Office Fax IF Handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Office Fax IF6020.6025. Handleiding"

Transcriptie

1 Office Fax IF Handleiding

2 2009 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox en het logo van de connectiviteitssfeer zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Sagem Communications is een geautoriseerde licentiehouder van Xerox. De opgeëiste copyrightbescherming omvat alle vormen en manieren van auteursrechtelijk beschermd materiaal en informatie die nu door geschreven of gerechtelijk vastgesteld recht is toegestaan of hieronder is gegarandeerd, inclusief maar niet beperkt tot materiaal dat met softwareprogramma s wordt gegenereerd, wat op het beeldscherm wordt getoond, bijvoorbeeld stijlen, voorbeelddocumenten, pictogrammen, schermweergaven, weergave enzovoort. Overige bedrijfsmerken en productbeschrijving kunnen handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende firma zijn en worden hierbij ook erkend. De informatie in dit document wordt regelmatig bijgewerkt. Wijzigingen en technische bijwerkingen worden in de volgende uitgaven van deze documentatie opgenomen. 2

3 Inleiding Geachte klant Inleiding Brand Variabel Door dit toestel te kopen hebt u gekozen voor een kwaliteitsproduct van Xerox. Uw toestel vervult de meest uiteenlopende eisen voor privé en professioneel gebruik. Uw toestel wordt geleverd met een gratis patroon waarmee u een aantal proefpagina's kunt uitprinten. Snelkeuzel Vaak gekozen nummers kunt u met snelkeuzetoetsen of snelkeuzenummers verbinden. Met de functies kunt u deze nummers snel opvragen. Verstuur faxberichten in verschillende resoluties aan een of meer ontvangers. U kunt ook faxen opvragen. Kies uit de resolutie voor tekst en foto om documenten met uw toestel te kopiëren. U kunt ook meerdere kopieën maken. Veel plezier met uw toestel en zijn veelvoudige functies! Spaltenumbruch Inleiding 3

4 Over deze handleiding Met de installatiehulp op de volgende bladzijden kunt u uw toestel snel en gemakkelijk in gebruik nemen. Gedetailleerde beschrijvingen vindt u in de volgende hoofdstukken van deze handleiding. Lees de handleiding nauwkeurig. Let op de veiligheidsinstructies om een correcte werking van uw toestel te garanderen. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebruik dat afwijkt van het in de instructies beschreven gebruik. Gebruikte symbolen Tips en Trucs Tips en Trucs Met dit symbool zijn tips gekenmerkt die de bediening van uw apparaat efficiënter en eenvoudiger maken. Apparatuurschade en gegevensverlies! VOORZICHTIG! Apparatuurschade en gegevensverlies! Dit symbool waarschuwt voor schade aan het apparaat evenals mogelijk gegevensverlies. Door onoordeelkundig gebruik kunnen apparaatschade en gegevensverlies optreden. Gevaar voor personen! GEVAAR! Gevaar voor personen! Dit symbool waarschuwt voor gevaren voor personen. Door onoordeelkundig gebruik kan lichamelijk letsel of schade optreden. 4 Inleiding

5 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Geachte klant... 3 Over deze handleiding Veiligheidsinformatie... 9 Inleiding... 9 Waarschuwing: Informatie over elektrische veiligheid Stroom uitschakelen in noodgevallen Informatie voor veilig gebruik Onderhoud Verbruiksmaterialen Radiofrequentie-emissies Informatie betreffende Europese regelgeving Faxfunctie Illegaal kopiëren Overzicht Overzicht menufuncties Toesteloverzicht Eerste ingebruikneming Inhoud verpakking Papierhouder installeren Papier inleggen Hoorn aansluiten Telefoonkabel aansluiten Netkabel aansluiten Inktpatroon inleggen Eerste installatie Inhoudsopgave 5

6 4 Telefoonfuncties Telefoneren met het toestel Handsfree bellen Snelkiezen Telefoonboek van het toestel Nummerherkenning (CLIP) Gemiste telefoongesprekken Fax Fax verzenden Fax manueel verzenden Doorkiesnummer of onderadres opbellen Rondzenden (= broadcasting) Fax later verzenden Fax ontvangen Faxberichten afroepen Selectieve spamfilter Kopieermachine Document invoeren Document kopiëren Instellingen Tijd en datum invoeren Taal kiezen Land kiezen Naam en faxnummer invoeren Printpositie invoeren Contrast instellen Pagina-aanpassing instellen Volume instellen Faxschakelaar instellen Lijsten uitprinten Eerste installatie starten Verbindingsopbouw beluisteren Ontvangst van lange documenten instellen Inhoudsopgave

7 8 Telefoonaansluitingen en extra toestellen Telefoonaansluitingen en -diensten instellen Centrales nevenaansluitingen Extra toestellen aansluiten Extra telefoons gebruiken (easylink) Oproepsignaalfrequentie automatisch herkennen Service Inktpatroon vervangen Papieropstopping verhelpen Documentenopstopping verhelpen Reiniging Snelle hulp Problemen/oplossingen Bijlage Technische specificaties Garantie Garantie Verklaring van Overeenstemming Klanteninformatie Inhoudsopgave 7

8 8 Inhoudsopgave

9 Veiligheidsinformatie 1 Inleiding A.u.b. voor gebruik van het apparaat nauwkeurig doorlezen. A.u.b. voor gebruik van het apparaat nauwkeurig doorlezen. Het Sagem-apparaat en de aanbevolen verbruiksartikelen en wisselmodule voldoen aan strenge veiligheidseisen. Deze omvatten onder meer de goedkeuring van veiligheidsinstanties en het voldoen aan de geldende milieunormen. Lees onderstaande instructies aandachtig door voordat u met het product gaat werken en raadpleeg deze, indien nodig, opnieuw zodat het product altijd op een veilige manier wordt gebruikt. De veiligheids- en milieutests zijn onder exclusief gebruik van Sagem-materiaal uitgevoerd. Waarschuwing: Wijzigingen aan of ombouwen van dit apparaat, bv. het aansluiten van externe apparatuur of uitbreiden met nieuwe functies die niet uitdrukkelijk door Sagem zijn toegestaan, kunnen leiden tot het ongeldig worden van de veiligheids- en milieucertificeringen. Voor meer informatie kunt u contact met uw Sagem-servicepartner opnemen. Waarschuwingsmerktekens Waarschuwingsmerktekens Alle waarschuwingsinstructries op het product of die hierbij zijn geleverd, moeten worden opgevolgd. GEVAAR! GEVAAR! Dit soort waarschuwingen geeft onderdelen van het apparaat aan waaraan u zich kunt verwonden als u ze aanraakt. Stroomvoorziening Eurostekker Stroomverzorging Dit product dient te worden aangesloten op het type elektrische voeding dat op het informatie-etiket van het product staat aangegeven. Wendt u in geval van twijfel tot de desbetreffende stroomleverancier. Toegankelijke gebieden voor gebruikers Toegankelijke gebieden voor gebruikers Deze apparatuur is zo ontworpen dat gebruikers alleen toegang hebben tot veilige gebieden. Deze afdekkingen of afschermingen mogen nooit worden verwijderd. Onderhoud Onderhoud Onderhoudsprocedures die door gebruikers kunnen worden uitgevoerd, worden beschreven in de betreffende documentatie bij het product. Voer geen onderhoudsprocedures op dit product uit die niet in deze documentatie staan beschreven. Veiligheidsinformatie Inleiding 9

10 Het product reinigen Het product reinigen Trek de stekker uit het stopcontact alvorens dit product te reinigen. Gebruik altijd materialen die bedoeld zijn voor dit product. Het gebruik van andere materialen kan leiden tot slechte prestaties en kan gevaarlijke situaties opleveren. Gebruik geen spuitbussen. Deze kunnen onder bepaalde voorwaarden ontplofbaar en brandbaar zijn. Waarschuwing: Informatie over elektrische veiligheid Sluit het stroomsnoer op een gemakkelijk te bereiken en geaard stopcontact aan. Gebruik geen verlengsnoer. Laat bij twijfel het stopcontact door een erkende elektricien controleren. Stroomaansluiting 1 Deze apparatuur moet worden gebruikt op een aftakcircuit met een grotere capaciteit dan de nominale stroomsterkte en spanning van dit apparaat. De nominale stroomsterkte en spanning van deze apparatuur staan op het gegevensplaatje op het achterpaneel aangegeven. Gebruik alleen het netsnoer dat bij de apparatuur wordt geleverd. Plaats deze apparatuur zodanig dat niemand op het netsnoer kan stappen of hierover kan struikelen. Plaats geen voorwerpen op het netsnoer. Elektrische of mechanische vergrendelingen mogen niet teniet worden gedaan of onbruikbaar worden gemaakt. De ventilatie-openingen mogen niet worden geblokkeerd. Duw nooit voorwerpen in gleuven of openingen in de apparatuur. Afsluiten van het stroomnet Ontkoppel het apparaat: Het netsnoer is de ontkoppeling voor dit apparaat. Deze is achterop het apparaat ingestoken. Voor het loskoppelen van alle elektrische voeding naar de apparatuur, moet het netsnoer uit het stopcontact worden getrokken. Stroom uitschakelen in noodgevallen Stroom uitschakelen in noodgevallen Indien een van de hierna beschreven omstandigheden zich voordoet, neemt u onmiddellijk het stroomsnoer uit het stopcontact en informeert u bij de klantenservice. De apparatuur maakt vreemde geluiden of er komen vreemde geuren vrij. Het netsnoer is beschadigd of gerafeld. Een circuitonderbreker, zekering of andere beveiliging in de muurzekeringenkast werd geactiveerd. Er is vloeistof op de apparatuur gemorst. De apparatuur is blootgesteld aan water. Een onderdeel van de apparatuur is beschadigd. 10 Veiligheidsinformatie Waarschuwing: Informatie over elektrische veiligheid

11 Informatie voor veilig gebruik Inleiding Volg onderstaande veiligheidsrichtlijnen te allen tijde, zodat u weet dat u veilig omgaat met dit Sagem-apparaat. Wel doen: Bedrijfsveiligheid 1 Volg altijd alle waarschuwingen en instructies die op de apparatuur of in bijgeleverde informatie staan aangegeven. Ga bij het verplaatsen van apparatuur altijd voorzichtig te werk. Plaats de apparatuur altijd in een gebied met voldoende ventilatie en ruimte voor servicewerkzaamheden. Gebruik uitsluitend componenten en verbruiksmateriaal die speciaal voor het Sagem-apparaat ontwikkeld, omdat anders slechte prestaties en veiligheidsrisico s kunnen optreden. Trek altijd de stekker uit het stopcontact alvorens te reinigen. Niet doen: Niet doen: Probeer nooit onderhoudsprocedures uit te voeren die niet in de klantendocumentatie staan beschreven. Deze apparatuur mag nooit worden ingebouwd tenzij er voor een goede ventilatie wordt gezorgd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Sagem-partner of erkende leverancier. Verwijder geen afdekkingen of afschermingen die met schroeven zijn bevestigd. Plaats de apparatuur nooit in de buurt van een radiator of andere hittebron. Plaats het niet op een zachte ondergrond zoals dekens of tapijten. Dek de ventilatiesleuf niet toe. Het toestel kan anders oververhit en in brand geraken. Duw nooit voorwerpen in de ventilatie-openingen. Achter deze afdekkingen en afschermingen bevinden zich geen gebieden die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Elektrische of mechanische vergrendelingen mogen nooit teniet worden gedaan of onbruikbaar worden gemaakt. Gebruik de apparatuur nooit indien u ongewone geluiden of geuren opmerkt. Trek het netsnoer uit het stopcontact en neem onmiddellijk contact op met het Sagem Welcome Centre. Onderhoud Probeer niet onderhoudsprocedures uit te voeren die niet in de klantendocumentatie bij uw apparaat staan beschreven. Gebruik geen reinigingsmiddelen in spuitbussen. Het gebruik van niet-goedgekeurde reinigingsmiddelen kan tot een slechte prestatie van de apparatuur leiden en kan een gevaarlijke situatie opleveren. Gebruik verbruiksartikelen en reinigingsmiddelen alleen op de manier die in de klantendocumentatie staat aangegeven. Houd reinigingsmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen. Verwijder geen afdekkingen of afschermingen die met schroeven zijn bevestigd. Achter deze afdekkingen en afschermingen bevinden zich geen onderdelen waaraan u onderhoud kunt uitvoeren. Veiligheidsinformatie Informatie voor veilig gebruik 11

12 Voer onderhoudsprocedures alleen uit indien u daartoe door uw Sagem-partner wordt opgedragen of indien de procedure in de klantendocumentatie wordt beschreven. Verbruiksmaterialen Verbruiksmateriaal 4 Gebruik uitsluitend originele verbruiksmaterialen. Deze is verkrijgbaar in de vakhandel. Andere verbruiksmaterialen kunnen het toestel beschadigen of de levensduur beperken. Verbruiksmateriaal 1 Sla alle verbruiksmaterialen op in overeenstemming met de instructies op de verpakking. Verbruiksmateriaal 2 Houd verbruiksmaterialen uit de buurt van kinderen. Verbruiksmateriaal 6 Verwijder alle verbruiksmaterialen in overeenstemming met de in uw land geldende voorschriften i.v.m. afvalverwijdering. Radiofrequentie-emissies Waarschuwing: Om het foutloos functioneren van dit apparaat in de buurt van ISM-apparatuur (hoge frequentie apparatuur voor industriële, wetenschappelijke, medische en vergelijkbare doelen) te garanderen is het noodzakelijk dat de verstorende straling van deze apparatuur wordt verminderd of op een andere manier wordt ingeperkt. Door wijzigingen en modificaties aan dit apparaat uit te voeren die niet uitdrukkelijk door Sagem zijn goedgekeurd, kan de toestemming voor het gebruik komen te vervallen. Waarschuwing: Dit is een product van de klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit product radiostoringen veroorzaken, in welk geval de gebruiker passende maatregelen zal moeten nemen. Informatie betreffende Europese regelgeving CE-merk: Het CE-merk op dit product symboliseert de conformiteitsverklaring van Sagem met de volgende van toepassing zijnde richtlijnen van de Europese Unie vanaf de aangegeven datum: 9. 9 maart 1999: Richtlijn 99/5/EG betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-terminalapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit. 12. December 2006: EU-richtlijn 2006/95/EC in de gewijzigde versie. Aanpassing aan de wetgeving van de lidstaten met betrekking tot laagspanningapparatuur. 15. December 2004: EU-richtlijn 2004/108/EC in de gewijzigde versie. Aanpassing van de juridische voorschriften van de lidstaten over elektromagnetische verdraagzaamheid. De volledige tekst van deze verklaring inclusief de definitie van de desbetreffende richtlijnen evenals de desbetreffende normen kunt u via de Sagem-partner krijgen. 12 Veiligheidsinformatie Verbruiksmaterialen

13 Faxfunctie Europa Richtlijn inzake radio-apparatuur en telecommunicatieterminalapparatuur: Het Sagem-product is door Sagem zelf volgens de Richtlijn 1999/5/EG gecertificeerd. Het product werkt met de nationale PSTN s en compatibele PBX s van de volgende landen: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Ijsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland. Als zich problemen voordoen neemt u als eerste contact op met de Sagem-partner. Het apparaat is getest volgens en voldoet aan TBR 21, een technische norm voor apparaten die op analoog geschakelde openbare telefoonnetwerken in de Europese Unie wordt gebruikt. Dit product bevat een door de gebruiker instelbare landcode. : Hoewel bij dit product puls-signalen of DTMF-signalen (toon) kunenn worden gebruikt, wordt aangeraden de DTMF-instelling te gebruiken. DTMF-signalen geven een betrouwbare en snellere verbinding. Wijzigingen aan het apparaat of het gebruik een externe besturingssoftware kan leiden tot het vervallen van de productcertificeringen, voor zover ze niet uitdrukkelijk door Sagem worden toegestaan. Illegaal kopiëren Reproduceren niet toegelaten In heel wat landen is het reproduceren van bepaalde documenten (door bijvoorbeeld scannen, uitprinten en kopiëren) verboden. De volgende lijst van dergelijke documenten maakt geen aanspraak op volledigheid en dient alleen maar ter oriëntatie. Vraag in geval van twijfel raad aan uw rechtsbijstand. Reispassen (identiteitskaarten) Inreis- en uitreispapieren (immigratiepapieren) Documenten in verband met legerdienst Bankbiljetten, reischeques, wissels Postzegels, fiscale zegels (gestempeld of ongestempeld) Leningdocumenten, investeringscertificaten, obligaties Documenten die door copyright beschermd zijn Let ook op de in uw land geldende wettelijke bepalingen met betrekking tot de rechtskracht van faxberichten - vooral in verband met de geldigheid van handtekeningen, tijdige levering of ook nadelen op basis van kwaliteitsverlies bij de transmissie enz. Respecteer het telefoongeheim en de bescherming van persoonlijke gegevens zoals beschreven in de in uw land geldende wetten. Veiligheidsinformatie Faxfunctie 13

14 14 Veiligheidsinformatie Illegaal kopiëren

15 Overzicht 2 Overzicht menufuncties Oproepen menufuncties Ijet 3 Druk op MENU om het functiemenu te openen. Blader door het menu met [. Bevestig de gekozen functie met o. Kies met [ of o overige functies. Met C keert u naar het vorige menu-niveau terug. Met j verlaat u het menu en keert u naar de uitgangsmodus terug. [ CONF. ONTVANGST o Ontvangstmodus met hoorn [ ONTVANGSTMODUS o [ AUTOMAT. [ AWA / FAX [ HANDMATIG [ TEL / FAX [ STILLE RX [ BELVOLUME [ AANT. BELSIGN. [ UITGESLOTEN NRS [ CONFIG. PRINTEN [ TX UIT GEHEUGEN Protocol uitprinten [ RAPPORTEN o [ LAATSTE VERZEND [ LIJST BELLERS [ LAATSTE CIRCUL. [ ACTIVITEIT.RAPP [ ADRESBOEK [ ONDERH. PATROON Faxinstellingen [ CONFIG. FAX o [ DATUM / TIJD o [ DATUM/TIJD INST [ FORMAAT DATUM [ FORMAAT TIJD [ DIV. PARAMETERS o [ ECM [ TX RAPPORT [ KOPREGEL FAX [ ZOEMERVOLUME [ CONTRAST [ PRINTERPARAMET. o [ VERKLEINEN [ OVERLOOP [ CONFIG. PRINTEN Overzicht Overzicht menufuncties 15

16 [ POLLING ONTV. Installatie [ INSTALLATIE o [ NAAM ZENDER [ NUMMER ZENDER [ ONDERSCH.BEL [ TEL.NET INSTELL o [ TYPE TEL.NET [ KIESMODUS (afhankelijk van het land) [ BELLER ID [ PBX FLASH [ AFST. BEDIENING [ FAX/TEL TIJD [ LIJNDETECTIE [ TAAL [ LANDINSTELLING [ INSTALL.PRINTEN [ TECHN. SERVICE Spaltenumbruch 16 Overzicht Overzicht menufuncties

17 Toesteloverzicht hoorn (Office Fax IF6025) ƒ Papierhouder Documentinvoer (tekst naar boven) Paneel met display Vorderansicht EXT-bus aansluitbus voor extra toestellen ƒ LINE-bus aansluitbus voor telefoonkabel ) - Telefoonhoornbus aansluitbus voor de telefoonhoorn (Office Fax IF6025) Bodenansicht Spaltenumbruch Overzicht Toesteloverzicht 17

18 Paneel Telefoonboekrecords ljet3 m Telefoonboekrecords opvragen. Nummers uitkiezen met [ of met de cijfertoetsen. Snelkiestoetsen ljet 2 q Snelkiesnummers opvragen Groen lampje Sagem Groen lampje _ Knippert, als een fax in het faxgeheugen bevindt Rood lampje Rood lampje Æ Knippert het lampje, lees dan a.u.b. de aanwijzingen op het display Stop-toets Ijet 2 j functie afbreken / kopiëren afbreken / terug naar de uitgangsmodus / foutmelding wissen Menufuncties ljet3 MENU Menufuncties oproepen / Menu kopiëren oproepen (document in documentinvoer) / Omschakelen naar 12-uurs modus AM, PM / Geluidssterkte instellen Pijltjestoetsen links/rechts Ijet 3 u Cursor bewegen Start-toets ljet 2 o versturen van berichten starten / kopiëren starten C-toets Ijet 2 C terug naar het vorige menu-niveau / Kort drukken: tekens afzonderlijk wissen / Lang drukken: complete record wissen SMS-toets Sagem Ijet 3 faxjournaal afdrukken (lijst van de tien laatstverstuurde of -ontvangen faxberichten) Luidsprekertoets met hoorn ljet 3 ß Kiezen met opgelegde hoorn / handsfree bellen Kiesherhaling switchen tussen de lijst van de 10 laatstgekozen nummers ( = herkieslijst) en de lijst van de laatste 20 bellers (= bellerslijst). Met o bevestigen / kiespauze invoegen toets met hoorn ljet 3 R Flash functie in werking stellen (alleen als het toestel als tweede aansluiting is geconfigureerd) / Tussen oproepen heen en weer schakelen (= wisselgesprek) f x hogere resolutie voor het faxen en kopiëren instellen / microfoon tijdens het handsfree bellen uitschakelen Cijfertoetsenbord ljet 3 Cijfertoetsenbord cijfers, letters en speciale tekens invoeren Paneel IF Overzicht Toesteloverzicht

19 Eerste ingebruikneming3 Inhoud verpakking Inhoud verpakking Primo Voice Toestel ƒ Telefoonhoorn (Office Fax IF6025) Spiraalsnoer voor telefoonhoorn (Office Fax IF6025) Papierhouder Netkabel met stekker (afhankelijk van het land) Telefoonkabel met Stecker (afhankelijk van het land) ˆ Inktpatroon (zwart) Handleiding Bedieningshandleiding met installatiehandleiding (zonder afbeelding). Verpackungsinhalt Ontbrekende delen Ontbrekende delen Mocht een van de delen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met uw vakhandelaar of met onze klantendienst. Spaltenumbruch Eerste ingebruikneming Inhoud verpakking 19

20 Papierhouder installeren Papierhouder installeren Steek de papierhouder in de daarvoor voorziene openingen. Papierhalter einstecken Papier inleggen Papierformaat Vooraleer u documenten kunt ontvangen of kopiëren moet u papier invoeren. Gebruik a.u.b. uitsluitend geschikt papier van het standaardformaat A4 ( mm het liefst 80 g/m 2 ). Let op de gegevens in de technische specificaties. Papier inleggen Papier inleggen Waaier het papier uit en breng het op een glad oppervlak in de juiste stand. Op die manier verhindert u dat meerdere vellen in één keer worden ingetrokken. Papier voorbereiden Papier invoeren Papier invoeren 1. Klap de papieraanvulklep tot aan de aanslag naar voren. 20 Eerste ingebruikneming Papierhouder installeren

21 2. Leg het papier in de papierinvoer. U kunt maximaal 100 vellen (A4 80 g/m 2 ) invoeren. 3. Sluit de papieraanvulklep. Hoorn aansluiten Type 3 (mit Telefon) (Office Fax IF6025) Steek het einde van het spiraalsnoer in de bus aan de telefoonhoorn. Steek het andere einde in de bus aan de onderkant van het toestel. Deze bus is met het ) -symbool gekenmerkt. Telefonhörer anschließen Telefoonkabel aansluiten Telefoonkabel aansluiten Analoog faxapparaat Uw faxapparaat is een analoog faxapparaat (groep 3). Het is geen ISDN-faxapparaat (groep 4) en kan dus niet direct op een ISDN-aansluiting worden gebruikt. U hebt hiervoor een (analoge) adapter of een aansluiting voor analoge eindapparatuur nodig. Telefoonkabel aansluiten Eerste ingebruikneming Hoorn aansluiten 21

22 Verbind de telefoonkabel met het toestel door de kabel in de met LINE gekenmerkte bus te steken (Rj-11-aansluiting). Steek de telefoonstekker in uw telefoonaansluitingsdoos. Telefonkabel anschließen Installatie nevenaansluiting 1 Aansluiting aan nevenapparaten Indien u uw toestel als nevenaansluiting aan een centrale aansluit, moet u uw toestel voor het gebruik als nevenaansluiting instellen (zie ook hoofdstuk Telefoonaansluitingen en extra toestellen, pagina 55). Netkabel aansluiten Netspanning en plaats van opstelling VOORZICHTIG! Netspanning en plaats van opstelling! Controleer of de netspanning van uw toestel (typeplaatje) overeenkomt met de netspanning die op de opstelplaats beschikbaar is. Netkabel aansluiten Steek de netkabel in de aansluiting aan de achterkant van het toestel. Steek de netkabel in het stopcontact. Netzkabel anschließen Faxjet 22 Eerste ingebruikneming Netkabel aansluiten

23 Inktpatroon inleggen 1. Open het bedieningspaneel door het in het midden naar boven te heffen en open te klappen. Klik het bedieningspaneel volledig in. 2. Open het patroonvak door op de bovenste hoek rechts van de documentinvoer (pijl) te drukken en deze voorzichtig naar achteren te klappen. Klik de documentinvoer volledig in. 3. Neem de patroon uit de verpakking en verwijder de beschermstrook. VOORZICHTIG! Beschermingsstrip vewijderen! Controleer a.u.b. of de beschermstrook volledig is verwijderd. Let erop dat u sproeiers en contacten niet aanraakt. Eerste ingebruikneming Inktpatroon inleggen 23

24 4. Plaats de patroon met het gekleurde einde naar voren en de contacten naar beneden in de houder. Inktpatronen uitsluitend plaatsen als het apparaat op stroom is aangesloten Plaats de inktpatroon alleen als het apparaat op de stroomvoorziening is aangesloten. Anders wordt de patroon niet herkend. 5. Duw de patroon naar beneden tot deze inklikt. 6. Sluit het toestel door de documentinvoer naar beneden te klappen en de metalen beugel naar boven te draaien. 7. Sluit daarna het bedieningspaneel. 24 Eerste ingebruikneming Inktpatroon inleggen

25 Eerste installatie Nadat u het toestel aan de netspanning hebt aangesloten, begint de eerste-installatie-procedure. Eerste-installatie-procedure starten Eerste-installatie-procedure starten U kunt de eerste- installatie-procedure op een later tijdstip starten met MENU en 1. Functielijst afdrukken Functielijst afdrukken U kunt een menu-overzicht uitprinten met MENU en 2. Taal kiezen 1. Kies met [ de gewenste displaytaal. 2. Bevestig met o. Land kiezen Land juist instellen VOORZICHTIG! Land juist instellen! Stel in ieder geval het land in waarin u het toestel gebruikt. Anders is uw toestel niet aangepast aan het telefoonnet. Indien uw land niet op de lijst staat, moet u een andere instelling kiezen en de juiste telefoonkabel van het land gebruiken. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw vakhandelaar. Land instellen 1. Kies met [ het land waarin u het toestel wilt gebruiken. 2. Bevestig met o. Printkop activeren 1. Bevestig NIEUWE PATROON? met 1 om de het inktniveau op vol te zetten. 2. Er wordt een testpagina uitgeprint. 3. Controleer of het drukpatroon onderbrekingen vertoont. 4. Herhaal, indien nodig, het uitprinten met Beëindig met 1 en j. Eerste ingebruikneming Eerste installatie 25

26 Tijd en datum invoeren 2. Kies met [ CONFIG. FAX. 3. Bevestig met o. 4. Bevestig DATUM / TIJD met o. 5. Kies met [ DATUM/TIJD INST. 6. Bevestig met o. 7. Voer de datum in (telkens twee cijfers), bijvoorbeeld voor Voer de tijd in, bijvoorbeeld 1400 voor 14 uur. 9. Bevestig met o. 10. Beëindig met j. Tijds- en datumweergave Kies in stap 5 met [ overige instellingen: FORMAAT DATUM - Datumweergave wijzigen. FORMAAT TIJD - Uurweergave (12 /24 uur) wijzigen. Tijd en datum na stroomuitval Tijd en datum na stroomuitval Als er DATUM/TIJD INST in het scherm verschijnt, dient u de datum en tijd in te stellen. 1. Druk op MENU en bevestig met o. 2. Voer de datum en de tijd in met de cijfertoetsen. 3. Bevestig met o. 26 Eerste ingebruikneming Eerste installatie

27 Telefoonfuncties 4 Link: Extra telefoons Hoe u extra telefoons aansluit en welke functies u ter beschikking staan staat in het hoofdstuk Telefoonaansluitingen en extra toestellen, pagina 55 Type 3 (mit Telefon) (Office Fax IF6025) Telefoneren met het toestel Geen papier in de invoer Geen papier in de invoer Voor de telefoonfunctie mag er zich geen papier in de papierinvoer bevinden. Anders switcht het toestel naar de faxmodus. Kies het gewenste nummer. U hebt hiervoor verschillende mogelijkheden. Neem daarna de hoorn van de haak. Direct kiezen Direct kiezen U kunt ook eerst de hoorn opnemen en dan een nummer kiezen. Het toestel begint meteen te kiezen. Manueel kiezen: Kies het gewenste nummer met het cijfertoetsenbord. Telefoonboek: 1. Druk op m. 2. Kies met [ een record. Navigeren in het telefoonboek Toets de beginletter met de cijfertoetsen in om sneller door het telefoonboek te navigeren. Snelkeuze Druk langere tijd (tenminste twee seconden) op de gewenste snelkeuzetoets (q). Herkieslijst: 1. Druk 2. Kies met ^ UITGAANDE OPR.. 3. Bevestig met o. 4. Kies met [ een record uit de lijst van de gekozen nummers. 5. Bevestig met o. Telefoonfuncties Telefoneren met het toestel 27

28 Bellerslijst: 1. Druk 2. Kies met ` BINNENKOM. OPR.. 3. Bevestig met o. 4. Kies met [ een record uit de bellerslijst. 5. Bevestig met o. CLIP vereisten Nummerherkenning (CLIP) Opdat deze functie zou functioneren, moet voor uw telefoonaansluiting de nummerherkenning (CLIP) geactiveerd zijn (afhankelijk van het land en het netwerk). Nummer en naam worden niet getoond wanneer de beller zijn nummer onderdrukt. Stilschakelen Schakel de hoorn tijdens het telefoongesprek stil wanneer u met iemand wilt praten zonder dat uw telefoongesprekspartner meeluistert. 1. Druk tijdens een gesprek op ê. Uw telefoongesprekspartner kan u niet meer horen. Op het display verschijnt WACHTVERBINDING. 2. Druk opnieuw op ê om het gesprek voort te zetten. Handsfree bellen 1. Druk op ß om met opgelegde hoorn te telefoneren. U hoort een kiestoon uit de luidspreker. 2. Toets het gewenste nummer in met het cijfertoetsenbord of kies een opgeslagen record. Het toestel begint meteen te kiezen. Verkeerde cijfers kunt u niet meer corrigeren. Volume instellen Volume instellen Met MENU stelt u het volume in. Snelkiezen Snelkeuze 6 toetsen Vaak gekozen nummers kunt u met de zes snelkeuzetoetsen verbinden. Met de snelkeuzetoetsen kunt u deze nummers snel opvragen. Snelkeuzetoets toewijzen 2. Kies met [ ADRESBOEK. 3. Bevestig met o. 4. Bevestig NIEUW NUMMER met o. 5. Voer als positie voor de snelkeuzetoetsen (q) met de cijfertoetsen in. Voer het verkorte kiesnummer altijd in met twee cijfers. 28 Telefoonfuncties Handsfree bellen

29 Gekozen nummer in gesprek Als u een positie kiest die al bezet is, verschijnt informatie in de display. 6. Bevestig met o. 7. Voer het telefoonnummer in. 8. Bevestig met o. 9. Voer de naam in. 10. Bevestig met o. 11. Kies met [ een beltoon. 12. Bevestig met o. 13. Kies met [ of u verdere records wilt opslaan of of u de functie wilt beëindigen. 14. Bevestig met o. Snelkiesnummers wissen 2. Kies met [ ADRESBOEK. 3. Bevestig met o. 4. Kies met [ WISSEN. 5. Bevestig met o. 6. Kies met [ het record dat u wilt wissen. Posities van de gekozen nummers Snelkeuzetoetsen worden uitsluitend op de posities 01 tot en met 04 opgeslagen. 7. Bevestig met o. 8. Kies met [ JA. 9. Bevestig met o. Telefoonboek van het toestel Telefoonboek ljet3 In het telefoonboek van uw toestel kunt u tot 100 records opslaan. U kunt aan het records verschillende beltonen toewijzen. Let op de gegevens in de technische specificaties. Navigeren in het telefoonboek Met u beweegt u de cursor. Met C wist u de tekens afzonderlijk. Met j verlaat u het menu en keert u naar de uitgangsmodus terug. Telefoonfuncties Telefoonboek van het toestel 29

30 Record opslaan 2. Kies met [ ADRESBOEK. 3. Bevestig met o. 4. Bevestig NIEUW NUMMER met o. 5. Voer de positie van het record met de cijfertoetsen in. Voer het verkorte kiesnummer altijd in met twee cijfers. 6. Bevestig met o. Telefoonboekvermelding in gesprek Als u een positie kiest die al bezet is, verschijnt informatie in de display. Print indien nodig het telefoonboek om een overzicht van de nog beschikbare posities te krijgen. 7. Voer het telefoonnummer in. 8. Bevestig met o. 9. Voer de naam in. Letters voert u met de cijfertoetsen in (zie opdruk). Speciale tekens voert u in met * of #. Druk zo vaak op de betreffende toets tot de gewenste letter of het gewenste speciale teken op het display verschijnt. 10. Bevestig met o. 11. Kies met [ een beltoon. 12. Bevestig met o. Het record wordt opgeslagen. Record wijzigen 2. Kies met [ ADRESBOEK. 3. Bevestig met o. 4. Kies met [ WIJZIGEN. 5. Bevestig met o. 6. Selecteer met [ het record dat u wilt wijzigen. Navigeren in het telefoonboek Toets de beginletters met de cijfertoetsen in om sneller door het telefoonboek te navigeren. 7. Bevestig met o. 8. Wijzig het nummer. 9. Bevestig met o. 10. Wijzig de naam. 11. Bevestig met o. 30 Telefoonfuncties Telefoonboek van het toestel

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Motorola D1010 series

Motorola D1010 series Motorola D1010 series Voor de D1011, D1012, D1013 en D1014 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Welkom... Dit is uw nieuwe Motorola D1010

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Uw telefoon in het kort 5 Uw telefoon met dubbele SIM-kaart 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 6 Een SIM-kaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave 2

Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave 2 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave

Nadere informatie

Overzicht van de Denver 16

Overzicht van de Denver 16 Overzicht van de Denver 16 @ # ) $ % ^ & *! ( Hoorn! Aansluitpunt krulsnoer Toestel, bovenaanzicht @ Haakcontact # Afdekklepje notitiekaart nummergeheugen $ M1 - M6 Geheugentoetsen %1, 2 en 3 tijdens belsignaal:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 100

Gebruikershandleiding Nokia 100 Gebruikershandleiding Nokia 00 Uitgave. NL Toetsen en onderdelen Select. 8 3 7 4 6 5 Luistergedeelte Scherm 3 Einde / Aan/uit-toets 4 Toetsenbord 5 Microfoon 6 Bladertoets 7 Beltoets 8 Selectietoetsen

Nadere informatie

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider. Uw

Nadere informatie

Athene Gebruiksaanwijzing

Athene Gebruiksaanwijzing Athene 25 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: a Hoorn b Toestel c Krulsnoer

Nadere informatie

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one uw veelzijdige huisgenoot Gigaset DX800A all in one uw veelzijdige huisgenoot... overtuigt van binnen én

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C3 00

Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Uitgave 4.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Ondersteuning 5 Nokia C3 in het kort 5 Belangrijkste functies 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 7 SIM-kaart

Nadere informatie

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor Kennisgeving Belangrijke veiligheidsvoorschriften Kenmerken van de f1503- monitor Kenmerken van de f1703- monitor De monitor uitpakken De monitor installeren Stuurprogramma s installeren De monitor gebruiken

Nadere informatie

Nokia X6-00 Gebruikershandleiding

Nokia X6-00 Gebruikershandleiding Nokia X6-00 Gebruikershandleiding Uitgave 5.4 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 6 Over dit apparaat 7 Netwerkdiensten 8 Aan de slag 10 Toetsen en onderdelen 10 De SIM-kaart en de batterij plaatsen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia N8 00

Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Uitgave 2.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Aan de slag 6 Toetsen en onderdelen 6 Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen 8 De toetsen en het scherm

Nadere informatie

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one gebruikershandleiding hp psc 1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving

Nadere informatie

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Lees dit voordat u verder gaat. Veiligheidsmaatregelen Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door, zodat u zeker weet hoe u uw mobiele telefoon correct

Nadere informatie

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing Samsung B2700 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik

Nadere informatie

Solo TV Sound System

Solo TV Sound System Solo TV Sound System Gebruikershandleiding Inhoud Veiligheidsinformatie Inleiding Hartelijk dank... 6 Uitpakken... 6 Installeren van het systeem Stap 1: Het systeem plaatsen... 7 Stap 2: Het Solo-systeem

Nadere informatie

HP PSC 1400 All-in-One series. Gebruikershandleiding

HP PSC 1400 All-in-One series. Gebruikershandleiding HP PSC 1400 All-in-One series Gebruikershandleiding Juridische informatie Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Alle hierin vermelde informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden

Nadere informatie

optimail 30 NS2 Frankeermachine Handleiding

optimail 30 NS2 Frankeermachine Handleiding optimail 30 NS2 Frankeermachine Handleiding 2 optimail 30 NS2 display en toetsenblok Display Multifunctionele toetsen (softkeys) Pijltjestoetsen navigeren bladeren waarden verhogen / verlagen Invoer bevestigen

Nadere informatie

Nokia C6-00 Gebruikershandleiding

Nokia C6-00 Gebruikershandleiding Nokia C6-00 Gebruikershandleiding Uitgave 4.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Over dit apparaat 5 Office-toepassingen 6 Netwerkdiensten 6 Gedeeld geheugen 7 Magneten en magnetische velden 7

Nadere informatie

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G HANDLEIDING Nederlands 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 2 INTERFERENTIE VERKLARING VAN DE FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C5 00

Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Uitgave 3.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Over dit apparaat 5 Office-toepassingen 6 Netwerkdiensten 6 Aan de slag 8 Toetsen en onderdelen 8 SIM-kaart en batterij

Nadere informatie

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. OL-29506-01 Cisco Model DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3,0 8x4 draadloze gateway voor thuisgebruik met geïntegreerde digitale spraakadapter Gebruikershandleiding Lees dit Belangrijk Lees deze hele

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding / Gebruikershandleiding Lees, voordat u dit apparaat in gebruik, neemt de hoofdstukken BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pag. 2), HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag. 3, 4 en 5) en BELANGRIJKE

Nadere informatie

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one handleiding Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rechten voorbehouden. Geen enkel gedeelte uit dit document mag worden gefotokopieerd, verveelvoudigd of vertaald naar enige taal zonder

Nadere informatie

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing CP 50 en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen Gebruiksaanwijzing ii Welch Allyn rust-cp 50elektrocardiograaf 2009 Welch Allyn, Inc. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag in geen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. HP Officejet 100

Gebruikershandleiding. HP Officejet 100 Gebruikershandleiding HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411) Mobile Printer Copyright informatie 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uitgave 2, 1/2014 Kennisgeving van Hewlett- Packard

Nadere informatie

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Inhoudsopgave 1 Help voor HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Kennis maken met de HP Officejet 4630 series... 3 Printeronderdelen... 4 Bedieningspaneel en

Nadere informatie

VEILIGHEID EN GEBRUIKSAANWIJZING. Versie Firmware: 3.1x

VEILIGHEID EN GEBRUIKSAANWIJZING. Versie Firmware: 3.1x NL VEILIGHEID EN GEBRUIKSAANWIJZING Versie Firmware: 3.1x Gelukwensen met de aankoop van een Nolan N-Com product. N-Com B4 is ontworpen door gebruik te maken van de meest moderne technologieёn en de beste

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie