VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding"

Transcriptie

1 VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding B-1

2 MEDEDELING Deze publicatie heeft betrekking op het VOCAL Voic systeem, Versie 6.xx. Reproductie van deze handleiding of onderdelen daarvan zonder de schriftelijke toestemming van I.T.S. Ltd is ten strengste verboden. I.T.S. Ltd behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de hardware en de software zoals die hierin beschreven staan. Echter, veranderingen in de beschreven hardware of software maken deze publicatie niet noodzakelijkerwijs ongeldig. GARANTIE In het geval dat het product gebreken blijkt te vertonen met betrekking tot de constructie of de materialen binnen een periode van één jaar na levering, zal I.T.S. Ltd deze naar eigen inzicht repareren of vervangen. Het transport zal voor de verantwoordelijkheid van de dealer/distributeur zijn. Onder geen enkele omstandigheden zal I.T.S. aansprakelijk gesteld kunnen worden voor bedrijfsschade of speciale schade, verlies van inkomsten of kosten voor de gebruiker/dealer die voortvloeien uit, of verband houden met, het gebruik of de prestatie van het product, gebaseerd op hetzij contractrecht, gerechtelijk vervolgbare benadeling of enige andere wettelijke overeenkomst. De garantie zal vervallen indien er sprake is van het volgende: defecten als gevolg van brand, ongeval, verwaarlozing, misbruik of overmacht, gebruik van onjuiste elektrische stroom, of reparatie, of het aanbrengen van veranderingen en modificaties aan het product anders dan door I.T.S. bevoegd personeel. B-2 VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding

3 1. INTRODUCTIE FUNCTIES EN SERVICES Systeemfuncties Automatische Telefoniste Functies Voic Functies OVER DEZE GEBRUIKSHANDLEIDING BESCHRIJVING EN INSTALLATIE BASISSYSTEEM FYSIEKE BESCHRIJVING Zijpaneel Vóórpaneel INSTALLATIE Uitpakken Installeren van VOCAL Uitbreiding van het Systeem DTMF PROGRAMMEREN OPENEN EN SLUITEN VAN DE PROGRAMMEERSTAND CONTROLELIJST EERSTE KEER PROGRAMMEREN HET DEFINIËREN VAN DE PARAMETERS VAN UW TELEFOONCENTRALE INSTELLEN VAN DE TIJD EN DE DATUM PROGRAMMEREN VAN DE GEBRUIKSSTAND PROGRAMMEREN VAN VOIC Creëren van Mailboxen Creëren Mailboxgroepen Notificatie PROGRAMMEREN VAN HET SCRIPT MENU VOOR DE AUTOMATISCHE TELEFONISTE Opnemen van Scriptberichten Programmeren van Scriptberichten Programmeren Telefoon Directory VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding B-3

4 3.7.4 Herstellen Scriptbericht Programmering op Standaard Begeleid, Semi-begeleid en Blind Doorverbinden EXTRA FUNCTIES Pincodes Veranderen Activeren van Geforceerde Reorganisatie Veranderen van de Instellingen voor Zomertijd Veranderen van de Gebruiksstand Het Spelen van een Systeembericht Het Spelen van alle Systeemberichten Instellen Systeemberichten Luisteren naar het Versienummer van de Software De Systeemwaarden Herstellen Aanpassen Opnameduur PROGRAMMEREN MET EEN COMPUTER VOCAL AANSLUITEN OP DE COMPUTER SYSTEEMVEREISTEN INSTALLEREN VAN HET VUP STARTEN VAN HET VUP GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER INTRODUCTIE HOOFDMENU GEBRUIKER TERUGLUISTEREN BERICHTEN MENU MAILBOX PARAMETERS Begroeting Opnemen Naam Opnemen Telefoon Directory Verander pincode 'Do Not Disturb' (DND) Stand Externe Notificatie B-4 VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding

5 5.4.7 Pager Notificatie Terug naar het Vorige Menu BERICHT VERSTUREN TERUGKEREN NAAR DE AUTOMATISCHE TELEFONISTE NASLAGWERK PROGRAMMEREN VAN HET IN-BAND DTMF PROTOCOL VOCAL PROGRAMMEREN VIA EEN TELEFOON Definiëren van een In-Band DTMF code voor een gebeurtenis Kiezen van een Operatietype Kiezen van een bestemming Definiëren van de Wachttijd voor het Eerste DTMF-karakter Definiëren van de Wachttijd Tussen de DTMF-karakters Matra Ondersteuning PROGRAMMEREN STEEKPROEF Werken met de Siemens Hicom 150E Office PBX PROBLEEMOPLOSSEN BIJLAGE A PROGRAMMEEROPDRACHTEN BIJLAGE B PROGRAMMEERFORMULIEREN BIJLAGE C SYSTEEMBERICHTEN BIJLAGE D SPECIFICATIES VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding B-5

6 1. INTRODUCTIE VOCAL is een klein, zelfstandig, meertalig Voic systeem met Automatische Telefoniste voor bedrijven met tussen de acht en 120 werknemers. VOCAL beschikt over de meest geavanceerde technologie, inclusief DSP, Flash memory en SMT productie. Afbeelding 1-1 Overzichtsafbeelding VOCAL is beschikbaar met twee of vier poorten. Het heeft 128 voice mailboxen en een spraakopslagcapaciteit van 10 uur. VOCAL kan geïntegreerd worden met bijna alle soorten telefooncentrales door middel van analoge poorten of door middel van een RS-232 seriële poort. Het systeem kan geprogrammeerd worden door middel van een computer met het Voic Utility Programma (VUP), of door middel van een druktoetstelefoon. Het installeren van VOCAL gaat snel en gemakkelijk. Plaats het gewoon aan de muur naast de telefooncentrale en verbindt het met de SLT interfaces en met de hoofdelektriciteitsaansluiting door middel van een externe voedingsadapter. B-6 VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding

7 Het VOCAL voic systeem is klaar voor gebruik meteen nadat de systeembeheerder een korte procedure heeft uitgevoerd die onder meer bestaat uit het opzetten van de integratieparameters, mailboxen, notificatietype, systeemschema's en openingsbegroeting. Mailboxgebruikers kunnen hun eigen persoonlijke mailbox parameters instellen. 1.1 Functies en Services VOCAL is een krachtig voic systeem tegen een betaalbare prijs. Het bevat bijna alle handige functies en services die worden aangeboden door PC-gebaseerde systemen maar tegen een lagere prijs. De functies van VOCAL kunnen verdeeld worden in drie groepen: Systeembeheer Automatische Telefoniste Voic Systeemfuncties Configuratie VOCAL is beschikbaar met twee poorten en 10 uur opnamecapaciteit. De systeembeheerder kan VOCAL uitbreiden door: Het toevoegen van een uitbreidingskaart voor twee poorten aan het moederbord om vier poorten te verkrijgen Programmeren De systeembeheerder kan VOCAL programmeren door middel van een: Druktoetstelefoon met gebruikmaking van DTMF tonen. Computer door gebruikmaking van het Voic Utility Programma (VUP). De installateur dient de bestanden op te slaan die de parameters bevatten die bij iedere installatie worden ingesteld. Integratie met uw TELEFOONCENTRALE De systeembeheerder kan VOCAL met de telefooncentrale integreren door: In-band DTMF Protocol integratie met gebruikmaking van DTMF tonen. Dit type integratie wordt bereikt door het opzetten van de communicatieparameters op de telefooncentrale en VOCAL, waaronder het VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding B-7

8 beantwoorden van een gesprek, doorverbinden, terugbellen na in gesprek, notificatieparameters, enz. Out-band integratie via een seriële poort (RS-232) waarbij de parameters van uw telefooncentrale worden toegepast op VOCAL. Dit type integratie moet apart ontwikkeld worden voor ieder type telefooncentrale. Automatisch Vrijgeven van een Lijn Sommige telefooncentrales hebben de mogelijkheid VOCAL in kennis te stellen van de beëindiging van een gesprek door middel van de lijninterface. Wanneer deze situatie wordt opgemerkt door VOCAL wordt deze verbinding verbroken en is VOCAL weer klaar voor het ontvangen van een ander gesprek. Notificatie van Berichten VOCAL laat automatisch de eigenaar van een mailbox op verschillende manieren weten dat er nieuwe berichten zijn, afhankelijk van de systeemconfiguratie. De notificatie kan locaal plaatsvinden (naar een doorkiesnummer) of op afstand (naar een telefoon op een andere locatie, een mobiele telefoon of een pager). Pincodes VOCAL ondersteunt drie typen pincodes, ieder met vier cijfers: Systeembeheerder. Geeft toegang tot alle gegevens die zijn opgeslagen in VOCAL. Telefoniste. Geeft toegang tot de gebruiksfuncties van het systeem De beschikbare gebruiksfuncties zijn: Dag, Nacht, Vakantie en Pauze. Mailbox. Geeft toegang tot de individuele mailboxen. Mailboxgebruikers kunnen de PINcode op ieder gewenst moment veranderen. Lijnmonitor VOCAL stuurt alle inkomende DTMFcodes simultaan vanaf alle poorten door de RS-232 kabel naar de VUP. De lijnmonitor is een krachtig gereedschap om de integratie en installatie van VOCAL met de telefooncentrale te vereenvoudigen. B-8 VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding

9 1.1.2 Automatische Telefoniste Functies De automatische telefoniste functie van VOCAL beantwoordt alle inkomende gesprekken en helpt de beller, door middel van een serie opgeslagen menu's en telefoon directories, om te worden doorverbonden met de juiste aansluiting. Openingsbegroeting VOCAL speelt een vooraf opgenomen openingsbegroeting voor bellers. De openingsbegroeting geeft gewoonlijk de naam van de organisatie, op welke manier een aansluiting bereikt kan worden, hoe tussen talen heen en weer te schakelen, hoe een bericht achter te laten en hoe de telefoon directory te raadplegen. Tijdens de openingsbegroeting kunnen bellers worden doorverbonden met een afdeling door het intoetsen van een cijfer, het kiezen van het doorkiesnummer of door te wachten op assistentie. Gebruiksfuncties Afhankelijk van de tijd en het systeemschema, beantwoordt VOCAL externe gesprekken met een van de volgende vier opgenomen openingsbegroetingen. Dagstand Tijdens normale werkuren, beantwoordt VOCAL de gesprekken met een vooraf opgenomen bericht voor overdag. De begroeting voor overdag stelt de beller in staat om een gevraagde aansluiting te bereiken, een mailbox, een afdeling, de telefoon directory of over te schakelen in een andere taal. Nachtstand Buiten normale werkuren, beantwoordt VOCAL bellers met een vooraf opgenomen begroeting voor 's nachts die de beller in staat stelt om een bericht achter te laten in de gevraagde mailbox. Vakantiestand Tijdens de vakantie beantwoordt VOCAL bellers met een speciale begroeting die de beller in staat stelt om een bericht achter te laten in een bepaalde mailbox of in de mailbox van de telefoniste. Pauzestand De systeembeheerder kan een gedeelte van de dagstand programmeren als pauzetijd. Tijdens de pauze beantwoordt VOCAL bellers met een speciale begroeting die de beller in staat stelt om een bericht achter te laten in een bepaalde mailbox of in de mailbox van de telefoniste. VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding B-9

10 Systeemschema's (Automatische stand) Indien uw organisatie werkuren heeft die van dag tot dag veranderen, kan de systeembeheerder de dagelijkse werkuren wekelijks vastleggen, inclusief overdag, 's nachts en pauzetijden. Wanneer de automatische stand geactiveerd wordt, zal VOCAL automatisch tussen dag-, nacht- en pauzestand schakelen afhankelijk van het vooraf ingestelde schema. De telefoniste kan een vooraf ingesteld systeemschema opheffen en handmatig naar de dag, nacht, pauze of vakantiestand overschakelen door middel van een pincode. Vakantieschema's VOCAL schakelt automatisch over op vakantiestand op die dagen die als vakantie zijn voorgeprogrammeerd. Tijdens de vakantieperiode beantwoordt VOCAL de bellers met een speciale begroeting. Fax Detectie Wanneer de VOCAL een faxtoon (CNG) waarneemt tijdens een openingsbegroeting, schakelt hij automatisch door naar een voorgeprogrammeerde faxaansluiting. Telefoon Directory (Bellen Op Naam) VOCAL kan een lijst met de namen van de mailboxgebruikers geven. De vermelding in een telefoon directory maakt het mogelijk om een gesprek door te verbinden naar alle aansluitingen die voor de telefoon directory geconfigureerd zijn. Een beller kan toegang krijgen tot de telefoon directory door de instructies op te volgen tijdens de openingsbegroeting. Om het doorverbinden via de telefoon directory mogelijk te maken dient de mailboxgebruiker zijn naam en een code van drie letters te registreren. Een beller kan verbonden worden met de juiste aansluiting na het kiezen van de respectievelijke code en het verifiëren van de juiste aansluiting op basis van de naam van de mailboxgebruiker. De systeembeheerder kan twee methodes volgen voor opname in een telefoon directory: op basis van de voornaam of de achternaam van de mailboxgebruiker. B-10 VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding

11 Doorverbinden De systeeembeheerder kan VOCAL programmeren om een In Gesprek toon en DTMF signalen die door de telefooncentrale verzonden worden te herkennen en de gesprekken door te verbinden op een van de volgende manieren: Blind. VOCAL verbindt het gesprek onmiddelijk door zonder de status van de aansluiting te verifiëren. Begeleid. VOCAL controleert of er een in gesprek signaal of antwoord signaal is voordat de beller wordt doorverbonden met de aansluiting. Semi-Begeleid. VOCAL controleert alleen of er een In Gesprek signaal is voordat de beller wordt doorverbonden met de aansluiting. Meertalige Optie VOCAL kan tegelijkertijd in drie talen functioneren. De systeembeheerder kan iedere mailbox configureren om in een van drie talen te functioneren. De beller kan de taal kiezen waarin de systeemberichten (instructies) worden gegeven. Antwoorden na de Eerste Keer Overgaan Om vertraging te voorkomen kan de systeembeheerder iedere individuele poort van VOCAL zo instellen dat binnenkomende gesprekken beantwoordt worden na één belsignaal. Script Menu's VOCAL ondersteunt maximaal 39 script menu's. Een script menu is een opgenomen aankondiging waarop iemand tijdens het afspelen kan reageren door het intoetsen van een cijfer (0-9). Gebaseerd op het ingetoetste cijfer zal VOCAL een van de volgende acties uitvoeren: Het gesprek doorschakelen naar een ander script menu Het gesprek doorschakelen naar een ander script menu en de taal veranderen Het gesprek doorschakelen naar een doorkiesnummer of een 'Hunt' groep Het gesprek doorschakelen naar een mailbox of een groep mailboxen. Een regel DTMFcodes kiezen Berichten terugspelen van een mailbox De verbinding verbreken Een bericht achterlaten De telefoon directory spelen Een gesprek registreren VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding B-11

12 1.1.3 Voic Functies Het VOCAL Voic systeem maak het mogelijk voor een beller om in iedere mailbox een bericht achter te laten die in zijn eigen stem wordt opgenomen. De gebruiker van de mailbox kan op elk moment vanaf elke druktoetstelefoon toegang krijgen tot zijn/haar mailbox en naar zijn/haar berichten luisteren. De gebruiker kan ook de parameters van zijn/haar mailbox veranderen. Echte/Virtuele Mailboxen VOCAL ondersteund maximaal 128 echte en virtuele mailboxen. Een echte mailbox is verbonden met een telefoonaansluiting en een virtuele mailbox is dat niet. Persoonlijke Mailboxen De eigenaar van een mailbox kan zijn mailbox personaliseren door het opnemen van een persoonlijke begroeting, het toekennen van een persoonlijke pincode aan de mailbox en het instellen van optionele parameters. Persoonlijke Begroeting Mailboxgebruikers kunnen op ieder moment een persoonlijke begroeting opnemen of veranderen vanaf iedere druktoetstelefoon. Bellers horen eerst de persoonlijke begroeting van het gekozen doorkiesnummer en kunnen daarna een bericht achterlaten. Dag- en Tijdmelding De systeembeheerder kan VOCAL programmeren om aan het begin van ieder bericht de dag en de tijd te registreren waarop het bericht werd opgenomen. Berichten Wissen De eigenaar van een mailbox kan handmatig berichten wissen of de systeembeheerder kan VOCAL programmeren om automatisch alle berichten te wissen na een vastgesteld aantal dagen. Bericht Doorsturen De eigenaar van een mailbox kan een kopie van een bericht doorsturen naar een andere mailboxen of mailboxgroepen. De eigenaar van een mailbox kan ook een introductie aan het doorgestuurde bericht toevoegen. B-12 VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding

13 Bericht Beantwoorden Mailboxgebruikers kunnen direct op een bericht reageren en een bericht opnemen in de mailbox van een beller. Mailbox Groepen Een beller kan tegelijkertijd een bericht sturen naar alle leden van een mailboxgroep. Alle gedefinieerde mailboxen behoren tot de groep"alle Mailboxen". Bovendien kan de systeembeheerder maximaal vier mailboxgroepen creëren, ieder met een maximum van twintig mailboxen. Mailboxen kunnen tot meer dan een groep behoren en kunnen aan een mailboxgroep worden toegevoegd of hieruit verwijderd worden door de systeembeheerder. Voor iedere mailboxgroep kan een begroeting worden geprogrammeerd voor de mailbox van die groep. 'Do Not Disturb' Stand Mailboxeigenaars kunnen hun mailbox op 'Normale Stand' of 'Do Not Disturb Stand' zetten. Wanneer een beller een 'Do Not Disturb' aansluiting belt met gebruikmaking van de Automatische Telefoniste menu's, zal VOCAL een speciaal "Do Not Disturb "-menu spelen en de beller niet doorverbinden met deze aansluiting. Individuele Taalkeuze De eigenaar van een mailbox kan één van de talen kiezen die door VOCAL ondersteund worden. Wanneer de eigenaar van de mailbox of de beller de mailbox binnengaat, zal VOCAL automatisch op de geselecteerde taal overschakelen. Aanpassen Opnameduur De systeembeheerder kan de duur van alle door VOCAL opgenomen berichten instellen. De ingestelde lengte zal worden toegepast op de volgende soorten berichten: scripts, begroetingen, namen en binnenkomende berichten. Het veranderen van deze parameter zal van invloed zijn op de werking van VOCAL. Automatische Volume Controle (AVC) Wanneer deze functie wordt geactiveerd zal VOCAL automatisch het lijnvolume aanpassen, zodat alle binnenkomende berichten op hetzelfde geluidsniveau worden opgenomen. VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding B-13

14 1.2 Over deze Gebruikshandleiding Deze gebruikshandleiding geeft alle informatie die u nodig heeft voor het installeren, programmeren en onderhoud van VOCAL, Versie 6.xx. De gebruikshandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken: 1. INTRODUCTIE Stelt VOCAL aan u voor en beschrijft de functies. 2. BESCHRIJVING EN INSTALLATIE Geeft een functionele beschrijving van VOCAL en de instructies voor het installeren. 3. DTMF PROGRAMMEREN Beschrijft hoe u VOCAL kunt programmeren vanaf iedere DTMF telefoon. 4. PROGRAMMEREN MET DE COMPUTER Beschrijft de installatie en de operationele basisbegrippen van het Voice Mail Utitlity Programma (VUP). 5. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER Legt uit hoe een mailbox te gebruiken en te programmeren. 6. PROGRAMMEREN VAN HET IN-BAND PROTOCOL Beschrijft hoe VOCAL te programmeren om het In-Band DTMF protocol te herkennen dat wordt uitgezonden door uw telefooncentrale. 7. PROBLEEMOPLOSSEN Geeft antwoord op veelgestelde vragen over het gebruik van VOCAL. BIJLAGE A Geeft een samenvatting van de programmeeropdrachten. BIJLAGE B Bevat de DTMF programmeerformulieren. BIJLAGE C Geeft een lijst van de systeemberichten. BIJLAGE D Geeft een lijst van de systeemspecificaties. B-14 VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding

15 2. BESCHRIJVING EN INSTALLATIE VOCAL is een digitaal systeem dat bestaat uit: Een geavanceerd DSP voice-processing apparaat Flash memory voor het opslaan van berichten en parameter data Centrale Processing Unit Twee of vier poorten Real time klok VOCAL biedt u twee belangrijke gebruiksfuncties: Automatische Telefoniste Service Gebruikt vooraf vastgestelde menu's om gesprekken door te verbinden met een bepaalde afdeling, aansluiting of mailbox. Voic Service Ontvangt en bezorgt berichten. Iedere mailbox heeft zijn eigen nummer en de eigenaar van de mailbox heeft een pincode die hem toegang geeft tot zijn mailbox. Berichten kunnen worden opgeslagen, gewist of worden doorgestuurd naar andere mailboxen. De eigenaar van een mailbox kan met één stap een identieke boodschap aan een groep mailboxen of aan alle mailboxen in het systeem sturen. U kunt uw VOCAL Automatische Telefoniste en Voic systeem aanpassen aan de individuele vereisten van uw organisatie. U kunt de volgende configuraties uitvoeren: Parameters van de telefooncentrale, zoals hook flash tijd. Automatische Telefoniste script menu's en geïndividualiseerde "In Gesprek", "Geen Antwoord" en "Do Not Disturb" menu's in drie verschillende talen tegelijkertijd. De voic functies zijn onder meer: mailboxen, mailboxgroepen en verschillende typen berichtnotificaties voor iedere mailbox. VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding B-15

16 2.1 Basissysteem VOCAL wordt geleverd met twee poorten en 10 uur opnamecapaciteit. U kunt VOCAL uitbreiden door het toevoegen van uitbreidingskaart voor twee poorten aan het moederbord om vier poorten te verkrijgen 2.2 Fysieke Beschrijving De functionele componenten van VOCAL bevinden zich onder het deksel van het zijpaneel. De LEDs bevinden zich aan de linker kant van het vóórpaneel. Het bodempaneel heeft twee gaten voor bevestiging aan de muur. Afbeelding 2-1 Aanzicht van VOCAL na het Verwijderen van het Deksel Zijpaneel Afbeelding 2-2 Zijpaneel B-16 VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding

17 De genummerde items in de volgende beschrijving corresponderen met de labels in Afbeelding Aansluiting Stroomvoorziening Sluit VOCAL aan op de externe stroomvoorziening 2. RS-232 Aansluiting Sluit VOCAL aan op de telefooncentrale of een PC RJ-11 Aansluitingen Sluit VOCAL aan op 2 of 4 aansluitingen van een telefooncentrale Vóórpaneel Afbeelding 2-3 LEDs op het Vóórpaneel De volgende tabel beschrijft de functie van de vier LEDs op het vóórpaneel. STATUS DAG NACHT VAKANTIE AUTO Dagstand Handmatig Aan Uit Uit Uit Nachtstand Handmatig Uit Aan Uit Uit Vakantiestand Handmatig Uit Uit Aan Uit Pauzestand Handmatig Aan Aan Uit Uit Dagstand Automatisch Aan Uit Uit Aan Nachtstand Automatisch Uit Aan Uit Aan Pauzestand Automatisch Aan Aan Uit Aan VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding B-17

18 STATUS (vervolg) DAG NACHT VAKANTIE AUTO Systeemfout 1 Uit Knippert Uit Uit Systeemfout 1 Knippert Knippert Knippert Knippert Systeemfout 1 Knippert Knippert Knippert Uit Automatische Zelf-Test Aan Aan Aan Aan 1 Gelieve contact op te nemen met uw vakhandelaar. 2.3 Installatie VOCAL wordt compleet gemonteerd geleverd. Het is ontworpen om aan de muur bevestigd te worden dichtbij de telefooncentrale Uitpakken Inspecteer voordat u uitpakt de verpakking. Indien u schade ontdekt, rapporteer dit dan onmiddellijk aan uw vakhandelaar. Om VOCAL uit te pakken: 1. Plaats de verpakking op een vlakke ondergrond en maak open. 2. Verwijder de inhoud uit de verpakking en plaats deze op een schoon oppervlak. 3. Verwijder alle verpakkingsmateriaal. 4. Controleer de inhoud. Indien u schade ontdekt, rapporteer dit dan onmiddellijk aan uw vakhandelaar VOCAL installeren Om VOCAL te installeren: 1. Bevestig de unit aan de muur dichtbij de kast van de telefooncentrale. Gebruik de boormal om de schroeven aan te brengen. 2. Verwijder het zijpaneel. 3. Sluit de RJ-11 stekker aan het uiteinde van een van de kabels aan op de RJ- 11 aansluiting op het zijpaneel van VOCAL. Sluit het andere uiteinde van B-18 VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding

19 de kabels aan op een of twee analoge telefoonlijnen op het Main Distribution Frame (MDF) van de telefooncentrale (zie Afbeelding 2-4 ). Let op: Iedere RJ-11 verbinding op het zijpaneel van VOCAL kan maximaal twee analoge telefoonlijnen ondersteunen. Afbeelding 2-4 Aansluitingen Analoge Lijnen VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding B-19

20 4. Sluit de 9V gelijkstroom adapterstekker aan op de netvoedingsaansluiting aan het zijpaneel van VOCAL. 5. Sluit de 9V gelijkstroomadapter aan op de hoofdelektriciteitsaansluiting om de VOCAL aan te zetten. De LEDs op het vóórpaneel gaan na elkaar aan en uit en daarna gaat de LED die de status aangeeft van VOCAL aan. 6. Indien uw telefooncentrale volledig geautoriseerde RS-232 integratie met VOCAL toestaat, sluit dan het ene uiteinde van de RS-232 kabel aan op de RS-232 aansluiting van VOCAL en het andere uiteinde aan de RS-232 aansluiting van de telefooncentrale. 7. Bel iedere VOCAL lijn vanaf een willekeurige aansluiting en controleer het antwoord. U dient het standaardbericht te horen (systeembericht nummer 000. Zie Bijlage C). 8. Plaats het deksel van het zijpaneel weer terug. 9. Programmeer VOCAL in overeenstemming met uw type telefooncentrale en de vereiste toepassingen. DTM F Afbeelding 2-5 Systeeminstallatie B-20 VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding

21 2.3.3 Uitbreiding van het Systeem Uitbreiden tot Vier Lijnen Het uitbreidingspakket bevat: 2-lijnen uitbreidingskaart 4-polige kabel Twee kunststof afstandhouders Om de uitbreidingskaart te installeren: 1. Koppel alle externe kabels en stekkers los. 2. Koppel de 9V gelijkstroomadapter los van de hoofdelektriciteitsaansluiting om VOCAL uit te zetten. 3. Open het bovenpaneel van VOCAL door de vier schroeven te verwijderen. 4. Plaats de twee afstandhouders in de corresponderende gaten. 5. Plaats de uitbreidingskaart in de corresponderende J6 aansluiting. 6. Sluit één uiteinde van de 4-polige kabel aan op J5 op het moederbord en het andere uiteinde op J5 op de uitbreidingskaart. 7. Bevestig het bovenpaneel weer en sluit de 9V gelijkstroomadapter aan op de hoofdelektriciteitsaansluiting om VOCAL aan te zetten. 8. Sluit alle externe kabels en stekkers weer aan op VOCAL. VOCAL herkent automatisch de vier lijnen wanneer deze wordt aangezet. VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding B-21

22 3. DTMF PROGRAMMEREN U kunt VOCAL programmeren door:middel van een: Telefoon met gebruikmaking van DTMF tonen. Computer met gebruikmaking van het Voic Utitlity Programma (zie Hoofdstuk 4) Dit hoofdstuk beschrijft het programmeren van VOCAL met gebruikmaking van DTMF tonen. Let op: U zult iedere keer dat u een programmaopdracht invoert een bevestigingstoon horen. 3.1 Openen en Sluiten van de Programmeerstand VOCAL beantwoordt geen gesprekken wanneer VOCAL zich in de pogrammeerstand bevindt. Om de programmeerstand te openen: 1. Sluit een analoge lijn van de telefooncentrale aan op VOCAL. 2. Bel de analoge lijn vanaf een willekeurige druktoetstelefoon. 3. Wacht tot VOCAL antwoordt en het openingsmenu speelt. Toets dan *900 in. 4. Toets de pincode van de systeembeheerder in (de standaard pincode is 1234) om de programmeerstand te openen. Om de programmeerstand te sluiten: Toets *900 in of Toets één minuut lang geen nummer in. Let op: Wanneer u de programmeerstand heeft gesloten door *900 in te toetsen, speelt VOCAL het openingsmenu. U kunt daarna de veranderingen die u aan het systeem gemaakt heeft testen. B-22 VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding

23 3.2 Controlelijst Eerste Keer Programmeren 1. Bel vanaf een druktoetstelefoon naar VOCAL. U zult de standaardbegroeting horen (systeemboodschap nummer 000. Zie Bijlage C). 2. Toets *900 in en de pincode van de systeembeheerder (standaard: 1234) om de programmeerstand te openen: 3. Voer de parameters van de telefooncentrale in (zie Hoofdstuk 3.3 en Hoofdstuk 6) om voor een juist functioneren van VOCAL met uw telefooncentrale te zorgen. 4. Stel de directe tijdklok van VOCAL in (zie Hoofdstuk 3.4). 5. Voer het systeemschema in (zie Hoofdstuk 3.5). 6. Creëer de mailboxen (zie Hoofdstuk 3.6.1). 7. Definieer een notificatietype voor iedere mailbox (zie Hoofdstuk 3.6.3). 8. Definieer de notificatieparameters (d.w.z.., berichtenlampje aan en berichtenlampje uit en het interval tussen de belsignalen van de notificatie in Hoofdstuk 3.6.3). 9. Registreer (zie Hoofdstuk 3.7.1) en programmeer (zie Hoofdstuk 3.7.2) de script menu's voor de Automatische Telefoniste. Zorg ervoor dat u de mailboxen definieert voordat u de script menu's voor de Automatische Telefoniste opbouwt. 3.3 Het Definiëren van de Parameters van uw Telefooncentrale VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding B-23

24 Om VOCAL te integreren met uw telefooncentrale, dient u de parameters daarvan toe te passen op VOCAL. Voor het verkrijgen van de parameters van uw telefooncentrale, zie de Gebruikshandleiding van uw telefooncentrale of de huidige set-up configuratie van uw telefooncentrale. Om VOCAL zo te configureren dat VOCAL het In-Band DTMF protocol herkent dat door uw telefooncentrale wordt verstuurd zie Hoofdstuk 6. Let op: Vergeet niet om de programmeerstand te openen door *900 in te toetsen en de pincode van de systeembeheerder voordat u programmeeropdrachten invoert. Tabel 3-1 geeft de opdrachten die u moet invoeren om de parameters van uw telefooncentrale op VOCAL toe te passen. Tabel 3-1 Opdrachten Parameters Telefooncentrale WERKING OPDRACHT standaard Aantal aansluitingen Verbreektijd voor toonherkenning tijdens een gesprek Aantal belsignalen voordat een lijn beantwoord wordt Tijd die gewacht moet worden voor Geen Antwoord *300 + X waarbij X een cijfer is van 1-4 U kunt deze parameter alleen veranderen wanneer mailboxen en/of geldige aansluitingen nog niet gedefinieerd zijn. *301 + X waarbij: X = afbreektijd in seconden (0-9) *310 + lijnnummer + aantal belsignalen Lijnnummer = 1-4 Aantal belsignalen = 1-9 *311 + XX waarbij XX is seconden. Deze code is alleen van toepassing wanneer begeleid doorverbinden geselecteerd is. 3 6 seconden 1 20 seconden B-24 VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding

25 Tabel 3-1 Opdrachten Parameters Telefooncentrale (voortgezet) WERKING OPDRACHT standaard Geldige aansluitingen telefooncentrale Een groep opnieuw instellen Alle groepen opnieuw instellen Identiteitscode Telefoniste Programmeerbare code voor het terugluisteren van berichten Code Verbinding verbreken Wissen Code Verbinding verbreken Externe toegangscode Wissen Externe toegangscode *320 + Y + Eerste Aansl. + Laatste Aansl. + # waarbij Y een groepsnummer is tussen (0-9). Bij voorbeeld: * # * # U kunt tot op 10 groepen van geldige aansluitingen definiëren. Indien een beller direct een aansluiting belt (code 170), controleert VOCAL of de aansluiting geldig is. Indien de aansluiting niet geldig is, verbindt VOCAL het gesprek niet door. *320 + Y # (de twee groepen nullen kunnen 2, 3, of 4 cijfers lang zijn, afhankelijk van het aantal aansluitingen) *320 + # *330 + X waarbij X een cijfer is tussen 0-9. Wanneer de beller dit cijfer intoetst tijdens elk willekeurig script menu, wordt het gesprek doorverbonden met de telefoniste. *331 + X X = 0-9; Terugluistercijfer *333 + CODE 1 + # VOCAL beëindigt een gesprek wanneer het de code voor het verbreken van een verbinding ontvangt. De code kan maximaal vier cijfers bevatten. Geldige waarden voor deze code kunnen elke combinatie zijn van 0-9, *, #, en A-D. * # *340 + X + # waarbij X de externe toegangscode is (0-9), Pauze (*1). Deze code is van toepassing voor externe notificatie. *340 + # Geen 0 9 ### 9 VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding B-25

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-30 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com 2012 Visonic. All rights reserved. PowerMaster-30 Dutch User Guide D-304332 PowerMaster-30 G2 GEBRUIKER- SHANDLEIDING

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

Motorola D1010 series

Motorola D1010 series Motorola D1010 series Voor de D1011, D1012, D1013 en D1014 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Welkom... Dit is uw nieuwe Motorola D1010

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave 2

Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave 2 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave

Nadere informatie

De JA-80X telefoonlijn communicator

De JA-80X telefoonlijn communicator De JA-80X telefoonlijn communicator Installatie handleiding De JA-80X communicator is een component van de Jablotron systemen JA-8x series. Het is ontworpen om te worden geïnstalleerd binnenin de behuizing

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

Handleiding Vodafone Voicemail

Handleiding Vodafone Voicemail Handleiding Vodafone Voicemail Inhoudsopgave Uw voicemail in gebruik nemen 3 Gebruik van Vodafone Voicemail 4 Ontvangen en beluisteren van berichten 4 Wat kost Vodafone Voicemail? 5 Voicemail in het buitenland

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Andere

Nadere informatie

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Software versie 1.0.5c VOORLOPIG Aritech is een divisie van SLC Technologies B.V. Copyright SLC Technologies B.V. 2000. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C5 00

Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Uitgave 3.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Over dit apparaat 5 Office-toepassingen 6 Netwerkdiensten 6 Aan de slag 8 Toetsen en onderdelen 8 SIM-kaart en batterij

Nadere informatie

Overzicht van de Denver 16

Overzicht van de Denver 16 Overzicht van de Denver 16 @ # ) $ % ^ & *! ( Hoorn! Aansluitpunt krulsnoer Toestel, bovenaanzicht @ Haakcontact # Afdekklepje notitiekaart nummergeheugen $ M1 - M6 Geheugentoetsen %1, 2 en 3 tijdens belsignaal:

Nadere informatie

GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. 9.

GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. 9. 9. Uw installateur Naam :... Adres :... Woonplaats :... GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING Telefoon :... (kantooruren) Telefoon :... (overige uren) TeleFax :... Klantnummer :... Deel 1 :... Deel

Nadere informatie

Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding

Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80017002 Ver. A Gebruiksaanwijzing Copyright 2011, Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. De koper van

Nadere informatie

Installatie instructies Programmeerhandleiding

Installatie instructies Programmeerhandleiding VISTA-25NL Installatie instructies en Programmeerhandleiding V25NL 09/2000 Versie 2000/09-3 - 2- Fabrikant : Ademco International, New York U.S.A. Eerste opmaak : maart 2000 Versie-beheer : 2000/09-3 This

Nadere informatie

LEMONTREE HOSTED VOICE dienstbeschrijving

LEMONTREE HOSTED VOICE dienstbeschrijving LEMONTREE HOSTED VOICE dienstbeschrijving Dienstbeschrijving Hosted Voice versie 1.3 15 januari 2015 Lemontree Masters in ICT Cornelis Geellaan 43 2406 JE Alphen aan den Rijn Tel: 0172 47.99.88 Fax: 0172

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia N8 00

Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Uitgave 2.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Aan de slag 6 Toetsen en onderdelen 6 Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen 8 De toetsen en het scherm

Nadere informatie

Athene Gebruiksaanwijzing

Athene Gebruiksaanwijzing Athene 25 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: a Hoorn b Toestel c Krulsnoer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Uw telefoon in het kort 5 Uw telefoon met dubbele SIM-kaart 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 6 Een SIM-kaart

Nadere informatie

Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden.

Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden. Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden. Let op! Behuizing niet openen. Er bevinden zich geen onderhoudsgevoelige

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C3 00

Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Uitgave 4.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Ondersteuning 5 Nokia C3 in het kort 5 Belangrijkste functies 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 7 SIM-kaart

Nadere informatie

Aastra 400 Telefonie en meer De beste prestaties voor uw zakelijke communicatie

Aastra 400 Telefonie en meer De beste prestaties voor uw zakelijke communicatie Aastra 400 Telefonie en meer De beste prestaties voor uw zakelijke communicatie Aastra verbindt u met de wereld Aastra levert wereldwijd communicatiesystemen die tegemoetkomen aan de behoeften van kleine,

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Lees dit voordat u verder gaat. Veiligheidsmaatregelen Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door, zodat u zeker weet hoe u uw mobiele telefoon correct

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NOKIA MEDIASAT 9302 S NL 1 SMARTCARD 1 SMARTCARD 2 ON / OFF DIGITAL SATELLITE RECEIVER 9302 S

GEBRUIKSAANWIJZING NOKIA MEDIASAT 9302 S NL 1 SMARTCARD 1 SMARTCARD 2 ON / OFF DIGITAL SATELLITE RECEIVER 9302 S GEBRUIKSAANWIJZING NOKIA MEDIASAT 9302 S SMARTCARD 1 SMARTCARD 2 MENU OK ON / OFF DIGITAL SATELLITE RECEIVER 9302 S NL 1 NL 2 INHOUDSOPGAVE 1. LEGENDA AFSTANDSBEDIENING... 4 ONTVANGER (DECODER)... 5 AANSLUITSCHEMA...

Nadere informatie

Nokia C6-00 Gebruikershandleiding

Nokia C6-00 Gebruikershandleiding Nokia C6-00 Gebruikershandleiding Uitgave 4.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Over dit apparaat 5 Office-toepassingen 6 Netwerkdiensten 6 Gedeeld geheugen 7 Magneten en magnetische velden 7

Nadere informatie

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze Dé Business Provider Verlies of diefstal van uw mobiele telefoon Wanneer u uw telefoon bent verloren of wanneer uw telefoon is gestolen, is het van belang

Nadere informatie

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one uw veelzijdige huisgenoot Gigaset DX800A all in one uw veelzijdige huisgenoot... overtuigt van binnen én

Nadere informatie

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398X-R1 - UPS 600-1000-1600VA 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 3 1.3 Aansluiten van de UPS...

Nadere informatie

Nokia X6-00 Gebruikershandleiding

Nokia X6-00 Gebruikershandleiding Nokia X6-00 Gebruikershandleiding Uitgave 5.4 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 6 Over dit apparaat 7 Netwerkdiensten 8 Aan de slag 10 Toetsen en onderdelen 10 De SIM-kaart en de batterij plaatsen

Nadere informatie