VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding"

Transcriptie

1 VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding B-1

2 MEDEDELING Deze publicatie heeft betrekking op het VOCAL Voic systeem, Versie 6.xx. Reproductie van deze handleiding of onderdelen daarvan zonder de schriftelijke toestemming van I.T.S. Ltd is ten strengste verboden. I.T.S. Ltd behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de hardware en de software zoals die hierin beschreven staan. Echter, veranderingen in de beschreven hardware of software maken deze publicatie niet noodzakelijkerwijs ongeldig. GARANTIE In het geval dat het product gebreken blijkt te vertonen met betrekking tot de constructie of de materialen binnen een periode van één jaar na levering, zal I.T.S. Ltd deze naar eigen inzicht repareren of vervangen. Het transport zal voor de verantwoordelijkheid van de dealer/distributeur zijn. Onder geen enkele omstandigheden zal I.T.S. aansprakelijk gesteld kunnen worden voor bedrijfsschade of speciale schade, verlies van inkomsten of kosten voor de gebruiker/dealer die voortvloeien uit, of verband houden met, het gebruik of de prestatie van het product, gebaseerd op hetzij contractrecht, gerechtelijk vervolgbare benadeling of enige andere wettelijke overeenkomst. De garantie zal vervallen indien er sprake is van het volgende: defecten als gevolg van brand, ongeval, verwaarlozing, misbruik of overmacht, gebruik van onjuiste elektrische stroom, of reparatie, of het aanbrengen van veranderingen en modificaties aan het product anders dan door I.T.S. bevoegd personeel. B-2 VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding

3 1. INTRODUCTIE FUNCTIES EN SERVICES Systeemfuncties Automatische Telefoniste Functies Voic Functies OVER DEZE GEBRUIKSHANDLEIDING BESCHRIJVING EN INSTALLATIE BASISSYSTEEM FYSIEKE BESCHRIJVING Zijpaneel Vóórpaneel INSTALLATIE Uitpakken Installeren van VOCAL Uitbreiding van het Systeem DTMF PROGRAMMEREN OPENEN EN SLUITEN VAN DE PROGRAMMEERSTAND CONTROLELIJST EERSTE KEER PROGRAMMEREN HET DEFINIËREN VAN DE PARAMETERS VAN UW TELEFOONCENTRALE INSTELLEN VAN DE TIJD EN DE DATUM PROGRAMMEREN VAN DE GEBRUIKSSTAND PROGRAMMEREN VAN VOIC Creëren van Mailboxen Creëren Mailboxgroepen Notificatie PROGRAMMEREN VAN HET SCRIPT MENU VOOR DE AUTOMATISCHE TELEFONISTE Opnemen van Scriptberichten Programmeren van Scriptberichten Programmeren Telefoon Directory VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding B-3

4 3.7.4 Herstellen Scriptbericht Programmering op Standaard Begeleid, Semi-begeleid en Blind Doorverbinden EXTRA FUNCTIES Pincodes Veranderen Activeren van Geforceerde Reorganisatie Veranderen van de Instellingen voor Zomertijd Veranderen van de Gebruiksstand Het Spelen van een Systeembericht Het Spelen van alle Systeemberichten Instellen Systeemberichten Luisteren naar het Versienummer van de Software De Systeemwaarden Herstellen Aanpassen Opnameduur PROGRAMMEREN MET EEN COMPUTER VOCAL AANSLUITEN OP DE COMPUTER SYSTEEMVEREISTEN INSTALLEREN VAN HET VUP STARTEN VAN HET VUP GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER INTRODUCTIE HOOFDMENU GEBRUIKER TERUGLUISTEREN BERICHTEN MENU MAILBOX PARAMETERS Begroeting Opnemen Naam Opnemen Telefoon Directory Verander pincode 'Do Not Disturb' (DND) Stand Externe Notificatie B-4 VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding

5 5.4.7 Pager Notificatie Terug naar het Vorige Menu BERICHT VERSTUREN TERUGKEREN NAAR DE AUTOMATISCHE TELEFONISTE NASLAGWERK PROGRAMMEREN VAN HET IN-BAND DTMF PROTOCOL VOCAL PROGRAMMEREN VIA EEN TELEFOON Definiëren van een In-Band DTMF code voor een gebeurtenis Kiezen van een Operatietype Kiezen van een bestemming Definiëren van de Wachttijd voor het Eerste DTMF-karakter Definiëren van de Wachttijd Tussen de DTMF-karakters Matra Ondersteuning PROGRAMMEREN STEEKPROEF Werken met de Siemens Hicom 150E Office PBX PROBLEEMOPLOSSEN BIJLAGE A PROGRAMMEEROPDRACHTEN BIJLAGE B PROGRAMMEERFORMULIEREN BIJLAGE C SYSTEEMBERICHTEN BIJLAGE D SPECIFICATIES VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding B-5

6 1. INTRODUCTIE VOCAL is een klein, zelfstandig, meertalig Voic systeem met Automatische Telefoniste voor bedrijven met tussen de acht en 120 werknemers. VOCAL beschikt over de meest geavanceerde technologie, inclusief DSP, Flash memory en SMT productie. Afbeelding 1-1 Overzichtsafbeelding VOCAL is beschikbaar met twee of vier poorten. Het heeft 128 voice mailboxen en een spraakopslagcapaciteit van 10 uur. VOCAL kan geïntegreerd worden met bijna alle soorten telefooncentrales door middel van analoge poorten of door middel van een RS-232 seriële poort. Het systeem kan geprogrammeerd worden door middel van een computer met het Voic Utility Programma (VUP), of door middel van een druktoetstelefoon. Het installeren van VOCAL gaat snel en gemakkelijk. Plaats het gewoon aan de muur naast de telefooncentrale en verbindt het met de SLT interfaces en met de hoofdelektriciteitsaansluiting door middel van een externe voedingsadapter. B-6 VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding

7 Het VOCAL voic systeem is klaar voor gebruik meteen nadat de systeembeheerder een korte procedure heeft uitgevoerd die onder meer bestaat uit het opzetten van de integratieparameters, mailboxen, notificatietype, systeemschema's en openingsbegroeting. Mailboxgebruikers kunnen hun eigen persoonlijke mailbox parameters instellen. 1.1 Functies en Services VOCAL is een krachtig voic systeem tegen een betaalbare prijs. Het bevat bijna alle handige functies en services die worden aangeboden door PC-gebaseerde systemen maar tegen een lagere prijs. De functies van VOCAL kunnen verdeeld worden in drie groepen: Systeembeheer Automatische Telefoniste Voic Systeemfuncties Configuratie VOCAL is beschikbaar met twee poorten en 10 uur opnamecapaciteit. De systeembeheerder kan VOCAL uitbreiden door: Het toevoegen van een uitbreidingskaart voor twee poorten aan het moederbord om vier poorten te verkrijgen Programmeren De systeembeheerder kan VOCAL programmeren door middel van een: Druktoetstelefoon met gebruikmaking van DTMF tonen. Computer door gebruikmaking van het Voic Utility Programma (VUP). De installateur dient de bestanden op te slaan die de parameters bevatten die bij iedere installatie worden ingesteld. Integratie met uw TELEFOONCENTRALE De systeembeheerder kan VOCAL met de telefooncentrale integreren door: In-band DTMF Protocol integratie met gebruikmaking van DTMF tonen. Dit type integratie wordt bereikt door het opzetten van de communicatieparameters op de telefooncentrale en VOCAL, waaronder het VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding B-7

8 beantwoorden van een gesprek, doorverbinden, terugbellen na in gesprek, notificatieparameters, enz. Out-band integratie via een seriële poort (RS-232) waarbij de parameters van uw telefooncentrale worden toegepast op VOCAL. Dit type integratie moet apart ontwikkeld worden voor ieder type telefooncentrale. Automatisch Vrijgeven van een Lijn Sommige telefooncentrales hebben de mogelijkheid VOCAL in kennis te stellen van de beëindiging van een gesprek door middel van de lijninterface. Wanneer deze situatie wordt opgemerkt door VOCAL wordt deze verbinding verbroken en is VOCAL weer klaar voor het ontvangen van een ander gesprek. Notificatie van Berichten VOCAL laat automatisch de eigenaar van een mailbox op verschillende manieren weten dat er nieuwe berichten zijn, afhankelijk van de systeemconfiguratie. De notificatie kan locaal plaatsvinden (naar een doorkiesnummer) of op afstand (naar een telefoon op een andere locatie, een mobiele telefoon of een pager). Pincodes VOCAL ondersteunt drie typen pincodes, ieder met vier cijfers: Systeembeheerder. Geeft toegang tot alle gegevens die zijn opgeslagen in VOCAL. Telefoniste. Geeft toegang tot de gebruiksfuncties van het systeem De beschikbare gebruiksfuncties zijn: Dag, Nacht, Vakantie en Pauze. Mailbox. Geeft toegang tot de individuele mailboxen. Mailboxgebruikers kunnen de PINcode op ieder gewenst moment veranderen. Lijnmonitor VOCAL stuurt alle inkomende DTMFcodes simultaan vanaf alle poorten door de RS-232 kabel naar de VUP. De lijnmonitor is een krachtig gereedschap om de integratie en installatie van VOCAL met de telefooncentrale te vereenvoudigen. B-8 VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding

9 1.1.2 Automatische Telefoniste Functies De automatische telefoniste functie van VOCAL beantwoordt alle inkomende gesprekken en helpt de beller, door middel van een serie opgeslagen menu's en telefoon directories, om te worden doorverbonden met de juiste aansluiting. Openingsbegroeting VOCAL speelt een vooraf opgenomen openingsbegroeting voor bellers. De openingsbegroeting geeft gewoonlijk de naam van de organisatie, op welke manier een aansluiting bereikt kan worden, hoe tussen talen heen en weer te schakelen, hoe een bericht achter te laten en hoe de telefoon directory te raadplegen. Tijdens de openingsbegroeting kunnen bellers worden doorverbonden met een afdeling door het intoetsen van een cijfer, het kiezen van het doorkiesnummer of door te wachten op assistentie. Gebruiksfuncties Afhankelijk van de tijd en het systeemschema, beantwoordt VOCAL externe gesprekken met een van de volgende vier opgenomen openingsbegroetingen. Dagstand Tijdens normale werkuren, beantwoordt VOCAL de gesprekken met een vooraf opgenomen bericht voor overdag. De begroeting voor overdag stelt de beller in staat om een gevraagde aansluiting te bereiken, een mailbox, een afdeling, de telefoon directory of over te schakelen in een andere taal. Nachtstand Buiten normale werkuren, beantwoordt VOCAL bellers met een vooraf opgenomen begroeting voor 's nachts die de beller in staat stelt om een bericht achter te laten in de gevraagde mailbox. Vakantiestand Tijdens de vakantie beantwoordt VOCAL bellers met een speciale begroeting die de beller in staat stelt om een bericht achter te laten in een bepaalde mailbox of in de mailbox van de telefoniste. Pauzestand De systeembeheerder kan een gedeelte van de dagstand programmeren als pauzetijd. Tijdens de pauze beantwoordt VOCAL bellers met een speciale begroeting die de beller in staat stelt om een bericht achter te laten in een bepaalde mailbox of in de mailbox van de telefoniste. VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding B-9

10 Systeemschema's (Automatische stand) Indien uw organisatie werkuren heeft die van dag tot dag veranderen, kan de systeembeheerder de dagelijkse werkuren wekelijks vastleggen, inclusief overdag, 's nachts en pauzetijden. Wanneer de automatische stand geactiveerd wordt, zal VOCAL automatisch tussen dag-, nacht- en pauzestand schakelen afhankelijk van het vooraf ingestelde schema. De telefoniste kan een vooraf ingesteld systeemschema opheffen en handmatig naar de dag, nacht, pauze of vakantiestand overschakelen door middel van een pincode. Vakantieschema's VOCAL schakelt automatisch over op vakantiestand op die dagen die als vakantie zijn voorgeprogrammeerd. Tijdens de vakantieperiode beantwoordt VOCAL de bellers met een speciale begroeting. Fax Detectie Wanneer de VOCAL een faxtoon (CNG) waarneemt tijdens een openingsbegroeting, schakelt hij automatisch door naar een voorgeprogrammeerde faxaansluiting. Telefoon Directory (Bellen Op Naam) VOCAL kan een lijst met de namen van de mailboxgebruikers geven. De vermelding in een telefoon directory maakt het mogelijk om een gesprek door te verbinden naar alle aansluitingen die voor de telefoon directory geconfigureerd zijn. Een beller kan toegang krijgen tot de telefoon directory door de instructies op te volgen tijdens de openingsbegroeting. Om het doorverbinden via de telefoon directory mogelijk te maken dient de mailboxgebruiker zijn naam en een code van drie letters te registreren. Een beller kan verbonden worden met de juiste aansluiting na het kiezen van de respectievelijke code en het verifiëren van de juiste aansluiting op basis van de naam van de mailboxgebruiker. De systeembeheerder kan twee methodes volgen voor opname in een telefoon directory: op basis van de voornaam of de achternaam van de mailboxgebruiker. B-10 VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding

11 Doorverbinden De systeeembeheerder kan VOCAL programmeren om een In Gesprek toon en DTMF signalen die door de telefooncentrale verzonden worden te herkennen en de gesprekken door te verbinden op een van de volgende manieren: Blind. VOCAL verbindt het gesprek onmiddelijk door zonder de status van de aansluiting te verifiëren. Begeleid. VOCAL controleert of er een in gesprek signaal of antwoord signaal is voordat de beller wordt doorverbonden met de aansluiting. Semi-Begeleid. VOCAL controleert alleen of er een In Gesprek signaal is voordat de beller wordt doorverbonden met de aansluiting. Meertalige Optie VOCAL kan tegelijkertijd in drie talen functioneren. De systeembeheerder kan iedere mailbox configureren om in een van drie talen te functioneren. De beller kan de taal kiezen waarin de systeemberichten (instructies) worden gegeven. Antwoorden na de Eerste Keer Overgaan Om vertraging te voorkomen kan de systeembeheerder iedere individuele poort van VOCAL zo instellen dat binnenkomende gesprekken beantwoordt worden na één belsignaal. Script Menu's VOCAL ondersteunt maximaal 39 script menu's. Een script menu is een opgenomen aankondiging waarop iemand tijdens het afspelen kan reageren door het intoetsen van een cijfer (0-9). Gebaseerd op het ingetoetste cijfer zal VOCAL een van de volgende acties uitvoeren: Het gesprek doorschakelen naar een ander script menu Het gesprek doorschakelen naar een ander script menu en de taal veranderen Het gesprek doorschakelen naar een doorkiesnummer of een 'Hunt' groep Het gesprek doorschakelen naar een mailbox of een groep mailboxen. Een regel DTMFcodes kiezen Berichten terugspelen van een mailbox De verbinding verbreken Een bericht achterlaten De telefoon directory spelen Een gesprek registreren VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding B-11

12 1.1.3 Voic Functies Het VOCAL Voic systeem maak het mogelijk voor een beller om in iedere mailbox een bericht achter te laten die in zijn eigen stem wordt opgenomen. De gebruiker van de mailbox kan op elk moment vanaf elke druktoetstelefoon toegang krijgen tot zijn/haar mailbox en naar zijn/haar berichten luisteren. De gebruiker kan ook de parameters van zijn/haar mailbox veranderen. Echte/Virtuele Mailboxen VOCAL ondersteund maximaal 128 echte en virtuele mailboxen. Een echte mailbox is verbonden met een telefoonaansluiting en een virtuele mailbox is dat niet. Persoonlijke Mailboxen De eigenaar van een mailbox kan zijn mailbox personaliseren door het opnemen van een persoonlijke begroeting, het toekennen van een persoonlijke pincode aan de mailbox en het instellen van optionele parameters. Persoonlijke Begroeting Mailboxgebruikers kunnen op ieder moment een persoonlijke begroeting opnemen of veranderen vanaf iedere druktoetstelefoon. Bellers horen eerst de persoonlijke begroeting van het gekozen doorkiesnummer en kunnen daarna een bericht achterlaten. Dag- en Tijdmelding De systeembeheerder kan VOCAL programmeren om aan het begin van ieder bericht de dag en de tijd te registreren waarop het bericht werd opgenomen. Berichten Wissen De eigenaar van een mailbox kan handmatig berichten wissen of de systeembeheerder kan VOCAL programmeren om automatisch alle berichten te wissen na een vastgesteld aantal dagen. Bericht Doorsturen De eigenaar van een mailbox kan een kopie van een bericht doorsturen naar een andere mailboxen of mailboxgroepen. De eigenaar van een mailbox kan ook een introductie aan het doorgestuurde bericht toevoegen. B-12 VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding

13 Bericht Beantwoorden Mailboxgebruikers kunnen direct op een bericht reageren en een bericht opnemen in de mailbox van een beller. Mailbox Groepen Een beller kan tegelijkertijd een bericht sturen naar alle leden van een mailboxgroep. Alle gedefinieerde mailboxen behoren tot de groep"alle Mailboxen". Bovendien kan de systeembeheerder maximaal vier mailboxgroepen creëren, ieder met een maximum van twintig mailboxen. Mailboxen kunnen tot meer dan een groep behoren en kunnen aan een mailboxgroep worden toegevoegd of hieruit verwijderd worden door de systeembeheerder. Voor iedere mailboxgroep kan een begroeting worden geprogrammeerd voor de mailbox van die groep. 'Do Not Disturb' Stand Mailboxeigenaars kunnen hun mailbox op 'Normale Stand' of 'Do Not Disturb Stand' zetten. Wanneer een beller een 'Do Not Disturb' aansluiting belt met gebruikmaking van de Automatische Telefoniste menu's, zal VOCAL een speciaal "Do Not Disturb "-menu spelen en de beller niet doorverbinden met deze aansluiting. Individuele Taalkeuze De eigenaar van een mailbox kan één van de talen kiezen die door VOCAL ondersteund worden. Wanneer de eigenaar van de mailbox of de beller de mailbox binnengaat, zal VOCAL automatisch op de geselecteerde taal overschakelen. Aanpassen Opnameduur De systeembeheerder kan de duur van alle door VOCAL opgenomen berichten instellen. De ingestelde lengte zal worden toegepast op de volgende soorten berichten: scripts, begroetingen, namen en binnenkomende berichten. Het veranderen van deze parameter zal van invloed zijn op de werking van VOCAL. Automatische Volume Controle (AVC) Wanneer deze functie wordt geactiveerd zal VOCAL automatisch het lijnvolume aanpassen, zodat alle binnenkomende berichten op hetzelfde geluidsniveau worden opgenomen. VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding B-13

14 1.2 Over deze Gebruikshandleiding Deze gebruikshandleiding geeft alle informatie die u nodig heeft voor het installeren, programmeren en onderhoud van VOCAL, Versie 6.xx. De gebruikshandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken: 1. INTRODUCTIE Stelt VOCAL aan u voor en beschrijft de functies. 2. BESCHRIJVING EN INSTALLATIE Geeft een functionele beschrijving van VOCAL en de instructies voor het installeren. 3. DTMF PROGRAMMEREN Beschrijft hoe u VOCAL kunt programmeren vanaf iedere DTMF telefoon. 4. PROGRAMMEREN MET DE COMPUTER Beschrijft de installatie en de operationele basisbegrippen van het Voice Mail Utitlity Programma (VUP). 5. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER Legt uit hoe een mailbox te gebruiken en te programmeren. 6. PROGRAMMEREN VAN HET IN-BAND PROTOCOL Beschrijft hoe VOCAL te programmeren om het In-Band DTMF protocol te herkennen dat wordt uitgezonden door uw telefooncentrale. 7. PROBLEEMOPLOSSEN Geeft antwoord op veelgestelde vragen over het gebruik van VOCAL. BIJLAGE A Geeft een samenvatting van de programmeeropdrachten. BIJLAGE B Bevat de DTMF programmeerformulieren. BIJLAGE C Geeft een lijst van de systeemberichten. BIJLAGE D Geeft een lijst van de systeemspecificaties. B-14 VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding

15 2. BESCHRIJVING EN INSTALLATIE VOCAL is een digitaal systeem dat bestaat uit: Een geavanceerd DSP voice-processing apparaat Flash memory voor het opslaan van berichten en parameter data Centrale Processing Unit Twee of vier poorten Real time klok VOCAL biedt u twee belangrijke gebruiksfuncties: Automatische Telefoniste Service Gebruikt vooraf vastgestelde menu's om gesprekken door te verbinden met een bepaalde afdeling, aansluiting of mailbox. Voic Service Ontvangt en bezorgt berichten. Iedere mailbox heeft zijn eigen nummer en de eigenaar van de mailbox heeft een pincode die hem toegang geeft tot zijn mailbox. Berichten kunnen worden opgeslagen, gewist of worden doorgestuurd naar andere mailboxen. De eigenaar van een mailbox kan met één stap een identieke boodschap aan een groep mailboxen of aan alle mailboxen in het systeem sturen. U kunt uw VOCAL Automatische Telefoniste en Voic systeem aanpassen aan de individuele vereisten van uw organisatie. U kunt de volgende configuraties uitvoeren: Parameters van de telefooncentrale, zoals hook flash tijd. Automatische Telefoniste script menu's en geïndividualiseerde "In Gesprek", "Geen Antwoord" en "Do Not Disturb" menu's in drie verschillende talen tegelijkertijd. De voic functies zijn onder meer: mailboxen, mailboxgroepen en verschillende typen berichtnotificaties voor iedere mailbox. VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding B-15

16 2.1 Basissysteem VOCAL wordt geleverd met twee poorten en 10 uur opnamecapaciteit. U kunt VOCAL uitbreiden door het toevoegen van uitbreidingskaart voor twee poorten aan het moederbord om vier poorten te verkrijgen 2.2 Fysieke Beschrijving De functionele componenten van VOCAL bevinden zich onder het deksel van het zijpaneel. De LEDs bevinden zich aan de linker kant van het vóórpaneel. Het bodempaneel heeft twee gaten voor bevestiging aan de muur. Afbeelding 2-1 Aanzicht van VOCAL na het Verwijderen van het Deksel Zijpaneel Afbeelding 2-2 Zijpaneel B-16 VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding

17 De genummerde items in de volgende beschrijving corresponderen met de labels in Afbeelding Aansluiting Stroomvoorziening Sluit VOCAL aan op de externe stroomvoorziening 2. RS-232 Aansluiting Sluit VOCAL aan op de telefooncentrale of een PC RJ-11 Aansluitingen Sluit VOCAL aan op 2 of 4 aansluitingen van een telefooncentrale Vóórpaneel Afbeelding 2-3 LEDs op het Vóórpaneel De volgende tabel beschrijft de functie van de vier LEDs op het vóórpaneel. STATUS DAG NACHT VAKANTIE AUTO Dagstand Handmatig Aan Uit Uit Uit Nachtstand Handmatig Uit Aan Uit Uit Vakantiestand Handmatig Uit Uit Aan Uit Pauzestand Handmatig Aan Aan Uit Uit Dagstand Automatisch Aan Uit Uit Aan Nachtstand Automatisch Uit Aan Uit Aan Pauzestand Automatisch Aan Aan Uit Aan VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding B-17

18 STATUS (vervolg) DAG NACHT VAKANTIE AUTO Systeemfout 1 Uit Knippert Uit Uit Systeemfout 1 Knippert Knippert Knippert Knippert Systeemfout 1 Knippert Knippert Knippert Uit Automatische Zelf-Test Aan Aan Aan Aan 1 Gelieve contact op te nemen met uw vakhandelaar. 2.3 Installatie VOCAL wordt compleet gemonteerd geleverd. Het is ontworpen om aan de muur bevestigd te worden dichtbij de telefooncentrale Uitpakken Inspecteer voordat u uitpakt de verpakking. Indien u schade ontdekt, rapporteer dit dan onmiddellijk aan uw vakhandelaar. Om VOCAL uit te pakken: 1. Plaats de verpakking op een vlakke ondergrond en maak open. 2. Verwijder de inhoud uit de verpakking en plaats deze op een schoon oppervlak. 3. Verwijder alle verpakkingsmateriaal. 4. Controleer de inhoud. Indien u schade ontdekt, rapporteer dit dan onmiddellijk aan uw vakhandelaar VOCAL installeren Om VOCAL te installeren: 1. Bevestig de unit aan de muur dichtbij de kast van de telefooncentrale. Gebruik de boormal om de schroeven aan te brengen. 2. Verwijder het zijpaneel. 3. Sluit de RJ-11 stekker aan het uiteinde van een van de kabels aan op de RJ- 11 aansluiting op het zijpaneel van VOCAL. Sluit het andere uiteinde van B-18 VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding

19 de kabels aan op een of twee analoge telefoonlijnen op het Main Distribution Frame (MDF) van de telefooncentrale (zie Afbeelding 2-4 ). Let op: Iedere RJ-11 verbinding op het zijpaneel van VOCAL kan maximaal twee analoge telefoonlijnen ondersteunen. Afbeelding 2-4 Aansluitingen Analoge Lijnen VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding B-19

20 4. Sluit de 9V gelijkstroom adapterstekker aan op de netvoedingsaansluiting aan het zijpaneel van VOCAL. 5. Sluit de 9V gelijkstroomadapter aan op de hoofdelektriciteitsaansluiting om de VOCAL aan te zetten. De LEDs op het vóórpaneel gaan na elkaar aan en uit en daarna gaat de LED die de status aangeeft van VOCAL aan. 6. Indien uw telefooncentrale volledig geautoriseerde RS-232 integratie met VOCAL toestaat, sluit dan het ene uiteinde van de RS-232 kabel aan op de RS-232 aansluiting van VOCAL en het andere uiteinde aan de RS-232 aansluiting van de telefooncentrale. 7. Bel iedere VOCAL lijn vanaf een willekeurige aansluiting en controleer het antwoord. U dient het standaardbericht te horen (systeembericht nummer 000. Zie Bijlage C). 8. Plaats het deksel van het zijpaneel weer terug. 9. Programmeer VOCAL in overeenstemming met uw type telefooncentrale en de vereiste toepassingen. DTM F Afbeelding 2-5 Systeeminstallatie B-20 VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding

21 2.3.3 Uitbreiding van het Systeem Uitbreiden tot Vier Lijnen Het uitbreidingspakket bevat: 2-lijnen uitbreidingskaart 4-polige kabel Twee kunststof afstandhouders Om de uitbreidingskaart te installeren: 1. Koppel alle externe kabels en stekkers los. 2. Koppel de 9V gelijkstroomadapter los van de hoofdelektriciteitsaansluiting om VOCAL uit te zetten. 3. Open het bovenpaneel van VOCAL door de vier schroeven te verwijderen. 4. Plaats de twee afstandhouders in de corresponderende gaten. 5. Plaats de uitbreidingskaart in de corresponderende J6 aansluiting. 6. Sluit één uiteinde van de 4-polige kabel aan op J5 op het moederbord en het andere uiteinde op J5 op de uitbreidingskaart. 7. Bevestig het bovenpaneel weer en sluit de 9V gelijkstroomadapter aan op de hoofdelektriciteitsaansluiting om VOCAL aan te zetten. 8. Sluit alle externe kabels en stekkers weer aan op VOCAL. VOCAL herkent automatisch de vier lijnen wanneer deze wordt aangezet. VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding B-21

22 3. DTMF PROGRAMMEREN U kunt VOCAL programmeren door:middel van een: Telefoon met gebruikmaking van DTMF tonen. Computer met gebruikmaking van het Voic Utitlity Programma (zie Hoofdstuk 4) Dit hoofdstuk beschrijft het programmeren van VOCAL met gebruikmaking van DTMF tonen. Let op: U zult iedere keer dat u een programmaopdracht invoert een bevestigingstoon horen. 3.1 Openen en Sluiten van de Programmeerstand VOCAL beantwoordt geen gesprekken wanneer VOCAL zich in de pogrammeerstand bevindt. Om de programmeerstand te openen: 1. Sluit een analoge lijn van de telefooncentrale aan op VOCAL. 2. Bel de analoge lijn vanaf een willekeurige druktoetstelefoon. 3. Wacht tot VOCAL antwoordt en het openingsmenu speelt. Toets dan *900 in. 4. Toets de pincode van de systeembeheerder in (de standaard pincode is 1234) om de programmeerstand te openen. Om de programmeerstand te sluiten: Toets *900 in of Toets één minuut lang geen nummer in. Let op: Wanneer u de programmeerstand heeft gesloten door *900 in te toetsen, speelt VOCAL het openingsmenu. U kunt daarna de veranderingen die u aan het systeem gemaakt heeft testen. B-22 VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding

23 3.2 Controlelijst Eerste Keer Programmeren 1. Bel vanaf een druktoetstelefoon naar VOCAL. U zult de standaardbegroeting horen (systeemboodschap nummer 000. Zie Bijlage C). 2. Toets *900 in en de pincode van de systeembeheerder (standaard: 1234) om de programmeerstand te openen: 3. Voer de parameters van de telefooncentrale in (zie Hoofdstuk 3.3 en Hoofdstuk 6) om voor een juist functioneren van VOCAL met uw telefooncentrale te zorgen. 4. Stel de directe tijdklok van VOCAL in (zie Hoofdstuk 3.4). 5. Voer het systeemschema in (zie Hoofdstuk 3.5). 6. Creëer de mailboxen (zie Hoofdstuk 3.6.1). 7. Definieer een notificatietype voor iedere mailbox (zie Hoofdstuk 3.6.3). 8. Definieer de notificatieparameters (d.w.z.., berichtenlampje aan en berichtenlampje uit en het interval tussen de belsignalen van de notificatie in Hoofdstuk 3.6.3). 9. Registreer (zie Hoofdstuk 3.7.1) en programmeer (zie Hoofdstuk 3.7.2) de script menu's voor de Automatische Telefoniste. Zorg ervoor dat u de mailboxen definieert voordat u de script menu's voor de Automatische Telefoniste opbouwt. 3.3 Het Definiëren van de Parameters van uw Telefooncentrale VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding B-23

24 Om VOCAL te integreren met uw telefooncentrale, dient u de parameters daarvan toe te passen op VOCAL. Voor het verkrijgen van de parameters van uw telefooncentrale, zie de Gebruikshandleiding van uw telefooncentrale of de huidige set-up configuratie van uw telefooncentrale. Om VOCAL zo te configureren dat VOCAL het In-Band DTMF protocol herkent dat door uw telefooncentrale wordt verstuurd zie Hoofdstuk 6. Let op: Vergeet niet om de programmeerstand te openen door *900 in te toetsen en de pincode van de systeembeheerder voordat u programmeeropdrachten invoert. Tabel 3-1 geeft de opdrachten die u moet invoeren om de parameters van uw telefooncentrale op VOCAL toe te passen. Tabel 3-1 Opdrachten Parameters Telefooncentrale WERKING OPDRACHT standaard Aantal aansluitingen Verbreektijd voor toonherkenning tijdens een gesprek Aantal belsignalen voordat een lijn beantwoord wordt Tijd die gewacht moet worden voor Geen Antwoord *300 + X waarbij X een cijfer is van 1-4 U kunt deze parameter alleen veranderen wanneer mailboxen en/of geldige aansluitingen nog niet gedefinieerd zijn. *301 + X waarbij: X = afbreektijd in seconden (0-9) *310 + lijnnummer + aantal belsignalen Lijnnummer = 1-4 Aantal belsignalen = 1-9 *311 + XX waarbij XX is seconden. Deze code is alleen van toepassing wanneer begeleid doorverbinden geselecteerd is. 3 6 seconden 1 20 seconden B-24 VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding

25 Tabel 3-1 Opdrachten Parameters Telefooncentrale (voortgezet) WERKING OPDRACHT standaard Geldige aansluitingen telefooncentrale Een groep opnieuw instellen Alle groepen opnieuw instellen Identiteitscode Telefoniste Programmeerbare code voor het terugluisteren van berichten Code Verbinding verbreken Wissen Code Verbinding verbreken Externe toegangscode Wissen Externe toegangscode *320 + Y + Eerste Aansl. + Laatste Aansl. + # waarbij Y een groepsnummer is tussen (0-9). Bij voorbeeld: * # * # U kunt tot op 10 groepen van geldige aansluitingen definiëren. Indien een beller direct een aansluiting belt (code 170), controleert VOCAL of de aansluiting geldig is. Indien de aansluiting niet geldig is, verbindt VOCAL het gesprek niet door. *320 + Y # (de twee groepen nullen kunnen 2, 3, of 4 cijfers lang zijn, afhankelijk van het aantal aansluitingen) *320 + # *330 + X waarbij X een cijfer is tussen 0-9. Wanneer de beller dit cijfer intoetst tijdens elk willekeurig script menu, wordt het gesprek doorverbonden met de telefoniste. *331 + X X = 0-9; Terugluistercijfer *333 + CODE 1 + # VOCAL beëindigt een gesprek wanneer het de code voor het verbreken van een verbinding ontvangt. De code kan maximaal vier cijfers bevatten. Geldige waarden voor deze code kunnen elke combinatie zijn van 0-9, *, #, en A-D. * # *340 + X + # waarbij X de externe toegangscode is (0-9), Pauze (*1). Deze code is van toepassing voor externe notificatie. *340 + # Geen 0 9 ### 9 VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding B-25

MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale

MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale de nieuwste manier van bellen voor het MKB Inhoudsopgave > Inleiding... 3 > Managed PBX opties... 4 > Codes die worden gebruikt wanneer u niet

Nadere informatie

Quick installation for

Quick installation for Quick installation for Pagina 1 1. Haal de BoXiT uit de verpakking en controleer de aangegeven opties, zoals: 1. Aantal voicemail poorten 2 of 4. 2. Hoeveel uur spraakopslag 2 uur 40 min / 5 uur 20min.

Nadere informatie

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk WebBeheerhandleiding 2. Inleiding Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk is een toekomstgerichte hosted telefonie oplossing voor het MKB. Hosted Telefonie van Telfort

Nadere informatie

Handleiding VoiceMail

Handleiding VoiceMail Handleiding VoiceMail 1 VoiceMail in twee stappen Stap 1 VoiceMail aanzetten 1.1. Om VoiceMail aan te zetten toetst u * 61*0842333#. Op sommige telefoontoestellen kan dit ook door een aparte VoiceMail

Nadere informatie

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding MobielinBedrijf Alle zakelijke telefonie op één toestel Verkorte Handleiding MobielinBedrijf van KPN Met MobielinBedrijf beschikt uw mobiele telefoon over de belangrijkste functies van een vaste telefoon.

Nadere informatie

handleiding verkorte codes Gebruik de verkorte codes om via uw toestel PBX functies in en uit te schakelen.

handleiding verkorte codes Gebruik de verkorte codes om via uw toestel PBX functies in en uit te schakelen. handleiding verkorte codes Gebruik de verkorte codes om via uw toestel PBX functies in en uit te schakelen. Inhoudsopgave / 1 Inleiding / 3 Verkorte codes / 3 Gesprekken doorverbinden 3 Gesprekken parkeren

Nadere informatie

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk Beheerhandleiding 1 1. Inleiding Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk is een toekomstgerichte hosted telefonie oplossing voor het MKB. Hosted Telefonie van Telfort

Nadere informatie

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Voicemail faciliteiten...3 2.1 Begroeting...3 2.2 Wachtwoord...3 2.3 Doorschakelen naar voicemail...3 2.4 Doorverbinden naar voicemail...3

Nadere informatie

Handleiding. Deurtelefoonoverdrager DTFO620-2LU

Handleiding. Deurtelefoonoverdrager DTFO620-2LU B U I T E N D E U R T O E S T E L L E N Handleiding Deurtelefoonoverdrager DTFO620-2LU Versie 1.0.0 Datum Mei 2009 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Faciliteiten 3 3 Systeem overzicht 5 4 Installatie 6 5 Instellingen

Nadere informatie

Tritel Beheer telefooncentrale. ipad Beheerhandleiding

Tritel Beheer telefooncentrale. ipad Beheerhandleiding Tritel Beheer telefooncentrale ipad Beheerhandleiding 2 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. Inleiding... 3 3. Telefooncentrale beheer ipad App... 4 4. Telefooncentrale configureren... 5 4.1. Algemene instellingen...

Nadere informatie

Zakelijk Hosted Bellen. Gebruikershandleiding

Zakelijk Hosted Bellen. Gebruikershandleiding Zakelijk Hosted Bellen Gebruikershandleiding Per mei 2015 Inhoudsopgave 1. Eerste keer inloggen 4 2. Inloggen 4 3. Instellingen aanpassen 5 Doorschakelingen 5 Voicemail 6 Verkort kiezen 7 4. Belgegevens

Nadere informatie

Zakelijk. Welkom bij Telfort. Zakelijk

Zakelijk. Welkom bij Telfort. Zakelijk Zakelijk Welkom bij Telfort Zakelijk Welkom... 3 Snel starten... 5 Mijn Telfort... 6 Mogelijkheden Mijn Telfort... 6 E-mailadres doorgeven... 7 Nummerbehoud... 7 Diensten... 8 Voicemail... 8 Instellen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Nortel-bedrijfscommunicatiebeheer Find Me/Follow Me Gebruikershandleiding Inleiding Met behulp van Find Me/Follow Me kunnen maximaal vijf verschillende externe bestemmingen tegelijk overgaan. De nummers

Nadere informatie

VOICE portal. Versie 1.0 Datum 7 maart 2011 EXPRESS

VOICE portal. Versie 1.0 Datum 7 maart 2011 EXPRESS HiP Express VOICE portal Versie 1.0 Datum 7 maart 2011 EXPRESS Voice portal snelcodes 2 Inhoudsopgave 1. VOICE Portal 3 1.1 Hoofdmenu VOICE Portal...3 1.1.1 Menu: voicemail...3 1.1.2 Gepersonaliseerde

Nadere informatie

Verwijder de pincode van de simkaart met behulp van uw mobiele telefoon

Verwijder de pincode van de simkaart met behulp van uw mobiele telefoon Waleli 1 HANDLEIDING IN HET KORT Verwijder de pincode van de simkaart met behulp van uw mobiele telefoon Hoe moet u: De GSM-deurbel handmatig inschakelen: Druk kort op de doorschakelknop van de GSM-deurbel.

Nadere informatie

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service Advitronics Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Industriestraat 2, 5361 EA Grave T: +31 (0) 486 47 62 63 F: +31 (0) 486 47 65 40 info@advitronics.nl www.advitronics.nl Toestelhandleiding

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 1.1 Aanpassingen voor identiteitswijziging (HIPPER) RoutIT B.V. 05-06-2014 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise ANALOOG TOESTEL Alcatel OmniPCX Enterprise G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G 1 Symbolen in de handleiding Bij toestellen met multifrequentie toetsenborden, wordt het

Nadere informatie

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0 Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies Dit apparaat is geproduceerd conform ons gecertificeerde systeem voor milieubeheer (ISO

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing standaardtoestellen. Vox DaVo

Gebruiksaanwijzing standaardtoestellen. Vox DaVo Gebruiksaanwijzing standaardtoestellen Vox DaVo Januari 2006 1. ALGEMEEN...3 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 3 1.2 De tonen in de Vox DaVo... 3 2. BESCHRIJVING FACILITEITEN...4 2.1 Buitenlijn kiezen...

Nadere informatie

HIPPER Gebruikershandleiding

HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Installatie... 1 2 Configuratie... 1 3 Instellingen bereikbaarheid... 2 3.1 Niet storen (oftewel Do not Disturb)... 2 3.2 Doorschakelen... 3 3.2.1 Altijd Doorschakelen...

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

Handleiding Vodafone Voicemail

Handleiding Vodafone Voicemail Handleiding Vodafone Voicemail Inhoudsopgave Uw voicemail in gebruik nemen 3 Gebruik van Vodafone Voicemail 4 Ontvangen en beluisteren van berichten 4 Wat kost Vodafone Voicemail? 5 Voicemail in het buitenland

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Opera 20IP ISDN & VoIP Automatische Telefoniste Gebruiksaanwijzing

Opera 20IP ISDN & VoIP Automatische Telefoniste Gebruiksaanwijzing Opera 20IP ISDN & VoIP Automatische Telefoniste Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Automatische-Telefoniste... 3 Voordelen... 3 1. Automatische Telefoniste Overzicht... 4 1.1 Bericht... 4 1.2 Code... 5 1.3

Nadere informatie

Voicemail. Klantcontactcentrum

Voicemail. Klantcontactcentrum Voicemail Klantcontactcentrum Inhoudsopgave Inschakelen voicemail via Serviceweb 2 1.1 Hoofdmenu voice-portal 3 1.1.1 Menu: voicemail 3 1.1.1.1 Menu: afspelen berichten 3 1.1.1.2 Menu: in gesprek 4 1.1.1.3

Nadere informatie

Belbundel. Welkom bij Telfort belbundel

Belbundel. Welkom bij Telfort belbundel Belbundel Welkom bij Telfort belbundel Welkom... 3 Snel starten... 5 Mijn Telfort... 6 Mogelijkheden Mijn Telfort... 6 Belbundel ZZP Zakelijk Beheer... 6 Facturen bekijken... 7 Uw 1 e factuur: eenmalig

Nadere informatie

PhoneMail TM, een antwoordapparaaat voor uw vaste lijn

PhoneMail TM, een antwoordapparaaat voor uw vaste lijn PhoneMail TM, een antwoordapparaaat voor uw vaste lijn Uw correspondenten komen standaard na 5-6 beltonen terecht op uw PhoneMail wanneer u uw telefoon niet kunt opnemen of wanneer u afwezig bent. U kunt

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 2 1. Inhoud 1. Inhoud... 3 2. VAMO... 4 2.1. Bellen en gebeld worden... 4 2.2. Gebeld worden...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon De gebruikers handleiding Cisco IP-telefoon 1 Inhoudsopgave Belangrijk om te weten 3 De telefoon in één oogopslag 4,5 Een gesprek voeren 6 Een gesprek beantwoorden 7 Een gesprek uitschakelen 8 Een gesprek

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing d282-toestel. Vox DaVo

Gebruiksaanwijzing d282-toestel. Vox DaVo -toestel Vox DaVo Januari 2006 1. ALGEMEEN... 3 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 3 1.2 De vaste functietoetsen... 4 1.3 Tweekleurige leds... 4 1.4 De tonen in de Vox DaVo... 5 2. BESCHRIJVING FACILITEITEN...

Nadere informatie

Handleiding Dterm telefoon

Handleiding Dterm telefoon Library and IT Services Handleiding Dterm telefoon 1. Oproepindicator Deze gaat branden wanneer je wordt gebeld en blijft branden als er een voicemail-bericht is achtergelaten. 2. Display Het toestel is

Nadere informatie

Telefonisten handleiding snom 360

Telefonisten handleiding snom 360 Telefonisten handleiding snom 360 De verschillende toetsen 1. Displaytoetsen: Deze vier toetsen corresponderen met de mogelijkheden in het display. Welke functies de toetsen hebben hangt af van de status

Nadere informatie

Handleiding dect toestellen LG LDK

Handleiding dect toestellen LG LDK Handleiding dect toestellen LG LDK Inleiding: Van harte gefeliciteerd met uw LG LDK bedrijfscentrale. De handleiding zoals U die hieronder aantreft is een specifieke gebruikers handleiding welke U in staat

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

Mobiele extensie Snelle referentiegids. Versie 1.0a

Mobiele extensie Snelle referentiegids. Versie 1.0a Mobiele extensie Snelle referentiegids Versie 1.0a Uw mobiele toestel gebruiken Door de flexibiliteit van het systeem kunnen uw belcodes en functies afwijken van die vermeld in deze handleiding. Controleer

Nadere informatie

Vodafone Wireless Office Handleiding

Vodafone Wireless Office Handleiding Vodafone Wireless Office Handleiding Bel voor meer informatie met de Vodafone Klantenservice op nummer 1200 ME.WOHL.0801.01 Auteursrechten Februari 2008 Vodafone Libertel B.V. Uit deze uitgave mag niets

Nadere informatie

VastMobiel integratie Telfort Zakelijk

VastMobiel integratie Telfort Zakelijk VastMobiel integratie Telfort Zakelijk Gebruikers Handleiding 1 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. VastMobiel integratie... 3 2.1. Identiteit... 3 2.2. Bellen en gebeld worden... 3 2.3. Gebeld worden... 3 2.4.

Nadere informatie

Deze gebruikershandleiding is geldig voor analoge telefoontoestellen die zijn verbonden met het IPK-systeem.

Deze gebruikershandleiding is geldig voor analoge telefoontoestellen die zijn verbonden met het IPK-systeem. VOORWOORD MEDEDELING VOOR DE GEBRUIKER Deze gebruikershandleiding is geldig voor analoge telefoontoestellen die zijn verbonden met het IPK-systeem. De beschreven functies kunnen door uw communicatiemanager

Nadere informatie

Personal tag. Personal tag. Drukknop of bewegingsdetector. TABEL 2 Samenvatting van de Programmeerfuncties

Personal tag. Personal tag. Drukknop of bewegingsdetector. TABEL 2 Samenvatting van de Programmeerfuncties TAG-IN-A-BAG Stand alone proximity toegangscontrolesysteem Gebruikershandleiding 1. Introductie De TIAB is ontworpen om de toegang voor onbevoegden tot beschermde gebieden te beperken. De unit maakt gebruik

Nadere informatie

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Document Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Libervoice Overschieseweg 76 Telefoon: 010 76 00000 3044 EH Rotterdam Email: support@libervoice.nl Inhoudsopgave 1 Toetsen 3 Blz 2 Functionaliteiten

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel.

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. - 1 - De Toetsen 1: Mute: Met deze toets schakelt u de microfoon van de hoorn uit. De persoon aan de andere kant van de lijn kan u niet meer horen. Om de microfoon

Nadere informatie

Voice Response Systeem KX-TVP50

Voice Response Systeem KX-TVP50 Voice Response Systeem KX-TVP50 In de huidige communicatiewereld speelt Internet en E-mail een belangrijke rol, echter de menselijke stem blijft het meest aanspreken bij het dagelijkse zakendoen. Met het

Nadere informatie

CNE Communicatie Server

CNE Communicatie Server CNE Communicatie Server Gebruikershandleiding Versie 1.2 (februari 2012) Inleiding De CCS (CNE Communicatie Server) is een zeer uitgebreide VOIP telefooncentrale op basis van het open-source pakket Asterisk,

Nadere informatie

Handleiding NEC telefoon

Handleiding NEC telefoon Library and IT Services Handleiding NEC telefoon 1. I-call Niet ingesteld. Op verzoek via je LAU kan worden ingesteld, dat deze gaat branden als je een oproep hebt gemist. 2. Security lock Via deze button

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284 Een oproep tot stand brengen Oproepapparatuur U kunt een telefoonoproep via de volgende apparatuur tot stand brengen: 1) Neem de hoorn, het symbool wordt in het inactieve scherm weergegeven. 2) Druk op

Nadere informatie

Zakelijk Hosted Bellen. Gebruikershandleiding

Zakelijk Hosted Bellen. Gebruikershandleiding Zakelijk Hosted Bellen Gebruikershandleiding Per september 2017 Inhoudsopgave 1. Eerste keer inloggen 4 2. Inloggen 5 3. Instellingen aanpassen 5 Doorschakelingen 6 Voicemail 9 Verkort kiezen 9 4. Belgegevens

Nadere informatie

Welkom bij Teleservice Connect Mobile

Welkom bij Teleservice Connect Mobile Welkom bij Teleservice Connect Mobile Inhoud Welkom bij Teleservice Connect Mobile Welkom bij Teleservice Connect Mobile 3 Buitenland 10 2 Met 4 stappen klaar voor gebruik Snel starten Over voicemail 4

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP650

Gebruikershandleiding Polycom IP650 Gebruikershandleiding Polycom IP650 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP650 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Hoorn Krulsnoer hoorn Grondplaat

Nadere informatie

PABX telefooncentrale

PABX telefooncentrale 345829 PABX telefooncentrale Gebruiksaanwijzingen 09/11-01 PC 2 1 Inleiding 6 1.1 De Telefooncentrale 6 Algemene beschrijving 6 2 Gebruik 8 2.1 Telefoonfuncties 8 Speciale toetsen die op de BTicino telefoons

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Forum Phone 310

Gebruiksaanwijzing Forum Phone 310 1. ALGEMEEN...3 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 3 1.2 De vaste functietoetsen... 3 1.3 De tonen in de Forum 300... 4 2. BESCHRIJVING FACILITEITEN...5 2.1 Buitenlijn kiezen... 5 2.2 Intern nummer kiezen...

Nadere informatie

Beknopte Handleiding Managed VoIP

Beknopte Handleiding Managed VoIP Beknopte Handleiding Managed VoIP Inhoud Inleiding... 3 1. Gebruikersextensie... 4 2. Nummerplannen... 6 3. Systeemnummers... 7 4. Uitleg Gebruik Systeemnummers... 8 901 - Aanmelden... 8 903 - Aanmelden

Nadere informatie

Snel aan de slag met het standaard toestel. Vox Novo Office

Snel aan de slag met het standaard toestel. Vox Novo Office Snel aan de slag met het standaard Vox Novo Office kpn telecom Gebruiksaanwijzing How Toetsenbord Cijfer-toetsenbord. Specifieke toets van het cijfer-toetsenbord. Overige gebruikte symbolen Andere mogelijkheid

Nadere informatie

Prepaid. Welkom bij Telfort Prepaid

Prepaid. Welkom bij Telfort Prepaid Prepaid Welkom bij Telfort Prepaid Welkom... 5 Snel starten... 7 Beltarieven... 8 Opwaarderen... 9 Beltegoed opvragen... 10 Diensten... 12 Voicemail...12 Instellen en beveiligen...12 In het buitenland...14

Nadere informatie

Handleiding snom 320 / 360 / 370.

Handleiding snom 320 / 360 / 370. Handleiding Snom 320 / 360 / 370 versie 1.3 status definitief t.b.v. relatie Voip klanten Soort document Handleiding snom 320 / 360 / 370. Isaeus Openbaar pag. 1 van 14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Snel aan de slag met de d350. Vox Novo Office

Snel aan de slag met de d350. Vox Novo Office Snel aan de slag met de d350 Vox Novo Office kpn telecom Gebruiksaanwijzing How Uw bent in het bezit van het digitale toestel d350. Dankzij het display, de functies en de luidspreker beschikt u over een

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Bij 3in1 van SKP kunt u gebruikmaken van (digitale) telefonie. Indien u bij uw aanmelding heeft aangegeven dat uw nummer overgenomen (geporteerd) moet worden van uw oude provider,

Nadere informatie

Vox Alliance. Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7

Vox Alliance. Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7 Vox Alliance Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7 Inhoud 1 Algemeen...................................... 3 1.1 Over deze handleiding............................. 3 1.2 Nummerplan toestellen.............................

Nadere informatie

MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1.

MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1. MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1.3-1 - Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Snel aan de slag met het standaard toestel. Vox Novo Office

Snel aan de slag met het standaard toestel. Vox Novo Office Snel aan de slag met het standaard Vox Novo Office kpn telecom Gebruiksaanwijzing How Toetsenbord Cijfer-toetsenbord. Specifieke toets van het cijfer-toetsenbord. Overige gebruikte symbolen Andere mogelijkheid

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Copyright RETEG b.v. Bedieningshandleiding voor de Display s 1 Rev 2.0, 06-07-2006 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 BEVEILIGING...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Model Voice Processing systeem KX-TVM50/KX-TVM200 ACD-Berichtenserver Model KX-NCV200 Gebruikershandleiding Hartelijk dank voor uw aankoop van een Panasonic-product. Lees eerst deze handleiding voordat

Nadere informatie

Slim, die lijn van mij!

Slim, die lijn van mij! Praktische gids Slim, die lijn van mij! Alle Slimme Diensten bij de hand! Gratis diensten Als het bezet is, belt Proximus automatisch terug Ring Back... 5 U weet wie geprobeerd heeft u te bereiken n r

Nadere informatie

Inhoud. Welkom bij Telfort... 3. Diensten... 4. Service... 9. Verlies en beveiliging... 9. Vragen?... 11

Inhoud. Welkom bij Telfort... 3. Diensten... 4. Service... 9. Verlies en beveiliging... 9. Vragen?... 11 zakelijk Welkom! Inhoud Welkom bij Telfort... 3 Snel starten... 3 Diensten... 4 Sms-berichten... 4 Verzenden met bevestiging... 4 Voicemail... 4 Instellen en beveiligen... 4 Beluisteren... 4 In het buitenland...

Nadere informatie

Standaard toestel. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Standaard toestel. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Standaard Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Gebruiksaanwijzing? How Toetsenbord Cijfer-toetsenbord. Specifieke toets van het cijfer-toetsenbord. Overige gebruikte symbolen Andere mogelijkheid

Nadere informatie

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1 Uw Telefoon: De M725 De telefoon is voorzien van de hieronder beschreven toetsen. In deze handleiding worden alle toetsen, die moeten worden ingedrukt, aangeduid met pictogrammen, zoals: en. Hoorn Display

Nadere informatie

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Aastra 6753i

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Aastra 6753i G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g Aastra 6753i Inhoud Toestel overzicht Basisfuncties Een oproep plaatsen Een oproep beantwoorden Een gesprek beëindigen Een nummer herhalen (redial) Een oproep

Nadere informatie

Snel aan de slag met de d350. Vox Novo Office. Release 2

Snel aan de slag met de d350. Vox Novo Office. Release 2 Snel aan de slag met de d350 Vox Novo Office Release 2 Gebruiksaanwijzing How Uw bent in het bezit van het digitale toestel d350. Dankzij de functietoetsen beschikt u over een hoog gebruikscomfort en een

Nadere informatie

Handleiding Polycom Soundstation IP 6000

Handleiding Polycom Soundstation IP 6000 Handleiding Polycom Soundstation IP 6000 qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel

Nadere informatie

itel-pbx Yealink T20P Handleiding

itel-pbx Yealink T20P Handleiding itel-pbx Yealink T20P Handleiding Inleiding De itel-pbx is een door OrcaGroup ontwikkelde, geavanceerde, op VoIP gebaseerde telefooncentrale met een zeer uitgebreide set aan functionaliteiten. Standaard

Nadere informatie

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Aastra 6731i

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Aastra 6731i G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g Aastra 6731i Inhoud Toestel overzicht Basisfuncties Een oproep plaatsen Een oproep beantwoorden Een gesprek beëindigen Een nummer herhalen (redial) Een oproep

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 1.0)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 1.0) Internet Control Station Kijk regelmatig op www.klikaanklikuit.nl voor updates Snel aan de slag Installatiegids (versie 1.0) ICS-1000 Het grootste gemak in draadloos schakelen. Eenvoudig uit te breiden

Nadere informatie

Weergave Oproeper. gebruiksaanwijzing

Weergave Oproeper. gebruiksaanwijzing PROFOON PCI-27B Weergave Oproeper gebruiksaanwijzing INTRODUCTIE Met de Profoon PCI-27B kunt u zien door wie u gebeld wordt. Naar keuze kunt u zo ongewenste telefoontjes onbeantwoord laten en alleen de

Nadere informatie

Snelzoekgids voor de digitale telefoon NL, Uitgave 1, juni 2004

Snelzoekgids voor de digitale telefoon NL, Uitgave 1, juni 2004 Snelzoekgids voor de digitale telefoon 240 6-30034NL, Uitgave, juni 2004 2 3 8 4 5 6 7 7 6 8 5 4 3 2 0 9 Lijn- en functieknoppen: hiermee kunt u toegang verkrijgen tot binnenkomende en uitgaande lijnen

Nadere informatie

Inleiding: Algemeen: Handleiding LG Digitaal Systeemtoestel. Pagina 2

Inleiding: Algemeen: Handleiding LG Digitaal Systeemtoestel. Pagina 2 Inleiding: Van harte gefeliciteerd met uw LG IPLDK bedrijfscentrale. De handleiding zoals u die hieronder aantreft is een specifieke gebruikers handleiding welke u in staat stelt eenvoudig de meeste van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Gebruikershandleiding voor de IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Gebruikershandleiding voor de IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Documentstatus: Standard Documentversie: 01.01 Onderdeelcode: NN40050-102 Datum: Augustus 2006 Copyright

Nadere informatie

Bedrijfsvoicemail Instellen en beluisteren

Bedrijfsvoicemail Instellen en beluisteren Bedrijfsvoicemail Instellen en beluisteren KvK 30176310 BTW 8105.07.456B01 NL42 INGB 0006 0988 18 BIC INGBNL2A 1 Inhoudsopgave Soorten voicemailboxen... 3 Persoonlijk... 3 Bedrijfsvoicemailbox... 4 Een

Nadere informatie

Calisto P240. USB-handset GEBRUIKERSHANDLEIDING

Calisto P240. USB-handset GEBRUIKERSHANDLEIDING Calisto P240 USB-handset GEBRUIKERSHANDLEIDING Welkom Gefeliciteerd met uw nieuwe Plantronics-product. In deze handleiding vindt u instructies voor de installatie en het gebruik van uw Calisto P240 USB-handset

Nadere informatie

Handleiding. Tiptel IP 286 toestellen. Versie 1.0

Handleiding. Tiptel IP 286 toestellen. Versie 1.0 Handleiding Tiptel IP 286 toestellen Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Introductie... 2 2 Gebruik van de telefoon... 2 2.1 Gebruik van handenvrij bellen... 2 2.2 Gebruik van de headset (optioneel)... 2 2.3 Schakelen

Nadere informatie

Beknopte Handleiding Hosted VoIP

Beknopte Handleiding Hosted VoIP Beknopte Handleiding Hosted VoIP Inhoud Inleiding... 3 1. Gebruikersextensie... 4 2. Nummerplannen... 6 3. Systeemnummers... 7 4. Uitleg Gebruik Systeemnummers... 8 901 - Aanmelden... 8 903 - Aanmelden

Nadere informatie

Snel aan slag met de d351. Vox Novo Office

Snel aan slag met de d351. Vox Novo Office Snel aan slag met de d351 Vox Novo Office kpn telecom Gebruiksaanwijzing How Uw bent in het bezit van het digitale toestel d351. Dankzij het display, de functies en de luidspreker beschikt u over een hoog

Nadere informatie

Opera 20IP ISDN & VoIP Analoge Telefoon Handleiding

Opera 20IP ISDN & VoIP Analoge Telefoon Handleiding Opera 20IP ISDN & VoIP Analoge Telefoon Handleiding Inhoud 1 Introductie... 4 Een oproep maken 2 Externe oproep maken via willekeurige buitenlijn... 4 3 Externe oproep maken via een specifieke buitenmijn

Nadere informatie

Handleiding Managed Telefonie

Handleiding Managed Telefonie Handleiding Managed Telefonie Inhoudsopgave Standaard gebruikersopties... 3 CALL PICKUP... 3 DOORVERBINDEN ZONDER RUGGESPRAAK... 3 DOORVERBINDEN MET RUGGESPRAAK... 3 GESPREK PARKEREN... 3 ANONIEM BELLEN...

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR VOICEMAIL

HANDLEIDING VOOR VOICEMAIL 33333 HANDLEIDING VOOR VOICEMAIL Vraag uw beheerder om hulp bij het invullen van de volgende gegevens. Noteer het nummer van de telefoonmaatschappij en het nummer van de autoattendant als dat verschillend

Nadere informatie

Dean Mobile ONGEKENDE SERVICE! ENORME BESPARING!

Dean Mobile ONGEKENDE SERVICE! ENORME BESPARING! Dean Mobile ONGEKENDE SERVICE! ENORME BESPARING! Meet Dean Klantenservice Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de klantenservice van Dean Connect. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

De Konftel 250 Korte handleiding

De Konftel 250 Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 250 Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 250 is een conferentietelefoon die kan worden aangesloten op analoge telefoonaansluitingen. Zie

Nadere informatie

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECTstandaard biedt

Nadere informatie

Yes Mobiel+ Mobiel Kantoor Beheer Tool Handleiding

Yes Mobiel+ Mobiel Kantoor Beheer Tool Handleiding Yes Mobiel+ Mobiel Kantoor Beheer Tool Handleiding UITSLUITEND VOOR INTERN GEBRUIK Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Introductie 3 Uw telefooncentrale instellen 3 o Nummerplan 3 Tabblad algemeen 4 o Weergave

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING Voor de Bedrade Prive-Alarmkiezer type ED-130 en Draadloze ED-131

INSTALLATIEHANDLEIDING Voor de Bedrade Prive-Alarmkiezer type ED-130 en Draadloze ED-131 INSTALLATIEHANDLEIDING Voor de Bedrade Prive-Alarmkiezer type ED-13 en Draadloze ED-131 Leest u, voordat u gaat monteren Deze installatiehandleiding aandachtig door? V.2.3 1 Inhoud: Pagina Uitleg van de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Voice Processing systeem Gebruikershandleiding Model KX-TVM50 KX-TVM200 Hartelijk dank voor uw aankoop van een Panasonic Voice Processing Systeem. Lees eerst deze handleiding voordat u dit product in gebruik

Nadere informatie

Toestelhandleiding IP Businessmanager

Toestelhandleiding IP Businessmanager Toestelhandleiding IP Businessmanager Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 Functionaliteiten en faciliteiten 3 2.1 Inloggen 3 2.2 Uitloggen 3 2.3 Bellen 3 2.4 Doorschakelen (Follow me) 4 2.4.1 Onvoorwaardelijke

Nadere informatie

Wat zit er in de doos?

Wat zit er in de doos? Snelstartgids SE888 Wat zit er in de doos? Handset * Basisstation Oplader * Netspanningsadapter * Telefoonsnoer ** CD-ROM Snelstartgids Garantiebewijs Opmerking * In verpakkingen met meerdere handsets

Nadere informatie

INTRATONE Gebruiksaanwijzing Digitale naamkeuze. Montage van de bellenpanelen. Muurbeugel Algemene omschrijving

INTRATONE Gebruiksaanwijzing Digitale naamkeuze. Montage van de bellenpanelen. Muurbeugel Algemene omschrijving Montage van de bellenpanelen INTRATONE Gebruiksaanwijzing Digitale naamkeuze Muurbeugel Algemene omschrijving The INTRATONE interface is een intercom systeem voor een telefoonsysteem (intern PABX of telefoonlijn).

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding. TC - 6 Telecontroller

Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding. TC - 6 Telecontroller Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding TC - 6 Telecontroller Algemene informatie TC - 6 Met de TC-6 telecontroller is het mogelijk om op afstand via de telefoonlijn een 6- tal elektrische apparaten

Nadere informatie

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later 555-230-757NL Issue 1, July 2000 Copyright 2000 Lucent Technologies Alle rechten voorbehouden Opmerking Hoewel al het mogelijke

Nadere informatie

MijnKPN ÉÉN Beheer Beheer Telefooncentrale

MijnKPN ÉÉN Beheer Beheer Telefooncentrale MijnKPN ÉÉN Beheer Beheer Telefooncentrale Versie 1.3 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aan de slag... 3 1 Stap 1: nummerplan maken... 4 Voorbeeld: nummerplan tijdens werktijd... 4 Voorbeeld: nummerplan

Nadere informatie