1. Samenvatting 2. Voorwoord 3. Inleiding 4. Resultaten 5. Duurzaamheid 6. Conclusies 7. Aanbevelingen 8. Verbeter de effectiviteit van uw website

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Samenvatting 2. Voorwoord 3. Inleiding 4. Resultaten 5. Duurzaamheid 6. Conclusies 7. Aanbevelingen 8. Verbeter de effectiviteit van uw website"

Transcriptie

1

2

3 inhoud 1. Samenvatting Voorwoord Inleiding Internetgebruik Nederlanders en Nederlandse huurders Marktanalyse Resultaten Vindbaarheid Usability Content Functionaliteit Duurzaamheid Aandacht voor duurzaamheid op corporatiewebsites Duurzaamheid: best practices Trend: initiatieven rondom duurzaamheid Conclusies Aanbevelingen Verbeter de effectiviteit van uw website Analyse op maat: Web Prestatie Index Koophuizen beter vindbaar: Workshop succesvol schrijven voor het web Aanpak nieuwe website: Programma van eisen & plan van aanpak Onderscheidend vermogen vergroten: Inzet van Corporate story Klantgerichte website: Functioneel ontwerp Budget optimaal benutten: Effectieve mediamix Bewonersparticipatie stimuleren: Sociaal netwerk Over Between-us Onderzoeksverantwoording Materiaal Instrument Vergelijking met Glossary 33 Between-us, De inhoud van dit document is eigendom van Between-us. Alle auteursrechten, merkrechten, databankrechten en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten en de inhoud daarvan berusten uitsluitend bij Between-us. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud en gebruik door derden, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Between-us niet toegestaan. Inhoud 03

4 1. samenvatting Between-us, adviesbureau voor effectief maatschappelijk ondernemen heeft in navolging van de succesvolle lancering van de Woningcorporatie Web Monitor in 2008 ook dit jaar de prestaties van vijftig grote woningcorporaties op internet kritisch geanalyseerd en met elkaar vergeleken. De Woningcorporatie Web Monitor is een onderzoek waarbij de effectiviteit van de websites van vijftig grote woningcorporaties wordt beoordeeld op de dimensies vindbaarheid, usability, content en functionaliteit. Doordat voor het eerst sinds de introductie van het internet de meerderheid van de Nederlandse huurders online is, is het belang van een kwalitatieve website hoger dan ooit. Een oriënterende vragenlijst, verspreid onder communicatieadviseurs van woningcorporaties, liet zien dat de website het belangrijkste deel van de communicatiemiddelenmix vormt, met een belang van 39% ten opzichte van de overige middelen. Het bieden van relevante informatie aan doelgroepen is de belangrijkste doelstelling van corporatiewebsites. Kostenbesparing door meer diensten online aan te bieden is het minst van belang voor de respondenten. De Oost-Brabantse woningcorporatie Mooiland Maasland heeft dit jaar de beste corporatiewebsite met een rapportcijfer van 8,3. Het gemiddelde rapportcijfer van de vijftig onderzochte corporaties is 7,0; in 2008 was dit 6,5. Op het niveau van de verschillende dimensies zijn de grootste verbeteringen waar te nemen op het gebied van content en functionaliteit. Zo is er bijvoorbeeld ten opzichte van 2008 een groter aantal websites waarbij huurders online reparatieverzoeken in kunnen dienen. De communicatie over zakelijke stakeholders blijft nog steeds achter. Duurzaamheid Duurzaamheid wordt dit jaar geïntroduceerd als onderdeel van de Woningcorporatie Web Monitor. Ruim driekwart van de corporaties communiceert over duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld duurzaam bouwen, woontips voor huurders of het energielabel. Dit past in een streven om bewuster om te gaan met natuurlijke hulpbronnen en om energiekosten te beperken. Concrete aanbevelingen 1. Gebruik de corporate story als leidraad voor de website: het zorgt ervoor dat zowel medewerkers als externe stakeholders de organisatie er in herkennen en het zorgt voor onderscheidend vermogen. 2. Bouw aan reputatiemanagement door de website te benutten om uw maatschappelijk en duurzaam ondernemerschap duidelijk op de kaart te zetten. 3. Heroverweeg de mediamix en bespaar tijd en geld. Nu de meerderheid van de huurders online is, kan de website nog meer een centrale rol innemen, deels ten koste van meer traditionele (print)media. 4. Zet de website in als marketinginstrument voor koopwoningen: koppel kennis over zoekgedrag van kopers aan zoekmachine marketing en verhoog hiermee de online vindbaarheid. 5. Stimuleer bewonersparticipatie door wijkbewoners en huurders te faciliteren met bijvoorbeeld een online sociaal netwerk. 04

5 presenteerde Between-us de eerste editie van de Woningcorporatie Web Monitor. De vele positieve reacties hebben ons geïnspireerd om ook dit jaar te onderzoeken hoe effectief de websites van 50 grote woningcorporaties worden ingezet als communicatiekanaal naar klanten en stakeholders en hoe deze effectiviteit kan worden vergroot. Nieuw dit jaar is het onderwerp duurzaamheid: hoe en in welke mate communiceren corporaties op hun website over zaken als energiezuinig bouwen, energiebesparende acties en andere duurzame maatregelen? Afgelopen jaar hebben we vele corporaties geholpen bij het effectief maken van klant- en stakeholdercommunicatie. Daarnaast hebben we velen van u mogen begroeten op één van onze ROCOCO-bijeenkomsten: regionale overleggen voor communicatieprofessionals van corporaties. Het is voor ons als adviesbureau inspirerend om samen met communicatieprofessionals van corporaties kernwaarden als transparantie, klantgerichtheid en maatschappelijke betrokkenheid terug te laten komen in de communicatie van corporaties met klanten en overige stakeholders. Het doel van de Woningcorporatie Web Monitor is om corporaties met behulp van concrete onderzoeksresultaten en best practices te inspireren na te gaan waar in de online communicatie verbeteringen te realiseren zijn die leiden tot kostenbesparingen, meer efficiëntie, betrokkenheid en waardering van huurders en overige stakeholders. Mocht u meer willen weten over het effectief inzetten van (online) stakeholdercommunicatie of heeft u een casus die u graag met ons wilt delen, dan hoor ik graag van u! 2. voorwoordvorig jaar Hartelijke groet, Emke Mol Project Manager (076) voorwoord 05

6 3. inleiding In navolging van de succesvolle lancering van de Woningcorporatie Web Monitor in 2008, heeft adviesbureau Between-us ook dit jaar de prestaties van vijftig grote woningcorporaties op internet kritisch geanalyseerd en met elkaar vergeleken. Een steeds hoger percentage van de Nederlandse bevolking is actief op internet en de aandacht voor dit medium blijft in de woningcorporatiemarkt niet achter. Huurders hebben via internet onbeperkte toegang tot informatie, op ieder tijdstip en op elke plaats. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van online dienstverlening, zoals online inschrijven, op een woning reageren of een reparatieverzoek indienen. Effectief maatschappelijk ondernemen is voor corporaties een belangrijk thema. Woningcorporaties kunnen zich als maatschappelijk ondernemer naar hun stakeholders onderscheiden door te focussen op communicatie, transparantie en klantgerichtheid. Een medium dat hier bij uitstek geschikt voor is, is de website. Internet beïnvloedt de wijze waarop corporaties communiceren met hun huurders en stakeholders en biedt enorme kansen om de communicatie met deze groepen te verbeteren. Met het oog op deze ontwikkelingen, die inmiddels aan relevantie hebben gewonnen, wordt de Woningcorporatie Web Monitor dit jaar herhaald. Er wordt gekeken hoe de effectiviteit van de websites zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld. Door de website effectief in te zetten en door aan te sluiten op de wensen van de verschillende doelgroepen wordt de tevredenheid en betrokkenheid onder huurders, woningzoekenden en stakeholders vergroot. Daarnaast kan er geld mee worden bespaard. De toegenomen aandacht van woningcorporaties voor maatschappelijk rendement enerzijds en het belang van internet anderzijds, vormen voor Between-us de aanleiding om de prestaties van woningcorporaties op internet te analyseren. Hoe klantvriendelijk zijn de websites van woningcorporaties, kunnen huurders online goed hun weg vinden en wordt er ook nuttige informatie geboden aan stakeholders zoals zorginstellingen en de gemeente? Dit zijn enkele vragen die in dit onderzoek worden beantwoord. De websites van vijftig woningcorporaties zijn geanalyseerd op 44 punten, verdeeld over vier dimensies die deel uitmaken van het Website Kwaliteit Model. Verder worden de resultaten van dit jaar vergeleken met die van 2008, en er wordt bekeken welke verschillen er zijn opgetreden. 06

7 3.1 INTERNETGEBRUIK NEDERLANDERS EN NEDERLANDSE HUURDERS Het internetgebruik onder de Nederlandse bevolking neemt nog steeds toe: 86% van alle Nederlandse huishoudens is inmiddels online waarvan 74% via breedband (bron: Eurostat). In 2008 was het internetgebruik nog 83%, waarvan eveneens 74% via breedband. Daarmee is het internetgebruik in Nederland het hoogste van de Europese Unie. Het gemiddelde internetgebruik binnen de EU ligt op 60%, waarvan 48% via breedband. Internetgebruik Nederlandse huishoudens 86% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Voor het eerst sinds de introductie van het internet is ook de meerderheid van de Nederlandse huurders (55%) online, zo blijkt uit de meest recente Bewonersscan van USP Marketing Consultancy. Vooral onder 65-plussers die huren, is het internetgebruik gestegen. Onder meer doordat de Nederlandse huurder gemiddeld ouder is dan de Nederlandse huiseigenaar, blijft het internetgebruik onder de huurderspopulatie achter op het landelijke gemiddelde. De grootste stijging van het internetgebruik vond plaats onder huurders tussen de 65 en 79 jaar, een toename van 17% naar 27%. USP verklaart de stijging met name door het feit dat corporaties hun diensten steeds meer online aanbieden. Denk hierbij aan het reageren op vrijkomende huurwoningen of het indienen van een reparatieverzoek. 3.2 MARKTANALYSE Voorafgaand aan de analyse van de websites, heeft Between-us dit jaar een marktanalyse uitgevoerd. Om beter inzicht te krijgen in de ontwikkelingen rondom klantgerichte online dienstverlening en het belang van webcommunicatie binnen de branche, heeft Between-us een vragenlijst opgesteld. Deze werd verspreid onder een honderdtal communicatieadviseurs van (middel-)grote woningcorporaties. De respons van 51 teruggestuurde vragenlijsten geeft een indicatie dat de website bij woningcorporaties hoog op de agenda staat. Brochures 11% Het belang van de website in de middelenmix Nieuwsbrief 6% website vormt belangrijkste communicatiemiddel Uit de marktanalyse bleek dat de website voor de corporaties het belangrijkste communicatiemiddel is om hun doelgroepen te bereiken. Eén van de vragen betrof het belang van de website ten opzichte van de andere communicatiemiddelen. De respondenten hadden in totaal 100% te verdelen over een aantal verschillende communicatiemiddelen, om het belang hiervan in de communicatiestrategie van hun eigen corporatie weer te geven. In de totale middelenmix maakt de website gemiddeld 39% van het totaal uit. Een bewonersmagazine heeft een belang van gemiddeld 18%, een woonwinkel is goed voor gemiddeld 11% en ook brochures staan voor gemiddeld 11%. De communicatiemiddelen die het laagst scoren zijn woonkranten (8%), een nieuwsbrief (6%) en de resterende 7% heeft betrekking op overige communicatiemiddelen, voornamelijk het persoonlijk contact met een medewerker van de corporatie. Anders 7% Woonwinkel 11% Website 39% Woonkrant 8% Bewonersmagazine 15% inleiding 07

8 3.2.2 doelstellingen corporatiewebsites In de marktanalyse werd de respondenten gevraagd wat de doelstellingen van de website van hun corporatie zijn. Alle respondenten (100%) gaven aan dat het bieden van relevante informatie aan doelgroepen van belang is. Hieropvolgend is kwaliteitsverbetering door meer diensten online aan te bieden een punt waar tweederde (67%) belang aan hecht. Zowel tijdsbesparing als overige doelstellingen (waaronder het verbeteren van imago en naamsbekendheid) wordt door 14% van de ondervraagden nagestreefd. Tenslotte is kostenbesparing een punt wat slechts bij 12% van de respondenten op de agenda staat conclusie Uit de marktanalyse blijkt dat de website het belangrijkste middel voor woningcorporaties is in de communicatie naar hun stakeholders. Deze uitkomst onderstreept de relevantie van een onderzoek naar de effectiviteit van de websites van woningcorporaties. Het bieden van relevante informatie aan verschillende doelgroepen is de belangrijkste doelstelling van de website van corporaties. Kostenbesparing door het aanbieden van online diensten is het minst belangrijk voor de respondenten. Kortom: de website is het belangrijkste communicatiemiddel voor woningcorporaties, maar de mogelijkheden tot kostenbesparing worden (nog) niet optimaal benut. Corporaties richten zich met name op de verbetering van kwaliteit en de besparing van tijd, door meer diensten online aan te bieden. Printmedia zoals bewonersmagazines en woonkranten spelen nog steeds een grote rol, terwijl ze erg kostbaar zijn. De effectieve inzet van klantgerichte online dienstverlening kan bij uitstek kostenbesparing opleveren. Bijvoorbeeld door de website van een woonruimteverdeelsysteem dusdanig gebruikersvriendelijk te maken dat de oplage van de bewonerskrant kan worden verlaagd. Hierdoor kunnen budgetten worden vrijgemaakt voor bijvoorbeeld de verkoop van woningen. Belangrijkste doelstellingen van een corporatiewebsite Doelgroepen van relevante informatie voorzien 100% Kostenbesparing door meer diensten online aan te bieden 12% Kwaliteitsverberbetering door meer diensten online aan te bieden 67% Tijdsbesparing door meer diensten online aan te bieden 14% Anders 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% * meerdere antwoorden per respondent mogelijk 08

9 4. resultaten In de onderstaande tabel staan de uitkomsten van de Woningcorporatie Web Monitor Het gemiddelde rapportcijfer voor de effectiviteit van de websites van corporaties is in 2009 een 7,0. Dit houdt in dat 30% van de kansen die internet aan corporaties biedt momenteel nog niet wordt benut. Ter vergelijking: in 2008 was het gemiddelde rapportcijfer een 6,5. Nr. Grootte Organisatie cijfer 2009 cijfer 2008 positie 2008 g/i 1 33 Mooiland Maasland 8, Pré Wonen 8,2 8,2 1 g 3 46 Singelveste AlleeWonen 8,1 6,6 26 i 4 7 Eigen Haard 7,8 7,2 9 i 5 2 Vestia 7,8 7,8 2 g 6 45 Aramis AlleeWonen 7,8 7,6 4 g 7 38 Nijestee 7,8 7,1 12 i 8 17 WonenBreburg 7,7 7,5 6 g 9 43 Woonconcept 7,7 7,1 15 i Mitros 7,6 7,7 3 g Woonbedrijf 7,6 7, Wonen Zuid 7,6 6,8 19 i Com wonen 7,5 7, Wonen West Brabant 7,5 6,5 29 i 15 3 De Alliantie 7,5 5,8 40 i De Woonplaats 7,4 6,7 22 i Parteon 7,4 7,5 7 g Stadgenoot 7, Vivare 7,3 7,6 5 g De Key 7,3 6,1 35 i Zayaz 7,3 5,4 46 i Maasdelta 7,2 6,9 18 g Waterweg Wonen 7,2 6, Staedion 7,2 7,0 16 g 25 1 Ymere 7,1 6,6 27 i resultaten 09

10 Nr. Grootte Organisatie cijfer 2009 cijfer g/i Wonen Limburg 7,1 6,3 32 i Lefier 7, Vidomes 7,1 7,3 8 g Talis 7,0 6,4 31 i Woonplus 6,9 5,4 47 i Woongroep Holland 6,9 6,9 17 g 32 8 Rochdale 6,9 6,6 24 g IntermarisHoeksteen 6, BrabantWonen 6, PWS Rotterdam 6,9 5,9 37 i Woon Friesland 6,8 5,9 38 i 37 4 Portaal 6,7 5,8 41 i Woonpunt 6,7 6,2 34 g Volkshuisvesting 6,7 6,8 21 g Cires 6, DUWO 6,5 6,8 20 g Tiwos 6,4 6,0 36 g Acantus 6,3 5,9 39 g Woonzorg Nederland 6,0 5, Haagwonen 5,9 6,3 33 g 46 6 Woonbron 5,9 5,8 42 g Delta Wonen 5,6 5,0 48 i 48 5 Woonstad Rotterdam 5, Woonvisie Ridderkerk 4,9 3, Woongroep Twente 3,1 3, VINDBAARHEID het belang van vindbaarheid De eerste dimensie waarop de websites zijn geanalyseerd, is vindbaarheid. Wil een website effectief zijn, dan moet hij in eerste plaats op internet te vinden zijn. Woningcorporaties gaan er vaak vanuit dat zij gemakkelijk te vinden zijn, omdat zij binnen een bepaald gebied opereren, waar hun naamsbekendheid hoog is. Woningzoekenden die echter niet binnen dit gebied bekend zijn, zullen de naam van de corporatie vaak niet kennen. Zij zullen in een zoekmachine algemene termen als goedkope huurwoning Amsterdam-West invullen. Het is belangrijk dat de woningcorporatie ook in dit geval online vindbaar is. Hetzelfde geldt voor mensen die op zoek zijn naar een koopwoning. Ook al zijn ze wel bekend met de woningcorporatie, dan zullen zij zich misschien niet direct realiseren dat de corporatie ook huizen verkoopt. Door de vele aanbieders van koopwoningen, zullen woningcorporaties hun best moeten doen om zich te onderscheiden van concurrerende aanbieders. Het is voor een corporatie van vitaal belang om met specifieke koopwoningen zo hoog mogelijk in de zoekresultaten terecht te komen. De corporaties waarbij geen score uit 2008 vermeld staat, zijn voor het eerst in de Woningcorporatie Web Monitor opgenomen. 10

11 4.1.2 vindbaarheid: de resultaten De dimensie vindbaarheid is op verschillende criteria beoordeeld. 16% van de woningcorporaties scoort een onvoldoende op vindbaarheid en eenzelfde aantal van 16% scoort een 8 of hoger. De gemiddelde score is een 6,5, waarmee vindbaarheid net als vorig jaar de slechtst scorende dimensie is. In 2008 was de gemiddelde score een 6,1. Het aantal onvoldoendes was destijds 22% en slechts één op de tien scoorde een 8 of hoger. Zo n 35% van de kansen die het internet aan corporaties biedt, wordt dit jaar onbenut gelaten. Woonzorg Nederland heeft net als in 2008 de beste vindbaarheid met een score van 9,4. Dit wordt met name veroorzaakt door de verschillende paginatitels en het hoge aantal door zoekmachines geïndexeerde pagina s. Nr. Corporatie Score Score Woonzorg Nederland 9,4 9,4 2a Ymere 8,9 5,6 2b Vestia 8,9 8,9 2c Pré Wonen 8,9 9,4 3 De Alliantie 8,3 8,9 Slechts een kleine meerderheid van 57% heeft een tekstlink naar de sitemap op de homepage geplaatst. Een goed uitgevoerde sitemap vergroot het navigatiegemak voor bezoekers, doordat zij in één oogopslag kunnen zien hoe de website is gestructureerd. Bovendien heeft de aanwezigheid van een sitemap gunstige gevolgen voor de vindbaarheid bij zoekmachines. In 2008 had 51% van de websites op haar homepage een link naar de sitemap. Ook op de punten verschillende paginatitels (gemiddelde score: 6,5; in 2008 was het 5,7), linkpopulariteit (gemiddeld: hyperlinks; in 2008 waren dat er 1.306) en geïndexeerde pagina s (gemiddeld aantal: 1.075; in 2008 waren dat er 1.007) valt net als vorig jaar nog veel winst te behalen. Een positief punt is het ontbreken van frames op 94% van de websites. In 2008 was dit 88%. De verschillende punten van vindbaarheid zijn dus verbeterd, maar verdienen zeker nog aandacht vindbaarheid: best practices Verschillende paginatitels Een criterium dat een positieve invloed heeft op de vindbaarheid is de aanwezigheid van verschillende paginatitels. Het gaat hierbij om de titels die linksboven in de balk van de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer) verschijnen. Een zoekmachine bepaalt mede aan de hand van deze titels waar de desbetreffende webpagina over gaat. Titels als welkom op deze website, homepage of index zijn voor zowel zoekmachines als gebruikers weinig informatief. 28% van de websites beschikt niet over verschillende paginatitels; in 2008 was dit nog 34%. Er treedt dus een geleidelijke verbetering op. Een woningcorporatie die de paginatitels wel goed benut is Woonconcept (www.woonconcept.nl). De titels in de blauwe balk veranderen per pagina mee terwijl de naam van de corporatie blijft staan, zodat duidelijk is op welke website en op welke pagina men zich bevindt. Dit komt ook duidelijk terug in de URL van de pagina. Linkpopulariteit Een ander element dat grote invloed heeft op de vindbaarheid van een website is de linkpopulariteit. In het kort komt het erop neer dat hoe meer links er naar de webpagina s verwijzen, des te hoger zoekmachines de website zullen waarderen. Zoekmachines redeneren dat als veel andere relevante websites naar de webpagina s linken, dat deze website dan erg relevant, actueel en interessant is voor gebruikers. Het gevolg is dat de kans aanzienlijk wordt vergroot dat de website hoog bij de zoekresultaten komt te staan. De linkpopulariteit van de 50 corporaties is in kaart gebracht en het gemiddeld aantal hyperlinks bedraagt De verschillen zijn groot: de corporatie met de minste links beschikt over 60 verwijzingen, terwijl degene met de meeste links, Com wonen, een linkpopulariteit van heeft. In vergelijking met 2008 is er weinig verschil op dit gebied opgetreden: het gemiddeld aantal hyperlinks was toen resultaten 11

12 Waarmerk drempelvrij.nl Goed vindbare websites hebben als kenmerk dat ze vaak ook goed toegankelijk zijn. Overheidswebsites zetten binnenkort een belangrijke stap op het gebied van toegankelijkheid. Ze dienen voor eind 2010 te voldoen aan 125 richtlijnen waarmee de Tweede Kamer begin februari 2009 heeft ingestemd. Hiermee worden de websites toegankelijk voor mensen met een beperking, waaronder kleurenblinden, visueel beperkten of mensen die aan epileptische aanvallen lijden. Op minder gedetailleerd niveau bestaat het Waarmerk drempelvrij.nl, dat zorgt voor een minimale toegankelijkheid van websites. Hierbij voldoet een website aan 16 belangrijke ijkpunten. Naast allerlei technische aanpassingen is bijvoorbeeld ook het gebruik van duidelijke taal voor de content van een website een criterium. Gezien de verschillende doelgroepen van websites van woningcorporaties, waaronder relatief veel ouderen, is het keurmerk een welkome toetsing. Op dit moment is er nog geen enkele corporatiewebsite die het waarmerk mag dragen. Websites die het keurmerk inmiddels al verdiend hebben, zijn bijvoorbeeld die van de Belastingdienst, verschillende zorginstanties en de Nederlandse Spoorwegen. 4.2 USABILITY het belang van usability De tweede dimensie waarop de websites zijn onderzocht, is usability, oftewel gebruikersvriendelijkheid. Dit criterium bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van een website, omdat het de gebruikers helpt bij het navigeren door de website. Wanneer een huurder, woningzoekende of andere stakeholder een website niet als gebruikersvriendelijk ervaart, zal hij deze snel verlaten usability: de resultaten De dimensie usability is op verschillende criteria beoordeeld, waaronder de aanwezigheid van een consistente structuur en de scanbaarheid van de content. Slechts 6% van de woningcorporaties scoort een onvoldoende op deze dimensie en 20% scoort een 8 of hoger. De gemiddelde score is een 7,1. In 2008 was dat een 6,9; toen had nog 20% een onvoldoende en had 14% van de corporaties gemiddeld een 8 of hoger. De winnende corporatie Mooiland Maasland staat dit jaar bovenaan en scoort een 9,6, dankzij een heldere structuur en gebruikersvriendelijke toepassingen zoals de mogelijkheid tot het aanpassen van de lettergrootte. De hoogste score wordt behaald op het criterium consistente structuur (gemiddeld 8,4, in 2008 was dit een 7,8). Op de onderdelen lettergrootte aanpassen en aankondiging nieuw scherm valt daarentegen nog veel te winnen. Het gemiddelde rapportcijfer voor lettergrootte aanpassen is dit jaar een 3,9, in 2008 was het een 2,8. Aankondiging nieuw scherm scoort ongeveer hetzelfde: een gemiddelde van 6,4 in 2008 en nu een 6,2. Zeker gezien het feit dat de doelgroep van de corporatiesector naar verhouding voor een groot deel uit senioren bestaat, zijn dergelijke elementen vereist usability: best practices Aanpassen lettergrootte Het aanpassen van de lettergrootte is een functie die op 44% van de websites wordt aangeboden. Op 18% van deze websites wordt de functie nog niet ten volle benut. Zo verandert soms slechts een gedeelte van de pagina mee, of blijft de tekst na het vergroten van de lettergrootte nog vrij klein en dus Nr. Corporatie Score Score Mooiland Maasland 9,6-2a De Key 9,2 5,8 2b Woonconcept 9,2 7,9 2c Wonen West Brabant 9,2 8,3 2d Cires 9,2-12

13 mogelijk slecht leesbaar. Een positieve uitzondering hierop is te vinden op de website van De Key (www.dekey.nl). Hier is de lettergrootte tot zeer groot aan te passen. Dit wordt met een simpel icoontje gecommuniceerd. Vorig jaar was het slechts op 28% van de corporatiewebsites mogelijk om de lettergrootte aan te passen. Dit onderdeel is dus sterk verbeterd, maar de functie ontbreekt nog steeds bij meer dan de helft van de corporaties. Dit is opvallend, omdat ouderen een belangrijk gedeelte van de doelgroep uitmaken. Pré Wonen (www.prewonen.nl) biedt op haar website behalve de mogelijkheid om de lettergrootte aan te passen, ook de mogelijkheid om de website volledig in zwart/wit te tonen om kleurenblinden tegemoet te komen. Scanbaarheid content Goed scanbare content verhoogt het lezersgemak en zorgt ervoor dat de bezoeker snel op kan maken waar de tekst over gaat en of dit de plaats is waar hij antwoord kan vinden op zijn eventuele vraag. Een corporatie die de content op haar website goed scanbaar aanbiedt, is Ymere (www.ymere.nl). Door het gebruik van gekleurde titels, een korte inleiding, vetgedrukte tussenkopjes en opsommingtekens is vrijwel binnen één oogopslag duidelijk wat het onderwerp van de pagina is. Een toepasselijke afbeelding kan het doel van de pagina vaak ook goed verduidelijken, evenals een heldere menustructuur. De scanbaarheid van de content kan bij 20% van de corporatiewebsites verder worden verbeterd. 4.3 CONTENT het belang van content De inhoud (content) van een website is vaak de belangrijkste reden om een website te bezoeken. Uit de Bewonersscan 2008 van USP blijkt dat 74% van de huurders die internet gebruikt naar informatie zoekt over diensten die de corporatie aanbiedt, 69% zoekt naar informatie over de corporatie zelf en 62% is geïnteresseerd in actueel nieuws over huren content: de resultaten De dimensie content is op verschillende criteria beoordeeld, waaronder de aanwezigheid van informatie over wijken, onderhoud en stakeholders. Bijna één op de tien corporaties (8%) presteert onvoldoende op het gebied van content. Dit is opmerkelijk, aangezien uit de marktanalyse is gebleken dat het bieden van relevante informatie voor doelgroepen de belangrijkste doelstelling van corporatiewebsites is. 14% van de corporaties scoort hoger dan een 8. De gemiddelde score is een 7,0, tegenover een 6,4 in Singelveste AlleeWonen voert de lijst aan met een 8,7. Nr. Corporatie Score Score Singelveste AlleeWonen 8,7 6,1 2 Aramis AlleeWonen 8,6 7,9 3 Pré Wonen 8,5 6,5 4a BrabantWonen 8,3-4b Nijestee 8,3 7,1 resultaten 13

14 Vorig jaar scoorde deze corporatie op het gebied van content nog onder het gemiddelde, maar dit jaar voeren ze de lijst aan met een zeer complete, informatieve website met onder meer veel aandacht voor communicatie over projecten met verschillende stakeholders. Een activiteitenagenda is zeer zeldzaam op corporatiewebsites. Slechts 4% van de corporaties heeft er één; in 2008 was dat 5%, er is dus weinig veranderd. Vaak genoeg verschijnen er nieuwsberichten over een opening, evenement of wijkactiviteit. Het is een kleine moeite om dit te bundelen en de huurders en stakeholders te laten weten dat ze welkom zijn. Dit vergroot niet alleen vooraf de betrokkenheid, maar verhoogt ook de attentiewaarde wanneer er over het evenement verslag wordt gedaan content: best practices Indienen van klachten Uit de analyse blijkt dat er te weinig vanuit de klant wordt geredeneerd. Een voorbeeld hiervan is dat informatie over het indienen van klachten vaak onder het gedeelte over de organisatie staat in plaats van onder het websiteonderdeel met informatie voor de huurder. Daarnaast is informatie over het indienen van een klacht vaak te vinden onder de onduidelijke kop niet tevreden of geschillen. Wijkinformatie Uit onderzoek van USP blijkt dat informatie over de wijken voor 71% van de woningzoekenden het belangrijkst is in hun zoektocht. Desondanks ontbreekt informatie over de verschillende wijken nog steeds op 20% van de websites. In 2008 was dit nog 40%. Met name voor mensen die niet zo bekend zijn in het gebied waarin een bepaalde corporatie opereert, is deze informatie onontbeerlijk. Bovendien is wijkinformatie een punt waar woningcorporaties juist op kunnen uitblinken. Het werk in de wijk wordt zo duidelijk zichtbaar, wat onderscheidend vermogen biedt en versterkend kan werken voor de reputatie. Woningomschrijving Omdat het online reageren op woningen steeds gebruikelijker wordt (93% van de websites biedt deze mogelijkheid), is een duidelijke woningomschrijving geen overbodige luxe. Vaak wordt er slechts een korte opsomming van de eigenschappen van de woning gegeven, terwijl een potentiële huurder dan nog niet goed weet wat hij van de woning mag verwachten. Een corporatie die veel aandacht aan de woningomschrijving besteedt, is Woonbron. Op het woonruimteverdeelsysteem Woonnet Rijnmond (www.woonnet-rijnmond.nl) leveren zij een heldere omschrijving. Na een aantal praktische details, volgt een korte omschrijving van de wijk. Uitgebreide wijkinformatie is op de website beschikbaar onder het kopje buurt. Vervolgens wordt er een korte omschrijving van de indeling van de woning gegeven. Onder het kopje specificaties volgen nadere kenmerken zoals voorzieningen, oppervlakte van de verschillende vertrekken, servicekosten en de bruto huurprijs. Tenslotte wordt er aangegeven of er speciale voorwaarden voor de woning gelden en geven de foto s een duidelijk beeld van de woning en de straat. 14

15 Onderhoud Informatie over onderhoud zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn op een corporatiewebsite, aangezien de onderhoudsverplichting van corporaties één van de redenen vormt waarom mensen huren. Desondanks beschikt 16% van de corporatiewebsites niet over informatie over onderhoud. Daarnaast zijn onderhoudsschema s vaak niet up-to-date. Er zijn echter ook corporaties die uitgebreide informatie geven over het onderhoud, bijvoorbeeld Nijestee (www.nijestee.nl). Op de verschillende pagina s met wijkinformatie wordt per wijk duidelijk omschreven welke activiteit bij welke woningen plaatsvindt. Huurvoorwaarden Een ander voorbeeld van belangrijke informatie die door ongeveer één derde (30%) van de corporaties niet online wordt aangeboden zijn de algemene huurvoorwaarden. Op één vijfde (20%) van de websites die de voorwaarden wèl aanbiedt, zijn ze slecht vindbaar. Het is wenselijk dat corporaties hun huurvoorwaarden op een goed vindbare plaats op de website publiceren, omdat dit document de rechten en plichten van zowel huurders als de organisatie bevat. In 2008 werd op 38% van de websites helemaal geen huurvoorwaarden aangeboden. Op dit gebied is dus een lichte verbetering opgetreden. Stakeholders Het bezoeken van een website is niet alleen voor huurders en woningzoekenden een laagdrempelige manier om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen een corporatie, maar ook voor de overige stakeholders. Verrassend genoeg zijn corporaties die op hun website informatie geven over hun interactie met stakeholders erg schaars. Vaak is de zoekfunctie van een website nodig om informatie te kunnen vinden over bijvoorbeeld de gemeente. Amper één op de drie (29%) van de corporaties biedt specifieke informatie voor de gemeente en zorginstanties. In 2008 was dit nog gemiddeld 24%. Er is dit jaar dus meer aandacht voor stakeholders, maar het blijft nog steeds minimaal. Een corporatie die wel nadrukkelijk ruimte inruimt op zijn website voor stakeholders is Zayaz (www.zayaz.nl). Zij hebben een aparte pagina over de samenwerking met de gemeente s-hertogenbosch. Hierin wordt verteld over de prestatieovereenkomst die zij samen met andere corporaties in de regio gesloten hebben. Deze overeenkomst is voor de bezoeker van de website ook te downloaden. Interactie De eerste stappen naar een interactieve website worden bij verschillende corporaties al gemaakt in de vorm van een weblog, dat vaak door bestuurders wordt bijgehouden. Dit is een gunstige ontwikkeling, maar biedt vaak niet meer dan een kijkje in de keuken van de corporatie. Er komt meer bij kijken om huurders en stakeholders actief te betrekken en daadwerkelijk interactief online met hen te communiceren. Wijkgerichte sociale netwerken kunnen een positieve bijdrage leveren aan de betrokkenheid van huurders, de reputatie van de wijk en ze bieden de mogelijkheid om de wensen en zorgen van (potentiële) bewoners te monitoren. Let wel: een wijkwebsite maakt nog geen sociaal netwerk. Een goed voorbeeld van een sociaal netwerk is de website Buurtleven. nl (www.buurtleven.nl). Bewoners van verschillende Amsterdamse wijken kunnen hier terecht voor wijknieuws en daarnaast kunnen ze zelf berichten en oproepjes plaatsen. resultaten 15

16 4.4 FUNCTIONALITEIT het belang van functionaliteit De laatste dimensie die onderzocht is, is functionaliteit. Waar het 10 jaar geleden nog de norm was om een website te gebruiken als een soort online folder, verwachten gebruikers nu dat ze op een website ook daadwerkelijk iets kunnen doen. Met andere woorden: een website moet functioneel zijn. Acties die anders aan de balie, per post of telefonisch zouden worden uitgevoerd, kunnen door de komst van internet direct online worden afgehandeld. Zo kunnen mensen zich bij veel woningcorporaties online inschrijven, een reparatieverzoek indienen of overlast melden. Functionele toepassingen zorgen niet alleen voor meer gebruiksgemak voor huurders, ze kunnen ook een bijdrage leveren aan een grotere betrokkenheid. Het kost hen immers minder moeite om online bijvoorbeeld suggesties te doen of overlast te melden dan om persoonlijk langs te gaan of te bellen. Voorbeelden van functionaliteiten die de betrokkenheid kunnen vergroten zijn: het aanbieden van een poll, een online enquête of een online ideeënbus. Allemaal simpele zaken die met weinig moeite te realiseren zijn en die een groot effect kunnen sorteren functionaliteit: de resultaten De dimensie functionaliteit is op verschillende criteria beoordeeld. Binnen de dimensie functionaliteit is het grootste aantal corporaties te vinden met een score van acht of hoger (28%). 12% van de corporaties scoort een onvoldoende. De gemiddelde score bedraagt een 7,1, tegenover een 6,5 in Toen had 26% van de corporaties een 8 of hoger, en nog 28% een onvoldoende. Eigen Haard scoort dit jaar het best met een 9,5. Nr. Corporatie Score Score Eigen Haard 9,5 8,5 2 Nijestee 9,2 8,7 3a Staedion 9,0 8,3 3b Com Wonen 9,0 9,0 3c Wonen Breburg 9,0 8,5 Het doormailen van een woning is nog niet op veel websites mogelijk, 26% biedt dit aan. Inschrijven kan op bijna alle websites (93%) en ook het online indienen van reparatieverzoeken wordt steeds gebruikelijker: dit kan op 83% van de websites. Vorig jaar bood 20% een doormail functie, konden woningzoekenden zich op 83% van de websites inschrijven en het indienen van reparatieverzoeken was mogelijk op 79% van de websites. Op alle onderdelen is dus een verbetering te constateren. Overlast is een vervelende en vaak voorkomende realiteit waar zowel huurders als corporaties mee te maken kunnen krijgen. Bij slechts één op de vijf (20%) corporaties kunnen huurders dit online melden. Bij een groot deel van de overige corporaties vindt het plaats via het invullen, printen en opsturen van een formulier. Vorig jaar was het eveneens op 20% van de websites mogelijk om overlast te melden. Hier is dus niets verbeterd. 16

17 4.4.3 functionaliteit: best practices Een voorbeeld van een goed uitgewerkte functionaliteit is het indienen van een reparatieverzoek. Bij 83% van de corporaties kunnen huurders dit online regelen. Nieuwe huurders kunnen zich inmiddels bij vrijwel alle corporaties online inschrijven. In 7% van de gevallen gebeurt dit nog offline. Veel woonruimteverdeelsystemen faciliteren een inschrijffunctie voor verschillende woningcorporaties. Een functie die op steeds meer corporatiewebsites terug komt, is Mijn woningcorporatie. Hier kunnen huurders inloggen en vervolgens hun gegevens raadplegen en allerlei acties ondernemen. Doormailfunctie Mensen die op zoek zijn naar een huurwoning willen vaak met een bekende overleggen voordat ze een woning accepteren. In een dergelijke situatie is het prettig als een woningomschrijving direct kan worden doorg d. Ruim een kwart (26%) van de corporaties biedt woningzoekenden een doormail functie. Op het woonruimteverdeelsysteem WoningNet,(www.woningnet.nl), waar 22% van de beoordeelde corporaties op aangesloten is, is deze functie aanwezig. In 2008 lag het aantal websites dat een doormail functie aanbiedt op 20%. Online folders Door bruikbare informatie op de website aan te bieden, wordt tijd bespaard doordat medewerkers minder mensen aan de balie, aan de telefoon of per post te woord hoeven te staan. Dit verklaart wellicht waarom 94% van de corporaties online folders aanbiedt. Bij ruim een derde (34%) van deze websites ontbreekt echter een duidelijke pagina waar alle folders bij elkaar verzameld zijn. Daar staan ze meestal alleen op de desbetreffende pagina s, bijvoorbeeld over klussen. Een corporatie die dit goed aanpakt, is Wonen Breburg (www.wonenbreburg.nl). Zij bieden op één pagina een helder overzicht van verschillende publicaties, zoals folders, kluswijzers en formulieren. resultaten 17

18 5. duurzaamheid Duurzaamheid speelt bij veel woningcorporaties een rol, en niet alleen in het bouwproces. Ook het energieverbruik onder huurders is een issue dat zonder meer aandacht verdient. Niet alleen is iedere corporatiewoning sinds 2009 verplicht een energielabel te dragen, ook de groeiende aandacht voor klimaatverandering en zuiniger omgaan met natuurlijke hulpbronnen én geld spelen een rol. Naast vindbaarheid, usability, content en functionaliteit zijn de 50 websites dit jaar ook onderzocht op de communicatie over duurzaamheid. Wat vertellen corporaties, waar en hoe? Between-us heeft de vijftig websites geanalyseerd op communicatie over duurzaamheid. Hieruit bleek dat er veel verschillen op dit gebied zijn. 5.1 AANDACHT VOOR DUURZAAMHEID OP CORPORATIEWEBSITES 38% van de corporaties informeert haar huurders over het besparen van energie met praktische woontips, zoals het gebruik van spaarlampen en wassen met een volle trommel. Andere corporaties pakken het grootser op en berichten over duurzame bouwprojecten, zoals De Key, WoonFriesland en IntermarisHoeksteen. Vestia vertelt op haar homepagina over het nieuwbouwproject Warmte uit zee, waarbij warmte wordt opgewekt uit zeewater. De eerste zeewaterwarmtecentrale ter wereld moet gaan zorgen voor een energieneutrale wijk zonder CO2-uitstoot met 789 woningen. Op 20% van de websites is informatie te vinden over WoonEnergie, de collectieve aanbieder van groene stroom. Ook een energiekrant is op verschillende websites aanwezig: 8% publiceert er één. Verder informeert slechts 10% van de corporaties haar huurders over het verplichte energielabel. Corporaties bieden vaak kluswijzers aan. Met een kluswijzer isoleren, die op een aantal websites aanwezig is, kunnen huurders hun woning beter beschermen tegen vocht en kou en bovendien energie besparen op stookkosten. Veel corporaties geven het belang van duurzaamheid in beleidsplannen, jaarverslagen of convenanten aan. Toch ontbreekt vaak hoe dit concreet tot uiting komt. Dit is een verbeterpunt. Op bijna een kwart van de websites (24%) is helemaal geen informatie te vinden over duurzaamheid. 18

19 5.2 DUURZAAMHEID: BEST PRACTICES Wonen West Brabant lanceerde in januari 2009 het E-loket, een speciale website waarop huurders hun energiebesparing kunnen volgen. Huurders, medewerkers, maar ook externen zoals een wethouder geven allerlei tips om energie te besparen. Daarnaast kunnen gebruikers invoeren welke aanpassingen ze hebben toegepast en berekenen hoeveel energie en geld dit hen heeft bespaard. Ze kunnen zelfs hun gas- en energierekening vergelijken met die van andere gebruikers. Daarnaast verschijnt er ieder kwartaal een nieuwsbrief met allerlei nieuwtjes rondom duurzaamheid. 5.3 TREND: INITIATIEVEN RONDOM DUURZAAMHEID In 2007 is er in de woningcorporatiebranche 222 miljoen euro aan energiebesparende maatregelen geïnvesteerd. Dit getal geeft aan dat de aandacht voor duurzaamheid zeker onder woningcorporaties aanwezig is. Zowel binnen als buiten de branche bestaan verschillende initiatieven die bewuster bouwen, wonen en leven stimuleren. Hieronder volgen enkele voorbeelden. De Duurzaamheidbarometer is een initiatief van een aantal woningcorporaties (waaronder Woonbron, Stadgenoot, Tiwos en Haagwonen) en Stichting Natuur en Milieu. De methode geeft woningcorporaties een breed inzicht in de huidige duurzaamheid van hun woningvoorraad. Daarnaast is het ook een instrument om over langere periode vorderingen in kaart te brengen. Bovendien kan de duurzaamheidbarometer worden ingezet als benchmarkinstrument, waarmee corporaties hun resultaten kunnen vergelijken.binnen het instrument worden vijf duurzaamheidthema s getoetst op verschillende criteria: toekomstwaarde, gezondheid, energie, materialen en water. Hierop kan een score van 1-10 worden behaald. Green Irene komt uit de Verenigde Staten. Consumenten én bedrijven kunnen een eco-consultant laten langskomen bij hen huis of op kantoor. Deze kijkt welke besparende toepassingen kunnen worden ingezet om de ruimte duurzamer te maken. Denk hierbij aan energiebesparing, maar ook aan het reduceren van afval, besparen van water, mogelijkheden voor groene energie, minder gebruik van chemicaliën en aandacht voor veiligheid en gezondheid. De Green Irene consultant levert concrete suggesties voor aanpassingen die op termijn duizenden euro s besparing op kunnen leveren. De Green Home Concierge (www.greenhomesconcierge.co.uk) is een soortgelijk voorbeeld voor Londense huiseigenaren. Het wachten is nog op een Nederlandse Groene Koen. duurzaamheid 19

20 De Google Power Meter is een gratis tool waarmee consumenten hun energieverbruik kunnen meten. Onder het mom You can measure it, you can improve it, moet de real-time weergave van hun persoonlijke energiegebruik mensen bewust maken van hun acties en hen doen realiseren op welke gebieden ze gemakkelijk energie zouden kunnen besparen. Zo is in één oogopslag duidelijk dat een koelkast en tv samen nog minder energie verbruiken dan een wasdroger. De Google Power Meter is gebaseerd op drie stappen: het analyseren van het gebruik, het aanpassen van gedrag, en tenslotte hierover communiceren, bijvoorbeeld door het organiseren van onderlinge besparingswedstrijden. Momenteel loopt er een prototype dat uitgebreid getest wordt onder medewerkers van Google. Met verschillende toepassingen kunnen zowel nieuwe als bestaande huizen dus worden verduurzaamd. Dit kost in het begin geld, maar de investeringen verdienen zich op termijn zeker terug. De verhoging van de huur is door huurders uiteindelijk terug te verdienen én te overtreffen door besparing op de energiekosten. Huurders hoeven per saldo minder woonlasten te betalen. Bovendien wordt het milieu gespaard en stijgt de waarde van de woningvoorraad voor de woningcorporatie. 20

Onderzoek naar de websites van de 50 grootste woningcorporaties in 2010

Onderzoek naar de websites van de 50 grootste woningcorporaties in 2010 Onderzoek naar de websites van de 50 grootste woningcorporaties in 2010 Between-us 2010 Introductie Voor de derde keer presenteert Between-us de Woningcorporatie Web Monitor: een benchmark naar de effectiviteit

Nadere informatie

door Josée van der Hoek Rotterdam, 13 april 2010 Between-us

door Josée van der Hoek Rotterdam, 13 april 2010 Between-us door Josée van der Hoek Rotterdam, 13 april 2010 Between-us Agenda 11:45 12:10: Inloop en ontvangst 12:10 12.30: De analyse & resultaten Josée van der Hoek Between-us 12.30 12.50: Web2Print Rob Wilders

Nadere informatie

Uitkomsten Woningcorporatie Web Monitor 2012

Uitkomsten Woningcorporatie Web Monitor 2012 Online dienstverlening i in de lift Uitkomsten Woningcorporatie Web Monitor 2012 Between us 2012 Voorwoord Voor het vijfde jaar op rij heeft Between-us de effectiviteit van corporatiewebsites onderzocht

Nadere informatie

Gids voor beleidsmakers voor een betere website in 10 minuten. www.between-us.nl

Gids voor beleidsmakers voor een betere website in 10 minuten. www.between-us.nl Gids voor beleidsmakers voor een betere website in 10 minuten www.between-us.nl Introductie Duurzame klantoplossingen Dit jaar is het alweer de vierde keer dat Between-us de Woningcorporatie Web Monitor

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

Checkit maakt u vindbaar!

Checkit maakt u vindbaar! Checkit maakt u vindbaar! Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met één van onze Search Engine Marketing professionals of kijk op www.checkit.nl Pagina 2 van 12 Inhoud 1. Over Checkit... 3

Nadere informatie

Enquête huurdersportalen woningcorporaties. Marnix van Welie Arne Freriks 25 juni 2013

Enquête huurdersportalen woningcorporaties. Marnix van Welie Arne Freriks 25 juni 2013 Enquête huurdersportalen woningcorporaties Marnix van Welie Arne Freriks 25 juni 2013 Enquête huurdersportalen Veel woningcorporaties gaan investeren in een online huurdersportaal of zijn daar al mee bezig.

Nadere informatie

Professionalisering online communicatie stap vooruit. Uitkomsten Woningcorporatie Web Monitor 2013

Professionalisering online communicatie stap vooruit. Uitkomsten Woningcorporatie Web Monitor 2013 Professionalisering online communicatie stap vooruit Uitkomsten Woningcorporatie Web Monitor 2013 Between-us, 2013 Voorwoord Voor het zesde jaar op rij heeft Between-us de effectiviteit van corporatiewebsites

Nadere informatie

Woningcorporaties scoren slecht op verduurzaming

Woningcorporaties scoren slecht op verduurzaming Woningcorporaties scoren slecht op verduurzaming In 2020 moeten de huizen van alle woningcorporaties gemiddeld energielabel B hebben, een belofte van koepelorganisatie Aedes. Vooral in de Randstad liggen

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Uw imago onder uw regionale belanghouders Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Over het onderzoek Wonen Noordwest Friesland heeft in oktober 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Tussenbalans lokale samenwerking wonen, zorg en welzijn

Tussenbalans lokale samenwerking wonen, zorg en welzijn Tussenbalans lokale samenwerking wonen, zorg en welzijn Rapportage December 2014 c14theswz Aanleiding USP Marketing Consultancy heeft samen met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg onderzoek gedaan naar

Nadere informatie

Websites aanpassen. Voor iedereen.

Websites aanpassen. Voor iedereen. Websites aanpassen. Voor iedereen. Teksten aanpassen en afbeeldingen toevoegen. Links naar andere pagina s of documenten. Pagina s toevoegen, kopiëren en verplaatsen. Ondersteuning voor meerdere talen.

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester Over het onderzoek Thuisvester heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning Over het onderzoek De Goede Woning heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

Zoekmachine Optimalisatie (SEO)

Zoekmachine Optimalisatie (SEO) Zoekmachine Optimalisatie (SEO) Dit ebook wordt u geheel gratis aangeboden door Usense - Dé Online Marketing Specialist. Zoekmachine Optimalisatie Zoekmachine optimalisatie, oftewel SEO, gaat over het

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

Samenvatting resultaten wtco10 Dit document is bedoeld om de lezer een indruk te geven van de informatie die de ICT Benchmark Woningcorporaties

Samenvatting resultaten wtco10 Dit document is bedoeld om de lezer een indruk te geven van de informatie die de ICT Benchmark Woningcorporaties Samenvatting resultaten wtco10 Dit document is bedoeld om de lezer een indruk te geven van de informatie die de ICT Benchmark Woningcorporaties oplevert. Samenvatting resultaten wtco10 Dit document is

Nadere informatie

Lessen uit 13 jaar tevredenheidonderzoek onder huurders in Nederland

Lessen uit 13 jaar tevredenheidonderzoek onder huurders in Nederland Lessen uit 13 jaar tevredenheidonderzoek onder huurders in Nederland Verwachtingen van huurders en uitdagingen voor corporaties Dit jaar is het alweer 13 jaar geleden dat USP Marketing Consultancy startte

Nadere informatie

Welkom bij onze presentatie. Internet Marketing + Webteksten. door: Daisy Leenders en Susan Hermens

Welkom bij onze presentatie. Internet Marketing + Webteksten. door: Daisy Leenders en Susan Hermens Welkom bij onze presentatie Internet Marketing + Webteksten door: Daisy Leenders en Susan Hermens Even voorstellen.. Wie zijn we en wat doen we? - E&A BEST Websolutions / Daisy Leenders - Kliktaal / Susan

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv ZORGELOOS zorgeloos HUREN huren ALGEMEEN KLUSSEN K Wilt u een woning van Vallei Wonen huren of bent u al huurder bij ons? Dan is het goed om te weten dat wij veel waarde hechten aan een hoge kwaliteit

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Samenvatting resultaten wtco5 De jaarlijkse ICT-benchmark voor woningcorporaties

Samenvatting resultaten wtco5 De jaarlijkse ICT-benchmark voor woningcorporaties Samenvatting resultaten wtco5 De jaarlijkse ICT-benchmark voor woningcorporaties Dit document is bedoeld om de lezer een indruk te geven van de informatie die de benchmark van ICT-kosten van woningcorporaties

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO Over het onderzoek Woongoed GO heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012

Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012 Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012 Whitepaper Online vindbaarheid Allebedrijvenin augustus 2012 Pagina 1 Een woord vooraf Je hebt een prachtige

Nadere informatie

Woning zoeken. Tips en inzichten voor een klantgericht proces

Woning zoeken. Tips en inzichten voor een klantgericht proces Woning zoeken Tips en inzichten voor een klantgericht proces Inhoud Hoe wordt de dienstverlening bij het zoeken naar een huurwoning gewaardeerd? Van huurders die na lange tijd op de wachtlijst een nieuwe

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS JUNI 2016 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 4 Conclusies 5 Algemene tevredenheid 6 Tevredenheid per categorie 14 Bijlage Huidige energieleverancier Pagina 2 van

Nadere informatie

Hoe bouw ik een goede website?

Hoe bouw ik een goede website? Hoe bouw ik een goede website? Inleiding Stel, u heeft een eigen bedrijf en u wilt een website. U hebt gezien dat u zelf een site kunt bouwen met behulp van gratis tools die sommige providers aanbieden.

Nadere informatie

Haal meer uit je website

Haal meer uit je website Haal meer uit je website 10 Tips om je website te optimaliseren Je hebt 100 bezoekers per dag, met soms een piek van 200 bezoekers per dag. Maar wat doe je met deze bezoekers? Hoeveel procent van deze

Nadere informatie

Pieter Geneugelijk 4H3

Pieter Geneugelijk 4H3 Pieter Geneugelijk 4H3 Opdracht 1 www.ad.nl : Geeft het AD mij voldoende juiste en actuele informatie? Ja het AD beschikt over actuele informatie en de juistheid ervan. Cijfer: 8 Tip: Iets minder drukke

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Een van de uitgangspunten van de fusie was dat onze klanten er geen hinder van mochten onder vinden. Na de fusie moest onze dienstverlening op hetzelfde niveau of

Nadere informatie

Totaal aantal STEP-aanvragen woningcorporaties van 1 juli juli 2015

Totaal aantal STEP-aanvragen woningcorporaties van 1 juli juli 2015 Dit is een overzicht van alle STEP-aanvragen ingediend door woningcorporaties via het e-loket (www.rvo.nl). RVO toetst de aanvragen na indiening op volledigheid en aan de regelingsvoorwaarden. Na deze

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen.

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen. In maart 2015 vroegen wij in een enquête onze huurders, woningzoekenden, collega corporaties, gemeenten, medewerkers en via social media om mee te denken met ons beleid. In totaal hebben 3.700 deelnemers

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS APRIL 2013 Pagina 1 van 38 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 13 Imago energieleveranciers 19 Overstappen 22 Verkooppraktijken

Nadere informatie

Vragenlijst voor nieuwe website

Vragenlijst voor nieuwe website Vragenlijst voor nieuwe website Om het jezelf makkelijk te maken, print je dit formulier uit en vul je het gewoon met pen in. Overleg eens met huisgenoten, collega's en vrienden zodat je een juist beeld

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Inhoudsopgave Debriefing 03 Onderzoek 03 Omgevingsanalyse 04 Concept: Opgewekt! 05 Business Model Canvas 11 Pitch-presentatie

Nadere informatie

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES WHITEPAPER RESPONSIVE WEBSITES Wat is een Responsive website? Voordelen van een Responsive website? Hoe start je met een Responsive website? INTRODUCTIE Met het downloaden van deze whitepaper kunnen we

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot.

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot. SAMENGEVAT Dit jaar presenteert Aedes voor de vierde keer de Aedes-benchmark. In deze corporatiemonitor vindt u op hoofdlijnen informatie over de samenstelling van de prestatievelden en de belangrijkste

Nadere informatie

USP-BEWONERSSCAN 2009 CONCEPTRAPPORTAGE

USP-BEWONERSSCAN 2009 CONCEPTRAPPORTAGE USP-BEWONERSSCAN 2009 CONCEPTRAPPORTAGE T.b.v. Wonen Wateringen Juli 2009 - c09wwabs1 [Juli 2009] USP Marketing Consultancy B.V. De in deze uitgave vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en alle hierop

Nadere informatie

Vanwege het belang van een goede positionering in de zoekmachines maakt dit standaard onderdeel uit van alle door Webstijl ontwikkelde websites.

Vanwege het belang van een goede positionering in de zoekmachines maakt dit standaard onderdeel uit van alle door Webstijl ontwikkelde websites. In webstijl layout / briefpapier Shortlist vooraf, pagina 1 (webstijl opmaak) Link naar website en nieuwsbrief voor meer tips. 3 product actions op pag 1. met de zaak logo bij webactief. 10 internet marketing

Nadere informatie

Concept: Opgewekt! Visualisatie van het concept Op de volgende pagina s zijn enkele schetsen te zien die het concept visualiseren.

Concept: Opgewekt! Visualisatie van het concept Op de volgende pagina s zijn enkele schetsen te zien die het concept visualiseren. Omgevingsanalyse Doelgroep: starters en zzp ers Zoals aangegeven in de briefing van Enexis zijn starters een groep waar nog (bijna) geen tools zich specifiek op richten. Dit gat wil ik opvullen met mijn

Nadere informatie

Uw website optimaliseren voor zoekmachines

Uw website optimaliseren voor zoekmachines Uw website optimaliseren voor zoekmachines Waarom zou je optimaliseren? Met een goede website of goed product ben je er nog niet. Wanneer je product of dienst namelijk niet bekend is bij de gebruiker,

Nadere informatie

Instellingenonderzoek 2010 Rapport

Instellingenonderzoek 2010 Rapport Instellingenonderzoek 2010 Rapport Onderzoek uitgevoerd door Feelfinders in opdracht van SURFnet Augustus 2010 Meer informatie: www.surfnet.nl / www.feelfinders.nl 1 Inhoud Managementsamenvatting 3 Responsanalyse

Nadere informatie

Hieronder vindt u een aantal tips die kunnen helpen de vindbaarheid te verbeteren:

Hieronder vindt u een aantal tips die kunnen helpen de vindbaarheid te verbeteren: Zoekmachine tips In dit document wordt een aantal tips gegeven om de vindbaarheid van uw website in zoekmachines te verbeteren. Hiermee zou u er voor kunnen zorgen dat u site hoger in de zoekresultaten

Nadere informatie

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd Januari 2014 Samenvatting SeysterPanel 2013 In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd gevraagd naar hun tevredenheid. Tevredenheid over de woningen,

Nadere informatie

SEO: GEVONDEN WORDEN OP HET INTERNET

SEO: GEVONDEN WORDEN OP HET INTERNET SEO: GEVONDEN WORDEN OP HET INTERNET Datum: Juni 2011 I n h o u d s o p g a v e Gevonden worden op het internet... 2 Nationale Search Engine Monitor... 2 Hoe werkt Google?... 2 Een goede positionering...

Nadere informatie

Voorbereiding website

Voorbereiding website Voorbereiding website Opdracht 1 Op de website van R.H.V. Leonidas www.leonidas.nl De testvraag is: hoe laat en waar is de wedstrijd van heren 1 aanstaand weekend? 1. Gedaan 2. Heren 1 speelt aanstaand

Nadere informatie

Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010

Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Contactgegevens: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Business

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

De digitale corporatie KLANTWAARDE EN BEDRIJFSKOSTEN: KANAALSTRATEGIE. 11 september 2014 Marcel Zondervan Marnix van Welie

De digitale corporatie KLANTWAARDE EN BEDRIJFSKOSTEN: KANAALSTRATEGIE. 11 september 2014 Marcel Zondervan Marnix van Welie De digitale corporatie KLANTWAARDE EN BEDRIJFSKOSTEN: KANAALSTRATEGIE 11 september 2014 Marcel Zondervan Marnix van Welie AGENDA 1. Even voorstellen? 2. Feiten: De kosten van een klantcontact 3. Praktijk:

Nadere informatie

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Ministerie van VROM Kennisplein Omgevingsvergunning Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 660 http://omgevingsvergunning.vrom.nl

Nadere informatie

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek MrWork Social Media Recruitment Onderzoek 2016 SOCIAL MEDIA RECRUITMENT Van de respondenten is 29% man en 71% vrouw. Hun functies zijn... Het MrWork Social Media Recruitment onderzoek is een jaarlijks

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 ONDERZOEK WEBSITE Gemeente Hulst GfK Panel Services I mei 2013 GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik website Zoekmachine

Nadere informatie

Managementsamenvatting CORA 3.0

Managementsamenvatting CORA 3.0 Managementsamenvatting CORA 3.0 CORA is tot stand gekomen met medewerking van de volgende woningcorporaties: De Alliantie, Eigen Haard, Havensteder, Lefier, Mitros, Portaal, Rochdale, RWS Goes, Stadgenoot,

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd:

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd: Samenvatting De opkomst van Health 2.0 en e-health zorgt ervoor dat de patiënt verandert naar zorgconsument. Health 2.0 zorgt voor een grote mate van patiënt-empowerment; zorgconsumenten nemen zelf de

Nadere informatie

Dienstverlening onderzoek

Dienstverlening onderzoek Dienstverlening onderzoek Concept rapportage T.b.v. WSW Drs. Claudie Wels, Drs. Marjon Drenth en Anouk Vermeulen MSc. April 2015 c15wswcom Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Onderzoeksverantwoording 2 Algemeen beeld

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Testen van website. Gertjan Slappendel

Testen van website. Gertjan Slappendel Praktijkvoorbeeld Testen van website Gertjan Slappendel INTRO Presentatie Usability on a shoestring DTC 2010 Business gericht Succesvol testen met beperkte middelen Testing back 2 basics WAT IS TESTING

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Eerste halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 11 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS VERHALEN ACHTER DE CIJFERS Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid Eva de Bakker, beleidsmedewerker April 2015 2 INHOUD INHOUD Inleiding 4 Huurverhogingen 5 Het onderzoek 6 De resultaten 7 Voorstellen 9 Bijlage:

Nadere informatie

Voorkomen of genezen? Veiligheid van de elektrische installatie in sociale huurwoningen

Voorkomen of genezen? Veiligheid van de elektrische installatie in sociale huurwoningen Voorkomen of genezen? Veiligheid van de elektrische installatie in sociale huurwoningen Inhoudsopgave Toenemende druk op de elektrische installatie 3 Complexere installaties 3 Controle op veiligheid is

Nadere informatie

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Whitepaper Alles wat u moet weten over SEO Pagina overzicht Als ondernemer wilt u een goede website. Een website die voor uw doelgroep makkelijk vindbaar is en

Nadere informatie

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Maart 2017 Begin 2017 zijn enquêtes uitgezet bij (A) gemeenten uit de kernwerkgebieden van Menzis, (B) zorgaanbieders die gecontracteerd zijn voor de

Nadere informatie

Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management

Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management Dinsdag 12 oktober 2010 Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management Content management: Online communicatie, dienstverlening en primaire processen verbeteren Johan Blok, Seneca

Nadere informatie

Het succesvolle all-in-one online platform voor bedrijven en organisaties.

Het succesvolle all-in-one online platform voor bedrijven en organisaties. Het succesvolle all-in-one online platform voor bedrijven en organisaties. Klaar voor de toekomst Synergie Komt uit het Grieks: (synergia = samenwerking). Het beschrijft de situatie waarin het effect van

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

PUBLIEKSRAPPORT ONDERZOEK POWERPLAYER

PUBLIEKSRAPPORT ONDERZOEK POWERPLAYER Rotterdammers besparen ruim 6% op hun totale energierekening door slimme meter en actief bekijken van hun verbruik via een display Slimme Meter In 2020 moeten netbeheerders zoals Stedin bij minimaal 80%

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Samenvatting Het percentage Leidenaren dat thuis kan beschikken over internet is, na een snelle toename in eerdere jaren, dit jaar vrijwel gestabiliseerd tot op 77%.

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL 10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Zo overtuigt u uw doelgroep wél van de toegevoegde waarde Auteur: Wendy Appel Datum: 7 juli 2009 OnlineResults Databankweg 12p 3821 AL Amersfoort T 035

Nadere informatie

Maar wat wil die burger nou?

Maar wat wil die burger nou? Maar wat wil die burger nou? David Kok Dit boek gaat grotendeels over hoe gemeenten sociale media (kunnen) inzetten. En dat is belangrijk, want onderzoek laat zien dat gemeenten daar nog grote stappen

Nadere informatie

Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête.

Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête. Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête. Bureau Architectenregister heeft in het voorjaar van 2015 een onderzoek onder de ingeschrevenen in het register laten uitvoeren. Aan alle bij Bureau Architectenregister

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Inhoudsopgave Werk aan de wijk! 5 Vitale en gewilde wijken 7 Oog voor de klant 11 Energiebewust bouwen en beheren 15 Een solide corporatie 17 3 4 Informatie voor

Nadere informatie

Nieuwe website? Best4u helpt je op weg

Nieuwe website? Best4u helpt je op weg Nieuwe website? Best4u helpt je op weg Optimaal online presteren begint voor jou als ondernemer bij een goede website. Je wilt een mooi design, passende functionaliteiten, overtuigende teksten en je publiek

Nadere informatie

De NPS, groter dan je denkt

De NPS, groter dan je denkt De NPS, groter dan je denkt Waarschijnlijk heeft u de vraag zelf al wel eens beantwoord: Hoe waarschijnlijk is het dat u organisatie X zou aanbevelen bij vrienden of bekenden? Maar wat kunnen organisaties

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

Drempelvrij samenwerken

Drempelvrij samenwerken Drempelvrij samenwerken Start ook met drempelvrij samenwerken. Door kennis en informatie te delen op een platform dat aan de webrichtlijnen voldoet kun je met heel Nederland samenwerken. In deze whitepaper

Nadere informatie

Effectieve online marketing en communicatie in de zorg

Effectieve online marketing en communicatie in de zorg Effectieve online marketing en communicatie in de zorg Onderzoek naar marketingdoelen en resultaten van zorgaanbieders Hoe vinden en verbinden zorgaanbieders hun klanten? November 2015 De zorg is in beweging.

Nadere informatie

Wij hebben met veel plezier aan dit boek geschreven en hopen dat we je er verder mee helpen. Heel veel leesplezier!

Wij hebben met veel plezier aan dit boek geschreven en hopen dat we je er verder mee helpen. Heel veel leesplezier! INLEIDING Google AdWords is een zeer krachtig advertentieplatform. Bijna geen enkel ander advertentienetwerk kan tippen aan AdWords. De vele functies maken het mogelijk om je doelgroep heel gericht te

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Yes We Can Fellow onderzoek

Yes We Can Fellow onderzoek Yes We Can Fellow onderzoek Resultaten 2017 1 Inhoud Inleiding... 3 Respons... 3 Eigenschappen responsegroep... 3 Enkelvoudige of meervoudige problematiek... 4 Zorg voorafgaand aan opname... 4 Situatie

Nadere informatie

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het tweede onderzoek naar het gebruik van sociale media door gemeenten in Nederland. Dit

Nadere informatie