De geavanceerde IP-PBX-communicatieoplossing SOPHO IPC 100. Systeem en displaytelefoon Gebruiksaanwijzing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De geavanceerde IP-PBX-communicatieoplossing SOPHO IPC 100. Systeem en displaytelefoon Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 De geavanceerde IP-PBX-commnicatieoplossing SOPHO IPC 100 Systeem en displaytelefoon Gebriksaanwijzing

2 Bedankt voor de aankoop van het SOPHO IPC 100 systeem. De in deze gebriksaanwijzing beschreven telefoon mag enkel worden aangesloten op een SOPHO IPC 100 systeem met behlp van de installatiekabels die bij de apparatr worden geleverd. Omwille van de flexibiliteit die in het systeem is ingebowd, knnen w kiescodes en fnctiemogelijkheden afwijken van die in deze gebriksaanwijzing. Raadpleeg w installater en noteer eventele verschillen. Copyright 2005 Ó NIMAVA GROUP B.V Niets van deze itgave mag worden verveelvodigd of openbaar gemaakt door middel van drk, fotokopie, microfilm, gelidsband, elektronisch of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval system worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NIMAVA GROUP B.V. Hoewel deze docmentatie met veel zorg is samengesteld, aanvaardt NIMAVA GROUP B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventele foten en/of onvolkomenheden in deze docmentatie V1.0 - p.2

3 Inhodsopgave 1. Vooraleer w telefoon gebrikt Uw meerkanaalstelefoon gebriken Voor w gemak Fnctietoetsen programmeren. 3.2 Een DSS-toets programmeren Snelkiesgehegens programmeren 3.4. Een naam invoeren in een snelkiesgehegen 4. Bellen Een extern gesprek voeren <snelle toegang> 4.2. Een extern gesprek voeren <toegangscode> 4.3. Een intern gesprek voeren <kiezen> 4.4. Een conferentiegesprek opbowen 5. Snel bellen Snelkiesgehegens gebriken <externe gesprekken> 5.2. Verkort nmmer zoeken op naam 5.3. De DSS-toetsen gebriken <externe/interne gesprekken> 5.4. Laatste externe nmmer opniew kiezen 6. Als w oproep niet doorgaat Call back activeren op toestellen en netlijnen 6.2. Call back annleren op toestellen en netlijnen 6.3. Aankloptoon activeren op toestel 6.4. Een bericht instellen / beantwoorden (message waiting) 6.5. Een ontvangen bericht controleren en beantwoorden 6.6. Een verzonden bericht annleren 6.7. Alle ontvangen en verzonden berichten annleren 6.8. Herhaald kiezen <extern gesprek> 7. Oproepen beantwoorden Een externe oproep beantwoorden 7.2. Een interne oproep beantwoorden 7.3. Oproepen op een ander toestel opnemen 8. Gesprekken in wacht zetten / doorschakelen Een gesprek in wacht zetten / een gesprek it wacht halen 8.2. Een gesprek in exclsieve wacht plaatsen 8.3. Een wachtend extern gesprek ophalen (toestel zonder netlijntoetsen) 8.4. Een gesprek naar een ander toestel doorschakelen V1.0 - p.3

4 9. Voor meer gebriksgemak Do Not Distrb (DND niet storen) 9.2. Oproep omleiden / Follow Me 9.3. Oproep omleiden naar extern nmmer 9.4. Tekstbericht achterlaten op display 9.5. Tekstbericht annleren 9.6. Achtergrondmziek 9.7. Alarmtijd instelling 9.8. Naam aan toestel geven 9.9. Systeemtijd wijzigen Derpost extern doorschakelen 10. Opties voor hardhorigen V1.0 - p.4

5 1. Vooraleer w telefoon gebrikt 1.1. Inleiding De digitale toestellen van de IPC 100 zijn voorzien van vrij programmeerbare toetsen. Met deze toetsen knt gemakkelijk toegang verkrijgen tot de vele fncties die w toestel biedt. Over de toetsen ligt een sjabloon welke knt voorzien van de benaming van de geprogrammeerde fnctie. Bitenlijnen, aangesloten op w telefooncentrale, worden in deze gebriksaanwijzing aangedid als netlijnen. Individele netlijnen knnen elk onder een toets geprogrammeerd zijn; of knt via een netlijntoegangscode (doorgaans is dat 0 ) naar biten bellen. Indien de fnctie LCR (Least Cost Roting) in w telefooncentrale is geprogrammeerd, wordt de 0 de LCR-toegangscode. LCR biedt de mogelijkheid om via een andere aanbieder dan de PTT w telefoonverkeer te laten afhandelen. DSS/BLF (Direct Station Select en Bsy Lamp Field) overzichten bieden de mogelijkheid om vanaf w toestel de bezet-stats van andere toestellen te overzien. Tevens knt met een drk op de knop het gewenste toestel bellen, of een oproep doorverbinden Oproep indicaties De toetsen op w toestel of op w console zijn voorzien van LED indicatie. 22 TXD: eerste 12 toetsen: 2 klerig rood en groen. volgende 10 toetsen: éénklerig rood. 22 TD: eerste 12 toetsen: éénklerig rood. volgende 10 toetsen: geen LED s. AOM 24: Alle toetsen met 2 klerige LED's rood en groen AOM 64: Alle toetsen met éénklerig rode LED. Netlijnen verschijnen onder de individele lijntoetsen (DTS-toetsen). De netlijnen die zelf gebrikt, lichten groen op, de netlijnen in gebrik door w collega lichten rood op. Netlijnen en interne lijnen, die in de wacht zet, knt altijd tergvinden omdat die altijd langzaam groen of rood knipperen. Indien w toestel geen of onvoldoende lijntoetsen heeft, dan komen de externe oproepen via de loop-toets (standaard toets 22). Verwijder deze toets niet! 1.3. Lidsprekerfnctie Bij bediening van de toets van w toestel, knt handenvrij, een oproep beantwoorden of een bestaand gesprek verbreken. Het overschakelen van een bestaand gesprek via de hoorn naar handenvrij, gaat als volgt: U bent in gesprek. Drk op de -toets. Leg de hoorn neer Volme regeling Op w toestel bevinden zich 2 toetsen; volme + en volme -. Met deze toetsen knt onafhankelijk het volme van w speaker of hoorn regelen (afhankelijk wat op dat ogenblik actief is). Indien w toestel rinkelt bij een inkomende oproep, kan het volme van dit belsignaal regelen door op dat moment de volmetoetsen te gebriken. Dit geldt ook voor achtergrond mziek en omroep (paging). V1.0 - p.5

6 2. Uw meerkanaals-telefoon gebriken Handset Alfanmeriek display Indicator CHECK-toets CLEAR-toets Programmeerbare fnctietoetsen Lidspreker VOL-toets (volmeregeling) LND-toets (laatste nmmer kiezen) OPAC-toets (toegang tot de bedieningen) DC-toets (Dial control) -toets FLASH-toets TRFR-toets (Transfer) -toets (Speaker) DND/CONF-toets (Do Not Distrb / Conference Niet HOLD toets Microfoon MIC-toets (microfoon) Kiestoetsen Fncties displaytelefoon systeemtelefoon met 22 toetsen met 22 toetsen Programmeerbare toetsen Extra programmeerbare toetsen Display Ja Neen CHECK/CLEAR-toetsen Ja Neen Handsfree Ja Neen (talkback) Compatibel met DLS Console Ja Neen Wandaanslitingskit Ja (ingebowd) Ja (ingebowd) Handsfree-opties Met handsfree knt telefoongesprekken voeren en oproepen beantwoorden door op " te drkken in plaats van de handset te gebriken. - Met atomatisch handsfree knt op de -toets drkken zonder de handset op te nemen. Standaard is deze fnctie ingeschakeld. - Gebrik de handsfree tergspreekmogelijkheid om een voice-annonced interne oproep te beantwoorden, zonder dat hierbij de hoorn dient op te nemen of een toets dient in te drkken. V1.0 - p.6

7 3. Voor w gemak 3.1. Fnctietoetsen programmeren Programmeerbare fnctietoetsen knnen worden toegewezen als Appearance Keys (bijv. Netlijnen) of Algemene toetsen (bijv. DSS). Een eenvodige toetsdrk, ipv het ingeven van de servicecode, volstaat om de fnctie te activeren. Algemene toetscode 5 Een bestaande Appearance Key kan niet worden overschreven zonder dat deze eerst wordt gewist. Programmeerbare fnctietoetsen knnen worden gewist door servicecode 00 in te voeren. De fnctie onder een toets kan gecontroleerd worden door eerst op de CHECK-toets te drkken, en daarna op de gewenste fnctietoets.drk CLEAR om deze mode te verlaten. Algemene servicecodes: 1 Fnctietoets Servicecode??? Bijkomende gegevens 01 DSS/one-toch-toets 10 Oproep omleiden - Onmiddellijk 03 DND-toets 11 Oproep omleiden - Bezet 04 Achtergrondmziek (AAN/UIT) 12 Oproep omleiden Geen antwoord 05 Koptelefoontoets 13 Oproep omleiden Bezet/geen antwoord 08 Namenlijst inkomende bellers 14 Oproep omleiden Dbbele beltoon 19 Personenoproep in de externe zone 15 Oproep omleiden Follow Me 20 Alle personen in de externe zone oproepen 16 Oproep omleiden Optie selecteren 21 Personenoproep in de interne zone 17 Oproep omleiden - Toestel 22 Alle personen in de interne zone oproepen 29 Opniew kiezen herhalen 27 Snelkiezen algemeen/persoonlijk 30 Opgeslagen nmmer opniew kiezen 28 Snelkiezen Groep 31 Bellen vanit het gehegen 85 Bellen vanit het telefoonboek 3.2. Een DSS-toets programmeren Programmeerbare fnctietoetsen knnen worden toegewezen als DSS (Direct Station Selection) of One- Toch-toetsen. U knt een extern of intern gesprek voeren, door enkel op deze toets te drkken, zonder het volledig nmmer te vormen. Om een volgende toets te programmeren, drkt op de gewenste fnctietoets, in plaats van op de toets. Netlijntoegangscode 0?? 5 Telefoonnmmer Toestelnmmer??? Fnctietoets HOLD Fnctietoetsen met één- of tweeklerige LED s, die zijn geprogrammeerd als DSS-toetsen, geven informatie over de stats van het toestel: Niet actief=it, Bezet=aan. Dit staat bekend als Bsy Lamp Field (BLF) indicatie. Als een extern telefoonnmmer invoert, moet de netlijntoegangscode (normaal gezien 0), worden toegevoegd vóór het nmmer. Er knnen maximaal 36 cijfers worden opgeslagen. V1.0 - p.7

8 3.3. Snelkiesgehegens programmeren (Alg./ pers. verkort) Gehegenplaats 5??? 3 0 (Groeps verkort) Netlijngroep 5 4 Telefoonnmmer?? HOLD Naam (12 karakters)?? HOLD Algemene/persoonlijke snelkiesgehegens zijn (standaard) als volgt genmmerd: Algemeen = , persoonlijk = Het systeem moet worden geprogrammeerd voor de optie Snelkiezen van Groepen. Raadpleeg w installater. Elk verkort nmmer kan tot 36 cijfers bevatten (inbegrepen de 0 voor de netlijn) Om een verkort nmmer met naam te wissen: drk de CLEAR toets nadat het gehegenplaatsnmmer heeft ingegeven. Alleen mogelijk op IPC 100 display-toestellen Een naam invoeren in een snelkiesgehegen Als een naam invoert, gebrikt de kiestoetsen op w telefoon om de hieronder getoonde letters in te voeren. Bijvoorbeeld: drk één keer op "2" voor "A", twee keer voor "B", enz Aantal toetsaanslagen [ \ ] ^ _ { } A B C a b c 2 D E F d e f 3 G H I g h i 4 J K L j k l 5 M N O m n o 6 P Q R S p q r s 7 T U V t v 8 W X Y Z w x y z 9 0! # $ % & ( ) +, -. / : ; < = >? # Bevestigt een karakter en verschift de crsor 1 plaats naar rechts. Dbbelklik voor een spatie. DND/CONF Wist het laatste karakter. V1.0 - p.8

9 4. Bellen 4.1. Een extern gesprek voeren <snelle toegang> Netlijntoets Telefoonnmmer???? Wacht tot de kiestoon hoort vooraleer een telefoonnmmer kiest. U knt fnctietoetsen gebriken voor netlijntoets of netlijngroepstoets. Raadpleeg w installater Een extern gesprek voeren <toegangscode> Netlijngroep 0 Telefoonnmmer???? Wacht tot de kiestoon hoort vooraleer het telefoonnmmer kiest Een intern gesprek voeren <kiezen> Toestelnmmer??? U kan ook eerst het toestelnmmer vormen en pas daarna op de -toets drkken. Het opgeroepen toestel rinkelt. Wacht op antwoord. Indien het opgeroepen toestel een IPC 100 systeemtoestel is, knt het cijfer 9 vormen om dit toestel atomatisch handenvrij te zetten Een conferentiegesprek opbowen DND/CONF Toestelnmmer (intern of 0 + extern)??? DND/CONF DND/CONF U bent in gesprek Conferentie aankondigen U voert n een gesprek met drie. De laatste DND/CONF-toetsdrk start de conferentie. Deze toets kan ook vervangen worden door een volgend oproepnmmer om een conferentie met meer dan drie personen te voeren. Nadat de laatste oproep is opgebowd, drkt twee maal op de DND/CONF-toets om de conferentie te starten. V1.0 - p.9

10 5. Snel bellen 5.1. Snelkiesgehegens gebriken <Externe gesprekken> Algemeen/ persoonlijk verkort DC Algemeen/persoonlijk gehegenplaatsnmme?? r? Groeps verkort 1 4 Groepsgehegen NR.??? Groeps gehegen (SC 51+28) Algemene/persoonlijke snelkiesgehegens zijn (standaard) als volgt genmmerd: Algemeen = , persoonlijk = Systeemprogrammatie is benodigd voor de groepsverkorte nmmering. Raadpleeg w installater Verkort nmmer zoeken op naam Dir. Dialing (SC 51+85) Alg. verkort 1 Groepsverkort 2 Toestelnr. 3 1 e letter VOLUME? Voor de programmatie van een Directory Dialing toets, raadpleeg hfst Via mogelijkheid 3 kan het toestelnmmer van een collega tergvinden De DSS-toetsen gebriken <Externe/interne gesprekken> DSS-toets Het telefoon- of toestelnmmer moet vooraf worden toegewezen aan een DSS-toets (zie hfdst. 3.2). De netlijntoegangscode 0 moet voorafgaan aan het externe telefoonnmmer. V1.0 - p.10

11 5.4. Laatste externe nmmer opniew kiezen LND Redial List Het systeem onthodt de 10 laatst gekozen externe nmmers, die knnen worden bekeken en terggebeld. (Enkel IPC 100 displaytoestellen ) LND VOLUME (Ingehaakt) (Zoek gewenst nmmer) V1.0 - p.11

12 6. Als w oproep niet doorgaat 6.1. Callback activeren op toestellen en netlijnen 5 0 <Wachten> Wacht zonder op te hangen Bezettoon, geen antwoord of netlijn niet beschikbaar Call back-toets (SC.51+35) [Licht rood op] <Callback> Wacht tot het systeem tergbelt <Wachten> Voor interne gesprekken: zodra het opgeroepen toestel vrijkomt, hoort de tergbeltoon. Wacht tot de opgebelde persoon opneemt. Voor Netlijnen: zodra de kiestoon hoort, knt het telefoonnmmer intoetsen. <Callback> Voor interne gesprekken: zodra w telefoon begint te rinkelen, neemt de handset op en wacht tot de opgebelde persoon antwoord. Voor Netlijnen: Wanneer w telefoon rinkelt, neemt de handset op. Zodra de kiestoon hoort, knt het telefoonnmmer intoetsen Callback annleren op toestellen en netlijnen 7 0 Inhaken met callback Of drk op de Call back-toets Call back-toets (SC.51+35) 6.3. Aankloptoon activeren op toestel Bezettoon 0 9 Off Hook Signaling <Wachten> Wacht zonder op te hangen (SC.51+33) Het opgeroepen, bezet toestel krijgt een aankloptoon, de indicatie-led knippert en in het display kan je aflezen wie je probeert te bereiken. Opmerking: deze fnctionaliteit vraagt een extra programmatie ( ). Raadpleeg w installater. V1.0 - p.12

13 6.4. Een bericht instellen / beantwoorden (message waiting) Instellen Antwoord e Bezettoon of geen antwoord De indicator van w telefoon knippert rood. 4 MW-toets 1 (SC.51+38) 4 1 MW-toets (SC.51+38) Als een bericht instelt, begint de MW-indicator van de opgebelde persoon te knipperen, en w MWindicator licht rood op. Wanneer een bericht beantwoordt, zllen de MW indicators atomatisch itgaan van zodra verbinding heeft Een ontvangen bericht controleren en beantwoorden U kan de afzender van een bericht controleren en dan eventeel antwoorden. (Ingehaakt) CHECK 4 1 VOL Kies bericht Enkel van toepassing op IPC 100 displaytelefoons Een verzonden bericht annleren 7 1 Toestel waar bericht moet geannleerd worden??? 6.7. Alle ontvangen en verzonden berichten annleren 7 3 Wist alle berichten die hebt achtergelaten voor andere toestellen en alle berichten die hebt ontvangen. V1.0 - p.13

14 6.8. Herhaald kiezen <Extern gesprek> DC LND (Bezettoon of geen antwoord) Repeat Dial Key (SC.51+29) Knippert rood indien ingesteld. Knipperende toets indrkken om te annleren. Het systeem kiest het nmmer regelmatig opniew. Uw toestel gaat dan atomatisch handenvrij. De dr van de herhaling is programmeerbaar. Raadpleeg w installater om meer informatie. U moet de handset opnemen als de gebelde persoon heeft opgenomen. Atomatisch kiezen wordt itgeschakeld door de DC en LND toetsen in te drkken tijdens toestel in rst. V1.0 - p.14

15 7. Oproepen beantwoorden 7.1. Een externe oproep beantwoorden Uw toestel belt Uw toestel belt niet Netlijntoets belgelid (knipperend) 7.2. Een interne oproep beantwoorden Toestel in Voice Mode Toestel in Ring Mode (Voice) Spreek handenvrij terg De intercom belmods kan als volgt worden ingesteld op w telefoon: Ring mode = , Voice mode = belgelid 7.3. Oproepen op een ander toestel opnemen In dezelfde groep: 6 7 Pickp eigen groep In andere groepen (SC.51+24) 6 9 Pickp andere groep (SC.51+25) Van gespecificeerd toestel Toestelnmmer 6 8??? Voor de groeps pickp moet het systeem eerst worden geprogrammeerd. Raadpleeg w installater. V1.0 - p.15

16 8. Gesprekken in wacht zetten/doorschakelen 8.1. Een gesprek in wacht zetten / een gesprek it wacht halen In wacht Uit wacht Netlijntoets HOLD (Knippert) (Gesprek) (Knippert) Als een intern gesprek in wacht wordt gezet, dan knnen andere toestellen dit gesprek niet ophalen (exclsive hold). Een extern gesprek in wacht kan door andere toestellen worden opgehaald (System Hold) Een gesprek in exclsieve wacht plaatsen In wacht Uit wacht Netlijntoets Exclsive Hold toets (Knippert) (SC.51+45) (Gesprek) (Knippert) Het systeem moet worden geprogrammeerd voor de optie Exclsieve wacht. Raadpleeg w installater om meer informatie. Wanneer een externe oproep in Exclsieve Wacht staat, dan knnen andere toestellen deze oproep niet overnemen Een wachtend extern gesprek ophalen (toestel zonder netlijntoetsen) 7 2 Netlijnnmmer dat wilt ophalen?? TRFR Zelf in wacht geplaatst gesprek 8.4. Een gesprek naar een ander toestel doorschakelen HOLD Toestelnmmer??? (Gesprek) Aankondigen TRFR Als w telefoon een DSS- toets heeft voor de toestelgebriker die de oproep moet ontvangen, drkt gewoon op deze toets in plaats van op HOLD + toestelnmmer zoals hierboven beschreven. V1.0 - p.16

17 9. Voor meer gebriksgemak Do Not Distrb (DND niet storen) DND/CONF 1 (Ingehaakt) U ontvangt geen inkomende netlijngesprekken U ontvangt geen inkomende interne gesprekken meer. U ontvangt geen inkomende netlijn- & interne gesprekken U ontvangt geen doorgeschakelde gesprekken meer DND annleren: alle gesprekken komen opniew toe. Als DND is ingesteld, brandt de DND/CONF-toets contin en verandert het patroon van de tergbeltoon Oproep omleiden / Follow Me Forward-toets (SC.51+16) CFW voorwaarde Toestelnmmer CFW-type 8 8????? 2 Bezet / geen antw. 6 Geen antw. 2 Alle oproepen 3 Follow Me 7 4 Onmiddellijk 0 Dbbele bel (beide toestellen Annleren 3 4 Alleen externe oproepen Alleen interne oproepen Als een oproepomleiding instelt, knippert het lampje van de DND/CONF-toets en verandert het patroon van de tergbeltoon. Indien een fnctietoets forward heeft, dan zal deze knipperen. Als op de fnctietoets forward drkt en dan wacht, zal de ingestelde forward geannleerd worden. Indien geen forward actief was, dan zal de laatst gekozen omleiding weer ingesteld worden Oproep omleiden naar extern nmmer Telefoonnmmer???? EXT FORWARD toets (SC.51+17) Annleren HOLD Als een oproepomleiding instelt, knippert het lampje van de DND/CONF-toets en verandert het patroon van de tergbeltoon. Indien een fnctietoets EXT FORWARD heeft, dan zal deze knipperen. V1.0 - p.17

18 9.4. Tekstbericht achterlaten op display 3 Berichtnmmer 6?? Extra info?? Bericht-toets (SC ??) Bericht Berichtnmmer Bericht Berichtnmmer MEETING BY ##:## 01 MESSAGE ROOM - ######## 02 MESSAGE COME BACK ##:## 03 MESSAGE ########### 04 MESSAGE AFTER ##:## 05 MESSAGE LUNCH BACK ## :## 06 MESSAGE B.TRIP BACK ##/## 07 MESSAGE B.TRIP ########## 08 MESSAGE GONE TOR THE DAY 09 MESSAGE DAY OFF BY ##/## 10 MESSAGE De berichtinhod kan door de installater aangepast worden Tekstbericht annleren Bericht-toets (SC ??) 9.6. Achtergrondmziek in/it schakelen 2 5 BGM-toets (SC.51+04) Zodra w telefoon gebrikt, wordt de mziek itgeschakeld. Het volme regelt met de volme-toetsen. Welke mziek hoort, hangt af van de programmatie. Raadpleeg w installater. V1.0 - p.18

19 9.7. Alarmtijd instelling Eénmalig alarm Dagelijks alarm h h m m h h m m Drk op de CLEAR-toets om het alarm it te schakelen (stopt atomatisch na 30 sec. Deze tijd kan door de installater gewijzigd worden in ). Controleren van de ingestelde tijd: Drk CHECK, 27, 1 of 2. Slit af met CLEAR. Alarm instelling annleren: zelfde procedre als hierboven beschreven, maar geef 9999 in als alarmtijd Naam aan toestel geven 0 0 Toestelnaam Toestelnmmer??? Naam (12 karakters)?? (SC.51+55) HOLD 9.9. Systeemtijd wijzigen Systeemtijd in 24-rs mode 2 8 h h m m Hiermee wijzigt de tijdsaandiding op alle systeemtoestellen Derpost extern doorschakelen Derpostnmmer Verkort kiesnmmer 2 2???? Derpost (0-6) ( ) 0=itschakelen (SC.51+54) Plaats het extern telefoonnmmer, waarnaar de derpost moet doorgeschakeld worden, in een verkort kiesgehegen. Om de doorkiezing it te schakelen: geef een 0 in als derpostnmmer. V1.0 - p.19

20 10. Opties voor hardhorigen Volmeregelingen U knt het belvolme wijzigen door op de VOLUME knoppen te drkken terwijl w telefoon rinkelt, of door op te drkken en 29 in te toetsen als w telefoon in rst is. Zorg er wel voor dat w telefoon staat ingesteld op RING mode. Zie Een interne oproep beantwoorden in deze handleiding. U knt het volme van de hoorn wijzigen door op de VOLUME knoppen te drkken als de handset itgehaakt is.er zijn drie volme-instellingen (Low - Med - High). Visele indicaties Het signaallampje in de bovenhoek van de IPC100 display- en systeemtelefoon knippert ROOD om verschillende oproeptypes aan te geven: Interne oproep.uw telefoon rinkelt, de -toets knippert in het rood en op het scherm ziet FROM/VAN en de naam en/of het nmmer van de beller. Externe oproep. Uw telefoon rinkelt, op het scherm ziet mogelijks de naam en/of het nmmer van de beller of RINGING/BELT. Bericht in de wachtrij. Zie Bericht instellen / beantwoorden in deze handleiding. Als een niew Voice Mail-bericht hebt. Raadpleeg de afzonderlijke gebrikershandleiding Voice Mail en Voice Response systeem. Het LCD-scherm van de IPC100 displaytelefoon toont de naam en het nmmer van de bellers voor interne gesprekken en indien beschikbaar ook voor externe gesprekken. Compatibiliteit met hoorapparaten De hoorn in de handset van de IPC100 display- en systeemtelefoon heeft een ingebowde indctieve koppeling en is compatibel met hoorapparaten die een T -instelling hebben. Extra opties De beltoon/toonhoogte kan niet worden gewijzigd op de IPC100 display- of systeemtelefoons. Raadpleeg de leverancier/installater van het systeem voor extra volme-instellingen of apparatr die kan helpen. REGULATORISCHE INFORMATIE EU CE-kennisgeving (Eropese Unie) Hierbij verklaart Philips Bsiness Commnications dat deze systeemterminal voor de SOPHO IPC 100 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Voor een kopie van de gelijkvormigheidsverklaring knt naar srfen of contact opnemen met ons op het adres dat in deze gebriksaanwijzingen wordt vermeld. V1.0 - p.20

21 Informatie m.b.t. de verwijdering van het prodct Voor landen in de Eropese Unie Het hier afgebeelde symbool is op w prodct gekleefd om te informeren dat elektrische en Voor elektronische landen in de prodcten Eropesenooit Unie als gemeentelijk of stedelijk afval mogen worden verwijderd. Elektrische en elektronische prodcten, waaronder kabels, plggen en accessoires dienen afzonderlijk te worden verwijderd met het oog op een correcte behandeling, tergwinning en recyclage. Deze prodcten moeten naar een speciaal daartoe voorziene faciliteit worden gebracht, waar de beste behandelings-, tergwinnings- en recyclagetechnieken ter beschikking staan. Gescheiden inzameling heeft opvallende voordelen: waardevolle materialen knnen opniew worden gebrikt en het voorkomt de verspreiding van ongewenste stoffen in de plaatselijke afvalketen. Dat draagt bij tot de bescherming van de menselijke gezondheid en het milie. Bemerk dat er een boete kan worden opgelegd voor illegale verwijdering van elektrische en elektronische prodcten via de algemene stedelijke of gemeentelijke afvalketen. Om het gescheiden inzamelingsproces en een milievriendelijke recyclage te bevorderen, heeft Philips Bsiness Commnications regelingen getroffen voor plaatselijke ophaling en recyclage in alle lidstaten van de Eropese Unie. Wanneer w elektrische en elektronische prodcten moeten worden verwijderd, raadpleegt de contractele overeenkomsten die w bedrijf heeft afgesloten bij de aankoop van die prodcten. Mocht deze informatie niet beschikbaar zijn, neemt contact op met de plaatselijke Philips-organisatie of met ons op Voor landen biten de Eropese Unie De verwijdering van elektrische en elektronische prodcten in landen biten de Eropese Unie dient te geberen in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Als er geen regeling is getroffen met Philips Bsiness Commnications of w leverancier, neemt contact op met de plaatselijke atoriteiten voor meer informatie. NIMAVA GROUP BV NIMAVA GROUP BV His ter Heideweg 20 Remylaan 4c bs LZ ZEIST (Nederland) 3018 LEUVEN (Belgie) T: 31(0) T: 32(0) F: 31(0) F: 32(0) V1.0 - p.21

Motorola D1010 series

Motorola D1010 series Motorola D1010 series Voor de D1011, D1012, D1013 en D1014 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Welkom... Dit is uw nieuwe Motorola D1010

Nadere informatie

Handleiding Vodafone Voicemail

Handleiding Vodafone Voicemail Handleiding Vodafone Voicemail Inhoudsopgave Uw voicemail in gebruik nemen 3 Gebruik van Vodafone Voicemail 4 Ontvangen en beluisteren van berichten 4 Wat kost Vodafone Voicemail? 5 Voicemail in het buitenland

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 500, HiPath 3000 OpenStage 10 T. Gebruiksaanwijzing. Communication for the open minded

Documentatie. HiPath 500, HiPath 3000 OpenStage 10 T. Gebruiksaanwijzing. Communication for the open minded Documentatie HiPath 500, HiPath 3000 OpenStage 10 T Gebruiksaanwizing Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Belangrike informatie Belangrike informatie

Nadere informatie

Overzicht van de Denver 16

Overzicht van de Denver 16 Overzicht van de Denver 16 @ # ) $ % ^ & *! ( Hoorn! Aansluitpunt krulsnoer Toestel, bovenaanzicht @ Haakcontact # Afdekklepje notitiekaart nummergeheugen $ M1 - M6 Geheugentoetsen %1, 2 en 3 tijdens belsignaal:

Nadere informatie

Athene Gebruiksaanwijzing

Athene Gebruiksaanwijzing Athene 25 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: a Hoorn b Toestel c Krulsnoer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave 2

Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave 2 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Gebruiksaanwijzing. Communication for the open minded

Documentatie. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Gebruiksaanwijzing. Communication for the open minded Documentatie HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T Gebruiksaanwizing Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Belangrike informatie Belangrike

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 20 T. Gebruiksaanwijzing. Communication for the open minded

Documentatie. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 20 T. Gebruiksaanwijzing. Communication for the open minded Documentatie HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 20 T Gebruiksaanwizing Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Belangrike informatie Belangrike

Nadere informatie

De JA-80X telefoonlijn communicator

De JA-80X telefoonlijn communicator De JA-80X telefoonlijn communicator Installatie handleiding De JA-80X communicator is een component van de Jablotron systemen JA-8x series. Het is ontworpen om te worden geïnstalleerd binnenin de behuizing

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-30 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com 2012 Visonic. All rights reserved. PowerMaster-30 Dutch User Guide D-304332 PowerMaster-30 G2 GEBRUIKER- SHANDLEIDING

Nadere informatie

KPN ÉÉN Call Center. Handleiding

KPN ÉÉN Call Center. Handleiding KPN ÉÉN Call Center Handleiding Inhoud 1. Inleiding 5 2. Taken voor agenten 7 2.1 ACD-statuswaarden voor agenten 7 2.2 Uw ACD-status na aanmelding configureren 7 2.3 Uw ACD-status wijzigen en een code

Nadere informatie

Vodafone One Net Enterprise 2014

Vodafone One Net Enterprise 2014 Beheerder Handleiding Self Service Portal Vodafone One Net Enterprise 2014 Versie 1.0 / oktober 2014 Vodafone power to you Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Webportal inleiding... 4 2.1 Inloggen... 4 2.2 Uitloggen...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C5 00

Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Uitgave 3.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Over dit apparaat 5 Office-toepassingen 6 Netwerkdiensten 6 Aan de slag 8 Toetsen en onderdelen 8 SIM-kaart en batterij

Nadere informatie

Handleiding Telefonie op glasvezel

Handleiding Telefonie op glasvezel Handleiding Telefonie op glasvezel Algemeen Bellen via Kabelnoord is eenvoudig Bellen via Kabelnoord is niet alleen voordelig, het betekent ook gemak. U kunt gebruik maken van diverse gratis telefoniefuncties,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding DUALSIM PDA handleiding 1 Gebruikershandleiding DUALSIM PDA handleiding 2 DUALSIM PDA Multi Mobile Handleiding Versie 1.0 Multi Mobile B.V., 2008 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Software versie 1.0.5c VOORLOPIG Aritech is een divisie van SLC Technologies B.V. Copyright SLC Technologies B.V. 2000. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding PC-gebruik

Gebruikershandleiding PC-gebruik Gebruikershandleiding PC-gebruik Versie 2.0.2.18 / 1 Februari 2011 Mextal 2011 Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Inloggen... 3 1.1 Installeren Plug-in... 4 1.2 Uitvoeren installatie controle... 5 1.2.1

Nadere informatie

Nokia X6-00 Gebruikershandleiding

Nokia X6-00 Gebruikershandleiding Nokia X6-00 Gebruikershandleiding Uitgave 5.4 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 6 Over dit apparaat 7 Netwerkdiensten 8 Aan de slag 10 Toetsen en onderdelen 10 De SIM-kaart en de batterij plaatsen

Nadere informatie

Aastra 400 Telefonie en meer De beste prestaties voor uw zakelijke communicatie

Aastra 400 Telefonie en meer De beste prestaties voor uw zakelijke communicatie Aastra 400 Telefonie en meer De beste prestaties voor uw zakelijke communicatie Aastra verbindt u met de wereld Aastra levert wereldwijd communicatiesystemen die tegemoetkomen aan de behoeften van kleine,

Nadere informatie

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding P910i Gebruikershandleiding Letters Kleine letters worden onder de pijl geschreven en hoofdletters worden ter hoogte van de pijl geschreven. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t

Nadere informatie

FLORENCE 12. Gebruiksaanwijzing

FLORENCE 12. Gebruiksaanwijzing FLORENCE 12 Gebruiksaanwijzing Controleren van de inhoud van de doos Controleer voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt de inhoud van de verpakking. In de verpakking moet u aantreffen: a Hoorn b Basisdeel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Uw telefoon in het kort 5 Uw telefoon met dubbele SIM-kaart 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 6 Een SIM-kaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia N8 00

Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Uitgave 2.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Aan de slag 6 Toetsen en onderdelen 6 Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen 8 De toetsen en het scherm

Nadere informatie

Telefonie oplossingen van AVtel

Telefonie oplossingen van AVtel Telefonie oplossingen van AVtel Flexibel en efficiënt Van 9 tot 5 op kantoor met een typemachine op uw bureau en telefoon bij de hand. Dat tijdperk is al lang voorbij. Werken anno nu gebeurt in loondienst

Nadere informatie

LEMONTREE HOSTED VOICE dienstbeschrijving

LEMONTREE HOSTED VOICE dienstbeschrijving LEMONTREE HOSTED VOICE dienstbeschrijving Dienstbeschrijving Hosted Voice versie 1.3 15 januari 2015 Lemontree Masters in ICT Cornelis Geellaan 43 2406 JE Alphen aan den Rijn Tel: 0172 47.99.88 Fax: 0172

Nadere informatie

BARI 10. Gebruiksaanwijzing

BARI 10. Gebruiksaanwijzing BARI 10 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: a Toestel c Hoorn b Krulsnoer

Nadere informatie