Geachte klant, Printer. Lijsten en rapporten SMS. Fax. Scanner. Telefoon. Papier. Kopieerapparaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geachte klant, Printer. Lijsten en rapporten SMS. Fax. Scanner. Telefoon. Papier. Kopieerapparaat"

Transcriptie

1 Handleiding

2 2 Geachte klant, Hartelijk dank dat u een OKI-faxapparaat hebt gekozen. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe laserfax. Met dit apparaat kunt u faxen en telefoneren, SMS-berichten versturen en ontvangen evenals kopieën maken. Het apparaat print op normaal kopieer- en schrijfpapier. Met de tijdstempel van de Okifax 4515 kunt u de ontvangst van een fax precies documenteren. Dit werkt ook na een stroomstoring. Uw apparaat print met de meest moderne lasertechnologie. Tonercartridges en toebehoren verkrijgt u via onze telefonische bestelservice (zie achterzijde). Lees de handleiding a.u.b. zorgvuldig door en volg ook de veiligheidsinstructies op. Test zelf de veelvoudige mogelijkheden van uw laserfaxapparaat. U kunt het apparaat niet beschadigen, als u de functies toepast die wij in deze handleiding hebben beschreven. Fax Laserprinter op normaalpapier Modem: Super G3 33k6-modem Faxgeheugen: 120 pagina s Faxschakelaar: Automatisch Handmatig EXT/Antwoordapparaat Fax Afroep van faxberichten Automatische documenteninvoer voor 20 documenten Rondzendfunctie Tijdstempel Printer Zwart-wit laserprinter Resolutie 600 dpi Tien pagina s per minuut Lijsten en rapporten Functielijst Journaal (30 SMS- of faxtransmissies en gesprekken) Nummers en groepen in de telefoonboek Overzicht van de instellingen van het apparaat Lijst van de wachtende opdrachten Verzendrapport SMS 160 tekens Geheugen voor 30 berichten Automatische afdruk Bevestiging Versturen en ontvangen met subadres (terminal-id) Scanner Resolutie: 256 grijstinten Snelheid: zes seconden voor een A4-pagina Automatische invoer voor 20 bladzijden Telefoon Gebruik met telefooncentrale mogelijk Nummerweergave / CLIP Telefoonboek met max. 200 nummers Tien groepen met max. 199 nummers Extra functies (wisselgesprek, in de wacht zetten etc.) mogelijk Papier Papierlade voor max. 250 pagina s Normaal schrijf- en kopieerpapier (60 tot 90 g/m 2 ) Kopieerapparaat 64 grijstinten Snelheid: 10 pagina s per minuut Automatische invoer voor 20 documenten Resolutie: Snel Kwaliteit Foto Zoom: 25 tot 400 procent Tot 99 kopieën van één document

3 Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave Veiligheids instructies Overzicht Beschrijving van het apparaat Bedieningspaneel met LCD-display In van de verpakking Installatie Uitpakken en aansluiten Tonercartridge Papier Speciale telefoon aansluitingen Extra apparatuur Easylink Instellingen Land instellen Taal instellen Datum en tijd Nummer en naam intoetsen Kopregel Belsignaal Resolutie Beveiligde faxontvangst Vergrendelen Energiebesparingsmodus Faxontvangstmodus instellen Telefoon Telefoneren Nummerherhaling Telefoonboek Snelzoeken Groepen Nummers combineren Telefoonboek afdrukken Extra telefoonfuncties Nummerweergave Afdrukken in meervoud Tijdstempel Groepsverzending Uitgesteld verzenden Fax op afroep Journaal Opdrachten Kopieerapparaat Automatisch kopiëren Kopieën aanpassen SMS SMS verzenden SMS ontvangen SMS lezen SMS printen SMS wissen Aanvullende verzendopties SMS-instellingen Tips en Trucs Papier- of documentenstoring Reiniging Bijlage Verklarende woordenlijst Afkortingen Functielijst Technische specificaties Index Fax Document plaatsen Fax verzenden Fax handmatig verzenden Snelheid Verzendrapport Een fax ontvangen Gesorteerd afdrukken Inhoudsopgave

4 4 Hoofdstuk Veiligheidsinstructies Veiligheidsinstructies Houd de volgende instructies voor de plaatsing en het gebruik van het apparaat a.u.b. goed aan om eventuele gevaren, beschadigingen of storingen te vermijden. Zorg ervoor dat het faxapparaat veilig en stabiel op een vlak en glad oppervlak staat (geen onderleggers zoals tapijten, of iets dergl.). Mocht het apparaat ergens afvallen, kan het beschadigd worden of personen vooral kleine kinderen kunnen letsel oplopen. De afstand tot andere apparaten of voorwerpen moet minstens 15 centimeter bedragen. Monteer alle kabels zo dat niemand erover kan struikelen of kabels resp. het apparaat beschadigd kunnen worden. Laat vóór het apparaat minstens 30 centimeter vrij, omdat documenten en afdrukken aan de voorzijde uit het apparaat komen. Zet het apparaat nooit in direct zonlicht en plaats het niet vlak bij een verwarming, airconditioning, radio- of tv-toestel. Als u bovendien nog een draadloze telefoon gebruikt, houd dan a.u.b. een afstand aan van minstens 15 centimeter tussen het laserfaxapparaat en het basisstation van de draadloze telefoon. Hierdoor kunnen akoestische storingen in de draadloze hoorn optreden. Laat kinderen nooit zonder toezicht met het apparaat werken. De verpakkingsfolies mogen niet in handen van kinderen terechtkomen. De ruimte waarin u het apparaat gebruikt moet goed en voldoende geventileerd zijn vooral als het apparaat vaak gebruikt wordt. Zet uw laserfaxapparaat zo neer dat de uitgeblazen luchtstroom niet op een werkplek gericht is. De fax mag niet afgedekt worden. Zet het apparaat niet in kasten of laden. Plaats het niet op een zachte ondergrond zoals tapijten of kussens, en dek de ventilatiespleten niet af. Hierdoor kan het apparaat oververhit en zelfs in brand raken. Als uw faxapparaat te heet wordt of wanneer er rook uit komt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat door een technische servicedienst controleren. Sluit de telefoon- of netstekker niet in vochtige ruimten aan. Raak de netstekker, stopcontact of het telefoonstopcontact nooit met natte handen aan. Er mogen geen vloeistoffen of vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen! Personen zouden anders een elektrische schok kunnen oplopen. Bovendien kan aan het apparaat ernstige schade ontstaan. Mochten er toch vloeistoffen of vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen, moet u meteen de stekker uit het stopcontact trekken en het apparaat door een technische servicedienst laten controleren. Zet uw faxapparaat nooit in de regen. Trek bij onweer zowel de net- als de telefoonstekker van het faxapparaat uit het stopcontact. Is dat niet mogelijk, gebruik de fax dan niet en telefoneer ook niet. Anders bestaat het gevaar van blikseminslag voor de gebruiker of een beschadiging van het apparaat. Onderbreek de leiding van het faxapparaat naar het stroom- en telefoonnet voordat u het oppervlak van de fax schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare of gasvormige reinigingsmiddelen (sprays, schuurmiddelen, enz.) of reinigingsmiddelen met alcohol. Als de behuizing of de netkabel beschadigd raakt, moet u de stekker uit het stopcontact trekken. Raak nooit een telefoon- of net kabel aan die niet geïsoleerd is resp. waarvan de isolatie beschadigd is, zonder dat u tevoren de telefoon- en netstekker uit het stopcontact hebt getrokken. Alleen een geautoriseerde servicedienst mag de behuizing van uw apparaat openen. Wanneer de stroom uitvalt, kunt u geen gebruik meer maken van telefoon of fax. Open nooit de tonercartridge. Mocht er tonerstof uit komen, vermijd dan een contact met huid en ogen. Bewaar nieuwe en gebruikte cartridges zo dat ze niet in de handen van kinderen terecht komen. Trek het papier bij een papierstoring niet met geweld uit het apparaat en gooi het voorzichtig weg: de toner zit eventueel nog niet goed op het papier vast en er zou tonerstof vrij kunnen

5 Hoofdstuk Veiligheidsinstructies 5 komen. Adem de losse tonerstof niet in. Verwijder de stof van kleding of voorwerpen met koud water; heet water zou de toner fixeren. Indien er een breuk in het LCD-display ontstaat, kan er een licht irriterende vloeistof uitstromen. Vermijd in ieder geval huid- en oogcontact. Uw faxapparaat is in overeenstemming met de normen EN resp. IEC gekeurd en mag alleen op telefoon- en stroomnetten worden gebruikt die aan deze normen voldoen. Het faxapparaat is uitsluitend voor gebruik in het desbetreffende land van verkoop gefabriceerd. Het voldoet aan de bepalingen van de telefoonmaatschappij van het land. Breng geen andere instellingen aan of voer geen andere procedures uit dan in deze handleiding worden beschreven. Ã Laser-Veiligheid Uw faxapparaat werkt met laserstralen. Alleen een gekwalificeerde servicedienstmedewerker mag het apparaat openen en servicewerkzaamheden uitvoeren, anders bestaat het gevaar van oogblessures door zichtbare en onzichtbare laserstralen. Klasse 1 laser-product Veiligheidsinstructies

6 6 Hoofdstuk Overzicht Overzicht Beschrijving van het apparaat Documenthouder Documentengeleider Documenteninvoer Afdekkap Bedieningspaneel met LCD-display Documentenuitvoer Hoorn met krulsnoer Papierlade Print- en faxuitvoer (uittrekbaar) Opening voor Plug n Print-kaart Tonercartridge Aansluitingen aan de achterzijde Hoorn Externe apparatuur Telefoonkabel Netsnoer

7 Hoofdstuk Overzicht 7 Bedieningspaneel met LCD-display Symbolen op het LCD-display } Telefoonboekfuncties oproepen Rood lampje v Knippert het lampje, lees dan a.u.b. de aanwijzingen op het display f Resolutie SFIJN ingesteld F Resolutie FOTO ingesteld h Resolutie FIJN ingesteld I Binnengekomen gesprekken tijdens afwezigheid W Binnengekomen SMS-berichten Groen lampje» Knippert, als een SMS-bericht is binnengekomen of wanneer zich een fax in het faxgeheugen bevindt COPY Twee keer indrukken: Automatisch kopiëren. Eén keer indrukken: kopieën aanpassen STOP Proces zonder opslaan onderbreken / document uitwerpen START Faxtransmissie, faxontvangst starten h/f/f Resolutie instellen (NOR- MAAL, FIJN h, SFIJN f, FOTO F) C Wissen / één menustap terug W SMS-berichten lezen, bewerken of versturen ¾ Opties kiezen / Cursor op het display bewegen Functie-, opdrachten-, instellingslijst printen / Snelinstallatie starten / Faxjournaal of telefoonboek printen MENU/OK Functies oproepen / Invoer bevestigen MODE Faxontvangstmodus Handmatig, FAX, EXT/ ANTW of AUTOMATISCH º Lijst van de laatste tien gekozen nummers Blauwe toets en º Lijst van de laatste 10 bellers R/PAUSE Speciale functies oproepen Blauwe toets en R/PAUSE Kiespauze invoegen ¼ Nummer kiezen met de hoorn op de haak Blauwe toets en ¼ Nog een nummer voor het verzenden van een fax toevoegen Druk de blauwe toets en de desbetreffende lettertoets in om de erboven afgebeelde speciale tekens in te toetsen

8 8 Hoofdstuk 1. Installatie In van de verpakking Faxapparaat 1. Installatie Uitpakken en aansluiten Documenthouder aanbrengen Steek de documenthouder in de twee openingen van de afdekkap. De houder moet goed vastklikken. Papierlade Documenthouder Documentenopvang Print- en faxuitvoersteun eruit trekken Hoorn en krulsnoer Trek de print- en faxuitvoersteun uit het deksel van de papierlade. Startercartridge Netsnoer Telefoonkabel (landspecifiek) Documentenopvang aanbrengen Steek de documentenopvang in de twee openingen onder het bedieningspaneel. Handleiding Installeerhulp CD

9 Hoofdstuk 1. Installatie 9 Hoorn aansluiten Steek een einde van het krulsnoer in het contact op de hoorn. Het andere einde van het krulsnoer steekt u in de aansluiting aan de achterzijde van het apparaat die met het )-symbool gekenmerkt is. Netsnoer aansluiten Steek de stroomkabel in de aansluiting aan de achterzijde van het apparaat. Sluit de stroomkabel op het stopcontact aan. Telefoonkabel aansluiten U sluit de telefoonkabel op het faxapparaat aan door de kabel in de aansluiting met de aanduiding LINE aan de achterzijde van het apparaat te steken. Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact. Nederland België Is het faxapparaat op de stroomvoorziening aangesloten, begint de snelinstallatie. U wordt verzocht uw land te selecteren en het nummer en de naam evenals de datum en de tijd in te toetsen (zie hoofdstuk Instellingen). Als u de snelinstallatie opnieuw wilt uitvoeren, drukt op, en selecteert u met ¾ Helppagina: 2 installatie. Bevestig dit met OK. Tonercartridge Nieuwe tonercartridge Voordat u documenten kunt ontvangen, kopiëren of afdrukken, moet er een tonercartridge in het faxapparaat zijn geplaatst. Daarom bevindt zich bij het apparaat een startercartridge (capaciteit circa pagina s). Het niveaugeheugen voor deze startercartridge werd in de fabriek ingesteld. De startercartridge hoeft niet met een Plug n Print-kaart te worden opgeladen. Voor elke volgende tonercartridge die u in uw faxapparaat plaatst moet u het niveaugeheugen met de meegeleverde Plug n Printkaart updaten. Gebruik uitsluitend originele tonercartridges om een goede afdrukkwaliteit te waarborgen. Andere tonercartridges kunnen het apparaat beschadigen. Bovendien komt de garantie te vervallen (zie Bijlage / Garantie). 1. Installatie

10 10 Hoofdstuk 1. Installatie 1 Open de afdekkap door beide documentengeleiders vast te pakken en de afdekkap naar achter te klappen. 3 Neem de nieuwe tonercartridge uit de verpakking. 4 Verwijder de zwarte beschermfolie en ander verpakkingsmateriaal, maar nog niet de beschermstrook in de cartridge. 2 Verwijder de oude tonercartridge door deze bij de uitsparing in het midden vast te pakken en omhoog te trekken. 5 Schud de nieuwe tonercartridge meerdere malen heen en weer om de toner gelijkmatig te verdelen en zo de afdrukkwaliteit te verbeteren. ÆNeem de tonercartridge voorzichtig uit het apparaat, zodat er geen tonerstof uitvalt. Let op waar u de cartridge neerlegt; uittredend tonerstof kan de ondergrond vervuilen. Bewaar de aangebroken of verbruikte tonercartridges in de originele verpakking of een plastic zak, zodat er geen tonerstof uitvalt. Geef de oude cartridges in de vakhandel of bij een afvalverzamelplaats af. Gooi de tonercartridges nooit in het vuur. Tonercartridges mogen niet in handen van kinderen terechtkomen. Open nooit een tonercartridge. Mocht er tonerstof uit komen, vermijd dan een contact met huid en ogen. Adem de losse tonerstof niet in. Verwijder de stof van kleding of voorwerpen met koud water; heet water zou de toner fixeren. 6 Trek pas daarna de beschermstrook aan de linker zijde van de cartridge er helemaal uit. ÆSchud de tonercartridge niet meer nadat u de beschermstrook verwijderd hebt. Er zou anders tonerstof vrij kunnen komen. 7 Plaats de tonercartridge in uw laserfaxapparaat. De cartridge moet compleet vastklikken.

11 Hoofdstuk 1. Installatie 11 8 Sluit de afdekkap. Let er op dat de afdekkap aan beide zijden vastklikt. 12 Trek de Plug n Print-kaart uit het apparaat. 9 Op het display verschijnt vervang cartr.?. Bevestig dit met OK. 10 Wacht tot op het display plaats kaart verschijnt. Schuif de Plug n Print-kaart van de nieuwe tonercartridge met de contacten naar links in de opening links naast de papierlade. (Alleen de startercartridge heeft geen Plug n Print-kaart nodig.) U kunt het updaten op elk gewenst tijdstip afbreken door op STOP te drukken. Het niveaugeheugen moet echter voor elke nieuwe tonercartridge worden opgeladen. Hebt u per ongeluk op STOP gedrukt, start u het opladen als volgt: 1 Druk op MENU/OK, 62 en OK. 2 Selecteer met ¾ nieuw zwart, en bevestig dit met OK. Selecteer met ¾ Ja. Na een korte tijd verzoekt het apparaat u de Plug n Print-kaart erin te plaatsen. Is het tonerniveau van uw cartridge laag, verschijnt elke keer, wanneer u de afdekkap opent en sluit, op het display de vraag: zwart=nieuw? Hebt u geen nieuwe cartridge geplaatst, drukt u op STOP. Als u een nieuwe cartridge geplaatst hebt, drukt u op OK en volgt de bovenstaande beschrijving. Mocht op het display de foutmelding Kaart onleesbaar, verschijnen, hebt u de Plug n Print-kaart er misschien verkeerd ingelegd. De contacten moeten naar links wijzen, als u de kaart in het apparaat schuift. 11 Het updaten van het niveaugeheugen kan een poosje duren. Als het updaten beëindigd is, verschijnt op het display: Actie voltooid / verwijder kaart Tonerniveau aangeven ÆAls u een nieuwe tonercartridge plaatst, moet u het niveaugeheugen van uw faxapparaat met de meegeleverde Plug n Print-kaart updaten. Uw faxapparaat registreert het tonerverbruik van elke afdruk en berekent daaruit het tonerniveau van de cartridge. Het aangegeven niveau is alleen betrouwbaar, als u elke nieuwe tonercartridge met de bijgevoegde Plug n Print-kaart update. 1 Druk op MENU/OK, 62 en OK. 2 Selecteer met ¾ capac. cartr., en bevestig dit met OK. Het tonerniveau van de cartridge wordt als percentage tussen 100 procent (vol) en 0 procent (leeg) aangegeven. 3 Met C keert u naar de voorafgaande menustap terug; met STOP bereikt u de 1. Installatie

12 12 Hoofdstuk 1. Installatie Papier Voordat uw faxapparaat kopieert of faxen ontvangt moet u er papier in leggen. Gebruik de papiermaten A4, millimeter. Uw apparaat functioneert met normaal kopieer- en schrijfmachinepapier (60 tot 90 g/m 2 ). Papier plaatsen 1 Trek de papierlade eruit. Voorgedrukte formulieren die door een laserprinter zijn afgedrukt zijn niet geschikt om verder bedrukt te worden. Dit kan ertoe leiden dat het papier vastloopt. Mocht het papier vastlopen, volg dan de aanwijzingen in het hoofdstuk Tips en Trucs / Papierstoring. 5 Druk het papier naar beneden tot de hendel (A) aan de achterzijde van de papierlade vastklikt. 6 Leg het deksel op de papierlade. Schuif de lade tot de aanslag in het faxapparaat. 2 Schud het papier even los en maak er op een vlakke ondergrond een strakke stapel van. Zo verhindert u dat er meerdere vellen tegelijk in het apparaat worden getrokken. 3 Verwijder het deksel van de papierlade. Plaats slechts zoveel papier als onder de uitstekende begrenzingsmarkeringen aan de bovenste rand van de papierlade past (zie ook tekeningen op het deksel van de papierlade). U kunt tot 250 vel plaatsen. ÆTrek de papierlade er niet uit als het apparaat aan het afdrukken is. Dit kan ertoe leiden dat het papier vastloopt. Mocht het papier vastlopen, volg dan de aanwijzingen in het hoofdstuk Tips en Trucs / Papierstoring. Speciale telefoonaansluitingen ISDN-installaties 4 Wilt u op een origineel document printen (bijvoorbeeld formulieren of briefpapier), plaats het origineel dan met de zijde waarop u wilt afdrukken naar onder en met de kop van de bladzijde naar achter in de papierlade. Uw faxapparaat is een analoog faxapparaat (groep 3). Het is geen ISDN-faxapparaat (groep 4) en kan dus niet direct op een ISDN-aansluiting worden gebruikt. U hebt hiervoor een (analoge) adapter of een aansluiting voor analoge eindapparatuur nodig. Nadere inlichtingen vindt u in de bedieningshandleiding van uw ISDN-installatie, of informeer bij uw netwerk-exploitant. Telefooncentrale / PABX Telefooncentrales (PABX) worden in alle grotere bedrijven gebruikt. Voor een telefoongesprek of het versturen

13 Hoofdstuk 1. Installatie 13 van een fax moet u een buitenlijncode draaien om van een neventoestel een verbinding met het openbare telefoonnet te verkrijgen. 1 Druk op MENU/OK, 15 en OK. Selecteer met ¾ soort centr. Bevestig dit met OK. 2 Selecteer met ¾ openbaar of pabx. 3 Bevestig dit met OK. Met C keert u naar de voorafgaande Probeer de ontvangst van SMS-berichten op uw draadloze telefoon uit te schakelen. Aansluiting op het faxapparaat U kunt extra apparatuur direct op uw faxapparaat aansluiten. Vooral externe antwoordapparaten moet u op de volgende manier aansluiten: steek de telefoonkabel van het extra apparaat in de EXT-bus (RJ-11-aansluiting) van uw faxapparaat. Gebruikt u het apparaat op een neventoestel, stel dan u met functie 15 in hoe lang de interne nummers zijn en welke buitenlijncode gedraaid moet worden om de openbare telefoonlijn te krijgen. 1 Druk op MENU/OK, 15 en OK. Selecteer met ¾ Prefix. Bevestig dit met OK. 2 Toets de lengte van de interne nummers in. Vooringesteld is 10. Met de \-toets wist u cijfers. Ga uit van het langste nummer en tel er een cijfer bij op. Bestaan uw doorkiesnummers bijvoorbeeld uit vier cijfers, toetst u 5 in. 3 Bevestig dit met OK. 4 Toets de buitenlijncode in die nodig is om het openbare telefoonnet te breiken. In de meeste gevallen is dat de 0. (Vraag zo nodig de aanbieder van uw telefooninstallatie.) 5 Bevestig dit met OK. Met C keert u naar de voorafgaande Met deze instellingen hoeft u de buitenlijncode niet meer vooraf te draaien, als u een extern nummer intoetst. Het apparaat zet automatisch de buitenlijncode vóór nummers die langer zijn dan de interne doorkiesnummers. Sluit de extra apparatuur aan via de EXT-bus, dan functioneert de faxschakelaar van het apparaat optimaal en kan de externe apparatuur controleren (zie hoofdstuk Instellingen / Faxontvangstmodus instellen). Aansluiting op de telefoonlijn Wilt u andere telecommunicatieapparatuur op hetzelfde telefoonstopcontact aansluiten, dan dient u op de juiste volgorde van aansluiting te letten. Mogelijkheid 1 Extra apparatuur U kunt op uw telefoonaansluiting behalve uw faxapparaat nog andere apparaten aansluiten, bijvoorbeeld (draadloze) telefoons, antwoordapparaten of modems. Neem contact op met uw leverancier als u het faxapparaat wilt combineren met speciale extra apparatuur. Als u op dezelfde aansluiting ook een draadloze telefoon met SMS-functie gebruikt, hangt het van de fabrikant af op welk apparaat een SMS-bericht wordt ontvangen. Het SMS-bericht wordt slechts op één apparaat ontvangen. 1. Installatie

14 14 Hoofdstuk 1. Installatie Mogelijkheid 2 Faxontvangst starten Als u de hoorn van het faxapparaat opneemt en een fluittoon of stilte hoort, ontvangt u een faxbericht. Druk op START, en leg de hoorn er weer op. Het faxapparaat ontvangt het faxbericht. Als u een faxbericht ontvangt en de hoorn van een extra telefoon opneemt, drukt u op *5, om de faxontvangst te starten. Belsignaal onderbreken Mogelijkheid 3 Als u de hoorn opneemt van een extra telefoon die op een ander telefoonstopcontact is aangesloten en het faxapparaat gaat door met rinkelen, kunt u het faxapparaat van de oproep scheiden door op de extra telefoon ** in te drukken. Mogelijkheid 4 Easylink De Easylink-functie helpt u bij het gebruik van externe apparatuur die op dezelfde telefoonlijn aangesloten is. Extra telefoons moeten hiervoor op de toonkiesfunctionaliteit ( DTMF tonen) worden ingesteld. Kijk in de handleiding van uw telefoon na hoe u uw toestel op de toonkiesfunctionaliteit instelt.

15 Hoofdstuk 2. Instellingen Instellingen Desgewenst drukt uw faxapparaat lijsten af, waarop de belangrijkste functies en voorinstellingen van uw apparaat staan beschreven. Druk op het faxapparaat de toets in. Selecteer met ¾, of de helppagina: 1 helpfunctie of u de helppagina: 5 instellingen wilt afdrukken. Bevestig dit met OK. U kunt het functiemenu ook afdrukken door op MENU/OK, 41 en OK te drukken. De lijst van de instellingen kunt u ook afdrukken door op MENU/OK, 44 en OK te drukken. Met MENU/OK opent u menufuncties. Met C keert u terug naar de voorafgaande menustap. Met ¾ beweegt u de cursor op het display. Met C of \ wist u afzonderlijke cijfers of letters. Met STOP onderbreekt u de procedure zonder op te slaan en keert u naar de uitgangspositie terug. Land instellen Toets met de functie 11 het land in, waar u het faxapparaat gebruikt. U moet het land in ieder geval instellen, omdat uw apparaat anders niet de juiste instellingen voor het lokale telefoonnet heeft. 1 Druk op MENU/OK, 11 en OK. 2 Selecteer met ¾ het land. 3 Bevestig dit met OK. Met C keert u naar de voorafgaande 2 Toets de datum en de tijd als volgt in: voor 8 augustus 2005, uur. 3 Bevestig dit met OK. Met C keert u naar de voorafgaande Nummer en naam intoetsen Uw nummer en uw naam die u met de functie 14 intoetst, verschijnen in de kopregel van elke fax en als afzenderherkenning van uw SMS-berichten. Er staan voor beide elk max. 20 tekens ter beschikking. 1 Druk op MENU/OK, 14 en OK. 2 Toets uw faxnummer met de cijfertoetsen in, bijvoorbeeld Druk de blauwe toets en Q gelijktijdig in voor een plus-teken. Met de ½-toets voegt u een spatie in. Bevestig uw invoer met OK. 3 Toets uw naam met de lettertoetsen in. Druk + en de gewenste toets gelijktijdig in om hoofdletters in te toetsen. Met de ½-toets voegt u een spatie in. De speciale tekens staan rechts boven de lettertoetsen aangegeven. Druk de blauwe toets en de desbetreffende lettertoets gelijktijdig in om speciale tekens in te toetsen. Het is niet mogelijk op de eerste plaats van uw naam een speciaal teken in te voegen. 4 Bevestig dit met OK. Met C keert u naar de voorafgaande Taal instellen 1 Druk op MENU/OK, 12 en OK, om de taal op het display in te stellen. 2 Selecteer met ¾ de gewenste taal. 3 Bevestig dit met OK. Met C keert u naar de voorafgaande Datum en tijd 1 Druk op MENU/OK, 13 en OK, om de datum en de tijd op het display in te stellen. Kopregel Uw naam en uw nummer verschijnen in de kopregel van elk faxbericht. U kunt deze functie uitschakelen, als u uw gegevens niet wilt meesturen. 1 Druk op MENU/OK, 16 en OK. 2 Selecteer met ¾ kopregel zend, en bevestig dit met OK. 3 Selecteer met ¾, of de kopregel op elk faxbericht moet verschijnen. 4 Bevestig dit met OK. Met C keert u naar de voorafgaande uitgangspositie 2. Instellingen

16 16 Hoofdstuk 2. Instellingen Belsignaal Volume Met de functie 18 stelt u het volume van het belsignaal in. Er staan drie verschillende volumetrappen ter beschikking. Selecteer uit, om het belsignaal compleet uit te schakelen. Uw apparaat ontvangt binnenkomende faxberichten automatisch, zonder te rinkelen. Is uw faxapparaat op de manuele ontvangstmodus ingesteld, kunt u binnenkomende faxberichten niet horen en ontvangen (zie hoofdstuk Faxontvangstmodus instellen). 1 Druk op MENU/OK, 18 en OK. 2 Selecteer met ¾ het gewenste volume. Er staan drie volumetrappen (zacht, Matig, hard) of uit ter beschikking. 3 Bevestig dit met OK. Met C keert u naar de voorafgaande Resolutie U kunt met de h/f/f-toets de resolutie voor het ontvangen of versturen van een fax instellen. Op het display verschijnt het symbool van de gekozen resolutie: NORMAAL voor documenten zonder bijzondere kenmerken h/ FINO voor documenten met klein gedrukte teksten of tekeningen f/ SFINO voor documenten met talrijke details F/FOTO voor foto s Met functie 16 kunt u de voorinstelling voor de resolutie kiezen. Druk op MENU/OK, 16 en OK. Selecteer met ¾ resolutie, en druk op OK. Kies de gewenste resolutie en bevestig dit met OK. Met C keert u naar de voorafgaande Beveiligde faxontvangst U kunt de faxontvangst met een code beveiligen. Binnenkomende faxen worden niet afgedrukt, maar in het faxgeheugen opgeslagen. Alleen na invoer van een pincode kunt u deze faxberichten afdrukken. Met de functie 28 toetst u een pincode in, activeert u de beveiligde faxontvangst of drukt u opgeslagen faxberichten af. Pincode intoetsen 1 Druk op MENU/OK, 27 en OK. 2 Selecteer met ¾ geheugen code, en bevestig dit met OK. Toets een viercijferige pincode in. 3 Bevestig dit met OK. Met C keert u naar de voorafgaande Activeren/Deactiveren 1 Druk op MENU/OK, 27 en OK. 2 Selecteer met ¾ activeren, en bevestig dit met OK. 3 Toets de viercijferige pincode in en bevestig dit met OK. Selecteer met ¾ Met of zonder. 4 Bevestig dit met OK. Met C keert u naar de voorafgaande menustap terug; me STOP bereikt u de Faxberichten afdrukken 1 Druk op MENU/OK, 27 en OK. 2 Selecteer met ¾ afdrukken, bevestig dit met OK. Toets de viercijferige pincode in. 3 Bevestig dit met OK. De opgeslagen faxberichten worden afgedrukt en uit het geheugen gewist. Met C keert u naar de voorafgaande menustap terug; met STOP bereikt u de Vergrendelen Met de vergrendeling verhindert u dat onbevoegden uw faxapparaat gebruiken. U kunt òf het hele toetsenbord òf de cijfertoetsen van uw faxapparaat vergrendelen. Code intoetsen U moet eerst een code intoetsen, waarmee u de vergrendeling activeert respectievelijk deactiveert. 1 Druk op MENU/OK, 61 en OK. 2 Selecteer met ¾ blokkeercode, en bevestig dit met OK. 3 Toets een viercijferige code in en bevestig deze met OK. 4 Toets de code ter bevestiging nogmaals in en druk op OK. Met C keert u naar de voorafgaande menustap terug; met STOP bereikt u de Hebt u al een code opgeslagen, vraagt het apparaat u eerst naar de oude code voordat u een nieuwe code kunt intoetsen.

17 Hoofdstuk 2. Instellingen 17 Toetsenbord vergrendelen 1 Druk op MENU/OK, 61 en OK. 2 Selecteer met ¾ keyb.geblok., en bevestig dit met OK. 3 Toets de viercijferige vergrendelingscode in en bevestig deze met OK. Selecteer met ¾ Met. 4 Bevestig dit met OK. Met C keert u naar de voorafgaande Op het faxapparaat zijn alle toetsen geblokkeerd. Pas na invoer van de code kunt u functies oproepen of cijfers intoetsen. De vergrendeling wordt na elk gebruik ingeschakeld. U kunt de vergrendeling van het toetsenbord opheffen door de procedure te herhalen en onder punt 3 zonder te selecteren. Cijfertoetsen vergrendelen 1 Druk op MENU/OK, 61 en OK. 2 Selecteer met ¾ beblok.nr., en bevestig dit met OK. 3 Toets de viercijferige vergrendelingscode in en bevestig deze met OK. Selecteer met ¾ enkel dir. 4 Bevestig dit met OK. Met C keert u naar de voorafgaande Op het faxapparaat zijn nu de cijfertoetsen geblokkeerd. U kunt de vergrendeling van de cijfertoetsen opheffen door de procedure te herhalen en onder punt 3 vrij te selecteren. Energiebesparingsmodus Uw apparaat schakelt standaard naar de energiebesparingsmodus. U hoeft deze modus niet in te stellen. Als u een fax ontvangt of een afdruk of kopie wilt maken, schakelt uw apparaat automatisch van de energiebesparingsmodus naar de bedrijfsmodus. Faxontvangstmodus instellen Dankzij de ingebouwde faxschakelaar kunt u met één telefoonaansluiting telefoneren, faxen en extra apparatuur gebruiken. U kunt uit vier bedrijfsmodi kiezen: FAX, EXT/ANTW (antwoordapparaat), AUTOMATISCH of handmatig. Druk op de MODE-toets om de gewenste bedrijfsmodus te selecteren. Op het display verschijnt de geselecteerde faxontvangstmodus. ÆSelecteer de EXT/antwoordapparaat-, fax- of handmatige modus, als u extra apparatuur op de EXT-bus van uw laserfaxapparaat aansluit. Instellen van het aantal belsignalen De faxschakelaar van uw apparaat scheidt faxberichten van telefoongesprekken. Bovendien kan de faxschakelaar extra aangesloten apparaten controleren die u via de EXT-bus op uw faxapparaat hebt aangesloten. Het aantal belsignalen voor de faxontvangstmodus stelt u met de functie 17 in. 1 Druk op MENU/OK, 17 en OK. 2 Selecteer met ¾ uit de lijst van de mogelijke belsignalen. U kunt tussen 0 en 5 belsignalen instellen. 3 Bevestig dit met OK. Met C keert u naar de voorafgaande Handmatige modus In de handmatig-modus kunt u het faxapparaat als een normale telefoon gebruiken. U moet de faxontvangst handmatig starten, als u een faxbericht ontvangt (u hoort een fluittoon of stilte in de hoorn). Druk op START, om de fax te ontvangen. Een automatische ontvangst is met deze instelling niet mogelijk. De handmatig-modus is zinvol, als u een fax op een aangesloten computer wilt ontvangen. FAX-modus In de Fax-modus rinkelt het apparaat zo vaak als u met functie 17 hebt ingesteld. Daarna wordt de faxontvangst ingeschakeld. Deze modus moet u kiezen, als u op uw apparaat hoofdzakelijk faxberichten ontvangt. Neemt u de hoorn van een extra telefoon op die op de EXT-bus is aangesloten en hoort u dat u een faxbericht ontvangt (fluittoon of stilte), kunt u de faxontvangst starten door *5 of op het faxapparaat START in te drukken. 2. Instellingen

18 18 Hoofdstuk 2. Instellingen EXT/Antwoordapparaat-modus Deze modus moet u instellen, als u extra apparatuur, speciaal een extern antwoordapparaat, op de EXT-bus van uw faxapparaat hebt aangesloten. Neemt een extra aangesloten antwoordapparaat het gesprek aan, controleert uw faxapparaat of de binnenkomende oproep een faxbericht is. Herkent het apparaat een faxsignaal, ontvangt het de fax automatisch. Hebt u geen antwoordapparaat aangesloten of neemt het antwoordapparaat het gesprek niet aan, neemt het faxapparaat na een tevoren ingesteld aantal belsignalen de oproep over en ontvangt een eventueel faxbericht automatisch. Neemt u de hoorn van een extra telefoon op die op de EXT-bus is aangesloten en hoort u dat u een faxbericht ontvangt (fluittoon of stilte), kunt u de faxontvangst starten door *5 of op het faxapparaat START in te drukken. Extra telefoons moeten hiervoor op de toonkiesfunctionaliteit (DTMF tonen) worden ingesteld (zie hoofdstuk Installatie / Easylink). Automatische modus Is de Automatisch-modus ingeschakeld, controleert het faxapparaat of de binnenkomende oproep een faxbericht of een telefoongesprek is. Faxberichten ontvangt het faxapparaat automatisch. Terwijl het faxapparaat bezig is met controleren, gaat het door met rinkelen. U kunt een telefoongesprek altijd aannemen. Na een tevoren ingesteld aantal belsignalen neemt het faxapparaat de oproep over en ontvangt een eventueel stil faxbericht automatisch.

19 Hoofdstuk 3. Telefoon Telefoon Telefoneren Kies het gewenste nummer en neem de hoorn van de haak. Als u invoeren uit uw telefoonboek oproept, is het mogelijk de nummers te bewerken nadat u ze opgeroepen hebt. U kunt bijvoorbeeld kengetallen of doorkiesnummers toevoegen of wissen Druk op ¼, om met de hoorn op de haak een nummer te draaien. U hoort de kiestoon uit de luidspreker, het nummer wordt meteen gedraaid. U kunt ook eerst de hoorn opnemen en dan een nummer intoetsen, de verbinding wordt meteen tot stand gebracht. Verkeerde cijfers kunt u niet meer corrigeren. Met ¾ beweegt u de cursor op het display. Met C of \ wist u afzonderlijke cijfers of letters. Met STOP onderbreekt u de procedure zonder op te slaan en keert u terug naar de Nummerherhaling In de nummerherhalingslijst zijn de laatste tien gekozen nummers opgeslagen. 1 Druk op º. 2 Selecteer met ¾ het gewenste nummer. Druk op OK, om het nummer te bewerken. Met ¾ beweegt u de cursor; met C wist u afzonderlijke cijfers. 3 Neem de hoorn van de haak; het nummer wordt meteen opgeroepen. Telefoonboek Met de }-toets roept u de telefoonboekfuncties op. U kunt nieuwe invoeren opslaan, naar invoeren zoeken, groepen aanleggen en bewerken. Het geheugen van uw faxapparaat heeft plaats voor ca. 200 invoeren; het juiste aantal hangt af van de lengte van de namen en de nummers. De invoeren kunnen max. 20 tekens lang zijn. Nieuwe invoer opslaan 2 Selecteer met ¾ kiescodes, en bevestig dit met OK. 3 Toets met de lettertoetsen een naam in. Druk + en de gewenste toets gelijktijdig in om hoofdletters in te toetsen. Met de ½-toets voegt u een spatie in. De speciale tekens staan rechts boven de lettertoetsen aangegeven. Druk de blauwe toets en de desbetreffende lettertoets gelijktijdig in om speciale tekens in te toetsen. Het is niet mogelijk op de eerste plaats van een naam een speciaal teken in te voegen. Bevestig dit met OK. 4 Toets met de cijfertoetsen het nummer in. Bevestig dit met OK. 5 Kies de snelheid voor de faxtransmissie naar deze abonnee. Normaal gesproken kunt u de hoogste snelheid selecteren. Als de slechtere lijnkwaliteit bijvoorbeeld naar een ontvanger in overzee bekend is, kiest u een lagere snelheid om tijd en telefoonkosten voor de automatische aanpassing te besparen. Telefoonboek gebruiken 1 Druk op }. 2 Selecteer met ¾ zoeken, en bevestig dit met OK. 3 Toets de beginletters in of selecteer met ¾ een naam uit de lijst. 4 Neem de hoorn van de haak of wanneer u een fax wilt versturen druk op START. De functie zoeken functioneert ook terwijl u telefoneert. Invoeren bewerken 1 Druk op }. 2 Selecteer met ¾ wijzigen, en bevestig dit met OK. 3 Toets de beginletters in of selecteer met ¾ de invoer die u wilt wijzigen. Bevestig dit met OK. 4 Wijzig de opgeslagen naam, het nummer en de transmissiesnelheid. Met ¾ beweegt u de cursor. Met C of \ wist u afzonderlijke letters of cijfers. 5 Bevestig de wijzigingen met OK. 1 Druk op }. 3. Telefoon

20 20 Hoofdstuk 3. Telefoon Invoeren wissen 1 Druk op }. 2 Selecteer met ¾ wissen, en bevestig dit met OK. 3 Toets de beginletters in of selecteer met ¾ de invoer die u wilt wissen en druk op OK. 4 Bevestig het wissen met OK. Snelzoeken Met de lettertoetsen hebt u toegang tot de invoeren die in de telefoonboek zijn opgeslagen. Toets de beginletters of de gewenste naam van de invoer in, als uw apparaat zich in de uitgangspositie bevindt. Uw apparaat laat u de invoeren in de telefoonboek met de desbetreffende letters zien. Selecteer met ¾ het gewenste nummer. Neem de hoorn van de haak of wanneer u een fax wilt versturen druk op START. Groepen U kunt meerdere invoeren in uw telefoonboek in groepen opnemen. Als u deze groep als ontvanger van een fax- of SMS-bericht selecteert, wordt het bericht naar alle leden van deze groep gestuurd (zie hoofdstuk Fax / Groepsverzending). Uw faxapparaat kan tien verschillende groepen opslaan. Groep samenstellen 1 Druk op }. 2 Selecteer met ¾ groepen, en bevestig dit met OK. 3 Toets een naam voor de groep in. Bevestig dit met OK. 4 Druk op }, en voeg er invoeren uit de telefoonboek aan toe. Toets de beginletters in of selecteer met ¾. Bevestig dit met OK. Druk op }, en voeg andere abonnees aan de groep toe. Beëindig de invoer met OK. 5 Toets een groepnummer van 1 tot 9 in, en bevestig dit met OK. De groep wordt opgeslagen. 3 Selecteer met ¾ de groep die u wilt bewerken. Bevestig dit met OK. 4 Toets desgewenst een nieuwe naam voor de groep in. Bevestig dit met OK. 5 U kunt invoeren wissen of toevoegen. Met ¾ beweegt u de cursor; met C wist u afzonderlijke abonnees. Druk op }, om nog meer abonnees uit de telefoonboek toe te voegen. Bevestig dit met OK. 6 Toets desgewenst een nieuw nummer voor de groep in. Bevestig dit met OK. Groep wissen 1 Druk op }. 2 Selecteer met ¾ wissen, en bevestig dit met OK. 3 Selecteer de groep die u wilt wissen en druk op OK. 4 Bevestig het wissen met OK. Nummers combineren U kunt invoeren in de telefoonboek, handmatig ingetoetste cijfers en nummers uit de nummerherhalingslijst of de lijst van bellers vrij combineren en bewerken, voordat het nummer gedraaid wordt. Hebt u bijvoorbeeld het kengetal van een gunstige telefoonaanbieder (Call-by- Call) in uw telefoonboek opgeslagen, selecteer dan dit nummer en toets het navolgende nummer handmatig in of kies een ander nummer uit de telefoonboek, de nummerherhalingslijst of de lijst van bellers. Telefoonboek afdrukken Uw faxapparaat drukt een lijst van de in de telefoonboek opgeslagen invoeren en groepen af. Druk op }, en selecteer met ¾ afdrukken. Bevestig dit met OK. De lijst wordt afgedrukt. U kunt het register ook laten afdrukken door op te drukken en met ¾ helppagina: 4 telboek te selecteren. Bevestig dit met OK. De lijst wordt afgedrukt. Groep bewerken 1 Druk op }. 2 Selecteer met ¾ wijzigen, en bevestig dit met OK.

Geachte klant, Papier. Kopieerapparaat. Printer. Lijsten en rapporten. Fax SMS. Scanner. Telefoon. Computer-aansluiting

Geachte klant, Papier. Kopieerapparaat. Printer. Lijsten en rapporten. Fax SMS. Scanner. Telefoon. Computer-aansluiting 2 Geachte klant, Hartelijk dank dat u een Belgafax apparaat hebt gekozen. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe laserfax. Met dit apparaat kunt u faxen en telefoneren, SMS-berichten versturen en ontvangen

Nadere informatie

FAX 3240 MF Handleiding

FAX 3240 MF Handleiding FAX 3240 MF 3260 Handleiding 2 Geachte klant, Hartelijk dank dat u een SAGEM-faxapparaat hebt gekozen. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe laserfax. Met dit apparaat kunt u faxen en telefoneren, SMS-berichten

Nadere informatie

Geachte klant, Kopieerapparaat. Printer. Lijsten en rapporten SMS. Fax. Scanner. Computer-aansluiting. Telefoon. Papier

Geachte klant, Kopieerapparaat. Printer. Lijsten en rapporten SMS. Fax. Scanner. Computer-aansluiting. Telefoon. Papier Handleiding 2 Geachte klant, Hartelijk dank dat u een PHILIPS-faxapparaat hebt gekozen. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe laserfax. Met dit apparaat kunt u faxen en telefoneren, SMS-berichten versturen

Nadere informatie

Aanvullende gebruiksaanwijzing. SMS op het vaste net tiptel 340 clip

Aanvullende gebruiksaanwijzing. SMS op het vaste net tiptel 340 clip Aanvullende gebruiksaanwijzing (NL) SMS op het vaste net tiptel 340 clip Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pictogrammen in het display... 3 Overzicht van de mogelijke karakters... 4 Voorwoord... 5 Voorwaarden...

Nadere informatie

Welkom. philips. Korte bedieningshandleiding. Aansluiten. In gebruik nemen. Telefoneren

Welkom. philips. Korte bedieningshandleiding. Aansluiten. In gebruik nemen. Telefoneren Welkom Korte bedieningshandleiding 1 2 3 Aansluiten In gebruik nemen Telefoneren philips + Verpakkingsinhoud Basisstation CD440 OF Handset CD440/CD445 Basisstation CD445 Netsnoer voor het basisstation

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1 Uw Telefoon: De M725 De telefoon is voorzien van de hieronder beschreven toetsen. In deze handleiding worden alle toetsen, die moeten worden ingedrukt, aangeduid met pictogrammen, zoals: en. Hoorn Display

Nadere informatie

Overzicht van het toestel Netkabel met stekker

Overzicht van het toestel Netkabel met stekker Overzicht van het toestel Netkabel met stekker Draadbeugel Papiersteun Papiertoevoerklep Papierbreedteadapter Bedieningspaneel Kaart voor snelkiesnummers Hoorn Symbolen op het display FINE f / PHOTO F

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Inhoudsopgave Nummers kiezen... 3 De luidspreker gebruiken... 3 Telefoneren met behulp van de herhaallijst... 3 Nummers in de herhaallijst

Nadere informatie

VOORSTELLING. Hoorn. Display (scherm) Antwoordapparaattoets. Registertoets. Lijntoets (lijn opnemen) Bis-toets

VOORSTELLING. Hoorn. Display (scherm) Antwoordapparaattoets. Registertoets. Lijntoets (lijn opnemen) Bis-toets VOORSTELLING Hoorn Display (scherm) Registertoets Lijntoets (lijn opnemen) Cijfertoetsen Antwoordapparaattoets Bis-toets Toets intercom/wachtstand met wachtmuziekje R- en -programmatoets Microfoon Handleiding

Nadere informatie

Appendix A, B HGT Teksttelefoon

Appendix A, B HGT Teksttelefoon Appendix A, B HGT Teksttelefoon Uitgave september 2000 5.x Een uitgave van: HGT Nederland Postbus 435 3800 AK Amersfoort Teksttelefoon 033 480 03 41 Telefoon 033 480 03 40 Fax 033 480 03 42 Inhoud Appendix

Nadere informatie

Welkom. Korte handleiding. Aansluiten. Installeren. Gebruiken

Welkom. Korte handleiding. Aansluiten. Installeren. Gebruiken Digitale draadloze telefoon SE 140 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat SE 145 Welkom Korte handleiding 1 2 3 Aansluiten Installeren Gebruiken Verpakkingsinhoud SE 140/SE 145 handset SE 140

Nadere informatie

Beschrijving van het apparaat

Beschrijving van het apparaat Beschrijving van het apparaat 1 Netkabel met stekker 2 Openen van de paplervoorraadhouder en documentinvoer 3 Papiersteun 4 Documentsteun 5 Papiertoevoerklep 6 Bedieningspaneel 7 Hoorn 8 Documentengeleiders

Nadere informatie

Handleiding HGT Teksttelefoon

Handleiding HGT Teksttelefoon Handleiding HGT Teksttelefoon Uitgave september 2002 5.x.s Een uitgave van: HGT Nederland Postbus 435 3800 AK Amersfoort Teksttelefoon 033 480 03 41 Telefoon 033 480 03 40 Fax 033 480 03 42 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

De nummers kunnen in de display worden opgeroepen, compleet met datum en tijd van elke oproep. INSTALLATIE

De nummers kunnen in de display worden opgeroepen, compleet met datum en tijd van elke oproep. INSTALLATIE De BeoCom 2500 is een moderne telefoon in een eigentijds en gebruikersvriendelijke vormgeving. De bediening en instelling van de telefoon werken via menubesturing. De BeoCom 2500 heeft een ingebouwde Nummerweergave

Nadere informatie

PPF 631 PPF 632. NL Handleiding

PPF 631 PPF 632. NL Handleiding PPF 631 PPF 632 Handleiding Geachte klant, Door dit toestel te kopen hebt u gekozen voor een kwaliteitsproduct van PHILIPS. Uw toestel vervult de meest uiteenlopende eisen voor privé en professioneel gebruik.

Nadere informatie

BeoCom 4. Bedieningshandleiding

BeoCom 4. Bedieningshandleiding BeoCom 4 Bedieningshandleiding Voordat u begint... Legenda Raadpleeg deze legenda om te zien hoe in deze handleiding een toets of statusdisplay in een reeks instructies wordt afgebeeld. De toetsen op de

Nadere informatie

MCS Rimini. DECT telefoon voor slechthorenden. Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik

MCS Rimini. DECT telefoon voor slechthorenden. Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik MCS Rimini DECT telefoon voor slechthorenden Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik INHOUDSOPGAVE pagina 1. Inleiding 3 1.1. De telefoon aansluiten

Nadere informatie

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing Boston 520 Extra handset met lader Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

BeoCom 2. Bedieningshandleiding

BeoCom 2. Bedieningshandleiding BeoCom 2 Bedieningshandleiding Voordat u begint Deze handleiding bevat aanwijzingen voor het instellen en gebruiken van de handset BeoCom 2 in combinatie met een BeoLinebasisstation. U kunt de handset

Nadere informatie

Handleiding Belgafax 180s

Handleiding Belgafax 180s Handleiding Belgafax 180s Geachte klant, Door dit toestel te kopen hebt u gekozen voor een kwaliteitsproduct van de firma Belgacom. Uw toestel vervult de meest uiteenlopende eisen voor privé en professioneel

Nadere informatie

Analoog telefoontoestel

Analoog telefoontoestel Gebruikershandleiding Analoog telefoontoestel COMfort 200 Hoorn Basiseenheid Toetsenklavier Haak Krulsnoer Aansluiting krulsnoer Lijnsnoer Aansluiting lijnsnoer Eerste gebruik Verbindt het krulsnoer met

Nadere informatie

Digitale draadloze telefoon SE 240 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat SE 245

Digitale draadloze telefoon SE 240 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat SE 245 Digitale draadloze telefoon SE 240 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat SE 245 Welkom Korte handleiding 1 2 3 Aansluiten Installeren Gebruiken Verpakkingsinhoud SE240/SE245 handset SE240 of

Nadere informatie

De Konftel 300W Korte handleiding

De Konftel 300W Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 300W Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 300W is een draadloze conferentietelefoon op batterijen, die kan worden aangesloten op DECT-systemen,

Nadere informatie

Afbeelding: V1.0. Klantenservice: 0165-751308 info@saveyourself.nl. 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1.

Afbeelding: V1.0. Klantenservice: 0165-751308 info@saveyourself.nl. 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1. Afbeelding: V1.0 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1.0 voor deze tabel De groene hoorn met OK erop Enter/beantwoorden Bellen In stand-by: Toegang naar bellijst In menu: enter knop De rode

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP650

Gebruikershandleiding Polycom IP650 Gebruikershandleiding Polycom IP650 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP650 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Hoorn Krulsnoer hoorn Grondplaat

Nadere informatie

Verkorte Handleiding DX-C200. Namen en locaties. De kopieerfunctie gebruiken. De scannerfunctie gebruiken. De faxfunctie gebruiken. Problemen oplossen

Verkorte Handleiding DX-C200. Namen en locaties. De kopieerfunctie gebruiken. De scannerfunctie gebruiken. De faxfunctie gebruiken. Problemen oplossen DX-C200 Verkorte Handleiding Namen en locaties De kopieerfunctie gebruiken De scannerfunctie gebruiken De faxfunctie gebruiken Problemen oplossen Papierstoringen oplossen Inktcartridges Lees deze handleiding

Nadere informatie

De Konftel 250 Korte handleiding

De Konftel 250 Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 250 Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 250 is een conferentietelefoon die kan worden aangesloten op analoge telefoonaansluitingen. Zie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI FX-3200

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI FX-3200 GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI FX-3200 NL VERKLARING VAN CONFORMITEIT De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM NETWERKCOMPATIBILITEIT Deze telefoon is ontworpen voor

Nadere informatie

Handleiding voor Drum Vervangen

Handleiding voor Drum Vervangen d r m v e r v a n g e n MULTIFUNCTIONELE DIGITALE KLEURENSYSTEMEN Handleiding voor Drum Vervangen Vervang de beeld drum-cartridges. Stel de toner of de tonercartridge niet bloot aan vuur. De toner kan

Nadere informatie

Snel aan de slag met de d350. Vox Novo Office

Snel aan de slag met de d350. Vox Novo Office Snel aan de slag met de d350 Vox Novo Office kpn telecom Gebruiksaanwijzing How Uw bent in het bezit van het digitale toestel d350. Dankzij het display, de functies en de luidspreker beschikt u over een

Nadere informatie

Telefonisten handleiding snom 360

Telefonisten handleiding snom 360 Telefonisten handleiding snom 360 De verschillende toetsen 1. Displaytoetsen: Deze vier toetsen corresponderen met de mogelijkheden in het display. Welke functies de toetsen hebben hangt af van de status

Nadere informatie

voys HANDLEIDING GIGASET

voys HANDLEIDING GIGASET voys HANDLEIDING GIGASET INHOUDSOPGAVE 1. INDELING 1 1.1 Indeling C610 1.2 Indeling C530h 2. INTRODUCTIE 3 2.1 In de doos van het toestel en het basisstation 2.2 Het aansluiten van het toestel 2.2.1 Basisstation

Nadere informatie

M700 DIGITALE TOESTELLEN

M700 DIGITALE TOESTELLEN M700 DIGITALE TOESTELLEN Gebruikershandleiding M700 digitale toestellen: Editie 1, software V2.1. 2004. Actis Business Partners. Alle rechten voorbehouden. EADS-Telecom voert een beleid, dat gericht is

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding FAX-2820 FAX-2920 U moet eerst alle hardware instellen, pas dan kunt u de machine gebruiken. Lees deze Installatiehandleiding voor instructies over de correcte opstelling van deze machine. Installatiehandleiding

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing mode d emploi

Gebruiksaanwijzing mode d emploi Gebruiksaanwijzing mode d emploi TX-570 Big Button1 OVERZICHT 1. Direct geheugen toetsen 2. Geheugentoets 3. Laatste nummer geheugen / pauze toets 4. Flash functietoets 5. Toetsenbord 6. Mute toets 7.

Nadere informatie

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Naslaggids M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Naslaggids M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Naslaggids M276 Kopieerkwaliteit optimaliseren De volgende instellingen voor kopieerkwaliteit zijn beschikbaar: Aut. selectie: Gebruik deze instelling als u de kwaliteit van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MFP kleur systemen. Aanteken vel. infotec kenniscentrum. Infotec gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding MFP kleur systemen. Aanteken vel. infotec kenniscentrum. Infotec gebruikershandleiding Gebruikershandleiding MFP kleur systemen Aanteken vel Het Bedieningspaneel Functie paneel Functietoetsen Geeft de keuze om te wisselen tussen de functies: Kopiëren - Doc. Server Faxen - Printen - Scannen

Nadere informatie

Snel aan de slag met de d350. Vox Novo Office. Release 2

Snel aan de slag met de d350. Vox Novo Office. Release 2 Snel aan de slag met de d350 Vox Novo Office Release 2 Gebruiksaanwijzing How Uw bent in het bezit van het digitale toestel d350. Dankzij de functietoetsen beschikt u over een hoog gebruikscomfort en een

Nadere informatie

Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel

Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. 3 4 5 Aanraakscherm

Nadere informatie

Snel aan slag met de d351. Vox Novo Office

Snel aan slag met de d351. Vox Novo Office Snel aan slag met de d351 Vox Novo Office kpn telecom Gebruiksaanwijzing How Uw bent in het bezit van het digitale toestel d351. Dankzij het display, de functies en de luidspreker beschikt u over een hoog

Nadere informatie

Handleiding Aansluiten Glasvezel CBizz

Handleiding Aansluiten Glasvezel CBizz Handleiding Aansluiten Glasvezel CBizz Handleiding Aansluiten Glasvezel CBizz v1.8 Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave 1. Controleer de inhoud van het installatiepakket... 3 2. Bepaal waar de glasvezelaansluiting

Nadere informatie

Afdrukmateriaal plaatsen in de standaardlade voor 250 vel

Afdrukmateriaal plaatsen in de standaardlade voor 250 vel Naslagkaart Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen In dit gedeelte wordt beschreven hoe u papier plaatst in de laden voor 250 en 550 vel en de handmatige invoer. Het bevat tevens informatie over het

Nadere informatie

Overzicht. Beste klant, Eenvoudige en snelle Installatie. Faxen verzenden een ontvangen. Faxschakelaar en modi S M U. E-mail / Internet.

Overzicht. Beste klant, Eenvoudige en snelle Installatie. Faxen verzenden een ontvangen. Faxschakelaar en modi S M U. E-mail / Internet. Overzicht Beste klant, U heeft een faxtoestel gekocht, dat door middel van een inktfilm op normaalpapier print en bovendien het gebruik van extra apparatuur, met name draadloze telefoons, vergemakkelijkt.

Nadere informatie

Snelzoekgids voor de digitale telefoon NL, Uitgave 1, juni 2004

Snelzoekgids voor de digitale telefoon NL, Uitgave 1, juni 2004 Snelzoekgids voor de digitale telefoon 240 6-30034NL, Uitgave, juni 2004 2 3 8 4 5 6 7 7 6 8 5 4 3 2 0 9 Lijn- en functieknoppen: hiermee kunt u toegang verkrijgen tot binnenkomende en uitgaande lijnen

Nadere informatie

Over deze handleiding. Geachte klant, Gebruikte symbolen Waarschuwing

Over deze handleiding. Geachte klant, Gebruikte symbolen Waarschuwing Geachte klant, Door dit toestel te kopen hebt u gekozen voor een kwaliteitsproduct van het bedrijf KPN. Uw toestel vervult de meest uiteenlopende eisen voor privé en professioneel gebruik. Uw toestel wordt

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Veiligheidsinformatie Dit product mag uitsluitend worden gebruikt in landen waarvoor door de bevoegde wetgeving specifieke toestemming is afgegeven. Dit is herkenbaar aan de sticker aan de achterzijde

Nadere informatie

Weergave Oproeper. gebruiksaanwijzing

Weergave Oproeper. gebruiksaanwijzing PROFOON PCI-27B Weergave Oproeper gebruiksaanwijzing INTRODUCTIE Met de Profoon PCI-27B kunt u zien door wie u gebeld wordt. Naar keuze kunt u zo ongewenste telefoontjes onbeantwoord laten en alleen de

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL INSTALLATIE. 2 INSTALLATIE VAN DE BATTERIJEN. 2 PROGRAMMEREN VAN DE RAVENNA. 2 TONE/PULSE SCHAKELAAR. 3 DE TELEDIENSTEN TOETS.

INHOUDSTAFEL INSTALLATIE. 2 INSTALLATIE VAN DE BATTERIJEN. 2 PROGRAMMEREN VAN DE RAVENNA. 2 TONE/PULSE SCHAKELAAR. 3 DE TELEDIENSTEN TOETS. INHOUDSTAFEL INSTALLATIE... 2 INSTALLATIE VAN DE BATTERIJEN... 2 PROGRAMMEREN VAN DE RAVENNA...2 TONE/PULSE SCHAKELAAR...3 DE TELEDIENSTEN TOETS...3 DE SPEAKERPHONE TOETS...4 DE SPEAKER VOLUME TOETS...

Nadere informatie

HANDLEIDING YEALINK T19P

HANDLEIDING YEALINK T19P HANDLEIDING YEALINK T19P Inhoudsopgave 1. NIEUW GESPREK OPZETTEN... 3 2. GEBRUIKMAKEN VAN DE SPEAKER... 3 3. GEBRUIKMAKEN VAN DE HEADSET... 3 4. BEANTWOORDEN VAN EEN GESPREK/BEËINDIGEN/HERHALEN... 3 5.

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TX-310

GEBRUIKSAANWIJZING TX-310 GEBRUIKSAANWIJZING TX-310 OVERZICHT TELEFOON bij hangend gebruik kunt u hier de hoorn even weghangen om bijvoorbeeld iets te pakken, zonder dat u de verbinding verbreekt bellampje, licht op als u opgebeld

Nadere informatie

Mississippi. Handleiding

Mississippi. Handleiding Mississippi Handleiding Handleiding voor de Mississippi Copyright juni 999 KPN Telecom B.V. KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen, zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1

Gebruikershandleiding. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1 Connexity M6500 Gebruikershandleiding M300 ANALOGE TOESTELLEN Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1 Connexity M6500 gebruikershandleiding M300 analoge toestellen: Editie 1.

Nadere informatie

Documentatie. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications

Documentatie. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications Documentatie HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 60/80 OpenStage 60/80 T Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise

Nadere informatie

Vila Real. Gebruiksaanwijzing NummerMelder

Vila Real. Gebruiksaanwijzing NummerMelder Vila Real Gebruiksaanwijzing NummerMelder Overzicht NummerMelder Vila Real Bovenaanzicht! Display @. Omlaag bladeren # & Omhoog bladeren $ WISSEN Telefoonnummer wissen % BELLEN Beller terugbellen! % $

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Windows Mobile smartphones Mobiel IVP Windows Mobile Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 Inleiding... 3 1 Installatie...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt!

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! Gebruikershandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! 1 Aansluiti ng voor oplader 2 Zaklamp 3 Scherm 4 M2-toets 5 M1-toets 6 Verzendtoets 7 Oortelefo on 10

Nadere informatie

Wat zit er in de doos?

Wat zit er in de doos? Snelstartgids SE888 Wat zit er in de doos? Handset * Basisstation Oplader * Netspanningsadapter * Telefoonsnoer ** CD-ROM Snelstartgids Garantiebewijs Opmerking * In verpakkingen met meerdere handsets

Nadere informatie

Handleiding voor afdrukkwaliteit

Handleiding voor afdrukkwaliteit Pagina 1 van 7 Handleiding voor afdrukkwaliteit Veel problemen met de afdrukkwaliteit kunnen worden opgelost door supplies of printeronderdelen te vervangen die bijna het einde van hun levensduur hebben

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 8000 OpenStage 60/80. Beknopte handleiding. Communication for the open minded

Documentatie. HiPath 8000 OpenStage 60/80. Beknopte handleiding. Communication for the open minded Documentatie HiPath 8000 OpenStage 60/80 Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Bediening van uw toestel Bediening van uw toestel

Nadere informatie

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel.

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. - 1 - De Toetsen 1: Mute: Met deze toets schakelt u de microfoon van de hoorn uit. De persoon aan de andere kant van de lijn kan u niet meer horen. Om de microfoon

Nadere informatie

PABX telefooncentrale

PABX telefooncentrale 345829 PABX telefooncentrale Gebruiksaanwijzingen 09/11-01 PC 2 1 Inleiding 6 1.1 De Telefooncentrale 6 Algemene beschrijving 6 2 Gebruik 8 2.1 Telefoonfuncties 8 Speciale toetsen die op de BTicino telefoons

Nadere informatie

HANDLEIDING YEALINK T46G

HANDLEIDING YEALINK T46G HANDLEIDING YEALINK T46G Inhoudsopgave 1. NIEUW GESPREK OPZETTEN... 3 2. GEBRUIKMAKEN VAN DE SPEAKER... 3 3. GEBRUIKMAKEN VAN DE HEADSET... 3 4. BEANTWOORDEN VAN EEN GESPREK/BEËINDIGEN/HERHALEN... 3 5.

Nadere informatie

De nummers kunnen in de display worden opgeroepen, compleet met datum en tijd van elke oproep. INSTALLATIE. Beocom NL side 1

De nummers kunnen in de display worden opgeroepen, compleet met datum en tijd van elke oproep. INSTALLATIE. Beocom NL side 1 De BeoCom 2500 is een moderne telefoon in een eigentijds en gebruikersvriendelijke vormgeving. De bediening en instelling van de telefoon werken via menubesturing. De BeoCom 2500 heeft een ingebouwde Nummerweergave

Nadere informatie

Handleiding Telefonie Kabel Noord

Handleiding Telefonie Kabel Noord Handleiding A5:Opmaak 1 10-03-11 20:08 Pagina 1 Handleiding Telefonie Kabel Noord Handleiding A5:Opmaak 1 10-03-11 20:08 Pagina 2 INHOUD Algemeen 3-4 Voicemail 5-6 Doorschakelen 6 Nummerherhaling 6 Dubbelgesprek

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TX_148

GEBRUIKSAANWIJZING TX_148 GEBRUIKSAANWIJZING TX_148 hoorn-ophang lip telefoonaansluiting onderzijde: toon/puls schakelaar Voice Mail aan/uit schakelaar display waarop het gekozen telefoonnummer en de gespreksduur verschijnt 3 direct

Nadere informatie

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service Advitronics Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Industriestraat 2, 5361 EA Grave T: +31 (0) 486 47 62 63 F: +31 (0) 486 47 65 40 info@advitronics.nl www.advitronics.nl Toestelhandleiding

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Optibel telefonie

Installatiehandleiding. Optibel telefonie Installatiehandleiding Optibel telefonie Optibel adapter Sipura 2000 Inhoudsopgave 1 Het Optibel pakket 2 2 De Optibel adapter aansluiten 2 3 Vragen over uw aansluiting 5 4 Probleemwijzer 6 5 Mijn Optibel

Nadere informatie

Hulp krijgen. Systeemberichten. Aanmelden/Afmelden. Pictogrammen op het bedieningspaneel

Hulp krijgen. Systeemberichten. Aanmelden/Afmelden. Pictogrammen op het bedieningspaneel Hulp krijgen Voor informatie/assistentie, raadpleegt u het volgende: Handleiding voor de gebruiker voor informatie over het gebruik van de Xerox 4595. Ga voor online hulp naar: www.xerox.com Klik op de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3300

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3300 GEBRUIKSAANWIJZING FX-3300 VERKLARING VAN CONFORMITEIT De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM NETWERKCOMPATIBILITEIT Deze telefoon is ontworpen voor gebruik op de openbare

Nadere informatie

MCS Rimini ES. Extra handset voor MCS Rimini. Extra handset voor slechthorenden

MCS Rimini ES. Extra handset voor MCS Rimini. Extra handset voor slechthorenden MCS Rimini ES Extra handset voor MCS Rimini Extra handset voor slechthorenden Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Visuele LED waarschuwing bij binnenkomend gesprek Eenvoudig in gebruik INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1.

MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1. MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1.3-1 - Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Bedieningspaneel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. 3 5 Ontgrendeling

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor hardware

Installatiehandleiding voor hardware Uitpakken Verwijder alle beschermende materialen. De afbeeldingen in deze handleiding zijn voor een soortgelijk model. Hoewel deze kunnen afwijken van uw model, is de methode van gebruik hetzelfde. Het

Nadere informatie

Plaatsen waar papierstoringen kunnen optreden

Plaatsen waar papierstoringen kunnen optreden De meeste papierstoringen kunt u vermijden door zorgvuldig het materiaal waarop u afdrukt te kiezen en dit materiaal op de juiste wijze te laden. (Zie de suggesties in Tips ter voorkoming van papierstoringen.)

Nadere informatie

Afdrukproblemen. Afdrukkwaliteit

Afdrukproblemen. Afdrukkwaliteit Printerproblemen Een aantal printerproblemen is eenvoudig te verhelpen. Als de printer niet reageert, controleer dan eerst of: de printer is ingeschakeld; het netsnoer is aangesloten op het stopcontact;

Nadere informatie

Onderhoud. Onderhoud

Onderhoud. Onderhoud Onderhoud In deze sectie wordt het volgende besproken: Inkt toevoegen op pagina 7-32 De afvallade legen op pagina 7-36 De onderhoudskit vervangen op pagina 7-39 Het mes voor het losmaken van papier reinigen

Nadere informatie

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon De gebruikers handleiding Cisco IP-telefoon 1 Inhoudsopgave Belangrijk om te weten 3 De telefoon in één oogopslag 4,5 Een gesprek voeren 6 Een gesprek beantwoorden 7 Een gesprek uitschakelen 8 Een gesprek

Nadere informatie

Belgacom IDS 110 Belgacom Forum TM 700

Belgacom IDS 110 Belgacom Forum TM 700 First Belgacom IDS 110 Belgacom Forum TM 700 Gebruikershandleiding Hoe deze gids gebruiken? How U beschikt over een digitaal Belgacom IDS 110 -toestel. Dit toestel is bijzonder eenvoudig te gebruiken en

Nadere informatie

Handleiding Yealink T41P

Handleiding Yealink T41P Handleiding Yealink T41P qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

TechGrow AM-600 ALARM-MELDER draadloze alarm-melder voor POWERBOX PB-600 HANDLEIDING

TechGrow AM-600 ALARM-MELDER draadloze alarm-melder voor POWERBOX PB-600 HANDLEIDING TechGrow AM-600 ALARM-MELDER draadloze alarm-melder voor POWERBOX PB-600 HANDLEIDING Gefeliciteerd! U heeft een hoogwaardige draadloze alarmmelder aangeschaft waarmee u altijd op de hoogte wordt gehouden

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing... 2-14. Legenda... 15 Notities... 16. Notities Inhoud... 1

Gebruiksaanwijzing... 2-14. Legenda... 15 Notities... 16. Notities Inhoud... 1 Notities Inhoud... 1 Gebruiksaanwijzing... 2-14 Algemene aanwijzingen... 2 VoiceDial afstandsbediening... 3 PIN-code invoeren... 4 Tot stand brengen van een oproep via telefoonnummer... 5 Tot stand brengen

Nadere informatie

Problemen oplossen met NummerWeergave

Problemen oplossen met NummerWeergave Problemen oplossen met NummerWeergave Deze handleiding is bedoeld om u op weg te helpen als NummerWeergave bij u niet werkt. Met onderstaand stappenplan kunt u zelf proberen de problemen op te lossen.

Nadere informatie

Kopiëren via de glasplaat. 1 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.

Kopiëren via de glasplaat. 1 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat. Laser-MFP Naslagkaart Kopiëren Snel kopiëren documentinvoer (ADF) of met de bedrukte zijde naar beneden (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF. Gebruik in plaats plaatst, moet u de papiergeleiders

Nadere informatie

Over deze gebruiksaanwijzing Gebruiksklaar maken... 8 Plaats van de Valencia... 8 Valencia aansluiten op telefoonnet.. 8 Valencia ophangen...

Over deze gebruiksaanwijzing Gebruiksklaar maken... 8 Plaats van de Valencia... 8 Valencia aansluiten op telefoonnet.. 8 Valencia ophangen... Inhoud Inhoud verpakking................ 2 Over deze gebruiksaanwijzing...... 3 Overzicht van de Valencia.......... 4 Gebruiksklaar maken.............. 8 Plaats van de Valencia............. 8 Valencia

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor hardware

Installatiehandleiding voor hardware Uitpakken Stap 1 Verwijder alle beschermende materialen. Stap 2 Doe de scannereenheid langzaam dicht. Let op: moet u zorgvuldig in acht nemen om lichamelijk letsel te voorkomen. 1 De printer aanzetten

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Vila Nova. Gebruiksaanwijzing NummerMelder

Vila Nova. Gebruiksaanwijzing NummerMelder Vila Nova Gebruiksaanwijzing NummerMelder Overzicht NummerMelder Vila Nova Bovenaanzicht! Display @ BELLEN Beller terugbellen # WISSEN Telefoonnummer wissen $. Omlaag bladeren % & Omhoog bladeren! BELLEN

Nadere informatie

MF 3680 B. Aanvulling op de gebruikershandleiding

MF 3680 B. Aanvulling op de gebruikershandleiding MF 3680 B Aanvulling op de gebruikershandleiding S VOORWOORD Uw terminal kan 2 telefoonlijnen tegelijk gebruiken. U kunt bijvoorbeeld de ene lijn voor het verzenden en de andere lijn voor het ontvangen

Nadere informatie

Handleiding met informatie

Handleiding met informatie Handleiding met informatie Pagina 1 van 1 Handleiding met informatie Er is een groot aantal handleidingen beschikbaar om u te helpen de MFP en de functies ervan te begrijpen. Met behulp van deze pagina

Nadere informatie

Handleiding snom 320 / 360 / 370.

Handleiding snom 320 / 360 / 370. Handleiding Snom 320 / 360 / 370 versie 1.3 status definitief t.b.v. relatie Voip klanten Soort document Handleiding snom 320 / 360 / 370. Isaeus Openbaar pag. 1 van 14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Handleiding Telefonie op glasvezel

Handleiding Telefonie op glasvezel Handleiding Telefonie op glasvezel Algemeen Bellen via Kabelnoord is eenvoudig Bellen via Kabelnoord is niet alleen voordelig, het betekent ook gemak. U kunt gebruik maken van diverse gratis telefoniefuncties,

Nadere informatie

TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012

TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012 HI0990N02A Pag. 1/14 TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012 LIMOTEC Bosstraat 21 B- 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HI0990N02A Pag. 2/14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding.

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. GEBRUIKSHANDLEIDING Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. 2 3 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. Inleiding 4 Inhoud verpakking 5 Bevestigen van de Doorsafe

Nadere informatie

Waarom kan ik geen telefoongesprekken voeren of ontvangen (draadloze telefoons)?

Waarom kan ik geen telefoongesprekken voeren of ontvangen (draadloze telefoons)? Waarom kan ik geen telefoongesprekken voeren of ontvangen (draadloze telefoons)? Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Volgt u onderstaande adviezen in de aangegeven volgorde alstublieft

Nadere informatie

Handleiding Yealink T48G

Handleiding Yealink T48G Handleiding Yealink T48G qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie