Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de Terugknop. U vindt de terugknop bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de Terugknop. U vindt de terugknop bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven."

Transcriptie

1 Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de Terugknop. U vindt de terugknop bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven.

2 ADRESBOEK GEMEENTE BOXTEL N.V. ORGACHEMIA BOSEIND 2 - BOXTEL - TEL. (04106) BESTRIJDINGSMIDDELEN VOOR INDUSTRIE~N, INSTELLINGEN, LAND- EN TUINBOUW INSEKTEN-, SCHIMMEL- EN ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDELEN VOOR DE SIERTUIN IN VEILIGE, PRAKTISCHE VERPAKKING HUISHOUDINSEKTICIDEN IN SPUITBUSSEN HOUTCONSERVERINGSMIDDELEN ONTSTERKINGSMIDDELEN VOOR DE TEXTIELINDUSTRIE BEITSMIDDELEN VOOR DE LEDERINDUSTRIE Openbare Bibliotheek en Jeugdbibliotheek Herman Brandtstraat 3 - Tel Filiaal: Maria Reginaplein 43 * VOOR IEDER GRATIS TOEGANKELIJK COPYRIGHT UITGEVER I} VAN GEMEENTELIJKE ADRESBOEKEN "V.G.A." AMSTERDAM

3 Spaar veel Spaar veilig I '~ Spaar bij de Boerenleenbank De Spaarbank voor iedereen Tel Stationsstraat 32 Giro Tel v. Beekstraat 9, Bijkantoor Kantoor Technisch Bureau Tekenkamer en Verkoop BARONIESTRAAT 43 Machinefabriek en Technische Dienst VAN SALMSTRAAT TEL. 3451* (2 lijnen) TELEX Kan altijd wel enige goede vakmensen een boeiende werkkring bieden! HYDRAUDYNE NEÊRLANDS ENIGSTE FABRIEK EXCLUSIEF IN TOEGEPASTE HYDROLICA

4 TEN GELEIDE Met de uitgave van dit adresboek menen wij in een reeds lang bestaande behoefte te hebben voorzien en zijn er van overtuigd zowel het publiek als het zakenleven hiermede een dienst te hebben bewezen. Het ligt in de bedoeling dit adresboek ieder anderhalf jaar te laten verschijnen, zodat de zich voordoende mutaties, zoals b.v. nieuwe bewoners, adreswijzigingen enz. telkenmale verwerkt kunnen worden. Dit adresboek is verschenen met medewerking van de afdeling Bevolking der gemeente Boxtel en wordt gratis ten gemeentehuize uitgereikt aan de nieuwe bewoners. Tevens we-rd dit adresboek gratis toegezonden aan de gehele middenstand en industrie. Verdere geïnteresseerden kunnen dit adresboek gratis ten Gemeentehuize (afd. Bevolking) verkrijgen. Het lag in de bedoeling om in de alfabetische naamlijst ook de telefoonnummers te ve-rmelden. Aangezien wij echter niet konden instaan voor de recentheid van deze gegevens, hebben wij gemeend deze telefoonnummers achterwege te moeten laten, dit om verwarring te voorkomen. In de volgende uitgave zullen wij de telefoonnummers wel vermelden. Ondanks de grote nauwkeu-righeid waarmede dit adresboek is samengesteld, kunnen zich kleine onregelmatigheden voordoen, waarvoor de uitgever en genoemde instanties echter geen enkele verantwoordelijkheid kunnen dragen. Eventuele correcties worden gaarne ingewacht bij: Uitgeverij van Gemeentelijke Adresboeken "U.G.A." Blasiusstr. 69, Amsterdam. Wasserij De Sluis weide Molenpad 7 BOX TEL Telefoon

5 OPENBAAR BESTUUR, DIENSTEN EN BEDRIJVEN Gemeenteraad L. W. Baaijens, Prins Hendrikstr. 88 A. J. M. v. Elk, Burgakker 16b, Tel J. J. v.geel, Stationstr. 56, Tel H. M. v. Griensven, Nieuwstr. 94 J. Habraken, St. Lambertusweg 28 J. J. A. Knoops, Stationsplein 4, Tel H. A. P. v. d. Krabben, Rijksweg 2a, Tel R. de Laat, Stenen Kamer 5 P. J. v. d. Meijden, Luissel 1, Tel A. L. v.oor schot, Spoorstr. 19 T. Pastoor, Deken Spieringsstr. 6, Tel J. A. W. A. Prince, Doornakkerlaan 18, Tel P. J. v. d. Sande, Molenstr. 14 Dr. J. G. H. Stassen, Doornakkerlaan 14, Tel A. Valks, Ons Doelstr. 18, Tel A. A. M. Vlaminckx, v. Iv\erheimstr. 19 J. W. Voortman, Vic. v. Alphenlaan 6, Tel College van burgemeester en wethouders Dr. M. A. M. v. Helvoort, burgemeester, tel A. Valk, weth. van openb. werken en maatsch. hulpbetoon, tel } ':2."\ Ct l' 1-1.A. P. v. d. Krabben, weth. van jeugdzaken, sport, culturele zaken, recreatie, personeel en huisvesting, tel P. J. v. d. Meijden, weth. van gem.-eigendommen en woningbedr P. T. A. Dorenbosch, gemeentesecretaris, tel Diensten en bedrijven Raadhuis, Markt 1, tel Gemeentesecretaris P. T. A. Dorenbosch, Mgr. Wilmerstr. 10, tel Gemeenteweren en -bedrijven, Rechterstr. 1, tel dir. P. J. M. v. d. Ven, ing., Doornakkerlaan 6, tel chef afd. bouw- en woningtoezicht, E. A. A. B. Kraetzer, v. Beekstr. 79, tel chef afd. civiel technische werken, A. J. M. Louman, v. Beekstr. 67, tel garage en magazijn gemeentewerken, v. Hornstr. 25, tel gas en waterbedrijf, kantoor en technische dienst, v. Hornstr. 25, tel melding storingen buiten kantooruren, tel slachthuis en vleeskeuringsdienst, Tijvert, tel dir. Dr. J. J. M. de Bruin, Parkweg 7, tel Brandweer brandmelding, tel Comm. J. C. Voermans, Breukelsestr. 54, tel Zwembad, Leenhoflaan, tel Dienst voor maatschappelijk hulpbetoon, secr. Drs. M. F. J. v. Elderen, Molenwijk 4, tel Electriciteit storingsdienst P. N. E. M., Jan v. Brabantstr. 40, tel Politie gemeentepolitie, Markt 1, tel inspecteur-corpschef G. J. C. Wouters, Bosscheweg 11, tel post Gemonde, tel Rijkspolitie bereden groep, Kasteellaan 5, tel vaste detach. veldpolitie, St. Jozefstr. 42, tel post-, telegraaf- en telefoon kantoor, Stationstr. 36, tel waterschap Het Stroomgebied van de Dommel, Molenpad 8, tel bouwvereniging SI". Joseph, Doornakkerlaan 29, tel

6 [ ri[ksberastingkantoor, Markt T3, tel' gewestelijk arbeidsbureau, Prins Bernhardstr. 27a, tel bescherming bevolking, Herman Brandtstr. 3, tel Banki nstelli ng en Boerenleenbank, Stationstr. 32, tel Boerenleenbank Gemonde, Dorpsstr. 40, tel Rotterdamse Bank N.V., Kerkstr. 9, tel VOLKSGEZONDHEID huisartsen: A. J. van Groeningen, Stationstraat 30, tel B. Janssens, Molenwijkseweg 1, tel C. J. Margry, Clarissenstraat 20, tel A. C. van Rooij, Bosscheweg 6, tel G. Wentholt, Ctationstraat 85, tel tandartsen: W. J. Breuking, Rechterstraat 64, tel M. Hoyng, mgs. Wilmerstraat 25, tel apotheek: de Dommel (apotheker) G. P. M. Willockx), Rechterstraat 2, tel ziekenhuis St. Liduina, Duinendaal 14, tel ziekenvervoer samenw. ziekenfondsen, St. Barbarastraat 11, tel verloskundige: M. J. Lindsen-van de Kerkhof, Breukelsestraat 14, tel kruisverenigingen: Dr. Hoekvereniging, Jan Kruysenstraat 15, tel Wit Gele Kruis, Afd. Gemonde, Boomstraat 48 Kraamcentrum: Markt 10, tel Bepaardencentrum: Simeonshof, Annastraat 5, tel Gezinszorg- en -hulp: Ned. Herv. centrum voor gezingszorg, van Noremborghstraat 110, 's Hertoqenbosch, tel Katholieke gezingszorg, Baroniestraat 31, tel leidster, Fechterstraat 12, tel Rode Kruis, afd. Boxtel: mgr. Wi Imerstraat 7, tel E.H.B.O. ver. St. Martinus, St. Jozelstraat 26, tel Herwonnen Levenskracht: Baroniestraat 95, tel Kath. Sociaal Charitatief Centrum, Jan Kruijsenstraat 15, tel Vee-artsenijkungige dienst: insp. Dr. J. N. Koning,Prins Bernhardstraat 9, tel Dierenarts H. Meijer, Bosscheweg 26, tel Provo gezondheidsdienst voor dieren, Rechterstraat 82, tel Districtsgezondheidsdienst: dir. J. B. Deelen, Vic. van Alphenlan 3, tel WIT-GELE KRUIS Afd. BOXTEL Wijkverpleging - Kraamverzorging - Zuigelingen- en Kleuterzorg Uitlenen van verpleegartikelen - Gymnastiek voor a.s. moeders Cursussen t. b. v. de gezondheidszorg Wijkgebouw: Jan Kruijsenstr. 15, Tel. 3256, Administratie: Mgr. Wilmerstr. 7, Tel

7 ONDERWIJS Kleuterscholen: St. Anna, Duinendaal 10 Gemonde, Dorpstraat 19, tel Herv. School, Ronduutje 2 Kleuterrijk, Herman Brandstraat Lennisheuvel, Lennisheuvel 19a Selissen, Zonnehoek 2, tel gewoon lager onderwijs: St. Aloysiusschool, Mijlstraat 7, tel S;. Angelaschool, Baroniestraat 41, tel St. Franciscusschool, Ons Doelstraat 15, tel Sr. Josephschool, Duinendaal 10, tel. ~ J.o {,b St. Lambertusschool, St. Lambertusweg 55, tel Mariaschool, Dorpsstraat 19, tel Maria Koninginschool, Maria Reginaplein 4~ tel Ned. Herv. school, Ronduutje 11, tel "";#?--A Itg. Si. Paulusschool, Nieuwstraat 126, tel St. Petrusschool, Burgakker 8, tel Si. Theresieschool, Lennisheuvel 20, tel de Zon ne hoek, Zonnehoek 1, tel buitengewoon lager onderwijs Si. Michaelschool, Munsel 10, tel Si. Willibrordusschool, Achterbergstraat 12, tel uitgebreid lager onderwijs: jongensschool. Burgakker 4, tel Wiltzangk, Vic. van Alphenlaan 18, tel andere soorten van onderwijs: Jacob Roelandscollege (h.b.s. en gym.), Grote Beemd 1, tel M.M.S. St. Ursula, Baroniestraat 22, tel Middelbare landbouwschool, Pastoor Erasstraat 14, tel Ned. Kath. Schildersschool St. Lukas, Grote Beemd 14, tel. 2270!.t.s. Pius X, Prins Bernhardstrat 18, tel / -t landbouwhuishoudschool, ~iaefleffia;p-8, tel ~'V\AWvvvt'rV\;V) ",'1.. Mater Amabi lisschool, Prins Bernhardstraat 5, tel. 2!723 levensschool voor jonge arbeiders, Burgakker 18, tel vol ksmuziekschool, Ons Doelstraat 24, tei cursus- en vormingscentrum Moorwijk, Parkweg 1, tel. 2770! 4 KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN muziek: Boxtels haermonie. Molenstraat 102 Gildenbondsharmonie, Breukelsestraat 11 Boxtelse Orkestvereniging, Bosscheweg 12, tel fanfare St. Lambertus, St. Lambertusweg 24, tel fanfare St. Arnoldus, Koevoortseweg 9, tel jeugddrumband en pijpercorps. Doornakkerlaan 3 guitaarclub, Baandervrouwenlaan 28 drumband, Molenstraat 112 guitaarclub de Zingendde Snaren, St. Lambertusw. 24, tel zangverenigingen: St. Petrus en St. Cecilia, Doornakkerlaan 55 Boxtels Gemengd koor, Bosscheweg 12, tel de Lofstem, Vic. van Alphenlaan 4, tel Meisjes zangvereniging, Lennisheuvel 28, tel Cantasona, Molenstraat 106 toneel: Leeringhe ende Vermaeck, Dufourstraat 38 Brabants toneel, Het Schild 55 Boxtels toneel, Bosscheweg 8, tel. 2981

8 . l bibliotheek: R.K. Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Herm. Brandstr. 3, tel R.K. Openbare Bibliotheek, Baanderherenweg 125 diversen: kunstkring Boxtel, Prins Bernhardstraat 7, tel St. Adelbertvereniging, Parkweg 7, tel Boxtelse Jongeren Ontwikkelings Kring, Rechterstraat 70, tel Kath. Maria Vereniging, Boseind 19 Heemkundige Studiekring, Molenstraat 92, tel R.K. Vrouwengilde, Stationsstraat 30, tel Credo Pugno club, Bosscheweg 57 R.K. Universiteitsvereniging, Ons Doelstraat 17, tel GODSDIENST kerkbesturen: R.K. Kerkbestuur parochie St. Petrus, Deken Spieringsstr. 10, tel R.K. Kerkbestuur parochie H. Hart, Baroniestraat 35, tel R.K. Kerkbestuur parochie H. Theresia, Boseind 30, tel R.K. Kerkbestuur parochie H. Lambertus, St. Lambertusweg 85 R.K. Kerkbestuur parochie H. Maria Regina, Leenhoflaan 5, tel College van Kerkvoogden der Ned. Herv. Gem., Stationstraat 96 Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente, Esschebaan 1a geestelijken en predikanten: deken en pastoor M. N. P. Bertens, Duinendaal 2, tel dominee C. Blomaard, Koppel 2, tel pastoor F. J. B. M. de Beer, St. Lambertusweg 50, tel pastoor H. A. K. M. de Beer, van Beekstraat 2, tel pastoor P. W. H. M. van Mulukom, Baroniestraat 24, tel pastoor V. M. J. Tilman, Lennisheuvel 18, tel kloosters:,,,- Fraters, Munsel 10, tel paters Assumptionisten, kasteel Stapelen, Pro Hendrikstr. 47, tel idem, missiehuis St. Theresia, Prins Hendrikstraat 49, tel Witte Paters, Burgakker 17, tel Witte Paters, St. Charles, Hal 4, tel Zusters J.M.J., Duinendaal 12, tel Witte Zusters, Rechterstraat 55, tel Zusters Ursulinen v.d. Rom. Unie, Baroniestraat 22, tel Spaanse Zusters, Annastraat 5, tel diversen: Boxtelse Missienaaikring, Molenstraat 92, tel Missienaaikring Miad, Breukelsestraat 63, tel Ecclesia, Baroniestraat 24, tel H. Bloedstichting, Grote Beemd 12, tel Gezelschap v.d. Stille Omgang, Ons Doelstraat 17, tel Kath. Bijbelstichting Den Eikenhorst, tel Comite Pro Maria, Prins Hendrikstraat 49, tel VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN OP SOCIAAL GEBIED Sociale werkplaats de Singel, Parallelweg Zuid 33, tel Gemeentelijke dienst voor maatsch. hulpbetoon, Markt 1, tel St. Vincentiusvereniging: conferentie van de St. Petrusparochie, Mgr. Wilmerstraat 12, tel conferentie van de H. Hartparochie, Pro Bernhardstr;at 29a, tel conferentie van de H. Theresiaparochie, Mijlstraat 52, tel bijz. raad Boxtel, Beemdweg 10, St. Michiels-Gestel, tel St. Elisabethvereniging, Molenstraat 22 Bejaardencentrum Simeonshof, Annastraat 5, tel Novib-comité S.O.S., St. Willibrordstraat 5, tel R.K. Ver. Liefdew. Kinderbescherming, Achterberghstraat 4, tel R.K. Gezinsvoogdij en patronage,( Rijksweg 4, tel Kinderhuis 't Zonneke, Hall, tel Kinderrusthuis St. Antonius, Bosscheweg 113, tel

9 r 6 dewesteliik Arbeidsbureau. Pro Bernharddstraat 27a, tel Kath. Soc. Char. Centrum, J. Kruljsenstr aat 15, tel SPORT EN ONTSPANNING R.K. sportvereniging Boxtel, Het Schild 53, tel R.K. sportvereniging O.D.e., St. Willibrordstraat 60, tel Tennisvereniging Smash, Jan van Brabantstraat 42, tel Tennisvereniging Flang, Clarissenstraat 37, tel Tennisvereniging Quick, Parallelweg Noord 6, tel Tennisvereniging Ready, Stationstraat 35, tel Tennisvereniging S.E.T., Mgr. Wilmerstraat 6, tel Tennisclub Kampina, Ronduutje 9, tel R.K. Sportver. Bavob, St. Jozefstraat 4, tel R.K. Boxtelse Handbalvereniging, Het Schild 42 R.K. Mixed Hockeyclub M.E.P., van Randerodestraat 22 R.K. Tafeltennisver. Advance, Bosscheweg 5, tel B.O.Z.A.e., van Cronenborgstraat 12 R.K. Wandelsportver. de Globetrotters, van Hornstraat 47 Boxtelse Wielerclub de Sprinters, Molenpad 3... ijsclub de Vikings, Wgr. Wilmerstraat 6, tel ijsclub de Hardrijders, Halderheiweg 7, tel Boxtelse Zwemclub Triton, van Randerodestraat 24 Athletiekclub A.V.B., Parkweg 8 Volleybalclub B.V.e., Bosscheweg 61 Zitvoetbalclub S.D.O., Baandervrouwenlaan 179 Sportclub van de K.A.J., Parkweg 8 Voetbalclub Irene, St. Lambertusweg 24, tel Athletiekvereniging, Het Schild 33 Rijvereniging St. Martinus, Koevoortseweg 9 Boxtelse Ponyclub, Tongeren 16 Athletiekvereniging Marvell, van Merheimstraat 11 Schuttersgilde St. Joris en St. Catharina, Spoorstraat 19 Schuttersgilde St. Antonius en St. Sebastiaan, Broekstraat 14 V.V.V. Boxtel, Prins Hendrikstraat 21, tel Boxtelse Hobby Club, Halderheiweg 7 Camavalsvereniging, Rijksweg 2a, tel Carnavalsclub, Markt 24 Judoclub, Breukelsestraat 68 Sport- en ontsp.ver. v.d. reserve-politie, Leenhoflaan 21, tel Hengelsportver. Ons Genoegen, Baandervrouwenlaan 13 Eerste Gemondse Hengelclub, St. Lambertusweg 49 Boxtelse Biljartbond, Burgakker 1 Tuinbouwclub Ceres, Markt 6, tel Floralia, van Coothstraat 32 R.K. Supportersvereniging Boxtel, Nieuwstraat 72 Kegelclub Steeds Beter, Stationstraat 24, tel Kegelclub De Vrije Club, Clarissenstraat 37, tel Vogelvereniging Vogelvreugd, St. Barbarastraat 16 Aquariumver. Daphnia, Essehebaan Ba, tel Postduivenvereniging, van Leeuwenstraat 24, tel Fotoclub, St. Jozefstraat 68, tel VAK- EN STANDSORGANISATIES R.K. Middenstandsvereniging, Stationstraat 51, tel Kath. jonge middenstandsvereniging, Baroniestraat 1, tel N.K.V., Selissenwal 17 K.A.J., Redoutestraat 19 K.A.V., Julianastraat 29 V.K.A.J., afd. St. Petrus, Molenpad 3 V.K.A.J., afd. H. Hart, Baroniestraat 93 V.K.A.J., afd. Maria Regina, Vendelstraat 13 R.K. Bond van bouwvakarbeiders St. Joseph, Burgakker 5 R.K. Bond van Overheidspersoneel, Molenstrat 72a R.K. Bond van Spoorwegpersoneel, Kalksheuvel 20

10 R.K. Bond van Typografen, Breukelsestraat 25 R.K. Bond van Houtbewerkers, Maastrichtsestraat 18 R.K. Bond v. Handels-, Kantoor- en Winkelbedienden, Jan van Brabantstraat 17 R.K. Bond van Land-, Tuin- en Zuivelarbeiders, Kalksheuvel 18 R.K. Bond voor voedings- en genotmiddelen, Kalksheuvel 13 R.K. Bond van Tabaksbewerkers, Nieuwstraat 184b R.K. Bond van werknemers en werkneemsters in industriebedrijven, Molenstraat 68 R.K. Bond van textielarbeiders en -sters, Zandvliet 16 R.K. Bond van transportarbeiders, van Rijckevorselstraat 16 R.K. Bond van werkmeesters, Rechtstraat 9, tel R.K. Bond van metaalbewerkers, Ridder van Cuykstraat 36a, tel Ned. Kath. Ver. van handelsvertegenwoordigers, -agenten en verzekeringsinspecteurs St. Christoffel, Dufourstraat 12 R.K. Boerenbond, Tongeren 12a, tel K.J.B. Gemonde, Wielsehoeve 4, tel R.K. Jonge Boerenstand, Boseind 30, tel R.K. Boerinnenjeugdbond, Tongeren 17, tel R.K. Caféhoudersbond, Stationstraat 19, tel Boxtelse Winkeliersvereniging, Rechterstraat 22, tel Winkeliersvereniging Breukelsestraat, Breukelsestraat 38, tel Middenstandsreclamekring Over de Brug, Rechterstraat 22, tel R.K. Bakkerspatroonsvereniging St. Nicolaas, van Merheimstraat 41 R.K. Slagersvereniging St. Antonius Abt, Rechterstraat 20, tel Industriële Club, Dr. Hoekstraat 1, tel R.K. Werkgeversvereniging, Mgr. Wilmerstraat 20, tel Katholieke Onderwijzers Bond, van Beekstraat 53, tel A.R.K.A., afd. Boxtel, van Cronenborgstraat 30 St. Nicolaasvereniging, Stationstraat 38, tel JEUGDVORMING EN -ZORG stichting jeugdbelangen van de H. Hart-parochie, Keizerstraat 24 stichting jeugdbelangen van de Maria-Reginaparochie, Doornakkerlaan 27, tel stichting jeugdbelangen van de St. Petruspatrochie, Grote Beemd 20, tel jeugdvacantie-aktie Selissen, Baanderherenweg 16 Gidsen: Rosa van Limagroep, St. Severusstraat 16 Eligiusgroep, Munsel 5a, tel Verkenners: kardinaal Lavigeriegroep, Baandervrouwenlaan 191, tel Pieter Retiefstam, van Merheimstraat 13 S L Paulusgroep, Molenstraat 8, tel St. Pietersgroep, Jan van Brabantstraat 45 Jong Nederland: Dominicus Saviogroep, Maastrichtsestraat 19, tel R.K. Meisjesclub, Bosscheweg 16, tel Katholieke Meisjes Gilde, Baroniestraat 52 Hervormde Jeugdclub, Maria Reginaplein 27, tel Protestans Centrum voor Jeugdzorg en socia~1 werk, Koppel 2, tel Hervormd Kinderclubwerk, Koppel 2, tel 2685 speeltuinvereniging de Jordaan, van Coothstraat 1, tel R.K. Meisjesbescherming, Kruisstraat 5, tel R.K. Ver. Liefdewerk voor kinderbescherming, Achterberghstraat 4, tel R.K. Ver. voor gezingsvoogdij en patronage, Rijksweg 4, tel

11 Alfabetische Naamlijst van DE INWONERS DER GEMEENTE BOXTEL, MET VERMELDING VAN ADRES A Aa, A. v. d., v. Hornstr. 42 -G. J. v. d., v. Hugenpothstr. 3a -J. v. d., v. Salmstr. 5 -L. L. C. v. d., v. Hornstr. 43a -M. v. d., Ons Doelstr. 23 -M. v. d., Bosscheweg 41 -P. v. d., St. Sebastiaanstr. 5 -P. J. v. d., Doornakkerlaan 47 -J. P. v. d., v. Merheimstr. 31 -T. L. C. v. d., Past. Erasstr. 2 -Wo v. d., Eindhovenseweg 4 -Wo G. J. V. d., Het Schild 38 Aarle, C. J. V., Deken Spieringsstr. 7 -J. V., Maastrichtsestr. 18 Aarsen, c.. Pro Bernhardstr. 10 Abeelen, C. L. V., Munsel 27 -F. J. V., Deken Spieringsstr. 1 -J. C. V., Munsel 12 -M. J. V., Pro Hendrikstr. 19 -M. V., Munsel 24 Adam-Kolen, M. L. c.. Markt 33 Adelaars, A. N., Breukelsestr. 4 -L. A. A. J., J. V. Brabantstr. 17 -Wo J. M., Breukelsestr. 13 Aelbers, E., Doomakkerlaan 8 Aggel, M. P. V., J. v. Brabantstr. 15 Ahsmann, M. H., Baandervrouwenlaan 2 Aken, C. A. G. V., St. Willibrordstr. 38 Aker, A. V. d., Nieuwstr A. V. d., Munsel 6 -co V. d., Bosscheweg 72 -co A. v. d., Selissenwal 5 -CO M. A. M. v. d., St. Barbarastr. 18 -CO V. d., Nieuwstr. 110a -F. M. V. d.. Hal 21 -H. A. v. d., Kalksheuvel 2 -J. P. v. d., Selissen 7 -L. H. A. M. v. d., Kruisstr. 2 B Baars, C. G. P., Past. Erasstr. 17 -G. F., v. Hugenpothstr. 12 -L. H., Keizerstr. 4 Baast, A. J. V., Onrooi 12a -J. V., Kalksheuvel 26 Baaijens, F. J. J., Kinderbos 7 -F. J. M., Bosscheweg 23 -F. W., Het Schild 25 -G. P., Baroniestr. 97 -J. H. M., Pro Hendrikstr. 12 -J. W. M., Bosscheweg 20 -J. W. H., Selissen 9 -L. W., Pro Hendrikstr. 88 -M. F., Breukelsestr M., Ronduutje 8 -Wo c., Het Loo 3 -Wo F., Het Schild 2 Babin, W. K., Kapelweg de Visser, L. M. J. C. v. d., Markt 25 -Doevendans, M. A. v. d., St. Sebastiaanst. 23 -M. V. d., Nieuwstr P. J. V. d., Baroniestr. 75 -P. J. M. v. d., Nieuwstr P. J. M. V. d., Ortrooi 19 -T. V. d., Nieuwstr. 180b - T. A. v. d., Veldakkerstr. 3 Akker, A. G. V. d., Kinderbos 13 -A. M. V. d., St. Jorisstr. 28 -v. Oorschot, J. G. V. d., St. Lambertusw. 79 Alberts, T., Nieuwstr. 36 Alebeek, A. J. V., St. Lambertusweg 42 -H. V., Brugstr. 9 Alfrink, G. G., Leenhoflaan 2 Alphen. C. P. V., Clarissenstr T. J. V., Luissel 13 -Wo L. V., Luissel 16 Aistede, A. W. V., St. Severusstr. 20 Amelsvoort, M. G. M. V., Parkweq 11 -Wo L. V., Molenstr. 19 Amman, L., V. Salmstr. 64b Amstel-Blummel, J. M., St. Lambertusweg 44 -M. V., Keizerstr. 6 Anker-v. Rumund, C. M. v. d., Munsel 17 Anthonijsz, F. E. C.; v. Randeroddestr. 71 Antwerpen, J. V., Nergena 5 Apeldoorn, F. J. c.. Selissen 5 Arnsr, A. c., St. Willibrordstr. 53 Arts-v. Helvoort, G. D., v. Salmstr. 52 -J. H., Doornakkerlaan 5 As, J. G. V., J. v. Brabantstr. 44 Assen, J. V., Baandervrouwenlaan 165 Asten, W. A. V., Duinendaal 12 Asveldt, J. A., Wilhelminastr. 2 -J. W. J. V., St. Jozefstr. 47 -J. H. W. V., v. Merheimstr. 18 Attevelt, W. G., Herm. Brandtstr. Bakel, J. J. V., Hooghemertseweg 5 Bakker, A. M. P., V. Coothstr. 7 -B. M., v. Coothstr. 15 Bakx, A. C.; Eindhovenseweg 42 -J. J. M., V. Leeuwenstr. 29 -M. P. H. W., Baanderherenweg 47 -M. M., Boomstr. 69 -P. c., Baroniestr. 28 -P. W. M., V. Salmstr. 11 Bank, F. J. P., Dianabos 17 Barbanson, F. G. de, St. Jozefstr. 54 Baren-Schlichter, M. H. V., Stationstr. 89 Barnas, A., Ronduutje 4a Barten, A. J. H., Bosscheweg 119 -H. A., v. Cronenborgstr. 12 -Wo T. G., Baroniestr. 59 Bastings, J. L. M., Ronduutje 9 Bauland, J. A., Zandvliet 1 Bax, E. F., St. Jorisstr. 19 -G. B. M., V. Beekstr. 31

12 = BAA YENS V.D. PAS N.V. ANTENNES VOOR RADIO EN T.V. V. SALMSTRAAT 62, TEL AESCULAAP - N.V. BOXTEL Diergeneeskundige Specialité's VAN SALMSTRAAT 2 - POSTBUS 35 - TELEF en 3430 Bouwonderneming AANNEMERS BOUWKUNDIGEN ONDERHOUDSWERKEN G. BOONS Giro Kantoor : ESSCHEBAAN 1 - TEL Werkplaats: 1 - TEL. " " Aannemersbedrijf Fa. W. v. d. LAAR Bouw- en Betonwerken - Utiliteitsbouw Prins Bernhardstraat 7. Telefoon 2385 Eerste Boxtelse VAMOR Rijschool VOOR AL UW RIJBEWIJZEN * Nieuwe OPEL's en DAF's Baroniestraat 75, Tel Eigenaar: P. J. vld AKER 9

13 F. P. Leermakers Aannemer Machinaal ~ Bouwbedrijf timmerbedrijf Baroniestr. 53 t Boxtel, Tel Algemeen Assurantiekantoor S E B. E. P. R. C L ERe Lid N.V.A. Clarissen straat 37, Tel ALLE ASSURANTIËN Assurantiekantoor * Alle Verzekeringen Wilhelminastraat 5, HERMANS X Financieringen BOXTEL, Tel Assurantiekantoor G. VRIENS Assurantiën Hypotheken Financieringen Boxtel - Van Hornstraat 5 - Telefoon GIro P. W., Hertogenstr. 15 =v. d. Westelaken, M. J. C.; Maastr.str. 9 Beaerd, G. H. W., Ridder v. Cuijkstr. 36b Beckers, L. J. P. M" Clerissenstr. 4 Beckman Lapré, C. M., St, Sebastiaanstr. 29 Becx, M. J" Julianastr. 8 Beeck, P. J, v., Baandervrouwenl. Beek, J. v. d" St. Jozefstr. 14 Beekers, P. J. M., Hubertusring 7 Beekmans, A. L., Redoutestr. 25 -G. J. M., Redoutestr. 27 -G., Kasteellaan 16 -H. M" Maastrichtsestr, 72 -J, c., Julianastr. 21 -J. P., v. Hornstr. 9 -L., Julianastr. 23 -L., Doolhof 1 -M. A, Ten Brinkstr. 15 -Wo J., v. Hornstr. 32 Beeks, F. H. M., St. Willibrordstr. 76 Beemen, P., Baandervrouwenlaan 63 Beer, F, J. B. M. de, St. Lambertusweg 50 -H. A, K, M, de, Beekstr. 2 Beerendonk, J. A p" Maastrichtsestr. 11 Beerens, A. A., Annastr Beers-v. Nunen, A. W, v. v. Leeuwenstr. 10 -A. G, v. Gildenhof 3 -A A. v. Boseind 9 -E. v., Lennisheuvel 9 -F. v., v. Salmstr. 7 -G, v., Parallelweg Zd 33b -J. v. Parallelweg Nd 61 -J. W. M, v., St. Willibrordstr. 11 -P. J. v., Molengraafseweg 5 Beh'e, T., Leenhoflaan 2 Bek-v. Wijk, P. C.; Stenen kamer 1 Bekers-v. d. Eerde, A, St. Willibrordstr. 3 -A c., v. Salmstr. 40 -A W., V. Merheimstr. 22 -H. A, Doornakkerlaan 38 -H. C.; Mijlstr. 44 -J" Vendelstr. 14 -J. H., Ten Brinkstr. 10 Bakkers, A. H., Stationsplein 7 -A, A, Stationstr. 4 -c., Luissel 14 =v. Oosterhout, E. C.; Hertogenstr. 6 -H., Kleinderliempde 5 -H. G., Heult 1a -H. J. G., Molenstr. 43

14 BAN KET BAK K ER IJ A. v. Duren-Schollen ONZE SPECIALITEIT: LUXE KOEKJES Breukelsestraat 62 - Telefoon H. B., Baanderherenweg 34 -J. P. J., Baandervrouwenlaan 51 -J. A, v. Rijckevorselstr. 12 -J. W. J., v. Randerodestr. 67 -M., Heult 2 -Smulders, M., Molenstr. 57 -P., v. Hugenpothstr. 23 -P. A, Selissenwal 32 - T., lennisheuvel 2a -Wo A, Hertogenstr. 6 Beks, J. A, Grote Beemd 10 -M. J. J., Breukelsestr. 64 Beljouw, A M. V., luissel 15 -M. C. V., Roond 3 Belkom, A. A. M. V., V. Randerodestr. 73 Benda, F. H., Keizerstr. 20 Beneden, R. F. C. V., Doornakkerlaan 8a Berends-v. d. Heijden, AM., lennisheuv. 16k Berendsen, C. B., V. Randerodestr. 43 Berg, C. C. V. d., v. leeuwenstr. 20 -G. J. J. V. d., V. Randerodestr. 83 -L. W. v. d., St. lambertusweg 55 Berge. J. v. d., Kasteellaan 7 Berger, G. A, Baandervrouwenlaan 5 Bergh, H. J. M. V. d., Doornakkerlaan 9 -Wo V. d., St. lambertusweg 18 Bergman, A W., Hooghemertseweg -A., Duinendaal 2a -F. J., langenberg 8 -G. J. M., St. Jozefstr. 43 -J., Esschebaan 13 -J. M., Vic. V. Alphenlaan 24 -K., Bosscheweg 46 -L., lennisheuvel 4 -P., Bosscheweg 67 -W., lennisheuvel 35 Gergwerff, L. W., v. Hornstr. 57 Berk, M. v. d., v. leeuwenstr. 45 -M. A V. d., Nergena 11 Berkel, A V., Frans Staelstr. 6 -A H. M. V., Baanderherenweg 201 -CO J. V., Ridder V. Cuijkstr. 34 -co J. V., Nergena 7 -G. W. J. V., Pro Bernhardstr. 1 -J. A. J. V., Stationstr. 71 =Senders, P. T. V., Parallelweg Zd 25 -Wo E. V., Pro Hendrikstr. 80 Berkelmans, W., lennisheuvel 30 Bersselaar, A v. d., St. Jorisstr. 10 -CO V. d., Eindhovenseweg 2 Bertens, A. A, Baroniestr. 47 -c., v. Hugenpothstr. 36 -co J., Doornakkerlaan 48 -co M., Baanderherenweg 54 -F., Molenstr. 75 -G. A, Molenstr. 79 -M. H. A., v. Rantstr. 28 -P. J. M., Baandervrouwenlaan 203 Besselaar, A. v. d., V. Coothstr. 4 -A v. d., v. Randerodestr. 39 -E. v. d., Dufourstr. 16a -G. v. d., Hertogenstr. 13 -G. V. d., liempdseweg 10 -G. V. d., Munsel 15 -H. V. d., Maastrichtsestr. 20 -de laat, J. V. d., Hal 29 -J. v. d., Bosscheweg 81 -J. V. d., Markt 31 -L. v. d., V. Hugenpothstr L. V. d., Raaphof 7 -L. V. d., Parallelweg Zd 11 -M. v. d., Nieuwstr. 184a Besseling, G. H. J., v. Randerodestr. 69 Beurden, M. A V., Doornakkerlaan 52 -M. M. V., St. Sebastiaanstr. 9 Bever, H. J. de, V. Coothstr. 27 -Pijnenburg, W. P. de, v. leeuwenstr. 33 Bevers, A c., v. Beekstr. 25 -CO H., Tongersestr. 30 -CO J., Molenstr. 8 -E., Deken Suieringsstr. 10 -F., Nieuwstr. 61 -de Kunder, J. H., Baandervrouwenlaan 52 -J. C. M., Selissenwal 12 -P. C. H., St. Willlbrordstr. 42 -P. P. J., Kalksheuvel 20 Beije, M. J., Kampina 2 Beijsens, H. L. G., St. Severusstr. 10 Beysens, J. c., Hertogenstr. 1 Bie, C. A de, Mijlstr. 23 -H. de, Roond 9b -H. de, De Braken 2 -J. T. de, Kapelweg 57 -v. d. Meerendonk, J. M. de, Kapelweg 56 -J. F. de, Roond 8 - T. W. de, langenberg 20 Biekarî', B., Het Schild 76 Biemans, W. P., Stationstr. 52 Biere, A., Vendelstr. 9 Biggelaar, A M. Z. V. d., Baanderherenw. 75 -A A v. d., Baandervrouwenlaan 201 -CO H. V. d., Molenstr. 72b -H. c.,v. d., Molenwijkseweg 14 -J. C. V. d., Stenen Kamer 8 BOE K HAR DEL BOSSE Kruisstraat 4 Tel

15 Cascade Bar c. MELIS EXCLUSIEF Wilhelminastraat 23 Telefoon J. W. v. d., Statiensplein 7 -l. H. v. d., J. v. Brabantstr. 37 -l. J. J. M. v. d., Frans Staelstr. 13 -M. l. P. v. d., St. Willibrerdstr. 30 -M H. v. d., Gildenhef 5 -P. J. v. d., Zandvliet 67 Bindels-v. Dengen, M. B. J., Rechterstr. 60 Binnebeke, J. E. J. V., St. Severusstr. 14 Birken, H. H., Esschebaan 8a Blanc, J. P. De, St. Willibrerdstr. 58 Blom, J. P. A., Melenwijkseweg 16 Blomaard. c., Koppel 2 Blummel, A., Ten Brinkstr. 7 -A., v. Salmstr. 34 -A. H., v. Hugenpethstr. 29 -c., v. Rijckeverselstr. 3 -F., Baandervreuwenlaan 27 -H., Munsel 1 -J. M., Kasteellaan 2 Beer, A H., Het Schild 62 -A J. de, Selissenwal 19 -E. de, Dufeurstr P. J. H. de, Mgr. Wilmerstr. 7 -A. J. v. d., v. Hornstr. 43b -F. H. H. C. v. d., Het Schild 74 -G. v. d., Raaphef 14 -J. A. v. d., v. Randerodestr. 19 -J. T. v. d., Kapelweg 18 -l. A v. d., Kapelweg 11 -P. v. d., Eindhevenseweg 32 -T. G. v. d., Tengersestr. 44 -Wo J. M. v. d., Baandervreuwenlaan 64 Beerdenk-Spierings, M. A A, Melenstr. 22 Boeren, C. J., Ridder V. Cuijkstr. 50 -CO J., Melenstr. 54 -H., Zandvliet 52 -H. A., Breukelsestr J., Nieuwstr J. M., Nieuwstr M., St. Jorisstr. 17 -Hebbeien, P. M. A, Kasteellaan 12 -P. J., Zandvliet 28a Begaard, J. W. v. d., Het Schild 60 -M. V. d., St. lambertusweg 69 -Wo J. V. d., V. Hernstr. 70 Begaards, T., Deernakkerlaan 45 Begaers, l., langenberg 5 Begaerts, l. H. A. M., Deken Spieringsstr. 14 -v. Gemert, M. A E. H., Bareniestr. 69 Bögemann, F. F. P. M., Kerkstr. 9 Behnenn, l. J. M., Het Schild 59 Boleli. A, St. Sebastiaanstr. 22 -E., v. Randeredestr. 65 -F. M., Baenderherenweq 35 -H., V. Merheimstr. 15 -J. A, Maria Reginaplein 10 -l. J., Hubertusring 3 -:v. Dinther, M., Baanderherenweg 141 -M., Het Schild 51 -P. H., Dr P. M. Heekstr. 11 -P. J., v. Rijckevorselstr Wo H., Baanderherenweg 51 Belk, A. c.. Kerkstr. 8 Bemmel, H. v., Hal 8 Benants, H. A. l., Deernakkerlaan 20 Benewald, G. c.. Melenwijkseweg 26 Bengaardt, C. P. M. V. d., St. Jozefstr. 21 -J. A., v. Ranststr. 10 -J. H., V. Ranststr. 7 -P. J., Tengersestr. 8 Bent je, G. l. M., Baandervreuwenlaan 211 Beegaard, A., Markt 25 -Bevers, A. H. F., Raaphef 11 -A P., Parallelweg-Zd 17 -B., Kerkstr. 7 -H. A., Verst 1 -H. P., Pro Hendrikstr. 98 -H. c., Zandvliet 61 -J. A, St. Willibrerdstr. 12 -M., Pro Hendrikstr. 47 -M., v. Coothstr. 19 -M., Tengersestr. 50 P. H., Gildenhef 14 -Wo Chr., Baanderherenweç 99 Beegaart, M. H. v. d., Markt 35 Boom, J. A. V. d., Mijlstr. 56 -Wo J. c.. Baandervreuwenlaan 8 Boons, A. C. G., De Braken 2b -Ce. M. M., St. Barbarastr. 12 -J. F., Kapelweg 34 --Kelders, N., Kapelweg 32 -P. G. M., Esschebaan 1 -S. W. M., Burgakker 20a Boor-Kluljtrnans, M. W., Nieuwstr. 60 Berdat, l. A. M., Besscheweg 25 -N. J. M., Pro Hendrikstr. 84 Berg, M. A. G., v. Randeredestr. 21 Borne, P. J. H. v. d., Baanderherenweq 183 Bes, H. H., Wilhelminastr. 13 Bes, A J. v. d., Verst 8 Bosch, J., Ons Deelstr. 10 -P. H., Kapelweg 10 Bosch, A A V. d., St. Jorisstr. 9 -A H., Mijlstr. 69 -CO AM., Onrool 8 -H., Huqenpothstr. 12 -H. T., Mijlstr. 40 -H. J., MaTkt 32 -M., lennisheuvel 31 -P., v. Rijckeverselstr. 5 - T. M., V. Hugenpethstr 31 a Beselie, P. A., St. Barbarastr. 3 Bosman. J. H. T., Et. Severusstr. 4 Bosmans. J. C. M., Dianabes 7 Bots. J. J., Het Schild 84 Beuchier, H. A, Deernakkerlaan 27 Beumans A. M., Dianabes 23 Beuwen, J. G. A., Jan V. Brabantstr. 1 Beuwhuis, J. F., Baanderherenweg 83 Bovendeert. F. B., Rezemarijnstr. 8 -van den Hout, P. M., Rezemarijnstr. 6 Boxtel, A J. v., Nieuwstr. 86

16 Brandstollenhandel Fa. Adr. v. d. Nosterum Uvvvvarrnteleverancier Kolen - Olie Service ~an Kruysenstraat t1 Tel. 237S -A. F. c., Stationsplein -A., lennisheuvel 16h -CO W., Zandvliet 48 -F. c., Nieuwstr. 84 -H. J., Nieuwstr. 90 -H. T. M., Minrodlaan 7 -J. J., Breukelsestr. 75a -J. M. W., v. Hugenpothstr. 7 -J. W. C. M., Stationsstr. 69 -M. c., v. leeuwenstr. 52 -P. F., v. Randerodestr. 45 -P. H., v. Randerodestr. 27 Braak, C. W. v. d., Baandervrouwenlaan 145 -H. M. A., Zandvliet 16 -M., Bosscheweg 59 -M. M., St. Willibrordstr. 55 -P. J., v. Rantstr. 20 -A. L., Breukelsestr A., Molengraafseweg 1 -CO P., Annastr. 1 -CO A., St. Sebastiaanstr. 6 -G. H., Breukelsestr G. H., Baanderherenweg 18 -G. J., Baroniestr. 73 -H. M., Molenpad 1 -J. W., Clarissenstr. 35 -J. G., Baroniestr. 46 -Clemens, M., v. Merheimstr. 3 -M. P., Halderheiweg 11 -P., Eindhovenseweg 29 Bragt, A. A. V., St. Jozefstr. 62 -D. G., St. Jozefstr. 56 -J. M., Bosscheweg 111 -J. P. J., v. Randerodestr. 22 -J. M. c., Het Schild 9 -M., Kapelweg 30 -M. A., Baroniestr. 30 -P., Molenstr. 58 Brakel, A. J. V., St. Severusstr. 1 Brand, A. v. d., Ct. Barbarastr. 8 -B. J., Kasteellaan 14 -CO L., Dr. P. M. Hoekstr. 9 -F. J., Molenstr. 39 CHR. -Bergman, G., v. Coothstr. 31 -G., Nieuwstr. 26 -H. P. A., Hertogenstr. 23 -J. J., Ons Doelstr. 20 -J. J., St. Willibrordstr. 1a -J. M., Kasteellaan 8 -K. M. A., Burgakker 11 -L., Bosscheweg 69 -L. W., Konijnschoooisedreef 7 -M. A., Pastoor Srasstr. 9 -M. H., Baroniestr. 11 -M. J., Breukelsestr. 91 -M. L., Rechterstr. 67a -P. J., Brugstr. 18 -P. W., Molenstr. 63 -v. d. Schoot, P., Markt 35 -Wo M., Molenstr. 44 Brands, A. J., Kalksheuvel 29 -A. A., Kapelweg 35 -H. G., Vorst 16a -J. W., Kalksheuvel 17 Brandt, A. P. v. d., Bosscheweg 36 -E. G., Breukelsestr. 3 -G. M., Pro Bernhardstr. 6 -J. W., Stationstr. 51 -P. J., Dianabos 1 Breda, M. A. van, Julianastr. 14 Bree, W. A. van, Kerkstr. 10 Breekel, M. B. v. d., Pro Hendrikstr. 44 -S. J. F. lennisheuvel 40 Brekel, v. d., A. M. J., Baanderherenweg 133 -J, Rechterstr. 44 -P. J. An., Rechterstr. 42 Brekelmans, A. A., Bosscheweg 50 -A. P., v. Salmstr. 26 -CO H., v. Salmstr. 36 -M. H., Maria Raginaplein 17 -Wo M., Etenen Kamer 3a Bremer, P. J. v. d., Doornakkerlaan 22 Bresser, A. d., Burgakker 14 -A. H., langenberg 16 -A. J., Raaphof 4 -A. H., Mijlstr. 77 VAN ESCH Boom- en Rozenkwekerij Tuin-architectuur BOXTEL,,<:Den- ~aaçjakker" Maastrichtsestraat 31 a Tel. (04106)

17 Fa. Gebr. van Berkel GROOTHANDEL IN ALLE DRANKEN Uitsluitend via Detaillisten HEINEKEN JOHS. DE KUYPER s ZN. ANT. AGUILAR --F. L., Breukelsestr. 75 -G., Ons Doelstr. 7 -G. J., Molenstr H. J., St. Lambertusweg 26 -H. M., Schijndelsedijk 14 -J. W., Molenstr. 98 -K., Vorst 14 -M., Maastrichtsestr. 29 -Steen, v. d., M., Konijnschoolsedreef 5 -P. M., v. Hornstr. 35 -Schoenmakers, T., Nieuwstr. 67 -A. M., Baanderherenweg 181 -A. G., Zandvliet 29 -Janssen, c., Halderheiweg 13 -F. J. M., Dufourstr. 7 -M. W., Boomstr. 44 -P. J. M., Baroniestr. 16a -W., Hooghemertseweg 3 Breuer-Schot, Gezina, St. Jozefstr. 62 Breuer, H., Hertogenstr. 11 -T. F., Breukelsestr. 5 Breugel A. V., Baandervrouwenlaan 45 -A., Molenstr A. J., Roond 6 -A. M., Parallelweg Nrd 8 -A. W., v. Beekstr. 43 -c. c., Nieuwstr c. W., v. Ranststr. 23 -c. A., v. Leeuwenstr. 25 -G., St. Willibrordstr H. c., Breuklsestr. 41 -H. G., Nieuwstr. 64 -H. C.; Stationstr. 22 -H. J., Breukelsestr. 70 -J. J., v. Leeuwenstr. 31 -J., St. Catharinastr. 22 -J. c., St. Willibrordstr. 77 -Hamond, M. H. V., v. Salmstr. 12 -M., Nieuwstr M., Hal 6 -P. A. W., Wilhelminastr. -T. c., Julianastr. 15 Breuking, W. J., Rechterstr. 64 Britlemen. K. G., Baanderherenweg 199 Brinkman, B., Het Schild 70 Broeders, A. F. J., v. Saimstr. 2b Broek, A. v. d., Brugstr. 2 -A. M. H., Stationstr. 31 a -A., Selissenwal 34 -A., Maastrichtsestr. 17a -A. J., v. Coothstr. 17 -B. P., Baroniestr. 71 -c. A., v. Coothstr. 11 -c. M., Boomstr. 14a -F. H. J., Nieuwstr G. H. M. A., Esschebaan 4b -G. W., St. Willibrordstr. 40 -H., Bosscheweg 39 -H. A., Clarissenstr. 15 -H. C. J. Maria Reginaplein 14 -H. J., v. Merheimstr. 37 -H. M. M. G., Breukelsestr. 34 -H. J. A., Baandervrouwenlaan 129 -H. P., Gildenhof 13 -J., Hongeersestr. 40a _.J. A. A. Hu., St. Jorisstr. 15 -J. M., Molenwijkseweg 7 -J. M. I. M., Dianabos 15 -J. M. L., Si'. Willibrordstr J. W., Nieuwstr L. W., Clarissenstr. 3 -L. J., St. Willibrordstr. 19 -Kronenburg, M. A., Kerkstr. 11 -NI. A., Maria Reginaplein 5 -NI. H., Baanderherenweg 44 -M. J., Annastr. 5 -M. J., Molenstr. 96 -M. J., v. Merheimstr. 13 -N. P. G. A., Doornakker laan 65 -P. W., v. Rijckevorselstr. 26 -Wo J. I. M., Achterbergstr. 4 Broekman, I. C. M., Annastr. 5 -L. E., Baanderherenweg 177 Broeren, P., Nieuwstr. 42 -P. C. M., Selissenwal 36 Broers, P. J. H., v. Randerodestr. 37 :14 q,joor CJrloclern 93ruicl~werk 93loemarranÇlementen en 93loem~ierkun~t P. P. V A N ZOG C HEL Bosscheweg 5 * Molenpad 2 * Tel Ook voor Tuinplanten en Tuinzaden het aangewezen adres

18 Broks, F., Vorst 15 -J. J. M., Parkweg 7 Brunger, H. W., Bosscheweg 10 Brunschot-Rosenboom, H. V., Dufourstr. 16 -Bruning, J., Ronduurtje 9a Brunschot, F. l. V., Boseind 25 -J., Selissenwal 15 -J. W., v. Ranststr. 22 -M. T., v. Salmstr. 1 -Staak, W. v. d., Maastrichtsestr. 28 -W., Dufourstr. 2 Brus, D. H. J., Leenhoflaan 6 Brusselaars, A. H., v. Hugenpothstr 21 a -H. W., Jan v. Brabantstr. 9 Brusselers, A., Doornakkerlaan 35 -A. H., Doornakkerlaan 49 -G. A., Lennisheuvel 28b -H. J., Boomstr. 52 -Hazenber, J. M., Kalksheuvel 16 -J. A., Doornakkerlaan 63 Buckinx, G. A. E., v. Rijckevorselstr. 33 -H. E. J., Selissenwal 30 Buel-Nouwens, l. M. V., Breukelsestr. 55 Buise-Roelans, A. J., St. Jozefstr. 51 -K. l., Baanderherenweg 28 Buizert, F. C. M., Selissenwal 18 Bullens, H. A. J. M., Stationstr. 20 -J. G. c., Baanderherenweg 95 Burg;, A. A. v. d., Wilhelminastr. 37 -H. A. A., Wilhelminastr. 35 -H. J. c., St. Willibrordstr. 64 -P. M. A., Rechterstr. 32a -Wo H., Wilhelminastr. 4 Bury, M., Stationstr. 47 Bussel, G. A. V., Kalksheuvel 12 -H. J. A., Ridder v. Cuijkstr. 1 -J. H., Kapelweg 48 Buul, J. C. A. V., Stationstr. 35 Bronchel, J. P., Het Schild 55 Bronsvoort. A. J., Frans Staelstr. 9 Bronts, M. H., Mgr. Wilmerstr. 16 Brouwer, H. J. A. M., V. Randerodestr. 29 Brouwer, C. de, Het Schild 22 -J. H. c., Hubertusring 13 -M. W., Feilenoord 3 -P. C. M., Julianastr. 12 Brouwers, H. A. M., Raaphof 16 Bruggen, l. An v. d., Maastrichtsestr. 57 -S. A., v. Rijckevorselstr. 36 Bruin. F. J. A. de, Leenhoflaan 13 -G. l. M., Stationstr. 86 BELLEVUE - Café - Vergunning Feestavonden - Vergaderingen - Tentoonstellingen Bruiloften en Partijen A. G. JANSEN, Bossçheweg 34, telefoon Bel 2905 CUoor lekker eten: voor he e r I ij k e haantjes, slaatjes Russische eieren, enz, Diverse * soorten Ijs Cafetaria M ELI S Breukelsestraat 1 F. CREMERS Koffiebranderij "HOLLANDlA".' PARALLELWEG ZUID 31A - TELEFOON 2304 o4n van ~eel CORSETTERIE EN HANDWERKEN Stationsstraat 31 - Telefoon

19 ONZE MODERNE SPECIAALZAAK IN Heren- Jongens Leder- Verhuur en en Confectie Bedrijfskleding van Gelegenheidskleding * Rechterslraat 25 Telefoon voo.uw ocostuum -COMBINATIE oregenjasowinterja~ QW1.. ~W&.. Luxe Actetassen Portefeuilles Heren Weekend- Parapluies Lederwaren Porfemonnaies en Reistassen Koffers * Breukelslraat 7 Telefoon ELEKTROTECHNISCH BUREAU W. VAN DONGEN Televisie, Radio, Bandrecorders, Wisselaars, Wasautomaten, Wasmachines en Centrifuges, Diepvrieskisten, Koelkasten, Stofzuigers, Boenmachines, Gasfornuizen, Verlichtingen en alle Electr. apparaten RECHTERSTRAAT 4 - TELEFOON 2515 R.K. Boerenbond Boxtel Wij leveren aan iedereen: Brandstof/en, Huisbrandolie, Meststof/en, Alle soorten Tuingereedschappen, Bestrijdingsmiddelen, Veevoeders enz. Kapelweg 3 BOXTEL Tel:

20 FOUNDATION BEKKERS Speciaalzaak in Corsetferie en Luxe Lingerie Gediplomeerd Corsettier STATIONS STRAAT 4 - TELEFOON 041: C Calsijn, A. J., St. Jozefstr. 35 Campagne, R., Ridder v. Cuijkstr. 48 Carpaij, A., Bosscheweg 27 Casteren, J. M. van, Breukelsestr. 8 -N. W., Pro Hendrikstr. 72 Cayaux, T. W., Baandervrouwenlaan 195 Ceelen, A. P., Kinderbos 1 Christiaans, H. A. J. A., V. Randerodestr. 11 Claassen, G. J., Breukelsestr. 97 -H., St. Willibrordstr. 33 -J. J., Stationstr. 67 Claessen, W. F., Dianabos 9 Clemens, H. M., Breukelsestr. 12 -M. J. H., Breukelsestr. 12 -P. J. H., St. Barbarastr. 2 Clement, A. J., St. Severusstr. 24 -H. l. W., Baanderherenweg 67 -W., v. Leeuwenstr. 13 Clercx, F. S. c.. Rechterstr. 32 -J. R. c., Jacob Roelandsstr. 8 METAALWARENFABRIEK - S. E. P. R., Clarissenstr. 37 Coffa-Ka'rsinem, Baandervrouwenlaan 155 -J. C.; Baandervrouwenlaan 155 -M. J., Baanderherenweeg 175 Coolen, H. W. M. M., St. Jozelfstr. 45 -J. A., Grote Beemd 6 Copal, H. J. J. M., Hubertusring Coppens, A., Kapelweg 12 -A. c.. St. Jozefstr. 33 -c. J., Nimrodlaan 1 Cops, A. J., Bosscheweg 28 Corts, B., V. d. Venstr. 7 Creemers, A. M. J., Leenhoflaan 5 Crefcoeur, H. N., Baroniestr. 49 Cremers, C. J. F., Stationstr. 84 Cuppen, A. M., Pro Bernhardstr. 32 Cuijk, C. J. l. van, Oirschotseweg 6 Cuijten, H., Doornakkerlaan 50 Cuijten, T., Molenstr T. l. J., St. Jorisstr. 24 Cijffers, A. J. M., Clarissenstr. 29 -M. W. l. M., Bosscheweg 16 uan ':Dal Fabriek v. SALMSTRAAT 74 van: Babymeu beien Kinderstoelen Opvouwbare babybadjes Autostoeltjes Netboxen enz. TEL o Daal, A. B. l. v., Ons Doelstr. 26 Dael, N. v., v. Beekstr. 69 Dal, H. M. J. v. Baanderherenweg 163 Dam, P. J. v., Annastr. 5 Damen, A. A., V. Ranstr. 18 J. P. H., Baandervrouwenlaan 157 Daniëls-v.d. Dungen, c., Duinendaal 8 Dankers, A. A., St. Jozefstr. 22 -A. J., Dr P. M. Hoekstr. 7 -A. J., Schijndelsedijk 18 -A. J., Nergena 8 -A. l., fr. Staelstr. 2 --G. A., Molenstr. 46 -H., Luissel 2 -J. E., Schijndelsedijk 9 -l. P. H., Stationsplein 9 -Wo J., Het Schild 29 Danklof, C.; Ten Brinkstr. 13 -G. A., V. Hugenpothstr. 25 Dashorst, J. l., St. Jozefstr. 50 Davies-Jourdan, l., V. Randerodestr. 49 Deelen, J. B., Vic. V. Alphenlaan 3 Dehez, J. F., Parallelweg N. 39 Dekker, G., J. V. Brabantstr. 57 -M. T. A., Liempdseweg 5 -R., Kasteellaan 1 den Dekker, H. W., Baroniestr. 16a Dekkers, A. M., Kinderbos 1 -J. A., Pro Hendrikstr. 43 -J., Dufourstr. 44 -W., Kinderbos 8 Delmee, M. J. M., V. Beekstr. 65 Denteneer, l. l. M., J. Roelandsstr. 14 Derks, B. W. M., Doornakkerlaan 31 -J. B., Liempdseweg 12 -P., Doornakkerlaan 34 Deursen, J. l. v., St. Jorisstr. 3 Dielemans, J., Bosscheweg 127 Dielissen. P. J., v. Rijckevorselstr, 8 Diepen, D., Molenstr. 9a 17

21 ovoor al uw drukwerk DRUKKERIJ Firma Stationsstraat 28 J. P. TIELEN Tel Diessen, A. J. W. v., Eindhovenseweg 17 -J. J., Doornakkerlaan 37 -L. H., Oirschotseweg 2 -M. J. J., Baandervrouwenlaan 37 -M. P. J., Baanderherenweg 26 Diesveld, J. W. J., Molenstr. 78 Dietz, J. H., Molenstr. 21 Dikmans, H. A., Molenstr. 3 -P. H., Kruisstr. 9 Dimmers, J., Pro Bernhardstr. 11 -Wo T., Koppel 13 Dinnissen, A. J., v. Leeuwenstr. 11 Dinnissen-Derks, H. A., Raaphof 3 Dinther, A. M. V., Onrooi 5 -J. J., Deken de Wijsstr. 14 -J. H. A., Baandervrouwenlaan 4 -M. J. J., Ten Brinkstr. 18 Dirks, T, J., Grote Beemd 20 Dobbelsteen, A., Kapelweg 45 -J. F. J. M., Tongeren 15 Doedens-Moesman, W. F., Clarissenstr. 8 Doevendans, A. c., Ridder V. Cuijkstr. 14 -A. A., Het Schild 61 -J. G., De Braken 4a -P. c., Vendelstr, 5 Doggen, c., Tongersestr. 48a -J. M., Breukelsestr. 50 Doleweerd, P. T. V., V. Cronenborgstr. 6 Dollekens, K. H. M., Baandervrouwenl. 173 Dollevoet, G. J" Hal 16 -J. H., Kalksheuvel 3 Dolman, J. A., Het Loo 6 Dolmans, A. F. J., Stationstr. 32a Dolmans-Hendriks, C. M., Het Schild 30 Dolphin-v. Helvoort, H., Julianastr. 5 Dommelen, G. C. M. V., St. Jozefstr. 55 Dommelen v.-robinson, M. J., Ronduutje 3 Doms, C. N" V. Randerodestr. 25 Dominicus, E. J. A., St. Sebastiaanstr. 34 Doms, F. P. S" V. Randerodestr. 55 -G. J., Stationsplein 6a Dongelmans, T. A. M., V. Randerodestr. 63 Dongen, B. I. M. V., Pro Bemhardstr. 13b -CO A. A., Annastr. 5 -H. M. J., Rechterstr. 58 -I. L., Maastrichtsestr. 7 - T. H" Rechterstr. 60 ELECTRO TECHN. BUREAU W. F. VAN DONGEN RECHTERSTRAAT 4, TEL Donhuijsen, M., Selissenwal 2 Donk, J. W. v. d., v. Leeuwenstr. 61 Donker, W., V. Hornstr. 27 Donzei, A. Z, V., Baandervrouwenlaan 83 Doomen, G. J. L., Baanderherenweg 49 Dooremalen, A. M. W. V., Baandervrlaan 179 -CO J. M., Ridder v, Cuijkstr. 54 -L., Molengraafseweg 9 -L. c., Het Schild 1a Dooremalen V.-V. Ooers, 1., Kinderbos Dooremalen V.-V. Dinther, J., St. Wilbrstr. 18a -J. J., Het Schild 1 H. P. A. POULISSEN DIERBENODIGDHEDEN Dooren, L. J. v. Bosscheweg 109 -A., Raaphof 5 -F. G., Molenwijkseweg 8 -H. H" Pro Hendrikstr. 35 Doornik, P. A. v. Selissen 10 Doreleeners, T. P., Leenhoflaan 17 Doremalen, J, A. V., Munsel 30 Dorenbosch, P. T. A., Mgr. Wilmerstr. 10 Dorfel, E. L., Baandervrouwenlaan 111 Dorrepaal, R. G., Stationstr. 47 Dortmans, F., Boomstr. 4 Douwes, J. F. G., Baroniestr. 56 Dozeman, A., St. Willibrordstr. 54 Dragt, J. S. J" v. Cronenborgstr. 22 Driessen, J. J., Burgakker 20 -G, W, J., Kerkstr. 3 -J. A. M" Selissenwal 4 -T" Mijlstr. 1 Drunen, C. C. V., v. Salmstr. 58 -co T., Parkweg 4 -J., Dufovrstr. 6 -J., Parkweg 2a -J. A. c., St. Willibrordstr. 14 -J. M, F., St. Jozefstr. 27 Drunen v.-van Attikum, A. J., J. van Brabantstraat 38 Drijfhout, H. E., Baandervrouwenlaan 70 Drijvers, A., Molenstr. 29 Duiken v.-sinclair de Hochemont, c., Baandervrouwenlaan 38 Dun, A. V., Fr. Staelstr. 13 -A. J., Fr, Staelstr. 13 Dungen, A. V. d., Maastrichterstr. 78 Duren, A. J. A. V., Breukelsestr. 62 Dun, F, H. V., Nieuwstr. 35 -F, H., Ten Brinkstr. 3 -J, G., Mijlstr. 4 -J. M., Liempdseweg 3 Dun v-v.d. langenberg, P., Par.w. Zd. 15 Dungen, G. V. d., Maastrichterstr. 51 -H" Baandervrouwenlaan 171 -H. J., Ten Brinkstr. 17 -J. A., St. Jozefstr. 3 -M. R., Brugstr. 14 -Wo J., Molenstr. 31 Duren, J. W. F. V., Molenwijkseweg 12 Durlinger, L. J. A., Molenstr. 12 Dijck, J. M. V., Perkwee 13 Dijk-Bexkens, A. V., Boseind 8 Dijk, A. V., Ten Brinkstr. 4 -A., Ridder V. Cuijksti'. 24 -A., Dr P. M. Hoekstr. 16 -A. M. F., Pro Hendrikstr. 78 -A. H., Vendelstr. 7 -A. M" V. Leeuwenstr. 41

22 ~F. J., Kelzersfr. 30 ~G., v. Hornstr. 11 ~G. AM., v. leeuwenstr. 4 T ~G. J., Nieuwstr. 128 ~H., Doornakkerlaan 33 ~H. F., Koppel 4 ~H. P. G., Baandervrouwenlaan 60 ~H. c., Ridder v. Cuijkstr. 9 ~J., Koppel 21 ~l. L, Parallelweg Nrd. T9 -P. J., Stationstr. 50 -P. T., St. Sebastiaanstr. 11 -R., v. Hornstr. 36 -Wo A, V. Rijckevorselstr. 27 Dijk V.-V. Geffen, T. W., v. leeuwenstr. 28 Dijk v.-de Wolf, M. W., Dufourstr. 14 Dijkers-luthe'r, R., St. Jozefstr. 7 Dijkhuizen, H. K., P. Bernhardstr. 25 E Eeden, R. H. V., Stationstr. 47 Eekelen, C. A M. V., v. Randerodestr. 33 Eekelen v.-groffen, D. l. W., Doornakkerl. 21 Eerden, A. J. A M. v. d., Annastr. 5 -c. J., Eindhovenseweg 8a -F. M., V. Hornstr. 30 -G., Pro Hendrikstr. 41 -H., Boomstr. 24 -J. l. N. c.. Rijksweg 9 -J., Baandervrouwenlaan 73 -J., Boomstr. 20 -J. A A M., Rijksweg 9 -J. F. M., Eindhovenseweg 16 -l. J., Armehoefstr. 15 -l. P. J. M., Baanderherenweg 121 -P. l. J. 1., Redoutestr T., Baandervrouwenlaan 18 Eerden V. d.-v.d. Ven, C. M., Eindh.w. 10 Eerdewijk, A J. M. V., St. Sebastiaanstr. 24 Eert V.-V. Eindhoven, A. M., St. Jozefstr. 17 Eert, P. V., Boseind 29 Eeuwijk, M. H. V., Nieuwstr. 192 Eindhoven, A V., Boomstr. 17 -H. l., St. lambertusweg 8a -M. H., Boomstr. 17 -M. E., St. Jorisstr. 45 -P. W., Boomstr. 9 -Wo F., Boomstr. 19 Ekart, M. v. d.. V. Randerodestr. 7 Ekel, J. H. J., Wilhelminastr. 19 Ekels, M. l., St. Jozefstr. 48 Elk, A J. M. V., Burgakker 16b -H. H. M., Stationstr. 87 Elderen, M. F. J. V., Molenwijk 4 Elissen, G. J., Nieuwstr J. P. P., Kasteellaan 14 -J. T., Baanderherenweg 209 Elissen-v.d. Brand, M., R. v. Cuijkstr. 11 Eisen v. d.-oppers, J. M., Nieuwstr. 116 Eisen, l. M. v. d., Het Schild 36 Eist, C. J. v. d., Breukelsestr. 122 Elten, A J. T. M. V., Stationstr. 9a -H. W. c., Bosscheweg 2 Eltink-louw, A. v. d., Pro Bernhardstr. 29 -H. G., V. Ranststr. 9 -H. C. c., v. Beekstrè 75 -J. G., Baanderhe'renweg 87 -P. J., Pro Hendrikstr. 14 -P. T., V. Beekstr. 33 -T. S., Wilhelminastr. 20 -T. W. H. A, Rechterstr. 62 -Wo J. J., Wilhelminastr. 16 Elzen, A V. d., V. Hornstr. 23 -G. M. A, Eindhovenseweg 48 -H. C. A, v. Hornstr. 23 -J. H., v. Beekstr. 61 -P. c., Ridder v. Cuijkstrè 36 Endenburg, P. M., Mgr. Wilmerstr. 22 Endstra, H. C. G., Onns Doelstr. 1 -J. C. l., St. lambertuswewg 77 Eng, G. W. v. d., Kerkstr. 3a Engelen, J. A. J. V., Pro Hendrikstr. 47 Engelmann, F. H. A J., St. Willibrordstr 44 Engels, J., St. Willibrordstr. 8 Erkelens, J. V., Baandervrouwenlaan 139 Erp, A V., Mijlstr. 7 -A J., luissel 7a -A. F., Kerkstr. 4 -A. G., Mijlstr. 2 -A J., Dr. P. M. Hoekstr. 4 -c., v. Merheimstr. 30 -Verhagen,E. P. B., St. Jozelfstr. 6 -F., De Braken 6 -G. A, Baandervrouwenlaan 109 -H. M. M., Zandvliet 26 -H. M. J., Jan V. Brabanntstr. 42 -J. A, Pro Hendrikstr. 23 -J. L, luissel 7 -M. c., Bosscheweg 7 -M. J., Stationstr. 19 -P. A, Dr. P. M. Hoekstr. 13 -W., V. leeuwenstr. 34 Erven, P. J. E., St. Barbarastr. 10 Esch, A. V., Wilhelminastr. 24 -A, Mijlstr. 42 -A H., Baanderherenweg 193 -A J., St. Jorisstr. 27 -de Groot, A, Zandstr. 36 -A. P., Mijlstr. 46 -A. C.; Tongersestr. 46 -A c., V. Oschstr. 8 -Rovers, A, Parallelweg Nrd. 17 -c., Maastrichtsestr. 31 a =v. d. loo, C.; Tongersestr. 40 -c. A., Doornakkerlaan 39 -F. P. l., Boseind 23 -G. c., Deken Spierinngsstr. 11 -G. M., luissel 4 -G. F. A, V. Randerodestrè 54 -H., Clarissenstr. 11 -H. A., Ridder V. Cuijkstr. 16 -H. M., V. Salmstr. 22 -H. F., V. leeuwenstr. 6 -H. J., Kerkeind 3 -H. J., Jan v, Brabantstr. 12 -J., Mgr. Wilmerstr. 4 -v. d. 190, J. P., Molengrafseweg 3 -J. A, Mijlstr. 26 -J. G., Hertogenstr. 24 -l., V. Salmstr. 32 -l., Tongeren.4 -M., Ridder V. Cuijkstr. 14 -M. B., luissel 14 -M. H., Ridder V. Cuijkstr. 5 -M. J., Maria Reg.inaplein 4 19

23 -P. A., Selissen 11 -P. H., v. Randerodestr. 15 -P. L., Het Schild 15 -W., Roond 5b -W., v. Salmstr. 22 -Wo G., St. Lambertusweg 30 -Wo H. M., Stationstr. 18 Eshuis, c., Molennstr. 86 Essens, J. M., V. Hugenpothstr. 10 Essers, P. H. G., Hal 4 Etten, E. J. J. M., Breukelsestr. 4 -Nouwens, H., Hertogenstr. 25 -J. c., Grote Beemd 22 -J. F. L. M., Rechterstr. 70 -R. P. M., v. Randerodestr. 3 Everhard, J. J., V. Rijckevorselstr. 22 Exsel, T. M. V., Markt 26 Eijk, H. C. V., Rechterstr. 23 Eijkemans, H., Lennisheuvel 4a -H. G., Zandvliet 18 -J. J., Kinderbos 15a -J., Twijnmeer 6 -Beetz, J., Eindhovenseweg 33 -L., Vorst 19 -W., V. Coothstr. 12 Eijkeren, C. A. V., Grote Beemd 15 Eijndhoven, A. V., Markt 24 -A. J., Bosscheweg 125 -A. J., St. Jozelstr. 49 -A. M., Baroniestr. 45 -A. F. A., Zandvliet 21 -E. A., St. Lambertusweg 67 -G. C. J., Maastrichtsestr. 29 -H., Maastrichtsestr. 66 -H. M. J., Redoutestr 23 -J. M., Boseind 18 -Langenburg, J. G. v. d., v. Coothstr. 26 -J. J., Baroniestr. 44 -J. G. M., St. Willib-rordstr. 10 -L. J., Liempdseweg 4 -M. A., v. Cronenborgstr. 9 -M. J., Maastrichtsestr. 66 -P. J., Molenstr. 104 FOTO Jas. W. DE KONING Voor Foto-artikelen - Ontwikkelen en afdrukken * Beter Portretwerk BOXTEL Pastoor Erasstraat 5, Tel F Fabrie, B. W., V. Salmstr. 3 Felix, J. B., Ons Doelstr. 24 Ferket, A. A. P., Jan V. Brabantstr. 53 Fernhout, P., Bosscheweg 133 Fick, H. J., St. Lambertusweg 31 -M. J., Kalksheuvel 10 Fiegel, L. A., Baanderherenweg 65 Fiolet, H. A. M., Hal 13 Florie-v.d. Bruggen, J. A., St. Willibr.str. 16 Florie, L. H., Raaphof 8 Fokkelman, W. c., Clarissenstr. 20a Foks, F. J., Stationstr. 47 Font Freide, J. C. T., Clarissenstr. 16 Franke, E. B., Baandervrouwenlaan 62 Frankevijle, P. J., v.d. Venstr. 5 Fransen, T. M., Maastrichtsestr. 52 Frey, H. L., Baandervrouwenlaan 53 G Gaal, H. J. V., Twijnmeer 14 Galema, M. W. P., St. Jozefstr. 64 Galen, W. M. C. V., Baandervrouwenl. 215 Gallas, L. M. G., Stationstr. 47 Geboers, A. J. C. M., v. Coothstr. 16 Geel, A. W., Molenwijkseweg 18 -J. L., Stationstr. 31 -J. J., Stationstr. 56 Geenen, P., Bosscheweg 30 Geeris, P. C. A., Markt 22 Geertman, H. H., J. Kruijsenstr. 7 -J. N. A., Burgakker 17 Geerts, A. N. M., Kerkeinde 7 -A. C. N., V. Merheimstr. 19 -F. H., Liempdseweg 24 -F. W., Boomstr. 13 -G., Schijndelsedijk 4 -H., Boomstr. 16 -J. A., St. Jorisstr. 16 GARAGE HARRY VAN BOXTEL General Motorsproducten ~ Tevens reparatie-inrichting van alle automobielmerken ~ Deuk- en Spuitwerk GENERAL MOTORS Stationsplein 5-6 Boxtel - Tel B.G.G

24 A. -.I.G. v. d. Wetering MACHINES - MOTOREN - GEREEDSCHAPPEN - HANG- EN SLUITWERK - HAARDEN EN KACHELS Stationsst aat 26 - Telefoon Boxtel -J. C. l., St. Lambertusweg 41 -J. H., Munsel 23 -P. A., Oirschotseweg 3 Geerts-Ploun, M. J., v. Ranstr. 8 Geffen, F. F. J. A M. V., St. Jozefstr. 44 -H. M., v. Hugenpothstr. 3 -J. A., Gildenhof 15 -l. F. F., St. Jozefstr. 70 -l. A, Hertogenstr. 29 -l. A, R. v. Cuijkstr. 13 -l. W., Maastrichtsestr. 59 -M. H., Hertogenstr. 21 -R. l. M., Konijnshoolsedreef 10 -Wo P. M., Bosscheweg 56 Geld, F. l. M. v. d., Maria Reginaplein 18 Gemen, A T. J., Stationstr. 14 -J. A, Raaphof 12 -J. l. W., Leenhoflaan 19 Gemert, F. H. V., Het Schild 34 -W., Boomstraat 39 -W., V. Leeuwenstr. 27 Gennip, A C. M., Het Schild 56 -H. J., St. Jozefstr. 20 -G. H., J. v. Brabantstr. 32 -J. W. G., V. Oschstr. 5 Gent, J., v. Randerodestr. 52 -Wo J. M., Leenhoflaan 3 Gerritsen, AH., Lennisheuvel 16k Gerven, J V., Baanderherenweg 119 -J., Koevoortseweg 2 Gerwen-v.d. Heuvel, A, Maastr.str. 84 Gerwen, H. E. V., St. Willibro rdstr. 17 Gestel-v.d. Sande, A., Lennisheuvel 6 Gestel, H. V., Miilstr. 62 -J. M. N. c.. Munsel 22 Geurts, J. W., Esschebaan 9b Geven-Dolphin, M. H., Koppel 5 Geven, T. B., Hal 22 Gevers, B. A H., Stationsplein 11 Ghijsens, A. P. M., Tongersestr. 14 -F. P., Rechterstr. 38 -J. H., Stationstr P. A W., Esschebaan 9a Gielen, J. M., Het Schild 7 Giersbergen, A C. v., Breukelsestr. 78 -A W., v. Hornstr. 5a -co A M., Maria Reginaplein 33 -F., Baanderherenweg 36 -F. T., v. Beekstr. 71 -J. F., St. Jozefstr. 52 Giesbergen v-rooijendijk, T. H. L, Stationstr. 80 Giesbers-Simons, M. J., J. Roelandstr. 16 Gils, A C. V., Het Schild 4 -c.. Pro Hendrikstr. 33 -J. A, Esschebaan 3 -J. J., Annastr. 5 -J. M., Deken de Wijsstr. 6 -J. W. A, V. Hugenpothstr. 25a --M. A, Doornakkerlaan 23 -P. M., Zandvliet 57 -P. J., V. Hugenpothstr. 32 -Wo J. A, V. Hugenpothstr. 32 -Wo T., Hal 3 Godrie, A. J., Doornakkerlaan 15 Goedemans, A, St. Willibrordstr. 25a Gooi, P. C. V., Rechterstr. 46 Goossen-v. Erp, M. c., Breukelsestr. 49 Goossens, AF., v. Leeuwenstr. 21 -F. P. J., Stenen Kamer 9 -J. AM., Breukelsestr. 47 Gottscha Ik, H., Stationstr. 47 Gouw, H. A M. de, De Braken 4b Gouw, C. J. v. d., Baandervvrouwenlaan 69 -J., Roond 16 Goverde, A, Brugstr. 10 Graad de-postema, E., Baroniestr. 65 Graaf J. l. de, Molenwiikseweg 28 Graste-v. Aken, A H., Ons Doelstr. 19 Graste, A H., Ons Doelstr. 21 Greeff, J. A M. de, Hal 9 -l. J., Hal 9 Griensven, A V., Miilstr. 58 -A H. M., Molenpad 9 -co P., V. Beekstr. 35 -E. V., Molenpad 11 -H. P. M., v. Ranstr. 17 -H. H. M., Molenpad 7 -H. M., Nieuwstr. 94 -J., Maastrichtsestr. 1 -J. c., Rechterstr. 8 -J. H., v. Salmstr. 2a -M., Ridder v. Cuijkstr. 26 -M., v.' Hugenpothstr. 7a -P., Nieuwstr P., Nieuwstr P. G. M., Wilhelminnastr. 22 -P. H., Molenpad 5 -P. M., v. Hornstr. 37 -Wo B., Esschebaan 4c Grilis, A C.; Raaphof 16 -M. A W., Doornakkerlaan 11 Grilis-Cornelissen, W. M., Rechterstr. 40 Grinsven, A A V., Nergena 3 -A. A H. M., Miilstr. 25 -A M., Clarissenstr. 14 -A. A, "Roond 14 -A, Miilstr. 25 -G., V. Salmstr. 10 -H., Doornakkerlaan 61 -H. W., Boomstr. 15 -J. A, Markt 15 -J., Veldakkerstr. 1 -J. A. J., Ons Doelstr. 6 -J. G., Brugstr. 6 -J. M., Diepenbroek 5 -M. J., Roond 14 -P. C.; v. Salmstr T. l., De Braken 6a -Sande, T. V. d., Munsel 11 21

25 Groen, P., v. Rijckevorselstr. 34 Groenendaal--Schellekens, A., St. Lambertusweg 16 -H. W. N., Hooghemertseweg 2 -Sanden, M. v. d., Eindhovenseweg 8 Groeningen, A. J. V., Stationnstr. 30 Groos, C. In., Molenstr. 744 Groot, J. c., Hal 13 Groot, A. A. de, Baandervrouwenlaan 97 -A., St. Willibrordstr. 15 -M. J., Koevoortseweg 13 - T. N., Lennisheuvel 17 -Wo G. C. M., Wilhelminastr. 14 -Wo H. A., Parallelweg Nrd. 69 -Wo M., Kampina 1 Groth, L. K. W., Spoorstr. 1 Gijben, A. P., v. Merheimstr. 7 H Haagen, A. G. W. V. d., Bosscheweg 12 -F. H. M., Stationstr. 29 Haan, C. J. d., Achterberghstr. 8 Haandel, J. G. M. P. V., V. Beekst. 45 Haar, B. A. H., Baandervrouwenlaan 217 Haaren-Gils, A. J. V., V. Rijckevorselstr. 15 -F. C. V., Mijlstr. 43 -H. P., Pro Bernhardstrr. 33 -M. J. J., Mijlstr. 18 -N., Mijlstr. 18 Habraken, A. W. M. B., v. Randerodestr. 31 -A. J., Tongersestr. 18 -A. A. J., Markt 21 -Sande, C. V. d. Luissel 11 a -c., Hal 32 -G., Breukelsestr. 48 -J., St. Lambertusweg 28 -J. A., Boomstr. 28 -J. A., V. Leeuwenstr. 24 -J. H., Baandervrouwenlaan 32 -M. A., Luissel 12 -M. M., Boomstr. 61 -W., Luissel 11 Hacken-Gildemeijer, C. P., V. Coothstr. 2 -J. N. J., V. Merheimstr. 39 Haddeman, D., Dufourstr. 14a Haeren, A. M. H. V., Clarissenstr. 2 -A. H. M., Mgr. Wilmerstr. 3 -J. A. H., Clarissenstr. 7 Haerkens, G. J., Mal 25 -T., Hal 25 - T. H. G., Baandervrouwenlaan 61 Hagemans, J. W. M., V. Beekstr. 77 Hagemeijer, A. H., V. Hugenpothstr. 4 -J. H., Baandervrouwenlaan 107 Hal, A. M. V., V. Hornstr. 56 -A. T., Munsel 8 -A. J. M., Kalksheuvel 15 -A. M. P., Onrooi 14 Hal, A. c., Roond HOUDT U B IJ HOUT N.V. Houthandel v/h * 01 =t JJ Zachtboard, L O ~al1gel1hu'!l<óel1 Hardboard BOXTEL Tegelboard aa "Deca Wall" Grenenhout, Vurenhout Dennenhout, Hardhout Lllst1Nerk Deuren Plasticplaten -Ebben, H. V., P. Hendrikstr. 66 -H. A., Luissel 6 -H. H., Het Schild 82 -J. A., Nergena 4 -J. c., Kapelweg 67 -J. H., V. Hrnstr. 51 -J. J., Luissel 3 -J. M. M., Maria Reginaplein 40 -M. J. H., Kalksheuvel 19 -M., Tongeren 17 -P. H., St. Jorisstr. 43 -P. J. M., St. Lambertusweg 4 -T. W. J., T. W. J., Tongeren 17 -Grinsv, W. V., Onrooi 44 -W., Molenstr. 56 -Wo M., St. Sebastiaanstr. 27 -H. J., St. Willibrordstr. 43 Hamaker, J., Nieuwstr. 33 Hamel, P. B., Konijnshoolssedreef 13 Hamond, A. A. V., Molenstr A. M., v. Coothstr. 13 -F. M. W., St. Jorisstr. 34 -J. St. Jorisstr. 33 -L., V. Coothstr. 14 -M. G. H., Maria Reginaplein 7 Handel, J. W. A. V., Hertogenstr. 12 F. N. KNIRIM, RECHTERSTRAAT 11 UURWERKEN-OPTIEK Haperen, C. J. V., Kapelweg 39 -Schaijck, P. V., Boseind 14 Happen, A. C. V., Stationstr. 59 Harlé, T. L., St. Willibrordstr. 73 Harmeling, J. A., Clarisssenstr. 8 Hartveld, T. c., V. Randerodestr. 56 Hattem, W. V., St. Jozelfstr. 66 Havermans, J. A. F., Doornakkerlaan 7 -Q. J., V. Salmstr. 2 Hazenberg, A. M., v. Hornstr. 38 -Kruijssen, A. v. d." Baroniestr. 40 -F., Breukelsestr. 57 Brandvrij Gollplaten Triplex Meubelplaat - Board

26 Deze uitgave werd verzorgd door "U.G.A. " Uitgeverij van Gemeentelijke Adresboeken Blasiusstraat 69 - Amsterdam Voor inlichtingen of opgave van advertenties Tel

27 -F. C. A., Tongersestr. 28 -H., Ridder v. Cuijkstr. 40 -J. c., Dufourstr. 30 -J., St. Willibrordstr. 61b -J. C. T., Halderheiweg 7 -J. M. H., Het Schild 57 -J. T., Breukelsestr. 17 -M. G., Kapelweg 22. ], f).~. J ó -M. J., Ridder v. Cuijkstr. -P. H. M., Baanderherenweg 139 -T. J., Jan v. Brabantstr. 4 -Wo M., BBaroniestr. 33 Hec, M. A. V., Selissenwal 8 Heel, P. H. V., St. Sebastiaanstr. 10 Heerebeek, A. V., Vorst 2 -A. C.; Vorst 3 -c. A., Mijlstr. 53 Heeren, A. J. H., V. leeuwenstr. 16 -W., Jan V. Brabantstr. 19 Heerius, J. A., Ridder v. Cuijkstr. 3 Heerkens, A. J., Vendelstr. 11 -G. c., V. Hugenpothstr. 11 a -H. J., Raaphof 2 -H. J., Stationstr. 27 -J. M., St. Jozelstr. 13 -Koopmans, J. M., Markt 11 a -J. H., Bosscheweg 59 Heertum, G. X. M. V., V. Salmstr. 64a Hees, J. l. J. V., Jacob Roelandsstr. 2 -Wo M., Pastoor Erasstr. 1a Heesakkers, M., Feilenoord 15 Heesbeen, C. H. M., St. Jozelstr. 28 -Wo M., Maastrichtsestr. 21 -Wo M. A., Koppel 11 Heesch, A. J. V., Stationstr A. A., Spoorstr. 20 -A. F. M. E., V. Oschstr. 5 -F., Frans Staelstr. 7 -F. P. J., St. Jozefstr. 55 -F. A. A., Rechterstr. 69 -F. J. M., Maastrichtsestr. 27 -F. L. A., Nieuwstr. 36 -H. F. A., Frans Staelstr. 4 -Voets, J., Maastrichtsestr. 31 -P. A., Maastrichtsestr. 19 -T. J., Baanderherenweg 173 Heesemans, c., luissel 10a =-Cornelis Antonius, luissel 10 Heesen, L. B., Molenstr. 61 -L. B., Rijksweg 2 - T. J., Doornakkerlaan 25 Heessels, M. P. H., Boomstr. 665 Heesters, C.; Esschebaan 4a -Hoevenaars, J. J., Breukelsestr. 51 -L. J., Stationstr. 105 Heeswijk, J. J. V., Gildenhof 1 -M., Kinderbos 4 Hek, F. C. V., Stationstr. 47 Hekkens, A. A. W. P., Parallelweg Nrd. 1 -J. M. G. M., P. Bernhardstr. 8 Hellemondt, N. V., Molenwijk 2 Hellemons, A. J. M., Mgr. Wilmerstr. 5 Heil ings, A., Stationstr. 65 -A., Stationstr. 65 -G., Boomstr. 22 -Wo F., Boomstr. 30 Helmond-Theuwkens, J. M. H. V., StationspI. 3 -P. A. P. V., v. Randerodestr. 26 Helvoirt, H. V., Molenstr. 46 -J. G., Brugstr. 5 Helvoort-Zondag, A. M. V., Kasteellaan 18 -A. H., Hergena 1 -c., Koevoortseweg 12 -J. c., Koevoortseweg 12 -M., V. Hugenpothstr. 22 -M. A. M., Bosscheweg 38 -T., Koevoortseweg 11 Hemmen, G. V., Mijlstr. 15 -J., Breukelsestr. 72 -M. Tongersestr. 22 -P., Maastrichtsestr. 10 -P. A., Eindhovenseweg 37 Hendricks, A. M., Veldakkerstr. 7 Hendriks, J. F., Baanderherenweg 151 -J. H., Baroniestr. 29 -M. H., Kalksheuvel 47 -P. H., Redoutestr. 19 -de Regt, T. M. J., Baandervrouwenlaan 40 Hensen, J. M., V. Hornstr. 40 -J. N. M., Jan v. Brabantstr. 11 -P. J., Rechterstr. 9 Herbers, H., v. Hornsrr. 56 Hermans, A. C. J. M., Baanderherenweg 20 -J., Wilhelminnastr. 5 -L. W., Gildenhof 26 Hermes. H., Nieuwstr. 67a Hermsen, C. M., V. Randerodestr. 46 -H. E. C.; Julianastr 18 -L., St. Sebastiaanstr. 26 -M. c., St. Willibrordstr. 41 Hermus, C. G. J., Esschebaan 5b Herps, H. S., V. Merheimstr. 6 Hettema, W. D. V., Deken Spieringsstr. 12 IN HAARDEN EN KACHELS P. J. van den BRANDT, Baroniestraat, BOXTEL Tel ~olen-, 6lie- en Gaóhaarden en ~acheló 24

28 N.V. HONINGZEMERIJ "HET ZUIDEN" Vraag steeds naar onze alom bekende merken BOSEIND 7 TELEFOON 2306 BOXTEL Hettfleisch von Ehrenhelm-Hemler, J. C.; Stationstr. 47 Heugten, J. H. V., Parallelweg Zd. 21 -Riga, M. E. H. G., Hubertusring 10 Heussen, P. J., Rijksweeg 1 Heutink, H. W., v. Beekstr. 73 Heuvel, A M. C. J. v. d., Hubertusring 12 -A., landvliet 27 -F. J. G., Parallelweg Zd. 43 -F. P. J., Stationstr. 11 -H., Molenpad 3 -J. J., Kinderbos 9 -J. L. M., v. Merheimstr. 20 -J., Dufourstr 3 -L. T., Maastrichtsestr. 17 -M. M., Boomstr M. W., Baandervrouwenlaan 44 - T., v. Hugenpothstr. 8 -Wo V., Baroniestr.18 Heijden, A. W. v. d., Maria Reginaplein 28 -A J., Stationstr A J., Langenberg 21 -B. P., Beroniestr. 91 -B. P. A, Vorst 10 -c. M., Bosscheweg 44 -Beusekom, C. J. A V., Wilhelminastsr. 26 -E. A M., St. Willibrordstr. 75 -E. J. B., Leenhoflaan 13a -G. L., Vorst 17a -J. J., Vorst 17 -J., Parallelweg 41 za. -J., Molenstr. 17 -J. A, Vorst 18 -JJ. J., Molengraafseweg 8 -J. J., Stationstr. 97 -J. M., Maastrichtsestr. 80 -J. P., Het Schild 6 -J. W., Parallelweg Zd 41 -L. J., Doornakkerlaan 65 -L., Maastrichtsestr. 40 -Wit, M. d., Doolhof 3 -M. J., Langenberg 3 -M. J., Lennisheuvel 26 -M., Vorst 11 -M., Maastrichtsestr. 15 -M., Jan v. Brabantstr. 29 -M. A, Mijlstr. 37 -P. A, Baanderherenweg 24 -P. B. A, Het Loo 2 -T. A., Parallelweg ld 13 -T. C. P., Parallelweg Nrd 53 -T. L., Kinderbos 10 -W., Maastrichtsestr. 70 -Wo A, Baanderherenweg 129 -Wo M. J." Markt 12 Heijkans, A C.; Kleinderliempde 7 -A, Hertogenstr. 18 -M. G. c., Einhovenseweg 5 -Rovers, M., Pro Hendrikstr. 30 Hijmans-van Run, J. M., Breukelsestr. 63 -P. J., Roond 5a Heijnsbergen, H. v., St. Lambertusweg 17 Hillege, B. J. M., Keizerstr 25 Hobbelen, A., Baande'rvrouwenlaan 3 -H. A, St. Jorisstr. 31 -H. M., Baandervrouwenlaan 25 -J., v. Rijckevorselstr. 28 -J. H., Rechterstr. 72 -Wo H. G., Burgakker 1 -Wo J., St. Willibwrdstr. 23a Hoek, T. A G., St. Sebastiaanstr. 28 Hodzelmans, J. H. A, Baandervrouwenl. 10 Hoefnagels-Dankers, J. W., Einhovensew. 16 Hoek-Stappaerts, A E. C. J., Mgr. Wilmerstr. 1 Hoenselaars, J., landvliet 40 -P. T., Ridder va Cuijkstr. 7 - T. D., St. Jorisstr. 30 Hoevenaars, A, Ridder va Cuijkstr. 58 -Wo M., Keizerstr. 2 Hoff-Hilling, C. D. E., Baroniestr. 37a Hoffman, E., Baandervrouwenlaan 77 Hoffman-Miah, S., St. Jozefstr. 29 Hoffmans, A. A., Burgakker 2 -A. B. J., Baandervrouwenlaan 29 -F. A, Baanderherenweg 207 -Wo c., J. V. Brabantstr. 18 V. Hogerwou-v. Liempt, P. J. AM., Stationstr. 45 Hol, J. A., Stationstr. 82 Holland, F. W., Stationstr. 92 Hollanders, L. M. E., v. Salmstr. 62a Holowacki, M., Vendelstr. 6 Holten, J. J. P., Doornakkerlaan 55 Homburg, K., St. Jozefstr. 38 Homelen, A. H. V., Pro Hendrikstr. 15 -J. J., Mijlstr. 5 -J. W., Mijlstr. 3 -Wo P., v. Salmstr. 24 Hommel, W. de, v. Salmstr. 9 Hommel, L. V., Essehebaan 19 Hommels, T. A, St. Sebastiaanstr. 12 Hoof, M. G.v., Fr. Staelstr. 10 Hooff, C. W. A. I. M. V., Kruisstr. 5 Hooft, J. M. V., V. Cronenborgstr. 30 Hoog, G. op 't, V. Ranstr. 4 -G. H., 't Hof 3 -G. T., St. Sebastiaanstr. 4 -H., Twijnmeer 26 -H. A, V. Salmstr. 5 Hoog, op 't-v.d. Donk, M. c., Bosschew. 61 Hoogen, G. v.d., Kalksheuvel 1 -J. F., Annastr. 5 Hoogenraad, P., Baanderherenweg 22 Hoorn, P. A V., Baandervrouwenlaan 57 -P. J., J. V. Brabantstr. 2 Horen, L. G. V., Vic. V. Alphenlaan 2 -P. H. T., Beanderherenweq 48 -P. J. H. M., Mgr. Wilmerstr. 8 Horst, J. L. ter, Oirschotseweg 18a Horst, A A M. v.d., Deken de Wijsstr. 8 25

29 -A. W., Rechterstr. 34 -A. N., Halderheiweg 5 -A S. P., Rechterstr. 41 -F. A W. M., v. Randerodestr. 50 -J. A. F. M., Het Schild 17 -J. AM., Rechterstr. 34 -J. A. M., Molenstr T. G., Keizerstr. 35 Horst, v.d.-pennings, H., Bosscheweg 83 Horsten, M. A. E., Stationstr. 31 a Hosewol, J. F., Onrooi 1 Hout, A J V., Kerkeind 1a -A J., St. Sebastiaanstr. 40 -G. J., Stationstr. 21 Hout, J. P. C. v.d., Breukelsestr. 79 Houtum, E. A V., Baandervrouwenlaan 127 -F., Nieuwstr. 51 -F., lennisheuvel 21 a -G. P. c., Pro Hendrikstr. 38 -G. T. J. c., lennisheuvel 25 -H. C.; St. lambertusweg 9 -H. L. A, Ridder v. Cuijkstr. 36a -H., Boomstr. 7 -J., Koevoortseweg 5 -J. W., Oirschotseweg 13 -l., Ridder v. Cuijkstrr. 29 -l. A M., Deken Spieringsstr. 9 -M. c., V. Rijckevo rselstr. 14 -M., Armehoefstr. 14 -P., lennisheuvel 21 I Ingen, H. V., Vorst 15 J Jaartsveld, F. H. J., Doornakkerlaan 16 Jacobs, H. R., Oirschotseweg 12 -H. J. J., Mijlstr. 61 -J. L. H. G., Baandervrouwenlaan 66 Jacops, F. B., St. Severusstr. 21 Jans, J. G., Bosscheweg 52 Jansen-v.d. Sterren, AM., Pro Hendr.str. 74 Jansen, E., V. Randerodestr. 49 -G. A. M., Molenwijkseweg 24 -H. L., Dianabos 19 -R. G., St. Willibro'rdstrr. 14a Jansen V. d. Sligte, H. D., St. Will.br.str. 70 Janssen, A., Markt 27 -A. G., Bosscheweg 34 -A. W., V. Coothstr. 36 -c., Oirschotseweg 11 -F. A., Ridder V. Cuijkstr. 28a -G. J., Mijlstr. 59 -G. K. J., Vorst 4 -H. c., Mijlstr. 55 -H. J., Pro Hendrikstrr. 10 -H. J. M. N., Baroniestr. 20 -J. c., Parallelweg Zd. 39 -J. F., V. Hornstr. 53 -M. A, Boomstr. 1 -M. C. J., Stationstr N. P. A, Stationstr. 66 -P. W., Molenpad 4 -R. W., Doornakkerlaan 41 -Wo G., Boseind 21 Janssen-louwerensen, M., liempdseweg 16a Janssens, B. E. AM., Molenwijkseweg 1 -F. B. I. M., Hal Hoijng, M. H. H. M., Mgr. Wilmerstr. 2!i Huisken, J. H., Baandervrouwenlaan 6 Huizen, J. G. V., Vendelstr. 17 Hulsen, H. A., Oirschotseweg 9 -M. H., liempdseweg 11 Hulshoff, H. c., Baandervrouwenlaan 48 Hulsken, C. G., Stationstr. 8 Hulskes, C. J. H., V. Beekstr. 57 -G. M., lennisheuvel 17a Hulscher, F. J., V. Randerodestr. 24 -J. J., Mgr. Wilmerstr. 16 Hurkmans, M. F. M., V. Coothstr. Hurks, F. J., V. Randerodestr. 1 -J., Selissenwal 7 -J. T., Baandervrouwenlaan 115 Husmann, W., St. Jorisstr. 41 Huijberts, A J., Brugstr. 12 -A. A, Maria Reginaplein 12 -A. M., Wilhelminastr. 29 -H. W., V. leeuwenstr. 8 -J., Feilenoord 3 -J. M., Boseind 1 -L. W., liempdseweg 8 -M., Esschebaan 8 -M., Parallelweg Nrd. 45 -P. F. A, Koevoortseweg 7 -P. H., Dufourstr. 15 Huijbregts, A. F. M., Baanderherenweg 143 Huijgen, D., J. v. Brabantstr. 49 Huijs, J. A., Spoorstr. 12 Huijs-v. Esch, J. M., St. Jorisstr. 47 -T., Mijlstr. 75 Inkenhaag, H., Maria Reginaplein 32 -J. B., Dr. P. M. Hoekstr. 5 -J. L. I. M., Hal 27 Jaspers, A P. J. M., V. Hornstr. 52 Jelsma, 0., St. Sebastiaanstr J., St. Sebastiaanstr. 18 Jilesen, J. F. T., Parallelweg Zd. 29 -M. J. J., Boseind 3 Jochems, M. J., Pro Hendrikstr. 47 Jolink, J. H. C.; Esschebaan 1a Jong, A A. J. de, Molenstr. 20 -c., v. Hornstr. 3 -c. J., Zandvliet 20 -E. M., Kalksheuvel 37 -G. G., Kasteellaan 10 -G. G., Baandervrouwenlaan 199 -G. A., J. v. Brabantstr. 26 -H., langenberg 2 -H. c., V. Rijckevorselstr. 2 -J. P., Feilenoord 12 -J. W., St. Jorisstr. 25 -Z. M., Mijlstr. 22 Jonkers, H. W., Ons Doelstr. 3 Jonge, M. de, Vic. V. Alphenlaan 4 Joosten, J. P. A, V. Cronenborgstr. 28 -J. P. H. M., Molenwijk 1 -K. A J., Tongersestr. 2 -M. A, Wilhelminastr. 11 -M., Ons Doelstr. 13 Josemans, J. H. M., Doornakkerlaan 10a Josiassen, E. P., Markt 7 Jungst-v. Om men, M. L., Ronduutje 3a Jungst, S., Baandervrouwenlaan 237 Jurriëns-v. Ruilen, A. M., V. Hornstr. 49 Jurriëns, P. G. A, St. Willibrordstr. 42a

30 KANTOORBOEKHANDEL KANTOORMACHINES BOSSE KRUISSTRAAT 4 TELEFOON K Kaathoven, E., v. Hornstr. 17 Kagei, E., Pro Hendrikstr. 64 Kalkers, A. J., Doornakkerlaan 14a Kamp, J. A. l. v.d., Baandervrouwenl J. A, Selissenwal 1 Kampen, v.-verhagen, W., Warkt 35 Kampert, A J., Baandervrouwenlaan 65 -H. AF., Keizerstr. 33 -H., Annastr. 5 Kampert-Moorman, J. M., M. Reg.plein 9 Kanters-v. Vreede, A. M., J. V. Brab.str. 41 Kanters, C. W. M., Baandervrouwenlaan 219 -E. M., Het Schild 40 Kappé, A A. M., Stationstr. 99 -H. C. A, Baandervrouwenlaan 87 Kappen-Matenaers, A M., St. Willibr.str. 62 Kapteijns, F., Schijndelsedijk 8 -J. J., Koppel 17 Karsemakers, J., Breukelsestr. 8 Karssemakers, A., Mij Istr. 66 -A c.. St. Jorisstr. 21 -A J., Mijlstr. 8 -CO J. F., Baandervrouwenlaan 113 -G., Dufourstr. 5. -G. H. l. A, Maria Reginaplein 37 -J. A, V. Salmstr. 16 -J. A, Baandervrouwenlaan 71 Karssemakers-v. Breugel, C. M., Breukelsestr. 117 Kastelijn-v. Liempd, C. M., v. Coothstr. 22 Kastelijn, P., Wilhelminastr. 6 Kasteren,v-Knoop, E., J. v. Brab.str. 30 Kasteren, H. v., Boseind 28 -H. J. M., B'reukelsestr. 31 -H. P., Kapelweg 20 -J. J., Mijlstr. 27 -J. J., Lennisheuvel 7 -J., Liempdseweg 15 -M. J., Oirschotseweg 15 -P. M., Baroniestr. 87 -P. T., Munsel 26 Katan, l., Dr P. M. Hoekstr. 1 Kattevilder, C. i.. St. Willibrordstr. 71 Kauffeld, l. H., v. Hugenpothstr. 15a Kelders, A. T. W., Breukelsestr. 86 -co M., v. Merheimstr. 16 -M., Ridder V. Cuijkstr. 30 Kemenade, G. P. H., Het Schild 5 Kemna, J. F. H. M., Clarissenstr. 19 Kempen, A v., St. Lambertusweg 85 -H. M., Mijlstr. 39 -J. J. M., v. Merheimstr. 25 -J. F., Langenberg 1 -T., Kerkeind 1 -T. J., Mijlstr. 50 -Wo T., Armehoefstr. 3 Kemps, A. W. A, St. Lambertusweq 61 -T. M., St. Lambertusweg 46 Kemps-Danklof, J. M., St. Lambertusw. 61 Kennis, l., Kapelweg 42 Kerkenaar-v.d. Hall, W. J., Molenstr. 84 Kerkhof, C. J., V. Coothstr. 24 -F., Ortrooi 16 -H. c., Lennisheuvel 23 Kerkhof, J. P. v.d., Tongeren 14 -T. W. J. M., Zandvliet 8 -W., Molenstr. 82 Kerkhoff, W. H. M., Fr. Staelstr. 8 Kerkhofs-v. Vught, AG., Burgakker 12 Kerkhofs, A J., Munsel 10 -J. J., Selissenwal 16 Kerkhove-Gillis, H. W. S., St. Jozefstr. 39 Kerkhove, R. F. E. V. H., V. Rander.str. 51 Kerkoerle, H. F. v., Stationstr. 42 -Wo P., Julianastr. 17 Kerremans, P. M., J. v. Brabantstr. 6 Kerssemakers, A P., Baandervrouwenl. 81 -H., Kasteellaan 4 Kerssemakers-Bolwerk, P. A. c., V. Hugenpothstr. 6 Kerssens. A J., v. Oschstr. 6 -J. A, Baandervrouwenlaan 28 -l. J., V. Coothstr. 18 Kerssens-v.d. Schoot, J. M., Nieuwstr. 104 Kersten, J., Tongersestr. 16a -P. H. M., Boseind 4 -T., Tongersestr. 16 Kerstlens-Vosskühler, F. H. C.; Hub.ring 8 Kessel, A v., Boomstr. 3 -A c., Kalksheuvel 11 -A. C. M., Baanderherenweg 33 -A. c., Stationstr. 75 -c., Rechterstr. 45 -H., Breukelsestr. 38 -H., Breukelsestr J., Baandervrouwenlaen 227 -J., Koevoortseweg 3 -J., Boomstr. 10 -l., Hal 26 -M. H. M., Molenstr. 16 -M. J., Brugstr. 15 -M. J. P., St. Jorisstr. 39 -P. AM., v. Hornstr. 23d Ketelaars, J. J., Markt 19 Keukens, C. J. l., St. Jozefstr. 40 -G. J." W., Julianastr. 19 -Wo G. M., Keizerstr. 34 Keulen, M. A. v., Koppel 9 Keunen, J. J. G., Mgr. Wilmerstr. 14 -J. W., Breukelsestr. 124 Keurentjes, AB., Maastrichtsestr. 30 -B., BU'rgakker 19 -B. J., Boomstr. 53 -J. B., Molenstr. 64 Keijzer, J., Stationstr. 47 -Wo de, Dufourstr. 4 Kimpel, H. c., Clarissenstr. 10 Kivit, A l., Baanderherenweg 52 Kivits, H. A, v. Oschstr

31 Klaassen, J. A., Kapelweg 31 Klap-Bolsius, J. G. M., Baandervrouwenl. 145 Kleef, L. A. C.; In den, Molenwijkseweg 30 Kleef, A. J. van, Dr. P. M. Hoakstr. 14 -G. L. A., v. Leeuwenstr. 55 -Grensven, G. v., Parellelweg Nrd. 63 -H. G. M., Molenwijkseweg 34 -J. H. J., Molenstr. 50 Klein, T. A. de, JJulianastr. 13 Kleijn, J. W. de, Parallelweg Nrd. 6 Kleijzen, A. W., Mijlstr. 10 -H., Ten Brinkstr. 6 -W., Maastrichtsestr. 664 Klis, J. A. W., Parkweg 1 Klomp, A. J., Dufourstr. 34 -G. c.. St. Lambertusweg 63 -H. c., St. Lambertusweg 48 -H. c., St. Lambertusweg 35 -T. M. J., Boomstr. 18 -Houtum, W. v., St. Lambertusweg 57 Kluijtmans, F. c., Maria Reginnplein 19 -F. T., St. Jorisstr. 14 -G., Bosscheweg 74 -J. c., Leeuwenstr. 51 -M. T., Stationstr. 7 -M. H., Het Schild 35 -P. J., Baroniestr. 42 -Wo H., Bosscheweg 74 Knappmann, W., Baroniestr. 22 Knippen, T. M., Hubertusring 6 Knirim, F. N., Rechterstr. 11 Knoops, J. J. A., Stationsplein 4 -J. J., Breukelsestr. 37 -L. J. P., Markt 24 -P.,B reukelsestr. 35 Koelink, G. c.. Molenstr P. M., Gildenhof 11 Koennedrs, G. J. W., St. Barbarastr. 24 -L. F. M. H., St. Willibrordstr. 25 Kok, J. G. A., V. Merheimstr. 27 -A. W. W. de, Baanderherenweg 107 -Berg, C. C. G. d., Deken de Wijsstr. 10 Kokke, H., Keizerstr. 18 Koks, G. F., Rechterstr. 74 Kokx, G. A., Molenstr. 36 Kolen, L. P. W., Rechterstr. 28 Koll, F. A., Maastrichtsestr 13 Kollenburg, L. v., Tonoeren 7 Kolmus, J. M., St. Willibrordstr. 7 Koisters, G. J. M., Parkweg 2 Koning, J. N., Pro Bernhardstr. 9 -CO de, Boor nakkerlaan 4 -F. W. J.,F. W. J., Grote Beemd 12 -Theulings, H. c., Pastoor Erassstr. 7 -H. J., JJan V. Brabantstr. 16 -H. J., Liempdseweg 2 -H., St. Willibrordstr 61 -J. G., Vic. V. Alphenlaan 15 -J. J., St. Jozelstr. 2 -J. M., Konijnshooised-reeef 8 -J. W., Pastoor Erasstr. 5 -J., Grote Beemd 14 -M. A., Stationstr. 46 -P., St. Jozelstr. 12 -Wo F., St. Jozefstr. 30 Kools, G. J. A., Grote Beemd 18 Koopmans, V. A., Baanderherenweg 55 Koppens, W. H., Zandvliet 10 Kort, H. J. de, Baroniestr L. M., Het Schi Id 21 -M., Dufourstr. 32 -M. W., Selissenwal 17 -Wo J., St. Jozelstr. 4 Korthout, A. J., v. Coothstr. 30 -Laat, C. de, V. Coothstr. 30 Kortman, F. M. A., Jan. v. Brabantstr. 57 Koster, J., A:rmehoefstr. 16 -T. J., v. Cronenborgstr. 18 Kouwenberg-Ruijs, A., Selissenwal 3 -E. c., Julianastr. 25 Krabben, H. A. P. v. d., Rijksweg 2a -P. H. M., v. Cronenborgstr. 10 Kreetzet. E. A. A. M., v. Beekstr. 79 Kreemer, F., Boomstr. 49 Kreijveld, F. J., Baandervrouwenlaan 147 -H. c., Breukelsestr. 134 Krieken, J. G. v., Roond 15 -T., Oirshotseweg 5 Krielen, J. G., Molenwijkseweg 22 =Krirnpen, C. v., Heult 3 Krogt, A. V. d., v. Beekstr. 63 Krol, A. H., V. Hornstr. 25 Kroon, A. A., Jan Kruijsenstr. 11 Kruip, A. M., St. Jozelstr. 58 Kruk, A. V. d., Doo-rnakkerlan Kruijsen, P., Lennisheuvel 29 -P. A., Mijlstr. 48 -P. J., Kapelweg 37 - T. J., Lennisheuvel 14 -A. H., Brugstr. 21 Kruijssen, A., Breukelsestr. 115 SCHILDERSBEDRIJF L. KRUIJSSEN BREUKELSESTRAAT 115 -P. H. C.; Koevoortseweg 6 -Wo G., Koevoortseweg 4 Krijger, H. A., Venldelstr. 3 Kwinten, S. P. J., Selissenwal 28 Kuis, H., V. Ranststr. 16 Kunder, M. W. de, Kasteellaan 3 Kuppens, J. M., Hubertusring 2 Kuringe, A. J. v., Bosscheweg 63 -A. G., Zandvliet 41 -CO W. J., Molenstr. 49 -G. J., Molenstr. 31 Kurinqen, A. A. C. v., St. Lambertusweg 13 -H. J., Munsel 29 -J. c., Twijnmeer 24 -Houtum, J. M. v., Munsel 29 Krstjens, J. J. H., Koevoortseweg 15 -J. W., Kinderbos 2 -L. A., Koevoortseweg 144 Kurvers, L. J., V. Hornnstr. 41 Kustens, A. C. L., Nieuwstr. 180 Kuijk, H. J. van, Grote Beemd 4 -J., Breukelsestr. 65 Kuijpers-Susante, E. A. M. v., Pr. Bernhardstraat 15 -H. H., Mole,01str. 80 -L., HallO -M., Baanderherenweg 179 Kwaadsteniet, W. de, V. Huqenpotrisrr. 18 Kwant, L., Ons Doelstr. 8

32 DAMESKAPSALON LOOYSCHELDER Voor ieder type een eigen, stijlvol en persoonlijk kapsel VAN BEEKSTRAAT 15 - TELEFOON 3359 L laak, J. P. ter, Markt 13 laak, A. v. d., Hertogenstr. 8 -A., Nieuwstr. 62 -CO J., Parallelweg Nrd. 27 -CO M., St. Willibrordstr. 56 -H., Boseind 19 -J., Maastrichtsestr. 12 -J. B., Zandvliet 53 -J. H., v. Rijckevorselstr. 32 -J. M., Kruisstr. 1 -K., v. Salmstr. 21 -L., St. Willibrordstr. 46 -L. W., Selissenwal M. G., Nieuwstr. 78 -M. M., St. Willibrordstr. 47 -M. H., St. Barbarastr. 14 -P. A., Bosscheweg 4 -P. c., Baande-rvrouwenlaan 149 -W., Maastrichtsestr. 7 -W., v. leeuwenstr. 47 -Wo A., Nieuwstr. 108 laan, W. P. v.d., leenhoflaan 11 laar, A. W. A. v.d., Molenstr. 90 -A. M. B., Molenstr. 92 -A., Parallelweg Nrd. 49 -A. J. J., J. v. Brabantstr. 41 -A. J. W., Baande-rherenweg 131 -A. W., Kalksheuvel 23 -G. J., v. Hornstr. 61 -H. J., Breukelseweg 58 -H. J., Julianastr. 20 -H. G. W., J. Kruijsenstr. -H. J. J., Baroniestr. 1 -J. J. T., Breukelsestr. 32 -J. M., Baanderhe'renweg 123 -J. W. M., Breukelsestr. 56 -M., Ons Doelstr. 2 -M., Bosscheweg 53 - T. c., Baandervrouwenlaan T. W., Breukelsestr. 33 -Wo G. M., Breukelsestr. 60 -Wo W. J., Rechterstr. 15 laar, v.d.-prick, M. B. E., Pro Bernh.str. 7 laar, v.d.-v. Weert, M. C.; Breuk.str. 142 laar, G. D. A. v.d., Baande-rherenweg 165 laarhoven, H., Baroniestr J. H. J., Pastoor Erasstr L. F., luissel 9 -M., liempdseweg 18 -P. M., Molengraafseweg 7 -T., Boomstr. 33 laarhoven, v.-putmans, G. M., Dufourstr. 19 laat, A. G. de, Mijlstr. 45 -A. F., Eindhovenseweg 22 -co A., St. lambertusweg 39 -CO J., Rechterstr. 7 -F. c., Nieuwstr H., Breukelsestr J., Molenstr. 27 -J., langenberg 15 -J. M. E. c., Rechterstr. 14 -M., Pro Hendrikstr. 50 -P. C. A. M., Pro Hendrikstr. 48 -P. W. J., Dufourstr. 6a -R., Stenen Kamer 5 -S., Kruisstr. 3 laeijendecker, E. J. F. M., M. Reg.plein 15 lambo, A. A. J., Bosscheweg 113 lamoen, A. v., v. leeuwenstr. 53 landman, T., Bosscheweg 22 lange, N. de, Baandervrouwenlaan 30 langen, P. T. G. de, Kalksheuvel 7 langen, v.-tillemanns, A. P., Stationstr. 64 langen, A. J. v., St. lambertusweg 75 -L. J. H., Stationstr. 62 langenberg, A. v.d., Mijlstr. 13 -A., Bwgstr. 8 -A., v. Rijckevorselstr. 18 -A. A., Baandervrouwenlaan 101 -A. L., Deken Spieringsstr. 15 -c., Tongeren 9 -CO J., Nieuwstr. 88a -CO T., Liempdseweg 17 -F. H. P., Breukelsestr. 74 -F. M., St. Sebastiaanstr. 16 -H. J., Stationsplein 8 -H., Ba roniestr. 17 -H. A., Zandvliet 42 -H. J., v. leeuwenstr. 59 -H., Ridder v. Cuijkstr. 22 -J., v. Rijckevorselstr. 7 -J. A., St. lambertusweg 49 -J. F., Fr. Staelstr. 9 -J. H., Maastrichtsestr. 23 -J. H., J. v. Brabantstr. 13 -J. H., Maria Reginaplein 13 -J., v. Oschstr. 7 -L. A., Ten Brinkstr. 14 -M. J., St. lambertusweg 47 -M., Molenstr. 33 -M. H., v. Rijckevorselstr. 6 -M. P., Nieuwstr P., Pro Staelstr. 5 -P. H. J., Boseind 23 -P. W., ' Schijndelsedijk 6 -R., Nieuwstr T., Nieuwstr T. M., Brugstr. 7 -T., Nieuwstr. 22 -T., v. Salmstr. 6 -Wo H., lennisheuvel 34 -Wo L., J. v. Brabantstr. 25 Lençenberç, v.d.-bergmans, M., Tongersestr. 30 langenberg, v.d.-v, Hamond, A. C., v. Merheimstr. 23 Langenberg, v.den, A., Nieuwstr. 194

33 -A. J., Koevoorfseweg 9 -A W., Fr. Sfaelstr. 14 -G., Baandervrouwenlaan 19 -H. c., Nieuwstr J. A, Langenberg 9 -L., Eindhovenseweg 23 -P., Parallelweg Nrd. 13 -Wo c., Nieuwstr. 194 Langenberg, v.der, F. A., Zandvliet 11 -G., Nieuwstr. 198 Langenhoff, K. L. AM., M. Reg.plein 26 Langenhoff-Hoefnagels, M. c., Bosscheweg 11 5 Langenhuizen, C. M. J., V. Coothstraat 23 -F. H., Vendelstr. 15 -J., Tonqersestr. 12 -M., Fr. Staelstr. 17 -W., V. Coothstr. 23 Langenhuijsen, N. P. M., v. Salmstr. 5b Langermans, c., Ten Brinkstr. 9 Langerwerf, P. A, Tongeren 11 Langeslag, P. J., V. Hugenpothstr. 21 Langeweg, J. L. H., Baande rvr.laan 171 Lanschot, E. P. V., Hal 31 -J. M. G., Heult 66 Lapré,F. A, Keizerstr. 31 Laurenssen, P. c., Kalksheuvel 27 Laus, H. P., v. Leeuwenstr. 17 -M. W., Parallelweg Nrd. 71 Lavrijssen, A T., St. Lambertusweg 83 -J. S., V. Coothstr. 21 Lee, J. W. V., Zandvliet 50 Lee, v.der-schaffer. P. J. H., St. Severusstr. 3 Lee, P. J. v.der, Baandervr.laan 99 Leemans, W. A., Stationsplein 2 Leenders, J., St. Severusstr. 18 -J. A, Doornakkerlaan 3 -Wo T., Bruqstr. 10 Leenen-Peters, H. H., J. v. Brabantstr. 45 Leenman, P. J., Keizerstr. 24 Leent, A. V., Rechterstr. 63 -M. c., Stenen Kamer 1a Leermakers, A A, Doornakkerleen 10 -F. P., Baroniestr. 53 -J. P., Markt 31 -L. C. J., V. Merheimstr. 8 Leermakers-Verbunt, J. H., Ba roniestr. 63 Leest, G. M. v.d., Oirschotseweg 16 Leest,v.d.-v.d. Oetelaar, H., Boomstr. 29 Leeuw, N. de, Hal 2a -Wo C. G. M., Baandervrouwenlaan 12 Leeuwen, C. M., Hal 7 -Wo J., Eindhovenseweg 34 Lemmens, R. C. T., Achterbergstr. 2 -L., Ba roniestr. 99 Lenders-Koelhoff, M. J. F., Par.w. Nrd. 73 Lepelaars, A, v. Hugenpothstr. 2 -A F., Baandervrouwenlaan 20 Leur, J. L. v.d., St. Willibrordstr. 63 Lexmond, W. M. J. A, St. Lamb.weg 32 l.eijer, de-sprengers, A. A. M., Annastr. 5 Leijer, A M. L. de, v. Hornstr. 4 -A. F., v. Hornstr. 1a -A. J., V. Hornstr. 2 -A. J., Baroniestr. 32 -G. A. H., V. Hornstr. -J. M. A, Ba roniestr. 32a -P. H., Pro Bernhardstr leijten-v. Hefvoort. AG., Dufoursfr. 38 Leijten, A., Lennisheuvel 33 -A J., P. Hendrikstr. 20 -A, Eindhovenseweg 15 -A L., Kerkstr. 6 -c., Eindhovenseweg 25 -co A, Baroniestr. 81 -G. M., Maastrichtsestr. 49 -H. W., Baandervrouwenlaan 93 -J. c., Fr. Staelstr. 4 -J. A., Baandervrouwenlaan 58 -J. A, Maria Reginaplein 16 -J. G. A, v. Coothstr. 9 -J. M., Baandervrouwenlaan 21 -M. W., Fr. Staelstr. 1 -M. J., Zandvliet 53 -Wo A, St. Barbarastr. 18 Leijten-Dankers, G. M., Baroniestr. 58 Leijten-Spierings, H., Liempdseweg 6 Lie, P. T., St. Willibrords+r. 36 Liempd, A v., Baandervrouwenlaan 229 -A. H., Zandvliet 17 -F. J., v. Hugenpothstr. 24 -H. G. c., Kapelweg 33 -H., J. v. Brabantstr. 33 -M. c., J. V. Brabantstr. 33 -T. C.; Tongeren 6 liernpt. V.-V. Brunschot, A. M., Markt 35 Liempt, E. W. H. V., Breukelsestr. 2 -H. AM., v. Rijckevorselstr. 21 -P. A M., St. Jozefstr T. AG., Dufourstr. 24 -Wo A G. E., Stationstr. 95 l.iernpt. v-riksen, M., Stationstr. 63 Lier, W. P. A V., Baandervrouwenlaan 47 Lieshout, J. N. V., Markt 20 -co M., St. Lambertusweg 2 -M., Dianabos 3 -T. c., V. Leeuwenstr. 38 Lievenoogen, A J. V., Brugstr. 4 -J. H., Maastrichtsestr. 55 -M. H., Maastrichtsestr. 74 Lievenoogen V.-V. Summeren, G. M., Clarissenstr. 17 Ligt, J. v.d., Grote Beemd 5 Ligtenbe'rg-Strijbos, C. T., St. Jorisstr. 12 Ligtenberg, C. A, Bosscheweg 40 Linden, H., Salonw. nabij Rijksweg 9 Linden, A H. v.d., Armehoefstr. 8 -E. J., Kapelweg 55 -J., Ons Doelstr. 12 -J. H., Kruisstr. 6 -M., Kinderbos 3 -P. J. M., Kruisstr. 6 -W., Boomstr. 71 -W., Kinderbos 16 Linden, W. J. L. re-. St. Jozefstr. 11 Linsen, N. AH., Breukelsestr. 14 Lippelt, I. J., Baanderherenweg 149 Lith, F. A V., Maria Reginaqlein 27 Litsenburg, G. A V., Baandervr.laan 223 Loerakker, A. J. J., Kasteellaan 22 Loermans, J. J., St. Willibrordstr. 4 Logten, A V., Eindhovenseweg 52 -A., Twijnmeer 14 -M., St. Lambertusweg 22 -Wo H., Vek. V. Lieshoutlaan Lohman, H. F. A, Deken Spieringsstr. 18 Lokven v.-bakker, C. D. J., Baand.vr

34 lokven, W., St. Jorisstr. 18 loo, A. v.d., Mijlstr. 71 -c., Oirschotseweg 17 -co B., Nieuwstr c., Roond 10a -F., Markt 35 -H., Munsel 3 -H. J., Schijndelsedijk 5 -H. J. M., Mijlstr. 12 -J. P., Doornnakkerlaan 29 -J. J., Kapelweg 19 -J., De Braken 1 -J., lennisheuvel 32 -J. H., Ten Brinkstr. 1 -M., Markt 35 -M. P., J. v. Brabantstr. 21 -P., Hertogenstr. 17 -P. c., v. Hornstr. 47 -T. c., Roond 9a -W., Vorst 7 loo v.d.-vervoort, c., De Braken 2a loo v.d.-v.d. Aa, W. J. A., Hertogenstr. 35 loo, J. M. v. der, Armehoefstr. 9 M Maanen, W. V., V. Hornstr. 43a Maaren v.-den Otter, G. M., Schijnd.dijk 5a Maas, A. P. J., lennisheuvel 28 -B., Nieuwstr. 28 -B., Eindhovenseweg 31 -H., St. lambertusweg 29 -J., Baroniestr. 57 -J. l. A., lennisheuvel 25 -J., Nieuwstr. 30 -J. W.,Boseind 30 -M. J. c., Baandervrouwenlaan 75 Maas-Doesburg, M. H. J., Bosscheweg 15 Maassen-v. Hoof, A. A. M., Bosscheweg 14 Maassen, R. W., Nimrodlaan 9 Maat, J. C. J. ter, Hubertusrinq 9 Made, C. A. v.d., Nieuwstr P. J., Schijndelsedijk 11 Made v. d.-v.d. Zweep, E., Baroniestr. 38 Mahieu, F. J., Het Schild 80 Maidman, T., Baanderherenweg 189 Majoor, R. l., Pro Hendrikstr. 76 -S. M., Redoutestr. 9 Man, F. de, Nieuwstr. 44 Manders, F. G., St. Catharinastr. 14 -J. H., Vendelstr. 13 Mandos, A. W., lennisheuvel 16g -Dijk, C. V., Clarissenstr. 12 -Steen, C. V. d., Pastoor Erasstr. 11 -H. G., Julianastr. 7 -H. W. M., Baandervrouwenlaan 137 -J. H. M., Boornakkerlaan 13 -J. M. H., Veldakkerstr. 6 Mannaerts, J. F. J. M., Oirschotseweg 15b Marcolina, 0., Bosscheweg 105 Margry, C. J., Clarissenstr. 20 Marechal, J. M., St. Willibrordstr. 50 Marijnen, J. A. J., Rechterstr. 13 Matheeuwsen, A. J., Zandvliet 9 Mathijsen, H. M., Parallelweg Nrd. 59 Mathijssen, H. M., Rechterstr. 21 -l. J., Vendelstr. 16 -M., Ridder V. Cuijkstsr. 25 -P. M., Wilhelminnastr. 39 -M. J., v. Hornstr. 16 -M., St. lambertusweg 59 -P. A., v. Hornstr. 18 loohuis, C. B. M., Rechterstr. 55 loon, C. P. A. v., Maria Reginaplein 41 -CO T., St. Sebastiaanstr. 8 -G. T., Doornakkerlaan 2 looijmans, A. B., Feilenoord 31 -CO H., Molenstr. 23 -H. S., Rijksweg 6 -M. J. F., Rijksweg 6 lorist, J., St. Willibrordstr. 59 louman, A. J. M., v. Beekstr. 67 louw, J. A. de, lennisheuvel 22 -Wo J., v. Beekstr. 41 louw, M. v.d., Baroniestr. 67 louwhoff, K. F. J., Deken de Wijsstr. 4 luycx-de Zeeuw, M., Baanderherenw. 169 luijben, C. N., Rechtersrr. 71 -J. P., Bosscheweg 117 -R. P., Baanderherenweg 37 luijpers, H. W., Breukelsestr. 89 -Wo l., Molenstr. 67 -Wo P., Doornakkerlaan 43 Maton, G., Het loo 5 Matser, J. V. Cronenborgstr. 14 Maurix, A., Dufourstr. 26 CcCurdy, D. G., Vic. V. Alphenlaan 17 Mee, E. A. H. V. d., Duinendaal 1 -rd ; I3l'\t Meer, A. J. M. V. d., Bosscheweg 58 j( A." _I., St. Barbarastr. 7 J.. 'l. t ti I -P. J., St. Willibrordstr. 67 Meerendonck-Erp, v. d., J. W. V., Einhovenseweg 50 -, J. J., Stationstr. 1 -M. H. V. M., Bosscheweg 18 -G. J. M., Diepenbroek 2 Meersbergen, G. A. V., Selissenwal 10 -J., v. Coothstr. 32 -J. M., v. Ranststr. 14 -M. A., Tongersestr. 10 -Wo F. C.; Ridder V. Cuijkstr. 23 Meeuwsen, J., Stationnstr. 101 Megens, H. T. Al., Esschebaan 11 -J. J., Esschebaan 15 - T. J., Esschebaan 17 -Wo H., Esschebaan 16 Meirmans, P. H., Keizerstr. 22 Meisenbourg, J. M. A., Baandervrouwenl. 74 Meister, A. J. M., Baanderherenweq 91 -J. A. N. W., Het Schild 266 -l., Baa.nderherenweg 185 -M. G. P., St. Jozefstr. 32 -P. J. c., St. Willibrordstr. 61a Melis, A. A. M., Baanderherenweg 103 -leermakers, c., Roond 12 -CO A. M., Wilhelminastr. 23 -J. M. H., Feilenoord 11 -J. W. C. M., V. Merheimstr. 3 -J. W., Roond 12 -M. F., Breukelsestr. 1 -P. C. J., Rechterstr. 40 Mensvoort, A. G. C. M. V., St. Catharinastr. 18 -J. J., Baroniestr. 21 -J. W., liempdseweg 22 -Wo C. A., Liempdseweg 22 31

35 RIJCENTRUM de Irene Manege" " BEST - BOSSEWEG,14 - TEl (langs rijksweg Eindhoven - Den Boseh) Rijlessen op: Shetland Pony's, New Forest Pony's, Welsh Pony's, Luxe Rijpaarden BINNEN- EN BUITENMANEGE en gelegenheid om in 200 Beleefd aanbevelend, C. v. d. MEULENGRAAF ha- ongerepte natuur te rijden. Gediplomeerde instructeur en instructrice aanwezig. Mercx, J. P. F., Jan v. Brabantstr. 55 Merks-Schuurmans, M. C, Tongersestr. 32 Merkx, G. H., Baroniestr. 13 -H. P. A A, v. Cronenborgstr. 16 Mertens, A G., St. Severusstr. 5 -P., Mgr. Wilmerstr. 6 Mestrom, J. H., St. Jorisstr. 32 -G. H., v. leeuwenstr. 18 -H. J. W., Pro Hendrikstr. 27 -J. J., Burgakker 11 -Ter linden, M. J. A. A., Julianastr. 27 -Wo J., Breukelsestr. 61 Meulendijk, G., Parallelweg za. 31 -M. W., Munsel 18a -J. M., v. leeuwenstr. 61 -W., Kasteellaan 26 -Wo M., Spoorstr. 2 Meurs, A V., Ridder v. Cuijkstr. 44 -A M. T., Het Schild 68 -A. J. J., St. Jozelstr. 34 -J. H., v. Beekstr. 59 Meuwissen, H. H., Kinderbos 11 -R. J., Tongeren 3 -T. H., Armehoefstr. 4 Meijden, A J. V. d., Kapelweg 669 -A. J., St. Jozefstr. 72 -A, Mijlstr. 57 -A., Pastoor Erasstr. 13 -C J., Tongeren 5 -C V. G., Ons Doelstr. 11 -Elands, F. A., Baroniestr. 12 -F., Nergena 12 -F. H., v. Beekstr. 53 -G. M., Esschebaan 6 -G. W., Parallelweg Zd. 37 -Vorstenbosch, H., Parkweg 17 -H., Dufourstr. 42 -H., St. lambertusweg 1 -H. J. A, Molengraafseweg 10 -H. J., Kajelweg 63 -H. P., Halderheiweg 1a -H. C A, Het Schild 66 -H. N., Het Schild 53 -H. W., St. Barbarastr. 11 -J. C, Kapelweg 41 -J. C, Pro Hendrikstr. 94 -J. H., Tongeren 10 -J. J. N., Munsel 25 -J. M., Parallelweg za. 19 -J., V. leeuwenstr. 57 -l., Bosscheweg 17 -l. J., Molenstr. 40 -M. G., Bosscheweg 97 -M. J., Feilenoord 6 -M. E., Boseind 6 -M. C, Bosscheweg 64 -P. P., Clarissenstr. 9 -P. H., Kalksheuvel 13 -P. J., luissel 1 -Spierings, S., Het Loo 2a -T. P., Parkweg 9 -W., Tongersestr. 3 -Wo A, Se lissen 4 -Wo G. N., St. Willibrordstr Wo J., V. leeuwenstr. 50 Meij, G. v. d., Het Schild 78 Meijer, C J., Maria Reginapleinn 24 -H. T., Bosscheweg 26 METAALPERSWERK EN MACHINEFABRIEK W. H. v. d. Wetering N.V. V. SALtv1STRAAT 66 TELEFOON

36 Meijs, Co., Baroniestr 16 -E., Ridder v. Cuijkstr. 27a -P., v. Huugenpothstr. 20 -T., Kapelweg 49 -W., Kapelweg 51 Michiels, W. H., Kapelweg 17 Michielsen, A. C.; St. Willib-rordstr. 31 -B. c., Feilenoord 13 --F., v. Hornstr. 59 =Bevers, H., Molenpad 66 -H. c., Baanderherenweg 145 -J. M., Selissenwal 14 -M. M., Tongersestr. 52 Middegaal, C. H. V., langenberg 17 -H. C.; v. Homnstr. 29 Middelhuis, W. G., St. Severusstr. 12 Mierde, T. J., v. d., Kasteellaan 16 Mierio, H. J. V., Stationnstr. 61 -N. W., Breukelsestr. 27 Moerdijk, A. W., v. Cronenborçstr. 26 -P., Stationstr. 96 Moerkamp, G., St. Willibrordstr. Moerkens, C. A., St. Jozefstr. 8 Mol, A. V., v. Hugenpothstr. 15 -c.. Rechterstr. 78 -CO W. H. M., Stationnstr. 100 Molen-Aalders, B. A. v. d., Bosscheweg 54 Molenaar, J. c.. Keizerstr. 12 Moonen, P., v. Beekstd. 29 Moorsel, C. A. M. V., Raaphof Morren, l. J., Stationstr. 91 Mosink, J. P., Maastrichtsestr. 34 -M., Nieuwstr. 50 W. VAN ROOY RIJWIELEN EN MOTOREN FELLENOORD Moulin, D. d., Jacob Roelandsstr. 10 Mulkens-lucassen, G. A. M., Kasteellaan 24 -l. A., Kapelweg 47 Mulukom, P. W. H. M. V., Baroniestr. 24 Munnik, J. d., Ronduutje 12 Munster, C. J. V., Nieuwstr. 76 -G., Baandervrouwenlaan 151 -M. l., v. Rijckevorselstr. 31 -P. A., v. Hugenpothstr. 1a Mutsaers, A. P. M., Nimrodlaan 3 -J. W. M., Baandervrouwenlaan 35 Muurlink, J. B. M., Doornakkerlaan 36 Muurmans, H. J., v. Hugenpothstr. 13a -J. B., Deken Spieringsstr. 5 Muij, J. M., Baandervrouwenlaan 161 Mijden, P. A. v. d., Vorst 9 -Schoot, W. v. d., Tongeren 16 Mijjer, B. J. B., v. Randerodestr. 53 -ITh-wt- Een vertrouw'de naam voor: BABY UITZETTEN KLEUTER,CONFECTIE MANUFACTUREN BOX TEL, Molenstraat 1, Tel Fa. J. M. van Geel-De Koning Manufacturen Stationsstraat 22 - Tel H. van Brengel- Van Geel Van Beekstraat 5 - Telefoon 3410 Persen Koelers.. Kruimelaars Mengers Machinefabriek H EES EN N. V. BOXTEL-Holland, Tel.(04106) , Telex50243 SIMCA Nivo Boxtel SIMCA

37 -NeB..- ~ NIV. Export Centrale "BOXTEL" Vlees-, Bacon-, Vleeswaren- en Vleesconservenfabrieken Bij de vlees-centrale van de N_C_B.in Boxtel houdt de industriële verwerking gelijke tred met de moderne outwikkeling op dit gebied. Aan het maken van Kwaliteitsproducten wordt de grootste aandacht gegeven_ Daardoor zijn wij in staat de verkoop in binnen- en buitenland te vergroten. Daarom gaan de vernieuwing en uitbreiding van het bedrijf door. * Moderne industriële vleesverwerking * In vakkringen gewaardeerd om zijn kwaliteit. N Nabuurs, J. JJ. M., Pro Bernhardstr. 29a Nas J. W. M., Pro Hendrikstr. 94 -Janssen, ;S. J., Dufourstr. 17 Nathalia, I? H., Baandervrouwenlaan 85 Nauta, J., v. Hugenpothstr. 9a Navarro-Castillo, M. A, Annastr. 5 Neggers, C. C.; V. Cronenborgstr. 2 Nelissen, W., Dufourstr. 22 Nettekoven, J. E. J., Baandervrouwenl J. A. c., St. Jozelfstr. 15 -L. c., Baandervrouwenlaan 235 Neumann, S. W., Molenstr. 114 Neuteboom, G. T. A, Baanderherenweg 39 Neijndorff, E., Dianabos 11 Nielen, J. M. V., Lennisheuvel 14 Nieuwboer, J. F., Annastr. 5 Nieuwburg, A M. V., Langenberg 12 -H. W., Dufourstr. 12a -J. A, Molenwijkseweg 5 -J. J., Bosscheweg 79 ben -Steen, M. V. d., Molenwijkseweg 5 -Wo c., Baandervrouwenlaan 119 -W., Munsel 1 Nieuwenhof, J., V. Hornstr. 49 Nieuwenhuizen, J. M. V. d., Hertogenstr. 22 -Nijs, A. T. J. de, v. Leeuwenstr. 30 =C.; v. Leeuwenstr. 48 -J. A., V. Leeuwenstr. 46 -J. A., V. Coothstr. 22 -Q., Maastrichtsestr. 76 Nikkelen Kuijper, J. G. T. V., Molenstr. 88 Nikkeszen, H. C.; V. Merheimstr. 21 Ninaber V. Eijben, A c., Deken de Wijsstr Nissink, N. L., V. Randerodestr. 81 Nistelrooij, A. J. P. V., Rechterstr. 20 -H., Boomstr. 73 -J. M. J., Baanderherenweg 71 -Ronken, M., Burgakke'r 7 Nooren, H. A, Breukelsestr. 100 Nooten, H. A, Julianastr. 3 Nooijen-v. Haren, J. A. M., Hertogenstr. 7 Nosterum, A v. d., Redoutestr. 15 Nostrum, F. V. d., Selissen 5 -M., Mijlstr. 7a Noteboom, A J. M., Deken Spieringsstr. 16 Notkamp, G. C. M., St. Jozefstr. 55 Notten, M. F. G. E., v. Randerodestr. 5 -Wo P. M., Wilhelminastr. 18 Nouwens, C. J., Vendelstr. 10 -c.. Breukelsestr. 43b -H. A, Baanderherenweg 32 -J. H. A, Keizerstr. 14 -J. M. M., Breukelsestr. 59 -J. M., Gildenhof 20 Noijons, F. J., Duinendaal 12 Nunen, H. V., Spoorstr. 21 -H. M., Feilenoord 14 -J. M., Ons Doelstr. 5 -M., Oorschotseweg 1 -M. J. c., Spoorstr. 21 -Wo J. c., Maastrichtsestr. 14 Nijkamp, J., Feilenoord 16 Nijnatten, W. V., Maria Reginaplein 36 Nijs, A J. de, St. Jozefstr. 24 -G. A., Baandervrouwenlaan 34 -J. M., St. Willibrordstr. 45 Nijssen-Klerks, W. M., Rechterrstr. 66

38 o Oeghoede, V., Sfafionsfr. 47 Oerle-Vaux, E. V., Eindhovenseweg 12 -J. H. A. M., Bosscheweg 13 -J. A. F., Jann v. Brabantstr. 47 Oerlemans, J. P., Schijndelsedijk 7 Oers, A. A. V., Baandervrouwenlaan 54 -A. H., Baandervrouwenlaan 91 -A. H., Redoutestr. 13 -A. M., v. Cronenborgstr. 11 -A. H., Nieuwstr A. c., St. Willibrordstr. 22 -A. J., St. Willibro'rdstr. 52 -c. J., Doornakkerlaan 45 -F. J. M., Pro Hendrikstr. 92 -G. c., Mijlstr. 63 -Loumans, G. P. V., Dr. P. M. Hoekstr. 6 -J. A., Breukelsestr J. B. K., Wilhelminnastr. 20b -Breugel, J. M. V., Doornakkerlaan 45 -J. W., Breukelsestr M., Molenstr. 7 -M. J. M., Gildenhof 22 -P. J., Mijlstr. 21 -W., Jan v. Brabantstr. 1 -Wo A., Breukelsestr. 15 -Wo H., Eindhovenseweg 11 Oetelaar, A. V. d., Parkweg 8 -A. A., Molengraafseweg 6 -Kerkhof, A., Molenstr. 45 -A. J., Ronduutje 2a -A. J., v. Hugenpothstr. 29a -A. J. M., Maria Reginaplein 1 -Schalkx, E., Parallelweg Zd. 3 -E. G. J., Parallelweg Zd. 3 -F. A., Parallelweg Zd. 3 -F. R., langenberg 6 -G., Munsel 31 -G. H., V. Rijckevorselstr. 37 -H. W., Kerkeind 16 -J. J., Brugstr. 17 -J., Maastrichtsestr. 50 -J. F., Feilenoord 7 -J. M. l., Zandvliet 46 -l. F., Parallelweg Nrd. 47 -M., Nieuwstr. 92 -W., Zandvliet 35 -W., Stenen Kamer 3 Oetelear v.d.-v. Grinsven, M., Ridder v. Cuijkstr. 8 Oever, W. v.d., Onrooi 18 Offeren v.-v.d. Krabben, W. C. T., Pro Hendrikstr. 96 Oirschot V.-V. Oorschot. A., Boomstr. 5 Oirschot. A. v., V. Hugenpothstr. 30 -A., Het loo 4 -A. J., langenberg 22 -A. M., Boomstr. 37 -c. T., St. lambertusweg 11 -c. W., Het loo 4 -c. M., Oirschotseweg 10 -F. c., Eindhovenseweg 45 -F. J., St. lambertusweg 21 -G. A. C.; Doornakkerlaan 60 -G. H., Baande'rvrouwenlaan 153 -H., V. Hornstr. 43 -J. R., Munsel 20 -J., Vorst 12 -J. G., Selissen 6 -J. H. H., Brugstr. 16 -l., Ronduutje 6 -l., Nergena 6 -M., St. lambertusweg 17 -M. W. c.. Pro Hendrikstr. 17 -P. H., St. lambertusweg 14 - T. A., St. l.embertusweq 7 - T. J., St. lambertusweg 14 -Wo H., St. lambertusweg 19 -Wo A., St. lambertusweg 20 -Wo c., Konijnshoolsedreef 2a Oirschot v.-v.d. Tillaart, G., St. lamb.w. 23 Oliemeulen, c., Rechterstr. 39 -M. A. c., Rechterstr. 37 Olislagers, A. J., Hal 17 -J. A., Hal 19 -P. F., St. Larnbertusweç 10 Olijslagers, A. H., leenhoflaan 13b Oomen, J. A., Koevoortseweg 10 Oord, J. F., v. Merheimstr. 10 Oord, M. H. V. d., lennisheuvel 2 Oorschot. A. v., Diepenbroek 3 -A. l., Spoorstr. 19 -A. c., Diepenbroek 1 -A. H., Boomstr. 35 -G. M., Boomstr. 42 -H. F. A., Het Schild 8 -J. H., Boomstr. 6 -J. W., Boomstr. 2 -l. F., Boomstr. 8 -l. H., Ridder v. Cuijkstr. 10 -P. l. J., Baandervrouwenlaan 117 -Wo M., Boomstr. 11 Oort, C.; Stationstr. 47 Ooste'rhof-Wijers, J. c.. M. Reg.plein 6 Oosterhout, A. C. v., Baanderherenweg 81 -G. J., Kerkstr. 11 -H. M. J., lennisheuvel 16i -H. M., Tongersestr. 28 -P. M. C.; Parallelweg Nrd. 11 Oostwal, E. P. G. K., J. V. Brabantstr. 24 Opheij, A., Breukelsestr. 36 -Wo P. J., Boomstr. 43 Ophof, G. J., St. Jozefstr. 18 Oploo, J. J. M. v., Keizerstr. 32 Oppers, M. J. A., Baandervrouwenlaan 79 Opstal, A. H. G. v., Baanderherenweg 105 -M. J. A., v. Hugenpothstr. 13 Ortije, W. C. r. J. Kruijsenstr. 13 Osch, A. A. v., Wilhelminastr. 7 -A. M. l., Spoorstr. 4 -A. J. H., Boomstr. 32 -c., Munsel 21 -G. M., Doornakkerlaan 40 -H. P. c., Het Schild 12 -J. A., Boomstr. 63 -M., Diepenbroek 4 -M., Tongersestr. 20 -P. A., Nieuwstr. 98 -Wo c.. St. Jorisstr. 2 Osch v.-v.d. Steen, J. M., Maastr.str. 82 Oss, A. F. M. v., Boomstr. 48 Ossenblok, G. W., St. Sebastiaanstr. 21 -P. W., Pro Hendrikstr. 76 Ostapinko, 0., Baandervrouwenlaan 239 Oteman, H. G. C., Doornakkerlaan 12a Otter, A. G. den, Baandervrouwenlaan 56 -H., 't Hof 2 35

39 -H. A., Zandvliet 47 Ouden, J. F. den, Markt 29 -H. A., St. Willibrordstr. 65 -A., Mijlstr. 54a -M. J., St. lambertusweg 45 Overdijk, H. V., Breukelsestr. 66 -Wo F., Maastrichtsestr. 3 Overman, H. J., Baanderherenweg 157 Otter den-v. Oers, F., V. Hornstr. 27a Oijen v.-boeren, E. H., Zandvliet 28b p Paashuis, A. M. F., Ridder V. Cuijkstr. 27 Pas, A. v.d., Vorst 9a -A., Doornakkerlaan 44 -A. J., Stenen Kamer 7 -A. M., leenhoflaan 15 -co B., St. Catharinastr. 20 -CO J., lennisheuvel 24 -G. c., Prr. Hendrikstr. 25 -H. A., Breukelsestr. 11 -J. A., Bosscheweg 49 -M. N., Baandervrouwenlaan 125 -Wo C. J., Mijlstr. 52 -Wo M., Baandervrouwenlaan 16 Pas v.d.-v.d. Steen, J. M., V. V. Alphenl. 9 Pas, J. H. v. der, Hertogenstr. 10 Pasch, A. M. J. v.d., Molenstr. 24 -co W., Mijlstr. 14 -F. J., Onrooi 6 -M. c., Nieuwstr. 53 -M. W., Onrooi 15 -P. c., Munsel 19 -P. J. N., langenberg 11 -P. M., Onrooi 17 - T. M., langenberg 14 -W., langenberg 11 a -Wo A., Onrooi 6a Pasch v.d.-de Bie, c., Tongeren 18 Pastoor, F. J. M., Koppel 23 -H. M., St. Sebastiaanstr. 19 -J. W., Nieuwstr. 59 -J. H. M., Nieuwstr. 88 -J., Kerkstr. 1 -J. J. M., Stationnstr. 23 -P. H., Nieuwstr T., Deken Spieringsstr. 6 -T. J., Dr P. M. Hoekstr. 12 Pastoor-Venijt, W. M., Raaphof 10 Paijmans, F. A. M., Breukelsestr M. A., Stationstr. 40 -P.J., V. Beekstr. 47, -Wo J. M., Stationstr. 54 Pechtold, L. J. C. H., Molenstr. 5 -R. W. H., V. Beekstr. 55 -Wo K. R. M., Markt 18a Pelt, A. A. v., Halderheiweg 3 ~S. P., Kapelweg 44 Pennings, A., St. Sebastiaanstr. 33 -A. C. L., St. Willib'rordstr. 2a -A., Kerkeind 16 -A. P. A., Bosscheweg 77 -CO F. A., V. Hugenpothstr. 19 -H. F., St. Barbarastr. 15 -H. W., St. Willibrordstr. 13 -J. A., Ten Brinkstr. 2 -J. A., Ronduutje 2 -J. A., Ten Brinkstr. 5 -J. M., Ons Doelstr. 14 -J. M. A. A., Bosscheweg 85 -J. A., Bosscheweg 123 -L., Breukelsestr. 69 -M. P. F., v. Hornstr M., Parallelweg Zd. 5 -M., Ten Brinkstr. 2 -M. L.,Baanderherenweg 115 -P. A., v. Rijckevorselstr. 30 -T. G. M., Zandvliet 51 - T. J., Keizerstr. 10 -Wo T. A., Doornakkerlaan 54 Persoons, A., Herm. Brandtstr. 5 -l., Nieuwstr. 188 Peters, H., Grote Beemd 9 Peijnenburç. A., Molenstr. 17 -A. P., Roond 5a -co J., St. Willibrordstr. 3 -G., Dr P. M. Hoekstr. 8 -F. M., Boseind 32 -J. J., Nieuwstr. 55 -J. M., v. Ranstr. 2 -J. P., Baandervrouwenlaan 185 -l. H., Maastrichtsestr. 36 -M. V., Boseind 31 -M. F., Liempdseweg 14 -M. J., Baroniestr. 15 -P. H., Dufourstr. 38 -T., Roond 5 -Wo J., Clarissenstr. 21 -Wo J., Kapelweg 52 Pijnenburg, H. M., V. Hornstr. 6 Pietermans, J. W., Kalksheuvel 35 Pieters, P., Baanderherenweg 53 Pihl-de Kanter, H. c., Maastrichtsestr. 55 Pinkster, A., Doornakkerlaan 59 Pinxten, A. J. v., Boomstr. 50 Pinxteren, M. A. A. v., Tongersestr. 38 Plageman, H. J., St. Severusstr. 22 Plas, A. J. v.d., Doornakkerlaan 42 -F. J., Nieuwstr F. M. J., Doornakkerlaan 16a -G. J., V. Leeuwenstr. 36 -J. B., v. Rijckevorselstr. 16 -J. G., Baroniestr. 95 -J. P. J., J. v. Brabantstr. 28 -Wo J., St. Barbarastr. 1 -Wo J. T., Breukelsestr. 85 -Wo i.. St. Catharinastr. 16 Plas v.d.-v. Woensel, J., V. Hugenpothstr. 5 Plceçmekers, J. A., Baandervrouwenlaan 68 Poirters, A. W., V. Ranstr. 25 -A., Doornakkerlaan 58 -A. J., Zandvliet 45 -H. R. M., Twijnmeer 32 -M., V. leeuwenstr. 2 -M., Baanderherenweg 113 -M., Bosscheweg 37 - T. F. A., lennisheuvel 9 - T. M. P., Maria Reginaplein 21 -P., St. Willlbrordstr. 28 -W., V. Ranstr. 25 -Wo A., Veldakkerstr. 4 -Wo H., Twijnmeer 32 Pol, A. F. v.d., V. Salmstr. 42 -Wo c., lennisheuvel 27 Pomper, Gildenhof 9

40 Poortrman, A. A, Stationstr. 47 Poos, J. F., Feilenoord 2 Postma, S. R., landvliet 7 Potters, H. J., Ridder v. Cuijckstrr. 38 Poulissen, H. P. A., Rechterstr. 50 Pouwels, H. J., St. Jozefstr. 19 -J. A. M., Baandervrouwenlaan 131 Pouwels-Müskens, M. J. E., v. Ranstr. 19 Preter, C. H. de, C. H., St. Willibrordstr. 20a Prince, J. A W. A, Doornakkerlaan 18 Prinsen, A. AT., Wilhelminastr. 9 Punder, W. dde, Parallelweg ld. 35 Punt, T. A, Grote Beemd 11 Put, G. A. v.d., v. Leeuwenstr. 15 Putmans, M., Boomstr. 25 Puijenbroek, A A M. v., Baanderh.w. 171 Puijn, J. L., v. Cronenborgstr. 3 Pijnenborg, M. J., Mijlstr. 9 Pijnenborg-Schellekens, P., Kalksheuvel 27 Pijnenburg, A J. B., Het Schild 48 -H. A, v. Hornstr. 63 -J. C. M. J., Mijlstr. 65 -J., Tongeren 12 -J. M., Baroniestr. 67 -J. G. P., Breukelsestr. 25 -J. M. J., St. Lambertusweg 25 -J. V. G., St. Severusstr. 25 Pijnen burg-v.d. Braak, M. M., Molenstr. 11 Pijper de-v. Esch, J. M., Molenstr. 25 Q Queens, G. P., Markt 30 Queens-Kampert, P. M. J., Baroniestr. 54 Quinten, H. J., Baroniestr. 5 -P. J. A, Breukelsestr. 99 R Raafs, A G., St. Jorisstr. 13 Raamsdonk, L. M. W. v., St. Willibrordstr. 35 Raateland, G. G. S., Parallelweg ld. 33a. Raaijmakers, A J. M., Fr. Staelstr. 5 -H. W., Spoorstr. 16 -J. J. G. A, Baandervrouwenlaan 233 -J., Bosscheweg 121 -L. H. N. M., St. Severusstr. 17 -M., Parallelweg ld. 51 -P. J., Rozemarijnstr. 2 Raaijman, L. F., Kalksheuvel 4 Rademaker, J., Stationstr. 47 Raijmann, E. L., Baandervrouwenlaan 213 Regt, J. de, Oirschotseweg 18. Reichgelt, C. J., v. Cronenborgstr. 5 Rell, F. J., St. Sebastiaanstr. 38 Remunt, J. G. v., v. Ranstr. 1 Renders, J. c.. Kinderbos 5 Reeusing-Senden, M. A. J., Bosscheweg 9 Reijnen, c., Baandervrouwenlaan 22 -P., v. Ranstr. 30 Riel v.-langermans, C. M., Bosscheweg Riel, F. v., Het Loo 1 -J. J. AM., Bosscheweg Rixtel, A v., v. Ranstr. 12 -J. A, Dufourstr. 28 -M. c., Dufourstr. 28 Robben-Schuurmans, AM., Baroniestr. 85 Robben, A. J., Baroniestr. 34 -co A P., v. Hugenpothstr. 14 Rüben, W. M., St. Jozefstr. 55 Roeffen, H. J. M., Mgr. Wilmerstr. 20 Roeleveld, C. G. L., Hal 13 Roelvink-Nefkens, W. M., Leenhoflaan 9 Roessel, J. J. v., Julianastr. 4 Roessel v.-v.d. Steen, L. H., v. Merh.str. 12 Roffelsen-Gitzels, I. H. M., Vic. v. Alphenl. 5 Rombout, c., Feilenoord 10 Romp, J., Bosscheweg 135 Ronde, B. A, Molenstr. 72c Roos, A M. J. A de, Hal 1 Roosen, J. A. J., v.d. Venstr. Roosmalen, A G. v., Markt 6 -E., v. Leeuwenstr. 50 -F. P., St. Jozefstr. 26 -G. M., Ronduutje 1 -G. S., Het Schildd 16 -H. W., Liempdseweg 26 -J. H., Mijlstr. 34 -J. H., v. Leeuwenstr. 14 -J. M., Nieuwstr J., Ridder v. Cuijkstr. 56 -P. c., Eindhovenseweg 43 -T. J. M., Het Schild 23 -Wo H., J: v.brabantstr. 14 -Wo H. F., V. Hornstr. 7 -Wo M., Vorst 16 Roosmalen de-de Leeuw, P., Julianastr. 29 Roosmalen de-v.d. Steen, J. A, V. Rijckevorselstr. 4 Roosmalen v.-v.d. Boer, F., Dufourstr. 12 Rooth, H. A, Breukelsestr. 93 Roovers, J., V. Hugenpothstr. 11 -L., Feilenoord 7a -M., Doornakkerlaan 56 -M. A, landvliet 14 -P. H. J., Molenstr. 66 Rooij, A M. de, Oirschotseweg 19 -G. A, Vorst 8. -H. c., Baanderherenweg 111 -J. C.; Rechterstr. 16 -J. F., Ons Doelstr. 17 -Graauwmans, M. E., Baanderherenweg 50 -A C. v., Bosscheweg 6 -A J., Tongersestr. 48 -A M., St. Severusstr. 19 -G. A, Baronlestr. 51 -G. C. J., R~~e~~. 56 -G., Kapelweg 38 -G. A., Baandervrouwenlaan 49 -G. H., Doornakkerlaan 51 -H. M., V. Randerodestr. 35 -H. J. C. M., Mijlstr. 58 -Pierlot, J. C.; Leenhoflaan 4 -J., Molenstr J. H., Cler issenstr. 25 -Rijken, M. A Hu., Markt 35 -M. c.. St. Willibrordstr. 49a W. VAN ROOY RIJWIELEN EN MOTOREN - FELLENOORD 1 37

41 TELEVISIE RADIO Fa. A. Graste BREUKELSESTRAAT 9 Telefoon 2858 Ëleciro technische artikelen T.V.-reparatie Wasmachines - Koelkasten Rooijakkers, C. c., v. Hornstr. 20 -CO J., Molenstr. 13 -lieven oog en, C. M., Burgakker 10 -CO H., v. Leeuwenstr. 30 -H. M. W., v. Leeuwenstr. 26 -J. T., Doornakkerlaan 46 -M., v. Hornstr. 22 Rooijendijk, M. W. M., Molenstr. 27 -W., Julianastr. 10 Rooijmans, A. c., v. Beekstr.. 27 Rosenboom, L., St. Catharinastr. 5 Rosendahl, A. N.O., St. Sebastiaanstr. 35 Roskam, B. J., Redoutestr. 11 -Verhagen, G. H., v. Ranststr. 6 Rossum, P., v. Cronenborgstr. 1 Rotman, H. J., Baandervrouwenlaan 209 Rouw, H. de, St. Barbarastr. 13 -L., Baanderherenweg 89 Rovers, A. R., Mijlstr. 19 -Schaap, B., Breukelsestr J. c., Pro Hendrikstr. 42 -Potters, M., Keizerstr. 2a -R. L., Kalksheuvel 25 Roij, C. J. van, Breukelsestr. 68 -G. J. c., Nieuwstr. 48 Rozarlo-Baptlst, K. M. de, Het Schild 64 Rozemeijer, A. J. M., St. Severusstr. 28 Ruitenbach, C. H., Stationstr. 47 Ruiter, J. H. de, Hertogenstr. 2 -J. M., Frans Staelstr. 11 Ruhaak, G. H., Feilenoord 18 Rukven, c., Maastrichtsestr. 64 Rulo, M. J. M. v., St. Lambertusweg 6 Rumond, J. C. v., Munsel 9 Run, J. J. H. A. v., Stationstr. 94 Ruremonde, A. v., Hugenpothstr. 9 -CO A., V. Leeuwenstr 49 -J., Maria Reginaplein 8 -J. M., Bosscheweg 55 -L. A., V. Coothstr. 5 Rutten, A. A., Zandvliet 38 Ruijs, J. A., Stationstr. 88 -M. J. J., Vendelstr. 10 -P., Tongersestr. 26 Ruijssenaars, H. J., V. Cronenborgstr. 32 Ruijter, P. M. J. de, Burgaakker 17 Rijdt, B. V. d., Kapelweg 40 -B. W. T. J., v. Hugenpothstr. 19a -L. H. M., Kalksheuvel 41 -M., Pro Bernhardstr T. M. P., Maria Reginaplein 34 Rijken, G., Twijnmeer 8 Rijn, H. v., Breukelsestr. 9a Rijneveen, C. F. c., St. Sevverusstr. 6 Rijs, J. A. v., Ronduutje 5 -J. P. B., Baandervrouwenlaan 181 Rijsingen, J. T. P., St. Berberastr. 16 Rijt, J. A. H. v., Baandervrouwenlaan 46 -M. J. M., Baandervrouwenlaan 177 Rijzingen, E. M. M. v., Gildenhof 18 -M. G., V. Merheimstr. 14 Slijterij - Wijnhandel A. van Rosmalen-Montens SINDS 1903 Breukelsestraat 77, BOX TEL Tel Giro oud adreo voor. qoede dranken Wij bezorgen g rat is t h u i s door de gehele 0 m t rek 38

42 sabo n.v. t I I, MACHINEFABRIEK EN LASINDUSTRIE LOOPWERKEN VOOR BULLDOZERS ENZ. 1I BOXTEL (HOLLAND). TEL S Samuels, T. M. M. L., v. Rannderodestr. 28 Sande, A. v. d., Baroeniestr. 93 -A. c., Molengraafseweg 2 -A. c., Onrooi 7 -A. H., v. Ranststr. 26 -A. H., Kleinderliempde 4 -A. G., Parkweg 10 -CO J., Onrooi 9a -Grinsven, H., Kleinderlimpde 4 -H. C. N., Kapelweg 13 -H. M., Konijnshoolsedreef 9 -H. W., Kalksheuvel 45 -J. c., Mijlstr. 49 -J. G., Luissel 8 -J. H. A., Luissel 8 -J. M., Kalksheuvel 22 -J. H., Orrrooi 18a -L. A., Breukelsestr. 46 -L. c., v. Hornstr. 12 -Theuwkens, M. G., Pararllelweg Zd, 1 -M. c., Kapelweg 59 -M. H., Onrooi 9 -M. J., Hal 21a -M. J., Kalksheuvel 24 -M. L., Het Schild 13 -M. F., Luissel 17 -P. J., Molenstr. 14 -P. W., v. Ranststr. 26 -Wo J., Esschebaan 5a -A., Baandervrouwenlaan 39 -A., Gildenhof 30 -P., Maastrichtsestr. 54 Sanders, A., Breukelsestr E. c., Clarissenstr. 23 -F. S., v. Rijckevorselstr. 39 -Gestel, H. M. van, St. Lamberthusweg 12 -J. A. A., Boseind 26 -J. F. H., Baandervrouwenlaan 189 -J. W. A., Breukelsestr. 84 -J. W. A., Breukelsestr. 84 -L. G., Spoorstr. 18 -P., Spoorstr. 8 Sangen, J. L. v. d., Hal 2 Sannen, J. A., Stationstr. 77 Santen, H. J. c., v., Grote Beemd 7 Sas, H. J., St. Jozelfstr. 42 Savelkoul, J. F., Dianabos 5 Schaapsmeerders, A. J. A., Hubertusring 11 Schaaijk, C. W. V., Pro Bemhardstr. 13a -J. H., Pro Bernhardstr. 3 -Wetering, W. P. v. d., v. Merheimstr. 11 Schaeffer, A., Mr. Wilrnerstr. 2 Schaffer, M. A., St. Jozelstr. 53 Schaik, C. J. J. V., v. d. Venstr. 9 Schakenraad, H. A., Mijlstr. 24 Schalks, B. A., Nieuwstr. 20 -J. H., Kapelweg 9 -J. J., Baandervrouwenlaan 103 -J. L., Perallelweç za. 13 Schalkx, A. G., Dufourstr. 8 -A. H., Dr. P. M. Hoekstr. 2 -A. J., Burgakker 9 -B. R. E., Baanderherenweg 197 -F. J., Nieuwstr. 65 -H., Ten Brinkstr. 11 -H. L., v. Rijckevorselstr. 13 -J. J., Baroniestr J. J., Baandervrouwenlaan 9 -Ebben, J., v. Leeuwenstr. 37 -J. M., v. Ranststr. 24 -L. A. H., v. Leeuwenstr. 51 -L. F., Mijlstr. 51 -P. W., Maria Reginaplein 23 -Wo J., Boseind 24 -Wo J., Baroniestr. 19 Schapendonk, L. A., St. Willibrordstr J., Munsel 13 Schaijik, L. V., Baandervrouwenlaan 3 Schaijk, A. v., Mijlstr. 54 -c., Oirschotseweg 4 -H., Maastrichtsestr. 39 -H. M. B. W., Maastrichtsestr. 39 -J. J., Spoorstr. 5 -J., Mijlstr. 54 -L., Lennisheuvel 37 Scheel, A. G., v. Cronenborqstr. 20 Scheepens, A., Breukelsestr. 83 -H. G. W., Spoorstr. 4 -Notenboom, C. J., Het Schild 11 -E. J., Kasteellaan 30 -Legierse, J., landvliet 43 -M. C. M., Het Schild 33 -M. P., St. Willibrordstr. 60 -P. J., Eindhovenseweg 47 -P. W., v. Hugenpothstr. 5a Scheffers, W., Hal 3a Schelle, F., Pro Hendrikstr. 18 -H. J. L, Maastrichtsestr. 68 -J. L., Maastrichtsestr. 60 -J. J., Frans Staelstr. 3 -L. J., Frans Staelstr. 11 -M. A., Schijndelsedijk 7a -Biggelaar, W. M. v. d., Boseind 5 M. VAN DRAST - SMEDERIJ Tevens verkoop van Kachels en Haarden, Rijwielen, Wasmachines, Electr. Huishoudelijke artikelen Verkoop van Buta (Shell) gas KAPELWEG 30 - TEL SMEDERIJ: KAPELWEG 4 39

43 Tekort aan arbeidskrachten? Besteedt Uw werk dan uit bij de Werkplaats "DE SINGEL" - Parallelweg-zuid 33 - Tel en 2946 Schellekens, A., v. Hugenpothstr. 31 -A. c., Vorst 23 -A. G. M. c., Clarissenstr. 6 -A. H. G., v. Leeuwenstr. 54 -A. M., v. Coothstr. 10 -Ä., Parallelweg Zd. 21 -A., Breukelsestr A. G., Mijlstr. 36 -A. G. M., v. Randedrodestr. 41 -CO A., Hal 30 -CO H., Boomstr. 23 -co M., v. Randerodestr. 9 -CO J. L., Boseind 26 -co J., v. Hornstr. 48 -G. C. M., Het Schild 24 -G. J. J., Breukelsestr H. L., St. Willibrordstr 48 -H. M., Molenstr. 6 -H. T., Maria Reginaplein 7 -H. G., v. Salmstr. 30 -H. H., Molenstr. 68 -J. J., Ridder v. Cuuenkstr. 15 -J. M., St. Sebastiaanstr. 31 -J. A., Jacob Roelandsstr. 6 _.J. A., Boomstr. 14a -J. M., v. Hornstr. 54 -J. P. H., Kinderbos , Schijndelsedijk 2 -.J. J., Kalksheuvel 45a -L., Pro Hendrikstr L., Maastrichtsestr. 63 -M. J., Ten Brinkstr. 12 -M. C. M. A., Hubertusring 5 - M. P. M. c., Koppel 15 _ P. A., Nieuwstr. 60 _op. A. M., Baandervrouwenlaan 36 _ P. A. J., V. Randerodestr T" v. Salmstr T. C.; V. Hornstr T. 1., Keizerstr T. M., St. Lambertusweg 51 -Wo G. M., St. Lambertusweg 43 -_ow.h. M., Nieuwstr. 57 S:hellen-Merks, A., Parallelweg Nrd. 21 -M. H. W., Maastrichtsestr. 78 Scheut jens, A. P., KaKpeiweg 29 -A. M., Pro Bernhardstr. 27 -B. A., Roond 18 -H., De Braken 4 -H. J., Vorst 14 -J. M. c.. Rijksweg 11 -P., Tongersestr. 36 -Wo M., Mijlstr. 47 -W., Roond 17a -Wo J., Roond 17 Schevelier, J. H., Nieuwstr. 966 Schevers, H. A., Pro Hendrikstr. 16 -J., Molenstr. 15 -J. M., Baandervrouwenlaan 121 Schilder, J., Kruisstr. 7 Schilling" A., Stenen Kamer 5a Echmidt, R., BBaroniestr. 79 Schneijderberq, J., Annastr. 5 Schoemacher, F. J. c., Gildenhof 34 Schoenmakers-Meijden, A. M. v. d., Tongeren 13 -A., Kalksheuvel 49 -A., Munsel 25 -CO J., Roond 2 -F., Molenstr. 51 -F. W., V. Rijckevorselstr. 19 -J. M., Nieuwstr J. N., Kalksheuvel 49 -L. L. J., Pro Hendrikstr. 1a -L. A. M., Pro Hendrikstr. 2 -L. M., Molenstr. 30 -M. A., Roond 2a -M. G., Stationstr. 3 -P., Munsel 5a - T. L. L., Molenstr. 108 Scholman-Jansen, C. M., Achterberghstr. 10 Scholten, J. W., Baandervrouwenlaan 17 Schoonens, H., Nergena 9 Schoot, A. V. d., 't Hof 1 -A., Molenstr. 52 -A. M., Ten Brinkstr. 12 -A., Vorst 6 -c., St. Bebastiaanstr. 17 GERO Serviesgoed Speelgoed Huish. Art. Rechterstraat & Tel nsr HUIS VAN OE 1001 GESCHENKEN 40

44 -co H., Mijlstr. 32 -F., Schijndelsedijk 10 -H. W., v. Hornstr. 68 -J., Boomstr. 75 -J., Dufourstr. 13 -l., v. Hugenpothstr. 26 -M., Boomstr. 67 -M., Munsel 4 -M., Nieuwstr M. G., Nieuwstr Veld paus, P., Nieuwstr. 68 -P. H., Parallelweg Zd. 23 -W., v. Hornstr. 31 Schouten, c., Baandervrouwenlaan 191 -Roozendaal, G., Vendelstr. 12 -Gennip, H. H. G. V., leenhoflaan 21 -J. M., leenhoflan 21 Schouwenaars, c.. Baanderherenweg 63 SCHOENEN - SCHOONREPARATIE H. SCHOUWENAARS BAANDERHERENWEG Schreij-Brink, D. J. v. d., Pro Hendrikstr. 90 Schuiler, C. A., Breukelsestr. 87 -F., St. Sebastiaanstr. 37 -J. c., Parallelwe Nrd. 57 -J. W. A. T., Nieuwstr. 96 -leent, M. J. V., Wilhelminastr. 10 Schulpen, C. H., v. Hornstr. 4a Schurink, H. J., Baandervrouwenlaan 15 Schut, A. B. M., Baandervrouwenlaan 72 -A. T. W., St. Sebastiaanstr T. A. M., v. Cronenborgstr. 13 Schutte, W. J., v. Merrheimstr. 9 Schuurmans, A. c.. Kapelweg 25 -A., Molenstr. 41 -A. J., Baandervrouwenlaan 123 -H., Dufourstr. 9 -J. A., Munsel 1 -K. M. M., Dufourstr. 8a -l. G., Baroniestr. 25 -M. A., Breukelsestr. 39 -P., Deken Spierinqsstr. 3 -Wo P., Baanderherenweg 187 Schijndel-louw, A. V. d., Clarissenstr. 27 -A. J. V., V. Rijckevorselstr. 14 -A. c.. St. Jorisstr. 1 -H., lennisheuvel 30a -Verheijde, H. l., Ons Doelstr. 22 -H., Maastrichtsestr. 33b -H., Baandervrouwenlaan 31 -H. M., St. Willibrordstr. 23 -H. P., Dufourstr. 1 -J. c., Hertogenstr. 33 -J., Hal 23 -J. H., Mijlstr. 66 -J. J., Parallelweg Nrd. 41 -Verhoeven, M. C.; v. Oschstr. 4 -M. J., Jan v. Brabentstr T., Baandervrouwenlaan 133 Seegers, H. c., Pro Bernhardstr. 13 Segbars-Sanden, C. M. H. M. v. d., Zandvliet 55 -J. A. M., St. Willibrordstr T. H. B., Breukelsestr. 6 Senders, C. c., Nieuwstr. 180b Sep, P. J., Vendelstr. 2 Sibtsen, J., Baanderherenweg 167 Siebel, A., Zandvliet 44 -E., Annastr. 5 Siemerink, H. H. J., Ridder V. Cuijkstr. 46 -J. G., Parallelweg Nrd. 55 -J. G. J., Kapelweg 36 -M. H., Rechterstr. 88 -N. J. T., Hertogenstr. 14 Siemerink-Hensen, M. P., Feilenoord 4 Sips, C. W., Pro Hendrikstr. 29 -T. J., Stationstr. 53 Sloot, A. P. v.d., Armehoefstr. 2 -A. l., V. Hornstr. 10a -A., Bosscheweg 65 -c., Kapelweg 28 -CO J., Rechterstr. 65 -CO J., Kalksheuvel 21 -G., v. Hornstr. 10 -J. C. P., V. Salmstr. 20 -l., Boomstr. 41 -P., Pro Hendrikstr. 40 -P., Eindhovenseweg 36 -P.c., Bosscheweg 60 -P. M., Kapelweg 15 Sloot v.d.-v. Vught, M. A., Armehoefstr. 2 Slootmans, F. c., St. Willibrordstr. 27 Slot-v. Ommen, A. J., Molenstr. 18 Slijters, C. P., Het Schild 18 -E. c., v. leeuwenstr. 22 -G. W., Maastrichtsestr. 38 -J. H., Pro Hendrikstr. 13 -M. c., Zandvliet 69 -P., Doornakkerlaan 53 Smetsers, c., V. Merheimstr. 28 -W., Tongersestr. 42 Smissen, C. J. M. v.d., Baroniestr. 8 Smit, A., Maastrichtsestr. 16 -A. C. J., Baanderherenweg 43 -J. M., Ronduutje 6a -J. M., V. Hornstr. 66 -W., Baroniestr. 103 Smits, A., Zandvliet 28 -A. A. M., Breukelsestr E., Baandervrouwenlaan 43 -F. A. A., V. Merheimstr. 26 -G. K., Schijndelsedijk 12 -G. P. H., Breukelsestr. 31 -H. A., Gildenhof 8 -J., Brugstr J., Zandvliet 28c -J. J., St. Willibrordusstr. 21 -J. M. A., lennisheuvel 13 -M. W. J., Bosscheweg 59a -P., Maastrichtsestr. 33 -P. c., Molenstr. 77 -P. F., Zandvliet 39 -P. J., Vic. v. Alphenlaan -T. H., Clarissenstr. 39 -Wo G. M., V. Hornstr. 60 Smolders, J. A. J., Baronlestr. 55 Smoorenbûrg, J., St. Sebastiaanstr. 42 Smulders, J. H., V. Oschstr. 3 -M., Nieuwstr. 63 -N. J., Burgakker 6 Snellnaars, A., Raaphof 9 -A., Molenstr. 53 -H. A., Markt 23 -H., Feilenoord 23 -l., Deken de Wijsstr. 1 -P., St. Willibrordstr. 16a -W., Breukelsestr Wo H. A., Molenstr. 4 41

45 SCHOENEN en LEDERWAREN Snepscheut, J. F., v.d. Baanderhe-renweg 16 Snijders, C. N., Kalksheuvel 6 -P. N., Maria Reginaplein 42 Soeterings, J. M., Kapelweg 54 Solon, L., Hertogenstr. 5 -L. M., Zandvliet 63 Someren, J., Kerkstr. 18 Son v.-maas, C. T., Hertogenstr. 31 Son, F. J. J. v., Gildenhof 32 -H. T. M., St. lambertusweg 37 -H. J., v. Randerodestr. 23 -J. L., Halderheiweg 11 -J. M., Gildenhof 28 -J. M. G., Parallelweg Nrd. 5 -J. c., J. v. Brabantstr. 35 -M., Maastrichtsestr. 33b -M. F., Arrnehoefstr. 10 -N., Parkweg 15 -P. c., Julianastr. 9 Spanjers, P. L. J., v. Merheimstr. 41 Spank, T. C. v.d., Twijnmeer 36 Spee, W., v. Salmstr. 54 Speeks, W. J., v. Salmstr. 3 Spierings, A. P. M., Breukelsestr. 88 -F., Moleng'raafseweg 11 -G., De Braken 5 -H., Kalksheuvel 43 -J. H., Roond 9 -L., Baroniestr. 55 -L. A. J. M., Pro Bernhardstr. 2 -P. H., St. Jorisstr. 29 Spikmans, G. H., Kinderbos 18 - T. J., Dr P M. Hoekstr. 10 Spoor, P.O., V. Hugenpothstr. 6 Spoorenberg, W. W. c.. Pro Hendrikstr. 21 Spoormakers, W., Het Schild 50 Spreckelsen, H. J. v., Stationstr. 47 Sprenkels, H. L. H., Doornakkerlaan 6a Sprew v.-schulz, E. c., St. Severusstr. 8 Spijkers, B. W., Baroniestr. 83 -c. F., V. leeuwenstr. 7 -F. c., Stationstr. 37 -J. L. J., v. leeuwenstr. 9 -P. W., Molenstr. 38 -Wo c., Nieuwstr. 80 Staak, B. G. G. v.d., Eindhovenseweg 54 -c. W., Ten Brinkstr. 8 -c., Eindhovenseweg 54 -E., Pro Bernhardstr. 12 -G. A., Mijlstr. 16 -J. M., Mijlstr. 16 -M., Maastrichtsestr M. J., Parallelweg Zd. 9 -Wo P., Breukelsestr. 121 Staak v.d.-v.d. langenberg, H.T., Kapelw. 46 Staak v.d.-v. Dun, H.,Nieuwstr. 158 Stadhouders,H. c., J. Kruijsenstr. 9 Stamps-v.d. loo, E. B. A., Kasteelliaan 6 Stam ps, c.r.. De Braken 8 -F. H., Dr P. M. Hoekstr. 3 -J., J. V. Brebantstr. 31 Sta.ns, F. M. H., Baroniestr F. P., Baroniestr. 14 Stappaerts, A. M. c., Stationstr. 98 Stappen, H. C. v.d., Kinderbos 6 Stassen, J. G. H., Doornakkerlaan 14 Steeman, G. H., Deken dde Wijsstr. 12 -J. P., Nimrodstr. 5 Steen, A. J. v.d., Deken de Wijsstr. 16 -A., St. Sebastiaanstr. 36 -A., Esschebaan 18 -c. G., Nieuwstr. 184b -c., Fr. Staelstr. 16 -c. T., Baandervrouwenlaan 89 -F., Dufourstr. 2a -F. H. J., Nieuwstr G., lenqenberq 4 -H. M., Maastrichtsestr. 82 -H. P., V. Coothstr. 28 -H. W., Baanderherenweg 203 -H. A., Vorst 6 -H. c., Parallelweg Nrd. 7 -H. M., V. Rijckevorselstr. 17 -J. A., Esschebaan 7 -J. H. F., Ridder V. Cuijkstr. 18 -J. J., V. Coothstr. 20 -J. P., Molenstr. 72 -J. W., Nieuwstr. 54 -K., Hertogenstr. 4 -L. J., Maastrichtsestr. 26 -M., v. Coothstr. 6 -M. V. d., Esschebaan 18a -M. H. V. d., St. Jorisstr. 6 -M. J. A. V. d., Onrooi 10 -P. v. d., v. Merheimstr. 23 -P. J. V. d., Nieuwstr P. J. V. d., Ridder V. Cuijkstr. 4 -Wo M. v. d., Baandervrouwenlaan 41 -Wo P. V. d., Baandervrouwenlaan 55 Steen-v. d. Aa, J. M. V. d., Zandvliet 23 Steen-v. d. Broek, J. V. d., Bosscheweg 43 Steen-Damen, C. M. G. V. d., R. V. Cuijkstr. 18 Steen-v. Kuijk, W. H. v. d., Kalksheuvel 9 Steenbakkers, A. H., Baanderherenweg 59

46 GEMEN'S Schoenen- en Sporthandel Stationsstra at Tel A. L., Stationstr. 58 -G., Zandvliet 25 -H. W., Hertogenstr. 19 -J. J., De Braken 3a -J., Parkweg 6 -J. G., v. Rijckevorselstr. 20 -v. d. Ven, M., Nieuwstr. 182 Steenbeeke, L. M., Burgakker 15 Steenbekkers. A. H., Nieuwstr. 56 -L. H., v. Rantstr. 3 -v. Woensel, G. M., v. Hugenpothstr. 17a -L., Zandvliet 59 Steenbergen, H. J. v., St. Willibrordstr. 34 Steenhoven, J. C. M. v., Kasteellaan 20 C. L. M. STEINMANN RECHTERSTRAAT 6 -R. W. J., Rechterstr. 54 Stekelenburg, A. P. W. v., Selissenwal 22 -v. Tuijn, A. M. J. v., Molenstr. 65 -B. T. v., Molenstr. 69 -J. M. A. v., Maria Reginaplein 38 -J. A. M. v., Lennisheuvel 28a -S. J. M. v., v. Randerodestr. 75 -Wo H. v., Molenstr. 34 Sterke, C. M., Wilhelminastr. 21 -v. Diessen, J. M., Liempdseweg 4a -M. c., Julianastr. 11 -v. d. Langenberg, P. M., Liempdseweg 13 Sterrenburg, J. N., Baandervrouwenlaan 14 -Livius, A. G., Ons Doelstr. 38 Stevens, M., Gildenhof 10 Stinesen, W. J., Esschebaan 5 Stins, J. W., St. Willibrordstr. 9 Stiphout. J. A. v., Eindhovenseweg 41 Stippent, A. v., Gildenhof 4 Stokkermans, A. J. c., St. Jozefstr. 41 Stolwijk, A., Halderheiweg 1 Stook, c., Baandervrouwenl. 163 T Tange, S. M., St. Jozelstr. 31 Teuberr. K. E. W., Jan v. Brabantstr. 20 Tausch, S. F., E., St. Jozelstr. 37 RADIO - T.V. W. F. VAN DONGEN RECHTERSTRAAT 4, TEL Tempels, A. F., Boseind 2b Tenda, F. M., Stationstr. 47 Teppema, J. A. M., Jacob Roelandsstr. 4 Teraa, G. B., v. Hornstr. 39 -M., Hooghemertseweg 4 -M., Koevoortseweg 8 -W., Doolhof 2 Termeer, A., Ridder va Cuijkstr. 20 Teulings, A. J., St. Barbarastr. 17 -A. J., Kalksheuvel 31 -T. J. H.,. Doomakkerlaan 11 -J. J. F., V. Ranststr. 11 -P., Kalksheuvel 31 -P.,Baandervrouwenlaan 7 Stoop, H., Munsel 13 -Wo A., Het Schild 58 Stouten, T. J. J., Nimrodlaan 11 Straten, W. P. J. G. v., Armehoef 12 Streeter-Roothaen, M. J. J., Hal 13 Striegel, J. W., Baandervrouwenlaan 11 Strik, A. J. M., Eindhovenseweg 39 -H. J. M., St. Jozefstr. 74 -H., Doornakkerlaan 16a -J., Parkweg 3 -J. A., Mijlstr. 41 -P. L., Mijlstr. 38 -Wo E., St. Barba rastr. 6 Strüber, W., St. Jozefstr. 60 Struijk, A. C. V. d., Bosscheweg 69a -J. H. C. V. d., Parkweg 1:f -M. C. V. d., Armehoefstr. 1 Strijbos, M. c., Tongersestr. 24 Strijbosch, H. A., St. Sebastiaanstr. 14 -J. L., Breukelsestr. 82 Stupers, L. A. J., Baandervrouwenlaan 221 Stuyvenberg, F. 0., St. Jozefstr. 46 Stuijvenberg, J. 0., Het Schild 72 Summeren, H. N. v., Keizerstr. 27 -M. H. N. v., St. Willibrordstr. 5 -P. H. A. v., Stenen Kamer 7a Susante, A. A. J. v., Past. Erasstr. 8 -CO J. F. M. v., Molenstr. 9 -J. A. M. v., Baroniestr. 35 Swanenberg, C. J. E., Dr. P. M. Hoekstr. 6 -H. W., Boomstr. 59 -P. W., Boomstr. 31 Sweere, J. A. A., Maria Reginaplein 25 Swelsen, M. G. c.. Markt 10 Swinkels, J. F. J., Het Schild 31 -K., Lennisheuvel 1 -M. M., V. Leeuwenstr. 4 - T., Roond 10 -J. J., Esschebaan 7 Theulings, H. T. M., Julianastr. 1 Theunis, J. A. L., Molenwijkseweg 20 Thiel, J. A. v., St. Lambertusweg 67 Thielen, T. A. M., Baandervrouwenlaan 77 Thomassen, A. P. J., v. Ranststr. 9 -E. J., V. Hornstr. 14 -J. C.; J. van Brabantstr. 9 -J. c., Baroniestr. 89 Thijs, J. M., Stationstr. 38 Tielemans, W. J., Pro Hendrikstr. 5 Tielen, J. P. J. M., Mgr. Wilmerstr. 12 -P. M. J., Stationstr. 28 Tiellemans,G. W., v. Hornstr. 58 -Bergman, J., Parallelweg Nrd. 51 -J. A., Kalksheuvel 8 Tilbeurgh, P. E. M. v., Kalksheuvel 33 Tillaard, J. H. v. d., De Braken 3c Tilleert. M., Baroniestr. 109 Timmermans, A. M., Nieuwstr

47 TRANSPORTBEDRIJF BOMENTRANSPORT VOOR BENELUX TONGERSESTRAAT 34 - BOXTEL - Tel. (04106) Giro Tilman, V. M. J., Lennisheuvel 18 -c. A, Miilstr. 36a -c. L. T., Bosscheweg 91 -c. L., Parallelweg Nrd. 37 -c. M. H., Nieuwstr. 82 -c. P. L., Baandervrouwenlaan 135 -E., Parallelweg Nrd. 15 -E., Veldakkerstr. 5 -F. c., v. Hugenpothstr. -F. c., Ons Doelstr G., v. Salmstr. 1 -H., Het Schild 10 -H., Boseind 22 -H. c., v. Ranststr. 21 -H. M. L., Baandervrouwenlaan 26 -H. M., Hal 29 -H. F., St. Jozefstr. 36 -H. L. H., Rechterstr. 86 -J. J., Kapelweg 27 -J. J. c., Langenberg 6 -J., Lennisheuvel 15 -J., Maastrichtsestr. 25 -J. C. M., Onrooi 13 -L. L., Nieuwstr. 61 a -Timmermans, M. E., Zandvliet 31 -M., v. Hornstr. 13 -M., Kapelweg 1 -M. c., Nieuwstr. 70 -M., Baanderherenweg 97 -M. A., Baandervrouwenlaan 42 -M. H., Breukelsestr. 61 -M. J., Pro Hendrikstr. 82 -M. J., Dufourstr. 40 -M. L., Munsel 28 -P. J., Parallelweg Nrd. 7 -P. L. M., Konijnshoolsedreef 5 -Gils, P. V., Veldakkerstr. 2a -T., Pa'rallelweg Nrd. 7 - T. C. H., St. Jorisstr. 11 -T. J., Bosscheweg 91a -T. J., Veldakkerstr. 2 Timmers, A H., St. Willibrordstr. 57 -F. c., Eindhovenseweg 7 -G., Eindhovenseweg 35 -H. J., v. Salmstr. 56 -J., Jan v. Brabantstr. 3 -J., He rtogenstr. 27 -Aarle, M. V., St. Lambertusweg 27 Tinnenbroek-Schijndel, L. V., Jan v. Brabantstr. 5 -M. G., v. Coothstr. 16 -W., Jan v. Brabantstr. 5 Toelen-Verboven, A. M., Twijnmeer 12 -Boeren, D. c., St. Lambe'rtusweg 71 -H. F. M., Parallelweg Nrd. 65 -J. H., Boomstr. 67a Toemen, J. A, Breukelsestr. 7 -Wo J., Gildenhbf 24 Tol, A. L. V., Baanderherenweg 159 Tongeren, P. M. V., Munsel 2 Toorop, A., Maria Reginaplein 35 Tops, A, Maria Reginaplein 20 -J., St. Willibrordstr. 72 -M. P., St. Willibrordstr. 72 Traa, C. W. M., Baanderherenweg 58 -F. C. M., Bosscheweg 47 -H. M., Maastrichtsestr. 42 -H., J., Jan Kruijsenstr. 13 -J. M. M., Wilhelminastr. 12 Trieling, H., St. Jorisstr. 26 -I. F., St. Jorisstr. 26 Tr iqt, J. G. J. V., Het Schild 28 -J. J. V., Parallelweg Nrd. 11 Troeljen. A P., Onrooi 11 -A P., Koppel 1 -J. A, V. Coothstr. 34 -L. c., Spoorstr. 10 -M. J., Boomstr. 46 Trommelen, L. c., Baanderherenweg 45 Trouwen, J. C. E., Stationstr. 13 Truijen. W. T., Leenhoflaan 7 Tuijn-Pechholt, H. J. J. V., Wilhelminastr L. J. M., Molenstr. 1a Fijbosch, W., Baroniestr. 3 -Wo C. J., St. Willibrordstr. 18 VOOR AL UW VERVOER: Transport en Opslagbedrijf Van Heerlurn en Prinsen VAN SALMSTRAAT 64 - TELEFOON en

48 U Uden-Hemert, A. A. C. M., V., Stationstr. 70 -A. W. V., Tongersestr. 4 =Kardurk, C. J. W. V., v. Ranststr. 3 -H. J., V., Selissen 8 -H. A. V., Esschebaan 12 -H. F. l. V., Markt 11 -Verhoeven, J. M. V., Kleinderliempde 3 -J. A. V., v. Merheimstr. 17 -M. J. V., Parallelweg Zd. 53 -P. M. V., Kapelweg 65 Uitert-Doorn V., P. W. V., Raaphof 5 TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU Firma R. Peehtold en Zoon H.E. Radiatoren - Centrale verwarming Gas- en Watervoorziening - Sanitair BOXTEL. Molenstraat 5. Telefoon (04106) )77 V Valks, A., Ons Doelstr. 18 -J., Onrooi 12 -l. J., Onrooi 14a -M. A., v. Randerodestr. 20 -P., v. Ranststr. 13 -P., Rechterstr. 67 Veenis, J. M., St. Severusstr. 26 Veer, M. de, Jan v. Brabantstr. 36 -Benda, A. M. v. d., Selissxwal 13 Vegchel, A. B. V., Annastr. 5 -B. A. V., Ronduutie 4 -Wo M. M. V., St. Willibrordstr. 78 Vekemans, B. J. W. M., Stationstr. 41 -N. A. G. M., Stationstr. 39 Veld, H. P. J. Op 't, Parallelweg Nrd. 4 Velden-School, A. v. d., v. Merheimstr. 30 -Gennip, A. J. V., St. Sebastiaanstr. 32 -A. v. d., v. leeuwenstr. 32 -A. v. d., v. Hornstr. 15 -A. l. v. d., v. Ranststr. 15 -A. M. J. V. d., V. leeuwenstr. 32 -CO A. W. M. v. d., V Beekstr. 39 -co J. v. d., Stationstr. 2 -co W. v. d., FelIenoord 17 -E. v. d., Kapelweg 16 -F. v. d., Ronduut]e 7 -F. P. J. v. d., v. Hornstr. 7 -H. A. v. d., St. lambertusweg 24 -J. A. v. d., Vendelstr. 4 -J. A.. v. d., Doomekkerlean 12 -l. H. C. v. d., Jan v. Brabantstr. 43 -l. J. M. v. d., Konijnshoolsedreef 4 -Wo C. v. d., St. Willibrordstr. 62a -Wo J. M. V. d., St. Severusstr. 23 Velthoven, A. P. C. V., Stationstr. 6 Ven, A. A. v. d., V. Randerodestr. 79 -B. v. d., Eindhovenseweg 6 -F. A. V. d., Nieuwstr. 58 -H. V. d., Eindhovenseweg 28 -H. F. V. d., Kleinderliempde 7 -H. G. J. V. d., Jan V. Brabantstr. 23 -H. v. d., V. Salmstr.15 -H. M. V. d., Baroniestr. 10 -J. F. V. d., St. Willibrordstr. 29 -J. H. G. v. d., Ons Doelstr. 4 -J. V. d., Bosscheweg 69 -l. F. J. V. d., Munsel 14 -l. H. V. d., Selissen 1 -l. C. V. d., Molengraafseweg 4 -M. E. U V. d., Rechterstr. 12 -M. A. V. d., Selissen 2 -M. M. V. d., V. Hugenpothstr. 27a -M. J. C. v. d., Nieuwstr. 46 -M. H. v. d., Baanderherenweg 205 -P. J. G. M. V. d., lennisheuvel 31 -Wo v. d., v. Coothstr. 25 -Wo P. G. M., Baandervrouwenlaan 187 -G. v. d., Hal 5 =-Drtjvers. J. M. V. d., FelIenoord 9 -J. N. P. V. d., Einhovenseweg 18 -P. J. M. V. d., Doornakkerlaan 6 Veraa, J. A., Eindhovenseweg 1 Verbeek, A. S., Zandvliet 15 -.c.. Zandvliet 28e -S. A., Pro Hendrikstr. 66 Verbeeten, H. M., Baandervrouwenlaan 20,5 Verberg, B., Zandvliet 65 -B. J., Het Schild 19 -J., St. Sebastiaanstr. 20 -l. J., Jan V. Brabantstr. 8 -T. J., V. Riickevorselstr. 9 Verboven, c., Kerkeind 16 Verbunt, P. E., Baroniestr. 61 Verdonk, J. l., Selissenwal 11 -N. G., Beendervrouwenlaen 159 Verdijn. W., Bosscheweg 21 Verhagen, A., Heult 1 -A. T., Twijnmeer 38 -Brusselers, A. J. B., Markt 9 -A., V. Randerodestr F. O. A., Bosscheweg 45 -G. A., Gildenhof 7 -G., Se lissen 3 -H. J., Breukelsestr. 30 -H. M., "Deken Spieringsstr. 15 -H. J., Bosscheweg 57 -J.c., V. Randerodestr. 48 -J., Deken Spieringsstr. 13 -J. A., Redoutestr. 17 -J. H. M., Gildenhof 6 -J. P., St. Severusstr. 16 -J. T., Esschebaan 14 -M. J., Armehoefstr. 6 -M. H., St. lambertusweg 8 Verhellden-Heesch, C. M. V., V. Hugenpothstr. -G. J., Maria Reginaplein 30 -H. W. J., St. Willibrordstr. 20 -J. A., St. Willibrordstr. 74 -J. F. A., V. Hugenpothstr. 27 -J. W., St. Jozefstr. 1 -K. J., Wilhelminastr. 3 - T. F., Stationstr. 68 -A. A., Dufourstr. 36 -M., Dufourstr

49 P. VAN VEL THOVEN Rijwielent Bromfietsen t Kinderwagens Haarden en Kachels, Koelkasten Wasmachines en Centrifuqe' s * '13etalinff eventueel in ooerleq Stationstr. 6, Tel , BOXTEL -M. A., Dufourstr. 18 Verhoeven, A. F., Mijlstr. 33 -A., Kapelweg 53 -A. J. F., Kapelweg 14 -A. M., Mijlstr. 30 -A. T., Roond 4 -A. c., Kapelweg 24 -A. H. F., Bcf.f:\~dervrouwenlaan 25 -A. T., Cla rissenstr. 13 -E., Stationstr. 60 -E. V., Keizerstr. 8 -F. J., Mijlstr. 30 -H. M., Tongeren 2 -H. M., Spoorstr. 22 -H. F., Baandervrouwenlaan 143 -H. P., Baanderherenweg 56 -J., Essehebaan 2 -J. T., Ridder v. Cuijkstr. 32 -L. J., Eindhovenseweg 24 -M. c., Mijlstr. 30a -0. A., Tongeren 1 -P. A., St. Sebastiaanstr. 15 -P. M., Zandvliet 33 Verhlst, J. G. F., Grote Beemd 13 Verkerk, c., Baanderherenweg 46 -Wo c.. St. Jozefstr. 25 Verkooijen, H. A., St. Willib'rordstr. 80 Verkuijlen, G. H., Gildenhof 12 Verlançen, H. J. A., Het Schild 46 Vermaezen, E, V. Rijckevorselstr. 23 -E., v. Randerodestr. 59 Vermeer, C. F. J., lennisheuvel 5 -F. J., luissel 11 a -J. M., v. Salmstr Vermeiren. A. J., Maastrichtsestr. 56 -J. H. J., Baanderherenweg 41 -J. M. P., Nieuwstr. 32 Vermelis, H. A., Kerkstr. 2 -J. A., Het Schild 14 Vermuien, A. J. C.; v. Salmstr. 34 -co J. M., v. Coothstr. 9 -H. P., V. Hugenpothstr. 28 -J., Dufourstr. 26 -J. A., Julianastr. 16 -J. c., St. Willibrordstr. 2 Vermulst, A. J., Mijlstr. 67 -F., Roond 11 -L. P., Mijlstr. 64 Veroude, A. F. H., V. Merheimstr. 24 -G. A., V. Me'rheimstr. 33 -H. M., Boseind 27 -J. H., Parallelweg Zd. 37 -M. J., Kapelweg 2 -M. J., Kleinderliempde 6 Verrijt, P. J., Stationstr. 73 Versantvoort, J. C. J., Boomstr. 12 -L. J., Munsel 5 -M., Boomstr. 14 -T. J., Boomstr. 27 -Wo P., v. Merheimstr. 41 Verschragen, P. L., St. Barbarastr. 9 Verschure, H. J. M., Grote Beemd 8 Verspaandonk, A. P. c., Rechterstr. 25 Verstappen, H. F., lennisheuvel 3 -J. J. M. N., Julianastr. 20a -P. S., Boomstr. 11 -S. M., Vorst 16b Versteeg, J. F. G., Rechterstr. 19

50 Verstijnen, P. A., langenberg 18 Vervoorn, H., Clarissenstr. 33 Vervoort, C. A., Bosscheweg 51 a -M. H. J., Kalksheuvel 39 -Erp, P. V., De Braken 3 -Habraken, P. c., Bosscheweg 51a -W., St. lambertusweg 81 Verwaal, l. T., Maria Reginaplein 2 Vermeij, J. P. M., Deken Spieringsstr. 20 Verwijmeren. J. Hertogenstr. 3 -J., Molenstr. 48 -P. G., St. Catharinastr. 7 -P. M. J., Baanderherenweg 153 Verzijden, W. S. G., Keizerstr. 28 Vet-Siehl, M. H. E. de, Markt 16 -c. G. de, Maria Reginaplein 31 Vilé, C. J. M., Vendelstr. 8 Vinqerhoets. J. c., v. leeuwenstr. 35 Vischer, W., Stationstr. 47 Visser, W. B., Nieuwstr J. A. P. M., Konijnshoolsedreef 2 -Dieteren, M. G.,Molenstr. 32 Vissers-Vivie, C.; Pro Hendrikstr. 3 -c. J., Vo-rst 21 -P. J. l., Duinendaal 2 Vlaminckx, A. A. M., v. Merheimstr. 29 -A. J. M., St. Severusstr. 2 -G. J. M., Baandervrouwenlaan 23 -J. c., v. Merheimstr. 35 -M. J. M., Stationstr P. l. A., Kalksheuvel 18 Vlamings, A. H. J., Baandervrouwenlaan 105 -H. A. M., He rtogenstr. 9 Vlassak, J. M., v. Rijckevorselstr. 35 Vlerken, C. H. l. M. V., Markt 8 -F. A. M. V., Kruisstr. 10 -Wo J. A. V., Bosscheweg 8 Vloet, A. F. v. d., Breukelsestr T. A. v. d., St. Jorisstr. 22 Voermans, C. 0., v. Rijckevo rselstr. 10 -H. M., St. Jorisstr. 7 -J. c., Breukelsestr. 54 -J. H., Raaphof 6 -Wo G., Jan V. Brabantstr. 22 Voeten, A. C.; leenhoflaan 1 Voets, A. G., St. Barbarastr. 22 -A., Baanderhe-renweg 57 -R. G., Hertogenstr. 20 -A. P., Koppel 3 -A. W., Pro Hendrikstr. 8 -c., Breukelsestr. 81 -c. J., St. Jorisstr. 37 -F. A., V. leeuwenstr. 23 -F. A., B reukelsestr F. J., Dufourstr. 10 -F. M., Baanderherenweg 161 -G., Selissenwal 40 -G. A., St. Sebastiaanstr. 3 -G. J., St. Jorisstr. 4 -G. J., Maria Reginaplein 3 -G. J. M., lennisheuvel 8 -G. M., Breukelsestr G. A., Baandervrouwenlaan 24 -G. G., Boomstr. 55 -G., Zandvliet 54 -H. T., Hal 14 -H., Nieuwstr H., Maastrichtsestr. 33a -H. J., Rechterstr. 5 -H. J., Eindhovenseweg 26 -H. M., Baroniestr J., Ronduutje 1a -Heijden, J. G. V. d., Maria Reginaplein 22 -J., Selissenwal 9 -J. A. l., Molenstr. 81 -J. c.. St. Willib"rordstr. 6 -J. F., Eindhovenseweg 9 -J. M., Twijnmeer 30 -J. M. H., Breukelsestr. 76 -J. P., V. Oschstr. 1 -J. W., St. Sebastiaanstr. 7 -l., Boomstr. 55 -M. A., V. Randerodestr. 65 -M. W., Dufourstr. 10a -M. M. 1., Jan V. Brabantstr. 51 -N. Boomstr. 57 -P., Bosscheweg 56 =~:' /; ~as~~~:~h~renweg 30 -P. J., Kalksheuvel 5 -T., Rechterstr. 86 -W., Maastrichtsestr. 38 -Wo J. M., Frans Staelstr 12 Vogels, A. F., Vic. V. Alphenlaan 20 -J. P. P., Pro Hendrikstr. 74 -l. l., Rechterstr. 84 -Konings, F. l., Liempdseweg 20a -P. Breukelsestr. 84a -P. A., Baandervrouwenlaan 141 -P. J., Liempdseweg 20 Vonk-Aarts, J. F. M., St. Jorisstr. 5 Voorboom, K., Hal 15 Voormanns, A., v. Hornstr. 25a Voortman, J. W., Vic. V. Alphenlaan 6 Vorst, H. M. J. V. d., Vic. V. Alphenlaan 8 -J. P. C. v. d., Baandervrouwenlaan 207 -l. M. G. v. d., Rijksweg 4 -Wo P. V. d., Zandvliet 24 Vorstenbosch, A., Vorst 13 -Steen, A. V. d., Molenstr. 62 -A., Brugstr. 13 -A., V. Hornstr. 52 -A. J. A., V. Salmstr. 8 -c. G., De Baken 7 -H. M., v. Salmstr. 17 -J. P., V. Salmstr. 18 -J., Vorst 22 -J. A., St. Sebastiaanstr. 13 -M., Dufourstr. 7 -M. H., Parallelweg Nrd. 43 -M. A., St. Willibro-rdstr. 51 -G. V. d., V. Merheimstr. 5 -M. A. V. d., St. Willibrordstr. 24 Vos, D. G., Het Schild 52 -J. R. M., Baroniestr. 48 -Pol, M. P. V. d., Molenstr. 18 Vosmeer, W., Nieuwstr. 66 Vossen, J. P., Stenen Kamer 2 Vosters, T. A. J., Bosscheweg 24 Vree-Tabbers, C. A. de, Breukelsestr. 10 Vreede, H. A. van, St. Ba rbarastr. 5 -H. C. K., van, Baanderherenweg 127 Vriens, A. J. P., Baanderherenweg 14 -A., Zandvliet 5 -A. G., Molenstr. 94 -G., v. Hornstr. 5 -c. B. A. de, Rechterstr. 18 -J. van de, V. Rijckevorselstr

51 Vromans, C. W., v. Hugenpothstr. 16 Vroom, A. de Kalksheuvel 14 -H. de, Wilhelminastr. 20a -T. A. M. de, Koppel 19 Vroomen, J. F. C. H., St. Jozefstr. 56 Vught, A. van, Gildenhof 16 -A. J. M. van, Nieuwstr A. C. F. van, St. Severusstr. 27 w Waals-Timmermans, A. M., Rechterstr. 23a -H. A., Kerkstr. 11 Wagemakers, J. A. J. M. Deken Spieringsstr. 8 -A., Pastoor Erasstr. 15 -H., v. Hornstr. 45 -H. J., St. Jorisstr. 20 -H. J., Kapelweg 50 -H., St. Lambe'rtusweg 65 -J. J., Burgakker 15 -J. M. N., Tongersestr. 34 -M. H., Munsel 16 -T., Pro Hendrikstr. 24 -Kooien, W. J., Baroniestr. 52 Wagenmakers, C. N., Baanderhe'renweg 155 -J. J., V. Hornstr. 33 Wal, A. V. d., Kinderbos 17 -A. J. v. d., Molenstr. 47 -N. M. V. d., v. Randerodestr. 13 -Willems, W. G. J. v. d., Maastrichtsestr. 62 Wallenburg, A. V. H., v. Randerodestr. 17 Walravens; A. W., Hertogenstr. 16 Waltmann, J. J., Keizerstr. 29 Walvaart, J. A. P. W. te, Selissenwal 24 Wanders, G. J. F., Stationstr. 55 Wanrooij, C. M. V., Breukelsestr. 52 -L. V., St. Lambertusweg 3 -P. H. W. v., Brote Beemd 1 -Wo J. v., Veldakkerstr. 8 Warmerdam, A. M., Keizerstr. 16 Wartensieben, E. T., Hubertusrinç 4 Wassenberg, L. V. d., Feilenoord 8 Wassink, H. T. J. B., Baanderherenweg 73 Weerd, I. H. de, St. Willibrordstr. 69 Weerdt, H. P. v., Baroniestr. 7 -J. H. v., Molenwijkseweg 3 -J. V., V. Rijckevorselstr. 29 -R. V., Baroniestr. 50 Weert, A. v., St. Lambertusweg 5 -A. v., Eindhovenseweg 13 -A. v., Ridder v. Cuijkstr. 28 -A. V., Diepenbroek 6 -A. J. v., Veldakkerstr. 10 -A. V., Jan V. Brabantstr. 7 -CO V., St. Barbarastr. 20 -G. J. v., Baandervrouwenlaan 59 -H. M. v., Breukelsestr. 71 -H. J. A. v., Diepenbroek 6 -H. J. A. v., Maria Reginaplein 11 -H. P. v., V. Rijckevorselstr. 25 -H. H. v., Nieuwstr Steenbekkers, H. v., Zandvliet 6 -J. v., Langenberg 13 -J. H. C. v., St. Willibrordstr. 37 -J. H. v., Ridder V. Cuijkstr. 52 -J. v., St. Willibrordstr. 47a -J. v., Parallelweç Zd 29 -J. H. C. v., v. Hugenpothstr. 23a -J. V., Nieuwstr H. M. van, Schijndelsedijk 1 -J. H. van, Nieuwstr. 200 Vugt, A. H. P. van, Baandervrouwenlaan 109 -H. P. van, St. Willibrordstr. 44a Vullings-Jaspers, c., Eindhovenseweg 47 -J. M., Eindhovenseweg 49 -M., Eindhovenseweg 49a -M. v., Julianastr. 6 -M. T. v., St. Lambertusweg 5 -P. C. J. v., Nieuwstr P. G. v., Dufourstr. 4a -v. d. Steen, W., Zandvliet 37 -Wo v., Het Schild 32 -Wo C. v., Bosscheweg 42 -Wo J. C. v., Stationstr. 80 Weide, A. H. V. d., J. v. Brabantstr. 10 -F. H. v. d., Bosscheweg 3 -G. A. V. d., Breukelsestr. 19 -H. A. v. d., Breukelsestr. 21 -J. V. d., Het Schild 20 -P. G. V. d., Stationstr. 24 Wel, P., Baanderherenweg 42 Wellerd, A. c., Baande'rherenweg 38 Welling, A. G., St. Jozefstr. 5 -Wo A., V. Cronenborgstr. 8 Welsch, F. L., Bosscheweg 76 Welvaarts, J., Kleinderliempde -J. c., Vorst 5 --M. B. J. A. c., Tongeren 8 -Wo J. P., Kleinderliempde 2 Welzen, H. L., St. Jorisstr. 8 Wentholt, G. c., Stationstr. 85 Werd, W. C. V. d., Het Schild 27 -Wo J. M. d., Kerkstr. 16 Werdr, J. T. C. de, Eindhovenseweg 30 Werker, W. A., St. Sebastiaanstr. 30 Wert, F. J. de, V. Leeuwenstr. 48 Werven, E. v., v. Cronenborqstr. 24 Westelaken, A. J. H. V. d., Baand.herenw. 40 -G. v. d., v. Hornstr. 50 -J. v. d., Hal 24 -J. C. J. V. d., Maastrichtsestr. 5 Wetering, A., Ridder V. Cuijkstr. 12 -A. A. V. d., Twijnmeer 28 -A. J. G. V. d., Stationstr. 26 -CO v. d., St. Jorisstr. 23 -G. G. V. d., Selissen 6 -G. H. W. V. d., St. Jozefstr. 9 -L. M. v. d., St. Jorisstr. 35 -P J. G. V. d., Stationstr. 78 -Wo H. v. d., Grote Beemd 16 Wetten, C. H. v., Stationsplein 12 Weusten, L. J. E. M., Baanderherenweg 135 Weij-Verheijden, G. M. F. in de, Duinend. 4 Weijets. H., Stenen Kamer 6 -J., Stenen Kamer 4 -W., Baroniestr. 31 Wezel, J. L. A. v., Molenstr. 42 Wiegman, J. P., St. Jozefstr. 23 Wiel, C. E. M. V. d., Achterberghstr. 6 -F. J. V. d., v. Hornstr. 62 -G. J. F. V. d., Doornakker laan 57 -H. A. V. d., v. Hornstr. 64 -P. J. V. d., Frans Staelstr. 3 Wild, P. J. de, Pro Hendrikstr. 28 -T. A. de, Ten Brinkstr. 19

52 CUw vooral VAN Stations straat 1 1 hui~ kan zo ÇfezelliÇf z~n... wanneer de inrichting van Uw woning door DEN HEUVEL's WONINGINRICHTING IS VERZORGD I Bezoekt zon der verplichting onze Toonzalen 04ltycl het l1ieuwme * 04ltycl iet.; apario Tel Wilke, H. J. G., Baandervrouwenlaan 67 Willems, C. M. T., St. Jozefstr. 68 -G. A., Zandvliet 12 -H. A. M., v. Hornstr. 26 -Schelle, J. L., Lennisheuvel 39 -L. J., Het Schild 42 -M. M., Frans Staelstr. 17 -:v. d. Loo, P. H., Maastrichtsestr T., v. Salmstr. 13 -W., v. Leeuwenstr. 39 -Wo J. L., Lennisheuvel 36 Willockx, G. P. M., Rechterstr. 2 Wilms, H. H. J., v. Randerodestr. 57 Wiltschut. J. H., Baanderherenweg 137 Windt, A. P. de, Breukelsestr. 44 Winkens, J. H., Roond 7 VVi;', L. A. de, Jan V. Brebantstr T. de, Ten Brinkstr. 16 Witlox, M., Nergena 10 - T., Nergena 10 Witte, J. c.. St. Sebastiaanstr. 1 Wittenberg, A. J., v. Cronenborgstr. 7 Witteveen, A. F. F., Rechterstr. 22 -F. J., Rechterstr. 26 Woensel, H. v., Baandervrouwenlaan 127 Wo.ffenbuttel, H" M., Het Schild 44 WorÓ'ragen, A. F. v., Maria Reginaplein 39 Wouters, G. J. c.. Bosscheweg 11 Wouters, P. G., Schijndelsedijk 3 VVozniak, J. H., Baandervrouwenlaan 225 -P., Nieuwstr P. E. W., Nieuwstr. 178 Wunderink, H. J., Baandervrouwenlaan 95 Wijck, P. C. A. v., Selissenwal 6 Wijdenes, J., Molenwijkseweg 32 Wijdeven, A. A. v. d., Rozemarijnstr. 4 -G. H. v. d., Molenstr. 55 -J. V. d., Spoorstr. 13 -J. A. v. d., Baandervrouwenlaan 147 -M. J. v. d., Burgakker 5 Wijers, J. H., St. Jozefstr. 10 Wijgergangs, H., Ronduutje 5a -H. A. c., Baandervrouwenlaan 231 Wijk, B. H. v., Baanderherenweg 191 -J. C. H. v., Selissenwal 20 -P. G. J. v., Kapelweg 23 -VV. J. v., Bosscheweg 19 Wijs:, J. V. d., Pro Hendrikstr. 46 Wijnstekers, M., V. Hornstr. 27 G. SALET Woninginrichting RECHTERSTRAAT 52 BOXTEL TEL. (04106) Postrekening Bankrelatie: Boerenleenbank, Boxtel WASSERIJ "DE SMALLE STROOM" wast witter Zandvliet 1 BOXTEL Tel

53 Italiaanse "Wasautomaat binnne ieders bereik! Wij demonstreren dagelijks met de ZOPPAS VOLAUTOMAAT brengt Uw eigen wasgoed mee!! en constateer dan pas zèlf hoe heerlijk deze machine werkt en hoe smetteloos en fris het wasgoed de machine verlaat. Wij zijn steeds bereid U alle technische bijzonderheden over deze perfecte machine te verstrekken. ZOPPAS f J.C. VOERMANS Breukelseslraat 54, BOX TEL, Tel SPECIAALZAAK IN: Rotan meubelen Rotan babywiegen - bekleed en onbekleed Rotan poppenwiegen Fijn mandwerk - Diverse soorten honden- en duiven manden Bloemenstandaards Bamboe vogelkooien enz. enz. DE RIETENWERELD Molenstraat 3, Tel , BOXTEL Vlascomaat Van Beekstraat 7 Crols Open van uur - Zaterdags van uur Zelfbedienings Was- en Drooginrichting Ook chemisch reinigen en opmaak van strijkgoed, overhemden, lakens enz.-verzorgen wij voor U Het adres voor Uw was buitens huis Wasserij.erals Eindhovenseweg 3 - Telefoon 2265, b.g.g

54 IJ IJpelaar-v. Iersel, M., Koppel 7 IJsseldijk, Ha H. A. M., Burgakker Sa Z Zandbeek, A. V., Molenstr. 35 Zandbergen, J., v. Coothstr. 8 Zanden-de Koning, H. P. v. d., Wilhelm.str. 27 Zanten, A. J. V., Baandervrouwenlaan 197 Zantvoort, G. J. P. V., Molenwijkseweg 14 -J. A. V., St. Sebastiaanstr. 25 -P. H. V., v. Rantstr. 5 Zeeland, J. F. V., Breukelsestr. 29 Zegers, A. A. M., v. Rljckevorselstr. 24 Zegwaard, J., Vendelstr. 1 Zieck, C. F., Maria Reginaplein 29 Zimmerman, J. P., Esschebaan 4 Zinnicq Bergmann, F. J. J. M. V., Molenwijkseweg 40 Zink, C. M., Ons Doelstr. 9 Zoest, A. L. V., v. d. Venstr. 3 -CO J. G. M. V., Baroniestr. 9 -J. J. V., Kerkstr. 5 Zogchel, A. P. P. V., Molenpad 2 -P. P. V., Bosscheweg 5 Zoll ner, C. L., St. Sebastiaanstr. 35 Zon, C. M. V., St. Willibrordstr. 68 Zunderr, W. M. M. V., St. Willibrordstr. 49 Zwam, C. A. V., Selissenwal 38 Zwanenberg, J. G., Baandervrouwenlaan 175 -J. P., Jan v. Brabantstr. 34 Zwitserlood, P. M., Jac. Roelandsstr. 12 Zijlemans, C.; Baandervrouwenlaan 13 Zijlstra, W. H. F., Stationstr. 43 Zijp, C. J., Breukelsestr

55 Alfabetische lijst der straten met opgaaf van de bewoners ACHTERBERGHSTRAAT 2 R. C. T. Lemmens 4 W. J. I. M. v. d. Broek 6 C. E. M. v. d. Wiel 8 C. J. de Haan _ loc. M. Scholman-Jansen VIC. v. ALPHENLAAN 1 P. J. Smits 2 L. G. van Horen 3 J. B. Deelen 4 M. de Jonge 5 I. H. M. Roffelsen- Gitzeis 6 J. W. Voortman 8 H. M. J. V. d. Vorst 9 J. M. V. d. Pasv. d. Steen 15 J. G. de Koning 17 D. G. McCurdy 20 A. F. Vogels 24 J. M. Bergman ANNASTRAAT 1 C. P. V. d. Braak 5 A. A. 8eerens 5 M. J. v. d. Broek 5 P. J. V. Dam 5 C. A. A. V. Dongen 5 A. J. A. M. v.d. Eerden 5 J. J. V. Gils 5 J. F. v. d. Hoogen 5 H. Kampert 5 A. A. M. de Leijer- Sprengers 5 J. F. Nieuwboer 5 J. Schneijderberq 5 E. Siebel 5 A. 8. V. Vegchel 5 M. A. Navarro-Castillo 5 I. C. M. Broekman ARMEHOEFSTRAAT 1 M. C. V. d. Struijk 2 M. A. V. d. Sloot- V. Vught 2 A. P. V. d. Sloot 3 W. T. V. Kempen 4 T. H. Meuwissen 6 M. J. Verhagen 8 A. H. v. d. Linden 9 J. M. v. d. Loo 10 M. F. V. Son 12 W. P. J. G. V. Straten 14 M. v. Houtum 15 L. J. V. d. Eerden 16 J. Koster BAANDERHERENWEG 14 A. J. P. Vriens 16 J. F. V. d. Snepscheut 18 G. H. V. d. Braak 20 A. C. J. M. Hermans 22 P. Hoogemaad 24 P. A. V. d. Heijden 26 M. P. J. V. Diessen K. L. Buise P. J. Voets H. A. Nouwens A. C. M. V. Kessel H. 8. Bekkers F. M. Boleij F. V. Giersbergen R. P. Luijben A. C. Wellerd G. T. A. Neuteboom A. J. H. V. d. Westelaken J. H. J. Vermei ren P. van Wel A. C. J. Smit M. H. V. d. Broek L. C. Trommelen C. Verkerk M. P. H. W. Bakx P. H. T. v. Horen G. J. L. Doomen M. E. de Rooij- Graauwmans W. H. Boleij A. L. Kivit P. Pieters C. M. Bertens V. A. Koopmans H. P. Verhoeven A. Voets C. W. M. Traa A. H. Steenbakkers C. Schouwenaars H. M. Schouwenaars L. A. Fiegel H. L. W. Clement J. M. J. v. Nistelrooij H. T. J. B. Wassink A. M. Z. v. d. Biggelaar A. C. v. Oosterhout J. F. Bouwhuis J. G. Eltink L. de Rouw A. J. M. Meister J. G. C. Bullens M. Timmermans W. C. V. d. Boogaard A. A. M. Melis A. H. G. V. Opstal A. W. W. de Kok H. C. de Rooij M. Poirters M. L. Pennings J. van Gerven L. P. J. M. V. d. Eerden J. M. V. d. Laar H. C. K. V. Vreede W. A. v. d. Heijden A. J. W. V. d. Laar A. M. J. V. d. Brekel L. J. E. M. Weusten J. H. Wiltschut P. H. M. Hazenberg 141 M. Boleij-v. Dinther 143 A. F. M. Huijhregts 145 H. C. Michielsen 149 I. J. Lippelt 151 J. F. Hendriks 153 P. M. J. Verwijmeren 155 C. N. Wagenmakers 157 H. J. Overmars 159 A. L. van Tol 161 F. M. Voets 163 H. M. J. van Dal 165 G. D. A. v. d. Laar 167 J. Sibtsen 169 M. Luycx-de Zeeuw 171 A. A. M. V. Puijenbroek 173 T. J. V. Heesch 175 M. J. Coffa 177 L. E. Broekman 179 M. Kuijpers 181 A. M. Bressets 183 P. J. H. v. d. Borne 185 L. Meister 187 W. P. Schuurmans 189 T. Maidman 191 B. H. v. Wijk 193 A. H. v. Esch 197 B. R. E. Schalkx 199 K. G. Brilleman 201 A. H. M. v. Berkel 203 H. W. v. d. Steen 205 M. H. V. d. Ven 207 F. A. Hoffmans 209 J. T. Elissen BAANDERVROUWENLAAN 1 P. J. V. Beeck 2 M. H. Ahsmann 3 L. v. Schaijik 4 J. H. A. V. Dinther 5 G. A. Berger 6 J. H. Huisken 7 P. Teulings 8 W. J. C. V. d. Boom 9 J. J. Schalkx 10 J. H. A. Hodzelmans 11 J. W. Striegel 12 W. C. G. M. de Leeuw 13 C. Zijlemans 14 J. N. Stenenburg 15 H. J. Schurink 16 W. M. V. d. Pas 17 J. W. Scholten 18 T. v. d. Eerden 19 G. V. d. Langenberg 20 A. F. Lepelaars 21 J. M. Leijten 22 C. Reijnen 23 G. J. M. Vlaminckx 24 G. A. Voets 25 A. H. F. Verhoeven 25 H. M. Hobbelen 26 H. M. L. Timmermans 27 F. Blummel 52

56 J. A. Kerssens A. B. J. Hoffmans N. de Lange H. v. Schijndel J. H. Habraken A. Hobbelen G. A. de Nijs J. W. M. Mutsaers P. A. M. Schellekens M. J. J. v. Diessen C. v. Dulken-Sinclair de Rochemont A. v. d. Sanden T. M. J. Hendriksde Regt W. M. v. d. Steen M. A. Timmermans E. Smits M. W. v. d. Heuvel A. v. Breugel J. A. H. v. Rijt W. P. A. v. Lier H. C. Hulshoff G. A. v. Rooij J. P. J. Bekkers J. H. Bevers-de Kunder H. l. Frey A. A. v. Oers W. P. v. d. Steen A. G. den Otter P. A. van Hoorn J. A. Leijten G. J. van Weert H. P. G. van Dijk T. H. G. Haerkens E. B. Franke P. v. Beemen W. J. M. v. d. Boer A. J. Kampert J. l. H. G. Jacobs H. J. G. Wilke J. A. Ploegmakers C. J. v. d. Gouw H. E. Drijfhout J. A. Karssemakers A. B. M. Schut J. v. d. Eerden J. M. A. Meisenbourg M. J. C. Maas T. A. M. Thielen E. Hoffmann M. J. A. Oppers A. P. Kerssemakers A. Z. v. Donzei P. H. Nathalia H. C. A. Kappé C. T. v. d. Steen A. H. v. Oers H. W. Leijten H. J. Wunderink A. A. de Groot P. J. v. d. Lee A. A. v. d. Langenberg J. J. Schalks A. H. J. Vlamings J. H.Hagemeijer G. A. van Erp A. H. P. v. Vugt E. l. Dorfel C. J. F. Karssemakers J. T. Hurks P. l. J. v. Oorschot W. C. v. Nieuwenburg J. M. Schevers A. J. Schuurmans M. N. v. d. Pas E. A. v. Houtum H. v. Woensel H. J. A. v. d. Broek J. A. M. Pouwels T. v. Schijndel C. P. l. Timmermans H. W. M. Mandos J. v. Erkelens P. A. Vogels H. F. Verhoeven J. G. M. Klap-Bolsius C. W. v. d. Braak F. J. Kreijveld J. A. v. d. Wijdeven P. C. v. d. Laak G. v. Munster G. H. v. Oirschot J. C. Coffa Coffa-Karsinem J. P. H. Damen N. G. Verdonk J. M. Muijen C. Stook J. van Assen T. C. v. d. Laar C. D. J. v. Lokven- Bakker J. l. H. Langeweg H. v. d. Dungen K. H. M. Dollekens J. G. Zwanenberg M. J. M. v. Rijt A. M. W. v. Dooremalen J. P. B. v. Rijs J. E. J. Nettekoven J. P. Peijnenburg W. P. G. M. v. d. Ven J. F. H. Sanders C. Schouten J. A. l. v. d. Kamp T. W. Cayaux A. J. v. Zanten G. G. de Jong A. A. v. d. Biggelaar P. J. M. Bertens H. M. Verbeeten J. P. C. v. d. Vorst H. J. Rotman G. l. M. Bontje E. l. Raijmann W. M. C. van Galen B. A. H. Haar C. W. M. Kanters l. A. J. Stupers G. A. v. Litsenburg J. H. Wozniak J. van Kessel A. van Liempd H. A. C. Wijgergangs J. J. G. A. Raaijmakers l. C. Nettekoven S. Jungst 239 O. Ostapinko ST. BARBARASTRAAT 1 W. J. v. d. Plas 2 P. J. H. Clemens 3 P. A. Boselie 5 H. A. van Vreede 6 W. E. Strik 7 I. van der Meer 8 A. van den Brand 9 P. l. Verschragen 10 P. J. E. Erven 11 H. W. v. d. Meijden 12 C. M. M. Boons 13 H. de Rouw 14 M. H. v. d. Laak 15 H. F. Pennings 16 J. T. P. v. Rijsingen 17 A. J. Teulings 18 C. M. A. M. v. d. Aker 18 W. A. Leijten 20 C. van Weert 22 A. G. Voets 24 G. J. W. Koenders BARONIESTRAAT 1 H. J. J. v. d. Laar 3 W. Tijbosch 5 H. J. Quinten 7 H. P. v. Weerdt 8 C. J. M. v. d. Smissen 9 C. J. G. M. v. Zoest 10 H. M. v. d. Ven 11 M. H. v. d. Brand 12 F. A. v. d. Meijden- Elands 13 G. H. Merkx 14 F. P. Stans 15 M. J. Peijnenburg 16 C. Meijs 16a P. J. M. Bressers 16a H. W. d. Dekker 17 H. v. d. Langenberg 18 W. V. v. d. Heuvel 19 W. J. Schalkx 20 H. J. M. N. Janssen 21 J. J. v. Mensvoo'rt 22 W. Knappmann 23 H. J. de Kort 24 P. W. H. M. v. Mulukom 25 l. G. Schuurmans 28 P. C. Bakx 29 J. H. Hendriks 30 M. A. v. Bragt 31 W. Weijers 32 A. J. de Leijer 32a J. M. A. de Leijer 33 W. M. Hazenberg 34 A. J. Robben 35 J. A. M. v. Susante 37a C. D. E. Hoff-Hilling 38 E. v. d. Madev. d. Zweep 40 A. Hazenbergv. d. Kruijssen 42 P. J. Kluijtmans 44 J. J. v. Eijndhoven 45 A. M. v. Eijndhoven 46 J. G. v. d. Braak 47 A. A. Bertens 48 J. R. M. Vos 53

57 49 H. N. Crefcoeur 50 R. v. Weerdt 51 G. A. v. Rooij 52 W. J. Wagenaars-Koolen 53 F. P. leermakers 54 P. M. J. Queens- Kampert 55 J. A. J. Smolders 55 l. Spierings 56 J. F. G. Douwes 57 J. Maas 58 G. M. leijten-dankers 59 W. T. G. Barten 61 P. E. Verbunt 62 J. H. leermakers- Verbunt 65 E. de Graad-Postema 67 J. M. Pijnenburg 67 M. v. d. louw 69 M. A. E. H. Bogaertsv. Gemert 71 B. P. v. d. Broek 73 G. J. v. d. Braak 75 P. J. v. d. Aker 79 R. Schmidt 81 C. A. leijten 83 B. W. Spijkers 85 A. M. Robben- Schuurmans 87 P. M. v. Kasteren 89 J. C. Thomassen 91 B. P. v. d. Heijden 93 A. v. d. Sande 95 J. G. v. d. Plas 97 G. P. Baaijens 99 l. lemmens lal F. M. H. Stans 103 W. Smit 105 J. J. Schalkx 107 H. M. Voets 107 H. v. laarhoven 109 M. v. Tillaart v. BEEKSTRAAT 2 H. A. K. M. de Beer 25 A. C. Bevers 27 A. C. Rooijmans 29 P. Moonen 31 G. B. M. Bax 33 P. T. Eltink 35 C. P. v. Griensven 39 C. A. W. M. v. d. Velden 41 W. J. de louw 43 A. W. v. Breugel 45 J. G. M. P. v. Haandel 47 P. J. Paijmans 53 F. H. v. d. Meijden 55 R. W. H. Pechtold 57 C. J. H. Hulkes 59 J. H. v. Meurs 61 J. H. v. d. Elzen 63 A. v. d. Krogt 65 M. J. M. Delmee 67 A. J. M. louman 69 N. van Dael 71 F. T. v. Giersbergen 73 H. W. Heutink 75 H. C. C. Eltink 77 J. W. M. Hagemans 79 E. A. A. M. Kreetzet 54 PRo BERNHARDSTRAAT 1 G. W. J. V. Berkel 2 l. A. J. M. Spierings 3 J. H. V. Scheeijk 6 G. M. V. d. Brandt 6 M. V. d. Rijdt 7 M. B. E. V. d. laar-prick 8 J. M. G. M. Hekkens 9 J. N. Koning loc. Aarsen 11 J. Dimmers 12 E. V. d. Staak 13 H. C. Seegers 13a C. W. V. Schaaijk _13b B. I. M. V. Dongen 15 E. A. M. Kuijpers- V. Susante 25 H. K. Dijkhuizen 27 A. M. Scheut jens 29 A. Eltink-v. d. louw 29a J. J. M. Nabuurs 31 P. H. de leijer 32 A. M. Cuppen 33 H. P. v. Haeren BOOMSTRAAT 1 M. A. Jenssen 2 J. W. V. Oorschot 3 A. V. Kessel 4 F. Dortmans 5 A. V. Oirschot- V. Oorschot 6 J. H. V. Oorschot 7 H. V. Houtum 8 L F. v. Oorschot 9 P. W. V. Eindhoven 10 J. V. Kessel 11 W. M. V. Oorschot 11 P. S. Verstappen 12 J. C. J. Versantvoort 13 F. W. Geerts 14 M. Versantvoort 14a J. A. Schellekens 14a C. M. v. d. Broek 15 H. W. V. Grinsven 16 H. Geerts 16 H. Geerts 17 M. H. V. Eindhoven 17 A. van Eindhoven 18 T. M. J. Klomp 19 W. F. V. Eindhoven 20 J. V. d. Eerden 22 G. Hellings 23 C. H. Schellekens 24 H. v. d. Eerden 25 M. Putmans 26 M. M. v. d. Heuvel 27 T. J. Versantvoort 28 J. A. Habraken 29 H. V. d. leestv. d. Oetelaar 30 W. F. Hellings 31 P. W. Swanenberg 32 A. J. H. V. Osch 33 T. V. Leerhoven 35 A. H. V. Oorschot 37 A. M. V. Oirschot 39 W. V. Gemert 41 l. V. d. Sloot 42 G. M. V. Oorschot 43 W. P. J. Opheij 44 M. W. Bressers 46 M. J. Troeijen 48 A. F. M. V. OSS 49 F. Kreemer 50 A. J. V. Pinxten 52 H. J. Brusselers 53 B. J. Kevrentjes 55 G. G. Voets 55 l. Voets 57 N. Voets 59 H. W. Swanenberg 61 M. M. Habraken 63 J. A. van Osch 65 M. P. H. Heessels 67 M. v. d. Schoot 67a J. H. Toelen 69 M. M. Bakx 71 W. V. d. linden 73 H. V. Nistelrooij 75 J. V. d. Schoot BOSEIND 1 J. M. Huijberts 2b A. F. Tempels 3 M. J. J. Jilesen 4 P. H. M. Kersten 5 W. M. ScheIlev. d. Biggelaar 6 M. E. V. d. Meijden 8 A. V. Dijk-Bexkens 9 A. A. V. Beers 14 P. V. Haperen-v. Schaijck 18 J. M. V. Eijndhoven H. v. d. laak 21 W. G. Janssen 22 H. Timmermans 23 F. P. l. V. Esch 23 P. H. J. V. d. langenberg 24 W. J. Schalkx 25 F. l. V. Brunschot 26 J. A. A. Sanders 26 C. J. l. Schellekens 27 H. M. Veroude 28 H. v. Kasteren 29 P. van Eert 30 J. W. Maas 31 M. V. Peijnenburg 32 F. M. Peijnenburg BOSSCHEWEG 1 C. M. V. Riel-, langermans 1 J. J. A. M. V. Riel 2 H. W. C. V. Elten 3 F. H. v. d. Weide 4 P. A. V. d. laak 5 P. P. V. Zogchel 6 A. C. V. Rooij 7 M. C. van Erp 8 W. J. A. V. Vlerken 9 M. A. J. Reusing-Senden 10 H. W. Brunqer 11 G. J. C. Wouters 12 A. G. W. V. d. Haagen 13 J. H. A. M. v. Oerle 14 A. A. M. Maassen- V. Hoof 15 M. H. J. Maas-Doesburg 16 M. W. l. M. Cijffers 17 l. V. d. Meijden

58 18 M. H. V. M. v. d. Meerendonk a 51a a a a W. J. v. Wijk J. W. M. Baailens W. Verduijn T. Landman F. J. M. Baaijens T. A. J. Vosters L. A. M. Bordat H. T. Meijer A. Carpaij A. J. Cops P. Geenen A. G. Janssen A. P. v. d. Brandt M. Poirters M. A. M. v. Helvoort H. v. d. Broek C. A. Ligtenberg M. van der Aa W. C. v. Weert J. v. d. Steen-v. d. Broek C. M. v. d. Heijden F. O. A. Verhagen K. Bergman F. C. M. Traa J. A. v. d. Pas A. A. Brekelmans P. C. Vervoort-Habraken C. A. Vervoort J. G. Jans M. v. d. Laar B. A. v. d. Molen- Aaiders J. M. v. Ruremonde W. P. M. v. Geffen P. Voets H. J. Verhagen A. J. M. v. d. Meer J. H. Heerkens M. v. d. Braak M. W. J. Smits P. C. v. d. Sloot M. C. op 't Hoogv. d. Donk A. J. v. Kuringe M. C. v. d. Meijden A. v. d. Sloot P. Be'rgman J. v. d. Ven L. v. d. Brand A. C. v. d. Struijk C. v. d. Aker W. H. Kluijtmans G. Kluijtmans F. L. Welsch A. P. A. Pennings J. J. v. Nieuwenburg J. v. d. Besselaar H. v. d. Horst-Pennings J. M. A. A. Pennings C. L. T. Timmermans T. J. Timmermans M. G. v. d. Meijden O. Marcolina L. J. v. Dooren J. M. v. Bragt A. A. J. Lambo J. v M. C. Langenhoff- Hoefnagels J. P. Luijben A. J. H. Barten J. Raaijmakers J. A. Pennings A. J. v. Eijndhoven J. Dielemans P. Fernhout J. Romp BRABANTSTRAAT J. G. A. Bouwen W.Oers P. J. v. Hoorn J. Timmers T. J. Hazenberg L. Tinnenbroekv. Schijndel W. Tinnenbroek P. M. Kerremans A. v. Weert L. J. Verberk J. C. Thomassen H. W. Brusselaars A. H. v. d. Weide J. N. M. Hensen H. J. v. Esch J. H. v. d. Langenberg W. H. v. Roosmalen M. P. 'V. Aggel H. J. de Koning L. A. A. J. Adelaars W. C. Hoffmans W. Heeren K. E. W. Taubert M. P. v. d. Loo W. G. Voermans H. G. J. v. d. Ven E. P. G. K. Oostwal W. L. v. d. Langenberg G. A. de Jong J. P. J. v. d. Plas M. v. d. Heijden E. v. Kasteren-Knoop J. Stamps G. H. v. Gennip M. C. v. Liempd H. v. Liempd J. P. Zwanenberg J. C. v. Son M. de Veer L. H. v. d. Biggelaar A. J. v. Drunenv. Attikum L. A. de Wit M. J. v. Schijndel A. J. J. v. d. Laar A. M. Kanters-v. Vreede H.M. J. v. Erp L. H. C. v. d. Velden J. G. v. As H. H. Leenen-Peters J. A. F. v. Oerle D. Huijqen M. M. I. Voets A. A. P. Ferket J. P. F. Mercx F. M. A. Kortman G. Dekker DE BRAKEN 1 J. v. d. Loo 2 H. C. de Bie 2a C. v. d. Loo-Vervoort 2b A. C. G. Boons 3 P. Vervoort-v. Erp 3a J. J. Steenbakkers 3c J. H. v. d. Tillaard 4 H. Scheutjens 4a J. G. Doevendans 4b H. A. M. de Gouw 5 G. Spierings 6 F. v. Erp 6a T. L. v. Grinsven 7 C. G. Vorstenbosch 8 C. J. Stamps HERMAN BRANDTSTRAAT 1 W. G. Attevelt 5 A. Persoons BREUKELSESTRAAT 1 M. F. Melis 2 E. W. H. v. Liempt 3 E. G. v. d. Brandt 4 E. J. J. M. v. Etten 4 A. N. Adelaars 5 T. F. Breuer 6 T. H. B. Segbars 7 J. A. Toemen 8 J. M. v. Casteren 8 J. Karsemakers 9a H. v. Riin loc. A. de Vree-Tabbers 11 H. A. v. d. Pas 12 M. J. H. Clemens 12 H. M. Clemens 13 W. J. M. Adelaars 14 N. A. H. Linsen 15 W. A. v. Oers 17 J. T. Hazenberg 19 G. A. v. d. Weide 21 H. A. v. d. Weide 23 A. F. v. d. Vloet 25 J. G. P. Pijnenburg 27 N. W. v. Mierio 29 J. F. v. Zeeland 30 H. J. Verhagen 31 H. J. M. v. Kasteren 31 G. P. H. Smits 32 J. J. T. v. d. Laar 33 T. W. v. d. Laar 34 H. M. M. G. v. d. Broek 35 P. Knoops 36 A. Opheij 37 J. J. Knoops 38 H. v. Kessel 39 M. A. Schuurmans 41 H. C. v. Breugel 43b C. Nouwens 44 A. P. de Windt 46 L. A. v. d. Sande 47 J. A. M. Goossens 48 G. Habraken 49 M. C. Goossen-v. Erp 50 J. M. Doggen 51 J. J. Heesters- Hoevenaars 52 C. M. v. Wanrooij 54 J. C. Voermans 55 L. M. v. Buel-Nouwens 55

59 a a TEN J. VVo AA. v. d. Laar F. Hazenberg H. J. v. d. Laar J. AA. AA. Nouwens VVo G. AA. V. d. Laar AA. H. Timmermans VVo J. AAestrum A. J. A. V. Duren J. AA. Heijmans-v. Run AA. J. J. Beks J. van Kuijk H. v. Overdijk C. J. V. Roij L. Pennings H. J. v. Breugel H. AA. v. VVeert J. V. Hemmen F. H. P. V. d. Langenberg F. L. de Bresser J. J. V. Boxtel J. AA. H. Voets C. J. Zijp A. C. V. Giersbergen J. P. C. V. d. Hout C. Voets J. L. Strijbosch A. Scheepens J. VVo A. Sanders P. Vogels VVo J. T. v. d. Plas A. T. VVo Kelders C. A. Schuiler A. P. AA. Spierings H. VVo Luijpers AA. J. v. d. Brand H. A. Rooth G. J. Claassen P. J. A. Quinten A. H. Nooren F. A. Voets A. Sanders G. AA. Voets J. VVo V. Oers A. Schellekens J. A. V. Oers G. H. V. d. Braak L. A. P. J. AA. Kruijssen A. Kruijssen C. AA. Karssemakersv. Breugel H. V. Kessel B. Rovers-Schaap A. L. V. d. Braak VVo P. v. d. Staak C. J. v. d. Eist J. VVo Kuenen AA. F. Baaijens F. A. AA. Paijmans H. C. Kreijveld G. J. J. Schellekens H. de Laat H. A. Boeren VVo Snel laars AA. C. v. d. Laar- V. VVeert A. A. AA. Smits BRINKSTRAAT J. H. v. d. Loo AA. Pennings 2 J. A. Pennings 3 F. H. van Dun 4 A. van Dijk 5 J. A. Pennings 6 H. Kleijzen 7 A. Blummel 8 C. VVo v. d. Staak 9 C. l.enqerrnans 10 J. H. Bekers 11 H. Schalkx 12 AA. J. Schellekens 12 A. AA. V. d. Schoot 13 C. Danklof 14 L. A. v. d. Langenberg 15 AA. A. Beekmans 16 T. de VVit 17 H. J. v. d. Dungen 18 AA. J. J. V. Dinther 19 T. A. de VVild BRUGSTRAAT 2 A. v. d. Broek 4 A. J. v. Lievenoogen 5 J. G. V. Helvoirt 6 J. G. V. Grinsven 7 T. AA. V. d. Langenberg 8 A. V. d. Langenberg 9 H. V. Alebeek 10 A. Goverde 10 VVo T. Leenders 11 J. Smits 12 A. J. Huijberts 13 A. Vorstenbosch 14 AA. R. V. d. Dungen 15 AA. J. v. Kessel 16 J. H. H. V. Oirschot 17 J. J. V. d. Oetelaar 18 P. J. v. d. Brand 21 A. H. Kruijsen BURGAKKER 1 VVo H. G. Hobbelen 2 A. A. Hoffmans 5 AA. J. v. d. VVijdeven 5a H. H. A. AA. IJsseldijk 6 N. J. Smulders 7 AA. V. Nistelrooij-Ronken 9 A. J. Schalkx loc. AA. Rooijakkersv. Lievenoogen 11 J. J. AAestrum 11 K. AA. A. V. d. Brand 12 A. G. Kerkhofs-v. Vught 14 A. de Bresset 15 L. AA. Steenbeeke 15 J. J. VVagenaars 16b A. J. AA. V. Elk 17 J. N. A. Geertman 17 P. AA. J. de Ruijter 19 B. Keurentjes 20 J. J. Driessen 20a S. VVo AA. Boons ST. CATHARINASTRAAT 5 L. Rosenboom 7 P. G. Verwijmeren 14 F. G. AAanders 16 VVo L. V. d. Plas 18 A. G. C. AA. v. AAensvoort 20 C. B. V. d. Pas 22 J. V. Breugel CLARISSENSTRAAT 2 A. AA. H. v. Haeren 3 L. VVo v. d. Broek 4 L. J. P. AA. Beckers 6 A. G. AA. C. Schellekens 7 J. A. H. v. Haeren 8 VVo F. Doedens-AAoesman 8 J. A. Harmeling 9 P. P. V. d. AAeijden 10 H. C. Kimpel 11 H. van Esch 12 C. AAandos-v. Dijk 13 A. T. Verhoeven 14 A. AA. V. Grinsven 15 H. A. v. d. Broek 16 J. C. T. Font Freide 17 G. AA. v. Lievenoogen- V. Summeren 19 J. F. H. AA. Kemna 20 C. J. AAargry 20a VVo C. Fokkelman 21 VVo J. Peijnenburg 22 C. P. V. Alphen 23 E. C. Sanders 25 J. H. v. Rooij 27 A. V. Schijndelv. d. Louw 29 A. J. AA. Cijffers 33 H. Vervoorn 35 J. VVo V. d. Braak 37 S. E. P. R. Clercx 39 T. H. Smits V. COOTSTRAAT 1 AA. F. AA. Hurkmans 2 C. P. Hacken-Gildemeijer 4 A. v. d. Besselaar 5 L. A. V. Ruremonde 6 AA. V. d. Steen 7 A. AA. P. Bakker 8 J. Zandbergen 9 C. J. AA. Vermeulen 9 J. G. A. Leijten 10 A. AA. Schellekens 11 C. A. v. d. Broek 12 VVo Eijkemans 13 A. AA. V. Hamond 14 L. V. Hamond 15 B. AA. Bakker 16 AA. G. Tinnenbroek 16 A. J. C. AA. Geboers 17 A. J. V. d. Broek 18 L. J. Kerssens 19 AA. v. d. Boogaard 20 J. J. v. d. Steen 21 J. S. Lavrijssen 22 J. A. V. d. Nieuwenhuijzen 22 C. AA. Kastelijn-v. Liempd 23 C. AA. J. Langenhuizen 23 VVo Langenhuizen 24 C. J. Kerkhof 25 VVo v. d. Ven 26 J. G. V. Eijndhovenv. d. Langenberg 27 H. Jè de Bever 28 H. P. V. d. Steen 29 J. de Bresser 30 C. Korthout-de Laat 30 A. J. Korthout

60 31 G. v. d. Brand-Bergman 32 J. v. Meersbergen 34 J. A. Troeijen 36 A. W. Janssen v. CRONENBORGSTRAAT 1 P. v. Rossum 2 C. C. Neggers 3 J. L. Puijn 5 C. J. Reichgelt 6 P. T. v. Doleweerd 7 A. J. Witten berg 8 W. A. Welling 9 M. A. v. Eijndhoven 10 P. H. M. v. d. Krabben 11 A. M. v. Oers 12 H. A. Barten 13 T. A. M. Schut 14 J. Matser 16 H. P. A. A. Merkx 18 T. J. Koster 20 A. G. Scheel 22 J. S. J. Dragt 24 E. v. Werven 26 A. W. Moerdijk 28 J. P. A. Joosten 30 J. M. v. Hooft 32 H. J. Ruijssenaars' RIDDER v. CUIJKSTRAAT 1 H. J. A. v. Bussel 3 J. A. Heertus 4 P. J. v. d. Steen 5 M. H. van Esch 6 M. J. Hazenberg 7 P. T. Hoenselaars 8 M. v. d. Oetelaarv. Grinsven 9 H. C. van Dijk lol. H. v. Oorschot 11 M. Elissen-v. d. Brand 12 A. v. d. Wetering 13 L. A. v. Geffen 14 M. van Esch 14 A. C. Doevendans 15 J. J. Schellekens 16 H. A. van Esch 18 C. M. G. v. d. Steen- Damen 18 J. H. F. v. d. Steen 20 A. Termeer 22 H. v. d. langenberg 23 W. F. C. v. Meersbergen 24 A. van Dijk 25 M. Mathijssen 26 M. v. Griensven 27 A. M. F. Paashuis 27a E. Meijs 28 A. v. Weert 28a F. A. Janssen 29 L. v. Houtum 30 M. Kelders 32 J. T. Verhoeven 34 C. J. v. Berkel 36 P. C. v. d. Elzen 36a H. L. A. v. Houtum 36b G. H. W. Beaard 38 H. J. Potters 40 H. Hazenberg 44 A. v. Meurs 46 H. H. J. Siemerink 48 R. Campagne 50 C. J. Boeren 52 J. H. v. Weert 54 C. J. M. v. Dooremalen 56 J. v. Roosmalen 58 A. Hoevenaars D!ANABOS 1 P. J. v. d. Brandt 3 M. v. lieshout 5 J. F. Savelkoul 7 J. C. M. Bosmans 9 W. F. Claessen 11 E. Neijndorff 15 J. M. I. M. v. d. Broek 17 F. J. P. Bank 19 H. L. Jansen 23 A. M. Boumans DIEPENBROEK 1 A. C. v. Oorschot 2 G. J. M. v. d. Meerendonk 3 A. v. Oorschot 4 M. van Osch 5 J. M. v. Grinsven 6 H. J. A. v. Wee'rt 6 A. van Weert DOOLHOF 1 L. Beekmans 2 W. Teraa 3 M. v. d. Heijden-de Wit DOORNJAKKERLAAN 1 A. v. d. Kruk 2 G. T. v. loon 3 J. A. leenders 4 C. de Koning 5 J. H. Arts 6 P. J. M. v. d. Ven 6a H. L. H. Sprenkels 7 J. A. F. Havermans 8 E. Aelbers 8a R. F. C. v. Beneden 9 H. J. M. v. d. Bergh 10 A. A. leermakers 10a J. H. M. Josemans 11 J. H. Teulings 11 M. A. W. Grills 12 J. A. v. d. Velden 12a H. G. C. Oteman 13 J. H. M. Mandos 14 J. G. H. Stasseh 14a A. J. Kalkers 15 A. J. Godrie 16 F. H. J. Jaartsveld 16a F. M. J. v. d. Plas 18 J. A. W. A. Prince 16a H. Strik 20 H. A. L. Bonants 21 D. L. W. v. Eekelen- Groffen 22 P. J. v. d. Bremer 23 M. A. van Gils 25 T. J. Heesen 27 B. A. Bouchier 29 J. P. v. d. loo 31 B. W. M. Derks 33 H. van Dijk 34 P. Derks 35 A. Brusselers 36 J. B. M. Muurlink 37 J. J. v. Diessen 38 H. A. Bekers 39 C. A. van Esch 40 G. M. van Osch 41 R. W. Janssen 43 W. P. Mathijssen 42 A. J. v. d. Plas 44 A. v. d. Pas 45 C. J. v. Oers 45 J. M. v. Oers-v. Breugel 45 T. Bogaards 46 J. T. Rooijakkers 47 P. J. v. d. Aa 48 C. J. Bertens 49 A. H. Brusselers 50 H. Cuijten 51 G. H. v. Rooij 52 M. A. v. Beurden 53 P. Slijters 54 W. T. A. Pennings 55 J. J. P. Holten 56 M. Roovers 57 G. J. F. v. d. Wiel 58 A. Poi rters 59 A. Pinkster 60 G. A. C. v. Oirshot 61 H. v. Grinsven 63 J. A. Brusselers 65 L. J. v. d. Heijden 65 N. P. G. A. v. d. Broek DUFOURSTRAAT 1 H. P. v. Schijndel 2 W. v. Brunschot 2a F. v. d. Steen 3 J. v. d. Heuvel 4 W. de Keijzer 4a P. G. v. Weert 5 G. Karssemakers 6 J. v. Drunen 6a P. W. J. de laat 7 F. J. M. Bressers 7 M. Vorstenbosch 8 A. G. Schalkx 8a K. M. M. Schuurmans 9 H. Schuurmans lof. J. Voets 10a M. W. Voets 11 E. de Boer 12 F. v. Roosmalenv. d. Boer 12a H. W. v. Nieuwburg 13 J. v. d. Schoot 14 M. W. v. Dijk-de Wolf 14a D. Haddeman 15 P. H. Huijberts 16 H. v. Brunschot- Rosenboom 16a E. v. d. Besselaar 17 S. J. Nas-Janssen 18 M. A. Verheijen 19 G. M. v. laarhoven- Putmans 20 M. Verheijen 22 W. Nelissen 24 T. A. G. v. Liempt 26 A. Maurix 26 J. Vermeulen 28 J. A. v. Rixtel 28 M. C. v. Rixtel 57

61 30 J. C. Hazenberg 32 M. de Kort 34 A. J. Klomp 36 A. A. Verheijen 38 A. G. leijten-v. Helvoort 38 P. H. Peijnenbu-rg 40 M. J. Timmermans 42 H. v. d. Meijden 44 J. Dekkers DUINENDAAL 1 E. A. H. v. d. Mee 2 P. J. l. Vissers 2a A. Bergman 4 G. M. F. in de Weij- Verheijden 8 C. Daniëls-v. d. Dungen 12 W. A. v. Asten 12 F. J. Noijons EINDHOVENSEWEG 1 J. A. Veraa 2 C. v. d. Bersselaar 4 W. van der Aa 5 M. G. C. Heijkants 6 B. van de Ven 7 F. C. Timmers 8 M. Groenendaalv. d. Sanden 8a C. J. v. d. Eerden 9 J. F. Voets loc. M. v. d. Eerdenv. d. Ven 11 W. H. v. Oers 12 E. v. Oerle-Yaux 13 A. v. Weert 15 A. leijten 16 J. W. Hoefnagels- Dankers 16 J. F. M. v. d. Eerden 17 A. J. W. v. Diessen 18 J. N. P. v. d. Ven 22 A. F. de laat 23 l. v. d. langenberg 24 l. J. Verhoeven 25 C. leijten 26 H. J. Voets 28 H. v. d. Ven 29 P. v. d. Braak 30 J. T. C. de Werdt 31 B. Maas 32 P. v. d. Boer 33 J. Eijkemans-Beetz 34 W. J. v. leeuwen 35 G. Tlrnrners 36 P. v. d. Sloot 37 P. A. v. Hemmen 39 A. J. M. Strik 41 J. A. v. Stiphout 42 A. C. Bakx 43 P. C. v. Roosmalen 45 F. C. v. Oirschot 47 P. J. Scheepers 47 C. Vullinqs-Jaspers 48 G. M. A. v. d. Elzen 49 J. M. Vullings 49a M. Vullings 50 J. W. v. d. Meerendonkv. Erp 52 A. v. logten C. v. d. Staak 54 B. G. G. v. d. Staak PASTOOR ERASSTRAAT la W. M. v. Hees 2 T. l. C. v. d. Aa 5 J. W. de Koning 7 H. C. de Koning- Theulings 8 A. A. J. v. Susante 9 M. A. v. d. Brand 11 C. Mandos-v. d. Steen 13 A. v. d. Meijden 15 A. Wagenaars 16 J. H. J. v. laarhoven 17 C. G. P. Baars ESSCHEBAAN 1 P. G. M. Boons 1a J. H. C. Jolink 2 J. Ver hoeven 3 J. A. v. GiJs 4 J. P. Zimme rman 4a C. Heesters 4b G. H. M. A. v. d. Broek 4c W. B. v. Griensven 5 W. J. Stinesen 5a W. J. v. d. Sande 5b C. G. J. Hermus 6 G. M. v. d. Meijden 7 J. J. Teunissen 7 J. A. v. d. Steen 8 M. Huijberts 8a H. H. Birken 9a P. A. W. Ghijsens 9b J. W. Geurts 11 H. T. A. Megens 12 H. A. v. Uden 13 J. Bergman 14 J. T. Verhagen 15 J. J. Megens 16 W. H. Megens 17 T. J. Megens 18 A. v. d. Steen 18a M. v. d. Steen 19 l. v. Hommel FELLE NOORD 1 W. J. H. v. Rooij 2 J. F. Poos 3 M. W. de Brouwer 3 J. Huijberts 4 M. P. Siemerink-Hensen 6 M. J. v. d. Meijden 7 J. F. v. d. Oetelaar 7a l. Roovers 8 l. v. d. Wassen berg 9 J. M. v. d. Ven-Drijvers loc. Rombout 11 J. M. H. Melis 12 J. P. de Jong 13 B. C. Michielsen 14 H. M. v. Nunen 15 M. Heesakkers 16 J. Nijkamp 17 C. W. v. d. Velden 18 G. H. Ruhaak 23 H. Snel laars 31 A. B. l.ooljrnans GILDENHOF 1 J. J. v. Heeswijk 3 A. G. v. Beers 4 A. v. Stippent 5 M. H. v. d. Biggelaar 6 J. H. M. Verhagen 7 G. A. Verhagen 8 H. A. Smits 9 A. P. Pomper lom. Stevens 11 P. M. Koelink 12 G. H. Verkuijlen 13 H. P. v. d. Broek 14 P. H. v. d. Boogaard 15 J. A. v. Geffen 16 A. v. Vught 18 E. M. M. v. Rijzingen 20 J. M. Nouwens 22 M. J. M. v. Oers 24 W. J. Toemen 26 l. W. Hermans 28 J. M. v. Son 30 A. v. d. Sanden 32 F. J. J. v. Son 34 F. J. C. Schoemacher GROTE BEEMD 1 P. H. W. v. Wanrooij 4 H. J. v. Kuijk 5 J. v. d. ligt 6 J. A. Coolen 7 H. J. C. v. Santen 8 H. J. M. Verschure 9 H. Peters 10 J. A. Beks 11 T. A. Punt 12 F. W. J. de Koning 13 J. G. F. Verhuist 14 J. de Koning 15 C. A. v. Eijkeren 16 W. H. v. d. Wetering 18 G. J. A. Kools 20 T. J. Dirks 22 J. C. v. Etten HAL 1 2 2a 3 3a a 22 A. M. J. A. de Roos J. l. v. d. Sangen N. de leeuw W. T. v. GiJs W. Scheffers P. H. G. Essers G. v. d. Ven M. v. Breugel C. M. v. leeuwen H. v. Bommel J. A. M. de Greeff l. J. de Greeff l. Kuijpers M. J. J. Straete r- Roothaan H. A. M. Fiolet J. C. Groot C. G. l. Roeleveld H. T. Voets K. Voorboom G. J. Dollevoet A. J. Olislagers J. A. Olislagers F. M. v. d. Aker M. J. v. d. Sande T. B. Geven

62 J. v. Schijndel J. v. d. Westelaken T. Haerkens G. J. Haerkens L. v. Kessel J. L. I. M. Janssens F. B. I. M. Janssens J. v. d. Besselaarde 29 H. M. Timmermans 30 C. A. Schellekens 31 E. P. v. Lanschot 32 c.: Habraken HALDERHEIWEG 1 A. Stolwijk 1a H. P. v. d. Meijden 3 A. A. v. Pelt 5 A. N. v. d. Harst 7 J. C. T. Hazenberg 1 1 M. P. v. d. Braak 11 J. L. v. Son 13 C. Bressers-Janssen Laat PRo HENDRIKSTRAAT 1a L. L. J. Schoenmakers 2 L. A. M. Schoenmakers 3 C. Vissers-Vivie 5 W. J. Tielemans 6 H. v. Hal-Ebben 8 A. W. Voets la H. J. Janssen 12 J. H. M. Baaijens 13 J. H. Slijters 14 P. J. Eltink 15 A. H. v. Homelen 16 H. A. Schevers 17 M. W. C. v. Oirschot 18 F. Schelle 19 M. J. v. Abeelen 20 A. J. Leijten 21 W. W. C. Spoorenberg 23 J. A. v. Erp 24 T. Wagenaars 25 G. C. v. d. Pas 27 H. J. W. Mestrum 28 P. J. de Wild 29 C. W. Sips 30 M. Heijkants-Rovers 33 C. van Gils 35 H. H. v. Doorn 38 G. P. C. v. Houtum 40 P. v. d. Sloot 41 G. v. d. Eerden 42 J. C. Rovers 43 J. A. Dekkers 44 M. B. v. d. Breekel 46 J. v. d. Wijst 47 M. v. d. Boogaard 47 J. A. J. v. Engelen 47 M. J. Jochems 48 P. C. A. M. de Laat 50 M. de Laat 52 L. Schellekens 64 E. Kagei 66 S. A. Verbeek 72 N.W. v. Casteren 74' A. M. Jansenv. d. Sterren 74 J. P. P. Vogels 76 R. L. Majoor 76 P. W. Ossenblok 78 A. M. F. v. Dijk 80 W. E. v. Berkel 82 M. J. Timmermans 84 N. J. M. Bordat L. W. Baaijens D. J. Schreij-v. d. Brink 92 F. J. M. v. Oers 94 J. W. M. Nas 94 J. C. v. d. Meijden 96 W. C. T. v. Offerenv. d. Krabben 98 H. P. v. d. Boogaard HERTOGENSTRAAT la J. C. Beijsens J. H. de Ruiter J. Verwijmeren K. v. d. Steen L. Solon E. C. Bekkersv. Oosterhout W. A. Bekkers J. A. M. v. Nootjenv. Haren A. v. d. Laak H. A. M. Vlamings J. H. v. d. Pas H. Breuer J. W. A. v. Handel G. v. d. Besselaar N. J. T. Siernerink P. W. Bax A. W. Walravens P. v. d. Loo A. Heijkants H. W. Steenbakkers A. G. Voets M. H. v. Geffen J. M. v. d. Nieuwenhuizen H. P. A. v. d. Brand J. G. v. Esch H. v. Etten-Nouwens J. Timmers L. A. v. Geffen C. T. v. Son-Maas J. C. v. Schijndel W. J. A. v. d. Loov. d. Aa HEULT 1 A. Verhagen 1a H. G. Bekkers 2 M. Bekkers 3 C. v. Krimpen 6 J. M. G. v. Lanschot Dr. P. M. HOEKSTRAAT 1 L. Katan 2 A. H. Schalkx 3 F. H. Stamps 4 A. J. v. Erp 5 J. B. Janssens 6 G. P. v. Oers-Loumans 6 C. J. E. Swanenberq 7 A. J. Dankers 8 G. Peijnenburg 9 C. L. v. d. Brand lot. J. Spikmans 't 11 P. H. Boleij 12 T. J. Pastoor 13 P. A. v. Erp 14 A. J. v. Kleef 16 A. v. Dijk HOF 1 A. v. d. Schoot 2 H. d. Otter 3 G. H. op 't Hoog HOOGHEMERTSEWEG 1 A. W. Bergman 2 H. W. N. Groenendaal 3 W. Bressers 4 M. Teraa 5 J. J. v. Bakel v. HORNSTRAAT 1 G. A. H. de Leiier 1a A. F. de Leijer 2 A. J. de Leijer 3 C. de Jong 4 A. M. L. de Leijer 4a C. H. Schulpen 5 G. Vriens Sa A. W. v. l.giersbergen 6 H. M. Pijnenburg 7 F. P. J. v. d. Velden 7 W. H. F. v. Roosmalen 9 J. P. Beekmans log. v. d. Sloot 10a A. L. v. d. Sloot 11 G. van Dijk 12 L. C. v. d. Sande 13 M. Timmermans 14 E. J. Thomassen 15 A. v. d. Velden 16 M. J. v. d. Loo 16 M. v. d. Loo 17 E. v. Kaathoven P. A. v. d. Loo 20 C. C. Rooijakkers 22 M. Rooijakkers 23 H. C. A. v. d. Elzen 23 A. v. d. Elzen 23d P. A. M. v. Kessel 24 T. C. Schellekens 25 A. H. Krol 25a A. Voorrnanns 26 H. A. M. Willems 27 M. Wijnstekers 27 W. Donker 27a F. d. Otter-v. Oers 29 H. C. v. Middegaal 30 F. M. v. d. Eerden 31 W..v. d. Schoot 32 W. J. Beekmans 33 J. J. Wagenmakers 35 P. M. de Bresser 36 R. v. Dijk 37 P. M. v. Griensveen 38 A. M. Hazenberg 39 G. B. Teraa 40 J. M. Hensen 41 L. J. Kutvers 42 A. van der Aa 43 H. v. Oirschot 43a L. L. C. v. d. Aa 43a W. v. Maanen 43b A. J. v. d. Boer 59

63 45 H. Wagenaars 47 P. C. v. d. Loo 48 C. J. Schellekens 49 A. M. Jurriëns-v. Ruilen 49 J. v. d. Nieuwenhof 50 G. v. d. Weste!aken 51 J. H. van Hal 52 A. P. J. M. Jaspers 52 A. Vorstenbosch 53 J. F. Janssen 54 J. M. Schellekens 55 M. P. F. Pennings 56 H. Herbers 56 A. M. v. Hal 57 L. W. Berqwerff 58 G. W. Tiellemans 59 F. Michielsen 60 W. G. M. Smits 61 G. J. v. d. Laar 62 F. J. v. d. Wiel 63 H. A. Pijnenburg 64 H. A. v. d. Wiel 66 J. M. Smit 68 H. W. v. d. Schoot 70 W. J. v. d. Bogaard HUBERTUSRING 1 H. J. J. M. Copal 2 J. M. Kuppens 3 L. J. Boleij 4 E. T. Wartensieben 5 M. C. M. A. Schellekens 6 T. M. Knippen 7 P. J. M. Beekers 8 F. H. C. Kerstiens- Vosskühler 9 J. C. J. ter Maat lom. E. H. G. v. Heugten- Riga 11 A. J. A. Schaapsmeerders 12 A. M. C. J. v. d. Heuvel 13 J. H. C. de Brouwer v. HUGENPOTHSTRAAT 1 C. M. Verheijdenv. Heesch 1a P. A. v. Munster 2 A. Lepelaars 3 H. M. v. Geffen 3a G. J. v. d. Aa 4 A. H. Hagemeijer 5 J. v. d. Plas-v. Woensel 5a P. W. Scheepers 6 P. A. C. Kerssemakers- Bolwerk 6 P. O. Spoor 7 J. M. W. v. Boxtel 7a M. v. Griensveen 8 T. v. d. Heuvel 9 A. v. Ruremonde 9a J. Nauta 10 J. M. Essens 11 J. Roovers 1 1a G. C. Heerkens 12 G. F. Baars 12 H. v. d. Bosch 13 M. J. A. v. Opstal 12a H. J. Muurmans 11\ C. A. P. Robben :5 A. v. Mol 60 15a L. H. Kauffeld 16 C. W. Vromans 17 F. C. Timmermans 1h G. M. Steenbekkersv. Woensel 18 W. de Kwaadsteniet 19 C. F. A. Pennings 19a B. W. T. J. v. d. Rijdt 20 P. Meijs 21 P. J. Langeslag 21 a A. H. Brusselaars 22 M. v. Helvoort 23 P. Bekkers 23a J. H. C. v. Wee'rt 24 F. J. v. Liempd 25 G. A. Danklof 25a J. W. A. v. Gils 26 L. v. d. Schoot 27 J. F. A. Verheijden 27a M. M. v. d. Ven 28 H. P. Vermeulen 29 A. H. Blummel 29a A. J. v. d. Oetelaar 30 A. v. Oirschot 31 A. Schellekens 31a T. M. v. d. Bosch 32 W. J. A. v. Gils 32 P. J. v. Gils 34 L. v. d. Besselaar 36 C. Bertens ST. JORISSTRAAT 1 A. C. v. Schijndel 2 W. C. van Osch 3 J. L. v. Deursen 4 G. J. Voets 5 J. F. M. Vonk-Aarts 6 M. H. v. d. Steen 7 H. M. Voermans 8 H. L. Welzen 9 A. A. v. d. Bosch 10 A. v. d. Bersselaar 11 T. C. H. Timmermans 12 C. T. Ligtenberg-Strijbos 13 A. G. Raafs 14 F. T. Kluijtmans 15 J. A. A. H. v. d. Broek 16 J. A. Geerts 17 M. Boeren 18 W. v. Lokven 19 E. F. Bax 20 H. J. Wagenaars 21 A. C. Karssemakers 22 T. A. v. d. Vloet 23 C. v. d. Wetering 24 T. L. J. Cuijten 25 J. W. de Jong 26 I. F. Trieling 26 H. Trieling 27 A. J. van Esch 28 A. M. v. d. Akker 29 P. H. Spierings 30 T. D. Hoenselaars 31 H. A. Hobbelen 32 J. H. Mestrom 33 J. v. Hamond 34 F. M. W. v. Hamond 35 L. M. v. d. Wetering 37 C. J. Voets 39 M. J. P. v. Kessel 41 W. Husmann 43 P. H. v. Hal 45 M. E. v. Eindhoven 47 J. M. Huijs-v. Esch ST. JOZEFSTRAAT 1 J. W. Verheijden 2 J. J. de Koning 3 J. A. v. d. Dungen 4 W. J. de Kort 5 A. G. Welling 6 E. P. B. v. Erp-Verhagen 7 R. Dijkers-Luther 8 C. A. Moerkens 9 G. H. W. v. d. Wete'ring 10 J. H. Wijers 11 W. J. L. Ter Linden 12 P. de Koning 13 J. M. Heerkens 14 J. v. d. Beek 15 J. A. C. Nettekoven 16 P. A. M. v. Liempt 17 A. M. v. Eertv. Eindhoven 18 G. J. Ophof 19 H. J. Pouwels 20 H. J. v. Gennip 21 C. P. M. v. d. Bongaardt 22 A. A. Dankers 23 J. P. Wiegman 24 A. J. de Nijs 25 W. C. Verkerk 26 F. P. v. Roosmalen 27 J. M. F. v. Drunen 28 C. H. M. Heesbeen 29 S. Hoffmann-Miah 30 W. F. de Koning 31 S. M. Tange 32 M. G. P. Meister 33 A. C. Coppens 34 A. J. J. v. Meurs 35 A. J. Calsijn 36 H. F. Timmermans 37 S. F. E. Tausch 38 K. Homburg 39 H. W. S. Kerkhove- Gillis 40 C. J. L. Keukens 41 A. J. C. Stokkermans 42 H. J. Sas 43 G. J. M. Bergman 44 F. F. J. A. M. v. Geffen 45 H. W. M. M. Coolen 46 F. D. Stuyvenberg 47 J. W. J. v. Asveldt 48 M. L. Ekels 49 A. J. v. Eijndhoven 50 J. L. Dashorst 51 A. J. Buise-Roelans 52 J. F. v. Giersbergen 53 M. A. Schaffer 54 F. G. de Barbanson 55 G. C. M. v. Dommelen 55 F. P. J. v. Heesch 55 G. C. M. Notkamp 55 W. M. Rüben 56 J. F. C. H. Vroom en 56 D. G. v. Braqt

64 58 A. M. Kruip 60 W. Strüber 62 G. Breuer-Schot 62 A. A. v. Bragt 64 M. W. P. Galema 66 W. v. Hattem 68 C. M. T. Willems 70 L. F. F. v. Geffen 72 A. J. v. d. Meijden 74 H. J. M. Strik JULIANASTRAAT 1 H. T. M. Theulings 3 H. A. Nooten 4 J. J. v. Roessel 5 H. Dolphin-v. Helvoort 6 M. v. Weert 7 H. G. Mandos 8 M. J. Becx 9 P. C. van Son 10 W. Rooijendijk 11 M. C. Sterke 12 P. C. M. de Brouwer 13 T. A. de Klein 14 M. A. v. Breda 15 T. C. v. Breugel 16 J. A. Vermeulen 17 W. P. v. Kerkoerle 18 H. E. C. Hermsen 19 G. J. W. Keukens 20 H. J. v. d. Laar 20a J. J. M. N. Verstappen 21 J. C. Beekmans 23 L. Beekmans 25 E. C. Kouwenberg 27 M. J. A. A. Mestrum- Ter Linden 29 P. v. Roosmalende Leeuw KALKSHEUVEL 1 G. v. d. Hoogen 2 H. A. v. d. Aker 3 J. H. Dollevoet 4 L. F. Raaijman 5 P. J. Voets 6 C. N. Snijders 7 P. T. G. de Langen 8 J. A. Tiellemans 9 W. H. v. d. Steenv. Kuijk 10 M. J. Fick 11 A. C. v. Kessel 12 G. A. v. Bussel 13 P. H. v. d. Meijden 14 A. de Vroom 15 A. J. M. van Hal 16 J. M. Brusselers- Hazenberg 17 J. W. Brands 18 P. L. A. Vlaminckx 19 M. J. H. van Hal 20 P. P. J. Bevers 21 C. J. v. d. Sloot 22 J. M. v. d. Sande 23 A. W. v. d. Laar 24 M. J. v. d. Sande 25 R. L. Rovers 26 J. van Baast 27 P. Pijnenborg- Schellekens 27 P. C. Laurenssen 29 A. J. Brands 31 A. J. Teulings 31 P. Teulings 33 P. E. M. v. Tilbeurgh 35 J. W. Pietermans 37 E. M. de Jong 39 M. H. J. Vervoort 41 L. H. M. v. d. Rijdt 43 H. Spierings 45 H. W. v. d. Sande 45a J. J. Schellekens 47 M. H. Hendriks 49 J. N. Schoenmakers 49 A. Schoenmakers KAMPINA 1 W. M. de Groot 2 M. J. Beije KAPELWEG 1 M. Timmermans 2 M. J. Veroude 9 J. H. Schalks 10 P. H. Bosch 11 L. A. v. d. Boer 12 A. Coppens 13 H. C. N. v. d. Sande 14 A. J. F. Ver hoeven 15 P. M. v. d. Sloot 16 E. v. d. Velden 17 W. H. Michiels 18 J. T. v. d. Boer 19 J. J. van de Loo 20 H. P. v. Kasteren 22 M. G. Hazenberg 23 P. G. J. van Wijk 24 A. C. Verhoeven 25 A. C. Schuurmans 27 J. J. Timmermans 28 C. v. d. Sloot 29 A. P. Scheut jens 30 M. v. Bragt 31 J. A. Klaassen 32 N. Boons-Kelders 33 H. G. C. v. Liempd 34 J. F. Boons 35 A. A. Brands 36 J. G. J. Slernerink 37 P. J. Kruijsen 38 G. van Rooij 39 C. J. v. Haperen 40 B. v. d. Rijdt 41 J. C. v. d. Meijden 42 L. Kennis 43 W. K. Babin 44 S. P. v. Pelt 45 A. Dobbelsteen 46 H. T. v. d. Staakv. d. Langenderg 47 L. A. Mulkens 48 J. H. v. Bussel 49 T. Meijs 50 H. J. Wagenaars 51 W. Meijs 52 W. J. Peijnenburg 53 A. Verhooeven 54 J. M. Soeterings 55 E. J. v. d. Linden 56 J. M. de Biev. d. Meerendonk 57 J. T. de Bie 59 M. C. v. d. Sande 63 H. J. v. d. Meijden 65 P. M. v. Uden 67 J. C. v. Hal 69 A. J. v. d. Meijden KASTEELLAAN 1 R. Dekker 2 J. M. Blummel 3 M. W. de Kunder 4 H. Kerssernekers 6 E. B.. Stam ps-v. d. Loo 7 J. v. d. Berge 8 J. M. v. d. Brand log. G. de Jong 12 P. M. A. Boeren- Hobbelen 14 J. P. P. Elissen 14 B. J. v. d. Brand 16 T. J. v. d. Mierde 16 G. Beekmans 18 A. M. v. HeIvoort- Zondag 20 J. C. M. v. Steenhoven 22 A. J. J. Loerakker 24 G. A. M. MuIkens- Lucassen 26 W. Meulendijk 30 E. J. Scheepers KEIZERSTRAAT 2 W. M. Hoevenaars 2a M. Rovers-Potters 4 L. H. Baars 6 M. v. Amstel 8 E. V. Verhoeven lot. J. Pennings 12 J. C. Molenaar 14 J. H. A. Nouwens 16 A. M. Warmerdam 18 H. Kokke 20 F. H. Benda 22 P. H. Meirmans 24 P. J. Leenman 25 B. J. M. Hillege 26 T. I. Schellekens 27 H. N. v. Summeren 28 W. S. G. Verzijden 29 J. J. Waltmann 30 F. J. v. Dijk 31 F. A. Lapré 32 J. J. M. v. Oploo 33 H. A. F. Kampert 34 W. G. M. Keukens 35 T. G. v. d. Horst KERKEIND 1 T. v. Kempen 1a A. J. van Hout 3 H. J. van Esch 7 A. N. M. Geerts 16 A. Pennings 16 C. Verboven 16 H. W. v. d. Oetelaar KERKSTRAAT 1 J. Pastoor 2 H. A. Vermei is 61

65 3 G. W. J. Driessen 3a G. W. v. d. Eng 4 A. F. van Erp 5 J. J. v. Zoest 6 A. l. leijten 7 B. v. d. Boogaard 8 A. C. Bolk 9 F. F. P. M. Bügemann 10 W. A. van Bree 11 M. A. v. d. Broek- Kronenburg 11 H. A. Waals 11 G. J. v. Oosterhout 16 W. J. M. de Werd 18 J. v. Someren KINDERBOS 1 A. M. Dekkers 1 A. P. Ceelen 2 J. W. Kurstjens 3 M. v. d. Linden 4 M. v. Heeswijk 5 J. C. Renders 6 H. C. v. d. Stappen 7 F. J. J. Baaijens 8 W. Dekkers 9 J. J. v. d. Heuvel lot. l. v. d. Heijden 11 H. H. Meuwissen 12 I. v. Dooremalenv. Oers 13 A. G. v. d. Akker 15 J. P. H. Schellekens 15a J. J. Eijkemans 16 W. v. d. linden 17 A. v. d. Wal 18 G. H. Spikmans KLEINDERLIEMPDE 1 J. Welvaarts 2 W. J. P. Welvaarts 3 J. M. v. Uden- Verhoeven 4 H. v. d. Sandev. Grinsven 4 A. H. v. d. Sande 5 H. Bekkers 6 M. J. Veroude 7 A. C. Heijkants 7 H. F. v. d. Ven KOEVOORTSEWEG 2 J. v. Gerven 3 J. v. Kessel 4 W. G. Kruijssen 5 J. v. Houtum 6 P. H. C. Kruijssen 7 P. F. A. Huijberts 8 M. Teraa 9 A. J. v. d. langenberg 10 J. A. Oomen 11 T. v. Helvoort 12 J. C. v. Helvoort 12 C. v. Helvoo-rt 13 M. J. de Groot 14 l. A. Kurstjens 15 J. J. H. Kursjens KONIJNSHOOLSEDREEF 2 J. A. P. M. de Visser 2a W. C. v. Oirschot 4 l. J. M. v. d. Velden 62 8 J. M. de Koning lor. l. M. v. Geffen 5 M. de Bresserv. d. Steen 5 P. l. M. Timmermans 7 l. W. v. d. Brand 9 H. M. v. d. Sande 13 P. B. Hamel KOPPEL 1 A. P. Troeijen 2 C. Blomaard 3 A. P. Voets 4 H. F. van Dijk 5 M. H. Geven-Dolphin 7 M. l.jpelear-v. lersel 9 M. A. v. Keulen 11 W. M. A. Heesbeen 13 W. T. Dimmers 15 M. P. M. C. Schellekens 17 J. J. Kapteijns 19 T. A. M. de Vroom 21 J. van Dijk 23 F. J. M. Pastoor KRUISSTRAAT 1 J. M. v. d. laak 2 l. H. A. M. v. d. Aker 3 S. de laat 5 C. W. A. I. M. v. Hooff 6 J. H. v. d. linden 6 P. J. M. v. d. linden 7 J. Schilder 9 P. H. Dikmans lof. A. M. v. Vlerken JAN KRUIJSENSTRAAT 1 H. G. W. v. d. laar 7 H. H. Geertman 9 H. C. Stadhouders 11 A. A. Kroon 13 W. C. l'ortije 13 H. J. Traa ST, LAMBERTUSWEG 1 H. v. d. Meijden 2 C. M. v. lieshout 3 l. v. Wanrooij 4 P. J. M. v. Hal 5 A. v. Weert 5 M. T. v. Weert 6 M. J. M. v. Rulo 7 T. A. v. Oirschot 8 M. H. Verhagen 8a H. l. v. Eindhoven 9 H. C. v. Houtum 10 P. F. Olislagers 11 C. T. v. Oirschot 12 H. M. Sanders-v. Gestel 13 A. A. C. v. Kuringen 14 P. H. v. Oirschot. 14 T. J. v. Oirschot 16 A. Groenendaal- Schellekens 17 H. v. Heijnsbergen 17 M. v. Oirschot 18 W. v. d. Bergh 19 W. H. v. Oirschot 20 W. A. v. Oirschot 21 F. v. Oirschot 22 M. v. logten G. v. Oirschotv. d. Tillaart H. A. v. d. Velden J. M. J. Pijnenburg H. J. de Bresser M. Tirnrners-v. Aarle J. Habraken H. Maas W. G. v. Esch H. J. Fick W. M. J. A. lexmond H. C. Klomp H, T. M. van Son C. A. de laat J. C. l. Geerts A. J. v. Alebeek W. G. M. Schellekens J. M. v. Amstel-Blummel M. J. den Otter T. M. Kemps M. J. v. d. langenberg H. C. Klomp J. A. v. d. langenberg T. M. Schellekens F. J. B. M. de Beer l. W. v. d. Berg W. Klomp-v. Houtum M. v. d. loo A. W. A. Kemps J. M. Kemps-Danklof G. C. Klomp H. Wagenaars J. A. v. Thiel E. A. v. Eijndhoven M. v. d. Bogaard D. C. Toelen-Boeren A. J. v. langen J. C. l. Endstra J. G. v. d. Akkerv. Oorschot 81 W. Vervoort 83 A. T. lavrijssen 85 A. v. Kempen LANGEN BERG 1 J. F. v. Kempen 2 H. de Jong 3 M. J. v. d. Heijden 4 G. v. d. Steen 5 l. Bogaers 6 J. J. C. Timmermans 6 F. R. v. d. Oetelaar 8 F. J. Bergman 9 J. A. v. d. langenberg 11 P. J. N. v. d. Pasch 11a W. v. d. Pasch 12 A. M. v. Nieuwburg 13 J. v. Weert 14 T. M. v. d. Pasch 15 J. de laat 16 A. H. de Bresser 17 C. H. v. Middegaal 18 P, A. Verstijnen 20 T. W. de Bie 21 A. J. v. d. Heijden 22 A. J. v. Oirschot LEENJHOFLAAN 1 A. C. Voeten 2 G. G. Alfrink

66 2 T. Behle 3 W. J. M. v. Gent 4 J. C. v. Rooij-Pierlot 5 A. M. J. Creemers 6 D. H. J. Brus 7 W. T. Truijen 9 W. M. Roelvink-Nefkens 11 W. P. v. d. laan 13 F. J. A. de Bruin 13a E. J. B. v. d. Heijden 13b A. H. Olijslagers 15 A. M. v. d. Pas 17 T. P. Doreleijers 19 J. L. W. Gemen 21 H. H. G. Schoutenv. Gennip 21 J. M. Schouten LENNISHEUVEL 1 K. Swinkels 2 M. H. v. d. Oord 2a T. Bekkers 3 H. F. Verstappen 4 L. Bergman 4a H. Eijkemans 5 C. F. J. Vermeer 6 A. v. Gestel-v. d. Sande 7 J. J. v. Kasteren 8 G. J. M. Voets 9 E. v. Beers 9 T. F. A. Poirters 13 J. M. A. Smits 14 J. M. v. Nielen 14 T. J. Kruiisen 15 J. Timmermans 16g A. W. Mandos 16h A. v. Boxtel 16i H. M. J. v. Oosterhout 16k A. M. Berendsv. d. Heijden 16k A. H. Gerritsen 17 T. N. de Groot 17a G. M. Hulskes 18 V. M. J. Tilman 21 P. v. Houtum 21 a F. v. Houtum 22 J. A. de louw 23 H. C. Kerkhof 24 C. J. v. d. Pas 25 G. T. J. C. v. Houtum 25 J. L. A. Maas 26 M. J. v. d. Heijden 27 W. C. v. d. Pol 28 A. P. J. Maas 28a J. A. M. v. Stekelenburg 28b G. A. Brusselers 29 P. Kruijsen 30 W. Berkelmans 30a H. v. Schijndel 31 P. J. G. M. v. d. Ven 31 M. v. d. Bosch 32 J. v. d. loo 33 A. leijten 34 W. H. v. d. langenberg 35 W. Bergman 36 W. J. L. Willems 37 L. v. Schaijk 39 J. L. Willems-Schelle 40 S. J. F. v. d. Breekel v. LEEUWENSTRAAT 2 M. Poirters 4 M. M. Swinkels 6 H. F. v. Esch 7 C. F. Spijkers 8 H. W. Huijberts 9 J. L. J. Spijkers 10 A. W. v. Beers-v. Nunen 11 A. J. Dinnissen 13 W. Clement 14 J. H. v. Roosmalen 15 G. A. v. d. Put 16 A. J. H. Heeren 17 H. P. laus 18 G. H. Mestrum 20 C. C. v. d. Berg 21 A. F. Goossens 22 E. C. SIijters 23 F. A. Voets 24 J. A. Habraken 25 C. A. v. Breugel 26 H. M. W. Rooijakkers 27 W. v. Gemert 28 T. W. v. Dijk-v. Geffen 29 J. J. M. Bakx 30 A. T. J. v. d. 30 C. H. Rooijakkers Nieuwenhuijzen-de Nijs 31 J. J. v. Breugel 32 A. M. J. v. d. Velden 32 A. v. d. Velden 33 W. P. de Bever- Pijnenburg 34 W. van Erp 35 J. C. Vingerhoets 36 G. J. v. d. Plas 37 J. Schalkx-Ebben 38 T. C. v. Lieshout 39 W. Willems 41 G. A. M. v. Dijk 41 A. M. v. Dijk 45 M. v. d. Berk 46 J. A. v. d. Nieuwenhuijzen 47 W. v. d. laak 48 F. J. de Wert 49 C. A. v. Ruremonde 50 E. v. Roosmalen 50 W. J. v. d. Meijden 51 L. A. H. Schalkx 51 J. C. Kluijtmans 52 M. C. v. Boxtel 53 A. v. lamoen 54 A. H. G. Schellekens 55 G. L. A. v. Kleef 57 J. v. d. Meijden 59 H. J. v. d. langenberg 61 J. W. v. d. Donk 61 J. M. Meulendijk LlEMPDSEWEG 2 H. J. de Koning 3 J. M. van Dun 4 L. J. v. Eijndhoven 4a J. M. Sterke-v. Diessen 5 M. T. A. Dekker 6 H. leijten-spierings 8 L. W. Huijberts log. v. d. Besselaar. 11 M. H. Hulsen 12 J. B. Derks 13 P. M. Sterkev. d. langenberg 14 M. F. Peijnenburq 15 J. v. Kasteren 16a M. Janssenlouwerensen 17 C. T. v. d. langenberg 18 M. v. laarhoven 20 P. J. Vogels 20a M. L. Vogels-Konings 22 J. W. Mensvoort 22 W. C. A. v. Mensvoort 24 F. H. Geerts 26 H. W. v. Roosmalen HET LOO 1 F. van Riel 2 P. B. A. v. d. Heijden 2a S. v. d. Meijden- Spierings 3 W. C. Baaijens 4 C. W. v. Oirschot 4 A. v. Oirschot 5 G. Maton 6 J. A. Dolman LUISSEL 1 P. J. v. d. Meijden 2 H. Dankers 3 J. J. van Hal 4 G. M. van Esch 6 H. A. van Hal 7 J. L. van Erp 7a A. J. van Erp 8 J. G. v. d. Sande 8 J. H. A. v. d. Sande 9 L. F. v. laarhoven loc. A. Heesemans 10a C. Heesemans 11 W. Habraken lla C. Habraken-v. d. Sande 11 a F. J. Vermeer 12 M. A. Habraken 13 T. J. v. Alphen 14 C. Bekkers 14 M. B. v. Esch 15 A. M. v. Beljouw 16 W. L. v. Alphen 17 M. F. v. d. Sande MAASTRICHTSESTRAAT 1 J. v. Griensven 3 W. F. den Otter 5 J. C. J. v. d. Westelaken 7 I. L. v. Dongen 7 W. v. d. laak 9 M. J. C. Baxv. d. Westelaken 10 P. v. Hemmen 11 J. A. P. Beerendonk 12 J. v. d. laak 13 F. A. van Koll 14 W. J. C. v. Nunen 15 M. v. d. Heijden 16 A. Smit 17 L. T. v. d. Heuvel 17a A. v. d. Broek 18 J. van Aarle 19 P. A. v. Heesch 63

67 20 H. v. d. Besselaar 21 W. M. Heesbeen 23 J. H. v. d. langenberg 25 J. Timmermans 26 L. J. v. d. Steen 27 F. J. M. v. Heesch 28 M. v. d. Staak 28 W. v. Brunschotv. d. Staak 29 M. de Bresser 29 G. C. J. v. Eijndhoven 30 A. B. Kerentjes 31 J. v. Heesch-Voets 31a C. van Esch 33 P. Smits 33a H. Voets 33b M. van Son 33b H. v. Schijndel 34 J. P. Mosink 36 L. H. Peijnenburg 38 G. W. Slijters 38 W. Voets 39 H. M. B. W. v. Schaijk 39 H. v. Schaijk 40 L. v. d. Heijden 42 H. M. Traa 49 G. M. leijten 50 J. v. d. Oetelaar 51 G. v. d. Dungen 52 T. M. Fransen 54 P. v. d. Sanden 55 H. C. Pihl-de Kanter 55 J. H. v. lievenoogen 56 A. J. Vermeiren 57 L. A. v. d. Bruggen 59 L. W. v. Geffen 60 J. L. Schelle 62 P. H. Willems-v. d. loo 62 W. G. J. v. d. Wal- Willems 63 L. Schellekens 64 C. Rukven 64 W. Kleijzen 66 M. J. v. Eijndhoven 66 H. v. Eijndhoven 68 H. J. L. Schelle 70 W. v. d. Heijden 72 H. M. Beekmans 74 M. H. v. lievenoogen 78 M. H. W. Schellen 76 Q. v. d. Nieuwenhuijzen 78 A. v. d. Dungen 80 J. M. v. d. Heijden 82 J. M. v. Osch-v. d. Steen 82 H. M. v. d. Steen 84 A. v. Gerwenv. d. Heuvel MARIA REGINAPLEIN 1 A. J. M. v. d. Oetelaar 2 L. T. Verwaal 3 G. J. Voets 4 M. J. v. Esch 5 M. A. v. d. Broek 6 J. C. Oosterhof-Wijers 7 M. G. H. v. Hamond 7 H. T. Schellekens 8 J. v. Ruremonde 9 J. M. Kampert- Moormann J. A. Boleij 11 H. J. A. v. Weert 12 A. A. Huijberts 13 J. H. v. d. langenberg 14 H. C. J. v. d. Broek 15 E. J. F. M. laeijendecker 16 J. A. leijten 17 M. H. Brekelmans 18 F. L. M. v. d. Geld 19 F. C. Kluijtmans 20 A. Tops 21 T. M. P. Poirters 22 J. G. Voets-v. d. Heijden 23 P. W. Schalkx 24 C. J. Meijer 25 J. A. A. Sweere 26 K. L. A. M. langenhoff 27 F. A. v. Lith 28 A. W. v. d. Heijden 29 C. F. Zieck 30 G. J. Verheijden 31 C. G. de Veth 32 H. Inkenhaag 33 C. A. M. v. Giersbergen 34 T. M. P. v. d. Rijdt 35 A. Toorop 36 W. v. Nijnatten 37 G. H. L. A. Karssemakers 38 J. M. A. v. Stekelenburg 39 A. F. v. Word ragen 40 J. M. M. v. Hal 41 C. P. A. v. loon 42 P. N. Snijders MARKT 6 A. G. v. Roosmalen 7 E. P. Josiassen 8 C. H. L. M. v. Vlerken 9 A. J. B. Verhagen- Brusselers lom. G. C. Swelsen 11 H. F. L. v. Uden 11 a J. M. Heerkens- Koopmans 12 W. M. J. v. d. Heijden 13 J. P. ter laak 15 J. A. v. Grinsven 16 M. H. E. de Vet-Siehl 18a W. K. R. M. Pechtold 19 J. J. Ketelaars 20 J. N. v. lieshout 21 A. A. J. Habraken 22 P. C. A. Geeris 23 H. A. Snel laars 24 L. J. P. Knoops 25 L. M. J. C. v. d. Akerde Visser 26 T. M. v. Exsel 27 A. Janssen 29 J. F. den Ouden 30 G. P. Queens 31 J. v. d. Besselaar 31 J. P. leermakers 32 H. J. v. d. Bosch 33 M. L. C. Adam-Kolen 34 A. v. Eijndhoven 35 A. v. d. Boogaard 35 M. H. v. d. Boogaart 35 A. M. v. liemptv. Brunschot 35 F. v. d. loo 35 M. v. d. loo 35 M. A. H. v. Rooij- Rijken 35 P. v. d. Brandv. d. Schoot 35 W. v. Kampen-Verhagen v. MERHEIMSTRAAT 3 J. W. C. M. Melis 3 M. v. d. Braak-Clemens 5 G. v. d. Vorstenbosch 6 H. S. Herps 7 A. P. Gijben 8 L. C. J. leermakers 9 W. J. Schutte 10 J. F. Oord 11 W. P. v. Schaaijkv. d. Wetering 12 L. H. v. Roesselv. d. Steen 13 M. J. v. d. Broek 14 M. G. v. Rijzingen 15 H. Boleij 16 C. M. Kelders 17 J. A. van Uden 18 J. H. W. v. Asveldt 19 A. C. N. Geerts 20 J. L. M. v. d. Heuvel 21 H. C. Nikkeszen 22 A. W. Bekers 23 A. C. v. d. langenbergv. Hamond 23 P. v. d. Steen 24 A. F. H. Veroude 25 J. J. M. v. Kempen 26 F. A. A. Smits 27 J. G. A. Kok 28 C. Smetsers 29 A. A. M. Vlaminckx 30 A. v. d. Velden-School 30 C. van Erp 31 J. P. v. d. Aa 33 G. A. Veroude 35 J. C. Vlaminckx 37 H. J. v. d. Broek 39 J. N. J. Hacken 41 P. L. J. Spanjers 41 W. P. Versantvoort MOLENGRAAFSEWEG 1 A. v. d. Braak 2 A. C. v. d. Sande 3 J. P. v. Esch-v. d. loo 4 L. C. v. d. Ven 5 P. J. v. Beers 6 A. A. v. d. Oetelaar 7 P. M. v. laarhoven 8 J. J. v. d. Heijden 9 L. v. Dooremalen 10 H. J. A. v. d. Meijden 11 F. Spierings MOLENPAD 1 H. M. v. d. Braak 2 A. P. P. v. Zogchel 3 H. v. d. Heuvel 4 P. W. Janssen 5 P. H. v. Griensven 6 H. Michielsen-Bevers 7 H. H. M. v. Griensven

68 9 A. H. M. v. Griensven 11 E. V. v. Griensven MOLENSTRAAT 1a L. J. M. v. Tuijn 3 H. A. Dikmans 4 w. H. A. Snel laars 5 L. J. C. H. Pechtold 6 H. M. Schellekens 7 M. v. Oers 8 C. J. Bevers 9 C. J. F. M. v. Susante 9a D. v. Diepen 11 M. M. Pijnenburgv. d. Braak 12 L. J. A. Durlinger 13 C. J. Rooijakkers 14 P. J. v. d. Sande 15 J. Schevers 16 M. H. M. v. Kessel 17 J. v. d. Heijden 17 A. Peijnenburg 18 A. J. Slot-v. Ommen 18 M. P. Vos-v. d. Pol 19 W. L. v. Amelsvoort 20 A. A. J. de Jong 21 J. H. Dietz 22 M. A. A. Boerdonk- Spierings 23 C. H. Looijmans 24 A. M. J. v. d. Pasch 25 J. M. de Pijper-v. Esch 27 J. de Laat 27 M. W. M. Rooijendijk 29 A. Drijvers 30 L. M. Schoenmakers 31 W. J. v. d. Dungen 31 G. J. v. Ku ringe 32 M. G. de Visser- Dieteren 33 M. v. d. Langenberg 34 W. H. v. Stekelenburg 35 A. v. Zandbeek 36 G. A. Kokx 38 P. W. Spijkers 39 F. J. v. d. Brand 40 L. J. v. d. Meijden 41 A. Schuurmans 42 J. L. A. v. Wezel 43 H. J. G. Bekkers 44 W. M. v. d. Brand 45 A. v.d. Oetelaar- Kerkhof 46 H. v. Helvoirt 46 G. A. Dankers 47 A. J. v. d. Wal 48 J. Verwijmeren 49 C. W. J. v. Kuringe 50 J. H. J. v. Kleef 51 F. Schoenmakers 52 A. v. d. Schoot 53 A. Snel laars 54 C. J. Boeren 55 G. H. v. d. Wijdeven 56 W. v. Hal 57 M. Bekkers-Smulders 58 P. v. Bragt 60 T. Cuijten 61 L. B. Heesen 62 A. Vorstenboschv. d. Steen 63 P. W. v. d. Brand 64 J. B. Keurentjes 65 A. M. J. v. Stekelenburg v. Tuijn 66 P. H. J. Roovers 67 W. L. Mathijssen 68 H. H. Schellekens 69 B. T. v. Stekelenburg 72 J. P. v. d. Steen 72b C. H. v. d. Biggelaar 72c B. A. Ronde 74 C. I. Groos 75 F. Bertens 76 J. A. M. v. d. Horst 77 P. C. Smits 78 J. W. J. Diesveld 79 G. A. Bertens 80 H. H. Kuijpers 81 J. A. L. Voets 82 W. v. d. Kerkhof 84 W. J. Kerkenaarv. d. Hall 86 C. Eshuis 88 J. G. T. v. Nikkelen Kuijper 90 A. W. A. v. d. Laar 92 A. M. B. v. d. Laar 94 A. G. Vriens 96 M. J. v. d. Broek 98 J. W. de Bresser 100 J. v. Rooij 102 A. A. v. Hamond 104 P. J. v. Eijndhoven 106 G. C. Koelink 108 T. L. L. Schoenmakers 110 G. J. de Bresser 112 A. v. Breugel 114 S. W. Neumann MOLENWIJK 1 J. P. H. M. Joosten 2 N. v. Hellemondt 4 M. F. J. v. Elderen MOLENWIJKSEWEG 1 B. E. A. M. Janssens 3 J. H. v. Weerdt 5 J. A. v. Nieuwburg 5 M. v. Nieuwburgv. d. Steen 8 F. G. v. Doorn 7 J. M. v. d. Broek 12 J. W. F. v. Duren 14 G. J. P. v. Zantvoort 14 H. C. v. d. Biggelaar 16 J. P. A. Blom 18 A. W. v. Geel 20 J. A. L. Theunis 24 G. A. M. Jansen 22 J. G. Krielen 26 G. C. Bonewald 28 J. L. de Graaf 30 L. A. C. In den Kleef 32 J. Wijdenes 34 H. G. M. v. Kleef 40 F. J. J. M. v. Zinnicq Bergmann MUNSEL 1 H. Blummel 1 W. v. Nieuwburg 1 J. A. Schuurmans 2 P. M. v. Tongeren 3 H. v. d. Loo 4 M. v. d. Schoot 5 L. J. Versantvoort 5a P. Schoenmakers 6 A. v. d. Aker 8 A. T. van Hal 9 J. C. v. Rumund 10 A. J. Kerkhofs 11 T. v. Grinsvenv. d. Sande 12 J. C. v. Abeelen 13 P. J. Schapendonk 13 H. Stoop 14 L. F. J. v. d. Ven 15 G. v. d. Besselaar 16 M. H. Wagenaars 17 C. M. v. d. Ankerv. Rumund 18a M. W. Meulendijk 19 P. C. v. d. Pasch 20 J. R. v. Oirschot 21 C. van Osch 22 J. M. N. C. v. Gestel 23 J. H. Geerts 24 M. v. Abeelen 25 J. J. N. v. d. Meijden 25 A. Schoenmakers 26 P. T. v. Kasteren 27 C. L. v. Abeelen 28 M. L. Timmermans 29 J. M. v. Kuringenv. Houtum 29 H. J. v. Kuringen 30 J. A. v. Doremalen 31 G. v. d. Oetelaar MIJLSTRAAT 1 T. Driessen 2 A. G. van Erp 3 J. W. v. Homelen 4 J. G. van Dun 5 J. J. v. Homelen 6 A. Kerssernakers 7 A. van Erp 7a M. v. d. Nostrum 8 A. J. Karssemakers 9 M. J. Pijnenborg 10 A. W. Kleijzen 12 H. J. M. v.d. Loo 13 A. v. d. Langenberg 14 C. W. v. d. Pasch 15 G. v. Hemmen 16 J. M. v. d. Staak 16 G. A. v. d. Staak 18 M. J. J. v. Haaren 18 N. v. Haaren 19 A. R. Rovers 21 P. J. v. Oers 22 Z. M. de Jong 23 C. A. de Bie 24 H. A. Schakenraad 25 A. A. H. M. v. Grinsven 25 A. v. Grinsven 26 J. A. v. Esch 65

69 27 J. J. v. Kasteren 30 F. J. Verhoeven 30 A. M. Verhoeven 30a M. C. Verhoeven 32 C. H. v. d. Schoot 33 A. F. Verhoeven 34 J. H. v. Roosmalen 36 A. G. Schellekens 36a C. A. Timmermans 37 M. A. v. d. Heijden 38 P. L. Strik 39 H. M. v. Kempen 40 H. T. v. d. Bosch 41 J. A. Strik 42 A. van Esch 43 F. C. v. Haaren 44 H. C. Bekers 45 A. G. de laat 46 A. P. v. Esch 47 W. M. Scheut jens 48 P. A. Kruijsen 49 J. C. van de Sande 50 T. J. v. Kempen 51 l. F. Schalkx 52 W. C. J. v. d. Pas 53 C. A. v. Heerebeek 54 A. v. Schaijk 54 J. v. Schaijk 54 A. d. Ouden 55 H. C. Janssen 56 J. A. v. d. Boom 57 A. v. do' Meijden 58 A. v. Griensven 58 H. J. C. M. v. Rooij 58 H. J. C. M. v. Rooij 59 G. J. Janssen 61 H. J. J. Jacobs 62 H. v. Gestel 63 G. C. v. Oers 64 L. P. Vermulst 65 J. C. M. J. Pijnenburg 66 J. H. v. Schijndel 67 A. J. Vermulst 69 A. H. v. d. Bosch 71 A. v. d. loo 75 T. v. Ingen 77 A. H. de Bresser NERGENA 1 A. H. v. Helvoort 3 A. A. v. Grinsven 4 J. A. v. Hal 5 J. v. Antwerpen 6 L. v. Oirschot 7 C. J. v. Berkel 8 A. J. Dankers 9 H. Schoonens 10 M. Witlox 10 T. Witlox 11 M. A. v. d. Berk 12 F. v. d. Meijden NIEUWSTRAAT 20 B. A. Schalks 22 T. v. d. langenberg 24 R. v. d. langenberg 28 B. Maas 30 J. Maas 32 J. M. P. Vermei ren J. Hamaker 34 P. H. Pastoor 35 F. H. van Dun 36 T. Alberts 36 F. L. A. v. Heesch 37 J. v. Weert 42 P. Broeren 44 F. de Man 46 M. J. C. v. d. Ven 48 G. J. C. v. Roij 50 M. Mosink 51 F. v. Houtum 52 F. H. J. v. d. Steen 53 M. C. v. d. Pasch 54 J. W. v. d. Steen 55 J. J. Peijnenburg 56 A. H. Steenbekkers 57 W. H. M. Schellekens 58 F. A. v. d. Ven 59 J. W. Pastoor 60 M. W. Boor-Kluijtmans 60 P. A. Schellekens 61 F. Bevers 61 a L. L. Timmermans 62 A. v. d. laak 63 M. Smulders 64 H. G. v. Breugel 65 F. J. Schalkx 66 W. Vosmeer 67 T. de Bresser- Schoenmakers 67a H. Hermes 68 P. v. d. Schoot- Veldpaus 70 M. C. Timmermans 72 A. M. Timmermans 76 C. J. v. Munster 78 M. G. v. d. laak 80 W. C. Spijkers 82 C. M. H. Timmermans 84 F. C. v. Boxtel 86 A. J. v. Boxtel 88 J. H. M. Pastoor 88a C. J. v. d. langenberg 90 H. J. v. Boxtel 92 M. v. d. Oetelaar 94 H. M. v. Griensven 96 J. H. Schevelier 96 J. W. A. T. Schuiler 98 P. A. v. Osch 100 W. B. Visser 102 A. H. v. Oers 104 M. v. d. Schoot 104 J. M. Kerssensv. d. Schoot 106 M. G. v. d. Schoot 108 W. A. v. d. laak 110 A. v. d. Aker 110a C. v. d. Aker 112 J. M. v. Roosmalen 114 C. B. v. d. loo 116 J. M. v. d. Eisen-Oppers 118 G. J. Elissen 120 M. v. Breugel 122 T. v. d. langenberg 128 G. J. v. Dijk 130 C. C. v. Breuqel 136 H. Voets 140 P. v. Griensven 140 P. v. Griensven 142 H. H. v. Weert 158 H. v. d. Staak-v. Dun 160 J. M. Boeren 160 J. Boeren 162 P. C. J. v. Weert 164 M. P. v. d. langenberg 166 C. A. v. d. Made 168 A. J. M. v. Vught 170 F. H. J. v. d. Broek 170 J. W. v. d. Broek 172 F. J. v. d. Plas 174 J. M. Schoenmakers 176 P. J. v. d. Steen 178 P. Wozniak 178 P. E. W. Wozniak 180 A. C. L. Kusters 180b T. v. d. Aker 180b C. C. Senders 182 M. Steenbakkersv. d. Ven 184 M. v. d. Aker 184a M. v. d. Besselaar 184b C. G. v. d. Steen 188 L. Perseons 192 M. H. v. Eeuwijk 194 H. C. v. d. langenberg 194 A. v. d. langenberg 194 W. C. v. d. langenberg 196 F. C. de laat 198 P. J. M. v. d. Aker 198 G. v. d. langenberg 200 J. H. v. Vught NlIMRODLAAN 1 C. J. Coppens 3 A. P. M. Mutsaers 5 J. P. Steeman 7 H. T. M. v. Boxtel 9 R. W. Maassen 11 T. J. J. Stouten OIRSCHOTSEWEG 1 M. v. Nunen 2 L. H. v. Diessen 3 P. A. Geerts 4 C. v. Schaijk 5 T. v. Krieken 6 C. J. L. v. Cuijk 9 H. A. Hulsen loc. M. v. Oirschot 1 1 C. Janssen 12 H. R. Jacobs 13 J. W. v. Houtum 15 M. J. v. Kasteren 15b J. F. J. M. Mannaerts 16 G. M. v. d. leest 17 C. v. d. loo 18 J. de Regt 18a J. L. ter Horst 19 A. M. de Rooij ONROOI 1 J. F. Hosewol 4 W. v. Hal-v. Grinsven 5 A. M. v. Dinther 6 F. J. v. d. Pasch 6a W. A. v. d. Pasch 7 A. C. v. d. Sande

70 8 C. A. M. v. d. Bosch 9 M. H. v. d. Sande 9a C. J. v. d. Sande lom. J. A. v. d. Steen 11 A. P. Troeljen 12 J. Valks 12a A. J. v. Baast 13 J. C. M. Timmermans 14 A. M. P. v. Hal 14a L. J. Valks 15 M. W. v. d. Pasch 16 F. Kerkhof 17 P. M. v. d. Pasch 18 W. v. d. Oever 18a J. H. v. d. Sande 19 P. J. M. v. d. Aker ONS DOELSTRAAT 1 H. C. G. Endstra 2 M. v. d. laar 3 H. W. Jonkers 4 J. H. G. v. d. Ven 5 J. M. v. Nunen 6 J. A. J. v. Grinsven 7 G. de Bresset 8 L. Kwant 9 C. M. Zink 10 J. Bosch 11 C. V. G. v. d. Meiiden 12 J. v. d. linden 13 M. Joosten 14 J. M. Pennings 16 F. C. Timmermans 17 J. F. de Rooii 18 A. Valks 19 A. H. Graste-v. Aken 20 J. J. v. d. Brand 20a H. de Vroom 21 A. H. Graste 22 H. L. v. Schijndel- Verheijde 23 M. v. d. Aa 24 J. B. Felix 26 A. B. L. v. Daal 38 A. G. Sterrenburglivius v. OSCHSTRAAT 1 J. P. Voets 2 P. Voets 3 J. H. Smulders 4 M. C. v. Schijndel- Verhoeven 5 A. F. M. E. v. Heesch 5 J. W. G. v. Gennip 6 A. J. Kerssens 7 J. v. d. langenberg 8 A. C. van Esch 10 H. A. Kivits PARALLELWEG NOORD 1 A. A. W. P. Hekkens 4 H. P. J. Op 't Veld 6 J. W. de Kleijn 8 A. M. v. Breugel 5 J. M. G. v. Son 7 T. Timmermans 7 H. C. v. d. Steen 7 P. J. Timmermans 11 P. M. C. v. Oosterhout 11 J. J. v. Trigt 13 P. v. d. langenberg 15 E. Timmermans 17 A. v. Esch-Rovers 19 L. L. v. Diik 21 A. Schellen-Merks 27 C. J. v. d. laak 37 C. L. Timmermans 39 J. F. Dehez 41 J. J. v. Schijndel 43 M. H. Vorstenbosch 45 M. Huijberts 47 L. F. v. d. Oetelaar 49 A. v. d. laar 51 J. Tiellemans-Bergman 55 J. G. Siemerink 53 T. C. P. v. d. Heilden 57 J. C. Schuiler 59 H. M. Mathiisen 61 J. v. Beers 63 G. v. Kleefv. Griensver- 65 H. F. M. Toelen 69 W. H. A. de Groot 71 M. W. laus 73 M. J. F. lenders- Koelhoff PARALLELWEG ZUID 1 M. G. v. d. Sande- Theuwkens 3 F. A. v. d. Oetelaar 3 E. v. d. Oetelaar- Schalkx 3 E. G. J. v. d. Oetelaar 5 M. Pennings 9 M. J. v. d. Staak 11 L. v. d. Besselaar 13 T. A. v. d. Heijden 13 J. L. Schalks 15 P. v. Dunv. d. langenberg 17 A. P. v. d. Boogaard 19 J. M. v. d. Meiiden 21 J. H. v. Heugten 21 A. Schellekens 23 P. H. v. d. Schoot 25 P. T. v. Berkel-Senders 29 J. v. Weert 29 J. F. T. Jilesen 31 G. Meulendiik 33a G. G. S. Raateland 33b G. v. Beers 35 W. de Punder 37 G. W. v. d. Meiiden 37 J. H. Veroude 39 J. C. Janssen 41 J. W. v. d. Heilden 41 J. v. d. Heliden 43 F. J. G. v. d. Heuvel 51 M. Raaiimakers 53 M. J. v. Uden PARKWEG 1 J. A. W. Klis 2 G. J. M. Koisters 2a J. v. Drunen 3 J. Strik 4 C. T. v. Drunen 6 J. Steenbakkers 7 J. J. M. de Bruin 8 A. v. d. Oetelaar 9 T. P. v. d. Meiiden 10 A. G., v. d. Sande 11 M. G. M. v. Amelsvoort 12 J. H. C. v. d. Struijk 13 J. M. v. Dijck 15 N.v.Son 17 H. v. d. Meiiden- Vorstenbosch RAAPHOF 1 C. A. M. v. Moorsel 2 H. J. Heerkens 3 H. A. Dinnissen-Derks 4 A. J. de Bresser 5 A. v. Doorn 5 P. W. v. Uitert-v. Dnorr 6 J. H. Voermans 7 L. v. d. Besselaar 8 L. H. Florie 9 A. Snel laars 10 W. M. Pestoor-Verri]t 11 A. H. F. v. d. Boogaard- Bevers 12 J. A. Gemen 14 G. v. d. Boer 16 A. C. Grilis 16 H. A. M. Brouwers V. RANDERODESTRAAT 1 F. J. Hurks 3 R. P. M. v. Etten 5 M. F. G. E. Notten 7 M. v. d. Ekart 9 C. M. Schellekens 11 H. A. J. A. Christiaans 13 N. M. v. d. Wal 15 P. H. v. Esch 17 A. V. H. Wallenburg 19 J. A. v. d. Boer 20 M. A. Valks 21 M. A. G. Borg 22 J. P. J. v. Bragt 23 H. J. v. Son 24 F. J. Huischer 25 C. N. Doms 26 P. A. P. v. Helmond 27 P. H. v. Boxtel 28 T. M. M. L. Samuels 29 H. J. A. M. Brouwer 31 A. W. M. B. Habraken 33 C. A. M. v. Eekelen 35 H. M. v. Rool] 37 P. J. H. Broers 39 A. v. d. Besselaar 41 A. G. M. Schellekens 43 C. B. Berendsen 45 P. F. v. Boxtel 46 C. M. Herrnsen 47 P. A. J. Schellekens 48 A. Verhagen 48 J. C. Verhagen 49 L. Davies-Jourdan 49 E. Jansen 50 F. A. W. M. v. d. Horst 51 R. F. E. V. H. Kerkhove 67

71 52 J. v. Gent 53 B. J. B. Mijjer 54 G. F. A. v. Esch 55 F. P. S. Doms 56 T. C. Hartveld 57 H. H. J. Wilms 59 E. Vermaesen 63 T. A. M. Dongelmans 65 M. A. Voets 65 E. Boleij 67 J. W. J. Bekkers 69 G. H. J. Besseling 71 F. E. C. Anthonijsz 73 A. A. M. v. Belkom 75 S. J. M. v. Stekelenburg 79 A. A. v. d. Ven 81 N. L. Nissink 83 G. J. J. v. d. Berg v. RANSTRAAT 1 J. G. v. Remunt 2 J. M. Peijnenburg 3 L. H. Steenbekkers 3 C. J. W. v. Uden- Kardurk 4 G. op 't Hoog 5 P. H. v. Zantvoort 6 G. H. Roskam-Verhagen 7 J. H. v. d. Bongaardt 8 M. J. Geerts-Ploum 9 A. P. J. Thomassen 9 H. G. Eltink 10 J. A. v. d. Bongaardt 11 J. J. F. Teulings 12 A. v. Rixtel 13 P. Valks 14 J. M. v. Meersbergen 15 A. L. v. d. Velden 16 H. Kuis 17 H. P. M. v. Griensven 18 A. A. Damen 19 M. J. E. Pouwels- Müskens 20 P. J. v. d. Braak 21 H. C. Timmermans 22 J. W. v. Brunschot 23 C. W. v. Breugel 24 J. M. Schalkx 25 A. W. Poirters 25 W. Poirters 26 A. H. v. d. Sande 26 P. W. v. d. Sande 28 M. H. A. Bertens 30 P. Reijnen RECHTERSTRAAT 2 G. P. M. Willockx 4 W. F. v. Dongen 5 H. J. Voets 6 C. L. M. Steinmann 7 C. J. de Laat 8 J. C. v. Griensven 9 P. J. Hensen 11 F. N. Knirim 12 M. E. U. v. d. Ven 13 J. A. J. Marijnen 14 J. M. E. C. de Laat 15 W. W. J. v. d. Laar 16 J. C. de Rooij 68 1 C. B. A. de Vries 19 J. F. G. Versteeg 20 A. J. P. v. Nistelrooij 21 H. M. Mathijssen 22 A. F. F. Witteveen 23 H. C. v. Eijk 23a A. M. Waals-Timmermans 25 A. P. C. Verspaandonk 26 F. J. Witteveen 28 L. P. W. Kolen 32 F. S. C. Clarcx 32a P. M. A. v. d. Burgt 34 J. A. M. v. d. Horst 34 A. W. v. d. Horst 37 M. A. C. Oliemeulen 38 F. P. Ghijsens 39 C. Oliemeulen 40 W. M. Grilis-Comelissen 40 P. C. J. Melis 41 A. S. P. v. d. Horst 42 P. J. A. v. d. Brekel 44 J. v. d. Brekel 45 C. v. Kessel 46 P. C. v. Gooi 50 H. P. A. Poulissen 54 R. W. J. Steinmann 55 C. B. M. Loohuis 56 G. C. J. v. Rooij 58 H. M. J. v. Dongen 60 T. H. v. Dongen 60 M. B. J. Bindelsv. Dongen 62 T. W. H. A. Eltink 63 A. v. Leent 64 W. J. Breuking 65 C. J. v. d. Sloot 66 W. M. Nijssen-Klerks 67 P. Valks 67a M. L. v. d. Brand 69 F. A. A. v. Heesch 70 J. F. L. M. v. Etten 71 C. N. Luijben 72 J. H. Hobbelen 74 G. F. Koks 78 C. v. Mol 78a J. E. v. Rooij 84 L. L. Vogels 86 H. L. H. Timmermans 86 T. Voets 88 M. H. Siemerink REDOUTESTRAAT 9 S. M. Majoor 11 B. J. Roskam 13 A. H. v. Oen 13 A. H. v. Oers 15 A. v. d. Nosterum 17 J. A. Verhagen 19 P. H. Hendriks 21 P. L. J. I. v. d. Eerden 23 H. M. J. v. Eijndhoven 25 A. L. Beekmans 27 G. J. M. Beekmans JAC. ROELANDSSTRAAT 2 J. L. J. v. Hees 4 J. A. M. Teppèma 6 J. A. Schellekens 8 J. R. C. Clercx 10 D. de Moulin 12 P. M. Zwitserlood 14 L. L. M. Denteneer 16 M. J. Giesbers-Simons RONlDUUTJE 1 G. M. v. Roosmalen 1a J. Voets 2 J. A. Pennings a A. J. v. d. Oetelaar 3 M. J. v. Dommelen- Robinson 3a M. L. Jungst-v. Ommen 4 B. A. v. Vegchel 4a A. Barnas 5 J. A. v. Rijs Sa H. Wijgergangs 6 L. v. Oirschot 6a J. M. Smit 7 F. v. d. Velden 8 M. Baaijens 9a J. Bruning 9 J. L. M. Bastings 12 J. de Munnik ROOND 2 C. J. Schoenmakers 2a M. A. Schoenmakers 3 M. C. v. Beljouw 4 A. T. Verhoeven 5 T. Peijnenburg Sa P. J. Heijmans Sa A. P. Peijnenburg Sb W. v. Esch 6 A. J. v. Breugel 7 J. H. Winkens 8 J. F. de Bie 9 J. H. Spierings 9a T. C. v. d. Loo 9b H. de Bie lot. Swinkels 10a C. v. d. Loo 11 F. Vermulst 12 C. Melis-Leermakers 12 J. W. Melis 13 A. C. v. Hal 14 M. J. v. Grinsven 14 A. A. v. Grinsven 15 J. G. v. Krieken 16 J. v. d. Gouw 17 W. J. Scheut jens 17a W. Scheut jens 18 B. A. Scheut jens ROZEMARIJNSTRAAT 2 P. J. Raaijmakers 4 A. A. v. d. Wijdeven 6 P. M. Bovendeertv. d. Hout 8 F. B. Bovendeert v. RIJCKEVORSELSTRAAT 1 P. J. Boleij 2 H. C. de Jong 3 C. Blummel 4 J. A. v. Roosmalenv. d. Steen 5 P. v. d. Basch 6 M. H. v. d. Langenberg

72 7 J. v. d. Langenberg 8 P. J. Dielissen 9 T. J. Verberk loc. D. Voermans 11 J. v. d. Vries 12 J. A. Bekkers 13 H. L. Schalkx 14 A. J. v. Schijndel 14 M. C. v. Houtum 15 A. J. v. Haaren-v. Gils 16 J. B. v. d. Plas 17 H. M. v. d. Steen 18 A. v. d. Langenberg 19 F. W. Schoenmakers 20 J. G. Steenbakkers 21 H. A. M. v. Liempt 22 J. J. Everhard 23 E. Vermaesen 24 A. A. M. Zegers 25 H. P. v. Weert 26 P. W. v. d. Broek 27 W. A. v. Dijk 28 J. Hobbelen 29 J. v. Weerdt 30 P. A. Pennings 31 M. L. v. Munster 32 J. H. v. d. Laak 33 G. A. E. Buckinx 34 P. Groen 35 J. M. Vlassak 36 S. A. v. d. Bruggen 37 G. H. v. d. Oetelaar 39 F. S. Sanders RIJKSWEG 1 P. J. Heussen 2 L. B. Heesen 2a H. A. P. v. d. Krabben 4 L. M. G. v. d. Vorst 6 M. J. F. Looijmans 6 H. S. Looijmans 9 J. L. N. C. v. d. Eerden 9 J. A. A. M. v. d. Eerden 11 J M. C. Scheut jens SALONW. nabij RIJKSWEG 9 H. Linden v. SALMSTRAAT 1 M. T. v. Brunschot 1 G. Timmermans 2 Q. J. Havermans 2a J. H. v. Griensven 2b A. F. J. Broeders 3 W. J. Speeks 3 B. W. Fabrie 5 H. A. op 't Hoog 5 J. v. d. Aa 5b N. P. M. Langenhuijsen 6 T. v. d. Langenberg 7 F. v. Beers 8 A. J. A. Vorstenbosch 9 W. de Hommel log. v. Grinsven 11 P. W. M. Bakx 12 M. H. v. Breuqelv. Hamond 13 T. Willems 15 H. v. d. Ven 16 J. A. Karssemakers 17 H. M. Vorsenbosch 18 J. P. Vortenbosch 19 P. C. v. Grinsven 20 J. C. P. v. d. Sloot 21 K. v. d. Laak 22 W. v. Esch 22 H. M. v. Esch 24 W. P. v. Homelen 26 A. P. Brekelmans 28 T. Schellekens 30 H. G. Schellekens 32 L. v. Esch 34 A. Blummel 34 A. J. C. Vermeulen 36 C. H. Brekelmans 40 A. C. Bekers 42 A. F. v. d. Pol 52 G. D. Arts-v. Helvoort 54 W. Spee 56 H. J. Tirnrners 58 C. C. v. Drunen 62a L. M. E. Hollanders 64a G. X. M. v. Heertum 64b L. Amman 68 J. M. Vermeer HET SCHILD 1 J. J. v. Dooremalen 1a L. C. v. Dooremalen 2 W. F. Baaijens 4 A. C. v. Gils 5 G. P. H. v. Kemenade 6 J. P. v. d. Heijden 7 J. M. Gielen 8 H. F. A. v. Oorschot 9 J. M. C. v. Bragt 10 H. Timmermans 11 C. J. Scheepers- Notenboom 12 H. P. C. v. Osch 13 M. L. v. d. Sande 14 J. A. Vermelis 15 P. L. v. Esch 16 G. S. v. Roosmalen 17 J. A. F. M. v. d. Horst 18 C. P. Slijters 19 B. J. Verberk 20 J. v. d. Weide 21 L. M. de Kort 22 C. de Brouwer 23 T. J. M. v. Roosmalen 24 G. C. M. Schellekens 25 F. W. Baaijens 26 J. A. N. W. Meister 27 W. C. v. d. Werd 28 J. G. J. v. Trigt 29 W. J. Dankers 30 C. M. Dolmans-Hendriks 31 J. F. J. Swinkels 32 W. v. Weert 33 M. C. M. Schee pers 34 F. H. v. Gemert 35 M. H. Kluijtmans 36 L. M. v. d. Eisen 38 W. G. J. v. d. Aa 40 E. M. Kanters 42 L. J. Willems 44 H. M. Wolffenbuttel 46 H. J. A. Verlangen 48 A. J. B. Pijnenburg 50 W. Spoormakers 51 M. Boleij 52 D. G. Vos 53 H. N. v. d. Meijden 55 J. P. Bronchel 56 A. C. M. v. Gennip 57 J. M. H. Hazenberg 58 W. A. Stoop 59 L. J. M. Bohnenn 60 J. W. v. d. Bogaard 61 A. A. Doevendans 62 A. H. Boer 64 K. M. de Rozario-Baptist 66 H. C. A. v. d. Meijden 68 A. M. T. v. Meurs 70 B. Brinkman 72 J. D. Stuijvenberg 74 F. H. H. C. v. d. Boer 76 B. Biekart 78 G. v. d. Meij 80 F. J. Mahieu 82 H. H. v. Hal 84 J. J. Bots SCHIJNDELSEDIJK 1 H. M. v. Vught 2 J. Schellekens 3 P. G. Wouters 4 G. Geerts 5 H. J. v. d. Loo 5a G. M. v. Maarend. Otter 6 P. W. v. d. Langenberg 7 J. P. Oerlemans 7a M. A. Schelle 8 F. Kapteijns 9 J. E. Dankers lof. v. d. Schoot 11 P. J. v. d. Made 12 G. K. Smits 14 H. M. de Bresser 18 A. J. Dankers ST. SEBASTlAANSTRAAT 1 J. C. Witte 3 G. A. Voets 4 G. T. op 't Hoog 5 P. v. d. Aa 6 C. A. v. d. Braak 7 J. W. Voets 8 C. T. v. Loon 9 M. M. v. Beurden 10 P. H. v. Heel 11 P. T. v. Dijk 12 T. A. Hommels 13 J. A. Vorstenbosch 14 H. A. Strijbosch 15 P. A. Ver hoeven 16 F. M. v. d. Langenberg 17 C. v. d. Schoot 18 O. J. Jelsma 18 O. Jelsma 19 H. M. Pastoor 20 J. Verberk 21 G. W. Ossenblok 22 A. Boleij 23 M. A. v. d. Aker- Doevendans 69

73 24 A. J. M. v. Eerdewijk 25 J. A. v. Zandvoort 26 L. Hermsen 27 W. M. v. Hal 28 T. A. G. Hock 29 C. M. Beckman lapré 30 W. A. Werker 31 J. M. Schellekens 32 A. J. v. d. Veldenv. Gennip 33 A. Pennings 34 E. J. A. Dominicus 35 C. L. Zollner 35 A. N. O. Rosendahl 36 A. v. d. Steen 37 F. Schuiler 38 F. J. Rell 40 A. J. v. Hout 42 J. Smoorenburg 44 A. T. W. Schut SE LISSEN 1 L. H. v. d. Ven 2 M. A. v. d. Ven 3 G. Verhagen 4 W. A. v. d. Meijden 5 F. v. d. Nostrum 5 F. J. C. Appeldoorn 6 G. G. v. d. Wetering 6 J. G. v. Oirschot 7 J. P. v. d. Aker 8 H. J. v. Uden 9 J. W. H. Baaijens 10 P. A. v. Doornik 11 P. A. v. Esch SELISSENWAL 1 J. A. v. d. Kamp 2 M. Donhuijsen 3 A. Kouwenberg-Ruijs 4 J. A. M. Driessen 5 C. A. v. d. Aker 6 P. C. A. v. Wijck 7 J. Hurks 8 M. A. v. Heck 9 J. Voets log. A. v. Meersbe"rgen 11 J. L. Verdonk 12 J. C. M. Bevers 13 A. M. v. d. Veer-Benda 14 J. M. Michielsen 15 J. v. Brunschot 16 J. J. Kerkhofs 17 M. W. de Kort 18 F. C. M. Buizert 19 A. J. de Boer 20 J. C. H. v. Wijk 22 A. P. W. v. Stekelenburg 24 J. A. P. W. te Walvaart 26 L. W. v. d. laak 28 S. P. J. Kwinten 30 H. E. J. Buckinx 32 P. A. Bekkers 34 A. v. d. Broek 36 P. C. M. Broeren 38 C. A. v. Zwam _ 40 G. Voets ST. 70 SEVERUSSTRAAT 1 A. J. v. Brakel 2 A. J. M. Vlaminckx 3 P. J. H. v. d. lee- Schaffer 4 J. H. T. Bosman 5 A. G. Mertens 6 C. F. C. Rijneveen a E. c. v. Sprew-Schultz 10 H. L. G. Beijsens 12 W. G. Middelhuis 14 J. E. J. v. Binnebeke 16 J. P. Verhagen 17 L. H. N. M. Raaijmakers 18 J. leenders 19 A. M. v. Rooij 20 A. W. v. Alsrede 21 F. B. Jacops 22 H. J. Plageman 23 W. J. M. v. d. Velden 24 A. J. Clement 25 J. V. G. Pijnenburg 26 J. M. Veenis 27 A. C. F. v. Vught 28 A. J. M. Rozemeijer DEKEN SPIERINGSSTRAAT 1 F. J. v. Abeelen 3 P. Schuurmans 5 J. B. Muurmans 6 T. Pastoor 7 C. J. v. Aarle 8 J. A. J. M. Wagemakers 9 L. A. M. v. Houtum 10 E. Bevers 11 G. C. v. Esch 12 W. D. v. Hettema 13 J. Verhagen 14 L. H. A. M. Bogaerts 15 A. L. v. d. langenberg 15 H. M. Verhagen 16 A. J. M. Notenboom 18 H. F. A. lohman 20 J. P. M. Verweij SPOORSTRAAT 1 L. K. W. Groth 2 W. M. Meulendijk 4 A. M. L. v. Osch 5 J. J. v. Schaijk 8 P. Sanders lol. C. Troeijen 12 J. A. Huijs 13 J. v. d. Wijdeven 14 H. G. W. Scheepens 16 H. W. Raaijmakers 18 L. G. Sanders 19 A. L. v. Oorschot 20 A. A. v. Heesch 21 M. J. C. v. Nunen 21 H. v. Nunen 22 H. M. Verhoeven FRANS STAELSTRAAT 1 M. W. leijten 2 A. L. Dankers 3 J. J. Schelle 3 P. J. v. d. Wiel 4 H. F. A. v. Heesch 4 J. C. leijten 5 A J. M. Raaijmakers 5 P. v. d. langenberg 6 A. v. Berkel 7 F. v. Heesch 8 W. H. M. Kerkhoff 9 A. J. Bronsvoort 9 J. F. v. d. l.anqe nber q 10 M. G. v. Hoof 11 L. J. Schelle 11 J. M. de Ruiter 12 W. J. M. Voets 13 A. J. v. Dun 13 L. J. J. M. v. d. Biggelaar 13 A. v. Dun 14 A. W. v d langenberg 16 C v. d. Steen 17 M. langenhuizen 17 M. M. Willems STATIONSPLEIN 1 A. F. C. v. Boxtel 2 W. A. leemans 3 J. M. H. v. Helmond- Theuwkens 4 J. J. A. Knoops 6a G. J. Doms 7 J. W. v. d. Biggelaar 7 A. H. Bekkers 8 H. J. v. d. langenberg 9 l P. H. Dankers 11 B. A. H. Gevers 12 C. H. v. Wetten STATIONSTRAAT 1 J. J. v. d. Meerendonk 2 C. J. v. d. Velden 3 M. G. Schoenmakers 4 A. A. Bekkers 6 A. P. C. v. Velthoven 7 M. T. Kluijtmans 8 C. G. Hulsken 9a A. J. T. M. v. Elten 11 F. P. J. v. d. Heuvel 13 J. C. E. Trouwen 14 A. T. J. Gemen 18 W. H. M. v. Esch 19 M. J. v. Erp 20 H. A. J. M. Bullens 21 G. J. v. Hout 22 H. C. v. Breugel 23 J. J. M. Pastoor 24 P. G. v. d. Weide 26 A. J. G. v. d. Wetering 27 H. J. Heerkens 28 P. M. J. Tielen 29 F. H. M. v. d. Haagen 30 A. J. v. Groeningen 31 J. L. v. Geel 31a A. M. H. v. d. Broek 31 a M. A. E. Horsten 32a A. F. J. Dolmans 35 J. C. A. v. Buul 37 F. C. Spijkers 38 J. M. Thijs 39 N. A. G. M. Vekemans 40 M. A. Paijmans 41 B. J. W. M. Vekemans 42 H. F. v. Kerkoerle 43 W. H. F. Zijlstra 45 P. J. A. M. v. Hogerwouv. liempt

74 M. A. de Koning M. Bury R. G. Dorrepaal R. H. v. Eeden F. J. Foks L. M. G. Gallas H. Gottschalk F. C. v. Hek J. C. Hettfleisch von Ehrenhelm-Hemler J. Keijzer V. Oeghoede C. Oort A. A. Poortman J. Rademaker C. H. Ruitenbach H. J. v. Spreckelsen F. M. Tenda W. Vischer P. J. v. Dijk J. W. v. d. Brandt W. P. Biemans T. J. Sips W. J. M. Paijmans G. J. F. Wanders J. J. v. Geel A. L. Steenbakkers A. C. v. Happen E. Verhoeven H. J. v. Mierio L. J. H. v. Langen M. v. Liempt-Riksen A. P. v. Langen- Tillemans A. Hellings A. Hellings N. P. A. Janssen J. J. Claessen T. F. Verheijden J. W. C. M. v. Boxtel A. A. C. M. v. Udenv. Hemert J. A. J. v. Berkel P. J. Verr i]t A. C. v. Kessel J. A. Sannen P. J. G. v. d. Wetering W. J. C. v. Weert T. H. L. v. Giersbergen- Rooijendijk J. A. Hol C. J. F. Cremers G. C. Wentholt G. L. M. de Bruin H. H. M. v. Elk J. A. Ruijs M. H. v. Baren- Schlichter L. J. Morren F. W. Holland J. J. H. A. v. Run W. A. G. E. v. Liempt P. Moerdijk J. J. v. d. Heijden A. M. C. Stappaerts A. A. M. Kappé C. W. H. M. de Mol J. Meeuwsen J. H. Ghijsens 103 M. J. M. Vlaminckx 104 A. J. v. Heesch 105 A. J. v. d. Heijden 105 L. J. Heesters 107 M. C. J. Janssen STENEN KAMER 1 P. C. Bek-v. Wijk 1a M. C. v. Leent 2 J. P. Vossen 3 W. v. d. Oetelaar 3a W. M. Brekelmans 4 J. Weijers 5 R. de Laat 5a A. Schilling 6 H. Weijers 7 A. J. v. d. Pas 7a P. H. A. v. Summeren 8 J. C. v. d. Biggelaar 9 F. P. J. Goossens TONGEREN 1 O. A. Ver hoeven 2 H. M. Verhoeven 3 R. J. Meuwissen 4 L. v. Esch 5 C. J. v. d. Meijden 6 T. C. v. Liempd 7 L. v. Kollenburg 8 M. B. J. A. C. Welvaarts 9 C. v. d. Langenberg 10 J. H. v. d. Meijden lip. A. Langerwerf 12 J. Pijnenburg 13 A. M. Schoenmakersv. d. Meijden 14 J. P. v. d. Kerkhof 15 J. F. J. M. Dobbelsteen 16 W. v. d. Mijdenv. d. Schoot 17 T. W. J. v. Hal 17 M. v. Hal 18 C. v. d. Pasch-de Bie TOl\1GERSESTRAA T 2 K. A. J. Joosten 3 W. v. d. Meijden 4 A. W. v. Uden 8 P. J. v. d. Bongaardt ' lom. A. v. Meersbergen 12 J. Langenhuizen 14 A. P. M. Ghijsens 16 T. Kersten 16a J. Kersten 18 A. J. Habraken 20 M. v. Osch 22 M. v. Hemmen 24 M. C. Strijbos 26 P. Ruijs 28 F. C. A. Hazenberg 28 H. M. v. Oosterhout 30 M. v. d. Langenberg- Bergmans 30 C. H. Bevers 32 M. C. Merks-Schuurmans 34 J. M. N. Wagenaa'rs 36 P. Scheut jens 38 M. A. A. v. Pinxteren 40 C. v. Esch-v. d. Loo 40a J. v. d. Broek 42 W. Smetsers 44 T. G. v. d. Boer 46 A. C. v. Esch 48 A. J. v. Roooij 48a C. Doggen 50 M. v. d. Boogaard 52 M. M. Michielsen TWIJNMEER 6 J. Eijkemans 8 G. Rijken 12 A. M. Toelen-Verboven 14 H. J. v. Gaal 14 A. v. Logten 24 J. C. v. Kuringen 26 H. op 't Hoog 28 A. A. v. d. Wetering 30 J. M. Voets 32 H. R. M. Poirters 32 W. H. Poirters 36 T. C. v. d. Spank 38 A. T. Ver hagen VEKEMANS v. LIESHOUTLAAN W. H. v. Logten VELDAKKERSTRAAT 1 J. v. Grinsven 2 T. J. Timmermans 2a P. Timmermans-v. Gils 3 T. A. v. d. Aker 4 W. A. Poirters 5 E. Timmermans 6 J. M. H. Mandos 7 A. M. Hend'ricks 8 W. J. v. Wanrooij 10 A. J. v. Weert v. d. VEN STRAAT 1 J. A. J. Roosen 3 A. L. v. Zoest 5 P. J. Frankevijle 7 B. Corts 9 C. J. J. v. Schaik VENDELSTRAAT 1 J. Zegwaard 2 P. J. Sep 3 H. A. Krijger 4 J. A. v. d. Velden 5 P. C. Doevendans 6 M. Holowacki 7 A. H. v. Dijk 8 C. J. M. Vilé 9 A. Biere lom. J. J. Ruijs IOC. J. Nouwens 11 A. J. Heerkens 12 E. G. Schouten- Roozendaal 13 J. H. Manders 14 J. Bekers 15 F. H. Langenhuizen 16 L. J. Mathijssen 17 J. G. v. Huizen VORST 1 H. A. v. d. Boogaard 2 A. v. Heerebeek 71

75 3 A. C. v. Heerebeek 5 A. J. M. Hellemons 44 F. H. A. J. Engelmann 4 G. K. J. Janssen 6 P. Mertens 44a H. P. v. Vugt 5 J. C. Welvaarts 7 P. J. H. de Boer 45 J. M. de Nijs 6 A. v. d. Schoot 8 P. J. H. M. v. Horen 46 L. v. d. laak 6 H. A. v. d. Steen 10 P. T. A. Dorenbosch 47 M. M. v. d. laak 7 W. v. d. loo 12 J. P. J. M. Tielen 47a J. v. Weert 8 G. A. de Rooij 14 J.,rJ. G. Keunen 48 H. L. Schellekens 8 A. J. v. d. Bos 16 J. J. Hulscher 49 W. M. M. v. Zundert 9 P. A. v. d. Mijden 16 M. H. Bronts 49a M. C. v. Rooij 9a A. v. d. Pas 20 H. J. M. Roeffen 50 J. M. Marechal 10 B. P. A. v. d. Heijden 22 P. M. Endenburg 51 M. A. Vorstenbosch 11 M. v. d. Heijden 25 M. H. H. M. Hoijng 52 A. J. v. Oers 12 J. v. Oirschot 53 A. C. Arnst 13 A Vorstenbosch ST. WILLIBRORDSTRAAT 54 A. Dozeman 14 H. J. Scheut jens 1 G. Moerkamp 55 M. M. v. d. Braak 14 K. de Bresser la J. J. v. d. Brand 56 C. M. v. d. laak 15 F. Broks 2 J. C. Vermeulen 57 A. H. Timmers 15 H. v. Ingen 2a A. C. L. Pennings 58 J. P. le Blanc 16 W. M. v. Roosmalen 3 A. Bekers-v. d. Eerde 59 J. lorist 16a H. G. Brands 3 C. J. Peijnenburg 60 M. P. Scheepers 16b S. M. Verstappen 4 J. J. loermans 61 H. de Koning 17 J. J. v. d. Heijden 5 M. H. N. v. Summeren 61a P. J. C. Meister 17a G. L. v. d. Heijden 6 J. C. Voets 61b J. Hazenberg 18 J. A. v. d. Heijden 7 J. M. Kolmus 62 A. M. Kappen- 19 L. Eijkemans 8 J. Engels Matenaers 21 C. J. Vissers 9 J. W. Stins 62a W. C. v. d. Velden 22 J. Vorstenbosch 10 J. G. M. v. Eijndhoven 63 J. L. v. d. leur 23 A. C. Schellekens 11 J. W. M. v. Beers 64 H. J. C. v. d. Burgt 12 J. A. v. d. Boogaard 65 H. A. d. Otter WILHELMINASTRAAT 13 H. W. Pennings 66 J. A. M. Segbars 1 P. A. W. v. Breugel 14 J. A. C. v. Drunen 67 P. J. v. d. Meer 2 J. A. v. Asveldt 14a R. G. Jansen 68 C. M. v. Zon 3 K. J. Verheijden 15 A. de Groot 69 I. H. de Weerd 4 W. H. v. d. Burgt 16 J. A. Florie-v. d. Bruggen 70 H. D. Jansen v. d. Sligte 5 J. Hermans 16a P. Snellaars 71 C. L. Kattevi Ider 6 P. Kastelijn 17 H. E. v. Gerwen 72 M. P. Tops 7 A. A. v. Osch 18 W. C. J. Tijbosch 72 J. Tops 9 A. A. T. Prinsen 18a J. v. Dooremalen- 73 T. L. Harlé 10 M. J. Schuiler-v. leent v. Dinther 74 J. A. Verheliden 11 M. A. Joosten 19 L. J. v. d. Broek 75 E. A. M. v. d. Heijden 12 J. M. M. Traa 20 H. W. J. Verheijden 76 F. H. M. Beeks 13 H. H. Bos 20a C. H. de Preter 77 J. C. v. Breugel 14 W. G. C. M. de Groot 21 J. J. Smits 78 W. M. M. v. Vegchel 16 W. J. J. Eltink 22 A. C. v. Oen 80 H. A. Verkooijen 18 W. P. M. Notten 23 H. M. v. Schijndel DEKEN DE WIJSSTRAAT 19 J. H. J. Ekel 23a W. J. Hobbelen 1 L. Snellaars 20 T. S. Eltink 24 M. A. v. d. Vorstenbosch 2 A. C. Ninaber v. Eijben 20b J. B. K. v. Oers 25 L. F. M. H. Koenders 4 K. F. J. louwhoff 21 C. M. Sterke 25a A. Goedemans 6 J. M. v. GiJs 22 P. G. M. v. Griensven 26 J. M. L. v. d. Broek 8 A. A. M. v. d. Horst 23 C. A. M. Melis 27 F. C. Slootmans 10 C. C. G. de Kok- 24 A. v. Esch 28 P. Poirters v. d. Berg 25 H. J. J. v. Tuijn- 29 J. F. v. d. Ven 12 G. H. Steeman Pechholt 30 M. L. P. v. d. Biggelaar 26 C. J. A. v. d. Heijden- 31 A. C. Michielsen 14 J. J. v. Dinther 16 A. J. v. v. Beusekom 32 G. v. Breugel d. Steen 27 H. P. v. d. Zanden- 33 H. Claassen ZANDVLIET de Koning 34 H. J. v. Steenbergen 1 J. A. Bauland 29 A. M. Huijberts 35 L. A. Schapendonk 5 A. Vriens 35 H. A. A. v. d. Burgt 35 L. M. W. v. Raamsdonk 6 H. v. Weert- 37 A. A. v. d. Burgt 36 P. T. Lie Steenbekkers 39 P. M. Mathijssen 37 J. H. C. v. Weert 7 S. R. Postma 38 C. A. G. v. Aken 8 T. W. J. M. v. d. Kerkhof Mgr. WILMERSTRAAT 39 W. G. N. v. d. Meijden 9 A. J. Matheeuwsen 1 A. E. C. J. Hoek- 40 G. W. v. d. Broek 10 W. H. Koppens Stappaerts 41 M. C Hermsen 11 F. A. v. d. langenbe'rg 2 A. Schaeffer 42 P. C. H. Bevers 12 G. A. Willems 3 A. H. M. v. Haeren 42a P. G. A. Jurriëns 14 M. A. Roovers 4 J. v. Esch 43 H. J. v. Ham 15 A. S. Verbeek 72

76 16 H. M. A. v. d. Braak 31 M. E. Timmermans- 48 C. W. v. Boxtel 17 A. H. v. liempd Timmermans 50 J. W. van lee 18 H. G. Eijkemans 33 P. M. Verhoeven 51 T. G. M. Pennings 20 C. J. de Jong 35 W. v. d. Oetelaar 52 H. Boeren 21 A. F. A. v. Eijndhoven 36 A. v. Esch-de Groot 53 M. J. leijten 23 J. M. v. d. Steen-v. d. Aa 37 W. v. Weert-v. d. Steen 53 J. B. v. d. laak 24 W P. v. d. Vorst 38 A. A. Rutten 54 G. Voets 25 G. Steenbakkers 39 P. F. Smits 55 C. M. H. M. Segbars- 26 H. M. M. v. Erp 40 J. Hoenselaars v. d. Sanden 27 A. v. d. Heuvel 41 A. G. v. Kuringe 57 P. M. v. Gils 28 A. Smits 42 H. A. v. d. Langenberg 59 L. Steenbekkers 28a P. J. Boeren 43 J. Schee pers-leg ierse 61 H. C. v. d. Boogaard 28b E. H. v. Oijen-Boeren 44 A. Siebel 63 L. M. Solon 28c J. Smits 45 A. J. Poirters 65 B. Verberk 28e C. Verbeek 46 J. M. L. v. d. Oetelaar 67 P. J. v. d. Biggelaar 29 A. G. Bressers 47 H. A. den Otter 69 M. C. Slijters 73

77 BEROEPENLIJST VAN ADVERTEERDERS AANNEMERSBEDRIJVEN Bouwond. G. Boons, Esschebaan 1, Tel Fa. W. v. d. Laar, Pro Bernhardstr. Tel F. P. Leermakers, Baroniestr. 53, Tel ANTENNEBOUW Baayens V. d. Pas N.V., v. Salmstraat 62 Tel ASSURANTIËN ~eb. E. P. R. Clercx, Clarissenstr. 37, Tel Assurantiekant. Hermans, Wilhelminastr. 5, Tel AssurantiekanL G. Vriens, V. Hornstraat 5, Tel AlliTOMOBIElBEDRIJVEN Autornobielbedr. Lautenslager, Kard. V. Rossumplein 8, Tel , 's-hertobosch. BABY EN KLEUTERKLEDING ven Hout Ververgaard, Molenstr. 1, Tel BANKEN Bo.?renleenbank, Stationstraat 32, Tel v. Beekstraat 9, Tel BARS Cescade Bar, Wilh.str. 23, Tel BIBLIOTHEKEN Openb. Bibliotheek, H. Brandtstr. 3, Tel Maria Reginaplein 43 BLOEMENMAGAZIJNEN F'. P. v. Zogchel, Bosscheweg 5, Tel. 2492, Mo!enpad 2, Tel BOEK EN KANTOORBOEKHANDEL Boekhandel Bosse, Kruisstr. 4, Tel BRANDSTOFFEN HANDEL R.K. Boerenbond, Boxtel, Kapelweg 3, Tel Fe. Adriaan V. d. Nosterum, Jan Kruysenstr. 11, Tel BROOD KOEK, EN BANKETBAKKERIJEN A. V. Duren-Schollen, Breukelsestr. 62, Tel CAFETARIA'S Cafetaria Melis, Breukelsestr. 1, Tel CHEMISCHE FABRIEKEN N.V. Orgachemia, Boseind 2, Tel DAMESKAPSALONS l.oovschelder, V. Beekstr. 15, Tel DIERENGENEESMIDDELEN Aesculaap- N.V., Boxtel, V. Salmstr. 2, Tel DRUKKERIJEN Fa. J. P. v. Tielen, Stationstr. 28, Tel ELEKTROTECHNISCH BUREAU W. v. Dongen, Rechterstr. 4, Tel HECTROTECHN. INSTALLATIE BUREAU Fa. Gebr. V. d. Brekel, Rechterstr. 42, Tel FOTOGRAAF, FOTOARTIKELEN FOto Atelier "Janssen", Pro Hendrikstr. 10, Tel Foto Jos W. de Koning. Past. Erasstr. 5, Tel FOUNDA TIONS Foundation Bekkers, Stationstr. 4, Tel An V. Geel, Stationstr. 31, Tel GARAGEBEDRIJVEN Harry van Boxtel, Statioinspl. 5-6, Tel Garage Nivo, Clerissenstr , Tel GELEGENHEIDSKLEDING (VERHUUR VAN) Fa. Verspaandonk, Rechterstr. 25, Tel Brekelstr. 7, Tel GESCHENKEN C. Steinmann, Rechterstr. 6, Tel GROOTHANDEL IN DRANKEN Fa. Gebr. v. Berkel, Stationstr. 71, Tel HAARDEN EN KACHELS F'. J. V. d. Brandt, Baroniestr., Tel M. van Dragt, Kajelweg 30, Tel P. van Velthoven, Stationstr. 6, Tel A. J. G. V. d. Wetering, Stationstr. 26, Tel HONINGZEMERIJEN N.V. Honingzemerij "Het Zuiden", Boseind 7, Tel HOTEL, CAFÉ, RESTAURANT Bellevue. Bosscheweg 34, Tel HOUTHANDEL N.V. Houthandel v/h N. J. Langenhuysen, V. Salmstr. Sa, Tel

78 HUISH. ARTIKELEN C. Steinmann, Rechterstr. 6, Tel KANTOORMACHINES Fa. Bosse, Krusstr. 4, Tel KLEDINGMAGAZIJNEN Fa. Hoogenboom, Breukelsestr. 88, Tel Fa. Verspaandonk, Rechterstr. 25, Tel. 2784, Breukelstr. 7, Tel KOFFIEBRANDERIJEN Koffiebranderij "HOLLANDlA", Parallelweg Zuid 31 a, Tel KOUSENHANDEL "DE STER", Kousenhuis, Breukelsestr. 38, Tel KRUISVERENIGINGEN With-Gele Kruis, Wijkgeb. J. Kruijsenstr. 15, Tel. 3256, Admin. Mgr. Wilmerstr. 7, Tel KWEKERIJEN Chr. v. Esch, Maattrichtscestr. 31 a, Tel LEDERWAREN Fa. Heenmans, Breukelsestr. 63, Tel LOODGIETER - SANITAIR Fa. R. Pechtold en Znon, Molenstr. 5, Tel LUXE LEDERWAREN Fa. Verspaandonk, Rechterstr 25, Tel. 2784, Breukelstr. 7, Tel MACHINEFABRIEKEN Machinefabr. Heesen N.V., v. Salmstr. 50, Tel Sabo N.V., v. Salmstr. 50, Tel W. H. v. d. Wetering N.V., v. Salmstr. 66, ztel MANEGES "De Irene Menege", Bosseweg 14, Best, Tel MANUFACTUREN H. v. Breugel--van Geel, v. Beekstr. 5. Tel Fa. J. V. v. Geel-de Koning, Stationstr. 22, Tel METAALWAREN FABRIEKEN Metaalwarenfabr. van Dal, v. Salmstr. 74, Tel ORTHOPAEDISCHE SCHOENMAKER P. Dikmans, Kruisstr. 9, Tel RADIO - T.V. Fa. Gebr. v. d. Brekel, Rechterstr. 42, Tel W. v. Dongen, Rechterstr. 4, Tel Fa. A. Graste, Breukelsestr. 9, Tel ROTANMEUBELEN, -WIEGEN ENZ. De Rietetnwereld, Molenstr. 3, Tel RIJSCHOLEN Eerste Boxtelse VAMOR Rijschool, Baroniestraat 75, Tel RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL P. v. Velthoven, Stationstr. 6, Tel SCHOEN HANDEL Gemen's Schoenen- en Sporthandel, Stationstraat 12-16, Tel Fa. Heijmans, Breukelsestr. 63, Tel SLIJTERIJ - WIJNHANDEL SIijterij "De Kroon", Breukelsestr. 68, Tel A. v. Rosmalen-Montens, Breukelsestr. 77, Tel M. v. Dragt, Kapelweg 4, Tel SPEELGOEDEREN C. Steinmann, Rechterstr. 6, Tel SPORTARTIKELEN Gemen's Schoenen en Sporthandel, Stationstr , Tel TAXI Taxi Bartje Dankekrs, StationspI. 9, Tel TECHN. INSTALLATIE BUREAU Fa. R. Pechtold en Zoon, Molenstr. 5, Tel TRANSPORTBEDRIJVEN van Heertum en Prinsen, v. Salmstr. 64, Tel Sjef Wagenaars en Zoon, Tongersestr. 34, Tel VARKENSHANDELAAR J. den Ouden, Markt 29, Tel VLEESCONSERVENFABRIEKEN N.V. Export-Centrale "Boxtel", Booseind 10, Tel VLEESWARENFABRIEKEN N.V. Export-Centrale "Boxtel", Boseind 10, Tel WARENHUIS Fa. v. Kol, Stationstr. 55, Tel C. Steinmann, Rechterstr. 6, Tel WASMACHINES-AUTOMATEN J. C. Voermans, Breukelsestr. 54, Tel

79 c WASSERETTES Wascomaat Crols, v. Beekstr. 7 WASSERIJEN Wasserij Crols, Eindhovenseweg 3, Tel De Sluisweide, Molenpad 7, Tel "De Smalle Stroom", Zandvliet 1, Tel WONINGINRICHTING Fa. v. d. Heuvel, Stationstr. 11, Tel Den Ouden van Rooy, Markt 29, Tel. 2B74 G. Salet( Rachterstr. 52, Tel IJZERWAREN EN GEREEDSCHAPPEN A. J. G. v. d. Wetering, Stationstr. 26, Tel Het adres voor: Televisie Radio Koelkasten Wasmachines Stofzuigers Verlichting Electrische Huishoudelijke Artikelen ELECTRISCHE INSTALLATIES en REP ARATIES FIRMA GEBR. v. d. BREKEL Electro-Technisch BOXTEL, Rechterstraat 42 en Advies Bureau Tel INHOUDSOPGAVE Ten Geleide Openbaar bestuur, diensten en bedrijven Volksgezondheid Onderwijs Kunsten en wetenschappen Godsdienst Verenigingen en instellingen op sociaal gebied Vak- en Standsorganisaties Jeugdvorming en -zorq Alfabetische stratenlijst met opgaaf van bewoners Beroepenlijst

80 p HOOGENBOOM Een begrip voor tijdloze mode. mode voor vader en zoon. Progressief modern in kwaliteiten en modellen. doch met nog net dat tikkeltje "klassiek" wat U zoekt, Kleding voor elke dag en voor elke gelegenheid. BOXTEL - BREUKELSESTRAAT 88 Telefoon 2483, b.g.g NIJMEGEN. WIJCHEN

81 A uto mob ie Ibed r ijven LAUTENSLAGER Kard. v. Rossumplein 8 _ '-HERTOGENBOSCH Vuchterstraat s Telefoon (04100) Off. dealer Glas en Triumph DAG EN NACHT SERVICE

82 ADRESBOEK GEMEENTE BOXTEL N.V. ORGACHEMIA BOSEIND 2 - BOXTEL - TEL. (04106) BESTRIJDINGSMIDDELEN VOOR INDUSTRIE~N, INSTELLINGEN, LAND- EN TUINBOUW INSEKTEN-, SCHIMMEL- EN ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDELEN VOOR DE SIERTUIN IN VEILIGE, PRAKTISCHE VERPAKKING HUISHOUDINSEKTICIDEN IN SPUITBUSSEN HOUTCONSERVERINGSMIDDELEN ONTSTERKINGSMIDDELEN VOOR DE TEXTIELINDUSTRIE BEITSMIDDELEN VOOR DE LEDERINDUSTRIE Openbare Bibliotheek en Jeugdbibliotheek Herman Brandtstraat 3 - Tel Filiaal: Maria Reginaplein 43 * VOOR IEDER GRATIS TOEGANKELIJK COPYRIGHT UITGEVER I} VAN GEMEENTELIJKE ADRESBOEKEN "V.G.A." AMSTERDAM

BOXTEL LENNISHEUVEL. geeft aan waar de route begint. de route en richting. hier staat u bij een kunstobject (nr. staat in de ster) Bijzonder gebouw

BOXTEL LENNISHEUVEL. geeft aan waar de route begint. de route en richting. hier staat u bij een kunstobject (nr. staat in de ster) Bijzonder gebouw 5 BOXTEL 21 44 6 53c 53e 36 14 73 59 53d 53a 38 32 64 48 63 46 66 54 50 41 Totaal heen en terug 8,5 km West 61a 68 42 57 19 20 16 4 35 8 11 18 23 58 34 56 53b 45 geeft aan waar de route begint de route

Nadere informatie

PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS. Bron : Kadaster digileggersysteem

PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS. Bron : Kadaster digileggersysteem PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS Bron : Kadaster digileggersysteem Art. nr naam voornamen beroep woonplaats perceelnrs 448 wed.spierings Hendrik (1832) St.Michielsg.

Nadere informatie

Lijst van archieven in depot 6 - voor meer informatie zie: (versie 5 januari 2015)

Lijst van archieven in depot 6 - voor meer informatie zie:  (versie 5 januari 2015) Lijst van archieven in depot 6 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 5 januari 2015) Gesorteerd op toegangsnummer (code): Toegangsnr. Naam archief 228 KUNSTCENTRUM NOORD-BRABANT 535

Nadere informatie

Besluit uitgifte en uitvoering parkeervergunningen Boxtel 2016

Besluit uitgifte en uitvoering parkeervergunningen Boxtel 2016 Besluit uitgifte en uitvoering parkeeren Boxtel 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; overwegende dat het gewenst is voor het aanvragen en verlenen van parkeeren de volgende regels te

Nadere informatie

met opgaaf van de bewoners

met opgaaf van de bewoners Alfabetische lijst der straten met opgaaf van de bewoners ACHTERBERGHSTRAAT 2 R. C. T. Lemmens 4 W. J. I. M. v. d. Broek 6 C. E. M. v. d. Wiel 8 C. J. de Haan _ loc. M. Scholman-Jansen VIC. v. ALPHENLAAN

Nadere informatie

Samenstelling: Projectgroep Naoorlogs Erfgoed, samenwerkingsverband van Heemkundekring Tilborgh, Cuypersgenootschap en de Bond Heemschut.

Samenstelling: Projectgroep Naoorlogs Erfgoed, samenwerkingsverband van Heemkundekring Tilborgh, Cuypersgenootschap en de Bond Heemschut. Top 40 wederopbouw-erfgoed Tilburg 1940-1970 1/8 Samenstelling: Projectgroep Naoorlogs Erfgoed, samenwerkingsverband van Heemkundekring Tilborgh, Cuypersgenootschap en de Bond Heemschut. Auteurslaan 19

Nadere informatie

Lijst van archieven in depot 7 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 22 oktober 2014)

Lijst van archieven in depot 7 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 22 oktober 2014) Lijst van archieven in depot 7 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 22 oktober 2014) Gesorteerd op toegangsnummer (code): Toegangsnr. Naam archief 100 DOMEINKANTOREN 1811-1941 157

Nadere informatie

BOXTEL ADRESSENLIJST. Straatnaamsgewijze adressenlijst van de hoofdbewoners woonachtig in de gemeente Boxtel naar de toestand per 1 november 1970.

BOXTEL ADRESSENLIJST. Straatnaamsgewijze adressenlijst van de hoofdbewoners woonachtig in de gemeente Boxtel naar de toestand per 1 november 1970. BOXTEL i J rt--.-- ADRESSENLIJST Straatnaamsgewijze adressenlijst van de hoofdbewoners woonachtig in de gemeente Boxtel naar de toestand per 1 november 1970. I." Indien achter het huisnummer geen naam

Nadere informatie

I I. Bijlage III - Beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en natte natuurparels. Verordening water Noord-Brabant, artikel 3.

I I. Bijlage III - Beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en natte natuurparels. Verordening water Noord-Brabant, artikel 3. Bijlage - Beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en natte natuurparels 9 Vijfhuizen Noorderbos kaart 6 van 3 Haaren Kouwenberg Quirijnstok Nergena Kerkeind De Mast Tongeren Luissel Berkel-Enschot

Nadere informatie

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17 Nieuwstraat 40/42 Bewoners van 1815 tot heden : Kanters -van der Meijden Knicknie van den Biggelaar van de Coevering Immens (café Victoria) supermarkt Boxer (de Kroon) en vervolgens de Jumbo kindsheidoptocht

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps.

Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps. Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps. Korte geschiedenis van het Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps. Het Liefdesgesticht St. Joseph in Haps anno 1905. De

Nadere informatie

huis Kempseweg, bij Sint Anakapel 2e boerderij links Roond Roond Molengraafseweg

huis Kempseweg, bij Sint Anakapel 2e boerderij links Roond Roond Molengraafseweg Deze DVD bevat materiaal van verschillende filmspoelen. De eerste paar films zijn gemaakt door de jonge kapelaan J.a. van de Rijdt. Hij filmde veel in de tijd dat hij woonde in de pastorie van de H.Hart

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0710326 Ag nr. : Datum :28-06-07

Raadsvoorstel Reg. nr : 0710326 Ag nr. : Datum :28-06-07 Ag nr. : Datum :28-06-07 Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Centrum Voorstel 1. alle ontvangen zienswijzen ontvankelijk te verklaren (nummers corresponderen met het overzicht van bijlage 1). 2. gegrond

Nadere informatie

Gemeente Boxtel Pagina 1 Verkiezing Provinciale Staten 2015

Gemeente Boxtel Pagina 1 Verkiezing Provinciale Staten 2015 Gemeente Boxtel Pagina 1 1 Gemeentehuis Boxtel Dr. van Helvoortstraat 1 528 Boxtel Telefoon: 0411-655911 Voorzitter W.A.M. van de Langenberg Telefoon thuis: 0411-602241 Mobiele telefoon: 06-10665736 5283ws41@hetnet.nl

Nadere informatie

UITSLAG C.C.MIDEBO VANUIT Epernay Kazerne MET 345 DUIVEN OP 13/08/16 OM UUR MD-X32-BLAD 1

UITSLAG C.C.MIDEBO VANUIT Epernay Kazerne MET 345 DUIVEN OP 13/08/16 OM UUR MD-X32-BLAD 1 UITSLAG C.C.MIDEBO VANUIT Epernay Kazerne MET 345 DUIVEN OP 13/08/16 OM 08.00 UUR MD-X32-BLAD 1 CPL RPL VPL NAAM R-VER RINGNUMM V AD/PR GT AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN CC-PNT RAYPNT VERPNT CC-BEDR RAYBEDR

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 3 VEEL ONZEKERHEID In 1832 is deze woning in bezit van Hendrik van Dijk (sectie: E 280/1052/1291) en in 1840 is de eigenaar Theodorus van Eenbergen. In 1843 gaat

Nadere informatie

Register ingekomen en vertrokken personen Boxtel 1862 t/m 1899

Register ingekomen en vertrokken personen Boxtel 1862 t/m 1899 04-02-79 Aa, van der Cornelis Adrianus 1 Utrecht 27-06-85 Aa, van der Cornelis Adrianus 1 2 Boxtel 211 Venlo Machinist. 25-06-86 Aa, van der Cornelis Adrianus 1 2 Boxtel 163 Venlo Machinist. 09-06-87 Aa,

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH LENDERSGAT 11 (voorheen Erpsche steeg, later Brakkensedijk) In 1832 is Christiaan Thomas van de Leijgraaf de eigenaar van deze woning met herberg (sectie: E111/1118/1116).

Nadere informatie

Ondersteuningscommissie Kringdag UITSLAGEN KRINGDAG 2015. Sint-Jorisgilde. Berlicum 5 juli 2015

Ondersteuningscommissie Kringdag UITSLAGEN KRINGDAG 2015. Sint-Jorisgilde. Berlicum 5 juli 2015 Ondersteuningscommissie Kringdag UITSLAGEN KRINGDAG 2015 Sint-Jorisgilde Berlicum Secretariaat: J.C. Schakenraad - Abt van de Venstraat 30-5473 DC - Heeswijk-Dinther Tel. 0413-21 23 63 E-mail:j.c.schakenraad@home.nl

Nadere informatie

Jonge Voetboogstraat. woensdag 22 februari 2012 Pagina 1 van 7

Jonge Voetboogstraat. woensdag 22 februari 2012 Pagina 1 van 7 Jonge Voetboogstraat nr 1 Klerkx, Joannes 26-10-1892, Raamsdonk seinwerker ns Olthof, Grada Hubertstr.W.,11 's-hertogenbosch 04-07-1923 06-04-1925 's-hertogenbosch Muntelplein 31 2 1 1 Muijsenberg v.den,

Nadere informatie

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege)

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) door 11 november 2016 De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) Generatie 1 1. Arnoldus Jacobus Legius

Nadere informatie

Start en finish in café Het wapen van Liempde, Raadhuisplein 4 in Liempde. (Voor treinreizigers via station Boxtel, zie route vanaf Raaphof blz.

Start en finish in café Het wapen van Liempde, Raadhuisplein 4 in Liempde. (Voor treinreizigers via station Boxtel, zie route vanaf Raaphof blz. Dommelroute Mooie wandeling, veel langs en over de rivier den Dommel. Van Liempde richting Gemonde, st. Michielsgestel en via Boxtel weer terug naar Liempde. Start en finish in café Het wapen van Liempde,

Nadere informatie

Adreslijst Ondernemersvereniging Odiliapeel versie 0.5-05-01-2015

Adreslijst Ondernemersvereniging Odiliapeel versie 0.5-05-01-2015 Aannemers-bouwbedrijf Claassen, A. Buntweg 1 5409 TB Odiliapeel Aannemersbedrijf Claassen, W. Groesstraat 1 5409 TN Odiliapeel Aardappelverwerkende industrie Peka Kroef BV Beukenlaan 61 5409 SX Odiliapeel

Nadere informatie

Van der Laan dag vrijdag 23.01.2015 SiNTLUCAS Boxtel

Van der Laan dag vrijdag 23.01.2015 SiNTLUCAS Boxtel Van der Laan dag vrijdag 23.01.2015 SiNTLUCAS Boxtel foto: Frans de la Cousine HET BESTUUR VAN DE VAN DER LAAN STICHTING NODIGT U VAN HARTE UIT VOOR HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE VAN DER LAAN DAG VRIJDAG

Nadere informatie

De AED-posten in de gemeente Zundert. Achtmaal. 1. Supermarkt van Bedaf, Pastoor de Bakkerstraat 15, 4885 AK Achtmaal. Telefoon: 076 5985230

De AED-posten in de gemeente Zundert. Achtmaal. 1. Supermarkt van Bedaf, Pastoor de Bakkerstraat 15, 4885 AK Achtmaal. Telefoon: 076 5985230 De AED-posten in de gemeente Zundert. Achtmaal 1. Supermarkt van Bedaf, Pastoor de Bakkerstraat 15, 4885 AK Achtmaal. Telefoon: 076 5985230 2. Gemeenschapshuis De Nachtegaal, Van den Bergstraat 4, 4885

Nadere informatie

PAROCHIES, KLOOSTERORDEN EN CONGREGATIES IN BOXTEL

PAROCHIES, KLOOSTERORDEN EN CONGREGATIES IN BOXTEL PAROCHIES, KLOOSTERORDEN EN CONGREGATIES IN BOXTEL 1500-2000 Hans Pel (auteur) Frank van Doorn (tweede lezer) 24 januari 2014 Samenvatting Boxtel is van oudsher een katholiek dorp. De eerste vermelding

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 4 Jan Rut Kluijtmans koopt op 24-12-1792 een huis en aangelag, gestaan en gelegen op Vorstenbosch onder Nistelrode, groot 2 L, 45 R, van Maria Sijmen Rijkers,

Nadere informatie

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ouders 2 Joannes Stepanus Stevens X Joanna Adriana Sijmonssen Antwerpen - 02/03/1659 Geboren 02/12/1652 Zundert - 21/09/1681 Gehuwd Zundert - [< 1697] Overleden - 2.1 Maria X1 Gerardus Paschaelis Adriaensen

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 7 Dit pand kunnen we beschouwen als het stamhuis van de familie van der Heijden de latere Brouwerstak (hiervoor zijn gegevens gebruikt uit het boek van de familie

Nadere informatie

De AED-posten in de gemeente Zundert. Achtmaal. 1. Supermarkt van Bedaf, Pastoor de Bakkerstraat 15, 4885 AK Achtmaal. Telefoon: 076 5985230

De AED-posten in de gemeente Zundert. Achtmaal. 1. Supermarkt van Bedaf, Pastoor de Bakkerstraat 15, 4885 AK Achtmaal. Telefoon: 076 5985230 De AED-posten in de gemeente Zundert. Achtmaal 1. Supermarkt van Bedaf, Pastoor de Bakkerstraat 15, 4885 AK Achtmaal. Telefoon: 076 5985230 2. Gemeenschapshuis De Nachtegaal, Van den Bergstraat 4, 4885

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Broer Herman van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Herman van den Berg, broer van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders

Nadere informatie

BLZ: 3 * = LAATSTE PRIJS # = BEDRAG IS GERESERVEERD

BLZ: 3 * = LAATSTE PRIJS # = BEDRAG IS GERESERVEERD FOND-ZK-AFDELING, wedvlucht: 1-BARCELONA, vr 06-jul-2012 14:00 uur, duiven: 566, deelnemers: 118 NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN 01234567ABCDEFGKLMNZ BEDRAG PUNTC

Nadere informatie

KINNEKENS KAMP. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 15-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

KINNEKENS KAMP. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 15-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk KINNEKENS KAMP Gegevens per perceel Laatste verandering: 15-1-2013 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Nieuw erf van 23-4-1793, groot 5 lopens - oost: de scheidingsloot tussen

Nadere informatie

Bouwjaar : : Woonhuis, twee onder één kap : Traditionalistisch / Delftse School

Bouwjaar : : Woonhuis, twee onder één kap : Traditionalistisch / Delftse School Algemene gegevens: Gemeente : Boxtel Plaats en postcode : Boxtel, 5281 CC Straat en huisnummer : Grote Beemd 5-15 Kadastrale aanduidingen : BTL00 K 1914 G 0 : BTL00 K 1913 G 0 : BTL00 K 2225 G 0 : BTL00

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN In deze bijlage bevinden zich drie overzichten en een kaart: 1: Tijdlijn en overzicht van de wasserijen van Van der Weiden tussen 1755

Nadere informatie

nr. 607 ( ): Jan Willem Brands - land, groes en bos, 5 lopense 13 roeden, waaronder 1 lopense groes en 2 lopense 10 roeden bos, matig

nr. 607 ( ): Jan Willem Brands - land, groes en bos, 5 lopense 13 roeden, waaronder 1 lopense groes en 2 lopense 10 roeden bos, matig nr. 606 (769): Hendricus van Doveren - land, 4 lopense 2 roeden, matig nr. 607 (770-771): Jan Willem Brands - land, groes en bos, 5 lopense 13 roeden, waaronder 1 lopense groes en 2 lopense 10 roeden bos,

Nadere informatie

C bun roe ell naam voorn voorn1 woonplaats 1 opg. Bomen 10 ell biggelaar weduwe antonie 2 moestuin 8 10 biggelaar weduwe antonie 3 huis, schuur, erf

C bun roe ell naam voorn voorn1 woonplaats 1 opg. Bomen 10 ell biggelaar weduwe antonie 2 moestuin 8 10 biggelaar weduwe antonie 3 huis, schuur, erf C bun roe ell naam voorn voorn1 woonplaats 1 opg. Bomen 10 ell biggelaar weduwe antonie 2 moestuin 8 10 biggelaar weduwe antonie 3 huis, schuur, erf 7 biggelaar weduwe antonie 4 weiland 11 50 biggelaar

Nadere informatie

Bijlage: toewijzingen 3 e kwartaalronde 2011 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant

Bijlage: toewijzingen 3 e kwartaalronde 2011 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant Bijlage: toewijzingen 3 e kwartaalronde 2011 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant ASTEN 20110393 Stichting Asten Klinkt Als Een Klok 2.000 Asten; festival 20110421

Nadere informatie

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts Vugts Anderhalve eeuw in Oisterwijk 148. Vugts Aart Adriaan Vugts en Johanna Peter Vrients zijn 7 november 1784 voor de oisterwijkse dominee getrouwd. Aart of Arnoldus heet bij zijn eerste huwelijk geboren

Nadere informatie

Vervallen haltes koningsdag 2016.

Vervallen haltes koningsdag 2016. Vervallen haltes koningsdag 2016. Lijn 1. Lijn 2. Lijn 3. Lijn 4. Lijn 5. Lijn 6. Lijn 7. Eindhoven. Lijn 8. Lijn 9. Son en Breugel. Lijn 10. Eindhoven. 18 Septemberplein Dommelstraat Havenhoofd Daf museum

Nadere informatie

ONDERWIJS IN BOXTEL Hans Pel (auteur) Hanneke van der Eerden (tweede lezer) 2 februari 2014

ONDERWIJS IN BOXTEL Hans Pel (auteur) Hanneke van der Eerden (tweede lezer) 2 februari 2014 ONDERWIJS IN BOXTEL 1500-2000 Hans Pel (auteur) Hanneke van der Eerden (tweede lezer) 2 februari 2014 Samenvatting Vóór 1850 was het onderwijsaanbod in Boxtel pover. Het schoolbezoek was matig. Vooral

Nadere informatie

Hurkspanden Roosendaal zonder bescherming

Hurkspanden Roosendaal zonder bescherming Hurkspanden Roosendaal zonder bescherming Jacques Hurks Jacques M. Hurks werd in 1890 in Vught geboren. Hij studeerde aan de Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten in Den Bosch en vertrok

Nadere informatie

BESLUIT: Tijdelijke parkeerontheffing verleend i.v.m. werkzaamheden Burgemeester Wijnenstraat aan, A de Boer, Burg. Wijnenstraat 4G.

BESLUIT: Tijdelijke parkeerontheffing verleend i.v.m. werkzaamheden Burgemeester Wijnenstraat aan, A de Boer, Burg. Wijnenstraat 4G. Openbare besluitenlijst van in mandaat genomen besluiten in week 6 t.m. 12 januari 2016. Datum aanmaak: 13.01.2016.. Burgerzaken AST/2016/000738 Voorstel over aanvraag voor een parkeerontheffing. Zie bijgevoegde

Nadere informatie

De straat van toen. Stokdijkkade Naaldwijk

De straat van toen. Stokdijkkade Naaldwijk De straat van toen Stokdijkkade Naaldwijk Stokdijkkade In 1926 aangelegd en genoemd naar Karel Stokdijk (1837 1919). Hij was vanaf 1886 raadslid voor de Antirevolutionaire Partij en van 1887 tot 1919 wethouder

Nadere informatie

2Deze wat langere fietstocht laat het Brabantse land tussen de Dommel en de

2Deze wat langere fietstocht laat het Brabantse land tussen de Dommel en de Fietsroute 2 Dommel en Essche Stroom 2Deze wat langere fietstocht laat het Brabantse land tussen de Dommel en de Essche Stroom voortdurend in een andere gedaante zien. De natuur in het centrum van Boxtel

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 1 Vóór 1800 zou deze boerderij, die stamt uit 1648, in bezit zijn van de erven Joosten (info: Jo van den Berg). In 1832 zijn erven van Johannes van Veghel eigenaar

Nadere informatie

Let op; Plaats uw containers en het kunststof vóór 7.30 uur aan de weg. GFT KUNSTSTOF & DRANKKARTON REST GROFVUIL

Let op; Plaats uw containers en het kunststof vóór 7.30 uur aan de weg. GFT KUNSTSTOF & DRANKKARTON REST GROFVUIL WIJK A ma 04 jan ma 11 jan ma 11 jan wo 20 jan ma 18 jan ma 25 jan ma 08 feb wo 17 feb ma 01 feb ma 08 feb ma 07 mrt wo 16 mrt ma 15 feb ma 22 feb ma 04 apr wo 13 apr ma 29 feb ma 07 mrt ma 02 mei wo 11

Nadere informatie

Bijlage IV - Beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en natte natuurparels 5. Verordening water Noord-Brabant, artikel 3.

Bijlage IV - Beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en natte natuurparels 5. Verordening water Noord-Brabant, artikel 3. 5 Beers kaart 11 van 31 Vianen Sint Agatha Langenboomse bossen Zeeland Langenboom De Kuilen Mill Haps Oventje Sint Hubert 10 1 Uden Wanroij Rijkevoort Wilbertoord Odiliapeel Volkel Ledeacker Sint Anthonis

Nadere informatie

bedrijf Naam/eigenaar Eigenaar

bedrijf Naam/eigenaar Eigenaar bedrijf Naam/eigenaar Eigenaar en Hôtel Bakhuis",J.P. Rosier Rosier Hôtel Nieuw Bakhuis", J.P. Rosier Rosier Hôtel Nassau-Bergen", Dir. C.F. Zeiler Zeiler Hôtel Nassau-Bergen", H. Wielinga Wielinga Prins

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District Zuid II

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District Zuid II CATEGORIE : D-Elftal (regio 2) VERENIGING : Blauw Geel '38/Jumbo Te : Veghel ACCOMMODATIE : Sportpark Prins Willem Alexander Tel.: 0413-365704 CONTACTPERSOON : Herman de Wilde Tel.: 06-20677366 TOERNOOI

Nadere informatie

Het voormalige Liefdegesticht Sint-Adrianus aan de Torenstraat in Sint-Michielsgestel

Het voormalige Liefdegesticht Sint-Adrianus aan de Torenstraat in Sint-Michielsgestel Het voormalige Liefdegesticht Sint-Adrianus aan de Torenstraat in Sint-Michielsgestel In 1875 geeft pastoor Lambertus Godschalk te kennen dat het wenselijk is om te komen tot een Liefdegesticht tot opvoeding

Nadere informatie

A = Druk & Papier B = INDUSTRIEBOND o/a omg. Nm. C = ABVA KABO D = VERVOERSBOND E = CAO'S F = FNV NVV NKV cursussen en ged.

A = Druk & Papier B = INDUSTRIEBOND o/a omg. Nm. C = ABVA KABO D = VERVOERSBOND E = CAO'S F = FNV NVV NKV cursussen en ged. A = Druk & Papier B = INDUSTRIEBOND o/a omg. Nm. C = ABVA KABO D = VERVOERSBOND E = CAO'S F = FNV NVV NKV cursussen en ged. Dienstenbond G = DIENSTENBOND H = DIENSTENBOND J = K.A.B. K = BESTUURDERSBOND

Nadere informatie

Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant Totaal toegewezen: 31.250

Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant Totaal toegewezen: 31.250 1 40002267 H19 Centrum voor de Kunsten; 1 3.750 comunity-artproject Gezicht van de Wijk Totaal OOSTERHOUT 3.750 BREDA 40002454 De Nieuwe Veste; BREDA 25.000 community-artproject De Fietstocht Totaal BREDA

Nadere informatie

55 Burgerlijk armbestuur te Burgh inventaris NB Opgenomen in archieven gemeente Burgh

55 Burgerlijk armbestuur te Burgh inventaris NB Opgenomen in archieven gemeente Burgh Burgh 1.1 Algemeen plaatselijk bestuur 4 Gemeente Burgh 1602-1961 26,6 m. 1.2.8.1 Sociale zorg, armen- en werklozenzorg 55 Burgerlijk armbestuur te Burgh 1674-1961 NB Opgenomen in archieven gemeente Burgh

Nadere informatie

landbouwster, Poppel 22/8/1807 (dochter van Joannes Ruts, landbouwer en Elisabeth Van Gils, landbouwster)

landbouwster, Poppel 22/8/1807 (dochter van Joannes Ruts, landbouwer en Elisabeth Van Gils, landbouwster) H Antonius Haagen, landbouwer, Poppel 10/9/1819 (zoon van Nicolaas Haagen Poppel 22/6/1839 en Allegonda Bocx landbouwster) xx Poppel 4/4/1850 Elisabeth Keysers, landbouwster, Poppel 1/10/1826 (dochter

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN 1837 1959 Vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen - 1970 INHOUD INVENTARIS A BESTUURLIJKE ZAKEN (nrs.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inleiding De bisschop van Breda P. Hopmans propageerde na de oprichting van het Wit-Gele Kruis in het bisdom in 1916 de oprichting

Nadere informatie

OPEN HUIS U kunt deze woning zonder afspraak bezichtigen tijdens het Open Huis op woensdag 28 november a.s. tussen 14:00uur en 16:00uur.

OPEN HUIS U kunt deze woning zonder afspraak bezichtigen tijdens het Open Huis op woensdag 28 november a.s. tussen 14:00uur en 16:00uur. Op Landgoed de Velhorst te Lochem wordt door Natuurmonumenten te huur aangeboden: de Rijksmonumentale tuinmanswoning met berging, gedeeltelijk gebruik van de schuur, garage en tuin. Indeling Begane grond:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910371 Ag nr. : 10 Datum : 21-07-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910371 Ag nr. : 10 Datum : 21-07-09 Ag nr. : 10 Onderwerp Bestedingsvoorstellen 2009 Status besluitvormend Voorstel In te stemmen met de bestedingsvoorstellen zoals opgenomen in de 17 e wijziging van de begroting 2009, waarin opgenomen een

Nadere informatie

Aankomsttitel kad.gem.cuyk, sectie A

Aankomsttitel kad.gem.cuyk, sectie A Aankomsttitel kad.gem.cuyk, sectie A 1 Straat/ omgeving Persoon Beroep Woonplaats Gebruik Klass e Oppervlakte nr. DE KUILEN CUIJK/CS, GEMEENTE N.V.T. CUIJK WEIDE 4 221250 ha A 1 DE KUILEN CUIJK/CS, GEMEENTE

Nadere informatie

Beschrijving van de geschriften van (over kerken in Eindhoven e.o.) H. van Helvoort. [archief/verzameling jaartal-jaartal] C.

Beschrijving van de geschriften van (over kerken in Eindhoven e.o.) H. van Helvoort. [archief/verzameling jaartal-jaartal] C. Beschrijving van de geschriften van (over kerken in Eindhoven e.o.) H. van Helvoort [archief/verzameling jaartal-jaartal] C. van Beek Nederlands Architectuurinstituut 1992 INHOUD INLEIDING 2 PLAATSINGSLIJST

Nadere informatie

LBC seizoen 2015/2016

LBC seizoen 2015/2016 Beste LBC-ers, ouders en trainers, Hierbij ontvangen jullie alle informa e om het nieuwe voetbal seizoen mee te starten. Het lijkt nog ver weg, maar de vakan e is snel voorbij. Bekijk het even aandach

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Mina van den Berg, zus van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Mina

Nadere informatie

Historische ledenlijst van het gilde Sint Sebastiaan te Hoogeloon. Bestuurlijke functies: Hoofdlieden: Jaartal: Datum van beeindiging: Reden van

Historische ledenlijst van het gilde Sint Sebastiaan te Hoogeloon. Bestuurlijke functies: Hoofdlieden: Jaartal: Datum van beeindiging: Reden van Historische ledenlijst van het gilde Sint Sebastiaan te Hoogeloon Bestuurlijke functies: Hoofdlieden: Jaartal: Van: Tot: Voornaam: Achternaam: 1892 1917 H. Verbisen 1917 1922 Adrianus van de Pas 1922 1925

Nadere informatie

Overzicht Hurkspanden (1)

Overzicht Hurkspanden (1) Overzicht Hurkspanden (1) Baarle-Nassau, Nieuwstraat 12, O.L.Vr. van Bijstandkerk - 1932 Breda, Julianalaan 1, Advocatenkantoor, vm KvK - 1937 Breda, Liesboschlaan 297, Woonhuis - 1937 Breda, Mariaplein

Nadere informatie

WEDSTRIJD- PROGRAMMA 2e HELFT VELD

WEDSTRIJD- PROGRAMMA 2e HELFT VELD WEDSTRIJD- PROGRAMMA 2e HELFT VELD SEIZOEN 2007-2008 KORFBALVERENGING TILBURG - BLADELSTRAAT 1 - TILBURG WWW.KVTILBURG.NL Contributie seizoen 2007-2008!!!!! Belangrijk!!!!! 7 t/m 14 jaar 9,25 / maand 15

Nadere informatie

M. ten Berg Berg M. ten De Zwarte Kat Nic. Volkers Volkers Nic. Modehuizen

M. ten Berg Berg M. ten De Zwarte Kat Nic. Volkers Volkers Nic. Modehuizen winkel/bedrijf Eigenaar/Naam vl Gebr. van den Bosch b.v. Bosch b.v. Gebr. van den Jan Kamp Kamp januari C. de Reus Reus (nrs. 55-57) C. de Pim Kolber Kolber Pim Albert Heijn Albert Heijn M. ten Berg Berg

Nadere informatie

4e competitiewedstrijd D1 Vlijmen, Programmanr. 1 Dames, 4 x 100m wisselslag Dames Senioren Open :30 Resultaten

4e competitiewedstrijd D1 Vlijmen, Programmanr. 1 Dames, 4 x 100m wisselslag Dames Senioren Open :30 Resultaten Programmanr. 1 Dames, 4 x 100m wisselslag Dames Senioren Open 8-3-2015-13:30 Resultaten 1. AquAmigos 1 AquAmigos 4:48.39 4:55.91 Melissa van der Geld 95 33.85 1:09.47 Lisa Coppelmans 98 Jule Franken 02

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

Huizen. Ruime berging met elektra. Instapklare hoekwoning. Extra hobbyruimte, 3 ruime slaapkamers. Sinds 2009 grotendeels gemoderniseerd

Huizen. Ruime berging met elektra. Instapklare hoekwoning. Extra hobbyruimte, 3 ruime slaapkamers. Sinds 2009 grotendeels gemoderniseerd Huizen vanhendriks Plantagestraat 1, 5022 HS Tilburg Instapklare hoekwoning Sinds 2009 grotendeels gemoderniseerd Extra hobbyruimte, 3 ruime slaapkamers Ruime berging met elektra Starterslening mogelijk!

Nadere informatie

PersonenInStm9. zondag 23 augustus 2009 Pagina 1 van 40

PersonenInStm9. zondag 23 augustus 2009 Pagina 1 van 40 PersonenInStm9 Nmr. Gebeurtenis Persoon Datum Notitie 001 Datum overlijde Jan van der Aa 14-6-1997 Plaats overlijden:. Opmerking: 85 jaar 002 Datum overlijde johannes henricus Aarts 9-1-1952 Plaats overlijden:

Nadere informatie

Overzicht Hurkspanden (1)

Overzicht Hurkspanden (1) Overzicht Hurkspanden (1) Baarle-Nassau, Nieuwstraat 12, O.L.Vr. van Bijstandkerk - 1932 Breda, Julianalaan 1, Advocatenkantoor, vm KvK - 1937 Breda, Liesboschlaan 297, Woonhuis - 1937 Breda, Mariaplein

Nadere informatie

Wegberg Machinefabriek

Wegberg Machinefabriek 1 / 12 Invulformulier Ondernemers Besloten is om aan de opbouw van drie gekoppelde databases te gaan werken: (1) ondernemers; (2) ondernemingen; (3) fabrieken/ locaties. (1) Ondernemers van Wegberg Machinefabriek

Nadere informatie

Generatie I. Generatie II

Generatie I. Generatie II Generatie I 1 Lambertus de WIT. Zoon van Leonardus de WIT (de With) (zie 2) en Gertrude van den HEUVEL (zie 3). Gedoopt op 12 oktober 1796 te Uden (getuige(n): Wilhelmus van den Heuvel en Helena Lamberti).

Nadere informatie

7080 Concours Commissie Uden. 4-7-2010 18:18 Venira Rekenaar. 8 Oefenen

7080 Concours Commissie Uden. 4-7-2010 18:18 Venira Rekenaar. 8 Oefenen Lossing: 7:15:00 Wind: ZW Aantal duiven: 345 Aantal deelnemers: 139 1 24 Boscheind Flyers Luyksgestel 4 3 36,250 0-3045577 8:17:57 8:17:56 2000 2 Th. van Houtum Schijndel 2 1 36,250 0-2049546 8:18:05 8:18:04

Nadere informatie

Mediaonderzoek gemeente Boxtel 2010

Mediaonderzoek gemeente Boxtel 2010 Mediaonderzoek 2010 Voor mijn opleiding Communicatie aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven voer ik een mediaonderzoek uit voor de. Om u in de toekomst beter van dienst te zijn wil de uw mening weten over

Nadere informatie

Begraafplaats Sint Pieter bij Maastricht.

Begraafplaats Sint Pieter bij Maastricht. Voormalig Carmelitessenklooster aan de Bleekerij te Sint Pieter bij Maastricht. In de jaren 1977-1978 werd dit klooster gesloopt ten behoeve van de bouw van de Parkresidentie ten zuiden van de Kennedybrug.

Nadere informatie

Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein

Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein Plaatsingslijst Archief Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein Archiefnummer: 497 Archiefnaam: BAST Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Algemene toelaatbaarheid. bedrijfswoning

Algemene toelaatbaarheid. bedrijfswoning Bedrijventerrein Zuidweg Zuidweg 0 Rioolgemaal 9001B - B Smederij Het kleine 284 B1 3.1 2 B (b 2) (sb-smed) geheim Hoveniersbedrijf J. van 0 144 3.1 2/3.1 B (b 2) (b 3.1) Beveren R&B Wonen, 453.1 2 2/3.1

Nadere informatie

VERKEN JE GEMEENTE. Cursus. Georganiseerd door Combinatie95. September 2009 - juni 2010

VERKEN JE GEMEENTE. Cursus. Georganiseerd door Combinatie95. September 2009 - juni 2010 VERKEN JE GEMEENTE Cursus IV Georganiseerd door Combinatie95 September 2009 - juni 2010 Voorwoord Geachte cursist, Combinatie95 is als politieke partij ook buiten de verkiezingstijd altijd zeer actief.

Nadere informatie

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vermeer. 144a-145. Vermeer. 144a. Clasina (of Nicolaa) Vermeer,

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vermeer. 144a-145. Vermeer. 144a. Clasina (of Nicolaa) Vermeer, Vermeer Anderhalve eeuw in Oisterwijk 144a-145. Vermeer Voor de oisterwijkse schepenen trouwen 10 mei 1733 Peter, zoon van Cornelis Vermeer en Eycken, dochter van Dielis Stoeldrayers 1. Beiden zijn geboren

Nadere informatie

De geschiedenis van de Nieuwstraat die voor 1870 den Heesakkersche weg genoemd werd

De geschiedenis van de Nieuwstraat die voor 1870 den Heesakkersche weg genoemd werd De NIEUWSTRAAT van OVERKERK tot OVERBERG De geschiedenis van de Nieuwstraat die voor 1870 den Heesakkersche weg genoemd werd De Nieuwstraat gelegen tussen het Petrus Dondersplein en de Sint-Michielsstraat

Nadere informatie

Klappers op de Huwelijksakten van Boxtel en Liempde, Alfabetisch op de namen van de mannen en vrouwen, door Christ van Eekelen

Klappers op de Huwelijksakten van Boxtel en Liempde, Alfabetisch op de namen van de mannen en vrouwen, door Christ van Eekelen Klappers op de Huwelijksakten van Boxtel en Liempde, 1811 1922. Alfabetisch op de namen van de mannen en vrouwen, door Christ van Eekelen Huwelijken Burgerlijke stand gemeente Boxtel tussen 1811 en 1922

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst van in mandaat genomen besluiten in week 14 t.m. 20 januari 2015. Handhaving DATUM BESLUIT: 15-1-2015

Openbare besluitenlijst van in mandaat genomen besluiten in week 14 t.m. 20 januari 2015. Handhaving DATUM BESLUIT: 15-1-2015 Openbare besluitenlijst van in mandaat genomen besluiten in week 14 t.m. 20 januari 2015. Datum aanmaak: 21.01.2015.. Handhaving AST/2014/016757 Goed gebruik drukriool. De eigenaar van de woning aan de

Nadere informatie

D87, thans Voorhei 10

D87, thans Voorhei 10 D87, thans Voorhei 10 Geplaatst in de Heise Krant van juni 2013, gewijzigd 01-08-2013 Wanneer we Hoeve Bouwlust op Voorhei 10, voorheen D87, onderzoeken blijkt dat deze boerderij vele jaren een onderdeel

Nadere informatie

Kunst in het gilde, gilde in de kunst Hoofdliedendag, 8 oktober 2011. Emy Thorissen, Conservator Brabant-Collectie

Kunst in het gilde, gilde in de kunst Hoofdliedendag, 8 oktober 2011. Emy Thorissen, Conservator Brabant-Collectie Kunst in het gilde, gilde in de kunst Hoofdliedendag, 8 oktober 2011 Emy Thorissen, Conservator Brabant-Collectie Rees Diepen Tilburg, 1964 Fotograaf onbekend Haaren, 2007 R.K. Foto-Persbureau Het Zuiden

Nadere informatie

Wie Waar Wanneer. Vaardigheidstoetsen voor de Brandweer. kijk op de site

Wie Waar Wanneer. Vaardigheidstoetsen voor de Brandweer. kijk op de site Wie Waar Wanneer 2014 Vaardigheidstoetsen voor de Brandweer kijk op de site www.abwc.nl Provinciale vaardigheidstoets Klasse 112 1e Ronde Gewestelijk Klasse 112 PLOEGEN 1e RONDE 15 maart Gelderland 10

Nadere informatie

Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel

Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel A50 richti Uden/Ossng Ve g h e l h sc d on m A50 richti Eindhovenng l He 2 Bo Ontdek De Scheifelaar in Veghel De Sc he ife la a r is b e r e ikba a

Nadere informatie

3 THALASSA 3 DE DOKKELAERS 3 EOZC ZWEMBAD ZUIDERPOORTBAD SPORTLAAN 1 6021 KA AANTAL BANEN 4 JURY VERG 13.30UUR WEDSTRIJD 14.00UUR

3 THALASSA 3 DE DOKKELAERS 3 EOZC ZWEMBAD ZUIDERPOORTBAD SPORTLAAN 1 6021 KA AANTAL BANEN 4 JURY VERG 13.30UUR WEDSTRIJD 14.00UUR 3 BUDEL ORG 3 THALASSA 3 DE DOKKELAERS 3 EOZC BUDEL ZWEMBAD ZUIDERPOORTBAD SPORTLAAN 1 6021 KA AANTAL BANEN 4 SCHEIDSR. Mw. E.M.Struylaart v.heijwijnen Eksel (B) 1 3 J Ozc SCHEIDSR. Hr. W.P. Velthuijs

Nadere informatie

PROGRAMMA 2015 INSTITUUT VOOR NATUUREDUCATIE EN DUURZAAMHEID AFDELING BEST

PROGRAMMA 2015 INSTITUUT VOOR NATUUREDUCATIE EN DUURZAAMHEID AFDELING BEST PROGRAMMA 2015 INSTITUUT VOOR NATUUREDUCATIE EN DUURZAAMHEID AFDELING BEST KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE OVER DE GENOEMDE ACTIVITEITEN EN OM U AAN TE MELDEN, INDIEN NODIG JANUARI 2015 vrijdag

Nadere informatie

BLZ: 3 * = LAATSTE PRIJS # = BEDRAG IS GERESERVEERD

BLZ: 3 * = LAATSTE PRIJS # = BEDRAG IS GERESERVEERD FOND-ZK-AFDELING, wedvlucht: Z94-BARCELONA-ZLU, za 02-jul-2016 11:15 uur, duiven: 504, deelnemers: 92 NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN 01234567ABCDEFGKLMNZ BEDRAG PUNTC

Nadere informatie

Bossche Liturgische Vereniging

Bossche Liturgische Vereniging Plaatsingslijst Archief Bossche Liturgische Vereniging Archiefnummer: 318 Archiefnaam: BLV Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1939-1944 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Blad 2. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Overgrootouders/betovergrootouders

Blad 2. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Overgrootouders/betovergrootouders Blad 2 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Overgrootouders/betovergrootouders Website: Stamboom familie Van den Berg > Kwartierstaat van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) Blad 2 Generatie

Nadere informatie

Nadere Toegang op de inv. nrs 945-1034a. uit het archief van het Gemeentebestuur

Nadere Toegang op de inv. nrs 945-1034a. uit het archief van het Gemeentebestuur NT00206_945_1034a Nadere Toegang op de inv. nrs 945-1034a uit het archief van het Gemeentebestuur Bunnik, 1811-1964 (206) z.j. z.n. Inleiding Dit is een index op de hinderwetvergunningen van Bunnik over

Nadere informatie

Ploegers Ploegers Ploegers

Ploegers Ploegers Ploegers Ploegers 2009-2010 Secretaris: Cor van der Eerden Bestuursleden: Reggie van Genuchten, Robert van Kemenade, Maarten Termeer Ordecommissarissen: André van Abeelen en Harrie Raaimakers Het Gevolg: Henk Keijsers,

Nadere informatie

De fijnste kleine hockeyclub van Brabant

De fijnste kleine hockeyclub van Brabant De fijnste kleine hockeyclub van Brabant 10 November 2009 #10 Sint en zijn Pieten bij HCL Sinterklaas komt langs bij Hockey Club Liempde en wel op woensdag 25 november. Er is direct contact geweest met

Nadere informatie

Mannencongregatie, Rotterdam

Mannencongregatie, Rotterdam Plaatsingslijst Archief Mannencongregatie, Rotterdam Archiefnummer: 483 Archiefnaam: MACR Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1803-1977 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Titulatuur: aanhef en adressering

Titulatuur: aanhef en adressering Titulatuur: aanhef en adressering Hoger beroepsonderwijs Aanhef Adressering Baccalaureus (bc.) Zeer geachte heer/mevrouw Bc./ bc. Bachelorsgraad (B met toevoeging) Zeer geachte heer/mevrouw De heer/ B

Nadere informatie

Congregatie van de H. Geest, Baarle- Nassau

Congregatie van de H. Geest, Baarle- Nassau Plaatsingslijst Archivalia Congregatie van de H. Geest, Baarle- Nassau Archiefnummer: 353 Archiefnaam: CHGB Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van instelling Datering: 1907-1978

Nadere informatie