Programma Onderzoek en Innovatie: Focusonderwerpen 2016 (maximale score = 7)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma Onderzoek en Innovatie: Focusonderwerpen 2016 (maximale score = 7)"

Transcriptie

1 Programma Onderzoek en Innovatie: Focusonderwerpen 2016 (maximale score = 7) # Wens: Systeemproeven Aantal Score Grondsoort Gewas 3 Voortzetting systeemonderzoek Vredepeel: effecten organisch stofbeheer op opbrengst, uitspoeling en bodemkwaliteit 19 5,89 Zand Gewasoverschrijdend 6 Voortzetting systeemonderzoek Valthermond: effectieve bodembeheersstrategieën op dalgrond 20 5,50 Zand Gewasoverschrijdend 70 Voortzetting systeemonderzoek Broekemahoeve: effectieve bodembeheersstrategieën op klei 26 4,50 Noordelijke klei Gewasoverschrijdend # Wens: Bodemkwaliteitsplan Aantal Score Grondsoort Gewas 7 Bodemvruchtbaarheid in relatie tot opbrengstpotentie 70 5,47 Landelijk Gewasoverschrijdend 27 Van bemestingsplan naar bodemkwaliteitsplan 65 4,92 Landelijk Gewasoverschrijdend 34 Meten van vitale bodem 68 4,87 Landelijk Gewasoverschrijdend 35 Bodemvruchtbaarheid nu en later 65 4,86 Landelijk Gewasoverschrijdend 44 Het ontwikkelen van een bodemkwaliteitsplan 69 4,77 Landelijk Gewasoverschrijdend # Wens: Niet-kerende grondbewerking Aantal Score Grondsoort Gewas 66 Onderzoek naar de effecten van niet-kerende grondbewerking 47 4,55 Klei Gewasoverschrijdend 69 Welk systeem van niet-kerende grondbewerking geeft op lange termijn het beste resultaat (bodemleven gewasopbrengst) en is het meest betrouwbaar 68 4,53 Landelijk Gewasoverschrijdend 104 Optimalisatie suikerbietenteelt in systeem van niet-kerende grondbewerking 24 4,08 Noordelijke klei Graan 119 Niet-kerende grondbewerking in een graanbouwplan 23 3,83 Noordelijke klei Graan # Wens: Bodembiologie Aantal Score Grondsoort Gewas 11 Leren denken als een worm: sturen op bodemleven 70 5,26 Landelijk Gewasoverschrijdend 19 Bodemorganismen als plantbescherming 66 5,11 Landelijk Gewasoverschrijdend 45 Onderzoek naar de effecten van het toedienen van Mychorrhiza aan verschillende gewassen 64 4,77 Landelijk Gewasoverschrijdend 64 Inzicht in de factoren die overleving van bodemgebonden ziekteverwekkers bepalen 66 4,56 Landelijk Gewasoverschrijdend 80 Werking en potentieel van Mycorrhiza's 68 4,38 Landelijk Gewasoverschrijdend 83 Definiëren van betrouwbare analysetechnieken en biologische bodemkwaliteitsparameters 72 4,33 Landelijk Gewasoverschrijdend # Wens: Aaltjesbeheersing Aantal Score Grondsoort Gewas 1 Praktische AM rassenkeuzetoets 7 6,00 Noordoostelijk zand Consumptieaardappelen 15 Onderzoek naar de virulenties in M. Chitwoodi-populaties, zodat een (nog te ontwikkelen) toets op de juiste resistenties kan toetsen 28 5,18 Landelijk Pootaardappelen 26 Onderzoek naar het stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci) in uien 44 4,93 Klei Overige gewassen 31 Onderzoek naar de Emsland-nematode (het nieuwe aardappelmoeheid aaltje) 45 4,89 Landelijk Aardappelen

2 39 Beheersing van stengelaaltje in bouwplanverband 67 4,79 Landelijk Gewasoverschrijdend 58 Beheersing M. chitwoodi / fallax 67 4,63 Landelijk Gewasoverschrijdend 60 Aaltjeskennis updaten, verspreiden en onderzoek formuleren 73 4,60 Landelijk Gewasoverschrijdend Vergelijking van verschillende eiwitgewassen voor wat betreft productie, teeltwijze en effect op bodemziekten en aaltjes De echte oorzaken van vervroegd afsterven aardappelen met als doel hogere opbrengsten met gebruik van minder overbemesting met stikstof (N) 66 4,47 Landelijk Gewasoverschrijdend 11 4,45 Zand Consumptieaardappelen 76 Koepelplan Meloidogyne chitwoodi 49 4,45 Landelijk Aardappelen 88 Inundatie tegen stengelaaltjes (Ditylenchus sp.) 67 4,28 Landelijk Gewasoverschrijdend 107 Waardplantstatus Quinoa en Haver 71 4,04 Landelijk Gewasoverschrijdend # Wens: CBAV Aantal Score Grondsoort Gewas De Commissie Bemesting Akkerbouw en Vollegrondsgroente (CBAV) bestaat uit leden van IRS, NMI, Eurofins (voorheen BLGG), WUR, PPO, DELPHY (voorheen DLV Plant), NAV, LTO en BO Akkerbouw. Vanuit CBAV wordt toegewerkt naar een ***-systematiek. Deze driesterrensystematiek geeft een waardering aan een advies van de CBAV. Hiermee heeft de CBAV de mogelijkheid om direct aan te sluiten bij de bemestingspraktijk. # Wens: Bemestingsonderzoek Aantal Score Grondsoort Gewas 2 Toetsing stikstofgebruiksnormen graangewassen op zandgronden 13 5,92 Zand Graan 5 Robuust systeem voor ph en plaatsspecifieke bekalking in relatie met de N en K gift in aardappelteelt 9 5,67 Noordoostelijk zand Zetmeelaardappelen 8 Verhoging financieel rendement door inzet van chloride houdende meststoffen 8 5,38 Noordoostelijk zand Zetmeelaardappelen 9 Effecten van verschillende typen organische stof op de bodemvruchtbaarheid en de gewasopbrengst 73 5,37 Landelijk Gewasoverschrijdend 10 Nutrienten- en mineralenbalans: is er sprake van uitmijning? 75 5,29 Landelijk Gewasoverschrijdend 13 Effecten van sporenelementen in granen, koolzaad en suikerbieten 23 5,22 Noordelijke klei Graan 17 Nieuwe methoden: herziening van de bemestingsadviezen 67 5,15 Landelijk Gewasoverschrijdend 33 Effecten van bladbemesting op opbrengst en kwaliteit 24 4,88 Noordelijke klei Graan 36 Effecten van calciummeststoffen op aardappelen 51 4,82 Landelijk Aardappelen 52 Het ontwikkelen van een nieuwe systematiek voor het opstellen van stikstofbemestingsrichtlijnen 66 4,68 Landelijk Gewasoverschrijdend 54 Het leveren van de onderbouwing van meerdere equivalente maatregelen voor het 5e Nederlandse Actieprogramma betreffende de Europese Nitraatrichtijn 73 4,66 Landelijk Gewasoverschrijdend 61 Effecten van bladmeststoffen op plantweerbaarheid (tegen bladluizen) 43 4,58 Landelijk Aardappelen 65 Magnesium en calciumbemesting in de aardappelteelt als aanvulling op hoge K2O-giften 50 4,56 Landelijk Aardappelen 78 Actualisering van verouderde N-bemestingsrichtlijnen bij 'kleinere' akkerbouwgewassen 72 4,43 Landelijk Gewasoverschrijdend 92 Toetsen toepassingsmogelijkheden rundveedrijfmest in akkerbouwgewassen 70 4,26 Landelijk Gewasoverschrijdend 93 Vergelijking van systemen van bijbemesting (op basis van gewassensing) 24 4,25 Noordelijke klei Graan 103 Meer inzicht in de kwaliteit en inpasbaarheid van verschillende organische mestsoorten, inclusief de organische stofcomponent (verder kijken dan NPK) 67 4,09 Landelijk Gewasoverschrijdend

3 # Wens: Bodemverdichting en rijpaden Aantal Score Grondsoort Gewas 22 Voorkomen en opheffen van (ondergrond)verdichting 67 5,07 Landelijk Gewasoverschrijdend 40 Grootschalige landbouw met kleinschalige mechanisatie 75 4,79 Landelijk Gewasoverschrijdend 42 Strategieën voor het duurzaam opheffen van ondergrondverdichting op zand- klei- en lössgrond 72 4,78 Landelijk Gewasoverschrijdend 48 Bodemverdichting 65 4,72 Landelijk Gewasoverschrijdend 97 Vitaler gewas door gebruik van rijpaden 52 4,17 Landelijk Aardappelen 100 Rendement en mogelijkheden van vaste rijpaden in gangbare akkerbouwgewassen 68 4,13 Landelijk Gewasoverschrijdend # Wens: Ziekten en plagen (kennisupdates) Aantal Score Grondsoort Gewas 18 Beheersing sclerotinia 18 5,11 Zand Gewasoverschrijdend 20 Onderzoek naar en kennisverspreiding over Alternaria 45 5,09 Landelijk Aardappelen 47 Beheersing / bestrijding van bladvlekken in aardappelen. 43 4,74 Landelijk Aardappelen 62 Effectieve bestrijding van heermoes (onkruidbestrijding) 68 4,57 Landelijk Gewasoverschrijdend # Wens: Ziekten en plagen (Stemphylium) Aantal Score Grondsoort Gewas 23 Wat is de rol van aardappelen bij de infectie van bieten door Stemphylium? 8 5,00 Noordoostelijk zand Aardappelen 55 Beheersing en identificatie van stemphylium door maatregelen in bouwplanverband 58 4,66 Landelijk Aardappelen 64 Inzicht in de factoren die overleving van bodemgebonden ziekteverwekkers bepalen 66 4,56 Landelijk Gewasoverschrijdend 72 Vergelijking van verschillende eiwitgewassen voor wat betreft productie, teeltwijze en effect op bodemziekten en aaltjes 66 4,47 Landelijk Gewasoverschrijdend # Wens: Ziekten en plagen (Pink Eye) Aantal Score Grondsoort Gewas 79 Beheersing / bestrijding van Pink Eye in aardappelen 44 4,41 Landelijk Aardappelen # Wens: Ziekten en plagen (Stemphylium) Aantal Score Grondsoort Gewas 106 Methodeonderzoek naar snelle bevestigingstoets voor bruinrot d.m.v. eenvoudig uitvoerbare moleculaire toepassing 50 4,06 Landelijk Aardappelen # Wens: Onkruidbestrijding Aantal Score Grondsoort Gewas 108 Innovatieve, niet-chemische bestrijding van hardnekkige zaad- en wortelonkruiden 66 4,03 Landelijk Gewasoverschrijdend 110 Biologische onkruidbestrijding 68 4,03 Landelijk Gewasoverschrijdend 112 Bestrijding wortelonkruiden bij niet-kerende grondbewerking 68 3,97 Landelijk Gewasoverschrijdend

4 # Wens: Spuit(technieken) en effecten Aantal Score Grondsoort Gewas 21 Spuittechnieken en invloed op effectiviteit en bladbedekking 65 5,08 Landelijk Gewasoverschrijdend 51 De effecten van het 'magnetiseren' van een spuitvloeistof op drift, hechting en opname van gewasbeschermingsmiddelen 70 4,69 Landelijk Gewasoverschrijdend 81 Biologische bestrijding (biofumigatie) 43 4,37 Landelijk Aardappelen 82 Herbie: een natuurlijke manier om hardnekkige grondgebonden ziekten aan te pakken? 46 4,35 Landelijk Aardappelen # Wens: Ontwikkelingen -strategie van- (groene) middelen Aantal Score Grondsoort Gewas 12 Ontwikkelen nieuwe middelen 66 5,23 Landelijk Gewasoverschrijdend 30 Potentieel van groene gewasbeschermingsmiddelen 72 4,89 Landelijk Gewasoverschrijdend 46 Het toegankelijk maken van alternatieve gewasbeschermingsmogelijkheden binnen de akkerbouwmatige teelten 68 4,75 Landelijk Gewasoverschrijdend 77 Beheersing van de luizen in suikerbieten met biologische bestrijdingsmiddelen 51 4,43 Landelijk Suikerbieten 126 Uitbreiding middelenpakket in bruine bonen 47 3,64 Landelijk Overige gewassen # Wens: Groenbemesters Aantal Score Grondsoort Gewas 14 Beheer voor functies van groenbemesters 66 5,20 Landelijk Gewasoverschrijdend 16 Adequaat beheer voor nieuwe functies van groenbemesters 69 5,16 Landelijk Gewasoverschrijdend 24 Optimalisatie van groenbemesters 72 4,94 Landelijk Gewasoverschrijdend 28 Teeltoptimalisatie groenbemesters, gericht op de bewerkbaarheid voor het zaaien/poten van de volgvrucht en de invloed op de teelt van de volgvrucht 68 4,91 Landelijk Gewasoverschrijdend 32 Perspectiefvolle groenbemesters die -na de teelt van graan- slagen 41 4,88 Klei Graan 37 Welke groenbemesters op kleigronden passen het beste in het systeem van niet-kerende grondbewerking voor aardappelen en suikerbieten 49 4,82 Klei Aardappelen 57 Effectieve teelt en vernietiging van groenbemesters in NKG-systeem 51 4,63 Klei Gewasoverschrijdend 71 Groenbemesters op zware kleigrond na hoofdgrondbewerking in de herfst voorafgaand aan de teelt van suikerbieten, aardappelen en uien 49 4,49 Klei Gewasoverschrijdend 116 Inpassen van groenbemesters in het kader van de verplichte vergroening in een Oldambster bouwplan 25 3,88 Noordelijke klei Graan # Wens: Detectietechnieken Aantal Score Grondsoort Gewas 59 Optimalisering preventie en bestrijding van schimmels in granen door tijdiger en betere gegevens over aantastingen 29 4,62 Noordelijke klei Graan 73 Detectietechnieken voor een vroegtijdige signalering van plantziekten 66 4,47 Landelijk Gewasoverschrijdend 99 Aardappelopslagbestrijding met fotoherkenning en puntsgewijze toepassing van middelen 50 4,14 Landelijk Aardappelen

5 # Wens: Regieprogramma precisielandbouw 'data' Aantal Score Grondsoort Gewas 74 Inzicht in plant- bodeminteracties en het toewerken naar een beslissingsondersteunend platform voor de teelt van pootaardappelen 26 4,46 Klei Pootaardappelen 87 Data delen: verdienmodel verbeteren 74 4,28 Landelijk Gewasoverschrijdend 98 Eigen bodem in perspectief 78 4,14 Landelijk Gewasoverschrijdend 111 Bestaande kennis integreren in bouwplanoverstijgende teeltregistratie 76 3,97 Landelijk Gewasoverschrijdend 114 Meerwaarde door het delen van data 75 3,91 Landelijk Gewasoverschrijdend 131 Regionaal sturen op streefwaarden 75 3,47 Landelijk Gewasoverschrijdend # Wens: Organische reststromen en effect op bodemweerbaarheid Aantal Score Grondsoort Gewas 25 Onderzoek naar het benutten van organische reststromen ten behoeve van een duurzame en gezonde akkerbouw 70 4,94 Landelijk Gewasoverschrijdend # Wens: KringloopWijzer Akkerbouw en Energie Aantal Score Grondsoort Gewas 89 Kringloopwijzer Akkerbouw 67 4,28 Landelijk Gewasoverschrijdend 101 Concepten en oplossingen voor energieneutrale akkerbouwbedrijven 69 4,13 Landelijk Gewasoverschrijdend 113 Energie 67 3,96 Landelijk Gewasoverschrijdend 115 Climate Smart Farming 68 3,88 Landelijk Gewasoverschrijdend # Wens: Eiwitgewassen / vergroening Aantal Score Grondsoort Gewas 4 Eiwitgewassen 8 5,75 Noordoostelijk zand Gewasoverschrijdend 38 Verhogen van eiwitgehalte in tarwe 27 4,81 Noordelijke klei Graan 68 Rassenproeven soja, lupine en veldbonen 66 4,53 Landelijk Gewasoverschrijdend 72 Vergelijking van verschillende eiwitgewassen voor wat betreft productie, teeltwijze en effect op bodemziekten en aaltjes 66 4,47 Landelijk Gewasoverschrijdend 95 Het invullen van de vergroening via eiwithoudende gewassen (veldbonen) 66 4,18 Landelijk Gewasoverschrijdend 132 Betere inpassing van ruwvoerteelt in akkerbouwrotaties, met aandacht voor bodemkwaliteit op lange termijn 64 3,42 Landelijk Gewasoverschrijdend # Wens: Rassenonderzoek Aantal Score Grondsoort Gewas 29 Rassenonderzoek wintergranen op zandgrond en rassenonderzoek wintergerst op alle grondsoorten 11 4,91 Zand Graan # Wens: Groeikrachtgarantie Aantal Score Grondsoort Gewas 53 Nederlandse pootgoed met groeikrachtgarantie 44 4,68 Landelijk Consumptieaardappelen 84 Kiemtest voor pootaardappelen 51 4,33 Landelijk Aardappelen

6 # Wens: Optimalisatie granen Aantal Score Grondsoort Gewas 41 Optimalisatie wintertarwe 50 4,78 Landelijk Graan 43 Optimalisatie van granen 49 4,78 Landelijk Graan 50 Teeltoptimalisatie van haver 13 4,69 Zand Graan 125 Teeltoptimalisatie van Quinoa 51 3,65 Landelijk Graan # Wens: Innovaties algemeen Aantal Score Grondsoort Gewas 67 Innovaties in het belang van de akkerbouw 66 4,55 Landelijk Gewasoverschrijdend 90 Nieuw teeltsysteem ontwikkelen 66 4,27 Landelijk Gewasoverschrijdend 117 Naar een nieuw totaalsysteem van akkerbouw 66 3,88 Landelijk Gewasoverschrijdend 127 Grensverleggende innovaties 78 3,58 Landelijk Gewasoverschrijdend # Vooralsnog niet oppakken Aantal Score Grondsoort Gewas 26 Onderzoek naar witrot in uien 44 4,93 Klei Overige gewassen 49 Certificering dunne fractie mest 18 4,72 Zand Gewasoverschrijdend 56 Nieuwe groene middelen voor desinfectie kisten 30 4,63 Landelijk Pootaardappelen 63 Verbetering van de kwaliteit van drijfmest 48 4,56 Klei Gewasoverschrijdend 85 Grip op ritnaaldschade en dry core 40 4,33 Landelijk Consumptieaardappelen 86 Effecten van verschillende bemestingsmethoden op ammoniak- en lachgasemissie 50 4,30 Klei Gewasoverschrijdend 91 Verdere doorontwikkeling van dripirrigatie en fertigatie in pootaardappelen/miniknollen 27 4,26 Landelijk Pootaardappelen 94 Beheersing van de larve van de langpootmug (emelt) in bouwplanverband 51 4,20 Landelijk Suikerbieten 96 Effect van duurzame of groene plantversterkers op bodemgebonden ziektes in de teelt van (ui-achtige) gewassen 17 4,18 Zuidwestelijke klei Overige gewassen 102 Precisielandbouw: eenvoudig beginnen 65 4,09 Landelijk Gewasoverschrijdend 105 Precisielandbouw 66 4,06 Landelijk Gewasoverschrijdend 109 Balans tussen CO2-footprint en teeltrendement 68 4,03 Landelijk Gewasoverschrijdend 118 Onderzoek naar beheersing van bonenvlieg (Delia platura) 51 3,84 Landelijk Overige gewassen 120 Het verbeteren van de bodemstructuur op percelen met verzilting / heterogene profielopbouw / broekstenen 63 3,83 Klei Gewasoverschrijdend

7 121 Ondersteuning platform ((poot)aardappelacademie) 53 3,79 Landelijk Aardappelen 122 Micro-organismen voor zilte teelt 26 3,73 Noordelijke klei Graan 123 Plantaardige bemesting met maaimeststoffen 40 3,73 Landelijk Consumptieaardappelen 124 Aardappelteelt zonder ruggenopbouw 14 3,71 Zand Aardappelen 128 Mestaanbod vraaggestuurd 61 3,57 Klei Gewasoverschrijdend 129 Bodemkwaliteit in pachtcontracten 65 3,57 Landelijk Gewasoverschrijdend 130 Leren van de natuur 44 3,57 Landelijk Aardappelen 133 Wat maakt een goede akkerbouwer een goede akkerbouwer? 74 3,38 Landelijk Gewasoverschrijdend 134 Gries als vervanging van schuimaarde 17 3,24 Noordelijke klei Suikerbieten 135 Inwendige verwerkingskwaliteit van cichorei 50 3,16 Landelijk Overige gewassen 136 Zaadbehandeling met neonicotinoïden in cichorei 51 3,16 Landelijk Overige gewassen 137 Japanse haver als stuifdek i.p.v. gerst 46 3,13 Landelijk Aardappelen 138 Brandstofbesparing in relatie tot grondbewerking op zand en löss 66 3,12 Landelijk Gewasoverschrijdend 139 Teelt van zaaiuien in bouwplan Oldambt 22 2,86 Noordelijke klei Graan

BASIS en Bodemkwaliteit op zandgrond:

BASIS en Bodemkwaliteit op zandgrond: BASIS en Bodemkwaliteit op zandgrond: Zoektocht naar een duurzaam bodembeheer op klei en zand Programma Bodem 5 juni 2012, Janjo de Haan en Derk van Balen Systeemonderzoek Ontwikkeling van strategieën

Nadere informatie

Equivalente maatregelen bemesting open teelten Voorstel ingediend door LTO en NAV bij het Ministerie van Economische Zaken

Equivalente maatregelen bemesting open teelten Voorstel ingediend door LTO en NAV bij het Ministerie van Economische Zaken Equivalente maatregelen bemesting open teelten Voorstel ingediend door LTO en NAV bij het Ministerie van Economische Zaken De voorgestelde equivalente maatregelen open teelten zijn: A. Opbrengstafhankelijke

Nadere informatie

SPNA SPNA. Laboratorium. Directzaai. Directzaai 12-1-2011. Minimale grondbewerking in het Oldambt Ervaringen SPNA 2003 2010

SPNA SPNA. Laboratorium. Directzaai. Directzaai 12-1-2011. Minimale grondbewerking in het Oldambt Ervaringen SPNA 2003 2010 12-1-211 SPNA Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw: 12-1-211 Minimale grondbewerking in het Oldambt Ervaringen SPNA 23 21 Masterclass Niet-Kerende Grondbewerking Jaap van t Westeinde www.spna.nl

Nadere informatie

Van generiek mestbeleid naar individuele verantwoordelijkheid. Harry Kager LTO Nederland

Van generiek mestbeleid naar individuele verantwoordelijkheid. Harry Kager LTO Nederland Van generiek mestbeleid naar individuele verantwoordelijkheid Harry Kager LTO Nederland Mestbeleid: schaken op vele borden Mestbeleid Nitraatrichtlijn leidend, daarnaast Kaderrichtlijn Water, Periodieke

Nadere informatie

Organische stof, meer waard dan je denkt

Organische stof, meer waard dan je denkt Organische stof, meer waard dan je denkt Ervaringen uit het systeemonderzoek PPO-locatie Vredepeel Bodem Anders Den Bosch, 20 maart 2015 Janjo de Haan De bodem Vaste fractie Water Lucht De bodem en organische

Nadere informatie

Voorjaarstoepassing van drijfmest op kleigrond voor aardappelen

Voorjaarstoepassing van drijfmest op kleigrond voor aardappelen Voorjaarstoepassing van drijfmest op kleigrond voor aardappelen In PPL het (Programma PrecisieLandbouw) (PPL) investeren investeren landbouwbedrijfsleven en en ministerie van van LNV LNV in in hulpmiddelen

Nadere informatie

Waarde van bodemvruchtbaarheid. Oene Oenema. Wageningen University & Research

Waarde van bodemvruchtbaarheid. Oene Oenema. Wageningen University & Research Waarde van bodemvruchtbaarheid Oene Oenema Wageningen University & Research NBV-bijeenkomst Wageningen, 21-04-2017 Wat is bodemvruchtbaarheid? Twee definities: Productiecapaciteit van de bodem Vermogen

Nadere informatie

Duurzame bemesting: omgeving

Duurzame bemesting: omgeving Nutriënten Management Instituut B.V. Postbus 250, 6700 AG Wageningen T: 088 8761280 E: nmi@nmi-agro.nl I: www.nmi-agro.nl Duurzame bemesting Visie NMI Duurzame bemesting: omgeving Beperking milieubelasting

Nadere informatie

ORGANISCHE STOF: WAT LEVERT HET OP? KOSTEN EN BATEN VAN ORGANISCHE STOF VOOR DE AKKERBOUWER

ORGANISCHE STOF: WAT LEVERT HET OP? KOSTEN EN BATEN VAN ORGANISCHE STOF VOOR DE AKKERBOUWER ORGANISCHE STOF: WAT LEVERT HET OP? KOSTEN EN BATEN VAN ORGANISCHE STOF VOOR DE AKKERBOUWER Masterplan Mineralenmanagement INLEIDING Organische stof in de bodem staat sterk in de belangstelling. Organische

Nadere informatie

Bodemmonster Bodemmonster

Bodemmonster Bodemmonster Evenwicht in de volkstuin? Evenwichtige bemesting Bodemmonster Bodemmonster Belangrijk om te weten: Fosfaat laag: voldoende bemesten Kali laag: voldoende bemesten of bijsturen Magnesium laag: bijsturen

Nadere informatie

2 Zand, klei, humus en kalk 25 2.1 Zandgrond 25 2.2 Kleigrond en zavelgrond 29 2.3 Humus en kalk 32 2.4 Afsluiting 36

2 Zand, klei, humus en kalk 25 2.1 Zandgrond 25 2.2 Kleigrond en zavelgrond 29 2.3 Humus en kalk 32 2.4 Afsluiting 36 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Grondonderzoek 13 1.1 Wat kan er mis zijn met de grond? 14 1.2 Vervuilde grond 14 1.3 Bodemziekten 15 1.4 Bodemprofiel en bodemstructuur 18 1.5 Resultaten van het onderzoek

Nadere informatie

Klimaatneutrale landbouw? Binnen bereik??

Klimaatneutrale landbouw? Binnen bereik?? Klimaatneutrale landbouw? Binnen bereik?? Road map Klimaatvriendelijk: carbon footprint Wat is carbon footprint? Wat is klimaatneutraal? Broeikasgassen en akkerbouw Het project boerenklimaat.nl Perspectief

Nadere informatie

Adding sustainability to productivity

Adding sustainability to productivity 28/11/2014 Bemesting in de 21 e eeuw : Smart Fertilization Adding sustainability to productivity Precisiebemesting van akkerbouwgewassen 1 28/11/2014 Bemestingsadvisering in de 21e eeuw Ir. J. de Haan

Nadere informatie

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN RELEVANTE ONTWIKKELINGEN pf en aaltjes ALIE HISSINK EN PIETER BRONS 1 pf-curve Steeds meer kengetallen Bodemkwaliteit Chemisch Fysisch Biologisch - Hoofdelementen N, S, P, K, Ca, Mg, Na - Sporenelementen

Nadere informatie

SKB-Showcase. Praktijkdemo s met ondernemers uit de akker- en tuinbouw. Slotbijeenkomst SKB Showcase Biezenmortel 11 december 2014

SKB-Showcase. Praktijkdemo s met ondernemers uit de akker- en tuinbouw. Slotbijeenkomst SKB Showcase Biezenmortel 11 december 2014 Nutriënten Management Instituut B.V. Postbus 250, 6700 AG Wageningen T: 088 8761280 E: nmi@nmi-agro.nl I: www.nmi-agro.nl SKB-Showcase Praktijkdemo s met ondernemers uit de akker- en tuinbouw Romke Postma

Nadere informatie

Smart Farming. Rendement door efficiency. Herman Krebbers Mechanisatie en precisielandbouw

Smart Farming. Rendement door efficiency. Herman Krebbers Mechanisatie en precisielandbouw Smart Farming Rendement door efficiency Herman Krebbers Mechanisatie en precisielandbouw Onderzoek Rabobank Kans! 2 Gebruik beschikbare data 3 Snelle ontwikkeling techniek Meest interessante toepassingen

Nadere informatie

Precies bemesten door meer meten!

Precies bemesten door meer meten! Precies bemesten door meer meten! 2 Hoe help ik mijn bodem zo goed mogelijk de vernieling in Bodemaspecten fysisch, b.v.: structuur (grondbewerking, bandenspanning, bekalking) grondsoort (egalisatie, mengwoelen,

Nadere informatie

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Hervorming Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid Toeslagrechten 2014 Betalingsrechten 2015 Nationale invulling

Nadere informatie

Bodemkwaliteit, bemesting en teelt van maïs. Jaap Schröder

Bodemkwaliteit, bemesting en teelt van maïs. Jaap Schröder Bodemkwaliteit, bemesting en teelt van maïs Jaap Schröder Inhoud Bodemkwaliteit NP-Verliezen, gebruiksnormen, isokwanten Wijzigingen a.g.v. 5e NL Actieprogramma Nitraatrichtlijn Schadebeperking Equivalente

Nadere informatie

Werken aan organische stof en bodemvruchtbaarheid: ervaringen vanuit de praktijk in Zuidoost Nederland

Werken aan organische stof en bodemvruchtbaarheid: ervaringen vanuit de praktijk in Zuidoost Nederland Nutriënten Management Instituut B.V. Postbus 250, 6700 AG Wageningen T: 088 8761280 E: nmi@nmi-agro.nl I: www.nmi-agro.nl Werken aan organische stof en bodemvruchtbaarheid: ervaringen vanuit de praktijk

Nadere informatie

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING. Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens waarvan dit er één is.

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING. Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens waarvan dit er één is. Examen VMBO-KB 2005 tijdvak 1 maandag 23 mei 9.00-11.00 uur LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING PLANTENTEELT CSE KB Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens waarvan

Nadere informatie

Opdrachten. Organische bemesting opdrachten 1

Opdrachten. Organische bemesting opdrachten 1 Opdrachten Organische bemesting opdrachten 1 Inleiding Je weet dat je melk moet drinken om voldoende calcium binnen te krijgen voor de opbouw van je botten. Calcium is dus een belangrijk element voor de

Nadere informatie

Stengelaaltjes in de praktijk. Resultaten van interviews met vijf telers over de besmetting met stengelaaltjes

Stengelaaltjes in de praktijk. Resultaten van interviews met vijf telers over de besmetting met stengelaaltjes Stengelaaltjes in de praktijk Resultaten van interviews met vijf telers over de besmetting met stengelaaltjes op hun bedrijf en de gevolgen daarvan voor de bedrijfsvoering J. Hoek, L. P. G. Molendijk Stengelaaltjes

Nadere informatie

Introductie. Zin en onzin van microbieel verrijkte producten. Onderwerpen. Het bodemleven. Rol van het bodemleven in de grond

Introductie. Zin en onzin van microbieel verrijkte producten. Onderwerpen. Het bodemleven. Rol van het bodemleven in de grond Zin en onzin van microbieel verrijkte producten Gera van Os Lector Duurzaam Bodembeheer, CAH Dronten Onderzoeker Gewas- en bodemgezondheid, PPO Lisse Introductie Bodem is de basis voor een goede teelt:

Nadere informatie

Aaltjes in de bollenteelt

Aaltjes in de bollenteelt Aaltjes in de bollenteelt Gera van Os Peter Vreeburg De volgende onderwerpen komen aan de orde: Aaltjesziekten in de teelt Wortellesieaaltje Stengelaaltje Vrijlevend wortelaaltje Krokusknolaaltje Wortelknobbelaaltje

Nadere informatie

De bodem, weerloos én weerbaar

De bodem, weerloos én weerbaar De bodem, weerloos én weerbaar Hoe onderzoek bijdraagt aan een betere kwaliteit van de bodem en dus stabielere opbrengst voor de lange termijn Bodemkwaliteit op zand De bodem is misschien wel het belangrijkste

Nadere informatie

Nieuwsbrief 13. Vergelijking van NKG en ploegen op zand voor aardappelen na grasland.

Nieuwsbrief 13. Vergelijking van NKG en ploegen op zand voor aardappelen na grasland. Vergelijking van NKG en ploegen op zand voor aardappelen na grasland. Op de zandgrond in Zuidoost Brabant heeft er in 2012 een boerenexperiment met NKG plaatsgevonden op een perceel aardappelen met als

Nadere informatie

Organische stof en bodemleven deel , Nijeholtpade

Organische stof en bodemleven deel , Nijeholtpade maakt werk van bodemkwaliteit in het landelijk gebied Organische stof en bodemleven deel 2. 030211, Nijeholtpade Marjoleine Hanegraaf Nutriënten Management Instituut NMI www.nmi-agro.nl Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

WAT U MOET WETEN OVER STIKSTOF VRAGEN EN ANTWOORDEN

WAT U MOET WETEN OVER STIKSTOF VRAGEN EN ANTWOORDEN WAT U MOET WETEN OVER STIKSTOF VRAGEN EN ANTWOORDEN Masterplan Mineralenmanagement Meer met minder stikstof De vraagstukken rondom de voedselzekerheid voor een groeiende wereldbevolking en de afnemende

Nadere informatie

ir. L. Delanote, ir. A. Beeckman PCBT vzw Kruishoutem, 16 maart 2011

ir. L. Delanote, ir. A. Beeckman PCBT vzw Kruishoutem, 16 maart 2011 ir. L. Delanote, ir. A. Beeckman PCBT vzw Kruishoutem, 16 maart 2011 De vruchtbaarheid en de biologische activiteit van de bodem worden behouden en verbeterd - Door de teelt van vlinderbloemigen, groenbemesters

Nadere informatie

AALDRIK VENHUIZEN AGRIFIRM PLANT

AALDRIK VENHUIZEN AGRIFIRM PLANT AALDRIK VENHUIZEN AGRIFIRM PLANT Grond om te boeren - Bodemvruchtbaarheid Aaldrik Venhuizen Visie Dutch Farming Resultaat voor veehouders en telers. Dat is wat ons drijft. Wij geloven in de Nederlandse

Nadere informatie

inagro Code van goede praktijk bodembescherming advies organische koolstofgehalte en zuurtegraad ONDERZOEK & ADVIES IN LAND- & TUINBOUW

inagro Code van goede praktijk bodembescherming advies organische koolstofgehalte en zuurtegraad ONDERZOEK & ADVIES IN LAND- & TUINBOUW inagro ONDERZOEK & ADVIES IN LAND- & TUINBOUW Code van goede praktijk bodembescherming advies gehalte en zuurtegraad 2 Toelichting resultaten MTR_versie 2011 ORGANISCHE KOOLSTOF Organische stof en in de

Nadere informatie

Naar een betere inschatting van de afbraak van bodemorganische stof

Naar een betere inschatting van de afbraak van bodemorganische stof Naar een betere inschatting van de afbraak van bodemorganische stof Marjoleine Hanegraaf (NMI) Saskia Burgers (Biometris) Willem van Geel (PPO) Themamiddag Bemesting Akkerbouw CBAV Nijkerk, 2 februari

Nadere informatie

Teelthandleiding. 4.5 kaliumbemesting

Teelthandleiding. 4.5 kaliumbemesting Teelthandleiding 4.5 kaliumbemesting 4.5 Kaliumbemesting... 1 4.5 Kaliumbemesting Versie: april 016 Op veel percelen worden andere meetmethoden voor het vaststellen van de kaliumbeschikbaarheid in de bodem

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstellen 2014

Onderzoeksvoorstellen 2014 Onderzoeksvoorstellen 2014 Volledige beschrijvingen Na landelijk overleg Juni 2013 Onderzoeksvoorstellen 2014 Volledige beschrijvingen Na landelijk overleg COLOFON Uitgave: Productschap Akkerbouw Redactie:

Nadere informatie

Schadewijzer. Vrijlevende- en wortelknobbelaaltjes in de akkerbouw

Schadewijzer. Vrijlevende- en wortelknobbelaaltjes in de akkerbouw Schadewijzer Vrijlevende- en wortelknobbelaaltjes in de akkerbouw Inhoudsopgave: 1. Inleiding schadedrempels... 2 2. Verschillende vormen van schade... 2 3. Factoren die van invloed zijn op schade... 3

Nadere informatie

Rijenbemesting met drijfmest bij snijmaïs. Inleiding. Rijenbemesting. Plaatsing van meststoffen. Effect van plaatsing

Rijenbemesting met drijfmest bij snijmaïs. Inleiding. Rijenbemesting. Plaatsing van meststoffen. Effect van plaatsing Rijenbemesting met drijfmest bij snijmaïs Inleiding Willem van Geel en Gerard Meuffels, PPO-AGV Effect rijenbemesting op mineralenbenutting en gewasgroei stikstof, fosfaat, kali Rijenbemesting met drijfmest

Nadere informatie

Optimale groei met medewerking van bodem, bodembiologie en bemesting. Wilma Windhorst Boomteeltcursus Vlamings BV

Optimale groei met medewerking van bodem, bodembiologie en bemesting. Wilma Windhorst Boomteeltcursus Vlamings BV Optimale groei met medewerking van bodem, bodembiologie en bemesting Wilma Windhorst Boomteeltcursus Vlamings BV 130116 Schimmelziekten algemeen Chemisch systeem: brandjes blussen Ziekte vinden middel

Nadere informatie

Groenbemesters en ziekten en plagen

Groenbemesters en ziekten en plagen Groenbemesters en ziekten en plagen Elma Raaijmakers SID, 9/10 december 2014 Verliezen in suikeropbrengst door ziekten en plagen Suikeropbrengst (t/ha) 23,0 18,2 13,9 11,6 maximale suikeropbrengst (De

Nadere informatie

Gezamenlijk programma Onderzoek en Innovatie

Gezamenlijk programma Onderzoek en Innovatie Gezamenlijk programma Onderzoek en Innovatie van Brancheorganisatie Granen, Brancheorganisatie Suiker en Brancheorganisatie Aardappelen en overige akkerbouwgewassen Samenvatting De door de minister van

Nadere informatie

Bodem, dood substraat of levend ecosysteem? Joeke Postma, Wageningen Plant Research Congres Beter Bodembeheer, 4 oktober 2016

Bodem, dood substraat of levend ecosysteem? Joeke Postma, Wageningen Plant Research Congres Beter Bodembeheer, 4 oktober 2016 Bodem, dood substraat of levend ecosysteem? Joeke Postma, Wageningen Plant Research Congres Beter Bodembeheer, 4 oktober 2016 Bodem - samenstelling Minerale delen 43% Lucht 24% Water 22% Organische stof

Nadere informatie

Welke mineralen passen bij de akkerbouw?

Welke mineralen passen bij de akkerbouw? Welke mineralen passen bij de akkerbouw? Tonnis A. van Dijk, Nutriënten Management Instituut NMI Inleiding Het project BioNPK streeft ernaar zoveel mogelijk mineralen terug te winnen uit digestaat (het

Nadere informatie

LEVENDE BODEM. Natasja Poot

LEVENDE BODEM. Natasja Poot LEVENDE BODEM Natasja Poot 1 Introductie Biologische bodemkwaliteit wordt steeds belangrijker Meer belangstelling en bewustzijn onder telers Wet- en regelgeving Minder gewasbeschermingsmiddelen toegelaten

Nadere informatie

Organische stofbeheer en stikstofleverend vermogen van de grond in de Nederlandse akkerbouw

Organische stofbeheer en stikstofleverend vermogen van de grond in de Nederlandse akkerbouw Organische stofbeheer en stikstofleverend vermogen van de grond in de Nederlandse akkerbouw Jan Bokhorst Geert-Jan van der Burgt Gefinancierd door: 2012 Louis Bolk Instituut Organische stofbeheer en stikstofleverend

Nadere informatie

Hulpmiddelen voor aanpakken ziekten en plagen

Hulpmiddelen voor aanpakken ziekten en plagen IRS Van Konijnenburgweg 24 4611 HL Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: raaijmakers@irs.nl http://www.irs.nl Hulpmiddelen voor aanpakken Elma Raaijmakers, Bram Hanse en Peter Wilting Checklist suikerbieten

Nadere informatie

Snuffelen aan de grond Ir. E.A. (Everhard) van Essen

Snuffelen aan de grond Ir. E.A. (Everhard) van Essen Snuffelen aan de grond Ir. E.A. (Everhard) van Essen Aequator Groen & Ruimte bv Even voorstellen Aequator Groen & Ruimte bv 2 Waar komen we vandaan? Dienst Landbouw Voorlichting (teruggaand tot voor 1900)

Nadere informatie

Inleiding. Grond is uw kaptitaal. Waarmee kunnen we de ondernemer helpen zo nauwkeurig mogelijk te sturen?

Inleiding. Grond is uw kaptitaal. Waarmee kunnen we de ondernemer helpen zo nauwkeurig mogelijk te sturen? Suikerbieteninformatiedagen Grond is uw kapitaal Grond is uw kaptitaal Waarmee kunnen we de ondernemer helpen zo nauwkeurig mogelijk te sturen? Waar willen we als Blgg naar toe om de ondernemer in zijn

Nadere informatie

Bodembeheer bodembiodiversiteit

Bodembeheer bodembiodiversiteit Kop Tekst & Bodembeheer bodembiodiversiteit levende planten plantenresten Chap Kop 1 & Inleiding Deze waaier wordt uitgebracht als onderdeel van het project Kans voor Klei en gaat in op thema s die momenteel

Nadere informatie

ORGANISCHE STOF BEHEER

ORGANISCHE STOF BEHEER ORGANISCHE STOF BEHEER Weet wat je bodem eet! Anna Zwijnenburg van A tot Z landbouwadvies EVEN VOORSTELLEN Zelfstandig landbouwadviseur voor de akkerbouw/groenvoeder gewassen voor de thema s bodem, vruchtwisseling

Nadere informatie

Bodemgezondheid binnen bedrijfssystemen BODEM

Bodemgezondheid binnen bedrijfssystemen BODEM Bodemgezondheid binnen bedrijfssystemen BODEM 8 dec. 2010 Gerard Korthals, Marjan de Boer, Leendert Molendijk, Tim Thoden, Johnny Visser et al. Indeling: Wat is bodemkwaliteit? Wie/wat is PPO en het Praktijkcentrum

Nadere informatie

Gevolgen mestbeleid voor mineralen- en bodembeheer

Gevolgen mestbeleid voor mineralen- en bodembeheer Inhoud Gevolgen mestbeleid voor mineralen- en bodembeheer Wim van Dijk PPO, Lelystad Keuze dierlijke mestproducten Dekking PK-behoefte Kunstmestaanvoer Bodemvruchtbaarheid Organische stof Bijdrage dierlijke

Nadere informatie

WIJZER MET MINERALEN NIEUWE MEST, OUDE KRACHT. Masterplan Mineralenmanagement

WIJZER MET MINERALEN NIEUWE MEST, OUDE KRACHT. Masterplan Mineralenmanagement WIJZER MET MINERALEN NIEUWE MEST, OUDE KRACHT Masterplan Mineralenmanagement INLEIDING De wereld van bemesting en meststoffen verandert voortdurend, net als de wettelijke kaders waarbinnen gewerkt moet

Nadere informatie

Eiwitgewassen. Voordelen luzerne. Nadelen luzerne 1/14/2016. Luzerne Rode klaver Lupine Veldbonen Soja. Eiwitrijke gewassen

Eiwitgewassen. Voordelen luzerne. Nadelen luzerne 1/14/2016. Luzerne Rode klaver Lupine Veldbonen Soja. Eiwitrijke gewassen Eiwitgewassen Eiwitrijke gewassen Luzerne Rode klaver Lupine Veldbonen Soja Voordelen luzerne Nadelen luzerne Positief effect op bodemstructuur Droogteresistent door diepe beworteling Nalevering N: 60

Nadere informatie

Biologische grondontsmetting met alternatieve grondstoffen ( bodemresetten ) in grondgebonden teelten.

Biologische grondontsmetting met alternatieve grondstoffen ( bodemresetten ) in grondgebonden teelten. Biologische grondontsmetting met alternatieve grondstoffen ( bodemresetten ) in grondgebonden teelten. Daniël Ludeking 1, André van der Wurff 1, Willemien Runia 2, Henk Meints 3, Marta Streminska 1 en

Nadere informatie

Grondsoorten Zand, dalgrond, veen. Klei < 10% org. stof, rivierklei

Grondsoorten Zand, dalgrond, veen. Klei < 10% org. stof, rivierklei 3.4 Maïs: Kalium De adviesgift voor kalium is afhankelijk van de grondsoort, kalitoestand en de gewasbehoefte. De opbrengst reactie van maïs op een kaligift is beperkt terwijl de onttrekking groot is.

Nadere informatie

Manifest. Organische stof: leven in de Nederlandse bodem

Manifest. Organische stof: leven in de Nederlandse bodem Manifest Organische stof: leven in de Nederlandse bodem Benut het 6 de Actieprogramma Nitraatrichtlijn om de positie van organische stof in de Nederlandse meststoffenregelgeving te verbeteren! Wij roepen

Nadere informatie

Programma: Studiemiddag Klein- en Steenfruit

Programma: Studiemiddag Klein- en Steenfruit Programma: Studiemiddag Klein- en Steenfruit 1) Geïntegreerde gewasbescherming 2014 2) Selectieve gewasbescherming d.m.v. foggen 3) Mogelijkheden biologische bestrijding 4) Waarschuwings- en adviessystemen

Nadere informatie

Gezonde bodem, precisielandbouw & weerbaar gewas. onderdeel van Koepelproject plantgezondheid bomen en vaste planten

Gezonde bodem, precisielandbouw & weerbaar gewas. onderdeel van Koepelproject plantgezondheid bomen en vaste planten Gezonde bodem, precisielandbouw & weerbaar gewas onderdeel van Koepelproject plantgezondheid bomen en vaste planten Doel van project Door middel van beperkte eerste ervaringen in een project waarin boomkwekers

Nadere informatie

Groenbemesters 2015-2016. Een vruchtbare investering

Groenbemesters 2015-2016. Een vruchtbare investering Groenbemesters 2015-2016 Een vruchtbare investering Beste akkerbouwer, Gezondheid, structuur en een goed bodemleven van de bodem verbeteren de opbrengst van teeltgewassen en hiermee ook uw bedrijfsresultaat.

Nadere informatie

De positieve kant van onkruid Boomkwekerij Hans Puijk - Vlamings

De positieve kant van onkruid Boomkwekerij Hans Puijk - Vlamings De positieve kant van onkruid Boomkwekerij 13-02-2016 Hans Puijk - Vlamings Inhoud Bodem, balans en elementen (herh) Bewerkingen en bodem management Wat zeggen onkruiden op het perceel Uitbreiding, nieuw

Nadere informatie

Teelthandleiding wettelijke regels

Teelthandleiding wettelijke regels Teelthandleiding 4.14 wettelijke regels 4.14 Wettelijke regels... 1 2 4.14 Wettelijke regels Versie: april 2016 De belangrijkste wettelijke regels over het gebruik van meststoffen staan in de Meststoffenwet,

Nadere informatie

Bijeenkomst PN DA. Hans Smeets. Adviseur DLV plant BV

Bijeenkomst PN DA. Hans Smeets. Adviseur DLV plant BV Bijeenkomst PN DA Jongenelen oktober 2013 Hans Smeets. Adviseur DLV plant BV Waarom een grondanalyse? Inzicht krijgen in de beschikbare voeding voor de plant; Hoofdelementen; Sporenelementen; ph van de

Nadere informatie

RAPPORT. Gevoeligheid van aardappelrassen voor schade door stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci) Ing. Egbert Schepel

RAPPORT. Gevoeligheid van aardappelrassen voor schade door stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci) Ing. Egbert Schepel RAPPORT Gevoeligheid van aardappelrassen voor schade door stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci) Ing. Egbert Schepel rapport 711 project 9071 december 2010 RAPPORT titel Gevoeligheid van aardappelrassen voor

Nadere informatie

Verslag stakeholderbijeenkomst Bodemkwaliteit op zand

Verslag stakeholderbijeenkomst Bodemkwaliteit op zand Verslag stakeholderbijeenkomst Bodemkwaliteit op zand Vredepeel, 10 december 2013, 13:00-16:30 1. Introductie De aanleiding voor deze bijenkomst was : De wens tot verbinden van regionale stakeholders (LTO,

Nadere informatie

Organische stofbeheer en stikstofleverend vermogen van de grond in de Nederlandse akkerbouw

Organische stofbeheer en stikstofleverend vermogen van de grond in de Nederlandse akkerbouw Organische stofbeheer en stikstofleverend vermogen van de grond in de Nederlandse akkerbouw In opdracht van en gefinancierd door: Dit project is uitgevoerd door: Auteur(s): Jan Bokhorst Geert-Jan van der

Nadere informatie

Workshop Voorjaarsproblemen

Workshop Voorjaarsproblemen Workshop Voorjaarsproblemen Hoe stel ik de juiste diagnose? Bram Hanse, Peter Wilting, Ellen van Oorschot en Marco Bom Valthermond, 24 juni 2015 Workshop Korte uitleg: hoe stel ik de juiste diagnose? Aan

Nadere informatie

Groenbemesters 2015-2016. Een vruchtbare investering

Groenbemesters 2015-2016. Een vruchtbare investering Groenbemesters 2015-2016 Een vruchtbare investering Beste akkerbouwer, Gezondheid, structuur en een goed bodemleven van de bodem verbeteren de opbrengst van teeltgewassen en hiermee ook uw bedrijfsresultaat.

Nadere informatie

: Nieuwe Oogst editie Noord

: Nieuwe Oogst editie Noord Publicatie Datum : Veldpost : 26 okt 2013 Pagina : 10 Publicatie Datum : Nieuwe Oogst editie Noord : 28 sep 2013 Pagina : 13 Publicatie Datum : Nieuwe Oogst editie Noord : 28 sep 2013 Pagina : 13 Landbouw

Nadere informatie

De bodem onder de kringloop Hou rekening met organische stof

De bodem onder de kringloop Hou rekening met organische stof Nutriënten Management Instituut B.V. Postbus 250, 6700 AG Wageningen T: 088 8761280 E: nmi@nmi-agro.nl I: www.nmi-agro.nl De bodem onder de kringloop Hou rekening met organische stof Marjoleine Hanegraaf

Nadere informatie

DUURZAAM BODEMBEHEER VOOR EEN VRUCHTBARE TOEKOMST

DUURZAAM BODEMBEHEER VOOR EEN VRUCHTBARE TOEKOMST DUURZAAM BODEMBEHEER VOOR EEN VRUCHTBARE TOEKOMST Lector Duurzaam Bodembeheer (CAH Vilentum) Onderzoeker Bodem- en plantgezondheid (Wageningen UR) Duurzaam Bodembeheer DUURZAAM BODEMBEHEER VOOR EEN VRUCHTBARE

Nadere informatie

Programma Kennis en Innovatie Brancheorganisatie Akkerbouw

Programma Kennis en Innovatie Brancheorganisatie Akkerbouw Programma Kennis en Innovatie Brancheorganisatie Akkerbouw Namens de leden van de Brancheorganisatie Akkerbouw: - Agrifirm Plant - AVEBE - Comité van Graanhandelaren - Cosun - CZAV - LTO Nederland - Nederlands

Nadere informatie

NKG IN DE PRAKTIJK VAN TIGGELEN - GANGBARE AKKERBOUW OP ZAND EN KLEI

NKG IN DE PRAKTIJK VAN TIGGELEN - GANGBARE AKKERBOUW OP ZAND EN KLEI NKG IN DE PRAKTIJK VAN TIGGELEN - GANGBARE AKKERBOUW OP ZAND EN KLEI 'r' / a\ ì1' 'i :ñ l1 /, NKG in Nederland Een l

Nadere informatie

Groenbemesterkeuze bij schadelijke aaltjes in aardbei, prei, Chinese kool, peen, sla en asperge

Groenbemesterkeuze bij schadelijke aaltjes in aardbei, prei, Chinese kool, peen, sla en asperge Postbus 430 8200 AK Lelystad www.telenmettoekomst.nl Groenbemesterkeuze bij schadelijke aaltjes in aardbei, prei, Chinese kool, peen, sla en asperge Samenstelling: Hans Hoek, Gerard Korthals en Jacques

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Gerard Meuffels. Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Resultaten onderzoek Gerard Meuffels. Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Resultaten onderzoek 2013 Gerard Meuffels Rijenbemesting Betere benutting van nutriënten en verkleinen van het risico van uitspoeling / afstroming Kunstmeststoffen reeds gangbare praktijk (o.a. mais) Stikstof:

Nadere informatie

De bodem van Flevoland

De bodem van Flevoland De bodem van Flevoland Om de bodem van Flevoland te leren kennen, moeten we terug in de tijd. Op 3 oktober 1939 is de Noordoostpolder ontstaan als diepe droogmakerij in de voormalige Zuiderzee. Na de tweede

Nadere informatie

Projectpartijen. Initiatiefnemers LTO-Noord ForFarmers Hendrix Waterschap Rijn en IJssel

Projectpartijen. Initiatiefnemers LTO-Noord ForFarmers Hendrix Waterschap Rijn en IJssel Carel de Vries Aanleiding Toekomstvisie LTO Noord-Gelderland Sectorvisie mestbeleid: Koersvast richting 2020 Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Watervisie 2030, Water schap Rijn en IJsselAgenda Achterhoek

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2011 plantenteelt open teelten CSPE BB minitoets bij opdracht 17

landbouw en natuurlijke omgeving 2011 plantenteelt open teelten CSPE BB minitoets bij opdracht 17 landbouw en natuurlijke omgeving 2011 plantenteelt open teelten CSPE BB minitoets bij opdracht 17 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef

Nadere informatie

Aardappelteelt. Docent: Muhtezan Brkić

Aardappelteelt. Docent: Muhtezan Brkić Aardappelteelt Docent: Muhtezan Brkić Programma voor vandaag: Belangrijke plagen en knolgebreken. Oogst / rooien van aardappelen. Opdrachten aardappelteelt Thuis zelf bestuderen en leren Aardappelen signalen

Nadere informatie

Stefan Muijtjens. keukentafel, demo s, studiegroepen & waardenetwerken.

Stefan Muijtjens. keukentafel, demo s, studiegroepen & waardenetwerken. Stefan Muijtjens Ploegloze bodembewerking(ruim 15 jaar ervaring) Bedrijfseconomische begrotingen(rentabiliteit, rendement per ha of per uur, liquiditeit) Stadslandbouw & lage input landbouw Werkvormen:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Reken af met duist in stappen

Reken af met duist in stappen Reken af met duist in stappen Zo blijft resistente duist beheersbaar Duist is een lastig onkruid in wintertarwe. Dat komt met name doordat het een directe concurrent is voor het gewas. Het ontneemt voedsel

Nadere informatie

BROCHURE STENGEL AALTJES

BROCHURE STENGEL AALTJES BROCHURE STENGEL AALTJES Stengelaaltjes doen niet alleen veel schade in uien, tulpen en andere bolgewassen, maar kunnen ook opbrengstverlies veroorzaken in vlinderbloemigen, maïs, aardappelen, peen en

Nadere informatie

Toestand en evolutie van de bodemvruchtbaarheid in België en noordelijk Frankrijk 2012-2015

Toestand en evolutie van de bodemvruchtbaarheid in België en noordelijk Frankrijk 2012-2015 Toestand en evolutie van de bodemvruchtbaarheid in België en noordelijk Frankrijk 212-215 Toestand en evolutie van de bodemvruchtbaarheid in België en noordelijk Frankrijk (212-215) Overzicht presentatie

Nadere informatie

Beheerpakketten Akkerbouw

Beheerpakketten Akkerbouw Rekensystematiek agrarisch natuurbeheer, Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) Onderdeel: Beheerpakketten Akkerbouw Auteur: Dienst Landelijk Gebied: Warmelt Swart, Remco Schreuder en David

Nadere informatie

Duurzaam bodemgebruik

Duurzaam bodemgebruik Duurzaam bodemgebruik Goed boeren in kleinschalig landschap Henry van den Akker Adviseur Akkerbouw ZON Specialist Bodem, Water en Bemesting DLV Plant Onderwerpen - Doel Bodem en bodemgebruik Problematiek

Nadere informatie

Efficiënter telen met sensingtechniek. Herman Krebbers Mechanisatie en precisielandbouw

Efficiënter telen met sensingtechniek. Herman Krebbers Mechanisatie en precisielandbouw Efficiënter telen met sensingtechniek Herman Krebbers Mechanisatie en precisielandbouw Toepassingen sensingtechnieken Opsporen afwijkende zones: inspectie oorzaak Variabele pootafstand: gelijkmatige knollen

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2010 plantenteelt open teelten CSPE BB

landbouw en natuurlijke omgeving 2010 plantenteelt open teelten CSPE BB landbouw en natuurlijke omgeving 2010 plantenteelt open teelten CSPE BB minitoets bij opdracht 5 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef

Nadere informatie

Toekomst bemesting aardappelen. Bart Debussche 31/01/2017

Toekomst bemesting aardappelen. Bart Debussche 31/01/2017 Toekomst bemesting aardappelen Bart Debussche 31/01/2017 Overzicht Terugblik Evolutie Toekomst 1. Bemestingsnormen 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nadere informatie

5.2.4 Rhizoctonia. 5.2.4.3 De ziekte. In deze paragraaf wordt verwezen naar foto s. Deze kunt u vinden op de website als bijlage bij 5.2.4.

5.2.4 Rhizoctonia. 5.2.4.3 De ziekte. In deze paragraaf wordt verwezen naar foto s. Deze kunt u vinden op de website als bijlage bij 5.2.4. 5.2.4 Rhizoctonia AUTEUR EN CONTACTPERSOON: HANS SCHNEIDER De bodemschimmel Rhizoctonia solani veroorzaakt wortelbrand en wortelrot in suikerbieten. Bij zware aantasting gaan hele percelen verloren. Rotte

Nadere informatie

5-2-2016 AALTJES BEHEERSING 2016 ÉN VERDER.. Wat zijn Nematoden (aaltjes) Wat zijn Nematoden (aaltjes) Het zijn er veel!!!!

5-2-2016 AALTJES BEHEERSING 2016 ÉN VERDER.. Wat zijn Nematoden (aaltjes) Wat zijn Nematoden (aaltjes) Het zijn er veel!!!! Aaltjes Wat zijn aaltjes Schadelijke voor AK Schadebeelden AALTJES BEHEERSING 2016 ÉN VERDER.. Ken de vijand! Verwarring Bemonstering Gewasrotatie Groenbemesters Maatregelen Wat zijn Nematoden (aaltjes)

Nadere informatie

Gewasbeschermingsplan 2014

Gewasbeschermingsplan 2014 Gewas: Consumptie aardappelen 1. Grondgebonden ziekten / plagen. 2. Goed uitgangsmateriaal. Aardappelcysteaaltjes, graslandschurft. Rhizoctonia op zandkavel. Pootgoed met NAK certificaat en behandeling

Nadere informatie

Bijlage A. Stikstofgebruiksnormen behorende bij artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Bijlage A. Stikstofgebruiksnormen behorende bij artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet Bijlage A. Stikstofgebruiksnormen behorende bij artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet Gewas Klei Zand/löss en Veen 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 Grasland (kg N per ha per jaar)

Nadere informatie

Beter Bodem Beheer met Garnalen?

Beter Bodem Beheer met Garnalen? Beter Bodem Beheer met Garnalen? Gerard Korthals Kollummerwaard 7-7-2016 Kenmerken CSE Sterk in integratie van kennis Brugfunctie tussen praktijk en wetenschap Excellent netwerk en faciliteiten Unieke

Nadere informatie

Bemesting in de 21e eeuw 28/11/2014. Algemeen

Bemesting in de 21e eeuw 28/11/2014. Algemeen Bemesting in de 21e eeuw 28/11/2014 Algemeen 1 Bemesting in de 21e eeuw 28/11/2014 Meststoffendistributie met kennis en precisie Ing. Th. Koekkoek. Akkerbouwer/pluimveehouder Voorzitter Agrifirm 2 Bemesting

Nadere informatie

Gewasbeschermingsplan 2011

Gewasbeschermingsplan 2011 Gewasbeschermingsplan 2011 Bedrijfsnaam + naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon Wie voert spuitwerkzaamheden uit? Mob. Telefoon in eigen beheer Fax door derden / loonwerk E-mail 1. Gewassen Ha Ha Conservenerwten

Nadere informatie

Programma Kennis en Innovatie Brancheorganisatie Akkerbouw

Programma Kennis en Innovatie Brancheorganisatie Akkerbouw Programma Kennis en Innovatie Brancheorganisatie Akkerbouw Namens de leden van de Brancheorganisatie Akkerbouw: - Agrifirm Plant - AVEBE - Comité van Graanhandelaren - Cosun - CZAV - LTO Nederland - Nederlands

Nadere informatie

Opdracht 1 Bodems en hun eigenschappen

Opdracht 1 Bodems en hun eigenschappen Opdracht 1 Bodems en hun eigenschappen Bekijk de Bodemkaart van Nederland op bladzijde 7 van Bodemsignalen. Maak een lijstje van grondsoorten die binnen een straal van ongeveer 50 km van je bedrijf voorkomen.

Nadere informatie

Bodemkwaliteit op zandgrond

Bodemkwaliteit op zandgrond Bodemkwaliteit op zandgrond Meer aandacht voor de bodem verbetert productie Studieclub Bergeijk 19 februari 2013, Janjo de Haan Onderwerpen Waarom aandacht voor de bodem Opzet systeemproef Vredepeel Bodemkwaliteit

Nadere informatie

Bemesting Gras Hogere ruwvoeropbrengst

Bemesting Gras Hogere ruwvoeropbrengst Bemesting Gras 2017 Hogere ruwvoeropbrengst oktober 2016 Top Flow entec fl voor in drijfmest Top Flow entec fl: hogere benutting stikstof uit drijfmest Plant N 2 O lachgas Organische stikstof Mineralisatie

Nadere informatie

Het effect van perceelsgrootte op de bewerkingskosten

Het effect van perceelsgrootte op de bewerkingskosten Het effect van perceelsgrootte op de bewerkingskosten Effecten van grootschalige akkerbouw in een kleinschalig landschap Auteurs :Pieter van Reeuwijk, Peter Roelofs Auteurs :Vivian Hendriks Praktijkonderzoek

Nadere informatie