Uw gebruiksaanwijzing. SHARP UX-D50

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw gebruiksaanwijzing. SHARP UX-D50 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4358477"

Transcriptie

1 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen, maat, accessoires, enz.). Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding Handleiding Bedieningshandleiding Instructiehandleiding

2 Handleiding samenvatting: in de Europese Unie Let op: Deze apparatuur niet samen met het normale huisafval weggooien! afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet gescheiden worden ingezameld conform de wetgeving inzake de verantwoorde verwerking, terugwinning en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Na de invoering van de wet door de lidstaten mogen particuliere huishoudens in de lidstaten van de Europese Unie hun afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos* naar hiertoe aangewezen inzamelingsinrichtingen brengen*. In sommige landen* kunt u bij de aanschaf van een nieuw apparaat het oude product kosteloos bij uw lokale distributeur inleveren. Zwitserland: U kunt afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos bij de distributeur inleveren, zelfs als u geen nieuw product koopt. Informatie over afvalverwijdering voor bedrijven. Als u het product voor zakelijke doeleinden heeft gebruikt en als u dit wilt weggooien: Neem contact op met uw SHARP distributeur die u inlichtingen verschaft over de terugname van het product. Het kan zijn dat u een afvalverwijderingsbijdrage voor de terugname en recycling moet betalen. kleine producten (en kleine hoeveelheden) kunnen door de lokale inzamelingsinrichtingen worden verwerkt. Voor Spanje: Neem contact op met de inzamelingsinrichting of de lokale autoriteiten voor de terugname van uw afgedankte producten. let op: Uw product is van dit merkteken voorzien. Dit betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet samen met het normale huisafval mogen worden weggegooid. Er bestaat een afzonderlijk inzamelingssysteem voor deze producten. Consulte en una de las ilustraciones siguientes la traducción de los nombres de las teclas en su idioma. de toetsnamen verschijnen in het Engels op het bedieningspaneel. Zie de overeenkomstige onderstaande afbeelding voor vertalingen van de toetsnamen in uw taal. Las cifras indicadas en la especificación sobre el rendimiento corresponden a valores nominales de las unidades de producción. No tire las baterías al fuego ni las caliente. Los objetos metálicos de gran tamaño, las estructuras metálicas y las paredes gruesas reducen la cobertura. Limpie con frecuencia el cristal de exploración y los rodillos para garantizar la calidad de las imágenes transmitidas y de las copias. Todas las manchas (como las de líquido de corregir, por ejemplo). La suciedad y las manchas harán que aparezcan líneas verticales en las imágenes transmitidas y en las copias. Tire las baterías usadas siguiendo las instrucciones del fabricante. Welkom en hartelijk bedankt dat u een SHARP faxtoestel en snoerloze telefoon heeft gekozen. Naast de snoerloze telefoon, die is inbegrepen bij het faxtoestel, kunnen er max. 5 snoerloze telefoons bij dit faxtoestel worden gebruikt. De extra snoerloze telefoons moeten DECT/GAP standaard ondersteunen. De UX-D50 basis (faxtoestel) komt overeen met de GAP (Generic Access Prophile) eisen en ondersteunt de volgende taken: Uitgaande gesprekken, binnenkomende gesprekken, intercom. Extra basistoestellen en telefoons moeten overeenstemmen met de GAP standard. Automatisch kiezen Donorrol 40 nummers Eerste startrol (bij de machine inbegrepen): 10 m (ongeveer 30 A4 pagina's) Vervangingsrol (niet inbegrepen): UX-9CR 60 m (een rol levert ongeveer 180 A4 pagina's op) 448 KB (0ngeveer 24 gemiddelde pagina's zonder opgenomen gespreksmeldingen en ECM uitgeschakeld of 20 minuten gespreksmeldingen (inclusiefs OGMs) zonder documenten in het geheugen) bps met automatische terugschakeling naar lagere snelheden. Ongeveer 6 seconden (alleen wanneer ECM aan is) Horizontaal: 8 regels/mm Verticaal: Standaard: 3,85 regels/mm Fijn /fotomode: 7,7 regels/mm Super fijn: 15,4 regels/mm *Gebaseerd op de Sharp Standard Chart bij een standaardresolutie is de Sharp speciale mode exclusief tijd voor protocolsignalen (bijv. (bij kamertemperatuur; maximale stapelhoogte niet hoger dan de lijn op de lade) 16-karakter LCD display Analoog openbaar geschakeld telefoonnetwerk (TBR 21)/PBX ITU-T (CCITT) G3 mode Automatische invoer: Breedte: 148 tot 210 mm Lengte: 140 tot 297 mm Handmatige invoer: Breedte: 148 tot 210 mm Lengte: 140 tot 600 mm 210 mm max. Enkele/meerdere (99 kopieën/pagina) Ja (kan niet gebruikt worden zonder stroomvoeding) V AC, 50 Hz 5-35 C Minder dan 70 dba (gemeten volgens EN ISO 7779) % RH Stand-by: 3,2 W Maximum: 110 W Breedte: 327 mm Diepte: 193 mm Hoogte: 163 mm 600 mah) ongeveer 1,0 W (in stand-by mode) ongeveer 12 uur voor eerste lading ongeveer 10 uur (600 minuten) (bij kamertemperatuur) ongeveer 120 uur met een volle lading (bij kamertemperatuur) Levensduur batterij (zowel normaal als in de stand-by-mode) kan variëren afhankelijk van het gebruik, afstand tot het basistoestel en omgevingsvoorwaarden zoals temperatuur. Als onderdeel van ons streven naar continue verbetering van onze producten, behoudt SHARP het recht voor wijzigingen in ontwerp en technische gegevens aan te brengen zonder aankondiging vooraf. de vermelde gegevens over het vermogen zijn nominale waarden van productieapparaten. Bij individuele apparaten kunnen er afwijkingen van deze waarden optreden. Vul uw systeem PIN in op de onderstaande vrije plaats. Voor informatie over het systeem PIN nummer, zie pagina 58. Demonteer het toestel niet en probeer geen procedures uit te voeren, die niet in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven. raadpleeg voor alle onderhoudswerkzaamheden het gekwalificeerde servicepersoneel. Installeer of gebruik het toestel niet in de nabijheid van water of wanneer u nat bent. Gebruik het toestel bijvoorbeeld niet in de nabijheid van een badkuip, wasbak, gootsteen in een vochtig souterrain of bij een zwembad. Pas op dat u geen vloeistoffen op het toestel morst. Indien de volgende situaties optreden, dient u het toestel van de stroomtoevoer en de telefooncontactdoos te scheiden en een gekwalificeerde servicemonteur te raadplegen: - Er werd water gemorst op het toestel of het toestel werd aan regen of water blootgesteld. Zorg ervoor dat er niets op het netsnoer ligt of staat en installeer het toestel niet zodanig dat men over het netsnoer kan lopen. Dit toestel mag alleen worden aangesloten op een wandcontactdoos voor V, 50 Hz, geaard (2-aderige) uitgang. Hierdoor bestaat gevaar voor brand of elektrische schokken. Wanneer er een voorwerp in de machine valt, dat niet verwijderd kan worden, trek dat de stekker uit de wandcontactdoos en raadpleeg een gekwalificeerde servicemonteur. Plaats dit toestel niet op een onstabiele wagen, standplaats of tafel. Het toestel kan ernstig beschadigd worden wanneer het valt. installeer de telefoonkabels nooit tijdens onweer. Installeer geen telefooncontactbussen in een vochtige omgeving behalve wanneer de contactbus speciaal voor natte plaatsen werd geconcipieerd. Raak nooit telefoonkabels of aansluitingen aan die niet geïsoleerd zijn behalve wanneer de telefoonkabel losgekoppeld werd van het netwerk interface.

3 Wees voorzichtig bij het installeren of veranderen van telefoonkabels. Gebruik uw telefoon (behalve een draadloos model) niet tijdens een onweersbui. Er bestaat een klein risico voor elektrische schokken door de bliksem. Gebruik de telefoon niet om een gaslek aan te melden in de nabijheid van het lek. De AC contactdoos moet in de nabijheid van de apparatuur geïnstalleerd zijn en eenvoudig toegankelijk zijn. Gebruik alleen de batterijen die in deze gebruiksaanwijzing zijn aangegeven. gebruik alleen het meegeleverde laadtoestel om de batterijen te laden. Gebruik geen nieuwe en oude batterijen tegelijk. gebruik geen verschillende soorten batterijen tegelijkertijd. Bij het vervangen van de batterijen, dient u ervoor te zorgen dat de "+" en "-" kanten correct worden geplaatst. beschadig de batterijen niet. Corrosieve vloeistof kan eruit lekken en letsel of brandwonden aan de ogen en de huid veroorzaken. de vloeistof kan giftig zijn bij het inslikken. Bij oogcontact met schoon water spoelen (niet wrijven) en onmiddellijk medische hulp zoeken. Bewaar of draag geen batterij samen met andere metalen voorwerpen zoals sleutels of spelden. deze kunnen de batterijen kortsluiten en oververhitting veroorzaken. Laat de batterijen niet nat worden. Gooi de batterijen niet in een vuur en verhit de batterijen niet. de batterij kan exploderen. Laat de batterijen niet door kinderen vervangen. Probeer een nietoplaadbare batterij niet te laden. Door de radiofrequentie energie die door de snoerloze telefoon wordt uitgezonden kan medische apparatuur storingen tonen. Controleer of de persoonlijke medische apparatuur die u gebruikt goed afgeschermd is tegen externe radio frequentie energie voor u de snoerloze telefoon gebruikt. Gebruik de snoerloze telefoon niet in ziekenhuizen e. d. Waar het gebruik van dergelijke apparatuur verboden is. Belangrijk: Dit faxtoestel is alleen ontworpen om te gebruiken in het land waar het werd geodgekeurd. Het gebruik van de snoerloze telefoon Het maken van een telefoongesprek. Het ontvangen van een telefoongesprek. Het ontvangen van een faxbericht met de snoerloze telefoon. Kiezen van de lijst met binnenkomende/uitgaande gesprekken (herkiezen). Het opnemen van een meldtekst. Documenten die verzonden kunnen worden. 84 Het zenden van een faxbericht door normaal kiezen. 86 Het zenden van een faxbericht door automatisch kiezen. Druk op deze toets om tijdens het zenden van een faxbericht naar de lijn en faxtonen te luisteren door de luidspreker (pagina 86). RESOLUTION/RECEPTION MODE toets (RESOLUTIE/ONTVANGST MODE) Wanneer er een document in de invoer is, drukt u op deze toets om de resolutie voor het zenden van faxberichten of kopiëren af te stellen (pagina 84). In alle andere gevallen drukt u op deze toets om de ontvangsmode te selecteren (een pijl in het display wijst de actueel geselecteerde ontvangstmode aan; pagina 31). R toets Als u zich op een PBX, flash-type, bevindt, gebruik deze toets dan om externe gesprekken te kiezen (druk eerst op de R toets en kies vervolgens het nummer; pagina 86). REC/MEMO toets (REC/MODE) Druk op deze toets om een uitgaande melding, telefoongesprek of memo op te nemen (pagina 64 en 68). PLAY/HOLD toets (AFSPELEN/WACHTEN) Druk op deze toets om opgenomen meldingen af te spelen (pagina 67), of om een gesprek op wachten te plaatsen (pagina 102). Display Deze displaymeldingen helpen u bij de bediening van het toestel. UP (OMHOOG) en DOWN (OMLAAG) pijltoetsen Vergroten/reduceren instelling: Wanneer u een kopie van een document maakt, drukt u op deze toetsen om een vergroting/reductie-instelling te selecteren (pagina 106). Volume instelling: Als er geen document in de invoer is, drukt u op deze toetsen om het luidsprekervolume te wijzigen wanneer de toets werd Numerieke toetsen Gebruik deze toetsen om nummers te kiezen, om cijfers en letters in te voeren bij het opslaan van automatische kiesnummers. paneelontgrendeling Druk op deze ontgrendelingstoets om het bedieningspaneel te openen. STOP toets Druk op deze toets om een bewerking te annuleren voordat deze voltooid is. COPY/HELP/POLL toets (KOPIE/HELP/POLL) Druk op deze toets om een document te kopiëren (pagina 106). Druk op deze toets om de Help lijst te printen, een snelle referentiegids voor de bediening van het faxtoestel. Deze toets wordt ook gebruikt om aan ander toestel te pollen (aanvragen van een faxtransmissie van een ander toestel (pagina 114). STAvan de telefoon te plaatsen of te vervangen. Dit geeft aan hoeveel energie er nog in de batterijen zit. Hiermee wordt aangegeven dat het belsignaal van de snoerloze telefoon (en de pieptoon die klinkt wanneer de toetsen worden ingedrukt) uitgeschakeld zijn (stil belsignaal). Hiermee wordt aangegeven dat ingedrukt werd op de snoerloze telefoon en knippert wanneer er een gesprek binnenkomt. Dit verschijnt wanneer er nieuwe meldingen in het antwoordsystanvoelen tijdens Telefoon niet gebruikt, bewaar deze dan in het laadapparaat zodat het altijd geladen is. Wanneer de batterijen geladen moeten worden, knippert En hoort u pieptonen tijdens een telefoongesprek. Als u het gesprek wilt voortzetten, dient u het gesprek naar het faxtoestel door te schakelen of naar een andere snoerloze telefoon (zie pagina 48). Plaats de snoerloze telefoon in het laadapparaat en laat het laden. Opmerking: Als de batterijen bijna leeg zijn, verschijnt er niets op het display gedurende de eerste minuten dat de snoerloze telefoon in het laadapparaat is. De batterij begint normaal gesproken na een paar minuten te laden. Om de controleren of de batterij correct wordt geladen dient u de contacten Gesprekbereik Het gesprekbereik van de snoerloze telefoon is ongeveer 200 m (zichtlijn; gesprekbereik kan kleiner zijn afhankelijk van de transmissievoorwaarden). Indien u ruis of storingen hoort tijdens het spreken in de snoerloze telefoon, dient u dichter naar het faxtoestel toe te gaan. Grote metalen voorwerpen, metalen structuren en dikke muren reduceren het gesprekbereik. De printkop in het faxtoestel brengt hitte aan op de donorrol waardoor inkt op het papier wordt overgebracht. Volg de onderstaande stappen op om de donorrol te laden of te vervangen. De eerste startrol die bij de machine is inbegrepen kan ongeveer 30 A4formaat pagina's printen. Indien u de rol vervangt, gebruik dan een rol SHARP UX-9CR afdrukpapier. Met een rol kunt u ongeveer 180 A4-formaat pagina's printen. belangrijk! Wanneer het verkeerde soort afdrukpapier werd geladen, is printen niet mogelijk. Detectie papiereinde: Op ongeveer 3 m van het einde van de rol (er kunnen nog ongeveer 10 pagina's worden geprint), "verschijnt NEAR END OF FILM (DONORROL BIJNA OP) / REPLACE FILM (ROL VERVANGEN)" in het display. Hierdoor wordt u erop attent gemaakt dat u de donorrol spoedig moet vervangen. De correcte werking van deze functie is alleen gegarandeerd wanneer er een SHARP UX-9CR donorrol wordt gebruikt. Wanneer u de donorrol voor de eerste keer installeert, gaat u verder naar stap 4. Verwijder de twee groene tandwieltjes uit de gebruikte rollen.

4 Neem de nieuwe donorrol uit de verpakking. Snijd het band door dat de rollen bij Steek de groene tandwieltjes erin. Dikke rol naar achteren Draai aan het voorste tandwiel tot de rol gespannen is (zie afbeelding). Sluit het bedieningspaneel (druk beide kanten omlaag om ervoor te zorgen dat het deksel ineenklikt). U kunt maximaal 50 bladen papier met het formaat A4, g/m2 in de papierlade vullen (bij kamertemperatuur; de maximum hoogte van de stapel mag niet boven de markering in de lade liggen). Waaier het papier en maak de stapel gelijkmatig door de rand op een vlakke ondergrond te tikken. Wanneer er papier in de lade achterblijft, dient u dit eerst te verwijderen, te Combineren met het nieuwe papier en vervolgens in één stapel opnieuw te laden. Zorg ervoor dat het papier zodanig wordt geladen dat er op de print zijde van het papier wordt geprint. Wanneer op de andere zijde wordt geprint is het printresultaat eventueel slecht. De stapel mag niet hoger zijn dan tot deze lijn. (Deze lijn is de referentiepositie voor het maximum aantal vellen. Wanneer er vellen boven deze lijn uitkomen, druk ze dan met een vinger omlaag. Wanneer er nog bladen boven deze lijn blijven, verwijder ze dan. ) Opmerking: Gebruik geen papier waarop al werd geprint of papier dat omgekruld is. Indien de lade leeg is, dient u papier toe te voegen. Indien er papier in de lade aanwezig is, neemt u dit eruit en voert u het opnieuw in. Wanneer u klaar bent, drukt u op: Om terug te keren naar het datum en tijd display. Voor u begint faxberichten te verzenden moet u uw naam en fax (telefoon) nummer op de onderstaande wijze invoeren en de datum en tijd instellen, zoals toegelicht op pagina 29. Zodra u deze gegevens invoert, verschijnen zij automatisch bovenaan elke faxpagina die u verzendt. Voor het invoeren van een spatie tussen de cijfers, drukt u op Om een "+" in te voeren, drukt u op. Voer uw naam in via de numerieke toetsen zoals in de onderstaande tabel weergegeven. Voor het invoeren van opeenvolgende letters waarvoor dezelfde toets nodig Is, drukt u op de toets nadat u de eerste letter heeft ingevoerd. Om een kleine letter in te voeren, houdt u de lettertoets ingedrukt tot de kleine letter verschijnt. Om een van de volgende symbolen in te voeren, druk u herhaaldelijk op of ]^_`{ })( (Opmerking: Specifieke karaktertekens voor de geselecteerde taal verschijnen aan het einde van de symbolenlijst). Druk op STOP om terug te keren naar het datum en tijd display. De datum en de tijd verschijnen in het display en worden boven aan elke verzonden faxpagina geprint. Stel de datum en tijd in op de onderstaand aangegeven manier. Voer twee cijfers in voor de dag ("01" tot "31"). Voer twee cijfers in voor de maand ("01" voor januari, "02" voor februari, "12" voor december, enz. Voer twee cijfers voor het uur ("00" tot "23") en twee cijfers voor de minuut in ("00" tot "59"). Om terug te keren naar het datum en tijd display. Opmerking: De tijdsinstelling verandert automatisch aan het begin en einde van elke zomertijd. Uw fax heeft vier modes voor het ontvangen van faxberichten. FAX mode: Selecteer deze mode wanneer u alleen faxberichten op deze lijn wilt ontvangen. uw faxtoestel beantwoordt automatisch alle gesprekken en ontvangt de binnenkomende documenten. TEL mode: Deze mode is het meest geschikt voor het ontvangen van telefoongesprekken. Er kunnen ook faxberichten worden ontvangen, u moet echter alle gesprekken beantwoorden m. De hoorn van het faxtoestel of een neventoestel dat op dezelfde lijn is aangesloten. TEL/FAX mode: Deze mode is handig voor het ontvangen van faxberichten en gesprekken. Wanneer er een gesprek aankomt, herkent het faxtoestel of het om een gespreksverbinding gaat (inclusief handmatig gekozen faxberichten) of een automatisch gekozen faxbericht. Als het een gespreksverbinding is maakt het faxtoestel een speciaal belsignaal om u erop attent te maken dat u moet antwoorden. Als het een automatisch gekozen faxbericht is, begint de ontvangst automatisch. Mode: Selecteer deze mode wanneer u weg gaat en u wilt dat het ingebouwde antwoordapparaat alle gesprekken beantwoordt. Controleer of er geen document in de documentinvoer is geladen, en druk vervolgens op Voor nadere informatie over het ontvangen van faxberichten in de FAX en TEL mode, zie hoofdstuk 5, Het ontvangen van faxberichten. Voor nadere informatie over het gebruik van de A. m. Mode, zie hoofdstuk 3, Het gebruik van het antwoordsysteem. U kunt het volume van de luidspreker en het belsignaal instellen met de omhoog en omlaag pijltoetsen. Opmerking: Om het volume van de snoerloze telefoon af te stellen, zie pagina 37. Om het volume van het belsignaal van de snoerloze telefoon af te stellen, zie pagina 51. (Controleer of niet werd ingedrukt en er geen document in de documentinvoer geladen is. )" heeft geselecteerd om het belsignaal uit te schakelen, druk dan op Opmerking: Wanneer de ontvangstmode op TEL, is ingesteld, zal het belsignaal nog steeds LOW (ZACHT) klinken wanneer het uitgeschakeld is. Opmerking: Deze instelling wordt normaal gesproken alleen in Duitsland gebruikt. In andere landen kunt u de instelling proberen te veranderen wanneer u moeilijkheden met de fabrieksinstelling heeft. Indien uw faxtoestel op een PBX is aangesloten en de PBX de "Flash" methode gebruikt om een verbinding met een externe lijn te maken, moet u de juiste Flash selectie instelling kiezen afhankelijk van het feit of uw PBX lijn een normale telefoonlijn of een ISDN lijn is (of een andere hoge snelheidslijn). Selecteer 1 (SHORT TIME (KORTE TIJD)) wanneer uw PBX lijn een normale telefoonlijn is. Selecteer 2 (LONG TIME (LANGE TIJD)) als uw PBX leiding een ISDN lijn is (of een andere hoge snelheidslijn). Om terug te keren naar het datum en tijd display. Desgewenst kunt u de taal wijzigen voor het display, de berichten en de lijsten. Totdat het display de gewenste taal toont. Om terug te keren naar het datum en tijd display. Het gebruik van de snoerloze telefoon Naast de snoerloze telefoon, die is inbegrepen bij het faxtoestel, kunnen er max. 5 snoerloze telefoons bij dit faxtoestel worden gebruikt. De extra snoerloze telefoons moeten DECT/GAP standaard ondersteunen. De UX-D50 basis (faxtoestel) komt overeen met de GAP (Generic Access Prophile) eisen en ondersteunt de volgende taken: Uitgaande gesprekken, binnenkomende gesprekken, intercom. Extra basistoestellen en telefoons moeten overeenstemmen met de GAP standaard. Opmerking: Als gevolg van de brede varieteit van GAP telefoons van verschillende fabrikanten en met verschillende specificaties kan de volledige functionaliteit samen met de UX-D50 niet gegarandeerd worden. Om een snoerloze telefoon toe te voegen moet dit in het faxtoestel Een snoerloze telefoon kan worden gebruikt met max. vier basistoestellen. Door extra basistoestellen te kopen, kan het bereik van de snoerloze telefoon worden uitgebreid. (Let erop dat wanneer een snoerloze telefoon een gesprek ontvangt, hij binnen het bereik van het basistoestel moet blijven dat het gesprek uitzendt.

5 Er kan alleen worden doorgeschakeld van een snoerloze telefoon naar de Basis die actueel wordt gebruikt naar een snoerloze telefoon dat hetzelfde basistoestel gebruikt. Om een snoerloze telefoon met extra basistoestellen te gebruiken, moet de Telefoon in al deze basistoestellen geregistreerd zijn. Het maken van een telefoongesprek Het maken van een telefoongesprek Neem de snoerloze telefoon op en druk op Opmerking: Als het display van de snoerloze telefoon BEZET toont, moet U wachten met het gebruik van de snoerloze telefoon tot het faxtoestel niet meer in gebruik is. Wanneer u de kiestoon hoort, kiest u het nummer. Wanneer u klaar bent om het gesprek te beëindigen, drukt u op Het gesprek ook beëindigen door de telefoon in het laadapparaat te plaatsen. Ontvangstvolume snoerloze telefoon Om het volume van de snoerloze telefoon tijdens het spreken af te stellen, drukt u op or. Het ontvangen van een telefoongesprek U kunt ook kiezen door het telefoonnummer in te voeren en vervolgens op te drukken. U een fout hebt gemaakt, druk dan op vervolgens de correcte cijfers in. Opmerking: Als er een pauze tussen de cijfers nodig is om een externe leiding of een speciale dienst te bereiken, houd dan ingedrukt tot " " verschijnt. Het ontvangen van een telefoongesprek 1 2 Wanneer de snoerloze telefoon rinkelt, neem het dan op en druk op om te antwoorden. Wanneer u klaar bent om het gesprek te beëindigen, drukt u op Het gesprek ook beëindigen door de telefoon in het laadapparaat te plaatsen. (Het gesprek wordt beëindigd, ook wanneer het op wachten werd gezet) Een gesprek op wachten zetten Om de andere partij op wachten te zetten tijdens een telefoongesprek, drukt u op. Terwijl het gesprek op wachten staat, knippert "C" in het display. Wanneer u klaar bent om het gesprek te beëindigen, drukt u opnieuw op. Gesprek beëindigd door de telefoon in het laadapparaat te plaatsen, zelfs wanneer het gesprek op wachten werd gezet. Als de OPHANGEN instelling op "OFF(UIT)", staat, zal het plaatsen in het Laadapparaat van de snoerloze telefoon de verbinding niet verbreken wanneer het gesprek in de wachtenfunctie staat en zodoende kunnen de telefoonkosten verder stijgen. Het ontvangen van een faxbericht met de snoerloze telefoon Het ontvangen van een faxbericht met de snoerloze telefoon Als u een faxtoon hoort na het aannemen van een gesprek op de snoerloze telefoon of wanneer u met iemand spreekt die u een faxbericht wil sturen, drukt u op. Hierdoor wordt het faxtoestel gesignaleerd om met de faxontvangst te beginnen. Opmerking: Als het faxtoestel een faxsignaal herkent nadat u een gesprek heeft aangenomen op de snoerloze telefoon, begint de faxontvangst automatisch. U kunt de meest gekozen nummers opslaan voor automatisch kiezen. De nummers kunnen in de snoerloze telefoon of in het faxtoestel worden opgeslagen. Om een nummer in de snoerloze telefoon op te slaan, volgt u de onderstaande stappen op. De nummers die in de snoerloze telefoon werden opgeslagen kunnen alleen worden gebruikt door de snoerloze telefoon. Om een nummer in het faxtoestel op te slaan, zie pagina 88. de snoerloze Telefoon kan ook nummers gebruiken, die in het faxtoestel zijn opgeslagen. Voer een naam in voor het automatische kiesnummer. Om elke letter in te voeren dient u de toets van de letter in het onderstaande overzicht ingedrukt te houden tot de letter op het display verschijnt. (Als u geen naam in wilt voeren, ga dan direct naar stap 5. Om een fout te wissen, drukt u op houdt u ingedrukt. Als er een pauze tussen de cijfers nodig is om een externe lijn of een Speciale dienst te bereiken, houd dan ingedrukt tot " " verschijnt. Er kunnen verschillende pauzes achter elkaar worden ingevoerd. Ga terug naar stap 2 om een ander nummer op te slaan of druk herhaaldelijk op om te beëindigen. Het kiezen van een automatisch kiesnummer Tot het automatische kiesnummer dat u wilt kiezen In het display verschijnt (de naam verschijnt of het nummer wanneer u geen naam heeft ingevoerd). Om direct naar de namen te gaan die met een bepaalde letter beginnen, Houdt u de numerieke toets ingedrukt met deze letter tot dat de gewenste letter in het display verschijnt, druk vervolgens op naam verschijnt. Om een nummer van de naam op het display te controleren, drukt u Als u een automatisch kiesnummer wilt kiezen dat in het faxtoestel is Opgeslagen, druk dan op vervolgens op tot BASIS in het display verschijnt, druk of tot het gewenste nummer, en daarna op (Let op dat een automatisch kiesnummer in het faxtoestel, dat een "R" bevat, niet zal verschijnen. U kunt ook snel een automatisch kiesnummer kiezen door de eerste 3 letters van de naam in te voeren. Voer de eerste 3 letters van de naam van het automatisch kiesnummer dat u wilt kiezen in. Om de letters in te voeren houdt u de numerieke toets met de gewenste letter ingedrukt tot de letter op het display verschijnt. Indien u niet alle 3 letters wilt invoeren, kunt u op (Als er een andere naam in het display verschijnt, drukt tot de gewenste naam verschijnt. De naam van het automatisch kiesnummer dat met deze 3 letters begint, verschijnt. (Als er geen naam is, die met deze letters begint, verschijnt de naam die er het meest op lijkt). Als u veranderingen wilt maken aan een eerder opgeslagen automatisch kiesnummer, volgt u deze stappen op: De naam van één van de opgeslagen automatische kiesnummers Tot de naam of het nummer dat u wilt wijzigen in het Druk op de numerieke toetsen om nieuwe letters in te voeren (zie stap 4 op pagina 40). Indien u de naam niet wilt wijzigen, ga dan direct door naar stap 7. Druk op de numerieke toetsen om nieuwe cijfers in te voeren. Speciale dienst te bereiken, houd dan ingedrukt tot " " verschijnt. Als er een pauze tussen de cijfers nodig is om een externe lijn of een Indien u het nummer niet wilt wijzigen, ga dan direct door naar stap 9. Als u een automatisch kiesnummer wilt wissen, volg dan deze stappen op: De naam van één van de opgeslagen automatische kiesnummers Tot de naam of het nummer dat u wilt wissen in het Kiezen van de lijst met binnenkomende/uitgaande gesprekken (herkiezen) Kiezen van de lijst met binnenkomende/ uitgaande gesprekken (herkiezen) In de snoerloze telefoon wordt een lijst opgeslagen met de meest recente gesprekken die u heeft gevoerd. U kunt deze lijst bekijken en automatisch een nummer uit de lijst kiezen. En de gespreksverbinding ID-functie geactiveerd is verschijnen er alleen ontvangen gesprekken in de lijst (zie pagina 108). Gespreksverbinding ID functie geactiveerd is kunt u ook de gespreksverbindingen ID lijst bekijken die in het faxtoestel is opgeslagen. (Deze lijst toont de meest recente 30 gesprekken die door het faxtoestel werden ontvangen; zie pagina 110. Om de binnenkomende/uitgaande gesprekken lijst in de snoerloze telefoon te bekijken, drukt u op (Opmerking: U kunt ook van de lijst in het display verschijnt. ) Om de gespreksverbindingen ID lijst in het faxtoestel te bekijken, houdt u ingedrukt tot "LOGBOEK" (en een naam) in het display verschijnen.

6 ( niet ingedrukt houden). Ingedrukt houden tot het eerste nummer Tot de naam die u wilt bellen, verschijnt. Als u de gespreksverbindingen ID lijst bekijkt, kunt u op Of drukken om het nummer te controleren van de naam die in het display verschijnt. Om de tijd van het gesprek te controleren, drukt u op. Om de lijst te verlaten zonder een nummer te kiezen drukt u herhaaldelijk Opmerking: Als de gespreksverbinding ID informatie uitsluitend uit de naam en niet het nummer van de verbinding bestaat, verschijnt de gespreksverbinding niet op het display van de snoerloze telefoon. Om alle gesprekken uit de lijst met binnenkomende/uitgaande gesprekken in de snoerloze telefoon te wissen, volgt u de onderstaande stappen op. (Om alle gesprekken uit de gespreksverbindingen ID lijst te wissen, zie pagina 111. U kunt het faxtoestel en de snoerloze telefoon als een intercomsysteem gebruiken. Het is eventueel niet mogelijk om een andere snoerloze telefoon of het faxtoestel Op te roepen als andere snoerloze telefoons of het faxtoestel al in gebruik zijn. Het oproepen van het faxtoestel of een andere snoerloze telefoon vanaf een snoerloze telefoon. Voer het nummer (1 tot 6) van de snoerloze telefoon die u wilt oproepen in of druk op om alle snoerloze telefoons op te roepen. Als het nummer van de snoerloze telefoon of het faxtoestel (0 tot 6) met Een naam opgeslagen is in het telefoonboek van de snoerloze telefoon, verschijnt de naam wanneer u het nummer invoert. Wanneer u klaar bent om het gesprek te beëindigen, drukt u op. Het oproepen van een snoerloze telefoon vanaf het faxtoestel (opsporen van de snoerloze telefoon) U kunt deze procedure gebruiken om een snoerloze telefoon op te roepen of om deze op te sporen wanneer u vergeten bent waar u het heeft neergelegd. Druk op op het faxtoestel en voer het nummer in van de snoerloze telefoon die u wilt oproepen. Hierdoor kunt u de telefoon vinden wanneer u niet meer weet waar hij is. Wanneer u klaar bent om het gesprek te beëindigen, plaatst u de hoorn terug. Als er een gesprek binnenkomt terwijl de intercomeigenschap wordt gebruikt Als er een extern gesprek binnenkomt terwijl u de intercomeigenschap gebruikt, moet de persoon die het gesprek wil aannemen eerst het intercomgesprek beëindigen (druk op van de snoerloze telefoon of plaats de hoorn van het faxtoestel terug en beantwoordt vervolgens het externe gesprek (druk op op de snoerloze telefoon of neem de hoorn van het faxtoestel op). U kunt een gesprek doorschakelen naar het faxtoestel of de snoerloze telefoon. Het doorschakelen van een gesprek van een snoerloze telefoon naar het faxtoestel Opmerking: Het is niet mogelijk om met de persoon die op het faxtoestel antwoordt, te spreken voor het doorschakelen. Tijdens het gesprek drukt u op (het gesprek wordt in de wachten functie gezet). Om het gesprek door te schakelen naar het faxtoestel. Om het doorschakelen te annuleren en terug te gaan naar de persoon die Wanneer het doorschakelen voltooid is, keert het display terug naar het Als er niemand antwoordt binnen 30 seconden beginnen alle snoerloze telefoons te rinkelen. Als er niemand antwoordt binnen de volgende 30 seconden, wordt de verbinding verbroken. Het doorschakelen van een gesprek van een snoerloze telefoon naar een andere snoerloze telefoon Tijdens het gesprek drukt u op (het gesprek wordt in de wachten functie gezet). Voer het nummer in van de snoerloze telefoon of druk op snoerloze telefoons op te roepen (het faxtoestel is hierbij niet inbegrepen). Om het doorschakelen te annuleren en terug te gaan naar de persoon die U kunt met de persoon spreken die op de snoerloze telefoon antwoordt. Wanneer u hiermee klaar bent, drukt u op voltooien. Om het doorschakelen te voltooien zonder met de antwoordende persoon te spreken, drukt u op. Om terug te keren naar de eerste Het doorschakelen van een gesprek van een faxtoestel naar een snoerloze telefoon Opmerking: Een gesprek kan slechts eenmaal doorgeschakeld worden. Tijdens het gesprek drukt u op op het faxtoestel. Telefoons die in het faxtoestel geregistreerd staan, verschijnen. Voer het nummer in van de snoerloze telefoon waar naar u het gesprek wilt doorschakelen. Plaats de hoorn van het faxtoestel terug om het doorschakelen te voltooien. Opmerking: U kunt het belgeluid van de snoerloze telefoon niet horen door Keren naar de eerste persoon. U kunt één van de zes belsignalen voor de snoerloze telefoon selecteren alsmede het volume hiervan afstellen of uitschakelen. Voer het nummer (van 1 tot 6) van de gewenste melodie in (of druk op tot het gewenste nummer verschijnt en druk op ). Een andere melodie te selecteren, herhaalt u de stappen 3 en 4. Druk eenmaal op eenmaal op. Druk op of om een volumeniveau te selecteren van 1 tot 4 en vervolgens. Als u niet wilt dat de snoerloze telefoon rinkelt wanneer er een gesprek binnenkomt, (of een piepgeluid klinkt wanneer er een toets wordt ingedrukt), volg dan de volgende stappen om het belsignaal uit te schakelen. Wanneer dit gedaan is, verschijnt in het display. Druk eenmaal op tweemaal op Druk eenmaal op Er klinkt normaal gesproken een pieptoon wanneer u een toets op de snoerloze telefoon indrukt. Om de pieptonen in- of uit te schakelen, volgt u de volgende stappen op. Druk eenmaal op eenmaal op. Om de duur van het meest recente gesprek te controleren, volgt u deze stappen op: Druk eenmaal op eenmaal op. Wanneer deze instelling ingeschakeld is kunnen de gesprekken worden beëindigd door de hoorn in het laadapparaat te plaatsen (u hoeft niet op te drukken). (Het gesprek wordt beëindigd, ook wanneer het op wachten werd gezet) Om de energie van de batterijen te behouden kunt u de snoerloze telefoon uitschakelen. Om de stroom uit te schakelen, houdt u ingedrukt tot ingedrukt het display leeg wordt. Om de stroom in te schakelen, houdt u wanneer de snoerloze telefoon in het laadapparaat wordt geplaatst. Het luisteren naar meldingen van de snoerloze telefoon Wanneer er nieuwe meldingen werden ontvangen in het antwoordsysteem van het faxtoestel, verschijnt in het display. Volg de onderstaande stappen om naar de meldingen op de snoerloze telefoon te luisteren. Nadat u naar de meldingen heeft geluisterd. Terwijl de melding wordt Om een melding over te slaan, drukt u op Wanneer u klaar bent, drukt u op beëindigen. Om een snoerloze telefoon te gebruiken, moet dit eerst in het faxtoestel geregistreerd worden. de snoerloze telefoon die met het faxtoestel werd geleverd is al geregistreerd. Om een extra snoerloze telefoon te registreren, volgt u de stappen in Automatische registratie of Klant registratie op de volgende pagina's op. Gebruik de automatische registratie wanneer u alleen de snoerloze telefoon In een basis registreert (het faxtoestel) en de systeem PIN code niet werd gewijzigd van de oorspronkelijke instelling (0000) (zie pagina 58). Dit is de eenvoudigste registratiemethode en waarvoor geen systeem PIN code is vereist. Gebruik de klantregistratie wanneer de systeem PIN code werd gewijzigd in een ander nummer dan 0000.

Motorola D1010 series

Motorola D1010 series Motorola D1010 series Voor de D1011, D1012, D1013 en D1014 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Welkom... Dit is uw nieuwe Motorola D1010

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Uw telefoon in het kort 5 Uw telefoon met dubbele SIM-kaart 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 6 Een SIM-kaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave 2

Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave 2 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-30 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com 2012 Visonic. All rights reserved. PowerMaster-30 Dutch User Guide D-304332 PowerMaster-30 G2 GEBRUIKER- SHANDLEIDING

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C5 00

Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Uitgave 3.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Over dit apparaat 5 Office-toepassingen 6 Netwerkdiensten 6 Aan de slag 8 Toetsen en onderdelen 8 SIM-kaart en batterij

Nadere informatie

Athene Gebruiksaanwijzing

Athene Gebruiksaanwijzing Athene 25 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: a Hoorn b Toestel c Krulsnoer

Nadere informatie

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008.

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008. Inleiding EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel The products covered by this Declaration 26 Volt Battery

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS ME-50 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat gaat gebruiken, dient u de hoofdstukken HET APPARAAT OP EEN VEILIGE

Nadere informatie

Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding

Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80017002 Ver. A Gebruiksaanwijzing Copyright 2011, Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. De koper van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 100

Gebruikershandleiding Nokia 100 Gebruikershandleiding Nokia 00 Uitgave. NL Toetsen en onderdelen Select. 8 3 7 4 6 5 Luistergedeelte Scherm 3 Einde / Aan/uit-toets 4 Toetsenbord 5 Microfoon 6 Bladertoets 7 Beltoets 8 Selectietoetsen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia N8 00

Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Uitgave 2.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Aan de slag 6 Toetsen en onderdelen 6 Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen 8 De toetsen en het scherm

Nadere informatie

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider. Uw

Nadere informatie

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing Samsung B2700 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding / Gebruikershandleiding Lees, voordat u dit apparaat in gebruik, neemt de hoofdstukken BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pag. 2), HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag. 3, 4 en 5) en BELANGRIJKE

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding DUALSIM PDA handleiding 1 Gebruikershandleiding DUALSIM PDA handleiding 2 DUALSIM PDA Multi Mobile Handleiding Versie 1.0 Multi Mobile B.V., 2008 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. OL-29506-01 Cisco Model DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3,0 8x4 draadloze gateway voor thuisgebruik met geïntegreerde digitale spraakadapter Gebruikershandleiding Lees dit Belangrijk Lees deze hele

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie

Nokia X6-00 Gebruikershandleiding

Nokia X6-00 Gebruikershandleiding Nokia X6-00 Gebruikershandleiding Uitgave 5.4 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 6 Over dit apparaat 7 Netwerkdiensten 8 Aan de slag 10 Toetsen en onderdelen 10 De SIM-kaart en de batterij plaatsen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie

Overzicht van de Denver 16

Overzicht van de Denver 16 Overzicht van de Denver 16 @ # ) $ % ^ & *! ( Hoorn! Aansluitpunt krulsnoer Toestel, bovenaanzicht @ Haakcontact # Afdekklepje notitiekaart nummergeheugen $ M1 - M6 Geheugentoetsen %1, 2 en 3 tijdens belsignaal:

Nadere informatie

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Lees dit voordat u verder gaat. Veiligheidsmaatregelen Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door, zodat u zeker weet hoe u uw mobiele telefoon correct

Nadere informatie

Polar RS100. Gebruiksaanwijzing

Polar RS100. Gebruiksaanwijzing Polar RS100 Gebruiksaanwijzing SNEL VAN START MET DE RS100 Tijdweergave Standby-stand Registratiestand Gedetailleerde informatie over uw meest recente trainingssessies bekijken Langetermijngegevens over

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C3 00

Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Uitgave 4.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Ondersteuning 5 Nokia C3 in het kort 5 Belangrijkste functies 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 7 SIM-kaart

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

Acoustic Chorus AC-60

Acoustic Chorus AC-60 Acoustic Chorus AC-60 Dank u en gefeliciteerd met uw keuze van de Roland AC-60 Acoustic Chorus. Voordat u het apparaat gaat gebruiken, lees eerst de hoofdstukken getiteld: Belangrijke Veiligheidsinstructies

Nadere informatie