NVR art. IPNVR704A IPNVR708A IPNVR746A Snelstartgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NVR art. IPNVR704A IPNVR708A IPNVR746A Snelstartgids"

Transcriptie

1 NVR art. IPNVR704A IPNVR708A IPNVR746A Snelstartgids Lees deze handleiding vóór gebruik van het apparaat zorgvuldig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik

2 1. Inhoud van de verpakking - Netwerkvideorecorder - IR-afstandsbediening - DC-voedingsadapter - Voedingskabel - AAA-batterij - Beugels voor de HDD - Pakket met schroeven - Installatie-cd met clientsoftware, hulpprogramma's en gebruikershandleiding 2. Beschrijving frontpaneel IPNVR704A, IPNVR708A IPNVR746A USB 2.0-poort 2 Led opname 3 - Sensor IR-afstandsbediening 4 Led voeding 5 Led afspelen 6 Led netwerk

3 3. Beschrijving achterpaneel IPNVR704A, IPNVR708A IPNVR746A Ingang IP-camera 6 esata 11 RS485-poort 2 Ingang voedingsadapter 7 Uitgang audio 12 Aan/uit-schakelaar 3 Netwerkpoort 8 Seriële poort 13 Ingang ext. IP-camera 4 Uitgang VGA 9 Ingang alarm/sensor 5 HDMI 10 Uitgang alarm

4 4. Basisconfiguratie (voorbeeld: IPNVR746A) IP-camera's Smartphone Sensoringangen Alarm uit NC/NO apparaten schaalbaar NO apparaten Ingang TTL-niveau DC max. 30V 1A AC max. 125V 0.5A LOKAAL NETWERK OF INTERNET Aan/uitschakelaar Pc VGA-monitor Versterkte luidspreker DC-voedingsadapter Externe HDD Clientsoftware Comelit Ras Solution Webbrowser Web Viewer HDMI-monitor

5 5. Beschrijving afstandsbediening K-Lock [Kensingtonslot] 1 Audio [volume] 17 2 Rec [opnemen] 18 Alarm 3 Cijfertoetsen 19 Backup [back-up] 4 ID sel [ID selecteren] 20 PTZ 5 ID 21 Preset [voorkeursinstelling] 6 Info 22 Wide [breed] 7 Print [afdrukken] 23 Tele [smal] 8 Navigatietoetsen 24 Search [zoeken] 9 Enter-toets 25 Pause [onderbreken] 10 Menu 26 Capture [vastleggen] 11 Return [terug] 27 Protect [beveiligen] 12 Mode [modus] 28 Rew [terugspoelen] 13 Freeze [stilzetten] 29 Play [afspelen] 14 Zoom [zoomen] 30 Stop [stoppen] Bookmark [bladwijzer] EZ Setup [EZ instellen] 31 FF [vooruitspoelen] 6. Structuur hoofdmenu VIDEO/AUDIO RECORD [opnemen] DEVICE [apparaat] CAMERA POLICY [beleid] STORAGE [opslag] IP CAMERA REGISTRATION [IPcamera registreren] [sensor/video-verlies detecteren] SENSOR/VIDEO LOSS DET. SCHEDULE [plannen] IP CAMERA SETUP [instellingen IPcamera] HOLIDAY [vakantie] ALARM SCHEDULE [alarm plannen] MONITOR [monitor] EVENT RECORD DURATION [duur gebeurtenisopname] PTZ SYSTEM CONTROLLER/ SEQUENCE/EVENT DISPLAY RECORD OPTION [opname-opties] PRINTER DEVICE [weergave sequentie/gebeurtenis] [systeemcontroller/printer] OSD/DISPLAY POSITION [positie OSD-menu] POS/ATM DEVICE [PIN/ATMapparaat]

6 SCREEN MODE [schermmodus] VIDEO ANALYSIS [video-analyse] SYSTEM [systeem] NETWORK [netwerk] BACKUP [back-up] DATE/TIME [datum/tijd] CONNECTION [verbinding] BACKUP [back-up] SIGNAL/LANGUAGE/DEVICE NAME [signaal/taal/apparaatnaam] CONFIG [configuratie] LOG INFORMATION [aanmeldingsgegevens] AUTHORIZATION MGMT [verificatiebeheer] PORT/CONNECTION TEST (PING) [poort/verbinding testen (pingen)] ID, PASSWORD [ID, wachtwoord] DDNS NAT TRAVERSAL [NAT traversal] /SNS [ /sns] 7. Opstarten en live-menu Klik met de rechtermuisknop ergens op het scherm om een live-menu te openen waarmee u zich kunt aanmelden. Als u op een willekeurig menu klikt, wordt er een dialoogvenster geopend om u aan te melden. Voer met behulp van het virtuele toetsenbord uw ID en wachtwoord in en klik op OK. Standaard zijn zowel de ID als het wachtwoord admin. 1) Beschrijving live-menu (menu rechtermuisknop) SCREEN MODE [schermmodus] Hier kunt u selecteren hoe u het scherm wilt weergeven AUDIO ON/OFF [geluid aan/uit] Optie om het geluid in of uit te schakelen FREEZE [stilzetten] Het afspelen of de live-scène stilzetten STOP ALARM [alarm stoppe n] Het alarm en de bewaking van gebeurtenissen stoppen RECORD STOP [opname sto ppen] De standaardopname starten of stoppen PLAY [afspelen] Het zoekresultaat (gegevens) afspelen SEARCH [zoeken] Opgenomen gegevens zoeken BACKUP [back-up] Een back-up van gegevens maken via een USB-station MAIN MENU [hoofdmenu] Het hoofdmenu openen INFORMATION [informatie] Systeeminformatie weergeven IP CAM INFO [info IP-camera] Gegevens IP-camera weergeven EZ SETUP (EASY) [wizard EZ instellen] Hiermee kunt u uw systeem via een wizard instellen SHUT DOWN [uitschakelen] Hiermee kunt u het apparaat volledig uitschakelen

7 HIDE LAUNCHER [startmenu verbergen] LOGOUT [afmelden] Het startmenu verbergen Hiermee kunt u zich afmelden 2) Beschrijving live-startmenu Als u de muisaanwijzer boven het pictogram houdt, verschijnt er een venster met knopinformatie. 1 Modus automatische sequentie 11 Alarm 2 PIP-modus (afbeelding in afbeelding) 12 Zoeken 3 Modus volledig scherm 13 Zoomen 4 Modus 4 deelschermen 14 Vastleggen 5 Modus 6 deelschermen 15 Afspelen 6 Modus 8 deelschermen 16 Dempen 7 Modus 9 deelschermen 17 Back-up 8 Modus 13 deelschermen 18 Opnemen 9 Modus 16 deelschermen 19 Afdrukken 10 Stilzetten 8. Verbinding maken met het netwerk U kunt het netwerk voor de NVR instellen via het menu Network [Netwerk] op de NVR of via het IPinstallatieprogramma op de pc. Voordat u het netwerk gaat instellen, moet de NVR met behulp van een LANkabel op de router worden aangesloten. Controleer tevens of het internet correct functioneert. 1) Netwerk instellen op de NVR Klik op Connection [Verbinding] in het menu Network [Netwerk]. - LAN Port [LAN-poort]: selecteer Network [Netwerk] om de netwerkverbinding van de NVR in te stellen. - Connection Mode [Verbindingsmodus]: selecteer het gewenste type.

8 - Bandwidth [Bandbreedte]: hiermee wordt de maximaal doorgegeven gegevensstroom ingesteld (uploadsnelheid). De mogelijke opties variëren afhankelijk van de geselecteerde verbindingsmodus. - IP, Gateway, Subnet Mask [Subnetmasker] en DNS Voor statische IP: u kunt het IP-adres, de gateway, het subnetmasker en de DNS direct invoeren. Voor dynamische IP: het IP-adres, de gateway en het subnetmasker worden automatisch ingesteld. - Klik op OK wanneer de configuratie van de verbinding voltooid is. 2) Netwerk instellen met Smart Manager op de pc Gebruik het meegeleverde IP-installatieprogramma Smart Manager om de NVR in het netwerk te zoeken en handmatig de netwerkinstellingen te wijzigen. U vindt dit programma op de cd. - Start Smart Manager. - Klik op Start discovery [Detectie starten]. Smart Manager gaat nu zoeken naar netwerkapparaten (waaronder de NVR) in het lokale netwerk. - Selecteer de NVR in de lijst met apparaten en klik met de rechtermuisknop. - Selecteer Assign IP address [IP-adres toewijzen] in het snelmenu. Het venster Assign IP address [IPadres toewijzen] wordt geopend. Voer het juiste IP-adres in. 9. IP-camera registreren

9 Om de IP-camera correct te laten werken moet u eerst de IP-camera's registreren in het menu IP Camera Registration [IP-camera registreren]. Klik op <IP camera registration> [IP-camera registreren] in het menu <Video/Audio> om de camera te registreren. 1) Camera aangesloten via PoE Als de camera verbonden is met de poort IP CAM (PoE), voer dan onderstaande procedure uit. - Met gebruik van Zero Configuration: als de camera de functie Zero Configuration ondersteunt en rechtstreeks op een IP Campoort (PoE-poort) is aangesloten, wordt deze automatisch geregistreerd. - Als de camera Zero Configuration niet ondersteunt of op een externe hub of switch wordt aangesloten, moet u de camera mogelijk handmatig registreren. Zie hieronder bij 2). 2) Camera aangesloten op externe hub/switch Als u de IP-camera handmatig wilt toevoegen, moet het tabblad Registration [Registreren] worden ingesteld op Add [Toevoegen] (de standaardinstelling is Auto [Automatisch]). Klik op de knop 1 Auto/Manual [Automatisch/handmatig]. Het menu 2 Channel Setup [Kanaal instellen] wordt geopend. Als het selectievakje Channel [Kanaal] geselecteerd is, wordt de camera automatisch geregistreerd via de functie Zero Config. Als het selectievakje Channel [Kanaal] niet geselecteerd is, kan een camera die op een hub/switch is aangesloten of Zero Config niet ondersteunt, handmatig worden geregistreerd. Selecteer het gewenste kanaal (of kanalen) en klik op OK. Klik op het tabblad Add [Toevoegen] onder het tabblad Registration [Registreren]. 3 Nadat u op de knop Add [Toevoegen] hebt geklikt, verschijnt er een lijst met IP-camera's die automatisch zijn gedetecteerd. Klik op het tabblad Registration [Registreren] onder het tabblad Status om de gewenste IP-camera te selecteren.

10 Als u een IP-camera op een externe locatie wilt toevoegen, klikt u op het tabblad 3 Manual Add [Handmatig toevoegen]. Er wordt een venster geopend waarin u de gegevens van de IP-camera kunt invoeren. Klik op de knop TEST om te controleren of de verbinding tot stand is gebracht. Als de verbinding geslaagd is, klikt u op de knop OK. 10. Web Viewer 1) Open uw internetbrowser. 2) Voer in uw internetbrowser het IP-adres van de NVR in (bijv.: Het links weergegeven scherm wordt geopend. 3) Standaard zijn de ID en het wachtwoord admin / admin. 4) Nadat u uw ID en wachtwoord hebt ingevoerd, begint de JAVA-initialisatie. Voordat uw Web Viewer kan worden gestart, moet JAVA worden geïnitialiseerd. Als JAVA niet op uw pc is geïnstalleerd, doe dit dan eerst (vanaf de cd of de website). Wanneer u verbinding met de NVR maakt, wordt het onderstaande scherm geopend. Knop Verbinding maken/verbreken: verbinding maken met de NVR die in het aanmeldingsscherm 1 wordt vermeld. Als u met andere NVR's verbinding wilt maken of de verbinding met andere NVR's wilt verbreken, klik dan nogmaals op deze knop. 2 Knop Zoeken: u kunt gegevens zoeken via een zoekopdracht op basis van een kalender. 3 Knop Instellingen: hiermee kunt u een persoonlijke NVR-configuratie instellen. 4 Knop Kanaal selecteren: u kunt een kanaal kiezen om weer te geven in de 1CH-weergavemodus. 5 Knop Meerdere schermen: u kunt de weergavemodus instellen op Full (1CH) [Volledig scherm], 4CH, 9CH of 16CH.

11 6 Knop Next [Volgende]: klik op de knop Next [Volgende] om de kanalen/intervallen/instellingen weer te geven. 7 Knop Opnemen: klik op deze knop om opnames met uw NVR te maken. Druk nogmaals op deze knop om de opname uit te schakelen. 8 Knop PTZ bedienen: hiermee kunt u een PTZ-camera bedienen die op de NVR is aangesloten 9 Afspeelknoppen: terugspoelen, afspelen, vooruitspoelen en stoppen 11. Back-up instellen U kunt het back-upapparaat controleren en de planning voor de back-up instellen op kanaal of tijd. U kunt alleen een back-up van uw gegevens maken op een USB-station of een externe cd/dvd-brander. 1) Backup Range [Bereik back-up]: hiermee st elt u de start- en eindtijd voor de back-up in. 2) Overlap [Overlapping]: hiermee wordt een li jst getoond van gegevens die elkaar op dez elfde tijd overlappen op basis van de nume rieke gegevens. Deze lijst verschijnt wannee r één kanaal meerdere gegevens op een be paald tijdstip bevat vanwege een wijziging i n de tijd of tijdzone. 3) Channel [Kanaal]: hiermee wordt het kanaal voor de back-up ingesteld. U kunt u meer dere kanalen voor de back-up selecteren. 4) Device [Apparaat]: selecteer een back-upapparaat in de lijst met herkende apparaten. Er is gee n interne cd/dvd-brander aanwezig, dus moet er voor de back-up een USB-station of externe c d/dvd-brander worden gebruikt. 5) Type: hiermee wordt de gegevensindeling voor de back-up ingesteld. - AVI: hiermee worden de codecgege vens van de NVR bij de opnamege gevens opgeslagen en kunnen opge slagen gegevens worden afgespeeld met externe spelers zoals Window s Media Player op een pc. - H4V: met deze indeling kunt u een back-up van uw bestand maken. 6) File name [Bestandsnaam]: u kunt een bes tandsnaam voor de back-up opgeven. 7) Check Capacity [Capaciteit controleren]: too nt de omvang van de geselecteerde gebruik te back-upgegevens en de beschikbare capaciteit van het geselecteerde back-upapparaat.

12 8) Remove USB Drive [USB-station verwijderen]: als u op deze knop klikt, verschijnt er een pop-u pvenster om de verwijdering van het USB-a pparaat te bevestigen. 9) Klik op OK wanneer de back-up voltooid is. 1) Als er geen beschikbare apparaten voor de back-up worden herkend, i s de knop OK niet geactiveerd. 12. Clientsoftware Als u de clientsoftware gebruikt die op de cd wordt meegeleverd, kunt u de NVR's vanaf een externe locatie beheren. Installeer de clientsoftware COMELIT RAS Solution vanaf de cd in op uw pc. - Start COMELIT RAS Solution. - Standaard aanmeldings-id: admin. Standaard wachtwoord: admin. - Klik op het pictogram bovenaan het menu. - Klik op de knop op het tabblad Discovery [Detecteren]. De client gaat nu zoeken naar netwerkapparaten (waaronder de NVR) in het lokale netwerk. - Maak een groep om een apparaat aan toe te voegen en sleep de NVR naar een groep om het apparaat toe te voegen. - Sla de configuratiegegevens op en sluit het menu. - Open het hoofdscherm en sleep de map Group [Groep] naar het live-scherm. Vervolgens worden alle IP-camera's weergegeven die met de NVR verbonden zijn. Via Don Arrigoni, Rovetta S. Lorenzo (Bergamo), Italië

13

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen CamTech RAS Plus Remote Administration System Plus Gebruikershandleiding Postbus 218 510 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Remote Administration

Nadere informatie

TruVision NVR 20 Snel aan de slag-gids

TruVision NVR 20 Snel aan de slag-gids Inhoud Contactgegevens 1 Inhoud van de verpakking 1 Installatieomgeving 1 Belangrijke documenten 1 De TruVision TVN 20 installeren 2 De TVN 20 configureren - Overzicht 2 Harde schijven installeren in de

Nadere informatie

TruVision NVR 10 Gebruikershandleiding

TruVision NVR 10 Gebruikershandleiding TruVision NVR 10 Gebruikershandleiding P/N 1072766C-NL REV 1.0 ISS 10OCT14 Copyright Handelsmerken en patenten Fabrikant Naleving van FCCrichtlijnen Canada Naleving van ACMArichtlijnen Certificering EU-richtlijnen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Introductie... 5 1.1 Kenmerken... 5 1.2 Systeemdiagram... 6 Multi-Server... 6 Single-Server... 7

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Introductie... 5 1.1 Kenmerken... 5 1.2 Systeemdiagram... 6 Multi-Server... 6 Single-Server... 7 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie... 5 1.1 Kenmerken... 5 1.2 Systeemdiagram... 6 Multi-Server... 6 Single-Server... 7 Hoofdstuk 2 Installatie... 8 2.1 Productinformatie... 8 Verpakkingsinhoud... 8

Nadere informatie

Server Application. ACTi NVR v2.0 SP2. Gebruikershandleiding

Server Application. ACTi NVR v2.0 SP2. Gebruikershandleiding Server Application ACTi NVR v2.0 SP2 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 ACTi NVR Server: achtergrond proces 3 NVR Workstation 4 ACTi NVR Web Client 4 ACTi Utility Suite 5 Syteem overzicht

Nadere informatie

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding My Net N900 Central Router Gebruikershandleiding WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geef ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert. De

Nadere informatie

Minimale systeem eisen De Network Viewer software is ontworpen voor het projecteren van videobeelden. De minimale systeem eisen zijn:

Minimale systeem eisen De Network Viewer software is ontworpen voor het projecteren van videobeelden. De minimale systeem eisen zijn: Introductie De Network Viewer software is speciaal ontworpen om gemakkelijk live en opgenomen beeld van een DM digitale multiplexer te bekijken. De gebruiker kan onder andere: Beelden van zeer hoge kwaliteit

Nadere informatie

TruVision DVR 11 Gebruikershandleiding

TruVision DVR 11 Gebruikershandleiding TruVision DVR 11 Gebruikershandleiding P/N 1072595C-NL REV 1.0 ISS 15APR13 Copyright Handelsmerken en patenten Fabrikant Certificatie Naleving van FCC-richtlijnen Richtlijnen van de Europese Unie 2013

Nadere informatie

17 TFT-LCD SCHERM MET DVR WEERGAVE / OPNEMEN / NETWERK GEBRUIKERSHANDLEIDING CC-116 TFT-LCD DVR COMBO

17 TFT-LCD SCHERM MET DVR WEERGAVE / OPNEMEN / NETWERK GEBRUIKERSHANDLEIDING CC-116 TFT-LCD DVR COMBO 17 TFT-LCD SCHERM MET DVR WEERGAVE / OPNEMEN / NETWERK GEBRUIKERSHANDLEIDING CC-116 TFT-LCD DVR COMBO ** Dit document moet gezien worden als een naslagwerk. ** Het product kan op ieder moment zonder kennisgeving

Nadere informatie

Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden.

Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden. Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden. Let op! Behuizing niet openen. Er bevinden zich geen onderhoudsgevoelige

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle

Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle . Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle Gebruiksaanwijzing i This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC. Product Name: Acer Bluetooth

Nadere informatie

Gebruikshandleiding WOW! Software 5.0.0

Gebruikshandleiding WOW! Software 5.0.0 Gebruikshandleiding WOW! Software 5.0.0 1327_NL / Versie:12/03/2014 Software installatie 1 Software installatie Plaats de meegeleverde DVD "WOW! X.X.X" in het DVD station van uw computer. De installatie

Nadere informatie

TA-800. Safescan Time Attendance Systems Gebruiksaanwijzing. English Nederlands Deutsch Français Español Italiano Português

TA-800. Safescan Time Attendance Systems Gebruiksaanwijzing. English Nederlands Deutsch Français Español Italiano Português TA-800 Safescan Time Attendance Systems Gebruiksaanwijzing English ederlands Deutsch Français Español Italiano Português 1 Inhoud 1.0 Bevestigen van de terminal 1.1 Aansluiten Terminal 1.3 Display en functietoetsen

Nadere informatie

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil P74219df_F5D7230-4_man.qxd 10-03-2003 15:44 Page 1 Wireless kabel/dslgatewayrouter Voor het delen van uw breedband-internetaansluiting en bestanden Routeur câble/adsl sans fil Partagez votre accès Internet

Nadere informatie

TruVision DVR 10 Beknopte handleiding

TruVision DVR 10 Beknopte handleiding GE Security TruVision DVR 10 Beknopte handleiding Inhoud Contactgegevens 1 Inhoud van de verpakking 1 Installatieomgeving 1 Instellen van de TVR 10 1 De apparaten aansluiten 2 Inschakelen van de TVR 10

Nadere informatie

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit te verhelpen voordat u dit product

Nadere informatie

ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding

ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding DU7963 Tweede Editie December 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Central Management Software

Central Management Software Central Management Software INSTALLATIE 1. PC systeem eisen Minimum Aanbevolen OS Windows 98SE, 2000, ME, Windows XP XP CPU Pentium II Celeron 333 Pentium 2.8 G RAM 128MB 512MB RAM Video kaart 16MB 64MB

Nadere informatie

ParkIT ANPR Camera met LetUgo Parkeerbeheer Software Snelstartgids

ParkIT ANPR Camera met LetUgo Parkeerbeheer Software Snelstartgids ParkIT ANPR Camera met LetUgo Parkeerbeheer Software Snelstartgids Lage Engweg 10-3882 BD PUTTEN tel: 0341-353308 - fax: 0341-357494 info@soetersinterdoor.nl - www.soetersinterdoor.nl Verpakking 1. Openen

Nadere informatie

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Software versie 1.0.5c VOORLOPIG Aritech is een divisie van SLC Technologies B.V. Copyright SLC Technologies B.V. 2000. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Gebruikershandleiding

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Gebruikershandleiding LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Gebruikershandleiding LaserJet Pro 100 color MFP M175 Gebruikershandleiding Copyright en licentie 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging,

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt.

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Maak kennis met de MacBook Pro www.apple.com/nl/macbookpro Ingebouwde FaceTime HD-camera Videobellen met gebruikers van de nieuwste ipad,

Nadere informatie

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398X-R1 - UPS 600-1000-1600VA 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 3 1.3 Aansluiten van de UPS...

Nadere informatie

PCTV Systems DistanTV

PCTV Systems DistanTV PCTV Systems DistanTV PCTV Systems DistanTV Gebruikershandboek NL juli 2009 2008-2009 PCTV Systems S.à r.l. Alle rechten voorbehouden Niets uit dit Handboek mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding DUALSIM PDA handleiding 1 Gebruikershandleiding DUALSIM PDA handleiding 2 DUALSIM PDA Multi Mobile Handleiding Versie 1.0 Multi Mobile B.V., 2008 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG YP-P2JAB http://nl.yourpdfguides.com/dref/777894

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG YP-P2JAB http://nl.yourpdfguides.com/dref/777894 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bellen...9 Spraakoproep...9 Video-oproep...9. Index...27. Uw telefoon instellen...9 De telefoon beveiligen...9 Personaliseren...

Inhoudsopgave. Bellen...9 Spraakoproep...9 Video-oproep...9. Index...27. Uw telefoon instellen...9 De telefoon beveiligen...9 Personaliseren... Inhoudsopgave Aan de slag...3 Overzicht van XPERIA X1...3 Instructiesymbolen...3 Aanvullende hulp...3 SIM-kaart en batterij...3 De batterij opladen...4 Geheugenkaart...4 In- en uitschakelen...4 Navigeren...5

Nadere informatie