Gebruikershandleiding LCD Monitor BBA Dashboard

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding LCD Monitor BBA Dashboard"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding LCD Monitor BBA Dashboard Pum ps for results

2 VEILIGHEIDSSYMBOLEN Deze handleiding gebruikt de volgende regels om BELANGRIJKE INFORMATIE IN VERBAND MET VEILIGHEID te melden. Lees en volg alstublieft ALLE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES op. BELANGRIJKE INFORMATIE IN VERBAND MET VEILIGHEID EEN GEVAAR DAT, INDIEN NIET VERMEDEN, KAN LEIDEN TOT LICHT/IETS ZWAARDER LETSEL. BELANGRIJKE INFORMATIE IN VERBAND MET VEILIGHEID EEN GEVAAR DAT KAN LEIDEN TOT ERNSTIG LETSEL OF DE DOOD BELANGRIJKE en DRINGENDE INFORMATIE IN VERBAND MET VEILIGHEID: EEN GEVAAR DAT, INDIEN NIET VERMEDEN, KAN LEIDEN TOT ERNSTIG LETSEL OF DE DOOD. WAARSCHUWING BELANGRIJKE INFORMATIE IN VERBAND MET VEILIGHEID EEN GEVAAR DAT, INDIEN NIET VERMEDEN, KAN LEIDEN TOT SCHADE AAN DE APPARATUUR. LET OP ADDITIONELE BELANGRIJKE INFORMATIE 2013 BBA Pompen & Buizen BV Apeldoorn, Nederland Niets uit deze publicatie mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BBA Pumps BV Disclaimer Ondanks alle zorg die is besteed aan het samenstellen van tekst en afbeeldingen kan noch de auteur noch de uitgever worden gehouden aan mogelijke schade die het gevolg is van eventuele fouten in deze publicatie. Het originele handboek is in het Engels geschreven. De overige talen zijn een vertaling van de oorspronkelijke instructies. Een vertaling kan soms resulteren in afwijkingen in de interpretatie van de inhoud en de betekenis van tekst. In het geval van een geschil zullen de originele in het Engels geschreven instructies worden beschouwd als enige en authentieke bron voor het vaststellen van de inhoud en de betekenis van de tekst. Dit handboek geeft de stand van de techniek weer op het moment van uitgifte. BBA Pumps BV behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging tussentijds wijzigingen door te voeren in zowel technische- als uitvoeringsspecificaties. Dit document dient volledig gelezen en begrepen te worden alvorens men de apparatuur die hierin beschreven wordt gaat installeren, testen of bedienen. Bovendien dient dit document bewaard te worden voor huidige en toekomstige gebruikers van deze apparatuur. Indien men zich niet strikt houdt aan de waarschuwingen en rekening houdt met de gevaren die in dit document beschreven staan zou dit kunnen leiden tot schade aan de apparatuur, schade aan goederen, lichamelijk letsel of de dood. Algemene veiligheidsvoorschriften Deze producten zijn niet ontworpen of goedgekeurd voor gebruik als essentieel component van een veiligheidstoestel of systeem dat is bedoeld om lichamelijk letsel te voorkomen, levens te beschermen of schade aan goederen te voorkomen. De omschrijvende Original Equipment Manufacturer (OEM- fabrikant van het oorspronkelijke toestel) en/of degene die een BBA dashboard installeert is verantwoordelijk voor alle veiligheidslabeling en opleidingen met betrekking tot het veilig bedienen van dit dashboard en het bedienen van de specifieke machine waar dit dashboard op geïnstalleerd is inclusief het zich houden aan de reguleringen betreffende uitlaatgassen. Alleen correct opgeleide en gecertificeerde personen mogen het BBA Pumps product installeren, testen, onderhouden en repareren. BBA Pumps producten zijn niet ontworpen voor of bedoeld voor gebruik bij toepassingen waarbij explosiebestendige componenten vereist zijn. Bovendien zijn BBA Pumps producten niet ontworpen of bedoeld voor toepassing in gevaarlijke of explosieve omstandigheden. De installateur van dit product is uitsluitend verantwoordelijk voor installatie die voldoet aan alle CE normen met betrekking tot de toepassing van het BBA dashboard, de beveiliging van het toestel, algemene veiligheidsnormen, labeling en waarschuwingen. Neem voor vragen contact op met: Hoofkantoor BBA Pumps +31 (0) Website: 2

3 DISCLAIMER RESERVE motor stop Dit dashboard of deze kabelboom heeft mogelijk een optionele reserve motorstop. Het enige doel van deze reserve motorstop is om de motor te kunnen uitschakelen indienn de sleutelschakelaar defect is. De sleutel/schakelaar dient altijd te worden gebruikt als eerste methode om de motor m uit te zetten. Let er alstublieft op dat de reserve motorstop NIET bedoeld is als NOODSTOP voor de machine/de apparatuur, of om gebruikt te worden als NOODSTOP om veiligheidsredenen. De producent van de machine dient deze e te voorzien van een aparte NOODSTOP schakelaar om te t voldoen aann de veiligheidsvoorschriften of de functionaliteit om het toestel in noodgevallen direct te kunnen stoppen. AUTO- Start DISCLAIMER. Dit dashboard is mogelijk uitgerust met een automatischh motor startsysteem, waardoor de motor/machine te allen tijde automatisch zou kunnen starten of stoppen. Daarom: - de motor kan zonder waarschuwing of aankondiging starten - het is UITSLUITEND D de verantwoordelijkheid van v de eigenaar/installateur/ / gebruiker om te zorgen voor labels, zichtbare en hoorbare waarschuwingen om de gebruiker te waarschuwen dat het toestel gaat opstarten. - gebruik ALTIJD lockk out/tag out procedures voordat er ENIGG onderhoud of configuratiewerk wordt uitgevoerd. - configureer GEEN door de gebruiker te programmeren functies als het dashboard zich in de AUTO stand bevindt (sleutel in auto-start positie). Het dashboard dient ALLEEN geconfigureerd te worden als de sleutel in de Run positie staat. OPTIONELE NOODSTOP: : 1. Trek de AUX Engine STOP knop UIT (weg van dee voorkant vann het dashboard) zodat de motor kan werken. 2. Druk de AUX Engine STOP knop IN (naar de voorkant van het dashboard toe) om de RESERVE motorstop toe tee passen. LET OP: DISCLAIMER uitlaatgassen algemeen Dit dashboard heeft mogelijk voorzieningen voor input door de gebruiker zoals KRACHTREGENERATIEE (FORCE REGEN), VERHINDERR REGENERATIE (INHIBIT REGEN), INTERLOCK, enn andere, specifiek bedoeld om te voldoen aan de Amerikaanse en internationale regels voor uitlaatgassen. Verantwoordelijkheid voor de input i in verband met uitlaatgassen en het voldoen aan de regels voor uitlaatgassen ligt uitsluitend bij de eigenaar en/of gebruikerr van de machine/motor waar dit dashboard op aangesloten is. WAARSCHUWING: NALEVING REGELS UITLAATGASSEN/AUTO-STARTT DISCLAIMER Dit dashboard is uitgerust met parameters die door de gebruiker kunnen worden geprogrammeerd en die kunnen leiden tot automatisch starten en stoppen van de motor/machine. Als functie van v het uitlaatgassysteem kan k de motor/machine (mogelijk) via de ECU van de motor, bepaalde vereiste toepassingen zoalss regeneratie van v de DPF of ander onderhoud aan het uitlaatgassysteem opstarten terwijl de motor loopt. De eigenaar/gebruiker van de motor/ /machine is uitsluitend aansprakelijk voorr alle negatieve effecten of schade s aan dee motor, het uitlaatgassysteem of andere schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van het starten off stoppen van de motor/machine tijdens iedere door het ECU veroorzaakte gebeurtenis in het uitlaatgassysteu eem. 3

4 Automatische bediening Het BBA dashboard is voorzien van een geavanceerd, automatisch Start/Stop systeem dat aan vrijwel iedere eis kan voldoen. Input met twee vlotters of een druksensor maken een groot aantal controlescenario s mogelijk. Single switch mode maakt betrouwbare bediening met een enkele vlotter mogelijk. Bediening met twee vlotters maakt meer hysterese mogelijk indien gewenst. De transducerinput maakt eenvoudige start/stop bediening mogelijk door niveau of druk en onderhoudsstanden met snelle aanpassing. - Te programmeren hoge en lage vastgestelde punten controleren start/stop bediening. - Gelijke onderhoudsstanden monitoren de bedieninginput en passen de motorsnelheid aan zodat deze met instelbare agressiviteit gelijk loopt aan het ingestelde doel. - Input met twee schakelaars kan worden gecombineerd met de transducer input voor meervoudige veiligheid om verstopping of defecten aan de transducer sensor te voorkomen. Gashendel De standaard Ramp Throttle gebruikt een tuimelschakelaar om de integrale controle over de gashendel aan te passen. Alle commando s van de gashendel worden direct naar de motor gestuurd met behulp van de CANbus throttle control. : Throttle control vereist dat u CANbus throttling toestaat in de ECU. CANbus throttling wordt ook wel Torque Speed Control of TSC1genoemd. Andere opties om de gashendel te bedienen zijn bijvoorbeeld Digital Rotary Throttle, Two-State Throttle (Idle/Run) of Three-State Throttle (Idle/Intermediate/Run). De Digital Rotary kan geïnstalleerd worden met de Throttle Ramp Throttle of Three-State Throttle om de snelheden voor de Idle, Intermediate en Run standen naar wens aan te passen. Service Timers De display biedt zestien(16) service timers om de gebruiker op noodzakelijk onderhoud te wijzen. De tijdsinterval voor iedere timer kan ingesteld worden met tussenpozen van 10 uur. Na de zelftest van het display is een pop-up zichtbaar indien een timer is afgegaan, waardoor de gebruiker een melding krijgt dat er onderhoud nodig is. De boodschap wordt bij iedere power up vertoond totdat de verlopen timer wordt uitgeschakeld of gereset. Messenger Telemetrie Optie Het optionele Messenger systeem biedt een groot aantal functies om de investering in de apparatuur te beschermen en te ondersteunen. Remote monitoring kan aangeven dat er onderhoud nodig is, dat er operationele problemen zijn en dat het toestel niet correct bediend wordt, of het kan de locatie doorgeven met een geo-fence alarm. De interface met webbrowser maakt het mogelijk een compleet machinepark te controleren vanaf één centrale locatie. Neem contact op met BBA Pumps voor meer informatie. Mechanisch gestuurde motoren Op mechanisch gestuurde motoren voert de LCD display de ECU functie uit door lage oliedruk, hoge temperatuur en twee andere motorische storingen te controleren. Drie analoge inputs versturen de oliedruk, motortemperatuur en het brandstofniveau via de CANbus naar het display en andere J1939 apparaten. De motorsnelheid kan bediend worden door een mechanische gashendel. Waarschuwing! Indien er vervangende onderdelen nodig zijn raadt BBA Pumps u aan vervangende onderdelen te gebruiken die door BBA Pumps worden geleverd, of onderdelen met gelijkwaardige specificaties. Indien u geen gehoor geeft aan deze waarschuwing kan dit leiden tot voortijdige defecten, schade aan het product, lichamelijk letsel of dood. Introductie 4

5 Deze LCD monitor is een universeel platform waarmee zowel elektronische als a mechanisch gestuurde dieselmotoren kunnen worden gecontroleerd, bediend en automatisch gestart en gestopt. Het solide ontwerp op basis van microprocessoren gebruikt semiconductoren met hoog vermogen inn plaats van ouderwetse elektromechanische relais om betrouwbare schakeling onder hoge spanning te garanderen. Grafische meterpagina s of een enkele grote analoge meter worden getoond op het 4.25 diagonale LCD scherm. Vrijwel iedere SAE J1939 parameter die door de ECU (Engine Control Unit) wordt gemeten kan worden weergegeven, inclusief RPM, de temperatuur van de koelvloeistof, oliedruk, urenteller, voltage en diagnostische codes. Een analoge input voor het brandstofniveau stuurt dezee informatie via de CANbuss naar het display en anderee J1939 apparaten. Het transreflectieve display met backlight is gemakkelijk af te lezen, zowel in fel zonlicht als in totale duisterniss en heeft een robuuste behuizing met IP67 rating. Huidige alarmsituaties worden in duidelijke taal getoond via pop-up boodschappen en kunnen bekeken worden in de alarmlijst. Diverse diagnostische schermen s maken het mogelijk om de CANbus datastream in detail te onderzoeken. Met het Configuratie Menu kunnenn gebruikers de getoonde informatie naarr eigen wens aanpassen: metrische of Amerikaanse eenheden, schermtaal en verschillende andere parameters zoalss de meterweergave op ware grootte. Vier heldere LED s onder het display geven Auto Standby, Preheat, Stop en de Waarschuwingsstatus weer. Vijf knoppen geven toegang tot een button bar r die afhankelijk is van de context indien een knop van 1 tot 4 ingedrukt wordt. De grafische menustructuur gebruikt gemakkelijk te begrijpen iconen om de huidige functie van de knop weer te geven. Als er 5 seconden geen activiteit is geweest verdwijnt de button bar. Knop 1 Analoge Meter Pagina s Herhaaldelijk drukken doorloopt vier pagina s analoge meters (16 in totaal). Knop 2 Digitale Meter Pagina s Herhaaldelijkk drukken doorloopt vier pagina ss digitale meters (16 in totaal). Knop 3 Enkele Analoge Meter Herhaaldelijk drukken doorloopt alle beschikbaree analoge meters. Knopp 4 Actieve Alarm Pagina Geeftt alle actieve alarmsignalen weerr inclusief een beschrijving in duidelijke taal. Knop 5 Aanpassen meters Configureert de parameters die op de meterpagina s worden weergegeven. : De meeste problemen met elektronisch gestuurde motoren kunnen worden w opgespoord met de diagnostische meldingen van de ECU. Gebruik het display of de ECU diagnose om foutcodes te bekijken. Informatie over de status van de motor en diagnostische codes die op het CANplus displayy worden getoond worden aangeleverd door de CANbus. 5

6 Handmatige bediening Door de bedieningssleutel naar de run positie te draaien wordt de ECU geactiveerd, alle LED s gaan tegelijk aan en er wordt een start-up scherm getoond terwijl err een zelftest wordt uitgevoerd. Als het display langer dan 1 seconde piept geeft dit een fout in de zelftest aan.. Gebruikers kunnen deze fout proberen te herstellen door terug te gaan naar de default (standaard) instellingen (zie Configuratiemenu voor details). d Neemm contact op met BBA Pumps als deze fout blijft optreden. Nadat het start-up scherm gewist is laat het display de standen van de virtuele meters zien. De eerste keer worden de analoge meters getoond, maar het display gebruikt het laatst getoonde scherm bij alle volgende startups (zie Keuze Voorkeursscherm voor details). Als de ECU voorverwarmt als de sleutel naar de run positie wordt gedraaid licht de Preheat LED op. De voorverwarmingstijd is afhankelijk van atmosferische en motorische omstandigheden. Nadat u gewacht heeft tot de Preheat LED uit is gegaan slaat de motor aan door de sleutelschakelaar naar n de startpositie te draaien en deze vast te houden tot de motor start. : De ECU verwarmt alleen voor onder specifieke condities. Indien nodig kunt u proberen de motorr te starten door de sleutel naar de startpositie te draaien zonder te wachten tot het h lampje uit is. De sleutelschakelaar is veergeladen om automatisch terug te gaan naar de run positie alss deze losgelaten wordt. De sleutelschakelaar heeft een interlock omm te voorkomen dat deze naar de start positie gedraaid kan worden terwijl de motor loopt. De sleutelschakelaar moet naar de off positiee worden gedraaid om de startinterlock te resetten voordat de schakelaar s weer naar de start positie kan worden gedraaid. Throttle Control Het type gashendelbediening dat geïnstalleerd is, in combinatie met de geconfigureerde waarden van Minimumm Requested RPM, Idle RPM, Intermediate RPM, Run RPM en Maximum Requested RPM bepalen de bediening van de gashendel. Motorsnelheid kan worden aangepast tot hoger dan de Run RPM en lager dan Idle RPM maar kan niet lager zijn dan Minimum Requested RPM of hoger dan Maximum Requested RPM. De ECU bepaalt hoe de motorr reageert op het gevraagdee vermogen enn staat niet toee dat de motorsnelheid onder het ECU minimum of maximumm RPM raakt. : De Minimum Requested RPM en Maximum Requested RPM kunnen alleen geconfigureerd worden met behulp van de Configurator. Zie Configuratie hieronder voor meer informatie. Ramp Throttle De standaard Ramp Throttle gebruikt een tuimelschakelaar om de gevraagde motorsnelheid aan te passen. Na het opstarten is de gevraagde motorsnelheid Idle RPM. Door op de afbeelding van de haasas te drukken en weer los te laten gaat de snelheid met 25 RPM omhoog. Door het indrukken en vasthouden van de afbeelding van de haas zal de motor binnen een paar seconden op volle snelheid draaien. Op dezelfde manier neemt de snelheid af als de afbeelding van de schildpad wordt ingedrukt. 6

7 Automatische Start/Stop Bediening Als de systeemsleutel naar de Autostart positie wordt gedraaid lichten alle LED s een keer op, wordt de Auto Standby indicator verlicht en wordt het start-up scherm getoond terwijl er een zelftest wordt uitgevoerd. Nadat het start-up scherm gewist is laat het display de transducerstand en dee schakelaarstatus zien op de Transducer/Switch meter. Alle andere CANbus waarden zullen aangeven, omdat de ECU nu niet onderspanning staat. Na 1 minuut wordt het display op standby gezet om energie te besparen. Het automatische start/stop systeem werkt nog steeds, zoals te zienn is aan de Auto Standby LED. L Zodra de geconfigureerde voorwaarden voor een automatische start zich voordoen start het scherm weer op, het dashboard start de motor en volgt het throttle control profiel zoals geconfigureerd. Het flexibele throttle profiel omvat verschillende snelheden en tijden voor een groot aantal scenario s. Als de geconfigureerdee voorwaarden voor een stop zich voordoen verlaagt het dashboard de motorsnelheid volgens het throttle profiel en stopt de motor. Als de geconfigureerde startsituatie zich voordoet voordat het afsluitingsproces voltooid is zal de motor weer op de eerdere snelheid gaan draaien d tot de stopsituatie zich z voordoet. Waarschuwing Automatisch Start/Stop! Als de sleutel in de autostart positie staat s en er zichh een startsituatie voordoet zal het dashboard direct opstarten. Configureer de parameters altijd door de sleutel naar run te draaien. Configureer het dashboard niet in de autostart positie. Gebruik altijdd lock out/tag out procedures bij onderhoud aan autostart apparaten! Start en Stop Voorvallen De Start en Stop voorvallen worden bepaald door de combinatie van de Start/Stop Mode en Functie. Zie de tabel hieronderr voor Start/Stop Modes Sngl Switch Dual Switch Transducer Xducer & Sw Schakelaar 1 controleert de automatische bediening. De input van beidee schakelaars controleert de automatischee bediening. De input van de transducer controleert de automatische bediening.. De input van de transducer controleert de automatische bediening, met de dubbele schakelaarmodus als back up. Als de transducer niet vraagt om een automatische cyclus zal de input van de schakelaar, indien ingezet, de transducer overriden. + 7

8 Start/Stop Functies Empty Fill Maintain Out Maintain In Gebruikt de gekozen modus om het niveau of de druk te verlagen. Gebruikt de gekozen modus om het niveau of de druk te verhogen. Gebruikt de transducer om het niveau of de druk onder of op de ingestelde waarde te houden. Gebruikt de transducer om het niveau of de druk op of boven de ingestelde waarde te houden. Modus Functie Empty Fill Maintain Out Maintain In Sngl Switch Dual Switch Start SW1 dicht SW1 open Stop SW1 open SW1 dicht Start SW1 en SW2 dicht SW1 en SW2 Open Stop SW1 en SW2 open SW1 and SW2 Close Transducer Start Boven hoogste ingestelde waarde Stop Onder laagste ingestelde waarde Xducer & Start Boven hoogste Sw ingestelde waarde of SW1en SW2 dicht Stop Onder laagste ingestelde waarde of SW1 en SW2 open Onder laagste ingestelde waarde Boven hoogste ingestelde waarde Onder laagste ingestelde waarde of SW1 en SW2 open Boven hoogste ingestelde waarde of SW1 en SW2 dicht Boven hoogste ingestelde waarde Onder laagste ingestelde waarde Boven hoogste ingestelde waarde of SW1 en SW2 dicht Boven hoogste ingestelde waarde of SW1 en SW2 dicht Onder laagste ingestelde waarde Boven hoogste ingestelde waarde Onder laagste ingestelde waarde of SW1 en SW2 open Onder laagste ingestelde waarde of SW1 en SW2 open : Als de input van de schakelaars een startvoorval veroorzaakt in de Xducer & Sw modus kan de motor alleen gestopt worden door middel van de schakelaars. Maintain Functies De Maintain In en Maintain Out functies passen de motorsnelheid aan om het transducerniveau op de ingestelde doelwaarde te houden (Target Set Point). De Servo Gain bepaalt hoe fel de throttle wordt bijgesteld, terwijl de Servo Delay bepaalt hoe vaak de throttle wordt bijgesteld. : Maintain functies zijn alleen beschikbaar in de Transducer of Xducer & Sw modus. De richting waarin de throttle wordt bijgesteld is afhankelijk van de gekozen modus, zoals in de tabel te zien is. Transducer Status Maintain Out Maintain In Boven doel Snelheid verhogen Snelheid verminderen Onder doel Snelheid verminderen Snelheid verhogen 8

9 Dead Band In bepaalde situaties kan het niveau van de transducer fluctueren rond het Target Set Point zoals het waterniveau op een dag met veel wind. Om continu aanpassen bij de maintain functies te voorkomen kan een deadd band worden ingeprogrammeerd. Deze waarde voorkomt aanpassing van de throttle zo lang de waarden binnen deze band blijven vallen (zie diagram). In principe wordt de d snelheid dan beschouwd als op de doelwaarde zolang deze binnen de dead band valt. : De ingevoerdee dead band iss een waarde boven en onder de doelwaarde. Als de doelwaarde bijvoorbeeld 5.0 voet is met een dead band van v 0.1 voet loopt de dead band van 4.9 tot 5.1 voet. LCD Display Soft buttons maken de user interfacee eenvoudigerr door het tonen van een button bar boven de knoppen als een van de eerste 4 knoppen (knop 1 tot 4, beginnendd van links) worden ingedrukt. De iconen op de button bar veranderen om de huidige functie van iedere knopp weer te geven. De button bar verdwijnt na 5 seconden als er verder geen knoppen worden ingedrukt. : Verschillende software versies kunnen iets afwijkende displays hebben. Analoge Meter Pagina s De Analoge Meter Pagina s bieden vier onafhankelijke pagina s met analoge meters. Omm de Analoge Meter Pagina s te activeren dient u een van de eerste vier knoppen in te drukken zodat de bovenste button barr wordt weergegeven, en dan knop 1 in te drukken. U kunt de verschillende pagina s doorlopen door herhaald knop 1 in te drukken. De vier standaard meter pagina s zijn hieronder te zien. : Het aantal uren dat de motor gelopen heeft wordt weergegeven als een e digitale waarde, zelfs op de Analoge Meter Pagina s. De default meter pagina s staan voor 13 selecties omdat de tachograaf links bovenin wordt herhaald op iedere pagina. Alle 16 meters kunnen door de gebruiker geconfigureerde worden om een applicatiespecifiek overzicht van v de CANbus data te creëren. De meters op de huidigee pagina kunnen veranderd worden met behulp van de Adjust Mode; daarvoor drukt u op knop 5 terwijl de button bar zichtbaar is. De meters m op allee vier de pagina s kunnen veranderd worden door de te veranderen pagina te kiezen en vervolgens naar de Adjust Mode te gaan. In Adjust Mode is een nieuwe button bar te zien die de functies van de knoppen laat zien. Knop 1 correspondeert met de meter links boven, knop 2 met de meter rechts boven, knop 3 met de meter links onder en knop 4 met de meter rechts onder. Door de knoppen meerdere keren in te drukken kunt u een andere parameter voor de meter kiezen. U verlaat de Adjust Mode door knop 5 in tee drukken en de nieuwe configuratie op tee slaan, zelfs wanneer er geen stroomtoevoerr is. : Er kan slechts 1 meterselectie per pagina weergegeven worden. Om een meterselectie te verplaatsen moet de bestaande locatie eerst veranderdd worden. Meterselectie is beperkt tot de informatie die momenteel ontvangen wordt. Meterpagina s kunnen geconfigureerde worden in demo modus om iedere ondersteunde parameter te selecteren. Zie Toezicht Data Parameters voor een complete lijst l van beschikbare parameters. Adjust Mode kan in het Configuratie Menu uitgeschakeld worden om ongewildee veranderingen te voorkomen. 9

10 Digitale Meter Pagina s De Digitale Meter Pagina s laten dezelfde informatie zien als de Analoge Meter Pagina s maar dan uitsluitend digitaal. Om de Digitale Meter Pagina s in te schakelen dient u een van de eerste vier knoppen in te drukken zodat de bovenste button bar zichtbaar is, en dan knop 2 in te drukken. U kunt verschillende pagina s selecteren door knop 2 herhaaldelijk in te drukken. De vier standaard meter pagina s zijnn hieronder afgebeeld. Pag.1 Pag. 2 Pag. 3 Pag. 4 : De 16 meters op de Analoge en Digitale Meter Pagina s zijn hetzelfde. Aanpassingen in de Analoge of Digitale Meter Pagina s hebben invloed op dezelfde meter in de andere modus. Enkele Analoge Meter De Enkele Analoge Meter gebruikt het gehele display voor één enkele grotee analoge meter. U kunt deze modus inschakelen door een van de eerste vier knoppen in te drukken zodat de bovenste button bar zichtbaar wordt, en dan knop 3 in te drukken. De zichtbare meter kunt u kiezen door herhaaldelijk knop 3 in te drukken in de Enkele Analoge Meterr modus, terwijl de menubalk zichtbaar is. De meter die momenteel zichtbaar is wordt opgeslagen als het toestel niet onderr spanning staat (zie Opslaan voorkeurscherm). : De meterselectie is beperkt tot de informatie die momenteel ontvangen wordt. Zie Toezicht Data Parameters voor een complete lijst van beschikbare parameters. Analoge Transducer/Schakelaar Meter De Analoge Transducer/Schakelaar Meter laat de waarden van de transducer en de situatie van de input van de schakelaar. De linkerkolom geeft de waarden weer als een balkdiagram met een digitale waarde daaronder. De rechterkolom geeft aan a of de schakelaars open zijn, weergegeven door een wijzer die naar beneden staat, of dicht, weergegeven door een wijzer dit naar boven staat. Digitale Transducer Meter De Digitale Transducer Meter toont de transducer waarde uitsluitend als een digitale waarde. De situatie van de schakelaars is niet te zien op de Digitale Transducer Meter. 10

11 Actieve Alarmen Er verschijnt een knipperend pop-up scherm over het huidige scherm als er een e actief alarmm ontvangen wordt. De pop-up geeft een beschrijving in gewone taal, naast het standaard SPN/FMI (Suspect( Parameter Number/Failure Mode Indicator nummer van de vermoedelijke parameter/storingsmodus ) paar p zoals gedefinieerd in de SAE J1939 standaard. Indien ingeschakeld klinkt eveneens een piepend geluid alss hoorbaar teken. Voorbeeld alarmboodschap, alarm lijst schermen die onbevestigde omstandigheden en bevestigde alarmsituaties laten zien. Na bevestiging wordt de exit knop actief. : De standaard J1939 afkortingen worden gebruikt voor alarmsituaties. MS = Most Severe (bijzonder ernstig), MOD= Moderately Severe (vrij( ernstig), LS = Least Severe (minst ernstig). Alarm Lijst U krijgt toegang tot de Alarm Lijst door welke knopp dan ook in te drukken terwijl er een alarm pop-up op het scherm te zien is, of door een van de vier eerste knoppen in te drukken zodatt de button bar te zien is, en dan knop 4 in te drukken. Alarmsituaties die nog niet bevestigd zijn worden getoond in grijs op zwart, terwijl bevestigde situaties in zwart op grijs getoond worden. De lijst laat ook zien wanneer het alarm plaatsvond, alss het aantal gelopen uren beschikbaar is. Het meest recente alarm wordt getoond aan het begin van dee lijst. U kunt de lijst doorlopen door er met knop 1 en knop 2 doorheenn te scrollen. Alarmsituaties worden bevestigd door het indrukken van knop 3 De Alarm Lijst kan gesloten worden door het indrukken van knop 5 als de alarmsituaties bevestigd zijn. In de rechter bovenhoek van het display is een alarmindicator te zien zolang er actieve alarmsituaties zijn. De indicator en de alarmboodschappen in de lijst worden automatisch verwijderd als het alarm gedurende een aantal seconden niet meer ontvangen wordt. : Alleen actieve storingen zijn zichtbaar in de alarmlijst. Zodra een storing is opgelost wordt deze automatisch uit de lijst verwijderd. Gebruik de motordiagnose om eerdere actieve storingenn te bekijken. Configuratie Om de monitor aan te passen aan de eisen van een specifieke applicatie zijn een groot aantal parameters te configureren. U kunt toegang krijgen tot de meest gangbare parameters doorr het Configuratie Menu van het display in te gaan. Parameters die niet vaak worden veranderdd en die parameters die over het algemeen moeten worden beperkt zoals de Maximum RPM zijn alleen toegankelijk via de Configurator. De Configurator is een Windows PC programma en een hardware adapterr waarmee allee parameters van het dasbhoard geheel toegankelijk zijn. Neem alstublieft contact op met BBA Pumps voor meer informatie over de Configurator. Configuratie Menu Dit Configuratie Menu maakt het de gebruiker mogelijk om verschillende parameters in tee stellen, zoalss Amerikaanse of metrische eenheden, schaalgrenzen voor de tachograaf en onderhoudstimo mers. U krijgt toegang tot het configuratiemenu door knop 5 (de rechterknop) in te drukken en vast te houden in welke modus dan ook, gedurende ten minste 3 seconden. Indien er een PIN (of een wachtwoord) is ingesteld moet de correcte PIN worden ingevoerd om toegang te krijgen tot het configuratiemenu. Het bovenste configuratiemenu wordtt getoond zoals hieronder. Knop 1 en knop 2. maken het mogelijkk om te kiezen tussen Display, System, Autostart, Settings, Telemetrie of Db Viewer. Door knop 4 in tee drukken selecteert u het gekozen menuu item aangegeven door dikgedrukte tekst en de selectiepijl Ieder item wordt in detail beschreven op de volgende pagina s. 11

12 Alle instellingen worden automatisch opgeslagen als u het huidige menu verlaat, zelfs als het toestel geen stroom krijgt. Het Configuratiemenu en de 6 keuzemogelijkheden. Selecteer het menu item dat aangegeven wordt door knop in te drukken. 4 Met knop 5 verlaat u de configuratiemodus. De meeste configuratieaanpassingen hebben direct effect. Sommigen, zoals Idle RPM, treden in werking bij de volgende power up. Display Menu Het Display Menu maakt het de gebruiker mogelijk items te configureren die invloed hebben op hoe informatie wordt weergegeven. 12

13 Units Menu Dit menu maakt het de gebruiker mogelijk de unitss voor snelheid, afstand, druk, volume enn temperatuur onafhankelijk van elkaar in te stellen. Knop 4 doorloopt alle beschikbaree waarden voor het geselecteerde item. Snelheid MPH (mijlen per uur) km/h (kilometer per uur) Knts (knopen) Afstand Druk Volume Temperatuur Mijlen km (kilometers) NM (nautische mijlen) PSI (pounds per vierkante inch) bar (barometrische units) kpa (kilopascals) Gal (Amerikaanse gallons) IGal (Imperial gallons) Liters F (Fahrenheit) C (Celsius). Taal Menu Dit menu maakt het de gebruiker mogelijk te kiezen tussen Engels, Zweeds, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands en Portugees. De huidige geselecteerde waarde wordt aangegeven door het vinkje. Met knop 4 kunt u de aangegeven waarde selecteren. Button Beep De soft buttons laten een hoorbare pieptoon horenn als dit item ingeschakeld is. Button beep kan worden uitgeschakeld door dit item op off te zetten. De hoorbare piep klinkt nog wel wanneer er zich een alarm voordoet. Met knop 4 kunt u voor aan of uit kiezen. 13

14 Meter Menu Dit menu maakt het de gebruiker mogelijk het uiterlijk van de getoonde meters te configureren. Knop 3 selecteert de vorige waarde terwijl knop 4 de volgende waarde van hett zichtbare itemm selecteert. Max RPM Stelt de hele schaal van de RPM in zoals z aangegeven op de tachograaf. RPM 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, of 9000 Max Speed Stelt de hele schaal van de snelheid in zoals aangegeven op de snelheidsmeter MPH 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 75, 80, 85, 95 of 100 km/h 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 of 160 Quad Adjust Maakt het de gebruikerr mogelijk de Adjust Mode van de Analoge en Digitale Meter Pagina s uit te schakelen. Knop 3 schakelt de Quad Adjust uit, terwijl knop 4 deze inschakelt. Het uitschakelen van de Adjust Mode vergrendelt de huidige configuratie van de meter zodat de gebruiker de configuratie niet per ongeluk kan veranderen. Service Stelt de zestien (16) onderhoudsinterval in uren inn en resets de service timer.. Het instellen van de service interval op 0 schakelt de timer uit en het word uit wordt weergegeven. Door knop 4 in te drukken kunt u de geselecteerde service timer aanpassen. Knop 1 verkleint de service intervaltijd terwijl knop 2 de service intervaltijd vergroot. Knop 3 gedurende ongeveer 3 seconden vasthouden resets de volgend onderhoud over.. naar dee huidige service interval. De beschrijvingen van de service timer kunnen veranderd worden met behulp vann de Configurator. Het is niet mogelijk om de service timers in te stellen als de uren dat het toestel in bedrijf iss niet door hett display ontvangen worden. 14

15 Systeem Menu Het System Menu maakt het de gebruiker mogelijk items te configureren die invloed hebben op de manier waarop het systeem functioneert. Knop 4 doorloopt de beschikbare waarden voor het t gekozen item. Demo Het display ondersteunt diverse demo s die kunnen werken met gesimuleerdee data. Moduss 1 simuleert snelheidsgegevens en motorparameters. Modus 2 simuleert uitsluitend motorparameters. Modus 2 simuleert snelheidsgegevens, motorparameters en alarmmeldingen. Modus 0 schakelt de Demo Mode uit. De Demo wordt automatisch op 0 (Off) ingesteld als live data ontvangen wordt. Restore Defaults Dit maakt het mogelijk om alle informatie over configuratie te resetten naar dee standaard Amerikaanse metrischee units. Ook het display wordt gereset naar de oorspronkelijke configuratie. of De standaard instellingen zijn: Instelling Taal Pieptonenn Service Timers Display mode Meterpagina s Quad aanpassing Demo Mode Motor Display CAN Adres Alarm Filter SPN Versie Speed Source PIN invoer PIN Max. RPM Max. snelheid Eenheid/snelheid Afstand in Druk in Volume in Temperatuur in Metrisch US Engels Aan Uit Analoge meters Standaard Aan 0 (Uit) 0 40 Glb 1 Auto Uit MPH 60 km/h MPH km/h Mijl km PSI kpa Gal l ºF ºC 15

16 Com Viewer Geeft de ontvangen CANbus data en de motorconfiguratie die door de ECU verzonden v wordt weer. J1939 Viewer Dit scherm biedt een hexadecimale dump van de boodschappen die op de CANbus ontvangen zijn. Deze viewer geeft de ruwe data weer. Gebruik de Db Viewer om de gedecodeerde data weer w te geven.. Knop 1 zet het display stil statistiekscherm laat zien. terwijl knop 2 het CANbus data Engine Config Dit scherm geeft de motorconfiguratie die van de ECU ontvangen is weer. Knop 2 selecteert. selecteert de volgende pagina van de motorconfiguratie terwijl knop 1 de vorige pagina J1939 Settings Dit scherm maakt het mogelijk om aanpassingen te maken die specifiek zijn voor v de J19399 data link. Engine Source Selecteert welke bron de display gebruikt voor de metergegevens. Ieder apparaat op een J1939 netwerkk heeft een uniek adres (binnen het bereik 0-254) waarvan het display gebruik kan maken. m Het display gebruikt een enkele databron; normaal gesproken de ECU op adres 0. Onjuiste configuratie van het Engine Source adress zal ertoe leiden dat er geen data beschikbaar is om weer te geven. 16

17 Display Add Zoals eerder gemeld heeft ieder toestel een uniek k adres, en dat geldt ook voor het display,, Het standaard display adres is 40, het aanbevolen adres voor installatiess met een enkele motor. Het onjuist configureren van het Display Adres kann leiden tot dataconflicten op o de CANbus. Alarm Filter Deze instelling stelt vast of het display alarmsituaties van alle bronnen weergeeft (Glb ofwel globaal) of alleen van het bronadres zoals gespecificeerd bij het instellenn van de Engine Source (Src ofwel source). SPN Version Selecteert de standaard SPN (Suspect Parameterr Number) conversiemethode versie naarr 1, 2 of 3. Versie 4 wordt automatisch opgespoord, maar bij oudere motoren die conversiemethode 1, 2 of 3 gebruiken moet deze parameter correct ingesteld worden. Overleg met de leverancier van uw motor om de passende SPN conversiemethode versie vast te stellen. Door een onjuiste selectie zullen alarmmeldingen incorrect worden weergegeven. Speed Source Er zijn 3 bronnen van snelheidsdata die het display kan decoderen. De instellingen voor deze parameterr zijn AUTO, NMEA, WHEEL, NAV en OFF. AUTO geeft prioriteit aan de bronnen (van( hoog tot laag): NMEA, WHEEL (PGN 65265), NAV (PGN 65272). De selectie kann naar één van de beschikbare bronnen geforceerd worden door deze expliciet te selecteren. Door OFF te selecteren zal het display geen enkele bron van snelheidsdataa meer volgen. PIN Instellingen PIN beveiliging is standaard uitgeschakeld. Iederee keer dat een gebruiker hett Configuratiee Menu ingaat nadat deze functie is ingeschakeld wordt hem gevraagd een PIN code in te voeren. PIN Invoeren Dit maakt het mogelijk om het invoeren van een PIN code Aan of UIT te zetten. Om het invoeren van PIN codes in te schakelen selecteert u PIN Settings en druktt u knop 4 in. De huidige code moett ingevoerd worden (standaard code is 1111) als veiligheidsmaatregel. Nadat de PIN is ingevoerdd is de functie geactiveerd. Het invoeren van een PIN code wordt uitgeschakeld door PIN Entry op UIT te zetten. De cijfers van de PIN worden ingevoerd door de corresponderende getallen in te toetsen. Knop 1 past het eerste cijfer van de PIN aan. Knop 2 past het tweede cijfer aan, knop 3 het derde cijfer en knop 4 het vierdee cijfer. De PIN wordt ingevoerd met behulp van knop 5. Verandering PIN Dit maakt het mogelijk de PIN code te t veranderen. De gebruiker wordt gevraagd de huidigee code in te voeren. 17

18 De gebruiker wordt gevraagd om een nieuwe PIN.. De nieuwe PIN code moet bevestigd worden voordat de PIN daadwerkelijk veranderd wordt. Als de nieuwe PIN codes overeenkomen wordt een bevestigingsscherm weergegeven. Als de twee ingevoerdee codes niet overeenkomenn wordt een foutmelding weergegeven en blijft de oude PIN actief. Waarschuwing Indien de PIN code is aangepast en de nieuwe PINN code verloren gaat is de configuratiemoc odus niet langer toegankelijk. Om de PIN te wissen moet het display voor servicee naar BBA Pumps gestuurd worden. About Geeft de volgende productinformatie weer: ID/Build EEPROM PART No VERS CHK SOURCE LIB1 LIB2 Serienummer van het display Aantal invoeren op EEPROM Nummer unit onderdeel Nummer software versie Flash memory controlesom Bron ontvangen gegevens Library versie van het low level system Library versie van de low level Graphical Display Interface (indien( gebruikt) U kunt dit scherm niet verlaten totdat de berekening van de controlesom voltooid is. De berekening van de controlesom duurt ongeveer 10 seconden en is voltooid wanneer de controlesomwaarde verandert van Calculating naar een hexadecimale waarde zoals 0x704E OK 18

19 Autostart Menu Dit submenu maakt het de gebruikerr mogelijk de automatische start/stop functie. Zie Automatic Start/Stop Functie voor meer informatie. Modus Dit menu selecteert de basismodus van v de automatische start/stop functie. Knop 4 Single Switch, Dual Switch, Transducer of Xducerr & Sw. doorloopt de functies Functie Dit menu selecteert de automatische start/stop functie. Knop 4 and Maintain In. doorloopt de opties Empty, Fill, Maintain Out Throttling Menu Het throttling menu maakt het de gebruiker mogelijk de throttle control te configureren. Hett throttling menu maakt het mogelijk om de automatische start/stop throttlee profielen te programmeren n zoals afgebeeld in het volgende diagram. Idle RPM Selecteert de RPM die het reguleringssysteem vergt om stationair te lopen. Idle kan ingesteld worden om te compenseren voor achterliggende circuits zoals hydraulische pompen of compressoren. Idle RPM is de laagste snelheidsinstelling van de optionele two-state of three-state throttle schakelaars. De minimale motorsnelheid wordt geregeld door de ECU. Als gevraagd wordtt om een lagere snelheid zal de motor op de minimale ECU snelheid gaan lopen. RPM grenzen zijn in het dashboard geprogrammeerd om de aangevraagde snelheid te begrenzen. Voor verandering van het dasbhoard Minimum M Requested RPM en Maximumm Requested RPM moet de Configurator gebruikt worden. Intermediate RPM Selecteert de RPM die het reguleringssysteem vergt voor gemiddelde snelheid. De gemiddelde snelheid kan gebruikt worden om pomp- of ladingslijnen voor tee bereiden op gebruik tijdens de automatische start/stop. Intermediate RPM is ook de middelste instelling van optionele three-state throttle schakelaar. Indien u de Intermediate RPM instelt op dezelfde e snelheid als de Idle RPM en e de Ramp to Run op 0 seconde heeft u in principe een automatische functie met twee versnellingen. Run RPM Selecteert de RPM die het reguleringssysteem vergt voor normale snelheid. Dit D is de normale snelheid waarop de motor loopt tijdens de automatische start/stop functie. Run RPM is de hoogste snelheidinstelling van de optionele two-state of three-statee throttle schakelaars. 19

20 Ramp Up/Down Dit submenu configureert het snelheidsprofiel voor de automatische start/stopp functie Warm Up s Selecteert het aantal seconden waarop de motor stationair loopt voor deze versnelt naar intermediate. De warm up tijd begint wanneer de starter losgelaten wordt.. Ramp Up s Selecteert het aantal seconden om van v stationair naar intermediate te versnellen na de warm-up. Intermediate s Selecteert het aantal seconden waarop de motor op intermediate snelheid loopt voordat deze versnelt naar normale snelheid. Ramp to Run s Selecteert het aantal seconden om van v intermediate snelheid naar normale snelheid s te versnellen na een intermediate warm-up Ramp Down s Selecteert het aantal seconden om van v huidige snelheid te vertragen naar stationair draaien. De vertragingstijd begint als het automatische start/stop systeem een stopvoorval signaleert. Cool Down m Selecteert het aantal minuten waarop stationair gedraaid wordt na ramp downn tijd. Aan hett einde van de cool down periode wordt de motor gestopt. Servo Configureert het servo profiel voor autostart maintain modes Gain Bepaalt de felheid van de maintain servo s modes. Delay 10mS Bepaalt hoe snel de maintain servo mode reageert op niveauveranderingen. 20

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-30 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com 2012 Visonic. All rights reserved. PowerMaster-30 Dutch User Guide D-304332 PowerMaster-30 G2 GEBRUIKER- SHANDLEIDING

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding DUALSIM PDA handleiding 1 Gebruikershandleiding DUALSIM PDA handleiding 2 DUALSIM PDA Multi Mobile Handleiding Versie 1.0 Multi Mobile B.V., 2008 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor Kennisgeving Belangrijke veiligheidsvoorschriften Kenmerken van de f1503- monitor Kenmerken van de f1703- monitor De monitor uitpakken De monitor installeren Stuurprogramma s installeren De monitor gebruiken

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

Teasi One - Gebruikershandleiding

Teasi One - Gebruikershandleiding Teasi One - Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Gebruik en bediening van navigatiesystemen 3 1. Uw apparaat leren kennen... 5 2. Het apparaat starten... 8 2.1. Eerste keer starten... 8 2.2. Tweede en volgende

Nadere informatie

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek 0 Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek P/N 9-14986 (NL) REV 01 ISS 16FEB15 Copyright 2015 UTC Fire & Security en SenseTek B.V. Alle rechten voorbehouden. Contactgegevens Zie

Nadere informatie

Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden.

Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden. Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden. Let op! Behuizing niet openen. Er bevinden zich geen onderhoudsgevoelige

Nadere informatie

Installatie instructies Programmeerhandleiding

Installatie instructies Programmeerhandleiding VISTA-25NL Installatie instructies en Programmeerhandleiding V25NL 09/2000 Versie 2000/09-3 - 2- Fabrikant : Ademco International, New York U.S.A. Eerste opmaak : maart 2000 Versie-beheer : 2000/09-3 This

Nadere informatie

GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. 9.

GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. 9. 9. Uw installateur Naam :... Adres :... Woonplaats :... GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING Telefoon :... (kantooruren) Telefoon :... (overige uren) TeleFax :... Klantnummer :... Deel 1 :... Deel

Nadere informatie

Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding

Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80017002 Ver. A Gebruiksaanwijzing Copyright 2011, Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. De koper van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS ME-50 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat gaat gebruiken, dient u de hoofdstukken HET APPARAAT OP EEN VEILIGE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VENT-O-SYSTEM

GEBRUIKERSHANDLEIDING VENT-O-SYSTEM GEBRUIKERSHANDLEIDING VENT-O-SYSTEM versie 3.4 januari 2009 INHOUD 1. WAT IS VENT-O-SYSTEM? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

MICROPACK - MICRORACK 25

MICROPACK - MICRORACK 25 - Gebruiksaanwijzing MN 3012 1106.03.012 Inhoud Veilig gebruik 2 Ontvangst en uitpakken 2 Beschrijving 3 Frontpaneel 4 Standaard uitvoeringen 5 Productbeschrijving 6 MENU 17 Foutmeldingen (belangrijk!)

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P. HeartSine

Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P. HeartSine Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P HeartSine Inhoud Inleiding Configuratie Van samaritan PAD SAM model 300P Richtlijnen Reanimatie 2005 Uw samaritan PAD Kenmerken Van De samaritan PAD

Nadere informatie

NL Central Station met update

NL Central Station met update NL Central Station met update Inhoudsopgave 1. Voorwoord...24 2. Basisbegrippen voor het gebruik van het Central Station...24 2.1 Bedienings- / functie elementen...24 2.2 Installatie......24 2.2.1 Batterijen

Nadere informatie

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen CamTech RAS Plus Remote Administration System Plus Gebruikershandleiding Postbus 218 510 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Remote Administration

Nadere informatie

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Software versie 1.0.5c VOORLOPIG Aritech is een divisie van SLC Technologies B.V. Copyright SLC Technologies B.V. 2000. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Reyburn CyberTuner v2.0.x voor Pocket PC Handleiding geschreven door Mitch Kiel and Dean Reyburn (c) 1999-2005 Reyburn Piano Service, Inc.

Reyburn CyberTuner v2.0.x voor Pocket PC Handleiding geschreven door Mitch Kiel and Dean Reyburn (c) 1999-2005 Reyburn Piano Service, Inc. Pocket RCT Aan de slag met pocket RCT Lees dit eerst! Reyburn CyberTuner v2.0.x voor Pocket PC Handleiding geschreven door Mitch Kiel and Dean Reyburn (c) 1999-2005 Reyburn Piano Service, Inc. Attentie:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt.

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Maak kennis met de MacBook Pro www.apple.com/nl/macbookpro Ingebouwde FaceTime HD-camera Videobellen met gebruikers van de nieuwste ipad,

Nadere informatie

Inleiding. Over de gebruiksaanwijzingen. Belangrijk

Inleiding. Over de gebruiksaanwijzingen. Belangrijk Inleiding Dank u voor het vertrouwen dat u in de CATEYE V2c heeft gesteld. De V2c is een hoogwaardige fietscomputer voor fietsers die intensief willen trainen en hun trainingsgegevens willen analyseren.

Nadere informatie

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil P74219df_F5D7230-4_man.qxd 10-03-2003 15:44 Page 1 Wireless kabel/dslgatewayrouter Voor het delen van uw breedband-internetaansluiting en bestanden Routeur câble/adsl sans fil Partagez votre accès Internet

Nadere informatie