MONITOR SIGNAGE GEBRUIKERSHANDLEIDING. 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B 65SE3B 32SE3KB 43SE3KB 49SE3KB 55SE3KB 65SE3KB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MONITOR SIGNAGE GEBRUIKERSHANDLEIDING. www.lg.com 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B 65SE3B 32SE3KB 43SE3KB 49SE3KB 55SE3KB 65SE3KB"

Transcriptie

1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MONITOR SIGNAGE Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen. 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B 65SE3B 32SE3KB 43SE3KB 49SE3KB 55SE3KB 65SE3KB

2 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 3 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 3 Voorzorgsmaatregelen bij de installatie van het product 4 Voorzorgsmaatregelen voor de ACadapter en netstroom 5 Voorzorgsmaatregelen bij verplaatsing of verhuizing 5 Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van het product 5 Monteren aan de muur 6 LICENTIES 7 MONTEREN EN VOORBEREIDEN 7 Accessoires 8 Optionele accessoires 10 Onderdelen en knoppen 12 De standaard monteren 13 De luidsprekers aansluiten 14 Verbinding IR-ontvanger 15 Portretstand 16 De LG-logosteun bevestigen en verwijderen 17 Aan een muur bevestigen 28 DE MONITOR GEBRUIKEN 28 De invoerlijst gebruiken 28 De beeldverhouding aanpassen 30 ENTERTAINMENT 30 Het netwerk gebruiken 30 - Aansluiten op een netwerk 32 - Netwerkstatus 32 Mijn Media gebruiken 32 - Een USB-opslagapparaat aansluiten 35 - Bladeren door bestanden 37 - Films kijken 40 - Foto's bekijken 42 - Naar muziek luisteren 44 - De inhoudsopgave tonen 45 INSTELLINGEN AANPASSEN 45 Toegang tot de hoofdmenu's 46 - Instellingen voor Beeld 49 - Instellingen voor Geluid 50 - Instellingen voor Tijd 51 - Instellingen voor OPTIE 54 - Instellingen voor NETWERK 55 PROBLEMEN OPLOSSEN 19 AFSTANDSBEDIENING 21 De apparaatnaam tonen die is gekoppeld aan een ingangspoort 21 Menu voor het aanpassen van de witbalans 22 Beeld-ID gebruiken 23 APPARATEN AANSLUITEN 23 Aansluiten op een PC 25 Aansluiting van externe apparaten 57 PRODUCTSPECIFICATIES 69 IR-CODES 71 MEERDERE PRODUCTEN BEDIENEN 71 De kabel aansluiten 72 RS-232C-configuraties 72-4P-kabel 72 - RS-232C-kabel 72 Communicatieparameter 73 Commandoreferentielijst 75 Protocol voor transmissie/ontvangst

3 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 3 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. WAARSCHUWING Het negeren van het waarschuwingsbericht kan ernstig letsel, een ongeval of de dood tot gevolg hebben. LET OP Het negeren van dit bericht kan leiden tot persoonlijk letsel of tot beschadiging van het product. WAARSCHUWING yalleen voor gebruik binnen. Voorzorgsmaatregelen bij de installatie van het product WAARSCHUWING yplaats het product niet in de buurt van een hittebron, zoals een elektrische verwarming. Dit kan een elektrische schok, brand, storing of beschadiging tot gevolg hebben. yhoud het zakje met antivochtigheidsmateriaal en alle plastic verpakking buiten het bereik van kinderen. Antivochtigheidsmateriaal is schadelijk bij inwendig gebruik. Als het antivochtigheidsmateriaal per ongeluk wordt ingeslikt, moet u de patiënt laten braken en direct naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaan. Plastic verpakking kan leiden tot verstikking. Houd dit materiaal buiten het bereik van kinderen. yplaats geen zware objecten op het product en ga niet op het product zitten. Als het product breekt of op de grond valt, kunt u persoonlijk letsel oplopen. Let hierbij vooral op kinderen. ylaat het netsnoer of de antennekabel niet slingeren. Hierdoor kan iemand struikelen, waardoor een elektrische schok, brand, schade aan het product of persoonlijk letsel kan ontstaan. yinstalleer het product op een geschikte, droge plaats. Stof en vochtigheid kunnen een elektrische schok, brand of schade aan het product veroorzaken. yals u een brandlucht ruikt of een vreemd geluid hoort, koppelt u het netsnoer los en neemt u contact op met het servicecenter. Als u het product blijft gebruiken en geen voorzorgsmaatregelen treft, kan dit een elektrische schok of brand veroorzaken. yals u het product laat vallen of als de behuizing kapot is, schakelt u het product uit en haalt u het netsnoer los. Als u het product blijft gebruiken en geen voorzorgsmaatregelen treft, kan dit een elektrische schok of brand veroorzaken. Neem contact op met het servicecenter. ylaat het product niet vallen en let op dat er geen impact plaatsvindt op het product. Gooi geen speelgoed of voorwerpen op het scherm van het product. Dit kan letsel, problemen met het product en schade aan het scherm veroorzaken. ylaat het product niet vallen als u het op een ander apparaat aansluit. Hierdoor kunt u letsel oplopen en/of het product beschadigen. ywanneer u het op een videogamespeler aansluit, houd dan een afstand van vier maal de diagonale afmetingen van het scherm van het apparaat aan. Als het product valt doordat de kabel te kort is, kunt u letsel oplopen en/of het product beschadigen. ydoor langere tijd een vast beeld op het scherm te laten staan, kan het scherm beschadigd worden doordat het beeld ingebrand wordt. Gebruik een schermbeveiliging op de monitor. Dit treedt tevens op bij andere fabrikanten, en wordt niet gedekt door de garantie. ybevestig dit product niet aan een muur als het kan worden blootgesteld aan olie of olie-aanslag. Dit kan het product beschadigen en ervoor zorgen dat het product valt. LET OP yzorg ervoor dat de ventilatieopening van het product niet wordt geblokkeerd. Installeer het product op een geschikte, ruime locatie (meer dan 10 cm van de muur) Als het product te dicht bij de muur staat, kan dit schade aan het product tot gevolg hebben of kan er brand ontstaan vanwege de interne hitte. yzorg ervoor dat de ventilatieopeningen van de monitor altijd vrij zijn. Het product kan worden beschadigd of er kan brand uitbreken vanwege oververhitting in het product. yinstalleer het product op een vlakke, stabiele locatie waar het product niet af kan vallen. Als het product valt, kunt u persoonlijk letsel oplopen of kan het product worden beschadigd. yplaats het product niet in direct zonlicht. Dit leidt tot schade aan het product. yals u het product installeert in een ruimte die niet voldoet aan de voorgeschreven voorwaarden kan dit ernstige schade aanrichten aan de beeldkwaliteit, de levensduur en het uiterlijk van het product. Neem voordat u het product installeert contact op met LG of een gekwalificeerde installateur. Deze waarschuwing is van toepassing op ruimtes met veel fijn stof of olienevel, ruimtes waarin chemische stoffen worden gebruikt of met extreme temperaturen, ruimtes met een hoge luchtvochtigheid of ruimtes waar het product waarschijnlijk voor een langere tijd blijft ingeschakeld (luchthavens en treinstations). Als u zich hier niet aan houdt, vervalt uw garantie.

4 4 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN yplaats het product niet in een slecht geventileerde ruimte (bijvoorbeeld op eeb plank of in een kast) of buiten, en plaats het niet op een kussen of tapijt. yplaats het product bovendien niet nabij voorwerpen die warmte genereren, zoals felle lampen. Voorzorgsmaatregelen voor de ACadapter en netstroom WAARSCHUWING yindien het product (TV, monitor, netsnoer of AC-adapter) in aanraking komt met water of een andere vreemde vloeistof, dient u de stroomkabel onmiddellijk los te koppelen en contact op te nemen met het servicecentrum. Anders kan het product beschadigd raken. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken. yraak de stekker of AC-adapter niet met natte handen aan. Indien de aansluitingen van de stekker nat of stoffig zijn, dient u deze schoon en droog te maken voordat u de stekker aansluit. Er kan namelijk brand ontstaan of u kunt een elektrische schok krijgen. ycontroleer of het netsnoer volledig met de AC-adapter is verbonden. Indien deze niet stevig vast zit dan kan de slechte verbinding brand of een elektrische schok veroorzaken. yzorg ervoor dat u de door LG Electronics, Inc goedgekeurde of meegeleverde netsnoeren en AC-adapters gebruikt. Als u een niet-goedgekeurd product gebruikt, kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken. yhoud het netsnoer altijd aan de stekker vast wanneer u deze loskoppelt. Oefen geen overmatige kracht uit als u het netsnoer buigt. Het netsnoer kan dan beschadigd raken, wat tot elektrocutie of brand kan leiden. ylet op dat u niet op het netsnoer of de AC-adapter stapt of er zware voorwerpen (elektrische apparaten, kleding, etc.) op plaatst. Beschadig het netsnoer of de AC-adapter niet met een scherp voorwerp. Een beschadigd netsnoer kan brand of een elektrische schok veroorzaken. ydemonteer, repareer of wijzig nooit het netsnoer of de ACadapter. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken. ysluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact. Verzuim kan leiden tot elektrocutie of ander persoonlijk letsel. ypas alleen de nominale spanning toe. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot beschadiging van het product of elektrocutie. yraak als het onweert nooit de stroomkabel en signaalkabel aan, dit kan erg gevaarlijk zijn. Dit kan elektrische schokken veroorzaken. ysluit nooit meer dan één verlengsnoer, elektrisch apparaat of elektrisch verwarmingstoestel aan op één stopcontact. Gebruik een geaarde verdeeldoos die uitsluitend voor de computer bestemd is. Door oververhitting kan brand ontstaan. yraak de stekker niet aan met natte of vochtige handen. Als de pennen van de stekker nat of stoffig zijn, moet u de stekker drogen of schoonmaken. Vochtigheid kan leiden tot elektrocutie. yals u het product gedurende lange tijd niet gebruikt, koppelt u het netsnoer los. Door stof kan brand ontstaan en een slechte isolatie kan leiden tot elektrische lekken, een elektrische schok of brand. ysteek de stekker volledig in het stopcontact. Als het netsnoer niet volledig is bevestigd, kan dit brand tot gevolg hebben. ysteek geen geleider (zoals een metalen pin of draad) in het uiteinde van de stroomdraad als de stekker in het stopcontact zit. Bovendien moet u het netsnoer en het uiteinde niet direct aanraken nadat u de stekker in het stopcontact hebt gestoken. Dit kan elektrocutie tot gevolg hebben. yde netstroomkabel wordt gebruikt om de voeding van het apparaat uit te schakelen. yzorg ervoor dat het apparaat op korte afstand van het stopcontact plaatst waarop u het aansluit en dat dit stopcontact gemakkelijk bereikbaar is. yzolang het toestel aangesloten is op een stopcontact, is het niet losgekoppeld van de voeding, zelfs als het toestel uitgeschakeld is. LET OP yzorg ervoor dat het stopcontact, de AC-adapter en de aansluitingen van de stekker stofvrij en vochtvrij blijven. Dit kan brand veroorzaken. ykoppel het netsnoer niet los wanneer het apparaat aan staat. Door de elektrische schok kan er schade aan het product optreden. ygebruik alleen de meegeleverde stroomkabel. Wanneer u een andere stroomkabel gebruikt, dient u zich ervan te verwittigen dat deze gecertificeerd is voor de van toepassing zijnde nationale standaard, indien de kabel niet door de fabrikant is geleverd. Wanneer de stroomkabel op enige wijze is beschadigd, dient u contact op te nemen met de fabrikant of met de dichtstbijzijnde geautoriseerde onderhoudsdienst om een vervangende kabel te bemachtigen.

5 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 5 Voorzorgsmaatregelen bij verplaatsing of verhuizing WAARSCHUWING yschakel het product uit. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrocutie of beschadiging van het product. yverwijder alle kabels en snoeren voordat u het product verplaatst. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrocutie of beschadiging van het product. yzorg ervoor dat het paneel naar voren wijst en houd het met beide handen vast om het te verplaatsen. Als u het product laat vallen, kan het elektrische schokken of brand veroorzaken. Neem contact op met een gemachtigd servicecentrum voor reparaties. yzorg er voor dat het product uitgeschakeld is, de stekker er uitgetrokken is, en alle kabels zijn verwijderd. Er zijn wellicht 2 of meer mensen voor nodig om grotere apparaten te transporteren. Oefen geen druk uit tegen, of op het frontpaneel van de apparaten. LET OP yverplaats het product zonder te schokken. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrocutie of beschadiging van het product. ygooi het verpakkingsmateriaal niet weg. Gebruik de verpakking wanneer u het product verplaatst. Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van het product WAARSCHUWING yhaal het product niet zelf uit elkaar en voer zelf geen reparaties of veranderingen uit. Hierdoor kan brand of een elektrische schok ontstaan. Voor controles, kalibratie of reparaties neemt u contact op met het servicecenter. ytrek de stekker uit het stopcontact indien het scherm langere tijd niet gebruikt wordt. yhoud het product uit de buurt van water. Hierdoor kan brand of een elektrische schok ontstaan. ystel de voor- en de zijkanten van het scherm niet bloot aan slagen of bekrassen met metalen voorwerpen. Daardoor kan het scherm beschadigd worden. yvermijd hoge temperaturen en vocht. LET OP yplaats geen brandbare stoffen of materialen in de buurt van het product. Als er onachtzaam wordt omgegaan met de brandbare stoffen bestaat er gevaar van explosie of brand. ytrek voor het reinigen van het product de stroomkabel uit en wrijf er, om krassen te voorkomen, met een zachte doek over. Reinig niet met een natte doek en sproei geen water of andere vloeistoffen direct op het product. Een elektrische schok kan het gevolg zijn. (Gebruik geen chemicaliën zoals benzine, verfverdunners of alcohol). yneem af en toe een rustpauze voor uw ogen. yzorg ervoor dat het product altijd schoon is. yneem om de spieren te ontspannen een comfortabele en natuurlijke houding aan wanneer u met een product werkt. ylas regelmatig een pauze in wanneer u langere tijd met een product werkt. ydruk niet hard op het scherm met uw hand of een scherp object, zoals een nagel, pen of potlood. Voorkom krassen. ybehoud de juiste afstand tot het product. Uw gezichtsvermogen kan schade oplopen als u onvoldoende afstand houdt. ystel de juiste resolutie en klok in, zoals wordt beschreven in de gebruikershandleiding. Dit kan een nadelige invloed hebben op de weergave. ygebruik alleen geautoriseerde schoonmaakmiddelen voor het reinigen van het product. (Gebruik geen wasbenzine, thinner of reinigingsmiddelen op basis van alcohol.) Hierdoor kan er schade aan het product ontstaan. ybatterijen mogen niet blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, open vuurhaarden en elektrische verwarmingsapparaten. yniet-oplaadbare batterijen zijn NIET geschikt voor het oplaadapparaat. yniet blootstellen aan druppels of spatten; plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals vazen, bekers enz. op of boven het apparaat (bijvoorbeeld op een plank boven het apparaat). ylangdurig gebruik van een hoofdtelefoon kan schade toebrengen aan het gehoor. ysproei water twee tot viermaal op een zachte doek en gebruik het om het voorframe schoon te maken, veeg allen in één richting. Te veel vocht kan verkleuring veroorzaken. ygebruik geen producten met een hoog voltage in de buurt van de monitor. (bijv.een elektrische vliegenmepper) Bij een elektrische schok kan de monitor defect raken. Monteren aan de muur yinstalleer dit product niet alleen. Neem contact op met de servicemonteur, die door de Fabrikant bevoegd wordt geacht. Het kan letsel veroorzaken.

6 6 LICENTIES LICENTIES Afhankelijk van het model worden verschillende licenties ondersteund. Ga naar voor meer informatie over de licentie. De begrippen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI Logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC in de Verenigde Staten en andere landen. Dit DivX Certified -apparaat heeft uitvoerige tests ondergaan om ervoor te zorgen dat het DivX-video kan afspelen. Meld uw apparaat eerst aan bij vod.divx.com om gekochte DivX-films af te spelen. Ga in het instellingenmenu van het apparaat naar het onderdeel DivX VOD om de registratiecode te achterhalen. DivX Certified voor het afspelen van DivX -video tot HD 1080p, inclusief premium-inhoud. DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo s zijn handelsmerken van DivX, LLC en worden onder licentie gebruikt. Van toepassing zijn een of meer van de volgende Amerikaanse patenten: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274. Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele-dsymbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

7 MONTEREN EN VOORBEREIDEN 7 MONTEREN EN VOORBEREIDEN Accessoires Controleer of alle onderdelen in de doos zijn meegeleverd voordat u het product gebruikt. Als er onderdelen ontbreken, moet u contact opnemen met de winkel waar u het product heeft gekocht. De afbeeldingen in deze handleiding kunnen verschillen van het werkelijke product en de bijbehorende accessoires. Afstandbediening, batterij (AAA) 2 EA Netsnoer D-Sub-signaalkabel Kaart en de garantieverklaring RS-232C-tussenstuk IR- en lichtsensor WAARSCHUWING Gebruik geen namaakonderdelen om de veiligheid en prestaties van het product te garanderen. Eventuele beschadiging en letsel door gebruik van namaakonderdelen worden niet gedekt door de garantie. OPMERKING Welke accessoires bij uw product worden geleverd, is afhankelijk van het model of de regio. Als gevolg van aangebrachte verbeteringen van het product kunnen productspecificaties of kan de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. SuperSign-software en -handleiding - Downloaden van de LG Electronics-website. - Bezoek de LG Electronics website (www.lgecommercial.com/supersign) en download de nieuwste software voor uw model.

8 8 MONTEREN EN VOORBEREIDEN Optionele accessoires Optionele accessoires kunnen zonder melding vooraf worden gewijzigd om de prestaties van het product te verbeteren. Ook kunnen nieuwe accessoires worden toegevoegd. De afbeeldingen in deze handleiding kunnen verschillen van het werkelijke product en de bijbehorende accessoires. Standaardhouder Schroeven Diameter 4,0 mm x spoed 0,7 mm ST-322T ST-432T ST-492T ST-652T Standaard 32SE3* 43SE3* 49SE3*/55SE3* 65SE3* 32SE3* - 43SE3* 49SE3* 55SE3* 65SE3* 2 EA Model lengte (inclusief veerring) Aantal 32SE3* 10 mm 6 EA 43SE3* 14 mm 8 EA 49SE3* 14 mm 8 EA 55SE3* 14 mm 8 EA 65SE3* 16 mm 8 EA Steunset Luidsprekers SP-5000 Kabelhouders/ kabelbinders Schroeven Diameter 4,0 mm x spoed 0,7 mm x lengte 8 mm (inclusief veerring) Schroeven Diameter 4,0 mm x spoed 1,6 mm x lengte 10 mm OPMERKING Luidsprekerset (Alleen voor model **SE3B) Kabelhouder/kabelbinder is mogelijk niet overal of niet bij alle modellen verkrijgbaar. Voor sommige modellen zijn optionele accessoires verkrijgbaar. Indien nodig kunt u deze afzonderlijk aanschaffen.

9 MONTEREN EN VOORBEREIDEN 9 Mediaspeler MP500/ MP700 Schroeven CD (Gebruikershandleiding)/ Kaart Mediaspeler-kit (Wordt mogelijk niet ondersteund afhankelijk van het model.) AN-WF500 Wi-Fi-dongle-kit OPMERKING Voor sommige modellen zijn optionele accessoires verkrijgbaar. Indien nodig kunt u deze afzonderlijk aanschaffen.

10 10 MONTEREN EN VOORBEREIDEN Onderdelen en knoppen - Afhankelijk van het model kan de afbeelding verschillen. 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B 32SE3KB 43SE3KB 49SE3KB 55SE3KB DVI-D IN RGB IN LAN USB 1 USB 2 SPEAKER OUT RS-232C IN RS-232C OUT EXT IR IN AUDIO AUDIO IN OUT Schermknoppen (Alleen voor model **SE3B) Aansluitpaneel Schermknoppen INGANGSIGNAAL MENU Hiermee wordt de invoerbron veranderd. Beschrijving Hiermee worden de hoofdmenu's opgeroepen, of de invoer opgeslagen en het menu verlaten. AUTO/SET (Automatisch instellen) Hiermee stelt u naar boven of beneden bij. Hiermee kunt u naar links en naar rechts verschuiven. Met deze knop kunt u ook instellingen wijzigen in de schermmenu's. / I Hiermee wordt het apparaat in- of uitgeschakeld.

11 MONTEREN EN VOORBEREIDEN 11 65SE3B 65SE3KB DVI-D IN RGB IN LAN USB 1 USB 2 SPEAKER OUT RS-232C IN RS-232C OUT EXT IR IN AUDIO AUDIO IN OUT Schermknoppen (Alleen voor model **SE3B) Aansluitpaneel Schermknoppen INGANGSIGNAAL MENU Hiermee wordt de invoerbron veranderd. Beschrijving Hiermee worden de hoofdmenu's opgeroepen, of de invoer opgeslagen en het menu verlaten. AUTO/SET (Automatisch instellen) Hiermee stelt u naar boven of beneden bij. Hiermee kunt u naar links en naar rechts verschuiven. Met deze knop kunt u ook instellingen wijzigen in de schermmenu's. / I Hiermee wordt het apparaat in- of uitgeschakeld.

12 12 MONTEREN EN VOORBEREIDEN De standaard monteren - alleen voor bepaalde modellen. - Afhankelijk van het model kan de afbeelding verschillen. 43SE3* 49SE3* 55SE3* 65SE3* 1 Leg een zachte doek op de tafel en leg het product met het scherm naar beneden neer. 32SE3* 1 Leg een zachte doek op de tafel en leg het product met het scherm naar beneden neer. 2 Bevestig de standaardhouders aan de achterzijde van het product, zoals hieronder weergegeven. 2 Maak de standaard met de schroeven vast aan de achterkant van het product, zoals in onderstaande afbeelding. 3 Maak de standaard met de schroeven vast aan de achterkant van het product, zoals in onderstaande afbeelding.

13 MONTEREN EN VOORBEREIDEN 13 De luidsprekers aansluiten - alleen voor bepaalde modellen. (Alleen voor model **SE3B) - Afhankelijk van het model kan de afbeelding verschillen. 32SE3B 1 Sluit een signaalinvoerkabel aan voordat u de luidsprekers installeert. 43SE3B 49SE3B 55SE3B 65SE3B 1 Sluit een signaalinvoerkabel aan voordat u de luidsprekers installeert. 2 Bevestig de luidsprekers met behulp van de schroeven, zoals in onderstaande afbeelding. Zorg dat de stroomkabel is losgekoppeld voordat u de luidsprekers aansluit. 2 Bevestig de luidsprekers met behulp van de schroeven, zoals in onderstaande afbeelding. Zorg dat de stroomkabel is losgekoppeld voordat u de luidsprekers aansluit. 3 Let bij het aansluiten van de luidsprekerkabels op de polen. Gebruik kabelhouders en kabelbinders om de luidsprekerkabels te ordenen. 3 Let bij het aansluiten van de luidsprekerkabels op de polen. Gebruik kabelhouders en kabelbinders om de luidsprekerkabels te ordenen.

14 14 MONTEREN EN VOORBEREIDEN OPMERKING Schakel de stroom uit voordat u de kabel verwijdert. Als u de luidsprekerkabel aansluit of verwijdert terwijl de luidspreker aan staat, kan dit ertoe leiden dat er geen geluid is. Verbinding IR-ontvanger - Afhankelijk van het model kan de afbeelding verschllen. Hiermee kunt u zelf bepalen waar u de sensor voor de afstandsbediening plaatst. Vervolgens kunt u via dat scherm andere schermen bedienen via een RS-232-kabel. Plaats de IR-ontvanger richting de voorzijde van de set. IR-ontvanger OPMERKING Als vanaf de achterzijde van de set de kabel van de IR-ontvanger niet naar voren wijst, kan dat tot gevolg hebben dat het bereik van de signaalontvangst beperkt wordt. De IR-ontvanger is magnetisch. U kunt de ontvanger aan de onderzijde (bij standaardinstallatie) of aan de achterzijde (bij wandmontage) van de set bevestigen. Zorg ervoor dat u het stroomsnoer ontkoppelt voordat u de infraroodontvanger aansluit of verwijdert.

15 MONTEREN EN VOORBEREIDEN 15 Portretstand Als u de monitor in de portretstand installeert, draait u de monitor met het scherm naar u toe 90 graden naar links (tegen de klok in). Kensington-vergrendeling gebruiken (deze functie is niet beschikbaar op alle modellen.) De aansluiting voor het Kensingtonveiligheidssysteem bevindt zich aan de achterzijde van de monitor. Voor meer informatie over de installatie en het gebruik van dit systeem raadpleegt u de handleiding die werd geleverd bij het Kensington-veiligheidssysteem of gaat u naar Sluit de kabel van het Kensingtonveiligheidssysteem aan tussen de monitor en een tafel. OPMERKING Het Kensington-veiligheidssysteem is optioneel. Extra accessoires zijn verkrijgbaar bij de meeste elektronicawinkels.

16 16 MONTEREN EN VOORBEREIDEN De LG-logosteun bevestigen en verwijderen - alleen voor bepaalde modellen. - Afhankelijk van het model kan de afbeelding verschllen. Het LG-logo verwijderen 1 Leg een schone doek op de vloer, en zet de monitor erop met het scherm omlaag gericht. Verwijder met een schroevendraaier de schroef tussen de LG Logo Bracket (LG-logosteun) en de onderkant van de monitor. Het LG-logo aan de rechterzijde bevestigen 1 Leg een schone doek op de vloer, en zet de monitor erop met het scherm omlaag gericht. Verwijder met een schroevendraaier de schroef tussen de LG Logo Bracket (LG-logosteun) en de onderkant van de monitor. LG-logosteun 2 Nadat u de schroef heeft verwijderd, verwijdert u het LG-logo. Herhaal het proces in omgekeerde volgorde als u het LG-logo weer bevestigt. 2 Nadat u de schroef heeft verwijderd, verwijdert u het LG-logo. Bevestig de LG Logo Bracket met een schroef en lijn deze met het gat aan de rechterzijde uit.

17 MONTEREN EN VOORBEREIDEN 17 Aan een muur bevestigen Bevestig de monitor ten minste 10 cm van de muur af en laat ongeveer 10 cm ruimte aan alle kanten van de monitor om te zorgen voor voldoende ventilatie. U kunt gedetailleerde montageinstructies bij uw lokale elektronicawinkel opvragen. Raadpleeg de handleiding om een flexibele muurbevestigingssteun te monteren. 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm WAARSCHUWING Koppel het netsnoer los voor u de monitor verplaatst of installeert, om gevaar voor elektrische schokken te voorkomen. Als u de monitor tegen een plafond of schuine wand aan monteert, kan deze vallen en letsel veroorzaken. Gebruik een goedgekeurde muurbevestigingssteun van LG en neem contact op met uw plaatselijke winkelier of een vakman om u te helpen met de installatie. Draai de schroeven niet te vast omdat hierdoor schade kan ontstaan aan de monitor en uw garantie kan komen te vervallen. Gebruik schroeven en een muurbevestigingssteun die voldoen aan de VESA-norm. De garantie biedt geen dekking voor schade en letsel veroorzaakt door verkeerd gebruik van accessoires of het gebruik van verkeerde accessoires. Bevestig een muurbevestigingssteun (optioneel onderdeel) aan de achterzijde van de monitor als u de monitor aan een muur wilt monteren. Zorg dat de muurbevestigingssteun stevig aan de monitor en de muur is bevestigd. 1 Gebruik alleen schroeven en muurbevestigingssteunen die voldoen aan VESA-richtlijnen. 2 Schroeven die langer zijn dan de standaardlengte kunnen de binnenkant van de monitor beschadigen. 3 Een schroef die niet voldoet aan de VESArichtlijn kan het product beschadigen en ertoe leiden dat de monitor valt. LG Electronics is niet verantwoordelijk voor ongevallen die worden veroorzaakt door het gebruik van nietstandaard schroeven. 4 Houd de volgende specificaties voor de VESArichtlijn aan. 785 mm en meer * sschroeven: 6,0 mm (diameter) x 1,0 mm (spoed) 12 mm (lengte) OPMERKING De muurbevestigingsset bevat een montagehandleiding en alle benodigde onderdelen. De muurbevestigingssteun is optioneel. Extra accessoires zijn verkrijgbaar bij uw plaatselijke winkelier. De lengte van de vereiste schroeven kan verschillen afhankelijk van de muurbevestiging. Zorg ervoor dat u schroeven van de juiste lengte gebruikt. Zie voor meer informatie de handleiding die bij de muurbevestiging is geleverd. Eventuele beschadiging van het product door gebruik in extreem stoffige omstandigheden wordt niet gedekt door de garantie. 785 mm

18 18 MONTEREN EN VOORBEREIDEN De monitor aan een muur bevestigen (optioneel) [De procedure kan verschillen afhankelijk van het model.] 1 Bevestig de oogbouten of de steunen en bouten aan de achterkant van de monitor. - Als in de gaten voor de oogbouten al andere bouten zijn geplaatst, verwijdert u deze eerst. 2 Monteer de muursteunen met bouten aan de muur. Lijn de positie van de muursteun uit met de oogbouten aan de achterkant van de monitor. 3 Gebruik een stevige kabel om de oogbouten en muursteunen aan elkaar te bevestigen. Zorg ervoor dat de bevestigingskabel horizontaal loopt aan het platte oppervlak. WAARSCHUWING yals de monitor op een locatie staat die niet stabiel genoeg is, kan de monitor vallen. Vaak kan letsel, vooral bij kinderen, worden voorkomen door de volgende eenvoudige maatregelen te nemen:»» gebruik behuizingen en standaards die worden aanbevolen door de fabrikant.»» gebruik alleen meubilair dat de monitor veilig kan dragen.»» laat de monitor volledig rusten op het meubilair en niet over de rand hangen.»» plaats de monitor niet op hoog meubilair (bijvoorbeeld (boeken)kasten) zonder te zorgen voor een stabiele ondergrond voor zowel het product als het meubilair.»» plaats geen doek of andere materialen tussen de monitor en het meubilair waarop deze staat.»» Breng kinderen de gevaren bij van het klimmen op meubilair om bij de monitor of de bediening te komen. WAARSCHUWING Zorg ervoor dat kinderen niet op de monitor klimmen of eraan gaan hangen. OPMERKING Gebruik een platform of kast die groot en sterk genoeg is om de monitor veilig te dragen. Steunen, bouten en kabels zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Extra accessoires zijn verkrijgbaar bij uw plaatselijke winkel. De afbeelding toont een algemeen voorbeeld van de installatie en kan afwijken van dit product.

19 AFSTANDSBEDIENING 19 AFSTANDSBEDIENING Deze beschrijving heeft betrekking op de toetsen van de afstandsbediening. Lees deze handleiding aandachtig door om de monitor op de juiste wijze te kunnen gebruiken. Om de batterijen te plaatsen, opent u het klepje van het batterijvak, vervangt u de batterijen (1,5 V AAAformaat) waarbij u let op de juiste richting van de - en -polen op de sticker in het batterijvak, en sluit u het klepje van het batterijvak. Voer de installatiehandelingen in omgekeerde richting uit om de batterijen te verwijderen. De werkelijke accessoires zien er mogelijk anders uit dan op de afbeeldingen. WAARSCHUWING Gebruik geen nieuwe en oude batterijen door elkaar. Hierdoor kan de afstandsbediening beschadigd raken. Zorg ervoor dat u de afstandsbediening richt op de sensor voor de afstandsbediening op de monitor. (POWER) (Voeding) Hiermee schakelt u de monitor in of uit. MONITOR ON Hiermee schakelt u de monitor in. MONITOR OFF Hiermee schakelt u de monitor uit. ENERGY SAVING ( ) Hiermee stelt u de helderheid van het beeld in om het energieverbruik te verlagen. INPUT Hiermee selecteert u de invoermodus. 3D Hiermee kunt u naar 3D-video s kijken. (Dit model biedt geen ondersteuning voor deze functie.) 1/a/A Hiermee schakelt u tussen numeriek en alfabetisch. (Afhankelijk van het model wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.) Numerieke en alfabetische toetsen Hiermee voert u numerieke of alfabetische tekens in, afhankelijk van de instelling.(afhankelijk van het model wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.) CLEAR Hiermee wist u het ingevoerde numerieke of alfabetische teken. (Afhankelijk van het model wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.) BACK TILE ID ON OFF EXIT Knop voor volume omhoog/omlaag Hiermee past u het volume aan. ARC Hiermee kiest u de Aspect Ratio-modus (Beeldverhouding). AUTO Hiermee wordt de beeldpositie automatisch aangepast en worden beeldtrillingen geminimaliseerd (alleen beschikbaar voor RGB-invoer). (Afhankelijk van het model wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.) MUTE Hiermee wordt het geluid gedempt. BRIGHTNESS U kunt de helderheid aanpassen door op de afstandsbediening te drukken op de toetsen Up (naar boven) en Down (naar beneden). In de USBmodus heeft het OSD-menu de functie Page (Pagina) waarmee u doorgaat naar de volgende bestandenlijst. (Afhankelijk van het model wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.)

20 20 AFSTANDSBEDIENING PSM Hiermee selecteert u een Picture Mode (Beeldmodus). INFO Toont de invoergegevens. W.BAL Hiermee opent u het menu White Balance (Witbalans). SETTINGS Hiermee kunt u de hoofdmenu s openen of uw invoer opslaan en menu s afsluiten. S.MENU Menutoets SuperSign (Afhankelijk van het model wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.) Navigatietoets Hiermee doorloopt u de menu s of opties. OK Hiermee kiest u menu s of opties en bevestigt u uw invoer. BACK Hiermee kan de gebruiker één stap teruggaan bij functies met gebruikersinteractie. EXIT Sluit alle OSD-taken en -toepassingen af. Hiermee kunt u diverse multimedia-apparaten bedienen en genieten van multimedia met behulp van de afstandsbediening via het menu SimpLink. (Afhankelijk van het model wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.) TILE Dit model biedt geen ondersteuning voor deze functie. PICTURE ID ON/OFF Wanneer de beeld-id-nummer overeenkomt met het Set ID-nummer, kunt u elke gewenste monitor bedienen in een opstelling met meerdere monitoren. Menutoetsen voor USB-bediening Hiermee bedient u het afspelen van media.

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding Blu-ray-disc -speler Gebruikershandleiding Inhoudsopgave BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 UITPAKKEN 5 PLAATS VAN INSTALLATIE 5 REINIGEN 5 DANK U VOOR DE AANSCHAF VAN HARMAN KARDON -PRODUCTEN 5 EIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor Kennisgeving Belangrijke veiligheidsvoorschriften Kenmerken van de f1503- monitor Kenmerken van de f1703- monitor De monitor uitpakken De monitor installeren Stuurprogramma s installeren De monitor gebruiken

Nadere informatie

Solo TV Sound System

Solo TV Sound System Solo TV Sound System Gebruikershandleiding Inhoud Veiligheidsinformatie Inleiding Hartelijk dank... 6 Uitpakken... 6 Installeren van het systeem Stap 1: Het systeem plaatsen... 7 Stap 2: Het Solo-systeem

Nadere informatie

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. OL-29506-01 Cisco Model DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3,0 8x4 draadloze gateway voor thuisgebruik met geïntegreerde digitale spraakadapter Gebruikershandleiding Lees dit Belangrijk Lees deze hele

Nadere informatie

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding Blu-ray Disc Speler Handleiding Inhoud Belangrijk Voor Uw Veiligheid 3 Uitpakken 5 Een goede plaats Bepalen 5 Schoonmaken 5 Dank u voor de aanschaf van een Harman Kardon Product! 5 BDT 2/BDT 20 Eigenschappen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt.

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Maak kennis met de MacBook Pro www.apple.com/nl/macbookpro Ingebouwde FaceTime HD-camera Videobellen met gebruikers van de nieuwste ipad,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Uw telefoon in het kort 5 Uw telefoon met dubbele SIM-kaart 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 6 Een SIM-kaart

Nadere informatie

ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding

ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding DU7963 Tweede Editie December 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding / Gebruikershandleiding Lees, voordat u dit apparaat in gebruik, neemt de hoofdstukken BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pag. 2), HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag. 3, 4 en 5) en BELANGRIJKE

Nadere informatie

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit te verhelpen voordat u dit product

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Lees dit voordat u verder gaat. Veiligheidsmaatregelen Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door, zodat u zeker weet hoe u uw mobiele telefoon correct

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001

INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001 INSTALLATIEGIDS INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001 Opmerkingen, waarschuwingen en gevaarmeldingen OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter

Nadere informatie

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Geachte klant, In deze handleiding Aan de slag vindt u informatie over het dagelijkse gebruik van uw Bang & Olufsen-product en aangesloten

Nadere informatie

Acoustic Chorus AC-60

Acoustic Chorus AC-60 Acoustic Chorus AC-60 Dank u en gefeliciteerd met uw keuze van de Roland AC-60 Acoustic Chorus. Voordat u het apparaat gaat gebruiken, lees eerst de hoofdstukken getiteld: Belangrijke Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C3 00

Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Uitgave 4.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Ondersteuning 5 Nokia C3 in het kort 5 Belangrijkste functies 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 7 SIM-kaart

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome DS6600 NL Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 4 Veiligheid 4 Kennisgeving 5 2 Uw entertainmentsysteem met basisstation 7 Inleiding

Nadere informatie

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G HANDLEIDING Nederlands 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 2 INTERFERENTIE VERKLARING VAN DE FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing CP 50 en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen Gebruiksaanwijzing ii Welch Allyn rust-cp 50elektrocardiograaf 2009 Welch Allyn, Inc. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag in geen

Nadere informatie

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding My Net N900 Central Router Gebruikershandleiding WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geef ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert. De

Nadere informatie

Dell Venue 11 Pro-7140 Gebruikshandleiding

Dell Venue 11 Pro-7140 Gebruikshandleiding Dell Venue 11 Pro-7140 Gebruikshandleiding Regelgevingsmodel: T07G Regelgevingstype: T07G002 Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen, en waarschuwingen OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan

Nadere informatie

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing Samsung B2700 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik

Nadere informatie

Nokia C6-00 Gebruikershandleiding

Nokia C6-00 Gebruikershandleiding Nokia C6-00 Gebruikershandleiding Uitgave 4.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Over dit apparaat 5 Office-toepassingen 6 Netwerkdiensten 6 Gedeeld geheugen 7 Magneten en magnetische velden 7

Nadere informatie

Nederlands. All-in-One PC. Gebruikershandleiding. P1801-serie

Nederlands. All-in-One PC. Gebruikershandleiding. P1801-serie Nederlands All-in-One PC Gebruikershandleiding P1801-serie Nederlands DU7705 Januari 2013 P1801 pc-station moet worden gebruikt met de P1801 ASUS-tablet Copyright-informatie Geen enkel deel van deze handleiding,

Nadere informatie