DWH SERIE VIDEO-BEVEILIGINGSSYSTEEM Installatie en gebruiksaanwijzing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DWH SERIE VIDEO-BEVEILIGINGSSYSTEEM Installatie en gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 DWH SERIE VIDEO-BEVEILIGINGSSYSTEEM Installatie en gebruiksaanwijzing Model: CS89T Versie 1.0 Deze handleiding moet voor toekomstig gebruik worden bewaard

2 INHOUD BELANGRIJKE MEDEDELING... 3 LEES DIT VOORDAT U BEGINT... 3 BEREIK VAN DRAADLOZE APPARATUUR... 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORZORGSMAATREGELEN... 3 VEILIGHEIDS- EN INSTALLATIETIPS... 7 Opmerkingen over de installatie... 7 Touchscreen LCD-monitor... 7 Installatie van de camera... 7 Het kanaal van de camera instellen (optioneel)... 8 De camera met de ontvanger koppelen (optioneel)... 9 KENNISMAKING MET DE MONITOR EN CAMERA Instellen van de monitor INTERODUCTIE VAN HET SYSTEEM Weergaven van het live-scherm Zoomfunctie Opnemen van live-video Afspelen opgenomen video SYSTEEMMENU BEDIENING VAN HET SYSTEEM Het instellingenscherm van de camera De camera koppelen De camera activeren Helderheid Het instellingenscherm van de recorder Bewegingsdetectie waarschuwing Plan opname Het instellingenscherm van het netwerk Internet Setup Security Code Netwerkinformatie Het instellingenscherm van het alarm Period Melody Het instellingenscherm van het systeem Power Saving Het scherm automatisch vergrendelen Tijd Klokalarm Time Setting

3 Time Zone Opslagbeheer Formatteren Overschrijven Systeemupgrade Taal Quick Tips EXTERNE TOEGANG Overzicht Uw beveiligingssysteem in de APP instellen Als u momentopnamen wilt nemen Als u uw momentopnamen wilt bekijken Als u video s wilt opnemen Als u uw video s wilt afspelen Het instellen het push-bericht TROUBLE SHOOTING PRODUCT SPECIFICATIES

4 BELANGRIJKE MEDEDELING LEES DIT VOORDAT U BEGINT Wees altijd discreet wanneer u CCTV apparatuur installeert, in het bijzonder wanneer de privacy in het geding is. Vraag de lokale bepalingen op die betrekking hebben op het legaal installeren van video opname- / surveillance-apparatuur. Het kan nodig zijn toestemming van derden te hebben. BEREIK VAN DRAADLOZE APPARATUUR Zorg ervoor dat de ontvangst van het signaal die van de draadloze camera('s) te zien is, de best mogelijke ontvangst tussen de camera('s) en ontvanger is. Indien nodig, verklein de afstand tussen de camera('s) en ontvanger om de totale systeemprestatie te verbeteren. De draadloze Color Camera Recordable CCTV set werkt op een beveiligde, digitale 2,4 GHz frequentie, waardoor de storing van producten zoals draadloze routers, mobiele telefoons of magnetrons sterk verminderd wordt. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORZORGSMAATREGELEN Schade veroorzaakt door het niet naleven van de adviezen in deze handleiding, zullen de garantie teniet doen. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor schade aan goederen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsaanbevelingen! Iedere schadeclaim zal nietig verklaard worden in dergelijke gevallen. 1. Laat de camera of ontvanger niet vallen en doorboor of demonteer het niet. 2. Vermijd alle contact met water en droog uw handen af voor u de camera in handen neemt. 3. Trek nooit aan de snoeren. Gebruik de stekker om het snoer uit het stopcontact te verwijderen. 4. Stel de camera niet bloot aan hoge temperaturen en plaats hem niet in direct zonlicht. Dit kan de camera beschadigen of ervoor zorgen dat de camera tijdelijk niet goed werkt. 5. Gebruik de apparaten met zorg. Vermijd het hard drukken op de camera en ontvanger. 6. Gebruik voor uw eigen veiligheid de camera niet tijdens een storm of onweer of zet deze dan uit. 7. Verwijder de adapter wanneer de camera langere tijd niet gebruikt wordt. 8. Gebruik alleen accessoires en adapters die door de fabrikant geleverd worden. 9. Om te voldoen aan de wetgeving betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid, houdt u de apparaten buiten bereik van kinderen. 10. Controleer of de netsnoeren niet bekneld of beschadigd worden door scherpe randen. 3

5 FCC Nalevingsverklaring: Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC reglementen. Gebruik geschiedt op deze voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en (2) dit apparaat dient elke storing te accepteren, inclusief storing die ongewenste werking kan veroorzaken. Producten met een CE markering voldoen aan EMC richtlijn (2004/108/EC); Laag voltage Richtlijn (73/23/EEC); R&TTE(1999/5/EC); ROHS Richtlijn (2011/65/EU) gepubliceerd door de Commissie van de Europese Gemeenschap. Het naleven van deze richtlijnen houdt overeenkomst in met de volgende Europese normen:emc: EN LVD: EN Radio: EN FCC/CE WAARSCHUWING Deze apparatuur is getest en overeenkomstig de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat bevonden, conform deel 15 van de FCC reglementen en ETSI(EN) Deze limieten zijn ontwikkeld om te voorzien in redelijke bescherming tegen schadelijke storingen in thuisinstallaties. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitstralen, en kan wanneer niet geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de instructies, schadelijke storingen in radiocommunicatie voortbrengen. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal voorkomen bij een bepaalde installatie. Wanneer deze apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort, wat gecontroleerd kan worden door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om deze storing te corrigeren met een of meer van de volgende maatregelen: -Richt of verplaats de ontvangstantenne.-verplaats de apparatuur weg van de ontvanger.-sluit de apparatuur aan op een andere lichtgroep dan waar de ontvanger op is aangesloten.-raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/televisietechnicus voor meer suggesties. U bent gewaarschuwd dat elke verandering of modificatie aan de apparatuur, welke niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door de partij verantwoordelijk voor de overeenstemming, uw recht deze apparatuur te gebruiken, teniet kan doen. AFVOEREN Wanneer het camerasysteem niet langer werkt of niet meer gerepareerd kan worden, dient het afgevoerd te worden volgens de geldende reglementen. Afvoeren van gebruikte batterijen/accu's: U bent wettelijk verplicht (Batterij Verordening) om alle gebruikte batterijen en accu's terug te brengen. Het afvoeren van gebruikte batterijen en accu's met het gewone huisvuil is verboden! Batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten hebben daarvoor symbolen op de zijkant. Deze symbolen geven aan dat het verboden is deze batterijen/accu's af te voeren met het huisvuil. De afkortingen voor de respectievelijke zware metalen zijn: Cd=cadmium, Hg=kwik, Pb=lood. U kunt gebruikte batterijen en accu's die niet meer opgeladen kunnen worden inleveren bij de aangewezen inleverpunten in uw woonplaats of bij winkels en dergelijke waar batterijen en accu's verkocht worden. Door het opvolgen van deze reglementen voldoet u aan de wettelijke eisen en draagt u bij aan de bescherming van ons milieu! 4

6 De Apparaat-ID en het Wachtwoord van het systeem zijn op een sticker aan de achterkant van de LCD-Monitor (achter de uittrekbare standaard) aangebracht. De Apparaat-ID en het Wachtwoord zijn nodig voor het extern bekijken. Om veiligheidsredenen is het voor de gebruiker raadzaam om de Apparaat-ID en het Wachtwoord informatie naar de gebruiksaanwijzing over te nemen, gevolgd door het verwijderen van de sticker met de Apparaat-ID en het Wachtwoord informatie. Bewaar de apparaat-id en wachtwoord informatie op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. 5

7 INHOUD VAN HET PAKKET A Draadloze camera met standaard x 1 B Draadloze touchscreen LCD-monitor x 1 C Camera-antenne x 1 D 5 V/1 A Voedingsadapter x 2 E Internetkabel x 1 F Zak met schroeven x 1 G Gebruiksaanwijzing x 1 Benodigde gereedschappen: Elektrische boormachine 5mm steenboor 15mm steenboor Nr. 2 Philips schroevendraaier 6

8 VEILIGHEIDS- EN INSTALLATIETIPS Opmerkingen over de installatie Volg altijd het advies van de fabrikant op bij gebruik van power-tools, trapjes, ladders enz. en draag beschermende uitrusting (bijv. een veiligheidsbril en handschoenen) wanneer u gaten boort enz. Bij gebruik van ladders, zorg ervoor dat ze op een stevige, stabiele ondergrond onder een hoek worden geplaatst en voldoende vastgezet zijn. Controleer op verborgen elektriciteitsdraden of waterleidingen alvorens gaten te boren. Bij twijfel, gebruik een kabel/pijpzoeker. Het wordt aanbevolen om blootstelling van de camera aan extreme weersomstandigheden (bijv. onder een goot die gevoelig voor waterlekken is) te vermijden. Na het boren van gaten voor een kabel door een buitenmuur, zorg ervoor dat het gat met een geschikt afdichtingsmateriaal wordt afgedicht om tocht te voorkomen. Om brandgevaar of elektrisch schokgevaar te voorkomen, probeer niet om de behuizing te openen, terwijl de camera aan regenwater of natte omstandigheden is blootgesteld. Stel geen draadaansluitingen bloot aan weersinvloeden. Als draadaansluitingen buitenshuis worden afgesloten, gebruik dan een geschikte waterdichte doos om de verbindingen te isoleren. Er zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen binnenin het apparaat aanwezig. Verwijs onderhoud door naar gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Touchscreen LCD-monitor Houd uit de buurt van warmtebronnen en ruimtes met een hoge temperatuur Vermijd direct zonlicht Vermijd vochtige ruimtes Voorkom trillingen Installeer in een geventileerde omgeving Ondersteunt maximaal 32 GB SD-kaart (niet meegeleverd) Installatie van de camera Vermijd het plaatsen van de camera op zodanige wijze dat het niet direct op de zon gericht is, dit zal de kwaliteit van de weergegeven afbeelding nadelig beïnvloeden. Vermijd het direct richten van de cameralens door helder glas, omdat de nachtzicht LED's 's nachts een wazig beeld zullen veroorzaken. Vermijd het richten van de camera direct op struiken, boomtakken of bewegende objecten die op natuurlijke wijze door de wind worden bewogen. Dit is ook omdat de software anders onnodig zou kunnen opnemen als u in de PC-software de bewegingsdetectiefunctie moet gebruiken om beweging op te nemen. 7

9 OPMERKING: De camera heeft een RF-bereik in het open veld tot maximaal150 m. Bevestig de camerahouder aan de muur Draai de vleugelbout los Stel de juiste kijkhoek in en zet vervolgens de koppeling met de vleugelmoer vast. Het kanaal van de camera instellen (optioneel) De draadloze camera wordt vooraf ingesteld op kanaal 1 geleverd. De monitor ondersteunt maximaal 4 camera's. Volg de onderstaande stappen in het hoofdstuk Camera instellen om het monitorkanaal van de camera te installeren of te wijzigen. Als u een andere camera toevoegt om met de meegeleverde monitor in dit pakket te verbinden, controleer of het kanaal op een kanaal is ingesteld dat anders is dan dat van de bestaande camera('s). 8

10 De camera met de ontvanger koppelen (optioneel) Volg de stappen in het hoofdstuk Camera instellen om het kanaal van de camera te installeren of te wijzigen. Als u een andere camera toevoegt om met de meegeleverde monitor in dit pakket te verbinden, controleer of het kanaal op een kanaal is ingesteld dat anders is dan dat van de bestaande camera('s). Koppelknop Opmerking: Als de camera zich binnen een afstand van 1 tot 1,5 m van de monitor bevindt en het cameravolume op de ontvanger is ingeschakeld, dan kunt u op de monitor een fluitend geluid horen wat de feedback is die door de microfoon opgepikt wordt.` Plaats in dat geval de camera verder uit de buurt van de monitor om dit lawaai te voorkomen. Als de stroomaansluiting naar de camera buitenshuis blijft, zorg ervoor dat de aansluiting naar behoren wordt beschermd. 9

11 KENNISMAKING MET DE MONITOR EN CAMERA Ontvanger (achteraanzich t) Antenne Ontvanger (vooraanzicht) Voeding Aan/Uit SD-sleuf Reset-knop AC-voedingsaansluiti ng Ethernet-aansluiting Uittrekbare standaard Camera Vooraanzicht Achteraanzicht Voedingsstatus Verbinding sstatus Lichtsensor Antenne connector Voedingsaansluiting Aan/Uit/Koppelen-knop Microfoon WAT BETEKENEN DE LAMPJES Licht Toestand Wat het betekent Voedingsstatus Verbindingsstatus Aan (Rood) Uit Knipperend Aan (Groen) Uit De camera is ingeschakeld. De camera is uitgeschakeld. De camera is in de koppelmodus. De camera is met de ontvanger verbonden. De camera is in stand-by. 10

12 Instellen van de monitor 1. Klap de standaard uit, trek de antenne uit, sluit de AC/DC-adapter aan op de voedingsaansluiting aan de zijkant van de monitor. Sluit vervolgens het andere uiteinde van de adapter op het dichtstbijzijnde stopcontact aan. Druk op en houd de Aan/Uit-knop op de bovenkant van de monitor voor 3-4 seconden ingedrukt om het op te starten. 2. De ontvanger geeft voor een paar seconden het welkomstscherm weer en verandert vervolgens naar de live-weergave. 3. Plaats de SD-kaart in de SD-kaartsleuf aan de zijkant van de monitor. Opmerking: Het scherm blijft donker totdat de camera is ingeschakeld. Met de camera geïnstalleerd en de monitor ingesteld, kunt u nu uw systeeminstellingen aanpassen. Raadpleeg het hoofdstuk Bediening van het systeem. U kunt ook uw digitale draadloze beveiligingssysteem in de APP tot stand brengen. Raadpleeg het hoofdstuk Externe toegang. 11

13 INTRODUCTIE VAN HET SYSTEEM De systeemsoftware van uw monitor werkt door middel van een reeks van schermen die u groepsactiviteiten laat kiezen. Bijvoorbeeld, wanneer u op het camerapictogram in het pop-upmenu tikt, kunt u instellen hoe u het belangrijkste weergavescherm, het Live-scherm, de beelden van de gekoppelde camera s wilt laten weergeven. U kunt tussen camera's scannen, alle camera's op een enkel scherm weergeven (Quad-weergave) of alleen een specifieke camera weergeven. Het live-scherm laat u de camera-uitzendingen bekijken. Het laat u ook uw schermweergave instellen en het aanpassen. Pictogrammen op het scherm zelf laten u de voedings- en camerastatus controleren. HET LIVE-SCHERM SD-kaartstat us Batterij Status van de Internetverbinding Opnamestat us Cameranummer/Sterkte van het signaal Bewegingsindicator Pop-upmenu-t abblad Pop-upmen u 's 12

14 PICTO GRAM WAT BETEKENT HET PICTOGRAM Selecteer hoe u het live-scherm de camera-invoer wilt laten weergeven: Scan tussen camera's (5 seconden), Cameramodus Quad-weergave (alle gekoppelde camera's weergeven), Volledige weergave (1 camera geeft op het volledig scherm weer) Volume Pas het volumeniveau aan. Systeeminstellingen SD-capaciteit Toegang tot de bedienings- en instellingenpagina van de systeemsoftware of opgenomen gebeurtenissen bekijken. Geeft de resterende geheugencapaciteit aan Batterijcapaciteit: Geeft de batterijcapaciteit weer Deze afbeelding toont de batterij bij bijna vol. Cameranummer Toont het nummer van de camera en signaalsterkte door middel van de statuslijnen aan de linkerkant van het nummer. Opnamestatus Tik erop om de opname voor die camera te starten of stoppen Constant aan Niet opnemen Knipperen Opnemen Verbinding met het Internet maken Verbind uw systeem met het Internet Internet aangesloten Verbind uw systeem met het Internet. Internet aangesloten Verbind uw systeem met het Internet. Externe weergave Geeft aan dat extern bekijken aan de gang is. Beweging Het systeem geeft aan dat bewegingdetectie aan de gang is. Gepland Het systeem geeft aan dat een geplande opname aan de gang is. Pop-upmenu tabblad Opent en sluit de weergave van het pop-upmenu. Geen SD-kaartindicator Geeft rood weer wanneer de SD-kaart niet aanwezig of beschadigd is. Zoomen Zoom een bepaald gedeelte van de live-video in/uit 13

15 Weergaven van het live-scherm De weergaven van het live-scherm in 2 weergaven - Quad-weergave of volledige weergave. Quad-weergave geeft de beelden in 4 kwadranten (geeft alleen de camera weer die is ingeschakeld) weer. Tik op een kwadrant om een enkele cameraweergave/volledige weergave weer te geven. Tik opnieuw op dat beeld om naar de Quad-weergave terug te keren. Zoomfunctie Om een bepaald gebied in te zoomen: 1. Ga naar de volledige weergave, tik vervolgens op om de zoommodus te activeren. 2. Selecteer de zone door op het zonegebied te tikken om het ingezoomde gebied op het scherm te bekijken. Opnemen van live-video 1. Op het live-scherm, tik op voor de camera om met opnemen te beginnen. 2. Tik opnieuw op dit pictogram om het opnemen te stoppen. U kunt alle camera's op hetzelfde moment opnemen. Met handmatige opname is elke opnamesessie (video-clip per camera) twee minuten in lengte. 14

16 Afspelen opgenomen video Tik in het pop-upmenu op de volgende pictogrammen: Het scherm Opnamelijst wordt weergegeven: 1. Tik op de gemarkeerde dag met de opname die u wilt weergeven. a. Het scherm Opnamelijst zal de opnamen van die dag in een map weergegeven. b. Als u op een dag tikt die niet is gemarkeerd, wordt een map zonder opnamen weergegeven. 2. Tik op de opname die u wilt weergeven. Het wordt op het scherm weergegeven. 3. Tik op een willekeurig gebied van het scherm dat geen controlepictogrammen heeft, om de voortgangsbalk voor het afspelen op te roepen. Tik op dat gebied om het te sluiten. 4. Terwijl de voortgang van het afspelen wordt weergegeven, kunt u snel vooruit/achteruit spoelen door de weergavebalk te slepen. 5. Wanneer het afspelen is beëindigd, tik op of om naar de opnamelijst terug te keren. 15

17 SYSTEEMMENU Tik in het pop-upmenu op de volgende pictogrammen: Het hoofdscherm wordt weergegeven: Het systeemmenu markeert de optie Camera Setup als standaard. Hoofdscherm Subschermen Wat het doet Camera Setup Recorder Setup Network Setup Alarm Setup Camera Setup Camera aan Helderheid Bewegingsdetectie Plan opname Internet instellen Beveiligingscode Netwerkinformatie Periode Melodie Energiebesparing Koppelt nieuwe camera s met de ontvanger. Maakt de camera's zichtbaar voor de monitor. Maakt de video van die camera helderder of donkerder. Neemt op wanneer iets voor de camera beweegt. Blijft voor 2 minuten opnemen. Een schema instellen voor vooraf bepaalde opnametijden en lengtes. Selecteer het type internetverbinding dat moet worden gebruikt. Stel een beveiligingscode in voor externe toegang Bevat informatie over uw netwerk en het unieke DID-nummer van de ontvanger. Stel een tijdsduur in voor het alarm om te luiden. Selecteer een melodie voor het alarm om af te spelen. Schakelt tijdelijk het LCD-scherm uit nadat het systeem gedurende 2 minuten inactief is om energie te besparen. Het scherm automatisch Hiermee vergrendelt u het scherm voor verdere activiteit totdat het scherm System Setup vergrendelen ontgrendeld wordt. Tijd Stel de tijd in 12-uurs stappen in. Formatteren van de opslag Formatteert/verwijdert alle gegevens op de SD-kaart. Systeemupgrade Werkt de firmware van de ontvanger bij. Standaard Geeft een overzicht van de originele standaard systeeminstellingen. Quick Tips Nvt Bevat een lijst van 10 veelgestelde vragen. 16

18 BEDIENING VAN HET SYSTEEM Het instellingenscherm van de camera Tik op Camera instellen. Dit scherm moet het volgende weergegeven: De camera koppelen Uw camera is in de fabriek op kanaal 1 aan de monitor gekoppeld. Om nieuwe camera('s) aan uw systeem toe te voegen, moet u het op een verschillend kanaal (kanalen) koppelen. Tik in het pop-upmenu op de volgende pictogrammen: Het hoofdscherm wordt weergegeven: 1. Tik op de afbeelding van de camera die u wilt koppelen. Een verwerkingspictogram wordt voor een aftelling van 60 seconden weergegeven. 2. Druk op de Koppel-knop op het netsnoer van die camera en laat het los (raadpleeg het hoofdstuk Kennismaking met de monitor en camera ). Wanneer het koppelen is voltooid, geeft het systeem aan of het koppelen is gelukt. 3. Het systeem zal automatisch de camera op het scherm aanpassen. De camera activeren Wanneer u een camera aan uw systeem toevoegt, zal het systeem de camera automatisch inschakelen. Tik in het pop-upmenu op de volgende pictogrammen: Het scherm geeft weer: 17

19 Een X geeft aan dat een camera UIT is, een vinkje geeft aan dat het AAN is. Tik op de camera om het AAN of UIT te zetten. Helderheid Tik in het pop-upmenu op de volgende pictogrammen: Het scherm geeft weer: Tik op de camera om het helderheidsniveau te wijzigen. De standaard helderheid is 0 en het bereik is van -2 tot 2. Het instellingenscherm van de recorder 18

20 Bewegingsdetectie Tik in het pop-upmenu op de volgende pictogrammen: Het scherm geeft weer: Tik op de camera s om de gevoeligheid op Uit, Laag of Hoog in te stellen. Standaard = laag. Het scherm zal na 10 seconden naar het scherm Bewegingsdetectie terugkeren of wanneer u op het pictogram Terug tikt. waarschuwing Het systeem kan u waarschuwen wanneer beweging van een camera wordt gedetecteerd door u een waarschuwing te sturen. De waarschuwing bevat informatie zoals de tijd waarop en door welke camera de beweging werd gedetecteerd. Om de waarschuwingsfunctie in te schakelen, moet u zowel binnenkomende en uitgaande adressen invoeren. Wij raden u nadrukkelijk aan om Gmail te gebruiken om als de server voor uitgaande in te stellen. De server voor uitgaande (SMTP-server) is verantwoordelijk voor het verzenden van het bericht, om gebruikers te waarschuwen wanneer het systeem beweging van een camera detecteert (bewegingsdetectie moet zijn geactiveerd). De binnenkomende server ( aan) ontvangt het bericht dat wordt verzonden vanaf de SMTP-server. De gebruiker moet in staat zijn om waarschuwingen van het systeem op een Windows PC of op mobiele apparaten (zoals een iphone, ipad of Android smartphone of tablet) te ontvangen. Wanneer u een waarschuwing ontvangt, kunt u via apps live-video vanaf een iphone, ipad, Android smartphone of Android tablet bekijken. Gratis apps zijn beschikbaar via de itunes App store of de Android Market. Tik in het pop-upmenu op de volgende pictogrammen zoals deze op de schermen worden weergegeven: Het scherm geeft weer: 19

21 1. Tik op Enable om waarschuwingen te activeren of op Disable om het te deactiveren. 2. Tik het veld SMTP-server. Een toetsenbordscherm wordt weergegeven. 3. Voer uw SMTP-server voor uitgaande in (bijvoorbeeld: U kunt het toetsenbord van alfabetische tekens naar nummers/symbolen en weer terug schakelen door op het veld aan de linkerkant van de spatiebalk te tikken. Tik op Terug. Het waarschuwingsscherm wordt opnieuw weergegeven. 4. Herhaal de vorige stap voor het veld Wachtwoord. Tik op Terug. Het hier ingevoerde wachtwoord moet hetzelfde zijn als het wachtwoord voor de uitgaande account. 5. Herhaal stap 3 voor het veld aan. Slechts één inkomende account zal door het systeem worden geaccepteerd. De binnenkomende account kan van de uitgaande account afwijken. 6. Tik op OK om de instellingen op te slaan, tik vervolgens op om naar het vorige scherm terug te keren. Als u Gmail als de uitgaande SMTP-server gebruikt, vink SSL aan en gebruik de gegevens in de volgende tabel: Voor Gmail SMTP-server Smtp.gmail.com Voer dit in. SMTP-poort 465 Voer dit in. Gebruikersnaam Vul uw Gmail-adres volledig in, Wachtwoord XXXXXXXXXX Voer het wachtwoord voor deze Gmail-account in. aan Voer het adres in waar u de waarschuwingen naar toe wilt sturen. 20

22 Plan opname Tot 5 geplande opnamesessies op een enkele dag zijn beschikbaar. U bent beperkt tot de omvang van de SD-kaart voor de totale opnametijd die u hebt. Deze opnamesessies moeten binnen een enkele 24-uurs periode beginnen en eindigen. Ze kunnen de volgende dag niet overlappen. Tik in het pop-upmenu op de volgende pictogrammen: Het scherm Plan opname wordt weergegeven: 1. Tik op het nummer van de camera of het kanaal dat u wilt opnemen (1-4). Meerdere camera's kunnen worden geselecteerd. 2. Stel de start- en eindtijd van de opname in. Tik apart op de vakken van het uur en de minuten en gebruik de pijlen omhoog en omlaag om door de tijden te scrollen. 3. Tik op het block AM/PM om ertussen te wisselen. 4. Tik op het lege vak DATE. Het scherm Kalender van plan opname wordt weergegeven: 5. Tik op de datum die u wilt opnemen. Het vorige scherm wordt weergegeven: 6. Stel de opname in en tik vervolgens op Opslaan. U kunt een andere opnamesessie selecteren om te plannen. 7. Als u de geplande opname wilt wissen, kies de geplande opname die u wilt wissen (1-5) en tik vervolgens op Wissen. Het scherm wordt naar de standaardwaarden hersteld. Het instellingenscherm van het netwerk Het scherm Netwerk instellen stelt u in staat om uw internettype te selecteren en een veiligheidscode in te stellen. U kunt ook de standaard systeemconfiguratie weergeven. 21

23 Tik in het pop-upmenu op de volgende pictogrammen: Het scherm Netwerk instellen wordt weergegeven: Internet Setup 1. Tik op pictogram Internet instellen om het scherm Internet instellen weer te geven. Statische Selectie IP Velden -IP-adres -Subnetmasker 2. Tik op uw selectie - Standaard-Gateway en DNS-server vul de gevraagde velden in. Tik op OK. DHCP Geen 3. Tik op OK bij de vraag het systeem opnieuw op te starten. Het scherm Netwerk instellen wordt weergegeven. 22

24 Security Code Stel uw beveiligingscode in om de toegang hebben tot het systeem vanaf een externe locatie te beperken. 1. Tik op het pictogram Beveiligingscode om het scherm Beveiligingscode weer te geven. 2. Als u eerder een code hebt ingevoerd, zal het scherm uw huidige code weergeven. 3. Tik op het veld Code wijzigen, een toetsenbordscherm wordt weergegeven. 4. Voer uw beveiligingscode in. 5. Tik op OK. Het systeem zal naar het scherm Netwerk instellen terugkeren. Opmerking: De beveiligingscode moet worden ingevoerd om externe toegang te krijgen. Ter bescherming van uw privacy, zorg ervoor het standaardwachtwoord in uw persoonlijke veiligheidscode te wijzigen. 23

25 Netwerkinformatie 1. Tik op het pictogram Netwerkinformatie om het scherm Netwerkinformatie weer te geven. 2. Tik op de Terug -pijl om naar het vorige scherm terug te keren. Opmerking: De DID is een unieke code die specifiek voor uw monitor is en is vereist om via het internet externe toegang tot uw camera s te krijgen. De informatie in de DHCP-instelling wordt vanaf uw router thuis aan de monitor toegewezen. Het instellingenscherm van het alarm Vanuit het scherm Alarm instellen, kunt u het volgende doen: De tijdsduur van het alarm instellen. Een melodie voor het alarm selecteren. 24

26 Period Deze optie stelt u in staat om de duur van het alarm/sirene voor het klokalarm en de timer te selecteren. 1. Tik op Period. Het scherm Duur van de sirene instellen wordt weergegeven. 2. Selecteer de gewenste tijdsduur van het alarm. 3. Tik op de Terug -pijl om naar het vorige scherm terug te keren. Melody Deze optie stelt u in staat een melodie voor de sirene te selecteren. 1. Tik op de Melody. Het scherm Melody van de sirene wijzigen wordt weergegeven. 2. Selecteer de gewenste melodie. 3. Tik op de Terug -pijl om naar het vorige scherm terug te keren. 25

27 Het instellingenscherm van het systeem Power Saving In de energiebesparingsmodus zal de LCD-monitor na 2 minuten inactiviteit uitschakelen. Druk eenmaal op de Aan/Uit-knop om de monitor opnieuw te activeren. Als een bewegingsdetectiegebeurtenis of geplande opname begint, schakelt de LCD weer automatisch in. 1. Tik in het scherm Energiebesparing op Enable om energiebesparing in te schakelen. De standaard is Disable. 2. Een vinkje wordt bij uw selectie weergegeven. 3. Tik op de Terug -pijl om naar het vorige scherm terug te keren. Het scherm automatisch vergrendelen In de automatische vergrendelingsmodus zal de monitor in de schermvergrendelingsmodus schakelen nadat het voor 2 minuten inactief is geweest. Het automatisch vergrendelen schakelt het aanraakscherm uit en verwijdert de pictogrammen van het scherm. 1. Tik op Scherm automatisch vergrendelen. 26

28 2. Tik op uw selectie; een vinkje wordt weergegeven. 3. Tik op de Terug -pijl om naar het vorige scherm terug te keren. Opmerking: Tik in het live scherm eenmaal op de Aan/Uit-knop om het scherm te ontgrendelen en keer naar de normale werking van het aanraakscherm terug. Tijd Het scherm Time stelt u in staat om klokalarmen, de systeemtijd en de timer in te stellen. Tik in het pop-upmenu op de volgende pictogrammen: Het scherm geeft weer: Klokalarm Deze functie werkt als een onafhankelijke alarmklok. Het heeft geen invloed op de werking van live-video of het opnemen van video. 1. Tik op om scherm Klokalarm weer te geven. 27

29 2. Tik op een alarmknop (in totaal 5 om uit te selecteren). 3. Tik op het blok uur/minuten en vervolgens op de omhoog/omlaag pijlen om de tijd in te stellen. 4. Tik op AM/PM om tussen beiden te wisselen. 5. Tik op SAVE om de actie te voltooien. Time Setting Dit scherm bevat velden om de maand, dag, jaar, uur, minuten en AM/PM in te stellen. 1. Tik op om scherm Tijd instellen weer te geven. 2. Tik op elk veld om het in te stellen. De omhoog/omlaag pijlen verspringen naar dat veld. Gebruik de omhoog/omlaag pijlen om het veld in te stellen. 3. Tik op het blok AM/PM om tussen beiden te wisselen. 4. Tik op SAVE wanneer u klaar bent. Time Zone Deze functie stelt u in staat om de tijdzone in te stellen. Om uw ontvanger voor de beste prestaties te optimaliseren, zorg ervoor om van de juiste tijdzone-instellingen voor uw regio te kiezen. 28

30 1. Tik op om scherm Tijdzone weer te geven. 2. Gebruik de omhoog/omlaag pijlen om de tijdzone voor uw regio te wijzigen. 3. Klik op SAVE om de instellingen te voltooien. Opslagbeheer Het scherm Storage Management stelt u in staat om de SD-kaart te formatteren of de overschrijffunctie van de SD kaart in te stellen. Formatteren Bij het gebruik van een SD-kaart anders dan de meegeleverde, is het sterk aanbevolen dat u de kaart met behulp van deze procedures formatteert. Bij het formatteren van een SD-kaart worden alle bestanden op die kaart verwijderd. Tik in het pop-upmenu op de volgende pictogrammen: Het scherm Formatteer opslag wordt weergegeven: 1. Tik op de formateerfunctie; een waarschuwing wordt weergegeven. 2. Tik op OK om verder te gaan met het formatteren van de opslag of tik op CANCEL om te stoppen. 3. Het systeem zal het succes of mislukken van het formatteren aangeven. Overschrijven 29

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Lees dit voordat u verder gaat. Veiligheidsmaatregelen Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door, zodat u zeker weet hoe u uw mobiele telefoon correct

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C3 00

Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Uitgave 4.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Ondersteuning 5 Nokia C3 in het kort 5 Belangrijkste functies 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 7 SIM-kaart

Nadere informatie

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor Kennisgeving Belangrijke veiligheidsvoorschriften Kenmerken van de f1503- monitor Kenmerken van de f1703- monitor De monitor uitpakken De monitor installeren Stuurprogramma s installeren De monitor gebruiken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Uw telefoon in het kort 5 Uw telefoon met dubbele SIM-kaart 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 6 Een SIM-kaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 625 RM-941

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 625 RM-941 Gebruikershandleiding Nokia Lumia 625 RM-941 Uitgave 2.0 NL Psst... Deze handleiding is niet het enige... Uw telefoon bevat een gebruikershandleiding die u altijd bij u hebt en indien nodig beschikbaar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia N8 00

Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Uitgave 2.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Aan de slag 6 Toetsen en onderdelen 6 Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen 8 De toetsen en het scherm

Nadere informatie

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit te verhelpen voordat u dit product

Nadere informatie

ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding

ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding DU7963 Tweede Editie December 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de

Nadere informatie

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt.

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Maak kennis met de MacBook Pro www.apple.com/nl/macbookpro Ingebouwde FaceTime HD-camera Videobellen met gebruikers van de nieuwste ipad,

Nadere informatie

Nokia X6-00 Gebruikershandleiding

Nokia X6-00 Gebruikershandleiding Nokia X6-00 Gebruikershandleiding Uitgave 5.4 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 6 Over dit apparaat 7 Netwerkdiensten 8 Aan de slag 10 Toetsen en onderdelen 10 De SIM-kaart en de batterij plaatsen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C5 00

Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Uitgave 3.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Over dit apparaat 5 Office-toepassingen 6 Netwerkdiensten 6 Aan de slag 8 Toetsen en onderdelen 8 SIM-kaart en batterij

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing Samsung B2700 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik

Nadere informatie

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider. Uw

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding DUALSIM PDA handleiding 1 Gebruikershandleiding DUALSIM PDA handleiding 2 DUALSIM PDA Multi Mobile Handleiding Versie 1.0 Multi Mobile B.V., 2008 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Nederlands. All-in-One PC. Gebruikershandleiding. P1801-serie

Nederlands. All-in-One PC. Gebruikershandleiding. P1801-serie Nederlands All-in-One PC Gebruikershandleiding P1801-serie Nederlands DU7705 Januari 2013 P1801 pc-station moet worden gebruikt met de P1801 ASUS-tablet Copyright-informatie Geen enkel deel van deze handleiding,

Nadere informatie

Nokia C6-00 Gebruikershandleiding

Nokia C6-00 Gebruikershandleiding Nokia C6-00 Gebruikershandleiding Uitgave 4.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Over dit apparaat 5 Office-toepassingen 6 Netwerkdiensten 6 Gedeeld geheugen 7 Magneten en magnetische velden 7

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001

INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001 INSTALLATIEGIDS INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001 Opmerkingen, waarschuwingen en gevaarmeldingen OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter

Nadere informatie

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding P910i Gebruikershandleiding Letters Kleine letters worden onder de pijl geschreven en hoofdletters worden ter hoogte van de pijl geschreven. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bellen...9 Spraakoproep...9 Video-oproep...9. Index...27. Uw telefoon instellen...9 De telefoon beveiligen...9 Personaliseren...

Inhoudsopgave. Bellen...9 Spraakoproep...9 Video-oproep...9. Index...27. Uw telefoon instellen...9 De telefoon beveiligen...9 Personaliseren... Inhoudsopgave Aan de slag...3 Overzicht van XPERIA X1...3 Instructiesymbolen...3 Aanvullende hulp...3 SIM-kaart en batterij...3 De batterij opladen...4 Geheugenkaart...4 In- en uitschakelen...4 Navigeren...5

Nadere informatie

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding My Net N900 Central Router Gebruikershandleiding WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geef ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert. De

Nadere informatie

TruVision NVR 10 Gebruikershandleiding

TruVision NVR 10 Gebruikershandleiding TruVision NVR 10 Gebruikershandleiding P/N 1072766C-NL REV 1.0 ISS 10OCT14 Copyright Handelsmerken en patenten Fabrikant Naleving van FCCrichtlijnen Canada Naleving van ACMArichtlijnen Certificering EU-richtlijnen

Nadere informatie

E-thermostaat Veelgestelde vragen

E-thermostaat Veelgestelde vragen E-thermostaat Veelgestelde vragen Algemeen Installatie Portal App Hub E-thermostaat Programmeren Privacy en Veiligheid Problemen oplossen FAQ20120524 Algemeen Welke uitvoeringen/kleuren zijn beschikbaar?

Nadere informatie

DIT IS JOUW HANDLEIDING.

DIT IS JOUW HANDLEIDING. DIT IS JOUW HANDLEIDING. FAIRPHONE HANDLEIDING. Met dit korte overzicht is jouw telefoon in een mum van tijd klaar voor gebruik! Maar als je meer hulp, gedetailleerde informatie of zeer technische bijzonderheden

Nadere informatie

60 Gebruiksaanwijzing

60 Gebruiksaanwijzing 60 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Aan de slag... 4 Uw Rider 60... 4 Knop Aanraakscherm... 5 Toebehoren... 5 Initiële installatie... 6 Stap 1: Batterij opladen... 6 De voedingsadapter gebruiken... 6

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave 2

Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave 2 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave

Nadere informatie

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing CP 50 en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen Gebruiksaanwijzing ii Welch Allyn rust-cp 50elektrocardiograaf 2009 Welch Allyn, Inc. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag in geen

Nadere informatie