Bedieningshandleiding KX-TDE100 KX-TDE200. Pure IP-PBX. Modelnr.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedieningshandleiding KX-TDE100 KX-TDE200. Pure IP-PBX. Modelnr."

Transcriptie

1 Pure IP-PBX Bedieningshandleiding Modelnr. KX-TDE100 KX-TDE200 Hartelijk dank voor de aanschaf van de Panasonic Pure IP-PBX. Lees eerst deze handleiding voordat u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. KX-TDE100/KX-TDE200: PMMPR Software File Versie of hoger

2 Kenmerkende funkties IP communicatie Deze PBX is geschikt voor IP-communicatie met behulp van IP-telefoontoestellen, zoals toestellen uit de KX-NT300 serie met Self Labelling en/of draadloze Bluetooth R headsets, en SIP-toestellen (SIP Hardphone/SIP Softphone). IP Softphone U kunt een op software gebaseerd telefoontoestel (Panasonic IP Softphone) installeren op uw computer, waarmee telefoongesprekken mogelijk zijn via het Internet Protocol (IP) en toegang tot PBX-funkties kan worden verkregen zonder gebruik te maken van een bedraad IP-systeemtoestel. IP-systeemtoestel IP Softphone SIP-toestel Raadpleeg uw dealer Raadpleeg uw dealer Funkties van mobiele telefoons Deze PBX ondersteunt het gebruik van mobiele telefoons. De mobiele telefoons kunnen worden gebruikt alsof zij geregistreerde interne toestellen zijn. Draadloos systeem Dit PBX systeem ondersteunt optioneel een draagbare handset (HS). De PBX biedt de mogelijkheid voor het gebruik van draagbare handsets. Raadpleeg uw dealer Uw draagbare handset (HS) parallel gebruiken met een bedraad telefoontoestel (Parallelle modus van draadloze XDP) (Blz. 142) 2 Bedieningshandleiding

3 Eenvoudige bediening Als u een Panasonic gebruikt met Navigatietoets/Jog Dial en display, kunt u daarmee eenvoudig toegang krijgen tot de gewenste funktie. De meeste toestellen laten tevens aan de hand van indicatielampjes zien of een gesprek binnenkomt of een bericht is achtergelaten. Ingebouwde eenvoudige gespreksopname U kunt inkomende gesprekken naar uw berichtenlijst leiden, zodat bellers boodschappen kunnen inspreken als u de telefoon niet kunt beantwoorden. Hallo, dit is toestel 204. Spreek uw boodschap in. ENTER Navigatietoets Jog Dial Boodschap /Belsignaal indicator 1.1 Voordat u de toestellen gaat gebruiken (Blz. 16) Het gebruik van Boodschapopname (Ingebouwde eenvoudige gespreksopname [SVM]) (Blz. 106) Serveur d'applications ACD (KX-NCV200) Deze PBX ondersteunt Voice Processing systemen (VPS) met een ACD-Berichtenserver. Naast de funkties van VPS voorziet de ACD-Berichtenserver in verschillende funkties, zoals meeluisteren, verslaggeving, en het maken van grafieken over de verrichtingen van het systeem, zodat gespreksinformatie efficiënt kan worden beheerst. Phone Assistant (PA) Met deze toepassing kunt u via uw computer toegang krijgen tot PBX-funkties waardoor u geavanceerde mogelijkheden tot gespreksafhandeling krijgt en u zeker bent dat elk gesprek efficient wordt afgehandeld. Computer (Cliënt) <Voorbeeld van een rapport: Inkomende gesprekken> Jack 5 Nick 5 John 7 Computer (PA Server) Computer (Cliënt) Raadpleeg uw dealer Raadpleeg uw dealer Bedieningshandleiding 3

4 Call Centre Deze PBX biedt een ingebouwde Call Centre-funktie die "Inkomende gespreksverdelinggroep" (ICD-groep) heet. Gesprekken die binnenkomen bij een ICD-groep kunnen in de wachtrij worden geplaatst of worden doorgeschakeld naar een voorgeprogrammeerde bestemming, worden beantwoord in volgorde van prioriteit en worden gecontroleerd vanaf een hoofdtoestel. ICD groep Klanten Wachtrij-funktie 1.9 Gebruik maken van het Call Centre (Blz. 144) 4 Bedieningshandleiding

5 In deze handleiding De volgende afkortingen worden gebruikt: APT Analoog systeemtoestel Display PT Systeemtoestel met een display DPT Digitaal systeemtoestel IP-PT IP-systeemtoestel HS Draagbare handset PT Systeemtoestel SIP-toestel Session Initiation Protocol Extension SLT Enkelvoudig toestel De laatste cijfers/letters van de modelnummers worden weggelaten. De afbeeldingen van de PBX zijn gebaseerd op de KX-TDE200. worden de volgende symbolen regelmatig gebruikt.!! Tips Voorwaarde Belangrijke opmerking In geval van stroomuitval kunnen de aangesloten telefoons niet worden gebruikt. Zorg dat er een telefoon beschikbaar is, die niet afhankelijk is van het stroomnet, zodat deze in geval van noodsituaties kan worden gebruikt. Voordat u dit product aansluit, dient u te controleren dat de beoogde omgevingsvoorwaarden worden ondersteund. Voor de volgende aspecten kan geen garantie worden gegeven: interoperabiliteit en compatibiliteit met alle apparatuur en systemen die op dit product worden aangesloten. juiste werking en compatibiliteit met services die door telecommunicatiebedrijven worden aangeboden via aangesloten netwerken. OPMERKINGEN Deze handleiding veschaft basisinformatie over hoe u gebruik kunt maken van algemeen gebruikte PBX-funkties met behulp van systeemtoestellen (PT), enkelvoudige toestellen (SLT), draadloze handsets (HS) en DSS consoles. Voor gedetailleerde informatie over elke funktie of instelling kunt u contact opnemen met uw dealer. In deze handleiding komen verschillende systeemtoestellen (PTs) ter sprake, te weten: IP-systeemtoestel (IP-PT) Digitaal systeemtoestel (DPT) Analoog systeemtoestel (APT) Systeemtoestel met een display (Display PT) "PT" wordt gebruikt als de algemene afkorting van al deze systeemtoestellen. Als een PBXfunktie alleen specifieke PTs ondersteunt, zoals IP-PTs, worden de beschikbare telefoontypes duidelijk vermeld. Deze PBX is geschikt voor SIP- (Session Initiation Protocol) toestellen. Echter, het is afhankelijk van het telefoontype welke PBX-funkties beschikbaar zijn. Het kan voorkomen dat IP-PTs/SIP-toestellen bezet zijn en u dus geen gesprekken kunt beginnen of ontvangen. Dit is afhankelijk van de netwerkstatus. De inhoud van deze handleiding heeft betrekking op PBX-centrales van een bepaalde softwareversie, zoals aangeduid op de voorzijde van deze handleiding. Raadpleeg uw dealer als u wilt weten met welke softwareversie uw PBX werkt. De specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Bedieningshandleiding 5

6 Informatie voor gebruikers van SIP-toestellen Lees de volgende informatie voordat u een SIP-toestel in gebruik neemt. a. Op een SIP-toestel zijn de volgende funkties mogelijk: Gesprekken beginnen Gesprekken beantwoorden Gesprekken in de wachtstand plaatsen Gesprekken doorverbinden (leg de hoorn pas op de haak als degene - naar wie u doorverbindt - antwoordt) b. De beschikbare handelingen met behulp van funktienummers zijn beperkt. Voor alle handelingen kunt u linksboven in het display zien met welke telefoontypes zij mogelijk zijn. c. De bedieningsstappen voor Gesprek Doorschakelen (DSN)/Niet Storen (NS)/Persoonlijk verkort kiezen met behulp van het funktienummer zijn niet beschikbaar. Echter, deze funkties kunnen via systeemprogrammering aan SIP-toestellen worden toegewezen. d. Het overzicht van tonen in "4.3.1 Wat betekent deze toon?" geldt niet voor SIP-toestellen. Tonen of toontypes kunnen verschillen en zijn afhankelijk van het type telefoon dat wordt gebruikt. Bijvoorbeeld, wanneer u een gesprek in de wachtstand plaatst, laat het SIP-toestel ofwel een specifieke toon horen of geen toon. e. Het kiezen van nummers, zoals bijvoorbeeld het funktienummer voor Automatisch terugbellen bij in gesprek, zal worden genegeerd tijdens een In-gesprek/NS/Herkiestoon. f. De bedieningstappen voor SIP-toestellen kunnen verschillen van de stappen in deze handleiding en zijn afhankelijk van het telefoontype dat wordt gebruikt. Handelsmerken De Bluetooth handelsnaam en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. gebruikt deze handelsnaam en logo's onder licentie. Alle overige vermelde handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars. 6 Bedieningshandleiding

7 Belangrijke informatie BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOORZORGSMAATREGELEN VOOR VEILIG GEBRUIK Voor een veilig en correct gebruik van de PBX moeten de veiligheidsvoorschriften absoluut worden nageleefd. Als u dit niet doet, kan dit resulteren in: verlies, uitlekken, vervalsing of diefstal van gebruikersgegevens; ongeoorloofd gebruik van de PBX door derden; een gestoorde of onderbroken werking veroorzaakt door derden. Wat wordt bedoeld met gebruikersgegevens? De term gebruikersgegevens wordt gedefinieerd als: 1. De gegevens die op de SD Memory Card zijn opgeslagen: telefoonboekgegevens, gebruikers-id's, systeeminstellingen, wachtwoorden (gebruiker/ beheerder/installatie), Persoonlijk Identificatie Nummer (pincodes) enzovoort. 2. Informatie die vanuit de PBX naar een computer of ander extern apparaat wordt overgebracht: gegevens van telefoongesprekken (waaronder het telefoonnummer van externe personen), gesprekskosten enzovoort. Veiligheidsvoorschriften 1. De SD Memory Card bevat software voor alle processen van de PBX en alle klantgegevens. De kaart kan gemakkelijk uit de PBX worden verwijderd en worden meegenomen. Maak de toegang daarom onmogelijk voor onbevoegden, zodat de gegevens niet kunnen uitlekken. 2. Maak altijd een back-up van de gegevens die op de SD Memory Card zijn opgeslagen. Raadpleeg uw dealer voor meer details. 3. Gebruik een firewall om onrechtmatige toegang vanaf internet te voorkomen. 4. Om ongeoorloofde toegang en mogelijk misbruik van de PBX te voorkomen raden wij u het volgende aan: a. Houd het wachtwoord geheim. b. Selecteer een ingewikkeld, willekeurig wachtwoord dat niet zomaar kan worden geraden. c. Pas het wachtwoord regelmatig aan. 5. Doe het volgende wanneer u de PBX laat repareren of aan derden overdraagt. a. Maak altijd een back-up van de gegevens die op de SD Memory Card zijn opgeslagen. b. Formatteer de SD Memory Card met formatteersoftware voor deze geheugenkaarten, zodat er geen informatie van kan worden afgehaald. 6. Maak de SD Memory Card fysiek onklaar om uitlekken van gegevens te voorkomen, voordat u de geheugenkaart afdankt. 7. Wanneer gebruikersgegevens van de PBX naar een computer of ander extern apparaat worden overgebracht, is het de taak van de klant om ervoor te zorgen dat de gegevens vertrouwelijk blijven. Voordat de computer of het andere externe apparaat wordt afgedankt, moet u ervoor zorgen dat de gegevens niet meer kunnen worden geraadpleegd. U doet dit door de vaste schijf te formatteren en/of door de vaste schijf fysiek onklaar te maken. Bedieningshandleiding 7

8 Veiligheidsinstructies Wanneer u uw telefoonapparatuur gebruikt, dienen de voorzorgsmaatregelen altijd te worden opgevolgd om brandgevaar, stroomschok en persoonlijk letsel te voorkomen, en houd ook rekening met het volgende: Voor alle telefoonapparatuur WAARSCHUWING DIT PRODUCT MAG UITSLUITEND WORDEN GEINSTALLEERD EN ONDERHOUDEN DOOR GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL. STEL HET PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN VOCHT TER VOORKOMING VAN BRAND ELEKTRISCHE SCHOKKEN. 1. Gebruik het produkt niet in de buurt van water, bijvoorbeeld bij een badkuip, wasbak, aanrecht of wasteil, in een vochtige kelder of bij een zwembad. 2. Vermijd het gebruik van bedrade telefoons tijdens onweer. Er bestaat in dat geval het risico van een stroomschok tijdens blikseminslag. 3. Gebruik de telefoon(s) nooit om een gaslek te melden in de buurt van het gaslek. 4. Houd het product vrij van stof, vocht, hoge temperaturen (meer dan 40 C), en trillingen, en stel de unit niet bloot aan direct zonlicht. 5. Steek nooit ijzeren draden, pinnen, enz, in de ventilatieopeningen of andere openingen van het product. 6. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het product gaat schoonmaken. Maak het product schoon met een zachte doek. Maak het product niet schoon met schuurmiddelen of met chemische oplosmiddelen zoals benzine of thinner. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of reiningsmiddelen uit spuitbussen. Voor de PBX WAARSCHUWING INDIEN INTERNE ONDERDELEN ALS GEVOLG VAN BESCHADIGING TOEGANKELIJK ZIJN, HAAL DAN ONMIDDELLIJK DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT EN BRENG DE UNIT TERUG NAAR UW DEALER. TREK DE STEKKER VAN DEZE UNIT UIT HET STOPCONTACT ALS ER ROOK UIT DE UNIT KOMT, DE UNIT EEN ABNORMALE GEUR VERSPREIDT VREEMDE GELUIDEN MAAKT. DEZE OMSTANDIGHEDEN KUNNEN BRAND VEROORZAKEN KORTSLUITING. CONTROLEER DE ROOK IS GESTOPT EN NEEM CONTACT OP MET EEN ERKEND PANASONIC SERVICE CENTRE. WANNEER U DE APPARATUUR HERINSTALLEERT, DIENT U EERST DE TELEFOONSTEKKER UIT DE TELEFOONCONTACTDOOS TE TREKKEN VOORDAT U DE STROOMSTEKKER UIT DE CONTACTDOOS TREKT. WANNEER DE UNIT OP DE NIEUWE LOCATIE IS GEINSTALLEERD, SLUIT U EERST DE STROOMSTEKKER AAN, EN PAS DAARNA DE TELEFOONSTEKKER. DEZE UNIT IS VOORZIEN VAN EEN AARDINGSSTEKKER. UIT VEILIGHEIDSREDENEN MAG DEZE STEKKER ALLEEN WORDEN AANGESLOTEN OP EEN STOPCONTACT MET RANDAARDE EN DAT VOLDOET AAN DE WETTELIJKE EISEN. 8 Bedieningshandleiding

9 DE NETKABEL DIENT TE WORDEN GEBRUIKT OM DE UNIT GEHEEL SPANNINGSVRIJ TE MAKEN. ZORG DAT DE WISSELSTROOM- WANDCONTACTDOOS ZICH IN DE BUURT VAN DE APPARATUUR BEVINDT EN EENVOUDIG TOEGANKELIJK IS. OM DEZE UNIT TE BESCHERMEN TEGEN STATISCHE ELEKTRICITEIT, MAG U DE EXTERNE CONNECTORS VAN DE UNIT NIET AANRAKEN. 1. Gebruik alleen een netsnoer en batterijen zoals gespecificeerd in deze handleiding. Stel de batterijen niet bloot aan vuur, omdat deze dan kunnen exploderen. Oude batterijen inleveren als klein chemisch afval bij de daarvoor aangewezen inleverpunten. 2. Installeer de unit niet in de buurt van warmtebronnen en apparaten die elektrische ruis genereren zoals fluorescerende lampen, motoren en televisies. Deze bronnen en apparatuur kunnen de werking van de PBX verstoren. 3. Indien u niet probleemloos naar buiten kunt bellen, test u de werking van de netlijnen volgens de volgende procedure: a. Maak alle netlijnaansluitingen van de PBX los. b. Sluit op die netlijnaansluitingen vervolgens standaard (enkelvoudige) toestellen aan waarvan u weet dat die goed functioneren. c. Bel met behulp van zo'n enkelvoudig toestel naar een extern nummer. Als ook dat niet lukt, ligt het probleem waarschijnlijk in de netlijn waarop het enkelvoudige toestel is aangesloten. Neem contact op met uw telefoonmaatschappij. Als de enkelvoudige toestellen echter goed werken, ligt het probleem waarschijnlijk aan de PBX. Sluit de PBX niet aan op de netlijnen voordat het probleem is opgelost door een officieel Panasonic Service Centre. Bedieningshandleiding 9

10 Attentie Indien u gebruik maakt van een Panasonic systeemtoestel (PT), gebruik deze dan uitsluitend in combinatie met de bijbehorende hoorn. Voor gebruikers van PC Phone (proefperiode-versie) software die bij de KX-T7601 USB module wordt meegeleverd: Alle funkties van de PC Phone software kunnen gebruikt worden gedurende een periode van 90 dagen, gerekend vanaf de installatiedatum. Als deze periode is verlopen, zijn de volgende toetsen op het bedieningsscherm niet meer beschikbaar: Opnemen TAM Voice Memo Tekstmemo Verkort kiezen Als u de bovenstaande funkties ook na de proefperiode wilt blijven gebruiken, dient u KX-TDA0350 (PC Phone, 5 licenties) aan te schaffen. Alleen voor gebruikers in de Europese Unie Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren) Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In Nederland kunt u uw producten bij uw winkelier inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar nieuw product. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde inzamelingspunt of raadpleeg of Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie Neem voor het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur contact op met uw leverancier voor verdere informatie. Informatie over verwijdering van afval in landen buiten de Europese Unie Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Neem wanneer u dit product wilt weggooien, contact op met de lokale overheid of uw leverancier en vraag wat de juiste verwijderingsmethode is. Alleen voor gebruikers in Nieuw-Zeeland Deze apparatuur niet instellen voor automatische verbinding naar alarmnummer '111'. Een overeenkomst met betrekking tot functionaliteit van de aansluitingsapparatuur houdt alleen in, dat de Telecommaatschappij geaccepteerd heeft dat de functionaliteit voldoet aan de minimum eisen die gesteld zijn voor aansluiting op diens netwerk. Het aansluitingscontract betekent niet dat de 10 Bedieningshandleiding

11 Telecommaatschappij garant staat voor de functionaliteit van het product. Het geeft bovendien geen garantie dat alle functies correct zullen functioneren in combinatie met telecommunicatieapparatuur van ander fabrikaat, noch geeft het aan dat elk willekeurig product compatibel is met alle door de Telecommaatschappij aangeboden netwerkservices. DE VOLGENDE INFORMATIE IS ALLEEN VOOR GEBRUIKERS DIE AUTOMATISCH TOEGANG HEBBEN TOT ANDERE AANBIEDERS VAN INTERLOKALE TELEFOONGESPREKKEN Wanneer een nummer uit de Beller-ID lijst wordt teruggebeld, zullen alle nummers voorafgegaan met "0 + NETNUMMER" automatisch worden doorgeschakeld naar uw aanbieder voor interlokale gesprekken. Hiertoe behoren de nummers binnen uw lokale telefoonnet. De nul + netnummer moeten ofwel verwijderd worden indien lokale nummers terugbeld worden, of informeer bij uw aanbieder dat er geen kosten zullen worden opgelegd. Alle personen die met dit apparaat telefoongesprekken opnemen, dienen zich te houden aan de in Nieuw-Zeeland geldende wet. Deze eist dat tenminste één partij moet zijn ingelicht dat het gesprek gaat worden opgenomen. Daarnaast dienen te worden opgevolgd de eisen zoals vastgelegd in de wet voor privacy (Privacy Act 1993), met betrekking tot de aard en het doel waarvoor de persoonlijke informatie wordt verzameld, hoe deze informatie wordt gebruikt en welke informatie wordt overgedragen aan anderen. Bedieningshandleiding 11

12 Inhoudsopgave 1 Bediening Voordat u de toestellen gaat gebruiken Voordat u de toestellen gaat gebruiken Gesprekken beginnen Basisbediening Eenvoudig nummers kiezen Herhalen Als de gekozen lijn bezet is of als er niet wordt opgenomen Toegang krijgen tot ISDN Service (Toegang tot ISDN Service) De belmethode wijzigen (Belmethode wisselen Belsignaal/Stem) Telefoneren zonder restricties NAKIEZEN (Direct Inward System Access [DISA]) Uw telefoon instellen vanaf een ander toestel of via NAKIEZEN (op afstand instellen) Gesprekken ontvangen Gesprekken beantwoorden Handen-vrij beantwoorden (Beantwoorden, Handen-vrij) Een gesprek beantwoorden dat binnenkomt op een ander toestel (Gesprek aannemen) Een gesprek beantwoorden via een externe luidspreker (Netlijn gesprek beantwoorden via een willekeurig toestel [TAFAS]) Met behulp van de ANTWOORD/VRIJGEVEN toets Identificeren van kwaadwillende bellers (Malicious Call Identification [MCID]) Tijdens een gesprek Een gesprek doorverbinden (Gesprek Doorverbinden) Een gesprek in de wachtstand plaatsen Wisselen tussen twee gesprekken (Wisselgesprek) Beantwoorden van een wachtend gesprek Gesprek tussen meerdere partijen Microfoon uit Anderen met het gesprek laten meeluisteren (Gesprek meeluisteren) Het gebruik van de headset (Headset-gebruik) Het gebruik van een PDN/SDN-toets Primary Directory Number (PDN)/Secondary Directory Number (SDN) toestel Voordat u uw bureau verlaat Gesprekken doorschakelen Het gebruik van Boodschapopname (Ingebouwde eenvoudige gespreksopname [SVM]) Een Afwezigheidsboodschap laten zien op het display van de beller (Afwezigheidsboodschap) Voorkomen dat andere personen uw toestel gebruiken (Toestelblokkering) Een oproep beginnen/beantwoorden Oproepen Beantwoorden/Negeren van een Oproep Oproepen en spreken met meerdere partijen (Broadcasting) Een toestel instellen naar uw wensen Instellen van het alarm (Herinneringsalarm) Weigeren van inkomende gesprekken (Niet Storen [NS]) Gesprek Wacht ontvangen (Gesprek Wacht/Aankondiging Gesprek wacht tijdens in gesprek [OHCA]/Fluister OHCA) Bedieningshandleiding

13 1.8.4 Uw nummer weergeven op de telefoon van de gebelde partij en de beller (Calling/ Connected Line Identification Presentation [CLIP/COLP]) Voorkomen dat uw nummer wordt weergegeven op de telefoon van de beller (Connected Line Identification Restriction [COLR]) Voorkomen dat uw nummer wordt weergegeven op de telefoon van de gebelde partij (Calling Line Identification Restriction [CLIR]) Voorkomen dat andere personen deelnemen aan uw gesprek (Inbreken op een gesprek- Negeren) De achtergrondmuziek aanzetten (AGM) Uw lijn beveiligen tegen indicatietonen (Datalijn-beveiliging) De status van de Tijd service controleren Het belsignaal instellen van het parallel aangesloten toestel (Parallel toestel) Uw draagbare handset (HS) parallel gebruiken met een bedraad telefoontoestel (Parallelle modus van draadloze XDP) Funktie-instellingen op uw toestel wissen (Toestelfunktie wissen) Gebruik maken van het Call Centre Een Inkomende gespreksverdelinggroep verlaten (Inloggen/Uitloggen, Afwikkeltijd) Opvragen en controleren van de gesprekstatus van een Inkomende gespreksverdelinggroep (Inkomende gespreksverdelinggroep opvragen) Een wachtend gesprek doorschakelen (Handmatig doorschakelen van wachtstandgesprekken) Het gebruik van optionele apparatuur Als een Deurintercom/Deuropener is aangesloten Indien een extern relais is aangesloten Indien een externe sensor is aangesloten Als een Hoofd-PBX is aangesloten Als een Voice Processing systeem is aangesloten Administratieve funkties Het gebruik van de telefoons in de hotelsector (Hotelservice-funkties) Informatie opnemen met behulp van voorgeprogrammeerde boodschappen (Boodschap afdrukken) Omwisselen van instellingen tussen toestellen Meegaand Toestel Geavanceerde modus voor Meegaand Toestel Het gebruik van een Display-systeemtoestel Het gesprekslog gebruiken Het gebruik van de directories Toegang Systeemfunkties (Systeemfunktie-toegang) Het gebruik van een IP-systeemtoestel Self Labelling (alleen KX-NT366) Bediening door de systeembeheerder Instelfunkties Instellen van een toestel Tijd service modus instellen Restrictieniveau instellen (Kiestoon doorverbinden) De externe achtergrondmuziek aanzetten (AGM) Uitgaande boodschappen opnemen (UGB) Toestaan dat gebruikers een niet beschikbare netlijn kiezen (CO lijnen-niet beschikbaar) Toestelcontrole met Directe Station Selectie via Netwerk (DSSN) Bedieningshandleiding 13

14 3 Uw toestel en het systeem aanpassen Aanpassen van uw toestel (Persoonlijke programmering) Aanpassen van uw toestel (Persoonlijke programmering) Instellen via de Programmeermodus Aanpassen van de toetsen Programmering door de beheerder Programmeerinformatie Programmering door de beheerder Aanpassen van het systeem (Systeemprogrammering) Programmeerinformatie Systeemprogrammering Appendix Probleemoplossing Probleemoplossing Funktienummertabel Funktienummertabel Wat betekent deze toon? Wat betekent deze toon? Index Bedieningshandleiding

15 Hoofdstuk 1 Bediening Dit hoofdstuk toont u stap voor stap hoe u elke funktie bedient. Lees dit hoofdstuk door om vertrouwd te raken met de vele nuttige funkties van deze PBX. Bedieningshandleiding 15

16 1.1 Voordat u de toestellen gaat gebruiken 1.1 Voordat u de toestellen gaat gebruiken Voordat u de toestellen gaat gebruiken Wat voor soort toestellen kunnen worden gebruikt? Met deze PBX kunt u de volgende telefoontypes gebruiken: Panasonic IP-systeemtoestel (IP-PT) (bijv. KX-NT346 of KX-NT366) SIP-toestel (SIP Hardphone/SIP Softphone) Panasonic systeemtoestel (PT) (bijv. KX-T7636) Panasonic draagbare handset (HS) (bijv. KX-TCA255 of KX-TD7690) Enkelvoudig toestel (SLT) (bijv. pulstelefoon met draaischijf) Welke funkties beschikbaar zijn, hangt af van het telefoontype dat wordt gebruikt. Als u een Panasonic systeemtoestel gebruikt met een speciale funktietoets zoals en/of een display (Display PT), kunt u de instrukties voor "eenvoudig programmeren" volgen met behulp van de betreffende toets of met behulp van displayteksten. Als u een toestel met een groot display (bijv. KX-NT346 of KX-T7636) gebruikt, kunt u voor de bedieningsfunkties de teksten op het display volgen. Als uw telefoon geen funktietoetsen en/of een display heeft, kunt u de PBX bedienen via het invoeren van een funktienummer. Volg de instrukties die voor uw toesteltype van toepassing zijn. Als u gebruik maakt van een Console, funktioneren de toetsen van de Console zoals de toetsen op het aangesloten systeemtoestel. REDIAL Als u een Panasonic systeemtoestel gebruikt dat geen funktietoetsen heeft, kunt u een nog niet gebruikte flexibele toets als funktietoets programmeren. Zie "3.1.3 Aanpassen van de toetsen". Registratie van uw draagbare handset (HS)/SIP-toestel Voordat u uw HS/SIP-toestel in gebruik neemt, dient deze via systeemprogrammering te worden aangemeld bij de PBX en moet het een toestelnummer toegewezen krijgen. Raadpleeg "Informatie van uw toestel" in hoofdstuk "3.1.2 Instellen via de Programmeermodus" om het toestelnummer van uw HS te bevestigen. Gebruikers van een SIP-toestel volgen de instructies voor het SIPtoestel. 16 Bedieningshandleiding

17 1.1 Voordat u de toestellen gaat gebruiken Funktienummers Voor bepaalde funkties dient u specifieke funktienummers in te voeren (en een extra parameter, indien nodig). Er zijn twee soorten funktienummers, te weten: Flexibel funktienummer Vast funktienummer Vaste funktienummers kunnen niet worden gewijzigd. Echter, u kunt de flexibele nummers wijzigen in andere nummers om het gebruik te vereenvoudigen. De in deze handleiding vermelde instelwaarden zijn standaardinstellingen (fabrieksinstelling). Een flexibel nummer wordt weergegeven als (half gearceerde toets). Gebruik het nieuwe geprogrammeerde nummer als u het funktienummer heeft veranderd. Schrijf het nieuwe nummer op in "4.2.1 Funktienummertabel" (Appendix). Let op! De standaard waarde van een flexibel funktienummer is afhankelijk van land/gebied. Als u een enkelvoudig toestel gebruikt dat niet is voorzien van de " " of "#" toetsen; het is niet mogelijk toegang tot funkties te krijgen waarin " " of "#" in de funktienummers voorkomt. Toon U hoort tijdens of na een handeling diverse tonen ter bevestiging. Zie "4.3.1 Wat betekent deze toon?" (Appendix). Display In deze handleiding zult u de tekst lezen "het display...". Dit verwijst naar het display van een Panasonic systeemtoestel. Als u geen Panasonic display-systeemtoestel gebruikt, wordt de tekst niet weergegeven. Als u wel een Panasonic display-systeemtoestel (Display PT) gebruikt, helpt het display u om de instellingen te controleren. Sommige systeemtoestellen geven u ook eenvoudig toegang tot funkties. Afhankelijk van de bedieningsfunktie wordt een bericht weergegeven. Door naast of onder het display op de bijbehorende toets te drukken, of door op de Navigatietoets te drukken, kunt u toegang krijgen tot de gewenste funktie. Daarnaast kunt u, afhankelijk van het type display-systeemtoestel, funkties bedienen of opbellen met behulp van de berichten op het display. Zie "1.13 Het gebruik van een Display-systeemtoestel". Let op! De meldingen op het display worden in deze handleiding in het Engels weergegeven. Uw toestelnummer Als u een Panasonic display-systeemtoestel gebruikt of een digitaal draadloos toestel, kunt u op het display uw eigen toestelnummer controleren. Druk, met de hoorn op de haak, op de DOORVERBINDEN toets of de Soft (S1) toets. Bedieningshandleiding 17

18 1.1 Voordat u de toestellen gaat gebruiken Gebruik van een Navigatietoets/Jog Dial/Volume toets De Navigatietoets kan gebruikt worden voor het afstellen van het displaycontrast en het volume of om gewenste items te zoeken op het display. Druk op de Navigatietoes/Volume toets of draai de Jog Dial in de gewenste richting. Het contrast of het volumeniveau en de onderwerpen zullen als volgt veranderen: Navigatietoets Jog Dial Volume toets Omhoog (Niveau neemt toe) Links (Linksom) Rechts (Rechtsom) Omhoog (Niveau neemt toe) Links ENTER Rechts Niveau neemt af Niveau neemt toe Omlaag (Niveau neemt af) Omlaag (Niveau neemt af) Voorbeelden De displays en de afbeeldingen die als voorbeelden zijn gegeven, zijn van een toestel dat is aangesloten op de KX-TDE200. Restricties Sommige funkties kunnen geblokeerd zijn en dit is afhankelijk van hoe uw toestel via het systeem is geprogrammeerd en welk type telefoon u gebruikt. 18 Bedieningshandleiding

19 1.1 Voordat u de toestellen gaat gebruiken Beschrijving van de symbolen De volgende symbolen tonen u de beschikbare funkties, opmerkingen en bediening van de funkties. Deze funktie is niet mogelijk op een enkelvoudig toestel. Zie "Programmering" voor gerelateerde programmering, indien nodig. 8 (CO) 0 netlijn groepnr. Kies een vrije netlijn (één van de volgende manieren). Druk op de netlijntoets (CO). Kies 0 voor automatische netlijntoegangscode. Kies het netlijngroeptoegangsnummer en een netlijngroepnummer. de haak (één van de volgende manieren). Neem de hoorn op. Druk op de HANDEN-VRIJ toets. Druk op de MONITOR toets. (Neem de hoorn op om het gesprek te beginnen.) Druk op de SPREEK toets. Druk op de Oproepen toets van de Deurintercom. Hoorn op de haak (één van de volgende manieren). Leg de hoorn op Druk op de HANDEN-VRIJ toets. Druk op de MONITOR toets. Druk op de CANCEL toets. Druk kort op de telefoonhaak. Druk op de bijbehorende funktietoets van het systeemtoestel. Spreek. gewenste nr. Voer het gewenste nummer in. <Voorbeeld> kostencode Voer de kostencode in. U zal een In-gesprek (Bezet)-, bevestigings-, kies-, bel of terugbeltoon horen. I-toon: In-gesprektoon : Bevestigingstoon K-toon: Kiestoon Beltoon: Beltoon T.B.-toon: Terugbeltoon toestelnr. Kies het toestelnummer. extern tel. nr. Kies het externe telefoonnummer. tel. nr. WACHTSTAND Kies het telefoonnummer. cijfertoets Druk op een cijfertoets (0 9,, #). Druk op de WACHTSTAND op uw SIP-toestel. Bedieningshandleiding 19

20 1.1 Voordat u de toestellen gaat gebruiken Wanneer u een Panasonic systeemtoestel gebruikt Wanneer u een Panasonic systeemtoestel in combinatie gebruikt met een Console, zijn in sommige gevallen de onderstaande handige funkties mogelijk. Voor gebruikers van een HS, zie "Bedieningsinstructies" voor HS. Deze toetsen vereenvoudigen de bediening. De afgebeelde toetsen kunnen afwijken van die op uw toestel. Toetsen op de PT Flexibele toetsen: worden gebruikt voor het ontvangen en beginnen van een netlijn gesprek (COtoets) of worden gebruikt als funktietoets. Toetstoewijzing is vereist. Zie "Aangepaste toetsen" voor meer informatie. HANDEN-VRIJ: wordt gebruikt voor handen-vrij bedienen. SP-PHONE 20 Bedieningshandleiding

Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave 2

Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave 2 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave

Nadere informatie

Platform voor IP Telecommunicatie Pure IP PBX

Platform voor IP Telecommunicatie Pure IP PBX Platform voor IP Telecommunicatie Pure IP PBX Panasonic KX-TDE Pure IP PBX-centrales zijn hoogstaande communicatieplatforms voor IP-netwerkomgevingen. KX-TDE is het antwoord voor convergentie en ondersteunt

Nadere informatie

Overzicht van de Denver 16

Overzicht van de Denver 16 Overzicht van de Denver 16 @ # ) $ % ^ & *! ( Hoorn! Aansluitpunt krulsnoer Toestel, bovenaanzicht @ Haakcontact # Afdekklepje notitiekaart nummergeheugen $ M1 - M6 Geheugentoetsen %1, 2 en 3 tijdens belsignaal:

Nadere informatie

Netwerk Communicatie Platform. KX-NCP500 en KX-NCP1000 Unified Communication Oplossingen ELK DETAIL IS BELANGRIJK

Netwerk Communicatie Platform. KX-NCP500 en KX-NCP1000 Unified Communication Oplossingen ELK DETAIL IS BELANGRIJK Netwerk Communicatie Platform KX-NCP500 en KX-NCP1000 Unified Communication Oplossingen Netwerk Communicatie Platforms (NCP) zijn geavanceerde communicatie oplossingen die zijn ontworpen om ondernemingen

Nadere informatie

Motorola D1010 series

Motorola D1010 series Motorola D1010 series Voor de D1011, D1012, D1013 en D1014 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Welkom... Dit is uw nieuwe Motorola D1010

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Uw telefoon in het kort 5 Uw telefoon met dubbele SIM-kaart 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 6 Een SIM-kaart

Nadere informatie

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing Samsung B2700 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik

Nadere informatie

Athene Gebruiksaanwijzing

Athene Gebruiksaanwijzing Athene 25 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: a Hoorn b Toestel c Krulsnoer

Nadere informatie

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider. Uw

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 500, HiPath 3000 OpenStage 10 T. Gebruiksaanwijzing. Communication for the open minded

Documentatie. HiPath 500, HiPath 3000 OpenStage 10 T. Gebruiksaanwijzing. Communication for the open minded Documentatie HiPath 500, HiPath 3000 OpenStage 10 T Gebruiksaanwizing Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Belangrike informatie Belangrike informatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C3 00

Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Uitgave 4.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Ondersteuning 5 Nokia C3 in het kort 5 Belangrijkste functies 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 7 SIM-kaart

Nadere informatie

Nokia X6-00 Gebruikershandleiding

Nokia X6-00 Gebruikershandleiding Nokia X6-00 Gebruikershandleiding Uitgave 5.4 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 6 Over dit apparaat 7 Netwerkdiensten 8 Aan de slag 10 Toetsen en onderdelen 10 De SIM-kaart en de batterij plaatsen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C5 00

Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Uitgave 3.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Over dit apparaat 5 Office-toepassingen 6 Netwerkdiensten 6 Aan de slag 8 Toetsen en onderdelen 8 SIM-kaart en batterij

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 20 T. Gebruiksaanwijzing. Communication for the open minded

Documentatie. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 20 T. Gebruiksaanwijzing. Communication for the open minded Documentatie HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 20 T Gebruiksaanwizing Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Belangrike informatie Belangrike

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-30 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com 2012 Visonic. All rights reserved. PowerMaster-30 Dutch User Guide D-304332 PowerMaster-30 G2 GEBRUIKER- SHANDLEIDING

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding P910i Gebruikershandleiding Letters Kleine letters worden onder de pijl geschreven en hoofdletters worden ter hoogte van de pijl geschreven. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze Dé Business Provider Verlies of diefstal van uw mobiele telefoon Wanneer u uw telefoon bent verloren of wanneer uw telefoon is gestolen, is het van belang

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding / Gebruikershandleiding Lees, voordat u dit apparaat in gebruik, neemt de hoofdstukken BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pag. 2), HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag. 3, 4 en 5) en BELANGRIJKE

Nadere informatie

Netwerk Communication Platform. Iedere oproep telt. KX-NCP Unified Communication Oplossingen

Netwerk Communication Platform. Iedere oproep telt. KX-NCP Unified Communication Oplossingen Netwerk Communication Platform KX-NCP Unified Communication Oplossingen Het NCP gamma van Panasonic biedt met zijn geavanceerde oplossingen Unified Communications aan, met als doel de individuele performantie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding DUALSIM PDA handleiding 1 Gebruikershandleiding DUALSIM PDA handleiding 2 DUALSIM PDA Multi Mobile Handleiding Versie 1.0 Multi Mobile B.V., 2008 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Bedankt voor uw aankoop van een Sony Ericsson T700. In stijl communiceren. Laat zien wie je bent. Ga voor extra telefooncontent naar www.sonyericsson.com/fun. Als u in aanmerking wilt komen voor een set

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia N8 00

Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Uitgave 2.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Aan de slag 6 Toetsen en onderdelen 6 Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen 8 De toetsen en het scherm

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Gebruiksaanwijzing. Communication for the open minded

Documentatie. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Gebruiksaanwijzing. Communication for the open minded Documentatie HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T Gebruiksaanwizing Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Belangrike informatie Belangrike

Nadere informatie

Handleiding Telefonie op glasvezel

Handleiding Telefonie op glasvezel Handleiding Telefonie op glasvezel Algemeen Bellen via Kabelnoord is eenvoudig Bellen via Kabelnoord is niet alleen voordelig, het betekent ook gemak. U kunt gebruik maken van diverse gratis telefoniefuncties,

Nadere informatie