FreeSpace 4400 Business Music System GEBRUIKERSHANDLEIDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FreeSpace 4400 Business Music System GEBRUIKERSHANDLEIDING"

Transcriptie

1 FreeSpace 4400 Business Music System GEBRUIKERSHANDLEIDING

2 Veiligheidsinformatie Lees deze gebruikershandleiding Neem de tijd om de instructies in deze gebruikershandleiding zorgvuldig door te nemen. De instructies dienen om uw systeem juist te configureren en te bedienen en alle geavanceerde functies optimaal te benutten. Bewaar uw gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik. WAARSCHUWING: Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om de kans op brand of elektrische schokken zo klein mogelijk te houden. WAARSCHUWING: Deze apparatuur mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen en voorwerpen die zijn gevuld met water (zoals vazen) mogen niet op de apparatuur worden geplaatst. Evenals bij andere elektronische producten dient u ervoor te zorgen dat er geen vloeistof op enig deel van het systeem terechtkomt. Vloeistoffen kunnen tot storing en/of brandgevaar leiden. De bliksemschicht met een pijl in een driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van gevaarlijke niet-geïsoleerde spanning in het systeem, waardoor er kans op elektrische schokken bestaat. Het uitroepteken in de driehoek dat is afgebeeld op het systeem maakt de gebruiker attent op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in deze gebruikershandleiding. WAARSCHUWING: Dit product moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. WAARSCHUWING: Voer zelf geen wijzigingen door aan het systeem of de accessories. Ongeoorloofde wijzigingen kunnen de veiligheid, de naleving van reglementen en de prestaties van het systeem in gevaar brengen. Dit product voldoet aan de EMC-richtlijn 89/336/EEG en aan de richtlijn inzake laagspanning 73/23/EEG. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op Opmerking: Daar waar de netstekker of connector als uitschakelingsapparaat wordt gebruikt, dient een dergelijk apparaat gereed te zijn voor bediening. Opmerking: Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Het product is niet ontwikkeld of getest voor gebruik buitenshuis, in recreatievoertuigen of op boten. Opmerking: Zorg voor aarding voordat u de netsnoerstekker in het stopcontact steekt Bose Corporation. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gewijzigd, openbaar gemaakt of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. ii

3 Veiligheidsinformatie Waarschuwingen op het product Deze WAARSCHUWINGEN bevinden zich op de achterkant van het product. De bliksemschicht met een pijl in een driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van gevaarlijke niet-geïsoleerde spanning in de systeembehuizing, waardoor er een kans op elektrische schokken bestaat. Het uitroepteken in de driehoek dat is afgebeeld op het systeem maakt de gebruiker attent op belangrijke bedieningsen onderhoudsinstructies in deze gebruikershandleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Lees deze instructies door. 2. Bewaar deze instructies. 3. Let op alle waarschuwingen. 4. Volg alle instructies op. 5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water of vocht. 6. Alleen schoonmaken met een droge doek. 7. Zorg dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden. Installeren in overeenstemming met de instructies van de fabrikant Voor een betrouwbare bediening van het product en om te voorkomen dat het oververhit raakt, dient u het product op een positie te plaatsen die de juiste ventilatie niet belemmert. 8. Installeer de luidsprekers niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, kachelroosters, fornuizen of andere apparaten die warmte produceren. 9. Zorg ervoor dat er gebruik wordt gemaakt van een aansluitsnoer met randaarde Als het geleverde aansluitsnoer met de randaarde-stekker niet in uw stopcontact past, dient u een elektricien te raadplegen om het stopcontact te vervangen. 10. Zorg dat er niet op het aansluitsnoer wordt gestaan of gelopen en dat het niet wordt afgekneld, vooral bij de stekkers, de stopcontacten en het punt waar ze uit het apparaat komen. 11. Gebruik uitsluitend bevestigingen/accessoires die zijn opgegeven door de fabrikant. 12. Uitsluitend gebruiken in combinatie met (indien van toepassing) het door de fabrikant voorgeschreven verrijdbare plateau of flightcase, statief, drievoet, beugel of tafel welke bij het apparaat wordt verkocht. Als er een verrijdbaar plateau wordt gebruikt, let dan op het verplaatsen van het apparaat om letsel te voorkomen dat zich voor kan doen als het vervoersmiddel kantelt. 13. Neem dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt. 14. Laat onderhoud en service over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist als het elektriciteitssnoer of de stekker van dit apparaat is beschadigd; als er vloeistof in het apparaat terechtgekomen is of objecten op het apparaat zijn gevallen; als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet juist werkt of is gevallen. 15. Zorg dat stopcontacten, verlengsnoeren of integrale contactdozen niet overbelast worden om gevaar op brand of een elektrische schok te voorkomen. 16. Zorg dat er geen objecten of vloeistof in het product terechtkomen aangezien deze in contact kunnen komen met gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting kunnen veroorzaken hetgeen kan leiden tot brand of een elektrische schok. 17. Zie de behuizing van het product voor veiligheidswaarschuwingen. 18. Plaats geen kaarsen e.d. op de luidsprekers. WARNING: Ter voorkoming van brand en elektrische schokken mag de versterker niet aan regen of vocht blootgesteld worden. Informatie over producten die elektrische ruis genereren Indien van toepassing is deze apparatuur getest en voldoet deze aan de eisen voor een digitaal apparaat klasse A, volgens onderdeel 15 van de FCC-regels. Deze eisen zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonwijk. Dit apparaat genereert, gebruikt enþkan radiofrequentie-energie uitstralen en, als het niet geïnstalleerd en gebruikt wordt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan de radiocommunicatie. Er isþechter geen garantie dat er geen storing op zal treden bij eenþbepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat in en uit te schakelen, raden wij u aan de storing te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te treffen: Richt de antenne anders of zet hem op een andere plaats. Zorg dat er meer afstand is tussen de apparatuur en de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat op een andere groep is aangesloten dan de ontvanger. Neem contact op met de distributeur of een ervaren radio- of tv-monteur. Note: Modificaties aan de ontvanger of afstandsbediening kunnen het recht van de gebruiker ontnemen om deze apparatuur te bedienen. Dit product voldoet aan de Canadese ICES-003 klasse B specificaties. De informatie in deze gebruikershandleiding bevat niet alle details over het ontwerp, de productie en mogelijkheden van de apparatuur. Het behandelt ook niet elke mogelijke situatie die zich voor kan doen tijdens de installatie, bediening of het onderhoud. Als u meer hulp nodig heeft dan in deze gebruikershandleiding wordt gegeven, dient u contact op te nemen met onze service-afdeling. Zie Customer Support op pagina 60. iii

4 Inhoud 1.0 Freespace Inleiding Bose FreeSpace 4400 Business Music System Accessoires van de FreeSpace FreeSpace 4400 Installer -software Ontwerpen met de FreeSpace Inleiding Basisstappen voor ontwerp Stap 1 Brongeleiding bepalen Stap 2 Vereisten aan autovolume bepalen Stap 3 Vereisten aan volumeregeling bepalen Stap 4 Vereisten aan de luidspreker bepalen Step 5 Vereisten aan de FreeSpace 4400 bepalen Voorbeelden van autovolumeopstellingen Beschrijving van Freespace 4400-hardware Voorpaneel Regelaars Indicators Achterkant Systeemregelaars Audiobroningangen Versterkeruitgangen Wisselspanning Hardware installeren Inleiding Meegeleverde accessoires Richtlijnen voor plaatsing De FreeSpace 4400 op een plank monteren De FreeSpace 4400 in een rek monteren Accessoires installeren Meetmicrofoons Ingangen van autovolumemicrofoons Gebruikersinterfaces Aansluitingen van gebruikersinterfaces Systeembedrading Communicatie met seriële data Stand-byschakelaar op afstandsbediening Broningang LINE 1/LINE Broningang AUX MIC/LINE Broningang PAGE/MIC/LINE Broningang DIRECT IN/CONTROL Zone-uitgangen van versterker Instelling uitgangsvoltage (70/100 V) ZONE 4 LINE OUT-uitgang Wisselstroomaansluitingen Type zekering Wisselstroomaansluiting Gebruik van de FreeSpace 4400 Installer -software De software installeren Verbinding maken met de FreeSpace Geen hardware gedetecteerd Incompatibele microcontrollercode Voorbeelden van ontwerpbestanden De gebruikersinterface van de FreeSpace 4400 Installer -software Modus voor het instellen van hardware Modus voor het instellen van de planning De klok instellen Gebeurtenissen toevoegen Gebeurtenisinstellingen weergeven en wijzigen Gebeurtenissen uit de lijst verwijderen Modus Hardware onderhouden FreeSpace 4400 configureren Inleiding De PC verbinden met een FreeSpace Procedure voor instellen van het systeem Output gain (Uitgangsversterking) Zone instellen Ingangsversterking Source assign (Bron toewijzen) Source EQ (Bron-EQ) Omroep instellen Zone-EQ Dynamic EQ (Dynamische EQ) Autovolume Bediening van de gebruikersinterface Bediening via het bedieningspaneel Het systeem inschakelen Bediening van de AVM-gebruikersinterface Bediening van de omroepgebruikersinterface Probleemoplossing van de FreeSpace Inleiding FreeSpace 4400-hardware-indicators Normale werking Systeemstoring Storing in versterker Ingang-clipping Directe ingang is actief Geen indicators STANDBY en SYSTEM Foutenlogboek van de FreeSpace Inhoud van het foutenlogboek Hardwareconfiguratie Resultaten van zelftest bij inschakeling Versterkerwaarschuwingen Fouten uit het foutenlogboek oplossen Veelvoorkomende problemen Fout in communicatiepoort Geen audio in zone Bedieningspanelen van gebruikersinterface werken niet correct Slecht geluid in een zone Autovolume kalibreert niet Klantenservice Technische hulp Softwarefouten en problemen melden De microcontrollercode van de FreeSpace 4400 herstellen Technische specificaties Vermogensversterker Verwerking van digitale signalen Indicators en bedieningsaansluitingen op voorpaneel Ingangen, uitgangen en regelaars op het achterpaneel Seriële-dataopdrachten met de FreeSpace iv

5 1.0 Freespace Inleiding 1.1 Bose FreeSpace 4400 Business Music System De FreeSpace 4400 is een geïntegreerde processor van digitale signalen met vier 4 kanalen en een vermogensversterker van 400 W voor professionele muziektoepassingen van 70/100 V. De FreeSpace 4400 heeft in totaal vier broningangen, waaronder twee Line in-ingangen, één Mic/Line-ingang en één Page/Mic/ Line-ingang zodat u de ingangen hebt die vereist zijn voor de meeste professionele muziekinstallaties. Het systeem heeft ook een directe ingang die de andere bronnen die worden afgespeeld op alle vier de uitvoerkanalen kan overheersen. De FreeSpace 4400 heeft vier versterkeruitgangskanalen die kunnen worden geconfigureerd voor verschillende zones. Het systeem is ook uitgerust met een Music on Hold-uitgang voor eenvoudige integratie met een telefoonsysteem. Het systeem heeft in 1 chassis alle verwerkings- en regelfuncties die vereist zijn voor professionele muziektoepassingen met een tot vier zones. Deze functies omvatten: Autovolume: Bij gebruik met de optionele FreeSpaceautovolumemeetmicrofoon bestuurt de elektronica van de FreeSpace 4400 dynamisch het programmaniveau in elke zone zodat uw klanten deze altijd kunnen horen, ongeacht het achtergrondgeluid. Planning: Hiermee kunt u de elektronica van de FreeSpace 4400 programmeren voor automatisch in-/uitschakelen, bronwijzigingen en volumewijzigingen op basis van het tijdstip of de dag van de week. Omroepen in meerdere zones: Hiermee kunt u een omroep starten vanaf een enkel bedieningspaneel naar een of meerdere zones waarin het geluid wordt verzorgd met hetzelfde FreeSpace 4400-systeem. Opti-voice -omroepen: Biedt een soepele overgang tussen muziek- en omroepsignalen. Opti-source -ingangsnivellering: Controleert het ingangsniveau van maximaal 4 bronnen en doet continu aanpassingen om een consistent volumeniveau te houden tussen verschillende bronnen. Dynamische gelijkschakeling: Hiermee handhaaft u tonale balans op alle luisterniveaus. Kamergelijkstelling: Hiermee kunt u eenvoudig de tonale balans in elke zone afstellen. Signaalrouting: Voldoet aan de vereisten van de meeste systemen met vier zones waardoor een ingangsbron naar elk van de vier versterkeruitgangen kan worden geleid. Seriële data interface: Seriële RS-232-poort voor eenvoudige aansluiting op de PC Ingang afstandsbediening aan/uit: Accepteert een standbyschakelaar op de afstandsbediening De geïntegreerde vermogensversterker van 400 Watt is voorzien van een gepatenteerde technologie voor vermogensverdeling waarmee vermogen dynamisch aan elke uitgang wordt toegewezen. Als u bijvoorbeeld een tweezonesysteem hebt dat 5 W vereist in zone 1 en 395 W in zone 2, distribueert de elektronica van de FreeSpace 4400 het vermogen op basis van die vereisten. De FreeSpace 4400 is ook uitgerust met een eenvoudig te vervangen geheugenmodule waarin de systeemconfiguratie en het ontwerpbestand staan die zijn geüpload met de FreeSpace 4400 Installer -software (zie pagina 3). 1.2 Accessoires van de FreeSpace 4400 Voor de FreeSpace 4400 zijn optionele Bose-accessoires verkrijgbaar. AVM-gebruikersinterface voor 1 zone voor de FreeSpace 4400 (PC042351) Een bedieningspaneel voor wandmontage dat op een standaard tweevoudige inbouwdoos past. Deze bevat knoppen voor volume verhogen/verlagen, selectie van 1-3 bronnen en dempen of autovolume aan/uit voor 1 zone. AVM-gebruikersinterface voor 2 zones voor de FreeSpace 4400 (PC042352) Een bedieningspaneel voor wandmontage dat op een standaard tweevoudige inbouwdoos past. Deze bevat knoppen voor volume verhogen/verlagen, selectie van 1-3 bronnen en dempen of autovolume aan/uit voor 2 zones. Microfoonset voor autovolume van de FreeSpace 4400 (VS) (PC042354) Één meetmicrofoon die ongewijzigd kan worden gemonteerd of in een standaard Amerikaanse inbouwdoos. Microfoonset voor autovolume van de FreeSpace 4400 (Europa) (PC042355) Één meetmicrofoon die ongewijzigd kan worden gemonteerd of in een standaard Europese inbouwdoos. Omroepgebruikersinterface voor de FreeSpace 4400 (PC042353) Een bedieningspaneel voor wandmontage dat op een standaard tweevoudige inbouwdoos past. Deze bevat knoppen voor selectie van omroepzone 1-4, selectie van alle omroepzones en het starten van een omroep. 2 van 70

6 1.3 FreeSpace 4400 Installer software 1.0 Freespace Inleiding De FreeSpace 4400 Installer -software wordt bij elk FreeSpace 4400-systeem geleverd. Met de FreeSpace 4400 Installersoftware kunt u de apparaten configureren, zoals de FreeSpace De FreeSpace 4400 Installer-software is ontworpen voor gebruik op een PC die is aangesloten op de FreeSpace 4400 via een seriële-data-interface. Voor de FreeSpace 4400 Installer-software is een computer nodig met de volgende minimale systeemvereisten: PC met 400 MHz Pentium -processor 256 MB RAM-geheugen 60 MB beschikbaar op vaste schijf Seriële RS-232-poort Beeldscherm van 800 x 600 pixels 4x CD-ROM-station Microsoft Windows 98, Windows 98SE, Windows NT, Windows 2000, Windows XP 3 van 70

7 2.0 Ontwerpen met de FreeSpace Inleiding In dit gedeelte worden de basisstappen beschreven voor het ontwerpen van een FreeSpace 4400-systeem en wordt een voorbeeld gegeven. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat er al een compleet luidsprekerontwerp is en een opstelling is gemaakt. 2.2 Basisstappen voor ontwerp Er zijn vijf basisstappen voor het ontwerpen van een FreeSpace 4400-systeem Stap 1 Brongeleiding bepalen Bepaal welke bronnen in welk gebied worden afgespeeld. Maak een bronplattegrond, zoals onderstaande, waarop staat welke bronnen worden afgespeeld in elk gebied van het gebouw. Bron 1 Bron 2 Bron 3 Bron 4 Gebied 1 Gebied 2 Gebied 3 Gebied 4 Gebied Stap 2 Vereisten aan autovolume bepalen Bepaal in welke gebieden autovolume wordt gebruikt. Elke zone met autovolume moet 1 AVM-gebruikersinterface (autovolume) en 1 Bose -meetmicrofoon gebruiken om het volume te regelen. Onthoud dat u met autovolume het volume van een geheel gebied aanpast. Stel u voor dat u een restaurant en een bar naast elkaar hebt. Als de meetmicrofoon in de bar is geplaatst, wordt de muziek in het restaurant mogelijk te luid. Als de meetmicrofoon in het restaurant is geplaatst, is de muziek in de bar mogelijk niet te horen. Richtlijnen voor het maken van autovolumezones Luidspreker hoogte is Achtergrondgeluid is uniform >7,6 m Niet aanbevolen 3,7-7,6 m 1 autovolumezone voor elke 324 m 2 <3,7 m 1 autovolumezone voor elke 162 m 2 Achtergrondgeluid is niet uniform 1 autovolumezone voor elke 162 m 2 1 autovolumezone voor elke 81 m 2 De montagehoogte van de luidspreker en de algemene kwaliteit van het achtergrondgeluid worden gebruikt om de vereisten aan de autovolumezone te bepalen. Het achtergrondgeluid is uniform wanneer in een gebied geen enkel gedeelte luider of stiller is dan andere gedeelten van het gebied. Een ruimte met een nietuniform achtergrondgeluid lijkt in sommige gebieden luider (pratende mensen, draaiende machines, enz.) en in andere gebieden stiller. Montagerichtlijnen voor meetmicrofoons De meetmicrofoon moet worden opgehangen op dezelfde hoogte als de luidspreker of hoger. Een meetmicrofoon mag nooit lager dan de luidspreker worden geplaatst. Er moet altijd minimaal 1,8 m afstand zijn tussen de luidspreker en de meetmicrofoon. Hierdoor ontvangt de microfoon niet alleen signalen van een luidspreker. Tussen de meetmicrofoons van twee aangrenzende autovolumezones moet minimaal 10,7 m afstand zijn. Plaats de microfoon niet in de buurt van unieke geluidsbronnen, zoals een airconditioner, vaatwassers, motoren, enz. U kunt de microfoons van twee zones het beste zo ver mogelijk van elkaar plaatsen. Denk aan het vorige voorbeeld van het restaurant en een bar naast elkaar. Als in beide ruimten autovolume wordt gebruikt, kan de muziek in het restaurant te luid zijn doordat de microfoon te dicht bij de bar is geplaatst. 4 van 70

8 2.0 Ontwerpen met de FreeSpace 4400 Hieronder ziet u enkele voorbeelden van correcte en incorrecte plaatsing van meetmicrofoons: Correcte plaatsing Plafondmontage Incorrecte plaatsing Meetmicrofoon Meetmicrofoon Correcte plaatsing Muuroppervlak Incorrecte plaatsing Meetmicrofoon Meetmicrofoon Mic Opmerking van de installateur: Wanneer de plafondhoogte lager is dan 3,6 m moet de microfoon aan de wand worden gemonteerd. 5 van 70

9 2.0 Ontwerpen met de FreeSpace 4400 Zorg dat u een afstand van minimaal 1,8 m tussen de microfoon en de luidspreker bewaart bij het monteren van de meetmicrofoons. Plafondmontage Muuroppervlak Meetmicrofoon 1,8 m 6' 1,8 m Mic 1,8 m 1,8 m Meetmicrofoon 6' Plafondoppervlak 6' 1,8 m Mic 1,8 m 6' Meetmicrofoon 6 van 70

10 2.0 Ontwerpen met de FreeSpace Stap 3 Vereisten aan volumeregeling bepalen Bepaal welke gebieden volumeregelaars moeten hebben. Maak een regelplattegrond, zoals onderstaande, met hierop de typen regeling die worden gebruikt en de gebieden waar deze worden geïnstalleerd. Gebied 1 Gebied 2 Gebied 3 Gebied 4 Gebied 5 AVMinterface 1 (autovolume) AVMinterface 2 (autovolume) AVMinterface 1 (demping) AVMinterface 2 (demping) Er zijn AVM-gebruikersinterfaces (autovolume/demping) verkrijgbaar voor gebruik met de FreeSpace Hiermee regelt u de bronselectie en het volume. De interface kan worden geconfigureerd als een AVM-interface (demping) of een AVMinterface (autovolume). Als u een gebied hebt geïdentificeerd waar autovolume wordt gebruikt, moet u de interface configureren als een AVM-interface (autovolume) om in deze zone het geluid te regelen. U kunt ook een 70/100 V in-line volumeregeling gebruiken tussen de versterkeruitgang en de luidspreker. Als u een 70/100 V in-line volumeregeling wilt gebruiken, denk er dan aan dat deze niet kan worden gebruikt in zones waar autovolume of dynamische EQ wordt gebruikt. Autovolume en dynamische EQ controleren de versterkeruitgang en doen op basis hiervan aanpassingen. Met een in-line volumeregeling werken deze functies incorrect. Wanneer u de plaatsing of fysieke locatie van de regelaars bepaalt, denk dan eerst aan de manier waarop de regelaar wordt gebruikt. Als de regelaar zelden wordt gebruikt of als deze op een veilige locatie moet worden geplaatst, moet deze bij de apparatuur worden geplaatst. Als de regelaar is bedoeld voor een ruimte waarin vaak aanpassingen moeten worden gedaan, is het het beste om de regelaar te plaatsen in het gebied waarvan het geluid wordt geregeld Stap 4 Vereisten aan de luidspreker bepalen Bepaal de benodigde luidsprekerdekking voor het ontwerp. Denk hierbij aan de volgende twee punten: Voor elke autovolumefunctie is een aparte zone nodig. Voor elke autovolumezone is 1 exclusief FreeSpace uitgangskanaal nodig. Voor elk type specifiek gelijkgeschakelde Bose-luidspreker is 1 exclusief FreeSpace 4400-uitgangskanaal nodig. Als u een systeem ontwerpt waarin een specifieke Boseluidsprekergelijkschakeling wordt gebruikt, zoals de 102 F- luidspreker, model 32, model 32SE of model 8, moet u voor elk luidsprekertype 1 exclusief FreeSpace 4400-uitgangskanaal hebben. Maak een luidsprekerplattegrond, zoals onderstaande, en koppel de luidsprekermodellen aan gebieden (luidsprekerkwaliteit x aftakkingen = benodigd zonevermogen): Model 32SE FreeSpace 3-I Luidsprekerkwaliteit Aftakking Gebiedvermogen Gebied Gebied Gebied Gebied Gebied van 70

11 2.0 Ontwerpen met de FreeSpace Step 5 Vereisten aan de FreeSpace 4400 bepalen Nadat u hebt bepaald in welke gebieden autovolume en specifiek gelijkgeschakelde Bose-luidsprekers worden gebruikt, kunt u verschillende gebieden combineren op basis van de typen bronnen en regelaars die daarin worden gebruikt. We kunnen nu bekijken hoe we aan de hand van de plattegronden kunnen bepalen hoeveel FreeSpace systemen we nodig hebben. Bronnen Regelaars Luidsprekers AV1 AV2 VC1 VC2 M32SE FS3 Totaal W kan. Gebied Gebied Gebied Gebied Gebied Totaal systeemvermogen = 250 W Door de plattegronden te combineren, kunt u eenvoudig bronnen, luidsprekertypen en regelaartypen combineren. Uit de informatie in de tabel kan worden afgeleid dat gebied 1 en gebied 3 apart moeten worden gegroepeerd omdat zij gebieden met autovolume zijn waarvoor aparte FreeSpace 4400-systeemuitgangen nodig zijn. Gebied 2 gebruikt 1 AVM-interface (demping ) waarvoor 1 FreeSpace 4400-uitgangskanaal nodig is. Gebied 4 en 5 delen een gemeenschappelijke volumeregelaar en kunnen worden gecombineerd in een derde FreeSpace uitgangskanaal. Aangezien er slechts vier uitgangen nodig zijn en het totale benodigde vermogen van de combinatie lager is dan 400 W, is er slechts 1 FreeSpace 4400 nodig voor dit systeem. 8 van 70

12 2.3 Voorbeelden van autovolumeopstellingen 2.0 Ontwerpen met de FreeSpace 4400 Grote, open winkelruimte met 1 muziekbron FreeSpace Acoustimass-module Model 16 (opgehangen) Meetmicrofoon 9 van 70

13 Kapperszaak (kleine ruimte met specifiek geluid) 2.0 Ontwerpen met de FreeSpace 4400 Freespace 3-systeem Meetmicrofoon 10 van 70

14 2.0 Ontwerpen met de FreeSpace 4400 Hotellobby 6,7 m 12,2 m Model 16 (in lijn gemonteerd) Meetmicrofoon 11 van 70

15 3.0 Beschrijving van Freespace 4400-hardware 3.1 Voorpaneel Regelaars 1 STANDBY Met deze knop kunt u de eenheid schakelen tussen stand-by en in bedrijf. De kleur van de LED boven de schakelaar geeft de status aan: Oranje = apparaat staat stand-by Niet aan = apparaat is in bedrijf Indicators 2 SYSTEM STATUS Met deze LED wordt de status van het apparaat aangegeven: Groen = normale werking Rood = storing 4 AUDIO SOURCES Deze LED s geven de status van de vier ingangsbronnen aan: Groen = goed signaal Oranje = zwak signaal Rood = clipping-signaal Niet aan = geen signaal 5 DIRECT INPUT De kleur van deze LED geeft de status van de bron aan die is aangesloten op de connector DIRECT IN/ CONTROL op het achterpaneel. Oranje = actieve bypass Niet aan = normale werking 3 AMP OUTPUTS Deze LED s werken in paren (1 en 2, 3 en 4) en geven de status van de vier versterkeruitgangskanalen aan: Groen = normale werking Rood = storing Niet aan = geen signaal 12 van 70

16 3.2 Achterkant 3.0 Beschrijving van Freespace 4400-hardware Systeemregelaars 1 MEETMICROFOONS Ingangsconnectors voor meetmicrofoons die bij de functie Autovolume worden gebruikt. 2 RS-232 Standaard RS-232-communicatiepoort. Zorgt voor een communicatie-interface met een PC waarop de FreeSpace 4400 Installer -software is geïnstalleerd. De FreeSpace 4400 Installer -software wordt gebruikt om de FreeSpace 4400 te configureren. Opmerking: Gebruik de RS-232-poort alleen om een FreeSpace 4400 aan te sluiten op een PC. 3 WANDPLAATAANSLUITINGEN Ingangsaansluitingen voor AVM-gebruikersinterface met 1 zone en met 2 zones of gebruikerinterfaces voor omroepen. 4 AFSTANDSBEDIENING AAN/UIT Een ingangsconnector voor een stand-byschakelaar op de afstandsbediening Audiobroningangen 5 LINE 1/LINE 2 Niet-gebalanceerde audio-ingangen AUX MIC/LINE 3 Gebalanceerde audio-ingang met fantoomvoeding PAGE/MIC/LINE 4 Gebalanceerde audio-ingang met fantoomvoeding DIRECT IN/CONTROL Gebalanceerd (DSP-bypass, volledige versterking van versterker) Versterkeruitgangen 6 ZONE-UITGANGEN 1/2/3/4 Luidsprekeraansluitingen voor vier zones Opmerking van de installateur: Houd rekening met de polariteit bij het aansluiten van luidsprekerkabels op de zoneuitgangsconnectors. WAARSCHUWING: Aard de negatieve (-) aansluitklemmen NIET. 7 ZONE 4 LINE OUT Een uitgang op lijnniveau die het programmamateriaal van LINE 4 dupliceert. Kan gebruikt worden om een andere versterker te voeden die geïnstalleerd is voor een grote zone. De regelaaruitgang van 12 V wordt gebruikt om op de sequentie-ingangen van de Bose -versterker aan te sluiten. 8 MUSIC ON HOLD/PBX OUT Een audio-uitgang om muziek naar een PBX-systeem te sturen Wisselspanning 9 OUTPUT VOLTAGE Hiermee stelt u de zone-uitgangslijnen in op 70/100 V. 10 AAN-/UITSCHAKELAAR Hiermee schakelt u de wisselstroom in en uit. 11 Zekering T6.3(6,3)A L 250 V (100/120 V) of T3.15(3,15)A L 250 V ( V). 12 AANSLUITING NETSNOER Ingang voor wisselstroom 13 INPUT VOLTAGE Schakelaars moeten worden geconfigureerd voor de juiste invoerspanning. 13 van 70

17 4.0 Hardware installeren 4.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat instructies voor het installeren van de hardware van de FreeSpace 4400 op een tafelblad of in een rek. 4.2 Meegeleverde accessoires Bij de FreeSpace 4400 worden de volgende accessoires geleverd. Ingangsconnectors met 4 contactklemmen (7) Voor aansluiting van de autovolumemicrofoons op de aansluitingen van de meetmicrofoon Ingangsconnectors met drie contactklemmen (2) Voor het bedraden van apparatuur op de AUX MIC/LINE 3- aansluitingen Ingangsconnectors met 4 contactklemmen (4) Voor het bedraden van apparatuur op de aansluitingen ZONE 4 LINE OUT, PAGE/ MIC/LINE 4 en DIRECT IN/CONTROL Uitgangsconnectors met twee klemmen (5) Voor het bedraden van luidsprekerkabels naar de Zone-uitgangsaansluitingen Rubbervoetjes (4) Voor het installeren van de FreeSpace 4400 op een plat oppervlak 4.3 Richtlijnen voor plaatsing Plaats de FreeSpace 4400 op een locatie waar deze niet wordt blootgesteld aan hitte en waar voldoende ventilatie is. Plaats de FreeSpace 4400 niet bij directe warmtebronnen zoals ventilatieopeningen voor warme lucht en radiatoren. Zorg voor vrije luchtcirculatie achter, naast en boven het chassis voor adequate ventilatie. Op de zijkant van het apparaat zitten ventilatieopeningen en op de achterkant zitten uitlaatopeningen. Blokkeer of bedek de openingen niet. Opmerking van de installateur: Voorkom dat het chassis warmer wordt dan de maximale bedrijfstemperatuur van 50 C. Houd er rekening mee dat omstandigheden in een gesloten rek kunnen leiden tot stijging van de temperatuur tot boven kamertemperatuur. 4.4 De FreeSpace 4400 op een plank monteren De FreeSpace 4400 is ideaal voor montage op een plank. De meegeleverde set accessoires bevat vier rubbervoetjes voor de onderzijde van het chassis van de FreeSpace De rubbervoetjes beschermen het oppervlak waarop de FreeSpace 4400 is geplaatst en voorkomen dat de FreeSpace 4400 beweegt. Volg de bovenstaande richtlijnen voor plaatsing bij het kiezen van een locatie voor de FreeSpace Rekbeugels (2) ) Voor monteren van het apparaat in een rek. Inclusief (8) M4 x 12 mm schroeven. Vervangend voltagelabel (2) Voor gebruik op de selectieschakelaar OUTPUT VOLTAGE Cd-rom met FreeSpace 4400 Installer software Bevat toepassingsoftware om de FreeSpace 4400 te programmeren 14 van 70

18 4.0 Hardware installeren 4.5 De FreeSpace 4400 in een rek monteren Voor de FreeSpace 4400 zijn drie rek-units nodig van 44 mm, met een diepte van 406 mm (inclusief de achtersteunen). Gebruik bij de montage vier schroeven met ringen om schade aan het voorpaneel te voorkomen. Rubberen neopreen ringen zijn aan te bevelen omdat deze grip hebben op de schroefkop en voorkomen dat de schroeven door trillingen of tijdens transport losraken. Opmerking van de installateur: Als de FreeSpace 4400 moet worden vervoerd terwijl deze in een rek is gemonteerd, wordt aanbevolen om de achterzijde van de FreeSpace 4400 mechanisch te ondersteunen. Plaats een plank onder het apparaat of gebruik steunen op een zodanige wijze dat de achterzijde van het apparaat wordt ondersteund. Als u niet het juiste bevestigingsmateriaal gebruikt, kan de FreeSpace 4400 tijdens transport beschadigd raken. De rekbeugels op het chassis van de FreeSpace 4400 bevestigen ic Het chassis van de FreeSpace 4400 op het rek bevestigen (bevestigingsschroeven niet meegeleverd) 15 van 70

19 4.0 Hardware installeren 4.6 Accessoires installeren Opmerking van de installateur: Ontkoppel de FreeSpace 4400 van de wisselstroom (lichtnet) voordat u ingangs-/ uitgangsaansluitingen maakt Ingangen van autovolumemicrofoons Sluit elke meetmicrofoon aan op de meetmicrofoonaansluitingen op het achterpaneel van de FreeSpace Meetmicrofoons Benodigde accessoire: FreeSpace 4400-autovolumemicrofoonset [PC (VS), PC (Europa)] Wandplaatset voor microfoon Verfplug (2) Kapjes (2) nr (3 mm) schroeven Microfoon installeren: De wandplaatset voor de microfoon kan worden geïnstalleerd met een standaardinbouwdoos. De microfoon kan ook van de wandplaat worden genomen en direct op een vlak oppervlak worden gemonteerd. Op oppervlak Inbouwdoos installeren gemonteerde microfoon Gebruikersinterfaces Benodigde accessoire: FreeSpace 4400 AVMgebruikersinterface voor 1 zone [PC042351] of FreeSpace 4400 AVMgebruikersinterface voor 2 zones [PC042352] of FreeSpace omroepgebruikersinterface [PC042353] A Wandplaat B Bedieningspaneel Aanbevolen draadlengte: Maximaal 610 m, 24 AWG (2 mm 2 ) afgeschermd gedraaid paar (afscherming verbonden met min bij FreeSpace 4400, zwevend bij meetmicrofoon). Schilderen: Voordat u de wandplaat schildert, monteert u de meegeleverde tijdelijke plug over de microfoonopening. Verwijder de plug wanneer u klaar bent. Montagelocaties: Zie Montagerichtlijnen voor meetmicrofoons op pagina 4 voor montage-instructies. Benodigde extra apparatuur (niet meegeleverd): C RJ45- connector* MUTE / AUTO VOL D Cat 5-kabel* (met 4 gedraaide paren) E Standaard tweevoudige inbouwdoos *Voor de FreeSpace 4400 AVM-gebruikersinterface voor 2 zones zijn twee RJ45-connectors en twee Cat 5-kabels nodig. 16 van 70

20 4.0 Hardware installeren Installatie: E Gebruikersinterfaceschema - Omroepgebruikersinterface: VD A B MUTE / AUTO VOL D LED +5VD D1 R µF +5VD C7 LED D6 R6 562 S1 Zone 1 S6 Zone 2 Gebruikersinterfaceschema - AVMgebruikersinterface (autovolume/demping)*: LED +5VD D1 R1 562 S1 Source 1 +5VD.33µF +5VD C LED S6 +5VD +5VD D6 R6 562 Volume Up LED LED S2 +5VD +5VD D2 R2 562 D3 R3 562 Zone 3 LED LED S5 +5VD +5VD D5 R5 562 D4 R4 562 Zone 4 LED D2 LED D5 S3 All Zones S4 Page R2 562 R5 562 S2 Source 2 S5 Volume Down Aanbevolen kabellengtes: LED +5VD D3 R3 562 S3 Source 3 LED S4 +5VD D4 R4 562 Mute or Auto Volume On/off 1 wandplaat met CAT 5 2 wandplaten met CAT Max. 610 m Max. 396 m Opmerking van de installateur: Er kunnen slechts twee gebruikersinterfaces in serie worden aangesloten. *De FreeSpace 4400 AVM-gebruikersinterface voor 2 zones heeft twee aparte connectors met 8 contactklemmen. Elke connector gebruikt bovenstaand bedradingschema. 17 van 70

21 4.0 Hardware installeren Bedrading van gebruikersinterface: Opmerking van de installateur: Gebruik alleen een standaardethernetkabel (Cat 5) om de gebruikersinterface aan te sluiten op de FreeSpace Gebruik geen crossoverkabels (XOV) Aansluitingen van gebruikersinterfaces Sluit de gebruikersinterface van elke zone aan op de juiste wandplaataansluiting. Opmerking van de installateur: Gebruik alleen een standaardethernetkabel (Cat 5) om de gebruikersinterface aan te sluiten op de FreeSpace Gebruik geen crossoverkabels (XOV). WALL PLATE CONNECTOR BLOCK POS 1 POS 2 POS 3 POS 4 POS 5 POS 6 POS 7 POS RJ45 PIN 1-8 PIN 1 PIN 2 PIN 3 PIN 4 PIN 5 PIN 6 PIN 7 PIN 8 PIN 1 PIN 8 Ga voor meer informatie naar Bediening van de gebruikersinterface op pagina van 70

22 4.0 Hardware installeren 4.7 Systeembedrading Opmerking van de installateur: Ontkoppel de FreeSpace 4400 van de wisselstroom (lichtnet) voordat u ingangs-/ uitgangsaansluitingen maakt Communicatie met seriële data Sluit de PC aan op de FreeSpace 4400 met een niet-gekruiste seriële-datakabel (mannelijke DB9 op vrouwelijke DB9). Pinnen van RS232-poort Stand-byschakelaar op afstandsbediening Als u een stand-byschakelaar van een afstandsbediening installeert, sluit u deze aan op de ingang AFSTANDSBEDIENING AAN/UIT. Stand-byschakelaar op afstandsbediening Schakelaar normaal openen (vergrendelen) 4400 AFSTANDSBEDIENING AAN/UIT 19 van 70

23 4.0 Hardware installeren Broningang LINE 1/LINE 2 Audiobronnen kunnen worden aangesloten op ingangen LINE 1 en LINE 2 via een van de volgende kabeltypes. Source Connector 4400 LINE 1/LINE Broningang AUX MIC/LINE 3 Een microfoon of audiobron kan worden aangesloten op ingang MIC/LINE 3 via een van de volgende kabeltypen. Source Connector 4400 AUX MIC/LINE 3 RCA T S S T S T RCA T S S T 1 XLR S T 1 3 XLR Phone Plug (Balanced) T R S T R S S T S R T Phone Plug (Unbalanced) S S T S T Phone Plug T R S T (Balanced) S Phone Plug T S (Unbalanced) T 20 van 70

24 4.0 Hardware installeren Broningang PAGE/MIC/LINE 4 Een microfoon of audiobron kan worden aangesloten op ingang PAGE/MIC/LINE 4 via een van de volgende kabeltypen. Source Connector 4400 PAGE/MIC/LINE Broningang DIRECT IN/CONTROL Een microfoon of audiobron kan worden aangesloten op ingang DIRECT IN via een van de volgende kabeltypen. Voor de ingangsregelaar (PTT) is een normaal openende schakelaar nodig. RCA T S S T Source Connector RCA S T S T 4400 DIRECT IN/CONTROL PTT 1 3 PTT XLR PTT XLR S R PTT Phone Plug T R S T (Balanced) PTT Phone Plug T R S T (Balanced) S R S PTT T Phone Plug (Unbalanced) S T PTT T Phone Plug (Unbalanced) S S T Normally Open Switch (latching) Normally Open Switch (latching) PTT PTT PTT 21 van 70

25 LISTED 917D AUDIO EQUIP MENT This de subjec harmfu receive Comp 4.0 Hardware installeren Zone-uitgangen van versterker Op de zone-uitgangen van de versterker kunnen luidsprekersystemen in maximaal 4 zones worden aangesloten Instelling uitgangsvoltage (70/100 V) Controleer de instelling van schakelaar OUTPUT VOLTAGE en wijzig deze, indien nodig. Opmerking van de installateur: Let op de polariteitmarkeringen op zone-uitvoerconnectors 1-4. Sluit elke kabelaansluiting aan (zoals getoond) via de uitgangsconnector met twee klemmen uit de accessoireset. OUTPUTS ZONE 1 ZONE 2 Opmerking van de installateur: Aard de negatieve zijde ( ) van de lijn niet. ZONE 3 ZONE 4 Opmerking van de installateur: Schakel de spanning van de FreeSpace 4400 uit voordat u de OUTPUT VOLTAGEinstelling wijzigt. Om de instelling te wijzigen in 70 V of 100 V, verwijdert u het label, wijzigt u de schakelaarinstelling en plaatst u het label weer terug. Extra labels vindt u in de accessoireset. 1. Plaats een uitgangsconnector met twee contactklemmen (meegeleverd) op de luidsprekerkabel vanaf elke zone Steek de kabelconnectors van de luidsprekers in de juiste zone-uitgangsaansluiting. Opmerking van de installateur: Plaats de kabelconnector in de juiste stand voor de zoneuitgangsaansluitingen: Schroefkoppen wijzen omhoog voor zone-uitgangsaansluitingen 1 en 2. Schroefkoppen wijzen omlaag voor zone-uitgangsaansluitingen 3 en van 70

26 4.0 Hardware installeren ZONE 4 LINE OUT-uitgang De ZONE 4 LINE OUT-uitgang biedt een uitgang op lijnniveau die het programmamateriaal van LINE 4 dupliceert. Kan gebruikt worden om een andere Bose -versterker te voeden die geïnstalleerd is voor een grote zone. De regelaaruitgang van 12 V wordt gebruikt om op de sequentie-ingangen van de Boseversterker aan te sluiten. Source Connector RCA T S S T 4400 ZONE 4 LINE OUT 4.8 Wisselstroomaansluitingen Het aansluitpaneel aan de achterzijde van het chassis heeft een ingangsvoltageschakelaar voor 100 V, 120 V, 220 V, 230 V en 240 V. Controleer de instellingen van de schakelaar om ervoor te zorgen dat deze correct zijn voor de lokale elektriciteitsstandaard. 100 V 100V 120V 220V 230V 240V INPUT VOLTAGE 100V 220V 120V 230V 240V XLR V 120 V 100V 120V 220V 230V 240V INPUT VOLTAGE 100V 220V 120V 230V 240V Phone T R S T Plug (Balanced) S R 12V 220 V 100V 120V 220V 230V 240V INPUT VOLTAGE 100V 220V 120V 230V 240V T Phone Plug (Unbalanced) S S T 12V 230 V 100V 120V 220V 230V 240V INPUT VOLTAGE 100V 220V 120V 230V 240V Control Signal 12V 240 V 100V 120V 220V 230V 240V INPUT VOLTAGE 100V 220V 120V 230V 240V Bose Amplifier 12V WAARSCHUWING: Ontkoppel het apparaat van de wisselstroom voordat u de ingangsvoltageschakelaar op het aansluitpaneel aan de achterzijde wijzigt Type zekering Zorg ervoor dat de juiste meegeleverde zekering in de zekeringhouder is geplaatst. Vervang, indien nodig, de zekering door een zekering van het juiste type. Voor apparaten van 100 V en 120 V is een T6.3(6,3) A L 250 V-zekering nodig. Voor apparaten van 220 V en 230 V is een T3.15(3,15)A L 250 V- zekering nodig Wisselstroomaansluiting Sluit het juiste netsnoer aan voor de spanning die in uw regio wordt gebruikt. 23 van 70

27 5.0 Gebruik van de FreeSpace 4400 Installer -software 5.1 De software installeren Plaats de FreeSpace 4400 Installer -software-cd in het cdromstation van uw laptop. Als het installatieprogramma niet meteen wordt gestart, opent u Deze computer vanaf het bureaublad, dubbelklikt u op het pictogram van het cd-romstation en vervolgens op het pictogram Setup.exe. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. Opmerking van de programmeur: Voor een correcte werking van de FreeSpace 4400 Installer -software moet de PC verbonden zijn met de FreeSpace Zie het volgende hoofdstuk, Verbinding maken met de FreeSpace Zet de POWER-schakelaar op het achterpaneel van de FreeSpace 4400 in de stand ON (Aan). Controleer op het voorpaneel van de FreeSpace 4400 of de indicator STANDBY brandt. Druk vervolgens op de knop STANDBY om de FreeSpace 4400-hardware in de bedrijfsmodus te zetten. Aan/uitschakelaar 5.2 Verbinding maken met de FreeSpace 4400 Om een ontwerpbestand te maken met de FreeSpace 4400 Installer -software, moet uw PC een actieve verbinding hebben met de hardware van de FreeSpace Dit betekent dat uw PC eerst fysiek verbonden moet zijn met het hardwareapparaat via een seriële kabel en dat de verbinding vervolgens moet worden geactiveerd met de software. 1. Verbind uw PC met op de FreeSpace Verbind de seriële RS-232-poort van uw laptop met de seriële RS-232-poort op het achterpaneel van de FreeSpace Gebruik hiervoor een seriële kabel (niet meegeleverd). Opmerking van de programmeur: Als de computer geen RS-232-poort heeft, hebt u een RS-232-naar-USBadapter nodig. STANDBY-indicator Knop STANDBY Seriële RS-232-datakabel (niet meegeleverd) Laptop RS systeem Opmerking van de programmeur: Gebruik de RS-232-poort alleen om een FreeSpace 4400 aan te sluiten op een PC. 24 van 70

28 5.0 Gebruik van de FreeSpace 4400 Installer -software 3. Start de FreeSpace 4400 Installer -software. Het startvenster van de FreeSpace 4400 Installer-software wordt op het beeldscherm getoond. Opmerking van de programmeur: Als het dialoogvenster Choose COM port (COM-poort kiezen) verschijnt, volgt u de getoonde aanbevelingen voor correctie van het probleem. Klik niet op de knop Cancel (Annuleren) voordat u alle gegeven aanbevelingen hebt geprobeerd. Opmerking van de programmeur: Voordat u het dialoogvenster Choose COM port (COM-poort kiezen) sluit, selecteert u de COM 2-poort en klikt u op Try Again (Opnieuw proberen). Als u dit niet doet, wordt de COM 1-poort vergrendeld. Na het startvenster verschijnt er een dialoogvenster met hierin de status van elke installatiefase. Opmerking van de programmeur: Als u in het dialoogvenster met de verbindingsstatus van de hardware op de knop Close (Sluiten) klikt, treedt er een communicatiefout op en wordt de seriële poort vergrendeld. Als de poort wordt vergrendeld, moet u de computer opnieuw opstarten. Nadat uw PC verbinding heeft gemaakt met de FreeSpace hardware, wordt het dialoogvenster Choose COM port (COMpoort kiezen) automatisch gesloten. Zo niet, dan sluit u het venster handmatig. 5. Als u verbinding hebt gemaakt met een nieuwe FreeSpace 4400, gebruikt u het venster van het voorpaneel van de FreeSpace 4400 om de hardware in te stellen. Zie FreeSpace 4400 configureren op pagina 34. De software zoekt nu naar een aangesloten FreeSpace 4400 en als deze wordt gevonden, controleert de software welke versie van de firmware wordt gebruikt op de FreeSpace Als het dialoogvenster No hardware detected (Geen hardware gedetecteerd) verschijnt, raadpleegt u Geen hardware gedetecteerd op pagina 26. Als het dialoogvenster Incompatible Microcontroller code (Incompatibele microcontrollercode) verschijnt, raadpleegt u Incompatibele microcontrollercode op pagina Selecteer de correcte COM-poort voor de FreeSpace 4400 als u hierom wordt gevraagd. De FreeSpace 4400 Installer-software probeert standaard een hardwareapparaat te vinden op seriële poort COM 1. Als de FreeSpace 4400 niet wordt gedetecteerd op COM 1, wordt het dialoogvenster Choose COM port (COM-poort kiezen) getoond, waarin u wordt gevraagd om de juiste seriële poort te kiezen. 25 van 70

29 5.0 Gebruik van de FreeSpace 4400 Installer -software Geen hardware gedetecteerd Als na het starten van de FreeSpace 4400 Installer -software een hardwareapparaat niet wordt gevonden, staat in het statusvenster dat er een fout is opgetreden bij het detecteren van de aangesloten hardware: Als u in dit geval op Close (Sluiten) klikt, wordt er een leeg venster voor hardware-installatie weergegeven. Klik op Upgrade (Bijwerken) om de laatste versie van de microcontrollercode te uploaden naar het apparaat. Wanneer het venster Upload Complete (Uploaden voltooid) verschijnt, klikt u op Close (Sluiten). Voltooi vervolgens de installatie en configureer het hardwareapparaat. Opmerking van de programmeur: Als u een upgrade installeert met nieuwe software, worden uw huidige configuratie-instellingen niet gewijzigd. Wanneer de upgrade is voltooid, wordt uw huidige configuratie hersteld. Klik op Cancel (Annuleren) om de software te verlaten en het apparaat ongewijzigd te laten. Opmerking van de programmeur: Het FreeSpace 4400 Business Music System is alleen compatibel met de FreeSpace 4400 Installer-software. De FreeSpace 4400 is niet compatibel met de FreeSpace Installer-software van de FreeSpace E4. Bovendien is de FreeSpace E4 niet compatibel met de FreeSpace 4400 Installer-software. Opmerking van de programmeur: Als u geen verbinding hebt met de FreeSpace 4400, kunt u een voorbeeld van het voorpaneel van de FreeSpace 4400 zien door het voorbeeldontwerpbestand te openen dat op de FreeSpace 4400-installatie-cd staat. Zie Voorbeelden van ontwerpbestanden op pagina 26. Opmerking van de programmeur: Om een FreeSpace 4400 te configureren, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel de FreeSpace 4400 niet in de stand-bymodus terwijl de FreeSpace 4400-Installersoftware actief is. Opmerking van de programmeur: De FreeSpace 4400 Installer-software waarschuwt u niet als de communicatie tussen de FreeSpace 4400 en de PC verbroken raakt Incompatibele microcontrollercode Als de FreeSpace 4400 Installer -software ontdekt dat uw systeem een oudere versie van de firmware gebruikt, (microcontrollercode), verschijnt het volgende venster, waarin u de code kunt bijwerken Voorbeelden van ontwerpbestanden Bij de FreeSpace 4400 Installer -software worden twee voorbeeldontwerpbestanden geleverd: sample70v.fsi voor de 70 V FreeSpace 4400 sample100v.fsi voor de 100 V FreeSpace 4400 Deze bestanden kunt u gebruiken om een FreeSpace voorpaneel te tonen wanneer de PC niet is verbonden met een hardwareapparaat. Het voorbeeldontwerpbestand openen: 1. Klik op Open file (Bestand openen) in het venster van de FreeSpace 4400 Installer-software. 2. Selecteer de naam van het voorbeeldontwerpbestand in de map van de FreeSpace 4400 Installer-software: C:\Program Files\FreeSpace 4400 Installer Klik in het dialoogvenster op de knop Open (Openen). 4. Klik op de naam Bose FreeSpace 4400 in het deelvenster System Overview (Systeemoverzicht). Het voorpaneel van de FreeSpace 4400 wordt in het toepassingsvenster weergegeven. Opmerking van de programmeur: Als u geen verbinding hebt met de FreeSpace 4400 wanneer u een ontwerpbestand opent, zijn alle opties in de software grijs weergegeven en niet beschikbaar. 26 van 70

30 5.0 Gebruik van de FreeSpace 4400 Installer -software 5.3 De gebruikersinterface van de FreeSpace 4400 Installer software Hieronder wordt de gebruikersinterface van de software besproken. Hulpprogramma s Modusknoppen Hulpprogramma s voor het aanpassen van de venstergrootte Deelvenster System Overview (Systeemoverzicht) Werkgebied Beheerdeelvenster 27 van 70

31 5.0 Gebruik van de FreeSpace 4400 Installer -software Hulpprogramma s Open File (Bestand openen) Hiermee opent u het dialoogvenster om bestanden te openen. Save File (Bestand opslaan) Hiermee slaat u het ontwerpbestand en de huidige instellingen van het aangesloten hardwareapparaat op de vaste schijf van de PC op. Flash Hardware Configuration (Flash uitvoeren voor hardwareconfiguratie) Hiermee verzendt u het ontwerpbestand en de huidige instellingen van de PC naar het geheugen van het aangesloten hardwareapparaat. Hiermee bepaalt u de standaardstartstatus van het apparaat. Detect Hardware (Hardware detecteren) Hiermee uploadt u het ontwerpbestand en de configuratieinstellingen van de systeemhardware naar de PC. Help Hiermee opent u het online Help-systeem. Deelvenster System Overview (Systeemoverzicht) Nadat u de PC met een systeem hebt verbonden, worden in dit venster de hardwareapparaten opgesomd. Nadat u het apparaat selecteert waarmee u een verbinding wilt maken, wordt de naam van het hardwareapparaat gemarkeerd. Naam van het systeem waarmee de PC is verbonden Momenteel verbonden apparaat Modusknoppen Set Up System (Systeem configureren) Hiermee selecteert u de modus voor het configureren van het systeem, waarin u de systeemhardware kunt instellen of een planning kunt maken om de werking van het systeem te automatiseren. Hardware Hiermee selecteert u de modus voor het instellen van de hardware. Schedule Hiermee selecteert u de modus voor het instellen van de planning. Service Hardware (Hardware onderhouden) Hiermee selecteert u de modus voor onderhoud aan de hardware. Work area (Werkgebied) De functies die voor elke modus beschikbaar zijn, worden in het werkgebied getoond. Deelvenster Control (Beheer) Hiermee toont u de opties voor de functie die in het werkgebied is geselecteerd. Hulpprogramma s voor het aanpassen van de venstergrootte Minimize Window (Venster minimaliseren) Hiermee vouwt u het toepassingsvenster samen op de taakbalk van Windows. Maximize Window (Venster maximaliseren) Functie is niet beschikbaar. Close Application (Toepassing sluiten) Hiermee sluit u het toepassingsprogramma. 28 van 70

32 5.0 Gebruik van de FreeSpace 4400 Installer -software 5.4 Modus voor het instellen van hardware Met de modus voor het instellen van hardware kunt u nieuwe systeemconfiguraties maken. Met het volgende voorbeeld toont u het softwarevoorpaneel van de FreeSpace Het venster voor het instellen van de hardware bevat drie deelvensters: Deelvenster System Overview (Systeemoverzicht) In dit deelvenster wordt het geselecteerde hardwareapparaat getoond dat u momenteel configureert. Voor meer informatie over het deelvenster met het systeemoverzicht, ziet u De gebruikersinterface van de FreeSpace 4400 Installer -software op pagina 27. Deelvenster Hardware In het deelvenster Hardware wordt een softwarevoorpaneel weergegeven van het hardwareapparaat dat u hebt geselecteerd in het deelvenster met het systeemoverzicht. In dit venster staan van links naar rechts de functies en signaalpaden van ingangsbronnen naar uitgangszones. Alle interne functies van het aangesloten hardwareapparaat worden weergegeven op een grijze achtergrond. U kunt functies selecteren door op een knop te klikken. Wanneer u een functie selecteert, worden alle opties voor die functie weergegeven in het deelvenster Control (Beheer). Deelvenster Control (Beheer) Wanneer u een functie selecteert in het deelvenster Hardware, worden de opties voor de werking, configuratie of instellingen van de geselecteerde functie of het geselecteerde apparaat weergegeven in het deelvenster Control (Beheer). In sommige deelvensters voor beheer kunt u extra functies weergeven door op More (Meer) te klikken. Geselecteerde functie Deelvenster Hardware Aangesloten hardware Deelvenster System Overview (Systeemoverzicht) Deelvenster Control (Beheer) voor geselecteerde functie 29 van 70

33 5.0 Gebruik van de FreeSpace 4400 Installer -software 5.5 Modus voor het instellen van de planning Met de modus voor het instellen van de planning kunt u een systeem automatiseren door maximaal 64 gebeurtenissen te maken. Om de modus voor het instellen van planningen te selecteren, klikt u onder Set Up System (Systeem configureren) op de knop Schedule (Planning). In het venster Set Up Schedule (Planning instellen) zijn de volgende functies en opties beschikbaar: Selectietabbladen Event list (Gebeurtenissenlijst) Met deze tabbladen bepaalt u welke lijst met gebeurtenissen wordt weergegeven. Klik op het bovenste tabblad om de gebeurtenissenlijst van het systeem weer te geven. Klik op een van de tabbladen Zone om de gebeurtenissenlijst voor een geselecteerde zone weer te geven. Event list (Gebeurtenissenlijst) Deze lijst bevat alle geplande gebeurtenissen voor het geselecteerde systeem of de geselecteerde zone. Elke gebeurtenis bevat het tijdstip en omschrijving van de gebeurtenis en de dagen van de week waarop de gebeurtenis zal plaatsvinden. Knoppen Add event (Gebeurtenis toevoegen) De knoppen Add Event (Gebeurtenis toevoegen) zijn On/Off (Aan/uit), Mute (Dempen), Volume, Source (Bron) en Auto Volume (Autovolume). De knop On/Off (Aan/uit) is alleen voor een systeemgebeurtenis. Mute (Dempen), Volume, Source (Bron) en Auto Volume (Autovolume) zijn zonegebeurtenissen. Wanneer u op een van deze knoppen klikt, wordt de gebeurtenis toegevoegd aan de lijst en de opties voor de geselecteerde gebeurtenis worden weergegeven in het deelvenster voor het regelen van de gebeurtenis. Wanneer er gebeurtenissen plaatsvinden, wordt het aantal resterende gebeurtenissen weergegeven tussen haken boven de knop On/Off (Aan/uit). Deelvenster Control (Beheer) Wanneer u een gebeurtenis selecteert in de lijst met gebeurtenissen, worden in dit deelvenster de instellingen voor die gebeurtenis weergegeven. Als u wijzigingen aanbrengt in deze instellingen, worden deze zichtbaar in de lijst met gebeurtenissen. Knop Remove Event (Gebeurtenis verwijderen) Met deze knop verwijdert u een geselecteerde gebeurtenis uit de gebeurtenissenlijst. Weergave Hardware clock (Hardwareklok) In de klokweergave worden de huidige datum en tijd van de hardwareklok weergegeven. Met de knop Set Clock (Klok instellen) stelt u de klok in of wijzigt u deze. Deelvenster System Overview (Systeemoverzicht) In dit deelvenster wordt het geselecteerde hardwareapparaat getoond dat u momenteel automatiseert. Voor meer informatie over het deelvenster met het systeemoverzicht, ziet u De gebruikersinterface van de FreeSpace 4400 Installer -software op pagina 27. Event list (Gebeurtenissenlijst) Selectietabbladen met gebeurtenissenlijsten Knoppen Add event (Gebeurtenis toevoegen) Knop Remove event (Gebeurtenis verwijderen) Weergave Hardware clock (Hardwareklok) Deelvenster System Overview (Systeemoverzicht) Event counter (Gebeurtenissenteller) Beheerdeelvenster 30 van 70

Solo TV Sound System

Solo TV Sound System Solo TV Sound System Gebruikershandleiding Inhoud Veiligheidsinformatie Inleiding Hartelijk dank... 6 Uitpakken... 6 Installeren van het systeem Stap 1: Het systeem plaatsen... 7 Stap 2: Het Solo-systeem

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. OL-29506-01 Cisco Model DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3,0 8x4 draadloze gateway voor thuisgebruik met geïntegreerde digitale spraakadapter Gebruikershandleiding Lees dit Belangrijk Lees deze hele

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G HANDLEIDING Nederlands 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 2 INTERFERENTIE VERKLARING VAN DE FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding

ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding DU7963 Tweede Editie December 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de

Nadere informatie

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor Kennisgeving Belangrijke veiligheidsvoorschriften Kenmerken van de f1503- monitor Kenmerken van de f1703- monitor De monitor uitpakken De monitor installeren Stuurprogramma s installeren De monitor gebruiken

Nadere informatie

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit te verhelpen voordat u dit product

Nadere informatie

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands SB 15/230 Actieve speaker soundbar Handleiding Nederlands Designed to Entertain. SB 15/230 Soundbar Home Theater Speaker System Handleiding Inhoud Inleiding... 3 Eigenschappen en Functies... 3 Inhoud Set...

Nadere informatie

Acoustic Chorus AC-60

Acoustic Chorus AC-60 Acoustic Chorus AC-60 Dank u en gefeliciteerd met uw keuze van de Roland AC-60 Acoustic Chorus. Voordat u het apparaat gaat gebruiken, lees eerst de hoofdstukken getiteld: Belangrijke Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

HKTS 9/16. Home Theater Speaker System. Handleiding Nederlands

HKTS 9/16. Home Theater Speaker System. Handleiding Nederlands HKTS 9/16 Home Theater Speaker System Handleiding Nederlands HKTS 9/16 Home Theater Systeem Handleiding Inhoud Inleiding....3 Eigenschappen en Functies...3 HKTS200SUB Subwoofer Aansluitingen op de Achterzijde....4

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001

INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001 INSTALLATIEGIDS INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001 Opmerkingen, waarschuwingen en gevaarmeldingen OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter

Nadere informatie

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding My Net N900 Central Router Gebruikershandleiding WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geef ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert. De

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil P74219df_F5D7230-4_man.qxd 10-03-2003 15:44 Page 1 Wireless kabel/dslgatewayrouter Voor het delen van uw breedband-internetaansluiting en bestanden Routeur câble/adsl sans fil Partagez votre accès Internet

Nadere informatie

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek 0 Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek P/N 9-14986 (NL) REV 01 ISS 16FEB15 Copyright 2015 UTC Fire & Security en SenseTek B.V. Alle rechten voorbehouden. Contactgegevens Zie

Nadere informatie

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding Blu-ray Disc Speler Handleiding Inhoud Belangrijk Voor Uw Veiligheid 3 Uitpakken 5 Een goede plaats Bepalen 5 Schoonmaken 5 Dank u voor de aanschaf van een Harman Kardon Product! 5 BDT 2/BDT 20 Eigenschappen

Nadere informatie

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding Blu-ray-disc -speler Gebruikershandleiding Inhoudsopgave BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 UITPAKKEN 5 PLAATS VAN INSTALLATIE 5 REINIGEN 5 DANK U VOOR DE AANSCHAF VAN HARMAN KARDON -PRODUCTEN 5 EIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Installatie instructies Programmeerhandleiding

Installatie instructies Programmeerhandleiding VISTA-25NL Installatie instructies en Programmeerhandleiding V25NL 09/2000 Versie 2000/09-3 - 2- Fabrikant : Ademco International, New York U.S.A. Eerste opmaak : maart 2000 Versie-beheer : 2000/09-3 This

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding / Gebruikershandleiding Lees, voordat u dit apparaat in gebruik, neemt de hoofdstukken BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pag. 2), HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag. 3, 4 en 5) en BELANGRIJKE

Nadere informatie

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008.

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008. Inleiding EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel The products covered by this Declaration 26 Volt Battery

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome DS6600 NL Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 4 Veiligheid 4 Kennisgeving 5 2 Uw entertainmentsysteem met basisstation 7 Inleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS ME-50 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat gaat gebruiken, dient u de hoofdstukken HET APPARAAT OP EEN VEILIGE

Nadere informatie

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt.

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Maak kennis met de MacBook Pro www.apple.com/nl/macbookpro Ingebouwde FaceTime HD-camera Videobellen met gebruikers van de nieuwste ipad,

Nadere informatie

Nederlands. All-in-One PC. Gebruikershandleiding. P1801-serie

Nederlands. All-in-One PC. Gebruikershandleiding. P1801-serie Nederlands All-in-One PC Gebruikershandleiding P1801-serie Nederlands DU7705 Januari 2013 P1801 pc-station moet worden gebruikt met de P1801 ASUS-tablet Copyright-informatie Geen enkel deel van deze handleiding,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding J URIDISCHE INFORMATIE Copyright 2011 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd, opgeslagen in

Nadere informatie