Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE"

Transcriptie

1 420NL_QG_Du.fm Page 1 Wednesday, June 18, :40 PM Digitaal draadloos antwoordapparaat Modelnr. KX-TCD420NL Beknopte handleiding Dankzij deze beknopte handleiding leert u snel de voornaamste functies en de basisbediening van deze telefoon kennen. Lees de bedieningsinstructies voor verdere informatie. Installatie Aansluiting Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. Haken 1 2 LINE 4 Klem het snoer van de wisselstroomadapter vast om te voorkomen dat het losraakt. 3 De wisselstroomadapter moet altijd aangesloten zijn. (Het is normaal dat de adapter warm aanvoelt tijdens het gebruik.) Sluit nooit telefoonsnoeren aan tijdens onweer. Batterijen installeren Installeer de batterijen zoals aangegeven. De kant met het teken ingelegd. Sluit het deksel zoals aangegeven door de pijl. Wanneer u de batterijen vervangt, moet u de kant met het teken moet eerst worden eerst verwijderen. 1

2 420NL_QG_Du.fm Page 2 Thursday, June 19, :57 AM Plaats van de bedieningstoetsen Handset 1 - : TELEFOONBOEK-toets Ontvangst 2 - SPREEK-toets Display 3 - Navigatietoets (zie blz. 6) C HERHAAL/PAUZE-toets 5 - R R-toets (Recall) 6 - : MENU/OK-toets 5 Oplaadcontact Microfoon ALL ON R INT OFF 9 9 Oplaadcontact 7 - AAN/UIT-toets 8 - C WISSEN-toets 9 - INT INTERCOM-toets Basisstation LINE OPROEP-toets en-indicator Handsetdisplay Binnen bereik van een basisstation Buiten bereik/niet aangemeld/ Basisstation ontvangt geen stroom Oproepen Gesprekken beginnen of beantwoorden Telefoonboekmodus In de programmeermodus Batterijen bijna leeg. Batterijen volledig opgeladen. Antwoordapparaat AAN Gespreksverbod AAN Direct kiezen AAN Toetsblokkering AAN Belvolume UIT 2

3 420NL_QG_Du.fm Page 3 Wednesday, June 18, :40 PM Verklaring van het display Opmerking: Het LCD-display van de handset kan maximaal 14 segmenten weergeven en elk teken wordt getoond zoals aangegeven in de volgende tabel. De onderstaande LCD-beschrijvingen zijn displays die niet de juiste lettervorm weergeven of afgekorte beschrijvingen. De betekenis van deze displays is ter informatie toegevoegd. Lettertekentabel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z *0# -/ [ ], Voorbeeld Displaybericht Displaybetekenis Displaybericht Displaybetekenis Automatisch opnemen Batterij leeg Batterijtype Nummer basisstation Pincode basisstation Kiesbeperking Wachttoon Direct kiesnummer Display-instellingen Nummer wijzigen Extern belritme Handsetnummer Pincode handset Pincode van handset wijzigen Verkorte kiestoets toewijzen Intern belritme Toetstoon Geheugen vol Nieuwe PIN Ni-Cd Ni-MH Overige instellingen Telefoonnummer Bereikalarm Handset aanmelden Belinstellingen Belvolume Handset terugstellen Basisstation kiezen Alarm instellen Tijd instellen Basisstation instellen Handset instellen Standbymodus Spreekmodus Gespreksduur Wekkeralarm Beltoonlinstellingen 3

4 420NL_QG_Du.fm Page 4 Wednesday, June 18, :40 PM Programmeermenu voor handset Hierna wordt de structuur van het instelmenu voor de handset weergegeven. Om het gewenste item te zoeken, druk op OMHOOG of OMLAAG. Om het gewenste item te selecteren, druk op RECHTS. Na het kiezen van een item in het 3e menu volgt u de aanwijzingen op de desbetreffende bladzijde. De letters in deze structuur verschillen van het werkelijke display op de handset. Om het eerste menu te selecteren, druk op. 1st Menu 2nd Menu 3rd Menu INV TELBOEK (P1) HS INSTEL (P2) BS INSTEL (P3) WEKKER (F1) BEL INSTEL (F2) TOONSIGN INS (F3) DISP INSTEL (F4) KIESBEPERK (F5) OVERIGE INST (F6) AAN/AFMELDEN (F7) KIES BASIS (F9) RESET HS (F0) INVOER CODE WEKKER INST (F11) WEKKER A/U (F12) BELVOLUME (F21) EXT BELRITME (F22) INT BELRITME (F23) OPROEPEN (F24) WEKKER (F25) TOETSSIGNAAL (F31) WACHTTOON (F32) BEREIK ALARM (F33) BATT LEEG (F34) STANDBY DISP (F41) GESPREKSDISP (F42) KIES TAAL (F43) GESPREKSVERB (F51) SNELKIEZEN (F52) SNELKIES A/U (F53) PIN WIJZIGEN (F61) AUTO OPNEMEN (F62) BATT TYPE (F63) HS AANMELDEN (F71) AFMELDEN BS (F70) AUTOMATISCH (A) BASIS 1 (B1) BASIS 4 (B4) PIN HS (PIN) 4

5 420NL_QG_Du.fm Page 5 Wednesday, June 18, :40 PM Bediening Functie Handeling In-/uitschakelen Houd langer dan 1 seconde ingedrukt (2 seconden om uit te schakelen). Een gesprek beginnen kies het nummer. Een gesprek beantwoorden. Een gesprek beëindigen. Toetsblokkering aan/uit Druk langer dan 2 seconden in. Laatst gekozen nummer herhalen. Herhalen met de herhaallijst om een nummer te kiezen. Naam en telefoonnummer opslaan voer de naam in. voer het telefoonnummer in Bellen met behulp van het telefoonboek. om een nummer te kiezen Luidsprekervolume tijdens een gesprek. Terugbellen om een nummer te kiezen. Antwoordapparaat aan/uit INT 8 of 0. ON OFF 5

6 420NL_QG_Du.fm Page 6 Wednesday, June 18, :40 PM In deze bedieningsinstructies gebruikte symbolen Symbool Betekenis Om het gewenste item te zoeken, druk op OMHOOG of OMLAAG. Om het gewenste item te kiezen, druk op RECHTS. Om het gewenste item te zoeken en vervolgens te kiezen, druk op OMHOOG of OMLAAG en dan op RECHTS. Om de cursor naar rechts of naar links te verplaatsen, druk op RECHTS of LINKS. Ga naar de volgende stap. " " De woorden tussen " " duiden de woorden op het display aan. Instellingen van het basisstation 1 2 MENU. "BS INSTEL". "INVOER CODE" <Direct commando> Pincode basisstation van 4 cijfers 1 Pincode basisstation van 4 cijfers 2 Pincode basisstation van 4 cijfers 3 Pincode basisstation van 4 cijfers 2 Pincode basisstation van 4 cijfers Pincode basisstation van 4 cijfers 1 0 De modus Alle handsets instellen (blz. 32) De modus Geselecteerde handsets instellen (blz. 32) De modus Geselecteerde dan Alle handsets instellen (blz. 32) Tijdsduur van het flash-signaal instellen (blz. 25) Pauzeduur (blz. 25) Pincode van basisstation wijzigen (blz. 24) Kiesrestrictie (blz. 24) Een handset afmelden (blz. 31) Automatische route-selectie (blz. 26, 27) Instellingen van het basisstation terugstellen (blz. 29) Klok en datum instellen (blz. 9) 6 PQQW13050ZA D0603-0

7 420NL_Du.book Page 1 Thursday, June 19, :08 AM Inhoud Voorbereiding Voor ingebruikneming... 2 Belangrijke informatie... 3 Installatie... 4 Draadloze telefoon Gebruik van de telefoon... 9 Gesprekken beginnen Nummerherkenning Gesprekken beantwoorden Telefoonboek Instellingen van de handset Instellingen van het basisstation Fabrieksinstellingen Bedieningsfuncties voor gebruikers van meerdere toestellen Intercom Antwoordapparaat Antwoordapparaat Afstandsbediening Overige informatie Voordat u om hulp vraagt Technische informatie Index Garantie Met nummerherkenning Digitaal draadloos antwoordapparaat Bedieningsinstructies Modelnr. KX-TCD420NL C ALL ON R INT LEES EERST DEZE HANDLEIDING VOORDAT U HET TOESTEL IN GEBRUIK NEEMT EN BEWAAR DEZE HANDLEIDING. Laad de batterij vóór ingebruikname eerst 7 uren op. OFF 9 Voorbereiding Draadloze telefoon Antwoordapparaat Overige informatie

8 420NL_Du.book Page 2 Thursday, June 19, :08 AM Voor ingebruikneming Hartelijk dank voor de aankoop van deze nieuwe digitale draadloze telefoon van Panasonic. Geachte klant, U hebt een KX-TCD420NL gekocht, een product dat gefabriceerd is volgens de Europese Standaarden voor Draadloze Telefoons (DECT). DECT-technologie wordt gekenmerkt door een hoge mate van beveiliging tegen onderscheppingen (afluisteren) alsook door een digitale transmissie van hoge kwaliteit. Deze telefoon is ontworpen voor een brede reeks van toepassingen. Deze telefoon kan bijvoorbeeld worden gebruikt binnen een netwerk van basisstations en handsets, die samen een telefoonsysteem vormen dat: tot 6 handsets per basisstation bedient. een intercom tussen 2 handsets mogelijk maakt. het bedienen van een handset bij maximaal 4 basisstations mogelijk maakt, en op die manier het radiogebied voor communicatie uitbreidt. Nummerherkenning is een service van de telefoonmaatschappij. Indien u gebruik maakt van de service, laat deze telefoon het telefoonnummer van de beller zien. Accessoires (meegeleverd) Wisselstroomadapter Telefoonsnoer Oplaadbare batterijen PQLV19CE (AAA-formaat) HHR-4EPT/BA2 (P03P) Batterijdeksel Er zijn nog meer accessoires verkrijgbaar. Neem contact op met uw Panasonic Service Centre voor verdere details

9 420NL_Du.book Page 3 Thursday, June 19, :08 AM Belangrijke informatie Gebruik uitsluitend de bij het product geleverde voeding. De wisselstroomadapter mag alleen worden aangesloten op een standaard stopcontact van 220 V wisselstroom. Het toestel is goedgekeurd voor gebruik met de voeding PQLV19CE. Onder de volgende omstandigheden zijn noodoproepen met dit toestel niet mogelijk: Als de batterijen van de draagbare handset moeten worden opgeladen of defect zijn. Tijdens een stroomuitval. Wanneer de toetsblokkering is ingeschakeld. Wanneer het toestel zich in de stand voor direct kiezen bevindt. Maak het basisstation of de handset niet open (tenzij om de batterijen te vervangen). Dit toestel mag niet worden gebruikt in de buurt van gevoelige medische apparatuur en door mensen die een pacemaker dragen. Wees voorzichtig dat er geen voorwerpen op dit toestel vallen en dat er geen vloeistof in wordt gemorst. Stel het toestel niet bloot aan overmatig veel rook, stof, mechanische trillingen of schokken. Omgeving Gebruik dit toestel niet in de buurt van water. Houd dit toestel eveneens uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, keukenfornuizen, enz. Plaats het evenmin in kamers waar het kouder is dan 5 C of warmer dan 40 C. Gebruik uitsluitend de wisselstroomadapter voor de stroomtoevoer. Plaats het basisstation in de buurt van een stopcontact dat gemakkelijk bereikbaar is. WAARSCHUWING: OM GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, MAG DIT TOESTEL NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT. Waarschuwingen met betrekking tot de batterijen Gebruik uitsluitend de voorgeschreven batterijen. Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen tezamen. Gooi batterijen nooit in het vuur. De batterijen kunnen ontploffen. Houd u aan de plaatselijke verordeningen inzake het wegdoen van klein chemisch afval (KCA). Open of beschadig de batterijen niet. Vrijgekomen elektrolyt is corrosief en kan brandwonden of ander letsel aan de ogen of de huid veroorzaken. Het elektrolyt kan giftig zijn indien het wordt ingeslikt. Wees voorzichtig dat u de batterijen niet kortsluit met geleidende materialen zoals ringen, armbanden en sleutels. De batterijen en/of de geleider kunnen oververhit raken en brandwonden veroorzaken. Laad de meegeleverde batterijen op volgens de instructies in deze handleiding. Batterijen zijn bij dit product meegeleverd. Als de batterijen leeg zijn, deze niet zomaar weggooien. Lever ze echter in als klein chemisch afval (KCA). NL Niet weggooien, maar inleveren als KCA. Plaatsing Voor een maximaal bereik en storingsvrije werking raden wij aan het basisstation als volgt te plaatsen: - Uit de buurt van elektrische apparatuur zoals een TV, radio, personal computer (PC) of een andere telefoon. - Op een goed bereikbare hoge en centrale plaats. Veiligheidswaarschuwing De beltoon is hoorbaar via de hoorn. Om gehoorbeschadiging te vermijden, moet u eerst het gesprek beantwoorden voordat u de telefoon tegen uw oor houdt. Voorbereiding 3

10 420NL_Du.book Page 4 Thursday, June 19, :08 AM Installatie Aansluiting Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. Haken Klem het snoer van de wisselstroomadapter vast om te voorkomen dat het losraakt. 1 2 LINE 3 4 De wisselstroomadapter moet altijd aangesloten zijn. (Het is normaal dat de adapter warm aanvoelt tijdens het gebruik.) Sluit nooit telefoonsnoeren aan tijdens onweer. Batterijen installeren Installeer de batterijen zoals aangegeven. De kant met het teken moet eerst worden ingelegd. Sluit het deksel zoals aangegeven door de pijl. Wanneer u de batterijen vervangt, moet u de kant met het teken eerst verwijderen. Batterijen vervangen: Druk het lipje op het deksel stevig in en schuif het deksel in de richting van de pijl. Vervang beide batterijen en sluit het deksel. Laad de handset dan gedurende ongeveer 7 uur op. 4

11 420NL_Du.book Page 5 Thursday, June 19, :08 AM Installatie Batterijen opladen De bijgeleverde batterijen zijn nog niet opgeladen. Om de batterijen op te laden, plaatst u de handset op het basisstation. Laad de batterijen ca. 7 uren op voordat u ze gaat gebruiken. Tijdens het opladen verschijnt het batterijsymbool als volgt. Volledig opgeladen (Knippert) Displaysymbool Tijdens het opladen Batterijsterkte Hoog Levensduur van de batterijen De levensduur van de batterijen is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, maar is over het algemeen bij gebruik van volledig opgeladen Ni-MH-batterijen (700 mah) als volgt: Gesprekstijd: ca. 10 uren Standby-tijd: ca. 120 uren Bij gebruik van Ni-Cd-batterijen (250 mah): Gesprekstijd: ca. 4 uren Standby-tijd: ca. 40 uren (Aangegeven duur geldt in geval van maximale prestaties.) De batterijen bereiken hun maximale prestaties na enkele volledige oplaad-/ ontlaadcycli. De batterijen kunnen niet worden overladen, tenzij ze herhaaldelijk worden verwijderd en teruggeplaatst. Als de levensduur van de batterijen afneemt, controleer dan of de batterij- en oplaadcontacten schoon zijn. Met het oog op een maximale levensduur van de batterijen raden wij aan de handset pas op te laden als het batterijsymbool knippert. Voorbereiding Half opgeladen Zwak opgeladen Opladen nodig Een handset die is uitgeschakeld wordt automatisch ingeschakeld zodra hij op het basisstation wordt geplaatst. Bij normaal gebruik moeten de handset en het basisstation altijd ingeschakeld zijn. 5

12 420NL_Du.book Page 6 Thursday, June 19, :08 AM Installatie Symbolen gebruikt in deze bedieningsinstructies Symbool Batterijen vervangen Als het symbool knippert na enkele telefoongesprekken, zelfs als de batterijen van de handset volledig zijn opgeladen, moeten de 2 batterijen worden vervangen. Laad nieuwe batterijen ca. 7 uren op voordat u ze gaat gebruiken. (Voor het opladen moet het telefoonsnoer niet op de telefooncontactdoos aangesloten zijn.) Zorg ervoor dat u bij het vervangen van de batterijen het juiste batterijtype kiest. Batterijtype kiezen Betekenis Om het gewenste item te zoeken, druk op OMHOOG of OMLAAG. Om het gewenste item te kiezen, druk op RECHTS. Om het gewenste item te zoeken en vervolgens te kiezen, druk op OMHOOG of OMLAAG en dan op RECHTS. Om de cursor naar rechts of naar links te verplaatsen, druk op RECHTS of LINKS. Ga naar de volgende stap. " " De woorden tussen " " duiden de woorden op het display aan MENU. "NI-CD" of "NI-MH". "HS INSTEL". "OVERIGE INST". "BATT TYPE". Om de bewerking te verlaten, drukt u op. Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Als niet-oplaadbare batterijen zijn ingelegd en het opladen wordt gestart, kan dit lekkage van batterijvloeistof veroorzaken. Gebruik uitsluitend de batterijen Panasonic P03P (Ni-MH) of P03H (Ni-Cd). 4 6

13 420NL_Du.book Page 7 Thursday, June 19, :08 AM Installatie Plaats van de bedieningstoetsen Handset Ontvangst Display C : TELEFOONBOEK-toets 2 - SPREEK-toets 3 - Navigatietoets 4 - HERHAAL/PAUZE-toets 5 - R R-toets (Recall) 6 - : MENU/OK-toets Voorbereiding 5 Oplaadcontact Microfoon ALL ON R INT OFF 9 9 Oplaadcontact 7 - AAN/UIT-toets 8 - C WISSEN-toets 9 - INT INTERCOM-toets Basisstation LINE OPROEP-toets en-indicator Handsetdisplay Binnen bereik van een basisstation Buiten bereik/niet aangemeld/ Basisstation ontvangt geen stroom Oproepen Gesprekken beginnen of beantwoorden Telefoonboekmodus In de programmeermodus Batterijen bijna leeg. Batterijen volledig opgeladen. Antwoordapparaat AAN Gespreksverbod AAN (blz. 21) Direct kiezen AAN (blz. 22) Toetsblokkering AAN (blz. 23) Belvolume UIT (blz. 19) 7

14 420NL_Du.book Page 8 Thursday, June 19, :08 AM Installatie Wandmontage Dit toestel is geschikt voor wandmontage. - Bevestig schroeven in de wand. De horizontale afstand tussen het midden van de schroefgaten moet 8 cm bedragen. - Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan. - Leid de draden zoals aangegeven en monteer vervolgens het toestel. 8 cm Haken Schroeven Boormal 8 cm 8

15 420NL_Du.book Page 9 Thursday, June 19, :08 AM Gebruik van de telefoon In-/uitschakelen Inschakelen Langer dan 1 seconde indrukken.*1 Uitschakelen Langer dan 2 seconden indrukken.*2 *1 Wanneer u de loslaat, verandert het display in de standbymodus. *2 Het display gaat uit. Gesprekken beginnen Voor het kiezen Na het kiezen 1 Telefoonnummer *1 2 Telefoonnummer SPREEK. 1 SPREEK. 2 *1 Als u verkeerd intoetst, drukt u op de WISSEN-toets. Het cijfer wordt vanaf rechts gewist. Voer vervolgens het juiste cijfer in. Een gesprek beantwoorden Een gesprek beëindigen SPREEK.*1 (Tijdens een gesprek) UIT. Draadloze telefoon Elk belsignaal weerklinkt met een lager volume en wordt geleidelijk aan luider wanneer een gesprek wordt ontvangen. *1 U kunt een gesprek ook beantwoorden door op één van de kiestoetsen, INTERCOM, t of x te drukken. Klok en datum instellen Na een stroomonderbreking moet de klok opnieuw worden ingesteld. Kijk of het symbool niet knippert. 1 2 "INVOER CODE" 3 MENU. "BS INSTEL". 4 5 OK. RECHTS. Om de bewerking te verlaten, drukt u op. *1 Bijvoorbeeld, om 7:15 in te stellen, voert u 0715 in. *2 Bijvoorbeeld, om 16 februari 2003 in te stellen, voert u in. Tijd Voer de tijd in. 4 cijfers (24-urensysteem).*1 Datum "INVOER CODE" 6 Tweemaal Voer 7 achtereenvolgens dag, maand en jaar in.*2 OK. 9

16 420NL_Du.book Page 10 Thursday, June 19, :08 AM Gesprekken beginnen Nummer herhalen De laatste 10 nummers worden automatisch in de herhaallijst opgeslagen. Herhalen met behulp van de herhaallijst HERHAAL.*1 Zoek het gewenste nummer. SPREEK. Het laatst gekozen nummer herhalen SPREEK. HERHAAL. Het gekozen nummer in de herhaallijst wijzigen 1 HERHAAL.*1 2 3 het gewenste nummer. "WIJZIG NR". Het 1ste cijfer van het gekozen nummer knippert. 4 5 C EN/OF Nummer 6 Verplaats de cursor. WISSEN.*2 Wijzig het telefoonnummer.*3 SPREEK. OF Druk 3 maal op OK om het nummer op te slaan. Om een naam op te slaan, ga naar Naam op bladzijde 14 of druk op OK. Eén/alle gekozen nummer(s) in de herhaallijst wissen HERHAAL.*1 het gewenste nummer. "WISSEN" of "ALLES WISSEN". "JA". Om de bewerking te verlaten, drukt u op. *1 Als de herhaallijst leeg is, toont het display "LIJST LEEG". *2 Cijfers worden links van het knipperende cijfer gewist. *3 Cijfers worden links van het knipperende cijfer ingevoegd. Als u meer dan één nummer wilt wissen en/of toevoegen, herhaalt u de werkwijze vanaf stap 4. 10

17 420NL_Du.book Page 11 Thursday, June 19, :08 AM Nummerherkenning Gebruik van de bellerijst (nummerherkenning) Nummerherkenning is een service van uw telefoonmaatschappij en werkt alleen als u op die service bent geabonneerd. Als u van deze service gebruik maakt, laat deze telefoon de naam of het telefoonnummer van de beller zien. Als uw toestel is aangesloten op een PBX of een telefoonlijn die deze service niet ondersteunt, kunt u er geen gebruik van maken. Nummerherkenning toont de naam of het telefoonnummer van de beller niet terwijl u de handset voor een intercomgesprek gebruikt. De naam of het telefoonnummer van de beller worden echter wel in de bellerlijst opgeslagen. Nummerweergave Wanneer een gesprek wordt ontvangen, toont het display het telefoonnummer van de beller. Bijvoorbeeld, er is een gesprek ontvangen van een beller met het telefoonnummer Als u een telefoonnummer met een naam in het telefoonboek opslaat, toont het display de naam van de beller wanneer een gesprek wordt ontvangen. Draadloze telefoon Als de beller gekozen heeft voor geheimhouding van zijn/haar nummer, toont het display "NR GEHEIM". Als de beller belt vanuit een gebied waar nummerherkenning niet wordt aangeboden, toont het display "BUITEN RANGE". Wanneer nieuwe gesprekken zijn ontvangen, toont het display het aantal gesprekken. Bijvoorbeeld, er zijn 4 nieuwe gesprekken ontvangen. 11

18 420NL_Du.book Page 12 Thursday, June 19, :08 AM Nummerherkenning Bellerlijst In de bellerlijst wordt informatie van maximaal 50 verschillende bellers opgeslagen, van het meest recente tot het oudste gesprek. Wanneer het 51ste gesprek wordt ontvangen, wordt het oudste gesprek verwijderd. Als u een gesprek ontvangt van een telefoonnummer dat met een naam in het telefoonboek is opgeslagen, zal de naam van de beller worden weergegeven. Terugbellen 1 2 Zoek het gewenste ontvangen nummer.*1 SPREEK. Het ontvangen nummer in de bellerlijst wijzigen 1 het gewenste ontvangen nummer.*1 2 3 "WIJZIG NR". Het 1ste cijfer van het gekozen ontvangen nummer knippert. Verplaats de cursor. 4 C EN/OF Nummer 5 Wijzig het WISSEN.*2 nummer.*3 SPREEK. OF Druk 3 maal op OK om het nummer op te slaan. Om een naam op te slaan, ga naar Naam op bladzijde 14 of druk op OK. Eén/alle ontvangen nummer(s) in de bellerlijst wissen het gewenste ontvangen nummer.*1 "WISSEN" of "ALLES WISSEN". "JA". Om de bewerking te verlaten, drukt u op. *1 Als de bellerlijst leeg is, toont het display "LIJST LEEG". Wanneer het symbool rechts op het display wordt getoond tijdens het zoeken van het item in de bellerlijst, betekent dit dat het item reeds voordien is getoond. *2 Cijfers worden links van het knipperende cijfer gewist. *3 Cijfers worden links van het knipperende cijfer ingevoegd. Als u meer dan één nummer wilt wissen en/of toevoegen, herhaalt u de werkwijze vanaf stap 3. 12

19 420NL_Du.book Page 13 Thursday, June 19, :08 AM Gesprekken beantwoorden Automatisch opnemen Als u de functie Automatisch opnemen inschakelt, kunt u een gesprek beantwoorden door gewoon de handset van het basisstation te nemen MENU. "HS INSTEL". "OVERIGE INST". "AUTO OPNEMEN". "AAN" of "UIT". Om de bewerking te verlaten, drukt u op. Belsignaal tijdelijk uitschakelen Wanneer een extern gesprek binnenkomt, kunt u het belsignaal van de handset tijdelijk uitschakelen. Deze functie werkt niet als de handset op het basisstation staat of als een intern gesprek binnenkomt. Druk langer dan 1 seconde op OMLAAG. Draadloze telefoon Luidsprekervolume Druk tijdens een gesprek op OMHOOG of OMLAAG om de volume-instelling te veranderen in LAAG (0), MEDIUM (00), HOOG (000). of OMLAAG. (Tijdens een gesprek) OMHOOG of OMLAAG. Handset zoeken/oproepen Met deze functie kunt u een verloren gelegde handset zoeken door hem op te roepen. 1 op het basisstation. Alle aangemelde handsets gaan gedurende 1 minuut over. <Het oproepen stoppen> *1 op het basisstation OF op één van de handsets. 3 2 *1 U kunt het oproepen ook stoppen door op een willekeurige kiestoets, INTERCOM, t of x te drukken. 13

20 420NL_Du.book Page 14 Thursday, June 19, :08 AM Telefoonboek U kunt maximaal 20 namen en telefoonnummers in het telefoonboek opslaan. Als u een gesprek ontvangt van een telefoonnummer dat met een naam in het telefoonboek is opgeslagen, zal de naam van de beller worden weergegeven. 1 Naam en telefoonnummer opslaan MENU. 5 Naam 6 Voer de naam in. (max. 9 tekens)*1 2 3 Telefoonnummer 4 Selecteer "INV TELBOEK". OK.*2 Voer het telefoonnummer in. (max. 24 cijfers)*1 OK. Om de bewerking te verlaten, drukt u op. *1 Als u verkeerd intoetst, drukt u op RECHTS of LINKS om de cursor te verplaatsen, wist u het foutieve teken door op WISSEN te drukken, en/of voert u het juiste teken in. Lettertekens worden links van het knipperende teken gewist of ingevoegd. Zie Lettertekens kiezen hierna voor het invoeren van lettertekens. *2 Herhaal de werkwijze vanaf stap 3 om door te gaan met het opslaan van telefoonnummers en namen. Lettertekens kiezen Toetsen Aantal malen dat toets wordt ingedrukt # [ ] *, - / 1 A B C 2 D G J E H K F I L Toetsen Aantal malen dat toets wordt ingedrukt M N O 6 P Q R S 7 T U V 8 W Leeg X 0 Y Z 9 Lettertekentabel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z *0# -/ [ ], 14

21 420NL_Du.book Page 15 Thursday, June 19, :08 AM Telefoonboek Naam en telefoonnummer van de beller wijzigen 1 TELEFOONBOEK.*1 <Telefoonnummer> Verplaats de cursor. 2 3 het gewenste nummer. Selecteer "WIJZIGEN". C EN/OF Naam WISSEN.*2 Wijzig de naam.*4 Naam en telefoonnummer van de beller wissen Het 1ste cijfer van het gekozen telefoonnummer knippert C EN/OF Nummer Verplaats de cursor. WISSEN.*2 Wijzig het OK. telefoonnummer.*3 <Naam> TELEFOONBOEK.*1 het gewenste nummer. "WISSEN". OK. "JA".*5 Draadloze telefoon Bellen met behulp van het telefoonboek TELEFOONBOEK.*1 Zoek het gewenste nummer. SPREEK. Om de bewerking te verlaten, drukt u op. *1 Als het telefoonboek leeg is, toont het display "LIJST LEEG". *2 Cijfers worden links van het knipperende cijfer gewist. *3 Cijfers worden links van het knipperende cijfer ingevoegd. Als u meer dan één cijfer wilt wissen of toevoegen, herhaalt u de werkwijze vanaf stap 4. *4 Tekens worden links van het knipperende teken ingevoegd. Als u meer dan één cijfer wilt wissen of toevoegen, herhaalt u de werkwijze vanaf stap 7. *5 Herhaal de werkwijze vanaf stap 2 om nog meer gegevens uit het telefoonboek te wissen. 15

22 420NL_Du.book Page 16 Thursday, June 19, :08 AM Telefoonboek 1 Telefoonnummer vóór het kiezen in het telefoonboek opslaan Telefoonnummer*1 5 OK OK om het nummer op te slaan. Druk tweemaal op OK. Naam Voer de naam in.*2 Om de bewerking te verlaten, drukt u op. *1 Als u verkeerd intoetst, drukt u op de WISSEN-toets. Het cijfer wordt vanaf rechts gewist. Voer vervolgens het juiste cijfer in. *2 Zie Lettertekens kiezen op bladzijde 14 voor het invoeren van lettertekens. Nummer uit de herhaal-/bellerlijst in het telefoonboek opslaan 1 HERHAAL.*1 het gewenste gekozen nummer. OF 2 het gewenste ontvangen nummer.*1 "NR OPSLAAN".*2 3 OK. Om een naam op te slaan, ga naar Naam op bladzijde OF OK. Om de bewerking te verlaten, drukt u op. *1 Als de herhaal-/bellerlijst leeg is, toont het display "LIJST LEEG". *2 Als u verkeerd intoetst, drukt u op RECHTS of LINKS om de cursor te verplaatsen, wist u het foutieve cijfer door op WISSEN te drukken en/of voert u het juiste cijfer in. Cijfers worden links van het knipperende cijfer gewist of ingevoegd. 16

23 420NL_Du.book Page 17 Thursday, June 19, :08 AM Telefoonboek Verkorte kiestoets De kiestoetsen 1 t/m 9 kunnen als verkorte kiestoetsen worden toegewezen. U kunt 9 telefoonnummers uit het telefoonboek als verkorte kiestoetsen opslaan. Telefoonnummer als verkorte kiestoets opslaan 1 5 TELEFOONBOEK.*1 "JA" het gewenste nummer. Bellen met behulp van een verkorte kiestoets "VERKO NR OPS". de gewenste kiestoets.*2 1 Houd de toets die is opgeslagen als verkorte kiestoets ingedrukt. 2 SPREEK. Draadloze telefoon Een verkorte kiestoets wissen Houd de toets die is opgeslagen als verkorte kiestoets ingedrukt. RECHTS. Selecteer "WISSEN". "JA".*3 Om de bewerking te verlaten, drukt u op. *1 Als het telefoonboek leeg is, toont het display "LIJST LEEG". *2 Het nummer knippert als de kiestoets reeds als verkorte kiestoets is toegewezen. *3 Een nummer blijft in het telefoonboek bewaard als het als verkorte kiestoets wordt gewist. 17

24 420NL_Du.book Page 18 Thursday, June 19, :08 AM Instellingen van de handset : Wekkeralarm Voordat u het wekkeralarm instelt, moet u eerst de klok instellen. MENU. Wekkeralarm instellen Wekkeralarm in- en uitschakelen Volg stappen 1 t/m 3 vóór het programmeren "HS INSTEL". "WEKKER". 4 5 Tijd 6 7 "WEKKER INST". Voer de tijd in. 4 cijfers (24-urensysteem). OK. "UIT", "EENMALIG" of "DAGELIJKS HE". 4 5 "WEKKER A/U". "UIT", "EENMALIG" of "DAGELIJKS HE". Om de bewerking te verlaten, drukt u op. Het wekkeralarm stopzetten: Het wekkeralarm zal 3 minuten lang afgaan. Wanneer het alarm weerklinkt, drukt u op een willekeurige kiestoets of toets. Het alarmsignaal stopt en het display keert naar de standbymodus terug. Als "EENMALIG" is gekozen, wordt de instelling uitgeschakeld. In de spreek- of intercom modus weerklinkt het alarm pas nadat het gesprek is beëindigd. 18

25 420NL_Du.book Page 19 Thursday, June 19, :08 AM : Belinstellingen Instellingen van de handset Volg stappen 1 t/m 3 vóór het programmeren MENU. "HS INSTEL". Belvolume instellen U hebt de keuze uit 6 niveaus en belsignaal uit. "BEL INSTEL". 4 5 "BELVOLUME". het gewenste belvolume. Kiest u "TOON UIT", dan wordt getoond. Belritme instellen voor externe gesprekken/interne gesprekken/oproepen/ alarm Voor elk belsignaal hebt u de keuze uit 20 belritmes. Draadloze telefoon 4 5 "EXT BELRITME", "INT BELRITME", "OPROEPEN" of "WEKKER". het gewenste belritme.*1 Om de bewerking te verlaten, drukt u op. Elk belsignaal weerklinkt met een lager volume en wordt geleidelijk aan luider wanneer een gesprek wordt ontvangen. *1 Als u één van de belritmes selecteert, blijft dit 10 seconden lang overgaan, zelfs als een beller een gesprek beëindigt. Het is dus mogelijk dat u een kiestoon hoort of dat er niemand aan de andere kant van de lijn is wanneer u opneemt. 19

26 420NL_Du.book Page 20 Thursday, June 19, :08 AM Instellingen van de handset : Beltooninstellingen U kunt de volgende geluiden in- of uitschakelen. Toetstoon: Een toetstoon is te horen wanneer u een toets indrukt, en een bevestigingstoon en een foutmeldingstoon zijn tijdens de bediening te horen. Gesprek wachttoon: Een gesprek wachttoon is te horen wanneer een extern gesprek tijdens een intercomgesprek wordt ontvangen. Bereik alarm: Dit alarm is te horen wanneer u zich buiten het bereik van het basisstation begeeft. Alarm batterij leeg : Dit alarm is te horen wanneer de batterijen moeten worden opgeladen. 1 5 MENU. "AAN" of "UIT". Om de bewerking te verlaten, drukt u op. Standbymodus-display kiezen "HS INSTEL". "TOONSIGN INS". : Display-instellingen MENU. 4 5 "STANDBY DISP". "HS INSTEL". "DISP INSTEL". "KLOK",*1 "UIT", "BS NUMMER"(nummer van basisstation) of "HS NUMMER"(nummer van handset). "TOETSSIGNAAL", "WACHTTOON", "BEREIK ALARM" of "BATT LEEG". Om de bewerking te verlaten, drukt u op. *1 De tijd wordt alleen getoond als de klok is ingesteld. Wanneer nieuwe gesprekken zijn ontvangen, toont het display het aantal nieuwe gesprekken. 20

Motorola D1010 series

Motorola D1010 series Motorola D1010 series Voor de D1011, D1012, D1013 en D1014 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Welkom... Dit is uw nieuwe Motorola D1010

Nadere informatie

Athene Gebruiksaanwijzing

Athene Gebruiksaanwijzing Athene 25 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: a Hoorn b Toestel c Krulsnoer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave 2

Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave 2 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Uw telefoon in het kort 5 Uw telefoon met dubbele SIM-kaart 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 6 Een SIM-kaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C5 00

Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Uitgave 3.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Over dit apparaat 5 Office-toepassingen 6 Netwerkdiensten 6 Aan de slag 8 Toetsen en onderdelen 8 SIM-kaart en batterij

Nadere informatie

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider. Uw

Nadere informatie

Overzicht van de Denver 16

Overzicht van de Denver 16 Overzicht van de Denver 16 @ # ) $ % ^ & *! ( Hoorn! Aansluitpunt krulsnoer Toestel, bovenaanzicht @ Haakcontact # Afdekklepje notitiekaart nummergeheugen $ M1 - M6 Geheugentoetsen %1, 2 en 3 tijdens belsignaal:

Nadere informatie

Nokia X6-00 Gebruikershandleiding

Nokia X6-00 Gebruikershandleiding Nokia X6-00 Gebruikershandleiding Uitgave 5.4 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 6 Over dit apparaat 7 Netwerkdiensten 8 Aan de slag 10 Toetsen en onderdelen 10 De SIM-kaart en de batterij plaatsen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C3 00

Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Uitgave 4.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Ondersteuning 5 Nokia C3 in het kort 5 Belangrijkste functies 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 7 SIM-kaart

Nadere informatie

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing Samsung B2700 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia N8 00

Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Uitgave 2.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Aan de slag 6 Toetsen en onderdelen 6 Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen 8 De toetsen en het scherm

Nadere informatie

Nokia C6-00 Gebruikershandleiding

Nokia C6-00 Gebruikershandleiding Nokia C6-00 Gebruikershandleiding Uitgave 4.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Over dit apparaat 5 Office-toepassingen 6 Netwerkdiensten 6 Gedeeld geheugen 7 Magneten en magnetische velden 7

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-30 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com 2012 Visonic. All rights reserved. PowerMaster-30 Dutch User Guide D-304332 PowerMaster-30 G2 GEBRUIKER- SHANDLEIDING

Nadere informatie

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one uw veelzijdige huisgenoot Gigaset DX800A all in one uw veelzijdige huisgenoot... overtuigt van binnen én

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 100

Gebruikershandleiding Nokia 100 Gebruikershandleiding Nokia 00 Uitgave. NL Toetsen en onderdelen Select. 8 3 7 4 6 5 Luistergedeelte Scherm 3 Einde / Aan/uit-toets 4 Toetsenbord 5 Microfoon 6 Bladertoets 7 Beltoets 8 Selectietoetsen

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 625 RM-941

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 625 RM-941 Gebruikershandleiding Nokia Lumia 625 RM-941 Uitgave 2.0 NL Psst... Deze handleiding is niet het enige... Uw telefoon bevat een gebruikershandleiding die u altijd bij u hebt en indien nodig beschikbaar

Nadere informatie

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding P910i Gebruikershandleiding Letters Kleine letters worden onder de pijl geschreven en hoofdletters worden ter hoogte van de pijl geschreven. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t

Nadere informatie

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Lees dit voordat u verder gaat. Veiligheidsmaatregelen Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door, zodat u zeker weet hoe u uw mobiele telefoon correct

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding DUALSIM PDA handleiding 1 Gebruikershandleiding DUALSIM PDA handleiding 2 DUALSIM PDA Multi Mobile Handleiding Versie 1.0 Multi Mobile B.V., 2008 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008.

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008. Inleiding EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel The products covered by this Declaration 26 Volt Battery

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS ME-50 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat gaat gebruiken, dient u de hoofdstukken HET APPARAAT OP EEN VEILIGE

Nadere informatie

Handleiding Telefonie op glasvezel

Handleiding Telefonie op glasvezel Handleiding Telefonie op glasvezel Algemeen Bellen via Kabelnoord is eenvoudig Bellen via Kabelnoord is niet alleen voordelig, het betekent ook gemak. U kunt gebruik maken van diverse gratis telefoniefuncties,

Nadere informatie

Polar RS100. Gebruiksaanwijzing

Polar RS100. Gebruiksaanwijzing Polar RS100 Gebruiksaanwijzing SNEL VAN START MET DE RS100 Tijdweergave Standby-stand Registratiestand Gedetailleerde informatie over uw meest recente trainingssessies bekijken Langetermijngegevens over

Nadere informatie

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik R-Link Inhoud Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik...................................................... NL.3 Algemeen............................................................................. NL.4

Nadere informatie