NL TECHNISCHE HANDLEIDING. Aanvulling MT CT 01. voor uitvoering B. Telefooncentrale art GROUP S.P.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NL TECHNISCHE HANDLEIDING. Aanvulling MT CT 01. voor uitvoering B. Telefooncentrale art. 2906 01-2008 GROUP S.P.A."

Transcriptie

1 NL TECHNISCHE HANDLEIDING Aanvulling voor uitvoering B Telefooncentrale art GROUP S.P.A.

2

3 INHOUD 1. SIMPLEBUS-FUNCTIES pag Simplebus-uitbreidingskaart art.2912 pag Installatie van de uitbreiding pag Standaardconfiguratie pag Wat moet worden geprogrammeerd bij vervanging van de kaart: pag Bediening actuatoren - relais pag Etagebel pag Volumeregeling buitenpost pag Configuraties kaart 2912 pag Toegang tot de configuratie met systeempassword pag Toewijzing adressen van stamleiding SIMPLEBUS pag Wissen adres van stamleiding SIMPLEBUS pag SIMPLEBUS-modus pag Toewijzing adressen ACTUATOREN pag Instellen van het communicatietype HALF DUPLEX / FULL - DUPLEX pag Instellen van de kaart 2912 pag Artsfunctie pag PARTITIES pag Beschrijving pag Activering partities pag Koppeling interne aansluitingen partities pag Koppeling lijnen partities pag Koppeling intercomoproeptoetsen partities pag AUTOMATISCHE DAG / NACHT-SERVICE pag Configuratie omzettingstijden DAG / NACHT pag Inschakeling / uitschakeling ( PO ) pag SPECIALE UITGANG GSM-MODULE pag Toewijzing speciale GSM-uitgang pag Bepalen van de netnummers die naar de GSM-uitgang moeten worden doorgestuurd pag HERKENNING VAN DE BEZETTONEN EN CONGESTIETONEN VAN DE NORMALE TELEFOONLIJN pag COMPATIBILITEIT MET DE RP-TOETS ( HERHALING LAATSTE NUMMER ) pag DOORSCHAKELING VAN EEN TELEFOONOPROEP TIJDENS EEN GESPREK MET DE ANDERE LIJN. pag OVERSCHAKELEN OP BEZET TOESTEL pag OPROEPOMLEIDING NAAR ALLE ANDERE INTERNE TOESTELLEN pag DISA UITVOERING B pag VOLGSTAND VAN DE INTERCOM ( FOLLOW ME ) UITVOERING B pag TELECONFIGURATIE OP AFSTAND UITVOERING B (annuleert en vervangt paragraaf 10.2 van MT/CT/01 1e uitgave 02/2006 ) pag TELECONTROLE VAN DE RELAIS MET SIMPLEBUS-KAART ART pag Beschrijving pag Configuratie pag Inschakeling / Uitschakeling (PO) pag SOFTWARE VOOR TELEBEHEER UITVOERING B pag Configuratie uitbreiding intercom 2912 pag Configuratie uitbreiding intercom 2909 pag Configuratie speciale GSM-uitgang pag Configuratie tijden voor automatische omzetting DAG / NACHT pag Configuratie compatibiliteit met RP-toets pag Configuratie DISA uitvoering B pag Configuratie partities pag. 29 1

4 GROUP S.P.A. 1. SIMPLEBUS-FUNCTIES 1.1. SIMPLEBUS-UITBREIDINGSKAART ART Met deze kaart kan de telefooncentrale met een SIMPLEBUS 1- of SIMPLEBUS 2-intercomsysteem worden verbonden. De kaart garandeert alleen de spraakoverdrachtsfuncties, maar met toevoeging van het artikel 4898 en van de video-intercomtoestellen art en 4922 kunnen alle VIDEO-functies van een simplebussysteem worden geïntegreerd. Zie voor informatie over video-intercominstallaties de documentatie van de decoder art Tabel 1: klemmen van de kaart 2912 KLEM FUNCTIE L - L Ingang bus FA - FA Ingang etagebel adres 1 FB - FB Ingang etagebel adres Uitgang spanning +24Vdc ( max 30mA ) RS RX serieel naar 4898 TS TX serieel naar 4898 N2 C2 Contact relais ( 40Vac 500mA max ) VDD Voeding +5Vdc voor 4898 GND Ground Schema 1 CT_01K Systeem intercomset art. 8926W 2

5 Schema 2 CT_05B Installatie simplebus-interface in meervoudig audiosysteem 3

6 GROUP S.P.A. Schema 3 VCT/EN/11P Installatie simplebus-interface in een BravoKIT-systeem voor eengezinswoningen. 4

7 Schema 4 - VCT/EN/108P Installatie simplebus-interface in een BravoKIT-systeem voor tweegezinswoningen 5

8 GROUP S.P.A. Schema 5 - VCT/EN/109GC Installatie simplebus-interface in Simplebus color-systeem 6

9 Schema 6 - VCT/EN/110G Installatie simplebus-interface in Simplebus 2 zwart-wit-systeem 7

10 GROUP S.P.A INSTALLATIE VAN DE UITBREIDING Sluit de voedingsspanning van 230Vac naar de centrale af alvorens met de werkzaamheden te beginnen. Ga nu als volgt te werk: 1. Verwijder de zijkappen en de middelste kap van de centrale. 2. Plaats de kaart 2912 in de behuizing. 3. Monteer de afdekkingen weer. 4. Sluit de spanning van 230Vac weer op de centrale aan. 5. De kaart wordt automatisch herkend. 6. Voer de instellingsprocedure van de kaart uit. Zie paragraaf Instellen van de kaart STANDAARDCONFIGURATIE Zodra de kaart 2912 geïnstalleerd is, vindt de configuratie als volgt plaats: Alle telefoontoestellen kunnen intercomoproepen ontvangen. De werkwijze is SIMPLEBUS 1. Er is maar één adres van de stamleiding geconfigureerd met de waarde WAT MOET WORDEN GEPROGRAMMEERD BIJ VERVANGING VAN DE KAART: De kaart moet worden ingesteld en de volumes van de buitenpost moeten worden geregeld. De adressen van de stamleiding, de werkwijze SIMPLEBUS1 of SIMPLEBUS2 en de werkwijze van de spraakoverdracht HALF-DUPLEX of FULL - DUPLEX worden automatisch opnieuw geprogrammeerd door de kaart 2906 tijdens de herkenningsfase van de kaart BEDIENING ACTUATOREN - RELAIS Met opgenomen telefoonhoorn kunnen de volgende bedieningen worden uitgevoerd: Tabel 2 KLEM BESCHRIJVING COMTEL TRADITIONELE TELEFOON OPMERKINGEN Bedieningsknop deuropener # Activering contact SE SE op porter Bedieningsknop interne inschakeling (ten minste 2 sec. indrukken) Bedieningsknop ALGEMENE ACTUATOR Oproep naar portierscentrale 1 Bedieningsknop ACTUATOR met CODE 5 85X Impliceert de aanwezigheid van een video-intercomsysteem Activering art.1256 ingesteld als ALGEMENE ACTUATOR Voert de oproep naar de portierscentrale art.1998 uit Activering art.1256 ingesteld als ACTUATOR met CODE. X is een index die varieert van 1 tot 8. N2 C2 Bedieningsknop relais voor algemeen gebruik 859 Relais max 0.5A 40Vac Ga als volgt te werk om de modules art.1256 in combinatie met de telefooncentrale 2906 te kunnen gebruiken: - ACTUATOR met CODE: de configuraties die in paragraaf zijn beschreven moeten worden uitgevoerd. - ALGEMENE ACTUATOR: er hoeft niets te worden geprogrammeerd, het is voldoende om de correcte werkwijze van de module 1256 in te stellen. 8

11 1.6. ETAGEBELLEN De kaart beschikt over 2 ingangen voor etagebellen, FA FA is gekoppeld aan het eerste oproepadres en FB FB is gekoppeld aan het tweede. Om ze te kunnen gebruiken hoeft er niets te worden geprogrammeerd, bij raadpleging van de schema s CT_01K en CT_05B op de vorige pagina s genereert de sluiting van het contact op de klemmen een beltoon bij de interne aansluitingen, ref. pag.83 APPENDIX E van VOLUMEREGELING BUITENPOST De spraakoverdracht van de intercominterface is ontworpen om in de full-duplex-modus te werken, waarbij de spreker ook zijn gesprekspartner kan horen, of half-duplex waarbij het gesprek plaatsvindt door telkens één richting te activeren. Bij deze laatste modus kunnen betere geluidsvolumes worden bereikt. De interface beschikt over vooraf door Comelit ingestelde volumes, maar zodra een gesprek met de buitenpost tot stand is gebracht kunnen deze rechtstreeks vanaf het telefoontoestel worden gewijzigd met de toetsen , zoals op de onderstaande afbeelding is weergegeven. De volume-instellingen zijn afhankelijk van het communicatietype dat tot stand is gebracht: lokaal of op een afstand met de volgstand van de intercom ( Follow me ). Er zijn 17 regelniveaus, elke druk op de toets wijzigt het volume met 1 niveau. Het cijfer 2 moet worden ingetoetst om de bereikte volumeniveaus in het geheugen op te slaan. Om het volume in de richting Buitenpost Interne aansluiting te verhogen Om het volume in de richting Interne aansluiting Buitenpost te verhogen Opslaan van de bereikte volumes. Om het volume in de richting Buitenpost Interne aansluiting te verlagen # Om het volume in de richting Interne aansluiting Buitenpost te verlagen 1.8. CONFIGURATIES KAART Toegang tot de configuratie met systeempassword INTERNE AANSLUITING ÉÉN IN MULTIFREQUENTIE Toegang tot de configuratie a b c d Hoorn opnemen Continue toon Toegangscode Password invoeren (default 0000) Bevestigingstoon Dit is alleen mogelijk vanaf de interne aansluiting 1 en geeft toegang tot de configuratiebedieningen. 9

12 GROUP S.P.A Toewijzing van de adressen van de stamleiding SIMPLEBUS Om de adressen van de stamleiding aan de kaart 2912 toe te wijzen moet de hieronder beschreven bediening als volgt worden uitgevoerd: BESCHRIJVING BEDIENINGSKNOP PARAMETERWAARDEN Toewijzing van de oproepadressen SIMPLEBUS 4 4 a b c d # a = 1 2 ( intercomoproeptoets ) bcd = adres SIMPLEBUS ( 3 cijfers van 001 tot 240 ) STANDAARDWAARDEN: Toets 1 met adres 170 Toets 2 niet geconfigureerd VOORBEELD: # Het adres 025 wordt aan de oproeptoets 1 toegewezen Wissen van een adres van de stamleiding SIMPLEBUS Om het adres van de stamleiding dat aan de tweede oproeptoets van de kaart 2912 is toegewezen te wissen, dient u te werk te gaan zoals hieronder is beschreven. Het eerste toegewezen adres kan niet worden gewist, maar alleen worden gewijzigd. BESCHRIJVING BEDIENINGSKNOP PARAMETERWAARDEN Wissen van het oproepadres SIMPLEBUS # VOORBEELD: # Wissen van het adres dat aan de tweede oproeptoets is toegewezen SIMPLEBUS-modus De interfacekaart 2912 werkt zowel in de SIMPLEBUS1- als in de SIMPLEBUS2-modus. De werkwijze moet worden bepaald door de hieronder beschreven bediening uit te voeren: BESCHRIJVING BEDIENINGSKNOP PARAMETERWAARDEN Modus SIMPLEBUS 4 7 a # a = 1 ( SIMPLEBUS 1 ) 2 ( SIMPLEBUS 2 ) STANDAARDWAARDEN: Kaart in SIMPLEBUS1-modus VOORBEELD: 47 2 # Kaart 2912 geconfigureerd voor de werking van het type SIMPLEBUS Toewijzing adressen ACTUATOREN Er kunnen tot 8 actuatormodules art.1256 in het systeem worden ingesteld, die vanaf het telefoontoestel kunnen worden bediend door de juiste opdracht in te toetsen ( zie tabel 2 ). De volgende voorbereidende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd: Opslaan van de adressen van de actuatormodules volgens de procedure in de onderstaande tabel. Configureren van de module art.1256 als actuator met code en instellen van het bijbehorende adres. 10

13 BESCHRIJVING BEDIENINGSKNOP PARAMETERWAARDEN Toewijzing adressen ACTUATOREN 4 5 a b c d e # a = 1-2 ( partitie ) b = 1 8 ( index actuator ) cde = adres actuator (3 cijfers in het bereik = algemene actuator) STANDAARDWAARDEN: Er is geen enkele actuator met code in het geheugen opgeslagen. VOORBEELD: Geen partitie actief, de bedoeling is om de eerste actuator in het systeem met het adres 100 in het geheugen opslaan # Actuator van index 1 geconfigureerd met adres Instellen van het communicatietype HALF DUPLEX / FULL - DUPLEX De werking van de kaart 2912 kan zodanig worden ingesteld dat de communicatie in de HALF DUPLEX- of FULL DUPLEX-modus wordt beheerd. Er zijn twee soorten spraakoverdracht: - lokale spraakoverdracht : dit is de communicatie die plaatsvindt tussen de interne aansluiting en de buitenpost. - spraakoverdracht op een afstand: dit is de communicatie die plaatsvindt tijdens de volgstand van de intercom tussen het gebelde toestel en de buitenpost. Om goede geluidsvolumes te krijgen op systemen met meer dan 50 gebruikers, kan het nodig zijn om het communicatietype op HALF-DUPLEX in te stellen. BESCHRIJVING BEDIENINGSKNOP PARAMETERWAARDEN Type spraakoverdracht 4 9 a b # a = 0 ( lokale spraakoverdracht ) 1 ( spraakoverdracht vanop een afstand ) b = 0 ( full duplex ) 1 ( half duplex ) STANDAARDWAARDEN: Lokale spraakoverdracht en spraakoverdracht vanop een afstand van het type FULL-DUPLEX. VOORBEELD: # Spraakoverdracht tijdens de volgstand van de intercom in de half duplex-modus Instellen van de kaart 2912 Nadat alle systeemverbindingen tot stand zijn gebracht, moet de kaart worden ingesteld waardoor het zojuist gemaakte intercomsysteem een betere verbinding heeft. Het volgende moet worden ingetoetst: BESCHRIJVING BEDIENINGSKNOP PARAMETERWAARDEN Instelling kaart 4 9 a b # a = 0 ( lokale spraakoverdracht ) b = 2 ( instelling kaart ) VOORBEELD: # Instellen van de kaart

14 GROUP S.P.A Artsfunctie Als de intercomoproeptoets voor de artsfunctie is ingesteld, schakelt de oproep die afkomstig is van de bus Simplebus het contact SE SE op de portermodule in. Houd rekening met het volgende: In de NACHT-modus is de functie niet actief. Een toets kan niet tegelijkertijd de volgstand van de intercom en de artsfunctie ingeschakeld hebben. BESCHRIJVING BEDIENINGSKNOP PARAMETERWAARDEN Deactivering a a = 1,2 ( oproeptoets ) Activering a a = 1,2 ( oproeptoets ) Deze programmeringen worden uitgevoerd vanaf de operatortelefoon. 2. PARTITIES 2.1. BESCHRIJVING Met partities wordt de mogelijkheid bedoeld om de centrale in 2 verschillende units op te delen waaraan de volgende instrumenten worden toegekend: Interne aansluitingen Normale telefoonlijnen Intercomoproepen De interne aansluitingen, de normale telefoonlijnen en de intercomoproeptoetsen zijn aan de partities gekoppeld volgens de beschrijvingen in tabel 3. Het gaat om een vaste koppeling, de partitie kan alleen gebruik maken van het instrument dat aan haar is toegekend, behalve de interne oproep die ook tussen interne aansluitingen van verschillende partities gegarandeerd is. De interne aansluiting T1 is de operatorpost ( PO ) van partitie1 en T2 is de operatorpost van partitie2. Dit kan niet worden gewijzigd. Tabel PARTITIE 1 L1 L2 T1 PO T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 S1 S2 S3 S4 PARTITIE 2 PO toegewezen instrument Berichten: Elke partitie beschikt over zijn eigen berichten, de duur van elk bericht wordt beperkt tot 30 seconden. Telefoonboek: Elke partitie beschikt over een telefoonboek met 20 nummers. Relais op uitbreidingskaart 2909: De relais zijn gemeenschappelijk voor de twee partities. Actuatormodules: Elke partitie kan tot 4 modules art.1256 bedienen die als actuator met code zijn ingesteld. 12

15 2.2. ACTIVERING PARTITIES BEDIENINGSKNOP PARAMETERWAARDEN 1 0 a # a = 0 ( Uit ) 1 ( Aan ) STANDAARDWAARDEN: Partities uit VERBINDING INTERNE AANSLUITINGEN PARTITIES BEDIENINGSKNOP 1 1 a b c # PARAMETERWAARDEN a = 1 ( Partitie 1 ) 2 ( Partitie 2 ) bc = ( Lijst interne aansluitingen ) STANDAARDWAARDEN: Interne aansluitingen gekoppeld aan PARTITIE 1. Interne aansluitingen gekoppeld aan PARTITIE 2. VOORBEELD: # Ook de interne aansluitingen 05 en 07 worden aan de partitie 2 gekoppeld VERBINDING LIJNEN PARTITIES BEDIENINGSKNOP 1 2 a b # a = 1 ( Partitie 1 ) 2 ( Partitie 2 ) b = 1 2 ( Lijst lijnen ) PARAMETERWAARDEN STANDAARDWAARDEN: Telefoonlijn L1 gekoppeld aan PARTITIE 1. Telefoonlijn L2 gekoppeld aan PARTITIE 2. VOORBEELD: # Ook de telefoonlijn 2 wordt aan de partitie 1 gekoppeld VERBINDING INTERCOMOPROEPTOETSEN PARTITIES BEDIENINGSKNOP 1 3 a b # PARAMETERWAARDEN a = 1 ( Partitie 1 ) 2 ( Partitie 2 ) b = ( Lijst oproeptoetsen ) STANDAARDWAARDEN: Toets 1 ( S1 ) en Toets 3 ( S3 ) gekoppeld aan PARTITIE 1. Toets 2 ( S2 ) en Toets 4 ( S4 ) gekoppeld aan PARTITIE 2. VOORBEELD: # Ook de oproeptoets S3 wordt aan de partitie 2 gekoppeld. 13

16 GROUP S.P.A. 3. AUTOMATISCHE DAG- / NACHTSERVICE (annuleert en vervangt paragraaf 5.2 van MTCT01) De service voert op vastgestelde tijden de automatische omzetting van de DAG- naar de NACHT-modus uit. Met de centrale in de uitvoering B kan de gebruiker de dag in vier werkingsperioden opdelen CONFIGURATIE VAN DE NACHT-PERIODE BEDIENINGSKNOP 7 5 a b c d e f g h i # STANDAARDWAARDEN: De centrale staat in de NACHT-modus van 12:30 tot 14:30 en van 20:30 tot 08:30. PARAMETERWAARDEN a = 1 ( Partitie 1 ) 2 ( Partitie 2 ) bc de = Uren minuten van de eerste periode fg hi = Uren minuten van de tweede periode VOORBEELD 1: De bedoeling is om de service zodanig te configureren dat de centrale in de NACHT-modus staat van 12:30 tot 14:00 en van 18:00 tot 08:00. De volgende configuraties moeten worden uitgevoerd: # VOORBEELD 2: Het is de bedoeling om de service zodanig in te stellen dat de centrale in de DAG-modus staat van 12:30 tot 14:00 en van 18:00 tot 08:00. De volgende configuraties moeten worden uitgevoerd: # VOORBEELD 3: Het is de bedoeling om de service zodanig te configureren dat de centrale in de DAG-modus staat van 12:00 tot 20:30 uur. De volgende configuraties moeten worden uitgevoerd: # VOORBEELD 4: Het is de bedoeling om de centrale zodanig te configureren dat hij in de NACHT-modus staat van 20:00 tot 06: # 3.2. INSCHAKELING / UITSCHAKELING BESCHRIJVING BEDIENINGSKNOP PARAMETERWAARDEN Activering Deactivering 7 * 3 7 * 4 # # Deze programmeringen kunnen alleen door de interne aansluiting operatorpost worden uitgevoerd. 14

17 4. UITGANG SPECIALE GSM-MODULE Hiermee wordt de mogelijkheid bedoeld om een normale telefoonlijn als uitgang voor een GSM-module te configureren. Hierdoor kunnen dus bepaalde oproepen worden omgeleid naar mobieletelefoniebedrijven. De lijst van de netnummers die naar de GSM-lijn moeten worden omgeleid, bevindt zich in een tabel met 5 elementen die de gebruiker moet programmeren TOEWIJZING SPECIALE GSM-UITGANG BEDIENINGSKNOP 6 1 a # PARAMETERWAARDEN a = 1 ( GSM-uitgang op telefoonlijn 1 ) 2 ( GSM-uitgang op telefoonlijn 2 ) 3 ( Geen GSM-uitgang) STANDAARDWAARDEN: Geen GSM-uitgang actief BEPALEN VAN NETNUMMERS DIE NAAR DE GSM-UITGANG MOETEN WORDEN OMGELEID BEDIENINGSKNOP 5 4 a b # PARAMETERWAARDEN a = 1 5 ( Index tabel ) b = netnummer ( max 4 digit ) STANDAARDWAARDEN: Geen netnummer vastgesteld VOORBEELD: # Het is de bedoeling dat de oproepen naar het netnummer 338 door de GSM-lijn worden doorgestuurd. 5. HERKENNING VAN DE BEZETTONEN EN CONGESTIETONEN VAN DE TELEFOONLIJN De centrale in de uitvoering B implementeert de herkenning van de normale telefoonlijn van de bezet- en congestietonen om de uitvoering van enkele services te optimaliseren, zoals: volgstand van de intercom De volgende tonen worden gecontroleerd: BEZETTOON: Als de intercomoproep wordt doorgestuurd naar een bezet telefoonnummer, wordt de telefoonlijn onmiddellijk vrijgemaakt. CONGESTIETOON: De telefoonlijn wordt gecontroleerd om te kijken of de opgeroepen persoon heeft opgehangen en de service dus kan worden beëindigd. Het cijfer DTMF 0 hoeft dus niet meer te worden ingetoetst om deze functie uit te voeren. Servicebericht Automatische FAX-herkenning DISA Telecontrole Relais De volgende tonen worden gecontroleerd: CONGESTIETOON: De telefoonlijn wordt gecontroleerd om te kijken of de opbeller heeft opgehangen en de service dus kan worden beëindigd. Volgstand lijn - lijn De volgende tonen worden gecontroleerd: BEZETTOON: Als het opgeroepen nummer bezet is, wordt de toon op de lijn doorgestuurd om de opbeller te informeren. CONGESTIETOON: De telefoonlijnen worden gecontroleerd om te kijken of één van de twee gebruikers heeft opgehangen en de service dus kan worden beëindigd. 15

18 GROUP S.P.A. Telehulp De volgende tonen worden gecontroleerd: BEZETTOON: Als het opgeroepen nummer bezet is, wordt onmiddellijk het volgende nummer gebeld. CONGESTIETOON: De telefoonlijn wordt gecontroleerd om te kijken of de opgeroepen persoon heeft opgehangen en dus of het volgende nummer kan worden gebeld. Het cijfer DTMF 0 hoeft dus niet meer te worden ingetoetst om deze functie uit te voeren. 6. COMPATIBILITEIT MET DE RP-TOETS ( HERHALING LAATSTE NUMMER ) Om de volledige compatibiliteit bij het beheer van de RP-toets te garanderen ( die aanwezig is op normale telefoons voor de herhaling van het laatste nummer ) zonder de functie Directe toegang tot de telefoonlijn te hoeven activeren, moet de interne aansluiting worden geconfigureerd zoals in de onderstaande tabel is beschreven. De telefoon van Comelit art. 1926W en 4921W hoeft niet te worden geconfigureerd. BEDIENINGSKNOP 2 9 a b c d # STANDAARDWAARDEN: PARAMETERWAARDEN a b = ( Index interne aansluiting ) c = CLI ON HOOK 1 ( Actief ) 0 ( Niet actief ) d = Compatibiliteit RP-toets 1 ( Actief ) 0 ( Niet actief ) Alle interne aansluitingen met actieve CLI ON HOOK Alle interne aansluitingen met compatibiliteit RP-toets niet actief. 7. DOORSCHAKELEN VAN EEN TELEFOONOPROEP TIJDENS EEN GESPREK MET DE ANDERE LIJN. Hiermee wordt bedoeld dat de interne aansluiting A, die in verbinding staat met de telefoonlijn B, nog een oproep afkomstig van C kan beantwoorden en naar de interne aansluiting D kan omleiden. Dit gebeurt als volgt: VOORBEELD Gesprek tussen A en B Nu kan de telefoonlijn C naar een andere interne aansluiting D worden omgeleid door een overschakeling uit te voeren met / zonder aanbieding: A 16 Waarschuwingstoon op A STANDAARD TELEFOON Gesprek Externe oproep (C) op A Antwoord op de oproepwaarschuwing A B A B Gesprek A - C met B in de wachtstand A toetst in: FLASH-toets, R R 2 A typt de reeks R2 STANDAARD TELEFOON Wachtmuziek op B A C Gesprek A - C RIDO C wordt in de wachtstand gezet C wordt in de wachtstand gezet en oproep naar D Tweede oproep C B R VOORBEELD A toetst 8 in, gevolgd door het gewenste interne toestel van 01 tot 08 ( b.v. 04 ) (D) Wachtmuziek op C Het interne toestel 04 (D) belt A D B C B Gesprek A - D met B - C in de wachtstand

19 De telefoonlijn C wordt omgeleid naar D. B wordt automatisch hersteld door A. STANDAARD TELEFOON Tweede oproep Doorschakeling van C naar D Herstel eerste oproep in wachtstand A D B C C D A D B C Gesprek A - D met B - C in de wachtstand A legt de hoorn neer Gesprek C met D Het interne toestel A belt A neemt de hoorn op Gesprek A met B en D met C 8. OVERSCHAKELEN OP BEZET TOESTEL Tijdens een gesprek met een telefoonlijn of een interne aansluiting kan het gesprek naar een andere interne aansluiting worden doorgeschakeld die bezet is. A VOORBEELD Gesprek tussen interne aansluiting A en B ( * ) Als C de oproepwaarschuwing aan heeft staan, hoort A de oproeptoon. En daarna: A toetst in: FLASH-toets, R STANDAARD TELEFOON Gesprek B wordt in de wachtstand gezet B wordt in de wachtstand gezet en doorschakeling naar C B R VOORBEELD A toets de toets 8 in, gevolgd door het gewenste interne toestel van 01 tot 08 (b.v. 04) (C) Wachtmuziek op B C is bezet. A ontvangt de bezettoon. ( * ) A legt de hoorn neer STANDAARD TELEFOON Doorschakeling van B naar C VOORBEELD B C C legt de hoorn neer De interne aansluiting C belt C neemt de hoorn op Gesprek B met C Als er twee gesprekken bezig zijn, kunnen de gesprekspartners met deze functie ook worden gewisseld. STANDAARD TELEFOON De interne aansluitingen B en D wisselen de gesprekspartners ( A en C ) A B C B C D A D Gesprek A met B en C met D De interne aansluitingen B en D voeren de doorschakeling naar bezet toestel uit Gesprek A met D en C met B 17

20 GROUP S.P.A. 9. OPROEPOMLEIDING NAAR ALLE ANDERE INTERNE TOESTELLEN De interne aansluiting kan besluiten om de interne oproepen of de oproepen afkomstig van de telefoonlijn, en na vijf keer overgaan, naar alle andere interne aansluitingen van dezelfde partitie om te leiden. Slechts één interne aansluiting per partitie mag deze omleiding ingeschakeld hebben, als een tweede telefoon deze omleiding activeert, wordt de functie bij de eerste automatisch gewist. BESCHRIJVING BEDIENINGSKNOP PARAMETERWAARDEN Activering omleiding met tijdsinstelling naar alle toestellen DISA UITVOERING B De DISA-service werkt in modus A zoals beschreven in MT/CT/01 pag.32. De centrale in de uitvoering B wijzigt er echter iets de werking van. Als de service namelijk op beide telefoonlijnen actief is en de centrale al bezig is een bericht door te sturen, kan worden besloten of een normale oproep naar de interne aansluitingen moet worden doorgestuurd of dat gewacht moet worden tot de lopende DISA beëindigd is. Hieronder wordt de bijbehorende programmering beschreven. BEDIENINGSKNOP 5 9 a # PARAMETERWAARDEN a = 1 ( Geconfigureerd op lijn 1 in de modus A) 2 ( Geconfigureerd op lijn 2 in de modus A ) 5 ( Geconfigureerd op lijn 1 in de modus B ) 6 ( Geconfigureerd op lijn 2 in de modus B ) 6 0 a # a = 1 ( Gedeactiveerd op lijn 1 ) 2 ( Gedeactiveerd op lijn 2 ) STANDAARDWAARDEN: De service is niet op alle lijnen geconfigureerd VOORBEELD: # Disa geconfigureerd op lijn 1 in de modus A en op de lijn 2 in de modus B 59 5 # Disa geconfigureerd op lijn 1 in de modus B INSCHAKELING / UITSCHAKELING BESCHRIJVING BEDIENINGSKNOP PARAMETERWAARDEN Deactivering Activering Registratie bericht Bericht afluisteren # = einde registratie Deze programmeringen worden uitgevoerd vanaf de operatortelefoon. 18

21 11. VOLGSTAND VAN DE INTERCOM ( FOLLOW ME ) UITVOERING B De centrale in de uitvoering B breidt de DAG-/NACHT-modus ook uit tot de volgstand van de intercom ( Follow me ), in die zin dat de intercomoproep naar twee verschillende telefoonnummers kan worden omgeleid, afhankelijk van de modus die op dat moment actief is. Als de Simplebus-interfacekaart art.2912 aanwezig is, kan de gebruiker op afstand het volgende activeren: - Actuatormodules art.1256 die in het systeem aanwezig zijn. - Deuropener - Contact N2 C2 voor algemeen gebruik. met de bedieningen die in de tabel 2 zijn beschreven CONFIGURATIE Open de configuratiestatus (zie paragraaf 1.8.1). BESCHRIJVING BEDIENINGSKNOP PARAMETERWAARDEN Configuratie 4 3 a b c d # a = 1 4 (intercomoproeptoets) b = 0 ( configuratie op nul stellen ) 1 2 ( telefoonlijn ) 3 ( eerste beschikbare ) c = 0 ( Dag ) 1 ( Nacht ) d = telefoonnummer STANDAARDWAARDEN: Service niet geconfigureerd. VOORBEELD: # Follow me geconfigureerd op oproep van toets 2 naar telefoonlijn 1 op het nummer in de DAG-modus # Follow me geconfigureerd op oproep van toets 1 naar telefoonlijn 2 op het nummer in de NACHT-modus 11.2 INSCHAKELING BESCHRIJVING BEDIENINGSKNOP PARAMETERWAARDEN Deactivering Activering a a a = 1,2,3,4 ( oproeptoets ) a = 1,2,3,4 ( oproeptoets ) Deze programmeringen worden uitgevoerd vanaf de operatortelefoon. 19

22 GROUP S.P.A. 12. TELECONFIGURATIE OP AFSTAND UITVOERING B ( annuleert en vervangt paragraaf 10.2 van MT/CT/01 1e en 2e uitgave ) Met telebeheer op afstand van de PABX wordt de mogelijkheid bedoeld om de parameters van een centrale op afstand te wijzigen. De centrale wordt bereikt via een telefoonverbinding. Als de configurator operator A is, en de gebruiker operator B waarvan de PBX moet worden geconfigureerd, dan gebeurt het volgende: Operator A draait het telefoonnummer van de PBX op afstand. Operator B beantwoordt de oproep, stelt zich in verbinding met operator A en toetst de reeks R7777 in. Operator B kan ophangen. Operator A hoort de ingangstoon die wordt geconfigureerd en kan de PBX op afstand configureren met zijn telefoon, dat wil zeggen door de bedieningsreeksen in te toetsen die in MT/CT/01 zijn beschreven. Nu kunnen de volgende opdrachten worden gegeven: BEDIENINGSKNOP * PARAMETERWAARDEN Toegang tot de inschakelingsbedieningen ( appendix B MTCT01 ) Toegang tot de configuratiebedieningen ( appendix A MTCT01 ) Einde van het telebeheer Dit type teleconfiguratie is alleen gereserveerd aan de servicecentra van Comelit. 13 TELECONTROLE VAN DE RELAIS MET SIMPLEBUS-KAART ART BESCHRIJVING Als de centrale is uitgerust met de Simplebus-interfacekaart art.2912, kan met deze service het contact N2 C2 of de actuatormodules art.1256 in het systeem vanaf een afstand worden ingeschakeld. Bij de ontvangst van een telefoonoproep en na ongeveer 30 sec. antwoordt de centrale door een uitnodigingstoon te sturen als het password wordt ingevoerd. Als de controle van de ingetoetste code positief is, wordt een bevestigingstoon gegeven en door de codes in te toetsen die in de tabel 2 zijn beschreven, kan het contact N2 C2 of de actuatormodules worden bediend. De controle van de status van de relais is alleen geldig voor het contact N2 C2. De oproep wordt na 30 sec. beëindigd of als de opbeller ophangt. 20

23 13.2 CONFIGURATIE Open de configuratiestatus (Zie paragraaf 1.8.1). BESCHRIJVING BEDIENINGSKNOP PARAMETERWAARDEN Configuratie relais Invoeren van password Inschakeling lijnen Uitschakeling lijnen 6 9 a 7 0 b c d e # a b # 7 1 a b # 7 2 a b # a = 2 ( relais N2 C2 ) b = 0 (Monostabiel) 1 (Bistabiel) cd= 01 : 99 (Duur in seconden, indien monostabiel ) e = 0 (Relais N2 C2 voor algemeen gebruik) a = 4 digit (Password) b = 4 digit (herhaling password) a = 0 (Dag) 1 (Nacht) b = 1-2 (Lijst lijnen) a = 0 (Dag) 1 (Nacht) b = 1-2 (Lijst lijnen) STANDAARDWAARDEN: Het relais N2-C2 is geconfigureerd als monostabiel met sluitingstijd van 1 seconde. Password = Service niet geconfigureerd op alle lijnen zowel in de DAG- als de NACHT-modus INSCHAKELING / UITSCHAKELING BESCHRIJVING BEDIENINGSKNOP PARAMETERWAARDEN Deactivering Activering Deze programmeringen worden uitgevoerd vanaf de operatortelefoon. 21

24 GROUP S.P.A. 14. SOFTWARE VOOR TELEBEHEER UITVOERING B Hieronder worden de softwarevensters art.1296 weergegeven die bij de uitvoering 02 geïntroduceerd of gewijzigd zijn CONFIGURATIE UITBREIDING INTERCOM 2912 Met een klik op deze knop wordt het configuratievenster van de uitbreidingskaart 2912 geopend. Het volgende is mogelijk: De Simplebus-modus bepalen ( ref. parameter 47 ) De adressen van de stamleiding configureren ( ref. parameter 44 ) De interne aansluiting in-/uitschakelen om oproepen van de intercom te ontvangen ( ref. parameter 41 en 42 ) De oproep als artsfunctie configureren ( ref. parameter 40 ). 22

25 Door op de knop Services te klikken wordt het volgende venster geopend. Het volgende is mogelijk: De adressen van de actuatoren art.1256/a configureren ( ref. parameter 45 ). De volgstand van de intercom configureren ( ref. parameter 43 ). De werkwijze van de spraakoverdracht (half duplex of full duplex) van de kaart 2912 bepalen. (ref. parameter 49 ). Voorbeeld 1: intercominterface die is ingesteld met adres van de stamleiding 12, met werking in de Simplebus 2-modus en met de interne aansluitingen 3 en 4 die zijn uitgeschakeld om te bellen voor intercomoproepen. 23

Het eerste, unieke video intercomsysteem zonder draden

Het eerste, unieke video intercomsysteem zonder draden Cat. 116 Het eerste, unieke video intercomsysteem zonder draden Maakt het ongelofelijke, 2 mogelijk. Alleen een aansluitpunt bij de toegang (deurbel, buitenverlichting, elektrisch slot, heksturing...)

Nadere informatie

simple deurintercom 3 M M. D E M A A T V A N E L E G A N T I E.

simple deurintercom 3 M M. D E M A A T V A N E L E G A N T I E. simple deurintercom M M. D E M A A T V A N E L E G A N T I E. MINIMALE RUIMTE MAXIMALE PRESTATIES. Alle technologie die u nodig hebt is, met weglating van al het overtollige, in slechts mm bijeengebracht.

Nadere informatie

CCTV SECURITY AND PROTECTION BY COMELIT MAART - APRIL - MEI 2014. Prijzen netto installateur geldig van 01 maart t/m 31 mei 2014.

CCTV SECURITY AND PROTECTION BY COMELIT MAART - APRIL - MEI 2014. Prijzen netto installateur geldig van 01 maart t/m 31 mei 2014. MAART - APRIL - MEI 2014 CCTV SECURITY AND PROTECTION BY COMELIT Prijzen netto installateur geldig van 01 maart t/m 31 mei 2014. SECURITY AND PROTECTION BY COMELIT COMPACTE CAMERA 600TVL, 3.6MM, IR 20M,

Nadere informatie

Met ruim vijftig jaar ervaring en een voortdurende inzet gericht op innovatie, ontwerpt en produceert Comelit deurintercom, CCTV, toegangscontrole en

Met ruim vijftig jaar ervaring en een voortdurende inzet gericht op innovatie, ontwerpt en produceert Comelit deurintercom, CCTV, toegangscontrole en Cat. 08 Met ruim vijftig jaar ervaring en een voortdurende inzet gericht op innovatie, ontwerpt en produceert Comelit deurintercom, CCTV, toegangscontrole en automatisering voor in woningen. Comelit is

Nadere informatie

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service Advitronics Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Industriestraat 2, 5361 EA Grave T: +31 (0) 486 47 62 63 F: +31 (0) 486 47 65 40 info@advitronics.nl www.advitronics.nl Toestelhandleiding

Nadere informatie

NEDERLANDS CAASE. Met ingebouwde elektronica. Digicode met ingebouwde elektronica CAASE. Gamma: Digicode INSTALLATIE HANDLEIDING.

NEDERLANDS CAASE. Met ingebouwde elektronica. Digicode met ingebouwde elektronica CAASE. Gamma: Digicode INSTALLATIE HANDLEIDING. NL NEDERLANDS Met ingebouwde elektronica Gamma: Digicode INSTALLATIE HANDLEIDING Group Company NL I. Presentatie A. Beschrijving Presentatie: Codebediendeel met 12 toetsen en zoemer. Voeding: 12V tot 24V

Nadere informatie

simple deurintercom Pure kracht

simple deurintercom Pure kracht simple deurintercom Pure kracht ikall METAL sluit naadloos aan bij een moderne architectuur dankzij de stijl waarin pure, strakke lijnen worden gecombineerd met een constructie en details van staal. Een

Nadere informatie

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord Versie 2.0 - februari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Mogelijkheden De deuropenermodule kan

Nadere informatie

INTRATONE Gebruiksaanwijzing 1 knop met 9 toetsenbord deurtelefoons

INTRATONE Gebruiksaanwijzing 1 knop met 9 toetsenbord deurtelefoons INTRATONE Gebruiksaanwijzing 1 knop met 9 toetsenbord deurtelefoons Algemene omschrijving The INTRATONE interface is een intercom systeem voor een telefoonsysteem (intern PABX of telefoonlijn). Het systeem

Nadere informatie

NL PROGRAMMERINGS HANDLEIDING. Digitale elektronische sleutelmodule art. 3348B / 3348BM. Passion.Technology.Design.

NL PROGRAMMERINGS HANDLEIDING. Digitale elektronische sleutelmodule art. 3348B / 3348BM. Passion.Technology.Design. NL PROGRAMMERINGS HANDLEIDING Digitale elektronische sleutelmodule art. 3348B / 3348BM Passion.Technology.Design. Inhoud Waarschuwingen Beschrijving... 3 Programmering en werking... 3 Invoeren van de supercode...3

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema 2. Specificaties Voedingsspanning 7-32 Vdc GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900 MHz Werkingstemperatuur -20 C tot + 55 C Gewicht 220 gr Afmetingen

Nadere informatie

PABX telefooncentrale

PABX telefooncentrale 345829 PABX telefooncentrale Gebruiksaanwijzingen 09/11-01 PC 2 1 Inleiding 6 1.1 De Telefooncentrale 6 Algemene beschrijving 6 2 Gebruik 8 2.1 Telefoonfuncties 8 Speciale toetsen die op de BTicino telefoons

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Digitaal telefoontoestel DSLT

GEBRUIKSAANWIJZING. Digitaal telefoontoestel DSLT GEBRUIKSAANWIJZING Digitaal telefoontoestel DSLT VOORWOORD Wilt u veel tijd besparen? Wilt u dat al uw oproepen worden doorgeschakeld indien u zich op een andere plaats bevindt? Wilt u veelgebruikte telefoonnummers

Nadere informatie

Telefonisten handleiding snom 360

Telefonisten handleiding snom 360 Telefonisten handleiding snom 360 De verschillende toetsen 1. Displaytoetsen: Deze vier toetsen corresponderen met de mogelijkheden in het display. Welke functies de toetsen hebben hangt af van de status

Nadere informatie

MAGISCH EENVOUDIG. Optionele kaart voor de plaatsing van 3 extra programmeerbare drukknoppen en een LED

MAGISCH EENVOUDIG. Optionele kaart voor de plaatsing van 3 extra programmeerbare drukknoppen en een LED MAGISCH EENVOUDIG Magis combineert eenvoud met moderniteit. Ook bij het verwelkomen van gasten. Een gebruiksvriendelijke en makkelijk te plaatsen video-intercom, met een lineair design dat stijlvol kan

Nadere informatie

zelaschi-bg cod NL

zelaschi-bg cod NL zelaschi-bg Monitor type 8 023903 154658 cod. 22592280NL Comelit Group S.p.A. - via Don Arrigoni 5-24020 Rovetta S. Lorenzo BG Italy - tel. (+39) 0346 750 011 - fax (+39) 0346 71436 www.comelit.it info@comelit.it

Nadere informatie

HIPPER Gebruikershandleiding

HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Installatie... 1 2 Configuratie... 1 3 Instellingen bereikbaarheid... 2 3.1 Niet storen (oftewel Do not Disturb)... 2 3.2 Doorschakelen... 3 3.2.1 Altijd Doorschakelen...

Nadere informatie

Vox Alliance. Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7

Vox Alliance. Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7 Vox Alliance Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7 Inhoud 1 Algemeen...................................... 3 1.1 Over deze handleiding............................. 3 1.2 Nummerplan toestellen.............................

Nadere informatie

25/06/2012 GSMP100 GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING

25/06/2012 GSMP100 GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING 25/06/2012 GSMP100 GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Specificaties Voedingsspanning 12 Vdc Nominaal stroomverbruik Maximum 250 ma, nominale 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900 of GSM 900/1800

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Nortel-bedrijfscommunicatiebeheer Find Me/Follow Me Gebruikershandleiding Inleiding Met behulp van Find Me/Follow Me kunnen maximaal vijf verschillende externe bestemmingen tegelijk overgaan. De nummers

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING

GEBRUIKERS HANDLEIDING RELAIS GEBRUIKERS HANDLEIDING POWER IN-USE SAR-GB NA C NC + P AP SAR-GB CTACTOS RELE / RELAY CTACTS,5 A 48 V ~ (Máx 40w) A 0 V (Máx 40w) UNIDAD DE RELÉ RELAY UNIT Code 5095 TSAR-GB NL REV07 RELAIS SAR-GB

Nadere informatie

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Document Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Libervoice Overschieseweg 76 Telefoon: 010 76 00000 3044 EH Rotterdam Email: support@libervoice.nl Inhoudsopgave 1 Toetsen 3 Blz 2 Functionaliteiten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1

Gebruikershandleiding. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1 Connexity M6500 Gebruikershandleiding M300 ANALOGE TOESTELLEN Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1 Connexity M6500 gebruikershandleiding M300 analoge toestellen: Editie 1.

Nadere informatie

Handleiding digicode: CAASE

Handleiding digicode: CAASE Handleiding digicode: CAASE 1 I. Presentatie A. Beschrijving Presentatie: Klavier met 12 toetsen en zoemer. Voeding: 12V tot 24V AC of 12V tot 48V DC. Uitgangen: 2 relais 1 contact R T 8A/250V. 1 relais

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 1.1 Aanpassingen voor identiteitswijziging (HIPPER) RoutIT B.V. 05-06-2014 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

BE.REC L Rev. 10/07/02 BE.PLAY L Rev. 05/06/03 BE.PLAY BE.REC INSTALLATIEHANDLEIDING

BE.REC L Rev. 10/07/02 BE.PLAY L Rev. 05/06/03 BE.PLAY BE.REC INSTALLATIEHANDLEIDING BE.REC L8542778 - Rev. 10/07/02 BE.PLAY L8542759 - Rev. 05/06/03 BE.PLAY BE.REC INSTALLATIEHANDLEIDING BE.PLAY CODEPANEEL WANDMONTAGE Buitenste afdichting Binnenste afdichting Kabeldoorgang Sleufgaten

Nadere informatie

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise ANALOOG TOESTEL Alcatel OmniPCX Enterprise G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G 1 Symbolen in de handleiding Bij toestellen met multifrequentie toetsenborden, wordt het

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 5. Toepasbaar vanaf software versie: V1.4

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 5. Toepasbaar vanaf software versie: V1.4 GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 5 Toepasbaar vanaf software versie: V1.4 PortaDial Interface Type 5 gebruiksaanwijzing 2 INHOUD BLZ. Inhoud... Algemeen... Toepassing... Faciliteiten.... Technische

Nadere informatie

Verwijder de pincode van de simkaart met behulp van uw mobiele telefoon

Verwijder de pincode van de simkaart met behulp van uw mobiele telefoon Waleli 1 HANDLEIDING IN HET KORT Verwijder de pincode van de simkaart met behulp van uw mobiele telefoon Hoe moet u: De GSM-deurbel handmatig inschakelen: Druk kort op de doorschakelknop van de GSM-deurbel.

Nadere informatie

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 HANDLEIDING Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 www.tempolec.be 01. INTRODUCTIE Ontvanger met : - een GSM-transmissie - een uitgang (contact NO / NF spanningsvrij). Mogelijke functie van de uitgang :

Nadere informatie

INTRATONE Gebruiksaanwijzing Digitale naamkeuze. Montage van de bellenpanelen. Muurbeugel Algemene omschrijving

INTRATONE Gebruiksaanwijzing Digitale naamkeuze. Montage van de bellenpanelen. Muurbeugel Algemene omschrijving Montage van de bellenpanelen INTRATONE Gebruiksaanwijzing Digitale naamkeuze Muurbeugel Algemene omschrijving The INTRATONE interface is een intercom systeem voor een telefoonsysteem (intern PABX of telefoonlijn).

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

Telefoneren via de PC Overzicht

Telefoneren via de PC Overzicht Telefoneren via de PC Overzicht Via de gebruikersinterface van de telefooncentrales Gigaset T500 PRO en Gigaset T300 PRO heeft u toegang tot de functies van de telefooncentrale. Aanmelden bij de gebruikersinterface

Nadere informatie

Handleiding ingebruikstellen Bibus II VOP

Handleiding ingebruikstellen Bibus II VOP Handleiding ingebruikstellen Bibus II VOP Versie 1.3 Mei 2012 Handleiding ingebruikstellen Bibus II VOP Inhoud Inleiding pag. 2 Instellen van de videotoestellen op Bibus II VOP: pag. 3 Instellen van de

Nadere informatie

2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET

2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET MODULES VM130 HANDLEIDING 2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET WWW.VELLEMANPROJECTS.EU Inhoudstafel Beschrijving 3 Eigenschappen en technische gegevens 4 Instructies voor de zender 4 Instructies voor de

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale

MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale de nieuwste manier van bellen voor het MKB Inhoudsopgave > Inleiding... 3 > Managed PBX opties... 4 > Codes die worden gebruikt wanneer u niet

Nadere informatie

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk Beheerhandleiding 1 1. Inleiding Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk is een toekomstgerichte hosted telefonie oplossing voor het MKB. Hosted Telefonie van Telfort

Nadere informatie

PABX telefooncentrale

PABX telefooncentrale 345829 PABX telefooncentrale Gebruiksaanwijzingen 08/13-01 PC 2 1 Inleiding 6 1.1 De Telefooncentrale 6 Algemene beschrijving 6 2 Gebruik 8 2.1 Telefoonfuncties 8 Speciale toetsen die op de BTicino telefoons

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 2 1. Inhoud 1. Inhoud... 3 2. VAMO... 4 2.1. Bellen en gebeld worden... 4 2.2. Gebeld worden...

Nadere informatie

Handleiding CL 163 codeslot

Handleiding CL 163 codeslot 1. Introductie Handleiding CL 163 codeslot Het codeslot heeft 2 relais met een potentiaalvrij wisselcontact. Op het aansluitblok, dat eenvoudig is los te halen, zitten aansluitingen voor druktoetsopening,

Nadere informatie

Flexitalk HANDLEIDING. Fasttel behoudt zich het recht om de inhoud te veranderen zonder voorafgaande waarschuwing.

Flexitalk HANDLEIDING. Fasttel behoudt zich het recht om de inhoud te veranderen zonder voorafgaande waarschuwing. HANDLEIDING Flexitalk Fasttel behoudt zich het recht om de inhoud te veranderen zonder voorafgaande waarschuwing. Fasttel België, Klipsenstraat 18A, 9160 Lokeren. Tel +32 (0)9 244 65 20, info@fasttel.be

Nadere informatie

NL GEBRUIKS- HANDLEIDING. Maxi-monitor ViP art. 6802W

NL GEBRUIKS- HANDLEIDING. Maxi-monitor ViP art. 6802W NL GEBRUIKS- HANDLEIDING Maxi-monitor ViP art. 6802W Waarschuwingen Beoogd gebruik Dit product van Comelit is ontworpen en ontwikkeld om te worden gebruikt bij de realisatie van audio- en videocommunicatiesystemen

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 353000 Module Toetsenbord Sfera Installatiehandleiding 06/12-01 PC 2 Module Toetsenbord Sfera Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Mededelingen en tips 4 Installatiehandleiding 2 Beschrijving 5 2.1 Hoofdfuncties

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding. TC - 6 Telecontroller

Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding. TC - 6 Telecontroller Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding TC - 6 Telecontroller Algemene informatie TC - 6 Met de TC-6 telecontroller is het mogelijk om op afstand via de telefoonlijn een 6- tal elektrische apparaten

Nadere informatie

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk WebBeheerhandleiding 2. Inleiding Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk is een toekomstgerichte hosted telefonie oplossing voor het MKB. Hosted Telefonie van Telfort

Nadere informatie

26 Gespreksgeheim. 26 Gelijktijdige inschakeling van beeldschermen. binnen de woning. 27 Drukknop voor slotsturing

26 Gespreksgeheim. 26 Gelijktijdige inschakeling van beeldschermen. binnen de woning. 27 Drukknop voor slotsturing 24 SYSTEEMFUNCTIES INT 346850 EXT OFF INHOUDSOPGAVE 26 De oproep 26 Gespreksgeheim 26 Gelijktijdige inschakeling van beeldschermen binnen de woning 27 Drukknop voor slotsturing 27 Drukknop voor trappenhuisverlichting

Nadere informatie

Handleiding. Deurtelefoonoverdrager DTFO620-2LU

Handleiding. Deurtelefoonoverdrager DTFO620-2LU B U I T E N D E U R T O E S T E L L E N Handleiding Deurtelefoonoverdrager DTFO620-2LU Versie 1.0.0 Datum Mei 2009 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Faciliteiten 3 3 Systeem overzicht 5 4 Installatie 6 5 Instellingen

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

NEDERLANDS DG502U DG502U. Gamma: Digicode INSTALLATIE HANDLEIDING. Group Company

NEDERLANDS DG502U DG502U. Gamma: Digicode INSTALLATIE HANDLEIDING. Group Company NEDERLANDS Gamma: INSTALLATIE HANDLEIDING Group Company Klem B E M R C T V1,V2 ST1 S,S Omschrijving Drukknop 1 binnen (aanvraag tot verlaten) Drukknop 2 binnen (aanvraag tot verlaten) Gemeen Normaal gesloten

Nadere informatie

NL GEBRUIKS- HANDLEIDING. Mini-monitor ViP art. 6722W

NL GEBRUIKS- HANDLEIDING. Mini-monitor ViP art. 6722W NL GEBRUIKS- HANDLEIDING Mini-monitor ViP art. 6722W Waarschuwingen Beoogd gebruik Dit product van Comelit is ontworpen en ontwikkeld om te worden gebruikt bij de realisatie van audio- en videocommunicatiesystemen

Nadere informatie

LET OP: PIN BLOKKERING EN VOIC UITSCHAKELEN!

LET OP: PIN BLOKKERING EN VOIC UITSCHAKELEN! MultiOne GSM MultiOne GSM is een GSM module met 1 input en 1 output die kan gebruikt worden voor het op afstand schakelen van bijvoorbeeld een poortbesturing, verlichting, garagedeur, enz, enz. De relais

Nadere informatie

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box!

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box! AT1G26-200 rev.0110 Toegangscontrole Module AT1G26-200 Handleiding PRODUCT SPECIFICATIE Modelen AS-626M-200, AS-626S-200, AS-634-200, AT1G26-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200

Nadere informatie

Handleiding digicode: Promi500 Kaarten en codes

Handleiding digicode: Promi500 Kaarten en codes Handleiding digicode: Promi500 Kaarten en codes 1 I. Presentatie A. Beschrijving Presentatie: Klavier met 12 toetsen en zoemer. Voeding: 12Vdc of ac. Uitgangen: 2 relays, contact R T 3A/125V. Toegangscodes:

Nadere informatie

Installatie- en programmatiehandleiding AB-N modulaire deurparlofoons

Installatie- en programmatiehandleiding AB-N modulaire deurparlofoons Installatie- en programmatiehandleiding AB-N modulaire deurparlofoons Inleiding De modulaire AB-N deurparlofoon kan gebruikt worden om te communiceren met bezoekers aan uw deur. De parlofoon wordt aangesloten

Nadere informatie

Handleiding AT1G Toegangscontrole Module. rev ver1

Handleiding AT1G Toegangscontrole Module. rev ver1 Handleiding AT1G26-200 rev.0914 Toegangscontrole Module ver1 PRODUCT SPECIFICATIE Modelen, AT1G26-200 ver1 en AT1G34-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200 gebruikerscodes 100 Mil.

Nadere informatie

GREENtechnologie. Simple Life... SimpleManager

GREENtechnologie. Simple Life... SimpleManager GREENtechnologie Simple Life... SimpleManager Voor een zo comfortabel en volledig mogelijke controle van alle ruimtes die deel uitmaken van uw huis, zowel binnen als buiten Met de innovatieve domoticacontroller

Nadere informatie

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel.

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. - 1 - De Toetsen 1: Mute: Met deze toets schakelt u de microfoon van de hoorn uit. De persoon aan de andere kant van de lijn kan u niet meer horen. Om de microfoon

Nadere informatie

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later 555-230-757NL Issue 1, July 2000 Copyright 2000 Lucent Technologies Alle rechten voorbehouden Opmerking Hoewel al het mogelijke

Nadere informatie

Sinthesi Deuropenermodule

Sinthesi Deuropenermodule Sinthesi Deuropenermodule 1105/3 met numeriek toetsenbord Elbo Technology b.v. Versie 1.1 - juni 2009 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Handleiding Sinthesi

Nadere informatie

Deze gebruikershandleiding is geldig voor analoge telefoontoestellen die zijn verbonden met het IPK-systeem.

Deze gebruikershandleiding is geldig voor analoge telefoontoestellen die zijn verbonden met het IPK-systeem. VOORWOORD MEDEDELING VOOR DE GEBRUIKER Deze gebruikershandleiding is geldig voor analoge telefoontoestellen die zijn verbonden met het IPK-systeem. De beschreven functies kunnen door uw communicatiemanager

Nadere informatie

handleiding gigaset sl75 WLAN

handleiding gigaset sl75 WLAN handleiding gigaset sl75 WLAN Maak uw Gigaset toestel gebruiksklaar door verbinding te maken met uw netwerk en vervolgens de inloggegevens die u heeft ontvangen van Belcentrale, in te voeren in de webinterface

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 352500 Module display Sfera Installatiehandleiding 09/12-01 PC 2 Module display Sfera Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Mededelingen en tips 4 Installatiehandleiding 2 Beschrijving 5 2.1 Vooraanzicht 5 2.2

Nadere informatie

CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING

CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING 1. BEDIENING... blz. 2 1.1 Bedieningspaneel... blz. 2 1.1 a) De LED's 1 t/m 10... blz. 2 1.1 b) De middelste punt... blz. 3 1.1 c) De rechter punt... blz. 3 2. SCHAKELEN VAN

Nadere informatie

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel.

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. - 1 - 1: Display. Hierop verschijnt informatie over uw correspondenten en het telefoontoestel. 2: Hoorn. Met de hoorn voert u een gesprek. 3: Display toetsen. Op het

Nadere informatie

FT4SW. 1. Werking. Handleiding. Figuur 1

FT4SW. 1. Werking. Handleiding. Figuur 1 Ed 1.3 Handleiding Handleiding FT4SW, ed13 2 FT4SW 1. Werking De FT4SW is een IO module stuurmodule met 4 relais die geactiveerd wordt door de deurtelefoon Wizard (NewClassic, Elegance of Elite serie).

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

ADVANTAGE. L /2010 rev 0. system ONE2 WI ONE2 WB INSTALLATIEHANDLEIDING

ADVANTAGE. L /2010 rev 0. system ONE2 WI ONE2 WB INSTALLATIEHANDLEIDING L866 09/010 rev 0 ADVAGE system ONE WI ONE WB INSTALLATIEHANDLEIDING ONE WI CH 1 1 CH LED 1-8Vdc 1-8Vac 6 7 8 9 SHI P 10 ONE WB CH 1 1 CH P LED 1-8Vdc 1-8Vac 6 7 SHI 1 6 7 8 8 ,9 MHz Radio ontvanger 1/

Nadere informatie

27/03/2014. GSM101 1 relais en 2 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM101 1 relais en 2 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM101 1 relais en 2 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning 12-24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie

Nadere informatie

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon De gebruikers handleiding Cisco IP-telefoon 1 Inhoudsopgave Belangrijk om te weten 3 De telefoon in één oogopslag 4,5 Een gesprek voeren 6 Een gesprek beantwoorden 7 Een gesprek uitschakelen 8 Een gesprek

Nadere informatie

Snel aan de slag met de d350. Vox Novo Office. Release 2

Snel aan de slag met de d350. Vox Novo Office. Release 2 Snel aan de slag met de d350 Vox Novo Office Release 2 Gebruiksaanwijzing How Uw bent in het bezit van het digitale toestel d350. Dankzij de functietoetsen beschikt u over een hoog gebruikscomfort en een

Nadere informatie

Samenvatting gebruikershandleiding Euphonic EX-218

Samenvatting gebruikershandleiding Euphonic EX-218 Samenvatting gebruikershandleiding Euphonic EX-218 Oproepen maken en ontvangen Oproep beantwoorden Oproep beëindigen uw toestel rinkelt, neem de hoorn van de haak Intern toestel of groep oproepen haak

Nadere informatie

MH200N MH200N. Gebruikshandleiding 05/10-01 PC

MH200N MH200N. Gebruikshandleiding 05/10-01 PC MH200N MH200N Gebruikshandleiding 05/10-01 PC 2 MH200N Gebruikshandleiding Inhoud Beschrijving van de MH200N 4 1. Gebruik van de MH200N met Webpagina s vanop Personal computer 5 2. Basisfuncties 7 2.1

Nadere informatie

Voipz Pagina 1 van 5

Voipz Pagina 1 van 5 Handleiding Aastra toestellen voorzien van auto provisioning Inhoud Pagina Aanmelden 2 Afmelden 2 Bellen 2 Telefoonhoorn 2 Speaker 2 Headset 2 Doorverbinden 2 Wachtstand 3 Bediening toestellen algemeen

Nadere informatie

Handleiding Dterm telefoon

Handleiding Dterm telefoon Library and IT Services Handleiding Dterm telefoon 1. Oproepindicator Deze gaat branden wanneer je wordt gebeld en blijft branden als er een voicemail-bericht is achtergelaten. 2. Display Het toestel is

Nadere informatie

Handleiding dect toestellen LG LDK

Handleiding dect toestellen LG LDK Handleiding dect toestellen LG LDK Inleiding: Van harte gefeliciteerd met uw LG LDK bedrijfscentrale. De handleiding zoals U die hieronder aantreft is een specifieke gebruikers handleiding welke U in staat

Nadere informatie

7/2017. GSM relais en 3 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

7/2017. GSM relais en 3 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 7/2017 GSM102-3 2 relais en 3 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2 2. Specificaties Voedingsspanning 12 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie

Nadere informatie

Opera 20IP ISDN & VoIP Analoge Telefoon Handleiding

Opera 20IP ISDN & VoIP Analoge Telefoon Handleiding Opera 20IP ISDN & VoIP Analoge Telefoon Handleiding Inhoud 1 Introductie... 4 Een oproep maken 2 Externe oproep maken via willekeurige buitenlijn... 4 3 Externe oproep maken via een specifieke buitenmijn

Nadere informatie

Telefooncentrale. art. 335818. Gebruikshandleiding 10/06 - PC

Telefooncentrale. art. 335818. Gebruikshandleiding 10/06 - PC Telefooncentrale art. 335818 Gebruikshandleiding 10/06 - PC Opmerkingen Bticino dankt u voor de keuze van de telefooncentrale art. 335818, een product dat toestaat de typische functies van een installatie

Nadere informatie

handleiding verkorte codes Gebruik de verkorte codes om via uw toestel PBX functies in en uit te schakelen.

handleiding verkorte codes Gebruik de verkorte codes om via uw toestel PBX functies in en uit te schakelen. handleiding verkorte codes Gebruik de verkorte codes om via uw toestel PBX functies in en uit te schakelen. Inhoudsopgave / 1 Inleiding / 3 Verkorte codes / 3 Gesprekken doorverbinden 3 Gesprekken parkeren

Nadere informatie

SIM plaatsen rode en groene LED

SIM plaatsen rode en groene LED MODELLEN GSM07 BESCHRIJVING De GSM07 is een compacte QuadBand GSM module. De unit is ontworpen om via de mobiele telefoon toegang te verkrijgen tot woningen, parkeergarages of andere gebouwen of toepassingen.

Nadere informatie

Standaard toestel. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Standaard toestel. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Standaard Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Gebruiksaanwijzing? How Toetsenbord Cijfer-toetsenbord. Specifieke toets van het cijfer-toetsenbord. Overige gebruikte symbolen Andere mogelijkheid

Nadere informatie

Handleiding Nucall Managed VoIP

Handleiding Nucall Managed VoIP Handleiding Nucall Managed VoIP Aanmelden Voordat u gebruik kan maken van het toestel, dient deze eerst te worden aangemeld. Dit kan door: op de knop van het display naast aanmelden te drukken. of met

Nadere informatie

2-DRAADS videoparlofonie

2-DRAADS videoparlofonie J J N P CLASSE 00 VE -DRAADS videoparlofonie 5 Beschrijving Vooraanzicht -DRAADS handenvrije binnenpost met kleurenvideo met inductielus, vooraf ingesteld voor verschillende types installaties, afhankelijk

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing standaardtoestellen. Vox DaVo

Gebruiksaanwijzing standaardtoestellen. Vox DaVo Gebruiksaanwijzing standaardtoestellen Vox DaVo Januari 2006 1. ALGEMEEN...3 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 3 1.2 De tonen in de Vox DaVo... 3 2. BESCHRIJVING FACILITEITEN...4 2.1 Buitenlijn kiezen...

Nadere informatie

IP Office (R3.0) Gebruikershandleiding van 5601

IP Office (R3.0) Gebruikershandleiding van 5601 IP Office (R3.0) Gebruikershandleiding van 5601 40DHB0002NLFF Uitgave 1 (14.4.2005) Inhoud De 5601-telefoon... 1 Overzicht van de 5601... 1 Gespreksknoppen... 2 Basisfuncties... 3 Gesprek beantwoorden...

Nadere informatie

Handleiding NEC telefoon

Handleiding NEC telefoon Library and IT Services Handleiding NEC telefoon 1. I-call Niet ingesteld. Op verzoek via je LAU kan worden ingesteld, dat deze gaat branden als je een oproep hebt gemist. 2. Security lock Via deze button

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING AD-40 ALARM DIALER

GEBRUIKSAANWIJZING AD-40 ALARM DIALER GEBRUIKSAANWIJZING AD-40 ALARM DIALER Deze handleiding is te gebruiken vanaf software versie 2.3 AANSLUITINGEN Pagina 2 Het aansluiten van de alarm- en afmeldknoppen wordt gedaan door middel van een Matrix.

Nadere informatie

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284 Een oproep tot stand brengen Oproepapparatuur U kunt een telefoonoproep via de volgende apparatuur tot stand brengen: 1) Neem de hoorn, het symbool wordt in het inactieve scherm weergegeven. 2) Druk op

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 05/16-01 PC 352500 Module display Sfera Installatiehandleiding 2 Module display Sfera Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Mededelingen en tips 4 Installatiehandleiding 2 Beschrijving 5 2.1 Vooraanzicht 5 2.2

Nadere informatie

ATP2S200. rev Toegangscontrole Module. Handleiding. thinks outside the box!

ATP2S200. rev Toegangscontrole Module. Handleiding. thinks outside the box! ATP2S200 rev.0110 Toegangscontrole Module ATP2S200 Handleiding PRODUCT SPECIFICATIE Model ATP2S200 Opbouw Slagvast polycarbonaat Met braille tekens op de toetsen Van achteren (backlite) aangelichte toetsen

Nadere informatie

Tritel Beheer telefooncentrale. ipad Beheerhandleiding

Tritel Beheer telefooncentrale. ipad Beheerhandleiding Tritel Beheer telefooncentrale ipad Beheerhandleiding 2 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. Inleiding... 3 3. Telefooncentrale beheer ipad App... 4 4. Telefooncentrale configureren... 5 4.1. Algemene instellingen...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing analoge telefoontoestellen BASF Antwerpen

Gebruiksaanwijzing analoge telefoontoestellen BASF Antwerpen Gebruiksaanwijzing analoge telefoontoestellen BASF Antwerpen Petra Becker 29 BASF IT Services Holding GmbH Seite 1 von 23 Inleiding 4 Verklaring van de symbolen 4 Verklaring van de prestatiekenmerken 4

Nadere informatie

Snel aan de slag met de d350. Vox Novo Office

Snel aan de slag met de d350. Vox Novo Office Snel aan de slag met de d350 Vox Novo Office kpn telecom Gebruiksaanwijzing How Uw bent in het bezit van het digitale toestel d350. Dankzij het display, de functies en de luidspreker beschikt u over een

Nadere informatie

Laatst gekozen nummers

Laatst gekozen nummers 01 Beschrijving Laatst gekozen nummers Doorschakeling Haak Display Lijnen Snelkiestoetsen Verbinding verbreken Voicemail Servicemenu Headsettoets Microfoon aan/uit Volume regelen Luidsprekertoets Navigatiewiel

Nadere informatie

Snel aan de slag met het standaard toestel. Vox Novo Office

Snel aan de slag met het standaard toestel. Vox Novo Office Snel aan de slag met het standaard Vox Novo Office kpn telecom Gebruiksaanwijzing How Toetsenbord Cijfer-toetsenbord. Specifieke toets van het cijfer-toetsenbord. Overige gebruikte symbolen Andere mogelijkheid

Nadere informatie

Mobiele extensie Snelle referentiegids. Versie 1.0a

Mobiele extensie Snelle referentiegids. Versie 1.0a Mobiele extensie Snelle referentiegids Versie 1.0a Uw mobiele toestel gebruiken Door de flexibiliteit van het systeem kunnen uw belcodes en functies afwijken van die vermeld in deze handleiding. Controleer

Nadere informatie

Contact aansluitingen. MultiOpener GSM

Contact aansluitingen. MultiOpener GSM MultiOpener GSM MultiOpener GSM is een GSM module met 1 input en 1 output die kan gebruikt worden voor het op afstand schakelen van bijvoorbeeld een poortbesturing, verlichting, garagedeur, enz, enz. De

Nadere informatie

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECTstandaard biedt

Nadere informatie