tabblad geeft een goed beeld van de status van de bridgemates. Mocht om wat voor reden dan ook de computer of de programma s zijn uitgevallen, kan het rekenprogramma weer gewoon worden opgestart. Het Bridgemate systeem wordt in zo n geval NIET opnieuw opgestart als er al scores zijn ingevoerd. Via Zitting Scores invoeren Bridgemate II/Pro score-invoer (of direct Shift+F8), wordt in zo n geval gekozen voor Bridgemate II/Pro continueren. e. Bridgemate systeem afsluiten. Zodra alle scores zijn ingelezen (dit is te zien op het scherm van BPC, de sores per tafel), worden de volgende handelingen verricht: 1... Het volgende is uitsluitend van toepassing bij Valkenisse. Alvorens het Bridgemate Systeem af te sluiten, moeten de ingevoerde spelverdelingen worden ingelezen. Dit gebeurt vanaf het onderstaande (nog openstaande) scherm (Klik op Spelverdeling inlezen ). Mocht dit vergeten zijn én het basisstation nog is aangesloten, kan het Bridgemate systeem worden gecontinueerd (NIET opnieuw opstarten) via het bovenstaande scherm, tabblad Sessie starten of Zitting Scores invoeren Bridgemate II/Pro score-invoer Bridgemate II/Pro continueren (of direct Shift+F8). Aangezien BPC zichzelf enige ogenblikken na afloop van de zitting afsluit, kan het voorgaande ook om die reden nodig zijn.

12 2. Het is een goede gewoonte om nog even te checken of alle scores binnen zijn via Zitting Scores invoeren Overzicht ontbrekende scores (of direct CTrl F11). 3. Als alle scores binnen zijn kan BPC worden afgesloten (doorgaans gaat dit vanzelf, zo niet dan kan BPC gewoon worden afgesloten). f. Correcties op de uitslag. Tijdens de zitting kunnen tal van zaken mis gaan, geen of foutieve score invoer, arbitrale score, verkeerd terug gestoken spellen, etc. a. Spelen in de verkeerde windrichting. Een contrazit (spelen in de verkeerde windrichting) kan terecht zijn ingevoerd en op de bridgemate zijn bevestigd (men speelt abusievelijk in de verkeerde windrichting ); in dat geval is er niets aan de hand. Maar een contrazit kan ook ten onrechte zijn bevestigd (er is dan een verkeerde windrichting ingevoerd en de score wordt in de verkeerde windrichting geschreven). Dit kan via de scorekaart (zie hierna) worden gecorrigeerd. Daarnaast kan een echte contrazit of een verkeerde contrazit met NEE zijn beantwoord. In die gevallen is de score niet goed ingevoerd en krijg je ook geen indicatie. Her is niets aan te doen en uitsluitend achteraf recht te zetten als er iemand wakker is geworden. b. Sorekaart Geen score invoer (vergeten een spel in te voeren), foutieve score invoer, arbitrale scores en foutieve contrazits kunnen via de scorekaart worden rechtgezet. De scorekaart kan worden opgeroepen door Zitting Scores invoeren Scorekaart (of rechtstreeks via F11). Je ziet dan het volgende: Linksboven kun je via de tabbladen naar de juiste lijn gaan. Rechtsboven kun je kiezen voor het betreffende spel. Enkele voorbeelden: - Toets in 4rd-4 en de 1 e score wordt veranderd in 4 Ru: -4 - NG in de kolom Score staat voor niet gespeeld, door rechts daar op te klikken kun je de NG opheffen en er verschijnen vraagtekens, waar vervolgens weer een score kan worden ingevoerd. - Andere zaken als contrazit, arbitrale scores, splitscore ed. worden ingegeven door rechts te klikken op de score. c. Een spel annuleren kan via Zitting Correcties

13 De behandeling van andere correcties voert te ver om in deze handleiding te bespreken. Merk op dat voor alle functies kan worden teruggevallen op de Help -functie in het rekenprogramma g. Uitslag in de competitie verwerken. Na het uitvoeren van score-correcties wordt de zitting uitslag verwerkt in de lopende competitie via Zitting Uitslag verwerken in de competitie. h. Correcties op de Competitiestand. Het volgende is uitsluitend van toepassing bij Valkenisse. Een paar dat voor de tweede (of volgende) keert speelt als combi of met een invaller krijgt de gemaakte score met minimaal het EG -5%. Welke paren dit zijn, is bepaald bij het maken van de indeling (Signaleringslijst invaller en combi): Het volgende is uitsluitend van toepassing bij t Wolhaakje. Een combi of een paar dat speelt met een invaller kan er (vooraf) voor kiezen te spelen voor het eigen gemiddelde met een maximum van 52,50 %. Klik op Competitie Competitiestand Bekijken/wijzigen (of direct met F2) Dubbelklik op betreffende score en vervolgens op tabblad Arbitrale wijziging. Voer de betreffende wijziging in zoals hieronder is weergegeven. Een correctie moet worden aangebracht bij de paren die betreffende zitting spelen met invaller of als combi. Klik op Competitie Competitiestand Bekijken/wijzigen (of direct met F2) Dubbelklik op betreffende score en vervolgens op tabblad Bijzonderheden. Markeer betreffend paar Gespeeld met invallers van buiten de club. Aan deze markering is de gemaakte score met minimaal het EG -5% gekoppeld via de reglementen in het rekenprogramma.

14 i. Uitslag en stand printen. De uitslag met stand kan worden afgedrukt via Competitie Externe rapporten - Valkenisse: NBBE BCV Combistaat - t Wolhaakje: NBBE BCVW Combistaat (inhoudelijk verchillen deze beide rapporten agv. verschillen in het wedstrijdreglement). j. Backup maken. Tenslotte wordt een backup gemaakt en op USB geplaatst (zie Stap 2 punt c. Backup maken).

15 Stap 4: Het afronden van de zitting De zitting wordt thuis afgerond door de backup terug te zetten, de uitslag en stand te uploaden naar de website en het versturen van persoonlijke overzichten. a. Backup terugzetten op de thuiscomputer. Zie Stap 3, punt b. Backup terugzetten b. Uitslag en stand uploaden naar de website. Zitting Versturen naar NBB-Clubwebsite. - Valkenisse: vink aan: Meesterpunten meesturen - t Wolhaakje: vink uit: Meesterpunten meesturen Klik tenslotte op Zend c. Versturen van persoonlijke overzichten. Zitting Uitlag Versturen via Vink uitsluitend Persoonlijk overzicht aan bij de te verzenden overzichten. Plaats bij Mededeling: een link naar de website Klik op Zend <>

NBB Rekenprogramma : tips

NBB Rekenprogramma : tips 1 Inhoudsopgave 1. Competitiezitting uitvoeren... 2 2. Volgorde van indelen (geoptimaliseerd indelen)... 2 3. Correcties aanbrengen op namen:... 2 4. Bridgemates (BM-Pro) initialiseren en uitlezen... 2

Nadere informatie

NBB-Rekenprogramma. Nummer 99, 27 april 2014

NBB-Rekenprogramma. Nummer 99, 27 april 2014 NBB-Rekenprogramma Nummer 99, 27 april 2014 Dit periodiek is gratis! Alleen als je echt heel graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen, naar: rekeningnummer: NL76ABNA0549444440 t.n.v. R.A.M. Stravers

Nadere informatie

e-mail-overleg en afstemming over optimaal werken met én van het NBB-Rekenprogramma door en voor gebruikers

e-mail-overleg en afstemming over optimaal werken met én van het NBB-Rekenprogramma door en voor gebruikers NBB- Rekenprogramma Verschijnt onregelmatig Inhoud e-mail-overleg en afstemming over optimaal werken met én van het NBB-Rekenprogramma door en voor gebruikers Brief 93 20 februari 2013 Redactie Rob Stravers

Nadere informatie

Een eenvoudig toernooi opzetten met Messerbridge. 3. Maak een keuze voor het aantal secties (=lijnen) en het aantal tafels

Een eenvoudig toernooi opzetten met Messerbridge. 3. Maak een keuze voor het aantal secties (=lijnen) en het aantal tafels Een eenvoudig toernooi opzetten met Messerbridge 1. Start Messerbridge Met een dubbelklik op de snelkoppeling Messerbridge op het bureaublad. 2. Kies de gewenste loopkaarten Klik op File, Nieuw uit loopkaart

Nadere informatie

Bridgemate App. Informatie voor spelers. Bridge Systems BV

Bridgemate App. Informatie voor spelers. Bridge Systems BV Bridgemate App Informatie voor spelers Bridge Systems BV Bridgemate app Informatie voor spelers Pagina 2 Inhoud Inleiding... 3 De Bridgemate app downloaden... 3 App opstarten en account aanmaken... 4 Inloggen

Nadere informatie

Bridgemate App. Handleiding voor bridgeclubs en wedstrijdleiders. Bridge Systems BV

Bridgemate App. Handleiding voor bridgeclubs en wedstrijdleiders. Bridge Systems BV Bridgemate App Handleiding voor bridgeclubs en wedstrijdleiders Bridge Systems BV Bridgemate app Handleiding voor bridgeclubs en wedstrijdleiders Pagina 2 Inhoud Inleiding... 3 De werking van de Bridgemate

Nadere informatie

Bij het opstarten van het programma zie je

Bij het opstarten van het programma zie je OnTip Hussel is een php programma van Erik Hendrikx voor het bijhouden van de scores van Hussels en Voorgelote partijen. Een Hussel is een spelvorm waarbij je per ronde loot voor je medespeler(s) en tegenstander(s).

Nadere informatie

Handleiding competitiesoftware verenigingen Visual Reality

Handleiding competitiesoftware verenigingen Visual Reality Handleiding competitiesoftware verenigingen Visual Reality Via de website http://badmintonnederland.toernooi.nl kunt u de keuze maken voor de competitie. De online competities staan aan de linkerkant van

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Het NBB-Rekenprogramma en Bridgemate Pro

Het NBB-Rekenprogramma en Bridgemate Pro Het NBB-Rekenprogramma en Bridgemate Pro Hoewel het NBB-rekenprogramma ook prima te gebruiken is zonder Bridgemates (invoer via toetsenbord of m.b.v. Scanzo zijn ook goed mogelijk), gaan veel verenigingen

Nadere informatie

Workshop NBB Rekenprogramma Troubleshooting

Workshop NBB Rekenprogramma Troubleshooting Workshop NBB Rekenprogramma Troubleshooting Nadat iedereen de introductie heeft gevolgd middels Workshop 1 en 2 is men aan de slag gegaan. En 90% van de zittingen verloopt zonder problemen. Soms komen

Nadere informatie

Het NBB-Rekenprogramma en Bridgemate Pro

Het NBB-Rekenprogramma en Bridgemate Pro Het NBB-Rekenprogramma en Bridgemate Pro Hoewel het NBB-rekenprogramma ook prima te gebruiken is zonder Bridgemates (invoer via toetsenbord of m.b.v. Scanzo zijn ook goed mogelijk), gaan veel verenigingen

Nadere informatie

Bridgemate Correctiemogelijkheden met WL-sleutel

Bridgemate Correctiemogelijkheden met WL-sleutel Bridgemate Correctiemogelijkheden met WL-sleutel 1 Start Bridgemate Het aanzetten van een "Bridgemate pro" gebeurt door het drukken van de [JA]-knop. Bij de allereerste start of na een reset wordt het

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

NBB-Rekenprogramma. Viertallencompetitie met het NBB-Rekenprogramma. Nummer 107, 13 oktoberber 2014

NBB-Rekenprogramma. Viertallencompetitie met het NBB-Rekenprogramma. Nummer 107, 13 oktoberber 2014 NBB-Rekenprogramma Nummer 107, 13 oktoberber 2014 Dit periodiek is gratis! Alleen als je echt heel graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen, naar: rekeningnummer: NL76ABNA0549444440 t.n.v. R.A.M.

Nadere informatie

NBB-Rekenprogramma. Nummer 111, 28 februari 2016

NBB-Rekenprogramma. Nummer 111, 28 februari 2016 NBB-Rekenprogramma Nummer 111, 28 februari 2016 Dit periodiek is gratis! Alleen als je graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen, naar: rekeningnummer: NL76ABNA0549444440 t.n.v. R.A.M. Stravers

Nadere informatie

e-mail-overleg en afstemming over optimaal werken met én van het NBB- Rekenprogramma door en voor gebruikers

e-mail-overleg en afstemming over optimaal werken met én van het NBB- Rekenprogramma door en voor gebruikers NBB- Rekenprogramma Verschijnt onregelmatig e-mail-overleg en afstemming over optimaal werken met én van het NBB- Rekenprogramma door en voor gebruikers Brief 96 6 maart 2014 Redactie Rob Stravers rob.stravers@upcmail.nl

Nadere informatie

Outlook 2010 tips & trucs

Outlook 2010 tips & trucs Outlook 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Snelle stappen... 1 2 E-mail... 2 2.1 Regels... 2 2.2 CC mail onderscheiden... 2 2.3 Verwijderde

Nadere informatie

Handleiding De Biedwedstrijd

Handleiding De Biedwedstrijd Handleiding De Biedwedstrijd Auteur: Marcel Hofstede Versie: 2.1 Handleiding Biedwedstrijd (V2.1) Blz. 1 van 11 INHOUDSOPGAVE Programma Biedwedstrijd...3 1. Installatie en opstarten van het programma...3

Nadere informatie

NBB-Rekenprogramma. Geschreven door Ron Jedema en Rob Stravers. De elf lessen zijn samengevoegd door Jan Vos en Godfried van Lieshout

NBB-Rekenprogramma. Geschreven door Ron Jedema en Rob Stravers. De elf lessen zijn samengevoegd door Jan Vos en Godfried van Lieshout NBB-Rekenprogramma Geschreven door Ron Jedema en Rob Stravers De elf lessen zijn samengevoegd door Jan Vos en Godfried van Lieshout E-mail cursus NBBR In de navolgende bladzijden zijn de lessen uit de

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

In dit nummer behandelen we het opzetten van een open zitting en het opstarten en instellen van de bridgemates.

In dit nummer behandelen we het opzetten van een open zitting en het opstarten en instellen van de bridgemates. NBB-Rekenprogramma Nummer 103, 25 mei 2014 Dit periodiek is gratis! Alleen als je echt heel graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen, naar: rekeningnummer: NL76ABNA0549444440 t.n.v. R.A.M. Stravers

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions

FAQ Frequently Asked Questions FAQ Frequently Asked Questions Onderwerp Omschrijving Vraag Antwoord Back up Alle gegevens Van een tornooi overbrengen naar een andere computer Wij sturen de uitslag van een tornooi naar een memorystick

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Voordat u daadwerkelijk in het testcentrum gaat werken, is het belangrijk dat u eenmalig oude groepen deactiveert. Hiervoor kan

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Deel 1: de Maatwerk rekenen-route

Deel 1: de Maatwerk rekenen-route Opdracht 1 Opdracht 1: het invoeren van een nieuwe leerling 1. U start het computerprogramma door te dubbelklikken op het symbool van Maatwerk rekenen - oranje op uw scherm. 2. U gaat naar het beheerdersgedeelte

Nadere informatie

Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module

Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module U kunt alleen bestellingen doen, als u het object heeft vrijgegeven voor publicatie, in het tabblad Algemeen. Vrijgeven voor publicatie betekent dat u toestemming

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

Een product van CEBES bv Fon Beerens M 0614949897 E fonbeerens@gmail.com

Een product van CEBES bv Fon Beerens M 0614949897 E fonbeerens@gmail.com Een product van CEBES bv Fon Beerens M 0614949897 E fonbeerens@gmail.com DealingPal DealingPal is een alternatief voor de bridgemate, maakt biddingboxen overbodig, voorkomt veelvoorkomende arbitragesituaties

Nadere informatie

Instructie: Werken met de nieuwe omgeving

Instructie: Werken met de nieuwe omgeving Instructie: Werken met de nieuwe omgeving In dit document vind je een beschrijving hoe de nieuwe omgeving werkt en wat de grootste aanpassingen zijn. Dit document bestaat uit een zestal delen: - Deel 1:

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5. HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO... 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD... 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Spelverdelingen inlezen NBB rekenprogramma

Spelverdelingen inlezen NBB rekenprogramma Spelverdelingen inlezen NBB rekenprogramma Indien u in uw (club)competitie of een door u georganiseerd toernooi speelt met gedupliceerde spellen krijgt u bij de koffers met spellen ook een bestand, hetzij

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelden Overige Betrokkene(n) BI. Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden

Invulinstructie Afmelden Overige Betrokkene(n) BI. Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden Invulinstructie Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkene(n)

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA naar PERIDOS Inleiding U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos. Daarbij

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Secretaresse. Versie 2.1

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Secretaresse. Versie 2.1 Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Secretaresse Versie 2.1 19-02-2013 1 Index 1. Inleiding 3 2. Opstarten Worklist 4 a. Inloggen 4 b. Overzicht 5 3. Formulier bekijken 6 a. Toelichting

Nadere informatie

HANDLEIDING APPLICATIE VERREKENING NEVENINKOMSTEN DECENTRALE POLITIEKE AMBTSDRAGERS (NIPA APPLICATIE) (VERSIE 1.1)

HANDLEIDING APPLICATIE VERREKENING NEVENINKOMSTEN DECENTRALE POLITIEKE AMBTSDRAGERS (NIPA APPLICATIE) (VERSIE 1.1) HANDLEIDING APPLICATIE VERREKENING NEVENINKOMSTEN DECENTRALE POLITIEKE AMBTSDRAGERS (NIPA APPLICATIE) (VERSIE 1.1) Helpdesk NIPA 038 467 487 4 Postbusverrekening@minbzk.nl Dd: 6 MAART 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten Alles telt handleiding * baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. baopass* voor leerkrachten 1 Alles telt handleiding Inhoud Inleiding 3 Opstarten 3 Groepen 4 Leerling aanpassen 5 Leerling

Nadere informatie

Handleiding uploadbestand Toernooimanager (versie 7.34 en hoger) naar Toernooibase.

Handleiding uploadbestand Toernooimanager (versie 7.34 en hoger) naar Toernooibase. Handleiding uploadbestand Toernooimanager (versie 7.34 en hoger) naar Toernooibase. In deze handleiding wordt er vanuit gegaan dat de werking van Toernooimanager bekend is. Hoe verkrijg ik het uploadbestand

Nadere informatie

Speelschema voor Kofferbridge Om de resultaten te kunnen invoeren en verwerken, moeten we vooraf een speelschema maken. En dat doe je als volgt.

Speelschema voor Kofferbridge Om de resultaten te kunnen invoeren en verwerken, moeten we vooraf een speelschema maken. En dat doe je als volgt. Kofferbridge uitrekenen met NBB-Rekenprogramma Op diverse bridgeclubs vindt kofferbridge plaats. Een koffer met meestal 24 spellen circuleert dan onder de deelnemende clubleden. Die spelen dan thuis clubbridge,

Nadere informatie

Aanvragen SMS authenticatie (eenmalig uitvoeren)

Aanvragen SMS authenticatie (eenmalig uitvoeren) Aanvragen SMS authenticatie (eenmalig uitvoeren) Ga naar https://solis-ugids.uu.nl/enroll en registreer je mobiele telefoonnummer voor ontvangst van per SMS verstuurde wachtwoorden. Deze zijn nodig voor

Nadere informatie

Om een leveranciersbestand in te lezen kunnen de volgende stappen aangehouden worden:

Om een leveranciersbestand in te lezen kunnen de volgende stappen aangehouden worden: MATRIXKOZIJN VERSIE 3.17.0 IMPORTMODULE Om een leveranciersbestand in te lezen kunnen de volgende stappen aangehouden worden: Selecteer de Leverancier 1) Selecteer de gewenste leverancier en kies voor

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Handleiding OGS Leden. Handleiding Online Golf Systems LEDEN. Golfclub De Hooge Rotterdamsche

Handleiding OGS Leden. Handleiding Online Golf Systems LEDEN. Golfclub De Hooge Rotterdamsche Handleiding Online Golf Systems Handleiding OGS Leden LEDEN Golfclub De Hooge Rotterdamsche 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 INLOGGEN LEDEN 3 3 UW PERSOONLIJKE PAGINA 4 4 RESERVEREN STARTTIJDEN 5 4.1 BAAN,

Nadere informatie

Handleiding Exposantenportal PROVADA 2015

Handleiding Exposantenportal PROVADA 2015 Handleiding Exposantenportal PROVADA 2015...Controleer uw gegevens Standmedewerkers 2014 registreren voor PROVADA 2015 Foto s uploaden en status PROVADA Afsprakenmodule aanpassen Nieuwe standmedewerkers

Nadere informatie

Handleiding Concours 3.5 voor breedtesport

Handleiding Concours 3.5 voor breedtesport Handleiding Concours 3.5 voor breedtesport Inhoud 1. Invoeren van de wedstrijdgegevens... 3 2. Het Hoofdscherm... 4 3. Aanmaken Roosters... 5 4. Deelnemers aanmelden... 6 5. Deelnemers in de roosters plaatsen...

Nadere informatie

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen.

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen. Hoofdstuk 1 Retourinformatie ophalen en afhandelen Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed ophalen en inlezen. Als iets verkeerd is

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

Copyright 2005-2012 Bridge Systems BV / Nederlandse Bridge Bond.. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2005-2012 Bridge Systems BV / Nederlandse Bridge Bond.. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Tenzij anders vermeld zijn alle in dit document vermelde personen en gegevens fictief. Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams...

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams... Documentatie Arbitrage Deze handleiding geeft houvast voor het gebruik van LISA ter ondersteuning van de arbitrage/scheidsrechterscommissie. In LISA is de autorisatie arbitrage nodig om gebruik te kunnen

Nadere informatie

Leden handleiding Inhoudsopgave

Leden handleiding Inhoudsopgave Leden handleiding Inhoudsopgave De leden site...2 Inloggen...3 Wachtwoord opvragen of vergeten...4 Inzien handicap...6 Wijzigen emailadres...7 Scorekaart invoeren...8 Reserveren van een starttijd...9 Inzien

Nadere informatie

Eerlijk gezegd heb ik me daar nog nooit druk over gemaakt. Als het maar werkt. Uitslag verzenden naar de NBB zonder controle op gegevens afzender

Eerlijk gezegd heb ik me daar nog nooit druk over gemaakt. Als het maar werkt. Uitslag verzenden naar de NBB zonder controle op gegevens afzender Vraag & Antwoord 2 Plaats van de printerinstelling Bij instellingen mis ik de keuze van de printer. Die blijkt onder bestand te staan. Vind ik onlogisch. Windows heeft een zekere standaard voor het ontwikkelen

Nadere informatie

Handleiding Versie 3.0

Handleiding Versie 3.0 Handleiding Versie 3.0 Handleiding In deze handleiding wordt de functionaliteit van het NIB programma per scherm beschreven. Eerste toegang tot het programma Als het programma wordt opgestart moet u eerst

Nadere informatie

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Ooievaarspas.nl Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Versie 1.4 29-04-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Voor u start 3 1.2 Verantwoordelijkheid 3 1.3 Vragen 3 2. Toegang 4 2.1 Inloggen 4 2.2

Nadere informatie

W2105 Import Externe Bestanden

W2105 Import Externe Bestanden W2105 Import Externe Bestanden www.mpluskassa.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Toevoegen artikel import...4 3 Wijzigen artikel import...9 W2105 Import Externe Bestanden 2 1 Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

Snelle start handleiding Boom testcentrum ggz

Snelle start handleiding Boom testcentrum ggz Snelle start handleiding Boom testcentrum ggz December 2015 Inhoud 1. Een account aanmaken 2 2. Een locatie toevoegen 4 3. Een medewerker toevoegen 5 4. Wachtwoord aanpassen 7 5. Credits aanschaffen 8

Nadere informatie

Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder:

Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder: E-mail in Outlook Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder: 1. Menubalk; met van links naar recht

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

Album samenstellen met behulp van de Hema album software.

Album samenstellen met behulp van de Hema album software. Album samenstellen met behulp van de Hema album software. Kies de Hema webside www.hema.nl Plaats de muisaanwijzer op foto en klik op Fotoalbums. Klik op download de software (geschikt voor Windows) Vul

Nadere informatie

Back-up maken. BankingTools Cashflow v4.2

Back-up maken. BankingTools Cashflow v4.2 BankingTools Cashflow v4.2 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale optie meerdere pagina s per vel

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

Handleiding Digitale Handtekening Osiris Docent. Uitgebreid

Handleiding Digitale Handtekening Osiris Docent. Uitgebreid Handleiding Digitale Handtekening Osiris Docent Uitgebreid Auteur: Jessica Huf Versie: 0.1 1 Inhoudsopgave Resultaten invoeren en Elektronisch Ondertekenen pag. 3 Resultaten Klaarzetten voor Ondertekening

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Invoer [Invoer] [Opslaan] Bewerken [Bewerken] [Opslaan]

Zorgverzekeraars Invoer [Invoer] [Opslaan] Bewerken [Bewerken] [Opslaan] Zorgverzekeraars In het programma onderdeel Extra, Zorgverzekeraars kunt u zorgverzekeraars via de Combobox bij Verzekeraar oproepen. Er rolt dan een lijst met namen naar beneden waarbij u een keuze kan

Nadere informatie

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Januari 2016 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Onthouden inloggegevens op computer... 5 Wachtwoord

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

E-mails. Een e-mail aanmaken

E-mails. Een e-mail aanmaken E-mails E-mails kunnen volledig in Kleos worden beheerd. U kunt in Kleos een e-mail opstellen en versturen, ook kunt u e-mails importeren vanuit uw externe e-mailprogramma (bijvoorbeeld Outlook). Als u

Nadere informatie

HANDLEIDING TEAMPAGINA S MIJNCLUB.NU

HANDLEIDING TEAMPAGINA S MIJNCLUB.NU HANDLEIDING TEAMPAGINA S MIJNCLUB.NU INHOUD INLEIDING... 2 De account... 2 Inloggen... 2 GEBRUIKERS MENU... 3 MIJN TEAM... 4 Bewerk team... 4 Spelers... 6 Wedstrijden... 7 Gespeelde wedstrijden... 8 Nog

Nadere informatie

Welkom bij SalarOnline

Welkom bij SalarOnline 1 Welkom bij SalarOnline Dit is het stappenplan van SalarOnline. In dit stappenplan vindt u de werkwijze van de meest gebruikte functies van SalarOnline. Indien u vragen of problemen heeft met de werking

Nadere informatie

Handleiding ZorgDomein Verwijzen naar specialistische zorg. Stapsgewijs door het verwijsproces

Handleiding ZorgDomein Verwijzen naar specialistische zorg. Stapsgewijs door het verwijsproces Handleiding ZorgDomein Verwijzen naar specialistische zorg Stapsgewijs door het verwijsproces ZorgDomein 2012 Inhoudsopgave Stap 1: Selecteer de verwijsreden... 3 Stap 2: Kies het zorgaanbod... 5 Stap

Nadere informatie

Handleiding voor zendende partners www.mijneuropassmobiliteit.nl

Handleiding voor zendende partners www.mijneuropassmobiliteit.nl Handleiding voor zendende partners www.mijneuropassmobiliteit.nl Versie 2.0 November 2014 Inhoud 1 Inloggen 2 Beheren 2.1. Houders 2.2. Zendende partners 2.3. Ontvangende partners 2.4. Competentiesets

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Offective > Beheer > Templates

Offective > Beheer > Templates Offective > Beheer > Templates Om een offerte, opdrachtbevestiging of factuur te kunnen versturen dient u eenmalig uw lay-out, sjabloon (template) aan te maken. Klik op Beheer > Administratie instellingen

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

Quick Reference Card Atos e-suite

Quick Reference Card Atos e-suite Contacten Een gebruiker heeft de beschikking over de volgende contact-functionaliteiten: Acties vanuit KCC-tabblad: Registreren nieuwe anonieme en niet-anonieme contacten Registreren nieuw contact en direct

Nadere informatie

Versie 3.8. Handleiding. 1998-2008 Bridge Systems BV

Versie 3.8. Handleiding. 1998-2008 Bridge Systems BV Versie 3.8 & Handleiding 1998-2008 Bridge Systems BV De informatie in dit document kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Tenzij anders vermeld zijn alle in dit document vermelde

Nadere informatie

Instructie: Werken met de nieuwe omgeving

Instructie: Werken met de nieuwe omgeving Instructie: Werken met de nieuwe omgeving In dit document vind je een beschrijving hoe de nieuwe omgeving werkt en wat de grootste aanpassingen zijn. Dit document bestaat uit de volgende onderdelen: -

Nadere informatie

NBB-Rekenprogramma. Nummer 114, 30 september 2016

NBB-Rekenprogramma. Nummer 114, 30 september 2016 NBB-Rekenprogramma Nummer 114, 30 september 2016 Dit periodiek is gratis! Alleen als je graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen, naar: rekeningnummer: NL76ABNA0549444440 t.n.v. R.A.M. Stravers

Nadere informatie

HANDLEIDING WINPOS KASSA

HANDLEIDING WINPOS KASSA HANDLEIDING WINPOS KASSA DATUM: VERSIE: AUTEUR: REVIEW: 13-08-2007 First draft Joshua Willems Marc Hermans 29-08-2007 Final version Freek Sengers Marc Hermans INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 De kassa opstarten

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G L E D E N N E T. 2 7 j u n i 2 0 0 6 V e r s i e 1. 4

H A N D L E I D I N G L E D E N N E T. 2 7 j u n i 2 0 0 6 V e r s i e 1. 4 H A N D L E I D I N G L E D E N N E T 2 7 j u n i 2 0 0 6 V e r s i e 1. 4 1 Handleiding Ledensite VNO-NCW Midden Inloggen... 3 Ledenlijst... 3 Bijeenkomsten... 3 Digitaal aanmelden... 4 Aanmelding...

Nadere informatie

Cursus W-Official. Pioen Partners. Bekijk ook onze website www.digitaalwedstrijdformulier.nl

Cursus W-Official. Pioen Partners. Bekijk ook onze website www.digitaalwedstrijdformulier.nl Pioen Partners Pioen Partners Tel: 0546 456223 E-mail: info@digitaalwedstrijdformulier.nl 1 Voorwoord In deze cursus voor de W-Official vindt u verschillende dingen terug. Zo beginnen we straks met de

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Overstappen van Compleet Boekhouden &Factureren naar Compleet Boekhouden PRO Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT 3 1.1 MAAK EEN BACK-UP IN DE OUDE VERSIE 3 1.2 VERWIJDEREN

Nadere informatie

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of Enkele nuttige tips om met VARB te werken. U start uw internetbrowser en gaat naar https://www.varb.nl er komt een schermpje Certificaat bevestigen, klik op OK. Het volgende scherm is Voer Pin in, u vult

Nadere informatie

Handleiding voor Comakers - VOC. Vastgoed Onderhoud Centrale

Handleiding voor Comakers - VOC. Vastgoed Onderhoud Centrale Handleiding voor Comakers - VOC Vastgoed Onderhoud Centrale Auteur : Erik Nous / Hennie Janssen Versie : Pharos 3.1 Datum : 1 juli 2009 Inhoudsopgave Inloggen in de Comaker Console... 3 Comaker console

Nadere informatie

handleiding F proeven in Concours 3.5

handleiding F proeven in Concours 3.5 handleiding F proeven in Concours 3.5 Inhoud 1. Opstarten van het programma... 3 2. Invoeren van de wedstrijdgegevens... 3 3. Het Hoofdscherm... 4 4. Aanmaken Roosters... 5 5. Deelnemers aanmelden... 7

Nadere informatie

Nadat u bent ingelogd kunt u in het hoofdmenu kiezen voor 4 opties:

Nadat u bent ingelogd kunt u in het hoofdmenu kiezen voor 4 opties: HOME Op deze pagina kunt u inloggen op het KledingManagementSysteem (KMS) van Buurman. Bent u uw wachtwoord vergeten? U kunt het via de link klik hier opvragen, het wordt u per e-mail toegezonden. Heeft

Nadere informatie

Groepen aanmaken/wijzigen - Leerlingen verwijderen Categorieën aanmaken - Nieuw schooljaar opstarten Producten - Instellingen

Groepen aanmaken/wijzigen - Leerlingen verwijderen Categorieën aanmaken - Nieuw schooljaar opstarten Producten - Instellingen Handleiding Admin account Groepen aanmaken/wijzigen - Leerlingen verwijderen Categorieën aanmaken - Nieuw schooljaar opstarten Producten - Instellingen Admin- & leerkrachtaccount Leerlingen toevoegen/wijzigen

Nadere informatie

Files\Content.Outlook\J0T7FZQ8\Handleiding extra beveiligen certificaat.docx

Files\Content.Outlook\J0T7FZQ8\Handleiding extra beveiligen certificaat.docx Back-up maken van uw certificaat Open Internet Explorer en kies rechts bovenin voor het menu Extra. Ga vervolgens naar Internetopties (onderste) en klik in het venster wat geopend wordt op het tabblad

Nadere informatie

Handleiding Fotopagina

Handleiding Fotopagina Handleiding Fotopagina Leden van de Vrienden van de Pyreneese berghond kunnen een album aanmaken op onze fotopagina. Per lid/gezin is één album van maximaal 250 foto's beschikbaar. Deze handleiding bestaat

Nadere informatie

Handleiding digitaal invoeren van uitslagen en uitnodigen van ploegen (voor VCL s en uitslagengedelegeerden)

Handleiding digitaal invoeren van uitslagen en uitnodigen van ploegen (voor VCL s en uitslagengedelegeerden) Handleiding digitaal invoeren van uitslagen en uitnodigen van ploegen (voor VCL s en uitslagengedelegeerden) Inleiding Log in op MijnKNLTB via www.mijnknltb.nl. o o Mocht je je wachtwoord niet meer weten,

Nadere informatie

Reglement Paren Competitie Bleiswijkse Bridge Club

Reglement Paren Competitie Bleiswijkse Bridge Club Reglement Paren Competitie Bleiswijkse Bridge Club Indeling van de competitie 1. Indeling van de lijnen geschiedt na toepassing van promotie en degradatie volgens het bereikte resultaat uit de voorgaande

Nadere informatie