Technology Risk Consulting. IT Risk management in een technologische wereld. Jeroen Devenyn & Olivier Naeyaert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technology Risk Consulting. IT Risk management in een technologische wereld. Jeroen Devenyn & Olivier Naeyaert"

Transcriptie

1 r Technology Risk Consulting IT Risk management in een technologische wereld UFSIA Forum Technologie en Management 16 Februari 2001 Jeroen Devenyn & Olivier Naeyaert 1

2 Structuur & timing van de presentatie Inleiding en structuur presentatie (5 ) IT Risk Management (20 ) CASE 1 Project Risk Management CASE 2 Business Systems CASE 3 Website Review CASE 4 Security Audit CASE 5 Reorganisatie IT Departement Arthur Andersen Drinks!! (??? ) 3 Technologie - Gisteren I think there is a world market of maybe 5 computers. Tom Watson, CEO IBM, 1943 Computers in the future may weigh no more than 1.5 tons. Popular Mechanics, 1949 It would appear that we have reached the limits of what is possible to achieve with computer technology. John Von Neumann, 1949 There is no reason why anyone would want a computer in their home Ken Olsen, Founder & CEO DEC, Kb ought to be enough for users to run all computer applications. Bill Gates, Founder Microsoft,

3 Technologie - Vandaag... 5 Structuur Cases oplossen real life problemen projecten van ons team in 2000 / 2001 added value voor de klant Structuur Cases Wat was het probleem / vraag van de klant Wat hebben we gedaan Lessons Learned Belangrijke lessen meegeven die je niet op school leert stuff that really matters 6 3

4 IT Risk Management Inleiding en structuur presentatie (5 ) IT Risk Management (20 ) CASE 1 Project Risk Management CASE 2 Business Systems CASE 3 Website Review CASE 4 Security Audit CASE 5 Reorganisatie IT Departement Arthur Andersen Drinks!! (??? ) 7 Algemene IT Risico s 1. Availability 2. Performance 3. Capacity/Scalability 4. Integrity 5. Access/Security 6. Cost Management 7. Continuity 8. Strategic Alignment 9. Infrastructure Flexibility/Nimbleness 8 4

5 IT management functies Plan 1. Strategy 2. Organization 3. Business Continuity Management Monitor 10. Security Management 11. Service Management 12. Asset Management Operate 4. Application Management 5. Data/DBMS Management 6. Network Management 7. Platform Management 8. Desktop Management 9. Computer Operations Management Infrastructure Resource Planning 13. Enterprise Systems Management Project Management Focus op management! Wat houdt IT mgmt in? 9 Strategy Risico indicatoren Ontevredenheid met formele IT organisatie Verhoogde backlog; Verhoogd gebruik van consultants of outsourcers voor strategische taken Hoge turnover; Problemen aantrekken van bepaalde IT profielen Steeds overschrijding IT budget Potentiële impact Verlies opportuniteiten door onkunde van IT om tijdig oplossingen te bieden voor business Overdadige investeringen in IT met minimale return Oplossingen die niet beantwoorden aan business vereisten Verhoogde turnover door dysfunctionele organisatie 10 5

6 Organization Risico indicatoren Ontbrekend organigram veroorzaakt verwarring over rollen en verantwoordelijkheden Overlapping rollen resulterend in zwak gecoördineerd werk Veel gebruik externen - verlies van interne competenties en kennis Zwak gedocumenteerde profielbeschrijvingen Gebrek aan performantiemeting Gebrek aan aandacht voor training Parallelle" IT initiatieven vanuit de gebruikersorganisaties - ontevredenheid met bestaande formele IT organisatie 11 Organization Potentiële impact Inefficiënties in de werking van de dienst, resulterend in financiële en operationele risico s Problemen met betrouwbaarheid en beschikbaarheid van IT Problemen met aantrekken en behouden van competenties 12 6

7 Business Continuity Management Risico indicatoren Geen gedocumenteerd business continuity plan. Geen Business Impact Analyse Afwezigheid van service level agreements (aanvaardbare downtime) Potentiële impact Onmogelijkheid om snel terug tot een aanvaardbaar operationeel niveau te komen, wat eventueel tot het stopzetten van het bedrijf kan leiden. Vals gevoel van veiligheid door gedateerde of niet geteste continuïteitsprocessen. 13 Application Management Risico indicatoren SLA's en andere indicatoren zijn niet ontwikkeld om de performantie, beschikbaarheid en capaciteit van toepassingen na te gaan. Hoog aantal wijzigingen in productietoepassingen, zonder voldoende change management controles, wat resulteert in systeem downtime en mogelijke integriteitsproblemen. Toepassingen zijn frequent niet beschikbaar. Potentiële impact Zwakke responstijden gesignaleerd door gebruikers, waardoor de verwerking niet binnen redelijke tijd gebeurt. Problemen met integriteit, beschikbaarheid en performantie. 14 7

8 Data/DBMS Management Risico indicatoren Data zijn verloren of kunnen niet hersteld worden door gebrek aan back-up, restore of recovery procedures. Gebruikers hebben geen vertrouwen in beschikbaarheid, integriteit, of relevantie van data. Duplicate processen om data en informatie te vergaren, verwerken en verdelen. Potentiële impact Nemen van bedrijfsbeslissingen wordt ondermijnd omdat noodzakelijke data niet bestaan, moeilijk te verkrijgen of inaccuraat zijn. Database integriteitsproblemen door inconsistente routine operations en onderhoud. 15 Network Management Risico indicatoren Network performantie of capaciteitsproblemen Verouderd plan IT architectuur Gebrek aan metingen van netwerk performantie, beschikbaarheid, enz. Veranderingen aan netwerk worden niet nagezien, gepland of gecommuniceerd naar gebruikers Potentiële impact Onstabiele omgeving en zwakke service levels naar gebruikers Network is onder/over-sized Migratie en onderhoud is complex en neemt tijd door inconsistent gedocumenteerde architectuur Management richt zich op incorrect technisch plan 16 8

9 Platform Management Risico indicatoren Systemen frequent niet beschikbaar Maintenance windows zijn niet gepland Te frequente veranderingen aan besturingssystemen Decentrale IT eilanden in business omdat IT hun noden niet kan beantwoorden Potentiële impact Verlies inkomsten / kosten Onstabiele omgeving; zwakke service naar gebruikers Beschikbaarheid en operations risico s 17 Desktop Management Risico indicatoren Geen inventaris van hardware of software. Geen formeel licentie beheer. Verschillende versies van dezelfde software; Upgrades gebeuren op ad-hoc basis. Software distributie neemt veel tijd en is complex. Users moeten regelmatig rebooten. Departmenten kopen eigen materiaal en verwachten dat IT dit later ondersteunt. 18 9

10 Desktop Management Potentiële impact Excessieve kosten door reactief problemen op te lossen Productiviteit gebruikers (crashes) Negatief imago IT omdat desktop niet werkt. Overtreden licentie overeenkomst. Gebrek aan schaalvoordelen bij aankopen Gebrek aan standardisatie leidt tot hogere support kost & incompatibiliteit tussen systemen. Onderhoud is duur en complex. 19 Computer Operations Management Risico indicatoren Geen planning voor hardware/software upgrades Geen capaciteitsplanning voor storage beperkingen. Geen formele procedures of automatische tools voor batch scheduling en voor monitoring en dynamische aanpassing van toegewezen computing resources. Potentiële impact System response tijd met negatieve impact productiviteit en service. Volledige jobs moeten herdraaid worden door gebrek recovery/restart procedures. Productie jobs crashen door onvoldoende CPU resources, storage capacity, of slecht doorgevoerde programma wijzigingen

11 Security Management Risico indicatoren Geen formele security standaarden en procedures. Geen bescherming van data assets. Geen controle toegangen op basis van "need-to-have" access volgens toegewezen verantwoordelijkheden Potentiële impact Niet geauthoriseerde wijzigingen, verwijdering, of publicering van data Kosten voor recovery van beschadigde of gedelete files. Legale exposure door overtreding van vereisten op vlak van data bescherming 21 Service Management Risico indicatoren Geen formele Helpdesk functie. De Helpdesk gebruikt geen software pakket om tracking van problemen te doen. Gebruikers hebben geen vertrouwen dat IT hen kan helpen. Gebruikers klagen over inconsistente service. Potentiële impact Niet alle problemen worden consistent behandeld. Trial-and-error antwoorden. Geen knowledge sharing. Users vermijden Helpdesk en contacteren andere eindgebruikers of gaan direct naar andere profielen binnen IT. Return on investment van IT is gesuboptimaliseerd. Geen continue verbetering van IT services mogelijk

12 Asset Management Risico indicatoren Geen inventaris van assets; geen periodieke inventarisatie. Decentrale technologie zit niet in centrale asset repository. Inadequate link met problem management en aankopen. Totale kosten voor IT assets zijn niet bekend. IT kosten gaan altijd boven geplande budget. Potentiële impact Geen historiek van IT kosten voor assets Overtollige (niet gebruikte) assets maar ook verdwijningen Verhoogde technische complexiteit. Gebruik niet standaard materiaal / software bij desktop en servers 23 Enterprise Systems Management Risico indicatoren Verschillende management tools voor IT infrastructuur zonder centraal en overkoepelend management. Geen documentatie over kritische business process flows. Potentiële impact Te hoge kosten voor software tools (shelfware of onderbenutting); Zeker geen best practice Efficiëntie en effectiviteit van business processen

13 Project Management Risico indicatoren Projecten worden niet binnen de afgesproken termijnen en budgetten afgeleverd. Scope van het project is niet eenduidig gedefinieerd en geauthoriseerd en verandert regelmatig. Onaangepaste middelen voor het project (budget en personeel) Kosten worden niet opgevolgd en vergeleken t.o.v. budget. Projecten worden niet volgens een standaard methodologie beheerd. Potentiële impact Budgetoverschrijdingen en onvoldoende kwaliteit. Reputatie van het bedrijf staat op het spel. Niet-kwalitatieve Project Management processen leiden tot probleme met data-integriteit, beschikbaarheid, slechte performantie. 25 Aandachtsgebieden voor beheer IT risico s De domeinen 1. Plan 2. Operate 3. Monitor 4. Enterprise Systems Management 5. Project Management De taken 1. Tactical Alignment 2. Stability and Reliability 3. Processes 4. Technology Leverage 5. Results Management 6. Human Capital 26 13

14 CASE 1: Project Risk Management Inleiding en structuur presentatie (5 ) IT Risk Management (20 ) CASE CASE 1 Een project Project Risk Management aanpak CASE 2 Business Systems CASE 3 Website Review CASE 4 Security Audit CASE 5 Reorganisatie IT Departement Arthur Andersen Drinks!! (??? ) 27 CASE 1: Project Risk Management Plan 1. Strategy 2. Organization 3. Business Continuity Management Operate 4. Application Management 5. Data/DBMS Management 6. Network Management 7. Platform Management 8. Desktop Management 9. Computer Operations Management Monitor 10. Security Management 11. Service Management 12. Asset Management Infrastructure Resource Planning 13. Enterprise Systems Management Project Management 28 14

15 CASE 1: Project Risk Management & E-Business 29 CASE 1: Project Risk Management & E-Business Wat was het probleem / vraag van de klant Klant is grote oliemaatschappij Heeft een aantal Ebiz ideeën Wat moeten we nu aanvangen met het Net? Hoe realiseren we het? Wat hebben we gedaan brainstorming sessies over gebruik e-business market research voorbeelden in Oil & Gas industrie Texaco Benelux was pionier in project doe alles zelf voor 1ste keer design implement test go-live 30 15

16 CASE 1: Project Risk Management & E-Business Strategie customer self service voor informatie: localisatie service stations bijkomende business opportuniteiten ter beschikking stellen service stations als pick up point frequent bezoek + 24/7 open Resultaat Partnership tussen Texaco Worldwide en UPS betreft de levering van consumentengoederen via Texaco benzine stations. Vatten markt online consumenten. Via website retailer toegang tot Texaco website voor pick-up point. 31 CASE 1: Project Risk Management & E-Business Beslissing implementatie begeleiding & coördinatie van alle bij het project betrokken partijen risico management bij projectbeheer quality deliverable on time on budget assistentie bij selectie partners ontwikkeling website ontwikkeling geografische kaarten hosting Provider focus is teveel op verkoop technische oplossingen, niet de business

17 CASE 1: Project Risk Management & E-Business Business Consulting Creatie statische screenshots van website Voor negotiatie met partner voor design, ontwikkeling en implementatie van site Voor negotiatie partnerships met online retailers 33 CASE 1: Project Risk Management & E-Business Technology Risk Consulting Selectie partner hosting services negotiatie SLA interventies voor updates site Selectie map provider om high-quality kaarten te maken geen copy paste van Internet Assistentie bij webdevelopers Registratie domeinnamen & diensten voor launch site Coördinatie partijen (stricte timing!) Advies voor technologie (server sizing, ) Testing & debugging site voor launch Monitoring van website performantie na launch 34 17

18 CASE 1: Project Risk Management & E-Business Lessons Learned hoe meer partijen er bij een project betrokken zijn, hoe belangrijker een goed en efficiënt project management wordt. spanningen tussen de verschillende partners kunnen dikwijls hoog oplopen (relaties bleven goed) leer het Internet kennen: browse het WWW, koop af en toe eens iets online, maak je eigen homepage, you can make money on the net 35 CASE 1: Project Risk Management & E-Business 36 18

19 CASE 2: Business Systems Risk Management Inleiding en structuur presentatie (5 ) IT Risk Management (20 ) CASE 1 Project Risk Management CASE CASE 2 Een Business project Systems aanpak CASE 3 Website Review CASE 4 Security Audit CASE 5 Reorganisatie IT Departement Arthur Andersen Drinks!! (??? ) 37 CASE 2: Business Systems Risk Management Plan 1. Strategy 2. Organization 3. Business Continuity Management Operate 4. Application Management 5. Data/DBMS Management 6. Network Management 7. Platform Management 8. Desktop Management 9. Computer Operations Management Monitor 10. Security Management 11. Service Management 12. Asset Management Infrastructure Resource Planning 13. Enterprise Systems Management Project Management 38 19

20 CASE 2: Business Systems Risk Management Wat was het probleem / vraag van de klant groep actief in groothandel voor tabak (miljarden) gedwongen vanuit groepsniveau om SAP te implementeren one big mess door een ERP systeem Serieuze problemen waren bekend in aantal domeinen: Incorrecte cost of sales (vervuiling van CO module data) Incorrecte inventaris waardering (vervuiling van master data) Problemen met account assignment (automatische boekingen) Problemen met audit. Getrouw beeld jaarrekening? Correctie van deze problemen & opkuis van data in SAP voor fiscal year CASE 2: Business Systems Risk Management problemen met lokaal management desastreus projectbeheer verschillende consultants IT in absolute cowboy style lots of politics ; Dallas & Dynasty (lokaal niveau tov groep) compleet onbetrouwbaar systeem overal integriteitsproblemen oncontroleerbare firma (absoluut geen cijfers, geen zicht op marges) gigantisch kostenplaatje 40 20

21 CASE 2: Business Systems Risk Management Wat hebben we gedaan: verschillende fasen beschrijving processen (minimum controles aanwezig) aktieplan opgesteld voor correcties projectcoördinatie (opvolgen teams, management) opvolging planning & zetten prioriteiten kwaliteitscontrole over uitgevoerde werk (testscenario s) 41 CASE 2: Business Systems Risk Management Fase I: identificatie problemen - Overzicht infrastructuur + systemen + interfaces - Overzicht bedrijfsprocessen + Documenteren controles - Identificatie alle bronnen van vervuilde data 42 21

22 CASE 2: Business Systems Risk Management Procesbeschrijvingen 43 CASE 2: Business Systems Risk Management 44 22

23 CASE 2: Business Systems Risk Management exceptierapportering 45 CASE 2: Business Systems Risk Management Fase II: oplossing problemen - Master data review (Vendors, Customers, Articles, Sales Pricing) - Analyse en testen van data correcties - Analyse en testen van interfaces Fase III: project beheer - Project Coördinatie - Project Quality Assurance 46 23

24 CASE 2: Business Systems Risk Management 47 CASE 2: Business Systems Risk Management Lessons Learned het gaat er veelal niet erg professioneel aan toe leren werken in een groepsstructuur doe je huiswerk op voorhand : in kaart brengen processen,... quick & dirty: je betaalt altijd de prijs management support bij IT projecten is essentieel IT ondersteunt altijd de doelstellingen business planning!!! Voor ons: CYA - beperkingen in scope!!! 5 min BREAK 48 24

25 CASE 3: Website Review Inleiding en structuur presentatie (5 ) IT Risk Management (20 ) CASE 1 Project Risk Management CASE 2 Business Systems CASE CASE 3 Een project Website aanpak Review CASE 4 Security Audit CASE 5 Reorganisatie IT Departement Arthur Andersen Drinks!! (??? ) 49 CASE 3: Website Review Tactical Alignment Stability and Reliability Processes Technology Leverage Results Management Human Capital 50 25

26 CASE 3: Website review Wat was het probleem / vraag van de klant Selexion.be Groep van distributeurs in bruin goed hadden eerste ecommerce site was behoorlijk professioneel; klant wou korte checkup 51 CASE 3: Website review Wat hebben we gedaan Limited review een paar dagen werk Evaluatie van belangrijkste gebieden Content Ergonomie Technologie Tax & Legal 52 26

27 CASE 3: Website review Content Eerste indruk URL - bruikbare info - look - Belangrijke feiten op Homepage Naam - Mission Statement welke business Feedback - Catalogus - details/product prijzen - contact gegevens - search - geografische spreiding coming events - doelstelling CASE 3: Website review Algemene ergonomie Look & Feel site map - 3 clicks - home link - overal zelfde navigatieregels titels - Lange web pagina s - structuur inhoudstafel - download tijd - werken alle interne & externe links (404) bereikt de site zijn doel duidelijk - imago & kleurenpallet - overtuigend om terug te komen

28 CASE 3: Website review Technologie Efficientie grafische elementen Metadata Resolutie optimalisatie compatibiliteit met Browsers Plug-ins - gebruik recente technologie. is de site geregistreerd bij Search engines Technical data - Ping 55 CASE 3: Website review Trust beveiliging secure transactions - welke middelen tot betaling shipment details - confirmatie gegevens transactie Wie doet web page ontwikkeling contact webmaster - last update Legal: disclaimers - copyrights - trademarks privacy clausules - overeenkomst BTW clausules & implicaties tax wetgeving

29 CASE 3: Website review Belangrijkste bevindingen afwezigheid van meta-data in de pagina s, waardoor de site niet gevonden wordt via frequent gebruikte search engines (Lycos, Infoseek, etc.). Deze kunnen de traffic gevoelig verhogen. Monitor de ranking in de resultaten van de search engines. 57 CASE 3: Website review Belangrijkste bevindingen Site is relatief traag, waardoor bezoekers de site vlug verlaten. Verander de formaten van beelden en grafische elementen, en analyseer maatregelen met de ISP

30 CASE 3: Website review

31 CASE 3: Website review Various.COM domein is geregistreerd door iemand anders. In order module zijn shipping condities niet voldoende verduidelijkt, behalve voor de prijs. Wat als een Japanner betaalt voor een product met shipping? Geen legale disclaimer, waardoor men problemen kan krijgen als foute prijzen vermeld zijn,... Gebruiker kan niet zien of de pagina beveiligd is op moment van gebruik van credit card. Kan barrière zijn voor de transactie. Verschillen in versies tussen Nl & Fr: partners zijn niet dezelfde (versiecontrole) typische schoonheidsfoutjes spelfouten: partenairs (in french) Namur ligt niet in Henegouwen (bad links)

32 CASE 3: Website review Lessons Learned downtime & buggy sites: happens all the time Veel IT guys denken dat een site bouwen eenvoudig is zelfs niet-iters denken dat ze het kunnen is vergelijkbaar met meer traditionele ontwikkelingsprojecten checkup tools zijn beschikbaar op het Net 63 CASE 3: Website review zoniet, het Internet kerkhof... Living.com Pets.com etoys.com 64 32

33 CASE 4: IT Security Audit Inleiding en structuur presentatie (5 ) IT Risk Management (20 ) CASE 1 Project Risk Management CASE 2 Business Systems CASE 3 Website Review CASE CASE 4 Een project IT Security aanpak Audit CASE 5 Reorganisatie IT Departement Arthur Andersen Drinks!! (??? ) 65 CASE 4: IT Security Audit Plan 1. Strategy 2. Organization 3. Business Continuity Management Operate 4. Application Management 5. Data/DBMS Management 6. Network Management 7. Platform Management 8. Desktop Management 9. Computer Operations Management Monitor 10. Security Management 11. Service Management 12. Asset Management Infrastructure Resource Planning 13. Enterprise Systems Management Project Management 66 33

34 67 CASE 4: IT Security Audit Wat was het probleem / vraag van de klant belgische bank geen sterke IT controle-omgeving wensen audit beveiliging netwerk verschillende access paths Internet connectie filialen dial-in voor thuiswerkers/remote access 68 34

35 CASE 4: IT Security Audit Wat hebben we gedaan gebruiken analysetools voor scanning beveiliging ethical hacking Network Network Security Security Policy Policy & Procedures & Procedures Strategies & Policies Monitor Events Manage Technical Deployment Solutions Network Network Security Security Implementation Implementation Network Network Security Security Network Network Security Security Detection Detection Process Application Data Management Platform Network Network Incident Incident Response Response Network Security Network Security Education & Education & Change Change Network Physical 69 CASE 4: IT Security Audit Firewalls Routers Servers 70 35

36 CASE 4: IT Security Audit A. Firewalls : Voor een bank is de creatie van een Demilitarized Zone (DMZ) tussen Internet en interne netwerk sterk aangewezen. Installatie van Intrusion Detection tool om netwerk traffiek te monitoren, welke de firewall configuratie kan aanpassen bij een aanval of automatisch de administrator kan verwittigen. Implementatie van website-blocking mechanisme. Internet gebruik is niet onder controle. Personeel en agentschappen bezoeken frequent pornosites, chatboxen en zelfs virtuele casino s. Er is nood aan betere bewustmaking, toegangscontrole en opvolging. 71 CASE 4: IT Security Audit B. Routers : Teveel mensen gedefinieerd op router die toegang geeft tot interne netwerk. Dit telefoonnummer is gekend door grote groep mensen. Kunnen niet veronderstellen dat dit confidentieel blijft. Analyse van de lijst personen die gedefinieerd zijn op router voor remote access. Configuratie van dial-back waar mogelijk. Een groot aantal userid's hebben een paswoord dat hetzelfde is als userid. Paswoorden dienen automatisch veranderd te worden bij eerste login, dienen 8 karakters lang te zijn, en aan een bepaalde structuur te voldoen (nummers & karakters). Configuratie van bepaalde routers van externe ISP is niet bijgewerkt sinds installatie. Voor oudere versies van operating systemen zijn zwakheden zeer gekend. Hierdoor zijn o.a. Denial-of-Service aanvallen mogelijk die de webserver (incl. Homebanking) meerdere uren kunnen uitschakelen

37 CASE 4: IT Security Audit C. Public Servers en Hosts: Up to date blijven met de laatste security advisories en laatste patches installeren de beveiliging van verschillende host-machines met paswoorden is kwetsbaar: diverse belangrijke paswoorden staan gepubliceerd in publiek toegankelijke Lotus Notes DB met procedures paswoorden voor de meeste systemen en toepassingen circuleren in leesbaar formaat tussen werkstations en servers (pakket sniffing) gebruikers bewaren paswoorden in macro s hoewel dit expliciet verboden is (automatisch inlog script) 73 CASE 4: IT Security Audit Lessons Learned security is bijna altijd zwak er zijn altijd achterpoortjes beveiligingspolitiek is even belangrijk als technische know-how harmonisatie beschermingsmaatregelen de ketting is zo sterk als zwakste schakel 74 37

38 CASE 5: IT HR Audit + Reorganisatie IT Departement Inleiding en structuur presentatie (5 ) IT Risk Management (20 ) CASE 1 Project Risk Management CASE 2 Business Systems CASE 3 Website Review CASE 4 IT Security Audit CASE CASE 5 Een project Reorganisatie IT Departement aanpak Arthur Andersen Drinks!! (??? ) 75 CASE 5: IT HR Audit + Reorganisatie IT Departement Plan 1. Strategy 2. Organization 3. Business Continuity Management Operate 4. Application Management 5. Data/DBMS Management 6. Network Management 7. Platform Management 8. Desktop Management 9. Computer Operations Management Monitor 10. Security Management 11. Service Management 12. Asset Management Infrastructure Resource Planning 13. Enterprise Systems Management Project Management 76 38

39 CASE 5: IT HR Audit + Reorganisatie IT Departement Wat was het probleem / vraag van de klant vakbond IT departement : 50 man centraal + 40 decentraal zwaar personeelsprobleem in IT exploderend budget door o.a. (structurele) externe vervanging van vertrekken (-113 MBEF) slechte service naar gebruikers toe Hoe personeel fideliseren ondanks lagere compensatie? Wat is impact op outsourcing? 77 CASE 5: IT HR Audit + Reorganisatie IT Departement Wat hebben we gedaan (fase 1) analyse van alle HR gerelateerde IT processen hire, motivate & keep, train, terminate vergelijking compensatie tov marktsituatie (zwaar) onderbetaald constatatie problemen bij : niet marktconform organigram zwak in uitvoeren management taken onprofessioneel gestructureerde processen (zwak qua controles onvermijdelijk problemen) geen optimaal gebruik outsourcing; onvoldoende controle Aantal personen Jaren in op 31/12 out op 31/12 netto eind jaar 78 39

40 CASE 5: IT HR Audit + Reorganisatie IT Departement Taken uitgevoerd binnen IT dienst 79 CASE 5: IT HR Audit + Reorganisatie IT Departement Wat hebben we gedaan (fase 2) professionalisering & gedeeltelijke herstructurering dienst informatica coaching IT management bij implementatie aanbevelingen validatie acties en resultaten hertekenen departementen in organigram hertekenen functiebeschrijvingen in kaart brengen decentrale IT component herallocatie taken tussen mensen opzetten nieuwe compensatiestructuur (via Tax) variabele component ter motivatie van performantie recruteringsplan; versterking management ontwikkelen service level agreements bijsturen of ontwikkelen procedures identificatie van belangrijke besparingsposten / cost control 80 40

41 CASE 5: IT HR Audit + Reorganisatie IT Departement Nieuw organigram 81 CASE 5: IT HR Audit + Reorganisatie IT Departement 5 fasen voor uitbesteding 82 41

42 CASE 5: IT HR Audit + Reorganisatie IT Departement Lessons Learned investeren in goede mensen loont goed management is essentieel & is drijfveer achter verandering consultants moeten duurzame verandering nastreven IT kost heel veel geld IT dient gemanaged te worden; zoniet krijg je cost control probleem 83 THANKS!!! Technology Risk Consulting Sprekers: Jeroen Devenyn & Olivier Naeyaert Slides beschikbaar op website Prof. Soudan Voor vragen of verdere info: 84 42

43 Bedrijfspresentatie Inleiding en structuur presentatie (5 ) IT Risk Management (20 ) CASE 1 Project Risk Management CASE 2 Business Systems CASE 3 Website Review CASE 4 Security Audit CASE 5 Reorganisatie IT Departement Arthur Andersen Drinks!! (??? ) 85 r Technology Risk Consulting DO YOU WANT TO LEARN SOMETHING NEW EVERY DAY? Welcome to Arthur Andersen! 43

44 Arthur Andersen BeLux Antwerp Brussels Gent Hasselt Zwijnaarde Namur Zwevegem Luxembourg 87 Arthur Andersen BeLux (Cont'd) Financial Figures (in Mio. Bef/Luf) '01 '00 '99 '98 BELUX ABA BC T/L REAL EST

45 Our Mission and Our Vision Mission: Vision: To help our clients and our people realize there aspirations. To be the partner for Success in the New Economy. 89 Arthur Andersen BeLux Example of clients Alcatel Aldi Associated Weavers Barconet Bekaert Belgacom Usinor (Cockerill Sambre) Colgate Palmolive CS2 Delhaize Dredging International Electrabel Estee Lauder Federal Express Ferrero Fiat - New Holland Fnac GIMV Glaverbel Levi Strauss & Co. Melexis Mexx Red Cross "SGB/GMB" Sara Lee Schweppes Solvay Ter Beke Texaco TotalFina U.Z. Leuven VRT Yves Rocher 90 45

46 Assurance and Business Advisory The new economy marketplace Assurance Our Internal service categories Business Consulting CLIENT NEEDS Corporate Finance ebusiness Human Capital ABA BC CF TLBA Outsourcing Risk Consulting Tax Services 91 Assurance and Business Advisory (Cont'd ) Business Risk Consulting and Assurance Business Process Risk Consulting Technology Risk Consulting (incl. ebusiness) We help clients understand and manage business risks that can impact performance and financial results, including risks relating to business processes, technology, regulatory compliance, government contracting, fraud, and treasury and trading activities

47 Career Progression Rapid Responsibility from day 1 Increasing responsibility every year Salary increase and promotion based on Performance Internal and International Career Orientation Opportunities 93 Salary Package Gross Annual Salary BEF Net Allowances - Lunch Allowance (monthly) BEF - Dinner Allowance (> 2h OT) 325 BEF Company Car or Car Allowance and km reimbursement Eligible to Bonus Group and Medical Insurance Annual Increases 94 47

48 We are ready for you. Are you ready for us? 48

Klant. Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen. Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy

Klant. Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen. Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy Klant Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy IT characteristics - Constante verandering: organsiatie, techniek, processen.

Nadere informatie

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst?

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Louis Joosse Principal Consultant Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van of voortvloeiende uit dit document

Nadere informatie

Een alledaags gegeven

Een alledaags gegeven Venice in een SAAS omgeving 8 September, 2010 Een alledaags gegeven Elektriciteit, water, gas, telefonie zijn enkele van de basisbenodigdheden waar we als consumenten en bdij bedrijven continu gebruik

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

High Availability & Disaster Recovery

High Availability & Disaster Recovery Disaster Recovery Problematiek en denkpistes voor oplossingen Cevi Usernamiddag 8 december 2009 9 december 2009 Cevi bedrijfspresentatie High Availability & Disaster Recovery Een theoretische benadering

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

ISO 20000 @ CTG Europe

ISO 20000 @ CTG Europe ISO 20000 @ CTG Europe 31/10/2007 mieke.roelens@ctg.com +32 496266725 1 Agenda 31 oktober 2007 Voorstelling Project Business Case: Doel & Scope Projectorganisatie Resultaten assessments en conclusies De

Nadere informatie

Optimale ICT-beveiliging. Van advies en ontwikkeling tot implementatie en beheer

Optimale ICT-beveiliging. Van advies en ontwikkeling tot implementatie en beheer Optimale ICT-beveiliging Van advies en ontwikkeling tot implementatie en beheer 1 Inhoud Deze brochure geeft u meer uitleg over de manier waarop Telenet de ICT van uw bedrijf kan beveiligen. Ervaring,

Nadere informatie

Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja

Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica MODULENAAM Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE C4 STUDIEPUNTEN

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS!

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! ICT BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! Persconferentie 4 juni 2013 AXA Brussel Agenda 1. Resultaten van de enquête 2013 over de arbeidsmarkt voor digital experts 2. AXA 3. Actiepunten en

Nadere informatie

KLANT = AGENT AGENT = KLANT

KLANT = AGENT AGENT = KLANT KLANT = AGENT AGENT = KLANT KENNISMANAGEMENT BIJ T-MOBILE INHOUD 1. Visie 2. Nieuwe kennisbank 3. Aanpak 4. Lessons learned 5. Stand van zaken na 1 jaar 6. Wij doen het zo! 1 VISIE OP KENNISMANAGEMENT

Nadere informatie

Wat is Cyber Security Management? 3 oktober 2014. ISA / Hudson Cybertec Arjan Meijer Security Consultant

Wat is Cyber Security Management? 3 oktober 2014. ISA / Hudson Cybertec Arjan Meijer Security Consultant Wat is Cyber Security Management? 3 oktober 2014 ISA / Hudson Cybertec Arjan Meijer Security Consultant 1 Agenda Introductie spreker / ISA 3 pijlers van security IT versus OT Cyber Security Management

Nadere informatie

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN Introduction Huub van Langerak Expert team Marc Eilander Expert team 3 Agenda Exact private cloud

Nadere informatie

De toekomst van de Tax Assurance Provider

De toekomst van de Tax Assurance Provider De toekomst van de Tax Assurance Provider Tax Data Science & Tax Assurance Vakmanschap 2022 RTAP-dag John Piepers 14 juni 2017 Interne beheersing 2 De wereld globaliseert... 3 versnelt, zapt en is on-line!

Nadere informatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie CIBER Nederland BV Agenda SURF 1. Introductie CIBER 2. Visie Cloud Services 3. Visiei Position Paper Beliefs 4. Hoe kan CIBER hepen 2 Titel van de presentatie 1. Introductie CIBER Nederland? Feiten en

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties

Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties 26 september 2013 Programma 10u15: GMI Customer Relationship Management Een oplossing binnen een breder kader (GMI 4D Solution Concept ). Willem van

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

we keep your systems running

we keep your systems running we keep your systems running Apple dokters Apple dokters Apple dokters Sinds 1994 Centrale Apple Reparatie Dienst Landelijk dekkend Authorised Service Provider Apple Certified Professionals 97 Internet

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

"Baselines: eigenwijsheid of wijsheid?"

Baselines: eigenwijsheid of wijsheid? "Baselines: eigenwijsheid of wijsheid?" Een afrondende 'beschouwende' presentatie Ing. Ernst J. Oud CISA CISSP Philips Toshiba Crypsys Data Security Getronics Business Continuity (a.k.a. CUC) Urenco Deloitte

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie

SugarCRM Commercial open source CRM software

SugarCRM Commercial open source CRM software SugarCRM Commercial open source CRM software Tom Symoens Wat is CRM? CRM is een bedrijfsstrategie met als doel het identificeren, werven en behouden van klanten. CRM vertrekt van de relatie met uw klanten,

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties Benefits Management Continue verbetering van bedrijfsprestaties Agenda Logica 2010. All rights reserved No. 2 Mind mapping Logica 2010. All rights reserved No. 3 Opdracht Maak een Mindmap voor Kennis Management

Nadere informatie

Nee verkopen of voorraadoverschot? IBP S&OP in uw organisatie!

Nee verkopen of voorraadoverschot? IBP S&OP in uw organisatie! Nee verkopen of voorraadoverschot? IBP S&OP in uw organisatie! Agenda 1. Introductie 2. IBP S&OP 3. Architectuur IBP 4. Rapid Deployment Solution IBP 5. Samenvatting Introductie Quinso Focus op Integrated

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Kennismanagement. HiP Consulting Carla Bastiaansen

Kennismanagement. HiP Consulting Carla Bastiaansen Kennismanagement HiP Carla Bastiaansen Redenen om eens te praten over kennis We groeien snel en ik kan niet snel genoeg goede mensen binnenkrijgen en opleiden. Cruciale kennis en expertise wandelt de deur

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Dat is geen service catalogus! - Deel 1. Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS. Deel 1

Dat is geen service catalogus! - Deel 1. Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS. Deel 1 Dat is geen service catalogus! - Deel 1 Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS Deel 1 Ik heb veel IT organisaties zien proberen een service catalogus op te stellen, en veel van deze projecten slagen

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Trends en gevolgen voor kwaliteitsmanagement. 3 oktober 2011. de kwaliteitsmanager krijgt de handreiking met lean.

Trends en gevolgen voor kwaliteitsmanagement. 3 oktober 2011. de kwaliteitsmanager krijgt de handreiking met lean. Even voorstellen De Week van Kwaliteitsmanagement Trends en gevolgen voor kwaliteitsmanagement 3 oktober 2011 Barry Derksen Business & IT Trends Institute Barry Derksen, Directeur BITTI B.V., Bedrijf met

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider Incidenten in de Cloud De visie van een Cloud-Provider Overzicht Cloud Controls Controls in de praktijk Over CloudVPS Cloudhosting avant la lettre Continu in ontwikkeling CloudVPS en de Cloud Wat is Cloud?

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren Els De Paepe Hans Vandenberghe 1 OVER BARCO 90+ 3,250 +1 billion Presence in more than 90 countries Employees Sales for 4 consecutive years

Nadere informatie

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE 2 DIGITALISATIE VEREIST: Toegevoegde waarde Agility en snelheid Security en betrouwbaarheid 3 COMBINATIE BUSINESS & IT BUSINESS TECHNOLOGY

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de administratieve

Nadere informatie

JOB OPENING DEVOPS ENGINEER

JOB OPENING DEVOPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Een centrale Operations bridge met Service Level Management

Een centrale Operations bridge met Service Level Management HP Software: Apps meet Ops 2015 Een centrale Operations bridge met Service Level Management Marcel de Wit/ March 31 st, 2015 HP Software: Apps meet Ops 2015 Operations Bridge "A physical location where

Nadere informatie

André Salomons Smart SharePoint Solutions BV. Cloud security en de rol van de accountant ICT Accountancy praktijkdag

André Salomons Smart SharePoint Solutions BV. Cloud security en de rol van de accountant ICT Accountancy praktijkdag André Salomons Smart SharePoint Solutions BV Cloud security en de rol van de accountant ICT Accountancy praktijkdag Cloud security moet uniformer en transparanter, waarom deze stelling? Links naar de artikelen

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

Elke digitale reis start met een vertrekpunt Hyperconverged Infrastructure as a Service

Elke digitale reis start met een vertrekpunt Hyperconverged Infrastructure as a Service Elke digitale reis start met een vertrekpunt Hyperconverged Infrastructure as a Service Roger Kellerman Solution Consultant Dell Digital Transformation Event 15 juni 2017 Digitale Transformatie is iets

Nadere informatie

VAN LEREN NAAR PRESTEREN

VAN LEREN NAAR PRESTEREN VAN LEREN NAAR PRESTEREN DE WEG NAAR WERKPLEKGEORIENTEERDE E-LEARNING JANINE VAN ZOEST NEW MORE APPLY SOLVE CHANGE Apply Synergies 10% FORMEEL LEREN 70% WERKPLEK LEREN 20% SOCIAAL LEREN (mentoring & coaching)

Nadere informatie

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive 1 Ad Hoc rapportage of constante sturing Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive Agenda 2 Wie zijn wij? Duurzaam ondernemen / Informatie voorziening. Veranderende inzichten. Knelpunten

Nadere informatie

Introductie. Eric Jan van Putten Regional Marketing Manager Sitecore. Erik van den Berg Sales Manager Iquality 1998 2001 2012

Introductie. Eric Jan van Putten Regional Marketing Manager Sitecore. Erik van den Berg Sales Manager Iquality 1998 2001 2012 Webinar e-commerce Agenda Webinar Introductie moderator & spreker Adaptive to change Over Iquality & Sitecore Het begint met Waarom E-commerce & Conversie in B2B VelopA: Functionele, Technische & Strategische

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Efficiëntie? Dat is werken

Efficiëntie? Dat is werken Efficiëntie? Dat is werken met actuele informatie. Punt. Isabel Corporate Synchroniser Isabel Corporate Synchroniser Hoe efficiënt werkt u vandaag? Vandaag is het uitwisselen van bestanden tussen Isabel

Nadere informatie

Kwaliteit in Wessanen. ISO 9001 en 14001 certificatie

Kwaliteit in Wessanen. ISO 9001 en 14001 certificatie Kwaliteit in Wessanen ISO 9001 en 14001 certificatie Inhoud 1. Introductie Wessanen 2. Waarom kwaliteit een speerpunt is 3. De routekaart 4. Het certificatieproces 5. De verbeteringen vasthouden 6. Naar

Nadere informatie

Solution Dag 2015. refresh-it. Printing. Frits de Boer Frenk Tames 1 12.06.2015

Solution Dag 2015. refresh-it. Printing. Frits de Boer Frenk Tames 1 12.06.2015 Solution Dag 2015. refresh-it Printing Frits de Boer Frenk Tames 1 12.06.2015 Agenda. 1. Welkom Frits de Boer 2. Samsung Printing Frenk Tames 3. Rondleiding Tonerfabriek ARP Supplies 2 12.06.2015 Solution

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag Renato Kuiper Principal Consultant Information Security 1 De spreker Principal Consultant Information Security Hoofdredacteur Informatiebeveiliging 15

Nadere informatie

Cloud & Licenties. Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld.

Cloud & Licenties. Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. Cloud & Licenties Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. TIP: controleer of uw geluid aanstaat en uw browserinstellingen toestaan dat u beeld

Nadere informatie

Continuous testing in DevOps met Test Automation

Continuous testing in DevOps met Test Automation Continuous ing in met Continuous testing in met Marco Jansen van Doorn Tool Consultant 1 is a software development method that emphasizes communication, collaboration, integration, automation, and measurement

Nadere informatie

The Power of N. Novell File Management Products. Dupaco Cafe. Anthony Priestman Sr. Solution Architect Novell Inc.

The Power of N. Novell File Management Products. Dupaco Cafe. Anthony Priestman Sr. Solution Architect Novell Inc. The Power of N Novell File Management Products Dupaco Cafe Anthony Priestman Sr. Solution Architect Novell Inc. Twentieth Century Fox Data Governance Beheren en monitoren van toegang File Management Zoek

Nadere informatie

Information security officer: Where to start?

Information security officer: Where to start? 1 Information security officer: Where to start? The information security policy process is a continuous and cyclic process 2 1. PLAN: establish ISMS CREATE Information Security Policy (ISP) Inventarise

Nadere informatie

Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit

Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit Big Data & Innovatieve Business Modellen Fire in the hole! 51K manholes, 94K miles of cables 106 predicting variables:

Nadere informatie

Pijlers van Beheer. Bram van der Vos www.axisintoict.nl ict@axisinto.nl

Pijlers van Beheer. Bram van der Vos www.axisintoict.nl ict@axisinto.nl Welkom Pijlers van Beheer Bram van der Vos www.axisintoict.nl ict@axisinto.nl Waarom doe je Beheer Business perspectief Stabiliteit Security Enablen voor gebruikers Ondersteuning Technisch Perspectief

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

MEER AMBACHT DAN FABRIEK Data-Analyse en Process Mining Support www.coney.nl

MEER AMBACHT DAN FABRIEK Data-Analyse en Process Mining Support www.coney.nl MEER AMBACHT DAN FABRIEK Data-Analyse en Process Mining Support www.coney.nl DE TOOLS DIE WIJ GEBRUIKEN DATA- ANALYSE TOOLS DATA- ANALYSE SUPPORT PROCESS MINING TOOLS PROCESS MINING SUPPORT DATA- ANALYSE

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Dutch Circular Economy Partnership for China

Dutch Circular Economy Partnership for China Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular Head Office Hong Kong Head Office Netherlands Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular This

Nadere informatie

Organizational Change Driven by Vision & Courage

Organizational Change Driven by Vision & Courage Organizational Change Driven by Vision & Courage Breda, 26 Maart 2013 12 Juni 2006 H R U P D A T E H O T L I N E : ++ 4 1 2 1 6 1 8 6 1 1 8 2 Why do we need to change? All affiliates have full fledged

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

MSS Micro SCADA Systeem

MSS Micro SCADA Systeem Wijnand van Asseldonk / Alex Otten MSS Micro SCADA Systeem Agenda ICT in een oogopslag Aanleiding ontwikkeling MSS Keuzemogelijkheden Uitwerking van de keuze Aanvullende wensen ICT in een oogopslag Opgericht

Nadere informatie

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS 26 november 2014 Aart Bitter@ISGcom.nl www.information-security-governance.com Disaster Recovery Plan 2 The Bitter Brew Case To Brew or not to Brew, That s

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

TURNAROUND SCHEDULING 2.0

TURNAROUND SCHEDULING 2.0 TURNAROUND SCHEDULING 2.0 Edwin van Doeselaar KicMPi Turnaround event 21/09/2017 EVEN VOORSTELLEN Consulting Support TURNAROUND MANAGEMENT Academy Software Solutions Verbinden Kennis - Passie Digitalisering

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

MS Dynamics 365 voor MKB

MS Dynamics 365 voor MKB MS Dynamics 365 voor MKB MS Dynamics 365 voor MKB Doel van deze presentatie Door kennisdeling onze relaties in staat stellen de juiste softwarebeslissingen te maken om hun bedrijf door te ontwikkelen Ik

Nadere informatie

Aan de andere kant van de tafel

Aan de andere kant van de tafel Aan de andere kant van de tafel Public (R4) Contractmanagersdag Nevi 16 maart 2017 AGENDA Public (R4) Voorstellen en doelstelling Canon Metrics RFP s Salesproces 2 Pre-bid fase RFP Fase Van implementatie

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Het Sebyde aanbod. Secure By Design

Het Sebyde aanbod. Secure By Design Het Sebyde aanbod Secure By Design Ons aanbod Security Scan Secure Development Security Awareness Security Assessment 1. Security Scan > Scan van uw web applicatie(s) op kwetsbaarheden. Hiervoor gebruiken

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

EPD in the cloud. Workshop informatieveiligheidsconsulenten FOD VG 5/12/2013

EPD in the cloud. Workshop informatieveiligheidsconsulenten FOD VG 5/12/2013 EPD in the cloud Workshop informatieveiligheidsconsulenten FOD VG 5/12/2013 ICT:... van tool naar strategie Strategische implicaties Administratieve functies Medisch- Individualisatie technische patiëntbenadering

Nadere informatie

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011 Professionaliseren dienstverlening CMS Agenda Introductie CIBER Waarom verder professionaliseren Tijdslijnen selectietraject Businesscase Scope implementatie Status

Nadere informatie

Studiedag De modernisering van het begroten in België. Brussel, 11 mei 2004

Studiedag De modernisering van het begroten in België. Brussel, 11 mei 2004 Studiedag De modernisering van het begroten in België Brussel, 11 mei 2004 Internationale trends in overheidsbegroten Prof. dr. Geert Bouckaert A. Internationale trends Inhoud 1. Gebruik van prestatiegegevens

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica.

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica. ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Netwerkbeheer 2 MODULECODE C2 STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Op weg naar de favoriete Verzekeraar. Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM)

Op weg naar de favoriete Verzekeraar. Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM) Op weg naar de favoriete Verzekeraar Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM) Nationale-Nederlanden actief sinds 1845 De Nederlanden van 1845 Nationale-Nederlanden breidt uit in binnen

Nadere informatie

Service management stuurt de verandering

Service management stuurt de verandering Service management stuurt de verandering Presentator: Nick Bakker Business consultant Auteur Gebruiker van cloud computing Trackrecord Service Manager Service ontwerp en transitie Publicaties, reviews

Nadere informatie