Hoogbouw First te Rotterdam Uitgangspuntendocument brandblussysteem november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoogbouw First te Rotterdam Uitgangspuntendocument brandblussysteem 3976.300.01 30 november 2011"

Transcriptie

1

2

3 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Inleiding Algemeen Doelstelling Uitgangspuntendocument Demarcaties Documentbeheer Geldigheid van het document Beschrijving van het kantoorgebouw(huisvestingskenmerken) Het kantoorgebouw in zijn omgeving Terrein van de winkel Gebruikskenmerken van de het gebouw Bouwkundige omschrijving van het gebouw In het gebouw aanwezig installaties In het gebouw aanwezige goederen en classificatie Doelstelling Vastopgesteld Brandbeheersings- en Brandblussysteem Algemeen Verdere specifieke doelstellingen Van toepassing zijnde wetten, voorschriften, normen en richtlijnen Wetten en wettelijk vastgestelde besluiten Vergunningen Voorschriften Normen Richtlijnen Risicobeoordeling en brandscenario s Algemeen Analyse en noodzakelijke maatregelen Brandbeveiligingsconcept Maatgevend brandverloop in relatie tot de inzet van de brandweer Resterende bedrijfseconomische gevolgen (restrisico s) Brandbeveiligingsmaatregelen op basis van de risicobeoordeling Algemeen Omgeving, bereikbaarheid, terrein- en locatievoorzieningen Aard en omvang bouwkundige voorzieningen Aard en omvang installatietechnische voorzieningen Aard en omvang organisatorische voorzieningen Afwijkingen en interpretaties van voorschriften en normen Algemeen Afwijkingen Interpretaties Keuringen van het Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem Algemeen Keuringen van leveranciers en installateurs Keuringen door onafhankelijke inspectie-instelling Keuring brandmeldinstallatie...25 European Fire Protection Consultants B.V. Pagina 3 van 39

4 Bijlage A: Situatietekening begane grond...27 Bijlage B: Verklaring van geen bezwaar...28 Bijlage C: Certificering...29 Bijlage D: Voorgeschreven uitgangspunten sprinklersysteem...31 Bijlage E: Voorgeschreven uitgangspunten meld- en doormeldinstallatie...35 Bijlage F: Goederenclassificatie...39 European Fire Protection Consultants B.V. Pagina 4 van 39

5 1 Inleiding 1.1 Algemeen Dit Uitgangspuntendocument is opgesteld om het sprinklersysteem voor de nieuwbouw van het hoogbouw kantoor First aan het Weena te Rotterdam te beschrijven. De reden hiervoor is dat als brandveilige invulling op last van het bevoegd gezag een goedgekeurd systeem aanwezig dient te zijn. De betrokken partijen in deze procedure zijn: Omschrijving partij: Naam: Betrokkenheid: Opdrachtgever: DWA Installatie- en Adviserend Energieadvies B.V. Eigenaar: Maarsen Groep B.V. Eisende partij Inspectie-instelling: Nader te bepalen Toetsing, inspectie en certificering Bevoegd gezag: Eisende partij en/of acceptatie gelijkwaardigheden Adviserende partij(en): European Fire Protection Consultants B.V. Opsteller van dit Uitgangspuntendocument Verzekeraar: Eisende partij 1.2 Doelstelling Uitgangspuntendocument In dit Uitgangspuntendocument worden de eisen en afwijkingen vastgelegd die door de opdrachtgever, de eigenaar, de gebruiker, de overheid en de verzekeraar van toepassing zijn verklaard op de uitvoering van het Vastopgestelde Brandbeheersingsen Brandblussysteem. De interpretatie van de voorschriften dient door deskundige adviseurs nauwkeurig te worden overwogen ten einde te voorkomen, dat er met een afwijking op de voorschriften een lager veiligheidsniveau ontstaat dan dat er door de partijen is beoogd. De informatie die in dit Uitgangspuntendocument is vastgelegd, is bedoeld als basis voor het uitvoeren van inspecties overeenkomstig het inspectieschema voor Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen (VBB 2008/2) als uitgegeven door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) te Utrecht. Om het Uitgangspuntendocument te kunnen gebruiken binnen deze inspectiesystematiek dient de verklaring van geen bezwaar te zijn ondertekend door de eisende partijen. Het Uitgangspuntendocument is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Dit Uitgangspuntendocument heeft bestuursrechtelijke status voor zover er in een overheidsbeschikking of vergunning naar (delen) van dit Uitgangspuntendocument wordt verwezen respectievelijk tekst(delen) van dit Uitgangspuntendocument zijn overgenomen in de beschikking of vergunning. European Fire Protection Consultants B.V. Pagina 5 van 39

6 1.3 Demarcaties De beoordeling van de specifieke risico s heeft plaatsgevonden door een ter zake deskundige persoon. Het Uitgangspuntendocument bevat derhalve alleen informatie die uitdrukkelijk voor dit object is vastgelegd en is op geen enkele wijze van toepassing op gelijkgestemde objecten. De niet nader in dit Uitgangspuntendocument beschreven eisen en daarbij behorende voorzieningen zoals bluswatervoorzieningen voor de brandweer, kleine blusmiddelen, nood-/ontvluchtingverlichting en dergelijke, noodzakelijk om te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit en het besluit brandveilig gebruik bouwwerken, vallen buiten het kader van dit document. 1.4 Documentbeheer De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat naspeurbaar is welke aanpassingen er in dit Uitgangspuntendocument zijn aangebracht en dat steeds kenbaar is welke versie van het Uitgangspuntendocument geldig is. Het is van belang om, als er aanpassingen in het Uitgangspuntendocument worden aangebracht, het bevoegde gezag hierover in kennis te stellen en de verwijzing in de vergunning te laten aanpassen. 1.5 Geldigheid van het document Er geldt geen limitering aan de geldigheid van dit Uitgangspuntendocument. Bij wijzigingen aan het gebouw, de installaties en/of het gebruik dienen deze door een ter zake deskundige te worden beoordeeld. European Fire Protection Consultants B.V. Pagina 6 van 39

7 2 Beschrijving van het kantoorgebouw(huisvestingskenmerken) 2.1 Het kantoorgebouw in zijn omgeving Herontwikkeling Weenapoint First Rotterdam is de naam van de gebiedsontwikkeling op de huidige Weenapoint locatie recht tegenover het Centraal Station in Central District. Het gebied wordt uitgebreid van m 2 bvo naar m 2 met kantoorruimte, horeca, winkels, appartementen, een binnenplein en parkeer faciliteiten. Nieuwbouw First Tower De huidige gebouwen van het Weenapoint ondergaan een volledige transformatie. De eerste nieuwbouw in het gebied wordt de 120 meter hoge First Tower. Een deel van de bebouwing aan het Weena wordt hiervoor gesloopt. Het gebouw heeft een vloeroppervlak van ca m². Het gebouw bestaat uit een plint (onderbouw XL) die zich bevindt op de begane grond tot en met de 7 e verdieping. Hierin bevinden zich op de begane grond de lobby, een restaurant, bar en galerij. Op de 1 e verdieping zijn een restaurant en vergaderruimten beschikbaar. Vanaf de 2 e verdieping tot en met de 29 e verdieping worden kantoren gerealiseerd, waarbij de 30 e verdieping als restaurant wordt ingericht. De ondergrondse parkeergarage komt via een trap of lift uit in de lobby van het First gebouw. first Impressie van de herontwikkeling van Weenapoint Bron Maarsengroep 2.2 Terrein van de winkel De toren is gelegen tegenover het Weena, waarbij de ingangen zich bevinden aan de Weena en Kruisplein zijde. De parkeergarage wordt ontsloten via de Weena en de Diergaardesingel. European Fire Protection Consultants B.V. Pagina 7 van 39

8 Aan de zijde van de diergaardesingel bevindt zich ook de toerit voor de expeditiehof. Hier worden de goederen aangeleverd voor de gebruikers. Bron: Maarsengroep Bron: google maps De noordzijde grenst aan de Weena en de oostzijde aan het Kruisplein. European Fire Protection Consultants B.V. Pagina 8 van 39

9 2.3 Gebruikskenmerken van de het gebouw De inrichting betreft een kantoor en bijeenkomstfunctie, waarbij ook een horeca gelegenheid in het kantoor aanwezig is. De goederen zijn afkomstig van diverse toeleveranciers en worden via de expeditiestraat aan de oostgevel aangeleverd. In het gebouw bevinden zich enkele opslagruimten ten behoeve van de gebruikers. Op de begane grond, 1 e en 30 e verdieping zijn restaurants aanwezig. Verder zullen er personeels- en kantoorruimten worden gerealiseerd. De gebruiksfunctie zoals gehanteerd in het Bouwbesluit is kantoor- en bijeenkomstfunctie. Het gehele gebouw met uitzondering van de parkeergarage wordt vorstvrij gehouden. De bezetting is gekoppeld aan de openingstijden van de kantoren en de horeca. 2.4 Bouwkundige omschrijving van het gebouw Het gebouw bestaat uit een 33 bouwlagen. De begane grond sluit direct aan op het straatniveau. De maximale hoogte van het gebouw is ca P. De hoogste verdieping eindigt op vloerniveau P. In het gebouw zullen verlaagde plafonds worden gerealiseerd. Het gebouw is als volgt ingedeeld: Bouw laag Omschrijving Vloerhoogte in m t.o.v. peil=0 Inwendige hoogte in m t.o.v. vloer Ca. Vloeroppervlakte in m 2-2 Parkeergarage en TR P Ca Parkeergarage P Ca b.g. Restaurant / Lobby / 0+P Ca. 4, auditorium 1 e / 7e Kantoor / restaurant/ P / P Ca. 3, vergaderruimte 8 e /18 e Kantoor P / P Ca. 3.90/ e / 28 e Kantoor P / P Ca. 3, e Vergaderruimte P Ca. 4, e Restaurant P Ca. 4, Atrium Verkeersruimte 0+P Ca. 34, Totaal oppervlakte ca De constructie van het gebouw zal als volgt worden opgebouwd: Bouwwerkconstructie: Draagconstructie Dak Gevels Wanden Vloeren Kenmerken: Betonnen kolommen en liggers Beton (isolatie en dakbedekking onbekend) Betonnen binnenwand, gemetselde gevels met minerale wol isolatie Steenachtig Beton European Fire Protection Consultants B.V. Pagina 9 van 39

10 2.5 In het gebouw aanwezig installaties Naast de gebouw gebonden installaties, zoals verlichting, ventilatie, etc. zijn nog de volgende, specifiek voor het gebruik noodzakelijke installaties aanwezig: koelunits; afvalpers (containers). 2.6 In het gebouw aanwezige goederen en classificatie In het gebouw kunnen alle handelsartikelen aanwezig zijn die betrekking hebben op een kantoor en horeca gebruik. De aanwezige goederen kunnen worden geclassificeerd als goederenklasse I t/m IV volgens NEN-EN A2+NEN De goederen worden conform de opslagtabellen van in hoogte worden opgeslagen. In het atrium deel zullen balies en recepties worden gerealiseerd. Voor een gedetailleerd overzicht van de van kracht zijnde goederenclassificatie, volgens de gehanteerde voorschriften, wordt verwezen naar bijlage F. European Fire Protection Consultants B.V. Pagina 10 van 39

11 3 Doelstelling Vastopgesteld Brandbeheersings- en Brandblussysteem 3.1 Algemeen De bestrijding van brand in een hoogbouw kantoor boven de 70 meter stelt de repressieve diensten voor een aantal uitdagingen. Hierin is in de SBR publicatie Brandveiligheid in hoge gebouwen een aanbeveling gedaan voor het toepassen van een blusinstallatie. De keuze van het type brandbeveiligingsysteem is gemaakt op basis van de risicobeoordeling, welke in de gehanteerde voorschriften is vastgelegd en de toepasbaarheid in het gebouw. Hiervoor is gekozen voor een automatische sprinklerinstallatie. In dit Uitgangspuntendocument zijn de volgende gelijkwaardige oplossingen nader uitgewerkt: a. het mogen toepassen van grotere brandcompartimenten dan vereist volgens afdeling 2.13 van het Bouwbesluit (beperking uitbreiding van brand doordat de sprinklerinstallatie de omvang van de brand beperkt); b. het realiseren van functiebehoud van elektrische bekabeling zoals bedoeld in NPR Verdere specifieke doelstellingen Op verzoek van de opdrachtgever, de gebruiker en/of zijn verzekeraar(s) zijn in dit Uitgangspuntendocument verder nog de volgende specifieke doelstellingen nader uitgewerkt: a. het detecteren, controleren en zo mogelijk blussen van een brand; b. het beperken van brandschade door beperking van de omvang van een brand; c. het beperken van de waterschade bij een brand door snelle activering; d. het verminderen van milieuschade bij een brand, alsmede uitstoot van broeikasgassen door beperking van de omvang van een brand. European Fire Protection Consultants B.V. Pagina 11 van 39

12 4 Van toepassing zijnde wetten, voorschriften, normen en richtlijnen 4.1 Wetten en wettelijk vastgestelde besluiten Dit Uitgangspuntendocument is opgesteld in het kader van de volgende wetten en de hieraan gerelateerde besluiten: - het Bouwbesluit 2003; - besluit van 26 juli 2008 houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het gebruik van bouwwerken uit het oogpunt van brandveiligheid (Besluit brandveilig gebruik bouwwerken). Voor wat betreft de van kracht zijnde versie van deze documenten geldt als peildatum de datum van dit Uitgangspuntendocument. 4.2 Vergunningen Dit Uitgangspuntendocument betreft een nadere uitwerking van de indieningsstukken bij de bouwvergunning. 4.3 Voorschriften In dit Uitgangspuntendocument is voor het Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem gebruik gemaakt van de volgende voorschriften: 4.4 Normen - NEN-EN 12845: A2: NEN 1073:2010, beiden complementair en bindend uitgegeven door het NEN te Delft, inclusief de tot op heden verschenen aanvullingen en wijzigingen; - NEN 2535, Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen, uitgave 2009; - NEN , Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 1: Brandmeldinstallaties, uitgave 2002; - NEN 1010:2007+C1:2008, Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, uitgave 2008; - NEN 2575, Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsinstallaties, systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen, 2 e druk december 2004; - FM 3-26, uitgave januari 2011, voor wat betreft de beveiliging van het atrium. De installaties zoals beschreven in dit Uitgangspuntendocument moeten voldoen aan de volgende normen. - VBB-regeling VBB-2008:versie 2.0, uitgave 1 oktober 2008, inspectieregeling voor brandbeveiligingssystemen, beheerd door het CCV; - Brandbeveiligingsinstallaties, uitgave NVBR/Nibra december European Fire Protection Consultants B.V. Pagina 12 van 39

13 4.5 Richtlijnen In dit Uitgangspuntendocument is gebruik gemaakt van de volgende richtlijnen: - NPR 2576, Functiebehoud bij brand - Richtlijn voor bekabeling, ophanging en montage van transmissiewegen, uitgave juli 2005; - Brandveiligheid in hoge gebouwen, praktijkrichtlijn, uitgave 2005 SBR. Voor wat betreft de van kracht zijnde versie van deze documenten geldt als peildatum de datum van dit Uitgangspuntendocument. European Fire Protection Consultants B.V. Pagina 13 van 39

14 5 Risicobeoordeling en brandscenario s 5.1 Algemeen De keuze voor de te realiseren brandbeveiligingsmaatregelen, ter beperking van de aanwezige risico s, is gebaseerd op een risicoanalyse. De risicoanalyse beschrijft de maximale risico s van een brand van de opgeslagen goederen en de noodzakelijke brandbeveiligingsmaatregelen om de effecten van een dergelijke brand te beperken tot een aanvaardbaar niveau. De risicobeoordeling zoals hier gehanteerd is beperkt tot een kwalitatieve risicoanalyse. Risico s worden als hoog of laag gekwalificeerd. Een gedetailleerde kwantitatieve risicoanalyse (een QRA) valt buiten de kaders van dit Uitgangspuntendocument. 5.2 Analyse en noodzakelijke maatregelen Bij het toepassen van het Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem als gelijkwaardige oplossing wordt er vanuit gegaan dat een passend voorschrift wordt gehanteerd. 5.3 Brandbeveiligingsconcept Als brandbeveiligingsconcept is gekozen voor het detecteren, controleren en zo mogelijk blussen van een brand door een automatische sprinklerinstallatie afhankelijk van het gekozen sprinklersysteem. In dit concept is gekozen voor een controlerende sprinklerinstallatie. Het uitvoeringsniveau van de watervoorziening is gebaseerd op de praktijkrichtlijn voor hoge gebouwen en de gekozen voorschriften voor de realisatie van de sprinklerinstallatie. Het uitvoeringsniveau van de watervoorziening zou op basis van de rapportage beheersbaarheid van Brand beoordeeld worden als hoog. 5.4 Maatgevend brandverloop in relatie tot de inzet van de brandweer In de gesprinklerde gebieden heeft de brandweer een beperkte nablustaak. Bij deze sprinklerbeveiliging moet de brandweer theoretisch de brand helpen doven, maar zal praktisch gezien alleen moeten worden nageblust. 5.5 Resterende bedrijfseconomische gevolgen (restrisico s) Door het onverkort hanteren van de van kracht zijnde normen, voorschriften en richtlijnen zijn geen restrisico s aanwezig. European Fire Protection Consultants B.V. Pagina 14 van 39

15 6 Brandbeveiligingsmaatregelen op basis van de risicobeoordeling 6.1 Algemeen In dit hoofdstuk is de aard en omvang van de brandbeveiligingsmaatregelen beschreven. De aard en omvang zijn gebaseerd op de van kracht zijnde voorschriften, waar nodig aangevuld met de beveiligingen zoals noodzakelijk vanuit de risicoanalyse. Naast de eisen die worden gesteld aan de inrichting in relatie tot de omgeving en toegangelijkheid voor de hulpdiensten, gelden er specifieke eisen voor de Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische voorzieningen. Deze voorzieningen, kort aangeduid als BIO voorzieningen, zijn hier beschreven. De uitvoeringseisen van de brandbeveiligingsinstallaties zijn in detail beschreven in de volgende bijlagen van dit Uitgangspuntendocument: Bijlage D: Voorgeschreven uitgangspunten sprinklerinstallatie; Bijlage E: Voorgeschreven uitgangspunten meld- en doormeldinstallatie. 6.2 Omgeving, bereikbaarheid, terrein- en locatievoorzieningen Ten behoeve van signalering (intern en extern) en de toegang voor de hulpdiensten zijn de onderstaande voorzieningen noodzakelijk. De positie van deze voorzieningen is getoond op de bijgevoegde situatie tekening(en). Er moet een brandweerhoofdingang en een aantal brandweerneveningangen zijn. Boven de deur van de brandweeringang moet een flitslicht worden aangebracht. Ten behoeve van de toegang tot het gebouw wordt bij de brandweeringang aan de noordzijde een sleutelbuis geplaatst. De brandweeringang is op de begane grond in de lobby. Het brandweerpaneel en de bedieningspanelen van de ontruimingsalarminstallatie worden niet in een commandoruimte geplaatst maar op een goed toegankelijke plaats in de lobby, waarbij de vluchtwegen fysiek gescheiden worden van dat deel van de hal dat als commandoruimte gebruikt wordt. Het bedieningspaneel van de ontruimingsalarminstallatie bevindt zich bij dit brandweerpaneel. Onder de hellingbaan naar parkeerniveau -2 wordt de sprinklerpompkamer gerealiseerd. In de sprinklerpompkamer wordt de sprinklermeldcentrale en de doormeldunit ten behoeve van de doormelding aan de brandweer opgenomen. Tevens worden hier de alarmklep opgesteld die ten tijde van calamiteiten hier bediend kan worden. De pompkamer is via de parkeergarage betreedbaar. 6.3 Aard en omvang bouwkundige voorzieningen Algemene eisen In het algemeen geldt dat de bouwkundige scheidingen vanuit de vergunde situatie moeten worden aangehouden. De invulling hieraan is gegeven in de rapportage brandveiligheid opgesteld door European Fire Protection Consultants B.V. Pagina 15 van 39

16 Peutz met projectnummer G RA-001 d.d.30 november Brandwerende scheidingen Op grond van de certificeringseisen (zie bijlage C) moet tussen beveiligde ruimten, gebouwdelen of gebouwen die niet zijn voorzien van een Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem een scheiding worden gerealiseerd met een Weerstand tegen Brand Doorslag en Brand Overslag (WBDBO) van ten minste 60 minuten overeenkomstig het gestelde in de NEN Op grond van van de NEN A2+NEN 1073 moet de scheiding rond een bluswaterpompkamer van het Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem een WBDBO van ten minste 60 minuten bezitten, overeenkomstig het gestelde in de NEN Voor de overige specifieke brandwerendheden wordt verwezen naar het masterplan Brandveiligheid opgesteld door Peutz met projectnummer G RA-001 d.d.27 juni Hierin wordt onder andere gesteld dat: de hoofddraagconstructie een brandwerendheid heeft van 120 min (geen reductie toegestaan). In het rapport van Peutz betreffende de brandveiligheid nr. G RA-001 d.d. 30 november 2011 zijn de volgende brandcompartimenteringen opgenomen voor de ruimten met een oppervlakte van meer dan 1000 m 2 en welke ook zijn voorzien van een sprinklerinstallatie: - parkeergarage, ca m 2 ; - plintgebouw rondom vide, ca m 2 ; - begane grond en 1 e verdieping, rechts van as 11, samen ca m 2 ; - niveau 3, 4 en 5 rechts van as 11, samen ca m Specifieke aanvullende eisen vanuit het Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem De daken en vloeren waaraan leidingwerk en onderdelen van de sprinklerinstallatie worden bevestigd, moeten hiervoor voldoende draagvermogen bezitten om de belastingen van het systeem zowel in rust als onder operationele omstandigheden te kunnen dragen. 6.4 Aard en omvang installatietechnische voorzieningen Gevarenklasse bepaling van de sprinklerinstallatie Op basis van de gekozen voorschriften moet het gebouw conform de NEN A2+NEN 1073 beoordeel als gevarenklasse OH-3. De parkeergarage moet op basis van de NEN A2+NEN 1073 worden beveiligd met gevarenklasse OH-2. Door de hoogte van het atrium is gekozen voor een beveiliging conform FM 3-26, welke voor atria van toepassing is met een dakhoogte tot 30 meter. Doordat het atrium zich verschuift in het gebouw is het vloeroppervlak per verdieping eigenlijk via de bovenliggende sprinklerinstallatie per verdieping te beveiligen. European Fire Protection Consultants B.V. Pagina 16 van 39

17 6.4.2 Omvang van het sprinklersysteem Het gehele gebouw zal worden voorzien van een sprinklerinstallatie, met uitzondering van de technische ruimten op het dak, 31 e verdieping. Hierin zijn de liftmachinekamers ondergebracht. Deze zullen worden voorzien van een brandmeldinstallatie. De technische ruimten op de 8 e verdieping worden voorzien van een sprinklerinstallatie. In de volgende ruimten zullen gezien het gebruik en onder bepaalde voorwaarden, geheel in overeenstemming met de regelgeving en toegepaste voorschriften, standaardsprinklers worden weggelaten: de onbrandbare luifels waaronder geen goederen aanwezig zijn; transformatorruimten, schakelruimten en E-kasten. Loze ruimten boven verlaagde plafonds moeten conform hoofdstuk 5.4 van de NEN- EN A2+NEN 1073 worden beveiligd. Indien de hoogte van de verborgen vloer- en plafondruimte lager is dan 0,8 m, moeten de ruimten alleen worden gesprinklerd indien deze brandbare materialen bevatten of een brandbare constructie hebben. Er behoeven geen sprinklers te worden aangebracht in een plafond- of vloerruimte indien de vrije hoogte hiervan kleiner is dan of gelijk is aan 0,3 m Uitvoeringsniveau van de bluswatervoorziening Het uitvoeringsniveau van de watervoorziening is hoog. Dit houdt in dat er een twee sprinklerpompen worden opgesteld, welke hun water betrekken uit een reservoir. De watervoorziening wordt voorzien van een sprinklerbewakingssysteem. Er worden twee door een elektromotor aangedreven sprinklerpompen geplaatst die elk, 100% van de gevraagde druk en hoeveelheid kunnen leveren. De pompen betrekken hun water uit een reservoir naast de sprinklerpompkamer op niveau -2 van de parkeergarage. Voor de voeding van de elektromotoren zal gebruik worden gemaakt van het openbare elektriciteitsnet en er zal een noodstroomaggregaat worden opgesteld om de werking van één de sprinklerpompen bij stroomuitval te kunnen waarborgen Omvang van de sprinklermeld- en doormeldinstallatie Het in dit Uitgangspuntendocument omschreven Vastopgestelde Brandbeheersingsen Brandblussysteem moet zijn voorzien van een meld- en doormeldinstallatie. De meld- en doormeldinstallatie moet worden uitgevoerd met volledige systeem bewaking. Dit betekent dat alle componenten die kritisch zijn voor de goede werking (zoals hoofd, pers- en zuigafsluiters) worden bewaakt op de juiste stand. De vernoeming van de brandmeldinstallatie/ontruimingsalarminstallatie (BMI/OAI) valt binnen het kader van dit Uitgangspuntendocument en is enkel in hoofdstukken opgenomen indien een samenhang hiervan noodzakelijk of mogelijk is met het Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem. De BMI mag en kan worden geïntegreerd met de sprinkler- en doormeldinstallatie. European Fire Protection Consultants B.V. Pagina 17 van 39

18 6.4.5 Aard en omvang van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie Conform het rapport van Peutz betreffende de brandveiligheid nr. G RA- 001 d.d. 30 november 2011 wordten de bijeenkomstfuncties voorzien van een brandmeldinstallatie met volledige bewaking met doormelding naar de regionale meldkamer van de brandweer Rotterdam. De kantoorfuncties worden voorzien van een brandmeldinstallatie met bewakingsomvang gedeeltelijke bewaking. Conform artikel van het Besluit Brandveilig gebruik Bouwwerken heeft een gebruiksfunctie als bedoeld in artikel met een brandmeldinstallatie een ontruimingsinstallatie die voldoet aan de NEN 2575, uitgave De ontruimingsalarminstallatie betreft een installatie conform type A, gesproken woord. De eisen voor ontwerp, realisatie, beheer en aanverwante gebruikersbepalingen van de BMI/OAI moeten worden vastgelegd in een separaat Programma van Eisen (PvE) Aard en omvang overige gebouw gebonden installaties Ventilatie Als de ventilatie en nadelige invloed heeft op de werking van de sprinklerinstallatie dan moet deze bij en brandalarm worden afgeschakeld. Bij een snelheid lager dan 1,5 m/s bij de uitstroomopeningen mogen de luchtbehandelingssystemen in werking blijven. Recirculatiesystemen moeten worden afgeschakeld. Brandslanghaspels De brandslanghaspels moeten worden toegepast met volledige dekking,waarbij alleen in uitzonderlijke gevallen de brandslanghaspels mogen worden vervangen voor kleine blusmiddelen. Dit in overleg met de brandweer. Natte blusleidingen Ten behoeve van de kantoren zal er een natte blusleiding worden gerealiseerd. De pompen zullen het bluswater op de verdiepingen met minimaal 500 kpa moeten kunnen leveren bij een capaciteit van ca. 36 m 3 /h. Uitgangspunt hiervan is de SBR publicatie Brandveiligheid in hoge gebouwen waarbij rekening moet worden gehouden met twee afnamepunten gelijktijdig in werking. In totaal is er 72 m 3 bluswatervoorraad aanwezig. De brandweer moet de pompen kunnen bedienen bij het brandweerpaneel. De watervoorraad wordt gecombineerd met die van de automatische sprinklerinstallatie. De totale watervoorraad bedraagt minimaal = 257 m 3 netto, om beide systemen (sprinklerinstallatie en natte blusleiding) te kunnen combineren. De natte blusleiding staat normaal gesproken leeg ( en afgetapt) en de drukverhogingspompen staan stand-by. European Fire Protection Consultants B.V. Pagina 18 van 39

19 De activering van de drukverhogingspompen wordt als volgt gerealiseerd: 1. standterugmelding op de afsluiter van de voedingsaansluiting; 2. schakelaar op de regelkast van de drukverhogingsinstallatie; 3. schakelaar op het brandweerpaneel; 4. sturing uit de brandmeldinstallatie door activering van een handmelder. De opvoerpompen van de natte blusleiding zullen bestaan uit twee separate pompunits welke worden aangedreven door elektromotoren. Met een door een dieselmotor aangedreven Noodstroomaggregaat zal één van de pompsets in geval van calamiteiten door deze NSA worden voorzien van stroom. Hierdoor is de watertoevoer naar de natte blusleiding gegarandeerd. Er zullen drie separate leidingen worden gerealiseerd nl.: Parkeergarage; XL plint ( via westkern 1 van de trappenhuizen); Toren (via oostkern 1 van de trappenhuizen). De pompen zullen worden uitgevoerd als frequentie geregelde elektrisch aangedreven pompsets, waarvan 1 pompset wordt gevoed door het elektriciteitsnet en 1 pompset door een noodstroomaggregaat. In de parkeergarage zullen de natte blusleidingen worden aangebracht die qua positionering zijn gebaseerd op NEN Aard en omvang organisatorische voorzieningen Algemeen Organisatorische maatregelen zorgen samen met de bouwkundige en installatietechnische maatregelen voor een acceptabel brandveiligheidsniveau. In het kader van dit Uitgangspuntendocument worden de volgende organisatorische randvoorwaarden gesteld: - er moet een door het bevoegd gezag geaccepteerd bedrijfsnoodplan aanwezig zijn. In dit bedrijfsnoodplan moet voldoende aandacht worden besteed aan onder andere de volgende zaken: o directe en adequate opvolging van lekkage, brand of andersoortige alarmeringen; o bediening ontruimingsalarminstallatie; o het naar een veilige plaats begeleiden van de vluchtende personen; o het controleren of er geen personen zijn achtergebleven in de ontruimde zones; o het bedienen van de beschikbare blusmiddelen in geval van brand; o storingsopvolging van de detectie-, alarmerings-, Brandbeheersings- en Brandblussystemen; o het regelmatig houden van brand- en ontruimingsoefeningen; - de bedrijfshulpverlening (BHV) moet qua bedrijfsnoodplan, oefeningen en opleiding zijn afgestemd op de aanwezigheid van het in dit document omschreven Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem; - de toegang tot de bluswaterpompruimte moet vrij worden gehouden; - het Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem moet te allen tijde operationeel worden gehouden, bij het buiten bedrijfstellen van het systeem of European Fire Protection Consultants B.V. Pagina 19 van 39

20 delen daarvan dient dit direct te worden gemeld bij de eisende partijen; - het Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem moet worden onderhouden en geïnspecteerd als omschreven in dit document; - er dient een beheerder van het Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem binnen de organisatie aanwezig te zijn die operationeel is opgeleid om de installatie te bedienen. De beheerder houdt van elke gebeurtenis een adequaat logboek bij Gebruik Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem Het Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem met inbegrip van de meld- en doormeldinstallatie mogen op geen enkele wijze worden aangetast of belemmerd in werkvaardigheid. Naast de naleving van de installatievoorschriften met betrekking tot onderhoud en inspectie, gelden de volgende aanvullende bepalingen ten aanzien van de gebruikers: - brandmelders, sprinklers, en andere onderdelen van het Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem mogen niet worden geschilderd of op welke wijze dan ook worden weggewerkt of gecamoufleerd; - er mogen op geen enkele wijze obstructies onder sprinklers worden aangebracht die het sproeipatroon nadelig beïnvloeden; - aanbevelingen voortvloeiend uit de inspectierapporten dienen binnen de daarvoor gestelde termijn te worden uitgevoerd Testen Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem De eigenaar/beheerder, of een daartoe door de eigenaar beheerder aangewezen deskundige, dient periodiek de noodzakelijke testen en controles uit te voeren. Hiervan dient een rapportage te worden gemaakt (logboek), dat in de pompkamer aanwezig is. Controles en testen moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals beschreven in dit Uitgangspuntendocument. Onderstaande tabel is gebaseerd op de NEN-EN A2+NEN 1073 en geeft een indicatie van de noodzakelijke inspecties en testen. De inspecties en testen moeten door de installateur nader worden beschreven in het logboek. De wijze van inspecties en testen moet door middel van een training van de eigenaar/gebruiker nader worden uitgewerkt. De controlefrequentie door de eigenaar gebruiker is gesteld op tweewekelijks door de aanwezigheid van een sprinklerbewakingssysteem. Frequentie Omschrijving Tweewekelijks - visuele controle van de sprinklerinstallatie (goede stand afsluiters, juiste drukken, lekkages, etc.) en opslagbepalingen; - visuele controle van de watervoorziening (pomp en reservoir); - proefdraaien sprinklerpompen (onbelast). Maandelijks Externe doormelding brand en storingen (meldingen op sprinklermeldcentrale en brandweerpaneel). 4x per jaar Stromingsschakelaars. Jaarlijks - testen alarmkleppen en afsluiters, inclusief standbewaking; - proefdraaien sprinklerpompen (belast); European Fire Protection Consultants B.V. Pagina 20 van 39

21 Jaarlijks (voor start winter) - testen capaciteit sprinklerpompen. - gebouw dichtheid en temperatuur (verwarming, ventilatie openingen en kanalen, ramen, isolatie); - drainage van droge installaties Doormelding brandalarmen en storingsmeldingen Binnen het beheer van het Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem, dient bij doormelding van een brand- en/of storingsalarm een calamiteitenopvolging te zijn georganiseerd. De ontvangpost van deze meldingen zal de beheerder of diens plaatsvervanger moeten kunnen bereiken. Brandmeldingen worden doorgemeld naar de regionale meldkamer van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. De volgende criteria worden doorgemeld: 1. brandmelding sprinklerinstallatie; 2. handbrandmelders; 3. automatische melders. Storingsmeldingen worden doorgemeld naar de door eigenaar geselecteerde geaccrediteerde particuliere alarmcentrale Specifieke beproevingen Voor dit systeem zijn op basis van de certificeringsregeling geen specifieke beproevingen vereist Buitenterrein Opslag van brandbare goederen is niet toegestaan binnen 10 meter van het gebouw of geldt een minimale afstand van 1,5 maal de opslaghoogte. De serre naast het restaurant op de begane grond wordt niet voorzien van een sprinklerinstallatie. Hiervoor worden aan de binnenzijde van de begane grond sprinklers op 300 mm uit de gevel geplaatst Opslagbepalingen in het gebouw Ongesprinklerde ruimten In ongesprinklerde ruimten zoals bijvoorbeeld transformatorruimten, elektrische schakelruimten, trappenhuizen, loze ruimten e.d. is de opslag van brandbare materialen niet toegestaan. Kantoren, restaurant De opslag dient te zijn beperkt tot een maximale opslaghoogte genoemd in de onderstaande tabellen, waarbij minimaal 0,5 meter vrije ruimte onder de sprinkler in het verlaagde plafond wordt aangehouden ten opzichte van de bovenkant van de opslag. European Fire Protection Consultants B.V. Pagina 21 van 39

22 Opslaghoogte Een overzicht van de maximale toegestane opslaghoogte in meters van de goederen in overeenstemming met de gevarenklasse is weergegeven in de volgende tabel: Opslag in bulk Gevarenklasse categorie 1 categorie 2 categorie 3 categorie 4 Ordinary Hazard 3 4,0 3,0 2,1 1,2 Opslag in stellingen Gevarenklasse categorie 1 categorie 2 categorie 3 categorie 4 Ordinary Hazard 3 3,5 2,6 1,7 1,2 N.B.: Deze tabel is gebaseerd op tabel 1 en 4 van de NEN-EN A2+NEN In het gebouw vindt geen opslag plaats van ADR geclassificeerde stoffen overeenkomstig de PGS 15 richtlijnen. De volgende opslagconfiguraties zijn bij de sprinklerbeveiliging niet toegestaan: - stellingopslag met gesloten legborden. Atrium In het Atrium is conform de datasheet FM 3-26 geen opslag toegestaan, anders dan een lichte vuurbelasting. Wel toegestaan zijn bijvoorbeeld balies en zithoeken en andere in een hal gebruikelijke aanwezige goederen. Specifiek voor opslagdoeleinden toegepaste stellingen of kasten, anders dan bijvoorbeeld een kast met foldermateriaal is in het Atrium niet toegestaan. European Fire Protection Consultants B.V. Pagina 22 van 39

23 7 Afwijkingen en interpretaties van voorschriften en normen 7.1 Algemeen Afwijkingen Mede op basis van de risico-analyse kan weloverwogen een afwijking worden beschreven op de gehanteerde voorschriften. Indien het risico voor een bepaald scenario voldoende laag is, hoeven hier geen maatregelen te worden genomen, zodat de eisen uit het desbetreffende voorschrift niet van kracht hoeven te zijn. In dit hoofdstuk van het Uitgangspuntendocument zijn alle afwijkingen op de gehanteerde voorschriften bijeengevoegd. Deze afwijkingen zijn dusdanig gemotiveerd, dat de betrokken partijen deze kunnen accepteren middels goedkeuring van dit Uitgangspuntendocument Interpretaties Bij het hanteren van een specifiek voorschrift of specifieke norm kan in bepaalde gevallen een specifieke interpretatie van eisen worden gehanteerd. Door het vastleggen van deze interpretaties wordt beoogd overeenstemming te verkrijgen zodat gedurende realisatie en gebruik geen afwijkende zienswijzen kunnen ontstaan. Deze interpretaties zijn dusdanig beschreven, dat de betrokken partijen deze kunnen accepteren middels goedkeuring van dit Uitgangspuntendocument. 7.2 Afwijkingen Afwijking ten aanzien van minimale afstand tussen de sprinklers van 1,8 meter Er is gekozen om een flexibele indeling van het kantoorgebouw te realiseren. Hierdoor wordt de minimale afstand tussen de sprinklers in plaatst van de vereiste 2,0 meter conform hoofdstuk 12.3 van de NEN-EN A2+NEN1073 nu 1,8 meter. 7.3 Interpretaties Interpretaties ten aanzien van de maximale onderlinge afstand van de sprinkler. De sprinklers worden in de kantoren op 1,8 meter onderlinge afstand geplaatst. Hierdoor wordt afgeweken van de minimale onderlinge afstand van 2,0 meter uit de NEN-EN. Bij het toepassen van onder andere NFPA voorschriften is 1,8 meter onderlinge afstand van de sprinklers toegestaan, waarbij deze waarde is bepaald aan de hand van testen. Het risico dat doordat de sprinklers elkaar nat te houden en de vuurlast niet kunnen beperken tot het maximum sproeivlak is door de hoeveelheid sprinklers en de te realiseren wanden niet waarschijnlijk. European Fire Protection Consultants B.V. Pagina 23 van 39

24 8 Keuringen van het Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem 8.1 Algemeen Het in de inrichting aanwezige Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem moet worden voorzien van goedkeuring door de daartoe erkende instantie. Deze goedkeuring bestaat uit certificaten voor componenten, de installatie en het onderhoud. De eisen hiertoe zijn beschreven in hoofdstuk 8.2. Zowel na afronding van de realisatie als periodiek zal een onafhankelijke partij een inspectie moeten verrichten. Na afgifte van een positieve conclusie zal een certificaat kunnen worden verstrekt. De eisen voor de onafhankelijke inspectie zijn beschreven in hoofdstuk 8.3. Voor een schema van de certificeringsregeling wordt verwezen naar bijlage C. De inspectieverslagen en certificaten zoals in dit hoofdstuk beschreven moeten in een logboek op de inrichting aanwezig zijn. 8.2 Keuringen van leveranciers en installateurs Eisen goedkeuring componenten De componenten die worden toegepast voor het Vastopgestelde Brandbeheersingsen Brandblussysteem moeten zijn voorzien van een goedkeuring van LPCB, VdS, FM Global of zijn voorzien van een UL-listing. De specifieke sprinkler- en doormeldapparatuur moeten zijn goedgekeurd door een volgens NEN-EN geaccrediteerde certificatie-instelling die is aangesloten bij de European Fire Security Group (EFSG), een Agreement Group van de European Organisation for Testing and Certification (EOTC), zoals het Verband der Schadenversicherer Zertifikation (VdSzert.) of de Loss Prevention Certification Board (LPCB). De meldcentrale en bijbehorende componenten zoals lusisolatoren, moeten voldoen aan de normen uit de EN 54 reeks. Eén en ander moet worden aangetoond door een productcertificaat afgegeven door een EN geaccrediteerde certificatie-instelling als in het Uitgangspuntendocument is omschreven. Noot: UL listed producten moeten vooraf aan de inspectie-instelling worden voorgelegd, zodat aansluiting ontstaat bij de dan heersende mening van de Commissie van Deskundigen op dit punt Product certificaat bij onderhoud Ter handhaving van het productcertificaat voor het Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem met de daarbij behorende meld- en doormeldinstallatie dient onderhoud onder productcertificaat te worden uitgevoerd. In dat kader moet jaarlijks een productcertificaat op het onderhoud worden afgegeven door een erkende installateur. European Fire Protection Consultants B.V. Pagina 24 van 39

25 8.3 Keuringen door onafhankelijke inspectie-instelling Inspectiecertificaat Het in dit Uitgangspuntendocument omschreven Vastopgestelde Brandbeheersingsen Brandblussysteem met de daarbij behorende meld- en doormeldinstallatie, in samenhang met de Bouwkundige-, Installatietechnische en Organisatorische maatregelen, moet als systeem worden voorzien van een goedkeurend inspectierapport in overeenstemming met het inspectieschema Vastopgestelde Brandbeheersings- en Blussystemen versie oktober 2008 uitgegeven door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid te Utrecht. De instelling die de inspectie uitvoert beschikt hiervoor over een accreditatie - volgens ISO/IEC type A op basis van het VVB-09 inspectieprotocol specifieke eisen aan inspectie-instellingen voor veiligheid en brandveiligheid - dat is afgegeven door de Raad voor Accreditatie, of een binnen de EA/MLA geaccepteerde accreditatieorganisatie. Voor de inspectie van het Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem dient, op basis van de in dit Uitgangspuntendocument gestelde voorwaarden en eisen, de inspectie-instelling een Inspectieplan op te stellen. Dit Inspectieplan dient door de eisende partijen te worden geaccordeerd Periodieke inspecties Ter handhaving van het goedkeurend inspectierapport voor het Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem dient een periodieke inspectie te worden uitgevoerd. In dat kader moet een onafhankelijke inspectie-instelling, conform de bovengenoemde accreditatie, het Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem periodiek inspecteren. Voor het Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem geldt een periodiciteit van jaarlijkse inspecties (ref. tabel 4 van CCV publicatie toepassing productcertificatie en inspectie bij brandbeveiligingssystemen, versie 1.0 van 6 april 2009) Brandcompartimentsklasse De brandcompartimentsklasse die op het te verstrekken goedkeurend inspectierapport wordt genoemd is afhankelijk van de wijze van bouwkundige scheidingen tussen beveiligd en onbeveiligd gebied. Afhankelijk van de te verwachtten beveiliging is in samenspraak met de eisende partijen de brandcompartimentsklasse op B bepaald. Voor een nadere uitleg van de eisen welke volgen uit de gehanteerde brandcompartimentsklasse wordt verwezen naar bijlage C. 8.4 Keuring brandmeldinstallatie Indien de in dit Uitgangspuntendocument omschreven brandmeldinstallatie wordt geïntegreerd met de meld- en doormeldinstallatie van het vast opgestelde brandbeheersing- en brandblussysteem dient deze te worden gecertificeerd conform de Regeling Brandmeldinstallatie 2002 uitgegeven door het Nationaal Centrum voor European Fire Protection Consultants B.V. Pagina 25 van 39

26 Preventie heruitgave 2009 en beheerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid te Utrecht. European Fire Protection Consultants B.V. Pagina 26 van 39

27 Bijlage A: Situatietekening begane grond As 11 European Fire Protection Consultants B.V. Pagina 27 van 39

28 Bijlage B: Verklaring van geen bezwaar Onderstaande partijen verklaren door middel van hun handtekening geen bezwaar te hebben tegen de inhoud van het door European Fire Protection Consultants B.V. opgestelde Uitgangspuntendocument, documentnummer UPD met de documentdatum als in de koptekst van dit blad weergegeven. Akkoord: Gegevens: Handtekening: Opdrachtgever Naam Adres Plaats Inspectieinstelling Naam Adres Plaats Eigenaar / Gebruiker Naam Adres Plaats Gemeente Rotterdam Naam Adres Plaats European Fire Protection Consultants B.V. Pagina 28 van 39

29 Bijlage C: Certificering C.1 Certificatieschema Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem European Fire Protection Consultants B.V. Pagina 29 van 39

30 C.2 Brandcompartimentsklasse De brandcompartimentsklasse die op het te verstrekken certificaat wordt vernoemd is afhankelijk van de wijze van bouwkundige scheidingen tussen beveiligd en onbeveiligd gebied. De minimum eisen aan brandscheidingen voor certificatie van brandcompartimentsklasse A en B zijn als volgt. I. Minimaal 60 minuten Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag voor interne brandscheidingen tussen beveiligd en onbeveiligd gebied. II. Minimaal 60 minuten brandwerende gevels (van buiten naar binnen) voor buitenopslag en onbeveiligde belendingen op eigen terrein binnen 10 meter tot het beveiligde gebouw. III. Minimaal 30 minuten Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag (fysiek of door afstand) voor de gevels ten opzichte van de perceelgrens ( van buiten naar binnen) voor buitenopslag en belendingen van derden (buiten de eigen perceelgrens). IV. Minimaal 30 minuten Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag voor brandscheidingen tussen twee gecertificeerde Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen. V. Minimaal 60 minuten Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag voor brandscheidingen tussen een gecertificeerde en niet gecertificeerde Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem. Brandcompartiments- Omschrijving Opmerkingen klasse A Volledige beveiliging Het gebouw is geheel voorzien van een gecertificeerd Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem. B Gedeeltelijke beveiliging met brandcompartimentering Het gebouw is ingedeeld in brandcompartimenten die niet allemaal zijn voorzien van een gecertificeerd Vastopgestelde Brandbeheersings- en C Gedeeltelijke beveiliging zonder brandcompartimentering Brandblussysteem. Het gebouw is gedeeltelijk voorzien van een gecertificeerd Vastopgesteld Brandbeheersings- en Brandblussysteem. De brandscheidingen tussen beveiligd en onbeveiligd gebied voldoen aan het Uitgangspuntendocument, maar niet aan de minimum waarden voor brandcompartimentering. D Object beveiliging Object- of installatiebeveiliging. In een ruimte (brandcompartiment) of in de buitenlucht is alleen een object of een installatie beveiligd met een gecertificeerd Vastopgesteld Brandbeheersings- en Brandblussysteem. De hierboven getoonde uitvoering van de brandcompartimentsklasse is gebaseerd op Technical Bulletin 65. European Fire Protection Consultants B.V. Pagina 30 van 39

31 Bijlage D: Voorgeschreven uitgangspunten sprinklersysteem D.1 Ontwerpgegevens sprinklersysteem Het ontwerp en aanleg van het sprinklersysteem moet geschieden op basis van de in dit Uitgangspuntendocument aangegeven uitgangspunten. Parkeergarage NEN-EN A2+NEN 1073 (tabel 4,) Type systeem Droog OH-2 Minimale sproeidichtheid 5 dm 3 /min/m 2 Maximum sproeivlak 180 m 2 Blustijd 60 minuten Type sprinkler Spray sprinkler staand Aanspreektemperatuur 68 ºC K factor 80 Onderlinge afstand > 2,0 meter en < 4,0 meter Max. sproeivlak per sprinkler 12,0 m 2 Minimale druk 0,35 bar Kantoren, pompkamer, personeelsruimten. NEN-EN A2+NEN 1073 (tabel 4,) Type systeem Nat OH3 Sproeidichtheid dak 5 dm 3 /min/m 2 Maximum sproeivlak dak 216 m 2 Blustijd 60 minuten Type sprinkler Spray sprinkler stand of hangend Aanspreektemperatuur 68 ºC K factor daksprinkler 80 Onderlinge afstand > 1,80 meter en < 4,0 meter Max. sproeivlak per daksprinkler 12,0 m 2 Minimale druk daksprinkler 0,35 bar Atrium FM 3-26 tabel 1 en 2a Type systeem Nat HC1 Maximum sproeivlak dak 6 sprinklers gelijktijdig Blustijd 60 minuten Type sprinkler Extendend Coverage sprinkler hangend Aanspreektemperatuur 68 ºC K factor daksprinkler 360 Onderlinge afstand Specificaties fabrikant Max. sproeivlak per daksprinkler Specificaties fabrikant Minimale druk daksprinkler 0, 5 bar D.2 Sprinklers Voor sprinklers onder daklichten, in technische ruimten en daar waar in normale omstandigheden hoge temperaturen kunnen optreden moet met een werktemperatuur van ten minste 93 C rekening worde n gehouden. Sprinklers onder trappen, binnen een afstand kleiner dan 2,3 meter boven de vloer, moeten worden voorzien van een beschermkorf. European Fire Protection Consultants B.V. Pagina 31 van 39

32 De sprinklers in het Atrium dienen van het type Extendend Coverage te zijn en door de aanwezigheid van de glazen constructie een aanspreektemperatuur van 93 C te hebben met een quick response detectie-element. Om in aanmerking te komen voor functiebehoud conform de NPR 2576 moeten de sprinklers een aanspreektemperatuur van 68 C bezit ten. D.3 Alarmkleppen Voor hoge gebouwen geldt binnen de NEN-EN A2+NEN1073 dat er met de volgende voorwaarden voor de secties rekening gehouden moet worden: 1. hoogteverschil tussen de hoogste en laagste sprinkler in een sectie niet meer dan 45 meter (bijlage D); 2. vloeroppervlakte per sectie maximaal m 2 (bijlage E); 3. beveiligde oppervlak per alarmklep max m 2. (bijlage D). De alarmkleppen worden in de pompkamer opgesteld. De alarmkleppen worden met uitzondering van de alarmkleppen voor de parkeergarage voorzien van een omloopleiding. D.4 Sprinklerleidingnet De leidingnetten moeten worden gedimensioneerd volgens tabellen. Voor het atrium zal een aparte alarmklep worden geplaatst. Hierdoor kan voor het atrium een volledige hydraulische berekening worden gemaakt, i.v.m. de toepassing van een afwijkend voorschrift dat niet op tabellen is te baseren. De leidingen in de kantoren moeten worden uitgevoerd als fabrieksmatig gemenied. In de parkeergarage zullen de leidingen in en uitwendig thermisch worden verzinkt en worden afgewerkt met een poedercoating in een nader te bepalen kleur. Leidingen moeten bestand zijn tegen een werkdruk van 25 bar of zoveel hoger wanneer de installatiedruk hiervoor aanleiding geeft. De afpersdruk moet minimaal 15 bar of 1,5 x de heersende druk in de alarmklep bedragen( grootste waarde aanhouden). Het sprinklerleidingnet wordt per verdieping voorzien van een sectieafsluiter, keerklep en stromingsschakelaar. Bij het aanbrengen van gesloten verlaagde plafonds hoeven de daknetsprinklers niet te worden meegerekend met het maximum sproeivlak. Het is of het daknet of de sprinklers onder de verlaagde plafonds. Per alarmklep moet een test- en doorspoel voorziening (ITC/FC) worden voorzien die zodanig is aangesloten, dat de meest ongunstigste situatie kan worden getest. De afvoer van deze testvoorzieningen moet worden aangesloten op een centrale afvoerleiding die is aangesloten op het riool. Alle overige doorspoelafsluiters mogen van een blindplaat worden voorzien. Bij het periodiek doorspoelen van leidingen dient de blindplaat te worden vervangen door een slangaansluiting en een slang welke naar een geschikte afvoer wordt gelegd. Voor de natte systemen hoeft geen afschot te worden gerealiseerd, het leidingnet moet echter wel volledig aftapbaar zijn. European Fire Protection Consultants B.V. Pagina 32 van 39

MEMORANDUM 65 CLASSIFICATIE VAN CERTIFICATEN NAAR BRANDCOMPARTIMENTERING

MEMORANDUM 65 CLASSIFICATIE VAN CERTIFICATEN NAAR BRANDCOMPARTIMENTERING MEMORANDUM 65 CLASSIFICATIE VAN CERTIFICATEN NAAR BRANDCOMPARTIMENTERING 1 Inleiding Dit Memorandum gaat op de publicatiedatum in. Certificaten overeenkomstig de systematiek van dit Memorandum mogen pas

Nadere informatie

CLASSIFICATIE VAN CERTIFICATEN NAAR BRANDCOMPARTIMENTERING

CLASSIFICATIE VAN CERTIFICATEN NAAR BRANDCOMPARTIMENTERING Technisch bulletin 65 datum 23 april 2008 CLASSIFICATIE VAN CERTIFICATEN NAAR BRANDCOMPARTIMENTERING 1 INLEIDING Dit Technisch Bulletin gaat op de publicatiedatum in. Certificaten overeenkomstig de systematiek

Nadere informatie

Brandveiligheid in gesprinklerde parkeergarages. Presentatie: Ing. R van Riet EFPC BV

Brandveiligheid in gesprinklerde parkeergarages. Presentatie: Ing. R van Riet EFPC BV Brandveiligheid in gesprinklerde Presentatie: Ing. R van Riet EFPC BV Inhoud Sprinkleren van garages in relatie tot het BB Doel van een sprinklerinstallatie Soorten sprinklerinstallaties Sprinklervoorschriften

Nadere informatie

Certificatie bestaande brandmeldinstallaties. LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011

Certificatie bestaande brandmeldinstallaties. LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011 Certificatie bestaande brandmeldinstallaties LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011 Inhoud presentatie Inleiding Procedure Afwijkingen Certificatie Nieuwe bouwregelgeving / certificatieschema

Nadere informatie

De Regeling UPD opsteller

De Regeling UPD opsteller De Regeling UPD opsteller Opstellen van Uitgangspuntendocumenten en IPB s ASPO 28 september 2012 Harrit Broos, LPCB Nederland Inhoud 1. Kennismaking met LPCB Nederland 2. Wat zijn UPD s en IPB s? 3. Waarom

Nadere informatie

Brandveiligheid volgens plan

Brandveiligheid volgens plan Brandveiligheid volgens plan NEN 2535:2009 Een aantal markante wijzigingen op een rij Kennisbijeenkomst Techniek, 17 november 2010 Presentatie R2B Inspecties B.V. ISO 17020 type A geaccrediteerde inspectie-instelling

Nadere informatie

Certificering en inspectie. Seminar Klaar voor 2015! 29 januari 2014: sprinklerinstallaties

Certificering en inspectie. Seminar Klaar voor 2015! 29 januari 2014: sprinklerinstallaties Certificering en inspectie Seminar Klaar voor 2015! 29 januari 2014: sprinklerinstallaties 1 Certificering en inspectie Behandeling van volgende punten: Relatie met de regelgeving Samenhang tussen certificatie-

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie conform NEN C1-2010

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie conform NEN C1-2010 conform NEN 2535-2009+C1-2010 Risico Object Naam : Zorg- en recreatieboerderij De Bult Adres : Beekstraat 13 Postcode : 7227 NC Plaats : TOLDIJK Opdrachtgever PvE Naam : Zorg- en recreatieboerderij De

Nadere informatie

document: Gelijkwaardigheid beperking uitbreiding van brand - verkoopruimte

document: Gelijkwaardigheid beperking uitbreiding van brand - verkoopruimte D162602726 D162602726 project: Verbouw Jumbo Fenikshof te Nijmegen opdrachtgever: Jumbo Supermarkten B.V. document: Gelijkwaardigheid beperking uitbreiding van brand - verkoopruimte kenmerk: 6412N01a datum:

Nadere informatie

verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw

verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw ir. J.H. van der Veek V2BO Advies sheet 1 analyse huidige praktijk bouwvoorschriften geen prestatie-eisen in bouwvoorschriften bij verblijfsgebied

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE Bestemd voor een brandmeldinstallatie zonder doormelding naar de RAC (Dus zonder eis tot certificering) Pagina 1 van 7 Toelichting

Nadere informatie

Programma van Eisen voor Brandweerliften (PvE) SBCL 13-017

Programma van Eisen voor Brandweerliften (PvE) SBCL 13-017 Programma van Eisen voor Brandweerliften (PvE) SBCL 13-017 verplicht vanaf 1 maart 2013 Vanaf 1 maart dient voor brandweerliften een PvE opgesteld te worden, dit in analogie met andere brandveiligheidsinstallaties.

Nadere informatie

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress Roy Senden Partner for progress 1 Brandpreventie Academy Namens Brandpreventie Academy hartelijk welkom Introductie Wat doet Kiwa 3 Data Uitfasering regeling 2002 31-8-2014 (audits) 31-12-2014 (certificaten)

Nadere informatie

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen Rapportnummer G 18007-5-RA-001 d.d. 28 februari 2017 AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader

Nadere informatie

CERTIFICEREN BMI / OAI IN DE PRAKTIJK

CERTIFICEREN BMI / OAI IN DE PRAKTIJK CERTIFICEREN BMI / OAI IN DE PRAKTIJK Rob Verbiest Adviseur Brandbeveiliging Incendio BV Een vooruitblik... Certificering in Wet en Regelgeving Oude situatie (Gebruiksbesluit) Situatie vanaf 2012 (Bouwbesluit

Nadere informatie

Certificering van brandmeldinstallaties

Certificering van brandmeldinstallaties Certificering van brandmeldinstallaties Instructie Versie 1.0 Datum 21 december 2010 Status Definitief Colofon Versie 1.0 T 0800-899 1103 info.infofoon@rgd.minbzk.nl Pagina 3 van 21 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Regeling Brandmeldinstallaties. Samenvatting

Regeling Brandmeldinstallaties. Samenvatting Regeling Brandmeldinstallaties 2002 Samenvatting Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze samenvatting mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Inspectiecertificaat Conform Bouwbesluit 2012

Inspectiecertificaat Conform Bouwbesluit 2012 Conform Bouwbesluit 2012 Inhoudsopgave: - Bij welke gebruiksfunctie dient het brandbeveiligingssysteem gecertificeerd te zijn met een Inspectiecertificaat? - Welke typen Inspecties zijn er en wat is de

Nadere informatie

PGS 15 - brandbeveiligingsinstallaties. Mei 2006 Ernst Rijkers

PGS 15 - brandbeveiligingsinstallaties. Mei 2006 Ernst Rijkers PGS 15 - brandbeveiligingsinstallaties Ernst Rijkers Type installaties Automatische sprinklerinstallatie Automatische deluge-installatie Automatische blusgasinstallatie (Semi-) automatische monitor installatie

Nadere informatie

Brandveilig met Solar. Raymond Cremer Adviseur brandbeveiliging

Brandveilig met Solar. Raymond Cremer Adviseur brandbeveiliging Brandveilig met Solar Raymond Cremer Adviseur brandbeveiliging 1 Wijzigingen in het Bouwbesluit (Hfst 6 brandveiligheid) 2 Opleveren BMI met de nieuwe CCV- certificatieschema s 3 Uw voordelen Met het Solar

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Vluchtroute woning door ijssalon Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, monument, woning, winkel, handhaving, bestaande bouw, vluchtroute, BMI : Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

Bijlage A. Programma van Eisen (PvE)

Bijlage A. Programma van Eisen (PvE) Bijlage A (normatief) Programma van en (PvE) A.1 Inleiding Om tot een verantwoorde brandmeldinstallatie te komen, moeten de uitgangspunten eenduidig zijn vastgelegd. Het PvE van de brandmeldinstallatie

Nadere informatie

Samenhang Inspectie en Certificatie VBB-systemen

Samenhang Inspectie en Certificatie VBB-systemen Samenhang Inspectie en Certificatie VBB-systemen 6 september 2012 Wim van Bijsterveldt Onderwerpen Introductie Achtergrond van CCV-schema s Belang van Certificatie Relatie Inspectie en Certificatie in

Nadere informatie

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Gebruikte documenten bij het opstellen van dit rapport... 4 1.4 Uitgangspunten bij het opstellen van dit rapport... 4

Nadere informatie

Certificering Brandveiligheid

Certificering Brandveiligheid Certificering Brandveiligheid Inleider: Ronald van Brakel EFPC (European Fire Protection Consultants) Adviesbureau brand- en inbraakbeveiliging Bouwregelgeving, Sprinkler, Brandmeld, RWA Utiliteit, Industrie,

Nadere informatie

Veiligheid als uitgangspunt

Veiligheid als uitgangspunt Veiligheid als uitgangspunt Het brandbeveiligingssysteem dient te zijn afgestemd op het risico dat beschermd moet worden BVI is een geaccrediteerde inspectie-instelling voor brandbeveiligingssystemen Inspectie

Nadere informatie

MEMORANDUM 51 OPSLAG VAN AEROSOLS

MEMORANDUM 51 OPSLAG VAN AEROSOLS MEMORANDUM 51 OPSLAG VAN AEROSOLS MEMORANDUM 51 Opsiag van aerosols ALGEMEEN Het betreft hier automatische sprinklerinstallaties en aanvullende maatregelen voor gebouwen ingericht voor de produktie, opslag

Nadere informatie

Programma van Eisen Ontruimingsinstallatie

Programma van Eisen Ontruimingsinstallatie Object : Pathé Nederland B.V. Vijzelstraat 15, 1017 HD AMSTERDAM Opdrachtgever PvE : Pathé Nederland B.V. Postbus 75948 1070 AX AMSTERDAM Document opgesteld door : Ad (A.M.J.) Mol Datum document : 15 september

Nadere informatie

Programma van Eisen (PvE) Brandmeldinstallatie conform NEN 2535

Programma van Eisen (PvE) Brandmeldinstallatie conform NEN 2535 1. Gegevens Documentnummer: Datum opmaak: Opsteller van het PvE: Versie norm: Certificaat vereist: 0013712045bmi01 25 april 2016 Naam: NEN 2535:2009/A1:2010 JA, conform Risicocatagorie: J.N. Blom DPA CaubergHuygen

Nadere informatie

Certificering van brandbeveiligingssystemen volgens het Bouwbesluit

Certificering van brandbeveiligingssystemen volgens het Bouwbesluit Certificering van brandbeveiligingssystemen volgens het Bouwbesluit 3 Colofon Uitgave van Infopunt Veiligheid van het Instituut Fysieke Veiligheid, juli 2015 Bij deze kennispublicatie hoort ook het online

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010 Programma van en Brandmeldinstallatie Conform :2009 en correctie C1:2010 Naam : OTT Hoofddorp Adres : Arnolduspark 4 te Hoofddorp Woonplaats : Hoofddorp Projectnummer: 0014-A-01-Gerssen-OTT Hoofddorp 1.

Nadere informatie

De lettergrootte voor bijschriften is 12. Brand meester, maar hoe? Ontwikkeling brandbeveiligingsinstallaties

De lettergrootte voor bijschriften is 12. Brand meester, maar hoe? Ontwikkeling brandbeveiligingsinstallaties De lettergrootte voor bijschriften is 12 Brand meester, maar hoe? Ontwikkeling brandbeveiligingsinstallaties Den Haag 7 april 2016 Michael Haas Introductie Michael Haas Adviseur (senior projectleider)

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN. RAPPORT VAN OPLEVERING Rook- en warmteafvoerinstallaties (RWA)en Rookbeheersingsinstallaties in parkeergarages

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN. RAPPORT VAN OPLEVERING Rook- en warmteafvoerinstallaties (RWA)en Rookbeheersingsinstallaties in parkeergarages VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING Rook- en warmteafvoerinstallaties (RWA)en Rookbeheersingsinstallaties in parkeergarages (Nieuwbouw) Versie: 18-10-2010 Pagina 1 van 12 Rapport van Oplevering

Nadere informatie

15-6-2015. Sprinklertechniek. door Tim Beumer. Tim Beumer Unica Automatic Sprinkler Projectleider Brandpreventie Academy Docent

15-6-2015. Sprinklertechniek. door Tim Beumer. Tim Beumer Unica Automatic Sprinkler Projectleider Brandpreventie Academy Docent Sprinklertechniek door Tim Beumer EVEN VOORSTELLEN Tim Beumer Unica Automatic Sprinkler Projectleider Brandpreventie Academy Docent 1 Vogelvlucht door de sprinklerinstallatie VOGELVLUCHT SPRINKLERINSTALLATIE

Nadere informatie

1-12-2014. Sprinklertechniek. door Tim Beumer. Tim Beumer Unica Automatic Sprinkler Projectleider Brandpreventie Academy Docent

1-12-2014. Sprinklertechniek. door Tim Beumer. Tim Beumer Unica Automatic Sprinkler Projectleider Brandpreventie Academy Docent Sprinklertechniek door Tim Beumer EVEN VOORSTELLEN Tim Beumer Unica Automatic Sprinkler Projectleider Brandpreventie Academy Docent 1 Vogelvlucht door de sprinklerinstallatie VOGELVLUCHT SPRINKLERINSTALLATIE

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010 Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010 Naam : VSO-De Hoge Brug Adres : Hillegondastraat 23-25 PC/Woonplaats : 3051PA Rotterdam Bedrijf : Opsteller: Documentnummer:

Nadere informatie

Uitgangspuntendocument nieuwbouw Triodos

Uitgangspuntendocument nieuwbouw Triodos Uitgangspuntendocument nieuwbouw Triodos Uitgangspuntendocument voor brandmeldinstallatie, ontruimingsalarminstallatie en sprinklerinstallatie voor Triodos Status definitief Versie 003 Rapport B.2012.0035.12.R001

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies Gelijkwaardigheid

Brandveiligheidsadvies Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid Parkeerkelder Engelenhof Putstraat te Sittard Opdrachtgever: Maasbilt bv Europalaan 26 6199AB Maastricht-Airport Betreft: Projectnummer: Object: Gelijkwaardige brandveiligheid 15 243

Nadere informatie

STOOM en certificering

STOOM en certificering STOOM en certificering Nationale kennisdag brandpreventie Inhoud Even voorstellen STOOM Gevolgen bouwbesluit 2012 + technische oplossingen Wettelijke basis certificering Certificatie Inspectie Beoordeling

Nadere informatie

KIWA R2B Inspecties. Hans Bongertman Projectleider afdeling blus

KIWA R2B Inspecties. Hans Bongertman Projectleider afdeling blus KIWA R2B Inspecties Hans Bongertman Projectleider afdeling blus Presentatie van het volgende: - Wie is Kiwa R2B inspecties? -De verschillende gebouwindelingen binnen vuurwerkverkoop -bewaarplaats -bufferbewaarplaats

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 7. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 7. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Sprinklermeldinstallatie in plaats van brandmeldinstallatie Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, bestaande bouw, gelijkwaardigheid, handhaving, sprinkler, BMI : Status: Definitief

Nadere informatie

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD RAPPORT BRANDVEILIGHEID NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Project 7016.016 8 juli 2016 Versie 1.0

Nadere informatie

Deskundigenpanel VBB-systemen Besluitenlijst buiten toepassing voor nieuwe systemen

Deskundigenpanel VBB-systemen Besluitenlijst buiten toepassing voor nieuwe systemen Deskundigenpanel VBB-systemen Besluitenlijst buiten toepassing voor nieuwe systemen datum 18-06-2015 Het CCV 1 van 9 DESKUNDIGENPANEL VBB-SYSTEMEN: BESLUITENLIJST BUITEN TOEPASSING VOOR NIEUWE SYSTEMEN

Nadere informatie

Beschrijving. WBDBO winkelruit na verwijderen sprinkler. Advies Definitief

Beschrijving. WBDBO winkelruit na verwijderen sprinkler. Advies Definitief Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, NEN 6068, winkelfunctie, gelijkwaardigheid, handhaving, rechtens verkregen niveau, bestaande bouw, WBDBO, verbouw, sprinkler Datum: 14 april 2017 Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

Programma van Eisen. (Conform NEN2575:2004 met wijzigingsplan NEN2575:2004/C1:2006) : 20 mei 2011

Programma van Eisen. (Conform NEN2575:2004 met wijzigingsplan NEN2575:2004/C1:2006) : 20 mei 2011 Zaaksdossier:: O-000287 OLO: 11 mei 2011 Doc.ond.: 11.004109: Aanvraag omgevingsvergunning-rapport Product: Bouwen, Melding brandveilig gebruik, Toestemming brandveilig gebruik Beh. : Pb/WABO Programma

Nadere informatie

Zaanstreek-Waterland Zaanstad

Zaanstreek-Waterland Zaanstad Zaanstreek-Waterland Zaanstad Sector Voorbereidende Brandweerzorg, Afdeling Proactie en Bouwvergunningen Postadres: Postbus 150, 1500 ED Zaandam Bezoekadres: Prins Bernhardplein 112, 1508 XB Zaandam Tel:

Nadere informatie

Brandmeldsystemen. De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht.

Brandmeldsystemen. De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht. Brandmeldsystemen De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht. Bij Aqua+ is uw brandbeveiliging in vertrouwde handen Aqua+ is een erkend branddetectiebedrijf met ruim 30

Nadere informatie

NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS

NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

Nadere informatie

Seminar UPD opsteller. 17 november 2011

Seminar UPD opsteller. 17 november 2011 Seminar UPD opsteller 17 november 2011 Seminar UPD opsteller De Theorie en de Praktijk Seminar Nut en noodzaak erkenning UPD opstellers 17 november 2011 Door: René Leijzer, LPCB Nederland De Regeling UPD

Nadere informatie

WATERMISTSYSTEEM MINIFOG ECONAQUA. Minifog EconAqua Watermist-Sprinklersystemen

WATERMISTSYSTEEM MINIFOG ECONAQUA. Minifog EconAqua Watermist-Sprinklersystemen WATERMISTSYSTEEM MINIFOG ECONAQUA Minifog EconAqua Watermist-Sprinklersystemen NNOVATIEF Efficiënte beveiliging van gebouwen Minifog EconAqua is een door Minimax ontwikkeld lage druk watermistsysteem.

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks / D. Machielsen Datum/versie: 16 augustus 2016, versie 02D Betreft: Club Sportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling

Nadere informatie

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa Adviesbureau VanderWeele Installatietechniek en Bouwfysica Brandveiligheid Marinegebouw 6 te Amsterdam Datum: eferentie: apport: 19 maart 2015, rev. 15 september 2015 2015106 309 J.P. van der Weele / S.

Nadere informatie

Beheersbaarheid van Brand Project:

Beheersbaarheid van Brand Project: Beheersbaarheid van Brand Project: Uitbreiding Lidl Bleiswijk Vlampunt Plataanlaan 14 3741 WE Baarn t 035 541 62 23 www.vlampunt.nl e info@vlampunt.nl IBAN NL62ABNA 0460016997 BIC. ABNANL2A KvK nr. 32126074

Nadere informatie

project: Uitbreiding v d Bedrijfshal iov Knapen Trailers a/d Theo van Doesburgstraat 8 te Deurne

project: Uitbreiding v d Bedrijfshal iov Knapen Trailers a/d Theo van Doesburgstraat 8 te Deurne project: Uitbreiding v d Bedrijfshal iov Knapen Trailers a/d Theo van opdrachtgever: te Deurne document: Programma van Eisen Ontruimingsalarminstallatie kenmerk: 5648PvE oai01a datum: 7 september 2015

Nadere informatie

T Lage temp leidingen TH M ITC. 9e t/m 19e verdieping. Testleiding. start/test setjes. Druktrap 2. optionele 2e sprinklerpomp LEGENDA TEKENSYMBOLEN

T Lage temp leidingen TH M ITC. 9e t/m 19e verdieping. Testleiding. start/test setjes. Druktrap 2. optionele 2e sprinklerpomp LEGENDA TEKENSYMBOLEN BWP P opstelplaats brandweerwagen C Overzicht pompruimte kelder schaal 1:500 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 meter LGDA symbool omschrijving BWP C P flitslicht sleutelkluis brandweerpaneel sprinklermeldcentrale

Nadere informatie

ERRATA WIJZIGINGEN JULI 1996 OP DE VOORSCHRIFTEN VOOR AUTOMATISCHE SPRINKLERINSTALLATIES

ERRATA WIJZIGINGEN JULI 1996 OP DE VOORSCHRIFTEN VOOR AUTOMATISCHE SPRINKLERINSTALLATIES ERRATA WIJZIGINGEN JULI 1996 OP DE VOORSCHRIFTEN VOOR AUTOMATISCHE SPRINKLERINSTALLATIES Bilthoven Zoals de oplettende lezer niet zal zijn ontgaan is er in de laatste wijzigingen op de VAS (juli 1996)

Nadere informatie

Sprinklersysteem. Waarom installeren bedrijven sprinklersystemen?

Sprinklersysteem. Waarom installeren bedrijven sprinklersystemen? Sprinklersysteem (bron: Hannover Risk Consultants) Automatische sprinklerinstallaties worden al meer dan honderd jaar toegepast als brandbeveiligingssysteem en hebben in die periode op indrukwekkende wijze

Nadere informatie

DE BRAND1HEID Specialist in brandbeveiliging

DE BRAND1HEID Specialist in brandbeveiliging Zandrug 1 8105 BJ LUTTENBERG 06-14482942 info@brand1heid.nl www.brand1heid.nl Berekening veilig vluchten bij brand volgens de NEN 6060 (juni 2015) Distributiecentrum Corning Life Sciences B.V Fogostraat

Nadere informatie

Certificatie en inspectie VBB-systemen

Certificatie en inspectie VBB-systemen Certificatie en inspectie VBB-systemen Themabijeenkomst NOVB-VBE 23 januari 2013 Zaltbommel Willem van Oppen CCV Not-for-profit organisatie Opgericht 2004 Oprichters: verzekeraars, ministeries, VNO-NCW,

Nadere informatie

ATRIA EN HET BOUWBESLUIT

ATRIA EN HET BOUWBESLUIT ATRIA EN HET BOUWBESLUIT Veiligheidsregio Haaglanden 11-09-2006 Inleiding Onder een atrium wordt verstaan een wel of niet besloten ruimte welke zich over een aantal verdiepingen uitstrekt. Deze vorm van

Nadere informatie

AFFF IN SPRINKLERINSTALLATIES. Dit memorandum is vervallen verklaard met het verschijnen

AFFF IN SPRINKLERINSTALLATIES. Dit memorandum is vervallen verklaard met het verschijnen M E M O R A N D U M 4 3 AFFF IN SPRINKLERINSTALLATIES Dit memorandum is vervallen verklaard met het verschijnen van memorandum 64 MEMORANDUM43 AFFF in sprinklerinstallaties. In dit memorandum worden de

Nadere informatie

Logistieke vrijheid door sprinklers. Technische kennis en vaardigheid geeft ons juist de ruimte om te manoeuvreren.

Logistieke vrijheid door sprinklers. Technische kennis en vaardigheid geeft ons juist de ruimte om te manoeuvreren. Logistieke vrijheid door sprinklers Technische kennis en vaardigheid geeft ons juist de ruimte om te manoeuvreren. Een terechte eis! Wanneer door brandschade niet aan de leveringsverplichtingen kan worden

Nadere informatie

MEMORANDUM 62. COLLECTIEVE BLUSWATERVOORZIENING ten behoeve van BEDRIJVENTERREINEN met meerdere gebruikers

MEMORANDUM 62. COLLECTIEVE BLUSWATERVOORZIENING ten behoeve van BEDRIJVENTERREINEN met meerdere gebruikers MEMORANDUM 62 COLLECTIEVE BLUSWATERVOORZIENING ten behoeve van BEDRIJVENTERREINEN met meerdere gebruikers Werkgroep C d.d. 14 oktober 2005 Goedgekeurd CvD, november 2005 1 1 INLEIDING 4 1.1 TOEPASSING...

Nadere informatie

Sortiva uitbreiding sorteerlijnen

Sortiva uitbreiding sorteerlijnen Sortiva uitbreiding sorteerlijnen Rapportnummer CA 1010-1-RA d.d. 1 juni 2016 Sortiva uitbreiding sorteerlijnen o p d r a c h t g e v e r S o rtiva r a p p o r t n u m m e r C A 1 0 1 0-1 - RA d a t u

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE

PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE Lidl Vijf Meiplein 15 2321 BN Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 151332-1860977 Document opgesteld door Document nummer

Nadere informatie

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN Opsteller Namens Datum onderzoek Aanwezig Naam Namens Naam bouwwerk Straat Gemeente Bestemming bouwwerk Contactpersoon Telefoonnummer Datum gebruiksvergunning Datum

Nadere informatie

PGS 15 in de praktijk Wanneer is een brandcompartiment PGS 15-proof?

PGS 15 in de praktijk Wanneer is een brandcompartiment PGS 15-proof? PGS 15 in de praktijk Wanneer is een brandcompartiment PGS 15-proof? Jaarcongres Relevant 2017 Ir. A.J. Pikaar (Mijntje) m.pikaar@peutz.nl 079-3470320 Gelijkwaardigheid/gemotiveerd afwijken Gelijkwaardigheid

Nadere informatie

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE UITGANGSPUNTEN Regelgeving Tekeningen Gebouw LEGENDA UITGANGSPUNTEN..P LEGENDA VOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEID Opmerking 1 Opmerking 2 Het bouwplan is getoetst aan: - Bouwbesluit 2012; - 2.2 Sterkte bij

Nadere informatie

Tyco Integrated Systems. BPF themadag 10 April

Tyco Integrated Systems. BPF themadag 10 April BPF themadag 10 April Sprinklerinstallaties Tyco Integrated inhoud werking van de sprinkler toepassingsgebied certificeringsprocedure brandweerstandpunt verzekeringsstandpunt conclusie Tyco Integrated

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

FAQ Brandveiligheid NEN 2535

FAQ Brandveiligheid NEN 2535 FAQ Brandveiligheid NEN 2535 1. Heeft het zin om handbrandmelders toe te passen als extra signalering naast rookmelders in een niet-zelfredzame gezondheidsfunctie? Ja, dit heeft wel degelijk zin en wordt

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0)

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) Dit stappenplan biedt ontwerpers een richtlijn om te komen tot een brandveilig

Nadere informatie

Programma van Eisen. Het Programma van Eisen is onderverdeeld in een drietal blokken, te weten: 1. Gegevens 2. Eisen 3.

Programma van Eisen. Het Programma van Eisen is onderverdeeld in een drietal blokken, te weten: 1. Gegevens 2. Eisen 3. Handleiding Programma van Eisen Dit model Programma van Eisen vormt een onderdeel van de Regeling Brandmeldinstallaties 2002. Het Programma van Eisen is bedoeld voor de PvE-opsteller, conform de vernoemde

Nadere informatie

Naam: Adres: Hoog. Midden. Laag n.v.t. Adres: Newtonstraat 1. Telefoon: 0318 505 548. Brandweer. Verzekeraar. Eigenaar / Gebruiker

Naam: Adres: Hoog. Midden. Laag n.v.t. Adres: Newtonstraat 1. Telefoon: 0318 505 548. Brandweer. Verzekeraar. Eigenaar / Gebruiker 1. Gegevens Invullen door PvE-opsteller Documentnummer: Datum opmaak: PvE-opsteller: Naam: Adres: Certificaat vereist: Ja Nee, wel rapport van oplevering Inspectiefrequentie: Hoog Midden Laag n.v.t. Bouwwerk:

Nadere informatie

Advies brandveiligheid omgevingsvergunning

Advies brandveiligheid omgevingsvergunning 17-051625 81E7E57509724BEC836C4237E607EC0EAdvies brandveiligheid omgevingsvergunningfirstwatch document Advies brandveiligheid omgevingsvergunning 1. Gegevens aanvraag 2. Gegevens advies Zaaknummer VNOG

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 mei D. Brobbel

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 mei D. Brobbel Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERDAM Postbus 94204 1090 GE AMSTERDAM T +31 (0)20-6967181 F +31 (0)20-6634962 E Amsterdam@chri.nl www.chri.nl Notitie 20140549-02 Project: "Masterplan-Faculteit" te Rotterdam

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

Inspectieblad uitvoeren initiële inspectie

Inspectieblad uitvoeren initiële inspectie Inspectieblad uitvoeren initiële inspectie Initiële inspectie Een brandbeveiligingssysteem bestaat uit: een brandbeveiligingsinstallatie; gestuurde brandbeveiligingsvoorzieningen (stuurfuncties); bouwkundige/mechanische

Nadere informatie

LPCB Nederland Postbus 342 5300 AH Zaltbommel Internet: www.lpcb.nl E-mail: info@lpcb.nl. Sprinklerstatistiek 2008

LPCB Nederland Postbus 342 5300 AH Zaltbommel Internet: www.lpcb.nl E-mail: info@lpcb.nl. Sprinklerstatistiek 2008 LPCB Nederland Postbus 342 53 AH Zaltbommel Internet: www.lpcb.nl E-mail: info@lpcb.nl Sprinklerstatistiek 28 INLEIDING Tot 1998 heeft het Nationaal Centrum voor Preventie de 'Sprinklerstatistiek' uitgegeven.

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN BMI & AOI

PROGRAMMA VAN EISEN BMI & AOI 1. Gegevens De gegevens moeten worden ingevuld door de opsteller van het PvE. Documentnummer: 10496EVB20130114 Datum opmaak: 29 mei 2015, Opsteller van het PVE: Naam: E. van Bijsteren Adres: Overveld 21

Nadere informatie

Sector Risicobeheersing

Sector Risicobeheersing Gemeente Tilburg Dienst Publiekszaken, Afdeling Omgevingsvergunning Ter attentie van de heer J. Jansen Postbus 90118 5000 LA Tilburg Fabriekstraat 34, Tilburg Postbus 3208 5003 DE Tilburg Telefoon (088)

Nadere informatie

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK datum: 13 augustus 2015 ons kenmerk: 5777S02 inzake: Abdij Koningsoord te Berkel Enschot Geachte heer

Nadere informatie

Samenhang van Inspectie en Certificatie bij Brandmeldsystemen

Samenhang van Inspectie en Certificatie bij Brandmeldsystemen Samenhang van Inspectie en Certificatie bij Brandmeldsystemen 5 september 2012 Wim van Bijsterveldt Onderwerpen Introductie Achtergrond van CCV-schema s Belang van Certificatie Relatie Inspectie en Certificatie

Nadere informatie

F L O R I A A N S A F E T Y C O N C E P T S

F L O R I A A N S A F E T Y C O N C E P T S F L O R I A A N S A F E T Y C O N C E P T S Certificering brandbeveiliging November 2015 Ernst Rijkers certificering studiemiddag VVBA Onderwerpen inspectiecertificaat installatiecertificaat, onderhoudscertificaat

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE LUIDALARM TYPE B

PROGRAMMA VAN EISEN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE LUIDALARM TYPE B PROGRAMMA VAN EISEN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE LUIDALARM TYPE B Lidl Vijf Meiplein 15 2321 BN Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 151332-1860977 Document opgesteld

Nadere informatie

LPS 1233 - Certificatie van vastopgestelde brandbeveiligingssystemen in Nederland

LPS 1233 - Certificatie van vastopgestelde brandbeveiligingssystemen in Nederland LPS 1233 - Certificatie van vastopgestelde brandbeveiligingssystemen in Nederland Huib Timmerman LPCB ROADSHOW LPS-1233 2006 Programma Historie van certificeren sprinkler- en overige blussystemen in Nederland

Nadere informatie

Interpretatiebesluit deskundigenpanel VBB-systemen

Interpretatiebesluit deskundigenpanel VBB-systemen Interpretatiebesluit deskundigenpanel VBB-systemen datum 30 november 2017 2017-03 - Interpretatie scheidslijn uitstalling en opslag van goederen Normparagraaf 6.2.3 en bijlagen A en B van NEN-EN 12845+A2+NEN

Nadere informatie

Hoogbouw en Brandveiligheid

Hoogbouw en Brandveiligheid Hoogbouw en Brandveiligheid Even voorstellen... Björn Peters 1 Hoogbouwrichtlijn Hoogbouwrichtlijn Brandveiligheidsvoorzieningen bepaald aan de hand van een drietal aspecten: ontruimingsconcept A, B, C

Nadere informatie

Bestaande ontruimingsalarminstallaties

Bestaande ontruimingsalarminstallaties Rijnstraat 8 Postbus 20952 2500 EZ Den Haag Bestaande ontruimingsalarminstallaties Instructie Versie 1.0 Status Definitief Contactpersoon T 0800-899 1103 info.infofoon @rgd.minbzk.nl Betreft Bestaande

Nadere informatie

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld)

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld) Het onderzochte gebouw moet volgens Bouwbesluit Artikel 6.20 worden voorzien van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie met niet-automatische bewaking zonder doormelding naar de brandweer. Dit houdt

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Documentnaam: 6086BD54-PVE-2015-11-27 Pagina: 1 van 9 1. Gegevens Documentnummer: 6086BD54-PVE-2015-11-27 Datum opmaak: 27-11-2015 PvE-opsteller Certificaat vereist Bouwwerk: Doel installatie Bouwvergunning:

Nadere informatie

Provast B.V. t.a.v. de heer ing. J.R. Thomas Postbus BJ DEN HAAG. Zoetermeer, 6 februari JE/MN/JMa/G BR. Geachte heer Thomas,

Provast B.V. t.a.v. de heer ing. J.R. Thomas Postbus BJ DEN HAAG. Zoetermeer, 6 februari JE/MN/JMa/G BR. Geachte heer Thomas, Provast B.V. t.a.v. de heer ing. J.R. Thomas Postbus 16395 2500 BJ DEN HAAG Zoetermeer, 6 februari 2017 Betreft: Ref.: 2Amsterdam JE/MN/JMa/G 17721-3-BR Geachte heer Thomas, Naar aanleiding van uw e-mailbericht

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus BV Rotterdam

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus BV Rotterdam ADVIES Registratienummer: Betreft: Kantoorgebouw met sprinklerinstallatie Trefwoorden: Sprinkler, brandwerendheid op bezwijken, brandwerende coating, grootte brandcompartiment : Status: Definitief Adviesaanvraag

Nadere informatie

Regionale Commissie Bouwen en Infrastructuur Regio Haaglanden

Regionale Commissie Bouwen en Infrastructuur Regio Haaglanden Regionale Commissie Bouwen en Infrastructuur Regio Haaglanden Brandveiligheid in automatische (ondergrondse) parkeergarages Jan Brekelmans Veiligheidsregio Haaglanden November 2009 Versie 5 november 2009

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Onderbouwing gelijkwaardigheid sprinkler Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, industriefunctie, NEN 6060, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, compartimentering, loopafstand, sprinkler

Nadere informatie