Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE"

Transcriptie

1 420NL_QG_Du.fm Page 1 Wednesday, June 18, :40 PM Digitaal draadloos antwoordapparaat Modelnr. KX-TCD420NL Beknopte handleiding Dankzij deze beknopte handleiding leert u snel de voornaamste functies en de basisbediening van deze telefoon kennen. Lees de bedieningsinstructies voor verdere informatie. Installatie Aansluiting Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. Haken 1 2 LINE 4 Klem het snoer van de wisselstroomadapter vast om te voorkomen dat het losraakt. 3 De wisselstroomadapter moet altijd aangesloten zijn. (Het is normaal dat de adapter warm aanvoelt tijdens het gebruik.) Sluit nooit telefoonsnoeren aan tijdens onweer. Batterijen installeren Installeer de batterijen zoals aangegeven. De kant met het teken ingelegd. Sluit het deksel zoals aangegeven door de pijl. Wanneer u de batterijen vervangt, moet u de kant met het teken moet eerst worden eerst verwijderen. 1

2 420NL_QG_Du.fm Page 2 Thursday, June 19, :57 AM Plaats van de bedieningstoetsen Handset 1 - : TELEFOONBOEK-toets Ontvangst 2 - SPREEK-toets Display 3 - Navigatietoets (zie blz. 6) C HERHAAL/PAUZE-toets 5 - R R-toets (Recall) 6 - : MENU/OK-toets 5 Oplaadcontact Microfoon ALL ON R INT OFF 9 9 Oplaadcontact 7 - AAN/UIT-toets 8 - C WISSEN-toets 9 - INT INTERCOM-toets Basisstation LINE OPROEP-toets en-indicator Handsetdisplay Binnen bereik van een basisstation Buiten bereik/niet aangemeld/ Basisstation ontvangt geen stroom Oproepen Gesprekken beginnen of beantwoorden Telefoonboekmodus In de programmeermodus Batterijen bijna leeg. Batterijen volledig opgeladen. Antwoordapparaat AAN Gespreksverbod AAN Direct kiezen AAN Toetsblokkering AAN Belvolume UIT 2

3 420NL_QG_Du.fm Page 3 Wednesday, June 18, :40 PM Verklaring van het display Opmerking: Het LCD-display van de handset kan maximaal 14 segmenten weergeven en elk teken wordt getoond zoals aangegeven in de volgende tabel. De onderstaande LCD-beschrijvingen zijn displays die niet de juiste lettervorm weergeven of afgekorte beschrijvingen. De betekenis van deze displays is ter informatie toegevoegd. Lettertekentabel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z *0# -/ [ ], Voorbeeld Displaybericht Displaybetekenis Displaybericht Displaybetekenis Automatisch opnemen Batterij leeg Batterijtype Nummer basisstation Pincode basisstation Kiesbeperking Wachttoon Direct kiesnummer Display-instellingen Nummer wijzigen Extern belritme Handsetnummer Pincode handset Pincode van handset wijzigen Verkorte kiestoets toewijzen Intern belritme Toetstoon Geheugen vol Nieuwe PIN Ni-Cd Ni-MH Overige instellingen Telefoonnummer Bereikalarm Handset aanmelden Belinstellingen Belvolume Handset terugstellen Basisstation kiezen Alarm instellen Tijd instellen Basisstation instellen Handset instellen Standbymodus Spreekmodus Gespreksduur Wekkeralarm Beltoonlinstellingen 3

4 420NL_QG_Du.fm Page 4 Wednesday, June 18, :40 PM Programmeermenu voor handset Hierna wordt de structuur van het instelmenu voor de handset weergegeven. Om het gewenste item te zoeken, druk op OMHOOG of OMLAAG. Om het gewenste item te selecteren, druk op RECHTS. Na het kiezen van een item in het 3e menu volgt u de aanwijzingen op de desbetreffende bladzijde. De letters in deze structuur verschillen van het werkelijke display op de handset. Om het eerste menu te selecteren, druk op. 1st Menu 2nd Menu 3rd Menu INV TELBOEK (P1) HS INSTEL (P2) BS INSTEL (P3) WEKKER (F1) BEL INSTEL (F2) TOONSIGN INS (F3) DISP INSTEL (F4) KIESBEPERK (F5) OVERIGE INST (F6) AAN/AFMELDEN (F7) KIES BASIS (F9) RESET HS (F0) INVOER CODE WEKKER INST (F11) WEKKER A/U (F12) BELVOLUME (F21) EXT BELRITME (F22) INT BELRITME (F23) OPROEPEN (F24) WEKKER (F25) TOETSSIGNAAL (F31) WACHTTOON (F32) BEREIK ALARM (F33) BATT LEEG (F34) STANDBY DISP (F41) GESPREKSDISP (F42) KIES TAAL (F43) GESPREKSVERB (F51) SNELKIEZEN (F52) SNELKIES A/U (F53) PIN WIJZIGEN (F61) AUTO OPNEMEN (F62) BATT TYPE (F63) HS AANMELDEN (F71) AFMELDEN BS (F70) AUTOMATISCH (A) BASIS 1 (B1) BASIS 4 (B4) PIN HS (PIN) 4

5 420NL_QG_Du.fm Page 5 Wednesday, June 18, :40 PM Bediening Functie Handeling In-/uitschakelen Houd langer dan 1 seconde ingedrukt (2 seconden om uit te schakelen). Een gesprek beginnen kies het nummer. Een gesprek beantwoorden. Een gesprek beëindigen. Toetsblokkering aan/uit Druk langer dan 2 seconden in. Laatst gekozen nummer herhalen. Herhalen met de herhaallijst om een nummer te kiezen. Naam en telefoonnummer opslaan voer de naam in. voer het telefoonnummer in Bellen met behulp van het telefoonboek. om een nummer te kiezen Luidsprekervolume tijdens een gesprek. Terugbellen om een nummer te kiezen. Antwoordapparaat aan/uit INT 8 of 0. ON OFF 5

6 420NL_QG_Du.fm Page 6 Wednesday, June 18, :40 PM In deze bedieningsinstructies gebruikte symbolen Symbool Betekenis Om het gewenste item te zoeken, druk op OMHOOG of OMLAAG. Om het gewenste item te kiezen, druk op RECHTS. Om het gewenste item te zoeken en vervolgens te kiezen, druk op OMHOOG of OMLAAG en dan op RECHTS. Om de cursor naar rechts of naar links te verplaatsen, druk op RECHTS of LINKS. Ga naar de volgende stap. " " De woorden tussen " " duiden de woorden op het display aan. Instellingen van het basisstation 1 2 MENU. "BS INSTEL". "INVOER CODE" <Direct commando> Pincode basisstation van 4 cijfers 1 Pincode basisstation van 4 cijfers 2 Pincode basisstation van 4 cijfers 3 Pincode basisstation van 4 cijfers 2 Pincode basisstation van 4 cijfers Pincode basisstation van 4 cijfers 1 0 De modus Alle handsets instellen (blz. 32) De modus Geselecteerde handsets instellen (blz. 32) De modus Geselecteerde dan Alle handsets instellen (blz. 32) Tijdsduur van het flash-signaal instellen (blz. 25) Pauzeduur (blz. 25) Pincode van basisstation wijzigen (blz. 24) Kiesrestrictie (blz. 24) Een handset afmelden (blz. 31) Automatische route-selectie (blz. 26, 27) Instellingen van het basisstation terugstellen (blz. 29) Klok en datum instellen (blz. 9) 6 PQQW13050ZA D0603-0

7 420NL_Du.book Page 1 Thursday, June 19, :08 AM Inhoud Voorbereiding Voor ingebruikneming... 2 Belangrijke informatie... 3 Installatie... 4 Draadloze telefoon Gebruik van de telefoon... 9 Gesprekken beginnen Nummerherkenning Gesprekken beantwoorden Telefoonboek Instellingen van de handset Instellingen van het basisstation Fabrieksinstellingen Bedieningsfuncties voor gebruikers van meerdere toestellen Intercom Antwoordapparaat Antwoordapparaat Afstandsbediening Overige informatie Voordat u om hulp vraagt Technische informatie Index Garantie Met nummerherkenning Digitaal draadloos antwoordapparaat Bedieningsinstructies Modelnr. KX-TCD420NL C ALL ON R INT LEES EERST DEZE HANDLEIDING VOORDAT U HET TOESTEL IN GEBRUIK NEEMT EN BEWAAR DEZE HANDLEIDING. Laad de batterij vóór ingebruikname eerst 7 uren op. OFF 9 Voorbereiding Draadloze telefoon Antwoordapparaat Overige informatie

8 420NL_Du.book Page 2 Thursday, June 19, :08 AM Voor ingebruikneming Hartelijk dank voor de aankoop van deze nieuwe digitale draadloze telefoon van Panasonic. Geachte klant, U hebt een KX-TCD420NL gekocht, een product dat gefabriceerd is volgens de Europese Standaarden voor Draadloze Telefoons (DECT). DECT-technologie wordt gekenmerkt door een hoge mate van beveiliging tegen onderscheppingen (afluisteren) alsook door een digitale transmissie van hoge kwaliteit. Deze telefoon is ontworpen voor een brede reeks van toepassingen. Deze telefoon kan bijvoorbeeld worden gebruikt binnen een netwerk van basisstations en handsets, die samen een telefoonsysteem vormen dat: tot 6 handsets per basisstation bedient. een intercom tussen 2 handsets mogelijk maakt. het bedienen van een handset bij maximaal 4 basisstations mogelijk maakt, en op die manier het radiogebied voor communicatie uitbreidt. Nummerherkenning is een service van de telefoonmaatschappij. Indien u gebruik maakt van de service, laat deze telefoon het telefoonnummer van de beller zien. Accessoires (meegeleverd) Wisselstroomadapter Telefoonsnoer Oplaadbare batterijen PQLV19CE (AAA-formaat) HHR-4EPT/BA2 (P03P) Batterijdeksel Er zijn nog meer accessoires verkrijgbaar. Neem contact op met uw Panasonic Service Centre voor verdere details

9 420NL_Du.book Page 3 Thursday, June 19, :08 AM Belangrijke informatie Gebruik uitsluitend de bij het product geleverde voeding. De wisselstroomadapter mag alleen worden aangesloten op een standaard stopcontact van 220 V wisselstroom. Het toestel is goedgekeurd voor gebruik met de voeding PQLV19CE. Onder de volgende omstandigheden zijn noodoproepen met dit toestel niet mogelijk: Als de batterijen van de draagbare handset moeten worden opgeladen of defect zijn. Tijdens een stroomuitval. Wanneer de toetsblokkering is ingeschakeld. Wanneer het toestel zich in de stand voor direct kiezen bevindt. Maak het basisstation of de handset niet open (tenzij om de batterijen te vervangen). Dit toestel mag niet worden gebruikt in de buurt van gevoelige medische apparatuur en door mensen die een pacemaker dragen. Wees voorzichtig dat er geen voorwerpen op dit toestel vallen en dat er geen vloeistof in wordt gemorst. Stel het toestel niet bloot aan overmatig veel rook, stof, mechanische trillingen of schokken. Omgeving Gebruik dit toestel niet in de buurt van water. Houd dit toestel eveneens uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, keukenfornuizen, enz. Plaats het evenmin in kamers waar het kouder is dan 5 C of warmer dan 40 C. Gebruik uitsluitend de wisselstroomadapter voor de stroomtoevoer. Plaats het basisstation in de buurt van een stopcontact dat gemakkelijk bereikbaar is. WAARSCHUWING: OM GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, MAG DIT TOESTEL NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT. Waarschuwingen met betrekking tot de batterijen Gebruik uitsluitend de voorgeschreven batterijen. Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen tezamen. Gooi batterijen nooit in het vuur. De batterijen kunnen ontploffen. Houd u aan de plaatselijke verordeningen inzake het wegdoen van klein chemisch afval (KCA). Open of beschadig de batterijen niet. Vrijgekomen elektrolyt is corrosief en kan brandwonden of ander letsel aan de ogen of de huid veroorzaken. Het elektrolyt kan giftig zijn indien het wordt ingeslikt. Wees voorzichtig dat u de batterijen niet kortsluit met geleidende materialen zoals ringen, armbanden en sleutels. De batterijen en/of de geleider kunnen oververhit raken en brandwonden veroorzaken. Laad de meegeleverde batterijen op volgens de instructies in deze handleiding. Batterijen zijn bij dit product meegeleverd. Als de batterijen leeg zijn, deze niet zomaar weggooien. Lever ze echter in als klein chemisch afval (KCA). NL Niet weggooien, maar inleveren als KCA. Plaatsing Voor een maximaal bereik en storingsvrije werking raden wij aan het basisstation als volgt te plaatsen: - Uit de buurt van elektrische apparatuur zoals een TV, radio, personal computer (PC) of een andere telefoon. - Op een goed bereikbare hoge en centrale plaats. Veiligheidswaarschuwing De beltoon is hoorbaar via de hoorn. Om gehoorbeschadiging te vermijden, moet u eerst het gesprek beantwoorden voordat u de telefoon tegen uw oor houdt. Voorbereiding 3

10 420NL_Du.book Page 4 Thursday, June 19, :08 AM Installatie Aansluiting Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. Haken Klem het snoer van de wisselstroomadapter vast om te voorkomen dat het losraakt. 1 2 LINE 3 4 De wisselstroomadapter moet altijd aangesloten zijn. (Het is normaal dat de adapter warm aanvoelt tijdens het gebruik.) Sluit nooit telefoonsnoeren aan tijdens onweer. Batterijen installeren Installeer de batterijen zoals aangegeven. De kant met het teken moet eerst worden ingelegd. Sluit het deksel zoals aangegeven door de pijl. Wanneer u de batterijen vervangt, moet u de kant met het teken eerst verwijderen. Batterijen vervangen: Druk het lipje op het deksel stevig in en schuif het deksel in de richting van de pijl. Vervang beide batterijen en sluit het deksel. Laad de handset dan gedurende ongeveer 7 uur op. 4

11 420NL_Du.book Page 5 Thursday, June 19, :08 AM Installatie Batterijen opladen De bijgeleverde batterijen zijn nog niet opgeladen. Om de batterijen op te laden, plaatst u de handset op het basisstation. Laad de batterijen ca. 7 uren op voordat u ze gaat gebruiken. Tijdens het opladen verschijnt het batterijsymbool als volgt. Volledig opgeladen (Knippert) Displaysymbool Tijdens het opladen Batterijsterkte Hoog Levensduur van de batterijen De levensduur van de batterijen is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, maar is over het algemeen bij gebruik van volledig opgeladen Ni-MH-batterijen (700 mah) als volgt: Gesprekstijd: ca. 10 uren Standby-tijd: ca. 120 uren Bij gebruik van Ni-Cd-batterijen (250 mah): Gesprekstijd: ca. 4 uren Standby-tijd: ca. 40 uren (Aangegeven duur geldt in geval van maximale prestaties.) De batterijen bereiken hun maximale prestaties na enkele volledige oplaad-/ ontlaadcycli. De batterijen kunnen niet worden overladen, tenzij ze herhaaldelijk worden verwijderd en teruggeplaatst. Als de levensduur van de batterijen afneemt, controleer dan of de batterij- en oplaadcontacten schoon zijn. Met het oog op een maximale levensduur van de batterijen raden wij aan de handset pas op te laden als het batterijsymbool knippert. Voorbereiding Half opgeladen Zwak opgeladen Opladen nodig Een handset die is uitgeschakeld wordt automatisch ingeschakeld zodra hij op het basisstation wordt geplaatst. Bij normaal gebruik moeten de handset en het basisstation altijd ingeschakeld zijn. 5

12 420NL_Du.book Page 6 Thursday, June 19, :08 AM Installatie Symbolen gebruikt in deze bedieningsinstructies Symbool Batterijen vervangen Als het symbool knippert na enkele telefoongesprekken, zelfs als de batterijen van de handset volledig zijn opgeladen, moeten de 2 batterijen worden vervangen. Laad nieuwe batterijen ca. 7 uren op voordat u ze gaat gebruiken. (Voor het opladen moet het telefoonsnoer niet op de telefooncontactdoos aangesloten zijn.) Zorg ervoor dat u bij het vervangen van de batterijen het juiste batterijtype kiest. Batterijtype kiezen Betekenis Om het gewenste item te zoeken, druk op OMHOOG of OMLAAG. Om het gewenste item te kiezen, druk op RECHTS. Om het gewenste item te zoeken en vervolgens te kiezen, druk op OMHOOG of OMLAAG en dan op RECHTS. Om de cursor naar rechts of naar links te verplaatsen, druk op RECHTS of LINKS. Ga naar de volgende stap. " " De woorden tussen " " duiden de woorden op het display aan MENU. "NI-CD" of "NI-MH". "HS INSTEL". "OVERIGE INST". "BATT TYPE". Om de bewerking te verlaten, drukt u op. Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Als niet-oplaadbare batterijen zijn ingelegd en het opladen wordt gestart, kan dit lekkage van batterijvloeistof veroorzaken. Gebruik uitsluitend de batterijen Panasonic P03P (Ni-MH) of P03H (Ni-Cd). 4 6

13 420NL_Du.book Page 7 Thursday, June 19, :08 AM Installatie Plaats van de bedieningstoetsen Handset Ontvangst Display C : TELEFOONBOEK-toets 2 - SPREEK-toets 3 - Navigatietoets 4 - HERHAAL/PAUZE-toets 5 - R R-toets (Recall) 6 - : MENU/OK-toets Voorbereiding 5 Oplaadcontact Microfoon ALL ON R INT OFF 9 9 Oplaadcontact 7 - AAN/UIT-toets 8 - C WISSEN-toets 9 - INT INTERCOM-toets Basisstation LINE OPROEP-toets en-indicator Handsetdisplay Binnen bereik van een basisstation Buiten bereik/niet aangemeld/ Basisstation ontvangt geen stroom Oproepen Gesprekken beginnen of beantwoorden Telefoonboekmodus In de programmeermodus Batterijen bijna leeg. Batterijen volledig opgeladen. Antwoordapparaat AAN Gespreksverbod AAN (blz. 21) Direct kiezen AAN (blz. 22) Toetsblokkering AAN (blz. 23) Belvolume UIT (blz. 19) 7

14 420NL_Du.book Page 8 Thursday, June 19, :08 AM Installatie Wandmontage Dit toestel is geschikt voor wandmontage. - Bevestig schroeven in de wand. De horizontale afstand tussen het midden van de schroefgaten moet 8 cm bedragen. - Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan. - Leid de draden zoals aangegeven en monteer vervolgens het toestel. 8 cm Haken Schroeven Boormal 8 cm 8

15 420NL_Du.book Page 9 Thursday, June 19, :08 AM Gebruik van de telefoon In-/uitschakelen Inschakelen Langer dan 1 seconde indrukken.*1 Uitschakelen Langer dan 2 seconden indrukken.*2 *1 Wanneer u de loslaat, verandert het display in de standbymodus. *2 Het display gaat uit. Gesprekken beginnen Voor het kiezen Na het kiezen 1 Telefoonnummer *1 2 Telefoonnummer SPREEK. 1 SPREEK. 2 *1 Als u verkeerd intoetst, drukt u op de WISSEN-toets. Het cijfer wordt vanaf rechts gewist. Voer vervolgens het juiste cijfer in. Een gesprek beantwoorden Een gesprek beëindigen SPREEK.*1 (Tijdens een gesprek) UIT. Draadloze telefoon Elk belsignaal weerklinkt met een lager volume en wordt geleidelijk aan luider wanneer een gesprek wordt ontvangen. *1 U kunt een gesprek ook beantwoorden door op één van de kiestoetsen, INTERCOM, t of x te drukken. Klok en datum instellen Na een stroomonderbreking moet de klok opnieuw worden ingesteld. Kijk of het symbool niet knippert. 1 2 "INVOER CODE" 3 MENU. "BS INSTEL". 4 5 OK. RECHTS. Om de bewerking te verlaten, drukt u op. *1 Bijvoorbeeld, om 7:15 in te stellen, voert u 0715 in. *2 Bijvoorbeeld, om 16 februari 2003 in te stellen, voert u in. Tijd Voer de tijd in. 4 cijfers (24-urensysteem).*1 Datum "INVOER CODE" 6 Tweemaal Voer 7 achtereenvolgens dag, maand en jaar in.*2 OK. 9

16 420NL_Du.book Page 10 Thursday, June 19, :08 AM Gesprekken beginnen Nummer herhalen De laatste 10 nummers worden automatisch in de herhaallijst opgeslagen. Herhalen met behulp van de herhaallijst HERHAAL.*1 Zoek het gewenste nummer. SPREEK. Het laatst gekozen nummer herhalen SPREEK. HERHAAL. Het gekozen nummer in de herhaallijst wijzigen 1 HERHAAL.*1 2 3 het gewenste nummer. "WIJZIG NR". Het 1ste cijfer van het gekozen nummer knippert. 4 5 C EN/OF Nummer 6 Verplaats de cursor. WISSEN.*2 Wijzig het telefoonnummer.*3 SPREEK. OF Druk 3 maal op OK om het nummer op te slaan. Om een naam op te slaan, ga naar Naam op bladzijde 14 of druk op OK. Eén/alle gekozen nummer(s) in de herhaallijst wissen HERHAAL.*1 het gewenste nummer. "WISSEN" of "ALLES WISSEN". "JA". Om de bewerking te verlaten, drukt u op. *1 Als de herhaallijst leeg is, toont het display "LIJST LEEG". *2 Cijfers worden links van het knipperende cijfer gewist. *3 Cijfers worden links van het knipperende cijfer ingevoegd. Als u meer dan één nummer wilt wissen en/of toevoegen, herhaalt u de werkwijze vanaf stap 4. 10

17 420NL_Du.book Page 11 Thursday, June 19, :08 AM Nummerherkenning Gebruik van de bellerijst (nummerherkenning) Nummerherkenning is een service van uw telefoonmaatschappij en werkt alleen als u op die service bent geabonneerd. Als u van deze service gebruik maakt, laat deze telefoon de naam of het telefoonnummer van de beller zien. Als uw toestel is aangesloten op een PBX of een telefoonlijn die deze service niet ondersteunt, kunt u er geen gebruik van maken. Nummerherkenning toont de naam of het telefoonnummer van de beller niet terwijl u de handset voor een intercomgesprek gebruikt. De naam of het telefoonnummer van de beller worden echter wel in de bellerlijst opgeslagen. Nummerweergave Wanneer een gesprek wordt ontvangen, toont het display het telefoonnummer van de beller. Bijvoorbeeld, er is een gesprek ontvangen van een beller met het telefoonnummer Als u een telefoonnummer met een naam in het telefoonboek opslaat, toont het display de naam van de beller wanneer een gesprek wordt ontvangen. Draadloze telefoon Als de beller gekozen heeft voor geheimhouding van zijn/haar nummer, toont het display "NR GEHEIM". Als de beller belt vanuit een gebied waar nummerherkenning niet wordt aangeboden, toont het display "BUITEN RANGE". Wanneer nieuwe gesprekken zijn ontvangen, toont het display het aantal gesprekken. Bijvoorbeeld, er zijn 4 nieuwe gesprekken ontvangen. 11

18 420NL_Du.book Page 12 Thursday, June 19, :08 AM Nummerherkenning Bellerlijst In de bellerlijst wordt informatie van maximaal 50 verschillende bellers opgeslagen, van het meest recente tot het oudste gesprek. Wanneer het 51ste gesprek wordt ontvangen, wordt het oudste gesprek verwijderd. Als u een gesprek ontvangt van een telefoonnummer dat met een naam in het telefoonboek is opgeslagen, zal de naam van de beller worden weergegeven. Terugbellen 1 2 Zoek het gewenste ontvangen nummer.*1 SPREEK. Het ontvangen nummer in de bellerlijst wijzigen 1 het gewenste ontvangen nummer.*1 2 3 "WIJZIG NR". Het 1ste cijfer van het gekozen ontvangen nummer knippert. Verplaats de cursor. 4 C EN/OF Nummer 5 Wijzig het WISSEN.*2 nummer.*3 SPREEK. OF Druk 3 maal op OK om het nummer op te slaan. Om een naam op te slaan, ga naar Naam op bladzijde 14 of druk op OK. Eén/alle ontvangen nummer(s) in de bellerlijst wissen het gewenste ontvangen nummer.*1 "WISSEN" of "ALLES WISSEN". "JA". Om de bewerking te verlaten, drukt u op. *1 Als de bellerlijst leeg is, toont het display "LIJST LEEG". Wanneer het symbool rechts op het display wordt getoond tijdens het zoeken van het item in de bellerlijst, betekent dit dat het item reeds voordien is getoond. *2 Cijfers worden links van het knipperende cijfer gewist. *3 Cijfers worden links van het knipperende cijfer ingevoegd. Als u meer dan één nummer wilt wissen en/of toevoegen, herhaalt u de werkwijze vanaf stap 3. 12

19 420NL_Du.book Page 13 Thursday, June 19, :08 AM Gesprekken beantwoorden Automatisch opnemen Als u de functie Automatisch opnemen inschakelt, kunt u een gesprek beantwoorden door gewoon de handset van het basisstation te nemen MENU. "HS INSTEL". "OVERIGE INST". "AUTO OPNEMEN". "AAN" of "UIT". Om de bewerking te verlaten, drukt u op. Belsignaal tijdelijk uitschakelen Wanneer een extern gesprek binnenkomt, kunt u het belsignaal van de handset tijdelijk uitschakelen. Deze functie werkt niet als de handset op het basisstation staat of als een intern gesprek binnenkomt. Druk langer dan 1 seconde op OMLAAG. Draadloze telefoon Luidsprekervolume Druk tijdens een gesprek op OMHOOG of OMLAAG om de volume-instelling te veranderen in LAAG (0), MEDIUM (00), HOOG (000). of OMLAAG. (Tijdens een gesprek) OMHOOG of OMLAAG. Handset zoeken/oproepen Met deze functie kunt u een verloren gelegde handset zoeken door hem op te roepen. 1 op het basisstation. Alle aangemelde handsets gaan gedurende 1 minuut over. <Het oproepen stoppen> *1 op het basisstation OF op één van de handsets. 3 2 *1 U kunt het oproepen ook stoppen door op een willekeurige kiestoets, INTERCOM, t of x te drukken. 13

20 420NL_Du.book Page 14 Thursday, June 19, :08 AM Telefoonboek U kunt maximaal 20 namen en telefoonnummers in het telefoonboek opslaan. Als u een gesprek ontvangt van een telefoonnummer dat met een naam in het telefoonboek is opgeslagen, zal de naam van de beller worden weergegeven. 1 Naam en telefoonnummer opslaan MENU. 5 Naam 6 Voer de naam in. (max. 9 tekens)*1 2 3 Telefoonnummer 4 Selecteer "INV TELBOEK". OK.*2 Voer het telefoonnummer in. (max. 24 cijfers)*1 OK. Om de bewerking te verlaten, drukt u op. *1 Als u verkeerd intoetst, drukt u op RECHTS of LINKS om de cursor te verplaatsen, wist u het foutieve teken door op WISSEN te drukken, en/of voert u het juiste teken in. Lettertekens worden links van het knipperende teken gewist of ingevoegd. Zie Lettertekens kiezen hierna voor het invoeren van lettertekens. *2 Herhaal de werkwijze vanaf stap 3 om door te gaan met het opslaan van telefoonnummers en namen. Lettertekens kiezen Toetsen Aantal malen dat toets wordt ingedrukt # [ ] *, - / 1 A B C 2 D G J E H K F I L Toetsen Aantal malen dat toets wordt ingedrukt M N O 6 P Q R S 7 T U V 8 W Leeg X 0 Y Z 9 Lettertekentabel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z *0# -/ [ ], 14

21 420NL_Du.book Page 15 Thursday, June 19, :08 AM Telefoonboek Naam en telefoonnummer van de beller wijzigen 1 TELEFOONBOEK.*1 <Telefoonnummer> Verplaats de cursor. 2 3 het gewenste nummer. Selecteer "WIJZIGEN". C EN/OF Naam WISSEN.*2 Wijzig de naam.*4 Naam en telefoonnummer van de beller wissen Het 1ste cijfer van het gekozen telefoonnummer knippert C EN/OF Nummer Verplaats de cursor. WISSEN.*2 Wijzig het OK. telefoonnummer.*3 <Naam> TELEFOONBOEK.*1 het gewenste nummer. "WISSEN". OK. "JA".*5 Draadloze telefoon Bellen met behulp van het telefoonboek TELEFOONBOEK.*1 Zoek het gewenste nummer. SPREEK. Om de bewerking te verlaten, drukt u op. *1 Als het telefoonboek leeg is, toont het display "LIJST LEEG". *2 Cijfers worden links van het knipperende cijfer gewist. *3 Cijfers worden links van het knipperende cijfer ingevoegd. Als u meer dan één cijfer wilt wissen of toevoegen, herhaalt u de werkwijze vanaf stap 4. *4 Tekens worden links van het knipperende teken ingevoegd. Als u meer dan één cijfer wilt wissen of toevoegen, herhaalt u de werkwijze vanaf stap 7. *5 Herhaal de werkwijze vanaf stap 2 om nog meer gegevens uit het telefoonboek te wissen. 15

22 420NL_Du.book Page 16 Thursday, June 19, :08 AM Telefoonboek 1 Telefoonnummer vóór het kiezen in het telefoonboek opslaan Telefoonnummer*1 5 OK OK om het nummer op te slaan. Druk tweemaal op OK. Naam Voer de naam in.*2 Om de bewerking te verlaten, drukt u op. *1 Als u verkeerd intoetst, drukt u op de WISSEN-toets. Het cijfer wordt vanaf rechts gewist. Voer vervolgens het juiste cijfer in. *2 Zie Lettertekens kiezen op bladzijde 14 voor het invoeren van lettertekens. Nummer uit de herhaal-/bellerlijst in het telefoonboek opslaan 1 HERHAAL.*1 het gewenste gekozen nummer. OF 2 het gewenste ontvangen nummer.*1 "NR OPSLAAN".*2 3 OK. Om een naam op te slaan, ga naar Naam op bladzijde OF OK. Om de bewerking te verlaten, drukt u op. *1 Als de herhaal-/bellerlijst leeg is, toont het display "LIJST LEEG". *2 Als u verkeerd intoetst, drukt u op RECHTS of LINKS om de cursor te verplaatsen, wist u het foutieve cijfer door op WISSEN te drukken en/of voert u het juiste cijfer in. Cijfers worden links van het knipperende cijfer gewist of ingevoegd. 16

23 420NL_Du.book Page 17 Thursday, June 19, :08 AM Telefoonboek Verkorte kiestoets De kiestoetsen 1 t/m 9 kunnen als verkorte kiestoetsen worden toegewezen. U kunt 9 telefoonnummers uit het telefoonboek als verkorte kiestoetsen opslaan. Telefoonnummer als verkorte kiestoets opslaan 1 5 TELEFOONBOEK.*1 "JA" het gewenste nummer. Bellen met behulp van een verkorte kiestoets "VERKO NR OPS". de gewenste kiestoets.*2 1 Houd de toets die is opgeslagen als verkorte kiestoets ingedrukt. 2 SPREEK. Draadloze telefoon Een verkorte kiestoets wissen Houd de toets die is opgeslagen als verkorte kiestoets ingedrukt. RECHTS. Selecteer "WISSEN". "JA".*3 Om de bewerking te verlaten, drukt u op. *1 Als het telefoonboek leeg is, toont het display "LIJST LEEG". *2 Het nummer knippert als de kiestoets reeds als verkorte kiestoets is toegewezen. *3 Een nummer blijft in het telefoonboek bewaard als het als verkorte kiestoets wordt gewist. 17

24 420NL_Du.book Page 18 Thursday, June 19, :08 AM Instellingen van de handset : Wekkeralarm Voordat u het wekkeralarm instelt, moet u eerst de klok instellen. MENU. Wekkeralarm instellen Wekkeralarm in- en uitschakelen Volg stappen 1 t/m 3 vóór het programmeren "HS INSTEL". "WEKKER". 4 5 Tijd 6 7 "WEKKER INST". Voer de tijd in. 4 cijfers (24-urensysteem). OK. "UIT", "EENMALIG" of "DAGELIJKS HE". 4 5 "WEKKER A/U". "UIT", "EENMALIG" of "DAGELIJKS HE". Om de bewerking te verlaten, drukt u op. Het wekkeralarm stopzetten: Het wekkeralarm zal 3 minuten lang afgaan. Wanneer het alarm weerklinkt, drukt u op een willekeurige kiestoets of toets. Het alarmsignaal stopt en het display keert naar de standbymodus terug. Als "EENMALIG" is gekozen, wordt de instelling uitgeschakeld. In de spreek- of intercom modus weerklinkt het alarm pas nadat het gesprek is beëindigd. 18

25 420NL_Du.book Page 19 Thursday, June 19, :08 AM : Belinstellingen Instellingen van de handset Volg stappen 1 t/m 3 vóór het programmeren MENU. "HS INSTEL". Belvolume instellen U hebt de keuze uit 6 niveaus en belsignaal uit. "BEL INSTEL". 4 5 "BELVOLUME". het gewenste belvolume. Kiest u "TOON UIT", dan wordt getoond. Belritme instellen voor externe gesprekken/interne gesprekken/oproepen/ alarm Voor elk belsignaal hebt u de keuze uit 20 belritmes. Draadloze telefoon 4 5 "EXT BELRITME", "INT BELRITME", "OPROEPEN" of "WEKKER". het gewenste belritme.*1 Om de bewerking te verlaten, drukt u op. Elk belsignaal weerklinkt met een lager volume en wordt geleidelijk aan luider wanneer een gesprek wordt ontvangen. *1 Als u één van de belritmes selecteert, blijft dit 10 seconden lang overgaan, zelfs als een beller een gesprek beëindigt. Het is dus mogelijk dat u een kiestoon hoort of dat er niemand aan de andere kant van de lijn is wanneer u opneemt. 19

26 420NL_Du.book Page 20 Thursday, June 19, :08 AM Instellingen van de handset : Beltooninstellingen U kunt de volgende geluiden in- of uitschakelen. Toetstoon: Een toetstoon is te horen wanneer u een toets indrukt, en een bevestigingstoon en een foutmeldingstoon zijn tijdens de bediening te horen. Gesprek wachttoon: Een gesprek wachttoon is te horen wanneer een extern gesprek tijdens een intercomgesprek wordt ontvangen. Bereik alarm: Dit alarm is te horen wanneer u zich buiten het bereik van het basisstation begeeft. Alarm batterij leeg : Dit alarm is te horen wanneer de batterijen moeten worden opgeladen. 1 5 MENU. "AAN" of "UIT". Om de bewerking te verlaten, drukt u op. Standbymodus-display kiezen "HS INSTEL". "TOONSIGN INS". : Display-instellingen MENU. 4 5 "STANDBY DISP". "HS INSTEL". "DISP INSTEL". "KLOK",*1 "UIT", "BS NUMMER"(nummer van basisstation) of "HS NUMMER"(nummer van handset). "TOETSSIGNAAL", "WACHTTOON", "BEREIK ALARM" of "BATT LEEG". Om de bewerking te verlaten, drukt u op. *1 De tijd wordt alleen getoond als de klok is ingesteld. Wanneer nieuwe gesprekken zijn ontvangen, toont het display het aantal nieuwe gesprekken. 20

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3. LINE

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3. LINE 410NL_QG_Dut.fm Page 1 Thursday, March 20, 200 7:2 PM Digitale draadloze telefoon Modelnr. KX-TCD410NL Beknopte handleiding Dankzij deze beknopte handleiding leert u snel de voornaamste functies en de

Nadere informatie

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4.

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. QG_505NL_Du.fm Page Thursday, July, 200 :4 AM Digitale Draadloze Telefoon Modelnr. KX-TCD505NL Beknopte handleiding Dankzij deze beknopte handleiding leert u snel de voornaamste functies en de basisbediening

Nadere informatie

Hartelijk dank voor de aankoop van deze nieuwe digitale draadloze telefoon.

Hartelijk dank voor de aankoop van deze nieuwe digitale draadloze telefoon. PHNX450_Du_02.fm Page 2 Wednesday, October 8, 2003 11:50 AM Voor ingebruikneming Hartelijk dank voor de aankoop van deze nieuwe digitale draadloze telefoon. Geachte klant, U hebt een PHOENIX 450 aangekocht,

Nadere informatie

MCS Rimini. DECT telefoon voor slechthorenden. Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik

MCS Rimini. DECT telefoon voor slechthorenden. Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik MCS Rimini DECT telefoon voor slechthorenden Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik INHOUDSOPGAVE pagina 1. Inleiding 3 1.1. De telefoon aansluiten

Nadere informatie

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing Boston 520 Extra handset met lader Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

Nadere informatie

Boston 630. Gebruiksaanwijzing. Digitale draadloze telefoon. Extra handset met lader

Boston 630. Gebruiksaanwijzing. Digitale draadloze telefoon. Extra handset met lader Boston 630 Digitale draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Extra handset met lader Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet

Nadere informatie

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing Phoenix 300 Extra handset met lader Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

Nadere informatie

MCS Rimini ES. Extra handset voor MCS Rimini. Extra handset voor slechthorenden

MCS Rimini ES. Extra handset voor MCS Rimini. Extra handset voor slechthorenden MCS Rimini ES Extra handset voor MCS Rimini Extra handset voor slechthorenden Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Visuele LED waarschuwing bij binnenkomend gesprek Eenvoudig in gebruik INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Inhoudsopgave Nummers kiezen... 3 De luidspreker gebruiken... 3 Telefoneren met behulp van de herhaallijst... 3 Nummers in de herhaallijst

Nadere informatie

Motorola D210 series Digitale draadloze telefoon

Motorola D210 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CID TADbook Page 1 Tuesday, February 26, 2008 1:51 PM Motorola D210 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CID TADbook Page 2 Tuesday, February 26, 2008 1:51 PM Welkom Overzicht van uw digitale

Nadere informatie

BeoCom 4. Bedieningshandleiding

BeoCom 4. Bedieningshandleiding BeoCom 4 Bedieningshandleiding Voordat u begint... Legenda Raadpleeg deze legenda om te zien hoe in deze handleiding een toets of statusdisplay in een reeks instructies wordt afgebeeld. De toetsen op de

Nadere informatie

Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat. Motorola T2. Models: T211, T212, T213 en T214. Waarschuwing: De handset vóór gebruik 24 uur opladen.

Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat. Motorola T2. Models: T211, T212, T213 en T214. Waarschuwing: De handset vóór gebruik 24 uur opladen. Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat Motorola T2 Models: T211, T212, T213 en T214 Waarschuwing: De handset vóór gebruik 24 uur opladen. Welkom... bij uw nieuwe Motorola T2 Digitale Draadloze

Nadere informatie

DAR 3001 RECORDER INGEBRUIKNAME:

DAR 3001 RECORDER INGEBRUIKNAME: DAR 3001 RECORDER INGEBRUIKNAME: Bij de DAR3001 wordt een SD-kaart meegeleverd. Op deze SD-kaart staan een aantal files, inclusief een Engelstalige handleiding Het is aan te raden een kopie van deze SD-kaart

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Veiligheidsinformatie Dit product mag uitsluitend worden gebruikt in landen waarvoor door de bevoegde wetgeving specifieke toestemming is afgegeven. Dit is herkenbaar aan de sticker aan de achterzijde

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Modelnummer KX-TS85EXW Bedieningshandleiding Voorbereiding Enkelvoudig telefoontoestel Basisbediening Extra funkties Overige informatie Lees a.u.b. eerst deze handleiding en bewaar hem. Voordat u het systeem

Nadere informatie

BeoCom 2. Bedieningshandleiding

BeoCom 2. Bedieningshandleiding BeoCom 2 Bedieningshandleiding Voordat u begint Deze handleiding bevat aanwijzingen voor het instellen en gebruiken van de handset BeoCom 2 in combinatie met een BeoLinebasisstation. U kunt de handset

Nadere informatie

Inkomend: hoorn opnemen of de luidsprekertoets drukken om een oproep aan te nemen. Uitgaand:

Inkomend: hoorn opnemen of de luidsprekertoets drukken om een oproep aan te nemen. Uitgaand: algemeen Telefoneren draadloze handset: Telefoneren basis: Inkomend: hoorn opnemen of de luidsprekertoets drukken om een oproep aan te nemen Uitgaand: voer via het toetsenbord het telefoonnummer in hoorn

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL INSTALLATIE. 2 INSTALLATIE VAN DE BATTERIJEN. 2 PROGRAMMEREN VAN DE RAVENNA. 2 TONE/PULSE SCHAKELAAR. 3 DE TELEDIENSTEN TOETS.

INHOUDSTAFEL INSTALLATIE. 2 INSTALLATIE VAN DE BATTERIJEN. 2 PROGRAMMEREN VAN DE RAVENNA. 2 TONE/PULSE SCHAKELAAR. 3 DE TELEDIENSTEN TOETS. INHOUDSTAFEL INSTALLATIE... 2 INSTALLATIE VAN DE BATTERIJEN... 2 PROGRAMMEREN VAN DE RAVENNA...2 TONE/PULSE SCHAKELAAR...3 DE TELEDIENSTEN TOETS...3 DE SPEAKERPHONE TOETS...4 DE SPEAKER VOLUME TOETS...

Nadere informatie

Welkom. philips. Korte bedieningshandleiding. Aansluiten. In gebruik nemen. Telefoneren

Welkom. philips. Korte bedieningshandleiding. Aansluiten. In gebruik nemen. Telefoneren Welkom Korte bedieningshandleiding 1 2 3 Aansluiten In gebruik nemen Telefoneren philips + Verpakkingsinhoud Basisstation CD440 OF Handset CD440/CD445 Basisstation CD445 Netsnoer voor het basisstation

Nadere informatie

HANDLEIDING TELEFOON. CAIWAY Shop Molenstraat 33 Naaldwijk T 0800 522 3666

HANDLEIDING TELEFOON. CAIWAY Shop Molenstraat 33 Naaldwijk T 0800 522 3666 HANDLEIDING TELEFOON CAIWAY Shop Molenstraat 33 Naaldwijk T 0800 522 3666 6 2. 4 0. 0 0 3 - V 0 7. 0 1 Copyright CAIW Diensten B.V., versie 1, maart 2007. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service Advitronics Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Industriestraat 2, 5361 EA Grave T: +31 (0) 486 47 62 63 F: +31 (0) 486 47 65 40 info@advitronics.nl www.advitronics.nl Toestelhandleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon De gebruikers handleiding Cisco IP-telefoon 1 Inhoudsopgave Belangrijk om te weten 3 De telefoon in één oogopslag 4,5 Een gesprek voeren 6 Een gesprek beantwoorden 7 Een gesprek uitschakelen 8 Een gesprek

Nadere informatie

Motorola S3. Downloaded from www.vandenborre.be. Digitale draadloze telefoon. Voor S3001, S3002, S3003 en S3004

Motorola S3. Downloaded from www.vandenborre.be. Digitale draadloze telefoon. Voor S3001, S3002, S3003 en S3004 Digitale draadloze telefoon Motorola S3 Voor S3001, S3002, S3003 en S3004 Waarschuwing: De handset vóór gebruik 24 uur opladen. Welkom... Dit is uw nieuwe Motorola S3000 Digitale Draadloze Telefoon! Downloaded

Nadere informatie

Motorola D1010 series

Motorola D1010 series Motorola D1010 series Voor de D1011, D1012, D1013 en D1014 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Welkom... Dit is uw nieuwe Motorola D1010

Nadere informatie

Bedieningsinstructies

Bedieningsinstructies 410NL Dutch(D).book Page 1 Tuesday, March 25, 2003 6:47 PM Digitale draadloze telefoon Inhoud Voorbereiding Voor ingebruikneming... 2 Belangrijke informatie... 3 Installatie... 4 Draadloze telefoon Gebruik

Nadere informatie

Digitale draadloze telefoon SE 240 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat SE 245

Digitale draadloze telefoon SE 240 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat SE 245 Digitale draadloze telefoon SE 240 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat SE 245 Welkom Korte handleiding 1 2 3 Aansluiten Installeren Gebruiken Verpakkingsinhoud SE240/SE245 handset SE240 of

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. www.philips.com/welcome D310 D315. Korte gebruikershandleiding

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. www.philips.com/welcome D310 D315. Korte gebruikershandleiding Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome D310 D315 Korte gebruikershandleiding Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing Het elektrische netwerk is geclassificeerd

Nadere informatie

De nummers kunnen in de display worden opgeroepen, compleet met datum en tijd van elke oproep. INSTALLATIE

De nummers kunnen in de display worden opgeroepen, compleet met datum en tijd van elke oproep. INSTALLATIE De BeoCom 2500 is een moderne telefoon in een eigentijds en gebruikersvriendelijke vormgeving. De bediening en instelling van de telefoon werken via menubesturing. De BeoCom 2500 heeft een ingebouwde Nummerweergave

Nadere informatie

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4.

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. QG_455NL_Du.fm Page Thursday, May 29, 2003 6:56 PM Digitale draadloze telefoon Modelnr. KX-TCD455NL Beknopte handleiding Dankzij deze beknopte handleiding leert u snel de voornaamste functies en de basisbediening

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

Bedieningsinstructies

Bedieningsinstructies TCD430BL_DU(DU).book Page 1 Monday, January 26, 2004 11:55 AM Digitale Draadloze Telefoon Bedieningsinstructies Model KX-TCD430BL Dit apparaat ondersteunt nummerherkenning. Voor het weergeven van het telefoonnummer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1

Gebruikershandleiding. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1 Connexity M6500 Gebruikershandleiding M300 ANALOGE TOESTELLEN Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1 Connexity M6500 gebruikershandleiding M300 analoge toestellen: Editie 1.

Nadere informatie

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Document Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Libervoice Overschieseweg 76 Telefoon: 010 76 00000 3044 EH Rotterdam Email: support@libervoice.nl Inhoudsopgave 1 Toetsen 3 Blz 2 Functionaliteiten

Nadere informatie

VoiceMailmelder. Gebruiksaanwijzing

VoiceMailmelder. Gebruiksaanwijzing VoiceMailmelder Gebruiksaanwijzing Overzicht VoiceMailmelder! Program @ Lijn Telefoon # $ % 2 Vooraanzicht! Rode lampje Achteraanzicht @ Program -knop # Batterijdeksel $ Lijn Aansluitpunt voor telefoonaansluitsnoer

Nadere informatie

GEEMARC DECT250 DRAADLOZE TELEFOON VOOR SLECHTHORENDEN

GEEMARC DECT250 DRAADLOZE TELEFOON VOOR SLECHTHORENDEN GEEMARC DECT250 DRAADLOZE TELEFOON VOOR SLECHTHORENDEN INHOUDSOPGAVE 1.0 Inleiding en beschrijving 3 1.1 beschrijving handset 4 1.2 LCD scherm 5 1.3 karakterlijst 6 1.4 menu 7 2.0 Installatie 8 2.1 aansluitingen

Nadere informatie

KX-TG8072NL KX-TG8092NL. Gebruiksaanwijzing. Digitale Draadloze Telefoon. Digitale Draadloze Telefoon. met Beantwoorder

KX-TG8072NL KX-TG8092NL. Gebruiksaanwijzing. Digitale Draadloze Telefoon. Digitale Draadloze Telefoon. met Beantwoorder TG8070-8090NL(du-du).book Page 1 Wednesday, August 1, 2007 10:54 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG8070NL KX-TG8072NL Digitale Draadloze Telefoon met Beantwoorder Model KX-TG8090NL

Nadere informatie

Telefonisten handleiding snom 360

Telefonisten handleiding snom 360 Telefonisten handleiding snom 360 De verschillende toetsen 1. Displaytoetsen: Deze vier toetsen corresponderen met de mogelijkheden in het display. Welke functies de toetsen hebben hangt af van de status

Nadere informatie

De Konftel 250 Korte handleiding

De Konftel 250 Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 250 Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 250 is een conferentietelefoon die kan worden aangesloten op analoge telefoonaansluitingen. Zie

Nadere informatie

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1 Uw Telefoon: De M725 De telefoon is voorzien van de hieronder beschreven toetsen. In deze handleiding worden alle toetsen, die moeten worden ingedrukt, aangeduid met pictogrammen, zoals: en. Hoorn Display

Nadere informatie

Welkom. Korte handleiding. Aansluiten. Installeren. Gebruiken

Welkom. Korte handleiding. Aansluiten. Installeren. Gebruiken Digitale draadloze telefoon SE 140 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat SE 145 Welkom Korte handleiding 1 2 3 Aansluiten Installeren Gebruiken Verpakkingsinhoud SE 140/SE 145 handset SE 140

Nadere informatie

De Konftel 300W Korte handleiding

De Konftel 300W Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 300W Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 300W is een draadloze conferentietelefoon op batterijen, die kan worden aangesloten op DECT-systemen,

Nadere informatie

ISDN Homevox. Gebruiksaanwijzing

ISDN Homevox. Gebruiksaanwijzing ISDN Homevox Gebruiksaanwijzing Copyright Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., maart 1999, KPN N.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van KPN N.V. KPN Telecom behoudt

Nadere informatie

MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1.

MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1. MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1.3-1 - Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC KX-TCD700 http://nl.yourpdfguides.com/dref/766401

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC KX-TCD700 http://nl.yourpdfguides.com/dref/766401 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Voicemail faciliteiten...3 2.1 Begroeting...3 2.2 Wachtwoord...3 2.3 Doorschakelen naar voicemail...3 2.4 Doorverbinden naar voicemail...3

Nadere informatie

Noodoproep Installatie

Noodoproep Installatie Noodoproep Installatie GEBRUIKSAANWIJZING 2010-2011 1. Gebruik en toepassingen Uw oproepsysteem zorgt ervoor dat u een hulpoproep doet uitgaan op het moment dat u zelf niet meer in staat bent om de telefoon

Nadere informatie

handleiding siemens gigaset

handleiding siemens gigaset handleiding siemens gigaset Maak uw Siemens gigaset gebruiksklaar met de inloggegevens die u heeft ontvangen van Belcentrale. En ontdek de vele functies die dit toestel biedt. inhoudsopgave / 3 inleiding

Nadere informatie

Welkom. Korte handleiding. Aansluiten. Installeren. Genieten. DECT digitale draadloze telefoon DECT digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat

Welkom. Korte handleiding. Aansluiten. Installeren. Genieten. DECT digitale draadloze telefoon DECT digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat DECT digitale draadloze telefoon DECT digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat DECT 522 DECT 527 Welkom Korte handleiding 1 2 3 Aansluiten Installeren Genieten DECT digitale draadloze telefoon

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECTstandaard biedt

Nadere informatie

HANDLEIDING EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Draadloze DECT telefoon met nummerweergave.

HANDLEIDING EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Draadloze DECT telefoon met nummerweergave. Fame 300 / 300-2 HANDLEIDING EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Draadloze DECT telefoon met nummerweergave. Verkorte handleiding handset Functie Toetscombinatie/invoer Handset in- / uitschakelen ; ingedrukt houden

Nadere informatie

handleiding gigaset N300A + C610H

handleiding gigaset N300A + C610H handleiding gigaset N300A + C610H Maak uw gigaset gebruiksklaar met de inloggegevens die u heeft ontvangen van Belcentrale. En ontdek de vele functies die dit toestel biedt. inhoudsopgave / 3 inleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt!

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! Gebruikershandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! 1 Aansluiti ng voor oplader 2 Zaklamp 3 Scherm 4 M2-toets 5 M1-toets 6 Verzendtoets 7 Oortelefo on 10

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

PANASONIC KX-TG1311. Gebruiksaanwijzing

PANASONIC KX-TG1311. Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG1311 Gebruiksaanwijzing TG1311BL(du-du).book Page 1 Tuesday, July 15, 2008 6:32 PM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1311BL Inhoud Inleiding...2 Voorbereiding...5

Nadere informatie

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later 555-230-757NL Issue 1, July 2000 Copyright 2000 Lucent Technologies Alle rechten voorbehouden Opmerking Hoewel al het mogelijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP650

Gebruikershandleiding Polycom IP650 Gebruikershandleiding Polycom IP650 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP650 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Hoorn Krulsnoer hoorn Grondplaat

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TX_148

GEBRUIKSAANWIJZING TX_148 GEBRUIKSAANWIJZING TX_148 hoorn-ophang lip telefoonaansluiting onderzijde: toon/puls schakelaar Voice Mail aan/uit schakelaar display waarop het gekozen telefoonnummer en de gespreksduur verschijnt 3 direct

Nadere informatie

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER ENVIVO BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE PRODUCT OVERZICHT... 4 KNOPPEN... 6 BLUETOOTH MODUS... 6 Bluetooth Paren... 6 Muziek afspelen in Bluetooth modus...10 Handenvrij

Nadere informatie

Handleiding dect toestellen LG LDK

Handleiding dect toestellen LG LDK Handleiding dect toestellen LG LDK Inleiding: Van harte gefeliciteerd met uw LG LDK bedrijfscentrale. De handleiding zoals U die hieronder aantreft is een specifieke gebruikers handleiding welke U in staat

Nadere informatie

Snelzoekgids voor de digitale telefoon NL, Uitgave 1, juni 2004

Snelzoekgids voor de digitale telefoon NL, Uitgave 1, juni 2004 Snelzoekgids voor de digitale telefoon 240 6-30034NL, Uitgave, juni 2004 2 3 8 4 5 6 7 7 6 8 5 4 3 2 0 9 Lijn- en functieknoppen: hiermee kunt u toegang verkrijgen tot binnenkomende en uitgaande lijnen

Nadere informatie

De nummers kunnen in de display worden opgeroepen, compleet met datum en tijd van elke oproep. INSTALLATIE. Beocom NL side 1

De nummers kunnen in de display worden opgeroepen, compleet met datum en tijd van elke oproep. INSTALLATIE. Beocom NL side 1 De BeoCom 2500 is een moderne telefoon in een eigentijds en gebruikersvriendelijke vormgeving. De bediening en instelling van de telefoon werken via menubesturing. De BeoCom 2500 heeft een ingebouwde Nummerweergave

Nadere informatie

Arizona Comfort 300. DECT draadloze telefoon met groot grafisch display, handenvrij spreken en SMS. Gebruiksaanwijzing

Arizona Comfort 300. DECT draadloze telefoon met groot grafisch display, handenvrij spreken en SMS. Gebruiksaanwijzing Arizona Comfort 300 DECT draadloze telefoon met groot grafisch display, handenvrij spreken en SMS. Gebruiksaanwijzing Over de Arizona Comfort 300 De Arizona Comfort 300 is een draadloze telefoon van KPN.

Nadere informatie

Connexity M6500 Gebruikershandleiding

Connexity M6500 Gebruikershandleiding Connexity M6500 Gebruikershandleiding M900 DECT TOESTELLEN Connexity M6500 gebruikershandleiding M900 DECT toestellen: Editie 1, software V1.3. Connexity is een gedeponeerd handelsmerk van EADS-Telecom,

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Veiligheidsinformatie Het certificaat op dit product garandeert dat het in overeenstemming is met de technische regelgeving die van toepassing was op de datum van de overeenkomst voor gebruikersveiligheid

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Model KX-TGP550 T01 Afgebeeld model is de KX-TGP500. Afgebeeld model is de KX-TGP550. Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van

Nadere informatie

TG7301-7321NL(du-du).book Page 1 Monday, April 21, 2008 8:40 AM. Model KX-TG7301NL. Model KX-TG7321NL

TG7301-7321NL(du-du).book Page 1 Monday, April 21, 2008 8:40 AM. Model KX-TG7301NL. Model KX-TG7321NL TG7301-7321NL(du-du).book Page 1 Monday, April 21, 2008 8:40 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG7301NL KX-TG7302NL KX-TG7303NL Digitale Draadloze Telefoon met Beantwoorder Model

Nadere informatie

Athene Gebruiksaanwijzing

Athene Gebruiksaanwijzing Athene 25 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: a Hoorn b Toestel c Krulsnoer

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

Handleiding VoiceMail

Handleiding VoiceMail Handleiding VoiceMail 1 VoiceMail in twee stappen Stap 1 VoiceMail aanzetten 1.1. Om VoiceMail aan te zetten toetst u * 61*0842333#. Op sommige telefoontoestellen kan dit ook door een aparte VoiceMail

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding BeoCom 2 Bedieningshandleiding BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN Voordat u begint Aan de slag Bedieningshandleiding De handleiding Aan

Nadere informatie

Weergave Oproeper. gebruiksaanwijzing

Weergave Oproeper. gebruiksaanwijzing PROFOON PCI-27B Weergave Oproeper gebruiksaanwijzing INTRODUCTIE Met de Profoon PCI-27B kunt u zien door wie u gebeld wordt. Naar keuze kunt u zo ongewenste telefoontjes onbeantwoord laten en alleen de

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies Veiligheidsinstructies door, zodat u de telefoon goed en veilig leert gebruiken. - warmtebronnen - directe zonnestraling - vocht - andere elektrische apparaten Bescherm de telefoon tegen vocht, stof, agressieve

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G

H A N D L E I D I N G TOPIC big button draadloos telefoontoestel 1 H A N D L E I D I N G 2 INHOUDSTABEL 1. Veiligheids- en milieuvoorschriften 3 2. Inhoud van de verpakking 4 3. Installatie 5 4. Beschrijving van de symbolen

Nadere informatie

INTRATONE Gebruiksaanwijzing 1 knop met 9 toetsenbord deurtelefoons

INTRATONE Gebruiksaanwijzing 1 knop met 9 toetsenbord deurtelefoons INTRATONE Gebruiksaanwijzing 1 knop met 9 toetsenbord deurtelefoons Algemene omschrijving The INTRATONE interface is een intercom systeem voor een telefoonsysteem (intern PABX of telefoonlijn). Het systeem

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 1.1 Aanpassingen voor identiteitswijziging (HIPPER) RoutIT B.V. 05-06-2014 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

Voipz Pagina 1 van 5

Voipz Pagina 1 van 5 Handleiding Aastra toestellen voorzien van auto provisioning Inhoud Pagina Aanmelden 2 Afmelden 2 Bellen 2 Telefoonhoorn 2 Speaker 2 Headset 2 Doorverbinden 2 Wachtstand 3 Bediening toestellen algemeen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DitdocumentwordtuaangebodendoorTelecomHunter.DézakelijkeTelecom webshop.

Inhoudsopgave. DitdocumentwordtuaangebodendoorTelecomHunter.DézakelijkeTelecom webshop. Inhoudsopgave Betekenis van de symbolen...2 Over het display...2 Een nummer uit het telefoonboek bellen...2 Een gesprek beantwoorden...2 Informatie inwinnen...2 Telefoneren met de hoorn...3 Handsfree telefoneren...3

Nadere informatie

Betekenis van de symbolen. Telefoneren. Een nummer uit het geheugen bellen. Een nummer uit het telefoonboek bellen. Een gesprek beantwoorden

Betekenis van de symbolen. Telefoneren. Een nummer uit het geheugen bellen. Een nummer uit het telefoonboek bellen. Een gesprek beantwoorden Inhoudsopgave Betekenis van de symbolen... 2 Telefoneren... 2 Een nummer uit het geheugen bellen... 2 Een nummer uit het telefoonboek bellen... 2 Een gesprek beantwoorden... 2 Informatie inwinnen... 2

Nadere informatie

Waarom kan ik geen telefoongesprekken voeren of ontvangen (draadloze telefoons)?

Waarom kan ik geen telefoongesprekken voeren of ontvangen (draadloze telefoons)? Waarom kan ik geen telefoongesprekken voeren of ontvangen (draadloze telefoons)? Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Volgt u onderstaande adviezen in de aangegeven volgorde alstublieft

Nadere informatie

Vila Real. Gebruiksaanwijzing NummerMelder

Vila Real. Gebruiksaanwijzing NummerMelder Vila Real Gebruiksaanwijzing NummerMelder Overzicht NummerMelder Vila Real Bovenaanzicht! Display @. Omlaag bladeren # & Omhoog bladeren $ WISSEN Telefoonnummer wissen % BELLEN Beller terugbellen! % $

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies. Overzicht

Belangrijke veiligheidsinstructies. Overzicht Snelstartgids CD180 Belangrijke veiligheidsinstructies Gebruik uitsluitend de voeding die bij de technische gegevens wordt vermeld. Stel het product niet bloot aan vloeistoffen. Ontploffingsgevaar als

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Model KX-TGP550 T01 Afgebeeld model is de KX-TGP500. Afgebeeld model is de KX-TGP550. Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van

Nadere informatie

Motorola IT.6. Draadloze digitale telefoon Mobiele connectiviteit van Bluetooth Draadloze Technologie. Voor IT.6.1, IT.6.2, IT.6.3 en IT.6.

Motorola IT.6. Draadloze digitale telefoon Mobiele connectiviteit van Bluetooth Draadloze Technologie. Voor IT.6.1, IT.6.2, IT.6.3 en IT.6. Draadloze digitale telefoon Mobiele connectiviteit van Bluetooth Draadloze Technologie Motorola IT.6 Voor IT.6.1, IT.6.2, IT.6.3 en IT.6.4 Waarschuwing: De handset vóór gebruik 24 uur opladen. Welkom...

Nadere informatie

TG8200_20NL(du-du).book Page 1 Tuesday, October 2, 2007 1:30 PM. Model KX-TG8200NL. Model KX-TG8220NL

TG8200_20NL(du-du).book Page 1 Tuesday, October 2, 2007 1:30 PM. Model KX-TG8200NL. Model KX-TG8220NL TG8200_20NL(du-du).book Page 1 Tuesday, October 2, 2007 1:30 PM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG8200NL Digitale Draadloze Telefoon met Beantwoorder Model KX-TG8220NL KX-TG8200

Nadere informatie

Van toepassing op firmware versie V40 of hoger

Van toepassing op firmware versie V40 of hoger Van toepassing op firmware versie V40 of hoger (Optioneel) Handset Basisstation Oplaadstation Twee voedingsadapter Riem Clip Ethernet kabel Twee oplaadbare Quick Start Handleiding batterijen Handset Oplaadstation

Nadere informatie

Nummer- Nummer Nummer melder melder RX 15 1 20 520 gebruiksaanwijzing

Nummer- Nummer Nummer melder melder RX 15 1 20 520 gebruiksaanwijzing Nummer- melder RX 1520 gebruiksaanwijzing Wij feliciteren U met de aankoop van de nummermelder RANEX model RX 1520. Dit apparaat stelt U in staat te weten wie U belt op het moment dat uw telefoon overgaat.

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Wat zit er in de doos?

Wat zit er in de doos? Snelstartgids SE888 Wat zit er in de doos? Handset * Basisstation Oplader * Netspanningsadapter * Telefoonsnoer ** CD-ROM Snelstartgids Garantiebewijs Opmerking * In verpakkingen met meerdere handsets

Nadere informatie

ARIZONA 100. Gebruiksaanwijzing

ARIZONA 100. Gebruiksaanwijzing ARIZONA 100 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: Basisstation Handset

Nadere informatie

AMPLIDECT 350. Nederlands

AMPLIDECT 350. Nederlands AMPLIDECT 350 1 Nederlands INHOUD INHOUD...1 INLEIDING...3 Uitpakken...4 OMSCHRIJVING...5 Algemene omschrijving...5 Beschrijving van de toetsen...10 Beschrijving van de display pictogrammen...13 INSTALLATIE...15

Nadere informatie

--------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 1. Inleiding. Het procesmodel "KLEINE TELEFOONCENTRALE" is gemaakt voor gebruik op scholen. Het doel is om de leerling niet alleen kennis te laten maken met het installeren van een komplete telefooncentrale,

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 2 1. Inhoud 1. Inhoud... 3 2. VAMO... 4 2.1. Bellen en gebeld worden... 4 2.2. Gebeld worden...

Nadere informatie

Vaste telefoon Gebruikershandleiding

Vaste telefoon Gebruikershandleiding Vaste telefoon Gebruikershandleiding Serea Screeny TH-525FBLK Lees en bewaar deze instructies. De gebruikershandleiding in andere talen vindt u online op http://www.thomsonphones.eu Inhoud Opstarten van

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90

Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90 Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90 NL Om deze noodknop te kunnen gebruiken, moet een SIM-kaart worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder een SIM-kaart

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. D150. Korte gebruikershandleiding

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar.  D150. Korte gebruikershandleiding Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome D150 Korte gebruikershandleiding Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing Het elektrische netwerk is geclassificeerd

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie