De geavanceerde IP-PBX-communicatieoplossing SOPHO IPC 100. Systeem en displaytelefoon Gebruiksaanwijzing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De geavanceerde IP-PBX-communicatieoplossing SOPHO IPC 100. Systeem en displaytelefoon Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 De geavanceerde IP-PBX-commnicatieoplossing SOPHO IPC 100 Systeem en displaytelefoon Gebriksaanwijzing

2 Bedankt voor de aankoop van het SOPHO IPC 100 systeem. De in deze gebriksaanwijzing beschreven telefoon mag enkel worden aangesloten op een SOPHO IPC 100 systeem met behlp van de installatiekabels die bij de apparatr worden geleverd. Omwille van de flexibiliteit die in het systeem is ingebowd, knnen w kiescodes en fnctiemogelijkheden afwijken van die in deze gebriksaanwijzing. Raadpleeg w installater en noteer eventele verschillen. Copyright 2005 Ó NIMAVA GROUP B.V Niets van deze itgave mag worden verveelvodigd of openbaar gemaakt door middel van drk, fotokopie, microfilm, gelidsband, elektronisch of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval system worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NIMAVA GROUP B.V. Hoewel deze docmentatie met veel zorg is samengesteld, aanvaardt NIMAVA GROUP B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventele foten en/of onvolkomenheden in deze docmentatie V1.0 - p.2

3 Inhodsopgave 1. Vooraleer w telefoon gebrikt Uw meerkanaalstelefoon gebriken Voor w gemak Fnctietoetsen programmeren. 3.2 Een DSS-toets programmeren Snelkiesgehegens programmeren 3.4. Een naam invoeren in een snelkiesgehegen 4. Bellen Een extern gesprek voeren <snelle toegang> 4.2. Een extern gesprek voeren <toegangscode> 4.3. Een intern gesprek voeren <kiezen> 4.4. Een conferentiegesprek opbowen 5. Snel bellen Snelkiesgehegens gebriken <externe gesprekken> 5.2. Verkort nmmer zoeken op naam 5.3. De DSS-toetsen gebriken <externe/interne gesprekken> 5.4. Laatste externe nmmer opniew kiezen 6. Als w oproep niet doorgaat Call back activeren op toestellen en netlijnen 6.2. Call back annleren op toestellen en netlijnen 6.3. Aankloptoon activeren op toestel 6.4. Een bericht instellen / beantwoorden (message waiting) 6.5. Een ontvangen bericht controleren en beantwoorden 6.6. Een verzonden bericht annleren 6.7. Alle ontvangen en verzonden berichten annleren 6.8. Herhaald kiezen <extern gesprek> 7. Oproepen beantwoorden Een externe oproep beantwoorden 7.2. Een interne oproep beantwoorden 7.3. Oproepen op een ander toestel opnemen 8. Gesprekken in wacht zetten / doorschakelen Een gesprek in wacht zetten / een gesprek it wacht halen 8.2. Een gesprek in exclsieve wacht plaatsen 8.3. Een wachtend extern gesprek ophalen (toestel zonder netlijntoetsen) 8.4. Een gesprek naar een ander toestel doorschakelen V1.0 - p.3

4 9. Voor meer gebriksgemak Do Not Distrb (DND niet storen) 9.2. Oproep omleiden / Follow Me 9.3. Oproep omleiden naar extern nmmer 9.4. Tekstbericht achterlaten op display 9.5. Tekstbericht annleren 9.6. Achtergrondmziek 9.7. Alarmtijd instelling 9.8. Naam aan toestel geven 9.9. Systeemtijd wijzigen Derpost extern doorschakelen 10. Opties voor hardhorigen V1.0 - p.4

5 1. Vooraleer w telefoon gebrikt 1.1. Inleiding De digitale toestellen van de IPC 100 zijn voorzien van vrij programmeerbare toetsen. Met deze toetsen knt gemakkelijk toegang verkrijgen tot de vele fncties die w toestel biedt. Over de toetsen ligt een sjabloon welke knt voorzien van de benaming van de geprogrammeerde fnctie. Bitenlijnen, aangesloten op w telefooncentrale, worden in deze gebriksaanwijzing aangedid als netlijnen. Individele netlijnen knnen elk onder een toets geprogrammeerd zijn; of knt via een netlijntoegangscode (doorgaans is dat 0 ) naar biten bellen. Indien de fnctie LCR (Least Cost Roting) in w telefooncentrale is geprogrammeerd, wordt de 0 de LCR-toegangscode. LCR biedt de mogelijkheid om via een andere aanbieder dan de PTT w telefoonverkeer te laten afhandelen. DSS/BLF (Direct Station Select en Bsy Lamp Field) overzichten bieden de mogelijkheid om vanaf w toestel de bezet-stats van andere toestellen te overzien. Tevens knt met een drk op de knop het gewenste toestel bellen, of een oproep doorverbinden Oproep indicaties De toetsen op w toestel of op w console zijn voorzien van LED indicatie. 22 TXD: eerste 12 toetsen: 2 klerig rood en groen. volgende 10 toetsen: éénklerig rood. 22 TD: eerste 12 toetsen: éénklerig rood. volgende 10 toetsen: geen LED s. AOM 24: Alle toetsen met 2 klerige LED's rood en groen AOM 64: Alle toetsen met éénklerig rode LED. Netlijnen verschijnen onder de individele lijntoetsen (DTS-toetsen). De netlijnen die zelf gebrikt, lichten groen op, de netlijnen in gebrik door w collega lichten rood op. Netlijnen en interne lijnen, die in de wacht zet, knt altijd tergvinden omdat die altijd langzaam groen of rood knipperen. Indien w toestel geen of onvoldoende lijntoetsen heeft, dan komen de externe oproepen via de loop-toets (standaard toets 22). Verwijder deze toets niet! 1.3. Lidsprekerfnctie Bij bediening van de toets van w toestel, knt handenvrij, een oproep beantwoorden of een bestaand gesprek verbreken. Het overschakelen van een bestaand gesprek via de hoorn naar handenvrij, gaat als volgt: U bent in gesprek. Drk op de -toets. Leg de hoorn neer Volme regeling Op w toestel bevinden zich 2 toetsen; volme + en volme -. Met deze toetsen knt onafhankelijk het volme van w speaker of hoorn regelen (afhankelijk wat op dat ogenblik actief is). Indien w toestel rinkelt bij een inkomende oproep, kan het volme van dit belsignaal regelen door op dat moment de volmetoetsen te gebriken. Dit geldt ook voor achtergrond mziek en omroep (paging). V1.0 - p.5

6 2. Uw meerkanaals-telefoon gebriken Handset Alfanmeriek display Indicator CHECK-toets CLEAR-toets Programmeerbare fnctietoetsen Lidspreker VOL-toets (volmeregeling) LND-toets (laatste nmmer kiezen) OPAC-toets (toegang tot de bedieningen) DC-toets (Dial control) -toets FLASH-toets TRFR-toets (Transfer) -toets (Speaker) DND/CONF-toets (Do Not Distrb / Conference Niet HOLD toets Microfoon MIC-toets (microfoon) Kiestoetsen Fncties displaytelefoon systeemtelefoon met 22 toetsen met 22 toetsen Programmeerbare toetsen Extra programmeerbare toetsen Display Ja Neen CHECK/CLEAR-toetsen Ja Neen Handsfree Ja Neen (talkback) Compatibel met DLS Console Ja Neen Wandaanslitingskit Ja (ingebowd) Ja (ingebowd) Handsfree-opties Met handsfree knt telefoongesprekken voeren en oproepen beantwoorden door op " te drkken in plaats van de handset te gebriken. - Met atomatisch handsfree knt op de -toets drkken zonder de handset op te nemen. Standaard is deze fnctie ingeschakeld. - Gebrik de handsfree tergspreekmogelijkheid om een voice-annonced interne oproep te beantwoorden, zonder dat hierbij de hoorn dient op te nemen of een toets dient in te drkken. V1.0 - p.6

7 3. Voor w gemak 3.1. Fnctietoetsen programmeren Programmeerbare fnctietoetsen knnen worden toegewezen als Appearance Keys (bijv. Netlijnen) of Algemene toetsen (bijv. DSS). Een eenvodige toetsdrk, ipv het ingeven van de servicecode, volstaat om de fnctie te activeren. Algemene toetscode 5 Een bestaande Appearance Key kan niet worden overschreven zonder dat deze eerst wordt gewist. Programmeerbare fnctietoetsen knnen worden gewist door servicecode 00 in te voeren. De fnctie onder een toets kan gecontroleerd worden door eerst op de CHECK-toets te drkken, en daarna op de gewenste fnctietoets.drk CLEAR om deze mode te verlaten. Algemene servicecodes: 1 Fnctietoets Servicecode??? Bijkomende gegevens 01 DSS/one-toch-toets 10 Oproep omleiden - Onmiddellijk 03 DND-toets 11 Oproep omleiden - Bezet 04 Achtergrondmziek (AAN/UIT) 12 Oproep omleiden Geen antwoord 05 Koptelefoontoets 13 Oproep omleiden Bezet/geen antwoord 08 Namenlijst inkomende bellers 14 Oproep omleiden Dbbele beltoon 19 Personenoproep in de externe zone 15 Oproep omleiden Follow Me 20 Alle personen in de externe zone oproepen 16 Oproep omleiden Optie selecteren 21 Personenoproep in de interne zone 17 Oproep omleiden - Toestel 22 Alle personen in de interne zone oproepen 29 Opniew kiezen herhalen 27 Snelkiezen algemeen/persoonlijk 30 Opgeslagen nmmer opniew kiezen 28 Snelkiezen Groep 31 Bellen vanit het gehegen 85 Bellen vanit het telefoonboek 3.2. Een DSS-toets programmeren Programmeerbare fnctietoetsen knnen worden toegewezen als DSS (Direct Station Selection) of One- Toch-toetsen. U knt een extern of intern gesprek voeren, door enkel op deze toets te drkken, zonder het volledig nmmer te vormen. Om een volgende toets te programmeren, drkt op de gewenste fnctietoets, in plaats van op de toets. Netlijntoegangscode 0?? 5 Telefoonnmmer Toestelnmmer??? Fnctietoets HOLD Fnctietoetsen met één- of tweeklerige LED s, die zijn geprogrammeerd als DSS-toetsen, geven informatie over de stats van het toestel: Niet actief=it, Bezet=aan. Dit staat bekend als Bsy Lamp Field (BLF) indicatie. Als een extern telefoonnmmer invoert, moet de netlijntoegangscode (normaal gezien 0), worden toegevoegd vóór het nmmer. Er knnen maximaal 36 cijfers worden opgeslagen. V1.0 - p.7

8 3.3. Snelkiesgehegens programmeren (Alg./ pers. verkort) Gehegenplaats 5??? 3 0 (Groeps verkort) Netlijngroep 5 4 Telefoonnmmer?? HOLD Naam (12 karakters)?? HOLD Algemene/persoonlijke snelkiesgehegens zijn (standaard) als volgt genmmerd: Algemeen = , persoonlijk = Het systeem moet worden geprogrammeerd voor de optie Snelkiezen van Groepen. Raadpleeg w installater. Elk verkort nmmer kan tot 36 cijfers bevatten (inbegrepen de 0 voor de netlijn) Om een verkort nmmer met naam te wissen: drk de CLEAR toets nadat het gehegenplaatsnmmer heeft ingegeven. Alleen mogelijk op IPC 100 display-toestellen Een naam invoeren in een snelkiesgehegen Als een naam invoert, gebrikt de kiestoetsen op w telefoon om de hieronder getoonde letters in te voeren. Bijvoorbeeld: drk één keer op "2" voor "A", twee keer voor "B", enz Aantal toetsaanslagen [ \ ] ^ _ { } A B C a b c 2 D E F d e f 3 G H I g h i 4 J K L j k l 5 M N O m n o 6 P Q R S p q r s 7 T U V t v 8 W X Y Z w x y z 9 0! # $ % & ( ) +, -. / : ; < = >? # Bevestigt een karakter en verschift de crsor 1 plaats naar rechts. Dbbelklik voor een spatie. DND/CONF Wist het laatste karakter. V1.0 - p.8

9 4. Bellen 4.1. Een extern gesprek voeren <snelle toegang> Netlijntoets Telefoonnmmer???? Wacht tot de kiestoon hoort vooraleer een telefoonnmmer kiest. U knt fnctietoetsen gebriken voor netlijntoets of netlijngroepstoets. Raadpleeg w installater Een extern gesprek voeren <toegangscode> Netlijngroep 0 Telefoonnmmer???? Wacht tot de kiestoon hoort vooraleer het telefoonnmmer kiest Een intern gesprek voeren <kiezen> Toestelnmmer??? U kan ook eerst het toestelnmmer vormen en pas daarna op de -toets drkken. Het opgeroepen toestel rinkelt. Wacht op antwoord. Indien het opgeroepen toestel een IPC 100 systeemtoestel is, knt het cijfer 9 vormen om dit toestel atomatisch handenvrij te zetten Een conferentiegesprek opbowen DND/CONF Toestelnmmer (intern of 0 + extern)??? DND/CONF DND/CONF U bent in gesprek Conferentie aankondigen U voert n een gesprek met drie. De laatste DND/CONF-toetsdrk start de conferentie. Deze toets kan ook vervangen worden door een volgend oproepnmmer om een conferentie met meer dan drie personen te voeren. Nadat de laatste oproep is opgebowd, drkt twee maal op de DND/CONF-toets om de conferentie te starten. V1.0 - p.9

10 5. Snel bellen 5.1. Snelkiesgehegens gebriken <Externe gesprekken> Algemeen/ persoonlijk verkort DC Algemeen/persoonlijk gehegenplaatsnmme?? r? Groeps verkort 1 4 Groepsgehegen NR.??? Groeps gehegen (SC 51+28) Algemene/persoonlijke snelkiesgehegens zijn (standaard) als volgt genmmerd: Algemeen = , persoonlijk = Systeemprogrammatie is benodigd voor de groepsverkorte nmmering. Raadpleeg w installater Verkort nmmer zoeken op naam Dir. Dialing (SC 51+85) Alg. verkort 1 Groepsverkort 2 Toestelnr. 3 1 e letter VOLUME? Voor de programmatie van een Directory Dialing toets, raadpleeg hfst Via mogelijkheid 3 kan het toestelnmmer van een collega tergvinden De DSS-toetsen gebriken <Externe/interne gesprekken> DSS-toets Het telefoon- of toestelnmmer moet vooraf worden toegewezen aan een DSS-toets (zie hfdst. 3.2). De netlijntoegangscode 0 moet voorafgaan aan het externe telefoonnmmer. V1.0 - p.10

11 5.4. Laatste externe nmmer opniew kiezen LND Redial List Het systeem onthodt de 10 laatst gekozen externe nmmers, die knnen worden bekeken en terggebeld. (Enkel IPC 100 displaytoestellen ) LND VOLUME (Ingehaakt) (Zoek gewenst nmmer) V1.0 - p.11

12 6. Als w oproep niet doorgaat 6.1. Callback activeren op toestellen en netlijnen 5 0 <Wachten> Wacht zonder op te hangen Bezettoon, geen antwoord of netlijn niet beschikbaar Call back-toets (SC.51+35) [Licht rood op] <Callback> Wacht tot het systeem tergbelt <Wachten> Voor interne gesprekken: zodra het opgeroepen toestel vrijkomt, hoort de tergbeltoon. Wacht tot de opgebelde persoon opneemt. Voor Netlijnen: zodra de kiestoon hoort, knt het telefoonnmmer intoetsen. <Callback> Voor interne gesprekken: zodra w telefoon begint te rinkelen, neemt de handset op en wacht tot de opgebelde persoon antwoord. Voor Netlijnen: Wanneer w telefoon rinkelt, neemt de handset op. Zodra de kiestoon hoort, knt het telefoonnmmer intoetsen Callback annleren op toestellen en netlijnen 7 0 Inhaken met callback Of drk op de Call back-toets Call back-toets (SC.51+35) 6.3. Aankloptoon activeren op toestel Bezettoon 0 9 Off Hook Signaling <Wachten> Wacht zonder op te hangen (SC.51+33) Het opgeroepen, bezet toestel krijgt een aankloptoon, de indicatie-led knippert en in het display kan je aflezen wie je probeert te bereiken. Opmerking: deze fnctionaliteit vraagt een extra programmatie ( ). Raadpleeg w installater. V1.0 - p.12

13 6.4. Een bericht instellen / beantwoorden (message waiting) Instellen Antwoord e Bezettoon of geen antwoord De indicator van w telefoon knippert rood. 4 MW-toets 1 (SC.51+38) 4 1 MW-toets (SC.51+38) Als een bericht instelt, begint de MW-indicator van de opgebelde persoon te knipperen, en w MWindicator licht rood op. Wanneer een bericht beantwoordt, zllen de MW indicators atomatisch itgaan van zodra verbinding heeft Een ontvangen bericht controleren en beantwoorden U kan de afzender van een bericht controleren en dan eventeel antwoorden. (Ingehaakt) CHECK 4 1 VOL Kies bericht Enkel van toepassing op IPC 100 displaytelefoons Een verzonden bericht annleren 7 1 Toestel waar bericht moet geannleerd worden??? 6.7. Alle ontvangen en verzonden berichten annleren 7 3 Wist alle berichten die hebt achtergelaten voor andere toestellen en alle berichten die hebt ontvangen. V1.0 - p.13

14 6.8. Herhaald kiezen <Extern gesprek> DC LND (Bezettoon of geen antwoord) Repeat Dial Key (SC.51+29) Knippert rood indien ingesteld. Knipperende toets indrkken om te annleren. Het systeem kiest het nmmer regelmatig opniew. Uw toestel gaat dan atomatisch handenvrij. De dr van de herhaling is programmeerbaar. Raadpleeg w installater om meer informatie. U moet de handset opnemen als de gebelde persoon heeft opgenomen. Atomatisch kiezen wordt itgeschakeld door de DC en LND toetsen in te drkken tijdens toestel in rst. V1.0 - p.14

15 7. Oproepen beantwoorden 7.1. Een externe oproep beantwoorden Uw toestel belt Uw toestel belt niet Netlijntoets belgelid (knipperend) 7.2. Een interne oproep beantwoorden Toestel in Voice Mode Toestel in Ring Mode (Voice) Spreek handenvrij terg De intercom belmods kan als volgt worden ingesteld op w telefoon: Ring mode = , Voice mode = belgelid 7.3. Oproepen op een ander toestel opnemen In dezelfde groep: 6 7 Pickp eigen groep In andere groepen (SC.51+24) 6 9 Pickp andere groep (SC.51+25) Van gespecificeerd toestel Toestelnmmer 6 8??? Voor de groeps pickp moet het systeem eerst worden geprogrammeerd. Raadpleeg w installater. V1.0 - p.15

16 8. Gesprekken in wacht zetten/doorschakelen 8.1. Een gesprek in wacht zetten / een gesprek it wacht halen In wacht Uit wacht Netlijntoets HOLD (Knippert) (Gesprek) (Knippert) Als een intern gesprek in wacht wordt gezet, dan knnen andere toestellen dit gesprek niet ophalen (exclsive hold). Een extern gesprek in wacht kan door andere toestellen worden opgehaald (System Hold) Een gesprek in exclsieve wacht plaatsen In wacht Uit wacht Netlijntoets Exclsive Hold toets (Knippert) (SC.51+45) (Gesprek) (Knippert) Het systeem moet worden geprogrammeerd voor de optie Exclsieve wacht. Raadpleeg w installater om meer informatie. Wanneer een externe oproep in Exclsieve Wacht staat, dan knnen andere toestellen deze oproep niet overnemen Een wachtend extern gesprek ophalen (toestel zonder netlijntoetsen) 7 2 Netlijnnmmer dat wilt ophalen?? TRFR Zelf in wacht geplaatst gesprek 8.4. Een gesprek naar een ander toestel doorschakelen HOLD Toestelnmmer??? (Gesprek) Aankondigen TRFR Als w telefoon een DSS- toets heeft voor de toestelgebriker die de oproep moet ontvangen, drkt gewoon op deze toets in plaats van op HOLD + toestelnmmer zoals hierboven beschreven. V1.0 - p.16

17 9. Voor meer gebriksgemak Do Not Distrb (DND niet storen) DND/CONF 1 (Ingehaakt) U ontvangt geen inkomende netlijngesprekken U ontvangt geen inkomende interne gesprekken meer. U ontvangt geen inkomende netlijn- & interne gesprekken U ontvangt geen doorgeschakelde gesprekken meer DND annleren: alle gesprekken komen opniew toe. Als DND is ingesteld, brandt de DND/CONF-toets contin en verandert het patroon van de tergbeltoon Oproep omleiden / Follow Me Forward-toets (SC.51+16) CFW voorwaarde Toestelnmmer CFW-type 8 8????? 2 Bezet / geen antw. 6 Geen antw. 2 Alle oproepen 3 Follow Me 7 4 Onmiddellijk 0 Dbbele bel (beide toestellen Annleren 3 4 Alleen externe oproepen Alleen interne oproepen Als een oproepomleiding instelt, knippert het lampje van de DND/CONF-toets en verandert het patroon van de tergbeltoon. Indien een fnctietoets forward heeft, dan zal deze knipperen. Als op de fnctietoets forward drkt en dan wacht, zal de ingestelde forward geannleerd worden. Indien geen forward actief was, dan zal de laatst gekozen omleiding weer ingesteld worden Oproep omleiden naar extern nmmer Telefoonnmmer???? EXT FORWARD toets (SC.51+17) Annleren HOLD Als een oproepomleiding instelt, knippert het lampje van de DND/CONF-toets en verandert het patroon van de tergbeltoon. Indien een fnctietoets EXT FORWARD heeft, dan zal deze knipperen. V1.0 - p.17

18 9.4. Tekstbericht achterlaten op display 3 Berichtnmmer 6?? Extra info?? Bericht-toets (SC ??) Bericht Berichtnmmer Bericht Berichtnmmer MEETING BY ##:## 01 MESSAGE ROOM - ######## 02 MESSAGE COME BACK ##:## 03 MESSAGE ########### 04 MESSAGE AFTER ##:## 05 MESSAGE LUNCH BACK ## :## 06 MESSAGE B.TRIP BACK ##/## 07 MESSAGE B.TRIP ########## 08 MESSAGE GONE TOR THE DAY 09 MESSAGE DAY OFF BY ##/## 10 MESSAGE De berichtinhod kan door de installater aangepast worden Tekstbericht annleren Bericht-toets (SC ??) 9.6. Achtergrondmziek in/it schakelen 2 5 BGM-toets (SC.51+04) Zodra w telefoon gebrikt, wordt de mziek itgeschakeld. Het volme regelt met de volme-toetsen. Welke mziek hoort, hangt af van de programmatie. Raadpleeg w installater. V1.0 - p.18

19 9.7. Alarmtijd instelling Eénmalig alarm Dagelijks alarm h h m m h h m m Drk op de CLEAR-toets om het alarm it te schakelen (stopt atomatisch na 30 sec. Deze tijd kan door de installater gewijzigd worden in ). Controleren van de ingestelde tijd: Drk CHECK, 27, 1 of 2. Slit af met CLEAR. Alarm instelling annleren: zelfde procedre als hierboven beschreven, maar geef 9999 in als alarmtijd Naam aan toestel geven 0 0 Toestelnaam Toestelnmmer??? Naam (12 karakters)?? (SC.51+55) HOLD 9.9. Systeemtijd wijzigen Systeemtijd in 24-rs mode 2 8 h h m m Hiermee wijzigt de tijdsaandiding op alle systeemtoestellen Derpost extern doorschakelen Derpostnmmer Verkort kiesnmmer 2 2???? Derpost (0-6) ( ) 0=itschakelen (SC.51+54) Plaats het extern telefoonnmmer, waarnaar de derpost moet doorgeschakeld worden, in een verkort kiesgehegen. Om de doorkiezing it te schakelen: geef een 0 in als derpostnmmer. V1.0 - p.19

20 10. Opties voor hardhorigen Volmeregelingen U knt het belvolme wijzigen door op de VOLUME knoppen te drkken terwijl w telefoon rinkelt, of door op te drkken en 29 in te toetsen als w telefoon in rst is. Zorg er wel voor dat w telefoon staat ingesteld op RING mode. Zie Een interne oproep beantwoorden in deze handleiding. U knt het volme van de hoorn wijzigen door op de VOLUME knoppen te drkken als de handset itgehaakt is.er zijn drie volme-instellingen (Low - Med - High). Visele indicaties Het signaallampje in de bovenhoek van de IPC100 display- en systeemtelefoon knippert ROOD om verschillende oproeptypes aan te geven: Interne oproep.uw telefoon rinkelt, de -toets knippert in het rood en op het scherm ziet FROM/VAN en de naam en/of het nmmer van de beller. Externe oproep. Uw telefoon rinkelt, op het scherm ziet mogelijks de naam en/of het nmmer van de beller of RINGING/BELT. Bericht in de wachtrij. Zie Bericht instellen / beantwoorden in deze handleiding. Als een niew Voice Mail-bericht hebt. Raadpleeg de afzonderlijke gebrikershandleiding Voice Mail en Voice Response systeem. Het LCD-scherm van de IPC100 displaytelefoon toont de naam en het nmmer van de bellers voor interne gesprekken en indien beschikbaar ook voor externe gesprekken. Compatibiliteit met hoorapparaten De hoorn in de handset van de IPC100 display- en systeemtelefoon heeft een ingebowde indctieve koppeling en is compatibel met hoorapparaten die een T -instelling hebben. Extra opties De beltoon/toonhoogte kan niet worden gewijzigd op de IPC100 display- of systeemtelefoons. Raadpleeg de leverancier/installater van het systeem voor extra volme-instellingen of apparatr die kan helpen. REGULATORISCHE INFORMATIE EU CE-kennisgeving (Eropese Unie) Hierbij verklaart Philips Bsiness Commnications dat deze systeemterminal voor de SOPHO IPC 100 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Voor een kopie van de gelijkvormigheidsverklaring knt naar srfen of contact opnemen met ons op het adres dat in deze gebriksaanwijzingen wordt vermeld. V1.0 - p.20

21 Informatie m.b.t. de verwijdering van het prodct Voor landen in de Eropese Unie Het hier afgebeelde symbool is op w prodct gekleefd om te informeren dat elektrische en Voor elektronische landen in de prodcten Eropesenooit Unie als gemeentelijk of stedelijk afval mogen worden verwijderd. Elektrische en elektronische prodcten, waaronder kabels, plggen en accessoires dienen afzonderlijk te worden verwijderd met het oog op een correcte behandeling, tergwinning en recyclage. Deze prodcten moeten naar een speciaal daartoe voorziene faciliteit worden gebracht, waar de beste behandelings-, tergwinnings- en recyclagetechnieken ter beschikking staan. Gescheiden inzameling heeft opvallende voordelen: waardevolle materialen knnen opniew worden gebrikt en het voorkomt de verspreiding van ongewenste stoffen in de plaatselijke afvalketen. Dat draagt bij tot de bescherming van de menselijke gezondheid en het milie. Bemerk dat er een boete kan worden opgelegd voor illegale verwijdering van elektrische en elektronische prodcten via de algemene stedelijke of gemeentelijke afvalketen. Om het gescheiden inzamelingsproces en een milievriendelijke recyclage te bevorderen, heeft Philips Bsiness Commnications regelingen getroffen voor plaatselijke ophaling en recyclage in alle lidstaten van de Eropese Unie. Wanneer w elektrische en elektronische prodcten moeten worden verwijderd, raadpleegt de contractele overeenkomsten die w bedrijf heeft afgesloten bij de aankoop van die prodcten. Mocht deze informatie niet beschikbaar zijn, neemt contact op met de plaatselijke Philips-organisatie of met ons op Voor landen biten de Eropese Unie De verwijdering van elektrische en elektronische prodcten in landen biten de Eropese Unie dient te geberen in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Als er geen regeling is getroffen met Philips Bsiness Commnications of w leverancier, neemt contact op met de plaatselijke atoriteiten voor meer informatie. NIMAVA GROUP BV NIMAVA GROUP BV His ter Heideweg 20 Remylaan 4c bs LZ ZEIST (Nederland) 3018 LEUVEN (Belgie) T: 31(0) T: 32(0) F: 31(0) F: 32(0) V1.0 - p.21

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service Advitronics Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Industriestraat 2, 5361 EA Grave T: +31 (0) 486 47 62 63 F: +31 (0) 486 47 65 40 info@advitronics.nl www.advitronics.nl Toestelhandleiding

Nadere informatie

Systeemtelefoon - Korte referentiegids

Systeemtelefoon - Korte referentiegids Systeemtelefoon - Korte referentiegids Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven Door de flexibiliteit die in het systeem is ingebouwd, kunnen uw belcodes en functies eventueel afwijken van in

Nadere informatie

Systeemtelefoon Snelle referentiegids

Systeemtelefoon Snelle referentiegids Systeemtelefoon Snelle referentiegids Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven Door de flexibiliteit die in het systeem is ingebouwd, kunnen uw Belcodes en Functies afwijken van degenen die in

Nadere informatie

Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven

Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven Systeemtelefoon Digitaal toestel - Verkorte Korte referentiegids handleiding Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven Door de flexibiliteit die in het systeem is ingebouwd, kunnen uw belcodes

Nadere informatie

Handleiding NDI Advanced telefoon Polycom IP550

Handleiding NDI Advanced telefoon Polycom IP550 Polycom IP550 Datum : 10 december 2013 Versie : 2 Inhoudsopgave 1 Toestel layout... 3 2 Basis functionaliteiten... 5 2.1 Nummer herhalen... 5 2.2 Wachtfunctie... 5 2.3 Conference call opstarten... 5 2.4

Nadere informatie

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1 Uw Telefoon: De M725 De telefoon is voorzien van de hieronder beschreven toetsen. In deze handleiding worden alle toetsen, die moeten worden ingedrukt, aangeduid met pictogrammen, zoals: en. Hoorn Display

Nadere informatie

Handleiding. Tiptel IP 286 toestellen. Versie 1.0

Handleiding. Tiptel IP 286 toestellen. Versie 1.0 Handleiding Tiptel IP 286 toestellen Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Introductie... 2 2 Gebruik van de telefoon... 2 2.1 Gebruik van handenvrij bellen... 2 2.2 Gebruik van de headset (optioneel)... 2 2.3 Schakelen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Digitaal telefoontoestel DSLT

GEBRUIKSAANWIJZING. Digitaal telefoontoestel DSLT GEBRUIKSAANWIJZING Digitaal telefoontoestel DSLT VOORWOORD Wilt u veel tijd besparen? Wilt u dat al uw oproepen worden doorgeschakeld indien u zich op een andere plaats bevindt? Wilt u veelgebruikte telefoonnummers

Nadere informatie

Handleiding Polycom Soundstation IP 6000

Handleiding Polycom Soundstation IP 6000 Handleiding Polycom Soundstation IP 6000 qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel

Nadere informatie

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel.

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. - 1 - 1: Display. Hierop verschijnt informatie over uw correspondenten en het telefoontoestel. 2: Hoorn. Met de hoorn voert u een gesprek. 3: Display toetsen. Op het

Nadere informatie

Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone

Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone... 1 A. Uw Tiptel IP280-toestel leren kennen... 2 B. Uw Tiptel IP280-toestel gebruiken... 4 1. Een oproep

Nadere informatie

HANDLEIDING YEALINK T21P

HANDLEIDING YEALINK T21P HANDLEIDING YEALINK T21P Inhoudsopgave 1. NIEUW GESPREK OPZETTEN... 3 2. GEBRUIKMAKEN VAN DE SPEAKER... 3 3. GEBRUIKMAKEN VAN DE HEADSET... 3 4. BEANTWOORDEN VAN EEN GESPREK/BEËINDIGEN/HERHALEN... 3 5.

Nadere informatie

Telefonisten handleiding snom 360

Telefonisten handleiding snom 360 Telefonisten handleiding snom 360 De verschillende toetsen 1. Displaytoetsen: Deze vier toetsen corresponderen met de mogelijkheden in het display. Welke functies de toetsen hebben hangt af van de status

Nadere informatie

Handleiding SPA509G en SPA514G

Handleiding SPA509G en SPA514G Handleiding SPA509G en SPA514G Document: Handleiding SPA509G en SPA514G Datum: 6 juli 2015 Versie: 2.0 Auteur: Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Introductie... 4 1.1 Gebruik van de telefoon (SPA509G en SPA514G)...

Nadere informatie

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Aastra 6731i

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Aastra 6731i G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g Aastra 6731i Inhoud Toestel overzicht Basisfuncties Een oproep plaatsen Een oproep beantwoorden Een gesprek beëindigen Een nummer herhalen (redial) Een oproep

Nadere informatie

Handleiding dect toestellen LG LDK

Handleiding dect toestellen LG LDK Handleiding dect toestellen LG LDK Inleiding: Van harte gefeliciteerd met uw LG LDK bedrijfscentrale. De handleiding zoals U die hieronder aantreft is een specifieke gebruikers handleiding welke U in staat

Nadere informatie

Inleiding: Algemeen: Handleiding LG Digitaal Systeemtoestel. Pagina 2

Inleiding: Algemeen: Handleiding LG Digitaal Systeemtoestel. Pagina 2 Inleiding: Van harte gefeliciteerd met uw LG IPLDK bedrijfscentrale. De handleiding zoals u die hieronder aantreft is een specifieke gebruikers handleiding welke u in staat stelt eenvoudig de meeste van

Nadere informatie

HANDLEIDING YEALINK T48G

HANDLEIDING YEALINK T48G HANDLEIDING YEALINK T48G Inhoudsopgave 1. NIEUW GESPREK OPZETTEN... 3 2. GEBRUIKMAKEN VAN DE SPEAKER... 3 3. GEBRUIKMAKEN VAN DE HEADSET... 3 4. BEANTWOORDEN VAN EEN GESPREK/BEËINDIGEN/HERHALEN... 3 5.

Nadere informatie

Handleiding. SPA504G toestellen. Versie 1.0

Handleiding. SPA504G toestellen. Versie 1.0 Handleiding SPA504G toestellen Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Gebruik van de telefoon... 3 2.1 Gebruik van handenvrij bellen... 3 2.2 Gebruik van de headset (optioneel)... 3 2.3 Schakelen

Nadere informatie

Vox Alliance. Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7

Vox Alliance. Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7 Vox Alliance Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7 Inhoud 1 Algemeen...................................... 3 1.1 Over deze handleiding............................. 3 1.2 Nummerplan toestellen.............................

Nadere informatie

Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77. Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur

Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77. Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INTRODUCTIE... 3 2. FUNCTIETOESTEN VAN DE TELEFOONS... 3 Gebruik van handsfree bellen... 4 Gebruik van

Nadere informatie

HANDLEIDING YEALINK T19P

HANDLEIDING YEALINK T19P HANDLEIDING YEALINK T19P Inhoudsopgave 1. NIEUW GESPREK OPZETTEN... 3 2. GEBRUIKMAKEN VAN DE SPEAKER... 3 3. GEBRUIKMAKEN VAN DE HEADSET... 3 4. BEANTWOORDEN VAN EEN GESPREK/BEËINDIGEN/HERHALEN... 3 5.

Nadere informatie

Beknopte handleiding Aastra 6751i VoIP telefoon

Beknopte handleiding Aastra 6751i VoIP telefoon Beknopte handleiding Aastra 6751i VoIP telefoon CNE Telecom bv Gebouw EuroTwin I Kropaarstraat 1 1032 LA Amsterdam T: 020 419 888 6 STOP. Deze toets beeïndigd waarmee u bezig bent. Bijvoorbeeld een gesprek,

Nadere informatie

Voipz Pagina 1 van 7

Voipz Pagina 1 van 7 A. Uw Tiptel-toestel leren kennen Deze handleiding is geschreven voor de Tiptel toestellen IP282, IP284 en IP286. * De IP282 beschikt NIET over de 10 functietoetsen en een aparte mute-, hold-, conferentie-toets.

Nadere informatie

MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1.

MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1. MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1.3-1 - Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Handleiding Nucall Managed VoIP

Handleiding Nucall Managed VoIP Handleiding Nucall Managed VoIP Aanmelden Voordat u gebruik kan maken van het toestel, dient deze eerst te worden aangemeld. Dit kan door: op de knop van het display naast aanmelden te drukken. of met

Nadere informatie

Voipz Pagina 1 van 5

Voipz Pagina 1 van 5 Handleiding Aastra toestellen voorzien van auto provisioning Inhoud Pagina Aanmelden 2 Afmelden 2 Bellen 2 Telefoonhoorn 2 Speaker 2 Headset 2 Doorverbinden 2 Wachtstand 3 Bediening toestellen algemeen

Nadere informatie

MVoice Basis Yealink T41P&T42G Handleiding. Versie:1.2

MVoice Basis Yealink T41P&T42G Handleiding. Versie:1.2 MVoice Basis Yealink T41P&T42G Handleiding Versie:1.2 Toets omschrijving 1. LCD Scherm Toont informatie over oproepen, berichten, soft keys, tijd, datum en andere relevante gegevens. 2. Power LED. 3. Account-toetsen

Nadere informatie

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Aastra 6753i

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Aastra 6753i G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g Aastra 6753i Inhoud Toestel overzicht Basisfuncties Een oproep plaatsen Een oproep beantwoorden Een gesprek beëindigen Een nummer herhalen (redial) Een oproep

Nadere informatie

Toestelhandleiding IP Businessmanager

Toestelhandleiding IP Businessmanager Toestelhandleiding IP Businessmanager Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 Functionaliteiten en faciliteiten 3 2.1 Inloggen 3 2.2 Uitloggen 3 2.3 Bellen 3 2.4 Doorschakelen (Follow me) 4 2.4.1 Onvoorwaardelijke

Nadere informatie

Mobiele extensie Snelle referentiegids. Versie 1.0a

Mobiele extensie Snelle referentiegids. Versie 1.0a Mobiele extensie Snelle referentiegids Versie 1.0a Uw mobiele toestel gebruiken Door de flexibiliteit van het systeem kunnen uw belcodes en functies afwijken van die vermeld in deze handleiding. Controleer

Nadere informatie

MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale

MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale de nieuwste manier van bellen voor het MKB Inhoudsopgave > Inleiding... 3 > Managed PBX opties... 4 > Codes die worden gebruikt wanneer u niet

Nadere informatie

HIPPER Gebruikershandleiding

HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Installatie... 1 2 Configuratie... 1 3 Instellingen bereikbaarheid... 2 3.1 Niet storen (oftewel Do not Disturb)... 2 3.2 Doorschakelen... 3 3.2.1 Altijd Doorschakelen...

Nadere informatie

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284 Een oproep tot stand brengen Oproepapparatuur U kunt een telefoonoproep via de volgende apparatuur tot stand brengen: 1) Neem de hoorn, het symbool wordt in het inactieve scherm weergegeven. 2) Druk op

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikerstips Tiptel 284/286

Versie 1.0. Gebruikerstips Tiptel 284/286 Versie 1.0 Gebruikerstips Tiptel 284/286 A. Uw Tiptel IP284/IP286-toestel leren kennen... 3 B. Uw Tiptel IP284/IP286-toestel gebruiken... 5 1. Een oproep tot stand brengen... 5 2. Oproepmethoden... 5 3.

Nadere informatie

Handleiding. EADS Telecom M 760. Digitale telefoon

Handleiding. EADS Telecom M 760. Digitale telefoon Handleiding EADS Telecom M 760 Digitale telefoon De M760 U hebt een nieuw telefoon toestel ontvangen. Met dit toestel, een M 7 6 0, hebt u toegang tot alle services en functies van de EADS Telecom M6500

Nadere informatie

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel.

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. - 1 - De Toetsen 1: Mute: Met deze toets schakelt u de microfoon van de hoorn uit. De persoon aan de andere kant van de lijn kan u niet meer horen. Om de microfoon

Nadere informatie

Snelzoekgids voor de digitale telefoon NL, Uitgave 1, juni 2004

Snelzoekgids voor de digitale telefoon NL, Uitgave 1, juni 2004 Snelzoekgids voor de digitale telefoon 240 6-30034NL, Uitgave, juni 2004 2 3 8 4 5 6 7 7 6 8 5 4 3 2 0 9 Lijn- en functieknoppen: hiermee kunt u toegang verkrijgen tot binnenkomende en uitgaande lijnen

Nadere informatie

Handleiding snom 320 / 360 / 370.

Handleiding snom 320 / 360 / 370. Handleiding Snom 320 / 360 / 370 versie 1.3 status definitief t.b.v. relatie Voip klanten Soort document Handleiding snom 320 / 360 / 370. Isaeus Openbaar pag. 1 van 14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Handleiding Yealink T40P

Handleiding Yealink T40P Handleiding Yealink T40P qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

Polycom VVX 500/600. Gebruikershandleiding.

Polycom VVX 500/600. Gebruikershandleiding. Polycom VVX 500/600 Gebruikershandleiding VVX500 VVX600 Inhoud Toestel overzicht Basisfuncties Een oproep plaatsen Een oproep beantwoorden Een gesprek beëindigen Een nummer herhalen (redial) Een oproep

Nadere informatie

Handleiding NDI Basis telefoon Polycom IP331

Handleiding NDI Basis telefoon Polycom IP331 Polycom IP331 Datum : 10 december 2013 Versie : 2 Inhoudsopgave 1 Toestel layout... 3 2 Basis functionaliteiten... 5 2.1 Nummerherhalen... 5 2.2 Wachtfunctie... 5 2.3 Conference call opstarten... 5 2.4

Nadere informatie

Handleiding Yealink CP860

Handleiding Yealink CP860 Handleiding Yealink CP860 qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing d282-toestel. Vox DaVo

Gebruiksaanwijzing d282-toestel. Vox DaVo -toestel Vox DaVo Januari 2006 1. ALGEMEEN... 3 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 3 1.2 De vaste functietoetsen... 4 1.3 Tweekleurige leds... 4 1.4 De tonen in de Vox DaVo... 5 2. BESCHRIJVING FACILITEITEN...

Nadere informatie

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise ANALOOG TOESTEL Alcatel OmniPCX Enterprise G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G 1 Symbolen in de handleiding Bij toestellen met multifrequentie toetsenborden, wordt het

Nadere informatie

HANDLEIDING YEALINK T46G

HANDLEIDING YEALINK T46G HANDLEIDING YEALINK T46G Inhoudsopgave 1. NIEUW GESPREK OPZETTEN... 3 2. GEBRUIKMAKEN VAN DE SPEAKER... 3 3. GEBRUIKMAKEN VAN DE HEADSET... 3 4. BEANTWOORDEN VAN EEN GESPREK/BEËINDIGEN/HERHALEN... 3 5.

Nadere informatie

Handleiding Yealink T48G

Handleiding Yealink T48G Handleiding Yealink T48G qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

NDI Advanced Toestel Yealink T41P

NDI Advanced Toestel Yealink T41P NDI Advanced Toestel Yealink T41P Versie: V.1.0 Eerste versie: 4 juli 2016 Laatst gewijzigd: 18 Augustus 2016 1 Toestel layout 2 Basis functionaliteiten 2.1 Een gesprek starten Een gesprek starten kan

Nadere informatie

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g SNOM 370

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g SNOM 370 G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g SNOM 370 Inhoud Toestel overzicht Basisfuncties Een oproep plaatsen Een oproep beantwoorden Een gesprek beëindigen Een nummer herhalen (redial) Een oproep dempen

Nadere informatie

Handleiding Yealink T46G

Handleiding Yealink T46G Handleiding Yealink T46G qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

IP Phone GEBRUIKERSHANDLEIDING

IP Phone GEBRUIKERSHANDLEIDING M I T E L N E T W O R K S 5001 IP Phone GEBRUIKERSHANDLEIDING 3300 ICP - 4.0 MEDEDELING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig samengesteld, maar MITEL NETWORKS Corporation biedt hiervoor geen

Nadere informatie

Handleiding NEC SV8100 Systeemtoestellen

Handleiding NEC SV8100 Systeemtoestellen Advitronics Handleiding NEC SV8100 Systeemtoestellen Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Garnizoenstraat 1, 5363 VX Velp (N-B) T: +31 (0) 486 47 88 88 F: +31 (0) 486 47 88 89 info@advitronics.nl

Nadere informatie

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later 555-230-757NL Issue 1, July 2000 Copyright 2000 Lucent Technologies Alle rechten voorbehouden Opmerking Hoewel al het mogelijke

Nadere informatie

Polycom IP 650. Gebruikershandleiding. www.escaux.com

Polycom IP 650. Gebruikershandleiding. www.escaux.com Polycom IP 650 Gebruikershandleiding Inhoud Toestel overzicht Basisfuncties Een oproep plaatsen Een oproep beantwoorden Een gesprek beëindigen Een nummer herhalen (redial) Een oproep dempen Een oproep

Nadere informatie

itel-pbx Yealink T20P Handleiding

itel-pbx Yealink T20P Handleiding itel-pbx Yealink T20P Handleiding Inleiding De itel-pbx is een door OrcaGroup ontwikkelde, geavanceerde, op VoIP gebaseerde telefooncentrale met een zeer uitgebreide set aan functionaliteiten. Standaard

Nadere informatie

voys HANDLEIDING CISCO

voys HANDLEIDING CISCO voys HANDLEIDING CISCO INHOUDSOPGAVE 1. INDELING 1 2. GEBRUIK VAN DE TELEFOON 2 2.1 Gebruik van luidsprekermodus 2.2 Gebruik van de headset (optioneel) 2.3 Volume aanpassen 3. BELLEN EN GEBELD WORDEN 3

Nadere informatie

Alcatel OmniPCX Enterprise NextiraOne Customer Training Services CBR SW7.1

Alcatel OmniPCX Enterprise NextiraOne Customer Training Services CBR SW7.1 Alcatel OmniPCX Enterprise NextiraOne Customer Training Services CBR SW7.1 ϖ Overzicht toestel en toetsen... 2 ϖ Startscherm 3 pagina s...2 ϖ Iemand opbellen... 3 ϖ Herhaling laatst gevormd nummer... 3

Nadere informatie

Deze gebruikershandleiding is geschikt voor alle SOPHO Dterm-modellen (digitaal en IP) aangesloten op een IPK-systeem.

Deze gebruikershandleiding is geschikt voor alle SOPHO Dterm-modellen (digitaal en IP) aangesloten op een IPK-systeem. VOORWOORD MEDEDELING VOOR DE GEBRUIKER Deze gebruikershandleiding is geschikt voor alle SOPHO Dterm-modellen (digitaal en IP) aangesloten op een IPK-systeem. SOPHO Dterm beschikt over een groot aantal

Nadere informatie

Deze gebruikershandleiding is geldig voor analoge telefoontoestellen die zijn verbonden met het IPK-systeem.

Deze gebruikershandleiding is geldig voor analoge telefoontoestellen die zijn verbonden met het IPK-systeem. VOORWOORD MEDEDELING VOOR DE GEBRUIKER Deze gebruikershandleiding is geldig voor analoge telefoontoestellen die zijn verbonden met het IPK-systeem. De beschreven functies kunnen door uw communicatiemanager

Nadere informatie

Cisco IP Phone SPA504G. Gebruikershandleiding

Cisco IP Phone SPA504G. Gebruikershandleiding Cisco IP Phone SPA504G Gebruikershandleiding Inhoud Toestel... 3 Indeling... 3 Scherm opbouw... 4 Indien geen gesprek... 4 Indien in gesprek... 4 Gebruik van de telefoon... 5 Gebruik van de hoorn, handsfree/luidspreker

Nadere informatie

Handleiding. SPA525G toestellen. Versie 1.0

Handleiding. SPA525G toestellen. Versie 1.0 Handleiding SPA525G toestellen Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Gebruik van de telefoon... 3 2.1 Gebruik van handenvrij bellen... 3 2.2 Gebruik van de headset (optioneel)... 3 2.3 Schakelen

Nadere informatie

G e b r u i k e r s - h a n d l e i d i n g. Polycom VVX 500/600

G e b r u i k e r s - h a n d l e i d i n g. Polycom VVX 500/600 G e b r u i k e r s - h a n d l e i d i n g Polycom VVX 500/600 VVX500 VVX600 Inhoud Toestel overzicht Basisfuncties Een oproep plaatsen Een oproep beantwoorden Een gesprek beëindigen Een nummer herhalen

Nadere informatie

HANDLEIDING Aastra 6753i telefoon

HANDLEIDING Aastra 6753i telefoon HANDLEIDING Aastra 6753i telefoon voor gebruik op de Vertical Televantage communicatieserver Auteur: J.H. de Vries 01-01-2010, versie 1.1 Inhoudsopgave 1. ASTRA 6753I TOESTEL... 3 1.1. TOESTEL LAY-OUT...

Nadere informatie

Handleiding LDP 7004 en 7008

Handleiding LDP 7004 en 7008 Handleiding LDP 00 en 00 LDP-000 Modellen LDP-00D LDP-00D LDP-00D LDP-00D 0 0 0 Hoorn Hoofdtelefoon aansluiting Hold/Save Volume Loop Message Waiting Indicatie Dnd/Fwd Call Back Flexibele Speed Trans/Pgm

Nadere informatie

Handleiding Dterm telefoon

Handleiding Dterm telefoon Library and IT Services Handleiding Dterm telefoon 1. Oproepindicator Deze gaat branden wanneer je wordt gebeld en blijft branden als er een voicemail-bericht is achtergelaten. 2. Display Het toestel is

Nadere informatie

Overzicht toestel en toetsen

Overzicht toestel en toetsen Alcatel OmniPCX Enterprise IP Touch 4028 & Digitaal 4029 Overzicht toestel en toetsen Startscherm 3 pagina s Het startscherm bestaat uit 3 pagina s : menu, perso en info. De actieve pagina wordt in het

Nadere informatie

Handleiding Yealink T22P

Handleiding Yealink T22P Handleiding Yealink T22P STANDAARD FUNCTIES EEN GESPREK STARTEN Met de hoorn: 1. Pak de hoorn op. 2. Voer het nummer in met het numerieke toetsenbord. 3. Druk op of. Via de luidspreker: 1. Laat de hoorn

Nadere informatie

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Een oproep beantwoorden. Oproep uitvoeren. Oproepmethodes. Een binnenkomende oproep beantwoorden

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Een oproep beantwoorden. Oproep uitvoeren. Oproepmethodes. Een binnenkomende oproep beantwoorden Een oproep tot stand brengen Oproep uitvoeren U kunt een oproep via de volgende manieren tot stand brengen: 1) Neem de hoorn op, het symbool wordt in het display weergegeven. 2) Druk op de toets, het symbool

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 1.1 Aanpassingen voor identiteitswijziging (HIPPER) RoutIT B.V. 05-06-2014 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

handleiding verkorte codes Gebruik de verkorte codes om via uw toestel PBX functies in en uit te schakelen.

handleiding verkorte codes Gebruik de verkorte codes om via uw toestel PBX functies in en uit te schakelen. handleiding verkorte codes Gebruik de verkorte codes om via uw toestel PBX functies in en uit te schakelen. Inhoudsopgave / 1 Inleiding / 3 Verkorte codes / 3 Gesprekken doorverbinden 3 Gesprekken parkeren

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing standaardtoestellen. Vox DaVo

Gebruiksaanwijzing standaardtoestellen. Vox DaVo Gebruiksaanwijzing standaardtoestellen Vox DaVo Januari 2006 1. ALGEMEEN...3 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 3 1.2 De tonen in de Vox DaVo... 3 2. BESCHRIJVING FACILITEITEN...4 2.1 Buitenlijn kiezen...

Nadere informatie

User Guide. Polycom IP 650

User Guide. Polycom IP 650 User Guide Polycom IP 650 Inhoud Toestel overzicht Basisfuncties Een oproep plaatsen Een oproep beantwoorden Een gesprek beëindigen Een nummer herhalen (redial) Een oproep dempen Een oproep op hold plaatsen

Nadere informatie

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding MobielinBedrijf Alle zakelijke telefonie op één toestel Verkorte Handleiding MobielinBedrijf van KPN Met MobielinBedrijf beschikt uw mobiele telefoon over de belangrijkste functies van een vaste telefoon.

Nadere informatie

Handige gebruikstips bij Linksys SPA-9xx en SPA-932 Console

Handige gebruikstips bij Linksys SPA-9xx en SPA-932 Console Handige gebruikstips bij Linksys SPA-9xx en SPA-932 Console Doorverbinden met ruggespraak Om een gesprek door te verbinden gaat u als volgt te werk: 1. Druk op [xfer] Druk tijdens een gesprek op softbutton

Nadere informatie

Handleiding NEC telefoon

Handleiding NEC telefoon Library and IT Services Handleiding NEC telefoon 1. I-call Niet ingesteld. Op verzoek via je LAU kan worden ingesteld, dat deze gaat branden als je een oproep hebt gemist. 2. Security lock Via deze button

Nadere informatie

Samenvatting gebruikershandleiding Euphonic EX-218

Samenvatting gebruikershandleiding Euphonic EX-218 Samenvatting gebruikershandleiding Euphonic EX-218 Oproepen maken en ontvangen Oproep beantwoorden Oproep beëindigen uw toestel rinkelt, neem de hoorn van de haak Intern toestel of groep oproepen haak

Nadere informatie

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Voicemail faciliteiten...3 2.1 Begroeting...3 2.2 Wachtwoord...3 2.3 Doorschakelen naar voicemail...3 2.4 Doorverbinden naar voicemail...3

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1

Gebruikershandleiding. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1 Connexity M6500 Gebruikershandleiding M300 ANALOGE TOESTELLEN Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1 Connexity M6500 gebruikershandleiding M300 analoge toestellen: Editie 1.

Nadere informatie

SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net

SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net GEBRUIKSAANWIJZING SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net GEBRUIKSAANWIJZING Uitgave: 0506 Een uitgave van PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS HILVERSUM, NEDERLAND Order

Nadere informatie

Handleiding Yealink T42/T41 toestellen in combinatie met 3CX

Handleiding Yealink T42/T41 toestellen in combinatie met 3CX Handleiding Yealink T42/T41 toestellen in combinatie met 3CX Inhoud Inhoud... 2 1. Gebeld worden... 3 1.1. Een gesprek beantwoorden tijdens een ander gesprek... 3 2. Bellen... 4 3. Doorverbinden... 4 3.1.

Nadere informatie

Vox Alliance. Gebruikershandleiding toestel a295

Vox Alliance. Gebruikershandleiding toestel a295 Vox Alliance Gebruikershandleiding toestel a295 PQRS Overzicht van de a295 # $ % ^ & @! Lijn 1 Lijn 2 Lijn 3 Lijn 4................................................ 1 2 3 4 GHI 7 ABC 5 JKL 8 0 TUV DEF 6

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Document Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Libervoice Overschieseweg 76 Telefoon: 010 76 00000 3044 EH Rotterdam Email: support@libervoice.nl Inhoudsopgave 1 Toetsen 3 Blz 2 Functionaliteiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave...i. Indeling van de Vox SOPHO ErgoLine model Deel 2 Opbellen en oproepen beantwoorden

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave...i. Indeling van de Vox SOPHO ErgoLine model Deel 2 Opbellen en oproepen beantwoorden Inhoudsopgave Inhoudsopgave...i Deel 1 Introductie Indeling van de Vox SOPHO ErgoLine model 3...1 Indeling van de Vox SOPHO ErgoLine model 2+...2 Deel 2 Opbellen en oproepen beantwoorden Opbellen Kiezen

Nadere informatie

User Guide. Polycom IP 331

User Guide. Polycom IP 331 User Guide Polycom IP 331 Inhoud Toestel overzicht Basisfuncties Een oproep plaatsen Een oproep beantwoorden Een gesprek beëindigen Een nummer herhalen (redial) Een oproep dempen Een oproep op hold plaatsen

Nadere informatie

Handleiding Nucall Managed VoIP

Handleiding Nucall Managed VoIP Handleiding Nucall Managed VoIP Aanmelden Voordat u gebruik kan maken van het toestel, dient deze eerst te worden aangemeld. Dit kan door: op de knop van het display naast aanmelden te drukken. of met

Nadere informatie

M700 DIGITALE TOESTELLEN

M700 DIGITALE TOESTELLEN M700 DIGITALE TOESTELLEN Gebruikershandleiding M700 digitale toestellen: Editie 1, software V2.1. 2004. Actis Business Partners. Alle rechten voorbehouden. EADS-Telecom voert een beleid, dat gericht is

Nadere informatie

handleiding fanvil D800 android

handleiding fanvil D800 android handleiding fanvil D800 android Maak uw fanvil D800 gebruiksklaar met de inloggegevens die u heeft ontvangen van Belcentrale. En ontdek de vele functies die dit android toestel biedt. inhoudsopgave /

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

Opera 20IP ISDN & VoIP Analoge Telefoon Handleiding

Opera 20IP ISDN & VoIP Analoge Telefoon Handleiding Opera 20IP ISDN & VoIP Analoge Telefoon Handleiding Inhoud 1 Introductie... 4 Een oproep maken 2 Externe oproep maken via willekeurige buitenlijn... 4 3 Externe oproep maken via een specifieke buitenmijn

Nadere informatie

Handleiding - HIPPER

Handleiding - HIPPER Handleiding - HIPPER Inhoudsopgave 1 Introductie...3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 3 2 Installatie...5 2.1 Installeren HIPPER voor iphone... 6 2.2 Installeren HIPPER voor Android... 6 2.3

Nadere informatie

handleiding siemens gigaset

handleiding siemens gigaset handleiding siemens gigaset Maak uw Siemens gigaset gebruiksklaar met de inloggegevens die u heeft ontvangen van Belcentrale. En ontdek de vele functies die dit toestel biedt. inhoudsopgave / 3 inleiding

Nadere informatie

LINKSYS SPA 9xx series

LINKSYS SPA 9xx series LINKSYS SPA 9xx series SPA901 SPA921/922 SPA 941/942 CONFIGURATIE HANDLEIDING Maak uw Linksys SPA toestel gebruiksklaar door de inloggevens die u heeft ontvangen van Raffel Internet in te voeren in de

Nadere informatie

IP Office (R3.0) Gebruikershandleiding van 5601

IP Office (R3.0) Gebruikershandleiding van 5601 IP Office (R3.0) Gebruikershandleiding van 5601 40DHB0002NLFF Uitgave 1 (14.4.2005) Inhoud De 5601-telefoon... 1 Overzicht van de 5601... 1 Gespreksknoppen... 2 Basisfuncties... 3 Gesprek beantwoorden...

Nadere informatie

Handleiding HIPPER. Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont

Handleiding HIPPER. Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont Handleiding HIPPER Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 4 2 Installatie... 5

Nadere informatie

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6869I

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6869I Versie 7 10 maart 2015 VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6869I DISPLAY 1. Handset 12. Lijntoetsen 2. Handsfree speaker 13. Handsfree/headset 3. Voicemail indicatie (MWI) 14. Lokale telefoongids

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DitdocumentwordtuaangebodendoorTelecomHunter.DézakelijkeTelecom webshop.

Inhoudsopgave. DitdocumentwordtuaangebodendoorTelecomHunter.DézakelijkeTelecom webshop. Inhoudsopgave Betekenis van de symbolen...2 Over het display...2 Een nummer uit het telefoonboek bellen...2 Een gesprek beantwoorden...2 Informatie inwinnen...2 Telefoneren met de hoorn...3 Handsfree telefoneren...3

Nadere informatie

Handleiding Managed Telefonie

Handleiding Managed Telefonie Handleiding Managed Telefonie Inhoudsopgave Standaard gebruikersopties... 3 CALL PICKUP... 3 DOORVERBINDEN ZONDER RUGGESPRAAK... 3 DOORVERBINDEN MET RUGGESPRAAK... 3 GESPREK PARKEREN... 3 ANONIEM BELLEN...

Nadere informatie

Handleiding HIPPER. Pagina 1 van 18

Handleiding HIPPER. Pagina 1 van 18 Handleiding HIPPER Pagina 1 van 18 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 AFSTANDSBEDIENING... 3 2.2 MOBILITEIT... 3 3 INSTALLATIE... 5 3.1 INSTALLEREN HIPPER VOOR IPHONE... 6 3.2

Nadere informatie