Helder kliniek Algemene en organisatorische vragen Den Haag Eindhoven Enschede Hilversum Rotterdam Velp Venlo 1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Helder kliniek Algemene en organisatorische vragen Den Haag Eindhoven Enschede Hilversum Rotterdam Velp Venlo 1.1"

Transcriptie

1 1 Algemene en organisatorische vragen Beschikt u over een openbare website? Uw instelling is een: Behandelde uw instelling patienten in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2016? Had uw instelling samenwerkingsafspraken met een ziekenhuis? Indien ja, kies het ziekenhuis (bij meerdere ziekenhuizen, kies de belangrijkste). Had uw instelling afspraken met een ziekenhuis waar de patient in geval van calamiteiten of complicaties die niet in de particiuliere kliniek of het medisch diagnostisch centrum behandelbaarzijn, terecht kan (gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week)? Had uw instelling afspraken met betrekking tot het gebruik van de OK of andere faciliteiten in het ziekenhuis? Gebruikte uw organisatie in het verslagjaar een meldcode kindermishandeling? Welke onderdelen bevatte uw meldcode kindermishandeling, in het verslagjaar? (Meerdere antwoorden mogelijk). -Het in kaart brengen van signalen -Collegiale consultatie en raadplegen Veilig Thuis of letselduidingdeskundige - Een gesprek met de betrokkene(n) -Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling -Beslissen: hulp organiseren of melden -Anders, namelijk Bood uw organisatie, in het verslagjaar, opleidingen en/of trainingen aan al het personeel aan dat patientencontact heeft voor het kunnen hanteren van de meldcode kindermishandeling? Indien ja, hoeveel personen in uw organisatie kwamen in het verslagjaar volgens u in aanmerking voor de opleidingen en/of trainingen voor het kunnen hanteren van de meldcode kindermishandeling? Monitoring kwaliteit Organisatorische vragen Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Medici en medisch ondersteunend personeel Waren er in het verslagjaar BIG-geregistreerde basisartsen werkzaam in uw instelling? Ja: ZBC Ja, schriftelijk vastgelegd. Percentage BIG-geregistreerde basisartsen, verpleegkundigen en medisch specialisten in FTE Nee, er is wel een overeenkomst opvang calamiteiten met Raad van Bestuur. Nee, we hebben eigen OK faciliteiten Ja Ja Ja Nee Nee Ja Nee T2.1.1 Wat is het aantal BIG-geregistreerde basisartsen (in FTE), werkzaam in uw instelling in het verslagjaar? Waren er in het verslagjaar BIG-geregistreerde verpleegkundigen werkzaam in uw instelling? T2.1.2 Wat is het aantal BIG-geregistreerde verpleegkundigen (in FTE), werkzaam in uw kliniek in het verslagjaar? Waren er in het verslagjaar geregistreerde anesthesiemedewerkers en OKassistenten werkzaam in uw instelling? T2.1.3 Wat is het aantal geregistreerde anesthesiemedewerkers en OK-assistenten (in FTE), werkzaam in uw instelling in het verslagjaar? Waren er in het verslagjaar RGS-geregistreerde medisch specialisten werkzaam in uw instelling? N2.1.1 Wat is het aantal RGS-geregistreerde medisch specialisten (in FTE), werkzaam in uw Instelling in het verslagjaar? N2.1.2 Wat is het totaal aantal personeelsleden (in FTE), werkzaam in uw instelling in het verslagjaar? Percentage artsen met een buitenlandse (vervolg)opleiding ten opzichte van medisch specialisten (NIET in FTE) Waren er in het verslagjaar (BIG-geregistreerde) artsen met een buitenlandse (vervolg)opleiding werkzaam in uw instelling? 0,2 0,60 0,20 0,00 0,00 0,50 0,00 Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nvt 3,75 1,20 3,45 4,90 2,80 0,10 Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nvt 4,20 2,40 5,30 3,50 2,90 0,10 0,3 1,40 0,60 0,70 1,00 0,70 0, ,65 10,00 29,45 20,50 12,44 0,40 N2.1.3 Wat is het aantal (RGS-geregistreerde) medisch specialisten in het verslagjaar (NIET in FTE)? N2.1.4 Wat is het aantal BIG-geregistreerde basisartsen in het verslagjaar (NIET in FTE)? van 5

2 2.1.3 Werkzaamheden in een ziekenhuis (NIET in FTE) Registreerde u in het verslagjaar het aantal in uw instelling werkzame medisch specialisten, dat ook werkzaam was bij een ziekenhuis? T2.1.5 Wat is, in het verslagjaar, het aantal in uw instelling medisch specialisten, dat ook nog werkzaam was bij een ziekenhuis (NIET in FTE)? Bereikbaarheid Hoe was de 24-uurs continuïteit van zorg in het verslagjaar gewaarborgd? De dienstdoende arts is 24 uur per dag oproepbaar. Anders, toelichting: Er is een speciale achterwachttelefoon die door een BIG-geregistreerde verpleegkundige wordt opgenomen. Zij kan elke arts bereiken Indien de behandelend of dienstdoende arts 24 per dag oproepbaar was, trieerde een verpleegkundige binnenkomende vragen? Konden patienten telefonisch contact krijgen met de behandelend arts in geval van vragen (eventueel met tussenkomst van een verpleegkundige)? Is er een systeem van functioneringsgesprekken tussen raad van bestuur/directie? T2.2.1 Wat is het aantal medisch specialisten en artsen dat in de 24 maanden voorafgaande aan 31 december van het verslagjaar aan minimaal 1 functioneringsgesprek heeft deelgenomen? N2.2.1 Wat is het totaal aantal medisch specialisten en artsen dat in de 24 maanden voorafgaande aan 31 december van het verslagjaar werkzaamheden heeft verricht in de kliniek of het centrum (ongeacht het soort dienstverband)? Is IFMS zoals hierboven beschreven ingevoerd? Heeft de kliniek/het centrum een regeling ingevoerd voor een mogelijk disfuntionerend medisch specialist? Indien ja, wordt deze regeling gebruikt, elke keer dat disfunctioneren van een medisch specialist of arts wordt vermoed? Voerde u in het verslagjaar invasieve ingrepen uit? Werden alle patienten in het verslagjaar systematisch gecontroleerd op een postoperatieve infectie? -Alle patienten na een ingreep poliklinisch te controleren -Alle patienten te adviseren om bij tekenen van een infectie direct contact op te nemen met de kliniek -Alle patienten te adviseren bij tekenen van een infectie direct contact op te nemen met een huisarts en de huisarts te vragen hierover te rapporteren -Anders, namelijk -Er is geen beleid Registreerde u in het verslagjaar het aantal patiënten met postoperatieve infecties bij invasieve ingrepen? T2.4.1 Wat is, in het verslagjaar, het aantal patiënten met een postoperatieve infectie? Evalueren van het functioneren van medisch specialisten Functioneringsgesprekken IFMS Disfunctioneren medisch specialisten en artsen Regeling mogelijk disfunctioneren medisch specialisten Infecties Surveillance van postoperatieve infecties Indicator: ingrepen met infectierisico Patiënttevredenheid Indicator: klachten Heeft u in het verslagjaar nieuwe klachten binnengekregen? -Ja, bij zowel de directie als de klachtencommissie nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt - Ja, alleen bij de directie nvt nvt x x nvt nvt nvt - Ja, alleen bij de klachtencommissie nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt - Nee x x nvt nvt x x x N2.5.1 Wat is het totaal aantal nieuwe klachten, ingediend bij de directie en/of de klachtencommissie, in het verslagjaar dat gegrond is verklaard? N Wat is het totaal aantal nieuwe klachten, ingediend bij de directie en/of de klachtencommissie, in het verslagjaar dat gegrond is verklaard en heeft geleid tot maatregelen? N2.5.3 Wat is het aantal unieke nieuwe klachten, ingediend bij alleen de directie in het verslagjaar? N2.5.4 Wat is het aantal unieke nieuwe klachten, ingediend bij alleen de klachtencommissie in het verslagjaar? N Wat is het aantal uniek nieuwe klachten, ingediend bij zowel de directie als de klachtencommissie? Nee, er is een pilot bij Xpert Clinic uitgevoerd, de gesprekken zijn inmiddels afgerond. In 2017 gaan we IFMS uitrollen naar Helder kliniek van 5

3 2.5.2 Den Haag Eindhoven Enschede Hilversum Rotterdam Velp venlo Voerde u in het verslagjaar patiënttevredenheidsonderzoek uit? Van welke vragenlijst maakt u gebruik (meerdere antwoorden mogelijk) ZKN vragenlijst Registreerde u in het verslagjaar het aantal patiënten, waarbij u systematisch de tevredenheid betreffende de zorgverlening onderzocht? T2.5.1 Wat is het aantal patiënten, waarbij u systematisch de tevredenheid betreffende de zorgverlening onderzocht heeft in het verslagjaar? Heeft uw instelling de beschikking over het aantal behandelde patiënten (van het aantal behandelde patiënten waarbij u systematisch de patiënttevredenheid onderzocht) dat in het verslagjaar uw kliniek met een rapportcijfer 5 of lager waardeerden. Hoeveel behandelde patiënten (van het aantal behandelde patiënten waarbij u systematisch de patiënttevredenheid onderzocht) in het verslagjaar waardeerden uw kliniek met een rapportcijfer 5 of lager? Beschikte uw instelling in het verslagjaar over een of meer kwaliteitscertificaten? Indien ja, benoem met datum afgifte Behandelingen 3.1 Registreerde u in het verslagjaar het aantal patiënten dat binnen uw instelling werd N3.1.1 Wat is het totaal aantal behandelde patienten in het verslagjaar? Registreerde u in het verslagjaar het aantal behandelingen dat binnen uw instelling werd uitgevoerd? N3.1.2 Wat is het totaal aantal behandelingen in het verslagjaar? Voerde uw instelling in het verslagjaar invasieve ingrepen uit? Indien ja, waar werden deze verricht? Registreerde u in het verslagjaar het aantal invasieve behandelingen dat binnen uw instelling werd uitgevoerd? N3.2.1 Wat is het totaal aantal invasieve behandelingen in het verslagjaar? N3.2.2 Wat is het totaal aantal patiënten dat een invasieve ingreep onderging in het verslagjaar? Wordt op dit moment in de kliniek elektronisch voorgeschreven? Indien nee of gedeeltelijk, toelichting: Welke ingrepen werden er in uw instelling in het verslagjaar uitgevoerd? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk Oogheelkundige ingrepen: -Refractiechirurgie -Cataractregistratie Orthopedische ingrepen Plastisch chirurgische ingrepen (zonder ooglidcorrecties) Cosmetische ingrepen Bariatrisch chirurgische ingrepen Dermatologische ingrepen Keel-, neus-, oorheelkundige ingrepen 4 Operatief proces Patiënttevredenheidsonderzoek Kwaliteitskeurmerk Kwaliteitskeurmerk Totaal aantal patienten en behandelingen Invasieve ingrepen Elektronisch voorschrijven Specifieke ingrepen Kwalificatie behandelruimte Kwalificatie behandelruimte Ja, ISO en ZKN Invasieve ingrepen worden in de eigen kliniek verricht. Ons huidige EPD (Skalpell) laat elektronisch voorschrijven niet toe. In afstemming met onze toezichthoudend apotheker hebben wij gekozen voor ons huidige systeem. Er wordt voorafgaand aan het consult een Actueel Medicatie Overzicht opgevraagd. Dit wordt opgeslagen in het patientendossier (EPD). De consulterend arts neemt dit overzicht door en houdt hier rekening mee bij het voorschrijven van medicatie. Alle standaard voorgeschreven medicatie staat in ons medicatiesysteem van ons EPD (Skalpell) en wordt bij invoer altijd geaccordeerd door de medisch coördinator. Er is een uniform pre- en postoperatief pijnbeleid wat geaccordeerd is door alle vakgroepen. Hoeveel OK's 1 heeft uw instelling? Wat is de datum van het laatste validatie-rapport? nvt nvt Hoeveel zelfstandige behandelkamers heeft uw instelling? van 5

4 Zorgzwaarte Zorgzwaarte van de patienten Registreerde uw instelling de ASA-klasse in het verslagjaar? Kunt u onderscheid maken naar ASA-klasse? T4.2.1 ASA klasse T4.2.2 ASA klasse T4.2.3 ASA klasse 3 en hoger T4.2.4 ASA onbekend Aantal patienten met een BMI groter of gelijk aan 35 Registreerde u in het verslagjaar het aantal patiënten met een BMI groter of gelijk aan 35? Kwetsbare groepen Aantal patienten onder de 18 jaar en van 70 jaar of ouder Behandelde u in het verslagjaar patiënten jonger dan 18 jaar? Nee Nee Nee Ja Ja Nee Nee Behandelde u in het verslagjaar patiënten ouder dan 70 jaar? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee T4.3.1 Hoeveel patiënten jonger dan 18 jaar (<18 jaar) werden in het verslagjaar T4.3.2 Hoeveel patiënten in de leeftijd van 18 tot 70 jaar werden in het verslagjaar T4.3.3 Hoeveel patiënten in de leeftijd van 70 jaar en ouder (>70 jaar) werden in het verslagjaar T4.3.4 Hoeveel patiënten waarvan de leeftijd onbekend was werden in het verslagjaar Beschikte u in het verslagjaar over een deliriumprotocol dat voldoet aan bovenstaande beschrijving? Screende u in het verslagjaar structureel patiënten op risico voor delirium? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee, geen patiënten behandeld boven de 70 T4.3.5 Wat is het totaal aantal gescreende patiënten in het verslagjaar met een verhoogd risico bij pre-operatieve screening? T4.3.6 Wat is het aantal patiënten van 70 jaar en ouder in het verslagjaar waar bij preoperatieve screening een risicoscore is vastgelegd in het medisch dosser? Werden in het verslagjaar operaties op meer dan één locatie uitgevoerd? U dient de gegevens per locatie aan te leveren. T4.4.1 Wat was in het verslagjaar het aantal patiënten waarbij stopmoment IV is uitgevoerd en vastgelegd? N4.4.1 Wat was in het verslagjaar het totaal aantal patiënten waarbij de besproken invasieve ingreep is goedgekeurd en ingepland N T Deliriumbeleid Risico op delirium Stopmoment IV: Time-out Time-out, percentage juist uitgevoerde stop momenten IV Anesthesiologie Procedure sedatie Nvt Nvt Paste u een vorm van anesthesie toe? - lokale anesthesie - algehele anesthesie Nee Ja Ja Ja Ja Ja Nee - procedurele sedatie Nee Ja Nee Ja Nee Nee Nee Werkte u in uw kliniek in het verslagjaar volgens het toetsingskader sedatie en/of analgesie? Was er in het verslagjaar in uw instelling een lokale PSA commissie actief? Wat was in het verslagjaar het aantal patiënten waarbij procedurele sedatie werd toegepast? Werden in het verslagjaar de patiënten waarbij procedurele sedatie werd toegepast gescreend volgens de richtlijn? Wat was in het verslagjaar het aantal gescreende patiënten waarbij procedurele sedatie werd toegepast? Kunt u onderscheid maken in het aantal patiënten waarbij in het verslagjaar lichte sedatie of matig/diepe sedatie werd toegepast? Nam u in het verslagjaar een informed consent af bij patiënten waarbij procedurele sedatie werd toegepast? Nvt 4 Nvt 13 Nvt Nvt Nvt Nvt 4 Nvt 4 Nvt Nvt Nvt T4.5.4 Wat is het totaal aantal patiënten met een informed consent? Nvt 4 Nvt 13 Nvt Nvt Nvt Was er in uw kliniek dagelijks iemand met een ALS deskundigheid beschikbaar? Voldoen de personen, die procedurele sedatie toepasten, aan de bekwaamheidseisen? Werd in het verslagjaar bij matige/diepe sedatie personeel uitsluitend voor bewaking van de patiënt ingezet? Had u in het verslagjaar een PSA-praktijkspecialist in dienst? Was een bekwaam arts (bijvoorbeeld een anesthesioloog) altijd direct beschikbaar voor overleg/assistentie? Nee, wij voerden alleen matig/diepe sedatie uit. Nee, wij werken alleen met anesthesiologen van 5

5 Deed u in het verslagjaar navraag naar de pijnintensiteit bij patiënten in dagbehandeling op de dag na een ingreep? T4.6.1 Wat was, in het verslagjaar, het aantal patiënten in dagbehandeling dat werd gebeld en waarmee contact is geweest op de dag na een chirurgische ingreep om navraag te doen naar de pijnintensiteit? N4.6.1 Wat was, in het verslagjaar, het totaal aantal patiënten in dagbehandeling dat een chirurgische ingreep heeft ondergaan? Gebruikte uw instelling implantaten in het verslagjaar? Is het percentage tijdig toegediende peroperatieve antibioticaprofylaxe in het verslagjaar bekend? 5 Specifieke ingrepen Pijn na een operatie Postoperatieve pijn bij dagbehandeling Registratie implantaten Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe Dermatologie Dermatologische behandelingen Welke behandelingen werden in het verslagjaar in uw instelling uitgevoerd? Algemene dermatologie Dermato-oncologie Nee Nee Nee Ja Ja Ja Nee Werkte u daarbij samen met een ziekenhuis met oncoligische expertise? Nvt Nvt Nvt Ja Ja Ja Nvt Dermatochirurgie (medisch) Nee Nee Ja Ja Ja Ja Nee Cosmetische dermatochirurgie Proctologie Flebologie C1-C2 Flebologie C3-C6 7 Visitaties Waren de in uw instelling werkzame artsen bij een wetenschappelijke vereniging aangesloten in het verslagjaar? Bij welke wetenschappelijke vereniging waren in uw instelling werkzame artsen aangesloten? Visitatie door NVA Vond er in de jaren 2012 t/m 2016 een kwaliteitsvisitatie plaats in uw instelling door de NVA? Wat is de datum van de laatste visitatie door de NVA? Werden er aanbevelingen door de NVA opgelegd? Werden er zwaarwegende adviezen gegeven? Werden de zwaarwegende adviezen aantoonbaar binnen de daarvoor geldende termijn uitgevoerd? Heeft u van de NVA hiervoor een positieve terugkoppeling gehad? Werden er voorwaarden gesteld? Werden de voorwaarden aantoonbaar binnen de daarvoor geldende termijn uitgevoerd? Heeft u van de NVA hiervoor een positieve terugkoppeling gehad? Zijn de anesthesiologen werkzaam in uw instelling (ook) in een andere instelling gevisiteerd? Ja of Nee, toelichting Visitatie door NVDV Waren alle in uw instelling werkzame huidartsen aangesloten bij de NVDV? Ja Nvt Ja Ja Ja Ja Ja Vond er in de jaren 2012 t/m 2016 een kwaliteitsvisitatie plaats in uw instelling door de NVDV? Wat is de datum van de laatste visitatie door NVDV? Ja Nvt Ja Ja Ja Ja Ja Werden er aanbevelingen gedaan? Ja Nvt Ja Ja Ja Ja Ja Werden er zwaarwegende adviezen gegeven? Werden de zwaarwegende adviezen aantoonbaar binnen de daarvoor geldende termijn uitgevoerd? Heeft u van de NVDV hiervoor een positieve terugkoppeling gehad? Werden er voorwaarden gesteld? Ja Nvt Ja Ja Ja Ja Ja Werden de voorwaarden aantoonbaar binnen de daarvoor geldende termijn uitgevoerd? Ja Nvt Ja Ja Ja Ja Ja Heeft u van de NVDV hiervoor een positieve terugkoppeling gehad? Ja Nvt Ja Ja Ja Ja Ja Zijn de huidartsen werkzaam in uw instelling (ook) in een andere instelling gevisiteerd? Nee, wordt volgens protocollen uitgevoerd, maar niet digitaal geregistreerd. Ja, alle artsen NVA en NVDV van 5

Helder kliniek Algemene en organisatorische vragen Eindhoven Enschede Hilversum Rotterdam Velp 1.1

Helder kliniek Algemene en organisatorische vragen Eindhoven Enschede Hilversum Rotterdam Velp 1.1 1 Algemene en organisatorische vragen 1.1 1.2 1.3 Organisatorische vragen Beschikt u over een openbare website? Behandelde uw instelling patienten in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2015?

Nadere informatie

1 Algemene en organisatorische vragen EHV ENS HS RD V Z 1.1 Organisatorische vragen EHV ENS HS RD V Z

1 Algemene en organisatorische vragen EHV ENS HS RD V Z 1.1 Organisatorische vragen EHV ENS HS RD V Z 1 Algemene en organisatorische vragen 1.1 Organisatorische vragen Beschikt u over een openbare website? Ja: http://www.xpertclinic.nl/ Behandelt uw instelling patienten in de periode van 1 januari tot

Nadere informatie

Risico-indicatoren Basisset particuliere klinieken

Risico-indicatoren Basisset particuliere klinieken Risico-indicatoren Basisset particuliere klinieken 2015-2016 Utrecht, juli 2015 Algemene informatie over risico-indicatoren en een digitale set indicatoren particuliere klinieken is te vinden op www.igz.nl.

Nadere informatie

Risico-indicatoren Basisset particuliere klinieken

Risico-indicatoren Basisset particuliere klinieken Risico-indicatoren 2014 Basisset particuliere klinieken Utrecht, juli 2014 Algemene informatie over risico-indicatoren en een digitale set indicatoren particuliere klinieken zijn te vinden op www.igz.nl.

Nadere informatie

Het resultaat telt particuliere klinieken

Het resultaat telt particuliere klinieken Het resultaat telt particuliere klinieken 21 Geen groei, kwaliteit stabiel Utrecht, oktober 211 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 6 1 Inleiding, onderzoeksmethodiek en vormgeving 8 2 Opvallende bevindingen

Nadere informatie

Het resultaat telt particuliere klinieken Kwetsbare groepen vragen nog extra aandacht

Het resultaat telt particuliere klinieken Kwetsbare groepen vragen nog extra aandacht Het resultaat telt particuliere klinieken 2012 Kwetsbare groepen vragen nog extra aandacht Utrecht, november 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Hoofdpunten en inspectiebeleid 6 1 Inleiding, onderzoeksmethodiek

Nadere informatie

Het resultaat telt particuliere klinieken

Het resultaat telt particuliere klinieken Het resultaat telt particuliere klinieken 2014 Utrecht, juni 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 Inleiding 13 1 Algemeen 16 2 Kwetsbare groepen (zorgzwaarte) 20 3 Zorg 27 4 Infecties 33 5 Professionals

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren

Kwaliteitsindicatoren Kwaliteitsindicatoren 2010 Basisset particuliere klinieken Utrecht, oktober 2010 Algemene informatie over kwaliteitsindicatoren en een digitale set indicatoren particuliere klinieken zijn te vinden op

Nadere informatie

Het resultaat telt particuliere klinieken Verbeterde kwaliteit, normontwikkeling komt op gang

Het resultaat telt particuliere klinieken Verbeterde kwaliteit, normontwikkeling komt op gang Het resultaat telt particuliere klinieken 2011 Verbeterde kwaliteit, normontwikkeling komt op gang Utrecht, oktober 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 6 1 Inleiding, onderzoeksmethodiek en vormgeving

Nadere informatie

Risico-indicatoren Basisset particuliere klinieken

Risico-indicatoren Basisset particuliere klinieken Risico-indicatoren 2012 Basisset particuliere klinieken Utrecht, augustus 2012 Algemene informatie over risico-indicatoren en een digitale set indicatoren particuliere klinieken zijn te vinden op www.igz.nl.

Nadere informatie

Het resultaat telt particuliere klinieken Verbeteringen zichtbaar

Het resultaat telt particuliere klinieken Verbeteringen zichtbaar Het resultaat telt particuliere klinieken 2009 Verbeteringen zichtbaar Utrecht, oktober 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 6 1 Inleiding, onderzoeksmethodiek en vormgeving toezicht 8 2 Opvallende

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum

Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum Juni 2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek 3 2 Conclusies en te nemen maatregelen 4 3. Resultaten

Nadere informatie

Het resultaat telt particuliere klinieken 2008. Kwaliteitsindicatoren laten een positief beeld zien

Het resultaat telt particuliere klinieken 2008. Kwaliteitsindicatoren laten een positief beeld zien Het resultaat telt particuliere klinieken 2008 Kwaliteitsindicatoren laten een positief beeld zien Den Haag, oktober 2009 R A P P O R T Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 6 1 Inleiding, onderzoeksmethodiek

Nadere informatie

Het resultaat telt particuliere klinieken Kwaliteitsbewustzijn neemt toe, risico s moeten scherper in beeld

Het resultaat telt particuliere klinieken Kwaliteitsbewustzijn neemt toe, risico s moeten scherper in beeld Het resultaat telt particuliere klinieken 2013 Kwaliteitsbewustzijn neemt toe, risico s moeten scherper in beeld Utrecht, december 2014 IGZ14-50 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Inleiding, onderzoeksmethodiek

Nadere informatie

Overzicht Documentatie Operatief Proces

Overzicht Documentatie Operatief Proces Overzicht Documentatie Operatief Proces Februari 2016 Marijn Lamers Manager Kwaliteit en Veiligheid Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrond... 3 Waarom een overzicht?... 3 Documentatie... 4 Relevante

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Eyescan Oogzorgkliniek op 3 juni 2013 te Emmen. Utrecht, augustus 2013

Rapportage van het inspectiebezoek aan Eyescan Oogzorgkliniek op 3 juni 2013 te Emmen. Utrecht, augustus 2013 Rapportage van het inspectiebezoek aan Eyescan Oogzorgkliniek op 3 juni 2013 te Emmen Utrecht, augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...5 3 Resultaten

Nadere informatie

Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP)

Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP) Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP) Communicatie en overdracht Preoperatieve voortgang Binnen het ziekenhuis moet een sluitend systeem aanwezig zijn dat te allen tijde inzichtelijk

Nadere informatie

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toelichting opzet van het toetsingsmodel. Indien wordt verwezen naar het aanwezig zijn van een procedure, dan wordt deze geacht te zijn opgesteld, ingevoerd en intern getoetst.

Nadere informatie

KWALITEITSRAPPORTAGE KNIEKLACHTEN Prothese

KWALITEITSRAPPORTAGE KNIEKLACHTEN Prothese KWALITEITSRAPPORTAGE KNIEKLACHTEN Prothese Bij Bergman Clinics besteden we veel aandacht aan het meten van de resultaten van onze behandelingen. Deze informatie is voor ons belangrijk om van te leren en

Nadere informatie

sedatie Franske Keuter Coördinerend specialistisch inspecteur IGZ Projectleider Sedatie Heerenveen 17 september 2013 Sedatie 14-11-2012

sedatie Franske Keuter Coördinerend specialistisch inspecteur IGZ Projectleider Sedatie Heerenveen 17 september 2013 Sedatie 14-11-2012 sedatie Franske Keuter Coördinerend specialistisch inspecteur IGZ Projectleider Sedatie Heerenveen 17 september 2013 2 Sedatie 14-11-2012 1 context Behoefte zal alleen maar toenemen: aantal ingrepen buiten

Nadere informatie

Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter

Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter Schema PSB Check Check Check Check Check Intake Intake Intake Intake Gegevens Gegevens

Nadere informatie

Onderwerp Criterium Toetsing Toelichting Bron Termijn. 1 januari 2011 aanwezig zijn dat te allen tijde inzichtelijk maakt waar de

Onderwerp Criterium Toetsing Toelichting Bron Termijn. 1 januari 2011 aanwezig zijn dat te allen tijde inzichtelijk maakt waar de Verantwoordelijkheden instelling Perioperatieve voortgang Binnen het ziekenhuis moet een sluitend systeem Dit kan een elektronisch dossier zijn, maar kan ook 1 januari 2011 aanwezig zijn dat te allen tijde

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan privékliniek Oogziekenhuis Eindhoven op 20 april 2011. s-hertogenbosch, April, 2011

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan privékliniek Oogziekenhuis Eindhoven op 20 april 2011. s-hertogenbosch, April, 2011 Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan privékliniek Oogziekenhuis Eindhoven op 20 april s-hertogenbosch, April, Inhoud 1 Inleiding 3 2 Resultaten inspectiebezoek 4 2.1 Inleiding 4

Nadere informatie

Deskundigheidsgebied en de eindtermen van de opleiding tot Sedatie Praktijk Specialist

Deskundigheidsgebied en de eindtermen van de opleiding tot Sedatie Praktijk Specialist Deskundigheidsgebied en de eindtermen van de opleiding tot Sedatie Praktijk Specialist Taakherschikking heeft voor de overheid primair tot doel het proces van zorgverlening doelmatiger te organiseren teneinde

Nadere informatie

Handreiking klaarmaken en toedienen van medicatie op het operatiekamercomplex (OKC)

Handreiking klaarmaken en toedienen van medicatie op het operatiekamercomplex (OKC) Handreiking klaarmaken en toedienen van medicatie op het operatiekamercomplex (OKC) Datum: 22-03-2016 Xander Zuidema, May Ronday en Peter Meijer namens de NVA Elsbeth Helfrich en Mirjam Crul namens de

Nadere informatie

3.3 Delirium. herkend wordt. Onduidelijk is in hoeveel procent het delirium niet, of niet volgens de gangbare richtlijnen, behandeld wordt.

3.3 Delirium. herkend wordt. Onduidelijk is in hoeveel procent het delirium niet, of niet volgens de gangbare richtlijnen, behandeld wordt. 3.3 Delirium Delirium is waarschijnlijk de meest voorkomende neuropsychiatrische stoornis in het algemeen en academisch ziekenhuis, met een prevalentie van 15 tot 50 procent bij opgenomen oudere patiënten.

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten!

Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Equipe Zorgbedrijven Gespecialiseerde klinieken voor zorg van topkwaliteit Wat is een klacht? Als klacht zien wij iedere individuele uiting van onvrede over een

Nadere informatie

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk. geldig vanaf 1 januari 2011

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk. geldig vanaf 1 januari 2011 Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk geldig vanaf 1 januari 2011 Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk 1 januari 2011 Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk geldig vanaf 1 januari 2011 Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk 3 januari

Nadere informatie

Medisch Centrum Jan van Goyen T.a.v. de directie Jan van Goyenkade HN AMSTERDAM. Datum 28 juli 2014 Onderwerp Resultaten bezoek TOP

Medisch Centrum Jan van Goyen T.a.v. de directie Jan van Goyenkade HN AMSTERDAM. Datum 28 juli 2014 Onderwerp Resultaten bezoek TOP > Retouradres Postbus 90137 5200 MA 's-hertogenbosch Medisch Centrum Jan van Goyen T.a.v. de directie Jan van Goyenkade 1 1075 HN AMSTERDAM Werkgebied Zuidoost Magistratenlaan 222 5223 MA 's-hertogenbosch

Nadere informatie

KWALITEITSRAPPORTAGE HEUPKLACHTEN

KWALITEITSRAPPORTAGE HEUPKLACHTEN KWALITEITSRAPPORTAGE HEUPKLACHTEN Bij Bergman Clinics besteden we veel aandacht aan het meten van de resultaten van onze behandelingen. Deze informatie is voor ons belangrijk om van te leren en zo de zorg

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Handreiking. Implementatie richtlijn Sedatie en/of analgesie (PSA) op locaties buiten de OK

Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Handreiking. Implementatie richtlijn Sedatie en/of analgesie (PSA) op locaties buiten de OK Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Handreiking Implementatie richtlijn Sedatie en/of analgesie (PSA) op locaties buiten de OK Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie FAQ s frequently asked

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan ZBC Icone. op 24 mei 2013 te Oisterwijk

Rapportage van het inspectiebezoek aan ZBC Icone. op 24 mei 2013 te Oisterwijk Rapportage van het inspectiebezoek aan ZBC Icone op 24 mei 2013 te Oisterwijk 18 juni 2013 Utrecht Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...5 3 Resultaten inspectiebezoek...6

Nadere informatie

Standpunt NVVCC inzake. omstandigheden (kleine) chirurgische en invasieve ingrepen.

Standpunt NVVCC inzake. omstandigheden (kleine) chirurgische en invasieve ingrepen. Standpunt NVVCC inzake omstandigheden (kleine) chirurgische en invasieve ingrepen. Auteurs: Prof.dr. H.A.M. Neumann, dermatoloog, voorzitter werkgroep, R.S.M.Boonen arts, P. v.d Poel, hygienist, T.Bosch,

Nadere informatie

ZKN keurmerk toetsingscriteria geldig van maart 2013

ZKN keurmerk toetsingscriteria geldig van maart 2013 ZKN keurmerk toetsingscriteria geldig van maart 2013 zkn ZELFSTANDIGE KLINIEKEN NEDERLAND KEU RMERK Kies met gezond verstand, kies voor een kliniek met het ZKN-keurmerk Aanpassingen Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk

Nadere informatie

Voorbeelden informatiepakketten

Voorbeelden informatiepakketten Bijlage 1 Voorbeelden informatiepakketten 4.3 Overdracht OK-verkoeverafdeling Hieronder wordt de overdracht van de operatiekamer naar de verkoeverafdeling besproken. De overdracht van de operatiekamer

Nadere informatie

Instrument TOP CTC 2015: Dossierscreening. Item Aanwezig Afwezig Totaal Opmerking Toelichting

Instrument TOP CTC 2015: Dossierscreening. Item Aanwezig Afwezig Totaal Opmerking Toelichting Instrument TOP CTC 0: Dossierscreening Ziekenhuis: Item Aanwezig Afwezig Totaal Opmerking Toelichting Tijdstip antibiotica Beslismoment & (indicatiestelling) cardioanesthesioloog verantwoordelijk. Nakijken

Nadere informatie

Voorbeelden informatiepakketten

Voorbeelden informatiepakketten Voorbeelden informatiepakketten 5 Voorbereiding operatie 5.1 De patiënt wordt besteld De verpleegafdeling waar de patiënt verblijft wordt geïnformeerd dat de patiënt naar de operatieafdeling gebracht kan

Nadere informatie

EINDTERMEN OPLEIDING SEDATIE PRAKTIJK SPECIALIST In deze eindtermen wordt voor de Sedatie Praktijk Specialist (SPS) de mannelijke vorm gehanteerd. Van

EINDTERMEN OPLEIDING SEDATIE PRAKTIJK SPECIALIST In deze eindtermen wordt voor de Sedatie Praktijk Specialist (SPS) de mannelijke vorm gehanteerd. Van EINDTERMEN SEDATIEE PRAKTIJK SPECIALIST EINDTERMEN OPLEIDING SEDATIE PRAKTIJK SPECIALIST In deze eindtermen wordt voor de Sedatie Praktijk Specialist (SPS) de mannelijke vorm gehanteerd. Vanzelfsprekend

Nadere informatie

Carpaal tunnel syndroom Afdeling Chirurgie

Carpaal tunnel syndroom Afdeling Chirurgie Carpaal tunnel syndroom Afdeling Chirurgie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Chirurgie februari 2012 pavo 0314 Inleiding In deze folder vindt u informatie over het carpaal tunnel syndroom en de operatieve

Nadere informatie

100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014

100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014 100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene gegevens ziekenhuis en vakgroep... 3 2. Vragen betreffende maatschap/vakgroep/samenwerkingsverband... 4 3.

Nadere informatie

Ontwerpers voor de zorg Hoe design geleidt naar veilig gedrag

Ontwerpers voor de zorg Hoe design geleidt naar veilig gedrag Hoe design geleidt naar veilig gedrag Kan design mensen helpen? Ontwerpers voor de zorg Natuurlijk gedrag Ontwerpers voor de zorg ? Panton: 100% gezondheidszorg, 100% design 12 creaheve ontwerpers

Nadere informatie

Toetsingskader TOP CTC 2015, richtlijn pre- per- en postoperatieve traject

Toetsingskader TOP CTC 2015, richtlijn pre- per- en postoperatieve traject Verantwoordelijkheden instelling Perioperatieve voortgang Binnen het ziekenhuis moet een sluitend systeem aanwezig zijn dat te allen tijde inzichtelijk maakt waar de patiënt zich bevindt in het preoperatieve

Nadere informatie

dagopname op de afdeling Dagbehandeling

dagopname op de afdeling Dagbehandeling patiënteninformatie dagopname op de afdeling Dagbehandeling In overleg met uw arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Dagbehandeling in het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Op de afdeling Dagbehandeling

Nadere informatie

Veilige toepassing van medische technologie. Lessons (to be) learned

Veilige toepassing van medische technologie. Lessons (to be) learned Veilige toepassing van medische technologie Lessons (to be) learned Inhoud 1. Belangrijkste resultaten 2. Op welke wijze kunnen ziekenhuizen een verbeterslag maken? Tabel 1: Nederlandse documenten veilig

Nadere informatie

Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016

Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016 Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016 6 juli 2015 1. Beleid zorginkoop ZBC s 2016 1.1 Algemene lijn inkoop ZBC Voor het contracteringsproces 2016 gaan wij zowel nieuwe zorgaanbieders

Nadere informatie

EPA s in de opleiding anesthesiologie

EPA s in de opleiding anesthesiologie EPA s in de opleiding anesthesiologie Invitational Conference Opleidingsplannen 23 juni 2015 Dr. Reinier Hoff Opleider anesthesiologie UMC Utrecht Redenen voor verandering Anesthesiologie niet in de volle

Nadere informatie

Operatief verwijderen van osteosynthese materiaal (plaat, pen of schroeven uit been, enkel of arm)

Operatief verwijderen van osteosynthese materiaal (plaat, pen of schroeven uit been, enkel of arm) Operatief verwijderen van osteosynthese materiaal (plaat, pen of schroeven uit been, enkel of arm) In overleg met de behandelend arts is besloten tot het operatief verwijderen van osteosynthese materiaal

Nadere informatie

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Instelling Datum/tijd Plaats Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis

Nadere informatie

ZKN-keurmerk Toetsingscriteria

ZKN-keurmerk Toetsingscriteria ZKN-keurmerk Toetsingscriteria voor een integraal kwaliteitsmanagementsysteem kwaliteit, veiligheid en risicomanagement in 1 managementsysteem geldig van juni 2015 Kies met gezond verstand, kies voor een

Nadere informatie

Keel- en neusamandelen verwijderen

Keel- en neusamandelen verwijderen Keel- en neusamandelen verwijderen In overleg met de behandelend arts heeft u besloten tot verwijdering van de keelen neusamandelen bij uw kind. Deze behandeling vindt plaats tijdens een dagopname op

Nadere informatie

ZKN-keurmerk Toetsingscriteria

ZKN-keurmerk Toetsingscriteria ZKN-keurmerk Toetsingscriteria voor een integraal kwaliteitsmanagementsysteem kwaliteit, veiligheid en risicomanagement in 1 managementsysteem geldig van juni 2015 Kies met gezond verstand, kies voor een

Nadere informatie

Park Medisch Centrum T.a.v. de directie Hoofdweg GH ROTTERDAM. Datum 7 juli 2014 Onderwerp Resultaten bezoek TOP.

Park Medisch Centrum T.a.v. de directie Hoofdweg GH ROTTERDAM. Datum 7 juli 2014 Onderwerp Resultaten bezoek TOP. > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Park Medisch Centrum T.a.v. de directie Hoofdweg 90 3067 GH ROTTERDAM Werkgebied Zuisoost Magistratenlaan 222 5223 MA s-hertogenbosch Postbus 90137 5200 MA s-hertogenbosch

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Derma2Care op 20 juni 2014 te Haarlem V1001616

Rapportage van het inspectiebezoek aan Derma2Care op 20 juni 2014 te Haarlem V1001616 Rapportage van het inspectiebezoek aan Derma2Care op 20 juni 2014 te Haarlem V1001616 Utrecht, augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...5

Nadere informatie

Anesthesie bij een nier of (nier) pancreas transplantatie

Anesthesie bij een nier of (nier) pancreas transplantatie Anesthesie bij een nier of (nier) pancreas transplantatie De zorg voor u rondom de operatie Inleiding U krijgt binnenkort een oproep voor de nier- of (nier)pancreastransplantatie, waarbij het nodig is

Nadere informatie

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening.

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Jaarverslag klachten 2010 Patiëntenservice Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Totaal aantal klachten, meldingen

Nadere informatie

Kliniek ViaSana. Zelfstandig Behandelcentrum ZBC Mill November 2013

Kliniek ViaSana. Zelfstandig Behandelcentrum ZBC Mill November 2013 Kliniek ViaSana Zelfstandig Behandelcentrum ZBC Mill November 2013 Kliniek ViaSana Drs. Huub Jessen Anesthesioloog/pijnspecialist Kliniek ViaSana 2005 2007 : klinische Behandelingen 250 TKP en THP Kliniek

Nadere informatie

Inhoud. Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten

Inhoud. Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten Inhoud Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten 1 Aanleiding 1. Steeds groter wordende groep kwetsbare klinische patiënten van 70 jaar en ouder die kwetsbaar zijn voor functieverlies:

Nadere informatie

Toetsingskader sedatie en/of analgesie buiten de operatiekamer. Datum Februari 2012

Toetsingskader sedatie en/of analgesie buiten de operatiekamer. Datum Februari 2012 Toetsingskader sedatie en/of analgesie buiten de operatiekamer Datum Februari 2012 Toetsingskader sedatie en/of analgesie buiten de operatiekamer februari 2012 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding en belang

Nadere informatie

Zweetklieroperatie. Albert Schweitzer ziekenhuis Afdeling Chirurgie maart 2015 pavo 0315

Zweetklieroperatie. Albert Schweitzer ziekenhuis Afdeling Chirurgie maart 2015 pavo 0315 Zweetklieroperatie Albert Schweitzer ziekenhuis Afdeling Chirurgie maart 2015 pavo 0315 Inleiding U heeft een afspraak op de polikliniek Chirurgie omdat u een zweetklierontsteking heeft. In deze folder

Nadere informatie

Toezicht particuliere klinieken 2014: de schouders eronder!

Toezicht particuliere klinieken 2014: de schouders eronder! Toezicht particuliere klinieken 204: de schouders eronder! Utrecht, maart 206 Toezicht particuliere klinieken 204: de schouders eronder! maart 206 Inhoud Voorwoord 5 Samenvatting 7 Inleiding 9. Aanleiding

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan OPC Kliniek Texel op 29 juni 2015 te Amstelveen (behandellocatie) V Utrecht, augustus 2015

Rapportage van het inspectiebezoek aan OPC Kliniek Texel op 29 juni 2015 te Amstelveen (behandellocatie) V Utrecht, augustus 2015 Rapportage van het inspectiebezoek aan OPC Kliniek Texel op 29 juni 2015 te Amstelveen (behandellocatie) V1004159 2015-1225465 Utrecht, augustus 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese (LROI)

Factsheet Indicatoren Heupprothese (LROI) Factsheet en Heupprothese (LROI) 9 september 2015 Beschrijving van indicatoren Registratie gestart: 1 januari 2007 Inclusiecriteria: Alle geplaatste totale heupprothesen en kop-halsprothesen in de LROI

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding... 5

Nadere informatie

Studie over de implementatie en het gebruik van de Safe Surgery Checklist in het operatiekwartier

Studie over de implementatie en het gebruik van de Safe Surgery Checklist in het operatiekwartier Studie over de implementatie en het gebruik van de Safe Surgery Checklist in het operatiekwartier Individuele feedback Ziekenhuis : AZ Monica Erkenningsnummer : 682 Contactpersoon : Greet.Peeters@azmonica.be

Nadere informatie

Toetsingskader toezicht operatief proces algemeen versie 10 maart 2016

Toetsingskader toezicht operatief proces algemeen versie 10 maart 2016 Verantwoordelijkheden instelling Perioperatieve voortgang Binnen het ziekenhuis moet een sluitend systeem aanwezig zijn dat te allen tijde inzichtelijk maakt waar de patiënt zich bevindt in het preoperatieve

Nadere informatie

Als u een MRI onderzoek onder anesthesie moet ondergaan

Als u een MRI onderzoek onder anesthesie moet ondergaan Als u een MRI onderzoek onder anesthesie moet ondergaan Dag/datum: Tijd: Afdeling:... Patiënten met een pacemaker mogen absoluut NIET in een MRI-scan!!! Neem in dit geval contact op met uw aanvragend specialist.

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan de Da Vinci Kliniek op 26 juni 2013 te Geldrop

Rapportage van het inspectiebezoek aan de Da Vinci Kliniek op 26 juni 2013 te Geldrop R Rapportage van het inspectiebezoek aan de Da Vinci Kliniek op 26 juni 2013 te Geldrop R Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...5 3 Resultaten inspectiebezoek...6

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan. particuliere kliniek Polikliniek de Blaak, locatie Leidschendam 26 april 2012

Rapportage van het inspectiebezoek aan. particuliere kliniek Polikliniek de Blaak, locatie Leidschendam 26 april 2012 Rapportage van het inspectiebezoek aan particuliere kliniek Polikliniek de Blaak, locatie Leidschendam 26 april 2012 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Resultaten inspectiebezoek 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Algemeen beleid

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese

Factsheet Indicatoren Heupprothese Deze indicatorenset is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland waarmee het aanleveren van deze kwaliteitsgegevens in 2017 over verslagjaar 2016 wettelijk verplicht is. Colofon Internet: OmniQ

Nadere informatie

Dagbehandeling: rol van de huisarts CONGRES NVDK 10 NOVEMBER 2016

Dagbehandeling: rol van de huisarts CONGRES NVDK 10 NOVEMBER 2016 Dagbehandeling: rol van de huisarts CONGRES NVDK 10 NOVEMBER 2016 YVONNE HOGEWONING-VAN DER HARTEN, HUISARTS, KADERHUISARTS OUDERENGENEESKUNDE (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst

Nadere informatie

REGIO OK AUDIT. Datum 2014 OK-Regio audit Tell me. Show me. Ziekenhuis REGIO AUDIT OP HET OK-COMPLEX

REGIO OK AUDIT. Datum 2014 OK-Regio audit Tell me. Show me. Ziekenhuis REGIO AUDIT OP HET OK-COMPLEX OP HET -COMPLEX Datum Auditoren INPUT TERUGKOPPELING NAAR AFDELING Waar kan deze afdeling trots op zijn? Noem drie onderwerpen die goed geregeld zijn op deze afdeling. 1 2 3 Wat heeft deze afdeling nog

Nadere informatie

Endonasale chirurgie Radboud universitair medisch centrum

Endonasale chirurgie Radboud universitair medisch centrum Endonasale chirurgie In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een neusbijholten-operatie. De operatie (endonasale chirurgie) vindt plaats tijdens een dagopname op de Chirurgische Dagbehandeling

Nadere informatie

Meatoplastiek Operatie bij een vernauwde gehoorgang

Meatoplastiek Operatie bij een vernauwde gehoorgang Meatoplastiek Operatie bij een vernauwde gehoorgang Afdeling Keel, Neus- en Oorheelkunde U heeft met de kno-arts afgesproken dat bij u binnenkort een operatie zal ondergaan waarbij de gehoorgang ruimer

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

beroepskader TAAKHERSCHIKKING

beroepskader TAAKHERSCHIKKING beroepskader TAAKHERSCHIKKING NEDERLANDSE ASSOCIATIE PHYSICIAN ASSISTANTS Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Dit document is tot stand gekomen door de inzet van de volgende betrokkenen: Vanuit

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3. Wie zijn wij? 4. Resultaten 2013 5. Kwaliteit 2013 10 Veiligheid 2013 13 Ontwikkelingen 2014 14

Inhoud. Voorwoord 3. Wie zijn wij? 4. Resultaten 2013 5. Kwaliteit 2013 10 Veiligheid 2013 13 Ontwikkelingen 2014 14 Kwaliteitsjaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord 3 Wie zijn wij? 4 Resultaten 2013 5 Overzicht behandelingen 5 Cliënttevredenheid 6 Complicatieregistratie 6 Onderzoek huidtherapie 6 Kwaliteit 2013 10 Veiligheid

Nadere informatie

Behandeling van marisken

Behandeling van marisken Chirurgie Behandeling van marisken www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl CHI061 / Behandeling van marisken / 17-07-2014 2 Behandeling van marisken

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Een ieder betrokken bij de toediening van remifentanil PCA (arts en klinisch verloskundige) is opgeleid en heeft kennis van:

Een ieder betrokken bij de toediening van remifentanil PCA (arts en klinisch verloskundige) is opgeleid en heeft kennis van: DISCLAIMER Protocollen geven aan hoe lokaal uitvoering wordt gegeven aan beroepskaders, -normen, standpunten en richtlijnen. Protocollen worden lokaal/plaatselijk vastgesteld, rekening houdend met de typische

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Meldcode Nieuw is de wettelijke verplichting tot het hebben en hanteren van

Nadere informatie

Anesthesie en preoperatief onderzoek

Anesthesie en preoperatief onderzoek Anesthesie en Preoperatief onderzoek Anesthesie en preoperatief onderzoek Algemene informatie Inhoud Paginanummer Inleiding 3 Preoperatief onderzoek 4 Waarom preoperatief onderzoek 4 Wie werken op het

Nadere informatie

Anesthesie voor kinderen. Informatie voor ouders

Anesthesie voor kinderen. Informatie voor ouders Anesthesie voor kinderen Informatie voor ouders Inhoud Inleiding... 3 Wat is anesthesie?... 3 Vormen van anesthesie... 4 De algehele anesthesie (onder narcose)... 4 De (loco) regionale anesthesie (plaatselijke

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Lage Rug Hernia (DSSR) A. Beschrijving Indicator

Factsheet Indicatoren Lage Rug Hernia (DSSR) A. Beschrijving Indicator Factsheet en Lage Rug Hernia (DSSR) A. Beschrijving DSSR 2014 [2.5; 14-11- 2014] Registratie gestart: 01-01- 2014 Gestart met Spinaalchirurgie Lumbaal geïnstrumenteerd; Januari 2015 start met Lumbale hernia

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Van Roesiologie naar Bewust Sederen Implementatie toetsingskader in de praktijk. Manager Tjongerschans:

Inhoudsopgave. Van Roesiologie naar Bewust Sederen Implementatie toetsingskader in de praktijk. Manager Tjongerschans: Van Roesiologie naar Bewust Sederen Implementatie toetsingskader in de praktijk Esther Sanders Implementatie consultant bij Pink Roccade Healthcare Patrick Vink Sectormanager snijdende vakken & patiëntenlogistiek

Nadere informatie

Dagverpleging neusamandel verwijderen

Dagverpleging neusamandel verwijderen Dagverpleging neusamandel verwijderen In overleg met de behandelend arts heeft u besloten tot verwijdering van de neusamandel van uw kind. Deze behandeling vindt plaats tijdens een dagopname op de Chirurgische

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

dagopname op de afdeling dagbehandeling

dagopname op de afdeling dagbehandeling patiënteninformatie dagopname op de afdeling dagbehandeling In overleg met uw arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Dagbehandeling in het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Op de afdeling Dagbehandeling

Nadere informatie

Arts & Recht Omgaan met disfunctionerende dokters: veiligheid, kwaliteit en zorgvuldigheid

Arts & Recht Omgaan met disfunctionerende dokters: veiligheid, kwaliteit en zorgvuldigheid Arts & Recht Omgaan met disfunctionerende dokters: veiligheid, kwaliteit en zorgvuldigheid Jeroen Rosingh Kwaliteitsreglement in de praktijk Isala klinieken, Zwolle Robinetta de Roode KNMG 7 april 2011

Nadere informatie

Epiduroscopie. Centrum voor Pijngeneeskunde. Centrumlocatie. Doel van de behandeling

Epiduroscopie. Centrum voor Pijngeneeskunde. Centrumlocatie. Doel van de behandeling Centrumlocatie De anesthesioloog heeft met u besproken dat de oorzaak van uw pijnklachten beoordeeld en mogelijk ook behandeld gaan worden middels een epiduroscopie. In deze folder willen wij u informeren

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan Dr. Kuypers Kliniek Hoorn op 19 juni 2012. Amsterdam, oktober, 2012

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan Dr. Kuypers Kliniek Hoorn op 19 juni 2012. Amsterdam, oktober, 2012 Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan Dr. Kuypers Kliniek Amsterdam, oktober, 2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Algemeen beleid...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Optimal Care Pijnkliniek. op 25 juni 2014 te Rotterdam V 1001713

Rapportage van het inspectiebezoek aan Optimal Care Pijnkliniek. op 25 juni 2014 te Rotterdam V 1001713 Rapportage van het inspectiebezoek aan Optimal Care Pijnkliniek op 25 juni 2014 te Rotterdam V 1001713 Utrecht, september 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies

Nadere informatie

Operatief verwijderen van osteosynthesemateriaal Plaat, pen of schroeven uit been, enkel of arm

Operatief verwijderen van osteosynthesemateriaal Plaat, pen of schroeven uit been, enkel of arm Operatief verwijderen van osteosynthesemateriaal Plaat, pen of schroeven uit been, enkel of arm 1 Uw arts heeft met u besproken dat het osteosynthesemateriaal (plaat, pen en/of schroeven) in uw been, enkel

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Dogear correctie. Polikliniek Plastische Chirurgie

PATIËNTEN INFORMATIE. Dogear correctie. Polikliniek Plastische Chirurgie PATIËNTEN INFORMATIE Dogear correctie Polikliniek Plastische Chirurgie 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil de polikliniek Plastische Chirurgie van het Maasstad Ziekenhuis u

Nadere informatie

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013 --23 Kwaliteitsregistratie: het werkt! Marc van Tilburg chirurg 3 oktober 23 Belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Patiënttevredenheidsonderzoek

Patiënttevredenheidsonderzoek Patiënttevredenheidsonderzoek 2012 Doel Het verkrijgen van inzicht in hoe patiënten de Pellegrinus Kliniek beoordelen op een aantal belangrijke kwaliteitsaspecten zoals de behandeling, bejegening en informatieverstrekking.

Nadere informatie

Basisset Medisch Specialistische Zorg Kwaliteitsindicatoren. voor ziekenhuizen en particuliere klinieken

Basisset Medisch Specialistische Zorg Kwaliteitsindicatoren. voor ziekenhuizen en particuliere klinieken 2017 Basisset Medisch Specialistische Zorg Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuizen en particuliere klinieken Voor algemene informatie over kwaliteitsindicatoren en een digitale set indicatoren verwijzen

Nadere informatie

Specialist voor hand- & polszorg

Specialist voor hand- & polszorg Specialist voor hand- & polszorg De juiste diagnose, de juiste ingreep en de juiste therapie: daarin schuilt het geheim voor een snel en goed herstel. Er zijn in Nederland maar weinig plastisch chirurgen

Nadere informatie

Operatieve behandeling van spataderen

Operatieve behandeling van spataderen Operatieve behandeling van spataderen In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een operatieve behandeling van spataderen te ondergaan op de afdeling Heelkunde van het Radboudumc. Deze folder

Nadere informatie