Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede"

Transcriptie

1 Offerte aanvraag en Programma van Eisen Gegevensmagazijn Programma PDW Gemeente Wijk bij Duurstede Versie 1.0 (Febuari 2009)

2 Inhoud 1. Inleiding Selectie leverancier Uitgangspunten informatiearchitectuur Gemeentelijke midoffice architectuur... 5 Uitgangspunten bij de midoffice architectuur Functionele eisen en wensen Technische eisen en wensen Beheer, onderhoud en implementatie Kosten en investeringen...18 Programma van eisen Gegevensmagazijn versie 1.0.doc 2

3 1. Inleiding. De aanschaf van een gegevensmagazijn past voor de gemeente Wijk bij Duurstede binnen het programma Digitaal Werken. Dit programma heeft als doelstelling om de komende twee jaar 30 werkprocessen te digitaliseren. Om gebruik te kunnen maken van de bijbehorende digitale gegevensstromen is de implementatie van een gegevensmagazijn noodzakelijk. Voor een marktverkenning heeft de gemeente 4 leveranciers uitgenodigd om hun gegevensmagazijn te presenteren. Naar aanleiding van deze presentaties is de gemeente Wijk bij Duurstede tot de conclusie gekomen dat het gegevensmagazijn is op te delen in 2 verschillende modules. Dit zijn de datasynchronisatie module en het gegevensmagazijn zelf. De leverancier wordt gevraagd aan te geven of deze modules afzonderlijk zijn te leveren. De gemeente heeft tevens gemerkt dat de definitie van een gegevensmagazijn verschilt tussen de verschillende leveranciers. Dit bemoeilijkt de selectie. De verschillende leveranciers kijken ook verschillend tegen het zakenmagazijn aan. Aangezien de samenwerking van het gegevensmagazijn met het zakenmagazijn (en de evt. routering van gegevens richting de front-office) essentieel is voor een goede werking van de gemeentelijke midoffice is ook een module zakenmagazijn opgenomen in het pakket van eisen. De gemeente zal aan de hand van de reacties bepalen of het een nieuw zakenmagazijn aanschaft of niet. Momenteel is de gemeente in het bezit van het zakenmagazijn van BCT. Naast de aanschaf van een gegevensmagazijn, een data synchronisatiemodule en evt. een zakenmagazijn worden ook de volgende producten en diensten verwacht: Installatie van de verschillende aan te schaffen modules/applicaties Realisatie van koppelingen van het gegevensmagazijn/data synchronisatiemodule met: o Document Management systeem van BCT/Corsa o GBA applicatie van Getronics PinkRoccade o BAG applicatie van Getronics PinkRoccade o Zakenmagazijn o GBA-V webservice van T&T voor uitwisseling gegevens buitengemeentelijke personen Instructie/opleiding van applicatiebeheerder, systeembeheerder zodat zij in de toekomst zelf de gegevensstromen kunnen opzetten en beheren. Begeleiding applicatiebeheer bij het inrichten van de verschillende gegevensstromen behorende bij de bovengenoemde koppelingen Onderhoud en verzorging technische updates voor een periode van 3 jaar Gebruik service desk, 2 e en 3 e lijns ondersteuning voor een periode van 3 jaar Optioneel aan te bieden producten en diensten zijn: Zakenmagazijn ASP oplossing (hosting elders) Deze offerte aanvraag zal worden verstuurd naar 2 partijen. Bij het vergelijken van de toegestuurde offertes zal worden gekeken naar de kwaliteit van de verschillende modules, de realiseerbaarheid en de kosten van de verschillende gevraagde koppelingen, de combineerbaarheid met modules van andere leveranciers. Programma van eisen Gegevensmagazijn versie 1.0.doc 3

4 2. Selectie leverancier Per module zijn er maximaal 100 punten te verdienen als het gaat om de functionaliteit. Dit is uitgezonderd van het zakenmagazijn. De gemeente ziet dit als optionele functionaliteit. De keuze van de leverancier hangt primair af van de kwaliteit en functionaliteit van de modules datasynchronisatie en gegevensmagazijn. Het aantal punten voor de functionaliteit wordt in onderstaand voorbeeld met F aangeduid. Voor het geheel aan modules gelden er algemene eisen die zijn beschreven onder de hoofdstukken Technische Eisen en Wensen en Beheer, Onderhoud en Implementatie. Voor elk hoofdstuk zijn maximaal 100 punten te verdienen. In het voorbeeld hieronder worden deze puntenaantallen met resp. T en B aangeduid. Het aantal punten per module aangaande de prijs wordt als volgt berekend: De module met de laagste prijs krijgt 100 punten. Dit is in dit voorbeeld module ABC. De module met de hoogste prijs krijgt: ( 1- ((Prijs DEF - Prijs ABC) / Prijs ABC) ) * 100 Het totaal aantal punten voor de prijs wordt in onderstaand voorbeeld met P aangeduid. Het totaal aantal punten per module per leverancier wordt als volgt berekend: (0.3*F) + (0.15*T) + (0.15*B) + (0.4*P) Uiteindelijk komt het voor 2 leveranciers per module op de volgende scores neer: Leverancier Datasynchronisatie Gegevensmagazijn TOTAAL ABC X Y X+Y DEF A B A+B De gemeente kan overwegen voor 2 modules 2 verschillende leveranciers te kiezen. Dit is in bovenstaand voorbeeld het geval wanneer de scores X + B samen hoger uitkomen als de som van X + Y. Randvoorwaarde voor deze combinatie is natuurlijk de realiseerbaarheid van de koppeling tussen de modules. Programma van eisen Gegevensmagazijn versie 1.0.doc 4

5 3. Uitgangspunten informatiearchitectuur 3.1. Gemeentelijke midoffice architectuur Het gegevensmagazijn speelt in de architectuur van de gemeente Wijk bij Duurstede een centrale rol. Hier wordt een kopie opgeslagen van de gegevens die in basisregistraties staan. De gegevens worden via de data synchronisatiemodule uitgewisseld met de verschillende BackOffice applicaties (onder meer WABO en de diverse applicaties bij Burgerzaken). Tevens is het gegevensmagazijn de bron van gegevens richting de front office. Samen met de functionaliteit van het zakenmagazijn zorgt het gegevensmagazijn voor het aanleveren van de gegevens die nodig zijn om de burger te voorzien van de relevante informatie aangaande lopende dossiers. In het zakenmagazijn wordt alle statusinformatie verzameld over de lopende dossiers. In het document management systeem van BCT Corsa (niet weergegeven in bovenstaand plaatje) worden alle documenten opgeslagen. Op het moment van het schrijven van dit pakket van eisen zijn alleen de inkomende documenten opgeslagen in het DMS. Vanaf het tweede kwartaal van 2009 komen daar geleidelijk aan ook de uitgaande en interne documenten bij, op basis van de sjablonen vanuit Smartdocuments. De Icontroler van SplitVision (niet weergegeven in bovenstaand plaatje) heeft tot slot een regiefunctie binnen de architectuur van de gemeente. In deze metadatamanager tool wordt alle metadata opgeslagen van documenten, processen, producten, etc. De te digitaliseren werkprocessen, de proces- en documentnamen worden vastgelegd in de Icontroler, welke deze gegevens doorgeeft aan de verschillende Mid-Office componenten. Op deze wijze worden de gegevens eenmalig vastgelegd en meervoudig gebruikt en wordt voorkomen dat er verschillende benamingen voor processtappen, documenten etc. in omloop zijn. De gegevensset die opgeslagen wordt in de Icontroler wordt daarom ook wel de taal van de organisatie genoemd. Programma van eisen Gegevensmagazijn versie 1.0.doc 5

6 3.2. Uitgangspunten bij de midoffice architectuur De volgende uitgangspunten gelden bij de informatiearchitectuur van de gemeente Wijk bij Duurstede: Vragen van klanten moeten sneller en beter worden beantwoord. Dit betekent o.a. dat de dienstverlening en de informatievoorziening vraaggerichter moet. Klant moet via meerdere kanalen kunnen communiceren met de gemeente. Dit betekent dat de informatievoorziening via meerdere kanalen beschikbaar moet zijn. De informatie zal daarom kanaal onafhankelijk moeten worden. Dit betekent echter ook dat de informatie transparant moet zijn. Het moet nl. niet meer uitmaken of een klant nu met zijn/haar vraag aan de balie komt of via het internet stelt: het antwoord moet altijd hetzelfde zijn. De dienstverlening zal flexibeler en transparanter moeten worden. Dit heeft o.a. consequenties voor de werkprocessen (meer standaardiseren/uniformeren) en de informatievoorziening (o.a. statusinformatie voor de klant en sturingsinformatie voor de managers). Er zal meer behoefte ontstaan aan zowel status- als managementinformatie. De informatievoorziening zal éénmalige registratie en meervoudig gebruik moeten gaan ondersteunen. Een andere eis is dat producten binnen de afhandelingstermijn worden geleverd. Dit kan worden gerealiseerd door processen te gaan standaardiseren. De gemeente Wijk bij Duurstede wil marktvolgend zijn en zoveel mogelijk gebruik maken van standaardsystemen, die ook open standaarden ondersteunen. Als de organisatie zich via het internet open stelt voor het publiek betekent ook dat de organisatie kwetsbaar wordt. Niet iedereen kan en mag zomaar gevoelige informatie inzien of gebruiken. Er zullen daarom op het vlak van de beveiliging maatregelen getroffen moeten worden om dit te waarborgen. De inbedding van nieuwe systemen in de organisatie zal zodanig vorm moeten worden gegeven, dat de werking doeltreffend en doelmatig blijft voortbestaan of tijdig kan worden aangepast aan gewijzigde omstandigheden. Kortom, nieuwe systemen zullen door de eigen organisatie onderhouden en beheerd moeten kunnen worden. ICT dient ter ondersteuning van vrijwel alle processen bij de gemeente. De organisatie wordt hierdoor steeds afhankelijker van de inzet van ICT middelen. De organisatie kan zich niet permitteren dat deze langere tijd uit de lucht zijn. Er zal extra aandacht moeten zijn om de continuïteit van de apparatuur en programmatuur te waarborgen door met externe partijen o.a. duidelijke contracten af te sluiten. Programma van eisen Gegevensmagazijn versie 1.0.doc 6

7 4. Functionele eisen en wensen Module data synchronisatie Nr. Eis (E) / Wens (W) / Vraag DS-01 E Het is mogelijk om gegevens vanuit de reeds aanwezige registraties zoals de BAG (PinkRoccade), GBA (PinkRoccade) alsmede uit diverse back office applicaties te halen en de gegevens onderling te synchroniseren. Hierbij moet ook kunnen worden omgegaan met diakrieten. DS-02 E Het is mogelijk om de module data synchronisatie te koppelen met het financiële systeem Key2Financien van Centric, het burgerzaken systeem van Getronics PinkRoccade, de BAG applicatie van Getronics PinkRoccade, het DMS van BCT (Corsa) en een gegevensmagazijn van een andere leverancier. DS-03 W Het is mogelijk om de module data synchronisatie te koppelen met toekomstige WABO systemen van Genetics en van Roxit (beslissing welke moet nog vallen). DS-04 W Het synchroniseren van het gegevensmagazijn met andere applicaties mag niet van invloed zijn op de prestaties van de BackOffice applicaties. DS-05 E Gegevens kunnen instelbaar worden gesynchroniseerd per gegevensklasse met gegevensverzamelingen in de BackOffice. DS-06 E De uitwisseling van gegevens verloopt volgens geldende (open) standaarden (XML, en StUF-Basis Gegevens). DS-07 E Het is mogelijk gegevens van buitengemeentelijke personen op te halen vanuit de GBA-V middels de koppeling met de GBA webservice van de firma T&T. Vraag DS-01 Geef aan welke koppelingen met BackOffice- en midoffice applicaties reeds op de plank liggen en wat de aanschaf-, licentieen onderhoudskosten hiervan zijn. Vraag DS-02 Hoe wordt omgegaan met de geometrische gegevens? Worden deze gegevens via de datasynchronisatie module ook in het gegevensmagazijn opgeslagen? Vraag DS-03 Geef aan welke type inspanningen (overleg, programmeren, inrichten etc.) nodig zijn om een basisregistratie of BackOffice applicatie aan de datasynchronisatie module te koppelen. Voor zowel de koppelingen die op de plank liggen als voor de overige koppelingen. Welke personen/rollen zijn hierbij nodig en hoeveel tijd per persoon/rol is gemiddeld vereist om een werkende koppeling te krijgen? Vraag DS-04 Geef aan bij welke gemeenten de koppeling met de GBA webservice van T&T al eerder is gerealiseerd Vraag DS-05 Geef aan wat de benodigde inspanning en kosten zijn van de realisatie van de koppeling met de T&T Webservice van T&T. Vraag DS-06 Geef aan hoe de datasynchronisatie module de verschillende gegevens onderling te synchroniseren tussen de BackOffice applicaties en de basisregistraties. Ja/Nee/bij lage Programma van eisen Gegevensmagazijn versie 1.0.doc 7

8 Module Gegevensmagazijn GM-01 E Het gegevensmagazijn is functioneel ingericht volgens EGEM referentiemodel stelsel van gemeentelijke basisgegevens incl. genoemde basisregistraties. GM-02 E Het is mogelijk om het gegevensmagazijn te vullen met gestructureerde (basis)gegevens vanuit diverse BackOffice applicaties (incl. de basisregistraties) van de BackOffice naar de midoffice. Hierbij moet ook kunnen worden omgegaan met diakrieten. GM-03 E De privacy van de gegevens is gewaarborgd in het gegevensmagazijn en voor de gegevens die vandaar uit naar de front-office gaan (tbv. bijvoorbeeld het vooraf invullen van formulieren). GM-04 W Gegevens (van basis- en kernregistraties) zijn 7 x 24 uur beschikbaar voor alle kanalen. GM-05 W Het is mogelijk om historie-informatie per object (metagegevens) te leveren. GM-06 E Het is mogelijk een koppeling te realiseren met een zakenmagazijn van Corsa, Exxellence en Getronics PinkRoccade, het workflow management systeem van BCT (Corsa Case). GM-07 W Het is mogelijk om de module data synchronisatie te koppelen met toekomstige WABO systemen van Genetics en van Roxit (beslissing welke moet nog vallen). GM-07 E Het gegevensmagazijn moet gekoppeld kunnen worden aan de Typo3 Website. Hiervoor moeten de broncode toegankelijk zijn van de functies die aangeroepen moeten worden. GM-08 E Het is mogelijk om natuurlijke en niet-natuurlijke personen, te selecteren. GM-09 E Het is mogelijk om gegevens aan mijn loket te leveren. GM-10 W Creëren van management informatie rapporten door middel van een Impromptu Report tool is mogelijk. In het gegevensmagazijn moeten hiervoor catalogs beschikbaar worden gesteld en worden onderhouden. GM-11 E De systemen voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. GM-12 W Rapportages t.a.v. gebruik en misbruik dienen duidelijk en op een eenvoudige manier uit het systeem te halen zijn. Vraag GM-01 De gemeente Wijk bij Duurstede heeft als standaard de Oracle Standard Edition, versie 10.2 (draaiend op Unix) in huis. Geef aan of deze standaard voor het gegevensmagazijn toegepast kan worden. Vraag GM-02 De gemeente Wijk bij Duurstede heeft een gegevensmagazijn van NedGraphics in bezit. Hoe wordt omgegaan met de geometrische gegevens in het gegevensmagazijn? Worden deze gegevens door het gegevensmagazijn opgeslagen en geleverd aan de website of worden deze gegevens niet in het gegevensmagazijn opgeslagen? Vraag GM-03 Beschrijf op welke niveaus medewerkers en klanten geautoriseerd kunnen worden en hoe het beheer van de autorisaties is opgezet en geregeld. Vraag GM-04 Geef aan hoe de privacy van de gegevens in het gegevensmagazijn is gewaarborgd en hoe dit door middel van logging is vast te stellen. Geef aan welke eisen de ICT infrastructuur van de gemeente aan moet voldoen om deze privacy te waarborgen. Vraag GM-05 Geef aan welke koppelingen met BackOffice- en midoffice applicaties reeds op de plank liggen en wat de aanschaf-, licentieen onderhoudskosten hiervan zijn. Programma van eisen Gegevensmagazijn versie 1.0.doc 8

9 Vraag GM-06 Geef aan bij welke gemeenten de koppelingen met de Typo 3 website, zakenmagazijn van BCT Corsa / exxellence en het WFM van BCT corsa zijn gerealiseerd. Vraag GM-07 Geef aan welke type inspanningen (overleg, programmeren, inrichten etc.) nodig zijn om de bovengenoemde MidOffice component en de Typo 3 website aan het gegevensmagazijn te koppelen. Voor zowel de koppelingen die op de plank liggen als voor de overige koppelingen. Welke personen/rollen zijn hierbij nodig en hoeveel tijd per persoon/rol is gemiddeld vereist om een werkende koppeling te krijgen? Module Zakenmagazijn Nr. Eis (E) / Wens (W) / Vraag ZM-01 E Het zakenmagazijn is functioneel ingericht volgens GFO zaken. ZM-02 E Het zakenmagazijn is functioneel ingericht volgens EGEM referentiemodel Midoffice. ZM-03 E Zaakfunctionaliteit is via Intranet ontsloten (te benaderen). ZM-04 W Registreren/creëren zaak via post (DMS) kanaal is in het aangeboden ZM-05 E Creëren/registreren zaak via web kanaal is in het aangeboden ZM-06 W Automatische aanmaken van een zaak op basis van gegevens webformulieren is in het aangeboden ZM-07 W Creëren/registreren zaak via balie kanaal is in het aangeboden ZM-08 W Creëren/registreren zaak via telefonie kanaal is in het aangeboden ZM-09 W Automatisch wegschrijven afspraak als zaak is in het aangeboden ZM-10 E Administreren en bijwerken zaak is in het aangeboden zakenmagazijn mogelijk m.b.t. het registreren/controleren/wijzigen zaakkenmerken, toekennen zaaktype, wijzigen zaakstatus. ZM-11 E Leveren (gepersonifieerde) zaak (status)informatie via website (Mijnloket) is in het aangeboden ZM-12 W Versturen signaleringen van statuswijzigingen via is in het aangeboden ZM-13 W Versturen signaleringen van statuswijzigingen via sms is in het aangeboden ZM-14 E Variabele kenmerken (metagegevens) kunnen worden toegekend per zaaktype. ZM-15 E Zaak voorzien van geometrische gegevens is in het aangeboden ZM-16 E Opschorten van een zaak is in het aangeboden zakenmagazijn mogelijk. ZM-17 E Verlenging doorlooptijd van een zaak is in het aangeboden ZM-18 E Toewijzen zaak (of taak) aan een medewerker is in het aangeboden ZM-19 W Toewijzing van taken en zaken op basis van toegewezen rol, functie of organisatieonderdeel is in het aangeboden zakenmagazijn mogelijk. ZM-20 E Accepteren of weigeren zaak door medewerker/afdeling is in het aangeboden ZM-21 W Informatie over aanwezigheid medewerkers (werkduur, ziekte, vakanties,.etc.) kan worden weergegeven. Ja/Nee/bij lage Programma van eisen Gegevensmagazijn versie 1.0.doc 9

10 ZM-22 W Creëren van management informatie rapporten door middel van een Impromptu Report tool is mogelijk (o.a. doorlooptijden, overzichten onderhand werk en prioriteiten). In het zakenmagazijn moeten hiervoor catalogs beschikbaar worden gesteld en onderhouden worden. ZM-23 W Toewijzen prioriteit aan zaak (bijv. op basis van kwaliteitsafspraken zoals termijnen) is mogelijk. ZM-24 W Afwijking van prioriteit is mogelijk door medewerker. ZM-25 W Ondersteuning behandelaar m.b.v. suggesties t.a.v. statuswijziging (checklist) is in het aangeboden ZM-26 W Het is mogelijk om (persoonlijke) signalen (op processtappen) aan een zaak te koppelen. ZM-27 W Vanuit taakoverzicht (taakbak) is directe toegang tot een aanvraag mogelijk. ZM-28 W Controle op aanwezigheid (benodigde) documenten in dossier op basis van zaaktype is in het aangeboden ZM-29 W Leveren klant tevredenheidvragen/informatie per zaak (kenmerken, locatie, status, doorlooptijd, documenten, verwijzingen gerelateerde zaken, reageren) is in het aangeboden ZM-30 W Uitwisseling zaakgegevens aan Persoonlijke Internet Pagina (PIP) is in het aangeboden ZM-31 W Opnemen persoonlijke gegevens vanuit Mijnloket/PIP (niet opgeslagen in basis- en kernregistraties) bij een zaak is in het aangeboden ZM-32 W Aanpassing status zaak vanuit (specialistische BackOffice) applicaties is in het aangeboden ZM-33 E Geïndexeerd zoeken in zaakdossiers op basis van trefwoorden, op basis van volledige tekst en op basis van kenmerken is in het aangeboden ZM-34 E Aanmaken/wijzigen zaakdossier is in het aangeboden ZM-35 E Bevriezen zaakdossier (documenten) is in het aangeboden ZM-36 E Opnemen (telefoon)notities bij zaakdossier en documenten is in het aangeboden ZM-37 E Verwerken betaling zaak (in zaakdossier) is in het aangeboden ZM-38 E Matchen betaling met zaak (bijv. productaanvraag) na ontvangst in het financiële systeem (Key2Financien) is in het aangeboden ZM-39 W Logging van wijzigingen m.b.t. zaken is in het aangeboden ZM-40 W Zaken relateren aan andere zaken of besluiten is in het aangeboden ZM-41 W Koppelen zaak aan een niet natuurlijk persoon, aan een adres of aan een natuurlijk persoon is in het aangeboden zakenmagazijn mogelijk. ZM-42 W Tonen kaart met betrekking tot een zaak is in het aangeboden ZM-43 W Bij de weergave van een zaakdossier dient minstens het volgende getoond worden: zaaknummer, aanvrager, omschrijving, status, (links naar) gerelateerde documenten, behandeld ambtenaar, productcategorie of zaaktype. ZM-44 W De gebruiker kan door het kiezen tussen verschillende zoekingangen op diverse manieren zaakdossiers zoeken/opvragen. ZM-45 W De gebruiker moet in staat gesteld worden door te klikken op Programma van eisen Gegevensmagazijn versie 1.0.doc 10

11 gepresenteerde gegevens, waarna de detailgegevens getoond worden. Doorklikken moet minstens mogelijk zijn voor de personen en/of instanties gerelateerd aan de zaak, eventuele gerelateerde documenten en de behandelende ambtenaar. ZM-46 W Gegevens in het zakensysteem dienen 7x24 uur beschikbaar te zijn voor alle dienstverleningskanalen (balie, telefoon, Internet, Intranet). ZM-47 E Het zakenmagazijn moet gekoppeld kunnen worden aan het financiële systeem van Centric (Key2Financien), het DMS en het workflow systeem van BCT, aan de WABO systemen van Genetics en van Roxit en aan de Icontroler van SplitVision (levering metadata aangaande processen, documenten, namen etc.). ZM-48 E Het zakenmagazijn moet gekoppeld kunnen worden aan de Typo3 Website. Hiervoor moeten de broncode toegankelijk zijn van de functies die aangeroepen moeten worden. Ook moeten gegevens vanuit de SDU E-grant formulieren op de typo-3 website zijn over te hevelen naar het zakenmagazijn. ZM-49 E Systeemgeforceerde controles t.b.v. geheimhouding en beveiligde afhandeling van passwords is in het aangeboden zakenmagazijn mogelijk (geen zichtbaarheid, printen of logging van passwords mogelijk, etc.). ZM-50 E De systemen voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. ZM-51 E Door middel van een toegangslog worden de gebruikersaccounts en identificaties vastgelegd. ZM-52 W Het is in het aangeboden zakenmagazijn mogelijk om precies te achterhalen wie wat waar heeft ingevoerd dan wel gewijzigd (logging). ZM-53 W Rapportages met daarin een overzicht van welke gebruiker welke rechten in het zakenmagazijn heeft zijn op een eenvoudige en snelle manier uit de systemen te halen. ZM-54 E Rapportages t.a.v. gebruik en misbruik dienen duidelijk en op een eenvoudige manier uit het systeem te halen zijn. Vraag ZM-01 Gegevens van zaakdossiers moeten niet alleen beschikbaar zijn in het medewerkerloket, maar moeten ook ontsloten worden naar burgers en bedrijven. Geef ook aan welke standaard koppelingsmogelijkheden bestaan. Vraag ZM-02 Geef aan bij welke gemeenten de koppelingen met de Typo 3 website, het gegevensmagazijn van exxellence en GetronicsPinkRoccade en het WFM van BCT corsa zijn gerealiseerd. Vraag ZM-03 Vraag ZM-04 Vraag ZM-05 Vraag ZM-06 Vraag ZM-07 Geef aan met welke midoffice componenten en Websites een koppeling op de plank ligt, en wat de kosten qua aanschaf, licentie en onderhoud zijn. Beschrijf op welke niveaus medewerkers en klanten geautoriseerd kunnen worden en hoe het beheer van de autorisaties is opgezet en geregeld. De gemeente Wijk bij Duurstede heeft als standaard de Oracle Standard Edition, versie 10.2 (draaiend op Unix) in huis. Geef aan of deze standaard voor het zakenmagazijn toegepast kan worden. Zijn er naast het gegevensmagazijn, het zakenmagazijn, de data synchronisatiemodule, het DMS, de metadata manager (Icontroler) en een WFM nog andere midoffice componenten die in uw oplossing noodzakelijk zijn voor het goed laten werken van de gemeentelijke midoffice? Zo ja, beschrijf deze modules en geef aan waarom deze noodzakelijk zijn. Geef ook aan wat de aanschaf, onderhouds- en evt. licentiekosten hiervan zijn. Geef aan welke type inspanningen (overleg, programmeren, Programma van eisen Gegevensmagazijn versie 1.0.doc 11

12 Programma van eisen Gegevensmagazijn versie 1.0.doc 12 inrichten etc.) nodig zijn om de bovengenoemde MidOffice component en de Typo 3 website aan de het zakenmagazijn te koppelen. Voor zowel de koppelingen die op de plank liggen als voor de overige koppelingen. Welke personen/rollen zijn hierbij nodig en hoeveel tijd per persoon/rol is gemiddeld vereist om een werkende koppeling te krijgen?

13 5. Technische eisen en wensen Infrastructuur Nr. Eis (E) / Wens (W) / Vraag Vraag INF-01 Vraag INF-02 Vraag INF-03 Vraag INF-04 Vraag INF-05 Vraag INF-06 Schaalbaarheid Geef de noodzakelijke aanvullende randvoorwaarden voor een goede werking van de door u aangeboden oplossingen met betrekking tot de infrastructuur (hardware, datacommunicatie e.d.): a. Aanbevolen CPU per 200 gebruikers. b. Aanbevolen intern geheugen per 200gebruikers. c. Aanbevolen netwerk bandbreedte per 200 gebruikers. d. Aanbevolen opslagcapaciteit per 200 gebruikers. Geef aan in hoeverre uw oplossingen probleemloos te integreren zijn met open source toepassingen op het gebied van besturingssoftware, relationele database managementsystemen en kantoorautomatisering. Geef tevens aan om welke open source toepassingen het hierbij gaat. Geef aan of monitoring van uw totale oplossing middels System & Network Monitoring-tools mogelijk is. Zo ja, geef aan welke aspecten gemonitord kunnen worden. Welke serverlicentie is nodig? Moet het systeem op een stand alone omgeving draaien of kan het ook op een virtuele server draaien? Zo ja, kan het systeem op VMWare ESX 3.0 werken? Kan er gewerkt worden met het maken van snap-shots? Ja/Nee/ Bijlage Eis (E) / Wens (W) / Vraag Ja/Nee/ bijlage Vraag SCH-01 Geef aan in welke mate en wijze de verschillende aangeboden oplossingen uitbreidbaar en schaalbaar zijn. Neem hierin de situatie mee dat er verschillende gemeenten 1 gegevensmagazijn delen. Integratie Nr. Eis (E) / Wens (W) / Vraag INT-01 E Het systeem beschikt over functionaliteit voor datareplicatie (zowel realtime als geplande), die eenvoudig te integreren zijn met bestaande back-up (Backup Exec)-, recovery- en rapportageoplossingen en synchronisatie. INT-02 W Er is een webinterface aanwezig voor benadering van het systeem van buiten het gemeentehuis. INT-03 E Ondersteuning van de volgende gangbare internetbrowsers is mogelijk: Microsoft Internet Explorer 6 of hoger, Firefox/Mozilla, Opera en Netscape. Ja/Nee/ bijlage Programma van eisen Gegevensmagazijn versie 1.0.doc 13

14 Vraag INT-01 Vraag INT-02 Voor een goede werking is de kwaliteit van de adapters van groot belang. Geef aan hoe met incidenten en wijzigingen wordt omgegaan in de beheerfase. Geef aan welke vormen van datareplicatie aanwezig zijn in de modules. Geef ook aan hoe deze te integreren is in de bestaande back-up-, recovery- en rapportage-oplossingen en synchronisatie. Performance Nr. Eis (E) / Wens (W) / Vraag PER-01 W Er wordt gegarandeerd dat de oplossing bij maximale belasting (300 ingelogde personen) minimaal voldoet aan de volgende performance-eis: de maximale laadtijd van een pagina of zoekresultaten scherm in een webapplicatie mag maximaal 1 seconde bedragen bij gebruik van een eenvoudige ADSL verbinding in Nederland (2 Mbit/512 kbit; ping: 20 ms). Ja/Nee/ bijlage Beschikbaarheid Nr. Eis (E) / Wens (W) / Vraag Ja/Nee/ bijlage Vraag BE-01 Over het algemeen wordt een beschikbaarheid van 95% gehaald bij een ICT systeem/component en vaak is dat voldoende. De ICT systemen en componenten die worden gebruikt tijdens kantooruren ( uur en woensdag avond tot 19:30 uur) en daarnaast worden ingezet voor het beschikbaar stellen van informatie via de website (7 x 24 uur) moeten echter over een beschikbaarheidspercentage van 98% of hoger beschikken. Dit houdt in dat de gebruikers tijdens kantoortijd de aangeboden functionaliteit voor maximaal 49 uur per jaar moeten missen (uitgaande van een uptime van 2444 uur 52 weken x 47 uur) en klanten die de website bezoeken voor maximaal 175 uur per jaar de functionaliteit moeten missen (uitgaande van een uptime van 8736 uur 52 weken x 7 dagen x 24 uur). Dat is wat de organisatie acceptabel vindt. Kunt u dat garanderen en zo ja, hoe kunt u dat garanderen? Welke maatregelen treft u daar zelf voor en welke aanvullende maatregelen moet de gemeente hiervoor zelf nog gaan treffen? Denk hierbij aan maatregelen zoals het online uitvoeren van back-ups, aantal upgrades per jaar, mogelijkheid om oplossingen redundant uit te voeren, het elimineren van Single Points of Failure maar ook bijvoorbeeld aan pro-actief beheer, het continue monitoren van de gehele infrastructuur en uitwijk. Beveiliging (incl. integriteit) Nr. Eis (E) / Wens (W) / Vraag BV-01 E In de demilitarized zone (DMZ) van de firewall staan geen privacygevoelige gegevens. BV-02 E U staat een beveiligingsaudit toe op uw oplossing. BV-03 E Het systeem houdt een lijst bij met elektronische bestanden die vernietigd zijn zodat deze bij het terugzetten van een back-up Ja/Nee/ bijlage Programma van eisen Gegevensmagazijn versie 1.0.doc 14

15 opnieuw vernietigd kunnen worden. BV-04 W Het systeem bezit de mogelijkheid om een back-up te vervaardigen terwijl het systeem online is. Gebruikers ondervinden hiervan geen hinder. BV-05 E Een procedure voor het kunnen herstellen van de omgeving vanaf een bepaalde transactie (een momentopname reconstrueren) is mogelijk en wordt in de aanbieding meegeleverd. Vraag BV-01 Beschrijf op welke manier in de oplossing de integriteit van de gegevens wordt gewaarborgd. Geef aan indien van toepassing welke extra voorzieningen de gemeente moet treffen om de integriteit van gegevens zo optimaal mogelijk te maken. Vraag BV-02 Geef aan hoe verlies van gegevens wordt voorkomen, ook bij storingen. Vraag BV-03 Wat is de maximale tijd na een storing waarop vanuit de back-up en de mutatie logging de situatie wordt hersteld. Programma van eisen Gegevensmagazijn versie 1.0.doc 15

16 6. Beheer, onderhoud en implementatie Documentatie Nr. DOC- 01 DOC- 02 DOC- 03 Eis (E) / Wens (W) / Vraag E E E De leverancier dient duidelijke, consistente en correcte Nederlandstalige documentatie en Nederlandstalige handleidingen te leveren t.b.v. gebruik en beheer. Alles is volledig (elektronisch) gedocumenteerd. Daarnaast is elke nieuwe release voorzien van actuele aanvullende of gewijzigde of nieuwe - documentatie (versiebeheer). De standaard meegeleverde documentatie is voldoende om de beheerders van de noodzakelijke en additionele informatie te voorzien zodat zij hun taken ten aanzien van het beheer van aangeboden oplossing goed kunnen uitvoeren. Duidelijke systeemdocumentatie van hoe één en ander in de gemeente Wijk bij Duurstede is geïnstalleerd en geconfigureerd, inclusief een functioneel datamodel, maakt deel uit van het project. Nieuwe versies dienen binnen 3 weken beschikbaar te worden gesteld. Ja/Nee/ bijlage Beheer Nr. Eis (E) / Wens (W) / Vraag BE-01 W Het functionele en technische applicatiebeheer van de aangeboden oplossing moet eenvoudig en zelfstandig door de gemeente plaats kunnen vinden: zonder ondersteuning door de leverancier. Voorbeeld is de initiële vulling van de database en het onderhoud daarvan. BE-02 W De leverancier heeft mogelijkheden om de aangeboden oplossing in service te kunnen aanbieden (ASP-oplossing). Deze mogelijkheden en kosten worden als mogelijk keuze meegenomen. BE-03 W Aanwezigheid van een Nederlandstalig (online) forum voor beheerders en gebruikers; de leverancier levert hieraan zelf een actieve bijdrage. BE-04 W De inrichting (zoals de configuratie, parametrisering, selectietabellen, kenmerken, schermen, etc.) van het systeem moet automatisch met behulp van gereedschappen van de ene omgeving (bijv. test) naar een andere omgeving (bijv. productie) kunnen worden overgezet. BE-05 E Uit de systemen kan informatie worden gegenereerd met betrekking tot doorlooptijden, performance, uitgevoerde zoekopdrachten, afgehandelde aanvragen, e.d. Vraag BE-01 Welke eisen worden gesteld aan functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch (systeem)beheer in termen van capaciteit in fte s per jaar en opleidings- en kennisniveau. Vraag BE-02 Beschrijf welke reguliere activiteiten t.a.v. het functioneel en systeembeheer moeten worden uitgevoerd nadat het gehele systeem in bedrijf is gesteld. Ga er daarbij vanuit dat in de operationele fase regelmatig nieuwe producten worden toegevoegd (zie ook thema schaalbaarheid ). Vraag BE-03 Geef aan hoeveel tijd een gemiddelde applicatiebeheerder aan het applicatiebeheer van het gegevensmagazijn en evt aan het Ja/Nee/ bijlage Programma van eisen Gegevensmagazijn versie 1.0.doc 16

17 Vraag BE-04 applicatiebeheer van het zakenmagazijn bezig is bij een gemeente met ongeveer inwoners. Wat zijn de eisen aan de infrastructuur van de gemeente Wijk bij Duurstede in het geval een of meer van de aangeboden modules extern gehost worden (alleen te beantwoorden als deze ASP oplossing ook additioneel geboden wordt). Installatie en implementatie Nr. Eis (E) / Wens (W) / Vraag IMP-01 E De installatie zal moeten worden uitgevoerd op basis van een duidelijk installatieplan. Hierin moeten op zijn minst de volgende onderdelen terugkomen: welke activiteiten u wanneer uitvoert en welke activiteiten door de gemeente zelf uitgevoerd moeten worden. IMP-02 E Technische installatie van de toepassing(en) dient door leverancier te gebeuren in samenwerking met medewerkers van de ICT afdeling van opdrachtgever. IMP-03 E Leverancier dient zich bij de technische installatie te conformeren aan structuren en richtlijnen van de opdrachtgever. Vraag IMP-01 Geef aan op welke termijn de installatie kan starten bij de aanname dat de gunning van het gegevensmagazijn per 13 maart plaatsvindt. Vraag IMP-02 Geef aan hoe lang het implementatietraject duurt en welke fasering hierbij wordt gehanteerd uitgaande van het gegevensmagazijn en de datasynchronisatie. Geef daarnaast ook aan welke termijn en fasering moet worden gehanteerd bij implementatie van een zakenmagazijn. Uitgangspunt hierbij is dat aan de kant van de gemeente 0.5 fte aan de implementatie zal meewerken, naast natuurlijk de medewerking (beantwoording vragen) van de medewerkers in de BackOffice.. Vraag IMP-03 Hoeveel dagen training zijn nodig voor zowel de applicatiebeheerders, de systeembeheerders en de eindgebruikers voor alle aangeboden componenten. Ja/nee/ bijlage Ondersteuning Nr. Eis (E) / Wens (W) / Vraag Ond-01 E De leverancier beschikt over een Nederlandstalige helpdesk die beschikbaar is per telefoon, en anderszins en ad hoc ondersteuning biedt bij problemen en vragen van gebruikers en/of applicatiebeheerders. Ond-02 E De leverancier is in staat tot het leveren van 2e en 3e lijns ondersteuning voor het oplossen van storingen. Ond-03 E De leverancier dient, indien noodzakelijk bij calamiteiten, binnen 16 uur personeel op locatie te kunnen hebben voor ondersteuning. Ond-04 E De leverancier dient continuïteit te garanderen bij het beschikbaar komen van nieuwe versies van het besturingssysteem (bijvoorbeeld Windows en Unix) en de onderliggende databaseplatforms (bijvoorbeeld Oracle). Migratie naar nieuwere versies van deze platforms moet mogelijk zijn. Vraag Ond-01 Geef aan op welke wijze u ondersteuning biedt en geef aan welke bereikbaarheid en beschikbaarheid u hierbij biedt. Geef tevens aan hoe u omgaat met correctief onderhoud (hersteltijd, responsetijd, Ja/nee/ bijlage Programma van eisen Gegevensmagazijn versie 1.0.doc 17

18 etc.). 7. Kosten en investeringen Vraag KOST-01 Vraag KOST-02 Vraag KOST-03 Geef aan welke totale onderhoudskosten gelden voor een periode van 5 jaar. Dit is inclusief evt. aangeboden 1 e, 2 e en/of 3 e lijns ondersteuning. Ook inclusief alle gevraagde koppelingen. Maak hierbij onderscheid tussen de onderhoudskosten voor een systeem wat 24x7 online moet zijn en een systeem wat s nachts een bepaalde tijd down gaat voor backup en dergelijke. Wat zijn de implementatiekosten inclusief alle gevraagde koppelingen, installatie, configuratie, opleiding, begeleiding (consultancy). Laat de onderverdeling van de kosten naar de verschillende onderdelen van de implementatie zien. Ook van de optioneel aangeboden oplossingen. Wat zijn de eventuele benodigde licentiekosten voor een periode van 5 jaar? Maak hierbij onderscheid tussen de onderhoudskosten voor een systeem wat 24x7 online moet zijn en een systeem wat s nachts een bepaalde tijd down gaat voor backup en dergelijke. Programma van eisen Gegevensmagazijn versie 1.0.doc 18

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Dimpact en GovUnited vergeleken

Dimpact en GovUnited vergeleken Dimpact en GovUnited vergeleken.. en de invulling van zaakgewijs werken Bob Coret 22 september 2011 Digital Groep Specialist op het gebied van dienstverlening en digitaal werken. 2 punt op de horizon 3

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

Whitepaper Zaaksgewijs werken volgens BCT

Whitepaper Zaaksgewijs werken volgens BCT Handelsnaam van BCT automatisering BV KvK 14043652 postbus 300 6430 AH Hoensbroek heiberg 40 6436 CL Amstenrade t. +31 (0)46-442 45 45 f. +31 (0)46-442 47 30 info@bct.nl www.bct.nl servicedesk: t. +31

Nadere informatie

Zaakgericht Werken - ochtendsessie

Zaakgericht Werken - ochtendsessie Zaakgericht Werken - ochtendsessie Corné Dekker, informatiearchitect, IenPM BV ISZF, IJlst, 11 april 2011 www.zaakgerichtwerken.nl 1 Schermvoorbeelden Schermvoorbeelden Mozard MidOffice Suite (Deventer,

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS. - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006

ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS. - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006 ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006 Niets van deze rapportage wordt verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie.

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Agenda Medemblik in cijfers Medemblik heeft antwoord Uitdagingen Organisatorische verandering Documentstromen Implementatie van DMS Procesinrichting

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

ICT oplossing voor gemeenten. krachtige én complete WMO software

ICT oplossing voor gemeenten. krachtige én complete WMO software ICT oplossing voor gemeenten krachtige én complete WMO software WMO HET SPEELVELD Het doel van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling is om zo veel mogelijk mensen mee laten doen in de samenleving. Bepaalde

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR -

SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR - SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR - 1/6 Inhoudsopgave 1. SPTOOLS... 3 WAT KAN HET?... 3 Document Browser...3 Document Bundels...3 Consistente Data Quality...3 SharePoint workflows en document goedkeuring...3

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

CIVISION OPERATIONELE OVERZICHTEN

CIVISION OPERATIONELE OVERZICHTEN CIVISION OPERATIONELE OVERZICHTEN BESCHRIJVING VAN DE OPLOSSING Makelaarsuite is het centrale platform dat u in staat stelt om basisregistraties te koppelen en informatiestromen en ketens op te zetten

Nadere informatie

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks Artikel 1. Definities 1. Leverancier: CyberNetworks - gevestigd te Maastricht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14076253. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

Handleiding 4CIS Synchro

Handleiding 4CIS Synchro Zakelijke software s voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding 4CIS Synchro Optimale ondersteuning van uw frontoffice Optimale communicatie tussen uw frontoffice en backoffice 4CIS InfoBase

Nadere informatie

Technische Eisen Applicaties

Technische Eisen Applicaties Technische Eisen Applicaties Inleiding In dit document specificeert Automatisering Utrecht de technische eisen waaraan een applicatie moet voldoen om te kunnen werken op de ICT infrastructuur van de gemeente

Nadere informatie

SURF SIS-conferentie

SURF SIS-conferentie SURF SIS-conferentie Deny Smeets: Directeur ICA (IC-Academie); Hoofd Service Unit ICT 18 juni 2009 HAN StudieInformatieSysteem HAN organisatie Faculteiten Service Bedrijf HAN ICT-organisatie HAN SIS informatiesystemen

Nadere informatie

Kenmerk: MS/IV/2016/

Kenmerk: MS/IV/2016/ Inhoudsopgave Bekendmaking... 3 Procedure en tijdspad... 3 Overzicht planning... 3 1. Inleiding... 4 2. Probleemstelling... 4 3. Gewenste situatie en architectuur... 5 4. Waar is gemeente Haarlem naar

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding Gefeliciteerd Ook voor jouw organisatie zal de kracht van de ipublications KnowledgeBase (zoals bekend van AFAS) worden ontsloten, in jullie eigen gepersonaliseerde KB waar interne

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1

DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1 DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1 Februari 2015 INHOUD 1 VERSIEBEHEER DOCUMENT 3 2 INLEIDING 4 3 VERZENDEN VAN LOPENDE ZAKEN NAAR FRONTOFFICE 5 4 GEEF ZAKEN PER BURGER

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Vrienden van het Stelsel

Vrienden van het Stelsel Vrienden van het Stelsel Servicegericht werken in de gemeente Breda Thijs de Lange (gemeente Breda) Jascha Gregorowitsch (Enable-U) Agenda Waar komen we vandaan? Waar zijn we mee bezig? Waar gaan we naar

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5

Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5 Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3 Newway-Definities Venlo, november 2012, directie Pagina 1 van 5 Definities In de documenten van Newway wordt onder de gehanteerde begrippen het volgende

Nadere informatie

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows.

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 1 Xampp downloaden... 2 2 Installatie Xampp 1.7.4 op externe harddisk... 3 3 XAMPP herconfiguren...

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien.

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien. 10 redenen om te virtualiseren Wat betekent virtualiseren? Met virtualisatie bij computers wordt over het algemeen bedoeld dat meerdere besturingssystemen tegelijkertijd op één computer kunnen draaien.

Nadere informatie

Proces Omgevingsloket online (OLO) Gemeenten Veere, Bronckhorst Roxit, PinkRoccade LG

Proces Omgevingsloket online (OLO) Gemeenten Veere, Bronckhorst Roxit, PinkRoccade LG Proces Omgevingsloket online (OLO) Gemeenten Veere, Bronckhorst Roxit, PinkRoccade LG Welke sessie is dit? Best Practice 1: Het belastingloket Best Practice 2: Burgerzakenloket: Buitengemeentelijke verhuizingen

Nadere informatie

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Bedrijfszekerheid Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Altijd in bedrijf Onderwerpen Liveplan remote beheer Firmtel Telefonie Liveplan server backup LivePlan Remote Beheer

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING

Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING Wijnand Heijnen 22 maart 2013 Onderwerpen De BRP en de BZM in het kort mgba Ontwikkeling en migratie Implementatie Relatie markt / softwareleveranciers

Nadere informatie

DatuX support diensten 2012

DatuX support diensten 2012 DatuX support diensten 2012 Wilt u beschikken over een Linux professional wanneer u dat wilt? Dat kan: Met een support contract van DatuX bent u hier van verzekerd. Tevens kunt u uw servers laten beheren

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen.

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen. LEZA ONLINE BACKUP Servicedefinitie 1. Data-encryptie 2. Beveiligde internetverbinding 3. Datacenter 4. Recovery 5. Richtlijnen reactietijden & bereikbaarheid 6. Controle Back-up 7. Onderhoudswerkzaamheden

Nadere informatie

Mozard voor de omgevingsvergunning

Mozard voor de omgevingsvergunning VTH Suite Vergunningverlening, toezicht en handhaving De Mozard 'all in one' Suite is een softwareplatform voor het verbeteren van de dienstverlening en de interne bedrijfsvoering en kan meerdere organisaties

Nadere informatie

Werken onder architectuur in Alphen

Werken onder architectuur in Alphen Werken onder architectuur in Alphen Dominique Omes, Alphen aan den Rijn Marnix van Welie, M&I/Partners VIAG congres, 1 december 2009 Agenda Wat is een architectuur Waarom een architectuur Terugblik in

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Total Specific Solutions (TSS) Visie & Strategie TSS: Specialisten; geen generalisten 'best-in-class' bedrijfsoplossingen Gedelegeerd

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Stabiliteit, eenvoud en gemak Uw ICT vanaf 2015. Zo simpel is ICT-beheer

Stabiliteit, eenvoud en gemak Uw ICT vanaf 2015. Zo simpel is ICT-beheer Stabiliteit, eenvoud en gemak Uw ICT vanaf 2015 1A First Alternative 1A First Alternative levert ICT diensten aan het MKB in Nederland via gecertificeerde 1A partners. Deze ICT diensten zijn speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

Supportdesk Pro Basis Instructie

Supportdesk Pro Basis Instructie Supportdesk Pro Basis Instructie Inhoudsopgave 1 Supportdesk Pro 2 1 Inleiding 2 2 Werkwijze 2 2 Zaken 3 2.1 Introductie 3 2.2 Zaken beheren 3 2.3 Handmatig invoeren zaken basis 4 2.4 Verwerken zaken 4

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016 Service Guarantee, version 1.2 Versie 1.2 Service Garantie November 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Service Garantie 1.2 Begrippen en definities 1.3 Service 1.3.1 Service Support Service Desk Incidenten

Nadere informatie

Volledig gespecialiseerd in alle aspecten van digitaal werken

Volledig gespecialiseerd in alle aspecten van digitaal werken www.digital.nl Volledig gespecialiseerd in alle aspecten van digitaal werken Onderdelen presentatie 1. Digitaal werken: beelden en definities 2. Relatie met digitale dienstverlening 3. Architectuuraspecten

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

SaaS / ASP PIANOo. 20 april 2009, Amsterdam. drs. Arne Smedema a.smedema@mitopics.nl

SaaS / ASP PIANOo. 20 april 2009, Amsterdam. drs. Arne Smedema a.smedema@mitopics.nl SaaS / ASP PIANOo 20 april 2009, Amsterdam drs. Arne Smedema a.smedema@mitopics.nl Onafhankelijk IT-advies vanuit de combinatie van technische, bedrijfskundige en juridische expertise Agenda Even voorstellen

Nadere informatie

Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB)

Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB) BIJLAGE E.3 FUNCTIEPROFIELEN PERCEEL 3 Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB) Zorgt dat de SLA met Functioneel Beheer wordt opgesteld, waar gemaakt en onderhouden Zorgt voor up-to-date technische

Nadere informatie

Factsheet Mozard Archief

Factsheet Mozard Archief Archivering met de Mozard Suite Factsheet Mozard Archief Mozard maakt het mogelijk de archiefprocessen volledig zaakgericht te ondersteunen. Een zaak is een hoeveelheid werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd

Nadere informatie

Care for Systems. Inter Service Level Agreements

Care for Systems. Inter Service Level Agreements Care for Systems Inter Service Level Agreements Service: maximale beschikbaarheid Wat gebeurt er als de AV-installatie uitvalt in uw meldkamer, vergaderruimte of operatiekamer? Wat is de impact op de geplande

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Onderdelen Functies Resultaat Digitaliseren van binnenkomende post met Duidelijk herkenbare digitale documenten

Onderdelen Functies Resultaat Digitaliseren van binnenkomende post met Duidelijk herkenbare digitale documenten Bijlage 2 Vastgestelde evaluatiecriteria en behaalde resultaten Criteria voor de technische evaluatie van het generieke postproces Digitaliseren van binnenkomende post met Duidelijk herkenbare digitale

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Topicus Jeugdzorg VVE- UP. Functionele beschrijving

Topicus Jeugdzorg VVE- UP. Functionele beschrijving Topicus Jeugdzorg VVE- UP Functionele beschrijving Topicus Jeugdzorg, 17 mei 2013 2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 Versiebeheer...2 2 Inleiding...3 3 Instellingen VVE- UP...4 4 Beheer...5 5 Smartobject

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Factsheet Outsourcing

Factsheet Outsourcing Factsheet Outsourcing www.vxcompany.com U wilt er zeker van zijn dat de IT-infrastructuur van uw organisatie in goede handen is, zodat u uw aandacht volledig kunt richten op de core business. Wij beheren

Nadere informatie

Onderzoek best passende productie applicatie FUMO ICT voorziening per 2013. Pagina 1 van 20

Onderzoek best passende productie applicatie FUMO ICT voorziening per 2013. Pagina 1 van 20 Onderzoek best passende productie applicatie FUMO ICT voorziening per 2013 1 Pagina 1 van 20 Opzet van de vragenlijst Deel 1: inventarisatie huidige situatie Het eerste deel van deze vragenlijst is opgesteld

Nadere informatie

Checklist calamiteiten

Checklist calamiteiten Checklist calamiteiten Op grond van de Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht dienen gevolmachtigde assurantiebedrijven te beschikken over een calamiteitenplan. Het calamiteitenplan moet erin voorzien

Nadere informatie

Samen werken aan betere dienstverlening

Samen werken aan betere dienstverlening Samen werken aan betere dienstverlening Onze filosofie Het gaat om de dienstverlening Instandhouden ICT-infrastructuur is geen kerntaak van gemeenten GovUnited koopt de voorzieningen om (elektronische)

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

Projectgroep midoffice rapportage

Projectgroep midoffice rapportage Projectgroep midoffice rapportage Den Haag, januari 2009 Specialité BV, drs T. ten Cate en drs R. Groeneweg Verise 1.0 MANAGEMENTSAMENVATTING Deze rapportage schetst: waarom er in de gemeente een midoffice

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software versie 18 6 Administratie

Nadere informatie

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0004-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Release cq support status 2002 Europese aanbesteding 2003 Implementatie 4 modules (GL,AP,PO,IN) Huidige versie 8.8 (upgrade 2005) uitbreiding modules.

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! NU GRATIS OFFICE 365 VOOR STICHTINGEN & NGO S met ANBI of SBBI status UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex geeft mij letterlijk

Nadere informatie