Studeerwijzer Academie voor toerisme: duaal traject FBTR bachelorfase. LA 38-39: Ontwikkeling beroepsvaardigheden/competenties op de werkplek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studeerwijzer Academie voor toerisme: duaal traject FBTR bachelorfase. LA 38-39: Ontwikkeling beroepsvaardigheden/competenties op de werkplek"

Transcriptie

1 Studeerwijzer Academie voor toerisme: duaal traject bachelorfase LA 38-39: Ontwikkeling beroepsvaardigheden/competenties op de werkplek NHTV internationaal hoger onderwijs Breda Opleiding Mgr. Hopmanstraat 15 Postbus DX Breda tel Academie voor toerisme, bachelorfase, pagina 1 van 25

2 VOORWOORD Binnen de duale onderwijstrajecten van de Academie voor toerisme, heeft het bedrijfsleven een rol in het leren op de werkplek door studenten. Daarnaast zal het werkveld daar waar mogelijk een bijdrage leveren voor wat betreft het opleidingsprogramma op NHTV. De hogeschool blijft echter verantwoordelijk voor het totale opleidingsprogramma en dus ook verantwoordelijk voor het beoordelen van de leerwerkzaamheden op de werkplek. Integratie van theorie en praktijk garandeert dat leeractiviteiten gebaseerd zijn op de beroepspraktijk. Het is daarom belangrijk dat studenten op de werkplek de gelegenheid krijgen zich binnen het takenpakket op de werkplek te verbreden, verrijken en verdiepen, anders is er geen sprake van competentieontwikkeling. Duaal onderwijs biedt de mogelijkheid voor de student/werknemer om onder begeleiding meer expertise te verwerven, meer expert te worden. Studenten/werknemers worden binnen duaal onderwijs in het bijzonder in situaties gebracht en met vraagstukken geconfronteerd die hen aanmoedigen om zelf kennis en vaardigheden te verwerven: Leren te leren. Het is de taak van de Studieloopbaan coach (SLC)/de begeleidende docent om ze tijdens de studie te helpen en te begeleiden deze kennis en vaardigheden te verwerven en te laten groeien naar beroepsbeoefenaar op bachelor niveau. Basis voor de duale opleiding, is de vormgeving van het onderwijs in leerarrangementen, geïntegreerde eenheden rondom een kritisch thema vanuit het bedrijfsleven. Deze studeerwijzer geeft aan hoe je werkt aan het verwerven van competenties op de werkplek, hoe we dit begeleiden. Veel plezier en succes! NHTV Academie voor toerisme, opleidingsteam duaal MTT& MRO Breda, september 2012 Academie voor toerisme, bachelorfase, pagina 2 van 25

3 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 1. Inleiding 4 2. Het traject: leren op de werkplek uitgewerkt 4 3. Inhoud en toetsing binnen deze leerarrangementen & Literatuur 8 4. Activiteitenoverzicht 10 Bijlagen: Bijlage 1 A en 1 B bevat het overzicht waarin de BBA competenties en competentiematrix gekoppeld zijn aan het onderwijsprogramma. Bijlage 2 STARR-methodiek Academie voor toerisme, bachelorfase, pagina 3 van 25

4 1 INLEIDING Tijdens het leren op de werkplek, wat onderdeel is van het duaal opleidingstraject, staat jouw persoonlijke ontwikkeling en verdere professionalisering als manager in het toeristisch- recreatief werkveld centraal. De studiepunten die gereserveerd zijn voor dit leren op de werkplek in de fase na het behalen van het Ad-diploma tot het behalen van het bachelordiploma, betreffen competenties op het strategisch en beleidsmatig niveau. Je coach helpt je te: werken op je werkplek aan de tien BBA competenties (zie hoofdstuk 2). Keuzes te maken met betrekking tot het afstuderen. In deze studeerwijzer is in hoofdstuk twee uitgewerkt om welke competenties het gaat. In hoofdstuk drie staan de eisen met betrekking tot de toetsing nader uitgelegd. In hoofdstuk vier is het activiteitenoverzicht voor dit collegejaar opgenomen. 2. HET TRAJECT: ONTWIKKELING BEROEPSVAARDIGHEDEN/ OP DE WERKPLEK UITGEWERKT 2.1 Competenties BBA (Bachelor of Business Administration) Elke opleiding van een hogeschool heeft vastgelegd wat een afgestudeerde van die opleiding moet kennen en kunnen. Daarnaast hebben de hogescholen afgesproken om voor elke opleiding die door meer hogescholen wordt aangeboden, een landelijk opleidingsprofiel op te stellen. De bijbehorende documenten dragen namen als 'opleidingsprofiel', 'opleidingskwalificaties' of 'domeincompetenties'. Opleidingen, die wat betreft inhoud en werkveld veel verwantschap hebben, kunnen een 'domein' vormen en een overkoepelend landelijk opleidingsoverleg hebben. Dit laatste is het geval bij de opleidingen van de Academie voor toerisme. De opleidingen kennen een opleidingsprofiel met hierbij horende opleidingskwalificaties en competenties welke zijn neergelegd in een competentiematrix. Deze competenties zijn getoetst aan de landelijk vastgestelde domeincompetenties zoals door de HBO-raad vastgesteld. De domeincompetenties BBA in Tourism Management zijn als volgt gedefinieerd en komen overeen met de domeincompetenties zoals door de HBO-raad vastgesteld: 1. Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens. 2. Analyseren en implementeren van de financiële en juridische aspecten, 3. Toepassen van human resource management (HRM) in het licht van de strategie van de organisatie. 4. Inrichten, beheersen, analyseren en verbeteren van bedrijf- of organisatieprocessen. 5. Analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen en alternatieven en voorbereiden van besluitvorming 6. Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces. 7. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie). 8. Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional) 9. Balanceren tussen People Planet Profit. Academie voor toerisme, bachelorfase, pagina 4 van 25

5 10. Initiëren, creëren en vermarkten van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. In het duaal traject van de Academie voor toerisme staan de afstudeerrichtingen manager recreatieonderneming en manager travel trade centraal. In bijlagen 1A en 1B kun je de competentiekoppeling aan de BBA competenties en het onderwijsprogramma vinden. In de fase na het behalen van het Addiploma staan de competenties op het niveau van strategisch en beleidsmatig handelen centraal. 2.2 Waar gaat het ook om bij het verwerven van competenties op de werkplek en het coaching-traject? Naast het werken aan de tien competenties zoals bij 2.1 genoemd gaat het ook om competenties op het gebied van het leervermogen. Competenties bestaan uit een combinatie van kennis, houding en gedrag in relatie tot de context (dit is in jullie geval de werkomgeving toerisme en recreatie). Om te bepalen in hoeverre je de competenties hebt ontwikkeld, sta je regelmatig stil bij je ervaringen. De competenties die hierop betrekking hebben, de competenties 7 en 8, zijn in onderstaand overzicht nader uitgewerkt in subcompetenties en indicatoren. SUB De student ontwikkelt zelfkennis/ heeft inzicht in de eigen persoonlijkheid (2.1) De student is zelfverantwoordelijk (kan leidinggeven aan zichzelf) (2.2) De student kan systematisch en methodisch werken en het eigen werk organiseren (2.3) De student toont leervermogen (2.4) De student kan plannen en organiseren (2.5) De student beschikt over prestatiemotivatie (2.6) INDICATOREN Inzicht in eigen kwaliteiten Inzicht in samenwerken Inzicht in het effect van het eigen gedrag op het gedrag van anderen Kan concreet formuleren wat van anderen verwacht wordt Kan leerdoelen bepalen en op basis hiervan sturing geven aan het eigen leerproces Tracht de eigen werkwijze permanent te verbeteren Toont zich kritisch ten aanzien van eigen prestaties Staat open voor feedback van anderen op het eigen functioneren Kan de resultaten toetsen Neemt tijdig de nodige beslissingen om tot een goed resultaat te komen Kan onder druk werken Is leergierig en nieuwsgierig en staat positief ten opzichte van permanent leren Kan doelgericht informatie verzamelen Integreert kennis in bestaande kennis Is in staat zich nieuwe methoden en systemen eigen te maken, zoals computersystemen, internet, zoekmachines Kan samenwerken Organiseert de samenwerking in een plan van aanpak en kan dit implementeren Stelt concrete doelen voor zichzelf en anderen Is resultaatgericht en kritisch ten opzichte van te behalen resultaten Evalueert en stelt bij Stelt hoge kwaliteitseisen aan eigen functioneren en dat van anderen Streeft zo hoog mogelijke resultaten/ prestaties na 2.3 Werken aan competentieverwerving, de rol van de ELO hierbij en de coaching Competentieverwerving is het centrale thema binnen de duale opleidingen. Het traject van leren op de werkplek heeft als doel aan te tonen dat de student in het kader van het bachelor-traject de competenties op strategisch en beleidsmatig niveau bezit. De student doet dit door op de werkplek werkzaamheden te verrichten welke tot competentieverwerving leiden. Maar ook door het werken aan de opdrachten die onderdeel zijn van de toetsing binnen de opleiding. Academie voor toerisme, bachelorfase, pagina 5 van 25

6 Op de werkplek gaat de student zelfstandig aan de slag om de competenties te verwerven en wordt gecoacht op de werkplek door het bedrijf bijvoorbeeld de direct leidinggevende van de student. De student maakt hierover afspraken met de coach vanuit de opleiding en draagt vanuit de werkplek stukken aan in het portfolio welke de competentiegroei bewijzen. Deze bewijzen vormen samen met de toetsing per leerarrangement het bewijs van competentiegroei. Taken van je coach Kort samengevat zijn dit de belangrijkste taken van je coach Het begeleiden van het proces m.b.t. de persoonlijke groei van individuele studenten; Het adviseren van studenten ten aanzien van de competenties op het gebied van het leervermogen. Het beoordelen van de competentieontwikkeling op de werkplek. Het samen met de student bewaken van de studievoortgang van de student Het vormen van een eerste aanspreekpunt binnen de opleiding m.b.t. de competentieverwerving op de werkplek, voor de student; Daarnaast bespreek je met je coach regelmatig je studievoortgang en je keuzes m.b.t. het afstuderen. 2.4 Starr-beschrijving bij iedere competentie Het is de bedoeling dat je ten aanzien van ieder product dat je inbrengt in je portfolio ter onderbouwing van je competentie een zgn. Starr-beschrijving opneemt ( zie bijlage 2 bij deze studeerwijzer). Dit doe je als volgt: STARR beschrijving bij document: Situatie heeft plaatsgevonden, waar, op: (plaats, datum, bedrijf etc. aangeven) S T A R R Situatie Taak Actie Resultaat Reflectie 2.5 CV, functiebeschrijving en kopie arbeidsovereenkomst Indien je dit nog niet eerder deed in je portfolio, dan start je met het invullen van een CV, functiebeschrijving en een kopie van de arbeidsovereenkomst, en zet je de eerste stap in het maken van je persoonlijke portfolio. Je CV geeft een feitelijk beeld van je levensloop. Naast de gebruikelijke informatie over studie en werk biedt het je ook de gelegenheid ervaringen daarbuiten aan te stippen die van belang geweest kunnen zijn voor de persoon die je nu bent. Je houding en interesse, de door jou opgedane kennis en vaardigheden, kortom in hoeverre je jezelf hebt bekwaamd in bepaalde competenties. In het eerste individuele gesprek met je coach, komt in ieder geval het volgende ter sprake: - de wijze van feedback ontvangen en de mate waarin - een afspraak over welke competenties je als deelnemer wilt laten certificeren - een datum afspraak over een tussentijdse evaluatie van het portfolio - het werken met een digitaal portfolio binnen De wijze van feedback ontvangen Je dient met jouw begeleider af te stemmen hoe, hoe vaak en wat nodig is om de begeleiding voor beide partijen zo prettig en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Het kan goed zijn om in het begin wat meer tijd te steken in het krijgen van feedback op het beschrijven van STARR situaties of toelichting Academie voor toerisme, bachelorfase, pagina 6 van 25

7 competenties. Dit kan eventueel telefonisch of via mail, spreek dit wel af met je coach. Soms vindt een begeleider het noodzakelijk voor zijn/haar eigen beeldvorming een bezoek te brengen aan de organisatie en de plek waar je werkt. De begeleidingstijd is gelimiteerd. De begeleider zal dus keuzes maken in wat nodig is voor begeleiding van jou als deelnemer. Soms is meer inhoudelijke feedback op een portfolio voor je belangrijker dan een werkplekbezoek. Wij adviseren je zelfsturend op te treden. Je kunt ook zelf aangeven waarin je begeleid wilt worden. Tip: Laat aan je begeleider via weten als je iets in het portfolio geplaatst hebt, zodat de begeleider vervolgens je kan laten weten wanneer hij/zij feedback zal geven. 2.6 Portfoliobegeleidingsfase Je begeleider coacht je bij het optimaal samenstellen van je portfolio dat ten grondslag ligt aan het assessment. In deze fase helpt de begeleider je met het volgende: - Wegwijs maken in de competenties en helpen de vertaalslag te maken naar concrete werksituaties en beroepsproducten. - Ondersteunen in het optimaal samenstellen en verzamelen van bewijslast van beroepsproducten voor het portfolio - Ondersteunen bij het beschrijven van situaties naar aanleiding van bewijslast aan de hand van de STARR methode(zie bijlage 2 bij deze studeerwijzer) - Controleren of je de feedback begrijpt en toepast. Je richt het portfolio zelf in aan de hand van 10 BBA competenties. Feitelijk dien je bewijslast aan te dragen waaruit de mate en het niveau blijkt waarin je jezelf in een bepaalde competentie hebt bekwaamd. Hiervoor dien je ook bij alle bewijslast situatiebeschrijvingen toe te voegen waarin je aan de hand van de STARR methode aangeeft wat jouw rol en taak is geweest, wat het resultaat was van die actie en wat de reflectie van de deelnemer is geweest. De assessor en niet de begeleider geeft de beoordeling op competenties op drie niveaus: Niveau 1 staat voor beginners niveau HBO Niveau 2 staat voor gevorderd niveau HBO Niveau 3 staat voor startbekwaam niveau HBO De assessor stelt ook vast op welk niveau de competentie behaald of niet behaald is. Om inzicht te krijgen in de niveaus kun je gebruik maken van de competentiematrix die is terug te vinden in bijlage 1A en 1B, verder kan je coach je hiermee verder helpen. Het is dus niet de taak van de begeleider om tijdens het begeleidingsproces een beoordeling te geven. Met andere woorden de begeleider probeert de juiste bewijslast te herkennen en op waarde (niveau) in te schatten samen met jou. Het is de taak van de assessoren om de bewijslast te erkennen en de waarde hiervan vast te stellen. Er is niet van te voren vastgesteld hoeveel bewijslast je als deelnemer moet indienen. De bewijslast wordt naast niveau bepaling ook beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: - hoeveelheid - variatie - actualiteit - relevantie - betrouwbaarheid De begeleider geeft je bij voorkeur kwalitatieve feedback, waarbij vooral de laatste drie criteria van belang zijn in deze fase van het traject leren op de werkplek. De eerste twee criteria zijn van belang in de tussentijdse besprekingen van je portfolio. De begeleider kan wel mogelijk fungeren als tweede assessor ten tijde van het afsluitende assessment. Bewijslast kan een zelf geproduceerd document zijn bijvoorbeeld een communicatieplan, maar kan ook een document zijn je hebt moeten gebruiken bij de uitoefening van jouw functie bijvoorbeeld een begroting van de afdeling financiën. Ook producten die gebruikt zijn bij voorlichtingen zoals een Academie voor toerisme, bachelorfase, pagina 7 van 25

8 PowerPoint presentatie kan als bewijslast opgevoerd worden. In overleg met je coach kun je ook het afstuderen nog gebruiken om je competenties te verwerven. De volgende opsomming geeft wat houvast: Verslagen en rapporten van brainstormsessies en werk(groep)overleggen Beleids-, communicatie-, actie- en verkoopplannen Onderzoeksrapporten en enquête(uitslagen) Jaarverslagen en begrotingen Interne en externe correspondentie Presentaties, voorlichtingen, publiciteitsmateriaal Bezettingsplannen, roosters en werkinstructies Persoonlijke ontwikkelplannen, functionering- en beoordelingsrapportages. 2.7 Voorbereiden op het afstuderen De coach zal in de loop van het jaar met je spreken over de keuze van een afstudeeronderwerp volgend collegejaar. Het is ook mogelijk indien een van de competenties niet te bereiken is via de werkgever dit op te nemen in het afstudeerproject. 3. INHOUD EN TOETSING BINNEN HET TRAJECT: WERKEN AAN OP DE WERKPLEK & LITERATUUR In dit hoofdstuk kun je de toetsinhoud vinden. a. Toetsinhoud Of je voldoet aan de eisen van het traject leren op de werkplek wordt eenmaal per collegejaar beoordeeld. Het eerste toetsmoment staat gepland voor week 26 in Je mag ten alle tijden deelnemen aan dit toetsmoment. Je begeleider geeft voorafgaand aan dit toetsmoment geen oordeel over je portfolio, je bepaalt zelf of je het portfolio optimaal genoeg vindt om deel te nemen aan het toetsmoment. De inhoud van de toetsing m.b.t. het traject leren op de werkplek is: 1. Per competentie zijn de bewijsstukken opgenomen in je portfolio en voorzien van een STARR formulier, en als dossier verzonden aan de assessoren via de elo 2. Het portfolio is volledig up to date aan het einde van het collegejaar. 3. Het portfolio voldoet aan de eisen en wordt tijdens het afsluitende assessment getoetst en gewaardeerd als voldoende. Het resultaat wordt uitgedrukt in een cijfer waarbij het cijfer 5.5 als voldoende wordt aangemerkt. Bij een onvoldoende of gemiste kans vindt aan het einde van het jaar een herkansing plaats. De waardering voor het traject leren op de werkplek betreft 10 ECTS. Indien het cijfer 5.5 of meer is worden de studiepunten vrijgegeven. Ad.6 Het afsluitende assessment Je hebt het portfolio ingericht aan de hand van 10 BBA competenties. Je hebt bewijslast aangedragen waaruit de mate en het niveau blijkt waarin je je hebt bekwaamd in een bepaalde competentie. Bij alle bewijslast zijn ook situatiebeschrijvingen toegevoegd die volgens de STARR methodiek geformuleerd zijn. De assessor geeft een beoordeling op competenties op drie niveaus: Niveau 1 staat voor beginners niveau HBO Niveau 2 staat voor gevorderd niveau HBO Niveau 3 staat voor startbekwaam niveau HBO De assessoren interpreteren en waarderen de activiteiten die verband houden met de vereiste competenties. Dit doen zij op basis van je portfolio, voorafgaand aan het assessment. Academie voor toerisme, bachelorfase, pagina 8 van 25

9 De assessoren stellen vast op welk niveau de competentie behaald is/wordt. De eis voor het Bachelor niveau is dat van de 10 competenties er zeven op startbekwaam niveau aangemerkt worden, er twee op gevorderd niveau gewaardeerd worden en maximaal een competentie op niveau 1 gewaardeerd wordt. Tijdens het afsluitende assessment hebben de assessoren de gelegenheid studenten om toelichting te vragen met betrekking tot de uitwerking van het portfolio. Tijdens het afsluitende assessment wordt aan de hand van de onderstaande criteria het uiteindelijke niveau van de competentie en daarmee het cijfer bepaald: - hoeveelheid - variatie - actualiteit - relevantie - betrouwbaarheid Tijdens het afsluitende assessment, waaraan ook twee assessoren deelnemen is de procedure als volgt: Het gesprek neemt een uur in beslag en is als volgt ingedeeld: - Vijftien minuten voorbereiding door de assessoren minuten gesprek met jou als deelnemer. - Tien minuten nabespreking tussen de assessoren onderling, bepaling resultaat van het assessment. - Vijf minuten nabespreking tussen de assessoren en jij als deelnemer. b. Herkansing Herkansing vindt plaats aan het einde van het collegejaar, in week 35 in De inhoud van de herkansing wordt door de coach bepaald en is gerelateerd aan de ontstane omissie en de oorzaak van het feit dat je portfolio ten tijde van een eerste kans nog onvoldoende was, of vanwege het feit dat je niet hebt deelgenomen aan een eerdere tentamenmogelijkheid. Bij het niet positief afsluiten van deze herkansing volgen twee herkansingsmomenten volgend collegejaar. c. Literatuur Er is geen specifieke literatuur voor deze leerarrangementen. Academie voor toerisme, bachelorfase, pagina 9 van 25

10 4. ACTIVITEITENOVERZICHT COLLEGEJAAR Het collegejaar start met een klassikale uitleg van het traject dit collegejaar op donderdag 13 september Gesprekscyclus: Je maakt individueel met je coach een aantal afspraken dit collegejaar over het aanleveren van materiaal in je portfolio en de bespreking hiervan. 4 Eerste tentamenkans week 26 juni 2013 Lever je portfolio in bij je coach en de coördinator maatwerk. 5 Tweede tentamenkans week 35 augustus 2013 Lever je portfolio in bij je coach en de coördinator maatwerk. Inhoud portfolio/showdossier eind collegejaar 1. persoonsgegevens. 2. per competentie de uitwerking van de competentie en de bijbehorende producten en STARR-formulier. Academie voor toerisme, bachelorfase, pagina 10 van 25

11 Bijlage 1A bij studeerwijzer LA 16 t/m 18. Ten behoeve van MRO afstudeerrichting. Koppeling domeincompetenties Bachelor of Business Administration (BBA) in Tourism Management aan de competenties en opleidingsinhoud en Ad- MRO BBA IN MANAGER TOERISME & RECREATIE ZIE BOP MT&R Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens. (BBA1) Deze competentie komt overeen met datgene wat bij op het niveau van de competentie beleidsmatig handelen is geformuleerd: Geeft richting en sturing aan een organisatie om deze optimaal in de markt te positioneren en speelt daarbij proactief in op internationale ontwikkelingen in de economische en politieke omgeving van de organisatie en actuele trends in het werkveld en beleveniseconomie. SUB- 3.3 Kan een operationeel uitvoeringsplan, zoals een marketing-, salesen pr-plan, opstellen en implementeren. 4.1 Is innovatief. 4.2 Kan een visie op de toekomst van het toeristisch recreatieve werkveld formuleren en uitdragen Kan een voor de functie relevant netwerk opbouwen en onderhouden Speelt het politiek spel van o.a. procedures, inspraak, plannen indienen en lobbyen. ONDERWIJSPROGRAMMA IN LEERARRANGEMENTEN IN DE OPLEIDING EN DAAR WAAR HET GAAT OM SPECIFIEKE LEERARRANGEMENTEN BETREFT HET DE AFSTUDEERRICHTING MRO. AD LA01 De Branche 1 LA02 De beleving 1 LA08 De investering 1(mag) LA25 De Branche 2 LA26 De beleving 2 LA13 t/m 15 STAGE 1 t/m 3 LA 42 Strategische productontwikkeling (RS2) LA16 t/m 18 STAGE 4 t/m 6 LA 33 Onderneminsgplan 2 LA34 Concurrenten 2 LA35 De memorabele pres 2 LA 46 Expansie (RS6) LA 48 Lobby is mijn hobby (onderzoekstechnieken) (RS8) 2. Analyseren en implementeren van de financiële en juridische aspecten. (BBA2) Deze competentie komt overeen met datgene wat bij op het niveau van de competentie strategisch handelen is geformuleerd: Toont ondernemerschap en bepaalt de doelstellingen voor een (eigen) bedrijf, vestiging of afdeling in de sector, en weegt de maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften, de financiële belangen en de interne ontwikkeling van de organisatie resultaatgericht tegen elkaar af kan de bedrijfsadministratie aansturen. 3.2 Kan in een beperkte periode te midden van veel onzekerheden komen tot een strategische visie met het oogmerk voordeel voor organisatie en klant te behalen en dit vertalen in een ondernemingsplan 3.4 Kan het financiële proces aansturen Kan beleid en wet-en regelgeving begrijpen en interpreteren naar de eigen situatie Kan een voor de functie relevant netwerk opbouwen en onderhouden Speelt het politieke spel van o.a. procedures, inspraak, plannen indienen en lobbyen. LA09 Financieel overzicht 1 LA07 Het ondernemingsplan 1 LA08 De investering 1(mag) LA09 Het financiële overzicht 1 LA13 t/m 15 STAGE 1 t/m 3 LA 42 Strategische productontwikkeling (RS2) LA44 Onderhoud, inrichting en organisatie (RS 4) LA16 t/m 18 STAGE 4 t/m 6 LA30 De ondernemer 2 Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en recht. LA31 De investering 2 LA32 Financieel overzicht 2 Academie voor toerisme, bachelorfase, pagina 11 van 25

12 BBA IN MANAGER TOERISME & RECREATIE ZIE BOP MT&R Toepassen van human resource management (HRM) in het licht van de strategie van de organisatie. (BBA3) Deze competentie komt overeen met datgene wat bij op het niveau van de competentie tactisch handelen is geformuleerd: Geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken en stuurt daarbij mensen, middelen en processen doelgericht en planmatig aan. SUB Kan leiding geven aan het personeel Zorgt voor een efficiënte interne organisatie. ONDERWIJSPROGRAMMA IN LEERARRANGEMENTEN IN DE OPLEIDING EN DAAR WAAR HET GAAT OM SPECIFIEKE LEERARRANGEMENTEN BETREFT HET DE AFSTUDEERRICHTING MRO. LA04 De bedrijfsorganisatie 1 LA05 Het personeelsbeleid 1 LA13 t/m 15 STAGE 1 t/m 3 LA41 Hospitality ( RS1) LA16 t/m 18 STAGE 4 t/m 6 LA28 De bedrijfsorganisatie LA29 Personeelsbeleid 4. Inrichten, beheersen, analyseren en verbeteren van bedrijfs- of organisatieprocessen. (BBA4) Deze competentie komt overeen met datgene wat bij op het niveau van de competentie tactisch handelen is geformuleerd: Geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken en stuurt daarbij mensen, middelen en processen doelgericht en planmatig aan Kan alle activiteiten met betrekking tot beheer en onderhoud van terreinen en gebouwen, installaties en inventaris, ( techniek en groen), receptie en beveiligingstaken (ontvangst en veiligheid) en horeca ( voedsel bereiden en bedienen), detailhandelverkoop, recreatie en vermaak, schoonmaak en logistiek uitvoeren zorgt voor een efficiënte interne organisatie 2.12 organiseert de communicatie 2.13 optimaliseert interne en externe dienstverlening LA04 De bedrijfsorganisatie 1 LA41 Hospitality ( RS1) LA44 Onderhoud, inrichting en organisatie (RS4) LA13 t/m 15 STAGE 1 t/m 3 LA16 t/m 18 STAGE 4 t/m 6 LA33 Onderneminsgplan 2 LA34 Concurrenten 2 LA35 De memorabele pres 2 5. Analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen en alternatieven en voorbereiden van besluitvorming (BBA5) Deze competentie komt overeen met datgene wat bij op het niveau van de competentie operationeel en tactisch handelen is geformuleerd Echter ook de competentie op het niveau van beleidsmatig handelen is feite in zijn totaliteit hier op gericht. Operationeel: Zorgt voor de dagelijkse bedrijfsvoering in 4.1 Is innovatief 4.2 Kan een visie op de toekomst van het toeristisch recreatieve werkveld formuleren en uitdragen 4.10 Kan op basis van de eigen visie een voor de doelgroep memorabele ervaring ontwikkelen en deze in de markt zetten Kan beleid en wet- en regelgeving begrijpen en interpreteren naar de eigen situatie. LA13 t/m 15 STAGE 1 t/m 3 LA16 t/m 18 STAGE 4 t/m 6 LA33 Onderneminsgplan 2 LA34 Concurrenten 2 LA35 De memorabele pres 2 LA 46 Expansie (RS6) LA 48 Lobby is mijn hobby (onderzoekstechnieken) (RS8) Academie voor toerisme, bachelorfase, pagina 12 van 25

13 BBA IN MANAGER TOERISME & RECREATIE ZIE BOP MT&R 2009 een onderneming en voert operationele werkzaamheden klantgericht en met een hands-on mentaliteit uit, binnen de kaders van relevante weten regelgeving. SUB- ONDERWIJSPROGRAMMA IN LEERARRANGEMENTEN IN DE OPLEIDING EN DAAR WAAR HET GAAT OM SPECIFIEKE LEERARRANGEMENTEN BETREFT HET DE AFSTUDEERRICHTING MRO. Tactisch: Geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken en stuurt daarbij mensen, middelen en processen doelgericht en planmatig aan. Beleidsmatig: Geeft richting en sturing aan een organisatie om deze optimaal in de markt te positioneren en speelt daarbij proactief in op internationale ontwikkelingen in de economische en politieke omgeving van de organisatie en actuele trends in het werkveld en beleveniseconomie 6. Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces. (BBA6) Deze competentie komt overeen met datgene wat bij op het niveau van de competentie strategisch handelen is geformuleerd: Toont ondernemerschap en bepaalt de doelstellingen voor een (eigen) bedrijf, vestiging of afdeling in de sector, en weegt de maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften, de financiële belangen en de interne ontwikkeling van de organisatie resultaatgericht tegen elkaar af. 3.2 Kan in een beperkte periode te midden van veel onzekerheden komen tot een strategische visie met het oogmerk voordeel voor organisatie en klant te behalen en dit vertalen in een ondernemingsplan 3.3 Kan een operationeel uitvoeringsplan, zoals een marketing-, salesen pr-plan, opstellen en implementeren. 3.4 Kan het financiële proces aansturen. LA45 Kwaliteit en marktonderzoek plattelandstoerisme (RS 5) LA13 t/m 15 STAGE 1 t/m 3 LA28 De bedrijfsorganisatie LA16 t/m 18 STAGE 4 t/m 6 LA33 Onderneminsgplan 2 LA47 Managementgame ( RS7) 7. Sociale en Het eerste deel van 1.1 Kan mondeling LA03 De communicatie LA16 t/m 18 STAGE 4 Academie voor toerisme, bachelorfase, pagina 13 van 25

14 BBA IN MANAGER TOERISME & RECREATIE ZIE BOP MT&R 2009 communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie). (BBA7) de sociale en communicatieve domeincompetentie is bij op verschillende niveaus terug te vinden: op het operationele niveau als het gaat om klantgerichtheid Op het tactische niveau als het gaat om samenwerken en communiceren. Het meedenken bevindt zich ook op het tactische niveau (het doelgericht en planmatig aansturen van mensen, middelen en processen). SUB- communiceren. 1.2 Zet zich in voor optimale klanttevredenheid. 1.4 Kan klachten afhandelen 1.6 Kan onderhandelen en overtuigen Kan goed omgaan met consumenten en zakelijke contacten uit de meest gangbare Europese herkomstlanden. (Moderne Vreemde Talen) 2.1 Kan schriftelijk/digitaal communiceren. 2.4 kan samenwerken. 2.5 Beschikt over prestatiemotivatie 2.10 Kan op dagelijkse basis leiding geven aan het personeel van een onderneming. ONDERWIJSPROGRAMMA IN LEERARRANGEMENTEN IN DE OPLEIDING EN DAAR WAAR HET GAAT OM SPECIFIEKE LEERARRANGEMENTEN BETREFT HET DE AFSTUDEERRICHTING MRO. 1 t/m 6 LA12 De studiereis 1 LA41 Richtingsspecifiek ( MRO: Hospitality1) LA36 Persoonlijke groei. Schriftelijke communicatie (MRO) LA13 t/m 15 STAGE 1 t/m 3 Studieloopbaancoaching LA27 Communicatie 2 Medialandschap en mediaevents, PR ( MRO) LA35 De memorabele pres 2 LA48 Lobby is mijn hobby onderzoekstechnieken ( RS8) 3.1 Kan presenteren. 8. Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional) (BBA8) Deze algemene domeincompetentie, die grotendeels met de Dublin descriptor learning skills overeenkomt, is wat betreft de eerste 2 onderdelen bij terug te op het niveau van het tactisch handelen: Kan leiding geven aan de dagelijkse gang van zaken in een onderneming in de toeristisch recreatieve branche en stuurt daarbij mensen, middelen en processen doelgericht en planmatig aan. Het laatste aandachtspunt is te plaatsen op het niveau van beleidsmatig handelen: 2.2 Is zelfsturend (kan leidinggeven aan zichzelf) 2.3 Toont leervermogen 2.4 Kan samenwerken 2.5 Beschikt over prestatiemotivatie 4.1 is innovatief Kan een voor de functie relevant netwerk opbouwen en onderhouden. LA13 t/m 15 STAGE 1 t/m 3 LA12 De studiereis 1 LA37 Persoonlijk profiel operationeel niveau. Studieloopbaancoaching LA16 t/m 18 STAGE 4 t/m 6 Studieloopbaancoaching Geeft richting en sturing aan een organisatie om deze Academie voor toerisme, bachelorfase, pagina 14 van 25

15 BBA IN MANAGER TOERISME & RECREATIE ZIE BOP MT&R 2009 optimaal in de markt te positioneren en speelt daarbij proactief in op internationale ontwikkelingen in de economische en politieke omgeving van de organisatie en actuele trends in het werkveld en beleveniseconomie SUB- ONDERWIJSPROGRAMMA IN LEERARRANGEMENTEN IN DE OPLEIDING EN DAAR WAAR HET GAAT OM SPECIFIEKE LEERARRANGEMENTEN BETREFT HET DE AFSTUDEERRICHTING MRO. 9. Balanceren tussen People Planet Profit. Deze competentie is binnen te positioneren op het niveau van beleidsmatig handelen: Geeft richting en sturing aan een organisatie om deze optimaal in de markt te positioneren en speelt daarbij proactief in op internationale ontwikkelingen in de economische en politieke omgeving van de organisatie en actuele trends in het werkveld en beleveniseconomie 4.1 Is innovatief. 4.2 Kan een visie op de toekomst van het toeristisch recreatieve werkveld formuleren en uitdragen 4.12 Kan een voor de functie relevant netwerk opbouwen en onderhouden Speelt het politieke spel van o.a. procedures, inspraak, plannen indienen en lobbyen. LA10 De concurrenten 1 LA13 t/m 15 STAGE 1 t/m 3 LA45 Kwaliteit en marktonderzoek plattelandstoerisme (RS 5) LA16 t/m 18 STAGE 4 t/m 6 LA30 De ondernemer 2 Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en recht. LA33 Onderneminsgplan 2 LA34 Concurrenten 2 LA46 Expansie (RS6) LA48 Lobby is mijn hobby onderzoekstechnieken ( RS8) 10. Initiëren, creëren en vermarkten van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Deze competentie is binnen te positioneren op het niveau van operationeel handelen en het niveau van beleidsmatig handelen. Operationeel: Zorgt voor de dagelijkse bedrijfsvoering in een onderneming en voert operationele werkzaamheden klantgericht en met een hands-on mentaliteit uit, binnen de kaders van relevante weten regelgeving. Op operationeel niveau gaat het om de competenties: 1.12 Kan commercieel denken en handelen Heeft kennis en inzicht van de toeristisch recreatieve Branche. 3.2 Kan in een beperkte periode te midden van veel onzekerheden komen tot een strategische visie met het oogmerk voordeel voor organisatie en klant te behalen en dit vertalen in een ondernemingsplan. 4.1 Is innovatief. LA06 De ondernemer 1 LA11 De memorabele excursie 1 LA42 Strategische productontwikkeling (RS2) LA43 Digital Marketing (RS 3) LA37 Persoonlijk profiel operationeel niveau. LA13 t/m 15 STAGE 1 t/m 3 LA 16 t/m 18 STAGE 4 t/m 6 LA30 De ondernemer 2 Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en recht. LA33 Onderneminsgplan 2 LA34 Concurrenten 2 LA47 Managementgame ( RS7) Academie voor toerisme, bachelorfase, pagina 15 van 25

16 BBA IN MANAGER TOERISME & RECREATIE ZIE BOP MT&R 2009 Beleidsmatig: Geeft richting en sturing aan een organisatie om deze optimaal in de markt te positioneren en speelt daarbij proactief in op internationale ontwikkelingen in de economische en politieke omgeving van de organisatie en actuele trends in het werkveld en beleveniseconomie SUB Kan op basis van de eigen visie een voor de doelgroep memorabele ervaring ontwikkelen en deze in de markt zetten. ONDERWIJSPROGRAMMA IN LEERARRANGEMENTEN IN DE OPLEIDING EN DAAR WAAR HET GAAT OM SPECIFIEKE LEERARRANGEMENTEN BETREFT HET DE AFSTUDEERRICHTING MRO. Deze competentie is ook te positioneren op het niveau van strategisch handelen: Toont ondernemerschap en bepaalt de doelstellingen voor een (eigen) bedrijf, vestiging of afdeling in de sector, en weegt de maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften, de financiële belangen en de interne ontwikkeling van de organisatie resultaatgericht tegen elkaar af. Het bovenstaande schema geeft aan, dat MRO in ruime mate aandacht besteedt aan de domeinspecifieke eisen voor de BBA, zoals geformuleerd door de HBO-raad. Academie voor toerisme, bachelorfase, pagina 16 van 25

17 Bijlage 1B bij studeerwijzer LA 16 t/m 18. Ten behoeve van MTT afstudeerrichting. Koppeling domeincompetenties Bachelor of Business Administration (BBA) in TourismManagement aan de competenties en opleidingsinhoud en Ad- MTT BBA IN MANAGER TOERISME & RECREATIE ZIE BOP MT&R Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens. (BBA1) Deze competentie komt overeen met datgene wat bij op het niveau van de competentie beleidsmatig handelen is geformuleerd: Geeft richting en sturing aan een organisatie in de reiswereld om deze optimaal in de markt te positioneren en speelt daarbij pro-actief in op internationale ontwikkelingen in de economische en politieke omgeving van de organisatie en actuele trends in het werkveld en beleveniseconomie. SUB- 3.3 Kan een operationeel uitvoeringsplan, zoals een marketing-, salesen pr-plan, opstellen en implementeren. 4.1 Is innovatief. 4.2 Kan een visie op de toekomst van het toeristisch recreatieve werkveld formuleren en uitdragen Kan op basis van de eigen visie- een voor de doelgroep memorabele ervaring ontwikkelen en deze in de markt zetten Kan een voor de functie relevant netwerk opbouwen en onderhouden. ONDERWIJSPROGRAMMA IN LEERARRANGEMENTEN IN DE OPLEIDING EN DAAR WAAR HET GAAT OM SPECIFIEKE LEERARRANGEMENTEN BETREFT HET DE AFSTUDEERRICHTING MTT. AD en propedeuse LA01 De Branche 1 LA26 De beleving 2 LA02 De beleving 1 LA08 De investering 1 (management-game) LA25 De Branche 2 LA33 Onderneminsgplan 2 LA34 Concurrenten 2 LA35 De memorabele pres 2 LA36 Web 2.0 en Sociale Media (MTT) LA46 Onderzoek (RS6) LA48 Project Travel Trade - DTO (RS8) 2. Analyseren en implementeren van de financiële en juridische aspecten. (BBA2) Deze competentie komt overeen met datgene wat bij op het niveau van de competentie strategisch handelen is geformuleerd: Toont ondernemerschap en is in staat de doelstellingen voor een (eigen) bedrijf, vestiging of afdeling te bepalen, waarbij de Manager Travel Trade maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften, de financiële belangen en de interne ontwikkeling van de organisatie resultaatgericht tegen elkaar afweegt kan ten behoeve van een organisatie in de reiswereld de bedrijfsadministra tie aansturen. 3.2 Kan in een beperkte periode te midden van veel onzekerheden komen tot een strategische visie met het oogmerk voordeel voor organisatie en klant te behalen en dit vertalen in een ondernemingsplan 3.4 Kan het financiële proces aansturen Kan op basis van de eigen visie een voor de doelgroep memorabele ervaring ontwikkelen en deze in de markt zetten Kan een voor de functie relevant netwerk opbouwen en onderhouden. LA07 Het ondernemingsplan 1 LA08 De investering 1 (management game) LA09 Het financiële overzicht 1 LA41 Toeristische Productontwikkeling (RS4) LA43 Toeristische Mobiliteit (RS3) STAGE LA31 De investering 2 LA32 Financieel overzicht 2 LA47 Reisrecht (RS7) LA48 Project Travel Trade DTO (RS8) 3. Toepassen van human resource management (HRM) in het licht van de strategie van de organisatie. Deze competentie komt overeen met datgene wat bij op het niveau van de competentie tactisch handelen is 2.30 Kan op dagelijkse basis leiding geven aan het personeel in de reisindustrie Zorgt voor een efficiënte interne LA04 De bedrijfsorganisatie 1 LA05 Het personeelsbeleid 1 LA28 De bedrijfsorganisatie 2 LA29 Personeelsbeleid 2 Academie voor toerisme, bachelorfase, pagina 17 van 25

18 BBA IN MANAGER TOERISME & RECREATIE ZIE BOP MT&R 2009 (BBA3) geformuleerd: Geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken in de reisindustrie en stuurt daarbij mensen, middelen en processen doelgericht en planmatig aan. SUB- organisatie. LA08 De investering 1 (management game) ONDERWIJSPROGRAMMA IN LEERARRANGEMENTEN IN DE OPLEIDING EN DAAR WAAR HET GAAT OM SPECIFIEKE LEERARRANGEMENTEN BETREFT HET DE AFSTUDEERRICHTING MTT. LA33 Onderneminsgplan 2 LA34 Concurrenten 2 4. Inrichten, beheersen, analyseren en verbeteren van bedrijfs- of organisatieprocesse n. (BBA4) Operationeel: De Manager Travel Trade is in staat tot de dagelijkse bedrijfsvoering in de reisindustrie en voert operationele werkzaamheden hands-on uit, waarbij commercieel resultaat en klanttevredenheid voorop staat. Deze competentie komt overeen met datgene wat bij op het niveau van de competentie tactisch handelen is geformuleerd: 1.33 Heeft kennis en inzicht van de toeristisch recreatieve branche zorgt voor een efficiënte interne organisatie 2.32 organiseert de communicatie 2.33 optimaliseert interne en externe dienstverlening LA04 De bedrijfsorganisatie 1 LA41 Toeristische Productontwikkeling (RS4) LA42 Toeristische Distributie (RS2) LA43 Toeristische Mobiliteit (RS3) LA44 Commerciële vaardigheden 1 (RS5) LA 45 Commerciële vaardigheden (RS1) LA28 De bedrijfsorganisatie LA33 Onderneminsgplan 2 LA34 Concurrenten 2 LA35 De memorabele pres 2 Geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken in de reisindustrie en stuurt daarbij mensen, middelen en processen doelgericht en planmatig aan. 5. Analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen en alternatieven en voorbereiden van besluitvorming (BBA5) Deze competentie komt overeen met datgene wat bij op het niveau van de competentie operationeel en tactisch handelen is geformuleerd Echter ook de competentie op het niveau van beleidsmatig handelen is feite in zijn totaliteit hier op gericht. Tactisch: Geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken in de reisindustrie en stuurt daarbij mensen, middelen en processen doelgericht en planmatig aan. 4.1 Is innovatief 4.2 Kan een visie op de toekomst van het toeristisch recreatieve werkveld formuleren en uitdragen 4.30 Kan op basis van de eigen visie een voor de doelgroep memorabele ervaring ontwikkelen en deze in de markt zetten. LA30 De ondernemer 2 Marktonderzoek LA33 Onderneminsgplan 2 LA34 Concurrenten 2 LA35 De memorabele pres 2 LA 46 Onderzoek (RS6) LA 48 Project Travel Trade (RS8) Beleidsmatig: Academie voor toerisme, bachelorfase, pagina 18 van 25

19 BBA IN MANAGER TOERISME & RECREATIE ZIE BOP MT&R 2009 De manager Travel Trade geeft richting en sturing aan een organisatie in de reisindustrie om deze optimaal in de markt te positioneren en speelt daarbij pro-actief in op internationale ontwikkelingen in de economische en politieke omgeving van de organisatie en actuele trends in het werkveld en beleveniseconomie SUB- ONDERWIJSPROGRAMMA IN LEERARRANGEMENTEN IN DE OPLEIDING EN DAAR WAAR HET GAAT OM SPECIFIEKE LEERARRANGEMENTEN BETREFT HET DE AFSTUDEERRICHTING MTT. 6. Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces. (BBA6) Deze competentie komt overeen met datgene wat bij op het niveau van de competentie strategisch handelen is geformuleerd: Toont ondernemerschap en is in staat de doelstellingen voor een (eigen) bedrijf, vestiging of afdeling te bepalen, waarbij de Manager Travel Trade maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften, de financiële belangen en de interne ontwikkeling van de organisatie resultaatgericht tegen elkaar afweegt. 3.2 Kan in een beperkte periode te midden van veel onzekerheden komen tot een strategische visie met het oogmerk voordeel voor organisatie en klant te behalen en dit vertalen in een ondernemingsplan 3.3 Kan een operationeel uitvoeringsplan, zoals een marketing-, salesen pr-plan, opstellen en implementeren. 3.4 Kan het financiële proces aansturen. LA41 Toeristische Productontwikkeling (RS4) LA28 De bedrijfsorganisatie LA33 Onderneminsgplan 2 LA34 Concurrenten 2 LA46 Onderzoek (RS6) LA48 Project Travel Trade - DTO (RS8) 7. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie). (BBA7) Het eerste deel van de sociale en communicatieve domeincompetentie is bij op verschillende niveaus terug te vinden: Op het operationele niveau als het gaat om klantgerichtheid Op het tactische niveau als het gaat om samenwerken en communiceren. Het meedenken bevindt zich ook op het tactische niveau (het doelgericht en planmatig aansturen van mensen, middelen en processen). 1.1 Kan mondeling communiceren. 1.2 Zet zich in voor optimale klanttevredenheid. 1.4 Kan klachten afhandelen 1.6 Kan onderhandelen en overtuigen Kan goed omgaan met consumenten en zakelijke contacten uit andere culturen. 2.1 Kan schriftelijk/digitaal communiceren. 2.4 kan samenwerken. 2.5 Beschikt over prestatiemotivatie 2.10 Kan op dagelijkse basis leiding geven aan het personeel van een organisatie in de reisindustrie. LA03 De communicatie 1 LA12 De studiereis 1 LA41 Toeristische Productontwikkeling (RS4) LA44 Commerciële vaardigheden 1 (RS5) LA45 Commerciële vaardigheden (RS1) Studieloopbaancoachin g LA26 Beleving 2 LA27 Communicatie 2 LA29 Personeelsbeleid 2 LA35 De memorabele pres 2 LA36 Web 2.0 en Sociale Media (MTT) Academie voor toerisme, bachelorfase, pagina 19 van 25

20 BBA IN MANAGER TOERISME & RECREATIE ZIE BOP MT&R 2009 SUB- 3.1 Kan presenteren. ONDERWIJSPROGRAMMA IN LEERARRANGEMENTEN IN DE OPLEIDING EN DAAR WAAR HET GAAT OM SPECIFIEKE LEERARRANGEMENTEN BETREFT HET DE AFSTUDEERRICHTING MTT Kan een voor de functie relevant netwerk opbouwen en onderhouden. 8. Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional) (BBA8) Deze algemene domeincompetentie, die grotendeels met de Dublin descriptor learning skills overeenkomt, is wat betreft de eerste 2 onderdelen bij terug te op het niveau van het tactisch handelen: Kan leiding geven aan de dagelijkse gang van zaken in de reisindustrie en stuurt daarbij mensen, middelen en processen doelgericht en planmatig aan. Het laatste aandachtspunt is te plaatsen op het niveau van beleidsmatig handelen: De manager Travel Trade geeft richting en sturing aan een organisatie in de reisindustrie om deze optimaal in de markt te positioneren en speelt daarbij pro-actief in op internationale ontwikkelingen in de economische en politieke omgeving van de organisatie en actuele trends in het werkveld en beleveniseconomie. 2.5 Is zelfsturend (kan leidinggeven aan zichzelf) 2.6 Toont leervermogen 2.7 Kan samenwerken 2.6 Beschikt over prestatie-motivatie 4.1 is innovatief. LA12 De studiereis 1 LA44 Commerciële vaardigheden 1 (RS5) LA45 Commerciële vaardigheden (RS1) Studieloopbaancoachin g LA37 Persoonlijk profiel operationeel niveau. LA26 Beleving 2 LA36 Web 2.0 en Sociale Media (MTT) Studieloopbaancoaching 9. Balanceren tussen People Planet Profit. Deze competentie is binnen te positioneren op het niveau van beleidsmatig handelen: De manager Travel Trade geeft richting en sturing aan een organisatie in de reisindustrie om deze optimaal in de markt te positioneren en speelt daarbij pro-actief in op internationale ontwikkelingen in de economische en 4.1 Is innovatief. 4.2 Kan een visie op de toekomst van het toeristisch recreatieve werkveld formuleren en uitdragen 4.32 Kan een voor de functie relevant netwerk opbouwen en onderhouden. LA10 De concurrenten 1 LA41 Toeristische Productontwikkeling (RS4) LA33 Onderneminsgplan 2 LA34 Concurrenten 2 LA46 Onderzoek RS6) LA48 Project Travel Trade - DTO ( RS8) Academie voor toerisme, bachelorfase, pagina 20 van 25

21 BBA IN MANAGER TOERISME & RECREATIE ZIE BOP MT&R 2009 politieke omgeving van de organisatie en actuele trends in het werkveld en beleveniseconomie. SUB- ONDERWIJSPROGRAMMA IN LEERARRANGEMENTEN IN DE OPLEIDING EN DAAR WAAR HET GAAT OM SPECIFIEKE LEERARRANGEMENTEN BETREFT HET DE AFSTUDEERRICHTING MTT. 10. Initiëren, creëren en vermarkten van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Deze competentie is binnen te positioneren op het niveau van operationeel handelen en het niveau van beleidsmatig handelen. Operationeel: De Manager Travel Trade is in staat tot de dagelijkse bedrijfsvoering in de reisindustrie en voert operationele werkzaamheden hands-on uit, waarbij commercieel resultaat en klanttevredenheid voorop staat. Beleidsmatig: De manager Travel Trade geeft richting en sturing aan een organisatie in de reisindustrie om deze optimaal in de markt te positioneren en speelt daarbij pro-actief in op internationale ontwikkelingen in de economische en politieke omgeving van de organisatie en actuele trends in het werkveld en beleveniseconomie. Op operationeel niveau gaat het om de competenties: 1.30 Kan commercieel adviseren, denken en handelen. 3.2 Kan in een beperkte periode te midden van veel onzekerheden komen tot een strategische visie met het oogmerk voordeel voor organisatie en klant te behalen en dit vertalen in een ondernemingsplan. 4.1 Is innovatief Kan op basis van de eigen visie een voor de doelgroep memorabele ervaring ontwikkelen en deze in de markt zetten. LA06 De ondernemer 1 LA11 De memorabele excursie 1 LA41 Toeristische Productontwikkeling (RS4) LA42 Toeristische Distributie (RS2) LA43 Toeristische Mobiliteit (RS3) LA 13 t/m 18 STAGE LA26 Beleving 2 LA30 De ondernemer 2 Marktonderzoek LA33 Onderneminsgplan 2 LA34 Concurrenten 2 LA36 Web 2.0 en Sociale Media (MTT) LA37 Persoonlijk profiel operationeel niveau. LA48 Project Travel Trade - DTO (RS8) Deze competentie is ook te positioneren op het niveau van strategisch handelen: Toont ondernemerschap en is in staat de doelstellingen voor een (eigen) bedrijf, vestiging of afdeling te bepalen, waarbij de Manager Travel Trade maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften, de financiële belangen en de interne ontwikkeling van de organisatie resultaatgericht tegen elkaar afweegt. Academie voor toerisme, bachelorfase, pagina 21 van 25

22 Het bovenstaande schema geeft aan, dat MTT in ruime mate aandacht besteedt aan de domeinspecifieke eisen voor de BBA, zoals geformuleerd door de HBO-raad. Academie voor toerisme, bachelorfase, pagina 22 van 25

23 Bijlage 2 Uitleg STARR Methode STARR methode Uitleg STARR methode De bewijslast die u aandraagt in het portfolio dient te worden voorzien van situatiebeschrijvingen, hierna ook STARR beschrijving genoemd. In deze situatiebeschrijvingen geeft u aan de hand van de STARR methode aan wat uw rol en taak is geweest, wat het resultaat was van die actie en wat uw reflectie van deelnemer is geweest. Daarnaast kan het zich voordoen dat u voor bepaalde ervaringen geen bewijslast kunt laten zien, ook hiervoor kunt u gebruik maken van de STARR methode en formulieren om de beoordelaar inzicht te geven in uw bekwaamheid van een bepaalde competentie. In dit hoofdstuk zullen we uitleg geven over de STARR methode en daarbij ook een voorbeeld geven. TIP Voor het invullen van een STARR beschrijving vindt u een standaard formulier in het digitale portfolio. STARR wordt door NHTV uitgelegd in de volgende onderdelen: Situatie Taak Actie Resultaat Reflectie Met het gebruik van de STARR methode geeft u het EVC centrum op een gestructureerde manier een zo betrouwbaar mogelijk inzicht in uw gedrag en professioneel handelen. Via de structuur Situatie, Taak (of doel), Actie, Resultaat en Reflectie worden voorbeelden van gedrag verzameld, waaruit naar voren komt hoe u als werknemer opereert, welke capaciteiten al aanwezig zijn voor de uit te voeren taken en welke nog verder ontwikkeld kunnen worden. Academie voor toerisme, bachelorfase, pagina 23 van 25

24 Via het STARR model komen de volgende aspecten aan de orde: S Situatie U beschrijft een bepaalde situatie, waarin een bepaalde competentie werd verlangd. De functie van de vraag is de context en complexiteit van de situatie in beeld te krijgen. T Taak U beschrijft welke taak of rol u hierbij had. U kunt hier achterhalen welke doelen de kandidaat zich gesteld heeft en welke verantwoordelijkheid de kandidaat had. A Actie U beschrijft welke actie u ondernomen hebt. Dit beschrijft hij in concrete gedragingen. Dit is de meest belangrijke vraag. Let op antwoorden in de "wij"-vorm i.p.v. de "ik"-vorm. Het gaat nl. om de actie van de kandidaat zelf. Stuur dus op de "ik"- vorm. R Resultaat U beschrijft wat het resultaat was. Deze vraag geeft aan hoe effectief de actie van de kandidaat was. R Reflectie U beschrijft hoe u hierop terugkijkt? En eventueel of u het gegeven voorbeeld kan verplaatsen naar een andere situatie / context: de transfer. Deze vraag geeft aan of de kandidaat kan leren van zijn handelen. Voorbeelden van hulpvragen zijn: S Situatie Wat ging eraan vooraf? Wanneer speelde dit voorval? Wie waren erbij betrokken? Met wie werkte u hieraan samen? Waar speelde het? Wat was uw rol in de organisatie? T Taak Wat was uw functie? Waarom moest juist u dit doen? Welke doelen had u op de langere termijn? Voor wie was dit nog meer belangrijk? Welke plaats nam u in het gehele proces in? A Actie Wat deed u toen? Hoe reageerde u? Waarom pakte u het op die manier aan? Wat deed u eerst, wat kwam daarna? R Resultaat Wat was het resultaat van uw actie? Hoe reageerden de anderen in uw voorbeeld hierop? Hoe is het afgelopen? Zijn er nog vervolgacties aan vastgeknoopt, en zo ja welke? Wordt hier nog altijd gebruik van gemaakt? Zijn de problemen later nog teruggekeerd? R Reflectie Zou u een zelfde probleem volgende keer weer zo aanpakken? Wat zou u een volgende keer anders doen? Hebt u daarna een vergelijkbare situatie meegemaakt? Zo ja wat heeft u toen anders gedaan? Kunt u een voorbeeld geven waarin een dergelijke actie verkeerd uitpakte? Academie voor toerisme, bachelorfase, pagina 24 van 25

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties Agenda Welkom Kennismaking Werkplekleren en portfolio Portfoliobegeleidingsbijeenkomst Afsluiting Welkom Kennismaking Centrale vraag In tweetallen: Opdracht 1: Stel elkaar onderstaande vragen: Wie ben

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, AL pleiding Academie voor Lichamelijke pvoeding Februari 2013 Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 INSTRUCTIES BETROKKENEN: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 BETROKKENEN: ROC-begeleider ROC-beoordelaar Praktijkbegeleider Praktijkbeoordelaar

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd Titel vak: Praktijk 8 Kwartaal: 4 Voltijd/deeltijd: Deeltijd Studiejaar: 2 Datum versie: April 2013 ECTS: 5 Assessoren: Vakcoördinator: Caroline Zijlstra, Chris

Nadere informatie

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Portfoliobeoordeling Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Programma Portfolio als assessmentinstrument (presentatie) (20 min) Soorten bewijsstukken en VRAAK-criteria (presentatie en oefening) (10 min) Koppelen

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School

Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School Dick Sweitser, Vera de Ruiter en Paul Schunselaar Kom verder. Saxion. 23 maart 2016 Werken met leeruitkomsten.. Waarmee.. Aansluiten bij de ontwikkel-/

Nadere informatie

OTV DIRECTEUR THUISZORG. Een manager met daadkracht, visie en groeiambities. Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten.

OTV DIRECTEUR THUISZORG. Een manager met daadkracht, visie en groeiambities. Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten. OTV DIRECTEUR THUISZORG Een manager met daadkracht, visie en groeiambities RESULTAATGEBIEDEN Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten. - Opmaken van doelstellingsdossiers gezinshulp,poetshulp

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV)

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Faculteit Economie en Management 2007/2008 Versie 1 Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Voor wie is deze minor bestemd

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

Studiehandleiding Opleiding FBTR Leerarrangement 31 De investeringsanalyse CFTR2.LA31TT en CFTR2.LA31TM MTT en TM

Studiehandleiding Opleiding FBTR Leerarrangement 31 De investeringsanalyse CFTR2.LA31TT en CFTR2.LA31TM MTT en TM Studiehandleiding Opleiding FBTR Leerarrangement 31 De investeringsanalyse CFTR2.LA31TT en CFTR2.LA31TM MTT en TM NHTV Breda Opleiding FBTR Mgr. Hopmansstraat 15 Postbus 3917 4800 DX Breda tel. 076-5332203

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Studiehandleiding Opleiding FBTR

Studiehandleiding Opleiding FBTR Studiehandleiding Opleiding FBTR Leerarrangement LA 31 2016-2017 De investeringsanalyse MRO/MTMC jaar 3, Blok D CRO3LA31/CMC3LA31 NHTV Breda Opleiding FBTR Mgr. Hopmansstraat 15 Postbus 3917 4800 DX Breda

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013

Pagina 1 van 7. Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013 Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013 A. Inleiding Veel opleidingen werken al jaren met de programma s van Stichting

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze Gespreksdocument Inleiding Het portfolio is gevuld met bewijslast voor de behaalde competenties op het gevraagde niveau Het laatste studiepunt wordt behaald met het schrijven van het gespreksdocument.

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016 Werken met leeruitkomsten 7 november 2016 Wat zijn leeruitkomsten? Een leeruitkomst is een meetbaar resultaat van een leerervaring op basis waarvan vastgesteld kan worden in welke mate, tot op welk niveau

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Van Afvinken naar Aanvonken

Van Afvinken naar Aanvonken Van Afvinken naar Aanvonken A. Ideevorming minor Overtref jezelf (tot excellente professional) 1. Idee Idee is als volgt: voor de minor Overtref jezelf schrijven zich 1 e jaars studenten in die vinden

Nadere informatie

Beoordelen in het HBO

Beoordelen in het HBO Beoordelen in het HBO Eef Nijhuis Saxion Joke van der Meer HAN RIZO 12 maart 2013 Competentiegericht leren Competenties bepalen de inhoud van leren en toetsen Leren en beoordeling zijn gericht op effectief

Nadere informatie

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties Studiehandleiding Opleiding FBTR Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016 Commerciële Calculaties 1 Inleiding 1.1 Doel van het leerarrangement In de toekomst zal vaak van je verwacht

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0106

Modulebeschrijving FINSLC0106 Modulebeschrijving FINSLC0106 Naam module FINSLC0106 (onderdeel van stagenorm jaar 3 voor de BE-studenten) Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC (wordt in blok 4 uitgekeerd voor de AC-,

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Erkenning Verworven Competenties

Erkenning Verworven Competenties Erkenning Verworven Competenties workshop Hoe bak ik een specialist? 9-10-2009 Workshop EVC B.J. Starink 1 Recept Men lene...... uit een andere opleiding een halfgare specialist neem deze de maat voeg

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

DUAAL LEERTRAJECT STUDENTEN

DUAAL LEERTRAJECT STUDENTEN OVEREENKOMST DUAAL LEERTRAJECT STUDENTEN NHTV. 1 Ondergetekenden: Stichting NHTV internationaal hoger onderwijs Breda - Mgr. Hopmanstraat 15-4817 JT Breda - Nederland, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4 De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: 216-21 Jaar: Afstudeerfase Onderdeel: Meesterproefgesprek Rol van zorgverlener, regisseur,

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

SCW BOL 2 / 3. Project MY PLACE

SCW BOL 2 / 3. Project MY PLACE SCW BOL 2 / 3 Project MY PLACE DE KERNTAKEN, WERKPROCESSEN EN COMPETENTIES MET BETREKKING TOT HET BEROEP VAN SOCIAAL CULTUREEL WERKER BEHORENDE BIJ DIT PROJECT: Kerntaak 2 Uitvoeren van projecten en activiteiten

Nadere informatie

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers.

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. OTV- SENIORPLAZA OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. Als partners staan wij in voor een totaalaanbod op het vlak van wonen, zorg en service. De

Nadere informatie

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training Assessoren en EVC-begeleiders training 19 februari 2009 en 15 januari 2010 Desirée Joosten-ten Brinke, CELSTEC, Open Universiteit Nederland Doel training Aan het einde van deze training weten de deelnemers:

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

Werken in de evenementenbranche

Werken in de evenementenbranche werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken in de evenementenbranche Medewerker Evenementenorganisatie Wat laat je zien? Je organiseert evenementen zelfstandig en in opdracht van anderen Je bent de spin in het web,

Nadere informatie

Leve de competente coach!

Leve de competente coach! Silvia van Schaik-Kuijer Leve de competente coach! Van competentieanalyse naar ontwikkelplan Inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 Deel 1 Algemene informatie over Leve de competente coach! Coachen en coachcompetenties:

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Leren van een assessment. Workshop IVG Scholingsdag Toetsing Eric Entken en Titia van Eijndhoven 12 november 2012

Leren van een assessment. Workshop IVG Scholingsdag Toetsing Eric Entken en Titia van Eijndhoven 12 november 2012 Leren van een assessment Workshop IVG Scholingsdag Toetsing Eric Entken en Titia van Eijndhoven 12 november 2012 Doelstelling Hoe kun je de kwaliteit van jouw beoordeling en feedback verbeteren bij een

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL 160624 Stand van zaken afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL Inleiding: Vanaf november 2015 is een projectgroep van NHL- en werkveldcollega s bezig geweest met de kaders voor de afstudeerrichtingen

Nadere informatie

COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017

COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017 COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017 1 DOCENTEN AAN HET WOORD Wat is adequaat bewijs om competenties aan te tonen? Hoe kom ik tot een intersubjectief

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO)

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Operationeel Manager Codering 102 Organisatie Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Functieschaal

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Een toetsprogramma om van te leren. Platform leren van toetsen 2 juni 2017 Wendy Peeters en Nienke Zijlstra

Een toetsprogramma om van te leren. Platform leren van toetsen 2 juni 2017 Wendy Peeters en Nienke Zijlstra Een toetsprogramma om van te leren Platform leren van toetsen 2 juni 2017 Wendy Peeters en Nienke Zijlstra Even voorstellen.. Wendy Peeters Nienke Zijlstra Uitgangspunten en doel sessie Uitgangspunten:

Nadere informatie

De kracht van werkplekleren. Peggy Van Acker. Seminarie Onderwijskunde Seminarie 1: Feedback Begeleiding Coaching 28 januari 2014

De kracht van werkplekleren. Peggy Van Acker. Seminarie Onderwijskunde Seminarie 1: Feedback Begeleiding Coaching 28 januari 2014 De kracht van werkplekleren. Peggy Van Acker Seminarie Onderwijskunde Seminarie 1: Feedback Begeleiding Coaching 28 januari 2014 Agenda Info opleiding bachelor Retailmanagement Concept duaal leren & werkplekleren

Nadere informatie

Management in de Zorg (Bachelor: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Bachelor: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

COMPETENTIETOETSEN IN HBO OPLEIDINGEN

COMPETENTIETOETSEN IN HBO OPLEIDINGEN COMPETENTIETOETSEN IN HBO OPLEIDINGEN COMPETENT GETOETST TOETSEN & EXAMINEREN IN HET HBO ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 4 OKTOBER 2016 1 DOCENTEN AAN HET WOORD Wat is adequaat bewijs om

Nadere informatie

Tekst uit de studiegids

Tekst uit de studiegids Tekst uit de studiegids Portfolio Een portfolio is een dossier waarin u beschrijft wat u weet en wat u kunt, waaruit dat blijkt en hoe u zich verder gaat ontwikkelen. In het portfolio horende bij deze

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT

Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT Traineeship Hemmink B.V. Pagina 2 Is dit iets voor jou? Dit traineeship biedt je een unieke kans om het werkveld, jezelf en Hemmink te ontdekken. Je doet

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering.

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering. 2014/2015 ROC van Amsterdam studieloopbaanbergeleiding en examinering leerjaar 3 Schooljaar 2014/2015 Annika Morrice, Ali el Amraoui [STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding

Nadere informatie

Management in de Zorg - Bachelor degree. Bachelor of Health Care Management - Duaal

Management in de Zorg - Bachelor degree. Bachelor of Health Care Management - Duaal 2018 2019 Management in de Zorg - Bachelor degree Bachelor of Health Care Management - Duaal In het kort Wat heb jij nodig om optimaal te functioneren als leidinggevende of manager in de zorg, maatschappelijke

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

4. Inhoud minor. Diplomasupplement

4. Inhoud minor. Diplomasupplement Minorregeling 2010-2011 Start september 2010 1. Naam minor: Recht 2. Engelse benaming: Law 3. Catalogusnummer: 7 4. Inhoud minor Het doel van de minor is dat je: 1. rekening houdt met juridische aspecten

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405)

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405) Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie