Uw gebruiksaanwijzing. SHARP UX-D50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw gebruiksaanwijzing. SHARP UX-D50 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4358477"

Transcriptie

1 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen, maat, accessoires, enz.). Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding Handleiding Bedieningshandleiding Instructiehandleiding

2 Handleiding samenvatting: in de Europese Unie Let op: Deze apparatuur niet samen met het normale huisafval weggooien! afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet gescheiden worden ingezameld conform de wetgeving inzake de verantwoorde verwerking, terugwinning en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Na de invoering van de wet door de lidstaten mogen particuliere huishoudens in de lidstaten van de Europese Unie hun afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos* naar hiertoe aangewezen inzamelingsinrichtingen brengen*. In sommige landen* kunt u bij de aanschaf van een nieuw apparaat het oude product kosteloos bij uw lokale distributeur inleveren. Zwitserland: U kunt afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos bij de distributeur inleveren, zelfs als u geen nieuw product koopt. Informatie over afvalverwijdering voor bedrijven. Als u het product voor zakelijke doeleinden heeft gebruikt en als u dit wilt weggooien: Neem contact op met uw SHARP distributeur die u inlichtingen verschaft over de terugname van het product. Het kan zijn dat u een afvalverwijderingsbijdrage voor de terugname en recycling moet betalen. kleine producten (en kleine hoeveelheden) kunnen door de lokale inzamelingsinrichtingen worden verwerkt. Voor Spanje: Neem contact op met de inzamelingsinrichting of de lokale autoriteiten voor de terugname van uw afgedankte producten. let op: Uw product is van dit merkteken voorzien. Dit betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet samen met het normale huisafval mogen worden weggegooid. Er bestaat een afzonderlijk inzamelingssysteem voor deze producten. Consulte en una de las ilustraciones siguientes la traducción de los nombres de las teclas en su idioma. de toetsnamen verschijnen in het Engels op het bedieningspaneel. Zie de overeenkomstige onderstaande afbeelding voor vertalingen van de toetsnamen in uw taal. Las cifras indicadas en la especificación sobre el rendimiento corresponden a valores nominales de las unidades de producción. No tire las baterías al fuego ni las caliente. Los objetos metálicos de gran tamaño, las estructuras metálicas y las paredes gruesas reducen la cobertura. Limpie con frecuencia el cristal de exploración y los rodillos para garantizar la calidad de las imágenes transmitidas y de las copias. Todas las manchas (como las de líquido de corregir, por ejemplo). La suciedad y las manchas harán que aparezcan líneas verticales en las imágenes transmitidas y en las copias. Tire las baterías usadas siguiendo las instrucciones del fabricante. Welkom en hartelijk bedankt dat u een SHARP faxtoestel en snoerloze telefoon heeft gekozen. Naast de snoerloze telefoon, die is inbegrepen bij het faxtoestel, kunnen er max. 5 snoerloze telefoons bij dit faxtoestel worden gebruikt. De extra snoerloze telefoons moeten DECT/GAP standaard ondersteunen. De UX-D50 basis (faxtoestel) komt overeen met de GAP (Generic Access Prophile) eisen en ondersteunt de volgende taken: Uitgaande gesprekken, binnenkomende gesprekken, intercom. Extra basistoestellen en telefoons moeten overeenstemmen met de GAP standard. Automatisch kiezen Donorrol 40 nummers Eerste startrol (bij de machine inbegrepen): 10 m (ongeveer 30 A4 pagina's) Vervangingsrol (niet inbegrepen): UX-9CR 60 m (een rol levert ongeveer 180 A4 pagina's op) 448 KB (0ngeveer 24 gemiddelde pagina's zonder opgenomen gespreksmeldingen en ECM uitgeschakeld of 20 minuten gespreksmeldingen (inclusiefs OGMs) zonder documenten in het geheugen) bps met automatische terugschakeling naar lagere snelheden. Ongeveer 6 seconden (alleen wanneer ECM aan is) Horizontaal: 8 regels/mm Verticaal: Standaard: 3,85 regels/mm Fijn /fotomode: 7,7 regels/mm Super fijn: 15,4 regels/mm *Gebaseerd op de Sharp Standard Chart bij een standaardresolutie is de Sharp speciale mode exclusief tijd voor protocolsignalen (bijv. (bij kamertemperatuur; maximale stapelhoogte niet hoger dan de lijn op de lade) 16-karakter LCD display Analoog openbaar geschakeld telefoonnetwerk (TBR 21)/PBX ITU-T (CCITT) G3 mode Automatische invoer: Breedte: 148 tot 210 mm Lengte: 140 tot 297 mm Handmatige invoer: Breedte: 148 tot 210 mm Lengte: 140 tot 600 mm 210 mm max. Enkele/meerdere (99 kopieën/pagina) Ja (kan niet gebruikt worden zonder stroomvoeding) V AC, 50 Hz 5-35 C Minder dan 70 dba (gemeten volgens EN ISO 7779) % RH Stand-by: 3,2 W Maximum: 110 W Breedte: 327 mm Diepte: 193 mm Hoogte: 163 mm 600 mah) ongeveer 1,0 W (in stand-by mode) ongeveer 12 uur voor eerste lading ongeveer 10 uur (600 minuten) (bij kamertemperatuur) ongeveer 120 uur met een volle lading (bij kamertemperatuur) Levensduur batterij (zowel normaal als in de stand-by-mode) kan variëren afhankelijk van het gebruik, afstand tot het basistoestel en omgevingsvoorwaarden zoals temperatuur. Als onderdeel van ons streven naar continue verbetering van onze producten, behoudt SHARP het recht voor wijzigingen in ontwerp en technische gegevens aan te brengen zonder aankondiging vooraf. de vermelde gegevens over het vermogen zijn nominale waarden van productieapparaten. Bij individuele apparaten kunnen er afwijkingen van deze waarden optreden. Vul uw systeem PIN in op de onderstaande vrije plaats. Voor informatie over het systeem PIN nummer, zie pagina 58. Demonteer het toestel niet en probeer geen procedures uit te voeren, die niet in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven. raadpleeg voor alle onderhoudswerkzaamheden het gekwalificeerde servicepersoneel. Installeer of gebruik het toestel niet in de nabijheid van water of wanneer u nat bent. Gebruik het toestel bijvoorbeeld niet in de nabijheid van een badkuip, wasbak, gootsteen in een vochtig souterrain of bij een zwembad. Pas op dat u geen vloeistoffen op het toestel morst. Indien de volgende situaties optreden, dient u het toestel van de stroomtoevoer en de telefooncontactdoos te scheiden en een gekwalificeerde servicemonteur te raadplegen: - Er werd water gemorst op het toestel of het toestel werd aan regen of water blootgesteld. Zorg ervoor dat er niets op het netsnoer ligt of staat en installeer het toestel niet zodanig dat men over het netsnoer kan lopen. Dit toestel mag alleen worden aangesloten op een wandcontactdoos voor V, 50 Hz, geaard (2-aderige) uitgang. Hierdoor bestaat gevaar voor brand of elektrische schokken. Wanneer er een voorwerp in de machine valt, dat niet verwijderd kan worden, trek dat de stekker uit de wandcontactdoos en raadpleeg een gekwalificeerde servicemonteur. Plaats dit toestel niet op een onstabiele wagen, standplaats of tafel. Het toestel kan ernstig beschadigd worden wanneer het valt. installeer de telefoonkabels nooit tijdens onweer. Installeer geen telefooncontactbussen in een vochtige omgeving behalve wanneer de contactbus speciaal voor natte plaatsen werd geconcipieerd. Raak nooit telefoonkabels of aansluitingen aan die niet geïsoleerd zijn behalve wanneer de telefoonkabel losgekoppeld werd van het netwerk interface.

3 Wees voorzichtig bij het installeren of veranderen van telefoonkabels. Gebruik uw telefoon (behalve een draadloos model) niet tijdens een onweersbui. Er bestaat een klein risico voor elektrische schokken door de bliksem. Gebruik de telefoon niet om een gaslek aan te melden in de nabijheid van het lek. De AC contactdoos moet in de nabijheid van de apparatuur geïnstalleerd zijn en eenvoudig toegankelijk zijn. Gebruik alleen de batterijen die in deze gebruiksaanwijzing zijn aangegeven. gebruik alleen het meegeleverde laadtoestel om de batterijen te laden. Gebruik geen nieuwe en oude batterijen tegelijk. gebruik geen verschillende soorten batterijen tegelijkertijd. Bij het vervangen van de batterijen, dient u ervoor te zorgen dat de "+" en "-" kanten correct worden geplaatst. beschadig de batterijen niet. Corrosieve vloeistof kan eruit lekken en letsel of brandwonden aan de ogen en de huid veroorzaken. de vloeistof kan giftig zijn bij het inslikken. Bij oogcontact met schoon water spoelen (niet wrijven) en onmiddellijk medische hulp zoeken. Bewaar of draag geen batterij samen met andere metalen voorwerpen zoals sleutels of spelden. deze kunnen de batterijen kortsluiten en oververhitting veroorzaken. Laat de batterijen niet nat worden. Gooi de batterijen niet in een vuur en verhit de batterijen niet. de batterij kan exploderen. Laat de batterijen niet door kinderen vervangen. Probeer een nietoplaadbare batterij niet te laden. Door de radiofrequentie energie die door de snoerloze telefoon wordt uitgezonden kan medische apparatuur storingen tonen. Controleer of de persoonlijke medische apparatuur die u gebruikt goed afgeschermd is tegen externe radio frequentie energie voor u de snoerloze telefoon gebruikt. Gebruik de snoerloze telefoon niet in ziekenhuizen e. d. Waar het gebruik van dergelijke apparatuur verboden is. Belangrijk: Dit faxtoestel is alleen ontworpen om te gebruiken in het land waar het werd geodgekeurd. Het gebruik van de snoerloze telefoon Het maken van een telefoongesprek. Het ontvangen van een telefoongesprek. Het ontvangen van een faxbericht met de snoerloze telefoon. Kiezen van de lijst met binnenkomende/uitgaande gesprekken (herkiezen). Het opnemen van een meldtekst. Documenten die verzonden kunnen worden. 84 Het zenden van een faxbericht door normaal kiezen. 86 Het zenden van een faxbericht door automatisch kiezen. Druk op deze toets om tijdens het zenden van een faxbericht naar de lijn en faxtonen te luisteren door de luidspreker (pagina 86). RESOLUTION/RECEPTION MODE toets (RESOLUTIE/ONTVANGST MODE) Wanneer er een document in de invoer is, drukt u op deze toets om de resolutie voor het zenden van faxberichten of kopiëren af te stellen (pagina 84). In alle andere gevallen drukt u op deze toets om de ontvangsmode te selecteren (een pijl in het display wijst de actueel geselecteerde ontvangstmode aan; pagina 31). R toets Als u zich op een PBX, flash-type, bevindt, gebruik deze toets dan om externe gesprekken te kiezen (druk eerst op de R toets en kies vervolgens het nummer; pagina 86). REC/MEMO toets (REC/MODE) Druk op deze toets om een uitgaande melding, telefoongesprek of memo op te nemen (pagina 64 en 68). PLAY/HOLD toets (AFSPELEN/WACHTEN) Druk op deze toets om opgenomen meldingen af te spelen (pagina 67), of om een gesprek op wachten te plaatsen (pagina 102). Display Deze displaymeldingen helpen u bij de bediening van het toestel. UP (OMHOOG) en DOWN (OMLAAG) pijltoetsen Vergroten/reduceren instelling: Wanneer u een kopie van een document maakt, drukt u op deze toetsen om een vergroting/reductie-instelling te selecteren (pagina 106). Volume instelling: Als er geen document in de invoer is, drukt u op deze toetsen om het luidsprekervolume te wijzigen wanneer de toets werd Numerieke toetsen Gebruik deze toetsen om nummers te kiezen, om cijfers en letters in te voeren bij het opslaan van automatische kiesnummers. paneelontgrendeling Druk op deze ontgrendelingstoets om het bedieningspaneel te openen. STOP toets Druk op deze toets om een bewerking te annuleren voordat deze voltooid is. COPY/HELP/POLL toets (KOPIE/HELP/POLL) Druk op deze toets om een document te kopiëren (pagina 106). Druk op deze toets om de Help lijst te printen, een snelle referentiegids voor de bediening van het faxtoestel. Deze toets wordt ook gebruikt om aan ander toestel te pollen (aanvragen van een faxtransmissie van een ander toestel (pagina 114). STAvan de telefoon te plaatsen of te vervangen. Dit geeft aan hoeveel energie er nog in de batterijen zit. Hiermee wordt aangegeven dat het belsignaal van de snoerloze telefoon (en de pieptoon die klinkt wanneer de toetsen worden ingedrukt) uitgeschakeld zijn (stil belsignaal). Hiermee wordt aangegeven dat ingedrukt werd op de snoerloze telefoon en knippert wanneer er een gesprek binnenkomt. Dit verschijnt wanneer er nieuwe meldingen in het antwoordsystanvoelen tijdens Telefoon niet gebruikt, bewaar deze dan in het laadapparaat zodat het altijd geladen is. Wanneer de batterijen geladen moeten worden, knippert En hoort u pieptonen tijdens een telefoongesprek. Als u het gesprek wilt voortzetten, dient u het gesprek naar het faxtoestel door te schakelen of naar een andere snoerloze telefoon (zie pagina 48). Plaats de snoerloze telefoon in het laadapparaat en laat het laden. Opmerking: Als de batterijen bijna leeg zijn, verschijnt er niets op het display gedurende de eerste minuten dat de snoerloze telefoon in het laadapparaat is. De batterij begint normaal gesproken na een paar minuten te laden. Om de controleren of de batterij correct wordt geladen dient u de contacten Gesprekbereik Het gesprekbereik van de snoerloze telefoon is ongeveer 200 m (zichtlijn; gesprekbereik kan kleiner zijn afhankelijk van de transmissievoorwaarden). Indien u ruis of storingen hoort tijdens het spreken in de snoerloze telefoon, dient u dichter naar het faxtoestel toe te gaan. Grote metalen voorwerpen, metalen structuren en dikke muren reduceren het gesprekbereik. De printkop in het faxtoestel brengt hitte aan op de donorrol waardoor inkt op het papier wordt overgebracht. Volg de onderstaande stappen op om de donorrol te laden of te vervangen. De eerste startrol die bij de machine is inbegrepen kan ongeveer 30 A4formaat pagina's printen. Indien u de rol vervangt, gebruik dan een rol SHARP UX-9CR afdrukpapier. Met een rol kunt u ongeveer 180 A4-formaat pagina's printen. belangrijk! Wanneer het verkeerde soort afdrukpapier werd geladen, is printen niet mogelijk. Detectie papiereinde: Op ongeveer 3 m van het einde van de rol (er kunnen nog ongeveer 10 pagina's worden geprint), "verschijnt NEAR END OF FILM (DONORROL BIJNA OP) / REPLACE FILM (ROL VERVANGEN)" in het display. Hierdoor wordt u erop attent gemaakt dat u de donorrol spoedig moet vervangen. De correcte werking van deze functie is alleen gegarandeerd wanneer er een SHARP UX-9CR donorrol wordt gebruikt. Wanneer u de donorrol voor de eerste keer installeert, gaat u verder naar stap 4. Verwijder de twee groene tandwieltjes uit de gebruikte rollen.

4 Neem de nieuwe donorrol uit de verpakking. Snijd het band door dat de rollen bij Steek de groene tandwieltjes erin. Dikke rol naar achteren Draai aan het voorste tandwiel tot de rol gespannen is (zie afbeelding). Sluit het bedieningspaneel (druk beide kanten omlaag om ervoor te zorgen dat het deksel ineenklikt). U kunt maximaal 50 bladen papier met het formaat A4, g/m2 in de papierlade vullen (bij kamertemperatuur; de maximum hoogte van de stapel mag niet boven de markering in de lade liggen). Waaier het papier en maak de stapel gelijkmatig door de rand op een vlakke ondergrond te tikken. Wanneer er papier in de lade achterblijft, dient u dit eerst te verwijderen, te Combineren met het nieuwe papier en vervolgens in één stapel opnieuw te laden. Zorg ervoor dat het papier zodanig wordt geladen dat er op de print zijde van het papier wordt geprint. Wanneer op de andere zijde wordt geprint is het printresultaat eventueel slecht. De stapel mag niet hoger zijn dan tot deze lijn. (Deze lijn is de referentiepositie voor het maximum aantal vellen. Wanneer er vellen boven deze lijn uitkomen, druk ze dan met een vinger omlaag. Wanneer er nog bladen boven deze lijn blijven, verwijder ze dan. ) Opmerking: Gebruik geen papier waarop al werd geprint of papier dat omgekruld is. Indien de lade leeg is, dient u papier toe te voegen. Indien er papier in de lade aanwezig is, neemt u dit eruit en voert u het opnieuw in. Wanneer u klaar bent, drukt u op: Om terug te keren naar het datum en tijd display. Voor u begint faxberichten te verzenden moet u uw naam en fax (telefoon) nummer op de onderstaande wijze invoeren en de datum en tijd instellen, zoals toegelicht op pagina 29. Zodra u deze gegevens invoert, verschijnen zij automatisch bovenaan elke faxpagina die u verzendt. Voor het invoeren van een spatie tussen de cijfers, drukt u op Om een "+" in te voeren, drukt u op. Voer uw naam in via de numerieke toetsen zoals in de onderstaande tabel weergegeven. Voor het invoeren van opeenvolgende letters waarvoor dezelfde toets nodig Is, drukt u op de toets nadat u de eerste letter heeft ingevoerd. Om een kleine letter in te voeren, houdt u de lettertoets ingedrukt tot de kleine letter verschijnt. Om een van de volgende symbolen in te voeren, druk u herhaaldelijk op of ]^_`{ })( (Opmerking: Specifieke karaktertekens voor de geselecteerde taal verschijnen aan het einde van de symbolenlijst). Druk op STOP om terug te keren naar het datum en tijd display. De datum en de tijd verschijnen in het display en worden boven aan elke verzonden faxpagina geprint. Stel de datum en tijd in op de onderstaand aangegeven manier. Voer twee cijfers in voor de dag ("01" tot "31"). Voer twee cijfers in voor de maand ("01" voor januari, "02" voor februari, "12" voor december, enz. Voer twee cijfers voor het uur ("00" tot "23") en twee cijfers voor de minuut in ("00" tot "59"). Om terug te keren naar het datum en tijd display. Opmerking: De tijdsinstelling verandert automatisch aan het begin en einde van elke zomertijd. Uw fax heeft vier modes voor het ontvangen van faxberichten. FAX mode: Selecteer deze mode wanneer u alleen faxberichten op deze lijn wilt ontvangen. uw faxtoestel beantwoordt automatisch alle gesprekken en ontvangt de binnenkomende documenten. TEL mode: Deze mode is het meest geschikt voor het ontvangen van telefoongesprekken. Er kunnen ook faxberichten worden ontvangen, u moet echter alle gesprekken beantwoorden m. De hoorn van het faxtoestel of een neventoestel dat op dezelfde lijn is aangesloten. TEL/FAX mode: Deze mode is handig voor het ontvangen van faxberichten en gesprekken. Wanneer er een gesprek aankomt, herkent het faxtoestel of het om een gespreksverbinding gaat (inclusief handmatig gekozen faxberichten) of een automatisch gekozen faxbericht. Als het een gespreksverbinding is maakt het faxtoestel een speciaal belsignaal om u erop attent te maken dat u moet antwoorden. Als het een automatisch gekozen faxbericht is, begint de ontvangst automatisch. Mode: Selecteer deze mode wanneer u weg gaat en u wilt dat het ingebouwde antwoordapparaat alle gesprekken beantwoordt. Controleer of er geen document in de documentinvoer is geladen, en druk vervolgens op Voor nadere informatie over het ontvangen van faxberichten in de FAX en TEL mode, zie hoofdstuk 5, Het ontvangen van faxberichten. Voor nadere informatie over het gebruik van de A. m. Mode, zie hoofdstuk 3, Het gebruik van het antwoordsysteem. U kunt het volume van de luidspreker en het belsignaal instellen met de omhoog en omlaag pijltoetsen. Opmerking: Om het volume van de snoerloze telefoon af te stellen, zie pagina 37. Om het volume van het belsignaal van de snoerloze telefoon af te stellen, zie pagina 51. (Controleer of niet werd ingedrukt en er geen document in de documentinvoer geladen is. )" heeft geselecteerd om het belsignaal uit te schakelen, druk dan op Opmerking: Wanneer de ontvangstmode op TEL, is ingesteld, zal het belsignaal nog steeds LOW (ZACHT) klinken wanneer het uitgeschakeld is. Opmerking: Deze instelling wordt normaal gesproken alleen in Duitsland gebruikt. In andere landen kunt u de instelling proberen te veranderen wanneer u moeilijkheden met de fabrieksinstelling heeft. Indien uw faxtoestel op een PBX is aangesloten en de PBX de "Flash" methode gebruikt om een verbinding met een externe lijn te maken, moet u de juiste Flash selectie instelling kiezen afhankelijk van het feit of uw PBX lijn een normale telefoonlijn of een ISDN lijn is (of een andere hoge snelheidslijn). Selecteer 1 (SHORT TIME (KORTE TIJD)) wanneer uw PBX lijn een normale telefoonlijn is. Selecteer 2 (LONG TIME (LANGE TIJD)) als uw PBX leiding een ISDN lijn is (of een andere hoge snelheidslijn). Om terug te keren naar het datum en tijd display. Desgewenst kunt u de taal wijzigen voor het display, de berichten en de lijsten. Totdat het display de gewenste taal toont. Om terug te keren naar het datum en tijd display. Het gebruik van de snoerloze telefoon Naast de snoerloze telefoon, die is inbegrepen bij het faxtoestel, kunnen er max. 5 snoerloze telefoons bij dit faxtoestel worden gebruikt. De extra snoerloze telefoons moeten DECT/GAP standaard ondersteunen. De UX-D50 basis (faxtoestel) komt overeen met de GAP (Generic Access Prophile) eisen en ondersteunt de volgende taken: Uitgaande gesprekken, binnenkomende gesprekken, intercom. Extra basistoestellen en telefoons moeten overeenstemmen met de GAP standaard. Opmerking: Als gevolg van de brede varieteit van GAP telefoons van verschillende fabrikanten en met verschillende specificaties kan de volledige functionaliteit samen met de UX-D50 niet gegarandeerd worden. Om een snoerloze telefoon toe te voegen moet dit in het faxtoestel Een snoerloze telefoon kan worden gebruikt met max. vier basistoestellen. Door extra basistoestellen te kopen, kan het bereik van de snoerloze telefoon worden uitgebreid. (Let erop dat wanneer een snoerloze telefoon een gesprek ontvangt, hij binnen het bereik van het basistoestel moet blijven dat het gesprek uitzendt.

5 Er kan alleen worden doorgeschakeld van een snoerloze telefoon naar de Basis die actueel wordt gebruikt naar een snoerloze telefoon dat hetzelfde basistoestel gebruikt. Om een snoerloze telefoon met extra basistoestellen te gebruiken, moet de Telefoon in al deze basistoestellen geregistreerd zijn. Het maken van een telefoongesprek Het maken van een telefoongesprek Neem de snoerloze telefoon op en druk op Opmerking: Als het display van de snoerloze telefoon BEZET toont, moet U wachten met het gebruik van de snoerloze telefoon tot het faxtoestel niet meer in gebruik is. Wanneer u de kiestoon hoort, kiest u het nummer. Wanneer u klaar bent om het gesprek te beëindigen, drukt u op Het gesprek ook beëindigen door de telefoon in het laadapparaat te plaatsen. Ontvangstvolume snoerloze telefoon Om het volume van de snoerloze telefoon tijdens het spreken af te stellen, drukt u op or. Het ontvangen van een telefoongesprek U kunt ook kiezen door het telefoonnummer in te voeren en vervolgens op te drukken. U een fout hebt gemaakt, druk dan op vervolgens de correcte cijfers in. Opmerking: Als er een pauze tussen de cijfers nodig is om een externe leiding of een speciale dienst te bereiken, houd dan ingedrukt tot " " verschijnt. Het ontvangen van een telefoongesprek 1 2 Wanneer de snoerloze telefoon rinkelt, neem het dan op en druk op om te antwoorden. Wanneer u klaar bent om het gesprek te beëindigen, drukt u op Het gesprek ook beëindigen door de telefoon in het laadapparaat te plaatsen. (Het gesprek wordt beëindigd, ook wanneer het op wachten werd gezet) Een gesprek op wachten zetten Om de andere partij op wachten te zetten tijdens een telefoongesprek, drukt u op. Terwijl het gesprek op wachten staat, knippert "C" in het display. Wanneer u klaar bent om het gesprek te beëindigen, drukt u opnieuw op. Gesprek beëindigd door de telefoon in het laadapparaat te plaatsen, zelfs wanneer het gesprek op wachten werd gezet. Als de OPHANGEN instelling op "OFF(UIT)", staat, zal het plaatsen in het Laadapparaat van de snoerloze telefoon de verbinding niet verbreken wanneer het gesprek in de wachtenfunctie staat en zodoende kunnen de telefoonkosten verder stijgen. Het ontvangen van een faxbericht met de snoerloze telefoon Het ontvangen van een faxbericht met de snoerloze telefoon Als u een faxtoon hoort na het aannemen van een gesprek op de snoerloze telefoon of wanneer u met iemand spreekt die u een faxbericht wil sturen, drukt u op. Hierdoor wordt het faxtoestel gesignaleerd om met de faxontvangst te beginnen. Opmerking: Als het faxtoestel een faxsignaal herkent nadat u een gesprek heeft aangenomen op de snoerloze telefoon, begint de faxontvangst automatisch. U kunt de meest gekozen nummers opslaan voor automatisch kiezen. De nummers kunnen in de snoerloze telefoon of in het faxtoestel worden opgeslagen. Om een nummer in de snoerloze telefoon op te slaan, volgt u de onderstaande stappen op. De nummers die in de snoerloze telefoon werden opgeslagen kunnen alleen worden gebruikt door de snoerloze telefoon. Om een nummer in het faxtoestel op te slaan, zie pagina 88. de snoerloze Telefoon kan ook nummers gebruiken, die in het faxtoestel zijn opgeslagen. Voer een naam in voor het automatische kiesnummer. Om elke letter in te voeren dient u de toets van de letter in het onderstaande overzicht ingedrukt te houden tot de letter op het display verschijnt. (Als u geen naam in wilt voeren, ga dan direct naar stap 5. Om een fout te wissen, drukt u op houdt u ingedrukt. Als er een pauze tussen de cijfers nodig is om een externe lijn of een Speciale dienst te bereiken, houd dan ingedrukt tot " " verschijnt. Er kunnen verschillende pauzes achter elkaar worden ingevoerd. Ga terug naar stap 2 om een ander nummer op te slaan of druk herhaaldelijk op om te beëindigen. Het kiezen van een automatisch kiesnummer Tot het automatische kiesnummer dat u wilt kiezen In het display verschijnt (de naam verschijnt of het nummer wanneer u geen naam heeft ingevoerd). Om direct naar de namen te gaan die met een bepaalde letter beginnen, Houdt u de numerieke toets ingedrukt met deze letter tot dat de gewenste letter in het display verschijnt, druk vervolgens op naam verschijnt. Om een nummer van de naam op het display te controleren, drukt u Als u een automatisch kiesnummer wilt kiezen dat in het faxtoestel is Opgeslagen, druk dan op vervolgens op tot BASIS in het display verschijnt, druk of tot het gewenste nummer, en daarna op (Let op dat een automatisch kiesnummer in het faxtoestel, dat een "R" bevat, niet zal verschijnen. U kunt ook snel een automatisch kiesnummer kiezen door de eerste 3 letters van de naam in te voeren. Voer de eerste 3 letters van de naam van het automatisch kiesnummer dat u wilt kiezen in. Om de letters in te voeren houdt u de numerieke toets met de gewenste letter ingedrukt tot de letter op het display verschijnt. Indien u niet alle 3 letters wilt invoeren, kunt u op (Als er een andere naam in het display verschijnt, drukt tot de gewenste naam verschijnt. De naam van het automatisch kiesnummer dat met deze 3 letters begint, verschijnt. (Als er geen naam is, die met deze letters begint, verschijnt de naam die er het meest op lijkt). Als u veranderingen wilt maken aan een eerder opgeslagen automatisch kiesnummer, volgt u deze stappen op: De naam van één van de opgeslagen automatische kiesnummers Tot de naam of het nummer dat u wilt wijzigen in het Druk op de numerieke toetsen om nieuwe letters in te voeren (zie stap 4 op pagina 40). Indien u de naam niet wilt wijzigen, ga dan direct door naar stap 7. Druk op de numerieke toetsen om nieuwe cijfers in te voeren. Speciale dienst te bereiken, houd dan ingedrukt tot " " verschijnt. Als er een pauze tussen de cijfers nodig is om een externe lijn of een Indien u het nummer niet wilt wijzigen, ga dan direct door naar stap 9. Als u een automatisch kiesnummer wilt wissen, volg dan deze stappen op: De naam van één van de opgeslagen automatische kiesnummers Tot de naam of het nummer dat u wilt wissen in het Kiezen van de lijst met binnenkomende/uitgaande gesprekken (herkiezen) Kiezen van de lijst met binnenkomende/ uitgaande gesprekken (herkiezen) In de snoerloze telefoon wordt een lijst opgeslagen met de meest recente gesprekken die u heeft gevoerd. U kunt deze lijst bekijken en automatisch een nummer uit de lijst kiezen. En de gespreksverbinding ID-functie geactiveerd is verschijnen er alleen ontvangen gesprekken in de lijst (zie pagina 108). Gespreksverbinding ID functie geactiveerd is kunt u ook de gespreksverbindingen ID lijst bekijken die in het faxtoestel is opgeslagen. (Deze lijst toont de meest recente 30 gesprekken die door het faxtoestel werden ontvangen; zie pagina 110. Om de binnenkomende/uitgaande gesprekken lijst in de snoerloze telefoon te bekijken, drukt u op (Opmerking: U kunt ook van de lijst in het display verschijnt. ) Om de gespreksverbindingen ID lijst in het faxtoestel te bekijken, houdt u ingedrukt tot "LOGBOEK" (en een naam) in het display verschijnen.

6 ( niet ingedrukt houden). Ingedrukt houden tot het eerste nummer Tot de naam die u wilt bellen, verschijnt. Als u de gespreksverbindingen ID lijst bekijkt, kunt u op Of drukken om het nummer te controleren van de naam die in het display verschijnt. Om de tijd van het gesprek te controleren, drukt u op. Om de lijst te verlaten zonder een nummer te kiezen drukt u herhaaldelijk Opmerking: Als de gespreksverbinding ID informatie uitsluitend uit de naam en niet het nummer van de verbinding bestaat, verschijnt de gespreksverbinding niet op het display van de snoerloze telefoon. Om alle gesprekken uit de lijst met binnenkomende/uitgaande gesprekken in de snoerloze telefoon te wissen, volgt u de onderstaande stappen op. (Om alle gesprekken uit de gespreksverbindingen ID lijst te wissen, zie pagina 111. U kunt het faxtoestel en de snoerloze telefoon als een intercomsysteem gebruiken. Het is eventueel niet mogelijk om een andere snoerloze telefoon of het faxtoestel Op te roepen als andere snoerloze telefoons of het faxtoestel al in gebruik zijn. Het oproepen van het faxtoestel of een andere snoerloze telefoon vanaf een snoerloze telefoon. Voer het nummer (1 tot 6) van de snoerloze telefoon die u wilt oproepen in of druk op om alle snoerloze telefoons op te roepen. Als het nummer van de snoerloze telefoon of het faxtoestel (0 tot 6) met Een naam opgeslagen is in het telefoonboek van de snoerloze telefoon, verschijnt de naam wanneer u het nummer invoert. Wanneer u klaar bent om het gesprek te beëindigen, drukt u op. Het oproepen van een snoerloze telefoon vanaf het faxtoestel (opsporen van de snoerloze telefoon) U kunt deze procedure gebruiken om een snoerloze telefoon op te roepen of om deze op te sporen wanneer u vergeten bent waar u het heeft neergelegd. Druk op op het faxtoestel en voer het nummer in van de snoerloze telefoon die u wilt oproepen. Hierdoor kunt u de telefoon vinden wanneer u niet meer weet waar hij is. Wanneer u klaar bent om het gesprek te beëindigen, plaatst u de hoorn terug. Als er een gesprek binnenkomt terwijl de intercomeigenschap wordt gebruikt Als er een extern gesprek binnenkomt terwijl u de intercomeigenschap gebruikt, moet de persoon die het gesprek wil aannemen eerst het intercomgesprek beëindigen (druk op van de snoerloze telefoon of plaats de hoorn van het faxtoestel terug en beantwoordt vervolgens het externe gesprek (druk op op de snoerloze telefoon of neem de hoorn van het faxtoestel op). U kunt een gesprek doorschakelen naar het faxtoestel of de snoerloze telefoon. Het doorschakelen van een gesprek van een snoerloze telefoon naar het faxtoestel Opmerking: Het is niet mogelijk om met de persoon die op het faxtoestel antwoordt, te spreken voor het doorschakelen. Tijdens het gesprek drukt u op (het gesprek wordt in de wachten functie gezet). Om het gesprek door te schakelen naar het faxtoestel. Om het doorschakelen te annuleren en terug te gaan naar de persoon die Wanneer het doorschakelen voltooid is, keert het display terug naar het Als er niemand antwoordt binnen 30 seconden beginnen alle snoerloze telefoons te rinkelen. Als er niemand antwoordt binnen de volgende 30 seconden, wordt de verbinding verbroken. Het doorschakelen van een gesprek van een snoerloze telefoon naar een andere snoerloze telefoon Tijdens het gesprek drukt u op (het gesprek wordt in de wachten functie gezet). Voer het nummer in van de snoerloze telefoon of druk op snoerloze telefoons op te roepen (het faxtoestel is hierbij niet inbegrepen). Om het doorschakelen te annuleren en terug te gaan naar de persoon die U kunt met de persoon spreken die op de snoerloze telefoon antwoordt. Wanneer u hiermee klaar bent, drukt u op voltooien. Om het doorschakelen te voltooien zonder met de antwoordende persoon te spreken, drukt u op. Om terug te keren naar de eerste Het doorschakelen van een gesprek van een faxtoestel naar een snoerloze telefoon Opmerking: Een gesprek kan slechts eenmaal doorgeschakeld worden. Tijdens het gesprek drukt u op op het faxtoestel. Telefoons die in het faxtoestel geregistreerd staan, verschijnen. Voer het nummer in van de snoerloze telefoon waar naar u het gesprek wilt doorschakelen. Plaats de hoorn van het faxtoestel terug om het doorschakelen te voltooien. Opmerking: U kunt het belgeluid van de snoerloze telefoon niet horen door Keren naar de eerste persoon. U kunt één van de zes belsignalen voor de snoerloze telefoon selecteren alsmede het volume hiervan afstellen of uitschakelen. Voer het nummer (van 1 tot 6) van de gewenste melodie in (of druk op tot het gewenste nummer verschijnt en druk op ). Een andere melodie te selecteren, herhaalt u de stappen 3 en 4. Druk eenmaal op eenmaal op. Druk op of om een volumeniveau te selecteren van 1 tot 4 en vervolgens. Als u niet wilt dat de snoerloze telefoon rinkelt wanneer er een gesprek binnenkomt, (of een piepgeluid klinkt wanneer er een toets wordt ingedrukt), volg dan de volgende stappen om het belsignaal uit te schakelen. Wanneer dit gedaan is, verschijnt in het display. Druk eenmaal op tweemaal op Druk eenmaal op Er klinkt normaal gesproken een pieptoon wanneer u een toets op de snoerloze telefoon indrukt. Om de pieptonen in- of uit te schakelen, volgt u de volgende stappen op. Druk eenmaal op eenmaal op. Om de duur van het meest recente gesprek te controleren, volgt u deze stappen op: Druk eenmaal op eenmaal op. Wanneer deze instelling ingeschakeld is kunnen de gesprekken worden beëindigd door de hoorn in het laadapparaat te plaatsen (u hoeft niet op te drukken). (Het gesprek wordt beëindigd, ook wanneer het op wachten werd gezet) Om de energie van de batterijen te behouden kunt u de snoerloze telefoon uitschakelen. Om de stroom uit te schakelen, houdt u ingedrukt tot ingedrukt het display leeg wordt. Om de stroom in te schakelen, houdt u wanneer de snoerloze telefoon in het laadapparaat wordt geplaatst. Het luisteren naar meldingen van de snoerloze telefoon Wanneer er nieuwe meldingen werden ontvangen in het antwoordsysteem van het faxtoestel, verschijnt in het display. Volg de onderstaande stappen om naar de meldingen op de snoerloze telefoon te luisteren. Nadat u naar de meldingen heeft geluisterd. Terwijl de melding wordt Om een melding over te slaan, drukt u op Wanneer u klaar bent, drukt u op beëindigen. Om een snoerloze telefoon te gebruiken, moet dit eerst in het faxtoestel geregistreerd worden. de snoerloze telefoon die met het faxtoestel werd geleverd is al geregistreerd. Om een extra snoerloze telefoon te registreren, volgt u de stappen in Automatische registratie of Klant registratie op de volgende pagina's op. Gebruik de automatische registratie wanneer u alleen de snoerloze telefoon In een basis registreert (het faxtoestel) en de systeem PIN code niet werd gewijzigd van de oorspronkelijke instelling (0000) (zie pagina 58). Dit is de eenvoudigste registratiemethode en waarvoor geen systeem PIN code is vereist. Gebruik de klantregistratie wanneer de systeem PIN code werd gewijzigd in een ander nummer dan 0000.

7 De systeem PIN code moet tijdens de registratie worden ingevoerd. Een snoerloze telefoon kan worden geregistreerd in max. Om de snoerloze telefoon in meerdere basistoestellen te registreren, dient u de klantregistratie voor elk basistoestel te herhalen. Om te selecteren met welk basistoestel de snoerloze telefoon normaal gesproken wordt gebruikt, zie pagina 61. Gebruik de automatische registratie wanneer u alleen de snoerloze telefoon in een basis registreert (het faxtoestel) en de systeem PIN code niet werd gewijzigd van de oorspronkelijke instelling (0000). Druk herhaaldelijk op rechter display verschijnt. Het display van de snoerloze telefoon verandert als volgt elke keer wanneer u op drukt: Wanneer de registratie klaar is, tonen het faxtoestel en de snoerloze telefoon de rechter melding. Let op dat het nummer dat aan de snoerloze telefoon is toegekend, ("2" als voorbeeld verschijnt). Het programmeren van een systeem PIN code De systeem PIN is een 4-cijferig ID nummer dat wordt gebruikt om de onbevoegde registratie van een snoerloze telefoon in een basistoestel te voorkomen. Wanneer de systeem PIN op een ander nummer is ingesteld dan 0000 (de oorspronkelijke fabrieksinstelling), moet een snoerloze telefoon geregistreerd worden m. De klantregistratie en moet de correcte systeem PIN op de snoerloze telefoon worden ingevoerd tijdens de registratie. Volg deze stappen op om een systeem PIN in het faxtoestel te programmeren. Om te voorkomen dat andere mensen snoerloze telefoons toevoegen Zonder uw toestemming, wordt aanbevolen dat u de systeem PIN wijzigt in een ander nummer dan (Let op dat een snoerloze telefoon gewist kan worden zonder het invoeren van de systeem PIN. Voer de nieuwe systeem PIN nogmaals in ter bevestiging. Om terug te keren naar het datum en tijd display. Gebruik deze procedure om een snoerloze telefoon te registreren wanneer de systeem PIN in het faxtoestel op een ander nummer werd ingesteld dan 0000, of wanneer u de snoerloze telefoon in meerdere basistoestellen registreert. Druk herhaaldelijk op rechter display verschijnt. Nummer in (1 tot 4) dat u aan het faxtoestel wilt toekennen. (Dit nummer wordt gebruikt om het faxtoestel te identificeren wanneer de snoerloze telefoon in meerdere basistoestellen geregistreerd werd. Voer de 4-cijferige systeem PIN in die in het faxtoestel werd geprogrammeerd. Voer het nummer in dat u aan de snoerloze telefoon wilt toekennen. Wanneer de registratie klaar is, tonen het faxtoestel en de snoerloze telefoon de rechter melding (het nummer van de snoerloze telefoon"2" wordt als voorbeeld getoond). Druk op op het faxtoestel en op op de snoerloze telefoon om te beëindigen. Wanneer een snoerloze telefoon bij meerdere basistoestellen geregistreerd is kunt u de volgende instelling gebruiken om aan te geven welk basistoestel de snoerloze telefoon normaal gesproken gebruikt. Wanneer het geselecteerde basistoestel niet van stroom wordt voorzien), zal de snoerloze telefoon gebruikt worden met de eerste basis die van stroom wordt voorzien. (Het nummer is het nummer dat aan het basistoestel werd toegekend tijdens de klantregistratie van de snoerloze telefoon). om UIT te seleren drukt u op. (Het invoeren van een niet toegekend nummer heeft geen effect). Gebruik deze instelling om de taal te selecteren die op het display van de snoerloze telefoon wordt gebruikt. Deze instelling wordt op het faxtoestel geselecteerd. Om terug te keren naar het datum en tijd display. Het wissen van een snoerloze telefoon Volg deze stappen al u een snoerloze telefoon wilt wissen (annuleer de registratie in het faxtoestel). Voer het nummer van de snoerloze telefoon in die u wilt wissen. Om terug te keren naar het datum en tijd display. Met het ingebouwde antwoordsysteem kunt u zowel gespreksmeldingen en faxberichten ontvangen wanneer u niet thuis bent. Om het antwoordsysteem te gebruiken moet u eerst een meldtekst opnemen. Wanneer u weg gaat schakelt u het antwoordsysteem in door de ontvangstmode op A. Het opnemen van een meldtekst De meldtekst (OGM) is de begroeting die het toestel afspeelt om de bellende personen te informeren dat zij een melding kunnen achterlaten of een fax kunnen zenden. Volg de onderstaande stappen op om een meldtekst op te nemen. Laat een mededeling achter na de pieptoon of druk de starttoets op uw faxtoestel in om een faxbericht te zenden. (Wanneer u al een meldtekst heeft opgenomen, drukt u op PLAY/ om HOLD naar de mededeling te luisteren. En spreek in de hoorn om een meldtekst op te Tijdens het opnemen toont Wanneer u klaar bent, plaatst u de hoorn terug of drukt u op Om naar de meldtekst te luisteren, volgt u de stappen 1 en 2 van de bovenstaande procedure op en drukt u op PLAY/. Let op dat de algemene HOLD meldtekst niet kan worden gewist. Wanneer u de tekst wilt veranderen, dient u gewoon de opnameprocedure te herhalen. Om het antwoordsysteem in te schakelen zodat personen mededelingen kunnen achterlaten, drukt u op wijst. De meldtekst wordt afgespeeld (u kunt het afspelen stoppen door op Mode, schakelt het apparaat automatisch om naar de fax mode wanneer deze zes seconden stilte herkent na het beantwoorden van een gesprek. Daarom wordt de verbinding verbroken wanneer een persoon gedurende deze tijdsduur niet spreekt. Mode is afhankelijk van het feit of de tarief spaarfunctie is ingeschakeld, en wanneer deze ingeschakeld is en of u meldingen heeft. Geen meldingen ontvangen Om de tarief spaarfunctie uit te schakelen, zie pagina 75. Wanneer u thuis komt, toont het display het aantal opgenomen meldingen. Volg de onderstaande stappen op om naar de meldingen te luisteren. Als u alleen naar nieuwe meldingen wilt luisteren (meldingen die u nog niet Heeft gehoord) houd dan ingedrukt. Terwijl de meldingen worden afgespeeld verschijnt de datum en tijd van elke opgenomen mededeling kort op het display. Als er geen meldingen werden ontvangen, verschijnt NO MESSAGES (GEEN MELDINGEN) op het display. Herhalen: Om voor een tweede keer naar de melding te luisteren, drukt u Om terug te binnen 3 seconden na Gaan naar de vorige melding, drukt u op het begin van de actuele melding. Overslaan: Om voorwaarts te springen naar de volgende melding, drukt u Opmerking: Het terugspelen stopt wanneer u een gesprek ontvangt, de hoorn opneemt of op U kunt een lijst printen met ontvangen meldingen die de datum en tijd van Het is belangrijk dat u de ontvangen meldingen wist nadat u ze heeft gehoord om ervoor te zorgen dat het geheugen niet te vol raakt. Wissen van een enkele melding: Om een enkele melding te wissen, drukt Terwijl de melding wordt afgespeeld. U kunt memo's voor uzelf en andere gebruikers van het apparaat opnemen. Deze worden afgespeeld samen met de binnenkomende meldingen wanneer de Neem de hoorn op, druk op Wanneer u klaar bent met spreken, plaatst u de hoorn terug of drukt u op REC/ Om een telefoongesprek op te nemen, houdt u de MEMO toets ingedrukt tijdens het gesprek dat u wilt opnemen. Wanneer u klaar bent, laat u de toets Het gesprek wordt afgespeeld wanneer de Binnenkomende meldingen (ICM's) zijn meldingen die personen voor u achterlaten in het ingebouwde antwoordsysteem.

8 Het antwoordsysteem is in de fabriek zodanig ingesteld dat elke bellende persoon maximaal 4 minuten heeft om een mededeling achter te laten. Desgewenst kunt u deze instelling wijzigen in 15, 30, of 60 seconden. Druk op een cijfer van 1 tot 4 om de gewenste ICM opnameduur te selecteren. 15 seconden 30 seconden Om terug te keren naar het datum en tijd display. Als het geheugen voor het opnemen van binnenkomende meldingen vol raakt terwijl u niet thuis bent, kan het antwoordsysteem geen meldingen meer opnemen. FOUT) instelling wordt gebruikt om het antwoord van het toestel op binnenkomende gesprekken te selecteren wanneer dit gebeurt: FAX mode, waardoor het toestel verder automatisch faxberichten kan ontvangen. Met deze instelling kunt u nog steeds de afstandscommando's gebruiken om naar uw meldingen te luisteren en ze dan vervolgens wissen (zie Afstandsbewerkingen op pagina 75). NO (NEE) (schakel niet om naar de FAX mode): Het apparaat antwoordt na 20 belsignalen, waarna het wacht om afstandscommando's te ontvangen. de oorspronkelijke instelling is NO (NEE). terug te keren naar het datum en tijd display. eenmaal op eenmaal op. terug te keren naar het datum en tijd display. eenmaal op eenmaal op. hierna volgt een voorbeeld: "Hallo. Dit is een transfergesprek voor (YOUR NAME (UW NAAM)). eenmaal op eenmaal op. Om terug te keren naar het datum en tijd display. terug te keren naar het datum en tijddisplay. terug te keren naar het datum en tijd display. Wanneer uw meldtekst begint, drukt u op op de telefoon. alle meldingen zijn afgespeeld hoort u een lange pieptoon. de meldingen worden afgespeeld kunt u een van de volgende dingen doen: Herhalen: Om voor een tweede keer naar de melding te luisteren, drukt u Om terug te gaan naar de vorige meldingen, drukt u op en tijdens de eerste 3 seconden van de actuele melding. Voorwaarts springen: Om voorwaarts te springen naar de volgende Hierna kunt u één van de commando's uit de volgende paragraaf invoeren, Andere afstandsbewerkingen. Het spelen van nieuwe meldingen: Om alleen naar de nieuwe meldingen Te luisteren, dient u eerst het afspelen te stoppen door op drukken en vervolgens op Wissen van een melding: Om een melding te wissen, waar u momenteel Voor de melding afgelopen is. Als er geen meldingen werden ontvangen, hoort u een korte pieptoon. Wanneer u naar uw meldingen heeft geluisterd, kunt u één van de volgende dingen doen: Andere bewerkingen uitvoeren: Hierna kunt u één van de commando's Uit de volgende paragraaf invoeren, Andere afstandsbewerkingen. Ophangen: Indien u de meldingen niet eerst wilt wissen, worden zij opgeslagen en nieuwe meldingen worden erna opgenomen. Als u wilt dat het apparaat de normale werking direct voortzet, drukt u twee maal op voor u ophangt (in sommige gevallen, vooral wanneer de transferfunctie wordt gebruikt, zal het apparaat gedurende een of twee minuten nadat u heeft opgehangen geen nieuwe meldingen accepteren behalve wanneer u tweemaal op drukt). Opmerking: U kunt het apparaat ook opbellen en afstandsbewerkingen uitvoeren wanneer de ontvangstmode op FAX staat. In dit geval drukt u na het bellen van het apparaat op direct nadat het antwoordt (voor u het Faxsignaal hoort) en gaat u verder vanaf stap 2 hierboven. Wanneer een afstandscommando door het apparaat wordt geaccepteerd Hoort u een pieptoon. Als er een verkeerd commando werd ingevoerd, hoort u vier piepsignalen. In het laatste geval dient u het correcte commando opnieuw in te voeren. Wanneer u een commando invoert, dient u niet langer dan 10 seconden te pauzeren tussen elk cijfer. Als u dit toch doet, hoort u een 4-pieptonen signaal en de tot nu toe ingevoerde cijfers worden gewist. In dit geval dient u het commando vanaf het begin opnieuw in te voeren. Als u langer dan 10 seconden pauzeert voor het invoeren van een Commando, of twee fouten maakt terwijl u het afstandscodenummer invoert, wordt de verbinding verbroken. Na het luisteren naar uw meldingen kunt u één van de volgende bewerkingen uitvoeren door op de overeenkomstige toetsen op de telefoon te drukken. Opmerking: De volgende commando's kunnen niet worden ingevoerd terwijl er meldingen worden afgespeeld. Wanneer u niet wilt wachten tot het afspelen afgelopen is om een commando in te voeren, dient u eerst het afspelen te stoppen door het indrukken van commando in te voeren. Selecteer een nieuwe ontvangstmode door de toetsen als volgt te bedienen: Attentie: Als u TEL mode selecteert, kunt u de ontvangstmode niet opnieuw wijzigen. Het opnemen van een nieuwe meldtekst Wanneer u een korte pieptoon hoort, spreekt u in de telefoon om de nieuwe meldtekst op te nemen. Na 15 seconden (of eerder Wanneer het apparaat stilte ontdekt nadat u klaar bent met spreken), hoort u een pieptoon en wordt de nieuwe melding afgespeeld. Nadat u een korte pieptoon hoort, voert u het nieuwe telefoonnummer in. Wanneer u klaar bent, drukt u op. u klaar bent, drukt u op en op de telefoon. Als het apparaat stilte ontdekt, stopt het automatisch met opnemen. letters in het gearceerde gebied worden niet gescand. De scanner herkent geen gele, groene of lichtblauwe inkt. Documenten die geplakt, gescheurd, kleiner dan het minimum formaat, een Carbon achterzijde hebben, snel verontreinigd worden of een glad oppervlak hebben, moeten eerst gefotokopieerd worden zodat de fotokopie in de invoereenheid kan worden geplaatst. Deze worden automatisch in de machine ingevoerd, beginnend bij het onderste blad. Wanneer u meer dan 10 originelen moet kopiëren of verzenden, dient u de Extra originelen voorzichtig en zorgvuldig in de documentinvoer te plaatsen wanneer het laatste origineel wordt afgetast. Probeer de originelen niet met geweld in te voeren daar hierdoor een dubbele toevoer of documentstoring kan worden veroorzaakt. Wanneer uw document uit meerdere grote of dikke originelen bestaat, die één voor één moeten worden ingevoerd, dient u de afzonderlijke originelen telkens in de machine in te voeren, wanneer het voorafgaande blad wordt afgetast. Plaats de originelen met de printzijde omlaag in de documentinvoer. De bovenkant van het document dient de machine het eerst binnen te gaan. Stel de resolutie en/of het contrast in zoals beschreven in paragraaf Resolutie en contrast en kies vervolgens het ontvangende toestel zoals beschreven op pagina 86. Indien gewenst kunt u de resolutie en het contrast voor het verzenden van een document afstellen. U moet de instellingen telkens maken wanneer u de fabrieksinstelling niet wilt gebruiken. Opmerking: De resolutie- en contrastinstelling zijn alleen effectief bij het zenden van een document. Zij werken niet bij het ontvangen van een document. Met behulp van deze instelling krijgt u de snelste en meest economische overdrachtresultaten. Gebruik FINE (FIJN) voor een betere reproductie, vooral bij documenten die kleine letters of fijne tekeningen bevatten.

9 Gebruik SUPER FINE (SUPER FIJN) voor documenten met heel kleine letters of heel fijne tekeningen. Gebruik AUTO (AUTO) voor normale documenten. Gebruik DARK (DONKER) voor lichte documenten. Worden voordat de resolutie en het contrast ingesteld kunnen worden. Druk één of meerdere keren op tot de gewenste resolutie en contrast instellingen op het display verschijnen. De eerste keer dat u door de lijst met Resolutie-instellingen gaat, zal de contrastinstelling AUTO (AUTO) naast elke resolutie-instelling verschijnen. Wanneer u de lijst voor de tweede keer doorgaat, verschijnt de contrastinstelling DARK (DONKER). Opmerking: Om in SUPER FINE (SUPERFIJN) resolutie te zenden moet het ontvangende faxtoestel ook over deze resolutie beschikken. Wanneer dit niet het geval is, zal uw faxtoestel automatisch op de daaropvolgende instelling terugvallen. Het zenden van een faxbericht door normaal kiezen Het zenden van een faxbericht door normaal kiezen Bij normaal kiezen neemt u de hoorn op (of drukt u op op de numerieke toetsen te drukken. Wanneer een persoon opneemt, kunt u hiermee door de hoorn spreken Voor u een faxbericht zendt. Wanneer u de hoorn opnemen om te spreken. ) heeft ingedrukt, moet u de Met normaal kiezen kunt u naar de lijn luisteren en controleren of het Neem de hoorn op of druk op Luister naar de kiestoon. Heeft en een buitenlijn kiest, drukt u op, wacht u op de verbinding met de R uitlijn en kiest u vervolgens het nummer. Het zenden van een faxbericht door normaal kiezen Afhankelijk van de instelling van het ontvangende faxtoestel zult u een fax-ontvangstsignaal horen of zal de andere persoon antwoorden. Wanneer de ontvanger antwoordt, vraag hem dan de starttoets in te Drukken (als u, heeft ingedrukt, neem dan de hoorn op om met de ontvanger te spreken). Wanneer u de ontvangsttoon hoort, drukt u op hoorn weer op de haak. Als er een fout optreedt, piept het faxtoestel drie maal en print een Transactiebericht om u over het probleem op de hoogte te stellen (zie pagina 117). Opmerking: Als de transmissie niet lukt en DOCUMENT JAMMED (DOCUMENT VASTGELOPEN) in het display verschijnt, verwijder het document dan volgens de beschrijving op pagina 135. (Dit kan gebeuren wanneer het andere faxtoestel niet correct antwoordt wanneer u het document probeert te zenden. Wanneer de transmissie beëindigd is, zal het faxapparaat een pieptoon Het zenden van een faxbericht door automatisch kiezen Het zenden van een faxbericht door automatisch kiezen U kunt max 40 fax of telefoonnummers in het faxtoestel opslaan voor automatisch kiezen. Het opslaan van fax- en telefoonnummers voor automatisch kiezen Wanneer er een pauze nodig is tussen de cijfers om toegang tot een Speciale service of een buitenlijn te krijgen, drukt u op Er kunnen verschillende pauzes na elkaar worden ingevoerd. Wanneer u zich op een flash type PBX bevindt en u een nummer voor een (Wanneer u het automatische kiesnummer kiest, kiest u automatisch een buitenlijn zonder dat u op de R toets hoeft te drukken. Wanneer u zich op een PBX bevindt, dat een toegangscode verlangt voor Een buitenlijn en u een nummer voor een buitenlijn invoert, dient u het nummer in te voeren, op (Wanneer u het automatische kiesnummer kiest, krijgt u automatisch een buitenlijn zonder dat u het nummer voor een buitenlijn hoeft te kiezen). Het zenden van een faxbericht door automatisch kiezen Voer een naam in via de numerieke toetsen zoals in de onderstaande tabel weergegeven. (Indien u geen naam wilt invoeren, ga dan direct door naar stap 6. Voor het invoeren van opeenvolgende letters waarvoor dezelfde toets nodig Is, drukt u op de toets nadat u de eerste letter heeft ingevoerd. Om een kleine letter in te voeren, houdt u de lettertoets ingedrukt tot de kleine letter verschijnt. Om een van de volgende symbolen in te voeren, druk u herhaaldelijk op of :. Ga terug naar stap 2 om een ander nummer op te slaan of druk op Om terug te keren naar het datum en tijd display. Opmerking: Uw faxtoestel heeft een lithiumbatterij om automatische kiesnummers en andere geprogrammeerde gegevens in het geheugen te bewaren wanneer de spanning uitgeschakeld is. De energie van de batterij wordt primair gebruikt wanneer de spanning uitgeschakeld is. Wanneer de spanning continu uitgeschakeld is, bedraagt de levensduur van de batterij ongeveer 5 jaar. Wanneer de batterij leeg is, kunt u deze laten vervangen door uw dealer of winkelier. Probeer dit niet zelf te doen. Het zenden van een faxbericht door automatisch kiezen Wanneer u een eerder opgeslagen automatisch kiesnummer wilt wijzigen of wissen, dient u de volgende stappen op te volgen. Tot het nummer dat u wilt wijzigen of wissen op het Wanneer u CLEAR (WISSEN) heeft geselecteerd, gaat u verder naar stap 8. Wanneer u EDIT (WIJZIGEN) heeft geselecteerd, maakt u de gewenste wijzigingen van het nummer. Of om de cursor naar het cijfer of de cijfers die u wilt wijzigen te bewegen, en voer vervolgens het nieuwe cijfer in. Het nieuwe cijfer vervangt het oude cijfer. Indien u het nummer niet wilt wijzigen, ga dan direct door naar stap 6. Om de cursor naar de letter of de letters, die u wilt Wijzigen te bewegen, en druk de overeenkomstige numerieke toets herhaaldelijk in tot de gewenste letter verschijnt (zie stap 5 op pagina 89). De nieuwe letter vervangt de oude letter. Indien u de naam niet wilt wijzigen, ga dan direct door naar stap 8. Het zenden van een faxbericht door automatisch kiezen Ga terug naar stap 2 om een ander nummer op te slaan of druk op Om terug te keren naar het datum en tijd display. Het gebruik van een automatisch kiesnummer Zodra u een fax- of telefoonnummer heeft opgeslagen, kunt u dit gebruiken om een faxbericht te verzenden of om te telefoneren. Druk op (of ) tot de naam van de gewenste ontvanger op het display verschijnt (indien er geen naam is opgeslagen, verschijnt het nummer). Wanneer de transmissie beëindigd is, zal het faxapparaat een pieptoon Als er een fout optreedt, piept het faxtoestel drie maal en print een Transactiebericht om u over het probleem op de hoogte te stellen (zie pagina 117). Indien u een telefoongesprek maakt, moet u de hoorn opnemen. Het zenden van een faxbericht door automatisch kiezen Het zenden van een faxbericht door direct kiezen via het toetsenbord U kunt ook een compleet nummer met de numerieke toetsen invoeren en vervolgens op de Deze methode gebruiken om een compleet nummer te kiezen wanneer u niet met de andere persoon hoeft te spreken voor het zenden van een faxbericht. Wanneer er een pauze nodig is tussen de cijfers om toegang tot een speciale Service of een buitenlijn te krijgen, drukt u op Er kunnen verschillende pauzes na elkaar worden ingevoerd. Indien u op een flash-type PBX toestel bent en een buitenlijn kiest, drukt u Indien u zich op een PBX bevindt en u een nummer moet kiezen om een Om een plaats terug te gaan Het zenden van een faxbericht door automatisch kiezen U kunt het laatst gekozen nummer automatisch herkiezen. Deze procedure kunt u zowel voor het zenden van een faxbericht als voor het telefoneren gebruiken.

10 Powered by TCPDF ( Controleer of het nummer dat verschijnt, het nummer is dat u wilt kiezen. Indien u een telefoongesprek maakt, moet u de hoorn opnemen. het ontvangen begint. Opmerking: Als de faxtransmissie niet lukt en DOCUMENT JAMMED (DOCUMENT VASTGELOPEN) in het display verschijnt, verwijder het document dan volgens de beschrijving op pagina 135. (Dit kan gebeuren wanneer het andere faxtoestel niet correct antwoordt wanneer u het document probeert te zenden. Indien u automatisch kiezen (inclusief direct kiezen via het toetsenbord) gebruikt om een faxbericht te verzenden en de lijn bezet is, zal uw faxtoestel het nummer automatisch herkiezen. Het faxtoestel maakt drie herkiespogingen met een interval van vijf minuten. Tijdens deze periode verschijnt RECALLING (HERKIEZEN) in het display gevolgd door een tweecijferig nummer dat aan de faxbewerking werd toegekend. Zolang de melding verschijnt kunt u geen andere bestemmingen kiezen Het zenden van een faxbericht door automatisch kiezen Onder bepaalde omstandigheden, (bijvoorbeeld wanneer een persoon het Gesprek met de telefoon beantwoordt) kan het automatisch herkiezen stoppen voordat er drie herkiespogingen werden gemaakt. Het faxtoestel is zodanig ingesteld dat het automatisch vervormingen in een transmissie corrigeert die het gevolg zijn van ruis op de telefoonlijn voordat deze bij de ontvanger worden geprint. Deze functie wordt fout correctie mode genoemd (ECM). ECM is effectief voor zowel transmissies en ontvangst en is alleen werkzaam wanneer het andere faxtoestel ook over een ECM functie beschikt. Wanneer er aanzienlijk veel ruis op de lijn is, kan het zijn dat het zenden met de ECM ingeschakeld langer duurt dan normaal. Wanneer u een snellere transmissietijd wilt, kunt u proberen om de ECM uit te schakelen. Om terug te keren naar het datum en tijd display. Een faxbericht uit het geheugen zenden Een faxbericht uit het geheugen zenden U kunt een faxbericht in het geheugen van het faxtoestel scannen en het document vanuit het geheugen zenden. Hierdoor wordt de transmissiesnelheid verhoogd en u kunt het bericht bovendien in een enkele bewerking aan meerdere bestemmingen zenden. Na de transmissie wordt het document automatisch uit het geheugen gewist. Met deze functie kunt u het zelfde faxbericht in een bewerking aan max. Wanneer u naar meerdere bestemmingen verzendt kunt u alleen Druk op of tot de naam van het nummer op het display verschijnt (indien er geen naam is opgeslagen, verschijnt het nummer). Herhaal de stappen 3 en 4 voor alle andere plaatsen waar naartoe u het faxbericht wilt zenden (maximaal 20). Om de geselecteerde bestemmingen te controleren, kunt u op drukken om erdoor te scrollen. Om een bestemming te wisselen, scrollt u naar de bestemming en drukt u vervolgens op Een faxbericht uit het geheugen zenden Wanneer u klaar bent voor het verzenden, toetst u Er wordt automatisch een transactielijst geprint nadat het multi-verzenden voltooid is. Controleer de "Opmerkingen" kolom van de lijst of er bestemmingen met de markering "Bezet" zijn of met een communicatiefoutcode. Indien dit het geval is dient u het document opnieuw naar deze bestemmingen te zenden. U kunt ook een faxbericht via het geheugen zenden, wanneer u naar een enkele bestemming zendt. Dit is handig wanneer u naar bestemmingen verzendt, die vaak bezet zijn, omdat u niet hoeft te wachten om het document te verwijderen zodat de documentinvoer vrij is voor andere bewerkingen., en kiest u volgens één van de volgende methodes: Bedien de numerieke toetsen om het faxnummer in te voeren en druk Indien het geheugen vol raakt terwijl het document wordt gescand, verschijnt afwisselend MEMORY IS FULL (GEHEUGEN IS VOL) en SEE MANUAL (ZIE GEBRUIKSAANWIJZING) op het display. Wanneer u de pagina's die tot op dat moment in het geheugen zijn opgeslagen, wilt zenden. de overige pagina's worden uit de documentinvoer geworpen. Na het zenden wordt het geheugen gewist en kunt u de overige pagina's zenden. U moet ook de pagina opnieuw zenden, die werd gescand terwijl het geheugen vol raakte. Wanneer de ontvangstmode op TEL/FAX, is ingesteld, beantwoordt uw faxtoestel automatisch alle binnenkomende gesprekken na twee belsignalen (het aantal belsignalen kan worden gewijzigd zoals toegelicht op pagina 99). Na het antwoorden, bestuurt uw faxtoestel de lijn gedurende vijf seconden om te zien of er een faxsignaal wordt gezonden. Wanneer uw faxtoestel een faxsignaal herkent (dat betekent dat het Binnenkomende bericht een automatisch gekozen faxbericht is) zal uw toestel onmiddellijk beginnen met de ontvangst van het binnenkomende document. Een gesprekverbinding of handmatig gekozen faxbericht), klinkt er een belsignaal (genoemd pseudo belsignaal) gedurende 15 seconden om u erop attent te maken dat u moet antwoorden (de duur van het pseudo belsignaal kan op de onderstaande wijze worden veranderd). Als u niet binnen deze tijd antwoordt, zendt uw faxtoestel een faxsignaal naar het andere apparaat om dit de mogelijkheid te bieden dat er handmatig een faxbericht kan worden gezonden. Opmerking: Alleen uw faxtoestel zal u er door middel van een intern belsignaal op attent maken wanneer er gespreksverbindingen of handmatig gekozen faxberichten aankomen. Een neventoestel dat op dezelfde lijn als het faxtoestel is aangesloten zal geen belsignaal laten horen nadat de verbinding tot stand gekomen is. Duur van het intern belsignaal voor de Tel/Fax mode Desgewenst kunt u de duur van het interne belsignaal in de Tel/Fax mode wijzigen. Als uw faxtoestel geen faxsignaal herkent (dit betekent dat er sprake is van Voer op de volgende wijze een cijfer in voor de gewenste duur: Om terug te keren naar het datum en tijd display. Zie hoofdstuk 3 voor nadere details. Wanneer de ontvangstmode op FAX, is ingesteld, beantwoordt uw faxtoestel automatisch alle binnenkomende gesprekken na twee belsignalen (het aantal belsignalen kan worden gewijzigd zoals hierna toegelicht) en ontvangt binnenkomende faxberichten. Wanneer u de hoorn opneemt voordat uw faxtoestel antwoordt, kunt u met De opbellende persoon spreken en/of een document ontvangen zoals beschreven in Het gebruik van de TEL Mode op pagina 100. Desgewenst kunt u het aantal belsignalen wijzigen waarna uw faxtoestel alle binnenkomende gespreksverbindingen beantwoordt in de FAX en TEL/FAX mode. Om terug te keren naar het datum en tijd display. Wanneer de ontvangstmode op TEL is ingesteld, moet u alle gesprekken beantwoorden d. De hoorn van het faxtoestel of een neventoestel dat op dezelfde lijn is aangesloten. Neem de hoorn op wanneer het faxtoestel rinkelt. Wanneer u een faxsignaal hoort, wacht u tot RECEIVING (ONTVANGEN) in het display verschijnt, waarna u de hoorn oplegt. Opmerking: Indien u de faxsignaal ontvangstinstelling (pagina 103) op NO (NEE) heeft ingesteld, druk dan op Wanneer de andere persoon eerst wil praten en vervolgens een faxbericht wil zenden, drukt u op na het spreken. (Druk op de starttoets voor de zender op zijn starttoets drukt. Antwoorden met een neventoestel U kunt ook een faxontvangst starten in de TEL mode door een willekeurig neventoestel op te nemen dat op dezelfde lijn is aangesloten als het faxtoestel, ook een snoerloze telefoon.

De Konftel 250 Korte handleiding

De Konftel 250 Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 250 Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 250 is een conferentietelefoon die kan worden aangesloten op analoge telefoonaansluitingen. Zie

Nadere informatie

DAR 3001 RECORDER INGEBRUIKNAME:

DAR 3001 RECORDER INGEBRUIKNAME: DAR 3001 RECORDER INGEBRUIKNAME: Bij de DAR3001 wordt een SD-kaart meegeleverd. Op deze SD-kaart staan een aantal files, inclusief een Engelstalige handleiding Het is aan te raden een kopie van deze SD-kaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Analoog telefoontoestel

Analoog telefoontoestel Gebruikershandleiding Analoog telefoontoestel COMfort 200 Hoorn Basiseenheid Toetsenklavier Haak Krulsnoer Aansluiting krulsnoer Lijnsnoer Aansluiting lijnsnoer Eerste gebruik Verbindt het krulsnoer met

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Veiligheidsinformatie Dit product mag uitsluitend worden gebruikt in landen waarvoor door de bevoegde wetgeving specifieke toestemming is afgegeven. Dit is herkenbaar aan de sticker aan de achterzijde

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later 555-230-757NL Issue 1, July 2000 Copyright 2000 Lucent Technologies Alle rechten voorbehouden Opmerking Hoewel al het mogelijke

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service Advitronics Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Industriestraat 2, 5361 EA Grave T: +31 (0) 486 47 62 63 F: +31 (0) 486 47 65 40 info@advitronics.nl www.advitronics.nl Toestelhandleiding

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP UX-P410 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1290543

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP UX-P410 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1290543 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

De Konftel 300W Korte handleiding

De Konftel 300W Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 300W Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 300W is een draadloze conferentietelefoon op batterijen, die kan worden aangesloten op DECT-systemen,

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP650

Gebruikershandleiding Polycom IP650 Gebruikershandleiding Polycom IP650 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP650 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Hoorn Krulsnoer hoorn Grondplaat

Nadere informatie

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b.

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

Welkom. philips. Korte bedieningshandleiding. Aansluiten. In gebruik nemen. Telefoneren

Welkom. philips. Korte bedieningshandleiding. Aansluiten. In gebruik nemen. Telefoneren Welkom Korte bedieningshandleiding 1 2 3 Aansluiten In gebruik nemen Telefoneren philips + Verpakkingsinhoud Basisstation CD440 OF Handset CD440/CD445 Basisstation CD445 Netsnoer voor het basisstation

Nadere informatie

Welkom. Korte handleiding. Aansluiten. Installeren. Gebruiken

Welkom. Korte handleiding. Aansluiten. Installeren. Gebruiken Digitale draadloze telefoon SE 140 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat SE 145 Welkom Korte handleiding 1 2 3 Aansluiten Installeren Gebruiken Verpakkingsinhoud SE 140/SE 145 handset SE 140

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1 Uw Telefoon: De M725 De telefoon is voorzien van de hieronder beschreven toetsen. In deze handleiding worden alle toetsen, die moeten worden ingedrukt, aangeduid met pictogrammen, zoals: en. Hoorn Display

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

A. Opgelet. B. Shuffle functie. C. Toetsfuncties en bediening

A. Opgelet. B. Shuffle functie. C. Toetsfuncties en bediening Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

Digitale draadloze telefoon SE 240 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat SE 245

Digitale draadloze telefoon SE 240 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat SE 245 Digitale draadloze telefoon SE 240 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat SE 245 Welkom Korte handleiding 1 2 3 Aansluiten Installeren Gebruiken Verpakkingsinhoud SE240/SE245 handset SE240 of

Nadere informatie

Personal tag. Personal tag. Drukknop of bewegingsdetector. TABEL 2 Samenvatting van de Programmeerfuncties

Personal tag. Personal tag. Drukknop of bewegingsdetector. TABEL 2 Samenvatting van de Programmeerfuncties TAG-IN-A-BAG Stand alone proximity toegangscontrolesysteem Gebruikershandleiding 1. Introductie De TIAB is ontworpen om de toegang voor onbevoegden tot beschermde gebieden te beperken. De unit maakt gebruik

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Veiligheidsinformatie Het certificaat op dit product garandeert dat het in overeenstemming is met de technische regelgeving die van toepassing was op de datum van de overeenkomst voor gebruikersveiligheid

Nadere informatie

LED. Aan/uitschakelaar. Volume Omhoog. Start/Stop. Volgende Track. Volume Omlaag. Vorige Track. USB Poort

LED. Aan/uitschakelaar. Volume Omhoog. Start/Stop. Volgende Track. Volume Omlaag. Vorige Track. USB Poort Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90

Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90 Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90 NL Om deze noodknop te kunnen gebruiken, moet een SIM-kaart worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder een SIM-kaart

Nadere informatie

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon De gebruikers handleiding Cisco IP-telefoon 1 Inhoudsopgave Belangrijk om te weten 3 De telefoon in één oogopslag 4,5 Een gesprek voeren 6 Een gesprek beantwoorden 7 Een gesprek uitschakelen 8 Een gesprek

Nadere informatie

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0 Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies Dit apparaat is geproduceerd conform ons gecertificeerde systeem voor milieubeheer (ISO

Nadere informatie

Snelzoekgids voor de digitale telefoon NL, Uitgave 1, juni 2004

Snelzoekgids voor de digitale telefoon NL, Uitgave 1, juni 2004 Snelzoekgids voor de digitale telefoon 240 6-30034NL, Uitgave, juni 2004 2 3 8 4 5 6 7 7 6 8 5 4 3 2 0 9 Lijn- en functieknoppen: hiermee kunt u toegang verkrijgen tot binnenkomende en uitgaande lijnen

Nadere informatie

Inhoud van de handleiding

Inhoud van de handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen zich vertrouwd te maken met uw Bang & Olufsen-product. De Het bedie- referentiehandboeningshandleiding

Nadere informatie

Seniorentelefoon Gebruikershandleiding

Seniorentelefoon Gebruikershandleiding Seniorentelefoon Gebruikershandleiding Serea Safy TH-520FBLK Lees en bewaar deze instructies. De gebruikershandleiding in andere talen vindt u online op http://www.thomsonphones.eu Inhoudsopgave Aan de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1

Gebruikershandleiding. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1 Connexity M6500 Gebruikershandleiding M300 ANALOGE TOESTELLEN Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1 Connexity M6500 gebruikershandleiding M300 analoge toestellen: Editie 1.

Nadere informatie

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER ENVIVO BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE PRODUCT OVERZICHT... 4 KNOPPEN... 6 BLUETOOTH MODUS... 6 Bluetooth Paren... 6 Muziek afspelen in Bluetooth modus...10 Handenvrij

Nadere informatie

Vaste telefoon Gebruikershandleiding

Vaste telefoon Gebruikershandleiding Vaste telefoon Gebruikershandleiding Serea Screeny TH-525FBLK Lees en bewaar deze instructies. De gebruikershandleiding in andere talen vindt u online op http://www.thomsonphones.eu Inhoud Opstarten van

Nadere informatie

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding Mp3 speler met luidspreker HET MODELNUMMER FIESTA2 Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2

Nadere informatie

Functies. Inhoud van de doos NED

Functies. Inhoud van de doos NED NED Functies De ASA-30 kan als een aanvullende sirene verbonden met uw alarmsysteem worden gebruikt of als een onafhankelijke sirene verbonden met een afstandsbediening en/of draadloze detectoren. - Draadloze

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284 Een oproep tot stand brengen Oproepapparatuur U kunt een telefoonoproep via de volgende apparatuur tot stand brengen: 1) Neem de hoorn, het symbool wordt in het inactieve scherm weergegeven. 2) Druk op

Nadere informatie

TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012

TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012 HI0990N02A Pag. 1/14 TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012 LIMOTEC Bosstraat 21 B- 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HI0990N02A Pag. 2/14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MCS Rimini ES. Extra handset voor MCS Rimini. Extra handset voor slechthorenden

MCS Rimini ES. Extra handset voor MCS Rimini. Extra handset voor slechthorenden MCS Rimini ES Extra handset voor MCS Rimini Extra handset voor slechthorenden Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Visuele LED waarschuwing bij binnenkomend gesprek Eenvoudig in gebruik INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Boston 630. Gebruiksaanwijzing. Digitale draadloze telefoon. Extra handset met lader

Boston 630. Gebruiksaanwijzing. Digitale draadloze telefoon. Extra handset met lader Boston 630 Digitale draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Extra handset met lader Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet

Nadere informatie

MCS Rimini. DECT telefoon voor slechthorenden. Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik

MCS Rimini. DECT telefoon voor slechthorenden. Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik MCS Rimini DECT telefoon voor slechthorenden Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik INHOUDSOPGAVE pagina 1. Inleiding 3 1.1. De telefoon aansluiten

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding. TC - 6 Telecontroller

Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding. TC - 6 Telecontroller Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding TC - 6 Telecontroller Algemene informatie TC - 6 Met de TC-6 telecontroller is het mogelijk om op afstand via de telefoonlijn een 6- tal elektrische apparaten

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP3011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

Batterij Opladen. Locatie van Bedieningen:

Batterij Opladen. Locatie van Bedieningen: GBRUIKSHANDLEIDING Batterij Opladen Het apparaat is voorzien van een ingebouwde DC 3,7V, 330mAh Li-ion oplaadbare batterij, laad deze als volgt op: Steek de kleinere stekker van de meegeleverde Aansluitkabel

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding FAX-2820 FAX-2920 U moet eerst alle hardware instellen, pas dan kunt u de machine gebruiken. Lees deze Installatiehandleiding voor instructies over de correcte opstelling van deze machine. Installatiehandleiding

Nadere informatie

BeoCom 2. Bedieningshandleiding

BeoCom 2. Bedieningshandleiding BeoCom 2 Bedieningshandleiding Voordat u begint Deze handleiding bevat aanwijzingen voor het instellen en gebruiken van de handset BeoCom 2 in combinatie met een BeoLinebasisstation. U kunt de handset

Nadere informatie

HANDLEIDING. Milestone 310 Nederlandssprekende memorecorder

HANDLEIDING. Milestone 310 Nederlandssprekende memorecorder HANDLEIDING Milestone 310 Nederlandssprekende memorecorder 1. PRODUCT BESCHRIJVING De belangrijkste punten van de Milestone 310 zijn: - Beste in zijn soort qua geluid. - Nieuw ontwikkelde microfoon en

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

Verwijder de pincode van de simkaart met behulp van uw mobiele telefoon

Verwijder de pincode van de simkaart met behulp van uw mobiele telefoon Waleli 1 HANDLEIDING IN HET KORT Verwijder de pincode van de simkaart met behulp van uw mobiele telefoon Hoe moet u: De GSM-deurbel handmatig inschakelen: Druk kort op de doorschakelknop van de GSM-deurbel.

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

VOORSTELLING. Hoorn. Display (scherm) Antwoordapparaattoets. Registertoets. Lijntoets (lijn opnemen) Bis-toets

VOORSTELLING. Hoorn. Display (scherm) Antwoordapparaattoets. Registertoets. Lijntoets (lijn opnemen) Bis-toets VOORSTELLING Hoorn Display (scherm) Registertoets Lijntoets (lijn opnemen) Cijfertoetsen Antwoordapparaattoets Bis-toets Toets intercom/wachtstand met wachtmuziekje R- en -programmatoets Microfoon Handleiding

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Digitaal telefoontoestel DSLT

GEBRUIKSAANWIJZING. Digitaal telefoontoestel DSLT GEBRUIKSAANWIJZING Digitaal telefoontoestel DSLT VOORWOORD Wilt u veel tijd besparen? Wilt u dat al uw oproepen worden doorgeschakeld indien u zich op een andere plaats bevindt? Wilt u veelgebruikte telefoonnummers

Nadere informatie

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2 5 6 4 8 7 1 Vermogen AAN/UIT

Nadere informatie

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding BeoSound 9000 Bedieningshandleiding BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Inhoud van de bedieningshandleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Inhoudsopgave Nummers kiezen... 3 De luidspreker gebruiken... 3 Telefoneren met behulp van de herhaallijst... 3 Nummers in de herhaallijst

Nadere informatie

BeoSound Handleiding

BeoSound Handleiding BeoSound 3000 Handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met uw Bang & Olufsen-product.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Pocket Radio R16 DT-160

Pocket Radio R16 DT-160 Pocket Radio R16 DT-160 Version 1 31 Bedieningselementen 1 Oortelefoonuitgang 2 Voorkeurzender 1/Tijd instellen 3 Voorkeurzender 2/STEP 4 Voorkeurzender 3 5 Voorkeurzender 4/Mono/Stereo 6 Voorkeurzender

Nadere informatie

De BeoCom 6000 extra handset kunt u overal in huis en tuin met u meenemen.

De BeoCom 6000 extra handset kunt u overal in huis en tuin met u meenemen. B E O C O M 6 0 0 0 De BeoCom 6000 extra handset kunt u overal in huis en tuin met u meenemen. De handset kan in het basisstation, of in de kleine tafel- en wandladers worden geplaatst. Raadpleeg de handleiding

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TX_125

GEBRUIKSAANWIJZING TX_125 GEBRUIKSAANWIJZING TX_125 INSTALLATIE / VOORBEREIDING Telefoon aansluiting: Plug het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer achter in het toestel; druk het stekkertje aan tot een klik voelbaar is. Plug

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT

VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT - Dient de hoofdtelefoon aan uw mobiele telefoon te worden gepaard. Zie paragraaf BLUETREK Skin paren in deze handleiding. Inleiding Deze BLUETREK Skin-headset

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP6011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP6011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP6011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

Met het MKP-300 bediendeel kunt u het MICRA Alarmsysteem bedienen. Deze werkt alleen als de MICRA module in de alarm module mode is ingesteld.

Met het MKP-300 bediendeel kunt u het MICRA Alarmsysteem bedienen. Deze werkt alleen als de MICRA module in de alarm module mode is ingesteld. MKP-300 DRAADLOOS BEDIENDEEL MKP300_NL 03/12 Met het MKP-300 bediendeel kunt u het MICRA Alarmsysteem bedienen. Deze werkt alleen als de MICRA module in de alarm module mode is ingesteld. 1. Eigenschappen

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING TD8401 EN TD8801

GEBRUIKERS HANDLEIDING TD8401 EN TD8801 GEBRUIKERS HANDLEIDING TD8401 EN TD8801 INLEIDING De TD8401 en TD8801 is een UNIVERSEEL toepasbare, vrij programmeerbare telefoonkiezer. De kiezer kan berichten doorgeven aan professionele meldkamers,

Nadere informatie

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2 HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding 9355495 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-2R conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 84 46 08 LightBoy DIGI 12V Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

IP Phone GEBRUIKERSHANDLEIDING

IP Phone GEBRUIKERSHANDLEIDING M I T E L N E T W O R K S 5001 IP Phone GEBRUIKERSHANDLEIDING 3300 ICP - 4.0 MEDEDELING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig samengesteld, maar MITEL NETWORKS Corporation biedt hiervoor geen

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0,8-1 0 0,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus 2117 5202 AE

Nadere informatie

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Document Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Libervoice Overschieseweg 76 Telefoon: 010 76 00000 3044 EH Rotterdam Email: support@libervoice.nl Inhoudsopgave 1 Toetsen 3 Blz 2 Functionaliteiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DitdocumentwordtuaangebodendoorTelecomHunter.DézakelijkeTelecom webshop.

Inhoudsopgave. DitdocumentwordtuaangebodendoorTelecomHunter.DézakelijkeTelecom webshop. Inhoudsopgave Betekenis van de symbolen...2 Over het display...2 Een nummer uit het telefoonboek bellen...2 Een gesprek beantwoorden...2 Informatie inwinnen...2 Telefoneren met de hoorn...3 Handsfree telefoneren...3

Nadere informatie

DT-F1/DT-F1V. NL Revision 1

DT-F1/DT-F1V. NL Revision 1 DT-F1/DT-F1V NL Revision 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Plaats van de bedieningsorganen Toets AAN/UIT (dient ook als FM/TV golfbereikschakelaar op DT-F1V) Keuzetoets zendergeheugenplaats en opslaggebied

Nadere informatie

Waarom kan ik geen telefoongesprekken voeren of ontvangen (draadloze telefoons)?

Waarom kan ik geen telefoongesprekken voeren of ontvangen (draadloze telefoons)? Waarom kan ik geen telefoongesprekken voeren of ontvangen (draadloze telefoons)? Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Volgt u onderstaande adviezen in de aangegeven volgorde alstublieft

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL INSTALLATIE. 2 INSTALLATIE VAN DE BATTERIJEN. 2 PROGRAMMEREN VAN DE RAVENNA. 2 TONE/PULSE SCHAKELAAR. 3 DE TELEDIENSTEN TOETS.

INHOUDSTAFEL INSTALLATIE. 2 INSTALLATIE VAN DE BATTERIJEN. 2 PROGRAMMEREN VAN DE RAVENNA. 2 TONE/PULSE SCHAKELAAR. 3 DE TELEDIENSTEN TOETS. INHOUDSTAFEL INSTALLATIE... 2 INSTALLATIE VAN DE BATTERIJEN... 2 PROGRAMMEREN VAN DE RAVENNA...2 TONE/PULSE SCHAKELAAR...3 DE TELEDIENSTEN TOETS...3 DE SPEAKERPHONE TOETS...4 DE SPEAKER VOLUME TOETS...

Nadere informatie

Bari_11_nl.qxd 27/05/03 08:34 Page 1. Bari 11 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Bari_11_nl.qxd 27/05/03 08:34 Page 1. Bari 11 GEBRUIKERSHANDLEIDING Bari_11_nl.qxd 27/05/03 08:34 Page 1 Bari 11 GEBRUIKERSHANDLEIDING Bari_11_nl.qxd 27/05/03 08:34 Page 2 1. INSTALLATIE Sluit het krulsnoer aan op de hoorn (A) en op het contact dat zich aan de linkerkant

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

Aanvullende gebruiksaanwijzing. SMS op het vaste net tiptel 340 clip

Aanvullende gebruiksaanwijzing. SMS op het vaste net tiptel 340 clip Aanvullende gebruiksaanwijzing (NL) SMS op het vaste net tiptel 340 clip Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pictogrammen in het display... 3 Overzicht van de mogelijke karakters... 4 Voorwoord... 5 Voorwaarden...

Nadere informatie

B. Random en op volgorde afspelen

B. Random en op volgorde afspelen Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A.WAARSCHUWING Lees

Nadere informatie

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel.

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. - 1 - De Toetsen 1: Mute: Met deze toets schakelt u de microfoon van de hoorn uit. De persoon aan de andere kant van de lijn kan u niet meer horen. Om de microfoon

Nadere informatie

Bluetooth Luidspreker GEBRUIKSHANDLEIDING BTL-60

Bluetooth Luidspreker GEBRUIKSHANDLEIDING BTL-60 Gebruiksaanwijzingen Bluetooth Luidspreker GEBRUIKSHANDLEIDING BTL-60 Wanneer u de luidspreker inschakelt, schakelt deze automatisch op Bluetooth-modus. U kunt de luidspreker vervolgens eenvoudig met uw

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera

Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera Canon Digitale Camera Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera Inhoudsopgave Inleiding....................................... Beelden overbrengen via een draadloze verbinding.....

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING CR-421 Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat start met het gebruik van het product.

GEBRUIKSAANWIJZING CR-421  Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat start met het gebruik van het product. GEBRUIKSAANWIJZING CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat start met het gebruik van het product. BEDIENINGSORGANEN EN INDICATIELAMPJES Achteraanzicht 1.

Nadere informatie

INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE

INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE In deze handleiding beperken we ons tot de functionaliteiten zoals ze beschreven zijn op de website seniorenalarmen.be. Vooraleer

Nadere informatie

Tempori_22_nl.qxd 17/12/01 14:25 Page 1 TEMPORIS 12 / TEMPORIS 22

Tempori_22_nl.qxd 17/12/01 14:25 Page 1 TEMPORIS 12 / TEMPORIS 22 Tempori_22_nl.qxd 17/12/01 14:25 Page 1 TEMPORIS 12 / TEMPORIS 22 Tempori_22_nl.qxd 17/12/01 14:25 Page 2 1. INSTALLATIE Sluit het spiraalsnoer aan de hoorn (A) en de contactdoos die zich aan de linkerkant

Nadere informatie

Handleiding membraantoetsenbord & controller

Handleiding membraantoetsenbord & controller Handleiding membraantoetsenbord & controller Artikelnummers Horizontaal Membraantoetsenbord EA-KC2-101 Verticaal membraantoetsenbord EA-KC2-102 Toegangscontroller EA-KC2-201 Toegangscontroller EA-KC2-201

Nadere informatie

Bluetooth Auto Luidspreker

Bluetooth Auto Luidspreker ENVIVO Bluetooth Auto Luidspreker GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...4 WELKOM...4 ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...5 WAARSCHUWING...5 PRODUCT AFBEELDING & BELANGRIJKSTE FUNCTIES...6

Nadere informatie