Office Fax IF Handleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Office Fax IF6020.6025. Handleiding"

Transcriptie

1 Office Fax IF Handleiding

2 2009 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox en het logo van de connectiviteitssfeer zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Sagem Communications is een geautoriseerde licentiehouder van Xerox. De opgeëiste copyrightbescherming omvat alle vormen en manieren van auteursrechtelijk beschermd materiaal en informatie die nu door geschreven of gerechtelijk vastgesteld recht is toegestaan of hieronder is gegarandeerd, inclusief maar niet beperkt tot materiaal dat met softwareprogramma s wordt gegenereerd, wat op het beeldscherm wordt getoond, bijvoorbeeld stijlen, voorbeelddocumenten, pictogrammen, schermweergaven, weergave enzovoort. Overige bedrijfsmerken en productbeschrijving kunnen handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende firma zijn en worden hierbij ook erkend. De informatie in dit document wordt regelmatig bijgewerkt. Wijzigingen en technische bijwerkingen worden in de volgende uitgaven van deze documentatie opgenomen. 2

3 Inleiding Geachte klant Inleiding Brand Variabel Door dit toestel te kopen hebt u gekozen voor een kwaliteitsproduct van Xerox. Uw toestel vervult de meest uiteenlopende eisen voor privé en professioneel gebruik. Uw toestel wordt geleverd met een gratis patroon waarmee u een aantal proefpagina's kunt uitprinten. Snelkeuzel Vaak gekozen nummers kunt u met snelkeuzetoetsen of snelkeuzenummers verbinden. Met de functies kunt u deze nummers snel opvragen. Verstuur faxberichten in verschillende resoluties aan een of meer ontvangers. U kunt ook faxen opvragen. Kies uit de resolutie voor tekst en foto om documenten met uw toestel te kopiëren. U kunt ook meerdere kopieën maken. Veel plezier met uw toestel en zijn veelvoudige functies! Spaltenumbruch Inleiding 3

4 Over deze handleiding Met de installatiehulp op de volgende bladzijden kunt u uw toestel snel en gemakkelijk in gebruik nemen. Gedetailleerde beschrijvingen vindt u in de volgende hoofdstukken van deze handleiding. Lees de handleiding nauwkeurig. Let op de veiligheidsinstructies om een correcte werking van uw toestel te garanderen. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebruik dat afwijkt van het in de instructies beschreven gebruik. Gebruikte symbolen Tips en Trucs Tips en Trucs Met dit symbool zijn tips gekenmerkt die de bediening van uw apparaat efficiënter en eenvoudiger maken. Apparatuurschade en gegevensverlies! VOORZICHTIG! Apparatuurschade en gegevensverlies! Dit symbool waarschuwt voor schade aan het apparaat evenals mogelijk gegevensverlies. Door onoordeelkundig gebruik kunnen apparaatschade en gegevensverlies optreden. Gevaar voor personen! GEVAAR! Gevaar voor personen! Dit symbool waarschuwt voor gevaren voor personen. Door onoordeelkundig gebruik kan lichamelijk letsel of schade optreden. 4 Inleiding

5 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Geachte klant... 3 Over deze handleiding Veiligheidsinformatie... 9 Inleiding... 9 Waarschuwing: Informatie over elektrische veiligheid Stroom uitschakelen in noodgevallen Informatie voor veilig gebruik Onderhoud Verbruiksmaterialen Radiofrequentie-emissies Informatie betreffende Europese regelgeving Faxfunctie Illegaal kopiëren Overzicht Overzicht menufuncties Toesteloverzicht Eerste ingebruikneming Inhoud verpakking Papierhouder installeren Papier inleggen Hoorn aansluiten Telefoonkabel aansluiten Netkabel aansluiten Inktpatroon inleggen Eerste installatie Inhoudsopgave 5

6 4 Telefoonfuncties Telefoneren met het toestel Handsfree bellen Snelkiezen Telefoonboek van het toestel Nummerherkenning (CLIP) Gemiste telefoongesprekken Fax Fax verzenden Fax manueel verzenden Doorkiesnummer of onderadres opbellen Rondzenden (= broadcasting) Fax later verzenden Fax ontvangen Faxberichten afroepen Selectieve spamfilter Kopieermachine Document invoeren Document kopiëren Instellingen Tijd en datum invoeren Taal kiezen Land kiezen Naam en faxnummer invoeren Printpositie invoeren Contrast instellen Pagina-aanpassing instellen Volume instellen Faxschakelaar instellen Lijsten uitprinten Eerste installatie starten Verbindingsopbouw beluisteren Ontvangst van lange documenten instellen Inhoudsopgave

7 8 Telefoonaansluitingen en extra toestellen Telefoonaansluitingen en -diensten instellen Centrales nevenaansluitingen Extra toestellen aansluiten Extra telefoons gebruiken (easylink) Oproepsignaalfrequentie automatisch herkennen Service Inktpatroon vervangen Papieropstopping verhelpen Documentenopstopping verhelpen Reiniging Snelle hulp Problemen/oplossingen Bijlage Technische specificaties Garantie Garantie Verklaring van Overeenstemming Klanteninformatie Inhoudsopgave 7

8 8 Inhoudsopgave

9 Veiligheidsinformatie 1 Inleiding A.u.b. voor gebruik van het apparaat nauwkeurig doorlezen. A.u.b. voor gebruik van het apparaat nauwkeurig doorlezen. Het Sagem-apparaat en de aanbevolen verbruiksartikelen en wisselmodule voldoen aan strenge veiligheidseisen. Deze omvatten onder meer de goedkeuring van veiligheidsinstanties en het voldoen aan de geldende milieunormen. Lees onderstaande instructies aandachtig door voordat u met het product gaat werken en raadpleeg deze, indien nodig, opnieuw zodat het product altijd op een veilige manier wordt gebruikt. De veiligheids- en milieutests zijn onder exclusief gebruik van Sagem-materiaal uitgevoerd. Waarschuwing: Wijzigingen aan of ombouwen van dit apparaat, bv. het aansluiten van externe apparatuur of uitbreiden met nieuwe functies die niet uitdrukkelijk door Sagem zijn toegestaan, kunnen leiden tot het ongeldig worden van de veiligheids- en milieucertificeringen. Voor meer informatie kunt u contact met uw Sagem-servicepartner opnemen. Waarschuwingsmerktekens Waarschuwingsmerktekens Alle waarschuwingsinstructries op het product of die hierbij zijn geleverd, moeten worden opgevolgd. GEVAAR! GEVAAR! Dit soort waarschuwingen geeft onderdelen van het apparaat aan waaraan u zich kunt verwonden als u ze aanraakt. Stroomvoorziening Eurostekker Stroomverzorging Dit product dient te worden aangesloten op het type elektrische voeding dat op het informatie-etiket van het product staat aangegeven. Wendt u in geval van twijfel tot de desbetreffende stroomleverancier. Toegankelijke gebieden voor gebruikers Toegankelijke gebieden voor gebruikers Deze apparatuur is zo ontworpen dat gebruikers alleen toegang hebben tot veilige gebieden. Deze afdekkingen of afschermingen mogen nooit worden verwijderd. Onderhoud Onderhoud Onderhoudsprocedures die door gebruikers kunnen worden uitgevoerd, worden beschreven in de betreffende documentatie bij het product. Voer geen onderhoudsprocedures op dit product uit die niet in deze documentatie staan beschreven. Veiligheidsinformatie Inleiding 9

10 Het product reinigen Het product reinigen Trek de stekker uit het stopcontact alvorens dit product te reinigen. Gebruik altijd materialen die bedoeld zijn voor dit product. Het gebruik van andere materialen kan leiden tot slechte prestaties en kan gevaarlijke situaties opleveren. Gebruik geen spuitbussen. Deze kunnen onder bepaalde voorwaarden ontplofbaar en brandbaar zijn. Waarschuwing: Informatie over elektrische veiligheid Sluit het stroomsnoer op een gemakkelijk te bereiken en geaard stopcontact aan. Gebruik geen verlengsnoer. Laat bij twijfel het stopcontact door een erkende elektricien controleren. Stroomaansluiting 1 Deze apparatuur moet worden gebruikt op een aftakcircuit met een grotere capaciteit dan de nominale stroomsterkte en spanning van dit apparaat. De nominale stroomsterkte en spanning van deze apparatuur staan op het gegevensplaatje op het achterpaneel aangegeven. Gebruik alleen het netsnoer dat bij de apparatuur wordt geleverd. Plaats deze apparatuur zodanig dat niemand op het netsnoer kan stappen of hierover kan struikelen. Plaats geen voorwerpen op het netsnoer. Elektrische of mechanische vergrendelingen mogen niet teniet worden gedaan of onbruikbaar worden gemaakt. De ventilatie-openingen mogen niet worden geblokkeerd. Duw nooit voorwerpen in gleuven of openingen in de apparatuur. Afsluiten van het stroomnet Ontkoppel het apparaat: Het netsnoer is de ontkoppeling voor dit apparaat. Deze is achterop het apparaat ingestoken. Voor het loskoppelen van alle elektrische voeding naar de apparatuur, moet het netsnoer uit het stopcontact worden getrokken. Stroom uitschakelen in noodgevallen Stroom uitschakelen in noodgevallen Indien een van de hierna beschreven omstandigheden zich voordoet, neemt u onmiddellijk het stroomsnoer uit het stopcontact en informeert u bij de klantenservice. De apparatuur maakt vreemde geluiden of er komen vreemde geuren vrij. Het netsnoer is beschadigd of gerafeld. Een circuitonderbreker, zekering of andere beveiliging in de muurzekeringenkast werd geactiveerd. Er is vloeistof op de apparatuur gemorst. De apparatuur is blootgesteld aan water. Een onderdeel van de apparatuur is beschadigd. 10 Veiligheidsinformatie Waarschuwing: Informatie over elektrische veiligheid

11 Informatie voor veilig gebruik Inleiding Volg onderstaande veiligheidsrichtlijnen te allen tijde, zodat u weet dat u veilig omgaat met dit Sagem-apparaat. Wel doen: Bedrijfsveiligheid 1 Volg altijd alle waarschuwingen en instructies die op de apparatuur of in bijgeleverde informatie staan aangegeven. Ga bij het verplaatsen van apparatuur altijd voorzichtig te werk. Plaats de apparatuur altijd in een gebied met voldoende ventilatie en ruimte voor servicewerkzaamheden. Gebruik uitsluitend componenten en verbruiksmateriaal die speciaal voor het Sagem-apparaat ontwikkeld, omdat anders slechte prestaties en veiligheidsrisico s kunnen optreden. Trek altijd de stekker uit het stopcontact alvorens te reinigen. Niet doen: Niet doen: Probeer nooit onderhoudsprocedures uit te voeren die niet in de klantendocumentatie staan beschreven. Deze apparatuur mag nooit worden ingebouwd tenzij er voor een goede ventilatie wordt gezorgd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Sagem-partner of erkende leverancier. Verwijder geen afdekkingen of afschermingen die met schroeven zijn bevestigd. Plaats de apparatuur nooit in de buurt van een radiator of andere hittebron. Plaats het niet op een zachte ondergrond zoals dekens of tapijten. Dek de ventilatiesleuf niet toe. Het toestel kan anders oververhit en in brand geraken. Duw nooit voorwerpen in de ventilatie-openingen. Achter deze afdekkingen en afschermingen bevinden zich geen gebieden die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Elektrische of mechanische vergrendelingen mogen nooit teniet worden gedaan of onbruikbaar worden gemaakt. Gebruik de apparatuur nooit indien u ongewone geluiden of geuren opmerkt. Trek het netsnoer uit het stopcontact en neem onmiddellijk contact op met het Sagem Welcome Centre. Onderhoud Probeer niet onderhoudsprocedures uit te voeren die niet in de klantendocumentatie bij uw apparaat staan beschreven. Gebruik geen reinigingsmiddelen in spuitbussen. Het gebruik van niet-goedgekeurde reinigingsmiddelen kan tot een slechte prestatie van de apparatuur leiden en kan een gevaarlijke situatie opleveren. Gebruik verbruiksartikelen en reinigingsmiddelen alleen op de manier die in de klantendocumentatie staat aangegeven. Houd reinigingsmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen. Verwijder geen afdekkingen of afschermingen die met schroeven zijn bevestigd. Achter deze afdekkingen en afschermingen bevinden zich geen onderdelen waaraan u onderhoud kunt uitvoeren. Veiligheidsinformatie Informatie voor veilig gebruik 11

12 Voer onderhoudsprocedures alleen uit indien u daartoe door uw Sagem-partner wordt opgedragen of indien de procedure in de klantendocumentatie wordt beschreven. Verbruiksmaterialen Verbruiksmateriaal 4 Gebruik uitsluitend originele verbruiksmaterialen. Deze is verkrijgbaar in de vakhandel. Andere verbruiksmaterialen kunnen het toestel beschadigen of de levensduur beperken. Verbruiksmateriaal 1 Sla alle verbruiksmaterialen op in overeenstemming met de instructies op de verpakking. Verbruiksmateriaal 2 Houd verbruiksmaterialen uit de buurt van kinderen. Verbruiksmateriaal 6 Verwijder alle verbruiksmaterialen in overeenstemming met de in uw land geldende voorschriften i.v.m. afvalverwijdering. Radiofrequentie-emissies Waarschuwing: Om het foutloos functioneren van dit apparaat in de buurt van ISM-apparatuur (hoge frequentie apparatuur voor industriële, wetenschappelijke, medische en vergelijkbare doelen) te garanderen is het noodzakelijk dat de verstorende straling van deze apparatuur wordt verminderd of op een andere manier wordt ingeperkt. Door wijzigingen en modificaties aan dit apparaat uit te voeren die niet uitdrukkelijk door Sagem zijn goedgekeurd, kan de toestemming voor het gebruik komen te vervallen. Waarschuwing: Dit is een product van de klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit product radiostoringen veroorzaken, in welk geval de gebruiker passende maatregelen zal moeten nemen. Informatie betreffende Europese regelgeving CE-merk: Het CE-merk op dit product symboliseert de conformiteitsverklaring van Sagem met de volgende van toepassing zijnde richtlijnen van de Europese Unie vanaf de aangegeven datum: 9. 9 maart 1999: Richtlijn 99/5/EG betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-terminalapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit. 12. December 2006: EU-richtlijn 2006/95/EC in de gewijzigde versie. Aanpassing aan de wetgeving van de lidstaten met betrekking tot laagspanningapparatuur. 15. December 2004: EU-richtlijn 2004/108/EC in de gewijzigde versie. Aanpassing van de juridische voorschriften van de lidstaten over elektromagnetische verdraagzaamheid. De volledige tekst van deze verklaring inclusief de definitie van de desbetreffende richtlijnen evenals de desbetreffende normen kunt u via de Sagem-partner krijgen. 12 Veiligheidsinformatie Verbruiksmaterialen

13 Faxfunctie Europa Richtlijn inzake radio-apparatuur en telecommunicatieterminalapparatuur: Het Sagem-product is door Sagem zelf volgens de Richtlijn 1999/5/EG gecertificeerd. Het product werkt met de nationale PSTN s en compatibele PBX s van de volgende landen: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Ijsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland. Als zich problemen voordoen neemt u als eerste contact op met de Sagem-partner. Het apparaat is getest volgens en voldoet aan TBR 21, een technische norm voor apparaten die op analoog geschakelde openbare telefoonnetwerken in de Europese Unie wordt gebruikt. Dit product bevat een door de gebruiker instelbare landcode. : Hoewel bij dit product puls-signalen of DTMF-signalen (toon) kunenn worden gebruikt, wordt aangeraden de DTMF-instelling te gebruiken. DTMF-signalen geven een betrouwbare en snellere verbinding. Wijzigingen aan het apparaat of het gebruik een externe besturingssoftware kan leiden tot het vervallen van de productcertificeringen, voor zover ze niet uitdrukkelijk door Sagem worden toegestaan. Illegaal kopiëren Reproduceren niet toegelaten In heel wat landen is het reproduceren van bepaalde documenten (door bijvoorbeeld scannen, uitprinten en kopiëren) verboden. De volgende lijst van dergelijke documenten maakt geen aanspraak op volledigheid en dient alleen maar ter oriëntatie. Vraag in geval van twijfel raad aan uw rechtsbijstand. Reispassen (identiteitskaarten) Inreis- en uitreispapieren (immigratiepapieren) Documenten in verband met legerdienst Bankbiljetten, reischeques, wissels Postzegels, fiscale zegels (gestempeld of ongestempeld) Leningdocumenten, investeringscertificaten, obligaties Documenten die door copyright beschermd zijn Let ook op de in uw land geldende wettelijke bepalingen met betrekking tot de rechtskracht van faxberichten - vooral in verband met de geldigheid van handtekeningen, tijdige levering of ook nadelen op basis van kwaliteitsverlies bij de transmissie enz. Respecteer het telefoongeheim en de bescherming van persoonlijke gegevens zoals beschreven in de in uw land geldende wetten. Veiligheidsinformatie Faxfunctie 13

14 14 Veiligheidsinformatie Illegaal kopiëren

15 Overzicht 2 Overzicht menufuncties Oproepen menufuncties Ijet 3 Druk op MENU om het functiemenu te openen. Blader door het menu met [. Bevestig de gekozen functie met o. Kies met [ of o overige functies. Met C keert u naar het vorige menu-niveau terug. Met j verlaat u het menu en keert u naar de uitgangsmodus terug. [ CONF. ONTVANGST o Ontvangstmodus met hoorn [ ONTVANGSTMODUS o [ AUTOMAT. [ AWA / FAX [ HANDMATIG [ TEL / FAX [ STILLE RX [ BELVOLUME [ AANT. BELSIGN. [ UITGESLOTEN NRS [ CONFIG. PRINTEN [ TX UIT GEHEUGEN Protocol uitprinten [ RAPPORTEN o [ LAATSTE VERZEND [ LIJST BELLERS [ LAATSTE CIRCUL. [ ACTIVITEIT.RAPP [ ADRESBOEK [ ONDERH. PATROON Faxinstellingen [ CONFIG. FAX o [ DATUM / TIJD o [ DATUM/TIJD INST [ FORMAAT DATUM [ FORMAAT TIJD [ DIV. PARAMETERS o [ ECM [ TX RAPPORT [ KOPREGEL FAX [ ZOEMERVOLUME [ CONTRAST [ PRINTERPARAMET. o [ VERKLEINEN [ OVERLOOP [ CONFIG. PRINTEN Overzicht Overzicht menufuncties 15

16 [ POLLING ONTV. Installatie [ INSTALLATIE o [ NAAM ZENDER [ NUMMER ZENDER [ ONDERSCH.BEL [ TEL.NET INSTELL o [ TYPE TEL.NET [ KIESMODUS (afhankelijk van het land) [ BELLER ID [ PBX FLASH [ AFST. BEDIENING [ FAX/TEL TIJD [ LIJNDETECTIE [ TAAL [ LANDINSTELLING [ INSTALL.PRINTEN [ TECHN. SERVICE Spaltenumbruch 16 Overzicht Overzicht menufuncties

17 Toesteloverzicht hoorn (Office Fax IF6025) ƒ Papierhouder Documentinvoer (tekst naar boven) Paneel met display Vorderansicht EXT-bus aansluitbus voor extra toestellen ƒ LINE-bus aansluitbus voor telefoonkabel ) - Telefoonhoornbus aansluitbus voor de telefoonhoorn (Office Fax IF6025) Bodenansicht Spaltenumbruch Overzicht Toesteloverzicht 17

18 Paneel Telefoonboekrecords ljet3 m Telefoonboekrecords opvragen. Nummers uitkiezen met [ of met de cijfertoetsen. Snelkiestoetsen ljet 2 q Snelkiesnummers opvragen Groen lampje Sagem Groen lampje _ Knippert, als een fax in het faxgeheugen bevindt Rood lampje Rood lampje Æ Knippert het lampje, lees dan a.u.b. de aanwijzingen op het display Stop-toets Ijet 2 j functie afbreken / kopiëren afbreken / terug naar de uitgangsmodus / foutmelding wissen Menufuncties ljet3 MENU Menufuncties oproepen / Menu kopiëren oproepen (document in documentinvoer) / Omschakelen naar 12-uurs modus AM, PM / Geluidssterkte instellen Pijltjestoetsen links/rechts Ijet 3 u Cursor bewegen Start-toets ljet 2 o versturen van berichten starten / kopiëren starten C-toets Ijet 2 C terug naar het vorige menu-niveau / Kort drukken: tekens afzonderlijk wissen / Lang drukken: complete record wissen SMS-toets Sagem Ijet 3 faxjournaal afdrukken (lijst van de tien laatstverstuurde of -ontvangen faxberichten) Luidsprekertoets met hoorn ljet 3 ß Kiezen met opgelegde hoorn / handsfree bellen Kiesherhaling switchen tussen de lijst van de 10 laatstgekozen nummers ( = herkieslijst) en de lijst van de laatste 20 bellers (= bellerslijst). Met o bevestigen / kiespauze invoegen toets met hoorn ljet 3 R Flash functie in werking stellen (alleen als het toestel als tweede aansluiting is geconfigureerd) / Tussen oproepen heen en weer schakelen (= wisselgesprek) f x hogere resolutie voor het faxen en kopiëren instellen / microfoon tijdens het handsfree bellen uitschakelen Cijfertoetsenbord ljet 3 Cijfertoetsenbord cijfers, letters en speciale tekens invoeren Paneel IF Overzicht Toesteloverzicht

19 Eerste ingebruikneming3 Inhoud verpakking Inhoud verpakking Primo Voice Toestel ƒ Telefoonhoorn (Office Fax IF6025) Spiraalsnoer voor telefoonhoorn (Office Fax IF6025) Papierhouder Netkabel met stekker (afhankelijk van het land) Telefoonkabel met Stecker (afhankelijk van het land) ˆ Inktpatroon (zwart) Handleiding Bedieningshandleiding met installatiehandleiding (zonder afbeelding). Verpackungsinhalt Ontbrekende delen Ontbrekende delen Mocht een van de delen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met uw vakhandelaar of met onze klantendienst. Spaltenumbruch Eerste ingebruikneming Inhoud verpakking 19

20 Papierhouder installeren Papierhouder installeren Steek de papierhouder in de daarvoor voorziene openingen. Papierhalter einstecken Papier inleggen Papierformaat Vooraleer u documenten kunt ontvangen of kopiëren moet u papier invoeren. Gebruik a.u.b. uitsluitend geschikt papier van het standaardformaat A4 ( mm het liefst 80 g/m 2 ). Let op de gegevens in de technische specificaties. Papier inleggen Papier inleggen Waaier het papier uit en breng het op een glad oppervlak in de juiste stand. Op die manier verhindert u dat meerdere vellen in één keer worden ingetrokken. Papier voorbereiden Papier invoeren Papier invoeren 1. Klap de papieraanvulklep tot aan de aanslag naar voren. 20 Eerste ingebruikneming Papierhouder installeren

21 2. Leg het papier in de papierinvoer. U kunt maximaal 100 vellen (A4 80 g/m 2 ) invoeren. 3. Sluit de papieraanvulklep. Hoorn aansluiten Type 3 (mit Telefon) (Office Fax IF6025) Steek het einde van het spiraalsnoer in de bus aan de telefoonhoorn. Steek het andere einde in de bus aan de onderkant van het toestel. Deze bus is met het ) -symbool gekenmerkt. Telefonhörer anschließen Telefoonkabel aansluiten Telefoonkabel aansluiten Analoog faxapparaat Uw faxapparaat is een analoog faxapparaat (groep 3). Het is geen ISDN-faxapparaat (groep 4) en kan dus niet direct op een ISDN-aansluiting worden gebruikt. U hebt hiervoor een (analoge) adapter of een aansluiting voor analoge eindapparatuur nodig. Telefoonkabel aansluiten Eerste ingebruikneming Hoorn aansluiten 21

22 Verbind de telefoonkabel met het toestel door de kabel in de met LINE gekenmerkte bus te steken (Rj-11-aansluiting). Steek de telefoonstekker in uw telefoonaansluitingsdoos. Telefonkabel anschließen Installatie nevenaansluiting 1 Aansluiting aan nevenapparaten Indien u uw toestel als nevenaansluiting aan een centrale aansluit, moet u uw toestel voor het gebruik als nevenaansluiting instellen (zie ook hoofdstuk Telefoonaansluitingen en extra toestellen, pagina 55). Netkabel aansluiten Netspanning en plaats van opstelling VOORZICHTIG! Netspanning en plaats van opstelling! Controleer of de netspanning van uw toestel (typeplaatje) overeenkomt met de netspanning die op de opstelplaats beschikbaar is. Netkabel aansluiten Steek de netkabel in de aansluiting aan de achterkant van het toestel. Steek de netkabel in het stopcontact. Netzkabel anschließen Faxjet 22 Eerste ingebruikneming Netkabel aansluiten

23 Inktpatroon inleggen 1. Open het bedieningspaneel door het in het midden naar boven te heffen en open te klappen. Klik het bedieningspaneel volledig in. 2. Open het patroonvak door op de bovenste hoek rechts van de documentinvoer (pijl) te drukken en deze voorzichtig naar achteren te klappen. Klik de documentinvoer volledig in. 3. Neem de patroon uit de verpakking en verwijder de beschermstrook. VOORZICHTIG! Beschermingsstrip vewijderen! Controleer a.u.b. of de beschermstrook volledig is verwijderd. Let erop dat u sproeiers en contacten niet aanraakt. Eerste ingebruikneming Inktpatroon inleggen 23

24 4. Plaats de patroon met het gekleurde einde naar voren en de contacten naar beneden in de houder. Inktpatronen uitsluitend plaatsen als het apparaat op stroom is aangesloten Plaats de inktpatroon alleen als het apparaat op de stroomvoorziening is aangesloten. Anders wordt de patroon niet herkend. 5. Duw de patroon naar beneden tot deze inklikt. 6. Sluit het toestel door de documentinvoer naar beneden te klappen en de metalen beugel naar boven te draaien. 7. Sluit daarna het bedieningspaneel. 24 Eerste ingebruikneming Inktpatroon inleggen

25 Eerste installatie Nadat u het toestel aan de netspanning hebt aangesloten, begint de eerste-installatie-procedure. Eerste-installatie-procedure starten Eerste-installatie-procedure starten U kunt de eerste- installatie-procedure op een later tijdstip starten met MENU en 1. Functielijst afdrukken Functielijst afdrukken U kunt een menu-overzicht uitprinten met MENU en 2. Taal kiezen 1. Kies met [ de gewenste displaytaal. 2. Bevestig met o. Land kiezen Land juist instellen VOORZICHTIG! Land juist instellen! Stel in ieder geval het land in waarin u het toestel gebruikt. Anders is uw toestel niet aangepast aan het telefoonnet. Indien uw land niet op de lijst staat, moet u een andere instelling kiezen en de juiste telefoonkabel van het land gebruiken. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw vakhandelaar. Land instellen 1. Kies met [ het land waarin u het toestel wilt gebruiken. 2. Bevestig met o. Printkop activeren 1. Bevestig NIEUWE PATROON? met 1 om de het inktniveau op vol te zetten. 2. Er wordt een testpagina uitgeprint. 3. Controleer of het drukpatroon onderbrekingen vertoont. 4. Herhaal, indien nodig, het uitprinten met Beëindig met 1 en j. Eerste ingebruikneming Eerste installatie 25

26 Tijd en datum invoeren 2. Kies met [ CONFIG. FAX. 3. Bevestig met o. 4. Bevestig DATUM / TIJD met o. 5. Kies met [ DATUM/TIJD INST. 6. Bevestig met o. 7. Voer de datum in (telkens twee cijfers), bijvoorbeeld voor Voer de tijd in, bijvoorbeeld 1400 voor 14 uur. 9. Bevestig met o. 10. Beëindig met j. Tijds- en datumweergave Kies in stap 5 met [ overige instellingen: FORMAAT DATUM - Datumweergave wijzigen. FORMAAT TIJD - Uurweergave (12 /24 uur) wijzigen. Tijd en datum na stroomuitval Tijd en datum na stroomuitval Als er DATUM/TIJD INST in het scherm verschijnt, dient u de datum en tijd in te stellen. 1. Druk op MENU en bevestig met o. 2. Voer de datum en de tijd in met de cijfertoetsen. 3. Bevestig met o. 26 Eerste ingebruikneming Eerste installatie

27 Telefoonfuncties 4 Link: Extra telefoons Hoe u extra telefoons aansluit en welke functies u ter beschikking staan staat in het hoofdstuk Telefoonaansluitingen en extra toestellen, pagina 55 Type 3 (mit Telefon) (Office Fax IF6025) Telefoneren met het toestel Geen papier in de invoer Geen papier in de invoer Voor de telefoonfunctie mag er zich geen papier in de papierinvoer bevinden. Anders switcht het toestel naar de faxmodus. Kies het gewenste nummer. U hebt hiervoor verschillende mogelijkheden. Neem daarna de hoorn van de haak. Direct kiezen Direct kiezen U kunt ook eerst de hoorn opnemen en dan een nummer kiezen. Het toestel begint meteen te kiezen. Manueel kiezen: Kies het gewenste nummer met het cijfertoetsenbord. Telefoonboek: 1. Druk op m. 2. Kies met [ een record. Navigeren in het telefoonboek Toets de beginletter met de cijfertoetsen in om sneller door het telefoonboek te navigeren. Snelkeuze Druk langere tijd (tenminste twee seconden) op de gewenste snelkeuzetoets (q). Herkieslijst: 1. Druk 2. Kies met ^ UITGAANDE OPR.. 3. Bevestig met o. 4. Kies met [ een record uit de lijst van de gekozen nummers. 5. Bevestig met o. Telefoonfuncties Telefoneren met het toestel 27

28 Bellerslijst: 1. Druk 2. Kies met ` BINNENKOM. OPR.. 3. Bevestig met o. 4. Kies met [ een record uit de bellerslijst. 5. Bevestig met o. CLIP vereisten Nummerherkenning (CLIP) Opdat deze functie zou functioneren, moet voor uw telefoonaansluiting de nummerherkenning (CLIP) geactiveerd zijn (afhankelijk van het land en het netwerk). Nummer en naam worden niet getoond wanneer de beller zijn nummer onderdrukt. Stilschakelen Schakel de hoorn tijdens het telefoongesprek stil wanneer u met iemand wilt praten zonder dat uw telefoongesprekspartner meeluistert. 1. Druk tijdens een gesprek op ê. Uw telefoongesprekspartner kan u niet meer horen. Op het display verschijnt WACHTVERBINDING. 2. Druk opnieuw op ê om het gesprek voort te zetten. Handsfree bellen 1. Druk op ß om met opgelegde hoorn te telefoneren. U hoort een kiestoon uit de luidspreker. 2. Toets het gewenste nummer in met het cijfertoetsenbord of kies een opgeslagen record. Het toestel begint meteen te kiezen. Verkeerde cijfers kunt u niet meer corrigeren. Volume instellen Volume instellen Met MENU stelt u het volume in. Snelkiezen Snelkeuze 6 toetsen Vaak gekozen nummers kunt u met de zes snelkeuzetoetsen verbinden. Met de snelkeuzetoetsen kunt u deze nummers snel opvragen. Snelkeuzetoets toewijzen 2. Kies met [ ADRESBOEK. 3. Bevestig met o. 4. Bevestig NIEUW NUMMER met o. 5. Voer als positie voor de snelkeuzetoetsen (q) met de cijfertoetsen in. Voer het verkorte kiesnummer altijd in met twee cijfers. 28 Telefoonfuncties Handsfree bellen

29 Gekozen nummer in gesprek Als u een positie kiest die al bezet is, verschijnt informatie in de display. 6. Bevestig met o. 7. Voer het telefoonnummer in. 8. Bevestig met o. 9. Voer de naam in. 10. Bevestig met o. 11. Kies met [ een beltoon. 12. Bevestig met o. 13. Kies met [ of u verdere records wilt opslaan of of u de functie wilt beëindigen. 14. Bevestig met o. Snelkiesnummers wissen 2. Kies met [ ADRESBOEK. 3. Bevestig met o. 4. Kies met [ WISSEN. 5. Bevestig met o. 6. Kies met [ het record dat u wilt wissen. Posities van de gekozen nummers Snelkeuzetoetsen worden uitsluitend op de posities 01 tot en met 04 opgeslagen. 7. Bevestig met o. 8. Kies met [ JA. 9. Bevestig met o. Telefoonboek van het toestel Telefoonboek ljet3 In het telefoonboek van uw toestel kunt u tot 100 records opslaan. U kunt aan het records verschillende beltonen toewijzen. Let op de gegevens in de technische specificaties. Navigeren in het telefoonboek Met u beweegt u de cursor. Met C wist u de tekens afzonderlijk. Met j verlaat u het menu en keert u naar de uitgangsmodus terug. Telefoonfuncties Telefoonboek van het toestel 29

30 Record opslaan 2. Kies met [ ADRESBOEK. 3. Bevestig met o. 4. Bevestig NIEUW NUMMER met o. 5. Voer de positie van het record met de cijfertoetsen in. Voer het verkorte kiesnummer altijd in met twee cijfers. 6. Bevestig met o. Telefoonboekvermelding in gesprek Als u een positie kiest die al bezet is, verschijnt informatie in de display. Print indien nodig het telefoonboek om een overzicht van de nog beschikbare posities te krijgen. 7. Voer het telefoonnummer in. 8. Bevestig met o. 9. Voer de naam in. Letters voert u met de cijfertoetsen in (zie opdruk). Speciale tekens voert u in met * of #. Druk zo vaak op de betreffende toets tot de gewenste letter of het gewenste speciale teken op het display verschijnt. 10. Bevestig met o. 11. Kies met [ een beltoon. 12. Bevestig met o. Het record wordt opgeslagen. Record wijzigen 2. Kies met [ ADRESBOEK. 3. Bevestig met o. 4. Kies met [ WIJZIGEN. 5. Bevestig met o. 6. Selecteer met [ het record dat u wilt wijzigen. Navigeren in het telefoonboek Toets de beginletters met de cijfertoetsen in om sneller door het telefoonboek te navigeren. 7. Bevestig met o. 8. Wijzig het nummer. 9. Bevestig met o. 10. Wijzig de naam. 11. Bevestig met o. 30 Telefoonfuncties Telefoonboek van het toestel

2 Philips IPF 520 525 555

2 Philips IPF 520 525 555 Handleiding 2 Philips IPF 520 525 555 Geachte klant, Door dit toestel te kopen hebt u gekozen voor een kwaliteitsproduct van het bedrijf PHILIPS. Uw toestel vervult de meest uiteenlopende eisen voor privé

Nadere informatie

PPF 631 PPF 632. NL Handleiding

PPF 631 PPF 632. NL Handleiding PPF 631 PPF 632 Handleiding Geachte klant, Door dit toestel te kopen hebt u gekozen voor een kwaliteitsproduct van PHILIPS. Uw toestel vervult de meest uiteenlopende eisen voor privé en professioneel gebruik.

Nadere informatie

Handleiding Belgafax 180s

Handleiding Belgafax 180s Handleiding Belgafax 180s Geachte klant, Door dit toestel te kopen hebt u gekozen voor een kwaliteitsproduct van de firma Belgacom. Uw toestel vervult de meest uiteenlopende eisen voor privé en professioneel

Nadere informatie

Over deze handleiding. Geachte klant, Gebruikte symbolen Waarschuwing

Over deze handleiding. Geachte klant, Gebruikte symbolen Waarschuwing Geachte klant, Door dit toestel te kopen hebt u gekozen voor een kwaliteitsproduct van het bedrijf KPN. Uw toestel vervult de meest uiteenlopende eisen voor privé en professioneel gebruik. Uw toestel wordt

Nadere informatie

ppf-631-632-eco-manual-nl-b-253120786-a.book Seite 1 Donnerstag, 17. Juli 2008 9:50 09 PPF 631 PPF 632 NL Handleiding

ppf-631-632-eco-manual-nl-b-253120786-a.book Seite 1 Donnerstag, 17. Juli 2008 9:50 09 PPF 631 PPF 632 NL Handleiding ppf-631-632-eco-manual-nl-b-253120786-a.book Seite 1 Donnerstag, 17. Juli 2008 9:50 09 PPF 631 PPF 632 Handleiding ppf-631-632-eco-manual-nl-b-253120786-a.book Seite 2 Donnerstag, 17. Juli 2008 9:50 09

Nadere informatie

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1 Uw Telefoon: De M725 De telefoon is voorzien van de hieronder beschreven toetsen. In deze handleiding worden alle toetsen, die moeten worden ingedrukt, aangeduid met pictogrammen, zoals: en. Hoorn Display

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

M700 DIGITALE TOESTELLEN

M700 DIGITALE TOESTELLEN M700 DIGITALE TOESTELLEN Gebruikershandleiding M700 digitale toestellen: Editie 1, software V2.1. 2004. Actis Business Partners. Alle rechten voorbehouden. EADS-Telecom voert een beleid, dat gericht is

Nadere informatie

Aanvullende gebruiksaanwijzing. SMS op het vaste net tiptel 340 clip

Aanvullende gebruiksaanwijzing. SMS op het vaste net tiptel 340 clip Aanvullende gebruiksaanwijzing (NL) SMS op het vaste net tiptel 340 clip Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pictogrammen in het display... 3 Overzicht van de mogelijke karakters... 4 Voorwoord... 5 Voorwaarden...

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Veiligheidsinformatie Dit product mag uitsluitend worden gebruikt in landen waarvoor door de bevoegde wetgeving specifieke toestemming is afgegeven. Dit is herkenbaar aan de sticker aan de achterzijde

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer Gebruikersveiligheid Het systeem en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Inhoudsopgave Nummers kiezen... 3 De luidspreker gebruiken... 3 Telefoneren met behulp van de herhaallijst... 3 Nummers in de herhaallijst

Nadere informatie

Handleiding HGT Teksttelefoon

Handleiding HGT Teksttelefoon Handleiding HGT Teksttelefoon Uitgave september 2002 5.x.s Een uitgave van: HGT Nederland Postbus 435 3800 AK Amersfoort Teksttelefoon 033 480 03 41 Telefoon 033 480 03 40 Fax 033 480 03 42 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service Advitronics Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Industriestraat 2, 5361 EA Grave T: +31 (0) 486 47 62 63 F: +31 (0) 486 47 65 40 info@advitronics.nl www.advitronics.nl Toestelhandleiding

Nadere informatie

MCS Rimini. DECT telefoon voor slechthorenden. Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik

MCS Rimini. DECT telefoon voor slechthorenden. Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik MCS Rimini DECT telefoon voor slechthorenden Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik INHOUDSOPGAVE pagina 1. Inleiding 3 1.1. De telefoon aansluiten

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies Veiligheidsinstructies Lees absoluut de volgende veiligheidsinstructies en het hoofdstuk "In gebruik nemen" door, zodat u uw telefoon snel en veilig kunt gebruiken. Plaats het toestel op een slipvaste

Nadere informatie

Professionele IP-telefoon

Professionele IP-telefoon THOMSON 2010. Alle rechten voorbehouden. E-DOC-QIG-20100311-0005 v1.0. Professionele IP-telefoon Gids voor snelle installatie PAP Veiligheidsvoorschriften en regelgevingsinformatie LEES DEZE INSTRUCTIES

Nadere informatie

Welkom. philips. Korte bedieningshandleiding. Aansluiten. In gebruik nemen. Telefoneren

Welkom. philips. Korte bedieningshandleiding. Aansluiten. In gebruik nemen. Telefoneren Welkom Korte bedieningshandleiding 1 2 3 Aansluiten In gebruik nemen Telefoneren philips + Verpakkingsinhoud Basisstation CD440 OF Handset CD440/CD445 Basisstation CD445 Netsnoer voor het basisstation

Nadere informatie

Beknopte handleiding Aastra 6751i VoIP telefoon

Beknopte handleiding Aastra 6751i VoIP telefoon Beknopte handleiding Aastra 6751i VoIP telefoon CNE Telecom bv Gebouw EuroTwin I Kropaarstraat 1 1032 LA Amsterdam T: 020 419 888 6 STOP. Deze toets beeïndigd waarmee u bezig bent. Bijvoorbeeld een gesprek,

Nadere informatie

Snelzoekgids voor de digitale telefoon NL, Uitgave 1, juni 2004

Snelzoekgids voor de digitale telefoon NL, Uitgave 1, juni 2004 Snelzoekgids voor de digitale telefoon 240 6-30034NL, Uitgave, juni 2004 2 3 8 4 5 6 7 7 6 8 5 4 3 2 0 9 Lijn- en functieknoppen: hiermee kunt u toegang verkrijgen tot binnenkomende en uitgaande lijnen

Nadere informatie

Vaste telefoon Gebruikershandleiding

Vaste telefoon Gebruikershandleiding Vaste telefoon Gebruikershandleiding Serea Screeny TH-525FBLK Lees en bewaar deze instructies. De gebruikershandleiding in andere talen vindt u online op http://www.thomsonphones.eu Inhoud Opstarten van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1

Gebruikershandleiding. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1 Connexity M6500 Gebruikershandleiding M300 ANALOGE TOESTELLEN Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1 Connexity M6500 gebruikershandleiding M300 analoge toestellen: Editie 1.

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

VOORSTELLING. Hoorn. Display (scherm) Antwoordapparaattoets. Registertoets. Lijntoets (lijn opnemen) Bis-toets

VOORSTELLING. Hoorn. Display (scherm) Antwoordapparaattoets. Registertoets. Lijntoets (lijn opnemen) Bis-toets VOORSTELLING Hoorn Display (scherm) Registertoets Lijntoets (lijn opnemen) Cijfertoetsen Antwoordapparaattoets Bis-toets Toets intercom/wachtstand met wachtmuziekje R- en -programmatoets Microfoon Handleiding

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

De Konftel 250 Korte handleiding

De Konftel 250 Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 250 Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 250 is een conferentietelefoon die kan worden aangesloten op analoge telefoonaansluitingen. Zie

Nadere informatie

Register your product and get support at PPF 725 PPF 755. NL Handleiding

Register your product and get support at  PPF 725 PPF 755. NL Handleiding Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPF 725 PPF 755 Handleiding Geachte klant Geachte klant Inleiding Brand Variabel Door dit toestel te kopen hebt u gekozen voor een kwaliteitsproduct

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TX_148

GEBRUIKSAANWIJZING TX_148 GEBRUIKSAANWIJZING TX_148 hoorn-ophang lip telefoonaansluiting onderzijde: toon/puls schakelaar Voice Mail aan/uit schakelaar display waarop het gekozen telefoonnummer en de gespreksduur verschijnt 3 direct

Nadere informatie

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Document Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Libervoice Overschieseweg 76 Telefoon: 010 76 00000 3044 EH Rotterdam Email: support@libervoice.nl Inhoudsopgave 1 Toetsen 3 Blz 2 Functionaliteiten

Nadere informatie

Appendix A, B HGT Teksttelefoon

Appendix A, B HGT Teksttelefoon Appendix A, B HGT Teksttelefoon Uitgave september 2000 5.x Een uitgave van: HGT Nederland Postbus 435 3800 AK Amersfoort Teksttelefoon 033 480 03 41 Telefoon 033 480 03 40 Fax 033 480 03 42 Inhoud Appendix

Nadere informatie

De nummers kunnen in de display worden opgeroepen, compleet met datum en tijd van elke oproep. INSTALLATIE

De nummers kunnen in de display worden opgeroepen, compleet met datum en tijd van elke oproep. INSTALLATIE De BeoCom 2500 is een moderne telefoon in een eigentijds en gebruikersvriendelijke vormgeving. De bediening en instelling van de telefoon werken via menubesturing. De BeoCom 2500 heeft een ingebouwde Nummerweergave

Nadere informatie

Digitale draadloze telefoon SE 240 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat SE 245

Digitale draadloze telefoon SE 240 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat SE 245 Digitale draadloze telefoon SE 240 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat SE 245 Welkom Korte handleiding 1 2 3 Aansluiten Installeren Gebruiken Verpakkingsinhoud SE240/SE245 handset SE240 of

Nadere informatie

Telefonisten handleiding snom 360

Telefonisten handleiding snom 360 Telefonisten handleiding snom 360 De verschillende toetsen 1. Displaytoetsen: Deze vier toetsen corresponderen met de mogelijkheden in het display. Welke functies de toetsen hebben hangt af van de status

Nadere informatie

Waarom kan ik geen telefoongesprekken voeren of ontvangen (draadloze telefoons)?

Waarom kan ik geen telefoongesprekken voeren of ontvangen (draadloze telefoons)? Waarom kan ik geen telefoongesprekken voeren of ontvangen (draadloze telefoons)? Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Volgt u onderstaande adviezen in de aangegeven volgorde alstublieft

Nadere informatie

HANDLEIDING YEALINK T19P

HANDLEIDING YEALINK T19P HANDLEIDING YEALINK T19P Inhoudsopgave 1. NIEUW GESPREK OPZETTEN... 3 2. GEBRUIKMAKEN VAN DE SPEAKER... 3 3. GEBRUIKMAKEN VAN DE HEADSET... 3 4. BEANTWOORDEN VAN EEN GESPREK/BEËINDIGEN/HERHALEN... 3 5.

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding FAX-2820 FAX-2920 U moet eerst alle hardware instellen, pas dan kunt u de machine gebruiken. Lees deze Installatiehandleiding voor instructies over de correcte opstelling van deze machine. Installatiehandleiding

Nadere informatie

Verkorte Handleiding DX-C200. Namen en locaties. De kopieerfunctie gebruiken. De scannerfunctie gebruiken. De faxfunctie gebruiken. Problemen oplossen

Verkorte Handleiding DX-C200. Namen en locaties. De kopieerfunctie gebruiken. De scannerfunctie gebruiken. De faxfunctie gebruiken. Problemen oplossen DX-C200 Verkorte Handleiding Namen en locaties De kopieerfunctie gebruiken De scannerfunctie gebruiken De faxfunctie gebruiken Problemen oplossen Papierstoringen oplossen Inktcartridges Lees deze handleiding

Nadere informatie

Analoog telefoontoestel

Analoog telefoontoestel Gebruikershandleiding Analoog telefoontoestel COMfort 200 Hoorn Basiseenheid Toetsenklavier Haak Krulsnoer Aansluiting krulsnoer Lijnsnoer Aansluiting lijnsnoer Eerste gebruik Verbindt het krulsnoer met

Nadere informatie

Video Intercom Systeem

Video Intercom Systeem Video Intercom Systeem VM-320 VM-670 VM-372M1 VM-670M1 / VM-670M4 AX-361 GEBRUIKERS HANDLEIDING 2 Functies VM-320 VM-670 VM-372M1 VM-670M1 / VM-670M4 AX-361 1 Microfoon 8 Luidspreker 2 Indicatie-led s

Nadere informatie

NL Handleiding PPF 675

NL Handleiding PPF 675 Handleiding PPF 675 Geachte klant, Door dit toestel te kopen hebt u gekozen voor een kwaliteitsproduct van PHILIPS. Uw toestel vervult de meest uiteenlopende eisen voor privé en professioneel gebruik.

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Connexity M6500 Gebruikershandleiding

Connexity M6500 Gebruikershandleiding Connexity M6500 Gebruikershandleiding M900 DECT TOESTELLEN Connexity M6500 gebruikershandleiding M900 DECT toestellen: Editie 1, software V1.3. Connexity is een gedeponeerd handelsmerk van EADS-Telecom,

Nadere informatie

Handleiding snom 320 / 360 / 370.

Handleiding snom 320 / 360 / 370. Handleiding Snom 320 / 360 / 370 versie 1.3 status definitief t.b.v. relatie Voip klanten Soort document Handleiding snom 320 / 360 / 370. Isaeus Openbaar pag. 1 van 14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0 Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies Dit apparaat is geproduceerd conform ons gecertificeerde systeem voor milieubeheer (ISO

Nadere informatie

HANDLEIDING. Big Button telefoon Grote toetsentelefoon voor slechtzienden en senioren

HANDLEIDING. Big Button telefoon Grote toetsentelefoon voor slechtzienden en senioren HANDLEIDING Big Button telefoon Grote toetsentelefoon voor slechtzienden en senioren 1. APPARAATBESCHRIJVING EN BEDIENING VAN KNOPJES Voorkant: een licht naar buiten toe gewelfde luidspreker, daaronder

Nadere informatie

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing Boston 520 Extra handset met lader Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TX-310

GEBRUIKSAANWIJZING TX-310 GEBRUIKSAANWIJZING TX-310 OVERZICHT TELEFOON bij hangend gebruik kunt u hier de hoorn even weghangen om bijvoorbeeld iets te pakken, zonder dat u de verbinding verbreekt bellampje, licht op als u opgebeld

Nadere informatie

MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1.

MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1. MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1.3-1 - Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

GEEMARC CL50 RINGLEIDING TELEFOON

GEEMARC CL50 RINGLEIDING TELEFOON GEEMARC CL50 RINGLEIDING TELEFOON Multi Care Systems B.V. Wijkermeerstraat 16 Postbus 275 2130 AG Hoofddorp Telnr. : 023 5544011 Faxnr. : 023 5556461 Teksttel. : 023 5571610 E-mail : info@multicaresystems.nl

Nadere informatie

Handleiding. EADS Telecom M 760. Digitale telefoon

Handleiding. EADS Telecom M 760. Digitale telefoon Handleiding EADS Telecom M 760 Digitale telefoon De M760 U hebt een nieuw telefoon toestel ontvangen. Met dit toestel, een M 7 6 0, hebt u toegang tot alle services en functies van de EADS Telecom M6500

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TX_125

GEBRUIKSAANWIJZING TX_125 GEBRUIKSAANWIJZING TX_125 INSTALLATIE / VOORBEREIDING Telefoon aansluiting: Plug het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer achter in het toestel; druk het stekkertje aan tot een klik voelbaar is. Plug

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt!

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! Gebruikershandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! 1 Aansluiti ng voor oplader 2 Zaklamp 3 Scherm 4 M2-toets 5 M1-toets 6 Verzendtoets 7 Oortelefo on 10

Nadere informatie

Geachte klant, Papier. Kopieerapparaat. Printer. Lijsten en rapporten. Fax SMS. Scanner. Telefoon. Computer-aansluiting

Geachte klant, Papier. Kopieerapparaat. Printer. Lijsten en rapporten. Fax SMS. Scanner. Telefoon. Computer-aansluiting 2 Geachte klant, Hartelijk dank dat u een Belgafax apparaat hebt gekozen. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe laserfax. Met dit apparaat kunt u faxen en telefoneren, SMS-berichten versturen en ontvangen

Nadere informatie

Seniorentelefoon Gebruikershandleiding

Seniorentelefoon Gebruikershandleiding Seniorentelefoon Gebruikershandleiding Serea Safy TH-520FBLK Lees en bewaar deze instructies. De gebruikershandleiding in andere talen vindt u online op http://www.thomsonphones.eu Inhoudsopgave Aan de

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon De gebruikers handleiding Cisco IP-telefoon 1 Inhoudsopgave Belangrijk om te weten 3 De telefoon in één oogopslag 4,5 Een gesprek voeren 6 Een gesprek beantwoorden 7 Een gesprek uitschakelen 8 Een gesprek

Nadere informatie

IP Phone GEBRUIKERSHANDLEIDING

IP Phone GEBRUIKERSHANDLEIDING M I T E L N E T W O R K S 5001 IP Phone GEBRUIKERSHANDLEIDING 3300 ICP - 4.0 MEDEDELING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig samengesteld, maar MITEL NETWORKS Corporation biedt hiervoor geen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product PT-8

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT

VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT - Dient de hoofdtelefoon aan uw mobiele telefoon te worden gepaard. Zie paragraaf BLUETREK Skin paren in deze handleiding. Inleiding Deze BLUETREK Skin-headset

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP650

Gebruikershandleiding Polycom IP650 Gebruikershandleiding Polycom IP650 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP650 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Hoorn Krulsnoer hoorn Grondplaat

Nadere informatie

INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE

INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE In deze handleiding beperken we ons tot de functionaliteiten zoals ze beschreven zijn op de website seniorenalarmen.be. Vooraleer

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

Nokia FM Transmitter CA /1

Nokia FM Transmitter CA /1 Nokia FM Transmitter CA-300 6 3 5 7 9203668/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product CA-119 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen

Nadere informatie

Handleiding. Fax 180ts

Handleiding. Fax 180ts Handleiding Fax 180ts Geachte klant, Door dit toestel te kopen hebt u gekozen voor een kwaliteitsproduct van de firma Proximus. Uw toestel vervult de meest uiteenlopende eisen voor privé en professioneel

Nadere informatie

HANDLEIDING YEALINK T46G

HANDLEIDING YEALINK T46G HANDLEIDING YEALINK T46G Inhoudsopgave 1. NIEUW GESPREK OPZETTEN... 3 2. GEBRUIKMAKEN VAN DE SPEAKER... 3 3. GEBRUIKMAKEN VAN DE HEADSET... 3 4. BEANTWOORDEN VAN EEN GESPREK/BEËINDIGEN/HERHALEN... 3 5.

Nadere informatie

Handleiding Yealink T48G

Handleiding Yealink T48G Handleiding Yealink T48G qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

Welkom. Korte handleiding. Aansluiten. Installeren. Genieten. DECT digitale draadloze telefoon DECT digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat

Welkom. Korte handleiding. Aansluiten. Installeren. Genieten. DECT digitale draadloze telefoon DECT digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat DECT digitale draadloze telefoon DECT digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat DECT 522 DECT 527 Welkom Korte handleiding 1 2 3 Aansluiten Installeren Genieten DECT digitale draadloze telefoon

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

Handleiding Yealink CP860

Handleiding Yealink CP860 Handleiding Yealink CP860 qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Bedieningspaneel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. 3 5 Ontgrendeling

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing mode d emploi

Gebruiksaanwijzing mode d emploi Gebruiksaanwijzing mode d emploi TX-570 Big Button1 OVERZICHT 1. Direct geheugen toetsen 2. Geheugentoets 3. Laatste nummer geheugen / pauze toets 4. Flash functietoets 5. Toetsenbord 6. Mute toets 7.

Nadere informatie

Betekenis van de symbolen. Telefoneren. Een nummer uit het geheugen bellen. Een nummer uit het telefoonboek bellen. Een gesprek beantwoorden

Betekenis van de symbolen. Telefoneren. Een nummer uit het geheugen bellen. Een nummer uit het telefoonboek bellen. Een gesprek beantwoorden Inhoudsopgave Betekenis van de symbolen... 2 Telefoneren... 2 Een nummer uit het geheugen bellen... 2 Een nummer uit het telefoonboek bellen... 2 Een gesprek beantwoorden... 2 Informatie inwinnen... 2

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

Afbeelding: V1.0. Klantenservice: 0165-751308 info@saveyourself.nl. 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1.

Afbeelding: V1.0. Klantenservice: 0165-751308 info@saveyourself.nl. 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1. Afbeelding: V1.0 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1.0 voor deze tabel De groene hoorn met OK erop Enter/beantwoorden Bellen In stand-by: Toegang naar bellijst In menu: enter knop De rode

Nadere informatie

Elektrische muurbeugel

Elektrische muurbeugel E HANDLEIDING Elektrische muurbeugel IR ontvanger programmeren: (AB = afkorting voor afstandsbediening) STAP 1: Druk en houd voor 5 seconden ingedrukt totdat de LED gaat knipperen en aan blijft, dan druk

Nadere informatie

SMS en doe je ook gewoon met je vaste telefoon. Altijd dichtbij. SMS berichten via de vaste telefoon, net zoals bij mobiele telefoons

SMS en doe je ook gewoon met je vaste telefoon. Altijd dichtbij. SMS berichten via de vaste telefoon, net zoals bij mobiele telefoons Altijd dichtbij SMS berichten via de vaste telefoon, net zoals bij mobiele telefoons Tekst maximaal 160 tekens Berichten versturen naar vaste nummers van KPN en naar alle mobiele nummers Nummer SMS centrale:

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL INSTALLATIE. 2 INSTALLATIE VAN DE BATTERIJEN. 2 PROGRAMMEREN VAN DE RAVENNA. 2 TONE/PULSE SCHAKELAAR. 3 DE TELEDIENSTEN TOETS.

INHOUDSTAFEL INSTALLATIE. 2 INSTALLATIE VAN DE BATTERIJEN. 2 PROGRAMMEREN VAN DE RAVENNA. 2 TONE/PULSE SCHAKELAAR. 3 DE TELEDIENSTEN TOETS. INHOUDSTAFEL INSTALLATIE... 2 INSTALLATIE VAN DE BATTERIJEN... 2 PROGRAMMEREN VAN DE RAVENNA...2 TONE/PULSE SCHAKELAAR...3 DE TELEDIENSTEN TOETS...3 DE SPEAKERPHONE TOETS...4 DE SPEAKER VOLUME TOETS...

Nadere informatie

Inleiding. Inhoudsopgave. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe comfort-bedieningselement!

Inleiding. Inhoudsopgave. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe comfort-bedieningselement! Inleiding Inhoudsopgave Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe comfort-bedieningselement! Deze handleiding geldt voor voertuigen met een voorbereiding mobiele telefoon ET5 (geen netwerk) in combinatie

Nadere informatie

Problemen oplossen met NummerWeergave

Problemen oplossen met NummerWeergave Problemen oplossen met NummerWeergave Deze handleiding is bedoeld om u op weg te helpen als NummerWeergave bij u niet werkt. Met onderstaand stappenplan kunt u zelf proberen de problemen op te lossen.

Nadere informatie

Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel

Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. 3 4 5 Aanraakscherm

Nadere informatie

Handleiding Gigaset DE410 IP Pro

Handleiding Gigaset DE410 IP Pro Handleiding Gigaset DE410 IP Pro qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar SBT50/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  SBT50/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome SBT50/00 Gebruiksaanwijzing a b c d e f BEEP PHILIPS SBT50 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP3011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

GEEMARC CL100 RINGLEIDING TELEFOON

GEEMARC CL100 RINGLEIDING TELEFOON GEEMARC CL100 RINGLEIDING TELEFOON 1 Inhoud 1. Inhoud Verpakking... 3 2. Wandmontage... 3 3. Geemarc CL 100... 3 4. Aansluiten van het toestel (zie figuur 2)... 5 5. Instelling belsignaal... 5 6. Keuzeschakelaar

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies Veiligheidsinstructies door, zodat u de telefoon goed en veilig leert gebruiken. - warmtebronnen - directe zonnestraling - vocht - andere elektrische apparaten Bescherm de telefoon tegen vocht, stof, agressieve

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

Handleiding - Nederlands

Handleiding - Nederlands Handleiding - Nederlands Index Introductie Algemeen 3 Kenmerken van het telefoontoestel 3 Leveringsomvang 3 Service 3 CE-keuring 3 Garantie 4 Telefoon installatie Het installeren van uw telefoontoestel

Nadere informatie

Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone

Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone... 1 A. Uw Tiptel IP280-toestel leren kennen... 2 B. Uw Tiptel IP280-toestel gebruiken... 4 1. Een oproep

Nadere informatie

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2 HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding 9355495 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-2R conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel.

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Elmeg D130 / D140-1 - Toetsen: 1: Displaytoetsen: Hiermee selecteert u de functie die boven de toets op het display verschijnt. 2: Message toets: Door op deze toets

Nadere informatie