FreeSpace 4400 Business Music System GEBRUIKERSHANDLEIDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FreeSpace 4400 Business Music System GEBRUIKERSHANDLEIDING"

Transcriptie

1 FreeSpace 4400 Business Music System GEBRUIKERSHANDLEIDING

2 Veiligheidsinformatie Lees deze gebruikershandleiding Neem de tijd om de instructies in deze gebruikershandleiding zorgvuldig door te nemen. De instructies dienen om uw systeem juist te configureren en te bedienen en alle geavanceerde functies optimaal te benutten. Bewaar uw gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik. WAARSCHUWING: Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om de kans op brand of elektrische schokken zo klein mogelijk te houden. WAARSCHUWING: Deze apparatuur mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen en voorwerpen die zijn gevuld met water (zoals vazen) mogen niet op de apparatuur worden geplaatst. Evenals bij andere elektronische producten dient u ervoor te zorgen dat er geen vloeistof op enig deel van het systeem terechtkomt. Vloeistoffen kunnen tot storing en/of brandgevaar leiden. De bliksemschicht met een pijl in een driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van gevaarlijke niet-geïsoleerde spanning in het systeem, waardoor er kans op elektrische schokken bestaat. Het uitroepteken in de driehoek dat is afgebeeld op het systeem maakt de gebruiker attent op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in deze gebruikershandleiding. WAARSCHUWING: Dit product moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. WAARSCHUWING: Voer zelf geen wijzigingen door aan het systeem of de accessories. Ongeoorloofde wijzigingen kunnen de veiligheid, de naleving van reglementen en de prestaties van het systeem in gevaar brengen. Dit product voldoet aan de EMC-richtlijn 89/336/EEG en aan de richtlijn inzake laagspanning 73/23/EEG. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op Opmerking: Daar waar de netstekker of connector als uitschakelingsapparaat wordt gebruikt, dient een dergelijk apparaat gereed te zijn voor bediening. Opmerking: Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Het product is niet ontwikkeld of getest voor gebruik buitenshuis, in recreatievoertuigen of op boten. Opmerking: Zorg voor aarding voordat u de netsnoerstekker in het stopcontact steekt Bose Corporation. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gewijzigd, openbaar gemaakt of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. ii

3 Veiligheidsinformatie Waarschuwingen op het product Deze WAARSCHUWINGEN bevinden zich op de achterkant van het product. De bliksemschicht met een pijl in een driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van gevaarlijke niet-geïsoleerde spanning in de systeembehuizing, waardoor er een kans op elektrische schokken bestaat. Het uitroepteken in de driehoek dat is afgebeeld op het systeem maakt de gebruiker attent op belangrijke bedieningsen onderhoudsinstructies in deze gebruikershandleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Lees deze instructies door. 2. Bewaar deze instructies. 3. Let op alle waarschuwingen. 4. Volg alle instructies op. 5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water of vocht. 6. Alleen schoonmaken met een droge doek. 7. Zorg dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden. Installeren in overeenstemming met de instructies van de fabrikant Voor een betrouwbare bediening van het product en om te voorkomen dat het oververhit raakt, dient u het product op een positie te plaatsen die de juiste ventilatie niet belemmert. 8. Installeer de luidsprekers niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, kachelroosters, fornuizen of andere apparaten die warmte produceren. 9. Zorg ervoor dat er gebruik wordt gemaakt van een aansluitsnoer met randaarde Als het geleverde aansluitsnoer met de randaarde-stekker niet in uw stopcontact past, dient u een elektricien te raadplegen om het stopcontact te vervangen. 10. Zorg dat er niet op het aansluitsnoer wordt gestaan of gelopen en dat het niet wordt afgekneld, vooral bij de stekkers, de stopcontacten en het punt waar ze uit het apparaat komen. 11. Gebruik uitsluitend bevestigingen/accessoires die zijn opgegeven door de fabrikant. 12. Uitsluitend gebruiken in combinatie met (indien van toepassing) het door de fabrikant voorgeschreven verrijdbare plateau of flightcase, statief, drievoet, beugel of tafel welke bij het apparaat wordt verkocht. Als er een verrijdbaar plateau wordt gebruikt, let dan op het verplaatsen van het apparaat om letsel te voorkomen dat zich voor kan doen als het vervoersmiddel kantelt. 13. Neem dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt. 14. Laat onderhoud en service over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist als het elektriciteitssnoer of de stekker van dit apparaat is beschadigd; als er vloeistof in het apparaat terechtgekomen is of objecten op het apparaat zijn gevallen; als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet juist werkt of is gevallen. 15. Zorg dat stopcontacten, verlengsnoeren of integrale contactdozen niet overbelast worden om gevaar op brand of een elektrische schok te voorkomen. 16. Zorg dat er geen objecten of vloeistof in het product terechtkomen aangezien deze in contact kunnen komen met gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting kunnen veroorzaken hetgeen kan leiden tot brand of een elektrische schok. 17. Zie de behuizing van het product voor veiligheidswaarschuwingen. 18. Plaats geen kaarsen e.d. op de luidsprekers. WARNING: Ter voorkoming van brand en elektrische schokken mag de versterker niet aan regen of vocht blootgesteld worden. Informatie over producten die elektrische ruis genereren Indien van toepassing is deze apparatuur getest en voldoet deze aan de eisen voor een digitaal apparaat klasse A, volgens onderdeel 15 van de FCC-regels. Deze eisen zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonwijk. Dit apparaat genereert, gebruikt enþkan radiofrequentie-energie uitstralen en, als het niet geïnstalleerd en gebruikt wordt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan de radiocommunicatie. Er isþechter geen garantie dat er geen storing op zal treden bij eenþbepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat in en uit te schakelen, raden wij u aan de storing te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te treffen: Richt de antenne anders of zet hem op een andere plaats. Zorg dat er meer afstand is tussen de apparatuur en de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat op een andere groep is aangesloten dan de ontvanger. Neem contact op met de distributeur of een ervaren radio- of tv-monteur. Note: Modificaties aan de ontvanger of afstandsbediening kunnen het recht van de gebruiker ontnemen om deze apparatuur te bedienen. Dit product voldoet aan de Canadese ICES-003 klasse B specificaties. De informatie in deze gebruikershandleiding bevat niet alle details over het ontwerp, de productie en mogelijkheden van de apparatuur. Het behandelt ook niet elke mogelijke situatie die zich voor kan doen tijdens de installatie, bediening of het onderhoud. Als u meer hulp nodig heeft dan in deze gebruikershandleiding wordt gegeven, dient u contact op te nemen met onze service-afdeling. Zie Customer Support op pagina 60. iii

4 Inhoud 1.0 Freespace Inleiding Bose FreeSpace 4400 Business Music System Accessoires van de FreeSpace FreeSpace 4400 Installer -software Ontwerpen met de FreeSpace Inleiding Basisstappen voor ontwerp Stap 1 Brongeleiding bepalen Stap 2 Vereisten aan autovolume bepalen Stap 3 Vereisten aan volumeregeling bepalen Stap 4 Vereisten aan de luidspreker bepalen Step 5 Vereisten aan de FreeSpace 4400 bepalen Voorbeelden van autovolumeopstellingen Beschrijving van Freespace 4400-hardware Voorpaneel Regelaars Indicators Achterkant Systeemregelaars Audiobroningangen Versterkeruitgangen Wisselspanning Hardware installeren Inleiding Meegeleverde accessoires Richtlijnen voor plaatsing De FreeSpace 4400 op een plank monteren De FreeSpace 4400 in een rek monteren Accessoires installeren Meetmicrofoons Ingangen van autovolumemicrofoons Gebruikersinterfaces Aansluitingen van gebruikersinterfaces Systeembedrading Communicatie met seriële data Stand-byschakelaar op afstandsbediening Broningang LINE 1/LINE Broningang AUX MIC/LINE Broningang PAGE/MIC/LINE Broningang DIRECT IN/CONTROL Zone-uitgangen van versterker Instelling uitgangsvoltage (70/100 V) ZONE 4 LINE OUT-uitgang Wisselstroomaansluitingen Type zekering Wisselstroomaansluiting Gebruik van de FreeSpace 4400 Installer -software De software installeren Verbinding maken met de FreeSpace Geen hardware gedetecteerd Incompatibele microcontrollercode Voorbeelden van ontwerpbestanden De gebruikersinterface van de FreeSpace 4400 Installer -software Modus voor het instellen van hardware Modus voor het instellen van de planning De klok instellen Gebeurtenissen toevoegen Gebeurtenisinstellingen weergeven en wijzigen Gebeurtenissen uit de lijst verwijderen Modus Hardware onderhouden FreeSpace 4400 configureren Inleiding De PC verbinden met een FreeSpace Procedure voor instellen van het systeem Output gain (Uitgangsversterking) Zone instellen Ingangsversterking Source assign (Bron toewijzen) Source EQ (Bron-EQ) Omroep instellen Zone-EQ Dynamic EQ (Dynamische EQ) Autovolume Bediening van de gebruikersinterface Bediening via het bedieningspaneel Het systeem inschakelen Bediening van de AVM-gebruikersinterface Bediening van de omroepgebruikersinterface Probleemoplossing van de FreeSpace Inleiding FreeSpace 4400-hardware-indicators Normale werking Systeemstoring Storing in versterker Ingang-clipping Directe ingang is actief Geen indicators STANDBY en SYSTEM Foutenlogboek van de FreeSpace Inhoud van het foutenlogboek Hardwareconfiguratie Resultaten van zelftest bij inschakeling Versterkerwaarschuwingen Fouten uit het foutenlogboek oplossen Veelvoorkomende problemen Fout in communicatiepoort Geen audio in zone Bedieningspanelen van gebruikersinterface werken niet correct Slecht geluid in een zone Autovolume kalibreert niet Klantenservice Technische hulp Softwarefouten en problemen melden De microcontrollercode van de FreeSpace 4400 herstellen Technische specificaties Vermogensversterker Verwerking van digitale signalen Indicators en bedieningsaansluitingen op voorpaneel Ingangen, uitgangen en regelaars op het achterpaneel Seriële-dataopdrachten met de FreeSpace iv

5 1.0 Freespace Inleiding 1.1 Bose FreeSpace 4400 Business Music System De FreeSpace 4400 is een geïntegreerde processor van digitale signalen met vier 4 kanalen en een vermogensversterker van 400 W voor professionele muziektoepassingen van 70/100 V. De FreeSpace 4400 heeft in totaal vier broningangen, waaronder twee Line in-ingangen, één Mic/Line-ingang en één Page/Mic/ Line-ingang zodat u de ingangen hebt die vereist zijn voor de meeste professionele muziekinstallaties. Het systeem heeft ook een directe ingang die de andere bronnen die worden afgespeeld op alle vier de uitvoerkanalen kan overheersen. De FreeSpace 4400 heeft vier versterkeruitgangskanalen die kunnen worden geconfigureerd voor verschillende zones. Het systeem is ook uitgerust met een Music on Hold-uitgang voor eenvoudige integratie met een telefoonsysteem. Het systeem heeft in 1 chassis alle verwerkings- en regelfuncties die vereist zijn voor professionele muziektoepassingen met een tot vier zones. Deze functies omvatten: Autovolume: Bij gebruik met de optionele FreeSpaceautovolumemeetmicrofoon bestuurt de elektronica van de FreeSpace 4400 dynamisch het programmaniveau in elke zone zodat uw klanten deze altijd kunnen horen, ongeacht het achtergrondgeluid. Planning: Hiermee kunt u de elektronica van de FreeSpace 4400 programmeren voor automatisch in-/uitschakelen, bronwijzigingen en volumewijzigingen op basis van het tijdstip of de dag van de week. Omroepen in meerdere zones: Hiermee kunt u een omroep starten vanaf een enkel bedieningspaneel naar een of meerdere zones waarin het geluid wordt verzorgd met hetzelfde FreeSpace 4400-systeem. Opti-voice -omroepen: Biedt een soepele overgang tussen muziek- en omroepsignalen. Opti-source -ingangsnivellering: Controleert het ingangsniveau van maximaal 4 bronnen en doet continu aanpassingen om een consistent volumeniveau te houden tussen verschillende bronnen. Dynamische gelijkschakeling: Hiermee handhaaft u tonale balans op alle luisterniveaus. Kamergelijkstelling: Hiermee kunt u eenvoudig de tonale balans in elke zone afstellen. Signaalrouting: Voldoet aan de vereisten van de meeste systemen met vier zones waardoor een ingangsbron naar elk van de vier versterkeruitgangen kan worden geleid. Seriële data interface: Seriële RS-232-poort voor eenvoudige aansluiting op de PC Ingang afstandsbediening aan/uit: Accepteert een standbyschakelaar op de afstandsbediening De geïntegreerde vermogensversterker van 400 Watt is voorzien van een gepatenteerde technologie voor vermogensverdeling waarmee vermogen dynamisch aan elke uitgang wordt toegewezen. Als u bijvoorbeeld een tweezonesysteem hebt dat 5 W vereist in zone 1 en 395 W in zone 2, distribueert de elektronica van de FreeSpace 4400 het vermogen op basis van die vereisten. De FreeSpace 4400 is ook uitgerust met een eenvoudig te vervangen geheugenmodule waarin de systeemconfiguratie en het ontwerpbestand staan die zijn geüpload met de FreeSpace 4400 Installer -software (zie pagina 3). 1.2 Accessoires van de FreeSpace 4400 Voor de FreeSpace 4400 zijn optionele Bose-accessoires verkrijgbaar. AVM-gebruikersinterface voor 1 zone voor de FreeSpace 4400 (PC042351) Een bedieningspaneel voor wandmontage dat op een standaard tweevoudige inbouwdoos past. Deze bevat knoppen voor volume verhogen/verlagen, selectie van 1-3 bronnen en dempen of autovolume aan/uit voor 1 zone. AVM-gebruikersinterface voor 2 zones voor de FreeSpace 4400 (PC042352) Een bedieningspaneel voor wandmontage dat op een standaard tweevoudige inbouwdoos past. Deze bevat knoppen voor volume verhogen/verlagen, selectie van 1-3 bronnen en dempen of autovolume aan/uit voor 2 zones. Microfoonset voor autovolume van de FreeSpace 4400 (VS) (PC042354) Één meetmicrofoon die ongewijzigd kan worden gemonteerd of in een standaard Amerikaanse inbouwdoos. Microfoonset voor autovolume van de FreeSpace 4400 (Europa) (PC042355) Één meetmicrofoon die ongewijzigd kan worden gemonteerd of in een standaard Europese inbouwdoos. Omroepgebruikersinterface voor de FreeSpace 4400 (PC042353) Een bedieningspaneel voor wandmontage dat op een standaard tweevoudige inbouwdoos past. Deze bevat knoppen voor selectie van omroepzone 1-4, selectie van alle omroepzones en het starten van een omroep. 2 van 70

6 1.3 FreeSpace 4400 Installer software 1.0 Freespace Inleiding De FreeSpace 4400 Installer -software wordt bij elk FreeSpace 4400-systeem geleverd. Met de FreeSpace 4400 Installersoftware kunt u de apparaten configureren, zoals de FreeSpace De FreeSpace 4400 Installer-software is ontworpen voor gebruik op een PC die is aangesloten op de FreeSpace 4400 via een seriële-data-interface. Voor de FreeSpace 4400 Installer-software is een computer nodig met de volgende minimale systeemvereisten: PC met 400 MHz Pentium -processor 256 MB RAM-geheugen 60 MB beschikbaar op vaste schijf Seriële RS-232-poort Beeldscherm van 800 x 600 pixels 4x CD-ROM-station Microsoft Windows 98, Windows 98SE, Windows NT, Windows 2000, Windows XP 3 van 70

7 2.0 Ontwerpen met de FreeSpace Inleiding In dit gedeelte worden de basisstappen beschreven voor het ontwerpen van een FreeSpace 4400-systeem en wordt een voorbeeld gegeven. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat er al een compleet luidsprekerontwerp is en een opstelling is gemaakt. 2.2 Basisstappen voor ontwerp Er zijn vijf basisstappen voor het ontwerpen van een FreeSpace 4400-systeem Stap 1 Brongeleiding bepalen Bepaal welke bronnen in welk gebied worden afgespeeld. Maak een bronplattegrond, zoals onderstaande, waarop staat welke bronnen worden afgespeeld in elk gebied van het gebouw. Bron 1 Bron 2 Bron 3 Bron 4 Gebied 1 Gebied 2 Gebied 3 Gebied 4 Gebied Stap 2 Vereisten aan autovolume bepalen Bepaal in welke gebieden autovolume wordt gebruikt. Elke zone met autovolume moet 1 AVM-gebruikersinterface (autovolume) en 1 Bose -meetmicrofoon gebruiken om het volume te regelen. Onthoud dat u met autovolume het volume van een geheel gebied aanpast. Stel u voor dat u een restaurant en een bar naast elkaar hebt. Als de meetmicrofoon in de bar is geplaatst, wordt de muziek in het restaurant mogelijk te luid. Als de meetmicrofoon in het restaurant is geplaatst, is de muziek in de bar mogelijk niet te horen. Richtlijnen voor het maken van autovolumezones Luidspreker hoogte is Achtergrondgeluid is uniform >7,6 m Niet aanbevolen 3,7-7,6 m 1 autovolumezone voor elke 324 m 2 <3,7 m 1 autovolumezone voor elke 162 m 2 Achtergrondgeluid is niet uniform 1 autovolumezone voor elke 162 m 2 1 autovolumezone voor elke 81 m 2 De montagehoogte van de luidspreker en de algemene kwaliteit van het achtergrondgeluid worden gebruikt om de vereisten aan de autovolumezone te bepalen. Het achtergrondgeluid is uniform wanneer in een gebied geen enkel gedeelte luider of stiller is dan andere gedeelten van het gebied. Een ruimte met een nietuniform achtergrondgeluid lijkt in sommige gebieden luider (pratende mensen, draaiende machines, enz.) en in andere gebieden stiller. Montagerichtlijnen voor meetmicrofoons De meetmicrofoon moet worden opgehangen op dezelfde hoogte als de luidspreker of hoger. Een meetmicrofoon mag nooit lager dan de luidspreker worden geplaatst. Er moet altijd minimaal 1,8 m afstand zijn tussen de luidspreker en de meetmicrofoon. Hierdoor ontvangt de microfoon niet alleen signalen van een luidspreker. Tussen de meetmicrofoons van twee aangrenzende autovolumezones moet minimaal 10,7 m afstand zijn. Plaats de microfoon niet in de buurt van unieke geluidsbronnen, zoals een airconditioner, vaatwassers, motoren, enz. U kunt de microfoons van twee zones het beste zo ver mogelijk van elkaar plaatsen. Denk aan het vorige voorbeeld van het restaurant en een bar naast elkaar. Als in beide ruimten autovolume wordt gebruikt, kan de muziek in het restaurant te luid zijn doordat de microfoon te dicht bij de bar is geplaatst. 4 van 70

8 2.0 Ontwerpen met de FreeSpace 4400 Hieronder ziet u enkele voorbeelden van correcte en incorrecte plaatsing van meetmicrofoons: Correcte plaatsing Plafondmontage Incorrecte plaatsing Meetmicrofoon Meetmicrofoon Correcte plaatsing Muuroppervlak Incorrecte plaatsing Meetmicrofoon Meetmicrofoon Mic Opmerking van de installateur: Wanneer de plafondhoogte lager is dan 3,6 m moet de microfoon aan de wand worden gemonteerd. 5 van 70

9 2.0 Ontwerpen met de FreeSpace 4400 Zorg dat u een afstand van minimaal 1,8 m tussen de microfoon en de luidspreker bewaart bij het monteren van de meetmicrofoons. Plafondmontage Muuroppervlak Meetmicrofoon 1,8 m 6' 1,8 m Mic 1,8 m 1,8 m Meetmicrofoon 6' Plafondoppervlak 6' 1,8 m Mic 1,8 m 6' Meetmicrofoon 6 van 70

10 2.0 Ontwerpen met de FreeSpace Stap 3 Vereisten aan volumeregeling bepalen Bepaal welke gebieden volumeregelaars moeten hebben. Maak een regelplattegrond, zoals onderstaande, met hierop de typen regeling die worden gebruikt en de gebieden waar deze worden geïnstalleerd. Gebied 1 Gebied 2 Gebied 3 Gebied 4 Gebied 5 AVMinterface 1 (autovolume) AVMinterface 2 (autovolume) AVMinterface 1 (demping) AVMinterface 2 (demping) Er zijn AVM-gebruikersinterfaces (autovolume/demping) verkrijgbaar voor gebruik met de FreeSpace Hiermee regelt u de bronselectie en het volume. De interface kan worden geconfigureerd als een AVM-interface (demping) of een AVMinterface (autovolume). Als u een gebied hebt geïdentificeerd waar autovolume wordt gebruikt, moet u de interface configureren als een AVM-interface (autovolume) om in deze zone het geluid te regelen. U kunt ook een 70/100 V in-line volumeregeling gebruiken tussen de versterkeruitgang en de luidspreker. Als u een 70/100 V in-line volumeregeling wilt gebruiken, denk er dan aan dat deze niet kan worden gebruikt in zones waar autovolume of dynamische EQ wordt gebruikt. Autovolume en dynamische EQ controleren de versterkeruitgang en doen op basis hiervan aanpassingen. Met een in-line volumeregeling werken deze functies incorrect. Wanneer u de plaatsing of fysieke locatie van de regelaars bepaalt, denk dan eerst aan de manier waarop de regelaar wordt gebruikt. Als de regelaar zelden wordt gebruikt of als deze op een veilige locatie moet worden geplaatst, moet deze bij de apparatuur worden geplaatst. Als de regelaar is bedoeld voor een ruimte waarin vaak aanpassingen moeten worden gedaan, is het het beste om de regelaar te plaatsen in het gebied waarvan het geluid wordt geregeld Stap 4 Vereisten aan de luidspreker bepalen Bepaal de benodigde luidsprekerdekking voor het ontwerp. Denk hierbij aan de volgende twee punten: Voor elke autovolumefunctie is een aparte zone nodig. Voor elke autovolumezone is 1 exclusief FreeSpace uitgangskanaal nodig. Voor elk type specifiek gelijkgeschakelde Bose-luidspreker is 1 exclusief FreeSpace 4400-uitgangskanaal nodig. Als u een systeem ontwerpt waarin een specifieke Boseluidsprekergelijkschakeling wordt gebruikt, zoals de 102 F- luidspreker, model 32, model 32SE of model 8, moet u voor elk luidsprekertype 1 exclusief FreeSpace 4400-uitgangskanaal hebben. Maak een luidsprekerplattegrond, zoals onderstaande, en koppel de luidsprekermodellen aan gebieden (luidsprekerkwaliteit x aftakkingen = benodigd zonevermogen): Model 32SE FreeSpace 3-I Luidsprekerkwaliteit Aftakking Gebiedvermogen Gebied Gebied Gebied Gebied Gebied van 70

11 2.0 Ontwerpen met de FreeSpace Step 5 Vereisten aan de FreeSpace 4400 bepalen Nadat u hebt bepaald in welke gebieden autovolume en specifiek gelijkgeschakelde Bose-luidsprekers worden gebruikt, kunt u verschillende gebieden combineren op basis van de typen bronnen en regelaars die daarin worden gebruikt. We kunnen nu bekijken hoe we aan de hand van de plattegronden kunnen bepalen hoeveel FreeSpace systemen we nodig hebben. Bronnen Regelaars Luidsprekers AV1 AV2 VC1 VC2 M32SE FS3 Totaal W kan. Gebied Gebied Gebied Gebied Gebied Totaal systeemvermogen = 250 W Door de plattegronden te combineren, kunt u eenvoudig bronnen, luidsprekertypen en regelaartypen combineren. Uit de informatie in de tabel kan worden afgeleid dat gebied 1 en gebied 3 apart moeten worden gegroepeerd omdat zij gebieden met autovolume zijn waarvoor aparte FreeSpace 4400-systeemuitgangen nodig zijn. Gebied 2 gebruikt 1 AVM-interface (demping ) waarvoor 1 FreeSpace 4400-uitgangskanaal nodig is. Gebied 4 en 5 delen een gemeenschappelijke volumeregelaar en kunnen worden gecombineerd in een derde FreeSpace uitgangskanaal. Aangezien er slechts vier uitgangen nodig zijn en het totale benodigde vermogen van de combinatie lager is dan 400 W, is er slechts 1 FreeSpace 4400 nodig voor dit systeem. 8 van 70

12 2.3 Voorbeelden van autovolumeopstellingen 2.0 Ontwerpen met de FreeSpace 4400 Grote, open winkelruimte met 1 muziekbron FreeSpace Acoustimass-module Model 16 (opgehangen) Meetmicrofoon 9 van 70

13 Kapperszaak (kleine ruimte met specifiek geluid) 2.0 Ontwerpen met de FreeSpace 4400 Freespace 3-systeem Meetmicrofoon 10 van 70

14 2.0 Ontwerpen met de FreeSpace 4400 Hotellobby 6,7 m 12,2 m Model 16 (in lijn gemonteerd) Meetmicrofoon 11 van 70

15 3.0 Beschrijving van Freespace 4400-hardware 3.1 Voorpaneel Regelaars 1 STANDBY Met deze knop kunt u de eenheid schakelen tussen stand-by en in bedrijf. De kleur van de LED boven de schakelaar geeft de status aan: Oranje = apparaat staat stand-by Niet aan = apparaat is in bedrijf Indicators 2 SYSTEM STATUS Met deze LED wordt de status van het apparaat aangegeven: Groen = normale werking Rood = storing 4 AUDIO SOURCES Deze LED s geven de status van de vier ingangsbronnen aan: Groen = goed signaal Oranje = zwak signaal Rood = clipping-signaal Niet aan = geen signaal 5 DIRECT INPUT De kleur van deze LED geeft de status van de bron aan die is aangesloten op de connector DIRECT IN/ CONTROL op het achterpaneel. Oranje = actieve bypass Niet aan = normale werking 3 AMP OUTPUTS Deze LED s werken in paren (1 en 2, 3 en 4) en geven de status van de vier versterkeruitgangskanalen aan: Groen = normale werking Rood = storing Niet aan = geen signaal 12 van 70

16 3.2 Achterkant 3.0 Beschrijving van Freespace 4400-hardware Systeemregelaars 1 MEETMICROFOONS Ingangsconnectors voor meetmicrofoons die bij de functie Autovolume worden gebruikt. 2 RS-232 Standaard RS-232-communicatiepoort. Zorgt voor een communicatie-interface met een PC waarop de FreeSpace 4400 Installer -software is geïnstalleerd. De FreeSpace 4400 Installer -software wordt gebruikt om de FreeSpace 4400 te configureren. Opmerking: Gebruik de RS-232-poort alleen om een FreeSpace 4400 aan te sluiten op een PC. 3 WANDPLAATAANSLUITINGEN Ingangsaansluitingen voor AVM-gebruikersinterface met 1 zone en met 2 zones of gebruikerinterfaces voor omroepen. 4 AFSTANDSBEDIENING AAN/UIT Een ingangsconnector voor een stand-byschakelaar op de afstandsbediening Audiobroningangen 5 LINE 1/LINE 2 Niet-gebalanceerde audio-ingangen AUX MIC/LINE 3 Gebalanceerde audio-ingang met fantoomvoeding PAGE/MIC/LINE 4 Gebalanceerde audio-ingang met fantoomvoeding DIRECT IN/CONTROL Gebalanceerd (DSP-bypass, volledige versterking van versterker) Versterkeruitgangen 6 ZONE-UITGANGEN 1/2/3/4 Luidsprekeraansluitingen voor vier zones Opmerking van de installateur: Houd rekening met de polariteit bij het aansluiten van luidsprekerkabels op de zoneuitgangsconnectors. WAARSCHUWING: Aard de negatieve (-) aansluitklemmen NIET. 7 ZONE 4 LINE OUT Een uitgang op lijnniveau die het programmamateriaal van LINE 4 dupliceert. Kan gebruikt worden om een andere versterker te voeden die geïnstalleerd is voor een grote zone. De regelaaruitgang van 12 V wordt gebruikt om op de sequentie-ingangen van de Bose -versterker aan te sluiten. 8 MUSIC ON HOLD/PBX OUT Een audio-uitgang om muziek naar een PBX-systeem te sturen Wisselspanning 9 OUTPUT VOLTAGE Hiermee stelt u de zone-uitgangslijnen in op 70/100 V. 10 AAN-/UITSCHAKELAAR Hiermee schakelt u de wisselstroom in en uit. 11 Zekering T6.3(6,3)A L 250 V (100/120 V) of T3.15(3,15)A L 250 V ( V). 12 AANSLUITING NETSNOER Ingang voor wisselstroom 13 INPUT VOLTAGE Schakelaars moeten worden geconfigureerd voor de juiste invoerspanning. 13 van 70

17 4.0 Hardware installeren 4.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat instructies voor het installeren van de hardware van de FreeSpace 4400 op een tafelblad of in een rek. 4.2 Meegeleverde accessoires Bij de FreeSpace 4400 worden de volgende accessoires geleverd. Ingangsconnectors met 4 contactklemmen (7) Voor aansluiting van de autovolumemicrofoons op de aansluitingen van de meetmicrofoon Ingangsconnectors met drie contactklemmen (2) Voor het bedraden van apparatuur op de AUX MIC/LINE 3- aansluitingen Ingangsconnectors met 4 contactklemmen (4) Voor het bedraden van apparatuur op de aansluitingen ZONE 4 LINE OUT, PAGE/ MIC/LINE 4 en DIRECT IN/CONTROL Uitgangsconnectors met twee klemmen (5) Voor het bedraden van luidsprekerkabels naar de Zone-uitgangsaansluitingen Rubbervoetjes (4) Voor het installeren van de FreeSpace 4400 op een plat oppervlak 4.3 Richtlijnen voor plaatsing Plaats de FreeSpace 4400 op een locatie waar deze niet wordt blootgesteld aan hitte en waar voldoende ventilatie is. Plaats de FreeSpace 4400 niet bij directe warmtebronnen zoals ventilatieopeningen voor warme lucht en radiatoren. Zorg voor vrije luchtcirculatie achter, naast en boven het chassis voor adequate ventilatie. Op de zijkant van het apparaat zitten ventilatieopeningen en op de achterkant zitten uitlaatopeningen. Blokkeer of bedek de openingen niet. Opmerking van de installateur: Voorkom dat het chassis warmer wordt dan de maximale bedrijfstemperatuur van 50 C. Houd er rekening mee dat omstandigheden in een gesloten rek kunnen leiden tot stijging van de temperatuur tot boven kamertemperatuur. 4.4 De FreeSpace 4400 op een plank monteren De FreeSpace 4400 is ideaal voor montage op een plank. De meegeleverde set accessoires bevat vier rubbervoetjes voor de onderzijde van het chassis van de FreeSpace De rubbervoetjes beschermen het oppervlak waarop de FreeSpace 4400 is geplaatst en voorkomen dat de FreeSpace 4400 beweegt. Volg de bovenstaande richtlijnen voor plaatsing bij het kiezen van een locatie voor de FreeSpace Rekbeugels (2) ) Voor monteren van het apparaat in een rek. Inclusief (8) M4 x 12 mm schroeven. Vervangend voltagelabel (2) Voor gebruik op de selectieschakelaar OUTPUT VOLTAGE Cd-rom met FreeSpace 4400 Installer software Bevat toepassingsoftware om de FreeSpace 4400 te programmeren 14 van 70

18 4.0 Hardware installeren 4.5 De FreeSpace 4400 in een rek monteren Voor de FreeSpace 4400 zijn drie rek-units nodig van 44 mm, met een diepte van 406 mm (inclusief de achtersteunen). Gebruik bij de montage vier schroeven met ringen om schade aan het voorpaneel te voorkomen. Rubberen neopreen ringen zijn aan te bevelen omdat deze grip hebben op de schroefkop en voorkomen dat de schroeven door trillingen of tijdens transport losraken. Opmerking van de installateur: Als de FreeSpace 4400 moet worden vervoerd terwijl deze in een rek is gemonteerd, wordt aanbevolen om de achterzijde van de FreeSpace 4400 mechanisch te ondersteunen. Plaats een plank onder het apparaat of gebruik steunen op een zodanige wijze dat de achterzijde van het apparaat wordt ondersteund. Als u niet het juiste bevestigingsmateriaal gebruikt, kan de FreeSpace 4400 tijdens transport beschadigd raken. De rekbeugels op het chassis van de FreeSpace 4400 bevestigen ic Het chassis van de FreeSpace 4400 op het rek bevestigen (bevestigingsschroeven niet meegeleverd) 15 van 70

19 4.0 Hardware installeren 4.6 Accessoires installeren Opmerking van de installateur: Ontkoppel de FreeSpace 4400 van de wisselstroom (lichtnet) voordat u ingangs-/ uitgangsaansluitingen maakt Ingangen van autovolumemicrofoons Sluit elke meetmicrofoon aan op de meetmicrofoonaansluitingen op het achterpaneel van de FreeSpace Meetmicrofoons Benodigde accessoire: FreeSpace 4400-autovolumemicrofoonset [PC (VS), PC (Europa)] Wandplaatset voor microfoon Verfplug (2) Kapjes (2) nr (3 mm) schroeven Microfoon installeren: De wandplaatset voor de microfoon kan worden geïnstalleerd met een standaardinbouwdoos. De microfoon kan ook van de wandplaat worden genomen en direct op een vlak oppervlak worden gemonteerd. Op oppervlak Inbouwdoos installeren gemonteerde microfoon Gebruikersinterfaces Benodigde accessoire: FreeSpace 4400 AVMgebruikersinterface voor 1 zone [PC042351] of FreeSpace 4400 AVMgebruikersinterface voor 2 zones [PC042352] of FreeSpace omroepgebruikersinterface [PC042353] A Wandplaat B Bedieningspaneel Aanbevolen draadlengte: Maximaal 610 m, 24 AWG (2 mm 2 ) afgeschermd gedraaid paar (afscherming verbonden met min bij FreeSpace 4400, zwevend bij meetmicrofoon). Schilderen: Voordat u de wandplaat schildert, monteert u de meegeleverde tijdelijke plug over de microfoonopening. Verwijder de plug wanneer u klaar bent. Montagelocaties: Zie Montagerichtlijnen voor meetmicrofoons op pagina 4 voor montage-instructies. Benodigde extra apparatuur (niet meegeleverd): C RJ45- connector* MUTE / AUTO VOL D Cat 5-kabel* (met 4 gedraaide paren) E Standaard tweevoudige inbouwdoos *Voor de FreeSpace 4400 AVM-gebruikersinterface voor 2 zones zijn twee RJ45-connectors en twee Cat 5-kabels nodig. 16 van 70

20 4.0 Hardware installeren Installatie: E Gebruikersinterfaceschema - Omroepgebruikersinterface: VD A B MUTE / AUTO VOL D LED +5VD D1 R µF +5VD C7 LED D6 R6 562 S1 Zone 1 S6 Zone 2 Gebruikersinterfaceschema - AVMgebruikersinterface (autovolume/demping)*: LED +5VD D1 R1 562 S1 Source 1 +5VD.33µF +5VD C LED S6 +5VD +5VD D6 R6 562 Volume Up LED LED S2 +5VD +5VD D2 R2 562 D3 R3 562 Zone 3 LED LED S5 +5VD +5VD D5 R5 562 D4 R4 562 Zone 4 LED D2 LED D5 S3 All Zones S4 Page R2 562 R5 562 S2 Source 2 S5 Volume Down Aanbevolen kabellengtes: LED +5VD D3 R3 562 S3 Source 3 LED S4 +5VD D4 R4 562 Mute or Auto Volume On/off 1 wandplaat met CAT 5 2 wandplaten met CAT Max. 610 m Max. 396 m Opmerking van de installateur: Er kunnen slechts twee gebruikersinterfaces in serie worden aangesloten. *De FreeSpace 4400 AVM-gebruikersinterface voor 2 zones heeft twee aparte connectors met 8 contactklemmen. Elke connector gebruikt bovenstaand bedradingschema. 17 van 70

21 4.0 Hardware installeren Bedrading van gebruikersinterface: Opmerking van de installateur: Gebruik alleen een standaardethernetkabel (Cat 5) om de gebruikersinterface aan te sluiten op de FreeSpace Gebruik geen crossoverkabels (XOV) Aansluitingen van gebruikersinterfaces Sluit de gebruikersinterface van elke zone aan op de juiste wandplaataansluiting. Opmerking van de installateur: Gebruik alleen een standaardethernetkabel (Cat 5) om de gebruikersinterface aan te sluiten op de FreeSpace Gebruik geen crossoverkabels (XOV). WALL PLATE CONNECTOR BLOCK POS 1 POS 2 POS 3 POS 4 POS 5 POS 6 POS 7 POS RJ45 PIN 1-8 PIN 1 PIN 2 PIN 3 PIN 4 PIN 5 PIN 6 PIN 7 PIN 8 PIN 1 PIN 8 Ga voor meer informatie naar Bediening van de gebruikersinterface op pagina van 70

22 4.0 Hardware installeren 4.7 Systeembedrading Opmerking van de installateur: Ontkoppel de FreeSpace 4400 van de wisselstroom (lichtnet) voordat u ingangs-/ uitgangsaansluitingen maakt Communicatie met seriële data Sluit de PC aan op de FreeSpace 4400 met een niet-gekruiste seriële-datakabel (mannelijke DB9 op vrouwelijke DB9). Pinnen van RS232-poort Stand-byschakelaar op afstandsbediening Als u een stand-byschakelaar van een afstandsbediening installeert, sluit u deze aan op de ingang AFSTANDSBEDIENING AAN/UIT. Stand-byschakelaar op afstandsbediening Schakelaar normaal openen (vergrendelen) 4400 AFSTANDSBEDIENING AAN/UIT 19 van 70

23 4.0 Hardware installeren Broningang LINE 1/LINE 2 Audiobronnen kunnen worden aangesloten op ingangen LINE 1 en LINE 2 via een van de volgende kabeltypes. Source Connector 4400 LINE 1/LINE Broningang AUX MIC/LINE 3 Een microfoon of audiobron kan worden aangesloten op ingang MIC/LINE 3 via een van de volgende kabeltypen. Source Connector 4400 AUX MIC/LINE 3 RCA T S S T S T RCA T S S T 1 XLR S T 1 3 XLR Phone Plug (Balanced) T R S T R S S T S R T Phone Plug (Unbalanced) S S T S T Phone Plug T R S T (Balanced) S Phone Plug T S (Unbalanced) T 20 van 70

24 4.0 Hardware installeren Broningang PAGE/MIC/LINE 4 Een microfoon of audiobron kan worden aangesloten op ingang PAGE/MIC/LINE 4 via een van de volgende kabeltypen. Source Connector 4400 PAGE/MIC/LINE Broningang DIRECT IN/CONTROL Een microfoon of audiobron kan worden aangesloten op ingang DIRECT IN via een van de volgende kabeltypen. Voor de ingangsregelaar (PTT) is een normaal openende schakelaar nodig. RCA T S S T Source Connector RCA S T S T 4400 DIRECT IN/CONTROL PTT 1 3 PTT XLR PTT XLR S R PTT Phone Plug T R S T (Balanced) PTT Phone Plug T R S T (Balanced) S R S PTT T Phone Plug (Unbalanced) S T PTT T Phone Plug (Unbalanced) S S T Normally Open Switch (latching) Normally Open Switch (latching) PTT PTT PTT 21 van 70

25 LISTED 917D AUDIO EQUIP MENT This de subjec harmfu receive Comp 4.0 Hardware installeren Zone-uitgangen van versterker Op de zone-uitgangen van de versterker kunnen luidsprekersystemen in maximaal 4 zones worden aangesloten Instelling uitgangsvoltage (70/100 V) Controleer de instelling van schakelaar OUTPUT VOLTAGE en wijzig deze, indien nodig. Opmerking van de installateur: Let op de polariteitmarkeringen op zone-uitvoerconnectors 1-4. Sluit elke kabelaansluiting aan (zoals getoond) via de uitgangsconnector met twee klemmen uit de accessoireset. OUTPUTS ZONE 1 ZONE 2 Opmerking van de installateur: Aard de negatieve zijde ( ) van de lijn niet. ZONE 3 ZONE 4 Opmerking van de installateur: Schakel de spanning van de FreeSpace 4400 uit voordat u de OUTPUT VOLTAGEinstelling wijzigt. Om de instelling te wijzigen in 70 V of 100 V, verwijdert u het label, wijzigt u de schakelaarinstelling en plaatst u het label weer terug. Extra labels vindt u in de accessoireset. 1. Plaats een uitgangsconnector met twee contactklemmen (meegeleverd) op de luidsprekerkabel vanaf elke zone Steek de kabelconnectors van de luidsprekers in de juiste zone-uitgangsaansluiting. Opmerking van de installateur: Plaats de kabelconnector in de juiste stand voor de zoneuitgangsaansluitingen: Schroefkoppen wijzen omhoog voor zone-uitgangsaansluitingen 1 en 2. Schroefkoppen wijzen omlaag voor zone-uitgangsaansluitingen 3 en van 70

26 4.0 Hardware installeren ZONE 4 LINE OUT-uitgang De ZONE 4 LINE OUT-uitgang biedt een uitgang op lijnniveau die het programmamateriaal van LINE 4 dupliceert. Kan gebruikt worden om een andere Bose -versterker te voeden die geïnstalleerd is voor een grote zone. De regelaaruitgang van 12 V wordt gebruikt om op de sequentie-ingangen van de Boseversterker aan te sluiten. Source Connector RCA T S S T 4400 ZONE 4 LINE OUT 4.8 Wisselstroomaansluitingen Het aansluitpaneel aan de achterzijde van het chassis heeft een ingangsvoltageschakelaar voor 100 V, 120 V, 220 V, 230 V en 240 V. Controleer de instellingen van de schakelaar om ervoor te zorgen dat deze correct zijn voor de lokale elektriciteitsstandaard. 100 V 100V 120V 220V 230V 240V INPUT VOLTAGE 100V 220V 120V 230V 240V XLR V 120 V 100V 120V 220V 230V 240V INPUT VOLTAGE 100V 220V 120V 230V 240V Phone T R S T Plug (Balanced) S R 12V 220 V 100V 120V 220V 230V 240V INPUT VOLTAGE 100V 220V 120V 230V 240V T Phone Plug (Unbalanced) S S T 12V 230 V 100V 120V 220V 230V 240V INPUT VOLTAGE 100V 220V 120V 230V 240V Control Signal 12V 240 V 100V 120V 220V 230V 240V INPUT VOLTAGE 100V 220V 120V 230V 240V Bose Amplifier 12V WAARSCHUWING: Ontkoppel het apparaat van de wisselstroom voordat u de ingangsvoltageschakelaar op het aansluitpaneel aan de achterzijde wijzigt Type zekering Zorg ervoor dat de juiste meegeleverde zekering in de zekeringhouder is geplaatst. Vervang, indien nodig, de zekering door een zekering van het juiste type. Voor apparaten van 100 V en 120 V is een T6.3(6,3) A L 250 V-zekering nodig. Voor apparaten van 220 V en 230 V is een T3.15(3,15)A L 250 V- zekering nodig Wisselstroomaansluiting Sluit het juiste netsnoer aan voor de spanning die in uw regio wordt gebruikt. 23 van 70

27 5.0 Gebruik van de FreeSpace 4400 Installer -software 5.1 De software installeren Plaats de FreeSpace 4400 Installer -software-cd in het cdromstation van uw laptop. Als het installatieprogramma niet meteen wordt gestart, opent u Deze computer vanaf het bureaublad, dubbelklikt u op het pictogram van het cd-romstation en vervolgens op het pictogram Setup.exe. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. Opmerking van de programmeur: Voor een correcte werking van de FreeSpace 4400 Installer -software moet de PC verbonden zijn met de FreeSpace Zie het volgende hoofdstuk, Verbinding maken met de FreeSpace Zet de POWER-schakelaar op het achterpaneel van de FreeSpace 4400 in de stand ON (Aan). Controleer op het voorpaneel van de FreeSpace 4400 of de indicator STANDBY brandt. Druk vervolgens op de knop STANDBY om de FreeSpace 4400-hardware in de bedrijfsmodus te zetten. Aan/uitschakelaar 5.2 Verbinding maken met de FreeSpace 4400 Om een ontwerpbestand te maken met de FreeSpace 4400 Installer -software, moet uw PC een actieve verbinding hebben met de hardware van de FreeSpace Dit betekent dat uw PC eerst fysiek verbonden moet zijn met het hardwareapparaat via een seriële kabel en dat de verbinding vervolgens moet worden geactiveerd met de software. 1. Verbind uw PC met op de FreeSpace Verbind de seriële RS-232-poort van uw laptop met de seriële RS-232-poort op het achterpaneel van de FreeSpace Gebruik hiervoor een seriële kabel (niet meegeleverd). Opmerking van de programmeur: Als de computer geen RS-232-poort heeft, hebt u een RS-232-naar-USBadapter nodig. STANDBY-indicator Knop STANDBY Seriële RS-232-datakabel (niet meegeleverd) Laptop RS systeem Opmerking van de programmeur: Gebruik de RS-232-poort alleen om een FreeSpace 4400 aan te sluiten op een PC. 24 van 70

28 5.0 Gebruik van de FreeSpace 4400 Installer -software 3. Start de FreeSpace 4400 Installer -software. Het startvenster van de FreeSpace 4400 Installer-software wordt op het beeldscherm getoond. Opmerking van de programmeur: Als het dialoogvenster Choose COM port (COM-poort kiezen) verschijnt, volgt u de getoonde aanbevelingen voor correctie van het probleem. Klik niet op de knop Cancel (Annuleren) voordat u alle gegeven aanbevelingen hebt geprobeerd. Opmerking van de programmeur: Voordat u het dialoogvenster Choose COM port (COM-poort kiezen) sluit, selecteert u de COM 2-poort en klikt u op Try Again (Opnieuw proberen). Als u dit niet doet, wordt de COM 1-poort vergrendeld. Na het startvenster verschijnt er een dialoogvenster met hierin de status van elke installatiefase. Opmerking van de programmeur: Als u in het dialoogvenster met de verbindingsstatus van de hardware op de knop Close (Sluiten) klikt, treedt er een communicatiefout op en wordt de seriële poort vergrendeld. Als de poort wordt vergrendeld, moet u de computer opnieuw opstarten. Nadat uw PC verbinding heeft gemaakt met de FreeSpace hardware, wordt het dialoogvenster Choose COM port (COMpoort kiezen) automatisch gesloten. Zo niet, dan sluit u het venster handmatig. 5. Als u verbinding hebt gemaakt met een nieuwe FreeSpace 4400, gebruikt u het venster van het voorpaneel van de FreeSpace 4400 om de hardware in te stellen. Zie FreeSpace 4400 configureren op pagina 34. De software zoekt nu naar een aangesloten FreeSpace 4400 en als deze wordt gevonden, controleert de software welke versie van de firmware wordt gebruikt op de FreeSpace Als het dialoogvenster No hardware detected (Geen hardware gedetecteerd) verschijnt, raadpleegt u Geen hardware gedetecteerd op pagina 26. Als het dialoogvenster Incompatible Microcontroller code (Incompatibele microcontrollercode) verschijnt, raadpleegt u Incompatibele microcontrollercode op pagina Selecteer de correcte COM-poort voor de FreeSpace 4400 als u hierom wordt gevraagd. De FreeSpace 4400 Installer-software probeert standaard een hardwareapparaat te vinden op seriële poort COM 1. Als de FreeSpace 4400 niet wordt gedetecteerd op COM 1, wordt het dialoogvenster Choose COM port (COM-poort kiezen) getoond, waarin u wordt gevraagd om de juiste seriële poort te kiezen. 25 van 70

29 5.0 Gebruik van de FreeSpace 4400 Installer -software Geen hardware gedetecteerd Als na het starten van de FreeSpace 4400 Installer -software een hardwareapparaat niet wordt gevonden, staat in het statusvenster dat er een fout is opgetreden bij het detecteren van de aangesloten hardware: Als u in dit geval op Close (Sluiten) klikt, wordt er een leeg venster voor hardware-installatie weergegeven. Klik op Upgrade (Bijwerken) om de laatste versie van de microcontrollercode te uploaden naar het apparaat. Wanneer het venster Upload Complete (Uploaden voltooid) verschijnt, klikt u op Close (Sluiten). Voltooi vervolgens de installatie en configureer het hardwareapparaat. Opmerking van de programmeur: Als u een upgrade installeert met nieuwe software, worden uw huidige configuratie-instellingen niet gewijzigd. Wanneer de upgrade is voltooid, wordt uw huidige configuratie hersteld. Klik op Cancel (Annuleren) om de software te verlaten en het apparaat ongewijzigd te laten. Opmerking van de programmeur: Het FreeSpace 4400 Business Music System is alleen compatibel met de FreeSpace 4400 Installer-software. De FreeSpace 4400 is niet compatibel met de FreeSpace Installer-software van de FreeSpace E4. Bovendien is de FreeSpace E4 niet compatibel met de FreeSpace 4400 Installer-software. Opmerking van de programmeur: Als u geen verbinding hebt met de FreeSpace 4400, kunt u een voorbeeld van het voorpaneel van de FreeSpace 4400 zien door het voorbeeldontwerpbestand te openen dat op de FreeSpace 4400-installatie-cd staat. Zie Voorbeelden van ontwerpbestanden op pagina 26. Opmerking van de programmeur: Om een FreeSpace 4400 te configureren, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel de FreeSpace 4400 niet in de stand-bymodus terwijl de FreeSpace 4400-Installersoftware actief is. Opmerking van de programmeur: De FreeSpace 4400 Installer-software waarschuwt u niet als de communicatie tussen de FreeSpace 4400 en de PC verbroken raakt Incompatibele microcontrollercode Als de FreeSpace 4400 Installer -software ontdekt dat uw systeem een oudere versie van de firmware gebruikt, (microcontrollercode), verschijnt het volgende venster, waarin u de code kunt bijwerken Voorbeelden van ontwerpbestanden Bij de FreeSpace 4400 Installer -software worden twee voorbeeldontwerpbestanden geleverd: sample70v.fsi voor de 70 V FreeSpace 4400 sample100v.fsi voor de 100 V FreeSpace 4400 Deze bestanden kunt u gebruiken om een FreeSpace voorpaneel te tonen wanneer de PC niet is verbonden met een hardwareapparaat. Het voorbeeldontwerpbestand openen: 1. Klik op Open file (Bestand openen) in het venster van de FreeSpace 4400 Installer-software. 2. Selecteer de naam van het voorbeeldontwerpbestand in de map van de FreeSpace 4400 Installer-software: C:\Program Files\FreeSpace 4400 Installer Klik in het dialoogvenster op de knop Open (Openen). 4. Klik op de naam Bose FreeSpace 4400 in het deelvenster System Overview (Systeemoverzicht). Het voorpaneel van de FreeSpace 4400 wordt in het toepassingsvenster weergegeven. Opmerking van de programmeur: Als u geen verbinding hebt met de FreeSpace 4400 wanneer u een ontwerpbestand opent, zijn alle opties in de software grijs weergegeven en niet beschikbaar. 26 van 70

30 5.0 Gebruik van de FreeSpace 4400 Installer -software 5.3 De gebruikersinterface van de FreeSpace 4400 Installer software Hieronder wordt de gebruikersinterface van de software besproken. Hulpprogramma s Modusknoppen Hulpprogramma s voor het aanpassen van de venstergrootte Deelvenster System Overview (Systeemoverzicht) Werkgebied Beheerdeelvenster 27 van 70

31 5.0 Gebruik van de FreeSpace 4400 Installer -software Hulpprogramma s Open File (Bestand openen) Hiermee opent u het dialoogvenster om bestanden te openen. Save File (Bestand opslaan) Hiermee slaat u het ontwerpbestand en de huidige instellingen van het aangesloten hardwareapparaat op de vaste schijf van de PC op. Flash Hardware Configuration (Flash uitvoeren voor hardwareconfiguratie) Hiermee verzendt u het ontwerpbestand en de huidige instellingen van de PC naar het geheugen van het aangesloten hardwareapparaat. Hiermee bepaalt u de standaardstartstatus van het apparaat. Detect Hardware (Hardware detecteren) Hiermee uploadt u het ontwerpbestand en de configuratieinstellingen van de systeemhardware naar de PC. Help Hiermee opent u het online Help-systeem. Deelvenster System Overview (Systeemoverzicht) Nadat u de PC met een systeem hebt verbonden, worden in dit venster de hardwareapparaten opgesomd. Nadat u het apparaat selecteert waarmee u een verbinding wilt maken, wordt de naam van het hardwareapparaat gemarkeerd. Naam van het systeem waarmee de PC is verbonden Momenteel verbonden apparaat Modusknoppen Set Up System (Systeem configureren) Hiermee selecteert u de modus voor het configureren van het systeem, waarin u de systeemhardware kunt instellen of een planning kunt maken om de werking van het systeem te automatiseren. Hardware Hiermee selecteert u de modus voor het instellen van de hardware. Schedule Hiermee selecteert u de modus voor het instellen van de planning. Service Hardware (Hardware onderhouden) Hiermee selecteert u de modus voor onderhoud aan de hardware. Work area (Werkgebied) De functies die voor elke modus beschikbaar zijn, worden in het werkgebied getoond. Deelvenster Control (Beheer) Hiermee toont u de opties voor de functie die in het werkgebied is geselecteerd. Hulpprogramma s voor het aanpassen van de venstergrootte Minimize Window (Venster minimaliseren) Hiermee vouwt u het toepassingsvenster samen op de taakbalk van Windows. Maximize Window (Venster maximaliseren) Functie is niet beschikbaar. Close Application (Toepassing sluiten) Hiermee sluit u het toepassingsprogramma. 28 van 70

32 5.0 Gebruik van de FreeSpace 4400 Installer -software 5.4 Modus voor het instellen van hardware Met de modus voor het instellen van hardware kunt u nieuwe systeemconfiguraties maken. Met het volgende voorbeeld toont u het softwarevoorpaneel van de FreeSpace Het venster voor het instellen van de hardware bevat drie deelvensters: Deelvenster System Overview (Systeemoverzicht) In dit deelvenster wordt het geselecteerde hardwareapparaat getoond dat u momenteel configureert. Voor meer informatie over het deelvenster met het systeemoverzicht, ziet u De gebruikersinterface van de FreeSpace 4400 Installer -software op pagina 27. Deelvenster Hardware In het deelvenster Hardware wordt een softwarevoorpaneel weergegeven van het hardwareapparaat dat u hebt geselecteerd in het deelvenster met het systeemoverzicht. In dit venster staan van links naar rechts de functies en signaalpaden van ingangsbronnen naar uitgangszones. Alle interne functies van het aangesloten hardwareapparaat worden weergegeven op een grijze achtergrond. U kunt functies selecteren door op een knop te klikken. Wanneer u een functie selecteert, worden alle opties voor die functie weergegeven in het deelvenster Control (Beheer). Deelvenster Control (Beheer) Wanneer u een functie selecteert in het deelvenster Hardware, worden de opties voor de werking, configuratie of instellingen van de geselecteerde functie of het geselecteerde apparaat weergegeven in het deelvenster Control (Beheer). In sommige deelvensters voor beheer kunt u extra functies weergeven door op More (Meer) te klikken. Geselecteerde functie Deelvenster Hardware Aangesloten hardware Deelvenster System Overview (Systeemoverzicht) Deelvenster Control (Beheer) voor geselecteerde functie 29 van 70

33 5.0 Gebruik van de FreeSpace 4400 Installer -software 5.5 Modus voor het instellen van de planning Met de modus voor het instellen van de planning kunt u een systeem automatiseren door maximaal 64 gebeurtenissen te maken. Om de modus voor het instellen van planningen te selecteren, klikt u onder Set Up System (Systeem configureren) op de knop Schedule (Planning). In het venster Set Up Schedule (Planning instellen) zijn de volgende functies en opties beschikbaar: Selectietabbladen Event list (Gebeurtenissenlijst) Met deze tabbladen bepaalt u welke lijst met gebeurtenissen wordt weergegeven. Klik op het bovenste tabblad om de gebeurtenissenlijst van het systeem weer te geven. Klik op een van de tabbladen Zone om de gebeurtenissenlijst voor een geselecteerde zone weer te geven. Event list (Gebeurtenissenlijst) Deze lijst bevat alle geplande gebeurtenissen voor het geselecteerde systeem of de geselecteerde zone. Elke gebeurtenis bevat het tijdstip en omschrijving van de gebeurtenis en de dagen van de week waarop de gebeurtenis zal plaatsvinden. Knoppen Add event (Gebeurtenis toevoegen) De knoppen Add Event (Gebeurtenis toevoegen) zijn On/Off (Aan/uit), Mute (Dempen), Volume, Source (Bron) en Auto Volume (Autovolume). De knop On/Off (Aan/uit) is alleen voor een systeemgebeurtenis. Mute (Dempen), Volume, Source (Bron) en Auto Volume (Autovolume) zijn zonegebeurtenissen. Wanneer u op een van deze knoppen klikt, wordt de gebeurtenis toegevoegd aan de lijst en de opties voor de geselecteerde gebeurtenis worden weergegeven in het deelvenster voor het regelen van de gebeurtenis. Wanneer er gebeurtenissen plaatsvinden, wordt het aantal resterende gebeurtenissen weergegeven tussen haken boven de knop On/Off (Aan/uit). Deelvenster Control (Beheer) Wanneer u een gebeurtenis selecteert in de lijst met gebeurtenissen, worden in dit deelvenster de instellingen voor die gebeurtenis weergegeven. Als u wijzigingen aanbrengt in deze instellingen, worden deze zichtbaar in de lijst met gebeurtenissen. Knop Remove Event (Gebeurtenis verwijderen) Met deze knop verwijdert u een geselecteerde gebeurtenis uit de gebeurtenissenlijst. Weergave Hardware clock (Hardwareklok) In de klokweergave worden de huidige datum en tijd van de hardwareklok weergegeven. Met de knop Set Clock (Klok instellen) stelt u de klok in of wijzigt u deze. Deelvenster System Overview (Systeemoverzicht) In dit deelvenster wordt het geselecteerde hardwareapparaat getoond dat u momenteel automatiseert. Voor meer informatie over het deelvenster met het systeemoverzicht, ziet u De gebruikersinterface van de FreeSpace 4400 Installer -software op pagina 27. Event list (Gebeurtenissenlijst) Selectietabbladen met gebeurtenissenlijsten Knoppen Add event (Gebeurtenis toevoegen) Knop Remove event (Gebeurtenis verwijderen) Weergave Hardware clock (Hardwareklok) Deelvenster System Overview (Systeemoverzicht) Event counter (Gebeurtenissenteller) Beheerdeelvenster 30 van 70

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies 1 nl Megapixel IP Camera s Belangrijke veiligheidsinstructies Typenummers: NWC-700, NWC-800, NWC-900 Lees, volg en bewaar alle onderstaande veiligheidsvoorschriften. Neem alle waarschuwingen op het apparaat

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

BOSE. Link AL8 HOMEWIDE WIRELESS AUDIO LINK. Downloaded from www.vandenborre.be

BOSE. Link AL8 HOMEWIDE WIRELESS AUDIO LINK. Downloaded from www.vandenborre.be BOSE Link AL8 HOMEWIDE WIRELESS AUDIO LINK Svenska Nederlands Italiano Français Español Deutsch Dansk English VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees deze gebruikershandleiding Neem de tijd om de instructies in deze

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

U heeft zowel een AudioCast Zender als een AudioCast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast AudioCast systeem te vormen!

U heeft zowel een AudioCast Zender als een AudioCast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast AudioCast systeem te vormen! Dank U voor de aankoop van een SoundCast draadloos systeem. SoundCast producten staan garant voor de beste kwaliteit in draadloze transmissie van een geluidsbron, vrij van storingen. U heeft zowel een

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. DVB-T/A TV Tuner Stick

Gebruikershandleiding. DVB-T/A TV Tuner Stick Gebruikershandleiding DVB-T/A TV Tuner Stick De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut. 2 INHOUD 1. Beginnen... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Eigenschappen... 4 1.3 Inhoud van de Verpakking... 4 1.4 Systeemvereisten...

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM 1 1 2 4 6 8 10 5 7 9 11 12 1 15 14 1 2 4 1: hoogte buis 2: borg pen : borg bout van hoogte buis 4: borg bout statief voet Statief Statief is optioneel 2

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION W5000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION W5000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02 Handleiding FCC-verklaring Dit apparaat is getest en bevonden te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontwikkeld

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

SONOS DOCK Productgids AVL DESCHAMPS - Benedictijnenstraat 34-8970 Poperinge - T. 0475/97 90 20 - E. stephan@avldeschamps.be - W. www.avldeschamps.

SONOS DOCK Productgids AVL DESCHAMPS - Benedictijnenstraat 34-8970 Poperinge - T. 0475/97 90 20 - E. stephan@avldeschamps.be - W. www.avldeschamps. SONOS DOCK Productgids DIT DOCUMENT BEVAT INFORMATIE DIE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING KAN WORDEN GEWIJZIGD. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of overgedragen in enige vorm of via enige

Nadere informatie

NEDERLANDSE INSTRUCTIES

NEDERLANDSE INSTRUCTIES MEDIA ER BEHUIZING CMP-MOB10 CMP-MOB30 NEDERLANDSE INSTRUCTIES Stap 2: Til voorzichtig de achterplaat op en schuif deze naar achteren. 1. Inhoud verpakking Voor CMP-MOB10: 1x Media player behuizing Draagtas

Nadere informatie

HOOGSPANNINGSLIJN HOGE SNELHEID NETWERKBRUG

HOOGSPANNINGSLIJN HOGE SNELHEID NETWERKBRUG HOOGSPANNINGSLIJN HOGE SNELHEID NETWERKBRUG Snelle Installatiegids 1 Belangrijke veiligheidsinstructies Dit product is bedoeld voor aansluiting op het elecktrischeteitsnet. De volgende voorwaarschuwingen

Nadere informatie

USER MANUAL VOORZICHTIG RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKENNIET OPENEN THE SOUND AND LIGHT TIME MACHINE

USER MANUAL VOORZICHTIG RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKENNIET OPENEN THE SOUND AND LIGHT TIME MACHINE VOORZICHTIG RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKENNIET OPENEN De in de driehoek getekende bliksemflits en pijlpunt is een waarschuwingsteken. Dit waarschuwt u voor "gevaarlijke spanning" in het product. WAARSCHUWING:

Nadere informatie

Installatie & Snelstart Gids iais Wireless(draadloos) AIS Ontvanger en NMEA Server

Installatie & Snelstart Gids iais Wireless(draadloos) AIS Ontvanger en NMEA Server Installatie & Snelstart Gids iais Wireless(draadloos) AIS Ontvanger en NMEA Server SNELSTART GIDS iais VR1.01 1. Introductie Hartelijk dank voor het aanschaffen van de iais Ontvanger. Het is aan te bevelen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

De inhoud van de verpakking controleren

De inhoud van de verpakking controleren De inhoud van de verpakking controleren papiersteun cd-rom met printersoftware & Gebruikershandleiding pakket met cartridges (bevat zowel zwart-wit- als kleurencartridges.) printer Gids voor snelle starters

Nadere informatie

15.4-Inch TFT LCD. Overhead Monitor

15.4-Inch TFT LCD. Overhead Monitor 15.4-Inch TFT LCD Overhead Monitor Gebruikshandleiding Veiligheidswaarschuwingen - Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de monitor monteert en/of in gebruik neemt. - Monteer de monitor op een locatie waar

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK JB SYSTEMS 1/5 M-DMX TRANSCEIVER

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK JB SYSTEMS 1/5 M-DMX TRANSCEIVER Hartelijk dank voor de aankoop van dit JB SYSTEMS product. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Dit apparaat is ontstoord.

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding.

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. GEBRUIKSHANDLEIDING Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. 2 3 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. Inleiding 4 Inhoud verpakking 5 Bevestigen van de Doorsafe

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

U heeft zowel een icast Zender als een icast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast icast systeem te vormen!

U heeft zowel een icast Zender als een icast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast icast systeem te vormen! Dank U voor de aankoop van een SoundCast draadloos systeem. SoundCast producten staan garant voor de beste kwaliteit in draadloze transmissie van een geluidsbron, vrij van storingen. U heeft zowel een

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Wireless Internet Phone. Met deze internettelefoon kun je gemakkelijk en snel voicechatten met je favoriete

Nadere informatie

RELAY G30 Pilotenhandboek

RELAY G30 Pilotenhandboek RELAY G30 Pilotenhandboek 40-00-2007 Advanced Users Guide available @ www.line6.com/manuals Rev H Opmerkingen voor uw veiligheid OPGELET RISICO OP ELEKTRO- CUTIE. NIET OPENEN. WAARSCHUWING: Om het risico

Nadere informatie

USB Tablet. Installatiegids

USB Tablet. Installatiegids USB Tablet Installatiegids Inhoudsopgave Inleiding...3 Kenmerken...3 Veiligheidsinstructies...4 Controleer de inhoud van de verpakking...4 Hoofdstuk 1: Installatie...5 Software...5 Installatieprocedure:...5

Nadere informatie

Comfort Contego Gebruikshandleiding

Comfort Contego Gebruikshandleiding Comfort Contego Gebruikshandleiding Lees de gebruikshandleiding voordat u dit product gaat gebruiken. Holland Comfort Contego T800 Zender Comfort Contego R800 Ontvanger 21 Inhoudsopgave Pagina Inleiding

Nadere informatie

EnVivo EZ Converter. Gebruikershandleiding

EnVivo EZ Converter. Gebruikershandleiding EnVivo EZ Converter Gebruikershandleiding op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 4 OPMERKINGEN... 4 FUNCTIES... 5 SPECIFICATIES... 5 SYSTEEMEISEN... 5 INHOUD VAN DE VERPAKKING

Nadere informatie

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Handleiding IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Toevoeging aansluiten USB Lite Base Station 1213 2 Inhoud Inhoud... 3 Het Lite Base Station aansluiten op de USB-poort... 4 Voorgeïnstalleerde

Nadere informatie

F G H. Beschrijving LED s en hoorbare alarmen LED Geluid Uitgang Opladen Beschrijving Wat te doen? - - Nee Ja UPS is

F G H. Beschrijving LED s en hoorbare alarmen LED Geluid Uitgang Opladen Beschrijving Wat te doen? - - Nee Ja UPS is Productinformatie E A C F G H A: Aan/uit-schakelaar : Gebruik wisselstroom: blijft groen branden Gebruik batterijstroom: knippert groen C: Gebruik wisselstroom: aanduiding spanningsniveau Gebruik batterijstroom:

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

HP UPS R3000 ERM Installatie-instructies

HP UPS R3000 ERM Installatie-instructies HP UPS R3000 ERM Installatie-instructies Overzicht De ERM bestaat uit twee accu s in een 2U-chassis. De ERM staat direct in verbinding met een UPS R3000 of een andere ERM. Er kunnen maximaal twee ERM-eenheden

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS TV adapter

INSTALLATIEGIDS TV adapter INSTALLATIEGIDS TV adapter 3 Inhoudsopgave Doel van deze gids 4 Productoverzicht van de TV adapter 5 Aansluiten op netstroom 6 Aansluiten op de TV 7 Optionele adapter voor aansluiten op de TV 8 SoundGate

Nadere informatie

ACR-500 AM/FM-wekkerradio

ACR-500 AM/FM-wekkerradio ACR-500 AM/FM-wekkerradio HANDLEIDING www.axxion-electronics.com GB - 1 1. Installeer deze apparatuur niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of soortgelijke kast en zorg voor goede ventilatie

Nadere informatie

Installatie & Snel Start Gids Aqua PC Serie AquaPro Versie

Installatie & Snel Start Gids Aqua PC Serie AquaPro Versie Installatie & Snel Start Gids Aqua PC Serie AquaPro Versie SNELSTARTGIDS AquaPro PC VR1.00 1. Introductie Hartelijk dank voor de aanschaf van uw AquaPro PC. Het is aan te bevelen dat uw nieuwe computer

Nadere informatie

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad)

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM Aan de slag Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) 1. Microfoon 7. Knop (R) Sectie herhalen 2. LCD-schermen 8. De knop Aan/Uit en

Nadere informatie

Power Amplifier Q2 - Q4 AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT. Power Amplifier Q2 Q4. Gebruikershandleiding & Installatiegids

Power Amplifier Q2 - Q4 AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT. Power Amplifier Q2 Q4. Gebruikershandleiding & Installatiegids Power Amplifier Q2 - Q4 AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT Power Amplifier Q2 Q4 Gebruikershandleiding & Installatiegids A U D A C P R O F E S S I O N A L A U D I O E Q U I P M E N T Gebruikershandleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Nieuw toegevoegd:

Nadere informatie

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding mobile PhoneTools Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Vereisten...2 Voorafgaand aan de installatie...3 mobile PhoneTools installeren...4 Installatie en configuratie mobiele telefoon...5 On line registratie...7

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

APOLLO / APHRODITE / HERCULES - EXCELLENCE SERIES -

APOLLO / APHRODITE / HERCULES - EXCELLENCE SERIES - APOLLO / APHRODITE / HERCULES - EXCELLENCE SERIES - Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

UW COMPUTER UPGRADEN

UW COMPUTER UPGRADEN H O O F D S T U K V I E R UW COMPUTER UPGRADEN In dit hoofdstuk leert u hoe u het DRAM en de vaste schijf bijwerkt en hoe u de draadloze minikaart installeert. Waarschuwing: Indien u de hardware wilt laten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-VH02 ENERGIE RECOVERY VENTILATIE (ERV wtw ventilatie) Ne DB98-30694A(1) Veiligheidsmaatregelen Lees deze instructies aandachtig door voordat u deze bedrade

Nadere informatie

Bose FreeSpace 3 Loudspeaker System. Installateurs handleiding

Bose FreeSpace 3 Loudspeaker System. Installateurs handleiding Bose FreeSpace 3 Loudspeaker System Installateurs handleiding Veiligheidsinformatie Veiligheidsinstructies 1.1 Lees en bewaar alle veiligheids- en bedieningsinstructies voor toekomstig gebruik. 1.2 Voor

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK JB SYSTEMS 1/6 LED 1CH DIM WALL

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK JB SYSTEMS 1/6 LED 1CH DIM WALL Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Gebruik kabeltype: 3x Achterzijde bedieningstoestel PC 5.1-geluidskaart. Groen. Zwart Oranje

Gebruik kabeltype: 3x Achterzijde bedieningstoestel PC 5.1-geluidskaart. Groen. Zwart Oranje Productinformatie C A D E F B A: Satelliet-luidsprekers (x) B: Bedieningstoestel C: Subwoofer D: DVD-conversiekabel (3x) E: PC-aansluitkabel (3x) F: Aansluitkabel MP3-speler G: Hoofd-volumeregeling H:

Nadere informatie

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Handleiding Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Belangrijk Wanneer het product is ingeschakeld, ziet u de functie On Mode geactiveerd. Echter, wanneer het product is aangesloten op een extern

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware Installatie. Installatie Windows 2000 en XP. PU007V2 Sweex PCI-kaart met 1 parallelle & 2 seriële poorten

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware Installatie. Installatie Windows 2000 en XP. PU007V2 Sweex PCI-kaart met 1 parallelle & 2 seriële poorten PU007V2 Sweex PCI-kaart met 1 parallelle & 2 seriële poorten Inleiding Stel de PU007V2 niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN WR-11 Version 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1. Lees deze handleiding. 2. Bewaar deze handleiding. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. 4. Volg alle voorschriften op. 5. Houd dit apparaat uit de

Nadere informatie

UW COMPUTER UPGRADEN

UW COMPUTER UPGRADEN H O O F D S T U K V I E R UW COMPUTER UPGRADEN In dit hoofdstuk leert u hoe u het DRAM en de vaste schijf bijwerkt en hoe u de draadloze mini PCI installeert. 4-1 Uw vaste schijf upgraden Het oorspronkelijke

Nadere informatie

WIP Com/Connect Com/RT4

WIP Com/Connect Com/RT4 Vereisten 1 0. Vereisten 1. Een auto die is uitgerust met een WIP Com-/Connect Com-/RT4-navigatiesysteem 2. Toegang tot de website http://peugeot.navigation.com 3. Voor de automatische installatie met

Nadere informatie

8 CHANNEL MUSIC MIXER CHANNEL MUSIC MIXER

8 CHANNEL MUSIC MIXER CHANNEL MUSIC MIXER 8 CHANNEL MUSIC MIXER 172.580 12 CHANNEL MUSIC MIXER 172.583 Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Mode d Emploi Gebrauchsanleitung Brugsanvisning NL Hartelijk dank voor de aanschaf van dit SkyTec mengpaneel.

Nadere informatie

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen.

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Handleiding WAARSCHUWING Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Open de behuizing van uw Trevler nooit, om

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

HD-CVI Verkorte handleiding

HD-CVI Verkorte handleiding HD-CVI Verkorte handleiding model 5104D-5208D-5216D Version 2.0.0 2015 HDCVI DVR Verkorte handleiding Welkom Dank u voor de aankoop van onze DVR! Deze verkorte handleiding helpt u wegwijs met onze DVR

Nadere informatie

COM12/COM24 Mengversterker AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT. COM12/COM24 Mengversterker. Handleiding

COM12/COM24 Mengversterker AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT. COM12/COM24 Mengversterker. Handleiding COM12/COM24 Mengversterker AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT COM12/COM24 Mengversterker Handleiding A U D A C P R O F E S S I O N A L A U D I O E Q U I P M E N T Handleiding AUDAC http://www.audac.be

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE

HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE Versie 2.14 / oktober 2006 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... pag. 3 2. SYSTEEM VEREISTEN... pag. 3 3. INSTALLEREN VAN DE SOFTWARE... pag. 4 4. OPSTARTEN VAN DE SOFTWARE... pag.

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware Installatie. Installatie Windows 2000 en XP. PU006V2 Sweex 2 Port Serial PCI Card

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware Installatie. Installatie Windows 2000 en XP. PU006V2 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006V2 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inleiding Stel de PU006V2 niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik

Nadere informatie

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids BIPAC-5100 / 5100W (Draadloze) ADSL Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Voor meer gedetailleerde instructies aangaande het configureren en gebruik van de (Draadloze) ADSL Firewall

Nadere informatie

Controlelijst bij het uitpakken

Controlelijst bij het uitpakken Onderdeelnummer: 67P4583 Controlelijst bij het uitpakken Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe IBM ThinkPad X Series computer. Controleer of u alle items in deze lijst hebt ontvangen. Mocht een van de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES: JB SYSTEMS 1/4 FX-1200

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES: JB SYSTEMS 1/4 FX-1200 Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees voordat u dit apparaat in gebruik neemt deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, om ten volle te kunnen profiteren van alle mogelijkheden

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

WAARSCHUWING: STIKGEVAAR: kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar. Waarschuwingen

WAARSCHUWING: STIKGEVAAR: kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar. Waarschuwingen WAARSCHUWING: STIKGEVAAR: kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar. Waarschuwingen Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Easi-Scope 2 bevat een ingebouwde oplaadbare

Nadere informatie

TRUST AMI MOUSE 250S OPTICAL

TRUST AMI MOUSE 250S OPTICAL 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers van de TRUST AMI MOUSE 250S OPTICAL E-MAIL. Hij werkt op zo goed als ieder oppervlak. Wanneer u nieuwe e- mail binnen krijgt geeft de muis een

Nadere informatie

Bedieningsknoppen. ActivSound 75. (1) Aan-/uitknop Hiermee schakelt u de stroom in of uit.

Bedieningsknoppen. ActivSound 75. (1) Aan-/uitknop Hiermee schakelt u de stroom in of uit. ActivSound 75 (1) Aan-/uitknop Hiermee schakelt u de stroom in of uit. () Stroomindicator Gaat groen branden wanneer de stroom wordt ingeschakeld. () Volumeregeling van infraroodmicrofoon [Leraar 1 en

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Inleiding

Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1 Inhoud van de verpakking Controleer bij ontvangst van uw TVGo A03 of de volgende items werden meegeleverd met uw USB TV Super Mini-pakket. TVGo A03 Cd met stuurprogramma Afstandsbediening

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

Voeler ingang van de ilog recorder. Stop de temperatuurvoeler

Voeler ingang van de ilog recorder. Stop de temperatuurvoeler 1) Standaard interface (EA-INT) Oud model. 2) Universele interface (EA-INT-U) Nieuw model. Beide interfaces hebben een DB9 (9 pins) connector en uw PC heeft een RS232 seriële poort nodig. Escort ilog Dataloggers

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES

INSTALLATIE INSTRUCTIES Scherm min. 5 kg DQ Regular 1000 DQ Regular 700 INSTALLATIE INSTRUCTIES INHOUD: 1. Belangrijke veiligheidsinstructie s. 2. Specificaties en afmetingen. 3. Anti-afknel / Auto-omkeer functie. 4. Meegeleverde

Nadere informatie

WC055 Sweex Hi-Def 1.3M Zoom Trackcam USB 2.0. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex webcam wordt aangesloten!

WC055 Sweex Hi-Def 1.3M Zoom Trackcam USB 2.0. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex webcam wordt aangesloten! WC055 Sweex Hi-Def 1.3M Zoom Trackcam USB 2.0 Inleiding Om onbezorgd te kunnen genieten van de Sweex webcam, is het belangrijk dat je een aantal zaken in acht neemt: Stel de Sweex webcam niet bloot aan

Nadere informatie

EW3752 - PCI sound card 7.1

EW3752 - PCI sound card 7.1 EW3752 - PCI sound card 7.1 EW3752 - PCI geluidskaart Waarschuwingen en aandachtspunten Laat reparatie altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel van Ewent! Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies

Nadere informatie

Handleiding. Solcon TV. solcon.nl

Handleiding. Solcon TV. solcon.nl Handleiding Solcon TV Inhoud 1. De eerste keer opstarten 1.1 De eerste keer opstarten van uw Dune 2 Starten met... 2.1 TV kijken 2.2 Radio Luisteren 2.3 TV Gids 3 Fuctionaliteit Solcon TV 3.1 Pauze TV

Nadere informatie

Device Control configureren met de monitoring app

Device Control configureren met de monitoring app December 2016 Device Control configureren met de monitoring app Inhoudsopgave Device Control configureren met de monitoring app... 1 Inhoudsopgave... 1 Introductie... 1 Device informatie... 2 Activeringsknop...

Nadere informatie

USB 2.0 Deelschakelaar

USB 2.0 Deelschakelaar USB 2.0 Deelschakelaar Gebruikershandleiding Model: DA-70135-1 en DA-70136-1 Aan de slag met de USB 2.0 deelschakelaar Hartelijk dank voor het kiezen van de USB 2.0 deelschakelaar. Vandaag de dag, bevinden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-500T/R. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-500T/R. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-500T/R 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van dit 40 kanaals communicatiesysteem, AT-500T/R. Deze handleiding

Nadere informatie

UW COMPUTER UPGRADEN

UW COMPUTER UPGRADEN H O O F D S T U K V I E R UW COMPUTER UPGRADEN In dit hoofdstuk leert u hoe u het DRAM en de vaste schijf bijwerkt en hoe u de draadloze LAN mini PCI installeert. Waarschuwing: Wij adviseren sterk dat

Nadere informatie

Head Pilot v Gebruikershandleiding

Head Pilot v Gebruikershandleiding Head Pilot v1.1.3 Gebruikershandleiding Inhoud 1 Installatie... 4 2 Head Pilot Gebruiken... 7 2.2 Werkbalk presentatie... 7 2.3 Profielen beheren... 13 2.3.1 Maak een profiel... 13 2.3.2 Verwijder een

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor de DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Gebruiksaanwijzing voor de DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Gebruiksaanwijzing voor de DS150E 1 INHOUD Hoofdonderdelen...3 Installatie....5 Configuratie Bluetooth...26 Diagnostisch programma...39 Schrijven naar ECU (OBD)...86 Scannen...89 Onderhoudsgeschiedenis...94

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren

Nadere informatie

Foutcodes in Apparaatbeheer.

Foutcodes in Apparaatbeheer. Foutcodes in Apparaatbeheer. Inleiding In dit artikel worden de foutcodes vermeld die door Apparaatbeheer kunnen worden gegenereerd, en worden oplossingen beschreven. Ga als volgt te werk om de foutcodes

Nadere informatie

1. Onderdelen en functies

1. Onderdelen en functies Inhoud 1. Onderdelen en functies... 2 1.1 Bicycle Interface... 2 1.2 Koppelstukken voor Fietsaansluiting van Bicycle Interface... 3 1.2.1 Koppelstuk Li-ion Laderplugaansluiting... 3 1.2.2 Koppelstuk NiMH

Nadere informatie

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 NEDERLANDS...5 nl 2 OVERZICHT nl 1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 3 BLUETOOTH VOORZIENINGEN...8 4 SOFTWARE INSTALLATIE...9 4.1 Voorbereidingen...10

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

BLUETOOTH SOUNDBAR MET SUBWOOFER

BLUETOOTH SOUNDBAR MET SUBWOOFER BLUETOOTH SOUNDBAR MET SUBWOOFER Snel installatiegids DA-10295 Welkom Dank u voor het kopen van Digitus Bluetooth Soundbar met subwoofer! Ongeacht hoe u dit product gebruikt of het nu voor het afspelen

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar SBT50/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  SBT50/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome SBT50/00 Gebruiksaanwijzing a b c d e f BEEP PHILIPS SBT50 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

COMPANION 2 SERIES II MULTIMEDIA SPEAKERS. Brugervejledning Bedienungsanleitung Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen

COMPANION 2 SERIES II MULTIMEDIA SPEAKERS. Brugervejledning Bedienungsanleitung Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen COMPANION 2 SERIES II MULTIMEDIA SPEAKERS Brugervejledning Bedienungsanleitung Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Svenska Italiano Deutsch Dansk VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

De inhoud van de verpakking controleren

De inhoud van de verpakking controleren 4012884-00 XXX De inhoud van de verpakking controleren papiersteun uitvoerlade cd-rom met printersoftware & Gebruikershandleiding pakket met cartridges (bevat zowel zwart-wit- als kleurencartridges.) printer

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie