MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND"

Transcriptie

1 Horecabelangenvereniging Centrum Helmond MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND 2 e Tussenmeting 2015 Uitvoering aanbevelingen en geregistreerde politiecijfers uitgaansgebied Helmond Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 1

2 COLOFON Titel: Monitor Veilig Uitgaan Helmond 2 e tussenmeting 2015 Vastgesteld door: Burgemeester en Wethouders van Helmond Samenstelling: Werkgroep Veilig Uitgaan Helmond Informatie: Gemeente Helmond, afdeling Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek, tel. nr Datum: 9 juni 2015 Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 2

3 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies Monitor Veilig Uitgaan Helmond 2e tussenmeting Inleiding Uitvoering Aanbevelingen Samenvatting resultaten politieregistratie Resultaten uitgaan en veiligheid Veiligheidsmonitor Helmond Bijlage 1 Samenstelling Werkgroep Veilig Uitgaan Helmond...18 Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 3

4 Samenvatting en conclusies Monitor Veilig Uitgaan Helmond 2e tussenmeting 2015 Op woensdag 3 oktober 2013 werd het Convenant over het Plan van Aanpak Veilig Uitgaan Helmond ondertekend door de partners Koninklijke Horeca Nederland afdeling Helmond, Horeca Belangenvereniging Centrum Helmond, Networkprotection, Politie, Gemeente Helmond en Openbaar Ministerie. Hiermee was het project opzetten van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Helmond afgerond en ging de uitvoering van Veilig Uitgaan Helmond van start. Afgesproken is de voortgang van de uitvoering en de veiligheid(-sbeleving) en overlast in het uitgaansgebied jaarlijks te monitoren. In 2014 werd de 1 e tussenmeting 2014 uitgebracht. In deze 2 e tussenmeting staan, net zoals in de 1 e, naast de stand van zaken uitvoering aanbevelingen uit het Plan van Aanpak uit 2013 en de politieregistratie uitgaansgerelateerde incidenten in het uitgaansgebied in 2014, ter vergelijking ook resultaten t.a.v. de beleving van uitgaan uit de Veiligheidsmonitor Helmond 2014, recent vastgesteld door B&W Helmond in mei Merendeel van aanbevelingen uitgevoerd Driekwart van de aanbevelingen met prioriteit uitgevoerd 1 Van de 12 aanbevelingen met prioriteit uit het plan van aanpak zijn er in mei (vrijwel) gereed of als lopend proces gestart en zijn er 3 gestart. Daarmee is driekwart van de prioritaire aanbevelingen uitgevoerd inclusief de categorie als proces gestart, en zijn de overige drie opgestart. Twee derde van de overige aanbevelingen uitgevoerd Van de resterende 37 aanbevelingen zijn er 23 gereed of als lopend proces gestart en zijn er nog 14 over. De meeste hiervan (8) zijn gestart, 1 is deels gereed en 5 zijn niet gestart. Niet starten van twee aanbevelingen komt doordat de start wacht op het gereed komen van een ander traject of beschikbaar komen van middelen en de overige vanwege andere prioriteiten. Uitvoering plan van aanpak Veilig Uitgaan Helmond op schema Gesteld kan worden dat de partners met de uitvoering van het Plan van Aanpak Veilig Uitgaan Helmond samen stappen hebben gezet, zowel wat betreft de prioritaire aanbevelingen als voor wat betreft de overige aanbevelingen. Cijfers geven een wisselend beeld over veiligheid en overlast Aantal geregistreerde incidenten neemt toe Het aantal door de politie geregistreerde incidenten is gestegen in 2014 ten opzichte van Er zijn in 2014 meer vernielingen geregistreerd en er is meer overlast geweest door jeugd, alcohol en drugs en geluid, hoewel op jaarbasis is het absolute aantal per categorie nog steeds gering. Geluidsoverlast vormt de grootste categorie. De stijging van incidenten geluidsoverlast is grotendeels te herleiden tot één horecagelegenheid, waarmee vanaf medio 2014 afspraken zijn gemaakt. Het positieve resultaat daarvan is vanaf het derde kwartaal 2014 in de cijfers al zichtbaar en deze tendens zet zich in 2015 voort. Het aantal incidenten jeugdoverlast is gestegen van 3 (2013) naar 15 (2014). Van de 15 incidenten kwam ruim de helft (acht) voor rekening van één locatie dichtbij het horecaconcentratiebied (de overige 7 waren op wisselende locaties). Het bleek te gaan om jongeren die zich daar verzamelden om op stap te gaan, rotzooi achterlieten e.d. Het Jeugd Preventie Team heeft actie ondernomen met als resultaat dat er sinds begin 2015 geen meldingen meer zijn geweest tijdens uitgaansuren. 1 Voor een overzicht van alle aanbevelingen zie: Plan van Aanpak Veilig Uitgaan Helmond op -> Veilig Uitgaan Helmond. Voor uitleg prioriteit zie hfd. 2 van dit rapport, pag. 7. Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 4

5 = 1 horecagelegenheid Markt/Wal = overig Markt/Wal = rest uitgaansgebied Binnen het thema veiligheid zijn er vooral meer eenvoudige mishandelingen en ruzies geregistreerd ten opzichte van Tijdens de traditionele uitgaansavonden en -nachten (vrijdag en zaterdag) zijn er de meeste incidenten en de meeste vinden plaats in de gebieden Steenweg en Havengebied. Ook blijven er na medio 2012 (nulmeting) seizoenspieken: meer incidenten in het 3 e kwartaal ofwel de zomermaanden, wanneer er meer mensen op straat zijn tijdens uitgaan. Dat is ook een logisch bijverschijnsel: als het gezellig druk is in het centrum, dan is de kans dat er wat misgaat ook groter. Ook blijven er in 2014, net zoals in de nulmeting en in 2013 bleek, dagen met meer incidenten dan gemiddeld. Dit heeft dan vaak te maken met een opstootje waarbij meerdere mensen betrokken waren en dat voor overlastgevende en/of onveilige situaties heeft gezorgd. Voorgaande ontwikkelingen zijn besproken met de partners. Zij geven aan niet het gevoel te hebben dat het veiligheidsbeeld in het uitgaansgebied is veranderd. Het kan ook zijn dat de stijging in het aan-tal incidenten (deels) verklaard wordt doordat het publiek/de inwoners meer of sneller melden of aangeven. Uitgaansgelegenheden en horeca leiden tot weinig overlast in beleving van de inwoners van Helmond Uit de Veiligheidsmonitor Helmond 2014 blijkt dat de overlast die samenhangt met uitgaansgelegenheden zoals door bewoners ervaren beperkt lijkt, net zoals in 2013 en 2012: in Helmond voelt in % zich vaak onveilig rondom uitgaansgelegenheden en 0,3 % ervaart veel hinder van horeca. 2 Tot slot: Veilig uitgaan in Helmond Zoals ook in de 1 e tussenmeting gemeld is geeft de nu gepresenteerde incidentenregistratie van de politie een minder volledig beeld van de veiligheid en overlast dan de nulmeting waarin ook andere instrumenten zoals de publieks- en ondernemersenquête en de gebiedsschouw zijn ingezet. In het Plan van Aanpak immers is afgesproken om alleen de update van de registratie politiecijfers uitgaansgebied jaarlijks uit te voeren tot Dit geeft een globaal maar goed zicht op de ontwik-keling van overlast en veiligheid. In ieder geval geeft de registratie aan dat inzet van alle partijen noodzakelijk blijft om uitgaan te beheersen. De Werkgroep Veilig Uitgaan 3 wil daarom in ieder geval de uitvoering van de bestaande - resterende - aanbevelingen uit het Plan van Aanpak uitvoe-ren. Nieuwe aanbevelingen 4 zijn: 1) het onderzoeken van gevolgen van het wegbezuinigen van de openbare toiletten in de weekenden, 2) het onder de aandacht houden van opvallende stijgingen zoals geluidsoverlast en 3) de Monitor Veilig Uitgaan 2015 bespreken in het komende Groot Horeca Overleg met de horeca-ondernemers centrum en overige partners (najaar 2015). Kortom: de uitvoering van de aanbevelingen Veilig Uitgaan Helmond ligt op schema, de beheersing en beleving van veilig uitgaan zijn in het algemeen goed en op categorieën incidenten met opvallende stijging in de politieregistratie is actie genomen in 2014 en de partners houden hier in nieuwe aanbevelingen aandacht voor. 2 Dit kan zowel gaan om horeca binnen als buiten het centrum/uitgaansgebied en het zijn ook respondenten uit heel Helmond. 3 Voor samenstelling Werkgroep zie bijlage 1. 4 Voor overzicht stand van zaken uitvoering aanbevelingen uit Plan van Aanpak Veilig Uitgaan Helmond (resterende en nieuwe): zie hfd. 2 Uitvoering aanbevelingen, inclusief uitleg toekenning prioriteit. Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 5

6 1. Inleiding Op woensdag 3 oktober 2013 werd het Convenant over het Plan van Aanpak Veilig Uitgaan Helmond ondertekend door de partners Koninklijke Horeca Nederland afdeling Helmond, Horeca Belangenvereniging Centrum Helmond, Networkprotection, Politie, Gemeente Helmond en Openbaar Ministerie. Hiermee was het project opzetten van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Helmond afgerond en ging de uitvoering van Veilig Uitgaan Helmond van start. De uitvoering Veilig Uitgaan Helmond wordt door het jaar heen gecoördineerd door de gemeente (coördinator Veilig Uitgaan Helmond) in samenwerking met het Klein Horeca Overleg en overige betrokkenen. Eens per jaar komt de volledige Werkgroep Veilig Uitgaan Helmond bij elkaar, zoals afgesproken in het Convenant (zie bijlage 1, Samenstelling Werkgroep). Dan bespreken de leden de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen en de ontwikkelingen veilig uitgaan. De basis hiervoor vormt de Monitor Veilig Uitgaan Helmond. Voor u ligt de Monitor Veilig Uitgaan Helmond e Tussenmeting Deze monitor bevat de status van de uitvoering van de aanbevelingen uit het Plan van Aanpak Veilig Uitgaan Helmond In hoofdstuk 2 staat de stand van zaken van de aanbevelingen. In het Plan van Aanpak staat ook het voornemen om ieder jaar tot 2017 de looptijd van het Plan van Aanpak - een overzicht van de politiecijfers uitgaansgebied Helmond te presenteren, om de ontwikkelingen te kunnen volgen. Daarom bevat deze Monitor tevens de 2e Update Geregistreerde politiecijfers uitgaansgebied Helmond, met de cijfers tot en met december In hoofdstuk 3 staat de samenvatting van de resultaten van analyse van de politieregistratie. Deze analyse is het vervolg op de nulmeting geregistreerde politiecijfers van uitgaansgerelateerde overlast en veiligheid, die onderdeel was van het onderzoeksrapport Veilig Uitgaan in Helmond 2012 en de 1 e update geregistreerde politiecijfers van uitgaansgerelateerde overlast en veiligheid in Tot slot staan in hoofdstuk 4 enige resultaten met betrekking tot veilig uitgaan uit de Veiligheidsmonitor Helmond Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 6

7 2. Uitvoering Aanbevelingen In het Plan van Aanpak Veilig Uitgaan Helmond zijn prioriteiten aangebracht in de aanbevelingen. Dit is een selectie uit alle aanbevelingen die opgenomen staan en komen in de tijd het eerst aan bod. De overige aanbevelingen, zo staat in het Plan van Aanpak vermeld, worden ook onderzocht op mogelijke oplossingen, haalbaarheid e.d. binnen de afgesproken bewakingsstructuur Veilig Uitgaan Helmond, in de loop van 2014 en latere jaren. Een aanbeveling had prioriteit gekregen als het een nieuw punt betrof en het punt: A = betrekking heeft op een wettelijke verplichting of noodzakelijk is in het kader van afstemming of uitvoering van Veilig Uitgaan Helmond en/of B = gericht is op het verminderen van agressie of geweld/het vergroten van de/het veiligheid/sgevoel van uitgaanspubliek of horecapersoneel/beveiliging op straat en/of in horecagelegenheden en/of C = gericht is op vergroten van normbesef en verantwoordelijkheid van stappers/publiek Het schema op de volgende pagina bevat eerst de prioritaire aanbevelingen met aangeduid welke (kern-) partners welke actie uitgevoerd hebben of welke zij nog gaan uitvoeren, mede op basis van de bespreking van de aanbevelingen in de Werkgroep Veilig Uitgaan Helmond eind mei Daaronder staan de resterende aanbevelingen die (ten dele) nog niet zijn uitgevoerd met recente ontwikkelingen en met toevoeging van drie nieuwe aanbevelingen. Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 7

8 AANBEVELINGEN PLAN VAN AANPAK VEILIG UITGAAN HELMOND Stand van zaken resterende aanbevelingen uit het Plan van Aanpak Veilig Uitgaan en nieuwe aanbevelingen mei 2015 Geel = nieuwe ontwikkeling t.o.v. april 2014 Groen = geen ontwikkeling t.o.v. april 2014 Aanbevelingen met prioriteit I.4 Onderzoeken van mogelijkheden vermindering overlast door wildplassen Nieuwe aanbeveling: Gevolgen wegbezuinigen openbare toiletten in uitgaansgebied onderzoeken II.1 Voorlichting brandpreventie I.4 Gemeente i.s.m. politie, Klein Horeca Overleg (KHO), Centrummanagement II.1 Brandweer i.s.m. Horecabelangenvereniging Centrum Helmond De eerdere verplaatsing van de 2 mobiele toiletten (één naar het Steenwegkwartier) is niet meer aan de orde, de weekendplaatsing is wegens de bezuinigingen beëindigd. Meteen na het stoppen van plaatsen (weekend 8-9 mei 15 ) nam volgens de politie het wildplassen enorm toe, en zowel politie als horeca verzoeken plaatsing van de mobiele toiletten te hervatten. De brandweer en de horeca plannen afspraken voor de zomervakantie II.3 Website II.3 KHN afdeling Vrijwel gereed horecaontzeggingen model Helmond i.s.m. Klein Ontwikkelingen: KHN (besloten, alleen te Horeca Overleg 1. Gebiedsontzeggingen is mogelijk: de politie kan aan personen die in de horeca of daarbuiten lastig zijn/ voor raadplegen op basis van incidenten zorgen via de burgemeester een gebiedsontzegging protocol) en mogelijk opleggen. In de praktijk krijgen dergelijke personen eerst een gekoppelde gebiedsontzegging invoeren en bezien daardoor zelden tot een gebiedsontzegging komt. officiële waarschuwing. Dit is doorgaans zo effectief, dat het of ondernemers buiten KVUgebied kunnen aansluiten ontzeggingen: Dit is besproken met de partners. Dit zou moge- 2. Ondernemers buiten KVU-gebied aansluiten bij horecalijk zijn maar niet met de huidige afspraken, onderliggende documenten en uitvoering, die alle op het huidige uitgaansgebied toegesneden zijn. Dit wordt in het kader van doorontwikkelen ontzeggingen meegenomen, zie 3. Vraag raadslid commissie ABA bij 1 e tussenmeting 2014: kan de Molenstraat ook aansluiten bij Veilig Uitgaan Helmond? T.a.v. meedoen aan ontzeggingen: zie hiervoor; verder is het aan de ondernemers in de Molenstraat of ze dat ook zouden willen. T.a.v. registratie politiecijfers in samenhang met aanbevelingen: Molenstraat kan evt. apart worden meegenomen (want ontwikkeling Veilig Uitgaan Helmond vanaf 2013 ander gebied [zie pag. 16], anders niet meer vergelijkbaar). T.a.v. politie-inzet: het horecadetachement politie (koppels op vrijdag, zaterdag en feestdagen-evenementen) is toegesneden op het horecaconcentratiegebied samenhangend met afsprakensets (Kanaalzone/Markt). Een groter gebied voor dit detachement werkt niet vanwege noodzaak wederzijdse assistentie bij incidenten. Buiten het horeca-concentratiegebied is de politie-inzet informatiegestuurd ofwel op afroep, ook m.b.v. Bikers ; deze laatste nemen meestal ook de randen uitgaansgebied mee (Kon. Wal, Molenstraat, Markstraat etc). 3.De afspraken rond ontzeggingen en het protocol worden momenteel doorontwikkeld, inclusief voorlichting aan publiek, Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en zie Statistiek ook III.2 en II.6.1 en

9 III.2 Voorlichting uitgaanspubliek over Veilig Uitgaan Helmond; mogelijk in combinatie met leeftijd alcoholverstrekking 16 -> 18 en/of andere aspecten nieuwe D+H wet/alcoholmatiging III.2 Gemeente i.s.m. Klein Horeca Overleg en Werkgroep Alcohol en Jeugd De campagne Helmond Fris is afgerond per januari Voor publieksvoorlichting horeca-ontzeggingen komt een aparte website (door partners Veilig Uitgaan ontwikkeld) en infoverstrekking in de horecagelegenheden (bordjes bij ingang over horeca-ontzeggingen bij de horecagelegenheden die daarmee werken). De Werkgroep Alcohol en Jeugd geeft voorlichting met enige regelmaat, ook samen met HelmondJong2Gether georganiseerd bij scholen, tijdens jongerenevenementen, in de media en begeleidt acties en onderzoek in het kader van alcoholmatiging voor en tijdens uitgaan. Voorlichting over andere onderwerpen veilig uitgaan voor publiek volgt nog. Overige aanbevelingen nog niet gereed uit Plan van Aanpak Veilig Uitgaan Helmond De aanbevelingen die - lopend proces hadden als voortgang in het Plan van Aanpak en/of in de 1 e tussenmeting 2014 en waarvan geen wezenlijke ontwikkelingen zijn te melden anders dan dat het proces voortgaat - zijn dit keer niet opgenomen. Voor een totaaloverzicht van alle 49 aanbevelingen uit het Plan van Aanpak VUH en de 1 e tussenmeting zie: -> Veilig Uitgaan Helmond I.3.3 Onderzoek of cameratoezicht vanaf kruising Kanaaldijk NW/kruising Steenwegf/Veestraatbrug tot viaduct Kasteeltraverse mogelijk is. I.4.1 Nader onderzoeken of verkeersveiligheid kruispunt Kanaaldijk NW/Steenweg tijdens uitgaansuren verbeterd kan worden. I.3.3 Gemeente i.s.m. Klein Horeca Overleg I.4.1 Gemeente i.s.m. Klein-Groot Horecaoverleg Ongewijzigd t.o.v. vaststellen 1 e tussenmeting De evaluatie cameratoezicht waarvan dit onderzoek deel uitmaakt is nog in gang. Op donderdag 21 mei 2015 is hierover op hoofdlijnen een discussie in de raadscommissie Bestuur en Economie gevoerd. Concrete onderzoeken-besluiten zoals dit volgen daarna. Niet gestart Ongewijzigd t.o.v. vaststellen Plan van Aanpak VUH: De mogelijke afsluiting kan pas op termijn onderzocht worden, nadat de westelijke centrumring via de Kasteelherenlaan /Cortenbachstraat en tunnel gereed is. I.4.2 Nader onderzoeken hoe de verkeersveiligheid op de Havenweg, weggedeelte tussen gevelterrassen Bank, Franske, Kapper en Pakhuis en kanaaloever waar ook terrassen staan, verbeterd kan worden. I.4.3 De conclusie dat afsluiting op zich voor uitgaansavonden een succes is betrekken bij evaluatie proef afsluiten Steenweg vanaf Kromme Steenweg tot Kanaaldijk NW. I.4.2 Gemeente i.s.m. Klein-Groot Horecaoverleg I.4.3 Gemeente i.s.m. Klein Horeca Overleg Dit m.n. veilige doorgang voor voetgangers op het trottoir - wordt meegenomen bij de actualisering en deregulering Terrasregels. De proef Steenweg is in 2014 geëvalueerd en een Verkeersbesluit Steenwegafsluiting is toen ook genomen. Ook is met de horecaondernemers nader geëvalueerd. Toen bleken er nieuwe ideeën te bestaan die niet overeen kwamen met de proefsituatie en die ook nieuwe afstemming met alle belanghebbenden Steenweg vergden. De proef is in 2015 dus nog een seizoen voortgezet omdat horecaondernemers Steenweg samen met winkeliers en andere belanghebbenden dit idee onderzoeken. Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 9

10 I.4.4 Verkeerssituatie bezien i.s.m. ondernemer en instanties (fietsersbromfietsers op trottoir langs gevel horecagelegenheid) I Onderzoeken of er in de parkeergarage(s) borden met verwijzing naar Uitgaansgebied Havenweg- /Steenwegkwartier kunnen komen. I.4.4 Coördinator VUH i.sm. St. Stadswacht I Gemeente i.s.m. Klein Horeca Overleg Situatie is medio 2014 opnieuw besproken met ondernemer en afspraken zijn gemaakt en situatie is in voorjaar 2015 meegenomen bij de actualisering Terrasregels. Ongewijzigd t.o.v. vaststellen 1 e tussenmeting Dit wordt nog nader bezien in samenhang met mogelijke aanpassing van de inrichting van de garage. I Onderzoeken of op toeristische bewegwijzering ANWB in Centrum Uitgaansgebied Havenweg- /Steenwegkwartier (vanaf Station NS en elders in Centrum) aangebracht kan worden I.5.3 Bezien of betere verwijzing naar vervoersfaciliteiten in donker mogelijk is I.6.1 Evalueren standplaats Kanaaldijk N.O./Havenbrug I.6.2 Evalueren aan- /wegrijroutes I.6.3 Evalueren beschikbaarheid tijdens uitgaan en bij sluitingstijd horeca II.6.1 Bij voorkeur alle ondernemers KVU-gebied hebben huisregels en hangen die zichtbaar op I Gemeente i.s.m. Klein Horeca Overleg I.5.3 Gemeente i.s.m. Centrummanager/Stuurgroep Kwaliteitsimpuls I Gemeente i.s.m. Klein Horeca Overleg en taxibedrijven II.6.1 Horecaondernemers i.s.m. Horeca Belangenvereniging Centrum Helmond/KHN afd. Helmond en via Klein Horeca Overleg Niet gestart Ongewijzigd t.o.v. vaststellen Plan van Aanpak VUH: Aanbrengen wijzigingen op ca. 60 bordjes in centrum c.a Nog geen middelen voor beschikbaar en gezien de bezuinigingen is hier geen verandering in gekomen. Deels gereed Betere verwijzingen naar fietsenstalling en verlichting (stalling Kasteeltraverse) waren al gereed; verwijzing taxies meenemen bij I.6 en naar NS/bussen bij verbeteringen routing in centrum algemeen zie ook I Deze stand van zaken is nog dezelfde als in de 1 e tussenmeting : I.6.1: Nader overleg tussen partners VUH en taxibedrijven heeft tot resultaat dat er een extra mogelijkheid is gekomen voor inuitstappen bij taxi s onder Kasteeltravere nabij de Kasteellaan. Een officiële taxistandplaats is hier niet mogelijk, zo heeft afdeling Verkeer onderzocht. Niet gestart I.6.2 en 6.3: Evalueren aan-wegrijroutes en beschikbaarheid heeft nog niet plaatsgevonden. Wel blijkt het differentiëren van de sluitingstijden sinds 2014 (deel van de horecagelegenheden sluit om uur en geleidelijk tot uur de overige gelegenheden [met een ontheffing sluitingsuur]) gunstiger voor taxi s omdat inzet taxi s dan beter is te plannen. Dan hoeven niet alle taxi s tegelijk [rond sluitingsuur] er te zijn, beter chauffeurs voor te krijgen. Onderdeel van het door ontwikkelen van collectieve horecaontzeggingen is ook het geven van voorlichting over toegangsregels op een bordje bij de ingang van horecagelegenheden. In de Werkgroep Veilig Uitgaan is afgesproken deze huisregels breder uit te zetten dan alleen bij ondernemers uit het KVU-gebied die meedoen aan ontzeggingen i.s.m. KHN afd. Helmond. Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 10

11 II.6.3 Toelatings- /ontzeggingenbeleid breder bekend maken (zie IV.5) II.6.3 KHN afd Helmond+Horeca- Ondernemers+ politie+gemeente (via KHO) Er komt een aparte website met voorlichting over horecaontzeggingen [onderdeel door ontwikkeling horecaontzeggingen] en ook bij de ingang van de horecagelegenheden die meedoen aan horeca-ontzeggingen komt informatie over de regels, zie ook II.6.2 en II.3. Dronken jongeren: III.1.1 Toegang ontzeggen en contact met ouders opnemen met brief van burgemeester III1.2 Halttraject (18-) en nieuw Traject 18+ voor personen die met overmatig alcohol- /drugsgebruik zijn aangehouden III1.3 Alcoholmatiging zoals tegengaan van/voorlichting over indrinken, ook tijdens Uit met Ouders, Glossy Hours (alcoholvrije mixdranken in de aanbieding), meer status BOB (vb. BOB-glazen) Overlast door groepen jongeren: III.2.1 Handhaving verscherpen op specifieke tijdstippen en specifieke plekken op basis van het samenscholingsverbod in de APV III.2.2 Gebiedsontzegging als aanvulling op Horecaontzegging; zie II.6.2 Nieuwe aanbeveling: Partners veilig uitgaan houden extra aandacht voor stijging incidenten zoals geluidsoverlast. III Werkgroep Alcohol en Jeugd i.s.m. horeca-ondernemers/ Klein Horeca Overleg III.2.1: Politie i.s.m. horeca en Horecabelangenvereniging Centrum Helmond (en effecten evalueren binnen KHO) Coördinator VUH, afdelingen gemeente i.s.m. Klein Horeca Overleg, lopend proces [net zoals in 2014]; III1.1: De genoemde aanpak 1.1 wordt nog uitgevoerd III.1.2: De Haltrajecten 18- worden nog steeds uitgevoerd (regulier Halttraject, het traject specifiek gericht op overmatig drankgebruik bleek, zoals landelijk onderzocht, te weinig effect te hebben). Traject 18+ is nog steeds mogelijk. III1.3: Er wordt concreet door de politie i.s.m. de Werkgroep Alcohol en Jeugd een actie in het uitgaansgebied voorbereid (juni 2015) gericht op onderzoek naar dronken jongeren en indrinkgedrag en inclusief blaastests afnemen bij entree van gebied. Hoewel de (lichte) stijging van het aantal incidenten dronkenschap in de politieregistratie 2014 ( absoluut gezien op jaarbasis kleine aantallen zowel bij incidenten als bij bekeuringen) blijft aandacht op dit gebied noodzakelijk., lopend proces [net zoals in 2014]: II.2.1 en 2.2: Wordt/is uitgevoerd: De overlast in de kern van het uitgaansgebied is inmiddels vrijwel verdwenen door het actieve en strikte optreden van de politie. Gebleken is dat als de groep niet meer aanwezig is bij sluitingstijd en in het algemeen dit veel minder problemen geeft met ander publiek. Dus voor de sfeer in het uitgaanscentrum is dit positief. Vanuit de vertegenwoordiging Jeugd en Veiligheid in de Werkgroep Veilig Uitgaan wordt gesteld dat deze groep zich nu deels elders, in aanpalende gebieden in de Binnenstad manifesteert, dus er heeft een zekere verplaatsing plaatsgevonden. De beheersing hiervan en overlast op andere plekken (andere groepen) heeft de volle aandacht van het Jeugd Preventie Team, waarin politie en diverse instanties samenwerken. Gebleken is dat tussentijdse aanpak van overlast e.d. ook echt het verminderen van incidenten tot gevolg had. Dus waakzaamheid en reageren op stijgingen in incidenten is geboden. Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 11

12 IV.1.2 Afspraken op alle thema s waar nodig actualiseren en in totaaloverzicht afspraken Veilig Uitgaan verwerken en beheer/up-to-date houden regelen Nieuwe aanbeveling: In het Groot Horecaoverleg in november 2015 de Monitor Veilig Uitgaan agenderen en aandacht besteden aan o.a. geluidsoverlast horeca IV.1.2 Coördinator VUH i.s.m. Klein Horeca Overleg Coördinator VUH Niet gestart. Ongewijzigd t.o.v. vaststellen PvA VUH. Wegens prioriteit nodig voor ontwikkelingen veilig uitgaan en horecabeleid elders. Vanaf najaar 2015 worden de te actualiseren afspraken ingepland samen met KHO. Aandacht vragen en informatie uitwisselen over Veilig Uitgaan om o.a. Geluidsoverlast Horeca te bespreken met de ondernemers horeca centrum en partners. Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 12

13 3. Samenvatting resultaten politieregistratie Aanleiding In het voorjaar van 2013 is de veiligheidsrapportage Veilig Uitgaan in Helmond 2012 gepubliceerd. In die rapportage wordt antwoord gegeven op de vraag: Hoe is het gesteld met de objectieve en subjectieve veiligheid in het centrum-uitgaansgebied van Helmond in 2012? Deze rapportage heeft als basis gediend voor het Convenant Veilig Uitgaan Helmond. Dit laatste is een convenant over een plan van aanpak met aanbevelingen die de veiligheid en de leefbaarheid minstens op het huidige niveau houden en zo mogelijk vergroten, waardoor het uitgaansgebied van Helmond nog veiliger wordt voor de ondernemers en nog aantrekkelijker en veiliger voor zijn bezoekers. In het convenant is afgesproken de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in het Helmondse uitgaansgebied te monitoren. Na publicatie in 2014 volgt nu de tweede tussenmeting. In deze tweede tussenmeting beantwoorden we de vraag: Hoe is de ontwikkeling in de, door de politie geregistreerde, overlast- en veiligheidsincidenten in het uitgaansgebied van Helmond? Politiecijfers In deze rapportage worden de meest recente politiecijfers gepresenteerd voor de thema s overlast en veiligheid. Het gaat om voorvallen die geregistreerd zijn door de politie. Voor beide thema s zijn een aantal incidentsoorten geselecteerd die gerelateerd zijn aan uitgaan. Bij overlast gaat het om incidenten zoals vernielingen, diefstal brom-/fiets, jeugdoverlast, overlast alcohol/drugs, overlast door verward/overspannen persoon en geluidsoverlast en bekeuringen voor wildplassen, openbaar dronkenschap en orde verstoren in horecabedrijf. Bij veiligheid gaat het om incidenten die het slachtoffer daarvan direct (in fysieke en psychische zin) persoonlijk raken, zoals eenvoudige of zware mishandeling, bedreiging/belediging, zakkenrollen e.d. Anders dan bij de overlastincidenten waar het gaat om indirect slachtofferschap. Daarnaast zijn er uitgaansgerelateerde incidenten die noch kunnen worden bestempeld als overlast, noch als persoonsgerichte incidenten (bv. aantreffen drugs). Deze hebben wel te maken met een overtreding. Deze worden als overig bestempeld. Het gaat om relatief kleine aantallen. De cijfers hebben betrekking op incidenten die hebben plaatsgevonden tijdens de uitgaansuren in het uitgaansgebied in het centrum [zie kaartje op pag. 16 met grenzen uitgaansgebied]: vrijdagavond/zaterdagmorgen 22:00-05:00 uur, zaterdagavond-/zondagmorgen 22:00-05:00 uur, zondagavond/maandagmorgen 20:00 03:30 uur. Mini-pv s (bekeuringen) Verschillende incidenten die zich in het uitgaansgebied van Helmond hebben voorgedaan worden niet expliciet geregistreerd in de verwerkingssystemen van de politie, omdat deze vaak ter plaatse al kunnen worden afgehandeld. Dit zijn zaken zoals wildplassen en openbaar dronkenschap. Voor deze incidenten schrijft de politie een zogenaamd mini-procesverbaal (een mini-pv) uit. Dit wordt wel geregistreerd door de politie, maar minder gedetailleerd dan andere soorten incidenten. We weten bijvoorbeeld niet precies hoe laat en op welke dag de bekeuring is uitgeschreven en kunnen het dus niet linken aan de uitgaansavonden en uitgaansuren. De soorten mini-pv s die zijn geselecteerd hangen wel samen met uitgaan dus het is aannemelijk dat de mini-pv s daadwerkelijk betrekking hebben op incidenten die tijdens het uitgaan hebben plaatsgevonden. Aantallen mini-pv s zijn op jaarbasis gepresenteerd, als onderdeel van de tabel op pagina 14. Vergelijking met vorige monitor Door twee ontwikkelingen zijn de in eerdere monitoren gepresenteerde cijfers met terugwerkende kracht (vanaf het jaar 2010) aangepast. In de eerste plaats komt dit door de bekeuringen. Die worden dit jaar op jaarbasis gepresenteerd omdat blijkt dat de datum van registratie niet altijd de datum van uitschrijven is. Ten tweede werd Kanaaldijk Noord-West in de vorige monitor buiten de cijfers Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 13

14 gehouden omdat deze voor een groot deel buiten het uitgaansgebied ligt. Dit jaar is deze straat wel opgenomen omdat ervan wordt uitgegaan dat de meeste uitgaansgerelateerde incidenten toch wel in dat deel van de Kanaaldijk Noord-West plaatsvinden, dat in het uitgaansgebied ligt. Aanwezigheid politie in uitgaansgebied Sinds 2012 is de politie op de vrijdag- en zaterdagavond en nacht standaard te vinden in het uitgaansgebied. Zaterdagavond en -nacht bevinden zich 9 agenten in het uitgaansgebied. Op vrijdag zijn dit er, tussen april en oktober, 4 en buiten de zomermaanden zijn het 2 agenten. Op zondag is er geen horecadetachement, met uitzondering van een aantal feestdagen (waaronder 1 e Paasdag en 1 e Pinksterdag). Aantal geregistreerde incidenten gestegen in 2014 In 2014 hebben zich in het uitgaansgebied van Helmond 376 door de politie geregistreerde incidenten voorgedaan op het gebied van overlast en veiligheid. Dit is een kwart meer dan het jaar ervoor. Zowel op het gebied van overlast als veiligheid is het aantal incidenten gestegen. Er zijn in 2014 meer vernielingen geregistreerd en er is meer overlast geweest door jeugd, alcohol en drugs en geluid. Binnen het thema veiligheid zijn er vooral meer eenvoudige mishandelingen en ruzies geregistreerd ten opzichte van OVERLAST EN VEILIGHEID TOTALE UITGAANSGEBIED OVERLAST* verschil t.o.v. vorige periode -8% -9% -5% +28% VEILIGHEID verschil t.o.v. vorige periode +21% -10% -18% +19% TOTAAL verschil t.o.v. vorige periode +5% -9% -12% +24% *Betreft overlastgevende incidenten en mini-pv s (bekeuringen) Geluidsoverlast vormt de grootste categorie binnen overlast (ruim een derde) en vanaf medio 2013 vindt er een sterke stijging plaats van het aantal incidenten rondom geluidsoverlast. De stijging van incidenten geluidsoverlast is grotendeels te herleiden tot één horecagelegenheid, waarmee vanaf medio 2014 afspraken zijn gemaakt. Het positieve resultaat daarvan is vanaf het derde kwartaal 2014 in de cijfers al zichtbaar en deze tendens zet zich in 2015 voort. Zie grafiek aantal incidenten geluidsoverlast tijdens uitgaansuren op pagina 15. Van de 15 incidenten jeugdoverlast kwam ruim de helft (acht) voor rekening van één locatie dichtbij het horecaconcentratiegebied (de overige 7 waren op wisselende locaties). Het bleek te gaan om jongeren die zich daar verzamelden om op stap te gaan, rotzooi achterlieten e.d. Het Jeugd Preventie Team heeft actie ondernomen met als resultaat dat er sinds begin 2015 geen meldingen meer zijn geweest tijdens uitgaansuren. Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 14

15 = 1 horecagelegenheid Markt/Wal = overig Markt/Wal = rest uitgaansgebied Meeste incidenten rond de Steenweg en het Havengebied Over de gehele periode 2010 t/m 2014 zien we dat de meeste geregistreerde overlast en veiligheidsincidenten plaats vinden rond de Steenweg en in het Havengebied. Dit stuk van het uitgaansgebied telt ook de meeste uitgaansgelegenheden. Vanuit het gebied Markt/Wal wordt de meeste geluidsoverlast ervaren. Er wonen in dit deel van het uitgaansgebied, in vergelijking met de andere delen, meer mensen in de directe omgeving van de horecagelegenheden. Hierdoor is het aannemelijk dat er eerder geluidsoverlast wordt ervaren. Afbakening uitgaansgebied Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 15

16 Veel incidenten tijdens vrijdag- en zaterdagnacht Vooral tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag vinden er naar verhouding veel incidenten plaats. Dit zijn ook de traditionele uitgaansavonden waarop het meeste publiek in het uitgaansgebied te vinden is. Aannemelijk is dat het vooral de nachtelijke uren zijn omdat de meeste mensen pas laat arriveren in het centrum en omdat later op de avond alcohol een grotere rol gaat spelen in het ontstaan van agressie en ongewenst gedrag. Relatief veel registraties in de zomer De zomermaanden blijken een tijd waarin de meeste incidenten plaatsvinden. Dit zien we zowel als het gaat om overlast als veiligheid. Het weer zorgt ervoor dat mensen eerder en meer op straat te vinden zijn waardoor mogelijkerwijs meer incidenten plaatsvinden. Daarnaast is het een tijd waarin er geregeld evenementen plaatsvinden in het centrum waardoor er meer bezoekers in het uitgaansgebied zijn en dus de kans ook groter is dat er incidenten plaatsvinden. Zie grafiek hieronder. Incidenten overlast (excl. bekeuringen) en veiligheid per kwartaal Gemiddeld per kwartaal Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q overlast (excl. bekeuringen) veiligheid Dagen met relatief veel incidenten Er is de afgelopen jaren een aantal avonden/nachten geweest waarop relatief veel incidenten zijn geweest wat in veel gevallen heeft geleid tot uitschieters in bijvoorbeeld aantallen incidenten per maand. Dit heeft dan vaak te maken met een opstootje waarbij meerdere mensen betrokken waren en dat voor overlastgevende en/of onveilige situaties heeft gezorgd. Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 16

17 4. Resultaten uitgaan en veiligheid Veiligheidsmonitor Helmond 2014 Als aanvulling op de registratiegegevens van de politie kunnen we hier voor de 2 e keer enkele recente resultaten weergeven van de gemeentelijke inwonersenquête over veiligheid. Deze waren ten tijde van de nulmeting Veilig Uitgaan Helmond 2012 nog niet beschikbaar, maar in de 1 e tussenmeting van 2013 wel. Zie hieronder de vergelijking in jaren. In het rapport Veiligheidsmonitor Helmond 2014 staan de volgende indicatoren en de volgende toelichting vermeld rond veilig uitgaan. Helmond Overig Peelland Oost- Brabant Nederland % Voelt zich vaak onveilig rondom uitgaansgelegenheden % Ervaart veel hinder door horeca ,4 2 0, De overlast die samenhangt met uitgaansgelegenheden lijkt beperkt: in Helmond voelt 2% zich vaak onveilig rondom uitgaansgelegenheden (in geheel Helmond) en minder dan 1% ervaart veel hinder van horeca (ook in heel Helmond). De overlast en veiligheid van horeca geven over de afgelopen drie jaren een redelijk stabiel beeld. Het aandeel inwoners dat zich vaak onveilig voelt rondom uitgaansgelegenheden is in drie jaren licht gedaald. Bron: Veiligheidsmonitor Helmond 2014 Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 17

18 Bijlage 1 Samenstelling Werkgroep Veilig Uitgaan Helmond Gemeente Helmond: Mw. N. van Dam Mw. H. Reen Dhr. A. Willems Mw. B. van der Donk Mw. J. Vriens Dhr. D. Bemelmans Afd. Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek: Beleidsadviseur horeca, voorzitter Werkgroep Veilig Uitgaan Helmond en coördinator Veilig Uitgaan Helmond Afd. Bestuurs- en Juridische Zaken: Juridisch adviseur Horeca & Handhaving Gemeente, afd. Bouwen en Wonen: Coördinator evenementenvergunningen Gemeente, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling en Dienstverlening: Voorzitter Werkgroep Alcohol en jeugd Gemeente, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling en Dienstverlening: Lid Werkgroep Alcohol en jeugd/beleidsmedewerker Jeugd en Veiligheid Gemeente, afd. Communicatie: Communicatieadviseur Politie: Mw. E. Manders Politie Oost Brabant - District Helmond - Basisteam Peelland Centrumondernemers: Dhr. P. van den Heuvel Dhr. J. van Schijndel Dhr. G. Blenckers Mw. M. Drouen Voorzitter Horeca Belangenvereniging Helmond Centrum Helmond (HBHC) Penningmeester HBHC/horecaondernemer Horecaondernemer Centrummanager Helmond Beveiliging: Dhr. H. Donkers Directeur Network Protection Koninklijke Horeca Nederland: Dhr. H. Gruijters Dhr. J. Bekkers Dhr. P. van Teffelen Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland (KHN), afd. Helmond Bestuurslid KHN, afd. Helmond/horecaondernemer Koninklijke Horeca Nederland: Regioconsulent Oost-Brabant Brandweer: Dhr. A. Hofman Preventiemedewerker Openbaar Ministerie: Mw. L.F.C. van der Schoot-van den Braak Adviseur Arrondissementsparket Oost-Brabant Team Beleid, Strategie & Recherche Novadic Kentron: Mw. D. van Pareren Senior-preventiemedewerker Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 18

MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND

MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND Horecabelangenvereniging Centrum Helmond MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND 2 e Tussenmeting 2015 Uitvoering aanbevelingen en geregistreerde politiecijfers uitgaansgebied Helmond Gemeente Helmond Beleidscoördinatie,

Nadere informatie

MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND

MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND Horecabelangenvereniging Centrum Helmond MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND 1 e Tussenmeting 2014 Uitvoering aanbevelingen en geregistreerde politiecijfers uitgaansgebied Helmond 1 COLOFON Titel: Monitor Veilig

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND

MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND Horecabelangenvereniging Centrum Helmond MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND 3e Tussenmeting 2016 Uitvoering aanbevelingen en geregistreerde politiecijfers uitgaansgebied Helmond Gemeente Helmond Beleidscoördinatie,

Nadere informatie

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Peel en Maas, De ondernemers van Discotheek The Apollo en Palladio Discotheek, De gemeente Peel en Maas, Politie Limburg-Noord, Basiseenheid

Nadere informatie

VEILIG UITGAAN HELMOND 2013-2017

VEILIG UITGAAN HELMOND 2013-2017 1 Horecabelangenvereniging Centrum Helmond VEILIG UITGAAN HELMOND 2013-2017 PLAN VAN AANPAK 2 COLOFON: Titel: Plan van Aanpak Veilig uitgaan Helmond 2013-2017 Samenstelling: Projectgroep Kwaliteitsmeter

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK Ondergetekenden: de burgemeester van de gemeente Oldebroek; hierna te noemen 'de burgemeester'; de politie Oost Nederland, team Veluwe Noord, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de gemeenteraad, Ter informatie zenden wij u de evaluatie van het Susteam.

Gemeente Delft. Geachte leden van de gemeenteraad, Ter informatie zenden wij u de evaluatie van het Susteam. Veiligheid hm Gemeente Delft Phoenixstraat 16 2611 AL Delfi Bankrekening BNG 28.50.01.787 IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delfi Retouradres :, Postbus 78.2600 ME Delfl Gemeenteraad Behandeld

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Uitgaan. Maatregelenmatrix. Uitgaansgebied Roosendaalse binnenstad. Datum: 21 maart 2012 Versie: 4

Keurmerk Veilig Uitgaan. Maatregelenmatrix. Uitgaansgebied Roosendaalse binnenstad. Datum: 21 maart 2012 Versie: 4 1 Keurmerk Veilig Uitgaan Maatregelenmatrix Uitgaansgebied Roosendaalse binnenstad Datum: 21 maart 2012 Versie: 4 1 2 Doelstelling Maatregel/instrument Verantwoordelijke en betrokken partijen (primair

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: G. Snapper FJZ/AJZ M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 27 mei 2011 ONDERWERP: Sluitingstijden

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Pilot vrije openingstijden horeca Deventer binnenstad 2015

Pilot vrije openingstijden horeca Deventer binnenstad 2015 Pilot vrije openingstijden horeca Deventer binnenstad 2015 1 Inleiding Vanuit de Deventer horeca is de wens uitgesproken voor meer flexibiliteit en vrij ondernemerschap. In het bestuursakkoord 2014-2018

Nadere informatie

Evaluatie veilig uitgaan

Evaluatie veilig uitgaan Evaluatie veilig uitgaan Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 5 december 2014 Ruim 90% van het ondervraagde uitgaanspubliek voelt zich altijd of meestal veilig tijdens het uitgaan in

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nulmeting Projectnummer 11067 In opdracht van stadsdeel Centrum Josca Boers Nienke Laan Emmie van Oirschot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: Politiecijfers Dit hoofdstuk bevat politiecijfers van het gebied waarin de horeca zich vooral concentreert, namelijk het stadscentrum en de Flevoweg in Harderwijk. Het betreffen cijfers over opgenomen

Nadere informatie

Pilot verlengde openingstijden horeca in de centra van Sittard en Geleen

Pilot verlengde openingstijden horeca in de centra van Sittard en Geleen Pilot verlengde openingstijden horeca in de centra van Sittard en Geleen (vanaf 1 december 2012 t/m 1 december 2013) Pagina 1 van 5 Inleiding Op 15 december 2010 heeft de gemeenteraad van de gemeente Sittard

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN. Enquête Uitgaansgebied Apeldoorn UITGAANSPUBLIEK

KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN. Enquête Uitgaansgebied Apeldoorn UITGAANSPUBLIEK LOCATIE:. KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN Enquête Uitgaansgebied Apeldoorn UITGAANSPUBLIEK Datum:. Vrijdagavond uur Zaterdagavond uur Eerst een paar algemene vragen over uitgaan: 1. Is dit de eerste keer

Nadere informatie

Gemeente Losser. Convenant H aproef 2017

Gemeente Losser. Convenant H aproef 2017 Gemeente Losser Convenant H aproef 2017 1. Inleiding Dit document beschrijft de spelregels en verhoudingen tijdens de proef met de horecabranche. De proef houdt in dat de openingstijd voor de horecaondernemers

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding... 4. Hoofdstuk 2 Algemene informatie... 5. Hoofdstuk 3 Onveiligheidsgevoelens en onveilige situaties... 6

Hoofdstuk 1 Inleiding... 4. Hoofdstuk 2 Algemene informatie... 5. Hoofdstuk 3 Onveiligheidsgevoelens en onveilige situaties... 6 -METING VEILIG UITGAAN BINNENSTAD VENLO HORECA-ONDERNEMERS Projectgroep KVU Binnenstad Venlo Maart 11 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding... Hoofdstuk Algemene informatie... Hoofdstuk 3 Onveiligheidsgevoelens

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Heer l en Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Heerlen heeft eind 2003 als onderdeel van het plan "Operatie Hartslag" cameratoezicht ingevoerd op diverse

Nadere informatie

Veilig Uitgaan Heerhugowaard

Veilig Uitgaan Heerhugowaard PLAN VAN AANPAK Veilig Uitgaan Heerhugowaard Oktober 2012 Doel, Uitvoeringsplan, Planning, (concept) begroting facultatieve enquêtes 1. Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 1.1 Inleiding De Kwaliteitsmeter Veilig

Nadere informatie

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Aanleiding Sinds 21 december 2007 zijn in Sliedrecht camera s opgehangen die tot doel hebben beelden van de betreffende locatie te registreren. Bij de besluitvorming

Nadere informatie

Notitie sluitingstijden horeca tijdens zon- en feestdagen 2014 t/m 2017, gemeente Deurne

Notitie sluitingstijden horeca tijdens zon- en feestdagen 2014 t/m 2017, gemeente Deurne Gemeenteblad nr. 75, 23 oktober 2013 Notitie sluitingstijden horeca tijdens zon- en feestdagen 2014 t/m 2017, gemeente Deurne Deurne, 10 oktober 2013. Versie 1.0. Colofon: Portefeuillehouder : H.J. Mak,

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept cameratoezicht d.d. januari 2008 (cameraplan).

Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept cameratoezicht d.d. januari 2008 (cameraplan). NOTA VOOR DE RAAD Datum: 25 januari 2008 Nummer raadsnota: 0008009 Onderwerp: Cameratoezicht uitgaansgebied. Portefeuillehouder: Burgemeester Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept

Nadere informatie

Convenant. Veilig Uitgaan in Sittard-Geleen

Convenant. Veilig Uitgaan in Sittard-Geleen Convenant Veilig Uitgaan in Sittard-Geleen 2012-2014 Voorwoord Sittard-Geleen wil een bruisende stad zijn voor alle inwoners en bezoekers aan de stad. Een belangrijke (kwalitatieve) pijler in de bruisende

Nadere informatie

(Geluids-)overlast evenementen

(Geluids-)overlast evenementen (Geluids-)overlast evenementen Inleiding Het huidige evenementenbeleid van de gemeente Asten is op 19 december 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn ook de geluidsnormen voor evenementen opgenomen.

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

veilig uitgaan helmond

veilig uitgaan helmond veilig uitgaan helmond horeca gemeente politie en jij stappen doe je samen jijzelf horeca gemeente politie hand in hand horeca gemeente politie jijzelf samen op stap jijzelf horeca gemeente politie stappen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beslispunten 3. Inleiding 3. Beleidsmatige context 3. Beoogd effect- en of resultaat 3. Argumenten en kanttekeningen 4

Inhoudsopgave. Beslispunten 3. Inleiding 3. Beleidsmatige context 3. Beoogd effect- en of resultaat 3. Argumenten en kanttekeningen 4 1 Inhoudsopgave Beslispunten 3 Inleiding 3 Beleidsmatige context 3 Beoogd effect- en of resultaat 3 Argumenten en kanttekeningen 4 Burgerparticipatie- en communicatie 6 Vervolgstappen 6 Bijlagen 7 Colofon:

Nadere informatie

Veilig uitgaan in Horst

Veilig uitgaan in Horst Veilig uitgaan in Horst Uitgaan doen we allemaal voor ons plezier, het moet vooral leuk en gezellig maar ook veilig zijn. Iedereen wil stappen in een relaxte sfeer! Een gezellig en veilig uitgaansleven

Nadere informatie

Horecaconvenant Schiermonnikoog.

Horecaconvenant Schiermonnikoog. convenant Schiermonnikoog. Januari 2015. Inhoud. Convenantpartners Besluiten 1. Overleg. 2. Vellige inrichting en onderhoud van de openbare ruimte. 3. Openings- en sluitingstijden. 4. Toezicht: toelatingsbeleid;

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Samenvatting nota Veilig uitgaan in Helmond 2012

Samenvatting nota Veilig uitgaan in Helmond 2012 Samenvatting nota Veilig uitgaan in Helmond 2012 Voor u ligt de veiligheidsrapportage Veilig uitgaan in Helmond 2012. In deze rapportage wordt antwoord gegeven op de centrale vraag voor dit onderzoek:

Nadere informatie

Eindevaluatie pilot verlengde openingstijden in de centra van Sittard-Geleen

Eindevaluatie pilot verlengde openingstijden in de centra van Sittard-Geleen Eindevaluatie pilot verlengde openingstijden in de centra van Sittard-Geleen 1 Inleiding Op 15 december 2010 heeft de gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen de Integrale Horecanota Voor en door een

Nadere informatie

Veilig uitgaan in Helmond 2012

Veilig uitgaan in Helmond 2012 Logo in Grijs: PA Rood: P nota Veilig uitgaan in Helmond 2012 Onderzoek (0-meting) als basis voor de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Helmond Nota VEILIG UITGAAN IN HELMOND 2012 Onderzoek (O-meting) als

Nadere informatie

Commissie ABA Valkenburg

Commissie ABA Valkenburg Commissie ABA Valkenburg Inhoud Criminaliteit en leefbaarheid Woninginbraken Diefstal uit en vanaf motorvoertuigen Diefstal van auto s Overlast i.v.m. alcohol en drugs Overlast jeugd Nadere toelichting

Nadere informatie

Gemeente Woerden: Veiligheid

Gemeente Woerden: Veiligheid Gemeente Woerden: Veiligheid / 29-11-2007 / P.1 / 29-11-2007 / P.1 Gemeente Woerden: Veiligheid Onderzoeksrapportage Amsterdam, november 2007 Projectnummer K1441 Auteurs

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Aanhoudingen Horeca. Hengelo (O) Hengelo (O) Organisatieonderdeel Oost- Nederland Twente

Aanhoudingen Horeca. Hengelo (O) Hengelo (O) Organisatieonderdeel Oost- Nederland Twente Organisatieonderdeel Oost- Nederland Twente Hengelo (O) Contactpersoon R.C.G.M. van den Heuvel Functie Wnd Clusterchef Bezoekadres Willemstraat 7 7 DN Hengelo (O) Telefoon 9-88 E-mail info@twente.politie.nl

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162) Aan de fracties van VVD en PvdA de heer A.J.H. Wijers, mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB d.bosmans@oosterhout.nl (0162) 48 91 03 Onderwerp Vragen ex art.

Nadere informatie

Convenant Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Convenant Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Convenant Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 2012-2017 1. Inleiding In dit convenant Veilig Uitgaan in de gemeente Roosendaal, staan afspraken die tussen de gemeente Roosendaal, de politie, de brandweer, en

Nadere informatie

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Inspectie van het Onderwijs, december 2015 Jaarlijks rapporteert de Inspectie van het Onderwijs over het schorsen en verwijderen van leerlingen

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM

BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM gemeente Hardinxveld-Giessendam BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM Zaaknr. 052317737 De burgemeester van de gemeente Hardinxveld-Giessendam; overwegende dat: de gebiedsontzegging

Nadere informatie

H O R E C A C O N V E N A N T P U R M E R E N D

H O R E C A C O N V E N A N T P U R M E R E N D H O R E C A C O N V E N A N T P U R M E R E N D 2 0 0 1 Ondertekend : 25 juni 2001 In werking getreden : 1 oktober 2001 1 vervallen 2 2 Maatregelen die door de horeca-ondernemers worden genomen 2.1 Matiging

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

12 VEILIGHEID IN HAARLEM EN BUURTBELEVING

12 VEILIGHEID IN HAARLEM EN BUURTBELEVING VEILIGHEID IN HAARLEM EN BUURTBELEVING Graag zouden we nog een aantal aanvullende vragen willen stellen over hoe u de veiligheid in Haarlem ervaart. In hoeverre vindt u Haarlem een veilige stad? In hoeverre

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

veilig uitgaan helmond

veilig uitgaan helmond veilig uitgaan helmond horeca gemeente politie en jij stappen doe je samen jijzelf horeca gemeente politie hand in hand horeca gemeente politie jijzelf samen op stap jijzelf horeca gemeente politie stappen

Nadere informatie

Publiekssamenvatting. Horecabeleidsplan Helmond 2011-2015. Gemeente Helmond,

Publiekssamenvatting. Horecabeleidsplan Helmond 2011-2015. Gemeente Helmond, Publiekssamenvatting Horecabeleidsplan Helmond 2011-2015 Gemeente Helmond, Juli 2011 1 1. Inleiding Waarom een nieuw horecabeleidsplan? De looptijd van het Horecabeleidsplan Helmond 2000-2010 De smaak

Nadere informatie

Ogen in de nacht Eindevaluatie cameratoezicht Ede

Ogen in de nacht Eindevaluatie cameratoezicht Ede Ogen in de nacht Eindevaluatie cameratoezicht Ede 2 EINDEVALUATIE CAMERATOEZICHT Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Inleiding... 6 1.1 Achtergrond... 6 1.2 Probleemstelling... 6 1.3 Onderzoeksgebied... 7

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

Gemeenteblad. Horecanota, pilot sluitingstijden. Jaar/nummer: 2017 /

Gemeenteblad. Horecanota, pilot sluitingstijden. Jaar/nummer: 2017 / Gemeenteblad Onderwerp: Horecanota, pilot sluitingstijden Jaar/nummer: 2017 / In behandeling bij: burgemeester Wassink Voorstel Het voorstel is om, vooruitlopend op het wijzigen van de horecanota 2013,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheid in het Openbaar Vervoer

Veiligheid in het Openbaar Vervoer Veiligheid in het Openbaar Vervoer Een overzicht van de stand van zaken in 2005 Project: 5197 In opdracht van dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer en de Bestuursdienst directie Openbare Orde en Veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan s-hertogenbosch. Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek

Veiligheidsanalyse. Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan s-hertogenbosch. Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Veiligheidsanalyse Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan s-hertogenbosch Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2014 2 Samenvatting In juni 2009 is in s-hertogenbosch en Rosmalen gestart

Nadere informatie

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost B. Bieleman R. Mennes M. Sijtstra MONITOR VERPLAATSING COFFEESHOP AMSTERDAM-OOST September INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk Inleiding.

Nadere informatie

Rapportage Twijnstraat

Rapportage Twijnstraat Rapportage Twijnstraat 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 1. Fietsparkeren p. 4 2. Autoparkeren p. 5 3. Toegankelijkheid voor voetgangers p. 8 4. Gebruik van laad- en losvakken p. 9 5. Algemeen beeld van de

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Veiligheidstrends in Leiden

Veiligheidstrends in Leiden Veiligheidstrends in Leiden 25 214 Inleiding BOA (Beleidsonderzoek en Analyse) maakt jaarlijks een uitgave Veiligheid in cijfers. Hierin worden de belangrijkste trends en cijfers weergegeven. De analyse

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

SAMENVATTING Evaluatie Eindmeting Ontwikkelingen Saftlevenkwartier

SAMENVATTING Evaluatie Eindmeting Ontwikkelingen Saftlevenkwartier Eval uat i ecamer at oezi cht Rot t er dam Tussenr appor t age SAMENVATTING In juni 2000 zijn in Rotterdam camera s geplaatst op het Stadhuisplein en in het Saftlevenkwartier. De locatie voor cameratoezicht

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer 20 SECONDANT #1 MAART 2013 FOTOSERIE Werken aan cameratoezicht CAMERA S IN BEELD Werkvloer Aan nieuws over cameratoezicht in openbare ruimten is in Nederland geen gebrek. Maar uit de evaluaties komt meestal

Nadere informatie

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen:

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen: 1. 1 van 5 Bureau Beleid en Juridische Ondersteuning Contactpersoon : T.J. Ton Telefoonnr. : 0229-252497 E-mail : gemeente@hoorn.nl Uw brief van : - Uw kenmerk : Ons kenmerk : 09.58919 Bijlage(n) : 1 Onderwerp

Nadere informatie

Bijlage Veiligheidsplan

Bijlage Veiligheidsplan Bijlage Veiligheidsplan Algemeen In Breda bestaat de mogelijkheid voor horecaondernemers in het aangewezen horecaconcentratiegebied hun zaak geopend te hebben tot maximaal 04.00 uur. Om voor deze ontheffing

Nadere informatie

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede.

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede. ^ ^ ^ H Datum Van Aan Kopie aan 5 SEP 2007 Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Nr. Contactpersoon: Joost du Croix Email: J.J.DuCroix@bergenopzoom.nl Tel. 0164-277182 Onderwerp Veiligheidsindex

Nadere informatie

oud en nieuw in de binnenstad,vuurwerkvrij De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

oud en nieuw in de binnenstad,vuurwerkvrij De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) oud en nieuw in de binnenstad,vuurwerkvrij F.C. Wortelboer De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 76 99 6520125 30-08-2017 - Geachte heer, mevrouw, In de raadscommissie d.d.

Nadere informatie

Samenvatting en aanbevelingen. 3. Hoofdstuk 1 Inleiding... 5. Hoofdstuk 2 Algemene informatie... 6

Samenvatting en aanbevelingen. 3. Hoofdstuk 1 Inleiding... 5. Hoofdstuk 2 Algemene informatie... 6 -METING VEILIG UITGAAN BINNENSTAD VENLO HORECA-ONDERNEMERS Projectgroep KVU Binnenstad Venlo Maart 11 INHOUDSOPGAVE Samenvatting en aanbevelingen. 3 Hoofdstuk 1 Inleiding... Hoofdstuk Algemene informatie...

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Oktober 28 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres:

Nadere informatie

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving Startnotitie ketenbeleid Menameradiel Inhoud 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving bijlagen bijlage 1. bijlage 2. bijlage 3. bijlage 4. bijlage

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Binnenstad Groningen

Binnenstad Groningen Thermometer Binnenstad Groningen metingen 1998-8 B. Bieleman A. Beelen A. Kruize COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 91 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

63 Jaar: 2006 Nummer: Besluit: B & W 31 oktober 2006 Gemeenteblad MANDAATBESLUIT GEBIEDSONTZEGGING 2006

63 Jaar: 2006 Nummer: Besluit: B & W 31 oktober 2006 Gemeenteblad MANDAATBESLUIT GEBIEDSONTZEGGING 2006 63 Jaar: 2006 Nummer: Besluit: B & W 31 oktober 2006 Gemeenteblad MANDAATBESLUIT GEBIEDSONTZEGGING 2006 De ambtenaar van de Regiopolitie Brabant Zuidoost, aangewezen als Hulp Officier van Justitie, de

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Convenant Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Convenant Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Convenant Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 1. Inleiding In dit convenant Veilig Uitgaan in de gemeente Hoorn, staan afspraken die tussen de gemeente Hoorn, de afdeling Hoorn van de regiopolitie Noord-Holland

Nadere informatie

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer Uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen behorend bij de doelstelling 2 Half jaarlijkse terugkoppeling incidentencijfers naar KVO-B werkgroep en eventuele acties ondernemen in de KVO Werkgroep Nieuwsbrief/

Nadere informatie

Protocol Sociale Veiligheid. Onderwerp: agressie & geweld

Protocol Sociale Veiligheid. Onderwerp: agressie & geweld Versie 2010-11-29 Protocol Sociale Veiligheid Onderwerp: agressie & geweld Aanvullend op het handboek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op 2 maart 2010 is het Handboek agressie en

Nadere informatie

06-35113527 Geraadpleegd consulent. bijlagen: Collegeleden, Jeroen Göttgens, Carla Dupont

06-35113527 Geraadpleegd consulent. bijlagen: Collegeleden, Jeroen Göttgens, Carla Dupont VOORSTEL AAN BURGEMEESTER RAADSINFORMATIEBRIEF & Van : Dat um: M. Elberse Tel,nr, : 06-35113527 Geraadpleegd consulent 20 januari 2014 Team: Jeugd, Leefbaarheid en Veiligheid Tekenstukk en: Afschrift aan:

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2014 De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Evaluatie Grote handhavingsactie Veilig Uitgaan Haarlem centrum, najaar 2012

Evaluatie Grote handhavingsactie Veilig Uitgaan Haarlem centrum, najaar 2012 Evaluatie Grote handhavingsactie Veilig Uitgaan Haarlem centrum, najaar 2012 Het motto voor uitgaan in Haarlem is Gezellig, Gastvrij en Veilig. Door de vele inspanningen in het kader van het Actieprogramma

Nadere informatie