PANASONIC KX-TG1311. Gebruiksaanwijzing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PANASONIC KX-TG1311. Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 PANASONIC KX-TG1311 Gebruiksaanwijzing

2 TG1311BL(du-du).book Page 1 Tuesday, July 15, :32 PM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1311BL Inhoud Inleiding...2 Voorbereiding...5 Telefoneren...9 Telefoonboek...11 Handige telefooninstellingen...12 Nummerherkenning...16 Handige informatie...17 Dit apparaat ondersteunt nummerherkenning. U moet een abonnement hierop nemen bij uw serviceprovider/telefoonmaatschappij. Laad de batterij 7 uur op voordat u het apparaat gaat gebruiken. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. Bewaar de handleiding voor latere naslag. PNQX1102ZA DC0708DE0 BL-1/2

3 TG1311BL(du-du).book Page 2 Tuesday, July 15, :32 PM Inleiding Inleiding Productinformatie Dank u voor de aanschaf van een digitale draadloze telefoon van Panasonic. Algemene informatie L Deze apparatuur is ontworpen voor gebruik op het Belgische analoge telefoonnetwerk. L Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van de apparatuur. Verklaring van overeenstemming: L Panasonic Communications Co., Ltd. verklaart dat deze apparatuur voldoet aan de van toepassing zijnde vereisten en andere relevante voorwaarden van Richtlijn 1999/5/EC voor radio- en telecommunicatieapparatuur. De overeenstemmingsverklaringen voor de relevante Panasonic-producten die in deze handleiding worden beschreven, kunnen worden gedownload op: Contactadres van de officiële vertegenwoordiging: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Germany Meegeleverde accessoires Nr. Accessoire/artikelnummer Aantal 1 Wisselstroomadapter voor basisstation/pqlv207ce 1 2 Telefoonsnoer 1 3 Herlaadbare batterijien *1 2 4 Batterijklepje *2 1 *1 Zie pagina 2 voor informatie over nieuwe batterijen. *2 Het batterijklepje is bevestigd aan de handset Informatie over nieuwe batterijen. L Vervang batterijen alleen door batterijen van het type nikkelmetaalhydride (Ni-MH). Dit model heeft 2 AAA-batterijen (R03) nodig voor de handset. Voor het beste resultaat raden wij het gebruik van oplaadbare Panasonic-batterijen aan (modelnr. P03P of HHR-4MRE). L Vervangende batterijen en meegeleverde batterijen kunnen verschillende capaciteiten hebben. 2

4 TG1311BL(du-du).book Page 3 Tuesday, July 15, :32 PM Inleiding Belangrijke informatie Algemeen L Gebruik alleen de bij dit product meegeleverde wisselstroomadapter, zoals vermeld op pagina 2. L Sluit de wisselstroomadapter alleen aan op standaard V netwisselstroom. L U kunt niet met dit product bellen als: de batterijen van de draagbare handset niet werken of moeten worden opgeladen; er een stroomstoring is; de toetsblokkering is ingeschakeld; de gespreksverbodfunctie is ingeschakeld (alleen telefoonnummers die als noodnummers in het toestel zijn opgeslagen, kunnen worden gebeld). L Open het basisstation, de oplader en de handset niet, behalve voor het vervangen van de batterijen. L Neem contact op met de fabrikanten van uw persoonlijke medische apparatuur, zoals pacemakers of hoorapparaten, om te controleren of die apparatuur voldoende is beschermd tegen externe radiofrequente energie. (Dit product werkt binnen een frequentiebereik van 1,88 GHz tot 1,90 GHz en levert een maximaal zendvermogen van 250 mw.) Gebruik dit product niet in gezondheidszorginstellingen wanneer in deze instellingen wordt aangegeven dat dit niet is toegestaan. Ziekenhuizen en gezondheidszorginstellingen kunnen apparatuur gebruiken die gevoelig is voor externe radiofrequente energie. L Zorg ervoor dat er geen objecten of vloeistof op of in het product terecht kunnen komen. Stel het product niet bloot aan buitensporige hoeveelheden rook, stof, mechanische trillingen en schokken. L Bij het basisstation kan alleen de meegeleverde handset worden gebruikt. U kunt geen andere handsets registreren of gebruiken. Omgeving L Gebruik het product niet in de buurt van water. L Hou dit product uit de buurt van warmtebronnen, zoals verwarming, kooktoestellen enzovoort. Plaats het product niet in een kamer waarin de temperatuur lager is dan 5 C of hoger dan 40 C. Waarschuwing: L Vermijd ter voorkoming van elektrische schokken blootstelling van dit product aan regen of ander vocht. L Haal de stekker van het product uit het stopcontact als er rook, een vreemde geur of vreemd geluid uit het apparaat komt. Deze omstandigheden kunnen leiden tot brand of elektrische schokken. Verzeker u ervan dat het roken is opgehouden en neem contact op met een goedgekeurd servicecentrum. L Mors geen vloeistof (schoonmaakmiddelen en dergelijke) op de stekker van het telefoonsnoer en laat de stekker niet nat worden. Hierdoor kan brand ontstaan. Als de stekker van het telefoonsnoer nat wordt, moet u de stekker onmiddellijk uit de wandcontactdoos trekken en niet gebruiken. L Plaats of gebruik dit product niet in de buurt van automatische apparaten zoals automatische deuren en brandalarmen. De door dit product uitgezonden radiogolven kunnen storingen in dergelijke apparaten veroorzaken waardoor ongelukken kunnen gebeuren. L Verwijder regelmatig stof, enz. van de wisselstroomadapter/voedingsstekker door deze uit de stopcontacten te trekken en vervolgens met een droge doek te reinigen. Opgehoopt stof kan leiden tot opeenhoping van vocht, enz. waardoor brand kan ontstaan. L Beschadig de voedingskabel/-stekker niet. Hierdoor kan er kortsluiting, een elektrische schok en/of brand ontstaan. L Steek de stekker niet met natte handen in het stopcontact. L De wisselstroomadapter is de hoofdaansluiting. Zorg ervoor dat er een gemakkelijk bereikbare wandcontactdoos in de buurt van het product aanwezig is. 3

5 TG1311BL(du-du).book Page 4 Tuesday, July 15, :32 PM Inleiding Batterijwaarschuwing L Wij adviseren de aanbevolen batterij(en) op pagina 2 te gebruiken. GEBRUIK ALLEEN oplaadbare Ni-MH-batterijen van het type AAA (R03). L Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. L Gooi batterijen niet in het vuur, wegens explosiegevaar. Houd u bij het weggooien van batterijen aan de lokale milieuvoorschriften. L Open of beschadig de batterijen niet. Elektrolyten die uit de batterijen vrijkomen zijn bijtend en kunnen brandwonden of letsel aan ogen en huid veroorzaken. De elektrolyt kan giftig zijn bij inslikken. L Ga voorzichtig met de batterijen om. Raak de batterijen niet aan met geleidende materialen, zoals ringen, armbanden of sleutels. Dit kan kortsluiting veroorzaken, waardoor de batterijen en/of het geleidende materiaal heet kunnen worden en brandwonden kunnen veroorzaken. L Laad de batterijen meegeleverd met of bedoeld voor gebruik met dit product alleen op volgens de instructies en beperkingen in deze handleiding. L Gebruik alleen een compatibel basisstation (of oplader) voor het opladen van de batterijen. Rommel niet aan het basisstation (of de oplader). Als u deze aanwijzingen niet opvolgt, kunnen de batterijen opzwellen of exploderen. Kennisgeving voor weggooien, verplaatsen of terugsturen van dit product L U kunt uw privé-gegevens en vertrouwelijke gegevens op dit product opslaan. Om uw privégegevens en vertrouwelijke gegevens te beschermen raden wij u aan informatie die zich in telefoonboeken of bellijsten bevindt uit het geheugen te verwijderen voordat u het product weggooit, verplaatst of terugstuurt. Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen Deze symbolen (1, 2, 3) op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC. Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. Voor zakengebruikers in de Europese Unie Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie. Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie Deze symbolen (1, 2, 3) zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen. Opmerking over het batterijensymbool Dit symbool (2) kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool (3). In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld. 4

6 TG1311BL(du-du).book Page 5 Tuesday, July 15, :32 PM Voorbereiding Voorbereiding Verbindingen Basisstation Indien nodig kunt u het basisstation op een wand monteren. L Gebruik alleen de meegeleverde Panasonic-wisselstroomadapter (PQLV207CE). L Gebruik alleen het meegeleverde telefoonsnoer. Als u een ander telefoonsnoer gebruikt, werkt het apparaat mogelijk niet goed. 30 mm Tijdens een stroomstoring Het apparaat werkt niet tijdens een stroomstoring. Wij raden u aan een telefoon met snoer (zonder wisselstroomadapter) aan te sluiten op dezelfde telefoonlijn of op dezelfde telefoonwandcontactdoos, als u zo'n wandcontactdoos hebt in uw huis. Locatie Voor maximale afstand en geruisloze werking plaatst u het basisstation: buiten bereik van elektrische apparatuur, zoals televisietoestellen, radio s, computers en andere telefoons. op een geschikte, hoge en centrale plek. Schroeven (niet meegeleverd) Haken ( V AC, 50 Hz) Naar de telefoonnetaansluiting Opmerking: L Installeer telefoondraden nooit tijdens onweer. L Sluit de wisselstroomadapter niet aan op een stopcontact op het plafond, omdat de stekker door het gewicht van de adapter uit het contact kan worden getrokken. 5

7 TG1311BL(du-du).book Page 6 Tuesday, July 15, :32 PM Voorbereiding Batterijen plaatsen Belangrijk: L Gebruik de meegeleverde oplaadbare batterijen (onderdeelnr. HHR-55AAAB). L Batterijen plaatsen: Maak de plus- (S) en minzijde (T) van de batterijen met een droge doek schoon. Raak de plus- (S) en minzijde (T) van de batterijen of de contactpunten van de eenheid niet aan. Zorg ervoor dat u de batterijen (S, T) goed in de batterijhouder plaatst. L Als de handset niet automatisch wordt ingeschakeld na het installeren van de batterijen, moet u {ih} ongeveer 1 seconde ingedrukt houden of de handset op het basisstation of de oplader plaatsen. Plaats eerst de negatieve kant van de batterij (T). Sluit het batterijklepje. Aan- en uitzetten Aanzetten Druk ongeveer 1 seconde op {ih}. Uitzetten Druk ongeveer 2 seconden op {ih}. 6 Batterijen opladen Plaats de handset gedurende ongeveer 7 uur op het basisstation voordat u de telefoon in gebruik neemt. Batterijniveau Batterijpictogram Batterijniveau Hoog 5 L Knipperend: volledig opgeladen. 6 Normaal Laag 7 L Knipperend: moet worden opgeladen. Prestaties Panasonic Ni-MH-batterijen (meegeleverde batterijen) Bediening Bij continu gebruik Buiten gebruik (stand-by) Bedrijfsduur Maximaal 17 uur Maximaal 150 uur Opmerking: L Het is normaal dat batterijen na de eerste keer dat ze zijn opgeladen niet volledig zijn geladen. De batterijen presteren het beste na een aantal volledige laadcycli (opladen/gebruiken). L De werkelijke prestaties van de batterij zijn afhankelijk van hoe vaak de handset wordt gebruikt en hoe vaak deze niet in gebruik is (stand-by). L Ook als de batterijen van de handset volledig zijn geladen, lopen ze geen schade op als de handset op het basisstation wordt geplaatst. L Het is mogelijk dat het batterijniveau niet juist wordt afgebeeld nadat u de batterijen hebt vervangen. Als dit het geval is, plaats de handset dan op het basisstation en laat de handset minimaal 7 uur opladen.

8 TG1311BL(du-du).book Page 7 Tuesday, July 15, :32 PM Voorbereiding Knoppen Basisstation Handset A A B Oplaadcontacten {x} (Zoeken) A B C D E F G H N I J K L A B C D E F G H I J K L M N Luidspreker Display {k} (Telefoonboek) {C} (Spraak) Navigatietoets ({e}/{v}/{>}/{<})? (Volume: {e}/{v}) {R} (Opnieuw bellen/pauze) {R} (Flash) Microfoon {j/ok} (Menu/OK) {ih} (Uit/stroom) {C} (Wissen) {INT} Oproep stoppen Oplaadcontacten Belsignaal B Display Displayitems op handset Onderdeel w x Betekenis Binnen bereik van een basisstation L Knipperend: Buiten bereik, niet geregistreerd of basisstation zonder stroom Oproep of toegang tot basisstation M k C In gesprek Telefoonboekmodus l Instellingsmodus 5 Batterijniveau 0 Nieuw voic bericht ontvangen. *1 (pagina 16) 7

9 TG1311BL(du-du).book Page 8 Tuesday, July 15, :32 PM Voorbereiding Onderdeel Betekenis Gespreksverbod ingeschakeld. (pagina 13) Direct kiezen ingeschakeld. (pagina 13) Toetsblokkering ingeschakeld. (pagina 10) Belvolume uitgeschakeld. (pagina 12) Wordt weergegeven als u op {#} drukt. In deze bedieningsinstructies gebruikte symbolen Symbool {j/ok} i {v}/{e}: Betekenis Druk op {j/ok}. Ga verder met de volgende handeling. Druk op {v} of {e} om de woorden tussen aanhalingstekens te selecteren. Voorbeeld: {v}/{e}: UIT Als BS NUMMER wordt geselecteerd voor de standbymodusdisplay (pagina 13) en 1 het huidige nummer van het basisstation is, dan wordt -1- weergegeven. Als HS NUMMER wordt geselecteerd voor de standbymodusdisplay (pagina 13) en 1 het huidige nummer van de handset is, dan wordt [1] weergegeven. 4 nieuwe oproepen Als er nieuwe oproepen zijn ontvangen, geeft de display het aantal nieuwe oproepen weer. *1 Alleen voor voic gebruikers 8

10 TG1311BL(du-du).book Page 9 Tuesday, July 15, :32 PM Telefoneren Displaytaal 1 {j/ok} 2 {v}/{e}: HS INSTEL i {>} 3 {v}/{e}: DISP INSTEL i {>} 4 {v}/{e}: KIES TAAL i {>} 5 {v}/{e}: Selecteer de gewenste taal. i {>} i {ih} Opmerking: L Als u een taal selecteert die u niet kunt lezen: druk op {ih} i {j/ok} i {v} i {>} i {v} 3 keer i {>} i {v} 2 keer i {>} i {v}/{e}: Selecteer de gewenste taal. i {>} i {ih} Datum en tijd 1 {j/ok} 2 {v}/{e}: BS INSTEL i {>} i {*} 3 Voer de huidige tijd in (24-uursweergave). L Druk op {C} als u een fout maakt. De cijfers worden vanaf rechts gewist. 4 {>} L Er klinkt een pieptoon. 5 {>} i {*} 2 keer 6 Voer de huidige dag, maand en jaar in. L Druk op {C} als u een fout maakt. De cijfers worden vanaf rechts gewist. 7 {>} i {ih} Telefoneren Nummers kiezen 1 Kies het telefoonnummer. i {C} 2 Als het gesprek is beëindigd, drukt u op {ih} of plaatst u de handset op het basisstation. Inkomende gesprekken aannemen 1 Neem op met {C}. L U kunt gesprekken ook aannemen door op een kiestoets te drukken van {0} t/m {9}, {*} of {#}. (Aannemen met willekeurige toets) 2 Als het gesprek is beëindigd, drukt u op {ih} of plaatst u de handset op het basisstation. Handset zoeken 1 Druk op het basisstation op {x}. 2 U stopt het oproepen door op {x} op het basisstation of op {C} of {INT} op de handset te drukken. Het ontvangstvolume bijstellen Druk terwijl u spreekt meerdere keren op {e} of {v}. Pauze (voor huiscentrale (PBX) / internationale gesprekken) Soms is een pauze vereist voor het telefoneren via huiscentrales of voor internationale gesprekken. Als u 1 keer op {R} drukt, wordt er een pauze van 3 seconden ingesteld. Als u meerdere keren op {R} drukt, maakt u langere pauzes. 9

11 TG1311BL(du-du).book Page 10 Tuesday, July 15, :32 PM Telefoneren Nummer herhalen (nummer herhalen / opslaan / bewerken voor opbellen / wissen) 1 {R} i {v}/{e}: Selecteer het gewenste telefoonnummer. 2 Nummer herhalen: {C} Opslaan: {>} i {v}/{e}: NR OPSLAAN i {>} i {j/ok} i Voer de naam in (maximaal 9 tekens; pagina 11). i {j/ok} Bewerken voor opbellen: {>} i {v}/{e}: WIJZIG NR i {>} i Bewerk het nummer. i {C} Wissen: {>} i {v}/{e}: WISSEN / ALLES WISSEN i {>} i {v}/{e}: JA i {>} i {ih} Voor gebruikers van wisselgesprek of nummerherkenning Als u hiervan gebruik wilt maken, moet u een abonnement op de dienst nemen bij uw serviceprovider/telefoonmaatschappij. U kunt dan oproepen ontvangen wanneer u al in gesprek bent. Als u een tweede oproep ontvangt op de telefoon, hoort u een speciale toon. Als u zich abonneert op zowel nummerherkenning als wisselgesprek, wordt informatie over de tweede beller weergegeven nadat u de toon voor het tweede gesprek hoort. 1 Druk op {R} om de tweede oproep aan te nemen. 2 Druk op {R} om van de ene naar het andere oproep te gaan. Opmerking: L Raadpleeg uw serviceprovider/telefoonmaatschappij voor meer informatie over (de beschikbaarheid van) deze dienst in uw land. Toetsblokkering De handset kan worden geblokkeerd, zodat er niet kan worden gebeld en er geen instellingen kunnen worden gemaakt. Binnenkomende gesprekken kunnen worden aangenomen, maar alle andere functies zijn uitgeschakeld als toetsenblokkering is ingeschakeld. Als u toetsblokkering wilt in-/uitschakelen, drukt u ongeveer 2 seconden op {j/ok}. Opmerking: L Er kunnen geen noodnummers worden gebeld als toetsblokkering is ingeschakeld. Flash Met {R} kunt u speciale functies van uw huiscentrale gebruiken, zoals een gesprek doorverbinden of optionele telefoondiensten gebruiken. 10

12 TG1311BL(du-du).book Page 11 Tuesday, July 15, :32 PM Telefoonboek Telefoonboek Ingangen aan het telefoonboek toevoegen Met het telefoonboek kunt u opbellen zonder het nummer in te typen. U kunt 50 namen en telefoonnummers toevoegen. 1 {j/ok} 2 keer 2 Voer het telefoonnummer in (maximaal 24 cijfers). i {j/ok} 3 Voer de naam in (maximaal 9 tekens). i {j/ok} 4 {ih} Opmerking: L Als nummerinformatie wordt ontvangen die overeenkomt met een nummer in het telefoonboek van de telefoon, wordt de opgeslagen naam weergegeven. Bellen/bewerken/wissen 1 {k} i {v}/{e}: Selecteer de gewenste naam. 2 Bellen: {C} Bewerken: {>} i {v}/{e}: WIJZIGEN i {>} i Bewerk het telefoonnummer. i {j/ok} i Bewerk de naam. i {j/ok} Wissen: {>} i {v}/{e}: WISSEN i {>} i {v}/{e}: JA i {>} i {ih} Tekentabel Toetsen Tekens Toetsen Tekens {1} # [ ] *, / 1 {6} M N O 6 {2} A B C 2 {7} P Q R S 7 {3} D E F 3 {8} T U V 8 {4} G H I 4 {9} W X Y Z 9 {5} J K L 5 {0} (Spatie) 0 Opmerking: L Als u met dezelfde kiestoets een volgend teken wilt invoeren, drukt u op {>} om de cursor naar de volgende positie te verplaatsen en drukt u op de bijbehorende kiestoets. Fouten corrigeren 1 Plaats de cursor met {<} of {>} rechts naast het nummer of teken dat u wilt corrigeren. 2 {C} i Voer het juiste teken/cijfer in. 11

13 TG1311BL(du-du).book Page 12 Tuesday, July 15, :32 PM Handige telefooninstellingen Snelkiestoetsen Een nummer uit het telefoonboek aan een snelkiestoets toewijzen De kiestoetsen {1} t/m {9} kunnen als snelkiestoetsen worden gebruikt, waarmee u nummers uit het telefoonboek belt door eenvoudig op een kiestoets te drukken. 1 {k} i {v}/{e}: Selecteer de gewenste naam. i {j/ok} 2 {v}/{e}: VERKO NR OPS i {>} 3 {v}/{e}: Selecteer de gewenste snelkiestoets. i {>} L Als de kiestoets al als snelkiestoets is ingesteld, knippert het weergegeven nummer. 4 {v}/{e}: JA i {>} i {ih} Gesprekken voeren/een snelkiestoets wissen 1 Houd de gewenste snelkiestoets ({1} t/m {9}) ingedrukt. 2 Bellen: {C} Een snelkiestoets wissen: {>} 2 keer i {v}/{e}: JA i {>} i {ih} Handige telefooninstellingen Gids voor handsetinstellingen De handset aanpassen (algemene methode): 1 {j/ok} 2 Druk op {v} of {e} om HS INSTEL te selecteren. i {>} 3 Druk op {v} of {e} om het gewenste onderdeel in het instellingenmenu van de handset te selecteren. i {>} 4 Druk op {v} of {e} om het gewenste onderdeel in het submenu te selecteren. i {>} 5 Druk op {v} of {e} om de gewenste instelling te selecteren. i {>} L Deze stap kan per geprogrammeerde functie verschillen. L Als u de wilt afsluiten, drukt u op {ih}. Opmerking: L In de volgende tabel staan de standaardinstellingen tussen < >. Menu Submenu Blz. WEKKER WEKKER INST 13 WEKKER A/U <UIT> BEL INSTEL BELVOLUME <niveau 6> EXT BELRITME <BELRITME 1> INT BELRITME <BELRITME 1> OPROEPEN <BELRITME 1> WEKKER <BELRITME 1> TOONSIGN INS TOETSSIGNAAL <AAN> WACHTTOON <AAN> BEREIK ALARM <UIT> BATT LEEG <AAN> 12

14 TG1311BL(du-du).book Page 13 Tuesday, July 15, :32 PM Handige telefooninstellingen Menu Submenu Blz. DISP INSTEL STANDBY DISP <KLOK> GESPREKSDISP <GESPREKSDUUR> KIES TAAL <NEDERLANDS> 9 KIESBEPERK GESPREKSVERB <UIT> 13 SNELKIEZEN 13 SNELKIES A/U <UIT> OVERIGE INST PIN WIJZIGEN <0000> 14 AUTO OPNEMEN *1 <UIT> RESET HS 14 *1 Met de functie voor automatisch opnemen kunt u gesprekken aannemen door gewoon de handset van het basisstation te nemen. U hoeft niet op {C} te drukken. Als u zich abonneert op nummerherkenning en de gegevens van de beller wilt zien nadat u de handset hebt opgepakt om een oproep aan te nemen, moet u deze functie uitschakelen. Alarm Het alarm gaat gedurende 3 minuten af op de ingestelde tijd. Belangrijk: L Stel eerst de datum en de tijd in (pagina 9). 1 {j/ok} 2 {v}/{e}: HS INSTEL i {>} 3 {v}/{e}: WEKKER i {>} 4 {v}/{e}: WEKKER INST i {>} 5 Voer de gewenste tijd in (24-uursweergave). i {>} 6 {v}/{e}: Selecteer de gewenste instelling. i {>} i {ih} Gespreksverbod Met de functie Gespreksverbod maakt u het onmogelijk naar buiten te bellen. Als gespreksverbod is ingeschakeld, zijn alleen noodnummers beschikbaar. Zie pagina 15 voor het opslaan van noodnummers. 1 {j/ok} 2 {v}/{e}: HS INSTEL i {>} 3 {v}/{e}: KIESBEPERK i {>} 4 {v}/{e}: GESPREKSVERB i {>} 5 Voer de handset-pin in (standaard: 0000 ). L Raadpleeg het dichtstbijzijnde Panasonic-servicecentrum als u uw PIN bent vergeten. 6 {v}/{e}: Selecteer de gewenste instelling. i {>} i {ih} Direct kiezen Met direct kiezen belt u een vooraf ingesteld telefoonnummer door op {C} te drukken. U hoeft geen nummers te kiezen. 1 {j/ok} 2 {v}/{e}: HS INSTEL i {>} 3 {v}/{e}: KIESBEPERK i {>} 4 {v}/{e}: SNELKIEZEN i {>} 5 Voer een telefoonnummer in (maximaal 24 cijfers). i {j/ok} 2 keer 6 {v}/{e}: AAN i {>} i {ih} Opmerking: L Als deze functie is ingeschakeld, kan alleen het nummer voor direct kiezen worden gebeld. 13

15 TG1311BL(du-du).book Page 14 Tuesday, July 15, :32 PM Handige telefooninstellingen De handset-pin wijzigen Om veiligheidsredenen moet de PIN van de handset worden ingevoerd voor het wijzigen van bepaalde instellingen. Schrijf als u de PIN wijzigt de nieuwe PIN op. De telefoon geeft de PIN niet opnieuw weer. 1 {j/ok} 2 {v}/{e}: HS INSTEL i {>} 3 {v}/{e}: OVERIGE INST i {>} 4 {v}/{e}: PIN WIJZIGEN i {>} 5 Voer de huidige handset-pin van 4 cijfers in. L Raadpleeg het dichtstbijzijnde Panasonic-servicecentrum als u uw PIN bent vergeten. 6 Voer de nieuwe handset-pin van 4 cijfers in. 7 Voer de nieuwe handset-pin van 4 cijfers opnieuw in. i {ih} De handset resetten 1 {j/ok} 2 {v}/{e}: HS INSTEL i {>} 3 {v}/{e}: RESET HS i {>} 4 Voer de handset-pin in (standaard: 0000 ). L Raadpleeg het dichtstbijzijnde Panasonic-servicecentrum als u uw PIN bent vergeten. 5 {v}/{e}: JA i {>} i {ih} Gids voor basisstationinstellingen Het basisstation aanpassen (algemene methode): 1 {j/ok} 2 Druk op {v} of {e} om BS INSTEL te selecteren. i {>} L INVOER CODE wordt weergegeven. 3 Voer het gewenste codenummer in. Volg de aanwijzingen in de kolom Functie in de tabel. L Als u de wilt afsluiten, drukt u op {ih}. Codenr. Functie (standaardinstelling) {0} De standaardinstellingen van het basisstation herstellen. *1 Voer de basisstation-pin in (standaard: 0000 ). *2 i {>} {5} Basisstation-PIN wijzigen ( 0000 ). *3 Voer de huidige basisstation-pin van 4 cijfers in. *2 Voer de nieuwe basisstation-pin van 4 cijfers in. Voer de nieuwe basisstation-pin van 4 cijfers opnieuw in. 14

16 TG1311BL(du-du).book Page 15 Tuesday, July 15, :32 PM Handige telefooninstellingen Codenr. Functie (standaardinstelling) {6} Kiesrestrictie *4 Kiesrestrictie instellen Voer de basisstation-pin in (standaard: 0000 ). *2 i Voer het gewenste handsetnummer in door op de daarvoor bestemde kiestoets te drukken. L Het gewenste handsetnummer knippert op het display. {>} Voer het telefoonnummer in dat u wilt uitschakelen (maximaal 8 cijfers). L Als u een andere geheugenplaats wilt selecteren, drukt u op {>} en voert u een nummer in. {>} Kiesrestrictie in- en uitschakelen Voer de basisstation-pin in (standaard: 0000 ). *2 L Het handsetnummer wordt weergegeven. Een knipperend nummer geeft aan dat kiesrestrictie is ingeschakeld; als het nummer niet knippert, is de kiesrestrictie uitgeschakeld. Voer het gewenste handsetnummer in en druk op de daarvoor bestemde kiestoets om hem in of uit te schakelen. i {>} 2 keer Noodnummer ( 112, 101, 100 ) *5 Voer de basisstation-pin in (standaard: 0000 ). *2 i {*} Opslaan: Voer een noodnummer in (maximaal 8 cijfers). L Als u een andere geheugenplaats wilt selecteren, drukt u op {>} en voert u een nummer in. {>} Bewerken: Druk op {>} tot het gewenste nummer wordt weergegeven. i {C} i Voer het nieuwe noodnummer in. i {>} Codenr. Functie (standaardinstelling) {*} Datum en tijd: pagina 9 *1 Alleen het noodnummer wordt niet gewijzigd. *2 Raadpleeg het dichtstbijzijnde Panasonic-servicecentrum als u uw PIN bent vergeten. *3 Schrijf als u de PIN wijzigt de nieuwe PIN op. De telefoon geeft de PIN niet opnieuw weer. *4 Kiesrestrictie voorkomt dat vanaf de handset bepaalde nummers worden gebeld. U kunt maximaal 10 telefoonnummers uitschakelen (geheugenplaatsen 0 9). *5 Met de noodnummerfunctie bepaalt u welke telefoonnummers kunnen worden gebruikt als gespreksverbod is ingeschakeld. Er kunnen in totaal 4 noodnummers (geheugen 1 4) worden opgeslagen. 15

17 TG1311BL(du-du).book Page 16 Tuesday, July 15, :32 PM Nummerherkenning Nummerherkenning Nummerherkenning gebruiken Belangrijk: L Dit apparaat ondersteunt nummerherkenning. Om nummerherkenning te kunnen gebruiken moet u er wel op zijn geabonneerd. Neem contact op met uw serviceprovider/telefoonmaatschappij voor meer informatie. Nummerherkenningsmogelijkheden Display-indicaties L Als er nieuwe oproepen zijn ontvangen, geeft de display het aantal nieuwe oproepen weer. Voorbeeld: Er zijn 4 nieuwe oproepen ontvangen. Opslaan/bewerken/wissen 1 {v}/{e}: Selecteer de gewenste naam. i {>} 2 Opslaan: {v}/{e}: NR OPSLAAN i {>} i {j/ok} i Voer de naam van de persoon in (maximaal 9 tekens; pagina 11). i {j/ok} i {ih} Bewerken: {v}/{e}: WIJZIG NR i {>} i Plaats de cursor met {<} of {>} rechts naast het nummer dat u wilt bewerken. i Bewerk het telefoonnummer. i {C} Wissen: {v}/{e}: WISSEN / ALLES WISSEN i {>} i {v}/{e}: JA i {>} i {ih} Voic service L De telefoonnummers van de laatste 50 verschillende bellers worden in de bellerlijst opgeslagen. Voorbeeld: *1 Weergegeven als deze oproep al is bekeken of beantwoord. Druk op {C} om terug te bellen. L Als het apparaat geen identificatiegegevens kan ontvangen, wordt het volgende weergegeven: BUITEN RANGE : De beller heeft gebeld uit een plaats waar nummerherkenning niet beschikbaar is. NR GEHEIM : De beller heeft ervoor gekozen om zijn gegevens niet te verzenden. *1 Voic is een automatische berichtendienst van uw serviceprovider/ telefoonmaatschappij. Als u een abonnement op deze dienst neemt, kunnen mensen een bericht voor u achterlaten als u de telefoon niet kunt opnemen of als u in gesprek bent. De berichten worden opgeslagen op systemen van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij en niet op uw telefoon. Wanneer er nieuwe berichten voor u zijn, wordt 0 weergegeven op de handset (afhankelijk van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij). Raadpleeg uw serviceprovider/telefoonmaatschappij voor meer informatie over deze dienst. Belangrijk: L Als ook na het beluisteren van de nieuwe berichten 0 op de display wordt weergegeven, schakelt u dit uit door 1 seconde op {<} te drukken. 16

18 TG1311BL(du-du).book Page 17 Tuesday, July 15, :32 PM Handige informatie Handige informatie Problemen oplossen Als u na het volgen van de aanwijzingen in dit hoofdstuk nog steeds problemen ondervindt, verwijdert u de wisselstroomadapter van het basisstation en schakelt u de handset uit, waarna u de stroom weer inschakelt en de handset weer aanzet. Probleem w knippert. Ik kan niet bellen of gebeld worden. Het apparaat gaat niet over. Oorzaak/oplossing L De handset is te ver van het basisstation. Ga dichterbij staan. L De wisselstroomadapter van het basisstation is niet aangesloten. Controleer de aansluitingen (pagina 5). L U gebruikt de handset of het basisstation in een gebied met veel elektrische interferentie. Plaats het basisstation en gebruik de handset buiten bereik van storingsbronnen. L De registratie van de handset is ongedaan gemaakt. De handset bij het basisstation registreren (pagina 18). L De wisselstroomadapter van het basisstation of het telefoonsnoer is niet aangesloten. Controleer de aansluitingen. L De gespreksverbodfunctie is ingeschakeld. Schakel deze uit (pagina 13). L U hebt een kiesrestrictienummer gekozen (pagina 15). L De toetsblokkering is ingeschakeld. Schakel deze uit (pagina 10). L Het belvolume is uitgeschakeld. Stel het belvolume bij (pagina 12). Probleem De display van de handset is leeg. De handset gaat niet aan. Ik heb de weergavetaal gewijzigd in een taal die ik niet kan lezen. U hoort een in-bezet-toon als u op {C} drukt. Er is ruis hoorbaar, wisselend geluid. Ik heb de batterijen opgeladen, maar 7 knippert nog steeds. Ik heb de batterijen volledig geladen, maar de bedrijfsduur ervan lijkt korter. Oorzaak/oplossing L De handset is niet ingeschakeld. Zet deze aan (pagina 6). L Controleer of de batterijen goed zijn geplaatst (pagina 6). L Laad de batterijen volledig op (pagina 6). L Wijzig de weergavetaal (pagina 9). L De handset is te ver van het basisstation. Ga dichterbij staan en probeer het opnieuw. L U gebruikt de handset of het basisstation in een gebied met veel elektrische interferentie. Plaats het basisstation en gebruik de handset buiten bereik van storingsbronnen. L Ga dichter bij het basisstation staan. L Als u DSL/ADSL gebruikt, raden wij u aan om een DSL-/ADSL-filter aan te sluiten tussen het basisstation en de telefoonwandcontactdoos. Neem voor details contact op met uw DSL-/ADSLprovider. L Maak de oplaadcontacten schoon en laad opnieuw op (pagina 6). L Het is tijd de batterijen te vervangen (pagina 6). L Maak de plus- (S) en minzijde (T) van de batterijen en de contactpunten van de eenheid met een droge doek schoon en probeer het opnieuw. 17

19 TG1311BL(du-du).book Page 18 Tuesday, July 15, :32 PM Handige informatie De bellerinfo wordt niet weergegeven. De bellerinfo wordt erg langzaam weergegeven. 18 Probleem Oorzaak/oplossing L U moet een abonnement nemen op nummerherkenning. Neem contact op met uw serviceprovider/telefoonmaatschappij voor meer informatie. L Als uw toestel is aangesloten op extra telefoonapparatuur, maak deze apparatuur dan los en steek het toestel rechtstreeks in de wandcontactdoos. L Als u DSL/ADSL gebruikt, raden wij u aan om een DSL-/ADSL-filter aan te sluiten tussen het basisstation en de telefoonwandcontactdoos. Neem voor details contact op met uw DSL-/ADSLprovider. L Andere telefoonapparatuur kan storing veroorzaken op dit toestel. Maak de andere apparatuur los en probeer het opnieuw. L Afhankelijk van uw serviceprovider/ telefoonmaatschappij wordt de bellerinfo pas bij de tweede keer overgaan of later weergegeven. L Ga dichter bij het basisstation staan. Schade door vloeistof Probleem Er is vloeistof of vocht in de handset of het basisstation gekomen. Oorzaak/oplossing L Trek de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer uit het basisstation. Haal de batterijen uit de handset en laat het toestel ten minste 3 dagen drogen. Wanneer de handset of het basisstation weer helemaal droog is, sluit u de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer weer aan. Plaats de batterijen en laad deze volledig op vóór gebruik. Raadpleeg het dichtstbijzijnde Panasonic-servicecentrum als het apparaat niet goed werkt. Let op: L Voorkom permanente schade en gebruik geen magnetron om het droogproces te versnellen. De handset bij het basisstation registreren 1 {j/ok} 2 {v}/{e}: HS INSTEL i {>} 3 {v}/{e}: AAN/AFMELDEN i {>} 4 {v}/{e}: HS AANMELDEN i {>} 5 Druk op {x} op het basisstation en houd de knop ongeveer 5 seconden ingedrukt. L De rest van de procedure moet binnen 4 minuten worden voltooid. 6 {v}/{e}: Selecteer een basisstationnummer. i {>} 7 Wacht tot PIN BS wordt weergegeven. i Voer de basisstation-pin in (standaard: 0000 ). i {>} L Raadpleeg het dichtstbijzijnde Panasonic-servicecentrum als u uw PIN bent vergeten. L Als de handset met succes is geregistreerd, stopt w met knipperen. L Als w blijft knipperen, herhaal dan de procedure vanaf stap 1.

20 TG1311BL(du-du).book Page 19 Tuesday, July 15, :32 PM Specificaties Standaard: DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: digitale draadloze telecommunicatie) Aantal kanalen: 120 duplex-kanalen Frequentiebereik: 1,88 GHz tot 1,90 GHz Duplex-procedure: TDMA (Time Division Multiple Access: gelijktijdige toegang) Kanaalafstand: khz Bitsnelheid: kbit/s Modulatie: GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying: gauss-frequentieverdeling) RF-overdrachtvermogen: Ongeveer 10 mw (gemiddeld vermogen per kanaal) Stemcodering: ADPCM 32 kbit/s Stroomvoorziening: V AC, 50 Hz Stroomverbruik: Basisstation: Stand-by: Circa 2,1 W Maximum: Circa 5,8 W Bedrijfsomstandigheden: 5 C 40 C, 20 % 80 % relatieve luchtvochtigheid (droog) Afmetingen: Basisstation: Circa 85 mm 101 mm 64 mm Handset: Circa 148 mm 50 mm 33 mm Gewicht: Basisstation: Circa 108 g Handset: Circa 120 g Handige informatie Opmerking: L Ontwerp en specificaties kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. L De illustraties in deze publicatie kunnen ietwat afwijken van het eigenlijke product. 19

Motorola D1010 series

Motorola D1010 series Motorola D1010 series Voor de D1011, D1012, D1013 en D1014 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Welkom... Dit is uw nieuwe Motorola D1010

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Uw telefoon in het kort 5 Uw telefoon met dubbele SIM-kaart 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 6 Een SIM-kaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 100

Gebruikershandleiding Nokia 100 Gebruikershandleiding Nokia 00 Uitgave. NL Toetsen en onderdelen Select. 8 3 7 4 6 5 Luistergedeelte Scherm 3 Einde / Aan/uit-toets 4 Toetsenbord 5 Microfoon 6 Bladertoets 7 Beltoets 8 Selectietoetsen

Nadere informatie

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider. Uw

Nadere informatie

Overzicht van de Denver 16

Overzicht van de Denver 16 Overzicht van de Denver 16 @ # ) $ % ^ & *! ( Hoorn! Aansluitpunt krulsnoer Toestel, bovenaanzicht @ Haakcontact # Afdekklepje notitiekaart nummergeheugen $ M1 - M6 Geheugentoetsen %1, 2 en 3 tijdens belsignaal:

Nadere informatie

Athene Gebruiksaanwijzing

Athene Gebruiksaanwijzing Athene 25 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: a Hoorn b Toestel c Krulsnoer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C3 00

Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Uitgave 4.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Ondersteuning 5 Nokia C3 in het kort 5 Belangrijkste functies 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 7 SIM-kaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave 2

Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave 2 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave

Nadere informatie

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing Samsung B2700 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik

Nadere informatie

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. OL-29506-01 Cisco Model DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3,0 8x4 draadloze gateway voor thuisgebruik met geïntegreerde digitale spraakadapter Gebruikershandleiding Lees dit Belangrijk Lees deze hele

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome DS6600 NL Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 4 Veiligheid 4 Kennisgeving 5 2 Uw entertainmentsysteem met basisstation 7 Inleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS ME-50 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat gaat gebruiken, dient u de hoofdstukken HET APPARAAT OP EEN VEILIGE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Uitgave 1.1 NL Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Inhoudsopgave Veiligheid 3 Aan de slag 4 Over uw accessoire 4 Toetsen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding / Gebruikershandleiding Lees, voordat u dit apparaat in gebruik, neemt de hoofdstukken BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pag. 2), HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag. 3, 4 en 5) en BELANGRIJKE

Nadere informatie

VEILIGHEID EN GEBRUIKSAANWIJZING. Versie Firmware: 3.1x

VEILIGHEID EN GEBRUIKSAANWIJZING. Versie Firmware: 3.1x NL VEILIGHEID EN GEBRUIKSAANWIJZING Versie Firmware: 3.1x Gelukwensen met de aankoop van een Nolan N-Com product. N-Com B4 is ontworpen door gebruik te maken van de meest moderne technologieёn en de beste

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C5 00

Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Uitgave 3.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Over dit apparaat 5 Office-toepassingen 6 Netwerkdiensten 6 Aan de slag 8 Toetsen en onderdelen 8 SIM-kaart en batterij

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia N8 00

Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Uitgave 2.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Aan de slag 6 Toetsen en onderdelen 6 Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen 8 De toetsen en het scherm

Nadere informatie

Solo TV Sound System

Solo TV Sound System Solo TV Sound System Gebruikershandleiding Inhoud Veiligheidsinformatie Inleiding Hartelijk dank... 6 Uitpakken... 6 Installeren van het systeem Stap 1: Het systeem plaatsen... 7 Stap 2: Het Solo-systeem

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-30 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com 2012 Visonic. All rights reserved. PowerMaster-30 Dutch User Guide D-304332 PowerMaster-30 G2 GEBRUIKER- SHANDLEIDING

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G HANDLEIDING Nederlands 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 2 INTERFERENTIE VERKLARING VAN DE FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

Nokia X6-00 Gebruikershandleiding

Nokia X6-00 Gebruikershandleiding Nokia X6-00 Gebruikershandleiding Uitgave 5.4 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 6 Over dit apparaat 7 Netwerkdiensten 8 Aan de slag 10 Toetsen en onderdelen 10 De SIM-kaart en de batterij plaatsen

Nadere informatie

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing CP 50 en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen Gebruiksaanwijzing ii Welch Allyn rust-cp 50elektrocardiograaf 2009 Welch Allyn, Inc. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag in geen

Nadere informatie

Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding

Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80017002 Ver. A Gebruiksaanwijzing Copyright 2011, Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. De koper van

Nadere informatie

Nokia C6-00 Gebruikershandleiding

Nokia C6-00 Gebruikershandleiding Nokia C6-00 Gebruikershandleiding Uitgave 4.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Over dit apparaat 5 Office-toepassingen 6 Netwerkdiensten 6 Gedeeld geheugen 7 Magneten en magnetische velden 7

Nadere informatie