De Islam beveelt ons bescheidenheid en nederigheid en verwerpt hoogmoedigheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Islam beveelt ons bescheidenheid en nederigheid en verwerpt hoogmoedigheid"

Transcriptie

1 De Islam beveelt ons bescheidenheid en nederigheid en verwerpt hoogmoedigheid Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 20/01/2017 Beste gelovigen, dit is de vijfde preek van onze serie preken Het gedrag en de manieren van een Moslim. Vanaf vandaag zullen we proberen om de komende vrijdagpreken stil te staan bij de belangrijkste gedragskenmerken en eigenschappen van de Islam in sha Allah. Ons doel achter deze serie preken, zoals meerdere malen vermeld, is om ons gedrag en onze manieren te verbeteren en daarmee onze ziel te louteren. Om dit te kunnen bereiken, dient men zijn hart van alle slechte gedragskenmerken en eigenschappen te reinigen en dient men ook goede gedragskenmerken en eigenschappen aan te leren en in zijn hart te nestelen. Goede gedragskenmerken en manieren zijn de gedragskenmerken en manieren die de Islam aan de moslims heeft geboden en bevolen. Slechte gedragskenmerken zijn juist het tegenovergestelde. Dat zijn de gedragskenmerken die de Islam heeft verworpen en verboden. Alle goede gedragskenmerken hebben een tegenovergesteld gedragskenmerk en als een gedragskenmerk bevolen wordt in de Islam, dan betekent dat automatisch dat het tegenovergestelde van dit gedragskenmerk wordt verboden in de Islam. Het bevelen in de Islam van eerlijkheid bijvoorbeeld, betekent automatisch het verbieden van liegen en het bevelen van rechtvaardigheid betekent automatisch het verbieden van onrechtvaardigheid. Vandaag gaan we het hebben over bescheidenheid en nederigheid als één van de belangrijkste bevolen gedragskenmerken in de Islam. Nederigheid is het tegenovergestelde van hoogmoed. Hoogmoed is dus verboden en verwerpelijk in de Islam. Beste broeders en zusters, wat verstaan we nou onder de woorden bescheidenheid en hoogmoed? Luister goed naar de volgende overlevering van de profeet (vzmh) waarin hij het begrip hoogmoed uitlegt: Degene die in zijn hart het gewicht van een atoom aan hoogmoed heeft, zal het Paradijs niet binnentreden. Een man zei toen: Maar de mens heeft graag

2 dat zijn kleding en zijn schoenen mooi zijn. Daarop zei de profeet (vzmh): Voorzeker, Allah is Mooi en Hij houdt van schoonheid. Hoogmoed betekent minachting van het recht (het verwerpen van de waarheid) en neerkijken op de mensen (het minachten van de anderen). Volgens deze definitie van de profeet (vzmh), zit hoogmoed en nederigheid niet in de manier waarop men zich kleed. Het kan dus bijvoorbeeld zo zijn dat een persoon hele dure kleding aandoet of in een dure auto rijdt of zelfs in een paleis woont, maar dat hij toch nederig en bescheiden kan zijn. En het kan ook zo zijn dat een persoon heel arm is en helemaal niets heeft en toch hoogmoedig kan zijn! De profeet (vzmh) zei: Er zijn er drie tegen wie Allah niet zal spreken, noch zal prijzen, noch naar zal kijken op de Dag der Opstanding; voor hun zal er een pijnlijke kwelling zijn: een oude man die zinaa (ontucht) pleegt, een koning (leider) die liegt, en een arme man die arrogant (hoogmoedig) is. (Muslim) Volgens deze overleving kan een arme man of vrouw ook hoogmoedig zijn. Zo iemand wordt strenger bestraft, omdat hij of zij ondanks de armoede toch hoogmoedig is. Stel je eens voor als zo iemand rijk zou zijn, dan zou hij of zij nog erger zijn! Hoogmoed of nederigheid is een gevoel dat in het hart van de mens zit en in zijn manier van denken. Een net uiterlijk betekent niet altijd hoogmoedigheid en een slordig uiterlijk betekent ook niet altijd bescheidenheid of nederigheid! Het kan ook zo zijn -beste broeders en zusters- dat hoogmoed in de manieren en handelingen van een persoon tevoorschijn komen. Jij kan dat bijvoorbeeld zien of merken in de manier waarop hij of zij loopt, praat en hoe hij naar anderen kijkt en met hen omgaat. Allah (swt) zegt in de Koran: ] و ل ت صع ر خد ک ل لن اس و ل ت م ش ف ی ا ل ر ض مرح ا ا ن ا ہ لل ل ی ح ب ک ل م خ تا ل فخ و ر] لقمان: 18 [En wend jouw gezicht niet af van de mensen en loop niet trots op aarde: voorwaar, Allah houdt van geen enkele verwaande opschepper] (31:18) Beste broeders en zusters, de profeet (vzmh) heeft het begrip hoogmoed gedefinieerd als het verwerpen van de waarheid en het minachten van de mensen. Dat betekent dat iemand die bescheiden en nederig wilt zijn dat

3 niet mag doen. Een moslim dient het recht en de waarheid altijd te accepteren, van wie dan ook! En hoe hard dat soms ook kan zijn en hoe strijdig dat ook kan zijn met het eigenbelang! En een moslim mag de mensen ook nooit minachten en zichzelf beter zien dan de anderen of een hogere positie aan zichzelf toekennen ten opzichte van de anderen. We zijn allemaal mensen. We zijn allemaal van klei geschapen en we zijn allemaal van dezelfde voorvader en -moeder (Adam en Eva) gekomen. Allah (swt) zegt in de Koran: ] یا أی ها الن اس إ ن ا خلق ناك م م ن ذكر وأ ن ثى وجعل ناك م ش ع وب ا وقبائ ل ل تعارف وا إ ن أ كرمك م ع ن د ا لل أت قاك م إ ن ا لل عل یم خب ی ر] الحجرات: 13 [O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar de meest edele van jullie is bij Allah degene die het meest Allah vreest] (49:13) Het feit dat we van afkomst, ras, huidskleur of taal verschillen, mag geen reden zijn om elkaar te minachten of op elkaar neer te kijken. De profeet (vzmh) heeft gezegd: O mensen! Waarlijk jullie Heer is Eén en jullie vader (Adam) is één. Een Arabier is niet beter dan een niet-arabier en een niet-arabier is niet beter dan een Arabier; een blanke is niet beter dan een donkere en een donkere is niet beter dan een blanke, behalve in termen van vroomheid en goede daden (Ahmed) In de Koran heeft Allah de gelovigen meerdere malen bevolen om bescheiden te zijn tegenover elkaar en tegenover alle andere mensen. Daarnaast heeft Allah ons ook vaak gewaarschuwd tegen hoogmoed in de Koran. Allah zegt tegen de profeet (vzmh) in de Koran: ] واخ ف ض جناحك ل من ات بعك م ن ال م ؤ م ن ین] الشعراء: 215 [En wees bescheiden en nederig tegenover de gelovigen die jou volgen] (26:215)

4 En zo was de profeet (vzmh) ook in zijn woorden en in zijn daden. Toen een man de profeet (vzmh) eens zag, sidderde hij van ontzag, waarop hij (vzmh) zijn bezorgdheid wegnam, zeggende: Kalm aan, waarlijk ik ben slechts de zoon van een vrouw die gedroogd vlees pleegde te eten in Mekka. (Ibnoe Maadjah, al-haakim). In een andere overleving zegt hij (vzmh): Overdrijft niet in het verheerlijken van mij, zoals de Christenen met Isa ibnoe Maryam deden. Ik ben slechts de Dienaar van Allah en Zijn Boodschapper. Zegt dus: Dienaar van Allah en Zijn Boodschapper. Ook zou hij (vzmh) het verbieden om voor hem op te staan en was hij gewend om met de mensen te zitten, zich onder hen te begeven, ondanks dat hij de hoofdleider was, had hij geen speciale kledij en ook geen speciale plek of stoel om op te zitten. Soms was het zelfs zo dat vreemdelingen die hem kwamen bezoeken en hem niet kenden, hem niet konden onderscheiden van zijn metgezellen. Hij (vzmh) had niets onderscheidend voor zichzelf! En thuis was hij altijd in dienst van zijn vrouw (meedoen met de huishoudelijke taken). Beste broeders en zusters, sommige mensen zijn hoogmoedig omdat ze denken dat ze meer kennis dan de anderen hebben. Deze mensen moeten niet vergeten dat de shaytaan meer kennis dan hun heeft, maar dat hij door hoogmoed toch werd vervloekt door Allah! Hij weigerde om Allah (swt) te gehoorzamen en voor Adam (vzmh) te buigen. Allah zegt: ] قال ی ا ب ل ی س ما منعک ا ن ت س ج د ل ما خلق ت ب یدی ا س ت ک ب ر ت ا م ک ن ت م ن الع ال ی ن قال انا خی ر م ن ہ خلق تن ی م ن ن ار و خلق تہ م ن ط ی ن] ص: [God zei: "O Iblies, wat heeft u verhinderd te buigen voor hem, die Ik met Mijn Hand heb geschapen? Ben jij hoogmoedig of behoor jij tot de (hoog) verhevenen? Hij zei: "Ik ben beter dan hij, U heeft mij uit vuur en hem uit klei geschapen] (38:75-76) Ondanks zijn kennis en zijn vorige positie binnen de engelen, gaat Iblies uiteindelijk toch naar de Hel. Let op -beste broeders en zusters- en probeer

5 de zinnen ik ben beter of jij weet niet wie ik ben...! te vermijden. Door de zin ik ben beter is Iblies vervloekt! Rijk zijn of een hoge positie in de maatschappij hebben, mogen ook geen reden zijn om hoogmoedig te zijn. Denk aan Qaroen, hij behoorde tot het volk van Moesa (vzmh). Zijn verhaal is in de Koran genoemd. Hij was extreem rijk. De gelovigen van zijn volk hebben hem geadviseerd om bescheiden en nederig te zijn en geen onrecht te plegen. Maar hij weigerde en hij reageerde met de volgende woorden zoals in de Koran staat: ] قال ا ن ما ا و ت ی ت ہ ع لی ع ل م ع ن د ی] القصص: 78 [Hij zei: "Het is mij gegeven op grond van de kennis die ik heb] (28:78) Zijn einde was zoals Allah (swt) heeft gezegd: ] فخس ف نا ب ہ و ب د ار ہ ا ل ر ض...] القصص: 81 [Daarom deden wij hem en zijn woning in de aarde wegzinken] (28:81) En zo heeft hij in het aardse leven zichzelf en zijn bezittingen verloren. En in het Hiernamaals zal hij ook tot de verliezers behoren, want gelijk na het eind van het verhaal van Qaroen, zegt Allah (swt) als conclusie van het verhaal het volgende: ] ت لک الد ار ا ل خ رۃ نج عل ہا ل ل ذ ی ن ل ی ر ی د و ن ع ل و ا ف ی ا ل ر ض و ل فساد ا و العاق ب ۃ ل ل م ت ق ی ن] القصص: 83 [Dat Huis van het Hiernamaals (het Paradijs) schenken Wij aan hen, die niet hoogmoedig wensen te zijn op aarde en geen verderf (zaaien) en het (goede) einde is voor de Moettaqoen] (28:83) Beste broeders en zusters, de moslim dient bescheiden en nederig te zijn tegenover iedereen, zelfs tegenover de kinderen zoals onze profeet (vzmh) was. Hij speelde met de kinderen en gaf ze de volledige aandacht. Maar wie verdient nou onze bescheidenheid het meest? Een moslim dient allereerst bescheiden en nederig te zijn tegenover Allah (swt). Wanneer je nederig en bescheiden bent tegenover Allah, dan verheft

6 Allah jou en jouw positie in dit wereldse leven en in het Hiernamaals. Het is ook zo dat een moslim pas het dichtst bij Allah is wanneer hij zich bevindt in de soedjoed (prosternatie), omdat dit het teken is van totale nederigheid wanneer iemand zijn gezicht op de grond werpt voor Allah (swt). De moslim dient ook nederig en bescheiden te zijn tegenover zijn ouders, zoals Allah zegt in de Koran: ] واخ ف ض له ما جناح الذ ل م ن الر ح م ة] اإلسارء: 24 [En wees uit barmhartigheid voor hen nederig en ontvankelijk] (17:24) Een moslim dient ook nederig en bescheiden te zijn tegenover de mensen van wie hij kennis krijgt en ook tegenover oudere mensen. Dat heeft de profeet (vzmh) ons allemaal geleerd. Beste broeders en zusters, wees bescheiden en nederig tegenover anderen. Wees een voorbeeld voor jouw kinderen. Accepteer de waarheid van jouw kinderen, van jouw vrouw en van iedereen, zelfs ook van jouw vijanden. Het is een teken van bescheidenheid om jouw fouten te erkennen en daarvoor jouw excuses aan te bieden indien dat nodig is. Wees niet arrogant en hoogmoedig. Tot slot wil ik eindigen met de volgende overlevering van onze profeet (vzmh): De hoogmoedigen zullen op de Dag der Opstanding voortgebracht worden ter grootte van stofdeeltjes. Vernedering zal hen van alle kanten omgeven. وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه

AANGAANDE DE KWESTIE IN DE GAZA-STROOK TE COMITÉ VOOR ONDERZOEK EN FATAAWA

AANGAANDE DE KWESTIE IN DE GAZA-STROOK TE COMITÉ VOOR ONDERZOEK EN FATAAWA VERDUIDELIJKING AANGAANDE DE KWESTIE IN DE GAZA-STROOK TE PALESTINA DOOR HET PERMANENTE COMITÉ VOOR ONDERZOEK EN FATAAWA Alle lof is aan Allaah en moge de Vrede en Zegeningen van Allaah met de meest edele

Nadere informatie

helpen van de ongelovigen tegen de moslims

helpen van de ongelovigen tegen de moslims Shaykh Saalih al Fawzaan Het helpen van de ongelovigen tegen de Moslims Vertaling : Selefienederland group Bron : Doeroos fie Sharh Nawaaqidh al-islaam (p.156-159) Het helpen van de ongelovigen tegen de

Nadere informatie

Eigenschappen van de ongelovigen

Eigenschappen van de ongelovigen Eigenschappen van de ongelovigen Na de beschrijving van de gelovigen, begint Allah meteen (precies zoals in Al-Fatihah) de tegenovergestelde groep te beschrijven, namelijk de ongelovigen. إ ن ال ذ ين ك

Nadere informatie

In de Naam van Allaah, de Erbarmer, de meest Genadevolle.

In de Naam van Allaah, de Erbarmer, de meest Genadevolle. 1 [DE WEG VAN DE VROME VOORGANGERS EN DE BEHOEFTE VAN DE GEMEENSCHAP ERAAN] ب س م ا ال رح م ن ال رح یم In de Naam van Allaah, de Erbarmer, de meest Genadevolle. Alle lof komt toe aan Allaah, de Heer der

Nadere informatie

الجامع. Shaykh Saalih al-fawzaan. Deel 3

الجامع. Shaykh Saalih al-fawzaan. Deel 3 الجامع لعبادة الله وحده De omvattende definitie van het aanbidden van Allaah alleen Shaykh Saalih al-fawzaan Deel 3 Vertaald door : Aboe AbdirRahmaan Abdullah Lbethioui al-maghribie Bron : Silsilatoe sharh

Nadere informatie

Leden van de politieke partij Hizb ut Tahrir in Marokko ontvoerd.

Leden van de politieke partij Hizb ut Tahrir in Marokko ontvoerd. Leden van de politieke partij Hizb ut Tahrir in Marokko ontvoerd. ب س م االله ال رح م ن مال رح ي الا ر ض ف ي ل ي س ت خ ل ف نه م ال صال ح ات و ع م ل وا م نك م ا م ن وا ا لذ ين ال له و ع د ل ه م ار ت ض ى

Nadere informatie

EL FORKANI BLUNDERT!

EL FORKANI BLUNDERT! EL FORKANI BLUNDERT! Naar aanleiding van een recent verschenen YouTube filmpje volgt deze verduidelijking. Handen schudden in de Islaam Bismillaahi Rahmaani Rahiem, Ibn al-qayyim zei: Kennis is: (wat)

Nadere informatie

Bron : Ta sies oel-ahkaam alaa ma sahha an khayr iel-anaam bi sharh ahaadieth oemdat oel-ahkaam van Shaykh Ahmad an-nadjmie rahiemahoellaah.

Bron : Ta sies oel-ahkaam alaa ma sahha an khayr iel-anaam bi sharh ahaadieth oemdat oel-ahkaam van Shaykh Ahmad an-nadjmie rahiemahoellaah. Oemdat oel-ahkaam Kitaab as-siyaam Boek van het vasten Met de uitleg van Shaykh Ahmad ibn Yahyaa an-nadjmie Deel 3 Dit derde deel omvat: Het in staat zijn van grote onreinheid wanneer al-fadjr je reeds

Nadere informatie

ah die door Qoraish naar de Profeet (vrede zij met hem) werd gestuurd om hem een aantal voorstellen te doen. Toen hij plaatsnam voor de

ah die door Qoraish naar de Profeet (vrede zij met hem) werd gestuurd om hem een aantal voorstellen te doen. Toen hij plaatsnam voor de Ik getuig dat er geen god bestaat die het reht heeft aanbeden te worden behalve Allah. Hij Die geen deelgenoten kent. Hij die tevens de Foerqaan op zijn dienaar heeft doen neerdalen, zodat hij vervolgens

Nadere informatie

Uit Mulakhas al-fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan

Uit Mulakhas al-fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan Hoofdstuk over de siwâk en de eigenschappen van al-fitrah Uit Mulakhas al-fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan De moeder der gelovigen, Â-isha, moge Allâh tevreden over haar zijn, leverde over dat de Profeet

Nadere informatie

*Het woord verdwaalden wordt slechts als beschrijving en beslist niet als een belediging bedoeld. Geen misdaad الضحى. Categorieën van verdwaalden

*Het woord verdwaalden wordt slechts als beschrijving en beslist niet als een belediging bedoeld. Geen misdaad الضحى. Categorieën van verdwaalden الضآلين * verdwaalden De Noch echte gelovigen noch echte ongelovigen! Dit zijn alle afwijkende categorieën van het rechte pad. Dit is de derde en tevens de grootste groep onder de mensen. Het pad van de

Nadere informatie

Het belang van het Woord

Het belang van het Woord Het belang van het Woord At-Tibyān Publication Bismillaahir Rahmaanir Raheem Het belang van het Woord Door Wasīm Fat hullāh Enkele van ons vragen: wat is het belang van het woord in het confronteren van

Nadere informatie

Wetenschap & Geloof. Een gevaarlijke mail. Wees kritisch! Alles draait tegen de klok in!

Wetenschap & Geloof. Een gevaarlijke mail. Wees kritisch! Alles draait tegen de klok in! Wetenschap & Geloof Een gevaarlijke mail Een tijdje geleden heb ik de volgende mail doorgestuurd gekregen: De Azaan houdt gedurende dag en nacht geen moment op! Een wiskundige onderzoeker uit de Arabische

Nadere informatie

Remedies tegen hoogmoed

Remedies tegen hoogmoed Remedies tegen hoogmoed [اهلونلدية- dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1436 Islam voor iedereen عالج ضد الكرب «باللغة اهلونلدية» مراجعة: ياسني أبو

Nadere informatie

الفاتحة Al-Fatihah. Interpretatie van Soerah Al-Fatihah:

الفاتحة Al-Fatihah. Interpretatie van Soerah Al-Fatihah: الفاتحة Al-Fatihah Het is het openingshoofdstuk van de koran en wordt tijdens ieder gebed een paar keer gereciteerd. Het wordt beschouwd als een samenvatting van de hele koran. De koran wordt gezien als

Nadere informatie

www.selefienederland.nl bevestigen van een Schepper omvat niet de complete tawhied

www.selefienederland.nl bevestigen van een Schepper omvat niet de complete tawhied Tawhied eerst De Tawhied eerst serie : deel 1 Een uitleg van het feit dat enkel de bevestiging van het bestaan van een Schepper niet de complete Tawhied (monotheisme) omvat waar de Boodschappers naar uitnodigden

Nadere informatie

Westerse Liberalistische Ideologieën in het Licht van de Islam

Westerse Liberalistische Ideologieën in het Licht van de Islam HEILIGE VRIJHEID Westerse Liberalistische Ideologieën in het Licht van de Islam Het bepalen van onze eigen grenzen van vrijheid lijkt bevrijdend te zijn en aantrekkelijk zoals de grenzeloze natuur van

Nadere informatie

De leiding van de Profeet in het vasten

De leiding van de Profeet in het vasten De leiding van de Profeet in het vasten gebaseerd op het werk van Ibn al-qayyim al-djawziyyah Zaad al-ma aad Deel 1 Vertaling en samenstelling : Abu Hudayfa Musa ibn Yusuf De Leiding van de Profeet in

Nadere informatie

Oorspronkelijk tekst: "So, What about the familie" door: Yahiya Emerick Vertaald door: Team Moslima

Oorspronkelijk tekst: So, What about the familie door: Yahiya Emerick Vertaald door: Team Moslima En, hoe zit het met de familie? Oorspronkelijk tekst: "So, What about the familie" door: Yahiya Emerick Vertaald door: Team Moslima Islam betekent familie, en familie blijft bij elkaar en je kunt geen

Nadere informatie

De getuigenis van Tauwhied

De getuigenis van Tauwhied De Getuigenis van Tauwhied Door de nobele Shaykh Dr. Saleh as-saleh - moge Allaah hem Genadig zijn - Niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden, behalve Allaah (laa ilaaha illallaah) Dit is het

Nadere informatie

Tekenen voor het bestaan van de Schepper

Tekenen voor het bestaan van de Schepper Het bepalen van onze eigen grenzen van vrijheid lijkt bevrijdend te zijn en aantrekkelijk zoals de grenzeloze natuur van een glimmende, heldere hemel. Maar, wat schuilt er werkelijk achter dit beeld die

Nadere informatie

Het Verhaal van de Vier Stieren Anwar Al-Awlaki

Het Verhaal van de Vier Stieren Anwar Al-Awlaki Het Verhaal van de Vier Stieren Anwar Al-Awlaki 1 Het Verhaal van de Vier Stieren Anwar Al-Awlaki 2 In de Naam van Allāh, de Barmhartige, de Genadevolle, Voorzeker, alle lof is aan Allāh, we prijzen Hem,

Nadere informatie

ADVIES AAN DE JONGEREN DIE NAAR SYRIË VERTREKKEN.

ADVIES AAN DE JONGEREN DIE NAAR SYRIË VERTREKKEN. ADVIES AAN DE JONGEREN DIE NAAR SYRIË VERTREKKEN. DOOR DE NOBELE SHAYKH MOHAMMED BIN OMAR BAAZMOEL ( H A F I D A H O E L L A A H ) Vraagsteller uit Nederland: De laatste tijd vindt er een oproep plaats

Nadere informatie

Tot Wij, toen Ons gebod kwam en de oven kookte, zeiden: Laad in het schip van ieder wezen een paar, mannelijk en vrouwelijk, en uw verwanten behalve

Tot Wij, toen Ons gebod kwam en de oven kookte, zeiden: Laad in het schip van ieder wezen een paar, mannelijk en vrouwelijk, en uw verwanten behalve ح ت ى إ ذ ا ج اء أ م ر ن ا و ف ار الت ن ور ق ل ن ا اح م ل ف يه ا م ن ك ل ز و ج ني اث ن ني و أ ه ل ك إ ال م ن س ب ق ع ل ي ه ال ق و ل و م ن آم ن و م ا آم ن م ع ه إ ال ق ل يل Tot Wij, toen Ons gebod kwam

Nadere informatie

Alghiera. revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1435

Alghiera. revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1435 Alghiera ] الهولندية- [ nederlands - dutch revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1435 الغ ة» بالة اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله 2013-1435 Alle lof behoort aan Allah. Alghiera Wij leven in een maatschappij

Nadere informatie

Omdat Hij als Enige de Namen en de Eigenschappen bezit die door perfectie en volmaaktheid worden gekenmerkt.

Omdat Hij als Enige de Namen en de Eigenschappen bezit die door perfectie en volmaaktheid worden gekenmerkt. Tafsier (les 1) De heilige Koran bevat 114 hoofdstukken. Soerat al-faatihah is het eerste hoofdstuk waarmee de heilige Koran begint. Deze soerah is Madaniyyah. We hebben twee soorten categorieën soerah

Nadere informatie

Verzamelt en geschreven door. Shaykh Abu Umar

Verzamelt en geschreven door. Shaykh Abu Umar Miratul Anbia Erfenis der profeten Verzamelt en geschreven door Shaykh Abu Umar At-Tibyan Publications Deel 1 "Laa ilaaha illallaah" Er is geen ilaah (god, macht, kracht) dan Allaah La ilaha illallah Moge

Nadere informatie

Het onvermogen van de doden om te horen Uit: Mysteries of the Soul Expounded door Abu Bilal Mustafah al-kanadi rahimahullah

Het onvermogen van de doden om te horen Uit: Mysteries of the Soul Expounded door Abu Bilal Mustafah al-kanadi rahimahullah Het onvermogen van de doden om te horen Uit: Mysteries of the Soul Expounded door Abu Bilal Mustafah al-kanadi rahimahullah Vertaling : Aboe Abdir-Rahmaan Nagekeken en gepubliceerd : Selefienederland Inleiding

Nadere informatie

Bron : de inleiding van de uitleg van Lum atul I tiqaad. Door Sheikh Muhammed ibn Saalih al Othaymeen. Vertaald door : Abu Hudayfa Musa ibn Yusuf

Bron : de inleiding van de uitleg van Lum atul I tiqaad. Door Sheikh Muhammed ibn Saalih al Othaymeen. Vertaald door : Abu Hudayfa Musa ibn Yusuf Belangrijke Fundamenten m.b.t. de namen & eigenschappen van Allaah volgens de Aqiedah van Ahloe Soennah wal Jamaa ah Bron : de inleiding van de uitleg van Lum atul I tiqaad. Door Sheikh Muhammed ibn Saalih

Nadere informatie

Jihad Door Imam Hassan al-banaa (rahimahullah) At-Tibyan Publications Voorwoord

Jihad Door Imam Hassan al-banaa (rahimahullah) At-Tibyan Publications Voorwoord Jihad Door Imam Hassan al-banaa (rahimahullah) At-Tibyan Publications Voorwoord In de naam van Allah, de Meest Barmhartigste, de Meest Genadevolle. Alle lof en dank zij aan Allah, en moge Zijn vrede en

Nadere informatie

Hoe kun je je bekeren tot de Islaam?

Hoe kun je je bekeren tot de Islaam? De Profeet Mohammed (vzmh) heeft de laatste en universele boodschap van God gekregen. Voor de boodschap aan de Profeet Mohammed (vzmh) heeft God zich aan veel Profeten (vzmh) geopenbaard. Volgens een overlevering

Nadere informatie

Moslims houden van Jezus

Moslims houden van Jezus Moslims houden van Jezus Jezus is een figuur die geliefd en vereerd wordt door miljarden mensen over de hele wereld, maar er is veel verwarring over de status van deze kolossale persoon. Jezus staat bij

Nadere informatie

Bron: http://understand-islam.net/site/index.php?option=com_content&view=article&id=28&itemid=43

Bron: http://understand-islam.net/site/index.php?option=com_content&view=article&id=28&itemid=43 Dit is het verhaal van Profeet Saalih عليه سلام en zijn volk dat bekend stond als Thamoed. Ze woonden in het noordwestelijke deel van Arabie en ze stonden bekend om het hebben van veel vee en landbouw.

Nadere informatie

Waarom Zijn Wij Hier?

Waarom Zijn Wij Hier? Waarom Zijn Wij Hier? In de naam van de Almachtige God, de Genadevolle, Degene Die de hemelen en de aarde en alles wat zich daarin bevindt heeft geschapen, de Enige die de aanbidding van de mens verdient.

Nadere informatie

Profeetschap in de Islam

Profeetschap in de Islam Profeetschap in de Islam Allah (God), de Schepper van het universum en alles daarin, heeft de mens geschapen voor een nobel doel: om Hem alleen te aanbidden en om een deugdzaam leven te leiden op basis

Nadere informatie

Het kennen van Allah

Het kennen van Allah Tawheed Voor kinderen (niveau 1) Het kennen van Allah Dr. Saleh As-saleh Sha baan 1426 September 2005 In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle Hoofdstuk 1 Wie is Allah? Allah is Ar-Rabb (De Enige

Nadere informatie

Bestaat Allah echt. Islam voor iedereen. revisie: Yassien Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

Bestaat Allah echt. Islam voor iedereen. revisie: Yassien Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) Bestaat Allah echt ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen هل االله موجود» بة ال اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله

Nadere informatie

Een introductie tot de systemen van de Islam

Een introductie tot de systemen van de Islam Een introductie tot de systemen van de Islam [لونلدية - dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: www.svalfurqan.nl 2014-1435 مدخل ل انلظم الا سلامية «بالل اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد

Nadere informatie

Ziekte en dood vanuit de Islam

Ziekte en dood vanuit de Islam Ziekte en dood vanuit de Islam Drs. Mehmet Resit Uygun Moslim Geestelijk Verzorger (imam) Utrecht, 24 April 2012 Ziekte (1) Is geen straf (vergelding) van God / Allah Is een verschijnsel (signaal, feedback)

Nadere informatie

Geschreven door Shaychoel-Islaam Mohammed ibn Abdoel- Wahhaab at-temiemie

Geschreven door Shaychoel-Islaam Mohammed ibn Abdoel- Wahhaab at-temiemie Geschreven door Shaychoel-Islaam Mohammed ibn Abdoel- Wahhaab at-temiemie رحمه االله تعالى Vertaling: Mohammed Aboe Oebaydillaah Brinkman Student op Daar Al-Hadieth in Mekkah en dienaartje van de Soennah

Nadere informatie

Advies voor de nieuwe moslim

Advies voor de nieuwe moslim Advies voor de nieuwe moslim ] لونلدية - Dutch [ Nederlands - revisie: Abo Abdillah bron: al-yaqeen Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 حة إىل املسلم اجلدد» بالل اهلونلدية «مراجعة: أبو عبد االله

Nadere informatie

Het standpunt van de Islam ten opzichte van terrorisme

Het standpunt van de Islam ten opzichte van terrorisme Downloaded from: justpaste.it/j8m8 Het standpunt van de Islam ten opzichte van terrorisme De Islam, de religie van genade, staat terrorisme niet toe. Eén van de betekenissen van het stamwoord van Islam

Nadere informatie

De wijsheden van de Ramadan en haar regelgeving

De wijsheden van de Ramadan en haar regelgeving Soennah-Dokter brengt u het volgende artikel: De wijsheden van de Ramadan en haar regelgeving Door Abu Abderrahman ibn Ahmed Soennah-dokter is er met de wil van ALLAH voor al uw vragen over roqyah, sihr,

Nadere informatie

REDACTIONEEL Tradities blz. 04

REDACTIONEEL Tradities blz. 04 ? 14 55 REDACTIONEEL Tradities blz. 04 ISLAM De bescherming van de natuur in de Islamitische Staat Al Khilafah blz. 6 DIVERS Een kritiek op buitenlandse investeringen als ontwikkelings strategie blz.

Nadere informatie

Grondbeginselen van de geloofsleer Aqidah

Grondbeginselen van de geloofsleer Aqidah Grondbeginselen van de geloofsleer Aqidah العقيدة و أصوهلا Door: Mohamed Akhenakh, Noureddine Mansouri. Revisie: Aboe Abdillah Al-belgikie مراجعة : أبوعبد االله اكلجييك Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh)

Nadere informatie

REDACTIONEEL Waarom is hulp in Syrië een misdaad? blz. 04

REDACTIONEEL Waarom is hulp in Syrië een misdaad? blz. 04 ? 14 56 REDACTIONEEL Waarom is hulp in Syrië een misdaad? blz. 04 KHILAFAH Ouderenzorg in de Islamitische Staat Al Khilafah blz. 6 INTELLECTUELE KRITIEK Een kritiek op het idee van vrijheid blz. 12 ISLAM

Nadere informatie

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem.

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het kwaad van onszelf en

Nadere informatie

Zeg: Ik roep alleen mijn Heer aan en ik ken Hem in niets deelgenoten toe (Soerat Al-Djinn (72), vers 20)

Zeg: Ik roep alleen mijn Heer aan en ik ken Hem in niets deelgenoten toe (Soerat Al-Djinn (72), vers 20) إ نم ا أ د ع و ر بي و لا أ ش ر ك ب ه أ ح دا ق ل س ور ة الج ن: 20 Zeg: Ik roep alleen mijn Heer aan en ik ken Hem in niets deelgenoten toe (Soerat Al-Djinn (72), vers 20) De Islamitische geloofsleer uit

Nadere informatie

Islam for personal development

Islam for personal development Islam for personal development Imdadia Isha at at Islam S.I.V. 20 augustus 2006 Imdadia Isha'at Islam 1 De proef met de aapjes Enkele aapjes werden in een kamertje geplaatst voor enkele weken.. In de kamer

Nadere informatie

Tawhied. Voor kinderen. Dr. Saleh As -Saleh. Niveau 2. 8-12 jaar

Tawhied. Voor kinderen. Dr. Saleh As -Saleh. Niveau 2. 8-12 jaar Tawhied Voor kinderen Dr. Saleh As -Saleh Niveau 2 8-12 jaar In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle Ik getuig dat er geen God het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah. En ik getuig

Nadere informatie

Brief van Attar. Voortreffelijkheid van het vasten tijdens de eerste drie dagen van Rajab O degene die Rajab-ul-Murajjab waarderen!

Brief van Attar. Voortreffelijkheid van het vasten tijdens de eerste drie dagen van Rajab O degene die Rajab-ul-Murajjab waarderen! م Brief van Attar Na rondgedraaid te hebben om de Heilige Ka baĥ, de Grote Groene Koepel gekust te hebben, vol met de zegeningen van degenen die vasten in Rajab, Sha bān en Ramadan, is dit Salām van Sag-e-Madīnaĥ

Nadere informatie

De ziekte van het hart en de genezing daarvan

De ziekte van het hart en de genezing daarvan De ziekte van het hart en de genezing daarvan ] لونلدية - dutch [ nederlands - Shaykh Sa ied ibn Alie ibn Wahf al-qahtaanie revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1434 مرض القلب و علاجه» بالة اهلونلدية «خ

Nadere informatie

Uit Moelakhas al-fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan

Uit Moelakhas al-fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan Het inhalen van de gemiste dagen van de Ramadhaan Uit Moelakhas al-fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan Vertaald vanuit het Engels door Redouan Abu Isma iel al-hollandie Nagekeken vanuit het Arabische door

Nadere informatie

Al-Qamar Hikmatun balighatun fama tughnee alnnuthuru. een doeltreffende wijsheid. Maar de waarschuwingen baten niet.

Al-Qamar Hikmatun balighatun fama tughnee alnnuthuru. een doeltreffende wijsheid. Maar de waarschuwingen baten niet. 5. Volmaakte wijsheid; maar de waarschuwingen helpen hen niet. ذ ر ب الغ ة ف ما غ ن لن حك مة ٥ 054.005 Hikmatun balighatun fama tughnee alnnuthuru een doeltreffende wijsheid. Maar de waarschuwingen baten

Nadere informatie

INHOUD MENSEN نا س ETEN EN DRINKEN THUIS OPLEIDING EN BEROEP COMMUNI CATIE

INHOUD MENSEN نا س ETEN EN DRINKEN THUIS OPLEIDING EN BEROEP COMMUNI CATIE 14 INHOUD ا ل م ح ت و يا ت MENSEN نا س 36 66 ETEN EN DRINKEN THUIS األكل وال ش ر ب في ال ب يت 104 130 ONDERWEG IN DE STAD الطريق في 152 في ال مدي نة 176 OPLEIDING EN BEROEP تعليم و م هن COMMUNI CATIE ا

Nadere informatie

Het beledigen van een van de metgezellen

Het beledigen van een van de metgezellen Het beledigen van een van de metgezellen ] ونلدي - 2TDutch2T [ Nederlands - revisie: Abo Abdillah Al-belgikie bron: uit het boek Al-Kaba ir, van Imam adh-dhahabi Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) 2011-1432

Nadere informatie

Een brief aan een jongere die nieuw is in praktiseren. -Hafidahoe Allaah- Bron: http://www.haddady.com/ra_page_views.php?id=224

Een brief aan een jongere die nieuw is in praktiseren. -Hafidahoe Allaah- Bron: http://www.haddady.com/ra_page_views.php?id=224 -Hafidahoe Allaah- Bron: http://www.haddady.com/ra_page_views.php?id=224 In de naam van Allah de meest Barmhartige de meest Genadevolle. Een brief aan een jongere die nieuw is in praktiseren Assalaamoe

Nadere informatie

De Drie Principes en zijn bewijzen

De Drie Principes en zijn bewijzen De Koninkrijk van Saudi Arabië Ministrie van Hogere Educatie Islamitsche Universiteit van Medina Kantoor van Wetenschappelijke Onderzoek Departement Vertaling www.iu.edu.sa De Drie Principes en zijn bewijzen

Nadere informatie

Ethiek en vragen stellen

Ethiek en vragen stellen Ethiek en vragen stellen ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Abo Abdillah 2013-1434 Islam voor iedereen ب«آداب السو ال الة اهلونلدية» مراجعة: أبو عبد االله 2013-1434 Onwetendheid is een ziekte De

Nadere informatie

De Hadj & ʿUmrah. volgens de Maliki Madhab. Postbus JN Den Haag

De Hadj & ʿUmrah. volgens de Maliki Madhab. Postbus JN Den Haag De Hadj & ʿUmrah volgens de Maliki Madhab Uitgegeven door: Uitgeverij StION - Stichting Islamitische Organisatie Nederland Postbus 63588 2502 JN Den Haag Website: www.stion.nl E-mail: info@stion.nl Copyright

Nadere informatie

Advies aan de Christenen

Advies aan de Christenen Advies aan de Christenen ] لونلدية - Dutch [ nederlands - revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) 2012-1433 Islam voor iedereen يحة إىل انلصارى» بالة اهلونلدية «مراجعة: أ عبد االله ابللجييك

Nadere informatie

uit Adwaa oe min fataawaa Shaykh oel Islaam ibn Taymiyyah fiel Aqeedah 1 verzameld door Shaykh Saalih al Fawzaan

uit Adwaa oe min fataawaa Shaykh oel Islaam ibn Taymiyyah fiel Aqeedah 1 verzameld door Shaykh Saalih al Fawzaan Profijtvolle punten uit de Uitspraak van de Meest Verhevene Leid ons op het rechte pad uit Adwaa oe min fataawaa Shaykh oel Islaam ibn Taymiyyah fiel Aqeedah 1 verzameld door Shaykh Saalih al Fawzaan Vertaling

Nadere informatie

Mohammed Allatheena kafaroo wasaddoo AAan sabeeli Allahi adalla aaamalahum

Mohammed Allatheena kafaroo wasaddoo AAan sabeeli Allahi adalla aaamalahum 047.003 Thalika bi-anna allatheena kafaroo ittabaaaoo albatila waanna allatheena amanoo ittabaaaoo alhaqqa min rabbihim kathalika yadribu Allahu lilnnasi amthalahum 3. Dat is omdat de ongelovigen de leugen

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Briesen, Van de Tuinen van Firdaws

Briesen, Van de Tuinen van Firdaws الا ول من سلسلة المقالات رياح من جنات الفردوس De Eerste van de Series van Beschouwingen Briesen, Van de Tuinen van Firdaws و س ار ع وا إ ل ى م غ ف ر ة م ن ر بك م و ج نة ع ر ض ه ا ال سم و ات و الا ر ض En

Nadere informatie

Hadj en zijn essenties en betekenissen

Hadj en zijn essenties en betekenissen Hadj en zijn essenties en betekenissen ] لونلدية - Dutch [ nederlands - Mohamed ben Ayad revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) 2012-1433 ج و مقصده الرشيع» بالة اهلونلدية «مد بن عياد

Nadere informatie

Het oordeel over het vieren van de profetische geboorte. -rahiemaho Allaah- Bron: http://www.binbaz.org.sa/mat/8325

Het oordeel over het vieren van de profetische geboorte. -rahiemaho Allaah- Bron: http://www.binbaz.org.sa/mat/8325 -rahiemaho Allaah- Bron: http://www.binbaz.org.sa/mat/8325 Het oordeel over het vieren van de profetische geboorte Alle lof is aan Allaah en de prijzingen en de vrede over de boodschapper van Allaah, zijn

Nadere informatie

Depressie van jongeren

Depressie van jongeren Depressie van jongeren ] لونلدية - Dutch [ nederlands - revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) 2012-1433 Islam voor iedereen قلق الشباب» بالة اهلونلدية «مراجعة: أبو ع االله ابللجييك 2012-1433

Nadere informatie

P.P.M.E. AL-IKHLASH AMSTERDAM

P.P.M.E. AL-IKHLASH AMSTERDAM Secretariaat: 1 / 6 DE IDUL FITRI PREEK P.P.M.E. AL-IKHLASH AMSTERDAM (6 Juli 2016 M / 1 Syawal 1437 H) SPREKER: H. KHUMAINI ROSADI, SQ., M.Pd.I DANKBAARHEID LEREN UIT DE WIND EN DE GOLVEN هلل ا أهك بهر

Nadere informatie

- Uitleg van de Vier Principes

- Uitleg van de Vier Principes Sharh Al Qawaa id ul Arba ah - Uitleg van de Vier Principes Shaikh ul Islaam Muhammed ibn AbdelWahhaab (gest.1206h) Uitleg door : Shaych Zayd Ibn Mohammed al Madkhalee hafidahoellaah. Vertaald door : Selefienederland.nl

Nadere informatie

Het verbod op dingen geldt vanwege hun onzuiverheid en schadelijkheid

Het verbod op dingen geldt vanwege hun onzuiverheid en schadelijkheid Het verbod op dingen geldt vanwege hun onzuiverheid en schadelijkheid [اهلونلدية- dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: discoverislam.nl Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2015-1436 Islam

Nadere informatie

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle TAWHEED. Door: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle TAWHEED. Door: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle TAWHEED Door: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips Tawheed betekent letterlijk iets één maken of iets één noemen. In het Nederlands wordt het één maken van

Nadere informatie

al-imaam al-moedjaddid Mohammed ibn 'Abd al-wahhaab Q

al-imaam al-moedjaddid Mohammed ibn 'Abd al-wahhaab Q س ال م م www.selefienederland.nl ر ح ن ن و ش اق ض الا Uitleg van de Tenietdoeners van de Islaam al-imaam al-moedjaddid Mohammed ibn 'Abd al-wahhaab Q Uitgelegd door : ash-shaykh Abd ar-rahmaan Naasir al-barraak

Nadere informatie

Fussilat Ha-meem. 1. Haa Miem. H[aa?] M[iem] Tanzeelun mina alrrahmani alrraheemi

Fussilat Ha-meem. 1. Haa Miem. H[aa?] M[iem] Tanzeelun mina alrrahmani alrraheemi و قال و ق ل و ب نا!ن ة م م ا ت د ع ون ا ل يه و ذ ننا و و من ف اع م لن نا ع مل و ن ٥ & ب ي ننا و ب ينك حجاب 041.005 Waqaloo quloobuna fee akinnatin mimma tadaaoona ilayhi wafee athanina waqrun wamin baynina

Nadere informatie

Mukhtasar al-akhdari Les 2. Deel I - De interne zuivering

Mukhtasar al-akhdari Les 2. Deel I - De interne zuivering Mukhtasar al-akhdari Les 2 Deel I - De interne zuivering 1 De correctie van Imān (de geloofsovertuiging) het vaststellen van Imān : Vertaling: De primaire verplichting van al-mukallaf (de wettelijk verantwoordelijke)

Nadere informatie

Islam eert de vrouw, terwijl het kapitalisme haar onteert

Islam eert de vrouw, terwijl het kapitalisme haar onteert Islam eert de vrouw, terwijl het kapitalisme haar onteert [اهلونلدية - dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: http://www.svalfurqan.nl/hetistijdvoorislam Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

Nadere informatie

.صلى االله عليه وسلم Alle lof zij aan Allah, en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper

.صلى االله عليه وسلم Alle lof zij aan Allah, en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper وسلم Alle lof zij aan Allah, en moge Zijn vrede en zegeningen zijn met Zijn Boodschapper.صلى االله عليه Deze verhandeling wordt genomen van en gebaseerd op het boek Athkar Al-Jihad door een onbekende auteur,

Nadere informatie

Wees goed tegenover je ouders

Wees goed tegenover je ouders Wees goed tegenover je ouders ] لونلدية - Deutsch [ nederlands - Vertaling: Mohammed aboe `Oebaydillaah revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) 2012-1433 Islam voor iedereen الوادلين ب»

Nadere informatie

Kelime-i Tevhid (Geloofsgetuigenis) b. Kelime-i Şehadet (Geloofsbelijdenis) c. Het fundament van de Islam kelime-i şehadet kelime-i tevhid

Kelime-i Tevhid (Geloofsgetuigenis) b. Kelime-i Şehadet (Geloofsbelijdenis) c. Het fundament van de Islam kelime-i şehadet kelime-i tevhid a. Kelime-i Tevhid (Geloofsgetuigenis) Kelime-i tevhid is een samenstelling van de woorden kelime en tevhid. Kelime betekent woord. Tevhid heeft de betekenis van het geloof in de eenheid van Allah. Iemand

Nadere informatie

Het kloosterwezen (monnikenleven, celibaat) bedachten zij zelf uit

Het kloosterwezen (monnikenleven, celibaat) bedachten zij zelf uit Het kloosterwezen (monnikenleven, celibaat) bedachten zij zelf uit ] لونلدية - dutch [ nederlands - auteur: Projectgroep Moslims In Dialoog revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

Nadere informatie

Pagina 1 van 2Allah, de Verhevene zegt wat als volgt vertaald kan worden:

Pagina 1 van 2Allah, de Verhevene zegt wat als volgt vertaald kan worden: Pagina 1 van 2Allah, de Verhevene zegt wat als volgt vertaald kan worden: O, Mensen! Aanbidt jullie Heer Die jullie heeft geshapen en degenen voor jullie, opdat jullie godvrezend zullen zijn. al-baqarah:

Nadere informatie

Het paradijs en de hel

Het paradijs en de hel Het paradijs en de hel [اهلونلدية- dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1435 Islam voor iedereen اجلنة و انلار «باللغة اهلونلدية» مراجعة: ياسني أبو عبد

Nadere informatie

Vrouwenrechten in de Heilige Koran

Vrouwenrechten in de Heilige Koran Vrouwenrechten in de Heilige Koran ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen وق املرأة يف القرآن» باللغةهلونلدية «مراجعة:

Nadere informatie

Advies voor de Zoeker van Kennis

Advies voor de Zoeker van Kennis الثالث من سلسلة المقالات رياح من جنات الفردوس De Derde van de Series van Beschouwingen Briesen, Van de Tuinen van Firdaws إ ل ى و س ار ع وا ض و الا ر ال سم و ا ت ع ر ض ه ا و ج ن ة ر بك م م ن م غ ف ر ة

Nadere informatie

Hoe behandelde de profeet zijn vrouwen. revisie: Yassien Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434. Islam voor iedereen

Hoe behandelde de profeet zijn vrouwen. revisie: Yassien Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434. Islam voor iedereen Hoe behandelde de profeet zijn vrouwen ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen املة انليب مع أزواجه بلا«ة اهلونلدية

Nadere informatie

De schepping van de mens

De schepping van de mens De schepping van de mens De eerste mens is geschapen uit aarde, en heet daarom Adam, Hebreeuws voor aarde. Met de naam is ook het idee in de Koran terug te vinden, dat de eerste mens door Allah uit aarde,

Nadere informatie

ف رست اداریہ مجلس ادارت طلحہ. MKA Brussel Office رابطہ. Bait-us-Salam Brusselstraat Sint-Ulriks-Kapelle Gsm:

ف رست اداریہ مجلس ادارت طلحہ.  MKA Brussel Office رابطہ. Bait-us-Salam Brusselstraat Sint-Ulriks-Kapelle Gsm: اداریہ ف رست talha@khuddam.be Gsm: +32 484 60 87 97 www.khuddam.be MKA Brussel Office Bait-us-Salam Brusselstraat 445 1700 Sint-Ulriks-Kapelle Gsm: +32 476 57 15 10 مجلس ادارت طلحہ توق ا د :افضال نگرا

Nadere informatie

Hoe staat de islam tegenover andere religies. revisie: Yassien Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434. Islam voor iedereen

Hoe staat de islam tegenover andere religies. revisie: Yassien Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434. Islam voor iedereen Hoe staat de islam tegenover andere religies ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen لاقة الا سلام مع ادلنيات الا

Nadere informatie

Het hiernamaals, het leven na de dood

Het hiernamaals, het leven na de dood Het hiernamaals, het leven na de dood ] الهولندية- [ nederlands - dutch revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1435 الا خرة لياة بعد املوت» بالة اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله 2013-1435 Alle lof behoort

Nadere informatie

De Hadj van.. www.happyorganizedhome.nl Hadj 2015

De Hadj van.. www.happyorganizedhome.nl Hadj 2015 De Hadj van.. 2 De geschiedenis van de Hadj Elk jaar gaan miljoenen moslims op bedevaart. Moslims die over de gehele wereld wonen, reizen naar Saoedi-Arabië om daar hun vijfde zuil, namelijk de Hadj te

Nadere informatie

Democratie en verkiezingen voor de rechtbank van de Islam

Democratie en verkiezingen voor de rechtbank van de Islam Democratie en verkiezingen voor de rechtbank van de Islam ] الهولندية- [nederlands - dutch revisie: Yassien Abo Abdillah bron: www.expliciet.nl 2014-1434 ليمقراطية و الانتخابات يف ضوء الا سلام «بالل اهلونلدية

Nadere informatie

Vraag 1: Wat zijn de 3 fundamenten dat de mens moet kennen?

Vraag 1: Wat zijn de 3 fundamenten dat de mens moet kennen? 1 2 Vraag 1: Wat zijn de 3 fundamenten dat de mens moet kennen? Antwoord: De mens moet zijn Heer, zijn religie en zijn profeet Mohammed (salla Allahoe alayhi wa salam) kennen. Vraag 2: Wie is jouw Rabb?

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Khadija. Nederlandstalig en Urdu talig tijdschrift. Uitgave 5, Ladjna Ima illah Nederland

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Khadija. Nederlandstalig en Urdu talig tijdschrift. Uitgave 5, Ladjna Ima illah Nederland In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle Khadija Nederlandstalig en Urdu talig tijdschrift Uitgave 5, 2013 Ladjna Ima illah Nederland LADJNA IMA ILLAH BELOFTE ASH-HADU ALLA ILAHA ILLALLAHU WAHDAHU

Nadere informatie

Romeinen 1:1-5 & 21-31, 6:13-22

Romeinen 1:1-5 & 21-31, 6:13-22 Romeinen 1:1-5 & 21-31, 6:13-22 Rom 1: 1-5 Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen, dat al bij monde van zijn profeten in de heilige

Nadere informatie

Eerst moet men snappen wat de wilaya is van de profeet صلى هللا عليه وآله over de gelovigen:

Eerst moet men snappen wat de wilaya is van de profeet صلى هللا عليه وآله over de gelovigen: Ik heb dit geschreven om aan te tonen dat de profeet صلى هللا عليه وآله wel degelijk een khalifah en een leider na zijn dood heeft eengewezen, en dat deze khalifah niet.عليه السالم Abu Bakr is, maar Ali

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

REDACTIONEEL De oorlog tegen ISG misleidt de mensen in het Westen tot een nieuwe koloniale oorlog in de Moslimwereld blz. 04

REDACTIONEEL De oorlog tegen ISG misleidt de mensen in het Westen tot een nieuwe koloniale oorlog in de Moslimwereld blz. 04 ? 14 57 REDACTIONEEL De oorlog tegen ISG misleidt de mensen in het Westen tot een nieuwe koloniale oorlog in de Moslimwereld blz. 04 COMMENTAAR Een open brief aan Theodor Holman, naar aanleiding van diens

Nadere informatie

Al-Molk Thumma irjiaai albasara karratayni yanqalib ilayka albasaru khasi-an wahuwa haseerun

Al-Molk Thumma irjiaai albasara karratayni yanqalib ilayka albasaru khasi-an wahuwa haseerun enkel gebrek? onvolkomenheden ziet. او ه و حس ي ن قلبل يكل ب خاسي ٤ ث م ر جع ل ب " ت 067.004 Thumma irjiaai albasara karratayni yanqalib ilayka albasaru khasi-an wahuwa haseerun 4. Kijk dan weer eens en

Nadere informatie

Samengesteld en vertaald door een dienaar van Allāh Grotendeels overgenomen van het werk van de eminente Shaykh Abū Abdur-Rahmān al-lībī

Samengesteld en vertaald door een dienaar van Allāh Grotendeels overgenomen van het werk van de eminente Shaykh Abū Abdur-Rahmān al-lībī Samengesteld en vertaald door een dienaar van Allāh Grotendeels overgenomen van het werk van de eminente Shaykh Abū Abdur-Rahmān al-lībī -hafidhahullāh- 1 2 Inhoud Voorwoord... 4 Aan de bestrijders van

Nadere informatie