juli/augustus 2017 Informatie- en opinieblad van de Protestantse Gemeente te Stiens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "juli/augustus 2017 Informatie- en opinieblad van de Protestantse Gemeente te Stiens"

Transcriptie

1 35965 Twaklank Juli-Augustus-2017.qxp_ :42 Pagina 1 juli/augustus 2017 Informatie- en opinieblad van de Protestantse Gemeente te Stiens

2 Spotjes Wy sjonge God ta eare en mei in tankber moed; Hy dy t ús libben stjoert, Hy wit wat wy ferlearen. Wy meie fan Gods wegen hjir soargje foar elkoar, Hy hâldt ús altyd foar Syn goedens en syn segen. Al kin ik mar muoisum tinke en wurdt myn sprekken skraal, ferlies ik tiid en taal, jo wurd sil krêften skinke. Al is t ferstân ferwrongen, dochs, út en troch fernim ik wer jo eigen stim, yn psalmen dy t wy sjonge. O Kristus, man fan smerten, werhelje yn ús gemis dat der in takomst is. Sa hoopje wy fan herten dat wy Jo moetsje meie, as ienris, yn jo ljocht, Jo ús mei libbensnocht en jeugd opnij beklaaie. Tekst Ria Borkent oersetting Atze Bosch De Twaklank voor de maanden juli en augustus ligt door de brievenbus. Voor de redactie begint de nieuwe manier van werken al te wennen. In deze uitgave veel vertrouwde onderwerpen, zoals de kerkdiensten, diensten radio Middelsee, gedachten bij gedichten, diaconaaltjes, de meditatie en de column. Ds. Jaap Overeem, mevr. Tine de Vries en ds. Johannes Bakker zijn bereid om de meditatie in het nieuwe seizoen weer te schrijven. Roelie Groenewoud, Gerard van Rijn en Herman van Tellingen hebben ook toegezegd weer enkele columns voor hun rekening te nemen. Sytse Brouwer en Rinnie Nauta hebben besloten te stoppen met het schrijven van de column. Rinnie beschrijft dit ook in haar laatste column. Sytse en Rinnie heel erg bedankt voor jullie bijdragen. De redactie is blij dat ze 2 nieuwe columnschrijvers heeft gevonden. Het zijn Wiep Koehoorn en Irma Brouwer. In de Twaklank waarin zij hun eerste column schrijven, zullen ze zich aan u voorstellen. Alle schrijvers van de vaste rubrieken bedanken we voor hun maandelijkse bijdrage. Op pagina 5 leest u het verslag van het Pastoraal Overleg. Elk team legt uit hoe het functioneert. Ook op deze pagina stelt het Talantteam zich aan u voor en vertelt hoe mooi zij dit gemeentewerk vindt. Onze kerk gaat met de tijd mee. Op pagina 7 leest u hoe u voortaan de activiteiten via de app kunt volgen. Op pagina 9 de aankondiging van het startweekend van 15 t/m 17 september. Deze keer een heel weekend! Zoals gezegd gaat Wiep Koehoorn een column verzorgen. Deze maand alvast een klein voorproefje in de vorm van een verslag van de Pinksterzondag. (pagina. 10 en 11). Met name willen wij uw aandacht vragen voor de oproep van de jeugdraad. Zij zitten erg verlegen om nieuwe medewerkers. (pagina 12). Yvonne houdt ons op de hoogte van haar belevenissen in Uganda. Altijd weer ontroerend om te lezen hoe zij in haar werk staat. Peper en Zout doet deze maand uitgebreid verslag van hun activiteiten in de afgelopen maand. We hopen in de toekomst nog veel van hen te horen. Het is bemoedigend om te lezen hoe enthousiast zij hun werk doen. Wilt u hen hierbij helpen? Tot slot wensen we iedereen een fijne zomervakantie. Zij die erop uittrekken, maar ook zij die thuis (moeten) blijven wensen we een goede tijd. Namens de redactie Sietske Jansma COLOFON jaargang 22 Redactie I. Kroondijk-de Boer tel H.Tj. Sikkes tel S. Jansma-Dijkstra (secr.) tel Verspreiding Twaklank M. Elzinga tel A. Rijpstra tel Abonnementen Mevr. H. Zijlstra-Nicolay tel Pyter Jurjensstrjitte 26, 9051 BS Stiens De volgende nummers verschijnen op 7 september en 5 oktober Vaste medewerkers ds. J.C. Overeem tel mevr. T. de Vries tel ds. J. Bakker tel Coördinatieteam pastoraat Sita Veninga-van der Lep tel Peter Roerdink tel Janny de Witte-de Groot tel Twaklank verschijnt 11 keer per jaar Ontwerp & drukwerk: Dekker Creatieve Media & Druk Oplage: 800 Anonieme kopij wordt geweigerd. Ingezonden kopij is voor verantwoording van de inzenders. De redactie behoudt zich het recht voor kopij te weigeren, dan wel aan te passen. Uiterlijk de 14e van de maand dient alle kopij binnen te zijn bij het secretariaat, voorzien van adres en telefoonnummer. De kopij graag als Word-bestand aanleveren. Bijbehorende foto s of plaatjes, meesturen als JPG/JPEG van minimaal 1 MB.

3 Een wijze wordt nog wijzer als je hem berispt, een rechtvaardige vergroot zijn inzicht door wat je hem leert. Spreuken 9:9 De zondag na Pinksteren opende ouderling Lubbert Tilma de viering door te verwijzen naar de zondag ervoor, het Pinksterfeest op het kaatsveld. Het was een prachtige zondag geweest. Tilma sprak: "we hebben met 350 bezoekers de stijgende lijn te pakken." "Nog wel." zei iemand in de kerk, ik weet niet wie. Dat raakte mij. Natuurlijk heeft de spreker gelijk, wonderen kun je niet begroten en het houdt een keer op. Er moet een jaar komen dat het minder wordt. Het kan niet anders dan dat deze spreker, nogmaals, ik weet niet wie, verwoordde wat andere mensen dachten. Wat ik jammer vond, was dat deze woorden het enthousiasme van Lubbert Tilma temperden. Ik had de neiging om er wat van te zeggen, maar ik heb geleerd dat als ik primair reageer, ik niet altijd de juiste snaar raak. Daarom nu een iets meer doordachte poging. Zelfs al zou deze spreker gelijk hebben, waarom moest het op dat moment gezegd worden? Is dat, mocht de belangstelling volgend jaar tegenvallen, om dan te kunnen zeggen: zie je nu wel? Is het om je te beschermen tegen toekomstige teleurstellingen en te hoge verwachtingen? Als het bij de zaak van God over meer of minder gaat, krijgt minder heel veel nadruk. Minder mensen, minder diensten, minder geld, minder pastores, minder. En als je minder maar vaak genoeg zegt, wordt het vanzelf minder. Een selffulfilling prophecy. (Vertaling redactie: Een zelf vervullende voorspelling.) Minder kom je in de media ook vaak tegen als het over de kerk gaat. Minder mensen, minder kinderen, minder betrokkenheid, minder diepgang, minder beleving, minder geld. Het minder gaat op den duur zo in je systeem zitten, dat je eigen geloof en betrokkenheid minder wordt. In extreme gevallen wordt het geloof in God opgegeven en komt er in zijn plaats een pessimistische opvolger: Minder. Berisping In mijn beleving gaat het Pinksterfeest juist over dat God zulke patronen, die bij mensen muurvast zitten, weet te doorbreken, doordat hij de barrière van taal en begrip doorbreekt. Waarom zou je over minder of nog wel praten als dat ene moment van begrip en verstaan er is, als het evangelie je wordt uitgelegd in je eigen dialect? Pinksteren is dat evangelie en enthousiasme het winnen van cynisme en negativiteit. "Nog wel" of "minder" krijgt vast gelijk. Maar ik wil het niet weten en ik wil het ook niet horen. Het minste wat je kunt zeggen over onze gemeente in Stiens, met onze talloze vrijwilligers, is dat we het in ieder geval proberen. Een Pinksterdienst op het veld, een bloeiend jeugdwerk, een toffe ouderenvakantie, een nieuwe manier van pastoraat bedrijven, omzien naar elkaar via de zorgzame kerk en de diaconie, noem maar op. Die dingen waren niet bedacht als ze niet nodig waren. Die Pinksterdienst op het veld is ooit ontstaan omdat heel veel mensen met Pinksteren weg zijn en we niet gedwongen wilden worden te kiezen tussen De Hege Stins en de St. Vitus. Als er een feest is dat erom vraagt dat er geen muren zijn, is het Pinksteren. Zo is het idee ontstaan en vervolgens ging (ook tot onze eigen verbazing) de belangstelling groeien en groeien. "Nog wel." Ik wil het niet afdoen als een misplaatste opmerking. Stelt u zich voor dat het een opmerking is geweest van een wijze, wiens wijsheid ik hoog acht. Wat kunnen we met deze wijsheid? Is het wijsheid van the Simpsons? Kids, you tried your best and you failed miserably. The lesson is, never try. (Vertaling redactie: Kinderen jullie deden jullie best en jullie faalden verschrikkelijk. De les is, probeer nooit iets. ) Soms is het beter je wijsheid voor je te houden. De grootste tegenstander van de kerk zijn wij zelf, als negativisme en cynisme vat krijgen op pogingen om te bouwen aan ons geloof. Misschien moeten we er daarom maar over ophouden. Waarom begin ik er dan in Twaklank weer over? Omdat van een berisping een wijze alleen maar wijzer wordt... Ds. Jaap C. Overeem 3

4 Gedachten bij gedichten Misschien kent u hem: de dichter Jan Willem Schulte Nordholt ( ) Hij was naast dichter ook historicus en hoogleraar geschiedenis en cultuur van Noord-Amerika. Maar de kans is groter dat u zijn naam ooit tegengekomen bent in het Liedboek voor de Kerken, ons oude liedboek. Meer dan zeventig liederen staan daar in, een aantal eigen liederen maar ook veel liederen die door Schulte Nordholt zijn vertaald uit verschillende talen. Voor zijn vele bijdragen aan dat liedboek kreeg hij in 1993 zelfs een prijs. In 1943 kwam zijn eerste dichtbundel clandistien uit: Het bloeiend steen. Hij ontwikkelde zich gaandeweg tot een belangrijk dichter en vertaler van het kerklied. Veel bundels staan op zijn naam. Opvallend zijn zijn grote taalbeheersing, zijn veelzijdig inlevingsvermogen, zijn historische kennis, zijn openheid voor allerlei facetten van het godsbeeld. Maar onder dat alles ligt wat met een typisch Nederlands protestantse term bevindelijke vroomheid heet. Daarmee wordt bedoeld een vroomheid, die gebaseerd is op de eigen godsdienstige ervaring. De persoonlijke ervaring van het goddelijke. Het is mooi om te zien hoe die persoonlijke ervaring aanwezig is in het gedicht dat ik koos voor deze bijdrage. Verlegen met mijn God Ook ik kan wel als Strauss en als Renan en zoveel andere verlichte heren het vreemde fenomeen analyseren, de fabels en parabels van de man die door het koren liep in Kanaän. Historisch is het ook wel te verstaan, de oude mythe kan men er in horen: een god wordt gaarne uit een maagd geboren, doet wonderen en sterft zoals het graan om als het graan weer op te staan. Maar als ik door het pad naar voren schrijd en om mij heen de arme stervelingen, mensen zo dwaas als ik, de lofzang zingen: O Heer, uw bloed roept voor altijd barmhartigheid, barmhartigheid dan ben ik niet verlegen met mijn god, dan is hij vlak bij mij, dan weet ik zeker dat hij mij aankijkt uit de donkre beker, dan eet ik zijn genadebrood, dan leef ik van zijn dwaze dood. Jan Willem Schulte Nordholt Het gedicht heeft een traditionele vorm: het rijmt, de versregels zijn ongeveer even lang, de vier strofen hebben allemaal vijf versregels. Het gedicht valt precies op de helft in twee delen uiteen. Het woordje maar, het eerste woord van de derde strofe, is het keerpunt. Het geeft de tegenstelling aan tussen het eerste en het tweede deel. In de eerste twee strofen spreekt de wetenschapper, de historicus. Hij noemt twee grootheden uit de 19e eeuw, toen naast de natuurwetenschappen ook geleidelijk aan kritisch Bijbelonderzoek zich begon te ontwikkelen. Dat begon met Strauss ( ) en Renan ( ) Op grond van o.a. oudheidkunde hielden ze vooral de evangeliën tegen het licht en kwamen ze tot de conclusie dat je veel feiten rond de persoon van Jezus mythisch moest verklaren. De wetenschapper uit de eerste twee strofen zegt dat hij dat ook wel kan: vreemde fenomenen analyseren,/ fabels en parabels van de man / die door het koren liep in Kanaän. En historisch, dus als historicus, snapt hij het ook zeker: in meerdere godsdiensten wordt de god uit een maagd geboren en doet de godheid vaak bijzondere, bovenmenselijke dingen. Maar als ik door het pad naar voren schrijd. Let op dat woord schrijden. Daaruit spreekt eerbied, respect voor de viering van het Avondmaal. Er vindt een verandering plaats: de dichter is niet meer in de eerste plaats wetenschapper, de dichter is nu voluit mens. De historicus raakt op de achtergrond en de dichter weet zich een arme sterveling, die het moet hebben van genadebrood. Genade is krijgen wat je niet verdient. In de avondmaalsbeker ervaart hij dat hij het van Gods barmhartigheid moet hebben. In brood en wijn ervaart hij God vlakbij. In de slotregel dan leef ik van zijn dwaze dood herkennen we woorden van Paulus. Zo belangrijk is de viering van het Avondmaal voor de dichter, dat je, dat is toch volgens mij de onderliggende gedachte, dat vaak moet vieren om zo steeds weer God vlak bij te ervaren. Het hangt er maar niet wat bij, het is een kernzaak: brood en wijn, barmhartigheid en genadebrood. De titel past alleen maar bij het eerste stuk. Als wetenschapper is deze dichter verlegen met mijn god. Let wel, er staat niet met god, maar met mijn god. In de viering van het Avondmaal, als ik door het pad naar voren schrijd, dan is het totaal anders: hier niet de wetenschapper, maar de mens. Dan ben ik niet verlegen met mijn god, / dan is hij vlak bij mij. Dan kijkt hij de dichter zelfs aan. Net als de dichter zijn we vaak verlegen met wat ons vanuit de wetenschap wordt verteld en wat de Bijbel ons zegt. Lijkt de Bijbel niet vaak haaks te staan op de werkelijkheid om ons heen? Dit gedicht is bemoedigend voor twijfelaars en zoekers, lijkt me. Willem Huisman 46

5 Verkennen van de ruimte Door een tv programma, getiteld " The mind of the universe ", was mijn aandacht onlangs meteen gevangen. Ik zag prachtige beelden van een uitgebreid universum, met verre zonnen, sterren en planeten. Wetenschappers zijn bezig die ruimte te verkennen. Een van hen zei: We gaan een brug bouwen naar het universum en geven de ruimte aan iedereen. Deze woorden, gesproken vanuit een geweldig enthousiasme, van iemand die durft te dromen, houden me sindsdien bezig. Het gaat over een ruimte ver buiten mijn eigen kleine wereld. Wat is belangrijk voor wetenschappers als je die ruimte gaat verkennen? Welke aspecten spelen een rol en welke niet? In elk geval heb je passie nodig, om te verwezenlijken wat je wilt bereiken, meent een van de wetenschappers. Ik probeer vergelijkingen te trekken en overeenkomsten te zoeken, met de plaats waar ik woon en de ruimte die mij ter beschikking staat. Vandaag schrijf ik mijn laatste column. Het is een besluit waar ik lang over nadacht, omdat ik zo van schrijven houd. Column Ik verzamelde de afgelopen jaren vele tientallen columns. Ze blijven voor mij erg waardevol en ik ben dankbaar voor de blijken van waardering van de lezers. Soms na een kerkdienst, soms in het dorp, maar ook elders waren enkele woorden van dank of herkenning me zeer dierbaar. Ook het feit, dat anderen er veel aan hebben, maakt me blij. Ik ga de columns bundelen en bewaren. Met bovengenoemd besluit neem ik tegelijkertijd afscheid van Twaklank. Het is een kerkblad dat me zeer aan het hart ligt. Lang geleden vroeg dominee Douwe Visser mij, om van het mededelingen blaadje van toen, een mooi nieuw kerkblad te maken. Met een groepje enthousiaste medewerkers heb ik een opinieblad opgezet, "De Stins". Enkele jaren later voegden we daar het Hervormde deel bij en werd het Twaklank. Dat blad, nu met zeven redactieleden en een eindredacteur, was mijn ideaal. We stelden statuten op en een huishoudelijk reglement. We schreven artikelen, interviews, bedachten thema' s en vroegen anderen om voor het blad eens een interessant onderwerp te behandelen. Het werken aan Twaklank heeft me veel opgeleverd aan kennis en inspiratie. Zo kwam het bijvoorbeeld, dat ik, na een bezoek aan een Russisch orthodoxe kerk, iconen ging schilderen. Dat bleek het begin te zijn van mijn liefde voor schilderen van nu. Ik ging ook veel boeken lezen, waardoor mijn kennis op het gebied van religie en spiritualiteit zich kon ontplooien. Tijden veranderen echter en in elke periode die volgt, moeten mensen zich aanpassen. Twaklank veranderde ook, omdat mensen met die tijd mee veranderen. Dat is logisch, maar het doet een beetje pijn. Ikzelf verander ook. Daarom ga ik vanaf vandaag een nieuwe ruimte verkennen. Ik wil een brug gaan bouwen naar een ander deel van mijn wereld. Ik weet nog niet wat dat betekent, maar ik blijf dromen. Ik maak nu eerst ruimte in mezelf om plaats te maken voor nieuwe dingen. Dan kan ik weer ontvangen. Belangrijk voor mij is, dat ik in de stilte blijf luisteren naar mijn innerlijk universum, mijn bron, dat is de stem van God, een geestelijk universum dat mij roept. Rinnie Nauta Het spiraalsterrenstelsel M51 in het sterrenbeeld Jachthonden 5

6 Verslag van het Pastoraal Overleg op woensdag 17 mei in De Hege Stins. In de kerk beginnen we met een vesper. Het bijbelgedeelte 1 Koningen 19 vers 5-13 staat centraal. Gespreksonderwerp: Wat is de uitdaging (in eigen woorden) van je team binnen het Nieuwe Pastoraat en nieuws uit de teams wordt samengevoegd. In verschillende groepjes wordt genoemd onderwerp besproken. Een samenvatting hiervan volgt in dit verslag. Coördinatieteam. Dit is een kleine groep. Weinig met bezoekwerk te maken. Ogen en oren van de gemeente. Juist en tijdig informatie verstrekken aan personen. Snel werkend. Het meeste contact gaat via de mail. Dit team stuurt berichten door naar de personen waar het terecht moet komen. De terugkoppeling uit dit team wordt bijzonder op prijs gesteld. Complimenten voor de werkwijze van dit team. Er kunnen voor de kerk ook bloemen worden gehaald bij de nieuwe bloemenzaak van Blom. Dit kan ook op rekening. Geen namen geven aan de bloemenzaak waar de bloemen naar toe gaan. Aangeven bij de bloemenzaken dat het op rekening moet van de diaconie Protestantse Gemeente Stiens. Pastoraal team. Je wilt wat doen omdat je lid bent van de kerk. Wat op je weg komt pak je op. Wat vind je belangrijk. Het verrijkt je zelf. Bij veel oudere mensen valt op dat zij sterk staan in het geloof in God. Iets kunnen betekenen voor een ander. Waar mogelijk praat je over het geloof. Soms is het heel leuk om dit werk te mogen doen, Maar er zijn ook wel moeilijke dingen die je tegen komt. Al met al meer positief dan negatief. Complimenten voor Lenie de Vries en Bert Fennema die bij veel begrafenissen namens de kerk aanwezig zijn als ouderling. Bezoekteam ouderen. Met plezier namens de kerk een steentje bij kunnen dragen om ouderen te bezoeken. Dit geeft wel voldoening. Omzien naar elkaar door dit in de praktijk te brengen. Het betreft bezoek aan de 80 plussers. De formele lijn is aanbod gericht 80 plus en vraag gestuurd 80 min. Felicitatieteam. Mooi om dit te doen. Heel positief. Diversen Er wordt nog even verslag gedaan hoeveel en wat voor soort bezoeken er zijn afgelegd. Er is een duidelijke afspraak gemaakt wie niet door het felicitatieteam worden bezocht maar door een ander team. Welkomstteam. Altijd een verrassing wat voor situatie je aantreft. Dit team gaat met een Jaarklank en een Twaklank en nog wat informatie naar de nieuwe adressen toe. De vraag is ook of zij willen worden overgeschreven naar onze kerk. Dit is het team dat het eerst contact heeft met personen op de nieuwe adressen. Talantteam. Het is nieuw. Het betreft 25 personen die bezocht kunnen worden door het team dat bestaat uit 5 personen. Belangrijk is het gevoel dat de bewoners er toe doen. Samen kerk zijn. Het plan is om 6 keer per jaar een kerkdienst te organiseren op zondagmiddag in Talant. Gemeenteleden zijn daarbij ook van harte welkom. Het is belangrijk voor de ouders en de bewoners van Talant dat de kerk aandacht voor hen heeft en betrokken wil zijn. Team Zorgzame kerk. De vragen en verzoeken die binnen komen zijn zeer divers. Het zijn kortlopende zaken die worden opgepakt. Dit kan zijn éénmalig een tuintje schoonmaken of iemand in contact brengen met bijvoorbeeld schuldhulpverlening of doorverwijzen naar het gebiedsteam van de gemeente Leeuwarderadeel. Het loopt geen storm maar per jaar worden wel een 20 tal zaken aangepakt leert de ervaring tot nu toe. Afsluitend het Nieuw Pastoraat tot nu toe. Aan sommige zaken moeten we nog wennen. Over het geheel werkt het nieuwe systeem wel. Het is nu overzichtelijk geworden. Aan Tine de Vries wordt gevraagd of zij deze nieuwe werkzaamheden allemaal kan nakomen. De implementatie is druk geweest zo vertelt zij. Organisatorische zaken geeft zij nu zo veel mogelijk uit handen en dit geeft wel ruimte om andere zaken op te pakken. Er ligt nog wel wat werk, maar binnen afzienbare tijd is dit wel weggewerkt. Gelukkig zijn er ook wel vrijwilligers die haar wat werk uit handen nemen voor zover dat mogelijk is. Sluiting. De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar meedenken en inbreng en sluit af met een kort dankgebed. Talantteam- Mogen wij ons even aan u voorstellen? Tine de Vries, Joyce Reudink-Rugebregt, Hiltsje Zijlstra-Nicolay, Ineke Westendorp, Stiena Otte en Wilma Hoekstra. Wij vormen samen het Talantteam Sinds september 2016 zijn wij als team actief binnen onze kerk. Wij bezoeken ruim 25 adressen waar we regelmatig iets van ons laten horen. Dit kan door een bezoekje, een kaartje, gewoon even contact in de kerk maar ook het bijwonen en meedoen aan activiteiten die voor bewoners van Talant worden georganiseerd. U kunt hierbij denken aan het vieren van kerst, bijwonen van kerkdiensten op locatie, of deelnemen aan activiteiten van de Interkerkelijke Bijbelgroep Talant. Kortom: er wordt genoeg georganiseerd. We hebben het er druk mee Het is mooi gemeentewerk. Wij ervaren deze contacten persoonlijk als zeer verrijkend en verdiepend. Kernwoorden voor ons zijn: open, vertrouwen en vooral liefdevol. Het geeft ons geloof extra "handen en voeten"! De komende maanden zult u regelmatig iets van ons horen. Heeft u nog vragen of wilt u gewoon iets meer weten? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons mailen, bellen of ons na afloop van de ochtenddienst even contacten voor een gesprekje. We vertellen u graag meer! Hartelijke groet, het Talantteam. 6

7 Activiteiten De ouderenvakantie Soms heart men wolris sizzen Alde minsken binne der op ta. wij wol jim hearre litte hoe goed as wij it ha. Jierdei`s fiere, lekker ite en op reis. Alles wurdt der foar ús dien. Foar de 3e kear ûnderweis ûnder tasicht fan in team. Mar, hoe soe it komme, is der dielname genôch foar ús reis nei Ommen? Gelokkich, it gie troch! De wike foar Pinkster wie De Leemhof foar ús. Wij koene `t net better winskje wij fielden ús dêr thús. De earste jûn, `t wie wûnderbaarlik wij sieten bûten oan `t 11 oere ta allegear oan ien lange tafel mei wat lekkers der op ta. Ite, ride, farre, prate, fan alles hawwe wij dêr hân. Moai waar en lange dagen yn it moaie Twentske lân. Tine, Froukje, Janny, Sita en rollator helper Klaas; Tige tank foar dizze wike!!! Ja, jim krije ta beslút, in echt fertsjinne dikke tút, fan de âlderein-fakânsje-gongers. Saapke Fennema Pasma De kerk geeft energie De kerk geeft energie, maar geven wij de kerk ook energie? Dat was de slogan van onze in mei gestarte actie. U hebt de kerk zeker energie gegeven, want er is al een bedrag van ,-- binnen (stand tot en met 31 mei). Wat een geweldig resultaat. Alle sponsoren willen we dan ook hartelijk bedanken. Ook degenen die anoniem contant geld hebben gegeven. Maar de actie loopt nog. U kunt nog steeds uw toegezegde sponsorbedrag met opgave van naam en adres mailen naar Wanneer de zonnepanelen geplaatst worden, ontvangt u een brief over de financiële afwikkeling van uw toegezegde bijdrage. Bij de officiële opening van de in gebruik De kerk is open, Elke donderdagmorgen van 9.45 tot Ook in de zomermaanden! Kom gerust een keertje langs. Van harte uitgenodigd. Met hartelijke groet, Tine de Vries name van de zonnepanelen, willen we als afsluiting een eigen energiemarkt organiseren. Eigen wil zeggen, uw eigen energie gebruiken om door u zelf gemaakte producten c.q. voorwerpen beschikbaar te stellen voor de energiemarkt. De opbrengst van de energiemarkt wordt toegevoegd aan de actie voor de zonnepanelen. Met eigen energie kunt u denken aan: taarten bakken, schilderkunst, bloemstukjes, vogelhokjes, breiwerk, jam, bier en wijn maken. Als het maar uw eigen creatie is waar u trots op bent. De officiële in gebruik name staat gepland voor oktober 2017, dus u kunt er nog even rustig over nadenken wat uw bijdrage kan zijn. Mogen we op uw steun en enthousiasme rekenen? Werkgroep sponsoring zonnepanelen PG Stiens. Joukje Deelstra, Riejo Reudink, Jarig Wesseling APP Protestantse Gemeente Stiens Onze gemeente heeft al enkele jaren een prima website. Alle nieuwsberichten, de Twaklank, de kerkdiensten, verschillende groepen die actief zijn in onze gemeente, dat alles is op de website terug te vinden. De redactie van de website zorgt er voor dat de website zeer regelmatig vernieuwd wordt. Tegenwoordig hebben we ook veel apparaten op zak : de mobiele telefoon die ook met internet verbonden is, de laptop of de tablet. Deze apparaten zijn kleiner dan de PC en om snel de informatie te ontvangen is een APP handig. Dat is een plaatje waarachter informatie te vinden is. Wij hebben nu eerst voor één jaar een abonnement afgesloten die de informatie van onze gemeente snel beschikbaar heeft en makkelijk gelezen kan worden. Dat is de APP Protestantse Gemeente. U kunt de app downloaden via de Google Playstore of de Appstore. Een handleiding hoe dat in zijn werk gaat, staat op onze website en is bij de kerkrentmeesters op te vragen. Als u de app op uw telefoon of tablet hebt geïnstalleerd dan krijgt u het scherm van hieronder te zien. Als u daarna STIENS invult, dan bent u bij onze gemeente. U ziet dan het volgende plaatje met incoontjes. Achter die icoontjes zit de informatie. Daarnaast hebben we op een volgend scherm de mogelijkheid om geld te doneren voor projecten of speciale acties van de diaconie of de kerk. Ook dat proberen we een jaar uit. Zoals u weet, kost overmaken soms geld. De duurste manier voor onze kerk is om een acceptgiro te versturen. De goedkoopste manier is zelf (elektronisch) overmaken van donaties via uw eigen bank. Het overmaken van geld via deze app zit wat kosten betreft, daartussen in. We zijn benieuwd naar uw reactie op het gebruik van deze app: mail: Op deze manier kunnen we samen de informatie over onze kerk makkelijk beschikbaar houden. Het College van Kerkrentmeesters, mede namens de kerkenraad en de diaconie. 7

8 Kerkdiensten Bijbelleesrooster Juli do 6 Matteüs 11: 2-15 vr 7 Matteüs 11: za 8 Psalm 13 zo 9 Jeremia 11: 18-12:6 ma10 Jeremia 12:7-17 di 11 Jeremia 13:1-14 wo12 Jeremia 13: do 13 Jeremia 14:1-10 vr 14 Jeremia 14:11-22 za 15 Jeremia 15: 1-9 zo 16 Jeremia 15:10-21 ma17 Matteüs 12:1-8 di 18 Matteüs 12:9-21 wo 19 Matteüs 12:22-32 do 20 Matteüs 12:33-42 vr 21 Matteüs 12:43-50 za 22 Matteüs 13:1-15 zo 23 Matteüs 13: ma 24 Matteüs 13:24-33 di 25 Matteüs 13:34-46 wo 26 Matteüs 13:47-58 do 27 Jesaja 32: 1-8 vr 28 Jesaja 32:9-20 za 29 Jesaja 33:1-16 zo 30 Jesaja 33: ma 31 Psalm 63 Augustus di 1 Matteüs 14:1-12 wo2 Matteüs 14:13-21 do 3 Matteüs 14:22-36 vr 4 Matteüs 15:1-11 za 5 Matteüs 15:12-20 zo 6 Jeremia 16: 1-13 ma 7 Jeremia 16:14-18 di 8 Jeremia 16:19-17:8 wo 9 Jeremia 17: 9-18 do 10 Jeremia 17:19-27 vr 11 Jeremia 18:1-12 za 12 Jeremia 18:13-23 zo 13 Jeremia 19:1-15 ma14 Jeremia 20:1-6 di 15 Jeremia 20:7-18 wo16 Jeremia 21:1-10 do 17 Jeremia 21:11-22:9 vr 18 Jeremia 22:10-23 za 19 Jeremia 22:24-23:8 zo 20 Jeremia 23:9-24 ma 21 Jeremia 23:25-40 di 22 Psalm 54 Zondag De Hege Stins 9.30 uur: ds. J.C. Overeem 2 juli Zondag De Hege Stins 9.30 uur: ds. J.C. Overeem 9 juli H.A. lopende viering Zondag De Hege Stins 9.30 uur: ds. J.C. Overeem 16 juli afscheid kindernevendienst m.m.v. United Zondag St. Vitus 9.30 uur: ds. U. Tjallingii, Deinum 23 juli Woensdag Skilhiem uur: mw. T. de Vries 26 juli Zondag St. Vitus 9.30 uur: mw. ds. J. Wessels-Nijzink, Stiens 30 juli Zondag St. Vitus 9.30 uur: ds. S. de Vries, Schalkwijk 6 augustus Zondag St. Vitus 9.30 uur: ds. J.D.Th. Wassenaar, Hellendoorn 13 augustus Zondag St. Vitus 9.30 uur: ds. J.C. Overeem 20 augustus Zondag St. Vitus 9.30 uur: ds. J.C. Overeem 27 augustus Woensdag Skilhiem uur: mw. ds. M. Hulzebos, Britsum 30 augustus Zondag De Hege Stins 9.30 uur: ds. J.C. Overeem 3 september Zondag De Hege Stins 9.30 uur: ds. J.C. Overeem 10 september H.A. lopende viering Talant (Ieleane) uur: ds. D. de Vries en ds. J.C. Overeem openingsdienst Talant. Zondag De Hege Stins 9.30 uur: ds. J.C. Overeem en 17 september mw. T. de Vries startzondag m.m.v. United Zondag De Hege Stins 9.30 uur: mw. ds. K. Kwint, Meppel 24 september Woensdag Skilhiem uur: mw. T. de Vries 27 september Zondag De Hege Stins 9.30 uur: ds. J.C. Overeem, 1 oktober afscheid en bevestiging ambtsdragers Zondag De Hege Stins 9.30 uur: ds. J.C. Overeem 8 oktober Bekijk diensten live online: gebruikersnaam: video wachtwoord: videopgstiens wo 23 Matteüs 15:21-28 do 24 Matteüs 15:29-39 vr 25 Matteüs 16:1-12 za 26 Matteüs 16: zo 27 Matteüs 16:21-28 ma 28 1 Korintiërs 15: 1-11 di29 1 Korintiërs 15: wo 30 1 Korintiërs 15:29-49 do 31 1 Korintiërs 15:50-58 September vr 1 Psalm 77 za 2 Matteüs 17:1-13 zo 3 Matteüs 17: ma 4 Matteüs 17:24-18:9 di 5 Galaten 1 :1-12 wo 6 Galaten 1: do 7 Galaten 2:1-14 vr 8 Galaten 2:

9 Omzien naar elkaar We bevinden ons inmiddels in de heerlijke zomermaanden. Terwijl ik dit schrijf staan de ramen en de deuren naar buiten toe open. De vogels fluiten en de tuin groeit en bloeit. Prachtig! Het is een tijd van genieten, een tijd van misschien even weggaan, een tijd om het goed te hebben na een seizoen van werken, onderweg zijn, creativiteit inbrengen, verwerken, inzetten et cetera Maar in deze tijd zijn er ook mensen die het ondanks voorgaande, minder gemakkelijk hebben. Ik noem enkele namen, anderen wensen we als gemeente niet minder veel sterkte toe! Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hoe en waar we ons ook maar bevinden, het is voor ons allemaal bedoeld. Mw. E. v.d. Wielen-v.d. Born, Lutskedyk 28 verblijft nog steeds in De Hofwijck in Leeuwarden. Gelukkig komen er veel mensen op bezoek. Dat verzacht de omstandigheid enigszins. En toch is het allemaal niet gemakkelijk, veel sterkte en moed toegewenst. Mw. H. Groen-Pees, Kinkhoarn 41, is opgenomen geweest in De Hofwijck te Leeuwarden en is weer thuis gekomen. We zijn blij voor je Hennie. Hopelijk gaan jullie nu samen weer een betere tijd tegemoet, een tijd van genieten ook. We gunnen het jullie zo! Mw. G. Mulder-Terpstra, Petterhústerdyk 23, verblijft in het revalidatiecentrum Noorderbreedte te Leeuwarden. Het herstel gaat goed, u blijft sterk en vrolijk, dankbaar ook voor het bezoek! We wensen u een hopelijk snelle terugkeer naar Stiens toe! Mevr. A. Terpstra, Petterhústerdyk 17, verblijft in De Waadwente te Dokkum. Ook om te herstellen. Hopelijk krijgt u ook bezoek en kaarten. Want verderaf zijn, is niet uit het hart! Veel moed gewenst bij het herstel. Mw. J. Hanter-de Boer, Dr. G. A. Wumkesstrjitte 53, verbleef wisselend in het revalidatiecentrum Noorderbreedte en het MCL, maar is nu gelukkig weer thuis. We hopen ook voor jou Jettina op een goede tijd. Geniet ervan, geniet van hen die bij je langskomen en geniet van al wat leeft rondom je huis! Alle goeds gewenst. Mw. A. Holwerda-Jansma, Skûtsje 24 is opgenomen geweest in het MCL maar is inmiddels weer thuis. Akke, gelukkig word je thuis weer met open armen ontvangen. Wat fijn om zo`n thuis te hebben! We denken aan je. Heb het goed met iedereen die je zo dierbaar is. Dhr. H. Veenstra, Roptastins 16, is opnieuw opgenomen geweest in het MCL maar is inmiddels weer thuis gekomen. Een terugslag. U hebt het goed doorstaan. Gelukkig blijft u vol goede moed en ook blijft u vrolijk. Wat fijn dat dat lukt. Dhr. W. Veenstra, Dr. G.A. Wumkesstrjitte 13, is opgenomen geweest in het MCL en ligt nu voor revalidatie in Lyndensteyn te Beetsterzwaag. Plotseling is alles anders. We noemen uw naam in gebed en wensen u als gemeente heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Allen, ik groet jullie zeer hartelijk. Tine de Vries Aankondiging startweekend Verhaal Op 17 september 2017 is het startzondag. Een enthousiaste groep vrijwilligers bereidt dit jaar een compleet startweekend voor. We sluiten aan bij het landelijke initiatief: kerkproeverij. Dat is een initiatief om mensen die wat verder van de kerk af staan (opnieuw) te laten kennismaken met de kerk. Het is een goede zaak om, voordat je jezelf aan de buitenwereld presenteert als gemeente, ook te bouwen aan de onderlinge contacten. Daarom is er in het startweekend ook gelegenheid om aan elkaar te proeven, tijdens een maaltijd van de generaties, waarbij jong en oud aan elkaar proeven en zich met elkaar verbinden. Wij zijn niet allemaal mensen in onze hokjes, maar wij zijn een in Christus of we zouden dat in ieder geval moeten zijn. Met dat als achterliggende gedachte presenteren wij u het verhaal van het startweekend. Generatiemaaltijd op vrijdag Op vrijdagavond 15 september is er een generatiemaaltijd in De Hege Stins. We willen graag jong en oud bij elkaar aan tafel zetten. De bedoeling is dat wij, behalve de maaltijd, met elkaar in gesprek gaan over het verhaal van de verloren zoon. De vragen worden voorbereid door de jeugd van Peper en Zout. Wij zijn nog bezig met een aansprekend programma voor later op de avond, daar hoort u nog van. Peper en Zoutfestival op zaterdag Peper en Zout organiseert op zaterdag 16 september een festijn, waarop u diverse producten kunt kopen, er een lekker hapje voor u klaarstaat terwijl u uw auto kunt laten wassen en wat dies meer zij. De opbrengst van het festival gaat naar het jeugdhonk van onze partnergemeente in Debrecen. Startzondag op zondag Op zondag 17 september is de startdienst, om 9.30 uur in De Hege Stins. Tijdens die zondag presenteren wij ons als gemeente aan de buitenwereld. In de dienst komt natuurlijk het verhaal van de verloren zoon terug. Na de dienst is er koffie met wat lekkers. Wilt u eraan denken zelf wat lekkers mee te nemen? Zo ziet u dat er al een heel programma klaar ligt. Als u iets wilt betekenen, bijvoorbeeld door voor ons te koken op vrijdag 15 september, laat u dat dan horen via het mailadres: Houdt u Twaklank, de Nieuwsbrief, en onze facebookgroep in de gaten? De startzondaggroep (Hieke Anema, Marleen de Boer, Johanna Anema en Arma Regeling), aangevuld met Ronald Ars, Tine de Vries en Jaap Overeem. 9

10 Gods geest waait door gods boek ook wel kunnen verwachten - speelt dominee Overeem met zijn fagot ook mee in het harmonie-orkest. De wind waait op het sportveld door de bladzijden van de Kanselbijbel op stro Pinksterzondag 4 juni 2017 Feest in de sportkathedraal van Stiens. In groten getale zijn vanmorgen de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente van Stiens met hun gasten naar de sportkathedraal van Stiens gekomen, op het sportveld dat in de winter ijsbaan is en dat in het buitenseizoen in gebruik is als het kaatsveld van Stiens. We komen onder een strakblauwe lucht vanmorgen bijeen om onder het stralende zonneschijnsel het Pinksterfeest te vieren op het kaatsveld. Twee kleine feesttenten zijn omgebouwd tot muziekpodium, waar Harmonie Da Capo uit Leeuwarden heeft plaatsgenomen om de muzikale begeleiding en de instrumentale omlijsting van deze Pinksterdienst in de open lucht te verzorgen. Da Capo wordt gedirigeerd door Jan Hibma. Voorgangers van deze feestelijke kerkdienst zijn onze pastoraal werkster Tine de Vries en onze gemeentepredikant dominee Jaap Overeem. Tot onze verrassing - maar eigenlijk hadden we dat Geast fan hjirboppe Nadat ouderling van dienst Lubbert Tilma iedereen heeft verwelkomd, speelt Da Capo en zingen we na de groet van God het Friestalige lied 'Geast fan hjirboppe', geheel passend bij dit zo 'Frysksinnige doarp'. Na weer een muzikaal intermezzo van Da Capo en gebed volgt een kindermoment, waarop dominee Overeem de Geest vergelijkt met het veertje tussen het ene houtje (Vader-God) en het andere houtje (de Zoon) van een wasknijper. Met het achtereenvolgens laten vallen van antieke weegschaalgewichten in een plastic zak die met een wasknijper aan een wasrek hangt, toont hij aan dat dit veertje (de Heilige Geest) in staat is om meer dan 250 keer het eigen gewicht aan ballast te dragen. Over de kracht van de Heilige Geest gesproken! Wij zingen het lied 'Almachtige, verheven Heer, aan U behoort de lof en eer', naar een tekst van Franciscus van Assisi. Krachtig getuigen Daarna spreekt Tine de Vries beschouwende woorden over 'De Geest beweegt' en na tussenzang over 'De Geest is dynamisch'. Lector Eveline Rianne Boonstra vertolkt Pinksterfeest op het zonovergoten kaatsveld van Stiens 10

11 Dominee Jaap Overeem speelt mee als gast-fagottist De collectezakken, niet in doeken gewikkeld, maar wel op stro gelegd ook een hoofdrol door alle drie schriftlezingen tussen de bedrijven door voor te lezen. 'Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria tot aan de uiteinden van de aarde.' Samen Amen In zijn verkondiging staat de dynamiek van de Heilige Geest centraal. Dominee Jaap Overeem maakt ons duidelijk: De Heilige Geest is de kracht die je van God krijgt. Je kunt het eind van de wereld alleen maar bereiken als je hier (ook op het kaatsveld van Stiens) begint. God geeft jou een taak die je kunt volbrengen. De Geest geeft levensplezier. De Geest werkt waar we samenzijn,... samen,... Amen. Nu wij uiteen gaan We luisteren aansluitend naar een mooi muzikaal intermezzo, en ook tijdens de inzameling van de gaven, speelt Da Capo met passie, terwijl onderwijl de collectezakken steeds zwaarder worden. Ook de kinderen zijn weer terug van de kindernevendienst, dus we kunnen met zijn allen deze Pinksterviering afsluiten met gebed en slotzang. Tijdens deze dienst waait het voortdurend, niet al te hard, maar net genoeg om voortdurend de bladzijden van de op het stro opengelegde kanselbijbel op te waaien en om te slaan. Gods Geest waait ook door ons dorp, beweegt ons en zet ons aan, om op weg te gaan. Voordat wij met zijn allen lopend over het kaatsveld opgaan naar koffie met zelfgebakken en meegenomen cake en koek, krijgen we van dominee Overeem Gods Zegen mee, om gedragen door Gods Geest en Zijn liefde van hier te gaan, tot aan de uiteinden van de aarde. Wij gaan op weg, de wereld rond, er is geen houden aan. De woorden gaan van mond tot mond, voor iedereen verstaan. Wiep Koehoorn 11

12 Gemeentenieuws! Grote oogst en weinig arbeiders! Bent u/jij de persoon die er voor ons wil zijn? Of u nu jong, enthousiast of juist oud en wijs bent, wij hebben je nodig! Je ziet ons vaak op vrijdagavond in de kerk in het jeugdhonk. We hebben daar onze vaste plek om elkaar te ontmoeten. We weten dat er altijd leiding voor ons is. Toch zien we voor het komende seizoen dat er niet voor iedereen meer leiding is. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Op dizze foto stiet ús eardere dûmny, Ulbe Tjallingii, dy t op 11 juny ta Ridder in de Orde van Oranje-Nassau beneamd is. Dit barde krekt nei de Roze Viering yn Bûtenpost. Dizze kear wurde it 25 jierrich bestean fan de Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland fierd. Ulbe Tjallingii hat earst foarsitter fan dizze groep west en is no sekretaris. Ut namme fan in pear Stiensers, dy t hjirby oanwezich wienen. Adri Abma Dat kan echt niet! We hebben 6 nieuwe mensen nodig die er voor ons kunnen/willen zijn. Wij zoeken: - Enthousiaste mensen die er voor ons willen en kunnen zijn - Iemand die voor ons ongeveer 14 vrijdagavonden beschikbaar is in het jaar - Iemand die het leuk vindt om in een team er samen voor ons te zijn - Iemand die ons uitdaagt en lekker gek kan doen met ons - Iemand die hart heeft voor ons, jongeren - Iemand die ons helpt de weg te vinden in de wereld vol met vragen - Iemand die met ons wil ontdekken wat de Bijbel ons daarover vertelt. Wij zijn: - De jongeren van nu - Gezellig en hebben vrienden - Spontaan - Enthousiaste teamgenoten - Leergierige jongeren Wij bieden: - Veel vrijheid, speelruimte en creativiteit - Geloofsopbouw - Een plek in de gemeente - Een geweldig enthousiast team van al aanwezige leiding Heb je interesse, wil je meer informatie bel of mail: Ronald Ars / Extra kerkdiensten in Talant Talant en Stiens horen bij elkaar. Al jaren hoort de zorg voor verstandelijk gehandicapten bij het straatbeeld. Vaak tref je cliënten met verzorgers of met vrijwilligers op een duofiets aan. Het patatje of ijsje, op een zomerse namiddag genoten op Doniastate, wordt gebracht door één van de cliënten. Een andere groep haalt sinds een paar jaar, tot volle tevredenheid, glasafval bij bewoners thuis op. Als Protestantse Gemeente te Stiens en Talant vinden wij het belangrijk dat er regelmatig kerkdiensten te vieren zijn op Talant. Er waren zo nu en dan al diensten, bijvoorbeeld rond kerst, maar dat was niet genoeg om in de behoefte te voorzien. Daarom organiseren Talant en de Protestantse Gemeente te Stiens vanaf september 2017 zes extra kerkdiensten op Talant. Deze kerkdiensten worden gehouden op zondagmiddag, vanaf uur, op locatie Ieleane 10. Er is voor deze locatie van Talant gekozen, zodat kwetsbare bewoners de diensten kunnen bezoeken en er ruimte is voor hun ouders en begeleiders. Geloof is iets wat je samen deelt, ook als je kind, broer, familielid of buurman gehandicapt is. Dan is het goed om een plek te maken waar dat samen kan groeien. De diensten hebben een laagdrempelig karakter. De eerste dienst zal worden gehouden op zondagmiddag 10 september 2017, om uur. Deze dienst zal geleid worden door de geestelijk verzorger van Talant en de pastores van Stiens. We nodigen u van harte uit deze dienst te bezoeken. De dienst is op locatie Ieleane 10 te Stiens. Voor de diensten zijn er nog vrijwilligers nodig, die willen helpen de boel klaar te zetten en cliënten op te halen uit hun woningen. Wilt u zich melden bij: Doety van der Lijn, Doety van der Lijn, ds. Dieke de Vries (Talant) en ds. Jaap C. Overeem (PGStiens) 12

13 Gemeentenieuws Yvonne goes Uganda Het is zondag 11 juni. Een beetje bewolkt en volgens mijn app is het 28 graden. Een paar vogels maken wat herrie en verder is het stil. Helemaal stil. Voor het eerst sinds weken heb ik geen gasten in huis. Het begon op 3 mei met vier gasten uit Australië, daarna anderhalve week een 17-leden tellend team uit Chicago en gister heb ik afscheid genomen van tien mensen uit Kentucky. Het ene team ging laat, erg laat naar bed en sliep uit, het andere team lag al om half negen s avonds, maar was op om half zes. En ik? Ik go with the flow. Ontbijt om zeven uur of om negen uur, diner om half zes of om half acht. In die vijf weken bepaalden anderen mijn opstaan en slapen gaan. En nu voor drie dagen ben ik baas in eigen huis. En daarna begint het weer van voor af aan. Nu niet met gasten, maar met twee vrijwilligers en af en toe een enkele gast die een paar dagen blijft. Maar eerst even een paar dagen rust in de tent. Om acht uur opstaan en wel vijf afleveringen van een Netflix serie achter elkaar kunnen kijken, zonder dat iemand een vraag heeft of iets van me wil. Heeeeeerlijk voor eventjes. Vanaf woensdag pak ik mijn ándere leventje weer op. Een leven van les geven bij Wise Choices for Life en overdenkingen schrijven voor de dames in de gevangenis, de agrarische dames in Kamonkoli en vanaf binnenkort ook een groepje van tien tienermeiden die naailes krijgen. Mij is gevraagd om eens per drie weken iets te komen vertellen. Wat mag ik zelf weten. En dan loop ik over van ideeën Het is zondag 11 juni. Een beetje bewolkt en volgens mijn app is het 28 graden. Een paar vogels maken wat herrie En dan klinken de stemmen op van drie moskeeën in mijn buurt: Kom voor gebed en even later klinken de eerste tonen van het orgeltje van City Church zo n 700 m hiervandaan. Hun middagdienst duurt tot een uur of zeven. En nog even later klinkt de base drum van de nachtclub die in het weekend al zo rond een uur of vier tot leven komt. Weg is de rust en de stilte. Ik zet muziek aan. Geniet van het leven! Ga met God Yvonne van Meeuwen Vakantie Voor ons is het dit jaar zomervakantie van 21 juli t/m 13 augustus. In voorkomende gevallen zal mevr. Tine de Vries mij vervangen. Ds. Jaap C. Overeem Cadeau ds. Desirée Tijdens de vakantie zullen we het cadeau van de gemeente, toen ik afscheid nam, zeker in gebruik gaan nemen. We hebben van het geld dat wij hebben gekregen een Towbox gekocht. Dat is een koffer voor op je trekhaak. Handig en bedankt! Ds. Desirée Vakantie Tine de Vries Vanaf 14 augustus t/m 3 september hoop ik mijn vakantie te vieren. Ds. Jaap is dan weer aanwezig en kan in voorkomende situaties worden gebeld. Hartelijke groet, Tine Ondertussen in Vrouwenparochie: liturgische scherven In de kleine hervormde gemeente Vrouwenparochie had ik een belijdenisdienst. Het is voor die gemeente super dat er een groep jongeren is die die keuze wilde maken. Ik had met de jongeren afgesproken dat ik hen zou zegenen en zalven. Iedereen kreeg een persoonlijke Bijbeltekst mee. Het flesje zalfolie had ik, toen ik klaar was, op het doophek gezet. Thuis zeg ik altijd tegen mijn kinderen dat voorlopige opruimplekken verboden zijn. Nu weet ik weer waarom. Het flesje zalfolie ging in alle opwinding na de dienst aan diggelen. Ik hoop maar dat deze liturgische scherven geluk brengen. Ze laten in ieder geval geursporen na: het zal nog wel even naar rozen ruiken in Vrouwenparochie. Ds. Jaap Ondertussen in Stiens: naar boven kijken Tijdens de Hemelvaartsdienst ging er in de St. Vituskerk iets mis, waardoor er geen beamerpresentatie was. Met wat improvisatie hebben we dat opgelost: een van de kosters vloog gauw naar De Hege Stins om extra liedboeken te halen. We moesten even wachten en sommige gemeenteleden keken naar boven met de vraag waarom het scherm niet daalde. Een van onze gemeenteleden vatte dat luchtig op: "het is Hemelvaart. Daarbij past het om naar boven te kijken." Ds. Jaap Bedankt Er is niets dat voorgoed verdwijnt als men de herinnering bewaart. Het gemis is groot na het overlijden van mijn lieve man Willem Germeraad. Een hand, een kaart en jullie komst bij het afscheid van mijn man heeft mij en mijn familie diep geraakt. Hiervoor mijn oprechte dank. Klaske Germeraad Boersma Hartelijke groet uit Opeinde Alweer een jaar geleden zijn wij verhuisd vanuit Stiens naar Opeinde. Voor ons een logische stap en een nieuw avontuur, ook al voelen we ons ook nog in positieve zin verbonden met Stiens. We zitten nog volop in de verbouwperikelen en zijn bezig met het opknappen in en rondom de woning. Het afgelopen jaar bestond voor ons uit hoogte- en dieptepunten met o.m. de geboorte van Hadewych en het overlijden van Titia s vader. Vanuit Stiens hebben we regelmatig kaartjes en berichten mogen ontvangen bij zowel de vreugdevolle als de verdrietige momenten. Dat heeft ons zeer goed gedaan en daarom willen we via dit bericht onze dank uitspreken voor de betrokkenheid. Met een hartelijke groet vanuit Opeinde, Chris, Titia, Willemijn, Benthe, Jilles, Hadewych 13

14 Verjaardagen juli en augustus 4 juli: Marcel de Leeuw, Skûtsje 52a, 9051 PR Stiens 18 juli: Johannes Elzenga, Ungastins 8, 9051 GE Stiens 21 juli: Jelle Dijkstra, Ungastins 4, 9051 GE Stiens 25 juli: Fokelien Kingma, Skûtsje 52, 9051 PR Stiens 31 juli: Attie Westendorp, Hege Hearewei 1, 9051 AA Stiens 1 aug: Bernardo Dijkstra, Ieleane 22, 9051 LP Stiens 6 aug: Rudolf vd Meulen, Skûtsje 52, 9051 PR Stiens 10 aug: Paul Houtman, Ieleane 13, 9051 LP Stiens 11 aug: Annie Haisma, Ieleane 22, 9051 LP Stiens 21 aug: Paul Lindenhovius, Ieleane 5, 9051 AD Stiens 22 aug: Ytsje Boersma, Petterhústerdyk 6B, 9051 CX Stiens 26 aug: Maartje Kingma, Ungastins 24, 9051GE Stiens 30 aug: Arjan Lodewijks, Graldastins 22, 9051 GM Stiens 5 sept: Willeke Slump, Skûtsje 52a, 9051 PR Stiens Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst. Verslag van de diaconie vergadering van 16 mei De voorzitter Jan Keuning heet een ieder hartelijk welkom. Hij leest uit het boekje Even uw aandacht van Maria Hüsing: Ga heen doe gij evenzo. Hierna gaat hij ons voor in gebed. Aan de agenda wordt niets toegevoegd. Op zoek naar de schat van Peper & Zout Op vrijdag 19 mei was het dan zover. De zoektocht naar de schat van Peper&Zout kon beginnen. De 10-ers die al enkele jaren naar Peper&Zout komen kennen deze schat al lang en zijn hier super trots op. De groep die het alleen van verhalen moest hebben was de gemeente en de ouders van onze 10-ers. Dat was de aanleiding om met deze groep eens op ontdekkingsreis te gaan naar wat Peper&Zout voor schat brengt naar onze 10-ers. Een avond die begon met een favoriet kennismakingsspel, kranten-mep. Diaconaaltjes Met kennisgeving zijn drie diakenen afwezig. Verslag 18 april. Tekstueel en naar aanleiding van zijn geen op- en aanmerkingen. Ingekomen stukken. Punt 5. t Lichtpunt: Onze medewerking toegezegd op zondag 4 maart Wordt op de actielijst gezet. Punt 7. Bijeenkomst Gebiedsteam: Klaas Tigchelaar is naar de bijeenkomst geweest namens zorgzame kerk. Punt 11. Heropening van de voedselbank in Leeuwarden op 7 juli 2017, aanvang uur. Jan Keuning en Aukje Westra gaan daar namens de diaconie naar toe. Mededelingen. Op de nieuwsbrief van 4 juni komt een vooraankondiging dat er op 11 juni een collecte is voor het werelddiaconaat. De folders worden, in verband met de pinksterdienst op het kaatsveld, nu 11 juni uitgedeeld. Bespreekpunten. * Evaluatie HA 14 mei DHS. Er zijn een paar aandachtspunten die voor verbetering vatbaar zijn. * Kerstkaartvoorbeelden + gedicht. Gedicht is akkoord. Kerstkaartvoorbeeld 4 wordt gekozen. Dit is een moderne kaart. * Aftredende diakenen/nieuwe diakenen. We hebben 2 diakenen nodig. Helaas is tot nu toe niemand bereid gevonden. * Spaaractie Poiesz boodschappenpakket. In de kerken staan dozen om de zegeltjes in te doen. Elkaar kennen en gekend worden is een gemeengoed, wat voor jongeren erg belangrijk is. Daarom ook voor de wat oudere jongeren van onze gemeente deze avond. Een avond waarin we met elkaar drie bijbelverhalen, Koningen 4:1-7, Matt. 9:35-37 en Lucas 10:1-10, bekeken. De oogst is groot, maar er zijn te weinig arbeiders. Zinvolle gesprekken leidden al snel tot het uitlopen van ons programma. Het enthousiasme wat onze 10-ers elke keer weer laten zien, heeft zo echt zijn oorsprong, ouders en een enthousiaste gemeente als voorbeeld. SUPER. Van binnenlandsdiaconaat, jongerendiaconaat, zending en werelddiaconaat, coördinatieteam en team zorgzame kerk geen nieuws te melden. Penningmeester. Mei-actie. Er zijn 112 aanvragen binnen. Aan donaties ongeveer 1.400,-- ontvangen. Het komt nog een keer op de nieuwsbrief dat men geld kan doneren voor de mei-actie.de collecte voor Debrecen heeft 360,99 opgebracht. De diaconie gaat akkoord met het voorstel om dit bedrag tot 400,-- aan te vullen. Rondvraag. Peter Roerdink vraagt hoe het praktisch wordt geregeld met de collecten op het kaatsveld. We moeten tijdig regelen dat er vier collectezakken aanwezig zijn. Alice Drahn neemt na de dienst de collecteopbrengst mee. Sluiting. Jan Keuning leest het gedicht Verwondering voor, geschreven door Maria Hüsing. Hij bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en wenst ons wel thuis. Aukje Westra, secretaris Koffiedrinken ouderen Tijdens de vakantieperiode wordt op donderdag13 juli en donderdag 17 augustus een koffiemorgen gehouden in De Hege Stins van uur tot uur. Allen van harte welkom. Heeft u vervoer nodig dan graag bellen met Aukje Westra tel De oogst is groot, zo blijkt wel uit de grote opkomst elke keer weer op de vrijdagavonden van onze jongeren. De oogst ook voortzetten komt echter wel in het gedrang door een ernstig tekort aan leiding(arbeiders) die er voor onze jongeren wil en kan zijn. Heel concreet dreigt het tekort aan leiding zo ernstig te worden dat we een groep 10-ers niet meer kunnen voorzien bij Peper&Zout. Hiervoor dan ook een oproep aan alle gemeenteleden om met elkaar de schouders eronder te zetten dat dit gaat gebeuren. Wil, kan jezelf of weet je iemand die hieraan aan wil/kan bijdragen dan horen we je graag! 14

15 Jarigen in Stiens 11 juli mw. M. J. van Dijk-de Graaf, Stienpaad juli dhr. Tj. H. Haites, Stienpaad 8 13 juli mw. L. Helfferich-Hansma, Ljurkstrjitte 6 15 juli dhr. T. Hoekstra, Graldastins juli dhr. J. Elzenga, Ungastins 8 22 juli mw. J. Hanter-de Boer, Dr. G.A. Wumkesstrjitte juli mw. J. van der Bijl-Sijtsma, Felixwei juli dhr. W.B. Snijder, Van Wyckelstrjitte juli mw. A. van der Ploeg-van der Werf, Poaitrije 9, Hijum 03 augustus dhr. R. van der Iest, Sint Vitusplein augustus mw. J. Sloot-Nicolay, Wythústerwei augustus mw. R. Visser-Rozendal, Gysbert Japicxstrjitte augustus mw. T. van der Wal-Sloot, Venusskulp augustus dhr. P. Bosma, Sint Vitusplein augustus dhr. A. van Steenis, Cruquiushoeve geb. 5B, kamer 27, Spieringweg 801, 2142 ED Cruquius (zus woont Stienzer Hegedyk 7B ) 16 augustus dhr. S. de Boer, Venusskulp augustus mw. T. van der Velde-Nauta, Van Wyckelstrjitte augustus mw. A. Loonstra-Kooistra, Ljurkstrjitte augustus mw. G. Bosma-van der Veen, Sint Vitusplein augustus mw. G. Zijlstra-van der Weij, Wythústerwei 33A 23 augustus mw. D. van der Goot-Heegsma, Lege Marren 1 24 augustus dhr. D. de Boer, Stienpaad augustus mw. R. Hoogstins, Stienpaad augustus dhr. P. van der Veen, Aldlânsdyk augustus mw. T.G. Kossen- Onrust, Sixmastins september dhr. A. Dotinga, Lege Hearewei 41 A 08 september mw. A. Ritsema-van der Velde, Wythústerwei september dhr. J. van Wier, Graldastins september mw. L. Stapert-de Vries, Nije Poarte 3 10 september mw. S. Kars-van Dijk, Van Wyckelstrjitte 10 Kerkelijke stand Attestaties, verhuizingen, geboorte-, huwelijks- en overlijdensberichten graag doorgeven aan het Kerkelijk Bureau: Albert Brouwer, Linebeamleane 6, 9051 SV, tel.: adres: Vertrokken naar: Leeuwarden: Sebastiaan van der Wal, Aldlânsdyk 46 Groningen: Floor Tine Salverda, Reidsjongerstrjitte 9 Verhuisd: Pieter Koehoorn van Boeier 1 naar Lysterbeipaad 3 Fam. F. Damstra van Skûtsje 46 naar Langebuorren 13 Melissa Elvira Siegersma van Noardkromp 3 naar Felixwei 21A Huwelijk Op vrijdag 14 juli trouwen Karinus en Janneke. Zij vieren dat 's avonds van tot en met uur in de Salvator in Leeuwarden. Na de kerkdienst is er koffie, lekkers en kunt u het bruidspaar feliciteren. U bent van harte welkom de dienst bij te wonen! Ds. Jaap C. Overeem KERKELIJKE PROGRAMMA S RADIO MIDDELSÉ Kerkdiensten op de zondagmorgen 2 juli 9.30 uur St. Maartenkerk, Hallum ds. H. Vlasman, Oentsjerk 9 juli 9.30 uur Godehardus, Marrum mw. ds. T. Reichman-Scheffer, Tietsjerk 16 juli 9.30 uur Liudger, Ferwert ds. J. van Buuren, Kollum 23 juli 9.30 uur St. Vitus, Stiens ds. U. Tjallingii, Deinum 30 juli 9.30 uur Godehardus, Marrum ds. H. J. Delwich, Leeuwarden 6 aug uur St. Vitus, Stiens ds. S. de Vries, Schalkwijk 13 aug uur St. Maartenkerk, Hallum mw. ds. J.G. van den Boogaard-Bongers 20 aug uur Tsjerke Op é Terp, Burdaard ds. G. Postma, Damwâld 27 aug uur De Hoekstien, Britsum mw. ds. M. Hulzebos 3 sept uur St. Vitus, Stiens ds. J.C. Overeem 10 sept uur Liudger, Ferwert ds. E. van der Veer St. Maartenkerk, Hallum Ether 105,3 MHz; Kabel 96,1 MHz Donderdag uur Verzoekplaten geestelijke muziek Aanvragen liederen: tel / Donderdag uur Tsjerke yn Beweging, informatie op kerkelijk gebied Zondag uur Herhaling Tsjerke yn Beweging

16 JEUGDPAGINA EO jongerendag 2017 Op zaterdag 10 juni zijn er vanuit Stiens ers met begeleiding naar de EO jongerendag geweest in het Gelredome in Arnhem. Voor sommigen de zoveelste keer en voor enkelen de eerste keer. Vanuit Leeuwarden vertrokken zij met nog eens 120 jongelui, in totaal dus ers met begeleiding in de bus naar Arnhem. Een plek van ontmoeting met elkaar. Ontmoeting met zo n jongeren. Geweldig. Samen bidden, zingen, feest vieren en stil staan bij het thema Fear not. God kent je angsten, Hij is bij je en biedt je een hoopvolle toekomst.

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST Trinitatis zondag 31 mei 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderlingen Diakenen Lector Leiding kinderkerk Organist Koster Collecte ds. Paul

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk!

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk! Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs Thema: delen maakt je rijk! Voorganger : Tina Kerssies Organist : Fokke v d Woude Welkom en mededelingen Aansteken van de liturgiekaars

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Anky Pekkeriet Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Anky Pekkeriet Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 15 oktober 2017, schoolkerkdienst Is dat Eerlijk? - over werken en waardering, delen en dankbaarheid Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Welkom op de startzondag van onze wijkgemeente. Welkom in kerkelijk centrum Open Hof. Op deze zondag nemen we het verbouwde en vernieuwde Open Hof in gebruik.

Nadere informatie

ORDE VAN DE DIENST OP ZONDAG 22 NOVEMBER 2015, in de Martinikerk van Bolsward. Thema: En God zal alle tranen uit hun ogen wissen

ORDE VAN DE DIENST OP ZONDAG 22 NOVEMBER 2015, in de Martinikerk van Bolsward. Thema: En God zal alle tranen uit hun ogen wissen ORDE VAN DE DIENST OP ZONDAG 22 NOVEMBER 2015, in de Martinikerk van Bolsward Zondag Christus Koning Laatste zondag van het kerkelijk jaar Herdenken van de overledenen Viering van het Heilig Avondmaal

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus thema:

Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus thema: Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus 2016 thema: voorganger: ds. Co Janssen Ouderling van dienst: Dinie Kossink mmv: The Ballad Singers aanvang: 9.30 uur Orde van dienst The Ballad Singers zingen enkele

Nadere informatie

Thema: Ik ben Christen, jij niet?

Thema: Ik ben Christen, jij niet? Liturgie voor de jeugddienst op zondag 2 april 2017 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 19.00 uur, samenzang vanaf 18.45 uur. Thema: Ik ben Christen, jij niet? Voorganger: ds. G.J. Röben Ouderling

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

De Leidraad. Zondag 13 november 2016 Tweede van de Voleinding

De Leidraad. Zondag 13 november 2016 Tweede van de Voleinding Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Zondag 13 november 2016 Tweede van de Voleinding Voorganger: ds Lenie Vollebregt Organist: Annemieke Hartman Welkom en

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Welkom Heilige Geest, daal op ons neer, vervul iedere dag, ons hart steeds weer. Jezus heeft het onszelf

Nadere informatie

Zondag 5 februari Welkom in De Regenboog!

Zondag 5 februari Welkom in De Regenboog! Zondag 5 februari 2017 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Bertine van de Weg Ouderling van dienst: Ria den Boer Organist: Henk de Gooijer Lector: Jeroen Mensink Koster: Pim van der Strate Lied voor

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Eredienst 2 juli 2017 16:30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Liturgie Votum van Sela Opwekking 638 Prijs Adonai Gebed Lezen: 1 Korintiërs 12 : 6-8 Preek Lied 39 (wisselzang) Gebed Viering Heilig Avondmaal

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven

Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven Zondag 28 september 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van Jezus. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist:

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Welkom op de startzondag van onze wijkgemeente. Welkom in kerkelijk centrum Open Hof. Op deze zondag nemen we het verbouwde en vernieuwde Open Hof in gebruik.

Nadere informatie

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Voorganger Organist : Ds. E. Bijl : Jaap Dekker Welkom Afkondigingen door ouderling Janie van Everdingen t Jong Voor

Nadere informatie

VOORBEREIDEN op ontmoeting

VOORBEREIDEN op ontmoeting VOORBEREIDEN op ontmoeting De klok luidt Muziek NADEREN tot de Eeuwige Intocht met lied Wees welkom allemaal Ontsteken van de kaarsen Stilte en welkom Aanvangsgebed met Bemoediging (C2G en gemeente) Votum

Nadere informatie

Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van

Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van Renske Marieke Tinga op de achtste zondag van de herfst, in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden, 8 november om 11.00 uur. voorganger : ds.

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela Orde van dienst voor de gemeentezondag Thema: (Toekomst)-dromen -2- welkom en mededelingen intocht: lied 81 : 1, 2 en 4 zondag 3 april 2016 om 9.30 uur Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Vier

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

zondag 27 maart 2016 Welkom in Het Centrum Pasen dienst voor jong & oud Voorganger: ds. J.A. Wegerif Ouderling van dienst: Piet Jansen Organist:

zondag 27 maart 2016 Welkom in Het Centrum Pasen dienst voor jong & oud Voorganger: ds. J.A. Wegerif Ouderling van dienst: Piet Jansen Organist: zondag 27 maart 2016 Welkom in Het Centrum Pasen dienst voor jong & oud Voorganger: ds. J.A. Wegerif Ouderling van dienst: Piet Jansen Organist: Gerjan Kamerling Foto bloemstuk Liturgische bloemschikking.

Nadere informatie

Deel. je leven. Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde. 18 september 2016

Deel. je leven. Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde. 18 september 2016 Deel je leven Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde 8 september 06 Voorgangers: Johan Helfferich en ds. Jeannette van den Boogaard Muziek: Hallumer Fanfare o.l.v. Annemarieke Bos Voor de dienst

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Oogstdankdienst voor jong en oud(-er)

Oogstdankdienst voor jong en oud(-er) Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 8 e zondag van de Herfst 10 november 2013 Oogstdankdienst voor jong en oud(-er) voorganger: ds. Bob Wijnbergen ouderling: Riek Klumpers diaken: Hennie Canrinus en

Nadere informatie

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen Met medewerking van - Voorganger: Ds. Richtsje Abma - de Oosterlichtband onder leiding van Willem Boersma - Hans Koster, Bianca Posthumus, Martijn Bakker, Ronella van der Torre, Ilse van der Torre - Ouderling:

Nadere informatie

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij!

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij! Zondag 19 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Voorhof Vakantie Club - dienst Thema: Kom maar hier - vertrouw op Mij! Voorganger: ds. Bram Bregman Mee voorbereid door: mw Karin Schaap Muzikale

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Jeugdkrant juli/augustus 2013

Jeugdkrant juli/augustus 2013 Jeugdkrant juli/augustus 2013 Dag allemaal, Nog een paar weken en dan is het weer vakantie! Voor sommige de laatste toetsen en voor anderen de voorbereiding van de musical. We kunnen terugkijken op een

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus

Welkom in de Menorah. Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus Welkom in de Menorah Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus Voorganger Ouderling v. dienst Organist Lectrice : Ds. A.H. Boschma : mw. A. Bouma : dhr. H. Dorsman : mw. A. Bouma

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

13 december 2015 Derde zondag van Advent

13 december 2015 Derde zondag van Advent 13 december 2015 Derde zondag van Advent Dienst met de catechesegroep gehandicapten Bevestiging van Trudy van Wijngaarden tot diaken 9.30 uur Organist: Jan Quakkelaar Muzikale medewerking: fam. Blom -

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. J. van der Leij

Welkom in de Menorah. : dhr. J. van der Leij Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : mw. F. Tuinenga : dhr. J. van der Leij : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst: Lied 216: 1, 2 en 3 Lied voor de dienst:

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Vierde zondag van de herfst De rijke dwaas, Jan Luyken (1649-1712) Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 5 e zondag na Epifanie 9 februari 2014 Dienst van Schrift en Tafel Jullie zijn het zout der aarde Matteüs 5:13 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob

Nadere informatie

Orde van dienst voor 19 februari 2017 in de Witte kerk Lochem. Thema: Zijn zon schijnt op goede én slechte mensen

Orde van dienst voor 19 februari 2017 in de Witte kerk Lochem. Thema: Zijn zon schijnt op goede én slechte mensen Orde van dienst voor 19 februari 2017 in de Witte kerk Lochem. Thema: Zijn zon schijnt op goede én slechte mensen Voorganger: Leonard van Wijk Orgel: Els Dijkerman Ouderling: Pieter Bas ter Maat Lector:

Nadere informatie

Bethelkerk, 17:00 25 september 2011 Voorganger Ds. Hellinga

Bethelkerk, 17:00 25 september 2011 Voorganger Ds. Hellinga Bethelkerk, 17:00 25 september 2011 Voorganger Ds. Hellinga 1, 2, 3, 4 - en; jij Telt ook mee! VOOR DE DIENST IEDEREEN WORDT VAN HARTE UITGENODIGD OM NA DE DIENST NOG EEN KOPJE KOFFIE / THEE MET ONS TE

Nadere informatie

De Geest van God is onzichtbaar. Je kunt Hem alleen zien in wat Hij doet. Wat zie je dan? Dia 1

De Geest van God is onzichtbaar. Je kunt Hem alleen zien in wat Hij doet. Wat zie je dan? Dia 1 1 Preek over 1 Korintiërs 12:7 Geliefden in Christus, De Geest van God is onzichtbaar. Je kunt Hem alleen zien in wat Hij doet. Wat zie je dan? Dia 1 Bij de officiële komst van de Geest op Pinksteren zagen

Nadere informatie

Welkom in de Menorah Thema: Genieten. : dhr. R.A. Ferwerda

Welkom in de Menorah Thema: Genieten. : dhr. R.A. Ferwerda Welkom in de Menorah Thema: Genieten Voorganger Ouderling v. dienst Organist Trompetist Medewerking : ds A.H. Boschma : dhr. A. Boven : dhr. R.A. Ferwerda : dhr. S. Knol : 25++ groep WELKOMSTDIENST 21

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor de SIEN-dienst op zondag 6 november 2016 Thema: Dank je wel! Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 15.00 uur Pianist: Henk Dubbink Voorganger: ds. Kees Benard = = =

Nadere informatie

Dankbaarheid. Opening. 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID. Diaconale dienst

Dankbaarheid. Opening. 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID. Diaconale dienst 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID Diaconale dienst Voor de dienst zamelen we voedsel in voor de voedselbank Opening Welkom en aansteken van de kaarsen Orgelkoraal Drempelgebed ouderl:

Nadere informatie

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Avondmaalsviering in het kader van Wereldvoedseldag Voorgangers: ds. Dick Steenks en Marja van der Horst Organist: Sander Booij Mmv: de cantorij o.l.v.

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

ZONDAGSBRIEF WILHELMINAKERK 5 februari 2017

ZONDAGSBRIEF WILHELMINAKERK 5 februari 2017 ZONDAGSBRIEF WILHELMINAKERK 5 februari 2017 Voorganger: ds. Wim Kievit Ambtsdrager: Co Moolenaar Muziek: Theo van der Woude M.m.v. groep 4 van De Werveling Muziek OM TE BEGINNEN Welkom allemaal Een kind

Nadere informatie

S TA R T D I E N S T

S TA R T D I E N S T Je leven delen S TA R T D I E N S T thema: Je leven delen zondag 11 september 2016 10.00 uur De Graankorrel Protestantse gemeente s-graveland-ankeveen-kortenhoef Startzondag 2016 Binnenkomst in de kerkzaal

Nadere informatie

Wat een geluk!! Welkom in de Menorah. Thema: Missionaire zondag. Ds. A.J. Nicolai. Mw. F. Hovius. Dhr. P. de Jong. Mw. A. Deinum.

Wat een geluk!! Welkom in de Menorah. Thema: Missionaire zondag. Ds. A.J. Nicolai. Mw. F. Hovius. Dhr. P. de Jong. Mw. A. Deinum. Welkom in de Menorah Missionaire zondag Thema: Wat een geluk!! Voorganger : Ds. A.J. Nicolai Ouderling van dienst: Mw. F. Hovius Organist: Dhr. P. de Jong Lectrice: Mw. A. Deinum m.m.v. Rejoice o.l.v dhr.

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Graankorrels in de aarde 5 e zondag van de veertigdagentijd ( "zondag "Schaf mij recht" - 1 e passiezondag) 22 maart 2015 voorganger: ds. N.J. Pronk organist: Līga

Nadere informatie

Protestants Kralingen. Goede buren. Startzondag Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 20 september 2015

Protestants Kralingen. Goede buren. Startzondag Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 20 september 2015 Protestants Kralingen Goede buren Startzondag Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 20 september 2015 Voor de dienst 2 liederen oefenen met muziekmeester Peter de Jong van de Nieuwe Park Rozenburgschool:

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Koster: Video Wall: Crèche: ds. Arie van der Maas Jan Hollebek Joke de Putter

Nadere informatie

Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst

Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst Voorganger Organist Beamer : ds. Peter van de Peppel : Maarten Groen : Dirk Dallinga Thema: De verloren zoon Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Hierheen, naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ík zal u rust geven! Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017 School Gezinsdienst Prinses Julianakerk Scheveningen Zondag 5 februari 2017 Thema: Heb je naaste lief! Voorganger: Arjo van der Steen Organist: Frans van Riessen Het verloop van de dienst Welkom Zingen:

Nadere informatie

Thema: Sprakeloze leegte en onuitsprekelijke Volheid

Thema: Sprakeloze leegte en onuitsprekelijke Volheid Zondag 22 februari 2015 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Afscheidsdienst Thema: Sprakeloze leegte en onuitsprekelijke Volheid Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Cor van Kooten Mmv. True Colours,

Nadere informatie

Thema: Deel je leven. 25 september uur. Medewerking: Jeugdkoor OP WEG met combo uit Hardinxveld-Giessendam o.l.v. Bastiaan van der Pijl

Thema: Deel je leven. 25 september uur. Medewerking: Jeugdkoor OP WEG met combo uit Hardinxveld-Giessendam o.l.v. Bastiaan van der Pijl 25 september 2016-18.00 uur Thema: Deel je leven Medewerking: Jeugdkoor OP WEG met combo uit Hardinxveld-Giessendam o.l.v. Bastiaan van der Pijl Organist: Jan Teeuw Verbindende teksten: Gerard de Haan

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 28 februari 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK Derde zondag van de Veertigdagentijd- Oculi Kleur: Paars Het paars wil inkeer geven in passie en advent. Wij hebben in ons leven ons van God

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. A. Koster : dhr. F. Wijngaarden : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst 533: 1 a, 2, 3, 4, 5, 6 Lied voor de

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse 10 e zondag van de zomer 25 augustus 2013 dienst van Schrift en Tafel voorganger: ds. Nico Pronk organiste: Līga Vilmane ouderling: mevr. Mannie Molderink koster:

Nadere informatie

Wij zingen voor de dienst: Lied 215 : 1 t/m 4 Nieuwe LiedBoek

Wij zingen voor de dienst: Lied 215 : 1 t/m 4 Nieuwe LiedBoek Wij zingen voor de dienst: Lied 215 : 1 t/m 4 Nieuwe LiedBoek NLB Lied 276 : 1 2 3 4 NLB Lied 276 : 1 2 3 4 NLB Lied 276 : 1 2 3 4 NLB Lied 276 : 1 2 3 4 Binnenkomst kerkenraad en voorganger Mededelingen

Nadere informatie

Laat je hart spreken!

Laat je hart spreken! WILHELMINAKERK ZONDAG 9 FEBRUARI 2014 SCHOOL & KERKDIENST MET DE WERVELING Laat je hart spreken! Voorganger: ds. Wim Kievit Ambtsdrager: Fred Heidinga, Fréderique Lucas Muziek: Theo van de Woude M.m.v.

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING We gaan staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: MUZIEK Wanneer de muziek zwijgt proberen we stil te worden.

DE VOORBEREIDING We gaan staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: MUZIEK Wanneer de muziek zwijgt proberen we stil te worden. Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 11 december 2016 Aanvang 10:00 uur 3 e zondag van Advent kleur: paars viering voorbereid door gemeenteleden piano: Vincent van Ravels Wilt U zich voorzien

Nadere informatie

Orde van dienst in de Martinikerk van Doesburg op 6 augustus 2017

Orde van dienst in de Martinikerk van Doesburg op 6 augustus 2017 Orde van dienst in de Martinikerk van Doesburg op 6 augustus 2017 Thema: Martha en Maria, twee wijzen van geloven 2 Orgelspel: OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Aansteken kaarsen Beginlied: 280: 1,

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 17 september 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. In deze dienst wordt de maaltijd van de Heer gevierd. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Zin op Zondag 2 juli 2017 Lucas 10: Ds. A.J.Wouda

Zin op Zondag 2 juli 2017 Lucas 10: Ds. A.J.Wouda Zin op Zondag 2 juli 2017 Lucas 10: 38-42 Ds. A.J.Wouda Geliefden van God Mensen die hier thuis zijn, gasten en mensen die thuis de viering meebeleven Toen ik dacht aan Tjeerd, Eisje en Griet nu zij stoppen

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

Ontmoetingskerk Heerde. Zondag 7 februari 2016 Morgendienst 10:00 uur. Werelddiaconaat

Ontmoetingskerk Heerde. Zondag 7 februari 2016 Morgendienst 10:00 uur. Werelddiaconaat Ontmoetingskerk Heerde Zondag 7 februari 2016 Morgendienst 10:00 uur Werelddiaconaat Voorganger: Ds. Gert Wijnstok Gospelkoor The Spirit uit Doorspijk Organist: Theo van der Wal Koster: Gerard Rooks Met

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

ZONDAGSBRIEF 5 februari 2017

ZONDAGSBRIEF 5 februari 2017 ZONDAGSBRIEF 5 februari 2017 WELKOM Van harte welkom in de Lindtse kerk. Wij wensen u en jou een goede dienst toe. Vandaag vieren we de Maaltijd van de Heer. Voel je welkom om te komen en mee te vieren.

Nadere informatie

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Openingslied: ZJ 713: God is de Herder. Begroeting P. Wij mogen ons gedragen weten door God, behoeder van alle leven,

Nadere informatie

Orde voor de Baalderdienst op 24 september 2017 In sporthal De Kamp. Thema:

Orde voor de Baalderdienst op 24 september 2017 In sporthal De Kamp. Thema: Orde voor de Baalderdienst op 24 september 2017 In sporthal De Kamp Thema: Welkom Aansteken van de Paaskaars & Lezen van het gedicht door Merel en Ezra Kaars, jij mag branden in ons midden; branden bij

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie