Technology Risk Consulting. IT Risk management in een technologische wereld. Jeroen Devenyn & Olivier Naeyaert

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technology Risk Consulting. IT Risk management in een technologische wereld. Jeroen Devenyn & Olivier Naeyaert"

Transcriptie

1 r Technology Risk Consulting IT Risk management in een technologische wereld UFSIA Forum Technologie en Management 16 Februari 2001 Jeroen Devenyn & Olivier Naeyaert 1

2 Structuur & timing van de presentatie Inleiding en structuur presentatie (5 ) IT Risk Management (20 ) CASE 1 Project Risk Management CASE 2 Business Systems CASE 3 Website Review CASE 4 Security Audit CASE 5 Reorganisatie IT Departement Arthur Andersen Drinks!! (??? ) 3 Technologie - Gisteren I think there is a world market of maybe 5 computers. Tom Watson, CEO IBM, 1943 Computers in the future may weigh no more than 1.5 tons. Popular Mechanics, 1949 It would appear that we have reached the limits of what is possible to achieve with computer technology. John Von Neumann, 1949 There is no reason why anyone would want a computer in their home Ken Olsen, Founder & CEO DEC, Kb ought to be enough for users to run all computer applications. Bill Gates, Founder Microsoft,

3 Technologie - Vandaag... 5 Structuur Cases oplossen real life problemen projecten van ons team in 2000 / 2001 added value voor de klant Structuur Cases Wat was het probleem / vraag van de klant Wat hebben we gedaan Lessons Learned Belangrijke lessen meegeven die je niet op school leert stuff that really matters 6 3

4 IT Risk Management Inleiding en structuur presentatie (5 ) IT Risk Management (20 ) CASE 1 Project Risk Management CASE 2 Business Systems CASE 3 Website Review CASE 4 Security Audit CASE 5 Reorganisatie IT Departement Arthur Andersen Drinks!! (??? ) 7 Algemene IT Risico s 1. Availability 2. Performance 3. Capacity/Scalability 4. Integrity 5. Access/Security 6. Cost Management 7. Continuity 8. Strategic Alignment 9. Infrastructure Flexibility/Nimbleness 8 4

5 IT management functies Plan 1. Strategy 2. Organization 3. Business Continuity Management Monitor 10. Security Management 11. Service Management 12. Asset Management Operate 4. Application Management 5. Data/DBMS Management 6. Network Management 7. Platform Management 8. Desktop Management 9. Computer Operations Management Infrastructure Resource Planning 13. Enterprise Systems Management Project Management Focus op management! Wat houdt IT mgmt in? 9 Strategy Risico indicatoren Ontevredenheid met formele IT organisatie Verhoogde backlog; Verhoogd gebruik van consultants of outsourcers voor strategische taken Hoge turnover; Problemen aantrekken van bepaalde IT profielen Steeds overschrijding IT budget Potentiële impact Verlies opportuniteiten door onkunde van IT om tijdig oplossingen te bieden voor business Overdadige investeringen in IT met minimale return Oplossingen die niet beantwoorden aan business vereisten Verhoogde turnover door dysfunctionele organisatie 10 5

6 Organization Risico indicatoren Ontbrekend organigram veroorzaakt verwarring over rollen en verantwoordelijkheden Overlapping rollen resulterend in zwak gecoördineerd werk Veel gebruik externen - verlies van interne competenties en kennis Zwak gedocumenteerde profielbeschrijvingen Gebrek aan performantiemeting Gebrek aan aandacht voor training Parallelle" IT initiatieven vanuit de gebruikersorganisaties - ontevredenheid met bestaande formele IT organisatie 11 Organization Potentiële impact Inefficiënties in de werking van de dienst, resulterend in financiële en operationele risico s Problemen met betrouwbaarheid en beschikbaarheid van IT Problemen met aantrekken en behouden van competenties 12 6

7 Business Continuity Management Risico indicatoren Geen gedocumenteerd business continuity plan. Geen Business Impact Analyse Afwezigheid van service level agreements (aanvaardbare downtime) Potentiële impact Onmogelijkheid om snel terug tot een aanvaardbaar operationeel niveau te komen, wat eventueel tot het stopzetten van het bedrijf kan leiden. Vals gevoel van veiligheid door gedateerde of niet geteste continuïteitsprocessen. 13 Application Management Risico indicatoren SLA's en andere indicatoren zijn niet ontwikkeld om de performantie, beschikbaarheid en capaciteit van toepassingen na te gaan. Hoog aantal wijzigingen in productietoepassingen, zonder voldoende change management controles, wat resulteert in systeem downtime en mogelijke integriteitsproblemen. Toepassingen zijn frequent niet beschikbaar. Potentiële impact Zwakke responstijden gesignaleerd door gebruikers, waardoor de verwerking niet binnen redelijke tijd gebeurt. Problemen met integriteit, beschikbaarheid en performantie. 14 7

8 Data/DBMS Management Risico indicatoren Data zijn verloren of kunnen niet hersteld worden door gebrek aan back-up, restore of recovery procedures. Gebruikers hebben geen vertrouwen in beschikbaarheid, integriteit, of relevantie van data. Duplicate processen om data en informatie te vergaren, verwerken en verdelen. Potentiële impact Nemen van bedrijfsbeslissingen wordt ondermijnd omdat noodzakelijke data niet bestaan, moeilijk te verkrijgen of inaccuraat zijn. Database integriteitsproblemen door inconsistente routine operations en onderhoud. 15 Network Management Risico indicatoren Network performantie of capaciteitsproblemen Verouderd plan IT architectuur Gebrek aan metingen van netwerk performantie, beschikbaarheid, enz. Veranderingen aan netwerk worden niet nagezien, gepland of gecommuniceerd naar gebruikers Potentiële impact Onstabiele omgeving en zwakke service levels naar gebruikers Network is onder/over-sized Migratie en onderhoud is complex en neemt tijd door inconsistent gedocumenteerde architectuur Management richt zich op incorrect technisch plan 16 8

9 Platform Management Risico indicatoren Systemen frequent niet beschikbaar Maintenance windows zijn niet gepland Te frequente veranderingen aan besturingssystemen Decentrale IT eilanden in business omdat IT hun noden niet kan beantwoorden Potentiële impact Verlies inkomsten / kosten Onstabiele omgeving; zwakke service naar gebruikers Beschikbaarheid en operations risico s 17 Desktop Management Risico indicatoren Geen inventaris van hardware of software. Geen formeel licentie beheer. Verschillende versies van dezelfde software; Upgrades gebeuren op ad-hoc basis. Software distributie neemt veel tijd en is complex. Users moeten regelmatig rebooten. Departmenten kopen eigen materiaal en verwachten dat IT dit later ondersteunt. 18 9

10 Desktop Management Potentiële impact Excessieve kosten door reactief problemen op te lossen Productiviteit gebruikers (crashes) Negatief imago IT omdat desktop niet werkt. Overtreden licentie overeenkomst. Gebrek aan schaalvoordelen bij aankopen Gebrek aan standardisatie leidt tot hogere support kost & incompatibiliteit tussen systemen. Onderhoud is duur en complex. 19 Computer Operations Management Risico indicatoren Geen planning voor hardware/software upgrades Geen capaciteitsplanning voor storage beperkingen. Geen formele procedures of automatische tools voor batch scheduling en voor monitoring en dynamische aanpassing van toegewezen computing resources. Potentiële impact System response tijd met negatieve impact productiviteit en service. Volledige jobs moeten herdraaid worden door gebrek recovery/restart procedures. Productie jobs crashen door onvoldoende CPU resources, storage capacity, of slecht doorgevoerde programma wijzigingen

11 Security Management Risico indicatoren Geen formele security standaarden en procedures. Geen bescherming van data assets. Geen controle toegangen op basis van "need-to-have" access volgens toegewezen verantwoordelijkheden Potentiële impact Niet geauthoriseerde wijzigingen, verwijdering, of publicering van data Kosten voor recovery van beschadigde of gedelete files. Legale exposure door overtreding van vereisten op vlak van data bescherming 21 Service Management Risico indicatoren Geen formele Helpdesk functie. De Helpdesk gebruikt geen software pakket om tracking van problemen te doen. Gebruikers hebben geen vertrouwen dat IT hen kan helpen. Gebruikers klagen over inconsistente service. Potentiële impact Niet alle problemen worden consistent behandeld. Trial-and-error antwoorden. Geen knowledge sharing. Users vermijden Helpdesk en contacteren andere eindgebruikers of gaan direct naar andere profielen binnen IT. Return on investment van IT is gesuboptimaliseerd. Geen continue verbetering van IT services mogelijk

12 Asset Management Risico indicatoren Geen inventaris van assets; geen periodieke inventarisatie. Decentrale technologie zit niet in centrale asset repository. Inadequate link met problem management en aankopen. Totale kosten voor IT assets zijn niet bekend. IT kosten gaan altijd boven geplande budget. Potentiële impact Geen historiek van IT kosten voor assets Overtollige (niet gebruikte) assets maar ook verdwijningen Verhoogde technische complexiteit. Gebruik niet standaard materiaal / software bij desktop en servers 23 Enterprise Systems Management Risico indicatoren Verschillende management tools voor IT infrastructuur zonder centraal en overkoepelend management. Geen documentatie over kritische business process flows. Potentiële impact Te hoge kosten voor software tools (shelfware of onderbenutting); Zeker geen best practice Efficiëntie en effectiviteit van business processen

13 Project Management Risico indicatoren Projecten worden niet binnen de afgesproken termijnen en budgetten afgeleverd. Scope van het project is niet eenduidig gedefinieerd en geauthoriseerd en verandert regelmatig. Onaangepaste middelen voor het project (budget en personeel) Kosten worden niet opgevolgd en vergeleken t.o.v. budget. Projecten worden niet volgens een standaard methodologie beheerd. Potentiële impact Budgetoverschrijdingen en onvoldoende kwaliteit. Reputatie van het bedrijf staat op het spel. Niet-kwalitatieve Project Management processen leiden tot probleme met data-integriteit, beschikbaarheid, slechte performantie. 25 Aandachtsgebieden voor beheer IT risico s De domeinen 1. Plan 2. Operate 3. Monitor 4. Enterprise Systems Management 5. Project Management De taken 1. Tactical Alignment 2. Stability and Reliability 3. Processes 4. Technology Leverage 5. Results Management 6. Human Capital 26 13

14 CASE 1: Project Risk Management Inleiding en structuur presentatie (5 ) IT Risk Management (20 ) CASE CASE 1 Een project Project Risk Management aanpak CASE 2 Business Systems CASE 3 Website Review CASE 4 Security Audit CASE 5 Reorganisatie IT Departement Arthur Andersen Drinks!! (??? ) 27 CASE 1: Project Risk Management Plan 1. Strategy 2. Organization 3. Business Continuity Management Operate 4. Application Management 5. Data/DBMS Management 6. Network Management 7. Platform Management 8. Desktop Management 9. Computer Operations Management Monitor 10. Security Management 11. Service Management 12. Asset Management Infrastructure Resource Planning 13. Enterprise Systems Management Project Management 28 14

15 CASE 1: Project Risk Management & E-Business 29 CASE 1: Project Risk Management & E-Business Wat was het probleem / vraag van de klant Klant is grote oliemaatschappij Heeft een aantal Ebiz ideeën Wat moeten we nu aanvangen met het Net? Hoe realiseren we het? Wat hebben we gedaan brainstorming sessies over gebruik e-business market research voorbeelden in Oil & Gas industrie Texaco Benelux was pionier in project doe alles zelf voor 1ste keer design implement test go-live 30 15

16 CASE 1: Project Risk Management & E-Business Strategie customer self service voor informatie: localisatie service stations bijkomende business opportuniteiten ter beschikking stellen service stations als pick up point frequent bezoek + 24/7 open Resultaat Partnership tussen Texaco Worldwide en UPS betreft de levering van consumentengoederen via Texaco benzine stations. Vatten markt online consumenten. Via website retailer toegang tot Texaco website voor pick-up point. 31 CASE 1: Project Risk Management & E-Business Beslissing implementatie begeleiding & coördinatie van alle bij het project betrokken partijen risico management bij projectbeheer quality deliverable on time on budget assistentie bij selectie partners ontwikkeling website ontwikkeling geografische kaarten hosting Provider focus is teveel op verkoop technische oplossingen, niet de business

17 CASE 1: Project Risk Management & E-Business Business Consulting Creatie statische screenshots van website Voor negotiatie met partner voor design, ontwikkeling en implementatie van site Voor negotiatie partnerships met online retailers 33 CASE 1: Project Risk Management & E-Business Technology Risk Consulting Selectie partner hosting services negotiatie SLA interventies voor updates site Selectie map provider om high-quality kaarten te maken geen copy paste van Internet Assistentie bij webdevelopers Registratie domeinnamen & diensten voor launch site Coördinatie partijen (stricte timing!) Advies voor technologie (server sizing, ) Testing & debugging site voor launch Monitoring van website performantie na launch 34 17

18 CASE 1: Project Risk Management & E-Business Lessons Learned hoe meer partijen er bij een project betrokken zijn, hoe belangrijker een goed en efficiënt project management wordt. spanningen tussen de verschillende partners kunnen dikwijls hoog oplopen (relaties bleven goed) leer het Internet kennen: browse het WWW, koop af en toe eens iets online, maak je eigen homepage, you can make money on the net 35 CASE 1: Project Risk Management & E-Business 36 18

19 CASE 2: Business Systems Risk Management Inleiding en structuur presentatie (5 ) IT Risk Management (20 ) CASE 1 Project Risk Management CASE CASE 2 Een Business project Systems aanpak CASE 3 Website Review CASE 4 Security Audit CASE 5 Reorganisatie IT Departement Arthur Andersen Drinks!! (??? ) 37 CASE 2: Business Systems Risk Management Plan 1. Strategy 2. Organization 3. Business Continuity Management Operate 4. Application Management 5. Data/DBMS Management 6. Network Management 7. Platform Management 8. Desktop Management 9. Computer Operations Management Monitor 10. Security Management 11. Service Management 12. Asset Management Infrastructure Resource Planning 13. Enterprise Systems Management Project Management 38 19

20 CASE 2: Business Systems Risk Management Wat was het probleem / vraag van de klant groep actief in groothandel voor tabak (miljarden) gedwongen vanuit groepsniveau om SAP te implementeren one big mess door een ERP systeem Serieuze problemen waren bekend in aantal domeinen: Incorrecte cost of sales (vervuiling van CO module data) Incorrecte inventaris waardering (vervuiling van master data) Problemen met account assignment (automatische boekingen) Problemen met audit. Getrouw beeld jaarrekening? Correctie van deze problemen & opkuis van data in SAP voor fiscal year CASE 2: Business Systems Risk Management problemen met lokaal management desastreus projectbeheer verschillende consultants IT in absolute cowboy style lots of politics ; Dallas & Dynasty (lokaal niveau tov groep) compleet onbetrouwbaar systeem overal integriteitsproblemen oncontroleerbare firma (absoluut geen cijfers, geen zicht op marges) gigantisch kostenplaatje 40 20

21 CASE 2: Business Systems Risk Management Wat hebben we gedaan: verschillende fasen beschrijving processen (minimum controles aanwezig) aktieplan opgesteld voor correcties projectcoördinatie (opvolgen teams, management) opvolging planning & zetten prioriteiten kwaliteitscontrole over uitgevoerde werk (testscenario s) 41 CASE 2: Business Systems Risk Management Fase I: identificatie problemen - Overzicht infrastructuur + systemen + interfaces - Overzicht bedrijfsprocessen + Documenteren controles - Identificatie alle bronnen van vervuilde data 42 21

22 CASE 2: Business Systems Risk Management Procesbeschrijvingen 43 CASE 2: Business Systems Risk Management 44 22

23 CASE 2: Business Systems Risk Management exceptierapportering 45 CASE 2: Business Systems Risk Management Fase II: oplossing problemen - Master data review (Vendors, Customers, Articles, Sales Pricing) - Analyse en testen van data correcties - Analyse en testen van interfaces Fase III: project beheer - Project Coördinatie - Project Quality Assurance 46 23

24 CASE 2: Business Systems Risk Management 47 CASE 2: Business Systems Risk Management Lessons Learned het gaat er veelal niet erg professioneel aan toe leren werken in een groepsstructuur doe je huiswerk op voorhand : in kaart brengen processen,... quick & dirty: je betaalt altijd de prijs management support bij IT projecten is essentieel IT ondersteunt altijd de doelstellingen business planning!!! Voor ons: CYA - beperkingen in scope!!! 5 min BREAK 48 24

25 CASE 3: Website Review Inleiding en structuur presentatie (5 ) IT Risk Management (20 ) CASE 1 Project Risk Management CASE 2 Business Systems CASE CASE 3 Een project Website aanpak Review CASE 4 Security Audit CASE 5 Reorganisatie IT Departement Arthur Andersen Drinks!! (??? ) 49 CASE 3: Website Review Tactical Alignment Stability and Reliability Processes Technology Leverage Results Management Human Capital 50 25

26 CASE 3: Website review Wat was het probleem / vraag van de klant Selexion.be Groep van distributeurs in bruin goed hadden eerste ecommerce site was behoorlijk professioneel; klant wou korte checkup 51 CASE 3: Website review Wat hebben we gedaan Limited review een paar dagen werk Evaluatie van belangrijkste gebieden Content Ergonomie Technologie Tax & Legal 52 26

27 CASE 3: Website review Content Eerste indruk URL - bruikbare info - look - Belangrijke feiten op Homepage Naam - Mission Statement welke business Feedback - Catalogus - details/product prijzen - contact gegevens - search - geografische spreiding coming events - doelstelling CASE 3: Website review Algemene ergonomie Look & Feel site map - 3 clicks - home link - overal zelfde navigatieregels titels - Lange web pagina s - structuur inhoudstafel - download tijd - werken alle interne & externe links (404) bereikt de site zijn doel duidelijk - imago & kleurenpallet - overtuigend om terug te komen

28 CASE 3: Website review Technologie Efficientie grafische elementen Metadata Resolutie optimalisatie compatibiliteit met Browsers Plug-ins - gebruik recente technologie. is de site geregistreerd bij Search engines Technical data - Ping 55 CASE 3: Website review Trust beveiliging secure transactions - welke middelen tot betaling shipment details - confirmatie gegevens transactie Wie doet web page ontwikkeling contact webmaster - last update Legal: disclaimers - copyrights - trademarks privacy clausules - overeenkomst BTW clausules & implicaties tax wetgeving

29 CASE 3: Website review Belangrijkste bevindingen afwezigheid van meta-data in de pagina s, waardoor de site niet gevonden wordt via frequent gebruikte search engines (Lycos, Infoseek, etc.). Deze kunnen de traffic gevoelig verhogen. Monitor de ranking in de resultaten van de search engines. 57 CASE 3: Website review Belangrijkste bevindingen Site is relatief traag, waardoor bezoekers de site vlug verlaten. Verander de formaten van beelden en grafische elementen, en analyseer maatregelen met de ISP

30 CASE 3: Website review

31 CASE 3: Website review Various.COM domein is geregistreerd door iemand anders. In order module zijn shipping condities niet voldoende verduidelijkt, behalve voor de prijs. Wat als een Japanner betaalt voor een product met shipping? Geen legale disclaimer, waardoor men problemen kan krijgen als foute prijzen vermeld zijn,... Gebruiker kan niet zien of de pagina beveiligd is op moment van gebruik van credit card. Kan barrière zijn voor de transactie. Verschillen in versies tussen Nl & Fr: partners zijn niet dezelfde (versiecontrole) typische schoonheidsfoutjes spelfouten: partenairs (in french) Namur ligt niet in Henegouwen (bad links)

32 CASE 3: Website review Lessons Learned downtime & buggy sites: happens all the time Veel IT guys denken dat een site bouwen eenvoudig is zelfs niet-iters denken dat ze het kunnen is vergelijkbaar met meer traditionele ontwikkelingsprojecten checkup tools zijn beschikbaar op het Net 63 CASE 3: Website review zoniet, het Internet kerkhof... Living.com Pets.com etoys.com 64 32

33 CASE 4: IT Security Audit Inleiding en structuur presentatie (5 ) IT Risk Management (20 ) CASE 1 Project Risk Management CASE 2 Business Systems CASE 3 Website Review CASE CASE 4 Een project IT Security aanpak Audit CASE 5 Reorganisatie IT Departement Arthur Andersen Drinks!! (??? ) 65 CASE 4: IT Security Audit Plan 1. Strategy 2. Organization 3. Business Continuity Management Operate 4. Application Management 5. Data/DBMS Management 6. Network Management 7. Platform Management 8. Desktop Management 9. Computer Operations Management Monitor 10. Security Management 11. Service Management 12. Asset Management Infrastructure Resource Planning 13. Enterprise Systems Management Project Management 66 33

34 67 CASE 4: IT Security Audit Wat was het probleem / vraag van de klant belgische bank geen sterke IT controle-omgeving wensen audit beveiliging netwerk verschillende access paths Internet connectie filialen dial-in voor thuiswerkers/remote access 68 34

35 CASE 4: IT Security Audit Wat hebben we gedaan gebruiken analysetools voor scanning beveiliging ethical hacking Network Network Security Security Policy Policy & Procedures & Procedures Strategies & Policies Monitor Events Manage Technical Deployment Solutions Network Network Security Security Implementation Implementation Network Network Security Security Network Network Security Security Detection Detection Process Application Data Management Platform Network Network Incident Incident Response Response Network Security Network Security Education & Education & Change Change Network Physical 69 CASE 4: IT Security Audit Firewalls Routers Servers 70 35

36 CASE 4: IT Security Audit A. Firewalls : Voor een bank is de creatie van een Demilitarized Zone (DMZ) tussen Internet en interne netwerk sterk aangewezen. Installatie van Intrusion Detection tool om netwerk traffiek te monitoren, welke de firewall configuratie kan aanpassen bij een aanval of automatisch de administrator kan verwittigen. Implementatie van website-blocking mechanisme. Internet gebruik is niet onder controle. Personeel en agentschappen bezoeken frequent pornosites, chatboxen en zelfs virtuele casino s. Er is nood aan betere bewustmaking, toegangscontrole en opvolging. 71 CASE 4: IT Security Audit B. Routers : Teveel mensen gedefinieerd op router die toegang geeft tot interne netwerk. Dit telefoonnummer is gekend door grote groep mensen. Kunnen niet veronderstellen dat dit confidentieel blijft. Analyse van de lijst personen die gedefinieerd zijn op router voor remote access. Configuratie van dial-back waar mogelijk. Een groot aantal userid's hebben een paswoord dat hetzelfde is als userid. Paswoorden dienen automatisch veranderd te worden bij eerste login, dienen 8 karakters lang te zijn, en aan een bepaalde structuur te voldoen (nummers & karakters). Configuratie van bepaalde routers van externe ISP is niet bijgewerkt sinds installatie. Voor oudere versies van operating systemen zijn zwakheden zeer gekend. Hierdoor zijn o.a. Denial-of-Service aanvallen mogelijk die de webserver (incl. Homebanking) meerdere uren kunnen uitschakelen

37 CASE 4: IT Security Audit C. Public Servers en Hosts: Up to date blijven met de laatste security advisories en laatste patches installeren de beveiliging van verschillende host-machines met paswoorden is kwetsbaar: diverse belangrijke paswoorden staan gepubliceerd in publiek toegankelijke Lotus Notes DB met procedures paswoorden voor de meeste systemen en toepassingen circuleren in leesbaar formaat tussen werkstations en servers (pakket sniffing) gebruikers bewaren paswoorden in macro s hoewel dit expliciet verboden is (automatisch inlog script) 73 CASE 4: IT Security Audit Lessons Learned security is bijna altijd zwak er zijn altijd achterpoortjes beveiligingspolitiek is even belangrijk als technische know-how harmonisatie beschermingsmaatregelen de ketting is zo sterk als zwakste schakel 74 37

38 CASE 5: IT HR Audit + Reorganisatie IT Departement Inleiding en structuur presentatie (5 ) IT Risk Management (20 ) CASE 1 Project Risk Management CASE 2 Business Systems CASE 3 Website Review CASE 4 IT Security Audit CASE CASE 5 Een project Reorganisatie IT Departement aanpak Arthur Andersen Drinks!! (??? ) 75 CASE 5: IT HR Audit + Reorganisatie IT Departement Plan 1. Strategy 2. Organization 3. Business Continuity Management Operate 4. Application Management 5. Data/DBMS Management 6. Network Management 7. Platform Management 8. Desktop Management 9. Computer Operations Management Monitor 10. Security Management 11. Service Management 12. Asset Management Infrastructure Resource Planning 13. Enterprise Systems Management Project Management 76 38

39 CASE 5: IT HR Audit + Reorganisatie IT Departement Wat was het probleem / vraag van de klant vakbond IT departement : 50 man centraal + 40 decentraal zwaar personeelsprobleem in IT exploderend budget door o.a. (structurele) externe vervanging van vertrekken (-113 MBEF) slechte service naar gebruikers toe Hoe personeel fideliseren ondanks lagere compensatie? Wat is impact op outsourcing? 77 CASE 5: IT HR Audit + Reorganisatie IT Departement Wat hebben we gedaan (fase 1) analyse van alle HR gerelateerde IT processen hire, motivate & keep, train, terminate vergelijking compensatie tov marktsituatie (zwaar) onderbetaald constatatie problemen bij : niet marktconform organigram zwak in uitvoeren management taken onprofessioneel gestructureerde processen (zwak qua controles onvermijdelijk problemen) geen optimaal gebruik outsourcing; onvoldoende controle Aantal personen Jaren in op 31/12 out op 31/12 netto eind jaar 78 39

40 CASE 5: IT HR Audit + Reorganisatie IT Departement Taken uitgevoerd binnen IT dienst 79 CASE 5: IT HR Audit + Reorganisatie IT Departement Wat hebben we gedaan (fase 2) professionalisering & gedeeltelijke herstructurering dienst informatica coaching IT management bij implementatie aanbevelingen validatie acties en resultaten hertekenen departementen in organigram hertekenen functiebeschrijvingen in kaart brengen decentrale IT component herallocatie taken tussen mensen opzetten nieuwe compensatiestructuur (via Tax) variabele component ter motivatie van performantie recruteringsplan; versterking management ontwikkelen service level agreements bijsturen of ontwikkelen procedures identificatie van belangrijke besparingsposten / cost control 80 40

41 CASE 5: IT HR Audit + Reorganisatie IT Departement Nieuw organigram 81 CASE 5: IT HR Audit + Reorganisatie IT Departement 5 fasen voor uitbesteding 82 41

42 CASE 5: IT HR Audit + Reorganisatie IT Departement Lessons Learned investeren in goede mensen loont goed management is essentieel & is drijfveer achter verandering consultants moeten duurzame verandering nastreven IT kost heel veel geld IT dient gemanaged te worden; zoniet krijg je cost control probleem 83 THANKS!!! Technology Risk Consulting Sprekers: Jeroen Devenyn & Olivier Naeyaert Slides beschikbaar op website Prof. Soudan Voor vragen of verdere info: 84 42

43 Bedrijfspresentatie Inleiding en structuur presentatie (5 ) IT Risk Management (20 ) CASE 1 Project Risk Management CASE 2 Business Systems CASE 3 Website Review CASE 4 Security Audit CASE 5 Reorganisatie IT Departement Arthur Andersen Drinks!! (??? ) 85 r Technology Risk Consulting DO YOU WANT TO LEARN SOMETHING NEW EVERY DAY? Welcome to Arthur Andersen! 43

44 Arthur Andersen BeLux Antwerp Brussels Gent Hasselt Zwijnaarde Namur Zwevegem Luxembourg 87 Arthur Andersen BeLux (Cont'd) Financial Figures (in Mio. Bef/Luf) '01 '00 '99 '98 BELUX ABA BC T/L REAL EST

45 Our Mission and Our Vision Mission: Vision: To help our clients and our people realize there aspirations. To be the partner for Success in the New Economy. 89 Arthur Andersen BeLux Example of clients Alcatel Aldi Associated Weavers Barconet Bekaert Belgacom Usinor (Cockerill Sambre) Colgate Palmolive CS2 Delhaize Dredging International Electrabel Estee Lauder Federal Express Ferrero Fiat - New Holland Fnac GIMV Glaverbel Levi Strauss & Co. Melexis Mexx Red Cross "SGB/GMB" Sara Lee Schweppes Solvay Ter Beke Texaco TotalFina U.Z. Leuven VRT Yves Rocher 90 45

46 Assurance and Business Advisory The new economy marketplace Assurance Our Internal service categories Business Consulting CLIENT NEEDS Corporate Finance ebusiness Human Capital ABA BC CF TLBA Outsourcing Risk Consulting Tax Services 91 Assurance and Business Advisory (Cont'd ) Business Risk Consulting and Assurance Business Process Risk Consulting Technology Risk Consulting (incl. ebusiness) We help clients understand and manage business risks that can impact performance and financial results, including risks relating to business processes, technology, regulatory compliance, government contracting, fraud, and treasury and trading activities

47 Career Progression Rapid Responsibility from day 1 Increasing responsibility every year Salary increase and promotion based on Performance Internal and International Career Orientation Opportunities 93 Salary Package Gross Annual Salary BEF Net Allowances - Lunch Allowance (monthly) BEF - Dinner Allowance (> 2h OT) 325 BEF Company Car or Car Allowance and km reimbursement Eligible to Bonus Group and Medical Insurance Annual Increases 94 47

48 We are ready for you. Are you ready for us? 48

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

Samenvatting ITIL Service Management

Samenvatting ITIL Service Management Samenvatting ITIL Service Management Anton Rusbach V1.3 23 mei 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 ITIL Procesinrichting 5 Servicedesk 9 Configuratie Management 11 Incident management 14 Problem management

Nadere informatie

RealDolmen Student Guide 2012-2013

RealDolmen Student Guide 2012-2013 RealDolmen Student Guide 2012-2013 Table of contents Table of contents... 2 1 RealDolmen... 3 1.1 Onze Visie & Missie... 3 1.1.1 Visie... 3 1.1.2 Missie... 3 2 Waarden... 4 3 RealDolmen acaddemict Junior

Nadere informatie

ITIL 2 Processen - Definities / Samenvatting

ITIL 2 Processen - Definities / Samenvatting Achtergrond IT Service Dienstverlening en kwaliteit IT dienstverlening Dienstverleningsproces Ervaring van de klant, klantvragen Kwaliteit (ISO-402) Service model Kwaliteitszorg Kwaliteitsborging Kwaliteitssysteem

Nadere informatie

Niet ICT-specialisten die wel in contact komen met het ICT beleid uit openbare besturen, social profit en nonprofitorganisaties

Niet ICT-specialisten die wel in contact komen met het ICT beleid uit openbare besturen, social profit en nonprofitorganisaties OPLEIDINGEN ESCALA Basis ICT begrippen voor niet ICT-specialisten Iedereen komt in aanraking met ICT op het werk. ICT is niet meer weg te denken bij een goede werking van een bestuur of een organisatie.

Nadere informatie

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Afstudeerrichting Informatie-

Nadere informatie

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste informatica Netwerken en systeembeheer Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Publiek en privaat Cloudportaal CAMPUS Geel

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

kostenreductie Consolidatie + Virtualisatie = Dossier Cloud computing Business Magazine for top ICT Professionals Q1 / maart 2010 www.onemagazine.

kostenreductie Consolidatie + Virtualisatie = Dossier Cloud computing Business Magazine for top ICT Professionals Q1 / maart 2010 www.onemagazine. Business Magazine for top ICT Professionals Q1 / maart 2010 www.onemagazine.be Dossier Cloud computing Kris Vandaele, Corporate IT Manager Barry Callebaut Consolidatie + Virtualisatie = kostenreductie

Nadere informatie

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D B Y Beste lezer, De traditionele IT-werkplek is de afgelopen jaren radicaal veranderd.

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands 1 Dankbetuigingen We zijn dank verschuldigd aan degenen

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands Deze begrippenlijst mag gratis gedownload worden.

Nadere informatie

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Euh, waar hebben we het eigenlijk over? Wat is NetScaler?

Nadere informatie

Nederlandse vertaling Glossary of Terms en Definitions

Nederlandse vertaling Glossary of Terms en Definitions e vertaling Glossary of Terms en Definitions ITIL V3 Glossary, NLv02, 4 December 2008 Dankwoord Wij willen graag de volgende personen bedanken voor hun bijdrage en steun bij de ontwikkeling van deze glossary:

Nadere informatie

alleen maar voordelen? (deel 1)

alleen maar voordelen? (deel 1) VIRTUALISATIE: alleen maar voordelen? (deel 1) If it s there and you can see it It s Real! If it s not there and you can t see it It s Gone! If it s there and you can t see it It s Transparent! If it s

Nadere informatie

Built from the cloud up

Built from the cloud up smart business smart IT by icento jaargang 1 oktober 2012 Windows Server 2012 DirectAccess Vanaf afstand veilig data en applicaties benaderen op uw netwerk Windows Server 2012 Hyper-V 3.0 Efficient beheer

Nadere informatie

2005-2006 ERP BUYERS GUIDE MARKTOVERZICHT. 70 ERP-pakketten onder de loep. Ï PRAKTIJKVERHALEN p. 5 & 13 Ï EEN STAPPENPLAN. VOOR UW ERP-PROJECT p.

2005-2006 ERP BUYERS GUIDE MARKTOVERZICHT. 70 ERP-pakketten onder de loep. Ï PRAKTIJKVERHALEN p. 5 & 13 Ï EEN STAPPENPLAN. VOOR UW ERP-PROJECT p. 2005-2006 ERP BUYERS GUIDE MARKTOVERZICHT 70 ERP-pakketten onder de loep Ï PRAKTIJKVERHALEN p. 5 & 13 Ï EEN STAPPENPLAN VOOR UW ERP-PROJECT p. 10 Bijlage bij Smart Business Strategies november 2005 HAAL

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

I.1.2.1.2 8 NL "Men dient rekening te houden met het feit dat de huidige antivirusclient McAfee is"

I.1.2.1.2 8 NL Men dient rekening te houden met het feit dat de huidige antivirusclient McAfee is I 5 NL Hoeveel IP adressen zijn in gebruik binnen MIN FIN? 90000, telefonie inbegrepen I.1.1 6 NL Welke maintenance windows zijn er voorzien voor de migratie? Het maintenance window voor de verschillende

Nadere informatie

NUCLEUS UPTIME LEVEL AGREEMENT & SERVICE PACKS

NUCLEUS UPTIME LEVEL AGREEMENT & SERVICE PACKS NUCLEUS UPTIME LEVEL AGREEMENT & SERVICE PACKS Inhoudsopgave 1. Over Nucleus... 3 Gezonde groeier... 3 Hosting Solution Builder... 3 2. Referenties... 4 3. Ons Netwerk... 5 Beschrijving... 5 De voordelen...

Nadere informatie

Nationale IT-Security Monitor

Nationale IT-Security Monitor a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 5 / 2014 FenceWorks en Pb7 Research lanceren Nationale IT-Security Monitor Elk bedrijf is een softwarebedrijf Toekomst van ServiceNow

Nadere informatie

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Euh, waar hebben we het eigenlijk over? Wat is NetScaler?

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

C e v o r A. Beroepsprofielen van bedienden. Informaticasector. ICT-projectleider

C e v o r A. Beroepsprofielen van bedienden. Informaticasector. ICT-projectleider C e v o r A Beroepsprofielen van bedienden Informaticasector ICT-projectleider Centrum voor Sociologisch Onderzoek (KULeuven) in opdracht van Cevora Januari 2009 Seth Maenen en Sarah Martens onder leiding

Nadere informatie

Senior Oracle Business Intelligence Specialist

Senior Oracle Business Intelligence Specialist Senior Oracle Business Intelligence Specialist Curriculum Vitae ing. Mark van de Klashorst MIM Naam: Woonplaats: Telefoonnummer: E-mail: Geboortedatum: Inzetbaar als/voor: Mark van de Klashorst Nijmegen

Nadere informatie

Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur

Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur Opleidingsaanbod januari - juni 2012 Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur VOOR DE SYSTEEMBEHEERDERp 4 OPERATING SYSTEMEN: MICROSOFT WINDOWS 7 & WINDOWS SERVER 2008 R2 Fast Course 6292: Installing

Nadere informatie

Met actuele dossiers en een volledig software-overzicht 2014-2015. Editorial: Cloud P9

Met actuele dossiers en een volledig software-overzicht 2014-2015. Editorial: Cloud P9 Met actuele dossiers en een volledig software-overzicht 2014-2015 Editorial: P9 inhoud 4 Algemene informatie per vendor 6 License Online (LOL) 8 Editorial: 14 td.activate-here 16 ESD Renewal Portal 26

Nadere informatie

Gemeente Werkendam: 100% cloud

Gemeente Werkendam: 100% cloud november 2013 jaargang 6 technologie beheer security 5 Cloud computing Gemeente Werkendam: 100% cloud Regie en schaduw-it Cloud en on-premises - applicaties WE HEBBEN VEEL GOEDE PRODUCTEN DIE WE U NIET

Nadere informatie