PANASONIC KX-TG1311. Gebruiksaanwijzing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PANASONIC KX-TG1311. Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 PANASONIC KX-TG1311 Gebruiksaanwijzing

2 TG1311BL(du-du).book Page 1 Tuesday, July 15, :32 PM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1311BL Inhoud Inleiding...2 Voorbereiding...5 Telefoneren...9 Telefoonboek...11 Handige telefooninstellingen...12 Nummerherkenning...16 Handige informatie...17 Dit apparaat ondersteunt nummerherkenning. U moet een abonnement hierop nemen bij uw serviceprovider/telefoonmaatschappij. Laad de batterij 7 uur op voordat u het apparaat gaat gebruiken. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. Bewaar de handleiding voor latere naslag. PNQX1102ZA DC0708DE0 BL-1/2

3 TG1311BL(du-du).book Page 2 Tuesday, July 15, :32 PM Inleiding Inleiding Productinformatie Dank u voor de aanschaf van een digitale draadloze telefoon van Panasonic. Algemene informatie L Deze apparatuur is ontworpen voor gebruik op het Belgische analoge telefoonnetwerk. L Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van de apparatuur. Verklaring van overeenstemming: L Panasonic Communications Co., Ltd. verklaart dat deze apparatuur voldoet aan de van toepassing zijnde vereisten en andere relevante voorwaarden van Richtlijn 1999/5/EC voor radio- en telecommunicatieapparatuur. De overeenstemmingsverklaringen voor de relevante Panasonic-producten die in deze handleiding worden beschreven, kunnen worden gedownload op: Contactadres van de officiële vertegenwoordiging: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Germany Meegeleverde accessoires Nr. Accessoire/artikelnummer Aantal 1 Wisselstroomadapter voor basisstation/pqlv207ce 1 2 Telefoonsnoer 1 3 Herlaadbare batterijien *1 2 4 Batterijklepje *2 1 *1 Zie pagina 2 voor informatie over nieuwe batterijen. *2 Het batterijklepje is bevestigd aan de handset Informatie over nieuwe batterijen. L Vervang batterijen alleen door batterijen van het type nikkelmetaalhydride (Ni-MH). Dit model heeft 2 AAA-batterijen (R03) nodig voor de handset. Voor het beste resultaat raden wij het gebruik van oplaadbare Panasonic-batterijen aan (modelnr. P03P of HHR-4MRE). L Vervangende batterijen en meegeleverde batterijen kunnen verschillende capaciteiten hebben. 2

4 TG1311BL(du-du).book Page 3 Tuesday, July 15, :32 PM Inleiding Belangrijke informatie Algemeen L Gebruik alleen de bij dit product meegeleverde wisselstroomadapter, zoals vermeld op pagina 2. L Sluit de wisselstroomadapter alleen aan op standaard V netwisselstroom. L U kunt niet met dit product bellen als: de batterijen van de draagbare handset niet werken of moeten worden opgeladen; er een stroomstoring is; de toetsblokkering is ingeschakeld; de gespreksverbodfunctie is ingeschakeld (alleen telefoonnummers die als noodnummers in het toestel zijn opgeslagen, kunnen worden gebeld). L Open het basisstation, de oplader en de handset niet, behalve voor het vervangen van de batterijen. L Neem contact op met de fabrikanten van uw persoonlijke medische apparatuur, zoals pacemakers of hoorapparaten, om te controleren of die apparatuur voldoende is beschermd tegen externe radiofrequente energie. (Dit product werkt binnen een frequentiebereik van 1,88 GHz tot 1,90 GHz en levert een maximaal zendvermogen van 250 mw.) Gebruik dit product niet in gezondheidszorginstellingen wanneer in deze instellingen wordt aangegeven dat dit niet is toegestaan. Ziekenhuizen en gezondheidszorginstellingen kunnen apparatuur gebruiken die gevoelig is voor externe radiofrequente energie. L Zorg ervoor dat er geen objecten of vloeistof op of in het product terecht kunnen komen. Stel het product niet bloot aan buitensporige hoeveelheden rook, stof, mechanische trillingen en schokken. L Bij het basisstation kan alleen de meegeleverde handset worden gebruikt. U kunt geen andere handsets registreren of gebruiken. Omgeving L Gebruik het product niet in de buurt van water. L Hou dit product uit de buurt van warmtebronnen, zoals verwarming, kooktoestellen enzovoort. Plaats het product niet in een kamer waarin de temperatuur lager is dan 5 C of hoger dan 40 C. Waarschuwing: L Vermijd ter voorkoming van elektrische schokken blootstelling van dit product aan regen of ander vocht. L Haal de stekker van het product uit het stopcontact als er rook, een vreemde geur of vreemd geluid uit het apparaat komt. Deze omstandigheden kunnen leiden tot brand of elektrische schokken. Verzeker u ervan dat het roken is opgehouden en neem contact op met een goedgekeurd servicecentrum. L Mors geen vloeistof (schoonmaakmiddelen en dergelijke) op de stekker van het telefoonsnoer en laat de stekker niet nat worden. Hierdoor kan brand ontstaan. Als de stekker van het telefoonsnoer nat wordt, moet u de stekker onmiddellijk uit de wandcontactdoos trekken en niet gebruiken. L Plaats of gebruik dit product niet in de buurt van automatische apparaten zoals automatische deuren en brandalarmen. De door dit product uitgezonden radiogolven kunnen storingen in dergelijke apparaten veroorzaken waardoor ongelukken kunnen gebeuren. L Verwijder regelmatig stof, enz. van de wisselstroomadapter/voedingsstekker door deze uit de stopcontacten te trekken en vervolgens met een droge doek te reinigen. Opgehoopt stof kan leiden tot opeenhoping van vocht, enz. waardoor brand kan ontstaan. L Beschadig de voedingskabel/-stekker niet. Hierdoor kan er kortsluiting, een elektrische schok en/of brand ontstaan. L Steek de stekker niet met natte handen in het stopcontact. L De wisselstroomadapter is de hoofdaansluiting. Zorg ervoor dat er een gemakkelijk bereikbare wandcontactdoos in de buurt van het product aanwezig is. 3

5 TG1311BL(du-du).book Page 4 Tuesday, July 15, :32 PM Inleiding Batterijwaarschuwing L Wij adviseren de aanbevolen batterij(en) op pagina 2 te gebruiken. GEBRUIK ALLEEN oplaadbare Ni-MH-batterijen van het type AAA (R03). L Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. L Gooi batterijen niet in het vuur, wegens explosiegevaar. Houd u bij het weggooien van batterijen aan de lokale milieuvoorschriften. L Open of beschadig de batterijen niet. Elektrolyten die uit de batterijen vrijkomen zijn bijtend en kunnen brandwonden of letsel aan ogen en huid veroorzaken. De elektrolyt kan giftig zijn bij inslikken. L Ga voorzichtig met de batterijen om. Raak de batterijen niet aan met geleidende materialen, zoals ringen, armbanden of sleutels. Dit kan kortsluiting veroorzaken, waardoor de batterijen en/of het geleidende materiaal heet kunnen worden en brandwonden kunnen veroorzaken. L Laad de batterijen meegeleverd met of bedoeld voor gebruik met dit product alleen op volgens de instructies en beperkingen in deze handleiding. L Gebruik alleen een compatibel basisstation (of oplader) voor het opladen van de batterijen. Rommel niet aan het basisstation (of de oplader). Als u deze aanwijzingen niet opvolgt, kunnen de batterijen opzwellen of exploderen. Kennisgeving voor weggooien, verplaatsen of terugsturen van dit product L U kunt uw privé-gegevens en vertrouwelijke gegevens op dit product opslaan. Om uw privégegevens en vertrouwelijke gegevens te beschermen raden wij u aan informatie die zich in telefoonboeken of bellijsten bevindt uit het geheugen te verwijderen voordat u het product weggooit, verplaatst of terugstuurt. Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen Deze symbolen (1, 2, 3) op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC. Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. Voor zakengebruikers in de Europese Unie Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie. Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie Deze symbolen (1, 2, 3) zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen. Opmerking over het batterijensymbool Dit symbool (2) kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool (3). In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld. 4

6 TG1311BL(du-du).book Page 5 Tuesday, July 15, :32 PM Voorbereiding Voorbereiding Verbindingen Basisstation Indien nodig kunt u het basisstation op een wand monteren. L Gebruik alleen de meegeleverde Panasonic-wisselstroomadapter (PQLV207CE). L Gebruik alleen het meegeleverde telefoonsnoer. Als u een ander telefoonsnoer gebruikt, werkt het apparaat mogelijk niet goed. 30 mm Tijdens een stroomstoring Het apparaat werkt niet tijdens een stroomstoring. Wij raden u aan een telefoon met snoer (zonder wisselstroomadapter) aan te sluiten op dezelfde telefoonlijn of op dezelfde telefoonwandcontactdoos, als u zo'n wandcontactdoos hebt in uw huis. Locatie Voor maximale afstand en geruisloze werking plaatst u het basisstation: buiten bereik van elektrische apparatuur, zoals televisietoestellen, radio s, computers en andere telefoons. op een geschikte, hoge en centrale plek. Schroeven (niet meegeleverd) Haken ( V AC, 50 Hz) Naar de telefoonnetaansluiting Opmerking: L Installeer telefoondraden nooit tijdens onweer. L Sluit de wisselstroomadapter niet aan op een stopcontact op het plafond, omdat de stekker door het gewicht van de adapter uit het contact kan worden getrokken. 5

7 TG1311BL(du-du).book Page 6 Tuesday, July 15, :32 PM Voorbereiding Batterijen plaatsen Belangrijk: L Gebruik de meegeleverde oplaadbare batterijen (onderdeelnr. HHR-55AAAB). L Batterijen plaatsen: Maak de plus- (S) en minzijde (T) van de batterijen met een droge doek schoon. Raak de plus- (S) en minzijde (T) van de batterijen of de contactpunten van de eenheid niet aan. Zorg ervoor dat u de batterijen (S, T) goed in de batterijhouder plaatst. L Als de handset niet automatisch wordt ingeschakeld na het installeren van de batterijen, moet u {ih} ongeveer 1 seconde ingedrukt houden of de handset op het basisstation of de oplader plaatsen. Plaats eerst de negatieve kant van de batterij (T). Sluit het batterijklepje. Aan- en uitzetten Aanzetten Druk ongeveer 1 seconde op {ih}. Uitzetten Druk ongeveer 2 seconden op {ih}. 6 Batterijen opladen Plaats de handset gedurende ongeveer 7 uur op het basisstation voordat u de telefoon in gebruik neemt. Batterijniveau Batterijpictogram Batterijniveau Hoog 5 L Knipperend: volledig opgeladen. 6 Normaal Laag 7 L Knipperend: moet worden opgeladen. Prestaties Panasonic Ni-MH-batterijen (meegeleverde batterijen) Bediening Bij continu gebruik Buiten gebruik (stand-by) Bedrijfsduur Maximaal 17 uur Maximaal 150 uur Opmerking: L Het is normaal dat batterijen na de eerste keer dat ze zijn opgeladen niet volledig zijn geladen. De batterijen presteren het beste na een aantal volledige laadcycli (opladen/gebruiken). L De werkelijke prestaties van de batterij zijn afhankelijk van hoe vaak de handset wordt gebruikt en hoe vaak deze niet in gebruik is (stand-by). L Ook als de batterijen van de handset volledig zijn geladen, lopen ze geen schade op als de handset op het basisstation wordt geplaatst. L Het is mogelijk dat het batterijniveau niet juist wordt afgebeeld nadat u de batterijen hebt vervangen. Als dit het geval is, plaats de handset dan op het basisstation en laat de handset minimaal 7 uur opladen.

8 TG1311BL(du-du).book Page 7 Tuesday, July 15, :32 PM Voorbereiding Knoppen Basisstation Handset A A B Oplaadcontacten {x} (Zoeken) A B C D E F G H N I J K L A B C D E F G H I J K L M N Luidspreker Display {k} (Telefoonboek) {C} (Spraak) Navigatietoets ({e}/{v}/{>}/{<})? (Volume: {e}/{v}) {R} (Opnieuw bellen/pauze) {R} (Flash) Microfoon {j/ok} (Menu/OK) {ih} (Uit/stroom) {C} (Wissen) {INT} Oproep stoppen Oplaadcontacten Belsignaal B Display Displayitems op handset Onderdeel w x Betekenis Binnen bereik van een basisstation L Knipperend: Buiten bereik, niet geregistreerd of basisstation zonder stroom Oproep of toegang tot basisstation M k C In gesprek Telefoonboekmodus l Instellingsmodus 5 Batterijniveau 0 Nieuw voic bericht ontvangen. *1 (pagina 16) 7

9 TG1311BL(du-du).book Page 8 Tuesday, July 15, :32 PM Voorbereiding Onderdeel Betekenis Gespreksverbod ingeschakeld. (pagina 13) Direct kiezen ingeschakeld. (pagina 13) Toetsblokkering ingeschakeld. (pagina 10) Belvolume uitgeschakeld. (pagina 12) Wordt weergegeven als u op {#} drukt. In deze bedieningsinstructies gebruikte symbolen Symbool {j/ok} i {v}/{e}: Betekenis Druk op {j/ok}. Ga verder met de volgende handeling. Druk op {v} of {e} om de woorden tussen aanhalingstekens te selecteren. Voorbeeld: {v}/{e}: UIT Als BS NUMMER wordt geselecteerd voor de standbymodusdisplay (pagina 13) en 1 het huidige nummer van het basisstation is, dan wordt -1- weergegeven. Als HS NUMMER wordt geselecteerd voor de standbymodusdisplay (pagina 13) en 1 het huidige nummer van de handset is, dan wordt [1] weergegeven. 4 nieuwe oproepen Als er nieuwe oproepen zijn ontvangen, geeft de display het aantal nieuwe oproepen weer. *1 Alleen voor voic gebruikers 8

10 TG1311BL(du-du).book Page 9 Tuesday, July 15, :32 PM Telefoneren Displaytaal 1 {j/ok} 2 {v}/{e}: HS INSTEL i {>} 3 {v}/{e}: DISP INSTEL i {>} 4 {v}/{e}: KIES TAAL i {>} 5 {v}/{e}: Selecteer de gewenste taal. i {>} i {ih} Opmerking: L Als u een taal selecteert die u niet kunt lezen: druk op {ih} i {j/ok} i {v} i {>} i {v} 3 keer i {>} i {v} 2 keer i {>} i {v}/{e}: Selecteer de gewenste taal. i {>} i {ih} Datum en tijd 1 {j/ok} 2 {v}/{e}: BS INSTEL i {>} i {*} 3 Voer de huidige tijd in (24-uursweergave). L Druk op {C} als u een fout maakt. De cijfers worden vanaf rechts gewist. 4 {>} L Er klinkt een pieptoon. 5 {>} i {*} 2 keer 6 Voer de huidige dag, maand en jaar in. L Druk op {C} als u een fout maakt. De cijfers worden vanaf rechts gewist. 7 {>} i {ih} Telefoneren Nummers kiezen 1 Kies het telefoonnummer. i {C} 2 Als het gesprek is beëindigd, drukt u op {ih} of plaatst u de handset op het basisstation. Inkomende gesprekken aannemen 1 Neem op met {C}. L U kunt gesprekken ook aannemen door op een kiestoets te drukken van {0} t/m {9}, {*} of {#}. (Aannemen met willekeurige toets) 2 Als het gesprek is beëindigd, drukt u op {ih} of plaatst u de handset op het basisstation. Handset zoeken 1 Druk op het basisstation op {x}. 2 U stopt het oproepen door op {x} op het basisstation of op {C} of {INT} op de handset te drukken. Het ontvangstvolume bijstellen Druk terwijl u spreekt meerdere keren op {e} of {v}. Pauze (voor huiscentrale (PBX) / internationale gesprekken) Soms is een pauze vereist voor het telefoneren via huiscentrales of voor internationale gesprekken. Als u 1 keer op {R} drukt, wordt er een pauze van 3 seconden ingesteld. Als u meerdere keren op {R} drukt, maakt u langere pauzes. 9

11 TG1311BL(du-du).book Page 10 Tuesday, July 15, :32 PM Telefoneren Nummer herhalen (nummer herhalen / opslaan / bewerken voor opbellen / wissen) 1 {R} i {v}/{e}: Selecteer het gewenste telefoonnummer. 2 Nummer herhalen: {C} Opslaan: {>} i {v}/{e}: NR OPSLAAN i {>} i {j/ok} i Voer de naam in (maximaal 9 tekens; pagina 11). i {j/ok} Bewerken voor opbellen: {>} i {v}/{e}: WIJZIG NR i {>} i Bewerk het nummer. i {C} Wissen: {>} i {v}/{e}: WISSEN / ALLES WISSEN i {>} i {v}/{e}: JA i {>} i {ih} Voor gebruikers van wisselgesprek of nummerherkenning Als u hiervan gebruik wilt maken, moet u een abonnement op de dienst nemen bij uw serviceprovider/telefoonmaatschappij. U kunt dan oproepen ontvangen wanneer u al in gesprek bent. Als u een tweede oproep ontvangt op de telefoon, hoort u een speciale toon. Als u zich abonneert op zowel nummerherkenning als wisselgesprek, wordt informatie over de tweede beller weergegeven nadat u de toon voor het tweede gesprek hoort. 1 Druk op {R} om de tweede oproep aan te nemen. 2 Druk op {R} om van de ene naar het andere oproep te gaan. Opmerking: L Raadpleeg uw serviceprovider/telefoonmaatschappij voor meer informatie over (de beschikbaarheid van) deze dienst in uw land. Toetsblokkering De handset kan worden geblokkeerd, zodat er niet kan worden gebeld en er geen instellingen kunnen worden gemaakt. Binnenkomende gesprekken kunnen worden aangenomen, maar alle andere functies zijn uitgeschakeld als toetsenblokkering is ingeschakeld. Als u toetsblokkering wilt in-/uitschakelen, drukt u ongeveer 2 seconden op {j/ok}. Opmerking: L Er kunnen geen noodnummers worden gebeld als toetsblokkering is ingeschakeld. Flash Met {R} kunt u speciale functies van uw huiscentrale gebruiken, zoals een gesprek doorverbinden of optionele telefoondiensten gebruiken. 10

12 TG1311BL(du-du).book Page 11 Tuesday, July 15, :32 PM Telefoonboek Telefoonboek Ingangen aan het telefoonboek toevoegen Met het telefoonboek kunt u opbellen zonder het nummer in te typen. U kunt 50 namen en telefoonnummers toevoegen. 1 {j/ok} 2 keer 2 Voer het telefoonnummer in (maximaal 24 cijfers). i {j/ok} 3 Voer de naam in (maximaal 9 tekens). i {j/ok} 4 {ih} Opmerking: L Als nummerinformatie wordt ontvangen die overeenkomt met een nummer in het telefoonboek van de telefoon, wordt de opgeslagen naam weergegeven. Bellen/bewerken/wissen 1 {k} i {v}/{e}: Selecteer de gewenste naam. 2 Bellen: {C} Bewerken: {>} i {v}/{e}: WIJZIGEN i {>} i Bewerk het telefoonnummer. i {j/ok} i Bewerk de naam. i {j/ok} Wissen: {>} i {v}/{e}: WISSEN i {>} i {v}/{e}: JA i {>} i {ih} Tekentabel Toetsen Tekens Toetsen Tekens {1} # [ ] *, / 1 {6} M N O 6 {2} A B C 2 {7} P Q R S 7 {3} D E F 3 {8} T U V 8 {4} G H I 4 {9} W X Y Z 9 {5} J K L 5 {0} (Spatie) 0 Opmerking: L Als u met dezelfde kiestoets een volgend teken wilt invoeren, drukt u op {>} om de cursor naar de volgende positie te verplaatsen en drukt u op de bijbehorende kiestoets. Fouten corrigeren 1 Plaats de cursor met {<} of {>} rechts naast het nummer of teken dat u wilt corrigeren. 2 {C} i Voer het juiste teken/cijfer in. 11

13 TG1311BL(du-du).book Page 12 Tuesday, July 15, :32 PM Handige telefooninstellingen Snelkiestoetsen Een nummer uit het telefoonboek aan een snelkiestoets toewijzen De kiestoetsen {1} t/m {9} kunnen als snelkiestoetsen worden gebruikt, waarmee u nummers uit het telefoonboek belt door eenvoudig op een kiestoets te drukken. 1 {k} i {v}/{e}: Selecteer de gewenste naam. i {j/ok} 2 {v}/{e}: VERKO NR OPS i {>} 3 {v}/{e}: Selecteer de gewenste snelkiestoets. i {>} L Als de kiestoets al als snelkiestoets is ingesteld, knippert het weergegeven nummer. 4 {v}/{e}: JA i {>} i {ih} Gesprekken voeren/een snelkiestoets wissen 1 Houd de gewenste snelkiestoets ({1} t/m {9}) ingedrukt. 2 Bellen: {C} Een snelkiestoets wissen: {>} 2 keer i {v}/{e}: JA i {>} i {ih} Handige telefooninstellingen Gids voor handsetinstellingen De handset aanpassen (algemene methode): 1 {j/ok} 2 Druk op {v} of {e} om HS INSTEL te selecteren. i {>} 3 Druk op {v} of {e} om het gewenste onderdeel in het instellingenmenu van de handset te selecteren. i {>} 4 Druk op {v} of {e} om het gewenste onderdeel in het submenu te selecteren. i {>} 5 Druk op {v} of {e} om de gewenste instelling te selecteren. i {>} L Deze stap kan per geprogrammeerde functie verschillen. L Als u de wilt afsluiten, drukt u op {ih}. Opmerking: L In de volgende tabel staan de standaardinstellingen tussen < >. Menu Submenu Blz. WEKKER WEKKER INST 13 WEKKER A/U <UIT> BEL INSTEL BELVOLUME <niveau 6> EXT BELRITME <BELRITME 1> INT BELRITME <BELRITME 1> OPROEPEN <BELRITME 1> WEKKER <BELRITME 1> TOONSIGN INS TOETSSIGNAAL <AAN> WACHTTOON <AAN> BEREIK ALARM <UIT> BATT LEEG <AAN> 12

14 TG1311BL(du-du).book Page 13 Tuesday, July 15, :32 PM Handige telefooninstellingen Menu Submenu Blz. DISP INSTEL STANDBY DISP <KLOK> GESPREKSDISP <GESPREKSDUUR> KIES TAAL <NEDERLANDS> 9 KIESBEPERK GESPREKSVERB <UIT> 13 SNELKIEZEN 13 SNELKIES A/U <UIT> OVERIGE INST PIN WIJZIGEN <0000> 14 AUTO OPNEMEN *1 <UIT> RESET HS 14 *1 Met de functie voor automatisch opnemen kunt u gesprekken aannemen door gewoon de handset van het basisstation te nemen. U hoeft niet op {C} te drukken. Als u zich abonneert op nummerherkenning en de gegevens van de beller wilt zien nadat u de handset hebt opgepakt om een oproep aan te nemen, moet u deze functie uitschakelen. Alarm Het alarm gaat gedurende 3 minuten af op de ingestelde tijd. Belangrijk: L Stel eerst de datum en de tijd in (pagina 9). 1 {j/ok} 2 {v}/{e}: HS INSTEL i {>} 3 {v}/{e}: WEKKER i {>} 4 {v}/{e}: WEKKER INST i {>} 5 Voer de gewenste tijd in (24-uursweergave). i {>} 6 {v}/{e}: Selecteer de gewenste instelling. i {>} i {ih} Gespreksverbod Met de functie Gespreksverbod maakt u het onmogelijk naar buiten te bellen. Als gespreksverbod is ingeschakeld, zijn alleen noodnummers beschikbaar. Zie pagina 15 voor het opslaan van noodnummers. 1 {j/ok} 2 {v}/{e}: HS INSTEL i {>} 3 {v}/{e}: KIESBEPERK i {>} 4 {v}/{e}: GESPREKSVERB i {>} 5 Voer de handset-pin in (standaard: 0000 ). L Raadpleeg het dichtstbijzijnde Panasonic-servicecentrum als u uw PIN bent vergeten. 6 {v}/{e}: Selecteer de gewenste instelling. i {>} i {ih} Direct kiezen Met direct kiezen belt u een vooraf ingesteld telefoonnummer door op {C} te drukken. U hoeft geen nummers te kiezen. 1 {j/ok} 2 {v}/{e}: HS INSTEL i {>} 3 {v}/{e}: KIESBEPERK i {>} 4 {v}/{e}: SNELKIEZEN i {>} 5 Voer een telefoonnummer in (maximaal 24 cijfers). i {j/ok} 2 keer 6 {v}/{e}: AAN i {>} i {ih} Opmerking: L Als deze functie is ingeschakeld, kan alleen het nummer voor direct kiezen worden gebeld. 13

15 TG1311BL(du-du).book Page 14 Tuesday, July 15, :32 PM Handige telefooninstellingen De handset-pin wijzigen Om veiligheidsredenen moet de PIN van de handset worden ingevoerd voor het wijzigen van bepaalde instellingen. Schrijf als u de PIN wijzigt de nieuwe PIN op. De telefoon geeft de PIN niet opnieuw weer. 1 {j/ok} 2 {v}/{e}: HS INSTEL i {>} 3 {v}/{e}: OVERIGE INST i {>} 4 {v}/{e}: PIN WIJZIGEN i {>} 5 Voer de huidige handset-pin van 4 cijfers in. L Raadpleeg het dichtstbijzijnde Panasonic-servicecentrum als u uw PIN bent vergeten. 6 Voer de nieuwe handset-pin van 4 cijfers in. 7 Voer de nieuwe handset-pin van 4 cijfers opnieuw in. i {ih} De handset resetten 1 {j/ok} 2 {v}/{e}: HS INSTEL i {>} 3 {v}/{e}: RESET HS i {>} 4 Voer de handset-pin in (standaard: 0000 ). L Raadpleeg het dichtstbijzijnde Panasonic-servicecentrum als u uw PIN bent vergeten. 5 {v}/{e}: JA i {>} i {ih} Gids voor basisstationinstellingen Het basisstation aanpassen (algemene methode): 1 {j/ok} 2 Druk op {v} of {e} om BS INSTEL te selecteren. i {>} L INVOER CODE wordt weergegeven. 3 Voer het gewenste codenummer in. Volg de aanwijzingen in de kolom Functie in de tabel. L Als u de wilt afsluiten, drukt u op {ih}. Codenr. Functie (standaardinstelling) {0} De standaardinstellingen van het basisstation herstellen. *1 Voer de basisstation-pin in (standaard: 0000 ). *2 i {>} {5} Basisstation-PIN wijzigen ( 0000 ). *3 Voer de huidige basisstation-pin van 4 cijfers in. *2 Voer de nieuwe basisstation-pin van 4 cijfers in. Voer de nieuwe basisstation-pin van 4 cijfers opnieuw in. 14

16 TG1311BL(du-du).book Page 15 Tuesday, July 15, :32 PM Handige telefooninstellingen Codenr. Functie (standaardinstelling) {6} Kiesrestrictie *4 Kiesrestrictie instellen Voer de basisstation-pin in (standaard: 0000 ). *2 i Voer het gewenste handsetnummer in door op de daarvoor bestemde kiestoets te drukken. L Het gewenste handsetnummer knippert op het display. {>} Voer het telefoonnummer in dat u wilt uitschakelen (maximaal 8 cijfers). L Als u een andere geheugenplaats wilt selecteren, drukt u op {>} en voert u een nummer in. {>} Kiesrestrictie in- en uitschakelen Voer de basisstation-pin in (standaard: 0000 ). *2 L Het handsetnummer wordt weergegeven. Een knipperend nummer geeft aan dat kiesrestrictie is ingeschakeld; als het nummer niet knippert, is de kiesrestrictie uitgeschakeld. Voer het gewenste handsetnummer in en druk op de daarvoor bestemde kiestoets om hem in of uit te schakelen. i {>} 2 keer Noodnummer ( 112, 101, 100 ) *5 Voer de basisstation-pin in (standaard: 0000 ). *2 i {*} Opslaan: Voer een noodnummer in (maximaal 8 cijfers). L Als u een andere geheugenplaats wilt selecteren, drukt u op {>} en voert u een nummer in. {>} Bewerken: Druk op {>} tot het gewenste nummer wordt weergegeven. i {C} i Voer het nieuwe noodnummer in. i {>} Codenr. Functie (standaardinstelling) {*} Datum en tijd: pagina 9 *1 Alleen het noodnummer wordt niet gewijzigd. *2 Raadpleeg het dichtstbijzijnde Panasonic-servicecentrum als u uw PIN bent vergeten. *3 Schrijf als u de PIN wijzigt de nieuwe PIN op. De telefoon geeft de PIN niet opnieuw weer. *4 Kiesrestrictie voorkomt dat vanaf de handset bepaalde nummers worden gebeld. U kunt maximaal 10 telefoonnummers uitschakelen (geheugenplaatsen 0 9). *5 Met de noodnummerfunctie bepaalt u welke telefoonnummers kunnen worden gebruikt als gespreksverbod is ingeschakeld. Er kunnen in totaal 4 noodnummers (geheugen 1 4) worden opgeslagen. 15

17 TG1311BL(du-du).book Page 16 Tuesday, July 15, :32 PM Nummerherkenning Nummerherkenning Nummerherkenning gebruiken Belangrijk: L Dit apparaat ondersteunt nummerherkenning. Om nummerherkenning te kunnen gebruiken moet u er wel op zijn geabonneerd. Neem contact op met uw serviceprovider/telefoonmaatschappij voor meer informatie. Nummerherkenningsmogelijkheden Display-indicaties L Als er nieuwe oproepen zijn ontvangen, geeft de display het aantal nieuwe oproepen weer. Voorbeeld: Er zijn 4 nieuwe oproepen ontvangen. Opslaan/bewerken/wissen 1 {v}/{e}: Selecteer de gewenste naam. i {>} 2 Opslaan: {v}/{e}: NR OPSLAAN i {>} i {j/ok} i Voer de naam van de persoon in (maximaal 9 tekens; pagina 11). i {j/ok} i {ih} Bewerken: {v}/{e}: WIJZIG NR i {>} i Plaats de cursor met {<} of {>} rechts naast het nummer dat u wilt bewerken. i Bewerk het telefoonnummer. i {C} Wissen: {v}/{e}: WISSEN / ALLES WISSEN i {>} i {v}/{e}: JA i {>} i {ih} Voic service L De telefoonnummers van de laatste 50 verschillende bellers worden in de bellerlijst opgeslagen. Voorbeeld: *1 Weergegeven als deze oproep al is bekeken of beantwoord. Druk op {C} om terug te bellen. L Als het apparaat geen identificatiegegevens kan ontvangen, wordt het volgende weergegeven: BUITEN RANGE : De beller heeft gebeld uit een plaats waar nummerherkenning niet beschikbaar is. NR GEHEIM : De beller heeft ervoor gekozen om zijn gegevens niet te verzenden. *1 Voic is een automatische berichtendienst van uw serviceprovider/ telefoonmaatschappij. Als u een abonnement op deze dienst neemt, kunnen mensen een bericht voor u achterlaten als u de telefoon niet kunt opnemen of als u in gesprek bent. De berichten worden opgeslagen op systemen van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij en niet op uw telefoon. Wanneer er nieuwe berichten voor u zijn, wordt 0 weergegeven op de handset (afhankelijk van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij). Raadpleeg uw serviceprovider/telefoonmaatschappij voor meer informatie over deze dienst. Belangrijk: L Als ook na het beluisteren van de nieuwe berichten 0 op de display wordt weergegeven, schakelt u dit uit door 1 seconde op {<} te drukken. 16

18 TG1311BL(du-du).book Page 17 Tuesday, July 15, :32 PM Handige informatie Handige informatie Problemen oplossen Als u na het volgen van de aanwijzingen in dit hoofdstuk nog steeds problemen ondervindt, verwijdert u de wisselstroomadapter van het basisstation en schakelt u de handset uit, waarna u de stroom weer inschakelt en de handset weer aanzet. Probleem w knippert. Ik kan niet bellen of gebeld worden. Het apparaat gaat niet over. Oorzaak/oplossing L De handset is te ver van het basisstation. Ga dichterbij staan. L De wisselstroomadapter van het basisstation is niet aangesloten. Controleer de aansluitingen (pagina 5). L U gebruikt de handset of het basisstation in een gebied met veel elektrische interferentie. Plaats het basisstation en gebruik de handset buiten bereik van storingsbronnen. L De registratie van de handset is ongedaan gemaakt. De handset bij het basisstation registreren (pagina 18). L De wisselstroomadapter van het basisstation of het telefoonsnoer is niet aangesloten. Controleer de aansluitingen. L De gespreksverbodfunctie is ingeschakeld. Schakel deze uit (pagina 13). L U hebt een kiesrestrictienummer gekozen (pagina 15). L De toetsblokkering is ingeschakeld. Schakel deze uit (pagina 10). L Het belvolume is uitgeschakeld. Stel het belvolume bij (pagina 12). Probleem De display van de handset is leeg. De handset gaat niet aan. Ik heb de weergavetaal gewijzigd in een taal die ik niet kan lezen. U hoort een in-bezet-toon als u op {C} drukt. Er is ruis hoorbaar, wisselend geluid. Ik heb de batterijen opgeladen, maar 7 knippert nog steeds. Ik heb de batterijen volledig geladen, maar de bedrijfsduur ervan lijkt korter. Oorzaak/oplossing L De handset is niet ingeschakeld. Zet deze aan (pagina 6). L Controleer of de batterijen goed zijn geplaatst (pagina 6). L Laad de batterijen volledig op (pagina 6). L Wijzig de weergavetaal (pagina 9). L De handset is te ver van het basisstation. Ga dichterbij staan en probeer het opnieuw. L U gebruikt de handset of het basisstation in een gebied met veel elektrische interferentie. Plaats het basisstation en gebruik de handset buiten bereik van storingsbronnen. L Ga dichter bij het basisstation staan. L Als u DSL/ADSL gebruikt, raden wij u aan om een DSL-/ADSL-filter aan te sluiten tussen het basisstation en de telefoonwandcontactdoos. Neem voor details contact op met uw DSL-/ADSLprovider. L Maak de oplaadcontacten schoon en laad opnieuw op (pagina 6). L Het is tijd de batterijen te vervangen (pagina 6). L Maak de plus- (S) en minzijde (T) van de batterijen en de contactpunten van de eenheid met een droge doek schoon en probeer het opnieuw. 17

19 TG1311BL(du-du).book Page 18 Tuesday, July 15, :32 PM Handige informatie De bellerinfo wordt niet weergegeven. De bellerinfo wordt erg langzaam weergegeven. 18 Probleem Oorzaak/oplossing L U moet een abonnement nemen op nummerherkenning. Neem contact op met uw serviceprovider/telefoonmaatschappij voor meer informatie. L Als uw toestel is aangesloten op extra telefoonapparatuur, maak deze apparatuur dan los en steek het toestel rechtstreeks in de wandcontactdoos. L Als u DSL/ADSL gebruikt, raden wij u aan om een DSL-/ADSL-filter aan te sluiten tussen het basisstation en de telefoonwandcontactdoos. Neem voor details contact op met uw DSL-/ADSLprovider. L Andere telefoonapparatuur kan storing veroorzaken op dit toestel. Maak de andere apparatuur los en probeer het opnieuw. L Afhankelijk van uw serviceprovider/ telefoonmaatschappij wordt de bellerinfo pas bij de tweede keer overgaan of later weergegeven. L Ga dichter bij het basisstation staan. Schade door vloeistof Probleem Er is vloeistof of vocht in de handset of het basisstation gekomen. Oorzaak/oplossing L Trek de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer uit het basisstation. Haal de batterijen uit de handset en laat het toestel ten minste 3 dagen drogen. Wanneer de handset of het basisstation weer helemaal droog is, sluit u de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer weer aan. Plaats de batterijen en laad deze volledig op vóór gebruik. Raadpleeg het dichtstbijzijnde Panasonic-servicecentrum als het apparaat niet goed werkt. Let op: L Voorkom permanente schade en gebruik geen magnetron om het droogproces te versnellen. De handset bij het basisstation registreren 1 {j/ok} 2 {v}/{e}: HS INSTEL i {>} 3 {v}/{e}: AAN/AFMELDEN i {>} 4 {v}/{e}: HS AANMELDEN i {>} 5 Druk op {x} op het basisstation en houd de knop ongeveer 5 seconden ingedrukt. L De rest van de procedure moet binnen 4 minuten worden voltooid. 6 {v}/{e}: Selecteer een basisstationnummer. i {>} 7 Wacht tot PIN BS wordt weergegeven. i Voer de basisstation-pin in (standaard: 0000 ). i {>} L Raadpleeg het dichtstbijzijnde Panasonic-servicecentrum als u uw PIN bent vergeten. L Als de handset met succes is geregistreerd, stopt w met knipperen. L Als w blijft knipperen, herhaal dan de procedure vanaf stap 1.

20 TG1311BL(du-du).book Page 19 Tuesday, July 15, :32 PM Specificaties Standaard: DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: digitale draadloze telecommunicatie) Aantal kanalen: 120 duplex-kanalen Frequentiebereik: 1,88 GHz tot 1,90 GHz Duplex-procedure: TDMA (Time Division Multiple Access: gelijktijdige toegang) Kanaalafstand: khz Bitsnelheid: kbit/s Modulatie: GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying: gauss-frequentieverdeling) RF-overdrachtvermogen: Ongeveer 10 mw (gemiddeld vermogen per kanaal) Stemcodering: ADPCM 32 kbit/s Stroomvoorziening: V AC, 50 Hz Stroomverbruik: Basisstation: Stand-by: Circa 2,1 W Maximum: Circa 5,8 W Bedrijfsomstandigheden: 5 C 40 C, 20 % 80 % relatieve luchtvochtigheid (droog) Afmetingen: Basisstation: Circa 85 mm 101 mm 64 mm Handset: Circa 148 mm 50 mm 33 mm Gewicht: Basisstation: Circa 108 g Handset: Circa 120 g Handige informatie Opmerking: L Ontwerp en specificaties kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. L De illustraties in deze publicatie kunnen ietwat afwijken van het eigenlijke product. 19

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be TG171xBL(du-du).book Page 1 Tuesday, March 29, 2011 2:33 PM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1611BL KX-TG1711BL KX-TG1713BL Afgebeeld model is de KX-TG1611. Afgebeeld model is

Nadere informatie

TG7301-7321NL(du-du).book Page 1 Monday, April 21, 2008 8:40 AM. Model KX-TG7301NL. Model KX-TG7321NL

TG7301-7321NL(du-du).book Page 1 Monday, April 21, 2008 8:40 AM. Model KX-TG7301NL. Model KX-TG7321NL TG7301-7321NL(du-du).book Page 1 Monday, April 21, 2008 8:40 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG7301NL KX-TG7302NL KX-TG7303NL Digitale Draadloze Telefoon met Beantwoorder Model

Nadere informatie

TG8200_20NL(du-du).book Page 1 Tuesday, October 2, 2007 1:30 PM. Model KX-TG8200NL. Model KX-TG8220NL

TG8200_20NL(du-du).book Page 1 Tuesday, October 2, 2007 1:30 PM. Model KX-TG8200NL. Model KX-TG8220NL TG8200_20NL(du-du).book Page 1 Tuesday, October 2, 2007 1:30 PM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG8200NL Digitale Draadloze Telefoon met Beantwoorder Model KX-TG8220NL KX-TG8200

Nadere informatie

KX-TG8072NL KX-TG8092NL. Gebruiksaanwijzing. Digitale Draadloze Telefoon. Digitale Draadloze Telefoon. met Beantwoorder

KX-TG8072NL KX-TG8092NL. Gebruiksaanwijzing. Digitale Draadloze Telefoon. Digitale Draadloze Telefoon. met Beantwoorder TG8070-8090NL(du-du).book Page 1 Wednesday, August 1, 2007 10:54 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG8070NL KX-TG8072NL Digitale Draadloze Telefoon met Beantwoorder Model KX-TG8090NL

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC KX-TG2521BL http://nl.yourpdfguides.com/dref/3972916

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC KX-TG2521BL http://nl.yourpdfguides.com/dref/3972916 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt. TG1611_1711NL(du-du).book Page 1 Wednesday, March 16, 2011 10:01 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1611NL KX-TG1612NL KX-TG1613NL KX-TG1614NL KX-TG1711NL Afgebeeld model is de

Nadere informatie

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing Boston 520 Extra handset met lader Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

Nadere informatie

Model KX-TGP500. Model KX-TGP550

Model KX-TGP500. Model KX-TGP550 Beknopte Handleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 Model KX-TGP550 B01 T01 Afgebeeld model is de KX-TGP500. Afgebeeld model is de KX-TGP550. Inhoud/Contenido/Indice Nederlandse instructies Instrucciones

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC KXTG2511NL http://nl.yourpdfguides.com/dref/2734585

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC KXTG2511NL http://nl.yourpdfguides.com/dref/2734585 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC KX-TG1612NL http://nl.yourpdfguides.com/dref/3972384

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC KX-TG1612NL http://nl.yourpdfguides.com/dref/3972384 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Boston 630. Gebruiksaanwijzing. Digitale draadloze telefoon. Extra handset met lader

Boston 630. Gebruiksaanwijzing. Digitale draadloze telefoon. Extra handset met lader Boston 630 Digitale draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Extra handset met lader Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Inhoudsopgave Nummers kiezen... 3 De luidspreker gebruiken... 3 Telefoneren met behulp van de herhaallijst... 3 Nummers in de herhaallijst

Nadere informatie

MCS Rimini ES. Extra handset voor MCS Rimini. Extra handset voor slechthorenden

MCS Rimini ES. Extra handset voor MCS Rimini. Extra handset voor slechthorenden MCS Rimini ES Extra handset voor MCS Rimini Extra handset voor slechthorenden Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Visuele LED waarschuwing bij binnenkomend gesprek Eenvoudig in gebruik INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bedieningsinstructies

Bedieningsinstructies TCD430BL_DU(DU).book Page 1 Monday, January 26, 2004 11:55 AM Digitale Draadloze Telefoon Bedieningsinstructies Model KX-TCD430BL Dit apparaat ondersteunt nummerherkenning. Voor het weergeven van het telefoonnummer

Nadere informatie

Welkom. philips. Korte bedieningshandleiding. Aansluiten. In gebruik nemen. Telefoneren

Welkom. philips. Korte bedieningshandleiding. Aansluiten. In gebruik nemen. Telefoneren Welkom Korte bedieningshandleiding 1 2 3 Aansluiten In gebruik nemen Telefoneren philips + Verpakkingsinhoud Basisstation CD440 OF Handset CD440/CD445 Basisstation CD445 Netsnoer voor het basisstation

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. www.philips.com/welcome D310 D315. Korte gebruikershandleiding

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. www.philips.com/welcome D310 D315. Korte gebruikershandleiding Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome D310 D315 Korte gebruikershandleiding Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing Het elektrische netwerk is geclassificeerd

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies. Overzicht

Belangrijke veiligheidsinstructies. Overzicht Snelstartgids CD180 Belangrijke veiligheidsinstructies Gebruik uitsluitend de voeding die bij de technische gegevens wordt vermeld. Stel het product niet bloot aan vloeistoffen. Ontploffingsgevaar als

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Model KX-TGP550 T01 Afgebeeld model is de KX-TGP500. Afgebeeld model is de KX-TGP550. Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Veiligheidsinformatie Dit product mag uitsluitend worden gebruikt in landen waarvoor door de bevoegde wetgeving specifieke toestemming is afgegeven. Dit is herkenbaar aan de sticker aan de achterzijde

Nadere informatie

Wat zit er in de doos?

Wat zit er in de doos? Snelstartgids SE888 Wat zit er in de doos? Handset * Basisstation Oplader * Netspanningsadapter * Telefoonsnoer ** CD-ROM Snelstartgids Garantiebewijs Opmerking * In verpakkingen met meerdere handsets

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

MCS Rimini. DECT telefoon voor slechthorenden. Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik

MCS Rimini. DECT telefoon voor slechthorenden. Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik MCS Rimini DECT telefoon voor slechthorenden Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik INHOUDSOPGAVE pagina 1. Inleiding 3 1.1. De telefoon aansluiten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Model KX-TGP550 T01 Afgebeeld model is de KX-TGP500. Afgebeeld model is de KX-TGP550. Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. D400 D405. Korte gebruikershandleiding

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar.  D400 D405. Korte gebruikershandleiding Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome D400 D405 Korte gebruikershandleiding Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing Het elektrische netwerk is geclassificeerd

Nadere informatie

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4.

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. QG_505NL_Du.fm Page Thursday, July, 200 :4 AM Digitale Draadloze Telefoon Modelnr. KX-TCD505NL Beknopte handleiding Dankzij deze beknopte handleiding leert u snel de voornaamste functies en de basisbediening

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. CD190 CD195. Snelstartgids. 1 Aansluiten 2 Aan de slag 3 Genieten

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar.  CD190 CD195. Snelstartgids. 1 Aansluiten 2 Aan de slag 3 Genieten Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome CD190 CD195 Snelstartgids 1 Aansluiten 2 Aan de slag 3 Genieten Belangrijke veiligheidsinstructies Gebruik uitsluitend de

Nadere informatie

Snelstartgids XL370/XL375

Snelstartgids XL370/XL375 Snelstartgids XL370/XL375 De inhoud van de doos Handset * Basisstation (XL375) Basisstation (XL370) Oplader * Netspanningsadapter * Telefoonsnoer ** Gebruiksaanwijzing Snelstartgids Garantie Opmerking

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. D150. Korte gebruikershandleiding

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar.  D150. Korte gebruikershandleiding Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome D150 Korte gebruikershandleiding Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing Het elektrische netwerk is geclassificeerd

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. D4050. Korte gebruikershandleiding

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar.  D4050. Korte gebruikershandleiding Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome D4050 Korte gebruikershandleiding Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing Het elektrische netwerk is geclassificeerd

Nadere informatie

Digitale draadloze telefoon SE 240 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat SE 245

Digitale draadloze telefoon SE 240 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat SE 245 Digitale draadloze telefoon SE 240 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat SE 245 Welkom Korte handleiding 1 2 3 Aansluiten Installeren Gebruiken Verpakkingsinhoud SE240/SE245 handset SE240 of

Nadere informatie

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE 420NL_QG_Du.fm Page 1 Wednesday, June 18, 2003 6:40 PM Digitaal draadloos antwoordapparaat Modelnr. KX-TCD420NL Beknopte handleiding Dankzij deze beknopte handleiding leert u snel de voornaamste functies

Nadere informatie

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing Phoenix 300 Extra handset met lader Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

Nadere informatie

Welkom. Korte handleiding. Aansluiten. Installeren. Gebruiken

Welkom. Korte handleiding. Aansluiten. Installeren. Gebruiken Digitale draadloze telefoon SE 140 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat SE 145 Welkom Korte handleiding 1 2 3 Aansluiten Installeren Gebruiken Verpakkingsinhoud SE 140/SE 145 handset SE 140

Nadere informatie

BeoCom 4. Bedieningshandleiding

BeoCom 4. Bedieningshandleiding BeoCom 4 Bedieningshandleiding Voordat u begint... Legenda Raadpleeg deze legenda om te zien hoe in deze handleiding een toets of statusdisplay in een reeks instructies wordt afgebeeld. De toetsen op de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90

Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90 Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90 NL Om deze noodknop te kunnen gebruiken, moet een SIM-kaart worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder een SIM-kaart

Nadere informatie

Model KX-TGP500. Model KX-TGP550

Model KX-TGP500. Model KX-TGP550 Beknopte Handleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 Model KX-TGP550 B01 T01 Afgebeeld model is de KX-TGP500. Afgebeeld model is de KX-TGP550. Inhoud/Contenido/Indice Nederlandse instructies Instrucciones

Nadere informatie

BeoCom 2. Bedieningshandleiding

BeoCom 2. Bedieningshandleiding BeoCom 2 Bedieningshandleiding Voordat u begint Deze handleiding bevat aanwijzingen voor het instellen en gebruiken van de handset BeoCom 2 in combinatie met een BeoLinebasisstation. U kunt de handset

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

Huistelefoon / lader voor GSM. Gebruiksaanwijzing

Huistelefoon / lader voor GSM. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Huistelefoon / lader voor GSM 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN 1.1 Belangrijk Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel.

Nadere informatie

Bluetooth Auto Luidspreker

Bluetooth Auto Luidspreker ENVIVO Bluetooth Auto Luidspreker GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...4 WELKOM...4 ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...5 WAARSCHUWING...5 PRODUCT AFBEELDING & BELANGRIJKSTE FUNCTIES...6

Nadere informatie

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3. LINE

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3. LINE 410NL_QG_Dut.fm Page 1 Thursday, March 20, 200 7:2 PM Digitale draadloze telefoon Modelnr. KX-TCD410NL Beknopte handleiding Dankzij deze beknopte handleiding leert u snel de voornaamste functies en de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt!

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! Gebruikershandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! 1 Aansluiti ng voor oplader 2 Zaklamp 3 Scherm 4 M2-toets 5 M1-toets 6 Verzendtoets 7 Oortelefo on 10

Nadere informatie

Motorola D210 series Digitale draadloze telefoon

Motorola D210 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CID TADbook Page 1 Tuesday, February 26, 2008 1:51 PM Motorola D210 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CID TADbook Page 2 Tuesday, February 26, 2008 1:51 PM Welkom Overzicht van uw digitale

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC KX-TG1073NL http://nl.yourpdfguides.com/dref/766423

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC KX-TG1073NL http://nl.yourpdfguides.com/dref/766423 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. D6050. Korte gebruikershandleiding

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar.  D6050. Korte gebruikershandleiding Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome D6050 Korte gebruikershandleiding Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing Het elektrische netwerk is geclassificeerd

Nadere informatie

Waarom kan ik geen telefoongesprekken voeren of ontvangen (draadloze telefoons)?

Waarom kan ik geen telefoongesprekken voeren of ontvangen (draadloze telefoons)? Waarom kan ik geen telefoongesprekken voeren of ontvangen (draadloze telefoons)? Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Volgt u onderstaande adviezen in de aangegeven volgorde alstublieft

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP3011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DTX_600

GEBRUIKSAANWIJZING DTX_600 GEBRUIKSAANWIJZING DTX_600 INTRODUCTIE De DTX-600 is een draadloze uitbreidings-handset die gebruikt kan worden samen met de Profoon DTX-600 serie draadloze telefoons. Met losse DTX-600 handsets kunt

Nadere informatie

Functies. Inhoud van de doos NED

Functies. Inhoud van de doos NED NED Functies De ASA-30 kan als een aanvullende sirene verbonden met uw alarmsysteem worden gebruikt of als een onafhankelijke sirene verbonden met een afstandsbediening en/of draadloze detectoren. - Draadloze

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing mode d emploi

Gebruiksaanwijzing mode d emploi Gebruiksaanwijzing mode d emploi TX-570 Big Button1 OVERZICHT 1. Direct geheugen toetsen 2. Geheugentoets 3. Laatste nummer geheugen / pauze toets 4. Flash functietoets 5. Toetsenbord 6. Mute toets 7.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-500

GEBRUIKSAANWIJZING FX-500 GEBRUIKSAANWIJZING FX-500 FX-500 De Fysic FX-500 is een extra nummerkiezer voor geheugennummers. Per toets kunnen handige foto s of symbolen worden geplaatst, zodat met één druk op de knop die bewuste

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Sprekende klok FC-24

GEBRUIKSAANWIJZING. Sprekende klok FC-24 GEBRUIKSAANWIJZING Sprekende klok FC-24 FC-24 De Fysic FC-24 is een sprekende klok met datum en kalender weergave, wekfunctie en thermometer. OVERZICHT KLOK 1 2 3 4 5 6 7 13 8 9 10 11 12 14 15 16 17 1.

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie

Bluetooth Luidspreker GEBRUIKSHANDLEIDING BTL-60

Bluetooth Luidspreker GEBRUIKSHANDLEIDING BTL-60 Gebruiksaanwijzingen Bluetooth Luidspreker GEBRUIKSHANDLEIDING BTL-60 Wanneer u de luidspreker inschakelt, schakelt deze automatisch op Bluetooth-modus. U kunt de luidspreker vervolgens eenvoudig met uw

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17

GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17 GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17 ADB-17 De ADB-17 is een draadloze deurbel die bij diverse toepassingen kan worden gebruikt. Zo kan de ADB-17 worden gebruikt als (nieuwe) deurbel of hulpbel bij zieken en hulpbehoevenden.

Nadere informatie

Cordoba 100 Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing

Cordoba 100 Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing Cordoba 100 Extra handset met lader Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SHL3850NC. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SHL3850NC. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SHL3850NC Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Weergave Oproeper. gebruiksaanwijzing

Weergave Oproeper. gebruiksaanwijzing PROFOON PCI-27B Weergave Oproeper gebruiksaanwijzing INTRODUCTIE Met de Profoon PCI-27B kunt u zien door wie u gebeld wordt. Naar keuze kunt u zo ongewenste telefoontjes onbeantwoord laten en alleen de

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

Seniorentelefoon Gebruikershandleiding

Seniorentelefoon Gebruikershandleiding Seniorentelefoon Gebruikershandleiding Serea Safy TH-520FBLK Lees en bewaar deze instructies. De gebruikershandleiding in andere talen vindt u online op http://www.thomsonphones.eu Inhoudsopgave Aan de

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. D230 D235. Korte gebruikershandleiding

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar.  D230 D235. Korte gebruikershandleiding Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support D230 D235 Korte gebruikershandleiding Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing Het elektrische netwerk is geclassificeerd

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER ACDB-7000C LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE DEURBEL ONTVANGER

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI AT-320 Gebruiksaanwijzing Veiligheidsinstructie: Neem het onderstaande in acht: Vermijd opslag en gebruik in te warme en vochtige plaatsen. Het gebruik in zulke

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding BeoCom 6000 Bedieningshandleiding Voordat u begint... 3 Deze bedieningshandleiding bevat aanwijzingen voor het gebruik van de BeoCom 6000 handset in combinatie met een BeoLine ISDN-, een BeoLine PSTN-

Nadere informatie

ICR-200. www.ices-electronics.com

ICR-200. www.ices-electronics.com ICR-200 www.ices-electronics.com FM WEKKERRADIO MET BATTERIJ BACK-UP 1. SNOOZE/SLEEP OFF-KNOP 2. ALARM INSTELLEN-KNOP 3. TIJD INSTELLEN-KNOP 4. SLAAP INSTELLEN-KNOP 5. UREN INSTELLEN-KNOP 6. MINUTEN INSTELLEN-KNOP

Nadere informatie

A. Opgelet. B. Shuffle functie. C. Toetsfuncties en bediening

A. Opgelet. B. Shuffle functie. C. Toetsfuncties en bediening Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

Voordat u de carkit gaat gebruiken, dient u eerste de batterij op te laden en de carkit te paren met uw mobiele telefoon.

Voordat u de carkit gaat gebruiken, dient u eerste de batterij op te laden en de carkit te paren met uw mobiele telefoon. Inleiding: Dank u voor uw belangstelling voor onze Bluetooth carkit. Deze carkit is een draadloze Bluetooth carkit gebaseerd op de Bluetooth technologie die u de mogelijkheid geeft om te bellen zonder

Nadere informatie

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER ENVIVO BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE PRODUCT OVERZICHT... 4 KNOPPEN... 6 BLUETOOTH MODUS... 6 Bluetooth Paren... 6 Muziek afspelen in Bluetooth modus...10 Handenvrij

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FR-16

GEBRUIKSAANWIJZING FR-16 GEBRUIKSAANWIJZING 1 FR-16 INTRODUKTIE De Alecto FR-16 is een PMR-446 Portofoon. Met deze portofoon is het mogelijk om gratis onderling te communiceren alswel te communiceren met andere (Alecto) portofoons

Nadere informatie

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b.

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DitdocumentwordtuaangebodendoorTelecomHunter.DézakelijkeTelecom webshop.

Inhoudsopgave. DitdocumentwordtuaangebodendoorTelecomHunter.DézakelijkeTelecom webshop. Inhoudsopgave Betekenis van de symbolen...2 Over het display...2 Een nummer uit het telefoonboek bellen...2 Een gesprek beantwoorden...2 Informatie inwinnen...2 Telefoneren met de hoorn...3 Handsfree telefoneren...3

Nadere informatie

Arizona Comfort 300. DECT draadloze telefoon met groot grafisch display, handenvrij spreken en SMS. Gebruiksaanwijzing

Arizona Comfort 300. DECT draadloze telefoon met groot grafisch display, handenvrij spreken en SMS. Gebruiksaanwijzing Arizona Comfort 300 DECT draadloze telefoon met groot grafisch display, handenvrij spreken en SMS. Gebruiksaanwijzing Over de Arizona Comfort 300 De Arizona Comfort 300 is een draadloze telefoon van KPN.

Nadere informatie

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1 Uw Telefoon: De M725 De telefoon is voorzien van de hieronder beschreven toetsen. In deze handleiding worden alle toetsen, die moeten worden ingedrukt, aangeduid met pictogrammen, zoals: en. Hoorn Display

Nadere informatie

Motorola S3. Downloaded from www.vandenborre.be. Digitale draadloze telefoon. Voor S3001, S3002, S3003 en S3004

Motorola S3. Downloaded from www.vandenborre.be. Digitale draadloze telefoon. Voor S3001, S3002, S3003 en S3004 Digitale draadloze telefoon Motorola S3 Voor S3001, S3002, S3003 en S3004 Waarschuwing: De handset vóór gebruik 24 uur opladen. Welkom... Dit is uw nieuwe Motorola S3000 Digitale Draadloze Telefoon! Downloaded

Nadere informatie

Betekenis van de symbolen. Telefoneren. Een nummer uit het geheugen bellen. Een nummer uit het telefoonboek bellen. Een gesprek beantwoorden

Betekenis van de symbolen. Telefoneren. Een nummer uit het geheugen bellen. Een nummer uit het telefoonboek bellen. Een gesprek beantwoorden Inhoudsopgave Betekenis van de symbolen... 2 Telefoneren... 2 Een nummer uit het geheugen bellen... 2 Een nummer uit het telefoonboek bellen... 2 Een gesprek beantwoorden... 2 Informatie inwinnen... 2

Nadere informatie

HANDLEIDING TELEFOON. CAIWAY Shop Molenstraat 33 Naaldwijk T 0800 522 3666

HANDLEIDING TELEFOON. CAIWAY Shop Molenstraat 33 Naaldwijk T 0800 522 3666 HANDLEIDING TELEFOON CAIWAY Shop Molenstraat 33 Naaldwijk T 0800 522 3666 6 2. 4 0. 0 0 3 - V 0 7. 0 1 Copyright CAIW Diensten B.V., versie 1, maart 2007. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Veiligheidsinformatie Het certificaat op dit product garandeert dat het in overeenstemming is met de technische regelgeving die van toepassing was op de datum van de overeenkomst voor gebruikersveiligheid

Nadere informatie

Vila Real. Gebruiksaanwijzing NummerMelder

Vila Real. Gebruiksaanwijzing NummerMelder Vila Real Gebruiksaanwijzing NummerMelder Overzicht NummerMelder Vila Real Bovenaanzicht! Display @. Omlaag bladeren # & Omhoog bladeren $ WISSEN Telefoonnummer wissen % BELLEN Beller terugbellen! % $

Nadere informatie

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2 HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding 9355495 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-2R conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

WAARSCHUWING: Gooi dit product niet weg in het huishoudafval. Breng het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektronische toestellen.

WAARSCHUWING: Gooi dit product niet weg in het huishoudafval. Breng het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektronische toestellen. Garantie & ondersteuning Dit product wordt geleverd met een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen bij normaal gebruik. Ongepast gebruik van de Mini Mobile Phones of het openen van het apparaat

Nadere informatie

Weergave Oproeper. gebruiksaanwijzing

Weergave Oproeper. gebruiksaanwijzing PROFOON PCI-35B Weergave Oproeper gebruiksaanwijzing INTRODUCTIE Met de Profoon PCI-35B kunt u zien door wie u gebeld wordt tijdens het overgaan van de bel. Naar keuze kunt u zo ongewenste telefoontjes

Nadere informatie

ACDB-7000BC DEURBEL MET DRUKKNOPZENDER

ACDB-7000BC DEURBEL MET DRUKKNOPZENDER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.3 ACDB-7000BC DEURBEL MET DRUKKNOPZENDER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen OMSCHRIJVING Deze deurbel ontvanger kan worden gebruikt

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER ACDB-6600C LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE DEURBEL Lees

Nadere informatie

Connexity M6500 Gebruikershandleiding

Connexity M6500 Gebruikershandleiding Connexity M6500 Gebruikershandleiding M900 DECT TOESTELLEN Connexity M6500 gebruikershandleiding M900 DECT toestellen: Editie 1, software V1.3. Connexity is een gedeponeerd handelsmerk van EADS-Telecom,

Nadere informatie

Handleiding Monty-alarmzender

Handleiding Monty-alarmzender Handleiding Monty-alarmzender Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Monty-alarmzender. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld, om u in staat te stellen alarm

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. M550 M555. Korte gebruikershandleiding

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar.  M550 M555. Korte gebruikershandleiding Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support M550 M555 Korte gebruikershandleiding Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing Het elektrische netwerk is geclassificeerd

Nadere informatie

Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat. Motorola T2. Models: T211, T212, T213 en T214. Waarschuwing: De handset vóór gebruik 24 uur opladen.

Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat. Motorola T2. Models: T211, T212, T213 en T214. Waarschuwing: De handset vóór gebruik 24 uur opladen. Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat Motorola T2 Models: T211, T212, T213 en T214 Waarschuwing: De handset vóór gebruik 24 uur opladen. Welkom... bij uw nieuwe Motorola T2 Digitale Draadloze

Nadere informatie

Handleiding LifeGuard

Handleiding LifeGuard Handleiding LifeGuard I Introductie De LifeGuard bestaat uit een basisstation en een armband, die gebruikt kunnen worden als alarm bij onderdompeling in water en bij verdwalen. Ga naar www.manual-guide.com

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids

TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids Inhoud Overzicht 3 Wat zit er in de doos? 4 Wat zit er in de doos?... 4 Aan de slag 6 De TomTom Hands-Free Car Kit in de auto bevestigen... 6 De TomTom Hands-Free

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Modelnummer KX-TS85EXW Bedieningshandleiding Voorbereiding Enkelvoudig telefoontoestel Basisbediening Extra funkties Overige informatie Lees a.u.b. eerst deze handleiding en bewaar hem. Voordat u het systeem

Nadere informatie

VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT

VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT - Dient de hoofdtelefoon aan uw mobiele telefoon te worden gepaard. Zie paragraaf BLUETREK Skin paren in deze handleiding. Inleiding Deze BLUETREK Skin-headset

Nadere informatie