RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012"

Transcriptie

1 RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over de Russell Investment Company Public Limited Company (de Vennootschap ), een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen, die op 31 maart 1994 in Ierland is opgericht als openended beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. De Vennootschap staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland (de Centrale Bank ) krachtens de EG-verordening (instellingen voor collectieve belegging in effecten) van 2011, als gewijzigd en is op 11 april 1994 vergunning verleend. De Vennootschap heeft momenteel drieënveertig fondsen. Dit Vereenvoudigd Prospectus heeft betrekking op zeven van de drieënveertig fondsen die hieronder nader worden beschreven. Voor de overige zesendertig fondsen zijn er twee aparte vereenvoudigde prospectussen. De zeven in dit Vereenvoudig Prospectus beschreven fondsen worden elk afzonderlijk een Fonds en gezamenlijk de Fondsen genoemd. Fonds Datum goedkeuring door de Centrale Bank Acadian Emerging Markets Equity UCITS 4 februari 2005 Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS 31 augustus 2007 Acadian European Equity UCITS 5 mei 2006 Acadian Global Equity UCITS 5 mei 2006 Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS 27 oktober 2010 Acadian Global Equity SRI UCITS 31 mei 2012 Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS 31 mei 2012 Mogelijke beleggers wordt aangeraden het volledige Prospectus van 31 mei 2012 te lezen met betrekking tot de zeven Fondsen (gezamenlijk het Prospectus ), alvorens een beleggingsbesluit te nemen. De rechten en verplichtingen van beleggers zijn evenals de wettelijke relatie met de Vennootschap vastgelegd in het volledige Prospectus. De Basisvaluta van het Acadian Emerging Markets Equity UCITS is het pond sterling. De Basisvaluta van het Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS en het Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS is de Amerikaanse dollar. De Basisvaluta van alle andere Fondsen is de euro. Termen met hoofdletters hebben dezelfde betekenis als in het Prospectus. Beleggingsdoelstelling: De beleggingsdoelstelling van elk Fonds wordt hieronder omschreven: Acadian Emerging Markets Equity UCITS het realiseren van vermogensvermeerdering op lange termijn. Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS het maximeren van het totaal beleggingsrendement. Acadian European Equity UCITS het realiseren van vermogensvermeerdering op lange termijn. Acadian Global Equity UCITS het realiseren van vermogensvermeerdering op lange termijn. Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS het realiseren van beleggingsrendement vergelijkbaar met of beter dan dat van de MSCI World Index, maar dan met minder volatiliteit. Acadian Global Equity SRI UCITS het realiseren van vermogensvermeerdering op lange termijn. Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS het realiseren van beleggingsrendement vergelijkbaar met of beter dan dat van de MSCI - 1 -

2 Beleggingsbeleid: Emerging Markets Index, maar dan met minder volatiliteit over een volledige marktcyclus. Hieronder vindt u een uiteenzetting van het beleggingsbeleid van elk Fonds: Acadian Emerging Markets Equity UCITS Het Fonds zal voornamelijk beleggen in een gespreide portefeuille van aandelen van emittenten in opkomende aandelenmarkten in Azië, Latijns-Amerika, Afrika en Europa. Het Fonds zal gebruikmaken van analysemodellen om de selectie van aandelen en landen te bepalen. Het Fonds streeft ernaar de MSCI Emerging Markets Free Index gedurende periodes van meerdere jaren te overtreffen. Het Fonds zal voornamelijk beleggen in gewone aandelen en Depositary Receipts, maar mag ook beleggen in andere soorten aandelen, met inbegrip van preferente aandelen. Doorgaans zal het Fonds ten minste 80% van zijn netto activa beleggen in aandelen van emittenten die (i) hun voornaamste markt voor aandelenhandel in een opkomend land hebben, (ii) alleen of geconsolideerd 50% of meer van de jaarinkomsten ontlenen aan geproduceerde goederen, gerealiseerde omzet of verleende diensten in opkomende landen en/of (iii) zijn opgericht naar het recht van een opkomend land of die daar een hoofdkantoor hebben gevestigd. Het Fonds zal zijn beleggingen richten op de aandelen die genoteerd staan of verhandeld worden in landen met een opkomende aandelenmarkt waarvan wordt aangenomen dat de economie zich ontwikkelt en de markten steeds geavanceerder worden. Het Fonds kan in mindere mate ook beleggen in aandelen van emittenten van wie de aandelen staan genoteerd of worden verhandeld in geïndustrialiseerde landen en in American Depositary Receipts en Global Depositary Receipts die genoteerd staan en/of verhandeld worden in de VS en/of het Verenigd Koninkrijk. De aandelen worden voornamelijk genoteerd en/of verhandeld aan gereguleerde markten overal ter wereld. Een gereguleerde markt is een effectenbeurs die volledig lid is van de World Federation of Exchanges en niet een effectenbeurs in een land waarvoor sancties gelden op grond van de sanctielijst van het VS-kantoor voor controle op buitenlandse activa (United States Office of Foreign Exchange Control), hoewel maximaal 10% van de intrinsieke waarde kan worden belegd in effecten die genoteerd zijn aan effectenbeurzen die geen lid zijn van de World Federation of Exchanges. Wanneer de effecten van het Acadian Emerging Markets Equity UCITS niet volledig zijn belegd in aandelen,. kan het fonds zijn liquide middelen ook beleggen in korte-termijn schuldeffecten met een kwaliteit van investment grade of hoger zoals vastgesteld door een erkend ratingbureau of, naar inzicht van de geldbeheerder, met een gelijkwaardige rating. Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS Het Fonds zal beleggen in een breed scala aan schuldinstrumenten onder beleggingskwaliteit en inkomsten genererende effecten, zowel met vaste als variabele rente, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot, schatkistpapier, obligaties uitgegeven door supranationale organisaties (zoals de Wereldbank, de Europese Investeringsbank en de Europese Unie); schuldpapier uitgegeven of gegarandeerd door semioverheidsinstellingen, ondernemingseffecten, mortgage-backed effecten, asset-backed effecten, door hypothecaire zekerheid gedekte verplichtingen (CMO s), collateralised bond obligations (CBO s), preferente aandelen, converteerbare obligaties, converteerbare aandelen met dividenduitkering, geldmarkteffecten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, commercial paper uitgegeven door rechtspersonen, schatkistpapier, depotbewijzen (CD s), door instellingen beneden pari uitgegeven schuldbewijzen, bankaccepten, schuldverplichtingen van banken en hun houdstermaatschappijen, kortlopende bedrijfsobligaties (effecten met een looptijd van minder dan één jaar) en geldmarktfondsen. Al deze instrumenten worden op Gereglementeerde Markten - 2 -

3 verhandeld. Het Fonds kan meer dan 30% van de Intrinsieke Waarde beleggen in effecten met een beoordeling lager dan beleggingskwaliteit (BBB-). Voor alle duidelijkheid: het Fonds kan beleggen in schuldinstrumenten van beleggingskwaliteit. Het Fonds zal beleggen in obligatieleningen met verschillende looptijden en er gelden geen restricties voor de maximale gemiddelde portefeuillelooptijd. Beleggingen in warrants kunnen meer dan 5% van het netto vermogen van het Fonds bedragen. Onder normale marktomstandigheden zal het Fonds ten minste 80% van de Intrinsieke Waarde beleggen in schuldinstrumenten en effecten die zijn uitgegeven door overheden in Opkomende Aandelenmarkten (of economisch aan deze effecten zijn verbonden), en bedrijven die in Opkomende Aandelenmarkten zijn opgericht of daar hun hoofdkantoor hebben gevestigd. Het Fonds zal de prestaties gedurende periodes van meerdere jaren afmeten aan de JP Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified Index (de GBI-EM Global Diversified Index ) en streeft ernaar de index te overtreffen. Voor alle duidelijkheid: het beleggingsbeleid van het Fonds is breder dan dat van de GBI-EM Global Diversified Index. Acadian European Equity UCITS Het Fonds zal voornamelijk beleggen in gewone aandelen van Europese emittenten die genoteerd staan of verhandeld worden op aandelenmarkten in Gereglementeerde Markten, rechten uitgegeven door een bedrijf om houders in staat te stellen in te tekenen op aanvullende effecten die door dat bedrijf worden uitgegeven, warrants, converteerbare effecten en preferente aandelen, indien uitgegeven door bedrijven waarvan de gewone aandelen genoteerd staan of verhandeld worden op aandelenmarkten in Gereglementeerde Markten, American Depositary Receipts en Global Depositary Receipts en in de participatiebewijzen of aandelen van open-ended instellingen voor collectieve belegging in de zin van Artikel 68(i) van het Reglement die in het voornoemde beleggen, waarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot, fondsen die op een erkende beurs worden verhandeld. Het Fonds zal de prestaties gedurende periodes van meerdere jaren afmeten aan de Morgan Stanley Capital International Europe Index (de MSCI Europe Index ) en streeft ernaar de index te overtreffen. Het Fonds zal niet meer dan 5% van zijn netto vermogen beleggen in warrants. Acadian Global Equity UCITS Het Fonds zal voornamelijk beleggen in gewone aandelen van wereldwijde emittenten die genoteerd staan of verhandeld worden op aandelenmarkten in Gereglementeerde Markten, met inbegrip van large en small-cap emittenten en opportunistisch bezit van gewone aandelen van emittenten die genoteerd staan of verhandeld worden op aandelenmarkten in Gereglementeerde Markten die opkomende aandelenmarkten zijn. Ook toegestaan zijn rechten die door een bedrijf zijn uitgegeven om houders in staat te stellen in te tekenen op aanvullende effecten die door dat bedrijf worden uitgegeven, warrants, converteerbare effecten en preferente aandelen, indien uitgegeven door bedrijven waarvan de gewone aandelen genoteerd staan of verhandeld worden op aandelenmarkten in Gereglementeerde Markten, met inbegrip van Gereglementeerde Markten die opkomende aandelenmarkten zijn, Depositary Receipts en in de participatiebewijzen of aandelen van open-ended instellingen voor collectieve belegging in de zin van Artikel 68(i) van het Reglement die in het voornoemde beleggen, waarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot, fondsen die op een erkende beurs worden verhandeld. Het Fonds zal de prestaties gedurende periodes van meerdere jaren afmeten aan de Morgan Stanley Capital International World Index (de MSCI World Index ) en streeft ernaar de index te overtreffen. Het Fonds zal niet meer dan 5% van zijn netto vermogen beleggen in warrants en zal niet meer dan 20% van zijn netto vermogen in opkomende aandelenmarkten beleggen. Acadian Global Managed Volatility UCITS Het Fonds zal voornamelijk - 3 -

4 beleggen in gewone aandelen met een laag risico van emittenten wereldwijd, die genoteerd staan of verhandeld worden op de aandelenmarkten in Gereglementeerde Markten wereldwijd. Individuele aandelen worden gekozen om de doelstelling van de strategie voor risicoreductie te realiseren en deze zullen zowel large als small-cap emittenten omvatten. Ook zijn beleggingen toegestaan in emissies met voorkeursrecht door een onderneming waarbij houders kunnen inschrijven voor extra effecten die zijn uitgegeven door die onderneming en preferente aandelen, indien deze zijn uitgegeven door ondernemingen waarvan de gewone aandelen genoteerd staan of verhandeld worden op Gereglementeerde Markten, in American Depositary Receipts en Global Depositary Receipts, en in participaties of aandelen van open-ended collectieve beleggingsondernemingen in de zin van Artikel 68(1) van het Reglement beleggen in het voornoemde, waarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot indexfondsen. Het Fonds zal niet meer dan 10% van de netto activa van het Fonds beleggen in landen die niet opgenomen zijn in de MSCI World Index. Acadian Global Equity SRI UCITS Het fonds belegt voornamelijk in gewone aandelen van emittenten die genoteerd staan aan of worden verhandeld op gereguleerde aandelenmarkten overal ter wereld. De posities van het fonds betreffen voornamelijk ondernemingen die zijn gevestigd in ontwikkelde markten zoals geklasseerd door de MSCI, hoewel het fonds daarnaast opportunistische blootstelling zoekt in ontwikkelingslanden die staan vermeld in de MSCI Emerging Markets Index. Het fonds richt zich vooral op effecten van ondernemingen met sociaal verantwoorde kenmerken. Hiertoe behoren ondernemingen met een voorzichtig gedrag ten aanzien van externe transparantie, interne controle en compliance met internationale normen voor het milieu, mensenrechten, arbeidsrechten, corruptie en onmenselijke wapens. Het fonds belegt in grote en middelgrote ondernemingen (marktkapitalisatie) en heeft opportunistische posities in gewone aandelen van emittenten die genoteerd staan aan of worden verhandeld op gereguleerde aandelenmarkten in ontwikkelingslanden die staan vermeld in de MSCI Emerging Markets Index. Het fonds belegt voornamelijk in gewone aandelen van emittenten die genoteerd staan aan of worden verhandeld op gereguleerde aandelenmarkten waaronder gereguleerde aandelenmarkten in ontwikkelingslanden die staan vermeld in de MSCI Emerging Markets Index, American depository receipts en global depository receipts, maar kan ook beleggen in andere soorten effecten waaronder preferente aandelen, effecten converteerbaar in of verhandelbaar voor effecten zoals converteerbare obligaties en warrants en in deelbewijzen of aandelen van open-ended beleggingsfondsen in de betekenis van Richtlijn 68(e) van de Richtlijnen ten aanzien van beleggingen in hierboven genoemde effecten waaronder, zij het daartoe niet beperkt, exchange traded funds. Het fonds belegt maximaal 20% van zijn nettovermogen in ontwikkelingslanden die staan vermeld in de MSCI Emerging Markets Index waaronder Rusland. Het fonds probeert de MSCI World Index te verslaan over periodes van meerdere jaren. Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS het fonds belegt voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van effecten met laag risico van emittenten uit Azië, Latijns-Amerika, Afrika en Europa. De individuele aandelen worden gekozen uit het segment grote en middelgrote ondernemingen rekening houdend met beperking van risico. Als gewone aandelen met laag risico uit ontwikkelingslanden worden over het algemeen die aandelen gezien die ofwel stabiele returns vertonen en/of een lage bèta hebben. Ook zijn beleggingen mogelijk in emissies van ondernemingen die het beleggers mogelijk maken in te schrijven op extra aandelen van die onderneming en preferente aandelen wanneer uitgegeven door ondernemingen waarvan de gewone aandelen staan genoteerd aan of worden verhandeld op een - 4 -

5 gereguleerde markt, depository receipts, REIT s, andere effecten (waaronder zij het daartoe niet beperkt effecten converteerbaar in of verhandelbaar voor effecten zoals converteerbare obligaties en warrants) en deelbewijzen of aandelen van open-ended beleggingsfondsen in de betekenis van Richtlijn 68(e) van de Richtlijnen ten aanzien van beleggingen in hierboven genoemde effecten waaronder, zij het daartoe niet beperkt, exchange traded funds Normaal gesproken belegt het fonds minstens 80 van zijn nettovermogen in effecten van emittenten waarvan (i) de voornaamste marktplaats voor hun effecten zich in een ontwikkelingsland bevindt, (ii) zelfstandig of op geconsolideerde basis 50% of meer van hun jaarinkomsten ontlenen aan goederen die worden geproduceerd in of producten of diensten geleverd in ontwikkelingslanden en/of (iii) vallen onder de wetgeving van of hun hoofdkantoor hebben in een ontwikkelingsland. Het fonds richt zich vooral op beleggingen in effecten die genoteerd staan of worden verhandeld in ontwikkelingslanden met een naar verwachting zich ontwikkelende economie en met een meer geavanceerde markt. Het fonds belegt in mindere mate ook in effecten van emittenten waarvan de effecten genoteerd staan of verhandeld worden in geïndustrialiseerde landen en in depository receipts die genoteerd staan in en/of worden verhandeld in de VS en/of het VK. Risicoprofiel: Algemeen Tenzij specifiek anders vermeld in de beleggingsdoelstelling en het beleid van een Fonds, mag een Fonds niet meer dan 10% van de netto activa beleggen in participatiebewijzen of aandelen van open-ended instellingen voor collectieve belegging in de zin van Artikel 68(i) van het Reglement. Elk Fonds mag beleggingstechnieken en financiële derivaatinstrumenten hanteren voor efficiënt portefeuillebeheer en/of beleggingsdoeleinden binnen de in Bijlage IV van het Prospectus aangegeven grenzen, zoals beschreven in het hoofdstuk Beleggingstechnieken en financiële derivaatinstrumenten van het Prospectus. Voor de Fondsen gelden de volgende risicofactoren: In het verleden behaalde resultaten vormen geen leidraad voor de toekomst. De koers van Aandelen en de inkomsten hieruit kunnen zowel dalen als stijgen. Er bestaat geen garantie dat elk Fonds de beleggingsdoelstelling zal behalen of dat een Aandeelhouder de volledige inleg in elk Fonds terugkrijgt. Schuldinstrumenten met een beoordeling lager dan beleggingskwaliteit zijn speculatief en brengen een groter risico van in gebreke blijven en koersschommelingen met zich mee vanwege veranderingen in de kredietwaardigheid van de emittent. In een relatief illiquide markt is het mogelijk dat een Fonds deze schuldbewijzen niet snel kan verwerven of verkopen, en als zodanig kan een Fonds negatieve koersbewegingen ondervinden bij liquidatie van de beleggingen. De afwikkeling van transacties kan vertraging oplopen en onderhevig zijn aan administratieve onzekerheden. Meer dan 30% van de Intrinsieke Waarde van het Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS kan belegd worden in schuldbewijzen die lager gewaardeerd zijn dan investment grade. De waarde van de activa van de Vennootschap kan worden beïnvloed door onzekerheden, zoals politieke ontwikkelingen, veranderingen in het overheidsbeleid, belastingheffing, beperkingen voor repatriëring van valuta en restricties op buitenlandse beleggingen in sommige landen waarin de Vennootschap belegt. Sommige Fondsen kunnen beleggen in effecten die luiden in een aantal valuta s anders dan de Basisvaluta. Een Vermogensbeheerder kan op gezette tijden - 5 -

6 ernaar streven de exposure aan valutarisico s te reguleren door gebruik te maken van afdekking en andere technieken. De Fondsen kunnen valutacontracten gebruiken om de karakteristiek te wijzigen van de valuta-exposure van verhandelbare effecten die zij aanhouden. Dientengevolge is het mogelijk dat de prestaties van een Fonds sterk worden beïnvloed door bewegingen in valutakoersen, omdat de valutapositie van het Fonds wellicht niet overeenkomt met de effectenpositie. De Vennootschap kan beleggen in markten waar bewaar- en/of afwikkelingssystemen niet volledig zijn ontwikkeld. Daarom kunnen de activa van de Vennootschap die op deze markten worden verhandeld en die zijn toevertrouwd aan sub-bewaarders onder omstandigheden waarbij gebruikmaken van sub-bewaarders noodzakelijk is, worden blootgesteld aan risico's in omstandigheden waarbij de Bewaarder en Trustee geen aansprakelijkheid hebben. Elk Fonds zal blootstaan aan een kredietrisico van de partijen met wie het handelt en draagt ook het risico van niet-vereffening. De inkomsten en winsten uit de beleggingen en activa van elk Fonds kunnen onderworpen zijn aan bronbelasting die wellicht niet terugvorderbaar is in de landen waar deze inkomsten en winsten ontstaan. Sommige Fondsen kunnen een deel van hun activa beleggen in niet-oesomarkten of opkomende aandelenmarkten, waarvan de risico's hoger liggen dan de risico's van beleggen in meer volgroeide markten. Mocht er in een ander rechtsgebied een rechtsgeding tegen de Vennootschap wordt aangespannen, dan is er geen garantie dan de gesepareerde aard van de Fondsen per definitie gehandhaafd blijft. Financiële derivaatinstrumenten ( FDI s ) brengen risico s met zich mee die verschillen van, en in bepaalde gevallen groter zijn dan, de risico s van meer traditionele beleggingen. Elk Fonds kan transacties aangaan in over-thecounter (OTC) markten die het Fonds blootstellen aan het kredietrisico van de wederpartijen en hun vermogen om te voldoen aan de voorwaarden van deze contracten. Aangezien veel FDI s een hefboomcomponent hebben, kunnen nadelige veranderingen in de waarde of het onderliggende vermogen, de koers of index leiden tot een verlies dat aanzienlijk groter is dan het belegde bedrag in het derivaat zelf. Bij bepaalde FDI s kan het verlies onbeperkt zijn, ongeacht de omvang van de eerste inleg. De Fondsen kunnen in het kader van het beleggingsbeleid of voor hedgingdoeleinden op gezette tijden gebruikmaken van zowel op erkende beurzen verhandelde als OTC futures en opties. Deze instrumenten zijn uiterst volatiel, brengen bepaalde bijzondere risico s met zich mee en stellen beleggers bloot aan een groot risico van verlies. De lage initiële marge die doorgaans noodzakelijk is voor het innemen van een futurespositie maakt een grote hefboomwerking mogelijk. Als gevolg hiervan kan een relatief kleine beweging in de koers van een termijncontract resulteren in een verlies dat hoog is in verhouding tot het bedrag van de daadwerkelijk ingelegde gelden als initiële marge en kan dit leiden tot een onmeetbaar verder verlies dat de gedeponeerde marge overtreft. Elk Fonds mag beleggen in een of meer instellingen voor collectieve belegging, met inbegrip van instellingen die beheerd worden door de Beheerder en/of gelieerde ondernemingen van de Vermogensbeheerder. Niet in Ierland gevestigde instellingen voor collectieve belegging bieden wellicht niet dezelfde mate van bescherming voor beleggers als instellingen voor collectieve belegging die door de Centrale Bank vergunning zijn verleend

7 Profiel van een gemiddelde belegger: Uitkeringsbeleid: Ten minste 80% van de activa van het RIC-Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS, het Acadian Emerging Markets Equity UCITS en het Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS zal worden belegd in opkomende aandelenmarkten. De risico s die verbonden zijn aan beleggingen in opkomende aandelenmarkten zijn waarschijnlijk groter dan de risico's van beleggen in meer volgroeide markten. Een Fonds kan zijn portefeuille-effecten uitlenen aan makelaarshandelaren en banken om aanvullend inkomen voor dat Fonds te genereren. In geval van faillissement of ander ingebreke blijven van een lener van portefeuille-effecten, kan een Fonds vertraging ondervinden bij zowel het liquideren van het onderpand van de lening als het terugvorderen van de uitgeleende effecten en verliezen. Acadian Global Equity SRI UCITS neemt geen posities in die niet overeenstemmen met de SRI-richtlijnen van de vermogensbeheerder. Het toepassen van de SRI-richtlijnen kan leiden tot een performance die beter of slechter is dan die van andere fondsen, afhankelijk van de performance van de niet-opgenomen beleggingen en de beleggingen die in de plaats kwamen van deze uitgesloten beleggingen. In het Prospectus vindt u een uitgebreidere beschrijving van de risicofactoren die op de Fondsen van toepassing zijn. De prestatiegegevens van elk Fonds vindt u in Bijlage 1 van dit Vereenvoudigd Prospectus. Fonds: Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS Acadian European Equity UCITS Acadian Global Equity UCITS Acadian Emerging Markets Equity UCITS Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS Acadian Global Equity SRI UCITS Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS Geschikt voor beleggers die streven naar: Groei Inkomen Prestatiegegevens: Beleggingshorizon: Mate van volatiliteit: - 5 tot 7 jaar Beperkt Elk van de Fondsen kan verschillende klassen van Aandelen uitgeven: Inkomstenaandelen, Vermogensgroeiaandelen, Hybride Vermogensgroeiaandelen of Herbeleggingsaandelen. Bij Inkomstenaandelen worden van tijd tot tijd naar goeddunken van het Bestuur op een Uitkeringsdatum inkomsten uitgekeerd. Bij Vermogensgroeiaandelen wordt een uitkering vastgesteld die vervolgens op de Uitkeringsdatum wordt herbelegd in het vermogen van het betreffende Fonds. Bij Herbeleggingsaandelen worden geen netto inkomsten vastgesteld of uitgekeerd. De Intrinsieke Waarde geeft daarom netto inkomsten weer

8 Vergoedingen en kosten: Aandeelhouderskosten Er zijn geen verkoop- of inkoopkosten verschuldigd met betrekking tot de inschrijving op, of inkoop van Aandelen. De Bestuurders kunnen een verwateringsaanpassing in rekening brengen voor abonnementen en / of terugkopen. Een meer gedetailleerde beschrijving van deze verwateringsaanpassing wordt in het Prospectus weergegeven. Eventuele behandelingskosten tot 5% van de Intrinsieke Waarde van de converteren Aandelen kunnen in rekening worden gebracht als switchkosten. Naast deze kosten hebben de Beheerder, de Administrateur en de Bewaarder hebben recht op vergoeding van gemaakte redelijke contante kosten uit de activa van de Vennootschap. De Vennootschap zal de redelijke contante kosten van de Vermogensbeheerders voldoen uit de activa van het betreffende Fonds. De Vennootschap zal de Distributeur maandelijks achteraf een distributievergoeding betalen als percentage per jaar van de Intrinsieke Waarde van de betreffende Klasse of het betreffende Fonds zoals aangegeven in het Prospectus. Met betrekking tot alle Fondsen zal maandelijks achteraf een distributievergoeding van maximaal 0,10% per jaar van de Intrinsieke Waarde van deze Fondsen aan de Distributeur worden betaald. Jaarlijkse Exploitatiekosten Beheersvergoeding: tot 1% van de Intrinsieke Waarde per jaar Administratie- en Bewaarvergoeding: 0,25% van de Intrinsieke Waarde per jaar Totale Uitgavenpercentages voor het jaar eindigend op 31 maart 2011 Acadian European Equity UCITS (cat. A) 1,02% Acadian Global Equity UCITS (cat. A) 0,98% Acadian Emerging Markets Equity UCITS (cat. A) 1,01% Acadian Emerging Markets Equity UCITS (cat. B) 1,01% Er zijn geen gegevens voor de totale uitgavenpercentages voor het Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS, het Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS, het Acadian Global Equity SRI UCITS en het Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS omdat deze Fondsen tijdens de betreffende periode geen middelen bezaten. Informatie over totale uitgavenpercentages in het verleden is bij de Beheerder of Administrateur verkrijgbaar. Portefeuille Rotatiepercentages voor het jaar eindigend op 31 maart 2011 Acadian European Equity UCITS 124% Acadian Global Equity UCITS 181% Acadian Emerging Markets Equity UCITS 127% Er zijn geen gegevens over het de omloopsnelheid van de portefeuille voor het Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS, het Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS, het Acadian Global Equity SRI UCITS en het Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS omdat deze Fondsen tijdens de betreffende periode geen middelen bezaten. Belasting: De Vennootschap is om belastingdoeleinden gevestigd in Ierland en is niet onderworpen aan Ierse belasting over inkomsten en vermogenswinsten. Er is geen Iers zegelrecht verschuldigd over de uitgifte, inkoop, conversie of overdracht van Aandelen in de Vennootschap. Aandeelhouders en mogelijke beleggers dienen hun professionele adviseur - 8 -

9 Publicatie van de Aandelenprijs: Aandelen kopen, verkopen of converteren: Aanvullende belangrijke informatie: te raadplegen omtrent de fiscale behandeling van hun aandelenbezit in de Vennootschap. De meest recente Intrinsieke Waarde per Aandeel zal beschikbaar zijn op het hoofdkantoor van de Administrateur en zal dagelijks gepubliceerd worden (voor zover dit mogelijk is) op de eerste Werkdag na een Handelsdag op Bloomberg (www.bloomberg.com), een openbare website. U kunt Aandelen in een Fonds van de Vennootschap kopen, verkopen of converteren door contact op te nemen met de Beheerder of diens agent, en een formulier in te vullen voor inschrijving, inkoop of conversie. Aanvragen voor inschrijving en inkoop kunnen per fax of via elektronische middelen worden ontvangen. Promotor: Frank Russell Company Beheerder: Russell Investments Ireland Limited Adviseur en Distributeur: Russell Investments Limited Bewaarder: State Street Custodial Services (Ireland) Limited Administrateur: State Street Fund Services (Ireland) Limited Accountants: PricewaterhouseCoopers Aanvullende informatie en het Prospectus, de meest recente jaar- en halfjaarverslagen en aanvraagformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van de Vennootschap of de Beheerder

10 BIJLAGE 1 Prestatiegegevens: In het verleden behaalde resultaten vormen geen leidraad voor de toekomstige prestaties van de Vennootschap. De gegevens zijn exclusief inschrijving- en inkoopvergoedingen. Acadian Emerging Markets Equity UCITS Gemiddeld jaarrendement Afgelopen 3 jaar: -8,85% Afgelopen 5 jaar: -10,88% Afgelopen 10 jaar: n.v.t. Acadian Emerging Markets Equity UCITS geïntroduceerd in juli Acadian Global Equity UCITS Gemiddeld jaarrendement Afgelopen 3 jaar: -1,35% Afgelopen 5 jaar: n.v.t. Afgelopen 10 jaar: n.v.t. Acadian Global Equity UCITS geïntroduceerd in mei Acadian European Equity UCITS Gemiddeld jaarrendement Afgelopen 3 jaar: -0,93% Afgelopen 5 jaar: n.v.t. Afgelopen 10 jaar: n.v.t. Acadian European Equity UCITS geïntroduceerd in mei

11 Gegevens over prestaties in het verleden van de overige Aandelenklassen in de Fondsen zijn op verzoek verkrijgbaar bij de Beheerder. Er zijn geen prestatiegegevens voor het Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS, Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS, Acadian Global Equity SRI UCITS en het Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS voor het jaar eindigend op 31 maart 2011, omdat deze Fondsen geen middelen bezaten tijdens de betreffende periode

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

ETPedia. De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s)

ETPedia. De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s) ETPedia De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s) 2 ETPedia ETF Securities vindt dat beleggers de risico's die aan hun beleggingen zijn verbonden, altijd moeten begrijpen en zich er ten

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN EN DE LAATSTE

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Inleiding De samenstelling van uw effectenportefeuille

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming ) DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds November 2009 VERKORT PROSPECTUS Société d investissement à capital variable statutair gevestigd te Luxemburg Franklin Templeton Investment Funds Dit Verkort Prospectus biedt een selectie uit de belangrijkste

Nadere informatie

Risico s van financiële instrumenten

Risico s van financiële instrumenten Risico s van financiële instrumenten Informatie voor Particuliere Cliënten Appendix 2 1. Inleiding Het functie van dit document is om beleggers enig inzicht te geven in de typen risico s die verbonden

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen.

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen. Aan de leden van de Beleggingscommissie van de Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Begrippenlijst, versie december Aandelen Een aandeel is een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Dit prospectus is alleen geldig als het voorzien is van het addendum gedateerd April 2015. FIDELITY FUNDS Supplement

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie