Aanpassing meerjarenplan bij budgetwijziging 2017 & budgetwijziging OCMW Antwerpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanpassing meerjarenplan bij budgetwijziging 2017 & budgetwijziging OCMW Antwerpen"

Transcriptie

1 OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan bij budgetwijziging 2017 & budgetwijziging 2017 OCMW Antwerpen De nota bevat de aanpassing van het meerjarenplan en de budgetwijziging 2017 van OCMW Antwerpen. Erik Peeters Financieel beheerder Falke Meyers Waarnemend secretaris 1

2 Inhoudstabel Algemene Inleiding... 4 Boek 1: Aanpassing meerjarenplan bij budgetwijziging De wijzigingen van de strategische nota Beleidsdomein Harmonieuze stad Welzijn (Prioritair) Gezondheidsaanbod Maatschappelijke integratie en ontplooiing (Prioritair) Beleidsdomein Woonstad Kwaliteitsvolle woning naar wens Beleidsdomein lerende en werkende stad Werk en activering (Prioritair) Beleidsdomein Bruisende stad Cultureel erfgoed Beleidsdomein Sterk bestuurde stad Strikt budgettair beleid Communicatie Bestuurlijke organisatie Personeelsbeleid Logistiek beheer IT De financiële nota Het financiële doelstellingenplan (schema M1) De staat van het financiële evenwicht (schema M2) Toelichting aanpassing meerjarenplan Financiële risico s Overzicht beleidsdoelstellingen Interne organisatie Organogram Overzicht budgethouders Beleidsvelden per beleidsdomein Personeelsbestand (Schema TM1) Financiële schulden (schema TM2) Participaties in EVA (niet van toepassing) Fiscaliteit (niet van toepassing) Omgevingsanalyse Boek 2: budgetwijziging De verklarende nota De motivering van de wijzigingen De doelstellingennota Het doelstellingenbudget schema B1 BW De financiële toestand Lijst met opdrachten voor werken, levering en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen Lijst met daden van beschikking Lijst met nominatief toegekende subsidies De Financiële nota Wijziging van het exploitatiebudget schema BW Wijziging van een investeringsenveloppe schema BW2/BW Wijziging van het liquiditeitenbudget - schema BW

3 Toelichting bij de budgetwijziging Het exploitatiebudget per beleidsdomein schema TB Evolutie van het exploitatiebudget schema TB Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen schema TB Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverr. schema TB Evolutie van het liquiditeitenbudget schema TB

4 Algemene Inleiding De aanpassing van het meerjarenplan en de budgetwijziging 2017 zijn opgemaakt volgens de vormelijke vereisten omschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Dit document OCMW Antwerpen bevat de wijzigingen t.o.v. het aangepaste meerjarenplan en budget 2017, zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van Antwerpen op 27 oktober Voor de elementen die niet gewijzigd zijn, verwijzen we naar het document Aanpassing Meerjarenplan bij budget 2017 en budget 2017 OCMW Antwerpen. Juridisch kader De aanpassing van het meerjarenplan en de budgetwijziging 2017 van het OCMW zijn opgemaakt volgens de vormelijke vereisten omschreven in: - De Besluiten van de Vlaamse regering van 23 november 2012 en 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - De Besluiten van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur van 26 november 2012 en 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - De omzendbrieven BB 2011/3 (15 juli 2011), BB 2011/6 (23 december 2011), BB 2012/1 (20 juli 2012), BB 2013/4 (22 maart 2013), BB 2013/6 (7 juni 2013), BB/2014/4 ( 5 september 2014), BB/2015/2 (10 juli 2015) en BB/2016/2 (15 juli 2016) van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur met de instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest. De procedure voor de opmaak en vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan en budgetwijziging 2017 van het OCMW: Volgens de voorschriften van het OCMW-decreet moet het college van burgemeester en schepenen zijn advies verlenen over het meerjarenplan en de aanpassingen ervan en de budgetten van het OCMW. Rekening houdend met dit voorafgaandelijk advies zal de OCMWraad beslissen over de aanpassing van het meerjarenplan en de budgetwijziging

5 Boek 1: Aanpassing meerjarenplan bij budgetwijziging 2017 OCMW Antwerpen 5

6 Rapportgegevens: / Type beleidsrapport: Aanpassing meerjarenplan / Volgnummers budgettaire dagboeken Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters Volgnummers budgettaire dagboeken: Elk beleidsrapport, met uitzondering van de jaarrekening, vermeldt het volgnummer van de laatste inschrijving in elk van de dagboeken, vermeld in dit artikel, dat verwerkt is in het respectieve rapport. (Artikel 106, 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn) Boekjaar 2017 EXPL INV LIQ Boekjaar 2018 EXPL INV LIQ Boekjaar 2019 EXPL INV LIQ

7 De wijzigingen van de strategische nota De inhoud van de doelstellingen in de strategische nota van het meerjarenplan wijzigt niet Beleidsdomein Harmonieuze stad Welzijn (Prioritair) 1HHM01 - De sociale grondrechten van alle Antwerpenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd. (Prioritair) Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HHM EXPLOITATIE INVESTERINGEN Jaarrekening 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HHM EXPLOITATIE INVESTERINGEN Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HHM EXPLOITATIE INVESTERINGEN De investeringsprojecten werden in functie van deze budgetwijziging geëvalueerd en realistischer gespreid over het meerjarenplan ingeschreven. Zie voor detail verschuivingen naar lijst met werken onder punt 2.5. Nieuw toegekende subsidies opgenomen in het exploitatiebudget: Aanspreekpunt daklozen: KAMIANO onthaal, Outreach en buurtrestaurant Project Curant Herlocalisatie gezinsopvang Passage (voorziening) Herlocalisatie gezinsopvang Passage (addendum verlenging openingsuren) Kadans Wonen (exploitatie Bischoppenhoflaan en Van Notenstraat) Nachtopvang De Biekorf en Victor (verlenging april tot dec) Uitbreiding Victor 4 voor 8 maanden Buurtrestaurants - maaltijden

8 Gezondheidsaanbod 1SHM05 - Gezondheidsaanbod is voor iedereen toegankelijk. Kwetsbare groepen en aandachtswijken krijgen extra impulsen en kansen. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIE INVESTERINGEN Jaarrekening 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIE INVESTERINGEN Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIE INVESTERINGEN Er zijn geen significante wijzigingen te melden t.o.v. budgetopmaak

9 Maatschappelijke integratie en ontplooiing (Prioritair) 1SHM07 - Menswaardig bestaan, maatschappelijke integratie en ontplooiing is een recht voor elke bewoner, die de kansen hiertoe maximaal benut binnen zijn mogelijkheden. (Prioritair) Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIE INVESTERINGEN Jaarrekening 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIE INVESTERINGEN Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIE INVESTERINGEN De investeringsprojecten werden in functie van deze budgetwijziging geëvalueerd en realistischer gespreid over het meerjarenplan ingeschreven. Zie voor detail verschuivingen naar lijst met werken onder punt 2.5. Nieuw toegekende subsidies opgenomen in het exploitatiebudget: Betaalbare tandzorg voor klanten Hulporganisaties voedselbedeling Inzet psychiater voor snelle doorverwijzign niet-begeleide minderjarigen Samenwerking vertaaldienst/uitbreiding tolkenaanbod Traumabegeleiding migranten en vluchtelingen Zorgtraject Niet Begeleide Minderjarigen en jongvolwassenen (-25 jaar)

10 1.2. Beleidsdomein Woonstad Kwaliteitsvolle woning naar wens 1SWN07 - Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SWN EXPLOITATIE INVESTERINGEN LIQUIDITEITEN Jaarrekening 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SWN EXPLOITATIE INVESTERINGEN LIQUIDITEITEN Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SWN EXPLOITATIE INVESTERINGEN LIQUIDITEITEN De investeringsprojecten werden in functie van deze budgetwijziging geëvalueerd en realistischer gespreid over het meerjarenplan ingeschreven. Zie voor detail verschuivingen naar lijst met werken onder punt 2.5. Zorgbedrijf Antwerpen: De exploitatiedotatie aan het Zorgbedrijf zit vervat in het exploitatiebudget van doelstelling 1SWN07. De overdracht van deze dotatie verloopt via het OCMW. De dotatie is budgetneutraal voor het OCMW, de bedragen zijn zowel aan de uitgaven- als de ontvangstenzijde opgenomen Dotatie Zorgbedrijf exploitatie De investeringsdotatie aan het Zorgbedrijf zit vervat in het investeringsbudget van doelstelling 1SWN07. De overdracht van deze dotatie verloopt via het OCMW. De exploitatiedotatie aan het Zorgbedrijf vermindert vanaf 2015 met 3,5 mio EUR per jaar. Daarentegen geeft het OCMW een verhoogde investeringsdotatie van 3,5 mio EUR per jaar. Voor het Zorgbedrijf is dit zodoende financieel neutraal, het OCMW heeft op die manier meer middelen in zijn exploitatiebudget Dotatie Zorgbedrijf investeringen

11 1.3. Beleidsdomein lerende en werkende stad Werk en activering (Prioritair) 1SLW06 - De Antwerpse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt. (Prioritair) Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SLW EXPLOITATIE INVESTERINGEN Jaarrekening 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SLW EXPLOITATIE INVESTERINGEN Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SLW EXPLOITATIE INVESTERINGEN Deze doelstelling is een prioritaire doelstelling. Project NT2/Inburgering (t.w.v. 3,4 miljoen euro) wordt verplaatst naar budget Nieuw toegekende subsidies opgenomen in het exploitatiebudget: Welzijnstrajecten projectoproep

12 1.4. Beleidsdomein Bruisende stad Cultureel erfgoed 1SBR03 - Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Antwerpen als een gedeelde grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SBR EXPLOITATIE INVESTERINGEN Jaarrekening 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SBR EXPLOITATIE INVESTERINGEN Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SBR EXPLOITATIE INVESTERINGEN Er zijn geen significante wijzigingen te melden t.o.v. budgetopmaak

13 1.5. Beleidsdomein Sterk bestuurde stad Strikt budgettair beleid 1HSB01 - Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN Jaarrekening 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN De investeringsprojecten werden in functie van deze budgetwijziging geëvalueerd en realistischer gespreid over het meerjarenplan ingeschreven. Zie voor detail verschuivingen naar lijst met werken onder punt

14 Communicatie 1SSB05 - De Antwerpenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN Jaarrekening 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN Er zijn geen significante wijzigingen te melden t.o.v. budgetopmaak

15 Bestuurlijke organisatie 1TSB07 - Een rechtszeker, efficiënt en toegankelijk bestuur handhaaft de democratische waarden. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN Jaarrekening 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN Er zijn geen significante wijzigingen te melden t.o.v. budgetopmaak Personeelsbeleid 1TSB08 - Iedere medewerker zet zich elke dag ten volle in om de doelstellingen te realiseren. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN Jaarrekening 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN Er zijn geen significante wijzigingen te melden t.o.v. budgetopmaak

16 Logistiek beheer 1TSB12 - Het logistiek beheer bereikt het best mogelijk resultaat zowel intern als voor de burger. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN LIQUIDITEITEN Jaarrekening 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN LIQUIDITEITEN Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN LIQUIDITEITEN De investeringsprojecten werden in functie van deze budgetwijziging geëvalueerd en realistischer gespreid over het meerjarenplan ingeschreven. Zie voor detail verschuivingen naar lijst met werken onder punt

17 IT 1TSB13 - De groep stad Antwerpen beschikt over een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen en kan op IT beroep doen voor de realisatie van het bestuursakkoord. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN Jaarrekening 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN Er zijn geen significante wijzigingen te melden t.o.v. budgetopmaak

18 De financiële nota 1.6. Het financiële doelstellingenplan (schema M1) Rapportgegevens: / Type beleidsrapport: Aanpassing meerjarenplan / Schema M1: het financiële doelstellingenplan Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters 18

19 Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Inhoud!A (JR) 2015 (JR) Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Woonstad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Lerende en werkende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 05 Bruisende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 06 Harmonieuze stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen 0 0 Andere 07 Sterk bestuurde stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

20 Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Inhoud!A (JR) 2017 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Woonstad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 04 Lerende en werkende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 05 Bruisende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 06 Harmonieuze stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 07 Sterk bestuurde stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

21 Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Inhoud!A Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Woonstad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 04 Lerende en werkende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 05 Bruisende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 06 Harmonieuze stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 07 Sterk bestuurde stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

22 1.7. De staat van het financiële evenwicht (schema M2) Rapportgegevens: / Type beleidsrapport: Aanpassing meerjarenplan / Schema M2: de staat van het financiële evenwicht Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters 22

23 Schema M2: De staat van het financiële evenwicht Inhoud!A1 Resultaat op kasbasis 2014 (JR) 2015 (JR) 2016 (JR) I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Autofinancieringsmarge 2014 (JR) 2015 (JR) 2016 (JR) I. Financieel draagvlak (A - B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)

24 Schema M2: De staat van het financiële evenwicht Inhoud!A1 Resultaat op kasbasis I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A - B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)

25 Toelichting aanpassing meerjarenplan 1.8. Financiële risico s Artikel 9,2 van het MB tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan de financiële risico s op te nemen. Hierbij vindt u een beschrijving van de financiële risico s en daarbij de wijze hoe het bestuur hiermee wenst om te gaan in de komende jaren. Binnen de sociale opdracht van het OCMW organiseren wij een strikte opvolging van de evoluties aangaande migratie, asiel en sociale tewerkstelling en activering. Binnen de lonen volgen we de evolutie van de pensioenen strikt op. BBC gaat uit van een klassieke opname van leningen (lange termijn leningen). Korte termijn financiering is vandaag echter veel goedkoper en vaak wordt daar gebruik van gemaakt voor overbrugging of tijdelijke tekorten. Echter, zulke financiering komt niet in beeld in de voorgeschreven wettelijke schema s Korte termijnfinanciering dd 5 april 2017: o Openstaand korte termijn financiering voor Clova: o OCMW, ZNA, ZB: niets Wij wensen de aandacht te vestigen op het feit dat leningen verstrekken via OCMW aan gelieerde verenigingen een risico inhoudt. Zeker gezien de grootte van de bedragen, vestigen we hier extra de aandacht op. In geval de betreffende vereniging niet meer in staat zou zijn de opgenomen kredieten terug te betalen via OCMW Antwerpen aan de banken, komt de financiële last bij het OCMW Antwerpen in eerste instantie te liggen en in tweede instantie bij de stad Antwerpen. Risico woonrechtcertificaten: het OCMW is emittent van woonrechtcertificaten die operationeel beheerd worden door het Zorgbedrijf en is verantwoordelijk voor de terugbetaling aan de koper. Dit heeft geen budgettaire impact op het OCMW, enkel een thesauriematige impact. Responsabilisering: de responsabilisering is ingeschreven in het meerjarenplan conform de SLA s afgesloten met ZNA en Zorgbedrijf voor wat betreft de verdeling van de respo onder deze 3 entiteiten. Deze cijfers werden eerder gebruikt bij de opstelling en de bijstelling van het meerjarenplan. De responsabilisering is een zware financiële last voor de besturen die voorlopig bijgepast wordt vanuit de stadsdotatie. 25

26 Toelichting pensioenen - OCMW Antwerpen 0. Algemeen Tussen Ethias, de stad en OCMW Antwerpen en de vzw Pensioenfonds werd in 1994 overeengekomen dat het beheer en de uitbetaling van de pensioenen van de vastbenoemde statutaire personeelsleden en van de mandatarissen toevertrouwd wordt aan Ethias. Op 25 januari 2010 (jaarnummer 12) werd deze overeenkomst vervangen door enerzijds een bijdrageverzekeringsovereenkomst en anderzijds een pensioenovereenkomst. De bijdrageverzekering heeft betrekking op de pensioenbijdragen voor pool 2 van de DIBISS. Het betreft de vastbenoemden na 1983, waarvan de pensioenverplichtingen in 2005 door de RSZPPO werden overgenomen. De pensioenverzekering heeft betrekking op de pensioenbijdragen voor pool 3. Het gaat om de (oudste) pensioenen die in 2005 niet door de DIBISS werden overgenomen, de pensioenen van de mandatarissen en het bijkomend pensioenaandeel Hoboken (ten gevolge van een gunstig tantième). De statutairen met een gunstig pensioenregime Hoboken vallen onder Pool 2, dus hun regulier pensioen is gesolidariseerd via DIBISS, maar het bijkomend aandeel valt ten laste van pool 3. Buiten pool 3 (via pensioenverzekering) en pool 2 (via bijdrageverzekering) hebben we ook nog de pensioenbijdragen voor pool 1. Het betreft hier de pensioenen van de meeste fusiegemeenten. Meer concreet zijn dit statutairen benoemd voor 1983 (behalve Hoboken en Antwerpen). Solidariteit loopt via DIBISS. De bijdrages voor pool 1 gebeuren rechtstreeks t.a.v. DIBISS (er zijn geen geldstromen met Ethias).. Samengevat kunnen we stellen dat er voor de statutaire pensioenen momenteel drie financieringssystemen bestaan. OCMW (incl. ZNA): Categorie Pool 1 Pool 2 Pool 3 - mandatarissen Pool 3 - pensioenen Pool 3 - aandeel Hoboken Totaal Actieven (in pool 2) Loonmassa Pensioenen (in pool 2) Pensioenmassa Cijfers uit toelichting budgetopmaak 2017 werden behouden (update cijfers Ethias '17 nog niet beschikbaar bij opmaak toelichting OCMW) In 2012 werd er (cfr. sectoraal akkoord ) beslist om voor de contractuele medewerkers een 2de pensioenpijler op te starten. Zodoende dat er een extralegaal pensioen (tweede pijler) opgebouwd wordt als aanvulling op het wettelijk pensioen (eerste pijler). OCMW Antwerpen is (net zoals de stad) toegetreden tot de 2de pensioenpijler van de RSZPPO. Deze ontstond onder de impuls van de VVSG. Via openbare aanbesteding werd toegewezen aan de tijdelijke handelsvennootschap Belfius-Ethias. Het betreft een groepsverzekering met vaste bijdrage (geen persoonlijke bijdrage), met een gegarandeerd rendement (minimaal WAP) en winstdeelname. Rechten worden opgebouwd vanaf 1 januari

27 1. Pensioenverzekering De pensioenverzekering betreft niet-gesolidariseerde pensioenen, waarvoor de stad en OCMW Antwerpen met andere woorden zelf instaan voor de pensioenlast. Enkel bij de stad zijn momenteel budgetten ingeschreven voor inbreng in de pensioenverzekering. OCMW (incl. ZNA): Pensioenverzekering Uit = wettelijke pensioenverplichting Pensioenbetalingen (pool 3) Pensioenen mandatarissen Pensioencomplement Hoboken Cijfers uit toelichting budgetopmaak 2017 werden behouden (update cijfers Ethias '17 nog niet beschikbaar bij opmaak toelichting OCMW) In tegenstelling tot de Stad wordt er vanuit het OCMW geen koopsom ingebracht. Verder gebeurt er ook nog een doorstorting vanuit de bijdrageverzekering (=intern bij Ethias). De stad betaalt immers een hogere bijdrage dan de wettelijke percentages. Het OCMW daarentegen betaalt enkel de wettelijke bijdragepercentages. De inbreng in de pensioenverzekering wordt in principe dus volledig gefinancierd vanuit de Stad. Voor de desbetreffende bedragen zie toelichting stad. 2. Bijdrageverzekering De bijdrageverzekering betreft de pensioenverplichtingen van pool 2. De pensioenlast is gesolidariseerd binnen de DIBISS, en wordt dus niet (rechtstreeks) door het bestuur zelf gedragen. Het bestuur draagt bij in de vorm van werkgeversbijdragen op de actieve loonmassa en, sinds 2012, de responsabiliseringsbijdrage. Er is ook een bijdrage van 7,5% ten laste van de werknemer. OCMW betaalt zowel voor Pool 1 als voor Pool 2 de wettelijke patronale bijdragepercentages, en deze worden als dusdanig voorzien. Bovenop de patronale bijdrage werden ook budgetten voorzien voor de responsabiliseringsbijdrage, zoals geraamd door Ethias. Vanaf budgetopmaak '16 werden de budgetten voor responsabilisering bijgesteld als gevolg van een herverdeling van historische pensioenlasten tussen OCMW, ZNA en Zorgbedrijf. 27

28 OCMW Wettelijke patronale bijdragen 2017 MJP 2018 MJP 2019 MJP Bijdrage Pool Bijdrage Pool Respobijdrage Totaal ZNA Wettelijke patronale bijdragen 2017 MJP 2018 MJP 2019 MJP Bijdrage Pool Bijdrage Pool Respobijdrage Totaal OCMW incl. ZNA Wettelijke patronale bijdragen 2017 MJP 2018 MJP 2019 MJP Bijdrage Pool Bijdrage Pool Respobijdrage Totaal Het OCMW betaalt hier ook geen koopsom zoals de Stad. Zoals vermeld bij de pensioenverzekering, is er een doorstorting vanuit de bijdrageverzekering naar de pensioenverzekering. Voor de desbetreffende bedragen zie toelichting stad. Zoals in de inleiding vermeld lopen de bijdragen voor Pool 1 rechtstreeks via DIBISS. 3. Reserves Het reservefonds bij Ethias bedroeg op 31 december ,83 euro, waarvan ,95 euro aandeel OCMW. Het aandeel OCMW is niet opgesplitst tussen de pensioenverzekering en de bijdrageverzekering. Ristorno vanuit Ethias: deze ristorno is verdeeld over 2/3de aandeel stad en 1/3e aandeel OCMW. Bijkomend heeft het OCMW een bedrag van euro opgenomen in de bestemde gelden (voor de pensioenen). 28

29 Evolutie reserves Reservefonds Ethias 1 januari - aandeel OCMW Saldo pensioenverzekering Aanwending reserves Stad (pensioenverzekering) Ristorno bijdrageverzekering Reservefonds Ethias 31 december - voor interest Rendement 1,82% 1,82% 1,82% Interest Reservefonds Ethias - aandeel OCMW Bestemd geld OCMW - pensioen Totaal reserve Aandachtspunt: Cfr. Ethias contract zijn enkel bij de stad momenteel budgetten ingeschreven voor inbreng in de pensioenverzekering. Inbreng stad wordt mee aangewend ter financiering van aandeel OCMW in de pensioenverzekering. 4. Groepsverzekering contractuelen De 2de pensioenpijler betreft een groepsverzekering met vaste bijdrage (geen persoonlijke bijdrage), met een gegarandeerd rendement (minimaal WAP) en winstdeelname. Rechten worden opgebouwd vanaf 1 januari De uitkering gebeurt in rente vanaf 65 jaar ter aanvulling van wettelijk pensioen. De pensioentoelage werd als volgt vastgesteld: tot de leeftijd van 35 jaar: een bijdrage van 5% op het pensioengevend jaarloon onder het pensioenplafond + 15% op het pensioengevend jaarloon boven het pensioenplafond; vanaf de leeftijd van 35 jaar: een bijdrage van 6% op het pensioengevend jaarloon onder het pensioenplafond + 15% op het pensioengevend jaarloon boven het pensioenplafond; het pensioenplafond wordt geïndexeerd conform de lonen de grensleeftijd van 35 jaar ligt vast. Budgettair geeft dit volgende: OCMW: Loonkost component Tweede pensioenpijler

30 1.9. Overzicht beleidsdoelstellingen Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Toelichting aanpassing meerjarenplan / Overzicht beleidsdoelstellingen Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters 30

31 AP code Actieplan omschrijving Prioritair 1HHM0101 Pro-actieve detectie van noden en problemen en gerichte hulp- en dienstverlening zorgen ervoor dat niemand er alleen voor staat X 1HHM0103 Dak- en thuislozen zijn geholpen met een persoonsgerichte aanpak X 1HHM0105 Een inclusief en geïntegreerd armoedebeleid krijgt vorm via alle beleidsdomeinen van de lokale overheid en particuliere organisaties X 1HSB0101 Het invorderen en innen van ontvangsten gaat nauwgezet verder 1HSB0102 Uitgaven gebeuren efficiënt, wettelijk en kostenbewust 1HSB0103 Het monitoren en bijsturen van budgetten gebeurt op een strikte manier, rekening houdend met het meerjarenplan 1HSB0104 De juiste organisatiestructuur en een goede samenwerking ondersteunen het financieel beleid 1SBR0301 Cultureel erfgoed is interessant voor een groot publiek én bepaalt de beeldvorming over heden en verleden van de stad 1SHM0503 De burger is ondersteund in zijn/haar keuze voor een gezonde leefstijl 1SHM0701 De toekenning en uitkering van leefloon, equivalent leefloon en medische zorg verloopt conform het wettelijk kader X 1SHM0703 De OCMW-klant en zijn gezin kunnen op een volwaardige manier participeren aan het maatschappelijke leven X 1SHM0704 Iedereen weet hoe hij schulden kan voorkomen en afbouwen en heeft recht op laagdrempelige juridische- en schuldhulpverlening X 1SLW0603 OCMW-klanten worden geactiveerd richting arbeidsmarkt X 1SLW0604 Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie is versterkt bij OCMW-klanten die (nog) niet activeerbaar zijn naar arbeid X 1SSB0501 Alle communicatie is relevant, effectief, duidelijk en toegankelijk 1SWN0701 Het woonaanbod op de private en de sociale huur- en koopmarkt is verruimd om op de toenemende vraag in te spelen met specifieke aandacht voor het binden van de middeninkomens aan de stad 1SWN0703 Het woonaanbod is divers en daarom aantrekkelijk en betaalbaar voor gezinnen in alle mogelijke samenstellingen 1TSB0702 De bestuurlijke werking van de stad Antwerpen verloopt op de meest efficiënte en effectieve manier 1TSB0801 Personeelsinzet wordt optimaal georganiseerd in functie van de klant 1TSB0802 Als aantrekkelijke werkgever vinden we de beste kandidaat op de interne en externe arbeidsmarkt 1TSB0803 Bevlogen medewerkers nemen hun loopbaan in eigen handen 1TSB1203 We werken samen met private partners op basis van solide afspraken met het oog op optimale prijs-kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie, kostenbewustzijn en duurzaamheid 1TSB1204 De vastgoedportefeuille van groep stad Antwerpen speelt doelgericht en flexibel in op de huidige en toekomstige maatschappelijke behoeften 1TSB1301 De medewerkers van de groep stad Antwerpen maken gebruik van een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen 31

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 & Opmaak budget 2016. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 & Opmaak budget 2016. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 & Opmaak budget 2016 OCMW

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen De

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 District Antwerpen Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Aanpassing van het meerjarenplan District Antwerpen NIS-code bestuur:

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan & Answer to your Questions Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan 2014-2019 Technisch nazicht De simulatie (bijlage) van het meerjarenplan 2014-2015 is technisch correct opgebouwd.

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC MJP 2014-2019 BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC Aanpassing MJP 2014 2019 (2016/1) Identificatie bestuur Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke NISCODE: 31012 Secretaris: Gabriël

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget Beleids- en BeheersCyclus Workshop Meerjarenplan & Budget Inhoud 9u30: Beleidsrapporten algemeen Meerjarenplan 10u00: Financieel evenwicht 10u30: Budgettair resultaat 2010 11u45: Budget 12u30: Broodje

Nadere informatie

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014 Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010 Verklarende nota Budgetwijziging 2 van 2014 Financiële toestand Herziening Secretaris Marnef Annemie Financieel

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015:

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015: BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 215: 1. AANPASSING GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 1/1/214: 1.1. Thesauriebewijzen: Het OCMW Hasselt maakt voor de financiering en préfinanciering (Zorgproject) van zijn

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting ESF-Kwaliteitslabel : QP/1022 Kouterlaan 19 9070 DESTELBERGEN Tel. 09/230.08.99 Fax. 09/231.89.90 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting Voorzitter : Mevrouw Lebon Liliane

Nadere informatie

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal.

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. BELEIDSNOTA In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. De nieuwe beheers- en beleidscyclus biedt het OCMW de mogelijkheid om haar transparante manier

Nadere informatie

Pensioenstelsel lokale besturen. Infosessie voor de Oost-Vlaamse OCMW s 11 december 2015 Melle

Pensioenstelsel lokale besturen. Infosessie voor de Oost-Vlaamse OCMW s 11 december 2015 Melle Pensioenstelsel lokale besturen Infosessie voor de Oost-Vlaamse OCMW s 11 december 2015 Melle Kunt u volgen? o RSZPPO o RSZPPO en DOSZ = DIBISS (vanaf 1.1.2015) o PDOS en RVP = RVP (vanaf 1.1.2016) o DIBISS

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

Advies MAT budgetwijziging 2016/1

Advies MAT budgetwijziging 2016/1 ADVIES MAT BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeenteraad d.d. 30 juni 2016 1 1. VOORWOORD Het advies van het MAT over het ontwerp van de budgetwijziging 2016/1 slaat enkel op de wettelijkheid en de te verwachten

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7.

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7. OCMW PEPINGEN JAARREKENING BOEKJAAR 2014 VERKLARING VOOR DE BELANGRIJKE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GEBUDGETTEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN/ GLOBALE BESPREKING Geconsolideerd Het totaal kasresultaat

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 16 Onderwerp OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 7 Dienst Financiële Planning BUDGET 2014 Financiële nota met toelichting Inhoudstafel Financiële nota Het exploitatiebudget (model B2)...3 Het globale exploitatiebudget...5 Het exploitatiebudget

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 februari 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Eerste reeks wijzigingen van 2015 Technische

Nadere informatie

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Nettowerkkapitaal in een ondernemingsomgeving 5 2.1 Berekening van de behoefte

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Van OCMW naar Zorgbedrijf? En uw sociale zekerheid? o 11 juni 2015

Van OCMW naar Zorgbedrijf? En uw sociale zekerheid? o 11 juni 2015 Van OCMW naar Zorgbedrijf? En uw sociale zekerheid? o 11 juni 2015 Ursus Wehrli 2 3 Aandachtspunten 1.Sociale Maribel 2.Pensioenen van de vastbenoemden 3.Capelo 4.Het geco-contingent 5.Nieuw financieel

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Databronnen Door de lokale besturen geboekte ontvangsten en uitgaven die via de digitale rapportering verwerkt worden in de BBC-database van het Agentschap

Nadere informatie

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus 22 november 2012 Hilde Moerenhout IKZ, provincie Oost-Vlaanderen Agenda Planmatig beleid en strategisch management - Geïntegreerde planningscyclus - Beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

1. Meerjarenplan Stad Antwerpen

1. Meerjarenplan Stad Antwerpen 1. Meerjarenplan 2014-2019 Stad Antwerpen Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota 1 Financiële nota Het financiële doelstellingenplan (schema M1) 19 De staat van het financiële evenwicht (schema M2)

Nadere informatie

WETTELIJKE PENSIOENEN VAN STATUTAIR PERSONEEL EN MANDATARISSEN

WETTELIJKE PENSIOENEN VAN STATUTAIR PERSONEEL EN MANDATARISSEN WETTELIJKE PENSIOENEN VAN STATUTAIR PERSONEEL EN MANDATARISSEN Situering problematiek De lokale besturen zijn verplicht om hun personeelsleden, hun uitvoerende mandatarissen en hun rechthebbenden een pensioen

Nadere informatie

Traject evaluatie BBC

Traject evaluatie BBC BBC-evaluatie APB Vera 21 juni 2016 Traject evaluatie BBC BBC-evaluatie bevragingen en interviews vergaderingen BBC-forum ontwerpteksten ABB op website mee te nemen in Decreet Lokaal Bestuur nog niet politiek

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015-2019 inclusief budgetwijziging 2015 AGB Westerlo p. 2 van 15 aanpassing meerjarenplan AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo

Nadere informatie

Budgetwijziging 2014 nr. 1

Budgetwijziging 2014 nr. 1 Budgetwijziging 2014 nr. 1 OCMW Oostkamp - Budgetwijziging 2014 nr. 1 2 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 5 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het

Nadere informatie

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen Boek 4 Toelichting bij het budget 2015 Stad Antwerpen Toelichting bij het budget 2015 Toelichting bij het exploitatiebudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 De evolutie van het exploitatiebudget

Nadere informatie

Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten, OCMW s en Provincies

Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten, OCMW s en Provincies Beleids- en Beheerscyclus Gemeenten, OCMW s en Provincies I. Kader van totstandkoming Organieke decreten Internationale verplichtingen i.k.v. ESR95 Het Vlaamse Regeerakkoord Aanbevelingen Raad van Europa

Nadere informatie

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 NIS-nummer: 46021 BTW-nummer: 212.171.860 Budget 2015 Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 Secretaris: Tjeu van Diessen 9100 Sint-Niklaas Financieel beheerder: Luc Vermeiren Tel: 03/778.60.00

Nadere informatie

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 I. EXPLOITATIEBUDGET I.A. Uitgaven I.A.1. Goederen en diensten (werkingsuitgaven) Deze uitgaven worden in 2015

Nadere informatie

Budget 2016 en MJP 2016-2019. Gemeenteraad 14/12/2015

Budget 2016 en MJP 2016-2019. Gemeenteraad 14/12/2015 Budget 2016 en MJP 2016-2019 Gemeenteraad 14/12/2015 Inhoud 1. Uitgangspunten initieel MJP + Aanpak 2016 2. Budget 2016 Belangrijkste aanpassingen met structurele impact 3. Samenvatting impact bijsturingen

Nadere informatie

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS. Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS. Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies Inhoud 1. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare

Nadere informatie

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers HRM Public Sector www.lydian.be Onderwerp Hervorming financiering pensioenen vastbenoemde ambtenaren op lokaal vlak Datum 24 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 Inhoud Voorwoord V Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1 Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 1. Inleiding 3 2. Structuur van het Organieke Decreet 3 3. Krachtlijnen van

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019 - BW 1 GR 24/06/2015. 1. Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

MEERJARENPLAN 2014-2019 - BW 1 GR 24/06/2015. 1. Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan MEERJARENPLAN 2014-2019 - BW 1 GR 24/06/2015 1. Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan 2. De strategische nota wijzigt niet en wordt derhalve niet opnieuw voorgelegd 3. Onderdelen van de financiële

Nadere informatie

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt

Nadere informatie

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16 Budget 214 Beleidsnota Doelstellingennota 3 Doelstellingenbudget (schema B1) 13 De financiële toestand 16 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 17 Lijst met daden van beschikking 17

Nadere informatie

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 Inhoud 1. Het Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Meerjarenplan & Budget OCMW Antwerpen

Meerjarenplan & Budget OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Meerjarenplan 2014-2019 & Budget 2014 OCMW Antwerpen De nota bevat het meerjarenplan

Nadere informatie

BUDGET Gemeente Herne

BUDGET Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2016 BUDGET 2016 Gemeente Herne Gemeenteraad 30 december 2015 Budget 2016 Het budget is het document dat wordt opgemaakt voor

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 OCMW BEVEREN

Budgetwijziging 2015 OCMW BEVEREN Budgetwijziging 2015 OCMW BEVEREN INHOUD VERKLARENDE NOTA... 4 I. Inleiding... 4 II. Wijzigingen in het exploitatiebudget... 5 III.Wijzigingen in het investeringsbudget... 6 IV. Wijziging Doelstellingennota...

Nadere informatie

Budget 2011 en meerjarenplanning OCMW Antwerpen

Budget 2011 en meerjarenplanning OCMW Antwerpen Nota aan Raad Maatschappelijk Welzijn Zitting van: 19 oktober 2010. OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens/ Elke Van Espen Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Budget

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

Hervorming financiering ambtenarenpensioenen

Hervorming financiering ambtenarenpensioenen Hervorming financiering ambtenarenpensioenen van lokale besturen Wet van 24 oktober 2011 Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Overzicht I. Inleiding II.

Nadere informatie

Inhoudstabel. Budgetvoorstel 2015 Rapporteringsperiode 2015 Gemeente Wuustwezel 2015-2019 1

Inhoudstabel. Budgetvoorstel 2015 Rapporteringsperiode 2015 Gemeente Wuustwezel 2015-2019 1 Inhoudstabel Inhoudstabel... 1 BUDGET 2015... 2 Beleidsnota... 2 Doelstellingennota... 2 Schema B1 - Doelstellingenbudget... 14 Financiële toestand... 16 Lijst met overheidsopdrachten... 18 Lijst met daden

Nadere informatie

Herziening meerjarenplan 2014-2019

Herziening meerjarenplan 2014-2019 Herziening meerjarenplan 2014-2019 OCMW Gingelom Steenweg 111, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW Raad: 25 november 2015 Laatste budgettaire journaalnummer : 2016001134 Secretaris: Marc Bovy Financieel

Nadere informatie

Wetgeving Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: Artikel 148 van het OCMW-decreet

Wetgeving Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: Artikel 148 van het OCMW-decreet V E R SLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 12 DECEMBER 2016 Aanwezig Afwezig Verontschuldigd D. Sioen: Burgemeester; E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. Meersseman, L. Blondeel,

Nadere informatie

Raad voor maatschappelijk welzijn

Raad voor maatschappelijk welzijn BEKNOPT VERSLAG Raad voor maatschappelijk welzijn Woensdag Dit is een voorlopig verslag van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van. De besluiten zijn pas definitief na de goedkeuring van

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst beleidsondersteuning Volgnummer dossier 27 Onderwerp Autonoom Gemeentebedrijf Bredene. Goedkeuring

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015.

Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015. Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015. Aanwezig: Vlayen Bart, voorzitter waarnemend. Roggen Jo, burgemeester. Allard Elke, Lassaut Rik en Jamar Chris schepenen. Munten Benny, Claes Ingrid,

Nadere informatie

BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget

BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget BUDGET 2014 Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget Gemeenteraad 19/12/2013 2 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)...

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT BBC & BBC-DR Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering Gent, 12 mei 2016 Shopt IT Beleids- en Beheerscyclus (BBC) Beleidscyclus & Financiële cyclus Planning Evaluatie Uitvoering

Nadere informatie

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING OPENBARE ZITTING 1. Budgetwijziging gemeente 2013/1. De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde budgetwijziging. In de

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR NIJLEN

GEMEENTEBESTUUR NIJLEN GEMEENTEBESTUUR NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten voor werken,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 september 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 september 2016 Besluit A-punt GOEDGEKD Samen Leven Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. BBC of de beleids- en beheerscyclus Sinds het boekjaar 2014 werken de lokale besturen (gemeenten, OCMW s,

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 21 december 2015.

Overzichtslijst gemeenteraad van 21 december 2015. Overzichtslijst gemeenteraad van 21 december 2015. Aanwezig: Vlayen Bart, voorzitter waarnemend. Roggen Jo, burgemeester. Allard Elke, Lassaut Rik, Jamar Chris en Strouven Roland schepenen. Munten Benny,

Nadere informatie

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019 TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019 Provincie Limburg Arrondissement Tongeren Prov. Arrond. Gemeente 7 3 042 Gemeente Lanaken Jan Rosierlaan 1 3620 Lanaken Tel. 089 730 730 Secretaris: W. Vancleynenbreugel

Nadere informatie

Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3

Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code: 30000 Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3 189 190 1. Inhoud en betekenis De financiële toestand

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor het

Nadere informatie

Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden

Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden VVSG-Raadsledendagen Antwerpen, 2 juni 2007 Brugge, 16 juni 2007 Inhoud Plannen en budgetteren in de regelgeving: 2 Voor gemeenten Voor OCMW s Plannen

Nadere informatie

Financiën. Hoe wordt je gemeente bestuurd? Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 3. Gemeentefinanciën 7/02/2013

Financiën. Hoe wordt je gemeente bestuurd? Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 3. Gemeentefinanciën 7/02/2013 Hoe wordt je gemeente bestuurd? Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 3 Financiën Gemeentefinanciën Politiek beleid is keuzen maken Keuzen kunnen maar gerealiseerd als daar middelen tegenover

Nadere informatie

Infovergadering softwareleveranciers BBC & BBC-DR. Brussel, 1 maart 2013

Infovergadering softwareleveranciers BBC & BBC-DR. Brussel, 1 maart 2013 Infovergadering softwareleveranciers BBC & BBC-DR Brussel, 1 maart 2013 Inhoud BBC-DR: moet dat? BBC-DR: waarom doen we het? BBC-DR: wat is dat? Inhoud BBC-DR: moet dat? BBC-DR: waarom doen we het? BBC-DR:

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. 09 september 2013. Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be

Jaarrekening 2012. 09 september 2013. Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be Jaarrekening 2012 09 september 2013 Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Gemeente Meerhout Deel 1: De Beleidsnota Pag.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 april 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 april 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 april 2016 Besluit A-punt INGETROKKEN Samen Leven Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

Waarom (nu) een hervorming? Voor welke besturen geldt de hervorming? Uitgangspunten van de hervorming Basiselementen BBC-besluit

Waarom (nu) een hervorming? Voor welke besturen geldt de hervorming? Uitgangspunten van de hervorming Basiselementen BBC-besluit De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht Gent, 26 oktober Malle, 9 november Roeselare, 16 november Heusden-Zolder, 30 november Leuven, 2 december VVSG-Ronde van Vlaanderen najaar 2010 Inhoud Waarom

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 NOVEMBER 2014. Monique Van Acker: de voorzitter; Githa Praet: secretaris. Ignace De Baerdemaker: burgemeester;

ZITTING VAN 26 NOVEMBER 2014. Monique Van Acker: de voorzitter; Githa Praet: secretaris. Ignace De Baerdemaker: burgemeester; 1 ZITTING VAN 26 NOVEMBER 2014 Aanwezig : Monique Van Acker: de voorzitter; mevrouwen: Rita De Geest,, Sabine Bracke, Annie Paelinck en Hilde Nobels; de heren: Daniel De Brauwer; Peter Raman, Philip Verhoeven

Nadere informatie

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 1/6 TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016 I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 Het ontwerp van interprofessioneel akkoord dat werd voorgesteld door de Regering

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie

Planlastvermindering: ook voor uw sectorale subsidies?

Planlastvermindering: ook voor uw sectorale subsidies? Planlastvermindering: ook voor uw sectorale subsidies? Ben Gilot, stafmedewerker financiën VVSG 1 1 Situering Vanaf 2014 verlopen de lokale planning en rapportering van de Vlaamse subsidies van 10 sectoren

Nadere informatie

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds.

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds. Toelichting - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - budget 2015 1. Belangrijkste aanpassingen A. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE De gemeentelijke bijdrage verschuift met 1 jaar. Dit betekent dat, gespreid over de

Nadere informatie