MONITOR SIGNAGE GEBRUIKERSHANDLEIDING. 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B 65SE3B 32SE3KB 43SE3KB 49SE3KB 55SE3KB 65SE3KB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MONITOR SIGNAGE GEBRUIKERSHANDLEIDING. www.lg.com 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B 65SE3B 32SE3KB 43SE3KB 49SE3KB 55SE3KB 65SE3KB"

Transcriptie

1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MONITOR SIGNAGE Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen. 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B 65SE3B 32SE3KB 43SE3KB 49SE3KB 55SE3KB 65SE3KB

2 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 3 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 3 Voorzorgsmaatregelen bij de installatie van het product 4 Voorzorgsmaatregelen voor de ACadapter en netstroom 5 Voorzorgsmaatregelen bij verplaatsing of verhuizing 5 Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van het product 5 Monteren aan de muur 6 LICENTIES 7 MONTEREN EN VOORBEREIDEN 7 Accessoires 8 Optionele accessoires 10 Onderdelen en knoppen 12 De standaard monteren 13 De luidsprekers aansluiten 14 Verbinding IR-ontvanger 15 Portretstand 16 De LG-logosteun bevestigen en verwijderen 17 Aan een muur bevestigen 28 DE MONITOR GEBRUIKEN 28 De invoerlijst gebruiken 28 De beeldverhouding aanpassen 30 ENTERTAINMENT 30 Het netwerk gebruiken 30 - Aansluiten op een netwerk 32 - Netwerkstatus 32 Mijn Media gebruiken 32 - Een USB-opslagapparaat aansluiten 35 - Bladeren door bestanden 37 - Films kijken 40 - Foto's bekijken 42 - Naar muziek luisteren 44 - De inhoudsopgave tonen 45 INSTELLINGEN AANPASSEN 45 Toegang tot de hoofdmenu's 46 - Instellingen voor Beeld 49 - Instellingen voor Geluid 50 - Instellingen voor Tijd 51 - Instellingen voor OPTIE 54 - Instellingen voor NETWERK 55 PROBLEMEN OPLOSSEN 19 AFSTANDSBEDIENING 21 De apparaatnaam tonen die is gekoppeld aan een ingangspoort 21 Menu voor het aanpassen van de witbalans 22 Beeld-ID gebruiken 23 APPARATEN AANSLUITEN 23 Aansluiten op een PC 25 Aansluiting van externe apparaten 57 PRODUCTSPECIFICATIES 69 IR-CODES 71 MEERDERE PRODUCTEN BEDIENEN 71 De kabel aansluiten 72 RS-232C-configuraties 72-4P-kabel 72 - RS-232C-kabel 72 Communicatieparameter 73 Commandoreferentielijst 75 Protocol voor transmissie/ontvangst

3 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 3 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. WAARSCHUWING Het negeren van het waarschuwingsbericht kan ernstig letsel, een ongeval of de dood tot gevolg hebben. LET OP Het negeren van dit bericht kan leiden tot persoonlijk letsel of tot beschadiging van het product. WAARSCHUWING yalleen voor gebruik binnen. Voorzorgsmaatregelen bij de installatie van het product WAARSCHUWING yplaats het product niet in de buurt van een hittebron, zoals een elektrische verwarming. Dit kan een elektrische schok, brand, storing of beschadiging tot gevolg hebben. yhoud het zakje met antivochtigheidsmateriaal en alle plastic verpakking buiten het bereik van kinderen. Antivochtigheidsmateriaal is schadelijk bij inwendig gebruik. Als het antivochtigheidsmateriaal per ongeluk wordt ingeslikt, moet u de patiënt laten braken en direct naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaan. Plastic verpakking kan leiden tot verstikking. Houd dit materiaal buiten het bereik van kinderen. yplaats geen zware objecten op het product en ga niet op het product zitten. Als het product breekt of op de grond valt, kunt u persoonlijk letsel oplopen. Let hierbij vooral op kinderen. ylaat het netsnoer of de antennekabel niet slingeren. Hierdoor kan iemand struikelen, waardoor een elektrische schok, brand, schade aan het product of persoonlijk letsel kan ontstaan. yinstalleer het product op een geschikte, droge plaats. Stof en vochtigheid kunnen een elektrische schok, brand of schade aan het product veroorzaken. yals u een brandlucht ruikt of een vreemd geluid hoort, koppelt u het netsnoer los en neemt u contact op met het servicecenter. Als u het product blijft gebruiken en geen voorzorgsmaatregelen treft, kan dit een elektrische schok of brand veroorzaken. yals u het product laat vallen of als de behuizing kapot is, schakelt u het product uit en haalt u het netsnoer los. Als u het product blijft gebruiken en geen voorzorgsmaatregelen treft, kan dit een elektrische schok of brand veroorzaken. Neem contact op met het servicecenter. ylaat het product niet vallen en let op dat er geen impact plaatsvindt op het product. Gooi geen speelgoed of voorwerpen op het scherm van het product. Dit kan letsel, problemen met het product en schade aan het scherm veroorzaken. ylaat het product niet vallen als u het op een ander apparaat aansluit. Hierdoor kunt u letsel oplopen en/of het product beschadigen. ywanneer u het op een videogamespeler aansluit, houd dan een afstand van vier maal de diagonale afmetingen van het scherm van het apparaat aan. Als het product valt doordat de kabel te kort is, kunt u letsel oplopen en/of het product beschadigen. ydoor langere tijd een vast beeld op het scherm te laten staan, kan het scherm beschadigd worden doordat het beeld ingebrand wordt. Gebruik een schermbeveiliging op de monitor. Dit treedt tevens op bij andere fabrikanten, en wordt niet gedekt door de garantie. ybevestig dit product niet aan een muur als het kan worden blootgesteld aan olie of olie-aanslag. Dit kan het product beschadigen en ervoor zorgen dat het product valt. LET OP yzorg ervoor dat de ventilatieopening van het product niet wordt geblokkeerd. Installeer het product op een geschikte, ruime locatie (meer dan 10 cm van de muur) Als het product te dicht bij de muur staat, kan dit schade aan het product tot gevolg hebben of kan er brand ontstaan vanwege de interne hitte. yzorg ervoor dat de ventilatieopeningen van de monitor altijd vrij zijn. Het product kan worden beschadigd of er kan brand uitbreken vanwege oververhitting in het product. yinstalleer het product op een vlakke, stabiele locatie waar het product niet af kan vallen. Als het product valt, kunt u persoonlijk letsel oplopen of kan het product worden beschadigd. yplaats het product niet in direct zonlicht. Dit leidt tot schade aan het product. yals u het product installeert in een ruimte die niet voldoet aan de voorgeschreven voorwaarden kan dit ernstige schade aanrichten aan de beeldkwaliteit, de levensduur en het uiterlijk van het product. Neem voordat u het product installeert contact op met LG of een gekwalificeerde installateur. Deze waarschuwing is van toepassing op ruimtes met veel fijn stof of olienevel, ruimtes waarin chemische stoffen worden gebruikt of met extreme temperaturen, ruimtes met een hoge luchtvochtigheid of ruimtes waar het product waarschijnlijk voor een langere tijd blijft ingeschakeld (luchthavens en treinstations). Als u zich hier niet aan houdt, vervalt uw garantie.

4 4 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN yplaats het product niet in een slecht geventileerde ruimte (bijvoorbeeld op eeb plank of in een kast) of buiten, en plaats het niet op een kussen of tapijt. yplaats het product bovendien niet nabij voorwerpen die warmte genereren, zoals felle lampen. Voorzorgsmaatregelen voor de ACadapter en netstroom WAARSCHUWING yindien het product (TV, monitor, netsnoer of AC-adapter) in aanraking komt met water of een andere vreemde vloeistof, dient u de stroomkabel onmiddellijk los te koppelen en contact op te nemen met het servicecentrum. Anders kan het product beschadigd raken. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken. yraak de stekker of AC-adapter niet met natte handen aan. Indien de aansluitingen van de stekker nat of stoffig zijn, dient u deze schoon en droog te maken voordat u de stekker aansluit. Er kan namelijk brand ontstaan of u kunt een elektrische schok krijgen. ycontroleer of het netsnoer volledig met de AC-adapter is verbonden. Indien deze niet stevig vast zit dan kan de slechte verbinding brand of een elektrische schok veroorzaken. yzorg ervoor dat u de door LG Electronics, Inc goedgekeurde of meegeleverde netsnoeren en AC-adapters gebruikt. Als u een niet-goedgekeurd product gebruikt, kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken. yhoud het netsnoer altijd aan de stekker vast wanneer u deze loskoppelt. Oefen geen overmatige kracht uit als u het netsnoer buigt. Het netsnoer kan dan beschadigd raken, wat tot elektrocutie of brand kan leiden. ylet op dat u niet op het netsnoer of de AC-adapter stapt of er zware voorwerpen (elektrische apparaten, kleding, etc.) op plaatst. Beschadig het netsnoer of de AC-adapter niet met een scherp voorwerp. Een beschadigd netsnoer kan brand of een elektrische schok veroorzaken. ydemonteer, repareer of wijzig nooit het netsnoer of de ACadapter. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken. ysluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact. Verzuim kan leiden tot elektrocutie of ander persoonlijk letsel. ypas alleen de nominale spanning toe. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot beschadiging van het product of elektrocutie. yraak als het onweert nooit de stroomkabel en signaalkabel aan, dit kan erg gevaarlijk zijn. Dit kan elektrische schokken veroorzaken. ysluit nooit meer dan één verlengsnoer, elektrisch apparaat of elektrisch verwarmingstoestel aan op één stopcontact. Gebruik een geaarde verdeeldoos die uitsluitend voor de computer bestemd is. Door oververhitting kan brand ontstaan. yraak de stekker niet aan met natte of vochtige handen. Als de pennen van de stekker nat of stoffig zijn, moet u de stekker drogen of schoonmaken. Vochtigheid kan leiden tot elektrocutie. yals u het product gedurende lange tijd niet gebruikt, koppelt u het netsnoer los. Door stof kan brand ontstaan en een slechte isolatie kan leiden tot elektrische lekken, een elektrische schok of brand. ysteek de stekker volledig in het stopcontact. Als het netsnoer niet volledig is bevestigd, kan dit brand tot gevolg hebben. ysteek geen geleider (zoals een metalen pin of draad) in het uiteinde van de stroomdraad als de stekker in het stopcontact zit. Bovendien moet u het netsnoer en het uiteinde niet direct aanraken nadat u de stekker in het stopcontact hebt gestoken. Dit kan elektrocutie tot gevolg hebben. yde netstroomkabel wordt gebruikt om de voeding van het apparaat uit te schakelen. yzorg ervoor dat het apparaat op korte afstand van het stopcontact plaatst waarop u het aansluit en dat dit stopcontact gemakkelijk bereikbaar is. yzolang het toestel aangesloten is op een stopcontact, is het niet losgekoppeld van de voeding, zelfs als het toestel uitgeschakeld is. LET OP yzorg ervoor dat het stopcontact, de AC-adapter en de aansluitingen van de stekker stofvrij en vochtvrij blijven. Dit kan brand veroorzaken. ykoppel het netsnoer niet los wanneer het apparaat aan staat. Door de elektrische schok kan er schade aan het product optreden. ygebruik alleen de meegeleverde stroomkabel. Wanneer u een andere stroomkabel gebruikt, dient u zich ervan te verwittigen dat deze gecertificeerd is voor de van toepassing zijnde nationale standaard, indien de kabel niet door de fabrikant is geleverd. Wanneer de stroomkabel op enige wijze is beschadigd, dient u contact op te nemen met de fabrikant of met de dichtstbijzijnde geautoriseerde onderhoudsdienst om een vervangende kabel te bemachtigen.

5 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 5 Voorzorgsmaatregelen bij verplaatsing of verhuizing WAARSCHUWING yschakel het product uit. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrocutie of beschadiging van het product. yverwijder alle kabels en snoeren voordat u het product verplaatst. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrocutie of beschadiging van het product. yzorg ervoor dat het paneel naar voren wijst en houd het met beide handen vast om het te verplaatsen. Als u het product laat vallen, kan het elektrische schokken of brand veroorzaken. Neem contact op met een gemachtigd servicecentrum voor reparaties. yzorg er voor dat het product uitgeschakeld is, de stekker er uitgetrokken is, en alle kabels zijn verwijderd. Er zijn wellicht 2 of meer mensen voor nodig om grotere apparaten te transporteren. Oefen geen druk uit tegen, of op het frontpaneel van de apparaten. LET OP yverplaats het product zonder te schokken. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrocutie of beschadiging van het product. ygooi het verpakkingsmateriaal niet weg. Gebruik de verpakking wanneer u het product verplaatst. Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van het product WAARSCHUWING yhaal het product niet zelf uit elkaar en voer zelf geen reparaties of veranderingen uit. Hierdoor kan brand of een elektrische schok ontstaan. Voor controles, kalibratie of reparaties neemt u contact op met het servicecenter. ytrek de stekker uit het stopcontact indien het scherm langere tijd niet gebruikt wordt. yhoud het product uit de buurt van water. Hierdoor kan brand of een elektrische schok ontstaan. ystel de voor- en de zijkanten van het scherm niet bloot aan slagen of bekrassen met metalen voorwerpen. Daardoor kan het scherm beschadigd worden. yvermijd hoge temperaturen en vocht. LET OP yplaats geen brandbare stoffen of materialen in de buurt van het product. Als er onachtzaam wordt omgegaan met de brandbare stoffen bestaat er gevaar van explosie of brand. ytrek voor het reinigen van het product de stroomkabel uit en wrijf er, om krassen te voorkomen, met een zachte doek over. Reinig niet met een natte doek en sproei geen water of andere vloeistoffen direct op het product. Een elektrische schok kan het gevolg zijn. (Gebruik geen chemicaliën zoals benzine, verfverdunners of alcohol). yneem af en toe een rustpauze voor uw ogen. yzorg ervoor dat het product altijd schoon is. yneem om de spieren te ontspannen een comfortabele en natuurlijke houding aan wanneer u met een product werkt. ylas regelmatig een pauze in wanneer u langere tijd met een product werkt. ydruk niet hard op het scherm met uw hand of een scherp object, zoals een nagel, pen of potlood. Voorkom krassen. ybehoud de juiste afstand tot het product. Uw gezichtsvermogen kan schade oplopen als u onvoldoende afstand houdt. ystel de juiste resolutie en klok in, zoals wordt beschreven in de gebruikershandleiding. Dit kan een nadelige invloed hebben op de weergave. ygebruik alleen geautoriseerde schoonmaakmiddelen voor het reinigen van het product. (Gebruik geen wasbenzine, thinner of reinigingsmiddelen op basis van alcohol.) Hierdoor kan er schade aan het product ontstaan. ybatterijen mogen niet blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, open vuurhaarden en elektrische verwarmingsapparaten. yniet-oplaadbare batterijen zijn NIET geschikt voor het oplaadapparaat. yniet blootstellen aan druppels of spatten; plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals vazen, bekers enz. op of boven het apparaat (bijvoorbeeld op een plank boven het apparaat). ylangdurig gebruik van een hoofdtelefoon kan schade toebrengen aan het gehoor. ysproei water twee tot viermaal op een zachte doek en gebruik het om het voorframe schoon te maken, veeg allen in één richting. Te veel vocht kan verkleuring veroorzaken. ygebruik geen producten met een hoog voltage in de buurt van de monitor. (bijv.een elektrische vliegenmepper) Bij een elektrische schok kan de monitor defect raken. Monteren aan de muur yinstalleer dit product niet alleen. Neem contact op met de servicemonteur, die door de Fabrikant bevoegd wordt geacht. Het kan letsel veroorzaken.

6 6 LICENTIES LICENTIES Afhankelijk van het model worden verschillende licenties ondersteund. Ga naar voor meer informatie over de licentie. De begrippen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI Logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC in de Verenigde Staten en andere landen. Dit DivX Certified -apparaat heeft uitvoerige tests ondergaan om ervoor te zorgen dat het DivX-video kan afspelen. Meld uw apparaat eerst aan bij vod.divx.com om gekochte DivX-films af te spelen. Ga in het instellingenmenu van het apparaat naar het onderdeel DivX VOD om de registratiecode te achterhalen. DivX Certified voor het afspelen van DivX -video tot HD 1080p, inclusief premium-inhoud. DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo s zijn handelsmerken van DivX, LLC en worden onder licentie gebruikt. Van toepassing zijn een of meer van de volgende Amerikaanse patenten: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274. Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele-dsymbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

7 MONTEREN EN VOORBEREIDEN 7 MONTEREN EN VOORBEREIDEN Accessoires Controleer of alle onderdelen in de doos zijn meegeleverd voordat u het product gebruikt. Als er onderdelen ontbreken, moet u contact opnemen met de winkel waar u het product heeft gekocht. De afbeeldingen in deze handleiding kunnen verschillen van het werkelijke product en de bijbehorende accessoires. Afstandbediening, batterij (AAA) 2 EA Netsnoer D-Sub-signaalkabel Kaart en de garantieverklaring RS-232C-tussenstuk IR- en lichtsensor WAARSCHUWING Gebruik geen namaakonderdelen om de veiligheid en prestaties van het product te garanderen. Eventuele beschadiging en letsel door gebruik van namaakonderdelen worden niet gedekt door de garantie. OPMERKING Welke accessoires bij uw product worden geleverd, is afhankelijk van het model of de regio. Als gevolg van aangebrachte verbeteringen van het product kunnen productspecificaties of kan de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. SuperSign-software en -handleiding - Downloaden van de LG Electronics-website. - Bezoek de LG Electronics website (www.lgecommercial.com/supersign) en download de nieuwste software voor uw model.

8 8 MONTEREN EN VOORBEREIDEN Optionele accessoires Optionele accessoires kunnen zonder melding vooraf worden gewijzigd om de prestaties van het product te verbeteren. Ook kunnen nieuwe accessoires worden toegevoegd. De afbeeldingen in deze handleiding kunnen verschillen van het werkelijke product en de bijbehorende accessoires. Standaardhouder Schroeven Diameter 4,0 mm x spoed 0,7 mm ST-322T ST-432T ST-492T ST-652T Standaard 32SE3* 43SE3* 49SE3*/55SE3* 65SE3* 32SE3* - 43SE3* 49SE3* 55SE3* 65SE3* 2 EA Model lengte (inclusief veerring) Aantal 32SE3* 10 mm 6 EA 43SE3* 14 mm 8 EA 49SE3* 14 mm 8 EA 55SE3* 14 mm 8 EA 65SE3* 16 mm 8 EA Steunset Luidsprekers SP-5000 Kabelhouders/ kabelbinders Schroeven Diameter 4,0 mm x spoed 0,7 mm x lengte 8 mm (inclusief veerring) Schroeven Diameter 4,0 mm x spoed 1,6 mm x lengte 10 mm OPMERKING Luidsprekerset (Alleen voor model **SE3B) Kabelhouder/kabelbinder is mogelijk niet overal of niet bij alle modellen verkrijgbaar. Voor sommige modellen zijn optionele accessoires verkrijgbaar. Indien nodig kunt u deze afzonderlijk aanschaffen.

9 MONTEREN EN VOORBEREIDEN 9 Mediaspeler MP500/ MP700 Schroeven CD (Gebruikershandleiding)/ Kaart Mediaspeler-kit (Wordt mogelijk niet ondersteund afhankelijk van het model.) AN-WF500 Wi-Fi-dongle-kit OPMERKING Voor sommige modellen zijn optionele accessoires verkrijgbaar. Indien nodig kunt u deze afzonderlijk aanschaffen.

10 10 MONTEREN EN VOORBEREIDEN Onderdelen en knoppen - Afhankelijk van het model kan de afbeelding verschillen. 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B 32SE3KB 43SE3KB 49SE3KB 55SE3KB DVI-D IN RGB IN LAN USB 1 USB 2 SPEAKER OUT RS-232C IN RS-232C OUT EXT IR IN AUDIO AUDIO IN OUT Schermknoppen (Alleen voor model **SE3B) Aansluitpaneel Schermknoppen INGANGSIGNAAL MENU Hiermee wordt de invoerbron veranderd. Beschrijving Hiermee worden de hoofdmenu's opgeroepen, of de invoer opgeslagen en het menu verlaten. AUTO/SET (Automatisch instellen) Hiermee stelt u naar boven of beneden bij. Hiermee kunt u naar links en naar rechts verschuiven. Met deze knop kunt u ook instellingen wijzigen in de schermmenu's. / I Hiermee wordt het apparaat in- of uitgeschakeld.

11 MONTEREN EN VOORBEREIDEN 11 65SE3B 65SE3KB DVI-D IN RGB IN LAN USB 1 USB 2 SPEAKER OUT RS-232C IN RS-232C OUT EXT IR IN AUDIO AUDIO IN OUT Schermknoppen (Alleen voor model **SE3B) Aansluitpaneel Schermknoppen INGANGSIGNAAL MENU Hiermee wordt de invoerbron veranderd. Beschrijving Hiermee worden de hoofdmenu's opgeroepen, of de invoer opgeslagen en het menu verlaten. AUTO/SET (Automatisch instellen) Hiermee stelt u naar boven of beneden bij. Hiermee kunt u naar links en naar rechts verschuiven. Met deze knop kunt u ook instellingen wijzigen in de schermmenu's. / I Hiermee wordt het apparaat in- of uitgeschakeld.

12 12 MONTEREN EN VOORBEREIDEN De standaard monteren - alleen voor bepaalde modellen. - Afhankelijk van het model kan de afbeelding verschillen. 43SE3* 49SE3* 55SE3* 65SE3* 1 Leg een zachte doek op de tafel en leg het product met het scherm naar beneden neer. 32SE3* 1 Leg een zachte doek op de tafel en leg het product met het scherm naar beneden neer. 2 Bevestig de standaardhouders aan de achterzijde van het product, zoals hieronder weergegeven. 2 Maak de standaard met de schroeven vast aan de achterkant van het product, zoals in onderstaande afbeelding. 3 Maak de standaard met de schroeven vast aan de achterkant van het product, zoals in onderstaande afbeelding.

13 MONTEREN EN VOORBEREIDEN 13 De luidsprekers aansluiten - alleen voor bepaalde modellen. (Alleen voor model **SE3B) - Afhankelijk van het model kan de afbeelding verschillen. 32SE3B 1 Sluit een signaalinvoerkabel aan voordat u de luidsprekers installeert. 43SE3B 49SE3B 55SE3B 65SE3B 1 Sluit een signaalinvoerkabel aan voordat u de luidsprekers installeert. 2 Bevestig de luidsprekers met behulp van de schroeven, zoals in onderstaande afbeelding. Zorg dat de stroomkabel is losgekoppeld voordat u de luidsprekers aansluit. 2 Bevestig de luidsprekers met behulp van de schroeven, zoals in onderstaande afbeelding. Zorg dat de stroomkabel is losgekoppeld voordat u de luidsprekers aansluit. 3 Let bij het aansluiten van de luidsprekerkabels op de polen. Gebruik kabelhouders en kabelbinders om de luidsprekerkabels te ordenen. 3 Let bij het aansluiten van de luidsprekerkabels op de polen. Gebruik kabelhouders en kabelbinders om de luidsprekerkabels te ordenen.

14 14 MONTEREN EN VOORBEREIDEN OPMERKING Schakel de stroom uit voordat u de kabel verwijdert. Als u de luidsprekerkabel aansluit of verwijdert terwijl de luidspreker aan staat, kan dit ertoe leiden dat er geen geluid is. Verbinding IR-ontvanger - Afhankelijk van het model kan de afbeelding verschllen. Hiermee kunt u zelf bepalen waar u de sensor voor de afstandsbediening plaatst. Vervolgens kunt u via dat scherm andere schermen bedienen via een RS-232-kabel. Plaats de IR-ontvanger richting de voorzijde van de set. IR-ontvanger OPMERKING Als vanaf de achterzijde van de set de kabel van de IR-ontvanger niet naar voren wijst, kan dat tot gevolg hebben dat het bereik van de signaalontvangst beperkt wordt. De IR-ontvanger is magnetisch. U kunt de ontvanger aan de onderzijde (bij standaardinstallatie) of aan de achterzijde (bij wandmontage) van de set bevestigen. Zorg ervoor dat u het stroomsnoer ontkoppelt voordat u de infraroodontvanger aansluit of verwijdert.

15 MONTEREN EN VOORBEREIDEN 15 Portretstand Als u de monitor in de portretstand installeert, draait u de monitor met het scherm naar u toe 90 graden naar links (tegen de klok in). Kensington-vergrendeling gebruiken (deze functie is niet beschikbaar op alle modellen.) De aansluiting voor het Kensingtonveiligheidssysteem bevindt zich aan de achterzijde van de monitor. Voor meer informatie over de installatie en het gebruik van dit systeem raadpleegt u de handleiding die werd geleverd bij het Kensington-veiligheidssysteem of gaat u naar Sluit de kabel van het Kensingtonveiligheidssysteem aan tussen de monitor en een tafel. OPMERKING Het Kensington-veiligheidssysteem is optioneel. Extra accessoires zijn verkrijgbaar bij de meeste elektronicawinkels.

16 16 MONTEREN EN VOORBEREIDEN De LG-logosteun bevestigen en verwijderen - alleen voor bepaalde modellen. - Afhankelijk van het model kan de afbeelding verschllen. Het LG-logo verwijderen 1 Leg een schone doek op de vloer, en zet de monitor erop met het scherm omlaag gericht. Verwijder met een schroevendraaier de schroef tussen de LG Logo Bracket (LG-logosteun) en de onderkant van de monitor. Het LG-logo aan de rechterzijde bevestigen 1 Leg een schone doek op de vloer, en zet de monitor erop met het scherm omlaag gericht. Verwijder met een schroevendraaier de schroef tussen de LG Logo Bracket (LG-logosteun) en de onderkant van de monitor. LG-logosteun 2 Nadat u de schroef heeft verwijderd, verwijdert u het LG-logo. Herhaal het proces in omgekeerde volgorde als u het LG-logo weer bevestigt. 2 Nadat u de schroef heeft verwijderd, verwijdert u het LG-logo. Bevestig de LG Logo Bracket met een schroef en lijn deze met het gat aan de rechterzijde uit.

17 MONTEREN EN VOORBEREIDEN 17 Aan een muur bevestigen Bevestig de monitor ten minste 10 cm van de muur af en laat ongeveer 10 cm ruimte aan alle kanten van de monitor om te zorgen voor voldoende ventilatie. U kunt gedetailleerde montageinstructies bij uw lokale elektronicawinkel opvragen. Raadpleeg de handleiding om een flexibele muurbevestigingssteun te monteren. 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm WAARSCHUWING Koppel het netsnoer los voor u de monitor verplaatst of installeert, om gevaar voor elektrische schokken te voorkomen. Als u de monitor tegen een plafond of schuine wand aan monteert, kan deze vallen en letsel veroorzaken. Gebruik een goedgekeurde muurbevestigingssteun van LG en neem contact op met uw plaatselijke winkelier of een vakman om u te helpen met de installatie. Draai de schroeven niet te vast omdat hierdoor schade kan ontstaan aan de monitor en uw garantie kan komen te vervallen. Gebruik schroeven en een muurbevestigingssteun die voldoen aan de VESA-norm. De garantie biedt geen dekking voor schade en letsel veroorzaakt door verkeerd gebruik van accessoires of het gebruik van verkeerde accessoires. Bevestig een muurbevestigingssteun (optioneel onderdeel) aan de achterzijde van de monitor als u de monitor aan een muur wilt monteren. Zorg dat de muurbevestigingssteun stevig aan de monitor en de muur is bevestigd. 1 Gebruik alleen schroeven en muurbevestigingssteunen die voldoen aan VESA-richtlijnen. 2 Schroeven die langer zijn dan de standaardlengte kunnen de binnenkant van de monitor beschadigen. 3 Een schroef die niet voldoet aan de VESArichtlijn kan het product beschadigen en ertoe leiden dat de monitor valt. LG Electronics is niet verantwoordelijk voor ongevallen die worden veroorzaakt door het gebruik van nietstandaard schroeven. 4 Houd de volgende specificaties voor de VESArichtlijn aan. 785 mm en meer * sschroeven: 6,0 mm (diameter) x 1,0 mm (spoed) 12 mm (lengte) OPMERKING De muurbevestigingsset bevat een montagehandleiding en alle benodigde onderdelen. De muurbevestigingssteun is optioneel. Extra accessoires zijn verkrijgbaar bij uw plaatselijke winkelier. De lengte van de vereiste schroeven kan verschillen afhankelijk van de muurbevestiging. Zorg ervoor dat u schroeven van de juiste lengte gebruikt. Zie voor meer informatie de handleiding die bij de muurbevestiging is geleverd. Eventuele beschadiging van het product door gebruik in extreem stoffige omstandigheden wordt niet gedekt door de garantie. 785 mm

18 18 MONTEREN EN VOORBEREIDEN De monitor aan een muur bevestigen (optioneel) [De procedure kan verschillen afhankelijk van het model.] 1 Bevestig de oogbouten of de steunen en bouten aan de achterkant van de monitor. - Als in de gaten voor de oogbouten al andere bouten zijn geplaatst, verwijdert u deze eerst. 2 Monteer de muursteunen met bouten aan de muur. Lijn de positie van de muursteun uit met de oogbouten aan de achterkant van de monitor. 3 Gebruik een stevige kabel om de oogbouten en muursteunen aan elkaar te bevestigen. Zorg ervoor dat de bevestigingskabel horizontaal loopt aan het platte oppervlak. WAARSCHUWING yals de monitor op een locatie staat die niet stabiel genoeg is, kan de monitor vallen. Vaak kan letsel, vooral bij kinderen, worden voorkomen door de volgende eenvoudige maatregelen te nemen:»» gebruik behuizingen en standaards die worden aanbevolen door de fabrikant.»» gebruik alleen meubilair dat de monitor veilig kan dragen.»» laat de monitor volledig rusten op het meubilair en niet over de rand hangen.»» plaats de monitor niet op hoog meubilair (bijvoorbeeld (boeken)kasten) zonder te zorgen voor een stabiele ondergrond voor zowel het product als het meubilair.»» plaats geen doek of andere materialen tussen de monitor en het meubilair waarop deze staat.»» Breng kinderen de gevaren bij van het klimmen op meubilair om bij de monitor of de bediening te komen. WAARSCHUWING Zorg ervoor dat kinderen niet op de monitor klimmen of eraan gaan hangen. OPMERKING Gebruik een platform of kast die groot en sterk genoeg is om de monitor veilig te dragen. Steunen, bouten en kabels zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Extra accessoires zijn verkrijgbaar bij uw plaatselijke winkel. De afbeelding toont een algemeen voorbeeld van de installatie en kan afwijken van dit product.

19 AFSTANDSBEDIENING 19 AFSTANDSBEDIENING Deze beschrijving heeft betrekking op de toetsen van de afstandsbediening. Lees deze handleiding aandachtig door om de monitor op de juiste wijze te kunnen gebruiken. Om de batterijen te plaatsen, opent u het klepje van het batterijvak, vervangt u de batterijen (1,5 V AAAformaat) waarbij u let op de juiste richting van de - en -polen op de sticker in het batterijvak, en sluit u het klepje van het batterijvak. Voer de installatiehandelingen in omgekeerde richting uit om de batterijen te verwijderen. De werkelijke accessoires zien er mogelijk anders uit dan op de afbeeldingen. WAARSCHUWING Gebruik geen nieuwe en oude batterijen door elkaar. Hierdoor kan de afstandsbediening beschadigd raken. Zorg ervoor dat u de afstandsbediening richt op de sensor voor de afstandsbediening op de monitor. (POWER) (Voeding) Hiermee schakelt u de monitor in of uit. MONITOR ON Hiermee schakelt u de monitor in. MONITOR OFF Hiermee schakelt u de monitor uit. ENERGY SAVING ( ) Hiermee stelt u de helderheid van het beeld in om het energieverbruik te verlagen. INPUT Hiermee selecteert u de invoermodus. 3D Hiermee kunt u naar 3D-video s kijken. (Dit model biedt geen ondersteuning voor deze functie.) 1/a/A Hiermee schakelt u tussen numeriek en alfabetisch. (Afhankelijk van het model wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.) Numerieke en alfabetische toetsen Hiermee voert u numerieke of alfabetische tekens in, afhankelijk van de instelling.(afhankelijk van het model wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.) CLEAR Hiermee wist u het ingevoerde numerieke of alfabetische teken. (Afhankelijk van het model wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.) BACK TILE ID ON OFF EXIT Knop voor volume omhoog/omlaag Hiermee past u het volume aan. ARC Hiermee kiest u de Aspect Ratio-modus (Beeldverhouding). AUTO Hiermee wordt de beeldpositie automatisch aangepast en worden beeldtrillingen geminimaliseerd (alleen beschikbaar voor RGB-invoer). (Afhankelijk van het model wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.) MUTE Hiermee wordt het geluid gedempt. BRIGHTNESS U kunt de helderheid aanpassen door op de afstandsbediening te drukken op de toetsen Up (naar boven) en Down (naar beneden). In de USBmodus heeft het OSD-menu de functie Page (Pagina) waarmee u doorgaat naar de volgende bestandenlijst. (Afhankelijk van het model wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.)

20 20 AFSTANDSBEDIENING PSM Hiermee selecteert u een Picture Mode (Beeldmodus). INFO Toont de invoergegevens. W.BAL Hiermee opent u het menu White Balance (Witbalans). SETTINGS Hiermee kunt u de hoofdmenu s openen of uw invoer opslaan en menu s afsluiten. S.MENU Menutoets SuperSign (Afhankelijk van het model wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.) Navigatietoets Hiermee doorloopt u de menu s of opties. OK Hiermee kiest u menu s of opties en bevestigt u uw invoer. BACK Hiermee kan de gebruiker één stap teruggaan bij functies met gebruikersinteractie. EXIT Sluit alle OSD-taken en -toepassingen af. Hiermee kunt u diverse multimedia-apparaten bedienen en genieten van multimedia met behulp van de afstandsbediening via het menu SimpLink. (Afhankelijk van het model wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.) TILE Dit model biedt geen ondersteuning voor deze functie. PICTURE ID ON/OFF Wanneer de beeld-id-nummer overeenkomt met het Set ID-nummer, kunt u elke gewenste monitor bedienen in een opstelling met meerdere monitoren. Menutoetsen voor USB-bediening Hiermee bedient u het afspelen van media.

Magic Remote GEBRUIKERSHANDLEIDING

Magic Remote GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Magic Remote Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de afstandsbediening gebruikt en bewaar de handleiding om deze naderhand te kunnen raadplegen. AN-MR650A www.lg.com ACCESSOIRES

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter Powerline Adapter Let op! Stel de Powerline Adapter niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik de Powerline

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorzorgsmaatregelen...2. Inhoud van de verpakking...2. Installation instructions...3. De monitor monteren...3. De monitor losmaken...

Inhoudsopgave. Voorzorgsmaatregelen...2. Inhoud van de verpakking...2. Installation instructions...3. De monitor monteren...3. De monitor losmaken... Inhoudsopgave Voorzorgsmaatregelen...2 Inhoud van de verpakking...2 Installation instructions...3 De monitor monteren...3 De monitor losmaken...3 De hoek wijzigen...3 De apparaten aansluiten...3 De stroom

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V. De WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V kan gebruikt worden voor het draadloos door sturen

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies 1 nl Megapixel IP Camera s Belangrijke veiligheidsinstructies Typenummers: NWC-700, NWC-800, NWC-900 Lees, volg en bewaar alle onderstaande veiligheidsvoorschriften. Neem alle waarschuwingen op het apparaat

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

15.4-Inch TFT LCD. Overhead Monitor

15.4-Inch TFT LCD. Overhead Monitor 15.4-Inch TFT LCD Overhead Monitor Gebruikshandleiding Veiligheidswaarschuwingen - Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de monitor monteert en/of in gebruik neemt. - Monteer de monitor op een locatie waar

Nadere informatie

Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding TVGo A31 TVGo A31 1.1 Inhoud van de verpakking

Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding TVGo A31 TVGo A31 1.1 Inhoud van de verpakking 81 Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding Deze nieuwe Genius TVGo A31 is het ideale medium om tv of video of naar uw TFT/LCD/CRT te kijken in tot 1280 x 1024 pixels. Met deze TV/Video-box kunt u om het even

Nadere informatie

Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING

Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BELANGRIJKE OPMERKING... 3 BELANGRIJKSTE KENMERKEN... 6 IMPLEMENTATIE... 6 OPRICHTING VAN EEN DRAADLOOS INFRASTRUCTUURNETWERK.... 6 REPEATER:... 7 TOEGANGSPUNT:...

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

BDS. Integrated Home Theater Systeem. Beknopte Handleiding

BDS. Integrated Home Theater Systeem. Beknopte Handleiding Integrated Home Theater Systeem Beknopte Handleiding Inleiding, Luidsprekeropstelling en Aansluiten Dank voor de aanschaf van een Harman Kardon product! Deze beknopte handleiding geeft u alle informatie

Nadere informatie

HD-CVI Verkorte handleiding

HD-CVI Verkorte handleiding HD-CVI Verkorte handleiding model 5104D-5208D-5216D Version 2.0.0 2015 HDCVI DVR Verkorte handleiding Welkom Dank u voor de aankoop van onze DVR! Deze verkorte handleiding helpt u wegwijs met onze DVR

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de harde schijf 7429170005 7429170005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Let op! Stel de Sweex Wireless 300N Adapter USB niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

CALLIUM LED-2 MINI BEAMER HANDLEIDING

CALLIUM LED-2 MINI BEAMER HANDLEIDING CALLIUM LED-2 MINI BEAMER HANDLEIDING Inhoudsopgave Tips 1 Veiligheidsinstructies 2 Instructies voor beamer 3 Beamer instellen 4 - Standaard instructies 4 - Instructies diverse mogelijkheden 5 - Verbindingen

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Nokia Mini Speakers MD /1

Nokia Mini Speakers MD /1 Nokia Mini Speakers MD-8 9209474/1 7 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting people en het logo van Nokia Original Accessories zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

ATA-kabel. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op http://www.apple.com/support/doityourself/.

ATA-kabel. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op http://www.apple.com/support/doityourself/. Nederlands Instructies voor vervanging ATA-kabel AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking:

Nadere informatie

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter Powerline Adapter Let op! Stel de Powerline Adapter niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik de Powerline

Nadere informatie

Action Cam FullHD 1080P Wifi Action Cam FullHD 1080p. Handleiding HANDLEIDING 1

Action Cam FullHD 1080P Wifi Action Cam FullHD 1080p. Handleiding HANDLEIDING 1 Action Cam FullHD 1080P Wifi Action Cam FullHD 1080p Handleiding HANDLEIDING 1 Voorwoord Hartelijk dank voor uw aankoop van deze Wifi Action Cam. Lees voordat u dit product gaat gebruiken deze handleiding

Nadere informatie

NEDERLANDSE INSTRUCTIES

NEDERLANDSE INSTRUCTIES MEDIA ER BEHUIZING CMP-MOB10 CMP-MOB30 NEDERLANDSE INSTRUCTIES Stap 2: Til voorzichtig de achterplaat op en schuif deze naar achteren. 1. Inhoud verpakking Voor CMP-MOB10: 1x Media player behuizing Draagtas

Nadere informatie

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8 Inhoud: VEILIGHEID EN ONDERHOUD... 1 Veiligheid... 1 Plaats van opstelling... 1 Omgevingstemperatuur... 2 Elektromagnetische comptabiliteit... 2 Reparaties... 2 Reiniging... 2 Inhoud pakket... 3 Specificaties...

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair. Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair. Packard Bell Easy Repair Hard Disk Drives Belangrijke instructies om de veiligheid te controleren U moet alle instructies zorgvuldig lezen voor u aan het werk gaat en u moet voldoen aan de instructies die u hieronder aantreft.

Nadere informatie

Model EF-2000W Handleiding

Model EF-2000W Handleiding Thermic Dynamics Eco Class Heater Model EF-2000W Handleiding Waarschuwingen Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en dient niet gebruikt te worden voor andere doeleinden, zoals in een niet-huiselijke

Nadere informatie

Quickstart KPN USB-modem. Handleiding

Quickstart KPN USB-modem. Handleiding Quickstart KPN USB-modem Handleiding Inleiding De KPN USB-modem is een 3G multimode modem in USB-stick formaat, geschikt voor GSM-, GPRS-, EDGE-, UMTS en/of HSDPA-netwerken. De modem kan dankzij de USB-interface

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Wireless Internet Phone. Met deze internettelefoon kun je gemakkelijk en snel voicechatten met je favoriete

Nadere informatie

Deze handleiding is van toepassing op alle directe opgeladen LED Cube met Bluetooth Speaker:

Deze handleiding is van toepassing op alle directe opgeladen LED Cube met Bluetooth Speaker: Handleiding 1. Model Deze handleiding is van toepassing op alle directe opgeladen LED Cube met Bluetooth Speaker: IOL-1515SP 2. Specificatie Onze LED Cube met Bluetooth Speaker is vervaardigd volgens een

Nadere informatie

Nokia Music Speakers MD-3

Nokia Music Speakers MD-3 Nokia Music Speakers MD-3 9253870/2 NEDERLANDS De MD-3-stereoluidsprekers bieden een uitstekende geluidskwaliteit wanneer u naar muziek of de radio luistert op uw compatibele Nokia telefoon of audioapparaat.

Nadere informatie

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu VOORWOORD DANK Beste klant, Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor de aankoop van deze speler.

Nadere informatie

NETBOX-LIVE HANDLEIDING Evolution

NETBOX-LIVE HANDLEIDING Evolution NETBOX-LIVE HANDLEIDING Evolution Hoofdstuk 1 Veiligheidsinstructies 1. Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door en bewaar deze. 2. Volg alle waarschuwingen op in verband met de persoonlijke veiligheid.

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding TV-ontvanger. Versie: Oktober 2017 Onder voorbehoud van wijzigingen Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend

Gebruikershandleiding TV-ontvanger. Versie: Oktober 2017 Onder voorbehoud van wijzigingen Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend Gebruikershandleiding TV-ontvanger Versie: Oktober 2017 Onder voorbehoud van wijzigingen Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend VOORKANT TV-ONTVANGER Op de voorkant van de TV-ontvanger kunnen

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair Belangrijke instructies om de veiligheid te controleren U moet alle instructies zorgvuldig lezen voor u aan het werk gaat en u moet voldoen aan de instructies die u hieronder aantreft.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Informatie voor de gebruiker: HD (High Definition) en HFR (High Frame Rate) video-opname apparaten, zijn een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Batterij. Een platte, plastic schroevendraaier om de batterij uit de houder te halen

Batterij. Een platte, plastic schroevendraaier om de batterij uit de houder te halen Nederlands Instructies voor vervanging Batterij AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan uw apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking

Nadere informatie

Instructies voor gebruik

Instructies voor gebruik Instructies voor gebruik Introductie van het product..3 Voorzorgsmaatregelen. 3 Inhoud 3 Onderdelen en functies.4 Deurbel installeren 5 Muziek toon..6 App Downloaden 7 Het product is gebaseerd op het Wi-Fi-netwerk

Nadere informatie

IDPF-700 HANDLEIDING

IDPF-700 HANDLEIDING IDPF-700 HANDLEIDING Kenmerken product: Resolutie: 480x234 pixels Ondersteunde media: SD/ MMC en USB-sticks Fotoformaat: JPEG Foto-effecten: kleur, mono, en sepia Zoomen en draaien van afbeeldingen Meerdere

Nadere informatie

10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B

10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B 10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B Gebruiksaanwijzing Wij danken u voor uw aankoop van deze 10 digitale fotolijst. U kunt uw favoriete foto s (* in.jpg) rechtstreeks van een geheugenkaart of USBstick afspelen,

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

English. Deutsch AVR-X4100W. Français AV RECEIVER MET GEINTEGREERD NETWERK. Snelhandleiding. Italiano. Lees mij eerst... РУССКИЙ

English. Deutsch AVR-X4100W. Français AV RECEIVER MET GEINTEGREERD NETWERK. Snelhandleiding. Italiano. Lees mij eerst... РУССКИЙ English AVR-X4100W AV RECEIVER MET GEINTEGREERD NETWERK Snelhandleiding Lees mij eerst... Deutsch Français Italiano ESPAÑOL NEDERLANDS SVENSKA РУССКИЙ POLSKI Welkom Dank u voor uw keuze van een Denon AV-ontvanger.

Nadere informatie

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de SJ4000 WIFI Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing CECH-ZCD1 7020229 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO MES-221. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO MES-221 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

HP Power Distribution Rack

HP Power Distribution Rack HP Power Distribution Rack Installatie-instructies Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Er is kans op letsel door elektrische schokken en gevaarlijk hoge spanningsniveaus. De elektrische aansluitingen

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Inhoud

Gebruikershandleiding Inhoud Gebruikershandleiding Inhoud 1. Note 2. Inhoud van de verpakking 3. Product aanzichten 4. Opstarten en aflsuiten 5. Desktop 6. Knoppen 7. Systeem instellingen 7.1 WIFI draadloze connectie 8. HDMI 9. Installeren,

Nadere informatie

: Minimaal 650Mb vrije ruimte : Beschikbare IDE interface connector

: Minimaal 650Mb vrije ruimte : Beschikbare IDE interface connector INTRODUCTIE Hartelijk dank voor het aanschaffen van deze DVD-ROM aandrijving. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de Drive in gebruik neemt. Deze handleiding behandelt stap voor stap hoe u

Nadere informatie

INSTALLATIEHULP TV - INTERNET - BELLEN

INSTALLATIEHULP TV - INTERNET - BELLEN INSTALLATIEHULP TV - INTERNET - BELLEN INHOUD DIT ZIT IN HET INSTALLATIEPAKKET 04 AANSLUITEN INTERNET 05 OPTIE 1 Verbinding maken met het modem - via kabel 08 OPTIE 2 Verbinding maken met het modem -

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

Aan de slag. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL

Aan de slag. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL Aan de slag Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL Toetsen en onderdelen 9 Tweede camera 10 Volume-/zoomtoets 11 Mediatoets 12 Scherm en toetsvergrendelingsschakelaar 13 Opnametoets

Nadere informatie

Uw toegang tot. NETBOX LIVE Gebruikershandleiding Versie 2.2

Uw toegang tot. NETBOX LIVE Gebruikershandleiding Versie 2.2 NETBOX LIVE Gebruikershandleiding Versie 2.2 Uw toegang tot 2012 Eurocom Networks B.V. Esp 304 5633 AE Eindhoven Telefoon: 040-2645555 Fax: 040-2645556 E-mail: info@eurocom-networks.com Inleiding Welkom

Nadere informatie

3.5'' Digitale Fotolijst

3.5'' Digitale Fotolijst 3.5'' Digitale Fotolijst PL-DPF 351B User Manual Dank u voor het kiezen en kopen van deze digitale fotolijst. Leest u vooral eerst deze ebruikershandleiding zorgvuldig door, zodat mogelijke fouten en storingen

Nadere informatie

PlayNow Box. 1. Uitpakken en aansluiten. 2. Afstandsbediening leren kennen. 3. Opstarten. 4. Internet instellen. 5.

PlayNow Box. 1. Uitpakken en aansluiten. 2. Afstandsbediening leren kennen. 3. Opstarten. 4. Internet instellen. 5. Pagina 1 van 24 PlayNow Box 1. Uitpakken en aansluiten 2. Afstandsbediening leren kennen 3. Opstarten 4. Internet instellen 5. In gebruik nemen 6. Een film of serie aanzetten 7. PlayNow Box besturen met

Nadere informatie

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing. Dylan. Elektrische hanghaard met afstandsbediening

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing. Dylan. Elektrische hanghaard met afstandsbediening Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing Dylan Elektrische hanghaard met afstandsbediening Belangrijk: Lees deze montagehandleiding en gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, voordat u de haard plaatst en

Nadere informatie

HP Photosmart 6220. Dock voor digitale camera's Nederlands. Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie

HP Photosmart 6220. Dock voor digitale camera's Nederlands. Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie HP Photosmart 6220 Dock voor digitale camera's Nederlands Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding I785D8DCZ Gebruikershandleiding Hartelijk dank voor uw aankoop van deze EMPIRE Intel Tablet Model I785D8DCZ. Deze handleiding geeft een kort overzicht van alle functies van de tablet en is ervoor bedoeld

Nadere informatie

TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M

TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M. De WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M is te gebruiken als beveiliging van uw eigendommen. De set beschikt

Nadere informatie

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212420/2 2008-2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Extra Power DC-11/ DC-11K (hierna DC-11 genoemd) kunt u de batterijen van twee compatibele

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Video endoscoop FVE 100

Gebruikershandleiding. Video endoscoop FVE 100 Gebruikershandleiding Video endoscoop FVE 100 SET BESTAAT UIT: FVE 100 (Artikelnr. 999420) Video-endoscoop, zwanenhals 100 cm, Video-kabel, USB kabel, Li-Ion-batterijen, oplader, (hulpsetje; magneet, haak,

Nadere informatie

Prowise Tablet 10,1 Prowise 2012 1

Prowise Tablet 10,1 Prowise 2012 1 Prowise Tablet 10,1 Prowise 2012 1 Inhoudsopgave 3 Belangrijke veiligheidsinstructies 4 Eerste Kennismaking 4 Inhoud verpakking 5 Voor en zijkant 6 Achterkant 6 De tablet opladen 7 De eerste keer opstarten

Nadere informatie

Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk.

Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk. Handleiding Draadloze Wifi kit 4/8 kanaals model Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk. De antenne is eenvoudig vast te

Nadere informatie

Nokia Mini Speakers MD /1

Nokia Mini Speakers MD /1 Nokia Mini Speakers MD-6 3 5 4 2 9205723/1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Inleiding Gefeliciteerd met uw

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl Handleiding Versie 2.0 www.qwiek.nl Onverhoopt problemen met uw Qwiek.melody? www.qwiek.eu/faq Lees deze voorschriften voor het aansluiten en gebruiken van de Qwiek.up aandachtig door. Algemeen Lees deze

Nadere informatie

AC/DC 90W stroomadapter voor notebook

AC/DC 90W stroomadapter voor notebook AC/DC 90W stroomadapter voor notebook Handleiding DA-10190 Allereerst bedankt voor de aankoop van ons nieuwe 90 W ultraslanke product, dat speciaal is ontworpen voor het opladen van en het leveren van

Nadere informatie

MM002 Sweex USB DVB-T Dongle. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex USB DVB-T Dongle wordt aangesloten.

MM002 Sweex USB DVB-T Dongle. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex USB DVB-T Dongle wordt aangesloten. MM002 Sweex USB DVB-T Dongle Inleiding Stel de Sweex USB DVB-T Dongle niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02 Handleiding FCC-verklaring Dit apparaat is getest en bevonden te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontwikkeld

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

MultiSport DV609 Nederlands

MultiSport DV609 Nederlands MultiSport DV609 Nederlands! Kennisgeving: High-definition video-opnameapparatuur met hoge beeldfrequentie vormt een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van uw instellingen wordt aanbevolen

Nadere informatie

Ondersteuning. Bedankt dat u voor NETGEAR-producten hebt gekozen.

Ondersteuning. Bedankt dat u voor NETGEAR-producten hebt gekozen. Aan de slag Ondersteuning Bedankt dat u voor NETGEAR-producten hebt gekozen. Zoek nadat u uw product hebt geïnstalleerd het serienummer op het etiket van uw product op en gebruik dit om uw product te registreren

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

VZ-107W Achteruitrijcamera set

VZ-107W Achteruitrijcamera set VZ-107W Achteruitrijcamera set Gebruikshandleiding INHOUD SET 1. 1 X CCD Camera 2. 7 TFT LCD Colour Monitor 3. Kabelbosje met 2 Camera Inputs 4. Monitor afstandbediening 5. Monitor bracket 6. Gebruikershandleiding

Nadere informatie

Wees voorzichtig bij het gebruik van de tablet. Het touchscreen en scherm kan beschadigd raken door externe schokken of druk.

Wees voorzichtig bij het gebruik van de tablet. Het touchscreen en scherm kan beschadigd raken door externe schokken of druk. Eigenschappen product OS Windows 10 8" IPS LCD multi-touch touchscreen Quadcore-processor DDR3L 2GB, emmc 16GB / 32GB Bluetooth 4.0 Camera voorkant 0,3M, achterkant 2,0M Wi-Fi en G-sensor Ondersteuning

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen.

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Handleiding WAARSCHUWING Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Open de behuizing van uw Trevler nooit, om

Nadere informatie

AC/DC 65 W stroomadapter voor notebook

AC/DC 65 W stroomadapter voor notebook AC/DC 65 W stroomadapter voor notebook Handleiding DA-10170 Allereerst bedankt voor de aankoop van onze producten. Dit product is speciaal ontwikkeld voor het opladen van, en het leveren van stroom voor

Nadere informatie

Telfort USB-Modem Quick Start Handleiding

Telfort USB-Modem Quick Start Handleiding Telfort USB-Modem Quick Start Handleiding Telfort HSDPA USB-Modem Quick Start Handleiding NL V3.0 Pag. 1 van 6 Inleiding De Telfort USB-Modem is een 3G multimode modem in USB-stick formaat, geschikt voor

Nadere informatie

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET) 12/06/2014 Ins-30202-NL Net2 Entry - Monitor Paxton Technische support +31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

Nadere informatie

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding Schijfeenheden Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Wandmontage van uw HP TouchSmart. Gebruikershandleiding

Wandmontage van uw HP TouchSmart. Gebruikershandleiding Wandmontage van uw HP TouchSmart Gebruikershandleiding De enige garanties voor producten en diensten van Hewlett-Packard staan vermeld in de expliciete garantievoorwaarden bij de betreffende producten

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

TYRECONTROL A-186. Gebruikershandleiding (NL)

TYRECONTROL A-186. Gebruikershandleiding (NL) TYRECONTROL A-186 Gebruikershandleiding (NL) 2 Uitvoering De TYRECONTROL dient speciaal voor de controle op de banden van uw voertuig. De TYRECONTROL heeft de volgende functies: - Het meten en opslaan

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PIONEER AVIC-S1

Uw gebruiksaanwijzing. PIONEER AVIC-S1 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor PIONEER AVIC-S1. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de PIONEER AVIC-S1 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB. Mocht één van bovenstaande onderdelen ontbreken, neem dan contact op met je verkooppunt.

WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB. Mocht één van bovenstaande onderdelen ontbreken, neem dan contact op met je verkooppunt. WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex USB Webcam 300K with Microphone. Met deze webcam kun je gemakkelijk video- en voicechatten

Nadere informatie

AB x 1 HDMI switch, 3D en 4K ondersteuning

AB x 1 HDMI switch, 3D en 4K ondersteuning AB7819 5 x 1 HDMI switch, 3D en 4K ondersteuning 2 NEDERLANDS AB7819-5 x 1 HDMI switch, 3D and 4K ondersteuning Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Beschrijving paneel...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudsopgave 02 INHOUDSOPGAVE 03 INFORMATIE 04 OVERZICHT FRONTPANEEL 06 OVERZICHT ACHTERPANEEL 08 BEDIENING VAN DE R5 08 WEKKERINSTELLINGEN 09 SLEEP TIMER INSTELLINGEN 09 DIM 09

Nadere informatie

RELAY G30 Pilotenhandboek

RELAY G30 Pilotenhandboek RELAY G30 Pilotenhandboek 40-00-2007 Advanced Users Guide available @ www.line6.com/manuals Rev H Opmerkingen voor uw veiligheid OPGELET RISICO OP ELEKTRO- CUTIE. NIET OPENEN. WAARSCHUWING: Om het risico

Nadere informatie

EnVivo Magnetische 2.0MP Webcam

EnVivo Magnetische 2.0MP Webcam Gebruiksaanwijzing EnVivo Magnetische 2.0MP Webcam Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat materialen, delen en inhoud die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en schadelijk voor de menselijke

Nadere informatie