DWH SERIE VIDEO-BEVEILIGINGSSYSTEEM Installatie en gebruiksaanwijzing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DWH SERIE VIDEO-BEVEILIGINGSSYSTEEM Installatie en gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 DWH SERIE VIDEO-BEVEILIGINGSSYSTEEM Installatie en gebruiksaanwijzing Model: CS89T Versie 1.0 Deze handleiding moet voor toekomstig gebruik worden bewaard

2 INHOUD BELANGRIJKE MEDEDELING... 3 LEES DIT VOORDAT U BEGINT... 3 BEREIK VAN DRAADLOZE APPARATUUR... 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORZORGSMAATREGELEN... 3 VEILIGHEIDS- EN INSTALLATIETIPS... 7 Opmerkingen over de installatie... 7 Touchscreen LCD-monitor... 7 Installatie van de camera... 7 Het kanaal van de camera instellen (optioneel)... 8 De camera met de ontvanger koppelen (optioneel)... 9 KENNISMAKING MET DE MONITOR EN CAMERA Instellen van de monitor INTERODUCTIE VAN HET SYSTEEM Weergaven van het live-scherm Zoomfunctie Opnemen van live-video Afspelen opgenomen video SYSTEEMMENU BEDIENING VAN HET SYSTEEM Het instellingenscherm van de camera De camera koppelen De camera activeren Helderheid Het instellingenscherm van de recorder Bewegingsdetectie waarschuwing Plan opname Het instellingenscherm van het netwerk Internet Setup Security Code Netwerkinformatie Het instellingenscherm van het alarm Period Melody Het instellingenscherm van het systeem Power Saving Het scherm automatisch vergrendelen Tijd Klokalarm Time Setting

3 Time Zone Opslagbeheer Formatteren Overschrijven Systeemupgrade Taal Quick Tips EXTERNE TOEGANG Overzicht Uw beveiligingssysteem in de APP instellen Als u momentopnamen wilt nemen Als u uw momentopnamen wilt bekijken Als u video s wilt opnemen Als u uw video s wilt afspelen Het instellen het push-bericht TROUBLE SHOOTING PRODUCT SPECIFICATIES

4 BELANGRIJKE MEDEDELING LEES DIT VOORDAT U BEGINT Wees altijd discreet wanneer u CCTV apparatuur installeert, in het bijzonder wanneer de privacy in het geding is. Vraag de lokale bepalingen op die betrekking hebben op het legaal installeren van video opname- / surveillance-apparatuur. Het kan nodig zijn toestemming van derden te hebben. BEREIK VAN DRAADLOZE APPARATUUR Zorg ervoor dat de ontvangst van het signaal die van de draadloze camera('s) te zien is, de best mogelijke ontvangst tussen de camera('s) en ontvanger is. Indien nodig, verklein de afstand tussen de camera('s) en ontvanger om de totale systeemprestatie te verbeteren. De draadloze Color Camera Recordable CCTV set werkt op een beveiligde, digitale 2,4 GHz frequentie, waardoor de storing van producten zoals draadloze routers, mobiele telefoons of magnetrons sterk verminderd wordt. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORZORGSMAATREGELEN Schade veroorzaakt door het niet naleven van de adviezen in deze handleiding, zullen de garantie teniet doen. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor schade aan goederen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsaanbevelingen! Iedere schadeclaim zal nietig verklaard worden in dergelijke gevallen. 1. Laat de camera of ontvanger niet vallen en doorboor of demonteer het niet. 2. Vermijd alle contact met water en droog uw handen af voor u de camera in handen neemt. 3. Trek nooit aan de snoeren. Gebruik de stekker om het snoer uit het stopcontact te verwijderen. 4. Stel de camera niet bloot aan hoge temperaturen en plaats hem niet in direct zonlicht. Dit kan de camera beschadigen of ervoor zorgen dat de camera tijdelijk niet goed werkt. 5. Gebruik de apparaten met zorg. Vermijd het hard drukken op de camera en ontvanger. 6. Gebruik voor uw eigen veiligheid de camera niet tijdens een storm of onweer of zet deze dan uit. 7. Verwijder de adapter wanneer de camera langere tijd niet gebruikt wordt. 8. Gebruik alleen accessoires en adapters die door de fabrikant geleverd worden. 9. Om te voldoen aan de wetgeving betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid, houdt u de apparaten buiten bereik van kinderen. 10. Controleer of de netsnoeren niet bekneld of beschadigd worden door scherpe randen. 3

5 FCC Nalevingsverklaring: Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC reglementen. Gebruik geschiedt op deze voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en (2) dit apparaat dient elke storing te accepteren, inclusief storing die ongewenste werking kan veroorzaken. Producten met een CE markering voldoen aan EMC richtlijn (2004/108/EC); Laag voltage Richtlijn (73/23/EEC); R&TTE(1999/5/EC); ROHS Richtlijn (2011/65/EU) gepubliceerd door de Commissie van de Europese Gemeenschap. Het naleven van deze richtlijnen houdt overeenkomst in met de volgende Europese normen:emc: EN LVD: EN Radio: EN FCC/CE WAARSCHUWING Deze apparatuur is getest en overeenkomstig de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat bevonden, conform deel 15 van de FCC reglementen en ETSI(EN) Deze limieten zijn ontwikkeld om te voorzien in redelijke bescherming tegen schadelijke storingen in thuisinstallaties. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitstralen, en kan wanneer niet geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de instructies, schadelijke storingen in radiocommunicatie voortbrengen. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal voorkomen bij een bepaalde installatie. Wanneer deze apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort, wat gecontroleerd kan worden door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om deze storing te corrigeren met een of meer van de volgende maatregelen: -Richt of verplaats de ontvangstantenne.-verplaats de apparatuur weg van de ontvanger.-sluit de apparatuur aan op een andere lichtgroep dan waar de ontvanger op is aangesloten.-raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/televisietechnicus voor meer suggesties. U bent gewaarschuwd dat elke verandering of modificatie aan de apparatuur, welke niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door de partij verantwoordelijk voor de overeenstemming, uw recht deze apparatuur te gebruiken, teniet kan doen. AFVOEREN Wanneer het camerasysteem niet langer werkt of niet meer gerepareerd kan worden, dient het afgevoerd te worden volgens de geldende reglementen. Afvoeren van gebruikte batterijen/accu's: U bent wettelijk verplicht (Batterij Verordening) om alle gebruikte batterijen en accu's terug te brengen. Het afvoeren van gebruikte batterijen en accu's met het gewone huisvuil is verboden! Batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten hebben daarvoor symbolen op de zijkant. Deze symbolen geven aan dat het verboden is deze batterijen/accu's af te voeren met het huisvuil. De afkortingen voor de respectievelijke zware metalen zijn: Cd=cadmium, Hg=kwik, Pb=lood. U kunt gebruikte batterijen en accu's die niet meer opgeladen kunnen worden inleveren bij de aangewezen inleverpunten in uw woonplaats of bij winkels en dergelijke waar batterijen en accu's verkocht worden. Door het opvolgen van deze reglementen voldoet u aan de wettelijke eisen en draagt u bij aan de bescherming van ons milieu! 4

6 De Apparaat-ID en het Wachtwoord van het systeem zijn op een sticker aan de achterkant van de LCD-Monitor (achter de uittrekbare standaard) aangebracht. De Apparaat-ID en het Wachtwoord zijn nodig voor het extern bekijken. Om veiligheidsredenen is het voor de gebruiker raadzaam om de Apparaat-ID en het Wachtwoord informatie naar de gebruiksaanwijzing over te nemen, gevolgd door het verwijderen van de sticker met de Apparaat-ID en het Wachtwoord informatie. Bewaar de apparaat-id en wachtwoord informatie op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. 5

7 INHOUD VAN HET PAKKET A Draadloze camera met standaard x 1 B Draadloze touchscreen LCD-monitor x 1 C Camera-antenne x 1 D 5 V/1 A Voedingsadapter x 2 E Internetkabel x 1 F Zak met schroeven x 1 G Gebruiksaanwijzing x 1 Benodigde gereedschappen: Elektrische boormachine 5mm steenboor 15mm steenboor Nr. 2 Philips schroevendraaier 6

8 VEILIGHEIDS- EN INSTALLATIETIPS Opmerkingen over de installatie Volg altijd het advies van de fabrikant op bij gebruik van power-tools, trapjes, ladders enz. en draag beschermende uitrusting (bijv. een veiligheidsbril en handschoenen) wanneer u gaten boort enz. Bij gebruik van ladders, zorg ervoor dat ze op een stevige, stabiele ondergrond onder een hoek worden geplaatst en voldoende vastgezet zijn. Controleer op verborgen elektriciteitsdraden of waterleidingen alvorens gaten te boren. Bij twijfel, gebruik een kabel/pijpzoeker. Het wordt aanbevolen om blootstelling van de camera aan extreme weersomstandigheden (bijv. onder een goot die gevoelig voor waterlekken is) te vermijden. Na het boren van gaten voor een kabel door een buitenmuur, zorg ervoor dat het gat met een geschikt afdichtingsmateriaal wordt afgedicht om tocht te voorkomen. Om brandgevaar of elektrisch schokgevaar te voorkomen, probeer niet om de behuizing te openen, terwijl de camera aan regenwater of natte omstandigheden is blootgesteld. Stel geen draadaansluitingen bloot aan weersinvloeden. Als draadaansluitingen buitenshuis worden afgesloten, gebruik dan een geschikte waterdichte doos om de verbindingen te isoleren. Er zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen binnenin het apparaat aanwezig. Verwijs onderhoud door naar gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Touchscreen LCD-monitor Houd uit de buurt van warmtebronnen en ruimtes met een hoge temperatuur Vermijd direct zonlicht Vermijd vochtige ruimtes Voorkom trillingen Installeer in een geventileerde omgeving Ondersteunt maximaal 32 GB SD-kaart (niet meegeleverd) Installatie van de camera Vermijd het plaatsen van de camera op zodanige wijze dat het niet direct op de zon gericht is, dit zal de kwaliteit van de weergegeven afbeelding nadelig beïnvloeden. Vermijd het direct richten van de cameralens door helder glas, omdat de nachtzicht LED's 's nachts een wazig beeld zullen veroorzaken. Vermijd het richten van de camera direct op struiken, boomtakken of bewegende objecten die op natuurlijke wijze door de wind worden bewogen. Dit is ook omdat de software anders onnodig zou kunnen opnemen als u in de PC-software de bewegingsdetectiefunctie moet gebruiken om beweging op te nemen. 7

9 OPMERKING: De camera heeft een RF-bereik in het open veld tot maximaal150 m. Bevestig de camerahouder aan de muur Draai de vleugelbout los Stel de juiste kijkhoek in en zet vervolgens de koppeling met de vleugelmoer vast. Het kanaal van de camera instellen (optioneel) De draadloze camera wordt vooraf ingesteld op kanaal 1 geleverd. De monitor ondersteunt maximaal 4 camera's. Volg de onderstaande stappen in het hoofdstuk Camera instellen om het monitorkanaal van de camera te installeren of te wijzigen. Als u een andere camera toevoegt om met de meegeleverde monitor in dit pakket te verbinden, controleer of het kanaal op een kanaal is ingesteld dat anders is dan dat van de bestaande camera('s). 8

10 De camera met de ontvanger koppelen (optioneel) Volg de stappen in het hoofdstuk Camera instellen om het kanaal van de camera te installeren of te wijzigen. Als u een andere camera toevoegt om met de meegeleverde monitor in dit pakket te verbinden, controleer of het kanaal op een kanaal is ingesteld dat anders is dan dat van de bestaande camera('s). Koppelknop Opmerking: Als de camera zich binnen een afstand van 1 tot 1,5 m van de monitor bevindt en het cameravolume op de ontvanger is ingeschakeld, dan kunt u op de monitor een fluitend geluid horen wat de feedback is die door de microfoon opgepikt wordt.` Plaats in dat geval de camera verder uit de buurt van de monitor om dit lawaai te voorkomen. Als de stroomaansluiting naar de camera buitenshuis blijft, zorg ervoor dat de aansluiting naar behoren wordt beschermd. 9

11 KENNISMAKING MET DE MONITOR EN CAMERA Ontvanger (achteraanzich t) Antenne Ontvanger (vooraanzicht) Voeding Aan/Uit SD-sleuf Reset-knop AC-voedingsaansluiti ng Ethernet-aansluiting Uittrekbare standaard Camera Vooraanzicht Achteraanzicht Voedingsstatus Verbinding sstatus Lichtsensor Antenne connector Voedingsaansluiting Aan/Uit/Koppelen-knop Microfoon WAT BETEKENEN DE LAMPJES Licht Toestand Wat het betekent Voedingsstatus Verbindingsstatus Aan (Rood) Uit Knipperend Aan (Groen) Uit De camera is ingeschakeld. De camera is uitgeschakeld. De camera is in de koppelmodus. De camera is met de ontvanger verbonden. De camera is in stand-by. 10

12 Instellen van de monitor 1. Klap de standaard uit, trek de antenne uit, sluit de AC/DC-adapter aan op de voedingsaansluiting aan de zijkant van de monitor. Sluit vervolgens het andere uiteinde van de adapter op het dichtstbijzijnde stopcontact aan. Druk op en houd de Aan/Uit-knop op de bovenkant van de monitor voor 3-4 seconden ingedrukt om het op te starten. 2. De ontvanger geeft voor een paar seconden het welkomstscherm weer en verandert vervolgens naar de live-weergave. 3. Plaats de SD-kaart in de SD-kaartsleuf aan de zijkant van de monitor. Opmerking: Het scherm blijft donker totdat de camera is ingeschakeld. Met de camera geïnstalleerd en de monitor ingesteld, kunt u nu uw systeeminstellingen aanpassen. Raadpleeg het hoofdstuk Bediening van het systeem. U kunt ook uw digitale draadloze beveiligingssysteem in de APP tot stand brengen. Raadpleeg het hoofdstuk Externe toegang. 11

13 INTRODUCTIE VAN HET SYSTEEM De systeemsoftware van uw monitor werkt door middel van een reeks van schermen die u groepsactiviteiten laat kiezen. Bijvoorbeeld, wanneer u op het camerapictogram in het pop-upmenu tikt, kunt u instellen hoe u het belangrijkste weergavescherm, het Live-scherm, de beelden van de gekoppelde camera s wilt laten weergeven. U kunt tussen camera's scannen, alle camera's op een enkel scherm weergeven (Quad-weergave) of alleen een specifieke camera weergeven. Het live-scherm laat u de camera-uitzendingen bekijken. Het laat u ook uw schermweergave instellen en het aanpassen. Pictogrammen op het scherm zelf laten u de voedings- en camerastatus controleren. HET LIVE-SCHERM SD-kaartstat us Batterij Status van de Internetverbinding Opnamestat us Cameranummer/Sterkte van het signaal Bewegingsindicator Pop-upmenu-t abblad Pop-upmen u 's 12

14 PICTO GRAM WAT BETEKENT HET PICTOGRAM Selecteer hoe u het live-scherm de camera-invoer wilt laten weergeven: Scan tussen camera's (5 seconden), Cameramodus Quad-weergave (alle gekoppelde camera's weergeven), Volledige weergave (1 camera geeft op het volledig scherm weer) Volume Pas het volumeniveau aan. Systeeminstellingen SD-capaciteit Toegang tot de bedienings- en instellingenpagina van de systeemsoftware of opgenomen gebeurtenissen bekijken. Geeft de resterende geheugencapaciteit aan Batterijcapaciteit: Geeft de batterijcapaciteit weer Deze afbeelding toont de batterij bij bijna vol. Cameranummer Toont het nummer van de camera en signaalsterkte door middel van de statuslijnen aan de linkerkant van het nummer. Opnamestatus Tik erop om de opname voor die camera te starten of stoppen Constant aan Niet opnemen Knipperen Opnemen Verbinding met het Internet maken Verbind uw systeem met het Internet Internet aangesloten Verbind uw systeem met het Internet. Internet aangesloten Verbind uw systeem met het Internet. Externe weergave Geeft aan dat extern bekijken aan de gang is. Beweging Het systeem geeft aan dat bewegingdetectie aan de gang is. Gepland Het systeem geeft aan dat een geplande opname aan de gang is. Pop-upmenu tabblad Opent en sluit de weergave van het pop-upmenu. Geen SD-kaartindicator Geeft rood weer wanneer de SD-kaart niet aanwezig of beschadigd is. Zoomen Zoom een bepaald gedeelte van de live-video in/uit 13

15 Weergaven van het live-scherm De weergaven van het live-scherm in 2 weergaven - Quad-weergave of volledige weergave. Quad-weergave geeft de beelden in 4 kwadranten (geeft alleen de camera weer die is ingeschakeld) weer. Tik op een kwadrant om een enkele cameraweergave/volledige weergave weer te geven. Tik opnieuw op dat beeld om naar de Quad-weergave terug te keren. Zoomfunctie Om een bepaald gebied in te zoomen: 1. Ga naar de volledige weergave, tik vervolgens op om de zoommodus te activeren. 2. Selecteer de zone door op het zonegebied te tikken om het ingezoomde gebied op het scherm te bekijken. Opnemen van live-video 1. Op het live-scherm, tik op voor de camera om met opnemen te beginnen. 2. Tik opnieuw op dit pictogram om het opnemen te stoppen. U kunt alle camera's op hetzelfde moment opnemen. Met handmatige opname is elke opnamesessie (video-clip per camera) twee minuten in lengte. 14

16 Afspelen opgenomen video Tik in het pop-upmenu op de volgende pictogrammen: Het scherm Opnamelijst wordt weergegeven: 1. Tik op de gemarkeerde dag met de opname die u wilt weergeven. a. Het scherm Opnamelijst zal de opnamen van die dag in een map weergegeven. b. Als u op een dag tikt die niet is gemarkeerd, wordt een map zonder opnamen weergegeven. 2. Tik op de opname die u wilt weergeven. Het wordt op het scherm weergegeven. 3. Tik op een willekeurig gebied van het scherm dat geen controlepictogrammen heeft, om de voortgangsbalk voor het afspelen op te roepen. Tik op dat gebied om het te sluiten. 4. Terwijl de voortgang van het afspelen wordt weergegeven, kunt u snel vooruit/achteruit spoelen door de weergavebalk te slepen. 5. Wanneer het afspelen is beëindigd, tik op of om naar de opnamelijst terug te keren. 15

17 SYSTEEMMENU Tik in het pop-upmenu op de volgende pictogrammen: Het hoofdscherm wordt weergegeven: Het systeemmenu markeert de optie Camera Setup als standaard. Hoofdscherm Subschermen Wat het doet Camera Setup Recorder Setup Network Setup Alarm Setup Camera Setup Camera aan Helderheid Bewegingsdetectie Plan opname Internet instellen Beveiligingscode Netwerkinformatie Periode Melodie Energiebesparing Koppelt nieuwe camera s met de ontvanger. Maakt de camera's zichtbaar voor de monitor. Maakt de video van die camera helderder of donkerder. Neemt op wanneer iets voor de camera beweegt. Blijft voor 2 minuten opnemen. Een schema instellen voor vooraf bepaalde opnametijden en lengtes. Selecteer het type internetverbinding dat moet worden gebruikt. Stel een beveiligingscode in voor externe toegang Bevat informatie over uw netwerk en het unieke DID-nummer van de ontvanger. Stel een tijdsduur in voor het alarm om te luiden. Selecteer een melodie voor het alarm om af te spelen. Schakelt tijdelijk het LCD-scherm uit nadat het systeem gedurende 2 minuten inactief is om energie te besparen. Het scherm automatisch Hiermee vergrendelt u het scherm voor verdere activiteit totdat het scherm System Setup vergrendelen ontgrendeld wordt. Tijd Stel de tijd in 12-uurs stappen in. Formatteren van de opslag Formatteert/verwijdert alle gegevens op de SD-kaart. Systeemupgrade Werkt de firmware van de ontvanger bij. Standaard Geeft een overzicht van de originele standaard systeeminstellingen. Quick Tips Nvt Bevat een lijst van 10 veelgestelde vragen. 16

18 BEDIENING VAN HET SYSTEEM Het instellingenscherm van de camera Tik op Camera instellen. Dit scherm moet het volgende weergegeven: De camera koppelen Uw camera is in de fabriek op kanaal 1 aan de monitor gekoppeld. Om nieuwe camera('s) aan uw systeem toe te voegen, moet u het op een verschillend kanaal (kanalen) koppelen. Tik in het pop-upmenu op de volgende pictogrammen: Het hoofdscherm wordt weergegeven: 1. Tik op de afbeelding van de camera die u wilt koppelen. Een verwerkingspictogram wordt voor een aftelling van 60 seconden weergegeven. 2. Druk op de Koppel-knop op het netsnoer van die camera en laat het los (raadpleeg het hoofdstuk Kennismaking met de monitor en camera ). Wanneer het koppelen is voltooid, geeft het systeem aan of het koppelen is gelukt. 3. Het systeem zal automatisch de camera op het scherm aanpassen. De camera activeren Wanneer u een camera aan uw systeem toevoegt, zal het systeem de camera automatisch inschakelen. Tik in het pop-upmenu op de volgende pictogrammen: Het scherm geeft weer: 17

19 Een X geeft aan dat een camera UIT is, een vinkje geeft aan dat het AAN is. Tik op de camera om het AAN of UIT te zetten. Helderheid Tik in het pop-upmenu op de volgende pictogrammen: Het scherm geeft weer: Tik op de camera om het helderheidsniveau te wijzigen. De standaard helderheid is 0 en het bereik is van -2 tot 2. Het instellingenscherm van de recorder 18

20 Bewegingsdetectie Tik in het pop-upmenu op de volgende pictogrammen: Het scherm geeft weer: Tik op de camera s om de gevoeligheid op Uit, Laag of Hoog in te stellen. Standaard = laag. Het scherm zal na 10 seconden naar het scherm Bewegingsdetectie terugkeren of wanneer u op het pictogram Terug tikt. waarschuwing Het systeem kan u waarschuwen wanneer beweging van een camera wordt gedetecteerd door u een waarschuwing te sturen. De waarschuwing bevat informatie zoals de tijd waarop en door welke camera de beweging werd gedetecteerd. Om de waarschuwingsfunctie in te schakelen, moet u zowel binnenkomende en uitgaande adressen invoeren. Wij raden u nadrukkelijk aan om Gmail te gebruiken om als de server voor uitgaande in te stellen. De server voor uitgaande (SMTP-server) is verantwoordelijk voor het verzenden van het bericht, om gebruikers te waarschuwen wanneer het systeem beweging van een camera detecteert (bewegingsdetectie moet zijn geactiveerd). De binnenkomende server ( aan) ontvangt het bericht dat wordt verzonden vanaf de SMTP-server. De gebruiker moet in staat zijn om waarschuwingen van het systeem op een Windows PC of op mobiele apparaten (zoals een iphone, ipad of Android smartphone of tablet) te ontvangen. Wanneer u een waarschuwing ontvangt, kunt u via apps live-video vanaf een iphone, ipad, Android smartphone of Android tablet bekijken. Gratis apps zijn beschikbaar via de itunes App store of de Android Market. Tik in het pop-upmenu op de volgende pictogrammen zoals deze op de schermen worden weergegeven: Het scherm geeft weer: 19

21 1. Tik op Enable om waarschuwingen te activeren of op Disable om het te deactiveren. 2. Tik het veld SMTP-server. Een toetsenbordscherm wordt weergegeven. 3. Voer uw SMTP-server voor uitgaande in (bijvoorbeeld: U kunt het toetsenbord van alfabetische tekens naar nummers/symbolen en weer terug schakelen door op het veld aan de linkerkant van de spatiebalk te tikken. Tik op Terug. Het waarschuwingsscherm wordt opnieuw weergegeven. 4. Herhaal de vorige stap voor het veld Wachtwoord. Tik op Terug. Het hier ingevoerde wachtwoord moet hetzelfde zijn als het wachtwoord voor de uitgaande account. 5. Herhaal stap 3 voor het veld aan. Slechts één inkomende account zal door het systeem worden geaccepteerd. De binnenkomende account kan van de uitgaande account afwijken. 6. Tik op OK om de instellingen op te slaan, tik vervolgens op om naar het vorige scherm terug te keren. Als u Gmail als de uitgaande SMTP-server gebruikt, vink SSL aan en gebruik de gegevens in de volgende tabel: Voor Gmail SMTP-server Smtp.gmail.com Voer dit in. SMTP-poort 465 Voer dit in. Gebruikersnaam Vul uw Gmail-adres volledig in, Wachtwoord XXXXXXXXXX Voer het wachtwoord voor deze Gmail-account in. aan Voer het adres in waar u de waarschuwingen naar toe wilt sturen. 20

22 Plan opname Tot 5 geplande opnamesessies op een enkele dag zijn beschikbaar. U bent beperkt tot de omvang van de SD-kaart voor de totale opnametijd die u hebt. Deze opnamesessies moeten binnen een enkele 24-uurs periode beginnen en eindigen. Ze kunnen de volgende dag niet overlappen. Tik in het pop-upmenu op de volgende pictogrammen: Het scherm Plan opname wordt weergegeven: 1. Tik op het nummer van de camera of het kanaal dat u wilt opnemen (1-4). Meerdere camera's kunnen worden geselecteerd. 2. Stel de start- en eindtijd van de opname in. Tik apart op de vakken van het uur en de minuten en gebruik de pijlen omhoog en omlaag om door de tijden te scrollen. 3. Tik op het block AM/PM om ertussen te wisselen. 4. Tik op het lege vak DATE. Het scherm Kalender van plan opname wordt weergegeven: 5. Tik op de datum die u wilt opnemen. Het vorige scherm wordt weergegeven: 6. Stel de opname in en tik vervolgens op Opslaan. U kunt een andere opnamesessie selecteren om te plannen. 7. Als u de geplande opname wilt wissen, kies de geplande opname die u wilt wissen (1-5) en tik vervolgens op Wissen. Het scherm wordt naar de standaardwaarden hersteld. Het instellingenscherm van het netwerk Het scherm Netwerk instellen stelt u in staat om uw internettype te selecteren en een veiligheidscode in te stellen. U kunt ook de standaard systeemconfiguratie weergeven. 21

23 Tik in het pop-upmenu op de volgende pictogrammen: Het scherm Netwerk instellen wordt weergegeven: Internet Setup 1. Tik op pictogram Internet instellen om het scherm Internet instellen weer te geven. Statische Selectie IP Velden -IP-adres -Subnetmasker 2. Tik op uw selectie - Standaard-Gateway en DNS-server vul de gevraagde velden in. Tik op OK. DHCP Geen 3. Tik op OK bij de vraag het systeem opnieuw op te starten. Het scherm Netwerk instellen wordt weergegeven. 22

24 Security Code Stel uw beveiligingscode in om de toegang hebben tot het systeem vanaf een externe locatie te beperken. 1. Tik op het pictogram Beveiligingscode om het scherm Beveiligingscode weer te geven. 2. Als u eerder een code hebt ingevoerd, zal het scherm uw huidige code weergeven. 3. Tik op het veld Code wijzigen, een toetsenbordscherm wordt weergegeven. 4. Voer uw beveiligingscode in. 5. Tik op OK. Het systeem zal naar het scherm Netwerk instellen terugkeren. Opmerking: De beveiligingscode moet worden ingevoerd om externe toegang te krijgen. Ter bescherming van uw privacy, zorg ervoor het standaardwachtwoord in uw persoonlijke veiligheidscode te wijzigen. 23

25 Netwerkinformatie 1. Tik op het pictogram Netwerkinformatie om het scherm Netwerkinformatie weer te geven. 2. Tik op de Terug -pijl om naar het vorige scherm terug te keren. Opmerking: De DID is een unieke code die specifiek voor uw monitor is en is vereist om via het internet externe toegang tot uw camera s te krijgen. De informatie in de DHCP-instelling wordt vanaf uw router thuis aan de monitor toegewezen. Het instellingenscherm van het alarm Vanuit het scherm Alarm instellen, kunt u het volgende doen: De tijdsduur van het alarm instellen. Een melodie voor het alarm selecteren. 24

26 Period Deze optie stelt u in staat om de duur van het alarm/sirene voor het klokalarm en de timer te selecteren. 1. Tik op Period. Het scherm Duur van de sirene instellen wordt weergegeven. 2. Selecteer de gewenste tijdsduur van het alarm. 3. Tik op de Terug -pijl om naar het vorige scherm terug te keren. Melody Deze optie stelt u in staat een melodie voor de sirene te selecteren. 1. Tik op de Melody. Het scherm Melody van de sirene wijzigen wordt weergegeven. 2. Selecteer de gewenste melodie. 3. Tik op de Terug -pijl om naar het vorige scherm terug te keren. 25

27 Het instellingenscherm van het systeem Power Saving In de energiebesparingsmodus zal de LCD-monitor na 2 minuten inactiviteit uitschakelen. Druk eenmaal op de Aan/Uit-knop om de monitor opnieuw te activeren. Als een bewegingsdetectiegebeurtenis of geplande opname begint, schakelt de LCD weer automatisch in. 1. Tik in het scherm Energiebesparing op Enable om energiebesparing in te schakelen. De standaard is Disable. 2. Een vinkje wordt bij uw selectie weergegeven. 3. Tik op de Terug -pijl om naar het vorige scherm terug te keren. Het scherm automatisch vergrendelen In de automatische vergrendelingsmodus zal de monitor in de schermvergrendelingsmodus schakelen nadat het voor 2 minuten inactief is geweest. Het automatisch vergrendelen schakelt het aanraakscherm uit en verwijdert de pictogrammen van het scherm. 1. Tik op Scherm automatisch vergrendelen. 26

28 2. Tik op uw selectie; een vinkje wordt weergegeven. 3. Tik op de Terug -pijl om naar het vorige scherm terug te keren. Opmerking: Tik in het live scherm eenmaal op de Aan/Uit-knop om het scherm te ontgrendelen en keer naar de normale werking van het aanraakscherm terug. Tijd Het scherm Time stelt u in staat om klokalarmen, de systeemtijd en de timer in te stellen. Tik in het pop-upmenu op de volgende pictogrammen: Het scherm geeft weer: Klokalarm Deze functie werkt als een onafhankelijke alarmklok. Het heeft geen invloed op de werking van live-video of het opnemen van video. 1. Tik op om scherm Klokalarm weer te geven. 27

29 2. Tik op een alarmknop (in totaal 5 om uit te selecteren). 3. Tik op het blok uur/minuten en vervolgens op de omhoog/omlaag pijlen om de tijd in te stellen. 4. Tik op AM/PM om tussen beiden te wisselen. 5. Tik op SAVE om de actie te voltooien. Time Setting Dit scherm bevat velden om de maand, dag, jaar, uur, minuten en AM/PM in te stellen. 1. Tik op om scherm Tijd instellen weer te geven. 2. Tik op elk veld om het in te stellen. De omhoog/omlaag pijlen verspringen naar dat veld. Gebruik de omhoog/omlaag pijlen om het veld in te stellen. 3. Tik op het blok AM/PM om tussen beiden te wisselen. 4. Tik op SAVE wanneer u klaar bent. Time Zone Deze functie stelt u in staat om de tijdzone in te stellen. Om uw ontvanger voor de beste prestaties te optimaliseren, zorg ervoor om van de juiste tijdzone-instellingen voor uw regio te kiezen. 28

30 1. Tik op om scherm Tijdzone weer te geven. 2. Gebruik de omhoog/omlaag pijlen om de tijdzone voor uw regio te wijzigen. 3. Klik op SAVE om de instellingen te voltooien. Opslagbeheer Het scherm Storage Management stelt u in staat om de SD-kaart te formatteren of de overschrijffunctie van de SD kaart in te stellen. Formatteren Bij het gebruik van een SD-kaart anders dan de meegeleverde, is het sterk aanbevolen dat u de kaart met behulp van deze procedures formatteert. Bij het formatteren van een SD-kaart worden alle bestanden op die kaart verwijderd. Tik in het pop-upmenu op de volgende pictogrammen: Het scherm Formatteer opslag wordt weergegeven: 1. Tik op de formateerfunctie; een waarschuwing wordt weergegeven. 2. Tik op OK om verder te gaan met het formatteren van de opslag of tik op CANCEL om te stoppen. 3. Het systeem zal het succes of mislukken van het formatteren aangeven. Overschrijven 29

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

EN Versie: 1.0. H.264 Handleiding

EN Versie: 1.0. H.264 Handleiding EN Versie: 1.0 H.264 Handleiding Inhoud Hardware... 2 ios View... 2 Android View... 5 PC View... 9 Contact... 11 1 Hardware verbindingen 1. Schroef de antenne in de achterkant van de camera en draai rechtop.

Nadere informatie

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking Smart Plug Switch Snelstartgids CD met snelle installatiegids I-2. Voorzijde Power LED Switch

Nadere informatie

Download de WAE Music app

Download de WAE Music app NEDERLANDS 3 5 12 2 6 1 8 7 9 10 11 13 4 1. Laad de speaker volledig op voor eerste gebruik Laad de WAE Outdoor 04Plus FM speaker volledig op voordat u hem de eerste keer gebruikt. Sluit de micro-usb connector

Nadere informatie

1. Laad de software voor de camera van op het menu

1. Laad de software voor de camera van  op het menu 1. Laad de software voor de camera van www.overmax.eu. op het menu producten, selecteer RTV, dan IP camera s en uw camera model. Dan subpagina Product selecteer de [HELP] - klik op de grijze pijl symbool

Nadere informatie

Prowise Tablet 10,1 Prowise 2012 1

Prowise Tablet 10,1 Prowise 2012 1 Prowise Tablet 10,1 Prowise 2012 1 Inhoudsopgave 3 Belangrijke veiligheidsinstructies 4 Eerste Kennismaking 4 Inhoud verpakking 5 Voor en zijkant 6 Achterkant 6 De tablet opladen 7 De eerste keer opstarten

Nadere informatie

Instructies voor gebruik

Instructies voor gebruik Instructies voor gebruik Introductie van het product..3 Voorzorgsmaatregelen. 3 Inhoud 3 Onderdelen en functies.4 Deurbel installeren 5 Muziek toon..6 App Downloaden 7 Het product is gebaseerd op het Wi-Fi-netwerk

Nadere informatie

DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1

DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1 DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1 Open Internet Explorer en vul het IP adres van de recorder in, bijv: http://192.168.1.15 Het IP adres is ook te achterhalen via het menu op de recorder

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de SJ4000 WIFI Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRPNL V2.1

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRPNL V2.1 PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRPNL V2.1 INHOUD Inleiding Benodigdheden Pagina 3 Aansluiten Stap 1: aansluiten van de recorder Pagina 4 Stap 2: aansluiten van de monitor Pagina 4 Stap 3A: bekabelde

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk.

Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk. Handleiding Draadloze Wifi kit 4/8 kanaals model Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk. De antenne is eenvoudig vast te

Nadere informatie

home8 Beveiliging Starter Kit

home8 Beveiliging Starter Kit home8 Beveiliging Starter Kit Quickstart Handleiding Model Nr. H12015 In de doos: 1x Security Shuttle [lf 1x Power Adapter JI 1x Ethernet Kabel I 1x USB SD kaart Stick 1x Mini Cube HD Camera Ill 1x Power

Nadere informatie

SMART HOMES - SMART BUILDINGS. Snel aan de slag

SMART HOMES - SMART BUILDINGS. Snel aan de slag Snel aan de slag versie 1.5 Copyright 2014, Plugwise. Alle rechten voorbehouden Plugwise B.V. Wattstraat 56 2171 TR Sassenheim Telefoon: 0252-433070 E-mail: info@plugwise.com Bezoek ons ook via www.plugwise.nl

Nadere informatie

AlectoCam app voor Android geschikt voor: DVC-007 DVC-105IP DVC-106IP DVC-125IP DVC-135IP DVC-164IP DVC-155IP DVC-164IP DVC-165IP DVC-180 DVC-215IP

AlectoCam app voor Android geschikt voor: DVC-007 DVC-105IP DVC-106IP DVC-125IP DVC-135IP DVC-164IP DVC-155IP DVC-164IP DVC-165IP DVC-180 DVC-215IP AlectoCam app voor Android geschikt voor: DVC-007 DVC-105IP DVC-106IP DVC-125IP DVC-135IP DVC-164IP DVC-155IP DVC-164IP DVC-165IP DVC-180 DVC-215IP DVC-255IP DVC-1000 IVM-100 V1.x INHOUD: VOORBEREIDING

Nadere informatie

Digitale Video. Gebruikershandleiding

Digitale Video. Gebruikershandleiding Digitale Video Gebruikershandleiding Nl 2 Inhoud Aan de slag Kennismaken met uw digitale video... 3 Het paneel gebruiken... 4 Aan-/uitzetten... 5 Modi... 6 Modusschakelaar... 7 Modus Movie Films opnemen...

Nadere informatie

SP-1101W Quick Installation Guide

SP-1101W Quick Installation Guide SP-1101W Quick Installation Guide 06-2014 / v1.2 1 I. Productinformatie... 3 I-1. Inhoud van de verpakking... 3 I-2. Voorzijde... 3 I-3. LED-status... 4 I-4. Switch statusknop... 4 I-5. Productlabel...

Nadere informatie

Wi-Fi Range Extender Uitbreiding Quickstart Guide Model No. WRP1220

Wi-Fi Range Extender Uitbreiding Quickstart Guide Model No. WRP1220 Wi-Fi Range Extender Uitbreiding Quickstart Guide Model No. WRP1220 In de doos: 1x Wi-Fi Range Extender 1x Stroom Adapter Alle Home8 uitbreidingen werken alleen met Home8 systemen. Nederlands Stap 1: Apparaat

Nadere informatie

Eminent DVR App voor Apple en Android

Eminent DVR App voor Apple en Android Eminent DVR App voor Apple en Android 2 NEDERLANDS Eminent DVR App voor Apple en Android Inhoudsopgave 1.0 Installeren van de App op je smartphone... 3 2.0 Eminent DVR de eerste keer opstarten... 3 3.0

Nadere informatie

Welkom bij payleven. Bovenop Magneetstriplezer. Voorkant. Bluetooth-symbool. Batterij indicator. USBpoort. Aan/uit

Welkom bij payleven. Bovenop Magneetstriplezer. Voorkant. Bluetooth-symbool. Batterij indicator. USBpoort. Aan/uit Welkom bij payleven Samen met onze gratis app en uw eigen smartphone of tablet bent u nu klaar om pin- en creditcardbetalingen te accepteren. Hier volgt een uitleg van de verschillende mogelijkheden en

Nadere informatie

Nederlands. BT-02N Gebruikershandleiding

Nederlands. BT-02N Gebruikershandleiding BT-02N Gebruikershandleiding 1 Index 1. Overzicht.....3 2. Aan de slag....5 3. Uw Bluetooth hoofdtelefoon aansluiten...5 4. Het gebruik van uw Bluetooth hoofdtelefoon..... 9 5. Technische specificaties

Nadere informatie

Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e- Domotica koppelen

Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e- Domotica koppelen Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e- Domotica koppelen NL Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e-domotica koppelen Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie...2 1.1 Koppelen met

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Windows Mobile smartphones Mobiel IVP Windows Mobile Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 Inleiding... 3 1 Installatie...

Nadere informatie

Waarschuwing voor installatie

Waarschuwing voor installatie Waarschuwing voor installatie Schakel de Netwerk Camera uit zodra u rook of ongebruikelijke geuren waarneemt. Plaats de Netwerk Camera niet in de buurt van warmtebronnen zoals een tv of oven. Plaats de

Nadere informatie

Handleiding WIFI videofoon type WIFI106

Handleiding WIFI videofoon type WIFI106 Handleiding WIFI videofoon type WIFI106 Bedankt voor de aankoop van dit draadloos videofoon systeem. Alvorens over te gaan tot de installatie van dit product vragen we u om eerst deze handleiding aandachtig

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 1.0)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 1.0) Internet Control Station Kijk regelmatig op www.klikaanklikuit.nl voor updates Snel aan de slag Installatiegids (versie 1.0) ICS-1000 Het grootste gemak in draadloos schakelen. Eenvoudig uit te breiden

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Snelstartgids voor Easy4ip vandalismebestendig Wi-Fi Dome - camera

Snelstartgids voor Easy4ip vandalismebestendig Wi-Fi Dome - camera Snelstartgids voor Easy4ip vandalismebestendig Wi-Fi Dome - camera V 1.0.1 1 Inhoud Camera 1 Schroeven 1 QSG 1 Montageoverzicht 1 1 2 Kenmerken van het product Afbeelding 2 1 Raadpleeg het volgende blad

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

DRAADLOOS HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING DVR-PL-NL V1.0

DRAADLOOS HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING DVR-PL-NL V1.0 DRAADLOOS HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING DVR-PL-NL V1.0 INHOUD Inleiding Benodigdheden Pagina 3 Aansluiten Stap 1: aansluiten van de recorder Pagina 4 Stap 2: aansluiten van de monitor Pagina 4 Stap 3: adapters

Nadere informatie

Mini Buiten Full HD Camera Uitbreiding Quickstart Guide Model No. IPC2203

Mini Buiten Full HD Camera Uitbreiding Quickstart Guide Model No. IPC2203 Mini Buiten Full HD Camera Uitbreiding Quickstart Guide Model No. IPC2203 In de doos: 1x Mini Buiten Full HD Camera 1x Stroom Adapter 1x Moersleutel Waterdichte Hoesjes voor de Stroomvoorziening Waterdichte

Nadere informatie

Welch Allyn Connex Spot Monitor - Snelzoekkaart

Welch Allyn Connex Spot Monitor - Snelzoekkaart Welch Allyn Connex Spot Monitor - Snelzoekkaart Inhoudsopgave Aan/uit-knop...2 Uitschakelen...2 Aanmelden en een profiel selecteren...2 Batterijstatus...2 Profiel wijzigen...2 Bloeddrukmeting starten/stoppen...2

Nadere informatie

COMELIT IP RAS (ios) Lees deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik

COMELIT IP RAS (ios) Lees deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik COMELIT IP RAS (ios) Lees deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik INHOUD 1.1 Over COMELIT IP RAS mobile viewer... 3 1.2 Systeemvereisten... 3 1.3 Ondersteunde

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

JVC CAM Control. Handleiding. for Android. Nederlands LYT2562-008A 0812YMHYH-OT

JVC CAM Control. Handleiding. for Android. Nederlands LYT2562-008A 0812YMHYH-OT JVC CAM Control for Android Handleiding Nederlands LYT2562-008A 0812YMHYH-OT Gebruik van JVC CAM Control Gebruik een Android smartphone of tablet voor het bedienen van de camera. Met de applicatie voor

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

CJB1JM0LCAEA. Snelstartgids

CJB1JM0LCAEA. Snelstartgids CJB1JM0LCAEA Snelstartgids Uw horloge leren kennen Luidspreker Oplaadpoort Aan/uit-toets Druk hier 3 seconden op om uw horloge in of uit te schakelen. Druk hier 10 seconden op om uw horloge opnieuw op

Nadere informatie

Ondersteuning. Bedankt dat u voor NETGEAR-producten hebt gekozen.

Ondersteuning. Bedankt dat u voor NETGEAR-producten hebt gekozen. Aan de slag Ondersteuning Bedankt dat u voor NETGEAR-producten hebt gekozen. Zoek nadat u uw product hebt geïnstalleerd het serienummer op het etiket van uw product op en gebruik dit om uw product te registreren

Nadere informatie

Snelstartgids voor Easy4ip Infrarood Wi-Fi bullet-camera

Snelstartgids voor Easy4ip Infrarood Wi-Fi bullet-camera Snelstartgids voor Easy4ip Infrarood Wi-Fi bullet-camera V 1.0.1 1 Inhoud Camera 1 Schroeven 1 QSG 1 1 2 Kenmerken van het product Afbeelding 2 1 Raadpleeg het volgende blad voor meer informatie over het

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing GPS car cam

Gebruiksaanwijzing GPS car cam Gebruiksaanwijzing GPS car cam productomschrijving Dit product is ontwikkeld met de nieuwste wetenschap en technologie om een high- definition camcorder te ontwerpen. Het wordt niet alleen gebruikt als

Nadere informatie

Aan de slag. Deze snelgids is voor de ClickToPhone software versie 83 of hoger.

Aan de slag. Deze snelgids is voor de ClickToPhone software versie 83 of hoger. Aan de slag Deze snelgids omschrijft hoe de ClickToPhone software moet worden geïnstalleerd, de Bluetooth hardware met de telefoon moet worden gekoppeld en hoe een gebruikersniveau moet worden gekozen.

Nadere informatie

ATV Full HD TV Stick. Gebruikershandleiding.

ATV Full HD TV Stick. Gebruikershandleiding. ATV Full HD TV Stick Gebruikershandleiding http://europe.mygica.com 1 Inhoud Snelle installatiehandleiding...3 Stroom en HDMI aansluiten...4 KR-34 afstandsbediening...4 Eerste gebruik...5 Deel 1: Inschakelen...5

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Android smartphones en tablets Mobiel IVP Android Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 1 Inleiding... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET) 28/10/2014 Ins-30201-NL Net2 Entry - Paneel Paxton Technische support +31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET) Documentatie

Nadere informatie

Infrarood Beweging Sensor Uitbreiding Quickstart Guide Model No. PIR1301

Infrarood Beweging Sensor Uitbreiding Quickstart Guide Model No. PIR1301 Infrarood Beweging Sensor Uitbreiding Quickstart Guide Model No. PIR1301 In de doos: 1x Infrarood Beweging Sensor 1x Dubbelzijdige Tape 1x Batterij (CR123A) Alle Home8 uitbreidingen werken alleen met Home8

Nadere informatie

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA INSTALLATIEGIDS Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar het voor later naslag. 1. OVERZICHT 1.1 Inhoud verpakking Netwerkcamera Installatiegids

Nadere informatie

BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie

BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie INSTALLATIEGIDS Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar het voor later naslag. 1. OVERZICHT 1.1 Inhoud verpakking Netwerkcamera Installatiesticker Installatiegids

Nadere informatie

Overzicht veelgestelde vragen

Overzicht veelgestelde vragen Veelgestelde vragen Overzicht veelgestelde vragen 1 VRAGEN OVER DE CAMERA & HARDWARE... 4 1.1 Welke WiFi netwerken worden ondersteund door... 4 1.2 Welke draadloze (WiFi) encryptie ondersteunt Panasonic

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding I785D8DCZ Gebruikershandleiding Hartelijk dank voor uw aankoop van deze EMPIRE Intel Tablet Model I785D8DCZ. Deze handleiding geeft een kort overzicht van alle functies van de tablet en is ervoor bedoeld

Nadere informatie

Gebruikshandleiding 1

Gebruikshandleiding 1 Gebruikshandleiding 1 Dank u voor de aanschaf van de GoXtreme WiFi actiecamera. Lees alvorens dit product in gebruik te nemen deze gebruikshandleiding zorgvuldig door om het gebruik te optimaliseren en

Nadere informatie

Inleiding. Intelligent Targeting System (ITS) overzicht SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE

Inleiding. Intelligent Targeting System (ITS) overzicht SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE Inleiding Intelligent Targeting System (ITS) overzicht Verschuif de stroomschakelaar om het ITS in of uit te schakelen. Verschuif de volumeregelaar om het volume te verhogen of te verlagen. Verschuif de

Nadere informatie

VIDEOBEVEILIGINGSSYSTEEM. (Ref. : 34540) Gebruiksaanwijzing

VIDEOBEVEILIGINGSSYSTEEM. (Ref. : 34540) Gebruiksaanwijzing VIDEOBEVEILIGINGSSYSTEEM (Ref. : 34540) Gebruiksaanwijzing 1 INHOUD INBEDRIJFSTELLING 3 HOE DEZE HANDLEIDING GEBRUIKEN 3 MEEGELEVERD 3 MET DE ONTVANGER EN CAMERA'S VERTROUWD 4 RAKEN BETEKENIS VAN DE LICHTJES

Nadere informatie

JVC CAM Control (voor ipad) Gebruikershandleiding

JVC CAM Control (voor ipad) Gebruikershandleiding JVC CAM Control (voor ipad) Gebruikershandleiding Nederlands Dit is de gebruikershandleiding voor de software (voor ipad) voor LiveStreaming Camera GV-LS2/GV-LS1 gemaakt door JVC KENWOODCorporatie. De

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia SmartTags NT1/NT2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aan de slag...4 De NFC-functie inschakelen...4 NFC-detectiegebied...4 Smart Connect gebruiken om labels te beheren...4 Xperia

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie

Nadere informatie

Verkorte handleiding. (ref )

Verkorte handleiding. (ref ) Verkorte handleiding (ref. 34889) Download de app 'mobile eye door +'. De initiële installatie van uw Chacon IP-deurvideofoon Verbind de kabels met dezelfde kleur van beide units met elkaar. Sluit uw IP-deurvideofoon

Nadere informatie

DIGITAL DOOR VIEWER 2.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING

DIGITAL DOOR VIEWER 2.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING DIGITAL DOOR VIEWER 2.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING Let op: 1. Lees voor gebruik eerst deze handleiding. 2. Demonteer de camera of de hoofdunit niet. 3. Ga zorgvuldig te werk. 4. Wij raden u aan om regelmatig

Nadere informatie

Aan de slag met Anna.

Aan de slag met Anna. Aan de slag met Anna. In combinatie met de Smile T. versie PW 2.0 In het pakket van Anna. Anna Smile T Adapter Bevestigingsplaatje Adapterkabel Optioneel: 2x Extra installatiekabel voor de cv-ketel Optioneel:

Nadere informatie

Verkorte handleiding. (ref )

Verkorte handleiding. (ref ) Verkorte handleiding (ref. 34888) Download de app 'mobile eye door +'. De initiële installatie van uw Chacon IP-deurvideofoon Verbind de rode en zwarte kabels van de binnenunit met de buitenunit. Sluit

Nadere informatie

Klik met de rechtermuisknop in het scherm, er komen nu menu opties tevoorschijn. Ga naar hoofdmenu en daarna naar Systeem Algemeen

Klik met de rechtermuisknop in het scherm, er komen nu menu opties tevoorschijn. Ga naar hoofdmenu en daarna naar Systeem Algemeen Snel start gids NVR Start de NVR op en verbind de NVR en de IP-camera s met internet en stroom. Tijd en algemene gegevens instellen hoofdmenu en daarna naar Systeem Algemeen Tijdzone: Kies de juiste tijdzone

Nadere informatie

Novell Messenger 3.0.1 Mobiel Snel aan de slag

Novell Messenger 3.0.1 Mobiel Snel aan de slag Novell Messenger 3.0.1 Mobiel Snel aan de slag Mei 2015 Novell Messenger 3.0.1 en later is beschikbaar voor uw ondersteunde mobiele ios-, Android- BlackBerry-apparaat. Omdat u op meerdere locaties tegelijkertijd

Nadere informatie

1. Software installeren. 2. Aanmelden bij AlarmSecur. Vragen? info@alarmsecur.com. Open de app. Klik op registreren

1. Software installeren. 2. Aanmelden bij AlarmSecur. Vragen? info@alarmsecur.com. Open de app. Klik op registreren Vragen? info@alarmsecur.com 1. Software installeren Download de app voor Android of apple: 2. Aanmelden bij AlarmSecur Open de app http://www.alarmsecur.com/handleidingen Klik op registreren 1. Vul emailadres

Nadere informatie

ActiviteitenTracking Sensor Uitbreiding Quickstart Guide Model No. ADS1301

ActiviteitenTracking Sensor Uitbreiding Quickstart Guide Model No. ADS1301 ActiviteitenTracking Sensor Uitbreiding Quickstart Guide Model No. ADS1301 In de doos: 1x Activiteiten Tracking Sensor Alle Home8 uitbreidingen werken alleen met Home8 systemen. Nederlands Stap 1: Apparaat

Nadere informatie

EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps

EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps 2 NEDERLANDS EM8030 EM8031 - Mini Powerline Adapter 500Mbps Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 De Mini Powerline adapters

Nadere informatie

DASH CAM, HD Handleiding

DASH CAM, HD Handleiding DASH CAM, HD Handleiding 87231 Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u alle functies van deze Auto-DVR optimaal weet te gebruiken. Opgelet 1. Steek de geheugenkaart a.u.b.

Nadere informatie

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

XEMIO-200 HANDLEIDING

XEMIO-200 HANDLEIDING Speciale kenmerken Elegant uiterlijk en eenvoudig in gebruik. Multi-code speler Ondersteunt MP1, MP2, MP3, WMA, formaat. U-Disk zonder stuurprogramma U kunt uw bestanden rechtstreeks beheren zonder gebruik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo Gebruikershandleiding Digitale Video Memo De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD 1. Functies 7 2. Inhoud van de verpakking 8 3. Hoe de Video Memo op te laden 8 4. Hoofdfuncties en werking 11

Nadere informatie

ResponseCard AnyWhere Display

ResponseCard AnyWhere Display ResponseCard AnyWhere Display ResponseCard AnyWhere Display-gebruiksaanwijzing Productoverzicht....................... 1 Technische vereisten.................... 2 Installatie in drie minuten................

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Installatie: Smartphone Deurbel

Gebruiksaanwijzing. Installatie: Smartphone Deurbel Gebruiksaanwijzing Installatie: Smartphone Deurbel Inhoudsopgave 1. Product kenmerken 2. Functies Smartphone deurbel 3. Installatie aan de muur & bedrading 4. Installatie App op telefoon 5. Installatie

Nadere informatie

Vervangend modem aansluiten

Vervangend modem aansluiten Vervangend modem aansluiten Inhoudsopgave Het plaatsen 4 Stap Je oude Connectbox verwijderen 5 Stap De Connectbox plaatsen 6 Stap 3 De Connectbox aansluiten 7 Stap 4 Wifi-verbinding maken 0 Stap 5 Controleer

Nadere informatie

TREX 2G Handleiding Pagina 2

TREX 2G Handleiding Pagina 2 Informatie in deze handleiding is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. NEAT Electronics AB behoudt zich het recht hun producten te wijzigen of te verbeteren en wijzigingen aan te

Nadere informatie

PnP IP/Network Camera

PnP IP/Network Camera PnP IP/Network Camera Quick Install Handleiding PnP T series Deze handleiding is van toepassing op de volgende modellen: EP-PM12WP EP-M30WP EP-P22WP HD EP-P22W EP-P10W EP-M04WP EP-PT09IP EP-M12WP EP-PM11WP

Nadere informatie

Twist HD camera Uitbreiding Quickstart Guide Model No. IPC2201

Twist HD camera Uitbreiding Quickstart Guide Model No. IPC2201 Twist HD camera Uitbreiding Quickstart Guide Model No. IPC2201 In de doos: 1x Twist HD Camera 1x Stroom adapter 1x Stroom kabel Alle Home8 uitbreidingen werken alleen met Home8 systemen. Nederlands Stap

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE SISTEMA DE BLANCO INTELIGENTE INTELLIGENTES ZIELSYSTEM INTELLIGENT RICHTSYSTEEM

SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE SISTEMA DE BLANCO INTELIGENTE INTELLIGENTES ZIELSYSTEM INTELLIGENT RICHTSYSTEEM SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE SISTEMA DE BLANCO INTELIGENTE INTELLIGENTES ZIELSYSTEM INTELLIGENT RICHTSYSTEEM Gebruiksaanwijzing www.light-strike.nl 8+ Item No./ Article Nº/ Artículo N.º/ Artikel-Nr./

Nadere informatie

ES-CAM2A IP-camera. www.etiger.com

ES-CAM2A IP-camera. www.etiger.com ES-CAM2A IP-camera www.etiger.com NL Inhoud van de verpakking - ES-CAM2A x1 - Montagesteun x1 - AC-adapter x1 - Gebruikershandleiding x1 - en -apps Download vóór het gebruik van de ES- CAM2A de app isecurity+

Nadere informatie

1. Vragen over de camera & hardware

1. Vragen over de camera & hardware 1 VRAGEN OVER DE CAMERA & HARDWARE...3 1.1 Welke WiFi netwerken worden ondersteund door de Cameramanager Cloud Camera?...3 1.2 Welke draadloze (WiFi) encryptie ondersteunt de Cameramanager Cloud Camera?...3

Nadere informatie

DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING

DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING Let op: 1. Lees voor gebruik eerst deze handleiding 2. Demonteer de camera of de hoofdunit niet. 3. Ga zorgvuldig te werk. 4. Wij raden u aan om regelmatig een

Nadere informatie

ES-CAM4A Gemotoriseerde IP-camera

ES-CAM4A Gemotoriseerde IP-camera ES-CAM4A Gemotoriseerde IP-camera www.etiger.com NL Specificaties - Beeldsensor: 1/3.2 CMOS, 2 MP - Videoresolutie 320x240, 640x480, 1280x720 (H.264) - Digitale zoom: x2 - Rotatie: horizontaal (-175 /

Nadere informatie

Aan de slag. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL

Aan de slag. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL Aan de slag Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL Toetsen en onderdelen 9 Tweede camera 10 Volume-/zoomtoets 11 Mediatoets 12 Scherm en toetsvergrendelingsschakelaar 13 Opnametoets

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

EM4590 Universele WiFi-repeater met WPS

EM4590 Universele WiFi-repeater met WPS EM4590 Universele WiFi-repeater met WPS 2 NEDERLANDS EM4590 Universele WiFi-repeater met WPS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Waar plaats je de EM4590 WiFi-repeater

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl GEBRUIKERSHANDLEIDING Item 70119 Versie 1.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen WIFI IP CAMERA MET NACHTZICHT Lees deze eenvoudige instructies.

Nadere informatie

Aan de slag met Anna. versie PW 1.5

Aan de slag met Anna. versie PW 1.5 Aan de slag met Anna. versie PW 1.5 In het pakket van Anna. Anna Smile Adapter Bevestigingsplaatje 2x Extra installatiekabel voor de cv-ketel Adapterkabel Draadstripper Schroevendraaier Installeer Anna

Nadere informatie

Handleiding Archos 40 Titanium

Handleiding Archos 40 Titanium Handleiding Archos 40 Titanium Inhoud van de verpakking Controleer of de volgende onderdelen in de verpakking zitten: -- ARCHOS 40 Titanium -- Batterij -- Headset -- Micro SIM-adapter -- USB-kabel -- Lader

Nadere informatie

ZAPTUB Action (Actie) HD DV Camera

ZAPTUB Action (Actie) HD DV Camera ZAPTUB Action (Actie) HD DV Camera ( s Werelds beste HD foto s) Om foto s te maken, te bewaren en te delen en altijd & overal te verlichten De beste keuze voor actie Sporten / Extreme sporten Ontspanning

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Informatie voor de gebruiker: HD (High Definition) en HFR (High Frame Rate) video-opname apparaten, zijn een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

1x Twist HD Camera. Power Adapter. tnj. lx Power Kabel. 1x Medicatie Tracking Sensor

1x Twist HD Camera. Power Adapter. tnj. lx Power Kabel. 1x Medicatie Tracking Sensor homes Zorg Starter Kit Quickstart Handleiding Model Nr. C12014 In de doos: 1x Security Shuttle [lf lx Power Adapter.J I lx Ethernet Kabel tnj lx USB SD Kaart Stick tl 1x Twist HD Camera i lx Power Adapter

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Snel Start Batterij management en opladen Voordat u het toestel in gebruik neemt, dient u de accu eerst geheel op te laden. Stop de lader in het toestel en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Inhoud

Gebruikershandleiding Inhoud Gebruikershandleiding Inhoud 1. Note 2. Inhoud van de verpakking 3. Product aanzichten 4. Opstarten en aflsuiten 5. Desktop 6. Knoppen 7. Systeem instellingen 7.1 WIFI draadloze connectie 8. HDMI 9. Installeren,

Nadere informatie

DB-2180 Binocular LCD DigiCam Product informatie D E B C

DB-2180 Binocular LCD DigiCam Product informatie D E B C DB-2180 Binocular LCD DigiCam Product informatie F D E L K J A B C G I NL H A: Verrekijker lens (8 x vaste vergroting) B: Digitale camera lens (8 x vaste vergroting) C: Digitale camera focus draaiknop

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

Wat zit er in de doos?

Wat zit er in de doos? Snelstartgids SE888 Wat zit er in de doos? Handset * Basisstation Oplader * Netspanningsadapter * Telefoonsnoer ** CD-ROM Snelstartgids Garantiebewijs Opmerking * In verpakkingen met meerdere handsets

Nadere informatie

ES-CAM3A IP-buitencamera

ES-CAM3A IP-buitencamera ES-CAM3A IP-buitencamera www.etiger.com NL Specificaties - Beeldsensor: 1/3 CMOS, 3,15 MP - Videoresolutie: 160x90, 320x180, 640x360, 1280x720 (H.264) - Digitale zoom: x2 (x2 in 720p) - Focaal: 3,8mm,

Nadere informatie