hp LaserJet 3300mfp gebruik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "hp LaserJet 3300mfp gebruik"

Transcriptie

1 hp LaserJet 3300mfp gebruik

2

3 hp LaserJet 3300mfp gebruikershandleiding

4 Copyright-informatie Copyright 2002 Hewlett-Packard Company Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, bewerking of vertaling zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden, behalve voor zover toegestaan volgens het auteursrecht. Aan gebruikers van de Hewlett-Packard printer waarop deze gebruikershandleiding betrekking heeft, wordt een licentie verleend voor: a) het maken van afdrukken van deze gebruikershandleiding voor PERSOONLIJK gebruik, INTERN gebruik of BEDRIJFSMATIG gebruik, met dien verstande dat de afdrukken niet worden verkocht, doorverkocht of anderszins worden verspreid; en b) het plaatsen van een elektronische kopie van deze gebruikershandleiding op een netwerkserver, mits toegang tot de elektronische kopie beperkt is tot PERSOONLIJK, INTERN gebruik van de Hewlett-Packard printer die bij deze gebruikershandleiding behoort. Part number: C Second Edition: January 2002 Garantieverklaring De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hewlett-Packard biedt geen enkele garantie met betrekking tot deze informatie. HEWLETT-PACKARD AANVAARDT GEEN ENKELE IMPLICIETE AANSPRAKELIJKHEID BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID DAN WEL GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Hewlett-Packard is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of incidentele schade of gevolgschade danwel andere schade die verband zou kunnen houden met het verstrekken of gebruiken van deze informatie. Handelsmerken Microsoft, Windows en Windows NT zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle andere in deze handleiding genoemde producten zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke bedrijven. Hewlett-Packard Company Chinden Boulevard Boise, Idaho U.S.A.

5 Inhoud 1 Kennismaking met het apparaat Het apparaat HP LaserJet 3300mfp HP LaserJet 3300se mfp HP LaserJet 3310mfp HP LaserJet 3320mfp HP LaserJet 3320n mfp HP LaserJet 3330mfp Hardwareonderdelen van het apparaat Hardwareonderdelen van de HP LaserJet Onderdelen van het bedieningspaneel Faxknoppen Alfanumerieke knoppen Menu- en annuleerknoppen Kopieer-, scan- en startknoppen Onderdelen van de HP Jetdirect 310x-afdrukserver Softwareonderdelen van het apparaat Beknopte handleiding Geschikte plaats voor het apparaat vinden Printerkabel verbinden met het apparaat Inktcartridge plaatsen Invoerladen voor het afdrukmateriaal plaatsen en vullen Lade voor automatische documentinvoer plaatsen Het netsnoer aansluiten Originelen plaatsen voor kopiëren of scannen Originelen op de flatbedscanner plaatsen Originelen in de automatische documentinvoer plaatsen Controleren Een zelftest voor de printer uitvoeren Een zelftest voor de copier uitvoeren met de automatische documentinvoer Zelftest van de copier uitvoeren met de flatbedscanner Menustructuur van het bedieningspaneel afdrukken Algemene standaardinstellingen van het apparaat wijzigen Productinstellingen van de HP LaserJet Configuratiepagina's afdrukken Configuratiepagina afdrukken Menustructuur van het bedieningspaneel afdrukken Een menustructuur van het bedieningspaneel afdrukken Fabrieksinstellingen herstellen De fabrieksinstellingen herstellen Taal op het scherm van het bedieningspaneel wijzigen De taal op het scherm van het bedieningspaneel wijzigen Standaardpapierformaten wijzigen Het standaardpapierformaat wijzigen Volume van het apparaat aanpassen Alarmvolume aanpassen Volume van de faxsignalen aanpassen Belsignaalvolume van de fax aanpassen Volume van de knoppen op het bedieningspaneel aanpassen Instellingen wijzigen met de computer NLWW 3

6 Standaardinstellingen wijzigen voor Windows (alle toepassingen) Standaardinstellingen wijzigen voor Macintosh (alle toepassingen) Instellingen tijdelijk wijzigen voor Windows (toepassing) Instellingen tijdelijk wijzigen voor Macintosh (toepassing) Afdrukken Afdrukken met handmatige invoer Afdrukken met handmatige invoer Afdrukopdrachten onderbreken of annuleren Printerdrivers Instellingen voor afdrukkwaliteit Kwaliteitinstellingen voor afdrukken tijdelijk wijzigen Kwaliteitsinstellingen voor afdrukken wijzigen voor toekomstige opdrachten EconoMode (toner besparen) inschakelen Afdrukkwaliteit van afdrukmateriaal optimaliseren Functie voor optimaliseren gebruiken Enveloppen afdrukken Eén envelop afdrukken Meerdere enveloppen afdrukken Transparanten en etiketten afdrukken Transparanten of etiketten afdrukken Briefhoofdpapier of voorgedrukte formulieren afdrukken Briefhoofdpapier of voorgedrukte formulieren afdrukken Materiaal van afwijkend formaat of kaarten afdrukken Materiaal van afwijkend formaat of kaarten afdrukken Dubbelzijdig afdrukken (handmatig dubbelzijdig) Handmatig dubbelzijdig afdrukken op licht materiaal Handmatig dubbelzijdig afdrukken op zwaar afdrukmateriaal of kaarten (rechte papierbaan) Meerdere pagina's op één vel afdrukken Meerdere pagina's op één vel afdrukken (Windows) Meerdere pagina's op één vel afdrukken (Macintosh) Folders afdrukken Folders afdrukken Watermerken afdrukken De functie voor watermerken openen Kopiëren Kopieeropdrachten starten Kopieeropdrachten annuleren Kopieerkwaliteit voor de huidige opdracht aanpassen Kopieerkwaliteit voor de huidige opdracht aanpassen Standaardkopieerkwaliteit wijzigen Kopieerkwaliteit aanpassen Instellingen voor lichter/donkerder (contrast) voor de huidige opdracht aanpassen Instellingen voor lichter/donkerder (contrast) voor de huidige opdracht aanpassen Standaardinstelling voor lichter/donkerder (contrast) aanpassen Standaardinstelling voor lichter/donkerder aanpassen Kopieën voor de huidige opdracht verkleinen of vergroten Kopie voor de huidige opdracht verkleinen of vergroten Standaardkopieerformaat wijzigen Standaardkopieerformaat wijzigen: Sorteerinstelling wijzigen Sorteerinstelling voor de huidige opdracht wijzigen Standaardinstelling voor sorteren wijzigen Aantal kopieën wijzigen NLWW

7 Aantal kopieën voor de huidige opdracht wijzigen Standaardaantal kopieën wijzigen HP LaserJet Kopieerder gebruiken HP LaserJet Kopieerder (Windows of Macintosh) openen HP LaserJet Kopiëren Plus gebruiken HP LaserJet Kopiëren Plus openen (Windows) HP LaserJet Kopiëren Plus openen (Macintosh) Foto's, dubbelzijdige originelen of boeken kopiëren Foto's scannen of kopiëren Meerdere dubbelzijdige originelen kopiëren Boeken kopiëren Scannen Scanmethoden Scannen vanaf het bedieningspaneel van het apparaat Vanaf het bedieningspaneel van het apparaat scannen met de knop scan starten De knop scannen naar gebruiken via en USB-verbinding of een parallelle verbinding De knop scannen naar gebruiken via een netwerkverbinding De scanbestemmingen opnieuw programmeren De knop Scannen starten opnieuw programmeren Scanopdrachten annuleren Scannen met de software Scannen met HP LaserJet Director (Windows) Scannen met HP LaserJet Director (Macintosh) Pagina voor pagina scannen (Windows) Pagina voor pagina scannen (Macintosh) Scannen met software die compatibel is met TWAIN Een voorbeeldscan van de flatbedscanner gebruiken Gescande tekst of afbeeldingen archiveren Een gescande afbeelding archiveren De archieffunctie gebruiken (Macintosh) Scannen met OCR Gescande tekst bewerken (Windows en Macintosh) De OCR-tekstverwerker wijzigen De OCR-functie van HP LaserJet Director gebruiken Beeldkwaliteit verhogen met HP LaserJet Documentbeheer of HP Fotocentrum Functies voor verhogen van beeldkwaliteit openen (Windows) Annotaties toevoegen aan HP-documenten De annotatiefuncties van HP LaserJet Documentbeheer openen De instellingen voor annotatie wijzigen Annotaties toevoegen aan gescande afbeeldingen Gescande items als bijlagen in een bericht versturen Scannen naar (Windows) Scannen naar (Macintosh) Gescande bestanden via versturen in een alternatieve modus Resolutie en kleur van de scanner Richtlijnen voor resolutie en kleur Kleur Faxen Gegevens voor de faxkop instellen De faxkop instellen Antwoordmodus instellen De antwoordmodus instellen Originelen plaatsen voor het faxen Originelen voor het faxen in de automatische documentinvoer plaatsen Faxen verzenden NLWW 5

8 Faxen verzenden naar één ontvanger Faxen verzenden naar meerdere ontvangers Een fax verzenden met een kiescode voor groepen Faxen versturen naar ad hoc groepen Faxopdrachten annuleren U kunt de huidige faxopdracht als volgt annuleren: Faxopdrachten annuleren via de status van de faxopdracht Handmatig kiezen gebruiken Handmatig kiezen Faxen uit geheugen wissen Faxen uit het geheugen wissen Handmatig herkiezen U kunt als volgt handmatig herkiezen: Een fax verzenden op een later tijdstip U kunt een fax als volgt op een later tijdstip verzenden: Faxen ontvangen Faxen ontvangen wanneer u faxsignalen hoort Faxen opnieuw afdrukken Faxnummers vergrendelen en ontgrendelen Faxen ontvangen op de computer De instelling Ontvangen naar PC uitschakelen in het bedieningspaneel Snelkiescodes, sneltoetsen en groepkiescodes Snelkiescodes en sneltoetsen instellen Snelkiescodes en sneltoetsen verwijderen Het snel programmeren van snelkiescodes of sneltoetsen Sneltoetsen instellen voor alternatief internationaal bellen Groepkiescodes beheren Groepkiescodes instellen Groepkiescodes verwijderen Een nummer wissen uit een groepkiescode Alle items in het telefoonboek wissen Alle items in het telefoonboek wissen Tekens invoeren Tekenset Een pauze of wachttijd invoegen Een kiesvoorvoegsel invoegen Kiesvoorvoegsels instellen Faxen doorsturen Een fax doorsturen Functie voor het opvragen van faxen gebruiken Fax van een ander apparaat opvragen Een extra telefoontoestel inschakelen Extra telefoons inschakelen Een fax verzenden door te kiezen via een telefoon Een fax verzenden door het faxnummer te kiezen via een telefoon Volume-instellingen van de HP LaserJet 3330 wijzigen Het volume van de faxgeluiden (lijnmonitorvolume) regelen Belvolume wijzigen Standaardresolutie wijzigen De standaardresolutie wijzigen Standaardcontrast wijzigen Het standaardcontrast wijzigen De optie Kiestoon detecteren wijzigen De detectie van de kiestoon wijzigen Ontvangst van binnenkomende faxen wijzigen Antwoordmodus instellen op automatisch of handmatig Aantal keren dat het apparaat overgaat wijzigen Het aantal belsignalen instellen Antwoordpatronen wijzigen NLWW

9 Belpatroondienst Hoe abonneert u zich op een dergelijke dienst? Hoe weet u of het werkt? Het beantwoorden van belpatronen wijzigen Stiltedetectiemodus wijzigen De modus voor stiltedetectie wijzigen Automatisch verkleinen instellen voor binnenkomende faxen De optie Automatisch verkleinen voor binnenkomende faxen wijzigen Ontvangen faxen stempelen Stempelen van ontvangen faxen aanzetten Foutcorrectie voor faxen instellen De foutcorrectie wijzigen Toonkiezen of pulskiezen selecteren Toonkiezen of pulskiezen selecteren Instellingen voor opnieuw kiezen wijzigen Opnieuw kiezen indien bezet in- of uitschakelen Opnieuw kiezen bij geen gehoor in- of uitschakelen Factuurcodes gebruiken Factuurcodes in- of uitschakelen V.34-instelling wijzigen De instelling voor V.34 uitschakelen Faxlogboeken en rapporten beheren Activiteitenlog afdrukken Een activiteitenlog afdrukken Activiteitenlog automatisch afdrukken Activiteitenlog automatisch afdrukken Een oproeprapport afdrukken Een gespreksrapport afdrukken Tijd instellen voor het afdrukken van een gespreksrapport Tijd instellen voor het afdrukken van een gespreksrapport De eerste pagina van elke fax van het gespreksrapport opnemen De eerste pagina van elke fax aan het gespreksrapport toevoegen Rapport van het telefoonboek afdrukken Rapport van het telefoonboek afdrukken Factuurcoderapporten afdrukken Een factuurcoderapport afdrukken Rapport van T.30-opsporingsprotocol afdrukken Een rapport van het T.30-opsporingsprotocol afdrukken Tijd instellen voor het afdrukken van een rapport voor het T.30-opsporingsprotocol De lijst met geblokkeerde faxen afdrukken De lijst met geblokkeerde faxnummers afdrukken Alle faxrapporten afdrukken Alle faxrapporten afdrukken Netwerk Functies en voordelen van de afdrukserver Netwerkprotocollen Installatie van de software Eisen voor de netwerkverbinding Afdrukserver 310x installeren Het apparaat met een netwerk verbinden Netwerksoftware installeren Ingebouwde webserver Vereisten Compatibele webbrowsers Ingebouwde webserver starten HP Web JetAdmin gebruiken BOOTP gebruiken NLWW 7

10 BOOTP-server configureren Bootptab-bestandsvermeldingen DHCP gebruiken UNIX-servers: Windows NT 4.0-servers: Windows 2000-servers: Afdrukserver voor DHCP-configuratie instellen Veranderen van netwerk Configuratiepagina van de afdrukserver afdrukken Jetdirect-configuratiepagina afdrukken Meer informatie Reiniging en onderhoud Buitenkant van het apparaat reinigen De buitenkant reinigen De glasplaat reinigen De binnenkant van de klep reinigen Ruimte rond de inktcartridge reinigen De ruimte rond de inktcartridge reinigen Papierbaan reinigen De papierbaan van de printer reinigen Transportrol reinigen De transportrol reinigen Transportrol vervangen De transportrol vervangen Het scheidingskussen van de printer vervangen Het scheidingskussen van de printer vervangen Een nieuwe automatische documentinvoer installeren Een nieuwe of andere automatische documentinvoer installeren Een transportroleenheid van de automatische documentinvoer vervangen Het bedieningspaneelvlak verwijderen en vervangen Afdrukmateriaal Specificaties voor afdrukmateriaal Ondersteunde formaten voor afdrukmateriaal (printer) Richtlijnen voor het gebruik van afdrukmateriaal Papier Algemene problemen met afdrukmateriaal Etiketten Transparanten Enveloppen Kaarten en zwaar afdrukmateriaal Afdrukmateriaal voor de automatische documentinvoer opgeven HP-onderdelen en -toebehoren HP-onderdelen en -toebehoren bestellen Overzicht van HP-onderdelen en -toebehoren Voedingsmodules (alleen netwerkmodellen) Inktcartridges voor HP LaserJet HP-beleid voor cartridges van andere producenten dan HP Inktcartridges plaatsen Inktcartridges bewaren Verwachte levensduur van inktcartridges Hergebruik van inktcartridges Toner besparen DIMM s (geheugen of lettertypen) Installatie of verwijdering van DIMM-geheugen testen DIMM-geheugen installeren NLWW

11 DIMM-geheugen verwijderen Afdrukproblemen oplossen Apparaat kan niet worden ingeschakeld of er wordt niet afgedrukt Er worden pagina's afgedrukt, maar deze zijn volledig leeg Er is geen pagina afgedrukt Pagina s zijn afgedrukt, maar er is een probleem Foutberichten op het scherm Problemen met papierverwerking Afdruk is scheef Er wordt meer dan één vel tegelijkertijd ingevoerd Het apparaat trekt het materiaal niet uit de invoerlade Materiaal krult tijdens doorvoer door apparaat Afgedrukte pagina verschilt van pagina op scherm Papierstoringen verhelpen Een papierstoring verhelpen Andere papierstoringen verhelpen Tips om papierstoringen te vermijden Afdrukkwaliteit verbeteren Lichte of vage afdruk Tonervlekken Weggevallen informatie Verticale strepen Grijze achtergrond Tonervegen Losse toner Steeds terugkerende verticale defecten Vervormde tekens Gekantelde pagina Krullend of golvend Kreukels of vouwen Toner uitgesmeerd rond letters Foutberichten op het bedieningspaneel Kritieke-foutberichten Waarschuwingsberichten Waarschuwingsberichten Problemen bij het kopiëren oplossen Er is geen kopie gemaakt Kopieën zijn leeg, er ontbreken afbeeldingen of de kopieën zijn vaag Kopieerkwaliteit verbeteren Problemen voorkomen Papierstoringen in de automatische documentinvoer oplossen Een papierstoring in de automatische documentinvoer oplossen Vastgelopen pagina uit de automatische documentinvoer verwijderen Defecten bij het kopiëren herkennen en corrigeren Verticale witte of vage strepen Lege pagina's Te licht of te donker Ongewenste lijnen Zwarte vlekken of strepen Onduidelijke tekst Verkleind formaat Problemen met de scanner oplossen Gescande afbeeldingen zijn van slechte kwaliteit Delen van de afbeelding zijn niet gescand of er ontbreekt tekst Tekst kan niet worden bewerkt NLWW 9

12 Scannen duurt te lang Er worden foutberichten weergegeven De scanner doet niets Scankwaliteit verbeteren Problemen voorkomen Scanproblemen herkennen en corrigeren Lege pagina's Te licht of te donker Ongewenste lijnen Zwarte vlekken of strepen Onduidelijke tekst Verkleind formaat Faxproblemen oplossen Problemen met het faxnummer Het document wordt niet doorgevoerd tijdens het faxen Is het document te groot of te klein voor de automatische documentinvoer? Zijn er problemen met het faxapparaat waar u een fax naar toestuurt? Zijn er problemen met de telefoonlijn? Op het apparaat worden faxen ontvangen, maar niet verzonden Is het apparaat op een PBX-systeem aangesloten? Is er een slechte telefoonverbinding? Uitgaande faxen worden steeds opnieuw gekozen Verzonden faxen worden niet ontvangen Is het ontvangende faxapparaat uitgeschakeld of defect? Zit de fax nog steeds in het geheugen? Niet alle nummers van een lang faxnummer kunnen worden gekozen Het ontvangen van faxen van een extern toestel kan niet worden gestart Is de optie voor een extra telefoontoestel uitgeschakeld? Is de telefoonkabel goed aangesloten? Gesprekken worden niet ontvangen op de aangesloten telefoon of op het aangesloten antwoordapparaat Is de telefoonkabel goed aangesloten? Zijn de antwoordmodus en de instellingen voor belsignalen goed opgegeven? Functioneren het antwoordapparaat en de telefoon goed? Binnenkomende faxberichten worden niet beantwoord Is de antwoordmodus ingesteld op handmatig? Is het aantal belsignalen correct ingesteld? Is de functie Belsignaalpatroon beantwoorden ingeschakeld? Is de telefoonkabel goed aangesloten? Wordt er een boodschap afgespeeld op het antwoordapparaat? Zijn er te veel apparaten aangesloten op de telefoonlijn? Functioneert de telefoonlijn? Onderbreekt een berichtenservice de beantwoording van gesprekken door het apparaat? Is het papier op? Faxen worden zeer traag overgebracht of ontvangen Verstuurt of ontvangt u een complexe fax? Is op het ontvangende faxapparaat een lage modemsnelheid ingesteld? Is de resolutie waarin de fax is verzonden of ontvangen zeer hoog? Is er een slechte telefoonverbinding? Faxen worden niet of niet goed afgedrukt Is er afdrukmateriaal in de invoerlade? Is de optie Ontvangen naar PC ingeschakeld? Faxen worden niet op één pagina maar op twee pagina's afgedrukt Is de instelling voor automatische verkleining correct ingesteld? Ontvangen faxen zijn te licht of worden maar voor de helft op een pagina afgedrukt Is de toner van het apparaat op terwijl het apparaat een fax afdrukt? Faxactiviteitenlogs en berichtrapporten worden niet correct afgedrukt NLWW

13 Zijn de instellingen voor de activiteitenlogs en de faxberichtrapporten correct ingesteld? Het volume is te hoog of te laag Moet de instelling voor het volume worden aangepast? Netwerkproblemen oplossen Overzicht van problemen AAN en KLAAR Is de printer ingeschakeld en gereed? USB goed? (is het USB-lampje continu groen?) Wat is de status van het USB-lampje? Voedings-/statuslampje goed? (is het voedings-/statuslampje continu groen?) /100-koppeling goed? (is het 10-lampje of het 100-lampje continu groen?) Controleer de I/O-status van de afdrukserver Er wordt geen configuratiepagina afgedrukt Foutberichten LAN-fout: Ext. rondkoppel test LAN-fout: Oneindig uitstel LAN-fout: Herhalingsfout LAN-fout: Geen Link Beat Fabrieksinstellingen van de 310x-afdrukserver herstellen (cold reset) Betekenis van de informatie op de configuratiepagina Algemene informatie Informatie over de USB-poort Netwerkstatistieken Informatie over TCP/IP Informatie over IPX/SPX Informatie over het Novell NetWare-protocol AppleTalk-protocolinformatie DLC/LLC-protocolgegevens Foutberichten De website hp.com bekijken Woordenlijst Bijlage A Specificaties en overheidsvoorschriften HP LaserJet Productspecificaties voor HP LaserJet Verklaring over laserveiligheid FCC-voorschriften Conformiteitsverklaring Canadese DOC-voorschriften Laserverklaring voor Finland Koreaanse EMI-verklaring Japanse VCCI-voorschriften voor Klasse B HP LaserJet 3330 Fax Specificaties voor HP LaserJet 3330 Fax FCC-vereisten Deel 68 (VS) Wet op de bescherming van de telefoongebruiker (VS) IC CS-03-vereisten Overheidsvoorschriften voor EU-landen HP Jetdirect 310x-afdrukserver Specificaties voor HP Jetdirect 310x-afdrukserver FCC-voorschriften Conformiteitsverklaring Australië Canada NLWW 11

14 Japanse VCCI-voorschriften voor Klasse Koreaanse EMI-verklaring Chinese veiligheidsverklaring Programma voor milieuvriendelijke producten Milieubescherming Ozonproductie Energieverbruik Tonerverbruik Papierverbruik Kunststoffen Afdrukbenodigdheden voor HP LaserJet Informatie over het HP-programma voor het inleveren en hergebruiken van afdrukbenodigdheden Inzameling in de VS Inzameling buiten de VS Papier Materiaalbeperkingen Chemiekaarten (Material Safety Data Sheets) Uitgebreide garantie Beschikbaarheid van reserveonderdelen en verbruiksartikelen Meer informatie Batterij voor de HP LaserJet Bijlage B Garantie en licentie HP Softwarelicentieovereenkomst HP's beperkte garantie Bijlage C Klantenservice en -ondersteuning Hardwareservice Hardwareservice Uitgebreide garantie Service-informatieformulier Index 12 NLWW

15 1 Kennismaking met het apparaat In de volgende onderwerpen vindt u meer informatie over de nieuwe HP LaserJet 3300: Het apparaat Hardwareonderdelen van het apparaat Onderdelen van het bedieningspaneel Onderdelen van de HP Jetdirect 310x-afdrukserver Softwareonderdelen van het apparaat NLWW 13

16 Het apparaat In deze onderwerpen vindt u informatie over de functies van het apparaat en kunt u controleren of de inhoud van de verpakking compleet is: HP LaserJet 3300mfp HP LaserJet 3300se mfp HP LaserJet 3310mfp HP LaserJet 3320mfp HP LaserJet 3320n mfp HP LaserJet 3330mfp HP LaserJet 3300mfp De HP LaserJet 3300mfp kan maximaal 15 pagina's per minuut (ppm) afdrukken en kopiëren en wordt geleverd met een flatbedcopier/scanner, 32 MB RAM-geheugen, een DIMM-sleuf (dual in-line memory module) voor het toevoegen van lettertypen en geheugen, een goedgekeurde USB 1.1-poort en een IEEE 1284-B parallelle poort Inhoud van de verpakking: 1) Inktcartridge; 2) netsnoer; 3) beknopte handleiding en ondersteuningsbrochure; 4) cd-rom met de software en een elektronische gebruikershandleiding; 5) de invoerlade en voorrangsinvoerlade voor 250 vellen afdrukmateriaal Kennismaking met het apparaat NLWW

17 HP LaserJet 3300se mfp De HP LaserJet 3300se mfp kan maximaal 15 pagina's per minuut (ppm) afdrukken en kopiëren en wordt geleverd met een flatbedcopier/scanner, 32 MB RAM-geheugen, een DIMM-sleuf voor het toevoegen van lettertypen en geheugen, een goedgekeurde USB 1.1-poort en een IEEE 1284-B parallelle poort. Dit product wordt alleen verkocht in de V.S Inhoud van de verpakking: 1) Inktcartridge; 2) netsnoer; 3) beknopte handleiding en ondersteuningsbrochure; 4) cd-rom met de software en een elektronische gebruikershandleiding; 5) de invoerlade en voorrangsinvoerlade voor 250 vellen afdrukmateriaal. NLWW Het apparaat 15

18 HP LaserJet 3310mfp De HP LaserJet 3310mfp is in eerste aanleg een copier en kan maximaal 15 pagina's per minuut (ppm) afdrukken en kopiëren. Het apparaat wordt geleverd met een flatbedcopier/scanner, 32 MB RAM-geheugen, een DIMM-sleuf voor het toevoegen van lettertypen en geheugen, een goedgekeurde USB 1.1-poort en een IEEE 1284-B parallelle poort. De HP LaserJet 3310 bevat geen scanknoppen op het bedieningspaneel Inhoud van de verpakking: 1) Inktcartridge; 2) netsnoer; 3) beknopte handleiding en ondersteuningsbrochure; 4) cd-rom met de software en een elektronische gebruikershandleiding; 5) de invoerlade en voorrangsinvoerlade voor 250 vellen afdrukmateriaal; 6) automatische documentinvoer. Met de HP LaserJet 3310 kunt u met de software scannen vanaf de computer Kennismaking met het apparaat NLWW

19 HP LaserJet 3320mfp De HP LaserJet 3320mfp is in eerste aanleg een copier en kan maximaal 15 pagina's per minuut (ppm) afdrukken en kopiëren. Het apparaat wordt geleverd met een flatbedcopier/scanner, een automatische documentinvoer voor 50 pagina's, 32 MB RAM-geheugen, een DIMM-sleuf voor het toevoegen van lettertypen en geheugen, een goedgekeurde USB 1.1-poort en een IEEE 1284-B parallelle poort Inhoud van de verpakking: 1) Inktcartridge; 2) netsnoer; 3) beknopte handleiding en ondersteuningsbrochure; 4) cd-rom met de software en een elektronische gebruikershandleiding; 5) de invoerlade en voorrangsinvoerlade voor 250 vellen afdrukmateriaal; 6) automatische documentinvoer. NLWW Het apparaat 17

20 HP LaserJet 3320n mfp De HP LaserJet 3320n mfp is in eerste aanleg een copier en kan maximaal 15 pagina's per minuut (ppm) afdrukken en kopiëren. Het apparaat wordt geleverd met een flatbedcopier/scanner, een automatische documentinvoer voor 50 pagina's, 32 MB RAM-geheugen, een DIMM-sleuf voor het toevoegen van lettertypen en geheugen, een goedgekeurde USB 1.1-poort en een IEEE 1284-B parallelle poort. Dit product is geschikt voor netwerken en bevat een HP Jetdirect 310x-afdrukserver voor verbinding met een 10Base-T- of 100Base-Tx-netwerk (ook wel Ethernet en Fast Ethernet genoemd). De afdrukserver biedt netwerkoplossingen voor communicatie via TCP/IP, IPX/SPX, Novell Netware en AppleTalk-protocollen Inhoud van de verpakking: 1) Inktcartridge; 2) netsnoer; 3) beknopte handleiding en ondersteuningsbrochure; 4) cd-rom met de software, software voor de afdrukserver en een elektronische gebruikershandleiding; 5) de invoerlade en voorrangsinvoerlade voor 250 vellen afdrukmateriaal; 6) automatische documentinvoer; 7) HP Jetdirect 310x-afdrukserver met bevestigingsclip; 8) goedgekeurde USB 2.0-kabel; 9) voedingsadapter voor de afdrukserver Kennismaking met het apparaat NLWW

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Gebruikershandleiding

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Gebruikershandleiding LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Gebruikershandleiding LaserJet Pro 100 color MFP M175 Gebruikershandleiding Copyright en licentie 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging,

Nadere informatie

hp color LaserJet 2550 serie printer Gebruikershandleiding

hp color LaserJet 2550 serie printer Gebruikershandleiding hp color LaserJet 2550 serie printer Gebruikershandleiding Auteursrecht en licentiebepalingen 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvuldiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande

Nadere informatie

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Inhoudsopgave 1 Help voor HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Kennis maken met de HP Officejet 4630 series... 3 Printeronderdelen... 4 Bedieningspaneel en

Nadere informatie

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one handleiding Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rechten voorbehouden. Geen enkel gedeelte uit dit document mag worden gefotokopieerd, verveelvoudigd of vertaald naar enige taal zonder

Nadere informatie

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one gebruikershandleiding hp psc 1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving

Nadere informatie

HP PSC 1400 All-in-One series. Gebruikershandleiding

HP PSC 1400 All-in-One series. Gebruikershandleiding HP PSC 1400 All-in-One series Gebruikershandleiding Juridische informatie Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Alle hierin vermelde informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden

Nadere informatie

HP PSC 1600 All-in-One series. Gebruikershandleiding

HP PSC 1600 All-in-One series. Gebruikershandleiding HP PSC 1600 All-in-One series Gebruikershandleiding HP PSC 1600 All-in-One series Gebruikershandleiding Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be. HP Deskjet 2540 All-in-One series

Downloaded from www.vandenborre.be. HP Deskjet 2540 All-in-One series HP Deskjet 2540 All-in-One series Inhoudsopgave 1 Help bij HP Deskjet 2540 series... 1 2 Kennis maken met de HP Deskjet 2540 series... 3 Printeronderdelen... 4 Functies van het bedieningspaneel... 5 Draadloze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. HP Officejet 100

Gebruikershandleiding. HP Officejet 100 Gebruikershandleiding HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411) Mobile Printer Copyright informatie 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uitgave 2, 1/2014 Kennisgeving van Hewlett- Packard

Nadere informatie

HP Deskjet 1050 All-in-One series

HP Deskjet 1050 All-in-One series HP Deskjet 1050 All-in-One series Inhoudsopgave 1 Hoe kan ik?...3 2 Kennis maken met de HP All-in-One Printeronderdelen...5 Kenmerken van het bedieningspaneel...6 Statuslampjes...6 3 Afdrukken Documenten

Nadere informatie

3400 Series All-In-One

3400 Series All-In-One 3400 Series All-In-One Gebruikershandleiding Februari 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding J URIDISCHE INFORMATIE Copyright 2011 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd, opgeslagen in

Nadere informatie

Voordat u de printer kunt gebruiken moet u eerst deze Installatiehandleiding lezen voor de correcte instelling en installatie.

Voordat u de printer kunt gebruiken moet u eerst deze Installatiehandleiding lezen voor de correcte instelling en installatie. Installatiehandleiding Hier Beginnen (Alleen EU) HL-5340D/HL-5350DN Voordat u de printer kunt gebruiken moet u eerst deze Installatiehandleiding lezen voor de correcte instelling en installatie. BELANGRIJK

Nadere informatie

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt.

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Maak kennis met de MacBook Pro www.apple.com/nl/macbookpro Ingebouwde FaceTime HD-camera Videobellen met gebruikers van de nieuwste ipad,

Nadere informatie

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor Kennisgeving Belangrijke veiligheidsvoorschriften Kenmerken van de f1503- monitor Kenmerken van de f1703- monitor De monitor uitpakken De monitor installeren Stuurprogramma s installeren De monitor gebruiken

Nadere informatie

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding P910i Gebruikershandleiding Letters Kleine letters worden onder de pijl geschreven en hoofdletters worden ter hoogte van de pijl geschreven. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t

Nadere informatie

Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding

Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80017002 Ver. A Gebruiksaanwijzing Copyright 2011, Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. De koper van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Andere

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C3 00

Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Uitgave 4.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Ondersteuning 5 Nokia C3 in het kort 5 Belangrijkste functies 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 7 SIM-kaart

Nadere informatie

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Gebruikshandleiding. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Gebruikshandleiding. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Gebruikshandleiding 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Gebruikshandleiding Inhoud Kennismaken met Readiris... 9 Wat is er nieuw in Readiris

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia N8 00

Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Uitgave 2.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Aan de slag 6 Toetsen en onderdelen 6 Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen 8 De toetsen en het scherm

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Uw telefoon in het kort 5 Uw telefoon met dubbele SIM-kaart 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 6 Een SIM-kaart

Nadere informatie

Help gebruiken. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1

Help gebruiken. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken On line Help gebruiken De Adobe Acrobat Reader-toepassing bevat een volledige documentatie in een toegankelijk, op PDF-gebaseerd Help-systeem.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C5 00

Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Uitgave 3.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Over dit apparaat 5 Office-toepassingen 6 Netwerkdiensten 6 Aan de slag 8 Toetsen en onderdelen 8 SIM-kaart en batterij

Nadere informatie

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding In deze Gebruikershandleiding Welkom bij Nitro Reader 3 1 Het gebruik van deze handleiding 1 Snel de juiste informatie opzoeken 1 Zoeken op trefwoorden: 1 Online deelnemen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bellen...9 Spraakoproep...9 Video-oproep...9. Index...27. Uw telefoon instellen...9 De telefoon beveiligen...9 Personaliseren...

Inhoudsopgave. Bellen...9 Spraakoproep...9 Video-oproep...9. Index...27. Uw telefoon instellen...9 De telefoon beveiligen...9 Personaliseren... Inhoudsopgave Aan de slag...3 Overzicht van XPERIA X1...3 Instructiesymbolen...3 Aanvullende hulp...3 SIM-kaart en batterij...3 De batterij opladen...4 Geheugenkaart...4 In- en uitschakelen...4 Navigeren...5

Nadere informatie

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. OL-29506-01 Cisco Model DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3,0 8x4 draadloze gateway voor thuisgebruik met geïntegreerde digitale spraakadapter Gebruikershandleiding Lees dit Belangrijk Lees deze hele

Nadere informatie

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Lees dit voordat u verder gaat. Veiligheidsmaatregelen Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door, zodat u zeker weet hoe u uw mobiele telefoon correct

Nadere informatie

L ICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS Raadpleeg deze tekst via het deelvenster Info, dat u opent via het lint Help.

L ICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS Raadpleeg deze tekst via het deelvenster Info, dat u opent via het lint Help. Aan de slag J URIDISCHE K E N N I S G E V I N G E N Copyright 2013 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd of opgeslagen

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001

INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001 INSTALLATIEGIDS INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001 Opmerkingen, waarschuwingen en gevaarmeldingen OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter

Nadere informatie