Gebruikershandleiding LCD Monitor BBA Dashboard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding LCD Monitor BBA Dashboard"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding LCD Monitor BBA Dashboard Pum ps for results

2 VEILIGHEIDSSYMBOLEN Deze handleiding gebruikt de volgende regels om BELANGRIJKE INFORMATIE IN VERBAND MET VEILIGHEID te melden. Lees en volg alstublieft ALLE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES op. BELANGRIJKE INFORMATIE IN VERBAND MET VEILIGHEID EEN GEVAAR DAT, INDIEN NIET VERMEDEN, KAN LEIDEN TOT LICHT/IETS ZWAARDER LETSEL. BELANGRIJKE INFORMATIE IN VERBAND MET VEILIGHEID EEN GEVAAR DAT KAN LEIDEN TOT ERNSTIG LETSEL OF DE DOOD BELANGRIJKE en DRINGENDE INFORMATIE IN VERBAND MET VEILIGHEID: EEN GEVAAR DAT, INDIEN NIET VERMEDEN, KAN LEIDEN TOT ERNSTIG LETSEL OF DE DOOD. WAARSCHUWING BELANGRIJKE INFORMATIE IN VERBAND MET VEILIGHEID EEN GEVAAR DAT, INDIEN NIET VERMEDEN, KAN LEIDEN TOT SCHADE AAN DE APPARATUUR. LET OP ADDITIONELE BELANGRIJKE INFORMATIE 2013 BBA Pompen & Buizen BV Apeldoorn, Nederland Niets uit deze publicatie mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BBA Pumps BV Disclaimer Ondanks alle zorg die is besteed aan het samenstellen van tekst en afbeeldingen kan noch de auteur noch de uitgever worden gehouden aan mogelijke schade die het gevolg is van eventuele fouten in deze publicatie. Het originele handboek is in het Engels geschreven. De overige talen zijn een vertaling van de oorspronkelijke instructies. Een vertaling kan soms resulteren in afwijkingen in de interpretatie van de inhoud en de betekenis van tekst. In het geval van een geschil zullen de originele in het Engels geschreven instructies worden beschouwd als enige en authentieke bron voor het vaststellen van de inhoud en de betekenis van de tekst. Dit handboek geeft de stand van de techniek weer op het moment van uitgifte. BBA Pumps BV behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging tussentijds wijzigingen door te voeren in zowel technische- als uitvoeringsspecificaties. Dit document dient volledig gelezen en begrepen te worden alvorens men de apparatuur die hierin beschreven wordt gaat installeren, testen of bedienen. Bovendien dient dit document bewaard te worden voor huidige en toekomstige gebruikers van deze apparatuur. Indien men zich niet strikt houdt aan de waarschuwingen en rekening houdt met de gevaren die in dit document beschreven staan zou dit kunnen leiden tot schade aan de apparatuur, schade aan goederen, lichamelijk letsel of de dood. Algemene veiligheidsvoorschriften Deze producten zijn niet ontworpen of goedgekeurd voor gebruik als essentieel component van een veiligheidstoestel of systeem dat is bedoeld om lichamelijk letsel te voorkomen, levens te beschermen of schade aan goederen te voorkomen. De omschrijvende Original Equipment Manufacturer (OEM- fabrikant van het oorspronkelijke toestel) en/of degene die een BBA dashboard installeert is verantwoordelijk voor alle veiligheidslabeling en opleidingen met betrekking tot het veilig bedienen van dit dashboard en het bedienen van de specifieke machine waar dit dashboard op geïnstalleerd is inclusief het zich houden aan de reguleringen betreffende uitlaatgassen. Alleen correct opgeleide en gecertificeerde personen mogen het BBA Pumps product installeren, testen, onderhouden en repareren. BBA Pumps producten zijn niet ontworpen voor of bedoeld voor gebruik bij toepassingen waarbij explosiebestendige componenten vereist zijn. Bovendien zijn BBA Pumps producten niet ontworpen of bedoeld voor toepassing in gevaarlijke of explosieve omstandigheden. De installateur van dit product is uitsluitend verantwoordelijk voor installatie die voldoet aan alle CE normen met betrekking tot de toepassing van het BBA dashboard, de beveiliging van het toestel, algemene veiligheidsnormen, labeling en waarschuwingen. Neem voor vragen contact op met: Hoofkantoor BBA Pumps +31 (0) Website: 2

3 DISCLAIMER RESERVE motor stop Dit dashboard of deze kabelboom heeft mogelijk een optionele reserve motorstop. Het enige doel van deze reserve motorstop is om de motor te kunnen uitschakelen indienn de sleutelschakelaar defect is. De sleutel/schakelaar dient altijd te worden gebruikt als eerste methode om de motor m uit te zetten. Let er alstublieft op dat de reserve motorstop NIET bedoeld is als NOODSTOP voor de machine/de apparatuur, of om gebruikt te worden als NOODSTOP om veiligheidsredenen. De producent van de machine dient deze e te voorzien van een aparte NOODSTOP schakelaar om te t voldoen aann de veiligheidsvoorschriften of de functionaliteit om het toestel in noodgevallen direct te kunnen stoppen. AUTO- Start DISCLAIMER. Dit dashboard is mogelijk uitgerust met een automatischh motor startsysteem, waardoor de motor/machine te allen tijde automatisch zou kunnen starten of stoppen. Daarom: - de motor kan zonder waarschuwing of aankondiging starten - het is UITSLUITEND D de verantwoordelijkheid van v de eigenaar/installateur/ / gebruiker om te zorgen voor labels, zichtbare en hoorbare waarschuwingen om de gebruiker te waarschuwen dat het toestel gaat opstarten. - gebruik ALTIJD lockk out/tag out procedures voordat er ENIGG onderhoud of configuratiewerk wordt uitgevoerd. - configureer GEEN door de gebruiker te programmeren functies als het dashboard zich in de AUTO stand bevindt (sleutel in auto-start positie). Het dashboard dient ALLEEN geconfigureerd te worden als de sleutel in de Run positie staat. OPTIONELE NOODSTOP: : 1. Trek de AUX Engine STOP knop UIT (weg van dee voorkant vann het dashboard) zodat de motor kan werken. 2. Druk de AUX Engine STOP knop IN (naar de voorkant van het dashboard toe) om de RESERVE motorstop toe tee passen. LET OP: DISCLAIMER uitlaatgassen algemeen Dit dashboard heeft mogelijk voorzieningen voor input door de gebruiker zoals KRACHTREGENERATIEE (FORCE REGEN), VERHINDERR REGENERATIE (INHIBIT REGEN), INTERLOCK, enn andere, specifiek bedoeld om te voldoen aan de Amerikaanse en internationale regels voor uitlaatgassen. Verantwoordelijkheid voor de input i in verband met uitlaatgassen en het voldoen aan de regels voor uitlaatgassen ligt uitsluitend bij de eigenaar en/of gebruikerr van de machine/motor waar dit dashboard op aangesloten is. WAARSCHUWING: NALEVING REGELS UITLAATGASSEN/AUTO-STARTT DISCLAIMER Dit dashboard is uitgerust met parameters die door de gebruiker kunnen worden geprogrammeerd en die kunnen leiden tot automatisch starten en stoppen van de motor/machine. Als functie van v het uitlaatgassysteem kan k de motor/machine (mogelijk) via de ECU van de motor, bepaalde vereiste toepassingen zoalss regeneratie van v de DPF of ander onderhoud aan het uitlaatgassysteem opstarten terwijl de motor loopt. De eigenaar/gebruiker van de motor/ /machine is uitsluitend aansprakelijk voorr alle negatieve effecten of schade s aan dee motor, het uitlaatgassysteem of andere schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van het starten off stoppen van de motor/machine tijdens iedere door het ECU veroorzaakte gebeurtenis in het uitlaatgassysteu eem. 3

4 Automatische bediening Het BBA dashboard is voorzien van een geavanceerd, automatisch Start/Stop systeem dat aan vrijwel iedere eis kan voldoen. Input met twee vlotters of een druksensor maken een groot aantal controlescenario s mogelijk. Single switch mode maakt betrouwbare bediening met een enkele vlotter mogelijk. Bediening met twee vlotters maakt meer hysterese mogelijk indien gewenst. De transducerinput maakt eenvoudige start/stop bediening mogelijk door niveau of druk en onderhoudsstanden met snelle aanpassing. - Te programmeren hoge en lage vastgestelde punten controleren start/stop bediening. - Gelijke onderhoudsstanden monitoren de bedieninginput en passen de motorsnelheid aan zodat deze met instelbare agressiviteit gelijk loopt aan het ingestelde doel. - Input met twee schakelaars kan worden gecombineerd met de transducer input voor meervoudige veiligheid om verstopping of defecten aan de transducer sensor te voorkomen. Gashendel De standaard Ramp Throttle gebruikt een tuimelschakelaar om de integrale controle over de gashendel aan te passen. Alle commando s van de gashendel worden direct naar de motor gestuurd met behulp van de CANbus throttle control. : Throttle control vereist dat u CANbus throttling toestaat in de ECU. CANbus throttling wordt ook wel Torque Speed Control of TSC1genoemd. Andere opties om de gashendel te bedienen zijn bijvoorbeeld Digital Rotary Throttle, Two-State Throttle (Idle/Run) of Three-State Throttle (Idle/Intermediate/Run). De Digital Rotary kan geïnstalleerd worden met de Throttle Ramp Throttle of Three-State Throttle om de snelheden voor de Idle, Intermediate en Run standen naar wens aan te passen. Service Timers De display biedt zestien(16) service timers om de gebruiker op noodzakelijk onderhoud te wijzen. De tijdsinterval voor iedere timer kan ingesteld worden met tussenpozen van 10 uur. Na de zelftest van het display is een pop-up zichtbaar indien een timer is afgegaan, waardoor de gebruiker een melding krijgt dat er onderhoud nodig is. De boodschap wordt bij iedere power up vertoond totdat de verlopen timer wordt uitgeschakeld of gereset. Messenger Telemetrie Optie Het optionele Messenger systeem biedt een groot aantal functies om de investering in de apparatuur te beschermen en te ondersteunen. Remote monitoring kan aangeven dat er onderhoud nodig is, dat er operationele problemen zijn en dat het toestel niet correct bediend wordt, of het kan de locatie doorgeven met een geo-fence alarm. De interface met webbrowser maakt het mogelijk een compleet machinepark te controleren vanaf één centrale locatie. Neem contact op met BBA Pumps voor meer informatie. Mechanisch gestuurde motoren Op mechanisch gestuurde motoren voert de LCD display de ECU functie uit door lage oliedruk, hoge temperatuur en twee andere motorische storingen te controleren. Drie analoge inputs versturen de oliedruk, motortemperatuur en het brandstofniveau via de CANbus naar het display en andere J1939 apparaten. De motorsnelheid kan bediend worden door een mechanische gashendel. Waarschuwing! Indien er vervangende onderdelen nodig zijn raadt BBA Pumps u aan vervangende onderdelen te gebruiken die door BBA Pumps worden geleverd, of onderdelen met gelijkwaardige specificaties. Indien u geen gehoor geeft aan deze waarschuwing kan dit leiden tot voortijdige defecten, schade aan het product, lichamelijk letsel of dood. Introductie 4

5 Deze LCD monitor is een universeel platform waarmee zowel elektronische als a mechanisch gestuurde dieselmotoren kunnen worden gecontroleerd, bediend en automatisch gestart en gestopt. Het solide ontwerp op basis van microprocessoren gebruikt semiconductoren met hoog vermogen inn plaats van ouderwetse elektromechanische relais om betrouwbare schakeling onder hoge spanning te garanderen. Grafische meterpagina s of een enkele grote analoge meter worden getoond op het 4.25 diagonale LCD scherm. Vrijwel iedere SAE J1939 parameter die door de ECU (Engine Control Unit) wordt gemeten kan worden weergegeven, inclusief RPM, de temperatuur van de koelvloeistof, oliedruk, urenteller, voltage en diagnostische codes. Een analoge input voor het brandstofniveau stuurt dezee informatie via de CANbuss naar het display en anderee J1939 apparaten. Het transreflectieve display met backlight is gemakkelijk af te lezen, zowel in fel zonlicht als in totale duisterniss en heeft een robuuste behuizing met IP67 rating. Huidige alarmsituaties worden in duidelijke taal getoond via pop-up boodschappen en kunnen bekeken worden in de alarmlijst. Diverse diagnostische schermen s maken het mogelijk om de CANbus datastream in detail te onderzoeken. Met het Configuratie Menu kunnenn gebruikers de getoonde informatie naarr eigen wens aanpassen: metrische of Amerikaanse eenheden, schermtaal en verschillende andere parameters zoalss de meterweergave op ware grootte. Vier heldere LED s onder het display geven Auto Standby, Preheat, Stop en de Waarschuwingsstatus weer. Vijf knoppen geven toegang tot een button bar r die afhankelijk is van de context indien een knop van 1 tot 4 ingedrukt wordt. De grafische menustructuur gebruikt gemakkelijk te begrijpen iconen om de huidige functie van de knop weer te geven. Als er 5 seconden geen activiteit is geweest verdwijnt de button bar. Knop 1 Analoge Meter Pagina s Herhaaldelijk drukken doorloopt vier pagina s analoge meters (16 in totaal). Knop 2 Digitale Meter Pagina s Herhaaldelijkk drukken doorloopt vier pagina ss digitale meters (16 in totaal). Knop 3 Enkele Analoge Meter Herhaaldelijk drukken doorloopt alle beschikbaree analoge meters. Knopp 4 Actieve Alarm Pagina Geeftt alle actieve alarmsignalen weerr inclusief een beschrijving in duidelijke taal. Knop 5 Aanpassen meters Configureert de parameters die op de meterpagina s worden weergegeven. : De meeste problemen met elektronisch gestuurde motoren kunnen worden w opgespoord met de diagnostische meldingen van de ECU. Gebruik het display of de ECU diagnose om foutcodes te bekijken. Informatie over de status van de motor en diagnostische codes die op het CANplus displayy worden getoond worden aangeleverd door de CANbus. 5

6 Handmatige bediening Door de bedieningssleutel naar de run positie te draaien wordt de ECU geactiveerd, alle LED s gaan tegelijk aan en er wordt een start-up scherm getoond terwijl err een zelftest wordt uitgevoerd. Als het display langer dan 1 seconde piept geeft dit een fout in de zelftest aan.. Gebruikers kunnen deze fout proberen te herstellen door terug te gaan naar de default (standaard) instellingen (zie Configuratiemenu voor details). d Neemm contact op met BBA Pumps als deze fout blijft optreden. Nadat het start-up scherm gewist is laat het display de standen van de virtuele meters zien. De eerste keer worden de analoge meters getoond, maar het display gebruikt het laatst getoonde scherm bij alle volgende startups (zie Keuze Voorkeursscherm voor details). Als de ECU voorverwarmt als de sleutel naar de run positie wordt gedraaid licht de Preheat LED op. De voorverwarmingstijd is afhankelijk van atmosferische en motorische omstandigheden. Nadat u gewacht heeft tot de Preheat LED uit is gegaan slaat de motor aan door de sleutelschakelaar naar n de startpositie te draaien en deze vast te houden tot de motor start. : De ECU verwarmt alleen voor onder specifieke condities. Indien nodig kunt u proberen de motorr te starten door de sleutel naar de startpositie te draaien zonder te wachten tot het h lampje uit is. De sleutelschakelaar is veergeladen om automatisch terug te gaan naar de run positie alss deze losgelaten wordt. De sleutelschakelaar heeft een interlock omm te voorkomen dat deze naar de start positie gedraaid kan worden terwijl de motor loopt. De sleutelschakelaar moet naar de off positiee worden gedraaid om de startinterlock te resetten voordat de schakelaar s weer naar de start positie kan worden gedraaid. Throttle Control Het type gashendelbediening dat geïnstalleerd is, in combinatie met de geconfigureerde waarden van Minimumm Requested RPM, Idle RPM, Intermediate RPM, Run RPM en Maximum Requested RPM bepalen de bediening van de gashendel. Motorsnelheid kan worden aangepast tot hoger dan de Run RPM en lager dan Idle RPM maar kan niet lager zijn dan Minimum Requested RPM of hoger dan Maximum Requested RPM. De ECU bepaalt hoe de motorr reageert op het gevraagdee vermogen enn staat niet toee dat de motorsnelheid onder het ECU minimum of maximumm RPM raakt. : De Minimum Requested RPM en Maximum Requested RPM kunnen alleen geconfigureerd worden met behulp van de Configurator. Zie Configuratie hieronder voor meer informatie. Ramp Throttle De standaard Ramp Throttle gebruikt een tuimelschakelaar om de gevraagde motorsnelheid aan te passen. Na het opstarten is de gevraagde motorsnelheid Idle RPM. Door op de afbeelding van de haasas te drukken en weer los te laten gaat de snelheid met 25 RPM omhoog. Door het indrukken en vasthouden van de afbeelding van de haas zal de motor binnen een paar seconden op volle snelheid draaien. Op dezelfde manier neemt de snelheid af als de afbeelding van de schildpad wordt ingedrukt. 6

7 Automatische Start/Stop Bediening Als de systeemsleutel naar de Autostart positie wordt gedraaid lichten alle LED s een keer op, wordt de Auto Standby indicator verlicht en wordt het start-up scherm getoond terwijl er een zelftest wordt uitgevoerd. Nadat het start-up scherm gewist is laat het display de transducerstand en dee schakelaarstatus zien op de Transducer/Switch meter. Alle andere CANbus waarden zullen aangeven, omdat de ECU nu niet onderspanning staat. Na 1 minuut wordt het display op standby gezet om energie te besparen. Het automatische start/stop systeem werkt nog steeds, zoals te zienn is aan de Auto Standby LED. L Zodra de geconfigureerde voorwaarden voor een automatische start zich voordoen start het scherm weer op, het dashboard start de motor en volgt het throttle control profiel zoals geconfigureerd. Het flexibele throttle profiel omvat verschillende snelheden en tijden voor een groot aantal scenario s. Als de geconfigureerdee voorwaarden voor een stop zich voordoen verlaagt het dashboard de motorsnelheid volgens het throttle profiel en stopt de motor. Als de geconfigureerde startsituatie zich voordoet voordat het afsluitingsproces voltooid is zal de motor weer op de eerdere snelheid gaan draaien d tot de stopsituatie zich z voordoet. Waarschuwing Automatisch Start/Stop! Als de sleutel in de autostart positie staat s en er zichh een startsituatie voordoet zal het dashboard direct opstarten. Configureer de parameters altijd door de sleutel naar run te draaien. Configureer het dashboard niet in de autostart positie. Gebruik altijdd lock out/tag out procedures bij onderhoud aan autostart apparaten! Start en Stop Voorvallen De Start en Stop voorvallen worden bepaald door de combinatie van de Start/Stop Mode en Functie. Zie de tabel hieronderr voor Start/Stop Modes Sngl Switch Dual Switch Transducer Xducer & Sw Schakelaar 1 controleert de automatische bediening. De input van beidee schakelaars controleert de automatischee bediening. De input van de transducer controleert de automatische bediening.. De input van de transducer controleert de automatische bediening, met de dubbele schakelaarmodus als back up. Als de transducer niet vraagt om een automatische cyclus zal de input van de schakelaar, indien ingezet, de transducer overriden. + 7

8 Start/Stop Functies Empty Fill Maintain Out Maintain In Gebruikt de gekozen modus om het niveau of de druk te verlagen. Gebruikt de gekozen modus om het niveau of de druk te verhogen. Gebruikt de transducer om het niveau of de druk onder of op de ingestelde waarde te houden. Gebruikt de transducer om het niveau of de druk op of boven de ingestelde waarde te houden. Modus Functie Empty Fill Maintain Out Maintain In Sngl Switch Dual Switch Start SW1 dicht SW1 open Stop SW1 open SW1 dicht Start SW1 en SW2 dicht SW1 en SW2 Open Stop SW1 en SW2 open SW1 and SW2 Close Transducer Start Boven hoogste ingestelde waarde Stop Onder laagste ingestelde waarde Xducer & Start Boven hoogste Sw ingestelde waarde of SW1en SW2 dicht Stop Onder laagste ingestelde waarde of SW1 en SW2 open Onder laagste ingestelde waarde Boven hoogste ingestelde waarde Onder laagste ingestelde waarde of SW1 en SW2 open Boven hoogste ingestelde waarde of SW1 en SW2 dicht Boven hoogste ingestelde waarde Onder laagste ingestelde waarde Boven hoogste ingestelde waarde of SW1 en SW2 dicht Boven hoogste ingestelde waarde of SW1 en SW2 dicht Onder laagste ingestelde waarde Boven hoogste ingestelde waarde Onder laagste ingestelde waarde of SW1 en SW2 open Onder laagste ingestelde waarde of SW1 en SW2 open : Als de input van de schakelaars een startvoorval veroorzaakt in de Xducer & Sw modus kan de motor alleen gestopt worden door middel van de schakelaars. Maintain Functies De Maintain In en Maintain Out functies passen de motorsnelheid aan om het transducerniveau op de ingestelde doelwaarde te houden (Target Set Point). De Servo Gain bepaalt hoe fel de throttle wordt bijgesteld, terwijl de Servo Delay bepaalt hoe vaak de throttle wordt bijgesteld. : Maintain functies zijn alleen beschikbaar in de Transducer of Xducer & Sw modus. De richting waarin de throttle wordt bijgesteld is afhankelijk van de gekozen modus, zoals in de tabel te zien is. Transducer Status Maintain Out Maintain In Boven doel Snelheid verhogen Snelheid verminderen Onder doel Snelheid verminderen Snelheid verhogen 8

9 Dead Band In bepaalde situaties kan het niveau van de transducer fluctueren rond het Target Set Point zoals het waterniveau op een dag met veel wind. Om continu aanpassen bij de maintain functies te voorkomen kan een deadd band worden ingeprogrammeerd. Deze waarde voorkomt aanpassing van de throttle zo lang de waarden binnen deze band blijven vallen (zie diagram). In principe wordt de d snelheid dan beschouwd als op de doelwaarde zolang deze binnen de dead band valt. : De ingevoerdee dead band iss een waarde boven en onder de doelwaarde. Als de doelwaarde bijvoorbeeld 5.0 voet is met een dead band van v 0.1 voet loopt de dead band van 4.9 tot 5.1 voet. LCD Display Soft buttons maken de user interfacee eenvoudigerr door het tonen van een button bar boven de knoppen als een van de eerste 4 knoppen (knop 1 tot 4, beginnendd van links) worden ingedrukt. De iconen op de button bar veranderen om de huidige functie van iedere knopp weer te geven. De button bar verdwijnt na 5 seconden als er verder geen knoppen worden ingedrukt. : Verschillende software versies kunnen iets afwijkende displays hebben. Analoge Meter Pagina s De Analoge Meter Pagina s bieden vier onafhankelijke pagina s met analoge meters. Omm de Analoge Meter Pagina s te activeren dient u een van de eerste vier knoppen in te drukken zodat de bovenste button barr wordt weergegeven, en dan knop 1 in te drukken. U kunt de verschillende pagina s doorlopen door herhaald knop 1 in te drukken. De vier standaard meter pagina s zijn hieronder te zien. : Het aantal uren dat de motor gelopen heeft wordt weergegeven als een e digitale waarde, zelfs op de Analoge Meter Pagina s. De default meter pagina s staan voor 13 selecties omdat de tachograaf links bovenin wordt herhaald op iedere pagina. Alle 16 meters kunnen door de gebruiker geconfigureerde worden om een applicatiespecifiek overzicht van v de CANbus data te creëren. De meters op de huidigee pagina kunnen veranderd worden met behulp van de Adjust Mode; daarvoor drukt u op knop 5 terwijl de button bar zichtbaar is. De meters m op allee vier de pagina s kunnen veranderd worden door de te veranderen pagina te kiezen en vervolgens naar de Adjust Mode te gaan. In Adjust Mode is een nieuwe button bar te zien die de functies van de knoppen laat zien. Knop 1 correspondeert met de meter links boven, knop 2 met de meter rechts boven, knop 3 met de meter links onder en knop 4 met de meter rechts onder. Door de knoppen meerdere keren in te drukken kunt u een andere parameter voor de meter kiezen. U verlaat de Adjust Mode door knop 5 in tee drukken en de nieuwe configuratie op tee slaan, zelfs wanneer er geen stroomtoevoerr is. : Er kan slechts 1 meterselectie per pagina weergegeven worden. Om een meterselectie te verplaatsen moet de bestaande locatie eerst veranderdd worden. Meterselectie is beperkt tot de informatie die momenteel ontvangen wordt. Meterpagina s kunnen geconfigureerde worden in demo modus om iedere ondersteunde parameter te selecteren. Zie Toezicht Data Parameters voor een complete lijst l van beschikbare parameters. Adjust Mode kan in het Configuratie Menu uitgeschakeld worden om ongewildee veranderingen te voorkomen. 9

10 Digitale Meter Pagina s De Digitale Meter Pagina s laten dezelfde informatie zien als de Analoge Meter Pagina s maar dan uitsluitend digitaal. Om de Digitale Meter Pagina s in te schakelen dient u een van de eerste vier knoppen in te drukken zodat de bovenste button bar zichtbaar is, en dan knop 2 in te drukken. U kunt verschillende pagina s selecteren door knop 2 herhaaldelijk in te drukken. De vier standaard meter pagina s zijnn hieronder afgebeeld. Pag.1 Pag. 2 Pag. 3 Pag. 4 : De 16 meters op de Analoge en Digitale Meter Pagina s zijn hetzelfde. Aanpassingen in de Analoge of Digitale Meter Pagina s hebben invloed op dezelfde meter in de andere modus. Enkele Analoge Meter De Enkele Analoge Meter gebruikt het gehele display voor één enkele grotee analoge meter. U kunt deze modus inschakelen door een van de eerste vier knoppen in te drukken zodat de bovenste button bar zichtbaar wordt, en dan knop 3 in te drukken. De zichtbare meter kunt u kiezen door herhaaldelijk knop 3 in te drukken in de Enkele Analoge Meterr modus, terwijl de menubalk zichtbaar is. De meter die momenteel zichtbaar is wordt opgeslagen als het toestel niet onderr spanning staat (zie Opslaan voorkeurscherm). : De meterselectie is beperkt tot de informatie die momenteel ontvangen wordt. Zie Toezicht Data Parameters voor een complete lijst van beschikbare parameters. Analoge Transducer/Schakelaar Meter De Analoge Transducer/Schakelaar Meter laat de waarden van de transducer en de situatie van de input van de schakelaar. De linkerkolom geeft de waarden weer als een balkdiagram met een digitale waarde daaronder. De rechterkolom geeft aan a of de schakelaars open zijn, weergegeven door een wijzer die naar beneden staat, of dicht, weergegeven door een wijzer dit naar boven staat. Digitale Transducer Meter De Digitale Transducer Meter toont de transducer waarde uitsluitend als een digitale waarde. De situatie van de schakelaars is niet te zien op de Digitale Transducer Meter. 10

11 Actieve Alarmen Er verschijnt een knipperend pop-up scherm over het huidige scherm als er een e actief alarmm ontvangen wordt. De pop-up geeft een beschrijving in gewone taal, naast het standaard SPN/FMI (Suspect( Parameter Number/Failure Mode Indicator nummer van de vermoedelijke parameter/storingsmodus ) paar p zoals gedefinieerd in de SAE J1939 standaard. Indien ingeschakeld klinkt eveneens een piepend geluid alss hoorbaar teken. Voorbeeld alarmboodschap, alarm lijst schermen die onbevestigde omstandigheden en bevestigde alarmsituaties laten zien. Na bevestiging wordt de exit knop actief. : De standaard J1939 afkortingen worden gebruikt voor alarmsituaties. MS = Most Severe (bijzonder ernstig), MOD= Moderately Severe (vrij( ernstig), LS = Least Severe (minst ernstig). Alarm Lijst U krijgt toegang tot de Alarm Lijst door welke knopp dan ook in te drukken terwijl er een alarm pop-up op het scherm te zien is, of door een van de vier eerste knoppen in te drukken zodatt de button bar te zien is, en dan knop 4 in te drukken. Alarmsituaties die nog niet bevestigd zijn worden getoond in grijs op zwart, terwijl bevestigde situaties in zwart op grijs getoond worden. De lijst laat ook zien wanneer het alarm plaatsvond, alss het aantal gelopen uren beschikbaar is. Het meest recente alarm wordt getoond aan het begin van dee lijst. U kunt de lijst doorlopen door er met knop 1 en knop 2 doorheenn te scrollen. Alarmsituaties worden bevestigd door het indrukken van knop 3 De Alarm Lijst kan gesloten worden door het indrukken van knop 5 als de alarmsituaties bevestigd zijn. In de rechter bovenhoek van het display is een alarmindicator te zien zolang er actieve alarmsituaties zijn. De indicator en de alarmboodschappen in de lijst worden automatisch verwijderd als het alarm gedurende een aantal seconden niet meer ontvangen wordt. : Alleen actieve storingen zijn zichtbaar in de alarmlijst. Zodra een storing is opgelost wordt deze automatisch uit de lijst verwijderd. Gebruik de motordiagnose om eerdere actieve storingenn te bekijken. Configuratie Om de monitor aan te passen aan de eisen van een specifieke applicatie zijn een groot aantal parameters te configureren. U kunt toegang krijgen tot de meest gangbare parameters doorr het Configuratie Menu van het display in te gaan. Parameters die niet vaak worden veranderdd en die parameters die over het algemeen moeten worden beperkt zoals de Maximum RPM zijn alleen toegankelijk via de Configurator. De Configurator is een Windows PC programma en een hardware adapterr waarmee allee parameters van het dasbhoard geheel toegankelijk zijn. Neem alstublieft contact op met BBA Pumps voor meer informatie over de Configurator. Configuratie Menu Dit Configuratie Menu maakt het de gebruiker mogelijk om verschillende parameters in tee stellen, zoalss Amerikaanse of metrische eenheden, schaalgrenzen voor de tachograaf en onderhoudstimo mers. U krijgt toegang tot het configuratiemenu door knop 5 (de rechterknop) in te drukken en vast te houden in welke modus dan ook, gedurende ten minste 3 seconden. Indien er een PIN (of een wachtwoord) is ingesteld moet de correcte PIN worden ingevoerd om toegang te krijgen tot het configuratiemenu. Het bovenste configuratiemenu wordtt getoond zoals hieronder. Knop 1 en knop 2. maken het mogelijkk om te kiezen tussen Display, System, Autostart, Settings, Telemetrie of Db Viewer. Door knop 4 in tee drukken selecteert u het gekozen menuu item aangegeven door dikgedrukte tekst en de selectiepijl Ieder item wordt in detail beschreven op de volgende pagina s. 11

12 Alle instellingen worden automatisch opgeslagen als u het huidige menu verlaat, zelfs als het toestel geen stroom krijgt. Het Configuratiemenu en de 6 keuzemogelijkheden. Selecteer het menu item dat aangegeven wordt door knop in te drukken. 4 Met knop 5 verlaat u de configuratiemodus. De meeste configuratieaanpassingen hebben direct effect. Sommigen, zoals Idle RPM, treden in werking bij de volgende power up. Display Menu Het Display Menu maakt het de gebruiker mogelijk items te configureren die invloed hebben op hoe informatie wordt weergegeven. 12

13 Units Menu Dit menu maakt het de gebruiker mogelijk de unitss voor snelheid, afstand, druk, volume enn temperatuur onafhankelijk van elkaar in te stellen. Knop 4 doorloopt alle beschikbaree waarden voor het geselecteerde item. Snelheid MPH (mijlen per uur) km/h (kilometer per uur) Knts (knopen) Afstand Druk Volume Temperatuur Mijlen km (kilometers) NM (nautische mijlen) PSI (pounds per vierkante inch) bar (barometrische units) kpa (kilopascals) Gal (Amerikaanse gallons) IGal (Imperial gallons) Liters F (Fahrenheit) C (Celsius). Taal Menu Dit menu maakt het de gebruiker mogelijk te kiezen tussen Engels, Zweeds, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands en Portugees. De huidige geselecteerde waarde wordt aangegeven door het vinkje. Met knop 4 kunt u de aangegeven waarde selecteren. Button Beep De soft buttons laten een hoorbare pieptoon horenn als dit item ingeschakeld is. Button beep kan worden uitgeschakeld door dit item op off te zetten. De hoorbare piep klinkt nog wel wanneer er zich een alarm voordoet. Met knop 4 kunt u voor aan of uit kiezen. 13

14 Meter Menu Dit menu maakt het de gebruiker mogelijk het uiterlijk van de getoonde meters te configureren. Knop 3 selecteert de vorige waarde terwijl knop 4 de volgende waarde van hett zichtbare itemm selecteert. Max RPM Stelt de hele schaal van de RPM in zoals z aangegeven op de tachograaf. RPM 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, of 9000 Max Speed Stelt de hele schaal van de snelheid in zoals aangegeven op de snelheidsmeter MPH 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 75, 80, 85, 95 of 100 km/h 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 of 160 Quad Adjust Maakt het de gebruikerr mogelijk de Adjust Mode van de Analoge en Digitale Meter Pagina s uit te schakelen. Knop 3 schakelt de Quad Adjust uit, terwijl knop 4 deze inschakelt. Het uitschakelen van de Adjust Mode vergrendelt de huidige configuratie van de meter zodat de gebruiker de configuratie niet per ongeluk kan veranderen. Service Stelt de zestien (16) onderhoudsinterval in uren inn en resets de service timer.. Het instellen van de service interval op 0 schakelt de timer uit en het word uit wordt weergegeven. Door knop 4 in te drukken kunt u de geselecteerde service timer aanpassen. Knop 1 verkleint de service intervaltijd terwijl knop 2 de service intervaltijd vergroot. Knop 3 gedurende ongeveer 3 seconden vasthouden resets de volgend onderhoud over.. naar dee huidige service interval. De beschrijvingen van de service timer kunnen veranderd worden met behulp vann de Configurator. Het is niet mogelijk om de service timers in te stellen als de uren dat het toestel in bedrijf iss niet door hett display ontvangen worden. 14

15 Systeem Menu Het System Menu maakt het de gebruiker mogelijk items te configureren die invloed hebben op de manier waarop het systeem functioneert. Knop 4 doorloopt de beschikbare waarden voor het t gekozen item. Demo Het display ondersteunt diverse demo s die kunnen werken met gesimuleerdee data. Moduss 1 simuleert snelheidsgegevens en motorparameters. Modus 2 simuleert uitsluitend motorparameters. Modus 2 simuleert snelheidsgegevens, motorparameters en alarmmeldingen. Modus 0 schakelt de Demo Mode uit. De Demo wordt automatisch op 0 (Off) ingesteld als live data ontvangen wordt. Restore Defaults Dit maakt het mogelijk om alle informatie over configuratie te resetten naar dee standaard Amerikaanse metrischee units. Ook het display wordt gereset naar de oorspronkelijke configuratie. of De standaard instellingen zijn: Instelling Taal Pieptonenn Service Timers Display mode Meterpagina s Quad aanpassing Demo Mode Motor Display CAN Adres Alarm Filter SPN Versie Speed Source PIN invoer PIN Max. RPM Max. snelheid Eenheid/snelheid Afstand in Druk in Volume in Temperatuur in Metrisch US Engels Aan Uit Analoge meters Standaard Aan 0 (Uit) 0 40 Glb 1 Auto Uit MPH 60 km/h MPH km/h Mijl km PSI kpa Gal l ºF ºC 15

16 Com Viewer Geeft de ontvangen CANbus data en de motorconfiguratie die door de ECU verzonden v wordt weer. J1939 Viewer Dit scherm biedt een hexadecimale dump van de boodschappen die op de CANbus ontvangen zijn. Deze viewer geeft de ruwe data weer. Gebruik de Db Viewer om de gedecodeerde data weer w te geven.. Knop 1 zet het display stil statistiekscherm laat zien. terwijl knop 2 het CANbus data Engine Config Dit scherm geeft de motorconfiguratie die van de ECU ontvangen is weer. Knop 2 selecteert. selecteert de volgende pagina van de motorconfiguratie terwijl knop 1 de vorige pagina J1939 Settings Dit scherm maakt het mogelijk om aanpassingen te maken die specifiek zijn voor v de J19399 data link. Engine Source Selecteert welke bron de display gebruikt voor de metergegevens. Ieder apparaat op een J1939 netwerkk heeft een uniek adres (binnen het bereik 0-254) waarvan het display gebruik kan maken. m Het display gebruikt een enkele databron; normaal gesproken de ECU op adres 0. Onjuiste configuratie van het Engine Source adress zal ertoe leiden dat er geen data beschikbaar is om weer te geven. 16

17 Display Add Zoals eerder gemeld heeft ieder toestel een uniek k adres, en dat geldt ook voor het display,, Het standaard display adres is 40, het aanbevolen adres voor installatiess met een enkele motor. Het onjuist configureren van het Display Adres kann leiden tot dataconflicten op o de CANbus. Alarm Filter Deze instelling stelt vast of het display alarmsituaties van alle bronnen weergeeft (Glb ofwel globaal) of alleen van het bronadres zoals gespecificeerd bij het instellenn van de Engine Source (Src ofwel source). SPN Version Selecteert de standaard SPN (Suspect Parameterr Number) conversiemethode versie naarr 1, 2 of 3. Versie 4 wordt automatisch opgespoord, maar bij oudere motoren die conversiemethode 1, 2 of 3 gebruiken moet deze parameter correct ingesteld worden. Overleg met de leverancier van uw motor om de passende SPN conversiemethode versie vast te stellen. Door een onjuiste selectie zullen alarmmeldingen incorrect worden weergegeven. Speed Source Er zijn 3 bronnen van snelheidsdata die het display kan decoderen. De instellingen voor deze parameterr zijn AUTO, NMEA, WHEEL, NAV en OFF. AUTO geeft prioriteit aan de bronnen (van( hoog tot laag): NMEA, WHEEL (PGN 65265), NAV (PGN 65272). De selectie kann naar één van de beschikbare bronnen geforceerd worden door deze expliciet te selecteren. Door OFF te selecteren zal het display geen enkele bron van snelheidsdataa meer volgen. PIN Instellingen PIN beveiliging is standaard uitgeschakeld. Iederee keer dat een gebruiker hett Configuratiee Menu ingaat nadat deze functie is ingeschakeld wordt hem gevraagd een PIN code in te voeren. PIN Invoeren Dit maakt het mogelijk om het invoeren van een PIN code Aan of UIT te zetten. Om het invoeren van PIN codes in te schakelen selecteert u PIN Settings en druktt u knop 4 in. De huidige code moett ingevoerd worden (standaard code is 1111) als veiligheidsmaatregel. Nadat de PIN is ingevoerdd is de functie geactiveerd. Het invoeren van een PIN code wordt uitgeschakeld door PIN Entry op UIT te zetten. De cijfers van de PIN worden ingevoerd door de corresponderende getallen in te toetsen. Knop 1 past het eerste cijfer van de PIN aan. Knop 2 past het tweede cijfer aan, knop 3 het derde cijfer en knop 4 het vierdee cijfer. De PIN wordt ingevoerd met behulp van knop 5. Verandering PIN Dit maakt het mogelijk de PIN code te t veranderen. De gebruiker wordt gevraagd de huidigee code in te voeren. 17

18 De gebruiker wordt gevraagd om een nieuwe PIN.. De nieuwe PIN code moet bevestigd worden voordat de PIN daadwerkelijk veranderd wordt. Als de nieuwe PIN codes overeenkomen wordt een bevestigingsscherm weergegeven. Als de twee ingevoerdee codes niet overeenkomenn wordt een foutmelding weergegeven en blijft de oude PIN actief. Waarschuwing Indien de PIN code is aangepast en de nieuwe PINN code verloren gaat is de configuratiemoc odus niet langer toegankelijk. Om de PIN te wissen moet het display voor servicee naar BBA Pumps gestuurd worden. About Geeft de volgende productinformatie weer: ID/Build EEPROM PART No VERS CHK SOURCE LIB1 LIB2 Serienummer van het display Aantal invoeren op EEPROM Nummer unit onderdeel Nummer software versie Flash memory controlesom Bron ontvangen gegevens Library versie van het low level system Library versie van de low level Graphical Display Interface (indien( gebruikt) U kunt dit scherm niet verlaten totdat de berekening van de controlesom voltooid is. De berekening van de controlesom duurt ongeveer 10 seconden en is voltooid wanneer de controlesomwaarde verandert van Calculating naar een hexadecimale waarde zoals 0x704E OK 18

19 Autostart Menu Dit submenu maakt het de gebruikerr mogelijk de automatische start/stop functie. Zie Automatic Start/Stop Functie voor meer informatie. Modus Dit menu selecteert de basismodus van v de automatische start/stop functie. Knop 4 Single Switch, Dual Switch, Transducer of Xducerr & Sw. doorloopt de functies Functie Dit menu selecteert de automatische start/stop functie. Knop 4 and Maintain In. doorloopt de opties Empty, Fill, Maintain Out Throttling Menu Het throttling menu maakt het de gebruiker mogelijk de throttle control te configureren. Hett throttling menu maakt het mogelijk om de automatische start/stop throttlee profielen te programmeren n zoals afgebeeld in het volgende diagram. Idle RPM Selecteert de RPM die het reguleringssysteem vergt om stationair te lopen. Idle kan ingesteld worden om te compenseren voor achterliggende circuits zoals hydraulische pompen of compressoren. Idle RPM is de laagste snelheidsinstelling van de optionele two-state of three-state throttle schakelaars. De minimale motorsnelheid wordt geregeld door de ECU. Als gevraagd wordtt om een lagere snelheid zal de motor op de minimale ECU snelheid gaan lopen. RPM grenzen zijn in het dashboard geprogrammeerd om de aangevraagde snelheid te begrenzen. Voor verandering van het dasbhoard Minimum M Requested RPM en Maximumm Requested RPM moet de Configurator gebruikt worden. Intermediate RPM Selecteert de RPM die het reguleringssysteem vergt voor gemiddelde snelheid. De gemiddelde snelheid kan gebruikt worden om pomp- of ladingslijnen voor tee bereiden op gebruik tijdens de automatische start/stop. Intermediate RPM is ook de middelste instelling van optionele three-state throttle schakelaar. Indien u de Intermediate RPM instelt op dezelfde e snelheid als de Idle RPM en e de Ramp to Run op 0 seconde heeft u in principe een automatische functie met twee versnellingen. Run RPM Selecteert de RPM die het reguleringssysteem vergt voor normale snelheid. Dit D is de normale snelheid waarop de motor loopt tijdens de automatische start/stop functie. Run RPM is de hoogste snelheidinstelling van de optionele two-state of three-statee throttle schakelaars. 19

20 Ramp Up/Down Dit submenu configureert het snelheidsprofiel voor de automatische start/stopp functie Warm Up s Selecteert het aantal seconden waarop de motor stationair loopt voor deze versnelt naar intermediate. De warm up tijd begint wanneer de starter losgelaten wordt.. Ramp Up s Selecteert het aantal seconden om van v stationair naar intermediate te versnellen na de warm-up. Intermediate s Selecteert het aantal seconden waarop de motor op intermediate snelheid loopt voordat deze versnelt naar normale snelheid. Ramp to Run s Selecteert het aantal seconden om van v intermediate snelheid naar normale snelheid s te versnellen na een intermediate warm-up Ramp Down s Selecteert het aantal seconden om van v huidige snelheid te vertragen naar stationair draaien. De vertragingstijd begint als het automatische start/stop systeem een stopvoorval signaleert. Cool Down m Selecteert het aantal minuten waarop stationair gedraaid wordt na ramp downn tijd. Aan hett einde van de cool down periode wordt de motor gestopt. Servo Configureert het servo profiel voor autostart maintain modes Gain Bepaalt de felheid van de maintain servo s modes. Delay 10mS Bepaalt hoe snel de maintain servo mode reageert op niveauveranderingen. 20

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00 WWW.TECHGROW.NL TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER software versie: 1.00 HANDLEIDING TechGrow HS-1 handleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow HS-1 Portable CO 2 Meter aangeschaft. De HS-1 CO 2 Meter

Nadere informatie

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display 1 Product en type naam 1.1 Intelligent LCD Display 1.2 Model: APT12LCD800S 2 Elektrische Parameters 24V/36V/48V batterij ondersteuning Rated operating

Nadere informatie

Bedieningspaneel. Drukknoppen en Ds

Bedieningspaneel. Drukknoppen en Ds Bedieningspaneel Dit hoofdstuk bechrijft de het bedieningspaneel en de funktie van de LEDS. Note: de labels van de knoppen en de leds kunnen iets afwijken van de tekst echter de funkties blijven hetzelfde

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

KIT OVO. De automatisering moet worden onderworpen aan onderhoud op een regelmatige basis om een goede werking te garanderen.

KIT OVO. De automatisering moet worden onderworpen aan onderhoud op een regelmatige basis om een goede werking te garanderen. Onderhoud De automatisering moet worden onderworpen aan onderhoud op een regelmatige basis om een goede werking te garanderen. 01. OVO vergt gepland onderhoud om de 6 maanden of 3000 manoeuvres na eerdere

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Copyright RETEG b.v. Bedieningshandleiding voor de Display s 1 Rev 2.0, 06-07-2006 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 BEVEILIGING...

Nadere informatie

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0,8-1 0 0,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus 2117 5202 AE

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Christiaens Group Stapelaar en Ontstapelaar

Bedieningshandleiding Christiaens Group Stapelaar en Ontstapelaar Bedieningshandleiding 1402-001 Christiaens Group Stapelaar en Ontstapelaar Auteur: Cor Janssens Robotics & Material handling Datum: 01-03-2015 Versie: 0.1 VOORWOORD Deze handleiding is een leidraad voor

Nadere informatie

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL Syncro AS Analoge Brandmeldcentrale Gebruikershandleiding Man-1100 030209V1.0NL Index Section Page 1. Inleiding...2 2. Bediening...2 3.1 Bedieningsniveau 1...2 3.2 Bedieningsniveau 2...2 3. Alarmen...2

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means

Nadere informatie

BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING

BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING INDEX KENMERKEN 3 AFMETINGEN 3 AANSLUIT SCHEMA 4 GEBRUIK 5 NOTITIES 6 ALARMEN EN STILALARM 7 MENU OVERZICHT 7 SET-UP EN PROGRAMMERING

Nadere informatie

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be Gebruikershandleiding INIM Smartline brandmeldcentrale. 1. Front brandmeldcentrale 1 2. Bediening: A Sleutel Niveau 1 Niveau 2 Toetsen B C 4 scroll toetsen Stop sirene D Reset E F Evacuatie Onderzoek deze

Nadere informatie

TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00. Uitgifte datum: 01-11-2014

TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00. Uitgifte datum: 01-11-2014 WWW.TECHGROW.NL TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER software versie: 1.00 Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING TechGrow HS-1 handleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow HS-1 Portable CO 2 meter aangeschaft.

Nadere informatie

Handleiding: instellen en werking LCD display t.b.v. ombouwset 004 en prolithium Velvet. Gefeliciteerd met de aankoop van een R A T - Holland product!

Handleiding: instellen en werking LCD display t.b.v. ombouwset 004 en prolithium Velvet. Gefeliciteerd met de aankoop van een R A T - Holland product! Handleiding: instellen en werking LCD display t.b.v. ombouwset 004 en prolithium Velvet Beste Gebruiker, Gefeliciteerd met de aankoop van een R A T - Holland product! Neemt u a.u.b. deze handleiding zorgvuldig

Nadere informatie

BIZOBIKE Display handleiding E-Motion

BIZOBIKE Display handleiding E-Motion BIZOBIKE Display handleiding E-Motion Inhoudsopgave Materiaal & kleur 1 Functies 1 Interface 1 Installatie 1 Powerknop 1 Wandel assistent 2 Achtergrond verlichting 2 Batterij capaciteit 2 Afstand & trip

Nadere informatie

NPS-16 Burenalarmeringssysteem

NPS-16 Burenalarmeringssysteem Handleiding voor Alphatronics B.V. de gebruiker NPS-16 Burenalarmeringssysteem Burenalarmeringssysteem Revisie A Uitgave 10-1998 Alphatronics B.V. (MDK) INHOUD INHOUD... Pagina 1 Introductie... Pagina

Nadere informatie

XTC (Mk3) PROPORTIONELE SWITCHBOX CONTROLS (7 Service)

XTC (Mk3) PROPORTIONELE SWITCHBOX CONTROLS (7 Service) XTC (Mk3) PROPORTIONELE SWITCHBOX CONTROLS (7 Service) Machines met XTC Mk3 Proportioneel Controls (7 service) wordt geleverd met de hieronder getoonde besturing. De eenheden voor zowel elektrische en

Nadere informatie

Sigma CP K and Sigma CP T series

Sigma CP K and Sigma CP T series Sigma CP K and Sigma CP T series Brandmeldcentrale Gebruikers Handleiding DOCUMENT REFERENCE K6800-08 (Man-1082) MODEL NUMBERS K11020M2, K11040M2, K11080M2 T11020M2, T11040M2, T11080M2 191108V1.0FN Brand

Nadere informatie

Handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Nederlands bij gebruik van de originele Engelse handleiding

Handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Nederlands bij gebruik van de originele Engelse handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Artikelnummer: 24207 Besturingssysteem software versie: 4.54x Interface software versie: s03 Teknatool International, 13 juli 2006 1.0 Introductie 1.1 Algemeen Deze handleiding

Nadere informatie

LCD scherm va LCD scherm

LCD scherm va LCD scherm scherm 1. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster

Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster Beste Gebruiker, Gefeliciteerd met de aankoop van een R A T -

Nadere informatie

Dit apparaat is een programmeerbare magnetische fiets. Het apparaat bestaat uit drie delen: de motor & controller en het magnetische remsysteem.

Dit apparaat is een programmeerbare magnetische fiets. Het apparaat bestaat uit drie delen: de motor & controller en het magnetische remsysteem. Computerhandleiding Proteus PEC 4250/4255/4350/4355 Dit apparaat is een programmeerbare magnetische fiets. Het apparaat bestaat uit drie delen: de motor & controller en het magnetische remsysteem. Opstarten

Nadere informatie

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening.

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Wordt gebruikt om unit te starten en te stoppen. Let Op!!: Bij alleen koeling units is warmte mode niet

Nadere informatie

FP400-serie. Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen. Gebruikershandleiding

FP400-serie. Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen. Gebruikershandleiding FP400-serie Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen Gebruikershandleiding Versie 2.3 / Juni 2004 Aritech is een merknaam van GE Interlogix. http://www.geindustrial.com/ge-interlogix/emea

Nadere informatie

De computerhandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken:

De computerhandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken: Computerhandleiding Proteus PEC-4975 De computerhandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken: Knopfuncties De schermen Besturingsgetallen Zaken die u dient weten alvorens te trainen Werkingsinstructies

Nadere informatie

Parkinson Thuis Probleemoplossing

Parkinson Thuis Probleemoplossing Parkinson Thuis Probleemoplossing Probleemoplossing Fox Inzicht App In sommige gevallen kan er een handeling van uw kant nodig zijn om ervoor te zorgen dat de apps altijd ingeschakeld zijn. Dit zal voornamelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 -

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 - Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...2 UITVOERING...2 MC55081...2 MC55082...2 AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE...2 ALGEMENE WERKING...3 Maximale stuurtijd beveiliging...3 Omschakel beveiliging...3

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Techneco Energiesystemen BV Kleveringweg 9 2616 LZ Delft T. 015 21 91 000 Symbolen Beschrijving Menu selecteren, wisselen bedrijfsmodus Verstellen waarde

Nadere informatie

Handleiding Alma Rally & Alma Rally Off-road

Handleiding Alma Rally & Alma Rally Off-road Handleiding Alma Rally & Alma Rally Off-road Versie 1.2.1 Korsmit Rally Elektronics 16-7-2017 Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting... 3 1. informatie... 4 Achtergrond... 4 Weergaven:... 4 2. Werking... 5 3.1:

Nadere informatie

Time (tijd): Instelbaar van 00:00 tot 99:00, met een toename van 1:00 minuut.

Time (tijd): Instelbaar van 00:00 tot 99:00, met een toename van 1:00 minuut. Proteus PEC-4850 Computerhandleiding Standaard trainingsstappen Stap 1: Stap 2: Stap 3: U kunt de rechterknop naar rechts of naar links draaien om een programma te selecteren; variërend van MANUAL, PROGRAM

Nadere informatie

Handleiding MH1210B temperatuurregelaar

Handleiding MH1210B temperatuurregelaar Handleiding MH1210B regelaar 1 Formaat gat voor behuizing Breedte: Hoogte: 70,5 mm 28,5 mm 2 Aansluitschema Er zijn een aantal uitvoeringen van de MH1210B in omloop. Bovenstaande afbeelding dient als indicatie.

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 353000 Module Toetsenbord Sfera Installatiehandleiding 06/12-01 PC 2 Module Toetsenbord Sfera Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Mededelingen en tips 4 Installatiehandleiding 2 Beschrijving 5 2.1 Hoofdfuncties

Nadere informatie

VERKORTE HANDLEIDING CUSTOM COMMAND

VERKORTE HANDLEIDING CUSTOM COMMAND VERKORTE HANDLEIDING CUSTOM COMMAND 1 Automaat componenten, 1. LCD scherm: voor tijd, programma aanduiding en algemene informatie. 2. +/On & -/Off knoppen: Om programma gegevens zichtbaar te maken. 3.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Ruimtebedienapparaat Webbased regelaar

Gebruikershandleiding Ruimtebedienapparaat Webbased regelaar Gebruikershandleiding Ruimtebedienapparaat Webbased regelaar Land: NL Ned Air bv Mei 2016 Ver. 0.06 Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave: 1 Introductie... 5 1.1 Beveiliging... 5 1.2 Technische gegevens... 5 2

Nadere informatie

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 TD-1 PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 1. Toepassingen De detector kan temperatuur meten en worden gebruikt om informatie te tonen over: Te lage temperatuur, bijv. in kassen, bloemenwinkels,

Nadere informatie

KMS CAN display Onderdeel nr:

KMS CAN display Onderdeel nr: KMS CAN display Onderdeel nr: 01-01-01-0009 Versie 1.03 1 Dit document bevat gedetailleerde informatieve over de KMS CAN display. Overige informatie, handleidingen, kabelboom schema s en software kan worden

Nadere informatie

Bestuur uw warmtepomp op afstand

Bestuur uw warmtepomp op afstand Wi-Fi Module handleiding Energy Eco Bestuur uw warmtepomp op afstand Inhoud 1. Beschrijving van de Wi-Fi module..1 2. Installatie van de applicatie. 2 3. Configuratie van de verbinding...7 4. Instructie

Nadere informatie

Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI

Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI I. Functies FM 2-weg autoalarm. 2. Alarm aan (stil) Druk nogmaals 1x op de knop van de afstandbediening om alarm in AUTO Localiseren status te activeren, indien

Nadere informatie

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 NL BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 GEBRUIK VAN DE INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING BELANGRIJK VOOR GEBRUIK : Voordat U het toestel gebruikt gelieve zeker te zijn dat : Het binnentoestel correct is aangesloten op

Nadere informatie

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke manier ook - elektronisch,

Nadere informatie

1. INCLINE: Gebruik de INCLINE knoppen om het loopvlak te verhogen of te verlagen. De helling is instelbaar van 0% tot 12%.

1. INCLINE: Gebruik de INCLINE knoppen om het loopvlak te verhogen of te verlagen. De helling is instelbaar van 0% tot 12%. SportsArt 1288 HR Gebruiksaanwijzing computergedeelte A. KNOPFUNCTIES: 1. INCLINE: Gebruik de INCLINE knoppen om het loopvlak te verhogen of te verlagen. De helling is instelbaar van 0% tot 12%. 2. SPEED:

Nadere informatie

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 Installatie & Instructie Handleiding Editie 2008 15.07.2008 Rev. 1.0 Inhoudstafel 1. Handleiding voor de installatie...3 1.1 Aansluiting...3 1.2 Installatie

Nadere informatie

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding De Hanwell temperatuur / vochtigheid datalogger Hanwell Hanlog32USB software (W200) USB set up communicatie kabel Y055 Verschillende mogelijkheden: -starten

Nadere informatie

LCD scherm ve LCD scherm

LCD scherm ve LCD scherm scherm. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica zelf

Nadere informatie

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding NETVOEDING/BATTERIJEN De psense-ii gebruikt vier oplaadbare penlite (AA) batterijen. Om de batterijen te plaatsen of te vervangen moet je met een schroevendraaier

Nadere informatie

Beknopte handleiding NF3000 INHOUDSOPGAVE

Beknopte handleiding NF3000 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE BEDIENING CENTRALE EN WEERGAVE... 2 Hoofdcentrale... 2 Primaire indicators... 2 Druktoetsen... 2 Toetsenbord... 3 Omschrijving LEDs... 4 BEDIENINGSACTIES OP DE CENTRALE... 5 Uitgangen Buiten-

Nadere informatie

7 Serie. The Future Starts Now. Digitale thermometers Temp7. Temp7 PT100. Temp7 NTC. Temp7 K/T

7 Serie. The Future Starts Now. Digitale thermometers Temp7. Temp7 PT100. Temp7 NTC. Temp7 K/T 7 Serie Digitale thermometers Temp7 Temp7 PT100 Temp7 NTC Temp7 K/T Voor Pt100 RTD elektrodes 0,1 C van -99,9 tot +199,9 C / 1 C van -200 tot +999 C Voor NTC 30K elektrodes 0,1 C van -50,0 tot +150,0 C

Nadere informatie

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11 Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT Condensaat management waarschuwingssysteem ALGEMENE WERKING 03/11 De WARNER-LT is een condensaat management waarschuwingssysteem. Condensaat management speelt

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding Rho-Delta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +03110-4795755 Fax. +03110-2927461 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl - OMSCHRIJVING De GT-912 /GT-913/GT-914

Nadere informatie

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur Inhoudsopgave Overzicht van elektronische ketelpanelen en bedieningen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding S&G Direct-Drive Z03 Multi-User

Gebruikershandleiding S&G Direct-Drive Z03 Multi-User Gebruikershandleiding S&G Direct-Drive Z03 Multi-User Het Sargent & Greenleaf Direct-Drive Z03 slot combineert gebruikersgemak met hoge veiligheid én flexibiliteit. De geavanceerde elektronische technologie

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor het extern Regin Display

Bedieningshandleiding voor het extern Regin Display Bedieningshandleiding voor het extern Regin Display Copyright RETEG b.v. 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 BEVEILIGING... 3 2.2 MEER INFORMATIE... 3 3 MENU STRUCTUUR VAN HET DISPLAY...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Copyright TEF Nederland erland B.V. Inhoud: 1.1. Omschrijving Bediening Brandmeldcentrale 1.2. Alarmsituatie 1.3. Reset de brandmeldcentrale 1.4. Starten

Nadere informatie

Handleiding Filtron. De reeks bewerkbare velden: Spoelduur (A) Spoelmodus (B) Handmatigeaccumulaties. De gewenste spoelduur per station

Handleiding Filtron. De reeks bewerkbare velden: Spoelduur (A) Spoelmodus (B) Handmatigeaccumulaties. De gewenste spoelduur per station Filtron Algemene instructies: De spoelcontroller is gemaakt en ontworpen voor het spoelen van semi-automatische filters. Na installatie van de Filtron kan het filter spoelen op een ingestelde tijd, drukverschil

Nadere informatie

AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING

AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING LMD-AE-09HDI-SET LMD-AE-12HDI-SET LMD-AE-18HDI-SET LMD-AE-24HDI-SET Pag 1 Inhoud: Afstandsbediening specificatie.. 3 Afstandsbediening functies.. 4 Betekenis

Nadere informatie

Handleiding. Voor het programmeren/configureren van de. CBD4-5-6 controlebox

Handleiding. Voor het programmeren/configureren van de. CBD4-5-6 controlebox Handleiding Voor het programmeren/configureren van de CBD4-5-6 controlebox 1 Inhoudsopgave: Voorblad Pagina 1 Inhoudsopgave Pagina 2 Hoe te beginnen / Initialisatie-Reset procedure Pagina 3 Uitleg begin

Nadere informatie

D-LUX. Veiligheid. Onderbreek de stroomtoevoer alvorens dit product te installeren of onderhouden!

D-LUX. Veiligheid. Onderbreek de stroomtoevoer alvorens dit product te installeren of onderhouden! D-LUX Versie: 0307 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemene Veiligheids Instructies Pagina 2 Installatie Instructies (deel 1 van 3) Pagina 3 Installatie Instructies (deel 2 van 3) Pagina 4 Installatie Instructies

Nadere informatie

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET CTS Afstandsbediening Infrarood Let op! 1 Zorg ervoor dat er niets tussen de ontvanger en de afstandsbediening

Nadere informatie

i7 0 Verkorte gebruikershandleiding Dutch Document number: 86141-1 Date: 11-2010

i7 0 Verkorte gebruikershandleiding Dutch Document number: 86141-1 Date: 11-2010 i7 0 Verkorte gebruikershandleiding Dutch Document number: 86141-1 Date: 11-2010 DUTCH Document number: 86141-1 Date: 11-2010 Instrumentbesturingen Besturen van indeling en functies. Het instrument inschakelen

Nadere informatie

Gebruikers handleiding. JupiterPro. P2000 alarmontvanger

Gebruikers handleiding. JupiterPro. P2000 alarmontvanger Gebruikers handleiding JupiterPro P2000 alarmontvanger Inhoudsopgave: Functie toetsen. 3 Opties en functies. 4 Het scherm... 5 Ontvangen en lezen van de meldingen.. 6 Prioriteit per capcode selecteren

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Gebruikershandleiding S&G Direct-Drive Z03 Multi-User

Gebruikershandleiding S&G Direct-Drive Z03 Multi-User Gebruikershandleiding S&G Direct-Drive Z03 Multi-User Het Sargent & Greenleaf Direct-Drive Z03 slot combineert gebruikersgemak met hoge veiligheid én flexibiliteit. De geavanceerde electronische technologie

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

Handleiding Remote control thermostaat

Handleiding Remote control thermostaat Handleiding Remote control thermostaat De programmeerbare intelligente Remote Control thermostaat, is inclusief een eenvoudig bedienbare afstandsbediening maar kan ook bediend worden zonder deze afstandsbediening.

Nadere informatie

Handleiding. Bijlage LCD Display. +32 (0)

Handleiding. Bijlage LCD Display. +32 (0) Handleiding Bijlage LCD Display +32 (0) 485 68 25 62 info@turbobike.be www.turbobike.be LCD-Display handleiding Functies 01 Omhoog knop 06 Tijd indicator 02 Aan/uit knop 07 Wandel-assistentie 03 Omlaag

Nadere informatie

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Overzicht U kunt een onderdeel slechts wijzigen wanneer het knippert in het display. Duw de knoppen

Nadere informatie

Contents Inhoud. Wind, Zon & Regen Sensor Instructies. Inhoud: Sensor Functies:

Contents Inhoud. Wind, Zon & Regen Sensor Instructies. Inhoud: Sensor Functies: Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Contents Inhoud Sensor Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door te lezen. Het kan zo zijn dat u een beroeps electricien moet inschakelen

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING TECHNISCHE HANDLEIDING TIMER SCHAKELAAR Sleutelschakelaar met timerfunctie 230/380V / 4 x 10 Amp - 1 x 2 AMP inschakelbaar incl. LED controle, uitvoering opbouw ASW BV 2011 Technische Handleiding Documentversie

Nadere informatie

GT909NL. Gebruikershandleiding

GT909NL. Gebruikershandleiding GT909NL Gebruikershandleiding Rhodelta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +31 102927461 Fax + 31 104795755 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl 1.0 HANDZENDER OMSCHRIJVING GT889 GT969CH GT889: handzender

Nadere informatie

2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET

2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET MODULES VM130 HANDLEIDING 2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET WWW.VELLEMANPROJECTS.EU Inhoudstafel Beschrijving 3 Eigenschappen en technische gegevens 4 Instructies voor de zender 4 Instructies voor de

Nadere informatie

www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL

www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL 1. Opzet display Het display bestaat uit een LCD scherm, twee leds

Nadere informatie

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat VDH doc: 9675 Versie: v. Datum: 7729 Software: 9668 MC885HLCMP File: Do9675.wpd Regelbereik: 5/+7 C per, C * Werking De MC 885 HL CMP is een brander thermostaat

Nadere informatie

Aan de slag. Deze snelgids is voor de ClickToPhone software versie 83 of hoger.

Aan de slag. Deze snelgids is voor de ClickToPhone software versie 83 of hoger. Aan de slag Deze snelgids omschrijft hoe de ClickToPhone software moet worden geïnstalleerd, de Bluetooth hardware met de telefoon moet worden gekoppeld en hoe een gebruikersniveau moet worden gekozen.

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

VERSA / VERSA Plus Verkorte gebruikershandleiding

VERSA / VERSA Plus Verkorte gebruikershandleiding int-tsg_gv_nl 05/15 Bediendeel INT-TSG Firmware versie 1.03 VERSA / VERSA Plus Verkorte gebruikershandleiding SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLAND tel. 58 320 94 00 www.satel.eu WAARSCHUWINGEN

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING 95EN

GEBRUIKERSHANDLEIDING 95EN GEBRUIKERSHANDLEIDING 95EN GEBRUIKERSHANDLEIDING 95EN Inleiding..... 2 Over het alarm systeem. 2 Gebruikerscodes en tags 2 Afstandbediening. 2 Codepanelen. 2 Kenmerken codepanelen 3 Zones. 3 Partities..

Nadere informatie

Personal tag. Personal tag. Drukknop of bewegingsdetector. TABEL 2 Samenvatting van de Programmeerfuncties

Personal tag. Personal tag. Drukknop of bewegingsdetector. TABEL 2 Samenvatting van de Programmeerfuncties TAG-IN-A-BAG Stand alone proximity toegangscontrolesysteem Gebruikershandleiding 1. Introductie De TIAB is ontworpen om de toegang voor onbevoegden tot beschermde gebieden te beperken. De unit maakt gebruik

Nadere informatie

NLEIDING Deze vertaling is door Technautic B.V. met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

NLEIDING Deze vertaling is door Technautic B.V. met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Nasa EX-1 INLEIDING. Het is gebruikelijk om koelwater te injecteren in motor uitlaatsystemen. Deze koeling reduceert temperatuur van het uitlaatgas tot een niveau waar rubberen en polymeer uitlaatgasbestanddelen

Nadere informatie

Electronische PINcode Schakelaar. Gebruikers & Installatie Handleiding

Electronische PINcode Schakelaar. Gebruikers & Installatie Handleiding Electronische PINcode Schakelaar Gebruikers & Installatie Handleiding Inhoud Algemene Beschrijving...3 Mogelijkheden:...3 Tot 99 individuele programmeerbare gebruiker (PIN) codes... 3 Electrische gegevens...3

Nadere informatie

Verwarming en ventilatie

Verwarming en ventilatie Verwarming en ventilatie BEDIENINGSELEMENTEN 1. Temperatuurregeling. Afzonderlijk instelbaar voor de bestuurder en de passagier voorin. 2. Programma voor maximaal ontdooien. 3. Luchtverdeling. In de geselecteerde

Nadere informatie

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL Innovative Growing Solutions Datalogger DL-1 software-versie: 1.xx Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL DL-1 Datalogger gebruikershandleiding Bedankt voor het aanschaffen van de TechGrow

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Syncro. Multi-loop Analoog adresseerbaar Brandmeldpaneel. Gebruikershandleiding. Issue 27 Feb. 2009 270209fnv1.1. Product Manuals/Man-1057 Syncro User

Syncro. Multi-loop Analoog adresseerbaar Brandmeldpaneel. Gebruikershandleiding. Issue 27 Feb. 2009 270209fnv1.1. Product Manuals/Man-1057 Syncro User Syncro Multi-loop Analoog adresseerbaar Brandmeldpaneel Gebruikershandleiding Issue 27 Feb. 2009 270209fnv1.1 Product Manuals/Man-1057 Syncro User Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Introductie... 2 2.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109

Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109 Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109 Aantal druktoetsen: 4 stuks met de volgende functies: On/off toets voor in- en uitschakelen, toets 1 laagste vermogen, 2 midden stand, 3 max.

Nadere informatie

Cobra Bridge CAN 8800

Cobra Bridge CAN 8800 Cobra Bridge CAN 8800 Installatie Handleiding 2005 Clifford Electronics Benelux, Lijnden. Inhoudsopgave. Bridge 8800 CAN...3 Tabel Geheugen Alarm LED....3 Garagestand...4 Plaatsing van de alarmunit...4

Nadere informatie

Handleiding KCVR9NE KCVR9NE

Handleiding KCVR9NE KCVR9NE Handleiding Instructies voor de installatie: Instructies voor de verwijdering van de vetfilter. Weghaalbaar bovenste glas Weghaalbaar onderste glas 1) Fasen voor het weghalen van het bovenste glas: NB:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

Verwijder de pincode van de simkaart met behulp van uw mobiele telefoon

Verwijder de pincode van de simkaart met behulp van uw mobiele telefoon Waleli 1 HANDLEIDING IN HET KORT Verwijder de pincode van de simkaart met behulp van uw mobiele telefoon Hoe moet u: De GSM-deurbel handmatig inschakelen: Druk kort op de doorschakelknop van de GSM-deurbel.

Nadere informatie

STANDAARD TIJDSCHAKELAAR VOOR BEWATERING VOOR BEWATERING VAN DE TUIN AUTOMOTIVE INDUSTRIIE

STANDAARD TIJDSCHAKELAAR VOOR BEWATERING VOOR BEWATERING VAN DE TUIN  AUTOMOTIVE INDUSTRIIE STANDAARD TIJDSCHAKELAAR VOOR BEWATERING VOOR BEWATERING VAN DE TUIN Hoe te installeren: 1. De tijdschakelaar moet verticaal gemonteerd worden. 2. Plaats een nieuwe 9 Volt Alkaline batterij in het batterijcompartiment

Nadere informatie

HANDLEIDING VAN DE PLATINUM PRO SERIES BRUSHLESS SPEED CONTROLLER (ESC) MOTOR REGELAAR.

HANDLEIDING VAN DE PLATINUM PRO SERIES BRUSHLESS SPEED CONTROLLER (ESC) MOTOR REGELAAR. HANDLEIDING VAN DE PLATINUM PRO SERIES BRUSHLESS SPEED CONTROLLER (ESC) MOTOR REGELAAR. Dank voor de aankoop van onze Electronische Speed Controller (ESC). Groot vermogen systemen voor afstand bestuurbare

Nadere informatie

De Deskline configurator Advanced handleiding

De Deskline configurator Advanced handleiding De Deskline configurator Advanced handleiding Deze handleiding is voor versie 1.2.3 en hoger Zorg dat er een USB2LIN is aangesloten op de computer ( Gebruik versie 1.66 en hoger ) Zorg dat er geen andere

Nadere informatie

Configuratieoverzicht en storingscodes Carrier splitsystemen met Xpower + regeling (toerengeregelde compressor)

Configuratieoverzicht en storingscodes Carrier splitsystemen met Xpower + regeling (toerengeregelde compressor) Configuratieoverzicht en storingscodes Carrier splitsystemen met Xpower + regeling (toerengeregelde compressor) 1 Inhoud: 3. Overzicht unit typen 4. Configuratie infrarood afstandsbediening 8. Configuratie

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking Smart Plug Switch Snelstartgids CD met snelle installatiegids I-2. Voorzijde Power LED Switch

Nadere informatie

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 HANDLEIDING Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 www.tempolec.be 01. INTRODUCTIE Ontvanger met : - een GSM-transmissie - een uitgang (contact NO / NF spanningsvrij). Mogelijke functie van de uitgang :

Nadere informatie