TruVision DVR 60 Snel aan de slag-gids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TruVision DVR 60 Snel aan de slag-gids"

Transcriptie

1 Inhoud Inhoud van de verpakking 1 Installatieomgeving 1 De TVR 60 installeren 1 De apparaten aansluiten 2 De TVR 60 in- en uitschakelen 3 De TVR 60 bedienen 3 DDNS-instellingen 5 Live-weergavemodus 6 Snel archiveren 6 Geëxporteerde DVR-bestanden afspelen 6 PTZ-modus 6 Aanmelden 7 Overzicht van het hoofdmenu 7 IP-camera s instellen 8 Alarmen instellen 8 Een bediendeel aansluiten 9 Een alarmgebeurtenisoverzicht weergeven 9 Contactgegevens 9 Inhoud van de verpakking De TruVision DVR 60 (model TVR 60) wordt geleverd met de volgende items: Draadloze afstandsbediening Twee AAA-batterijen voor de afstandsbediening Voedingskabels (VS, Europa, VK) USB-muis DVR TruVision DVR 60 Gebruikershandleiding (op CD) Installatieomgeving Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde informatie maar let op de volgende belangrijke vereisten: Plaats de TVR 60 op een veilige locatie. Zorg dat de TVR 60 in een goed geventileerde omgeving staat. Stel de unit niet bloot aan regen of vocht. De TVR 60 installeren De TVR 60 beschikt over een installatiewizard waarmee u snel en eenvoudig voor het eerst de basis DVRinstellingen kunt instellen. Alle camera s worden gelijktijdig geconfigureerd. De configuratie kan vervolgens naar wens worden aangepast. Standaard wordt de installatiewizard gestart zodra de DVR is geladen. De installatiewizard helpt u met een aantal van de belangrijkste instellingen van uw DVR. Als u op dit moment geen behoefte heeft aan de installatiewizard, klikt u op de knop Annuleren. U kunt de installatiewizard altijd later uitvoeren door het selectievakje Start Wizard when DVR starts? (Wizard starten wanneer DVR wordt gestart?) ingeschakeld te laten. Alle wijzigingen die u aanbrengt in een configuratievenster van de installatie worden opgeslagen wanneer u het scherm afsluit en terugkeert naar het hoofdscherm voor de eenvoudige installatie. Aanbevolen stappen voor het installeren van de TVR 60: 1. Sluit alle vereiste apparaten aan op het achterpaneel van de TVR 60. Zie Afbeelding 1 op pagina Stel de basisinstellingen in voor de TVR 60 met behulp van de installatiewizard. 3. Installeer de en configureer de analoge en/of IPcamera s. 4. Configureer het systeem naar wens voor bewegingsalarmen en andere alarmtypen. 5. Configureer de opnamen, het netwerk, de HDD en de gebruikersinstellingen naar wens. 6. Installeer en configureer het bediendeel. 1 - NL

2 Ga als volgt te werk om de TVR 60 snel in werking te nemen met de installatiewizard: 1. Schakel de unit in met de aan/uit-schakelaar op het achterpaneel. Na het opstartscherm geeft de TVR 60 videobeelden weer op het scherm. 2. Selecteer de gewenste taal voor het systeem. 3. Klik in het scherm ez Setup (Eenvoudige installatie) op de knop Next (Volgende). Voer in het venster User Permissions (Gebruikersmachtigingen) het standaard gebruikers-id en wachtwoord in. Gebruikers-ID: admin Wachtwoord: Klik op de knop Next (Volgende) en vervolgens op Enter om het venster HDD Management (HDDbeheer) te openen. Definieer de HDD-instellingen naar wens. Klik op OK om terug te keren naar het scherm ez Setup (Eenvoudige installatie). 5. Klik op de knop Next (Volgende) en vervolgens op Enter om het venster Record Settings (Opnameinstellingen) te openen. Definieer de opnameinstellingen, zoals opnameschema s. Klik op OK om terug te keren naar het scherm ez Setup (Eenvoudige installatie). 6. Klik op de knop Next (Volgende) en vervolgens op Enter om het venster Network Settings (Netwerkinstellingen) te openen. Definieer de netwerkinstellingen zoals IP-adres, subnetmasker en standaard gateway. Klik op OK om terug te keren naar het scherm ez Setup (Eenvoudige installatie). 7. Wanneer alle vereiste wijzigingen zijn ingesteld, klikt u op de knop Finish (Voltooien) om de installatiewizard af te sluiten. De TVR 60 is nu klaar voor gebruik. De apparaten aansluiten Gebruik Afbeelding 1 hieronder hieronder als visuele hulp bij het aansluiten van diverse randapparaten op de TVR 60. De monitorresolutie moet ten minste 800 x 600 zijn. Pas uw monitor aan deze resolutie aan. Als u videosignalen doorlust, moet u ervoor zorgen dat de optie Termination (Afsluiting) (onder Cameras (Camera s) > Adjust Video (Video aanpassen)) is uitgeschakeld. Afbeelding 1: Aansluitingsdiagram achterpaneel van de TVR Aansluiting voor maximaal 16 analoge camera s. 2. Aansluiting voor audio-ingangen (beschikbaar voor elke camera). 3. Aansluiting voor maximaal twee CCTV-monitoren (monitor B en C). 4. Aansluiting voor luidsprekers op de audio-uitgang. 5. Aansluiting voor VGA-monitor (standaard hoofdmonitor). 6. Voor toekomstig gebruik. 7. Aansluiting voor een esata-apparaat. 8. Aansluiting voor een netwerk. 9. Aansluiting voor USB-apparaten zoals een muis. USB CD/DVDbrander en USB HDD worden niet ondersteund. 10. Sluit de lijn naar de domecamera s af met deze RS-485-schakelaar. De standaardinstelling is Off (Uit). 11. Aansluiting voor PTZ-besturing. 12. Aansluiting voor een bediendeel. 13. Aansluiting voor maximaal 16 alarmingangskabels. 14. Aansluiting voor maximaal vier NO/NC-alarmuitgangrelais. 15. Aansluiting voor een voedingskabel. 16. Doorlusmogelijkheid voor maximaal 16 analoge camera s (zie item 1). NL - 2

3 Afbeelding 2: Voorpaneel De TVR 60 in- en uitschakelen De TVR 60 in- en uitschakelen met de aan/uitschakelaar op het achterpaneel. Wanneer u het apparaat inschakelt, geeft de TVR 60 automatisch alle live-weergaven van de aangesloten camera s weer. Er wordt automatisch gestart met opnemen. De TVR 60 bedienen Bedieningsopties De TVR 60 kan op een aantal manieren worden bediend: Bediening via het voorpaneel Draadloze afstandsbediening Bediening via de muiswerkbalk Bediening via de webbrowser Bediening via het voorpaneel Met de toetsen op het voorpaneel kunt u de meeste functies bedienen. Zie Afbeelding 2 hierboven voor de locatie van de bedieningselementen. Tabel 1: Beschrijving van de bedieningselementen op het voorpaneel Item Naam Beschrijving 1. USB-poorten Universele seriële bus (USB)-poort voor extra apparaten, zoals een USBmuis en USB harde schijf (HDD) 2. Eject (Uitwerpen) Hiermee werpt u de CD/DVD uit. 3. Archivering Druk één keer om de archiveringsmodus te activeren. Druk twee keer om het archiveren te starten. 4. Weergaveknoppe n Display (Beeld): Hiermee schakelt u door de verschillende multiscreens: volledig, quad, 1+5, 1+7, 9 en 16. Item Naam Beschrijving 5. Infraroodontvang er Seq (Reeks): Weergavereeks in liveweergavemodus starten/stoppen. A: Hiermee selecteert u monitor A in de live-weergavemodus B: Hiermee selecteert u monitor B in de live-weergavemodus Analoog: Hier worden de analoge camera s weergegeven IP: Hier worden IP-camera s weergegeven Sensor voor de draadloze afstandsbediening 6. Cijfertoetsen Schakel tussen de verschillende camera s in de live-weergave-, PTZbesturings- of afspeelmodus. 7. Statuslampjes HDD: Groen geeft aan dat de DVR correct werkt. Rood geeft een storing aan. Network (Netwerk): Groen geeft aan dat het netwerk correct werkt. Rood geeft een storing aan. Internal (Intern): Groen geeft aan dat de Watchdog correct werkt. Rood geeft aan dat de Watchdog een storing meldt. Alarm: Groen geeft geen extern alarm aan. Rood geeft een externe alarmstatus aan. 8. Alarmknop Druk hierop om een alarm handmatig te bevestigen. 9. Alarmindicatiebal k Rood knipperend geeft aan dat er een alarm is geactiveerd. 10. Joystick Selecteer hiermee opties in een menu en bedien het afspelen. Druk erop voor Enter. LED-pijlen branden wanneer de jog is geactiveerd. Live-weergavemodus: PTZ-modus activeren. 3 - NL

4 Item Naam Beschrijving Menu-modus: Beweeg de joystick naar links/rechts en omhoog/omlaag om de cursor in het menuscherm te plaatsen. Druk erop voor Enter. PTZ-modus: Beweeg de joystick naar links/rechts en omhoog/omlaag om de cursor in het menuscherm te plaatsen. Druk erop voor Enter. Afspeelmodus: Draai de joystick om de beweging van de PTZ-camera te besturen: - Naar links: Snelheid verlagen - Naar rechts: Snelheid verhogen - Omhoog: 30 seconden naar voren springen. - Omlaag: 30 seconden terug springen. 11. PTZ-knoppen Zoom Gebruik + en voor digitaal zoomen. Preset (Voorinstelling): Vooringestelde en voorgeprogrammeerde posities oproepen. Tour (Traject): Voorgeprogrammeerde schaduwtrajecten oproepen. 12. Afspeeltoetsen. 13. Menu- en zoekknoppen : Springt terug naar de oudste beschikbare video-opname en begint met afspelen. : Zet de weergave tijdelijk stil. : Begint meteen met het afspelen van het momenteel geselecteerde bestand. De standaardtijd is 1 minuut. Live: Overschakelen naar de liveweergavemodus. Replay: Het huidige bestand dat wordt afgespeeld weer aan het begin van het bestand laten afspelen. Menu: Het hoofdmenu openen. Search (Zoeken): Het geavanceerde zoekmenu openen. Draadloze afstandsbediening De knoppen op de draadloze afstandsbediening lijken op die van het voorpaneel van de TVR 60. U kunt met de draadloze afstandsbediening alle TVR 60-functies uitvoeren. U plaatst als volgt batterijen in de draadloze afstandsbediening: 1. Verwijder het batterijklepje. 2. Plaats de batterijen (AAA). Zorg ervoor dat u de positieve en negatieve polen op de juiste manier plaatst. 3. Sluit het batterijklepje. U sluit als volgt de afstandsbediening aan op de TVR 60: 1. Druk op de toets Menu op het voorpaneel of de afstandsbediening, of klik met de rechtermuisknop en selecteer de knop Menu. Het hoofdmenu wordt weergegeven. 2. Selecteer het pictogram Display (Beeld). 3. Klik op het tabblad Monitor. Het monitorscherm verschijnt. 4. Controleer en onthoud de waarde van het DVRapparaatadres. De standaardwaarde is 255. Het apparaatadres is geldig voor alle draadloze afstandsbedieningen. 5. Druk op de knop Device (Apparaat) op de draadloze afstandsbediening. 6. Voer de waarde voor het apparaatadres in. Deze moet hetzelfde zijn als die van de TVR Druk op de knop ENTER op de afstandsbediening of het voorpaneel. USB-muis De USB-muis die bij de TVR 60 is geleverd kan worden gebruikt voor het bedienen van alle functies van de DVR, in tegenstelling tot het voorpaneel dat slechts een beperkte functionaliteit biedt. Met de USBmuis kunt u navigeren en instellingen wijzigen in de gebruikersinterface. Sluit de muis aan op de TVR 60 door de USBaansluiting van de muis in de USB-poort van het voorpaneel te steken. De muis is meteen operationeel en de muisaanwijzer wordt weergegeven. Beweeg de muisaanwijzer naar een opdracht, optie of knop op het scherm. Klik op de linkermuisknop om een selectie te bevestigen. Zie Tabel 2 op pagina 5 voor een beschrijving van alle muisknoppen. NL - 4

5 Tabel 2: Muisknoppen Item Beschrijving Linkerknop Eén keer klikken: Een menuonderdeel selecteren, zoals een knop of een invoerveld. Dit is vergelijkbaar met het indrukken van de ENTER-knop op de afstandsbediening of het voorpaneel. Dubbelklik: Schakelen tussen enkelvoudige weergave en multiscreen-modus in de voorbeeld- /afspeelmodus. Klikken en slepen: Door te klikken op de linkermuisknop en te slepen met muis kunt u het draaien/kantelen van een PTZ-camera bedienen, alsmede de positie van het digitale zoomgebied en de OSD van de camera aanpassen. U kunt er ook de alarmgebieden mee instellen. Rechterknop Scroll-wiel Eén keer klikken: Pop-upmenu weergeven Omhoog scrollen: In de voorbeeldmodus gaat u door omhoog te scrollen naar het vorige venster. In de menumodus wordt de selectie naar het vorige items verplaatst. Omlaag scrollen: In de voorbeeldmodus gaat u door omlaag te scrollen naar het volgende venster. In de menumodus wordt de selectie naar het volgende items verplaatst. Bediening via de webbrowser Met de TVR 60-webbrowser kunt u video bekijken, opnemen en afspelen, maar ook alle aspecten van de TVR 60 beheren vanaf een willekeurige PC met internettoegang. De eenvoudige browserbediening biedt u snel toegang tot alle TVR 60-functies. Als u toegang wilt tot de TVR 60, opent u een webbrowser en voert u het IP-adres dat is toegewezen aan de TVR 60 in als webadres. Voer in het aanmeldscherm het standaard gebruikers-id en wachtwoord in. Gebruikers-ID: admin Password (Wachtwoord): 1234 De webbrowser gebruikt de volgende poorten. IP-adres Subnetmasker Gateway-adres Videopoort: 8000 HTTP-poort: 80 Afbeelding 3: Webbrowserinterface DDNS-instellingen Met de DDNS-functie kunt u de domeinnaam van het apparaat definiëren voor toegang tot een webbrowser. Gebruik het DDNS-scherm om de instellingen te bepalen voor de DDNS-functie. U definieert als volgt de DDNS-instellingen: 1. Open het venster Network Settings (Netwerkinstellingen) door Network (Netwerk) te selecteren in het hoofdmenu. 2. Klik op het tabblad Advanced (Geavanceerd). 3. Klik op Setup (Instellen) naast DDNS om het scherm DDNS te openen. 4. Schakel het vakje DDNS in om de functie in te schakelen. 5. Selecteer een DDNS-type. U kunt één van de volgende opties selecteren: PeanutHull: Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in die u verkregen hebt van de PeanutHull-website. DynDNS: Voer het serveradres voor DynDNS in (bijv. members.dyndns.org). In het veld DVR Domain Name (DVR-domeinnaam) voert u het van de DynDNS-website verkregen domein in. Vervolgens voert u de in het DynDNS-netwerk geregistreerde gebruikersnaam en het wachtwoord in. 6. Voer het serveradres en de DVR-domeinnaam in. 7. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in. 8. Voer het wachtwoord nogmaals in om te bevestigen. 9. Klik op OK om op te slaan. 5 - NL

6 Live-weergavemodus De live-weergavemodus is de normale modus van de eenheid voor het bekijken van livebeelden van de camera s. De TVR 60 wordt na inschakeling automatisch gestart in de live-weergavemodus. Op het weergavescherm ziet u de huidige datum en tijd, alsmede de cameranaam, zoals wordt getoond in Afbeelding 4 hieronder. Als u de informatie die op het scherm wordt weergegeven wilt wijzigen, raadpleegt u de TruVision DVR 60 Gebruikershandleiding. Afbeelding 4: Voorbeeld live-weergavemodus U archiveert als volgt video-opnames met Quick Archive (Snel archiveren): 1. Sluit het back-upapparaat aan op de TVR 60. Als u een USB-geheugenstation gebruikt, plaatst u het apparaat in de USB-poort op het voorpaneel. Als u een DVD gebruikt, plaatst u de schijf in het DVD-station. Indien beide media worden aangetroffen in de TVR 60, wordt eerst het USBapparaat gebruikt. 2. Druk op de knop Archive (Archiveren) op het voorpaneel of de afstandsbediening. De unit begint met het downloaden van de bestanden. Er wordt een bevestiging weergegeven wanneer de download is voltooid. Geëxporteerde DVR-bestanden afspelen Gebruik de standaard spelersoftware voor het afspelen van gearchiveerde video-opnames op uw PC. U kunt deze downloaden van de TVR 60 wanneer u bestanden archiveert naar een back-upapparaat. Volledig scherm weergeven Druk op een nummertoets op het voorpaneel om over te schakelen naar de desbetreffende cameraweergave. Druk bijvoorbeeld op toets 10 om camera 10 te bekijken. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Camera in het contextmenu. Selecteer de gewenste camera. Het multiscreenbeeld weergeven Een cameo is een willekeurige cel in een multiscreenbeeld. Een camerabeeld kan slechts in één cameo tegelijk worden weergegeven. De TVR 60 beschikt over vijf multiscreenweergave-indelingen, waaronder volledig scherm. Configureer welk multiscreenbeeld standaard wordt weergegeven in het scherm Display (Beeld). Snel archiveren Met Quick archive (Snel archiveren) kunt u opgenomen bestanden snel archiveren met de toets Archive (Archiveren) op het voorpaneel. De TVR 60 downloadt vervolgens alle opgenomen bestanden op de unit en vult daarmee de beschikbare ruimte op de media. Deze optie is niet beschikbaar via de muis. PTZ-modus In de PTZ-modus kunt u de PTZ-functionaliteit van de camera s bedienen via een willekeurige TVR 60- gebruikersinterface. U kunt de PTZ-camera s bedienen met de knoppen op het voorpaneel en de afstandsbediening, of met de PTZ-bedieningsknoppen op de muiswerkbalk. U moet beschikken over toegangsrechten voor PTZ-bediening om de PTZmodus te kunnen activeren. U kunt de PTZ-modus openen via het voorpaneel, de afstandsbediening en de muis. Voorpaneel Muis Afstandsbediening Druk op de joystick voor Enter. Het PTZbedieningspaneel verschijnt. Klik met de rechtermuisknop op het gewenste camerabeeld. Het popupbedieningspaneel voor de muis verschijnt. Druk op het PTZ-pictogram om de PTZ-modus te starten. Het PTZbedieningspaneel verschijnt. Druk op de OK-toets. Het PTZbedieningspaneel verschijnt. Als de weergave zich in de multiscreenindeling bevindt, wordt deze gewijzigd in de volledige schermindeling. NL - 6

7 PTZ-bedieningspaneel Wanneer u de PTZ-modus activeert, wordt de PTZbedieningsinterface weergegeven, zoals wordt getoond in Afbeelding 5 hieronder. Afbeelding 5: PTZ-bedieningspaneel Operator De operator-account bevat menutoegang zonder programmeermogelijkheden (ontoegankelijke functies zijn niet zichtbaar). De standaard gebruikersnaam is operator. Het standaard wachtwoord is Let op: Het standaard Admin-wachtwoord dient om veiligheidsredenen meteen veranderd te worden. Noteer het op een veilige plaats en zorg dat u het niet vergeet. 1. Richtingstoetsen/toetsen voor automatisch scannen: Bestuurt de beweging en richting van de PTZ. De middelste knop wordt gebruikt om het automatisch pannen van de PTZ-camera te starten. 2. Diafragma aanpassen. 3. Scherpstelling aanpassen. 4. Zoom aanpassen. 5. Centreert de PTZ-camera. Deze functie wordt niet ondersteund op alle PTZ-camera s. 6. Direct inzoomen. Deze functie wordt niet ondersteund op alle PTZ-domecamera s. 7. De snelheid van de PTZ-camerabeweging aanpassen. Overzicht van het hoofdmenu De TVR 60 beschikt over een pictogram-aangestuurde bedieningsstructuur waarmee u de parameters van de unit kunt instellen. Afbeelding hieronder toont het hoofdmenuscherm van de TVR 60. Elke opdrachtpictogram toont een scherm waarmee u een groep TVR 60-instellingen kunt bewerken. De meeste schermen zijn alleen beschikbaar voor systeembeheerders. U moet zich in de live-weergavemodus bevinden om het hoofdmenu te openen. De momenteel geselecteerde opdrachtpictogram wordt groen gemarkeerd. Afbeelding 6: Hoofdmenu Aanmelden Maak gebruik van wachtwoorden om de toegang tot de TVR 60 te beperken. Alleen bevoegde gebruikers mogen de menu-instellingen wijzigen of bepaalde taken uitvoeren. De DVR heeft standaard drie gebruikersaccounts: een administrator-account, een manager-account en een operator-account. Deze accounts verschaffen verschillende niveaus voor toegang en functionaliteit. Administrator De administrator-account bevat een uitgebreid menu met volledige toegang tot alle instellingen. De administrator heeft de autoriteit parameters voor veel van de systeemfunctie toe te voegen, te verwijderen of te configureren. Gebruikersnaam is admin. Deze kan niet worden gewijzigd. Er kan slechts één administrator zijn. Het standaard wachtwoord is Manager De manager-account bevat gereduceerde menutoegang tot beeldinstellingen (ontoegankelijke functies die niet zichtbaar zijn). De standaard gebruikersnaam is manager. Het standaard wachtwoord is Tabel 3: Beschrijvingen hoofdmenu Opdrachtpictogra Beschrijving m hoofdmenu Display (Beeld) Cameras (Camera s) Record (Opnemen) Configuratie van de weergave-instellingen, waaronder dwell-tijd, schema en weergaveindelingen. Configuratie van camera-instellingen, waaronder bewegingsdetectie, beeldbijstellingen, cameratitel, en kopieert instellingen naar andere camera s. Configuratie van opname-instellingen, waaronder opnameschema s, opnamekwaliteit en opnamemodus. 7 - NL

8 Opdrachtpictogra m hoofdmenu Netwerk Alarmen PTZ Gebruiker Systems (Systemen) Help Beschrijving Configuratie van standaard netwerkinstellingen, waaronder IP-adres, e- mailmeldingen, DDNS-installatie en geavanceerde netwerkinstellingen. Configuratie van alarminstellingen, waaronder alarmingang, relaisuitgang, beelduitval, externe waarschuwing en postalarmseconden. Configuratie van PTZ-instellingen. Configuratie van gebruikers, wachtwoorden en toegangsrechten. Configuratie van systeeminstellingen, waaronder systeemdatum en -tijd, audiouitgang, apparaatnaam, RS-485-instellingen, RS-232-instellingen, firmware-upgrade, hardeschijfinstellingen, opstartlogboek en afsluiten. Referentiegegevens over de verschillende werkbalken, menu s en toetsen van de interface. Zie de TruVision DVR 60 Gebruikershandleiding voor meer informatie. U opent als volgt het hoofdmenu: Druk op de knop Menu op het voorpaneel wanneer u zich in de live-weergavemodus bevindt. U sluit als volgt het hoofdmenu af: Druk op de knop Menu op het voorpaneel om het huidige menuscherm af te sluiten. Blijf drukken op de knop Menu totdat u terugkeert naar de liveweergavemodus. IP-camera s instellen Gebruik het menu Camera Management (Camerabeheer) om IP-camera s in te stellen. Alle Interlogix IP-camera s die op hetzelfde netwerk zijn aangesloten worden weergegeven in het installatiemenu van de IP-camera. Opmerking: Het standaard IP-adres voor Interlogix IP-camera s is Er kunnen verschillende IPcamera s worden gedetecteerd en weergegeven die dit IP-adres gebruiken. Elke camera moet echter over een uniek IP-adres beschikken om goed te functioneren. Wijzig de IP-adressen in het Camera IPinstallatiemenu of via de webbrowser. U kunt als volgt IP-camera s instellen: 1. Klik op het pictogram Cameras in het hoofdmenu. Klik in het scherm Camera Management (Camerabeheer) op Setup. 2. Selecteer de gewenste IP-camera in de lijst. 3. Voer the cameraparameters in zoals IP-adres en wachtwoord voor de IP-camera. Het standaard wachtwoord voor de IP-camera is Klik op OK om op te slaan en terug te keren naar het scherm Camera Management (Camerabeheer). Het duurt 10 tot 20 seconden voordat de nieuwe IP-camera wordt weergegeven in het venster Camera Management (Camerabeheer). IPcamera s die correct zijn ingesteld hebben vinkje onder hun Status. Alarmen instellen U kunt als volgt externe alarmen instellen: 1. Sluit bedrade alarmen aan zoals wordt weergegeven in Afbeelding 1 op pagina 2 2. Klik op het pictogram Alarm in het hoofdmenu. Selecteer in het menu Alarm Management (Alarmbeheer) het kanaal dat u wilt configureren en klik op Set (Instellen). 3. Selecteer in het tabblad Alarm Input (Alarmingang) het alarmingangsnummer en klik op Set (Instellen). Het scherm Alarm Settings (Alarminstellingen) verschijnt. 4. Selecteer het alarmingangstype in het vak Input Type (Ingangstype). 5. Schakel het vakje Rules (Regels) in en klik vervolgens op de knop Set (Instellen) om het scherm Rules (Regels) te openen. Selecteer in het tabblad Associated Cameras (Gekoppelde camera s) de camera s die moeten worden geactiveerd voor opnemen wanneer een alarm is gedetecteerd. Klik op Apply (Toepassen). 6. Klik op het tabblad Schedule (Schema) om een opnameschema te definiëren voor bewegingsdetectie. 7. Definieer in het tabblad Notifications (Meldingen) de reactiemethode voor het alarm. 8. Klik op Apply (Toepassen) en vervolgens op de knop OK om de wijzigingen op te slaan. 9. Kopieer eventueel de wijzigingen naar een andere andere camera. 10. Klik op Apply (Toepassen) en vervolgens op de knop OK om terug te keren naar het menu Alarm Management (Alarmbeheer). NL - 8

9 U kunt als volgt bewegingsdetectie-alarmen instellen: 1. Klik op het pictogram Cameras in het hoofdmenu. Selecteer in het scherm Camera Management (Camerabeheer) de camera die u wilt configureren voor bewegingsdetectie en klik vervolgens op Setup en het tabblad Advanced (Geavanceerd) om het menu Advanced Camera Settings (Geavanceerde camera-instellingen) weer te geven. 2. Schakel het vakje Motion Detection (Bewegingsdetectie) in om bewegingsdetectie in te schakelen. 3. Klik op Area Setup (Instellingen gebieden) (naast het vak Motion Detection (Bewegingsdetectie) en sleep de muis over het scherm om het bewegingsdetectiegebied te bepalen. 4. Klik op de rechtermuisknop en vervolgens op Sensitivity (Gevoeligheid) om de gevoeligheid voor bewegingsdetectie in te stellen. Een hogere waarde geeft een hogere gevoeligheid aan en vice versa. Klik op Exit (Afsluiten) in het installatiemenu om terug te keren naar het scherm Camera Settings (Camera-instellingen). 5. Klik op Rules (Regels) om het scherm Rules (Regels) te openen. Selecteer in het tabblad Associated Cameras (Gekoppelde camera s) de camera s die moeten worden geactiveerd voor opnemen wanneer een beweging wordt gedetecteerd. Klik op Apply (Toepassen) om uw instellingen op te slaan. 6. Klik op het tabblad Schedule (Schema) om een opnameschema te definiëren voor bewegingsdetectie. 7. Definieer in het tabblad Notifications (Meldingen) de reactiemethode voor het alarm. 8. Kopieer eventueel de wijzigingen naar een andere andere camera. 9. Klik op Apply (Toepassen) en vervolgens op de knop OK om terug te keren naar het menu Camera Management (Camerabeheer). Een bediendeel aansluiten Met het KTD-405-bediendeel bedient u de domecamera s via de TVR 60 en niet rechtstreeks. Sluit de RS-485-bus van de KTD-405 I/O-box aan op de TVR 60 Keypb A/B-schroefterminalpoort. Zie Afbeelding 7 hieronder. Stel het adres voor het TVR 60-apparaat in het menu Display (Weergave) in en voer 1 in als apparaatadres. Stel het bediendeel in op zone 1. Afbeelding 7: Het KTD-405-bediendeel aansluiten Een alarmgebeurtenisoverzicht weergeven U geeft als volgt een alarmgebeurtenisoverzicht weer: 1. Druk in de live-weergavemodus op de toets Search (Zoeken) op het voorpaneel of de afstandsbediening, of klik met de rechtermuisknop en selecteer de toets Advanced Search (Geavanceerd zoeken). Het venster Advance Search (Geavanceerd zoeken) wordt weergegeven. 2. Selecteer een van de volgende opties in het vak Video Type (Beeldtype): Beweging Alarm Beweging of alarm Beweging en alarm 3. Klik op Search (Zoeken). Er wordt een overzicht van bestanden samengesteld, op basis van de opgegeven zoekcriteria. Contactgegevens Bezoek onze website voor onze contactgegevens: of 9 - NL

10 NL - 10

TruVision NVR 10 Gebruikershandleiding

TruVision NVR 10 Gebruikershandleiding TruVision NVR 10 Gebruikershandleiding P/N 1072766C-NL REV 1.0 ISS 10OCT14 Copyright Handelsmerken en patenten Fabrikant Naleving van FCCrichtlijnen Canada Naleving van ACMArichtlijnen Certificering EU-richtlijnen

Nadere informatie

TruVision DVR 10 Beknopte handleiding

TruVision DVR 10 Beknopte handleiding GE Security TruVision DVR 10 Beknopte handleiding Inhoud Contactgegevens 1 Inhoud van de verpakking 1 Installatieomgeving 1 Instellen van de TVR 10 1 De apparaten aansluiten 2 Inschakelen van de TVR 10

Nadere informatie

TruVision DVR 11 Gebruikershandleiding

TruVision DVR 11 Gebruikershandleiding TruVision DVR 11 Gebruikershandleiding P/N 1072595C-NL REV 1.0 ISS 15APR13 Copyright Handelsmerken en patenten Fabrikant Certificatie Naleving van FCC-richtlijnen Richtlijnen van de Europese Unie 2013

Nadere informatie

TruVision NVR 20 Snel aan de slag-gids

TruVision NVR 20 Snel aan de slag-gids Inhoud Contactgegevens 1 Inhoud van de verpakking 1 Installatieomgeving 1 Belangrijke documenten 1 De TruVision TVN 20 installeren 2 De TVN 20 configureren - Overzicht 2 Harde schijven installeren in de

Nadere informatie

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen CamTech RAS Plus Remote Administration System Plus Gebruikershandleiding Postbus 218 510 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Remote Administration

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Introductie... 5 1.1 Kenmerken... 5 1.2 Systeemdiagram... 6 Multi-Server... 6 Single-Server... 7

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Introductie... 5 1.1 Kenmerken... 5 1.2 Systeemdiagram... 6 Multi-Server... 6 Single-Server... 7 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie... 5 1.1 Kenmerken... 5 1.2 Systeemdiagram... 6 Multi-Server... 6 Single-Server... 7 Hoofdstuk 2 Installatie... 8 2.1 Productinformatie... 8 Verpakkingsinhoud... 8

Nadere informatie

17 TFT-LCD SCHERM MET DVR WEERGAVE / OPNEMEN / NETWERK GEBRUIKERSHANDLEIDING CC-116 TFT-LCD DVR COMBO

17 TFT-LCD SCHERM MET DVR WEERGAVE / OPNEMEN / NETWERK GEBRUIKERSHANDLEIDING CC-116 TFT-LCD DVR COMBO 17 TFT-LCD SCHERM MET DVR WEERGAVE / OPNEMEN / NETWERK GEBRUIKERSHANDLEIDING CC-116 TFT-LCD DVR COMBO ** Dit document moet gezien worden als een naslagwerk. ** Het product kan op ieder moment zonder kennisgeving

Nadere informatie

Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden.

Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden. Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden. Let op! Behuizing niet openen. Er bevinden zich geen onderhoudsgevoelige

Nadere informatie

ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding

ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding DU7963 Tweede Editie December 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de

Nadere informatie

Minimale systeem eisen De Network Viewer software is ontworpen voor het projecteren van videobeelden. De minimale systeem eisen zijn:

Minimale systeem eisen De Network Viewer software is ontworpen voor het projecteren van videobeelden. De minimale systeem eisen zijn: Introductie De Network Viewer software is speciaal ontworpen om gemakkelijk live en opgenomen beeld van een DM digitale multiplexer te bekijken. De gebruiker kan onder andere: Beelden van zeer hoge kwaliteit

Nadere informatie

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding My Net N900 Central Router Gebruikershandleiding WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geef ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert. De

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001

INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001 INSTALLATIEGIDS INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001 Opmerkingen, waarschuwingen en gevaarmeldingen OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter

Nadere informatie

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt.

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Maak kennis met de MacBook Pro www.apple.com/nl/macbookpro Ingebouwde FaceTime HD-camera Videobellen met gebruikers van de nieuwste ipad,

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

FileMaker Go 14. Ontwikkelaarsgids

FileMaker Go 14. Ontwikkelaarsgids FileMaker Go 14 Ontwikkelaarsgids 2011-2015 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en FileMaker Go zijn handelsmerken

Nadere informatie

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit te verhelpen voordat u dit product

Nadere informatie

Help gebruiken. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1

Help gebruiken. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken On line Help gebruiken De Adobe Acrobat Reader-toepassing bevat een volledige documentatie in een toegankelijk, op PDF-gebaseerd Help-systeem.

Nadere informatie

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Software versie 1.0.5c VOORLOPIG Aritech is een divisie van SLC Technologies B.V. Copyright SLC Technologies B.V. 2000. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding In deze Gebruikershandleiding Welkom bij Nitro Reader 3 1 Het gebruik van deze handleiding 1 Snel de juiste informatie opzoeken 1 Zoeken op trefwoorden: 1 Online deelnemen

Nadere informatie

Gebruikshandleiding WOW! Software 5.0.0

Gebruikshandleiding WOW! Software 5.0.0 Gebruikshandleiding WOW! Software 5.0.0 1327_NL / Versie:12/03/2014 Software installatie 1 Software installatie Plaats de meegeleverde DVD "WOW! X.X.X" in het DVD station van uw computer. De installatie

Nadere informatie

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding P910i Gebruikershandleiding Letters Kleine letters worden onder de pijl geschreven en hoofdletters worden ter hoogte van de pijl geschreven. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bellen...9 Spraakoproep...9 Video-oproep...9. Index...27. Uw telefoon instellen...9 De telefoon beveiligen...9 Personaliseren...

Inhoudsopgave. Bellen...9 Spraakoproep...9 Video-oproep...9. Index...27. Uw telefoon instellen...9 De telefoon beveiligen...9 Personaliseren... Inhoudsopgave Aan de slag...3 Overzicht van XPERIA X1...3 Instructiesymbolen...3 Aanvullende hulp...3 SIM-kaart en batterij...3 De batterij opladen...4 Geheugenkaart...4 In- en uitschakelen...4 Navigeren...5

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil P74219df_F5D7230-4_man.qxd 10-03-2003 15:44 Page 1 Wireless kabel/dslgatewayrouter Voor het delen van uw breedband-internetaansluiting en bestanden Routeur câble/adsl sans fil Partagez votre accès Internet

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia N8 00

Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Uitgave 2.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Aan de slag 6 Toetsen en onderdelen 6 Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen 8 De toetsen en het scherm

Nadere informatie

Handleiding voor Pinnacle Studio 18

Handleiding voor Pinnacle Studio 18 Handleiding voor Pinnacle Studio 18 Inclusief Pinnacle Studio Plus en Pinnacle Studio Ultimate Inhoud Voordat u begint................................. 1 Afkortingen en conventies...............................

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-30 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com 2012 Visonic. All rights reserved. PowerMaster-30 Dutch User Guide D-304332 PowerMaster-30 G2 GEBRUIKER- SHANDLEIDING

Nadere informatie

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik R-Link Inhoud Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik...................................................... NL.3 Algemeen............................................................................. NL.4

Nadere informatie