1 E AANST~LLING. De korpsbeheerder van Politie Hollands Midden,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 E AANST~LLING. De korpsbeheerder van Politie Hollands Midden,"

Transcriptie

1 AKTE VAN E AANST~LLING 397 De korpsbeheerder van Polte Hollands Mdden, gelet op het bepaalde n artkel 3, eerste ld, alsmede het. epaalde n artkel 6 en artkel 43 van het Beslut Rechtsposte Vrjwllge Polte;! beslut aan te stellen als vrjwllge ambtenaar n ople ng: I met ngang van: aard denstverband: werkgebed: plaats van tewerkstellng: functe: januar 20Îl7 tjdeljk, voo[de duur van de bassopledng rego Hollans Mdden dstrct Rjn- ~n Veenstreek [ vrjwllge a btenaar van polte adsprant Alphen aan den Rjn, 26 maart 2007 De korpsbeheerder van Polte Hollands Mdden, namens deze de ko schef name e dstrctsch-ek, drs. J. va~oom. Tegen dt beslul kunt u, confoon de bepalngen van hoofdswk 6 van de Algemene Wet Bestuursrecht, b nen zes weken na de dag van bekendmakng (verzendng/utrekr,g), sc:f,r"-'''~ en gemotveerd bezwaar aanlekenen bj de korpsbehee<der van Pdtel~dlands.ddeo, postbus 4240, 2350 CE Lederdorp. Een afschrft van dl beslut zal worden toegevoegd aan W pe,soneelsdosser

2 Hollands Mdden Hoofdkantoor BELOFTE Heden heeft n handen van mj, korpschef van de regopol e Hollands Mdden, de heer de volgende verklarng en belofte van zuverng afgelegd. "Ik verklaar, dat k mddelljk of onmddelljk, n welke vorm, an ook, tot het verkrjgen van mjn aanstellng aan nemand ets heb gegeven of belapfd." "Ik beloof, dat k, om ets n mjn betrekkng te doen of te la ~n, van nemand, mddelljk of onmddelljk, enge beloften of geschenken zal aanneme " "Dat verklaar en beloof k!" "Ik beloof trouw aan de Konng, aan de Grondwet en aan d wetten van ons land!" "Ik beloof dat k de krachtens de wet utgevaardgde voors hrften en verordenngen zal nakomen en handhaven, dat k de aan mj verstrekte opdraphten plchtsgetrouw en nauwgezet zal volbrengen en de zaken, waarvan k door ~jn ambt kenns draag en de mj als gehem zjn toevertrouwd, of waarvan k het vertroufeljke karakter moet begrjpen, net zal openbaren aan anderen dan aan hen, a n we k volgens de wet of ambtshalve tot mededelng verplcht ben. Ik beloof dat k mj zal gedragen zoals een goed ambtenaa I betaamt, dat k zorgvuldg, onkreukbaar en betrouwbaar zal zjn en dat k nets zal do n dat het aanzen van het ambt zal schaden." "Dat beloof k!" Waarvan opgemaakt deze akte welke door mj s ondertek nd. Gedaan te Leden op 29 me De korpschef van Pmte Hollands Mdden, drs. J.J.~tlvoort MPM.

3 _..:., p LIT E <l! Hollands Mdden AKTE VAN AANSTE L IN G 397 De korpsbeheerder van Polte Hollands Mdden, gelet op het bepaalde n artkel 3, tweede ld, alsmede het b]lbaalde n artkel 43 van het Beslut Rechtsposte Vrjwllge Polte; / beslut aan te stellen als vrjwlllge ambtenaar voor de uîl oerng de poltetaak:.toornamen: met ngang van: duur denstverband tot: aard denstverband: werkgebed: plaats van tewerkstellng: organsatecode: functe: 3 december 209! 3 december 20~ 0 tjdeljk, voor d, proeftjd van één jaar rego Hollands r : dden. dstrct Rjn- en ~een'streek l 2333 vrjwllge ambtf naar van polte./ functecode: Alphen aan den Rjn, 5 februar 20 O De korpsbeheerder van Polte Hollands Mdden, namens deze de korpschef, de dstrctschef Rjn- en Veenstreek, 970 J t t surve an van ro 8! K. Tane}p.. 'l Tegen dt beslut kunt u, conform de bepalngen van hoofdstuk 6 van de Algemene Wet Bestuursrecht, bnnen s weken na de dag van bekendmakng (verzendng/utrekng), schrfteljk en gemotveerd bezwaar aantekenen bj de korpsbeheerder van Polte Hol hels Mdden, postbus 4240, 2350 CE Lederdorp. Een aschrft van dl beslut zal worden toegevoegd aan uw personeelsdosser «waaszaam en dens baar»

4 ! p LITIE e Hollands Mdde. 397 WIJZIGINGSBEsJuT De korpsbeheerder van Polte Hollands Mdden, gelet op het bepaalde n artkel 3, derde ld, van het Beslut Rechtsposte Vrjwllge Polte; beslut ten aanzen van de vrjwllge ambtenaar, aangestel voor de utvoerng van de poltetaak: aard denstverband: tjdeljk, voor b proeftjd van één jaar de aard van het denstverband als volgt te wjzgen: met ngang van: aard denstverband: vast Alphen aan den Rjn, 5 oktober 20 De korpsbeheerder van Polte Hollands Mdden, namens deze de dstrctschef Rjn- en Veenstreek, K. Taneja EMPM. /. J/Gejsman, v. dstrctschef, Rjn- en Veenstreek Tegen dt beslut kunt u, conform de bepalngen van hoofdstuk 6 van de Algemene Wet Bestuursrecht, bnne I zes weken na de dag van bekendmakng (verzendlng/u(reknp), schrfteljk en gemotveerd bezwaar aantekenen bj de korpsbeheerder van Polte Ho \ands Mdden, postbus 4240, 2350 CE Lederdorp. Een afschrrt van dt beslut zal worden toegevoegd aan uw personeelsdosser / «waaxzaam en clen r!)aan>

5 p LIT~E 397 De korpschef van polte, WIJZIGINGSBES l UIT gelet op het bepaalde n artkel 2, van het Beslut taken vrjwllg, ambtenaren van Polte, alsmede het bepaalde n artkel 2a, ld 2 onder c van de Bewaphngsregelng Polte;, beslut ten aanzen van de vrjwllge ambtenaar, aangesteld vo~t de utvoerng van de poltetaak: functe: functecode: dstrct Rjn- en Veenstre Ik medewerker vrjwllge po te A 970 survellant de functe en rang als volgt te wjzgen: met ngang van: functe: functecode: 28 december 202 medewerker vrjwllge polte B 9703 agent Alphen aan den Rjn, 28 januar 203 De korpschef van polte, namens deze, De poltechef van Den Haag, namens deze, K. Taneja EMPM./ dstrqtschef ~jn-yn\/eenstreek ~~jsman, pfv,. dstrctschef r, Jn en Veenstreek Inden u zch net kunt verengen met de nhoud van dt beslut, kunt u overeenkomstg de Algemene wet estuursrecbt bnnen een termjn van zes weken na de dag van bekendmakng van dt beslut schrfteljk bezwaar maken. Hel bezwaarschrft dent te worden ng dend bj de korpschef van polte en te worden gercht aan de secretars bezwarenadvescommsse, postub 264, 250 CG Den Haag. «waaxzaam en dens oaar»

L l l IE. Hollands 11/lidd n AANSTELLING

L l l IE. Hollands 11/lidd n AANSTELLING L l l IE r Hollands /ldd n AKTE VAN AANSTELLING Personeelsnummer: 4566 De korpsbeheerder van Polte Hollands Mdden, gelet op het bepaalde n artkel 3, eerste ld, van het Beslu Af gemene Rechtsposte Polte,

Nadere informatie

p ll 1 E Hollands Midden AANSTELLING

p ll 1 E Hollands Midden AANSTELLING p ll 1 E 0 Hollands Midden AKTE VAN AANSTELLING Personeelsnummer: 3966 Oe korpsbeheerder van Politie Hollands Midden, gelet op het bepaalde in artikel 3, eerste lid, van het Besluit Algemene Rechtspositie

Nadere informatie

«waaxzaam en dienstbaar>;

«waaxzaam en dienstbaar>; DienstHRM HR Administratie Behandeld door - Functie - Postadres Postbus 618 Bezoekadres - Ons kenmerk 1323757 Uw kenmerk 186534 ln afschrift aan - Datum 28 september 2015 Pagina 1 Onderwerp Aanstellingsbesluit

Nadere informatie

«waaxzaam en clienstljaar;,

«waaxzaam en clienstljaar;, DienstHRM Behandeld door - Functie - Postadres Postbus 618 Bezoekadres - Telefoon Postbus 618, Ons kenmerk 1245299 Uw kenmerk 198037 ln afschrift aan Datum 21 september 2015 Onderwerp Aanstellingsbesluit

Nadere informatie

@ Hollands Midden. aspirant

@ Hollands Midden. aspirant p @ Hollands Midden AKTE VAN AANSTELLING Personeelsnummer: 5265 De korpsbeheerder van Politie Hollands Midden, gelet op het bepaalde in artikel 3, eerste lid, alsmede het bepaalde in artikel 6 en artikel

Nadere informatie

Haaglanden. De Korpsbeheerder

Haaglanden. De Korpsbeheerder 07-H09414 Kledingnummer 10064 S.v.p. bergen in personeelsdossier van betrokkene HRM-Services, ploeg beheer Haaglanden De Korpsbeheerder Gelezen de brief van de chef bureau Loopbaanontwikkeling & Mobiliteit

Nadere informatie

LI.TIE. Hollands Midden

LI.TIE. Hollands Midden p LI.TIE Hollands Midden AKTE VAN AANSTELLING Personeelsnummer: 4685 De korpsbeheerder van Politie Hollands Midden, gelet op het bepaalde in artikel 3, eerste lid, van het Besluit Algemene Rechtspositie

Nadere informatie

p ~LITIE Hierbij bevestig ik je deelname aan de allroundopleiding van het Politieonderwijs 2.0.

p ~LITIE Hierbij bevestig ik je deelname aan de allroundopleiding van het Politieonderwijs 2.0. DienstHRM HR Administratie p ~LITIE Behandeld door - Functie - Postadres Postbus 618 ---Bezoekadres--- Telefoon Postbus 618, Ons kenmerk 1323571 Uw kenmerk 198290 ln afschrift aan Datum 28 september 2015

Nadere informatie

p LITIE Haaglanden BESLUIT

p LITIE Haaglanden BESLUIT 09-H05892 Kledingnummer 11782 p LITIE Haaglanden De Korpsbeheerder Gelezen de brief van de heer, chef unit Werving & Selectie van bureau Loopbaanontwikkeling & Mobiliteit van 14 mei 2009 met kenmerk 2009.150058;

Nadere informatie

De Korpsbeheerder. Gelezen de brief van de chef van het Bureau Werving en Selectie, de heer G.L.J.M. Kleijberg, van 9 maart 2005; BESLUIT

De Korpsbeheerder. Gelezen de brief van de chef van het Bureau Werving en Selectie, de heer G.L.J.M. Kleijberg, van 9 maart 2005; BESLUIT Kenmerk: 05-0015850 Kledingnummer: 4358 P.L IT IE Haaqlandàn De Korpsbeheerder Gelezen de brief van de chef van het Bureau Werving en Selectie, de heer G.L.J.M. Kleijberg, van 9 maart 2005; gelet op de

Nadere informatie

Gelet op de Politiewet, op het Besluit 'algemenèrechtspositie politie en op het Besluit bezoldiging politie;

Gelet op de Politiewet, op het Besluit 'algemenèrechtspositie politie en op het Besluit bezoldiging politie; Haaglanden De Gelezen de brief van het onderdeel Personeel, Organisatie en Opleidenvan 29 november 1999 no. 99P008629 Gelet op de Politiewet, op het Besluit 'algemenèrechtspositie politie en op het Besluit

Nadere informatie

.JULIANASTRAA T 1-3 TE VEENENDAAL

.JULIANASTRAA T 1-3 TE VEENENDAAL * PROVNCE:: UTRECHT 28 januar 1998 BESCHKKNG ERNST & URGENTE VOOR DE BODEMVERONTRENGNG.JULANASTRAA T 13 TE VEENENDAAL LOCATE: 1. nledng Met toepassng van artkel 48 van de Wet bodembeschermng (Wbb) s n

Nadere informatie

Gemeente Albrandsiuaard

Gemeente Albrandsiuaard Gemeente Albrandsuaard RAADSBESLUIT Onderwerp Verordenng recht van onderzoek gemeente Albrandswaard 2016 Commsse BBVnummer: nvt Datum vergaderng/ agendanummer Kenmerk 1100161 Openbaar: Openbaar De raad

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provnce Noord-Holland POSTBUS 3007 200 DA HAARLEM J.H. Brockhoff Hoger Ende Noord 32 9 AD OUDERKERK A/D AMSTEL Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M. van Loo BU/VM Doorkesnummer (023) 54 5296 loom@noord-holland.nl

Nadere informatie

p L IT IE Haaglanden BESLUIT

p L IT IE Haaglanden BESLUIT 12-H01707 Kledingnummer 12998 Salarisnummer 41650 p L IT IE Haaglanden De Korpsbeheerder Gelezen de brief van de heer chef unit Werving & Selectie van bureau Loopbaanontwikkeling & Mobiliteit van 9 februari

Nadere informatie

GEMEENTE TILBURG VERZONDEN 06 SEP 201/

GEMEENTE TILBURG VERZONDEN 06 SEP 201/ VERZONDEN 06 SEP 201/ Onderwerp Datum Bref bj beslut 5 september 2017 Ons kenmerk Z-HZWABO-2017-02896 OLO kenmerk Gemeente Tlburg Afdelng Doorkesnummer T a v De heer P. van Doren Denstverlenng, Vergunnngen

Nadere informatie

P.L IT IE e Haaglanden

P.L IT IE e Haaglanden 07-H03739 Kledingnummer.1528 J P.L IT IE e Haaglanden De Korpsbeheerder Gelezen de brief van de hoofdinspecteur van politie kenmerk 2006.15001859;, van 30 januari 2007 met gelet op de Politiewet 1993,

Nadere informatie

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd VERZONDEN 26 APR 2017 Onderwerp Datum Bref bj beslut 25 aprl 2017 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-2017-01025 2868189 DeheerM.F.J van den Oetelaar Afdelng Doorkesnummer Burgemeester Sujsstraat 3 Denstverlenng,

Nadere informatie

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd VERZONDEN -5 DEC 207 Onderwerp Datum Bref bj beslut 4 december 207 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-207-0402 329990 Gemeente Tlburg Afdelng Doorkesnummer Tav MevrouwA Bakker Denstverlenng, Vergunnngen

Nadere informatie

«waaxzaarn en dienstbaar»

«waaxzaarn en dienstbaar» 12-H06478 Kledingnummer 13326 Salarisnummer 46955 p L IT IE e Haaglanden De Korpsbeheerder Gelezen de brief van de heer i. chef unit Werving & Selectie van bureau Loopbaanontwikkeling & Mobiliteit van

Nadere informatie

Haaglanden BESLUIT

Haaglanden BESLUIT 11-H10708 Kledingnummer 12859 p LITIE @ Haaglanden De Korpsbeheerder Gelezen de brief van de heer chef unit Werving & Selectie van bureau Loopbaanontwikkeling & Mobiliteit van 21 november 2011 met kenmerk

Nadere informatie

Haaglanden. De Korpsbeheerder

Haaglanden. De Korpsbeheerder 06-H01954 Kledingnummer 6979 Haaglanden De Korpsbeheerder Gelezen de brief van chef bureau Loopbaanontwikkeling & Mobiliteit van 31 augustus 2006 met kenmerk 2006.15001051; gelet op de Politiewet 1993,

Nadere informatie

Pil IT IE e Haaglanden

Pil IT IE e Haaglanden 10-H08330 Kledingnummer 12453 Salarisnummer 48140 Pil IT IE e Haaglanden De Korpsbeheerder Gelezen de brief van de commissaris van politie van 12juni 2010; gelet op de Politiewet 1993, het Besluit algemene

Nadere informatie

(è Hollands Midden VAN AANSTELLING

(è Hollands Midden VAN AANSTELLING p LITIE (è Hollands Midden AKTE VAN AANSTELLING Personeelsnummer: 4451 De korpsbeheerder van de Politie Hollands Midden, gelet op het bepaalde in artikel 3 eerste lid, van het Besluit Algemene Rechtspositie

Nadere informatie

@ Hollands Midden VAN AANSTELLING

@ Hollands Midden VAN AANSTELLING .p L IT IE @ Hollands Midden AKTE VAN AANSTELLING ersoneelsnummer: De korpsbeheerder van de Politie Hollands Midden, gelet op het bepaalde in artikel 3, eerste lid, van het Besluit Algemene Rechtspositie

Nadere informatie

p ~ L 1-T I Hollands Midden AKTE VAN AANSTELLING De korpsbeheerder van het politiekorps Hollands Midden besluit aan te stellen: 1 oktober 1999

p ~ L 1-T I Hollands Midden AKTE VAN AANSTELLING De korpsbeheerder van het politiekorps Hollands Midden besluit aan te stellen: 1 oktober 1999 p ~ L 1-T I E @ Hollands Midden AKTE VAN AANSTELLING Personeelsnummer: De korpsbeheerder van het politiekorps Hollands Midden besluit aan te stellen: NAAM VOORNAMEN GEBOORTEDATUM DATUM VAN INGANG AARD

Nadere informatie

"' Hollands Micldien. 165,6 uren (basisverlof) één tot drie maanden

' Hollands Micldien. 165,6 uren (basisverlof) één tot drie maanden ..;..~.~-~.. ~ "' Hollands Micldien AKTE VA AASTELLIG gelet op het bepaalde in artikel 3, eerste lid, van het Besluit Algemene Rechtspositie Politie, alsmede het bepaalde in artikel 3 van het Besluit Bezoldiging

Nadere informatie

Rotterdam-Rijnmond VAN AANSTELLING. De Burgemeester van Rotterdam, Korpsbeheerder van het Regionaal Politiekorps Rotterdam-Rijn mond; GELET OP:

Rotterdam-Rijnmond VAN AANSTELLING. De Burgemeester van Rotterdam, Korpsbeheerder van het Regionaal Politiekorps Rotterdam-Rijn mond; GELET OP: Besluitno. 1999/029 AKTE p LITIE Rotterdam-Rijnmond VAN AANSTELLING De Burgemeester van Rotterdam, Korpsbeheerder van het Regionaal Politiekorps Rotterdam-Rijn mond; GELET OP: het bepaalde in artikel 3,

Nadere informatie

Loopbaanontwikkeling & Mobiliteit van 29 november 2012 met kenmerk KVS;

Loopbaanontwikkeling & Mobiliteit van 29 november 2012 met kenmerk KVS; 13-H00004 Kledingnummer 13506 Salarisnummer 19032 p LITIE Gelezen de brief van de heer chef unit Werving & Selectie van bureau Loopbaanontwikkeling & Mobiliteit van 29 november 2012 met kenmerk KVS; gelet

Nadere informatie

Pil IT IE. Haaglanden. De Korpsbeheerder. Loopbaanontwikkeling & Mobiliteit van 15 januari 2008 met kenmerk ;

Pil IT IE. Haaglanden. De Korpsbeheerder. Loopbaanontwikkeling & Mobiliteit van 15 januari 2008 met kenmerk ; 08-H03599 Kledingnummer 10369 Pil IT IE...-------------. Haaglanden De Korpsbeheerder S.v.p. bergen in personeelsdossier van betrokkene HRM-Services, ploeg bez.eez Gelezen de brief van de heer chef unit

Nadere informatie

LITIE. o Haaqlanderr. Gelezen de brief van het onderdeel Personeel, Organisatie en Opleiden van 2 november 1998 no. 98?007993

LITIE. o Haaqlanderr. Gelezen de brief van het onderdeel Personeel, Organisatie en Opleiden van 2 november 1998 no. 98?007993 p LITIE o Haaqlanderr De Korpsbeheerder Gelezen de brief van het onderdeel Personeel, Organisatie en Opleiden van 2 november 1998 no. 98?007993 Gelet op de Politiewet, op het Besluit algemene rechtspositie

Nadere informatie

Gelezen de brief van de heer, chef unit Werving & Selectie van bureau Loopbaanontwikkeling & Mobiliteit van 23 januari 2013 met kenmerk KVS;

Gelezen de brief van de heer, chef unit Werving & Selectie van bureau Loopbaanontwikkeling & Mobiliteit van 23 januari 2013 met kenmerk KVS; 13-H01704 Kledingnummer 13608 Salarisnummer 99145 Gelezen de brief van de heer, chef unit Werving & Selectie van bureau Loobaanontwikkeling & Mobiliteit van 23 januari 2013 met kenmerk KVS; gelet o de

Nadere informatie

INFORMA TIEFORMUL/ER I. b. 1', CURS1ISTRNADMJNJSTRA TiE

INFORMA TIEFORMUL/ER I. b. 1', CURS1ISTRNADMJNJSTRA TiE INFORMA TIEFORMUL/ER I. b. 1', CURS1ISTRNADMJNJSTRA TiE Cursusnaam M.W.S. Basis Cursus/toets-datum 02 april 2014 Naam Voornamen (voluit) Geboortedatum cii plaats Adres Postcode + woonplaats Tel. nr. Rang

Nadere informatie

Regeling ambtseed of belofte griffie Gemeente Bronckhorst 2019

Regeling ambtseed of belofte griffie Gemeente Bronckhorst 2019 Besluit nr.: Z104768/Raad-00411 De raad van de Gemeente Bronckhorst; gelet op de artikelen 147 Gemeentewet en artikel 107 e lid 1 Gemeentewet: Besluit: 1. vast te stellen: Regeling ambtseed of belofte

Nadere informatie

: verordening parkeergelden

: verordening parkeergelden Den Helder Raadsbeslut Raadsvergaderng d.d. : 6 november 203 Beslut nummer Onderwerp : RB3.038 : verordenng parkeergelden De raad van de gemeente Den Helder; gelezen het raadsvoorstel nummer RV03.052 van

Nadere informatie

Haaglanden. De Korpsbeheerder. Gelezen de brief van het onderdeel Personeel, Organisatie en Opleiden van 24 november 2000 no.3756

Haaglanden. De Korpsbeheerder. Gelezen de brief van het onderdeel Personeel, Organisatie en Opleiden van 24 november 2000 no.3756 2000/37720 Haaglanden De Korpsbeheerder Gelezen de brief van het onderdeel Personeel, Organisatie en Opleiden van 24 november 2000 no.3756 Gelet op de Politiewet, op het Besluit algemene rechtspositie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 129 Besluit van 3 februari 2006 tot wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Besluit algemene rechtspositie politie, het Besluit

Nadere informatie

«waakzaam en dienstbaar»

«waakzaam en dienstbaar» 13-H02290 Kledingnummer 13637 Salarisnummer 92735 p LITIE Gelezen de brief van de heer chef unit Werving & Selectie van bureau Loopbaanontwikkeling & Moblll.ert van 15 teoruari 2013 met kenmerk KVS; gelet

Nadere informatie

- gelet op het bepaalde in artikel 4:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag (ARG),

- gelet op het bepaalde in artikel 4:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag (ARG), Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2007.4101 RIS 151951 REGELING AMBTSEED / - BELOFTE HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gelet op het bepaalde in artikel 4:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

1. te benoemen tot adspirant van gemeentepolitie Delft, in tijdelijke dienst met een proeftijd van 3 jaar,

1. te benoemen tot adspirant van gemeentepolitie Delft, in tijdelijke dienst met een proeftijd van 3 jaar, De burgemeester van Delft; gezien het voorstel van de korpschef van gemeentepolitie d.d. 9 september 1991; gelet op de bepalingen van de gemeentewet, het Ambtenarenreglement voor de gemeentepolitie 1958

Nadere informatie

p LITIE «waauzaam en dienstbaar» De Korpsbeheerder BESLUIT Haaglanden Loopbaanontwikkeling & Mobiliteit van 13 oktober 2011;

p LITIE «waauzaam en dienstbaar» De Korpsbeheerder BESLUIT Haaglanden Loopbaanontwikkeling & Mobiliteit van 13 oktober 2011; 11-H09662 Kledingnummer 12811 Salarisnummer 18144 p LITIE Haaglanden De Korpsbeheerder Gelezen de brief van de heer chef unit Werving & Selectie van bureau Loopbaanontwikkeling & Mobiliteit van 13 oktober

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

lip

lip U Retouradres: Postbus 100, LK 1,3970 AC Driebergen - 10943301 /11083 Onderwerp Besluit plaatsing lip- 111-11111111 11-111 - 1-111111 Personeelsnummer 109433 Dienstverbandnummer 01 Datum 10 juni 2016 Pagina

Nadere informatie

P.LI TIE Haaglanden. De Korpsbeheerder. Gelezen de brief van het onderdeel Personeel, Organisatie en opleiden van 31 oktober 2000 no.

P.LI TIE Haaglanden. De Korpsbeheerder. Gelezen de brief van het onderdeel Personeel, Organisatie en opleiden van 31 oktober 2000 no. 2000/37582 P.LI TIE Gelezen de brief van het onderdeel Personeel, Organisatie en opleiden van 31 oktober 2000 no. 5834 Gelet op de Politiewet, op het Besluit algemene rechtspositie politie en op het Besluit

Nadere informatie

SP'ft. Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: i i 'Ś* * * * * 9tt r. :r: * * t. r,:

SP'ft. Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: i i 'Ś* * * * * 9tt r. :r: * * t. r,: SP'ft Gemeente Hlvarenbeek Ingekomen: 27-2-206 3 to * 3 L :r: 'Ś* * * * * 9tt r * * t ; - r,: 7 r? cn Cl 0) CR () 0) O) CQ LX eru CM co U m co r X CU P 0 CR O E LO co ŭ) O co û 0) CR CN m CO u ē Q) n 9

Nadere informatie

http://wetten.overheid.nl/bwbr0007013/geldigheidsdatum_29-07-2010/afdrukken

http://wetten.overheid.nl/bwbr0007013/geldigheidsdatum_29-07-2010/afdrukken http://wetten.overheid.nl/bwbr0007013/geldigheidsdatum_/afdrukken pagina 1 van 11 Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Tekst geldend op: ) Besluit van 11 november 1994, houdende regels ter uitvoering

Nadere informatie

2017- Beschikking op verzoek tot wijziging van de begrenzing van Natura 2000-gebied Weerribben, Rietweg te Nederland (Ov.)

2017- Beschikking op verzoek tot wijziging van de begrenzing van Natura 2000-gebied Weerribben, Rietweg te Nederland (Ov.) Mnstere van Economsche Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Drectoraat-generaal Agro en Natuu r Bezoekadres Bezudenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Factuuradres

Nadere informatie

hot van do van te 's-gravenhage van 12 juni 1989

hot van do van te 's-gravenhage van 12 juni 1989 DE BURGEMEESTER VAN 'S-GRAVENHAQE hot van do van te 's-gravenhage van 12 juni 1989 op het Ambtenarenreglement administratief en technisch politiepersoneel 1988 en op de verordening 1986; B 8 U I T; gerekend

Nadere informatie

GRM Beleidsnotities

GRM Beleidsnotities GEMEENTE ~~~~ Graafstroom NOTA aan burgemeester en wethouders met betrekkng tot beslut tot het vaststellen van woonplaatsen Opgemaakt door : AC van Hassent dd 6 maart 2009 Regstratenummer: 07-0615 - 200

Nadere informatie

Pf,LITIE. e Zuid-Holland-Zuid WIJZIGINGSBESLUIT. De korpsbeheerder Politie Zuid-Holland-Zuid besluit ten aanzien van: : 1 november 2009

Pf,LITIE. e Zuid-Holland-Zuid WIJZIGINGSBESLUIT. De korpsbeheerder Politie Zuid-Holland-Zuid besluit ten aanzien van: : 1 november 2009 Onderwerp Bevordering Datum 25 september 2009 Blad 3 van 3 Pf,LITIE e Zuid-Holland-Zuid ( PERSONEELSNUMMER : 1323 TOESLAG BEZWARENDE (TBF) PLAATS VAN TEWERKSTELLING WERKGEBIED DISTRICT/ DIENST SCHAAL /

Nadere informatie

l l TIE Heden heeft in k111dcn van mi], districtschef van de regiopolitie Hollands ivliddc11. district

l l TIE Heden heeft in k111dcn van mi], districtschef van de regiopolitie Hollands ivliddc11. district l l TIE l!ofümth Midden.,,!fr;Lrict Duin en Hollf:mtr(!ck l\loorcl Heden heeft in k111dcn van mi], districtschef van de regiopolitie Hollands ivliddc11. district Du in- en Bollenst: eek Noord, de heer

Nadere informatie

AKTE VAN BENOEMING DE BURGEMEESTER VAN ROTTERDAM. Gezien zijn besluit van 3 oktober 1985 waarbij geboren te. "bl-\qj

AKTE VAN BENOEMING DE BURGEMEESTER VAN ROTTERDAM. Gezien zijn besluit van 3 oktober 1985 waarbij geboren te. bl-\qj AKTE VAN BENOEMING DE BURGEMEESTER VAN ROTTERDAM Gezien zijn besluit van 3 oktober 1985 waarbij geboren te "bl-\qj, Nr. 324 met ingang van 1 oktober 1985 is benoemd tot adspirant van gemeentepolitie in

Nadere informatie

p L IT I E Hollands Midden rt.>

p L IT I E Hollands Midden rt.> p L IT I E rt.> Hollands Midden A K TE VAN AAN S TE.L L I N G Personeelsnummer: 4987 De korpsbeheerder van Politie Hollands Midden, gelet op het bepaalde in artikel 3, eerste lid, van het Besluit Algemene

Nadere informatie

A A N S T E!L L I N G

A A N S T E!L L I N G i AKTE VAN Hollands 1\/lidde i A A N S T E!L L I N G Personeelsnummer: 4948 i Ij il De korpsbeheerder van Politie Hollands Midden,!1 gelet op het bepaalde in artikel 3, eerste lid, van het Beslui~ Algemene

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

zijn besluit 1 december 1988 te rekenen met Ingang 1 april 1989 benoemd tot een proeftijd ten hoogste jaren;

zijn besluit 1 december 1988 te rekenen met Ingang 1 april 1989 benoemd tot een proeftijd ten hoogste jaren; AKTE DE BURGEMEESTER VAN 'S-GRAVENHAGE corr.no. zijn besluit 1 december 1988 AB8810199 geboren op te rekenen met Ingang 1 april 1989 benoemd tot adsplrant gemeentepolitie t i j d e l i j k e dienst met

Nadere informatie

_ heeft voldaan aan de eisen voor het POLITIEDIPLOMA als bedoeld in artikel 4, _ lld, van het Besluit bekwaamheidseisen _ bevordering politie 1964.

_ heeft voldaan aan de eisen voor het POLITIEDIPLOMA als bedoeld in artikel 4, _ lld, van het Besluit bekwaamheidseisen _ bevordering politie 1964. De I ffii Geboortedatum Geboorteplaats _ heeft voldaan aan de eisen voor het POLITIEDIPLOMA als bedoeld in artikel 4, _ lld, van het Besluit bekwaamheidseisen _ bevordering politie 1964. De directeur van

Nadere informatie

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestgd te Amsterdam zoals deze laatsteljk zjn gewjzgd bj akte verleden op 24 oktober 2001 voor notars mr. M.A.J.M. Scholtens. HOUTHOFF

Nadere informatie

LITIE. Haaglanden BESLUIT:

LITIE. Haaglanden BESLUIT: p LITIE Haaglanden De Korpsbeheerder Gelezen de brief van het onderdeel Personeel, Organisatie en Opleiden van 29 april 1998 no. 98P003228 Gelet op de Politiewet, op het Besluit algemene rechtspositie

Nadere informatie

Instructie voor ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht.

Instructie voor ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht. CVDR Officiële uitgave van Deventer. Nr. CVDR14362_1 15 maart 2016 Instructie voor ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze instructie wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Op 25 augustus 2016 ontving ik uw aanvraag voor een nummeraanduiding. Hieronder leest u mijn besluit.

Op 25 augustus 2016 ontving ik uw aanvraag voor een nummeraanduiding. Hieronder leest u mijn besluit. gemeente Neuwkoop afdelng Publekszaken neuwkoop FZZ Neuwkoop De heer R. Westmaas Kennedyplen 5A 242 EN NEUWKOOP VERZONDEN 0 9 SFP?n(ţ datum uw bref/kenmerk regstratenummer behandeld door betreft bjlage(n)

Nadere informatie

. niet wenselijk om de zondagsluiting geheel vrij te laten; niet wenselijk de zondagsluiting geheel in stand te houden.

. niet wenselijk om de zondagsluiting geheel vrij te laten; niet wenselijk de zondagsluiting geheel in stand te houden. AMENDEMENT Agendapunt Nr. 13 Ondetwerp nlednq W n ke ltjdenverorden n g De raad van de gemeente Tytsjerksteradel n vergaderng bjeen op26 me 2016 Voorgesteld amendement bes u t d e "W n keltjdenverorde

Nadere informatie

GEMEENTE LEIDEN BESLUIT:

GEMEENTE LEIDEN BESLUIT: -1->1 r - ïól GEMEENTE LEIDEN --- ------------ De Burgemeester van Leiden; Gelezen het schrijven van de Hoofdcommissaris van gemeentepolitie d.d. 23 augustus 1990, nr. 4157; Gezien het Bezoldigingsreglement

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

p LITIE De Burgemeester van Rotterdam, korpsbeheerder van de politieregio Rotterdam-Rijnmond

p LITIE De Burgemeester van Rotterdam, korpsbeheerder van de politieregio Rotterdam-Rijnmond Besluitnumrner. 2007 p LITIE ~ Rotterdam-Rijnmond korpsbeheerder van de politieregio Rotterdam-Rijnmond V\ec...e:,-... \,.- Gelet op:.j -:s / 6 het bepaalde in artikel 65 van het Besluit algemene rechtspositie

Nadere informatie

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998 Bjlage: Overzch, Gescand archef datum 09 -tl- 201 fvan wjzgngen Horeca Explotateverordenng voor Delft voorheen Explotateverordenng Horeca 1998 V Algemeen Opschrft Opschrft t f Kern van de wjzgng(en) en

Nadere informatie

PtLITI. ;: - ~ ~ :~:~_ ;. :.. ~.. :-. ~:.-;.' i,.,.. _>. = :.. mffîmlö)~~ ''1 fp) f OOU] d/oo ler. Midden en West Brabant Divisie Beheersondersteuning

PtLITI. ;: - ~ ~ :~:~_ ;. :.. ~.. :-. ~:.-;.' i,.,.. _>. = :.. mffîmlö)~~ ''1 fp) f OOU] d/oo ler. Midden en West Brabant Divisie Beheersondersteuning PtLITI E Midden en West Brabant Divisie Beheersondersteuning mffîmlö)~~ ''1 fp) f OOU] d/oo ler....... ~- - :,.:: _:._;=---,:t.-_: r.. ;: - ~ ~ :~:~_ ;. :.. ~.. :-. ~:.-;.' i,.,.. _>. = :..... ~.- ': :

Nadere informatie

Haaglanden. De Korpsbeheerder

Haaglanden. De Korpsbeheerder 07-H03888 Haaglanden De Korpsbeheerder Gelezen de brief van de chef bureau Loopbaanontwikkeling & Mobiliteit van 3 april 2007 met kenmerk 2007.15000161; gelet op de Politiewet 1993, het Besluit algemene

Nadere informatie

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,"ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012".

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012. Aan de Gemeenteraad van Den Helder Afdelng Raadsgrffe Postbus 36 780AA DEN HELDER AANTEKENEN Datum : 28 februar 203 Onderwerp: zenswjze omtrent crematorum,"ontwerp bestemmngsplan Dogger Noord-Oost 202".

Nadere informatie

I DIV STAN OD

I DIV STAN OD Provnce Noord-Brabant Aanvraagformuler ontheffng stltegebeden n Noord-Brabant Wetteljk kader In stltegebeden s het beled er op gercht om plaatsen waar geen of weng geludbelastng, als gevolg van menseljke

Nadere informatie

overeenkomst ex. artikel 111 Wpo

overeenkomst ex. artikel 111 Wpo overeenkomst ex. artkel 111 Wpo 'Budgetovereenkomst obs Groeplaneet, Berk 2 te Krmpen aan den Dsseľ 5 PARTIJEN De gemeente Krmpen aan den IJssel, gevestgd aan Raadhusplen 2, 2922 AD Krmpen aan den IJssel,

Nadere informatie

p L IT IE Haaglanden De Korpsbeheerder Gelet op de politiewet, het Besluit algemene rechtspositie politie en het Besluit bezoldiging politie;

p L IT IE Haaglanden De Korpsbeheerder Gelet op de politiewet, het Besluit algemene rechtspositie politie en het Besluit bezoldiging politie; 2002/45169 p L IT IE Haaglanden De Korpsbeheerder Gelet op de politiewet, het Besluit algemene rechtspositie politie en het Besluit bezoldiging politie; BESLUIT: met ingang van 1 januari 2003 geboren op

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststellen bestemmingsplan Oud Den Heider 2012

Onderwerp : Vaststellen bestemmingsplan Oud Den Heider 2012 gemeente Den Helder Raadsbeslut Raadsvergaderng d.d. : 15 oktober 2012 Beslut nummer : RB12.0171 Onderwerp : Vaststellen bestemmngsplan Oud Den Heder 2012 De raad van de gemeente Den Helder; dat het voorontwerp

Nadere informatie

P.L IT IE. 9 Hollands Mîdd h

P.L IT IE. 9 Hollands Mîdd h i P.L IT IE 9 Hollands Mîdd h AKTE V A N A A N S T/ E L L I N G -=pe-r-so-ne-e-.-ls-nu -,m-m.,...,e-,-r:...,,2""3,.,,,,5.,,..6-------------------ll-------------- --- De korpsbeheerder van de Politie Hollands

Nadere informatie

Haaglanden BEL OFTE-FORMULIER

Haaglanden BEL OFTE-FORMULIER BEL OFTE-FORMULIER De plaatsvervangend korpschef van het Regionaal Politiekorps Haaglanden, de commissaris van politie M.E. Heerschap, verklaart dat de hieronder vermelde beloften, ingevolge artikel 9,

Nadere informatie

@ Haaglanden BESLUIT. Il) het salaris te bepalen op bruto per maand op basis van 36 uur per week van de onder I genoemde salarisschaal;

@ Haaglanden BESLUIT. Il) het salaris te bepalen op bruto per maand op basis van 36 uur per week van de onder I genoemde salarisschaal; 07-H05653 Kledingnummer 4898 Pil @ Haaglanden IT IE De Korpsbeheerder Gelezen de brief van de hoofdinspecteur van politie kenmerk 2007.150043; van 21 mei 2007 met gelet op de Politiewet 1993, het Besluit

Nadere informatie

lus+ De klachtencommissie en de rol van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

lus+ De klachtencommissie en de rol van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen De klachtencommsse en de rol van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen Op het moment dat emand te maken krjgt met ongewenst gedrag zjn er verschllende mogeljkheden om dat ongewenst gedrag te stoppen.

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

De korpsbeheerder Politieregio Amsterdam- Amstelland. Gelet op:

De korpsbeheerder Politieregio Amsterdam- Amstelland. Gelet op: Pmutatie - RPAA305 van de De korpsbeheerder Politieregio Amsterdam- Amstelland tiet bepaaide in de artil

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Pf,L IT IE Haaglanden

Pf,L IT IE Haaglanden Pf,L IT IE Haaglanden 2000/30683 De Korpsbeheerder Gelezen de brief van het onderdeel Personeel, Organisatie en opleiden van 21 augustus 2000 no. 490 Gelet op de Politiewet, op het Besluit algemene rechtspositie

Nadere informatie

Beste collega, inschattingsvermogen.

Beste collega, inschattingsvermogen. beroepscode politie beroepscode politie Beste collega, Wie bij de politie werkt, houdt zich aan de wet. Wij plegen geen fraude en laten ons niet verleiden tot corruptie. Iedereen van ons is ervan doordrongen

Nadere informatie

Gelet op: Besluit: GENERALIST IN OPLEIDING 2002 gemiddeld 36 uur per week APAA VBO Generalisten in opleiding 2002

Gelet op: Besluit: GENERALIST IN OPLEIDING 2002 gemiddeld 36 uur per week APAA VBO Generalisten in opleiding 2002 Pmutatie - RPAA902 De korpsbeheerder van de Politieregio Amsterdam- Amstelland tiet bepaalde in artilcel 3 lid, en artil

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 200704110/1. Datum utspraak: 2 jul 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Utspraak met toepassng van artkel 8:54, eerste ld, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: appellant

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

--- AKTE VAN AANSTELLING. «waaxzaarn 011 dtonstbaar» 17 april 2009 tijdelijk, voor de duur van de opleiding met een maximum van 2 jaar

--- AKTE VAN AANSTELLING. «waaxzaarn 011 dtonstbaar» 17 april 2009 tijdelijk, voor de duur van de opleiding met een maximum van 2 jaar LITI o Hollands Midden E AKTE VAN AANSTELLING Personeelsnummer: 3568 De korpsbeheerder van de Politie Hollands Midden, gelet op het bepaalde in artikel 3, eerste lid, van het Besluit Algemene Rechtspositie

Nadere informatie

AKTE VAN AANSTELL I. Vast

AKTE VAN AANSTELL I. Vast , 01 E AKTE VAN AANSTELL I NG Personeelsnumrner 4701 De korpschef van politie, gelet op het bepaalde in artikel 3, derde lid van het Besluit Algemene Rechtspositie Politie, alsmede het bepaalde in artikel

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

Hoorn. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat:

Hoorn. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: W- -r GEMEENTE Hrn A. Vaststellen functewaarderng functeprfelen Brandweer. Het cllege van burgeeester en wethuders van de geeente Hrn aakt bekend dat: A. het p 17 augustus 20 het vlgende algeeen verbndend

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. ^37-505

Behoort bij schrijven no. ^37-505 l Behoort bj schrjven no. ^37-505 ROL VAN EVC EN CPN IN LOONCONFLICT HAAQSE BOUWBEDRIJVEN. S_a_m_e_n_v_a_t_t n_g Als gevolg van een loonconflct vond vrjwel de gehele maand januar een langzaam-aan-acte

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

C O N C E P T. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer ;

C O N C E P T. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer ; De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer 1700033154; overwegende, dat - de behoefte bestaat een interne klachtenadviesprocedure

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventenummer: F.01/16/436 Toezchtzaaknummer: NL:TZ:0000007791:F001 Datum utspraak: 30-08-2016 Curator: mr. C.A.M. de Brujn R-C: mr. S.J.O. de Vres Algemeen Gegevens ondernemng Gerechtsdeurwaarderskantoor

Nadere informatie

Gescand archief datum. ftj -li- = 2DML. Gelet op de artikelen 170 en 174 Gemeentewet en afdeling 4.3 Algemene wet bestuursrecht,

Gescand archief datum. ftj -li- = 2DML. Gelet op de artikelen 170 en 174 Gemeentewet en afdeling 4.3 Algemene wet bestuursrecht, > endparaaf hoofdafd. / burpgneester Bjlage 2 Handhavngscenaro Horeca elft Gescand archef datum «/ 7 ; dd-^v^) ftj -l- = 2ML e burgemeester van elft, Gelet op de artkelen 170 en 174 Gemeentewet en afdelng

Nadere informatie

Gelet op: Besluit: aan te stellen in tijdelijke dienst voor een proeftijd van één jaar

Gelet op: Besluit: aan te stellen in tijdelijke dienst voor een proeftijd van één jaar Pmutatie - RPAA3 De Korpsbeheerder van de Politieregio Amsterdam - Amstelland Gelet op: het bepaalde in artikel 4 lid 1 sub a van het Besluit algemene rechtspositie politie, alsmede het bepaalde in de

Nadere informatie

P^^LITIE. O Groningen AKTE VAN AANSTELLING DE KORPSBEHEERDER REGIOPOLITIE GRONINGEN

P^^LITIE. O Groningen AKTE VAN AANSTELLING DE KORPSBEHEERDER REGIOPOLITIE GRONINGEN Par. Ons/Kenmerk: G07.014045 P^^LITIE O Groningen AKTE VAN AANSTELLING VERZONDEN 15 JAN. 2008 Exemplaar tb.v. Personeelsdossier Salarisadministratie G07.014045 Gelet op de brief d.d. 27 november 2007 met

Nadere informatie

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden. DATUM VERZNDEN 7 JAN. 204C NTACTPER SN S.C.G. Kujpers WLāť*' uw BREF VAN 20 december 203 DRKESNUMMER 088-9743026 UW KENMERK ļ 4 0 3 5 4 E-MAĪLADRES b. ku İJ peľs@ VVShcl. R NS KENMERK VG/U NGEKMEN NR.

Nadere informatie

Instructie klachten. Inleiding. Klachten naar aanleiding van de uitvoering van werkzaamheden. Onderzoek. U leest dit artikel voor de eerste keer

Instructie klachten. Inleiding. Klachten naar aanleiding van de uitvoering van werkzaamheden. Onderzoek. U leest dit artikel voor de eerste keer U leest dt artkel voor de eerste keer Kantoorhandboek» Kwaltetsbeheer Instructe klachten Inledng Dt artkel bevat de nstructe klachten. We zorgen ervoor dat een clënt kenns kan nemen van onze klachtenregelng.

Nadere informatie